Sunteți pe pagina 1din 229

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI

Prof. univ. dr. VERGINIA VEDINA


DREPT ADMINISTRATIV
rev!u" #i $%"u$&i!$"
Pentru uzul studenilor de la 'nv()*n"u& &$ di+"$n(
ANUL DE STUDIU II
2006
1
CUPRINS
,UPRINS............................................................................................................................-
NOIUNEA DE PROPRIETATE. DO/ENIU PU0LI, I SERVI,IU PU0LI,
POTRIVIT ,ONSTITUIEI RO/1NIEI DIN 2332. REVI4UIT I
REPU0LI,AT...........................................................................................................5
I. GENERALITI...........................................................................................................................5
III. REGIMUL CONSTITUIONAL AL PROPRIETII PUBLICE. RELAIA DOMENIU
PUBLIC-PROPRIETATE PUBLIC.............................................................................................11
IV. DEFINIIA I TRSTURILE DOMENIULUI PUBLIC.......................................................13
TESTE DE AUTOEVALUARE:.....................................................................................................15
/ODALITI DE PUNERE 6N VALOARE A DO/ENIULUI PU0LI,...............27
I. GENERALITI.........................................................................................................................17
II. CONTRACTUL DE CONCESIUNE PUBLIC........................................................................19
II.1.Concesiunea bunurilor proprietate public...............................................19
II.2. Concesiunea de servicii i lucrri.............................................................23
III. ADMINISTRAREA, NC!IRIEREA I DAREA N FOLOSIN GRATUIT A BUNURILOR
DOMENIULUI PUBLIC................................................................................................................"#
IV. LUCRRILE PUBLICE DE INTERES NAIONAL I LOCAL...............................................33
TESTE DE AUTOEVALUARE:.....................................................................................................3$
REGI/UL JURIDI, APLI,A0IL DO/ENIULUI PU0LI,....................................89
TESTE DE AUTOEVALUARE.......................................................................................................39
SERVI,IUL PU0LI,......................................................................................................:;
TESTE DE AUTOEVALUARE.......................................................................................................$5
RSPUNDEREA AD/INISTRATIV DIS,IPLINAR.............................................:9
TESTE DE AUTOEVALUARE.......................................................................................................5%
RSPUNDEREA AD/INISTRATIV ,ONTRAVENIONAL..............................5<
I. BA&ELE CONSTITUIONALE ALE RSPUNDERII ADMINISTRATIV
CONTRAVENIONALE.................................................................................................................5#
II. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CONTRAVENIEI......................................................59
III. DEFINIIA I TRSTURILE CONTRAVENIEI.................................................................%1
IV. CAU&ELE CARE NLTUR RSPUNDEREA CONTRAVENIONAL.............................%$
V. SANCIUNILE CONTRAVENIONALE..................................................................................%5
VI. PROCEDURA CONTRAVENIONAL CONSACRAT DE ORDONANA DE GUVERN
NR. "'"((1.....................................................................................................................................%9
2
TESTE DE AUTOEVALUARE:.....................................................................................................79
RSPUNDEREA AD/INISTRATIV PATRI/ONIAL..........................................<2
TESTE DE AUTOEVALUARE.......................................................................................................#9
ORGANI4AREA AD/INISTRAIEI PU0LI,E.......................................................32
TESTE DE AUTOEVALUARE.......................................................................................................95
PREEDINTELE RO/1NIEI.......................................................................................37
I. STATUTUL CONSTITUIONAL AL PREEDINTELUI ROM)NIEI I ATRIBUIILE SALE 97
II. ACTELE PREEDINTELUI ROM)NIEI................................................................................1(%
III. RSPUNDEREA PREEDINTELUI ROM)NIEI ................................................................1(9
TESTE DE AUTOEVALUARE:...................................................................................................11$
GUVERNUL...................................................................................................................227
I. REGLEMENTAREA GUVERNULUI POTRIVIT CONSTITUIEI ROM)NIEI DIN 1991,
REVI&UIT I REPUBLICAT...................................................................................................117
II. STRUCTURA, NVESTITURA, ORGANI&AREA I FUNCIONAREA GUVERNULUI ......1"(
III. ACTELE GUVERNULUI.......................................................................................................13"
IV. CONTROLUL PARLAMENTAR E*ERCITAT ASUPRA GUVERNULUI I RSPUNDEREA
GUVERNULUI.............................................................................................................................13%
TESTE DE AUTOEVALUARE:...................................................................................................1$3
AD/INISTRAIA ,ENTRAL DE SPE,IALITATE............................................2:7
I. GENERALITI.......................................................................................................................1$7
II. FUNDAMENTE CONSTITUIONALE ACTUALE PRIVIND
MINISTERELE I ADMINISTRAIA MINISTERIAL...............................................................1$#
TESTE DE AUTOEVALUARE.....................................................................................................151
AD/INISTRAIA PU0LI, LO,AL....................................................................25-
I. PRINCIPII DE FUNCIONARE I EVOLUIA ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE N
ROM)NIA....................................................................................................................................15"
II. AUTORITILE ADMINISTRAIEI PUBLICE +UDEENE I LOCALE............................15%
TESTE DE AUTOEVALUARE:...................................................................................................1#$
=UN,IA PU0LI, I =UN,IONARII PU0LI,I ..............................................2<3
1.GENERALITI............................................................................................................................1#9
". FUNDAMENTE CONSTITUIONALE ALE CONCEPTELOR DE FUNCIE PUBLIC I FUNCIONARI
PUBLICI ........................................................................................................................................191
3.DEFINIIA FUNCIEI PUBLICE I A FUNCIONARULUI PUBLIC......................................................191
$. CLASIFICAREA FUNCIONARILOR PUBLICI...................................................................................19$
5 REGIMUL +URIDIC AL ACTULUI DE NUMIRE NTR-O FUNCIE PUBLIC.........................................197
3
%. DREPTURILE I NDATORIRILE FUNCIONARILOR PUBLICI...........................................................19#
7. RECRUTAREA FUNCIONARILOR PUBLICI..................................................................................."1(
#. RSPUNDEREA FUNCIONARILOR PUBLICI.................................................................................."11
11. MODIFICAREA, SUSPENDAREA I NCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL FUNCIONARULUI
PUBLIC..........................................................................................................................................."1%
TESTE DE AUTOEVALUARE:...................................................................................................""(
0I0LIOGRA=IE SELE,TIV....................................................................................--8
4
NOIUNEA DE PROPRIETATE. DO/ENIU PU0LI, I SERVI,IU
PU0LI, POTRIVIT ,ONSTITUIEI RO/1NIEI DIN 2332. REVI4UIT
I REPU0LI,AT
I. GENERALITI
ntre instituiile de tradiie ale dreptului ad!inistrativ" care au st#rnit controverse de$al lun%ul
ti!pului" asupra crora continu s aib loc a!ple dezbateri &n doctrina din ara noastr i din alte state
este cea de do)eniu >u?&i%.
'ctuala le%e (unda!ental nu uziteaz cu sinta%!a de ,-./0123 4356278" ci cu aceea de
49.4920:;:0, sub cele dou (or!e ale sale" 49.4920:;:0; 435627< i 49.4920:;:0; 492=;:<. )oiunile nu sunt
sinoni!e" &ntre do!eniu public i proprietatea public e*ist#nd o relaie de la &ntre la parte" dat (iind (aptul
c 'n do)eniu& >u?&i% +e in%&ud. >e &*n@ ?unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i%. #i $nu)i"e ?unuri >riv$"e.
%$re >rin +e)nifi%$(i$ &or $r"i+"i%. #"iin(ifi%. %u&"ur$&. e%ono)i%. i+"ori%. Au+"ifi% $>$r"enen($ &$
do)eniu& >u?&i%. %ee$ %e $"r$@e un re@i) Auridi% +>e%ifi%. 'n %$re nor)e&e de dre>" >u?&i% +e
+u>r$>un >e+"e %e&e de dre>" >riv$". $v*nd un ro& do)in$n" f$( de $%e+"e$ din ur).
+usine! ast(el teza do!eniului public &n accepiunea 6;:. >01>3, care include" pe l#n%
proprietatea public i anu!ite bunuri private" care a (ost (unda!entat de pro(esorul 'ntonie Ior%ovan.
6n %ee$ %e >rive#"e re%le!entarea constituional a proprietii" $>re%ie) % pute! avea &n vedere
dou cate%orii de dispoziii constituionale,
;? -2>4.@2A22 B1 7;90 >0 90C60/01:0;@< 0D490> 21>:2:3A2; 49.4920:<A22, cele dou articole$cadru" 44 i
136-
5? -2>4.@2A22 B1 7;90 90C<>2/ 49.4920:;:0; 90C60/01:;:< 2/46272:, e*e!plu art.13. intitulat
/07.1./2;8, articolul 130 intitulat /53C0:36 435627 1;A2.1;68, art. .6 care re%le!enteaz ,7.1:9253A2260
E21;172;908 etc.
1o! lua &n discuie ca prezent#nd relevan pentru !ateria noastr i pentru instituia pe care o
analiz! $r". :: #i 289.
Ar".:: se a(l >&$+$" 'n "i"&u& II. consacrat -904:3926.9, 62509:<A26.9 F2 B1-;:.92926.9 E31-;/01:;60
;60 70:<A0126.9 i este intitulat ,-904:36 -0 49.4920:;:0 492=;:<,. 'rt.136 este re%le!entat &n titlul I1
intitulat ,07.1./2; F2 E21;1A0608 i este denu!it ,49.4920:;:0;8.
2in analiza coninutului celor dou te*te" a locului unde sunt plasate &n Constituie" rezult c prin
actuala le%e (unda!ental se consacr dou sedii !ateriei proprietii i anu!e,
.
$ un +ediu @ener$&. prin $r".289. unde re%si! -2>4.@2A22 492=21- :2439260 -0 49.4920:;:0, :2:36;922
;70>:02;, >E09; 49.4920:<A22 4356270 etc." unde 49.4920:;:0; 10 ;4;90 /;2 /36: B1 ;7704A2310; 02
07.1./27<G
B un +ediu +>e%i$&. $r".::" unde 49.4920:;:0; 10 ;4;90 /;2 /36: B1 ;7704A2310; >; H392-27<, -0
-904: E31-;/01:;6 ;6 70:<A0;13632 9./I1 B1 ;7:3;636 >2>:0/ 7.1>:2:3A2.1;6 F2 60C;6.
2e alt(el" aceasta a (ost i opiunea Co!isiei de redactare a Proiectului Constituiei" s consacre"
printr$un articol" con(i%uraia de ansa!blu aproprietii &n siste!ul constituionala ctual" iar prin alt articol
dreptul (unda!ental de prorpietate al ceteanului &n actualul siste! constituional.
1
'ctualul articol 44 a su(erit !odi(icri consistente prin revizuirea din 2003. 3ai &nt#i s$a
consacrat nor!a con(or! creia proprietatea privat este %arantat" i nu doar dreptul de proprietate
privat" cu! era prevzut &n versiunea iniial a Constituiei.
n al doilea r#nd" a (ost !odi(icat nor!a care interzicea cetenilor strini i apatrizilor s
dob#ndeasc terenuri &n 4o!#nia. n (or!a actual" alin. 526 ala rticolului 44 prevede c 7P9.4920:;:0;
492=;:< 0>:0 C;9;1:;:< F2 .79.:2:< B1 /.- 0C;6, 21-2E0901: -0 :2:36;9. Cetenii strini i apatrizii pot
dobndi dreptul de proprietate priat asupra terenurilor nu!ai "n #ondiiile rezultate din aderarea
Ro!niei la $niunea European i din alte tratate internaionale la #are Ro!nia este parte% pe baz
de re#ipro#itate % "n #ondiiile przute de le&ea or&ani#% pre#u! i prin !otenire le&al'(
Constat! c" prin noul coninut al articolului 44 alin. 526" %e"(enii +"rini #i $>$"ri!ii >o"
do?*ndi dre>"u& de >ro>rie"$"e >riv$" $+u>r$ "erenuri&or 'n Ro)*ni$. 'n+ $%e+" dre>" +e v$ >u"e$
eCer%i"$ nu)$i 'n %ondi(ii&e %$re vor re!u&"$ din >ro%e+u& de $der$re $ (rii no$+"re &$ Uniune$
Euro>e$n #i din $&"e "r$"$"e &$ %$re Ro)*ni$ e+"e +$u v$ deveni >$r"e. #i nu)$i >e ?$! de
re%i>ro%i"$"e.
-
Prin"rBo &e@e or@$ni% "re?uie + +e +"$?i&e$+% )odu& de do?*ndire $ >ro>rie"(ii
"erenuri&or de %"re %e"(enii +"rini #i $>$"ri!i.
2in analiza lo%ico$ siste!atic a coninutului articolului 44 alin. 526 teza a doua" rezult
ur!toarele di)en+iuni $&e r@i)u&ui Auridi% $& dre>"u&ui %e"(eni&or +"rini #i $>$"ri!i&or de $ >u"e$
do?*ndi 'n >ro>rie"$"e "erenuri 'n Ro)*ni$D
a6 este recunoscut" de principiu" posibilitatea cetenilor strini i a apatrizilor de a dob#ndi
terenuri &n 4o!#nia-
b6 !odul de e*ercitare a acestei posibiliti ur!eaz a (i dezvoltat printr$o le%e or%anic
subsecvent" care" la data redactrii prezentei lucrri.
c6 dreptul cetenilor strini i al apatrizilor de a dob#ndi terenuri &n proprietate &n 4o!#nia se va
putea e*ercita nu!ai &n condiiile aderrii 4o!#niei la 8niunea 9uropean i nu!ai &n condiiile care vor
(i prevzute prin actele de aderare sau prin alte tratate internaionale la care 4o!#nia este parte"
1
Pentru dezvoltrii asupra concepiei avut &n vedere &nc din perioada de redactare a tezelor i apoi" a proiectului" a se vedea
An"onie Ior@ov$nB O-2>00; 06;5.9<922 C.1>:2:3A202, 9ditura 1atra 4o!#neasc" :#r%u 3ure" 1990" pp. ;;2$;;3 i ;00.
2
,r+i"i$n Ione+%u C.1>:2:3A2; R./I1202, L0C0; -0 90=2@3290 7./01:;:< F2 ;-1.:;:< 73 -0@5;:092 4;96;/01:;90, 9ditura 'll <ec="
<ucureti" 2003" p. 63.
6
d6 dob#ndirea acestui drept se va putea realiza nu!ai &n condiii de reciprocitate" ceea ce &nsea!n
c i cetenii ro!#ni vor putea s bene(icieze de posibilitatea de a dob#ndi &n proprietate terenuri &n
statele pentru care ara noastr recunoate un ase!enea drept cetenilor lor.
Constituia nu (ace ast(el distincie &ntre cetenii statelor !e!bre ale 8niunii 9uropene care vor
avea vocaia de a dob#ndi acest drept de proprietate i ceteni altor state" ceea ce &nsea!n" indiscutabil"
c toi cetenii strini sau apatrizi vor putea bene(icia de acest drept"
3
dac sunt respectate condiiile
prevzute de te*tul constituional i dezvoltate de le%ea or%anic la care acesta (ace tri!itere.
e6 &n s(#rit" Constituia recunoate a!bele !odaliti de dob#ndire a dreptului de proprietate" at#t
prin acte &nc>eiate 21:09 =2=.>, c#t i prin acte &ntoc!ite /.9:2> 7;3>;. n ceea ce privete a doua
posibilitate" constat! c >rin ,on+"i"u(ie +e re%uno$#"e nu)$i )o#"enire$ &e@$&. nu #i %e$
"e+"$)en"$r. ceea ce va nate" sunte! convini" &n practic unele proble!e i va i!pune poate c>iar
intervenia constituantului derivat cu o alt viitoare !odi(icare a acestui te*t" &n sensul &n care el s (ac
re(erire doar la !otenire" nu i la tipul de !otenire 5le%al i ?sau testa!entar6.
3
,r+i"i$n Ione+%u C.1>:2:3A2; R./I1202, L0C0; -0 90=2@3290 7./01:;:< F2 ;-1.:;:< 73 -0@5;:092 4;96;/01:;90, .4. 72:., p. 6..
;
II. REPERE 6N DETER/INAREA STATUTULUI ,ONSTITUIONAL
GENERAL AL PROPRIETII
IE Pentru o analiz lo%ic" o! re#ur&e !ai "nti% #u! pre#iza! !ai sus% la analiza art( )*+ din
Constituie% de#i a sediului &eneral" care are ur!torul coninut,
F2E Pro>rie"$"e$ e+"e >u?&i% +$u >riv$".
2in acest alineat desprinde! >:937:39; 49.4920:<A22 B1 ;7:3;636 >2>:0/ 7.1>:2:3A2.1;6 F2 ;13/0,
492=;:< F2 435627<. 1 ;7:3;636 >2>:0/ 49.4920:;:0; 492=;:< 0>:0 90C36; F2 70; 435627< 0D704A2;.
4ezult c" acestea (iind sin%urele (or!e de proprietate ad!ise de Constituie" nu pute!" &n
prezent" s !ai vorbi! despre /proprietatea statului@ ca tip de proprietate de sine stttor" ci despre
49.4920:;:0; 435627< >;3 492=;:< ; >:;:3632 J>;3 ; 312:<A22 ;-/212>:9;:2=-:092:.92;60?.
F-E Pro>rie"$"e$ >u?&i% e+"e @$r$n"$" #i o%ro"i" >rin &e@e #i $>$r(ine +"$"u&ui +$u uni"(i&or
$d)ini+"r$"ivB"eri"ori$&e.
n prezent" constituantul ro!#n recunoate doi titulari ai proprietii publice" respectiv >:;:36 F2
312:;:0; ;-/212>:9;:2=-:092:.92;6<. 2ei te*tul nu precizeaz i nici altele nu prevd e*pres" B1A060C0/ 7<
060/01:36 -0 -2>:217A20 B1:90 7060 -.3< :24392 -0 :2:36;92 0>:0 706 ;6 21:090>3632 7.90>431@<:.9 5313632, E221-
=.95; -0>490 531392 -0 21:090> 1;A2.1;6, 7;90 =.9 21:9; B1 -./01236 435627 ;6 >:;:3632 F2 531392 -0 21:090>
6.7;6 J7./31;6, .9<F010>7 >;3 H3-0A0;1? 7;90 =.9 21:9; B1 49.4920:;:0; 435627< ; 312:<A22 ;-/212>:9;:2=-
:092:.92;60. +e prevede de ase!enea %arantarea i ocrotirea proprietii publice.
F8E 0o@(ii&e de in"ere+ >u?&i% $&e +u?+o&u&ui. +>$(iu& $eri$n. $>e&e %u >o"en(i$& ener@e"i%
v$&orifi%$?i&. de in"ere+ n$(ion$&. >&$Ae&e. )$re$ "eri"ori$&. re+ur+e&e n$"ur$&e $&e !onei e%ono)i%e #i $&e
>&$"ou&ui %on"inen"$&. >re%u) #i $&"e ?unuri +"$?i&i"e de &e@e$ or@$ni%. f$% o?ie%"u& eC%&u+iv $&
>ro>rie"(ii >u?&i%e.
n acest alineat re%si! deli!itat >E09; 49.4920:<A22 4356270. <unurile care aparin do!eniului
public" din punctul de vedere al izvorului Auridic care le con(er acest statut" sunt E20 531392 >:;5262:0 -0
C.1>:2:3A20, E20 531392 >:;5262:0 4921 60C0; .9C;127< 6; 7;90 :92/2:0 C.1>:2:3A2;.
F:E 0unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% +un" in$&ien$?i&e. 6n %ondi(ii&e &e@ii or@$ni%e. e&e >o" fi d$"e
'n $d)ini+"r$re unei re@ii $u"ono)e ori in+"i"u(ii >u?&i%e +$u >o" fi %on%e+ion$"e ori 'n%Giri$"eH de
$+e)ene$. e&e >o" fi d$"e 'n fo&o+in( @r$"ui" in+"i"u(ii&or de u"i&i"$"e >u?&i%.
Caracterul inalienabil al proprietii publice nu e*clude ci" di!potriv" &n%duie" e*istena unor
!odaliti Auridice de valori(icare a acestei proprieti" (iind vorba despre ur!toarele :24392 -0 7.1:9;7:0
;-/212>:9;:2=0: 706 -0 ;-/212>:9;90, 7;90 13 >0 4.;:0 B17K02; -07I: 73 . 90C20 ;3:.1./< >;3 21>:2:3A20
435627<, 706 -0 7.170>2.1;90 435627< >;3 -0 B17K292090 435627<, 706 -0 E.6.>21A< C9;:32:<.
F5E Pro>rie"$"e$ >riv$" e+"e invio&$?i&. 'n %ondi(ii&e &e@ii or@$ni%e.
0
2ac prin alineatul anterior" teza &nt#ia" se consacra 31; -21 :9<><:39260 E31-;/01:;60 ;60
49.4920:<A22 4356270, F2 ;13/0 21;6201;5262:;:0;, prin ulti!ul alineat al art.136 se consacr 31; -21:90
:9<><:39260 E31-;/01:;60 ;60 49.4920:<A22 492=;:0, F2 ;13/0 21=2.6;5262:;:0;, 7;90 :905320 B1>< >< >0
90;62@0@0 ,B1 7.1-2A2260 60C22 .9C;12708.
4ezult c acest caracter 13 0>:0 ;5>.63:, 7< 0D0972A236 21=2.6;5262:<A22 :905320 9;4.9:;: 6; 62/2:060
21>:2:32:0 4921 60C0.
+e i!pune coroborarea acestui ulti! alineat at#t cu art. 44 alin.536" 546 i 5.6 care re%le!enteaz
instituiile e*proprierii pentru cauz de utilitate public i ale posibilitii (olosirii subsolului oricrui
i!obil pentru lucrri de interes %eneral" c#t i cu art. .3" care re%le!enteaz cadrul %eneral al restr#n%erii
oricrui drept sau liberti" inclusiv a dreptului (unda!ental la proprietate privat" prevzut de art. 44.
IIE Cel de,al doilea reper #onstituional este% &n opinia noastr" . >21:0@< ; 70632 ;1:092.9, i
anu!e &ruparea pe #ate&orii a dispoziiilor art()*+% care deter!in identi(icarea ur!toarelor cate%orii
de dispoziii ale acestui articol,
a6 dispoziii cu privire la >:937:39; 5tipolo%ia6
4
proprietii" privat i public-
b6 dispoziii cu privire la 49.:07A2; 40 7;90 >:;:36 . ;>2C39< 49.4920:<A22 4356270, (iind vorba despre
.79.:290; F2 C;9;1:;90; acesteia-
c6 dispoziii cu privire la :2:36;922 proprietii publice" statul i unitatea ad!inistrativ$teritorial.
'ceti titulari sunt e*pres i li!itativ prevzui de Constituie. Constituia nu cuprinde &ns nici o
dispoziie special cu privire la titularii proprietii private. 4ezult c 13 >0 2/4310 1272 . 7;62:;:0
>4072;6< ; ;70>:.9;, 7< 49.4920:;:0; 492=;:< 4.;:0 E2 -0A213:< -0 .9270 409>.;1< E2@27< >;3 H392-27<, -0
-904: 435627 >;3 -0 -904: 492=;:, 21763>2= >:;:36 F2 312:;:0; ;-/212>:9;:2=-:092:.92;6<.
d6 dispoziii cu privire la >E09; proprietii publice" &nele%#nd c aceasta poate (i deter!inat 4921
C.1>:2:3A20 >;3 4921 60C0; .9C;127< 6; 7;90 :92/2:0 ;70;>:;. 4ezult c restul bunurilor care nu aparin"
potrivit Constituiei sau le%ii or%anice" proprietii publice" vor aparine proprietii private.
e6 dispoziii cu privire la 90C2/36 H392-27 ;6 706.9 -.3< :24392 -0 49.4920:;:0" respectiv,
$ 21;6201;5262:;:0; pentru proprietatea public-
$ 21=2.6;5262:;:0; pentru proprietatea privat.
(6 dispoziii cu privire la /2H6.;7060 -0 431090 B1 =;6.;90 ; 49.4920:<A22 4356270, (iind vorba despre
-;90; B1 ;-/212>:9;90, 7.170>2.1;90;, B17K292090; i -;90; B1 E.6.>21A< C9;:32:<.
IIIE Cel de,al treilea reper "l reprezint luarea "n #onsiderare% "n analiza sediilor proprietii i
a altor dispoziii #onstituionale.
'st(el" art.136 este plasat dup art.13. care consacr caracterul de pia al econo!iei i sarcinile
ce revin statului din acest caracter. +peci(ic unei econo!ii de pia este ca bunurile >< >0 ;E60 B1 729732:36
72=26, s (ac deci obiectul unor acte Auridice &ntre di(erite subiecte de drept. Printre aceste sarcini re%si!
4
A. Ior@ov$nB T9;:;: -0 -904: ;-/212>:9;:2=, E-. A66 B07L,B37390F:2, "((5, vol. 4" ed. 4" p. 16..
9
/0D46.;:;90; 90>39>06.9 1;:39;60, B1 7.17.9-;1A< 73 21:090>36 1;A2.1;6@. Constat! c art.13. lit./d@ (ace
vorbire despre ,90>39>0 1;:39;60/" pe c#nd art.136 vorbete despre ,5.C<A2260 -0 21:090> 435627 ;60
>35>.636328.
IVE Cel de,al patrulea reper "l reprezint teza -unda!ental potriit #reia% "n a#tualul siste!
#onstituional i le&al "n Ro!nia% proprietatea priat este re&ula% iar #ea publi# e.#epia(
n susinerea acestei teze pot (i aduse ur!toarele ar%u!ente,
;? >E09; 49.4920:<A22 4356270 0>:0 0D490> -0:09/21;:< -0 C.1>:2:3A20 >;3 -0 60C0; .9C;127< 6; 7;90
:92/2:0 ;70;>:;, rezult#nd" per a contrario" c 90>:36 5313926.9 7;90 13 ;4;9A21 49.4920:<A22 4356270
39/0;@< >< 90490@21:0 531392 49.4920:;:0 492=;:<.
5? :2:36;922 49.4920:<A22 4356270 >31: -0 ;>0/010; 0D490> 490=<@3A2 -0 C.1>:2:3A20. 2ac
49.4920:;:0; 435627< 13 4.;:0 E2 -0A213:< -07I: -0 >:;: >;3 -0 312:;:0; ;-/212>:9;:2=-:092:.92;6<,
49.4920:;:0; 492=;:< 4.;:0 ;4;9A210 .927<932 >35207: -0 -904:, 409>.;1< H392-27< >;3 409>.;1< E2@27<,
70:<A0;1 9./I1, >:9<21 >;3 ;4;:92-, 73 ;13/2:0 0D704A22, 21763>2= >:;:3632 >;3 312:<A22 ;-/212>:9;:2=-
:092:.92;60.
VE Cel de,al #in#ilea reper #onsider! a -i a#ela #% dei Constituantul ro!n nu #onsa#r
e.pres sinta&!a de do!eniu publi#% #rede! # se poate orbi despre o #onsa#rare i!pli#it a a#esteia%
#a un #orolar al ideilor e.pri!ate pn "n prezent.
'ceasta poate (i dedus" &n pri!ul r#nd" -21 90C2/36 7.1>:2:3A2.1;6 ;6 49.4920:<A22 4356270, care
reprezint cea !ai !are parte din s(era do!eniului public" dar i -21 706 ;6 49.4920:<A22 492=;:0 B1
;1>;/5636 02, -072 2/46272: ; ;70602 49.4920:<A2 492=;:0 7;90 0>:0 21763>< B1 >E09; -./0123632 435627 F2 7;90
>0 >34310 3132 90C2/ H392-27 /2D:, -0 -904: 435627 F2 -0 -904: 492=;:, B1 7;90 90C2/36 -0 -904: 435627 0>:0
490-./21;1:.
VIE Cel de,al aselea reper #onstituional este a#ela # statul i unitatea ad!inistrati,
teritorial au dou do!enii/
B 31 -./0123 435627, supus unul re%i! de putere public i care le con(er statutul de persoane
Auridice de drept public-
$ 31 -./0123 492=;: supus dreptului co!un" dac prin le%e nu se prevede alt(el" situaie &n care
statul i unitatea ad!inistrativ$teritorial au statut de persoane Auridice de drept privat.
10
III. REGI/UL ,ONSTITUIONAL AL PROPRIETII PU0LI,E.
RELAIA DO/ENIU PU0LI,BPROPRIETATE PU0LI,
'ctuala Constituie a 4o!#niei are un !erit incontestabil &n a trana dispute celebre e*pri!ate de$
a lun%ul ti!pului &n aceast !aterie" pe care ne$a! &n%dui s le reine! ast(el,
'6 se stabilete #are sunt titularii proprietii publi#e% neput#nd (i vorba" cu! dispune art.136
alin.526 dec#t despre stat sau unitatea ad!inistrativ$teritorial.
1o! identi(ica ast(el o 49.4920:;:0 435627< ; >:;:3632, care cuprinde bunurile de interes naional i
31; ; 312:<A22 ;-/212>:9;:2=-:092:.92;60 5co!un" ora sau Aude6" care cuprinde bunurile de interes local.
<6 se stabilete de ctre Constituantul ro!#n #e bunuri intr "n s-era proprietii publi#e% E<9< ;
0432@; :.;:0 53139260 7;90 . 7./431. +e las posibilitatea ca prin le%e or%anic aceast s(er s poat
(i e*tins.
C6 din .4.@2A2; -21:90 90C2/36 H392-27 -0 43:090 ;4627;526 31.9 7;:0C.922 -0 531392 F2 90C2/36
H392-27 -0 -904: 7./31 ;4627;526 49.4920:<A22 492=;:0, rezult" lo%ic" e.istena a dou do!enii% un
do!eniu publi# i unul priat( )oiunea de do!eniu public" la r#ndul ei" nu se li!iteaz doar la bunurile
proprietate public. 9a !ai include i unele bunuri proprietate privat care au o se!ni(icaie special" care
Austi(ic apartenena la do!eniul public
.
. 'ceast structur >ibrid a do!eniului public este tratat de
doctrin prin sinta%!a /+%$r$ do)eni$&i"(ii@. 9a evoc " &n opinia noastr,
2E reprezentarea &n planul acestei realiti Auridice a unei I+%ri I %u )$i )u&"e I"re>"e pe care
sunt plasate dou %$"e@orii de ?unuri. >u?&i%e #i >riv$"eH
26 aceste bunuri sunt supuse unui re%i! %eneral de putere public" re@i) %$re 'n+ ')?r$% dou
for)eDa6 re%i! 0D763>2= -0 43:090" pentru bunurile proprietate public-
b6 re%i! /2D:, co!binaie &ntre re%i!ul de putere i re%i!ul de drept co!un care continu s
%uverneze bunurile proprietate privat care aparin do!eniului public- &ntre aceste dou tipuri de re%i!uri
Auridice e*ist /subtrepte/" respectiv pree!inena re%i!ului de putere asupra celui de drept co!un.
36 bunurilor do!eniului public le corespund !ai !ulte tipuri de drepturi,
$ un -904: -0 49.4920:;:0 435627<, aparin#nd statului sau unitii ad!inistrativ$teritoriale pentru
bunurile proprietate public-
.
Cu privire la (unda!entarea conceptelor de do!eniu public &n accepiune lato sensu i stricto sensu" a se vedea
Ver@ini$ Vedin$#. A&eC$ndru ,io?$nu J MR0C362 -0 49.:07A20 -./012;6< ;4627;5260 31.9 531392 49.4920:;:0 492=;:<8, 9ditura
Bu!ina Be*" <ucureti" 2001" pp. 1;$23.
11
$ un -904: -0 49.4920:;:0 492=;:<, pentru bunurile proprietate privat care aparin do!eniului
public" al crui titular poate (i oricare subiect de drept" persoan (izic sau Auridic deintoare a unui
ase!enea bun-
$ un -904: -0 4;@< F2 49.:07A20, pentru bunurile proprietate privat" e*ercitat de reprezentantul
statului sau unitii ad!inistrativ$teritoriale.
46 bunurile do!eniului public di(er i din punct de vedere al titularilor.
C pri! cate%orie de titulari o 90490@21:< >:;:36 F2 312:;:0; ;-/212>:9;:2=- :092:.92;6< pentru
bunurile proprietate public din do!eniul public.
C situaie special au bunurile proprietate privat" cu privire la care identi(ic! dou cate%orii de
titulari, titularii dreptului de proprietate priat% 7;90 4.: E2 90490@01:;A2 -0 .9270 >35207: -0 -904: F2
titularii dreptului de paz i prote#ie% 90490@01:;A2 -0 409>.;1; H392-27< >:;5262:< 4.:92=2: 60C22 ><
;7A2.10@0 B1 13/060 >:;:3632 401:93 ; 0D0972:; ;70>:0 4909.C;:2=0.
26 le%iuitorul constituant" &n ceea ce privete proprietatea public" a avut %riA s o declare" pe de
o parte" 21;6201;526<" iar pe de alt parte" s stabileasc (aptul c acest caracter inalienabil nu e*clude
eCi+"en($ unor for)e de v$&orifi%$re #i de $n"ren$re 'n %ir%ui"u& +o%i$& #i Auridi%" realizat prin
inter!ediul celor patru tipuri de contracte ad!inistrative, de $d)ini+"r$re. de %on%e+ion$re. de
'n%Giriere #i de fo&o+in( @r$"ui".
't#t contractele care au ca obiect bunuri private" c#t i cele care au ca obiect bunuri publice
ur!resc" printre altele" i realizarea unor venituri. )u!ai c" 'n %$!u& %on"r$%"e&or %$re >rive+% ?unuri
>u?&i%e. o?(inere$ de >rofi" nu re>re!in" un +%o> 'n +ine. el este un scop subsecvent celui principal" i
anu!e realizarea interesului public. 2e alt(el" su!a de bani ac>itat pentru e*ploatarea privat a unui do!eniu
public" tradiional are o denu!ire speci(ic" i anu!e redeen.
12
IV. DE=INIIA I TRSTURILE DO/ENIULUI PU0LI,
I. 4aliindu$ne &n !are parte la de(iniia (or!ulat de pro(.univ.dr. 'ntonie Ior%ovan" vo! de(ini
do)eniu& >u?&i% ca (iind (or!at din ;1>;/5636 5313926.9 /.5260 F2 2/.5260, 4356270 F2 492=;:0, 7;90 4921
1;:39; 6.9 >;3 =.21A; 60C232:.93632 >31: >343>0 31.9 1.9/0 >4072;60 -0 49.:07A20, -0-3>0 -21 E;4:36 7< ;3
. 3:262:;:0 435627<, >;:2>E<7I1- B1 /.- -2907: >;3 21-2907: 31 21:090> 435627 F2 7;90 >31: >343>0 3132 90C2/
H392-27 -0 43:090, ;>349; 6.9 0D0972:I1-3->0, -0 7<:90 . 409>.;1< /.9;6< -0 -904: 435627, 31 -904: -0
49.4920:;:0 435627< >;3 31 -904: -0 4;@< F2 49.:07A20 ;-/212>:9;:2=<.
II. Pentru ca un bun s poat (i cali(icat c aparine do!eniului public" el trebuie s &ntruneasc
!ai !ulte trsturi" care se desprind din c>iar de(iniie" dup cu! ur!eaz
6
,
16 4921 1;:39; >; .92 4921 =.21A; 60C232:.93632, 53136, /.526 >;3 2/.526, 435627 >;3 492=;:, s
prezinte a#ele parti#ulariti #are s 0usti-i#e prote#ia spe#ial de #are se bu#ur.
Prin aceast trstur se evoc (aptul c" dei toate bunurile a(late" la un !o!ent dat &n societate"
se bucur de un re%i! de protecie %eneral" unele din ele se particularizeaz prin !odul &n care sunt
inte%rate &n circuitul civil" dup cu! satis(ac necesiti sociale di(erite" ele bene(iciind ast(el de o protecie
special.
26 B3139260 -./0123632 435627 au o utilitate publi#, 060 ;3 9.636 -0 ; >;:2>E;70 21:090>36 435627, B1
/.- -2907: >;3 21-2907:, 4921 21:09/0-236 3132 >09=2723 435627.
'ceast trstur nu trebuie &neleas &n sensul c toat lu!ea le (olosete.
Identi(ic! o (olosin dire#t a bunului 5e*e!plu D !ersul pe strad6 i una indire#t. c#nd
bunul este valori(icat prin inter!ediul unui serviciu public" e*e!plu a!enaAarea unui parc de distracii sau
transportul &n co!un.
36 ' treia trstur este reprezentat de (aptul c 53139260 7;90 ;4;9A21 -./0123632 435627 sunt
&uernate% "n ansa!blul lor% de un re&i! de putere publi#% put#nd (i vorba,
a6 despre un re@i) de >u"ere >u?&i% eC%&u+iv. pentru bunurile proprietate public aparin#nd
do!eniului public-
b6 despre >ree)inen($ unui re@i) de >u"ere $+u>r$ unui$ de dre>" %o)un. deci despre un
re@i) )iC". co!binaie &ntre re%i!ul de drept co!un i cel de drept ad!inistrativ.
4e%i!ul de putere public aplicabil unui bun do!enial poate &!brca dou (or!e,
$ un re@i) de eCer%i"$re $ dre>"u&ui de >ro>rie"$"e >u?&i%. subiectul (iind" &n acest caz" statul
i unitatea ad!inistrativ$teritorial-
$ un re@i) de &i)i"$re $ eCer%i(iu&ui dre>"u&ui de >ro>rie"$"e >riv$" pentru bunurile private
care aparin do!eniului public.
6
A Ior@ov$n , .4. 72:., vol II" pp. 1;2$1;..
13
46 8lti!a trstur este dedus din cea anterioar" i ea vizeaz (aptul c un ?un do)eni$&
i)>&i% o >er+o$n )or$& de dre>" >u?&i%. care poate e*ercita ur!toarele drepturi,
a6 :2:36;9; 3132 -904: -0 49.4920:;:0 435627<" (iind vorba despre stat sau unitatea ad!inistrativ$
teritorial-
b6 :2:36;9; 3132 -904: -0 4;@< F2 49.:07A20. 2ac la cate%oria anterioar s(era persoanelor !orale
de drept public este li!itat de Constituantul &nsui la stat sau unitatea ad!inistrativ$teritorial" &n aceast
situaie s(era este !ult !ai lar%" ea put#nd viza orice persoan public care acioneaz &n nu!ele statului
sau al unitii ad!inistrativ$teritoriale
;
.
;
A. Ior@ov$n B .4. 72:., vol II" p. 61.
14
TESTE DE AUTOEVALUARED
2. Do)eniu& >u?&i% in%&udeD
a6 nu!ai bunuri proprietate public-
b6 nu!ai bunuri proprietate privat-
c6 bunuri proprietate public" dar i bunuri proprietate privat cu o se!ni(icaie special.
-. 0unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% >o" $ve$ %$ "i"u&$rD
a6 doar statul-
b6 at#t statul" c#t i di(erite persoane (izice sau Auridice-
c6 statul i unitile ad!inistrativ$teritoriale.
8. 0unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% +un"D
a6 inalienabile-
b6 inviolabile-
c6 %revate cu sarcini.
:. 0unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% nu >o" fiD
a6 date &n ad!inistrare-
b6 v#ndute.
5. 0unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% nu >o" fiD
a6 &nc>iriate-
b6 donate.
9. 6n +i+"e)u& %on+"i"u(ion$& $%"u$&. re@u&$ o re>re!in"D
a6 proprietatea public-
b6 proprietatea privat-
c6 proprietatea !eteu%reasc.
7. 0unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% >o" fi @uvern$"eD
a6 nua!i de un re%i! de putere public-
b6 de un re%i! de drpet public i de unul de drept privat" &n care re%i!ul de drept privat are rol
conductor-
c6 de un re%i! de drpet public i de unul de drept privat" &n care re%i!ul de drept public are rol
conductor
<. 6n ,on+"i"u(i$ Ro)*niei. >ro>rie"$"e$ e+"e re@&e)en"$" eC>re+D
a6 printr$o dispoziie care reprezint sediul %eneral-
b6 printr$o dispoziie care reprezint sediul special-
c6 prin dou dispoziii" una care reprezint sediul %eneral i alta care reprezint sediul
special-
3. 6n"re %on%e>"e&e de >ro>rie"$"e >u?&i% #i do)eniu >u?&i% eCi+" o re&$(ie deD
a6 sinoni!ie" cele dou concepte av#nd acelai &neles-
b6o relaie de la &ntre la parte" &ntre%ul (iind proprietatea public-
c6 o relaie de la parte la &ntre" &ntre%ul (iind do!eniul public.
1.
2;.Sfer$ ?unuri&or >ro>rie"$"e >u?&i% e+"e %o)>u+ dinD
a6 bunurile enu!erate e*pres i li!itativ de articolul 136 alin. 536 din Constituie-
b6 bunurile enu!erate de articolul 136 alin. 536 din Constituie i de le%ea or%anic la care
aceasta tri!ite-
c6 bunurile enu!erate de articolul 136 alin. 536 din Constituie i prin >otr#ri ale
Euvernului.
22. ,e"(enii +"rini #i $>$"ri!ii >o" do?*ndi "erenuri 'n Ro)*ni$D
a6 &n orice condiii" (r nici o restricie-
b6 &n condiiile stabilite prin tratate internaionale la care 4o!#nia este parte-
c6 &n condiiile rezultate din aderarea 4o!#niei la 8niunea 9uropean i din alte tratate
internaionale la care 4o!#nia este parte" pe baz de reciprocitate " &n condiiile prvzute de le%ea
or%anic" precu! i prin !otenire le%al-
2-. S"$"u& #i uni"$"e$ $d)ini+"r$"iv "eri"ori$& de(in 'n >ro>rie"$"eD
a6 nu!ai bunuri proprietate public-
b6 nu!ai bunuri proprietate privat-
c6at#t bunuri proprietate public c#t i bunuri proprietate privat-
28.Do)eniu& >riv$" $& +"$"u&ui #i $& uni"(ii $d)ini+"r$"iv "eri"ori$&e e+"e @uvern$" D
a6 de un re%i! de putere public-
b6 de un re%i! de drept privat" &n e*clusivitate-
c6 de un re%i! de drept privat" dac prin le%e nu se prevede alt(el-
16
/ODALITI DE PUNERE 6N VALOARE A DO/ENIULUI PU0LI,
I. GENERALITI
Ar".289 $&in.F:E din ,on+"i"u(ie %on+$%r. >e de o >$r"e. caracterul inalienabil al proprietii
publice" i$r. >e de $&" >$r"e. !odalitile Auridice prin care aceasta poate (i valori(icat.
9ste vorba de cele 4;:93 :24392 -0 7.1:9;7:0 ;-/212>:9;:2=0: -;90 B1 ;-/212>:9;90, 7.170>2310,
B17K292090 435627<, -;90 B1 E.6.>21A< C9;:32:<.
'rt.11 alin.516 lit./a/ din Be%ea nr. 213?1990 privind re%i!ul Auridic al proprietii publice" &n
dezvoltarea principiilor constituionale" prevede principiile re%i!ului Auridic aplicabil bunurilor
do!eniului public" pe care le consacr" dar le i e*plic. 'st(el inalienabilitatea acestor bunuri se!ni(ic
(aptul c ele /13 4.: E2 B1>:9<21;:0, 060 pot -i date nu!ai "n ad!inistrare% #on#esionate sa "n#1iriate% "n
#ondiiile le&ii'(
,on+"$"). #i din )odu& de for)u&$re. co!patibilitatea dintre inalienabilitatea bunurilor
proprietate public" pe de o parte" i (aptul c ele pot (i ad!inistrate" concesionate sau &nc>iriate"
operaiuni Auridice care nu au ca e(ect &nstrinarea bunurilor respective" ci doar valori(icarea lor" potrivit
interesului public pe care sunt !enite s$l satis(ac i care le%iti!eaz" p#n la ur!" apartenena lor la
do!eniul public i %uvernarea de un re%i! de putere public.
Pre%i!) % #i Le@e$ nr. -25K-;;2. 'n $r".2-9 #i Le@e$ nr. -28K233< 'n $r".27 )$i %on+$%r o
$&" )od$&i"$"e de u"i&i!$re $ ?unuri&or do)eniu&ui >u?&i%. )od$&i"$"e %$re e+"e >rev!u" #i de
$%"u$&$ ,on+"i"u(ie revi!ui".
'st(el" art.06 din Be%ea ad!inistraiei publice locale recunoate co!petena Consiliilor Bocale i
Fudeene -0 ; -; B1 E.6.>21A< C9;:32:<, 40 :09/01 62/2:;:, 531392 /.5260 >;3 2/.5260 49.4920:;:0 435627<
>;3 492=;:< 409>.;106.9 H392-270 E<9< >7.4 6379;:2= 7;90 -0>E<F.;9< ;7:2=2:<A2 -0 5210E;7090 >;3 -0
3:262:;:0 435627< .92 >09=2722 4356270.
Ar".27 din Le@e$ nr. -28K233< di+>une % ,S:;:36 F2 312:<A260 ;-/212>:9;:2=-:092:.92;60 4.: -;
2/.5260 -21 4;:92/.1236 6.9, "n -olosin &ratuit% pe ter!en li!itat% 409>.;106.9 H392-270 E<9< >7.4
6379;:2=, 7;90 -0>E<F.;9< ;7:2=2:;:0 -0 5210E;7090 >;3 -0 3:262:;:0 435627< .92 >09=2722 43562708.
4e%i!ul Auridic al contractului de concesiune a (ost re%le!entat" p#n &n la 30 iunie 2006" prin
Be%ea nr. 219?1990 privind re%i!ul Auridic al concesiunilor" dat de la care a intrat &n vi%oare noua
re%le!entare" Crdonana de 8r%en a Euvernului nr. 34?19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
1;
ac>iziie public" a contractelor de concesiune de lucrri i a contractelor de concesiune de servicii"
0
aprobat cu !odi(icri prin Be%ea nr. 33;?2006. 'cest din ur! act nor!ativ a abor%at" pe l#n% Be%ea nr.
219?1990" i Crdonana de 8r%en a Euvernului nr. 60?2001 privind ac>iziiile publice" ast(el &nc#t ea
reprezint &n prezent re%le!entarea $ cadru aplicabil acestei !aterii. 4e%le!entare care" din pcate" este
de(icitar din punct de vedere al coninutului su" al te>nicii de redactare" al !odului &n care trdeaz
anu!ite constante ale dreptului" ceea ce a deter!inat" o !are parte a specialitilor &n drept s sesizeze
carenele pe care le are i s reco!ande" pe c#nd se a(la &n procedura de adoptare la Parla!ent"
neaprobarea ei de ctre (orul le%iuitor" ceea ce nu s$a &nt#!plat.
8lterior Crdonanei de ur%en nr. 34?2006 a (ost adoptat ordonana de 8r%en nr. .4?2006
privind re%i!ul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public"
9
ast(el &nc#t sunt &n vi%oare dou
re%le!entri privind contractul de concesiune" una care privete concesiunea serviciilor publice i a
lucrrilor publice i altul concesiunea bunurilor proprietate public" pe care le vo! analiza separat.
0
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 410?1. !ai 2006.
9
Publicat &n 3onitorul o(icial nr. .69 din 30 06 2006.
10
II. ,ONTRA,TUL DE ,ON,ESIUNE PU0LI,
II()(Con#esiunea bunurilor proprietate publi#
Crdonana de ur%en nr. .4?2006 reprezint" &n prezent" cadrul %eneral pentru contractul de
concesiune a bunurilor proprietate public" ea prelu#nd" &n !are parte" re%le!entarea din Be%ea nr.
219?1990.
ncerc#nd o de(iniie care s respecte istoricul acestei instituii" constat! c activitatea de
concesionare ne apare ca 31 /2H6.7 H392-27 -0 431090 B1 =;6.;90 ; 3132 531 435627 i care era %uvernat de
!ai !ulte trsturi,
$ se &nc>eia &ntre dou >r(i" denu!ite 7.170-01: 5proprietarul6 i 7.170>2.1;9" cel care pri!ea
bunul &n (olosin-
$ se &nc>eia pe o >erio$d de"er)in$" de "i)>" avea deci un 7;9;7:09 :0/4.9;9G
$ nu $"r@e$ du> +ine 'n+"rin$re$ ?unu&ui. proprietarul &i pstra dreptul de a dispune de
acesta JH3> ;53:01-2?, iar cel care (olosea dispunea de H3> 3:01-2 i H3> E9301-2-
$ caracterul onero+. el presupunea &ntotdeauna anu!ite avantaAe pentru proprietar" care puteau &!brca
o (or! valoric sau alte avantaAe !ateriale 5&n natur6-
$ concedentul &i rezerva &ntotdeauna -904:36 -0 ; 9<>73/4<9; 7.170>2310;, &n &!preAurri
deter!inate" de aici 7;9;7:0936 9<>73/4<9;526 care" de ase!enea" este tradiional pentru concesiune.
A%e+"e "r+"uri +un" defini"orii #i 'n >re!en" >en"ru in+"i"u(i$ %on%e+iunii.
)( 2bie#tul #ontra#tului de #on#esiune
Pri!a precizare care se i!pune a (i (cut vizeaz re%i!ul Auridic al bunurilor care pot (i
concesionate. 4aport#ndu$ne la siste!ul constituional i le%al actual" vo! constata c un %on"r$%" de
%on%e+iune >o$"e $ve$ %$ o?ie%" dou %$"e@orii de ?unuri. respectiv ?unuri din do)eniu& >u?&i% +$u
din do)eniu& >riv$" $& +"$"u&ui +$u $& uni"(ii $d)ini+"r$"ivB"eri"ori$&e.
C#nd o?ie%"u& %on"r$%"u&ui de %on%e+iune '& re>re!in" ?unuri din do)eniu& >u?&i% $& +"$"u&ui
+$u $& uni"(ii $d)ini+"r$"ivB"eri"ori$&e. el va (i %uvernat &n e*clusivitate de un re@i) de >u"ere
>u?&i%. deci va (i un contract ad!inistrativ" un %on"r$%" de %on%e+iune >u?&i%.
C#nd o?ie%"u& %on"r$%"u&ui '& re>re!in" ?unuri din do)eniu& >riv$" $& +"$"u&ui +$u $& uni"(ii
$d)ini+"r$"ivB"eri"ori$&e. el va (i %uvernat de un re@i) de dre>" %o)un. va (i deci un %on"r$%" %ivi&. &n
sensul lar% al ter!enului" deci un %on"r$%" de %on%e+iune >riv$".
3( Re&i!ul #onstituional i le&al a#tual al #ontra#tului de #on#esiune publi#
8na dintre !odalitile de valori(icare a bunurilor proprietate public recunoscute de le%ea
(unda!ental prin art.136 alin.546 este concesionarea public" deoarece ea vizeaz bunuri proprietate
19
public" ceea ce ne deter!in s aprecie! c instituia concesiunii publice are &n prezent o deter!inare
constituional.
C#t privee re@i)u& &e@$& al acestui tip de contract" acesta este reprezentat de prevederile C8E nr.
.4?2006" pe care elc o!d ezvolta &n cele ce ur!eaz.
*( De-iniia i trsturile #ontra#tului de #on#esiune
Potrivit art.1 alin.526 din C8E nr. .4?2004 concesiune de bunuri publice reprezint acel %on"r$%"
'n%Gei$" 'n for) +%ri+ >rin %$re o $u"ori"$"e >ou?&i%. denu)i" %on%eden". "r$n+)i"e >en"ru o
>erio$d de"er)in$". unei $&"e >er+o$ne nu)i"e %on%e+ion$r. %$re $%(ione$! >e ri+%u& #i >e
r+>undere$ +$. dre>"u& #i o?&i@$(i$ de eC>&o$"$re $ unui ?un >ro>rie"$"e >u?&i%. 'n +%Gi)?u& unei
redeven(e.
2in de(iniie rezult ur!toarele "r+"uri $&e %on"r$%"u&ui de %on%e+iuneD
a6 reprezint un %on"r$%". care" av#nd ca obiect bunuri proprietate public" este un contract
ad!inistrativ-
b6 caracterul "e)>or$r al contractului" el &nc>eindu$se pe o perioad deter!inat de pri" care nu
poate (i !ai !are dec#t li!ita !a*i! stabilit de le%e" respectiv cea de 49 de ani. nele%e! c
prile au deplin lar%>ee &n a stabili durata contractului" c le%ea nu instituie li!it !ini!" ci doar
li!ita !a*i! i c aceasta din ur! nu poate depi 49 de ani.
c6 o?ie%"u& contractului poate (i reprezentat de un bun proprietate public" a cror e*ploatare
constituie" &n e%al !sur" un drept i o obli%aie pentru concesionar.
d6 concesionarul $%(ione$! >e ri+%u& #i >e r+>undere$ +$.
e6 caracterul onero+ al contractului" concretizat &n plata de ctre concesionar a unei redevene.
4( Prile #ontra#tului de #on#esiune
Contractul de concesiune se &nc>eie &ntre dou >r(i. respectiv %on%eden"u&. cel care trans!ite
concesiunea i %on%e+ion$ru&. cel care pri!ete &n concesiune bunul respectiv.
Calitatea de %on%eden" poate aparine" potrivit art.. din C8E nr. .4?2006" &n nu!ele statului sau
al unitii ad!inistrativ$ teritoriale" )ini+"ere&or +$u $&"or or@$ne de +>e%i$&i"$"e $&e $d)ini+"r$(iei
>u?&i%e %en"r$&e. >en"ru ?unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% $ +"$"u&ui. i %on+i&ii&or Aude(ene #i &o%$&e.
,on+i&iu&ui @ener$& $& /uni%i>iu&ui 0u%ure#"i #i in+"i"u(ii&or >u?&i%e de in"ere+ &o%$&. >en"ru ?unuri&e
>ro>rie"$"e >u?&i% $ uni"(i&or $)dini+"r$"iv "eri"ori$&e.
Calitate de %on%e+ion$r poate avea" potrivit art.6" ori%e >er+o$n fi!i% +$u >er+o$n Auridi%
de dre>" >riv$". ro)*n +$u +"rin.
20
'adar" $%e+" %on"r$%" +e 'n%Geie 'n"re o >er+o$n Auridi% de dre>" >u?&i% #i o >er+o$n
Auridi% de dre>" >riv$". e& ne>u"*nduB+e 'n%Gei$ ni%iod$" 'n"re dou >er+o$ne )or$&e de dre>"
>u?&i%
10
.
5( Pro#edura de #on#esionare
Crdonana de 8r%en nr. .4?2006 instituie" prin art.12" principiul $>ro?rii %on%e+iunii >e ?$!$
+"udiu&ui de o>or"uni"$"e #i $ %$ie"u&ui de +$r%ini. %$re +e e&$?ore$! 'n ?$!$ +"udiu&ui de
o>or"uni"$"e. >rin Lo"r*re de Guvern +$u >rin Go"r*re $ ,on+i&iu&ui Jude(e$n. or#ene+% +$u
%o)un$&. dup caz.
Cele dou proceduri de concesionare" instituite prin art.10" sunt,
A6 #on#esionarea prin li#itaie publi#7
86 #on#esionarea prin ne&o#iere dire#t(
Li%i"$(i$ la r#ndul ei" se deruleaz ast(el,
concedentul are obli%aia s publice &n 3onitorul C(icial" partea a 1I$a i &ntr$un cotidian de
circulaie naional i local anunul de licitaie"
orice persoan interesat are dreptul de a solicita i de a obine docu!entaia de atribuire i
clari(icri privind aceats docu!entaie-
concedentul are obli%aia de a rspunde" &n !od clar" co!plet i (r a!bi%uiti" la clairi(cri" i
de a trans!ite rspunsurile ctr epersoanele interesate"
procedura de licitaie se poate des(ura nu!ai dac" &n ur!a publicrii anunului de licitaie" au
(ostd epuse cel puin 3 o(erte valabile. 2ac nu s$au depus 3 o(erte" concedentul este obli%at s
anuleze proceudra i s or%anizez o nou licitaie.
<6 Concesionarea prin ne@o%iere dire%" se aplic atunci c#nd" du> re>e"$re$ >ro%edurii de
&i%i"$(ie. nu$ u fo+" de>u+e %e& >u(in 8 ofer"e v$&$?i&e.
Gi aceast procedur presupune publicarea anunului de ne%ociere direct. +e pot solicita clari(icri" pe
care concedentul e obli%at s le soluioneze.
+( Dispoziii priind #ontra#tul de #on#esiune
'. :er!enul &n care se &nc>eie contractul
10
A. Ior@ov$n" .4. 72:." vol. II" ed. a$III$a" pp. 223$230.
21
C8E nr. .4?2006 instituie" prin art.42 i .0. re%ula con(or! creia %on"r$%"u& + e'n%Geie 'n"rBun
"er)en de -; de !i&e %$&end$ri+"i%e de &$ d$"$ re&i!rii %o)uni%rii de%i!iei >rivind $"ri?uire$
%on"r$%"u&ui de %on%e+iune. a crui depire atra%e plata unor daune interese de ctre aprtea &n culp.
8( Clauze #ontra#tuale
a6 C8E nr. .4?2006 instituie" prin art.0 in"erdi%(i$ +u?%on%e+ionrii de %"re %on%e+ion$r. 'n "o"
+$u 'n >$r"e.%u eC%e>(i$ unor +i"u$(ii >rev!u"e %Gi$r de ordon$n(. In"erdi%(i$ "re?uie >rev!u" 'n
%on"r$%".
b6Contractul de concesiune cuprinde at#t clauzele prevzute &n caietul de sarcini c#t i cele convenite
de pri" care nu pot contraveni obiectivelor concesiunii prevzut &n caietul de sarcini. Coninutul orientativ al
contractului ur!eaz a (i aprobat prin nor!ele !etodolo%ice.
c6 n contract trebuie prevzute cate%oriile de bunuri ce ur!eaz a (i utilizate de concesionar" cele care
revin de plin drept" libere de sarcini" cocnedentului" la &ncetarea concesiunii i celel care vor reveni
concesionarului.
d6 :er!enul pentru care se &nc>eie contractul poate (i de cel !ult 49 de ani" cu posibilitatea de a (i
prelun%it pentru o perioad e%al cu cel !ult Au!tate din durata sa iniial" prin si!plul acord al prilor.
e6 Instituirea" ca principiu care %uverneaz relaiile contractuale dintre pri" a e%Gi&i?ru&ui
fin$n%i$r $& %on%e+iunii. respectiv realizarea unei posibile e%aliti &ntre avantaAele care &i sunt acordate
concesionarului i obli%aiile care &i sunt i!puse -
(6 contractul se &nc>eie &n li!ba ro!#n" &n dou e*e!plare" c#te unul pentru (iecare parte.
,E 9n#etarea #on#esiunii(
Potrivit art..;din le%e" &ncetarea contractului de concesiune poate avea loc prin una din
ur!toarele !odaliti,
2E re@u&$D la eC>ir$re$ dur$"ei pentru care s$a &nc>eiat contractul-
-E eC%e>(i$D &nainte de eC>ir$re$ "er)enu&ui. &n ur!toarele situaii,
$. >rin denun($re$ uni&$"er$& din >$r"e$ %on%eden"u&ui. %u >&$"$ unei de+>@u?iri Au+"e #i
>re$&$?i&e 'n +$r%in$ %on%eden"u&ui. &n caz de ne&nele%ere (iind co!petent instana de Audecat-.
?. >rin re!i&iere$ uni&$"er$& $ %on"r$%"u&ui de %"re %on%eden". atunci c#nd concesionarul nu$
i respect obli%aiile" cu plata unor desp%ubiri ctre concedent din partea concesionarului" !odalitate
care are caracter sancionator
11
.
11
7n virtutea principiului precaritii" ad!inistraia poate pune capt concesiunii" nu nu!ai atunci c#nd concesionarul nu &i
&ndeplinete obli%aiile asu!ate" ci ori de c#te ori decizia este !otivat de un interes %eneral@. 5 E)i& 0&$n D 7I1:9.-37090 B1
>:3-236 -./012;62:<A22@" 9d. 'll <ec=" <ucureti" 2004" pp.10;$1006.
22
%. re!i&iere$ uni&$"er$& de %"re %on%e+ion$r atunci c#nd concedentul nu$i respect obli%aiile ce$i
revin" cu posibilitatea plii unor desp%ubiri ctre concesionar.
d. 'n %$!u& di+>$ri(iei. din"rBo %$u! de for( )$Aor. $ ?unu&ui %on%e+ion$" +$u 'n %$!u&
i!posibilitii obiective a concesionarului de a e*ploata bunul" prin renunare" (r plata unei desp%ubiri.
II(3( Con#esiunea de seri#ii i lu#rri
+pre deosebire de le%ea anterioar" articolul 3 din C8E nr. 34?2006" care conine de(iniiile
ter!enilor cu care uziteaz" de(inete" &n !od separat" contractul de concesiune de lucrri publice i pe cel
de concesiune de servicii" raport#nd se!ni(icaia conceptelor la alte tipuri de contracte re%le!entate de
acelai act nor!ativ" ceea ce &n%reuneaz de!ersul de a identi(ica o de(iniie a acestor instituii pornind de
la prevederile actului nor!ativ cadru &n !aterie &n prezent.
'st(el" art. 3 lit. %6 din C8E nr. 34?2006 de(inete %on"r$%"u& de %on%e+iune de &u%rri >u?&i%e
ca (iind acel 7.1:9;7: 7;90 ;7060;F2 7;9;7:092>:272 7; F2 7.1:9;7:36 -0 6379<92, 73 -0.>05290; 7< B1
7.1:9;4;9:2-; 6379<926.9 0D073:;:0 7.1:9;7:;1:36, B1 7;62:;:0 -0 7.170>2.1;9, 492/0F:0 -21 4;9:0;
;3:.92:<A22 7.1:9;7:;1:0, B1 7;62:;:0 -0 7.170-01:, -904:36 -0 ; 0D46.;:; 90@36:;:36 6379<926.9 40 . 4092.;-<
-0:09/21;:< >;3 ;70>: -904:, B1>.A2: -0 46;:; 3102 >3/0 -0 5;12 490>:;5262:0. 2e(iniia contractului de
lucrri o re%si! &n articolul 4 din C8E nr. 34?2006" el (iind ;706 7.1:9;7: 7;90 ;90 7; .5207: 0D073A2;
31.9 6379<92 >;3 49.207:;90; 7I: F2 0D073A2; 31.9 ;>0/010; 6379<92 >;3 90;62@;90;, 4921 .9270 /2H6.;70, ;
3102 7.1>:937A22 7;90 7.90>431-0 1070>2:<A22 F2 .5207:2=06.9 ;3:.92:<A22 7.1:9;7:;1:0, construcia
&nse!n#nd" &n sensul articolului 4 alin. 526 din C8E nr. 34?2006" 90@36:;:36 3132 ;1>;/563 -0 6379<92 -0
7.1>:937A22 -0 76<-292 >;3 6379<92 -0 C0123 72=26, -0>:21;: >< B1-046210;>7< 4921 06 B1>3F2 . E317A20 :0K127<
>;3 07.1./27<.
,on"r$%"u& de %on%e+iune de +ervi%ii reprezint 7.1:9;7:36 7;90 ;90 ;7060;F2 7;9;7:092>:272 7; F2
7.1:9;7:36 -0 >09=2722, 73 -0.>05290; 7< B1 7.1:9;4;9:2-; >09=27226.9 490>:;:0 7.1:9;7:;1:36, B1 7;62:;:0 -0
7.170>2.1;9, 492/0F:0 -21 4;9:0; ;3:.92:<A22 7.1:9;7:;1:0, B1 7;62:;:0 -0 7.170-01:, -904:36 -0 ; 0D46.;:;
>09=272260 40 . 4092.;-< -0:09/21;:< >;3 ;70>: -904: B1>.A2: -0 46;:; 3102 >3/0 -0 5;12 490>:;5262:0.
,on"r$%"u& de +ervi%ii. la care tri!ite de(iniia" este" potrivit articolului 6 din C8E nr. 34?2006"
;706 7.1:9;7: -0 ;7K2@2A20 435627<, ;6:36 -07I: 7.1:9;7:36 -0 6379<92 >;3 -0 E3912@;90, 7;90 ;90 7; .5027:
490>:;90; 3132; >;3 /;2 /36:.9 >09=2722, ;>:E06 73/ ;70>:0; >31: 490=<@3:0 B1 31060 -21 ;10D060 60C22.
2e se!nalat (aptul c prin articolul 220 din C8E nr. 34?2006 se prevd !ateriile &n care nu se
aplic prevederile ordonanei" &ntre care se re%sete" la litera c6" situaia &n care ;90 7; >7.4
7.170>2.1;90; 5313926.9 4356270, -;9 13/;2 B1 7;@36 B1 7;90 4921 .5207:36 90>407:2=3632 7.1:9;7:,
;3:.92:;:0; 7.1:9;7:;1:< 13 39/<90F:0 -.5I1-290; 0D073A202 3102 6379<92 >;3 ; 3132 >09=2723, E;4: 7;90 ;9
B17;-9; 7.1:9;7:36 90>407:2= E20 B1 7;:0C.92; 7.1:9;7:06.9 -0 ;7K2@2A20 435627<, E20 B1 7;:0C.92;
7.1:9;7:06.9 -0 7.170>2310 ; 7<9.9 ;:9253290 0>:0 90C60/01:;:< -0 490@01:; .9-.1;1A<.
23
2e aici" &ntrebarea le%iti! %e >revederi &e@$&e +e $"ri?uie 'n %$!u& %on"r$%"u&ui de %on%e+iune
de ?unuri >u?&i%eH 4spunsul a (ost dat deAa" este vorba despre C8E nr. .4?2006" pe care a! analizat$o
deAa anterior.
Pr(i&e %on"r$%"u&ui de %on%e+iune de +ervi%ii #i &u%rri
Contractul de concesiune se &nc>eie &ntre dou >r(i" respectiv %on%eden"u&" cel care trans!ite
concesiunea i %on%e+ion$ru&" cel care pri!ete &n concesiune activitatea sau serviciul respectiv.
Calitatea de concedent" sau de $u"ori"$"e %on"r$%"$n". poate avea" potrivit art.0 din C8E nr.
34?2006 ,
a6 oricare or%anis! al statului" autoritate public sau instituie public" care acioneaz la nivel
central" re%ional sua local -
b6 oricare or%anis! de drpet public" altul dec#t cel prevzut la litera a6" cu personalitate Auridic" care
a (os t&n(iinat pentur a satis(ace nevoi de interes %eneral co!ercial sau industrial i care se a(l
&ntr$una din ur!toarele situaii , este (inanaat de o autoritate contractant" se a(l &n subordinea
unei autoriti contractante sau &n co!ponena consiliului de ad!insitraie" a or%naului de
conducere sau de supervizare se a(l !ai !utl d eAu!tte din nu!rul !e!brilor care sunt nu!ii
de o autoritate contractant sau de un or%anis! de drept public -
c6 oricare asociere (or!at din dou sau !ai !ulte autoriti contractante" dintre cele prevzute la
literele a6 i b6 -
d6 oricare &ntreprindere public ce des(oar activiti prevzute de le%e-
e6 oricare subiect de drept" altul dec#t cele prevzute la literele anterioare" care des(oar activiti
de natura celor prevzute de lre%le!entarea cadru actual.
Calitate de concesionar poate avea" orice persoan (izic sau persoan Auridic de drept privat"
ro!#n sau strin" care este selectat printr$una din procedurile de atribuire prevzute de le%e.
Pro%eduri de $"ri?uire $ %on"r$%"u&ui de %on%e+iune
Procedurile de atribuite" instituite prin capitolul III din C8E nr. 34?2006 sunt ur!toarele,
A6 :i#itaia des#1is
+e des(oar" de re%ul" &ntr$o sin%ur etap" &ns auroritatea contractant poate decide dac
or%nizeaz o etap supli!entar de licitaie electronic" caz &n care va anuna acest lucru &n anunul de
participare i &n docu!entaia de atribuire.
24
9a se iniiaz prin tarns!iterea spre publicare a unui anun de participare" &n care solicit
depuntorilor interesai depunerea de o(erte.'nunul de participare se public &n ,+9'P 5+iste!ul
electronic de ac>iziii publice6" &n 3onitorul o(icial al 4o!#niei" partea a 1I$a" i dup caz" &n Furnalul
C(icial al 8niunii 9uropene" &n cazurile prevzute de ordonan.
12
Crice operator econo!ic interesat are dreptul de a solicita i obine docu!entaia de atribuire i
clari(icri privind aceast docu!entaie.
'utoritatea contractant va desc>ide o(ertele la locul i la data indicat &n anuuil de participare.
0ELi%i"$(i$ re+"r*n+
'ceasta se des(oar" de re%ul" &n dou etape ,
a6 etapa de selectare a candidailor" prin aplicarea criteriilor de selecie -
b6 etapa de evaluare a o(ertelor depuse de candidaii selectai" prin aplicarea criteriului de atribuire.
n a(ara acestor dou etape" autoritatea contractant are dreptul s decid or%anizarea unei etape
supli!entare de licitaie electronic" situaie &n care este obli%at s anune decizia respectiv &n anunul de
participare i &n docu!entele de atribuire.
%EDi$&o@u& %o)>e"i"iv
2in interpretarea articolului 94 din C8E nr. 34;2006" rezult c autoritatea contractant va apela
al dialo%ul co!petitiv atunci c#nd sunt &ndeplinite dou condiii ,
contractul este considerat a (i de co!ple*itate deosebit -
procedura licitaiei" desc>is sau cu preselecie" nu ar per!ite atribuirea contractului de ac>iziie
public &n cauz.
Proceudra dialo%ului co!petitiv presupune" la r#ndul ei" trei etape ,
etapa de preselecie a candidailor -
etapa de dialo% cu candidaii ad!ii &n ur!a preseleciei" pentru identi(icarea soluiilor apte s
rspund neecsitilor autoritii contractante i &n baza creia candidaii vor elabora i depune
o(erta -
etapa de evaluare a o(ertelor (inale depuse.
DE Pro%edur$ de ne@o%iere %u >u?&i%$re$ >re$&$?i& $ unui $nun( de >$r"i%i>$re.
12
9ste vorba despre cazurile c#nd autoritatea contractant (ace parte din cate%oria celor prevzute la art. 0 lit. a6$c6 din C8E nr.
34?2006" i valoarea contractului e !ai !are de 12. 000 9uro- autoritatea contractant (ace parte din cate%oria celor prevzute la
art. 0 lit. d6 din C8E nr. 34?2006" i valoarea contractului e !ai !are de 420 000 9uro- sau c#nd valoarea contractului e !ai !are
de .00 000 9uro.
2.
Ba aceast procedur" autoritatea contractant poate apela &n ur!toarele cazuri ,
atunci c#nd" &n ur!a aplicrii licitaiiei desc>ise" restr#nse sau a dialo%ului co!petitiv" nu a (ostd epus
nici o o(ert sau au (ost depuse nu!ai o(erte inacceptabile sau necon(or!e. Pentru a se apela la
ne%ociere" este necesar anularea procedurii iniiale a licitaiei desc>ise" restr#nse sau a dialo%ului
co!petitiv iar cerinele iniiale ale licitaiei nu trebuie !odi(icate substanial -
&n situaii e*cepoionale" te!einic !otivate" atunci c#nd natura lucrrilor" produselro sau serviciilor sau
riscurile pe care ele le i!plic nu per!it o esti!are iniial %lobal a contractului -
atunci c#nd serviciile ce vor (i (urnizate" &ndeosebi servicii (inancaire sau inteelctuale" sunt de aa
natur &nc#t caietul de sarcini nu paote (i elaborat cu rpecizia pe care o i!pune atribuirea prin licitaie -
atunci c#nd lucr&rile ce ur!eaz a (i e*ecutate sunt necesare e*clusiv &n scopul cercetrii tiini(ice"
e*peri!entrii sau dezvoltrii te>nolo%ice i nu!ai dac acestea nu se realizeza pentru obinerea unui
pro(it i nici nu ur!resc acoperirea costurilor a(erente.
EE Pro%edur$ de ne@o%iere fr >u?&i%$re$ >re$&$?i& $ unui $nun( de >$r"i%i>$re.
Ba aceatsp procedur" autoritatea contractanta re dreptul s apeleze &n ur!toarele cazuri ,
atunci c#nd" din !otive te>nice" artistice sau de protecie a unor drepturi de ec*clusivitate"
contractul de ac>iziie poate (i atribuit nu!ai unui operator econo!ic -
&n cazuri speciale" c#nd procedura licitaiei sau o ne%ocierii cu publicarea prealabil a unui anun
d eparticipare nu poate (ir espectat din !otive de e*tre! ur%en" deter!inate de eveni!ente
i!previzibile i acre nu se datoreaz autoritii contractante -
c#nd produsele care ur!eaz s (ac obiectul contractului sunt (abricate e*clusiv pentru cercetare
atiini(ic" dezvoltarea te>nolo%ic" e*peri!entarea" dca nu ur!resc un pro(it" nici !car
acoperirea costurilor-
c#nd este necesar ac>iziionarea" de la (urnizorul iniial" a unei cantiti supli!entare de preoduse
(a de cele livrate anterior -
aunci c#nd produsele sunt cotatela bursa d e!pr(uri" iar ac>iziia se realizeza prin operaiuni pe
piaa de disponibil -
atunci c#nd produsele sunt ac>iziionate (oarte avantaAos de la un operator econo!ic care &i
lic>ideza de(initiv a(acerile" de la un Audector sindic sau printr$o procedur de (ali!ent sau
lic>idare re%le!entat prin le%e -
26
c#nd este neecsar ac>iziionarea unor lucrri sau servicii supli!entare" care nu au (ost trecute &n
contractul iniial sau autoritatea contractant &i propune s ac>iziioneze noi lucrri sau servicii
si!ilare celor deAa ac>iziionate prin contractul iniial" care a (ost atribuit prin licitaie.
GE,erere$ de ofer"e
+e poate aplica nu!ai atuni c#nd valoarea esti!at" (r :1'" este !ai !ic dec#t ec>ivalentul a 40
000 9uro pentru contractul de (urnizare i servicii i 2.0 000 9uro pentru contractul de lucrri.
LE,on%ur+u& de +o&u(ii
'cestea se poate or%aniza ca o procedur independent" atuni c#nd concurenii pot obine pre!ii sau
pri!e de participare" sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.
Pro%edur$ $"ri?uirii %on"r$%"u&ui de %on%e+iune
Be%ea obli% autoritatea contractant s asi%ure "r$n+>$ren($ $"ri?uirii %on"r$%"e&or de %on%e+iune.
Ini(iere$ >ro%edurii se realizea prin >u?&i%$re$ unui $nun( de >$r"i%i>$re. care se public &n
+9'P 5+iste!ul 9lectronic de 'c>iziii Publice6 i &n 3onitorul C(icial al 4o!#niei" partea a 1I$a" precu! i
&n Frnalul C(icial al 8niunii 9uropene" atunci c#nd valaorea esti!at a contractului de concesiune este !ai
!are dec#t ec>ivalentul a . 000 000 9uro.
'nunul de participare trebuie trans!is spre publicare cu cel puin .2 de zile &nainte de data li!it de
depunere a aplicaiilor.
Persoana care se consider vt!at &ntr$un drpet l su ori &ntr$un interes le%iti! printr$un act al
autoritii contractante" are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale ad!inistrativ Aurisdicional" &n
condiiile Crdonanei de 8r%en nr. 34?2006" sau &n Austiie" &n condiiile le%ii nr. ..4?2004 a contenciosului
ad!inistrativ. 2esp%ubiri pot (i solicitate i acordate doar pe calea aciunilor &n Austiie.
13
n ceea ce privete >ro%edur$ $d)ini+"r$"iv Auri+di%(ion$& la care (ace re(erire C8E nr. 34?2006"
aceasta se realizeaz prin inter!ediul ,on+i&iu&ui N$(ion$& de So&u(ion$re $ ,on"e+"$(ii&or. or%anis! cu
activitate ad!inistrativ Aurisdicional" care (uncioneaz pe l#n% 'utoritatea )aional pentru 4e%le!entarea
i 3onitorizarea 'c>iziiilor Publice.'cest Consiliu este (or!at din 21 de !e!bri" i 16 persoane cu statut de
personal te>nico$ad!inistrativ" din care cel puin Au!tate din nu!rul !e!brilor trebuie s (ie liceniat &n
drept. Be%ea spune c acest consiliu este inde>enden" i nu +e +u?ordone$! Au"ori"(ii N$(ion$&e >en"ru
Re@&e)en"$re$ #i /oni"ori!$re$ A%Gi!i(ii&or Pu?&i%e. Proble!a este c $r"i%o&u& -57 din OUG nr. 8:K-;;9
>revede % $%e+" ,on+i&iu +e 'nfiin(e$! >e &*n@ Au"ori"$"e$ N$(ion$& >en"ru Re@&e)en"$re$ #i
/oni"ori!$re$ A%Gi!i(ii&or Pu?&i%e" e*pri!are care induce ideea unei subordonri" a unei strcuturi constituite
13
Cu privire la unele aspecte procedurale privind soluionarea acestor cate%orii de liti%ii" a se vedea Eu@en ,Ge&$ruB
S.63A2.1;90; 62:2C226.9 7;90 ;3 7; .5207: 7.1:9;7:060 -0 7.170>2310 ; 5313926.9 49.4920:;:0 435627<, articol aprut &n lucrarea
R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0,
C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 430$ 43;.
2;
&ntr$o anu!it relaie cu 'utoritatea" relaie care nu poate (i dec#t de subordonare. C#t privete calitatea de
or@$ni+) inde>enden". preciz! c &n Constituia noastr se (ace re(erire la or@$ne $&e $d)ini+"r$(iei
%en"r$&e de +>e%i$&i"$"e $u"ono)e. nu independente.
III. AD/INISTRAREA. 6N,LIRIEREA I DAREA 6N =OLOSIN
GRATUIT A 0UNURILOR DO/ENIULUI PU0LI,
20
4e%i!ul contractelor de ad!inistrare i de &nc>iriere a bunurilor do!eniului public" sinta%! care" &n
accepiunea le%ii" este sinoni! cu cea de proprietate public" &l re%si! re%le!entat &n art.12" 14" 1." 16 i 23
din Be%ea nr. 213?1990.
A( Ad!inistrarea bunurilor proprietate publi#
Ar".2- +"$"orni%e#"e ur)"o$re&e re@u&i 'n %ee$ %e >rive#"e %on"r$%"u& de d$re 'n $d)ini+"r$reD
a6 S35207:36 -0 -904: 7;90 4.;:0 492/2 B1 ;-/212>:9;90 31 531 49.4920:;:0 435627<, poate (i
reprezentat de,
$ re%ii autono!e-
$ pre(ecturi-
$ autoriti ale ad!inistraiei publice centrale i locale-
$ alte instituii publice de interes naional" Audeean sau local.
C#t privete valori(icarea bunurilor proprietate public aparin#nd unitilor ad!inistrativ$
teritoriale" trebuie avute &n vedere i dispoziiile Be%ii nr. 21.?2001" !ai e*act ale art.12." ast(el cu! a (ot
el !odi(icat i co!pletat prin le%ea nr. 206?2006" care recunoate C.1>26226.9 L.7;60 F2 +3-0A010
4.>25262:;:0; -0 ; K.:<9B 7; 53139260 7;90 ;4;9A21 -./0123632 435627 >;3 492=;: -0 21:090> 6.7;6 >;3
H3-0A0;1, -34< 7;@, >< E20 -;:0 B1 ;-/212>:9;90; 90C226.9 ;3:.1./0 F2 21>:2:3A226.9 4356270, >< E20
7.170>2.1;:0 .92 >< E20 B17K292;:0.Consiliile locale i Audeene K.:<9<>7 73 492=290 6; 73/4<9;90; 31.9
531392 .92 6; =I1@;90; 5313926.9 7;90 E;7 4;9:0 -21 -./01236 492=;: -0 21:090> 6.7;6 >;3 H3-0A0;1, &n
condiiile le%ii.
b6 A7:36 H392-27 4921 21:09/0-236 7<932; 53136 4.;:0 E2 -;: B1 ;-/212>:9;90 di(er &n (uncie de
natura acestuia" ast(el,
$ dac ?unu& re+>e%"iv e+"e un ?un %$re $>$r(ine do)eniu&ui >u?&i% n$(ion$&. darea &n
ad!inistrare se (ace prin Lo"r*re de GuvernH
B dac ?unu& $>$r(ine do)eniu&ui >u?&i% de in"ere+ &o%$& +$u Aude(e$n. darea &n ad!inistrare se
va (ace prin Go"r*re $ ,on+i&iu&ui Lo%$& +$u Jude(e$n.
2reptul de ad!inistrare $re o n$"ur $d)ini+"r$"iv. necon(und#ndu$se cu drepturile reale
derivate din dreptul de proprietate civil.
14

c6 P909.C;:2=060 70632 7;90 ;-/212>:90;@< 53136, sunt" potrivit art.12 alin.536" ur!toarele,
$ dreptul de ad!inistrare con(er titularului su capacitatea de a 4.>0-;, E.6.>2 F2 -2>4310 -0 53136
90>407:2=. Nu ')>r"#i) +o&u(i$ re%uno$#"erii dre>"u&ui de $ di+>une de ?un. deoarece ea duce la o
identi(icare a statutului proprietarului cu cel al titularului dreptului de ad!inistrare" ceea ce &nsea!n" &n
ulti! instan" o 'n+"rin$re de@Gi!$".
14
E)i& 0&$nB I1:9.-37090 B1 >:3-236 -./012;62:<A22, 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 2004" p. 60.
29
Be%ea recunoate" &n art.12 alin.536" teza a doua" 4.>25262:;:0; 7; -904:36 -0 ;-/212>:9;90 >< 4.;:<
E2 90=.7;:, ;:3172 7I1- :2:36;936 632 13-F2 0D0972:< -904:39260 F2 13-F2 0D073:< .562C;A2260 1<>73:0 -21 ;7:36
-0 :9;1>/2:090.
d6 2ispoziii privitoare la 62:2C2260 7;90 >0 4.: 1;F:0 -21 ;-/212>:9;90; >;3 B17K292090; 31.9 531392
4356270.
'st(el" le%ea (ace distincie &ntre 62:2C2260 492=2:.;90 6; -904:36 -0 ;-/212>:9;90 F2 62:2C2260
492=2:.;90 6; -904:36 -0 49.4920:;:0, -34< 73/ 39/0;@<:
- &n liti%iile privind dreptul de ad!inistrare" :2:36;936 -904:3632 -0 ;-/212>:9;90 va sta &n instan
B1 13/0 49.4923.
$ &n liti%iile privind dreptul de proprietate" :2:36;936 -904:3632 -0 ;-/212>:9;90 ;90 .562C;A2; >< ;9;:0
21>:;1A02 7210 0>:0 :2:36;936 ;70>:32 -904:, 4.:92=2: C.-3632 -0 49.70-39< 72=26<.
:otodat" titularul dreptului de ad!inistrare 9<>431-0, 4.:92=2: 60C22, 401:93 490H3-272260 7;3@;:0
7; 39/;90 ; 10B1-046212922 ;70>:02 .562C;A22, care poate deter!ina c>iar 90=.7;90; -904:3632 -0
;-/212>:9;90.
n aceste liti%ii" >:;:36 0>:0 90490@01:;: -0 Ministerul ;inanelor, 2;9 312:;:0; ;-/212>:9;:2=-
:092:.92;6< 0>:0 90490@01:;:< -0 Consiliul <udeean J>;3 -0 C.1>26236 G0109;6 ;6 M31272423632 B37390F:2? >;3
-0 Consiliul :o#al, 7;90 -;3 31 /;1-;: >792>, B1 E207;90 7;@ B1 4;9:0, preedintelui Consiliului <udeean sau
pri!arului(
Be%ea 13 >:;:.91270F:0 B1 /.- 0D490> 7< 62:2C2260 492=21- ;-/212>:9;90; F2 B17K292090; 5313926.9
49.4920:;:0 435627< >31: -0 7./40:01A; 21>:;1A02 -0 7.1:0172.> ;-/212>:9;:2=, &ns prin art.0 alin.526 i
art.10 alin.536 se prevede co!petena instanelor de contencios ad!inistrativ &n ceea ce privete >otr#rile
de trecere a unui bun din do!eniul privat &n cel public i invers" iar prin art. 23 se dispune c liti%iile cu
privire la deli!itarea do!eniului public al statului sau unitilor ad!inistrativ$teritoriale sunt" de
ase!enea" de co!petena instanelor de contencios ad!inistrativ.
Prin art.12 alin.566" se precizeaz c aceste dispoziii >31: =;6;5260 F2 B1 62:2C2260 492=21- -904:36 -0
7.170>2310, B17K292090 >;3 6; -904:36 -0 49.4920:;:0 492=21- 53139260 7.170>2.1;:0 >;3 B17K292;:0.
3( 9n#1irierea bunurilor proprietate publi#
2ispoziii privind re%i!ul acestui contrat re%si! &n art.11 alin.526" 14"1. i 16 din Be%ea nr.
213?1990" precu! i &n Be%ea nr. 21.?2001 privind ad!inistraia public local" cu !odi(icrile i
co!pletrile ulterioare.
2in coroborarea acestor dispoziii" re%si! ur!toarele ele!ente privind contractul de &nc>iriere
a bunurilor proprietate public ,
a6 A%"u& Auridi% >rin in"er)ediu& %rui$ +e f$%e 'n%Giriere$ di(er" ca i la darea &n
ad!inistrare" &n (uncie de natura bunului" ast(el,
$ pentru ?unuri&e >ro>rie"$"e$ >u?&i% $ +"$"u&ui. &nc>irierea se (ace prin Lo"r*re de GuvernH
30
Bpentru ?unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% $ uni"(i&or $d)ini+"r$"ivB "eri"ori$&e. &nc>irierea se (ace
prin Go"r*re $ ,on+i&iu&ui Jude(e$n. $ ,on+i&iu&ui Gener$& $& /uni%i>iu&ui 0u%ure#"i +$u $
,on+i&iu&ui Lo%$&.
b6Ti"u&$rii %on"r$%"u&ui de 'n%Giriere. potrivit art.14 alin.526 pot (i,
$ c>iria poate (i orice 409>.;1< E2@27< >;3 H392-27<, 9./I1< >;3 >:9<21<G
$ calitatea de a trans!ite" prin &nc>iriere" un bun proprietate public" revine :2:36;93632 -904:3632
-0 49.4920:;:0 >;3 ; 70632 -0 ;-/212>:9;90.
c6 Instituirea >rin%i>iu&ui &i%i"$(iei >u?&i%e pentru concesionarea sau &nc>irierea bunurilor
proprietate public 5art. 1.6.
d6 Di+>o!i(ii >rivind de+"in$(i$ +u)e&or 'n%$+$"e -21 7.170>2.1;90; >;3 B17K292090; 5313926.9
49.4920:;:0 435627< ; >:;:3632 >;3 312:<A26.9 ;-/212>:9;:2=-:092:.92;60, (iind vorba" dup caz" despre,
$ ?u@e"u& de +"$". pentru veniturile produse din concesionarea i &nc>irierea bunurilor proprietate
public a statului-
$ ?u@e"e&e &o%$&e. pentru veniturile realizate din &nc>irierea sau concesionarea bunurilor
proprietatea public a unitilor ad!inistrativ$teritoriale-
$ &n situaia &n care contractul de &nc>iriere se &nc>eie de ctre titularul dreptului de ad!inistrare"
;70>:; ;90 -904:36 >< B17;>0@0 -21 7K2920 . 7.:< 4;9:0 -0 "(-5( N , care se stabilete" dup caz" prin
Iotr#re de Euvern" Iotr#re a Consiliului Fudeean" a Consiliului Eeneral al 3unicipiului <ucureti sau
a Consiliului Bocal prin care s$a aprobat &nc>irierea .
e6 n ceea ce privete re@i)u& Auridi% $& +o&u(ionrii &i"i@ii&or >rivind dre>"u& de 'n%Giriere" ca
i cele privind dreptul de concesiune" art.12 alin.566 stabilete c +un" $>&i%$?i&e %e&e >rivind %on"r$%"u&
de $d)ini+"r$re" pe care le$a! prezentat anterior" ast(el c discuiile (cute atunci r!#n valabile.
3. A6:0 /.-;62:<A2 H392-270 -0 431090 B1 =;6.;90 ; 5313926.9 49.4920:;:0 435627<, 490=<@3:0 -0 60C0 F2
-0 C.1>:2:3A2; 90=2@32:<
'rt.1; din Be%ea nr. 213?1990" conine o nor! prin care se recunoate posibilitatea" pentru stat i
unitile ad!inistrativ$teritoriale" de $ d$ i)o?i&e din >$"ri)oniu& &or. 'n fo&o+in( @r$"ui". >e "er)en
&i)i"$". >er+o$ne&or Auridi%e fr +%o> &u%r$"iv. %$re de+f#o$r $%"ivi"$"e de ?inef$%ere +$u de
u"i&i"$"e >u?&i% ori +ervi%ii&or >u?&i%e.
C dispoziie si!ilar este prevzut i de art.126 din Be%ea nr. 21.?2001" potrivit cruia
/7.1>262260 6.7;60 F2 7060 H3-0A010 4.: -; B1 E.6.>21A< C9;:32:<, 40 :09/01 62/2:;:, 531392 /.5260 F2
49.4920:;:0 435627< >;3 492=;:< 6.7;6< .92 H3-0A0;1<, -34< 7;@, 409>.;106.9 H392-270 E<9< >7.4 6379;:2=,
7;90 -0>E<F.;9< ;7:2=2:;:0 -0 5210E;7090 >;3 -0 3:262:;:0 435627< .92 >09=27226.9 43562708.
'rt.136 alin. 546" teza (inal din Constituia revizuit prevede posibilitatea ca bunurile proprietate
public s (ie date &n (olosin %ratuit instituiilor de utilitate public. n acest (el se con(er le%iti!itate
31
constituional te*telor le%ale !ai sus !enionate" adoptate &nainte ca le%ea (unda!ental s recunoasc
aceast posibilitate.
32
IV. LU,RRILE PU0LI,E DE INTERES NAIONAL I LO,AL
9ste deAa o constant &n teoria contractului ad!inistrativ" c unul din ele!entele care &l deosebete
de contractul de drept co!un este (aptul c are 31 .5207: -0:09/21;:.
'cest obiect deter!inat" la r#ndul su" poate s constea &n, >re+"$re$ unui +ervi%iu >u?&i%.
>unere$ 'n v$&o$re $ unui ?un >u?&i% sau efe%"u$re$ unei &u%rri >u?&i%e.
4ezult c" din punctul de vedere al naturii Auridice" contractele care &i propun e(ectuarea unei
lucrri publice sunt %on"r$%"e $d)ini+"r$"ive.
'ceast instituie este re%le!entat de capitolul 1II" seciunea a II$a" din Be%ea nr. 21.?2001 a
ad!inistraiei publice locale" intitulat c>iar /6379<9260 4356270,.
