Sunteți pe pagina 1din 4

Ramtha Extras din Ghidul ncepatorului pentru crearea realitatii

Yeshua ben Joseph a trebuit sa demonstreze unei ntregi culturi umane ca exista viata
dupa moarte. Dar ceea ce nu vi s-a spus niciodata este ca nu !isus va va salva vietile "
el a #ost un maestru care aaratat puterea lui Dumnezeu n om.$ % Ramtha
&tiinta ncearca sa nteleaga viata de la macroscopic la microscopic' n loc sa o
nteleaga in sensinvers. (ntelegeti) &a nu adormiti. (ntelesul este ca toata materia'
inclusiv aceasta tabla si corpulvostru' este alcatuita din atomi' iar daca se coaguleaza
atomii laolalta n ceea ce se numeste omolecula' acei atomi creeaza materia densa.
*ateria densa creeaza mai departe structurimoleculare. *oleculele creeaza la r+ndul lor
tesut. ,+ti ntelegeti) -sa sa #ie. Daca ar #i sa luam ocelula microscopica din corpul
vostru' ea tot ar #i mare n comparatie cu c+mpul subatomic. (ncama urmariti) &i ce va
spun toate acestea' #rumosii mei studenti) .e spun ca tot ce nseamna viataeste #ormat
din constiinta si energie condensate' sub #orma de particule' si ca ceea ce stiinta
sestraduieste sa nteleaga este modul n care acesti parteneri actioneaza/ modul n
care se #ormeazaacest parteneriat. ,um stie un atom sa creeze legaturi atomice si sa
schimbe electroni cu un altatom) ,um stie sa #aca asta) ,u alte cuvinte' ce inteligenta
se a#la n spatele unui atom)De exemplu' daca tot ceea ce va acopera corpul' este
#ormat din atomi' atunci de ce vesmintele vadau o alta senzatie dec+t va da pielea) *a
a#lu aici pentru a va spune ca toti atomii au o relatie ntre ei' con#orm constiintei " si
acesta este tiparul ce-i uneste laolalta.
*iracolele lui Yeshua ben Joseph
-mintiti-va' energia " energia' ca aceasta " energia este constiinta n miscare. Este n
miscare.,hiar daca avem energie' avem un c+mp asociat n miscare' numit constiinta.
0iecare atom si#iecare componenta a atomului' incluz+nd orbita sa' poseda o minte.
0iecare structura atomicaposeda o minte. &i' ceea ce este mare este alcatuit din
invizibil. 1izibilul este alcatuit dininvizibil. !ar pentru a corecta vizibilul' pentru a crea o
schimbare la scara geogra#ica chiar si n realitatea voastra' lucrurile nu se rezuma la a
merge si taia acele lucruri. .u se rezuma lamaturarea nisipului a#ara din vietile noastre.
2otul tine de actul de razg+ndire n ceea ce privesteaceasta structura mai mare. -poi
structura mare se destrama si se recoaguleaza ntr-un nouansamblu' pentru a lua #orma.
,+ti ntelegeti) (ntelegeti) 3riviti la #elul n care 4Yeshua benJoseph5 a vazut viata' va
rog. ,unostea ca oricum ar #i perceput un lucru' acel lucru era n acordper#ect cu modul
n care se astepta ca el sa #ie. *a urmariti) -tunci c+nd a vazut un orb' c+nd avazut
orbul' acesta i-a cerut a6utorul. -st#el' s-a aplecat' a luat niste lut si cu saliva sa a creat
unnou bioc+mp de legaturi ntre particule. &i c+nd a #acut acest lucru' pun+nd
totullaolalta' acoperind ochii orbului' prin modelarea lutului' Yeshua ben Joseph a
vazutvedere per#ecta$. *odel+nd lutul' acesta a devenit catalizatorul pentru vederea
per#ecta.*a urmariti) ,+nd a aplicat lutul pe ochii orbului' acel bioc+mp sau c+mp
mor#ogenetica reconstruit imediat alimentarea nervului optic din spatele creierului' iar
acesta a vazut imediat.*a urmariti) 7nui ast#el de om i spunem #acator de minuni. Dar
c+t de puternici trebuie sa#im pentru a ne asemana cu aceasta entitate care' n #iecare zi
a sa' a lucrat la nivelul de relatie cuc+mpul de particule) ,e a trebuit el sa #aca) 3asind
pe o carare' el ar vedea " ar alege imediat " orisa #ie de acord cu ceea ce vede' ori sa
schimbe. Daca se plimba' ridic+nd n aer pra#ul galbui' dacagasea o placere n acest
lucru' atunci era de acord cu prezenta pra#ului. *a urmariti) 3ra#ul nu s-aschimbat' asa-
