Sunteți pe pagina 1din 37

1 ) (95 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )

Care a fost evolutia formei de guvernamant a Romaniei


a. domn, presedinte, rege
b. domn, rege, presedinte
c. presedinte, rege, domn
2 ) (11 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este structura Parlamentului federal ?
A. "i#amerala
B. $ni#amerala
C. tri#amerala
3 ) (% - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt aspectele care determina obligatia de a respecta Constitutia si
suprematia ei, conform art. din Constitutie ?
A. Este $n prin#ipi$ &$ndamental
B. Este $n drept &$ndamental al #etatenilor
C. 'is#iplinea(a #omportament$l $man
! ) ()* - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
"a cererea carei autoritati publice are Curtea Constitutionala prerogative de
solutionare a conflictelor #uridice de natura constitutionala ?
A. +resedintele ,omaniei
B. -inistr$l .$stitiei
C. +resedintele Inaltei C$rti de Casatie si .$stitie
) (11) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este trasatura de ba$a prin care se defineste libertatea de e%primare, ca una
dintre cele mai vec&i libertati cetatenesti ?
A. pot &i e/primate li"er gand$rile, opiniile, #redintele si #reatiile de ori#e &el
B. li"ertatea de e/primare se reali(ea(a prin li"ertatea de #ir#$latie
C. parintii a$ drept$l de a asig$ra ed$#atia #opiilor minori potri0it propriilor
#on0ingeri pentr$ #are s$nt rasp$n(atori
' ) (1%) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Ce presupune definirea regimului constitutional in sens formal?
A. e/teriori(area ansam"l$l$i de reg$li #are reglementea(a organi(area si
#ond$#erea $n$i stat
B. o an$mita modalitate de #onsa#rare a normelor de drept #onstit$tional edi#tate
de o an$mita a$toritate statala, #on&orm $nei pro#ed$ri spe#iale
C. #oresp$nde statelor moderne #are s$nt g$0ernate pe "a(a #onstit$tiilor
nes#rise
( ) (9 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt aspectele #uridice specifice dreptului formulat simplu) nivel de trai *
A. stat$l este o"ligat sa ia mas$ri de de(0oltare e#onomi#a si prote#tie so#iala, de
nat$ra sa asig$re #etatenilor $n ni0el de trai de#ent
B. instit$tionali(area drept$l$i la #asatorie, #a o dimensi$ne moderna a mas$rilor
ne#esare pentr$ asig$rarea $n$i trai de#ent
C. stat$l n$ este o"ligat sa o#roteas#a drept$l la asig$rari so#iale
+ ) (51 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt aspectele esentiale, enumerate ,n te%tul constitutional, pe care le
include dreptul la protectie sociala a salariatilor?
A. inter(i#erea m$n#ii &ortate
B. regim$l de m$n#a al persoanelor 1andi#apate, pre#$m si instit$irea $n$i salari$
minim "r$t pe tara
C. repaos$l saptamanal, #on#edi$l de odi1na platit, prestarea m$n#ii in #onditii
spe#iale sa$ deose"ite
- ) (155 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care ramuri de drept fac parte din dreptul privat?
A. drept$l administrati0
B. drept$l &inan#iar
C. drept$l #omer#ial
1. ) (1* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este caracteristica principala a /niunii reale de state?
A. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente, #are a$ #om$n
doar se&$l stat$l$i
B. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente in #are, pe langa
se&$l stat$l$i, e/ista si alte organe de stat #om$ne
C. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente, #are isi aleg $n
organism #om$n, den$mit dieta sa$ #ongres, ale #ar$i 1otarari s$nt apro"ate $lterior
de #atre state
11 ) (2% - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este autoritatea care are dreptul de a sesi$a Curtea Constitutionala ,n a se
pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului ?
A. 3n$i gr$p parlamentar
B. 3n$ia dintre parlamentarii independenti
C. 3n$i n$mar de #el p$tin )5 de dep$tati sa$ #el p$tin )5 de senatori
12 ) (4 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt teoriile formulate ,n legatura cu natura #uridica si cu conceptul
drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate ?
A. Teoria drept$rilor nat$rale
B. Teoria drept$rilor e#onomi#e
C. Teoria drept$rilor garantii
13 ) (*9 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate ?
A. legile
B. 1otararile 5$de#atoresti
C. a#tele administrati0e ale G$0ern$l$i
1! ) (1%% - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt efectele #uridice ale deci$iilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei
Romaniei si "egii !(01--2 privind organi$area si functionarea Curtii
Constitutionale?
A. dispo(itiile din legile, ordonantele in 0igoare, pre#$m si #ele din reg$lamente,
#onstatate #a &iind ne#onstit$tionale, isi in#etea(a e&e#tele 5$ridi#e la 25 de (ile de la
p$"li#area de#i(iei C$rtii Constit$tionale in -onitor$l 6&i#ial, da#a in a#est inter0al
+arlament$l sa$ G$0ern$l, d$pa #a(, n$ p$n de a#ord pre0ederile ne#onstit$tionale #$
dispo(itiile Constit$tiei7
B. In #a($rile de ne#onstit$tionalitate #are pri0es# legile, inainte de prom$lgarea
a#estora, sa$ a reg$lamentelor +arlament$l$i, legea sa$ reg$lament$l se trimit spre
ree/aminare +arlament$l$i7 'a#a legea este adoptata in a#eeasi &orma #$ o ma5oritate
de #el p$tin )89 din n$mar$l mem"rilor &ie#arei #amere, o"ie#tia de
ne#onstit$tionalitate este inlat$rata iar prom$lgarea de0ine o"ligatorie
C. in #a($l tratatele sa$ a#ord$rilor internationale a #aror #onstit$tionalitate a &ost
#onstatata de C$rtea Constit$tionala, a#estea mai pot &i #ontestate pe #alea $nei
e/#eptii de ne#onstit$tionalitate
1 ) (1*% - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care ramuri de drept intra in componenta dreptului privat?
A. drept$l &inan#iar
B. drept$l &amiliei
C. drept$l administrati0
1' ) (194 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt Regulamentele Parlamentului?
A. ,eg$lament$l Camerei 'ep$tatilor, ,eg$lament$l Senat$l$i si ,eg$lament$l
sedintelor #om$ne ale Camerei 'ep$tatilor si Senat$l$i
B. ,eg$lament$l Camerei 'ep$tatilor, ,eg$lament$l Senat$l$i
C. ,eg$lament$l sedintelor #om$ne ale Camerei 'ep$tatilor si Senat$l$i
1( ) (9% - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt elementele componente ale dreptului la invatatura ca drept social1
cultural ?
A. din p$n#t de 0edere 5$ridi# im"ina li"ertatea #$ o"ligatia
B. in0atamant$l de stat n$ este grat$it
C. stat$l n$ asig$ra li"ertatea in0atamant$l$i religios potri0it #erintelor spe#i&i#e
&ie#ar$i #$lt
1+ ) (1*9 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este caracteristica principala a /niunii personale de state?
A. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente, #are a$ #om$n
doar se&$l stat$l$i
B. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente in #are, pe langa
se&$l stat$l$i, e/ista si alte organe de stat #om$ne
C. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente, #are isi aleg $n
organism #om$n, den$mit dieta sa$ #ongres, ale #ar$i 1otarari s$nt apro"ate $lterior
de #atre state
1- ) (119 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt atributiile Curtii Constitutionale, altele decat cele privind controlul
constitutionalitatii unor acte normative ?
A. 0eg1ea(a la respe#tarea pro#ed$rii pentr$ alegerea +resedintel$i ,omaniei si
de #on&irmare a re($ltatelor s$&ragi$l$i
B. emite de#i(ii pentr$ prop$nerea de s$spendare din &$n#tie a +resedintel$i
,omaniei
C. da a0i(e #ons$ltati0e re&eritoare la respe#tarea pro#ed$rii pentr$ organi(area si
des&as$rarea re&erend$m$l$i si #on&irma re($ltatele a#est$ia
2. ) (19) - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
,n care state ,nt2lnim forma de guvernamant de tip republica pre$identiala?
A. 6landa
B. :ranta
C. :inlanda
21 ) ()) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
3n ce consta specificul normelor de drept constitutional?
A. s$nt norme dire#te, nemi5lo#ite
B. s$nt norme prin#ipii
C. s$nt normele #are sta"iles# dire#tii e#onomi#e
22 ) (9 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este definitia contributiilor financiare, ca indatorire fundamentala preva$uta
de constitutie ?