'rt.120 din Be%ea nr. 21.?2001" ast(el cu! a (ost el !odi(icat prin Be%ea nr. 206?2006" dispune c
,L379<9260 -0 7.1>:937A22 F2 904;9;A22 de interes publi#% -inanate din bu&etele #o!unelor% oraelor%
!uni#ipiilor sau 0udeelor >0 0D073:< 13/;2 40 5;@; 31.9 -.73/01:;A22 :0K127.-07.1./270 ;=2@;:0 >;3
;49.5;:0, -34< 7;@, -0 7.1>26236 6.7;6 >;3 -0 7.1>26236 H3-0A0;1, F2 13/;2 B1 5;@; 3102 6272:;A22 4356270 B1
62/2:060 F2 B1 7.1-2A2260 490=<@3:0 -0 60C08.
Constat! c" prin acest te*t" coroborat i cu art.12; i 129 din aceeai le%e" se instituie
ur)"o$re&e re@u&i 'n %ee$ %e >rive#"e &u%rri&e >u?&i%eD
a6 21:090>36 435627, care este deter!inant pentru ast(el de lucrri-
b6 principiul 90;62@<922 ;70>:.9 6379<92 13/;2 40 5;@; 31.9 -.73/01:;A22 :0K127.-07.1./270 a
cror avizare i aprobare se (ace de consiliile locale sau Audeene /dup caz@" adic &n (uncie de interesul
lucrrii respective-
c6 sunt incluse &n cate%oria de 6379<92 4356270 at#t 6379<9260 -0 7.1>:937A22 7I: F2 7060 -0 904;9;A22,
cu condiia precizat !ai sus" de a 490@01:; 21:090> 435627G.
d? 4921724236 60C;62:<A22 &n ceea ce privete elaborarea" analiza i aprobarea docu!entaiilor de
urbanis! i a!enaAare a teritoriului" art.00 prevz#nd c B1 7.1E.9/2:;:0 73 490=0-09260 60C22 ur!eaz a se
realiza operaiunile respective-
(6 4921724236 6272:;A202 &n ceea ce privete atribuirea spre e*ecuie a lucrrilor publice" licitaie care
ur!eaz a se realiza B1 7.1-2A2260 60C22 F2 73 90>407:;90; >:927:< ; -.73/01:;A226.9 :0K127.-07.1./270
;49.5;:0 Jart. 1206.
33
TESTE DE AUTOEVALUARED
2. ,on"r$%"u& de %on%e+iune >o$"e $ve$ %$ o?ie%"D
a6 nu!ai un bun din do!eniul public al statului sau unitii ad!inistrativ teritoriale-
b6 nu!ai un bun din do!eniul privat al statului sau unitii ad!inistrativ teritoriale.
c6 at#t un bun din do!eniul public al statului sau unitii ad!inistrativ teritoriale c#t i un bun din
do!eniul privat al statului sau unitii ad!inistrativ teritoriale.
-E 0unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% >o" fi d$"e 'n fo&o+in( @r$"ui"D
a6 oricrui subiect de drept" persoan (izic sau Auridic.
b6 instituiilor de utilitate public.
c6 re%iilor autono!e i societilor co!erciale.
8E 0unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% >o" fi d$"e 'n $d)ini+"r$re$D
a6 unei societi co!erciale-
b6 unei re%ii autono!e sau instituii publice.
c6 oricrui subiect de drept" persoan (izic sau Auridic.
:E Lu%rri&e >u?&i%e >o" fi $"ri?ui"eD
a6nu!ai prin licitaie public-
b6prin dialo% co!petitiv-
c6 prin dialo% co!petitiv i ne%ociere direct-
5. 6n%Giriere$ unui ?un >ro>rie"$"e >u?&i% +e >o$"e f$%eD
a6 prin Iotr#re de Euvern" pentru bunurile proprietatea public a statului-
b6 prin >otr#re a Consiliului Fudeean" a Consiliului Eeneral al 3unicipiului <ucureti sau a
Consiliului Bocal" pentru bunurile proprietate public a unitilor ad!inistrativ$ teritoriale-
c6 nu!ai prin >otr#re de Euvern" indi(erent de natura bunului.
9. Ad)ini+"r$re$ unui ?un >ro>rie"$"e >u?&i% +e >o$"e f$%eD
a6 prin Iotr#re de Euvern" pentru bunurile proprietatea public a statului-
b6prin >otr#re a Consiliului Fudeean" a Consiliului Eeneral al 3unicipiului <ucureti sau a
Consiliului Bocal" pentru bunurile proprietate public a unitilor ad!inistrativ$ teritoriale-
c6 nu!ai prin >otr#re de Euvern" indi(erent de natura bunului.
7. Anun( de >r"i%i>$re +e >u?&i% D
a6 nu!ai &n +9'P 5+iste!ul 9lectronic de 'c>iziii Publice6 -
b6nu!ai &n 3onitorul C(icial al 4o!#niei" partea a 1I$a -
c6 &n +9'P 5+iste!ul 9lectronic de 'c>iziii Publice6" &n 3onitorul C(icial al 4o!#niei" partea a 1I$a
precu! i &n Furnalul C(icial al 8niunii 9uropene" atunci c#nd valaorea esti!at a contractului de
concesiune este !ai !are dec#t ec>ivalentul a . 000 000 9uro.
<. ,on+i&iu&ui N$(ion$& de So&u(ion$re $ ,on"e+"$(ii&or e+"e D
a6 or%anis! cu activitate ad!inistrativ Aurisdicional" care (uncioneaz pe l#n% 'utoritatea
)aional pentru 4e%le!entarea i 3onitorizarea 'c>iziiilor Publice -
b6 o autoritate public din s(era puterii Audectoreti-
c6 o autoritate public din s(era puterii le%islative.
3. Po$"e $ve$ %$&i"$"e$ de +u?ie%" %$re "r$n+)i"e 'n 'n%Giriere un ?un >ro>rie"$"e >u?&i%D
a6nu!ai titularului dreptului de proprietate-
34
b6nu!ai titularului dreptului de ad!inistrare-
c6at#t titularului dreptului de proprietate c#t i titularului dreptului de ad!inistrare.
)=( Pro#edura li#itaiei des#1ise >0 -0>E<F.;9< :
a6 de re%ul" &ntr$o sin%ur etap -
b6 de re%ul" &ntr$o sin%ur etap" dar autoritatea contractant poate decide dac or%nizeaz o etap
supli!entar de licitaie electronic" caz &n care va anuna acest lucru &n anunul de participare i &n
docu!entaia de atribuire.
c6 &ntotdeauna &n dou etape.
22. Pro#edura li#itaiei restrnse se des-oar /
a6 &ntr$o sin%ur etap-
b6 nu!ai &n dou etape" etapa de selectare a candidailor" prin aplicarea criteriilor de selecie i etapa
de evaluare a o(ertelor depuse de candidaii selectai" prin aplicarea criteriului de atribuire -
c6&n a(ara pri!elor dou etape" autoritatea contractant are dreptul s decid or%anizarea unei etape
supli!entare de licitaie electronic" situaie &n care este obli%at s anune decizia respectiv &n
anunul de participare i &n docu!entele de atribuire.
3.
REGI/UL JURIDI, APLI,A0IL DO/ENIULUI PU0LI,
)oiunea de re%i! Auridic al do!eniului public evoc ansa!blul re%ulilor aplicabile bunurilor
care aparin do!eniului public" precu! i raporturile Auridice care iau natere &ntre titularii acestor bunuri
i terele persoane.
1.
n ceea ce privete re%i!ul Auridic aplicabil celor dou cate%orii de bunuri care aparin do!eniului
public" dintru &nceput trebuie s preciz! % ?unuri&e >ro>rie"$"e >u?&i% +un" +u>u+e 'n eC%&u+ivi"$"e
unui re@i) Auridi% de dre>" >u?&i%. &n care re%si! !ai !ulte principii pe care le vo! analiza ulterior.
0unuri&e >ro>rie"$"e >riv$" %$re $>$r(in do)eniu&ui >u?&i% +un" +u>u+e. %on%o)i"en". &$ dou tipuri
de re%i!uri Auridice di(erite +$u. 'n"rBo $&" eC>ri)$re. &$ un re%i! Auridic !i*t" de drept co!un i de
putere" 'n %$re u&"i)u& e+"e >redo)in$n".
)u pute! pune ast(el se!nul e%alitii &ntre re%i!ul de putere care %uverneaz bunurile proprietate
public din do!eniul public i bunurile proprietate privat ale acestuia. Consider! c le%ea
(unda!ental &nsi" care consacr un stat de drept" de!ocratic i social &nc din pri!ul su articol" i care
creeaz cadrul li!itativ &n care poate opera restr#n%erea unui drept (unda!ental sau a unei liberti" se
opune la o ase!enea identi(icare.
1o! deter!ina ast(el un re@i) de dre>" >u?&i% @ener$& $?+o&u". ne&i)i"$". >en"ru ?unuri&e
>ro>rie"$"e >u?&i% i un re@i) do)eni$& Fde >u"ereE +>e%i$&. >en"ru ?unuri&e >ro>rie"$"e >riv$" care
aparin do!eniului public.
Cele patru principii aplicabile proprietii publice sunt in$&ien$?i&i"i"$"e$. i)>re+%ri>"i?i&i"$"e$.
in+e+i!$?i&i"$"e$. >re%u) #i i)>o+i?i&i"$"e$ @revrii %u +$r%ini +$u +ervi"u(i
29
.
A( Inalienabilitatea% reprezint" &n e%al !sur" un principiu de ran% constituional i le%al" el
(iind consacrat at#t de art.136 alin.546 din le%ea (unda!ental" c#t i de art.11 din le%ea or%anic. Potrivit
art.11 lit./a@" acest principiu se!ni(ic (aptul c bunurile do!eniului public /13 4.: E2 B1>:9<21;:08.
I!posibilitatea &nstrinrii lor nu e*clude &ns e*istena unor (or!e de punere &n valoare a bunurilor
proprietate public" ele put#nd (i" cu! adau% acelai te*t le%al" /-;:0 13/;2 B1 ;-/212>:9;90,
7.170>2.1;:0 >;3 B17K292;:0, B1 7.1-2A2260 60C228.
'cest principiu vizeaz bunurile publice care aparin do!eniului public. ' ad!ite c toate
bunurile care aparin do!eniului public" inclusiv cele private" sunt inalienabile" &nsea!n a e*clude &n
!od neAusti(icat i nele%iti! de la posibilitatea &nstrinrii cate%orii i!portante de bunuri. '! a(ecta ast(el
1.
Lu$n$ S$?uB R0C2/36 H392-27 ;6 -./0123632 435627 ;6 312:<A26.9 ;-/212>:9;:2= :092:.92;60, &n 4evista de drept public nr.
1?2001" p. 96.
16
An"onie Ior@ov$n D .4.72:." vol. II" ed. 4" pp.210$213.
36
i dreptul statului sau al unitii ad!inistrativ$teritoriale" care ar pierde posibilitatea de a !ai dob#ndi &n
proprietate aceste bunuri" pentru c ele nu pot (i &nstrinate.
Consider! c ase!enea bunuri private 4.: E2 B1>:9<21;:0, B1>< 0>:0 =.95; -0 . ;6201;5262:;:0
62/2:;:<, 7.1-2A2.1;:<, 7;90 >0 0D0972:<, 7; B1:90C36 -904: -0 49.4920:;:0, -0 ;6:E06, >35 4;@; 409>.;102
/.9;60 -0 -904: 435627. E; 2/4310 ;>:E06 ;3:.92@<92, 0D0972:;90; 3132 -904: -0 4900/A2310 ;6 >:;:3632
0:7.
17
.
'tunci c#nd aceste bunuri aAun% din proprietatea privat a unei persoane Auridice de drept privat &n
proprietatea public a statului sau a unitii ad!inistrativ$ teritoriale" lucrurile se sc>i!b (unda!ental.
Crede! c &n aceast situaie re%i!ul Auridic !i*t &nceteaz" natura bunului &nsui se trans(or!" el devine
531 49.4920:;:0 435627<, %uvernat &n e*clusivitate de un re%i! de drept public i a(lat &n proprietatea unei
persoane !orale de drept public. 'ceasta nu poate (i" potrivit art.136 alin.526 dec#t statul sau unitatea
ad!inistrativ$teritorial.
Prin ur!are" vo! vorbi despre o 21;6201;5262:;:0 ;5>.63:< F2 1062/2:;:< ; 5313926.9 4356270 -21
-./01236 435627 F2 -0>490 . ;6201;5262:;:0 906;:2=<, 62/2:;:<, ; 5313926.9 49.4920:;:0 492=;:< 7;90
;4;9A21 -./0123632 435627 >;3, cu! se e*pri! pro(.univ. 'ntonie Ior%ovan" despre prin#ipiul
inalienabilitii bunurilor do!eniului publi# care (ac o?ie%" $& >ro>rie"(ii >u?&i%e i despre
prin#ipiul pro1ibirii ori restrn&erii nzrii bunurilor do!eniale care sunt o?ie%" $& >ro>rie"(ii
>riv$"e
10
.
8( C06 -0-;6 -.260; 492172423 0>:0 insesizabilitatea(
2ac un bun este sesizabil" el poate (i ur!rit sau e*ecutat silit" pierz#ndu$se ast(el caracterul lui
inalienabil. Constituia nu prevede e*pres acest principiu" dar aprecie! c ea &l prevede i!plicit" ca dedus
din caracterul inalienabil al proprietii publice" iar Be%ea nr. 213?1990 &l !enioneaz la art.11 alin. 516 i
&l dezvolt la acelai alineat" lit. /b@" &n sensul c /53139260 -21 -./0123 435627, au ca speci(ic (aptul c
/13 4.: E2 >343>0 0D073:<922 >262:0@.
Insesizabilitatea se!ni(ic ast(el (aptul c ?unuri&e din do)eniu& >u?&i% nu >o" fi +u>u+e
eCe%u"rii +i&i"e. )o?i&i$re +$u i)o?i&i$re. nu >o" + %on+"i"uie o?ie%"u& unor dre>"uri re$&e $%%e+oriiD
@$A. i>o"e%. >rivi&e@ii
23
. :rebuie" din nou" s nuan! &ntre bunurile publice i cele private din do!eniul
public. 2ac &n ceea ce le privete pe pri!ele" situaia este c#t se poate de clar" ele (iind 21>0>2@;5260
;5>.63:, crede! c B1 700; 70 492=0F:0 53139260 49.4920:;:0 492=;:< 13 /;2 43:0/ >3>A210 . ;>0/010; 2-00,
put#nd vorbi despre o >0>2@;5262:;:0 62/2:;:< a acestora. 've! &n vedere" cu prioritate" un drept de pree!iune al
statului" apoi restr#n%erea s(erei unor eventuali creditori sau e*cluderea persoanelor (izice i Auridice strine etc.
1;
/ir%e$ Pred$ J MD904: ;-/212>:9;:2=, 4;9:0; C0109;6<, E-2A20 90=<@3:< F2 ;7:3;62@;:<8, 9ditura Bu!ina Be*" <ucureti" 2000"
p.212.
10
An"onie Ior@ov$nB .4. 72:., vol II" p. 211.
19
Ion Ad$) O MP9.4920:;:0; 435627< F2 492=;:< ;>349; 2/.52606.9 -21 R./I12;8, 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 2000" p.
94.
3;
'st(el" &n privina bunurilor private din patri!oniul cultural naional" nu se va putea trece &n nici
un !od la v#nzarea lor public" dec#t cu respectarea strict a prevederilor Be%ii nr. 102?2000
20
i ale Be%ii
nr. 422?2001
21
" inclusiv a dispoziiilor care consacr dreptul de pree!iune al statului.
3ai !ult c>iar" art.32 din Be%ea nr. 102?2000 de%&$r ?unuri&e )o?i&e din >$"ri)oniu. %$re
+un" >ro>rie"$"e >u?&i%. in+e+i!$?i&e. dar $v*nd 'n vedere % ?unuri de $%e&$#i "i> %$re $>$r(in
>$r"i%u&$ri&or >o" $ve$ $%ee$#i v$&o$re de in"ere+ >u?&i%. +e >o$"e eC"inde $%e+" >rin%i>iu #i &$
--
?unuri&e >riv$"e de >$"ri)oniu.
C( I!posibilitatea &rerii #u sar#ini sau seritui este cel de$al treilea principiu care %uverneaz
bunurile do!eniului public. 'cest principiu este consacrat i de Be%ea nr. 213?1990" care" &n art.11 lit./b@"
prevede c asupra bunurilor do!eniului public nu se pot constitui %aranii reale" iar la art.13 ad!ite c
/servituile asupra bunurilor din do!eniu public sunt valabile nu!ai &n !sura &n care aceste servitui sunt
co!patibile cu uzul sau interesul public cruia sunt destinate bunurile a(ectate@.
D( I!pres#riptilitatea este ulti!ul principiu al re%i!ului Auridic aplicabil do!eniului public" i ea
trebuie &neleas at#t sub aspectul e*tinctiv c#t i ac>izitiv. 2in punct de vedere al >re+%ri>(iei
eC"in%"ive
23
. "i"u&$rii unor $+"fe& de ?unuri >o" + &e re%u>ere!e ori%*nd #i fr ni%i o o?&i@$(ie de
de+>@u?ire de &$ >$r"i%u&$rii %$re &e de(in. indiferen" de ?un$ +$u re$u$ %redin( $ $%e+"or$.
n raport cu >re+%ri>(i$ $%Gi!i"iv. nu e+"e >o+i?i& do?*ndire$ ?unuri&or do)eni$&e >e %$&e$
u!u%$>iunii +$u $ >o+e+iei de ?unB%redin(.
-:
n (inal" preciz! c $%e+"e >rin%i>ii @uverne$! re@i)u& Auridi% do$r $& ?unuri&or
do)eniu&ui >u?&i% $& +"$"u&ui +$u uni"(ii $d)ini+"r$"iv "eri"ori$&e. 0unuri&e din do)eniu& >riv$" $&
$%e+"or$ +e +u>un >rin%i>ii&or dre>"u&ui %o)un. d$% >rin &e@e +>e%i$& nu +e di+>une $&"fe&. 2e
alt(el" o ase!enea dispoziie este prevzut e*pres &n !ai !ulte acte nor!ative" a! e*e!pli(ica prin
invocarea art.. alin.526 din Be%ea nr. 213?1990" care prevede c /-904:36 -0 49.4920:;:0 492=;:< ;6 >:;:3632
>;3 ;6 312:<A22 ;-/212>:9;:2=-:092:.92;60 ;>349; 5313926.9 -21 -./0123 492=;: 0>:0 >343> re&i!ului 0uridi#
de drept #o!un% da# le&ea nu dispune alt-el'(
20
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. .30?2;.10.2000.
21
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 40;?24.0;.2001.
22
Ver@ini$ Vedin$#. A&eC$ndru ,io?$nu B .4. 72:., p. 90.
23
Liviu Giur@iu , MD./01236 P35627, R04090 H392-2708, 9ditura :e>nic" <ucureti" 199;" p. ;1.
24
D$n$ A>o+"o& JTof$nB D904: ;-/212>:9;:2=,9ditura 'll <ec=" <ucureti" 2003" , vol. II" p. 129.
30
TESTE DE AUTOEVALUARE
2E Pro>rie"$"e$ >u?&i% e+"eD
b6 inalienabil-
b6 sesizabil-
c6 prescriptibil.
-E Pro>rie"$"e$ >u?&i% e+"e i)>re+%ri>"i?i&D
a6 nu!ai din punct de vedere e*tinctiv-
b6 nu!ai din punct de vedere ac>izitiv-
c6 at#t din punct de vedere ac>izitiv" c#t i ac>izitiv.
8.In$&ien$?i&i"$"e$ e+"e un >rin%i>iu %$re @uverne$!D
a6 nu!ai bunurile proprietate public-
b6 nu!ai bunurile proprietate privat aparin#nd do!eniului public-
c6 at#t bunurile proprietate public" dar i bunurile proprietate privat din do!eniul public.
:E I)>o+i?i&i"$"e$ @revrii de +$r%ini +$u +ervi"u(i e+"e un >rin%i>iu %$re @uverne$!D
a6 nu!ai bunurile proprietate public-
b6 nu!ai bunurile proprietate privat aparin#nd do!eniului public-
c6 at#t bunurile proprietate public" dar i bunurile proprietate privat din do!eniul public.
5E In$&ien$?i&i"$"e$ +e)nifi% f$>"u& %D
a6 bunurile proprietate public nu pot (i &nstrinate-
b6 bunurile proprietate public pot (i &nstrinate nu!ai &n condiii speciale-
c6 bunurile proprietate public pot (i &nstrinate nu!ai anu!itor subiecte de drept-
9.0unuri&e >ro>rie"$"e >riv$" $>$r(in*nd do)eniu&ui >u?&i% +e %$r$%"eri!e!$ >rin f$>"u&
%H
a6 pot (i &nstrinate nu!ai &n condiii speciale-
b6 nu pot (i &nstrinate niciodat-
c6 unele pot (i &nstrinate i altele nu.
39
SERVI,IUL PU0LI,
A(>eneraliti priind seri#iul publi#
9ti!olo%ic" cuv#ntul serviciu provine din latinescul >09=2:3/ care are se!ni(icaia de >76;=, de
unde interpretarea de ; E2 B1 >09=27236 732=;, ; E;70 31 >09=2723, sau ; 4310 B1 >09=2723, ceea ce evoc ideea
de u"i&i"$"e >u?&i% sau +ervi%iu >u?&i%.
-5
6n +en+ or@$ni%. prin serviciu public se dese!neaz 31 ;1>;/563 -0 ;C01A2 F2 /2H6.;70, 40 7;90 .
409>.;1< 435627< >;3 31 ;C01: 492=;: ;3:.92@;: -0 . 409>.;1< 435627< 60 ;E07:0;@< 90;62@<922 3102 10=.2 -0
21:090> 435627.
Sen+u& fun%(ion$& evoc o ;7:2=2:;:0 -0 21:090> C0109;6, 90;62@;:< -0 ;-/212>:9;A20, 7;90 ;90 7;
/2>2310 >;:2>E;7090; 3132 21:090> C0109;6. 'cest din ur! sens este cel !ai des reinut de Aurisprudena
tribunalelor ad!inistrative" care vorbete despre /2>2310; >09=2723632 435627, 9;4.9:;:< 6; >;:2>E;7090;
3132 21:090> C0109;6, 700; 70 2/4310 31 90C2/ H392-27 -09.C;:.923 -0 6; -904:36 7./31.
Constat! ast(el
26
c &ntre serviciul public i interesul %eneral e*ist o str#ns i necesar
interdependen. 'ceasta nu trebuie &ns s duc la concluzia" care nu se !ai poate susine &n prezent" c
interesele %enerale sunt realizate e*clusiv prin servicii prestate de a%eni publici. 2istincia care a (ost
&ntotdeauna reinut &ntre !odalitatea public i cea privat de satis(acere a unui interes %eneral este
ur!toarea
2;
, dac pentru &ntreprinderile private scopul lor principal &l reprezint satis(acerea intereselor
proprii" respectiv obinerea de pro(it i nu!ai &n subsidiar a celor publice" &ntreprinderile publice au ca
scop deter!inant satis(acerea intereselor publice" ceea ce nu e*clude i ur!rirea unor (oloase !ateriale" a
unor bene(icii din activitatea prestat" necesare !eninerii i per(ecionrii serviciului public &nsui.
2eli!itarea &ntre activitatea a%enilor publici i cea a a%enilor privai care presteaz servicii publice nu
trebuie privit cu ri%iditate" din !ai !ulte considerente,
a6 &n pri!ul r#nd pentru c" din punct de vedere cantitativ" contribuia acestora a devenit din ce &n ce
!ai reprezentativ-
b6 &n al doilea r#nd" c>iar necesitatea satis(acerii &ntr$un !od c#t !ai co!petent a interesului
%eneral i!pune ad!inistraiei nevoia de a ale%e calea cea !ai adecvat" (r a (i inut de o prioritate
absolut dat instituiilor publice.
Cu toate acestea" statul" peste tot &n lu!e" &i !enine anu!ite p#r%>ii inerente &ndeplinirii
(unciilor sale, &n(ptuirea Austiiei" aprarea teritoriului" ordinea public" stabilirea i perceperea
i!pozitelor etc.
2.
Iord$n Ni%o&$B M;1;C0/01:36 >09=27226.9 4356270 6.7;60, 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 2003" p. 63.
26
A. Ior@ov$n J .4. 72:., vol II" pp.1;9$100.
2;
' se vedea" Je$n Rivero. Je$n M$&ine J MD9.2: ;-/212>:9;:2E8, 14$J!e Jdition" PrJcis 2alloz" 1992" pp. 9$10.
40
C#t privete de(inirea serviciului public" acesta reprezint ;7:2=2:;:0; -0>E<F39;:< >;3 ;3:.92@;:<
-0 31 .9C;1 ;-/212>:9;:2=, 4921 7;90 >0 90;62@0;@< 10=.2 >.72;60 -0 21:090> 435627.
:rebuie avut &n vedere i (aptul" re!arcat &n literatura de specialitate" c >09=27236 435627 13 /;2
4.;:0 E2 492=2: B1 04.7; 7.1:0/4.9;1< -21:9-31 4317: -0 =0-090 0D763>2= 21:091.I1:091;A2.1;62@;90;
-904:3632, E01./01060 21:0C9;:2=0 ;60 63/22 ;3 49.-3>, B1:9-31 :2/4 906;:2= >739:, /3:;A22 49.E31-0 F2 0E07:0
-0 >35>:;1A< ;>349; 1.A23122, >E0902 F2 90C2/3632 H392-27 ;4627;526 >09=2723632 435627.
"#
8( ;unda!ente #onstituionale a#tuale priind seri#iul publi# "n Ro!nia
Consider! c prevederile constituionale aplicabile serviciului public pot (i %rupate &n !ai !ulte
cate%orii,
a6 re%le!entri prin care se consacr >rin%i>ii @ener$&e. aezate de le%iuitorul constituant ro!#n
la baza (uncionrii tuturor autoritilor publice" inclusiv a celor care presteaz servicii publice. 9*e!plu,
0C;62:;:0; B1 E;A; 60C22 F2 ; ;3:.92:<A26.9 4356270, E<9< 492=260C22 F2 -2>792/21<92 5art. 16 alin 16 coroborat cu
acela c /12/012 13 0>:0 /;2 490>3> -0 60C0/ 5alineatul al doilea al aceluiai articol6- 0C;62:;:0; B1 -904:392
E<9< 1272 . -2>792/21;90, -0 1272 . 1;:39< 5art. 4 alin 26- .562C;A2; ;3:.92:<A26.9 4356270 -0 ; 90>407:; F2 .79.:2
=2;A; 21:2/<, E;/262;6< >;3 492=;:< 5art. 26 alin 16- C;9;1:;90; ;3:.1./202 312=09>2:;90 prin art.32 alin.566" ;
;3:.1./202 >09=27226.9 4356270 -0 9;-2. F2 :060=2@2310 i e*e!plele ar putea continua.
b6 re%le!entri care consacr >rin%i>ii %$re @uverne$! or@$ni!$re$ #i fun%(ion$re$
$d)ini+"r$(iei >u?&i%e 'n @ener$&. +$u 'n )od eC>re+ $ +ervi%ii&or >u?&i%e. 'st(el art. 120 consacr cele
trei principii care %uverneaz ad!inistraia public local" respectiv ;3:.1./2; 6.7;6<, -07.1701:9;90;
>09=27226.9 4356270 F2 -0>701:9;62@;90;.
c6 re%le!entri prin care se consacr $u"ori"(i&e >u?&i%e %$re $u %o)>e"en( 'n >re+"$re$
+ervi%ii&or >u?&i%e sau e*ercit anu!ite raporturi (a de autoriti care presteaz servicii publice. 'st(el
Consiliul Fudeean reprezint" potrivit art.122 din Constituie" autoritatea ad!inistraiei publice 401:93
7..9-.1;90; ;7:2=2:<A22 7.1>26226.9 7./31;60 F2 .9<F010F:2 B1 =0-090; 90;62@<922 >09=27226.9 4356270 -0
21:090> H3-0A0;1G art.123 consacr instituia pre(ectului" reprezentantul &n teritoriu al Euvernului" care
,7.1-370 >09=272260 4356270 -07.1701:9;:0 ;60 /212>:0906.9 F2 ;60 706.96;6:0 .9C;10 701:9;60 -21 312:<A260
;-/212>:9;:2=-:092:.92;60,.
d6 a patra cate%orie de re%le!entri o constituie cele %u>rin+e 'n %$>i"o&u& II %on+$%r$"
dre>"uri&or. &i?er"(i&or #i 'nd$"oriri&or fund$)en"$&e $&e %e"(e$nu&ui" unde" odat cu acestea" re%si!
re%le!entate i serviciile publice pe care ele le i!plic. 9*e!plu, dreptul la &nvtur" %arantat de art. 32"
este realizat prin instituii de &nv!#nt" 4356270 >;3 492=;:0, dreptul la ocrotirea sntii prin serviciile
publice de asisten social 5art. 346" dreptul la in(or!aie se realizeaz prin !iAloace de in(or!are &n
20
D$i$n$ /$ur$ Ve+)$#B C.1>2-09;A22 492=21- 1.A2310 ;F2 90C2/36 H392-27 ;6 >>09=2723632 435627 039.40;1, articol aprut &n
lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2
;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" p. 460.
41
!as" care de ase!enea pot (i 4356270 >;3 492=;:0" practic" (iecrui drept" libertate sau &ndatorire &i
corespunde un serviciu public prin care este transpus &n practic.
2in interpretarea tuturor acestor prevederi constituionale" care sunt dezvoltate prin le%i sau
ordonane de Euvern" rezult concluzia c =;6.9260 >09=2723632 435627 >31: >3>A213:0 60C;6, >09=27236 435627
E221- C3=091;: -0 492172422 >:;5262:0 ;:I: 6; 12=06 7.1>:2:3A2.1;6 7I: F2 4921 60C2, 73/ ;9 E2 7060 90E092:.;90 6;
;-/212>:9;A;2 435627< 6.7;6<, 6; -2E092:0 >09=2722 7./312:;90, 6; 7.170>2312, 0:7.
"9
C( Trsturile i #lasi-i#area seri#iilor publi#e
Pot (i reinute ur!toarele "r+"uri %$r$%"eri+"i%e ale serviciului public,
a6 scopul serviciului public este reprezentat de satis(acerea unei nevoi de interes %eneral 5public6.
)u orice nevoie e*pri!at la un !o!ent dat &n societate poate (i catalo%at drept o nevoie de
in"ere+ >u?&i%. Pentru a dob#ndi un ase!enea statut" trebuie ca respectiva nevoie social s (ie valorizat
de clasa politic" s (ie concentrat &ntr$o nor! de drept.
?E re$&i!$re$ +ervi%iu&ui >u?&i% +e >o$"e f$%e de $@en(i >u?&i%i F+"$?i&i)en"e >u?&i%eE +$u de
$@en(i >riv$(i $u"ori!$(i de un $@en" >u?&i% F+"$?i&i)en"e de u"i&i"$"e >u?&i%E. n aceast din ur!
situaie" ;C01A22 492=;A2 BF2 -0>E<F.;9< ;7:2=2:;:0; >35 >349;=0CK090; 3132 ;C01: 435627
3(
Pute! conc>ide ast(el c" 21-2E0901: -0 E.9/; B1 7;90 >0 90;62@0;@<, 435627< >;3 492=;:<, 490>:;90;
3132 >09=2723 435627 2/4627< 0D2>:01A; 3102 ;3:.92:<A2 4356270, 7;90 E20 490>:0;@< >09=27236 435627 90>407:2=,
E20 0D0972:< 31 -904: -0 >349;=0CK090 ;>349; 409>.;102 H392-270 40 7;90 ; ;3:.92@;:-. 401:93 490>:;90;
>09=2723632 435627 90>407:2=.
2e alt(el" i &n 4o!#nia postdece!brist"
31
ca peste tot &n lu!e" s$au cutat i continu s se
identi(ice (or!ule de atra%ere a a%enilor privai sau a structurilor ne%uverna!entale pentru prestarea unor
servicii publice" depindu$se tradiionalele li!ite. n (ond" pentru ceteni este !ai puin i!portant dac
serviciul public este prestat de o persoan public sau d euna privat" eseniale (iind calitatea i preul
serviciilor publice.
32
%E %on"inui"$"e$ +ervi%iu&ui >u?&i%" care este considerat &n doctrin ca unu& din %e&e )$i
i)>or"$n"e >rin%i>ii %$re @uverne$! +ervi%iu& >u?&i%. ca o consecin (ireasc a per!anenei statului i
a necesitii de a asi%ura satis(acerea nevoilor de interes %eneral (r &ntreruperi.
33
29
Doin$ Po>e+%uB P9217242260 L0C22 ;-/212>:9;A202 4356270 F2 >:;1-;9-060 >09=2723632 435627, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060
;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27
19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 411$ 420.
30
+tabili!entul de utilitate public reprezint /acea persoan Auridic privat" autorizat de ad!inistraia public s
presteze un serviciu public prin e*ercitare a unei activiti de interes %eneral@. D$n$ A>o+"o& Tof$n D /D904: ;-/212>:9;:2=@" vol.
I" 9d. 'll <ec=" <ucureti" 2003" p.6.
31
D$n$ A>o+"o& Tof$n D 7U1060 7.1>2-09;A22 492=21- 60C2>6;A2; B1 -./01236 4;9:01092;:3632 435627-492=;:8" &n 4evista
de 2rept Public nr. 2?2004" p. 92.
32
An$ V$+i&eB P90>:;90; >09=27226.9 4356720 4921 ;C01A2 492=;A2, 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 2003" p. 211.
33
G. Du>ui+. J./. GuedonB D9.2: ;-/212>:9;:2E, 3$J!e Jdition" '. Colin" Paris" 1991" p. 444.
42
4aiunea de a (i a acestui principiu rezult din (aptul c" 4921 -0E212A20, >09=27236 435627 ;90
/01290; -0 ; 9<>431-0 3102 10=.2 -0 21:090> C0109;6, 2;9 >;:2>E;7090; 21:090>3632 C0109;6 13 4.;:09 E2
-2>7.1:213<, B1:90934090; 43:I1- 7;3@; C9;=0 :36539<92 B1 =2;A; >:;:;6< >;3 ; 7.607:2=2:<A26.9 6.7;60.
3$
d6 e&alitatea "n -aa seri#iului publi# a bene-i#iarilor a#estuia(
'cest principiu" derivat din principiul !ai lar% al e%alitii &n (aa le%ii" presupune" &n opinia
noastr" ur!toarele coordonate,
- :9;:;/01: 0C;6 F2 10-2>792/21;:.923, pe nici un criteriu" (a de uza%erii serviciilor publice-
$ 0D2C01A0 7./310 401:93 :.;:0 7;:0C.92260 -0 5010E272;92" din punctul de vedere al cadrului
%eneral de e*ercitare a serviciului public.
Principiul e%alitii !ai este evocat &n doctrina de specialitate i prin sinta%!a >rin%i>iu&
e%Gi"(ii. care se e*plic prin (aptul c" &ntr$un stat de!ocratic" toi cetenii sunt e%ali &n (aa le%ii i au
aceleai obli%aii" ceea ce &nsea!n c ei trebuie s bene(icieze &n aceeai !sur de servicii publice"
indi(erent c sunt or%anizate de stat sau de unitatea ad!inistrativ teritorial.
eE re@i) Auridi% de dre>" $d)ini+"r$"iv. care poate (i eC%&u+iv $d)ini+"r$"iv, B1 7;-936
>09=27226.9 4356270 490>:;:0 4921 ;C01A2 4356272 >;3 31 re@i) )iC". 7./521;A20 B1:90 90C2/36 -0 43:090 F2
706 -0 -904: 7./31 J-0 90C36< 7./0972;6?, 401:93 >09=272260 4356270 490>:;:0 -0 ;C01A2 492=;A2 ;3:.92@;A2 -0
. 409>.;1< 435627<.
fE %o)>e"en($ in+"$n(e&or de %on"en%io+ $d)ini+"r$"iv. care consider! c trebuie s vizeze
toate serviciile publice" indi(erent de !odalitatea public sau privat sub care se realizeaz
3.
.
D( Clasi-i#area seri#iilor publi#e
2in !ultele cate%orii care pot (i identi(icate" ne opri! la ur!toarele,
)( Din pun#tul de edere al -or!ei de realizare, identi(ic!,
a6 >09=2722 4356270 90;62@;:0 0D763>2= -0 ;C01A2 4356272" statul sau unitatea ad!inistrativ$teritorial
dein#nd un !onopol asupra acestora 5e*e!plu ordinea i linitea public" aprarea naional" Austiia
etc6-
b? >09=2722 4356270 90;62@;:0 -0 ;C01A2 492=;A2 ;3:.92@;A2 -0 ;C01A2 4356272, e*clusiv sau alturi de
cele prestate de a%eni publici 5transporturile &n co!un" sntatea etc6.
3( Din pun#tulde edere al interesului a#tiitii prestate" identi(ic!,
a6 >09=2722 4356270 -0 21:090> 1;A2.1;6 5aprarea" Austiia" transporturile &n co!un de interes naional
etc6-
b6 >09=2722 4356270 -0 21:090> 6.7;6 5ali!entaia public" turis! local etc6.
*( Din pun#tul de edere al naturii seri#iului publi#. identi(ic!,
34
Iord$n Ni%o&$B .4. 72:., p. 94.
3.
Pentru alte concepii" a se vedea A. Ior@ov$n ? .4. 72:., vol. II" pp.100$109- V$&en"in Pri+%$ru J MT9;:;: -0 -904:
;-/212>:9;:2=8, 9ditura 'll" <ucureti" 199." p. 13;$14;- Iord$n Ni%o&$B.4. 72:., pp. 69$;4.
43
a6 >09=2722 4356270 ;-/212>:9;:2=0G
b6 >09=2722 4356270 >.72;60G
c6 >09=2722 4356270 736:39;60G
d6 >09=2722 4356270 9062C2.;>0G
e6 >09=2722 4356270 21-3>:92;60G
(6 >09=2722 4356270 7./0972;60G
%6 >09=2722 4356270 -0 ;C90/01:.
44
TESTE DE AUTOEVALUARE
2E Servi%iu& >u?&i% +e >o" re$&i!$D
a6 nu!ai de or%ane publice-
b6 nu!ai de a%eni privai-
c6 at#t de or%ane publice c#t i de a%eni privai.
-E Servi%iu& >u?&i% e+"e @uvern$" deD
a6 un re%i! Auridic de drept ad!inistrativ-
b6 un re%i! Auridic de drept co!un-
c6 i un re%i! Auridic ad!inistrativ i de un re%i! de drept co!un.
8.Prin%i>iu& %on"inui"(ii +ervi%iu&ui >u?&i% deriv dinD
a6 (aptul c serviciu public satis(ace un interes %eneral" iar interesul %eneral nu poate (i &ntrerupt-
b6principiul e%alitii tuturor &n (aa serviciului public-
c6 principiul %uvernrii de un re%i! de putere public-
:EPrin%i>iu& e@$&i"(ii )$i e+"e evo%$" 'n do%"rin >rin for)u&$D
a6principiul unitii de trata!ent-
b6 principiul ec>itii-
c6 principiul e(icacitii.
5E Li"i@ii&e %$re >rive+% +ervi%ii&e >u?&i%e +e +o&u(ione$!D
a6 de instanele de drept co!un-
b6 de instanele de contencios ad!inistrativ-
c6 at#t de instanele de drept co!un c#t i de instanele de contencios ad!inistrativ.
4.
RSPUNDEREA AD/INISTRATIV DIS,IPLINAR
A( ;unda!entarea noiunilor
)or!a de drept" prin e*celen" reprezint o nor! de conduit" deci un ansa!blu de drepturi i
obli%aii corelative" care pot s (ie respectate sau pot s (ie &nclcate.
nclcarea drepturilor celorlalte subiecte de drept" nerespectarea obli%aiilor care incu!b unui
subiect de drept" nate" &n !od (iresc" proble!a consecinelor unei ase!enea conduite.
3ult vre!e rspunderea speci(ic dreptului ad!inistrativ era interpretat tradiional prin re(erire
la noiuni i instituii speci(ice dreptului civil" sau" dup caz" dreptului penal. 2e e*e!plu" rspunderea cu
caracter patri!onial a ad!inistraiei publice era cali(icat prin re(erire la rspunderea civil delictual"
abaterile ad!inistrative sv#rite de personalul din ad!inistraie reprezentau &nclcri ale dreptului
!uncii" sancionate ca atare.
Practic" (or!ele de rspundere speci(ice dreptului ad!inistrativ nu i$au conturat !ult vre!e
identitatea" e*ist#nd i &n prezent autori care le contest i controverse" la nivel doctrinar" dar uneori i
le%islativ i Aurisprudenial" cu privire la e*istena lor i re%i!ul Auridic care le %uverneaz.
)oiunea de constr#n%ere nu este identic cu cea de rspundere.
2istincia dintre cele dou noiuni poate (i analizat" dup cu! ur!eaz
36
,
;? D21 4317:36 -0 =0-090 ;6 7;3@06.9: r+>undere$ e+"e $"r$+ de +v*r#ire$ unei f$>"e
$n"i+o%i$&e" pe c#nd %on+"r*n@ere$ >o$"e in"erveni #i 'n $?+en($ %o)i"erii unei for)e de i&i%i". Cu!
subliniaz i autorul citat" e*ist unele (or!e de constr#n%ere care intervin :.7/;2 401:93 ; >0 0=2:;,
490=012, ><=I9F290; 3102 E;4:0 ;1:2>.72;60, a unei abateri &n accepiunea lato sensu" care include orice
&ndeprtare de la nor!a de drept. 8n e*e!plu cu titlu de coal &l reprezint instituirea di(eritelor !suri
de poliie ad!inistrativ, carantin" internarea obli%atorie a unor bolnavi psi>ic" internarea dependenilor
de alcool sau dro%uri.
5? D21 4317:36 -0 =0-090 ;6 >7.43632 pe care i$l propune (iecare" vo! constata c nu e*ist
identitate de obiectiv &ntre constr#n%ere i rspundere.
16 'st(el" rspunderea% reprezent#nd consecina co!iterii unei (apte antisociale" &i propune !ai
!ulte obiective,
$ la 12=06 >.72;6, restabilirea ordinii de drept care a (ost &nclcat" prin eli!inarea atitudinii care
contrazice aceast ordine de drept-
$ la 12=06 -0 21-2=2-, ;3:.9 ;6 E;4:02 ;1:2>.72;60, prin rspundere se e*pri! dezacordul societii"
al autoritii" (a de co!porta!entul necon(or! valorilor instituite prin nor!e de drept. 'utoritatea &i
obiectiveaz acest dezacord prin crearea condiiilor &n care subiectul autor al (or!ei de ilicit s$i
36
A. Ior@ov$n B .4. 72:., vol. II" pp. 340$342.
46
contientizeze (apta" s o re%rete i" &n (inal" s nu o !ai repete. + se aAun% ast(el 13 -.;9 6; .
7.1-;/1;90 -21 4;9:0; ;3:.92:<A22, 72 F2 6; . ;:2:3-210 -0 ;3:.7.1-;/1;90, 7;90, -0 /36:0 .92, 0>:0 /;2
0E27201:< -07I: 70; 7;90 49.=210 -0 6; ;3:.92:;:0.
$ constat! c aceste dou obiective atra% dup ele pe cel de$al treilea" cunoscut &n orice (or! de
rspundere" i anu!e preenirea% 9;A2310; 3102 >;17A2312 10E221- -.;9 >< 40-04>0;>7< . E;4:< -0H;
7./2><, 72 F2 >< 062/210 4.>25262:;:0; -0 ; >0 /;2 9040:; B1 =22:.9. P921 E;4:; 7./2><, 9<36 >-; 49.-3>,
7.1>0721A060 >;60 >31: C903 >;3 310.92 2/4.>2526 -0 B16<:39;:, 700; 70 BF2 9060=< B1>< >0/12E27;A2;
-0.>052:< 0>:0 062/21;90; 4.>25262:<A22 -0 ; >0 /;2 9040:; B1 =22:.9, -072 490=01290; 7./2:0922 -0 E;4:0
;1:2>.72;60 =22:.;90.
26 Constrn&erea &i propune ur!toarele scopuri:
$ dac ea intervine B1 ;5>01A; 7./2:0922 3102 E.9/0 -0 26272:, &i propune !eninerea% nea-e#tat, a
ordinii de drept(
$ dac intervine &n condiiile B1 7;90 -0H; >-; ><=I9F2: . E;4:< ;1:2>.72;6<, &n !od (iresc &i propune
i restabilirea ordinii de drept care a (ost &nclcat ca ur!are a (aptei ilicite respective.
$ &n a!bele variante" 9.636 490=01:2= ;6 .927<902 /<>392 -0 7.1>:9I1C090 0>:0 >35B1A060>, 0>:0
21763> &n ele.
7? D21 4317:36 -0 =0-090 ;6 /.-3632 -0 ;7A2310, .9270 E.9/< -0 9<>431-090 >0 .5207:2=0;@< 4921
21:09/0-236 3102 ;7A2312 -0 7.1>:9I1C090,
37
907249.7; 10E221- ;-0=<9;:<. 'dic" nu orice (or! de
constr#n%ere intervine pentru a concretiza o (or! de rspundere" nu obiectiveaz deci o (or! de
rspundere" constr#n%erea put#nd interveni" cu! a! !ai !enionat" i &n absena unei (apte antisociale" ea
av#nd ca scop" &n acest condiii" >< 13 >0 ;H31C< 6; 9<>431-090, adic s nu se aAun% la sv#rirea unei
(or!e de ilicit.
C alt noiune de baz &n teoria %eneral a rspunderii" inclusiv &n cea speci(ic dreptului
ad!inistrativ" este cea de e.e#utare silit.
E.e#utarea silit intervine &n ur!toarele situaii,
a6 atunci c#nd subiectul de drept >0 B/4.:92=0F:0, 13 0D073:< -0 531<=.20 obli%aiile care &i
incu!b dintr$o nor! cu caracter i!perativ. 9a poate interveni at#t atunci c#nd subiectul de drept ;
7./2> . E;4:< ;1:2>.72;6< 401:93 7;90 0>:0 9<>431@<:.9, B/460:21-3->0 ;>:E06 73 9<>431-090;, c#t i atunci
7I1- >35207:36 -0 -904: 13 ; 7./2> . ;>0/010; E;4:<, E221- E.9A;: >< 13 . 7./2:< 4921 062/21;90;
7.1-2A226.9 7;90 ;9 E;=.92@; 92>736 7./2:0922 02.
9*e!plu, internarea (orat &ntr$un spital specializat a bolnavilor psi>ic.
Cbli%aia a crei nerespectare atra%e dup sine intervenia !surii de e*ecutare silit poate s
rezulte din,
$ le%e sau Crdonan de Euvern-
3;
A. Ior@ov$nBT9;:;:, .4. 72:., ed. 4" p. 341.
4;
$ acte cu caracter nor!ativ subsecvente acestora-
$ acte ad!inistrative cu caracter individual-
$ sanciuni ad!inistrative" contravenionale sau sanciuni de drept ad!inistrativ
30
.
b6 c#nd subiectele de drept nu pun &n e*ecutare anu!ite decizii luate de autoriti publice din s(era
celor trei clasice puteri sau din a(ara acestor 5e*e!plu instanele Audectoreti" 3inisterul Public" 'vocatul
Poporului" Curtea Constituional" Curtea de Conturi6.
9le!entul de(initoriu al e*ecutrii silite
39
este intervenia (orat" )$nu )i&i"$ri" &n scopul
declarat de a &n(r#n%e rezistena subiectelor de drept i deter!inarea acestor subiecte de a avea a atitudine
con(or! cu nor!ele de drept.
8( De-iniia i trsturile #onstrn&erii ad!inistratie
Constr#n%erea ad!inistrativ poate (i de(init ca reprezent#nd "o"$&i"$"e$ )+uri&or di+>u+e de
or@$ne&e $d)ini+"r$(iei >u?&i%e. 'n "e)eiu& &e@ii #i %u fo&o+ire$ >u"erii >u?&i%e. 'n +%o>u& de $ >reveni
+v*r#ire$ de f$>"e $n"i+o%i$&e. de $ +$n%(ion$ %o)i"ere$ unor $+e)ene$ f$>"e. de $ $>r$ dre>"uri&e
#i &i?er"(i&e %e"(eni&or. de $ eCe%u"$ o?&i@$(ii&or $%e+"or$ +$u de $ >une 'n eCe%u"$re o?&i@$(ii
di+>u+e de $u"ori"(i >u?&i%e din +fer$ %e&or "rei %&$+i%e >u"eri +$u din $f$r$ $%e+"ei +fere.
2in de(iniie" rezult ur!toarele "r+"uri ale constr#n%erii ad!inistrative,
16 reprezint 31 ;1>;/563 -0 /<>392 care se poate concretiza &n oricare din (or!ele de activitate
speci(ice ad!inistraiei publice" &n ansa!blul su, ;7:0 H392-270, .409;A2312 ;-/212>:9;:2=0, E;4:0
/;:092;60.
26 caracterul 60C;6 al acestor !suri" le%ea (iind cea care con(er le%iti!itate unei !suri de acest
%en-
36 se bazeaz pe 43:090; 435627<, ea put#nd interveni inclusiv pentru a &nvin%e voina potrivnic a
unui subiect de drept deter!inat-
46 >7.436 unei !suri de constr#n%ere ad!inistrativ poate s constea" dup caz" &n,
a6 490=01290; ><=I9F2922 unei (apte antisociale-
b6 >;17A2.1;90;, &n cazul &n care ea s$a sv#rit-
c6 ;4<9;90; -904:3926.9 F2 62509:<A26.9 70:<A0126.9-
d6 ;>2C39;90; e*ecutrii obli%aiilor lor-
e6 431090; B1 0D073:;90 a unor decizii e!ise de di(erite autoriti publice" care realizeaz prero%ativele
celor trei clasice puteri &n stat sau alte autoriti publice dec#t cele precizate !ai sus 5instane
Audectoreti" 3inisterul Public" 'vocatul Poporului etc.6.
30
Cali(icarea unor sanciuni ca (iind >;17A2312 -0 -904: ;-/212>:9;:2=a (ost (unda!entat" &n aceast ra!ur de drept"
prin raportare la distincia e*istent &n penal &ntre >;17A231260 401;60 F2 >;17A231260 -0 -904: 401;6. +anciunile de drept
ad!inistrativ reprezint acele !suri pe care le ia ad!inistraia" de re%ul pentru a preveni sv#rirea co!iterii unor (apte
antisociale sau a asi%ura securitatea unor persoane" bunuri sau acte Auridice.
39
A. Ior@ov$n B .4. 72:., vol. II" ed. 4" pp. 34..
40
C( Clasi-i#area !surilor de #onstrn&ere
4=
1. Principalul criteriu de clasi(icare a !surilor de constr#n%ere ad!inistrativ &l reprezint +%o>u&
pe care i$l propun" put#nd (i vorba despre,
a6 )+uri fr %$r$%"er +$n%(ion$"or" denu!ite i )+uri de >o&i(ie $d)ini+"r$"iv sau
sanciuni de drept ad!inistrativ" care intervin pentru a pre&nt#!pina co!iterea unor (apte antisociale"
put#nd viza" &n e%al !sur" persoane" bunuri" alte valori" acte Auridice 5trata!ent obli%atoriu" !suri de
dezinto*icare a unor persoane care au o anu!it dependen" instituirea carantinei etc.6-
b6 )+uri %u %$r$%"er +$n%(ion$"or" a cror intervenie este le%iti!at de co!iterea unei (apte
antisociale i care pot &!brca (or!e diverse, a!enzi" anulri totale sau suspendri de di(erite acte
Auridice" &nc>isoarea contravenional etc.-
c6 )+uri de eCe%u"$re +i&i"" care intervin atunci c#nd cele din pri!ele dou cate%orii nu sunt duse la
&ndeplinire de bunvoie 5e*e!plu reinerea unei persoane care a co!is o contravenie &n &!preAurri care
Austi(ic o ase!enea !sur6.
2. Cel de$a doilea criteriu vizeaz o?ie%"u& )+urii" put#nd (i vorba despre !suri de
constr#n%ere,
a6cu privire la >er+o$ne-
b6cu privire la ?unuri-
c6cu privire la $%"e Auridi%e +$u o>er$(iuni $d)ini+"r$"iveH
d6cu privire la >ro"e%(i$ )ediu&ui 'n%onAur"orH
e6cu %$r$%"er )iC". care pot privi !ai !ulte din cate%oriile precizate !ai sus.
3. 2in punctul de vedere al or@$nu&ui %$re &e di+>une" pute! &nt#lni,
a6 !suri dispuse e*clusiv de or%ane ale ad!inistraiei publice-
b6 !suri dispuse de or%ane ale ad!inistraiei publice &!preun cu alte or%ane de stat" cu structuri
nestatale sau cu spriAinul cetenilor.
4. 8n ulti! criteriu pe care &l reine! este cel al re@i)u&ui Auridi% $>&i%$?i&" put#nd (i vorba
despre,
a6 !suri care se des(oar &ntr$un re@i) Auridi% $d)ini+"r$"iv eC%&u+iv.
b6 !suri care se des(oar &ntr$un re%i! Auridic !i*t" &n care nor!ele de drept ad!inistrativ se
&!bin cu nor!e aparin#nd altor ra!uri de drept.
D( Subie#tul a#ti i subie#tul pasi al -aptei i respe#ti al rspunderii
:eoria %eneral a dreptului a (unda!entat distincia dintre >35207:36 ;7:2= F2 >35207:36 4;>2= ;6
E;4:02, F2 90>407:2=, ;6 9<>431-0922.
40
A. Ior@ov$nBT9;:;:, .4. 72:, vol. II" ed. 4" pp. 3.0$3.4.
49
'st(el" >35207:36 ;7:2= ;6 E;4:02 este autorul acesteia" persoana (izic sau Auridic a crei (apt are
statut de (apt ilicit" deci (ptuitorul. 'cesta devine" &n procesul de tra%ere la rspundere Auridic" >35207:
4;>2= ;6 9<>431-0922.
S35207:36 ;7:2= ;6 9<>431-0922 este autoritatea public (a de care se rs(r#n% consecinele (aptei i
&n a crei co!peten intr tra%erea la rspundere a (ptuitorului i care"deci" aplic sanciunea. 9l
reprezint" &n raport cu (apta" subiect pasiv al acesteia.
E( ;or!e de rspundere spe#i-i#e dreptului ad!inistrati
Crice rspundere Auridic intervine" aa cu! a! !ai precizat" $"un%i %*nd +B$ %o)i+ o $nu)i"
for) de i&i%i". adic $"un%i %*nd $ fo+" +v*r#i" o f$>" %$re 'n%$&% o re@u& de dre>".
Kiind vorba despre ra!ura dreptului ad!inistrativ" aceast (apt poart denu!irea %eneric de
Iili#it ad!inistrati'(
n (uncie de (apta co!is i de consecinele sale" identi(ic! "rei )$ri for)e de r+>undere
+>e%ifi%e dre>"u&ui $d)ini+"r$"iv
41
.
a6 +v#rirea 26272:3632 ;-/212>:9;:2= 49.4923-@2>, care poart denu!irea de ;5;:090 -2>724621;9<,
deter!in intervenia pri!ei (or!e de rspundere din dreptul ad!inistrativ" i anu!e r+>undere$
di+%i>&in$r.
b6 Cea de$a doua (or! de ilicit ad!inistrativ poart denu!irea de 7.1:9;=01A20 i deter!in
intervenia celei de$a doua (or!e de rspundere speci(ice dreptului ad!inistrativ i anu!e r+>undere$
%on"r$ven(ion$&.
c6 8lti!a (or! de ilicit este 26272:36 7;3@;:.9 -0 490H3-2722 /;:092;60 >;3 /.9;60 a crui sv#rire
atra%e i ulti!a (or! de rspundere aparin#nd ra!urii dreptului ad!inistrativ i anu!e r+>undere$
$d)ini+"r$"iv >$"ri)oni$&.
:-
+pune! 490H3-2722 /;:092;60 i !orale deoarece Be%ea contenciosului ad!inistrativ nr. ..4?2004
prevede pentru pri!a dat &n le%islaia ro!#neasc posibilitatea ca aciunea recla!antului s poat viza" &n
e%al !sur" at#t solicitarea unor desp%ubiri pentru preAudiciile !ateriale su(erite" c#t i asupra reparrii
preAudiciilor de ordin !oral su(erite de recla!ant
43
.
;( Rspunderea ad!inistrati dis#iplinar
4spunderea ad!inistrativ disciplinar reprezint pri!a (or! de rspundere speci(ic dreptului
ad!inistrativ" ea intervenind pentru sv#rirea ilicitului ad!inistrativ propriu$zis" sub (or!a abaterii
41
Preciz! c nu toi autorii conte!porani recunosc cele trei (or!e de rspundere" a cror e*isten" &n doctrina
actual" a (ost (unda!entat de pro(esorul Ior%ovan" i la a crui concepie ne ralie!. 'st(el pro(esoara Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u.
analizeaz doar dou (or!e de rspundere" 9<>431-090; 7.1:9;=01A2.1;6< F2 70; 4;:92/.12;6< ; ;3:.92:<A26.9 ;-/212>:9;A202
4356270, pentru a recunoate" &n cadrul rspunderii (uncionarilor publici" e*istena i a unei 9<>431-092 -2>724621;90 speci(ice
acestora.5.4. 72:." pp. .03$.446.
42
D$n$ A>o+"o&BTof$nBD904: ;-/212>:9;:2=, .4. 72:, vol. II" pp. 1;.$1;;.
43
'rt.10 alin.536 prevede, 71 7;@36 >.63A2.1<922 7090922, 21>:;1A; =; K.:<9B F2 ;>349; -0>4<C352926.9 401:93 -;3106.9
/;:092;60 F2 /.9;60 7;3@;:0, -;7< 9076;/;1:36 ; 7093: ;70:> 637938.
.0
disciplinare.
3ult vre!e acest %en de rspundere a (ost identi(icat cu cea speci(ic dreptului !uncii" deoarece
se asi!ila statutul oricrei persoane care des(ura o activitate social" o !unc" celui al salariatului
44
"
ceea ce deter!ina cali(icarea respectivei (apte ca o abatere disciplinar" care atra%e dup sine rspunderea
disciplinar a salariatului.
2( =und$)en"e %on+"i"u(ion$&e $%"u$&e >rivind r+>undere$ $d)ini+"r$"iv di+%i>&in$r
'ctuala Constituie a 4o!#niei conine unele dispoziii" care pot (i cali(icate c reprezint veritabile
:0/02392 7.1>:2:3A2.1;60 ale acestei (or!e de rspundere.
'! porni discuia de la art.;2 alin.536 lit./A@care introduce >:;:3:36 E317A2.1;93632 435627 4921:90
-./012260 7;90 39/0;@< ; E;70 .5207:36 -0 90C60/01:;90 ;6 3102 60C2 .9C;1270.
'ceast le%e a (ost adoptat la (inele anului 1999" prin an%aAarea rspunderii Euvernului asupra unui
proiect de le%e" (iind vorba despre Be%ea nr. 100?1999 privind +tatutul (uncionarilor publici"
4.
care a su(erit
ulterior !ai !ulte !odi(icri
46
.
Capitolul 1III al acestei le%i" intitulat />;17A2312 -2>724621;90 F2 9<>431-090; E317A2.1;926.9
43562728, consacr instituia rspunderii ad!inistrativ disciplinare &n privina (uncionarilor publici. 'cest
tip de rspundere este declanat prin 'n%&%$re$ %u vinov(ie de ctre (uncionarii publici a &ndatoririlor
de serviciu" deci prin sv#rirea unor abateri disciplinare" ast(el,
4;
a6 &nt#rzierea siste!atic &n e(ectuarea lucrrilor-
b6 ne%liAen repetat &n rezolvarea lucrrilor-
c6 absene ne!otivate de la serviciu-
d6 nerespectarea &n !od repetat a pro%ra!ului de lucru-
e6 interveniile sau struinele pentru soluionarea unor cereri &n a(ara cadrului le%al-
(6 nerespectarea secretului pro(esional sau a con(idenialitii lucrrilor care au acest caracter-
%6 !ani(estri care aduc atin%ere presti%iului autoritii sau instituiei publice &n care &i des(oar
activitatea-
>6 des(urarea &n ti!pul pro%ra!ului de lucru a unor activiti cu caracter politic-
i6 re(uzul de a &ndeplini atribuiile de serviciu-
44
9ste vorba despre teza unicitii izvorului Auridic de !unc" pro!ovat de autorii de drept al !uncii" potrivit creia
orice persoan care des(ura o anu!it activitate" o /!unc/ &n accepiunea lato sensu" avea statut de salariat" (unda!entat pe
contractul individual de !unc.
4.
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 600 din 0 dece!brie 1999. 'supra constituionalitii le%ii s$a pronunat Curtea
Constituional prin 2ecizia nr. 233?1999 publicat &n 3onitorul C(icial nr. 630 din 20 dece!brie 1999" prin care a constatat c sesizarea
de neconstituionalitate este inad!isibil.
46
' se vedea C.8.E. nr. 02?2000" publicat &n 3onitorul C(icial nr. 293?20 iunie 2000 i C.8.E. nr. 204?2000"
publicat &n 3onitorul C(icial nr. 696?2; dece!brie 2000 i aprobat prin Be%ea nr. 661?2001 publicat &n 3onitorul C(icial nr.
;64?30 noie!brie 2001. ns !odi(icarea ei de substan s$a realizat prin Be%ea nr. 161?2003 privind unele !suri pentru
asi%urarea transparenei &n e*ercitarea de!nitilor publice" a (unciilor publice i &n !ediul de a(aceri" prevenirea i sancionarea
corupiei D publicat &n 3onitorul C(icial nr. 2;9?21.04.2003. Be%ea a (ost republicat &n 3onitorul C(icial nr. 2.1?22.03.2004.
4;
+(era abaterilor disicplinare este identi(icat prin articolul 6. alin. 526 din Be%ea nr. 100?1999" ast(el cu! a (ost te*tul
!odi(icat prin Be%ea nr. 2.1?2006.
.1
A6 &nclcarea prevederilor le%ale re(eritoare la &ndatoriri" inco!patibiliti" con(licte de interese i
interdicii stabilite prin le%e pentru (uncionarii publici-
=6 alte (apte prevzute ca abateri disciplinare &n actele nor!ative din do!eniul (unciei publice i
al (uncionarilor publici.
Cbserv! c ave! de$a (ace cu o for) $ r+>underii +u?ie%"ive. ?$!$"e >e idee$ de %u&>. de
vinov(ie 'n +v*r#ire$ $?$"erii di+%i>&in$re $ fun%(ion$ru&ui >u?&i%.
)u este deci vorba despre o rspundere obiectiv" iar (uncionarul i!plicat va putea dovedi
ele!entele care &nltur vinovia sa" (iind e*onerat de rspundere.
S$n%(iuni&e di+%i>&in$re aplicabile &n aceast !aterie sunt" de ase!enea" prevzute &n le%e
40
. 9ste
vorba despre,
$E )u+"r$re +%ri+H
?E di)inu$re$ dre>"uri&or +$&$ri$&e %u 5NB-; N >e o >erio$d de >*n &$ 8 &uniH
%E +u+>end$re$ dre>"u&ui de $v$n+$re 'n @r$de&e de +$&$ri!$re +$u. du> %$!. de >ro)ov$re
'n fun%(i$ >u?&i% >e o >erio$d de &$ 2 &$ 8 $ni.H
dE "re%ere$ 'n"rBo fun%(ie inferio$r >e o >erio$d de >*n &$ 2 $n. %u di)inu$re$
%ore+>un!"o$re $ +$&$riu&ui.
eE de+"i"uire$ din fun%(i$ >u?&i%.
Be%ea i!pune o individu$&i!$re $ +$n%(iunii di+%i>&in$re aplicabile &n (uncie de anu!ite
criterii" cu! ar (i, cauzele i %ravitatea abaterii disciplinare" &!preAurrile &n care a (ost sv#rit" %radul de
vinovie" consecinele abaterii" co!portarea %eneral la serviciu" e*istena &n antecedente a unor sanciuni
disciplinare care nu au (ost radiate. 2e ase!enea" este prevzut o >ro%edur >re$&$?i& o?&i@$"orie %e
"re?uie efe%"u$" 'n$in"e de $ i +e $>&i%$ unui fun%(ion$r >u?&i% o +$n%(iune di+%i>&in$r. >ro%edur
%e %on+" 'n %er%e"$re$ >re$&$?i& $ f$>"ei i)>u"$?i&e #i 'n $udiere$ %e&ui i)>&i%$".
3ustrarea scris poate s (ie aplicat &n !od direct de ctre conductorul instituiei publice &n care
lucreaz (uncionarul public vinovat" &n sc>i!b pentru aplicarea celorlalte sanciuni de ctre conductor
este obli%atorie propunerea venit din partea %o)i+iei de di+%i>&in. care (uncioneaz &n cadrul oricrei
autoriti sau instituii publice.
+e prevede &n !od e*pres co!petena instanelor de contencios ad!inistrativ de a soluiona pl#n%erile
(uncionarilor publici ne!ulu!ii de sanciunea aplicat" care pot cere" dup caz" anularea sau !odi(icarea
ordinului sau dispoziiei de sancionare.
Be%ea consacr i un alt principiu al rspunderii ad!inistrativ disciplinare a (uncionarului
public
49
" cel al r$dierii de dre>" a sanciunilor disciplinare.
40
' se vedea art.6. alin.536 din Be%ea nr. 100?1999.
49
Pentru o prezentare e*tins a acestui re%i! Auridic" a se vedea Ver@ini$ Vedin$# J ML0C0; 19. 1##'1999 492=21-
S:;:3:36 E317A2.1;926.9 43562728 O 7./01:;:< O 9ditura Bu!ina Be*" ediia a III$a revizuit i adu%it" <ucureti" 2004" pp. 219$
264.
.2
C alt dispoziie constituional o reprezint art. 9. intitulat ,>3>401-;90; -21 E317A208 a
Preedintelui 4o!#niei" care" dup cu! a (ost cali(icat de doctrin" reprezint 9<>431-090; ;-/212>:9;:2=
-2>724621;9< ; F0E3632 -0 >:;:
5(
.
Printr$un alt te*t constituional" i anu!e art.109 alin.526" se instituie o (or! de rspundere
ad!inistrativ disciplinar aplicabil !initrilor" este vorba despre >3>401-;90; acestora din (uncie" care
este lsat la latitudinea e(ului de stat" atunci c#nd s$a cerut ur!rirea penal a !initrilor sau care poate
interveni -0 -904:, atunci c#nd !inistrul &n cauz a (ost tri!is &n Audecat.
-( Defini(i$ r+>underii $d)ini+"r$"iv di+%i>&in$re
4spunderea ad!inistrativ disciplinar ne apare ca (iind ;70; >2:3;A20 H392-27< 4921 7;90 >0
7.1790:2@0;@< 9;4.9:36 >;17A2.1;:.9 E<9< 7;9;7:09 7.1:9;=01A2.1;6, >:;5262: B1:90 >35207:36 ;7:2= ;6 E;4:02
J;3:.936 ;5;:0922 ;-/212>:9;:2= -2>724621;90? F2 >35207:36 ;7:2= ;6 9<>431-0922 J;3:.92:;:0; 7;90 ;4627<
>;17A2310;?.
2in aceast de(iniie rezult ur!toarele trsturi ale rspunderii ad!inistrativ disciplinare,
a6 4eprezint . situaie 0uridi#% adic un co!ple* de drepturi i obli%aii corelative.
b6 'ceast situaie Auridic reprezint #oninutul unui raport 0uridi# san#ionator -r #ara#ter
#ontraenional( 'baterea ad!inistrativ" din punctul de vedere al %radului de pericol social se situeaz
sub contravenie" care" la r#ndul ei" are un pericol social !ai redus dec#t in(raciunea.
c6 Pr(i&e r+>underii $d)ini+"r$"iv di+%i>&in$re sunt" ca la orice tip de rspundere" subie#tul
a#ti i pasi al acesteia" (iind vorba despre,
)( Subie#tul a#ti al rspunderii ad!inistrati dis#iplinare este autoritatea public &n a crei
co!peten cade sancionarea ilicitului ad!inistrativ sv#rit de (ptuitor" put#nd (i vorba despre,
$ un or@$n $d)ini+"r$"iv 5-0 90C36<?G
$ un $&" or@$n >u?&i% J4921 0D704A20?. 9*e!plu" potrivit art.13 alin.546 din Be%ea nr. ..4;2004 a
contenciosului ad!inistrativ" in+"$n($ Aude%"ore$+% de %on"en%io+ $d)ini+"r$"iv este co!petent s
sancioneze conductorul autoritii publice care nu tri!ite la ti!p actele pe care ea le$a solicitat" cu o
a!end Audiciar de 10L din salariul !ini! brut pe econo!ie pentru (iecare zi &nt#rziere neAusti(icat.
'ceeai co!peten este recunoscut" prin Be%ea nr. 4;?1992 cu !odi(icrile ulterioare" i ,ur(ii
,on+"i"u(ion$&e &n a sanciona pe conductorul autoritii publice care nu tri!ite la ti!p actele dispuse de ea.
$ un fun%(ion$r >u?&i%. situaie de ase!enea cu caracter de e*cepie.
3( Subie#t pasi al rspunderii este autorul (aptei ilicite" al abaterii ad!inistrativ disciplinare"
put#nd (i vorba despre un subiect colectiv sau unul individual de drept" dup cu! ur!eaz,
B un or@$n de +"$". neav#nd relevan" la aceast (or! de rspundere" spre deosebire de
rspunderea contravenional" 7;62:;:0; -0 409>.;1< H392-27<, -072 409>.1;62:;:0; H392-27<, 72 -.;9
409>.1;62:;:0; -0 -904: 435627 J7;62:;:0; -0 409>.;1< /.9;6< -0 -904: 435627?.
.0
A. Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol. I" ed. 4" pp.330$33..
.3
$ o +"ru%"ur ne+"$"$&H
$ o >er+o$n fi!i%. E317A2.1;9 >;3 10E317A2.1;9 435627.
d6 'lt trstur vizeaz #ara#terul -aptei srite. te!eiul obie#ti al rspunderii% rspunderea
ad!inistrativ disciplinar intervenind pentru co!iterea 3102 ;5;:092 ;-/212>:9;:2= -2>724621;90.
+peci(ic acestei abateri ad!inistrativ disciplinare este c (apta poate reprezenta,
$ de re&ul% B17<67;90; 3102 1.9/0 -0 -904: ;-/212>:9;:2= 5e*e!plu suspendarea per!isului de
conductor auto pentru &nclcarea re%ulilor de circulaie6-
, prin e.#epie. poate interveni i pentru &nclcarea 3102 1.9/0 -0 -904: 401;6, atunci c#nd (apta
co!is nu prezint %radul de pericol social al unei in(raciuni" nu &ntrunete deci ele!entele constitutive
ale in(raciunii. 9*e!plu" (apta de ne%liAen &n serviciu" poate reprezenta" &n condiiile Codului penal" .
21E9;7A2310, sau poate reprezenta o abatere ad!inistrativ disciplinar" ceea ce atra%e incidena art.10
1
alin.
516 din Codul penal. n !sura &n care se dovedete c (apta co!is de un (uncionar public nu are caracter
penal 5lipsete ele!entul subiectiv" circu!stanele &n care s$a produs etc6" nu poate interveni rspunderea
penal" dar nici n$ar (i de conceput ca (uncionarul public respectiv s nu (ie supus nici unei sanciuni. 2e
aici" necesitatea le%iti! de a (i instituit le%al o cale de sancionare" (iind vorba despre rspunderea
ad!inistrativ disciplinar" concretizat &ntr$o a!end disciplinar aplicat (uncionarului vinovat.
e6 'ceast for) de r+>undere e+"e %ondi(ion$" de vinov(ie. de e*istena te!eiului
subiectiv" de unde rezult c rspunderea ad!inistrativ disciplinar este o rspundere subie#ti% bazat
pe #ulp(
'bsena vinoviei atra%e i!posibilitatea intereniei rspunderii ad!inistrati dis#iplinare(
(6 n s(#rit" o ulti! trstur a acestei rspunderi vizeaz #ara#terul san#iunilor sale. +peci(ic
rspunderii ad!inistrativ disciplinare este (aptul c san#iunile sale nu sunt priatie de libertate(
Preciz! ca &n prezent i sanciunile speci(ice rspunderii contravenionale au acelai caracter.
,. S$n%(iuni&e $d)ini+"r$"iv di+%i>&in$re
2ac rspunderea contravenional se (unda!enteaz pe o le%e$cadru
.1
" &n ceea ce privete
rspunderea ad!inistrativ disciplinar" aceasta nu bene(iciaz de e*istena unei re%le!entri cu valoare de
le%e$cadru.
n ceea ce$i privete pe (uncionarii publici i re%i!ul rspunderii disciplinare aplicabile acestora"
e*ist o re%le!entare$cadru" respectiv Be%ea nr. 100?1999 privind +tatutul (uncionarilor publici" cu
!odi(icrile i co!pletrile ulterioare. 9*ist de ase!enea re%le!entri adoptate pentru di(erite cate%orii de
(uncionari publici" statute speciale" cu! ar (i cel al poliistului" al (uncionarului public parla!entar" al corpului
diplo!atic i consular" al personalului va!al" toate acestea prevz#nd i sanciuni speci(ice cate%oriilor de
(uncionari publici pe care le re%le!enteaz.
.1
n prezent C. E. nr. 2?2001 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor" publicat &n 3onitorul C(icial
nr.410?2..0;.2001" aprobat cu !odi(icri prin Be%ea nr.100?11.04.2002" publicat &n 3onitorul C(icial nr. 260?22.04.2002.
.4
2iversitatea de acte nor!ative care consacr sanciuni ad!inistrativ disciplinare (ace ca aceste
sanciuni s aib denu!iri e*tre! de di(erite sau" di!potriv" identice cu sanciunile speci(ice altor ra!uri
de drept sau altor (or!e de rspundere speci(ice dreptului ad!inistrativ. 9*e!plu, sanciunea
ad!inistrativ disciplinar a ;/01@22 sau a ;=09:2>/01:3632, care se re%sete i la rspunderea penal" i la
cea contravenional etc. Be%ea nr. 96?2006 privind +tatutul deputailor i al senatorilor
.2
consacr" &n
articolul .3" sinta%!a de +$n%(iuni di+%i>&in$re >$r&$)en"$re i deter!in s(era acestor sanciuni" care
include, ;:01A2.1;90;, 7K0/;90; 6; .9-210, 90:9;C090; 73=I1:3632, B1-04<9:;90; -21 >;6< 40 -39;:;
F0-21A02, ;=09:2>/01:36 21:09@27090; -0 ; ;49:2724; 6; 6379<9260 C;/0920 -21 7;90 E;70 4;9:0, 40 . 4092.;-<
-0 706 /36: 3( -0 @260 7;601-;92>:270.
2in punct de vedere procedural" ca principiu" cu! sanciunile ad!inistrativ disciplinare se
concretizeaz &n e!iterea unui act ad!inistrativ" rezult c 49.70-39; -0 ;-.4:;90 ; ;7:3632 >;17A2.1;:.9
0>:0 49.70-39; -0 0/2:090 ; ;7:3632 ;-/212>:9;:2= 4921 21:09/0-236 7<932; >0 -2>4310.
.2
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 300 din 3 1. 2006.
..
TESTE DE AUTOEVALUARE
2. R+>undere$ di+%i>&in$r >o$"e in"erveniD
a6 nu!ai pentru &nclcarea nor!elor de drept ad!inistrativ-
b6 pentru &nclcarea at#t a nor!elor de drept ad!inistrativ" c#t i de drept penal.
c6 nu!ai pentru &nclcarea nor!elor de drept penal-
-E Su?ie%"u& $%"iv $& r+>underii di+%i>&in$re >o" fiD
a6 nu!ai un or%an ad!inistrativ-
b6at#t un or%an ad!inistrativ" c#t i alt or%an public precu! i un (uncionar public-
c6nu!ai un (uncionar public.
8E Su?ie%"u& >$+iv $& r+>underii di+%i>&in$re >o$"e fiD
a6 nu!ai un or%an de stat-
b6 at#t un or%an de stat c#t i o structur nestatal sau o persoan (izic.
c6o structur nestatl i o persoan (izic-
:E R+>undere$ di+%i>&in$r e+"eD
a6 o rspundere subiectiv-
b6 o rspundere obiectiv.
5E R+>undere$ +>e%ifi% dre>"u&ui $d)ini+"r$"iv >o$"e fiD
a6 o rspundere ad!inistrativ disciplinar" o rspundere contravenional i o rspundere
patri!onial-
b6 o rspundere ad!inistrativ i una civil-
c6 o rspundere disciplinar i una patri!onial-
9E ,$re din ur)"o$re&e defini(ii $&e %on+"r*n@erii $d)ini+"r$"ive e+"e %ore%"D
a6 Constr#n%erea reprezint "o"$&i"$"e$ )+uri&or di+>u+e de or@$ne&e $d)ini+"r$(iei >u?&i%e.
'n "e)eiu& &e@ii #i %u fo&o+ire$ >u"erii >u?&i%e. 'n +%o>u& de $ >reveni +v*r#ire$ de f$>"e $n"i+o%i$&e.
de $ +$n%(ion$ %o)i"ere$ unor $+e)ene$ f$>"e. de $ $>r$ dre>"uri&e #i &i?er"(i&e %e"(eni&or. de $
eCe%u"$ o?&i@$(ii&or $%e+"or$ +$u de $ >une 'n eCe%u"$re o?&i@$(ii di+>u+e de $u"ori"(i >u?&i%e din
+fer$ %e&or "rei %&$+i%e >u"eri +$u din $f$r$ $%e+"ei +fere.
b6 Constr#n%erea ad!inistrativ reprezint "o"$&i"$"e$ )+uri&or di+>u+e de or@$ne&e
$d)ini+"r$(iei >u?&i%e. 'n +%o>u& de $ >reveni +v*r#ire$ de f$>"e $n"i+o%i$&e. de $ +$n%(ion$
%o)i"ere$ unor $+e)ene$ f$>"e. de $ $>r$ dre>"uri&e #i &i?er"(i&e %e"(eni&or. de $ eCe%u"$
o?&i@$(ii&or $%e+"or$ +$u de $ >une 'n eCe%u"$re o?&i@$(ii di+>u+e de $u"ori"(i >u?&i%e din +fer$ %e&or
"rei %&$+i%e >u"eri +$u din $f$r$ $%e+"ei +fere.
c6 Constr#n%erea ad!inistrativ reprezint "o"$&i"$"e$ )+uri&or di+>u+e de or@$ne&e
$d)ini+"r$(iei >u?&i%e. 'n "e)eiu& &e@ii #i %u fo&o+ire$ >u"erii >u?&i%e. 'n +%o>u& de $ >reveni
+v*r#ire$ de f$>"e $n"i+o%i$&e. de $ +$n%(ion$ %o)i"ere$ unor $+e)ene$ f$>"e. de $ $>r$ dre>"uri&e
#i &i?er"(i&e %e"(eni&or.
7. ,$re din ur)"o$re&e +$n%(iuni +e >o" $>&i%$ de>u"$(i&or #i +en$"ori&orD
a6 atenionarea" c>e!area la ordine" retra%erea cuv#ntului" &ndeprtarea din sal pe durata edinei"
avertis!entul" interzicerea de a aprticipa la lucrrile Ca!erie din care (ace parte" pe o perioad de cel !ult
30 de zile calendaristice.
b6 a!enda i obli%area la prestarea unei !unci &n (olosul co!unitii-
c6 avertis!entul i a!enda.
.6
<. ,$re din ur)"o$re&e for)e de r+>undere +>e%ifi%e dre>"u&ui $d)ini+"r$"iv ?enefi%i$!
de o re@&e)en"$re %$druD
a6 rspunderea ad!inistrativ disciplinar-
b6 rspunderea contravenional-
c6 rspunderea patri!nonial.
3E Su+>end$re$ din fun%(ie e+"e o +$n%(iune di+%i>&in$r >e %$re ,on+"i"u(i$ o >revede
>en"ruD
a6 preedintele 4o!#niei i !initri-
b6 (uncionarii publici-
c6 personalul contractual-
.;
RSPUNDEREA AD/INISTRATIV ,ONTRAVENIONAL
I. 0A4ELE ,ONSTITUIONALE ALE RSPUNDERII
AD/INISTRATIV ,ONTRAVENIONALE
2up cu! arta! &n seciunea anterioar" Constituia noastr consacr" e*pres sau i!plicit"
principii aplicabile rspunderii ad!inistrative" &n ansa!blul su sau speci(ice (iecreia dintre cele trei
(or!e de rspundere din dreptul ad!inistrativ.
C#t privete rspunderea ad!inistrativ$contravenional" pute! avea &n vedere" ca reprezent#nd
E31-;/01:0 7.1>:2:3A2.1;60 0D490>0 ;60 9<>431-0922 7.1:9;=01A2.1;60 !ai !ulte dispoziii
53
. 'st(el $r".::
$&in.F3E consacr un principiu aplicabil unei sanciuni co!une i rspunderii penale i celei
contravenionale i anu!e 60C;62:;:0; 7.1E2>7<922. 'rticolul respectiv prevede c nu!ai B1 7.1-2A2260 60C22
pot s (ie supuse sanciunii con(iscrii bunurile care au (ost destinate" (olosite ori rezultate din in(raciuni
sau 7.1:9;=01A22.
Ar".25 $&in.F-E arat c 60C0; -2>4310 13/;2 401:93 =22:.9, 73 0D704A2; 60C22 401;60 >;3
7.1:9;=01A2.1;60 /;2 E;=.9;5260.
n a(ara acestor dispoziii e*prese" i alte te*te constituionale pot (i avute &n vedere ca
reprezent#nd izvoare i!plicite &n !aterie 5e*e!plu, art.16" art.21" art..3 6.
Constat! ast(el c" dei actuala Constituie a 4o!#niei nu conine o nor! special i e*clusiv
care s re%le!enteze re%i!ul contraveniilor" e*ist dispoziii care prevd instituia" ceea ce deter!in
concluzia c /0; ;90 . 1;:39< 7.1>:2:3A2.1;6<, E221- . E.9/< ; 26272:3632, 7;90 :905320 B1 /.- .562C;:.923 ><
0D2>:0, 7;90 13 4.;:0 E2 -0>E221A;:< 4921 60C0 >;3 ;6: ;7: 21E092.9 C.1>:2:3A202,
5$
.
Ba ori%ine" ilicitul contravenional este de natur penal" el (iind consacrat &nc prin Codul penal
(rancez din 1010.
..
Contravenia a aparinut ast(el iniial s(erei tri>oto!ice a ilicitului penal" alturi de
cri!e i delicte. Instaurarea re%i!urilor totalitare a avut ca e(ect" &n planul nor!ativitii Auridice i &n
!ateria contraveniei" -0@21792/21;90; ;70>:02;, adic scoaterea ei din s(era penalului i introducerea &n
s(era ad!inistrativului.
.3
'supra acestei !aterii" a se vedea ,orne&iu Liviu Po>e+%u J MR0C60/01:;90; 7.1>:2:3A2.1;6< ; 7.1:9;=01A226.98, &n
4evista de 2rept Public nr. 1$2?1996" 9ditura 'tlas :M:" pp. 00$03.
.4
,orne&iu Liviu Po>e+%u J MR0C60/01:;90; 7.1>:2:3A2.1;6< ; 7.1:9;=01A226.98, ;9:. 72:., p. 00.
..
E&en$ /iG$e&$ =odorB Consideraii privind contravenia i re%i!ul sancionator contravenional" rticol aprut &n
lucrarea 4e(or!ele ad!inistrative i Audiciare &n perspectiva inte%rrii europene" +eciunea pentru tiine Auridice i
ad!inistrative" Caietul Gtiini(ic nr. 6?2004" Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" p. 6.3.
.0
Procesul de de!in%ri)in$re $ %on"r$ven(iei
59
s$a realizat prin 2ecretul nr. 104?19.4" pentru ca"
&n anul 1960 s (ie adoptat o le%e$cadru" Be%ea nr. 32 din 1960
.;
care a (ost abro%at prin Crdonanei de
Euvern nr. 2?2001" aprobat cu !odi(icri prin Be%ea nr. 100?2002.
.0
II. ELE/ENTELE ,ONSTITUTIVE ALE ,ONTRAVENIEI
9le!entele constitutive ale (aptei antisociale nu!ite contravenie sunt ur!toarele, obiectul"
latura obiectiv" subiectul i latura subiectiv.
Pentru a (i &n prezena unei contravenii trebuie 7; :.;:0 ;70>:0 060/01:0 >< E20 B1:9312:0
73/36;:2=. Bipsa unuia dintre ele deter!in ine*istena contraveniei i" i!plicit" i!posibilitatea tra%erii la
rspundere a (ptuitorului.
A( 2bie#tul #ontraeniei
Cbiectul contraveniei este reprezentat de valorile sociale aprate de nor!ele de drept. Prin
contravenie se &ncalc 1.9/060 -0 -904: ;-/212>:9;:2=, -;9 4.;:0 21:09=012 F2 401:93 B17<67;90; 1.9/06.9
;4;9A21I1- ;6:.9 9;/392 -0 -904: JE21;172;9, 7./0972;6 0:7?.
:e>nica de re%le!entare are &n vedere" de re%ul" %ruparea contraveniilor &n (uncie de obiectul
lor" care rezult uneori 7K2;9 -21 :2:636 ;7:3632 1.9/;:2= 90>407:2=
59
.
B. Latura obiectiv a contraveniei
Const &n $%(iune$ sau in$%(iune$ (ptuitorului" iar" &n unele situaii" &n (apte %o)i+ivJo)i+ive.
care produc ur!ri periculoase din punct de vedere social sau care a!enin anu!ite valori sociale. 9le
sunt prevzute &n actul nor!ativ de stabilire i sancionare a (aptei cali(icate de or%anul co!petent ca i
contravenie.
A%(iune$ i&i%i" const &n 7./2:090; 3102 E;4:0 40 7;90 1.9/; H392-27< . 21:09@270. In$%(iune$
const &n 10B1-04621290; 3102 E;4:0 6; 7;90 .562C< 1.9/; H392-27<. =$>"e&e %o)i+ivBo)i+ive sunt E;4:0 73
7;9;7:09 /2D:" &n coninutul crora se re%sesc ;:I: ;7A2310;, 7I: F2 21;7A2310;.
C( Subie#tul #ontraeniei
Pot (i subiecte ale rspunderii contravenionale >er+o$n$ fi!i% i >er+o$n$ Auridi%. &n e%al
!sur.
.6
A. Ior@ov$nBT9;:;:, .4. 72:., vol. II" ed. 4" p. 3;9.
.;
Be%ea nr. 32?1960 a (ost publicat &n <uletinul C(icial nr.140?14 noie!brie 1960.
.0
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 260?22 aprilie 2002.
.9
9*e!plu Be%ea nr. 61?1991 pentru sancionarea E;4:06.9 -0 B17<67;90 ; 31.9 1.9/0 -0 7.1=20A3290 >.72;6<, ; .9-2122
F2 6212F:22 4356270, publicat &n 3onitorul C(icial nr. 196 din 2; septe!brie 1991 i republicat &n 3onitorul C(icial nr. 30; din 10
au%ust 2000.
.9
C ase!enea concluzie se desprinde din coninutul art.6 alin.516 care prevede c ;=09:2>/01:36,
;/01-; 7.1:9;=01A2.1;6< F2 .562C;90; 6; 490>:;90; 3102 ;7:2=2:<A2 B1 E.6.>36 7./312:<A22 se pot apli#a
ori#rui #ontraenient% persoan -izi# sau 0uridi#(
C#t privete persoana (izic &n calitate de contravenient" desprinde! din te*tul le%ii ur!toarele
principii,
a6 re&ula este c 4.;:0 E2 7.1:9;=01201: .9270 409>.;1< E2@27<, 70:<A0;1 9./I1, >:9<21 >;3 ;4;:92-G
b6 e.#epia este c nu pot avea calitatea de contravenieni,
1. /21.922 4I1< 6; 1$ ;12 nu rspund contravenional 5art.11 alin. 26-
2. /21.922 B1:90 1$-1# ;12 au capacitate de e*erciiu restr#ns" care se rs(r#n%e i &n do!eniul
rspunderii lor contravenionale" ei rspund contravenional 40 H3/<:;:0, &n sensul c )ini)u& #i
)$Ci)u& $)en!ii +e redu% &$ Au)"$"e din )ini)u& #i )$Ci)u& $)en!ii +"$?i&i"e 'n $%"u& nor)$"iv
>en"ru f$>"$ +v*r#i" 5atunci c#nd contravenienii sunt persoane cu capacitate deplin de e*erciiu6
60
.
3. /262:;922 B1 :09/01 nu rspund contravenional" potrivit art.44 din Crdonana de Euvern nr.
2?2001. Procesul$verbal de constatare se tri!ite co!andantului unitii din care (ace parte contravenientul"
spre a i se aplica" dac procesul$verbal este &nte!eiat" !suri disciplinare.
n a(ara v#rstei" o alt condiie care trebuie &ndeplinit pentru ca o persoan (izic s aib calitatea
de contravenient este 90>4.1>;5262:;:0;.
'ceasta presupune capacitatea persoanei de a &nele%e caracterul periculos al aciunilor sale.
Persoanele crora le lipsesc aceste &nsuiri nu pot (i considerate contravenieni" deoarece (aptele lor nu
o%lindesc o poziie contient" iar sanciunea nu ar (i &n !sur s le coriAeze conduita" s$i realizeze
ast(el nu doar scopul represiv" ci i pe cel preventiv.
9*istena discern!#ntului" a strii de responsabilitate se prezu!" iresponsabilitatea (iind o
e*cepie" care trebuie dovedit i care" ca orice e*cepie" este de strict interpretare.
C ulti! condiie ce trebuie avut &n vedere este libertatea de de#izie i de a#iune(
Potrivit acesteia" o persoan" pentru a avea calitatea de subiect al unei contravenii" trebuie s (i
avut libertatea de a aciona i de a transpune deci &n practic o decizie pe care a luat$o &n !od contient i
liber. n cazul &n care este constr#ns de o (or e*terioar" de natur (izic sau psi>ic" s (ac acest lucru"
ea neput#ndu$se opune" (apta nu va (i caracterizat ca i contravenie. 'rt.11 alin.526 din ordonan
re%le!enteaz constr#n%erea (izic i !oral ca i cauz care &nltur caracterul contravenional al (aptei
i care duce" i!plicit" la e*onerarea de rspundere a persoanelor a(late &ntr$o ase!enea situaie.
