Sunteți pe pagina 1din 17

AN II

III. Expertize contabile


(4 probleme)
1.Ctlina este expert contabil. Peste cteva zile se mplnete un an de cnd a depus
jurmntul profesional. Dorina ei este si extind piaa serviciilor contabile. !xpertiza
contabil judiciar este o nou provocare. Dilema ei este ce anume ar trebui s ntreprind
pentru a deveni expert contabil judiciar. "r#umentai rspunsul.
$rebuie sa cunoasca %ormelor nr.1&''()&1& privind imbunatatirea activitatii de expertiza
contabila*care prevad+
,1-.nscrierea experilor contabili n /!0* se face la cererea acestora dac ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii+
a- au calitatea de expert contabil* dobndit n condiiile le#i* sunt nscrii n $abloul
Corpului* cu viza la zi i au statut de membri activi1
b- au depus cererea de nscriere pentru susinerea testului i nscriere n /!0 la sediul filialei
Corpului n a crei raz teritorial i au domiciliul experii* conform "%!2!3 nr.1* in
termenele prevzute de prezentele norme i nsoit de opiunile personale privind
specializrile pentru care consider c au competena necesar s efectueze expertize
contabile judiciare1
c- au promovat testul de verificare a cunotinelor privind re#ulile procedurale de efectuare a
expertizelor contabile judiciare* privind noiuni de doctrin i deontolo#ia profesiei contabile
i le#islatia financiar 4 contabil* or#anizat n acest scop la nivelul filialei C!CC"51
d- se bucur de o moralitate ireproabil.
)."lex a susinut testul pentru a intra n /rupul !xperilor Contabili 0udiciari i a fost
declarat admis. Preocupat de activitile cotidiene* el nu a mai inut le#tura cu filiala de
domiciliu. " trecut un an i a constat c nu a primit nicio misiune de expertiz contabil
judiciar. Dilema lui este le#at de motivul pentru care nu a primit lucrri dei a susinut un
test. "r#umentai rspunsul.
!xpertii contabili judiciari trebuie pina la data de 61.ianuarie a fiecarui an sasi
indeplineasca obli#atiile privind acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul in curs+
depunerea raportului anual de activitate pe anul precedent*efectuarea cursului anual
obli#atoriu*dovada care atesta capacitate de exercitiu deplina*ac7itarea in intre#ime a cotizatie
fixe pe anul in curs si a diferentelor de cotizatie variabila pe anul precedent.Cei care nu
indeplinesc aceste conditii nu vor fi trecuti in 8ista expertilor contabili judiciari*si nu vor
aparea in baza de date a 9inisterului 0ustitiei in vederea nominalizarii pentru efectuarea
expertizelor contabile judiciare.

6."ndreea este expert contabil judiciar debutant. !xaminnd specializrile cuprinse n
fia de opiuni* a ajuns la concluzia c pentru a avea un numr ct mai mare de lucrri* cel mai
indicat ar fi s marc7eze toate specializrile. :binerea titlului profesional de expert contabil
nu e un lucru deloc uor iar pre#tirea pe parcursul sta#iului este pn la urm*
multidisciplinar. Dilema ei a fost de ce filiala teritorial ia recomandat si ajusteze
opiunile n concordan cu pre#tirea funcional. "r#umentai rspunsul.
!xpertizele contabile sint lucrari care trebuie executate cu competenta si cu responsabilitate
pentru a fi utile celor care leeu comandat.Pentru a evita refuzul sau ter#iversarea executarii
lucrarilor din lipsa cunostintelor profesionale la nivelul necesar*se recomanda expertilor
contabili judiciari sa completeze ;isa de optiuni pe specializare la care considera ca au
cunostinte solide pentru a le efectua cu competenta si calitate.
'.5adu este expert contabil judiciar debutant. !l tocmai a fost recomandat de ctre o
parte i a fost ncuviinat de 3nstana judectoreasc pentru misiunea de expert contabil
consilier. Dilema lui este ce anume are de fcut. "r#umentai rspunsul.
!xpertul contabil consilier al uneia din parti asista la derularea expertizei contabile*iar daca
are alte opinii asupra rasunsului la obiective formulat de catre expertul contabil titular*are
posibilitatea sa le exprime separat in cuprinsul 5aportului de expertiza contabila sau intro
anexa la acest raport.
