Sunteți pe pagina 1din 26

Testul Nr.

1
Subiectul 1 "Omorul intentionat"
1.1 Definiti notiunile care desemneaza 8 cele mai frecvent atestate motive ale infractiunii, prevazuta
la alin.1 art 145 CP al !.
1." #r$umentati in care situatie, care intra sub incidenta lit. %& alin. " art 145 " asupra unui
reprezentant al autoritatilor publice ori a unui militar, ori a rudelor apropiate ale acestora. in timpul
sau in le$atura cu indeplinirea de catre reprezentantul autoritatilor publice sau militar a obli$atiilor
de serviciu'" .( nu se )ustifica a$ravarea raspunderii penale.
1.* #r$umentati daca a fost oportuna e+cluderea formularii "omor insotit de viol" , care a fost
specificata la lit.i& alin.*. art 145. CP #l ! ,e+cluderea operata prin le$ea -r. "". din 18.1"."//8&.
Subiectul " #ctiuni violente cu caracter se+ual.
".1 0dentificati cele 4 trasaturi ale contrin$erii ps%ice e+ercitate in conte+tul infractiunii prevazute la
art 1.". CP al !.
"." #r$umentati care este solutia de calificare, daca o persoana de se+ femenin, determina o alta
persoana, care este de se+ masculin, insa nu atins virsta de 14 ani, sa savirseasca prin contri$ere
fizica un raport se+sual
".* Spetsa....
Testul Nr.2
Subiectul 1 0mpiedicarea e+ercitarii libere a dreptului electoral sau a activitatii or$anelor electorale.
1alsificarea rezultatelor votarii.
1.1 Definiti notiunile care desemneaza victimile si subiectii infractiunii prevazute la art 181 si 18"
CP al !.
1." #r$umentati dac este posibila inc%iderea lo2alului sectiei de votare in ziua e+primarii votului,
astfel incit aceasta fapta sa nu intre sub incidenta notiunii " blocarea localului sectiei de votare"
utilizate la lit a. art 181
1.* #r$umentati daca este oportuna stabilirea in art 18" al CP a raspunderii pentru neaducerea la
cunostinta publica de catre membrii comisiei electorale a propunerilor de desemnare a candidatilor
sau a problemelor supuse referendumului, precum si pentru neinminarea ne)ustificata a buletinului
de vot persoanei inscrise in lista electorala, ori iminarea catre un sin$ur ale$ator mai multe buletine
decit cele prevazute de le$e.
Subiectul " Santa)ul
1
".1 0dentificati toate variantele momentului de consumare in cazul infractiunii de santa) art 183 CP
al !.
"." #r$umentati daca infractiunea de santa) ,presupunind amenintarea cu violenta&se distin$e in
raport cu infractiunea de til%arie, presupunind amenintarea cu violenta& prin caracterul viitor al
amenintarii sau prin momentul de obtinere a bunurilor cerute.
".* Speta.
Testul nr 3
Subiectul nr 1 Omorul savarsit in stare de afect.
1.1 0dentificati noua trasaturi ale caracteristicii starii de affect privita ca stare emotionala a
subiectului infractiunii prevazuta la art 144 CP
1." #r$umentati daca in cazul omorului savarsit in stare de affect poate fi posbila etapele de
pre$atire a infractiunii , tentative de infractiune .
1.* Speta ' Speta ii cu Soimu in urma unui conflict cu Damian au sinicti ca )itile 5 & si io dat o
sticla in cap si pumni si picoare in diferite re$uni a le corpu cauzandui vatare $rava periculoasa
pentru viata .dupa care Damian a decedat. 0a furat ceasul si niste bani in valoare de ./ si
respectiv 8/ lei , dupa care din interes material Soimu la lipsit de viata pe #rnautu. Dupa " zile
Soimu si 6ascautan lau lipsit de de viata pe 7osiri. Dupa inca vriop 4 zile cu a)oturl unor arme
de vanatoare soimu si 8avrilita lau impuscat simultan pe 8roza si 9ourean , 9ourean a fost
salvat datorita astentei medicale , iar $oraza a murit.
Subiectul " Pun$asia
".1 0dentificati momentul de consumare a infractiunii prevazure la art 13" CP !
"." #r$umentati care trebuie sa fie solutia de calificare in cazul in care o persoana avind varsta de 15
ani in timpul unei calamitati face o pun$asie in proportii mari.
".* Oportunitarea abro$arii art 135 si completarea art 13" cu alin ,*& ,4&
Testul nr 4
Subiectul 1 Provocare ile$ala a avortului
1.1 Determinati intelesul notiunii : indicatiile medicale stabilte de !inisterul sanatatii; lit ,c& art 153
CP .
2
1." #r$umentati daca sarcina survenita in urma unui viol poate fi considerata e+eceptie invocata
pentru a nu fi aplicata raspunderea penala in baza art 153 Cp , in ipoteza sarcinii a carei varrsta
depaseste 1" sapt.
1.* <valuati implicatiile )uridico(penale ale prevederii de la pet.*. al re$ulamentului privind
efectuarea intreruperii voluntare a cursulu sarcinii , ane+a nr 1 la ordinul !in sanatatii nr 44.
din "1./3."/1/& conform careia intreruperea cursului sarcinii este permisa fara depasirea
saptamanii a "1(a de $estatie.
Subiectul " =al%aria
".1 0dentificati Solutia de calificare atunci cand , in cadrul tal%ariei , vatamarea intentionata
$rava a inte$ritatii corporale sau a sanatii provoaca din imprudenta decesul victimei.
"." #r$umentati de ce realizarea scopului de sustra$ere influenteaza sau nu asupra calificarii
tal%ariei.
".* Speta ' 0n seara de *.1/."//3 lefter a venit acasa la omul de afacere Solcanu > si ia su$erat
acestuia sa plateasca ? ta+a de protectie@ pentru ca altfel va fi mai rau AA..
Testul 5
Subiectul 1 -eacordarea de a)utor unui bolnav . lasare in prime)die.
1.1 0dentificati calitatile special a victimei si subiectilor la infractiunea de neacordare de a)utor unui
bolnav si infr de lasare in priime)die.
1." determinati * deosebiri intre infractiune 14" si 14*
1.* Speta
Subiectul " 1urtul
".1 0dentificati opt e+emple de norme special in raport cu 184 aplicate in cazul furturilor unor
bunuri avand anumite calitati special.
"." #r$umentati daca este correct ca , in cazul escroc%eriei , bunurile sunt transmise catre faptuitor
pentru e+ercitarea asupra lor atributelor de posesie , folosinta si dispozitie , in cazul furtului pentru
e+erctarea unor functii cu c%aracter te%nic.
".* #r$umentati daca este sau nu corecta recomandarea din Bot plen CSC nr "* cu privire la practica
)udiciara in procesele penale despre sustra$erea bunurilorA..
3
Test Nr.6
Sub.1 ' Privatiunea ile$ala de libertate
1.1 Definiti notiunile desemnind valorile soc. Care reprez,ob.)ur $eneral,ob.)ur $eneric si principal
ale infractiunii prevazute la art.144.
1.".Determinati * ipoteze diferite cind cele savirsite se califica potrivit art.". si lit.f alin ",art.144
Subiectul "'-otiunea si semnele sustra$erii
".1.elatati despre semnele secundare ale laturii subiective ale sustra$erii
".* #r$umentati oportunitatea trecerii til%ariei si pun$asiei din cate$oria infractiunilor material in
cate$oria infr(r formale .