A. reglementea(a indatorirea #etatenilor de a #ontri"$i, prin impo(ite si ta/e, la
#1elt$ieli p$"li#e
B. tit$larii a#estei o"ligatii &$ndamentale s$nt n$mai s$"ie#tele indi0id$ale de
drept, #are s$nt #etatenii, n$ si s$"ie#tele #ole#ti0e de drept, persoanele 5$ridi#e #e
o"tin 0enit$ri
C. te/t$l #onstit$tional n$ &a#e o apli#atie parti#$lara a prin#ipi$l$i egalitatii in
materie &is#ala si #are #onsta in ase(area 5$sta a sar#inilor &is#ale
23 ) (194 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este organul competent sa inregistre$e partidele politice in Romania?
A. Tri"$nal$l -$ni#ipi$l$i B$#$resti
B. Inalta C$rte de .$stitie si Casatie
C. 6 #omisie spe#ial into#mita in a#est sens
2! ) (2 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt aspectele ce repre$inta consecinte #uridice ale suprematiei constitutiei?
A. #onse#inte 5$ridi#e pri0ind adoptarea, modi&i#area, a"rogarea si s$spendarea
Constit$tiei
B. indatorirea &$ndamentala de a respe#ta Constit$tia
C. e/istenta $nor ne#on&ormitati intre $nele ram$ri ale drept$l$i #$ #onstit$tia
2 ) (191 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
3n care state ,ntalnim forma de guvernam2nt de tip republica parlamentara?
A. ,omania
B. Germania
C. Belgia
2' ) (1*2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cine poate initia revi$uirea Constitutiei, conform actualei Constitutii a Romaniei?
A. #el p$tin 1%%7 %%% de #etateni #$ drept de 0ot
B. +rim$l -inistr$, la prop$nerea +arlament$l$i
C. +resedintele, la prop$nerea G$0ern$l$i
2( ) (*1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt elementele componente ale dreptului la greva ?
A. este $n drept garantie #e apartine n$mai salariatilor
B. salariatii a$ drept$l la gre0a pentr$ apararea intereselor pro&esionale,
e#onomi#e, so#iale
C. "ene&i#ia(a de regim$l 5$ridi# al gre0elor di0erse mani&estari organi(ate de
persoane #are n$ a$ #alitatea de salariati da#a a#este mani&estari se a$tointit$lea(a
mis#ari gre0iste
2+ ) (111 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
Care este trasatura de ba$a a accesului la cultura, ca drept fundamental nou ?
A. este parte integranta a $n$i drept la ed$#atie 0a($t intr-$n sens mai larg
B. p$ne a##ent$l pe posi"ilitatea persoanei de a se deplasa ori$nde in l$me si
ast&el de a a##ede la 0alorile #$lt$rii nationale si $ni0ersale
C. a##es$l la #$lt$ra n$ este garantat de #atre stat !NS: !
2- ) (1* - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este, potrivit reglementarilor constitutionale, statutul strainilor si apatri$ilor
in Romania ?
A. strainii si apatri(ii, in #alitatea lor de oameni, a$ an$mite drept$ri nat$rale,
inaliena"ile si impres#ripti"ile
B. in a&ara drept$rilor nat$rale n$ e/ista alte drept$ri s$"ie#ti0e pentr$ straini si
apatri(i
C. n$mai prote#tia persoanelor si a a0erilor este #eea #e interesea(a, in &ond,
strainii si apatri(ii
3. ) (1*5 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii
legilor?
A. ;;
B. Control pre0enti0
C. ;;
31 ) (4 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt criteriilei folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea
controlului constitutionalitatii legilor?
A. #riteri$l ins#rierii in #onstit$tie
B. #riteri$l raport$l$i dintre drept$l intern si drept$l international
C. #riteri$l atemporal
32 ) (19* - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
4n ba$a carui articol din Constitutia Rom2niei se emit 5rdonantele 6uvernului?
A. art7 12 din Constit$tia ,omaniei
B. art7 1)2 din Constit$tia ,omaniei
C. art7 din Constit$tia ,omaniei
33 ) (52 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt, conform art 2 din Constitutia Romaniei, pretentiile pe care le poate
formula o persoana vatamata intr1un drept al sau ori intr1un interes public de o
autoritate publica?
A. re#$noasterea drept$l$i sa$ interes$l$i legitim
B. sa #eara rasp$nderea magistratilor
C. prom$lgarea a#t$l$i
3! ) (99 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt elementele dreptului la informatie ca drept fundamental cu un continut
comple% si dinamic?
A. n$ garantea(a a##es$l persoanei la ori#e in&ormatie de interes p$"li#
B. mi5loa#ele de in&ormare in masa, p$"li#e si pri0ate, s$nt o"ligate sa asig$re
in&ormarea #ore#ta a opiniei p$"li#e
C. garantand a$tonomia ser0i#iilor p$"li#e de radio si T<, a#estea n$ tre"$ie sa
garante(e gr$p$rilor so#iale si politi#e importante e/er#itarea drept$l$i la antena
3 ) (1%9 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Ce garantea$a acele drepturi si libertati aflate ,n cuprinsul categoriei
73nviolabilitatile8?
A. 0iata, integritatea &i(i#a si integritatea psi1i#a a persoanei
B. drept$l la in0atat$ra
C. li"ertatea #onstiintei
3' ) (191 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
4n ba$a carui act se face aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane?
A. 1otarare a g$0ern$l$i #are apre#ia(a in a#est sens prop$nerile ministr$l$i de
5$stitie si #are se p$"li#a in -onitor$l 6&i#ial
B. 1otarare a C$rtii S$preme de .$stitie
C. de#i(ia C$rtii Constit$tionale #are n$ poate &i #ontestata de ni#i o a$toritate
p$"li#a
3( ) (159 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este perioada unui mandat al Presedintelui Rom2niei conform Constitutiei
Rom2niei din 1--1, revi$uita in 2..3?
A. 5 ani
B. ani
C. 2 ani
3+ ) (11% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care este trasatura fundamentala a dreptului la aparare ?
A. este $n drept e/#l$si0 politi#
B. imposi"ilitatea &olosirii $n$i a0o#at
C. a$toritatile #ompetente a$ o"ligatia sa n$meas#a din o&i#i$ $n a0o#at pentr$
apararea persoanei, da#a a#esta n$-si alege $n a0o#at, in #onditiile e/pres pre0a($te
de lege
3- ) (1% - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este argumentul adus in favoarea controlului #udecatoresc al
constitutionalitatii legilor ?
A. drept$l re#$nos#$t 5$de#atorilor de a #ontrola a#ti0itatea legi$itor$l$i &a#e din
a#estia o a$toritate politi#a
B. .$de#ator$l, prin &ormatia sa, 0a 5$de#a impartial da#a legi$itor$l a a#tionat in
limitele #ompetentei sale
C. este o in#al#are a prin#ipi$l$i separatiei p$terilor in stat
!. ) (19 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este forma pe care o ,mbraca din punct de vedere al continutului, Constitutia
Rom2niei ?
A. s#risa
B. nes#risa
C. mi/ta
!1 ) (1** - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Ce fel de stat este Rom2nia, conform actualei sale Constitutii ?
A. $n stat $nitar
B. $n stat &ederal
C. o aso#iatie de state
!2 ) (1* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este articolul din Constitutie care face referire la dreptul la viata?
A. 9)
B. ))
C. 2)
!3 ) (9* - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt elementele pe care le include principiul accesului la #ustitie, reglementat
de artr. 21 din Constitutia Rom2niei
A. n$mai #etatenii romani se poate adresa 5$stitiei
B. a##es$l li"er la 5$stitie se poate reali(a n$mai pe #alea a#ti$nii dire#te
C. garantea(a drept$l partilor la $n pro#es e#1ita"il
!! ) (12* - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt reglementarile aduse de Constitutia Rom2niei din 1-!+, cu privire la
e%istenta proprietatii particulare?
A. o re#$noaste, dar n$ o garantea(a
B. n$ are stip$latii in a#est sens
C. a#orda o prote#tie spe#iala proprietatii agonisite prin m$n#a si e#onomisire
! ) (1) - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
4n c2te titluri si articole este structurata Constitutia actuala a Romaniei, din punct
de vedere #uridic?
A. sapte titl$ri si 15) de arti#ole
B. opt titl$ri si 154 de arti#ole
C. no$a titl$ri si 1*4 de arti#ole
!' ) (1)5 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?
A. 195%
B. 195)
C. 192
!( ) (19* - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care erau organele puterii de stat, potrivit Constitutiei de la 1-'?
A. -area !d$nare Nationala
B. +arlament$l
C. -inistr$l .$stitiei
!+ ) (112 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Ce au ,n cuprindere asociatiile de state ?
A. &ederatia de stat
B. $ni$nea &i#ti0a
C. #on&ederatia de state
!- ) (94 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor?
A. #ontrol$l #are se e/er#ita d$pa intrarea in 0igoare a legilor
B. #ontrol$l e/er#itat inainte #a legea sa intre in 0igoare
C. respe#tarea Constit$tiei si a legilor
. ) ()1 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
9ub ce denumire s1a predat si se preda in Romania si in lume disciplina :;rept
Constitutional8 ?