VI. Administrarea si lichidarea intreprinderilor
(3 probleme)
1. "sociaii societii <2= au decis dizolvarea acesteia. >ituaia patrimoniului conform
bilanului
contabil la data nceperii lic7idrii se prezint dup cum urmeaz+
3. ?ilanul contabil de ncepere a lic7idrii
%
". "ctive imobilizate
Construcii ,valoare brut- ,)1)-
"mortizarea construciilor
6&.&&&
,)&.&&&-
@ valoarea net
!c7ipamente te7nolo#ice ,valoare brut- ,)161-
"mortizarea ec7ipamentelor te7nolo#ice ,)A16-
1&.&&&
1B.&&&
,1&.&&&-
@ valoare net
$otal active imobilizate ,valoare net-
B.&&&
1B.&&&
?. "ctive circulante
9aterii prime ,valoare brut- ,6&1-
"justri pentru deprecierea materiilor prime ,6C1-
6.&&&
,B&&-
@ valoare net
Clieni ,'11-
Clieni inceri ,valoare brut- ,'11A-
"justri pentru deprecierea creanelorclieni ,'C1-
).B&&
).&&&
D&&
,'&&-
@ valoare net
Conturi la bnci n lei ,B1)1-
$otal active circulante
6&&
1.6&&
E.1&&
C. C7eltuieli n avans &
D. Datorii ce trebuie pltite n mai puin de un an
;urnizori ,'&1-
D.&&&
!. "ctive circulante ,obli#aii curente- nete ,?FCD3- ,C&&-
;. $otal active minus obli#aii curente ,"F!- 1'.1&&
/. Datorii ce trebuie pltite n mai mult de un an &
G. Provizioane ,1B1- 1.)B&
3. Henituri n avans &
0. Capital i rezerve
Capital subscris vrsat ,1&1)-
5ezerve le#ale ,1&E1-
$otal capital i rezerve
11.&&&
1.AB&
1).AB&
33. :peraiile de lic7idare efectuate de lic7idator au fost+
Construciile au fost vndute cu 11.&&& lei * fa de valoarea rmas neamortizat de
1&.&&&lei.
!c7ipamentele te7nolo#ice au fost vndute cu D.&&& lei fa de valoarea rmas
neamortizat
de B.&&&lei.
9ateriile prime au fost vndute cu ).AB& lei fa de valoarea de ).B&& lei.
.n vederea ncasrii nainte de scaden a creanelor certe au fost acordate sconturi n valoare
de 1&& lei.
Din suma clienilor inceri de D&& lei * se ncaseaz jumtate* restul fiind irecuperabil.
Pentru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori* acetia au acordat sconturi n sum
de 6B&lei.
C7eltuielile efectuate cu lic7idarea societii au fost n sum de C&& lei.
> se prezinte operaiile contabile aferente operaiei de lic7idare.> se ntocmeasc bilanul de
partaj.
