Sunteți pe pagina 1din 101

www. examendebacalaureat.blogspot .ro

Variante 001-100
Variante
001-100

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

2

2

Fie matricele

A

=

1

a

1

2

 

,

B

=

123

246

369

 

,

I

3

=

100

010

001

  

a

42

şi

O

3

5p

5p

5p c) Să se determine a , ştiind că

5p

5p e) Să se demonstreze că matricea

a) Pentru a = −1, să se calculeze determinantul matricei A .

b) Să se rezolve ecuaţia det ( A) = 0 .

A

2

+ A = O

3

.

d) Pentru a = −1 să se calculeze B AB .

B I

3

este inversabilă.

A

1

, unde

A

5p f) Pentru a = 1 , să se determine

1 este inversa matricei A.

=

000

000

000

 

,

a .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

Fie mulţimea de matrice

M

== Aa

(

)

0

000

a

a

a

0

a

   

a

.

   

000

 

5p

a) Să se verifice dacă matricea nulă

O

3

=

000

000

  

aparţine mulţimii M .

 

5p

b) Să se calculeze det ( A) .

 

5p

c) Să se arate că dacă A()a , Ab()M , atunci A(a)A(b)M .

 

5p

d) Să se arate că A()a ⋅=⋅Ab()

Ab() Aa() , pentru oricare matrice A()a , Ab()M .

 

5p

e) Să se arate ca există o matrice A(e)M , cu proprietatea că A()a Ae() = Aa(), ∀∈Aa()

M .

5p

f) Să se demonstreze că 2 A(xy) = A()x A()y , pentru orice x, y .

 

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003

Se consideră matricele

A =

 

a 2

110

a 3

1

2

  

, B =52 2

11

06 7

2

 


, C =

 

a 0

010

1

 


=

100

010

001

şi

I

3

a 0

1

5p a) Pentru a = 2 , să se determine matricea

5p

5p

5p d) Pentru a = 0 să se determine

5p

5p

A

2 3A + 5I

3 .

b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 3 .

c) Să se determine valorile parametrului real a pentru care matricea A este inversabilă.

A

1

, unde

A

1 este inversa matricei A .

e) Pentru a = 0 să se rezolve ecuaţia matricială AX = B .

f) Să se determine valorile parametrului real a pentru care are loc egalitatea AC = CA .

  

, a .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

Se consideră matricele

2

1

,

I

2

=

1

0

0

1

   şi

M =

4

A = M + aI

2 , a .

2

5p

5p

5p c) Pentru a \{0}, să se determine

5p

5p e) Să se arate că

a) Să se determine matricea A .

b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 16 .

A

1

, unde

A

1 este inversa matricei A .

d) Pentru a = 1 , să se rezolve ecuaţia matricială AX = M .

A

2

= 2aA a

A

3

2

I

2 , unde a .

2

a

(

3M +⋅aI

2

)

5p f) Să se determine matricea

, unde a .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005

 

Fie matricele

A

=

2

a

b

1

3

,

B

=

1

0

a

1

,

C

=

3    , cu a,b .
1

2

4

5p

a) Să se determine matricea M = AB + BA .

 

5p

b) Pentru a = 2 , să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( A) = 5 .

 

5p

c) Pentru b = 1, să se determine valorile parametrului real a , pentru care matricea A este inversabilă.

5p

d) Ştiind că parametrii reali a şi b verifică relaţia b 6a , să se determine

A

1

, unde

A

1

este inversa

matricei A .

5p

e)

Pentru a = 0 şi b = 1, să se rezolve ecuaţia matricială AXB = C .

 

5p

f) Pentru a 0 , să se determine perechile de numere reale (a,b) , pentru care relaţia AB = BA este adevărată.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6

5p

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006

Fie matricele

0

3

9

3

I

2

=

1

0

M

=

1

,

1

   şi

2a

A =+⋅M

I

2

,

a .

a) Să se determine matricea A .

b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 16 .

c) Pentru a \{0}, să se determine

A

1 , unde

A

1 este inversa matricei A .

d) Pentru

a =

1

2

, să se rezolve ecuaţia matriceală AX = M .

e) Să se arate că

f) Să se determine matricea

A 2

= 4aA 4a I

A 3

2

2 , cu a .

2

(

M

43a

+⋅2aI

2 )

, cu a .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

7

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007

Fie mulţimea de matrice

M

Aa

==

(

)

B

=

a

010

0

a

a

 

a

.

a

000

0

 

aparţine mulţimii M .

5p a) Să se verifice dacă matricea

5p

5p

5p

5p

5p

calculeze det(A(a)) .