i) De c+te ori va iritati atunci c+nd se ridica pra# n aer' c+nd mergeti pe un drum)-sta
nu #ace dec+t sa-i ntareasca natura' nu-i asa) Daca s-ar alatura unui grup de oameni' i-
ar nvata' apoi s-ar opri sa-i hraneasca " ascultati-ma " si ar avea doar un cos cu pesti
si o singurap+ine si cinci mii de oameni de hranit' ce-ar spune mintea voastra) &a dam
o #uga p+nala supermar8et imediat' nu) Dar acesta era un maestru care ntelegea
relatia dintre minte simaterie si tot ce trebuia sa #aca era sa se ia o decizie n privinta
ceea ce vedea. -st#el ca pestii sip+inea au devenit sam+nta care s-a multiplicat n
mintea sa. &i at+ta vreme c+t vedea sursa' aceastaera nes#+rsita. *a urmariti) Dar de
unde venea sursa) &ursa venea de la un singur peste si de la osingura p+ine' iar tot ce
trebuia sa #aca era sa-i nmulteasca. -st#el ca a tot creat ecouri ale pesteluisi p+inii
lu+nd energia ce se destrama si o recoagula' d+ndu-i un cadru de re#erinta n care sa se

coaguleze. Daca va opriti si va g+nditi la acest lucru' ntelegeti ca cineva i-a spus
tranda#irului sa #ietranda#ir si cineva i-a spus cum sa miroasa si cineva sau ceva i-a
descris tranda#irului' printr-ung+nd mental' culoarea de rosu puternic' cati#elat. ,ineva a
#acut asta' ntruc+t lui nu i s-a nazaritde la sine sa #ie ast#el. - #ost creat sa #ie ceea ce
este " si nu doar tranda#irul' dar si pasarile' apa'mediul ncon6urator. ,ineva s-a
concentrat asupra lor' aduc+ndu-le n evolutie. ,ine a #ost acesta)1oi " pentru ca sunt
ceea ce va asteptati sa #ie. ,+ti ntelegeti) Yeshua ben Joseph a #ost consideratun
maestru p+na n cel de al saselea nivel. - #ost doar un maestru9 nu a #ost niciodata un
,hristos.!ar misiunea sa' pe c+t de di#icila a #ost' a #ost aceea ca' prin mintea sa' sa
s#ideze realitatea. 7itati'daca va spun n aceasta zi ca ceea ce g+nditi a#ecteaza tot ce
nseamna viata n 6urul vostru' atuncidaca va opriti pentru o clipa si meditati' veti vedea
cum viata voastra a ramas staticacon#orm imaginilor din g+ndurile voastre. *ergeti cu
masina n oras' va asteptati sa vedetiorasul' iar acesta se a#la acolo. 1a asteptati sa
vedeti oameni care cersesc' iar acestia se a#la mereuacolo. 1a asteptati sa vedeti un
accident de masina pe drum' pentru ca trebuie sa aveti un motiv detulburare' si vedeti
mereu unul' nu-i asa) Daca acest lucru este adevarat si aveti puterea de a
crea'imaginati-va ce initiere a #ost pentru o ast#el de #iinta " si #iinte " care' n #iecare zi'
a trebuit sas#ideze realitatea #izica si sa o nlocuiasca cu o minte at+t de puternica nc+t
sa poata vedea ceea cenu se a#la acolo si sa trans#orme acest lucru n realitate.
3uternic' nu) ,redeti ca avea mai multaputere dec+t voi) .u' voi sunteti. Dar unde va
este energia) Energia voastra este acceptul a ceea ceeste lumesc n viata voastra. 1a
acceptati starea proasta de sanatate' va acceptati problemele' vaacceptati limitarile si'
pentru ca le acceptati' le nghetati$ si blocati atunci acea energie ntr-ostructura de
relatie. -sta #aceti n #iecare zi. 1oi sunteti Dumnezeu. 1oi #aceti asta. !maginati-vace ar
#i daca v-ati trezi n #iecare dimineata si ati s#ida realitatea' pentru a ncepe sa schimbati
ceeace a #ost normal' pentru ca' n #iecare zi' sa #iti supranormali. Este su#icient pentru a
va ntoarce sia accepta realitatea lumeasca) &au trebuie sa cream o minte care sa #ie
at+t de puternica nc+t sapoata accepta c+mpul de energie al oricarei #orme de viata si a
oricarei situatii' si de asemenea sa-lpoata schimba imediat. De ce este nevoie) De
concentrare permanenta asupra a ceea ce se asteaptasi nu asupra a ceea ce este
vazut. -cum' astazi' n ultima voastra viata' nu ati mers mai departe delumina. (n acea
lumina' nainte sa #i revenit n aceasta rencarnare' v-ati revazut viatatrecuta.