Pentru unele contravenii se cere i o calitate special" e*e!plu conductor auto" %estionar etc.
Prin art.10 alin.516 din actul nor!ativ$cadru se prevede c -;7< ;700;F2 409>.;1< ; ><=I9F2: /;2
/36:0 7.1:9;=01A22 >;17A2.1;:0 73 ;/01-<, >;17A2310; >0 ;4627< 401:93 E207;90 7.1:9;=01A20 B1 4;9:0.
60
'rt. 11 alin. 536 din CE nr. 2?2001.
60
'st(el" se re%le!enteaz 4639;62:;:0; -0 7.1:9;=01A22, atunci c#nd . 409>.;1< ; ><=I9F2: /;2 /36:0 E;4:0
-0 ;706;F2 C01, B1 ;706;F2 :2/4, F2 7.1>:;:;:0 -0 ;C01:36 7.1>:;:;:.9 B1 ;706;F2 :2/4.
C contravenie poate (i co!is nu doar de o sin%ur persoan" ci de !ai !ulte persoane" (iind
vorba despre 21>:2:3A2; 4;9:2724;A202, ; 4639;62:<A22 -0 7.1:9;=01201A2.
'rt.10 alin.536 stabilete c ;:3172 7I1- ;3 63;: 4;9:0 /;2 /36:0 409>.;10, >;17A2310; 39/0;@< ><
>0 ;46270 E207<902 409>.;10 B1 /.- >04;9;:.
D( :atura subie#ti
4eprezint atitudinea psi>ic a (ptuitorului (a de (apta sv#rit i ur!rile acesteia. 9le!entul
deter!inant al laturii subiective este vinov(i$" care const &n 4.@2A2; ;3:.93632 E;4:02 E;A< -0 E;4:;
><=I9F2:< F2 7.1>0721A060 ;70>:02;. n !aAoritatea cazurilor" ele!entul subiectiv &!brac (or!a 21:01A202,
dar el poate (i &nt#lnit i sub (or!a 736402. +e!ni(icaia di(eritelor (or!e ale vinoviei const &n aceea c
pot a(ecta %ravitatea contraveniei" nu i e*istena &nsi a acesteia. Intenia relev un %rad de pericol
social !ai !are al (aptei dec#t culpa. 'ceste aspecte vor (i avute &n consideraie de ctre a%entul
constatator" cu ocazia individualizrii i aplicrii sanciunii contravenionale.
III. DE=INIIA I TRSTURILE ,ONTRAVENIEI
'rt.1 din C. E. nr. 2?2001 de(inete contravenia ca reprezent#nd E;4:; ><=I9F2:< 73 =21.=<A20,
>:;5262:< F2 >;17A2.1;:< 4921 60C0, .9-.1;1A< -0 G3=091, 4921 K.:<9I90 ; G3=0913632 .92 4921 K.:<9I90 ;
7.1>2623632 6.7;6 ;6 7./3102, .9;F3632, /31272423632 >;3 ;6 >07:.93632 /31272423632 B37390F:2, ; 7.1>2623632
H3-0A0;1 >;3 ; C.1>2623632 G0109;6 ;6 M31272423632 B37390F:2.
2in de(iniie rezult ur!toarele trsturi ale contraveniei,
AE f$>" +v*r#i" %u vinov(ieH
0E f$>" >rev!u" #i +$n%(ion$" >rin &e@e. >rin ordon$n( +$u Go"r*re $ Guvernu&ui ori
>rin Go"r*re $ %on+i&iu&ui &o%$& $& %o)unei. or$#u&ui. )uni%i>iu&ui +$u $& +e%"oru&ui )uni%i>iu&ui
0u%ure#"i. $ %on+i&iu&ui Aude(e$n ori $ ,on+i&iu&ui Gener$& $& )uni%i>iu&ui 0u%ure#"i.
A6;apt srit #u inoie
Pentru a interveni rspunderea contravenional" trebuie ca subiectul activ al contraveniei >< E20
=21.=;: -0 7./2:090; ;70>:02;. 2octrina
61
de(inete vinovia ca reprezent#nd >:;90; >35207:2=< ;
;3:.93632 E;4:02 26272:0, B1 /./01:36 B17<67<922 .9-2122 -0 -904:, 0D492/I1- ;:2:3-210; 4>2K27< 10C;:2=< ;
;70>:32; E;A< -0 21:090>060 F2 =;6.9260 >.72;60 .79.:2:0 -0 1.9/060 H392-270.
Be%ea$cadru nu consacr &ns o de(iniie a vinoviei" rezult#nd c au aplicabilitate principiile
prevzute &n Codul penal 5art.196.
61
/ir%e$ Pred$BD904: ;-/212>:9;:2=, P;9:0; C0109;6<, 9diia a III$a" 9ditura Bu!ina Be*" <ucureti" 2004" p. 290.
61
Potrivit acestui articol" =21.=<A2; 0D2>:< 13/;2 ;:3172 7I1- E;4:; 26272:< 0>:0 ><=I9F2:< 73 21:01A20
>;3 -21 7364<. Intenia" la r#ndul ei" este de !ai !ulte (eluri,
a6 21:01A20 -2907:<, atunci c#nd (ptuitorul prevede rezultatul (aptei sale i ur!rete producerea
ori co!iterea acelui rezultat-
b6 21:01A20 21-2907:< atunci c#nd (ptuitorul prevede rezultatul (aptei sale" nu ur!rete ca el s se
produc" &ns accept posibilitatea interveniei lui.
2in culp" o (apt antisocial se poate produce &n ur!toarele &!preAurri,
a6 atunci c#nd (ptuitorul 5contravenientul6 prevede rezultatul (aptei sale" nu$l accept i socotete
(r te!ei c nu se va produce" situaie care reprezint 3F3921A; >;3 7364; 73 490=2@2310G
b6 atunci c#nd subiectul activ al (aptei nu prevede rezultatul (aptei sale" dei trebuia i putea s$l
prevad" sunte! &n prezena 10C62H01A02 >;3 ; 736402 E<9< 490=2@2310 J7364; 21 ./2:01-.?.
Indi(erent de (or!ele pe care le &!brac" vinovia relev (aptul c subiectul de drept 5cu e*cepia
ne%liAenei6 este contient c (apta sa este contrar le%ii" c ea produce anu!ite ur!ri periculoase pentru
societate i c" &n ciuda acestui (apt" el o co!ite. Ca i &n cazul in(raciunii" vinovia constituie 6;:39;
>35207:2=< ; 7.1:9;=01A202.
I&i%i"u& %on"r$ven(ion$& poate consta &n una din ur!toarele cate%orii de atitudini,
$ . ;7A2310-
- . 21;7A2310-
$ E;4:0 73 7;9;7:09 /2D:, ./2>2=0 F2 7./2>2=0, B1 ;706;F2 :2/4.
86;apt prezut i san#ionat prin le&e% prin ordonan sau 1otrre a >uernului ori prin
1otrre a #onsiliului lo#al al #o!unei% oraului% !uni#ipiului sau al se#torului !uni#ipiului
8u#ureti% a #onsiliului 0udeean ori a Consiliului >eneral al !uni#ipiului 8u#ureti(
'ceast a doua trstur a contraveniei se !ai nu!ete i 60C;62:;:0; 7.1:9;=01A202 sau
60C;62:;:0; 7.1:9;=01A2.1;62@<922
%"
i ea reprezint un trans(er &n !ateria contravenionalului a principiului
din dreptul penal /13663/ 792/01 >210 60C0/, 1366; 4.01; >210 60C08 5nici o in(raciune nu e*ist &n
absena le%ii i nici o pedeaps nu e*ist (r s e*iste le%e6.
L$ nive& %en"r$&. identi(ic! ur!toarele or%ane care pot re%le!enta" &n prezent" contravenii,
2. P$r&$)en"u& reprezint pri!a autoritate co!petent s re%le!enteze contravenii. Pri!ul act
nor!ativ prin care se pot re%le!enta contravenii este ast(el &e@e$. dei art.1 din Crdonana de Euvern nr.
2?2001 nu precizeaz la care tip de le%e se re(er te*tul respectiv.
'naliz#nd prevederile Constituiei vo! constata c )$"eri$ %on"r$ven(ion$& nu e+"e re!erv$"
do)enii&or de re@&e)en"$re $&e unei e&@i or@$ni%e. de unde concluzia c re%le!entarea contravenional
este de do!eniul &e@ii ordin$re.
62
/on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"re Su+$nu. D$n Tudor$%GeBC.1:9;=01A2;, 1-93/;9 :0.90:27 F2 P9;7:27, 9nstitutul
9uropean" Iai" 199;" p. 9 i ur!.
62
'rt.2 alin.516 prevede &n !od e*pres c 4921 60C0, 7; F2 4921 K.:<9I90 -0 G3=091 F2 4921 .9-.1;1A<
-0 G3=091, 4.: E2 >:;5262:0 F2 >;17A2.1;:0 7.1:9;=01A22 B1 :.;:0 -./012260 -0 ;7:2=2:;:0.
-. Guvernu& este cea de$a doua autoritate public la nivel central" care este co!petent s
stabileasc re%le!entri &n !aterie contravenional. 9l &i realizeaz aceast co!peten prin ordonane
de Euvern 5si!ple sau de ur%en6 sau prin >otr#ri de Euvern.
L$ nive& Aude(e$n #i &o%$& pot (i stabilite contravenii prin,
$ Go"r*ri $&e %on+i&iu&ui Aude(e$n. $&e ,on+i&iu&ui Gener$& $& /uni%i>iu&ui 0u%ure#"i #i $&e
%e&ui &o%$&. prin care pot (i stabilite i sancionate contravenii B1 :.;:0 -./012260 -0 ;7:2=2:;:0 B1 7;90
;70>:.9; 62 >-;3 >:;5262: ;:9253A22 4921 60C0, B1 /<>39; B1 7;90 B1 -./012260 90>407:2=0 13 >31: >:;5262:0
7.1:9;=01A22 4921 60C2 >;3 4921 K.:<9I92 ;60 G3=0913632.
- Go"r*ri $&e +e%"o$re&or )uni%i>iu&ui 0u%ure#"i pot re%le!enta contravenii 13/;2 B1
-./012260 7;90 >31: 490=<@3:0 0D490> -0 ;9:. " ;621 3 -21 O9-.1;1A; -0 G3=091 19. "'"((1
%3
.
9nu!erarea coninut de articolul !ai sus !enionat e+"e enun(i$"iv. nu &i)i"$"iv. &n sensul c
>0 90731.;F:0 4.>25262:;:0; 401:93 C.1>26236 G0109;6 ;6 M31272423632 B37390F:2 -0 ; >:;5262 F2 ;6:0 -./0122
-0 ;7:2=2:;:0 -21 7./40:01A; 7.1>26226.9 6.7;60 B1 7;90 ;70>:0; >< 4.;:< >:;5262 F2 >;17A2.1; 7.1:9;=01A22.
'rt.3 alin.516 din actul nor!ativ$cadru prevede c $%"e&e nor)$"ive >rin %$re +e +"$?i&e+%
%on"r$ven(ii vor "re?ui + %u>rind. 'n )od o?&i@$"oriu,
a6 descrierea (aptelor ce constituie contravenie-
b6 sanciunea care ur!eaz s se aplice pentru (iecare dintre acestea. n cazul &n care se aplic
sanciunea a!enzii" actul nor!ativ va trebui s cuprind 62/2:; /212/< F2 /;D2/< ; ;70>:02 >;17A2312 >;3,
-34< 7;@, 7.:0 49.701:3;60 -21 ;13/2:0 =;6.92-
c6 pot (i cuprinse i anu!ite tari(e de deter!inare a desp%ubirilor pentru pa%ube pricinuite prin
sv#rirea contraveniilor.
Be%ea instituie principiul potrivit cruia actele nor!ative contravenionale intr &n vi%oare 'n
"er)en de 8; !i&e de &$ d$"$ %*nd $u fo+" >u?&i%$"e +$u. du> %$!. de &$ d$"$ >u?&i%rii. i$r 'n %$!u&
Go"r*ri&or %on+i&ii&or &o%$&e +$u Aude(ene. >unere$ 'n $>&i%$re +e f$%e #i %u re+>e%"$re$ %ondi(ii&or
>rev!u"e &$ $r".5 $&in.F-E din Le@e$ $d)ini+"r$(iei >u?&i%e &o%$&e nr. -25K-;;2.
6n %$!uri ur@en"e. le%iuitorul &n%duie ca $%"u& nor)$"iv %on"r$ven(ion$& + >o$" in"r$ 'n
vi@o$re #i 'n"rBun "er)en )$i +%ur". fr %$ $%e+"$ + >o$" fi )$i )i% de 2; !i&e.
Ka de aceast trstur a contraveniei" !enion! e*istena >rin%i>iu&ui &e@$&i"(ii 'n )$"erie
%on"r$ven(ion$&. %$re >re+u>une dou $+>e%"eD
63
9ste vorba despre ur!toarele do!enii, >;63592:;:0, ;7:2=2:;:0; -21 420A0, 739<A012; F2 2C2012@;90; ;70>:.9;G
B1:90A21090; 4;973926.9 F2 >4;A226.9 =09@2, ; >4;A226.9 F2 6.73926.9 -0 H.;7< 401:93 7.422G ;/01;H;90; F2 739<A012; >4;A226.9 -21 H3936
56.73926.9 -0 6.7321A0G B1:90A21090; 5;@06.9 F2 .5207:2=06.9 >4.9:2=0 ;E6;:0 B1 ;-/212>:9;90; 6.9G B1:90A21090; >:9<@26.9 F2
:9.:3;906.9, ; F7.626.9 F2 ; ;6:.9 21>:2:3A22 -0 0-37;A20 F2 736:39<G B1:90A21090; 76<-2926.9, B/490H/32926.9, ; F7.626.9 F2 ; ;6:.9
21>:2:3A22 -0 0-37;A20 F2 736:39<G B1:90A21090; 76<-2926.9, B/490H/32926.9 F2 ; ;6:.9 7.1>:937A22G -04.@2:;90; F2 7.607:;90; C31.;206.9
F2 ; 90>:3926.9 /01;H090.
63
$ le&alitatea #ontraenionalizrii $ care se!ni(ic (aptul c 90490@21:< 7.1:9;=01A22 13/;2 E;4:060
7.1>2-09;:0 7; ;:;90 4921 60C2, .9-.1;1A0 -0 G3=091, K.:<9I92 -0 G3=091 F2 ;6:0 ;7:0 1.9/;:2=0 490=<@3:0
-0 60C0G
, le&alitatea san#ionrii #ontraenionale , care" &n concepia noastr presupune la r#ndul ei
dou aspecte.
Pri)u& $+>e%" vizeaz 4.>25262:;:0; ;4627<922 -.;9 ; >;17A23126.9 7.1:9;=01A2.1;60 >:;5262:0 -0
.9C;1060 7./40:01:0 B1 /;:0920 7.1:9;=01A2.1;6<.
2e la acest principiu e*ist i o e*cepie" i anu!e >;17A2310; ;=09:2>/01:3632, &n privina creia"
datorit caracterului su !oral" le%iuitorul ad!ite 4.>25262:;:0; ;4627<922 632 F2 ;:3172 7I1- 60C0; 13-6
490=0-0 0D490>.
,e& deB$& doi&e$ $+>e%" vizeaz 90-;7:;90; F2 0/2:090; ;7:06.9 1.9/;:2=0 7.1:9;=01A2.1;60 73
90>407:;90; 76;3@06.9 490=<@3:0 -0 60C232:.9.
IV. ,AU4ELE ,ARE 6NLTUR RSPUNDEREA
,ONTRAVENIONAL
O >ri) %$"e@orie de %$u!e care &nltur rspunderea contravenional o reprezint cele care
vizeaz e&i)in$re$ %$r$%"eru&ui i&i%i" $& f$>"ei. n art.11 alin.516 se prevede c >0 B16<:39< 7;9;7:0936
7.1:9;=01A2.1;6 ;:3172 7I1- (apta este sv#rit &n ur!toarele condiii,
- B1 60C2:2/< ;4<9;90G
- B1 >:;90 -0 1070>2:;:0G
- -;:.92:< 7.1>:9I1C0922 E2@270 >;3 4>2K270G
- -;:.92:< 7;@3632 E.9:32:G
- -;:.92:< 290>4.1>;5262:<A22G
- -;:.92:< 50A202 21=.631:;90 7./460:0G
- B1 09.;90 -0 E;4:G
- -;:.92:< 21E29/2:<A22, -;7< ;90 60C<:39< 73 E;4:; ><=I9F2:<.
Be%ea prevede (aptul c nu!ai instana de Audecat este co!petent s constate cauzele care
&nltur caracterul contravenional al (aptei.
Pre+%ri>(i$
+e consacr dou tipuri de prescripii,
a6 pres#ripia apli#rii san#iunii #ontraenionale7
b6 pres#ripia e.e#utrii san#iunii #ontraenionale(
64
C#t privete pri!ul tip de prescripie" art.13 prevede 31 :09/01 C0109;6 -0 490>7924A20, de 9 &uni
de &$ d$"$ +v*r#irii f$>"ei
9:
.
3o!entul de la care &ncepe s cur% ter!enul de prescripie este uor de stabilit" &n situaia
contraveniilor care constau dintr$o (apt ce se consu! &ntr$un sin%ur act. n acest caz" !o!entul
producerii actului respectiv reprezint !o!entul de la care &ncepe s cur% ter!enul de prescripie.
'nu!ite di(iculti apar &n situaia contraveniilor care se des(oar &n ti!p" apr#nd proble!a
dac &n !aterie contravenional &nt#lni!" ca &n penal" instituia 7.1:9;=01A202 7.1:213;:0. 'ctuala
re%le!entare prevede c B1 7;@36 7.1:9;=01A226.9 7.1:2130
%5
, :09/0136 739C0 -0 6; -;:; 7.1>:;:<922 E;4:02.
n situaia &n care (apta a (ost sv#rit ca in(raciune i ulterior s$a stabilit c ea constituie
contravenie" prescripia aplicrii sanciunii contravenionale se &ntrerupe pe tot ti!pul &n care cauza s$a
a(lat &n (aa or%anelor de cercetare i ur!rire penal ori &n (aa instanei de Audecat. +e i!pune (iresc
condiia ca sesizarea s se (i (cut &n ter!enele prevzute la art.13 alin.516 i 526
66
.
Pre+%ri>(i$ va opera &n situaia &n care +$n%(iune$ nu $ fo+" $>&i%$" 'n "er)en de 2 $n de &$
d$"$ +v*r#irii. re+>e%"iv %on+"$"rii f$>"ei. d$% >rin &e@i +>e%i$&e nu +e di+>une $&"fe&.
n ceea ce privete pres#ripia e.e#utrii san#iunii #ontraenionale, o re%si! re%le!entat de
art.14 din C.E. nr. 2?2001.
'st(el" eCe%u"$re$ +$n%(iunii $)en!ii %on"r$ven(ion$&e se prescrie" dac procesul$verbal de
constatare a contraveniei nu a (ost co!unicat celui sancionat &n ter!en de o &un de &$ d$"$ $>&i%rii
+$n%(iunii.
ECe%u"$re$ +$n%(iunii $)en!ii %on"r$ven(ion$&e se prescrie" de ase!enea" 'n "er)en de - $ni
de &$ d$"$ $>&i%rii ei.
V. SAN,IUNILE ,ONTRAVENIONALE
,on+ider) % >o" fi iden"ifi%$"e !ai !ulte criterii de deter!inare a acestor tipuri de sanciuni i"
i!plicit" !ai !ulte cate%orii de sanciuni contravenionale.
2. Din >un%"u& de vedere $& actului nor!ativ care le consacr" iden"ifi%) dou )$ri %$"e@orii
de +$n%(iuni %on"r$ven(ion$&eD
a6 sanciuni contravenionale >rev!u"e de re@&e)en"$re$B%$dru-
64
Potrivit Be%ii nr. 32?1960" acest ter!en era de "rei &uni de la data sv#ririi (aptei.
6.
Be%ea nu nu!ai consacr" dar i de(inete conceptul de /7.1:9;=01A20 7.1:213<8, care apare B1 >2:3;A2; B1 7;90
B17<67;90; .562C;A202 60C;60 -390;@< B1 :2/4.
66
'dic &n 6 luni de la data sv#ririi sau de la data constatrii" &n cazul contraveniilor continue.
6.
b6 sanciuni contravenionale >rev!u"e de $&"e $%"e nor)$"ive
6;
.
-. Din >un%"u& de vedere $& naturii lor" 'n"*&ni) dou %$"e@orii de +$n%(iuniD
a6 sanciuni contravenionale principale, aertis!entul% a!enda% prestarea unei a#tiiti "n
-olosul #ole#tiitii7
b6 sanciuni contravenionale co!ple!entare, #on-is#area% suspendarea sau anularea% dup #az%
a aizului% a a#ordului sau a autorizaiei de e.er#itare a unei a#tiiti7 "n#1iderea unitii7 blo#area
#ontului ban#ar7 suspendarea a#tiitii a&entului e#ono!i#7 retra&erea li#enei sau a aizului pentru
anu!ite operaiuni ori pentru a#tiiti de #o!er e.terior% te!porar sau de-initi7 des-iinarea
lu#rrilor i adu#erea terenului "n starea iniial(
A. A=09:2>/01:36
E+"e %e$ )$i u#o$r +$n%(iune %on"r$ven(ion$& >rin%i>$& >rev!u" de art. ; din Crdonana
de Euvern nr. 2?2001 #i e$ +e)nifi% atenionarea erbal sau s#ris a #ontraenientului asupra
peri#olului so#ial al -aptei srite% "nsoit de re#o!andarea de a respe#ta dispoziiile le&ale "n
i&oare(
Din %on(inu"u& $r".7 de+>rinde) ur)"o$re&e di)en+iuni $&e re@i)u&ui Auridi% $&
$ver"i+)en"u&uiD
$E +e $>&i% 'n %$!u& +v*r#irii unei (apte de o %ravitate !ai redus. E& +e $>&i% $"un%i %*nd
I-apta este de !i# i!portan i se apre#iaz # a#ela #are a srit,o nu o a !ai repeta #1iar -r
apli#area a!enzii'
+@
(
?E >rin n$"ur$ +$ in"rin+e%. e& e+"e o >;17A2310 /.9;6<" )$"eri$&i!$" >rin doAenire$.
de!$>ro?$re$ f>"ui"oru&ui >en"ru %ee$ %e $ +v*r#i" #i 'ndru)$re$ %$ >e vii"or + nu )$i %o)i" o
f$>" i&i%i". deo$re%e +e eC>une unor +$n%(iuni )$i $+>re de%*" %e$ $ $ver"i+)en"u&ui.
%E $r".7 $&in.F8E din O.G. nr. -K-;;2 %on(ine o -09.C;90 -0 6; 4921724236 >:;5262922 F2 >;17A2.1<922
7.1:9;=01A226.9, 'n +en+u& % >revede % san#iunea aertis!entului poate -i apli#at i -;7< ;7:36
1.9/;:2= 7.1:9;=01A2.1;6 13-6 90C60/01:0;@< 0D490>.
dE in"erven(i$ $ver"i+)en"u&ui )$"eri$&i!e$! >ro?&e)$ individualizrii pedepsei" pornind de
la relaia obiectiv$subiectiv" (unda!entat i pe ada%iul (ilozo(ico$Auridic 60D 4312: 1.1 >.63/ P32;
4077;:39, >0- 1.1 4077;:39" a crui se!ni(icaie este aceea c >0 40-04>0F:0 13 -.;9 401:93 7< >-;
4<7<:32:, 72 7; >< 13 >0 /;2 4<7<:32;>7<G
6;
'rticolul . 546 prevede (aptul c 4921 60C2 >4072;60 >0 4.: >:;5262 F2 ;6:0 >;17A2312 4921724;60 >;3 7./460/01:;90.
60
/on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%Ge J .4. 72:., p. 3.. n acelai sens" Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u
B .4. 72:., pp. .13$.14.
66
e6 re%le!entarea actual" spre deosebire de le%ea anterioar" prevede c ;=09:2>/01:36 >0 ;4627<
;:I: .9;6, 7I: F2 >792>.
B. A/01-; 7.1:9;=01A2.1;6<
+ediul !ateriei &l reprezint art.0 din re%le!entarea$cadru" care &n pri!ul su alineat !enioneaz
e*pres 7;9;7:0936 ;-/212>:9;:2= ;6 ;/01@22. 9a const &ntr$o su! de bani pe care trebuie s o plteasc
contravenientul care sv#rete o contravenie cu un %rad !ai !are de pericol social i care se (ace venit la
bu%etul de stat.
9ste consacrat posibilitatea ca li!itele a!enzilor prevzute &n actele nor!ative prin care se
re%le!enteaz contravenii s poat (i reduse sau !aAorate periodic" prin >otr#re a Euvernului.
Be%ea$cadru a prevzut &i)i"e )ini)e #i )$Ci)e pentru contraveniile stabilite prin acte ale
autoritilor locale i centrale" precu! i prin >otr#ri de Euvern.
8nele acte nor!ative prevd un criteriu obiectiv de calculare a lor 5e*e!plu o a!end e%al cu un
procent din valoarea de va! a !r(ii6. 2e !enionat caracterul le%al al $)en!ii
69
. %$re interzice
posibilitatea aplicrii unei a!enzi neprevzute de vreun act nor!ativ" dincolo de li!itele stabilite de
acesta sau pe baza altor criterii dec#t cele re%le!entate.
+pre deosebire de a!enda penal" cea contravenional nu atra%e decderi sau interdicii pentru
persoanele sancionate #i ni%i nu constituie antecedent care s in(lueneze o sancionare viitoare.
2estinaia su!elor de bani rezultate din a!enzi este aceea c ele se (ac venit la bu%etul de stat.
Kac e*cepie a!enzile aplicate &n te!eiul >otr#rilor autoritilor ad!inistraiei publice locale i Audeene"
care se (ac venit la bu%etul local respectiv" precu! i situaiile &n care le%ea prevede e*pres o alt
destinaie.
'!enzile aplicate &n te!eiul unei le%i sau al unei >otr#ri de Euvern se vars la bu%etul de stat &n
proporie de ;.L" iar di(erena revine unitii ad!inistrativ$teritoriale din care (ace parte a%entul
constatator
;0
.
C. C.1E2>7;90;
+ediul !ateriei &l reprezint art..alin.536 lit.@a@ din C.E. nr. 2?2001" care" &n consonan cu prevederile
art.44 alin.596 din Constituie" dispune c 4.: E;70 .5207:36 7.1E2>7<922 53139260 -0>:21;:0, E.6.>2:0 >;3 90@36:;:0
-21 21E9;7A2312 >;3 7.1:9;=01A22.
D. O562C;90; 6; 490>:;90; 3102 ;7:2=2:<A2 B1 E.6.>36 7./312:<A22
69
+pre deosebire de avertis!ent care" cu! a! !enionat" poate interveni i dac le%ea nu$l prevede e*pres.
;0
2up cu! prevede art.0 alin.5.6 teza (inal" su!a respectiv >0 90A210 21:0C9;6 7; =012:392 0D:9;53C0:;90, 73 :2:63
409/;101:, F2 0>:0 904;9:2@;:< 401:93 -.:;90; 73 /2H6.;70 >4072E270 ;7:2=2:<A26.9 -21 -./0123.
6;
+anciunea de obli%are la prestarea unei activiti &n (olosul co!unitii este re%le!entat prin
Be%ea nr. 02?1999
;1
.
2in analiza prevederilor le%ale" pot (i identi(icate ur!toarele ele!ente de re%i! Auridic ale
sanciunii obli%rii la o !unc &n (olosul co!unitii,
a6 durata !a*i! a obli%rii la prestarea unei activiti &n (olosul co!unitii durata !a*i! este
de 300 de ore.
3inorii p#n la 16 ani nu pot (i sancionai cu obli%area la prestarea unei activiti &n (olosul
colectivitii.
b6 aceast sanciune nu poate (i stabilite dec#t prin le%e.
c6 aceast sanciune este alternativ cu a!enda. '!enda este aplicat de or%anul ad!inistrativ
co!petent s constate i s sancioneze contravenia" pe c#nd obli%area la prestarea unei !unci &n (olosul
co!unitii se dispune de instana de Audecat.
Prin Be%ea nr. 02?1999 a (ost re%le!entat sanciunea obli%rii contravenientului la prestarea unei
activiti &n (olosul co!unitii.
2in analiza prevederilor acestui act nor!ativ desprinde! ur!toarele "r+"uri +>e%ifi%e
sanciunii contravenionale pe care o consacr,
a6 or@$nu& %o)>e"en" s aplice aceast sanciune este e*clusiv in+"$n($ Aude%"ore$+%H
b6 sunt prevzute de &e@e. av#nd caracter e*e!pli(icativ
;2
" serviciile publice &n do!eniul crora se
poate dispune sanciunea obli%rii la prestarea unei activiti &n (olosul co!unitii
;3
.
Potrivit art.4 alin.516 din Be%ea nr. 02?1999" Consiliul Bocal este cel care stabilete do!eniile &n care
contravenienii pot presta activiti &n (olosul co!unitii.
c6 aceast sanciune se e*ecut dup orele de pro%ra! ale contravenientului . >e o dur$" 'n"re .0
i 300 de ore" de !a*i! 3 ore pe zi" i$r 'n !i&e&e ne&u%r"o$re. %u eC%e>(i$ du)ini%ii. e+"e de 0 ore pe zi.
'ceast durat poate (i prelun%it la 0 ore pe zi &n situaia &n care contravenientul poate s (ac acest lucru"
iar pri!arul localitii" prin persoane &!puternicite" poate s asi%ure suprave%>erea !uncii
contravenientului.
;1
Be%ea nr. 02?10 !ai 1999 privind &nlocuirea &nc>isorii contravenionale cu sanciunea obli%rii contravenientului la
prestarea unei activiti &n (olosul co!unitii" publicat &n 3onitorul C(icial nr. 220?21 !ai 1999.
;2
'rt.10 alin.546 prevede &n !od e*pres c ,>09=272260 4356270 013/09;:0 B1 490@01:36 ;9:27.6 ;3 7;9;7:09 0D0/462E27;:2=8.
;3
E+"e vor?$ de+>re ur)"o$re&e do)eniiD 'n"re(inere$ >$r%uri&or #i $ dru)uri&or. >+"r$re$ %ur(eniei #i i@ieni!$re$
&o%$&i"(i&orH de+f#ur$re$ de $%"ivi"(i 'n fo&o+u& %)ine&or >en"ru %o>ii #i ?"r*ni. $ orfe&in$"e&or. +>i"$&e&or. #%o&i&or.
@rdini(e&or.
60
d6 este in"er!i+ $>&i%$re$ $%e+"ei $%(iuni 'n %$!u& >er+o$ne&or %u G$ndi%$>. fe)ei&or @r$vide
+$u %$re $u 'n 'n@riAire un %o>i& 'n v*r+" de >*n &$ - $ni. precu! i &n %$!u& )i&i"$ri&or 'n "er)en.
n cazul contravenienilor cu v#rst &ntre 29 #i 2< $ni. li se poate aplica o ase!enea sanciune" dar
durata ei este redus la Au!tate" respectiv &ntre 2. i 1.0 de ore.
e6 contravenientului &i este recunoscut posibilitatea de a (or!ula >&*n@ere &!potriva !surilor
care privesc coninutul activitii" condiiile &n care se realizeaz" precu! i a !odului &n care se e*ercit
suprave%>erea.
'ceasta se soluioneaz de instana Audectoreasc unde s$a pronunat >otr#rea" &n ter!en de 10
zile" printr$o sentin care este e*ecutorie i care se co!unic Pri!riei la care contravenientul a depus
pl#n%erea.
VI. PRO,EDURA ,ONTRAVENIONAL ,ONSA,RAT DE
ORDONANA DE GUVERN NR. -K-;;2
'rt.4; din C.E. nr. 2?2001 >revede % /D2>4.@2A2260 490@01:02 .9-.1;1A0 >0 7./460:0;@< 73
-2>4.@2A2260 C.-3632 -0 49.70-39< 72=26<8.
Contravenia este o (apt antisocial care const" &n principal" &n &nclcarea unor nor!e de drept
public" ea put#nd interveni" cu! a! stabilit" i pentru &nclcarea nor!elor aparin#nd altor ra!uri de drept"
&ns ea reprezint" sub toate aspectele o instituie a dreptului ad!inistrativ.
Kaptul c unele aspecte ale ei" cu! ar (i cele procedurale" se co!pleteaz cu nor!ele Codului de
procedur civil" nu &nsea!n c instituia contraveniei &nceteaz s !ai (ie o instituie a dreptului
ad!inistrativ i se trans(er &n ra!ura dreptului procesual civil.
A( ;azele pro#edurii ad!inistratie potriit 2(>( nr( 3A3==)
Intervenia acestei (or!ei de rspundere speci(ice dreptului ad!inistrativ presupune 4;9739C090;
/;2 /36:.9 0:;40, -0 6; 7.1>:;:;90; ><=I9F2922 E;4:02, 4I1< 6; 0D073:;90; >;17A23122 -2>43>0 -0 .9C;136
7./40:01:.
I( Constatarea #ontraeniilor
Pri!a etap care" practic" declaneaz procesul de intervenie a rspunderii contravenionale" este
%on+"$"$re$ %on"r$ven(iei.
69
Sediu& )$"eriei este reprezentat de capitolul II din C.E. nr. 2?2001" unde re%si! !ai !ulte
cate%orii de dispoziii,
;? D2>4.@2A22 73 492=290 6; >35207:060 -0 -904: B1-92:32:0 >< 7.1>:;:0 7.1:9;=01A2;, 7; -0:09/21;90
F2 7./40:01A<.
Potrivit art.1. alin.516" contravenia se constat de persoane anu!e prevzute de le%e" denu!ite
%eneric /$@en(i %on+"$"$"ori. Calitatea de $@en" %on+"$"$"or este recunoscut ur!toarelor subiecte de
drept,
$ pri!arul-
$ o(ierii i subo(ierii din cadrul 3inisterului 'd!inistraiei i Internelor" special abilitai-
$ persoanele &!puternicite &n acest scop de !initri i de ali conductori ai autoritilor
ad!inistraiei publice centrale" de pre(eci" de preedini ai consiliilor Audeene" pri!ari" de pri!arul
%eneral al 3unicipiului <ucureti" precu! i de alte persoane prevzute &n le%i speciale.
C#t privete %o)>e"en($ $@en(i&or %on+"$"$"ori. le%ea conine prevederi &n ceea ce &i privete pe
o(ierii i subo(ierii de poliie" care constat contravenii privind, aprarea ordinii publice" circulaia pe
dru!urile publice" re%ulile %enerale de co!er" v#nzarea" circulaia i transportul produselor ali!entare i
neali!entare" a i%rilor i a buturilor alcoolice" alte do!enii de activitate stabilite prin le%e sau prin
>otr#re a Euvernului.
b6 ' doua cate%orie de -2>4.@2A22 . 90490@21:< 7060 7;90 492=0>7 /.-;62:;:0; 7.1790:<, H392-27<,
4921 7;90 >0 7.1>:;:< 7.1:9;=01A2;.
9ste vorba despre >ro%e+u&Bver?$&. %$re +e 'n%Geie de %"re $@en(ii %on+"$"$"ori #i %$re "re?uie
+ %u>rind dou %$"e@orii de %&$u!eD
B %&$u!e %u %$r$%"er o?&i@$"oriu. a cror ine*isten duce" con(or! art.1; din C.E. nr. 2?2001 la
nulitatea absolut a procesului$verbal contravenional 5nu!ele" prenu!ele i calitatea a%entului
constatator- nu!ele i prenu!ele contravenientului" iar &n cazul persoanelor Auridice denu!irea i sediul
acesteia" (apta sv#rit- data- se!ntura a%entului constatator6.
B $&"e %&$u!e. a cror absen nu !ai este sancionat cu nulitatea procesului$verbal
;4
.
;4
Celelalte !eniuni ale procesului$verbal sunt prevzute &n art.16 alin.516 dup cu! ur!eaz, -;:; F2 6.736 31-0 0>:0
B17K02;: ;7:36, 13/060,49013/060, 7;62:;:0; F2 21>:2:3A2; -21 7;90 E;70 4;9:0 ;C01:36 7.1>:;:;:.9, -;:060 409>.1;60 -21 ;7:36 -0
2-01:2:;:0, 21763>2= 7.-36 13/0927 409>.1;6, .734;A2; F2 6.736 -0 /317< ;6 7.1:9;=01201:3632G -0>792090; E;4:02 7.1:9;=01A2.1;60
73 21-27;90; -;:02, .902 F2 6.73632 B1 7;90 ; E.>: ><=I9F2:< 49073/ F2 ;9<:;90; :3:39.9 B/490H39<926.9 70 4.: >09=2 6; ;49072090;
C9;=2:<A22 E;4:02 F2 6; 0=;63;90; 0=01:3;606.9 4;C350 49272132:0G 21-27;90; >.720:<A22 -0 ;>2C39<92, B1 >2:3;A2; B1 7;90 E;4:; ; ;=3:
7; 39/;90 49.-37090; 3132 ;772-01: -0 729736;A20G 4.>25262:;:0; ;7K2:<922 B1 :09/01 -0 $# -0 .90 ; H3/<:;:0 -21 /212/36 ;/01@22
490=<@3:< -0 ;7:36 1.9/;:2=, -;7< ;70>:; 490=0-0 . ;>0/010; 4.>25262:;:0G :09/0136 -0 0D0972:;90 ; 7<22 -0 ;:;7 F2 .9C;136 6;
7;90 >0 -04310 46I1C090;. 1 7;@36 B1 7;90 7.1:9;=01201:36 0>:0 /21.9, 49.70>36 =095;6 =; 734921-0 13/060, 49013/060 F2
-./2726236 4<921A26.9 >;3 ;6 ;6:.9 90490@01:;1A2 >;3 .79.:2:.92 60C;62 ;2 /21.93632.
;0
Be%ea actual !ai adau% o cauz care poate atra%e nulitatea procesului$verbal contravenional.
9ste vorba despre obli%aia instituit &n sarcina a%entului constatator ca" &n !o!entul &nc>eierii
procesului$verbal" s atra% atenia contravenientului cu privire la dreptul pe care acesta &l are de a (ace
obieciuni. 'ceste obieciuni ur!eaz a (i conse!nate distinct &n procesul$verbal" &n rubrica intitulat
/alte !eniuni'% sub sanciunea nulitii.
7? D2>4.@2A22 492=21- 2-01:2E27;90; 7.1:9;=01201:3632
'rt.10 prevede o?&i@$(i$ %on"r$venien"u&ui de $ +e &e@i"i)$. prezent#nd actul de identitate" iar
pentru deter!inarea locului de !unc" ur!eaz s prezinte alte acte pe care le are asupra sa i care
contribuie la stabilirea acestuia.
9*ist situaii &n care a%entul constatator &nt#!pin %reuti &n identi(icarea contravenientului"
ceea ce atra%e 4.>25262:;:0; -0 ; ;406; 6; .E2A0922 F2 >35.E2A0922 -0 4.62A20, 7;90 >31: .562C;A2 ><-2 ;7.9-0
>492H2136 1070>;9.
-? D2>4.@2A22 492=21- B1:.7/290; 49.70>3632-=095;6
Be re%si! &n art.19 alin.516 care dispune re%ula >0/1<922, 40 E207;90 4;C21<, -0 7<:90 706 7;90 B6
B17K020 F2 -0 7<:90 7.1:9;=01201:.
'ceasta reprezint situaia /:2427<@" &n care contravenientul este prezent i accept s se!neze
procesul$verbal de contravenie.
Be%iuitorul a avut &n vedere i alte situaii" pe care le$a! putea cali(ica ,;:24270@ i care pot consta
&n,
B 'n%Geiere$ >ro%e+u&uiBver?$& 'n $?+en($ f>"ui"oru& sau c#nd $%e+"$ refu! + +e)ne!e. ceea
ce atra%e necesitatea e(ecturii unei ,/01A2312@ pe actul respectiv" care trebuie adeverit de un !artor-
- &n acest caz" la 76;3@060 49.70>3632-=095;6 se !ai adau% cele care privesc 13/060, 49013/060 F2
-./2726236 /;9:.93632, ;7:36 ><3 -0 2-01:2:;:0 J13/<9, -;:; 0/2:0922 F2 .9C;136 7;90 6-; 0/2>?, precu! i
se!ntura !artorului.
+e prevede c nu poate avea calitatea de !artor un alt a%ent constatator.
n s(#rit" &n situaia &n care nu e*ist nici un !artor" procesul$verbal va putea (i &nc>eiat" 'n+
a%entul constatator are obli%aia s !enioneze &n el &!preAurrile &n care s$a &nc>eiat.
n situaia &n care o persoan sv#rete !ai !ulte contravenii" constatate &n acelai ti!p" de
acelai a%ent constatator" se &nc>eie un sin%ur proces$verbal.
9ste consacrat principiul ancestral pentru rspunderea Auridic ,1.1 52> 21 2-0/8, &n sensul c se
prevede c 401:93 ;700;F2 E;4:< 13 >0 4.: ;4627; -.3< >;3 /;2 /36:0 >;17A2312 4921724;60, 9040:;:0.
;1
8n ele!ent de noutate absolut consacrat de actuala re%le!entare &l constituie prevederile art.16
alin.526 i 536. %$re re@&e)en"e$! +i"u$(i$ %e"(eni&or +"rini +$u $ %e"(eni&or ro)*ni %u do)i%i&iu& 'n
+"rin"$"e.
'st(el" la intrarea &n 4o!#nia acetia ur!eaz s pri!easc" prin or%anele de (rontier" tic>ete de
&nscriere a contraveniilor. 2e ase!enea" la ieirea din ar" aceleai or%ane de (rontier solicit restituirea
tic>etelor respective i" dac este cazul" dovada plii a!enzii contravenionale.
Procesul$verbal de constatare a contraveniei reprezint un act ad!inistrativ cu un caracter
special" un act ad!inistrativ contravenional.
II( Apli#area san#iunii #ontraenionale
+ediul !ateriei este %$>i"o&u& III din Ordon$n($ de Guvern nr. -K-;;2. &n care re%si!
ur!toarele cate%orii de dispoziii,
$E Di+>o!i(ii >rivind or@$nu& %o)>e"en" + $>&i%e +$n%(iune$
Interpretarea art.21 &n%duie concluzia c" &n aceast !aterie" le%ea$cadru consacr o re@u& i o
eC%e>(ie.
4e%ula este reprezentat de aceea c ;C01:36 7;90 7.1>:;:< E;4:; 0>:0 F2 706 7;90 ;4627<
>;17A2310;.
'ceast re%ul este prevzut &n !aAoritatea actelor nor!ative &n !aterie contravenional" care
E20 . /01A2.10;@< B1 /.- 0D490>, E20 E;7 :92/2:090 6; -904:36 7./31 B1 /;:0920.
9*cepia poate (i consacrat prin actele nor!ative contravenionale i ea const &n recunoaterea
posibilitii ca alte or%ane dec#t a%entul constatator s aplice sanciunea.
Ceea ce se i!pune a (i subliniat este (aptul c /13/;2 4921:9-. 490=0-090 0D490>< 21>09;:< B1
;7:060 1.9/;:2=0 -0 >:;526290 F2 >;17A2.1;90 ; 7.1:9;=01A226.9 31 ;6: .9C;1 -07I: 706 7;90 7.1>:;:< ;90
7./40:01A; >< ;46270 >;17A231260 7.1:9;=01A2.1;608
75
.
n situaia &n care cel care aplic sanciunea este altcineva dec#t a%entul constatator" procesul$
verbal se tri!ite de &ndat or%anului sau persoanei co!petente" iar sanciunea se aplic prin rezoluie
scris pe procesul$verbal 5art. 21526 teza (inal6.
?E Di+>o!i(ii >rivind )odu& de $>&i%$re $ +$n%(iunii
Be%ea dispune" prin art.21 alin.536" c sanciunea se aplic &n 62/2:060 490=<@3:0 -0 ;7:36 1.9/;:2=
F2 :905320 >< E20 49.4.9A2.1;6< 73 C9;-36 -0 40927.6 >.72;6 ;6 E;4:02 ><=I9F2:0, >< A21< >0;/; -0
B/490H39<9260 B1 7;90 E;4:; ; E.>: ><=I9F2:<, -0 /.-36 F2 /2H6.;7060 -0 E<4:3290 ;60 ;70>:02;, -0 >7.436
;.
/on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%Ge J .4. 72:., p. ;2.
;2
39/<92:, -0 39/;90; 49.-3>< 49073/ F2 -0 72973/>:;1A060 409>.1;60 ;60 7.1:9;=01201:3632 F2 -0 70606;6:0
-;:0 B1>792>0 B1 49.70>36-=095;6.
Constat! c le%ea instituie principiul individualizrii sanciunii contravenionale" &n (uncie de
nite criterii pe care le instituie i care pot deter!ina" &n !od lo%ic" atenuarea sau a%ravarea unei sanciuni.
%E Di+>o!i(ii %u >rivire &$ even"u$&e&e >$@u?e >ri%inui"e >rin %o)i"ere$ %on"r$ven(iei
'rt.23 prevede posibilitatea &n care" prin sv#rirea contraveniei" s se (i produs pa%ube unui ter.
n aceast situaie" dac e*ist tari( de evaluare a pa%ubei" a%entul constatator" &n situaia &n care are i
co!petena de a aplica sanciunea" va stabili i desp%ubirea" pe baza tari(ului e*istent i va (ace &n
procesul$verbal !eniunea despre desp%ubirea dispus. n situaia &n care nu e*ist tari( de evaluare"
partea vt!at are posibilitatea de a$i putea valori(ica preteniile &n con(or!itate cu le%ea civil.
dE Di+>o!i(ii >rivind re@i)u& >ro%edur$& $& %onfi+%rii 'n )$"erie %on"r$ven(ion$&
2ac a%entul constatator este co!petent s aplice sanciunea" el va putea dispune i con(iscarea.
2ac 13 ;90 . ;>0/010; 7./40:01A<, >0 B1A060C0 7< >;17A2310; 7./460/01:;9< ; 7.1E2>7<922 =; E2 -2>43><
-0 .9C;136 7;90 0>:0 B1-92:32: >< ;46270 F2 >;17A2310; 4921724;6<.
n a!bele cazuri" a%entului constatator &i revine !isiunea -0 ; -0>7920 B1 49.70>36-=095;6
637939260 >343>0 7.1E2>7<922 F2 -0 ; 63;, B1 492=21A; 6.9, /<>39260 -0 7.1>09=;90 >;3 -0 =;6.92E27;90
490=<@3:0 -0 -2>4.@2A2260 60C;60.
2e ase!enea" &n cazul &n care se constat c bunurile con(iscate aparin altei persoane dec#t
contravenientului" &n procesul$verbal ur!eaz a se !eniona nu!ele" prenu!ele i do!iciliul" c#nd este
vorba despre o persoan (izic" sau denu!irea i sediul" c#nd este vorba despre o persoan Auridic 5art. 24
alin. 36.
n procesul$verbal vor (i inserate !eniunile cu privire la aceste !suri.
eE I>o"e!$ 'n %$re f$>"$ +v*r#i" re>re!in" infr$%(iune
Pot e*ista situaii &n care a%entul constatator s aprecieze c (apta este sv#rit &n ase!enea
condiii" &nc#t ea reprezint in(raciune" nu contravenie.
'rt.30 consacr calea procedural prin care a%entul constatator se /dez&nvestete@" &ntr$o
ase!enea situaie (iind vorba despre >0>2@;90; .9C;13632 -0 39/<9290 401;6< -0 7<:90 706 7;90 ; 7.1>:;:;:
E;4:; ;1:2>.72;6<.
+e &nele%e c ,;706;F2 :0D: -21 60C0;-7;-93 =; E2 ;4627;: F2 -0 21>:;1A; H3-07<:.90;>7<, B1 >2:3;A2;
B1 7;90, =092E27I1- 60C;62:;:0; F2 :0/021272; 49.70>3632-=095;6 -0 7.1:9;=01A20, ;H31C0 6; 7.1763@2; 7<
E;4:; >.7.:2:< 7.1:9;=01A20 ; E.>: ><=I9F2:< B1 ;>0/010; 7.1-2A22 B17I:, 4.:92=2: 60C22 401;60, 0; 7.1>:2:320
;3
21E9;7A2310, -0@B1=0>:290; E<7I1-3->0 4921 B17K02090; -0 >7.;:090 -0 40 9.6 ; 7;3@02 F2 :92/2:090; -.>;93632
.9C;13632 -0 39/<9290 401;6<8
7%
.
9ste posibil &ns ca or%anul &n drept" respectiv procurorul sau instana de Audecat" dei (apta a (ost
ur!rit ca in(raciune" s stabileasc (aptul c nu sunt &ntrunite ele!entele constitutive ale in(raciunii"
situaie &n care ;7:36 -0 >0>2@;90 >;3 7.1>:;:;90 ; E;4:02, B/49031< 73 7.42; -0 40 90@.63A2;, .9-.1;1A;
49.739.93632 >;3, -34< 7;@, -0 40 K.:<9I90; 21>:;1A02, >0 :92/2: -0 B1-;:< .9C;13632 B1 -904: >< 7.1>:;:0
7.1:9;=01A2;, 401:93 ; >0 63; /<>39260 7;90 >0 2/431, 7.1E.9/ 60C22 5art.30 alin 26
77
.
fE Si+"e)u& $?&$(iunii
Be%ea$cadru recunoate o B160>1290 >35>:;1A2;6<
7#
(unda!entat pe teza realizrii scopului
sanciunii i care const &n posibilitatea recunoscut contravenientului de a se plti H3/<:;:0 -21 /212/36
>:;5262: -0 60C0 401:93 E;4:; 90>407:2=< 5art.266" atunci c#nd actul nor!ativ contravenional prevede o
ase!enea posibilitate.
'cest siste! instituie un drept pentru contravenient i o obli%aie pentru a%entul constatator" care
privete at#t aducerea la cunotin a acestei (aciliti le%ale" c#t i i!plicarea a%entului constatator &n
realizarea &n practic a siste!ului ablaiunii.
'plicarea acestui siste! i!plic 24.:0@; 490@01A02 7.1:9;=01201:3632 B1 /./01:36 B17K020922
;7:3632 7.1>:;:;:.9
79
, te*tul prevz#nd posibilitatea contravenientului /-0 ; ;7K2:; 40 6.7 >;3 B1 :09/01 -0
$# -0 .90 -0 6; -;:; B17K020922 49.70>3632-=095;6 7.1:9;=01A2.1;6 H3/<:;:0 -21 /212/36 ;/01@22 490=<@3:0
B1 ;7:36 1.9/;:2=, ;C01:36 7.1>:;:;:.9 E<7I1- /01A2310 -0>490 ;70;>:< 4.>25262:;:0 B1 49.70>36-=095;68.
Plata a!enzii se (ace la Casa de 9cono!ii i Conse!naiuni sau la :rezoreria (inanelor publice"
iar o copie de pe c>itan se pred de ctre contravenient a%entului constatator sau se tri!ite" prin pot"
or%anului din care acesta (ace parte.
n cazul &n care contravenientul a ac>itat pe loc Au!tate din !ini!ul a!enzii prevzut de actul
nor!ativ pentru (apta respectiv" orice ur!rire &nceteaz.
;6
/on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%Ge B .4. 72:., 4. 73.
;;
Crede! c le%ea actual ar (i putut depi concepia vec>ii Be%i nr. 32?1960 i ar (i putut s consacre" pentru si!pli(icarea
procedurii" posibilitatea ca acetia s aplice ei &nii sanciunea" (r s !ai (ie nevoie s tri!it din nou dosarul a%entului
constatator. 3ai !ult c>iar" ne$a! &n%dui s a(ir!! c acestea sunt !ai &ndrituite s o (ac dec#t a%entul constatator
datorit cercetrilor pe care le$au (cut i care au deter!inat cunoaterea &n a!nunt a &!preAurrilor" consecinelor (aptei
antisociale i co!porta!entului (ptuitorului" &nc#t sunt !ai &n !sur dec#t a%entul constatator s dispun o sanciune care
s corespund scopului oricrei (or!e de rspundere Auridic" respectiv cel preventiv" educativ i sancionator. Cricu!"
ase!enea cercetri se prelun%esc &n ti!p" iar a%entul constatator poate !ai %reu s reconstituie (aptele" (ie i la nivel de
!e!orie dec#t or%anul de ur!rire penal sau instana de Audecat.
;0
/on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%Ge B .4. 72:., pp. ;0$;9.
;9
/on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%Ge B .4. 72:." p. ;9.
;4
Calculul ter!enului se (ace con(or! art.101 alin.526 din Codul de procedur civil" potrivit cruia"
ter!enul calculat 40 .90 B17040 >< 739C< -0 6; /20@36 1.4A22 @2602 39/<:.;90
#(
.
@E ,o)uni%$re$ >ro%e+u&uiBver?$& de %on+"$"$re $ %on"r$ven(iei #i de $>&i%$re $ +$n%(iunii
Be%ea instituie" &n scopul producerii de e(ecte Auridice de ctre procesul$ verbal de constatare a
contraveniei i aplicare a sanciunii" .562C;A2; 7./3127<922 ;70>:32;, care revine (ie a%entului constatator"
c#nd acesta a aplicat i sanciunea" (ie celui care a aplicat sanciunea" &n cazurile de e*cepie &n care
a%entului constatator nu$i este recunoscut i co!petena de a aplica sanciunea.
Co!unicarea se realizeaz ctre trei cate%orii de subiecte de drept
01
,
$ &n!#narea sau dup caz" co!unicarea procesului$verbal contravenientului-
$ co!unicarea ctre partea vt!at-
$ co!unicarea ctre persoana (izic sau Auridic" &n cazul con(iscrii unor bunuri care aparin altei
persoane (izice sau Auridice dec#t contravenientul.
'rt.2. supune obli%aiei co!unicrii dou cate%orii de acte,
$ 49.70>36-=095;6 -0 7.1>:;:;90 ; 7.1:9;=01A202 F2 ;4627;90 ; >;17A23122, care se co!unic
persoanelor interesate &n ter!en de . 631< -0 6; -;:; ;4627<922G
- B1F:221A;90; -0 46;:<" care se co!unic de ase!enea persoanelor interesate" &n situaia &n care
contravenientului i s$a aplicat sanciunea contravenional a a!enzii" precu! i &n cazul &n care a (ost
obli%at la desp%ubire.
n situaia &n care a%entul constatator constat (apta i aplic sanciunea" iar contravenientul este
de (a la &nc>eierea procesului$verbal" copia acestuia i &ntiinarea de plat se &n!#neaz
contravenientului" (c#ndu$se !eniune despre acest lucru pe procesul$verbal contravenional.
Co!unicarea actelor contravenionale sus$!enionate se (ace (ie prin pot" (ie prin a%enii
procedurali" &n con(or!itate cu prevederile Codului de procedur civil care &ntre%esc prevederile
prezentei re%le!entri
02
.
III( Cile de ata# "!potria a#telor de #onstatare a #ontraeniilor i de apli#are a san#iunilor
+ediul !ateriei este reprezentat de capitolul I1 din C.E. nr. 2?2001.
$E ,$&e$ de $"$%
00
:e*tul !ai prevede c atunci c#nd 7:09/0136 ;>:E06 7;6736;: >0 >EI9F0F:0 B1:9-. @2 -0 ><95<:.;90 60C;6< >;3 B1:9-. @2
7I1- >09=27236 0>:0 >3>401-;:, >0 490631C0F:0 4I1< 6; >EI9F2:36 492/02 @260 6379<:.;90 7;90 39/0;@<8.
01
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u $ .4. 72:., 4p. .24$.2;.
02
/on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%GeB .4. 72:., p. 00.
;.
'rt.31 din le%e instituie" drept cale speci(ic de atac
03
>&*n@ere$" care reprezint o ,7;60
-0=.63:2=< -0 ;:;7, ;-27< . 7;60 4921 7;90 >0 ;:;7< 6; H3-07<:.920 . K.:<9I90 -;:< -0 31 .9C;1 .5F:0>7 >;3
;-/212>:9;:2= 73 7;9;7:09 H392>-27A2.1;6, E20 31 ;7: ;-/212>:9;:2= B1 7;@392 >4072E27;:0 -0 60C0; >4072;6<8
#$
.
'cest te*t dispune c &!potriva procesului$verbal de constatare a contraveniei i de aplicare a
a!enzii se 4.;:0 E;70 46I1C090 B1 :09/01 -0 15 @260 -0 6; -;:; B1/I1<922 >;3 7./3127<922 ;7:3632.
'ceast cale de atac este recunoscut at#t contravenientului" c#t i prii vt!ate i persoanei
creia &i aparin bunurile con(iscate" cu ur!toarele precizri,
$ partea vt!at poate (ace pl#n%ere nu!ai B1 700; 70 492=0F:0 -0>4<C35290; >:;5262:< 40 5;@< -0
:;92EG
$ cel cruia &i aparin bunurile con(iscate poate (ace pl#n%ere 13/;2 B1 700; 70 492=0F:0 /<>39;
7.1E2>7<922G
$ se &nele%e c" &n ceea ce &l privete pe contravenient" -0F2 60C0; 13 490=0-0 0D490>, ;70>:; =;
43:0; E;70 46I1C090 B/4.:92=; :3:39.9 76;3@06.9 49.70>3632-=095;6.
?E Efe%"e&e >&*n@erii
'rt.32 alin.536 instituie ca principal e(ect al pl#n%erii >3>401-;90; 0D073:<922.
Be%iuitorul (ace din nou distincie" &n (uncie de subiectul care a (or!ulat pl#n%erea" ast(el,
$ c#nd pl#n%erea a (ost (or!ulat de partea vt!at" 0E07:36 >3>401>2= >0 0D0972:< 13/;2 B1 700;
70 492=0F:0 -0>4<C35290;G
$ c#nd pl#n%erea se (or!uleaz de persoana creia &i aparin bunurile con(iscate" 0E07:36 >3>401>2=
492=0F:0 13/;2 /<>39; 7.1E2>7<922G
- dei le%ea nu prevede e*pres" vo! &nele%e" c atunci c#nd autorul pl#n%erii este contravenientul"
>3>401-;90; =; =2@; :.;:0 76;3@060 49.70>3632-=095;6 >;3 13/;2 ;7060; 7;90 ;3 E.>: 7.1:0>:;:0 -0
7.1:9;=01201:, -;7< 0D2>:< . ;>0/010; >2:3;A20.
%E Or@$ne&e %o)>e"en"e + +o&u(ione!e >&*n@ere$
Pl#n%erea" &nsoit de procesul$verbal" se depune la or%anul din care (ace parte a%entul
constatator. 'cesta este obli%at s o pri!easc i s &n!#neze depuntorului o dovad &n acest sens.
Pl#n%erea" &!preun cu dosarul cauzei" se tri!it la Fudectoria &n a crei circu!scripie a (ost
sv#rit contravenia.
03
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:., pp. .30$.32.
04
An"onie Ior@ov$n B .4. 72:., vol II" p. 300" i opiniile acolo citate.
;6
'rt.41 din ordonan dispune c" dac a (ost anulat procesul$verbal sau a (ost constatat nulitatea
acestuia" bunurile con(iscate se restituie celui &n drept" iar dac au (ost valori(icate" se va restitui
proprietarului o desp%ubire e%al cu valoarea de circulaie a bunurilor.
'rt.33 din C.E. nr. 2?2001 prevede c la Audecarea cauzei se citeaz obli%atoriu persoana care a
(cut pl#n%erea" !artorii indicai &n procesul$verbal sau &n pl#n%ere" precu! i orice alte persoane care pot
contribui la rezolvarea te!einic a pricinii
0.
. Prin participarea i a ;C01:3632 7.1>:;:;:.9, este %arantat
/4.>25262:;:0; -0 ; H3>:2E27; F2 ;4<9; /<>39; 63;:< B1 7.1:9;-27:.923 73 7.1:9;=01201:368
#%
.
Be%ea prevede" prin art.34 alin.526" c 46I1C09260 B/4.:92=; 49.70>06.9- =095;60 -0 7.1>:;:;90 F2
>;17A2.1;90 ; 7.1:9;=01A226.9 >0 >.63A2.10;@< 73 4907<-090.
4ecursul se poate (or!ula &n ter!en de 1. zile de la co!unicare.
Ca un ele!ent de noutate" le%ea preia principii din procedura penal i prevede c !otivarea
recursului nu este obli%atorie" !otivele de recurs put#nd (i susinute i &n (aa instanei. 4ecursul este
+u+>en+iv de eCe%u"$re.
4ecursul ur!eaz a se e*ercita la tribunalul &n a crui raz teritorial se a(l Audectoria a crei
>otr#re este supus recursului" secia de contecnios ad!inistrativ i (iscal.
8n aspect (oarte i!portant i care constituie tot un ele!ent de noutate absolut" este %on+$%r$"
>rin $r".89 din O.G. nr. -K-;;2 care prevede c $"*" >&*n@ere$ ')>o"riv$ >ro%e+u&uiBver?$& de
%on+"$"$re #i +$n%(ion$re $ %on"r$ven(iei. c#t i re%ur+u& for)u&$" ')>o"riv$ Go"r*rii Aude%"ore#"i
>rin %$re +B$ +o&u(ion$" >&*n@ere$. >re%u) #i ori%e $&"e %ereri in%iden"e. sunt +%u"i"e de "$C de
"i)?ru.
IV( E.e#utarea san#iunilor #ontraenionale
C re%si! re%le!entat &n capitolul 1 din C.E. nr. 2?2001.
Procesul$verbal neatacat &n ter!enul prevzut de le%e" precu! i >otr#rea Audectoreasc
irevocabil prin care s$a soluionat pl#n%erea constituie titlu e*ecutoriu" (r vreo alt (or!alitate.
Aver"i+)en"u&. (iind o sanciune cu caracter !oral" se consider e*ecutat &n !o!entul realizrii
lui" c#nd &!brac (or!a oral" de re%ul" sau co!unicrii ori publicrii lui" c#nd &!brac (or!a scris
0;
.
A)end$. poate (i e*ecutat &n dou !oduri,
;? B1 /.- =.631:;9 de ctre contravenient-
0.
n cazul &n care contravenia s$a produs &n ur!a unui accident de circulaie" &n !od obli%atoriu va (i citat i societatea de
asi%urri !enionat &n procesul verbal de constatare a contraveniei.
06
/on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%GeB .4. 72:., p.91.
0;
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:., pp. .32$.33- /on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%Ge J .4.
72:., p. 9..
;;
5? 4921 0D073:;90 >262:<, ceea ce presupune intervenia (orei coercitive a statului.
ED073:;90; -0 531<=.20 ; >;17A23122 ;/01@22 7.1:9;=01A2.1;60, la r#ndul ei" se poate !aterializa &n
trei !odaliti
00
,
B $%Gi"$re$ >e &o%. &n baza siste!ului ablaiunii" a Au!tate din !ini!ul a!enzii prevzute de
le%e pentru (apta respectiv-
B $n@$A$re$. sub se!ntur" c va ac>ita a!enda &n 40 de ore" &n baza aceluiai principiu al
ablaiunii" i ac>itarea e(ectiv &n acest interval-
$ &n ter!en de 1. zile de la co!unicarea procesului$verbal i a &ntiinrii de plat" dac
contravenientul nu (or!uleaz pl#n%ere &!potriva acestui act.
ED073:;90; >262:< ; >;17A23122 ;/01@22 7.1:9;=01A2.1;60 se poate (ace de ctre ur!toarele
cate%orii de or%ane,
B de or@$nu& din %$re f$%e >$r"e $@en"u& %on+"$"$"or. &n cazul &n care nu s$a e*ercitat calea de
atac-
B de in+"$n($ de Aude%$".
'rt.39 alin.526 !ai prevede necesitatea ca aceste or%ane s co!unice din o(iciu" or%anului
(inanciar al localitii &n care do!iciliaz sau &i are reedina contravenientul" 49.70>36-=095;6 -0
7.1>:;:;90 ; 7.1:9;=01A202 F2 . 7.420 ; -2>4.@2:2=3632 K.:<9I922 H3-07<:.90F:2 -0 >.63A2.1;90 ; 46I1C0922,
acestea av#nd (iecare &n parte calitatea de :2:63 0D073:.923
#9
.
00
' se vedea" &n acelai sens $ /on$ /$ri$ Pivni%eru. Pe"ru Su+$nu. D$n Tudor$%Ge B .4. 72:., p. 9..
09
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u. .4. 72:.
;0
TESTE DE AUTOEVALUARED
2. ,$re din ur)"o$re&e %$"e@orii de +u?ie%"e r+>und %on"r$ven(ion$&D
a6 !inorii p#n la 14 ani-
b6 !inorii &ntre 14$10 ani-
c6 persoanele lipsite de discern!#nt.
-. Po" fi %onfi+%$"eD
a6 nu!ai bunurile provenite din in(raciuni-
b6 nu!ai bunurile provenite din contravenii-
c6 bunurile care au (ost destinate" (olosite sau care au rezultat din in(raciuni sau contravenii.
8. S$n%(iuni&e %on"r$ven(ion$&e +un"D
a6 nu!ai sanciuni principale-
b6 nu!ai sanciuni co!ple!entare-
c6 at#t sanciuni principale c#t i co!ple!entare.
:E Aver"i+)en"u& e+"eD
a6 o sanciune !oral-
b6 o sanciune cu caracter patri!onial.
c6 are un caracter !i*t" at#t !oral" c#t i pecuniar.
5E A)end$ e+"eD
a6 o sanciune !oral-
b6 o sanciune patri!onial.
c6 are un caracter !i*t" at#t !oral" c#t i patri!onial.
9. P&*n@ere$ ')>o"riv$ >ro%e+u&ui ver?$& %on"r$ven(ion$& +e de>uneD
a6 la or%anul din care (ace parte a%entul constatator-
b6la instana de Audecat" respectiv Audectoria-
a6 at#t la or%anul din care (ace parte a%entul constatator c#t i la instana de Audecat.
7. ,o)>e"en($ de $ +o&u(ion$ >&*n@ere$ $>$r(ineD
a6 Audectoriei &n raza creia s$a sv#rit contravenia.
b6 Audectoriei de la do!iciliul a%entului constatator-
c6 Audectoriei de la do!iciliul contravenientului-
<. Re%ur+u& ')>o"riv$ +o&u(iei >ronun($" de Aude%"ori$ &$ >&'n@ere$ ')>o"riv$ >ro%e+u&ui
ver?$& %on"r$ven(ion$& +e +o&u(ione$!D
a6 de tribunalul Audeean sau al !unicipiului <ucureti" secia de contencios ad!inistrativ i (iscal-
b6 de tribunalul Audeean sau al !unicipiului <ucureti" secia civil-
c6 de tribunalul Audeean sau al !unicipiului <ucureti" secia co!ercial-
3. Re%ur+u& for)u&$" ')>o"riv$ +o&u(iei >ronun($" de Aude%"ori$ &$ >&'n@ere$ ')>o"riv$
>ro%e+u&ui ver?$& %on"r$ven(ion$& $re ur)"o$re&e efe%"eD
a6 este suspensiv de e*ecutare-
b6 nu este suspensiv de e*ecutare-
c6 &n unele situaii suspend e*ecutarea" atunci c#nd sunt e*pres prevzute de le%e" iar &n altele nu
o suspend.
;9
2;. Si+"e)u& $?&$(iunii +e)nifi%D
a6 posibilitatea de a ac>ita pe loc sau &n 40 de ore Au!tate din !ini!ul a!enzii prevzut de le%e
pentru (apta respectiv-
b6 posibilitatea de a ac>ita pe loc sau &n 40 de ore Au!tate din !ini!ul a!enzii stabilit de
a%entul constatator-
22. Po+i?i&i"$"e$ de $ $%Gi"$ >e &o% +$u 'n :< de ore Au)"$"e din )ini)u& $)en!ii e+"e
re%uno+%u"D
a6 nu!ai dac actul nor!ativ contravenional o prevede e*pres-
b6 &n toate cazurile-
c6 nu!ai &n cazul &n care cuantu!ul a!enzii depete .00 4C)H
00
RSPUNDEREA AD/INISTRATIV PATRI/ONIAL
4eprezint a treia (or! de rspundere speci(ic dreptului ad!inistrativ. 'ctivitatea
ad!inistraiei" ca orice tip de activitate u!an" poate s produc preAudicii particularilor. Proble!a este
dac i &n ce !sur ad!inistraia va rspunde pentru aceste preAudicii" iar dac rspunsul este a(ir!ativ"
care este re%i!ul Auridic aplicabil acestei (or!e de rspundere.
'cestor proble!e" s$au dat rspunsuri di(erite. Iniial" s$a susinut teza lipsei de rspundere"
(unda!entat pe principiul suveranitii" potrivit cruia" propriu suveranitii este s se i!pun tuturor i
s nu se poat pretinde nici un (el de desp%ubiri. 8n !o!ent crucial &n evoluia acestui tip de rspundere
l$a Aucat 2ecizia <lanco din 10;3 a Consiliului de +tat Krancez"
90
prin care s$a statut (aptul c 401:93
4;C35060 7;3@;:0 4;9:2736;926.9 4921 E;4:060 409>.;106.9 7;90 B1-046210>7 ;13/2:0 >09=2722 4356270 13 4.:
-E2 ;4627;5260 49217242260 >:;5262:0 B1 C.-36 72=26 401:93 9;4.9:39260 -21:90 4;9:2736;92G ;70;>:<
90>4.1>;5262:;:0 5 !ai corect" rspundere$ 1.1.6 13 0>:0 1272 C0109;6<, 1272 ;5>.63:<. E; ;90 90C362
>4072;60, 7;90 =;92;@< B1 E317A20 -0 10=.260 >09=2723632 F2 -0 1070>2:;:0; -0 ; 7.17262; -904:39260 >:;:3632 73
-904:39260 492=;:0.
91
'ceast soluie autono!ist " independent" instituit prin 2ecizia <lanco avea s do!ine re%i!ul
rspunderii ad!inistraiei" susinut &n doctrina occidental" pro!otoare a tezei c 9<>431-090;
;-/212>:9;A202 F2, /;2 40 6;9C, 9<>431-090; 43:0922 4356270, -0>4<9A2:< -0 9<>431-090; 492=;:<, 7.1>:2:320
31 7.94 -0 492172422 ;3:.1./0 -0 -904: ;-/212>:9;:2=.
9"
'ctuala Constituie conine !ai !ulte dispoziii" din care o se!ni(icaie aparte au articolele 21"
44" .2" .3 i 123 alin.5.6.
2in toate aceste dispoziii se desprinde concluzia c actuala Constituie re%uno$#"e dre>"u&
fund$)en"$& $& %e"(e$nu&ui ro)*n de $ fi de+>@u?i" >en"ru >reAudi%ii&e >rodu+e >rin $%"e&e
$d)ini+"r$"ive $&e $u"ori"(i&or >u?&i%e
38
.
1. T24392 -0 ;7A2312 B1 ;1C;H;90; 9<>431-0922 ;-/212>:9;:2=-4;:92/.12;60
Be%ea nr. ..4?2004 a contenciosului ad!inistrativ &n%duie e*ercitarea a "rei for)e de $%(iune
3:
D
90
n cauza &n care s$a pronunat aceast decizie era vorba despre o (eti care a (ost accidentat %rav de un va%onet
&ncrcat cu tabac" condus de !uncitorii unei !anu(acturi. :atl (etiei a introdus aciune &n daune &n (aa :ribunalului din
<ordeau*" &n baza Codului civil. +$a solicitat declinarea de co!peten" iar :ribunalul de con(licte a dat o soluie de principiu" &n
sensul c r+>undere$ %$re revine +"$"u&ui >en"ru >$@u?e&e >rodu+e de >er+o$ne $f&$"e 'n +ervi%iu& +u nu >o$"e fi Aude%$"
du> >rin%i>ii&e in+"i"ui"e >en"ru r$>or"uri&e din"re >$r"i%u&$ri.
91
RenO ,G$>u+B D9.2: ;-/212>:9;:2E, 3ontc>restien" Paris" 1900" to!e II" p. 9;0.
92
Geor@e+ Vede&. Pierre De&vo&vOBD9.2: ;-/212>:9;:2E, 12$J Jdition" P.8.K." Paris" 1990" p. .43.
93
n acelai sens" A. Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol. II" ed. 4" p. 4.9.
94
A. Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol. II" ed.4" p. 4.9.
01
a6 o aciune &ndreptat nu!ai &!potriva autoritii p#r#te-
b6 o aciune &ndreptat e*clusiv &!potriva (uncionarului-
c6 o aciune &ndreptat conco!itent &!potriva autoritii i (uncionarului.
Be%ea &n%duie ca titularul dreptului (unda!ental s poat opta pentru oricare din cele trei (or!e
de aciune.
Gi &n varianta &n care recla!antul opteaz pentru o aciune care s (ie &ndreptat e*clusiv
&!potriva (uncionarului" realizarea viitoarei sale creane este" &ntr$un (el" asi%urat prin instituirea
solidaritii dintre (uncionar i autoritate" (unda!entat i pe principiul solvabilitii autoritii" care
creeaz pre!izele de realizare a acestei creane.
". C;:0C.922 -0 ;7:0 7;90 4.: E31-;/01:; . ;7A2310 401:93 ;1:901;90; 9<>431-0922 ;-/212>:9;:2=-
4;:92/.12;60
C#t privete %$"e@orii&e de $%"e care le%iti!eaz o aciune &n reparaii" care s antreneze deci
rspunderea ad!inistrativ$patri!onial a autoritilor publice" nu poate (i vorba dec#t despre $%e&e$#i
%$"e@orii de $%"e %$re >o" fi $"$%$"e >e %$&e$ %on"en%io+u&ui $d)ini+"r$"iv. indiferen" de o?ie%"u&
$%(iunii.
8na din pri!ele condiii ale unei aciuni &n contenciosul ad!inistrativ este ca $%"u& $"$%$" + fie
$%" $d)ini+"r$"iv. +u? for) "i>i% +$u $+i)i&$".
4ezult c 700; 70 0>:0 -0 0>01A; ;7:06.9 7;90 4.: E31-;/01:; . ;7A2310 B1 7.1:0172.>, 21763>2= .
;7A2310 7;90 >< 39/<90;>7< ;1:901;90; 9<>431-0922 ;-/212>:9;:2=-4;:92/.12;60 ; ;3:.92:<A26.9 4356270,
0>:0 7; ;7:36 ;:;7;: >< E20 90490@01:;: -0 un a#t prin #are se realizeaz o a#tiitate de natur
ad!inistrati% "ns "n re&i! de putere publi#(
2oar actele ad!inistrative unilaterale ale autoritii pot (i atacate pe calea contenciosului
ad!inistrativ" Be%ea nr. 29?1990 neprevz#nd e*pres o ast(el de posibilitate i pentru contractele
ad!inistrative.
Cu! a! precizat &ns &n partea consacrat contenciosului ad!inistrativ" proiectul de le%e a
contenciosului prevede posibilitatea alocrii i a contractelor ad!inistrative.
4ezult concluzia (ireasc" i anu!e (aptul c o aciune al crei obiect este reprezentat de antrenarea
rspunderii ad!inistrativ$patri!oniale nu >o$"e fi fund$)en"$" >e >reAudi%ii %$re re!u&" din $%"e&e
uni&$"er$&e $&e $d)ini+"r$(iei %$re nu re$&i!e$! >u"ere$ >u?&i%. din %on"r$%"e %ivi&e +$u din diferi"e
o>er$(iuni #i f$>"e $d)ini+"r$"ive.
02
*( Autoritile publi#e #o!petente s soluioneze a#iunea priind rspunderea ad!inistrati,
patri!onial
'ctuala Constituie" ca i Be%ea nr. ..4?2004 a contenciosului ad!inistrativ" consacr soluia
capacitii e*clusive a instanelor Audectoreti de a soluiona liti%iile de aceast natur" (iind vorba despre
"ri?un$&e&e $d)ini+"r$"ivB fi+%$&e" iar p#n la &n(iinarea acestora" de +e%(ii&e +>e%i$&e de %on"en%io+
$d)ini+"r$"iv #i fi+%$& &n(iinate &n cadrul tribunalelor Audeene i al tribunalului 3unicipiului <ucureti" al
Curilor de 'pel #i $& naltei Curi de Casaie i Fustiie.
'ceste instane se pot pronuna at#t cu privire la 490H3-272260 90@36:;:0 -21 1060C;62:;:0; ;7:06.9,
7I: F2 6; 7060 -0-3>0 -21 107.1>:2:3A2.1;62:;:0; ;70>:.9;. 'supra viciilor de le%alitate i de
neconstituionalitate" &n e%al !sur" ur!eaz a se pronuna instanele Audectoreti.
2e ase!enea" Audec#nd nele%alitatea actului" instana Audectoreasc este co!petent s se
pronune i asupra aspectelor de neoportunitate a actului.
$. N;:39; 490H3-2723632 ; 7<932 904;9;A20 4.;:0 E2 >.6272:;:< 4921 ;7A231260 492=21- 9<>431-090;
;-/212>:9;:2=-4;:92/.12;6< ; ;3:.92:<A26.9 4356270
2in punctul de vedere al condiiilor &nclcate prin actul ad!inistrativ" tipic sau asi!ilat" care
produce preAudicii" ne ralie! concepiei potrivit creia Audectorul de contencios ad!inistrativ se poate
pronuna at#t asupra le%alitii actului" c#t i asupra oportunitii lui.
Be%ea nr. 29?2990 a contenciosuluia d!inistrativ" &n prezent abro%at" din perspectiva naturii
preAudiciului a venit cu o inovaie care a avut ca e(ect revoluionarea !ateriei contenciosului ad!inistrativ
&n ansa!blul su" (iind vorba despre posibilitatea ca instana de Audecat s se poat pronuna at#t asupra
preAudiciilor de natur !aterial" c#t i asupra preAudiciilor !orale. 've! &n vedere art.11 alin.526" care
dispunea c /1 7;@36 ;-/2:0922 7090922, 21>:;1A; =; K.:<9B F2 ;>349; -;3106.9 /;:092;60 F2 /.9;60 7093:0,.
'ceast nor! a (ost !eninut prin art. 10 alin. 536 din Be%ea nr. ..4?2004" care" &ntr$o (or!ulare relativ
ase!ntoare" prevede c 71 7;@36 ;-/2:0922 7090922, 21>:;1A; =; K.:<9B F2 ;>349; -0>4<C352926.9 401:93
-;31060 /;:092;60 F2 /.9;60 7;3@;:0, -;7< 9076;/;1:36 ; >.6272:;: ;70>: 63793,.
Prin art..2 alin.536 din Constituie se instituie o (or! de rspundere patri!onial special a
statului" pentru preAudiciile produse prin erori Audiciare. n (or!a iniial a Constituiei" se (cea re(erire
doar la erorile Audiciare &n !aterie penal" dar" &n ur!a revizuirii" aceast rspundere a (ost e*tins la toate
erorile Audiciare" (r e*cepie.
9.
'ceast rspundere nu &nltur rspunderea Audectorilor care au acionat
cu rea$credin i %rav ne%liAen.
9.
D$n$ A>o+"o& Tof$nB D904: ;-/212>:9;:2=, .4. 72:., vol. II" p. 2.9.
03
4spunderea ad!inistrativ$patri!onial este o rspundere cu caracter autono!
96
" supus unor
re%uli speciale" proprii" altele dec#t cele care sunt consacrate de Codul civil i care %uverneaz re%i!ul
rspunderii particularilor.
5. F.9/0 ;60 9<>431-0922 ;-/212>:9;:2= 4;:92/.12;60
:rebuie avute &n vedere dou ast(el de cate%orii de (or!e,
a6 (or!e ale rspunderii ad!inistrativ patri!oniale prevzute de le%e, care au deci o consacrare
e*pres &n te*tele le%ale &n vi%oare" i ave! &n vedere Be%ea nr. ..4?2004 i Constituia.
b6 (or!e ale rspunderii patri!oniale deduse &n !od i!plicit din principiile doctrinei i
Aurisprudenei" precu! i din unele soluii le%islative %enerale" (r a se bucura &ns de o re%le!entare cu
caracter de le%e$cadru.
4spunderea ad!inistrativ$patri!onial" din punctul de vedere al se!ni(icaiei laturii subiective"
poate (i de dou (eluri,
$ o rspundere obiectiv" care intervine indi(erent de vinovia autoritii publice c>e!at s
rspund-
$ o rspundere subiectiv" care este bazat pe culpa autoritii publice rspunztoare.
Identi(ic! ur!toarele (or!e ale rspunderii ad!inistrativ$patri!oniale
9;
,
AE=or)e de r+>undere o?ie%"iv
'cestea" la r#ndul lor" pot &!brca dou !odaliti de concretizare,
1? R<>431-090; 4;:92/.12;6< 0D763>2=< ; >:;:3632 401:93 490H3-272260 7;3@;:0 4921 09.9260
H3-272;90G
"? R<>431-090; 4;:92/.12;6< 0D763>2=< ; ;3:.92:<A26.9 ;-/212>:9;A202 4356270 401:93 62/2:060
>09=2723632 435627.
0E=or)e $&e r+>underii ?$!$"e >e %u&>
ntr &n aceast cate%orie r+>undere$ >$"ri)oni$& +o&id$r $ $u"ori"(i&or >u?&i%e #i $
fun%(ion$ru&ui >en"ru >$@u?e&e )$"eri$&e +$u )or$&e %$u!$"e >rin $%"e $d)ini+"r$"ive "i>i%e +$u
$+i)i&$"e. inclusiv prin %on"r$%"e $d)ini+"r$"ive.
'! inclus" &n aceats (or! de rspundere" i pe cea pentru preAudiciile produse prin contracte
a!dinistrative" dat (iind (aptul c prin articolul 2 alin. 516 litera c" teza a doua" din Be%ea nr. ..4?2004 a
contenciosului ad!inistrativ" sunt asi!ilate" actelor ad!inistrative" &n sensul le%ii respective" i
96
I&ie Iovn$# B .4. 72:., p. 1;0.
9;
Preciz! c &n identi(icarea acestor (or!e de rspundere ne$a! raliat la concepia pro(esorului An"onie Ior@ov$n J
T9;:;:, .4. 72:., vol. II" ed. 4" pp.461$462.
04
contractele &nc>eiate de autoritile publice care au ca obiect punerea &n valoare a bunurilor proprietate
public" e*ecutarea lucrrilor de interes public" prestarea serviciilor publice sau ac>iziiile publice.
8nele dintre aceste (or!e ale rspunderii patri!oniale au o consacrare le%al" altele nu au &nc o
consacrare le%al e*pres" (iind deduse !ai !ult din spiritul re%le!entrilor co!pletate cu principiile care
trebuie s c#r!uiasc ad!inistraia public &ntr$un stat de drept.
%. R<>431-090; 4;:92/.12;6< 0D763>2=< ; >:;:3632 401:93 490H3-272260 7;3@;:0 4921 09.9260
H3-272;90
'rt..2 alin.536 din Constituie dispune e*pressis verbis c /S:;:36 9<>431-0 4;:92/.12;6 401:93
490H3-272260 7;3@;:0 4921 09.9260 H3-272;90. R<>431-090; >:;:3632 0>:0 >:;5262:< B1 7.1-2A2260 60C22 F2 13
B16<:39< 9<>431-090; /;C2>:9;A26.9 7;90 F2-;3 0D0972:;: E317A2; 73 90;-790-21A< >;3 C9;=<
10C62H01A<8.Constat! c le%ea recunoate o aciune &n re%res a statului &!potriva acelor !a%istrai care
au acionat cu rea credin &n e*ercitarea (unciei lor.
90
'ceast (or! de rspundere intervine nu datorit unor acte" ci datorit unor erori Audiciare" deci
unor preAudicii deduse din >otr#ri Audectoreti prin care au (ost co!ise erori Audiciare" (iind vorba" &n
!od (iresc" de dou ast(el de >otr#ri,
$ una prin care se soluioneaz un liti%iu &n !od de(initiv i irevocabil-
$ o alta" prin care se constat c >otr#rea anterioar a coninut o eroare.
Intervenia acestei (or!e de rspundere presupune" pe l#n% necesitatea e*istenei celor dou
>otr#ri" i (or!ularea" de cel &ndrituit" a preteniilor pentru repararea daunelor !ateriale sau !orale
su(erite.
7. R<>431-090; 4;:92/.12;6< ; ;3:.92:<A26.9 ;-/212>:9;A202 4356270 401:93 62/2:060 >09=2723632
435627
C ase!enea (or! de rspundere nu are &nc o consacrare e*pres" ea se deduce din principiile
constituionale care oc#r!uiesc &n prezent societatea" spre e*e!plu 4921724236 0C;62:<A22 :3:39.9 B1 E;A;
60C22 F2 ; ;3:.92:<A26.9 4356270 coroborat cu acela c 12/012 13 0>:0 /;2 490>3> -0 60C0 J;9:. 1% ;621.1 F2 "?G
C;9;1:;90; -904:3632 6; =2;A<, 49073/ F2 6; 21:0C92:;:0 E2@27< F2 4>2K27<, 4921 ;9:."", drept care poate (i
lezat prin 62/2:060 3132 >09=2723 435627.
C#t privete condiiile care ar trebui s (unda!enteze intervenia acestei (or!e de rspundere"
crede! c trebuie avute &n vedere ur!toarele trei condiii,
90
A. Ior@ov$nBT9;:;:, .4. 72:., vol. II" ed. 4" p. 461- D$n$ A>o+"o& Tof$nBD904: ;-/212>:9;:2=, .4. 72:., vol. II" pp.
2.;$2.0.
0.
$ s e*iste un serviciu public care s prezinte anu!ite /li!ite@
99
" adic s e*pri!e anu!ite carene
de or%anizare i (uncionare care s pun &n pericol anu!ite valori !ateriale sau u!ane-
$ s e*iste un preAudiciu" de natur !aterial sau !oral" care s (ie produs datorit li!itelor
serviciului public respectiv-
$ s e*iste un raport de cauzalitate &ntre li!ite i preAudiciu" aceasta reprezent#nd o condiie
speci(ic rspunderii Auridice &n %eneral-
$ s se (or!uleze pretenii de ctre partea preAudiciat.
#. R<>431-090; >.62-;9< ; ;3:.92:<A26.9 4356270 F2 ; E317A2.1;926.9 401:93 490H3-2722 49.-3>0 4921
;7:0 ;-/212>:9;:2=0, :24270 >;3 ;>2/26;:0
'ceast (or! de rspundere are nu doar o recunoatere le%al e*pres" ci i un re%i! Auridic
dezvoltat" o le%e$cadru" (iind vorba despre Be%ea nr. ..4?2004.
2in coninutul acestei re%le!entri" raportat la Constituie" desprinde! c#teva principii care
%uverneaz re%i!ul acestei (or!e de rspundere ,
16 Be%ea 7.1-2A2.10;@< ;7A2310; B1 490H3-2722 -0 ;7A2310; B1 ;136;90 ; ;7:3632
1((
.92 B1 .562C;90;
6; 0/2:090; 3132 ;7: ;-/212>:9;:2=, B1 7;@36 ;7:3632 ;-/212>:9;:2= ;>2/26;:.
4ezult c odat cu cererea de anulare total sau parial a unui act sau de obli%are la e!iterea
actului" recla!antul trebuie s$i precizeze i preteniile" dac le cunoate. 2ac nu le cunoate" aceste
pretenii pot (i (or!ulate ulterior" pe cale de aciune separat" &ns nu!ai B1 >2:3;A2; B1 7;90 ; E.>: 0/2>< .
>01:21A< H3-07<:.90;>7< 4921 7;90 >0 ;1360;@<, B1 :.: >;3 B1 4;9:0, 31 ;7: ;-/212>:9;:2= >;3 >0 -2>4310
.562C;90; 6; 0/2:090; 3132 ;7:.
n cazul cererilor (or!ulate &n contenciosul ad!inistrativ de ctre persoanele vt!ate prin
ordonane sau dispoziii din ordonane declarate neconstituionale" cererea acestora este condiionat de
declarare &n prealabil a ordonanei ca (iind neconstituional" &n tot sau &n parte" de Curtea Constituional.
26 Instanele co!petente s se pronune asupra desp%ubirilor solicitate sunt aceleai care se
pronun i asupra ile%alitii actului ad!inistrativ" tipic sau asi!ilat" adic instanele de contencios
ad!inistrativ.
36 'ceast (or! de rspundere este atras doar de actele ad!inistrative tipice sau asi!ilate"
ile%ale ale autoritilor publice.
46 C alt re%ul pe care o instituie Be%ea nr. ..4?2004 este 4.>25262:;:0; 7; ;7A2310; >< 4.;:< E2
E.9/36;:< F2 409>.1;6 B/4.:92=; E317A2.1;93632 7;90 ; 06;5.9;: ;7:36 >;3 7;90 >0 E;70 =21.=;: -0 90E3@36
99
A. Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:.,vol. II" ed. 4" p. 464.
100
I&ie Iovn$# B .4. 72:., p. 1;;.
06
-0 ; 90@.6=; 709090; 90E092:.;90 6; 31 -904: >35207:2= >;3 21:090> 60C2:2/.
Be%ea consacr" &n ceea ce privete liti%iile &n care (uncionarul este parte &n proces" de sine
stttor sau alturi de autoritate" alte dou principii" i anu!e,
$ >.62-;92:;:0; dintre (uncionar i autoritatea public &n ceea ce privete suportarea desp%ubirilor
dispuse de instan-
$ 4.>25262:;:0; 7K0/<922 B1 C;9;1A20 a superiorului ierar>ic (uncionarului public c>e!at &n proces"
care a dat ordin scris s elaboreze sau s nu elaboreze actul.
n prezent" i Be%ea nr. 100?1999 conine re%le!entri re(eritoare la rspunderea (uncionarului public.
'st(el" prin Be%ea nr. 2.1?2006 pentru !odi(icarea i co!pletarea Be%ii nr. 100?1999 se introduce un nou
articol" cu nr. 64
1
" care prevede" e*presis verbis c .9270 409>.;1< 7;90 >0 7.1>2-09< =<:</;:< B1:9-31 -904: ;6
><3 .92 B1:9-31 21:090> 60C2:2/ >0 4.;:0 ;-90>; 21>:;1A02 H3-07<:.90F:2, B1 7.1-2A2260 60C22, (iind vorba despre
Be%ea contenciosului ad!inistrativ nr. ..4?2004. Prin alineatul 526 al articolului nou introdus 64
1
se prevede c
B1 7;@36 B1 7;90 >0 ;-/2:0 ;7A2310; F2 >0 7.1>:;:< =21.=<A2; E317A2.1;93632, 409>.;1; 90>407:2=<-adic
(uncionarul public$ =; E2 .562C;:< B1 >.62-;9 73 ;3:.92:;:0; >;3 21>:2:3A2; 435627<.
