Sunteți pe pagina 1din 67

Dr. IOSIF R. URS Drd.

PETRU A ISPAS
DREPT CIVIL.
TEORIA
OBLIGAIILOR
CIVILE
NOTE DE CURS PENTRU NV MNTUL LA
DISTAN
CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE PRIVIND
OBLIGAIILE CIVILE
RAPORTUL JURIDIC DE OBLIGAII CIVILE
Raportul juridi o!li"a#io$al
No#iu$%.
Codul civil actualmete ! vi"oa#e
$
a de%iit co iutul
#a&o#tului 'u#idic o(li"a ioal ! a#t. $$)* ca %iid + o legtur
de drept n virtutea creia debitorul este inut s procure o
presta ie creditorului, iar acesta are dreptul s ob in presta ia
datorat.
A,t%el- &utem de%ii o(li"a ia civil. ca %iid acel
#a&o#t 'u#idic ! (a/a c.#uia de(ito#ul e,te iut ,.
!de&liea,c. o &#e,ta ie coc#et. %a . de c#edito#- ! ca/ de
e!de&lii#e c#edito#ul &ut0d %ace a&el la %o# a coe#citiv. a
,tatului.
El%&%$t%l% raportului juridi o!li"a#io$al
Ca o#ice #a&o#t 'u#idic civil- #a&o#tul 'u#idic
o(li"a1ioal a#e ! ,t#uctu#a ,a u#m.toa#ele elemete
e,e1iale2 ,u(iecte- co1iut- o(iect 3i ,ac1iue.
Su!i%t%l% raportului juridi d% o!li"a ii .
$
Le"ea 45674889 &#ivid Codul civil a %o,t &u(licat. ! Moito#ul O%icial al
Rom0iei #. :8: di $: iulie 48$$. Codul civil a it#at ! vi"oa#e la data de
8$ octom(#ie 48$$.
TEORIA GENERAL A OBLIGAIILOR
Pot %i ,u(iecte ale #a&o#tului 'u#idic o(li"a1ioal
toate &e#,oaele %i/ice 3i 'u#idice; ! ca/u#i e<ce&1ioale- 3i
,tatul &oate a&.#ea ca ,u(iect al #a&o#tului de o(li"a1ie
4
.
Ra&o#tul 'u#idic o(li"a1ioal &#e,u&ue dou.
,u(iecte2 subiectul activ 3i subiectul pasiv. =ee#ic-
,u(iectul activ e,te deumit r%ditor >reus credendi?- adic.
&e#,oaa ca#e a#e !c#ede#e ! cel ca#e ,e o(li".- ia#
,u(iectul &a,iv ,e ume3te d%!itor >reus debendi?- #e,&ectiv
&e#,oaa ca#e dato#ea/. c#edito#ului o &#e,ta1ie dete#miat..
Ace,te deumi#i "ee#ice ,e &a#ticula#i/ea/. ! %uc1ie de
deumi#ile #a&o#tului 'u#idic o(li"a1ioal la ca#e &a#tici&..
A,t%el- !t#@u cot#act de v0/a#e- &.#1ile ,e ume,c
v0/.to# 3i cum&.#.to#; ntr-un contract de donaie- doato#
3i doata#; n contractul de depozit- de&oet 3i de&o/ita#.
Co$#i$utul raportului d% o!li"a ii.
Ra&o#tul 'u#idic de o(li"a1ie cu&#ide d#e&tul de
c#ea1. a&a#1i0d c#edito#ului 3i o(li"a1ia co#elativ.- ca#e
icum(. de(ito#ului. Cu alte cuvite- o$#i$utul raportului
juridi o!li"a#io$al %'t% al(tuit di$ dr%ptul r%ditorului
d% a pr%ti$d% )i datoria d%!itorului d% a %*%uta
pr%'ta#ia.
De e,e1a co1iutului #a&o#tului o(li"a1ioal e,te
atu#a ,a &at#imoial. A d#e&tul de c#ea1.
B
,e !,c#ie !
4
#a&o#tu#ile o(li"a1ioale- ,tatul a&a#e ca de(ito# 3i #.,&ude
&at#imoial &et#u e#o#ile 'u#idice co,t0d ! codama#ea 3i lua#ea
uei m.,u#i &#evetive &e ed#e&t >a#t. :8* 3i u#m. C.&#oc.&e.?.
B
D#e&tu#ile de c#ea1. !m&#eu. cu d#e&tu#ile #eale alc.tuie,c
cla,i%ica#ea &#ici&al. a d#e&tu#ilo# civile &at#imoiale. S&#e deo,e(i#e
de d#e&tu#ile #eale >jus in re? A d#e&tu#i ,u(iective ! vi#tutea c.#o#a
titula#ul &oate ,.@3i e<e#cite ,i"u# at#i(utele- a,u&#a uui luc#u
dete#miat- ! mod di#ect 3i emi'locit- %.#. cocu#,ul altei &e#,oae- A
d#e&tu#ile de c#ea1. >jus ad personam? ,ut d#e&tu#i ,u(iective civile
! vi#tutea c.#o#a ,u(iectul activ >c#edito#ul? &oate &#etide ,u(iectului
CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND OBLIGAIILE CIVILE
activul &at#imoial- ia# o(li"a1ia co#elativ. ! &a,ivul
&at#imoial.
De #e"ul.- co1iutul ,e ,ta(ile3te &#i voi1a
&.#1ilo#- da# e<i,t. 3i ,itua1ii c0d &oate %i dete#miat de
le"e- de e<em&lu- ! ca/ul #a&o#tu#ilo# o(li"a1ioale .,cute
di %a&te ilicite cau/atoa#e de &#e'udicii.
O!i%tul raportului juridi d% o!li"a ii.
O(iectul #a&o#tului 'u#idic o(li"a1ioal o$'t( +$
o$duita o$r%t( a 'u!i%tului , a#iu$%a 'au i$a#iu$%a
la ar% %'t% +$dr%pt(#it 'u!i%tul ati- )i %'t% o!li"at
'u!i%tul pa'i-.
O(iectul ,e coc#eti/ea/. ! !,.3i ac1iuile &e ca#e
,u(iectul activ le &oate &#etide de(ito#ului- ace,ta di u#m.
%iid 1iut %ie a le ,.v0#3i- %ie a ,e a(1ie de la ,.v0#3i#ea lo#.
O(iectul #a&o#tului 'u#idic o(li"a1ioal &oate co,ta
! %i o &#e,ta1ie &o/itiv. A a da sau a face ceva A ,au !t#@o
&#e,ta1ie e"ativ.- iac1iue A a nu face ceva di tot ceea ce
de(ito#ul a# %i %o,t !d#e&t.1it ,. %ac. ! li&,a o(li"a1iei
a,umate.
Sa$#iu$%a o!li"a iilor .
&a,iv >de(ito#ul? ,. dea- ,. %ac. ,au ,. u %ac. ceva- d#e&tul c#edito#ului
&ut0d %i #eali/at

cu cocu#,ul de(ito#ului. O(li"a1ia co#elativ.
d#e&tu#ilo# #eale e,te !totdeaua e"ativ. de a u %ace imic de atu#. a
aduce ati"e#e e<e#ci1iului d#e&tului #eal. D#e&tu#ilo# de c#ea1. le
co#e,&ude %ie o o(li"a1ie &o/itiv. al c.#ei o(iect e,te de a da ,au a %ace-
%ie o o(li"a1ie e"ativ.. Titula#ii d#e&tu#ilo# #eale (ee%icia/. de
&#e#o"ativele u#m.#i#ii (uului ! m0a o#icui ,@a# a%la 3i a &#e%e#i1ei.
Titula#ul uui d#e&t de c#ea1. u ,e (ucu#. de &#e#o"ativele me1ioate
mai ,u,- 3i- %iid u ,im&lu c#edito# cCi#o"#a%a#- a#e doa# u d#e&t de
u#m.#i#e a,u&#a !t#e"ului &at#imoiu al de(ito#ului >d#e&t de "a'
"ee#al?. Pet#u am.ute a ,e vedea =C. Deleiu A op. cit.- &. 6:@66; I.R.
U#, A op. cit.- &. $*4@$**.
TEORIA GENERAL A OBLIGAIILOR
Ca o#ice #a&o#t 'u#idic- 3i #a&o#tul o(li"a1ioal t#e(uie
,. ai(. o ,ac1iue. A,t%el- ! ca/ de ee<ecuta#e a o(li"a1iei de
c.t#e de(ito#- le"ea a &u, la di,&o/i1ia c#edito#ului o ,e#ie de
mi'loace 'u#idice- ! vede#ea #eali/.#ii d#e&tului ,.u de c#ea1.-
cele mai im&o#tate %iid ac1iuea ! 'u,ti1ie 3i e<ecuta#ea
,ilit.. Cu alte cuvite- le"ea &e#mite c#edito#ului ,. #ecu#". la
%o#1a coe#citiv. a ,tatului &et#u #eali/a#ea d#e&tului ,.u dac.
de(ito#ul u@3i e<ecut. voluta# &#e,ta1ia la ca#e ,@a o(li"at.
Sa$#iu$%a raportului o!li"a#io$al o$'t( at.t +$
&ijloa%l% juridi% o/%$'i-% p% ar% r%ditorul l% poat%
%*%rita0 pri$ i$t%r&%diul /or#%i d% o$'tr.$"%r% a
'tatului0 p%$tru a o!#i$% %*%utar%a pr%'ta#i%i % i '%
dator%a1(0 .t )i +$ &ijloul juridi d%/%$'i-0 r%'p%ti- +$
po'i!ilitat%a l%"al( a r%ditorului d% a r%/u1a r%'tituir%a
pr%'ta#i%i %*%utat( -olu$tar d% (tr% d%!itor.
Di de%ii1ie #e/ult. c. mi'loacele 'u#idice &#i ca#e ,e
a,i"u#. #eali/a#ea d#e&tului de c#ea1. !t#@u #a&o#t de o(li"a1ie
,ut de dou. %elu#i2
a? ofensive sau directe- iclu/0d2
@ aciunea n justiie A &o,i(ilitatea c#edito#ului de a
,olicita 3i o(1ie o Cot.#0#e 'udec.to#ea,c. &#i ca#e
de(ito#ul ,. %ie o(li"at la e<ecuta#ea &#e,ta1iei dato#ate;
@ daune interese moratorii de,&."u(i#i (.e3ti &e
ca#e de(ito#ul e,te o(li"at ,. le &l.tea,c. c#edito#ului &et#u
#e&a#a#ea &#e'udiciului cau/at &#i !t0#/ie#ea e<ecut.#ii
&#e,ta1iei. Dauele ,e ,ta(ile,c %ie &#i aco#dul de voi1. al
&.#1ilo#- iclu/0d ! cot#act o clau/. &eal.- %ie &#it#@o
Cot.#0#e 'udec.to#ea,c.;
@ executarea silit. P#ocedu#a e<ecut.#ii ,ilite ,e
decla3ea/. dac.- du&. o(1ie#ea Cot.#0#ii 'udec.to#e3ti-
de(ito#ul cotiu. ,. u@3i e<ecute &#e,ta1ia. E<ecuta#ea
,ilit. &oate %i di#ect.- ! atu#.- &#i &#eda#ea (uu#ilo# de la
de(ito# la c#edito# cu a'uto#ul e<ecuto#ului 'udec.to#e,c- 3i
CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND OBLIGAIILE CIVILE
idi#ect.- &#i ecCivalet (.e,c- #ecu#"0du@,e la v0/a#ea
(uu#ilo# de(ito#ului ,au la &o&#i#ea ,umelo# &e ca#e ace,ta
u#ma ,. le &#imea,c. de la te#1i.
(? defensive sau indirecte- cu&#i/0d2
@ excepia &e ca#e o &oate ivoca c#edito#ul ! %a1a
i,ta1ei ! ca/ul ! ca#e de(ito#ul a# &#etide #e,titui#ea
&#e,ta1iei e<ecutate de c.t#e el voluta#. ca/ul o(li"a1iilo#
im&e#%ecte- c#edito#ul u &oate #ecu#"e ici la ac1iuea !
'u,ti1ie 3i ici la &#ocedu#a e<ecut.#ii ,ilite- da# dac. de(ito#ul
!3i e<ecut. voluta# o(li"a1ia- el u &oate ,olicita c#edito#ului
#e,titui#ea &#e,ta1iei &e motiv c. u a cuo,cut c. ace,ta di
u#m. e,te li&,it de d#e&tul la ac1iue 3i la e<ecuta#e ,ilit.
*
.
*
Ite#dic1ia e#a #e"lemetat. e<&#e, de a#t. $894 ali. 4 Cod civil de la
$5)*- &ot#ivit c.#uia2 ERepetiiunea nu este admis n privina
obligaiilor naturale, care au fost acitate de bun-voie+. 3i de a#t. 48
ali. $ di Dec#etul #.$)67$9:5 &#ivid &#e,c#i&1ia e<tictiv.- ! &#e/et
a(#o"at- &ot#ivit c.#uia Edebitorul care a executat obligaia dup ce
dreptul la aciune al creditorului s-a prescris, nu are dreptul s cear
napoierea prestaiei, ciar dac la data executrii nu !tia c termenul
prescripiei era mplinit+.
S% iu$%a 2
OBLIGAIA CIVIL3
D%/i$i#ia o!li"a#i%i i-il%
O(li"a1ia civil. t#e(uie &#ivit. ca latu#. &a,iv. a
#a&o#tului o(li"a1ioal- #e,&ectiv ca ndatorirea subiectuui
!asiv a ra!ortuui "uridic civi de a avea o conduit#
cores!un$#toare dre!tuui subiectiv coreativ% care !oate
consta n a da% a face sau a nu face ceva &i care% a nevoie%
!oate fi i'!us# !rin for(a coercitiv# a statuui.
Casificarea obi)a(iior civie
Vom e<&ue ! cele ce u#mea/. c#ite#iile de
cla,i%ica#e ale o(li"a iilo# civile.
Cla'i/iar%a o!li"a#iilor +$ /u$#i% d% o!i%t
Di &uct de vede#e al o(iectului- o(li"a1iile civile ,e
,u(divid !2 obligaii de a da, a face !i a nu face" obligaii
pozitive !i negative" obligaii de rezultat !i de mijloace"
obligaii pecuniare !i de alt natur
a4 Obi)a(ii de a da% a face% &i a nu face
5 #bligaia de a da $aut dare% co,t. ! a co,titui ,au
a a t#a,mite u d#e&t #eal ! &at#imoiul c#edito#ului
&pre exemplu' o(li"a1ia v0/.to#ului de a t#a,mite
d#e&tul de &#o&#ietate a,u&#a luc#ului v0dut- o(li"a1ia
de(ito#ului "a'i,t ,au i&oteca# de a co,titui d#e&tul de "a'-
#e,&ectiv de i&otec. ! %avoa#ea c#edito#ului.
Codul civil actual a co,ac#at o ,olu ie di%e#it. %a .
de Codul civil de la $5)* ! vi#tutea c.#uia &#e,ta ia de a da
e#a di%e#it. de &#e,ta ia de &#eda#e a (uului !,t#.iat.
CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND OBLIGAIILE CIVILE
Codul civil ate#io# t#ata o(li"a ia de &#eda#e d#e&t o
o(li"a ie de a %ace autoom..
Solu ia actualului Cod civil co,t. ! aceea c.
&ot#ivit a#t. $*5B ali. >$?- &#e,ta ia de a ,t#.muta
&#o&#ietatea im&lic. i &#e,ta ia de &#eda#e a (uului i
atuci c0d e,te ca/ul i &#e,ta ia de a co,e#va (uul &0.
la &#eda#e. Acea,t. #e"ul. e,te a&lica(il. !,t#.i.#ii de
(uu#i idividual dete#miate.
ceea ce &#ive te (uu#ile de "e ca#e %ac o(iectul
d#e&tului #eal- o(li"a ia de a da im&lic. i o&e#a iuea de
idividuali/a#e a (uului t#a,mi, i &#eda#ea (uu#ilo#
imediat ,au !t#@u aumit te#me. Idividuali/a#ea t#e(uie
,. %ie %.cut. &et#u ca d#e&tul de &#o&#ietate ,. %ie t#a,mit
de &li d#e&t.
