Sunteți pe pagina 1din 12

CENTRUL NAIONAL DE EVALUARE I EXAMINARE

PROGRAMA

PENTRU DISCIPLINA
MATEMATIC

EVALUARE NAIONAL 2015Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 2 din 12
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATIC
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a este un examen naional i reprezint
modalitatea de evaluare extern sumativ a competenelor dobndite pe parcursul nvmntului gimnazial.
n cadrul Evalurii Naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a Matematica are statut de disciplin
obligatorie.
Programa de examen este realizat n conformitate cu prevederile programei colare n vigoare.
Subiectele pentru Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a evalueaz competenele
formate/dezvoltate pe parcursul nvmntului gimnazial i se elaboreaz n baza prezentei programe.
COMPETENE GENERALE ALE DISCIPLINEI
1. Identificarea unor date i relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au fost
definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse n enunuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracterizarea local sau global a unei
situaii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaii concrete i a
algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analizarea i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaii-problem
6. Modelarea matematic a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunotinelor din
diferite domenii
COMPETENE DE EVALUAT I CONINUTURI
CLASA a V-a
Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea caracteristicilor numerelor
naturale i a formei de scriere a unui numr
natural n contexte variate
2. Utilizarea operaiilor aritmetice i a
proprietilor acestora n calcule cu numere
naturale
3. Selectarea i utilizarea de algoritmi pentru
efectuarea operaiilor cu numere naturale i
pentru divizibilitatea cu 10, 2 i 5
4. Exprimarea, n rezolvarea sau compunerea
unor probleme, a soluiilor unor ecuaii de
tipul: x a b = ; a x b = ; x a b =

( 0 a = , a
divizor al lui b); : x a b = ( ) 0 a = ; : a x b =

( 0 x = , b divizor al lui a) i a unor inecuaii de
tipul: x a b s

( ) , > <, > ; x a b s

( ) , > <, > ,
unde a este divizor al lui b; : x a b s

( ) , > <, > ,
cu 0 a = , unde a i b sunt numere naturale
5. Deducerea unor proprieti ale operaiilor cu
numere naturale pentru a estima sau pentru a
verifica validitatea unor calcule
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute
(utiliznd ecuaii, inecuaii, organizarea
datelor) i interpretarea rezultatului
Numere naturale
- Scrierea i citirea numerelor naturale n sistemul
de numeraie zecimal; irul numerelor naturale.
Reprezentarea numerelor naturale pe axa
numerelor. Compararea, aproximarea i
ordonarea numerelor naturale; probleme de
estimare
- Adunarea numerelor naturale; proprieti.
Scderea numerelor naturale
- nmulirea numerelor naturale; proprieti. Factor
comun. Ordinea efecturii operaiilor; utilizarea
parantezelor
- Ridicarea la putere cu exponent natural a unui
numr natural; compararea puterilor care au
aceeai baz sau acelai exponent
- mprirea, cu rest zero, a numerelor naturale
cnd mpritorul are mai mult de o cifr
- mprirea cu rest a numerelor naturale
- Ordinea efecturii operaiilor
- Noiunea de divizor; noiunea de multiplu.
Divizibilitatea cu 10, 2, 5
- Media aritmetic a dou numere naturale, cu
rezultat numr natural
- Ecuaii i inecuaii n mulimea numerelor
naturale
- Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor i
al inecuaiilor i probleme de organizare a datelor
1. Identificarea n limbajul cotidian sau n
enunuri matematice a unor noiuni specifice
Mulimi
- Mulimi: descriere i notaii; element, relaia
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 3 din 12
teoriei mulimilor
2. Evidenierea, prin exemple, a relaiilor de
apartenen sau de incluziune
3. Selectarea i utilizarea unor modaliti
adecvate de reprezentare a mulimilor i a
operaiilor cu mulimi
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor
situaii concrete ce se pot descrie utiliznd
mulimile
5. Interpretarea unor contexte uzuale i/sau
matematice utiliznd limbajul mulimilor
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic utiliznd mulimi, relaii i operaii
cu mulimi
dintre element i mulime (relaia de apartenen)
- Relaia ntre dou mulimi (relaia de incluziune);
submulime
- Mulimile i
-

- Operaii cu mulimi: intersecie, reuniune,
diferen
- Exemple de mulimi finite; exemple de mulimi
infinite
1. Identificarea n limbajul cotidian sau n
probleme a fraciilor ordinare i a fraciilor
zecimale
2. Reprezentarea pe axa numerelor a fraciilor
ordinare i a fraciilor zecimale
3. Alegerea formei de reprezentare a unui numr
raional pozitiv i utilizarea de algoritmi pentru
optimizarea calculului cu fracii zecimale
4. Exprimarea, n rezolvarea sau compunerea
unor probleme, a soluiilor unor ecuaii de
tipul: x a b = ; a x b = ; x a b = ( ) 0 a = ;
: x a b =