Constat! c" &n (or!a actual" Be%ea nr. 100?1999 consacr principiul solidaritii dintre (uncionar i
autoritatea sau instituia public.
Koarte i!portant este i alineatul 536 al aceluiai articol" care prevede c 9<>431-090; H392-27< ;
E317A2.1;93632 13 >0 4.;:0 ;1C;H; -;7< ;70>:; ; 90>407:;: 490=0-09260 60C;60 F2 49.70-39260 ;-/212>:9;:2=0
;4627;5260 ;3:.92:<A22 >;3 21>:2:3A202 4356270 B1 7;90 BF2 -0>E<F.;9< ;7:2=2:;:0;.
Constat! c rspunderea (uncionarului public intervine nu!ai dac acesta a acionat ile%al. n cazul
&n care a acioant le%al" c>iar dac a co!is anu!ite preAudicii" el nu !ai este rspunztor.
n ceea ce privete condiiile interveniei aceste (or!e de rspundere" trebuie s (ace! distincie
&ntre dou cate%orii de condiii,
;? 7.1-2A22 C0109;60, -0 ;-/2:090 ; 3102 ;7A2312 B1 7.1:0172.> ;-/212>:9;:2=, care sunt prevzute de
Be%ea nr. ..4?2004.
5? 7.1-2A22 >4072;60, care privesc ad!isibilitatea unei ast(el de aciuni c#nd obiectul ei este reprezentat
de cererea de acordare de desp%ubiri !ateriale sau !orale,
2. %ondi(i$ %$ $%"u& $"$%$". "i>i% +$u $+i)i&$". + fie i&e@$&.
-. %ondi(i$ %$ $%"u& $"$%$" + fi %$u!$" >reAudi%ii )$"eri$&e #i )or$&e.
Pentru pri!a dat Be%ea nr. 29?1990" &n prezent abro%at" prin articolul 11 526" recunoate
posibilitatea ca 21>:;1A; >< >0 4.;:< 49.131A; ;:I: ;>349; -0>4<C352926.9 /;:092;60, 7I: F2 ;>349; 706.9
0;
/.9;60
1(1
.C ase!enea posibiliatte este !eninut prin actuala Be%e a contenciosului ad!inistrativ nr.
..4?2004.
8. %ondi(i$ >rivind &e@"ur$ de %$u!$&i"$"e din"re $%"u& $d)ini+"r$"iv i&e@$& #i >reAudi%iu.
+e i!pune a (i precizat (aptul c preAudiciul este cauzat" &n cazul actului ad!inistrativ tipic" nu doar
4921 0/2:090; 3132 ;7: ;-/212>:9;:2= 260C;6, ci i prin 431090; 632 B1 0D073:;90, ceea ce atra%e e(ecte Auridice de
natur a produce preAudicii.
n cazul actului asi!ilat" 490H3-27236 >0 49.-370 4921 7K2;9 100/2:090; ;7:3632.
:otodat" nu orice ile%alitate a actului produce preAudicii.I60C;62:;:0; ;7:3632
;-/212>:9;:2=...:905320 >< E20 7.1>:;:;:< -0 21>:;1A; -0 H3-07;:<, B1 5;@; L0C22 7.1:0172.>3632
;-/212>:9;:2=8
1("
.
:. %ondi(i$ >rivind %u&>$ $u"ori"(ii >u?&i%e.
'celeai condiii trebuie &ndeplinite i &n cazul &n care rspunderea autoritii publice intervine
pentru preAudiciile cauzate &n baza unor contracte ad!inistrative. Cu! a! !enionat deAa" actuala le%e a
contenciosului ad!inistrativ asi!ileaz actului ad!inistrativ i contractul ad!inistrativ care poate avea ca
obiect 431090; B1 =;6.;90 ; 3132 531 49.4920:;:0 435627<, -0 490>:;90; 3132 >09=2723 435627 >;3
0E07:3;90; 3102 6379<92 4356270.
'ceste contracte se supun unui re%i! de putere public" ceea ce atra%e co!petena instanelor de
contencios ad!inistrativ &n soluionarea di(eritelor liti%ii.
101
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol II" ed. 4" pp. 4;1$4;2..
102
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol II." ed. 4" p.46;.
00
TESTE DE AUTOEVALUARE
2. An@$A$re$ r+>underii $d)ini+"r$"ivB>$"ri)oni$&e $ unei $u"ori"(i +e >o$"e f$%eD
a6 nu!ai printr$o aciune &ndreptat &!potriva autoritii p#r#te-
b6 nu!ai printr$o aciune &ndreptat &!potriva (uncionarului autoritii-
c6 printr$o aciune &ndreptat conco!itent &!potriva autoritii i a (uncionarului.
-E R+>undere$ >$"ri)oni$& e+"eD
a6 nu!ai o rspundere obiectiv
b6 nu!ai o rspundere subiectiv-
c6 at&t o rspundere obiectiv c#t i o rspundere subiectiv.
8E A&e@e(i. %$re din ur)"o$re&e for)e de r+>undere re>re!in" for)e $&e r+>underii
o?ie%"iveD
a6rspunderea patri!onial e*clusiv a statului pentru preAudiciile cauzate prin erorile Audiciare-
b6 rspunderea pentru preAudiciile produse prin contracte ad!inistrative-
c6 rspunderea pentru preAudiciile produse prin acte ad!inistrative-
:E A&e@e(i. %$re din ur)"o$re&e for)e de r+>undere re>re!in" for)e $&e r+>underii
+u?ie%"iveD
a6rspunderea patri!onial e*clusiv a statului pentru preAudiciile cauzate prin erorile Audiciare-
b6 rspunderea pentru preAudiciile produse prin acte ad!inistrative-
c6 rspundereapatri!onial pentru li!itele serviciului public.
5E =un%(ion$ru& >u?&i% >o$"e fi >$r"e 'n >ro%e+ $"un%i %*nd o?ie%"u& $%(iunii '& for)e$!D
a6 obli%area i la plata unor desp%ubiri !ateriale sau !orale-
b6 anularea total a actului ad!inistrativ-
c6 obli%area al e!iterea unui act ad!inistrativ.
9E D$% +e $d)i"e $%(iune$ 'n o?&i@$re$ &$ de+>@u?iri. fun%(ion$ru& >u?&i% v$ r+>undeD
a6 &n solidar cu autoritatea sau instituia public-
b6 va rspunde individual" suport#nd &ntre%ul preAudiciu-
c6 dup cu! >otrte instana de Audecat-
7E Le@e$ nr. 55:K-;;: $ %on"en%io+u&ui $d)ini+"r$"iv >er)i"e %$ oi?ie%"u& $%(iunii +B&
for)e!e D
a6 un act ad!inistrativ individual-
b6 un act ad!inistrativ bi sau !ultilateral 5contract ad!inistrativ6-
09
c6 at#t un act ad!inistrativ individual c#t i un act ad!inistrativ bi sau !ultilateral 5contract
ad!inistrativ6-
<E ,$re din ur)"o$re&e for)e de r+>undere $d)ini+"r$"iv >$"ri)oni$& +un" >rev!u"e
eC>re+ de ,on+"i"u(ie F- v$ri$n"e %ore%"eED
a6 rspunderea pentru preAudiciile produse prin acte ad!inistrative-
b6 rspunderea pentru li!itele serviciului public-
c6 rspunderea pentru preAudiciile produse prin erorile Audiciare-
3E =un%(ion$ru& >u?&i% r+>unde >en"ru >rodu%ere$ unor >reAudi%iiD
a6 &n situaia &n care a acionat ile%al-
b6 indi(erent dac a acionat le%al sau ile%al-
c6 &n situaia &n care a acionat le%al" dac s$au produs preAudicii.
2;E =un%(ion$ru& >u?&i% >o$"e %Ge)$ 'n @$r$n(ieD
a6 pe superiorul su ierar>ic" de la care a pri!it ordin scris s elaboreze sau s nu elaboreze un act
ad!inistrativ-
b6 pe cellalt (uncionar public" care a se!nat alturi de el-
c6 pe conductorul autoritii sau instituiei publice .
90
ORGANI4AREA AD/INISTRAIEI PU0LI,E
C.1704:0 E31-;/01:;60 B1 :0.92; .9C;12@<922 ;-/212>:9;A202 4356270
)e propune!" &n cele ce ur!eaz" s analiz! conceptele (unda!entale &n aceast !aterie i s
cre! ast(el li!baAul Auridic necesar abordrii acestei !aterii a dreptului ad!inistrativ.
'. )oiunea de ad!inistraie public evoc o ;7:2=2:;:0 4921 7;90 >0 ;-37 6; B1-04621290 60C260 F2
>0 490>:0;@< >09=2722 4356270, B1 62/2:060 60C22, B1-046212:< -0 ;3:.92:<A2 4356270 >4072;60, -013/2:0 C010927
;3:.92:<A2 ;60 ;-/212>:9;A202 4356270.
9a reprezint o di!ensiune a e*ecutivului" alturi de activitatea de %uvernare" iar &n condiiile
actualului siste!" vorbi! despre dou cate%orii de or%ane" care au !isiunea de a &n(ptui ad!inistraie
public,
16 or%ane ale ;-/212>:9;A202 -0 >:;:, care realizeaz o ,;-/212>:9;A20 -0 1;:39< >:;:;6<8G
26 or%ane ale ;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60" care des(oar ;-/212>:9;A20 435627< B1 312:<A260
;-/212>:9;:2=-:092:.92;60" &n baza principiilor constituionale ale autono!iei" descentralizrii i
deconcentrrii" i care este reprezentat de or%ane alese prin su(ra%iu universal" e%al" direct" secret i liber
e*pri!at.
)u pute! pune se!nul e%alitii &ntre conceptele de ;-/212>:9;A20 435627< i ;-/212>:9;A20 -0 >:;:.
n con(or!itate cu prevederile Constituiei i ale Be%ii nr. 21.?2001 privind ad!inistraia public
local" pot (i identi(icate ur!toarele autoriti ale ad!inistraiei publice,
I. L$ nive& %en"r$&
1? 702 -.2 F0E2 ;2 0D073:2=3632, P90F0-21:060 F2 G3=09136G
"? /212>:09060 F2 ;6:0 .9C;10 701:9;60 -0 >4072;62:;:0 >35.9-.1;:0 G3=0913632 5ad!inistraia
!inisterial &n sens lar%6-
3? ;3:.92:<A2 701:9;60 10>35.9-.1;:0 G3=0913632 J;3:.1./0?G
$? 21>:2:3A22 701:9;60 >35.9-.1;:0 /212>:0906.9 >;3 ;3:.92:<A26.9 701:9;60 ;3:.1./0.
II. L$ nive& Aude(e$n
Or@$ne de n$"ur +"$"$&. la nivelul Audeului" sunt,
1.P90E07:36, reprezentantul Euvernului &n teritoriu-
26 >09=2722 4356270 -07.1701:9;:0 ale !inisterelor" ale altor or%ane centrale &n teritoriu.
Or@$ne de n$"ur $u"ono), C.1>26236 H3-0A0;1.
91
III. L$ nive& &o%$& 5&n accepiune de co!un" ora" !unicipiu6,
1. C.1>26236 6.7;6, 7; ;3:.92:;:0 -062509;:2=<G
". P92/;936, 7; ;3:.92:;:0 0D073:2=<.
0. No(iune$ de or@$n $& $d)ini+"r$(iei >u?&i%e
n aceast sinta%!" include! toate autoritile care sunt &nvestite cu prero%ative de putere public
i care au !isiunea constituional i le%al de a realiza ad!inistraie public" adic de a e*ecuta le%ea i
de a presta servicii publice" &n li!itele le%ii.
Consider! c or%anul ad!inistraiei publice reprezint ;70; 7;:0C.920 -0 .9C;1 435627 >;3 -0
.9C;1 ;3:.92@;: -0 31 .9C;1 435627, 4921 7;90 >0 90;62@0;@< ;7:2=2:<A2 -21 >E09; ;-/212>:9;A202 4356270, 4921
0D073:;90; 60C22 F2 490>:;90; -0 >09=2722 4356270 B1 62/2:060 60C22.
'! inclus &n cadrul or%anelor ad!inistraiei publice at#t >:937:392 -0 1;:39< 435627<, >343>0
90C2/3632 -0 43:090 435627<, -;9 F2 >:937:392 -0 1;:39< 492=;:<, 7<9.9; 13 60 0>:0 >:9<21 90C2/36 -0 43:090
435627<, 401:93 7< ;3 E.>: ;3:.92@;:0 -0 31 .9C;1 435627 F2 401:93 7< BF2 -0>E<F.;9< ;7:2=2:;:0; >35 ,4;@;8
3132 ;>0/010; .9C;1.
,. No(iune$ de +$r%ini $&e or@$ne&or $d)ini+"r$(iei >u?&i%e
)oiunea de sarcin a or%anelor ad!inistraiei publice evoc /;1>;/5636 1070>2:<A26.9 >.72;60 .5207:2=
-0:09/21;:0, 0=;63;:0 4.62:27 F2 7.1>;79;:0 4921 1.9/0 H392-270, 7;90 90490@21:< 9;A2310; -0 ; E2 ; ;70>:.9
.9C;108
1(3
.
'lt(el spus" prin sarcin evoc! :.;:0 ;7060 10=.2 >.72;60 ; 7<9.9 90;62@;90 7.1>:2:320 /01290;
.9C;13632 ;-/212>:9;:2= 90>407:2=.
2ar nu orice nevoie social intr &n sarcinile ad!inistraiei publice. Pentru ca ea s dob#ndeasc
statutul de >;9721< ; ;-/212>:9;A202 4356270, trebuie s &ntruneasc trei condiii,
$ s (ie deter!inat &n !od obiectiv" printr$o selecie care s satis(ac nevoile reale ale unei
societi deter!inate-
$ s (ie valorizat politic" s$i (ie deci recunoscut statutul de clasa politic a(lat la putere-
$ s (ie consacrat Auridicete" adic s se re%seasc &ntr$o nor! de drept.
Cr%anele ad!inistraiei publice" ca i toate celelalte or%ane publice" ur!eaz s realizeze dou
cate%orii de sarcini. O 492/< 7;:0C.920 o (or!eaz >;9721260 C0109;60 ;60 >:;:3632, transpunerea &n practic
a principiilor %enerale care &l oc#r!uiesc i a sarcinilor cu acest caracter" iar o a doua cate%orie o
103
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" p. 2;1.
92
reprezint >;9721260 >4072;60, care revin (iecrui or%an ad!inistrativ potrivit Constituiei i actului
nor!ativ care &i (unda!enteaz or%anizarea i (uncionarea
104
.
2. )oiunile de co!peten i de capacitate a or%anelor ad!inistraiei publice
Capacitatea reprezint o ;4:2:3-210" . 4.>25262:;:0 90731.>73:< 31.9 .9C;10 -0 ; -.5I1-2 ;:9253A22
-21 -./01236 ;-/212>:9;A202 4356270, pe c#nd co!petena reprezint :.:;62:;:0; -904:3926.9 F2 .562C;A226.9
73 7;90 >31: B1=0>:2:0 .9C;1060 ;-/212>:9;:2=0 F2 4921 21:09/0-236 7<9.9; -0>E<F.;9< . ;7:2=2:;:0 -0 1;:39<
;-/212>:9;:2=<.
Caracterele speci(ice co!petenei or%anelor ad!inistraiei publice,
a6 &e@$&i"$"e$ %o)>e"en(ei este (unda!entat pe principiul le%alitii &ntre%ii ad!inistraii
publice" care este aezat la baza or%anizrii i (uncionrii acesteia" ca i a statului de drept" &n ansa!blul
su.
b6 o?&i@$"ivi"$"e$ %o)>e"en(ei, ceea ce &nsea!n c /0D0972:;90; 02'...'13 0>:0 . E;736:;:0, 72 .
.562C;A20 ; 7<902 10B1-04621290 7.1>:2:320 :0/0236 :9;C0922 6; 9<>431-090 ; .9C;13632 90>407:2= -0 7<:90
.9C;136 ><3 209;9K27 >34092.9 ,
1(5
.
n !od consecvent" doctrina recunoate trei cate%orii de co!peten
106
,
2E ,o)>e"en($ )$"eri$& J9;:2.1;0 /;:092;0?, dese!neaz ansa!blul prero%ativelor unei
autoriti publice" din punctul de vedere al cuprinsului i al speci(icului 5naturii 6 lor.
1o! identi(ica" ast(el" dou tipuri de co!peten !aterial,
;? 7./40:01A< /;:092;6< C0109;6<, care se!ni(ic (aptul c prero%ativele unei autoriti sunt
ne!r%inite din punctul de vedere al &ntinderii i al speci(icului lor 5e*, Euvernul" consiliile locale"
pre(ectul" pri!arul" consiliul Audeean etc.6.
5? . 7./40:01A< /;:092;6< >4072;6<, care vizeaz anu!ite >0C/01:0 ;60 ;7:2=2:<A22 ;-/212>:9;:2=0
J0D: /212>:09060, >09=272260 4356270 -0>701:9;62@;:0 0:7.?.
-E ,o)>e"en($ "eri"ori$& 59;:2.1;0 6.72? se!ni(ic B1:21-090; B1 >4;A23 ; 4909.C;:2=06.9 3132
.9C;1 ;-/212>:9;:2=, 21-2E0901: -0 1;:39; 7./40:01A02 >;60 /;:092;60.
1o! identi(ica ast(el dou tipuri de co!peten teritorial,
;? 7./40:01A< :092:.92;6< C0109;6<, e*ercitat la nivel 1;A2.1;6, e*, Preedintele" Euvernul"
!inisterele" alte or%ane centrale de specialitate ale ad!inistraiei de stat.
104
n acelai sens" A. Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" pp. 2;0$2;2.
10.
An"onie Ior@ov$n B T9;:;:,.4. 72:., vol I" ed. 4" p. 2;3.
106
An"onie Ior@ov$n B T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" pp. 200$201.
93
5? 7./40:01A< :092:.92;6< 6.7;6<, e*ercitat &n anu!ite li!ite %eo%ra(ice deli!itate" de re%ul la
nivel de unitate ad!inistrativ$teritorial.
8E ,o)>e"en( "e)>or$& 59;:2.1;0 :0/4.92>? este acel tip de co!peten care evoc B1:21-090;
B1 :2/4 a prero%ativelor unui or%an ad!inistrativ.
+ublinie! (aptul c re%ula &n ceea ce privete aceast co!peten o reprezint 7./40:01A;
:0/4.9;6< 1062/2:;:< B1 :2/4, e*ist#nd i anu!ite or%ane ad!inistrative care" prin actul lor de &n(iinare au
o 7./40:01A< :0/4.9;6< 62/2:;:<. 2e e*e!plu" &n baza Be%ii nr. 10?1991 privind (ondul (unciar !odi(icat
&n 199;" s$au &n(iinat 7./2>22 6.7;60 F2 H3-0A010 pentru punerea &n aplicare a acestei re%le!entri" a cror
e*isten este li!itat la realizarea activitii pentru care au (ost &n(iinate. n !sura &n care aceasta nu va
!ai subzista" se &nele%e c i or%anul public respectiv va disprea.
E. N$"ur$ Auridi% $ re@i)u&ui >o&i"i% in+"i"ui" >rin ,on+"i"u(i$ Ro)*niei din 2332
Identi(icarea unui re%i! Auridic se (ace in#nd cont de !ai !ulte criterii" dintre care un rol
predo!inant are /.-;62:;:0; -0 ;60C090 ; 490F0-21:0632
1(7
, alturi -0 9;4.9:36 -21:90 43:09260 >:;:3632,
/.-36 -0 904;9:2@;90 a prero%ativelor &ntre di(erite autoriti care realizeaz prero%ativele celor trei clasice
puteri" ceea ce a deter!inat pe unii autori s caracterizeze re%i!ul politic instituit prin Constituia
4o!#niei din 1991 ca un re@i) >o&i"i% +e)iB>re!iden(i$& >$r&$)en"$ri!$" +$u $"enu$"
)=@
+$u re@i)
+e)iB>$r&$)en"$r" dup cu! se susine &n ulti!a ediie a Constituiei co!entat i adnotat.
109
'r%u!entele care susin aceast &ncadrare Auridic" ar putea (i %rupate &n !ai !ulte cate%orii" i
anu!e,
a6!odul de ale%ere a Preedintelui 4o!#niei$art. 01 din Cosntituie-
b6 !odul de e*ercitare" de ctre Preedinte" a dreptului de a dizolva Parla!entul-
c6 re%i!ul Auridic al rspunderii politice i penale a Preedintelui 4o!#niei-
d6 re%i!ul e*ercitrii atribuiilor de ctre Preedintele 4o!#niei" care" &n cea !ai !are parte"
i!pune aprobri" prealabile sau ulterioare" in(or!ri" propuneri" consultri" din partea parla!entului sau a
Euvernului-
e6 re%i!ul constituional al &nvestiturii Euvernului-
10;
=&orin V$+i&e+%u. 'n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin V$+i&e+%u.
Io$n Vid$B .4. 72:., p. 103.
100
=&orin V$+i&e+%u. 'n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin V$+i&e+%u.
Io$n Vid$B .4. 72:., p 104. An"onie Ior@ov$nB T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" pp. 29.$290.
109
/. ,on+"$n"ine+%u. A. Ior@ov$n. I. /ur$ru. E.S. Tn+e+%uB C.1>:2:3A2; R./I1202 90=2@32:< F2 90435627;:<,
7./01:;:<, op. cit." p. 1.;$1.0.
94
(6 operaiunea contrase!nrii" celei !ai !ari pri a decretelor Preedintelui" de ctre Pri!ul$
!inistru.
110
TESTE DE AUTOEVALUARE
2E ECe%u"ivu& 'n Ro)*ni$ $re o +"ru%"urD
a6 bice(al-
b6 !onoce(al.
-E Re@i)u& >o&i"i% in+"i"ui" >rin ,on+"i"u(i$ Ro)*niei din 2332 e+"eD
a6 parla!entar-
b6 se!iprezidenial atenuat" sau se!i$parla!entar-
c6 prezidenial.
8.,o)>e"en($ unui or@$n $& $d)ini+"r$(iei >u?&i%e e+"eD
a6 (acultativ-
b6 obli%atorie-
c6 dup cu! prevede le%ea.
:. ,o)>e"en($ unui or@$n $d)ini+"r$"iv +e %&$+ifi% 'nD
a6 co!peten !aterial" teritorial i te!poral-
b6co!peten te!poral i personal-
c6 co!peten personal" spaial i de atribuii.
5. ,o)>e"en($ )$"eri$& $ unui or@$n $d)ini+"r$"iv e+"eD
a6 %eneral i special-
b6 nu!ai %eneral-
c6 nu!ai special.
9. ,o)>e"en($ "eri"ori$& $ unui or@$n $d)ini+"r$"iv e+"eD
a6 %eneral i local-
b6 nu!ai %eneral-
c6 nu!ai local.
110
An"onie Ior@ov$nB T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" pp. 29.$290.
9.
7E ,o)>e"$n($ "e)>or$& $ unui or@$n $d)ini+"r$"iv e+"eD
a6 de re%ul" neli!itat &n ti!p-
b6 de re%ul" li!itat &n ti!p-
c6 nu e*ist nici o re%ul" poate (i at#t li!itat" c#t i neli!itat &n ti!p.
<. 6n +i+"e)u& %on+"i"u(ion$& #i &e@$& $%"u$&. $d)ini+"r$(i$ >u?&i% +e re$&i!e$!D
a6 nu!ai de or%ane de natur statal-
b6 de or%ane de natur statal i autono! local" &n e%al !sur-
c6 nu!ai de or%ane de natur autono! local.
3. ,$re din ur)"o$re&e defini(ii re>re!in" defini(i$ %ore%" $ %o)>e"en(ei unui or@$n
$d)ini+"r$"ivD
a6 ea reprezint aptitudine" o posibilitate recunoscut unor or%ane de a dob#ndi atribuii din do!eniul
ad!inistraiei publice-
b6 ea reprezint totalitatea drepturilor i obli%aiilor cu care sunt &nvestite or%anele ad!inistrative i
prin inter!ediul crora des(oar o activitate de natur ad!inistrativ-
c6ea reprezin aptitudinea unor or%ane de a avea drepturi i obli%aii &n do!eniul ad!inistraiei
publice-
2;. 3. ,$re din ur)"o$re&e defini(ii re>re!in" defini(i$ %ore%" $ %$>$%i"(ii unui or@$n
$d)ini+"r$"ivD
a6 ea reprezint aptitudine" o posibilitate recunoscut unor or%ane de a dob#ndi atribuii din do!eniul
ad!inistraiei publice-
b6 ea reprezint totalitatea drepturilor i obli%aiilor cu care sunt &nvestite or%anele ad!inistrative i
prin inter!ediul crora des(oar o activitate de natur ad!inistrativ-
c6ea reprezin aptitudinea unor or%ane de a avea drepturi i obli%aii &n do!eniul ad!inistraiei
publice-
22. Le@$&i"$"e$ %o)>e"en(ei +e)nifi% "r+"ur$ $%e+"ei$D
a6 de a se e*ercita &n str#ns con(or!itate cu le%ea" pe baza i &n li!itele ei-
b6 de a se e*ercita aa cu! decid or%anele de conducere cole%ial ale unui or%an ad!inistrativ-
c6 de a se e*ercita aa cu! decid or%anele de conducere unipersonal ale unui or%an ad!inistrativ.
2-. S$r%ini&e unui or@$n $& $d)ini+"r$(iei >u?&i%e >o" fiD
a6 nu!ai sarcini %enerale" co!une tuturor or%anelor ad!inistrative-
b6 nu!ai sarcini speciale" pentur (iecare or%an al ad!inistraiei publcie-
c6 at#t sarcini %enerale" c#t i sarcini speciale pentru di(erite or%ane ale ad!inistraiei publice.
96
PREEDINTELE RO/1NIEI
I. STATUTUL ,ONSTITUIONAL AL PREEDINTELUI
RO/1NIEI I ATRI0UIILE SALE
S"$"u"u& %on+"i"u(ion$& $& Pre#edin"e&ui
'ctuala Constituie a 4o!#niei consacr un e*ecutiv ?i%ef$& +$u du$&i+"
111
" &n care unul dintre
e(i este Preedintele" iar cellalt Euvernul.
Kor!a de %uvern!#nt &n 4o!#nia" potrivit articolului 1 alin 526 din Constituie" este re>u?&i%$.
dispoziiile constituionale re(eritoare la (or!a de %uvern!#nt (c#nd paret din cate%orie celor cali(icate
prin articolul1 .2" ca li!ite ale revizuirii.
'rticolul 00" intitulat 79.636 P90F0-21:06328, stabilete ur!toarele di!ensiuni ale statutului
constituional al e(ului de stat,
$E E+"e unu& din"re %ei doi #efi $i eCe%u"ivu&ui" alturi de Euvern.
+pre deosebire de Euvern &ns" rolul e*ecutiv al Preedintelui este !ai atenuat" pri!#nd celelalte
di!ensiuni ale statutului su.
?E E+"e re>re!en"$n"u& +"$"u&ui ro)*n. pe plan intern i e*tern.
%E E+"e @$r$n"u& inde>enden(ei n$(ion$&e. $& uni"(ii #i $& in"e@ri"(ii "eri"ori$&e $ (rii.
n realizarea acestui rol" prin care %aranteaz valori (unda!entale ale poporului ro!#n
112
" e(ul
statului are o serie de atribuii prin inter!ediul crora ur!rete s se transpun &n practic acest rol.
've! &n vedere" &n pri!ul r#nd" atribuiile &n do!eniul aprrii" cea de preedinte al Consiliului +upre!
de 'prare a Nrii" atribuiile &n situaii de stare de asediu etc.
d6 4olul de a ve@Ge$ &$ re+>e%"$re$ ,on+"i"u(iei.
'rticolul 00 526 consacr aceast !isiune constituional a Preedintelui" care trebuie &neleas &n
di!ensiunea ei activ" nu pasiv.
e6 =un%(i$ de )ediere 'n"re >u"eri&e +"$"u&ui #i 'n"re +"$" #i +o%ie"$"e.
111
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 3;.
112
Genovev$ Vr$?ie B .4. 72:., vol II" pp. 2;2$2;6.
9;
'rticolul 00 alin 526 prevede c /P90F0-21:060 R./I1202 =0CK0;@< 6; 90>407:;90; C.1>:2:3A202 F2 6;
531; E317A2.1;90 ; ;3:.92:<A26.9 4356270. 1 ;70>: >7.4, P90F0-21:060 0D0972:< E317A2; -0 /0-2090 B1:90
43:09260 >:;:3632, 49073/ F2 B1:90 >:;: F2 >.720:;:08.
Constat! c le%iuitorul constituant lea% (uncia de !ediere &ntre puterile statului i &ntre stat i
societate de e*ercitarea unui alt atribut al su" prin care preedintele ve%>eaz la buna (uncionare a
autoritilor publice. n scopul realizrii aceste !isiuni" el e*ercit rolul de !ediere.
)u ave! de$a (ace cu dou (uncii distincte" ci cu una sin%ur" !ai e*act cu dou atribute ale
aceleiai (uncii.
,M0-2090; 90;62@;:< -0 P90F0-21:060 R./I1202 13 >0 .490F:0 6; ;3:.92:<A260 >:;:;60, 72 :905320 ><
/0;9C< /;2 -04;9:0 F2 >< :9;1F0@0 0=01:3;6060 -2=09C01A0 7;90 >0 4.: /;12E0>:; B1:90 ;3:.92:<A260 4356270
F2 -2E092:0 >0C/01:0 ;60 >:937:3922 >.72;60 -0 40 . 4.@2A20 -0 103:9;62:;:0 J>356. 1>.?
113
.
0E A"ri?u(ii&e Pre#edin"e&ui Ro)*niei
n literatura de specialitate e*ist !ai !ulte criterii de clasi(icare a atribuiilor Preedintelui.
114

8nii autori le clasi(ic &n Kuncie de re%i!ul lou Auridic" identi(ic#nd atribuii pentru e*ercitarea crora
Preedintele coopereaz cu alte autoriti publice i atribuii pentru e*ercitarea crora Preedintele nu
solicit concursul altor autoriti publice.
11.
1o! %rupa atribuiile e(ului de stat &n (uncie de dou !ari criterii,
I. n fun%(ie de +u?ie%"e&e de dre>" f$( de %$re +$u %u i)>&i%$re$ %ror$ +e eCer%i".
identi(ic! ur!toarele cate%orii de atribuii,
2. A"ri?u(ii re$&i!$"e 'n r$>or"uri&e %u P$r&$)en"u&
Ba aceast pri! cate%orie" identi(ic! ur!toarele atribuii,
;? P9./36C;90; 60C26.9 -0 7<:90 P90F0-21:0
113
Io$n Vid$ J .4. 72:., p. 40.
114
Cu privie la unele din aceste criterii" a se vedea ,ri+"i$n Ione+%uB R0C2/36 4.62:27 B1 R./I12;, editura 'll <ec="
<ucureti" 2002" p. 234$236.
11.
,ri+"i$n Ione+%uB R0C2/36 4.62:27 B1 R./I12;, .4. 72:., p. 234.
90
Potrivit articolului ;; din Constituie
116
Preedintele &ndeplinete aceast (uncie ancestral
11;
"
speci(ic (iecrui e( de stat" indi(erent de (or!a de %uvern!#nt sau de re%i!ul politic" aceea de a &nvesti
le%ea cu (or!ul e*ecutorie
110
. Preedintele dispune i 435627;90; 60C22 B1 M.12:.936 OE272;6
119
.
:er!enul pus la dispoziia Preedintelui pentru a pro!ul%a le%ea este de 20 de zile de la pri!irea
le%ii spre pro!ul%are.
Prin e*cepie" ter!enul se reduce la Au!tate" respectiv 10 zile" atunci c#nd Preedintele" &nainte
de pro!ul%area le%ii" ur!rete s &n(r#n% acest ter!en" opun#ndu$se pro!ul%rii.
3odalitile prin care Preedintele se opune pro!ul%rii le%ii sunt ,
$prin e*ercitarea dre>"u&ui de $ +e+i!$ ,ur"e$ ,on+"i"u(ion$&. atunci c#nd apreciaz c le%ea
prezint aspecte de neconstituionalitate-
$ prin "ri)i"ere$ &e@ii +>re reeC$)in$re de %"re P$r&$)en". atunci c#nd apreciaz c le%ea
prezint aspecte de neoportunitate politic
120
. Preciz! c Preedintele poate cere o sin%ur dat
ree*a!inarea le%ii de ctre Parla!ent.
2up scur%erea ter!enelor precizate !ai sus" intervine caracterul obli%atoriu al pro!ul%rii.
5? A-90>;90; -0 /0>;H0 P;96;/01:3632
+ediul !ateriei este articolul 00 din Constituie" care" &ntr$o (or!ul concis" recunoate dreptul
Preedintelui de a adresa !esaAe Parla!entului" cu privire la principalele proble!e politice ale naiunii.
'rticolul 90 526 interzice preedintelui interi!ar s e*ercite !ai !ulte atribuii" printre care i pe
aceea de a adresa !esaAe Parla!entului.
2in punctul de vedere al se!ni(icaiei sale, !esaAul reprezint un !iAloc de le%tur &ntre dou
autoriti publice" unul dintre e(ii e*ecutivului i or%anul reprezentativ supre! al poporului ro!#n.
2in punctul de vedere al coninutului su" s(era proble!elor discutate cu ocazia !esaAului este
lsat la deplina latitudine a Preedintelui.
116
Preciz! c acest articol este plasat &n capitolul I al :itlului III" consacrat autoritilor publice.
11;
2espre se!ni(icai actului de pro!ul%are a le%ii de ctre preedinte" a se vedea i Io$n /ur$ru. Si)in$ E&en$
Tn+e+%u J MD904: 7.1>:2:3A2.1;6 F2 21>:2:3A22 4.62:2708, 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 2003" vol. II" p. 2...
110
I. Vid$ &n /. ,on+"$n"ine+%u. I. De&e$nu. $. Ior@ov$n. I. /ur$ru. =. V$+i&e+%uBC.1>:2:3A2; R./I1202 7./01:;:<,
.4. 72:., p. 1;;.
119
Io$n Vid$ 'n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin v$+i&e+%u. Io$n
Vid$ B .4. 72:., p.1;;.
120
Pentru dezvoltarea acestei proble!e" a se vedea A Ior@ov$nB T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" pp. 30.$300. Tudor
Dr@$nu J .4. 72:., pp.121$12..
99
2in punctul de vedere al re%i!ului Auridic" el reprezint un act Auridic e*clusiv i unilateral al
preedintelui" care nu &!brac (or!a unui decret" i care intr &n cate%oria $%"e&or >o&i"i%e $&e #efu&ui de
+"$".
2in punctul de vedere al e(ectelor Auridice" !esaAul nu atra%e e(ectele Auridice ale unui decret"
sin%ura consecin pe care o deter!in (iind" potrivit articolului 6. 526 litera /a@ B1:931290; C;/0906.9 B1
F0-21A< 401:93 ;-6 492/2.8
)u este obli%atorie i dezbaterea !esaAului" dup cu! a decis Curtea Constituional &n 2ecizia
nr. 0;?1994.
8n alt re%i! Auridic va avea !esaAul prevzut de articolul 92 536" prin care Preedintele aduce la
cunotina Parla!entului !surile luate cu ocazia respin%erii unei a%resiuni ar!ate" ast(el,
$ Ca!erele vor (i obli%ate s se &ntruneasc nu doar ca s pri!easc !esaAul" ci ca s$l i dezbat-
$ Preedintele va participa la dezbatere-
$ !esaAul se concretizeaz &ntr$un decret contrase!nat de pri!ul !inistru" el av#nd deci o natur
co!ple*" politic i Auridic" &n acelai ti!p.
7? C.1=.7;90; P;96;/01:3632 B1 >0>2312
Sediu& )$"eriei e+"e re>re!en"$" de $r".98 $&in.F8E #i $r".99 $&in.F-E.
'rticolul 63 536 re%le!enteaz convocarea" de ctre Preedinte" a Parla!entului nou ales" &n cel
!ult 20 de zile de la ale%eri.
'rticolul 66 526 vizeaz 'n"runire$ 'n +e+iuni eC"r$ordin$re $ P$r&$)en"u&ui. &$ %erere$
Pre#edin"e&ui Ro)*niei. $ ?irou&ui >er)$nen" $& fie%rei ,$)ere ori $ %e& >u(in o "rei)e din
nu)ru& >$r&$)en"$ri&or.
Dre>"u& de $ %ere %onvo%$re$ $>$r(ine %e&or doi >re#edin(i $i ,$)ere&or.
-? D2@.6=;90; P;96;/01:3632 -0 7<:90 P90F0-21:0
n con(or!itate cu articolul 09 din Constituia 4o!#niei" Preedintelui &i este recunoscut dreptul
de a dizolva Parla!entul" care este suspus unor condiii speciale" i anu!e,
$consultarea preedinilor celor dou Ca!ere i a liderilor %rupurilor parla!entare-
$condiiile &n care poate (i cerut dizolvarea sunt reprezentate de 10;7.9-;90; =.:3632 -0
B1=0>:2:39< B1 :09/01 -0 %( -0 @260 -0 6; 492/; >.6272:;90, 7.9.5.9;:< 73 90>421C090; ; 706 43A21 -.3<
>.6272:<92 -0 21=0>:2:39<G
$ &n cursul unui an" Parla!entul nu poate (i dizolvat dec#t o dat-
100
$ este interzis dizolvarea Parla!entului &n ti!pul strii de asediu ori a celei de ur%en ori &n
ulti!ele ase luni ale !andatului Preedintelui.
9*ercitarea acestui drept este o (acultate i nu o obli%aie pentru Preedinte
121
.
". A:9253A22 90;62@;:0 B1 9;4.9:39260 73 H3>:2A2;
$E Nu)ire$ Aude%"ori&or #i >ro%urori&or
Potrivit articolului 12. 516" Audectorii nu!ii de Preedintele 4o!#niei se bucur de
ina!ovibilitate.
Ina!ovibilitatea reprezint" alturi de stabilitate" o %aranie pe care statul o acord unor cate%orii
de (uncionari publici" 7< 13 =.9 E2 >3>401-;A2 >;3 90=.7;A2 -07I: 401:93 7;3@0 -2>724621;90. E; >0
-0.>050F:0 -0 >:;5262:;:0 4921 ;700; 7< E317A2.1;936 21;/.=2526 13 =; 43:0; E2 /3:;: 1272 B1 21:090> -0
>09=2723, 1272 /<7;9 4921 ;=;1>;90
1""
.
?E A%ord$re$ @r$(ierii individu$&e
+e realizeaz prin decrete care" con(or! articolului 100 526 sunt contrase!nate de pri!ul !inistru.
9a reprezint un drept universal
123
" sacrosant" al e(ului de stat" i" totodat" un act de cle!en pe
care &l (ace acesta i prin inter!ediul cruia o persoan conda!nat penal este scutit" inte%ral sau parial"
de e*ecutarea pedepsei" care a (ost stabilit prin >otr#re Audectoreasc de conda!nare r!as de(initiv.
%E De%&$n#$re$ ur)ririi >en$&e ')>o"riv$ unor )e)?ri $i Guvernu&ui
Potrivit articolului 109 526" Preedintele se a(l printre subiectele de drept care au dreptul s cear
ur!rirea penal a !e!brilor Euvernului pentru (apte pe care acetia le$au e(ectuat &n e*erciiul (unciei
lor.
'rticolul 109 526 recunoate pentru Preedinte i posibilitatea de a dispune suspendarea din
(uncie a !e!brului Euvernului &n cazul cruia s$a &nceput ur!rirea penal. 'ceasta reprezint o
(acultate a Preedintelui" nu o obli%aie a lui. n cazul &n care persoana respectiv a (ost tri!is &n Audecat"
intervine suspendarea de drept a acesteia.
124
3. A:9253A22 0D0972:;:0 B1 906;A2260 73 4.4.936
121
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. .1.
122
Ver@ini$ Vedin$# J MS:;:3:36 E317A2.1;926.9 43562728, 9ditura )e!ira" <ucureti 1990" p. 144.
123
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 61.
124
Ba data elaborrii prezentei lucrri" unul din !initrii Cabinetului :riceanu" i anu!e !inistrul aprrii naionale
'tanasiu a (ost suspendat din (uncie de ctre Preedintele 4o!#niei" datorit (aptului c este cercetat pentru co!iterea unor
in(raciuni" ur!are a pl#n%erii penale (or!ulat de unul din consilieriui Preedintelui" doa!na 'driana +(toiu i de deputatul
P+2 9u%en <eAinariu.
101
Potrivit articolului 2 516 din Constituie" :2:36;936 >3=09;12:<A22 0>:0 4.4.936, care o e*ercit &n
dou !oduri,
- B1 /.- -2907:, prin re(erendu!-
- B1 /.- 21-2907:, prin or%anele sale reprezentative.
9*ist !ai !ulte tipuri de re(erendu!. 'st(el" prin articolul 1.1 536" se consacr ceea ce doctrina
denu!ete re(erendu! constituional cu caracter obli%atoriu. 8n alt tip de re(erendu! este cel care
privete adoptarea unei le%i" 90E0901-3/ 60C2>6;:2=
1"5
i" &n (ine" re(erendu! 73 7;9;7:09 7.1>36:;:2=, &n
cate%oria cruia se &ncadreaz cel prevzut de articolul 90" care are caracter (acultativ.
:ot despre re(erendu! este vorba i &n articolul 9. " care consacr acel tip de re(erendu! care
intervine B1 7;@36 >3>401-<922 -21 E317A20 ; P90F0-21:0632 R./I1202, re(erendu! care are ca scop s
deter!ine -0/2:090; P90F0-21:0632 ; 7<932 >3>401-;90 ; 90;62@;:-. P;96;/01:36.
2in punctul de vedere al s(erei proble!elor ce ur!eaz a constitui obiectul re(erendu!ului"
articolul 90 dispune c poporul 39/0;@< ><-F2 0D492/0 =.21A; 73 492=290 6; 49.560/060 -0 21:090> 1;A2.1;6.
$. A:9253A2260 P90F0-21:0632 7; F0E ;6 0D073:2=3632
Preedintele 4o!#niei dispune de o >0920 -0 ;:9253A22 40 7;90 60 0D0972:< E<9< >< ;25< 10=.20 -0
7.1739>36 492/3632 /212>:93 >;3 ;6 3132 ;6: /212>:93
1"%
.
'cest ele!ent &l deosebete de statutul e(ului de stat din re%i!urile parla!entare" unde este
obli%atorie contrase!ntura unui !inistru pe orice act al e(ului de stat.
1o! %rupa atribuiile realizate de Preedinte ca e( al e*ecutivului &n !ai !ulte cate%orii,
1. A:9253A22 B1 9;4.9:39260 73 G3=09136
$E de+e)n$re$ %$ndid$"u&ui &$ fun%(i$ de >ri) )ini+"ru.
4olul Preedintelui se rezu! la a dese!na un candidat pentru (uncia de pri! !inistru" candidat
care ur!eaz s pri!easc votul de &ncredere de la Parla!ent" alturi de &ntrea%a ec>ip %uverna!ental.
)ici &n dese!narea candiatului Preedintele nu dispune de o putere discreionar absolut" dat
(iind (aptul c el este obli%at s se consulte cu partidul care a c#ti%at !aAoritatea ale%erilor &n Parla!ent"
iar &n cazul &n care nu e*ist o ase!enea !aAoritate" cu toate aprtidele reprezentate &n Parla!ent.
?E nu)ire$ Guvernu&ui. >e ?$!$ vo"u&ui de 'n%redere $%ord$" de P$r&$)en"(
Potrivit articolului 0. 516" Preedintele 4o!#niei nu!ete Euvernul pe baza votului de &ncredere
acordat de Parla!ent.
12.
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 64.
126
Tudor Dr@$nu B .4. 72:., vol II" p. 22;.
102
n e*ercitarea acestei atribuii" Preedintele e!ite un decret" &n care sunt incluse acele persoane
care au pri!it votul de &ncredere de la Parla!ent" 62>:; G3=0913632, dup cu! o cali(ic art.103 alin.526 i
536.
Constat! c puterile Preedintelui sunt li!itate de votul e*pri!at de Parla!ent" el nu poate nu!i
ali !e!bri dec#t cei &nscrii pe lista Euvernului.
%E revo%$re$ #i nu)ire$ unor )e)?ri $i Guvernu&ui. 'n %$! de re)$niere @uvern$)en"$&
+$u de v$%$n( $ >o+"u&ui.
Gi aceast atribuie i!plic" &n ter!enii e*prei ai articolului 0. 526 o alt autoritate public"
respectiv pri!ul !inistru.
9senial pentru a ne a(la &n prezena re!anierii %uverna!entale este (aptul c ea 13 4.;:0 =2@;
G3=09136 B1 21:0C9;62:;:0; >;, 72 -.;9 31060 E317A22 ;60 G3=0913632
1"7
.
dE %on+u&"$re$ Guvernu&ui %u >rivire &$ >ro?&e)e ur@en"e #i de i)>or"$n( deo+e?i".
'ceast atribuie este prevzut &n articolul 06 din Constituie care" &n ter!eni e*tre! de concii"
statueaz c P90F0-21:060 4.;:0 7.1>36:; G3=09136 73 492=290 6; 49.560/0 39C01:0 F2 -0 2/4.9:;1A<
-0.>052:<.
Ba (el ca i proble!ele care ur!eaz s (ac obiectul !esaAului ctre Parla!ent" i cele asupra
crora este consultat Euvernul se apreciaz de ctre Preedinte
120
.
eE >$r"i%i>$re$ Pre#edin"e&ui &$ #edin(e&e Guvernu&ui #i >re!id$re$ &or
2-3
n con(or!itate cu articolul 0;" re%i!ul participrii Preedintelui la edinele Euvernului
presupune !ai !ulte coordonate.
2in punctul de vedere al s(erei proble!elor care Austi(ic participarea Preedintelui la ast(el de
edine" este vorba despre acele 49.560/0 -0 21:090> 1;A2.1;6 7;90 492=0>7 4.62:27; 0D:091<, ;4<9;90; 1;A2.1;6<,
;>2C39;90; .9-2122 4356270.
Preedintele nu se!neaz >otr#rile i ordonanele adoptate &n cadrul edinelor la care a participat
i pe care le$a prezidat
130
.
+ituaiile &n care Preedintele particip la edinele Euvernului sunt practic de dou cate%orii" i
anu!e,
12;
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. .;.
120
n acelai sens $ Io$n Vid$ B .4. 72:., p. .;.
129
8nii autori cali(ic aceast atribuie prin (or!ularea /4;9:2724;90; 6; F0-21A060 G3=09136328JAn"onie Ior@ov$n J T9;:;:,
.4. 72:., vol. I" ed. 4" p. 314- Io$n Vid$ B .4. 72:., p. .06- alii le analizeaz &n (or!ula precizat de noi" la concepia crora ne$a! raliat
5Tudor Dr@$nu B .4. 72:., =.6 II, p. 2.46.
130
Tudor Dr@$nu B .4. 72:., vol. II" p. 2.4.
103
$c#nd se discut proble!e de %enul celor prevzute de articolul 0; 516-
$la solicitarea pri!ului !inistru.
". A:9253A22 0D0972:;:0 B1 60C<:39< 73 ;6:0 ;3:.92:<A2 4356270
n aceast cate%orie se includ !ai !ulte tipuri de atribuii" i anu!e,
$E E+"e >re#edin"e $& ,on+i&iu&ui Su>re) de A>r$re $ rii
'ceast autoritate public are rolul de a .9C;12@; F2 7..9-.1; 312:;9 ;7:2=2:<A260 7;90 492=0>7
;4<9;90; A<922 F2 >2C39;1A; 1;A2.1;6< .
'ceasta reprezint !ai !ult o 7;62:;:0 pe care Preedintele o e*ercit &n virtutea atribuiei sale de
a (i co!andant al (orelor ar!ate.
?E $"ri?u(ii de nu)ire +$u de >$r"i%i>$re &$ nu)ire 'n diferi"e fun%(ii >u?&i%e
n analiza acestui tip de atribuie trebuie pornit de la articolul 94 litera /c@ care dispune c P90F0-21:060
13/0F:0 B1 E317A22 4356270, B1 7.1-2A2260 490=<@3:0 -0 60C0.
'ceast atribuie se realizeaz prin decrete care" potrivit art.100 alin.526 13 >31: 7.1:9;>0/1;:0 -0
492/36 /212>:93.
2e e*e!plu" Preedintele 13/0F:0 :902 -21:90 H3-07<:.922 C39A22 C.1>:2:3A2.1;60, potrivit art.142
alin.536 din Constituie.
3. A:9253A22 0D0972:;:0 B1 -./01236 ;4<9<922 F2 B1 >2:3;A22 0D704A2.1;60
AE A"ri?u(ii&e 'n do)eniu& $>rrii
+unt concentrate &n articolul 92 din Constituie" dup cu! ur!eaz,
$E de%&$r$re$ )o?i&i!rii @ener$&e +$u >$r(i$&e $ for(e&or $r)$"e
:e*tul instituie . 90C36< F2 . 0D704A20.
4e%ula &n ceea ce privete !obilizarea (orelor ar!ate" este cea care i!plic Parla!entul" care
aprob" i Preedintele" care declar &n baza acestei aprobri prealabile" !obilizarea parial sau %eneral.
9*cepia este reprezentat de posibilitatea recunoscut e(ului de stat 7; B1 7;@392 0D704A2.1;60 ><
-076;90 /.5262@;90;, 2;9 K.:<9I90; -0 /.5262@;90 >< E20 >343>< 36:092.9 ;49.5<922 P;96;/01:3632, B1:9-31
21:09=;6 -0 706 /36: 5 @260 -0 6; ;-.4:;90; 02.
?E re+>in@ere$ $@re+iunii $r)$"e
Preedintele" &n caz de a%resiune ar!at &ndreptat &!potriva rii" are dou obli%aii
constituionale,
104
$ s ia !suri ur%ente pentru respin%erea a%resiunii ar!ate-
$ s le aduc la cunotina Parla!entului 10B1:I9@2;: 4921:9-31 /0>;H
131
.
n situaia &n care Parla!entul este &n vacan" el se convoac de drept &n 24 de ore de la
declanarea a%resiunii.
n vederea lurii !surii respective de respin%ere a a%resiunii" Preedintele va convoca Consiliul
+upre! de 'prare a Nrii" pentru a decide asupra !surilor ce se i!pun a (i >otr#te.
0E A"ri?u(ii eCer%i"$"e 'n +i"u$(ii eC%e>(ion$&e
4e%i!ul acestui tip de atribuii &l re%si! &n articolul 93" con(or! cruia Preedintele 21>:2:320,
4.:92=2: 60C22, >:;90; -0 ;>0-23 >;3 >:;90; -0 39C01A<, B1 B1:90;C; A;9< >;3 B1 31060 6.7;62:<A2, F2 >.6272:<
P;96;/01:3632 >< B173=221A0@0 /<>39; ;-.4:;:<, B1 :09/01 -0 5 @260 -0 6; -;:; 7I1- ; E.>: 63;:<. 1
>2:3;A2; B1 7;90 P;96;/01:36 13 >0 ;E6< B1 >0>2310, 06 >0 7.1=.;7< -0 -904: B1 706 /36: $# -0 .90 -0 6;
21>:2:3290; >:<922 90>407:2=0 F2 E317A2.10;@< 40 :.;:< -39;:; ;70>:02;.
2ecretele e!ise de Preedinte &n ast(el de situaii sunt contrase!nate de pri!ul !inistru.
$. A:9253A2260 0D0972:;:0 B1 -./01236 4.62:2722 0D:0910
$E 6n%Geiere$. 'n nu)e&e Ro)*niei. $ "r$"$"e&or in"ern$(ion$&e
2in interpretarea art.91 alin.516 coroborat cu art.11 alin.526" deduce! c &nc>eierea tratatelor
internaionale parcur%e ur!toarele (aze,
- 10C.72090; -0 7<:90 G3=091, i!plicarea acestuia &n ne%ociere av#nd rolul de a$l &!piedica pe
e(ul de stat s &nc>eie tratate secrete
132
" oculte" a(l#ndu$se ast(el sub per!anentul control al Euvernului
133
.
$ :92/2:090; >490 9;:2E27;90, B1:9-31 :09/01 90@.1;526 -0 6; >0/1;90.
Preedintele este liber s se!neze sau nu tratatul ne%ociat de Euvern" el put#nd ast(el s re(uze
se!narea tratatului" atunci c#nd consider c interesele statului al crui reprezentant este i!pun acest
lucru.
$ 9;:2E27;90;, -0 7<:90 P;96;/01:, /./01: -21 7;90 :9;:;:36 E;70 4;9:0 -21 -904:36 21:091.
?E A%redi"$re$ )i+iuni&or di>&o)$"i%e $&e Ro)*niei 'n $&"e +"$"e #i re%Ge)$re$
re>re!en"$n(i&or di>&o)$"i%i $i Ro)*niei 'n $&"e +"$"e .
131
Cu privire la re%i!ul Auridic al acestui tip de !esaA" a se vedea discuia (cut cu privire la ;:9253A2260 P90F0-21:0632
R./I1202 B1 906;A2260 73 P;96;/01:36.
132
Io$n Vid$ B .4. 72:., pp. 64$6..
133
An"onie Ior@ov$n B .4. 72:., vol I" p. 330$321.
10.
Potrivit articolului 91 526" aceast prero%ativ se e*ercit la propunerea Euvernului" i ea este
le%iti!at de calitatea preedintelui 4o!#niei" de a (i reprezentant al statului ro!#n" ceea ce i!plic i
recunoaterea" &n virtutea acestei caliti" a dreptului de a ale%e la r#ndul lui pe cei care sunt i!plicai &n
&n(ptuirea politicii e*terne a 4o!#niei .
Euvernul (or!uleaz propuneri pentru (uncia de a!basador" care sunt &naintate Preedintelui
dup ce a (ost obinut ;=2@36 7.1>36:;:2= al co!isiilor de politic e*tern
134
. Caracterul consultativ al
avizului deter!in concluzia c P90F0-21:060 13 0>:0 .562C;: >< 13/0;>7< B1 E317A2260 90>407:2=0
409>.;1060 7;90 2-;3 E.>: 49.43>0 -0 G3=091 F2 ;=2@;:0 -0 7./2>2260 -0 >4072;62:;:0 ;60 P;96;/01:3632.
%E A>ro? 'nfiin($re$. de+fiin($re$ #i +%Gi)?$re$ r$n@u&ui )i+iuni&or di>&o)$"i%e.
Ca i precedenta atribuie" i aceasta se e*ercit tot la propunerea Euvernului i se concretizeaz
prin decrete care sunt contrase!nate de pri!ul !inistru.
dE A%redi"$re$. >e &*n@ Pre#edin"e&e Ro)*niei. $ re>re!en"$n(i&or di>&o)$"i%i $i $&"or +"$"e.
n calitatea lor de reprezentani ai altor state" care le$a (ost con(erit de ctre e(ii statelor pe care
&i reprezint" acetia vor (i acreditai pe l#n% Preedintele 4o!#niei" operaiune supus unor cutu!e
diplo!atice prin inter!ediul crora sunt prezentate" i respectiv pri!ite" scrisorile de acreditare.
II. A,TELE PREEDINTELUI RO/1NIEI
A? F.9/0 -0 7.1790:2@;90 ; ;7:2=2:<A22 490F0-21:0632
'rticolul 100 din Constituie prevede c P90F0-21:060, B1 0D0972:;90; ;:9253A226.9 >;60, 0/2:0
-0790:0.
Ba o pri! interpretare" s$ar putea desprinde concluzia c toate atribuiile Preedintelui se
concretizeaz prin e!iterea unor decrete" care" cu! spune te*tul &n continuare" se public &n 3onitorul
C(icial al 4o!#niei.
2ei le%iuitorul constituant s$a e*pri!at %eneric, nu toate atribuiile Preedintelui. %i do$r
anu!ite atribuii ale acestuia" ur!eaz s (ie e*ercitate prin e!iterea de decrete.
8r!eaz s stabili! c atribuiile preedintelui pot (i e*ercitate prin trei (or!e,
a6prin $%"e Auridi%e D -0790:0-
b66 prin $%"e >o&i"i%e J /0>;H0, -076;9;A22, ;406392, 709092 -0 B173=221A;90, >0>2@<92 etc.-
134
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 6..
106
c6 prin o>er$(iuni $d)ini+"r$"ive J ;790-2:;90; 90490@01:;1A26.9 -246./;:272 ai altor state"
consultarea Euvernului" a Parla!entului" acestea (iind co!binate" de !ulte ori" cu E;4:0 /;:092;60
7.1790:0, cu! ar (i 4;9:2724;90; 6; F0-21A060 G3=0913632, 492/290; >792>.926.9 -0 ;790-2:;90 0:7.
4ezult c atribuiile Preedintelui ur!eaz a se realiza &n con(or!itate cu dou principii,
$ unele vor &!brca (or!a unor -0790:0, (or! pe care Constituantul o prescrie" (ie e*pres" (ie
i!plicit
13.
.
$ altele ur!eaz a se realiza &n (or!a pe care o decide Preedintele" care are deplina libertate &n a
>otr& sub ce (or! s$i concretizeze o anu!it atribuie.
'ceasta deoarece Constituia se !r%inete a stabili re%ula %eneral" (r a preciza c#nd ,B1
B1-04621290; ;:9253A226.9 >;60, P90F0-21:060 R043562722 39/0;@< >< 90739C< 6; 7;60; -0790:06.9 F2 7I1- =;
3:262@; ;6:0 E.9/0 -0 ;7:2=2:;:08
13%
, ceea ce atra%e concluzia c" &n (uncie de natura" de speci(icul
atribuiilor pe care le are de &ndeplinit" &n unele cazuri va ale%e calea decretelor i &n altele va recur%e la
alte (or!e de activitate.
N$"ur$ de%re"e&or Pre#edin"e&ui
n le%tur cu aceast proble!" &n doctrina conte!poran au (ost e*pri!ate dou !ari opinii.
'st(el" potrivit unei pri!e opinii
13;
" decretele Preedintelui au caracter individual.
'cestui caracter i se !ai adau% i (aptul c nu pot avea caracter secret" Constituia prevz#nd
obli%ativitatea publicrii &n 3onitorul C(icial" sub sanciunea ine*istenei &n cazul nepublicrii.
ntr$o alt opinie" decretele Preedintelui pot avea at#t caracter nor!ativ c#t i caracter
individual
130
.
'r%u!entul adus de autorul citat" la a crui opinie ne ralie!" au &n vedere decretele privind luarea
!surilor de respin%ere a unei a%resiuni" cele prin care se instituie starea de asediu sau starea de ur%en"
care au 31 7;9;7:09 217.1:0>:;526 1.9/;:2=. 'ceasta deoarece ele =2@0;@< 7;:0C.922 6;9C2 -0 >35207:0, 2;9
-2>4.@2A2260 40 7;90 60 7.1A21 >31: -0 ;4627;A20 9040:;:<.
C? R0C2/36 H392-27 ;6 -0790:06.9 P90F0-21:0632
13.
'st(el" articolul 92 nu dispune e*pres c !esaAul care conine !surile de respin%ere a a%resiunii va &!brca (or!a
unui decret" &ns articolul 100 526 prevede c -0790:060 0/2>0 B1 90;62@;90; 31.9 7;:0C.922 -0 ;:9253A22 =.9 E2 7.1:9;>0/1;:0 -0
492/36 /212>:93.
136
Tudor Dr@$nu J .4. 72:., vol II" p. 201.
13;
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" p. 31.. Io$n Vid$ B .4 72:, 4. %#, 1.:; -0 >35>.6 19. 1.
130
Ion De&e$nu B .4. 72:., vol II" p. 1.0" nota de subsol nr. ;;. Tudor Dr@$nu J .4. 72:., vol II" p. 201.
10;
Consider! c re%i!ul Auridic al decretelor Preedintelui include ur!toarele di!ensiuni
139
,
16 +unt $%"e $d)ini+"r$"ive. adic !ani(estri de voin cu caracter unilateral" (cute cu scopul
de a aduce unele !odi(icri &n realitatea Auridic e*istent" &n re%i! de putere public.
26 'rticolul 100 instituie %on"r$+e)n$re$ unor$ din"re de%re"e&e Pre#edin"e&ui de %"re
>ri)u& )ini+"ru.
'tunci c#nd Preedintelui &i revin atribuii stabilite printr$o le%e or%anic sau ordinar" decretele
e!ise &n e*ercitarea lor nu vor (i supuse re%ulii contrase!nrii.
Contrase!narea deriv" cu! s$a artat &n literatura de specialitate
140
" din lipsa de rspundere a
Preedintelui &n (aa Parla!entului
141
" spre deosebire de Euvern care rspunde politic nu!ai &n (aa
Parla!entului pentru &ntrea%a sa activitate" iar (iecare !e!bru al Euvernului" deci i pri!ul !inistru"
rspunde politic solidar pentru activitatea Euvernului i a actelor sale.
'st(el" pin contrase!nare" se e*ercit un control indirect de ctre Parla!ent asupra activitii
Preedintelui" iar pri!ul !inistru va rspunde inclusiv pentru decretele Preedintelui pe care le$a
contrase!nat
142
.
n absena contrase!nrii i!pus de Constituie" decretul va (i lovit de nulitate absolut.
3EO?&i@$"ivi"$"e$ >u?&i%rii 'n /oni"oru& Ofi%i$& $ de%re"u&ui Pre#edin"e&ui. &n caz contrar
intervenind cea !ai drastic sanciune" i anu!e ine*istena actului.
46De%re"e&e Pre#edin"e&ui +un" +u>u+e %on"ro&u&ui de &e@$&i"$"e e*ercitat de instanele de
contencios ad!inistrativ.
2e vre!e ce a! ad!is c decretele Preedintelui sunt acte ad!inistrative" rezult c ele ur!eaz
s (ie supuse controlului de le%alitate e*ercitat de instanele de contencios ad!inistrativ" cu precizarea c
e*ist i unele decrete care ur!eaz s (ie sustrase acestui control. 2e e*e!plu" cele prin care se
concretizeaz raporturile constituionale dintre Preedinte" pe de o parte i Euvern i Parla!ent" pe de alt
parte.
139
Cu privire la re%i!ul Auridic aplicabil decretelor Preedintelui" a se vedea, Ion De&e$nu J .4. 72:., vol II" p. 3.9"care
reine ur!toarele caractere, >31: /;12E0>:<92 3126;:09;60 -0 =.21A< E<73:0 B1 >7.436 -0 ; 49.-370 0E07:0 H392-270G >31: 0/2>0 B1
49.70>36 0D0972:<922 ;:9253A226.9 490=<@3:0 -0 C.1>:2:3A20 F2 ;6:0 60C2G 31060 >31: >343>0 90C3622 7.1:9;>0/1<922G :.;:0 :905320
435627;:0 B1 M.12:.936 OE272;6G7;9;7:09 0D073:.923.
140
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 60.
141
'utorul citat vorbete despre 290>4.1>;5262:;:0; P90F0-21:0632 401:93 ;7:060 0/2>0, B1 E;A; P;96;/01:3632. )u
&!prti! re(erirea la sinta%!a de 290>4.1>;5262:;:0 deoarece aceasta are o alt accepiune &n li!ba ro!#n.
142
An"onie Ior@ov$n JT9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" p. 322. Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 60.
100
III. RSPUNDEREA PREEDINTELUI RO/1NIEI
AE ,$dru& %on+"i"u(ion$& $& r+>underii Pre#edin"e&ui Ro)*niei
'ctuala le%e (unda!ental a 4o!#niei consacr dou te*te e*prese rspunderii e(ului de stat,
articolul 96" care instituie rspunderea penal a Preedintelui" sub (or!a punerii sub acuzare" i articolul
9. consacrat suspendrii din (uncie a e(ului de stat" cali(icat de unii autori ca rspundere politic sau
ad!inistrativ disciplinar a Preedintelui
143
.
'naliza re%i!ului Auridic al rspunderii Preedintelui trebuie &nceput de la principiul
constituional al i!unitii sale" instituit prin articolul 04" i al i!posibilitii tra%erii la rspundere Auridic
pentru voturile i opiniile politice e*pri!ate &n e*ercitarea !andatului" speci(ic i parla!entarilor.
Prin actele i (aptele sv#rite &n e*erciiul !andatului" va trebui s &nele%e! (or!ele de activitate
co!patibile cu (uncia" sau" alt(el spus" acele !odaliti prin care se concretizeaz realizarea
prero%ativelor constituionale ale e(ului de stat.
1a trebui ast(el s (ace! distincie &ntre dou cate%orii de acte i (apte ale Preedintelui,
$ cele prin care el &i duce la &ndeplinire !andatul" caz &n care se bucur de o protecie Auridic
special-
$ cele prin care se e*pri! ca si!plu cetean" situaie &n care preedintele se bucur de acele
%aranii pe care Constituia le asi%ur tuturor cetenilor" care sunt e%ali &n (aa le%ii i a autoritilor
publice.
Consider! c din coroborarea tuturor dispoziiilor constituionale rezult ur!toarele (or!e de
rspundere aplicabile Preedintelui 4o!#niei,
$ER+>undere$ >en$&. re%le!entat de articolul 96 din Constituie.
?E R+>undere >o&i"i%" sau $d)ini+"r$"iv di+%i>&in$r. sub (or!a suspendrii din (uncie"
prevzut de articolul 9. din prezenta le%e (unda!ental.
c6 4spunderea ad!inistrativ patri!onial" rezultat din coroborarea art.126 alin. 566 i .2 din
Constituie" raportate la Be%ea nr. ..4?2004 a contenciosului ad!inistrativ.
d6 4spunderea care &i revine &n re%i! de drept co!un" ca si!plu cetean" i care este
(unda!entat pe principiile constituionale privind 0C;62:;:0; :3:39.9 B1 E;A; 60C22 F2 ; ;3:.92:<A26.9
4356270, E<9< 492=260C22 F2 -2>792/21<92, coroborat cu acela c 12/012 13 0>:0 /;2 490>3> -0 60C0, precu! i
143
An"onie Ior@ov$n B .4. 72:., vol I" p. 326$320.
109
din &ndatorirea (unda!ental instituit prin articolul 1 5.6" privind 90>407:;90; C.1>:2:3A202, ; >3490/;A202
>;60 F2 ; 60C26.9.
0E R+>undere$ >o&i"i% $ Pre#edin"e&ui Ro)*niei
,S3>401-;90; -21 E317A20 13 0>:0 0; B1><F2 . E.9/< ; 9<>431-0922 4.62:270, 72 49.70-39;
490/09C<:.;90 F2 .562C;:.920 401:93 0=01:3;6; >;17A2.1;90 ; P90F0-21:0632, B1:937I:: P90F0-21:060 13
9<>431-0 4.62:27 B1 E;A; P;96;/01:3632, 72 B1 E;A; 7.943632 0607:.9;6G >3>401-;90; -21 E317A20 4.;:0 E2
21E29/;:< 4921 90E0901-3/ >;3 0; -0=210 210E27;70 -;7< 90E0901-3/36 13 ; E.>: .9C;12@;: B1 :09/0136
490=<@3: -0 C.1>:2:3A208
144
.
'ceast (or! de rspundere a Preedintelui 4o!#niei are o natur co!ple*" Auridic i politic
&n e%al !sur" cea Auridic &!brc#nd (or!a suspendrii din (uncie" care i!plic Parla!entul &n
calitatea sa de or%an supre! reprezentativ i cea politic i!plic#nd &n pri!ul r#nd poporul" ca titular al
dreptului (unda!ental de a$l ale%e pe e(ul statului i de a$l de!ite atunci c#nd el nu !ai Austi(ic
&ncrederea cu care a (ost &nvestit de electorat.
2in punctul de vedere al te!eiului obiectiv" aceast (or! de rspundere intervine atunci c#nd
Preedintele a sv#rit (apte %rave prin care &ncalc prevederile Constituiei
14.
.
n ceea ce privete re%i!ul procedural aplicabil" intervenia acestei (or!e de rspundere i!plic
parcur%erea ur!toarelor (aze,
a6 declanarea procedurii de suspendare" realizat de o trei!e din nu!rul parla!entarilor.
Bista se depune la +ecretariatul Eeneral al Ca!erei care este preponderent reprezentat printre
iniiatori i care are obli%aia s o aduc la cunotina i a celeilalte Ca!ere.
b6 Co!unicarea &n !od ne&nt#rziat a propunerii de suspendare Preedintelui 4o!#niei.
'cest lucru se i!pune deoarece Preedintele poate da Parla!entului e*plicaii cu privire la (aptele
care i se i!put" &nele%#nd" din !odul &n care este (or!ulat te*tul" c nu este obli%at s (ac acest lucru.
c6 +esizarea Curii Constituionale" pentru ca aceasta s e!it avizul consultativ prevzut de
articolul 9. 516 coroborat cu art. 146 litera />@ din Constituie.
d6 2iscutarea propunerii de suspendare" dup pri!irea avizului Curii Constituionale.
'vizul va trebui s (ie co!unicat i Preedintelui" care va putea da e*plicaii at#t Parla!entului" c#t i
Curii Constituionale pentru (aptele care i se i!put.
144
Ion De&e$nu B .4. 72:., vol II" pp. 34.$346.
14.
9ste cunoscut (aptul c &n vara anului 1994" un nu!r de 16; de parla!entari au iniiat o propunere de suspendare"
&n le%tur cu unele declaraii publice ale Preedintelui &n e*erciiu la acea dat" prin care acesta adresase un apel Audectorilor de
a nu se %rbi s Audece speele privind restituirea caselor naionalizate i s se atepte ast(el intervenia le%iuitorului. :otodat"
Preedintele de atunci a esti!at c >otr#rile pronunate nu au acoperire le%al i c" &n consecin" le%ea va trebui s re%le!enteze
aceast situaie.
110
Parla!entul voteaz cu !aAoritate si!pl" &n edina co!un a celor dou Ca!ere.
e6 Consecinele votrii propunerii de suspendare constau &n instaurarea strii de interi!at" deci
&ntreruperea e*ercitrii !andatului Preedintelui" av#nd ast(el aplicabilitate articolul 90 din Constituie.
(6 4e(erendu!ul se or%anizeaz" potrivit art.9. alin.536" &n ter!en de 30 de zile de la aprobarea
propunerii de suspendare de ctre cele dou Ca!ere ale Parla!entului.
2ei Constituantul nu (ace nici o precizare cu privire la subiectul de drept care are obli%aia s
or%anizeze re(erendu!ul" &nele%e! c va (i vorba despre Euvern" care are !isiunea prevzut de art.102
alin.516 de a asi%ura 90;62@;90; 4.62:2722 21:0910 F2 0D:0910 ; A<922.
n privina rezultatelor re(erendu!ului i a consecinelor acestor rezultate" nu poate (i vorba dec#t
despre dou variante,
$aprobarea" de ctre popor" ceea ce atra%e de!iterea Preedintelui i or%anizarea de noi ale%eri &n
ter!en de 3 luni de la data re(erendu!ului.
$ respin%erea propunerii" situaie pe care Constituia nu o !ai are &n vedere. Pe (ondul absenei
unor re%le!entri e*prese" &n doctrin s$a e*pri!at teza c &n acest caz ave! de$a (ace cu o &ncetare a
le%iti!itii or%anului reprezentativ supre!" ,-;:; 90:9;C0922 60C2:2/2:<A22 P;96;/01:3632 4921 90E0901-3/
0>:0 -;:; -0 6; 7;90 B17040 >< 739C< :09/0136 706.9 :902 6312 492=21- .9C;12@;90; -0 1.2 ;60C092, 490=<@3:0
-0 ;9:27.636 %3J"? -21 C.1>:2:3A208
1$%
.
9*ist autori care apreciaz" pornind de la procedura rspunderii politice" care i!plic at#t
Parla!entul c#t i poporul" c 9<>431-090; 4.62:27< ; P90F0-21:0632 734921-0, 49;7:27 -.3< E;@0 -2>:217:0:
9<>431-090; 4.62:27< 49.4923-@2><, 40 7;90 F0E36 -0 >:;: F2-. ;>3/< B1 7.1-2A2260 ;9:. 95 J1? -21 C.1>:2:3A20,
E;A< -0 C;/09; -043:;A26.9 F2 S01;:, F2 . 9<>431-090 E;A< -0 4.4.9, 7.1790:2@;:< B1 90E0901-3/36
.9C;12@;: 401:93 -0/2:090; P90F0-21:0632.8
1$7
R+>undere$ >en$& $ Pre#edin"e&ui Ro)*niei
1. N;:39; H392-27< ; E;4:02 -0 B1;6:< :9<-;90
2e la principiul potrivit cruia Preedintele se bucur de i!unitate" pe durata e*ercitrii
!andatului su" se ad!ite o e*cepie.
+ediul !ateriei &l reprezint articolul 96 potrivit cruia Preedintele poate (i pus sub acuzare pentru
&nalt trdare de cele dou Ca!ere ale Parla!entului" cu votul !aAoritii de 2?3 din nu!rul total al
parla!entarilor.
146
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" p. 334.
14;
,ri+"i$n Ione+%uB R0C2/36 4.62:27 B1 R./I12;, .4. 72:., p. 220.
111
!prti! cali(icarea (aptei de &nalt trdare ca o f$>" $v*nd %$r$%"er %o)>&eC. >o&i"i% #i
Auridi% &n acelai ti!p" care nu se poate con(unda cu in(raciunea de trdare din Codul penal
140
" &ns
susine! necesitatea ca aceast (apt s$i %seasc consacrarea &ntr$o le%e or%anic.
)econsacrarea Auridic a (aptei ar putea (ace loc arbitrariului politic i ar &nclca principiul
constituional al le%alitii in(raciunii.
". F;@060 49.70-3922 7.1>:2:3A2.1;60 ; 21:09=01A202 9<>431-0922 401;60 ; F0E3632 -0 >:;:
2e vre!e ce a! ad!is c (apta de &nalt trdare are" &n e%al !sur" o di!ensiune politic i una
Auridic" vo! identi(ica" i &n derularea procedurii rspunderii penale a Preedintelui" o (az politic i o
(az Audiciar.
=$!$ >o&i"i%
I. De%&$n#$re$ >ro%edurii de >unere +u? $%u!$re
Potrivit 4e%ula!entului edinelor co!une ale celor dou Ca!ere ,49.70-39; -0 431090 >35
;73@;90 ; P90F0-21:0632 R./I1202 >0 -076;1F0;@< 40 5;@; 3102 709092 >0/1;:0 -0 706 43A21 . :902/0 -21
13/<936 -043:;A26.9 F2 >01;:.926.9.8
'celai te*t din 4e%ula!ent i!pune ca solicitarea s cuprind descrierea (aptelor care &i sunt
i!putate Preedintelui i &ncadrarea lor Auridic.
Cererea se depune la <irourile per!anente ale (iecrei Ca!ere" crora le revine obli%aia de a
in(or!a ne&nt#rziat pe Preedinte despre cererea de punere sub acuzare.
n edina &n care se (ace propunerea se procedeaz la constituirea unei co!isii care are !isiunea
s cerceteze te!einicia (aptelor de care este acuzat e(ul statului. 'ceast co!isie prezint un raport &n
edina co!un a celor dou Ca!ere" &n care ur!eaz s (ie votat punerea sub acuzare.
II. Vo"$re$ %ererii de >unere +u? $%u!$re
Potrivit articolului 96 din Constituie" punerea sub acuzare a Preedintelui 4o!#niei poate (i
>otr#t de 2?3 din nu!rul total al parla!entarilor. 1otarea se (ace prin vot secret.
1otarea acesteia i!pune &ntrunirea Parla!entului &n edin co!un" la (el ca i &n cazul &n care se
decide suspendarea din (uncie a Preedintelui. 2ac se &ntrunete !aAoritatea necesar" Parla!entul
ur!eaz s sesizeze Parc>etul Eeneral de pe l#n% nalta Curte de Casaie i Fustiie" declan#ndu$se ast(el
cea de$a doua (az a acestei (or!e de rspundere.
?. =$!$ Audi%i$r
Gi aceast (az" la r#ndul ei" se identi(ic prin !ai !ulte etape procedurale.
1. P92/290; >0>2@<922 E.9/36;:0 -0 P;96;/01:
140
Pierre P$%"e" J MI1>:2:3:2.1> 4.62:2P30>, D9.2: 7.1>:2:3:2.11068, 3asson" Paris" 3ilano" <arcelona "<oon" 1992" p.
304.
112
n ceea ce privete co!petena Parc>etului Eeneral" dup ce a (ost sesizat de Parla!ent" ne ralie!
opiniei potrivit creia Parc>etul este liber ca" &n ur!a propriilor cercetri" s stabileasc dac (apta
pri!ete &ncadrarea Auridic a &naltei trdri" i atunci s &ntoc!easc rec>izitoriul de tri!itere &n Audecat"
sau nu &ntrunete un ase!enea caracter" i atunci va >otr& scoaterea de sub ur!rire penal a
Preedintelui.
". +3-07;90; P90F0-21:0632, -0 7<:90 1;6:; C39:0 -0 C;>;A20 F2 +3>:2A20" aceast etap put#nd avea"
la r#ndul ei" dou etape,
$ Audecata 'n fond" de ctre +ecia Penal a naltei Curi de Casaie i Fustiie-
$ Audecata 'n re%ur+" de ctre +eciile 4eunite ale naltei Curi de Casaie i Fustiie.
Potrivit 4e%ula!entului edinelor co!une ale celor dou Ca!ere" Preedintelui &i este recunoscut
dreptul de a se apra pe tot parcursul procedurii de punere sub acuzare" &n cele dou (aze ale sale" politic
i penal.
3. D0/2:090; P90F0-21:0632, 7; 39/;90 ; 9</I10922 -0E212:2=0 ; K.:<9I922 H3-07<:.90F:2 -0
7.1-;/1;90.
nalta Curte de Casaie i Fustiie poate aAun%e" &n ur!a Audecrii de(initive a Preedintelui" la dou
concluzii,
$ c Pre#edin"e&e e+"e vinov$"" situaie &n care data r!#nerii de(initive a >otr#rii Audectoreti
ec>ivaleaz cu de!iterea Preedintelui.
Constituia prevede c ,P90F0-21:060 0>:0 -0/2> -0 -904: 6; -;:; 9</I10922 -0E212:2=0 ; K.:<9I922
-0 7.1-;/1;908.
$c Preedintele este nevinov$"" ceea ce atra%e ac>itarea Preedintelui.
Ca orice alt cetean" Preedintele se bucur" &n cursul derulrii procedurii" p#n la r!#nerea
de(initiv a >otr#rii de conda!nare" de prezu!ia de nevinovie
149
.
149
Ion De&e$nu B .4. 72:., vol II" p. 340.
113
TESTE DE AUTOEVALUARED
1. /e+$Ae&e $dre+$"e P$r&$)en"u&ui de %"re Pre#edin"e&e Ro)*nieiD
a6 sunt acte politice-
b6 &!brac (or!a decretelor prezideniale-
c6 sunt acte Auridice.
-. Di!o&v$re$ P$r&$)en"u&ui de %"re Pre#edin"e&e Ro)*nieiD
a6 poate avea loc o sin%ur dat &ntr$un an" dar nu &n ulti!ele 6 luni ale !andatului Preedintelui-
b6 poate avea loc de dou ori &n cursul unui an" dar nu &n ulti!ele 6 luni ale !andatului
Preedintelui-
c6 poate avea loc de !ai !ulte ori &n cursul unui an" dar nu &n ulti!ele 6 luni ale !andatului
Preedintelui.
8. Pre#edin"e&e Ro)*niei de+e)ne$!D
a6 pri!ul !inistru-
b6 candidatul la (uncia de pri! !inistru-
c6 Euvernul.
:. Pre#edin"e&e Ro)*nieiD
a6 ne%ociaz tratatele internaionale-
b6&nc>eie tratate internaionale-
c6 le i ne%ociaz" le i &nc>eie.
5. R+>undere$ >o&i"i% $ Pre#edin"e&ui Ro)*niei in"ervine >en"ruD
a6 sv#rirea unor (apte %rave" prin care se &ncalc Constituia-
b6 sv#rirea in(raciunii de trdare-
c6 sv#rirea (aptei de &nalt trdare.
9. R+>undere$ >en$& $ Pre#edin"e&ui Ro)*niei in"ervine >en"ruD
a6 sv#rirea uneia dintre in(raciunile prevzute de Codul penal-
b6 sv#rirea in(raciunii de trdare-
114
c6 sv#rirea (aptei de &nalt trdare.
7. No(iune$ de eCe%u"iv ?i%ef$& +$u du$&i+". +e)nifi% f$>"u& %D
a6 e*ecutivul are doi e(i" Preedintele i Euvernul-
b6 e*ecutivul are doi e(i" Preedintele i Pri!ul $ !inistru-
c6 e*ecutivul are doi e(i" Euvernul i Pri!ul $ !inistru-
<. Pre#edin"e&e >o$"e >$r"i%i>$ &$ #edin(e&e Guvernu&uiD
a6 c#nd se discut proble!e de interes naional care privesc politica e*tern" aprarea naional" asi%urarea
ordinii publice sau la cererea pri!ului !inistru-
b6 de c#te ori dorete Preedintele-
c6 de c#te ori dorete pri!ul !inistru.
3. Re)$niere$ @uvern$)en"$& e+"e o $"ri?u(ie $ Pre#edin"e&ui. >e %$re o eCer%i"D
a6 la propunerea Euvernului-
b6 la propunerea pri!ului$!inistru-
c6 la propunerea Parla!entului.
2;. 6n %$!u& r+>underii >o&i"i%e. Pre#edin"e&eD
a6 este obli%at s dea e*plicaii Parla!entului cu privire la (aptele care i se i!put-
b6 nu este obli%at s dea e*plicaii Parla!entului cu privire la (aptele care i se i!put-
c6 poate da e*plicaii Euvernului cu privire la (aptele care i se i!put.
22. 6n %$!u& r+>underii >en$&e. Pre#edin"e&eD
a6 este obli%at s dea e*plicaii Parla!entului cu privire la (aptele care i se i!put-
b6 nu este obli%at s dea e*plicaii Parla!entului cu privire la (aptele care i se i!put-
c6 poate da e*plicaii Pri!ului$!inistru cu privire la (aptele care i se i!put.
2-. 6n$&"$ ,ur"e de ,$+$(ie #i Ju+"i(ie. Aude%*nd f$>"e&e de 'n$&" "rd$re $&e Pre#edin"e&uiD
a6 este obli%at s &l conda!ne pe Preedinte-
b6 va proceda ast(el" &nc#t s &l ac>ite pe Preedinte-
c6 &n (uncie de condiiile concrete de (apt i de drept poate (ie s &l conda!ne" (ie s &l ac>ite pe
Preedinte.
28. A>ro?$re$ %ererii de +u+>end$re din fun%(ie $"r$@e du> +ine in"eri)$"u& fun%(iei de
Pre#edin"e. %$re +e eCer%i"D
a6 nu!ai de preedintele +enatului-
b6 nu!ai de preedintele Ca!erei 2eputailor-
c6 de preedintele +enatului sau" &n lipsa acestuia" de preedintele Ca!erei 2eputailor.
2:. De%re"e&e Pre#edin"e&ui re>re!in"D
a6 sin%ura (or! prin care Preedintele &i duce la &ndeplinire atribuiile-
b6 una din (or!ele prin care Preedintele &i duce la &ndpelinire atribuiile-
c6 (or!a Auridic prin care Preedintele &i duce la &ndeplinire atribuiile.
25. De%re"e&e Pre#edin"e&ui +un"D
a6 acte cu caracter Auridic-
b6 acte cu caracter politic-
c6 acte cu caracter co!ple*" politic i Auridic" &n e%al !sur.
29. /e+$Ae&e Pre#edin"e&ui +un"D
a6 o (or! de colaborare &ntre Preedinte i Parla!ent-
b6 un instru!ent de control al Preedintului de ctre Parla!ent-
11.
c6 un !iAloc de control al Parla!entului de ctre Preedinte.
27.R+undere$ >en$& $re ur)"o$re&e f$!e >ro%edur$&eD
a6 (aza politic" aceasta const#nd &n punerea sub acuzare de ctre Parla!ent-
b6 (aza Auridic" aceasta const#nd &n sesizarea Parc>etului Eeneral de pe l#n% nalta Curte de
Casaie i Fustiie i Audecata de ctre nalta Curte de Casaie i Fustiie-
c6 at#t (aza politic" dar i (aza Auridic.
2<. Referendu)u& >en"ru de)i"ere$ Pre#edin"e&ui +e or@$ni!e$!D
a6 de ctre Parla!ent-
b6 de ctre Euvern-
c6 de ctre Pri!ul$ !inistru.
23.6n %$!u& ne>u?&i%rii de%re"u&ui Pre#edin"e&ui 'n /oni"oru& Ofi%i$& in"ervine ur)"o$re$
+$n%(iuneD
a6 nulitatea absolut a decretului-
b6 nulitatea relativ a decretului-
c6 ine*istena decretului.
-;. De%re"e&e Pre#edin"e&ui +e %on"r$+e)ne$!D
a6 de ctre Pri!ul !insitru-
b6 de preedintele +enatului-
c6 de preedintele Ca!erei 2eputailor.
-2. Se +u>un %on"r$+e)nriiD
a6 toate decretele Preedintelui-
b6 acele decrete ale Preedintelui care sunt prevzute &n Constituie-
c6 acele decrete stabilite de ctre Preedinte-
--. Prin in"er)ediu& %on"r$+e)nrii +e $+i@urD
a6 un control indirect din partea Parla!entului asupra activitii Preedintelui-
b6 un control indirect din partea Euvernului asupra activitii Preedintelui-
c6 un control direct din partea Pri!ului $ !inistru asupra activitii Preedintelui.
-8. Pre#edin"e&e >o"e %on+u&"$ Guvernu&D
a6 atunci c#nd sunt proble!e ur%ente i de i!portan deosebit-
b6 atunci c#nd consider de cuviin-
c6 atunci c#nd &l ne!ulu!ete activitatea Euvernului.
-:. edin(e&e Guvernu&ui &$ %$re >$r"i%i> Pre#edin"e&e +un" >re!id$"eD
a6 de ctre preedinte-
b6 de ctre pri!ul$ !inistru-
c6 sunt prezidate at#t de Preedinte" c#t i de Pri!ul$!inistru.
-5. A%"e&e Guvernu&ui. $do>"$"e &$ #edin(e&e &$ %$re >$r"i%i> #i Pre#edin"e&eD
a6 sunt contrase!nate de Preedinte-
b6 sunt se!nate de Preedinte i contrase!nate de !initri care au sarcina punerii lor &n e*ecutare-
c6 sunt se!nate de Pri!ul$!inistru i contrase!nate de !initri care au sarcina punerii lor &n
e*ecutare-
-9. Pro)u&@$re$ &e@ii de %"re Pre#edin"e +e >o$"e f$%eD
a6 &ntr$un ter!en de 20 de zile de la data tri!iterii spre pro!ul%are-
b6 &ntr$un ter!en de 10 de zile de la data tri!iterii spre pro!ul%are-
c6 Preedintele nu este inut de nici un ter!en" &n interiorul cruia s (ac pro!ul%area le%ii.
116
-7. Pro)u&@$re$ &e@ii de %"re Pre#edin"eD
a6 este o obli%aie constituional a acestuia-
b6 este un atribut speci(ic nu!ai Preedintelui 4o!#niei-
c6 este lsat la latitudinea Preedintelui 4o!#niei.
-<. Pre#edin"e&e $re >o+i?i&i"$"e$ + +e o>un >ro)u&@rii &e@iiD
a6 doar sesiz#nd Curtea Constituional" &n cazul c#nd apreciaz c le%ea e neconstituional-
b6 doar solicit#nd ree*a!inarea le%ii de ctre Parla!ent" &n cazul c#nd apreciaz c le%ea e
neoportun din punct de vedere politic-
c6 poate sesiza at#t Curtea Constituional" c#t i Parla!entul.
GUVERNUL
I. REGLE/ENTAREA GUVERNULUI POTRIVIT ,ONSTITUIEI
RO/1NIEI DIN 2332. REVI4UIT I REPU0LI,AT
Constituia 4o!#niei consacr Euvernului &n !od e*pres dou capitole ale titlului III" este vorba
despre capitolul III intitulat /G3=09136 , i capitolul I1" denu!it ,R;4.9:39260 P;96;/01:3632 73
G3=091368.
n ceea ce privete statutul constituional al Euvernului" acesta se re%sete concentrat &n articolul
102 516 care prevede c ,G3=09136, 4.:92=2: 49.C9;/3632 ><3 -0 C3=091;90 ;7704:;: -0 P;96;/01:, ;>2C39<
90;62@;90; 4.62:2722 21:0910 F2 0D:0910 ; A<922 F2 0D0972:< 7.1-37090; C0109;6< ; ;-/212>:9;A202 43562708.
2in acest te*t rezult c le%iuitorul constituant a prevzut pentru Euvern un dublu rol
1.0
,
$E un ro& >o&i"i%
252
" care const &n a asi%ura realizarea politicii interne i e*terne a rii-
?E un ro& $d)ini+"r$"iv. care se concretizeaz &n e*ercitarea conducerii %enerale a ad!inistraiei
publice.
1.0
Genovev$ Vr$?ie J .4. 72:., vol II" pp.202$206- D$n$ A>o+"o& Tof$n D 7D904: ;-/212>:9;:2=8, op. cit., vol. I" p.
149-
1.1
D$n$ A>o+"o& Tof$n D 7U1 4317: -0 =0-090 B1 60C<:39< 73 1.3; 90C60/01:;90 492=21- .9C;12@;90; F2 E317A2.1;90;
G3=0913632 R./I1202 F2 ; /212>:0906.98" &n 4evista de 2rept Public nr. 2?2001" pp. ..$;0.
11;
'ceste dou di!ensiuni ale statutului su se realizeaz potrivit pro%ra!ului de %uvernare care a
(ost acceptat de Parla!ent
1.2
.
4e(eritor la !odul de redactare a articolului 102" e*ist opinii con(or! crora sinta%!a
G3=09136 ...;>2C39< 90;62@;90; 4.62:2722 ...0D:0910 ; A<922 este va% i se preteaz la interpretri &n di(erite
sensuri . 9a poate &nse!na c (ace politic e*tern" dar nu include" &n !od cert" i co!petena de a an%aAa
statul" de a contracta &n nu!ele lui. 2e aceea" &n opinia acestui autor" s$ar (i i!pus o !eniune e*pres &n
Cosntituie cu privire la capacitatea Euvernului de a reprezenta i an%aAa statul ro!#n.
1.3
n ceea ce ne
privete" nu &!prti! acest punct de vedere" dat (iind (patul c o Constituie nu trebuie con(undat cu o
le%e obinuit" nu trebuie s re%le!enteze &n detaliu statutul i atribuiile unei autoriti" acest lucru
realiz#ndu$se prin le%ea or%anic a Euvernului.