5 #bligaia de a face co,t. ! !dato#i#ea
de(ito#ului de a e%ectua o &#e,ta1ie &o/itiv. ! %avoa#ea
c#edito#ului- alta dec0t co,titui#ea ,au ,t#.muta#ea
d#e&tu#ilo# #eale- av0d ca o(iect e<ecuta#ea de luc#.#i-
&#e,ta#ea de ,e#vicii ,au &#eda#ea uui luc#u
:
.
Sut o(li"a1ii de a %ace2 o(li"a1ia at#e&#eo#ului de
a co,t#ui u imo(il; a &#e,ta !t#e1ie#ea uei &e#,oae !
(a/a cot#actului de !t#e1ie#e; a #e&a#a u autotu#i,m; a
e<ecuta o teCo#edacta#e- &lata cCi#iei- #eali/a#ea uui
ta(lou de c.t#e u a#ti,t &la,tic i &#eda#ea lui etc.
5 #bligaia de a nu face co,t. ! !dato#i#ea
de(ito#ului de a u %ace ceva di ceea ce a# %i &utut %ace-
dac. u ,@a# %i o(li"at la iac1iue.
&pre exemplu- o(li"a1ia &e ca#e 3i@o a,um. cel
!m&#umutat de a u !,t#.ia u aumit (u &0. c0d u va
e%ectua &lata c.t#e !m&#umut.to#; o(li"a1ia de&o/ita#ului de a
:
E<i,t. ,itua1ii ! ca#e- di acela3i #a&o#t o(li"a1ioal ,e a,c am(ele
o(li"a1ii de a da 3i a %ace. E,te ca/ul cot#actelo# de v0/a#e@cum&.#a#e-
,cCim( 3i doa1ie ca#e o(li". at0t la t#a,%e#ul &#o&#iet.1ii c0t 3i la
&#eda#ea (uului.
TEORIA GENERAL A OBLIGAIILOR
u ,e %olo,i de luc#ul de&o/itat- o(li"a1ia de a u vide u
luc#u &0. la u aumit te#me etc.
!4 Obi)a(ii !o$itive &i obi)a(ii ne)ative
#bligaiile pozitive ,ut acelea ca#e &#e,u&u o
ac1iue- #e,&ectiv o(li"a1iile de a da 3i a %ace.
#bligaiile negative ,ut acelea ca#e &#e,u&u o
a(,te1iue- o iac1iue- adic. o(li"a1iile de a u %ace.
4 Obi)a(ii de re$utat *deter'inate+ &i obi)a(ii de
'i"oace *de dii)en(#+
5 #bligaia de rezultat $determinat% co,t. !
!dato#i#ea de(ito#ului de a o(1ie u #e/ultat aume-
dete#miat >a#t. $*5$ ali. >$? Cod civil?.
O(li"a1ia ,e co,ide#. e<ecutat. ! mometul ! ca#e
,@a o(1iut #e/ultatul u#m.#it. A,t%el- de(ito#ul ,e o(li". 3i
"a#atea/. c.- &#i ac1iuea ,au iac1iuea ,a- va o(1ie u
#e/ultat ! %avoa#ea c#edito#ului.
Sut o(li"a1ii de #e/ultat toat% o!li"a#iil% d% a da )i
a $u /a%. &pre exemplu2 o(li"a1ia v0/.to#ului de a
t#a,mite d#e&tul de &#o&#ietate- o(li"a1ia auto#ului uei
luc#.#i ce a !cCeiat u cot#act de &u(licitate cu o editu#.-
de a u !cCeia- !t#@u te#me ,ta(ilit- u a,emeea cot#act
cu o alt. editu#..
It#. ! acea,t. cate"o#ie 3i &ar%a &ajoritat% a
o!li"a#iilor d% a /a%2 o(li"a1ia c.#.u3ului de a t#a,&o#ta
luc#ul la de,tia1ie; o(li"a1ia at#e&#eo#ului de a &#eda
clietului luc#a#ea e%ectuat.; o(li"a1ia de&o/ita#ului de a
#e,titui luc#ul de&o/itat.
5 #bligaia de mijloace $de diligen% co,t. !
!dato#i#ea de(ito#ului de a de&ue toat. ,t.#ui1a &et#u a
o(1ie u aumit #e/ultat- %.#. !,. ca #eali/a#ea lui ,.
co,tituie o(iectul o(li"a1iei >a#t. $*5$ ali. >4? Cod civil?.
CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND OBLIGAIILE CIVILE
O(li"a1ia ,e co,ide#. e<ecutat. cCia# dac. u ,@a
o(1iut #e/ultatul u#m.#it- dac. de(ito#ul a de&u, toat.
,t.#ui1a- toate e%o#tu#ile ! ace,t ,e,. De(ito#ul u ,e
o(li". 3i ici u "a#atea/. o(1ie#ea #e/ultatului u#m.#it-
&#e,ta1ia ,a ,e co,ide#. a %i e<ecutat. ! m.,u#a ! ca#e a
!t#e&#i, tot ceea ce e#a ece,a# &et#u ati"e#ea ,co&ului
&#o&u,.
It#. ! acea,t. cate"o#ie o!li"a#ii d% a /a%-
&#ecum2 o(li"a ia avocatului de a@ i &ue ! valoa#e toate
cuo ti ele 'u#idice &et#u ca &#oce,ul clietului ,.u ,. %ie
c. ti"at- o(li"a1ia medicului de a t#ata u (olav; o(li"a1ia
&#o%e,o#ului de a &#e".ti u elev ! vede#ea &#omov.#ii
e<ameului etc.
Cla'i/iar%a o!li"a#iilor dup( 'a$#iu$%a lor
ca/ de ee<ecuta#e a o(li"a1iei de c.t#e de(ito#-
c#edito#ul e,te !d#e&t.1it ,. o(1i. e<ecuta#ea ,ilit.- &e
calea co,t#0"e#ii de ,tat
)
. %uc1ie de cum &ot %i ,au u
&ot %i e<ecutate ,ilit- o(li"a1iile ,e !m&a#t ! civile ,au
&e#%ecte 3i atu#ale ,au im&e#%ecte.
a4 Obi)a(iie civie sau !erfecte ,ut acele o(li"a1ii
a c.#o# e<ecuta#e e,te a,i"u#at. ! ca/ de ee<ecuta#e
voluta#. a de(ito#ului- &#it#@o ac1iue ! 'u,ti1ie 3i
o(1ie#ea uui titlu e<ecuto#iu ce &oate %i &u, ! e<ecuta#e
,ilit..
Pet#u e<ecuta#ea lo#- c#edito#ul a#e- ca &#ici&al
mi'loc o%e,iv- d#e&tul la ac1iue ! 'u,ti1ie- motiv &et#u
ca#e ele ,e mai ume,c 3i obligaii nzestrate cu aciune n
justiie. Ma#ea ma'o#itate a o(li"a1iilo# ,e iclud ! acea,t.
cate"o#ie.
)
Po,i(ilitatea de a a&ela la %o#1a coe#citiv. a ,tatului deo,e(e3te o(li"a1ia
'u#idic. de cea mo#al.. O(li"a1ia mo#al. ,e e<ecut. ! vi#tutea
covi"e#ii itime i%lue1at. de o&#o(iul &u(lic- %.#. a ,e #ecu#"e la %o#1a
coe#citiv. ,tatal..
TEORIA GENERAL A OBLIGAIILOR
!4 Obi)a(iie naturae sau i'!erfecte ,ut acele
o(li"a1ii a c.#o# e<ecuta#e u ,e &oate o(1ie &e cale ,ilit.
da#- ! m.,u#a ! ca#e ,ut e<ecutate de (u. voie de c.t#e
de(ito#- ace,ta u a#e d#e&tul ,. &#etid. #e,titui#ea
&#e,ta1iei.
C#edito#ul u a#e la di,&o/i1ie mi'loace 'u#idice
o%e,ive &et#u a o(1ie e<ecuta#ea ace,to# o(li"a1ii- %iid
li&,it de d#e&tul la ac1iue ! ,e, mate#ial- de aceea ele ,ut
umite 3i obligaii nenzestrate cu aciune n justiie.
La #0dul lo#- o(li"a1iile atu#ale ,e !m&a#t !2
@ obi)a(ii de)enerate- o(li"a1ii ii1ial &e#%ecte- ca#e
3i@au &ie#dut d#e&tul la ac1iue ! ,e, mate#ial- ca e%ect al
ee<e#cit.#ii lui ! te#meul de &#e,c#i&1ie e<tictiv..
@ obi)a(ii avortate- o(li"a1ii ca#e- ab initio- ,@au
.,cut %.#. a %i !,o1ite de d#e&tul la ac1iue ! 'u,ti1ie.
&pre exemplu2 o(li"a1iile .,cute dit#@u te,tamet
evala(il >ve#(al- edatat- e,emat de te,tato#?; o(li"a1ia
de !t#e1ie#e !t#e #ude ca#e u au o a,emeea !dato#i#e
le"al.;
Cla'i/iar%a o!li"a#iilor +$ /u$#i% d% 'trutur(
Fi0d cot de ace,t c#ite#iu- o(li"a1iile ,e !m&a#t !2
a+ Obi)a(ii !ure &i si'!e- o(li"a1ii ca#e au cea mai
,im&l. %o#m. ,t#uctu#al.2 u c#edito#- u de(ito#- u o(iect
co,t0d !t#@o ,i"u#. &#e,ta1ie 3i u ,ut a%ectate de
modalit.1i;
b+ Obi)a(ii co'!e,e- o(li"a1ii ca#e au ! ,t#uctu#a
lo# %ie mai multe ,u(iecte >o(li"a1ii cu &lu#alitate de
,u(iecte?- %ie mai multe o(iecte >o(li"a1ii cu &lu#alitate de
o(iecte?- %ie elemete ,u&limeta#e &#ivid e<i,te1a 3i
e<ecuta#ea lo# A te#meul 3i codi1ia >cuo,cute ca o(li"a1ii
a%ectate de modalit.1i?.
CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND OBLIGAIILE CIVILE
Sec iuea B
I6VOARELE OBLIGA IILOR CIVILE
,i,temul oului Cod civil- ,ut i/voa#e ale
o(li"a1iilo#- &ot#ivit a#t. $$):2 o$tratul0 atul juridi
u$ilat%ral0 /aptul juridi liit i /apta iliit(0 pr%u& i
ori% alt at 'au /apt d% ar% l%"%a l%a"( $a t%r%a u$%i
o!li"a ii.
Contractu e,te- &ot#ivit a#t. $$)) oul Cod civil-
+acordul de voine dintre dou sau mai multe persoane cu
inten ia de a constitui, modifica sau stinge un raport
juridic+; cot#actul #e&#e/it. u i,t#umet deo,e(it de
im&o#tat- !de&liid aumite %uc ii e,e iale ! ,ocietate-
%iid &#ici&alul i/vo# de o(li"a ii civile.
Actu "uridic uniatera e,te de%iit de oul Cod civil
ca %iid actul 'u#idic ca#e &#e,u&ue umai mai%e,ta#ea de
voi . a auto#ului ,.u
6
. mate#ia ,u&u,. aali/.#ii- actul
'u#idic uilate#al va %i ,tudiat ca i/vo# al o(li"a iilo# civile-
u#m0d a %i aali/ate &#omi,iuea uilate#al. i &#omi,iuea
&u(lic. de #ecom&e,..
-a!tee "uridice icite #e&#e/it. acele coduite
c.#o#a le"ea le co%e#. e%icacitate 'u#idic.- ! ,e,ul c. dau
a te#e- modi%ic. ,au ,ti" #a&o#tu#i 'u#idice
5
ca i/vo# de
o(li"a ii ,ut2 "e,tiuea de a%ace#i- !m(o". i#ea %.#. 'u,t.
cau/. i &lata edato#at.- u#m0d ca !t#@o ,ec iue di,tict.
,. %ie t#atat %ieca#e %a&t 'u#idic ! &a#te.
-a!ta iicit# ca i/vo# de o(li"a ii &#e,u&ue
aali/a#ea #.,&ude#ii civile cot#actuale i a #.,&ude#ii
civile delictuale >&et#u %a&ta &#o&#ie- #.,&ude#ea &et#u
%a&ta altuia i #.,&ude#ea &et#u &#e'udiciul cau/at de
aimale ,au de luc#u#i?. cad#ul #.,&ude#ii civile- vo# %i
6
A#t. $B4* Cod civil.
5
ace,t ,e,- a ,e vedea L. Po&- (ratat de drept civil. #bliga iile, vol . ).
Regimul juridic general- Ed. C.G. DecH- Ducu#e ti- 488)- &. 9B.
TEORIA GENERAL A OBLIGAIILOR
aali/ate cau/ele e<oe#atoa#e de #.,&ude#e- &#ecum i
#e&a#a#ea &#e'udiciului ! ca/ul #.,&ude#ii delictuale.
Av0d ! vede#e modi%ic.#ile ma'o#e ite#veite !
#.,&ude#ea civil. delictual. &et#u %a&ta altuia- vom
e<&ue at0t di,&o/i iile #elative la acea,t. %o#m. de
#.,&ude#e civil. cu#&i,e ! Codul civil ate#io#- c0t i oua
#e"lemeta#e ! mate#ie

T%'t% "rila
7. O(li"a1ia de Ea da+ co,t. !2
a) !dato#i#ea de a &#eda u luc#u;
b) !dato#i#ea de a &l.ti o ,um. de (ai;
c) +$datorir%a d% a tra$'&it% u$ dr%pt r%al.
2. O(li"a1ia de Ea da+ ,e co,ide#. de #e"ul. e<ecutat.
a,t%el2
a4 ! mometul e<ecut.#ii luc#.#ii ,au &#e,t.#ii
,e#viciului;
!4 +$ &o&%$tul pr%d(rii %/%ti-% a lurului8
4 ! mometul &e#%ect.#ii aco#dului de voi1. cu
&#ivi#e la u (u ce#t.
9. P#i o(li"a1ia de Ea %ace+ ,e !1ele"e !dato#i#ea2
a4 d% a pr%da u$ luru8
!4 de a t#a,mite u de/mem(#.m0t;
4 de a t#a,mite ,au co,titui u d#e&t #eal.
:. %uc1ie de o(iect- o(li"a1iile civile ,e cla,i%ic. !2
a) o!li"a ii d% a da0 d% a /a% i d% a $u /a%8
b) o(li"a ii &#ici&ale i acce,o#ii;
c) o(li"a ii com&le<e i a%ectate de modalit. i.
;. Re&#e/it. i/vo# de o(li"a ii2
a) umai actul 'u#idic (ilate#al;
CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND OBLIGAIILE CIVILE
b) i atul juridi u$ilat%ral8
c) doa# &#omi,iuea &u(lic. de #ecom&e,. ca
act 'u#idic uilate#al.

Capitolul II
ACTUL JURIDIC CA I6VOR DE OBLIGAII
CIVILE
S% iu$%a 7
ACTUL JURIDIC UNILATERAL CA I6VOR
DE OBLIGAII
No#iu$%a d% at juridi u$ilat%ral
Pot#ivit a#t. $B4* Cod civil- +este unilateral actul
juridic care presupune manifestarea de voin a autorului
su+. Alt%el ,&u,- actul 'u#idic uilate#al #e&#e/it. acel act
'u#idic ca#e e,te #e/ultatul voi ei uei ,i"u#e &.# i.
Die! ele, c. &et#u a co,titui i/vo# al o(li"a iei-
mai%e,ta#ea de voi . t#e(uie ,. %ie e<&#imat. cu ite ia
de a &#oduce e%ecte 'u#idice.
#e"lemeta#ea Codului civil- actul 'u#idic
uilate#al a %o,t co,ac#at ca #e&#e/et0d o cate"o#ie
di,tict. ! #0dul i/voa#elo# #a&o#tu#ilo# 'u#idice
o(li"a ioale- a a cum #eie,e di di,&o/i iile a#t. $$):.
A a cum ,@a a#.tat ! doct#i.
9
- Codul civil %ace
di,tic ie !t#e "e@ actul 'u#idic uilate#al ca mai%e,ta#e de
voi . a auto#ului ,.u A i ,&ecie A actul 'u#idic ca i/vo# de
o(li"a ii. A ada#- &ot e<i,ta acte 'u#idice uilate#ale ca#e ,.
u co,tituie i/voa#e o(li"a ioale- adic. u dau a te#e-
modi%ic. ,au ,ti" u #a&o#t 'u#idic civil coc#et.
9
A.=. Uluitu- ! *oul +od civil. +omentariu pe articole- Ed. C.G. DecH-
Ducu#e ti- 48$4- &. $B5:.