010

000

b) Să se

c) Să se arate că dacă A()a , Ab()M , atunci A(a)A(b)M .

d) Să se arate că dacă A()a , Ab()M , atunci are loc egalitatea A()a ⋅=⋅Ab()

e) Să se arate ca există o matrice A(e)M , cu proprietatea că A()a Ae() = Aa(), ∀∈Aa()

f) Să se arate că A(2xy) = A()x A()y , oricare ar fi x, y .

Ab() Aa() .

M .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

8

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

Fie sistemul de ecuaţii (S)

A

2

.

ax

++

y

az

3

z

=

11

=− 1

12

x

y

+

3

+=

yz

b) Să se calculeze determinantul matricei A .

A

2

3A.

A

=

a

0

13

1

1

3

a

1

 

,

cu a .

unde xyz,

,

şi matricea

5p a) Să se determine

5p

5p c) Pentru a = 0 să se calculeze

5p

d) Să se determine valorile parametrului real a pentru care tripletul (1,3,2) verifică prima ecuaţie a

sistemului (S).

e) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.

f) Pentru a = 2 , să se determine soluţia sistemului (S).

5p

5p

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9

5p

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009

Fie matricea

A

=

a

2

311

b

0

1

1

  

, unde a şi b sunt parametri reali.

a) Să se calculeze determinantul matricei A .

b) Pentru b = 5 , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 17 .

c) Pentru a = 2 , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.

d) Pentru a = 2 şi b = 1 , să se determine

e) Fie ecuaţia de gradul al doilea

calculeze determinantul matricei

A

5

1

, unde

0 ale cărei soluţii sunt

A

1

este inversa matricei A .

x

1

2

x

A .

−−=x

şi x . Dacă a = x şi

2

1

b = x

2

să se

f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii

++

xy

2

z

=

3

++=

xyz

2

x

=

8

10

, unde xyz,

,

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

10

5p

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010

Fie matricele

a) Să se determine matricea A .

b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 36 .

c) Pentru a \{0}, să se determine

=

1

1

1

1

,

1

0

1

,

M

I

2

=

0

A = M 3aI

2

,

cu a .

A

1

, unde

A

1

este inversa matricei A .

d) Pentru

a =

1

3

, să se rezolve ecuaţia matricială AX = M .

e) Să se arate că

f) Să se determine matricea

A

2

=−6aA 9a I

2

A

3

27a

2

(

2

, cu a .

M aI

2

)

, unde a .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

11

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011

Fie matricele

A

=

a

210

a

3

1

1

1

 

,

B

=   

139

616

312

    

,

I

3

=   

100

010

001

  

,

cu a .

5p a) Pentru a = 0 , să se determine matricea

5p

5p

5p

5p e) Pentru a = 0 , să se determine

A

2

+ 2A4I .

3

b) Pentru a = 0 , să se calculeze determinantul matricei A .

c) Pentru a , să se calculeze determinantul matricei A .

d) Să se determine valorile lui a pentru care matricea A este inversabilă.

A

1

, unde

A

1 este inversa matricei A .

A

2

+ XB=

.

5p f) Pentru a = 0 , să se rezolve ecuaţia matricială

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

12

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012

Fie matricea

A

=

a

0

1

1

2

b

232

  

, unde a şi b sunt parametri reali.

5p

5p

5p

5p d) Pentru a = 1 şi b = 0 , să se determine

a) Să se calculeze determinantul matricei A .

b) Pentru b = 3 , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = −12 .

c) Pentru a = 1 , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.

x

2

A

1

, unde

A

1 este inversa matricei A .

2x −=30 ale cărei soluţii sunt

x

1

şi x . Dacă a = x şi

2

1

++

xy

2

z

=

=

++=

3

y

3

2

8

15

, unde xyz,

,

.

b = x

2

5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea

se calculeze determinantul matricei A .

5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii

2

xyz

să

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

13

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

0

1

0

1

Fie matricele

A

=

3 a

2

b

,

B

=

a

0

2

1

C =

4    , cu

1

a,b .

,

5p

5p

5p

5p d) Pentru b 0 , să se determine

5p

5p

a) Să se determine matricea M = AB BA .

b) Să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( A) = 6 .

c) Pentru b = 1 , să se arate că matricea A este inversabilă, a .

A

1

, unde

A

1 este inversa matricei A .

e) Pentru a = 1 şi b = 1 , să se rezolve ecuaţia matricială AXB = C .

f) Să se determine perechile de numere reale (a,b) pentru care relaţia AB = BA este adevărată.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

14

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

4

8

1

Fie matricele

2

4

1

0

,

M

=

I

2

=

0

A

=

A = M +⋅3a I

2

34

a

1 , unde

 

.

A

2

, cu a .

,

34

8

a +

A

5p

5p

5p

5p

a) Să se verifice că matricea

b) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care det( A) = 9 .

c) Pentru a \{0}, să se determine

1 este inversa matricei A .

1

d) Pentru

a =

3

, să se rezolve ecuaţia matricială AX = M .