+pre deosebire de instituia Preedintelui" pe care o re%si! dezvoltat &n capitolul II al titlului III"
unde e*ist dispoziii cu privire la ;:9253A2260 P90F0-21:0632, &n ceea ce privete Euvernul" actuala
Constituie a 4o!#niei" ca i altele de alt(el" 13 49.70-0;@< 6; 90;62@;90; 3132 :;56.3 ;6 ;:9253A226.9 70632
-0-;6 -.260; F0E ;6 0D073:2=3632. E; >0 90@3/< -.;9 >< 49072@0@0 9.636 G3=0913632, >35 7060 -.3<
-2/01>2312 ;60 >;60, 4.62:27< F2 ;-/212>:9;:2=< B1 ;706;F2 :2/4.
2in coroborarea tuturor prevederilor constituionale" rezult ur!toarele di!ensiuni ale statutului
Euvernului potrivit actualului siste!,
a6 actuala Constituie a ac>iesat la concepia constituional occidental conte!poran" potrivit
creia G3=09136 0>:0 4;96;/01:;9 4921 .92C210 F2 C3=091;/01:;6 4921 E317A2310
15$
.
b6 Constituia actual consacr 31 -3563 9.6 401:93 G3=091, 4.62:27 F2 ;-/212>:9;:2=" care ur!eaz
a se realiza &n con(or!itate cu pro%ra!ul de %uvernare acceptat de Parla!ent.
c6 Euvernul reprezint" dei Constituia nu$l cali(ic &n !od e*pres" un or%an central al
ad!inistraiei publice" cu o co!peten !aterial i teritorial %eneral
1..
.
d6 Euvernul reprezint unul dintre cei doi e(i ai e*ecutivului nostru bice(al sau dualist.
3odul de re%le!entare a statutului celor dou autoriti deter!in concluzia c toate atribuiile cu
caracter e*ecutiv care nu revin" potrivit Constituiei" celuilalt e( al e*ecutivului" ur!eaz s intre &n
co!petena !aterial a Euvernului.
1.2
n concepia unui autor" sinta%!a din art. 102 /EuvernulOasi%ur realizarea politiciiOe*terne a rii@ este va% i
se preteaz la interpretare &n di(erite sensuri 5Ion /. An@Ge& D R0E607A22 ;>349; 31.9 :0D:0 -21 C.1>:2:3A2; 90=2@32:<" &n 4evista de
2rept Public nr. 2?2004" p. .66.
1.3
Ion / An@Ge&B R0E607A22 ;>349; 31.9 :0D:0 -21 C.1>:2:3A2; 90=2@32:<, &n 4evista de drept public nr. 2?2004" p. .6.
1.4
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" p. 362- /iG$i ,on+"$n"ine+%u #i An"onie Ior@ov$n &n /iG$i
,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin V$+i&e+%u. Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 224.
1..
D$n$ A>o+"o& Tof$n D D904: ;-/212>:9;:2=, .4. 72:." vol. I" p. 1.1.
110
C alt(el spus" co!petena !aterial a Euvernului &n !aterie e*ecutiv are caracter de re%ul" pe
c#nd Preedintele va interveni" prin e*cepie" doar &n acele do!enii pe care Constituantul i le rezerv
e*pres.
e6 ntre cei doi e(i ai e*ecutivului" Euvernul reprezint .9C;136 7.60C2;6, pe c#nd Preedintele
reprezint autoritatea public cu caracter 312409>.1;6
15%
.
(6 n e*ercitarea rolului care &i revine" Euvernul" &n calitatea sa de conductor al ad!inistraiei
publice" intr &n ur!toarele tipuri de raporturi cu celelalte autoriti ale ad!inistraiei publice,
$ raporturi de supraordonare" &n calitate de or%an ierar>ic superior, (a de pre(ect" !inistere i alte
or%ane centrale subordonate lui-
$ raporturi de colaborare i coordonare" (a de autoritile centrale autono!e-
$ raporturi de tutel ad!inistrativ" (a de or%anele locale autono!e" care (uncioneaz la nivelul
unitilor ad!inistrativ$teritoriale &n baza principiilor constituionale ale autono!iei" descentralizrii i
deconcentrrii serviciilor publice.
%6 n &ndeplinirea rolului su" rezervat de articolul 102 516" Euvernul are obli%aia constituional
de a coopera cu or%anis!ele sociale interesate" &n con(or!itate cu alineatul al doilea al articolului 102.
n cadrul acestor .9C;12>/0 >.72;60 21:090>;:0 ur!eaz s include! 4;:9.1;:060, >21-27;:060, 52>0927;,
4;9:2-060 4.62:270, -2E092:0 .9C;12>/0 F2 .9C;12@;A22 -0 :21090:, 0:7.
>6 n a(ara rolului su politic i ad!inistrativ" Euvernul !ai &ndeplinete" &n subsidiar" i o
anu!it (uncie nor!ativ, care se poate concretiza" dup cu! ur!eaz,
$ el dispune" &n baza articolului ;4 din Constituie" de iniiativ le%islativ-
$ &n baza articolului 100 526" el e!ite" &n e*ecutarea le%ilor" >otr#ri, care" dup cu! rezult din
prevederile constituionale" trebuie s aib caracter 49;:09 60C0/ F2 >0731-3/ 60C0/. Iotr#rile de Euvern au
rolul de a pune &n e*ecutare le%ea.
$ &n baza articolului 11." intitulat -060C;90; 60C2>6;:2=<" Euvernul este &!puternicit s e!it ordonane
de Euvern" a cror !isiune este s &nlocuiasc le%ea.
'ceast &!puternicire Euvernul o pri!ete (ie de la Parla!ent" printr$o le%e de abilitare" (ie i$a
(ost recunoscut de Constituant &nsui" care a prevzut ca" &n situaii e*traordinare" Euvernul s poat
e!ite ordonane de ur%en.
%6 n concluzie" aprecie! c Euvernul" potrivit actualei noastre Constituii" poate (i de(init ca (iind
acel .9C;1 -0 >:;: 701:9;6, 7;90, B1 5;@; 9.63632 ><3 4.62:27 F2 ;-/212>:9;:2= F2 4921 7..409;90; 73 :.;:0
1.6
Tudor Dr@$nu B .4. 72:., vol II" pp. 309$ 310.
119
.9C;12>/060 >.72;60 21:090>;:0, ;90 /2>2310; -0 ; ;>2C39; 90;62@;90; 4.62:2722 >:;:3632 F2 -0 ; 7.1-370
B1:90;C; ;-/212>:9;A20 435627<, ;E6;: >35 7.1:9.636 -2907: ;6 P;96;/01:3632
157
.
II. STRU,TURA. 6NVESTITURA. ORGANI4AREA I
=UN,IONAREA GUVERNULUI
A. S"ru%"ur$ Guvernu&ui >o"rivi" ,on+"i"u(iei Ro)*niei din 2332
'rticolul 102 536 dispune c G3=09136 0>:0 ;67<:32: -21 492/-/212>:93, /212F:92 F2 ;6A2 /0/592
>:;5262A2 4921 60C0 .9C;127<.
Constat! c" din punctul de vedere al cate%oriilor de !e!bri ai Euvernului" dispoziia are &n
vedere dou ast(el de cate%orii i anu!e,
$ !e!bri ai Euvernului stabilii de Constituie" i aici intr pri!ul !inistru i !initrii-
$ !e!bri ai Euvernului stabilii prin le%e or%anic" (iind vorba despre le%ea privind or%anizarea i
(uncionarea Euvernului.
'st(el" articolul 3 din Be%ea nr. 90?2001 adau% la cate%oriile de !e!bri ai Euvernului pe care &i
recunoate i Constituia i cate%oria !initrilor dele%ai" cu &nsrcinri speciale pe l#n% pri!ul !inistru"
prevzui &n lista Euvernului prezentat Parla!entului pentru acordarea votului de &ncredere. 2in
(or!ularea acestui articol nu rezult care sunt B1><9721<9260 >4072;60 pe care le au !initrii dele%ai pe
l#n% pri!ul !inistru. 'precie!" &n consens cu o opinie e*pri!at &n literatura de specialitate c -0E21290;
;70>:.9 B1><9721<92 90=210 0D763>2= 492/3632-/212>:93, 1272 . ;6:< ;3:.92:;:0 435627< 10E221- 7./40:01:<
401:93 ; 7.1:0>:; 7.1A213:36 B1><9721<926.9 >4072;60.
15#
0. 6nve+"i"ur$ Guvernu&ui >o"rivi" ,on+"i"u(iei Ro)*niei din 2332. revi!ui" #i re>u?&i%$"
+ediul !ateriei &l reprezint articolul 0. 516 coroborat cu articolul 103 i articolul 104 din
Constituie.
1.;
Pentru o de(iniie ase!ntoare" a se vedea Tudor Dr@$nu J .4. 72:., vol II" p. 310. 'cest autor de(inete Euvernul
ca (iind /.9C;136 -0 7.1-37090 F2 7..9-.1;90 ; .9C;106.9 701:9;60 -0 >4072;62:;:0, 49073/ F2, 73 90>407:;90; 492172423632
;3:.1./202 F2 ; -0>701:9;62@<922 6.9 40 >09=2722, ; .9C;106.9 6.7;60 ;60 ;-/212>:9;A202 43562708.
1.0
R$du ,$r>BL2/2:060 C.1>:2:3A202. N.2 0=.63A22 1.9/;:2=0 F2 /07;12>/0 4.62:270 492=21- 6.736 G3=0913632 B1 7;-936
;3:.92:<A26.9 4356270, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310;
401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@"
pp..6;$60.
120
2in coroborarea acestor dispoziii constituionale desprinde! ur!toarele (aze &n ceea ce privete
realizarea &nvestiturii Euvernului
1.9
,
$E De+e)n$re$. de %"re Pre#edin"e. $ %$ndid$"u&ui >en"ru fun%(i$ de >ri) )ini+"ru.
Pentru a dese!na un ase!enea candidat" Constituia &i i!pune Preedintelui o consultare politic"
aceasta put#nd viza,
$ (ie partidul care are !aAoritatea absolut &n Parla!ent, &n cazul &n care e*ist un partid care
deine o ast(el de !aAoritate-
$ (ie toate partidele reprezentate &n Parla!ent" &n cazul &n care o ase!enea !aAoritate nu e*ist.
?EA&%"uire$ e%Gi>ei @uvern$)en"$&e #i $ >ro@r$)u&ui de @uvern$re
Candidatul dese!nat are la &nde!#n un interval de zece zile" &n interiorul cruia s realizeze cele
dou ele!ente care vor (i prezentate &n (aa Parla!entului i pentru care se va solicita votul de &ncredere"
respectiv 07K24; F2 49.C9;/36 -0 C3=091;90.
'cest ter!en de zece zile nu este unul de decdere" el are o anu!it se!ni(icaie &n ceea ce
privete necesitatea de a se alctui" &ntr$un ti!p opti!" un Euvern le%al i le%iti! care s conduc treburile
rii" dar asta nu poate &nse!na c depirea lui ;9 ;:9;C0 2/4.>25262:;:0; -0 ; E2 >.6272:;: F2 90>407:2=,
;7.9-;:, =.:36 -0 B1790-090
1%(
.
9l reprezint /62/2:; -0 6; 7;90 P90F0-21:060 R./I1202 4.;:0 90:9;C0 7;1-2-;:3632 /;1-;:36
;7.9-;:, >490 ; B17040 1.2 10C.720928
1%1
.
%E So&i%i"$re$ vo"u&ui de 'n%redere din >$r"e$ P$r&$)en"u&ui de %"re %$ndid$"u& &$ fun%(i$ de
>ri) )ini+"ru.
Candidatul la (uncia de pri! !inistru are la &nde!#n" cu! spunea!" un ter!en de 10 zile" &n
interiorul cruia trebuie s realizeze dou lucruri,
$ s alctuiasc pro%ra!ul i lista viitorului Euvern-
$ s se adreseze Parla!entului" dup ce pri!ul obiectiv al acestei perioade a (ost atins" pentru a$i
solicita votul de &nvestitur.
2up cu! prevede e*pres articolul 103 536" votul de &ncredere al Parla!entului se acord asupra
pro%ra!ului i a &ntre%ii liste a Euvernului. Consider! i noi" &n acord cu o opinie e*pri!at &n doctrina
1.9
Cu privire la !odul de votare a procedurii constituionale de &nvestire a Euvernului" a se vedea i An"onie
Ior@ov$n J MO-2>00; E6;5.9<922 C.1>:2:3A2028, op. cit." pp. 233$239" capitolul I1" seciunea 7C3/ >-; ;7701:3;: 90C2/36
4;96;/01:;9 B1 700; 70 492=0F:0 21=0>:2:39; G3=09136328 i capitolul III" pp. .00$.09.
160
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:." vol I" ed. 4" p. 301- Io$n S$n"$i J .4. 72:., p. 1.4
161
/iG$i ,on+"$n"ine+%u #i An"onie Ior@ov$n. &n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n
/ur$ru. =&orin V$+i&e+%u. Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 229
121
de specialitate" c Parla!entul nu are posibilitatea" cu ocazia acordrii votului de &ncredere" s conteste
lista Euvernului propus de candidatul la (uncia de pri!$!inistru" deoarece " potrivit articolului 103526
din Constituie" acesta cere" &n ter!en de 10 zile" votul d e&ncredere asupra pro%ra!ului i ; B1:90C22 62>:0 ;
G3=0913632.
1%"
'cordarea votului de &ncredere din partea Parla!entului reunit &n edin co!un i!pune
realizarea !aAoritii absolute de Au!tate plus unu din nu!rul total al parla!entarilor din cele dou
Ca!ere.
'cordarea votului de &ncredere atra%e dup sine ur!toarele consecine,
$ pro%ra!ul se trans(or! &n pro%ra! politic o(icial de %uvernare-
$ lista de propuneri privind viitoarea ec>ip %uverna!ental" no!inalizat &n >otr#rea
Parla!entului de acordare a votului de &nvestitur devine obli%atorie pentru Preedinte" cruia &i revine
sarcina ca" printr$un decret" s nu!easc Euvernul.
Parla!entul are la &nde!#n un ter!en de 60 de zile" &n interiorul cruia el poate s acorde votul
de &ncredere viitorului Euvern. 9l nu este ast(el obli%at s acorde votul de &ncredere pri!ei variante
propuse de candidatul la (uncia de pri! !inistru. Parla!entul poate" &n aceste 60 de zile" s re(uze dou
solicitri de &nvestitur. 2ac (ace acest lucru i dac au trecut 60 de zile de la pri!a solicitare"
Preedintele este &n drept" potrivit articolului 09 din Constituie" s dizolve Parla!entul.
dE Nu)ire$ Guvernu&ui de %"re Pre#edin"e&e Ro)*niei #i de>unere$ Aur)*n"u&ui de
%redin(
8lti!a etap &n derularea procedurii constituionale de &nvestire a Euvernului este nu!irea
Euvernului de ctre Preedintele 4o!#niei.
9!iterea decretului prezidenial de nu!ire atra%e dup sine ur!toarele consecine,
$ depunerea Aur!#ntului" &n (aa Preedintelui" de ctre !e!brii Euvernului.
n ceea ce privete coninutul Aur!#ntului" este vorba de Aur!#ntul prevzut de articolul 02 din
Constituie" pe care &l depune &n (aa Parla!entului Preedintele ales" a crui ale%ere a (ost validat de
Curtea Constituional.
$ de la data depunerii Aur!#ntului" Euvernul" &n &ntre%ul su" i (iecare !e!bru &n parte" &i
e*ercit !andatul" potrivit articolului 104 526 din Constituie.
,. /$nd$"u& Guvernu&ui >o"rivi" ,on+"i"u(iei Ro)*niei din 2332
+ediul !ateriei &l re%si! &n articolul 104 coroborat cu articolul 110 din Constituie.
162
R$du ,$r>B L2/2:060 C.1>:2:3A202. N.2 0=.63A22 1.9/;:2=0 F2 /07;12>/0 4.62:270 492=21- 6.736 G3=0913632 B1 7;-936
;3:.92:<A26.9 4356270, &n 4evista de drept public nr. 3?2004" p. 2..
122
Potrivit acestor dou te*te" !andatul Euvernului" &n &ntre%ul su" i al (iecrui !e!bru &n parte"
&ncepe de la depunerea Aur!#ntului i dureaz p#n la data validrii ale%erilor parla!entare %enerale.
'ceasta reprezint situaia tipic" a crei &ntindere 0>:0 7.90>431@<:.;90 62/2:06.9 -0 E317A2.1;90 ;
P;96;/01:3632
1%3
.
n ceea ce privete situaia atipic" ea presupune &ncetarea !andatului Euvernului &nainte de data
validrii ale%erilor parla!entare %enerale" (iind vorba despre ur!toarele dou situaii,
a6 prin de!iterea Euvernului" ca ur!are a retra%erii &ncrederii acordate Euvernului" retra%ere care
poate opera (ie potrivit articolului 113 5/.A2310; -0 701@39<6" (ie potrivit articolului 114 5;1C;H;90;
9<>431-0922 G3=09136326.
b6 atunci c#nd pri!ul !inistru se a(l &ntr$una dintre situaiile prevzute de articolul 106 ori este
&n i!posibilitatea de a$i e*ercita atribuiile !ai !ult de 4. de zile.
Constat! c dac pri!a situaie atipic privete Euvernul &n &ntre%ul su" cruia i$a (ost retras
&ncrederea /&n bloc@" aa cu! i$a (ost acordat" cea de$a doua situaie privete persoana e(ului Euvernului"
ast(el &nc#t" !odi(icrile intervenite &n statutul acestuia pot deter!ina &ncetarea !andatului Euvernului &nsui.
3andatul Euvernului poate &nceta atunci c#nd Pri!ul 3inistru se a(l &ntr$una dintre ur!toarele
situaii,
$ i$a &ncetat !andatul potrivit articolului 106" care prevede situaiile c#nd poate &nceta !andatul
unui !e!bru al Euvernului" (iind vorba despre, de!isie" revocare" pierderea drepturilor electorale"
intervenia unei stri de inco!patibilitate ori alte cazuri pe care le%ea le poate prevede
164
.
$ este &n i!posibilitate de a$i e*ercita !andatul" care se prelun%ete !ai !ult de 4. de zile.
2ac a (ost depit acest ter!en !a*i! de 4. de zile" intervine de!isia Euvernului. Pri!ul
!inistru" dup cele 4. de zile" &i va relua atribuiile" dar nu ca pri! !inistru al unui Euvern &n e*ercitarea
!andatului" ci ca pri! !inistru al unui Euvern de!isionar" &nsrcinat nu!ai cu &ndeplinirea actelor
necesare pentru ad!inistrarea treburilor publice.
D. S"$"u"u& )e)?ri&or Guvernu&ui
2up cu! a! !ai artat" articolul 102 536 prevede c Euvernul este (or!at din 492/36 /212>:93,
/212F:92 F2 ;6A2 /0/592 >:;5262A2 4921 60C0 .9C;127<.
I. ,ondi(ii >en"ru fun%(i$ de )e)?ru $& Guvernu&ui
163
Io$n S$n"$i B .4. 72:., p. 1.;
164
9ste vorba despre Be%ea or%anic privind or%anizarea i (uncionarea Euvernului i de Be%ea privind
responsabilitatea !inisterial.
123
16 'ctuala Constituie a 4o!#niei i!pune" &n !od i!plicit" printre condiiile i!puse !e!brului
Euvernului i pe aceea de a avea drepturi electorale.
Be%ea or%anic nr. 90?2001" &n articolul 2" arat c pot (i !e!bri ai Euvernului persoanele care,
$ au nu!ai cetenia ro!#n i do!iciliul &n 4o!#nia-
$ se bucur de e*erciiul drepturilor electorale-
$ nu au su(erit conda!nri penale-
$ nu se %sesc &n cazurile de inco!patibilitate prevzute de articolul 4 516.
26 C alt cate%orie de condiii" i!pus pentru (uncia de !e!bru al Euvernului" este cea
consacrat de articolului 16536 din Constituie" respectiv condiia ceteniei ro!#ne i a do!iciliului &n
4o!#nia.
'ceast condiie se re%sete i &n art.2 din Be%ea nr. 90?2001 privind or%anizarea i (uncionarea
Euvernului.
36 Condiia ca persoana s nu (i su(erit conda!nri penale
Constat! c le%ea i!pune interdicia potrivit creia !e!bru Euvernului s nu (i su(erit nici o
conda!nare penal" indi(erent de (elul conda!nrii.
46 Condiia ca persoana s nu se a(le &ntr$o situaie de inco!patibilitate prevzut de articolul 4
516 din Be%ea nr. 90?2001
16.
.
'rticolul 10. din Constituie i articolul 2 din Be%ea nr. 90?2001 i!pune o a doua condiie pentru
a putea (i !e!bru al Euvernului" i anu!e ine*istena unei stri de inco!patibilitate.
Potrivit articolului 10. inco!patibilitile pot (i" din punctul de vedere al izvorului care le
consacr" de dou (eluri,
a6 inco!patibiliti de ordin constituional-
b6 inco!patibiliti de ordin le%al
a6Inco!patibilitile de ordin constituional
a6 Potrivit articolului 10." inco!patibilitile de ordin constituional privesc,
$ (unciile publice de autoritate" cu ad!iterea unei sin%ure e*cepii" cea de parla!entar.
$ (unciile de reprezentare pro(esional salarizat &n cadrul or%anizailor cu scop co!ercial.
16.
4e%i!ul inco!patibilitilor a (ost !odi(icat prin Be%ea nr. 161?2003" Cartea I" :itlul I1" Cap. III" +eciunea a III$a.
124
Prin noiunea de /(uncie public de autoritate/ trebuie s &nele%e! orice persoan care aparine unui
or%an de conducere dintr$o autoritate public" sau o structur a acesteia" precu! i !e!brii or%anelor alese prin
su(ra%iu universal" e%al" direct" secret i liber e*pri!at 5pri!ari" consilieri locali sau Audeeni 6.
b6 Inco!patibilitile de ordin le%al
Potrivit articolului 04 din Be%ea nr. 161?2003" Cartea I" :itlul I1" (uncia de !e!bru al
Euvernului este inco!patibil cu,
a6 e*ercitarea altei (uncii publice de autoritate" cu e*cepia celei de deputat sau de senator ori a
altor situaii prevzute de Constituie-
b6 e*ercitarea unei (uncii de reprezentare pro(esional salarizat &n cadrul or%anizaiilor cu scop
co!ercial-
c6 e*ercitarea (unciei de preedinte" vicepreedinte" director %eneral" ad!inistrator" !e!bru al
Consiliului de 'd!inistraie ori de cenzor la societile co!erciale" inclusiv bncile sau alte instituii de
credit" societile de asi%urare i cele (inanciare" precu! i la instituiile publice-
d6 (uncia de preedinte sau de secretar al 'dunrilor Eenerale ale acionarilor sau asociailor la
societile co!erciale.
e6 (uncia de reprezentant al statului la adunrile %enerale ale societilor co!erciale prevzute la
litera c6.
(6 (uncia de !ana%er sau !e!bru al Consiliilor de 'd!inistraie ale re%iilor autono!e"
co!paniilor sau societilor naionale-
%6 calitatea de co!erciant persoan (izic-
>6 calitatea de !e!bru al unui %rup de interes econo!ic-
i6 o (uncie public &ncredinat de un stat strin" cu e*cepia acelor (uncii prevzute &n acordurile
i conveniile la care 4o!#nia este parte.
In%o)>$"i?i&i"(i&e pentru (uncia de !e!bru al Euvernului au su(erit ast(el unele !odi(icri &n
ti!p" iar constatarea unei ase!enea situaii revine pri!ului !inistru. Be%islaia actual este &ns de(icitar
deoarece 13 49072@0;@< 7;90 0>:0 49.70-39; ;4627;526< 492/3632-/212>:93, 90>407:2= 7210 0>:0 ;3:.92@;: ><
7.1>:;:0 E;4:36 7< ;70>:; >0 ;E6< B1:9-. >:;90 -0 217./4;:25262:;:0 -0>792>< -0 L0C0; 19. 1%1'"((3.
1%%
II. 6n%e"$re$ fun%(iei de )e)?ru $& Guvernu&ui
a6 Potrivit articolului 106" coroborat cu articolele 0. i 104" &ncetarea (unciei de !e!bru al
Euvernului are loc prin,
166
R$du ,$r>B :i!itele Constituiei( Noi eoluii nor!atie i !e#anis!e politi#e priind lo#ul >uernului "n #adrul
autoritilor publi#e% art( #it(% >. 8;.
12.
$ de)i+ie. care intervine ca ur!are a =.21A02 0D763>2=0 ; :2:36;93632 E317A202, 700; 70 ;:9;C0
-076;1F;90; 49.70-3922 401:93 B1=0>:290; 3132 1.3 /0/593 ;6 G3=0913632
1%7
G
, revo%$re$ este cea de$a doua !odalitate prevzut de le%e" care intervine" potrivit articolului 0.
526" &n caz de re!aniere %uverna!ental. Cu! se arat &n doctrin" 90=.7;90; 21:09=210 B1:9-. >2:3;A20
1.9/;6< F2 13 ;90 7;9;7:09 -0 >;17A2310, 0; ;=I1- . 60C2:2/2:;:0 4.62:27<
1%#
G
B >ierdere$ dre>"uri&or e&e%"or$&e% care poate interveni ca sanciune penal co!ple!entar
5articolul 64 litera /a@ din Codul penal6" dar i &n cazul pierderii indirecte a acestor drepturi prin punerea
sub interdicie" intervenit ca ur!are a pierderii discern!#ntului ori ca ur!are a strii de debilitate sau
alienaie !intal stabilite Audectorete Jarticolul 142 din Codul (a!iliei6 -
B in"erven(i$ unei +"ri de in%o)>$"i?i&i"$"e, prevzut e*pres de art. 10.-
B de%e+u&H
B $&"e %$!uri +"$?i&i"e >rin &e@e.
b6 Potrivit articolului 10; 526" &ncetarea (unciei de !e!bru al Euvernului !ai are loc &n cazul &n
care $%e+"$ e+"e 'n i)>o+i?i&i"$"e de $B#i eCer%i"$ $"ri?u(ii&e )$i )u&" de :5 de !i&e. depirea acestui
ter!en atr%#nd &ncetarea (unciei de !e!bru al Euvernului. n perioada &n care se a(l &n i!posibilitatea
e*ercitrii (unciei" intervine interi!atul" pri!ul !inistru ur!#nd s alea% un alt !e!bru care s dein
(uncia de !inistru interi!ar &n locul celui a(lat &n i!posibilitate de a$i e*ercita atribuiile.
c6 Potrivit articolelor 113 i 114" &ncetarea (unciei de !e!bru al Euvernului !ai poate avea loc
&n situaia &n care este adoptat o !oiune de cenzur" care atra%e de!iterea Euvernului &n ansa!blul su"
deci &ncetarea calitii de !e!bri ai Euvernului pentru toi cei care alctuiesc or%anul e*ecutiv de!is.
d6 n con(or!itate cu articolul 16 536 desprinde! concluzia c &ncetarea (unciei de !e!bru al
Euvernului !ai poate interveni,
$ &n cazul pierderii ceteniei ro!#ne-
$ &n cazul &n care !e!brul Euvernului nu !ai locuiete &n 4o!#nia.
n con(or!itate cu prevederile articolului . din Be%ea nr. 90?2001" &ncetarea (unciei de !e!bru
al Euvernului are loc prin de!isie" revocare" pierderea drepturilor electorale" intervenia unei stri de
inco!patibilitate" decesul sau de!iterea &n condiiile prevzute de art. 0 526
169
.
16;
Io$n S$n"$i B .4. 72:., p. 161.
160
An"onie Ior@ov$n B .4. 72:., vol. I" , p. 30;.
169
9ste vorba despre cazul &n care un !e!bru al Euvernului a (ost conda!nat penal printr$o >otr#re Audectoreasc
de(initiv sau averea sa a (ost declarat" &n tot sau &n parte" ca (iind dob#ndit &n !od ilicit" printr$o >otr#re Audectoreasc
irevocabil" ceea ce atra%e de!iterea !e!brului respectiv al Euvernului de ctre Preedintele 4o!#niei" la propunerea Pri!ului
!inistru.
126
III. Su+>end$re$ din fun%(i$ de )e)?ru $& Guvernu&ui
+ediul !ateriei &l re%si! &n articolul 109 526 care consacr dou tipuri de suspendare" respectiv
suspendarea care poate (i dispus de Preedintele 4o!#niei" &n cazul &n care s$a cerut ur!rirea penal
&!potriva unui !e!bru al Euvernului" i suspendarea de drept" care intervine &n cazul &n care a (ost tri!is
&n Audecat un !e!bru al Euvernului.
2in punctul de vedere al naturii sale Auridice" suspendarea nu reprezint o !odalitate de &ncetare a
!andatului unor !e!bri ai Euvernului" ci o &ntrerupere &n e*ercitarea unui !andat" care poate &n (inal s
atra% &ncetarea acestuia" sau poate deter!ina reluarea prero%ativelor" &n cazul &n care se dovedete c
acuzele aduse persoanelor &n cauz sunt ne(ondate.
+e identi(ic dou !o!ente i dou tipuri de suspendare,
$ &n cazul &n care s$a cerut ur!rirea penal" poate interveni suspendarea dispus de Preedintele
4o!#niei.
$ &n cazul &n care !e!brul de Euvern a (ost tri!is &n Audecat" intervine suspendarea de drept a
acestuia" &n te!eiul te*tului constituional care dispune c /T92/2:090; B1 H3-07;:< ; 3132 /0/593 ;6
G3=0913632 ;:9;C0 >3>401-;90; 632 -21 E317A208.
IV. S"$"u"u& >ri)u&ui )ini+"ru
a6 Pri!ul !inistru este e( al Euvernului" articolul 10; 516 teza &nt#ia prevz#nd c Pri!ul
!inistru conduce Euvernul
1;0
.
b6 Pri!ul !inistru are !isiunea de a coordona activitatea !e!brilor Euvernului" &ns cu obli%aia
s respecte atribuiile care revin (iecruia.
c6 Pri!ului !inistru &i revine !isiunea de a prezenta celor dou Ca!ere ale Parla!entului
rapoarte i declaraii cu privire la politica Euvernului" care se dezbat cu prioritate" i rspunde la
&ntrebrile i interpelrile care &i sunt adresate de ctre deputai i senatori.
d6 +olicit Preedintelui s participe la unele edine ale Euvernului" atunci c#nd se discut
proble!e de interes naional privind politica e*tern" aprarea rii" asi%urarea ordinii publice.
e6 Propune Preedintelui revocarea i nu!irea unor !e!bri ai Euvernului" &n caz de vacan a
postului sau de re!aniere %uverna!ental.
(6 Contrase!neaz unele din decretele Preedintelui" potrivit articolului 100 din Constituie.
Potrivit te*tului constituional i al articolului 1; din Be%ea nr. 90?2001" contrase!narea privete
acele decrete pentru care articolul 100 i!pune obli%aia contrase!nrii.
1;0
C dispoziie si!ilar conine i articolul 13 din Be%ea nr. 90?2001.
12;
%6 +e!neaz >otr#rile i ordonanele adoptate de Euvern" care sunt contrase!nate de !initrii
care au sarcina punerii lor &n e*ecutare.
>6 4eprezint Euvernul 4o!#niei &n relaiile acestuia cu Parla!entul" nalta Curte de Casaie i
Fustiie" Curtea Constituional" Curtea de Conturi" Consiliul Be%islativ" 3inisterul Public" celelalte
autoriti i instituii publice" partidele i alianele politice" sindicatele" cu alte or%anizaii
ne%uverna!entale precu! i &n relaiile internaionale
1;1
.
A6 9ste vicepreedintele Consiliului +upre! de 'prare a Nrii i e*ercit toate atribuiile care
deriv din aceast calitate.
=6 Pri!ul !inistru nu!ete i elibereaz din (uncie" &n con(or!itate cu articolul 1. din Be%ea nr.
90?2001" ur!toarele cate%orii de persoane,
$ conductorii or%anelor de specialiatate din subordinea Euvernului" cu e*cepia persoanelor care
au calitatea de !e!bru al Euvernului" con(or! articolului 3 alin. 516-
$ secretarul %eneral i secretarii %enerali adAunci ai Euvernului" &n cazul utilizrii acestor (uncii-
$ personalul din cadrul aparatului de lucru al pri!ului !insitru-
$ secretarii de stat-
$ alte persoane care &ndeplinesc (uncii publice" &n condiiile prevzute de le%e
1;2
.
E. Or@$ni!$re$ #i fun%(ion$re$ Guvernu&ui
I. A>$r$"u& de &u%ru $& Guvernu&ui
'paratul de lucru al Euvernului este constituit" &n con(or!itate cu articolul 21 din Be%ea nr.
90?2001" din ,
a6 corpul de consilieri al pri!ului !inistru-
b6 corpul de control al pri!ului !inistru-
c6 aparatul te>nic al corpului de consilieri-
d6 cabinetul pri!ului !inistru-
e6 cancelaria pri!ului !inistru-
(6 co!parti!entul cu proble!e speciale-
%6 co!parti!entul docu!ente secrete-
1;1
'ceast atribuie este consacrat prin articolul 13 din Be%ea nr. 90?2001.
1;2
Constat! c le%ea cadru nu epuizeaz s(era persoanelor pe care le nu!ete pri!ul !inistru" c ea &n%duie ca i alte cate%orii"
prevzute de re%le!entri speciale" s (ie nu!ite de acesta.
120
>6 co!parti!entul care asi%ur protocolul pri!ului !inistru.
'tribuiile aparatului de control se stabilesc prin decizie a pri!ului !inistru.
'ctivitatea corpului de consilieri" ca i a aparatului te>nic al acestuia" este coordonat de un
consilier cruia i$a (ost dele%at o ase!enea atribuie" prin decizie a pri!ului !inistru.
+e i!pune a se preciza i (aptul c persoanelor care constituie aparatul te>nic al pri!ului !inistru
nu li se aplic prevederile le%ii privind statutul (uncionarului public.
'rticolul 22 din aceeai le%e cadru prevede c la nivelul Euvernului e*ist i (uncioneaz un
+ecretariat Eeneral" condus de un +ecretar Eeneral" care poate avea ran% de !inistru" aAutat de unul sau
!ai !uli secretari %enerali adAunci" care pot avea ran% de secretar de stat" nu!ii prin decizie a pri!ului
!inistru.
II. A"ri?u(ii&e Guvernu&ui Ro)*niei
1o! analiza" &n cele ce ur!eaz" dou !ari cate%orii de atribuii" i anu!e,
AE A"ri?u(ii >rev!u"e de ,on+"i"u(ie
n aceast pri! cate%orie intr,
a6 e*ercitarea iniiativei le%islative-
b6 ne%ocierea tratatelor internaionale D articolul 91 516 care prevede c /P90F0-21:060 B17K020
:9;:;:0 21:091;A2.1;60, 10C.72;:0 -0 G3=091...8G
c6 propune Preedintelui acreditarea i rec>e!area reprezentanilor diplo!atici ai 4o!#niei &n alte
state 5articolul 91 alin 26-
d6 propune Preedintelui &n(iinarea" des(iinarea sau sc>i!barea ran%ului !isiunilor diplo!atice
ale 4o!#niei 5art. 91 alin 2 6-
e6 prezint Parla!entului in(or!aiile i docu!entele solicitate de cele dou Ca!ere i de
co!isiile parla!entare" prin inter!ediul preedinilor lor 5articolul 111 alin 16-
(6 participarea la edinele Parla!entului " la care /;90 ;770>8 potrivit articolului 111 526 sau" &n
!od obli%atoriu" c#nd li se solicit prezena-
%6 sesizeaz Curtea Constituional cu privire la aspectele de neconstituionalitate pe care
apreciaz c le prezint le%ile" &nainte de a (i pro!ul%ate de ctre Preedintele 4o!#niei 5articolul 146
litera /a@6
1;3
-
1;3
2reptul de a sesiza Curtea Constituional" &n cadrul controlului de constituionalitate anterior publicrii aparine
P90F0-21:0632 R./I1202, 3132; -21 490F0-21A22 706.9 -.3< C;/090, G3=0913632. C39A22 S3490/0 -0 +3>:2A20, 3132 13/<9 -0 706
43A21 5( -0 -043:;A2 >;3 "5 -0 >01;:.92.
129
>6 e*ercit o putere nor!ativ pri!ar" rod al dele%rii le%islative" concretizat &n capacitatea de a
e!ite acte care &nlocuiesc le%ile" respectiv Crdonanele de Euvern 5articolele 100 i 11.6-
A6 nu!ete pre(ectul" potrivit articolului 123 516 din Constituie-
i6 potrivit articolului 9; 526" &n ter!en de trei luni de la data la care a intervenit vacana (unciei de
preedinte" ia !suri pentru a or%aniza ale%eri pentru un nou Preedinte-
A6 Euvernul i !inisterele" cu avizul Curii de Conturi" pot &n(iina or%ane de specialitate" &n
subordinea lor" nu!ai dac le%ea le recunoate e*pres aceast co!peten.
0E =un%(ii&e #i $"ri?u(ii >rev!u"e de &e@e$ %$dru
+e i!pune !ai &nt#i s (ace! di(erena &ntre (unciile Euvernului i atribuiile acestuia.
n ceea ce privete (unciile Euvernului" ele &i a(l re%le!entarea &n articolul 1 5.6 i este vorba
despre ur!toarele (uncii,
1;4
a6 (uncia de strate%ie" prin care se asi%ur 06;5.9;90; >:9;:0C202 -0 431090 B1 ;4627;90 ;
P9.C9;/3632 -0 C3=091;90G
b6 (uncia de re%le!entare prin care se asi%ur 06;5.9;90; 7;-93632 1.9/;:2= F2 21>:2:3A2.1;6
1070>;9 B1 =0-090; 90;62@<922 .5207:2=06.9 >:9;:0C270G
c6 (uncia de ad!inistrare a proprietii statului" prin care se asi%ur ;-/212>:9;90; 49.4920:<A22
4356270 F2 492=;:0 ; >:;:3632, 49073/ F2 C0>:2.1;90; >09=27226.9 401:93 7;90 >:;:36 0>:0 90>4.1>;526G
d6 (uncia de reprezentare" prin care se asi%ur" B1 13/060 >:;:3632 9./I1, 90490@01:;90; 40 46;1
21:091 F2 0D:091G
e6 (uncia de autoritate de stat" prin care se asi%ur 39/<9290; F2 7.1:9.636 ;4627<922 F2 90>407:<922
90C60/01:<926.9 B1 -./01236 ;4<9<922, .9-2122 4356270 F2 >2C39;1A02 1;A2.1;60, 49073/ F2 B1 -./012260
07.1./27 F2 >.72;6 F2 ;6 E317A2.1<922 21>:2:3A226.9 F2 .9C;12>/06.9 7;90 BF2 -0>E<F.;9< ;7:2=2:;:0; B1
>35.9-210; >;3 >35 ;3:.92:;:0; G3=0913632.
'rticolul 11 din Be%ea nr. 90?2001 stabilete ur!toarele atribuii ale Euvernului,
a6 e*ercit conducerea %eneral a ad!inistraiei publice
1;.
-
b6 iniiaz proiecte de le%e i le supune spre adoptare Parla!entului-
1;4
,ri+"i$n Ione+%uB R0C2/36 4.62:27 B1 R./I12;, .4. 72:., p. 230.
1;.
n opinia noastr" este de discutat dac eCer%i"$re$ %ondu%erii @ener$&e $ $d)ini+"r$(iei >u?&i%e re>re!in" o
$"ri?u(ie +$u o fun%(ie $ Guvernu&ui. n opinia noastr" ea reprezint o fun%(ie $ Guvernu&ui" deoarece presupune un (ascicul
de !iAloace prin inter!ediul crora se asi%ur conducerea %eneral a ad!inistraiei publice. 2e alt(el" c>iar Be%ea nr. 90?2001
le%iti!eaz aceast tez" art. 20 alin.516 prevz#nd c /1 90;62@;90; fun%(iei +$&e de %ondu%ere @ener$& $ $d)ini+"r$(iei
>u?&i%e. G3=09136 0D0972:< 7.1:9.636 209;9K27 ;>349; /212>:0906.9, .9C;106.9 -0 >4072;62:;:0 -21 >35.9-210; >;, 49073/ F2 ;>349;
490E07A26.98. 4e!arc! in%on+e%ven($ &i)?$Au&ui &e@ii %$dru. &n articolul 11 vorbete despre ;:9253A2; -0 7.1-37090 C0109;6< ;
;-/212>:9;A202 4356270 iar &n articolul 20 vorbete despre E317A2; -0 7.1-37090 C0109;6< ; ;-/212>:9;A202 4356270.
130
c6 adopt >otr#ri pentru or%anizarea e*ecutrii le%ilor- ordonane &n te!eiul unei le%i speciale de
abilitare i ordonane de ur%en potrivit articolului 11.546 din Constituie-
d6 asi%ur e*ecutarea de ctre autoritile ad!inistraiei publice a le%ilor i a celorlalte dispoziii
nor!ative date &n aplicarea acestora-
e6 elaboreaz proiectele de le%e a bu%etului de stat i a bu%etului asi%urrilor sociale de stat i le
supune spre adoptare Parla!entului-
(6 aprob strate%iile i pro%ra!ele de dezvoltare econo!ic a rii" pe ra!uri i do!enii de
activitate-
%6 asi%ur realizarea politicii &n do!eniul social potrivit Pro%ra!ului de %uvernare-
>6 asi%ur aprarea ordinii de drept" a linitii publice i si%uranei ceteanului" precu! i a drepturilor
i libertilor cetenilor" &n condiiile prevzute de le%e-
i6 aduce la &ndeplinire !surile adoptate" potrivit le%ii" pentru aprarea rii" scop &n care
or%anizeaz i &nzestreaz (orele ar!ate-
A6 asi%ur realizarea politicii e*terne a rii i" &n acest cadru" inte%rarea 4o!#niei &n structurile
europene i internaionale-
=6 ne%ociaz tratatele" acordurile i conveniile internaionale care an%aAeaz statul ro!#n-
ne%ociaz i &nc>eie" &n condiiile le%ii" convenii i alte &nele%eri internaionale la nivel %uverna!ental-
l6 conduce i controleaz activitatea !inisterelor i a celorlalte or%ane centrale de specialitate din
subordinea sa-
!6 asi%ur ad!inistrarea proprietii publice i private a statului-
n6 acord i retra%e cetenia ro!#n" &n condiiile le%ii" aprob renunarea la cetenia ro!#n" &n
aceleai condiii-
o6 &n(iineaz" cu avizul Curii de Conturi" or%ane de specialitate &n subordinea sa-
p6 coopereaz cu or%anis!ele sociale interesate &n &ndeplinirea atribuiilor sale-
r6 &ndeplinete orice alte atribuii prevzute de le%e sau care decur% din rolul i (unciile
Euvernului.
III. =un%(ion$re$ Guvernu&ui
n ceea ce privete (uncionarea Euvernului" se!nal! (aptul c (or!a de lucru a acestuia"
consacrat de Be%ea nr. 90?2001" este edina" care are caracter spt!#nal sau ori de c#te ori este nevoie.
131
Convocarea i conducerea edinei se (ace de ctre pri!ul !inistru. 'tunci c#nd la edine particip i
preedintele" acestea sunt prezidate de e(ul statului.
Crede! c s$a vrut s se consacre" prin cele dou noiuni di(erite" i dou instituii di(erite,
conducerea este un atribut al e(ului or%anului cole%ial" care este pri!ul !inistru" din care deriv i altele"
e*e!plu se!narea actelor e!ise de Euvern &n edina respectiv i prezidarea care aparine e(ului
statului" care este &n acelai ti!p i e( al e*ecutivului" ca i Euvernul &nsui" care nu e*clude conducerea
i nici nu sc>i!b natura Auridic a edinelor la care particip.
Ba edinele de Euvern re%si! dou cate%orii de participani,
$ cei a cror participare este obli%atorie, !e!brii Euvernului" +ecretarul Eeneral al Euvernului"
care particip de drept-
$ cei care au (ost invitai s participe" respectiv, secretarii de stat" ali invitai a cror prezen se
apreciaz a (i necesar
1;6
" Preedintele.
Cvoru!ul de edin este e%al cu !aAoritatea cerut de le%e pentru votarea actelor" (iind vorba
despre Au!tate plus unu din nu!rul !e!brilor Euvernului.
Be%ea i!pune ca dezbaterile din cadrul edinelor de Euvern" !odul de adoptare a actelor acestuia
precu! i al oricror alte !suri stabilite" s se &nre%istreze pe band !a%netic i s se conse!neze &n
steno%ra!a edinei" certi(icat de secretarul %eneral al Euvernului.
C#t privete activitatea pri!ului !inistru" aceasta se prezint ca o ;7:2=2:;:0; 7.1:213<
177
, 10B1:90934:<,
prin inter!ediul creia acesta &i realizeaz statutul de e( al Euvernului i coordonator al activitii celorlali
!e!bri ai acestuia.
III. A,TELE GUVERNULUI
Be%ea (unda!ental prevede &n articolul 100 516 c ,G3=09136 ;-.4:< K.:<9I92 F2 .9-.1;1A08.
Potrivit articolului 2; din Be%ea nr. 90?2001" Euvernul adopt >otr#ri i ordonane. 'doptarea se
(ace prin consens" iar dac nu se realizeaz consensul" >otrte pri!ul !inistru
1;0
.
A. Re@i)u& %on+"i"u(ion$& $& Go"r*ri&or de Guvern
1;6
'rticolul 2. 536 prevede c la edinele Euvernului pot s participe" &n calitate de invi"$(i" 7.1-37<:.92 ;2 31.9
.9C;10 -0 >4072;62:;:0 -21 >35.9-210; G3=0913632 .92 ; /212>:0906.9 >;3 ;2 31.9 ;3:.92:<A2 ;-/212>:9;:2=0 ;3:.1./0, precu! i
.9270 ;6:0 409>.;10 ; 7<9.9 490@01A< >0 ;49072;@< ; E2 3:26<, 6; >.6272:;90; 492/3632-/212>:93.
1;;
Io$n S$n"$iB .4. 72:., p. 16;.
1;0
'rticolul ; din Be%ea nr. 3;?1990 prevedea c G3=09136 ;-.4:< K.:<9I92, B1 0D0972:;90; ;:9253A226.9 49.4922, F2 90C36;/01:0 -0
;4627;90 ; 60C26.9, ;:3172 7I1- 60C0; 2/4310 0D490> ;70>: 63793. 'ceast dispoziie" care contravenea (la%rant Constituiei a (ost
abro%at prin actuala re%le!entare.
132
2in interpretarea articolului 100 din Constituie" raportat la articolul 2; din Be%ea nr. 90?2001"
crede! c pot (i desprinse ur!toarele di!ensiuni ale statutului constituional al >otr#rilor de Euvern,
l. Potrivit Constituiei /K.:<9I9260 >0 0/2: 401:93 .9C;12@;90; 0D073:<922 60C26.9 ,.
'cest te*t per!ite interpretarea c >otr#rile de Euvern intervin B1 /<>39; B1 7;90 60C0; 2/4310
;-.4:;90; 6.9, B1 /<>39; B1 7;90 E20 0D490>, E20 2/46272:, 60C0; :92/2:0 6; . K.:<9I90 -0 431090 B1 ;4627;90
>;3 49;7:27; ;4627<922 60C22 1;F:0 10=.2; ;-.4:<922 3102 K.:<9I92 -0 G3=091.
2in aceast perspectiv" Iotr#rile de Euvern sunt praeter le%e! i secundu! le%e!. 9le sunt
adoptate &n baza le%ii" &n li!itele acesteia" i dup ce do!eniul respectiv a (ost supus unei re%le!entri
le%ale" ele neput#nd dispune dec#t /<>392 ;-/212>:9;:2=0, 401:93 ;>2C39;90; .9C;12@<922 0D073:<922
60C26.9
179
.
2. Iotr#rile de Euvern realizeaz co!petena ori%inar a Euvernului" de autoritate e*ecutiv"
adic de autoritate care &i propune &n principal s pun &n aplicare le%ea.
3. Iotr#rile de Euvern sunt supuse controlului de le%alitate e*ercitat de instanele Audectoreti" &n
baza Be%ii contenciosului ad!inistrativ nr. ..4?2004
100
.
4. Iotr#rile de Euvern sunt supuse re%ulii se!nrii de ctre pri!ul !inistru i contrase!nrii de
!initrii care au obli%aia punerii lor &n e*ecutare.
.. 4e%ula obli%ativitii publicrii &n 3onitorul C(icial" sub sanciunea ine*istenei" &n cazul
nepublicrii.
2e la aceast re%ul" Constituia ad!ite o e*cepie" respectiv >otr#rile care au caracter !ilitar i
care se co!unic nu!ai instituiilor interesate.
6. Iotr#rile de Euvern pot avea at#t caracter nor!ativ" c#t i caracter individual
101
.
0. Re@i)u& %on+"i"u(ion$& $& ordon$n(e&or de Guvern
+ediul !ateriei este reprezentat de articolul 100 alineatele 516" 536 i 546 coroborat cu articolul 11.
din Constituie i articolul 2; din Be%ea nr. 90?2001.
'naliza re%i!ului constituional al ordonanelor de Euvern consider! c trebuie s &nceap de la
articolul 61 516 din Constituie" care procla! rolul de unic autoritate le%iuitoare al Parla!entului.
'cest lucru &nsea!n c 13/;2 P;96;/01:3632 B2 0>:0 90731.>73: -904:36 -0 ; ;-.4:; 1.9/0
H392-270 492/;90. G3=09136 4.;:0 >< E;7< ;70>: 63793 -.;9 B1 =29:3:0; 3102 B/43:09127292 >4072;60 40 7;90 .
1;9
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 100.
100
n acelai sens" /iG$i ,on+"$n"ine+%u #i An"onie Ior@ov$nB 'n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie
Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin V$+i&e+%u. Io$n Vid$B .4. 72:., p. 230.
101
9*e!plu %ratia" . K.:<9I90 -0 G3=091 4921 7;90 >0 -< B1 ;-/212>:9;90 31 531 49.4920:;:0; 435627< ; >:;:3632 are
%$r$%"er individu$& iar o >otr#re de Euvern prin care se 90C60/01:0;@< 7.1:9;=01A22 va avea %$r$%"er nor)$"iv.
133
492/0F:0" i care provine (ie de la Parla!ent" dintr$o le%e de abilitare" (ie de la Constituant &nsui" care a
ad!is ca &n situaii e*traordinare" Euvernul s poat interveni cu ordonane i &n absena unei le%i de
abilitare speciale.
'st(el" dele%area le%islativ
102
ce rezu! &n esen posibilitatea acordat Euvernului" ca &n
anu!ite li!ite i cu respectarea unor condiii s adopte ordonane"
103
poate (i realizat,
a6 prin inter!ediul unei le%i speciale de abilitare adoptate de Parla!ent" situaie &n care ne a(l!
&n prezena dele%rii de ordin le%al" concretizat &n adoptarea unei ordonane obinuite" propriu$zise-
b6 poate (i opera le%iuitorului constituant &nsui" &n cazul ordonanei de ur%en
104
.
4olul ordonanei de Euvern este ast(el cel de a &nlocui le%ea" pe c#nd >otr#rea de Euvern pune
le%ea &n e*ecutare.
2. Re@i)u& %on+"i"u(ion$& $& ordon$n(ei de Guvern e)i+ %u &e@e de $?i&i"$re Fordon$n(
o?i#nui"ED
a6 poate interveni nu!ai &n do!eniile care nu (ac obiectul le%ii or%anice" rezult#nd" per a
contrario" c intervine &n do!eniul le%ilor ordinare.
b6 le%ea de abilitare va putea cuprinde dou cate%orii de clauze,
$clauze cu caracter obli%atoriu" respectiv do!eniul i data p#n la care se pot e!ite ordonane-
$ clauze cu caracter (acultativ" respectiv posibilitatea ca ordonana s (ie supus aprobrii
Parla!entului" dac le%ea de abilitare cere e*pres acest lucru.
c6 2in !odul de (or!ulare a articolului 11. 536 /D;7< 60C0; -0 ;5262:;90 . 7090, .9-.1;1A060 >0
>3431 ;49.5<922 P;96;/01:3632, 4.:92=2: 60C22...8 desprinde! concluzia c re%ula" &n ceea ce privete acest
tip de ordonane este c ele nu se supun aprobrii Parla!entului" iar e*cepia c ele se supun aprobrii
Parla!entului" dac le%ea de abilitare i!pune e*pres acest lucru
10.
.
d6 n (uncie de situaia de a se supune sau nu aprobrii de ctre Parla!ent" acest tip de ordon$n(e
se clasi(ic" la r#ndul lui" 'n dou %$"e@orii
2<9
D
102
Cu privire la aceast proble!" a se vedea An"onie Ior@ov$n. D$n$ A>o+"o& Tof$n D 7D060C;90; 60C2>6;:2=< B1
R./I12;. A1;62@< B1 9;4.9: 73 >:;:060 .772-01:;608" &n 4evista de 2rept Public nr. 1?2001" p. 62$;0.
103
An"onie Ior@ov$n. D$n$ A>o+"o& Tof$n D 7D060C;90; 60C2>6;:2=< B1 R./I12;. A1;62@< B1 9;4.9: 73 >:;:060
.772-01:;608 ;9:. 72:., p. 62.
104
D$n$ A>o+"o& J MD0>490 1;:39; H392-27< F2 90C2/36 H392-27 ;4627;526 .9-.1;1A06.9 G3=09136328, &n 4evista de
2rept Public nr. 1?199." p. 94.
10.
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" p. 406$41;. /iG$i ,on+"$n"ine+%u. An"onie Ior@ov$n. &n /iG$i
,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin V$+i&e+%u. Io$n Vid$B .4. 72:., p. 49..
106
Tudor Dr@$nu B .4. 72:., vol I" p. 316.
134
$ ordonane care nu se supun aprobrii Parla!entului" deoarece le%ea de abilitare nu cere e*pres
acest lucru-
$ ordonane care se supun aprobrii ulterioare a Parla!entului" deoarece le%ea de abilitare i!pune
acest lucru.
Parla!entul are posibilitatea s aprobe ordonanele" ceea ce atra%e i posibilitatea de a le
!odi(ica" sau de a respin%e" &n tot sau &n parte.
Be%ea de aprobare sau de respin%ere" ca orice le%e" este supus controlului prealabil de
constituionalitate.
e6 Pe perioada dele%rii" Euvernul poate s !odi(ice" s co!pleteze sau s abro%e propriile
ordonane. 2up e*pirarea aceste perioade" Euvernul nu !ai poate e!ite ordonane &n do!eniul &n care a
(ost abilitat i nu !ai poate s revin asupra celor deAa adoptate.
-. Re@i)u& %on+"i"u(ion$& $& ordon$n(e&or de ur@en(
n viaa (iecrui stat pot interveni situaii &n care Parla!entul se a(l &n i!posibilitatea de a se &ntruni
pentru a le%i(era
10;
. 'st(el" Euvernul va adopta C8E care,
a6 Intervin &n situaii e*traordinare" care nu !ai necesit e*istena unei dele%ri speciale" realizate
printr$o le%e special de abilitare" ele (iind adoptate &n te!eiul dele%rii de ordin constituional.
b6 +pre deosebire de pri!ul tip de ordonan" despre care Constituia precizeaz c nu poate
interveni dec#t &n do!eniile le%ii ordinare" art. 11. alin. 5.6 (raza (inal speci(ic (aptul c ordonana de
ur%en cuprinz#nd nor!e de natura le%ii or%anice se aprob cu !aAoritatea prevzut de art. ;6 alin. 1"
ceea ce conduce" i!plicit" la concluzia c acest tip de ordonan poate interveni &n do!enii ce (ac obiectul
le%ilor or%anice.
100
n ceea ce privete practica Curii Constituionale" &n !ai !ulte r#nduri ea s$a pronunat" &nainte
de revizuirea Constituiei" &n sensul c ordonanele de ur%en pot interveni i &n do!eniul le%ilor
or%anice.
%E +e supun obli%atoriu aprobrii Parla!entului" intr#nd &n vi%oare nu!ai dup depunerea spre
dezbatere" &n procedur de ur%en" la Ca!era co!petent s (ie sesizat i dup publicarea &n 3onitorul
C(icial. 2ac Parla!entul este &n vacan" el se convoac &n !od obli%atoriu" &n ter!en de . zile de la
10;
,ri+"i$n Ione+%u D 7C.1>:2:3A2; R./I1202 O L0C0; -0 90=2@3290 7./01:;:< F2 ;-1.:;:<, 73 -0@5;:092 4;96;/01:;908"
9ditura 'll <ec=" <ucureti" 2003" p. 190.
100
Cu privire la proble!a s(erei de intervenie a acestui tip de ordonane" a se vedea ,orne&iu Liviu Po>e+%uB
D./012260 -0 90C60/01:;90 7;90 13 4.: E;70 .5207:36 .9-.1;1A06.9 -0 39C01A< ;60 G3=0913632, &n revista 2reptul nr.4?2006" pp. ;2
i ur!. n acest studiu" autorul aAun%e la concluzii care au st#rnit reacii contrarii &n literatura de specialitate" Cu!a r (i aceea c
.9270 ;E07:;90, .9270 21:9=01A20, >35 .9270 E.9/< F2 .927I: -0 62/2:;:< ;>349; 90C2/3632 H392-27 ;6 3102 21>:2:3A22 E31-;/01:;60 ;
>:;:3632 21:9< B1 7.1E627: 73 490=0-09260 ;9:. 115 ;621. J%?, (iind ast(el 107.1>:2:3A2.1;6<. 'ceast opinie" care i &n cocnepia naostr
este e*a%erat" este contrazis printr$un studiu al pro(esorului Ion De&e$nuB 31060 .5>09=;A22 73 492=29 06; 7.1>:2:3A2.;162;::0;
.9-.1;1A06.9 -0 39C01A<, &n curierul Audiciar nr. 6?2006" pp. .0$.6.
13.
depunere sau" dup caz" de la tri!itere. 'ceasta este sin%ura situaie &n care Euvernul" care rspunde politic &n
(aa Parla!entului" deter!in &ntrunirea acestuia &n sesiune e*traordinar pentru a discuta ordonana de ur%en
care a (ost adoptat.
Constituia revizuit !odi(ic substanial re%i!ul acestei ordonane" din punctul de vedere al
procedurii de adoptare. 2ac &n ter!en de cel !ult 30 de zile de la depunere" Ca!era sesizat nu se pronun
asupra ordonanei" aceasta se consider adoptat i se tri!ite celeilalte Ca!ere" care decide tot &n procedur
de ur%en.
d6 Crdonana de Euvern nu poate intra &n vi%oare &nainte de publicarea ei &n 3onitorul C(icial"
nepublicarea atr%#nd dup sine ine*istena actului" (r nici o e*cepie.
e6 'probarea sau respin%erea ordonanei de Euvern se (ace printr$o le%e" &n care sunt cuprinse i
ordonanele al cror e(ect a &ncetat con(or! articolului 11. 536" prin nerespectarea ter!enului de abilitare.
(6 Constituia revizuit" prin art. 11. alin. 566" introduce anu!ite li!ite ale interveniei ordonanei
de ur%en" respectiv do!eniile &n care Euvernul nu poate adopta ast(el de acte nor!ative
109
.
IV. ,ONTROLUL PARLA/ENTAR EPER,ITAT ASUPRA
GUVERNULUI I RSPUNDEREA GUVERNULUI
I. ,on"ro&u& >$r&$)en"$r eCer%i"$" $+u>r$ Guvernu&ui
'ctuala Constituie a 4o!#niei aeaz" printr$o dispoziie cu caracter de principiu" &ntrea%a
ad!inistraie public sub un control parla!entar %eneral" dispun#nd" prin articolul 111 516" c /G3=09136
F2 70606;6:0 ;3:.92:<A2 ;60 ;-/212>:9;A202 4356270, B1 7;-936 7.1:9.63632 4;96;/01:;9 ;6 ;7:2=2:<A22 6.9 ..., au
!ai !ulte sarcini care concretizeaz (or!ele de control i asupra crora ne vo! opri &n cele ce ur!eaz.
Ceea ce con(er le%iti!itate controlului parla!entar este (aptul c /E221- /;1-;:;90 ;60
4.4.93632, A-31<9260 60C2>6;:2=0 :905320 >< >349;=0CK0@0 /.-36 B1 7;90 >0 B1E<4:320F:0 7.1-37090;
:9053926.9 >:;:3632 401:93 7; ;70>:; >< >0 /01A21< 40 6212; 7;90 7.90>431-0 706 /;2 /36: ;>429;A226.9
B1:90C22 7.607:2=2:<A2 1;A2.1;608
19(
.
Prin articolele 111$112 se instituie ur!toarele (or!e de control asupra Euvernului,
AE O?&i@$(i$ Guvernu&ui de $ infor)$ P$r&$)en"u&
109
'cest articol prevede ur!toarele, ,O9-.1;1A060 -0 39C01A< 13 4.: E2 ;-.4:;:0 B1 -./01236 60C26.9 7.1>:2:3A2.1;60, 13 4.:
;E07:; 90C2/36 21>:2:3A226.9 E31-;/01:;60 ;60 >:;:3632, -904:39260, 62509:<A260 F2 B1-;:.929260 490=<@3:0 -0 C.1>:2:3A20, -904:39260 0607:.9;60 F2
13 4.: =2@; /<>392 -0 :907090 >262:< ; 31.9 531392 B1 49.4920:;:0 435627<8. ' se vedea i ,ri+"i$n Ione+%u D L0C0; -0 90=2@3290 ;
C.1>:2:3A202 7./01:;:<, .4. 72:., p. 191.
190
Vi%"or Du%u&e+%u. ,on+"$n($ ,&inoiu. Geor@e"$ Du%u&e+%u B .4. 72:., p. 330.
136
9ste consacrat prin articolul 111 516" care instituie un control parla!entar %eneral asupra &ntre%ii
ad!inistraii publice" inclusiv asupra Euvernului" cali(icat i el ca un or%an al ad!inistraiei publice.
2in coninutul acestui te*t" desprinde! ur!toarele ele!ente eseniale ale acestui tip de control,
a6 din punctul de vedere al naturii sale Auridice" acesta reprezint o (or! de control politic"
e*ercitat asupra ad!inistraiei publice" care nu se poate (inaliza &n anulri de acte" sancionri de personal
etc.
b6 dreptul de a solicita in(or!aiile i docu!entele considerate ca necesare se e*ercit prin
inter!ediul preedinilor celor dou Ca!ere sau cei ai co!isiilor parla!entare.
c6 &n cazul &n care iniiativa le%islativ privete !odi(icarea bu%etului de stat sau al asi%urrilor
sociale" este obli%atorie solicitarea in(or!rii i" se sub&nele%e" i prezentarea acesteia.
In(or!area parla!entarilor ,90490@21:< 492/; 7.1-2A20 ; 0D0972:<922 7.1:9.63632 4;96;/01:;9,
-0.;9070 -;:060 .E092:0 -0 ;70;>:< 21E.9/;90 ;3 9.636 -0 ; -0:09/21; ;7A2310; 4;96;/01:;926.9 E;A< -0
G3=091 F2 70606;6:0 .9C;10 ;60 ;-/212>:9;A202 43562708
191
.
0E ,on"ro&u& >rin 'n"re?ri. in"er>e&ri #i $n%Ge"e
'ceast (or! de control este consacrat de articolul 112 din Constituie" intitulat /1:905<92 F2
21:09406<928, al crui coninut" raportat la prevederile 4e%ula!entelor celor dou Ca!ere" crede! c
presupune ur!toarele precizri &n ceea ce privete re%i!ul acestui tip de control,
a6 are &n vedere Euvernul" &n &ntre%ul su" &n ceea ce privete activitatea de ansa!blu a acestuia"
precu! i (iecare !e!bru al Euvernului" pentru activitatea proprie.
b6 &ntrebrile reprezint (or!a cea !ai si!pl i cea !ai (olosit de control parla!entar" care
constituie solicitarea unui rspuns dac un (apt este adevrat sau nu" dac o in(or!aie este e*act" dac
Euvernul i celelalte or%ane e*ecutive i ad!inistrative &nele% s co!unice anu!ite acte i in(or!aii sau
s adopte anu!ite acte.
9le pot (i scrise i orale" iar cele scrise la r#ndul lor sunt de dou (eluri, unele care presupun
rspunsuri orale i altele care i!pun ca rspunsul s &!brace (or!a scris.
ntrebrile scrise pot (i adresate Euvernului &n ansa!blul su sau (iecrui !e!bru precu! i altor
conductori ai or%anelor ad!inistraiei publice.
'rticolul 1.0 alin. 526 din 4e%ula!entul +enatului de(inete &ntrebarea ca (iind . >2/46< 709090 -0 ;
9<>431-0 -;7< 31 E;4: 0>:0 ;-0=<9;:, -;7< . 21E.9/;A20 0>:0 0D;7:<, -;7< G3=09136 >;3 70606;6:0 .9C;10 ;60
;-/212>:9;A202 4356270 B1A060C >< 7./31270 S01;:3632 21E.9/;A2260 >;3 -.73/01:060 >.6272:;:0 .92 -;7< G3=09136
;90 21:01A2; -0 ; 63; . K.:<9I90 B1:9-. 49.560/< -0:09/21;:<.
191
D$n$ A>o+"o& Tof$n D MD904: ;-/212>:9;:2=8, .4. 72:." p. 192.
13;
c6 Interpelarea reprezint tot o (or! de control asupra ad!inistraiei publice" care di(er &ns de
&ntrebri prin caracterul lor !ai co!ple*" prin (aptul c ele presupun nu si!ple rspunsuri" ci e*plicaii cu
privire la politica Euvernului &n anu!ite proble!e cardinale ale activitii interne i e*terne a Euvernului.
Constat! ast(el c o pri! di(eren &ntre &ntrebri i interpelri 90@2-< B1 7;9;7:0936 6.9 /;2
7./460D, -21 4317: -0 =0-090 ;6 7.1A213:3632, ;6 .5207:3632 40 7;90 B6 =2@0;@< F2 ;6 9<>431>3926.9 40 7;90 60
490>3431
19"
.
C alt di(eren const &n (aptul c interpelrile pot atra%e unele consecine" i ave! &n vedere
(aptul c potrivit articolului 112 526" cele dou Ca!ere ale Parla!entului pot adopta o !oiune si!pl prin
care s$i e*pri!e poziia cu privire la proble!a care a (cut obiectul interpelrii.
C a treia di(eren dintre &ntrebri i interpelri const &n (aptul c" &n vre!e ce &ntrebrile pot
&!brca at#t (or!a scris c#t i cea oral" interpelrile nu pot &!brca dec#t (or!a scris.
'rticolul 162 din 4e%ula!entul +enatului const B1:9-. 709090 ;-90>;:< G3=0913632 >;3 3132
/0/593 ;6 ;70>:32; -0 7<:90 3136 >;3 /;2 /36A2 >01;:.92 >;3 -0 C934 4;96;/01:;9, 4921 7;90 >0 >.6272:<
0D4627;A22 ;>349; 4.62:2722 G3=0913632 B1 49.560/0 2/4.9:;1:0 ;60 ;7:2=2:<A22 >;60 21:0910 >;3 0D:0910.
d6 'nc>etele parla!entare sunt /3136 -21 7060 /;2 >4072;62@;:0 /2H6.;70 -0 7.1:9.6 4;96;/01:;9
;>349; G3=0913632 F2 ;-/212>:9;A202 43562708
193
.
n con(or!itate cu articolul 64 546 din Constituie" /F207;90 C;/09< BF2 7.1>:2:320 7./2>22
409/;101:0 F2 4.;:0 21>:2:32 7./2>22 -0 ;17K0:< >;3 ;6:0 7./2>22 >4072;60. C;/09060 BF2 4.: 7.1>:2:32
7./2>22 7./310.8
+peci(ic co!isiilor de anc>et este /B1-0.>052 >:;:3:36 H392-27 ;6 706.9 ;3-2;A2 - 70 0>:0 >2/26;9
/;9:.926.9 - 49073/ F2 .562C;:2=2:;:0; C0109;6< ; ;3:.92:<A26.9 4356270 -0 ; >492H212 ;7:2=2:;:0; 7./2>202,
4921 490@01:;90; 21E.9/;A226.9 F2 -.73/01:06.9 1070>;908
19$
.
II. R+>undere$ Guvernu&ui
A. Re@i)u& r+>underii Guvernu&ui >o"rivi" ,on+"i"u(iei Ro)*niei din 2332
2in punctul de vedere al cate%oriilor de rspundere a !e!brilor Euvernului consacrate de Be%ea
(unda!ental" identi(ic!,
a6 o rspundere politic a &ntre%ului Euvern" deci a or%anului cole%ial" care se e*ercit e*clusiv &n
(aa Parla!entului.
192
An"onie Ior@ov$n D .4. 72:., vol. I" p. 411.
193
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 122.
194
/iG$i ,on+"$n"ine+%u. Io$n /ur$ru J MD904: 4;96;/01:;98, 9ditura Era!ar" <ucureti 1994" p. 2.2.
130
b6 o rspundere politic a (iecrui !e!bru al Euvernului" solidar cu ceilali !e!bri" pentru
activitatea Euvernului i actele sale.
c6 o rspundere penal a !e!brilor Euvernului -
d6 o rspundere ad!inistrativ disciplinar" concretizat &n suspendarea lor din (uncie atunci c#nd
s$a cerut ur!rirea penal sau c#nd s$a tri!is &n Audecat &n !e!bru al Euvernului-
e6 o rspundere ad!inistrativ patri!onial" &nte!eiat pe articolul .2 din Constituie raportat la
prevederile Be%ii nr. ..4?2004 privind contenciosul ad!inistrativ.
(6 o rspundere ad!inistrativ contravenional" consacrat de articolul 69" care (ace vorbire despre
H3-07;:; 7.1:9;=01A2.1;6< ; 4;96;/01:;926.9, 3122 -21:90 02 43:I1- ;=0; F2 7;62:;:0; -0 /0/592 ;2 G3=0913632,
ceea ce deter!in concluzia c te*tul vizeaz" &n e%al !sur i rspunderea contravenional a acestora.
0. R+>undere$ >o&i"i% $ Guvernu&ui #i $ )e)?ri&or +i
Potrivit articolului 109 516" rspunderea politic privete Euvernul" &n ansa!blul su" dar i (iecare
!e!bru al Euvernului" care rspunde politic solidar cu ceilali !e!bri ai Euvernului pentru activitatea
or%anului cole%ial din care (ac parte i pentru actele sale.
4spunderea politic este ast(el %uvernat de principiul constituional al solidaritii" iar
autoritatea (a de care se e*ercit este Parla!entul.
Cea !ai drastic sanciune &n cazul rspunderii politice a Euvernului este de!iterea lui" care poate
avea loc prin retra%erea &ncrederii pe care Parla!entul i$a acordat$o" ca ur!are a adoptrii unei !oiuni de
cenzur.
2. Re@i)u& %on+"i"u(ion$& $& )o(iunii de %en!ur
3oiunea de cenzur reprezint o soluie la care se apeleaz doar &n cazuri e*tre!e" c#nd
Parla!entul i$a epuizat toate celelalte (or!e de control i aAun%e la concluzia c Euvernul nu !ai
Austi(ic &ncrederea cu care l$a &nvestit
19.
.
Procedura constituional a !oiunii de cenzur este ur!toarea,
a6 dreptul de a iniia o !oiune de cenzur aparine unei ptri!i din nu!rul total al deputailor i
senatorilor.
b6 obli%aia de co!unicare a !oiunii de cenzur Euvernului" la data depunerii sale.
c6 dezbaterea !oiunii &n ter!en de trei zile de la data c#nd a (ost depus" aceasta (iind prezentat
&n edina co!un a celor dou Ca!ere.
19.
Genovev$ Vr$?ie. /$riu+ 0&$n J MO9C;12@;90; 4.62:27.-0:;:27< ; R./I12028, Institutul 9uropean" Iai" 2004" p.
243.
139
3oiunea de cenzur /;90 7; >7.4 ;1C;H;90; 3102 -0@5;:092 4356270 ;>349; 4.62:2722 -0 ;1>;/563
; G3=0913632, B1 =0-090; -0/2:0922 >;608
19%
.
d6 retra%erea &ncrederii i deci aprobarea !oiunii de cenzur iniiate i dezbtute se realizeaz de
!aAoritatea deputailor i senatorilor.
Co!petena de a iniia i aproba !oiunea de cenzur aparine celor dou Ca!ere reunite &n
edin co!un.
2ac !oiunea (ost aprobat" Euvernul este de!is la data retra%erii &ncrederii" respectiv a votrii
!oiunii de cenzur
19;
.
e6 &n cazul &n care !oiunea de cenzur a (ost respins" parla!entarii care au se!nat$o nu !ai pot
iniia" &n aceeai sesiune" o nou !oiune de cenzur" cu e*cepia cazului &n care Euvernul &i an%aAeaz
rspunderea potrivit articolului 114 din Constituie.
-. An@$A$re$ r+>underii Guvernu&ui
)B@
4e%i!ul constituional al an%aArii rspunderii &l re%si! &n articolul 114" coroborat cu articolul
112" din care rezult ur!toarele di!ensiuni ale acestui re%i!,
a6 obiectul an%aArii rspunderii poate consta,
$ &ntr$un pro%ra! de %uvernare-
$ &ntr$o declaraie de politic %eneral-
$ &ntr$un proiect de le%e" (r a se preciza tipul de le%e" respectiv or%anic sau ordinar" ceea ce
&nsea!n c poate (i vorba despre oricare din cele dou cate%orii de le%i-
b6 an%aAarea rspunderii se poate (ace &n (aa celor dou Ca!ere ale Parla!entului" reunite &n
edin co!un.
c6 Parla!entul are posibilitatea s adopte o !oiune de cenzur" &n ter!en de trei zile de la data
an%aArii rspunderii.
)atura Auridic a acestui ter!en este a unui ter!en de decdere
199
" ceea ce &nsea!n c B/4621290;
632, E<9< 7; >< >0 E2 212A2;: F2 -043> . /.A2310 -0 701@39<, ;90 7; 0E07: 490@3/A2; -0 ;7704:;90 :;72:< ;
;70>:.9 ;7:0
"((
.
196
/iG$i ,on+"$n"ine+%u. Io$n /ur$ru B .4. 72:., p. 2...
19;
Parla!entul ia act" prin >otr#re" de aprobarea !oiunii" pe care o &nainteaz Preedintelui 4o!#niei &n vederea
declanrii procedurii de &nvestitur a unui nou Euvern 5D$n$ A>o+"o& Tof$n D MD904: ;-/212>:9;:2=8, .4. 72:., p. 1966.
190
D$n$ A>o+"o& Tof$n D 7A1C;H;90; 9<>431-0922 G3=09136328" &n 4evista de 2rept Public nr. 1?2003" p. 4$21.
199
/iG$i ,on+"$n"ine+%u. Io$n /ur$ru B .4. 72:., p. 2.9.
200
/iG$i ,on+"$n"ine+%u. Io$n /ur$ru B .4. 72:., p. 2.9.
140
d6 'n%aAarea rspunderii Euvernului poate deter!ina ur!toarele aciuni ale Parla!entului" de
care &n !od i!plicit este le%at i destinul Auridic al proble!elor care au (cut obiectul an%aArii
rspunderii,
16 Parla!entul nu iniiaz o !oiune de cenzur &n ter!enul de 3 zile pe care &l are la dispoziie i
despre care a! a(ir!at c este un ter!en de decdere. n aceast situaie" consecina este naterea
prezu!iei tacite c actele cu privire la care i$a an%aAat Euvernul rspunderea au (ost acceptate.
26 Parla!entul iniiaz o !oiune de cenzur" care se supune dezbaterii &n condiiile articolului
113 privind iniierea i votarea !oiunii" ceea ce poate deter!ina dou situaii,
$ !oiunea de cenzur este acceptat" ceea ce atra%e de!iterea Euvernului i i!plicit respin%erea
actelor respective-
$ !oiunea de cenzur este respins" ceea ce &nsea!n c actele prezentate de Euvern au (ost
acceptate" ele devin obli%atorii pentru Euvern" c#nd este vorba despre pro%ra! i declaraia de politic
%eneral" i respectiv aprobate" atunci c#nd este vorba despre un proiect de le%e.
:e*tul revizuit al Constituiei D art. 114 alin. 536 D &n%duie ca proiectul de le%e s (ie !odi(icat
sau co!pletat de Parla!ent" cu a!enda!entele acceptate de Euvern
201
.
e6 Preedintele se va co!porta (a de proiectul de le%e respectiv ca (a de orice alt le%e"
adoptat prin procedura obinuit. 9l are" &n acest (el posibilitatea,
$ s cear ree*a!inarea le%ii de ctre Parla!ent" situaie &n care articolul 114 546 i!pune ca
ree*a!inarea s se (ac &n edin co!un a celor dou Ca!ere-
$ s se adreseze Curii Constituionale" atunci c#nd apreciaz c le%ea prezint anu!ite aspecte de
neconstituionalitate.
,. R+>undere$ >en$& $ )e)?ri&or Guvernu&ui
+ediul !ateriei &l reprezint articolul 109 526 i 536 din Constituie .
8n pri! aspect care se cuvine a (i precizat este (aptul c trebuie s se (ac deosebirea &ntre dou
cate%orii de (apte antisociale pe care !e!brii de Euvern le pot co!ite &n perioada de ti!p c#t &ndeplinesc
!andatul de !e!bru al Euvernului,
a6 (apte pe care un !e!bru de Euvern le co!ite &n &ndeplinirea !andatului" &n e*ercitarea
prero%ativelor de !e!bru al Euvernului" i care atra% dup ele rspunderea respectivului !e!bru al
Euvernului.
201
D$n$ A>o+"o& Tof$n D MD904: ;-/212>:9;:2=8, .4. 72:., p. 19;.
141
b6 (apte pe care un !e!bru de Euvern le co!ite &n a(ara e*ercitrii atribuiilor de serviciu" ca
si!plu cetean" i care atra% sancionarea acestuia tot &n calitate de si!plu cetean" potrivit procedurii
penale obinuite
202
.
8n al doilea aspect care se cuvine s (ie precizat este (aptul c aceast rspundere" &n !od (iresc"
ur!eaz s (ie an%aAat &n ur!a co!iterii unor (apte speci(ice" &n condiii speci(ice &n raport de calitatea
(ptuitorului" care atra% i sanciuni penale cu acelai caracter.
n al treilea r#nd" preciz! c articolul 109 536 tri!ite la o le%e privind responsabilitatea
!inisterial" le%e prin inter!ediul creia ur!eaz a se stabili /7;@39260 -0 9<>431-090 F2 40-04>060
;4627;5260 /0/5926.9 G3=09136328.
n al patrulea r#nd" articolul 109 contureaz ur!torul re%i! al rspunderii penale a !e!brilor
Euvernului,
a6 2reptul de a cere ur!rirea penal a unui !e!bru al Euvernului aparine ur!torilor titulari,
$ celor dou Ca!ere ale Parla!entului -
$ Preedintelui 4o!#niei.
b6 Intervenia rspunderii penale a !e!brilor Euvernului are loc pentru (apte pe care acetia le
sv#resc &n e*erciiul (unciei lor" &n e*ercitarea !andatului de !e!bri ai Euvernului.
c6 Procedura rspunderii penale a !e!brilor Euvernului i!plic intervenia unor sanciuni
ad!inistrativ disciplinare ale acestora" este vorba despre instituia suspendrii din (uncie" pe care articolul
109 526 ne$o &n(ieaz &n dou !odaliti,
- suspendarea care poate (i dispus de Preedintele 4o!#niei" care este lsat ast(el la latitudinea
acestuia" &n cazul &n care s$a cerut ur!rirea penal a unui !e!bru al Euvernului
203
.
$ suspendarea de drept" este cea de$a doua sanciune ad!inistrativ disciplinar care poate interveni
&n cadrul rspunderii penale" i care este atras de tri!iterea &n Audecat a unui !e!bru al Euvernului.
'rticolul 109 526 teza a treia dispune c /T92/2:090; B1 H3-07;:< ; 3132 /0/593 ;6 G3=0913632 ;:9;C0
>3>401-;90; 632 -21 E317A208.
d6 Co!petena de Audecat aparine naltei Curi de Casaie i Fustiie" care" ca i &n cazul
parla!entarilor sau Preedintelui 4o!#niei" este autoritatea co!petent s Audece (aptele penale ale
!e!brilor Euvernului.
e6 Procedura de punere sub acuzare a !e!brilor Euvernului &i a(l dezvoltarea &n 4e%ula!entele
celor dou Ca!ere" dup cu! ur!eaz,
202
Io$n Vid$ J .4. 72:., p. 104.
203
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" p. 43.$439.
142
$ dreptul de a cere declanarea ur!ririi penale aparine (iecrui parla!entar-
$ o co!isie parla!entar de anc>et va cerceta cazul i va &ntoc!i un raport asupra constatrilor
(cute-
$ dezbaterea se va (ace &n baza raportului co!isiei parla!entare respective.
$ votarea se (ace &n !od di(erit potrivit re%ula!entelor celor dou Ca!ere.
TESTE DE AUTOEVALUARED
2. S"ru%"ur$ Guvernu&ui. >o"rivi" ,on+"i"u(iei. e+"eD
a6 pri! !inistru" !initri i ali !e!bri" stabilii prin le%e or%anic-
b6 pri! !inistru" !initri" !initri dele%ai-
c6 pri! !inistru" !initri" !initri dele%ai" ali !e!bri stabilii prin le%e.
-. ECer%i"$re$ )$nd$"u&ui Guvernu&ui 'n%e>e de &$ d$"$D
a6 acordrii votului de &nvestitur de ctre Parla!ent-
b6 e!iterii decretului prezidenial de nu!ire-
c6 depunerii Aur!#ntului &n (aa Preedintelui 4o!#niei.
8. =un%(i$ de )e)?ru $& Guvernu&ui e+"e in%o)>$"i?i& %uD
a6 calitatea de deputat sau senator-
b6 e*ercitarea altei (uncii publice de autoritate" cu e*cepia acelora de deputat sau de senator-
c6 e*ercitarea de acte de co!er" inclusiv a v#nzrii de aciuni.
:.An@$A$re$ r+>underii Guvernu&ui >o$"e $ve$ %$ o?ie%"D
a6 un pro%ra! de %uvernare" o declaraie politic i un propiect de lee%-
b6 o declaraie politic i un proiect de le%e" or%anic sau ordinar-
c6 un pro%ra! de %uvernare i o declaraie politic.
5. Ordon$n(e&e o?i#nui"e F+i)>&eED
a6 se e!it &n baza unei &!puterniciri dat de +enatul 4o!#niei-
b6 se e!it pe baza unei le%i de abilitare a Parla!entului-
c6 se pot e!ite (r le%e de abilitare.
9. In"er>e&ri&e >o" fi D
a6 orale sau scrise-
b6 nu!ai orale-
c6 nu!ai scrise.
143
7.6n"re?ri&e >o" fiD
a6 orale sau scrise-
b6 nu!ai orale-
c6 nu!ai scrise.
<. Lo"r*ri&e de Guvern +e $do>"D
a6 pentru or%anizarea e*ecutrii le%ilor-
b6 pentru a &nlocui le%ea-
c6 pentru a !odi(ica sau co!pleta le%ea.
3. Ordon$n(e&e de Guvern +e $do>"D
a6 pentru or%anizarea e*ecutrii le%ilor-
b6 pentru a &nlocui le%ea-
c6 pentru a !odi(ica sau co!pleta le%ea.
2;. Ordon$n(e&e +i)>&e Fo?i#nui"e E +e $do>"D
a6 &n do!eniul le%ilor or%anice-
b6 &n do!eniul el%ilor ordinare-
c6 at#t &n do!eniul le%ilor or%anice" c#t i al celor ordinare.
22. Ordon$n(e&e +i)>&e Fo?i#nui"e ED
a6 se supun &ntotdeauna aprobrii Parla!entului-
b6 se supun aprobrii Parla!entului doar dac le%ea de abilitare prevede acest lucru-
c6 se supun aprobrii Parla!entului doar atunci c#nd Euvenrul >otrte acest lucru.
2-. Ordon$n(e&e de ur@en(D
a6 se supun &ntotdeauna aprobrii Parla!entului-
b6 se supun aprobrii Parla!entului doar dac le%ea de abilitare prevede acest lucru-
c6 se supun aprobrii Parla!entului doar atunci c#nd Euvernul >otrte acest lucru.
28. Ordon$n(e&e de ur@en( +e $do>"D
a6&n situaii e*traordinare" a cror re%le!entare nu poate (i a!#nat-
b6 &n aczuri e*traordinare-
c6 atunci c#nd Euvernul apreciaz c este neecsra adoptarea unei ase!enea ordonane.
2:. Ordon$n(e&e de ur@en( in"r 'n vi@o$reD
a6 la data adoptrii-
144
b6 la data depunerii spre aprobare la Parla!ent" indi(erent dca a (ost sau nu publicat &n
3onitorul C(icial-
c6 la data depunerii spre aprobare la Parla!ent" cu condiia s (i (ost publicat &n 3onitorul
C(icial.
25. Ne>u?&i%$re$ unei Go"r*ri +$u ordon$n(e de Guvern $"r$@e un$ din ur)"o$re&e
+$n%(iuniD
a6 ine*istena-
b6nulitatea absolut-
c6 nulitatea relativ-
29E Sun" eC%e>"$"e de &$ o?&i@$"ivi"$"e$ >u?&i%riiD
a6 >otr#rile cu caracter !ilitar" care se co!unic doar instituiilor intersate-
b6 ordonanele cu caracter !ilitar" care se co!unic doar instituiilor interesate-
c6 deciziile Pri!ului !inistru.
27. Su+>end$re$ unui )e)?ru $& Guvernu&ui >o$"e fi di+>u+ de Pre#edin"e&e Ro)*nieiD
a6 c#nd s$a cerut ur!rirea penal a acestuia-
b6 c#nd s$a (or!ulat o pl#n%ere &!potriva acestuia-
c6 c#nd preedinteel apreciaz c nu$i &ndeplinete &n !od corespunztor atribuiile-
2< Su+>end$re$ de dre>" $ unui )e)?ru $& Guvernu&ui >o$"e fi di+>u+ de Pre#edin"e&e
Ro)*nieiD
a6 c#nd s$a cerut ur!rirea penal a acestuia-
b6 c#nd !e!brul Euvernului a (ost tri!is &n Audecat-
c6 c#nd solicit Pri!ul$ !inistru.
23. Lo"r*ri&e de Guvern >o" fi $"$%$"eD
a6 &n (aa instanei de contecnios ad!inistrativ-
b6 &n (aa Curii Cosntituionale-
c6 &n (aa instanelor de drept co!un.
-;EOrdon$n(e&e de GuvernD
a6 se se!neaz de Pri!ul $!inistru-
b6 se se!neaz de Pri!ul$ !inistru i de !inistrul care a propus proiectul-
c6 se se!neaz de Pri!ul$!inistru i de !initri care au sarcina punerii lor &n e*ecutare.
14.
-2. Lo"r*ri&e de GuvernD
a6 se se!neaz de Pri!ul $!inistru-
b6 se se!neaz de Pri!ul$ !inistru i de !inistrul care a propus proiectul-
c6 se se!neaz de Pri!ul$!inistru i de !initri care au sarcina punerii lor &n e*ecutare
--. /o(iune$ de %en!ur >o$"e fi ini(i$" de D
a6 o ptri!e din nu!rul total al deputailor-
b6 ptri!e din nu!rul total al senatorilor-
c6 o ptri!e din nu!rul total al deputailor i senatorilor.
-8. /o(iune$ de %en!ur >o$"e fi $do>"$" de D
a6 !aAoritatea deputailor-
b6 !aAoritatea senatorilor-
c6 !aAoritatea deputailor i senatorilor.
-:. Vo"$re$ )o(iunii de %en!ur >o$"e $ve$. %$ #i %on+e%in(D
a6 retra%erea &ncrederii Parla!entului &n Euvern-
b6 retra%erea &ncrederii Parla!entului &n Pri!ul$!inistru-
c6 retra%erea &ncrederii Parla!entului &n !initrii care au (cut obiectul !oiunii.
-5. R+>undere$ >en$& $ )e)?ri&or Guvernu&ui $re &o% >en"ru f$>"e >en$&e >e %$re $%e#"i$
&e +v*r#e+%D
a6 &n e*erciiul (unciei lor-
b6 indi(erent de !odul &n care au (ost sv#rite (aptele-
c6 &n viaa lor privat.
-9. Ordon$n(e&e de ur@en( >o" fi $do>"$"eD
a6 nu!ai &n do!eniul le%ilor or%anice-
b6 nu!ai &n do!eniul le%ilor ordinare-
c6 &n do!eniul le%ilor or%anice i ordinare.
146
AD/INISTRAIA ,ENTRAL DE SPE,IALITATE
I. GENERALITI
'naliz#nd autoritile care realizeaz ad!inistraie public &n actualul siste! constituional i
le%al" a! stabilit c este vorba despre dou cate%orii de autoriti ad!inistrative" respectiv despre
autoriti ale ad!inistraiei de stat i autoriti ale ad!inistraiei publice autono!e locale.
'd!inistraia de stat" la r#ndul su" este (or!at din dou cate%orii de or%ane din punctul de
vedere al co!petenei teritoriale 5rationae loci6,
$ ad!inistraia de stat central 5cei doi e(i ai e*ecutivului" !inisterele" autoriti centrale
autono!e6-
$ ad!inistraia de stat teritorial 5pre(ectul" serviciile desconcentrate ale !inisterelor etc.6.
2in punct de vedere al co!petenei !ateriale 5rationae !ateriae6" ad!inistraia central de stat
cuprinde dou cate%orii de or%ane,
$ or%ane av#nd co!peten !aterial %eneral $ Preedintele i Euvernul-
$ or%ane av#nd co!peten !aterial de specialitate $ !inisterele" alte or%ane centrale de
specialitate" or%anele centrale autono!e.
Pri!ele !inistere &n 4o!#nia s$au &n(iinat &ncep#nd cu anul 1031" &n baza 4e%ula!entelor
Cr%anice" &n 3untenia" i &n 1032 &n 3oldova" unele ran%uri boiereti (iind trans(or!ate &n (uncii de
!iitri. 3inisterele reprezint o cate%orie distinct de or%ane &n cadrul siste!ului autoritilor
14;
ad!inistraiei publice" av#nd rolul de a or%aniza e*ercitarea i a e*ecuta &n concret le%ile &n anu!ite
do!enii de activitate.