CAPITOLUL II. ACTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
ceea ce &#ive te r%"i&ul juridi al atului
juridi u$ilat%ral- oul Cod civil &#evede c. ! li&,. de
,ti&ula ie cot#a#.- di,&o/i iile le"ale &#ivitoa#e la cot#acte
,e a&lic. i actelo# 'u#idice uilate#ale.
cele ce u#mea/.- e vom #e%e#i la cate"o#iile de
acte 'u#idice uilate#ale ca#e co,tituie i/voa#e de o(li"a ii-
cu ,u(liie#ea a,&ectelo# im&o#tate #e"lemetate de Codul
civil.
Cat%"orii d% at% juridi% u$ilat%ral%
S&#e deo,e(i#e de Codul civil de la $5)* ca#e u
co iea o #e"lemeta#e de &#ici&iu a actului 'u#idic
uilate#al- Codul civil ! vi"oa#e a co,ac#at c. actul
uilate#al #e&#e/it. i/vo# de o(li"a ii ! u#m.toa#ele ca/u#i2
&#omi,iuea uilate#al.- #e"lemetat. de a#t. $B46 i
&#omi,iuea &u(lic. de #ecom&e,.- #e"lemetat. ! a#t.
$B45@$B49.
OBLIGAII CIVILE
S% iu$%a 2
CONTRACTUL CA I6VOR DE OBLIGAII
No#iu$%a d% o$trat
D%/i$i#ia dat( d% Codul i-il. Pot#ivit a#t. $$))
C.civ.- cot#actul e,te Eaco#dul de voi e dit#e dou. ,au
mai multe &e#,oae cu ite ia de a co,titui- modi%ica ,au
,ti"e u #a&o#t 'u#idic+. Ia . de #e"lemeta#ea Codului
civil de la $5)* ca#e de%iea cot#actul ca %iid +acordul
ntre dou sau mai multe persoane spre a constitui sau
stinge ntre d,n ii un raport juridic +- o(,e#v.m c. oul Cod
civil a com&letat vecCea de%ii ie a cot#actului- ! ,e,ul c.
al.tu#i de co,titui#e i ,ti"e#e a #a&o#tului 'u#idic a&a#e i
modi%ica#ea #a&o#tului 'u#idic e<i,tet !t#e &.# ile
cot#actului. aite de it#a#ea ! vi"oa#e a Codului civil
actual- de%ii ia le"al. a cot#actului a %o,t c#iticat. ca %iid
icom&let.- deoa#ece acea,ta aco&e#ea doa# a te#ea ,au
,ti"e#ea uui #a&o#t 'u#idic- %.#. a ,e %ace vo#(i#e de,&#e
modi%ica#ea ace,tuia.
Cla'i/iar%a o$trat%lor
vi#tutea &#ici&iului li(e#t.1ii cot#actuale- &e#,oa@
ele %i/ice 3i 'u#idice &ot !cCeia- ! limitele im&u,e de le"e-
o va#ietate de cot#acte.
7. Dup( o$#i$ut2
a? Contracte sinaa)'atice *biaterae+% ca#e dau
a3te#e la o(li"a1ii ! ,a#cia am(elo# &.#1i- a,t%el !c0t
%ieca#e dit#e ace,tea au cocomitet at0t calitatea de
c#edito#- c0t 3i de de(ito#.
Pot#ivit a#t. $$6$ te/a I di oul C.civ.- Econtractul
este sinalagmatic atunci c,nd obliga iile nscute din acesta
sunt reciproce i interdependente +. S&#e e<em&lu2 !
B:*
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
cot#actul de v0/a#e@cum&.#a#e- v0/.to#ul ,e o(li". ,.
t#a,%e#e d#e&tul de &#o&#ietate 3i ,. &#edea (uul- ia#
cum&.#.to#ul ,e o(li". ,. &l.tea,c. &#e ul v0/.#ii.
(? Contracte uniaterae% ca#e dau a3te#e la
o(li"a1ii ! ,a#cia uei ,i"u#e &.#1i- a,t%el !c0t o &a#te
e,te umai c#edito#- ia# cealalt. umai de(ito#.
Pot#ivit a#t. $$6$ te/a a II@a di oul C.civ.
Econtractul este unilateral ciar dac executarea lui
presupune obliga ii n sarcina ambelor pr i . S&#e
e<em&lu2 cot#actul de doa1ie- de madat e#emue#at-
de&o/itul e#emue#at- comodatul.
2. Dup( 'opul ur&(rit d% p(r#i<
a4 Contracte cu titu oneros- ! ca#e %ieca#e &a#te
u#m.#e3te o cot#a&#e,ta1ie ! ,cCim(ul %olo,ului
&at#imoiului &#ocu#at celeilalte &.#1i.
Pot#ivit a#t. $$64 ali.>$? oul C.civ. Econtractul
prin care fiecare parte urmre te s i procure un avantaj
n scimbul obliga iilor asumate este cu titlu oneros +. S&#e
e<em&lu- cot#actul de v0/a#e@cum&.#a#e; de loca1iue- de
#et. via"e#..
Cot#actele cu titlu oe#o, ,e ,u(cla,i%ic. ! comutative 3i
aleato#ii.
= Co$trat%l% o&utati-% ,ut acelea ! ca#e- la
mometul !cCeie#ii lo#- e<i,te a d#e&tu#ilo# i o(li"a iilo#
&.# ilo# e,te ce#t.- ia# !tide#ea ace,to#a e,te dete#miat.
,au dete#mia(il.>a#t. $$6B ali.>$? oul Cod civil?. Sut
cot#acte comutative2 cot#actul de v0/a#e@cum&.#a#e- de
,cCim(- loca1iue- at#e&#i/. 3i ! "ee#al ma#ea ma'o#itate
a cot#actelo#.
= Co$trat%l% al%atorii ,ut acele cot#acte ca#e &#i
atu#a lo# ,au &#i voi a &.# ilo# o%e#. cel &u i ueia dit#e
&.# i a,a uui c0 ti" i o e<&ue totodat. la #i,cul uei
&ie#de#i- ce de&ide de u eveimet viito# i ice#t. Sut
$9
OBLIGAII CIVILE
cot#acte aleato#ii- cot#actul de a,i"u#a#e- de #et. via"e#.- de
!t#e1ie#e &e via1..
!4 Contracte cu titu )ratuit- ! ca#e ua di &.#1i ,e
o(li". ,. &#ocu#e celeilalte u %olo, &at#imoial %.#. a &#imi
ceva ! ,cCim(. A#t. $$64 ali.>4? oul C.civ. &#evede2
Econtractul prin care una dintre pr i urmre te s procure
celeilalte pr i un beneficiu, fr a ob ine n scimb vreun
avantaj, este cu titlu gratuit+ A3a ,ut- ,&#e e<em&lu-
cot#actul de doa1ie- madatul 3i de&o/itul e#emue#at-
comodatul.
9. Dup( &odul d% /or&ar%2
a+ Contracte consensuae ,ut acelea ca#e ,e !cCeie
ca#e ,e !cCeie &#i ,im&lul aco#d de voi1. al &.#1ilo# >solo
consens?- %.#. icio alt. %o#malitate>a#t. $$6* ali.>4?.
Sim&la mai%e,ta#e de voi1.- e!,o1it. de icio
%o#m. e,te ,u%iciet. &et#u %o#ma#ea vala(il. a cot#actului.
Dac. &.#1ile co,emea/. mai%e,ta#ea de voi1. !t#@u
!,c#i,- o %ac u &et#u a da vala(ilitate cot#actului >ad
validitatem%- ci &et#u a@3i a,i"u#a u mi'loc de &#o(. &#ivid
!cCeie#ea 3i co1iutul ace,tuia >ad probationem?.
b+ Contracte soe'ne ,ut acelea a c.#o# validitate
e,te ,u&u,. !de&lii#ii uo# %o#malit. i &#ev./ute de le"e.
Sim&lul aco#d de voi1. e,te i,u%iciet &et#u a lua
a3te#e ! mod vala(il u cot#act- ia# e#e,&ecta#ea %o#mei
,au %o#malit.1ilo# &#ev./ute de le"e ,e ,ac1ioea/. cu
ulitatea a(,olut. a cot#actului.
c+ Contracte reae ,ut cot#acte &et#u a c.#o# %o#@
ma#e- &e l0". aco#dul de voi1. al &.#1ilo# e,te ece,a#. 3i
#emite#ea mate#ial. a luc#ului.
Sut cot#acte #eale cot#actul de !m&#umut de
co,u@ma1ie A mutuum; cot#actul de !m&#umut de %olo,i1.
A comodat; cot#actul de de&o/it- cot#actul de t#a,&o#t.
48
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
Ace,te cot#acte u ,e co,ide#. !cCeiate dec0t !
mo@metul &#ed.#ii luc#ului. Aco#dul de voi1. al &.#1ilo#-
&#eala(il &#ed.#ii- a#e valoa#ea uui ,im&lu atecot#act- !
temeiul c.#uia &.#1ile ,e o(li". ,. !cCeie ulte#io# cot#actul-
&#i #emite#ea e%ectiv. a (uului.

:. Dup( %/%t%l% p% ar% l% produ<
a+ Contracte constitutive de dre!turi ,ut acelea
ca#e dau a3te#e la u d#e&t ,u(iectiv civil ca#e u a e<i,tat
ate#io# >cot#actul de i&otec.- de "a'- de i,titui#e a uui
de/mem@(#.m0t?.
b+ Contracte transative de dre!turi ,ut acelea ca#e
,t#.mut. u d#e&t dit#@u &at#imoiu ! altul >cot#actul de
v0/a#e@cum&.#a#e- de doa1ie etc.?.
c+ Contracte decarative de dre!turi au ca e%ect
co,o@lida#ea ,au de%iitiva#ea uui d#e&t ,u(iectiv
&#ee<i,tet >co@t#actul de t#a/ac1ie &#i ca#e ,e &ue ca&.t
,au ,e &#e!t0m&i. u liti"iu !t#e &.#1i &#i #ecuoa3te#ea
uo# d#e&tu#i &#ee<i,tete; cot#actul de !m&.#1eal. &#i ca#e
,e &ue ca&.t co&#o&#iet.1ii ,au idivi/iuii- 3i ca#e &#oduce
e%ecte- u di mometul !cCeie#ii ,ale- ci ate#io#- di
mometul ! ca#e a luat a3te#e co&#o&#ietatea ,au
idivi/iuea.
;. Dup( &odul d% %*%utar%<
a+ Contracte cu e,ecutare i'ediat# >uno ictu? ,ut
cot#acte a c.#o# e<ecuta#e >o ,i"u#. &#e,ta1ie? ,e &#oduce
!t#@u ,i"u# momet.
b+ Contracte cu e,ecutare succesiv# ,ut cot#acte
ce &#e,u&u mai multe &#e,ta1ii ale de(ito#ului ca#e ,e
e<ecut. ,ucce,iv- e3aloat ! tim& >cot#actul de loca1iue-
cot#actul de a#eda#e- cot#actul de a,i"u#a#e?.
E,te &o,i(il ca- &#i voi1a lo#- &.#1ile ,. covi. ca
4$
OBLIGAII CIVILE
u cot#act ca#e ! mod o(i3uit ,e e<ecut. i,tataeu- dit#@
o dat. ,. ,e e<ecute ! mod ,ucce,iv. S&#e e<em&lu- ! ca/ul
cot#actului de v0/a#e@cum&.#a#e ,e &oate covei ca &lata
,. ,e %ac. e3aloat- la di%e#ite ite#vale de tim&.
>. Dup( u& 'u$t 'au $u $o&i$ali1at% +$
l%"i'la#ia i-il(<
a? Contracte nu'ite ca#e ,ut omiali/ate !
le"i,la1ia civil.- %ie ! Codul civil- %ie ! alte le"i civile
>cot#actul de v0/a#e@cum&.#a#e- loca1iuea- madatul-
de&o/itul etc.?.
(? Contracte nenu'ite ca#e u ,ut #e"lemetate
e<&#e, de le"e >de e<em&lu cot#actul de !t#e1ie#e &e
via1.?.
?. Dup( or%la#ia di$tr% %l%<
a+ Contracte !rinci!ae- ca#e au o e<i,te1. de ,ie
,t.t.toa#e 3i a c.#o# ,oa#t. u de&ide de u alt cot#act >ma#ea
ma'o#itate a actelo#?;
b+ Contracte accesorii- ca#e u au o e<i,te1. de ,ie
,t.t.toa#e 3i a c.#o# ,oa#t. de&ide de u cot#act &#ici&al
>a#vua- cau/a &eal.- cot#actul de "a'- cot#actul de
i&otec.?.
@. Co$tratul d% ad%1iu$%
Cot#actul de ade/iue e,te de%iit de a#t. $$6:
Codul civil ca %iid acel cot#act ale c.#ui+clauze esen iale
sunt impuse sau sunt redactate de una dintre pr i, pentru
aceasta sau ca urmare a instruc iunilor sale, cealalt parte
neav,nd dec,t s le accepte ca atare+.
Cot#actul de ade/iue e,te &#eala(il #edactat-
ca#acte#ul uilate#al al ace,tuia co,tituid ,i"u#ul elemet
iva#ia(il- &#e/et ! toate cot#actele de ade/iue.
Ade/iuea e<&#im. at0t &ute#ea de %a&t a #edacto#ului- c0t i
44
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
atu#a ,tada#di/at. a o&e#a iuii ca#e &#e,u&ue a(,e a
di,cu iilo# a,u&#a clau/elo# cot#actului
$8
.
A. Co$tratul=adru
Cot#actul@cad#u e,te #e"lemetat de a#t. $$6) oul
Cod civil i de%iit ca %iid + acordul prin care pr ile
convin s negocieze, s nceie sau s men in raporturi
contractuale ale cror elemente esen iale sunt determinate
de acesta. Mai &#evede Codul civil %a&tul c. modalitatea
de e<ecuta#e- ! ,&ecial te#meul i volumul &#e,ta iilo#-
&#ecum i &#e ul ace,to#a- ,ut &#eci/ate &#i cove ii
ulte#ioa#e.
U e<em&lu de cot#act@cad#u e,te dat de cot#actul
!cCeiat !t#e ,ociet. ile &et#olie#e i di,t#i(uito#ii de
ca#(u#a i.
B$C%i%r%a o$trat%lor
No#iu$%a d% +$C%i%r% a o$tratului. Co$di#iil%
o$tratului
No#iu$%. P#i nc.eierea contractuui ,e !1ele"e
#eali/a#ea aco#dului de voi1. al &.#1ilo# a,u&#a clau/elo#
cot#actuale. Aco#dul de voi1. &#e,u&ue e<i,te1a
co,im1.@m0tului vala(il e<&#imat a cel &u1i dou. &.#1i cu
&#ivi#e la clau/ele cot#actului.
Aco#dul de voi1.- aali/at &#i &#i,ma codi1iilo# de
mai ,u,- ,e #eali/ea/. &#i !t0li#ea coco#dat. a o%e#tei
de a cot#acta a uei &e#,oae- cu acce&ta#ea ace,tei o%e#te
de c.t#e o alt. &e#,oa..
Co$di#ii. Pet#u a %i vala(il- o#ice cot#act t#e(uie
!cCeiat cu #e,&ecta#ea codi1iilo# de %od 3i de %o#m. ce#ute
im&e#ativ de le"ea civil..
$8
I. Tu#cu- *oul +od civil republicat. +omentarii i explica ii, ed. C.G.
DecH- Ducu#e ti- 48$$- &.$4:.
4B
OBLIGAII CIVILE
EFECTELE CONTRACTULUI
Co$'id%ra#ii "%$%ral%
Cot#actele civile ,ut !cCeiate ! ,co&ul de a
&#oduce e%ecte 'u#idice- adic. de a a3te- modi%ica 3i ,ti"e
#a&o#tu#i 'u#idice o(li"a1ioale. A,t%el- e%ectul "ee#al al
cot#actului e,te de a a3te- modi%ica 3i ,ti"e o o(li"a1ie.
Codul civil co,ac#. dou. &#ici&ii ,&eci%ice
cot#actului2
&#ici&iul %o#1ei o(li"ato#ii a cot#actului ce
"uve#ea/. e%ectele ace,tuia !t#e &.#1ile cot#actate;
&#ici&iul #elativit.1ii e%ectelo# cot#actului- ce ,e
#e%e#. la e%ectele cot#actului %a1. de te#1e &e#,oae ce u au
&a#tici&at la !cCeie#ea lui.