TESTUL NR. 7
Subiectul 1 #P0<# D-<0 P<SO#-<
1.1 0dentificati cite * e+emple pt fiecare din cele * tipuri de arme( dupE criteriul constructiv Fi
funcGional (specificate in le$ea nr 11/ din 18./5.1334 cu privire la arme,luind in consideratie ca,in
conformitate cu lit.$&alin." art.144 CP !,se stabileste raspunderea pt rapirea unei persoane
,savirsita cu aplicarea armei
1."#r$umentati care trebuie sa fie solutia de calificare daca,din cauze independente de vointa
faptuitorilor,intentia de rapire de catre un $rup criminal or$anizat a doua sau mai multor persoane s(
a realizar partial,astfel incit s(a reusit rapirea numai a unei sin$ure victime din cele " vizate
1.*#r$umentati daca a fost sau nu oportuna e+cluderea circumstantei a$ravante ?@repetat@@,care a
fost prevazuta la lit.a alin." art.144 CP !& e+cludere operata prin le$ea nr.".. din 18.1"."//8
SD90<C=DH " D<=<!0-#<# H# S0-DC0D<<
".1 Definiti notiunile care desemneaza metodele de savirsire a infractiunii specificate la art.15/CP
".".#8D!<-=#=0 daca o persoana iresponsabila sau un minor poate fi victima infractiunii de
determinare la sinucidere
".*speta
4
TESTUL NR.8
SD90<C=DH 1 60OHDH
1.1 elatati despre impactul pe care incapacitatea se+uala a faptuitorului il poate avea asupra
calificarii faptei in baza art.1.1 CP !
1."#r$umentati care este solutia de calificare in cazul in care raportul se+ual este savirsit de catre
parintele adoptiv al victimei,impreuna cu o persoana in virsta de 1*ani, profitindu(se de
imposibilitatea victimei de a se apara
1.*#r$umentati daca este sau nu corecta urmatoarea formulare din Botarirea Plenului CSC din . .
11."//5 IDespre practica )udiciara in cauzele din cate$oria infractiunilor privind viata
se+uala;';Daca in timpul violuluiA..victimei i(a fost cauzata vatamarea intentinata $rava a
inte$ritatii corporale sau a sanatatii,cele savirsite urmeaza a fi calificate prin concurs de
infractiuni,in baza art.151 si 1.1 CP !
SD90<C=DH " <SCOCB<0#
".1 elatati despre cele doua modalitati de inselaciune pasiva,care pot fi atestate in cazul infractiunii
de escroc%erie ,art.13/ CP !&
".* speta
TEST nr. 9
Subiectul 1 aport se+ual cu o persoana care nu a implinit virsta de 14 ani
1.1 0dentificati cele 5 caracteristici care rezulta in urma interpretarii notiunii Iorice alte acte de
penetrare va$inala sau anala;, utilizate in art. 1.4 CP !
1." #r$umentati care trebuie sa fie solutia de calificare in cazul raportului se+ual savirsit de catre "
persoane avind virsta de 15 ani asupra unei persoane care are virsta de 1" ani, cu
consimtamintul acesteia daca toate cele * persoane sunt in stare de ebrietateJ
1.* #r$umentati daca a suferit sau nu sc%imbari sfera de aplicare a art. 1.4 CP !, ca urmare a
amendamentelor operate in te+tul le$ii penale prin He$ea nr. 14. din /3./.."/1/
Subiectul " Omorul intentionat
".1 0dentificati momentul in care trebuie sa se formeze intentia de lipsire de viata a celei de(a doua
victime in conte+tul infractiunii prevazute la lit $& alin " art.145 CP !.
5
"." #r$umentati daca militarul, aflat in situatia de persoana internata, poate fi victima omorului
savirsit asupra unui militar, in timpul sau in le$atura cu indeplinirea de catre acesta a obli$atiilor de
serviciu ,lit %& alin " art. 145 CP !
Test nr 10
Subiectul 0' 0ncalcarea re$ulilor de protectie a muncii
1." #r$umentati daca este posibil ca o persoana din afara unitatii an care s(a produs accidental de
muncaK sa raspunda an baza art. 18* CP.
1.* #r$umentati daca a fost oportuna reducerea cercului de victimeA
Subiectl 00' Omorul intentionat
".1 0dentificati 5 cate$orii de victime ale infractiunii, prevazute la lit. f& al. ,"& art. 145 CP !, an
cazul an care victima nu este nici persoana rapita, nici ostatic.
"." #r$umentati daca prevederea de la lit. f& alin. ,"& art. 145 CP ! este sau nu aplicabila an
cazul omorului savarsit cu rapirea minorului de catre rudele apropiate.
".* #ctionand ampreuna cu alte personae in lunile iunie(au$ust "//* urmarind scopul de folosire a
victimei anA
#ctiunile lui 9otan fata de Hitu vor fi calificate conform art. "/4 alin. ,1& lit. a&. #ctiunile lui
9otan fata de otaru vor fi calificate conform art. 18. alin. ,"& lit. e&. #ctiunile lui 9otan si 8utu
fata de 8orbatiuc vor fi calificate conform art. 184 alin. ,4& . #ctiunile lui 9otan si 8utu fata de
Culava se vor califica conform art. 184 alin ,5& an concurs cu art. 145 alin ,"& lit. 2&. Daca Hitu ar fi
avut varsta de 18 ani atunci faptele lui 9otan vor fi calificate conform art. 145 alin. ,1& lit. c&
deoarece victima numai este minora.
TEST nr.11
Subiectul 1 6atamarea intentionata $rava a inte$ritatii corporale sau a sanatatii
1.1 elatati despre cele * aspecte puse la baza estimarii $ravitatii vatamarii inte$ritatii corporale
sau a sanatatii
1." #r$umentati daca relatiile sociale cu privire la viata persoanei formeaza sau nu obiectul )uridic
secundar in cazul vatamarii intentionate $rave a inte$ritatii corporale sau a sanatatii, care este
periculoasa pentru viata
6
1.* #r$umentati daca este oportuna sau nu prezenta sinta$mei Iinte$ritatii corporale; in denumirea
si dispozitia art.151 CP !.
Subiectul " 0ncestul
".1 0dentificati toate ipotezele cind un membru de familie poate fi victima a infractiunii
prevazute la art."/1 CP !.
"." #r$umentati daca este aplicabila raspunderea penala in cazul raportului se+ual realizat de
catre parintele vitre$ si copilul vitre$
".* Ha 1"./4."//3, la mar$inea padurii din satul Ste)areniA
!ovileanu' 1.1 alin." lit. b, c
145 alin " lit e, i
!ancas' art.1.1 alin." lit b, c
-u se va modifica calificarea.
Test nr 12
Subiectul 0' 6iolarea de domiciliu
1." Determinati limitarile dreptului persoanei la domiciliul sau in conformitate cu art. 8 al
Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.
1." #r$umentati daca este posibil ca infractiunea de violare a domiciliului sa aiba la baza interesul
material sau sa urmareasca scopul de cupiditate.
1.* Speta ' Ha /4./"."/1/ in padurea de lan$a iazul din partea de sud( est a orasului Cainari , fiind in
stare de ebrietate 8radinaru AA
".1 Definiti notiunile Iconditiile similare sclaviei; si Iamenintarea cu aplicarea violentei psi%ice
nepericuloase pentru viata si sanatatea persoanei; specificate in dispozitia de la art. 145 CP !.
"." #r$umentati care este rolul )uridic al tuturor persoanelor la care se refera prevederea de la lit.c
alin.,1& art.145 CP !' Idare sau primire a unor plati sau beneficii pentru a obtine consimtamintul
unei persoane care detine controlul asupra altei persoane;.
7
".* #r$umentati daca este sau nu corecta formularea din Botarirea plenului Curtii Supreme de
Custitie nr *. din "".11."//4 ICu privire la practica aplicarii le$islatiei in cauzele despre traficul de
fiinte umane si traficul de copii;, conform careia prin Iviolenta periculoasa pentru viata si sanatatea
fizica sau psi%ica a persoanei; se intele$e vatamarea intentionata $rava ori medie, prevazute la art.
151, 15" CP !.
Testul nr.13
Subictul 1 0ncalcareintentionata a le$islatieiprivindaccesul la informatie
1.1 Definitinotiunile care desemneazacalitateaspeciala a subiectuluiinfractiuniiprevazute la art. 18/
1." #r$umentatidacainformatiile care constituieun secret medical pot sareprezinteobiectulimaterial
al art.18/
1.* #r$umentatioportunitatea substituirii cuvintelor Idaune in proportii considerabile drepturilorsi
intereselor ocrotite de le$e ale persoanei; printr(o alta sinta$ma pe care o recomandati.