204
II. =UNDA/ENTE ,ONSTITUIONALE A,TUALE PRIVIND
/INISTERELE I AD/INISTRAIA /INISTERIAL
've! &n vedere" &n pri!ul r#nd" seciunea I a capitolului 1 din titlul III al le%ii (unda!entale" seciune
intitulat /;-/212>:9;A2; 435627< 701:9;6< -0 >4072;62:;:08.
n a(ara acestor prevederi e*prese" dispoziii &n !aterie !ai re%si! i &n alte pri ale Constituiei"
de e*e!plu seciunea a II$a din acelai capitol" care" &n art.123 alin.526 prevede rolul pre(ectului" de
conductor al serviciilor publice deconcentrate ale !inisterelor i ale celorlalte or%ane centrale din
unitile ad!inistrativ$teritoriale sau dispoziiile privitoare la !e!brii Euvernului" respectiv !initri" deci
conductorii di(eritelor autoriti centrale de specialitate cu statut de !inistere.
2. ,$"e@orii de or@$ne %en"r$&e de +>e%i$&i"$"e
'rt.116" intitulat />:937:39;8" stabilete ur!toarele cate%orii de or%ane care constituie" &n
actualul siste! constituional" acest tip de ad!inistraie
20.
,
a6 !inisterele" care se or%anizeaz nu!ai &n subordinea Euvernului-
b6 alte or%ane de specialitate care se pot or%aniza ,
$ &n subordinea Euvernului-
$ &n subordinea !inisterelor-
$ ca autoriti centrale autono!e.
4ezult c" din punctul de vedere al statutului lor" al raporturilor cu alte autoriti ad!inistrative"
ad!inistraia central de specialitate cuprinde dou cate%orii de or%ane
206
,
16 or%ane subordonate" (iind vorba despre o subordonare (a de Euvern sau (a de !inistere-
26 or%ane autono!e centrale" care nu se a(l &n subordinea nici unei alte autoriti ad!inistrative.
204
,ri+"in$ S!i&$@QB M212>:09060. C./01:;923 492=21- 49.431090; -0 C.- ;-/212>:9;:2=, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060
;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27
19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp..pp. 92$93..
20.
n acelai sens" Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u J MD904: ;-/212>:9;:2=8, 9ditura 'ccent" CluA )apoca" 2004" pp. 129$
130.
206
An"onie Ior@ov$n B &n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. =&orin V$+i&e+%u. Io$n Vid$ B
.4. 72:., p. 261.
140
'rt.11; consacr ur!toarele !oduri de &n(iinare a or%anelor centrale de specialitate,
a6 &n(iinarea" potrivit le%ii" a !inisterelor-
'rt.11; alin.1 prevede c /212>:09060 >0 B1E221A0;@<, >0 .9C;12@0;@< F2 E317A2.10;@< 4.:92=2: 60C22.
+tatutul !inisterelor este cel consacrat de art.34 din Be%ea nr. 90?2001" i anu!e acela de .9C;10
-0 >4072;62:;:0 ;60 ;-/212>:9;A202 4356270 701:9;60, 7;90 90;62@0;@< 4.62:27; C3=091;/01:;6< B1 -./012260
-0 ;7:2=2:;:0 ;60 ;70>:.9;.
Be%ea nr. 90?2001" &n art.36" arat c /212>:09060 F2 /212F:922 >0 ;49.5< -0 7<:90 P;96;/01:, 4921
;7.9-;90; =.:3632 -0 B1790-090 ;>349; P9.C9;/3632 -0 C3=091;90 F2 ;>349; B1:90C22 62>:0 ; G3=0913632, 6;
B1=0>:2:39<.
'rt.3; din aceeai le%e 90731.;F:0 492/3632-/212>:93 -904:36 -0 ; >.6272:; P;96;/01:3632
/.-2E27;90; >:937:3922 G3=0913632 4921 B1E221A;90;, -0>E221A;90; >;3, -34< 7;@, -2=2@;90; .92 7./;>;90;
31.9 /212>:090.
b6 &n(iinarea prin le%e or%anic a autoritilor centrale autono!e-
'rt.11; alin.536 dispune c /;3:.92:<A260 701:9;60 ;3:.1./0 >0 4.: B1E221A; 4921 60C0 .9C;127<8.
c6 prin acte ale Euvernului i !inisterelor" crora le este recunoscut co!petena de a &n(iina
or%ane de specialitate &n subordinea lor" &n ur!toarele condiii,
$ o ase!enea co!peten s le (ie recunoscut e*pres de le%e-
$ s se obin avizul Curii de Conturi .
Constat! c prin Constituie nu se precizeaz nu!rul de !inistere" ceea ce se e*plic prin (aptul
c /70921A060 -0@=.6:<922 07.1./270, >.72;60, 4.: -0:09/21;, 6; 31 /./01: -;:, E20 7.1:.4290; 31.9 /212>:090,
E20 >04;9;90; 6.9 B1 7;-936 31.9 /212>:090 -2>:217:0 >;3 ; 31.9 >0790:;92;:0 -0 >:;:, ;=I1- ;:9253A22 49.49228
"(7
.
-. A%"e&e or@$ne&or $d)ini+"r$(iei %en"r$&e de +>e%i$&i"$"e
Constituia nu (ace nici un (el de precizri cu privire la actele ad!inistraiei centrale de
specialitate. 9*ist &ns unele dispoziii" din a cror interpretare deduce! c prin Constituie se recunoate
i!plicit co!petena !initrilor de a e!ite acte Auridice
200
.
'st(el" art.10;" care re%le!enteaz /statutul Pri!ului$!inistru@" prevede c acesta 7..9-.10;@<
;7:2=2:;:0; /0/5926.9 G3=0913632, 90>407:I1- B1>< ;:9253A2260 70 90=21 E207<932;.
Cu! !e!brii Euvernului e*ercit unele atribuii" rezult i!plicit c ei &ndeplinesc i acte i (apte
Auridice prin inter!ediul crora duc la &ndeplinire atribuiile respective.
20;
Vi%"or Du%u&e+%u. ,on+"$n($ ,&inoiu. Geor@e"$ Du%u&e+%uB.4. 72:., p. 3.;.
200
An"onie Ior@ov$nB T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" p. 44;$449.
149
)ici &n Be%ea nr. 90?2001 nu re%si! re%le!entri speciale &n ceea ce privete actele e!ise sau
adoptate de or%anele centrale de specialitate" denu!irile lor sau re%i!ul Auridic.
n sc>i!b" !aAoritatea actelor nor!ative care re%le!enteaz activitatea !inisterelor prevd c" &n
&ndeplinirea sarcinilor care le revin" !inisterele e!it ordine i instruciuni.
2i(erena dintre ordine i instruciuni const &n caracterul" nor!ativ sau individual" pe care &l au
acestea.
'st(el" ordinele pot avea at#t caracter nor!ativ" c#t i caracter individual
209
" pe c#nd instruciunile
pot avea nu!ai caracter nor!ativ.
n a(ara celor dou denu!iri consacrate" &n practic se !ai re%sesc i !ulte altele" cu! ar (i,
3inisterul Kinanelor e!ite 49072@<92, 1.9/0 :0K1270, 7.1=01A22G <anca )aional care este autoritate
central autono! e!ite .9-210, 729736;90, 492172422, 1.9/0, 1.9/0 /0:.-.6.C270, 1.9/0 .562C;:.922 0:7.
3initrii" la r#ndul lor" e!it i ei acte care poart di(erite denu!iri" cu! ar (i, 729736;90, -072@22, 49072@<92,
90@.63A22, .9-210, 1.9/0 /0:.-.6.C270 0:7.
8. ,&$+ifi%$re$ or@$ne&or %en"r$&e de +>e%i$&i"$"e $&e $d)ini+"r$(iei de +"$"
Cu! rezult i din titlul acestei cate%orii de or%ane" i anu!e /.9C;10 701:9;60 -0 >4072;62:;:0 ;60
;-/212>:9;A202 -0 >:;:8 rezult c /ad!inistraia public central se realizeaz nu!ai ca ad!inistraie
statal@
210
.
a. '! stabilit ca pri! criteriu de clasi(icare statutul or%anului central respectiv" ceea ce a atras
identi(icarea a dou ast(el de cate%orii de or%ane centrale de specialitate" respectiv or%ane subordonate
5Euvernului sau !inisterelor6 i or%ane centrale autono!e.
b. 2in punctul de vedere al !odului de &n(iinare" a! identi(icat trei cate%orii de or%ane centrale
de specialitate,
$ prin le%e or%anic $ pentru autoritile centrale autono!e-
$ prin le%e sau prin procedura de acordare a votului de &ncredere D pentru !inistere-
$ prin acte ale Euvernului i !inisterelor $ pentru alte or%ane de specialitate &n(iinate &n
subordinea !inisterelor i a Euvernului.
c. 2in punctul de vedere al denu!irii lor" identi(ic! o varietate de denu!iri" i anu!e,
209
n acelai sens" Tudor Dr@$nu B .4 72:, vol II" p. 329-Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:." pp. 13.$13;. 9*e!plu
Iotr#rea de Euvern nr. 390 din 1993 privind prevede e*pres c .9-21060 4.: ;=0; F2 7;9;7:09 1.9/;:2=.
210
An"onie Ior@ov$n B &n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin V$+i&e+%u.
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 261.
1.0
$ !inisterele" noiune prin care se evoc autoritile centrale de specialitate subordonate e*clusiv
Euvernului-
$ alte or%ane centrale de specialitate" care poart denu!iri di(erite i anu!e co!isii" consilii"
a%enii" secretariate de stat " o(icii etc
211
.
'cestea" la r#ndul lor" pot (i &n subordinea Euvernului" a !inisterelor sau autono!e
212
.
TESTE DE AUTOEVALUARE
2. Or@$ne&e %en"r$&e de +>e%i$&i"$"e +e or@$ni!e$!D
a6 nu!ai &n subordinea Euvernului-
b6 nu!ai &n subordinea !inisterelor-
c6 &n subordinea Euvernului" &n subordinea !inisterelor i ca autoriti centrale.
-. Au"ori"(i&e %en"r$&e $u"ono)e +e >o" 'nfiin($ >rinD
a6 le%e or%anic-
b6 le%e ordinar.
c6 prin ordonan si!pl i prin >otr#re de Euvern.
8. Guvernu& #i )ini+"ere&e >o" + 'nfiin(e!e 'n +u?ordine$ &or $u"ori"(i %en"r$&e de +>e%i$&i"$"eD
a6 dac le%ea le recunoate o ase!enea co!peten i e*ist avizul Curii de Conturi-
b6 dac acest lucru este prevzut &n actul de or%anizare i (uncionare-
c6 dac Parla!entul aprob aceast posibilitate.
:E Or@$ne&e $d)ini+"r$(iei %en"r$&e de +>e%i$&i"$"e >o" + e)i" $%"e Auridi%e %$re + $i?D
a6 nu!ai caracter nor!ativ-
211
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:., pp. 120$129.
212
9*e!plu" Au"ori"$"e$ N$(ion$& >en"ru Pro"e%(i$ ,on+u)$"ori&or. &n(iinat &n subordinea Euvernului prin
Iotr#rea de Euvern nr. 402?1992" 3onitorul C(icial nr. 212 din 20 au%ust 1992- ,o)i+i$ N$(ion$& de Pro@no!. &n(iinat
prin Iotr#rea de Euvern nr. 010?1992" 3onitorul C(icial nr. 336?29 dece!brie 1992.
1.1
b6 nu!ai caracter individual-
c6 at#t caracter nor!ativ c#t i caracter individual.
AD/INISTRAIA PU0LI, LO,AL
I. PRIN,IPII DE =UN,IONARE I EVOLUIA AD/INISTRAIEI
PU0LI,E LO,ALE 6N RO/1NIA
A( Prin#ipii de or&anizare i -un#ionare a ad!inistraiei publi#e
3)*
/D07.1701:9;90, -0>701:9;62@;90, ;70>:0; >31: -.3< 73=21:0 7K020 B1 /;:0920 -0 .9C;12@;90
;-/212>:9;:2=<. ED704A20 E;7 ;3:.92:<A260 7;90 >31: B1 E931:0; >:;:3632 JP90F0-21:060 -0 R0435627<, P92/36-
M212>:93, /212F:92?. O9270 ;6:< ;3:.92:;:0 ;-/212>:9;:2=< 0>:0, B1 492172423 46;>;:< E20 B1:9-31 >:;:3: -0
-07.1701:9;90, E20 B1:9-3136 -0 -0>701:9;62@;90@
214
.
Kolosind o ter!inolo%ie lar% &nt#lnit" $u"ori"(i&e >u?&i%e +un" fie $u"ori"(i de%on%en"r$"e. fie
$u"ori"(i de+%en"r$&i!$"e.
2econcentrarea este o (or! speci(ic de e*pri!are a centralizrii. 9a /7.1>:< 401:93 G3=091 B1 ;
-060C; . 43:090 -0 -072@20 ;3:.92:<A26.9 ;-/212>:9;:2=0 ;60 >:;:3632 2/46;1:;:0 B1 :092:.923@
21.
.
213
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u D MP9.560/0 ;60 ;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60 -21 R./I12;8, &n 4evista de 2rept Public
nr. 2?2002" pp. .;$63.
214
RenO ,G$>u+ O MD9.2: ;-/212>:9;:2E C0109;68" :o!e I" ;$Jdition" Paris" 3ontc>restien" 1992" pa%. 312.
21.
=r$n%oi+e DreQfu+. =r$n%oi+ dRAr%Q J 7L0> 21>:2:3:3.1> 4.62:2P30> 0: ;-/21>2:9;:2=0>8, Paris" 9cono!ica" 4$
Jdition" 1993" pa%. 231.
1.2
'ctuala le%e a descentralizrii" &n articolul 2 litera A6" de(inete de%on%en"r$re$ ca (iind
90-2>:9253290; -0 7./40:01A0 ;-/21>2:9;:2= 0F2 E21;172;90 -0 7<:90 /212>:090 F2 70606;6:0 .9C;10 -0
>4072;62;::0 ;60 ;-/212>:9;A202 4356270 701:9;60 7<:90 49.492260 >:937:392 -0 >4072;62:;:0 -21 :092:.923.
2. De%on%en"r$re$
-29
" se identi(ic prin ur!toarele ele!ente,
a6 reprezint o (or! speci(ic a centralizrii
21;
-
b6 at#t autoritile centrale c#t i cele locale sunt de natur statal-
c6 co!petena de decizie aparine at#t or%anelor centrale c#t i celor locale. nele%e! c
autoritile locale nu !ai sunt &nvestite doar cu co!petena e*clusiv de e*ecuie" ele au i o anu!it putere
decizional care le$a (ost trans(erat de centru-
d6 &ntre puterea central i cea din teritoriu e*ist un raport de subordonare ierar>ic
210
/;3:.92:;:0; -07.701:9;:< 0>:0 >35 -0401-01A; 3132 >34092.9 209;9K27 7;90 -0A210 -04621 -904: -0 ;-2
;136; -072@2260@
219
.
2. 2escentralizarea se identi(ic prin ur!toarele ele!ente de(initorii,
$E $u"ori"(i&e din "eri"oriu +un" >er+o$ne >u?&i%e $u"ono)e. $&e+e de %o&e%"ivi"(i&e
"eri"ori$&eH
b6 autoritile din teritoriu dispun de o putere de decizie proprie" ele av#nd un dublu statut" at#t &n
luarea >otr#rilor care privesc %estionarea i ad!inistrarea treburilor" c#t i transpunerea lor &n practic-
c6 &ntre autoritile centrale i cele locale din teritoriu nu e*ist raport de subordonare ierar>ic.
'ceasta nu &nsea!n c autoritilor centrale le este indi(erent &n ce !od acioneaz autoritile din
teritoriu. 9le sunt preocupate de activitatea des(urat de serviciile descentralizate" dispun#nd i de
!iAloace prin care iau cunotin despre coninutul acestei activiti.
'ctuala le%e cadru a descentralizrii o de(inete" &n articolul 2 litera l6" ca (iind :9;1>E0936 -0
7./40:01A< ;-/212>:9;:2=< F2 E21;172;9< -0 6; 12=0636 ;-/212>:9;A202 4356270 701:9;60 6; 12=0636
;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60 >;3 7<:90 >07:.936 492=;:.
Principiile &n baza crora se des(oar procesul de descentralizare au (ost re%le!entate prin art. 3
din le%ea nr. 19.?2006 a desecentralizrii"
220
care a abro%at vec>ea le%e$cadru privind descentralizarea nr.
339?2004
221
. 'cestea sunt,
216
Principiul deconcentrrii a (ost introdus prin Constituia revizuit. Cu privire la i!portana revizuirii" a se vedea
Au@u+"in =uere$ D MR0=2@3290; C.1>:2:3A202 R./I1202 -21 409>407:2=; 21:0C9<922 B1 U12310; E39.40;1< F2 ; ;-09<922 6; T9;:;:36
A:6;1:273632 -0 N.9-8" &n 4evista Curierul Fudiciar nr. 4?2003" p. 1$10.
21;
,C;9;7:092>:27260 701:9;62@<922 >0 /01A21, 73 0D704A2; E;4:3632 7<, B1 :092:.923, 13 /;2 0D2>:< >2/462 ;C01A2 ;2
701:93632, 72 ;3:.92:<A2 ;-/212>:9;:2=0 49.4923-@2>08 5,orne&iu Liviu Po>e+%u D A3:.1./2; 6.7;6< F2 21:0C9;90; 039.40;1<"
9ditura 'll <ec=" <ucureti" 1999" p. 406.
210
2up cu! arat pro(esorul ,G$r&e+ De??$+%G. 701:9;62@;90; >0 /01A210, -0.;9070 ;C01A22 >31: >35.9-.1;A2 43:0922
701:9;60, 73 :.;:0 7.1>0721A060 7;90 -0739C -0 ;272 .J43:090; -0 21>:937A20, -0 ;136;90, -0 90E.9/;90?.
219
RenO ,G$>u+ $ .4. 72:." pa%. 312.
220
Publicat &n 3onitorul o(icial nr. 4.3 din 2. !ai 2006.
221
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 660?26.0;.2004.
1.3
a6 principiul +u?+idi$ri"(ii" care cosnt &n e*ercitarea co!petenelor de ctre autoritatea
ad!inistraiei publice lcoale situat ad!inistrativ cel !aia propiat d cetean i care dispune de
capacitatea ad!inistrativ necesar-
b6 principiul $+i@urrii re+ur+e&or %ore>+un!"o$re %o)>e"en(e&or "r$n+fer$"eD
c6 principiul re+>on+$?i&i"(ii $u"ori"(i&or $d)ini+"r$(iei >u?&i%e &%o$&e 'n r$>or" %u
%o)>e"en(e&e %e &e revin. care i!pune obli%ativitatea realizrii standardelor de calitate &n (urnizarea
serviciilor public ei de utilitate public-
d6 principiul $+i@urrii unui >ro%e+ de de+%en"r$&i!$re +"$?i&. >redi%"i?i&. ?$!$" >e %ri"erii #i
re@u&i o?ie%"ive. care s nu constr#n% activitatea autoritilor a!dinistraiei publice locale sau s li!iteze
autono!ia (inanciar-
e6 principiul e%Gi"(ii. care i!plic asi%urarea accesului tuturor cetenilor la serviciile public ei
de utilitate public-
(6 principiul %on+"r*n@erii ?u@e"$re. care interzice utilizarea de ctre autoritile ad!insitraiei
publice centrale a tarns(erurilor speciale sau a subveniilor pentru acoperirea de(icitelor (inale ale
bu%etelor locale.
2escentralizarea este siste!ul care are la baz recunoaterea interesului local" distinct de cel
naional" localitile dispun#nd de strcuturi or%anizatorice" (uncionale i un aparat propriu" a(ectat
interesului local.
222
3. 9 (iresc s e*iste o cale de a ve%>ea !odul &n care &i realizeaz activitatea" dac le%ea este
respectat &ntr$adevr. C ase!enea cale o reprezint tutela ad!inistrativ care" &ntr$o de(iniie (oarte
%eneral" reprezint :.:;62:;:0; /2H6.;706.9 4921 21:09/0-236 7<9.9; .9C;1060 701:9;60 >349;=0CK0;@<
90>407:;90; 60C;62:<A22 -0 7<:90 .9C;1060 -21 :092:.923.
4. n ceea ce privete $u"ono)i$ &o%$&. art. 120 din Constituia 4o!#niei prevede c
;-/212>:9;A2; 435627< B1 312:<A260 ;-/212>:9;:2=-:092:.92;60 >0 5;@0;@< 40 49217242260 ;3:.1./202 6.7;60, ;6
-0>701:9;62@<922 F2 -07.1701:9<922 >09=27226.9 4356270.
Consider! c $u"ono)i$ &o%$& poate (i de(init ca reprezent#nd aptitudinea le%al a
autoritilor autono!e de a decide" &n !od independent i sub propria rspundere" &n li!itele le%ii" asupra
proble!elor colectivitilor teritoriale &n care (uncioneaz. 'utono!ia local presupune ast(el
deter!inarea atribuiilor autoritilor locale prin consacrarea plenitudinii de co!peten &n soluionarea
proble!elor de interes local i e*clude i!plicarea altor autoriti &n luarea acestor decizii.
223
Ca realitate
Auridc" autono!ia local a (ost i continu s (ie in(luenat de !ai !uli (actori" printre care se re%sesc
222
Eu@en Po>$B A3:.1./2; 6.7;6< B1 R./I12;, 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 1999" p. 121.
223
=&$vi$ GGen%e$B D0>701:9;62@;90; F2 -07.1701:9;90; ;-/212>:9;:2=<- 492172422 -0 .9C;12@;90 ; ;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60,
articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0
H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 2;3.
1.4
tradiia istoric" cadrul %eo%ra(ic" resursele econo!ice" %radul de instrucie civic i politic i" nu &n
ulti!ul r#nd" de re%le!entrile naionale i internaionale.
224
0. =or)e&e de+%en"r$&i!rii
2escentralizarea poate &!brca dou (or!e" de+%en"r$&i!$re$ "eri"ori$& i de+%en"r$&i!$re$
"eGni%.
Des#entralizarea teritorial
're la baz 0D2>:01A; 3102 7./312:<A2 -0 21:090>0 70 39/0;@< ; E2 90;62@;:0 -0 .9C;10 ;60>0 -0
70:<A012 -21:9-. >35-2=2@2310 :092:.92;6<, B1=0>:2:0 73 7./40:01A< /;:092;6< C0109;6<. 9a are at#t o
se!ni(icaie ad!inistrativ" c#t i una politic.
Des#entralizarea te1ni#
9ste %enerat de raiuni !ai !ult de e(icien a activitii i ea se realizeaz de anu!ite persoane
!orale de drept public
22.
" &nvestite cu prestarea anu!itor servicii publice" &n !od independent de serviciile
prestate de or%anele statului.
C( Condiiile des#entralizrii
a6 subdiviziunea teritorial s dispun de personalitate Auridic-
b6 autoritile autono!e locale s dispun de o real independen &n raport cu autoritile
centrale" cu e*cluderea oricrei (or!e de ierar>ie" dar cu ad!iterea unui drept de suprave%>ere a !odului
&n care se realizeaz activitatea serviciilor descentralizate. 'ceast independen trebuie s vizeze at#t
elaborarea deciziilor" c#t i transpunerea lor &n practic.
c6 e*istena unor !iAloace necesare ad!inistrrii i %estionrii e(ective a treburilor publice.
D( :i!itele
33+
des#entralizrii
2escentralizarea nu este un concept nou" ea constituind o co!ponent se!ni(ictaiv a politicilor
&n rile dezvoltate de !ulte decenii.
22;
'! !ai !enionat (aptul c descentralizarea nu poate (i conceput &ntr$o (or! absolut. +tatul"
ca reprezentant al ansa!blului" trebuie s se a(le &n per!anen &n raport cu reprezentanii ele!entelor
ansa!blului. /E>:0 -072 1.9/;6 7; C3=091;1A22 >< -2>431< -0 31 -904: -0 ; =0CK0;, >;3, 401:93 ; E.6.>2 31
:09/01 H392-27 /;2 ;49.42;:, -0 31 -904: -0 tutel ;>349; -072@226.9 63;:0 -0 7.607:2=2:<A260
-0>701:9;62@;:08
220
.
224
Iord$n Ni%o&$B A3:.1./20 6.7;6< >;3 701:9;62>/- 492=290 792:27< ;>349; 60C2>6;A202, articol aprut &n lucrarea
R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0,
C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 203.
22.
2enu!ite tradiional 8>:;5262/01:0 4356270 6.7;60@.
226
,P921 -0>701:9;62@;90 >0 90131A< 6; 312:;:0; 7;9;7:092>:27< 701:9;62@<922, 90@09=I1-3->0 7.607:2=2:<A26.9 6.7;60, B1
492/36 9I1-, >;9721; -0 ;-F2 90@.6=; 49.560/060 F2 -0 ;-F2 >;:2>E;70 21:090>060 6.9 >4072E2708 5D$n$ A>o+"o& Tof$n D .4. 72:., p.
2196.
22;
"ef$n De$%onuB B31< C3=091;90 F2 -0>701:9;62@;90, 4evista de drept public nr. 3?2003" p. 24.
220
Pierre P$%"e". .4. 72:., p. .1
1..
Be%ea ro!#n privind or%anizarea ad!inistraiei publice locale
229
" adau% principiilor care
%uverneaz ad!inistraia public declarate de art. 120 din Constituie &nc trei principii i anu!e,
e&i@i?i&i"$"e$ $u"ori"(i&or $d)ini+"r$(iei >u?&i%e &o%$&e. &e@$&i"$"e$ i %on+u&"$re$ %e"(eni&or 'n
+o&u(ion$re$ >ro?&e)e&or &o%$&e de in"ere+ deo+e?i".
Be%ea !ai prevede &nc trei ele!ente eseniale pentru re%i!ul Auridic al $u"ono)iei &o%$&e i
anu!e %$r$%"eru& ei $d)ini+"r$"iv #i fin$n%i$r i ne%e+i"$"e$ de $ +e re$&i!$ do$r 'n &i)i"e&e >rev!u"e
de &e@e
230
.
II. AUTORITILE AD/INISTRAIEI PU0LI,E JUDEENE I
LO,ALE
I. ,on+i&iu& Aude(e$n
A. S:;:3:36 7.1>:2:3A2.1;6 ;6 C.1>2623632 H3-0A0;1
l re%si! consacrat &n art.122 potrivit cruia /C.1>26236 H3-0A0;1 0>:0 ;3:.92:;:0; ;-/212>:9;A202
4356270 401:93 7..9-.1;90; ;7:2=2:<A22 7.1>26226.9 7./31;60 F2 .9<F010F:2, B1 =0-090; 90;62@<922 >09=27226.9
4356270 -0 21:090> H3-0A0;18. 'rticolul 22 din le%ea nr. 21.?2001" ast(el cu! a (ost el !odi(icat prin le%ea
nr. 206?2006" reia" &ntr$o (or!ulare aproape identic" te*tul constituional.
Cel de$al doilea alineat al articolului tri!ite la o le%e" &n condiiile creia s se stabileasc !odul
de ale%ere i (uncionare a Consiliului Audeean
231
.
Consiliul Audeean" alturi de Consiliul local i pri!ar" reprezint o autoritate a autono!iei locale.
Be%iuitorul Constituant din 1991 /; 43> ;7701: 40 ;3:.1./2; 7./3106.9 F2 .9;F06.9, 90@09=I1-
;3:.92:<A22 H3-0A010 ;60>0 -.;9 31 9.6 7..9-.1;:.98
"3"
.
ntre autoritile constituite la nivel local i cele de la niveul Audeean nu e*ist raporturi de
subordonare. 4aporturile dintre autoritile ad!inistraiei publice locale din co!une" orae i !unicipii i
autoritile ad!inistraiei publice de la nivel Audeean se bazeaz pe principiile autono!iei" le%alitii"
responsabilitii" cooperrii i solidaritii &n rezolvarea proble!elor &ntre%ului Aude.
B. A60C090; C.1>2623632 H3-0A0;1
229
Be%ea nr. 21.?2001 a ad!inistraiei publice locale" publicat &n 3onitorul C(icial nr. 204 din 23 aprilie 2001.
'ceast le%e a abro%at Be%ea nr. 69?1991" !odi(icat prin Be%ea nr. 24?1996 i republicat &n 3onitorul C(icial al 4o!#niei"
Partea I" nr. ;6 din 13 aprilie 1996. 8lti!a !odi(icare adus acestei le%i s$a realizat prin le%ea nr. 206?2006" publicat &n
3onitorul C(icial nr...
230
'rt.;2 alin.536 lit./o@ 490=0-0 7< 90C2/36 C0109;6 ;6 ;3:.1./202 6.7;60 >0 90C60/01:0;@< 4921 60C0; .9C;127<,.
231
'rt.122 alin.526 prevede, 7C.1>26236 H3-0A0;1 0>:0 ;60> F2 E317A2.10;@< B1 7.1-2A2260 60C228.
232
An"onie Ior@ov$n &n $ /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin V$+i&e+%u.
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 2;3.
1.6
Consiliul Audeean este (or!at din consilieri alei prin vot universal" e%al" direct" secret i liber
e*pri!at.
Univer+$&i"$"e$ vo"u&ui reprezint acea caracteristic a votului potrivit creia toi cetenii ro!#ni
au dreptul de a vota" dac sunt &ndeplinire condiiile constituionale i le%ale.
233
E@$&i"$"e$ vo"u&ui deriv din principiul constituional al e%alitii tuturor &n (aa le%ii i a
autoritilor publice" consacrat de articolul 16 din le%ea (unda!ental.
,$r$%"eru& dire%" al votului se!ni(ic trstura constituional a acestuia care presupune 7<
;60C<:.936 4.;:0 F2 :905320 >< BF2 0D492/0 .4A2310; >; 409>.1;6< F2 13 4921 21:09/0-2;92 >;3
90490@01:;1A2.
"3$
,$r$%"eru& +e%re" e*pri! :9<><:39; 7.1>:2:3A2.1;6< ; =.:3632 7;90 -< 4.>25262:;:0; ;60C<:.93632
-0 ;-F2 0D492/; .4A2310; >; 73 492=290 6; 7;1-2-;A22 49.43F2 40 62>:0, E<9< 7< ;70;>:< .4A2310 >< E20
731.>73:< -0 ;6A22 >;3 >343>< =903102 490>2312.
"35
8lti!ul caracter" cel &i?er eC>ri)$" $& vo"u&ui evoc (aptul c ale%torul nu este supus nici unei
constr#n%eri" c el are posibilitatea -0 ;-F2 /;12E0>:; >;3 13 .4A2310; 401:93 . ;13/2:< 62>:< -0 7;1-2-;A2
>;3 31 ;13/2: 7;1-2-;:.
"3%
:e*tul constituional tri!ite la o le%e" prin care s se stabileasc !odul de ale%ere i (uncionarea
Consiliului Audeean" (r a preciza dac va (i vorba despre siste!ul ale%erilor directe sau al celor
indirecte. Iniial" &n baza Be%ii nr$ ;0?1991 a ale%erilor locale" consiliul Audeean se ale%ea &n !od indirect"
&ns &n ur!a !odi(icrilor aduse acestei le%i prin Be%ea nr. 2.?1996" s$a trecut la siste!ul ale%erii directe
a consiliului Audeean" siste! care este !eninut i prin actuala le%e nr. 6;?2004 privind ale%erile locale.
)u!rul consilierilor care co!pun (iecare Consiliu Audeean se stabilete
prin ordin al pre(ectului" &n (uncie de nu!rul locuitorilor din (iecare Aude" ast(el cu! este el raportat de
Institutul )aional de +tatistic la data de 1 ianuarie a anului &n curs sau" dup caz" la data de 1 iulie a anului
care precede ale%erile 5art.102 din Be%ea nr. 21.?2001" !odi(icat prin Be%ea nr. 206?20066.
Be%ea stabilete nu!rul !ini! i !a*i! al consilierilor Audeeni" i anu!e,
$ p#n la 3.0 000 locuitori $ 31 de consilieri Audeeni-
$ &ntre 3.0 001 i .00 000 $ 33 de consilieri Audeeni-
$ &ntre .00 001 i 6.0 000 D 3. de consilieri Audeeni-
233
GGeor@Ge I$n%uB S2>:0/36 0607:.9;6, 9ditura C.I. <ec=" ediia 2" <ucureti" 2006" p.9.
234
GGeor@Ge I$n%uB S2>:0/36 0607:.9;6, .4. 72:., p. 19.
23.
GGeor@Ge I$n%uB S2>:0/36 0607:.9;6, .4. 72:., p. 19.
236
GGeor@Ge I$n%uB S2>:0/36 0607:.9;6, .4. 72:., p. 19.
1.;
$ peste 6.0 000 D 3; de consilieri Audeeni.
C. A:9253A2260 C.1>2623632 H3-0A0;1
:rebuie precizat c" la (el ca i Consiliul local" i Consiliul Audeean are o dubl natur
23;
,
$ de autoritate a autono!iei Audeene-
$ de autoritate a ad!inistraiei publice Audeene.
Be%ea nr. 21.?2001" &n (or!a iniial" nu coninea o clasi(icare a atribuiilor autoritilor
ad!inistraiei publice locale i Fudeeane" n (or!a &n care a (ost !odi(icat prin le%ea nr. 206?2006"
articolul 104 din le%e realizeza o clasi(icare a atribuiilor realizate de consiliul Audeean" i &n cadrul
(iecrei cate%orii enun atribuiile prin care aceasta se concretizeza" (iind vorba despre ur!toarele
cate%orii,
$E $"ri?u(ii >rivind or@$ni!$re #i fun%(ion$re $ $>$r$"u&ui de +>e%i$&i"$"e $ %on+i&iu&ui
Aude(e$n. $&e in+"i"u(ii&or #i +ervi%ii&or >u?&i%e de in"ere+ Aude(e$n #i $&e +o%ie"(i&or %o)er%i$&e #i
re@ii&or $u"ono)e de in"ere+ Aude(e$n.
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul Audeean ale%e preedintele i vicepreedinii" >otrte
&n(iinare"a des(iinarea" reor%anizarea de instituii" serviciipublice" societi co!erciale de interes
Audeean- aprob re%ula!entul de or%anizare i (uncionare a consiliului Audeean" e*ercit" &n nu!ele
Audeului" drepturile i obli%aiile corespunztoare participaiilor deinute la societi co!erciale sau re%ii
autono!e" &n condiiile le%ii- nu!ete" sancioneaz i dispune cu privire la raporturile de !unc sau de
serviciu ale conductorilor sevriciilor publice de interes Audeean.
?E $"ri?u(ii >rivind de!vo&"$re$ e%ono)i%oB +o%i$& $ Aude(u&ui
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul Audeean aprob"bu%etul de venituri i c>eltuieli-
contractarea i %arantarea de &!pru!uturi- stabilete i!pozite i ta*e la nivel Audeean- adopt strate%ii i
pro%ra!e de dezvoltar estabilete pro%ra!ele de dezvoltare a Audeului i docu!entaiile pentru lucrrile
de investiii.
%E $"ri?u(ii >rivind @e+"ion$re$ >$"ri)oniu&ui Aude(u&ui.
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul Audeean>otrte darea &na d!inistrare" concesionarea
sau &nc>irierea bunurilor publice de interes Audeean" &nc>irierea sau v#nzarea celor private" atribuie
denu!iri pentru obiective de interes Audeean.
dE $"ri?u(ii >rivind @e+"ion$re$ +ervi%ii&or >u?&i%e din +u?ordine
23;
An"onie Ior@ov$n &n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin v$+i&e+%u.
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 2;3
1.0
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul Audeean asi%ur cadrul neecsar pentru (urnizarea
serviciilro puiblice din educaie" protecia copilului" sntate" cultur" tineret" sport" ordine public" situaii
de ur%en" !eiu &nconAurtor" !onu!entele istorice" evidena persoanelor" ci de co!unicaie" servicii
co!unitare de utilitate public de interes Audeean.
eE $"ri?u(ii >rivind %oo>er$re$ in"erin+"i"u(ion$&.
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul Audeean >otrte cooperarea saua socierea cu alte uniti
ad!inistrativ teritoriale din ar sau strintate.
230
fE $&"e $"ri?u(ii >rev!u"e de &e@e.
D. P90F0-21:060 7.1>2623632 H3-0A0;1 $re ur)"oru& +"$"u"D
B &ndeplinete (uncia de reprezentare a Audeului &n relaiile cu celelalte autoriti publice" cu
persoane (izice sau Auridice din ar sau din strintate 5art. 114 alin. 16-
$ rspunde &n (aa consiliului Audeean de buna (uncionare a ad!inistraiei publice Audeene 5art.
114 alin.526-
$ rspunde de buna (uncionare a aparatului propriu de specialitate pe care &l conduce i
controleaz i care i se subordoneaz5art. 11. 516" &n (or!a !odi(icat prin Be%ea nr. 206?20066-
$asi%ur respectarea prevederilor constituiei" a le%ilor"i celorlalte acte Auridice obli%atorii i a
>otr#rilor Consiliului Audeean.
E. M;1-;:36, E317A2.1;90; F2 ;7:060 7.1>2623632 H3-0A0;1
Consiliul Audeean se ale%e pentru un !andat de 4 ani" care se e*ercit de la data constituirii p#n
la declararea" ca le%al constituit" a consiliului nouDales 5art. 10.6.
Kor!a de lucru a consiliului Audeean este edina" care are loc &n (iecare lun.
239
n a(ara
edinelor ordinare" consiliul Audeean se poate &ntruni i &n edin e*traordinar" ori de c#te ori este
necesar" la cererea preedintelui sau a cel puin o trei!e din nu!rul consilierilor sau la solicitarea
pre(ectului" adresat preedintelui consiliului Audeean
240
.
230
Cu privire la acest subiect" a se vedea 'r>$d E@QedBR06;A2260 21:091;A2.1;60 ;60 ;3:.92:<A26.9 ;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60 B1
7.1:0D:36 ;-09<922 6; U12310; E39.40;1<, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922
039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative
7Paul )e%ulescu@" pp. 3033$316.
239
'nterior !odi(icrilor aduse Be%ii nr. 21.?2001" edinele consiliului Audeean aveau loc o dat la 2 luni. 2up aceste
!odi(icri" realizate prin Be%ea nr. 206?20066" articolul 106 prevede %$r$%"eru& &un$r al acestor edine.
240
'rt. 106 alin.526 condiioneaz aptitudinea pre(ectului de a solicita preedintelui consiliului Audeean &ntrunirea &n
edin e*traordinar de e*istena unor cazuri e*cepionale" care necesit adoptarea de !suri i!ediate pentru prevenirea"
li!itarea sau &nlturarea ur!rilor cala!itilor" catastro(elor" incendiilor" epide!iilor sau epizootiilor" precu! i pentru aprarea
ordinii i linitii publice.
1.9
Gedinele consiliului Audeean sunt le%al constituite &n prezena !aAoritii consilierilor Audeeni &n
(uncie. Be%ea consacr caracterul obli%atoriu al prezenei consilierilor Audeeni la edine" ur!#nd ca" prin
re%ula!entul de or%anizare i (uncionare s se stabileasc situaiile &n care se consider c absena este
te!einic" precu! i sanciunile care se pot dispune &n cazul &n acre consilierul Audeean absenteaz de la
!ai !ult de dou edine (r !otive t!einice.
'ctele consiliului Audeean sunt >otr#rile. n ur!a !odi(icrilor care au (ost aduse Be%ii nr.
21.?2001 prin le%ea nr. 206?2006" a (ost introdus un nou capitol" nu!erotat capitolul 1I
3
" cu denu!irea
;7:060 ;3:.92:<A26.9 ;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60 F2 7./3127;90; ;70>:.9;.
n ceea ce ne privete" a! crittcat denu!irea acestui capitol" care (ace re(erire nu!ai la
co!unicare" dat (iind (aptul c operaiunea co!unicrii este speci(ic nu!ai actelor ad!inistrative
individuale" pe c#nd actele ad!inistrative nor!ative se public. n opinia noastr" ar (i (ost su(icient ca
denu!irea s (ie ;7:060 ;3:.92:<A26.9 ;-/21>2:9;A202 4356270 6.7;60.
Iotr#rile consiliului Audeean se co!unic &n !od obli%atoriu Pre(ectului" %riAa secretarului
Audeului. 9le sunt supuse controlului de le%alitate e*ercitat de instanele Audectoreti de contencios
ad!inistrativ. Iotr#rile se se!neaz de ctre preedinte sau de vicepreedintele care a condus edina i
se contrase!neaz de ctre secretar.
Iotr#rile consiliului Audeean sunt acte ad!inistrative supuse re%i!ului Auridic al actelor
ad!inistrative" cu toate di!ensiunile acestuia 5caracter e*ecutoriu
241
" se bucur de prezu!iile de
le%alitate" autenticitate i veridicitate etc6" care pot avea at#t caracter nor!ativ" c#t i caracter individual.
Preedintele consiliului Audeean" care" din punct de vedere al statutului su" este un or%an
unipersonal i e*ecutiv al consiliului Audeean
242
" e!ite dispoziii" care pot avea at#t caracter nor!ativ c#t"
i caracter individual.
'ceste dispoziii devin e*ecutorii nu!ai dup ce sunt aduse la cunotin public 5cele nor!ative6
sau sunt co!unicate persoanelor interesate 5cele individuale6.
F. R<>431-090; 7.1>2623632 H3-0A0;1
Di!o&v$re$ de dre>"
'rticolul 111 prevede instituia dizolvrii de drept a consiliului Audeean" &n ur!toarele cazuri" care
sunt co!une celor &n care are loc dizolvarea de drept a consiliului local" condiii care au su(erit !odi(icri prin
Be%ea nr. 206?2006" dup cu! ur!eaz,
$ consiliul Audeean nu se &ntrunete ti!p de doui consecutiv-
241
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u J .4. 72:., p. 213$21..
242
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:., p. 214.
160
$ &n situaia &n care" &n trei edine ordinare consecutive nu a adoptat nici o >otr#re-
$ &n cazul &n care nu!rul consilierilor s$a redus sub Au!tate plus unul i nu se poate co!pleta
prin supleani.
+ecretarul Audeului sau orice persoan interesat va sesiza instana de contencios ad!inistrativ cu
privire la intervenia cazului de dizolvare de drept. n cazul &n acre dizolvarea privete consiliul local"
sesizarea poate (ia dresta i de pri!ar sau vicepri!ar" pe l#n% secretarul unitii teritoriale sau orice
persoan interesatp. Instana analizeaz situaia de (apt i se pronun cu privire la diolvarea consiliului"
printr$o >otr#re de(initiv" care se co!unic pre(ectului. 'ceast procedur" care i!plic instana de
contencios ad!inistrativ" a (ost consacrat prin Be%ea nr. 206?2006. 'nterior ei dizolvarea se realiza prin
>otr#re de Euvern" la propunerea pre(ectului. P#n la constituirea noului consiliu Audeean sau" dup caz"
a noului consiliu local" proble!ele Audeului vor (i rezolvate de secretarul unitii ad!inistrativ teritoriale
sau" dup caz" de pri!ar.
Di!o&v$re$ >rin referendu)
C alt !odi(icare de substan pe care o aduce actuala Be%e nr. 206?2001 este consacrarea
instituiei -2@.6=<922 4921 90E0901-3/ a consiliului Audeean" ca i a consiliului local.
4e(erendu!ul este de(initi &n literatura de specialitate ca (iind 7.1>36:;90; 7.943632 0607:.9;6
;>349; 3102 49.560/0 >;3 ;>349; 3132 :0D: 7.1>:2:3AA2.1;6 >;3 60C;6 7;90 =.9 -0=012 409E07:0 -21 4317: -0
=0-090 H392-27 13/;2 B1 7;@36 3132 9<>431> 4.@2:2=.
"$3
4e(erendu!ul se or%anizeza &n condiiile le%ii"
244
ca ur!a re a cererii adresat pre(ectului de cel
puin 2.L din nu!rul cetenilor cu drept de vot &nscrii pe listele elctorale ale Audeului" sau" &n aczul
dizolvrii consiliului local" ale localitii. 4e(erendu!ul Audeean" ca i cel local" se or%anizeaz de ctre o
co!isie nu!it prin ordin al pre(ectului" co!pus dintr$un reprezentant al pre(ectului" un! Audector" iar
secretariatul este asi%urat de instituia pre(ectului. 9l este valabil dac s$au prezentat la urne cel puin
Au!tate plus unu din nu!rul total al locuitorilor cu drept de vot. 'ctivitatea consiliului Audeean" ca i a
consiliului local" &nceteaz dac &n (avoarea dizolvrii s$au pronunat Au!tate plus unu din nu!rul total
al voturilor e*pri!ate.
II. Ad)ini+"r$(i$ >u?&i% $ /uni%i>iu&ui 0u%ure#"i
Be%ea nr. 21.?2001 consacr un capitol separat" capitolul 1" acestei !aterii" pe care &l denu!ete c>iar
@;-/212>:9;A2; 435627< ; /31272423632 B37390F:28.
Potrivit acestui capitol" ad!inistraia public a !unicipiului <ucureti se realizeaz de dou
cate%orii de or%ane,
243
Pierre P$%"e"B I1>:2:3:2.1> 4.62:2P30>. D9.2: 7.1>:2:3:2.1106, 0
J!e
Jdition" ed. 3asson" paris" 1906" pp. 92$93.
244
9ste vorba despre Be%ea nr. 3?2000 privind or%anizare ai des(urarea re(erendu!ului.
161
$E or@$ne&e %on+"i"ui"e &$ nive&u& )uni%i>iu&ui" i anu!e consiliul %eneral al !unicipiului
<ucureti" care este or%an deliberativ precu! i pri!arul %eneral al capitalei" care este or%an e*ecutiv-
?E de or@$ne&e %on+"i"ui"e &$ nive&u& +e%"o$re&or )uni%i>iu&ui 0u%ure#"i. respectiv consiliile
locale ale sectoarelor" ca or%ane deliberative" i pri!arii sectoarelor !unicipiului <ucureti" ca or%ane
e*ecutive.
+ectoarele !unicipiului <ucureti" potrivit articolului 92 din le%e" se or%anizeaz ca subdiviziuni
ad!inistrativ$teritoriale ale acestuia.
Consiliul %eneral al !unicipiului <ucureti se ale%e" se constituie i (uncioneaz" &n condiiile
prevzute de le%e pentru consiliile locale.
Pri!arul %eneral i vicepri!arii !unicipiului <ucureti &ndeplinesc atribuiile prevzute de le%e
pentru pri!arii i vicepri!arii co!unelor i oraelor" care se aplic &n !od corespunztor.
C#t privete pri!arii de sector i vicepri!arii" ei (uncioneaz &n condiiile prevzute pentru
pri!arii i vicepri!arii co!unelor i oraelor i e*ercit atribuiile acestora" cu anu!ite e*cepii
24.
.
Ba nivelul !unicipiului <ucureti re%si! i instituia pre(ectului care (uncioneaz &n condiiile
prevzute de Be%ea nr. 340?2004 privind instituia pre(ectului
246
" cu !odi(icrile i co!pletrile ulterioare.
III. Consiliul Bocal
A. S:;:3:36 7.1>:2:3A2.1;6 F2 60C;6 ;6 C.1>2623632 L.7;6
Potrivit art. 121 516" /;3:.92:<A260 ;-/212>:9;A202 4356270 4921 7;90 >0 90;62@0;@< ;3:.1./2; 6.7;6<
B1 7./310 F2 .9;F0 >31: 7.1>262260 6.7;60 ;60>0 F2 492/;922 ;60F2, B1 7.1-2A2260 60C228.
Constat! c prin aceast dispoziie constituional" consiliul local este cali(icat ca (iind una din
autoritile publice prin care se realizeaz autono!ia local &n co!une i orae. 9le reprezint ast(el o
autoritate a autono!iei locale cuc aracter deliberativ.
Consiliul local reprezint . ;3:.92:;:0 7.60C2;6< ; ;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60, ;60;>< B1 =0-090;
>.63A2.1<922 49.560/06.9 -0 21:090> 6.7;6
"$7
.
B. R;4.9:39260 7.1>2623632 6.7;6 73 70606;6:0 ;3:.92:<A2 ;60 ;-/212>:9;A202 4356270
'rticolul 6 alin.516 din Be%ea nr. 21.?2001 prevede c raporturile dintre ad!inistraia public
Audeean i cea local +e ?$!e$! >e ur)"o$re&e >rin%i>iiD
B >rin%i>iu& $u"ono)ieiH
24.
9ste vorba despre atribuiile prevzute la articolul 60 alin. 516 literele c i = " acestea e*ercit#ndu$se nu!ai de
pri!arul %eneral al !unicipiului <ucureti.
246
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 6.0?21.0;.2004.
24;
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 190
162
B >rin%i>iu& &e@$&i"(iiH
B >rin%i>iu& re+>on+$?i&i"(iiH
B >rin%i>iu& %oo>errii #i +o&id$ri"(ii 'n re!o&v$re$ >ro?&e)e&or 'n"re@u&ui Aude(.
Pentru a &ntri i !ai !ult caracterul autono! al ad!inistraiei publice din unitile ad!inistrativ$
teritoriale" acelai articol" &n alineatul al doilea" vine cu precizarea c &ntre ad!inistraia public local i
cea Audeean nu e*ist raporturi de subordonare.
4aporturi de subordonare nu e*ist nici &ntre consiliul Audeean i pre(ect" consiliul local i
pre(ect" consiliul Audeean i local i Euvern.
Euvernul" potrivit articolului 102 516" are !isiunea de a e*ercita conducerea %eneral a
ad!inistraiei publice" ceea ce nu &nsea!n c Euvernul subordoneaz &ntrea%a ad!inistraie public.
Euvernul intr &n raporturi de subordonare nu!ai (a de !inistere i alte or%ane centrale de
specialitate" care &i sunt subordonate " precu! i (a de pre(ect.
Ka de celelalte autoriti ale ad!inistraiei publice" Euvernul e*ercit raporturi de coordonare" &n
ceea ce privete autoritile ad!inistraiei centrale autono!e i raporturi de tutel ad!inistrativ"
e*ercitat prin reprezentantul Euvernului" pre(ectul" (a de autoritile autono!e locale i Audeene.
C. C./4.101A; F2 7.1>:2:3290; 7.1>2623632 6.7;6
'rticolul 121 516 prevede c at#t consiliile locale c#t i pri!arii sunt alei &n condiiile le%ii.
Consiliile locale sunt or%ane deliberative ale autono!iei locale cu caracter cole%ial" (iind ast(el
(or!ate din consilieri alei prin vot universal" e%al" direct" secret i liber e*pri!at.
Pre(ectul este cel care stabilete" prin ordin" nu!rul consilierilor" potrivit articolului 29 din Be%ea
nr. 21.?2001. 'cest nu!r variaz" &n (uncie de nu!rul locuitorilor" &ntre 9 consilieri pentru localitile
care au p#n la 1..00 de locuitori i 2; de consilieri pentru localitile care au peste 400.000 de
locuitori
240
. Kace e*cepie Consiliul %eneral al 3unicipiului <ucureti" care are un nu!r de 31
consilieri.
249
Procedura de constituire"a t#t la consiliiile locale" c#t i la celel Audeene" a (ost !odi(icat prin
le%ea nr. 206?2006. 2ac anterior" validarea consilierilor se (cea de ctre o co!isie de validare (or!at
din consilieri" &n prezent validarea se (ace de ctre Audectoria &n a crei raz se a(l unitatea ad!insitartiv
teritorial" de un Audector dese!nat de preedintele instanei.
240
n (uncie de nu!rul locuitorilor" le%ea stabilete ur!torul nu!r al consilierilor, p#n la 3000$9- &ntre 3001 i
.000$11- &ntre .001 i 10 000$13- &ntre 10 001 i 20000$1.- &ntre 20001 i .0 000$ 1;- &ntre .0001 i 100 000$19- &ntre 100 001 i
200 000$21" &ntre 200 0001 i 300 000$ 23- &ntre 300000 i 400000$ 2. i peste 400000$31. Be%ea actual" ast(el cu! a (ost ea
!odi(icat prin le%ea nr. 206?2006" stabilete li!ite !ai !ici dec#t cele prevzute anterior" reduc#nd ast(el nu!rul consilierilor.
249
Ba nivelul Consiliului Eeneral a avut loc o reducere substanial a nu!rului de consilieri" de la .. c#t prevedea
anterior le%ea" la 31.
163
Constituirea consiliului local se realizeaz &n ter!en de 2. de zile de la data c#nd au avut loc
ale%erile 5art. 31 alin. 16.
Pre(ectul este cel care" potrivit articolului 31 516" (ace convocarea consiliului nou$ales &n edina
de constituire.
Pentru ca edina de constituire s aib caracter le%al" se i!pune participarea !aAoritii
consilierilor alei i validai.
2.0
2ac aceast !aAoritate nu este &ntrunit" &n ter!en de 3 zile se &ntrunete
din nou edina. 2ac nici &n aceast situaie consiliul nu este &ntrunit le%al" se va proceda la o nou
convocare" &na lte trei zile. 2ac consiliul nu se paote &ntruni nici la a treia convocare" datorit absenei
ne!otivate" instana va declara vacante" prin >otr#re" locurile consilierilor alei care au lipsit ne!otivat la
oricare din cele trei convocri. +esizarea instanei se (ace de ctre pre(ect" &n ter!en de 3 zile de la data
edinei. n cazul &n care locurile declarate vacante nu pot (i ocupate cu supleani de pe listele respective"
se vor or%aniza ale%eri pariale" &n ter!en de 90 de zile.
Conducerea lucrrilor de constituire se realizeaz de ctre consilierul cel !ai &n v#rst" asistat de
doi consilieri dintre cei !ai tineri 5art.326.
D. S:;:3:36 7.1>262093632 6.7;6
'rticolul 4 din Be%ea ale%erilor locale
2.1
i!pune" pentru a putea (i ales &n (uncia de consilier sau
de pri!ar" ur!toarele condiii,
$ &!plinirea v#rstei de 23 de ani inclusiv p#n &n ziua ale%erilor-
$ persoanelor respective s nu le (ie interzis asocierea &n partide politice-
$ persoanele care candideaz s aib cetenia ro!#n i do!iciliul &n 4o!#nia" potrivit
articolului 16 536 din Constituie-
$ persoanele respective s aib do!iciliul &n unitile ad!inistrativ teritoriale &n care ur!eaz s
(ie alese.
Cea de$a doua proble! privind statutul consilierilor vizeaz inco!patibilitile" al cror re%i! &l
re%si! re%le!entat de +eciunea a I1$a" Capitolul III" :itlul I1" Cartea I din Be%ea nr. 161?2003.
'st(el" potrivit acestui te*t" (uncia de consilier este inco!patibil cu ,
a6 (uncia de pri!ar sau vicepri!ar-
b6(uncia de pre(ect i subpre(ect-
2.0
'nterior !odi(icrilor aduse prin le%ea nr. 206?2006" se i!punea !aAoritatea de 2?3.
2.1
Be%ea nr. 6;?2004 pentru ale%erea autoritilor ad!inistraiei publice locale" publicat &n 3onitorul C(icial nr.
2;?29.03.2004.
164
c6 calitatea de (uncionar public sau an%aAat cu contract de !unc &n aparatul propriu al consiliului
local respectiv sau &n aparatul propriu de specialitate al consiliului Audeean ori al pre(ecturii din Audeul
respectiv-
d6 (uncia de preedinte" vicepreedinte" director %eneral" director" !ana%er" asociat" ad!inistrator"
!e!bru &n consiliul de ad!inistraie sau cenzor la re%iile autono!e i societile co!erciale de interes
local &n(iinate sau a(late sub autoritatea consiliului local ori a consiliului Audeean respectiv sau la re%iile
autono!e i societile co!erciale de interes naional care &i au sediul sau care dein (iliale &n unitatea
ad!inistrativ$teritorial respectiv-
e6 (uncia de preedinte sau de secretar al adunrilor %enerale ale acionarilor sau asociailor la o
societate co!ercial de interes naional care &i are sediul sau care deine (iliale &n unitatea ad!inistrativ$
teritorial respectiv-
(6 (uncia de reprezentant al statului la o societate co!ercial care &i are sediul ori deine (iliale &n
unitatea ad!inistrativ$teritorial respectiv-
%6 calitatea de senator sau deputat-
>6 (uncia de !inistru" secretar de stat" subsecretar de stat i (unciile asi!ilate acestora-
C alt proble! care vizeaz statutul consilierilor este cea a !andatului consiliului local" care este
de patru ani i se e*ercit de la data constituirii" p#n la data constituirii consiliului nou ales 5art. 396.
3andatul consiliului local poate (i prelun%it doar prin le%e or%anic i nu!ai pe ti!p de rzboi
sau catastro(.
Be%ea nr. 21.?2001 consacr instituia suspendrii de drept a !andatului de consilier local" care
intervine &n situaia &n care consilierul a (ost arestat preventiv. 'ceast situaie se constat prin ordin al
pre(ectului" ur!are a sesizrii (cute ctre acesta" de ctre instana de Audecat. 2e esena instituiei
suspendrii" indi(erent de situaia &n care ea intervine" este caracterul ei vre!elnic" &n sensul c !sura
dureaz p#n la soluionarea de(initiv a cauzei care a atras suspendarea. n cazul &n care a (ost %sit
nevinovat" consilierul are dreptul la desp%ubiri" potrivit le%ii.
2e precizat i (aptul c &n e*ercitarea (unciei" consilierii sunt &n serviciul colectivitii locale.
E. A:9253A2260 7.1>2623632 6.7;6
2in punctul de vedere al co!petenei sale !ateriale 5rationae !ateriae6" consiliul local dispune de
co!peten !aterial %eneral &n unitatea ad!inistrativ$teritorial &n care a (ost ales i (uncioneaz. 2in
punctul de vedere al co!petenei teritoriale 5rationae loci6" consiliul local are co!peten local li!itat la
unitatea ad!inistrativ$teritorial respectiv.
16.
'rticolul 30 stabilete nor!a de principiu potrivit creia consiliul local are iniiativ i >otrte"
&n condiiile le%ii" &n toate proble!ele de interes local" cu e*cepia celor care sunt date prin le%e &n
co!petena altor autoriti ale ad!insitraiei publice centrale sau locale.
'lineatul al doilea stabilete !ai !ulte cate%orii de atribuii pentru consiliul local.. 'nteiror
!odi(icrii le%ii" acestea atribuii erau nu!ai enu!erate" nu i clasi(icate" ceea ce a deter!inat doctrina s
opereze ea !ai !ulte clasi(icri.
2.2
n ceea ce privete cate%orii de atribuii pe care le consacr Be%ea nr. 21.?2001" ast(el cu! a (ost
ea !odi(icat prin le%ea nr. 206?2006" este vorba despre !ai !ulte cate%orii" &n interiorul crora sunt
enu!erate atribuiile concrete pe care le e*ercit consiliul local.
a6 atribuii privind or%anizare ai (uncioanrea aparatului de specialitate al pri!arului" ale
instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor co!erciale i re%iilor autono!e de
interes local.
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul local aprob statutul localitii i re%ula!entul de
or%anizare i (uncionare a consiliului local- tatul de (uncii al aparatului de specialitate al pri!arului" al
instituiilor i serviciilor publice de interes local- e*ercit &n nu!ele localitii" drepturile i obli%aiiel
corespunztoare aprticipaiilor deinute la societi co!erciale sau re%ii autono!e.
b6 atribuii privind dezvoltarea econo!ico$social i de !ediu a co!unei" oraului sau
!unicipiului.
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul local aprob" la propunerea pri!arului" virrile de credite"
!odul de utilizare a rezervei bu%etare" bu%etul local" contractarea sau %arantarea de &!pru!utiri- stabilete
i!pozitele i ta*ele locale-
2.3
aprob docu!entaia pentru lucrrile de investiii strate%iile de dezvoltare
econo!ico sociali duce la &ndeplinire !surile necesrae &n procesul de inte%rare european &n do!eniul
proteciei !ediului i %ospodririi apelor.
c6 atribuii privind ad!inistrarea do!eniului public i privat al co!unei" oraului sau
!unicipiului-
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul local >otrte cu privire la !odalitile de punere &n
valaore a bunurilor proprietate public sau privat a unitii a!dinistrativ teritoriale- avizeza saua prob
docu!entaiile de a!enaAare a teritoriului i de urbanis! ia tribuie denu!iri de strzi" piee" obiective d
einteres local.
d6 atribuii privind %estionarea serviciilor (urnizate ctre ceteni-
2.2
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" pp..00$.01- Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:., 2004" pp. 1;3$1;6.
2.3
Pentru dezvoltri asupra re%le!entrii acestei !aterii" a se vedea Iord$n Ni%o&$B C.1>2-09;A22 73 492=290 6;
;4627;90; O.G. 19. 3%'"((" 492=21- 2/4.@2:060 F2 :;D060 6.7;60 F2 ; 60C2>6;A202 7./460/01:;90, 4evista de drept public nr. 1?2003"
pp. ;9$0;.
166
n e*ercitarea acestei atribuii" consiliul local asi%ur cadrul necesar pentru (urnizarea serviciilor
publice din do!eniul educaie" sociale" sntate" cultur" sport" tineret" ordine public" situaii de ur%en"
protecia !ediului" a !onu!entelor istorice" evidena persoanelor" ci de co!unicaie " canalizare i alte
servicii prevzute de le%e.
e6 atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i e*tern.
n e*ercitarea acestei atribuii" &n principal consiliul local >otrte cooperarea sau asocierea cu
alte uniti ad!insitrativ teritoriale din ar sau strintate.
F. F317A2.1;90; 7.1>2623632 6.7;6
Kor!a de lucru a consiliului local este edina" care are caracter lunar" la cererea pri!arului. n
a(ar de edinele ordinare" !ai e*ist i edine e*traordinare" care pot avea loc ori de c#te ori este
necesar" la cererea pri!arului sau a o trei!e din nu!rul !e!brilor consiliului.
Pentru a (i le%al constituite" le%ea i!pune prezena !aAoritii consilierilor &n (uncie 5art.416.
Gedinele sunt conduse de un preedinte de edin" ales pentru o perioad de 3 luni" care va
conduce edinele consiliului i va se!na >otr#rile adoptate de acesta.
Interesant de subliniat este (aptul c prezena consilierilor la edin este obli%atorie. Cazurile &n
care se consider c absena consilierilor este !otivat ur!eaz a (i stabilite prin re%ula!entul de
or%anizare i (uncionare a consiliului local. n cazul &n care un consilier absenteaz ne!otivat de dou ori
consecutiv" este sancionat &n condiiile re%ula!entului de or%anizare i (uncionare a consiliului local .
Be%ea consacr caracterul public al edinelor consiliului local" cu e*cepia cazurilor &n care
consilierii decid" cu !aAoritate de voturi" ca acestea s se des(oare cu uile &nc>ise. Practica (uncionrii
or%anelor cole%iale evideniaz" ast(el utilizarea a dou !odaliti de vot,
$votul desc>is" este cel care per!ite identi(icarea votantului. n acest caz" libertatea acestuia este
&n%rdit de posibilitatea de a suporta diverse consecine" ca ur!are a voinei e*pri!ate-
$votul secret" este cel care asi%ur anoni!atul votantului" ast(el &nc#t libertatea de voin a
votantului este respectat.
2.4
Be%ea recunoate posibilitatea ca &n consiliile locale &n care consilierii aparin#nd unei !inoriti
naionale reprezint cel puin o cinci!e
2..
din nu!rul total" la edinele consiliului local s se poat (olosi
2.4
Liviu ,o)$nB SundB A>407:0 :0.90:270 F2 49;7:270 492=21- >0790:36 =.:3632, B1 7;@36 ;-.4:<922 K.:<9I926.9 90E092:.;90 6;
409>.;10, -0 7<:90 7.1>262260 6.7;60 F2 H3-0A010, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=;
21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine
'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 266$2;4.
2..
nainte de !odi(icare" le%ea (cea re(erire la o "rei)e din nu!rul consilierilor" &ns" &n ur!a !odi(icrilor care s$au produs
prin Be%ea nr. 206?2006" te*tul actual vorbete despre o %in%i)e din nu!rul consilierilor. Ca senator" !e!bru al Co!siei de
ad!inistraie public i or%anizarea teritoriului" ne$a! opus acestei !odi(icri" &ns a!enda!entul nostru a (ost respins pe
considerentul c Be%ea nr. 21.?2001 i!pune" pentru recunoaterea anu!itor drepturi ale !inoritilor etnice &n raport cu
16;
i li!ba !atern a !inoritii respective. ntr$o atare situaie" pri!arului &i revine !isiunea de a asi%ura
traducerea &n li!ba ro!#n. ntotdeauna" docu!entele edintei se &nc>eie &n li!ba ro!#n.
Bucrrile (iecrei edine sunt conse!nate &ntr$un proces$verbal" se!nat de consilierul care
conduce edina i de secretarul unitii ad!inistrativ$teritoriale.
G. A7:060 7.1>2623632 6.7;6
n e*ercitarea atribuiilor care$i revin" consiliul local adopt" potrivit articolului 120
;
nou introdus
prin Be%ea nr. 206?2006" Go"r*ri. care se co!unic &n !od obli%atoriu pri!arului localitii i
pre(ectului Audeului.
Iotr#rile cu votul !aAoritii !e!brilor prezeni" &n a(ar de cazurile &n care prin le%e sau prin
re%ula!entul de or%anizare i (uncionare a consiliului se prevede o alt !aAoritate.
Cu votul !aAoritii !e!brilor prezeni se adopt acele >otr#ri care privesc bu%etul local"
con!tractarea d e&!pru!uturi" i!pozite i ta*e locale" participarea la pro%ra!e de dezvoltare Audeean"
re%ional" zonal sau trsn(rontalier.
Iotr#rile privind patri!oniul se adopt cu votul a dou trei!i din nu!rul total al consilierilor &n
(uncie.
Be%ea recunoate" prin art. 46 546 posibilitatea ca unele >otr#ri s (ie adoptate prin vot secret.
'cele >otr#ri care au caracter individual" care privesc anu!ite persoane" sunt luate &ntotdeauna prin vot
secret.
Iotr#rile consiliului local se se!neaz de ctre preedintele de edin
2.6
" se contrase!neaz de
secretar.
+ecretarul are aptitudinea le%al de a nu contrase!na >otr#rea" atunci c#nd apreciaz c aceasta
este ile%al 5art. 49 alin. 16. ntr$o atare situaie" el este obli%at s$si prezinte !otivat opinia sa" care
ur!eaz a (i conse!nat &n procesul$verbal al edinei.
+ecretarului &i revine i !isiunea s co!unice &n scris >otr#rea pri!arului i pre(ectului" dar nu
!ai t#rziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii.
2in punctul de vedere al naturii lor Auridice" >otr#rile consiliului local sunt acte ad!inistrative"
care pot avea caracter nor!ativ sau individual
2.;
.
n (uncie de acest caracter poate (i stabilit data intrrii &n vi%oare a >otr#rii" (iind vorba despre,
ad!inistraia public local" procentul de 20L" ceea ce &nsea!n o cinci!e din nu!rul total.
2.6
n situaia &n care consilierul care a condus edina lipsete sau re(uz s se!neze o anu!it >otr#re" aceasta va (i
se!nat de 3$. consilieri.
2.;
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:., 2004" pp. 213$214.
160
P data aducerii la cunotin public a >otr#rilor cu caracter nor!ativ-
P data co!unicrii >otr#rilor cu caracter individual.
n unitile ad!inistrativ$teritoriale &n care cetenii aparin#nd unei !inoriti naionale au o
pondere de peste 20L din nu!rul locuitorilor" >otr#rile cu caracter nor!ativ se aduc la cunotin
public i &n li!ba !atern a cetenilor aparin#nd !inoritii respective, iar cele cu caracter individual se
co!unic" la cerere" i &n li!ba !atern.
!. R<>431-090; 7.1>2620926.9
2in coroborarea dispoziiilor le%ale i raportarea lor la Constituie" crede! c se pot identi(ica
ur!toarele (or!e ale rspunderii consilierilor
2.0
,
a6 o r+>undere $d)ini+"r$"iv di+%i>&in$r. care se poate concretiza &n ur!toarele sanciuni,
$ suspendarea de drept din (uncie a consilierului" care poate interveni nu!ai &n cazul &n care
acesta a (ost arestat preventiv
2.9
.
n aceast situaie" instana de Audecat are obli%aia le%al s co!unice" de &ndat" pre(ectului"
situaia intervenit" pentru ca acesta" prin ordin" s ia act de intervenia suspendrii de drept.
b6 o r+>undere $d)ini+"r$"iv >$"ri)oni$&. care intervine &n baza articolelor .2 i 126 566 din
Constituie i a Be%ii nr. ..4?2004-
c6 o r+>undere >en$&" care poate atra%e dup sine" cu! spunea!" intervenia suspendrii
consilierului &!potriva cruia s$a luat !sura arestrii preventive.
I. D2@.6=;90; 7.1>2623632 6.7;6 &i a(l re%le!entarea &n seciunea a I1$a a capitolului II" articolul
.0" ast(el cu! a (ost el !odi(icat prin le%ea nr. 206?2006" care isntituie dou tipuri de dizolvare" respectiv
dizolvare de drept i prin re(erendu!.
260
Potrivit articolului .0 516" dizolvarea de drept a consiliului local intervine &n trei situaii,
$ c#nd consiliul nu se &ntrunete ti!p de dou luni consecutiv-
261
$ c#nd nu a adoptat &n trei edine ordinare consecutive nici o >otr#re-
$ c#nd nu!rul consilierilor se reduce sub Au!tate plus unu i nu se poate co!pleta prin supleani
.
2.0
An"onie Ior@ov$n J T9;:;:, .4. 72:., vol I" ed. 4" pp. .00$.11.
2.9
9ste vorba despre situaiile &n care consilierul a (ost tri!is &n Audecat pentru sv#rirea" cu intenie" a unor (apte
penale" precu! i &n situaia &n care s$a pus &n !icare aciunea penal" dac s$a luat &!potriva consilierului !sura arestrii
preventive.
260
Pentru o analiz detaliat a acestei isntituii" a se vedea =&orin ,o)$nBSundB C.1>2-09;A22 492=21- 90E0901-3/36
6.7;6 B1 R./I12;, &n 4evista de drept public nr. 3?2004" pp. 30$.6.
261
'nterior !odi(icrii realizat prin le%ea nr. 206?2006" se i!puneau 8 &uni.
169
Intervenia situaiilor !ai sus !enionate se co!unic de ctre pri!ar" vicepri!ar" secretar" sau
orice persoan interesat instanei de contencios ad!inistrativ" acrei >otr#re se co!unic pre(ectului.
Cel de$a doilea tip de dizolvare este dizolvarea prin re(erendu!" care poate (i iniait de 2. L din
nu!rul cetenilor cu drept de vot &nscrii pr listele de ale%tori. 4e(erendu!ul local poate (i de(init ca
reprezent#nd 31 49.70-03 ;6 -0/.79;A202 >0/2--2907:0F2, :.:.-;:<, 31 /2H6.7 -0 ;7701:3;90 ; ;3:.1./202
6.7;60, 4921 21:09/0-236 7<932;, B1 7.1-2A2260 60C22, 70:<A0122 -21 312:<A260 ;/-212>:9;:2= :092:.92;60 >0 49.131A< B1
/.- -2907:, ;>349; 31.9 49.560/0 -0 21:090> 6.7;6, ;-.4:I1- -072@22 .562C;:.922 401:93 90490@01:;1A22 6.9
J;3:.92:<A260 4356270 67.;60?.
262
4e(erendu!ul se or%anizeza de o co!isie nu!it prin ordin al pre(ectului"
co!pus dintr$un reprezentant al acestuia" unul al pri!arului" al consiliului local 5sau Audeean" c#nd
re(erendu!ul privete dizolvarea consiliului Audeean6. 4e(erendu!ul este valabil dac s$au prezentat la urne
cel puin Au!tate plus unu din nu!rul total al locuitorilro cu drept de vot iar pentru dizolvare trebuie s s
epronune cel puin Au!tate plus unud in nu"!rul ttoal al voturilor valabil e*pri!ate.
n perioada dintre !o!entul dizolvrii i constituirea" &n ur!a ale%erilor" a unui nou consiliu
local" proble!ele curente ale co!unei sau oraului vor (i rezolvate de pri!ar" sau" &n lipsa acestora" de
secretarul unitii ad!inistrativ$teritoriale" &n li!ita co!petenelor care le revin acestora.
IV. Pri)$ru&
AE S"$"u"u& >ri)$ru&ui
Corobor#nd articolul 21 cu articolele cuprinse &n capitolul III din Be%ea nr. 21.?2001" desprinde!
concluzia c pri!arul reprezint autoritatea ad!inistraiei publice cu caracter e*ecutiv
263
.
Be%ea ro!#n a ad!inistraiei publice locale" ca i le%ea anterioar" consacr un dublu statut al
pri!arului,
a6 autoritatea care reprezint colectivitatea teritorial care l$a ales" sau" &ntr$o (or!ul consacrat
&n li!baAul Auridic (rancez ,;C01: ;6 7.607:2=2:<A22 :092:.92;608-
b6 autoritate ce reprezint puterea statal la nivelul unitii ad!inistrativ$teritoriale" sau" &n acelai
li!baA" /;C01: ;6 >:;:36328 la nivelul co!unei" oraului 5!unicipiului6.
0E A&e@ere$ >ri)$ru&ui. ca i a consiliului local" se (ace prin vot universal" e%al" direct" secret i
liber e*pri!at. n pri!ul tur de scrutin este declarat ales pri!arul care a &ntrunit !aAoritatea voturilor
valabil e*pri!ate. C#nd nu s$a realizat aceast !aAoritate" se or%anizeaz al doilea tur de scrutin" &n cel
262
=&orin ,o)$nBSundB C.1>2-09;A22 492=21- 90E0901-3/36 6.7;6 B1 R./I12;, ;9:. 72:., p.p. 43$44.
263
Ver@ini$ Vedin$# J MP92/;936, ;3:.92:;:0 0D073:2=< ; ;3:.1./202 6.7;608, &n 2reptul nr. 6?199;" pp. ;$1..
1;0
!ult dou spt!#ni" &ntre candidaii a(lai pe pri!ele dou locuri. 9ste declarat ales cel care a obinut cel
!ai !are nu!r de voturi valabil e*pri!ate.
Condiii pentru ale%erea pri!arului
Ca i pentru consilieri" Be%ea electoral i!pune aceleai condiii" i anu!e,
$ s aib drept de vot-
$ s (i &!plinit 23 de ani p#n &n ziua ale%erilor-
$ s aib do!iciliul &n unitatea ad!inistrativ$teritorial &n care ur!eaz s (ie alei-
$ s nu le (ie interzis asocierea &n partide politice.
,E /$nd$"u& >ri)$ru&ui este de 4 ani i se e*ercit de la data depunerii Aur!#ntului &n (aa
consiliului local p#n la data depunerii Aur!#ntului de ctre pri!arul nou ales .
3andatul poate (i prelun%it" prin le%e or%anic" &n caz de rzboi sau de catastro(.
264
DEIn%o)>$"i?i&i"(i&e fun%(iei de >ri)$r
+unt stabilite de art. 0; din Be%ea nr. 161?2003" care prevede c (uncia de pri!ar este
inco!patibil cu,
a6 (uncia de consilier local-
b6 (uncia de pre(ect sau subpre(ect-
c6 calitatea de (uncionar public sau an%aAat cu contract individual de !unc" indi(erent de durata
acestuia-
d6 (uncia de preedinte" vicepreedinte" director %eneral" director" !ana%er" asociat" ad!inistrator"
!e!bru &n consiliul de ad!inistraie sau cenzor sau orice (uncie de conducere sau de e*ecuie la
societile co!erciale" inclusiv bncile sau alte instituii de credit" societile de asi%urare i cele
(inanciare" la re%iile autono!e de interes naional sau local" la co!paniile i societile naionale" precu!
i la instituiile publice-
e6 (uncia de preedinte sau de secretar al adunrilor %enerale ale acionarilor sau asociailor la o
societate co!ercial-
(6 (uncia de reprezentant al unitii ad!inistrativ$teritoriale &n adunrile %enerale ale societilor
co!erciale de interes local sau de reprezentant al statului &n adunarea %eneral a unei societi co!erciale
de interes naional-
264
'ceast posibilitate de prelun%ire prin le%e or%anic reprezint o constant &n cazul !andatelor e*ercitate &n ur!a
ale%erii sau nu!irii &ntr$o (uncie de de!nitate public. 'st(el" potrivit articolului 03 536 din Constituie" !andatul Preedintelui
4o!#niei poate (i prelun%it" prin le%e or%anic" &n caz de rzboi sau de catastro(.
1;1
%6 calitatea de co!erciant persoan (izic-
>6 calitatea de !e!bru al unui %rup de interes econo!ic-
i6 calitatea de senator sau deputat-
A6 (uncia de !inistru" secretar de stat" subsecretar de stat sau o alt (uncie asi!ilat acestora-
=6 orice alte (uncii publice sau activiti re!unerate" &n ar sau &n strintate" cu e*cepia (unciei
de cadru didactic sau a (unciilor &n cadrul unei asociaii" (undaii sau alte or%anizaii ne%uverna!entale.
2e ase!enea" pe durata e*ercitrii !andatului" pri!arul nu poate deine (uncia de consilier
Audeean. Be%ea consacr &ns e*pres posibilitatea ca pri!arul s e*ercite (uncii sau activiti &n do!eniul
didactic" al cercetrii tiini(ice i al creaiei literar$artistice.
EE A"ri?u(ii&e >ri)$ru&ui
Pri!arul &ndeplinete !ai !ult atribuii" prevzute de articolul 60 din Be%ea nr. 21.?2001" care"
anterior adoptrii Be%ii nr. 206?2006" erau nu!ai enunate" ceea ce a deter!inat doctrina s le %rupeze pe
!ai !ulte cate%orii
26.
. 2up !odi(icrile aduse articolului 60 din Be%ea nr. 21.?2001 prin Be%ea nr.
206?2006" sunt enu!erate ur!toarele cate%orii de atribuii,
$E$"ri?u(ii eCer%i"$"e 'n %$&i"$"e de re>re!en"$n" $& +"$"u&ui. 'n %ondi(ii&e &e@ii.
n e*ercitarea acestor atribuii " pri!arul &ndeplinete (uncia de o(ier de stare civil i de
autoritate tutelar i asi%ur (uncionarea serviciilor de pro(il" atribuii privind ale%erile" recens!#nul"
re(erendu!ul i altele stabilite de le%e.
?E $"ri?u(ii referi"o$re &$ re&$(i$ %u %on+i&iu& &o%$&.
n e*ercitarea acestor atribuii " pri!arul prezint consiliului local" &n pri!ul trie!stru" un raport
anual privind starea econo!ic" social i de e!diu a unitii ad!inistrativ Dteritoriale" alte rapoarte i
in(or!ri" elaboreaz strate%orii pentru dezvoltarea unitii ad!inistrativ teritoriale.
%E $"ri?u(ii referi"o$re &$ ?u@e"u& &o%$&.
n e*ercitarea acestor atribuii" pri!arul e*ercit (uncia de ordonator principal de credite"
&ntoc!ete proiectul bu%etului local" iniiaz ne%ocieri pentru contractarea d e&!pru!uturi" veri(ic
corecta &nre%istrare (iscal a contribuabililor la or%anul (iscal teritorial a contribuabililor.
dE $"ri?u(ii >rivind +ervi%ii&e >u?&i%e $+i@ur$"e %e"(eni&or.
n e*ercitarea acestor atribuii " pri!arul coordoneaz realizarea serviciilro publice de interes
local" ia !surio pentru prevenirea i %etsionarea situaiilro de ur%en" inventarierea bunurilor din
26.
Cu privire la di(erite clasi(icri ale atribuiilor pri!arului" a se vedea,Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:., 2004" pp.
10;$190. Io$n S$n"$i B .4. 72:., pp.214$21;.
1;2
aptri!oniul public i privat al unitii ad!inistrativ teritoriale" nu!ete" sancioneaz" &ncadreaz"
elibereaz din (uncie personalul din cadrul aparatlui prorpiu de specialitate " asi%ur elaborarea planurilor
urbanistice" e!ite avize" acorduri i autorizaii i ia !suri pentru realizarea an%aAa!entelro asu!ate &n
vederea inte%rrii europene .
eE $&"e $"ri?u(ii >rev!u"e de &e@e.
n vederea e*ercitrii atribuiilor sale" pri!arul colaboreaz cu serviciile deconcentrate ale
!inisterelor i celorlalte or%ane de specialitate i cu consiliul Audeean.
Pri!arul delea% vicepri!arului" sau" dup caz" vicepri!arilor" prin dispoziie" e*ercitarea
anu!itor atribuii care &i revin.
=EA%"e&e >ri)$ru&ui.
n e*ercitarea atribuiilor sale" pri!arul" potrivit articolului ;1 din le%e" adopt dispoziii" care se
co!unic &n !od obli%atoriu pre(ectului" &n cel !ult . zile lucrtoare de la se!narea lor i devin
e*ecutorii nu!ai dup ce au (ost aduse la cunotin public sau dup ce au (ost co!unicate persoanelor
interesate" dup caz.
Be%ea actual prevede e*pres c dispoziiile pri!arului pot avea at#t caracter nor!ativ" c#t i
caracter individual.
GE R+>undere$ >ri)$ru&ui
4e%i!ul Auridic al rspunderii pri!arului este %uvernat de ur!toarele principii,
a6 &n e*ercitarea atribuiilor sale" pri!arul este ocrotit de le%e" ceea ce nu e*clude intervenia unor
(or!e de rspundere.
'rticolul 66516 prevede c pri!arul B1-046210F:0 . E317A20 -0 ;3:.92:;:0 435627<.
b6 se instituie" prin articolul 1.4" o rspundere ad!inistrativ" civil" contravenional sau penal"
dup caz" pentru pri!ar" vicepri!ar" consilieri" pre(eci" subpre(eci" secretari %enerali" precu! i pentru
personalul din aparatul propriu pentru (aptele sv#rite &n e*ercitarea atribuiilor care le revin" potrivit
le%ii.
c6 le%ea consacr dou sanciuni speci(ice rspunderii ad!inistrativ disciplinare a pri!arului" i
anu!e suspendarea din (uncie i de!iterea.
n caz de suspendare sau de vacan a postului" atribuiile sale sunt &ndeplinite de vicepri!ar" p#n
la data validrii pri!arului nou ales.
+uspendarea din (uncie a pri!arului este re%le!entat de le%e nu!ai sub (or!a suspendrii de
drept" care intervine &n cazul &n care pri!arul a (ost arestat preventiv. Instanei de Audecat &i revine
1;3
!isiunea de a co!unica pre(ectului despre intervenia !surii arestrii preventive" iar pre(ectul" prin
ordin" constat suspendarea !andatului. +uspendarea dureaz p#n la &ncetarea situaiei care a atras$o iar
dac pri!arul este %sit nevinovat" acesta are dreptul" &n condiiile le%ii la la plata salariilor
corespunztoare perioadei &n acre a (ost suspendat.
266
ncetarea !andatului pri!arului are loc" de re%ul" la data depunerii Aur!#ntului de ctre
pri!arul nou ales. Prin e*cepie !andatul &nceteaz &nainte de ter!en" (iind vorba despre o &ncetare de
drept i ca ur!are a rezultatelor unui re(erendu! local.
ncetarea de drept intervine &n condiiile le%ii privind +tatutul aleilor locali"
26;
precu! i &n
ur!toarele situaii,
$ i!posibilitatea de a (i e*ercitat !andatul datorit unei boli %rave" certi(icate !edical" ti!p de 6
lunipe parcursul unui an-
$dac nu &i e*ercit" &n !od neAusti(icat" !andatul" ti!p de 4. de zile con*ecutive.
Be%ea recunoate posibilitatea ca !andatul pri!arului s &nceteze i ca ur!are a rezultatului unui
re(erendu! local" or%anizat &n condiiile le%ii" dup aceiai procedur ca &n cazul !andatului consiliului
local sau Audeean.
4e(erendu!ul pentru &ncetarea !andatului pri!arului se or%anizeza &n situaia &n care pri!arul
nesocotete interesele %enerale ale colectivitii locale sau nu$i e*ercit atribuiile con(erite de le%e"
inclusiv a celor &n care acioneaz ca reprezentant al statului.
V. Vi%e>ri)$ru&
Be%ea nr. 21.?200 cu !odi(icrile aduse prin Be%ea nr. 206?2006" conscr dispoziii re(eritoare la
vicepri!ar at#t &n capitolul III intitulat 492/;936 F2 =270492/;936, c#t i &n alte articole" situaie &n alte pri
ale ei.
260
.
1icepri!arul este ales &n !od indirect" respectiv de ctre consiliul local" cu votul !aAoritii
consilierilor &n (uncie. 2urata !andatului vicepri!arului este e%al cu durata !andatului consilierilor.
n virtutea principiului si!etriei Auridice" or%anul care l$a ales pe vicepri!ar este &ndrituit s$l i
sc>i!be din (uncie.Lo"r*re$ de +%Gi)?$re $ vi%e>ri)$ru&ui +e i$ de )$Aori"$"e$ %on+i&ieri&or 'n
fun%(ie. la >ro>unere$ >ri)$ru&ui +$u $ o "rei)e din nu)ru& %on+i&ieri&or.
-93
+pre deosebire de
266
Pentru dezvoltri asupra re%i!ului Auridic al acestei isntituii" a se vedea Ni%o&$e R$du S"oi$nB S3>401-;90; -21
E317A20 ; 492/;93632 B1 7.1-2A2260 L0C22 19. "15'"((1-L0C0; ;-/21>2:9;A202 4356270 6.7;60, &n revista de drept public nr. 1?2003" pp.
;4$;0.
26;
9ste vorba despre Be%ea nr. 393?2004privind +tatutul aleilor locali" publicat &n 3onitorul C(icial nr.912 din ;
octo!brie 2004.
260
9*e!plu articolul ;0 care re%le!enteaz rspunderea care revine aleilor locali" inclusiv vicepri!arului.
269
'nterior adoptrii Be%ii nr. 206?2006" se prevedea o alt procedur de sc>i!bare a viicepri!arului" ca i a
preedintelui i vicepreedinilor consiliului lui Audeean. n ceea ce$l privete pe vicepri!ar" o "rei)e din !e!brii consiliului
1;4
re%le!entarea e*istent anterior" constat! c actuala re%le!entare a redus nu!rul consilierilor care pot
decide sc>i!barea din (uncie a vicepri!arilor" ca i a consilierilor Audeeni" pentru c este o procedur
si!ilar" de la !aAoritatea cali(icat de 2?3 c#t era anterior" la !aAoritatea absolut" respectiv !aAoritatea
consilierilor &n (uncie. 2ac re%le!entarea anterioar i!punea anu!ite !otive care s atra% sc>i!barea
din (uncie a vicepri!arilor" preedinilor i vicepreedinilor de consilii Audeene" actuala re%le!entare nu
!ai i!pune nici o condiie" ls#nd doar votul poltic al !aAoritii absolute s decid revocarea din (uncie.
'ceasta este" &n opinia noastr" una din cele !ai criticabile soluii cu care vine noua le%e" dat (iind (aptul
c ea va atra%e o politizare e*cesiv a or%anelor ad!inistraiei publice locale i Audeene" per!i#nd ca o
si!pl !aAoritate politic" !aAoritate care se poate sc>i!ba" i realitatea a de!ostrat acest lucru" cu
uurin" s decizd &ncetarea !andatului celor trei alei locali. :rebuie avut &n vedere i (aptul c
revocarea din (uncie trebuie s reprezinte o sanciune disciplinar" care s (ie atars de svrirea
anu!itor abateri ad!inistrative" i nu o si!pl !sur politic" neAusti(icat de co!iterea nici unei
abateri.
2;0
Inco!patibilitile stabilite de Be%ea nr. 161?2003 pentru (uncia de pri!ar sunt valabile i pentru
(uncia de vicepri!ar. Prin Be%ea nr. 206?2006 a !ai (ost adus o !odi(icare de esen &n statutul
vicepri!arilor" prevz#ndu$se" prin articolul 61 526 c =270492/;936 0>:0 >35.9-.1;: 492/;93632 F2
B16.732:.936 -0 -904: ;6 ;70>:32;.
Pe durata e*ercitrii !andatului de vicepriu!ar" acesta &i pstreaz i statutul de consilier local"
(r a bene(icia de inde!nizaia a(erent acestui statut.
Be%ea nu re%le!enteaz atribuii de sine stttoare pentru vicepri!ar" rezu!#ndu$se s prevad c
acesta este &nlocuitorul de drept al pri!arului.
n caz de vacan a (unciei de pri!ar" atribuiile sale sunt e*ercitate de drept de ctre vicepri!ar"
sau de unul din vicepri!ari" pe care consiliul local l$a dese!nat cu votul secret al !aAoritii !e!brilor
si" &n cazul &n care sunt doi vicepri!ari. n acelai !od va (i dese!nat i consilierul care ur!eaz s
&ndeplineasc atribuiile vicepri!arului care a (ost dese!nat sau e*ercit de drept atribuiile pri!arului.
3andatul pri!arului de ales local e*pri! relaia acestuia cu &ntrea%a colectivitate" av#nd un %rad
de %eneralitate circu!scris la nivelul &ntre%ii co!uniti locale" &n raport de co!petenele stabilite de
le%e.
2;1
local sau pri!arul putea (or!ula >ro>unere )o"iv$" privind sc>i!barea din (uncie a vicepri!arului. Consiliul local >otrte
cu !aAoritatea cali(icat de 2?3 din nu!rul consilierilor &n (uncie
2;0
Potrivit articolului 1.6 din Be%ea nr. 21.?2001" ast(el cu! a (ost ea !odi(icat prin Be%ea nr. 206?2006" prevederile
articolului 61546 i 113536 privind eliberarea din (uncie a vicepri!arilor" a preedinilor i vicepreedinilor consiliilor Audeene"
se aplic dup ale%erile autoritilor ad!inistraiei publice locale din 2000.
2;1
/iG$e&$ Adin$ A>o+"o&$%GeB S:;:3:36 =270492/;93632, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2
H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($,
Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" p.314.
1;.
VI. Se%re"$ru& uni"(ii $d)ini+"r$"iv B"eri"ori$&e
Be%ea nr. 21.?2001" &n (or!a &n care a (ost !odi(icat prin Be%ea nr. 206?2006" consacr
instituiei secretarului unitii ad!inistrativ teritoriale un nou capitolul" nou introdus prin le%ea nr.
206?2006" i anu!e capitolul 1I
4
" articolele 120
0
$120
9
" la care se adau% restul dispoziiilor din coninutul
le%ii privind consiliul local" cel Audeean" pri!arul" &n care se (ac re(eriri i la secretarul unitii
ad!inistrativ teritoriale .