A. drept #onstit$tional si instit$tii politi#e
B. drept #onstit$tional pri0at
C. drept #onstit$tional international
1 ) (1%2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care este trasatura definitorie a conceptului de cetatenie?
A. este o #alitate a persoanelor &i(i#e si 5$ridi#e
B. #on&era persoanelor &i(i#e si 5$ridi#e posi"ilitatea de a &i tit$larii t$t$ror
drept$rilor si indatoririlor pre0a($te de Constit$tie si de legile romane
C. do0edeste apartenenta la stat$l roman
2 ) (9 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt elementele componente ale dreptului la viata ?
A. este $n drept #are asig$ra li"ertatea de mis#are a #etatean$l$i
B. drept$l la 0iata &a#e parte din #ategoria drept$rilor so#ial-politi#e
C. este $n drept esential al &iintei $mane &iind #onsa#rat de #ele mai importante
do#$mente internationale si prin #onstit$tie

3 ) (91 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )


Care sunt elementele componente ale dreptului de proprietate ca drept
fundamental de traditie ?
A. garantea(a drept$l de proprietate, n$ si #reantele as$pra stat$l$i
B. o#roteste si garantea(a in mod egal proprietatea pri0ata, indi&erent de proprietar
C. #onstit$tia n$ #ontine reglementari pri0itoare la nationali(are, e/propriere si
&olosirea s$"sol$l$i $nei proprietati imo"iliare de #atre a$toritati, limite #are se
#onstit$ie in tot atatea garantii ale drept$l$i de proprietate pri0ata
! ) (15 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt unitatile administrativ teritoriale din Romania?
A. 5$det$l, oras$l, #om$na, stati$nile "alneo-#limateri#e
B. 5$det$l, oras$l, #om$na, satele
C. 5$det$l, oras$l, #om$na, satele, stati$nile "alneo-#limateri#e
) ()4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este definitia controlului constitutionalitatii legilor?
A. a#ti0itatea organi(ata a +arlament$l$i de adoptare a legilor
B. a#ti0itatea organi(ata de 0eri&i#are a #on&ormitatii legilor #$ Constit$tia
C. a#ti0itatea organelor stat$l$i de apli#are a Constit$tiei
' ) (45 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt principalele cau$e ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?
A. #a$(ele aparitiei $nor di0ergente intre p$terea e/e#$ti0e si p$terea legislati0a
B. $nele ne#on#ordante dintre #onstit$tie si lege se datorea(a rigiditatii e/agerate
ale $nor #onstit$tii si neo"ser0arii reg$lilor de te1ni#a legislati0a
C. #ontrol$l #onstit$tionalitatii legilor se poate &$ndamenta pe teoria
#onstit$tionalism$l$i
( ) ()% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
"a sesi$area caror autoritati se pronunta Curtea Constitutionala asupra
constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale ?
A. ! #el p$tin 5% de senatori
B. !0o#at$l$i +opor$l$i
C. ! #el p$tin )5 de senatori
+ ) (11 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt componentele care intra ,n continutul dreptului la un mediu sanatos?
A. &a#e parte din #ategoria drept$rilor nat$rale
B. stat$l re#$noaste drept$l ori#arei persoane la $n medi$ in#on5$rator sanatos si
e#1ili"rat e#ologi#
C. stat$l n$ asig$ra #adr$l legislati0 pentr$ e/er#itarea a#est$i drept
- ) (59 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Ce cuprinde ,n continutul sau constitutional libertatea intrunirilor ca libertate cu
caracter social politic?
A. #onsta in posi"ilitatea oamenilor de a se intr$ni n$mai in re$ni$ni pri0ate pentr$
a-si e/prima gand$rile, opiniile, #redintele
B. li"ertatea intr$nirilor pres$p$ne #ara#ter$l pasni# al al organi(arii si des&as$rarii
a#estora pre#$m si inter(i#erea &olosirii armelor
C. intr$nirile pres$p$n parti#ipanti #are a$ #alitatea de mem"rii permanenti intre
#are e/ista relatii permanente
'. ) (19% - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este definitia #udetului ca forma de organi$are administrativ1teritoriala?
A. $nitatea administrati0-teritoriala de "a(a #are #$prinde pop$latia r$rala $nita
prin #om$nitate prin interese si traditii
B. $nitate administrati0 teritoriala de "a(a in #adr$l organi(arii administrati0e a
teritori$l$i
C. $nitatea administrati0 teritoriala #are 5oa#a rol$l de 0eriga intermediara in #adr$l
organi(arii administrati0e a teritori$l$i
'1 ) (*9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt regulile preva$ute de te%tul constitutional in legatura cu intrunirile?
A. intr$nirile pot &i n$mai pri0ate
B. li"ertatea intr$nirilor
C. #ara#ter$l pasni# al intr$nirilor, &ara inter(i#erea la intr$niri a armelor
'2 ) (19 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este modificarea cu privire la structura Parlamentului, adusa de 9tatutul lui
Cu$a fata de Conventia de la Paris?
A. +arlament$l "i#ameral
B. G$0ern$l "i#e&al
C. separatia p$terilor in stat
'3 ) (9 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
3n ce ca$uri se pot reali$a retineri si arestari?
A. retinerea sa$ arestarea $nei persoane este permisa n$mai in #a($rile si #$
pro#ed$ra pre0a($te de lege
B. retinerea poate depasi )2 de ore
C. arestarea pre0enti0a se disp$ne de pro#$ror si n$mai in #$rs$l pro#es$l$i penal
'! ) (* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt argumentele contra controlului #udecatoresc al constitutionalitatii ?
A. 5$de#atorii a$ menirea de a interpreta si apli#a legea, de a apli#a san#ti$ni in
#a($ri de in#al#are a legii
B. drept$l re#$nos#$t 5$de#atorilor de a #ontrola a#ti0itatea legi$itor$l$i &a#e din
a#estia o a$toritate politi#a
C. este o in#al#are a prin#ipi$l$i separatiei p$terilor in stat
' ) (*4 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Ce cuprinde ,n principal principiul universalitatii, consacrat de Constitutia
Romaniei ?
A. drept$rile si li"ertatile s$nt $ni0ersale si di0i(i"ile
B. $ni0ersalitatea se re&era n$mai la tit$larii a#estor drept$ri si li"ertati, n$ si la
s&era propri$-(isa a drept$rilor si li"ertatilor
C. $ni0ersalitatea, asa #$m este pre0a($ta de art 15 din Constit$tie, pri0este
drept$rile, li"ertatile si indatoririle, &ara deose"ire de &apt$l reglementarii lor #1iar prin
te/t$l #onstit$tiei sa$ prin alte legi
'' ) (1%5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul "egii 2101--.
modificata si completata ulterior ?
A. do"andirea #etateniei romane se poate reali(a in #on&ormitate #$ do$a mari
prin#ipii: 5$s sang0inis si 5$s lo#i
B. prin sta"ilirea domi#ili$l$i in ,omania
C. prin repatriere
'( ) (5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt elementele pe care le contine principiul e%ercitarii drepturilor si
libertatilor?
A. indatorirea in#$m"a n$mai #etatenilor romani, n$ si strainilor sa$ apatri(ilor
B. "$na #redinta, prin#ipi$ traditional de drept #i0il, n$ este #onsiderata o reg$la
#onstit$tionala o"ligatorie
C. dimensi$nea so#iala, de raportare a indi0id$l$i la so#ietate a &ost in#l$sa in
#$prins$l normei 5$ridi#e prin re&erire la indatorirea de a n$ in#al#a drept$rile si
li"ertatile #elorlalti
'+ ) (9% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Ce cuprinde, ,n principiu, conceptul de inviolabilitate a domiciliului ?
A. este $n drept s$"s$mat #on#ept$l$i de drept la #asatorie
B. domi#ili$l $nei persoane &i(i#e este a#olo $nde ea isi are lo#$inta statorni#a si
prin#ipala
C. a0and in 0edere impli#atiile 5$ridi#e, morale si so#iale ale per#1e(itiei, a#estea
se disp$ne n$mai de #atre 5$de#ator
'- ) (15 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cine avea drept de initiativa legislativa ,conform Constitutiei din 1-3+?
A. ,epre(entanta Nationala
B. popor$l
C. regele
(. ) (12 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt drepturile e%clusiv politice?
A. drept$l de a alege
B. drept$l la in&ormatie
C. drept$l la aso#iere
(1 ) (1*4 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
"a cererea carei autoritati publice, Curtea Constitutionala poate sa solutione$e un
conflict de natura constitutionala, ,n calitate de mediator?
A. +resedintele $neia dintre #amerele +arlament$l$i
B. +resedintele Inaltei C$rti de Casatie si .$stitie
C. -inistr$l .$stitiei !NS: !
(2 ) (41 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt i$voarele formale ale dreptului constitutional rom2n ?