Revizionarea a avut loc n corpul vostru de lumina. El v-a #acut sa revedeti tot'
ades#asurat toata energia si v-a o#erit un ecran viu pentru a vedea ce ati #acut' cine ati
#ost' ceati realizat' cum ati evoluat' unde nu ati evoluat. 3ur si simplu a des#asurat
energia si i-a permis sase 6oace. -poi' c+nd v-ati hotar+t sa reveniti' ati luat decizia ntr-
un corp de lumina' nu ntr-uncorp omenesc' dar erati constienti ca ati #i putut #ace mai
multe n corpul #izic. .u vi se pareinteresant ca entitatile care merg spre lumina vorbesc
despre #aptul ca si-au revazut viata si ca aurevazut-o av+nd o 6udecata constienta) .u
aveau un creier. ,um se #ace ca si-au putut #orma oparere despre ceea ce au vazut)
3entru ca au avut totusi un creier. &i cum era acesta) .u eratesutul cenusiu ce sta aici'
sus' ci a #ost un creier echivalent corpului pe care l ocupau. -tunci c+ndmuriti' treceti
imediat n in#rarosu. -cela este tar+mul meta#izic. Din tar+mul meta#izic apare razade
lumina' iar voi cobor+ti pe ea si treceti din in#rarosul in#erior n in#rarosul superior.
-poia6ungeti n lumina. ,ine este lumina) 1oi. &e a#la acolo pentru ca voi sa vedeti totul.
(n timp celuati o decizie legata de viata voastra #izica' mai exista patru alte vieti
potentiale' sau corpuri' cesunt pliate n lumina. &i tot ce aveti de #acut este sa #iti de
acord sa reveniti n acesta. ,+ti ntelegeti) .u v-ati schimbat niciodata " nu v-ati
schimbat niciodata " acele patru alte corpuri4sigiliile superioare5. Ele stau nevazute' asa
cum le numim noi. .oi reciclam mereu corpul delumina' corpul in#rarosu si corpul #izic'
dar nca nu am #olosit corpurile ascunse ale celor patrutar+muri superioare. -cest c+mp
ce va ncon6oara corpul contine n el cele sapte corpuri ascunsechiar n propriile voastre
tesuturi. ,+nd acesta moare' renunta la primul corp. -cela este corpulin#rarosu. Dar n
corpul in#rarosu sunt cuprinse toate celelalte corpuri superioare' pe care letot
des#asurati. (ntelegeti) &i atunci ce legatura au acesta' acesta' acesta si acesta 4cele
patrucorpuri superioare5 cu #aptul ca Yeshua ben Joseph a devenit ,hrist) - trebuit sa
demonstram cael accesa mparatia superioara a lui Dumnezeu. &i a demonstrat aceasta
prin #iecare miracol #acutsi prin nvataturile pe care le-a dat. Dar exista ceva care i
ngrozea pe toti oamenii " si anume'moartea. 1edeti voi' evreii eleni din acea vreme
erau singurii care credeau n rencarnare. Evreii lui-vraam nu credeau. Ei credeau n
iad' cel mai n#rico-sator tablou' care reprezenta pur si simpluun morm+nt gol' n care
aveau sa se descompuna. Yeshua ben Joseph a trebuit sa demonstreze unei

ntregi culturi umane ca exista viata dupa moarte. &i trebuia sa ndeplineasca acest
lucrusacri#ic+ndu-si propria viata. Deci a trebuit sa extraga aceasta constiinta de aici
4primul sigiliu5 sicea de aici 4al doilea sigiliu5. &i si-a lasat corpul sa moara' iar el s-a
deplasat' des#asur+nd toateacele corpuri' p+na a a6uns aici 4al saptelea sigiliu5' moment
c+nd a a#irmat
Eu si 2atal 7na suntem$
. El adauga ca
(n aceste clipe cutremuratoare' mintea mea nu mai apartine ,asei lui David. *intea
mea este 2atal din interiorul meu$
' care este prima minte. &i a trebuit sa dea 6os toateaceste corpuri' chiar si corpul de
lumina. .u-l putea pastra. - trebuit sa dea 6os corpul de lumina sisa mani#este ,orpul