'st(el" (iecare unitate ad!inistrativ teritorial 5co!un" ora" !unicipiu" Aude6 i (iecare
subdiviziune a !unicipiilor are un secretar" salarizat din bu%etul local. n (or!a anterioar adoptrii Be%ii
nr. 206?2006 i Be%ii nr. 2.1?2006 care a !odi(icat Be%ea nr. 100?1999 privind +tatutul (uncionarilor
publici" secretarul Audeului (cea parte din cate%oria &nalilor (uncionari publici.
2;2
n prezent" toi
secretarii de unitate ad!insitrativ teritorial" inclusiv cei ai Audeului" sunt (uncionari publici de
conducere.
+ecretarul unitii ad!insitrativ teritoriale are ast(el statut de (uncionar public de conducere" dup
cu! ur!eaz,
$ le%ea i!pune studii superioare Auridice sau ad!inistrative pentru (uncia de secretar-
$ se consacr &n !od e*pres interdicia pentru secretarii unitilor ad!inistrativ$teritoriale de a
putea (i !e!bri ai unui partid politic" sub sanciunea eliberrii din (uncie" precu! i aceea de a (i so"
soie sau rud de %radul &nt#i cu pri!arul sau cu vicepri!arul" respectiv cu preedintele sua vicepreedinii
consiliului Audeean-
$recrutarea" nu!irea" suspendarea" !odi(icarea sau &ncetarea raportului de serviciu al
(uncionarului public i re%i!ul disciplinar care i se aplic este cel prevzut de B%ea nr. 100?1999" cu
!odi(icrile i co!pletrile ulterioare-
+ecretarul unitii ad!inistrativ$ teritoriale &ndeplinete ur!toarele atribuii" prevzute de
articolul 120
9
din Be%ea nr. 21.?2001,
a6 avizeaz" pentru le%alitate" dispoziiile pri!arului" preedintelui consiliului Audeean" >otr#rile
consiliului local i a celui Audeean-
b6 particip la edinele consiliului local i a celui Audeean-
c6 asi%ur %estionarea procedurilor ad!inistrative privind relaia dintre autoritile autono!e
locale i Audeene i &ntre acestea i pre(ect-
2;2
Be%ea nr. 100?1999 privind +tatutul (uncionarilor publici" &nainte de !odi(icrile aduse prin le%ea nr. 2.1?2006"
&ncadra secretarul Audeului &n cate%oria &nalilor (uncionari publici.
1;6
d6 or%anizeaz ar>iva i evidena statistic a >otr#rilor consiliului local i a celui Audeean" a
dispoziiilor pri!arului i preedintelui consiliului Audeean-
e6asi%ur transparena i co!unicarea ctre autoritile i instituiile publice" persoanele interesate"
a actelor cerute &n baza Be%ii nr. .44?2001 privind liberul acces la in(or!aiile de interes public.
(6 pre%tete edinele consiliilor locale i Audeene" &ntoc!ete procesul verbal de edin"
redacteaz >otr#rile.
9l poate s !ai &ndeplineasc i orice alte atribuii prevzute de le%i speciale ori &ncredinate de
ctre consiliu local" cel Audeean" de pri!ar sau de preedintele consiliului Audeean.
VII Servi%ii&e >u?&i%e &o%$&e #i $>$r$"u& >ro>riu de +>e%i$&i"$"e
+unt re%le!entate &n capitolul I1 al Be%ii nr. 21.?2001" al crui coninut i denu!ire a (ost
!odi(icat prin Be%ea nr. 206?2006" ea devenind 721>:2:3A2260, >09=272260 4356270 - 021:090> 6.7;6 F2 ;4;9;:36
-0 >4072;62:;:0 ;6 492/;936328.
Consiliul local poate s &n(iineze i s or%anizeze instituii i servicii publice de interes local" &n
con(or!itate cu speci(icul i nevoile locale" cu respectarea le%ii i &n li!ita (ondurilor (inanciare de care
dispune (iecare unitate ad!inistrativ$teritorial.
+ervicii publice pot (i des(urate i de persoanele private" &n aceste condiii (iind aplicabile
prevederile dreptului ad!inistrativ privind concesiunea" &nc>irierea sau ad!inistrarea de bunuri i
servicii.
2;3
'paratul propriu de specialitate al pri!arului
2;4
se nu!ete i se elibereaz din (uncie de ctre
pri!ar" iar personalul din serviciile publice ale co!unei sau oraului se nu!esc sau se elibereaz din
(uncie de ctre conductorii acestor servicii" &n condiiile le%ii.
Prin articolul 91 se consacr o noiune care nu este prevzut de constituie dar care este (olosit
&n li!baAul uzual" anu!e aceea de pri!rie"
2;.
care reprezint o structur (uncional cu activitate
per!anent" (or!at din 492/;9, =270492/;9, >0790:;9, ;4;9;:36 49.4923 -0 >4072;62:;:0 ;6 492/;93632.
Pri!ria are !isiunea de a duce la &ndpelinire >otr#rile consiliului local i dispoziiile pri!arului"
soluion#nd proble!ele curente ale colectivitii locale. n literatura de specialitate s$a e*pri!at opinia
2;3
Io$n Vid$ B .4. 72:., p. 219.
2;4
'nterior adoptrii Be%ii nr. 206?2006" era utilizat sinta%!a ;4;9;: -0 >4072;62:;:0 ;6 #onsiliului lo#al% &nlocuit &n
prezent cu cea de ;4;9;: -0 >4072;62:;:0 ;6 pri!arului(
2;.
Cu privire la aceast structur" a se vedea A&in$B Livi$ Ni%uB C.1>2-09;A22 492=21- 7.1704:36 -0 492/<920 F2 E31-;/01:36 02
H392-27, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0
H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp.31;$ 322..
1;;
con(or! creia 492/<92; 13 ;90 >34.9: 7.1>:2:3A2.1;6, ceea ce ar Austi(ica !odi(icarea prevederilor le%ii
ad!inistraiei publcie locale" &n sensul &n care s (ie eli!inat aceast structur" prin dispoziii care s
prevad c 492/;936, =270492/;936, >0790:;936 312:<A26.9 ;/-212>:9;:2= :092:.92;60, B/49031< 73 ;4;9;:36
-0 >472;62:;:0 ;>2C39< 90@.6=;90; 73901:< ; 49.560/06.9 7.607:2=2:<A22 6.7;60.
"7%
)u &!prti! aceast
opinie i propunerea (or!ulat" pentru c" dac este s %#ndi! ast(el" ar &nse!na c &n peisaAul
instituional din 4o!#nia nu ar trebui s se re%seasc dec#t autoriti prevzute de Constituie. Pe cale de
consecin" ar trebui des(iinate toate celelalte autoriti care nu au un suport constituional" ceea ce nu
poate (i acceptat.
VIII. Ad)ini+"r$"oru& >u?&i%
Ad)ini+"r$"oru& >u?&i% reprezint unul din ele!entele de puternic inovaie aduse prin noua
le%e" asupra cruia ne e*pri!!" i cu aceast ocazie dezacordul. 9ste" vorba" &n pri!ul r#nd" despre o
inovaie neconstituional" care contravine articolului 121 alin. 516 din Constituie con(or! cruia
;3:.92:<A260 ;-/212>:9;A202 4356270, 4921 7;90 >0 90;62@0;@< ;3:.1./2; 6.7;6< B1 7./310 F2 B1 .9;F0 >31:
7.1>262260 6.7;60 ;60>0 F2 492/;922 ;60F2, B1 7.1-2A2260 60C22.
)oua le%e vine i aduce &n peisaAul autoritilor ad!inistraiei publice locale ro!#neti o instituie
care nu nu!ai c era ine*istent anterior" dar care $fe%"e$! voin($ &e@iu"oru&ui %on+"i"u$n". care $
'n%redin($" )i+iune$ de $ re$&i!$ $d)ini+"r$(i$ >u?&i% &o%$& 'n %o)une #i or$#e F)uni%i>iiE.
%on+i&ii&or &o%$&e #i >ri)$ri&or. 'd!inistratorului public &i pot (i dele%ate de ctre pri!ar atribuii de
7..9-.1;90 ; ;4;9;:3632 49.4923 -0 >4072;62:;:0 >;3 ; >09=27226.9 4356270 -0 21:090> 6.7;6 precu! i
7;62:;:0; -0 .9-.1;:.9 4921724;6 -0 790-2:0. n aceast situaie" ne &ntreb! %e $"ri?u(ii #i %$&i"(i )$i
>+"re$! >ri)$ru&. A"*"$ vre)e %*" $"ri?u(ii&e. $"*" $&e &ui. %*" #i $&e %on+i&iu&ui &o%$&. +e du% &$
'nde>&inire >rin $>$r$"u& >ro>riu de +>e%i$&i"$"e. %*" nevoi&e %e"(eni&or +e +$"i+f$%e >rin +ervi%ii
>u?&i%e. #i %*" %Ge&"uire$ ?u@e"u&ui &o%$& ur)e$! + in"re 'n re+>on+$?i&i"$"e$ $d)ini+"r$"oru&ui
>u?&i%. &ntrebarea %e v$ )$i fi >ri)$ru&. %e re+>on+$?i&i"(i $d)ini+"r$"ive v$ )$i $ve$. este pe deplin
le%iti!. 8nul din rspunsurile pri!ite deAa &n dezbaterea proiectului este acela c +e v$ o%u>$ de
>o&i"i%. 2a" dar oa!enii nu l$au ales s (ac politic" ci s (ac ad!inistraie" adic s se preocupe de
proble!ele co!unitii locale" de dezvoltarea acesteia" de binele cetenilor.
Ad)ini+"r$"oru& >u?&i% v$ >u"e$ eCi+"$ nu do$r &$ nive&u& &o%$&i"(i&or. ci i $& Aude(u&ui" unde
'i >o" fi de&e@$"e $%e&e$#i $"ri?u(ii" ast(el c discuiile anterioare sunt pe deplin valabile" c#t i $&
$+o%i$(ii&or de de!vo&"$re in"er%o)uni"$r.
2;6
A&in$B Livi$ Ni%uB C.1>2-09;A22 492=21- 7.1704:36 -0 492/<920 F2 E31-;/01:36 02 H392-27, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060
;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27
19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" p. 322.
1;0
Kr s insist! prea !ult" aprecie! c este vorba despre preluarea !i!etic &n siste!ul
ro!#nesc a unor construcii e*istente cu precdere &n siste!ul an%losa*on" unde realitile instituionale i
Auridice sunt altele" unde pri!arii nici nu e*ist sau e*ist sub alte (or!e" ast(el c nu o pute! &!prti.
IP. Prefe%"u&
Instituia pre(ectului &i are re%le!entarea le%al &n prezent &n Be%ea nr. 340?2004"
2;;
cu
!odi(icrile
2;0
care i s$au adus prin Crdonana de 8r%en a Euvernului nr. 1;9?200..
2;9
n Constituie" el
este re%le!entat &n Capitolul 1" +eciunea a 2$a" consacrat A-/212>:9;A202 4356270 6.7;60, art. 123"
intitulat P90E07:36. Kaptul c pre(ectul este re%le!entat &n seciunea consacrat ad!inistraiei publice
lcoale" alturi de consiliul local" pri!ar i consiliul Audeean" nu trebuie s deter!ine concluzia c el
reprezint o autoritate a ad!inistraiei publice locale. 4aiunea pentru care le%iuitorul constituant a %sit
de cuviin s$l plaseze &n aceast parte a le%ii (unda!entale rezid &n rolul pe care &l &ndeplinete" acela de
autoritate care ve%>eaz asupra le%alitii activitii des(urat de or%anele autono!e locale" rol pe care
doctrina &l evoc prin sinta%!a consacrat de tutel ad!inistrativ" aspect asupra cruia vo! !ai reveni &n
cele ce ur!eaz.
Pre(ectul este o autoritate statal &n Aude" statutul su (iind prevzut de articolul 123 din
Constituie" din care rezult ur!toarele di!ensiuni ale statutului pre(ectului,
a6este reprezentantul Euvernului pe plan local-
b6 este e(ul serviciilor deconcentrate ale !inisterelor i ale celorlalte or%ane centrale din unitile
ad!inistrativ$teritoriale-
c6 este or%an de tutel ad!inistrativ"
200
articolul 1235.6 prevz#nd e*pres dreptul pre(ectului -0 ;
43:0; ;:;7; B1 E;A; 21>:;1A02 -0 7.1:0172.> ;-/212>:9;:2= ;7:060 0/2>0 -0 7.1>26236 6.7;6, H3-0A0;1 F2
492/;9, -;7< 2 >0 4;9 260C;60.
2ei sinta%!a 7poate ataca@ nu conduce la concluzia obli%ativitii pre(ectului de a ataca &n (aa
isntanei de contencios a!dinistrativ actele a!dinistrative considerate ile%ale" aceasta constituind doar o
(acultate pentru pre(ect" aprecie!" &n acord cu opiniile din doctrin" c acreditarea acestei idei ar duce la
2;;
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 6.0 din 21 0; 2004.
2;0
Pentru o analiz a acestor !odi(icri" a se vedea Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%uB M.-2E27<9260 ;-3>0 60C22 19. 3$('"(($
492=21- 21>:2:3A2; 490E07:3632 4921 .9-.1;1A; -0 U9C01A< ; G3=0913632 19. 179'"((5, &n 4evista de drpet public nr. 1?2006" pp. 4;$
...
2;9
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 1142 din 16 12 200..
200
Pentru dezvoltri asupra acestui control" a se vedea O&iviu PuieB C.1:9.636 -0 :3:06<; -/21>2:9;:2=< 0D0972:;: -0
490E07: ;>34.9; ;7:06.9 ;-/21>2:9;:2=0 ;60 ;3:.92:<A26.9 ;-/212>:9;A202 4356270 67.;60 B1 7.1:0D:36 C.1>:2:3A202 90=2@32:0, ;6 L0C22
19. "15'"((1 ; ;-/21>2:9;A202 4356720 67.;60 F2 ;6 L0C22 19. 3$('"(($ 492=21- 21>:2:3A2; 490E07:3632, &n 4evista de drept public nr.
3?2004" pp. 120$141.
1;9
&ncplcarea obli%aiei (unda!entale a pre(ectului" de a asi%ura respectarea le%ilor" ceea ce nu poate (i
acceptat.
201
d6 pre(ectul este %arantul respectrii le%ii i a ordinii publice pe plan local" atribut con(erit prin
articolul 1 din Be%ea nr. 340?2004"
202
ast(el cu! a (ost !odi(icat prin C8E nr. 1;9?200..
'ctul atacat de pre(ect este suspendat de drept" suspendarea in#nd p#n la soluionarea de(initiv
a cauzei.
2e subliniat (aptul c &n con(or!itate cu art. 123546 din Constituie" &ntre pre(ect" pe de o parte" i
consiliile locale i pri!ari" consiliile Audeene i preedinii acestora" pe de alt parte" nu e*ist raporturi de
subordonare.
4aporturile dintre ele sunt -0 7.6;5.9;90, ;F; B17I:, 490E07:36, 40 -0 . 4;9:0 F2 ;3:.92:<A260
;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60, 40 -0 ;6:< 4;9:0 ><-F2 -0>E<F.;90 ;7:2=2:;:0; E<9< 490>2312 F2 2/2D:2312.
"#3

+tatutul de reprezentant al Euvernului &n teritoriu &i con(er pre(ectului aptitudinea de a ve%>ea
pentru ca activitatea consiliilor locale i a pri!arilor" a consiliilor Audeene i a preedinilor consiliilor
Audeene s se des(oare &n con(or!itate cu prevederile le%ale. Pre(ectul i subpre(ectul (ac parte din
cate%oria &nalilor (uncionari publici
204
.
)u!irea i eliberarea din (uncie a pre(ectului se (ace prin >otr#re de Euvern. Be%ea i!pune
condiia pentru pre(ect de a avea studii superioare de lun% durat.
Inco!patibilitile pentru (uncia de pre(ect sunt stabilite prin seciunea a III$a" cap. III" :itlul I1"
Cartea I din Be%ea nr. 161?2003.
20.
'st(el" art 0. din le%e prevede c (uncia de pre(ect este inco!patibil
cu,
a6 calitatea de deputat sau senator-
b6 (uncia de pri!ar i vicepri!ar" pri!ar %eneral i vicepri!ar al !unicipiului <ucureti-
c6 (uncia de consilier local sau de consilier Audeean-
201
O&iviu PuieB C.1:9.636 -0 :3:06< ;-/21>2:9;:2=< 0D0972:;: -0 490E07: ;>349; ;7:06.9 ;-/21>2:9;:2=0 ;60 ;3:.92:<A26.9
;-/212>:9;A202 4356270 67.;60 B1 7.1:0D:36 C.1>:2:3A202 90=2@32:0, ;6 L0C22 19. "15'"((1 ; ;-/21>2:9;A202 4356720 67.;60 F2 ;6 L0C22
19. 3$('"(($ 492=21- 21>:2:3A2; 490E07:3632, art. cit." p. 130.
202
Pentru o analiz de ansa!blu a acestei re%le!entri" a se vedea ,on+"$n"in =ur"unBP92=290 -0 ;1>;/563;>349;
60C22 492=21- 21>:2:3A2; 490E07:3632, &n revista de drept public nr. 3?2004" pp. 104$106.
203
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u B .4. 72:., 2004" p. 220.
204
Potrivit Be%ii nr. 100?1999 privind statutul (uncionarilor publici" ast(el cu! a (ost ea !odi(icat prin Be%ea nr.
161?2003.
20.
Pentru o analiz a !odi(icrilor aduse de aceast le%e asupra instituiei pre(ectului" a se vedea Io$n Eu@en Ro)$nB
M.-2E27<92 ;-3>0 21>:2:3A202 490E07:3632 4921 L0C0; 19. 1##'1999 492=21- S:;:3:36 E317A2.1;926.9 4356272, /.-2E27;:< 4921 L0C0; 19.
1%1'"((3 492=21- 31060 /<>392 401:93 ;>2C39;90; :9;1>4;901A02 B1 0D0972:;90; -0/12:<A26.9 4356270, ; E317A226.9 4356270 F2 B1
/0-236 -0 ;E;7092, 490=01290; F2 >;17A2.1;90; 7.934A202 F2 4921 L0C0; 19. 3$('"(($ 492=21- 21>:2:3A2; 490E07:3632, articol aprut &n
lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2
;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. 7'"((5, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 360$36;.
100
d6 o (uncie de reprezentare pro(esional salarizat &n cadrul or%anizaiilor cu scop co!ercial-
e6 (uncia de preedinte" vicepreedinte" director %eneral" director" ad!inistrator" !e!bru &n
consiliul de ad!inistraie sau cenzor la societile co!erciale" inclusiv bncile sau alte instituii de credit"
societile de asi%urare i cele (inanciare" precu! i la instituiile publice-
(6 (uncia de preedinte sau de secretar al adunrilor %enerale ale acionarilor sau asociailor la
societile co!erciale prevzute la litera e6-
%6 (uncia de reprezentant al statului &n adunrile %enerale ale societilor co!erciale prevzute la
litera e6-
>6 calitatea de co!erciant persoan (izic-
i6 calitatea de !e!bru al unui %rup de interes econo!ic-
=6 o (uncie politic &ncredinat de un stat strin" cu e*cepia acelor (uncii prevzute &n acordurile
i conveniile la care 4o!#nia este parte.
Pre(ectul este aAutat &n activitatea sa de doi subpre(eci
206
" care sunt nu!ii &n (uncie prin decizie a
pri!ului !inistru" la propunerea pre(ectului i a 3inisterului 'd!inistraiei i Internelor. Be%ea i!pune
pentru subpre(ect condiia de a avea studii superioare" (r a !ai preciza tipul acestora" rezult#nd c poate
(i vorba at#t despre studii superioare de lun% durat" c#t i de scurt durat.
A"ri?u(ii&e >refe%"u&ui sunt" din punctul de vedere al izvorului lor" de trei cate%orii,
$atribuii prevzute de Be%ea nr. 340?2004 privind instituia pre(ectului" cu !odi(icrile ulterioare-
$ atribuii prevzute de alte acte nor!ative-
$ &nsrcinrile date de Euvern.
C#t privete atribuiile prevzute de le%e" acestea sunt ur!toarele,
$asi%ur" la nivelul Audeului i al !unicipiului <ucureti" aplicarea i respectarea Constituiei" a
le%ilor" a ordonanelor i >otr#rilor Euvernului i a celorlalte acte nor!ative" precu! i a ordinii
publice-
20;
$acioneaz pentru realizarea obietcivelor cuprins e&n pro%ra!uld e %uvernare-
$acioneaz pentru asi%urarea cli!atului de pace social" !eninerea unei co!unicri per!anente
cu toate nnivelurile-
200
206
Ba nivelul !unicipiului <ucureti sunt 2 subpre(eci.
20;
'tribuia a (ost !odi(icat prin pctul 1; al C8E nr. 1;9?200..
200
'tribuia a (ost !odi(icat prin pctul 1; al C8E nr. 1;9?200..
101
$stabilete" &!preun cu autoritile ad!inistraiei publice locale" prioritile de dezvoltare
teritorial-
209
$veri(ic le%alitatea actelor ad!inistrative ale consiliului Audeean" ale consiliului local sau ale
pri!arului.
290
$asi%ur" &!preun cu autoritilor i or%anele abilitate" ducerea la &ndeplinire" &n condiiile
stabilite prin le%e" a !surilor de pre%tire pentru situaii de ur%en-
$dispune" &n calitate de preedinte al Co!itetului Audeean pentru situaii de ur%en" !surile care
se i!pun pentru prevenirea i %estionarea acestora i (olosete &n acest sens su!ele special prevzute &n
bu%etul propriu cu aceatsd estinaie-
$asi%ur realizarea planului de !suri pentru inte%rarea european-
$dispune !surile corespunztoare pentru prevenire ain(raciunilor i aprarea drepturilor i a
si%uranei cetenilor" prin or%anele abilitate-
$asi%ur" (olosirea &n condiiile le%ii" a li!bii !aterne &n raporturile cu cetenii aparin#nd
!inoritilor naionale i serviciile publice deconcetrate &n unitile ad!inistrativ teritoriale &n acre acetia
au o pondere de peste 20L.
291
n e*ercitarea atribuiilor sale" pre(ectul e!ite ordine" care sunt acte ad!inistrative" care pot avea at#t
caracter nor!ativ c#t i caracter individual.
292
Crdinele cu caracter nor!ativ devin e*ecutorii dup ce au (ost aduse la cunotin public" iar
ordinele cu caracter individual devin e*ecutorii de la data co!unicrii ctre persoanele interesate.
Crdinele cu caracter nor!ativ se co!unic de &ndat 3inisterului 'd!inistraiei i Internelor.
Prin ordonana de 8r%en nr. 1;9?200." a (ost des(iinat (uncia de secretar %eneral al
Pre(ecturii" i s$a !ai &n(iinat o (uncie de subpre(ect" ast(el &nc#t la nivelul Audeului sunt acu! 2
subpre(eci.
Pre(ectul i subpre(ectul sunt &nali (uncionari publici" crora le%ea le interzice s (ac aprte din
aprtide politice sau din or%anizaii crora le este aplicabil acelai re%i! Auridic ca al partidelor politice" sub
sanciunea destituirii din (uncia public.
209
'tribuia a (ost !odi(icat prin pctul 1; al C8E nr. 1;9?200..
290
'tribuia a (ost !odi(icat prin pctul 1; al C8E nr. 1;9?200..
291
'tribuia a (ost nou introdus prin pctul 19 al C8E nr. 1;9?200..
292
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%u J .4. 72:., 2004" pp. 224$22.. Io$n S$n"$i B .4. 72:., p. 224.
102
Prin Crdonana de 8r%en nr. 1;9?200." s$a consacrat interdicia pre(ecilor i a subpre(ecilor de
a (ace %rev sau de a &n(iina or%anizaii sindicale proprii precu! i obli%aia de a in(or!a conducerea
3insiterului 'd!inistraiei i internelor ori de c#te ori cltoresc &n a(ara Audeului.
:rans(or!area pre(ecilor i a subpre(ecilor din oa!eni politici &n &nali (uncionari publici a
&nse!nat un proces de pro(esionalizare a (unciei de pre(ect"
293
di!ensiune a re(or!ei &n ad!inistraia
public. 8n ase!enea statut au pre(ecii &n Krana i a e*istat i &n 4o!#nia &n pri!a Au!tate a secolului
QQ" ast(el &nc#t practic s$a revenit la tradiii i s$a valori(icat o e*perien care s$a dovedit bene(ic &n alte
state.
Be%ea nr. 100?1999" ast(el cu! a (ost ea !odi(icat prin Be%ea nr. 161?2003" prevedea c B1
E317A2260 -0 490E07: F2 >35490E07: 4.: E2 13/2:0 409>.;10 7;90 B1-046210>7 7.1-2A2260 401:93 ; E2 13/2:0 7;
B1;6A2 E317A2.1;92 4356272, B1704I1- 73 ;136 "((%, B1 /.- 0F;6.1;:, 40 5;@; K.:<9I922 -0 G3=091.
2up cu! rezult din te*tul precitat" trans(or!area pre(ecilor &n &nali (uncionari publici nu a
(ost i nici nu putea (i conceput ca un proces !ecanic" (or!al" cu! din pcate s$a &nt#!plat &n realitate.
Be%ea i!punea" &n pri!ul r#nd" ca persoanele respective s &ntruneasc acele condiii care sunt cerute
pentru &nalii (uncionari publici" iar recrutarea ur!a s se (ac prin e*a!en" or%anizat &n condiiile le%ii.
2e aceea" se vorbea i despre (aptul c nu!irea se va (ace &n !od ealonat" pe !sura ce se vor or%aniza
concursuri de recrutare i asceste concursuri vor (i pro!ovate.
Prin Crdonana de 8r%en nr. 1;9?200. se abandoneaz spiritul acestei re%le!entri" prin
articolul III care prevede c 490E07A22 B1 E317A20 6; -;:; 21:9<922 B1 =2C.;90 ; .9-.1;1A02, 49073/ F2 702 7;90
=.9 .734; 4.>:39260 9</;>0 =;7;1:0 -34< -;:; 21:9<922 B1 =2C.;90 ; 490@01:02 .9-.1;1A0 F2 4I1< 6; 31
-070/5920 "((5 4.: E2 13/2A2 B1 E317A22 4356270 -0 490E07:, B1 39/; 49./.=<922 3132 0D;/01 -0 ;:0>:;90 40
4.>:. 8n e*a!en de atestare si!ilar a (ost prevzut i pentru subpre(ecii care se a(lau &n (uncie iar (otii
secretari %enerali ai pre(ecturilor" &n (uncie la data de 31 dece!brie 200. ca ur!are a pro!ovrii
concursului sau e*a!enului or%anizat pentru ocuparea (unciei publice respective sunt nu!ii &n (uncia
public de subpre(ect &ncep#nd cu data de 1 ianuarie 2006.
Proble!a este c 490E07A22 B1 E317A20 la care se re(er te*tul respectiv" ca i subpre(ecii" de alt(el"
ocupaser (unciile respective ca oa!eni politici" &n ur!a unor ne%ocieri politice" ast(el &nc#t ei nu aveau
aptitudinea de a deveni" printr$un si!plu e*a!en de atestare pe post" din oa!eni politici &nali (uncionari
publici" crora le%ea le interzice s (ac parte din partide politice" sub sanciunea detsituirii din (uncie.
C#t privete se!ni(icaia unui e*a!en de atestare pe post" de esena lui este (aptul c" prin
inter!ediul unei atestri" se ur!rete s se con(ir!e sau s se in(ir!e o situaie Auridic pree*istent"
293
Cu privire la aceast proble!" a se vedea Ro)eo P$u& Po+"e&ni%uB P9.431092 492=21- 49.E0>2.1;62@;90; E317A202 -0 490E07:.
L.736 F2 9.636 490E07:3632 B1 >2>:0/36 ;-/212>:9;A202 4356270 -21 R./I12;, 4evista de drept public nr. 2?2003" pp. 01$0.- V$+i&e
D$n Un@ure$nuB C.1>2-09;A22 492=21- 1.260 90C60/01:<92 ;60 E317A202 -0 490E07: B1 7.1:0D:36 L0C22 19. 1%1'"((3, 4evista de drept
public nr. 2?2003" pp. 06$00.
103
!eninerea &ntr$o (uncie a unei anu!ite persoane nu dob#ndirea unui statut pe care persoana respectiv nu
l$a avut niciodat. 2e aceea" &n opinia noastr" era necesar s se or%anizeze concursuri pentru ocuparea
(unciilor de pre(eci ca &nali (uncionari publici" care s (ie %estionate de co!isia special pentru &nalii
(uncioanri publici.
294
2in pcate" acest lucru nu s$a &nt#!plat" (iind ast(el trdat nu nu!ai voina
le%iuitorului" ci i le%iti!itatea procesului &n sine" rezult#nd o (or! (r (ond" care" &n opinia naostr" nu
!ai Asuti(ic recunoaterea unei voine politice (er!e de a se realiza un proces autentic de pro(esionalizare
a (unciei de pre(ect.
Ofi%ii&e >refe%"ur$&e
'rticolul 40 din Be%ea nr. 340?2004" ast(el cu! a (ost el !odi(icat prin punctul 33 al C8E nr.
1;9?200. prevede c 490E07:36 4.;:0 .9C;12@; 4921 .9-21, B1 7;-936 13/<93632 -0 4.>:392 F2 ;6 E.1-3926.9
;49.5;:0 ;13;6, .E2722 490E07:39;60. n !unicipiul <ucureti se poate or%aniza c#te un o(iciu pre(ectural &n
(iecare sector.
Be%ea i!pune" pentru &n(iinarea unui ase!enea o(iciu" avizul 3inisterului 'd!insitraiei i
Internelor.
C(iciile pre(ecturale sunt pri co!ponente ale instituiei pre(ectului. 9le sunt conduse de un e( al
o(iciului pre(ectural" a crui (uncie este ec>ivalent cu cea de director e*ecutiv.
Cole%iul pre(ectural reprezint o structur nou introdus prin C8E nr. 1;95200." i el se
co!pune din pre(ect" subpre(eci i conductoruii serviciilor deconcentrate ale !inisterelor i celorlalte
or%ane ale ad!inistraiei publice centrale din subordinea Euvernului care &i au sediul &n Audeul respectiv.
'tribuiile cole%iului pre(ectoral privesc ar!onizarea activitii serviciilor deconcentrate care &i
au sediul &n Audeul respectiv" precu! i i!ple!enatrea pro%ra!elor" politicilor" strate%iilor i planurilor
de aciune ale Euvernului la nivelul Audeului sau al localitilor acestuia.
29.
TESTE DE AUTOEVALUARED
2. Nu)ru& %on+i&ieri&or %e %o)>un ,on+i&iu& Jude(e$n +e +"$?i&e#"e >rinD
a6 >otr#re de Euvern-
b6 ordonan de Euvern-
c6 ordin al pre(ectului.
-. ,on+i&iu& Jude(e$n $do>"D
294
'ceste ar%u!ente le$a! susinut" ca senator" &n plenul senatuluia tunci c#nd s$a dezbtut i votat le%ea de adoptare a
ordonaneid e 8r%en nr. 1;9?200." dar ele au (ost din pcate respinse d eputere" ep considerentul c trebuie s se &nceap de
undeva i c" &n viitor" se va (ace concurs" dar acu! este necesar nu!irea c#t !ai rapid a pre(ecilor i subpre(ecilor$
29.
Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%uB M.-2E27<9260 ;-3>0 60C22 19. 3$('"(($ 492=21- 21>:2:3A2; 490E07:3632 4921 .9-.1;1A; -0
U9C01A< ; G3=0913632 19. 179'"((5, &n 4evista de drpet public nr. 1?2006" pp. .4$....
104
a6 ordine-
b6 decizii-
c6 >otr#ri.
8. Pri)$ru& e)i"eD
a6 dispoziii-
b6 decizii-
c6 >otr#ri.
:. 6n%e"$re$ )$nd$"u&ui >ri)$ru&ui >o$"e $ve$ &o%D
a6 la data arestrii preventive a acestuia-
b6 &n cazul i!posibilitii de e*ercitare a !andatului pe o perioad !ai are de 30 de zile-
c6 ca ur!are a unui re(erendu! local.
5. Nu)ire$ #i e&i?er$re$ din fun%(ie $ >refe%"u&ui +e f$% >rinD
a6 Iotr#re de Euvern-
b6 ordonan de Euvern-
c6 ordonan de ur%en.
9. 6n"re >refe%". >e de o >$r"e. #i %on+i&ii &o%$&e #i >ri)$ri. >e de $&" >$r"eD
a6 nu e*ist raporturi de subordonare
b6 e*ist raporturi de subordonare-
c6 nu e*ist raporturi de colaborare.
7. Or@$ni!$re$ #i fun%(ion$re$ $d)ini+"r$(iei >u?&i%e &o%$&e $re &$ ?$!. >o"rivi" $r"i%o&u&ui 2-;
din ,on+"i"u(ie. >rin%i>ii&eD
a6 autono!iei" deconcentrrii serviciilor publice i descentralizrii-
b6 autono!iei locale i descentralizrii serviciilor publice-
c6 autono!iei i deconcentrrii serviciilor publice.
<E Pri)$ru& $re ur)"oru& +"$"u"D
a6 autoritate deliberativ a autono!iei locale-
b6 autoritate e*ecutiv a autonio!iei locale-
c6 are i rol deliberativ i rol e*ecutiv,
3E ,on+i&iu& &o%$& $re ur)"oru& +"$"u"D
a6 autoritate deliberativ a autono!iei locale-
b6 autoritate e*ecutiv a autonio!iei locale-
c6 are i rol deliberativ i rol e*ecutiv,
2;E 6n"re %on+i&iu& Aude(e$n. %on+i&iu& &o%$ #i >ri)$r eCi+" ur)"o$re&e "i>uri de r$>or"uriD
a6 raporturi de subordonare-
b6 raporturi de tutel ad!inistrativ-
c6 raporturi de colaborare.
10.
22E 6n"re %on+i&iu& &o%$& #i >ri)$r eCi+" ur)"o$re&e "i>uri de r$>or"uriD
a6 raporturi de subordonare-
b6 raporturi de tutel ad!inistrativ-
c6 raporturi de colaborare.
2-E Au"ono)i$ &o%$& $re %$r$%"erD
a6 ad!inistrativ i (inanciar-
b6 teritorial-
c6 at#t teritorial c#t i (inanciar.
28E Prefe%"u& e+"eD
a6 reprezentantul Euvernului &n (iecare Aude i al !unicipiului <ucureti-
b6 reprezentantul Parla!entului &n (iecare Aude i al !unicipiului <ucureti-
c6 reprezentantul Preedintelui &n (iecare Aude i al !unicipiului <ucureti-
2:E A%"u& $"$%$" de >refe%" 'n %on"en%io+u& $d)ini+"r$"iv e+"eD
a6 suspendat de drept-
b6 se suspend nu!ai dac dispune instana-
c6 &i &nceteaz e(ectele Auridice.
25E Prefe%"u& $re 'n >re!en" +"$"u" deD
a6 &nalt (uncionar public-
b6 o! politic-
c6 (uncioanr public de conducere.
29E Pri)$ru&. 'n +i+"e)u& ro)*ne+%D
a6 este reprezentant al statului i al colectivitii locale care l$a ales-
b6 este reprezentant nu!ai al colectivitii locale-
c6 este reprezentant nu!ai al statului.
27E S%Gi)?$re$ din fun%(ie $ vi%e>ri)$ru&ui. $ >re#edin"e&ui #i vi%e>re#edin(i&or de %on+i&ii
Aude(ene +e >o$"e f$%eD
a6 de !aAoritatea consilierilor &n (uncie-
b6 de 2?3 din nu!rul consilierilor &n (uncie-
c6 de !aAoritatea consilierilor &n (uncie" cu condiia ca acetia s (i sv#rit anu!ite (apte antisociale
care &l (ac inco!patibili cu (uncia pe care o ocup.
106
2<E Ofi%ii&e >refe%"ur$&e +e 'nfiin(e$! >rin ordin $& >refe%"u&ui. 'n ?$!$ $vi!u&ui e)i+ deD
$E Guvernu& Ro)*nieiH
b6 Pri!ul$ !inistru-
c6 3inisterul 'd!inistraiei i Internelor.
23E Ordine&e >refe%"u&ui +un" $%"e $d)ini+"r$"ive %$re >o" $ve$D
a6 caracter nor!ativ-
b6 caracter individual-
c6 at#t caracter nor!ativ c#t i caracter individual.
-;E Ordine&e >refe%"u&ui %$re $u %$r$%"er nor)$"iv +e %o)uni% de 'nd$"D
a6 3inisterul 'd!inistraiei i Internelor.
b6 Euvernul 4o!#niei-
c6 Pri!ul$ !inistru.
-2. Se%re"$riu& Aude(u&ui $re +"$"u" de D
a6 &nalt (uncionar public-
b6 (uncionar public de conducere-
c6 (uncionar public de e*ecuie.
--. Se%re"$ri&or uni"(i&or $d)ini+"r$"iv "eri"ori$&eD
a6 le este recunoscut s (ac parte din partide politice-
b6 le este interzis s (ac parte din partide politice"
c6 pot (ace parte din partide politice" dar nu pot (ace parte din or%anele de conducere ale acestora.
-8E 6n %$!u& 'n%&%rii in"erdi%(iei de $ f$%e >$r"e din"rBun >$r"id >o&i"i% i)>u+ >refe%(i&or #i
+u?>refe%(i&or. in"ervine un$ din ur)"o$re&e %on+e%in(eD
a6 destituirea din &nalta (uncie pe care o ocup-
b6 suspendarea de drept a raportului de serviciu-
c6 eliberarea din (uncia public.
-:. Vi%e>ri)$ru& +e $&e@e din r*ndu& %on+i&ieri&or &o%$&iD
a6 cu votul !aAoritii consilierilor &n (uncie-
b6 cu votul !aAoritii consilierilor prezeni-
c6 cu votul a 2?3 din nu!rul consilierilor &n (uncie-
10;
-5. Pre#edin"e&e #i vi%e>re#edin(ii %on+i&iu&ui Aude(e$n +e $&e@ din r*ndu& %on+i&ieri&or Aude(eniD
a6 cu votul !aAoritii consilierilor &n (uncie-
b6 cu votul !aAoritii consilierilor prezeni-
c6 cu votul a 2?3 din nu!rul consilierilor &n (uncie-
-9E Pre#edin"e&e %on+i&iu&ui Aude(e$n. 'n eCer%i"$re$ $"ri?u(ii&or +$&e. e)i"eD
a6 decizii" care pot avea at#t caracter nor!ativ" c#t i caracter individual-
b6 dispoziii" care pot avea at#t caracter nor!ativ" c#t i caracter individual-
c6 dispoziii" care pot avea nu!ai caracter individual.
-7E Pe dur$"$ eCer%i"rii )$nd$"u&ui de vi%e>ri)$r. $%e+"$D
a6 &i pstreaz statutul de consilier local" pri!ind i inde!nizaia a(erent acestuio stat-
b6 &i pstreaz statutul de consilier local" (r a pri!i &ns inde!nizaia a(erent acestui stat-
c6 pierde statutul de consilier local-
-<E Se%re"$ru& uni"(ii $d)ini+"r$"iv "eri"ori$& "re?uie + $i?. 'n )od o?&i@$"oriuD
a6 studii Auridice-
b6 studii ad!insitrative-
c6 at#t studii Auridice" c#t i ad!inistrative.
-3E edin(e&e %on+i&iu&ui &o%$& $u &o%D
a6 &n (iecare lun-
b6 la dou luni-
c6 tri!estrial.
8;E edin(e&e %on+i&iu&ui Aude(e$n $u &o%,
a6 &n (iecare lun-
b6 la dou luni-
c6 tri!estrial.
82E ,on+i&iu& Aude(e$n +e $&e@e >rinD
a6 vot universal" e%al" direct" secret i liber e*pri!at-
b6 vot indirect" din r#ndul consilierilor locali-
c6 nu se ale%e" ci este nu!it de pre(ect" dintre consilierii locali.
8-E Lo"r*ri&e %on+i&iu&ui &o%$& +e +e)ne$! deD
100
a6 preedintele de edin i se contrase!neaz de secretar-
b6 de pri!ar i se contrase!neaz de secretar-
c6 de toi consilierii prezeni" i se contrase!neaz de secretar.
88E Lo"r*ri&e %on+i&iu&ui &o%$& #i $&e %on+i&iu&ui Aude(e$n %$re $u %$r$%"er individu$& >rodu%
e(ecte Auridice,
a6 din !o!enul aducerii la cunotin public-
b6 din !o!entul co!unicrii-
c6 din !o!entul publicrii &n 3onitorul C(icial al 4o!#niei.
=UN,IA PU0LI, I =UN,IONARII PU0LI,I
2.Gener$&i"(i
n cadrul autoritilor ad!inistraiei publice centrale i locale" &i des(oar activitatea !ai !ulte
cate%orii de personal" din punct de vedere al statutului Auridic,
109
a6persoane care &ndeplinesc di(erite de)ni"(i >u?&i%e &n care au (ost alese sau nu!ite i al cror
statut este re%le!entat prin di(erite acte nor!ative, !initri" secretari de stat" alei locali
296
5pri!ari"
vicepri!ari" consilieri locali" consilieri Audeeni" preedini i vicepreedini de consilii Audeene6.
29;
b6 >er+on$& %on"r$%"u$&. al crui statut Auridic este re%le!entat prin ceea ce este denu!it prin
(or!ula %eneric de 7le%islaia !uncii 7 prin care se evoc" &n pri!ul r#nd Codul !uncii" cu !odi(icrile
i co!pletrile ulterioare
290

c6 fun%(ion$ri >u?&i%i. al cror statut Auridic este re%le!entat prin Be%ea nr. 100?1999" cu
!odi(icrile i co!pletrile ulterioare" i prin alte le%i" care re%le!enteaz statute Auridice speci(ice
aplicabile di(eritelor cate%orii de (uncioanri publici.
n ceea ce privete natura Auridic a (unciei publice i a (uncionarului public" &n doctrina de drept
ad!insitrativ i de drept al !uncii" s$au purtat nu!eroare discuii care" &n principal" s$au concentrat pe
ur!toarele aspecte,
a6Kuncionarul public i salariatul sunt institiii Auridice di(erite sau identice-
b6 2ac (uncionarul public i salariatul nu sunt instituii Auridice identice" care este raportul dintre
ele din punct de vedere al di!ensiunilor statutul Auridic" care sunt ase!nrile i deosebirile dintre statutul
Auridic care li se aplic.
299
Cpinii cu privire la aceste proble!e se re%sesc &n nu!eroase lucrri cu caracter !ono%ra(ic
elaborate de$a lun%ul ti!pului" &n cursuri i tratate universitare" &n studii i articole" i ele au (ost
in(luenate nu nu!ai de doctrina di(eritelor epoci istorice" dar i de le%islaia speci(ic acestora.
n li!baAul Auridic conte!poran re%si! !ai !ulte concepte pentru a evoca acea cate%orie de
personal din ad!inistraie cu statut de (uncionar public.
300
2i(erena dintre conceptele cu care se e*pri! o anu!it instituie Auridic nu este pur (or!al" nu
prezint doar un interes lin%vistic" ea are relevan i pe planul realitilor Auridice evocate" &n (iecare ar"
prin aceste concepte.
301

296
Pentru o analiz a statutului aleilor locali" se vedea Rodi%$ N$r%i+$ P"re+%uB D2>73A22 -0>490 ;60F22 6.7;62 B1 63/2.1; LC22
19. 393'"(($, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93
F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. 7'"((5, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 261$266.
29;
+tatutul Auridic al !initrilor i secretarilor de stat este re%le!entat prin Constituie" prin Be%ea nr. 90?2001 privind
or%anizare ai (uncionarea Euvernului i a !inisterelor- prin di(erite ordonane sau >otr#ri de Euvern care re%le!enteaz
or%anizarea i (uncionarea di(eritelor or%ane ale ad!inistraiei publice centrale. +tatutul autoritilor autono!e locale este
re%le!entat prin Be%ea nr. 393?2004 privind +tatutul aleilor locali.
290
Cu privire la analiza acestor !odi(icri" a se vedea Ion Tr$i$n "efne+%uB M.-2E27<9260 C.-3632 /31722
-7./01:;:0-, O.U.G. 19. %5'"((5, 9ditura Bu!ina Be* " <ucureti" 200..
299
Pentru o analiz co!parativ a statutul Auridic al celor dou instituii" a se vedea Ver@ini$ Vedin$#BS:;:3:36
E317A2.1;93632 435627, 9ditura )e!ira" <ucureti" 1990- Ro)eo P$u& Po+"e&ni%uB S:;:3:36 H392-27 ;6 E317A2.;193632 435627, :ez
de doctorat" 'cade!ia de +tudii 9cono!ice" <ucureti" 2006.
300
9*e!plu" E.17:2.1 43562P30 &n Krana- 72=26 >09=270 &n 4e%atul 8nit- ;EE01:627K09 -201>: &n Eer!ania. Pentru detalii a
se vedea J$%Tue+ 4i&&erB QC;62:R 0: /R92:0, 6S;77T> U 6; E.17:2.1 43562P30 -;1> 60> Q:;:> -0 6; C.//31;3:R Q39.4R0110,
<ruRlant" <ru*elles" 1990" p. 13.
301
Ver@ini$ Vedin$#B D904: ;-/212>:9;:2= F2 21>:2:3A22 4.62:27.- ;-/212>:9;:2=0, editura Bu!ina Be*" <ucureti" 2002" p.
402.
190
-. =und$)en"e %on+"i"u(ion$&e $&e %on%e>"e&or de fun%(ie >u?&i% #i
fun%(ion$ri >u?&i%i
'rticolul ;3 alin.536 litera /A@ enu!er" printre do!eniile de re%le!entare rezervate le%ilor
or%anice" i +"$"u"u& fun%(ion$ri&or >u?&i%i.
'celai articol" la litera p6" prevede c o alt le%e or%anic ur!eaz s re%le!enteze 90C2/36
C0109;6 492=21- 9;4.9:39260 -0 /317<, >21-27;:060, 4;:9.1;:060 F2 49.:07A2; /31722.
Kaptul c le%iuitorul constituant a %sit de cuviin s prevad dou le%i or%anice" de sine
stttoare" prin care s se adopte statutul Auridic al (uncionarului public i statutul Auridic al
salariatului"deter!in concluzia consacrrii re@i)u&ui Auridi% +"$"u"$r >en"ru fun%(ion$rii >u?&i%i.
re+>e%"iv $ re@i)u&ui %on"r$%"u$& >en"ru re+"u& +$&$ri$(i&or.
8;-
8n alt te*t constituional este $r" 29 $&in F8E care prevede c E317A2260 F2 -0/12:<A260 4356270 4.: E2
.734;:0 -0 409>.;10 7;90 ;3 70:<A012; 9./I1< F2 -./2726236 B1 A;9<.
n (or!a iniial a Constituiei" acest articol i!punea" pentru ocuparea unei (uncii sau de!niti
&n stat" condiia %e"(eniei ro)*ne eC%&u+ive. &ns el a (ost !odi(icat prin Be%ea de revizuire a
Constituiei nr. 429?2003" ast(el &nc#t" ceea ce se i!pune &n prezent este doar cetenia ro!#n i
do!iciliul &n 4o!#nia.
2in interpretarea te*tului" rezult c nu >o" o%u>$ o fun%(ie +$u o de)ni"$"e >u?&i% >er+o$ne&e
%$re nu $u %e"(eni$ ro)*n sau de#i $u %e"(eni$ ro)*n. do)i%i&i$! 'n +"rin"$"e.
8n alt te*t este articolul 5: $&inF-E care prevede" cu statut de 'nd$"orire fund$)en"$& $ unei
%$"e@orii de %e"(eni. respectiv %ei %ror$ &e +un" 'n%redin($"e $nu)i"e fun%(ii >u?&i%e. >re%u) #i
)i&i"$rii. de $ r+>unde de 'nde>&inire$ %u %redin( $ o?&i@$(ii&or %$re &e revin. &n care scop vor
de>une Aur)*n"u& %eru" de &e@e.
8n alt te*t cu o se!ni(icaie deosebit este $r"i%o&u& 2;5 care re%le!enteaz re%i!ul Auridic al
217./4;:25262:<A26.9 /0/5926.9 G3=0913632.
:e*tul prevede 5&n art. 10. alin 1 teza 16 c fun%(i$ de )e)?ru $& Guvernu&ui e+"e
in%o)>$"i?i& %u eCer%i"$re$ $&"ei fun%(ii >u?&i%e de $u"ori"$"e. %u eC%e>(i$ %e&ei de >$r&$)en"$r.
8.Defini(i$ fun%(iei >u?&i%e #i $ fun%(ion$ru&ui >u?&i%.
Be%ea la care tri!ite Constituia pentru re%le!entarea statutului Auridic al (uncioanrului public
este Le@e$ nr. 2<<K2333 privind +tatutul Auridic al (uncionarului public" cu !odi(icrile ulterioare"
303
302
An"onie Ior@ov$nB T9;:;:, .4. 72:., vol. I" ed. 4" p. .6;.
303
Publicat &n 3onitorul C(icial nr. 600 din 0 dece!brie 1999.
191
republicat
304
&n ur!a !odi(icrilor care i s$au adus prin Be%ea nr. 161?2003
30.
" care reprezint ast(el
le%ea$cadru &n !aterie. 8lti!a !odi(icare adus re%le!ntrii privind statutul Auridic %eneral al
(uncionarului public s$a realizat prin Be%ea nr. 2.1?2006 pentru !odi(icarea i co!pletarea Be%ii nr.
100?1999 privind +tatutul (uncionarilor publici.
306
n analiza pe care o &ntreprinde! statutului Auridic al (uncionarului public a! avut &n vedere
actele nor!ative &n vi%oare" inclusiv recenta Be%e nr. 2.1?2006.
Prin art. 2 din le%ea cadru este de(init (uncia public ca reprezent#nd ;1>;/5636 ;:9253A226.9 F2
90>4.1>;5262:<A26.9, >:;5262:0 B1 :0/0236 60C22, B1 >7.436 90;62@<922 4909.C;:2=06.9 -0 43:090 435627< -0 7<:90
;-/212>:9;A2; 435627< 701:9;6<, ;-/212>:9;A2; 435627< 6.7;6< F2 ;3:.92:<A260 ;-/212>:9;A202 4356270
;3:.1./0.
4e(erirea" din de(iniie" i la $u"ori"(i&e $d)ini+"r$(iei >u?&i%e $u"ono)e a (ost introdus prin
Be%ea nr. 2.1?2006 i nu este" &n opinia !ea" toc!ai corect" dat (iind (patul c e$ indu%e idee$ %
$u"ori"(i&e $)dini+"r$(iei >u?&i%e $u"ono)e $r fi o $&" %$"e@orie de $u"ori"(i f$( de %e&e %en"r$&e
+$u &o%$&e. Cri a! putiut constata &n capitolele consacrate Euvernului i ad!inistraiei centrale de
specialitate" c &n siste!ul constituional actual" ad!inistraia public central include at#t ad!inistraia
public subordonat Euvernului sau !inisterelor" c#t i ad!inistraie public autono!.
C#t privete a!dinistraia public local i aceasta include or%ane ad!inistrative autono!e" cu!
ar (i consiliul local" cel Audeean" pri!arul" dar i or%ane subordonate" e*e!plu servicii publice
subordonate consiliului local sau consiliului Audeean sau servicii publice deconcentrate" care se
subordoneaz !inisterelro i celorlalte ro%ane centrale de specilitate.
2e aceea" &n opinia noastr" era !ai corect ca te*tul s r!#n &n (or!a anterioar !odi(icrii
realizat prin Be%ea nr. 2.1?2006" (r s !ai (ac re(erire" &n !od distinct" la ad!inistraia public
autono!.
n ceea ce ne privete" consider! c (uncia public poate (i de(init ca +i"u$(i$ Auridi% &e@$&
de"er)in$" $ >er+o$nei fi!i%e 'nve+"i"e %u >rero@$"ive 'n re$&i!$re$ %o)>e"en(ei unei $u"ori"(i
>u?&i%e. 'n re@i) de >u"ere >u?&i%. $v*nd %$ +%o> re$&i!$re$ 'n )od %on"inuu $ unui in"ere+ >u?&i%.
Constat!" din de(iniiile enunate" c unul din ele!entele care dau identitate (unciei publice este
(aptul c >rin in"er)ediu& ei +e eCer%i" >rero@$"ive de >u"ere >u?&i%. Be%iuitorul nu se rezu! nu!ai
s precizeze acest lucru" ci i enu!er" &n articolul 2536" care sunt $%"ivi"(i&e %$re i)>&i% eCer%i"$re$
>rero@$"ive&or de >u"ere >u?&i%.
8;7
(iind vorba despre,
304
4epublicarea s$a (cut &n 3onitorul C(icial nr. 2.1 din 22 03 2004.
30.
Be%e nr. 161?2003 privind unele !suri epntru asi%urarea transparenei &n e*ercitarea de!nitilor publice" a
(unciilor publice i &n !ediul de a(aceri" prevenirea i sancionarea corupiei" publicat &n 3onitorul o(icial nr. 2;9 din 21 aprilie
2003.
306
Publicat &n 3onitorul C(icial nr..;4 din 4 iulie 2006.
30;
4aiunea pentru care s$a i!pus enu!erarea acestor activiti a (ost aceea c &n practic s$a constatat o tendin de a
se con(eri statut de (uncionari publici unor persoane care" prin activitatea pe care o des(urau" nu erau &nvestii cu e*ercitarea
prero%ativelro de putere public" (apt care a dus" i!ediat dup adoptarea le%ii" la !rirea neAusti(icat a corpului (uncioanrilor
192
a6punerea &n e*ecutare a le%ilor i a celorlalte acte nor!ative-
b6 elaborare proiectelor de acte nor!ative i a altor re%le!entri speci(ice autoritii sau instituiei
publice" precu! i asi%urarea avizrii acestora-
c6 elaborarea proiectelro politicilor i strate%iilor" a pro%ra!elor" a studiilor" analizelor i
statisticilor necesare realizrii i i!ple!entrii politicilor publice" precu! i a docu!entelor necesare
e*ecutrii le%ilor" &n vederea realizrii co!petenei autoritii sau instituiei publice-
d6 consilierea" controlul i auditul public intern-
e6 %estionarea resurselor u!ane i a resurselor (inanciare-
(6 colectarea creanelor bu%etare-
%6 reprezentarea intereselor autoritii sau instituiei publice &n raporturile acesteia cu persoane
(izice sua Auridice de drept public sau privat" din ar sau strintate" &n li!ita co!petenelor stabilite d e
conductorii autoritilor sau isntituiilor publice" precu! i reprezentarea &n Austiie a autoritii sai
instituiei publice &n care &i des(oar activitatea-
>6 realizarea de activiti &n con(or!itate cu strate%ia de in(or!atizare a ad!inistraiei publice.
:itularul unei (uncii publice este fun%(ion$ru& >u?&i%.
I!portana (uncionarului public pentru statul de drpet care se edii(ic acu! &n 4o!#nia rezult i
din (aptul c" &n calitate de instru!ent prin care ad!inistraia &i realizeaz atribuiile" prero%ativele de
putere public" (uncionarul public este i cel care" dup aderarea 4o!#niei la 8niunea 9uropean" va
contribui esenia la transpunerea &n practic a valorilor 8niunii 9uropene" la %arantarea drepturilor
(unda!entale ale cetenilor" &ntre care se re%sesc i dre>"u& &$ o ?un $d)ini+"r$re i dre>"u& &$ o
?un @uvern$re.
8;<
Kuncionarul public reprezint >er+o$n$ &e@$& 'nve+"i" >rin nu)ire 'n"rBo fun%(ie >u?&i% din
+"ru%"ur$ unui +ervi%iu >u?&i% $d)ini+"r$"iv. 'n +%o>u& 'nde>&inirii %o)>e"en(ei $%e+"ui$.
Potrivit art. 2 alin. 526 din Be%ea nr. 100?1999 republicat" (uncionarul public e de(init ca
reprezent#nd 409>.;1; 13/2:<, B1 7.1-2A2260 490@01:02 60C2, B1:9-. E317A20 435627<. 8n ase!enea statut este
recunoscut i 409>.;102 7<902; 2-; B170:;: 7;62:;:0; -0 E317A2.1;9 435627 F2 7.1:213< >< E;7< 4;9:0 -21
7.9436 -0 90@09=< ;6 E317A2.1;926.9 4356272(
:otalitatea (uncionarilor publici din cadrul autoritilor i instituiilor publice constituie %or>u&
fun%(ion$ri&or >u?&i%i.
2ac salariatul &i des(oar activitatea &n baza unui raport de !unc" nscut dintr$un contract
ne%ociat de cele dou pri" dreptul !uncii tinz#nd s devin din ce &n ce !ai !ult un dre>" ne@o%i$"
8;3
.
de n$"ur %onven(ion$&. activitatea (uncionarului public se des(oar &n te!eiul unui r$>or" de
fun%(ie >u?&i% +$u de +ervi%iu. 'cest raport este stabilit >e %$&e uni&$"er$&. prin voina autoritii care
publici" ceea ce i!punea intervenia le%iutorului.
300
Ver@ini$ Vedin$#B C.1>2-09;A22; >349; 49.207:3632 -0 60C0 401:93 /.-2E27;90; F2 7./460:;90; 60C22 19. 1##'1999
492=21- S:;:3:36 E317A2.1;926.9 4356272, &n 4evista de 2rept Public nr. 2?2006" p. 60.
309
S$nd$ GGi)>u. A&eC$ndru i%&e$ $ .4. 72:." p. 110.
193
&nvestete" care e*clude o /10C.72090/ sau /431090 -0 ;7.9-/ a viitorului (uncionar cu autoritatea
respectiv. 2e alt(el" articolul 4 516 din Be%ea nr. 100?1999 prevede &n !od e*pres c 9;4.9:39260 -0
>09=2723 >0 1;>7 F2 >0 0D0972:< 40 5;@; ;7:3632 -0 13/290, 0/2> B1 7.1-2A2260 60C22.
4aportul de serviciu &l de(ini! ca (iind $%e& %o)>&eC de re&$(ii +o%i$&e. &e@$& de"er)in$"e.
+"$?i&i"e 'n"re >er+o$n$ fi!i%. "i"u&$r $ fun%(iei >u?&i%e. $u"ori"$"e$ >u?&i% din +"ru%"ur$ %rei$
f$%e >$r"e fun%(i$ >u?&i% re+>e%"iv #i +u?ie%"e&e de dre>" 'n &e@"ur %u %$re +e re$&i!e$!
%o)>e"en($ re+>e%"ivei $u"ori"(i >u?&i%e.
:. ,&$+ifi%$re$ fun%(ion$ri&or >u?&i%i
16 2in punctul de vedere al re@i)u&ui Auridi% $>&i%$?i& identi(ic! (uncionari >:;:3:;92" care
sunt de dou cate%orii, (uncionari >343F2 >:;:3:3632 C0109;6- (uncionari >343F2 31.9 >:;:3:0 >4072;60.
26 2in punctul de vedere al ri@uro!i"(ii di+%i>&inei. pot (i identi(icate trei cate%orii, (uncionari
publici 72=262- (uncionari publici /262:;92-
36 2in punctul de vedere al fe&u&ui $%"ivi"U(ii >ro>rii &n co!petena (unciei respective" pot (i
identi(icate, (uncii publice C0109;60- (uncii publice >4072E270.
Kunciile publice %enerale reprezint anasa!blul atribuiilor ir esponsabilitilor cu caracter %eneral i
co!un tuturor autoritilor i instituiilro publice" &n vederea realizrii co!petenelor lor %enerale.
Kunciile publice speci(ice reprezint anasa!blul atribuiilor ir esponsabilitilor cu caracter speci(ic
unor autoriti i instituii publice" stabilite &n vederea realizrii co!petenelor lor speci(ice sau care necesit
co!petene i responsabiliti speci(ice.
46 8n alt criteriu &l reprezintS n$"ur$ $u"ori"U(ii >u?&i%e din care (ace parte (uncia publicS
e*ercitatS de titular" rezult#nd, E317A2.1;92 4356272 7;90 E;7 4;9:0 -21 >:937:39; 31.9 ;3:.92:VA2 -0 1;:39V
>:;:;6VG E317A2.1;92 4356272 -21 >:937:39; ;3:.92:<A26.9 ;3:.1./0 6.7;60, E317A2.1;92 4356272 7;90 E;7 4;9:0
-21 >:937:39; 31.9 ;3:.92:VA2 ;-/212>:9;:2=0 ;3:.1./0.
'ceast ulti! cate%orie a (ost introdus prin Be%ea nr. 2.1?2006. n ceea ce ne privete" nu
&!prti! e*istena ei" pentru !otivele pe care le$a! prezentat 3 re(eritor la de(iniia (ucniei publice i a
(uncioanrului public."
.6 n (uncie de nivelul studiilor" identi(ic!,
$ E317A2.1;92 4356272 -21 76;>; I $ studii superioare universitare de licen de lun% durat"
absolvite cu diplo!" respectiv studii superioare de lun% durat" absolvite cu diplo! de licen sau
ec>ivalent.
+unt (uncioanri publici din clasa I
$ E317A2.1;92 4356272 -21 76;>; ; II-; $ studii superioare de scurt durat" absolvite cu diplo!-
$ E317A2.1;92 4356272 -21 76;>; ; III-; $ studii !edii liceale sau postliceale" absolvite cu diplo!.
Kuncioanrii publici nu!ii &n clasele a II$a i a III$a nu pot ocupa dec#t (uncii de e*ecuie.
194
66 2up nivelul atribuiilor" identi(ic!,
- B1;6A2 E317A2.1;92 4356272G
- E317A2.1;92 4356272 -0 7.1-37090G
- E317A2.1;92 4356272 -0 0D073A20.
Prin Be%ea nr. 2.1?2006 au (ost aduse !odi(icri &n ceea ce privete s(era celor trei cate%orii de
duncioanri publici identi(icate anterior. 'st(el" din cate%oria &nalilor (uncioanri publici nu !ai (ac parte
secretarii %enerali ai Audeului" care au devenit (uncionari publici de conducere" (iind re%le!entai cu
acest statut i de Be%ea nr. 206?2006 care a !odi(icat Be%ea nr. 21.?2001 a ad!inistraiei publice locale"
aspecte pe care le$a! analizat deAa la capitolul consacrat acestei !aterii.' disprut de ase!enea din
aceast s(er +e%re"$ru& @ener$& $& >refe%"urii. dat (iind (aptul c isntituia &nsia (ost des(iinat prin
C8E nr. 1;9?2006 care a !odi(icat Be%ea pre(ectului nr. 340?2006" aspecte pe care de ase!enea le$a!
analizat deAa.
n prezent" cate%oria 'n$&(i&or fun%(io$nri >u?&i%i cuprinde persoanele care sunt nu!ii &n una din
ur!toarele (uncii publice,
$secretar %eneral al Euvernului i secretar %eneral adAunct al Euvernului-
$secretar %eneral din !inistere i alte or%ane de specialitate ale ad!inistraiei publice centrale-
$pre(ect-
$secretar %eneral adAunct din !inistere i alte or%ane de specialitate ale ad!inistraiei publice
centrale-
$subpre(ect-
$inspector %uverna!ental.
)e ralie! la opinia (or!ulat &n doctrin con(or! creia >0 2/4310 90CI1-290; 7;:0C.9202
B1;6A26.9 E317A2.1;92 4356272401:93 13/290; 7<9.9; 0>:0 1070>-;9< . 7./2>20 -0 7.1739> F2 -0 ;>0/010; ;9
:90532 7; ;70;>:< 7./2>20 >< 13 E20 7./460: -0401-01:< -0 =.21A; 90490@01:;1A26.9 G3=0913632.
31(
n cate%oria fun%(ion$ri&or >u?&i%i de %ondu%ere sunt inclui,
$director %eneral i director %eneral adAunct din aparatul autoritilor ad!inistrative autono!e" al
!inisterelor i al celorlalte or%ane de specialitate ale ad!inistraiei publice centrale precu! i (unciile
publice speci(ice asi!ilate acestora-
B director i director adAunct din aparatul autoritilor ad!inistrative autono!e" al !inisterelor i
al celorlalte or%ane de specialitate ale ad!inistraiei ublice centrale precu! i (unciile publice speci(ice
asi!ilate acestora-
$ secretar al unitiia d!inistrativ teritoriale-
310
R$du ,$r>BS:9;:0C22 F2 49.431092 -0 90E.9/< ; ;-/1212>:9;A202 4356270 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, &n
4evista de 2rept public nr. 2?2006" p. 100.
19.
$director e*ecutiv i director e*ecutiv adAunct ai serviciilor publice deconcentrale ale !inisterelor
i celorlalte or%ane de specialitate ale ad!inistraiei publice centrale" instituiei pre(ectului" ad!inistraiei
publice locale i insttituiilor subordonate acestora precu! i (unciile publice asi!ilate acestora.
$e( serviciu precu! i (unciile publice speci(ice asi!ilate acesteia-
$$e( birou precu! i (unciile publice speci(ice asi!ilate acesteia.
=un%(ii&e >u?&i%e de eCe%u(ie sunt ur!toarele,
-E317A22 4356270 -0 0D073A20 -21 7;6>; I includ (unciile publice %eenrale de consilier" consilier
Auridic" auditor" e*pert" inspector precu! i (unciile publice speci(ice asi!ilate acestora.
$-E317A22 4356270 -0 0D073A20 -21 76;>; II includ (unciile publice %enerale de re(erent de
specialitate precu! i (unciile publice speci(ice asi!ilate acestora.
$-E317A22 4356270 -0 0D073A20 -21 7;6>; III includ (unciile publice %enerale de re(erent precu! i
(unciile publice speci(ice asi!ilate acestora.
;6 n (uncie de statutul lor,
- E317A2.1;92 4356272 -053:;1A2, perioada de debut (iind de 12" 0 sau 6 luni-
- E317A2.1;92 4356272 -0E212:2=2.
<. 2up natura (unciei pe care o ocup" identi(ic!,
311
$E317A2.1;92 7;90 .734< . E317A20 435627< -0 >:;:.
Kunciile publice de stat sunt (unciile publice stabilite i avizate" potrivit le%ii" &n acdrul
!inisterelor" or%anelor de specialiatte ale a!dinistraiei public centrale" preuc! i &n cadrul autoritilor
ad!inistrative autono!e.
$ E317A2.1;92 7;90 .734< . E317A20 435627< :092:.92;6<,.
Kunciile publice teritoriale sunt (unciile publcie stabilite i avizate" potrivit le%ii" &n cadrul
instituiei pre(ectului" serviciile publice deconcentrate ale !inisterelor i ale celorlalte or%ane ale
a!dinistraiei publice centrale din unitile a!dinistrativ teritoriale.
- E317A2.1;92 7;90 .734< . E317A20 435627< 6.7;6<.
Kunciile publice locale sunt (unciile publice stabilite i avizate" potrivit le%ii" &n cadrul aparatului
propriu al autoritilor ad!inistraiei publice locale i al insituiilor publice subordonate acestora.
n ceea ce ne privete" nu &!prti! &!prirea" nou introdus prin le%ea nr. 2.1?006" &ntre
(unciile publice de stat" teritoriale i locale. 9a este inspirat din siste!ul (rancez" unde re%si! o
diviziune tripartit a (unciei publice" care este de tradiia siste!ului (rancez dar nu este de tradiia
siste!ului ro!#nesc.
2ac este s analiz! n$"ur$ or@$ne&or 'n +"ru%"ur$ %ror$ +e +"$?i&e#"e fun%(i$ >u?&%i
"eri"ori$&" aAun%e! la concluzia c este vorba tot despre $u"ori"(i de n$"ur +"$"$&. pre(ectul"
311
'cest ulti! criteriu a (ost introdus prin punctul 9 al Be%ii nr. 2.1?2006.
196
serviciile publice deconcentrate ale !inisterelor i ale celorlalte or%ane ale a!dinistraiei publice centrale
(iind in+"i"u(ii de n$"ur +"$"$&.
5 Re@i)u& Auridi% $& $%"u&ui de nu)ire 'n"rBo fun%(ie >u?&i%
$. A%"u& de nu)ire
'cesta reprezint un $%" Auridi% uni&$"er$& e)i+ de o $u"ori"$"e >u?&i%. &$ re+>e%"$re$ %rui$
>er+o$n$ fi!i% +e o?&i@ >rin Aur)*n". >rin %$re i +e %onfer $%e+"ei$ %$&i"$"e$ de fun%(ion$r
>u?&i%.
2in de(iniie rezult ur!toarele trsturi ale actului de nu!ire &ntr$o (uncie public,
a6 Pri!a trstur este aceea c actul de nu!ire este un $%" Auridi%" adic o !ani(estare de voin
(cut cu scopul de a da natere" a !odi(ica sau a stin%e drepturi i obli%aii.
S"$"u"u& de fun%(ion$r >u?&i% +e do?*nde#"e din )o)en"u& nu)irii #i +e eCer%i" din
)o)en"u& de>unerii Aur)*n"u&ui
312
.
b6 Cea de$a doua trstur este c voina Auridic pe care o e*pri! are %$r$%"er uni&$"er$&" cu
ad!iterea acceptrii de ctre (uncionar" care se realizeaz &n !o!entul prestrii Aur!#ntului.
c6 Cea de$a treia trstur a actului este caracterul su for)$&. o?&i@$(i$ for)ei +%ri+e $ $%"u&ui
de nu)ire.
d6 'ctul ad!inistrativ trebuie s conin clauze i!puse obli%atoriu de ctre le%e" i anu!e,
te!eiul le%al al nu!irii" nu!ele (uncionarului public" denu!irea (unciei publice" data de la care
ur!eaz s e*ercite (uncia public" drepturile salariale" precu! i locul de des(urare a activitii.
e6 'ctul de nu!ire &n (uncie (iind o !ani(estare de voin (cut &n consideraiunea unei persoane
(izice deter!inate" el are un %$r$%"er >er+on$&" in"ui"u >er+on$e
828
.
(6 C alt trstur a actului de nu!ire &n (uncie vizeaz %$&i"$"e$ or@$nu&ui e)i"en"" care este o
$u"ori"$"e >u?&i%.
312
Crede! c aceast soluie este susinut i de le%ea (unda!ental" &n unele te*te din care e*e!pli(ic!. 'rticolul
104 526 prevede c /G3=09136 B1 B1:90C36 ><3 F2 E207;90 -21 /0/5922 B1 4;9:0 BF2 0D0972:<, /;1-;:36 B1704I1- -0 6; -;:; -04310922
H39</I1:3632@.ns te*tul constituional care (unda!enteaz" &n cea !ai !are !sur teza noastr este articolul .4526 care prevede
c /C0:<A0122 7<9.9; 60 >31: B1790-21A;:0 E317A22 4356270, 49073/ F2 /262:;922, 9<>431- -0 B1-04621290; 73 790-21A< ; .562C;A226.9 70
60 90=21 F2, B1 ;70>: >7.4, =.9 -04310 H39</I1:36 7093: -0 60C0@. Kolosind interpretarea literar" relev! se!ni(icaia conAunciei
/i@ care &e$@ eCer%i"$re$ o?&i@$(ii&or fun%(ion$ri&or %ivi&i #i )i&i"$ri %u ?un %redin( de )o)en"u& de>unerii
Aur)*n"u&ui. Crice (uncionar public :905320 ><-F2 B1-046210;>7< :.;:0 .562C;A2260 70-2 90=21 73 531< 790-21A<. N3 4.;:0 E2
7.17043: 7; B1 31060 7;@392 >< /;12E0>:0 531< 790-21A< F2 B1 ;6:060 90; 790-21A<. C3/ :.;:0 .562C;A2260 :905320 B1-046212:0 ;>:E06,
90@36:< 7< 10-0431090; H39</I1:3632, 7;90 60C2:2/0;@< 531; 790-21A<, ;:9;C0 -34< >210 2/4.>25262:;:0; B1-046212922 .927<902
.562C;A22.
313
9l vizeaz deci aptitudinile (izice i psi>ice ale unui anu!it subiect de drept privat" care" prin nu!ire" dob#ndete
statutul de subiect de drept public. 9l devine instru!entul autoritii publice" cu! se e*pri! constant doctrina interbelic . 5P$u&
Ne@u&e+%u6" abord#nd proble!a (uncionarilor publici" a(ir! c /;70>:0 409>.;10 E2@270 >31: 21>:93/01:060 -0 ; =.2 F2 -0 ;
;7A2.1; ;60 .9C;106.9 >;3 E317A23126.9/5&n T9;:;: O .4. 72:." p. .2..6
19;
9. Dre>"uri&e #i 'nd$"oriri&e fun%(ion$ri&or >u?&i%i
A( Drepturile -un#ionarului publi#
Dreptul la opinie ;6 E317A2.1;926.9 4356272 0>:0 C;9;1:;: - ;9:27.636 "5.
Ba acest drept se re(er Constituia &n dou te*te" respectiv articolul 29 care re%le!enteaz
libertatea %#ndirii" a opiniilor" i articolul 30 care declar caracterul inviolabil al libertii de e*pri!are a
%#ndurilor" a opiniilor.
n a(ara serviciului" (uncionarul public are &ndatorirea s respecte o obli%aie de !sur" de
rezerv" s$i i!pun un autocontrol &n e*pri!area opiniilor sale" ast(el &nc#t s nu pun &n pericol
i!a%inea proprie i a instituiei &n care lucreaz. Be%ea interzice orice discri!inare &ntre (uncionarii
publici pe criterii etnice" de apartenen sindical" convin%eri reli%ioase" etnice" se*" orientare se*ual i
orice alt criteriu.
Dreptul de a -i in-or!at 73 492=290 6; -072@2260 7;90 >0 2;3 B1 ;4627;90; >:;:3:3632 F2 7;90 B6 =2@0;@<
-2907: este %arantat prin articolul 26.
Dreptul de aso#iere sindi#al 0>:0 C;9;1:;: E317A2.1;926.9 4356272 4921 ;9:27.636 "7.
Constituia &l consacr &n articolul 40" care %aranteaz tuturor cetenilor dreptul de liber asociere
&n partide politice" sindicate i alte (or!e de asociere.
2reptul de asociere sindical /este un drept (unda!ental" social politic" clasi(icat" de re%ul" &n
cate%oria libertilor de opinie" alturi de libertatea contiinei" libertatea de e*pri!are etc." cu care i prin
care se e*plic &n ce privete coninutul su@
314
.
2reptul pe care &l recunoate articolul 2; din le%ea cadru a (uncionarilor publici presupune pentru
(uncionarul public ur!toarele prero%ative,
$ dreptul de a se asocia liber &n sindicate-
$ dreptul de a adera la unele sindicate-
$ dreptul de a e*ercita un anu!it !andat &n cadrul acestora-
$ dreptul de a se asocia &n alt tip de or%anizaii" cu caracter pro(esional" sau alte or%anizaii care au
ca scop proteAarea intereselor pro(esionale. Be%iuitorul este e*tre! de precis &n ceea ce privete
deter!inarea celorlalte tipuri de (or!e de asociere- pentru a eli!ina orice dubiu" el enu!er" cu caracter
314
Io$n /ur$ru. &n /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Ion De&e$nu. An"onie Ior@ov$n. Io$n /ur$ru. =&orin V$+i&e+%u. Io$n
Vid$ B .4. 72:., p. 92.
190
li!itativ" care sunt celelalte (or!e de asociere" alturi de sindicate" &n care se pot asocia (uncionarii
publici.
nainte de adoptarea le%ii nr. 2.T?2006" articolul 2; e*cepta de la e*ercitarea dreptului de asociere
sindical pe &nalii (uncionari publici" pe (uncioanrii publici de conducere i alte cate%orii de (uncionari
publici crora le este interzis acest drept prin statute speciale. Be%ea nr. 2.1?2006 a eli!inat aceste
interdicii" per!i#ndu$le i acestor as se asocieze sindical. ' introdus &ns anu!ite re+"r*n@eri $&e
eCer%i(iu&ui de $+o%iere +indi%$& $&e 'n$&(i&or fun%(ion$ri >u?&i%i #i fun%(ion$ri >u?&i%i de
%ondu%ere.'st(el" atunci c#nd acetia sunt alei &n or%anele de conducere ale or%anizaiilor sindicale" au
obli%aia c a&n ter!en de 1. zile de la ale%ere s opteze pentru una din cele dou (uncii. n aczul &n care
opteaz pentru (uncia de conducere sindical"" raporturile de serviciu se suspend pe o perioad e%al cu
cea a !andatului &n (uncia de conducere din or%anizaia sindical.
Dreptul la &re este %arantat" &n condiiile le%ii" prin articolul 20.
'nterior adoptrii Be%ii nr. 2.1?2006" articolul 20 i!punea" ca i restr#n%eri ale e*erciiului
acestui drept" condiia de a respecta principiile celeritii i al continuitii serviciilor publice
31.
. 'ceste
restricii au (ost eli!inate &n prezent" &ns s$a adu%at precizarea (uncionarii publici care sea (l &n %rev
nu bene(iciaz de salariu i alte drepturi salariale pe perioada %revei.
'rticolul 43 din Constituie enu!er" printre drepturile (unda!entale ale cetenilor i dreptul la
%rev" care" &n (or!ularea te*tului constituional" este recunoscut nu!ai salariailor.
:er!enul de /salariai@ (olosit de le%iuitorul constituant trebuie &neles &ntr$o accepiune lar%.
ntr$o ase!enea perspectiv" trebuie ad!is c s$au avut &n vedere i (uncionarii publici" nu nu!ai
salariaii.
Ca i &n articolul precedent" i acest te*t tri!ite la o le%e" &n baza creia ur!eaz a se e*ercita dreptul
la %rev. n condiiile actuale" le%ea la care (ace re(erire te*tul este Be%ea nr.160?1990 cu privire la soluionarea
con(lictelor de !unc
316
.
8n autor consider c liberatatea sindical i dreptul la %rev au accentuat politizarea ad!inistraiei i"
prin acest (apt" reticena acesteia &n a asculta de o puterte pe care" &n alte condiii" n$ar aproba$o.
31;
Dreptul la salariu% care se co!pune din salariul de baz" sporuri i inde!nizaii $ articolul 29.
31.
Pentru o prere critic asupra acestei dispoziii re(eritoare la celeritatea serviciului public" a se vedea Ver@ini$
Vedin$# D 7L0C0; 19. 1##'1999 492=21- >:;:3:36 E317A2.1;926.9 43562728 O 7./01:;:<" ediia a III$a" <ucureti" 2004" 9ditura
Bu!ina Be*" pp. 0;$00.
316
' se vedea" pentru analiza acestor re%le!entri" Ion Tr$i$n "efne+%u J MC.1E627:060 -0 /317<8, 9ditura Bu!ina
Be*" <ucureti" 2000.
31;
Io$n A&eC$ndruB A-/212>:9;A2; F2 43:090; 4.62:27<, &n 4evista de drept public nr. 2?2003" p. 3.
199
2in !odul &n care este redactat articolul 29 rezult c le%iuitorul a avut &n vedere viziunea clasic"
&n care salariul reprezint contraprestaia unei !unci. C ase!enea concluzie se desprinde prin
interpretarea literar" dar i lo%ic a te*tului" respectiv /Pentru activitatea depus" (uncionarii publici au
dreptul la salariu...@. 4ezult cel puin c#te concluzii,
$ dreptul la salariu se nate din (aptul c (uncionarul public a prestat 5a depus6 o anu!it
activitate-
$ salariul reprezint contraprestaia activitii depus de salariat-
$ &ntre salariu i activitatea depus trebuie s e*iste o anu!it ec>ivalen" un ec>ilibru.
ntre retribuia cuvenit (uncionarului public i cea cuvenit salariatului e*ist at#t ele!ente
co!une" dar i di(erene
310
. +pre deosebire de situaia salariatului" care &i ne%ociaz &!preun cu
an%aAatorul salariul" &n cazul (uncionarului public salariul nu este ne%ociat. 9l se stabilete ope le%is" &n
!od %eneral i i!personal prin le%e
319
.
Pro!ov#nd soluia clasic a salariului$contrapartid a !uncii prestate" le%iuitorul ro!#n a i%norat
teza cu valoare a*io!atic e*pri!at &n doctrin i anu!e (aptul c re!uneraia cuvenit (uncionarului
public are ca scop s$i per!it acestuia s in ran%ul social corespunztor (unciei sale
320
.
Potrivit te*tului de le%e &n discuie" structura salariului se co!pune din patru ele!ente" i anu!e,
salariul de baz" sporul pentru vec>i!e &n !unc" supli!entul corespunztor treptei de salarizare i
supli!entul %radului i alte drepturi salariale" &n condiiile le%ii.
+iste!ul de salarizare a (uncionarilor publici se stabilete prin le%e" potrivit articolului 29 alin.
536" (iind vorba despre le%ea privind stabilirea siste!ului unitar de salarizare pentru (uncionarii publici"
le%e care p#n &n prezent nu a (ost adoptat" ceea ce deter!in doctrina s aprecieze c &n privina
drepturilor de care bene(iciaz" (uncionarii publici sunt net dezavantaAai (a de alte cate%orii de personal
din sectorul public.
321
Dreptul la uni-or!% le%ea prevz#nd c (uncionarii publici care" potrivit le%ii" sunt obli%ai s
poarte uni(or! &n ti!pul serviciului" o pri!esc %ratuit $ potrivit articolului 30.
D39;:; 1.9/;6< ; :2/43632 -0 63793 pentru (uncionarii publici este de 0 ore pe zi i de 40 de ore
pe spt!#n $ potrivit articolului 32.
310
' se vedea Ver@ini$ Vedin$# B .4. 72:., 2002" pp.14;$1.1.
319
P$u& Ne@u&e+%u J MT9;:;: -0 -904: ;-/212>:9;:2=8, <ucureti" 1934" vol II" pp. 604$606- Er$+" Di"i T$r$n@u& J
MT9;:;: -0 -904: ;-/212>:9;:2= 9./I18, Cernui" :ipo%ra(ia /Elasul <ucovinei@" 1944" pp. 32; i ur!.
320
AndrO de L$u?$dVre. Je$n ,&$ude Vene!i$. Wve+ G$ude)e" B .4. 72:., p. 02.
321
R$du ,$r>BS:9;:0C22 F2 49.431092 -0 90E.9/< ; ;-/1212>:9;A202 4356270 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, &n
4evista de 2rept public nr. 2?2006" p. 10;.
200
Potrivit articolului 41 alin 536 din Constituie" /durata nor!al a zilei de lucru este &n !edie" de cel
!ult 0 ore 5subl. ns.6./
Interpretarea corect presupune c nu se poate depi !edia de 0 ore pe zi" ceea ce nu e*clude
posibilitatea ca durata zilei de lucru s poat (i sub aceast li!it !a*i!
322
.
Be%ea re%le!enteaz i re%i!ul orelor lucrate peste pro%ra! 5&n sens de pro%ra! nor!al pentru
oricare (uncionar public" indi(erent c (ace parte din cate%oria (uncionarilor de conducere sau de
e*ecuie6.
)u!ai (uncionarii de e*ecuie sunt &ndrituii la recuperarea ti!pului lucrat peste pro%ra! sau la
plata !aAorat" cu un spor de 100L din salariul de baz. )u!rul orelor pltite cu acest spor de 100L este
de !a*i! 360 de ore pe an.
Dreptul -un#ioanrilor publi#i de a -i alei sau nu!ii "n -un#ii de de!nitate publi#% &n
condiiile le%ii" este recunoscut prin articolul 33. 'nteriror !odi(icrilor aduse prin Be%ea nr. 2.1?2006" d
ela e*ercitarea acestui drept erau e*clui (uncionarii publici civili din !inisterele privind aprarea
naional" ordinea public i si%urana naional. n ceea ce ne privete" a! criticat o ase!enea e*ceptare"
care ni s$a prut discri!natorie i neAusti(icat i ne bucur! c le%iuitorul a %sit de cuviin s renune la
ea.
' (ost introdus &ns o anu!it li!itare" care #i privete pe &nalii (uncionai publici i pe
(uncionarii publici de conduceret (i nu!ii &n (uncii de de!nitate public nu!ai dup &ncetarea" &n
condiiile le%ii" a raporturilor de serviciu.
n ceea ce ne privete" considr! c soluia este discutabil" &n sensul &n acre ea i!pune 'n%e"$re$
r$>or"u&ui de +ervi%iu $& 'n$&"u&ui fun%(io$nr >u?&i% #i $& %e&or de %ondu%ere $n"erior nu)irii 'n"rBo
de)ni"$"e >u?&i%. 'precie! c ar (i (ost corect soluia su+>endrii raportului de serviciu al acestora" i
nu cea a &ncetrii. 9ste puin probabil c un (uncionar public de carier care ocup o &nalt (uncie public
sau o (uncie public de conducere va renuna la aceasta pentru o de!nitate public" din acre poate s (ie
sc>i!bat oric#nd i care nu presupune" neaprat i din pcate" co!peten i pro(esionalis!.
Dreptul la #on#ediu de odi1n% 6; 7.170-22 /0-27;60 F2 6; ;6:0 7.170-22 este recunoscut prin
articolul 34.
Constituia cali(ic re%i!ul concediului de odi>n ca pe o !sur de protecie a !uncii" alturi de
alte !suri
323
.
322
n dreptul co!unitar al (unciei publice" re%si! o durat !ai !are a zilei de lucru a (uncionarilor" respectiv 42 de ore.
323
Celelalte !suri de protecie a !uncii" potrivit articolului 41 alin. 526 teza a doua" sunt, /<>39260 -0 >07392:;:0 F2
49.:07A20 ; /31722, 21>:2:3290; 3132 >;6;923 /212/ 40 07.1./20, 904;3>36 ><4:</I1;6, 490>:;90; /31722 B1 7.1-2A22 C9060 F2 ;6:0
>2:3;A22 >4072E270.
201
Concediului de odi>n &i sunt a(erente dou cate%orii de drepturi bneti" i anu!e, inde!nizaia
de concediu- o pri! al crei cuantu! este e%al cu salariul de baz din luna anterioar i care se
i!poziteaz separat .
Prin instituirea lor se consacr o deosebire &ntre re%i!ul concediului de odi>n al (uncionarilor
publici i cel al concediului salariailor" &n sensul acordrii e* le%e i a unei pri!e de concediu" pe l#n%
inde!nizaia cuvenit i salariailor. ntr$adevr" &n cazul salariailor" pri!a de concediu se poate acorda
nu!ai dac e*ist o clauz e*pres &n acest sens &n contractul colectiv sau &n contractul individual de
!unc.
In"erdi%(i$ %$ 'n >erio$d$ %on%edii&or de ?o$&. $ %on%edii&or de )$"erni"$"e #i $ %e&or >en"ru
%re#"ere$ #i 'n@riAire$ %o>ii&or. r$>or"uri&e de +ervi%iu + 'n%e"e!e +$u + fie )odifi%$"e. 'n $&"e
%ondi(ii de%*" din ini(i$"iv$ fun%(ion$ru&ui D articolul 3..
:e*tul instituie un principiu prote%uitor pentru (uncionarul public i anu!e interdicia ca &n
perioada &n care se a(l &n concediu de boal" de !aternitate sau pentru creterea i &n%riAirea copiilor"
raporturile de serviciu s &nceteze sau s se !odi(ice alt(el dec#t din iniiativa (uncionarului public &n
cauz.
2reptul (uncionarilor publici la condiii nor!ale de !unc i i%ien" de natur s le ocroteasc
sntatea i inte%ritatea (izic este %arantat $ articolul 36.
+ublinie! caracterul i!perativ al te*tului" care i!pune autoritilor publice s asi%ure
(uncionarilor publici condiii corespunztoare de !unc
324
.
Dreptul la asisten !edi#al% proteze i !edi#a!ente% &n condiiile le%ii $ articolul 3;.
2reptul la ocrotirea sntii &i a(l re%le!entarea &n articolul 34 din Constituia 4o!#niei. 9l a
(ost receptat &ndeosebi din Pactul internaional relativ la drepturile econo!ice" sociale i culturale" care" &n
articolul 12" prevede dreptul persoanei de a se bucura de cea !ai bun sntate (izic i !ental" drept
care presupune i obli%aia de a se asi%ura tuturor cetenilor !iAloacele necesare realizrii acestui
deziderat.
Dreptul la pensii i alte drepturi de asi&urri so#iale $ articolul 30.
9ste o tez cu valoare a*io!atic aceea c (uncionarii publici" la (el ca i salariaii" bene(iciaz de
dou cate%orii de drepturi bneti,
$ drepturi cuvenite pe perioada c#t sunt &n activitate 5salariu" sporuri" di(erite inde!nizaii6-
$ drepturi cuvenite la &ncetarea activitii" &n cazul (uncionarului public la &ncetarea raportului de
(uncie public.
324
Ver@ini$ Vedin$# D S:;:3:36W, .4. 72:., 2004" p. 116.
202
n aceast ulti! cate%orie se &ncadreaz i dreptul la pensie. 2octrina occidental de(inete pensia ca
reprezent#nd un tip de re!uneraie cuvenit (uncionarului public la &ncetarea e*ercitrii (unciei" ca ur!are a
retra%erii sale din activitate.
32.
2incolo de pensia cuvenit ca ur!are a activitii prestate" le%ea re%le!enteaz" prin articolul 39" i
>en+i$ de ur)$#. precu! i un drept special al ur!ailor de a pri!i" pe ti!p de 3 luni" ec>ivalentul salariului
de baz din ulti!a lun de activitate a (uncioanrului public.
Dreptul de a se bu#ura de prote#ia le&ii $ articolul 40.
9ste un drept (unda!ental al (uncionarilor publici" sancionat i de le%islaia penal prin
&ncri!inarea unor (apte ca reprezent#nd in(raciuni 5e*e!plu in(raciunea de ultraA
326
" de o(ens adus
autoritii
32;
etc.6.
Prin le%ea nr. 2.1?2006 au (ost consacrate noi i speciale (or!e de protecie" care privesc
(uncioanrii publici cu atribuii de contorl i inspecie" e*ecutare silit a creanelro bu%etare" preuc! i alte
cate%orii de (uncionari publici care des(oara ctiviti cu %rad ridicat de risc pro(esional. 'st(el de
!suri ur!eaz a se stabili la propunerea '%eniei )aionale a Kuncioanrilor Publici" sau de ctre
autoriti i instituii publice" cu avizul '%eniei.
Dreptul -un#ionarului de a -i desp&ubit &n situaia &n care a su(erit" din culpa autoritii sau a
instituiei publice" un preAudiciu !aterial &n ti!pul &ndeplinirii atribuiilor $ articolul 41.
Be%ea consacr o ase!enea (or! de rspundere patri!onial ca pe un /drept@ cuvenit
(uncionarului public din raiuni care in de intenia de a con(eri c#t !ai !ult desc>idere re%le!entrii" o
perspectiv c#t !ai %eneroas i !ai apt de a deter!ina cali(icarea le%ii de (a ca o le%e care s satis(ac
coordonatele europene ale instituiei (uncionarului public.