A. tratatele internationale
B. de#i(iile C$rtii Constit$tionale
C. 1otararile G$0ern$l$i
(3 ) (1) - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este continutul dreptului la casatorie, conform reglementarilor
constitutionale privind familia, in literatura de specialitate ?
A. &amilia este element$l nat$ral si &$ndamental al so#ietatii
B. &amilia se intemeia(a pe #asatoria li"er #onsimtita intre soti, pe egalitatea
a#estora si pe drept$l si o"ligatia parintilor de a asig$ra #resterea, ed$#area si
instr$irea #opiilor
C. #ele"rarea #asatoriei #i0ile d$pa #ele"rarea #asatoriei religioase
(! ) (115 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica?
A. p$terea de stat este o parte instit$tionala a p$terii politi#e
B. trasat$rile stat$l$i se regases# in totalitate in ansam"l$l p$terii politi#e
C. p$terea de stat este &orma de organi(are a p$terii popor$l$i
( ) (145 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social1economice si
culturale?
A. drept$l la in0atat$ra
B. drept$l de a alege si de a &i ales
C. li"ertatea intr$nirilor
(' ) (24 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt formele de control al constitutionalitatii legilor, determinate de criteriul
organului competent sa efectue$e acest control ?
A. #ontrol$l reali(at printr-$n organ politi#
B. #ontrol$l e/er#itat pe #ale de e/#eptie
C. #ontrol$l politi#o-5$risdi#tional
(( ) (*% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului ?
A. sit$atii de #alamitati nat$rale
B. de#lararea starii de $rgenta
C. pre0enirea raspandirii $nei epidemii
(+ ) (199 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care este unica autoritate legiuitoare a tarii, conform art. '1 din Constitutia
actuala a Rom2niei?
A. G$0ern$l
B. +resedintele
C. +arlament$l
(- ) (1 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie ,n categoria drepturilor
individuale in functie de clasificarea drepturilor si libertatilor ,n drepturi individuale
si drepturi colective?
A. egalitatea intre se/e
B. drept$l de aso#iere
C. li"ertatea #onstiintei
+. ) (4 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
Care sunt formele de control reali$at in raport cu cei indreptatiti sa puna in
miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor?
A. #ontrol$l #onstit$tionalitatii legilor se poate de#lansa de #atre $n n$mar restrans
de organe ale stat$l$i
B. #ontrol$l reali(at d$pa model$l ameri#an
C. #ontrol$l reali(at d$pa model$l e$ropean !NS: !
+1 ) (29 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt consecintele pe care le impun trasaturile dreptului constitutional ca
ramura principala in sistemul de drept romanesc ?
A. s$pralegalitatea prin#ipiilor #onstit$tionale
B. reg$la #on&ormitatii normelor din #elelalte ram$ri ale drept$l$i #$ reglementarile
#$prinse in Constit$tie
C. prin#ipiile #$ #ara#ter de generalitate #$prinse in Constit$tie re&eritoare la
proprietate, organele e/e#$ti0e si organele 5$de#atoresti, &ara a &i detaliate, s$nt
apli#a"ile drept$l$i #i0il, drept$l$i #omer#ial, organi(arii 5$de#atoresti
+2 ) (1)9 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
Care este definitia constitutiei de tip ) conventie * ?
A. re($ltat$l a#ti0itatii $nei ad$nari #e poarta n$mele de #on0entie
B. $n #ontra#t intre rege si popor
C. o Constit$tie adoptata de #atre monar1 #a stapan a"sol$t #are-si e/er#ita
p$terea !NS : !
+3 ) (1*) - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa ,n istoria universala?
A. Constit$tia "elgiana
B. Constit$tia :ran#e(a
C. Constit$tia ameri#ana
+! ) (1 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?
A. ansam"l$l reg$lilor de #ond$ita generale si o"ligatorii, #e s$nt asig$rate si
garantate de stat, reg$li #are a$ #a s#op organi(area si disi#iplinarea
#omportament$l$i $man si #are se mani&esta intr-$n #limat spe#i&i# #oe/istentei
drept$rilor esentiale ale om$l$i si li"ertatilor l$i #$ 5$stitia so#iala
B. ansam"l$l reg$lilor de #ond$ita generale si o"ligatorii, #e s$nt asig$rate si
garantate de stat, reg$li #are a$ #a s#op organi(area si disi#iplinarea
#omportament$l$i $man
C. ansam"l$l reg$lilor de #ond$ita generale si o"ligatorii, #e s$nt asig$rate si
garantate de stat, #are se mani&esta intr-$n #limat spe#i&i# #oe/istentei drept$rilor
esentiale ale om$l$i si li"ertatilor l$i #$ 5$stitia so#iala
+ ) (1%4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor ?
A. garantea(a respe#tarea legilor
B. garantea(a separatia si e#1ili"r$l p$terilor in stat
C. a##elerea(a #onstit$tionali(area drept$l$i in domeni$l drept$rilor si li"ertatilor
&$ndamentale
+' ) (5* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt regulile pe care le stabileste Constitutia Rom2niei ,n domeniul e%tradarii
si e%pul$arii ca doua masuri foarte grave ce aduc atingere unor libertati
fundamentale?
A. #etatean$l roman poate &i e/tradat sa$ e/p$l(at din ,omania
B. #etatenii romani pot &i e/tradati in "a(a #on0entiilor internationale la #are
,omania este parte, in #onditiile legii si pe "a(a de re#ipro#itate
C. e/tradarea si e/p$l(area strainilor si apatri(ilor se pot de#ide de ,omania
n$mai in "a(a $nei #on0entii internationale, &ara indeplinirea #onditiei de re#ipro#itate

+( ) (1)2 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )


;e catre cine se e%ercita puterea legiuitoare, potrivit ) 9tatutului lui Cu$a * ?
A. n$mai de #atre domnitor #a si #ap al stat$l$i
B. #ole#ti0 de #atre domnitor si #ele ) ad$nari :!d$narea +onderatoare si
!d$narea Ele#ti0a
C. de #atre rege, #are san#tionea(a si prom$lga legile
++ ) (12 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt trasaturile dreptului de petitionare ca drept incadrat in categoria
drepturilor garantii ?
A. poate sa &ie e/er#itat &ie indi0id$al, &ie de #atre $n gr$p de #etateni, &ie de
organi(atii legal #onstit$ite
B. petitiile pot &i adresate atat a$toritatilor p$"li#e #at si persoanelor &i(i#e
C. petitiile pot &i anonime
+- ) (*) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt aspectele pe care le ,ncorporea$a libertatea constiintei, ca libertate
fundamentala, cu un continut comple% ?
A. li"ertatea #onstiintei este posi"ilitatea persoanei &i(i#e de a a0ea si e/prima in
parti#$lar sa$ in p$"li# o an$mita #on#eptie despre l$mea in#on5$ratoare, de a
impartasi sa$ n$ o #redinta religioasa
B. este $n drept e/#l$si0 politi#
C. garantand li"ertatea #onstiintei, #onstit$tia #onsa#ra egalitatea intre &emei si
"ar"ati
-. ) (199 - SINGLE SELECT) (" ai ales : )
Care dintre Constitutiile Romaniei infiintea$a Consiliul "egislativ?
A. Constit$tia de la 144
B. Constit$tia de la 19)9
C. Stat$t$l l$i C$(a
-1 ) (1)) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt ramurile pe care le cuprinde dreptul public?
A. drept$l #onstit$tional
B. drept$l international pri0at
C. drept$l #i0il
-2 ) ()9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o
ma#oritate calificata?
A. #onstit$tia a#ordata
B. #onstit$tia parlamentara
C. #onstit$tia pa#t
-3 ) (12) - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1-23?
A. +artid$l Taranes#
B. +artid$l Li"eral
C. +artid$l So#ial
-! ) () - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri
fundamentale?
A. indatoririle &$ndamentale n$ s$nt esentiale pentr$ reali(area intereselor
generale si #onser0area so#ietatii
B. indatoririle &$ndamentale s$nt ins#rise si garantate in legi &$ndamentale
C. indatoririle &$ndamentale s$nt asig$rate in reali(area lor n$mai prin &orta de
#onstrangere a stat$l$i7
- ) (*5 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt formele structurii de stat ?
A. stat$l a"sol$tist
B. stat$l $nional
C. stat$l &ederati0
-' ) (55 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt formele de e%ercitare, pe care le1a cunoscut republica, ca forma de
guvernamant ?
A. rep$"li#a pre(identiala
B. rep$"li#a semipre(identiala
C. rep$"li#a monar1ista
-( ) (5 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?