Pri$ipiul /or#%i o!li"atorii a o$tratului
Dpata 'u$t '%r-a$da4
No#iu$%. Pot#ivit a#t. $468 C. civ.- E>$? +ontractul
valabil nceiat are putere de lege ntre pr ile contractante.
$-% +ontractul se modific sau nceteaz numai prin acordul
pr ilor ori din cauze autorizate de lege. P#ici&iul a,t%el
e<&#imat ! te<tul le"al e,te cuo,cut 3i ,u( e<&#e,ia
Ecot#actul e,te le"ea &.#1ilo#+.
E*%p#ii d% la pri$ipiul /or#%i o!li"atorii a
o$tratului
5 No#iu$%. E<ce&1iile de la &#ici&iul pacta sunt
servanda ,ut acele situa(ii n care efectee contractuui nu
se !roduc astfe cu' au stabiit !#r(ie a nc.eierea ui% ci
4*
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
sunt 'ai restr/nse sau 'ai e,tinse% inde!endent de voin(a
!#r(ior sau ce !u(in a uneia dintre !#r(ie contractante.
5 Cat%"orii d% %*%p#ii d% la pri$ipiul /or#%i
o!li"atorii <
a+ E,ce!(ii de restr/n)ere
Ace,tea ,ut ,itua1ii ! ca#e cot#actul !cetea/. ,.@3i
&#oduc. e%ectele !aite de te#me- dato#it. di,&a#i1iei uui
elemet al ,.u
$$
.
b+ E,ce!(ii de e,tindere
Modi%ica#ea %o#1ei o(li"ato#ii a cot#actului
ide&edet de voi1a &.#1ilo# a#e loc ! u#m.toa#ele
i&ote/e2
Pri$ipiul r%lati-it(#ii %/%t%lor o$tratului
R%"l%&%$tar%. P#ici&iul e,te co,ac#at de a#t. $458
C. civ.2 .contractul produce efecte numai ntre pr i, dac
prin lege nu se prevede altfel+ 3i co#e,&ude uui vecCi
ada"iu2 Eres inter alias acta, aliis ne/ue nocere, ne/ue
prodese potest >actul 'u#idic !cCeiat !t#e aumite
&e#,oae u &oate ici ,. d.ue/e- ici ,. &#o%ite alto#
&e#,oae?.
No#iu$%. Pot#ivit &#ici&iului #elativit.1ii e%ectelo#
cot#actului- un contract !roduce efecte nu'ai ntre
!#r(ie contractante e nu !oate da na&tere a obi)a(ii &i%
$$
Nu o$'titui% %*%p#ii d% r%'tr.$"%r% d% la pri$ipiu ca/u#ile !
ca#e &.#1ile au ,ti&ulat ! cot#act &o,i(ilitatea deu1.#ii >#evoc.#ii?
uilate#ale a ace,tuia- deoa#ece deu1a#ea cot#actului ite#vie ! (a/a
aco#dului &.#1ilo#- 3i u ide&edet de voi1a lo#. A,t%el- deu1a#ea
uilate#al. a cot#actului >clau/. de de/ice#e? #e&#e/it. u a,&ect al
&#ici&iului li(e#t.1ii de voi1. a &.#1ilo# 3i u o e<ce&1ie de la
o(li"ativitatea e%ectelo# cot#actului; dac. &.#1ile ,ut li(e#e ,. !cCeie
cot#actul &#i mutuus consensus- tot a,t%el ,ut li(e#e ,.@i &u. ca&.t
&#i mutuus disensus.
4:
OBLIGAII CIVILE
n !rinci!iu% a dre!turi n sarcina% res!ectiv n beneficiu%
ator !ersoane. co,eci1.- te#1ii u &ot do(0di ici
o(li"a1ii 3i- ! &#ici&iu- ici d#e&tu#i decu#"0d di
cot#acte la !cCeie#ea c.#o#a u au &a#tici&at.
Do&%$iul d% apliar%.
Domeiul de a&lica#e al &#ici&iului #elativit.1ii
e%ectelo# cot#actului a#e ! vede#e %a&tul c. un contract
produce efecte juridice ntre pri !i fa de succesorii
prilor, cu excluderea altor persoane $teri%.
Cate"o#ia ,ucce,o#ilo# >av0/ilo#@cau/.? cu&#ide 2
@ ,ucce,o#ii uive#,ali 3i cu titlu uive#,al;
@ ,ucce,o#ii cu titlu &a#ticula#;
@ c#edito#ii cCi#o"#a%a#i.
Cat%"orii d% %*%p#ii
E<i,t. dou. cate"o#ii de e<ce&1ii de la &#ici&iul
#elativit.1ii e%ectelo# cot#actului2
@ excepii aparente >&#omi,iuea %a&tei altuia?;
@ excepii reale >,ti&ula1ia &et#u altul?.
a+ Pro'isiunea fa!tei atuia *conven(ia de !orte0
fort+
J No#iu$%. P#omi,iuea %a&tei altuia %'t% u$
o$trat pri$ ar% o part%0 $u&it( !ro'itent0 '% o!li"(
/a#( d% %alalt( part%0 $u&it( creditoru !ro'isiunii0 '(
d%t%r&i$% p% o t%r#( p%r'oa$( '(=)i a'u&% u$ a$u&%
a$"aja&%$t juridi /a#( d% r%ditor. Ace,t a"a'amet
&oate &#ivi !cCeie#ea de c.t#e te#1 a uui cot#act cu
c#edito#ul- #ati%ica#ea ,au ade#a#ea la u cot#act la a c.#ui
!cCeie#e u a &a#tici&at- e%ectua#ea uei aumite &#e,ta1ii
c.t#e c#edito#.
4)
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
S% iu$%a :
EFECTELE SPECIALE ALE
CONTRACTULUI SINALAGEATIC
T#.,.tu#a ,&eci%ic. a cot#actelo# ,iala"matice
co,t. ! reciprocitatea 3i interdependena obligaiilor
a,umate de &.#1ile cot#actate. co,eci1.- %ieca#e dit#e
&.#1i a#e %a1. de cealalt. du(la calitate de c#edito# 3i de(ito#-
ia# o(li"a1ia ce #evie ueia dit#e &.#1i !3i a#e cau/a 'u#idic.
! o(li"a1ia co#elativ. a celeilalte &.#1i.
Acea,t. #eci&#ocitate 3i ite#de&ede1. a
o(li"a1iilo# ! cot#actele ,iala"matice "ee#ea/. o ,e#ie de
efecte specifice 2
a? dac. ua dit#e &.#1i u 3i@a e<ecutat o(li"a1ia-
da# &#etide celeilalte &.#1i ,. 3i@o e<ecute &e a ,a- acea,ta
di u#m. &oate #e%u/a e<ecuta#ea &#o&#iei o(li"a1ii ivoc0d
e,ce!(ia de nee,ecutare a contractuui8
(? dac. ua dit#e &.#1i u 3i@a e<ecutat ! mod
cul&a(il o(li"a1iile- cealalt. &a#te ca#e 3i@a e<ecutat ,au e,te
"ata ,.@3i e<ecute &#o&#ia o(li"a1ie &oate ,olicita !ceta#ea
cot#actului &#i re$ou(iune1re$iiere8
c? dac. ua dit#e &.#1i ,e a%l. ! im&o,i(ilitate
%o#tuit. de a@3i e<ecuta &#e,ta1ia ce@i #evie- cot#actul
!cetea/.- cealalt. &a#te %iid li(e#at. de o(li"a1ia ,a. Se
&ue &#o(lema riscuui contractua0 adic. de a 3ti ca#e
dit#e &.#1i va ,u&o#ta co,eci1ele im&o,i@(ilit.1ii %o#tuite
de e<ecuta#e a o(li"a1iei.
46
OBLIGAII CIVILE
CAPITOLUL III
FAPTUL JURIDIC
CA I6VOR DE OBLIGAII CIVILE
S% iu$%a 7
FAPTUL JURIDIC LICIT0
I6VOR DE OBLIGAII
No#iu$%. Du&. cum am a#.tat- &ot %i #e1iute d#e&t i/voa#e
ale o(li"a1iilo# actul 'u#idic 3i %a&tul 'u#idic.
Fapt%l% juridi% co,tau ! ac1iui omee3ti
,.v0#3ite %.#. ite1ia de a &#oduce e%ecte 'u#idice- e%ecte ce
,e &#oduc totu3i ! vi#tutea le"ii.
Ia&tele 'u#idice &ot %i ilicite 3i licite.
@ %a&tele ilicite ,ut ac1iui omee3ti ,.v0#3ite &et#u
!c.lca#ea o#melo# de d#e&t ,au a (uelo# mo#avu#i 3i at#a"
#.,&ude#ea delictual.;
@ %a&tele licite ,ut ac1iui omee3ti ,.v0#3ite %.#. a ,e
!c.lca o#mele le"ale ! vi"oa#e.
J R%"l%&%$tar%. Codul civil #e"lemetea/. t#ei
%a&te 'u#idice di,ticte2 gestiunea de afaceri >a#t. $BB8@$B*8
Cod civ.?- plata nedatorat >a#t. $B*$@$B** C. Civ.? i
!m(o". i#ea %.#. 'u,t. cau/. >a#t. $B*:@$B*5 C. civ.?.
7. G%'tiu$%a d% a/a%ri
No#iu$%. =e,tiuea de a%ace#i e,te u$ /apt juridi
liit % o$'t( +$ a%%a ( o p%r'oa$( $u&it( )arant0
i$t%r=-i$% pri$ /apta 'a -olu$tar( )i u$ilat%ral( )i
'(-.r)%)t% at% &at%rial% 'au juridi% +$ i$t%r%'ul alt%i
45
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
p%r'oa$%0 $u&it( )erat0 /(r( a pri&i &a$dat di$ part%a
a%'tuia di$ ur&(.
S&#e e<em&lu- %a&ta uui te#1 de a e%ectua #e&a#a1ii a
uui imo(il- ! a(,e1a &#o&#ieta#ului edi%iciului ca#e
li&,e3te o &e#ioad. !delu"at. de tim&. ace,t ca/- te#1a
&e#,oa. a "i#at ite#e,ele &#o&#ieta#ului.
2. Plata lurului $%datorat
No#iu$%. Pot#ivit a#t. $B*$ Cod civil- E+el care
plte te fr a datora are dreptul la restituire. *u este supus
restituirii ceea ce s-a pltit cu titlu de liberalitate sau
gestiunea de afaceri. &e prezum, p,n la proba contrar,
c plata s-a fcut cu inten ia de a stinge o datorie proprie +.
Plata $%datorat( %'t%0 a adar0 u$ /apt juridi liit
ar% o$'t( +$ %*%utar%a d% (tr% o p%r'oa$(0 di$
%roar%0 a u$%i o!li"a#ii la ar% $u %ra #i$ut( )i p% ar% a
/(ut=o u i$t%$#ia d% a pl(ti datoria altuia.
Pe#,oaa ca#e a %.cut o a,emeea &lat. ,e ume3te
sovens% ia# cel ca#e a &#imit@o acci!iens.
9. B&!o"(#ir%a /(r( ju't( au1(
No#iu$%. De cele mai multe o#i- &at#imoiul uei
&e#,oae ,e m.#e3te ! det#imetul &at#imoiului altei
&e#,oae- &e (a/a uui temei 'u#idic. 0e exemplu- doata#ul
!3i m.#e3te &at#imoiul cocomitet cu mic3o#a#ea
&at#imoiului doato#ului- ! temeiul cot#actului de
doa1ie; u/uca&atul do(0de3te &#o&#ietatea (uului imo(il
&#i %a&tul 'u#idic al u/uca&iuii.
B&!o"(#ir%a /(r( ju't( au1( %'t% /aptul juridi
pri$ ar% patri&o$iul u$%i p%r'oa$% %'t% &(rit p% '%a&a
patri&o$iului alt%i p%r'oa$%0 /(r( a p%$tru a%a'ta '(
%*i't% u$ t%&%i juridi. Di ace,t %a&t 'u#idic ,e a3te
o(li"a1ia celui ce !3i m.#e3te &at#imoiul de a #e,titui- !
limita m.#i#ii- c.t#e cel ce 3i@a dimiuat &at#imoiul- 3i
49
OBLIGAII CIVILE
d#e&tul ace,tuia di u#m. de a iteta o ac1iue ! 'u,ti1ie
&#i ca#e ,olicit. #e,titui#ea $actio de in rem verso%.
S% iu$%a 2
FAPTUL JURIDIC ILICIT CA I6VOR DE
OBLIGAII.
R3SPUNDEREA JURIDIC3 DELICTUAL3
&ubseciunea )' Considera(ii )enerae !rivind r#s!underea
civi#
No#iu$%a d% r('pu$d%r% juridi( i-il(
Ca %o#m. a #.,&ude#ii 'u#idice- #.,&ude#ea civil.
co,t. !t#@u #a&o#t de o(li"a1ii ! temeiul c.#uia o
&e#,oa. e,te !dato#at. ,. #e&a#e &#e'udiciul cau/at altuia
&#i %a&ta ,a o#i ! ca/u#ile &#ev./ute de le"e- &#e'udiciul
&et#u ca#e e,te #.,&u/.toa#e.
R.,&ude#ea civil.- ,e coc#eti/ea/. !t#@o o(li"a1ie
de de,&."u(i#e- de #e&a#a#e a uui &#e'udiciu cau/at %ie
&#it#@o %a&t. ilicit.- %ie &#i e#e,&ecta#ea uei clau/e
cot#actuale.
For&%l% r('pu$d%rii juridi% i-il%
%uc1ie de i/vo#ul di ca#e ,e a3te o(li"a1ia de
#e&a#a#e a &#e'udiciului- #.,&ude#ea civil. &oate %i
delictual. ,au cot#actual..
Atuci c0d o(li"a1ia de #e&a#a#e e,te u#ma#ea
cau/.#ii uui &#e'udiciu %.#. ca !t#e auto#ul %a&tei 3i
&e#,oaa &."u(it. ,. &#ee<i,te u cot#act- #.,&ude#ea e,te
deictua# *e,tracontractua#+
23
.
$4
ER.,&ude#ea civil. delictual. e,te o(li"a1ia celui ca#e a cau/at altuia
u &#e'udiciu &#it#@o %a&t. ilicit. e<t#acot#actual. ca#e !i e,te
im&uta(il.- de a #e&a#a &a"u(a a,t%el &#iciuit.- &e c0d #.,&ude#ea
cot#actual. e,te o(li"a1ia de(ito#ului uei o(li"a1ii cot#actuale de a
#e&a#a &#e'udiciul cau/at c#edito#ului &#i ee<ecuta#ea lato sensu a
B8
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
m.,u#a ! ca#e o(li"a1ia de #e&a#a#e e,te u#ma#ea
e#e,&ect.#ii uo# clau/e cove1ioale- r#s!underea este
contractua#.
#a&o#t de #.,&ude#ea cot#actual.- r('pu$d%r%a
d%litual( al(tui%)t% dr%ptul o&u$ al r('pu$d%rii
i-il%0 a't/%l +$.t ori d% .t% ori $u 'u$t%& +$ pr%1%$#a
r('pu$d%rii o$tratual%0 '% -or aplia r%"ulil%
r('pu$d%rii d%litual%.
,cCim(- am(ele %o#me de #.,&ude#e ,e a"a'ea/.
! &#e/e1a acelo#a3i codi1ii2 &#e'udiciu cau/at altuia- %a&t.
ilicit. cot#actual. ,au e<t#acot#actual.- cul&a ,au
viov.1ia auto#ului %a&tei- e<i,te1a uui #a&o#t de
cau/alitate !t#e %a&ta ilicit. 3i &#e'udiciu.
&ubseciunea -' R#s!underea civi# deictua#
No#iu$%. Du&. cum am a#.tat- %a&ta ilicit.
cau/atoa#e de &#e'udicii decla3ea/. o #.,&ude#e 'u#idic. al
c.#ei co1iut !l co,tituie o(li"a1ia civil. de #e&a#a#e a
&#e'udiciului a,t%el cau/at. Ia&ta ilicit. "ee#atoa#e de
#.,&ude#e &oa#t. deumi#ea de Edelict+ ,au Ecvasidelict+-
motiv &et#u ca#e 3i #.,&ude#ea &et#u &#e'udiciile cau/ate
&#i %a&te ilicite ,e ume3te delictual.