( ) 0 a = ; : a x b = ( ) 0 x = i a unor
inecuaii de tipul: x a b s

( ) , > <, > ; x a b s

( ) , > <, > ; : x a b s

( ) , > <, > , cu 0 a = , unde a
i b sunt numere naturale sau fracii zecimale
finite
5. Interpretarea matematic a unor probleme
practice prin utilizarea operaiilor cu fracii
zecimale i a ordinii efecturii operaiilor
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute
(utiliznd ecuaii sau inecuaii) i interpretarea
rezultatului
Numere raionale mai mari sau egale cu 0,
+

Fracii ordinare
- Fracii echiunitare, subunitare, supraunitare
- Aflarea unei fracii dintr-un numr natural;
procent
- Fracii echivalente. Amplificarea i simplificarea
fraciilor
- Adunarea i scderea unor fracii ordinare care au
acelai numitor
- Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracii
ordinare
Fracii zecimale
- Scrierea fraciilor ordinare cu numitori puteri ale
lui 10, sub form de fracii zecimale.
Transformarea unei fracii zecimale, cu un numr
finit de zecimale nenule, ntr-o fracie ordinar
- Aproximri la ordinul zecimilor/sutimilor.
Compararea, ordonarea i reprezentarea pe axa
numerelor a fraciilor zecimale
- Adunarea i scderea fraciilor zecimale care au
un numr finit de zecimale nenule
- nmulirea fraciilor zecimale care au un numr
finit de zecimale nenule
- Ridicarea la putere cu exponent natural a unei
fracii zecimale care are un numr finit de
zecimale nenule
- Ordinea efecturii operaiilor cu fracii zecimale
finite
- mprirea a dou numere naturale cu rezultat
fracie zecimal. Transformarea unei fracii
ordinare ntr-o fracie zecimal. Periodicitate
- mprirea unei fracii zecimale finite la un
numr natural nenul. mprirea unui numr
natural la o fracie zecimal finit. mprirea a
dou fracii zecimale finite
- Transformarea unei fracii zecimale ntr-o fracie
ordinar
- Ordinea efecturii operaiilor
- Media aritmetic a dou fracii zecimale finite
- Ecuaii i inecuaii; probleme care se rezolv cu
ajutorul ecuaiilor
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 4 din 12
1. Identificarea unor elemente de geometrie i a
unor uniti de msur n diferite contexte
2. Caracterizarea prin descriere i desen a unei
configuraii geometrice date
3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (ptrat,
dreptunghi) i a volumelor (cub, paralelipiped
dreptunghic) i exprimarea acestora n uniti
de msur corespunztoare
4. Transpunerea n limbaj specific geometriei a
unor probleme practice referitoare la perimetre,
arii, volume, utiliznd transformarea
convenabil a unitilor de msur
5. Interpretarea unei configuraii geometrice n
sensul recunoaterii elementelor ei i a
relaionrii cu unitile de msur studiate
6. Analizarea i interpretarea rezultatelor
obinute prin rezolvarea unor probleme practice
cu referire la figurile geometrice i la unitile
de msur studiate
Elemente de geometrie i uniti de msur
- Dreapta, segmentul de dreapt, msurarea unui
segment de dreapt
- Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul:
prezentare prin descriere i desen; recunoaterea
elementelor lor: laturi, unghiuri, diagonale,
centrul i raza cercului
- Simetria, axa de simetrie i translaia: prezentare
intuitiv, exemplificare n triunghi, cerc,
patrulater
- Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare
prin desen i desfurare; recunoaterea
elementelor lor: vrfuri, muchii, fee
- Uniti de msur pentru lungime; perimetre;
transformri
- Uniti de msur pentru arie; aria ptratului i a
dreptunghiului; transformri
- Uniti de msur pentru volum; volumul cubului
i al paralelipipedului dreptunghic; transformri
- Uniti de msur pentru capacitate; transformri
- Uniti de msur pentru mas; transformri
- Uniti de msur pentru timp; transformri
- Uniti monetare; transformri
CLASA a VI-a
Competene specific Coninuturi
1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n
probleme a noiunilor: divizor, multiplu,
numere prime, numere compuse, c.m.m.d.c,
c.m.m.m.c
2. Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2,
5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor
naturale n produs de puteri de numere prime
3. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea
c.m.m.d.c, c.m.m.m.c a dou sau a mai multor
numere naturale
4. Exprimarea unor caracteristici ale relaiei de
divizibilitate n mulimea numerelor naturale,
n exerciii i probleme care se rezolv folosind
divizibilitatea
5. Deducerea unor reguli de calcul cu puteri i a
unor proprieti ale divizibilitii n mulimea
numerelor naturale, n exerciii i probleme
6. Transpunerea unei situaii-problem n
limbajul divizibilitii n mulimea numerelor
naturale, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
