Sunteți pe pagina 1din 101

www. examendebacalaureat.blogspot .ro

Variante 001-100
Variante
001-100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

 
 

1. Se consideră numărul real a > 0 şi funcţia f : ,

(

fx

)

= e

x

ax .

5p

a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .

 

5p

b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

 

5p

c) Să se determine a (0, ) , ştiind că f ( x ) 1, x .

 
 

2. Se consideră funcţia

f

:

(

0,

)

∞→

,

(

fx

)

=

ln x

x
x

.

5p

a) Să se arate că funcţia F :(0, ∞→)

, Fx( ) = 2

x ( l n x − 2 ) , este o primitiv ă a func

x (ln x 2), este o primitivă a funcţiei f.

5p

b) Să se arate că orice primitivă G a funcţ iei f

este crescătoare pe [1, ) .

5p

c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

x =

1

şi x = e .

.

e

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

 
 

1. Se consideră şirul (

a

n

)

n

*

dat de

a

1

(

0,1

)

şi

aa

=

nn

+ 1

(

1

a ) , n
a
)
,
n

∀∈

n

*

.

5p

a) Să se arate că

a

n

(

)

0,1 ,

∀∈n

*

.

 

5p

b) Să se demonstreze că şirul (

a

n

)

n

*

este strict descrescător.

 

5p

c) Să se arate că şirul

(

b

n

)

*

, dat de

ba=

n

1

22

+ a

2

+

+ a

n

2

,

∀∈n

*

, este mărginit superior de

a .

1

 

n

 
 

2. Se consideră funcţia

f

:

,

fx ()

=

x

2

1

+

x

+ 1

.

5p

a) Să se arate că funcţia

F

:

→=

,

(

Fx

)

23
23

3

arctg

 

x +

3
3

2

1

 

,

x

, este o primitivă a funcţiei f.

 

5p

b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : , g ( x) = (2 xf+ 1) ( x) .

   

n

5p

n →∞

c) Să se calculeze lim

n

f

(

xdx

)

, unde

*

n .

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003

 
 

1. Se consideră funcţia

f

: 0, ∞→ , fx = 18x

(

)

()

2

ln x.

5p

a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.

5p

b) Să se determine a pentru care fx() a, ∀∈x

(0,).

5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f (x) = m , unde m este un parametru real.

   

1

2. Se consideră funcţiile

f

a

:

,

fx ()

a

=

x − a + 3
x
a
+ 3

, unde a .

5p

a) Să se arate că, pentru orice a , funcţia

f

a

are primitive strict crescătoare pe .

5p

b) Să se calculeze

3

0 f

2

(

)

xdx

.

5p

3

c) a →∞

Să se calculeze

lim

0

f

a

(

)

xdx

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

 
 

1. Se consideră funcţia

f

:

\

{

}

−→ 1,0

,

()

fx

=

x

2

2

(

1

x + 1

x +

)

2

.

5p

a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.

 

5p

b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

 

5p

c) Să se calculeze

lim

(

f

1

()

+

f

(

2

)

+

f

(

3

)

++

(

fn

))

n

2

, unde

n

*

.

n

→∞

 
 

2. Se consideră şirul (

I

)

*

I

=

2

x

n

dx

n

*

.

 

n

n

,

n

1

x

n

+ 1

 

,

5p

a) Să se calculeze

I

1

.

5p

b) Să se arate că

I

n

1,

∀∈n

*

.

5p

c) Să se calculeze lim

I

n

.

 

n

→∞

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005

 
 

1. Se consideră funcţia

f

:

(

0,

)

∞→

,

()

fx

=

ln

x

2(

x

x + 1

1)

.

5p

a) Să se calculeze derivata funcţiei f.

 

5p

b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de

ecuaţie 9 y = 2x .

5p

c)

Să se arate că, dacă x > 1 , atunci

ln

x

2(

x

1)

.

x

+ 1

 

2. Se consideră funcţia

f :

(

0,

)

∞→

()

, fx

=

1

x

2

şi şirul

(

a

)

nn

1

,

a

n

=

f

(1)

+

f

(2)

++

fn

(

).

5p

a) Să se arate că

f

(

k

+

1

)

k + 1

k

f

x

()

dx

f

(

k

),

k

∀∈

(

0,

)

.

5p

b) Să se calculeze

lim

n

1

f

(

x

)

dx

n .

n

→∞

,

5p

c) Să se arate că şirul

(

a

n

)

n 1

este convergent.

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

 

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006

 

6

1. Se consideră funcţia

 

f

:

(

0,

)

∞→

,

()

fx

=

e

x

ln

x

.

5p

a) Să se arate că f (x) = fx( )(1 + ln x),∀>x

0.

 

5p

b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.