R#s!underea civi# deictua# presupune un raport
juridic n temeiul cruia se na!te obligaia unei persoane de
a repara prejudiciul cauzat alteia printr-o fapt ilicit sau,
ace,tei o(li"a1ii- adic. a e<ecut.#ii ei cu !t0#/ie#e- o#i ! mod
eco#e,&u/.to#- ,au &#i ee<ecu@ta#ea ei ! !1ele, #e,t#0,- !t#uc0t
acea,t. viola#e a cot#actului !i e,te im&uta(il.+ >M. Elie,cu A
Rspunderea civil delictual- Ed. Academiei- Duc.- $964- &. 6?. ceea
ce e &#ive3te- #.,&ude#ea civil.- %ie cot#ac@tual.- %ie delictual.- ,e
coc#eti/ea/. !t#@u #a&o#t de o(li"a1ii- 3i u !t#@o o(li"a1ie ca latu#.
&a,iv. a #a&o#tului 'u#idic civil.
B$
OBLIGAII CIVILE
dup caz, prejudiciul pentru care este cemat prin lege s
rspund.
Natura juridi(. R.,&ude#ea delictual. e,te o
,ac1iue civil. cu ca#acte# #e&a#ato#- ce ,e a&lic. u at0t !
&#ivi1a &e#,oaei ca#e a ,.v0#3it %a&ta ilicit. cau/atoa#e de
&#e'udiciu- c0t ! co,ide#a#ea &at#imoiului ,.u. A,t%el-
dac. auto#ul &#e'udiciului a decedat !aite de a i ,e ,ta(ili
!tide#ea #.,&ude#ii- o(li"a1ia de,&."u(i#ii victimei-
#e,&ectiv #.,&ude#ea civil. delictual. ,e va t#a,mite
mo3teito#ilo#.
Do&%$iu d% apliar%. A3a cum am v./ut-
#.,&ude#ea civil. delictual. ,e a"a'ea/. ! ,itua1ia ! ca#e
uei &e#,oae i ,@a cau/at u &#e'udiciu &#it#@o %a&t. ilicit.
e<t#acot#actual.. ace,t cote<t ,@a &u, !t#e(a#ea2 ce ,e
!1ele"e &#i %a&t. ilicit. e<t#acot#actual. K
@ ! &#imul #0d ,e a#e ! vede#e %a&ta &#i ca#e ,e
aduce ati"e#e d#e&tu#ilo# 3i ite#e,elo# le"itime ale uei
&e#,oae.
@ ! al doilea #0d- %a&ta ilicit. e<t#acot#actual.
&#e,u&ue ee<ecuta#ea o(li"a1iilo# i/vo#0te dit#@o %a&t.
licit. >!m(o".1i#ea %.#. 'u,t. cau/.- &lata edato#at. 3i
"e,tiuea de a%ace#i?- da# 3i dit#@u act 'u#idic uilate#al.
@ ! al t#eilea #0d- #.,&ude#ea delictual. a"a'ea/.
3i atuci c0d &#e'udiciul ,e cau/ea/. de u luc#u ,au aimal
a%lat ,u( &a/a oa,t#.- &#ecum 3i ! ca/ de #ui. a
edi%iciului. &lu,- ea &oate ite#vei 3i ! ,itua1ia
&#e'udicie#ii uei &e#,oae &#i ee<ecuta#ea uei o(li"a1ii
a,umate &#i cot#act- dac. ee<ecuta#ea co,tituie o %a&t.
,ac1ioat. de le"ea &eal..
co,eci1.- o#i de c0te o#i u ,utem ! &#e/e1a
uui cot#act- ,e vo# a&lica #e"ulile #.,&ude#ii delictuale.
For&%l% r('pu$d%rii i-il% d%litual%
B4
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
,i,temul Codului Civil ,ut #e"lemetate t#ei
cate"o#ii de #.,&ude#e civil. delictual.2 rspunderea
pentru fapta proprie, rspunderea pentru fapta altuia,
rspunderea pentru prejudiciul cauzat de lucruri, animale
!i prin ruina edificului.
a4 R('pu$d%r%a dir%t( p%$tru /apta propri% e,te
i,tituit. de a#t. $B:6 C. civ.- ca#e co,ac#. &#ici&iul de
d#e&t comu &ot#ivit c.#uia o &e#,oa. e,te cCemat. ,.
#.,&ud. &et#u &#e'udiciul cau/at &#i %a&ta &#o&#ie.
!4 R('pu$d%r%a p%$tru /apta altuia e,te o
#.,&ude#e com&lemeta#.- idi#ect.- ca#e ,e adau".
#.,&ude#ii &et#u %a&ta &#o&#ie 3i &#ive3te cate"o#ii de
&e#,oae a%late ! #ela1ii ,&eciale cu auto#ul %a&tei ilicite.
ace,t ,e,- Codul civil &#evede dou. ca/u#i de
#.,&ude#e &et#u %a&ta altuia 2
@ rspunderea minorului i a celui pus sub
interdic ie judectoreasc $art. 123- +odul civil%"
- rspunderea comitenilor pentru prejudiciile
cauzate de prepu!ii lor >a#t. $B6B Codul civil?;
4 R('pu$d%r%a p%$tru pr%judiiil% au1at% d%
lururi0 a$i&al% )i rui$a %di/iiului co,tituie o cate"o#ie
a #.,&ude#ii &et#u &#e'udiciile &#odu,e alt%el dec0t &#it#@o
%a&t. a omului 2
- rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lu-cruri
>a#t. $B6) Cod civil?;
- rspunderea pentru prejudiciile cauzate de ani-
male >a#t. $B6: Cod civil?;
- rspunderea proprietarului pentru prejudiciul
cauzat prin ruina edificiului >a#t. $B65 Cod civil?.
ace,te ,itua1ii- e&ut0du@,e dovedi c. la o#i"iea
&a"u(ei e %a&ta uei aumite &e#,oae- victima ,@a# ".,i !
i&o,ta/a de a u &utea de1ie #e&a#a#ea &a"u(ei- a,t%el !c0t
le"ea civil. a i,tituit #.,&ude#ea &et#u luc#u#i- aimale 3i
#uia edi%iciului.
BB
OBLIGAII CIVILE
Cu toate ace,tea- u e ".,im ! &#e/e1a uei
#.,&ude#i idi#ecte- ci dim&ot#iv. e,te vo#(a de o
#.,&ude#e di#ect. a celui ca#e a#e &a/a 'u#idic. a luc#ului-
aimalului ,au e,te &#o&#ieta#ul edi%iciului cea cau/at
&a"u(a.
D%li&itar%a r('pu$d%rii i-il% d%litual% d% r('=
pu$d%r%a o$tratual(
Po#id de la elemetele comue ale celo# dou.
%o#me de #.,&ude#e civil.- lite#atu#a de ,&ecialitate a #idicat
&#o(lema dac. #.,&ude#ea delictual. 3i cea cot#actual. &ot
%i co,ide#ate ca %o#m0d o ,i"u#. i,titu1ie 'u#idic. ,au &ot
%i &#ivite ca dou. %o#me ale #.,&ude#ii 'u#idice- e,e1ial
deo,e(ite ua %a1. de cealalt..
Cot#ove#,ele doct#ia#e au "ee#at dou. cu#ete-
%ieca#e &#o&u0d c0te o teo#ie- 3i aume teoria dualitii 3i
teoria unitii rspunderii civile.
J T%oria dualit(#ii r('pu$d%rii i-il%. Cotu#at. !
vecCiul d#e&t %#ace/- teo#ia co,ide#. c. !t#e #.,&ude#ea
delictual. 3i cea cot#actual. e<i,t. deo,e(i#i %udametale-
3i aume2 o#i"iea #.,&ude#ii delictuale e,te le"ea- ia# cea
a #.,&ude#ii cot#actuale e,te aco#dul de voi1. al &.#1ilo#;
! ca/ul #.,&ude#ii delictuale- #e&a#a1ia e,te ite"#al.- !
ceea ce &#ive3te #.,&ude#ea cot#actual.- !tide#ea
dauelo#@ite#e,e di%e#. ! #a&o#t de clau/ele ,ti&ulate; ,%e#a
ca&acit.1ii delictuale e,te mai la#". dec0t a ca&acit.1ii
cot#actuale; clau/ele de e#.,&ude#e ,au de ateua#e a
#.,&ude#ii ,ut vala(ile umai ! mate#ie cot#actual..
De a,emeea- ! &#ivi1a cul&ei- #e"ulile ,ut
di%e#ite. mate#ie delictual.- #.,&ude#ea ,e a"a'ea/.
idi%e#et de %o#ma cul&ei auto#ului- cul&. ca#e t#e(uie
dovedit.. o&o/i1ie- #.,&ude#ea cot#actual. a#e ! vede#e
cul&a de o aumit. "#avitate- cul&. ca#e ,e &#e/um.- e%iid
ece,a#. ici o dovad..
B*
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
J T%oria u$it(#ii r('pu$d%rii i-il%. Pot#ivit ace,tei
teo#ii- !t#e cele dou. %o#me de #.,&ude#e u e<i,t.
deo,e(i#i e,e1iale- am(ele "ee#0d aceea3i o(li"a1ie de
#e&a#a#e a &#e'udiciului cau/at.
At0t #.,&ude#ea delictual. c0t 3i cea cot#actual. au
ca &#emi,. e<i,te1a uei o(li"a1ii !c.lcate &#it#@o
coduit. ,.v0#3it. cu viov.1ie 3i cau/atoa#e a uui
&#e'udiciu. E,te li&,it. de #eleva1. atu#a di%e#it. a ace,tei
o(li"a1ii- #e,&ectiv le"al. ! &#imul ca/ 3i cot#actual. ! cel
de@al doilea.
Ma#ea ma'o#itate a doct#iei #om0e ,u,1ie teo#ia
uit.1ii #.,&ude#ii civile- cu a#"umetul c. i,titu1ia
#.,&ude#ii- %iid !temeiat. &e elemete e,e1iale comue-
e,te ! mod ce#t uita#.- ia# cul&a cot#actual. a#e aceea3i
atu#. cu cea delictual.- co,t0d- !totdeaua- ! atitudiea
&,iCic. a auto#ului %a1. de %a&t. 3i co,eci1ele ei.
C#edem- totu3i- c. deo,e(i#ile dit#e cele dou. %o#me
,ut e,e1iale-. cu co,eci1e &#actice im&o#tate- a,t%el
!c0t #.,&ude#ea civil. 3i cea cot#actual. a&a# ca dou.
i,titu1ii di,ticte.
R('pu$d%r%a d%litual( o$'titui% dr%ptul o&u$
+$ &at%ri%0 iar r('pu$d%r%a o$tratual( ar% u$ arat%r
d%ro"ator- cu co,eci1a c. o#i de c0te o#i u ,utem !
&#e/e1a #.,&ude#ii cot#actuale- ,e vo# a&lica o#mele ce
"uve#ea/. #.,&ude#ea delictual..
t#e #.,&ude#ea cot#actual. i cea delictual. ,e
im&ue &#eci/a#ea di%e#e elo# de #e"im 'u#idic- ace,te
di%e#e e ite#veid ,u( B a,&ecte2 %a&ta "ee#atoa#e de
#.,&ude#e- co,eci ele #.,&ude#ii i a&lica#ea
#.,&ude#ii.
Re"imu#ile 'u#idice di,ticte ale celo# dou. %o#me de
#.,&ude#e e &e#mit ,. a&#eciem a,u&#a com&a#a iei dit#e
cul&a delictual. i ee<ecuta#ea cot#actual.- da# i a,u&#a
B:
OBLIGAII CIVILE
admi,i(ilit. ii ,au iadmi,i(ilit. ii cumulului celo# dou.
%o#me de #.,&ude#e.
S&eci%icul ee<ecut.#ii cot#actului ! com&a#a ie cu
cul&a delictual. co,t. ! aceea c. o cul&. delictual. ,e
ca#acte#i/ea/. &#i !c.lca#ea uei o#me de coduit.- !
tim& ce ee<ecuta#ea o(li"a iei cot#actuale u ece,it. o
a,t%el de co,tata#e
$B
. O(li"a ia cot#actual. #e&#e/it. de
%a&t ite#e,ele &.# ilo# cot#actate- a,t%el !c0t u ,e a#e !
vede#e o #e"ul. de coduit.- o o#m. de com&o#tamet.
ceea ce &#ive te cumulul celo# dou. %o#me de
#.,&ude#e- ,@a a&#eciat c. acea,ta u e,te admi,i(il av0d
! vede#e u#m.toa#ele a,&ecte2 #.,&ude#ea cot#actual. i
cea delictual. #e&#e/it. i,titu ii di,ticte- &#ima %o#m.
#e"lemet0d #e&a#a#ea &#e'udiciilo# .,cute di
ee<ecuta#ea o(li"a iilo# cot#actuale- ia# a dou. %o#m. de
#.,&ude#e ,ta(ilid #e&a#a#ea celo#lalte &#e'udicii -altele
dec0t cele #e/ultate di #.,&ude#ea cot#actual..
S% iu$%a 9
R3SPUNDEREA JURIDIC3 DELICTUAL3
PENTRU FAPTA PROPRIE
Su(,ec1iuea $2 Co$'id%ra#ii "%$%ral%
R%"l%&%$tar%
R.,&ude#ea civil. delictual. &et#u %a&ta &#o&#ie
e,te #e"lemetat. de a#t. $B:6 C. civ.
Pot#ivit a#t. $B:6 ali. >$? di Codul civil2 Ecel care
cauzeaz altuia un prejudiciu printr-o fapt ilicit,
sv,r it cu vinov ie, este obligat s l repare .
$B
I. Tu#cu- *oul +od civil republicat. +omentarii i explica ii, ed. CG
DecH- Ducu#e ti- 48$$
B)
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
De a,emeea- a#t. $B:6 ali. >4? &#evede %a&tul c.2
+autorul prejudiciului rspunde pentru cea mai u oar
culp.
acela3i tim&- te<tele i,tituie &#ici&iul "ee#al al
#.,&ude#ii &et#u &#e'udiciul cau/at &#i %a&t. ilicit..
A,t%el- %iid ecCita(il ca %ieca#e &e#,oa. ,. #.,&ud. &et#u
&#o&#iile ,ale %a&te- #.,&ude#ea delictual. &et#u %a&ta
&#o&#ie a %o,t cali%icat. d#e&t &#ici&iu "ee#al- d#e&tul
comu ! mate#ia #.,&ude#ii delictuale.
o&o/i1ie- #.,&ude#ea &et#u %a&ta altuia a#e u
ca#acte# de e<ce&1ie- limit0du@,e la ca/u#ile e<&#e,
&#ev./ute de le"e 3i umai ! m.,u#a ! ca#e ! &e#,oaa
celui &et#u ca#e ,e #.,&ude ,ut !t#uite codi1iile &et#u
%a&ta &#o&#ie.
Co$di#iil% r('pu$d%rii
R.,&ude#ea &et#u %a&ta &#o&#ie 3i- ! "ee#al-
#.,&ude#ea delictual.- &#e,u&ue !t#ui#ea cumulativ. a
u#m.toa#elo# codi1ii2 %a&ta ilicit.- &#e'udiciul #a&o#tul de
cau/alitate !t#e %a&ta ilicit. 3i &#e'udiciu- cul&a >viov.1ia?
auto#ului %a&tei ilicite.
P#eci/.m c.- di momet ce #.,&ude#ea delictual.
&et#u %a&ta &#o&#ie co,tituie d#e&tul comu ! mate#ie-
ace,te codi1ii t#e(uie !t#uite- total ,au &a#1ial- 3i !
celelalte %o#me de #.,&ude#e- #e,&ectiv #.,&ude#ea &et#u
%a&ta altei &e#,oae ,au &et#u &#e'udicii cau/ate de luc#u#i
3i aimale.

B6
OBLIGAII CIVILE
Co$'id%ra ii pri-i$d r('pu$d%r%a i-il( d%litual(
a p%r'oa$%i juridi% p%$tru /apta propri%
A#t. 4$9 ali. >$? di Codul civil ,ta(ile te c.
+faptele licite i ilicite sv,r ite de organele persoanei
juridice oblig ns i persoana juridic, ns numai dac
ele au legtur cu atribu iile sau cu scopul func iilor
ncredin ate.