Subiectul" Omorul intentionat
".1 0dentificati cite doua actiuni pt actiunea fizico(mecanica,psi%ica,fisica,c%imica,mecanica in
conte+tual art. 145
"." #r$umentatidacacel care cumparaor$anelesautesuturilevictimeipoate fi consideratcomplice la
infractiuneaprev art. 145 ,"& lit.n&
".* Speta
Testul nr 14
Subiectul 1 =raficul de copii
1.1 Definiticersetorie si prostitutie prin art."/4
1." #r$umentati daca prin aplicarea prevederii art. "/4 ,4& este necesarca victim sa se autodenunte
de bunavoie, sa contribuie la descoperirea infractiunii, sa compenseze valoarea daunei, sa repare
pre)udicial conform art. 5. CP
1.* #r$um daca e oportuna dispozitia art."/4 ,1& sa fie completata cu sinta$ma Icu sau fara
consimtamintul acestuia; dupamodelul art.145 ,1&
Subiectul " <scroc%eria
".1 relatati depre cele douacriterii in baza carora se face delimitare dintre escroc%erie si incalcare a
normelor de drept civil,cind nu sunt e+ecutateo bli$atiile&
"." ar$umentati daca dreptul asupra bunurilor straine(mobile, imobile, poate sa constituie obiectul
influentarii nemi)locite infractionale in cazul art.13/ CP
8
".* (lipseste
Testul 15
Subiectul 1.Distru$erea sau deteriorarea intentionata a bunurilor
1.1 0dentificati in partea speciala a codului penal . e+emple de norme special aplicatte in cazul
distru$erii si deteriorarii intentionate a unor bunuri avind anumite calitati speciale
1." #r$umentati care trebuie sa fie calificarea daca persoana isi distru$e bunurile proprii,care sin
asi$urate& in valaoare de 5/5//lei pentru a incasa ille$al suma asi$urata.
1.* Speta
Subiectul ". 6atamarea intentionata a inte$ritatii corporale sau a sanatatii
".1 Definiti notiunile de ,, or$an; si ,,re$iuni adiacente fetei; utilizate in alin.1 art 151 CP al !
"." #r$umentati daca intra sub incidenta notiunii ,,pierderea unui or$an; in sensul art 151 al CP,
lezarea unui or$an nefunctional cind ulterior se impune,din considerente medicale& e+tirparea
acetuia.
".* Consider oportune aceste mofificari deoarece, fiecare dauna si pre)udiciu sau drept lezat unei
persoane, trebuie sa fie reparat sau faptuitorul trebuie sa raspunda e+act conform actelor care le(a
comis. #cesta fiind si un principiu al dreptului. #stfel daca victima are ca consecinta o boala psi%ica
ca urmare a unei vatamari usoare atunci le$ea trebuie sa pedepseasca faptuitorul conform actelor
sale, iar daca victimaare ca consecinta o boala psi%ica $rava atunci faptuitorul la fel trebuie sa fie
pedepsit conform $ravitatii faptelor sale.
TESTUL 16
Subiectul 1. 6iolul
1.1Definiti notiunea ,, membru de familie; utilizata la litera b" a alin ,"& art. 1.1 CP al !
1."#r$umentati daca poate fi calificata ca viol intretinerea cu barbatul care se $aseste in eroare a
raportului se+ual de catre femeia care sa substituit celei adevarate.
1.* SEvLrFirea a douE sau a mai multor violuri, pentru care rEspunderea este prevEzutE de diferite
alineate ale art.1.1 CP, indiferent dacE, Mntr(un caz, a fost sEvLrFitE tentativa de viol ori fEptuitorul a
apErut Mn calitate de or$anizator, insti$ator sau complice al acestei infracGiuni sau, Mn alt caz, a fost
9
sEvLrFitE fapta de viol terminat, acGiunile Mntreprinse trebuie calificate de sine stEtEtor pentru fiecare
dintre infracGiunile comise de fEptuitor.
6iolul nu poate fi recunoscut repetat, dacE la momentul sEvLrFirii unui alt viol au e+pirat termenele
prescripGiei urmEririi penale. De aceea consider ca clificarea data de CSC este corecta si intemeiata.

SDbiectul ". Omorul intentionat
".1elatati despre cele " componente ale intentiei premeditate, intentie pe care faptuitorul o
manifesta la savirsirea infractiunii prevazute la lit.a alin,"& art.145 CP !.
"." #r$umentati ca re este solutia in cazul in care interesul material apare la faptuitor ulterior
momentului in care(si finalizeaza e+ecutarea faptei de lipsire de viata a victimei, faptuitorul a
urmarit acest interes material insa el nu sNa realizat, faptuitorul a urmarit acest interes material la
savirsirea omorului si el sNa realizat.
".* Speta 0n prima parte a spetei #babii va fi tras la raspundere penala pentru vatamare corporala
intenOionata medie. 0n a doua parte a spetei #babii si !aruscac vor fi tras la raspundere penala
pentru furt conform art. 184 alin " lit b, iar mai apoi vor fi trasi la raspundere pentru concurs de
infratiuni art. 1." alin " lit b si 145 alin"lit 2 savirsite prin coautorat. Si pentru a *(a scena, acestea
vor fi trasi la raspundere penala conform art184 alin 4 in concurs cu 184 alin 5 insotit de 13. alin "
lit a
Test 17
Subiect 1
1.1 Determinati rolul rudelor care isi e+prima vointa de lipsirea de viata a minorului art 148.
1." #r$umentati daca un minor poate fi victima ainfractiunii de eutanasiere.
1.* #r$umentati daca este oportun de a elimina din art 148 cuvintele ' ?in le$atura cu caracterul
insuportabil al suferintelor;
SD90<C= "
".1 0dentificati cele * ipoteze care prives savirsirea e+croc%eriei in sfera de asi$urare cind acesta il
reprezinta automobilul.
10
"." #r$umentati care trebuie sa fie califiarea daca infractorul sustra$e * placi de beton armat de la
locul lor de pastrare , inainte de aceasta inducind in eroare soferul care urmeaza sa transporte acele
* placi, comunicindu(0 acestuia ca are intele$ere cu proprietarul placilor.
Test 18
SD90<C=DH 1
1.1 0dentificati obiectul )uridc secundar al traficului de fiinte umane prevazut la art 145, alin " lit e
cu privire la savirsirea d ecatre o persoana cu functie de raspundere sau inalta de rasundere.
1." #r$umentati daca or$anelle sau tesuturile victimei sunt considerate obiect material infractiunii
prevazazute la art 145
1.*#r$umentati daca este sau nu corecta urmatoarea formulare ' al pct 5 din BCSC nr *., ICu privire
la practica aplicarii in cauzele despre traficul de fiinte umane si de copii; apirea unei persoane
presupune actiuni contrare dorintei si vointei ei insotita de sc%imbarea locului de resedinta ori de
aflare temporara in alt loc , cu privarea ei de libertate. Capturarea sc%imbarea fortata locului ei de
resedinta, cu privarea de libertate a victmei constituie elemente obli$atorii ca mi)loc de realizare a a
traficului de persoane prin rapire. apirea unei pers constituie cele * etape ' capturare, luare si
deplasare de la locul ei permanent sau provizoriu a aceasteia, retinerea sau privarea de libertate
impotriva vointei@
SD90<C=DH " -O=0D-<# S0 S<!-<H< SDS=#8<00
1.1 0dentificati momenul de cosnumare a tuturor infract savirsite prin sustra$ere'
1." ar$umentati daca cardul bancar se considera obiect material al sustra$erii.
