Sunteți pe pagina 1din 101

www. examendebacalaureat.blogspot .ro

Variante 001-100
Variante
001-100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie xyx∗=+−y

a) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

b) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 6 .

c) Să se demonstreze că mulţimea numerelor reale împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

6 .

5p

5p

5p

5p

5p e) Pentru a , să se calculeze

d) Să se rezolve în ecuaţia 240 ∗ =

x =

.

x

x

m =∗∗∗a .

a

a

7 termeni

1 1 ∗ 2 + 32 − 3
1
1
2
+
32
3

5p f) Să se arate că numărul

este număr raţional.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗=y

a) Să se arate că

b) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

c) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 4 .

d) Să se demonstreze că mulţimea \ {3} împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

xy 3x 3y + 12 .

5p

5p

5p

5p

5p e) Să se calculeze

xy∗= ( x 3)( y 3) + 3 , x, y .

m

=∗∗ 5 5 5 .

5 termeni

5p f) Să se arate că numerele a =∗−(5

5)

ai unei progresii geometrice.

3 , b = (5 ∗∗5

5) 3 , c = (5 ∗∗∗5

5

5) 3 sunt termeni consecutivi

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie

2 2 x ∗=yxy+ .
2
2
x ∗=yxy+
.

5p a) Să se rezolve în ecuaţia xx(

5p

5p

5p

+ 1) =+x

)

2
2

2 .

b) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

c) Să se arate că legea ” ” nu admite element neutru.

d) Să se demonstreze că

x y
x
y

+≤∗xy

2

,

b

(

, pentru orice x, y .

1)

2

,

c

= (1 ∗∗∗1 1 1)

5p e) Să se arate că numerele

a

5p

progresii aritmetice.

f) Să se arate că numărul (1 +

= (1 1)

= (1 ∗∗1

2 sunt termeni consecutivi ai unei

∗ 1) = (1 ∗∗ 1 2 sunt termeni consecutivi ai unei 7) ∗− (1 7)

7) ∗−(1

∗∗ 1 2 sunt termeni consecutivi ai unei 7) ∗− (1 7) este p ă tratul

7) este pătratul unui număr natural.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

Pe mul ţ imea G = (1, ) se defineşte operaţ ia

22

xy

x

2

2

y

+ 2 .

x ∗=y

( x

2

1)( y

2

−+1)

5p a) Să se verifice că

5p

5p

5p

5p

5p

xy∗=

1 , x, y G .

c ă 5p 5p 5p 5p 5p xy ∗= 1 , ∀ x , y ∈

2 .

b) Să se arate că x y G , pentru oricare x, y G .

c) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă pe G .

d) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e =

e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

f) Să se rezolve ecuaţia x 2 = 5 , unde x G .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

55

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 Pe mulţimea G = (0, ) se consideră legea de compoziţie

x

y

= 2

(

log

2

x

)(

log

2

y

)

xy

log

2

y

= x

22

5p a) Să se arate că

, pentru oricare x, y G .

4

)

2

3

şi

23

5p b) Să se compare numerele

5p

5p

5p

5p

a =∗∗(2

22

b = (2 ⋅∗⋅2 )

(2

4

)

3 în raport cu legea ” ”.

c) Să se arate că legea ” ” este asociativă pe G .

d) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 2 .

e) Să se determine simetricul elementului

x = 8

f) Să se rezolve ecuaţia x x = 2 , unde x G .

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

Pe mulţimea G = (0, 1) se defineşte operaţia

x

y

=

xy

2

xy

+− 1

x

y

.

)

, pentru oricare x, y G .

e =

1

2

.

5p a) Să se verifice că

5p

5p

5p

5p

5p

x

y

=

xy

xy

+−

(1

)(1

xy

b) Să se arate că x y G , pentru oricare x, y G .

c) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă pe G .

d) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru

e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

f) Să se rezolve ecuaţia

 

1

1

x

=

, unde x G .

 

3

7

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

7

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie

a) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

b) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 0 .

c) Să se demonstreze că împreună cu legea ” ” formează o structură algebrică de grup comutativ.

d) Să se arate că înmulţirea numerelor reale este distributivă faţă de legea ” ”.

e) Să se demonstreze că ( ,,) este corp, unde "" este înmulţirea pe .