Pet#u a"a'a#ea #.,&ude#ii &e#,oaei 'u#idice
t#e(uie ,. ,e i. cot de aumite a,&ecte- #e,&ectiv2
Dete#mia#ea o iuii de organe ale persoanei
juridice. Acea,t. o iue ,e &oate ,ta(ili &#i #e%e#i#e la
actul co,titutic al &e#,oaei 'u#idice #e,&ective i la
co iutul actelo# o#mative ca#e #e"lemetea/. aumite
cate"o#ii de &e#,oae 'u#idice.
S.v0# i#ea %a&tei ilicite t#e(uie ,. %ie %.cut.- &ot#ivit
di,&o/i iilo# Codului civil- n legtur cu atribu iile sau cu
scopul func iilor ncredin ate . A,t%el- &et#u a"a'a#ea
#.,&ude#ii- e,te ece,a# ca %a&ta ilicit. ,. %ie ,.v0# it.
&et#u #eali/a#ea ,co&u#ilo# &#o&#ii &e#,oaei 'u#idice !
cau/..
La ,ta(ili#ea viov. iei &e#,oaei 'u#idice- ,e va
aali/a de %a&t viov. ia &e#,oaei %i/ice ca#e a ac ioat
&et#u &e#,oaa 'u#idic. deoa#ece voi a &e#,oaei 'u#idice
,e coc#eti/ea/. &#i o#"aele ,ale de coduce#e- o#"ae
ca#e ,ut alc.tuite di &e#,oae %i/ice. ca/ul uei %a&te
ilicite- victima va t#e(ui ,. &#o(e/e e<i,te a viov. iei
&e#,oaei %i/ice di com&oe a &e#,oaei 'u#idice.
R.,&ude#ea &e#,oaei 'u#idice ,e va a"a'a dac.
,ut dovedite i celelalte elemete ale #.,&ude#ii &et#u
%a&ta &#o&#ie- #e,&ectiv &#e'udiciul- %a&ta ilicit.- &#ecum i
#a&o#tul de cau/alitate dit#e &#e'udiciu i %a&ta ilicit..
B5
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
ceea ce &#ive te e%ectele a"a'.#ii #.,&ude#ii
&e#,oaei 'u#idice- ! ca/ul ! ca#e #.,&ude#ea ,e a"a'ea/.-
victima va avea u#m.toa#ele &o,i(ilit. i2
@ ,. &#etid. de,&."u(i#i de la &e#,oaa 'u#idic. !
temeiul #.,&ude#ii civile delictuale &et#u %a&ta &#o&#ie
>a#t. $B:6 Cod civil?;
@ ,. &#etid. de,&."u(i#i de la &e#,oaa %i/ic. di
o#"aul de coduce#e al &e#,oaei 'u#idice >a#t. 4$9 ali. >4?
#a&o#tat la a#t. $B:6 Cod civil?;
@ ,. &#etid. de,&."u(i#i de la &e#,oaa 'u#idic. !
,olida# cu &e#,oaa %i/ic. di o#"aul de coduce#e al
&e#,oaei 'u#idice.
ca/ul ! ca#e &e#,oaa 'u#idic. &l.te te
de,&."u(i#ile &et#u &#e'udiciul cau/at- acea,ta ,e va &utea
!d#e&ta cu ac iue ! #e"#e, !m&ot#iva &e#,oaei
%i/ice7&e#,oaelo# %i/ice di com&ee a o#"aelo# de
coduce#e.
Pot#ivit di,&o/i iilo# Codului civil- %a&tele ilicite ale
o#"aelo# &e#,oaei 'u#idice at#a" i #.,&ude#ea &e#,oal.
i ,olida#. a celo# ca#e le@au ,.v0# it- at0t %a . de &e#,oaa
'u#idic.- c0t i %a . de te# i.
S% iu$%a :
R3SPUNDEREA PENTRU FAPTA
ALTEI PERSOANE
Su(,ec1iuea $' Co$'id%ra#ii "%$%ral%
Dac. #e"ula ! mate#ia #.,&ude#ii civile delictuale o
co,tituie #.,&ude#ea &et#u %a&ta &#o&#ie- #.,&ude#ea
&et#u %a&ta altei &e#,oae a#e ca#acte# de e<ce&1ie 3i e,te
B9
OBLIGAII CIVILE
&o,i(il. umai ! m.,u#a ! ca#e e,te e<&#e, &#ev./ut. de
le"e.
A,t%el Codul civil i,tituie u#m.toa#ele ca/u#i de
#.,&ude#e &et#u %a&ta altuia- deci o #.,&ude#e idi#ect.2
@ #.,&ude#ea &et#u %a&ta mio#ului ,au a celui &u,
,u( ite#dic ie >a#t. $B64 Cod civil?;
@ #.,&ude#ea comite1ilo# &et#u &#e&u3i >a#t. $B6B
Cod civil?;
@ #.,&ude#ea &et#u &#e'udiciile cau/ate de aimale
>a#t. $B6: Cod civil?;
@ #.,&ude#ea &et#u &#e'udiciile cau/ate de luc#u#i
>a#t. $B6)@$B66 Cod civil?;
@ #.,&ude#ea &et#u #uia edi%iciului >a#t. $B65 Cod
civil?.
R3SPUNDEREA PENTRU PREJUDICIILE
CAU6ATE DE ANIEALE SAU DE LUCRURI
R('pu$d%r%a p%$tru pr%judiiil% au1at% d% a$i&al%
Co$'id%ra#ii "%$%ral%
R%"l%&%$tar%
Pot#ivit a#t. $B6: Cod civil- Eproprietarul unui
animal, sau cel care se serve!te de el, independent de orice
culp, de prejudiciul cauzat de animal, ciar dac acesta a
scpat de sub paza sa.
P#o&#ieta#ul ,au cel ce ,e %olo,e3te de aimal u
(ee%icia/. de o #e"lemeta#e ,&ecial. &#ivid &#o(e
cot#a#ii &et#u a !l.tu#a temeiu#ile #.,&ude#ii i,tituite
&#i a#t. $B6: Cod civil.
*8
TITLUL III. FAPTUL JURIDIC CA IZVOR DE OBLIGAII CIVILE
R('pu$d%r%a p%$tru pr%judiiil% au1at% d% rui$a
%di/iiului
Co$'id%ra#ii "%$%ral%
R%"l%&%$tar%
A#t. $B65 Cod civil di,&ue2 Eproprietarul unui
edificiu sau al unei construc ii de orice fel este obligat s
repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin
desprinderea unor pr i din ele, dac aceasta este urmarea
lipsei de ntre inere sau a unui viciu de construc ie +.
Codul civil u co1ie di,&o/i1ii ,&eciale &et#u
!l.tu#a#ea &#e/um1iei de #.,&ude#e a &#o&#ieta#ului
i,tituit. &#i a#ticolul me1ioat.
R('pu$d%r%a p%$tru pr%judiiil% au1at% d% lururi +$
"%$%ral
R%"l%&%$tar% l%"al(
A#t. $B6) ali. >$? Cod civ. di,&ue c. Eoricine este
obligat s repare, independent de orice culp, prejudiciul
cauzat de lucrul aflat sub paza sa+.
*$
CAPITOLUL IV
EFECUTAREA OBLIGAIILOR CIVILE
CONSIDERAII GENERALE
Eodalit(#i d% %*%utar% a o!li"a#iilor
Ra&o#tul 'u#idic o(li"a1ioal- idi%e#et de i/vo#ul
,.u- co%e#. c#edito#ului d#e&tul de a &#etide de(ito#ului ,.
dea- ,. %ac. ,au ,. u %ac. ceva- respectiv realizarea
dreptului de crean- ia# de(ito#ului o(li"a1ia de a e<ecuta o
&#e,ta1ie &o/itiv. ,au e"ativ.- ! %uc1ie de o(iectul ei-
adic liberarea lui de datorie.
E<ecuta#ea o(li"a1iilo# ,e &oate #eali/a &#i dou.
moda@lit.1i- 3i aume2 executarea direct sau n natur 3i
executarea indirect sau prin ecivalent.
a+ E,ecutarea direct# sau n natur# a obi)a(iior
a#e loc &#i &lat.- %.cut. de (u.voie de c.t#e de(ito#- ,au
&#i e<ecuta#ea ,ilit.- &#i ite#mediul %o#1ei coe#citive a
,tatului- ! ca/ul ! ca#e de(ito#ul #e%u/. e<ecuta#ea
voluta#. a o(li"a1iei.
b+ E,ecutarea indirect# sau !rin ec.ivaent
ite#vie atuci c0d- di di%e#ite motive- e<ecuta#ea !
atu#. u e,te &o,i(il.. ! ace,t ca/- c#edito#ul &oate
&#etide de la de(ito# &lata uo# de,&."u(i#i >daue@
ite#e,e? &et#u aco&e#i#ea &#e'udiciului ,u%e#it ca u#ma#e a
ee<ecut.#ii cul&a(ile ,au e<ecut.#ii eco#e,&u/.toa#e a
o(li"a1iei.
Pri$ipiul %*%ut(rii +$ $atur( a o!li"a#iilor
Reali/a#ea d#e&tului c#edito#ului a#e loc umai
atuci c0d de(ito#ul e<ecut. o(li"a1ia &e ca#e o dato#ea/.
! atu#a ei ,&eci%ic.. De cele mai multe o#i- e<ecuta#ea uei
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
alte &#e,ta1ii de c.t#e de(ito# &#i !locui#ea celei ii1iale ,au
o de,&."u(i#e (.ea,c. aco#dat. &et#u a ,u(,titui
e<ecuta#ea ! atu#. a uei o(li"a1ii- u &#e/it. ite#e,
&et#u c#edito#- deoa#ece u ,ati,%ace ite#e,ele ace,tuia.
Pet#u ace,te motive- e<ecuta#ea ! atu#. a o(li"a1iilo#
civile a %o,t #idicat. la #a" de &#ici&iu.
Pri$ipiul %*%ut(rii +$ $atur( a o!li"a#iilor
&#e,u&ue e<ecuta#ea o(li"a1iei ! atu#a ,a ,&eci%ic.- adic.
#eali/a#ea o(iectului avut ! vede#e de &.#1i- %.#.
&o,i(ilitatea de(ito#ului de a !locui ace,t o(iect cu o alt.
&#e,ta1ie- %.#. aco#dul de(ito#ului.
E*%utar%a +$ $atur( a o!li"a#i%i !,eam.
e<ecuta#ea &#e,ta1iei !,e3i la ca#e ,@a o(li"at de(ito#ul- 3i u
&lata uui ecCivalet (.e,c ! locul ace,teia.
EFECUTAREA DIRECT3 DBN NATUR34
A OBLIGAIILOR
E*%utar%a -olu$tar( +$ $atur( a o!li"a#iilor
D'au %*%utar%a pri$ plat(4
No#iu$%a d% plat(
Plata &oate %i &#ivit. at0t ca mijloc de executare
voluta#. a uei o(li"a1ii- c0t 3i ca act juridic.
R%"l%&%$tar%. Natur( juridi(
Codul civil #e"lemetea/. &lata ca u mi'loc 'u#idic
de ,ti"e#e a o(li"a1iilo# civile ! a#t. $*)9@$:$: Cod civil.
A#t. $*)9 Cod civil &#evede %a&tul c. +>$? #bliga ia se
stinge prin plat atunci c,nd presta ia datorat este
executat de bunvoie. $-% 4lata const n remiterea unei
sume de bani sau, dup caz, n executarea oricrei alte
presta ii care constituie obiectul nsu i al presta iei.
*B
OBLIGAII CIVILE
E*%utar%a 'ilit( a o!li"a#iilor
No#iu$%a d% %*%utar% 'ilit(
De #e"ul.- de(ito#ul !3i e<ecut. voluta# o(li"a1ia-
&#i e%ectua#ea &l.1ii. Totu3i- dac. de(ito#ul u e<ecut. de
(u.voie o(li"a1ia- deci u e%ectuea/. &lata- c#edito#ul
&oate #ecu#"e la e<ecuta#ea ,ilit. a o(li"a1iei de(ito#ului.
E,ecutarea siit# !resu!une un ansa'bu de
!roceduri re)e'entate de e)e% !rin inter'ediu c#rora se
asi)ur#% cu s!ri"inu for(ei coercitive a statuui% reai$area
dre!tuui creditoruui% atunci c/nd debitoru refu$# s#
fac# !ata.
E<ecuta#ea ,ilit. ,e %ace n natur- &#i o(li"a#ea
de(ito#ului ,. e<ecute e%ectiv 3i #eal o(iectul o(li"a1iei.
Atuci c0d ,e ce#e e<ecuta#ea ,ilit. ! atu#. a o(li"a1iei
,e %ace tot o &lat. A c#edito#ul o(1ie e<act o(iectul
o(li"a1iei A- da# acea,t. &lat. u ,e e<ecut. de (u.voie- ci
e,te o plat silit.
,itua1ia ! ca#e e<ecuta#ea ! atu#. a o(li"a1iei nu
mai este posibil- ,e t#ece la executarea ei prin ecivalent-
adic. &#i aco#da#ea de de,&."u(i#i c#edito#ului &et#u
&#e'udiciul dato#at ee<ecut.#ii ! atu#. a o(li"a1iei.
EFECUTAREA INDIRECT3 DPRIN ECGIVALENT4
A OBLIGAIILOR
No#iu$%a d% %*%utar% i$dir%t( a o!li"a#iilor
E<ecuta#ea idi#ect. a o(li"a1iilo# ite#vie atuci
c0d- di aumite motive- e<ecuta#ea di#ect. ,au ! atu#.
u mai e,te &o,i(il.. A,t%el- e<ecuta#ea ! atu#. u mai
&oate %i o(1iut.2
**
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
@ ! ca/ul o(li"a1iilo# de a %ace- a,umate intuitu
personae ,au ca#e t#e(uiau e<ecutate !t#@u te#me
co,ide#at e,e1ial de c.t#e c#edito#;
@ ! ca/ul o(li"a1iilo# de a u %ace- dac. de(ito#ul
u@3i #e,&ect. o(li"a1ia a,umat..
ace,te codi1ii- c#edito#ul &oate &#etide de la
de(ito# &lata uo# de,&."u(i#i ,au daue@ite#e,e- ! ,co&ul
#e&a#.#ii &#e'udiciului ,u%e#it ca u#ma#e a ee<ecut.#ii
cul&a(ile ,au e<ecut.#ii eco#e,&u/.toa#e a o(li"a1iei.
E,ecutarea indirect# a obi)a(iei re!re$int# dre!tu
creditoruui de a !retinde &i de a ob(ine de a debitor
ec.ivaentu !re"udiciuui !e care 0a suferit% ca ur'are a
nee,ecut#rii% e,ecut#rii cu nt/r$iere sau
necores!un$#toare a obi)a(iei asu'ate.
Pet#u ace,te co,ide#ete- e<ecuta#ea idi#ect. a
o(li"a1iilo# e,te co,ide#at. d#e&t o e<ecuta#e &#i
ecCivalet.
No#iu$%a d% d%'p("u!iri Ddau$%=i$t%r%'%4
Pot#ivit a#t. $:B8 Cod civil- Ecreditorul are dreptul
la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care
debitorul i l-a cauzat i care este consecin a direct i
necesar a neececutrii fr jusitificare sau, dup caz,
culpabile a obliga iei +.
A ada#- &ot#ivit di,&o/i iilo# le"ale- des!#)ubirie
*daunee0interese+ re!re$int# ec.ivaentu !re"udiciuui
suferit de creditor ca ur'are a nee,ecut#rii sau e,ecut#rii
necores!un$#toare a obi)a(iei de c#tre debitor. Ee se !ot
acorda fie sub for'a unei su'e )obae% fie a unor su'e
!restate !eriodic.
*:
OBLIGAII CIVILE
CAPITOLUL V
TRANSEITEREA0 TRANSFOREAREA HI
STINGEREA OBLIGAIILOR CIVILE
TRANSEITEREA OBLIGAIILOR
Co$'id%ra#ii "%$%ral%
No#iu$%. O(li"a1iile &ot %o#ma o(iectul uei
t#a,mi,iui mo#ti, cau,a- c0t 3i !t#e vii >ite# vivo,?.
A,t%el-
@ mortis causa >&et#u cau/. de moa#te?- o(li"a1iile
,e t#a,mit &#i dece,ul uei &.#1i- &e#,oaa de%uctului
%iid cotiuat. de mo3teito#ii ,.i. P#i dece, ,e &ot
t#a,mite at0t c#ea1ele c0t 3i dato#iile ca elemete ale
&at#imoiului;
@ prin acte ntre vii, &oate avea loc at0t o t#a,mite#e
de c#ea1. c0t 3i de dato#ie. &#imul ca/- c#ea1a 3i dato#ia
%o#mea/. o(iectul uei t#a,mi,iui mo#ti, cau,a- uive#,al.