5ezolvare+
:peratii contabile privind lic7idarea+
a- Hinzarea constructiilor
'E1 @ I 16.E'&
DBA 11.&&&
'')D ).E'&
3ncasarea contravalorii constructiilor
B1)1 @ 'E1 16E'&
>caderea din evidenta a constructiilor vindute
I @ )1) 6&.&&&
)A1 )&.&&&
EBA 1&.&&&
3nc7iderea conturilor
DBA @ 1)1 11.&&&
1)1 @ EBA 1&.&&&
b- Hinzarea ec7ipamentelor te7nolo#ice
'E1 @ I A.EA&
DBA D.&&&
'')D 1.EA&
3ncasarea contravalorii lor
B1)1 @ 'E1 A.EA&
>caderea din evidenta a ec7ipamentelor
I @ )161 1B.&&&
)A16 1&.&&&
EBA B.&&&
3nc7iderea conturilor
DBA @ 1)1 D.&&&
1)1 @ EBA ).&&&
c- Hinzarea materiilor prime
'11 @ I 6.B6'
D&D ).AB&
'')D EA'
$recerea la marfuri a materiilor prime si scaderea din #estiune
6D1 @ 6&1 6.&&&
E&D @ 6D1 6.&&&
"nularea provizionului de depreciere
6C1 @ DA1' B&&
3ncasarea contravalorii materiilor prime
B1)1 @ '11 6.B6'
3nc7iderea conturilor
I @ 1)1 6.6B&
D&D ).AB&
DA1' B&&
d- "cordarea sconturilor pt.incasarea clientilor certi
EED @ '11 1&&
3ncasarea clientilor certi
B1)1 @ '11 1.C&&
3nc7iderea contului
1)1 @ EED 1&&
e- 3ncasarea clientilor incerti
B1)1 @ '11A 6B&
$recerea pe c7eltuieli a clientilor incerti neincasati
EBAA @ '11A 6B&
"nularea provizioanelor pt.clienti incerti
'C1 @ DA1' '&&
3nc7iderea conturilor
DA1' @ 1)1 '&&
1)1 @ EBAA 6B&
f- Primirea scontului pt.plata furnizori inainte de termen
'&1 @ DED 6B&
Plata furnizorilor
'&1 @ B1)1 E.EB&
3nc7iderea contului
DED @ 1)1 6B&
#- 3nre#istrarea c7eltuielilor de lic7idare efectuate
E)A @ B1)1 C&&
3nc7iderea contului
1)1 @ E)A C&&
7- "nularea provizioanelor pt.riscuri si c7eltuieli
1B1 @ DA1) 1.)B&
3nc7iderea conturilor
DA1) @ 1)1 1.)B&
i- 5e#ularizarea $H"
$H" de plata
'')D @ '')6 B.&&'
Plata $H"
'')6 @ B1)1 B.&&'
3ntocmirea bilantului de partaj
). >ocietatea comercial <2= are patru asociaii "* ?* C i D care au adus capitalul social dup
cum
urmeaz+
"sociatul >uma I
din capitalul social
total
"
?
C
D
'.B&&
).B&&
).&&&
1.&&&
'B
)B
)&1&
$otal 1&.&&& 1&&
"sociatul D este exclus din societate. .n contractul de partaj este prevzut faptul c partea
care revine acestuia n capitalul social va fi cesionat asociatului ".
3. ?ilanul societii nainte de excluderea asociatului D
%
". "ctive imobilizate
!c7ipamente te7nolo#ice ,valoare brut-
,)161-
"mortizarea ec7ipamentelor te7nolo#ice
,)A16-
)&.&&&
,1&.&&&-
@ valoare net
$otal active imobilizate ,valoare net-
1&.&&&
1&.&&&
?. "ctive circulante
9aterii prime ,6&1-
Clieni ,'111-
Conturi la bnci n lei ,B1)1-
$otal active circulante
6.&&&
'.&&&
6.B&&
1&.B&&
C. C7eltuieli n avans &
D. Datorii ce trebuie pltite n mai puin de un
an
;urnizori ,'&1-
Credite bancare pe termen scurt ,B1C1-
3mpozit pe salarii ,'''-
$otal datorii ce trebuie pltite n mai puin de
un an
).&&&
6.D&&
1.B&&
D.)&&
!. "ctive circulante ,obli#aii curente- nete
,?FCD3-
6.6&&
;. $otal active minus obli#aii curente ,"F!- .16.6&&
/. Datorii ce trebuie pltite n mai mult de un
an
&
G. Provizioane pentru riscuri i c7eltuieli ,1B1- &
3. Henituri n avans &
0. Capital i rezerve
Capital subscris vrsat ,1&1)-
5ezerve le#ale ,1&E1-
5ezultatul reportat ,11D1-
$otal capital i rezerve
1&.&&&
1.&&&
).6&&
16.6&&
> se prezinte nre#istrrile contabile ocazionate de excluderea asociatului D.