3 3 3 x ∗=y xy+ .
3
3
3
x ∗=y
xy+
.

x

x

+

y

y

= 1

= 1

5p f) Să se rezolve sistemul

,

x, y .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

8

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

Pe mulţimea numerelor raţionale se defineşte legea de compoziţie

cu H mulţimea numerelor întregi impare.

1

2

(

xy ++−x

y

1)

x ∗=y

. Se notează

xy∗=

1

2

(

5p a) Să se verifice că

5p

5p

5p

5p

5p f) Să se arate că

x +

1)(

y +

1)

1

, pentru oricare x, y .

b) Să se arate că legea ” ” este asociativă.

c) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 1 .

d) Să se arate că x y H , pentru oricare x, y H .

e) Să se determine elementele x H cu proprietatea că există x′∈ H , astfel încât x x′ = xx′ ∗= 1.

x

1

x

1

, pentru orice x (0, ∞∩)

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9

5p

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗=y

a) Să se verifice că x ∗=y

b) Să se determine m astfel încât

c) Pentru m = 6 să se determine a astfel încât xa

d) Să se determine m ştiind că elementul neutru al legii ” ” este e = 3 .

e) Pentru m = 6 să se calculeze

f) Să se determine cea mai mică valoare a numărului m astfel încât x ∗∈y

xy 2(x + y) + m , m .

.

(x 2)( y 2) + m 4, xy,

2009 ∗=2009

2 )( y − 2 ) + m − 4, ∀ xy , 2009 ∗= 2009

1

2
2

∗∗

2007

2

.

+ 2 . = ax

= a, ∀∈x

2 ∗∗ 2007 2 ∈ . + 2 . = ax ∗ = a , ∀∈

2009 , ştiind că legea ” ” este asociativă.

[2, ) , pentru orice x, y [2, ) .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

10

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗=y

a) Să se verifice că xy∗= 2( x 1)( y −+1)

b) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

2xy 223x

y +

.

5p

5p

5p c) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru

5p

5p

1 , pentru oricare x, y .

e =

3

2

.

xx =

3

2

.

d) Se consideră mulţimea G = (1, ) . Să se arate că x y G , pentru oricare x, y G .

e) Să se arate că G = (1, ) împreună cu legea ” ” formează o structură de grup comutativ.

5p f) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

11

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie

a) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă pe .

b) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = −1.

c) Să se demonstreze că mulţimea numerelor reale împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

d) Să se demonstreze că expresia E()x = x ∗−(

3 3 3 xy∗= x + y +1 .
3
3
3
xy∗=
x
+ y
+1 .

x) nu depinde de x .

.

.

5p e) Să se arate că

5p

x

y

y

x

1

, pentru orice x, y

x

24

x

=

3 3
3
3

f) Să se rezolve în ecuaţia

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

12

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

Pe mulţimea numerelor raţionale se definesc legile de compoziţie xy∗=++x

ya şi

222x

x y =+++xy

y

, cu a .

5p

5p

5p c) Să se determine a , astfel încât 2 (3 ∗=1) (2

5p

5p

5p

a) Să se arate că legea ” ” este asociativă.

b) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = −1.

3) (2

1)

.

d) Să se arate că mulţimea împreună cu legea ” ” formează o structură de grup comutativ.

e) Să se determine m pentru care are loc egalitatea

x xx

=+(x

f) Pentru a = 2 , să se rezolve în mulţimea ecuaţia xx

= xx

.

2)

3 + m, oricare x

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

13

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie xy∗=++x

y

a

a

6

.

4 .

5p a) Să se arate că pentru orice a , are loc inegalitatea 22

2

x

2

x+ 1

=

16

.

5p b) Să se rezolve în ecuaţia

5p

5p

5p

5p f) Să se rezolve ecuaţia (

c) Să se arate că legea ” ” este asociativă.

d) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = −4 .

e) Să se arate că mulţimea împreună cu legea ” ” formează o structură de grup comutativ.

log

2

x

)

(

log

2

x

2

)

= 7 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

14

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗=y G = [5, 7] .

a) Să se verifice că xy∗= (x 6)( y 6) + 6 , pentru orice x, y .

b) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă pe .

c) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 7 .

d) Să se arate că x y G , pentru oricare x, y G .

xy 6x 6 y + 42 . Fie mulţimea

5p

5p

5p

5p

5p e) Fie

M x

=

{

∗=

xx

7}

. Să se arate că mulţimea M împreună cu legea ” ” formează o structură

de grup comutativ.

f) Să se determine numerele întregi x şi y pentru care x y = 7 .

