Sunteți pe pagina 1din 3

O scrisoare pierdut

- apartenena la gen -
Dramaturg i prozator, I. L. Caragiale (30
ianuarie 1852 9 iunie 1912) a o!t un o"!er#ator
lu$i% i ironi$ al !o$iet&'ii rom(neti %in #remea
lui, un !$riitor reali!t i moralizator, %o#e%in%
un !pirit %e o"!er#a'ie ne$ru'&tor pentru
$unoaterea irii umane, %e a$eea per!ona)ele lui
tr&ie!$ *n ori$e epo$& prin #i$ii, impo!tur&,
ri%i$ol i pro!tie. +nze!trat $u o inteligen'&
!$lipitoare i $u o imagina'ie ieit& %in $omun, el
olo!ete $u m&ie!trie ironia, !ar$a!mul i !atira,
pentru a ilu!tra mora#urile !o$iet&'ii rom(neti i
a $ontura per!ona)e %ominate %e un %ee$t, moral&
reprezentati#& pentru tipul i $ara$terul uman.
Caragiale !e remar$& *n literatura rom(n& prin
operele !ale, iin% $el mai pri$eput $reator %e
$ara$tere, ilu!trate mai ale! prin $ome%iile, -.
noapte urtunoa!&/, -Conu Leoni%a a'& $u
rea$'iunea/, -D0ale $arna#ului/ i -. !$ri!oare
pier%ut&/.
.pera literar& -. !$ri!oare pier%ut&/ %e I. L.
Caragiale e!te o $ome%ie reali!t& %e mora#uri
politi$e, ilu!tr(n% %orin'a %e par#enire a
"urg1eziei *n timpul $ampaniei ele$torale pentru
alegerea %e %eputa'i. 2re lo$ o $ampanie. +ntre
3tean 4ip&te!$u i 5oe 4ra1ana$1e, !o'ia lui
5a1aria 4ra1ana$1e, !e nate o i%il&. Ca'a#en$u,
$are i el #roia !& $(!tige, g&!ete o !$ri!oare %e
amor %intre $ei %oi. 6l o anta)eaz& pentru a
$(tiga alegerile. +n!& !$ri!oarea a)unge la
$et&'eanul turmentat, %in greeal&, $are %& *napoi
!$ri!oarea lui 5oe. 6a, pentru a0l ierta pe
Ca'a#en$u, *i propune !&0l !pri)ine pe 2gamemnon
Dan%ana$1e, reprezentatul )u%e'ului, $are i
$(tig& alegerile.
4itlul operei e!te al$&tuit %in !u"!tanti#ul
-!$ri!oare/ i atri"utul -pier%ut/. 7rezen'a
arti$olului ne1ot&r(t /o/ !ugereaz& o !itua'ie
ni$i%e$um uni$at& (g&!irea unei !$ri!ori %e
%rago!te %e $&tre $ine#a $are o #a olo!i *n!pre
"inele !&u) %ar $u urm&ri inimagina"ile.
2$ea!t& $rea'ie arti!ti$& e!te o oper& literar&
$ult&, numele autorului iin% $uno!$ut, ea a#(n% o
ela"orare unitar&, prezint8 apte, *nt(mpl8ri,
e#enimente, $ara$terele i !entimentele unor
per!ona)e, a $&ror prezentare !e a$e $u a)utorul
nara'iunii, %ou& elemente %e "az& iin% per!ona)ul
i a$'iunile lor lim"a)ul utilizat e!te unul
arti!ti$, mai *ngri)it i !ele$t, &r& regionali!me
!au ar1ai!me, iar *n $a%rul operei poate i
o"!er#at& lip!a ragmentelor liri$e.
7ro%u$'ia arti!ti$& literar& -. !$ri!oare
pier%ut&/ e!te o oper& epi$&, %eoare$e, *n $a%rul
a$e!teia, pot i reg&!ite elemente $ara$teri!ti$e
genului.
2utorul reuete !&0i e9prime i%eile,
!entimentele, pre$um i pun$tul %e #e%ere $u
a)utorul unor per!ona)e "ine $onturate, $u
per!onalit&'i puterni$e (4ra1ana$1e, 5oe,
4ip&te!$u). 6le parti$ip& la un num&r %e e#enimente
%e!&urate *n %e$ur!ul unui !pa'iu i timp "ine
%elimitat ( la *n$eputul !e$olului ::).
;u$$e!iunea e#enimentelor i a$'iunile la $are
iau parte per!ona)ele %etermin& ormarea planului
!implu %e i%ei i a momentelor a$'iunii.
7rin olo!irea !u"!tanti#ului -ua/, la o orm&
ar1ai$& a pluralului !&u *n metate9t, -ue/,
autorul reuete !& re%ea atmo!era $ontemporan&
perioa%ei !ale, %(n% operei o not& %e
originalitate.
<tilizarea $ontinu&, *n %i%a!$alii, a per!oanei
aIII0a, a $omplementelor %e lo$ i timp (%e e9emplu
-$itin%/ i -o#&in%/),pre$um i a unui lim"a)
-!e$/ %e iguri %e !til !u"liniaz& gra%ul mare %e
o"ie$ti#itate al autorului
2utorul, pentru a re%a $(t mai $oerent i mai
pre$i! !eria e#enimentelor, olo!ete o multitu%ine
%e mo%uri %e e9punere, %ialogul, $are oer&
autenti$itate i !porete, toto%at&, intere!ul
$ititorului, !$urtele ragmente %e %e!$rieri
lip!in%, iin% !u"!tituite %e pre$izia
e9traor%inar& %in $a%rul relat&rilor, iar, $el mai
re$#ent *nt(lnit mo% %e e9punere, nara'iunea,
utilizat *n po#e!tirea aptelor per!ona)ului.
=olo!irea a%#er"elor i a $omplementelor %e lo$
i a #er"elor la gerunziu *n %i%a!$alii, pre$um -*n
un%/, -a!emenea/ i -z(m"in%/, autorul reuete o
relatare e9traor%inar %e pre$i!&, lu$ru $e !porete
intere!ul $ititorului, $ontri"uin% toto%at& la
ormarea un%alului.
Compar(n% $u alte tipuri %e genuri literare,
pot i o"!er#ate anumite a!em&n&ri. ;pre e9emplu,
$u genul liri$, poate i o"!er#at& olo!irea
pro$e%eelor !tili!ti$e, a igurilor %e !til *n
am"ele genur, iar *n $ompara'ie $u genul %ramati$,
pot i g&!ite a!em&n&ri pre$um, monologul, iar
in%i$a'iile !$eni$e %in opera %ramati$& pot i
e$1i#alate $u inter#en'iile naratorului %in
$rea'iile epi$e.
.pera literar& *n proz& -. !ri!oare pier%ut&/
apar'ine genului epi$, autorul reuin% !&0i
e9prime i%eile, !entimentele i pun$tul %e #e%ere
$u a)utorul per!ona)elor i a a$'iunilor la $are
$are parti$ip& a$etia.
De0a lungul *ntregii !ale opere literare,
!$riitorul i %ramaturgul I. L. Caragiale
$ontureaz& $omportamentul uman, iin% un a!pru
$riti$ al irii umane. ;atirizeaz& in$ultura, lip!a
%e e%u$a'ie, proa!ta $retere i !no"i!mul.
Powered by
5000+ referate online