1.* Ha /.. /"."/1/ intre orele 14("*, Pincu si Sirbu au savirsit, in privinta lui , despre care se stia
ca nu a atins virsta de 14 ani ' in livada din apropierea drumului ditre satele 8lin$%eni si Pompa, o
incercare de a intretine un raport se+ualK in acelasi loc , o incercare prin satisfacere prin constrin$ere
a a poftei se+uale prin forme perverseK in drum spre satul C%iscareni, in caruta, Sirbu > mai multe
raporturi se+ual. Ha /3./5 ."/1/, sirbu a intratin in ma$azinul alimentar si a ascuns la buzunarele
sacoului " sticle de vin si si doua cutii de conserve in suma de 5// de lei, Dupa care a parasit in
$raba ma$azinul . -imeni nu a vazut cum Sirbu a sustras marfurile. 0nsusi Sirbu credea ca
11
actioneaza clandestine. 6inzatorul lipsea de la locul de munca . Sustra$erea fost descoperita peste
1/ min, cu a)utorul camerei din incinta ma$azinului.
Calificati faptele persoanelor pe care le considerati vinovate. Se va sc%imba sc%imba situatia daca
suma a r de 433 de lei. Se va sc%imba situatia daca Sirbu ar fi fost $asit inainte de plecarea din
ma$azine.
Testul 19
6iolarea dreptului la secretul corespondentei
1.1Conform art */ din constitutia m rezulta ca statul asi$ura secretul scrisorilor, al tele$ramelor, al
altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si a celorlalte mi)loace de comunicare.insa e+i+ta si
e+ceptii ,de la aceasta norma se poate dero$ prin le$e in cazurile cind aceasta dero$are este necesara
in interesele securitatii nationale, bunastarii economice a tarii, ordinii publice si in scopul prevenirii
infractuinilor.
#utoritatea care este in drept sa desfasoare activitate in vederea descoperirii si cercetarii
infractiunilor este )udecatorul de insructiune conform Codului de Procedura Penalea.
#ceasta autoritatea este in drept sa desfasoare activitati in vederea retinerii si inre$istarilor
comunicarilor,retinerea,cercetarea,predarea, perc%ezitionrea sau ridicarea trimiterilor postale etc.
1."
1.* ConGinutul sinta$mei prin utilizarea mi)loacelor te%nice speciale destinate pentru dobLndirea
ilicitE a informaGiei Mn$lobeazE ideea de folosire ilicitE a uneltelor, maFinilor, aparatelor pentru
asi$urarea procesului de interceptare Fi descifrare a informaGiei cuprinse Mn mesa)ele persoanei.
0nsa sinta$ma mi)loace te%nice speciale destinate pentru obtinerea ascunsa a informatiei presupuna
ca aceste mi)loace sunt folosite pentru a obtine informatie in mod ascuns fara ca proprietarul sa
cunoasca despre acest fapt.Deci modul ascuns este mai oportun de a fi folosit decit sinta$ma
dobindirea ilicita.!odul ascuns de obtinere a informatiei corespondentei esre re$lementat de codul
penal si de codul de procedura penala si deci nu cade sub incidenta cuvintului PilicitQ fiindca au o
re$lementare strict determinata.
12
Deci aceasta sc%imbare a fost oportuna si clarifica situatie data, fara a duce in eroare autoritatile ce
intrebuinteaza aceasta norma.
=il%aria
".1 Conform re$ulamentului ministerului sanatatii de apreciere medico(le$ala a $ravitatii vatamarii
corporale nr.133 din "../4."//* '
( sc%in$iuireaRc%inuirea reprezintE acGiuni care provoacE victimei suferinGe prin privaGiunea de
%ranE, bEuturE sau cEldurE, ori prin plasarea sau abandonarea victimei Mn condiGii nocive pentru
viaGE.
( torturaR=orturarea se manifestE prin acGiuni care produc dureri perseverente, repetate sau
Mndelun$ate ,prin piFcEturi, biciuiri, prin MmpunsEturi cu obiecte MnGepEtoare, prin cauterizEri cu
a$enGi termici sau c%imici etc.&.
Conform Conventie O-D impotriva torturii si altor pedepse ori tratamente insotite de
cruzime,inumane si de$radante '
( "torturE" desemneazE orice act prin care se provoacE unei persoane, cu intenGie, o durere sau
suferinGe puternice, de naturE fizicE sau psi%icE, Mn special cu scopul
de a obGine, de la aceastE persoanE sau de la o persoanE terGE,
informaGii sau mErturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta
sau o terGE persoanE l(a comis sau este bEnuitE cE l(a comis, de a o
intimida sau de a face presiune asupra unei terGe persoane, sau pentru
orice alt motiv bazat pe o formE de discriminare, oricare ar fi ea,
atunci cMnd o asemenea durere sau suferinGE sunt provocate de cEtre un
a$ent al autoritEGii publice sau orice altE persoanE care acGioneazE cu
titlu oficial, sau la insti$area sau cu consimGEmMntul e+pres sau tacit
al unor asemenea persoane. #ceasta notiune o $asim si in CP al ! la art. */3 indice1
"." -u poate fi aplicat concursul ideal dintre til%arie si santa),deoarece sunt doa infractiuni total
diferite din punct de vedere al violentei aplicate asupra persoanei si a scopului urmarit.
=il%aria se considera cea mai periculoasa infractiune, dearece e+ista intentie unica de a ataca doua
sau mai multe persoane in scopul sustra$erii bunurilor acestora,ceea ce presupune aplicarea violentei
periculase pentru viata sau sanatatea persoanelor ori amenintarea cu aplicarea unei asemenea
violente.=il%aria consta in fapta pre)udiciabila alcatuita din " actiuni '
( actiunea principala(sustra$erea
( actiunea adiacenta(atacul savirsit asupra uneSi persoane,atac insotit in mod alternativ de
a&violenta periculoasa pentru viata sau sanatate persoanei a$resate, b&amenintarea cu
aplicarea unei asemenea violente.
0n cazul til%ariei scopul de a sustra$e apare inaintea aplicarii violentei, si deciu rezulta ca aceasta
este folosita doar pentru a facilita, a asi$ura savirsirea aciunii principale de sustra$ere.
13
Santa)ul este o infractiune ce aste savirsita in scop de cupiditate insa nu prin sustra$ere.0n cazul in
care e+ista cerinta de a transmite un bun santa)ul nu se transforma intr(o infractiune de sustra$ere.
Deci santa)ul este cererea de a transmite bunuri si nu insasi o forma a sustra$erii, de aceea nu poate
fi aplicat concurs ideal dintre til%arie si santa).
".*0n speta data sunt 4 episoarde '
1.in cazul spar$erii lacatului usii de la vila si locirea timp de " luni > fapta se va califica in baza
art.13* tulburarea de posesie,deoarea imobilul lui 1udulei a fost ocupat inte$ral de catre aiu si
6olosenco.
".in urma depistarii a acestor doi indivizi s(a iscat o altercatie in urma careia lui 1udulei 0 s(a cauzat
traumatism ce a necesitat "1 de zile de spitalizare, aceasta fapta se va calitica in baza art.15" litera e&
alin.". 0ar in cazul in care 1udulei va fi lipsit intentionat de viata fapta sa va califica in baza art.145
alin." lit.i.
*.in cazul cind pentru perfectarea actelor aiu a primit banii de la turcu,malai, forminte si
munteanu, aiu a disparut aceasta fapta urmeaza a fi calificata in baza art.13/ escroc%erie alin." lit
c.
4.in cazul deteriorarii ferestrei automobilului fapta se va califica in baza art.13. distru$erea sau
deteriorarea intentionata a bunurilor alin." lit. c.0ar sustra$erea pe ascuns se va califica in baza
art.184 1urt alin.1 lit.d.0ar in cazul in care aiu s(ar deplasa cu masina data fapta se va califica in
baza art. 13" indice1 alin1.