-lbastru:. - trebuit sa dea 6os ,orpul -lbastru: " care este &hiva " si samani#este
corpul auriu. - trebuit sa dea 6os corpul auriu' sa a6unga la corpul tranda#iriu' iar apoi
atrebuit sa patrunda n !n#initul .ecunoscut " si a patruns pe aici. &i doar n acest #el a
opritprocesul de descompunere. Din acest nivel de aici 4al saptelea plan5 si-a renviat
corpul aici' 6os' sinu numai ca i-a dat viata " i-a dat viata vesnica. ,u alte cuvinte' corpul
lui de aici' de 6os'vibra aproape la viteza luminii. &i l-a pastrat la o viteza redusa doar
pentru a putea interactiona cuoamenii si pentru a le o#eri ultima nvatatura. De ce i radia
at+t de rapid corpul) Deoarece iadapostea constiinta. Dumnezeu era acum om. &i l-a
naltat si i-a nviat materia #izica' dar l-areconstruit din pozitia de Dumnezeu' ast#el ca
vibra #oarte repede. !ar c+nd a plecat' unde s-a dus)3ur si simplu' si-a crescut #recventa
de vibratie " a continuat sa si-o nalte. ,u alte cuvinte' el ainitiat miscarea de rotatie din
6urul acestui atom' iar apoi miscarea de rotatie a colapsat n interior' n interiorul
nucleului si a produs rotatia acestuia. &i n tot acel timp c+t a #acut asta' toata
aceamiscare de rotatie a permis tuturor acelor particule sa patrunda n spatiul liber. Deci'
el des#asuracele sapte corpuri. &i c+nd a disparut' el a disparut n lumina. -sta s-a
nt+mplat doar c+nd a #ostnumit ;ristos' cel naltat. -cesta a #ost testul #inal. ,onstiinta
lui trebuia sa #ie n mod absolut unacu acea minte' ast#el nc+t nici macar moartea sa nu
o poata s#ida. !ar ast#el' avem n prezent multemituri' legende si religii n 6urul acestei
entitati. Dar ceea ce nu vi s-a spus niciodata este ca
nu !isus va va salva vietile " el a #ost un maestru care a aratat puterea lui Dumnezeu n
om' iar daca cineva ar avea ochi sa vada acest lucru' ar ntelege. &i daca avea urechi
sa-i auda mesa6ul' acestai se o#erea si era su#icient de simplu pentru a ntelege
trans#ormarea &piritului uman n vesnicie " iar acest lucru a #ost demonstrat.

&i nu a #ost demonstrat doar prin Yeshua ben Joseph. &-a demonstratde-a lungul
eonilor' n #iecare cultura' pentru ca oamenii uita repede. ,e avem acum) -vem oreligie
construita n 6urul #aptului ca !isus este unicul #iu al lui Dumnezeu. -cest #apt nu are
logica'pentru ca toti sunt #iii si #iicele lui Dumnezeu' nu numai el. &i nu el va poate salva.
Daca ar putea#ace asta' ar #i #acut-o nca din primul secol. (ntelegeti) Dar mesa6ul este
acesta. &i cum se #ace canu i-a nvatat aceasta pe discipoli) 3entru ca ei erau oameni
simpli. Erau pescari. Erau vamesi.Erau oameni ca voi. ,um i-ar #i putut nvata el asa
ceva) .u a putut-o #ace. 2ot ce a putut #ace a#ost sa-i nvete prin parabole si #apte. &i el
a mai spus
,redeti. Daca ochiul va minte' scoateti-l. Daca aveti credinta' iar bratul vi se
mpotriveste' taiati-l$
. -ceasta a #ost o analogie pentru a sugeraca indi#erent ce #ace corpul #izic' nu acesta
este adevarul. (ntelegeti)
1a acceptati starea proasta de sanatate' va acceptati problemele' va acceptati limitarile
si' pentru ca leacceptati' le nghetati$ si blocati atunci acea energie ntr-o structura de
relatie. -sta #aceti n #iecare zi. 1oi sunteti Dumnezeu. 1oi #aceti asta. !maginati-va ce ar
#i daca v-ati trezi n #iecare dimineata si ati s#ida realitatea' pentru a ncepe sa schimbati
ceea ce a #ost normal' pentru ca' n #iecare zi' sa #iti supranormali.$