 

5p

c) Să se arate că funcţia f

este convexă pe (0, ) .

 
 

2. Se consideră, pentru fiecare n

, funcţiile

f

n

: (

1,

)

∞→

,

fx

n

(

)

=

2 n

x

1 + x

şi

g

n

: (

1,

∞→ ,

)

g

n

(

x

)

1

=−

+

xx

2

x

3

+

x

n

21

+

f

n

(

x

)

.

   

1

5p

a) Să se calculeze

0 g (x)dx

2

.

5p

b) Să se arate că

0

1

0

f

n

() x dx

2

1

n +

1

,

∀∈

n

*

.

5p

c) Să se calculeze

lim

1

−+−++ 111

 

1

1

 

 

n

 

n

→∞

 

 

,

.

   

234

 

2

n

12

n

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

7

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007

 
 

1. Se consideră funcţia f : (0, ∞→)

, fx( ) = ln x şi şirul

(

x

n

)

*

,

x

n

1

=+

11 +

+

+

1

ln

∀∈

nn

,

*

.

n

 

2

3

n

5p

a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.

 

5p

b) Să se arate că, pentru orice k > 0 ,

k

1

+ 1

<

(

fk

)

1

+−

()

fk

<

1

k

.

5p

c) Să se arate că şirul (

x

n

)

n

*

este descrescător şi are termenii pozitivi.

 
 

2. Se consideră funcţiile f : ( 1, )

,

f

(

 

)

=

 

2 x

 

şi F : ( 1, ∞→)

,

 

x

(

x

+

1

)

(

x

2

+

1)

ln(

F ( xax) =

++1)

bxln(

2

++1)

c arctg x , unde a, b,

 

c sunt parametri reali.

 

5p

a) Să se determine a, b, c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .

 
   

1

5p

b) Să se calculeze

0 f (xd) x

.

 

5p

c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. Se consideră funcţia f : → ,
8
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008
1. Se consideră funcţia f : → , fx( ) = x + cos x şi şirul ()
x
,
x
=
0,
x
=
fx
()
,
∀∈
n
.
n
0
nn
+
1
n ∈
5p
a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe .
π
5p
b) Să se arate că 0
x
,
∀∈ .
n
n
2
5p
c) Să se arate că şirul (
x
)
este convergent la
π .
n
n ≥ 1
2
π
π
2
n
*
2. Se consideră şirul de numere reale (
I
)
∈ , definit de
I
=
şi
I
=
cos
x dx
,
n
.
n
0
n
n
2
0
5p
a) Să se calculeze
I
.
1
)
5p
b) Să se arate că şirul (
I
∈ este descrescător.
n
n
π
5p
c) Să se arate că
nI
I
=
,
∀∈
n
.
n
n
1
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009

 
 

1.

Se consideră funcţia f : , fx( ) =−x

sin x .

 

5p

a) Să se arate că funcţia f

este crescătoare.

 

5p

b) Admitem că pentru fiecare n ecuaţia f (x) = n are o soluţie unică

x

n

. Să se arate că şirul

 

(

x

n

)

n

*

este nemărginit.

 

5p

c)

Să se calculeze lim

x

n

, unde şirul (

x

n

)

n 1

a fost definit la b).

 
 

n →∞ n

   
 

2. Fie funcţiile

fg

,

 

[

0,1

)

→=

,

fx

(

)

1

=

n

x

, unde

n

*

n

:

1

,

x

g

n

(

x

)

1

x

 

.

   

1

5p

a) Să se calculeze

2

( fx( ) g (xd)) x

2

.

 
 

0

   

1

5p

Să se arate că

b) 0

2

g

n

() x dx

1

,

∀∈n

*

 

.

 

0

2

n

5p

c) lim

Să se arate că

→∞

 

11 +

 

+

1

++

 

1

=

ln 2

.

 

1

2

 

22

2

 

32

3

   

2

n

   

n

⋅⋅

 

n

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

10

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010

 
 

1. Se consideră funcţia f : ,

fx = x arctg x −+ln 1

(

)

(

x

2

)

.

5p

a) Să se arate că funcţia f

 

este convexă pe .

 

5p

b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită.

 

5p

c) Să se demonstreze că fx( ) 0,∀∈x

.

 
   

1

0

x

n

*

2. Se consideră şirul (

I

n

)

n 1

 

,

I

n

=

1 + x

2 n

dx

,

∀∈ n

.

5p

a) Să se calculeze

I

1

.

5p

b) Să se arate că

I

n

 

1

,

∀∈

n

*

.

 
 

n

+ 1

 

5p

c) Să se calculeze lim

I

n

.