A. a#te normati0e #$ &orta 5$ridi#a egala #$ a legii
B. a#tele administrati0e
C. a#tele organelor 5$de#atoresti
-+ ) (5) - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
Care sunt elementele de continut ale dreptului la protectie a persoanelor cu
&andicap ?
A. se#$ritatea si igiena m$n#ii
B. stat$l$i ii re0ine o"ligatia de a asig$ra o politi#a nationala de egalitate a
sanselor, de pre0enire si de tratament ale 1andi#ap$rilor
C. &a#e parte din #ategoria indatoririlor &$ndametale ale #etatenilor !NS: B
-- ) (124 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
C2nd a aparut Constitutia in Romania?
A. a apar$t m$lt mai de0reme de#at Constit$tiile din tarile E$ropei de <est
B. a apar$t in a#elasi timp #$ Constit$tiile din tarile E$ropei de <est
C. aparitia ei a &ost determinata de a#eleasi #a$(e #are a$ determinat aparitia ei in
rest$l l$mii
1.. ) (15* - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Cui apartinea puterea e%ecutiva conform Constitutiei din 1-23?
A. regel$i
B. g$0ern$l$i
C. ,epre(entantei Nationale
1.1 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care erau organele procuraturii, potrivit Constitutiei de la 1-'?
A. +ar#1et$l general
B. +ro#$rat$rile militare
C. +ro#$rat$rile spe#iale
1.2 ) (* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt elementele componente ale libertatii economice?
A. li"ertatea e#onomi#a a &ost introd$sa in #adr$l drept$rilor si li"ertatilor
&$ndamentale d$pa re0i($irea Constit$tiei in )%%9
B. garantarea, in #onditiile legii, al li"er$l$i a##es al persoanei la o a#ti0itate
e#onomi#a, li"era intiati0a si e/er#itarea a#estora
C. li"ertatea e#onomi#a mai este #$nos#$ta in literat$ra de spe#ialitate #a drept$l
persoanei la li"era initiati0a
1.3 ) (42 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt teoriile referitoare la natura #uridica a cetateniei ?
A. teoria #ontra#t$ala
B. teoria drept$rilor nat$rale
C. teoria stat$t$l$i 5$ridi# al persoanei
1.! ) (92 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt trasaturile generale ale puterii organi$ate statal?
A. p$terea de stat n$ este o p$tere de #onstrangere
B. p$terea de stat este si e/ista n$mai #a o p$tere organi(ata
C. #ara#ter$l #$lt$ral al p$terii
1. ) (195 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Cand a fost revi$uita prin referendum Constitutia din 1--1?
A. )%%1
B. )%%9
C. )%%)
1.' ) ()9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fi$ica?
A. &a#e parte din #ategoria drept$rilor e/#l$si0 politi#e
B. o"liga a$toritatile p$"li#e si #elelalte s$"ie#te de drept sa n$ ad$#a atingere
integritatii &i(i#e a persoanei
C. n$ este $n drept o#rotit de Constit$tie
1.( ) (59 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt conditiile obligatorii preva$ute de Constitutia Romaniei pentru numirea
in functia de #udecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?
A. sa ai"a pregatire 5$ridi#a s$perioara
B. sa poata o#$pa #ea mai inalta &$n#tie 5$risdi#tionala din ,omania
C. sa ai"a o 0e#1ime de #el p$tin 1% ani in a#ti0itatea 5$ridi#a sa$ in in0atamant$l
5$ridi# s$perior
1.+ ) (12% - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care decret inter$ice constituirea de partide fasciste?
A. 'e#ret$l lege Nr7 8199
B. 'e#ret$l lege Nr7 18199%
C. 'e#ret$l lege Nr7 )8199
1.- ) (54 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt trasaturile specifice numai normelor de drept constitutional ?
A. normele de drept #onstit$tional n$ ar &i 0erita"ile norme de drept deoare#e din
str$#t$ra lor logi#o-&ormala lipseste san#ti$nea
B. toate pre0ederile #onstit$tionale #ontin norme 5$ridi#e #$ #onditia e/pli#arii
parti#$laritatilor str$#t$rii logi#o-&ormale a normei de drept #onstit$tional
C. normele de drept #onstit$tional pot &i doar norme #$ apli#atie nemi5lo#ita
11. ) (4) - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de
Constitutie ?
A. este o lege ordinara
B. Constit$tia reglementea(a relatiile so#iale &$ndamentale din toate domeniile
0ietii e#onomi#e, so#iale, politi#e, #$lt$rale si 5$ridi#e
C. Constit$tia reglementea(a a#ele relatii so#iale &$ndamentale #are s$nt esentiale
pentr$ insta$rarea, mentinerea si e/er#itarea p$terilor in stat
111 ) ( - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care principii considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale
aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale?
A. $ni0ersalitatea drept$rilor, li"ertatilor si indatoririlor &$ndamentale
B. egalitatea in drept$ri a #etatenilor
C. &$n#tiile si demnitatiile p$"li#e pot &i o#$pate de #etatenii romani, straini si
apatri(i
112 ) (9 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care autoritate sau forta politica statala are dreptul de a adopta o constitutie ?
A. +arlament$l
B. G$0ern$l
C. !d$narea(+$terea) Constit$anta
113 ) (14) - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care drepturi fac parte din categoria drepturilor e%clusiv politice?
A. drept$l la 0iata
B. drept$l de a alege si de a &i ales
C. drept$l la m$n#a si prote#tie so#iala
11! ) (95 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt formele de e%ercitare pe care le1a cunoscut monar&ia, ca forma de
guvernamant ?
A. monar1ia g$0ernamentala
B. monar1ia nelimitata
C. monar1ia parlamentara d$alista
11 ) (25 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la
cetatenia romana ?
A. #etatean$l roman #are a &a#$t #ererea a implinit 12 ani
B. desi este o #erere indi0id$ala, prod$#e e&e#te &ata de sot si #opii
C. n$ este $rmarit pentr$ de"ite &ata de stat ori &ata de persoane &i(i#e sa$ 5$ridi#e
din tara
11' ) (9) - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt elementele componente ale dreptului copiilor si tinerilor la protectie si
asistenta ?
A. #opiii si tinerii n$ se "$#$ra de $n regim spe#ial de prote#tie si de asistenta in
reali(area drept$rilor lor
B. a#est$i drept ii #oresp$nd o"ligatia stat$l$i de a a#orda alo#atie pentr$ #opii,
a5$toare pentr$ ingri5irea #opil$l$i "olna0 sa$ #$ 1andi#ap, iar alte &orme de prote#tie
se sta"iles# prin lege
C. #onstit$tia n$ garantea(a $n regim spe#ial de prote#tie si asistenta sta"ilind
interdi#tia anga5arii #a salariati a tinerilor s$" 15 ani, e/ploatarea minorilor si &olosirea
lor in a#ti0itati #are le-ar da$na sanatatii, moralitatii sa$ #are le-ar p$ne in peri#ol 0iata
11( ) (92 - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
4n care categorie de drepturi se ,ncadrea$a dreptul persoanei vatamate de o
autoritate publica ?
A. drept$rilor garantii
B. in0iola"ilitati
C. drept$rile so#ial-e#onomi#e si #$lt$rale !NS: !
11+ ) (192 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cui acorda dreptul de a initia modificarea constitutiei, Constitutia din 1-23?
A. n$mai regel$i
B. popor$l$i
C. regel$i si +arlament$l$i
11- ) (129 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Ce vi$ea$a ordinea constitutionala, prin normele sale de drept?
A. 6rgani(atiile neg$0ernamentale #$lt$rale
B. so#ietatile #omer#iale pri0ate
C. str$#t$ra stat$l$i, relatiile dintre organele stat$l$i
12. ) ( - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
Care sunt componentele care considerati ca fac parte din conceptul de drepturi
fundamentale?
A. drept$rile &$ndamentale s$nt drept$ri s$"ie#ti0e si s$nt esentiale pentr$
demnitatea om$l$i, pentr$ li"ertatea si de(0oltarea personalitatii, pentr$ #onser0area
drept$rilor om$l$i
B. drept$rile si li"ertatile &$ndamentale s$nt drept$ri o"ie#ti0e
C. drept$rile &$ndamentale n$ se a&la in stransa legat$ra #$ #elelalte drept$ri si #$
realitatile e#onomi#e, so#iale, politi#e si #$lt$rale din &ie#are tara !NS: !
121 ) (1%1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional?
A. popor$l
B. organi(atiile internationale neg$0ernamentale
C. partidele si &ormati$nile politi#e
122 ) (199 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1+''?
A. n$mai regel$i
B. popor$l$i
C. regel$i si +arlament$l$i
123 ) (1)9 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este definitia suveranitatii de stat, ca trasatura a puterii statale?