5ezolvare
Determinarea partajului
$otal din care 1&I
Capital subscris vrsat ,1&1)- 1&.&&&
5ezerve le#ale ,1&E1- 1.&&& 1&&
5ezultatul reportat ,11D1- ).6&& )6&
$otal capital i rezerve 16.6&& '6&
3nre#istrarea capitalului propriu partajat
I @ 'BE '6&
1&E1 1&&
11D1 )6&
3mpozitul pe profit datorat pt.rezerva le#ala
'BE @ ''1 1E ,1&& x 1EI-
Hirarea impozitului
''1 @ B1)1 1E
3nre#istrarea impozitului pe dividende
'BE @ ''E '1 , '6& 4 1E@ '1' x 1&I-
Hirarea impozitului pe dividende
''E @ B1)1 '1
3nre#istrarea depunerii sumei de asociatul "
B611 @ 'BE 1.&&&
Plata catre asociatul D care sa retras
'BE @ B611 1.&&&
"c7itarea cotei parti din capitalul propriu ,activ net -diminuat cu impozit pe profit si pe
dividende*asociatului exclus D
'BE @ B1)1( B611 6D6 ,'6& 4 1E 4 '1-
6. >ocietatea comercial <2= nu mai face fa datoriilor sale exi#ibile. >ocietatea intr n
faliment
avnd la baz cerea introdus la tribunal de ctre unul dintre creditori.
>ituaia patrimoniului *conform bilanului contabile de ncepere a lic7idrii se prezint dup
cum urmeaz+
3. ?ilanul contabil de ncepere a lic7idrii
%
". "ctive imobilizate
!c7ipamente te7nolo#ice ,valoare brut-
,)161-
"mortizarea ec7ipamentelor te7nolo#ice
,)A16-
6&.&&&
,1B.&&&-
@ valoare net
$otal active imobilizate ,valoare net-
1B.&&&
1B.&&&
?. "ctive circulante
9rfuri ,valoare brut- ,6D1-
"justri pentru deprecierea mrfurilor ,6CD-
C&&
,1&&-
@ valoare net
Conturi la bnci n lei ,B1)1-
$otal active circulante
A&&
).&&&
).A&&
C. C7eltuieli n avans 1.&&&
D. Datorii ce trebuie pltite n mai puin de un
an
;urnizori ,'&1-
1).&&&
!. "ctive circulante ,obli#aii curente- nete
,?FCD3-
,C.'B&-
;. $otal active minus obli#aii curente ,"F!- .B.B&&
/. Datorii ce trebuie pltite n mai mult de un
an
&
G. Provizioane pentru riscuri i c7eltuieli ,1B1- &
3. Henituri n avans 1.)B&
0. Capital i rezerve
Capital subscris vrsat ,1&1)-
).B&&
5ezerve le#ale ,1&E1-
"lte rezerve ,1&EA-
5ezultatul reportat ,11D1-
$otal capital i rezerve
)&&
'.&&&
,1.1B&-
B.BB&
"portul asociailor la capitalul social n baza statutului i contractului se societate se prezint
dup cum urmeaz+
asociatul "+ 1.DB& lei ,D&I din capitalul social-
asociatul ?+ DB& lei ,6&I din capitalul social-
> se nre#istreze+
Hnzarea ec7ipamentelor te7nolo#ice la preul de D.&&& lei* $H" )'I
Hnzarea mrfurilor la preul de 1.)&& lei* $H" )'I
.ncasarea c7iriei pltite n avans n sum de 1.&&& lei
5estituirea c7iriei ncasate anticipat n sum de 1.)B& lei
>tabilirea sumelor de acoperit de ctre cei doi asociai pentru plata datoriei fa de furnizori
"c7itarea datoriei fa de furnizori.
> se ntocmeasc bilanul de partaj.
