Sunteți pe pagina 1din 32

TEMA DE PROIECTARE

De proiectat angrenajul conic conform schemei de mai jos si datelor initiale


Fig.1. Schema mecanismului de actionare a malaxorului vertical.
1 motor electric (ME);
2 transmisie prin curea trapezoidal(!D"transmisie deschis);
3 reductor cu ro#i din#ate cilindrice ($%&);
4 cuplaj ($);
5 malaxor ('&" organ de lucru);
6 amestec.
Date initiale.
Date pentru proiectare (arianta Sarcina
) *
+or#a periferica a malaxorului F" ,- ."/
(iteza periferica a malaxorului v"m0s 1"2
Diametrul malaxorului D"mm *//
Durata de exploatare L" ani 3
1. ALEGEREA MOTORULUI ELECTRIC I CALCULUL CINEMATIC AL ACIONRII
ELECTROMECANICE
MA 122179 04 07 MC
Pagina
5
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
1.1 Al"g"r"a !o#orli "l"c#ric.
1.1.1 Determinarea puterii pe ar4orele de la ie5ire P
ol
[kW]6
P
ol
&F
#
'v
ol"
unde
t
F
este for#a de trac#iune la lan "
." /
t
F =
[kN];
ol
v
viteza 4enzii" (
ol
71.2[m/s]. 8Sarcina de proiect9
:
ol
7../;1.27<..[kW].
1.1.( Determinm randamentul orientativ al mecanismului de ac#ionare (MA)"
6
ma

<
"
ma td a rul
=
unde
urea

randamentul transmisiei prin curea" acceptm


curea
7/.=2
il

randamentul angrenajului reductorului (reductor cu ro#i din#ate cilindrice)" acceptm


/" =2>
red
=
rul

randamentul unei perechi de lagre de rulmen#i" acceptm


/" ==;
rul
=

randamentul cuplajului
/" =3

=

?ce5ti parametri au fost ale5i conform ta4...1" pag.1..

ma
7/.=2;/.=2;/.==
<
;/.=37/.3)2
1.1.) Determinam puterea necesara pe ar4orele motorului electric (M!)
ne
me
" " [kW]6
ne
me
" #
ol
ma
"

#
<" .
/"3)2
7<.2>1[ k$]
1.1.* Determinam puterea nominala a M! P
nom
" [kW].
%n conformitate cu recomandarile 8;" pag.1<9 si in corespundere cu 8;" ta4. S<"
anexa .9" acceptam in continuare P
nom
7 *./ [kW].
1.1.+ ?legem preala4il tipul motorului electric.
Deoarece pentru P
nom
7 *./ [kW] si corespunde mai multe tipuri de M! cu
numar diferit de turatii" @n conformitate cu recomandarile 8;" pag.1<9 si in
corespundere cu 8;" ta4. S<" anexa .9" alegem preala4il urmatoarele doua motoare
electrice6
Ta,"ll 1.1 %arateristia te&nia 'entru doua variante de M! alese 'reala(il.
1.( D"#"r!inar"a -i di.#ri,ir"a ra/or#li #o#al d" #ran.!i#"r" al !"cani.!li d"
ac0ionar" 1MA2.
MA 122179 04 07 MC
Pagina
6
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
1.(.1 Determinarea tura#iei ar4orelui '&A
ie)
ne
n
[min
*1
]6
<
<
2/ 1/
"
ol
ol
ol
v
n n
D

= =

unde
ol
v
viteza liniar a +," (
ol
71.2[m/s]
ol
D
Adiametrul organului de lucru" D
ol
7*//8mm9 8Sarcina de proiect9
<
2/;1/ ;1" 2
)2" <=
;*//
ol

= = [min
*1
].
1.(.( Determinam rapoartele de transmitere ale MA pentru am4ele variante de M!"
i
ma1
si i
ma2
6
1 .
1 .
=>/ 1*</
1..*< 13.).
)2" <= )2" <=
nom nom
ma ma
ol ol
n n
i i
n n
= = = = = =
1.(.) Determinam rapoartele de transmitere ale treptelor MA6
i
ma
#i
red
-i
td
"
unde i
red
3 i
td
sunt rapoartele de transmitere ale reductorului si" respectiv" ale
transmisiei prin curea. %n conformitate cu recomandarile 8;" pag.1*9 si in
corespundere cu 8;" ta4. ..." pag.1>9 acceptam i
red
7 *"/.
Din relatia de mai sus determinam valorile i
td1
si i
td2
pentru cele doua variante
propuse6
1 .
1 .
1." ** 13" ).
<"11 *" 23
*" / *"
ma ma
r
td td
ed red
i i
i i
i i = = = = = =
Deoarece valoarea i
td2
depaseste valoarea maxima recomandata pentru cazul
transmisiei prin curea" @n corespundere cu 8;" ta4. ..." pag.1>9" acceptam prima
varianta a motorului electric.
?stfel" Bn final" alegem motorul electric *?M1//S*C< (P
nom
7 *./ [kW];
n
nom
7 =>/ [min
-1
]); rapoartele de transmitere6
reductorul cilindric i
red
7 *"/;
transmisia prin curea i
td
7 <"1;
mecanismul de actionare i
ma
7 1."**.
1.) D"#"r!inar"a /ara!"#rilor cin"!a#ici .i d" 4or#a ai ar,orilor MA
%n corespundere cu schema cinematica a MA 8sarcina de proiectare9 pentru
calculul cinematic vom avea urmatoarea schema de calcul6
MA 122179 04 07 MC
Pagina
.
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
Motor eletriA /ransmitere des&isa* 0edutorA %u'la1A +r2an de luru
:rezentam un raspuns ta4elar pentru acest calcul (vezi ta4. 1..).
Ta,"ll 1.( "arametrii inematii si de 3orta ai MA.
( Calcll d" /roi"c# al angr"na5li r"dc#orli
(.1 Al"g"r"a !a#"rialli angr"na5li .i d"#"r!inar"a #"n.inilor ad!i.i,il"

(.1.1 ?legerea materialului rotilor dintate" a duritatii si tratamentului termic.
MA 122179 04 07 MC
Pagina
4
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
?legerea materialului" tratamentului termic si a duritatii perechii de roti care
angreneaza poate fi efectuata conform recomandarilor din 8;" ta4. <.." pag.139" iar
proprietatile mecanice ale materialului ales 8;" ta4. <.<" pag.1=9.
$onform acestor recomandari alegem marca otelului pentru fa4ricarea
pinionului si a rotii dintate otel 40XH" duritatea D .// EF
1
.
Diferenta duritatilor medii HB
1med
HB
2med
7 ./ ... >/.
:roprietatile mecanice ale otelului 40XH vor fi6
duritatea6 .2= ... </. 67
1
;
tratamentul termic6 im(un;
dimensiunile limita ale semifa4ricatului6 D
lim
D7.// [mm];
Determinarea duritatii medii a dintilor pinionului si rotii dintate6
pinion AA 67
1!"d
7(67
!in
G67
!a8
)0.7(.2=G</.)0.7.3>">;
roata