,au cu titlu uive#,al. cel de@al doilea ca/- t#a,mi,iuea
,e %ace ite# vivo, 3i cu titlu &a#ticula#.
Trans'isiunea obi)a(iei !rin acte ntre vii este
o!era(iunea "uridic# n te'eiu c#reia% !rin voin(a !#r(ior
sau !rin efectu e)ii% atura activ# sau atura !asiv# a
ra!ortuui obi)a(iona trece% de a !#r(i% a o at#
!ersoan#.
*)
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
Eijloa% d% tra$'&it%r% a o!li"a#iilor
7. C%'iu$%a d% r%a$#(
No#iu$%2 Ce,iuea de c#ea1. e,te cove ia &#i
ca#e c#edito#ul cedet t#a,mite ce,ioa#ului o c#ea .
!m&ot#iva uui te# ..
De3i cot#actul ,e !cCeie !t#e c#edito# >titula# al
d#e&tului de c#ea1.? 3i &e#,oaa c.#eia i ,e t#a,mite
c#ea1a- ce,iuea im&lic. t#ei &e#,oae2
@ c#edito#ul ca#e t#a,mite c#ea1a- deumit cedent"
@ te#1ul c.#uia i ,e t#a,mite c#ea1a- deumit cesionar;
@ de(ito#ul c#ea1ei ce ,e t#a,mite- umit debitor
cedat.
P#i e%ectul ce,iuii- oul c#edito# al de(ito#ului
cedat va %i ce,ioa#ul.
2. Su!ro"a#ia +$ dr%pturil% r%ditorului pri$ plata
r%a$#%i
No#iu$%. ca/ul ! ca#e o &e#,oa. &l.te3te o
dato#ie ca#e u@i icum(.- ea va &utea %ie ,. cea#. #e,titui#ea
&l.1ii edato#ate- %ie ,. ac1ioe/e &e de(ito#ul &et#u ca#e a
&l.tit &#it#@o ac1iue de#iv0d di madat- !m(o".1i#e %.#.
'u,t. cau/. ,au "e,tiue de a%ace#i. ace,te ca/u#i !,.- cel
ca#e a &l.tit >,olve,ul? u va (ee%icia de "a#a1iile 3i
acce,o#iile ce a,i"u#au c#edito#ului #eali/a#ea c#ea1ei.
De aceea- le"ea a &#ev./ut 3i modalitatea ca &lata ,.
,e %ac. &#i ,u(#o"a#e >!locui#e?- ca/ ! ca#e c#ea1a cu
toate d#e&tu#ile 3i acce,o#iile ,ale ,e va t#a,mite de la
c#edito# la &l.tito#ul c#ea1ei >,olve,?. A,t%el- de3i ii1ial
e#a te#1 %a1. de #a&o#tul dit#e c#edito# 3i de(ito#- ,olve,-
&#i &lata c#ea1ei- ia locul c#edito#ului; de(ito#ul deveid
o(li"at %a1. de ace,ta.
4ubro)a(ia n dre!turie creditoruui !rin !ata
crean(ei este un 'i"oc de trans'itere e)a# sau
conven(iona# a dre!tuui de crean(# cu toate )aran(iie &i
*6
OBLIGAII CIVILE
accesoriie sae% c#tre un ter( care a !#tit !e creditoru
ini(ia n ocu debitoruui.
R%"l%&%$tar%. A#t. $:9B@$:95 Cod civil #e"leme@
tea/. dou. cate"o#ii de ,u(#o"a1ii2 ,u(#o"a1ia le"al. 3i
,u(#o@"a1ia cove1ioal.. Acea,ta la #0dul ei &oate %i
,u(#o"a1ie cove1ioal. co,im1it. de c#edito# 3i ,u(#o"a1ie
cove1io@al. co,im1it. de de(ito#.
9. Pr%luar%a datori%i
P#elua#ea dato#iei u a %o,t #e"lemetat. &0. la
it#a#ea ! vi"oa#e a Codului civil actual. doct#i.-
&#elua#ea de dato#ie a %o,t cuo,cut. ,u( deumi#ea de
ce,iue de dato#ie.
R%"l%&%$tar%. Codul civil #e"lemetea/. &#elua#ea
de dato#ie ! a#t. $:99@$)85. P#ima ,ec iue e,te dedicat.
ca#acte#i,ticilo# "ee#ale i modalit. ilo# &#i ca#e acea,t.
o&#a iue ,e &oate #eali/a ! mod di#ect- ia# ,ec iuea a II@a
%iid dedicat. &#elu.#ii de dato#ie &#i cot#act !cCeiat cu
de(ito#ul.
No iu$%. P#elua#ea dato#iei #e&#e/it. o&e#a iuea
'u#idic. &#i ite#mediul c.#eia dato#ia uui de(ito# e,te
&#eluat. de u te# %a . de #a&o#tul 'u#idic o(li"a ioal ii ial-
ca#e va %i o(li"at !m&#eu. cu de(ito#ul ii ial ,au ,i"u#
%a . de c#edito#ul ii ial.
TRANSFOREAREA OBLIGAIILOR
*5
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
Co$'id%ra#ii "%$%ral%
No#iu$%. Du&. cum am v./ut- o(li"a1ia ,e &oate
t#a,mite- da# ! acela3i tim& ea ,e &oate 3i t#a,%o#ma.
A,t%el- u de(ito# &oate !locui o(iectul dato#iei ,ale cu o
alt. &#e,ta1ie &e ca#e o a#e la di,&o/i1ie- !aite ca o(li"a1ia
,. a'u". la ,cade1..
Transfor'area const# n o!era(iunea "uridic# n
te'eiu c#reia se sc.i'b#% !rin acordu !#r(ior% unu din
ee'entee ra!ortuui "uridic obi)a(iona5 subiecte% obiect%
cau$#.
Eoduri d% tra$'/or&ar%. Codul civil actual
#e"lemetea/. ova ia ! Ca&itolul IV- Titlul VI- Ca#tea a V@
a.
Codul civil #e"lemetea/. ova ia ca &#ici&alul
mod de t#a,%o#ma#e a o(li"a iilo#. Av0d ! vede#e %a&tul
c. la mometul aali/.#ii modu#ilo# de t#a,mite#e a
o(li"a iilo#- am o(,e#vat c. i ! ca/ul &#elu.#ii de dato#ie
avem de@a %ace at0t cu o t#a,mite#e a o(li"a iei- da# !
acela i tim& ,utem i ! &#e/e a uei t#a,%o#m.#i-
deoa#ece o &a#te- de(ito#ul- e,te !locuit. cu u alt de(ito#-
a,t%el !c0t #a&o#tul o(li"a ioal ,e t#a,%o#m..
acela i ,e,- &utem iclude i ce,iuea de c#ea .-
,u(#o"a ia i ce,iuea de cot#act ! #0dul mi'loacelo#
'u#idice de t#a,%o#ma#e a o(li"a iilo# civile.
A a cum ,@a a&#eciat ! doct#ia #ecet.
$*
- t#e(uie
,u(liiat c. t#a,%o#ma#ea #a&o#tului o(li"a ioal- !
coce& ia le"iuito#ului- t#e(uie ,. ,e &oat. #eali/a &#i toa#e
mi'loacele de t#a,mi,iue a o(li"a iilo#- &#ecum i c.- &e de
alt. &a#te- o#ice t#a,mi,iue a o(li"a iilo# #e&#e/it. !
$*
L. Po&- I.I. Po&a- S.I. Vidu- (ratat elementar de drept civil. #bliga iile,
ed. Uive#,ul Lu#idic- Ducu#e ti- 48$4- &. )55
*9
OBLIGAII CIVILE
acela i tim& i o t#a,%o#ma#e a ace,tui #a&o#t o(li"a ioal.
locui#ea c#edito#ului cedet &#i c#edito#ul ce,ioa# ca
u#ma#e a ce,iuii de c#ea .- a#e ca e%ect o t#a,%o#ma#e a
#a&o#tului o(li"a ioal- di momet ce at#a"e o ,cCim(a#e a
,u(iectului ,.u activ- com&oet. ,t#uctu#al. a ace,tui
#a&o#t.
Siteti/0d- cu toate c. actualul Cod civil
#e"lemetea/. ca mi'loc 'u#idic &#ici&al de t#a,%o#ma#e a
o(li"a iilo# civile- imic u ,e o&ue a&#ecie#ea ca mi'loace
de t#a,mi,iue c0t i de t#a,%o#ma#e a alto# i,titu ii
'u#idice- cum ,ut2 ce,iuea de c#ea .- ,u(#o"a ia !
d#e&tu#ile c#edito#ului &l.tit- &#elua#ea de dato#ie ,au
ce,iuea de cot#act.
Codul civil de la $5)* #e"lemeta i dele"a ia ca u
mi'loc de t#a,%o#ma#e a o(li"a iei. Dele"a ia &e#%ect.
#e&#e/eta o cove ie &#i ca#e de(ito#ul aducea ! locul
,.u u alt de(ito#. Noul Cod civil a &#eluat a&#ecie#ile
doct#iei co%o#m c.#o#a dele"a ia &e#%ect. #e&#e/eta- de
%a&t- o ova ie- i a !co#&o#at dele"a ia &e#%ect. ova iei.
Dele"a ia im&e#%ect. #e&#e/eta cove ia &#i ca#e
de(ito#ul aducea al.tu#i de el u code(ito#. Dele"a ia
im&e#%ect. ,e #e".,e te ! actual. #e"lemeta#e ,u( %o#ma
&#elu.#ii de dato#ie cumulativ.- %iid ,u&u,. #e"lemet.#ii
a#t. $:99@$)85 Cod civil.
STINGEREA OBLIGAIILOR
:8
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
Co$'id%ra#ii "%$%ral%
R%"l%&%$tar%a &ijloa%lor juridi% d% 'ti$"%r% a
o!li"a#iilor
A#t. $)$: Cod civil eume#. mi'loacele de ,ti"e#e a
o(li"a1iilo# ,ta(ilid .#bligaiile se sting prin plat,
compensaie, confuziune, remitere de datorie, imposibilitate
foruit de executare, precum i prin alte moduri expres
prevzute de lege.
&#ivi1a eume#.#ii &l. ii &#it#e modu#ile de
,ti"e#e a o(li"a iilo# ,e im&ue o &#eci/a#e i aume c.
&lata #e&#e/it. !t#@adev.# u mi'loc de ,ti"e#e a o#ic.#ei
o(li"a1ii- da# co,t. ! #eali/a#ea c#ea1ei &#i e<ecuta#ea
&#e,ta1iei de c.t#e de(ito#. co,eci1.-&lata #e&#e/it. u
mod de e<ecuta#e de (u.voie a o(li"a1iei- d#e&t &et#u ca#e
a %o,t aali/at. ca mod de e<ecuta#e a o(li"a iilo#.
P#i +alte moduri expres prevzute de lege+-
a&#eciem c. actualul Cod civil ,e #e%e#. la alte i,titu ii
#e"lemetate de Cod ca#e- de i u ,ut &#ev./ute &#it#e
modu#ile de ,ti"e#e a o(li"a iilo# civile- totu i me ioea/.
cau/e de ,ti"e#e a #a&o#tului 'u#idic o(li"a ioal.
ace,t ,e,- amitim- cu titlu de e<em&lu- aumite
modu#i &#i ca#e o(li"a ia ,e ,ti"e2 e<ecuta#ea ,ilit. !
atu#.- e<ecuta#ea o(li"a iei &#i ecCivalet- #e/olu iuea
,au #e/ilie#ea- &#e,c#i& ia e<tictiv. a d#e&tului la ac iue-
dec.de#ea- ova ia- !de&lii#ea codi iei #e/oluto#ii etc.
Cla'i/iar%a &ijloa%lor juridi% d% 'ti$"%r% a
o!li"a#iilor
lite#atu#a de ,&ecialitate- mi'loacele de ,ti"e#e a
o(li"a1iilo# ,e cla,i%ic. ! %uc1ie de dou. c#ite#ii2
a+ Du!# rou voin(ei !#r(ior% distin)e'5
:$
OBLIGAII CIVILE
@ mi'loace voluta#e- c0d ,ti"e#ea ,@a &#odu,
&#i voi1a &.#1ilo#2 #emite#ea de dato#ie- com&e,a1ia
voluta#.;
@ mi'loace &#i ca#e o(li"a ia ,e ,ti"e %.#. voi a
&.# ilo#2 co%u/iuea- im&o,i(ilitatea %o#tuit. de e<ecuta#e.
b+ Du!# cu' stin)erea obi)a(iei a dus a reai$area
crean(ei5
@ mi'loace de ,ti"e#e ca#e duc la #eali/a#ea c#ea1ei;
@ mi'loace de ,ti"e#e ca#e u duc la #eali/a#ea
c#ea1ei c#edito#ului2 #emite#ea de dato#ie- im&o,i(ilitatea
%o#tuit. de e<ecuta#e.
Eijloa% juridi% d% 'ti$"%r% a o!li"a#iilor
Eijloa% juridi% d% 'ti$"%r% a o!li"a#iilor ar%
du la r%ali1ar%a r%a$#%i r%ditorului.
7. Co&p%$'a#ia
J No#iu$%. Com&e,a1ia e,te u mod de ,ti"e#e a
dou. o(li"a1ii #eci&#oce- &0. la cocu#e1a celei mai mici
dit#e ele.
Com&e,a1ia a&a#e ca o du(l. &lat.- #eali/at. &#it#@o
,i"u#. o&e#a1iue 'u#idic.. A,t%el2
@ dac. o(li"a1iile ,ut e"ale ca valoa#e- ,e ,ti" !
!t#e"ime;
@ dac. o(li"a1iile u ,ut e"ale ca valoa#e- dato#iile
,e ,ti" &0. la cocu#e1a celei mai mici.
J Do&%$iul d% aplia#i%. De #e"ul.- com&e,a1ia e,te
u mod de ,ti"e#e a o#ic.#o# o(li"a1ii- idi%e#et de i/vo#ul
lo# i ca#e au ca o(iect o ,um. de (ai ,au o aumit.
catitate de (uu#i %u"i(ile de acela i %el >a#t. $)$6 ali. >$?
Cod civil?.
2. Co$/u1iu$%a
:4
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
J No#iu$%. Ca mod de ,ti"e#e a o(li"a1iilo#-
co%u/iuea co,t. ! !t#ui#ea ! aceea3i &e#,oa. a
calit.1ilo# icom&ati(ile de c#edito# 3i de(ito# al aceleia3i
o(li"a1ii. ca/ul co%u/iuii- c#edito#ul devie &#o&#iul ,.u
de(ito#- calit.1i icom&ati(ile ce %ac im&o,i(il. e<ecuta#ea
&#e,ta1iei.
Pot#ivit a#t. $)4* Cod civil- +5tunci c,nd, n cadrul
aceluia i raport obliga ional, calit ile de debitor i
creditor se ntrunesc n aceea i persoan, obliga ia se
stinge de drept prin confuziune. +onfuziunea nu opereaz
dac datoria i crean a se gsesc n acela i patrimoniu, dar
n mase de bunuri diferite.
J Do&%$iu d% apliar%. Co%u/iuea &oate o&e#a !
ca/ul tutu#o# o(li"a1iilo#- idi%e#et de atu#a lo#
cot#actual. ,au e<t#acot#actual..
Co%u/iuea ite#vie- ,&#e e<em&lu- ! ca/ul
mo teito#ului ca#e e,te de(ito# i &#i mo tei#e devie i
c#edito# al dato#iei &e ca#e o avea %a . de ,ucce,iue
$:
.
I 2. Eijloa% juridi% d% 'ti$"%r% a o!li"a#iilor
ar% $u du la r%ali1ar%a r%a$#%i d%!itorului
7. R%&it%r%a d% datori%
JNo#iu$%. Remite#ea de dato#ie e,te o&e#a1iuea
'u#idic. &#i ite#mediul c.#eia c#edito#ul !l li(e#ea/. de
de(ito# de e<ecuta#ea o(li"a iei ,ale.
Remite#ea de dato#ie #e&#e/it. u act 'u#idic de
#eu a#e la valo#i%ica#ea uei c#ea e &e ca#e o a#e
!m&ot#iva de(ito#ului de c.t#e c#edito#..