5ezolvare
a- Hinzarea ec7ipamentelor te7nolo#ice
'E1 @ I A.EA&
DBA D.&&&
'')D 1.EA&
>caderea din evidenta a ec7ipamentelor
I @ )161 6&.&&&
)A& 1B.&&&
EBA 1B.&&&
3ncasarea contravalorii ec7ipamentelor
B1)1 @ 'E1 A.EA&
3nc7iderea conturilor
DBA @ 1)1 D.&&&
1)1 @ EBA 1B.&&&
b- Hinzarea marfurilor
'11 @ I 1.'AA
D&D 1.)&&
'')D )AA
Descarcarea #estiunii de marfa vinduta
E&D @ 6D1 C&&
5eluarea la venituri a ajustarii pt.deprecierea marfurilor
6CD @ DA1 1&&
3ncasarea contravalorii marfurilor
B1)1 @ '11 1.'AA
3nc7iderea conturilor
I @ 1)1 1.6&&
D&D 1.)&&
DA1 1&&
c- 3ncasarea c7iriei platite in avans
B1)1 @ 'D1 1.&&&
d- 5estituirea c7iriei incasate anticipat
'D) @ B1)1 1.)B&
e- 5e#ularizarea $H"
'')D @ '')6 1.CEA
Hirarea $H" de platit
'')6 @ B1)1 1.CEA
f- >tabilirea sumelor de acoperit de cei doi asociati pt.plata datoriei catre furnizor
D 1)1 C D B1)1 C
1B.&&& D.&&& A.EA& 1.)B&
C&& 1.6&& 1.'AA 1.CEA
1.&&&
>old D+D.E&& >old D+ D.CB&

"ctiv net inainte de efectuarea partajului capitalului propriu
"ctive circulante
Casa si conturi la banci B1)1 1 DCB&
Datorii ce trebuie platite pina la un an '&1 ) 1)&&&
"ctive circulante nete 6 '&B&
Capital si rezerve '
Capital subscris varsat 1&1) B )B&&
5ezerve le#ale 1&E1 E )&&
"lte rezerve 1&EA D '&&&
5ezultat reportat 11D1 A 11B&
5ezultat din lic7idare 1)1 D C DE&&
$:$"8 C"P3$"8J53 P5:P533 1& )B&
Determinarea activului net CP+ "ctive curente 4 datorii curente @ DCB& 1)&&& @ '&B&
5esursele fiind insuficiente pt.plata furnizorilor se recur#e la executarea silita impotriva
asociatilor.
#- Calcularea si virarea impozitului pe profit si a impozitului pe dividende
Decontarea rezervelor le#ale
1&E1 @ 'BE )&&
3mpozitul pe profit aferent si virarea lui
'BE @ ''1 6)
''1 @ B1)1 6)
Decontarea altor reserve
1&EA @ 'BE '&&&
3mpozitul pe dividend datorat si virarea lui ,'&&& F )&& 6) @ '1EA x 1EI @ EED-
'BE @ ''E EED
''E @ B1)1 EED
7- >ituatia partajului capitalului propriu ,activul net- si a datoriilor pe asociati+
Capital propriu repartizat
Capital social reserve le#ale alte rezerve total
asociatul " @ D&I 1DB& CC )6B) ')&1
asociatul ? @ 6&I DB& ') 1&&A 1A&&
$:$"8 )B&& 1'1 66E& E&&1
5ezultate si furnizori
Pierderi curente Pierderi din lic7idare furnizori $otal
" @ D&I A&B B6)& A'&& 1'B)B
? @ 6&I 6'B ))A& 6E&& E))B
$otal 11B& DE&& 1)&&& )&DB&

D 1)1 C D B1)1 C
1B.&&& D.&&& >3+ ).&&&
A.EA& 1.)B&
C&& 1.6&& 1.'AA 1.CEA
1.&&&
6)
EED

>old D+D.E&& >old D+ C.)B1
i- 3nre#istrari privind partajul
5estituirea capitalului social
1&1) @ 'BE )B&&
Pierdere curenta si pierderi din lic7idare ,11B& F DE&&-
'BE @ 1)1 ADB&
Depunerea de catre asociati a sumelor necesare ac7itarii furnizorilor
Ct.'BE
D C
6) )&&
EED '&&&
11B& )B&&
DE&&
>D+ )D'C

B1)1 @ 'BE ).D'C
"soc." 1.C)'
"soc.? A)B
"c7itarea furnizorilor
'&1 @ B1)1 1).&&&


IX. Consultanta iscala acordata contribuabililor
(3 probleme)
6&. 3n baza de impozitare a $H" nu intra+
a.Kc7eltuielile accesorii* impozite si taxe* exclusiv $H"
b.Ksuma c7eltuielilor efectuate asimilate prestarilor de servicii* reducerile comerciale si
financiare* penalizarile si dobanzile percepute pentru plati cu intarziere
c.=reducerile comerciale, reducerile financiare, penalizarile, ambalajele care circula
intre
furnizori si clienti prin schimb fara facturare, sumele incasate in numele si in contul