Testul 20
Omorul intentionat
1.1 Premeditarea atribuie omorului caracter a$ravant,deoarece presupune o concentrare a fortelor
psi%ice ale faptuitorului si o pre$atire a comiterii faptei ceea ce asi$ura sanse sporite de reusita a
omorului.0n vederea aplicarii raspunderii in baza lit a& alin,"& art.145 CP al m, ste necesar
indeplinirea cumulative a * conditii'
a& trecerea unui interval de timp din momentul luarii %otaririi de a savirsi omorul si pina la
momentul e+ecutarii infractiunii(pentru a se considera omorul ca fiind cu premeditare, este
necesar sa se constate ca luarea %otaririi de a savirsi omorul a premers cu o anumita perioada
de timp savirsirea infractiunii.Durata acestui interval nu este fi+a si nici nu poate fi dinainte
stabilita.
b& 0n acest interval de timp faptuitorul trebuie sa mediteze, sa(si concentreze fortele sale psi%ice
in vederea asi$urarii reusitei actiunii sale(presupune ca %otarirea a fost luata dupa un
prealabil e+amen comparativ al motivelor pozitive si ne$ative precum si al rezultatelor ilicite
dorite si nedorite de subiect. 0ntentia premeditata constitue fondul conditiei in cauza.0ntentia
premeditata reprezinta una dintre speciile modalitatii nenormative a intentiei avind la baza
criteriul momentului de aparitie a intentiei.0ntentia premeditata intruneste "
conditii '1.componenta cronolo$ica( desemnind realizarea %otaririi de a savirsi infraciunea
nu imediat,dar dupa trecerea unui anumit interval de timp de la momentul aparitiei sale K
".componenta ideolo$ica(desemnind activitatea psi%ica specifica a faptuitorului pe parcursul
acestui interval
c& 0n acest interval de timp faptuitorul trebuie sa treaca la svairsirea unor acte de pre$atire de
natura sa intareasca %otarirea luata si sa asi$ure realizarea ei(pre$atirea de infractiune este o
etapa indispensabila a activitatii infractionale.
14
1." Omorul savirsit din interes material formeaza concurs ideal cu infractiune a de til%arie.<+ista "
acceptini privind aplicarea circumstantei a$ravante Pdin interes material Q lit.b& alin."
art.145CP '
( la calificarea omorului nu esta necesar a fi luata in consideratie a$ravanta data atunci cind se
atesta forma tipica a til%ariei,atunci cind nu se realizeaza scopul de sustra$ere&
( la calificarea omorului necesita a fi luata in consideratie a$ravanta data atunci cind se atesta
forma atipica a til%ariei,atuci cind se realizeaza scopul de sustra$ere&.
e$lementarea data infractiunii de til%arie prin prevederile art 188, nu presupune absorbirea in
continutul ei a infractiunii de omor intentionat care are e+istenta de sine statatoare.eprezentind prin
natura si esenta sa, o comple+iate le$ala, til%aria nu absoarbe in continutul sau decit acele actiuni
care au fost limitativ determinate de le$e.
1.* 0n speta data sunt ilucidate " cazuri'
1. <remei sub prete+t ca e colaboratorul Politiei utiere solicita tractorul de la 6ascan si la
destinatie i(a administrat o substanta somnifera, aceasta fapta sa va califica in baza art.13/
escroc%erie alin." lit.c si administrarea se califica in baza art."1.indice 4. 0ntroducerea
ile$alE intenGionatE Mn or$anismul altei persoane, Mmpotriva voinGei acesteia, a substanGelor
narcotice,
psi%otrope sau a analoa$elor acestora.
". <remei sub prete+t ca e colaboratorul Politiei utiere solicita tractorul de la oscovan si la
destinatie i(a administrat o substanta somnifera care i(a provocat decesul acestuia in urma
reactiei aler$ice, fapta se va calitica in baza art.13/ escroc%eria alin" lit.c si
Santa)ul
".1 0potezele in care santa)ul adopta forma infractiunii materiale sunt'
( santa) savirsit cu deteriorarea ori distru$erea bunurilor
( santa) urmat de dobindirea bunurilor cerute
( santa) soldat cu late urmari $rave
( actiuni de santa) savirsite in proportii mari
( actiuni de santa) savirsite in proportii deosebit de mari
"." deosebiri dintri art.183 si 144 lit.f& al." CP
( in cazul santa)ului rapirea persoanei este faciliteaza, inlesneste savirsirea infractiunii
scop,obtinerea bu8nurilor altei persoane.&,in cazul art 144 rapirea isi are locul propriu in cadrul
calificarii.
15
( pedeapsa in cazul art 144 lit.f& contituie de la 4 la 1* ani, iar in cazul santa)ului alin.,4& pedeapsa
constituie de la . la 1* ani
( calitatea victimei in cazul art 144 poate fi minorul,femeia $ravida, persoana care se afla in
neputinta are ca efect a$ravarea raspunderii.0ar in baza art 183 al 4 victima poate fi
posesorul,proprietarul,detinatorul, rudele acestora sau apropiatii acestora.
".* 0n cadrul art 1.* Bartuirea se+uala notiune de santa) este vazuta sub aspectul mentionat in art
183 si anume Pcu raspindirea unor stiri defaimatoare despre eleQ ceea ce rezulta ca santa)ul nu
priveste doar infractuinile contra partimoniului dar si infractuinilor ce vizeaza viata se+uala a
persoanei.
Prin santa) in sensula art.1.* trebue de inteles amenintarea cu divul$area informatiilorcare devenind
notorii pot pre)udicia onoarea si demintatea victimei ori pot fi cauza altor urmari.Continutul unor
asemenea informatii despre victima poate privi '
(practicarea prostitutiei
(boala venerica a acesteia
(consumul de substante narcotice sau psi%otrope
(savirsirea unor ile$alitati
(infidelitatea con)u$ala s.a
Deci prin urmare rezulta ca santa)ul in continutul art.1.* are si o e+plicatie determinat in art.183 si
deci nu trebuie de modificat denumirea articolului 183, fiindca in$loba in sine si notiunea ce
priveste %artuirea se+uala.
TESTUL NR-21
Subiectul 0'apirea persoanei
1.1.0dentificati toate ipotezele in care infractiune,prevazuta la art.144 CP ! nu are un obiect
material
1.".#r$umentati daca este sau necesara calificarea suplimentara in cazul in care rapirea unei
persoane este savirsita datorita vatamarii intentionate $rave,savirsite asupra victimei.
1.*.#r$umentati daca a fost oportuna adoptarea art.144 cu indice,1&CP ! Iapirea minorului de
catre rudele apropate;
Subiectul 00.Omorul savirsit in stare de afect
16
".1.0dentificati cele " circumstante,care e+aminate cumulativ pot a)uta la determinarea $ravitatii
insultelor ce provoaca starea de afect in contestul infractiunii prevazute la art 144 C !.
".".#r$umentati care trebuie sa fie calificarea atunci cind din cauze independente de vointa
faptuitorului decedeaza o sin$ura persoana din cele " care(0 provoaca faptuitorului starea de afect
spre a caror lipsire de viata este indreptata intentia faptuitorului.
".*.SP<=#
Testul nr 22
Delapidarea averii straine
1.1 elatati despre calificarea bunurilor care reprezinta obiect materal al infract prevaz la 133
1." #r$umentati daca tranmiterea bunurilor in baza unui document este o cerinta obli$atoriu in cazul
incredintarii bunurilor in administrare catre cel care a savarsit infracti de delapidare.
1.* Speta '
Subiectul " Pruncuciderea
".1 elatati despre toate criteriile de stabilire a calitatii de nou nascut propuse de stiintele medicale
in conte+tual victimii infract la 14.