67
(!"d
7.3>">A(./...>/)7.>/.
(.1.( Determinm tensiunile admisi4ile de contact pentru pinion 9:;
61
5i roat 9:;
6(
"
8-0mm
.
9 conform ta4.<.. pag.136
pinion A 9:;
61
71"/<;67
1!"d
G2)7 1.3;.3>.>G2)7>31 8-0mm
.
9;
roat A 9:;
6(
71"/<;67
(!"d
G2)7 1"3;.>/G2)7>1) 8-0mm
.
9.
(.1.) Determinm tensiunile admisi4ile de Bncovoiere pentru pinion 8H9
+1
5i roat 8H9
+.
" 8-0mm
.
9 Bn
conformitate cu ta4.<.." pag.136
pinion 9:;
F1
71"/<;67
1!"d
71"/<;.3>">7.=* 8-0mm
.
9;
roat 9:;
F(
71"/<;67
(!"d
71"/<;.>/7.>).> 8-0mm
.
9.
Deoarece transmisia este reversi4il 8H9
+1
se mic5oreaz cu .>I conform ta4.<.<"pag.1=6
pinion 9:;
F1
7/")>;.=*7..1 8-0mm
.
9;
roat 9:;
F(
7/")>;..).>71=<.1< 8-0mm
.
9.
(.1.* Prezentam un raspuns ta4elar pentru acest calcul6
Ta,"ll (.1< %arateristiile meanie ale materialului transmisiei
Elementul
transmisiei
Marca
otelului
D
lin
"8mm9 !ratamentul
termic
EF
1med
EF
.med
8H9
E
8-0mm
.
9
8H9
+
8-0mm
.
9
1.:inion
..Joata
*/KE 7D.// %n4un .3>.>
.>/
>3/.=
>1)./
../.*<
1=<.1<
(.( Di!"n.ionar"a angr"na5li c ro#i din#a#" cilindric"
(.(.1 Determinam distanta dintre axe a
$
" 8mm96
MA 122179 04 07 MC
Pagina
5
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
( )
<
.
. .
.
;1/
;
; ;
1
8 9
6
a
$ a re
red 6
d
/
7 7 i
i
a


+
unde K
a
este coeficientul distantei dintre axe" acceptam 7a 7 *<"/;

a
coeficientul latimii coroanei danturate" acceptam L a 7 /"<.;
K
H7
coeficientul neuniformitatii distri4uirii sarcinii pe lungimea dintelui"
acceptam 76F 7 1"/; 8;" pag...9
i
red
raportul de transmitere al reductorului" i
red
7 *"/ 8vezi p.1...<" pag.>9
T
2
momentul de torsiune" care actioneaza asupra ar4orelui condus al
reductorului" T
2
7 *1/.>1 [Nm]; 8ta4. 1.." pag.29
[:]
H2
tensiunea admisi4ile de contact a materialului rotii dintate"
[:]
H2
7 >1)"/ [N/mm2]. 8ta4. ..1" pag.)9
( )
<
. .
*1/" >1;1/
*< ;1" / 1*/.32
/" <.;*
*"
" / ;> )" /
/ 1
1
$
a + = [mm].
$onform sirului de numere normale 8;" ta4.S1" anexa .9" acceptam a
w
& 1*=3= [mm].
(.(.( Determinam modulul de angrenare m" [mm]6
[ ]
<
.
. .
.
. ;1/
; ;
m
F
7 /
m
d (

unde K
m
este coeficientul de modul" acceptam K
m
7 >"3; 8;" pag...9
d
2"
[mm] diametrul de divizare al rotii6
.
. ..1*/;*./
8 9 ..* ;
1 *./ 1
$ red
red
a i
d mm
i
= = =
+ +
b
2
" [mm] latimea coroanei danturate a rotii" care se determina din relatia6
4
.
7L
a
;a
M
7/.<.;1*/7**.3 [mm].
$onform sirului de numere normale 8;" ta4.S1" anexa .9" acceptam (2 7 *>"/ [mm].
[:]
F2
tensiunea admisi4ila de @ncovoiere a rotii dintate"
[:]
F2
7 1=<"1< 8N/mm29. 8vezi ta4. ..1" pag.)9
[ ]
<
.;>.3;*1/.>1;1/
..** .
1<3..;*>;1=<.1<
m mm =
?cceptam modulul m 7 ."> [mm]. 8;" ta4.*.1" pag..<9
(.(.) Determinam unghiul de inclinare ai dintilor N
min
6
N
min
7 arcsin (<">m0b
2
) 7 arcsin (<"> ; .">0*>"/) 7 11..1O.
(.(.* Determinam numarul sumar de dinti ai pinionului si rotii dintate"

7 !
1
G!
2
7 (.a
w
cos>
min
)0m 7 (. ; 1*/"/ ; cos 11".1) 0 ."> 7 1/="3/ dinti.
MA 122179 04 07 MC
Pagina
18
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
?cceptam !

& 11= dinti .
(.(.+ :recizam valoarea reala a unghiului de @nclinare a dintilor6
;
11/;.>
1/"3*
. .;1*/
$
9 m
aros aros
a

= = =
(.(.? Determinam numarul de dinti ai pinionului" !
1
6
1
11/
..
1 1 *./
red
:
i
:

= = =
+ +
?cceptam !
1
7 (( dinti .
(.(.@ Determinam numarul de dinti ai rotii dintate" !
2
6
z
.
7z

Az
1
711/A..733 dinti.
?cceptam !
2
& AA dinti .
(.(.A Determinam raportul de transmitere real i
real
si verificam a4aterea Bi fata de
raportul de transmitere ales initial i
red
6
.
1
33
*;
..
real
i
:
:
= = =

;
*./ *./
/I /
1//I *./;1//I
real red
red
i i
i i
i

= <=> = =
I.
(.(.C Determinam valoarea reala a distantei dintre axe a$" [mm]6
a
w
7 (:
1
G:
2
)m0(. co.>)7 (.. G 33) ; .">0(. ; cos 1/.3*) 7 1*/./ [mm].
(.(.1= Determinarea parametrilor geometrici de 4aza ai transmisiei.
Ta,"ll (.( "arametrii 2eometrii de (a:a ai an2rena1ului ilindri [mm].
:arametru :inion Joata
Diametrul
divizare
d
1
7!D
1
0cos>7..>;..0cos1/.3*7>2"/ d
(
&!D
(
0cos>7..>;330cos1/"3*7..*"/
Diametrul
exterior
d
a1
7d
1
G(!7>2./G.;..>7>2./G>./721 d
a(
&d
(
E(!7..*G.;..>7..=
Diametrul
interior
d
41
&d
1
<(.*!7>2A..*;..>7>/ d
4(
&d
(
<(.*!7..*A..*;..>7.13
&atimea
coroanei
danturate
,
1
&,
(
G(.P*)mm7*>G*7*= ,
(
7*>
MA 122179 04 07 MC
Pagina
11
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
Figra (.1 "arametrii 2eometrii de (a:a ai an2rena1ului u roti dintate ilindrie.
(.) Calcll 4or#"lor in angr"na5
Forta tan"entialaF
pinion F
t1
& F
t2
;
roata
< <
.
.
.
.; ;1/ .;*1/.>1;1/
<22> .
..
8
*" /
9
t
/
F N
d
= = =
Forta radiala6
pinion F
r1
&F
r(
;
roata
.
.
;/.<2 <22>;/.<2
1<*2
1/"3*
t
r
F
F
os os
= = =

