Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE POST - BUCATAR

1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL BUCATARIE

2. Denumirea postului:
BUCATAR

3. Numele si prenumele salariatului:
URSE RUXANDRA IOANA

4. Se subordoneaza:
administratorului

5. Numele sefului ierarhic:
Baciu Georgeta

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

- cu sefii de birouri, personal administrativ, soferi de aprovizionare,
contabilitate;
- cu personalul de deservire a clientilor.

9. Pregatirea si experienta:

studii medii;
diploma de calificare in domeniu ;
vechimea in specialitate: min. 3 ani, cu recomandare scrisa de la cel putin
unul dintre locurile de munca anterioare;
cunostinte medii de limba engleza;
rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica;
imaginatie culinara, ordonat si disciplinat;
capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in
conformitate cu meniul restaurantului;
atitudine orientata catre client politete, abilitati bune de comunicare,
persoana energica si amabila;
rezistenta mare la stres;
atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii;
disponibilitate de a lucra in ture.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

- pregateste mncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele
in vigoare;
- monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza
elementele estetice ale preparatelor;
- participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de
comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare;
- preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora;
- debaraseaza si asigura curatenia bucatariei;
- asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare
a produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea
normelor igienico-sanitare in vigoare.
raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor
realizate si respectarea termenelor de executie a acestora;
pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii;
respectarea normelor de igiena si securitate a muncii;
utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei.
12Legat de disciplina muncii, rspunde de:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa
il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul atat timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Utilizarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie a muncii, prevenire si stingere
incendii, materialelor igienico-sanitare si antidotului conform normelor reglementate;
Raportarea imediata a accidentelor tehnice si umane;
Executarea dispozitiilor date de catre seful direct pentru realizarea unor lucrari, ce sunt in
responsabilitatea sa si la care nu se face referire in fisa postului;
13AUTORITATEA POSTULUI:
Are acces la cas i numerar
Solicit i utilizeaz echipamentele/consumabilele puse la dispoziie de firm


14.CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI:
Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin fise de evaluare periodica dupa
urmatoarele criterii:
Calitatea muncii (interesul pentru resursele materiale alocate postului si utilizarea
eificienta a acestora, respectare documentatie, proceduri si standarde, organizarea muncii,
pastrare si utilizare dotari)
Volumul de munca (folosirea integrala a programului de munca, capacitatea de a respecta
planul de lucru in conditii normale de munca)
Cunostinte profesionale (profesionalism in indeplinirea sarcinilor,vigilenta,
disponibilitate, autocontrol, capacitatea de evaluare a unor situatii aparute);
Comportament(spirit de echipa, cooperare cu membrii colectivului, atitudinea fata de
societate, dorinta de perfectionare a activitatii, acomodarea la situatii noi, disciplina)
Evaluarea intregii activitati (adaptabilitatea la post,reactia fata de sarcinile de serviciu,
asumarea responsabilitatii, abilitatea de a pune in practica idei noi)


15. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor
acestora:

Daca este cazul

16. Semnaturi:

17. Data semnarii:

S-ar putea să vă placă și