"." #r$umentati care trebuie sa fie calificarea in cazul in care pruncuciderea e savarsita asupra " sau
mai multe personae
".* daca e oportun completarea art 1*4 ?rudenie@ din CP cu al 5 care ar avea urmat continut ' in
intelesul art 14. cp prin nou nascut se intele$e fatul an$a)at in procesul nasterii dupa "" sapt A;
TEST 23
subiect 1( 6atamarea intentionata medie a inte$ritatii corporae si sanantatii, art 15"
1. notiune'
Dere$lare de scurta durata a sanatatiiK urmarile cauzate de vatamare care dureaza o perioada mai
mica de "1 de zile ' slabirea vederii sau a auzului, numeroase e+coriatii, ec%imoze, peirderea
de$etului de la mina cu e+ceptia celui mare si aratator.
dere$lare indelun$ata a sanatatii ( Dere$larea Mndelun$atE a sEnEtEGii este determinatE nemi)locit de
un Fir de vEtEmEri, maladii, dere$lEri de funcGie care au o duratE de peste "1 de zile, dar cu condiGia
cE victima MFi recapEtE sEnEtatea iniGialE.#Ceasta se raporteaza la ' fisuri si fracture oaselor mcii, ale
osului stern, a cel mult * coaste de o partea toracelui, pirderea auzuui a unei urec%i, pierdere
de$etului mare sau arattor la mina, slabirea insiderabila a vocii etc
".#r$umentati ipotezele in care fapta se califica drept tentative asupra adoua sau mai multe
persoaneJ
*. #r$umentati daca este rentabila formularea sinta$mei Ipierderea considerabila si stabile a mai
putin de o teime din capacitatea de munca;
17
Subiect "K circumstantele a$ravante ale sustra$erii
1. 0dentificati * e+emple de mi)loace cu al caror a)utor folosirea situatiei de serviciu este realizata in
conte+tul infractiuni prevazute la lit d alin " art 13/.
". #r$umenti care trebuie sa fie mar)a dupa parametri cantitativi, e+primati banesti a marimii daunei
in proportii considerabile cauzate prin susta$ere.
*. Ha "".1"."//8 apro+imativa ora 14, postica impreuna cu er%an, aflnduse in vizita intrun
paratament de pe str. !iron Costin, or C%isinau, au luat bunuri de la Hazu in valoare de 5// de lei.
Ha "..1"."//. punindus ca$ule pe cap luindusi cite un cutit, cei doi faptuitori au venit casaa la
8eamanu . Punindu(0 cutitul la $it <r%an ia cerut lui 8eaman sa le dea toti bani pe care ii are,
ultimul ia spsu ca toti banii care ia avut ia depus intrun cont bancar Dupa ce sau convins ca
8eamanul nu minte , cei doi faptuitri siau impartit roluril'Postica il insotetse pe 8eamanul la banca,
iar <r%an o retine acsaa pe cncubina pentru a a se asi$ura ca <r%an va adauce banii
6ictima lea trasnsmis suma de bani ceruta, ulterior finnd an$a)at laQQQQQQQin calitate de contabil
sef , cu posibilittaea de deppunere zilnica la contul bancar al intreprinderii in urma oprestari
serviciilor de paza de automobile la parcare auto, incepind cu au$ust "//3 pina in 13.1/."/1/,
Postica nu a depus in contul bancii banii in suma totala de 1/1./*. Dupa care a fu$it cu acesti bani
si cu buniri a intreprinderii in valoarede 515// lei.
Calificati cele savirsite de Postica Se va sc%imba situatia in care Postica la atras pe minorul de 14
ani Dntu si pe Darie in virsta de 1* ani.
Test nr 24
Sub 1.=raficul de copii
1.1 definiti notiunea ,,trafic de persoane@@,utilizata in art * al protocolului din 15.11."/// privind
prevenirea,reprimarea si pedepsirea traficului de persone,in special al femeilor si copiilor
,aditional la conventia O-D impotriva criminalitatii transnationale or$anizate ,in vi$oare
pentru ! din 14.1/."//5 precum si notiunea ?@trafic de finite umane ?@, utilizata in
conventiei consiliului <uropei din /*./5."//5
1.2 #r$umentati daca este corecta urmatoarea formulare din pct.4.4 al %ot. Plenului curtii
supreme de )ustitie nr *. din "".11."//4 ?@cu privire la practica aplicarii le$islatiei in
cauzele despre traficul de fiinte umane si traficul de copii@@' ?@#menintarea cu divul$area
informatiei confidentiale consta in folosirea unor date confidentiale pentru intimidarea
victimei ca un mec%anism de control asupra ei ,amenintarea persoanei cu dezvaluirea
informatiei cu c%aracter intim familiei acesteia etc.&@@
Sub " . Delapidarea averii straine
".1.Determinati cele trei conditii cumulative in a caror prezenta delapidarea averii straine se poate
realiza asupra unor bunuri statice
18
"." #r$umentati daca luarea fizica sau luarea formala caracterizeaza fapta pre)udiciabila in cazul
infractiunii prevazute la art 131 CP !.
".*.Directorul librariei Cobzac la timpul receptionarii marfurilor de la depozitul uneia din edituri , a
observant ca i(au fost livrate din eroare cu 5/ de loturi de carti mai mult ,decit prevederea
contractului.Cobzac nu a reactionat la eroarea care s(a admis , desi a observant(o ,trecindisi in
posesie banii pe care i(a obtinut ulterior din comercializarea cartilor "1// de lei . Dlterior ,aflindu(
se in casa lui Pancu din satul 9a%rinesti , r(nul 1loresti , in urma unui conflict , Cobzac l(a batut pe
-irca .0(a aplicat multiple lovituri cu miinile si picioarele in diferite parti ale corpului , in urma
carora victim a decedat .Dupa aceasta ,Cobzac a in$ropat cadavrul in beciul $ospodariei sale.!ai
tirziu , aflinduse in vizita la cunoscutul sau 0spas , in orasul 1loresti ,din motive de razbunare
,Cobzac i(a aplicat acestuia o lovitura cu pumnul in cap.Dupa care , cu un cutit de bucatarie , a
aplicat 14 lovituri in picioarele si miinile victimei.0n rezultat, victimei i(a fost cauzata o vatamare
$rava periculoasa pentru viata .Calificati fapta lui Cobzac. Se va sc%imba oare calificare a,daca
,dupa o luna ,Cobzac va restitui editurii suma de "1// de lei, constituind valoarea inte$rala a celor
5/ de loturi de cartiJSe va sc%imba oare calificarea , daca dupa o luna , Cobzac v(a restitui editurii
suma 14// de lei ,constituind valoarea partial a celor 5/ de loturi de carti Jar$umentati rs.
Test 25
1. Hasarea in prime)die
1.1 0dentificati 4 e+emple de circumstante care demonstreaza e+istent starii periculoase pentru viata
victimei in conte+tual infractiunilor de la art 14*.
1." #r$umentati daca este sau nu oportuna calificarea conform art. 14* atunci cind dupa comiterea
unei infractiuni ce implica violenta , faptuitorul lasa cu buna stiinta victima acelei infractiuni fara
a)utor , desi se afla intr(o stare periculoasa pentru viata si este lipsita de posibilitatea de a se salva,
iar faptuitorul a adus(o in asemenea stare.
1.* #r$umentati care sunt avanta)ele si dezavanta)ele substituirii in art 14* a cuvintelor( in cazul
cind cel vinovat stia despre prime)dia si a avut posibilitatea de a acorda a)utor partii vatamate, fiind
obli$at sa ii poarte de $ri)a, prin cuvintele( daca cel vinovat stia despre prime)die si a avut
posibilitatea de a acorda a)utor partii vatamate.
".Caful
".1.elatai despre criteriul obiectiv si subiectiv de stabilire a modului desc%is de savirsire a
infractiunii de sustra$ere.
".".#r$umentati daca este daca este sau nu correct ca urmeaza afi calificate ca )affapta acelor
persoane,care dindu(se drept reprezentanti ai autoritatii publice,efectueaza perc%ezitii ,luind in
timpul acestora bunurile si trecindu(le in posesia lor.
19
Test.27.
Subiectul.1. Omor intentionat.
1.1.Determinati in functie de statutul victimei, cele * varietati ale omorului prevazut la lit.d& alin "&
art.145. CP savirsit dupa indeplinirea de catre vicitma a obli$atiilor de serviciu sau obstesti din
razbunare p(u indeplinirea acestora.
1.".#r$umentati daca studentii institutiilor militare de invatamint si rezervistii pot fi victime ale
infractiunii prevazute la lit.%& alin."& art.145. C.P
1.*.