5p

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

15

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

Pe mulţimea

(

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 Pe mul ţ imea ( 2, ∞ ) xy

2,

)

xy∗=

x y G ,

22

xy

226x

y

+

2

2

G =

se defineşte operaţia

(x

2

2)( y

2

x ∗=y

5p

5p

5p

5p

5p

5p f) Să se arate că numerele

a) Să se verifice că

b) Să

c) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă pe G .

d) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e =

e) Să se determine simetricul elementului x =

2) + 2 , x, y G .

2)

2

x = − 2) + 2 , ∀ x , y ∈ G . 2) 2

3 .

se

arate că

pentru oricare x, y G .

a =∗(2

2)

2

2 ,

pentru oricare x , y ∈ G . a =∗ (2 2) 2 − 2 ,

b = (2 ∗∗2

8 în raport cu legea ” ”.

2 ,

c = (2 ∗∗∗2

2

2)

ai unei progresii geometrice.

.

2 2 sunt termeni consecutivi

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

16

5p

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016 Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie xyx∗=+−y cu a .

a) Să se arate că pentru a = 12 legea ” ” este asociativă.

b) Să se determine a ştiind că legea ” ” admite elementul neutru e = 4 .

c) Să se determine a , astfel încât 2 (3 ∗=1)

d) Să se arate că mulţimea împreună cu legea ” ” formează o structură de grup comutativ.

e) Pentru a = 12 să se determine m astfel încât

3 + m, oricare ar fi x

3 şi x y =−−+xy

3x

3y

(2

3) (2

x xx

1) .

=−( x

3)

f) Pentru a = 12 să se rezolve sistemul

x


x

y

= 2

y = 1

y = 1

, unde

x, y .

a ,

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

17

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie xyx∗=++y

a) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

b) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = −3 .

c) Să se demonstreze că mulţimea împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

3 .

5p

5p

5p

5p d) Să se rezolve în ecuaţia

5p

(log

2

x) (log

4

x) = 6 .

e) Să se arate că numerele a =∗∗222 , b = a 2 şi c = b 2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii

aritmetice.

1 1 ∗ 3 + 22 3 − 22
1
1
3
+
22
3
22

5p f) Să se arate că numărul

m =

este pătratul unui număr natural.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

18

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗=y

a) Să se verifice că xy∗= 3( x + 2)( y + 2) 2 , x, y .

b) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

3xy + 6x + 6 y + 10 .

5p

5p

5p c) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru

e = −

5

3

.

x =

1

3

5p d) Să se determine simetricul numărului

în raport cu legea ” ”.

x∗∗=xx

3

n

(

x +

5p e) Să se determine n pentru care are loc egalitatea

5p

2)

3

n , x

.

f) Să se arate că numerele a =−( 1) ∗−( 1) + 2 , b =−( 1) ∗−( 1) ∗−( 1) + 2 , c =−( 1) ∗−( 1) ∗−( 1) ∗−( 1) + 2

sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

19

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

Pe mulţimea G = (2, 2) se defineşte operaţia

x

y

4(

x

+

y

)

=

.

4 + xy

5p

5p

5p

5p

5p e) Să se arate că

a) Să se arate că x y G , pentru oricare x, y G .

b) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

c) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 0 .

d) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

x

y

=

2(

x

+ +− 2)

2)(

y

2(2

)(2

xy

)

(

x

+ ++−

y

2)(

2)

(2

)(2

xy

)

, pentru orice x, y G .

5p

f) Să se determine x G pentru care 1x =∗∗111 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

20

5p

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie x ∗=+−yxy

a) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

b) Să se verifice că legea ” ” admite element neutru e = 3 .

c) Să se demonstreze că legea ” ” este distributivă faţă de legea ” ”.

d) Să se arate că mulţimea împreună cu legea ” ” formează o structură de grup comutativ.

e) Să se determine a pentru care ax = a , x .

f) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x 3 1 = x x .