ALGEBR
Mulimea numerelor naturale
- Operaii cu numere naturale; reguli de calcul cu
puteri
- Divizor, multiplu. Criteriile de divizibilitate cu 10,
2, 5, 3, 9
- Numere prime i numere compuse
- Descompunerea numerelor naturale n produs de
puteri de numere prime
- Proprieti ale relaiei de divizibilitate n : a a ,
pentru orice ae ;
a b i b a a b = , pentru orice , a be ;
a b i b c a c , pentru orice , , a b ce ;
a b a k b , pentru orice , , a b k e ;
a b i ( ), a c a b c pentru orice , , a b ce
- Divizori comuni a dou sau mai multor numere
naturale; c.m.m.d.c.; numere prime ntre ele
- Multipli comuni a dou sau mai multor numere
naturale; c.m.m.m.c.; relaia dintre c.m.m.d.c. i
c.m.m.m.c.
- Probleme simple care se rezolv folosind
divizibilitatea
1. Recunoaterea fraciilor echivalente, a
fraciilor ireductibile i a formelor de scriere a
unui numr raional
Mulimea numerelor raionale pozitive
- Fracii echivalente; fracie ireductibil; noiunea de
numr raional; forme de scriere a unui numr
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 5 din 12
2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere
raionale pozitive pentru rezolvarea ecuaiilor
de tipul: ( ) , , : 0 x a b x a b x a b a = = = = ,
ax b c = , unde , , a b c sunt numere raionale
pozitive
3. Utilizarea proprietilor operaiilor n
efectuarea calculelor cu numere raionale
pozitive
4. Redactarea soluiilor unor probleme rezolvate
prin ecuaiile studiate n mulimea numerelor
raionale pozitive
5. Determinarea regulilor de calcul eficiente n
efectuarea calculelor cu numere raionale
pozitive
6. Interpretarea matematic a unor probleme
practice prin utilizarea operaiilor cu numere
raionale pozitive i a ordinii efecturii
operaiilor
raional; c
- Adunarea numerelor raionale pozitive; scderea
numerelor raionale pozitive
- nmulirea numerelor raionale pozitive
- Ridicarea la putere cu exponent natural a unui
numr raional pozitiv; reguli de calcul cu puteri
- mprirea numerelor raionale pozitive
- Ordinea efecturii operaiilor cu numere raionale
pozitive
- Media aritmetic ponderat a unor numere
raionale pozitive
- Ecuaii n mulimea numerelor raionale pozitive
- Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor
1. Identificarea rapoartelor, proporiilor i a
mrimilor direct sau invers proporionale n
enunuri diverse
2. Reprezentarea unor date sub form de tabele
sau de diagrame statistice n vederea
nregistrrii, prelucrrii i prezentrii acestora
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a
problemelor n care intervin rapoarte, proporii
i mrimi direct sau invers proporionale
4. Caracterizarea i descrierea mrimilor care
apar n rezolvarea unor probleme prin regula de
trei simpl
5. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul
rapoartelor, procentelor sau proporiilor
6. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor i
proporiilor a unor situaii-problem i
interpretarea rezultatelor
Rapoarte i proporii
- Rapoarte; procente; probleme n care intervin
procente
- Proporii; proprietatea fundamental a proporiilor,
aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporie
- Proporii derivate
- Mrimi direct proporionale; regula de trei simpl
- Mrimi invers proporionale; regula de trei simpl
- Elemente de organizare a datelor; reprezentarea
datelor prin grafice; probabiliti
1. Identificarea caracteristicilor numerelor
ntregi n contexte variate
2. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a
proprietilor acestora n rezolvarea ecuaiilor
i a inecuaiilor
3. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea
parantezelor n efectuarea operaiilor cu
numere ntregi
4. Redactarea soluiilor ecuaiilor i inecuaiilor
studiate n mulimea numerelor ntregi, n
rezolvarea sau n compunerea unei probleme
5. Interpretarea unor date din probleme care se
rezolv utiliznd numerele ntregi
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
algebric, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
Numere ntregi
- Mulimea numerelor ntregi ; opusul unui numr
ntreg; reprezentarea pe axa numerelor; valoare
absolut (modulul); compararea i ordonarea
numerelor ntregi
- Adunarea numerelor ntregi; proprieti
- Scderea numerelor ntregi
- nmulirea numerelor ntregi; proprieti; mulimea
multiplilor unui numr ntreg
- mprirea numerelor ntregi cnd dempritul
este multiplu al mpritorului; mulimea
divizorilor unui numr ntreg
- Puterea unui numr ntreg cu exponent numr
natural; reguli de calcul cu puteri
- Ordinea efecturii operaiilor i folosirea
parantezelor
- Ecuaii n ; inecuaii n
- Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor

Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 6 din 12
1. Recunoaterea i descrierea unor figuri
geometrice plane n configuraii date
2. Stabilirea coliniaritii unor puncte i
verificarea faptului c dou unghiuri sunt
adiacente, complementare sau suplementare
3. Utilizarea proprietilor referitoare la drepte i
unghiuri pentru calcularea unor lungimi de
segmente i a msurilor unor unghiuri
4. Exprimarea prin reprezentri geometrice a
noiunilor legate de drepte i unghiuri
5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate
n vederea optimizrii calculelor de lungimi de
segmente i de msuri de unghiuri
6. Interpretarea informaiilor coninute n
reprezentri geometrice n corelaie cu
determinarea unor lungimi de segmente i a
unor msuri de unghiuri
GEOMETRIE
Dreapta
- Punct, dreapt, plan, semiplan, semidreapt,
segment (descriere, reprezentare, notaii)
- Poziiile relative ale unui punct fa de o dreapt;
puncte coliniare; prin dou puncte distincte trece
o dreapt i numai una (introducerea noiunilor
de: axiom, teorem direct, ipotez, concluzie,
demonstraie, teorem reciproc)
- Poziiile relative a dou drepte: drepte concurente,
drepte paralele
- Distana dintre dou puncte; lungimea unui
segment
- Segmente congruente; mijlocul unui segment;
simetricul unui punct fa de un punct; construcia
unui segment congruent cu un segment dat
Unghiuri
- Definiie, notaii, elemente; interiorul unui unghi,
exteriorul unui unghi; unghi nul, unghi cu laturile
n prelungire
- Msurarea unghiurilor cu raportorul; unghiuri
congruente; unghi drept, unghi ascuit, unghi obtuz
- Calcule cu msuri de unghiuri exprimate n grade
i minute sexagesimale. Unghiuri suplementare,
unghiuri complementare
- Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi
- Unghiuri opuse la vrf, congruena lor; unghiuri
formate n jurul unui punct, suma msurilor lor
1. Identificarea triunghiurilor n configuraii
geometrice date
2. Stabilirea congruenei triunghiurilor oarecare
3. Clasificarea triunghiurilor dup anumite
criterii date sau alese
4. Exprimarea proprietilor figurilor geometrice
n limbaj matematic
5. Interpretarea cazurilor de congruen a
triunghiurilor n corelatie cu cazurile de
construcie a triunghiurilor
6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente n
rezolvarea unor probleme matematice sau
practice
Congruena triunghiurilor
- Triunghi: definiie, elemente; clasificarea
triunghiurilor; perimetrul triunghiului
- Construcia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU,
LLL. Congruena triunghiurilor oarecare: criterii
de congruen a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL
- Metoda triunghiurilor congruente
1. Recunoaterea i descrierea unor elemente de
geometrie plan n configuraii geometrice date
2. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigl,
echer, raportor, compas) pentru a desena figuri
geometrice plane descrise n contexte
matematice date
3. Determinarea i aplicarea criteriilor de
congruen ale triunghiurilor dreptunghice
4. Exprimarea poziiei dreptelor n plan
(paralelism, perpendicularitate) prin definiii,
notaii, desen
5. Intrepretarea perpendicularitii n relaie cu
paralelismul i cu distana dintre dou puncte
Perpendicularitate
- Drepte perpendiculare (definiie, notaie,
construcie cu echerul); oblice; distana de la un
punct la o dreapt. nlimea n triunghi (definiie,
desen). Concurena nlimilor ntr-un triunghi
(fr demonstraie)
- Criteriile de congruen ale triunghiurilor
dreptunghice: IC, IU, CC, CU
- Aria triunghiului (intuitiv pe reele de ptrate)
- Mediatoarea unui segment; proprietatea punctelor
de pe mediatoarea unui segment; construcia
mediatoarei unui segment cu rigla i compasul;
concurena mediatoarelor laturilor unui triunghi;
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 7 din 12
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
geometric, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
simetria fa de o dreapt
- Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui
unghi; construcia bisectoarei unui unghi cu rigla i
compasul; concurena bisectoarelor unghiurilor
unui triunghi
Paralelism
- Drepte paralele (definiie, notaie); construirea
dreptelor paralele (prin translaie); axioma
paralelelor
- Criterii de paralelism (unghiuri formate de dou
drepte paralele cu o secant)
1. Recunoaterea i descrierea unor proprieti
ale triunghiurilor n configuraii geometrice
date
2. Calcularea unor lungimi de segmente i a unor
msuri de unghiuri utiliznd metode adecvate
3. Utilizarea unor concepte matematice n
triunghiul isoscel, n triunghiul echilateral sau
n triunghiul dreptunghic
4. Exprimarea caracteristicilor matematice ale