A

2

2

= 69,aA

a

I

2

unde

a .

= 27a

2

(

M + aI

2

)

, pentru orice

a .

5p e) Să se verifice că

A

3

5p f) Să se arate că

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

15

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015

Fie mulţimea de matrice

M


== Aa

(

)

I

2

1

0

=

1

0

0

1

a

1


a

.

   aparţine mulţimii M .

5p a) Să se verifice dacă matricea

5p

5p

5p

5p

5p

b) Să se arate că pentru oricare a matricea A(a)M este inversabilă.

c) Să se arate că dacă A(a), Ab() M , atunci A(a)A(b)M .

d) Să se arate că dacă A(a), Ab() M , atunci A()a ⋅=⋅Ab()

e) Să se arate ca există o matrice A(e)M , cu proprietatea că A()a Ae() = Aa(), orcare ar fi A(a)M .

f) Să se arate că A(x +=y)

Ab() Aa() .

Ax()Ay(), oricare ar fi x, y .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

16

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

Fie matricea

A

=

  

b

3

1

2

2

13

1

a

  

, unde a şi b sunt parametri reali.

5p

5p

5p

5p d) Pentru a = 1 şi b = 1 , să se determine

a) Să se calculeze determinantul matricei A .

b) Pentru b = 2 , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( A) = 17 .

c) Pentru a = 1 , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.

x

2

A

1

, unde

A

1 este inversa matricei A .

5x −=80 ale cărei soluţii sunt

x

1

şi x . Dacă a = x şi

2

1

++

2

++

xy

++

3

7

z

23 z

z

=

=

=

9

, unde xyz,

,

.

b = x

2

5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea

5p

se calculeze determinantul matricei A .

f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii

xy

3

xy

să

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

17

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

Fie matricele

4

1

A =

a

B

=

1

0

a 1

C

=

2

3

4

1

   , cu a,b .

2 b

,

,

5p

5p

5p

5p d) Dacă parametrii reali a şi b verifică relaţia b 2a , să se determine

a) Să se determine matricea M = AB BA .

b) Pentru a = 2 , să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( A) = −6 .

c) Pentru b = 2 să se determine valorile parametrului real a , pentru care matricea A este inversabilă.

A

1

, unde

A

1

este inversa

matricei A .

1 , să se rezolve ecuaţia matricială AXB = C .
2

5p e) Pentru a = 0 şi

5p

b =

f) Să se determine perechile de numere reale (a,b) pentru care relaţia AB = BA este adevărată.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

18

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018

Fie sistemul (S)

x

2

−+=

2

ay

x

+

y

z

=

7

ax

++

y

3

z

=

A

2

6

13

.

A

=

1

2

2

a

a

2

 

, unde xyz,

,

şi matricea

10

13

,

cu a .

2

5p a) Să se determine matricea

5p

5p c) Pentru a = 0 , să se determine matricea

5p

b) Să se calculeze determinantul matricei A .

B M

3

(

)

care verifică relaţia

B 2AA=

2

.

d) Să se determine valorile parametrului real a pentru care tripletul (3,1,2) verifică prima ecuaţie a

sistemului (S).

e) Să se determine valorile parametrului real a pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.

f) Pentru a = 1 , să se determine soluţia sistemului (S).

5p

5p

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

19

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019

Fie mulţimea de matrice

M


== Aa

(

)

I

2

1

0

=

0

1

1

0


a

.

a 1

   aparţine mulţimii M .

5p a) Să se verifice dacă matricea

5p

5p

5p

5p

5p

b) Să se arate că pentru oricare a matricea A(a)M este inversabilă.

c) Să se arate că dacă A(a), Ab() M , atunci A(a)A(b)M .

d) Să se arate că dacă A(a), Ab() M , atunci A()a ⋅=⋅Ab()

e) Să se arate ca există o matrice A(e)M , cu proprietatea că A()a Ae() = Aa(), pentru orice A(a)M .

f) Să se arate că A(x +=y)

Ab() Aa() .

Ax()Ay(), oricare ar fi x, y .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

20

5p

5p

5p

5p

5p

5p

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020

Fie sistemul (S)

x

32

y

+

++

+

ax

xy

+

z

3

az

= 7

z

=

=−

10

2

, unde xyz,

,

şi matricea

A

3

=

a

1

2

0

13

a

1

 

,

cu a .

a) Să se determine matricea

b) Să se calculeze determinantul matricei A .

c) Pentru a = 0 , să se determine matricea

d) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care tripletul (2, 1,3) verifică prima ecuaţie a

sistemului (S).

e) Să se determine valorile parametrului real a pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.

f) Pentru a = 2 , să se determine soluţia sistemului (S).

A

2

.

B M

3

(

)

care verifică relaţia

5A + B = A

2

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

Ministerul Educaţiei, Cercetării ş