altei
persoane
66. %:% $5"%>;!5J8 reprezinta operatiunea prin care+
a.=bunurile sunt transportate dintr-un SM in alt SM, dar nu sunt considerate LIC in
conditiile prevazute de lege
b.Kbunurile sunt transportate dintrun >9 intrun stat din afara statelor membre fiind
considerate 83C conform re#lementarilor le#ale in vi#oare
cKbunurile sunt transportate dintrun stat membru in alt >9 fiind considerate 83C in conditiile
prevazute de le#e
6A. >e dau urmatoarele tipuri de c7eltuieli+ c7eltuieli de protocol* c7eltuieli cu impozitul pe
profit* c7eltuieli cu provizioanele* c7eltuieli cu amenzile datorate de autoritatile romane*
c7eltuieli de reclama si publicitate* c7eltuieli cu marfurile vandute. Clasificati din punct de
vedere al impozitului pe profit aceste c7eltuieli in cate#oria c7eltuielilor cu deductibilitate
limitata+
a.Kc7eltuieli cu impozitul pe profit* c7eltuieli de protocol* c7eltuieli cu amenzile datorate de
autoritatile romane
b.=cheltuieli de protocol, cheltuieli cu provizioane
c.Kc7eltuieli de protocol* c7eltuieli cu provizioane* c7eltuieli de reclama si publicitate
XII !octrina si deontolo"ia poroesiei contabile
(# probleme)
)&. Care este structura or#anizaionala a unui or#anism profesional L
)1. Colaborarea or#anismului profesional cu /uvernul .
!"#$% C&"#'(ILI
VI. Administrarea si lichidarea intreprinderilor
(3 probleme)
1. "sociaii societii <2= au decis dizolvarea acesteia. >ituaia patrimoniului conform
bilanului
contabil la data nceperii lic7idrii se prezint dup cum urmeaz+
3. ?ilanul contabil de ncepere a lic7idrii
%
". "ctive imobilizate
Construcii ,valoare brut- ,)1)-
"mortizarea construciilor
6&.&&&
,)&.&&&-
@ valoarea net
!c7ipamente te7nolo#ice ,valoare brut- ,)161-
"mortizarea ec7ipamentelor te7nolo#ice ,)A16-
1&.&&&
1B.&&&
,1&.&&&-
@ valoare net
$otal active imobilizate ,valoare net-
B.&&&
1B.&&&
?. "ctive circulante
9aterii prime ,valoare brut- ,6&1-
"justri pentru deprecierea materiilor prime ,6C1-
6.&&&
,B&&-
@ valoare net
Clieni ,'11-
Clieni inceri ,valoare brut- ,'11A-
"justri pentru deprecierea creanelorclieni ,'C1-
).B&&
).&&&
D&&
,'&&-
@ valoare net
Conturi la bnci n lei ,B1)1-
$otal active circulante
6&&
1.6&&
E.1&&
C. C7eltuieli n avans &
D. Datorii ce trebuie pltite n mai puin de un an
;urnizori ,'&1-
D.&&&
!. "ctive circulante ,obli#aii curente- nete ,?FCD3- ,C&&-
;. $otal active minus obli#aii curente ,"F!- 1'.1&&
/. Datorii ce trebuie pltite n mai mult de un an &
G. Provizioane ,1B1- 1.)B&
3. Henituri n avans &
0. Capital i rezerve
Capital subscris vrsat ,1&1)-
5ezerve le#ale ,1&E1-
$otal capital i rezerve
11.&&&
1.AB&
1).AB&
33. :peraiile de lic7idare efectuate de lic7idator au fost+
Construciile au fost vndute cu 11.&&& lei * fa de valoarea rmas neamortizat de
1&.&&&lei.
!c7ipamentele te7nolo#ice au fost vndute cu D.&&& lei fa de valoarea rmas
neamortizat
de B.&&&lei.
9ateriile prime au fost vndute cu ).AB& lei fa de valoarea de ).B&& lei.
.n vederea ncasrii nainte de scaden a creanelor certe au fost acordate sconturi n valoare
de 1&& lei.
Din suma clienilor inceri de D&& lei * se ncaseaz jumtate* restul fiind irecuperabil.
Pentru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori* acetia au acordat sconturi n sum
de 6B&lei.
