Sunteți pe pagina 1din 2

Testul 8

1.Raspunderea juridica civila in cadrul contractului de transport.


1.1.Conditiile si temeiurile generale ale raspunderii civile in cadrul raporturilor de transport.
Temeiurile de raspundere civile in cadrul transportului dat sunt cele generale si anume.neexecutarea
obligatiei sau executarea necorespunzatoare a acestuia.De aici reiese necesitatea existentei vinovatiei
pentru cel ce raspunde .In contractul de transport se aplica regula cu privire la prezumtia culpei
carausului.
1.2.Caracterizati raspunderea carausului potrivit contractului de transport de incarcaturi.
In CC este stipulate ca carausul raspunde pentru distrugerea, pierderea totala sau partial , ori pentru
deteriorarea incarcaturii, in masura in care distrugerea, perderea sau deteriorarea a avut loc intre
momentul preluarii sic el al livrarii, precum si pentru depasirea termenului de livrare.Deasemenea acesta
este tinut sa repare prejudiciul cauzat prin neexecutarea altor obligatii contractuale.Marimea pretentiei de
despagubire poate fi limitat prin contract.Pentru intirzierea transportarii incarcaturii la destinatie carausul
poarta raspundere in proportii de 1!. Din taxa de transport si este obligat sa repare prejudiciul."a
deteriorarea incarcaturii carausul poarta raspundere egala cu diminuarea valorii incarcaturii.D#ca
intreaga incarcatura este depreciate in urma deteriorarii despagubirea nu poate depasi suma care ar fi
trebuit platita in situatia perderii totale.Daca transportarea este facuta de mai multi carausi succesivi
fiecare din ei raspunde pentru executarea intregului transport.Carausul este tinut sa repare prejudiciul
cauzat pasagerului cu exceptia forte majore.Carausul raspunde pentru perderea sau deteriorarea bagajului
cu exceptia cind va dovedi forta majora, viciul bunului sau vina pasagerului.
1.3.Stabiliti corelatia dintre :
a)prezumtia nevinovatiei carausului sarcina probatiunii
In contractul de transport este regula cu privire la prezumtia culpei carausului.#stfel sarcina probatiunii
ii revine carausului,insa exista de la aceasta regula si exceptii atunci cind carausul este exonerat de
raspunderesi anume cind ditrugerea, prederea, deteriorarea incarcaturii se datoreaza utilizarii unor
ve$icole desc$ise, lipsa sau defectele ambalajului,incarcarea, descarcarea au fost facute de clientcare a
actionat pentru destinatar sau de o terta persoana care a actionat pentru client sau destinatar
b)depasirea termenului de transportare a incarcaturii-repararea prejudiciului sub forma beneficiului
ratat.
D#ca carausul nu transporta incarcatura in termenul stipulate in contract sau in termen rezonabil acesta
incalca termenul de transportare a incarcaturii.#stfel printro executare necorespunzatoare carausul
cauzeaza prejudiciu destinatarului.In aceasta situatie se naste dr.destinatarului de a pretinde repararea
prejudiciului, si sub forma acelui de beneficiu ratat.#cesta presupune foloasele patrimoniale pe care
destinatarul trebuia sa le obtina dar din cauza carausului care nu a transportat in termen incarcatura
destinatarul nu a obtinut aceste foloase patrimoniale.
2.Contractul de donatie.(Speta)
2.1. Care sunt eigentele legale referitor la forma contractului care contine promisiunea de a dona
in viitor!
In cazul contractului care contine promisiunea de a dona in viitor un bun pentru a produce efecte
juridice acesta trebuie inc$eiat in forma autentica. %erespectarea acestei forme nu afecteaza valabilitatea
contractului daca promisiunea ete indeplinita cu exceptia cazului cind pentru instrainarea bunului se cere
forma autentica.
2.2. "ista oare posibilitatea de a solicita eecuatarea in natura a contractelor de donatie!
Prin executarea in natura se intelege transmiterea de catre donator a bunului ce face obiectul material
al contractului de donatie.#stfel, obligatiile ce reies din contractele de donatie se executa in natura , adica
in mod corespunzator.
2.3.#feriti solutia legala.
In conformitate cu prevederile CC promisiunea de a dona in viitor un bun trebuuie sa imbrace forma
autentificata.#stfel, reiesind din acestea &ubco nu poate cere execuatrea obligatiei ce reiese din
contractul de donatie deoarece promisiunea de a dona un bun in viitor nu a fost inc$eiata in forma
autentica.
3.Pretul-element al contractului de vinare cumparare.
3.1.definiti pretul ca element al contractului de v-c.
Pretul ca element al contractului de v'c este suma de ban, adica ec$ivalentul banesc, retributia pe care
o primeste vinzatorul in sc$imbul bunului vindut, de la comparator.
3.2.Caracterizati conditiile pe care trebuie sa le intruneasca pretul .
In conformitate cu CC pretul trebuie sa fie exprimat in bani.Deasemenea pretul trebuie sa fie
determinat.Pretul este determinat atnci cind in contract este stipullat cuantumul acestuia.D#ca pretul nu
este determinat contractul este nul.( alta cinditie este ca pretul poate fi determinabil.Pretul este
determinabil atunci cind in contract este stipulate modul de calculare a acestuia.In contractile comerciale
pretul poate san u existe.In situatia data se considera ca partile in mod tacit sau referit la pretul practicat
in mod obisnuit in momentul inc$eierii cotractului in ramura comerciala respective, pentru aceleasi
bunuri vindute in imprejurari comparabile.Daca nu exista contracte simil are se va considera ca partile
sau referit in mod tacit la un pr)t practicat la data predarii bunului.
3.3.Stabiliti corelatia dintre:
a)pr$t-elementele esentiale a contractului de v-c
Pentru ca un contract v'c sa fie valabil acesta trebuie sa cuprinda toate elementele contractului
pravazute de CC si anume* partile, obiectul, continutul, termenul, si pretul#stfel pretul este un element
essential al contractului de vinzare cumparare.Daca pretul nu este determinat sau determinabil contractul
este nul, iar daca pretul nu este exprimat in bani acesta imbraca forma altui contract+contractu de sc$imb
sau contracte nenumite,
b)nedeterminarea pretului intre comercianti-valabilitaeta contractului de v-c.
-eferitorla pr)t in contractile dintre comercianti exista reguli speciale si anume* neidicarea pretului nu
afecteaza valabilitatea contractului deoarece se considera ca partile sau referit tacit la pretul parcticat in
mod obisnuit in momentul inc$eierii contractului in ramura comerciala respectiva pentru aceleasi bunuri
vindute in imprejurari similare sau comparabile, iar daca nu exista contracte similare in lipsa unor
prevederi contrare se va considera ca partile in mod tacit sau referit la un pr)t practicat la data predarii
bunului.
c)nedeterminarea pretului intre comercianti-stabilirea acestuia potrivit prevederilor legale.
Cu toate ca avem economie de piata statul ppoate interven in domeniul privat stabilind preturi legale
obligatorii pentru parti, astfel asigurind protectia paturilor dezavantajoase ale societatii.#stfel normative
este stabilita lista marfurilor de importanta sociala comercializate la preturi libere cu aplicarea adaosului
commercial in marime de pina la .! din pretul liber de livrare.