triunghiurilor i ale liniilor importante n
triunghi prin definiii, notaii i desen
5. Deducerea unor proprieti ale triunghiurilor
folosind noiunile studiate
6. Interpretarea informaiilor coninute n
probleme legate de proprieti ale triunghiurilor
Proprieti ale triunghiurilor
- Suma msurilor unghiurilor unui triunghi; unghi
exterior unui triunghi, teorema unghiului exterior
- Mediana n triunghi; concurena medianelor unui
triunghi (fr demonstraie)
- Proprieti ale triunghiului isoscel (unghiuri, linii
importante, simetrie)
- Proprieti ale triunghiului echilateral (unghiuri,
linii importante, simetrie)
- Proprieti ale triunghiului dreptunghic (cateta
opus unghiului de 30 , mediana corespunztoare
ipotenuzei teoreme directe i reciproce)
CLASA a VII-a
Competene specific Coninuturi
1. Identificarea caracteristicilor numerelor
raionale i a formelor de scriere a acestora n
contexte variate
2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere
raionale, a estimrilor i a aproximrilor
pentru rezolvarea unor ecuaii
3. Utilizarea proprietilor operaiilor n
efectuarea calculelor cu numere raionale
4. Caracterizarea mulimilor de numere i a
relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul
logicii matematice i teoria mulimilor
5. Determinarea regulilor eficiente de calcul n
efectuarea operaiilor cu numere raionale
6. Interpretarea matematic a unor probleme
practice prin utilizarea operaiilor cu numere
raionale i a ordinii efecturii operaiilor
ALGEBR
Mulimea numerelor raionale
- Mulimea numerelor raionale ; reprezentarea
numerelor raionale pe axa numerelor, opusul unui
numr raional; valoarea absolut (modulul);
c c
- Operaii cu numere raionale, proprieti
- Compararea i ordonarea numerelor raionale
- Ordinea efecturii operaiilor i folosirea
parantezelor
- Ecuaia de forma 0 ax b + = , cu , a
-
e be
- Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor
1. Identificarea caracteristicilor numerelor reale
i a formelor de scriere a acestora n contexte
variate
2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere reale,
a estimrilor i a aproximrilor pentru
rezolvarea unor ecuaii
3. Utilizarea proprietilor operaiilor n
efectuarea calculelor cu numere reale
4. Caracterizarea mulimilor de numere i a
relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul
Mulimea numerelor reale
- Rdcina ptrat a unui numr natural ptrat perfect
- Algoritmul de extragere a rdcinii ptrate dintr-un
numr natural; aproximri
- Exemple de numere iraionale; mulimea numerelor
reale, ; modulul unui numr real: definiie,
proprieti; compararea i ordonarea numerelor reale;
reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin
aproximri; c c c
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 8 din 12
logicii matematice i teoria mulimilor
5. Determinarea regulilor de calcul eficiente n
efectuarea operaiilor cu numere reale
6. Interpretarea matematic a unor probleme
practice prin utilizarea operaiilor cu numere
reale i a ordinii efecturii operaiilor
- Reguli de calcul cu radicali: scoaterea factorilor de
sub radical, introducerea factorilor sub radical,
a b ab = , unde 0 a > , 0 b > i
: : a b a b = , unde 0 a > , 0 b>
- Operaii cu numere reale (adunare, scdere,
nmulire, mprire, ridicare la putere, raionalizarea
numitorului de forma a b )
- Media aritmetic a n numere reale, 2 n > ; media
geometric a dou numere reale pozitive
1. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau
algebric pentru simplificarea unor calcule
2. Utilizarea operaiilor cu numere reale i a
proprietilor acestora n rezolvarea unor
ecuaii i a unor inecuaii
3. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea
parantezelor n efectuarea operaiilor cu
numere reale
4. Redactarea rezolvrii ecuaiilor i a
inecuaiilor studiate n mulimea numerelor
reale
5. Obinerea unor inegaliti echivalente prin
operare n ambii membri:
1) a a s , pentru orice ae ;
2) a b s i b a a b s = , pentru orice
, a be ;
3) a b s i b c s a c s , pentru orice
, , a b ce ;
4) a b s i , c a c b c e s pentru orice
, a be ;
5) a b s i 0 c ac bc > s i : : a c b c s ,
pentru orice , a be ;
6) a b s i 0 c ac bc < > i : : , a c b c >
pentru orice , a be
6. Transpunerea unei situaii-problem n
limbajul ecuaiilor i/sau al inecuaiilor,
rezolvarea problemei obinute i interpretarea
rezultatului
Calcul algebric
- Calcule cu numere reale reprezentate prin litere:
adunare/scdere, nmulire, mprire, ridicare la
putere, reducerea termenilor asemenea
- Formule de calcul prescurtat:
( )
2
2 2
2 a b a ab b = + ; ( )( )
2 2
a b a b a b + = ,
unde , a be
- Descompuneri n factori utiliznd reguli de calcul n