8 . 9 N
Forta a#ialaF
pinion F
a1
&F
a(
;
roata F
a(
&F
#(
'#g>7<22>;#g 1/.3*7)/1 [N].
(.* Calcll d" v"ri4icar" a angr"na5li
(.*.1 (erificam distanta dintre axe a
w
3 [mm]6
1 .
>2" / ..*" /
1*/./
. .
$
d d
a
+ +
= = = [mm].
..*.. (erificam tensiunea de contact [:]
H2
" [N/mm2]6
.
E E Ev E
. .
( 1)
;Q ;Q ;Q 8 9 "
;
t red
F i
7
d (

+
=
MA 122179 04 07 MC
Pagina
12
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
unde K este un coeficient complex" acceptam K 7 <)2; 8;" pag..)9
F
t2
forta tangentiala din angrenaj" F
t2
7 <22> [N]; 8p...<." pag.1/9
K
HG
coeficientul distri4uirii sarcinii intre dinti. Determinam preala4il viteza
periferica a rotii dintate $" [m/s]6
. .
. < <
; ).==;..*" /
/"3= 0
.;1/ .; /
8 9
1
$ d
v m s = = =
Sta4ilim treapta a =Aa de precizie pentru angrenajul proiectat 8;" ta4. *.*"
pag..39 si acceptam 76d 7 1"/; 8;" fig. *.." pag..=9
K
H$
coeficientul sarcinii dinamice" acceptam 76v 7 1"/<;
8;" ta4. *.*" pag..39
Marimile T
2
3 [Nm]; [%]
H
" [N/mm
2
]; K
H7
H d
2
" [mm]; b
2
" [mm]; i
red
8p.....1."
pag.39; w
2
" [s
*1
] viteza unghiulara a ar4orelui condus 8ta4.1.." pag.29.
<22>;(*./ 1)
. <)2; ;1./;1.1.;1./1 >2=" =*
..*./;*>./
6
+
= = [N/mm;].
?sa cum :
H2
I [:]
H2
" iar aceasta su4sarcina nu depaseste 1/I" putem trece la
urmatoarea etapa a calculului de verificare.
(.*.) (erificam tensiunile de incovoiere a dintilor :
F
" [N/mm
2
]6
[ ]
.
. .
.
; ; ;
.;
t
F F Fa F< F=
F
F
> > 7 7 7
( m

=
[ ]
1 . 1 .
1

; 0
F F F F
F
> > = =<
unde m" [mm] este modulul angrenarii; b
2
" [mm] latimea coroanei dintate a rotii;
F
t
" [N] forta tangentiala din angrenaj 8vezi ta4....." si p...<9;
K
FG
coeficientul distri4uirii sarcinii intre dinti" acceptam K
FG
7 1"/;
8;" ta4. *.2" pag.</9
K
F>
coeficientul distri4uirii neuniforme a sarcinii pe lungimea dintelui"
acceptam K
F>
7 1"/; 8;" pag..=9
K
F$
coeficientul sarcinii dinamice" acceptam K
F$
7 1"/*;
8;" ta4. *.*" pag..39
&
F1
si &
F2
coeficientii de forma ai dintilor pinionului si rotii dintate" care se
determina in dependenta de numarului de dinti echivalenti :v1 si :v26
1
1 < <
.
. < <
.. ..
.<" ..
1/.3* /" =<
33 33
=." 33
1/.3* /" =<
v
v
:
:
os os
:
:
os os
= = = =
=

= =

=

Deci" acceptam &
F1
7 <"=. si &
F2
7 <"2/; 8;" ta4. *.)" pag.</9
&
>
coeficientul ce tine cont de inclinarea dintilor"
&
>
7 1 >0 1*/ 7 1 1/.3* 0 1*/ 7 /")/;
[:]
F1
si [:]
F2
tensiunile admisi4ile de incovoiere ale pinionului si rotii
dintate" [N/mm
2
]. 8ta4. ..1" pag.)9
MA 122179 04 07 MC
Pagina
13
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
.
. . 1
1
.
<22>
<.2;/.)/; ;1./;1./;1./* 3>.<) 0 R ;
*>;..>
; 3>.1=;<.=.
=..)2
8
8 0
2
9
<
9
"
F
F F
F
F
N mm
?
N mm
?

= =
= = =
(.*.* :rezentam un raspuns ta4elar pentru acest calcul6
Ta,"ll (.) 0e:ultatele alulului de dimensionare a an2rena1ului u roti dintate
ilindrie.
MA 122179 04 07 MC
Pagina
14
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
) CALCULUL AR7ORILOR
).1 Calcll d" /r"di!"n.ionar"
Din conditia de rezistenta la rasucire si in conformitate cu recomandarile 8;"
pag.>>9 determinam preala4il diametrele minime ale ar4orilor6
Ta,"ll ).1 Determinarea 'reala(ila a diametrelor ar(orilor@ [mm].
Arborele /inion Arborele rotii dintate
< <
< < 1
1
;1/ 1/3"1=;1/
<<
/" .;8 9 /" .;1>" /
'
/
d = = =

;
acceptam d
1p
7<> 8mm9
< <
< < .
1
;1/ *1/" >1;1/
*2"3
/" .;8 9 /" .;./" /
a
/
d = = =

;
acceptam d
1a
7>/ 8mm9
unde T
1
si T
2
sunt momentele de torsiune 'e ar(oriA []
k
#12B28[N/mm
2
]*tensiunea admisi(ila la
rasuire8;" pag.>>9.
).( Calcll d" di!"n.ionar"
).(.1 ?legerea preala4ila a rulmentilor
%n conformitate cu recomandarile 8;" ta4. 2.1" pag.>)9 alegem preala4il urmatorii
rulmenti 8;" ta4. S>" anexa .96
Ta,"ll ).( Ale2erea 'reala(ila a rulmentilor.
).(.( Ela4orarea schitei de dimensionare a reductorului cilindric
%n corespundere cu schema cinematica a reductorului cilindric 8sarcina tehnica9
ela4oram schita acestuia" luind @n consideratie recomandarile 8;" pag.>3A2>9.
Efectuind masurarile (calculele) corespunzotoare pe schita ela4orata a
reductorului (fig. <.1" a si ()" determinam valorile distantelor intre reazeme" necesare
pentru calculul ar4orilor6
l 7 ' .a [mm]@
unde a" [mm] este distanta de la partea frontala a rulmentului pina la punctul de
aplicare a reactiunilor" care se determina din relatia6
/" >(F; ; )
.
d D
a t2
+
=
MA 122179 04 07 MC
Pagina
15
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
MA 122179 04 07 MC
Pagina
16
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
Figra ).1A C&ita redutorului ilindri