Prin articolul 40 se consacr" &n e%al !sur" un drept al (uncionarului public i o obli%aie a
autoritii sau instituiei publice.
2reptul se acord &n condiiile &n care (uncionarul public a su(erit un preAudiciu !aterial" din
culpa autoritii sau instituiei. +e i!pune ca preAudiciul s (i (ost produs &n ti!pul &ndeplinirii sarcinilor
de serviciu.
32.
Je$n /$rie Au?Q. Je$n 0ern$rd Au?QB .4. 72:.., p. 1.0.
326
Potrivit articolului 239 din Codul penal" 21>36:;, 7;6./12; .92 ;/0121A;90; ><=I9F2:< 10/2H6.72: >;3 4921 /2H6.;70 -0
7./3127;90 -2907:<, 7.1:9; 3132 E317A2.1;9 435627, 7;90 B1-046210F:0 . E317A20 70 2/4627< 0D0972A236 ;3:.92:<A22 -0 >:;:, ;E6;: B1
0D0972A236 E317A23122 .92 401:93 E;4:0 B1-046212:0 B1 0D0972A236 E317A23122 constituie in(raciunea de ultraA i se pedepsete cu
&nc>isoare de la 3 luni la 4 ani. 'lin. 526 al articolului prevede c 6.=290; >;3 .9270 ;7:0 -0 =2.601A<, 49073/ =<:</;90; 7.94.9;6<
><=I9F2:0 B/4.:92=; 409>.;102 490=<@3:< B1 ;621. J1?, ;E6;:< B1 0D0972A236 E317A23122 .92 401:93 E;4:0 B1-046212:0 B1 0D0972A236
E317A23122 >0 40-04>0>7 73 B17K2>.;90; -0 6; % 6312 6; 7 ;12, 2;9 -;7< >-; 49.-3> =<:</;90; 7.94.9;6< C9;=<, 40-0;4>; 0>:0
B17K2>.;90; -0 6; 3 6312 6; 1" ;12.
32;
In(raciunea de /.E01>< ;-3>< ;3:.92:<A228 este prevzut de art. 230 din Codul penal.
203
8( 9ndatoririle -un#ionarilor publi#i
F317A2.1;922 4356272 >31: -;:.92 ><-F2 B1-046210;>7< 73 49.E0>2.1;62>/, 6.2;62:;:0, 7.907:2:3-210 F2
B1 /.- 7.1F:22172.> B1-;:.929260 -0 >09=2723 F2 >< >0 ;5A21< -0 6; .9270 E;4:< 7;90 ;9 43:0; >< ;-37<
490H3-2722 409>.;106.9 E2@270 >;3 H392-270 >;3 490>:2C23632 7.943632 E317A2.1;926.9 4356272 $ articolul 42.
2in interpretarea siste!atic a !ultora din prevederile le%ii" inclusiv din interpretarea articolului
42" pute! desprinde concluzia c" &n !od i!plicit" sunt consacrate i anu!ite &ndatoriri care privesc nu
nu!ai activitatea din ti!pul serviciului" ci i perioadele care e*ced acesteia. +pre pild" &n articolul 42
re%si! obli%aia (uncionarului public de a se abine de la orice aciune care ar aduce preAudicii
persoanelor (izice sau Auridice sau presti%iului corpului (uncionarilor publici. :e*tul nu precizeaz e*pres"
dar (or!ularea e*>austiv /de la orice (apte...@ atra%e concluzia c nu are nici o relevan (elul (aptelor"
&!preAurrile &n care ar (i sv#rite acestea" (aptul c ele ar (i sv#rite &n &ndeplinirea sarcinilor de serviciu
sau &n a(ara acestora. +in%urul lucru care are i!portan este ca acea (apt s nu aduc preAudicii autoritii
sau instituiei publice
320
.
Pri!a dintre aceste &ndatoriri prezint un caracter co!ple*" &n sensul c ea este constituit din
dou tipuri de obli%aii,
$ o obli%aie de a (ace" obli%aie in (aciendo" care &i i!pune (uncionarului public un anu!it
co!porta!ent pro(esional-
$ o obli%aie de a nu (ace" care este o obli%aie in abstinendo" prin care (uncionarul public este
inut s se abin de la orice (apt care ar putea cauza un preAudiciu persoanelor (izice sau Auridice sau
presti%iului corpului (uncionarilor publici.
Interdi#ia -un#ioanrilor publi#i de a o#upa -un#ii de #onsudere "n stru#turile sau or&anele
de #ondu#ere ale partidelor politi#e sau or&anizaiilor #rora le este ali#abil a#elai re&i! 0uridi# sau
ale aso#iaiilor i -undaiilor #are -un#ioneaz pe l"n& ele% este prevzut de articolul 43 alin. 616" ast(el
cu! a (ost el !odi(icat prin Be%ea nr. 2.1?2006.
9ste interzis s (ac parte din partide politice sau or%anizaii crora le este alicabil acelai re%i!
Auridic sau din asociaii i (undaii care (uncioneaz pe l&n% ele &nalilor (uncionari publici i
(uncionarilor publici de conducere.
:oi (uncionarii publici au obli%aia ca &n e*ercitarea atribuiilor ce le revin s se abin de la
e*pri!area sau !ani(estarea convin%erilor lor politice.
Gi prin acest te*t se instituie o obli%aie de a nu (ace" o obli%aie in abstinendo" care vizeaz de
aceast dat e*pri!area sau !ani(estarea convin%erilor politice ale (uncionarilor publici.
320
Ver@ini$ Vedin$# D S:;:3:36W, .4. 72:., 2004" p. 12;.
204
2reptul de a avea anu!ite a(initi politice" de a &!prti o anu!it doctrin" de a crede &n ea"
este un drept inalienabil i i!anent al o!ului" care nu poate (i interzis de nici o Constituie i de nici o
le%e.
;un#ionarii publi#i rspund% potriit le&ii% de "ndeplinirea atribuiilor #e le rein din -un#ia
publi# pe #are o dein% pre#u! i a atribuiilor #e le sunt dele&ate. potrivit articolului 44. Kuncionarul
public este obli%at s se con(or!eze dispoziiilor date de superiorii ierar>ici" cu e*cepia cazurilor &n care
apreciaz c aceste dispoziii sunt ile%ale. n ase!enea cazuri" (uncionarul public are obli%aia s
!otiveze &n scris re(uzul &ndeplinirii dispoziiei pri!ite. 2ac (uncionarul public care a dat dispoziia
struie &n e*ecutarea ei" va trebui s o (or!uleze &n scris. n aceast situaie dispoziia va (i e*ecutat de
cel care a pri!it$o" cu e*cepia cazului &n care e vdit ile%al. 9l are obli%aia s o aduc la cunotina
superiorului ierar>ic al persoanei care a e!is dispoziia.
Be%iuitorul reuete s consacre un re%i! Auridic co!plet al datoriei de supunere" ale crui
di!ensiuni pot (i identi(icate a (i ur!toarele:
16 ndatorirea de con(or!are vizeaz dispoziiile care sunt date de (uncionarii cu (uncii de
conducere ierar>ic superiori
329
.
26 Cbli%aia de con(or!are (a de dispoziiile e(ilor direci nu !ai subzist &n situaia &n care
(uncionarul public consider c aceste dispoziii sunt ile%ale. Be%iuitorul recunoate" deci" (uncionarului
public dou prero%ative" una i!plicit i cealalt e*pres. Prero%ativa i!plicit este aceea c (uncionarul
public (ace o evaluare a dispoziiei pe care a pri!it$o" &n scopul de a deter!ina dac are sau nu un caracter
le%al" ceea ce atra%e obli%aia $ dac este le%al $ de a o pune &n e*ecutare.
36 4e(uzul de a e*ecuta o dispoziie pe care o apreciaz ca (iind ile%al este condiionat de
obli%aia de a$l !otiva &n scris i bine&neles de a co!unica acest re(uz !otivat autorului dispoziiei
ile%ale.
46 n situaia &n care (uncionarul public care a e!is dispoziia insist &n &ndeplinirea ei" este
obli%at ca tot &n scris s (or!uleze susinerea de a se e*ecuta dispoziia respectiv.
.6 n situaia &n care e(ul ierar>ic a precizat &n scris pretenia de a se &ndeplini dispoziia contestat de
subordonatul su" acesta din ur! are obli%aia s o e*ecute (r ca le%iuitorul s$i !ai recunoasc vreo
posibilitate de a se opune e*ecutrii.
66 +e instituie obli%aia (uncionarului de a in(or!a pe e(ul ierar>ic al celui de la care e!an
dispoziia ile%al.
329
/$r%e& M$&ine B P9R72> -0 -9.2: ;-/212>:9;:2E, Uditions 3ontc>restien" Paris" 19;0" p. 60. n !od constant doctrina
a recunoscut (aptul c obli%aia de supunere este datorat nu!ai (uncionarilor care (ac parte din aceeai ierar>ie ad!inistrativ.
20.
;un#ionarii publi#i au "ndatorirea s respe#te se#retul de stat i se#retul de seri#iu% pre#u!
i #on-idenialitatea B1 60C<:39< 73 21E.9/;A2260 -0 7;90 2; 731.F:21A< B1 :2/436 >09=2723632, 73 0D704A2;
706.9 -0 21:090> 435627, B1 7.1-2A2260 60C22, 4.:92=2: ;9:27.63632 $5.
9ste analizat i sub titulatura de /di+%re(ie >rofe+ion$&. care are un caracter e*>austiv i
include" &n opinia noastr" at#t obli%aia de pstrare a secretului de stat i de serviciu" prevzut de
articolul 44" c#t i obli%aia de con(idenialitate" re%le!entat de articolul 4..
+inta%!a secret de serviciu evoc actele i (aptele prevzute e*pres de o nor! %eneral sau cu
caracter intern" a crei &nclcare atra%e sanciuni penale sau disciplinare
330
.
Be%ea actual uziteaz cu dou concepte i i!plicit cu dou cate%orii de secrete i anu!e secretul
de stat i secretul de serviciu.
Cbli%aia de a pstra in(or!aiile care reprezint unul din cele dou tipuri de secrete ur!eaz a se
respecta &n condiiile le%ii. 9ste vorba despre le%ea privind secretul de stat.
:otodat" (uncionarii publici trebuie s pstreze con(idenialitatea &n le%tur cu (aptele"
in(or!aiile sau docu!entele de care iau cunotin &n e*ercitarea (unciei.
ndatorirea de con(idenialitate presupune interdicia de a (ace publice in(or!aii de care
(uncionarul public ia cunotin &n e*erciiul (unciei sale.
Constat! c &n cazul (uncionarului public" &ndatorirea de con(idenialitate constituie o &ndatorire
e* le%e" &n ti!p ce" &n cazul salariatului" poate rezulta" de re%ul" dintr$o clauz contractual
331
.
;un#ionarilor publi#i le este interzis s soli#ite sau s a##epte% dire#t sau indire#t% pentru ei
sau pentru alii% "n #onsiderarea -un#iei lor publi#e% daruri sau alte aanta0e( Ba nu!irea" precu! i la
eliberarea din (uncie" (uncionarii publici sunt obli%ai s prezinte" &n condiiile le%ii" conductorului
autoritii sau instituiei publice" declaraia de avere" obli%aia (iind isntituit prin articolul 46.
'ceast declaraie se actualizeaz anual. 9a este analizat" de re%ul" sub denu!irea de obli%aie
de dezinteresare i (ace parte din cate%oria &ndatoririlor care vizeaz" &n e%al !sur" at#t viaa
pro(esional" c#t i viaa privat a (uncionarului public.
Codul penal sancioneaz in(raciunea lurii de !it &n articolul 2.4
332
" &n care vorbete despre
patru !oduri &n care se poate !ani(esta aceasta i anu!e, pretinderea" pri!irea" acceptarea pro!isiunii
unor ast(el de (oloase i (aptul de a nu respin%e ast(el de (oloase.
330
Ver@ini$ Vedin$# B .4. 72:., 2004" p. 160.
331
Ion Tr$i$n "efne+%u JT9;:;:....4. 72:., pp. 1.1$1.3.
332
'rticolul 2.4 alin 516 are ur!torul coninut,@F;4:; E317A2.1;93632 7;90, -2907: >;3 21-2907:, pretinde .92 pri!ete
5;12 >;3 ;6:0 E.6.;>0 7;90 13 2 >0 73=21, .92 a##ept pro!isiunea 31.9 ;>:E06 -0 E.6.;>0 >;3 nu o respin&e% B1 >7.436 -0 ; B1-046212 >;3
-0 ; 13 B1-046212, .92 ; B1:I9@2; B1-04621290; 3132 ;7: 492=2:.9 6; B1-;:.929260 >;60 -0 >09=2723, >;3 B1 >7.436 -0 ; E;70 31 ;7: 7.1:9;9
;70>:.9 B1-;:.9292, >0 40-04>0F:0 73 B17K2>.;90; -0 6; 3 6; 1" ;12 F2 21:09@27090; 31.9 -904:392.Jsubli. ns.6
206
2in !odul &n care este (or!ulat te*tul" desprinde! concluzia c nu are i!portan !odul lor de
obiectivare" c ele reprezint bani" daruri" alte avantaAe de orice natur
333
" sin%urul lucru care conteaz este
ca ele s poat (i cali(icate un (avor" un avantaA care i$ar reveni (uncionarului i &n sc>i!bul cruia acesta ar (i
obli%at s e(ectueze o anu!it activitate" preval#ndu$se de statutul de (uncionar public.
n ceea ce privete cea de$a doua obli%aie" prevzut de alineatul al doilea al articolului 46" este
vorba despre obli%aia de a$i declara averea" obli%aie care revine tuturor (uncionarilor i de!nitarilor
publici i care &n prezent &i a(l re%le!entarea &n Be%ea nr. 11.?1996
334
.
2eclaraia de avere se (or!uleaz at#t la nu!irea c#t i la &ncetarea raportului de (uncie public-
prin inter!ediul ei se ur!rete s se pre&nt#!pine cazurile de abuzuri" de corupie" de (olosire a sluAbei &n
scopul obinerii unor avantaAe !ateriale deosebite.
;un#ionarii publi#i au "ndatorirea de a rezola lu#rrile repartizate de superiorii ierar1i#i "n
ter!enele stabilite% &n con(or!itate cu articolul 4;. :otodat" le este interzis s pri!easc direct cereri a
cror rezolvare intr &n co!petena lor sau s discute direct cu petenii" cu e*cepia celor crora le sunt
stabilite ast(el de atribuii" precu! i s intervin pentru soluionarea lor.
Pri!ul alineat i!pune (uncionarilor publici obli%aia de a rezolva lucrrile repartizate de
superiorii ierar>ici &n ter!enele stabilite. 2in !odul &n care este (or!ulat te*tul ar trebui s tra%e!
concluzia c (uncionarului public &i incu!b nu!ai obli%aia de a rezolva sarcinile de serviciu repartizate
de e(ii ierar>ici" i" pe cale de consecin" dreptul de a re(uza rezolvarea tuturor celorlalte lucrri care nu
provin de la conductorul co!parti!entului. C ase!enea concluzie" &n opinia noastr" nu poate (i
acceptat at#t din consideraiuni teoretice" c#t i practice.
C.Per-e#ionarea pre&tirii pro-esionale
4e%le!entarea per(ecionarii pro(esionale &n +tatut a cunoscut !ai !ulte (aze. 3ai &nt#ti" a (ost
re%le!entat e*clusiv ca o &ndatoririe" soluie pe care noi a! criticat$o" propun#nd ca le%iuitorul s$i
con(ere statut i de drpet" nu nu!ai de &ndatorire" pentru c zadarnic consacri obli%aia (uncioanrului de a
se per(eciona" dac nu &i recunoti i dreptul de a (ace acest lucru" i" corelativ" obli%aia instituiei de a
%aranta acest drept.
Be%ea nr. 2.1?2001 a (cut &n salt &n evoluia re%le!entrii acestei !aterii" prevz#nd o +e%(iune
+e>$r$" >en"ru re@&e)en"$re$ >erfe%(ionrii >rofe+ion$&e. de unde i!portana deosebit pe care el a
&neles s o acord ei care nu poate dec#t s bucure. Cbli%aia i dreptul la per(ecionarea pre%tirii
pro(esionale$art. 40.
:e*tul consacr" &ntr$o (or! a!pl care presupune aspecte co!ple*e" instituia per(ecionrii
pre%tirii pro(esionale care reprezint" &n e%al !sur" o obli%aie" dar i un drept al (uncionarului public.
333
9*e!plu atribuirea unui spaiu co!ercial sau de locuit" &nlesnirea dob#ndirii unui statut etc.
334
P35627;:< B1 M.OE. 19. "%3 -21 -;:;: "#'1('199%.
20;
+pune! aceasta deoarece &n articolul 32 din Constituie se re%le!enteaz dreptul la &nvtur" care
reprezint un drept (unda!ental al tuturor cetenilor" care este asi%urat printr$o !ultitudine de (or!e
33.
"
le%iuitorul constituant vorbind i despre alte (or!e de instrucie i per(ecionare.
2in analiza !odului &n care este re%le!entat de le%e &ndatorirea de per(ecionare a pre%tirii
pro(esionale" poate (i identi(icat re%i!ul su Auridic i anu!e,
a6 aceast &ndatorire revine tuturor (uncionarilor publici" (r distincie &ntre (uncionarii de
conducere i cei de e*ecuie" dar ea are i statut de drept-
b6 se instituie obli%aia autoritii sau instituiei publice ca s prvead &n bu%etul anual propriu
su!ele necesare pentru acoperirea c>eltuielilor de per(ecionare pro(esional or%anizate la iniiativa sua &n
interesul autoritii sau instituiei publice.
c6 se recunoate dreptul (uncionarului de a bene(icia de salariu pe perioada &n care ur!eaz (or!e
de per(ecionare pro(esional or%anizate la iniiativa ori &n interesul autoritii sau instituiei publice sau la
iniiativa (uncioanrului" cu acordul conductorului autoritii sau instituiei publice.
d6 +unt stabilite pentru (uncionarul public &n cauz at#t drepturi c#t i obli%aii speciale.
n situaia &n care (uncionarul public nu$i respect obli%aia" el va (i inut s desp%ubeasc
autoritatea sau instituia public. 'st(el" dac &nceteaz raportul de serviciu din anu!ite cazuri" altele dec#t
cele car enu pot (i i!putabile (uncioanrului" acesta are obli%aia s restituie contravaloarea c>eltuielilor de
epr(ecionare (cute de autoritatea sua instituia public.
Kuncionarul public care ur!eaz (or!e de per(ecionare cu durata !ai !are de 90 de zile &ntr$un
an calendaristic" este obli%at s se an%aAeze &n scris c va lucra &ntre 2 i . ani" dac cursurile sunt (inanate
de la bu%etul de stat.
'nterior adoptrii Be%ii nr. 2.1?2006" era prevzut ter!enul de %e& >u(in 5 $ni. pentru ca &n
prezent le%ea s vorbeasc despre o perioad cuprins &ntre 2 i . ani. Consider! c noua re%le!entare
va per!ite o libertate e*cesiv a autoritii de a >otr&" &ntre 2 i . ani" de unde riscul unor soluii
discri!inatorii &ntre di(erii (uncioanri publici.
Kuncionarul public care ur!eaz o (or! de per(ecioanr"e dar nu o absolv din vina sa" este
obli%at s restituie instituiei sau autoritii publice contravaloarea c>elturielilor e(ectuate cu
per(ecionareai drepturile salariale pri!ite pe perioada per(ecionrii" dac acestea au (ost suportate de
autoritatea sau instituia public.
Pentru a se clari(ica discuiile care au aprut &n practica ad!inistrativ privind &nelesul a ce
anu!e se introduce &n sinta%!a per(ecioanre pro(esional" articolul 49
3
" nou introdus prin Be%ea nr.
33.
9ste vorba despre B1=<A</I1:36 C0109;6 .562C;:.923, 6270;6, 49.E0>2.1;6, >34092.9 F2 ;6:0 E.9/0 -0 21>:937A20 F2
409E07A2.1;90.
200
2.1?2006 prevede c nu constituie (or!e de per(ecionare pro(esional i nu pot (i (inanate de la bu%etul
de stat sau din cel local studiile universitare sau studiile de doctorat.
D. Dre>"u& &$ %$rier
n lu!e e*ist dou !ari cate%orii de siste!e de serviciu public,
336
a6 +i+"e)u& de "i> >o+". (or!at dintr$un ansa!blu de (uncii sau !eserii" &n care (uncionarii pot (i
nu!ii &ntr$una din aceste (uncii. Cu! se susine &n doctrina (rancez" acest siste! cost &n /a viza (uncii sub
aspectul sarcinilor de &ndeplinit" activitilor de e*ercitat" i nu sub un%>iul unei pro(esiuni. '%entul este
recrutat pentru a ocupa un post deter!inat" cruia &i r!#ne a(ectat pe tot cursul (unciei- el nu (ace carier.
Ilustrarea tipic este +.8.'" unde e le%at ori%inar de spoils$ sRste!@.
33;
b6 +i+"e)u& de "i> I%$rier bazat pe stabilitatea i continuitatea &n carier" &n care /;C01:36
90793:;: -0=210 /0/593 ;6 3132 7.94 >;3 7;-93 .9C;12@;: F2 209;9K2@;:... S2>:0/36 72=26 >09=270 592:;127
0>:0 :2427 401:93 ;70;>:< E.9/36<, 49;7:27;:< F2 B1 F9;1A;8
330
.
8n pri! ele!ent care de(inete cariera (uncionarului public este +"$?i&i"$"e$ 'n fun%(ie.
+tabilitatea" ca i ina!ovibilitatea" &i au ob#ria &n nevoia %sirii unui instru!ent" care s stopeze
a!estecul !ereu cresc#nd al politicii &n ad!inistraie.
339
9le !aterializeaz deci reacia &!potriva unui ase!enea a!estec ur!rindu$se crearea unei
independene" inerente bunului !ers al serviciului public respectiv.
Ina!ovibilitatea" reprezint" ca i stabilitatea" o %aranie pe care statul o acord (uncionarului su"
c nu va (i suspendat sau revocat dec#t pentru cauze disciplinare- ea se deosebete de stabilitate prin aceea
c (uncionarul ina!ovibil nu va putea (i !utat nici &n interes de serviciu" nici !car prin avansare.
8n ele!ent al carierei (uncionarului public &l reprezint avansarea acestora.
n carier" (uncionarului public &i este recunoscut
340
dreptul de a pro!ova &n (uncia public i de
a avansa &n treptele de salarizare" &n condiiile le%ii. 8n ele!ent de noutate adus prin ulti!rele !odi(icri
ale le%ii nr. 100?1999 este cuprins &n teza a doua a articolului .." con(or! creia 49./.=;90; B1 76;><, B1
C9;-0 49.E0>2.1;60 F2 ;=;1>;90; B1 :904:060 -0 >;6;92@;90 nu sunt #ondiioante de e.istena unui post
a#ant( 9ste i!portant aceast precizare" care &nlocuiete soluia anterioar care condiiona pro!ovarea
de e*istena unui post vacant. 2at (iind (aptul c posturi vacante nu erau" &n ulti!ii ani e*ist#nd nu!eroase
restricii la &ncadrarea &n posturi &n autoritile i instituiile publice" blocri de posturi" se aAunsese la
situaia ca dreptul de a avansa i de a pro!ova s (ie unul (or!al" lipsit de coninut" de vre!e ce nu erau
336
Io$n A&eC$ndru J MA-/212>:9;A2; 435627<, T0.922, 90;62:<A2, 409>407:2=08" 9ditura Bu!ina Be*" <ucureti" 1999"
pp.46;$460.
33;
A. de L$u?$dVre. J.,. Vene!i$. W. G$ude)e" B .4. 72:., 1995, p. ...
330
A. de L$u?$dVre. J.,. Vene!i$. W. G$ude)e" B .4. 72:., 1995, p. ...
339
Je$n Ver)eu&en D MS:;:3:36 E317A2.1;926.9 43562728" <ucureti" Institutul de 'rte Era(ice 1re!ea" 1933" p. 309.
340
Prin articolul .. din Be%ea nr. 100?1999" republicat" ast(el cu! a (ost el !odi(icat prin Be%ea nr. 2.1?2006.
209
posturi vacante. n co!pletare" articolul .6 al le%ii
341
recunoate c pro!ovarea se poate (ace" prin concurs
sau e*a!en" or%anizat anual" prin "r$n+for)$re$ >o+"u&ui de(inu" de fun%(ion$ru& >u?&i% %$ ur)$re $
>ro)ovrii %on%ur+u&ui +$u eC$)enu&ui.
7. Re%ru"$re$ fun%(ion$ri&or >u?&i%i
Pentru ocuparea ueni (uncii publice" le%ea i!pune anu!ite condiii" cu! ar (i, persoana s aib
cetenia ro!#n i do!iciliul &n 4o!#nia- s cunoasc li!ba ro!#n scris i vorbit- s aib capacitate
deplin de e*erciiu- s aib o stare de sntate corepsunztoare" atestat prin docu!ent !edical- s
&ndeplineacs condiiile de studii cerute de le%e pentru (uncia public- s &ndeplineasc condiiile
speci(ice i!puse pentru ocuparea (unciei publice- s nu (i (ost conda!nat pentru sv#rirea ueni
in(raciuni contra u!anitii" a statului sau autoritii" de serviciu sau &n le%tur cu serviciul" care
&!piedic &n(rtuirea Austiiei" de (als sau (apte de corupie sau a unei in(raciuni sv#rite cu intenie" care
ar (ace inco!patibil cu e*erciatrea (unciei publice" cu e*cepia situaiei &n care a intervenit reabilitarea-
s nu (i (ost destituit dintr$o (uncie public &n ulti!ii ; ani i s nu (i des(urat activiti de poliie
politic" ast(el cu! este aceasta de(init prin le%e.
3odalitile de ocupare a unei (uncii publice sunt >ro)ov$re$. "r$n+feru&. redi+"ri?uire$.
re%ru"$re$ i $&"e )od$&i"(i >rev!u"e eC>re+ de Le@e$ nr. 2<<K2333. cu !odi(icrile i co!pletrile
ulterioare.
Re%ru"$re$ &n vederea intrrii &n corpul (uncioanrilor publici se (ace prin concurs" &n li!ita
(unciilor publice vacante rezervate &n scopul ocuprii &n acest (el prin planul de ocupare a (orei de
!unc.
Prin%i>ii&e care %uverneaz concursul sunt cele ale co!petiiei desc>ise" transparenei" !eritelor
pro(esionale i co!petenei i al e%alitii de acces al (unciile publice pentru (iecare cetean care
&ndeplinete condiiile le%ale.
Perio$d$ de +"$@iu are ca i scop veri(icarea aptitudinilor pro(esionale &n vederea &ndeplinirii
atribuiilor i responsabilitilor unei (uncii publice" (or!area practic a (uncionarilor debutani i
cunoaterea de ctre acetia a speci(icului ad!inistraiei i e*i%enelor acesteia.
2urata perioadei de sta%iu di(er pentru (uncioanrii din celel trei clase" ea (iind de 2- &uni pentur
(uncionarii din clasa I" < &uni pentru cei din clasa a II$a i 9 &uni pentru (uncionarii din clase I.
341
'st(el cu! a (ost el !odi(icat prin Be%ea nr. 2.1?2006.
210
<. R+>undere$ fun%(ion$ri&or >u?&i%i
n raport i de tezele e*pri!ate &n doctrin dar i de dispoziiile Be%ii nr. 100?1999" cu
!odi(icrile ulterioare" aprecie!
342
c pot (i identi(icate ur!toarele (or!e de rspundere a (uncionarului
public,
1. C r+>undere di+%i>&in$r" (unda!entat pe &nclcarea nor!elor de disciplin speci(ice
raportului de servicii-
2. C r+>undere %on"r$ven(ion$&" pentru sv#rirea" de ctre (uncionarul public" a unor (apte
antisociale cali(icate prin le%e ca i contravenii-
3. C r+>undere >$"ri)oni$&" (unda!entat pe dispoziiile articolului .2 din Constituie i ale
Be%ii nr. ..4?2004 a contenciosului ad!inistrativ-
4. C r+>undere %ivi& care intervine pentru pa%ubele produse cu vinovie patri!oniului
autoritii sau instituiei publice &n care (uncioneaz- pentru nerestituirea &n ter!enul le%al a su!elor ce i
s$au acordat necuvenit-
343
pentru daunele pltite de autoritatea sau instituia public" &n calitate de
co!itent" unor tere persoane" &n te!eiul unei >otr#ri Audectoreti de(initive i irevocabile.
R+>undere >en$&" care intervine atunci c#nd (uncionarul public a co!is (apte prevzute de
Codul penal sau alte le%i speciale. 'cest tip de rspundere" la r#ndul lui" poate (i Austi(icat de dou
cate%orii de (apte culpabile,
$ (apte prin care se &ncalc obli%aiile izvor#te din raportul de (uncie" i atunci instituia
rspunderii este o instituie co!ple*" aparin#nd" prin (aptele care o %enereaz" dreptului ad!inistrativ i
penal" iar prin re%i!ul sancionator speci(ic" dreptului penal-
$ (apte prin care se &ncalc obli%aii care nu izvorsc din raportul de (uncie" ci care sunt sv#rite
&n calitate de cetean" i" &n aceast situaie ne plas! &n s(era e*clusiv a dreptului penal.
Prin inter!ediul rspunderii se realizeaz at#t scopul re>re+iv. +$n%(ion$"or c#t i scopul
>reven"iv. crora trebuie s li se adau%e" &n opinia noastr" i scopul edu%$"iv. care $ -0F2 2/4627<
490=01A2; - 13 >0 90-370 6; ;70;>:;.
4spunderile di+%i>&in$r. %on"r$ven(ion$&. %ivi& sau >en$& $&e fun%(ion$ri&or >u?&i%i sunt
atrase de 'n%&%$re$ %u vinov(ie $ 'nd$"oriri&or de +ervi%iu. 4ezult c ele reprezint (or!e de
342
'bord#nd aceast proble!" pro(esorul A. Ior@ov$n e*pri! teza c (or!ele rspunderii (uncionarului public
di(er dup cu! ne raport! la (uncionarul supus re%i!ului le%al sau cel supus re%i!ului contractual. Kuncionarului statutar i se
va aplica, o rspundere disciplinar- o rspundere contravenional- o rspundere penal i o rspundere patri!onial. V$&en"in
Pri+$%$ru identi(ic patru tipuri de rspundere aplicabile (uncionarilor publici, disciplinar- ad!inistrativ 5&n !od corect
ad!inistrativ contravenional6- civil i penal. 5T9;:;: -0 -904: ;-/212>:9;:2=" 9d. 'll" <ucureti" 1996" pp. 196$1996. /ir%e$
Pred$ opereaz o distincie care din punctul nostru de vedere nu se susine" &ntre /rspunderea disciplinar@ i /rspunderea
ad!inistrativ@ care s$ar re%si &n statutul (uncionarului public. 5C39> -0 -904: ;-/212>:9;:2=. 9ditura Calistrat Io%a" <ucureti" 1996"
pp. 166$190.
343
'ceast (or!ulare reprezint 31 79;> ;C9;/;:2>/ H392-27 ;6 S:;:3:3632, deoarece 0; >:;:.91270F:0 7< 1090>:2:3290;
>3/06.9 70 >-;3 ;7.9-;: 1073=012: 7.1>:2:320 . 7;3@< -0 9<>431-090 72=26<, -0F2 , B1 7;@36 -;:, 13 >31:0/ B1 490@01A; 3102
9<>431-092 72=260, 72 ; 46<A22 63793632 10-;:.9;: J;9:. 1(9" C.-36 72=26? $ Ser?$n 0e&i@rde$nuB 6.7 72:." p. 16.
211
rspundere +u?ie%"iv. ?$!$" >e %u&>. absena ele!entului subiectiv deter!in#nd i!posibilitatea
interveniei lor.
4spunderea disciplinar intervine &n cazul sv#ririi unei $?$"eri di+%i>&in$re. de(init de le%e
ca reprezent#nd B17<67;90; 73 =21.=<A20 -0 7<:90 E317A2.;1922 4356272 ; B1-;:.929269. 7.90>431@<:.;90
E317A202 4356270 40 7;90 . -0A21 F2 ; 1.9/06.9 -0 7.1-32:< 49.E0>2.1;6< F2 72=27< 490=<@3:0 -0 60C0.
n ceea ce ne privete" a! de(init abaterea disicplinar ca reprezent#nd f$>"$ +v*r#i" %u
vinov(ie de %"re fun%(ion$ru& >u?&i% >rin %$re $%e+"$ 'n%$&% o?&i@$(ii&e %eBi revin din r$>or"u& de
fun%(ie >u?&i% +$u 'n &e@"ur %u $%e+"$ #i %$re $fe%"e$! +"$"u"u& +u +o%ioB>rofe+ion$& #i )or$&
8::
.
Prin alineatul al doilea al articolului 6. sunt enu!erate (aptele care reprezint abateri disciplinare.
Be%iuitorul se oprete la ur!toarele f$>"e. pe care le cali(ic drept abateri disciplinare i a cror
analiz co!port ur!toarele cate%orii.
a6 (apte care privesc nere+>e%"$re$ >ro@r$)u&ui de $%"ivi"$"e" &n aceast cate%orie intr#nd
(aptele prevzute la literele a" c i d ale alineatului al doilea-
b6 (apte care privesc )odu& de 'nde>&inire $ +$r%ini&or de +ervi%iu. aici intr#nd (aptele
sancionate la literele b" e" i-
c6 (apte care sancioneaz &nclcarea e*i%enelor privind %o)>or"$)en"u& >rofe+ion$& $&
fun%(ion$ru&ui >u?&i%. deontolo%ia speci(ic (uncionarului"
34.
aici se &ncadreaz (aptele de la literele %.
d6 (apte care sancioneaz 'n%&%$re$ $nu)i"or o?&i@$(ii $&e fun%(ion$ri&or >u?&i%i. %ror$
&e@iui"oru& &eB$ re!erv$" un re@i) +>e%i$&. &n aceast cate%orie ur!#nd a se &ncadra (aptele prevzute la
literele (" > i A.
Be%ea nr. 100?1999 nu epuizeaz s(era abaterilor disicplinare" per!i#nd ca ea s inlud i ;6:0
E;4:0 490=<@3:0 7; ;5:092 -2>724621;90 B1 ;7:060 1.9/;:2=0 -21 -./01236 E317A202 4356270 F2 ;6
E317A2.1;93632 435627.
3$%
Prin alineatul al treilea le%ea stabilete un nu!r de %in%i +$n%(iuni di+%i>&in$re. a cror analiz
deter!in %ruparea lor &n ur!toarele cate%orii ,
a6 sanciuni disciplinare %u %$r$%"er )or$&. &n aceast cate%orie intr#nd )u+"r$re$ +%ri+.
b6 sanciuni %u %$r$%"er >re%u)>ni"or )$"eri$&" &n aceast cate%orie intr#nd di!inuarea
drepturilor salariale cu .$20 L pe o perioad de 1$3 luni.
c6 sanciuni care a(ecteaz %$rier$ fun%(ion$ru&ui >u?&i%. $v*nd #i %on+e%in(e de ordin
>$"ri)oni$&.
n aceast cate%orie se &ncadreaz +u+>end$re$ dre>"u&ui &$ $v$n+$re >e o >erio$d de 2B8 $ni.
precu! i re"ro@r$d$re$ 'n "re>"e&e de +$&$ri!$re +$u re"ro@r$d$re$ 'n fun%(i$ >u?&i% >e o >erio$d
344
Ver@ini$ Vedin$# B .4. 72:., p. 10..
34.
Ver@ini$ Vedin$#B D0.1:.6.C2; E317A2.;193632 435627 4.:92=2: L0C22 19. 7'"(($ 492=21- C.-36 -0 7.1-32:< ;
E317A2.1;926.9 4356272, n 4evusta de drept public nr. 1?2004" pp. .6$;1.
346
Prevederea e coninut de articolul 6. alin. 526 litera =6" ast(el cu! a (ost el !odi(icat prin Be%ea nr. 2.1?2006.
212
de >*n &$ un $n. %u di)inu$re$ %ore+>un!"o$re $ +$&$riu&ui. Practic" aceste sanciuni au un %$r$%"er
%o)>&eC. deoarece ele a(ecteaz nu doar cariera (uncionarului public" dar i drepturile !ateriale cuvenite
acestuia" dat (iind (aptul c oricrei trepte" clas" cate%orie &i corespunde un alt salariu" superior celui
cuvenit pentru treapta" clasa sau cate%oria precedent.
d6 sanciuni care deter!in 'n%e"$re$ r$>or"u&ui de fun%(ie >u?&i%. &n aceast ulti! cate%orie
intr#nd de+"i"uire$ din fun%(ie.
2ei le%iuitorul nu o cali(ic &n !od e*pres ast(el" ea reprezint sanciunea disciplinar cea !ai
%rav at#t prin consecinele pe care le atra%e c#t i prin %radul de pericol social al (aptei care deter!in
luarea ei precu! i prin &!preAurrile &n care se produce.
Prin%i>ii&e fund$)en"$&e care %uverneaz re%i!ul rspunderii disciplinare a (uncionarului public
sunt prevzute &n art. 19 din I.E. nr. 1210?2003
34;
" dup cu! ur!eaz,
a6 prezu!ia de nevinovie-
b6 %arantarea dreptului la aprare-
c6 celeritatea procedurii-
d6 contradictorialitatea-
e6 proporionalitatea" le%alitatea i unicitatea sanciunii.
Prin articolul 66 este re%le!entat >ro%edur$ de $>&i%$re $ +$n%(iunii %u %$r$%"er )or$&.
)u+"r$re$ +%ri+. de ctre conductorul autoritii sau instituiei publice" la propunerea conductorului
co!parti!entului &n care (uncioneaz cel &n cauz.
Be%ea instituie" parial" dou proceduri deosebite pentru aplicarea sanciunilor disciplinare,
$ o >ri) >ro%edur care privete aplicarea sanciunii cu caracter !oral" prevzute la articolul ;0
alin.536 literele a i b-
$ o $ dou$ >ro%edur prevzut pentru restul sanciunilor.
8nul dintre ele!entele caracteristice ale rspunderii disciplinare a (uncionarului public &l
reprezint e*istena unui or@$n de
di+%i>&in. &n a crui !isiune intr de"er)in$re$ %o)i"erii de %"re fun%(ion$ru& >u?&i% $ unor
$?$"eri di+%i>&in$re. care se realizeaz prin activitatea de cercetare pe care o &ntreprinde" precu! i prin
for)u&$re$ >ro>uneri&or de +$n%(iuni ce ur!eaz a se aplica (uncionarilor publici. 'cesta poart
denu!irea de co!isie de disciplin.
2in co!isia de disciplin (ace parte i un reprezentant al or%anizaiei sindicale reprezentative sau"
dup caz" un reprezentant dese!nat prin votul !aAoritii (uncioanrilor publici pentru care este or%anizat
co!isia de disciplin" &n cazul &n care sindicatul nu este reprezentativ sau (uncionarii publici nu sunt
or%anizai &n sidicat.
34;
IE nr. 1210?2003 privind or%anizarea i (uncionarea co!isiilor de disciplin i a co!isiilor paritare din cadrul
autoritilor i instituiilor publice" publicat &n 3onitorul C(icial nr. ;.;?29.10.2003.
213
Be%ea nr. 2.1?2006 a introdus o nou dispoziie" prin articolul 64
1
" potrivit creia .9270 409>.;1<
7;90 >0 7.1>2-09< =<:</;:< B1:9-31 -904: ;6 ><3 >;3 B1:9-31 21:090> 60C2:2/ >0 4;.:0 ;-90>; 21>:;1A02
H3-07<:.90F:2, B1 7.1-2A2260 60C22, B/4.:92=; ;3:.92:<A22 >;3 2>1:2:3A202 4356270 7;90 ; 0/2> ;7:36 >;3 ; 90E3@;:
>< 90@.6=0 709090; 90E092:.;90 6; 31 -904: >35207:2= >;3 6; 31 21:090> 60C2:2/.
n cazul &n care se ad!ite aciunea i instana constat vinovia (uncionarului" acesta va (i
obli%at la plata daunelor" &n solidar cu autoritatea sau instituia public.
Introducerea acestor dispoziii nu era" &n opinia naostr necesar" at#ta vre!e c#t ele nu (ac altceva
dec#t s preia" &ntr$o (or! aproape identic" dispoziii ale Be%ii nr. ..4?2004 a contenciosului
ad!insitrativ. )u acelai lucru se poate spune &ns despre prevederea cuprins &n alineatul 536 al
articolului 64
1
" potrivit creia 9<>431-090; H392-27< ; E317A2.1;93632 435627 13 >0 4.;:0 ;1C;H; -;7<
;70>:; ; 90>407:;: 490=0-09260 60C;60 F2 49.70-39260 ;-/212>:9;:2=0 ;4627;5260 ;3:.92:<A22 >;3 21>:2:3A202
4356270 B1 7;90 BF2 -0>E<F.;9< ;7:2=2:;:0;.
Constat! c te*tul introduce principiul con(or! cruia r+>undere$ Auridi% $ fun%(ion$ru&ui
>u?&i%. %$ #i $ $d)ini+"r$(iei. 'n $n+$)?&u& +u. +e >o$"e $n@$A$ do$r %*nd $re &o% %o)i"ere$ unor
i&e@$&i"(i. nee*ist#nd rspundere atunci c#nd se acioneaz le%al i &n con(or!itate cu procedurile
ad!inistrative speci(ice autoritii sau instituiei publice respective.
,$!ieru& $d)ini+"r$"iv este docu!entul prin inter!ediul cruia se evideniaz situaia
disciplinar a (uncionarilor publici" el cuprinz#nd sanciunile disciplinare aplicate (uncionarului public"
care nu au (ost radiate" i se elibereaz de '%enia )aional a Kuncionarilor Publici" &n con(or!itate cu
baza de date pe care acetia o ad!inistreaz.
9*ist anu!ite situaii &n care este necesar obinerea cazierului ad!inistrativ" respectiv,
dese!narea ueni persoane ca !e!bru &n co!unisa de concurs pentru recrutarea &ntr$o (uncie public" &n
co!sisia de disciplin" cea apritar sau pentru ocuparea unei &anlte (uncii publice sau a unei (uncii
publice de conducere" precu! i &n orice alte situaii prevzute de le%e.
R+>undere$ >en$& a (uncionarului public pentru in(raciunile sv#rite &n ti!pul serviciului
sau &n le%tur cu atribuiile (unciei publice pe care o ocup se an%aAeaz potrivit le%ii penale.
Be%ea prevede c B1 7;@36 B1 7;90 B1 39/; >0>2@<922 4;97K0:3632 >;3 ; .9C;13632 -0 70970:;90
401;6< >-; -2>43> B1704090; 39/<92922 401;60, 7.1-37<:.936 ;3:.92:<A22 >;3 21>:2:3A202 4356270 =; 63;
/<>39; -0 >3>401-;90 ; E317A2.1;93632 435627 -21 E317A2; 435627< 40 7;90 . -0A210.
n situaia &n care parc>etul dispune scoaterea de sub ur!rire penal ori &ncetarea ur!rii penale &n
cazurile prevzute la alin. 526 i 536" precu! i &n cazul &n care instana Audectoreasc dispune ac>itarea
sau &ncetarea procesului penal" suspendarea din (uncie &nceteaz.
4e%i!ul procedural al rspunderii penale a (ost &!bo%it prin Be%ea nr. 2.1?2006" cu nor!a potrivit
creia de la !o!entul &nceperii ur!ririi penale persoana care are co!petena nu!irii &n (uncia public
are obli%aia s dispun !utarea te!porar a (uncionarului &n cadrul altui co!parti!ent sau structuri (r
214
personalitate Auridic atunci c#nd apreciaz c (uncionarul care (ace obeictul cercetrii poate in(luena
cercetarea.
n Codul penal" in(raciunile incidente &n ceea ce$i privete pe (uncionarii publici sunt re%le!entate
de titlul 1I" denu!it /21E9;7A2312 7;90 ;-37 ;:21C090 31.9 ;7:2=2:<A2 -0 21:090> 435627 >;3 ;6:.9 ;7:2=2:<A2
90C60/01:;:0 -0 60C08, articolele 246$ 2.0.
340
R+>undere$ %on"r$ven(ion$& a (uncionarilor publici este an%aAat &n situaia &n care acetia au
sv#rit o contravenie &n ti!pul sau &n le%tur cu serviciul.Proces verbal contravenional paote (i
contestat &n (aa instanei Audectoreti &n a crei circu!scripie &i are sediul autoritatea sau instituia
public und e&i des(oar activitatea (uncioanrul sancionat.
R+>undere$ %ivi& a (uncionarilor publici este an%aAat pentru pa%ubele produse cu vinovie
patri!oniului autoritii sau instituiei publice- pentru nereestituirea &n ter!en le%al a su!elor acordate
necuvenit i pentru daunele pltite de autoritatea sau instituia public" &n claitate de co!itent" unor tere
persoane" &n te!eiul unei >otr#ri Audectoreti de(initive i irevocabile. Pentru recuperarea su!elor"a
utoritatea sua isntituia public paote e!ite o dispoziie d ei!putare sau poate s$i asu!e un an%aAa!ent
de plat" &!potriva crora (uncionarul public poate (ace contestaie la isntana de contencios a!dinistrativ
co!petent.
9. 'cordurile colective" re>re!in" o in+"i"u(ie in"rodu+ >rin )odifi%ri&e $du+e S"$"u"u&ui
fun%(ion$ru&ui >u?&i% >rin Le@e$ nr. 292K-;;8 i ele reprezint corespondentul" pentru (uncionarul
public" a contractului colectiv de !unc &nc>eiat &n cazul salariatului.
Potrivit art. 61" pot (i &nc>eiate anual de autoritile sau instituiile publice cu sindicatele
reprezentative ale (uncionarilor publici sau cu reprezentanii (uncionarilor publici i ele pot s cuprind
!suri re(eritoare doar la ur!toarele do!enii, constituirea i (olosirea (ondurilor destinate &!buntirii
condiiilor la locul de !unc- sntatea i securitatea &n !unc- pro%ra!ul zilnic de lucru- per(ecioanrea
pro(esional i alte !suri re(eritoare la protecia celor alei &n or%anele de conducere ale or%anizaiilor
sindicale.
2; ,or>u& de re!erv $& fun%(ion$ri&or >u?&i%i este (or!at din (uncionarii publici care au (ost
eliberai din (uncie pentru !otive nei!putabile lor i este %estionat de '%enia )aional a Kuncionarilor
Publici. 'ceasta reprezint o autoritate central de specialitate din subordinea 3inisterului 'd!inistraiei
i Internelor" a crei !enire este aceea de a crea i de a dezvolta un corp de (uncionari publici
pro(esionist" stabil i i!parial
349
.
340
9ste vorba despre ur!toarele in(raciuni, ;53@36 B1 >09=2723 7.1:9; 21:090>06.9 409>.;106.9 5articolul 2466- ;53@36
B1 >09=27236 4921 B1C9<-290; 31.9 -904:392 5articolul 24; Codul penal6- ;53@36 B1 >09=2723 7.1:9; 21:090>06.9 4356270 5articolul 2406-
10C62H01A; B1 >09=2723 5articolul 2496- 439:;90; ;53@2=< 5art. 2.0 6- 10C62H01A; B1 4<>:9;90; >0790:3632 -0 >:;: J art. 2.26- 63;90; -0
/2:< 5art. 2.4 6- -;90; -0 /2:< Jart. 2..6- 492/290; -0 E.6.;>0 1073=012:0 5art. 2.66- :9;E2736 -0 21E6301A< 5art. 2.;6 i E;4:060
><=I9F2:0 -0 ;6A2 E317A2.1;92 5art. 2.06.
349
Pe lar% asupra acestor nouti le%islative, Ver@ini$ Vedin$# D C.1>2-09;A22 90E092:.;90 6; /.-2E27<9260 F2
7./460:<9260 ;-3>0 >:;:3:3632 E317A2.1;926.9 4356272 4921 L0C0; 19. 1%1'"((3, &n 4evista 2reptul nr. 10?2003" pp. 00$99.
21.
22. /odifi%$re$. +u+>end$re$ #i 'n%e"$re$ r$>or"u&ui de +ervi%iu $&
fun%(ion$ru&ui >u?&i%
22. 2. /odifi%$re$ raportului de seriviciu re>re!in" )od$&i"$"e $>rin in"er)ediu& %rei$ +e
re$&i!e!$ !obilitatea 'n %$dru& %or>u&ui fun%(io$nri&ro >u?&i%i.
Prin )o?i&i"$"e 'n %or>u& fun%(ion$ri&or >u?&i%i se propune efi%ien"i!$re$ $%i"ivi"(ii
$u"ori"(i&or #i in+i"i"u(ii&or >u?&i%e. e$ re$&i!*nduB+e $"*" 'n in"ere+ >u?&i% %*" #i 'n in"ere+u&
fun%(ion$ru&ui >u?&i%. >en"ru de!vo&"$re$ %$rierei 'n fun%(i$ >u?&i%.
3odi(icarea raportului de serviciu se realizeaz prin dele%are" detaare" trans(er sau !utarea &n
cadrul altui co!parti!ent sau altei structuri (r personalitate Auridic a autoritii sau instituiei publice.
Potrivit articolului 14 al Be%ii (ranceze din 13 iulie 1903" )o?i&i"$"e$ fun%(ion$ri&or 'n +*nu&
fie%rei fun%(ii >u?&i%e re>re!in" o @$r$n(ie fund$)en"$& $ %$rierei. 'celai articol adau% (aptul c
reprezint o @$r$n(ie fund$)en"$& $%%e+u& fun%(ion$ri&or de +"$" &$ fun%(i$ >u?&i% "eri"ori$& #i $&
fun%(ion$ri&or %o&e%"ivi"(i&or "eri"ori$&e &$ fun%(i$ >u?&i% de +"$". n siste!ul (arncez" !obilitatea este
asi%urat prin $%%e+u& dire%" &$ un $&" %or>. +%Gi)?$re$ %or>u&ui fun%(ionre+% >rin %on%ur+ in"ern.
>unere$ &$ di+>o!i(ie. de"$#$re$ #i )u"$re$.
85;
Interesant ni se pare i nor!a" de absolut noutate" care prevede c ;:3172 7I1- /.5262:;:0;
>63H0F:0 31 21:090> 435627, E317A2.1;936 435627 13 4.;:0 90E3@; -0:;F;90; >;3 /3:;90; B1 7;-936 ;6:32
7./4;9:2/01: >;3 >:937:39<, 73 0D704A2; >2:3;A226.9 -0 6; ;9:27.636 77 ;621. J3?, respectiv %raviditatea"
creterea unui copil !inor" starea sntii" i!posibilitatea asi%urrii unor condiii corespunztoare de
cazare" !otive (a!iliale sau c#nd este sin%urul &ntreintor al (a!iliei.
'ceasta este un$ din +o&u(ii&e %$re +&uAe#"e >rin%i>iu& >ree)(iunii in"ere+u&ui >u?&i%.
852
care
este unu& din >rin%i>ii&e de ?$! care %uverneaz dreptul public i ad!inistraia public.
De&e@$re$ se dispune &n intersul autoritii sau instituiei publice" pe o perioad de cel !ult 60 de
zile calendaristice &ntr$un an. Pentru ca dele%area s se poat dispune pe o perioad !ai !are" care nu
poate depi 90 de zile &ntr$un an" este necesar acordul (uncionarului public
De"$#$re$ se dispune &n intersul autoritii sau instituiei publice &n care ur!eaz s (ie detaat" pe
o perioad de cel !ult 6luni &ntr$un an. Pentru ca dele%area s se poat dispune pe o perioad !ai !are de
6 luni &ntr$un an &ntr$un an" este necesar acordul scris al (uncionarului public.
3.0
Ser@e S$&on. Je$nB ,G$r&e+ S$vi@n$%B L; E.17:2.1 43562P30, 9ditura +ireR" 190." p. 110.
3.1
Cu privire la acest concept" a se vedea. A. Ior@ov$nB T9;:;:, .4. 72:., vol. I" ed. 4" p. 19.
216
8na din condiiile pentru ca detaarea s poat (i dispus este ca (uncioanrul public s aib
pre%tiorea pro(esional care s corepsund atribuiilor i responsabilitilor (unciei publice i s se
respecte cate%oria" clasa i %radul pro(esional al (uncionarului public.
C noutate i!portant adus prin Be%ea nr. 2.1?2006 este aceea c $"*" de"$#$re$ %*" #i
"r$n+feru& +e >o" f$%e >e o fun%(ie >u?&i% de %ondu%ere. 9ste o nor! care sc>i!b optica i soluia
e*istent p#n &n prezent" con(or! creia o%u>$re$ unei fun%(ii >u?&i%e +e >o$"e f$%e do$r >rin %on%ur+
i pe care" &n ceea ce ne privete" nu o &!prti!" pentru c este lesne de intuit !odul discreionar &n care
nor!a se va aplica &n practic i ce consecine va produce. )u cred c sunte! &nc pre%tii" ca siste!
ad!inistrativ" pentru acest %en de /.5262:;:0 &n (uncia public.
Tr$n+feru& poate avea loc at#t &n in"ere+u& +ervi%iu&ui c#t i &$ %erere$ fun%(ion$ru&ui >u?&i%.
:rans(erul &n interesul serviciului se (ace nu!ai &ntr$o (uncie public de aceeai cate%orie" clas i
%rad pro(esional. :rans(erul la cerere se (ace &ntr$o (uncie public de aceeai cate%orie" clas i %rad
pro(esional sau &ntr$o (uncie de nivel in(erior" &n ur!a aprobrii cererii de trans(er a (uncionarului de
ctre conductorul autoritii sau instituiei publice la care se solicit trans(erul.
Introducerea distinciei &ntre (uncia public central i cea local deter!in concluzia c
"r$n+feru& nu +e v$ >u"e$ efe%"u$ de >e o fun%(ie >u?&i% &o%$& >e un$ de $%ee$#i %&$+ #i @r$d
%en"r$& #i inver+.
n cazul (uncionarilor publici de conducere" trans(erul se poate realiza pe (uncii ale cror atribuii
sunt si!ilare cu atribuiile (unciei de pe care se e(ectueaz trans(erul.
/u"$re$ 'n %$dru& $&"ui %o)>$r"i)en" poate (i defini"iv sau "e)>or$r.
3utarea de(itiniv &n cadrul altui co!parti!ent poate avea loc atunci c#nd se ddispune de
aonductorul unei autoriti sau isntituii publice" la solicitarea Austi(icat a (ucnioanrului public" cu
aprobarea conductorului autoritii sau instituiei publice sau &n alte situaii prevzute de le%e.
Kuncioanrul public paote solicita !utarea te!porar sau de(initiv &n cazul &n care starea
sntii" dovedit cu certi(icat !edical" nu &i per!ite des(urarea activitii &n acelai co!parti!ent.
ECer%i"$re$ %u %$r$%"er "e)>or$r $ unei fun%(ii >u?&i%e de %ondu%ere v$%$n"e se realizeaz
prin pro!ovarea te!porar a unui (uncionar public care &ndeplinete condiiile speci(ice pentru ocuparea
acestei (uncii publice i care nu are &n cazierul ad!inistrativ sanciuni disciplinare neradiate" potrivit le%ii.
22.-.Su+>end$re$ r$>or"u&ui de +ervi%iu
85-
+unt re%le!entate dou tipuri de suspendare" de dre>" i din ini(i$"iv$ >er+o$nei in"ere+$"e.
+uspendarea de drept intervine c#nd (uncionaril se a(l &ntr$un din ur!toarele situaii,
a6 este nu!it sau ales &ntr$o (uncie de de!nitate public" pentru perioada respectiv-
b6 este &ncadrat la cabinetul unui de!nitar-
3.2
Pentru o abordare de ansa!blu a acestei proble!atici" a se vedea Andree$ Dr@Gi%iB I1>:2:3A2; >3>401-<922 9;4.9:39269.
H392-270 ; >09=2723 ;60 E317A2.1;926.9 4356272 B1 63/21; 90C60/01:<926.9 L0C22 19. 1##'1999 90435627;:<, articol aprut &n lucrarea
R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0,
C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp.419$423..
21;
c6 este dese!nat pentru o !isiune diplo!atc sau &n cadrul unor or%anis!e internaionale-
d6 des(oar activitate sindical pentru care este prevzut de le%e suspendarea-
e6e(ectueaz sta%iul !ilitar" sta%iul !ilitar alternativ" este concentrat sau !obilizat-
(6este arestast preventiv-
%6 e(ectueaz trata!ent !edical &n strintate sau &nsoete soia sau o rud de %radul I inclusiv-
>6 este &n concediu pentru incapacitate te!porar de !unc" pe o perioad !ai !are de o lun-
i6 carantin" &n condiiile le%ii-
A6 concediu de !aternitate" &n condiiile le%ii-
=6 este disprut" iar diuspariia a (ost constatat prin >otr#re Audectoreasc irevocabil-
l6(or !aAor-
!6 alte cazuri prevzute de le%e.
Su+>end$re$ &$ ini(i$"iv$ fun%(ion$ru&ui >u?&i% are loc &n ur!toarele situaii,
a6concediu pentru creterea copilului &n v#rst de p#n la 2 ani sau" &n cazul copilului cu >andicap"
p#n la 3 ani" &n condiiile le%ii-
b6 concediu pentru &n%riAirea copilului &n v#rst de p#n la ; ani sau &n cazul copilului cu
>andicap" p#n la 10 ani-
c6 des(urarea de activiti &n cadrul unor ro%anis!e sau isntituii internaionale-
d6 participarea la ca!pania electoral-
e6 participarea la %rev.
4aportul de serviciu se poate suspenda la %erere$ )o"iv$" $ fun%(ion$ru&ui >u?&i%. pentur un
interes personal le%iti!" &n alte situaii dec#t cele prevzute anterior. Cererea se (ace &ns cris" cuc el puin
1. zile &nainte de data de la care se cere suspendarea.
Pe perioada suspendrii"a utoritile i isntituiile publcie au obli%aia s rezerve postul a(erent
(unciei ocupat de (uncioanrul public suspendat" ocuparea postului respectiv put#ndu$se (ace nu!ai pe
perioad deter!inat.
22.8. 6n%e"$re$ r$>or"u&ui de +ervi%iu se (ace prin act ad!inistrativ al autoritii &nvestit cu
puterea de nu!ire"dup cu! ur!eaz, de drept" prin acordul prilor" conse!nat &n scris" prin eliberare din
(uncia public" prin destituire din (uncia public i prin de!isie.
6n%e"$re$ de dre>" are loc la data decesului (uncionarului public- a r!#nerii de(intive a
>otr#rii de declarare a !orii- c#nd (uncioanrul nu !ai &ndeplinete anu!ite condiii necesare pentru
ocuparea unei (uncii publice- la &!plinirea condiiilor de pensioanre sau al co!unicarea deciziei pe
pensioanre pentru li!it de v#rst" aniticpat sau de invaliditate" ca ur!are a constatrii nulitii absolute a
actuluia d!inistrativ de nu!ore &n (uncia public- c#nd (uncioanrul a (ost conda!nat prin >otr#re
Audectoreasc pentru o in(raciune dinc ele prevzute de le%e sau c#nd s$a dispus o pedeaps privativ de
libertate- ca ur!are a interzicerii e*ercitrii pro(esiei sau (unciei" ca !sur de si%uran i la data
e*pirrii ter!enului pentru care a (ost ocupat" pe o perioad deter!inat" o anu!it (uncie.
210
E&i?er$re$ din fun%(ie se dispune de persoana care are co!petena le%al de nu!ire &n
ur!toarele cazuri, autoritatea i$a &ncetat activitatera sau a (ost !utat &n alt aprte iar (uncioanrul nu
este de acord s o ur!eze- reducerea personalului" &n caz de reor%anizare" prin reducerea postului ocupat
de (uncioanrul public- ca ur!are a ad!iterii cererii de reinte%rare a (uncie (or!ulat d eun (uncioanr
destituit ile%al- pentru inco!peten eprsonal" c#nd s$a obinut cali(icativul necorespunztor la evaluarea
per(or!anelor pro(esionale- starea de sntate a (uncioanrului" constatat prin decizie a or%anelor
!edicale co!petente- ca ur!are a re(uzului ne&nte!eiat al &naltului (uncioanr public de acceptare a
nu!irii &n condiiile !obilitii prevzut de le%e pentru ei. n caz de eliberare" autoritatea sau isntituia
public este obli%at s acorde un preaviz de 30 de zile.
De+"i"uire$ dintr$o (uncie public se dispune ca sanciune disciplianr aplicat pentru !otive
i!putabile (uncioanrului public" &n cazul sv#ririi repetate a unor abateri disciplinare sau a unei abateri
disicplinare care a avut consecine %rave sau dac sDa ivit un !otiv le%al de inco!patibilitate iar
(uncioanrul nu acioneaz pentru &ncetarea lui &ntr$un ter!en de 10 zile calendaristice de la data c#nd a
intervenit.
De)i+i$ reprezint un act Auridic unilateral al (uncionarului public" prin care acesta co!unic &n
scris &ncetarea raportului de serviciu. 2e!isia nu trebuie !otivat i produce e(ecte Auridice &n ter!en de
30 de zile calendaristice de la &nre%istrare.
Kuncionarul public cruia i s$a !odi(icat" i$a (ost suspendat sau a &ncetat raportul de serviciu are
obli%aia s predea lucrrile i bunurile care i$au (ost &ncredinate &n vederea e*ercitrii atribuiilor de
serviciu.
n cazul &n care raportul de serviciu a &ncetat din !otive pe care (uncioanrul public le
consider ile%ale" el poate cere anularea actului ad!inistrativ prin care i$a &ncetat raportul de serviciu" &n
condiiile Be%ii nr. ..4?2004 a contenciosului ad!inistrativ.
219
TESTE DE AUTOEVALUARED
2. Po" $ve$ $%%e+ &$ o fun%(ie >u?&i% >er+o$ne&e %$reD
a6 au e*clusiv cetenia ro!#n i do!iciliul &n ar-
b6 au cetenia ro!#n i do!iciliul &n ar-
c6 au cetenia ro!#n.
-. A%"u& de nu)ire 'n"rBo fun%(ie >u?&i% e+"e un $%"D
a6 Auridic unilateral-
b6 Auridic bilateral-
c6 Auridic consensual.
8.=un%(ion$ru& >u?&i% e+"e 'nve+"i" %uD
a6e*ercitarea de prero%ative de putere public-
b6 e*ercitarea de activiti &n re%i! de drept co!un-
c6 e*ercitarea de activiti speci(ice oricrui salariat.
:.R$>or" de +ervi%iu +e n$#"e 'n ?$!$ unuiD
a6 act de nu!ire &ntr$o (uncie public" act unilateral supus re%i!ului de putere public-
b6 act de nu!ire &ntr$o (uncie public" act unilateral supus re%i!ului de drept co!un-
c6 contract ne%ociat &ntre autoritatea sau instituia public i (uncionarul public-
5. Iden"ifi%$(i %$re din ur)"o$re $%"ivi"(i >re+u>une eCer%i"$re$ de >rero@$"ive de >u"ere
>u?&i%D
a6 elaborare proiectelor de acte nor!ative i a altor re%le!entri speci(ice autoritii sau instituiei
publice" precu! i asi%urarea avizrii acestora-
b6 trans!iterea rspunsului la di(erite petiii i sesizri cu care este sesizat autoritatea sau
instituia public-
c6 activiti de protocol" secretariat ia d!inistrative-
9. ,$re din ur)"o$re&e dre>"uri +un" +>e%ifi%e fun%(ion$ri&or >u?&i%i. deo+e?induB& >e
$%e+"$ de +$&$ri$"D
a6 dreptul la carier-
b6 dreptul la !unc-
c6 dreptul la salariu-
7. ,$re din ur)"o$re&e dr>e"uri re>re!in". 'n e@$& )+ur #i o o?&i@$(ie $ fun%(ion$ri&or
>u?&i%iH
a6dreptul la per(ecionarea pre%tirii pro(esioanle-
b6dreptul de a (i in(or!at cu privire la deciziile care &l privesc &n !od direct-
c6 dreptul de asociere-
<. 6nd$"oriri&e fun%(ion$ri&or >u?&i%i >rive+%D
a6 e*clusiv activitatea des(urat &n e*ercitarea (unciei publice-
220
b6 viaa privat a (uncionarului public-
c6 at#t e*ercitarea e(ectiv a (unciei" c#t i viaa privat a (uncionarului public.
3. De)i+i$ re>re!in" un $%" uni&$"er$& $& fun%(io$nru&ui >u?&i% >rin %$re $%e+"$ $nun(
'n%e"$re$ r$>or"u&ui de +ervi%iu. %$reD
a6 trebuie !otivat i produce e(ecte dup 30 de zile-
b6 nu trebuie !otivat i produce e(ecte dup 30 de zile-
c6 trebuie aprobat de conductorula utoritii sau instituiei publice.
2;. De+"i"uire$ din"rBo fun%(ie >u?&i% >o$"e fi di+>u+D
a6 nu!ai &n cazul sv#ririi repetate a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disicplinare care
a avut consecine %rave-
b6 nu!ai dac sDa ivit un !otiv le%al de inco!patibilitate iar (uncioanrul nu acioneaz pentru
&ncetarea lui &ntr$un ter!en de 10 zile calendaristice de la data c#nd a intervenit-
c6 at#t &n cazul sv#ririi repetate a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disicplinare care a
avut consecine %rave c#t i dac sDa ivit un !otiv le%al de inco!patibilitate iar (uncioanrul nu
acioneaz pentru &ncetarea lui &ntr$un ter!en de 10 zile calendaristice de la data c#nd a intervenit"
22. Tr$+nferu& #i de"$#$re$ +e >o" di+>uneD
a6 nu!ai pe o (uncie public de e*ecuie-
b6 nu!ai pe o (uncie public de de conducere-
c6 at#t pe o (uncie public de e*ecuie c#t i pe o (uncie public de conducere.
2-. ,$!ieru& $d)ini+"r$"iv $re %$ +%o> + eviden(ie!eD
a6 sanciunile disciplinare aplicate (uncionarului public" care nu au (ost radiate-
b6 pedepsele penale aplicate (uncionarului public" pentru care nu aa intervenit reabilitarea-
c6 sanciunile disciplinare aplicate (uncionarului public" care nu au (ost anulate de instanele de
Audecat-
28. ,or>u& de re!erv $& fun%(io$nri&or >u?&i%i e+"e for)$" dinD
a6 (uncionarii publici care au (ost eliberai din (uncie din !otive nei!putabile lor-
b6 (uncionarii publici care au (ost eliberai din (uncie din !otive i!putabile lor-
c6 toi (uncioanrii publici" indi(erent de !odul &n care au (ost eliberai din (uncie-
2:. ,$re din ur)"o$re&e %ondi(ii "re?uie 'nde>&ini"e >en"ru o%u>$re$ unei fun%(ii >u?&i%eD
a6 persoana s aib cetenia ro!#n i do!iciliul &n 4o!#nia-
b6 persoana s aib e*clusiv cetenia ro!#n i do!iciliul &n 4o!#nia-
c6 persoana s cunoasc o li!b de circulaie european.
25. ,$re din ur)"o$re&e %ondi(ii "re?uie 'nde>&ini"e >en"ru o%u>$re$ unei fun%(ii >u?&i%eD
a6 persoana s cunoasc o li!b de circulaie european-
b6 persoana s cunoasc li!ba ro!#n" scris i vorbit-
c6 persoana s cunoasc li!ba unei !inoriti naionale" scris i vorbit.
29. De&e@$re$ +e di+>uneD
&n intersul autoritii sau instituiei publice &n care i des(oar activitatea (uncioanrul public-
b6 &n intersul autoritii sau instituiei publice &n care ur!eaz s (ie dele%at-
c6 &n interesul (uncionarului public.
27. De"$#$re$ +e di+>une +e di+>uneD
&n intersul autoritii sau instituiei publice &n care i des(oar activitatea (uncioanrul public-
b6 &n intersul autoritii sau instituiei publice &n care ur!eaz s (ie detaat-
c6 &n interesul (uncionarului public.
221
2<. De&e@$re$ +e di+>uneD
a6 pe o perioad de cel !ult 60 de zile calendaristice &ntr$un an sau pentru o perioad !ai !are"
care nu poate depi 90 de zile &ntr$un an" &ns este necesar acordul (uncionarului public-
b6 pe o perioad de cel !ult 60 de zile calendaristice &ntr$un an" (r a (i posibil depirea acestei
perioade-
c6 pe pe perioad de 6 luni-
23. De"$#$re$ se dispune,
a6 pe o perioad de cel !ult 6luni &ntr$un an sau pentru o perioad !ai !are de 6 luni &ntr$un an"
&ns cu acordul scris al (uncionarului public.
b6 pe o perioad de cel !ult 60 de zile calendaristice &ntr$un an" care nu poate (i prelun%it-
c6 pe o perioad de 60 de zile calendaristice &ntr$un an.
-;. ,$re din ur)"o$re&e defini(ii $&e $?$"erii di+%i>&in$re e+"e %ore%"D
a6 abaterea disciplinar reprezint &nclcarea cu vinovie de ctre (uncioanrii publici a
&ndatoririlor corespunztoare (unciei publice pe care o dein i a nor!elor de conduit pro(esional i
civic prevzute de le%e-
b6 abaterea disciplinar reprezint &nclcarea cu vinovie de ctre (uncioanrii publici a
&ndatoririlor corespunztoare (unciei publice pe care o dein-
c6 abaterea disciplinar reprezint &nclcarea cu sau (r vinovie de ctre (uncionarii publici a
&ndatoririlor corespunztoare (unciei publice pe care o dein i a nor!elor de conduit pro(esional i
civic prevzute de le%e.
-2. Pe >erio$d$ eCer%i"rii dre>"u&ui &$ @revD
a6 (uncionarii publici care sea (l &n %rev nu bene(iciaz de salariu i alte drepturi salariale pe
perioada %revei-
b6 (uncionarii publici care sea (l &n %rev bene(iciaz de salariu i alte drepturi salariale pe perioada
%revei-
c6 (uncionarii publici care sea (l &n %rev bene(iciaz nua!i de salariu" nu i alte drepturi salariale.
222
0I0LIOGRA=IE SELE,TIV
1. D$n$ A>o+"o& Tof$n D ,D904: ;-/212>:9;:2=8" vol.I" 9d.'ll <ec=" <ucureti" 2003
2. D$n$ A>o+"o& Tof$n B P3:090; -2>790A2.1;9< F2 0D70>36 -0 43:090 ;6 ;3:.92:<A26.9 4356270,
9ditura 'll <ec=" <ucureti" 1999" p. 302-
3. E)i& 0&$n D I1:9.-37090 B1 >:3-236 -./012;62:<A22" 9d. 'll <ec=" <ucureti." 2004-
4. Tudor Dr@$nuB D904: 7.1>:2:3A2.1;6 F2 21>:2:3A22 4.62:270, T9;:;: 060/01:;9, 1ol. I" editura
Bu!ina Be*" <ucureti" 1990-
.. Tudor Dr@$nuBL250936 ;770> 6; H3>:2A20, 9ditura Bu!ina Be*" <ucureti" 2003-
6. Liviu Giur@iu" D./01236 435627. R04090 H392-270, 9ditura :e>nic" <ucureti" 199;-
;. An"onie Ior@ov$n D 7T9;:;: -0 -904: ;-/212>:9;:2=8" vol.I i II" ediia 4" 9d. 'll <ec=" <ucureti"
200.-
0. ,ri+"i$n Ione+%uBC.1>:2:3A2; R./I1202, L0C0; -0 90=2@3290 7./01:;:< F2 ;-1.:;:<, 73 -0@5;:092
4;96;/01:;90, 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 2003-
9. ,ri+"i$n Ione+%uB R0C2/36 4.62:27 B1 R./I12;, editura 'll <ec=" <ucureti" 2002-
10. Io$n /ur$ru. E&en$ Si)in$ Tn+e+%u B D904: 7.1>:2:3A2.1;6 F2 21>:2:3A22 4.62:270" 9ditura 'll
<ec=" <ucureti 2003" vol. I" II-
11. Io$n /ur$ru. /iG$i ,on+"$n"ine+%u. Si)in$ Tn+e+%u. /$ri$n En$%Ge. GGeor@Ge I$n%uB
I1:09490:;90; C.1>:2:3A202, D.7:921< F2 49;7:27<, 9ditura Bu!ina Be*" <ucureti" 2002-
12. P$u& Ne@u&e+%u B T9;:;: -0 -904: ;-/212>:9;:2=, 9diia a II" vol. I" II" <ucureti" 1934-
13. Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%uB ,D904: ;-/212>:9;:2=8, 9d. 'ccent" CluA$)apoca" 2004-
14. /ir%e$ Pred$ B D904: ;-/212>:9;:2=, Partea %eneral" 9diie revzut i adu%it" Bu!ina Be*"
<ucureti" 2000-
1.. Eu@en Po>$B A3:.1./2; 6.7;6< B1 R./I12;, 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 1999-
223
16. Ro)eo P$u& Po+"e&ni%uB S:;:3:36 H392-27 ;6 E317A2.1;93632 435627, :ez de doctorat" 'cade!ia de
+tudii 9cono!ice" <ucureti" 2006.
1;. An"on Tri&e+%uB D904: ;-/212>:9;:2=, 9diia 2" 9ditura 'll <ec=" <ucureti" 200.-
10. Io$n Vid$ B P3:090; 0D073:2=< F2 ;-/212>:9;A2; 435627<, 4e%ia 'utono! 3onitorul C(icial"
<ucureti 1994-
19. Genovev$ Vr$?ie J D904: 7.1>:2:3A2.1;6 F2 21>:2:3A22 4.62:270, vol. I" 9ditura Cu%etarea" Iai" ed.
a$I1$a-
20. Genovev$ Vr$?ie. /$riu+ 0&$n" O9C;12@;90; 4.62:27.-0:;:27< ; R./I1202" Iai" 2004" Institutul
9uropean" 9diia a I1$a revizuit i adu%it-
J. /or$nd Devi&&er J C.39> -0 -9.2: ;-/212>:9;:2E>, M.1:7K90>:201, 1909-
21. AndrO de L$u?$dVre. Je$n ,&$ude Vene!i$. Wve+ G$ude)i" D T9;2:R -0 -9.2: ;-/212>:9;:2E>,
:o!e I" 14
J
Jd" 1996" B.E.2.F.-
22. Pierre P$%"e"B I1>:2:3:2.1> 4.62:2P30>. D9.2: 7.1>:2:3:2.1106, 0
J!e
Jdition" ed. 3asson" Paris" 1906-
23. Je$n Rivero. Je$n M$&ine B D9.2: ;-/212>:9;:2E" 10$J!e Jdition" PrJcis" 2alloz" 2000-
24. JXr@en S%GY$r!eB D9.2: ;-/212>:9;:2E R39.4R01, C((ice des publications o(icielles de
Co!!unautJs UuropJennes" <ruRlant" Paris" 1994-
2.. J$%Tue+ 4i&&er B A-/212>:9;:2.1> 7./4;9R0>" 3ontc>restien" 1993" 5Bes sRste!es politico$
ad!inistrati(s de lV9urope des 2ouze6-
-9. III. STUDII. ARTI,OLED
2;. Io$n A&eC$ndruB A-/212>:9;A2; F2 43:090; 4.62:27<, &n 4evista de drept public nr. 2?2003" p. 1$16-
20. Ion / An@Ge&B T9;:;:36 -0 ;-09;90 ; R./I1202 6; U12310; E39.40;1< 43:0; E2 9;:2E27;: F2 E<9< ;
>0 .7.62 =092E27;90; 7.1>:2:3A2.1;62:<A22 632, &n 4evista de drept public nr 2?200." pp. 120$ 132.
29. Io$n A&eC$ndruB U1060 7.1>2-09;A22 492=21- 4;9:0109;:36 435627 492=;:, &n 4evista de drept public
nr. 1?2004" p. 2;$3.-
30. /$riu+ A)!u&e+%u J P9.70>36 -0 90=2@3290 ; C.1>:2:3A202, studiu aprut &n 4evista de drept
Public nr. 3?2003" pp. 4.$46-
31.3$riu+ A)!u&e+%uB P921724236 49.4.9A2.1;62:<A22 F2 0D70>36 -0 43:090 B1; 7:2=2:;:0; ;3:.92:<A26.9
4356270,articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922
224
039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. 7'"((5,
Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 20.$302-
32. Ion / An@Ge&B R0E607A22 ;>349; 31.9 :0D:0 -21 C.1>:2:3A2; 90=2@32:<, &n 4evista de drept public nr.
2?2004" pp. 49$.9-
33. /iG$e&$ Adin$ A>o+"o&$%GeB S:;:3:36 =270492/;93632, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060
;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2
;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul
)e%ulescu@" pp. 310$314-
34. E)i& ,erne$B A4;92A2; 492172423632 >04;9;A202 43:0926.9 B1 -904:36 9./I10>7, articol aprut &n
4evista de 2rept Public nr. 1?1999" pp.1$ 3.
3.. R$du ,$r>BS:9;:0C22 F2 49.431092 -0 90E.9/< ; ;-/1212>:9;A202 4356270 B1 409>407:2=; 21:0C9<922
039.4010, &n 4evista de 2rept public nr. 2?2006" pp. 102$11.-
36. R$du ,$r>BL2/2:060 C.1>:2:3A202. N.2 0=.63A22 1.9/;:2=0 F2 /07;12>/0 4.62:270 492=21- 6.736
G3=0913632 B1 7;-936 ;3:.92:<A26.9 4356270, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2
H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0,
C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp..6.$01-
3;. =&orin ,o)$nBSundB C.1>2-09;A22 492=21- 90E0901-3/36 6.7;6 B1 R./I12;, &n 4evista de drept
public nr. 3?2004" pp. 30$.6-
30. =&orini($ ,ior+%u. ,ri+"i$nBGGeor@Ge G&($nuB C.1704:36 -0 43:090 -2>790A2.1;9< B1
;-/212>:9;A2; 435627<, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1
409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36
:221A2E27 19. 7'"((5, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 323$ 320-
39. Ion De&e$nuB U1060 .5>09=;A22 73 492=290 6; 7.1>:2:3A2.1;62:;:0; .9-.1;1A06.9 -0 39C01A<, &n
curierul Audiciar nr. 6?2006" pp. .0$.6-
40. Ion De&e$nuB R0=2@3290; C.1>:2:3A202. T0/060 90=2@32922, &n 4evista de de drept public nr. 2?2003"
pp. 3...3.
41. Ion De&e$nuB U1060 .5>09=;A22 73 492=290 6; 7.1>:2:3A2.1;62:;:0; .9-.1;1A06.9 -0 39C01A<, &n
Curierul Audiciar nr. 6?2006" pp. .0$ .6-
42. "ef$n De$%onuB B31< C3=091;90 F2 -0>701:9;62@;90, 4evista de drept public nr. 3?2003" pp. 21$
26-
43. Andree$ Dr@Gi%iB I1>:2:3A2; >3>401-<922 9;4.9:3926.9 H392-270 ; >09=2723 ;60 E317A2.1;926.9
4356272 B1 63/21; 90C60/01:<926.9 L0C22 19. 1##'1999 90435627;:<, articol aprut &n lucrarea
R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0
H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul
)e%ulescu@" pp. 419$423-
22.
44. Au@u+"in =uere$BP92=290 -0 ;1>;/563 ;>349; 49.70>3632 -0 ;-09;90 ; R./I1202 6; U12310;
E39.40;1<, &n 4evista de drept public nr. 2?2003" pp. .4$62-
4.. Au@u+"in =uere$B T9;:;:36 -0 ;-09;90 ; R./I1202 6; U12310; E39.40;1<. A>407:0 49.70-39;60,
&n 4evista de drept public nr 2?200." pp. 106$ 120-
46. ,on+"$n"in =ur"unBP92=290 -0 ;1>;/563 ;>349; 60C22 492=21- 21>:2:3A2; 490E07:3632, &n revista de
drept public nr. 3?2004" pp. 104$106-
4;. E&en$ /iG$e&$ =odorB Consideraii privind contravenia i re%i!ul sancionator contravenional"
rticol aprut &n lucrarea 4e(or!ele ad!inistrative i Audiciare &n perspectiva inte%rrii europene"
+eciunea pentru tiine Auridice i ad!inistrative" Caietul Gtiini(ic nr. 6?2004" Institutul de
Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 6.3$ 66.-
40. =&$vi$ GGen%e$B D0>701:9;62@;90; F2 -07.1701:9;90; ;-/212>:9;:2=<- 492172422 -0 .9C;12@;90 ;
;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1
409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36
:221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 2;1$202.
49. An"onie Ior@ov$nB D21 1.3 -0>490 90=2@3290; C.1>:2:3A202 J:0@0 F2 ;1:2:0@0? &n 4evista de drept
public nr. 2?2004" pp. 16$ 40-
.0. An"onie Ior@ov$nB R06;A2260 -21:90 43:090; 0D073:2=< F2 43:090; H3-07<:.90;>7< 4921 492>/;
L0C22 -0 90=2@3290 ; C.1>:2:3A202, articol publicat &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90
B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36
:221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 16$34-
.1. ,ri+"i$n Ione+%uB C.1>:2:3A2;-7.1704: F2 :9<><:392 -0E212:.922, &n 4evista de drept public nr.
1?2001" pp. 34$44-
.2. GGeor@Ge I$n%uBI1:09490:;90; -2>4.@2A226.9 7.1>:2:3A2.1;60 492=21- C39:0; -0 C.1:392, &n 4evista
de drept public nr. 2?2002" pp. 64$ 0.-
.3. 0i$n%$ /$ri$ ,$r)en Prede+%u$A9/.12@;90; 60C2>6;:2=<- 7./4.101:< ; 21:0C9<922 039.4010,
articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,
S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de
Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@pp. 02$92-
.4. Io$n /ur$ru. Si)in$ Po>e+%uB A=.7;:36 4.4.93632, ;3:.92:;:0 435627< ;3:.1./< F2
21-0401-01:<, &n 4evista de drept public nr." 2?2006" pp. 36$49.
... E)i& /o&%u(B D0>490 >04;9;A2310; 43:0926.9 >:;:3632, &n 4evista de drept public nr. 3?2003" pp. 1$
.-
.6. Iord$n Ni%o&$B C.1>2-09;A22 73 492=290 6; ;4627;90; O.G. 19. 3%'"((" 492=21- 2/4.@2:060 F2 :;D060
6.7;60 F2 ; 60C2>6;A202 7./460/01:;90, 4evista de drept public nr. 1?2003" pp. ;9$0;-
.;. Iord$n Ni%o&$B A3:.1./20 6.7;6< >;3 701:9;62>/- 492=290 792:27< ;>349; 60C2>6;A202, articol aprut
&n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010, S07A2310;
226
401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine
'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 203$ 293.
.0. Iu&i$n Nede&%u. Io$n A&eC$ndruB/531<:<A290; /.-;62:<A26.9 -0 ;7A2310 ; ;-/21>2:9;A202 4356270
6.7;60 4921 21:09/0-236 =.631:;92;:3632 F2 4;9:01092;:3632 435627 O492=;:, aprut &n lucrarea
R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0
H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. 7'"((5, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul
)e%ulescu@" pp. 2;.$204-
.9. A&in$B Livi$ Ni%uB C.1>2-09;A22 492=21- 7.1704:36 -0 492/<920 F2 E31-;/01:36 02 H392-27, articol
aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,
S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. 7'"((5, Institutul de
Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 31;$ 322-
60. ,orne&iu Liviu Po>e+%uB D./012260 -0 90C60/01:;90 7;90 13 4.: E;70 .5207:36 .9-.1;1A06.9 -0
39C01A< ;60 G3=0913632, &n revista 2reptul nr.4?2006" pp. ;2 i ur!-
61. Ro)eo P$u& Po+"e&ni%uB P9.431092 492=21- 49.E0>2.1;62@;90; E317A202 -0 490E07:. L.736 F2 9.636
490E07:3632 B1 >2>:0/36 ;-/212>:9;A202 4356270 -21 R./I12;, 4evista de drept public nr. 2?2003" pp.
01$0.-
62. O&iviu PuieB C.1:9.636 -0 :3:06< ;-/21>2:9;:2=< 0D0972:;: -0 490E07: ;>34.9; ;7:06.9
;-/21>2:9;:2=0 ;60 ;3:.92:<A26.9 ;-/212>:9;A202 4356270 67.;60 B1 7.1:0D:36 C.1>:2:3A202 90=2@32:0, ;6
L0C22 19. "15'"((1 ; ;-/21>2:9;A202 4356720 67.;60 F2 ;6 L0C22 19. 3$('"(($ 492=21- 21>:2:3A2;
490E07:3632, &n 4evista de drept public nr. 3?2004" pp. 120$141-
63. Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%uB M.-2E27<9260 ;-3>0 60C22 19. 3$('"(($ 492=21- 21>:2:3A2; 490E07:3632
4921 .9-.1;1A; -0 U9C01A< ; G3=0913632 19. 179'"((5, &n 4evista de drpet public nr. 1?2006" pp.
4;$ ..-
64. Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%uB D2>73A22 -0>490 ;60F22 6.7;62 B1 63/21; L0C22 19. 393'"(($, articol
aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922
039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. 7'"((5,
Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 261$266-
6.. Rodi%$ N$r%i+$ Pe"re+%uB P9.560/0 ;7:3;60 ;60 ;-/212>:9;A202 4356270 6.7;60 -21 R./I12;, &n
4evista de drept public nr. 2?2002" p. .;$ 63-
66. Io$n Eu@en Ro)$nB M.-2E27<92 ;-3>0 21>:2:3A202 490E07:3632 4921 L0C0; 19. 1##'1999 492=21-
S:;:3:36 E317A2.1;926.9 4356272, /.-2E27;:< 4921 L0C0; 19. 1%1'"((3 492=21- 31060 /<>392 401:93
;>2C39;90; :9;1>4;901A02 B1 0D0972:;90; -0/12:<A26.9 4356270, ; E317A226.9 4356270 F2 B1 /0-236 -0
;E;7092, 490=01290; F2 >;17A2.1;90; 7.934A202 F2 4921 L0C0; 19. 3$('"(($ 492=21- 21>:2:3A2;
490E07:3632, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=;
21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19.
7'"((5, Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" pp. 360$36;-
22;
6;. Ser@iu Io+if S"ni&B CI:0=; ;>407:0 ;60 90=2@32922 C.1>:2:3A202 R./I1202, articol aprut &n
lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922 039.4010,S07A2310; 401:93
F:221A0 H392-27 0F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($, Institutul de Gtiine 'd!inistrative
7Paul )e%ulescu@pp. .$16-
60. Ni%o&$e R$du S"oi$nB S3>401-;90; -21 E317A20 ; 492/;93632 B1 7.1-2A2260 L0C22 19. "15'"((1-
L0C0; ;-/21>2:9;A202 4356270 6.7;60, &n 4evista de drept public nr. 1?2003" pp. ;4$;0-
69. Lu$n$ S$?uB R0C2/36 H392-27 ;6 -./0123632 435627 ;6 312:<A26.9 ;-/212>:9;:2= :092:.92;60, &n
4evista de drept public nr. 1?2001" pp. 96$ 102-
;0. D$n$ A>o+"o& Tof$n D 7A1C;H;90; 9<>431-0922 G3=09136328" &n 4evista de 2rept Public nr.
1?2003" p. 4$21-
;1. D$n$ A>o+"o& Tof$n D 7U1060 7.1>2-09;A22 492=21- 60C2>6;A2; B1 -./01236 4;9:01092;:3632 435627-
492=;:8" &n 4evista de 2rept Public nr. 2?2004" p. 90$102-
;2. Genovev$ Vr$?ieB C.1>:2:3A20, >:;:, >3=09;12:;:0- 7.1704:0 70 :905320 90CI1-2:0, &n 4evista de
drept public nr. 3?2004" p. p. 1$ 11-
;3. Ver@ini$ Vedin$#B C.1>2-09;A22; >349; 49.207:3632 -0 60C0 401:93 /.-2E27;90; F2 7./460:;90;
L0C22 19. 1##'1999 492=21- S:;:3:36 E317A2.1;926.9 4356272, &n 4evista de 2rept Public nr. 2?2006"
pp. 6;$ 03-
;4. Ver@ini$ Vedin$#BV;6.92 -0.1:.6.C270 B1 =2;A; 435627<, &n 4evista de 2rept Public nr. 2?200." pp.
;0$09-
;.. Ver@ini$ Vedin$#BS21:0@; .5>09=;A226.9 F2 49.4310926.9 E.9/36;:0 -0 -2E092:0 ;3:.92:<A2 4356270 F2
-0 >4072;62F:2 ;>349; P9.207:3632 -0 L0C0 ; 7.1:0172.>3632 ;-/212>:9;:2=, &n 4evista de 2rept
Public nr. 3?2004" pp. 09$9.-
;6. Ver@ini$ Vedin$#B D0.1:.6.C2; E317A2.;193632 435627 4.:92=2: L0C22 19. 7'"(($ 492=21- C.-36 -0
7.1-32:< ; E317A2.1;926.9 4356272, n 4evusta de drpet public nr. 1?2004" pp. .6$;1-
;;. D$i$n$ /$ur$ Ve+)$#B C.1>2-09;A22 492=21- 1.A2310 ;F2 90C2/36 H392-27 ;6 >>09=2723632 435627
039.40;1, articol aprut &n lucrarea R0E.9/060 ;-/212>:9;:2=0 F2 H3-272;90 B1 409>407:2=; 21:0C9<922
039.4010, S07A2310; 401:93 F:221A0 H392-270 F2 ;-/212>:9;:2=0, C;20:36 :221A2E27 19. %'"(($,
Institutul de Gtiine 'd!inistrative 7Paul )e%ulescu@" p. 4.9$ 493.
;0. Ver@ini$ Vedin$#B D0.1:.6.C2; E317A2.;193632 435627 4.:92=2: L0C22 19. 7'"(($ 492=21- C.-36 -0
7.1-32:< ; E317A2.1;926.9 4356272, n 4evista de drept public nr. 1?2004" pp. .6$;1-
;9. Io$n Vid$B A1:21./22 21:9;7.1>:2:3A2.1;60, &n revista Pandectele 4o!#ne nr. 1?2004" pp. 102$196-
00. D$nie&$ V%roiuB I@=.;9060 -904:3632 9./;1- . ;5.9-;90 :09/21.6.C27<, &n 4evista de drept
public nr. 2?2006" pp. 2;$3..
01. V$+i&e D$n Un@ure$nuB C.1>2-09;A22 492=21- 1.260 90C60/01:<92 ;60 E317A202 -0 490E07: B1
7.1:0D:36 L0C22 19. 1%1'"((3, 4evista de drept public nr. 2?2003" pp. 06$00.
220
229