C7eltuielile efectuate cu lic7idarea societii au fost n sum de C&& lei.
> se prezinte operaiile contabile aferente operaiei de lic7idare.> se ntocmeasc bilanul de
partaj.
). >ocietatea comercial <2= are patru asociaii "* ?* C i D care au adus capitalul social dup
cum
urmeaz+
"sociatul >uma I
din capitalul social
total
"
?
C
D
'.B&&
).B&&
).&&&
1.&&&
'B
)B
)&
1&
$otal 1&.&&& 1&&
"sociatul D este exclus din societate. .n contractul de partaj este prevzut faptul c partea
care revine acestuia n capitalul social va fi cesionat asociatului ".
3. ?ilanul societii nainte de excluderea asociatului D
%
". "ctive imobilizate
!c7ipamente te7nolo#ice ,valoare brut-
,)161-
"mortizarea ec7ipamentelor te7nolo#ice
,)A16-
)&.&&&
,1&.&&&-
@ valoare net
$otal active imobilizate ,valoare net-
1&.&&&
1&.&&&
?. "ctive circulante
9aterii prime ,6&1-
Clieni ,'111-
Conturi la bnci n lei ,B1)1-
$otal active circulante
6.&&&
'.&&&
6.B&&
1&.B&&
C. C7eltuieli n avans &
D. Datorii ce trebuie pltite n mai puin de un
an
;urnizori ,'&1-
Credite bancare pe termen scurt ,B1C1-
3mpozit pe salarii ,'''-
$otal datorii ce trebuie pltite n mai puin de
un an
).&&&
6.D&&
1.B&&
D.)&&
!. "ctive circulante ,obli#aii curente- nete
,?FCD3-
6.6&&
;. $otal active minus obli#aii curente ,"F!- .16.6&&
/. Datorii ce trebuie pltite n mai mult de un
an
&
G. Provizioane pentru riscuri i c7eltuieli ,1B1- &
3. Henituri n avans &
0. Capital i rezerve
Capital subscris vrsat ,1&1)-
5ezerve le#ale ,1&E1-
5ezultatul reportat ,11D1-
$otal capital i rezerve
1&.&&&
1.&&&
).6&&
16.6&&
> se prezinte nre#istrrile contabile ocazionate de excluderea asociatului D.
6. >ocietatea comercial <2= nu mai face fa datoriilor sale exi#ibile. >ocietatea intr n
faliment
avnd la baz cerea introdus la tribunal de ctre unul dintre creditori.
>ituaia patrimoniului *conform bilanului contabile de ncepere a lic7idrii se prezint dup
cum urmeaz+
3. ?ilanul contabil de ncepere a lic7idrii
%
". "ctive imobilizate
!c7ipamente te7nolo#ice ,valoare brut-
,)161-
"mortizarea ec7ipamentelor te7nolo#ice
,)A16-
6&.&&&
,1B.&&&-
@ valoare net
$otal active imobilizate ,valoare net-
1B.&&&
1B.&&&
?. "ctive circulante
9rfuri ,valoare brut- ,6D1-
"justri pentru deprecierea mrfurilor ,6CD-
C&&
,1&&-
@ valoare net
Conturi la bnci n lei ,B1)1-
$otal active circulante
A&&
).&&&
).A&&
C. C7eltuieli n avans 1.&&&
D. Datorii ce trebuie pltite n mai puin de un
an
;urnizori ,'&1-
1).&&&
!. "ctive circulante ,obli#aii curente- nete
,?FCD3-
,C.'B&-
;. $otal active minus obli#aii curente ,"F!- .B.B&&
/. Datorii ce trebuie pltite n mai mult de un
an
&
G. Provizioane pentru riscuri i c7eltuieli ,1B1- &
3. Henituri n avans 1.)B&
0. Capital i rezerve
Capital subscris vrsat ,1&1)-
).B&&
5ezerve le#ale ,1&E1-
"lte rezerve ,1&EA-
5ezultatul reportat ,11D1-
$otal capital i rezerve
)&&
'.&&&
,1.1B&-
B.BB&
"portul asociailor la capitalul social n baza statutului i contractului se societate se prezint
dup cum urmeaz+
asociatul "+ 1.DB& lei ,D&I din capitalul social-
asociatul ?+ DB& lei ,6&I din capitalul social-
> se nre#istreze+
Hnzarea ec7ipamentelor te7nolo#ice la preul de D.&&& lei* $H" )'I
Hnzarea mrfurilor la preul de 1.)&& lei* $H" )'I
.ncasarea c7iriei pltite n avans n sum de 1.&&& lei
5estituirea c7iriei ncasate anticipat n sum de 1.)B& lei
>tabilirea sumelor de acoperit de ctre cei doi asociai pentru plata datoriei fa de furnizori
"c7itarea datoriei fa de furnizori.