A. s$prematia si independenta p$terii in e/primarea si reali(area 0ointei
g$0ernatorilor #a 0ointa de stat
B. p$tere organi(ata s$" &orma $n$i aparat, me#anism, a$toritati
C. rati$nea de a &i a p$terii organi(ate statal
12! ) (152 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt principalele trasaturi ale drepturilor subiective ?
A. drept$rile s$"ie#ti0e s$nt prerogati0e a"stra#te
B. in pri0inta #ontin$t$l$i lor, drept$rile s$"ie#ti0e n$ s$nt limitate de lege
C. drept$rile s$"ie#ti0e s$nt prerogati0ele re#$nos#$te $nei persoane &i(i#e sa$
5$ridi#e
12 ) (19) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Cine a definit dreptul ca fiind 7Arta binelui si a educatiei8?
A. romanii
B. s#oala istori#a germana
C. &iloso&ii si istori#ii gre#i
12' ) (9) - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt teoriile ce au luat nastere ,n formularea conceptului #uridic de libertate a
constiintei ?
A. li"ertatea #onstiintei este o in0iola"ilitate
B. li"ertatea religioasa si li"ertatea #onstiintei s$nt do$a li"ertati di&erite
C. #$ltele s$nt a$tonome &ata de stat
12( ) (1)* - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este definitia monar&iei, ca forma de guvernamant?
A. se&$l stat$l$i este $n monar1 a"sol$t sa$ n$, ereditar sa$ desemnat d$pa
pro#ed$ri spe#i&i#e
B. a#ea &orma de g$0ernamant in #are #etatenii se g$0erne(a sing$ri
desemnand$-si presedintele sa$ alegand $n se& de stat den$mit presedinte
C. se&$l stat$l$i este domn$l #are e/er#ita p$terile impre$na #$ !d$narea
ponderatri#a si !d$narea ele#ti0a
12+ ) (14* - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
;e catre cine este ales seful de stat in ca$ul unei forme de guvernamant de tip
republica pre$identiala?
A. #etatenii stat$l$i
B. parlament
C. !d$narea Constit$anta
12- ) (49 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?
A. o trasat$ra a #onstit$tiei
B. o #ategorie politi#a
C. o #ategorie 5$ridi#a
13. ) (99 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere
numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in <onitorul 5ficial, potrivit
Constitutiei Romaniei ?
a. 1otararile
b. in#1eierile
c. de#i(iile
131 ) (199 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt formele organi$atorice prin care se reali$ea$a dreptul la invatatura,
stipulat in articolul 32 din Constitutie?
Constitutie este=
A. in0atamant general si o"ligatori$
B. in0atamant la distanta
C. in0atamant #$ &re#0enta red$sa
132 ) (22 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor,
inainte de promulgarea lor ?
A. C$rtea Constit$tionala
B. +arlament$l
C. +resedintele tarii
133 ) (9* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este reglementarea pe care o primeste dreptul la a$il, conform art 1+ din
Constitutia Romaniei
A. a(il$l este prin e/#elenta $n drept #e apartine atat #etatenilor romani #at si
strainilor si apatri(ilor
B. a(il$l se a#orda n$mai #elor $rmariti pentr$ a#ti0itati politi#e si n$ pentr$ &apte
de drept #om$n
C. persoanele #arora li se a#orda a(il in ,omania se "$#$ra de toate drept$rile si
a$ toate o"ligatiile #etatenilor romani
13! ) (14 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
;e catre cine este ales seful de stat in ca$ul unei forme de guvernam2nt de tip
republica parlamentara?
A. #etatenii stat$l$i
B. parlament
C. g$0ern
13 ) (142 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care drepturi fac parte din categoria drepturilor si libertatilor social1politice?
A. li"ertatea de #ir#$latie
B. li"ertatea de e/primare
C. drept$l la proprietate
13' ) (94 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Prin ce se caracteri$ea$a neretroactivitatea legii, ca principiu de incontestabila
traditie a dreptului constitutional
A. neretroa#ti0itatea, #a prin#ipi$ #onstit$tional, este o"ligatorie pentr$ toate
ram$rile de drept, &ara e/#eptie, n$ n$mai pentr$ a#elea #are il pre0ad e/pli#it
B. o lege, o data adoptata, prod$#e si tre"$ie sa prod$#a e&e#te 5$ridi#e atat
pentr$ 0iitor, #at si #$ $n an in tre#$t
C. $n s$"ie#t de drept poate sa rasp$nda pentr$ o #ond$ita pe #are a a0$t-o
anterior intrarii in 0igoare a $nei legi #are reglementea(a a#easta #ond$ita
13( ) (15% - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt atributiile avocatului poporului,,n sistemul nostru constitutional?
A. are drept$l sa e&e#t$e(e an#1ete proprii
B. emite 1otarari #$ pri0ire la ori#e a#t sa$ &apt administrati0 ilegal
C. emite de#i(ii #are s$nt s$p$se #ontrol$l$i 5$de#atores#
13+ ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt componentele ce definesc ,ndatorirea de aparare a patriei ?
A. #etatenii pot &i in#orporati de la 0arsta de 1 de ani pana la 0arsta de 9% de ani,
#$ e/#eptia 0ol$ntarilor
B. este in egala mas$ra si $n drept al ori#ar$i #etatean, o posi"ilitate pe #are legea
o re#$noaste
C. indatorirea de a satis&a#e ser0i#i$l militar este o"ligatorie pentr$ "ar"ati
13- ) (** - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este continutul principiului de incontestabila actualitate, si anume prioritatea
reglementarilor internationale ?
A. interpretarea si apli#area drept$rilor si li"ertatilor #etatenesti se &a# in
#on#ordanta #$ pre0ederile tratatelor internationale la #are ,omania este parte
B. de la reg$la prioritatii reglementarilor internationale n$ e/ista ni#io e/#eptie
C. in #a($l in #are $n tratat este #ontrar $nei dispo(itii #onstit$tionale, rati&i#area l$i
poate a0ea lo# n$mai d$pa re0i($irea #onstit$tiei
1!. ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
4n care situatie prevede Constitutia actuala a Rom2niei inter$icerea revi$uirii
Constitutiei, conform art. 12?
A. in timp de pa#e
B. pe d$rata starii de $rgenta
C. in timp$l alegerilor parlamentare
1!1 ) (141 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care drepturi fac parte din categoria inviolabilitatilor?
A. drept$l la aparare
B. drept$l de a alege si de a &i ales
C. drept$l la gre0a
1!2 ) (2* - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea
Constitutionala se sesi$ea$a din oficiu ?
a. legile
b. tratatele internationale
c. initiati0ele de re0i($ire a Constit$tiei
1!3 ) ()5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de catre o persoana care solicita
acordarea cetateniei romane la cerere?
A. s-a nas#$t si domi#ilia(a la data #ererii pe teritori$l ,omaniei ori, desi n$ s-a
nas#$t pe teritori$l ,omaniei domi#ilia(a in #onditiile legii, #ontin$$ si statorni# pe
teritori$l stat$l$i de #el p$tin 1% ani sa$ de #el p$tin 5 ani in #a($l in #are este #asatorit
si #on0iet$ieste #$ $n #etatean roman
B. #$noaste pre0ederile Constit$tiei ,omaniei, lim"a romana si poseda noti$ni
elementare de #$lt$ra si #i0ili(atie romaneas#a in s$&i#ienta mas$ra pentr$ a se
integra in 0iata so#iala
C. a implinit 0arsta de 12 ani
1!! ) (15) - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cine poate fi membru al guvernului, potrivit legislatiei Romaniei?
A. #ei #are &a# parte dintr-$n partid politi#
B. #ei #are a$ s$&erit #omdamnari penale si se gases# in #a($rile de
in#ompati"ilitate
C. #ei se "$#$ra de e/er#iti$l drept$rilor ele#torale
1! ) (149 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care drepturi fac parte din categoria drepturilor garantii?
A. drept$l la in0atat$ra
B. drept$l de petitionare
C. drept$l la #asatorie
1!' ) (1%* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este subiectul, la sesi$area caruia se poate e%ercita controlul abstract,
anterior, de constitutionalitate a legilor, conform Constitutiei Rom2niei
A. 3n senator
B. !0o#at$l +opor$l$i
C. 3n dep$tat
1!( ) (44 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este clasificarea controlului constitutionalitatii legilor, dupa criteriul
temporal?
A. #ontrol impli#it
B. #ontrol preala"il
C. #ontrol pe #ale de e/#eptie
1!+ ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt categoriile de relatii sociale care formea$a obiectul de reglementare al
dreptului constitutional?
A. relatiile so#iale #are #ontri"$ie la delimitarea ram$rilor de drept
B. relatiile spe#i&i#e de drept #onstit$tional
C. relatiile spe#i&i#e altor ram$ri de drept
1!- ) (11* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este trasatura definitorie a fidelitatii fata de tara ?