- Ecuaia de forma
2
x a = , unde ae
+

Ecuaii i inecuaii
- Proprieti ale relaiei de egalitate n mulimea
numerelor reale
- Ecuaii de forma 0 ax b + = , unde a,be ;
mulimea soluiilor unei ecuaii; ecuaii echivalente
- Proprieti ale relaiei de inegalitate s pe
mulimea numerelor reale
- Inecuaii de forma 0 ax b + > (<, , ), cu , a be
i xe
- Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor i
inecuaiilor
1. Identificarea unor corespondene ntre diferite
reprezentri ale acelorai date
2. Reprezentarea unor date sub form de grafice,
tabele sau diagrame statistice n vederea
nregistrrii, prelucrrii i prezentrii acestora
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a
problemelor n care intervin dependene
funcionale sau calculul probabilitilor
4. Caracterizarea i descrierea unor elemente
geometrice ntr-un sistem de axe ortogonale
5. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul
elementelor de organizare a datelor
6. Transpunerea unei relaii dintr-o form n alta
(text, formul, diagram, grafic)

Elemente de organizare a datelor
- Produsul cartezian a dou mulimi nevide.
Reprezentarea ntr-un sistem de axe perpendiculare
(ortogonale) a unor perechi de numere ntregi
- Reprezentarea punctelor n plan cu ajutorul
sistemului de axe ortogonale; distana dintre dou
puncte din plan
- Reprezentarea i interpretarea unor dependene
funcionale prin tabele, diagrame i grafice
- Probabilitatea realizrii unor evenimente
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 9 din 12
1. Recunoaterea i descrierea patrulaterelor n
configuraii geometrice date
2. Identificarea patrulaterelor particulare
utiliznd proprieti precizate
3. Utilizarea proprietilor calitative i metrice
ale patrulaterelor n rezolvarea unor probleme
4. Exprimarea prin reprezentri geometrice a
noiunilor legate de patrulatere
5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate
n vederea optimizrii calculelor de lungimi de
segmente, de msuri de unghiuri i de arii
6. Interpretarea informaiilor deduse din
reprezentri geometrice n corelaie cu anumite
situaii practice
GEOMETRIE
Patrulatere
- Patrulater convex (definiie, desen)
- Suma msurilor unghiurilor unui patrulater convex
- Paralelogram; proprieti
- Paralelograme particulare: dreptunghi, romb i
ptrat; proprieti
- Trapez, clasificare; trapez isoscel, proprieti
- Arii (triunghiuri, patrulatere)
1. Identificarea perechilor de triunghiuri
asemenea n configuraii geometrice date
2. Stabilirea relaiei de asemnare ntre dou
triunghiuri prin metode diferite
3. Utilizarea noiunii de paralelism pentru
caracterizarea local a unei configuraii
geometrice date
4. Exprimarea proprietilor figurilor geometrice
(segmente, triunghiuri, patrulatere) n limbaj
matematic
5. Interpretarea asemnrii triunghiurilor n
corelatie cu proprieti calitative i/ sau metrice
6. Aplicarea asemnrii triunghiurilor n
rezolvarea unor probleme matematice sau
practice
Asemnarea triunghiurilor
- Segmente proporionale
- Teorema paralelelor echidistante. mprirea unui
segment n pri proporionale cu numere (segmente)
date. Teorema lui Thales (fr demonstraie). Teorema
reciproc a teoremei lui Thales
- Linia mijlocie n triunghi; proprieti. Centrul de
greutate al unui triunghi
- Linia mijlocie n trapez; proprieti
- Triunghiuri asemenea
- Criterii de asemnare a triunghiurilor
- Teorema fundamental a asemnrii
1. Recunoaterea i descrierea elementelor unui
triunghi dreptunghic ntr-o configuraie
geometric dat
2. Aplicarea relaiilor metrice ntr-un triunghi
dreptunghic pentru determinarea unor elemente
ale acestuia
3. Deducerea relaiilor metrice ntr-un triunghi
dreptunghic
4. Exprimarea, n limbaj matematic, a
perpendicularitii a dou drepte prin relaii
metrice
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu
rezolvarea triunghiului dreptunghic
6. Transpunerea rezultatelor obinute prin
rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la
situaii-problem date
Relaii metrice n triunghiul dreptunghic
- Proiecii ortogonale pe o dreapt
- Teorema nlimii
- Teorema catetei
- Teorema lui Pitagora; teorema reciproc a teoremei
lui Pitagora
- Noiuni de trigonometrie n triunghiul dreptunghic:
sinusul, cosinusul, tangenta i cotangenta unui unghi
ascuit
- Rezolvarea triunghiului dreptunghic
1. Recunoaterea i descrierea elementelor unui
cerc, ntr-o configuraie geometric dat
2. Calcularea unor lungimi de segmente i a unor
msuri de unghiuri utiliznd metode adecvate
n configuraii geometrice care conin un cerc
3. Utilizarea informaiilor oferite de o
configuraie geometric pentru deducerea unor
proprieti ale cercului
4. Exprimarea proprietilor elementelor unui
cerc n limbaj matematic
Cercul
- Cercul: definiie; elemente n cerc: centru, raz,
coard, diametru, arc; interior, exterior; discul
- Unghi la centru; msura arcelor; arce congruente
- Coarde i arce n cerc (la arce congruente
corespund coarde congruente, i reciproc; proprietatea
diametrului perpendicular pe o coard; proprietatea
arcelor cuprinse ntre coarde paralele; proprietatea
coardelor egal deprtate de centru)
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 10 din 12
5. Deducerea unor proprieti ale cercului i ale
poligoanelor regulate folosind reprezentri
geometrice i noiuni studiate
6. Interpretarea informaiilor coninute n
probleme practice legate de cerc i de
poligoane regulate
- Unghi nscris n cerc; triunghi nscris n cerc
- Poziiile relative ale unei drepte fa de un cerc;
tangente dintr-un punct exterior la un cerc; triunghi
circumscris unui cerc
- Poligoane regulate: definiie, desen
- Calculul elementelor (latur, apotem, arie,
perimetru) n urmtoarele poligoane regulate: triunghi
echilateral, ptrat, hexagon regulat
- Lungimea cercului i aria discului
CLASA a VIII-a
Competene specific Coninuturi
1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n
probleme a numerelor reale i a formulelor de
calcul prescurtat
2. Utilizarea n exerciii a definiiei intervalelor
de numere reale i reprezentarea acestora pe
axa numerelor
3. Alegerea formei de reprezentare a unui numr
real i utilizarea de algoritmi pentru
optimizarea calculului cu numere reale
4. Folosirea terminologiei aferente noiunii de
numr real (semn, modul, opus, invers, parte
ntreag, parte fracionar) n contexte variate
5. Deducerea i aplicarea formulelor de calcul
prescurtat pentru optimizarea unor calcule
6. Rezolvarea unor situaii problem utiliznd
rapoarte de numere reale reprezentate prin
litere; interpretarea rezultatului
ALGEBR
1. Numere reale
- c c c . Reprezentare numerelor reale
pe axa numerelor prin aproximri. Modulul unui
numr real. Intervale de numere reale
- Operaii cu numere reale; raionalizarea
numitorului de forma a b sau a b , , a b
-
e
- Calcule cu numere reale reprezentate prin litere;
formule de calcul prescurtat:
( )
2
2 2
2 a b a ab b = + ;
( )( )
2 2
a b a b a b + = ;
( )
2
2 2 2
2 2 2 a b c a b c ab bc ac + + = + + + + +
- Descompuneri n factori (factor comun, grupare
de termeni, formule de calcul)
- Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere;
operaii cu acestea (adunare, scdere, nmulire,
mprire, ridicare la putere)
1. Recunoaterea unor corespondene care sunt
funcii
2. Utilizarea valorilor unor funcii n rezolvarea
unor ecuaii i a unor inecuaii
3. Reprezentarea n diverse moduri a unor
corespondene i/sau a unor funcii n scopul
caracterizrii acestora
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor
noiuni de geometrie plan
5. Determinarea soluiilor unor ecuaii, inecuaii
sau sisteme de ecuaii
6. Identificarea unor probleme care se rezolv cu
ajutorul ecuaiilor, inecuaiilor sau a sistemelor
de ecuaii, rezolvarea acestora i interpretarea
rezultatului obinut
Funcii
- Noiunea de funcie
- Funcii definite pe mulimi finite exprimate cu
ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul
unei funcii, reprezentarea geometric a graficului
- Funcii de tipul : , f A ( ) , f x ax b = +
, , a be unde A= sau A este o mulime finit;
reprezentarea geometric a graficului funciei f ;
interpretare geometric
2. Ecuaii, inecuaii i sisteme de ecuaii
- Ecuaii de forma 0 ax b + = , unde a i b sunt
numere reale
- Ecuaii de forma 0 ax by c + + = , unde a, b, c
sunt numere reale, 0 a = , 0 b =
- Sisteme de ecuaii de forma
1 1 1
2 2 2
0
0
a x b y c
a x b y c
+ + =