0n ce priveste cazul cu Sitaru, =apu v(a fi atras la raspundere pentru art "1. , 4 prim ,pentru
introducerea ile$ala intentionata in or$anismul unei perosane, imptriva vointei acesteia, a
substantelor narcotice psi%otrope sau analoa$e a acestora, si pentru art 184 1urt pentru ca pentru ca
a sustras pe ascuns bunurile unei alte persoane, 0n situatia lui #mbrociAvom fi in prezenta art 188
al " lit e&. til%arie cu aplicarea unu obiect folosit in calitate de arma , deoarece a fost realizat atacul
asupra persoanei insotiti cu aplicarea violentei pentru viata sau sanatatea persoanei. 0n ultimul caz v(
a fi tras la raspundere conform art 145 al " lit b pentru omor intentionate din interes material si
pentru 13. al " lit a& distru$erea sau deteriorarea intentionata a bunului savirsita prin incediere.
1.Se v(a sc%imba situatia si anume el v(a raspunde pentru omor intentionat art 145
". S(ar fi sc%imbat deoarece in afara de raspunderea pentru omor intentionat asupra lui sitaru, el >va
fi tras la raspundere si pentru art 143 Hipsirea de viata din imprudentJJJJJ Deoarece el nu a avut
intentia de a omori si concubina
Subiectul.". =ulburare de posesie
".1. Determinati cu e+acticitate continutul notiunii de violenta, specificate in dispozitia art.13* C.P
"." Determinati 4 deosebiri dintre infractiunea de tulburare de posesie si infractiunea de violare de
domiciliu ,art 1.3 .C.P& , deosebiri 2are se refera la obie2tul infractiunii
".* #r$umentati 2are sunt efectele pozitive si efectele ne$ative ale modificarii art.13* C.P
,modificare operata prin He$ea nr.".. din 18 .1"."//8
Test.26.
Subiectul.1. 6iolarea de domiciliu
1.1 Definiti notiunile de Idomiciliu; si de Iresedinta; utilizate in dispozitia art.1.3 C.P
20
1." #r$umentati daca notiunea de Idomiciliu; in sensul art.1.3 C.P poate si e+tinsa la
sediul unei persoane )uridice.
1.* #r$umentati daca este sau nu oportun ca prevederea de la lit.a& alin.*& art.1.3 C.P sa fie
modificata de o asemenea maniera, incit in locul sinta$mei Icu folosirea situatiei de serviciu; , sa fie
specificate cuvintele Ide o persoana cu functie de raspundere sau de o persoana care $estioneaza o
or$anizatie comerciala, obsteasca sau alta or$anizatie nestatala.;
Subiectul." 6iolul
".1 elatati despre * semne necesare si suficiente ale notiunii de raport se+ual, notiunea utilizata in
art.1.1 C.P
".". #r$umentati daca poate fi aplicata raspunderea in baza art.1.1.C.P , in acel caz in care starea de
imposibilitate a victimei de a se apara sau de a(si e+prima vointa este pree+istenta realizari
raportului se+ual, iar aceasta stare este consecinta actiunilor faptuitorului.
".* Speta
0n prima faza 8alescu avind virsta de 14 ani poate fi tras la este subiect ce poate fi tras la
raspundere in baza art ". si art 18. lit e& tentativa de )af, fiind o infractiune materiala el nu a dispus
de careva bunuri,iar amenintarea care a facut(o nu e prezinta pericol pentru viata sau sanatatea
persoanei si nu o putem califica ca )af, in al doilea caz v(a fi tenttiva la viol art ". si art 1.1 lit b&
asupra unui minor cu buna(stiinta, savirsit prin constrin$ere fizica si art. 151 vatamare medie a
inte$ritatii corporale manifestata prin pierderea pariala a auzului deoarece nu a fost inceput raportul
se+ual pentru a fi considerat violul consumat, in ultimul caz v(a fi aceasi calificare conf ar ". si art
18. tentativa la )af deoarece din motive independete de vointa lui ,cauzate de stri$atile victimei nu a
reusit sa duca infractiunea pina la capat.
0n cazul daca v(a lua de la Pere%oda 5// lei atunci v(a fi comis un )af,
Poate sa se sc%imbe situatia daca nu ar fi opus rezistenta , atunci 8alescu nu i(ar fi aplicat lovituri si
nu i(ar fi provocat vatamare medie a inte$ritatii corporale, si ar fi in acest caz simplu viol, sau
tentative la viol,,,
Test nr 28
1.1 0dentificati conditiile in care minorul poate fi victima infractiunii de lipsire de viata la dorinta
persoanei ,eut%anasia& prevazute la art 148CP C!
1." #r$umentati daca infractiunea de lipsire de viata la dorinta persoanei poate avea la baza numai
motivul de compatimire.
21
1.* #r$umentati daca este oportuna modificarea art 148 cp rm ,dupa modelul oferit de art 13/ al
codului penal roman ,le$ea nr "84T"//3& ' Iuciderea savirsita la cererea
e+plicita,serioasa,constienta si repetata a victimei care suferea de o boala incurabila sau de o
infirmitate $rava atestata medical,cauzatoare de suferinte permanente si $reu de suportat;
Subiectul 00
".1 Determinati formele scopului traficului de copii,enumerate in He$ea nr "41 din "/.1/."//5
privind prevenirea si combaterea traficului de finite umane,forme care nu sunt specificate la art "/4
cp rm.
"." #r$umentati daca transportarea victimei poate avea un c%aracter le$al in conte+tual infractiunii
prevazute la art "/4 cp rm.
".* in luna martie "//4, -o$ai,abuzind de concursul de impre)urari $rele in care se afla 1oltea,in
virsta de 1.ani a atras(o pe aceasta pentru practicarea prostitutiei.in acest scop a urcato pe ultima
intrun automobile transportindo in or.Ca%ul la domiciliul sau ,unde a adapostito pentru apro+imativ
."ore.#poi prin vama din or Ca%ul a transportato in or #rad ,omania&, unde a transmiso lui
sirbu,care la rindul lui a transportato in 9osnia,unde apro+imativ 5 luni de zile a fost supusa
e+ploatarii se+ual cu scop commercial.Ha "../5."//4 -o$ai prin intele$ere prealabila cu 6rincean,a
mers la $imnaziul din cimislia,unde inselindo pe 9ercu,in virsta de 1.ani si abuzind de increderea ei
a urcato intrun automobile transportindo in or cimislia la domiciliul sau unde a adapostito pt
apro+imativ 1"ore,apoi a transportato in mun.C%isinau unde a transmiso lui 6rincean pentru a fi
transportata in or !oscova.#cesta la "3./5."//4, a transmiso unui insotitor de va$on al trenului de
pe rut ac%(moscova,care a transportato in or moscova unde timp de un an fost supusa e+ploatarii
se+ual comerviale.
Calificati faptele persoanelor pe care le considerate vinovate.Se va s2imba oare calificarea daca la
"8./5."//4 9ercu va fi implinit 18aniJ
Test 29
1.1 0dentificati toate normele penale care formeaza partea ,in sensul art 118& in raport cu prevederile
art 1.1,care formeaza intre$ul
1." #r$umentati care este solutia de calificare in cazul in care faptuitorul constran$e fizic sau psi%ic
victima in scopul realizarii unui raport se+ual,astfel incat se produce decesul victimei din
imprundenta inainte de inceperea raportului se+ual .
1.* 0- privinta lui Calba!ur$oci si Palii,(coautorat la infr til%arie,in concurc cu art 1." actiuni
violente cu caracter se+ual,si art 145 omor intentionat.#l doilea episod' 0n privinta lui
22
Obadaacestia vor fi trasi la raspundere conform 18.,)af,lit b& in concurs cu infr prevzuta la alin
1.1 viol,litb&lit c&
".1 Definiti adoptia,si adoptatorul,in sensul art "/4
"." #r$umentati daca )udecatorul poate fi subiect al infr prevazute la art "/4 CP al !,luind in
consideratie la ca alin.3 art "* CPC ,se stabileste ca %otaririle sedintei secrete se pronunta public.