A. &idelitatea &ata de tara este $n drept al t$t$ror #etatenilor romani
B. a#easta indatorire apartine t$t$ror #etatenilor romani
C. &idelitatea &$n#tionarilor p$"li#i &ata de tara n$ este o"ligatorie
1. ) (121 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care decret a sc&imbat denumirea de militie in cea de politie?
A. 'e#ret$l lege Nr7 8199
B. 'e#ret$l lege Nr7 18199%
C. 'e#ret$l lege Nr7 )8199
11 ) (1)4 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este structura comisiei de redactare a proiectului Constitutiei romane din
1--1?
A. 1) dep$tati, 11 senatori si 5 e/perti
B. 1) dep$tati si 11 senatori
C. 1) dep$tati, 11 senatori si $n e/pert
12 ) (195 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
;in care categorie de drept fac parte >ratatele internationale ratificate de catre
Parlamentul Romaniei ?
A. n$ in#$m"a o"ligatia stat$l$i de a le respe#ta into#mai
B. &a# parte din drept$l intern
C. n$ &a# parte din drept$l intern
13 ) (4% - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
;e catre cine pot fi formulate contestatiile cu privire la constitutionalitatea unui
partid politic,asupra carora stabileste Curtea Constitutionala potrivit Constitutiei
Romaniei ?
A. !0o#at$l +opor$l$i
B. G$0ern
C. +resedintele Consili$l$i S$perior al -agistrat$rii
1! ) (49 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt elementele componente ale conceptului de libertate individuala ?
A. te/t$l #onstit$tional pri0este li"ertatea de #ir#$latie a persoanei
B. li"ertatea #onstiintei
C. drept$l persoanei de a n$ &i tin$ta in s#la0ie si in alte &orme de ser0it$te
1 ) (91 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt elementele de continut ale dreptului la munca, conceput ca un drept
social1economic de traditie ?
A. drept$l la m$n#a este $n drept #$ $n #ontin$t #omple/ #e poate &i ingradit
B. li"ertatea alegerii pro&esiei, meseriei sa$ o#$patiei, pre#$m si li"ertatea alegerii
lo#$l$i de m$n#a &a# parte e/pli#it din s&era #on#ept$l$i de drept la m$n#a
C. d$rata (ilei de l$#r$ isi gaseste si ea reglementare, &iind in medie de #el m$lt 1)
ore
1' ) (1% - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt componentele conceptului de libera circulatie ?
A. este $n drept #are asig$ra li"ertatea de mis#are a #etatean$l$i
B. &a#e parte din #ategoria drept$rilor e/#l$si0 politi#e
C. li"era #ir#$latie este e/presia #onstit$tionala a starii nat$rale $mane, om$l
nas#and$-se li"er
1( ) (2 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este trasatura definitorie a constitutiei acordate ?
A. este adoptata de #atre monar1, #a stapan a"sol$t7
B. repre(inta $n #ontra#t intre rege si popor
C. repre(inta $n pa#t intre monar1 si popor
1+ ) (1)% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei
Constitutie ?
A. +o(itia s$"ordonata a Constit$tiei in raport #$ legea
B. 'eose"iri politi#e
C. 'eose"iri de p$tere 5$ridi#a7
1- ) (192 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care erau organele #udecatoresti, potrivit Constitutiei de la 1-'?
A. Tri"$nal$l S$prem
B. Inalta C$rte de Casatie si .$stitie
C. C$rtea de !pel
1'. ) (21 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care sunt elementele componente subsumate conceptului de drept
constitutional?
A. #onsa#ra &orma stat$l$i, organi(area si &$n#tionarea raport$rilor dintre p$terile
p$"li#e
B. pro#lama drept$rile si li"ertatile &$ndamentale
C. este al#at$it din totalitatea normelor 5$ridi#e #are reglementea(a relatiile so#iale
&$ndamentale #e apar in pro#es$l insta$rarii, mentinerii si e/e#$tarii p$terii in stat
1'1 ) (29 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt elementele componente ale conceptului de drept la integritate psi&ica ?
A. &a#e parte din #ategoria drept$rilor garantii
B. o"liga a$toritatile p$"li#e si #elelalte s$"ie#te de drept sa n$ ad$#a atingere
integritatii psi1i#e a persoanei
C. a#est #on#ept poate &i in#al#at
1'2 ) (14 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea constiintei?
A. )9
B. 29
C. 99
1'3 ) (19% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
4n care state intalnim forma de guvernam2nt de tip monar&ie parlamentara
contemporana?
A. ,omania
B. :ranta
C. Belgia
1'! ) (1)1 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt, ,n ?uropa, primele legiuiri consemnate documentar ?
A. Legile l$i L=#$rg
B. Legile l$i -an$
C. Cod$l l$i >am$ra"i
1' ) (14 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt aspectele avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor?
A. In ori#e so#ietate organi(ata in stat e/ista trei &$n#tii: de edi#tare a reg$lilor
5$ridi#e sa$ &$n#tia legislati0a? de e/e#$tare a a#estor reg$li sa$ &$n#tia e/e#$ti0a? de
5$de#are a litigiilor sa$ &$n#tia 5$risdi#tionala
B. La in#ep$t, teoria separatiei p$terilor in stat n$ inter(i#ea #a #ele trei &$n#tii sa
&ie e/er#itate de a#elasi organ
C. Independenta &$n#tiilor tre"$ie neaparat #on5$gata #$ spe#iali(area organelor
1'' ) () - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt criteriile folosite in literatura #uridica pentru identificarea i$voarelor
formale ale dreptului constitutional?
A. #riteri$l o"ie#t$l$i de reglementare
B. #riteri$l #ontin$t$l$i normati0
C. #riteri$l str$#t$rii logi#o-&ormale
1'( ) (1) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este definitia confederatiei de state?
A. o aso#iatie de state independente determinate de #onsiderente e#onomi#e si
politi#e, atat de ordin intern si e/tern #are n$ da nastere $n$i stat no$
B. o aso#iatie de ) sa$ mai m$lte state independente #are a$ #om$n doar se&$l
stat$l$i
C. o aso#iatie de state in #are, pe langa se&$l stat$l$i e/ista si alte organe de stat
#om$ne
1'+ ) () - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ?
A. este adoptata de #atre monar1, #a stapan a"sol$t
B. repre(inta $n #ontra#t intre rege si popor
C. repre(inta $n pa#t intre monar1 si popor
1'- ) (11 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt componentele pe care le are ,n continutul sau dreptul la ocrotirea
sanatatii?
A. este $n drept #omple/, prin #ontin$t$l sa$ asig$rand #etatean$l$i pastrarea si
de(0oltarea #alitatilor sale &i(i#e si mentale
B. drept$l persoanei la se#$ritate so#iala
C. &a#e parte din #ategoria in0iola"ilitatilor
1(. ) (99 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt trasaturile definitorii ale dreptul de asociere?
A. este $n drept &$ndamental #lasi&i#at in #ategoria li"ertatilor de opinie, alat$ri de
li"ertatea #onstiintei si li"ertatea de e/primare
B. aso#iatiile sta"ilite de #onstit$tie s$nt aso#iatii de drept p$"li# #at si aso#iatii de
drept pri0at
C. drept$l de aso#iere este $n drept a"sol$t, de a#eea #onstit$tia n$ sta"ileste ni#i
o limita pri0ind s#op$rile, a#ti0itatea mem"rilor si #ara#ter$l aso#iatiilor
1(1 ) (9 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care este metoda de rigidi$are pe care au imprimat1o cei care au adoptat
constitutia scrisa, avind in vedere sa1i asigure acesteia o anumita stabilitate in
timp?
A. interdi#tia a"sol$ta de modi#are a #onstit$tiei
B. interdi#tia de modi&i#are a #onstit$tiei pana la $rmatoarele alegeri parlamentare
C. &olosirea $nor pro#ed$ri e/trem de simple de modi&i#are a #onstit$tiei
1(2 ) (5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
9ub ce alta denumire mai este cunoscuta Constitutia acordata ?
A. #onstit$tia #on0entie
B. #1arte #on#edate (sa$ o#tro=ees @ #onstit$tia o#troitala)
C. #onstit$tia pa#t
1(3 ) (99 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul
constitutionalitatii unor acte normative=
A. se pron$nta as$pra #onstit$tionalitatii legilor inainte de prom$lgarea a#estora
B. se pron$nta as$pra #onstit$tionalitatii 1otararilor G$0ern$l$i
C. da a0i( #ons$ltati0 pentr$ prop$nerea de s$spendare din &$n#tie a +resedintel$i
,omaniei
1(! ) (129 - SINGLE SELECT) (B;; ai ales : )
Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane?
A. +rin#ipi$l repatrierii
B. nastere, adoptie, la #erere
C. ;;
1( ) (19 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care categorie de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective, ,n functie
de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi
colective ?