Deci" pentru ar4oreleApinion si ar4orele condus vom avea urmatoarele valori ale
distantelor de aplicare a reactiunilor6
1) <> ).
.... ..
.;
/.>;( )
1.
'
a mm
t2
+
= =
+
=


./ >/ =/
.3.<> .3
.; 1.
/.>;( )
a
a mm
t2
+ +
= =

=
?stfel" l
(
7 '
(
.a
(
7 11/ . ;.. 7 22 [mm]A
l
a
7 '
a
.a
a
7 112A.;.3 7 22 [mm]
MA 122179 04 07 MC
Pagina
1.
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
).(.) Calcll d" di!"n.ionar" al ar,or"li /inion.
Date ini#iale6 d17>2./ 8mm9 diametrul cercului de divizare; +r71<*2 8-9; +
t
7<22> 8-9;
+a7)/18-9 for#ele din angrenaj; l
p
722./ 8mm9; A distan#a de aplicare a reac#iunilor Bn reazeme
Fig. ).( C&ema de alul a ar(orelui*'inion.
).(.).1 Determinarea for#elor de reac#iune Bn reazemele A 5i 7 din fig. <..
Planl v"r#ical 1JOK2
1
1
1
. 1
.
.
/ /
.
= =
a r '
A < ' r ' a <=
'
d
F F l
d
M 0 l F l F 0
l

= + = =

3
[ ]
1<*2;<< )/1;>
( )
22
2./ 0 .
<)>.2/
<v
0 N =

=
1
1 .
1
. 1 .
.
( )
.
/ ( ) /
.
= =
a r ' '
< A ' r ' ' a A=
'
d
F F l l
d
M 0 l F l l F 0
l
+
= + + = =

3
[ ]
1<*2;<< )/1;>
( )
22
2./ 0 .
=)/.<=
Av
0 N =
+
=
(erificarea6S
+v
7/7TJ
?v
A+rGJ
Fv
7/7T=)/.<=A1<*2.>2A<)>.2/7/
Planl oriDon#al 1LOK2
( ) [ ]
.
/ 1 . 1
1 .
;
<22>;<<
/ ; ; / 13<..>
22
t '
Ao < ' ' t ' <o
' '
F l
M 0 l l F l 0 N
l l
= => + = = <=> =
+
( ) [ ]
.
/ 1 . .
1 .
;
<22>;<<
/ ; ; / 13<..>
22
t '
<o A ' ' t ' Ao
' '
F l
M 0 l l F l 0 N
l l
= => + = = <=> =
+
(erificarea6 S
+o
7/7TJ
?/
A+
r
GJ
F/
7/13<..>A<22>G13<..>7/.
Jeac#iunile sumare Bn rezemele A 5i < vor fi6
[ ]
[ ]
. . . .
/
. . . .
/
( ) ( ) 13<..> =)/.<= ./)*
( ) ( ) 13<..> <)>.2/ .13>
A A Av
A < <v
0 0 0 N
0 0 0 N
= + = + =
= + = + =
MA 122179 04 07 MC
Pagina
14
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
).(.).( $onstruirea diagramelor momentelor Bncovoietoare prezentate Bn fig. <.<.8-m9.
Planl v"r#ical 1JOK2
Sectorul % /T
1
9 T
1'
l

U
v
7J
?v
7=)/.<= 8-9.
/ / ; 1
v
D av E v v Av
M 0 9 M M 0 9 = + = <=> =


:entru
1
9 7/" (/) ;/ /8 9
v Av
M 0 Nmm = =
:entru
1
9 7
1'
l
"
1 1
( ) ;l =)/.<=;/./<< <../.8 9
v ' Av '
M l 0 Nmm = = =
/ / ; 1
v
D av E v v Av
M 0 9 M M 0 9 = + = <=> =

:entru
1
9 7/" (/) ;/ /8 9
v Av
M 0 Nmm = = .
:entru
1
9 7
1'
l
"
1 1
( ) ;l =)/.<=;/./<< <../.8 9
v ' Av '
M l 0 Nmm = = =

Sectorul %%
1'
l
T
%%
9
T
1 .
( )
' '
l l +
=)/.<= 1<*2 <)>.2/8 9
v Av r
F 0 F N = = =
1
1
/ ( ) /
.
v
D av EE r EE ' a v
d
M 0 9 F 9 l F M = => + + =

1
1
( )
.
v Av EE r EE ' a
d
M 0 9 F 9 l F = + +
1
1 1 1 1 1
( ) ( )
.
=)/.<=;/./<< 1<*2;/./>2 0 . 2=.)/8 9

v ' Av ' r ' ' a EE '
d
M l 0 l "e F l l F
Nm
ntru 9 l = + + =
+ =
=
.
1 .
( )
' '
l "en ru l t + =
"
1
1 . 1 . .
( ) ( ) ;
.
v ' ' Av ' ' r ' a
d
M l l 0 l l F l F + = + + + =
/./>2
=)/.<= /./22 1<*2;/./<< )/1 /8 9
.
Nm + + + =
MA 122179 04 07 MC
Pagina
15
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
Planl oriDon#al1LOK2

Sectorul % / TV
%
Tl
1p
U
v
7J
?/
713<..>8-9.
/
/ / / /
/ / ; 1
D A E
M 0 9 M M 0 9 = + = <=> =

:entru
1
9 7/"
/ /
(/) ;/ /8 9
A
M 0 Nmm = = .
:entru
1
9
7
1'
l
"
/ 1 / 1
( ) ;l 13<..>;/./<< 2/.*)8 9
' A '
M l 0 Nmm = = =

Sectorul %%
1'
l
T
%%
9
T
1 .
( )
' '
l l +

/
13<..> <22> 13<..>8 9
v A t
F 0 F N = = =
/ / 1 /
/ ( ) /
D A EE t EE '
M 0 9 F 9 l M = => + =

/ 1
( )
A' EE t EE '
M 0 9 F 9 l = +
:entru
%%
9
7
1'
l
"
/ 1 / 1 1 1
( ) ( ) 13<..>;/./<< <22>;/ 2/.*)8 0 9
' A ' r ' '
M l 0 l F l l N mm = + = + =
.
:entru
%%
9
7
1 .
( )
' '
l l +
"
/ 1 . / 1 . .
( ) ( ) ; 13<..> /./22 <22>;/./<< /8 0 9
' ' A ' ' t '
M l l 0 l l F l N mm + = + + = + + =

MA 122179 04 07 MC
Pagina
28
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
).(.).) Determinarea momentului de Bncovoiere rezultant Bn sec#iunile caracteristice ale ar4orelui
" 8 9
re:
M N m Bn conformitate cu rela#ia6