1

2

(

xy −−+x

y

1 şi

x y =

3)

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

21

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x ∗=y

a) Să se determine a Z ştiind că legea ” ” admite element neutru.

b) Pentru a = 2 să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

xy + 2x + 2 y + a , cu a Z .

Z

.

=−

1}

.

5p

5p

5p c) Dacă a = 2

să se arate că (x + y + 2) ∗=z

M

(xz )(+

{

= ∈

x

Z

yz

) + 2 , pentru orice xyz,

,

x

Z

, astfel încât

xx

5p d) Pentru a = 2 să se determine mulţimea

există

x y = 3 .

5p e) Pentru a = 2 să se determine

5p

x, y Z , astfel încât

f) Fie mulţimea H =−{ 3, 1} . Să se determine a Z astfel încât, pentru oricare x, y H , să rezulte că x y H .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

22

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie

a) Să se rezolve în ecuaţia x x = 1 .

b) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

c) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 1 .

d) Să se determine simetricul numărului

3 3 3 x + y −1.
3
3
3
x
+ y
−1.

xy∗=

5p

5p

5p

5p

5p e) Să se arate că numerele

3
3

x =

10 în raport cu legea ” ”.

2)

3

şi

c = (2 ∗∗∗2

2

a = (2 2)

m =

3
3

32

3

,

b = (2 ∗∗2

2)

3 sunt termeni consecutivi ai

unei progresii aritmetice.

f) Să se arate că numărul

5p

3
3

33 este pătratul unui număr natural.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

23

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗=y

a) Să se arate că xy∗= 2( x + 3)( y + 3) 3 , x, y .

b) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă.

2xy + 6x + 6 y + 15 .

5p

5p

5p c) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru

5p

5p

5p f) Să se determine n pentru care are loc egalitatea

e = −

5

2

.

d) Se consideră mulţimea G = (3, +∞) . Să se arate că pentru oricare x, y G , rezultă că x y G .

e) Să se arate că mulţimea G = (3, +∞) împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

xxx∗∗=

2

n

(

x +

3)

3

3

, x

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

24

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

Pe mulţimea G = (2, +∞) se defineşte operaţia

22

xy

4x

2

4y

2

+ 20 .

x ∗=y

5p a) Să se arate că

(x

2

4)( y

2

xy∗=

4) + 4 , x, y G .

5p b) Să se arate că x y G , pentru oricare

5p

5p

5p

5p

x, y G .

c) Să se demonstreze că legea ” ” este asociativă pe G .

d) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e =

e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ” ” formează o structură de grup.

f) Să se determine numerele naturale x, y G pentru care x y = 8 .

naturale x , y ∈ G pentru care x ∗ y = 8 . 5 .

5 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

25

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie xyx∗=+−y

a) Să se arate că legea ” ” este asociativă.

b) Să se verifice că legea ” ” admite elementul neutru e = 6 .

c) Să se arate că legea ” ” este distributivă faţă de legea ” ”.

d) Să se demonstreze că Z împreună cu legea ” ” formează o structură de grup comutativ.

e) Să se arate că (Z, , ) este inel.

5

şi x y =−−+xy 5x 5 y 30 .

5p

5p

5p

5p

5p

5p f) Să se determine numărul întreg x pentru care

2

x x = x

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

26

5p

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026 Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗=y

a) Să se arate că

b) Să

c) Să se demonstreze că legea „ ” este asociativă.

d) Să se determine elementul neutru al legii „ ”.

e) Să se demonstreze că structura algebrică ( ,) nu este grup.

f) Să se calculeze (

xy

(

x

y −

este grup. f) S ă se calculeze ( xy − ( x − y − 2
este grup. f) S ă se calculeze ( xy − ( x − y − 2

2 ,

unde

x .

)

xy∗=

22+

xy − ( x − y − 2 , unde x ∈ . ) xy ∗=

, pentru orice x, y .

se

calculeze x

3
3

)

(

∗−

) )

∗∗1

0∗∗1

(

) )

(

)

x ∗ − 3 ) ( ∗− ) ∗∗ 1 0 ∗∗ 1 ( ) ∗

3.

x ∗ − 3 ) ( ∗− ) ∗∗ 1 0 ∗∗ 1 ( ) ∗
x ∗ − 3 ) ( ∗− ) ∗∗ 1 0 ∗∗ 1 ( ) ∗

2 (x + y) ++22 .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

<