".* #r$umentati care sunt efectele ne$ative si pozitive ale modificarii art "/4 Cp al m,modificare
prin le$a din "//8.
Testu 30
Sub 1. 6inatul ile$al
1.1 0dentificati toate perioadele interzise pentru vinat precum si 1/ unelte premise pentru vinat,
specificate in le$islatia in vi$oare.
1." #r$umentati daca se aplica art "** CP ! in cazul vinatului pe teritoriul fondului ariilor
naturale prote)ate de stat ,daca aceasta fapta a cauzat daune ce depasesc "// de unitati
conventionale.
1.*#r$umentati daca este oportuna stabilirea in art "** CP ! a raspunderii pentru capturarea sau
nimicirea animalelor incluse in cartea rosie a ! si la ane+ele la Conventia privind cometrul
international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie.
Sub " pirea mi)ocului de transport
".1 definiti notiunea ,,mi)loc de transport ?@,utilizata in art 13" ? CP ! , precum si notiunea
subsecvente acesteia ?@alte tipuri de masini auto propulsate ?@si alte mi)loace de transport mecanice.
"." #r$umentati care este Solutia de calificare in cazul in care violenta ,aplicata pentru a asi$ura
rapirea mi)locului de transport se concretizeaza la vatamarea intentionata ,usoara ,medie sau $rava.
".*.8isca a venit acasa la Obada si i(a luat prin amenintare ,cu cutitul ,motocicleta .0n afara de
aceasta 8isca ia cerut lui Obada o parte din banii depusi la banca, proveniti din vinzarea de curind
de catre Obada a unuia din apartamentele sale.8isca ia spus li Obada ca daca cerinta nu ii va fi
indeplinita ii va fi arsa casa. Dlterior 8isca a apelat la Culai in virsta de 1* ani ,si 9ufneac in virsta
de 15 ani ca acestia sai aduca cit mai multe contoare din scarile blocurilor de locuit .Pentru fiecare
contor lea promis cite 5/ lei .Dupa ce Culai si 9ufneac iau adus 13 contoare 8isca l(ea luat si l(ea
23
spus ca a $lumit in privinta recompense banesti.Pentru a se razbuna Culai si 9ufnea2 au venit
noaptea in o$rada lui $isca si iau dat foc casei.0n incendiu din cauza in%alarii fumului a decedat sotia
lui 8isca .Calificati faptele personanelor pe care le considerati vinovate.Se va sc%imba oare
calificarea daca 8isca ii va incendia casa lui Obada aceasta valorind 1// mii leiJSe va sc%imba
calificare daca 8isca ii va lua lui Obada nu motocicleta dar cvadrici2lul , pentru a o folosi
temporar J Se va sc%imba oare calificarea daca 8isca ii va lua lui Obada nu motocicleta dar
semiremorca pentru a o folosi temporar J#r$umentati raspunsul .
TESTUL NR-31
Subiectul 0. 0ncalcarea inviolabilitatii persoanei
1.1.0dentificati intelesul notiunii Iviata privata sociala; prin prisma prevederilor art.1.. CP !.
1.".#r$umentati daca divul$area neautorizata de catre terti a unor informatii cuprinse in cazierul
)uridic al unei personae poate atra$e raspunderea in baza art.1.. CP !.
1.*.#r$umentati daca este oportuna modificarea dispozitiei art.1.. CP !, in sensul
compatibilizarii acesteia cu prevederile art.8 al C<DO.
Subiectul 00
".1.Determinati toate variantele de calificare pentru situatiile cind persoana este surprinsa in
procesul de savirsire a furtului.
".".#r$umentati de ce reprezinta sau nu tentativa de furt fapta persoanei care are convin$erea ca
savirseste sustra$erea pe ascuns desi din cause independente de vointa acelei personae ca este vazuta
de un martor ramas neobservat in procesul comiterii sustra$erii.
".*.SP<=#.
=est *"
#tra$erea minorilor la activitatea criminala sau determinarea lor la savarsirea unor fate imorale
infractionale ,in sensul art "/8
1.1 Descrieti cele 4 ipoteze ale al$oritmului de calificare a cazurilor de insti$are a minorilor la
savarsirea infractiunilor in sensul art "/8 CP al !.
1." #rumentati care este continutul e+act al notiunii aplicarea violentei ,utilizat la al* lita& art "/8
Cp
1.*Speta
".1 0dentificati 1" e+emple de valori sociale ,care sufera atin$ere in plan secundar in cazul savarsirii
infr 145 CP
24
"." Clasificati modalitatile actiunii adiacente din cadrul traficului de fiinte umane in baza
urmatoarelor criterii ' 1 $radul de impact asupra vointei victimei ". Hipsa sau prezenta violentei in
cele savarsite de faptuitor* impactul e+ercitat asupra a$ravarii raspunderii penale
".* #r$umentati daca este sau nu corecta formularea din Bot plenului CSC ,nr *,,din care se
recomanda a fi folosit la interpretarea notiunii;prelevare a or$anelor sau tesuturilor;,notiune folosita
in art 145 CP al !;Constrin$erea la prelevarea de or$ane sau tesuturi are loc in cazul obli$arii
victimei la prelevarea de or$ane,tesuturi sau alte elemente ale coprului (procedeu prin care
or$anele ,tesuturile si celulele donate devin utile pentru transplant contrar prevederilor He$ii privind
transplantul de or$ane,tesuturi si celule umane ,!O nr 81R".* din "5./4."//8&;
Testu 33
Subiectu 1.Hipsirea de viata din imprudenta
1.10dentificati in partea speciala a codului penal ,zece e+emple de norme speciale ,, in raport cu
art.143 CP !
1."Determinati cele " deosebiri intre omorul,savirsit cu intentie indirecta si lipsirea de viata in
rezultatul increderii e+a$erate
1.*speta
Subiectu ".<scroc%eria
".1. 0dentificati ipoteza de comitere a infractiunii de escroc%erie,cind devine relevanta notiunea
,,fictiunea de autor a infractiunii,,
"."#r$umentati daca este benevola transmiterea bunurilor de la victima catre faptuitor in cazul
escroc%eriei.
".*#r$umentati daca este oportuna operarea urmatoarelor amendamente la le$ea penala,stabilirea rs
pt escroc%erie,savirsita cu folosirea situatiei de serviciu,intrun alineat aparte al art.13/,operarea
modificarilor la art.1"4,abro$area alin ",completarea alin 1 dupa cuvintele proportii mari sa fie
introdusa e+presia proportii considerabile,dupa cuvintele respectiv "5// sa fie introdusa sinta$ma si
respectiv 1///.
TEST 34
DO9U-D0<# S#D CO!<C0#H07#<# 9D-D0HO D<SP< C#< S< V=0< CW #D
1OS= O9X0-D=< P< C#H< C0!0-#HW
1.1.Definiti notiunea de I indeletnire, proportii mari, proportii deosebit de mari Iin art 133.
25
1.". #r$umentati daca bunurile , reprezentind obiectul material al infr. prevazute la art. 133 CP, sunt
obtinute in rezultatul savirsirii unei infr, sau in rezultatul savirsirii unei fapte prevazute de le$ea
penala.
1.*. Speta
Subiectul 00 Omorul intentionat
".1. elatati depre ipoteza pluria$resiva a erorii asupra modului de e+ecutare a infr, in conte+ctul
infr prevazute la art. 145 CP.
".". #r$umentati cum trebuie interpretata prin prisma dispoiztiei 145 si 15/ CP !, prevederea de
la litera a& art."4 al le$ii nr 14" din ""./.."//5 cu privire la statutul militarilor , conform careia
militarii sunt obli$ate sa(si serveasca neconditionat poporul , sa fie devotati ! , sa apere
suveranitatea , independata si inter$itatea teritoriala a tarii pina la )rtfirea de sine.
".* #r$umentati daca este oportun la alin. " art 145 CP ! sa fie completat cu litera r & care sa
cuprinda urmatorul continut ' ,, in scopul sustra$erii bunurilor altei persoane, pe calea atacului.
26