. .
. re: o v
M M M = + "
. . . .
.1 < <
/ / /8 9
re: o v
M M M N mm = + = + =
. . . .
.. . .
<../. 2/.*) >3" *. 8 9
re: o v
M M M N mm = + = + =
W W W
W . . . .
.< . .
2=.)/ 2/.*) =...) 8 9
re: o v
M M M N m = + = + =
).(.).* Se construie5te diagrama momentului de torsiune pentru ar4oreleApinion" care este egal cu
1
1/3.1=8 9 / N mm = 5i ac#ioneaz pe por#iunile ar4orelui la intrare pBn la locul fixrii ro#ii din#ate conform
fig. <.<
).(.).+ Determinarea 5i constuirea diagramei momentelor echivalente de Bncovoiere din fig. <.< Bn sec#iunile
caracteristice
. e&
M " [Nmm] din rela#ia6
. . .
. .
/" )> / (/" )>;1/3.1= ) 31.1*
e& re:
M M / = + = + = "
. . . .
.. .. .
/" )> 23.*. /" )> 1/3.1= 112./18 9
e& re:
M M / N m = + = + =
. . . .
.. .. .
W /" )> =...) /" )> 1/3.1= 1<1.>/8 9
e& re:
M M / N m = + = + =

W . .
.< .< <
/" )> /8 9
e& re:
M M / N m = + =

).(.).? (erificarea diametrului ar4oreluiApinion Bn sec#iunea cea mai solicitat.
$onform momentului echivalent de Bncovoiere maxim" se precizeaz valoarea diametrului Bn sec#iunea critic
a ar4orelui din condi#ia de rezisten# la Bncovoiere conform rela#iei 2.<.
.
<
/"1 8 9
e&
i
M
d

"[mm]
unde6
.
8 9 )> 8 0 9
i
N mm = A tensiunea admisi4il la Bncovoiere Bn conformitate cu ciclul de
func#ionare pulsator conform 8ta4. S." anexa .9.

. e&
M A momentul echivalent de Bncovoiere Bn sec#iunea cea mai solicitat" care corespunde
valorii maxime
..
112./18 9
e&
M N mm = .
Deci" pentru sec#iunea . vom avea6
..
< <
1 1
1<1.>/
.>.=3 8 9 <> 8 9 .>" =3 8 9
/"1 8 9 /"1 )>
e&
' '
i
M
d mm d mm mm

= = = = >

.
$onditia se respecta. %n acelasi timp" in conformitate cu recomandarile 8;" pag.)29"
diametrul ar4oreluiApinion d1(" [mm] tre4uie majorat cu cca. >I.
Deoarece in constructia ar4oreluiApinion d)1(" [mm] va corespunde treptei
MA 122179 04 07 MC
Pagina
21
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
ar4orelui su4 rulment si garnitura" acesta se precizeaza in conformitate cu diametrul
inelului interior al rulmentului. ?stfel" conform 8;" ta4. S>" anexa .9 acceptam d2( 7 </"/ [mm].
MA 122179 04 07 MC
Pagina
22
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
).(.* Calcll d" di!"n.ionar" a ar,or"li cond..
Date iniGialeF .
..*" / d =
8mm9 diametrul cercului de divizare
<22>8 9
t
F N =
;
1<*28 9
r
F N =
;
)/18 9
a
F N =
A for#ele din angrenaj;
l
a
#66[mm]A
A distan#a de aplicare a reac#iunilor Bn reazeme.

Figra. ).* Schema de calcul a ar4oreluiApinion.
).(.*.1 Determinarea for#elor de reac#iune Bn reazeme.
Planl v"r#ical 1JOK2
.
1
.
1 . 1 1
1 .
.
/ ( ) ; /
.
= =
a r a
% D a a r a a a Dv
a a
d
F F l
d
M 0 l l F l l F 0
l l
+
= + + + = =
+

3
..*" /
1<*2 << )/1
.
132<8 9
22
Dv
0 N
+
= =

.
.
.
1 . .
1 .
.
/ ( ) /
.
= =
r a a
D % a a r a a %v
a a
d
F l F
d
M 0 l l F l F 0
l l
+
= + + + = =
+

3
..*" /
1<*2 << )/1
.
>12.>)
22
%v
0
+
= =
8-9
(erificarea6
/ / >12.>) 1<*2 132< /
v %v r Dv
F 0 F 0 = + = + =

.
Planl oriDon#al 1LOK2
1
1 . 1
1 .
<22> <<
/ ( ) / 13<.8 9
22
t a
%o Do a a t a Do
a a
F l
M 0 l l F l 0 N
l l

= + + = = = =
+

.
1 . .
1 .
<22> <<
/ ( ) / 13<.8 9
22
t a
Do %o a a t a %o
a a
F l
M 0 l l F l 0 N
l l

= + = = = =
+

(erificarea6
/ / 13<. <22> 13<. /
o %o t Do
F 0 F 0 = + = + =

.
Jeac#iunile reactiunilor vor fi6
. . . .
13<. >12.>) 1=/<8 9
% %o %v
0 0 0 N = + = + =

. . . .
13<. 132< .21<8 9
D Do Dv
0 0 0 N = + = + =

MA 122179 04 07 MC
Pagina
23
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
).(.*.( $onstruirea diagramelor momentelor Bncovoietoare din fig. =.
Planl v"r#ical 1JOK2

Sectorul % /TVT
1a
l
$alculul for#ei transversale
v
F
" 8-9.
>12.>)
v %v
F 0 = =
8-9.
$alculul momentului de Bncovoiere
v
M
" 8-mm9.
/ /
Ev %v E v v %v E
M 0 9 M M 0 9 = + = =

.
:entru
1
9
7/" (/) / >12.>) / /8 9
v %v
M 0 Nmm = = = .
:entru
1
9
7
1a
l "
1 1
( ) >12.>) /./<< 1)./*8 9
v a %v a
M l 0 l Nmm = = = .
Sectoru
l %%
1a
l TVT
1 .
( )
a a
l l +
$alculul for#ei transversale
v
F
" 8-9.
>12.>) 1<*2 132..>)
v %v r
F 0 F = + = + =
8-9.
$alculul momentului de Bncovoiere
v
M
" 8-mm9.
.
1
(V )
.
v %v = a a
d
M 0 H F l F = +


:entru
1
9
7
1a
l "
1
1 1 1 1
/...*
( ) ( ) >12.>);/./<< )/1 .*.)>8 0 9
. .
v a %v a r a a a
d
M l 0 l F l l F N mm = + = + =
:entru
EE
9
7
1 .
( )
a a
l l +
"
.
1 . 1 . .
/...*
( ) ( ) >12.>) /./22 1<*2 /./<< )/1; /8 9
.
.
v a a %v a a r a a
d
M l l 0 l l F l F Nmm + = + + = + + =