+ + =

, unde
1 2 1 2 1 2
, , , , , a a b b c c sunt
numere reale; rezolvare prin metoda substituiei
i/sau prin metoda reducerii; interpretare geometric
- Ecuaia de forma
2
0 ax bx c + + = , unde a,b,c
sunt numere reale, a = 0
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 11 din 12
- Inecuaii de forma ( ) 0, , , ax b + > > < s unde a i b
sunt numere reale
- Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor,
inecuaiilor i a sistemelor de ecuaii
1. Recunoaterea i descrierea unor proprieti
ale unor figuri geometrice plane n configuraii
date n spaiu sau pe desfurri ale acestora
2. Folosirea instrumentelor geometrice adecvate
pentru reprezentarea, prin desen, n plan, a
corpurilor geometrice
3. Utilizarea proprietilor referitoare la drepte i
unghiuri n spaiu pentru analizarea poziiilor
relative ale acestora
4. Exprimarea prin reprezentri geometrice a
noiunilor legate de drepte i unghiuri n plan i
n spaiu
5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate
n vederea optimizrii descrierii configuraiilor
spaiale i n vederea optimizrii calculelor de
lungimi de segmente i de msuri de unghiuri
6. Interpretarea reprezentrilor geometrice i a
unor informaii deduse din acestea, n corelaie
cu determinarea unor lungimi de segmente i a
unor msuri de unghiuri
GEOMETRIE
Relaii ntre puncte, drepte i plane
- Puncte, drepte, plane: convenii de desen i de
notaie
- Determinarea dreptei; determinarea planului
- Piramida: descriere i reprezentare; tetraedrul
- Prisma: descriere i reprezentare; paralelipipedul
dreptunghic; cubul
- Poziii relative a dou drepte n spaiu; relaia de
paralelism n spaiu
- Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fr
demonstraie); unghiul a dou drepte n spaiu;
drepte perpendiculare
- Poziii relative ale unei drepte fa de un plan;
dreapta perpendicular pe un plan; distana de la un
punct la un plan (descriere i reprezentare);
nlimea piramidei (descriere i reprezentare)
- Poziii relative a dou plane; plane paralele;
distana dintre dou plane paralele (descriere i
reprezentare); nlimea prismei (descriere i
reprezentare); seciuni paralele cu baza n corpurile
geometrice studiate
- Trunchiul de piramid: descriere i reprezentare
Proiecii ortogonale pe un plan
- Proiecii de puncte, de segmente de dreapt i de
drepte pe un plan
- Unghiul dintre o dreapt i un plan; lungimea
proieciei unui segment
- Teorema celor trei perpendiculare; calculul
distanei de la un punct la o dreapt; calculul
distanei de la un punct la un plan; calculul distanei
dintre dou plane paralele
- Unghi diedru; unghi plan corespunztor diedrului;
unghiul dintre dou plane; plane perpendiculare
- Calculul unor distane i msuri de unghiuri pe
feele sau n interiorul corpurilor studiate.
1. Identificarea unor elemente ale figurilor
geometrice plane n configuraii geometrice
spaiale date
2. Calcularea ariilor i volumelor corpurilor
geometrice studiate
3. Clasificarea corpurilor geometrice dup
anumite criterii date sau alese
4. Exprimarea proprietilor figurilor i
corpurilor geometrice n limbaj matematic
(axiom, teorem direct, teorem reciproc,
ipotez, concluzie, demonstraie)
5. Analizarea i interpretarea condiiilor
necesare pentru ca o configuraie geometric s
verifice anumite cerine
Calcularea de arii i volume
- Paralelipipedul dreptunghic, cubul: descriere,
desfurare, aria lateral, aria total i volum
- Prisma dreapt cu baza: triunghi echilateral,
ptrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere,
desfurare, aria lateral, aria total i volum
- Piramida triunghiular regulat, tetraedrul regulat,
piramida patrulater regulat, piramida hexagonal
regulat: descriere, desfurare, aria lateral, aria
total i volum
- Trunchiul de piramid triunghiular regulat,
trunchiul de piramid patrulater regulat: descriere,
desfurare, aria lateral, aria total, volum
- Cilindrul circular drept, conul circular drept,
Anexa nr. 3 la OMEN nr. 4431/29.08.2014 privind organizarea i desfurarea evalurii naionale pentru absolvenii clasei a VIII-a n
anul colar 2014 2015
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Evaluarea Naional pentru absolvenii clasei a VIII-a
Pagina 12 din 12
6. Transpunerea unor situaii-problem n limbaj
geometric, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
trunchiul de con circular drept: descriere, desfurare,
seciuni paralele cu baza i seciuni axiale; aria
lateral, aria total i volumul.
- Sfera: descriere, aria, volumul

Se recomand, din punct de vedere didactic, abordarea coninuturilor din perspectiva
formrii/dezvoltrii competenelor specifice care le sunt asociate de program. Acest lucru presupune
centrarea demersului didactic asupra aciunilor care trebuie realizate pentru a forma/dezvolta la elevi
competenele prevzute de programa colar i pentru ca acetia s demonstreze, n cadrul evalurilor,
nsuirea acestora.