A. egalitatea intre se/e
B. drept$l de proprietate
C. li"ertatea #onstiintei
1(' ) (2) - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Cum este definit regimul constitutional din punct de vedere material ?
A. in &$n#tie de #ontin$t$l sa$
B. in &$n#tie de ansam"l$l de reg$li #are reglementea(a organi(area administrati0
teritoriala a $n$i stat
C. in &$n#tie de #ontin$t$l si 0aloarea relatiilor so#iale reglementate
1(( ) (5% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Ce presupune conceptul de siguranta a persoanei?
A. in#adrarea a#est$ia in #adr$l drept$rilor e/#l$si0e politi#e
B. mas$rile represi0e tre"$ie sa &ie proportionale #$ sit$atia de &apt #are a
determinat apli#area lor
C. mas$rile represi0e tre"$ie sa asig$re o#rotirea 5$ridi#a ne#esara
1(+ ) ()%% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Cui apartine puterea @suveranitatea) politica, lucru e%primat e%plicit de Constitutia
actuala a Rom2niei?
A. +arlament$l$i
B. +resedintel$i
C. popor$l$i
1(- ) (151 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt conditiile ce trebuie ,ndeplinite de catre o persoana, ,n Romania, pentru a
putea vota?
A. este #etatean roman
B. are 0arsta de 12 ani impliniti pana in (i$a alegerilor in#l$si0
C. n$ este in deplinatatea &a#$ltatilor mintale
1+. ) (1%9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care dintre aspecte considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili
locul dreptului constitutional in sistemul de drept?
A. s$pralegalitatea Constit$tiei
B. importanta relatiilor so#iale reglementate de drept$l #onstit$tional
C. 0alorile s$preme garantate de Constit$tie
1+1 ) (*2 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este continutul principiului restr2ngerii e%ercitarii unor drepturi sau al unor
libertati, potrivit art 3 din Constitutie ?
A. restrangerea se poate in&apt$i ori#$m, #1iar da#a n$ se imp$ne
B. legea poate &a#e a#est l$#r$ n$mai da#a se imp$ne pentr$ apararea $nor 0alori
so#iale si $mane #are, prin &$n#tiile si importanta lor, pot legitima mas$rile restri#ti0e
C. mas$ra l$ata este a#eeasi, indi&erent de #a$(a #are a determinat-o
1+2 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt coordonatele care definesc libertatea de e%primare, ce permite
subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu1
si public opiniile ?
A. li"ertatea de e/primare se #on&$nda #$ li"ertatea #onstiintei
B. s$nt inter(ise a#ele e/primari #are $rmares# de&aimarea tarii sa$ a nati$nii,
indemn$l la ra("oi sa$ agresi$ne, la $ra nationala, rasiala, de #lasa sa$ religioasa,
in#itarea la dis#riminare, la separatism sa$ la 0iolenta p$"li#a7
C. pentr$ reali(area li"ertatii de e/primare stat$l$i ii re0ine o"ligatia sa asig$re
#ore#ta in&ormare a #etatenilor, iar mi5loa#elor de in&ormare in masa, p$"li#e sa$
pri0ate, le re0ine sar#ina de a asig$ra in&ormarea #ore#ta a opiniei p$"li#e
1+3 ) (15 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor?
A. )9
B. 29
C. 99
1+! ) (119 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt semnificatiile si aspectele #uridice specifice secretului corespondentei,
drept reglementat de art 2+ din Constitutia Romaniei ?
A. s&era s$"ie#telor de drept &ata de #are este o#rotita #orespondenta #$prinde
n$mai a$toritatile p$"li#e, n$ si persoanele &i(i#e
B. nimeni n$ poate retine, des#1ide, #iti, distr$ge, sa$ a da p$"li#itatii o
#orespondenta #e n$-i este adresata si nimeni n$ are drept$l de a inter#epta o
#on0or"ire tele&oni#a sa$ sa di0$lge #ontin$t$l $nei #on0or"iri tele&oni#e de #are a l$at
#$nostinta intamplator
C. drept$l magistratilor de a o"tine, retine, #iti si &olosi in pro#es #orespondenta in
ori#e sit$atie
1+ ) (159 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt atributiile presedintelui, conform Constitutiei Romaniei in vigoare?
A. atri"$tii pri0ind #ontrol$l #onstit$tionalitatii legilor
B. atri"$tii in domeni$l politi#ii e/terne
C. atri"$tii in domeni$l #ond$#erii ministerelor
1+' ) (122 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este trasatura definitorie pentru o constitutie, in calitatea sa de i$vor al
dreptului constitutional?
A. este #el mai 0e#1i i(0or de drept
B. este prin#ipal$l i(0or al drept$l$i #onstit$tional
C. Constit$tia n$ este i(0or de drept #onstit$tional
1+( ) (1% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care este caracteristica principala a Confederatiei de state?
A. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente, #are a$ #om$n
doar se&$l stat$l$i
B. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente in #are, pe langa
se&$l stat$l$i, e/ista si alte organe de stat #om$ne
C. este o aso#iatie de do$a sa$ mai m$lte state independente, #are isi aleg $n
organism #om$n, den$mit dieta sa$ #ongres, ale #ar$i 1otarari s$nt apro"ate $lterior
de #atre state
1++ ) (154 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
Care este considerata a fi prima Constitutie a Rom2niei?
A. Constit$tia ,omaniei din )9 i$nie 144
B. Stat$t$l l$i C$(a si legea ele#torala
C. Constit$tia ,omaniei din )9 martie 19)9
1+- ) (19 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care sunt caracterele statului roman ce re$ulta din dispo$itiile constitutionale
invigoare ?
A. stat$l roman este $n stat de drept, demo#rati# si so#ial
B. ,omania este $n stat &ederal
C. Constit$tia #onsa#ra prin#ipi$l $manitatii
1-. ) (125 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt trasaturile definitorii ale abrogarii unei Constitutii?
A. ea este stip$lata in te/t$l Constit$tiei
B. n$ este stip$lata in te/t$l Constit$tiei
C. Constit$tia n$ poate &i a"rogata
1-1 ) (2 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea
drepturilor si libertatilor fundamentale?
a. al o"ie#t$l$i de reglementare
b. al #ontin$t$l$i drept$rilor si li"ertatilor &$ndamentale
c. al posi"ilitatilor de reali(are a a#estora
1-2 ) (114 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este componenta de ba$a a egalitatii in drepturi, ca principiu constitutional?
A. prin#ipi$l #on&orm #ar$ia legea este &a#$ta pentr$ a &i in#al#ata
B. egalitatea in drept$ri a #etatenilor &ara deose"ire de rasa, nationalitate, origine
etni#a, lim"a, a0ere, origine so#iala
C. egalitatea in drept$ri a #etatenilor de religie ortodo/a, #are este religia de stat in
,omania
1-3 ) (1*1 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Prin ce s1a caracteri$at, in istoria Rom2niei, perioada dintre 1-!11-+-, din punct
de vedere al guvernarii?
A. g$0ernarea de #atre $n sing$r partid
B. in#$ra5area ade0aratelor 0alori stiinti&i#e si #$lt$rale
C. garantarea si o#rotirea proprietatii pri0ate
1-! ) (149 - SINGLE SELECT) (! ai ales : )
Care dintre primele constitutii aparute au avut la ba$a importantul document
<agna C&arta "ibertatum?
A. #onstit$tia engle(a
B. #onstit$tia &ran#e(a
C. #onstit$tia ameri#ana
1- ) (* - SINGLE SELECT) ( ai ales : )
Care este definitia constitutiei conventie?
A. re($ltat$l a#ti0itatii $nei ad$nari #e poarta n$mele de #on0entie
B. $n #ontra#t intre rege si popor
C. o Constit$tie adoptata de #atre monar1 #a stapan a"sol$t #are-si e/er#ita
p$terea !NS : !
1-' ) ()2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
Care dintre statele lumii au asta$i o constitutie nescrisa @cutumiara)?
A. :ranta
B. Canada
C. Israel
1-( ) (4* - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care sunt situatiile ,n care Curtea Constitutionala emite deci$ii ?
A. se pron$nta as$pra #onstit$tionalitatii 1otararilor 5$de#atoresti
B. se pron$nta as$pra #onstit$tionalitatii tratatelor sa$ a altor a#ord$ri
internationale
C. se pron$nta as$pra #onstit$tionalitatii 1otararilor G$0ern$l$i
1-+ ) (14% - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
;e catre cine era e%ercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din
1+''?
A. rege
B. ,epre(entanta Nationala
C. #ole#ti0, de #atre rege si ,epre(entanta Nationala
1-- ) (1*9 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in ?uropa?
A. Constit$tia "elgiana
B. Constit$tia &ran#e(a
C. Constit$tia nor0egiana
2.. ) (144 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din
2..3?
A. monar1ia
B. rep$"li#a
C. 0oie0odat