MA 122179 04 07 MC
Pagina
24
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
Planl oriDon#al LOK
Sectorul % /TVT
1a
l
$alculul for#ei transversale
/
F
" 8-9.
/
13<.
%o
F 0 = =
8-9.
$alculul momentului de Bncovoiere
/
M
" 8-mm9.
o %o E
M 0 9 =
:entru
1
9
7/"
/
(/) / /8 9
o %
M 0 Nmm = = .
:entru
EE
9
7
1a
l "
1 1
( ) 13<. /" /<< 2/.*>8 9
o a %o a
M l 0 l Nmm = = =
Sectorul %% (vom merge de la dreapta spre stinga)
1a
l TVT
.a
l
$alculul for#ei transversale
/
F
" 8-9.
/
13<. <22> 13<.8 9
%o t
F 0 F N = = =
$alculul momentului de Bncovoiere
/
M
" 8-mm9.
"
o Do
M 0 9 =
:entru
EE
9
7
1a
l
1 1 1 1
(l ) ( ) 13<.;/./<< / 2/.*>8 0 9
o a %o a r a a
M 0 l F l l N mm = = + =
.
:entru
EE
9
7
1 . a a
l l +
1 . 1 . .
( ) ( ) +; 13<. /./22 <22>;/./<< /8 0 9
o a a o a a t a
M l l 0 l l l N mm + = + = =
MA 122179 04 07 MC
Pagina
25
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
).(.*.) Determinarea momentului de Bncovoiere rezultant Bn sec#iunile caracteristice ale ar4orelui
" 8 9
re:
M N mm
Bn conformitate cu rela#ia6
. .
. re: o v
M M M = + "
. . . .
.1 1 1
/ / /8 9
re: o v
M M M N mm = + = + = ;
. . . .
.. . .
1)./* 2/.*> 2..3/8 9
re: o v
M M M N mm = + = + =
W W
W . . . .
..
. .
.*.)> 2/.*> 2>.<.8 9
re:
o v
M M M N mm = + = + =
).(.*.* Se construie5te diagrama momentului de torsiune pentru ar4orele condus" care este egal cu
.
*1/.>18 9 / N mm =
5i ac#ioneaz de la locul fixrii ro#ii din#ate conice Bn direc#ia iesirii fluxului de putere.
).(.*.+ Determinarea 5i constuirea diagramei momentelor echivalente de Bncovoiere Bn sec#iunile
caracteristice (1P<)
. e&
M " [Nmm] din rela#ia6
. .
. .
/" )>
e& re:
M M / = + "
. . .
.1 .< .
/" )> / /" )> / /8 9
e& re:
M M / N mm = + = + = .
. . . .
.. .. .
/" )> 2..3/ /" )> *1/.31 <21..) 8 9
e& re:
M M / N mm = + = + =
. . . .
.. ..W .
W /" )> 2>.<. /" )> *1/.31 <21.). 8 9
e& re:
M M / N mm = + = + =
W
W . . . .
.< <
.<
/" )> / /" )> *1/.31 <>>.)) 8 9;
e&
re:
M M / N mm = + = + =
).).+ (erificarea diametrului ar4oreluiAcondus Bn sec#iunea cea mai solicitat.
$onform momentului echivalent de Bncovoiere maxim" se precizeaz valoarea diametrului Bn sec#iunea critic
a ar4orelui din condi#ia de rezisten# la Bncovoiere.
.
<
/"1 8 9
e&
i
M
d

"[mm]
unde6
.
8 9 )> 8 0 9
i
N mm = A tensiunea admisi4il la Bncovoiere. %n conformitate cu ciclul de
func#ionare pulsator conform ta4. S." pag. 1>1" ce corespunde valorii maxime

W
. e&
M A momentul echivalent de Bncovoiere Bn sec#iunea cea mai solicitat;
W
..
<21..)8 9
e&
M N mm =
Vona cea mai solicitat corespunde diametrului
1
>/ 8 9
a
d mm = .
Deci" pentru sec#iunea vom avea6
W <
..
< <
1 1
<21..);1/
<2.* 8 9 >/ 8 9 <2.*8 9
/"1 8 9 /"1 )>
e&
a a
i
M
d mm d mm mm

= = = = >

.
$onditia se respecta. %n acelasi timp" in conformitate cu recomandarile 8;" pag.229" diametrul ar4oreluiA
pinion d
1a
" [mm] tre4uie majorat cu cca. 1/I. Deoarece in continuare d
)1a
[mm] va corespunde treptei
MA 122179 04 07 MC
Pagina
26
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
ar4orelui su4 rulment sigarnitura" acesta se precizeaza in conformitate cu diametrul inelului interior al
rulmentului. ?stfel" conform 8;" ta4. S>" anexa .9 acceptam d
2a
7 */"/ [mm].

MA 122179 04 07 MC
Pagina
2.
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
).) Proi"c#ar"a con.#rc#iva a ar,orilor
$alculul final de dimensionare are ca scop determinarea dimensiunilor
geometrice ale fiecarei trepte in conformitate cu recomandarile 8;" ta4. 2.." pag.)39.
Ta,"ll ).) Determinarea dimensiunilor tre'telor ar(orilor [mm].
!reapta ar4orelui ?r4orele pinion ?r4orele condus
%Aa su4 pinion sau roata dintata
d
1
l
.
d
1p
7d
.p
G<..r7</G<..;1.>7<*.3
acceptam d
1p
7<2
l
.
se determina grafic
d
1a
7d
.a
G<..r7*/G<..;../7>1.*
acceptam d
1a
7*3
l
.
se determina graphic
%%Aa si %(Aa su4 rulmenti si
garniture d
.
l
.
d
.p
7d
*p
7</
l
.
se precizeaza grafic
d
.a
7d
*a
7*/
l
*
7FAinaltimea rulmentului
%%%Aa su4 un element al
transmisiei deschise sau
semicuplaj d
<
l
<
d
<p
7 d
.p
A.t7</A.;...7.>.2
acceptam d
<p
7.2
l
<p
7<2./
d
<a
7 d
.a
A.t7*/A.;..>7<>
acceptam d
<a
7<2
l
<a
73../
(Aa umarul de sprijin pentru
rotile danturate d
>
l
d
-u se construieste
l
*
7(3P1/)mm
d
>a
7d
1a
G<f7*3G<;1..7>1.2
"acceptam d
>p
7><
l
*
7(3P1/)mm
Figra ).? A %onstrutia ar(orilor 'entru redutorul u an2rena1 ilindriIar(ore*'inion si ar(ore ondus
aJ ar(ore*'inionA (Jar(ore ondus.
MA 122179 04 07 MC
Pagina
24
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
* CALCULUL DE MERIFICARE A RULMENILOR
*.1 D"#"r!inar"a dra#"i d" 4nc0ionar" n"c".ar" /"n#r MA
:entru determinarea duratei de func#ionare necesare "
&
, [ore] este nevoie de durata de
func#ionare " , [ani] a mecanismului de ac#ionare prezent Bn sarcina tehnic. ?stfel" durata de
func#ionare calculat Bn ore "
&
, [ore]6
<2>;.*;Q 3 <2> .*;/.);/.22 <.<)2.=28 9
& : &
, , 7 ore = = = "
unde 3 , = [ani] 8Sarcina tehnic9;
/.)
:
7 = este numarul de zile lucratoare;
/.22
&
7 = coeficientul orelor lucrtoare;
*.( D"#"r!inar"a ca/aci#%0ii dina!ic" /or#an#" n"c".ar" rl!"n0ilor
*.(.1 $apacitatea portant dinamic necesar pentru rulmen#ii ar4orelui pinion6
1
2
>)<
1/
&
m
r !
,
% 0 = [N]"
unde "
1
[s
*1
] este viteza unghiular a ar4orelui pinion"
1
<1.=3 = [s
*1
] din ta4.1
"
!'
0
[N] este sarcina dinamic echivalent a ar4orelui pinion.
Jela#ia pentru determinarea sarcinii dinamice echivalente depinde de raportul6
1
1<>3
/.>. /" >.;
1" / .211.<.
aA
r
0
e e
= 0
= = =

.
<2.3.1.
..<1 /" >."
1" / 1>23.22
a<
r
0
e e
= 0
= > =

unde "
a
0 [N] este sarcina axial a rulmentului" ta4. ).*" pag.3>" care se determin Bn dependen#
de componenta axial a sarcinii radiale a rulmentului "
s
0 [N]" ta4. ).1" pag.316
1 1
/" >. .211.<. 1<>3
s r
0 e 0 = = = [N]
. .
/" >.;1>2).22 31>.13
s r
0 e 0 = = = [N]

1 1
1<>3
a s
0 0 = = [N];
. 1
1<>3 ..)/.1. <2.3.1.
a s a
0 0 F = + = + = [N].
..)/.1.
a
F = [N] for#a axial Bn angrenaj" p. ..<.pag.1/;
"
r
0 [N] sarcina radial a rulmentului" care corespunde for#ei de reac#iune sumare din
reazeme. ?cceptm
1
.211.<.
r
0 = [N]"
.
1>2).22
r
0 = [N];
/" >.; e = 1" /*; ? = ta4. S2" anexa .;
/ " 1 = = coeficientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior.
Xn conformitate cu recomandrile pag. 3/" alegem urmtoarele rela#ii pentru determinarea
sarcinilor dinamice echivalente pentru cazul ar4orelui pinion
"
!'
0
[N]6
1 1
/" *> 1" / .211.<. 1" . 1" / 1*1/.11
!" r s t
0 H = 0 7 7 = = = 8-9;
( ) ( )
. . .
/" *> 1" / 1>2).22 1" /* <2.3.1. 1" . 1" /
!" r a s t
0 H = 0 ? 0 7 7 = + = + =
><)* = [N]
unde
H
este coeficientul sarcinii radiale" acceptm /" *> H =
din
ta4. ).1" pag.31;
CAcoeficientul sarcinii axiale"acceptam C71"/*
MA 122179 04 07 MC
Pagina
25
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
s
7 coeficientul de siguran#" acceptm . " 1 =
s
7

de la pag.31;
t
7 coeficientul de temperatur" acceptm / " 1 =
t
7 de la pag.31.
< <
. 1
2 2
<.<)2.=2
>)< 2=3>.2/ >)< <1.=3 >3)//
1/ 1/
&
r !"
,
% 0 = = = [N]"
*.(.( $apacitatea portant dinamic necesar pentru rulmen#ii ar4orelui condus6
<"<<
.
2
>)<
1/
&
r !
,
% 0 = [N]"
unde "
.
[s
*1
] este viteza unghiular a ar4orelui condus"
.
).== = [s
*1
]"ta4. 1;
"
!a
0 [N] este sarcina dinamic echivalent a ar4orelui condus.
Determinm raportul pentru alegerea rela#iei de determinare a lui 6
!a
0
1
1
)<." <.
/" *2 /" *2;
1" / 1>=../1
a
r
0
e e
= 0
< = = =


.
.
<//..**
1" <1 /" *2
1" / ..)>.>3
a
r
0
e e
= 0
< = > =

unde "
a
0 [N] este sarcina axial a rulmentului" ta4. ).*" pag.3> " similar pinionului6
1 1
/" *2 1>=../1 )<..<.
s r
0 e 0 = = = [N]9;
. .
/" *2 ..)>.>3 1/*)
s r
0 e 0 = = = [N];
1 1
)<..<.
a s
0 0 = = [N];
1
. )<..<. ..)/.1. <//..**
s a
0 0 F = + = + = [N].
"
r
0 [N] sarcina radial a rulmentului" care corespunde for#ei de reac#iune sumare din
reazeme. ?cceptm
1
1>=../1
r
0 0 = = [N]"
.
..)>.>3
r D
0 0 = = [N]; /" *2; e =

1" ./; ? = " ta4. S2" anexa .;
/ " 1 = = coeficientul de rotire pentru cazul rotirii inelului interior.
Xn conformitate cu recomandrile" pag. 3/" alegem urmtoarele rela#ii pentru determinarea sarcinilor
dinamice echivalente pentru cazul ar4orelui condus "
!
0 [N]6

. . .
( ) (/.*> 1./ ..)>.>3 1../ <//..**)1.. 1./ >>..
!a r a s t
0 H = 0 > 0 7 7 = + = + =N
]
( ) ( )
1 1
/" *> 1" / 1>=../1 1" . 1" / 3>=.23
!a r s t
0 H = 0 7 7 = = =
[N]
unde C este coeficientul sarcinii radiale" acceptm 1" ./ ? = ta4. ).<" pag.3*;
< <
. .
2 2
<.<)2" 22
>)< >>.. >)< )" == .=../
1/ 1/
&
r !a
,
% 0 = = =
[N]"
*.) Al"g"r"a 4inala a rl!"n#ilor.
%n conformitate cu diametrele su4 rulmenti si capacitatile portante determinate anterior"alegem
urmatorii rulmenti pentru ar4orii reductorului cilindric.
MA 122179 04 07 MC
Pagina
38
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
+ Proi"c#ar"a Con.#rc#iva a Ro#ii Din#a#" Cilindric"
&uind in consideratie recomandarile 8;" pag.3=A=19 alegem metoda de o4tinere a
semifa4ricatului prin forjare" iar amplasarea 4utucului rotii dintate fata de reazeme
simetrica.
Figra +.1 %onstrutia rotii dintate ilindrie o(tinuta 'rin 3or1are.
Ta,"ll +.1 Determinarea 'arametrilor onstrutivi ai rotii dintate ilindrie [mm].
MA 122179 04 07 MC
Pagina
31
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
?. CALCULUL A$AM7LRILOR PRIN PAN
?.1 Calcll a.a!,l%rilor /rin /an% /"n#r ar,or"l"</inion
Date ini#iale6
<
.>
'
d =
[mm] 5i
<
<2
'
l =
[mm] sunt diametrul treptei ar4orelui" pe care este instalat pana;
8fig.<.29
<22>8 9
t
F N = este for#a tangen#ial.. 8pag.1/9
?.1.1.:redimensionarea penei
Xn conformitate cu diametrul
<
"
'
d
[mm] conform"ta4. S=" anexa ." sta4ilim dimensiunile
sec#iunii transversale ale penei (fig. 2.1)6
3" / ( = [mm]; )" / & = [mm];
1
*" / t = [mm];
.
<" < t = [mm].
MA 122179 04 07 MC
Pagina
32
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
&ungimea penei " l [mm] se sta4ile5te Bn dependen# de lungimea treptei ar4orelui" pe care
este instalat pana
<
"
'
l
[mm]6
( )
<
> 1/ <2 (>...1/) <1....2
'
l l = = = K
[mm].
?cceptm conform 5irului de lungimi ale penei standardizat .3" / l = [mm].
Deci" alegem preala4il urmtoarea pan6
"anK 6x6x24 Y'S! .<<2/A)3.
?.1.( $alculul de verificare a penei
:enele paralele" utilizate la proiectarea reductoarelor" sunt verificate la strivire. $ondi#ia de
rezisten# la strivire6
[ ] "
s
s
t
s
A
F
=
unde "
s
A [mm
2
] este suprafa#a de strivire" care se determin din rela#ia6
( ) ( )
1
/" =* /" =* )" / * ./ >1.2
s e3
A & t l = = =
[mm
2
];
"
e3
l
[mm] lungimea de lucru efectiv a penei cu suprafe#e frontale rotunjite6
.3" / 3" / ./" /
e3
l l ( = = =
[mm];
[ ] "
s
[N/mm
2
] tensiunea admisi4il la strivire. :entru 4uc5 de o#el 5i sarcini lini5tite
[ ]
11/...1=/
s
=
[N/mm
2
]" pag.3).
<22>
)1.32
>1./
t
s
s
F
A
= = =
[N/mm
2
] [ ]
.
s
<
?.(. Calcll a.a!,l%rilor /rin /an% /"n#r ar,or"l" cond.
Date ini#iale6
<
<>
a
d = [mm] 5i
<
3.
a
l = [mm] diametrul 5i lungimea treptei ar4orelui su4 4utucul
elementului transmisiei deschise" fig.<;
1
>/
a
d = [mm] 5i 2>
(ut
l = [mm] diametrul interior 5i lungimea 4utucului ro#ii din#ate;
<22>8 9
t
F N = este for#a tangen#ial in angrenaj
MA 122179 04 07 MC
Pagina
33
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
Figra ?.( A Asam(lKrile 'rin 'anK ale ar(orelui ondus.
?.(.1. :redimensionarea penelor
Sec#ionarea A<A. Xn conformitate cu diametrul
1
"
a
d [mm] conform" ta4. S=" anexa ."
sta4ilim dimensiunile sec#iunii transversale ale penei" fig. 1.6
1* ( = [mm]; = & = [mm];
1
>.> t = [mm];
.
<" 3 t = [mm].
&ungimea penei
*
" l [mm] se sta4ile5te Bn dependen# de lungimea 4utucului ro#ii din#ate
"
(ut
l [mm]6
( )
1
> 1/ 2> (>...1/) 2/...>>
(ut
l l = = = K
[mm].
?cceptm conform 5irului de lungimi ale penei standardizat
1
>3 l = [mm].
Deci" preala4il alegem urmtoarea pan6
"anK 1.x=x>3 Y'S! .<<2/A)3.
Sec#ionarea 7<7. Xn conformitate cu diametrul d<a conform" ta4. S=" anexa ." sta4ilim
dimensiunile sec#iunii transversale ale penei "fig.1.6
3 ( = [mm]; ) & = [mm];
1
* t = [mm];
.
<" < t = [mm].
&ungimea penei
<
" l [mm] se sta4ile5te Bn dependen# de lungimea treptei ar4orelui" pe care
este instalat pana
<
"
'
l [mm]6
< <
(>...1/) <2 (>...1/) <1....2
'
l l = = = [mm].
?cceptm conform 5irului de lungimi ale penei standardizat
<
>/ l = [mm].
Deci" preala4il alegem urmtoarea pan6
"anK 3x)x.3 Y'S! .<<2/A)3.
?.1.( $alculul de verificare a penei
$ondi#ia de rezisten# la forfecare6
[ ] "
s
s
t
s
A
F
=
unde "
s
A [mm
2
] suprafa#a de forfecare6
Sec#iunea A<A ( ) ( )
1
/" =* /" =* =" / >" > >* 1>=.3*
s e3
A & t l = = =
[mm
2
];
Sec#iunea 7<7 ( ) ( )
1
/" =* /" =* ) * *. 1/3" <2
s e3
A & t l = = =
[mm
2
];

"
e3
l
[mm] lungimea de lucru efectiv a penei cu suprafe#e frontale rotunjite6
MA 122179 04 07 MC
Pagina
34
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
Sec#iunea A<A
1
>3 1* **
e3
l l ( = = =
[mm];
Sec#iunea 7<7
<
.3 3 ./
e3
l l ( = = =
[mm]
?stfel"
Sec#iunea A<A
<22>
...=.
1>=.3*
t
s
s
F
A
= = = [N/mm
2
] [ ] .
s
<
Sec#iunea 7<7
<22>
<<.3.
1/3" <2
t
s
s
F
A
= = = [N/mm
2
] [ ] .
s
<
Deoarece tensiunile de forfecare pentru am4ele sec#iuni se afl Bn limitele admisi4ile"
acceptm urmtoarele pene6
Sec#iunea A<A Pan* 14 8C8+A Y'S! .<<2/A)3.
Sec#iunea 7<7 Pan* + 8 , 8 2+ Y'S! .<<2/A)3.
CONCLUKIE
Jidicarea calit#ii 5i capacit#ii de concuren# ma5inilor 5i a organelor de ma5ini este una din
sarcinile de 4az a proiectrilor industriei constructoare de maini. ?ceast pro4lem o rezolv Bn
primul rBnd inginerii construc#iilor de ma5ini" care tre4uie sa ai4 o calificare 5i un nivel de
pregtire respectiv Bn domeniu. Din aceast cauz o mare aten#ie se acord pregtirii specializate a
tinerilor ingineri.
&uBnd Bn vedere specificul proiectului dat" adic faptul ca acesta este un proiect de valoare
didactic 5i nu tehnic" Bn lucrarea dat pot avea loc unele devieri de la S!?S (Y'S!) Bn ceea ce
prive5te Bntocmirea documenta#iei de proiectare. $a exemplu Bn proiectul didactic nu se ela4oreaz
desenele de execu#ie ale tuturor pieselor" iar ta4elul de componen# este Bntocmit pentru toate
piesele 5i include compartimentul cu privire la material.
Deasemenea tre4uie de luat Bn vedere ca la ela4orarea lucrrilor ingineriei moderne totu5i Bnca
multe lucruri nu pot fi formalizate" adic exist mai multe variante de reprezentare a ideilor 5i
solu#ionare a pro4lemelor ori chiar lipsa total a formelor standardizate 5i din aceast cauz
dezvoltarea gBndirii ingineresti" examinarea experien#elor predecesorilor" analiza posi4ilului
polivariantism a solu#ionrii 5i Bn 4aza tuturor acestora ela4orarea a ideilor 5i solu#iilor constructive
adecvate ramBn a fi sarcinile principale rezolvate de proiectarea de curs la teoria organelor de
ma5ini" una din su4ramurile careea fiind 5i mecanica aplicat studiat .
MA 122179 04 07 MC
Pagina
35
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a
7I7LIOGRAFIE
1. (. Dulgheru" %. Fotnariuc" J. $iuperc" %. Dicusar. ZMecanica aplicat. Xndrumar de
proiectare[" Ed. Z!EE-%$?A%-+'" $hi5inu .//3A.=2p.
MA 122179 04 07 MC
Pagina
36
Mod Coala Nr. doc!"n# $"!n%#. Da#a