 

n

→∞

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1 | x | 1. Se consideră funcţia
11
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1
|
x
|
1. Se consideră funcţia
f
:
−−
{
2,
}
fx
()
=
e
.
x + 2
5p
a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f
în punctul
x
= 0.
0
5p
b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f (x) = m , unde m este un parametru real.
3
1
x
sin t
2. Se consideră funcţiile
f
:
→ fx
,
(
)
=
sin
x −+x
şi g :(0,1]→ ,
g
(
x
)
= ∫
dt
.
6
t
x
Se admite cunoscut faptul că fx( ) ≥ 0,∀≥x
0.
1
5p
a) Să se calculeze
0 f (xd) x
.
5p
b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că
lim
g
(
x
)
>
0,9
.
x
→ 0
x
> 0

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

12

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012

 
   

ln

(

x +

1)

5p

1. Se consideră funcţia

f

:

(

0,

)

∞→

unde

,

()

fx

=

(

1

)

+

x

.

1111

+





++

11 

a) Să se arate că şirul (

x

n

)

n 1

xf =

n

 

f





f





2233

 

n

f  este divergent.



n

5p

b) Să se calculeze lim

f

(

x

) .

 

x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f

este descrescătoare.

 
   

1

5p

2. Se consideră funcţia

f

:

(

a) Să se calculeze f (2) .

1,

)

∞→

,

()

fx

=

0

t

et

x

1

dt

.

 

5p

b) Să se demonstreze relaţia

fx()

1

x

∀>

1

.

 

x

,

 

5p

c) Să se demonstreze relaţia

f

(

x

+

1

)

=

xf

()

x

1

e

∀>

,1x

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

13

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

 
 

1. Se consideră funcţia f : ,

fx =

(

)

3 3 2 x + 3x
3
3
2
x
+ 3x

4, ∀∈x

 

.

 

5p

a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre .

 

5p

b) Să se arate că

f

2

()

xf '

()

x

= x

2

+ 2x, ∀∈x

{

−−2, 1

}

.

5p

c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul

x

0

= −2.

 
   

x

 

*

(

 

0

 

t

2. Pentru

n

se consideră funcţia

F

n

:

0,

)

∞→

,

F

n

()

x

=

t

n

e

dt

,

x

>

0

.

5p

a) Să se calculeze

Fxx,

1

(

)

> 0 .

 

5p

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei

F

n

.

5p

c) Să se calculeze

 

lim

F

2

(

x

)

.

x →∞

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

14

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

 
 

1. Pentru

*

n , n 3 se consideră funcţia

punctului de inflexiune din intervalul

0,

f

n

π

2

:

(

fx

,

n

)

=

sin

n

x şi se notează cu

   , al graficului funcţiei

f

n

.

x

n

abscisa

5p

''

Să se arate că

a) f

n

x

()

=

nn

(

)

1 sin

n

2

x

n

2

sin

n

x

,

∀∈ şi x .

n

,

n

3

 

5p

b) sin

Să se arate că

x

n

=

n − 1 , n
n −
1
,
n

n

3

.

5p

c) Să se calculeze lim

n

→∞

f

n

(

x

n

) .

 
 

2. Se consideră a şi funcţiile f , F : ,

f

(

x

)

=

x

3

−+ 3 x

a

22 ( xx ++ 1) 1
22
(
xx
++
1)
1

,

(

Fx

)

=

x

2

++ ax

5

2 x + 1
2
x
+
1

.

5p

a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .

 

5p

b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi

dreptele

x = 1 şi

x = 2 .

 
     

0

5p

c)

Să se determine a astfel încât

2

0

F ()x dx

2

F ()x dx

=

2

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

15

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015

 
 

1. Pentru fiecare n , n 3 , se consideră funcţia

f

n

:[0,

∞→

)

,

f

n

(

x

)

= x

n

nx +

1

.

5p

a) Să se arate că

f

n

este strict descresc ă toare pe [0;1] ş i strict crescă toare pe [1; ) .

 

5p

b) Să se arate că ecuaţia

fx =

n

(

)

0,

x >

0

are exact două rădăcini

a

n

(0,1)

 

şi

b

n

(1,

)

.

5p

c) Să se calculeze lim

a

n

, unde

a

n

s-a definit la punctul b).

 

n

→∞

 
 

2. Se consideră şirul (

I

 

)

n

   

1

2

1

dx

şi

 

1

x

n

*

n

, unde

I

0

=

 

I

n

=

2

+ 1

dx

,

n

.

 

0

x

+ 1

0

x

   

5p

a) Să se arate că

I

0

=

π

4

.

5p

b) I

Să se arate că

2

n

=

2

1

n

1

I

n

22

,

∀∈

nn

,2

.

5p

c) lim

Să se arate că

n

→∞

 

1

111 +

357

+

 

+−

(

1

)

n

1

2

1

n

1

 

= I

0

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar