Sunteți pe pagina 1din 3

1.

In materia contractului de commission, in caz de neexecutare a obligatiilor de catre tert:


a) comitentul nu poate exercita actiuni ce decurg din contractul cu tertul, deoarece intre comitent
si tert nu exista nici un fel de raport juridic;
b) comitentul poate exercita actiuni ce decurg din contractul cu tertul, deoarece intre comitent si
tert exista raporturi juridice externe;
c) comitentul poate exercita actiuni ce decurg din contractul cu tertul subrogandu-se in drepturile
comisionarului.
2. In comparatie cu contractul de mandate fara reprezentare, contract specific contractului de
commission este ca:
a) comisionarul actioneaza totdeauna cu titlul professional;
b) comisionarul incheie acte juridice cu tertii in nume propriu, dar pe seama comitentului;
c) comisionarul are un drept de retentie asupra bunurilor comitentului alfate in detentia sa.
. !pre deosebire de contractul de agentie specific contratului de intermediere este ca:
a) "izeaza o multitudine de acte juridice ce pri"esc una sau mai multe regiuni determinate;
b) cuprinde in mod obligatoriu clauza de neconcurenta;
c) lipseste reprezentarea, intermediarul putand reprezenta partile numai daca a fost imputernicit in
mod expres.
# "ezi art. 21$2 %od ci"il)
&. In cadrul contractului de comision de regula:
a) comisionarul nu raspunde fata de comitent in cazul in care tertul nu isi executa obligatiile ;
b) comisionarul raspunde fata de comitent in cazul in care tertul nu isi executa obligatiile ;
c) comisionarul raspunde in solidar cu tertul pentru neexecutarea obliagtiilor.
# art. 2$'2 alin. 1)
'. In comparatie de mandatul fara reprezentare, specific contractului de comision este ca:
a) comisionarul actioneaza totdeauna cu titlu comisionar;
b) comisionarul incheie acte juridice cu tertii in nume propriu, dar pe seama comitentului;
c) comisionarul are un drept de retentie asupra bunurilor comitentului aflate in detentia sa.
# art. 2$&)
(. %ontractul de comision reprezinta o "arietate a:
a) contractului de agentie
b) contractului de consignatie
c) contractului de mandat fara reprezentare
). %onform dispozitiilor noului %od ci"il asocierea in participatiune:
a) poate dobandi personalitatea juridica la cerere
b) nu poate dobandi personalitatea juridica
c) poate dobandi personalitatea juridica numai in ipoteza in care bunurile puse la dispozitia
asocierii de"in proprietate comuna a asociatilor
#art. 1*'1)
+. ,u regasim obligatia de asigurare a bunurilor ce fac obiectul contractului in cadrul:
a) contractului de leasing
b) contractului de comision
c) contractului de consignatie
d) contractului de report
#art. 2$($)
*. In comparatie cu contractul de comision specific contractului de consignatie este ca:
a) consignatorul nu are drept de retentie asupra bunurilor primite in consignatie
b) consignatorul are drept de retentie asupra bunurilor primite in consignatie
c) nu este permisa "anzarea pec redite
#art. 2$(2)
1$. In cadrul contractului de agentie:
a) instanta poate inlatura sau limita efectele clauzei de neconcurenta numai atunci cand din cauza
acesteia se produce agentului un prejudiciu gra" si "adit inechitabil
b) instanta poate inlatura sau limita efectele clauzei de neconcurenta numai atunci cand comitentul
a denuntat contractul cu nerespectarea termenului de prea"iz si fara a exista un moti" gra"
c) instanta nu poate inlatura sau limita efectele clauzei de neconcurenta numai atunci cand din
cauza acesteia se produce agentului un prejudiciu gra" si "adit inechitabil
#art. 2$*)
11. In materia contractului de consignatie cheltuielile de conser"are, "anzarea bunurilor si
executarea contractului sunt suportate de:
a) de catre consignator
b) de catre consignant
c) de catre consignator si consignant in mod egal
#art. 2$'*)
12. In materia contractului de intermediere de regula:
a) intermediarul este prepusul clientului
b) intermediarul este reprezentantul partilor a"and puterea sa incheie acte juridice in numele si pe
seama partilor
c) intermediarul nu este reprezentantul partilor nea"and puterea sa incheie acte juridice in numele
si pe seama partilor
#art. 21$2)
1. In cazul in care comisionarul "inde pe credit fara autorizarea comitentului:
-aspund b)
.a uitati la art. 2$&( alin 1
1&. In comparatie cu contractul de agentie specific contractului de consignatie este:
a) contractul de consignatie se incheie in forma scrisa ad probationem
b) consignatarul are obligatia de a asigura bunurile
c) obiectul contractului in constituie bunurile imobile
d) contractul de consignatie trebuie sa cuprinda obligatiile clauzale de neconcurenta
#art. 2$($)
1'. In cadrul contractului de agentie restrangerea acti"itatii prin clauza de neconcurenta :
a) este interzisa in mod expres de catre lege
b) nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 2 ani de la data incetarii contractului de agentie
c) nu se poate intinde decat pe durata executarii contractului de agentie, orice extindere a acestuia
considerata nescrisa
#art. 2$)')
1(. %lauza de /!tar del credere0 reprezinta:
.a uitati la art. 2$'2, gasiti definitia.
1). 1irul se aseamana cu cesiunea de creanta prin aceea ca:
a) giratarul dobandeste un drept propriu autonom fata de girant
b) girantul garanteaza plata
c) este "alabil prin simpla mentiune facuta pe titlu
d) are ca efect transmiterea dreptului de creanta
1+. 2aca in cambie nu se precizeaza locul emiterii legea considera:
a) titlul nul
b) ca acesta este locul mentionat langa numele trasului
c) ca acesta este locul mentionat langa numele tragatorului
d) ca acesta este locul mentionat langa numele beneficiarului
1*. 3andatul dat pentru acte de executare a unei acti"itati profesionale:
a) se prezuma a fi cu titlu oneros
b) se prezuma a fi cu titlu gratuit
c) este esentialmente cu titlu oneros
d) este esentialmente cu titlu gratuit
#art. 2$1$ alin. 2)
2$. 2aca nu este indicata scadenta se considera ca plata cambiei se "a face:
a) fara cheltuieli
b) fara protest
c) la "edere
d) nu la ordin
21. 1irul nu este "alabil daca se mentioneaza pe:
a) fata cambiei
b) allonge
c) "erso-ul cambiei