> se ntocmeasc bilanul de partaj.
IX. Consultanta iscala acordata contribuabililor
($ probleme)
6&. 3n baza de impozitare a $H" nu intra+
a.Kc7eltuielile accesorii* impozite si taxe* exclusiv $H"
b.Ksuma c7eltuielilor efectuate asimilate prestarilor de servicii* reducerile comerciale si
financiare* penalizarile si dobanzile percepute pentru plati cu intarziere
c.=reducerile comerciale, reducerile financiare, penalizarile, ambalajele care circula
intre
furnizori si clienti prin schimb fara facturare, sumele incasate in numele si in contul
altei
persoane
66. %:% $5"%>;!5J8 reprezinta operatiunea prin care+
a.=bunurile sunt transportate dintr-un SM in alt SM, dar nu sunt considerate LIC in
conditiile prevazute de lege
b.Kbunurile sunt transportate dintrun >9 intrun stat din afara statelor membre fiind
considerate 83C conform re#lementarilor le#ale in vi#oare
cKbunurile sunt transportate dintrun stat membru in alt >9 fiind considerate 83C in conditiile
prevazute de le#e
6A. >e dau urmatoarele tipuri de c7eltuieli+ c7eltuieli de protocol* c7eltuieli cu impozitul pe
profit* c7eltuieli cu provizioanele* c7eltuieli cu amenzile datorate de autoritatile romane*
c7eltuieli de reclama si publicitate* c7eltuieli cu marfurile vandute. Clasificati din punct de
vedere al impozitului pe profit aceste c7eltuieli in cate#oria c7eltuielilor cu deductibilitate
limitata+
a.Kc7eltuieli cu impozitul pe profit* c7eltuieli de protocol* c7eltuieli cu amenzile datorate de
autoritatile romane
b.=cheltuieli de protocol, cheltuieli cu provizioane
c.Kc7eltuieli de protocol* c7eltuieli cu provizioane* c7eltuieli de reclama si publicitate
'&. Heniturile din variatia stocurilor intra in baza impozabila a impozitului pe veniturile
microintreprinderilorL
a.Kda
b.Kpartial
c.=nu
'1. Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in 5omania sunt
considerate contribuabil in cazul impozitului pe venitL
a.Knu
b.=da
c.Knumai in tara de ori#ine
'). : entitate economica distribuie dividende aferente anului )&&A actionarilor in suma de
)&&&
lei. >a se calculeze si sa se inre#istreze in contabilitate impozitul aferent acestora+
a. )*+ lei, ,-.=,,/ )*+ lei
b. 6)& lei* ''E@'BD 6)& lei
c. )&& lei* 'BD@''E )&& lei
'6.>ocietatea **2= are un activ net contabil de 6&&.&&& lei i nre#istreaz o cretere de
)&&.&&& lei n urma evalurii #lobale. Mtiind c societatea are emise 1&&.&&& aciuni s se
determine valoarea unei aciuni.
a- 4 6 lei
b- 4 ) lei
c- 4 B lei 5+ c-
''. Divizarea societilor comerciale se poate realiza utiliznd metoda+
a- 4 #lobal sau a activului net
b- 4 capitalului social
c- 4 inventarieirii 5+ a-
XII !octrina si deontolo"ia poroesiei contabile
(4 probleme)
)&. Care este structura or#anizaionala a unui or#anism profesional L
)1. Colaborarea or#anismului profesional cu /uvernul .
)). 5e#lementarile unui or#anism profesional , le#islaie* statut* re#ulamente proprii*
structura
administrativa -
)6. Care este structura de conducere a unui or#anism profesional i rolul acestor structuri n
susinerea profesiei L