Pot#ivit a#t. $)49 ali. >4? Cod civil- #emite#ea de
dato#ie &oate %i de dou. %elu#i2 total. ,au &a# ial.- #e"ula
$:
I. Tu#cu- *oul +od civil. +omentarii i explica ii, ed. +6 7ec8, Ducu#e ti-
48$$- &. 6$8
:B
OBLIGAII CIVILE
i,tituit. de Cod %iid a aceea c. #emite#ea e,te total.-
o#ma %iid ,u&letiv.- &.# ile &ut0d ,ta(ili i o #emite#e
&a# ial..
A#t. $)B8 Cod civil &#evede c. #emite#ea de dato#ie
&oate %i e<&#e,. ,au tacit.- cu titlu oe#o, ,au cu titlu "#atuit.
2. I&po'i!ilitat%a /ortuit( d%
%*%utar%
J No#iu$%. Co$di ii Dart. 7>9: Cod i-il4 . O(li"a1ia
de(ito#ului ,e &oate ,ti"e atuci c0d e<ecuta#ea ei a
deveit im&o,i(il. dato#it. uui ca/ %o#tuit- uui ca/ de %o#1.
ma'o#. o#i a uo# alte eveimete a,imilate ace,to#a-
&#odu,e !aite ca de(ito#ul ,. %i %o,t &u, ! !t0#/ie#e.
De a,emeea- de(ito#ul va %i li(e#at atuci c0d cu
toate c. ,e a%l. ! !t0#/ie#e- c#edito#ul u a# %i &utut ,.
(ee%icie/e de e<ecuta#ea o(li"a iei di cau/a %o# ei ma'o#e-
a ca/ului %o#tuit ,au a alto# eveimete a,imilate ace,to#a-
e<ce&t0d ,itua ia ! ca#e de(ito#ul i@a a,umat #i,cul
&#oduce#ii ace,to# eveimet.
:*
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
Titlul VI
GARANTAREA EFECUT3RII
OBLIGAIILOR CIVILE
CONSIDERAII GENERALE
7. No#iu$%a d% "ara$tar% a %*%ut(rii o!li"a#iilor
=a#ata#ea e<ecut.#ii o(li"a1iilo# co,tituie o m.,u#.
de a,i"u#a#e a e<ecut.#ii ace,to#a. Ea cu&#ide totalitatea
mi'loacelo# 'u#idice- #e,&ectiv d#e&tu#i 3i ac1iui #ecuo,cute
di#ect de le"e ,au .,cute di aco#dul de voi1. al &.#1ilo#
#a&o#tului 'u#idic o(li"a1ioal- &#i a c.#o# e<e#cita#e ,e
a,i"u#. #eali/a#ea d#e&tu#ilo# de c#ea1..
$)
2. Eijloa% juridi% d% "ara$tar%
=a#ata#ea e<ecut.#ii o(li"a1iilo# ,e #eali/ea/. &#i
dou. cate"o#ii de mi'loace 'u#idice.
$6
@ mi'loacele 'u#idice "ee#ale- #ecuo,cute tutu#o#
c#edi@to#ilo#- ! temeiul d#e&tului de "a' &e ca#e !l au a,u&#a
&at#imoiului de(ito#ului. Pet#u ace,t motiv- ele ,e ume,c
"a#a1ii "ee#ale ale o(li"a1iilo#. Titula#ii "a#a1iilo#
"ee#ale ,e ume,c c#edito#i o(i3ui1i ,au cCi#o"#a%a#i;
$)
L. Po&- (eoria general a obliga iilor A o&. cit.- &. *8)
$6
Ma#ea ma'o#itate a auto#ilo# au #ecu#, la o aali/. di,tict. a celo#
dou. cate"o#ii de mi'loace 'u#idice- co,ide#0du@le i,titu1ii di%e#ite.
A,t%el- mi'loacele "ee#ale ,ut t#atate ca d#e&tu#i ale c#edito#ilo# a,u&#a
&at#imoiului de(ito#ului- co,ide#0du@,e c. u %ac &a#te di cate"o#ia
"a#a1iilo# o(li"a1iilo#- ia# ! &#ivi1a "a#a1iilo# ,ut aali/ate e<clu,iv
mi'loacele 'u#idice ,&eciale. A ,e vedea C. St.te,cu- C. D0#,a A o&. cit.
B58@*$B. C#edem c. t#ata#ea !m&#eu. a "a#a1iilo# ,&eciale 3i a celo#
"ee#ale ,e 'u,ti%ic. deoa#ece am(ele a,i"u#. e<ecuta#ea o(li"a1iilo#- 3i
! &lu, ,e &oate ,e,i/a mai u3o# ,&eci%icul "a#a1iilo# ,&eciale %a1. de
cele "ee#ate.
::
OBLIGAII CIVILE
@ mi'loace 'u#idice ,&eciale #ecuo,cute umai
aumito# c#edito#i- al c.#o# d#e&t de "a' "ee#al e,te
com&liit cu alte d#e&tu#i ,&eciale- ce le a,i"u#. #eali/a#ea
c#ea1ei. Ele alc.tuie,c cate"o#ia "a#a1iilo# ,&eciale ale
o(li"a1iilo#. C#edito#ii cu "a#a1ii ,&eciale &e,te limitele
d#e&tului de "a' "ee#al- ,e ume,c c#edito#i cu "a#a1ii.
J Gara$#ii "%$%ral%. Ace,tea ,e !temeia/. &e
d#e&tul de "a' "ee#al a,u&#a &at#imoiului de(ito#ului.
A,t%el- &at#imoiul de(ito#ului co,tituie o "a#a1ie "ee#al.
comu. &et#u c#edito#ii ,.i.
D#e&tultul de "a' "ee#al co%e#. c#edito#ilo# dou.
cate"o#ii de mi'loace &#ivitoa#e la &at#imoiul de(ito#ului 3i
la actele !cCeiate de el cu te#1ii. Mi aume2
@ mi'loace &#evetive 3i de co,e#va#e a &at#imoiului
de(ito#ului;
@ mi'loace de #e&a#a#e a &at#imoiului- itet0d
ac1iui &et#u a ,e a&.#a de actele !cCeiate de de(ito#.
J Gara$#ii 'p%ial%. Ace,tea co%e#. titula#ului
d#e&@tu#i 3i &#e#o"ative ,u&limeta#e- %a1. de cele
#ecuo,cute c#edito#ilo# o(i3ui1i- #e,&ectiv d#e&tul de a
u#m.#i o alt. &e#,oa. ! ca/ de ee<ecuta#e voluta#. a
&#e,ta1iei de c.t#e de(ito#- &#ecum 3i d#e&tul de &#e%e#i1. 3i
u#m.#i#e a uui (u.
=a#a1iile ,&eciale ,e cla,i%ic. !2
@ garanii personale ce co,tau ! a"a'ametul &e
ca#e o alt. &e#,oa. dec0t de(ito#ul &#ici&al 3i@l a,um. %a1.
de c#edito#- de a e<ecuta o(li"a1ia ! ca/ul ! ca#e de(ito#ul
&#ici&al u o va %ace. E,te ca/ul %ide'u,iuii deumit 3i
cau1iue.
@ garanii reale- ce ,ut d#e&tu#i #eale acce,o#ii
co,tituite de c.t#e de(ito# ,au o alt. &e#,oa. a,u&#a uo#
(uu#i idividual@dete#miate- ce co%e#. c#edito#ului
&#e#o"ativele u#m.#i#ii 3i &#e%e#i1ei. Se iclud ! acea,t.
:)
cate"o#ie "a'ul- i&oteca 3i d#e&tul de #ete1ie A ca %o#m. de
"a#a1ie #eal. im&e#%ect..
$5
@ 4rivilegiile A cau/e de &#e%e#i . aco#date de le"e
uo# c#edito#i ! co,ide#a#ea calit. ii c#ea ei lo#.
P#ivile"iul co%e#. c#edito#ului &#ivile"iat umai d#e&tul de
a %i &l.tit cu &#io#itate di &#e ul o( iut ! u#ma v0/.#ii
(uului "#evat- %.#. ,. a,i"u#e titula#ului u d#e&t de
u#m.#i#e a (uului
$9
.
$5
Acea,ta deoa#ece u co%e#. titula#ului &#e#o"ativa u#m.#i#ii ce it#.
! co1iutul "a#a1iilo# #eale.
$9
L. Po&- I.I. Po&a- S.I. Vidu- (ratat elementar de drept civil. #bliga iile,
ed. Uive#,ul Lu#idic- Ducu#e ti- 48$4- op. cit. &.6:*
Capitolul II
GARANIILE GENERALE ALE EFECUT3RII
OBLIGAIILOR
I 7. Gajul "%$%ral al r%ditorilor Ciro"ra/ari
J No#iu$%. Co%o#m a#t. 4B4* Cod civil- ++el care
este obligat personal rspunde cu toate bunurile sale
mobile i imobile, prezente i viitoare. D#e&tul de "a'
"ee#al al c#edito#ilo# cCi#o"#a%a#i &#e,u&ue de%ii#ea
c#edito#ilo# cCi#o"#a%a#i i ,ta(ili#ea o iuii de "a' "ee#al-
&et#u evita#ea uo# evetuale co%u/ii !t#e "a'- ca "a#a ie
#eal. i d#e&tul c#edito#ilo# a,u&#a &at#imoiului de(ito#ului
lo#.
C#edito#ii cCi#o"#a%a#i ,ut acei c#edito#i ca#e u ,e
(ucu#. de o "a#a ie #eal. >i&otec.- "a'- &#ivile"ii? ca#e ,. le
a,i"u#e #ecu&e#a#ea c#ea ei la ,cade . de la de(ito#ul lo#
48
.
D#e&tul de "a' #e&#e/it. o "a#a ie #eal. mo(ilia#.
ca#e ,e co,tituie &#i de&o,eda#ea de(ito#ului ,au a uui
te# de (uul "#evat- co%e#id titula#ului ,.u at0t u d#e&t
de u#m.#i#e c0t i u d#e&t de &#e%e#i .
4$
.
a(,e a o iuii de &at#imoiu- u am &utea %ace
e<&lica ia o iuii de "a#a ie comu. a c#edito#ilo#
cCi#o"#a%a#i- deoa#ece u ,@a# &utea ,ta(ili o(iectul ace,tui
d#e&t.
A a cum ,@a a&#eciat ! doct#i.
44
- o %uc ie a
&at#imoiului e,te aceea c. &at#imoiul e<&lic. i a,i"u#.
48
I.R. U#,- P.E. I,&a,- 0rept civil. 0repturile reale, ed. Uive#,it. ii Titu
Maio#e,cu- Ducu#e ti- 48$4- op. cit., p. 13.
4$
L. Po&- I.I. Po&a- S.I. Vidu- (ratat elementar de drept civil. #bliga iile,
ed. Uive#,ul Lu#idic- Ducu#e ti- 48$4- op. cit. &. 6::
44
I.R. U#,- P.E. I,&a,- 0rept civil. 0repturile reale, ed. Uive#,it. ii Titu
Maio#e,cu- Ducu#e ti- 48$4- op. cit., p. 13
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
d#e&tul de "a' "ee#al al c#edito#ilo# cCi#o"#a%a#i.
ScCim(.#ile ca#e au loc ! co iutul &at#imoiului u
a%ectea/. e<i,te a "a'ului "ee#al. Deoa#ece c#edito#ii
cCi#o"#a%a#i u au o "a#a ie %i<at. a,u&#a uui aumit (u-
de(ito#ul e,te li(e# ,. di,&u. de (uu#ile ,ale- !cCeid acte
'u#idice cu &#ivi#e la ele- mic o#0du@ i activul i m.#idu@ i
&a,ivul. C#edito#ii cCi#o"#a%a#i &ot ac ioa a,u&#a
&at#imoiului de(ito#ului- ! ,co&ul co,e#v.#ii d#e&tu#ilo#
lo# &#i ac iuile #e"lemetate de Codul civil ! %avoa#ea lo#-
#e,&ectiv ac iuea o(lic.@ atuci c0d de(ito#ul u@ i
e<e#cit. aumite d#e&tu#i A i ac iuea &aulia.- atuci c0d
de(ito#ul a !cCeiat cu #ea@c#edi . acte 'u#idice &et#u
%#auda#ea d#e&tu#ilo# c#edito#ilo# cCi#o"#a%a#i.
co,eci .- d#e&tul de "a' "ee#al #e&#e/it.
&#e#o"ativa c#edito#ilo# cCi#o"#a%a#i de a u#m.#i (uu#ile
de(ito#ilo# ca#e ,e a%l. ! &at#imoiul ace,to#a la data
,cade ei dato#iei- de(ito#ii e&ut0d %i !m&iedica i ,. v0d.
aumite (uu#i ate#io# ,cade ei dato#iei &e ca#e o au %a .
de c#edito#ii cCi#o"#a%a#i.
I 2. Eijloa% d% pr%-%$ir% )i o$'%r-ar% a
patri&o$iului d%!itorului
J No#iu$%. D#e&tul de "a' "ee#al al c#edito#ilo#
cCi#o"#a%a#i &oate ,. u &#e/ite utilitate &#actic. ! ca/u#ile
! ca#e de(ito#ul a'u"e i,olva(il. Ace,te ca/u#i de
i,olva(ilitate &ot %i "ee#ate de cot#acta#ea de oi dato#ii-
u#m.#i#ea !ce&ut. de al1i c#edito#i cu "a#a1ii #eale-
!ce#ca#ea de a a,cude o &a#te di (uu#i- e"li'e1a
de(ito#ului ! e<e#cita#ea uo# d#e&tu#i 3i ac1iui.
Pet#u a evita ,ta#ea de i,olva(ilitate la ,cade1.- a
de(ito#ului- le"ea aco#d. c#edito#ilo# mi'loace 'u#idice de
atu#. a co,e#va &at#imoiul ace,tuia. Ace,te mi'loace au
,co&ul de a !m&iedica ,coate#ea de (uu#i di &at#imoiul
de(ito#ului.
:9
OBLIGAII CIVILE
J Cat%"orii d% &ijloa% d% o$'%r-ar%. Mi'loacele
de co,e#va#e au ! vede#e2
$. ce#e#ile de i,titui#e a ,ecCe,t#ului a,i"u#.to#- ce#e#ile de
i,titui#e a &o&#i#ii a,i"u#.to#ii- ce#e#ile de i,titui#e a
,ecCe,t#ului 'udicia#;
4. d#e&tul c#edito#ilo# de a ite#vei ! &#oce,ele de(ito#ului
av0d ca o(iect (uu#i di &at#imoiul ,.u. A#t. )69 Cod
civil ,ta(ile te d#e&tul c#edito#ilo# &e#,oali ai uui
co&#o&#ieta# de a ite#vei ! &#oce,ul de &a#ta' itetat de
co&#o&#ieta#i ,au de u alt c#edito#.
I 9. Eijloa% r%paratorii a patri&o$iului
d%!itorului
No#iu$%
Mi'loacele #e&a#ato#ii #e&#e/it. acele ac1iui &e ca#e
c#edito#ul le &oate e<e#cita &et#u a ,e a&.#a de actele
%#auduloa,e ,au ,imulate !cCeiate de de(ito# ! %#auda#ea
ite#e,ului ,.u.
Ace,te mi'loace ,ut2
ac1iuea &aulia. ,au #evocato#ie
ac1iuea o(lic. ,au ,u(#o"ato#ie;
ac1iuea ! ,imula1ie- &#i ca#e c#edito#ul
,olicit. !l.tu#a#ea uui act a&a#et- !cCeiat de de(ito#- ce@i
e,te de%avo#a(il- act a c.#ui e<i,te1. e,te cot#a/i,. !
cot#a!,c#i,.
4B
4B
Ac1iuea ! decla#a#ea ,imula1iei a %o,t aali/at. la i,titu1ia
,imula1iei; 3i &et#u ace,te co,ide#ete u vom #evei a,u&#a ei.
)8
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
Capitolul III
GARANII SPECIALE
Garan(iie !ersonae. -ideiusiunea
Co$'id%ra#ii "%$%ral%
J No#iu$%. Iide'u,iuea e,te u cot#act &#i ca#e o
&e#,oa. umit. %ideiu,o#- ,e o(li". %a1. de cealalt. &a#te-
ca#e a#e !t#@u #a&o#t o(li"a ioal calitatea de c#edito#- ,.
e<ecute- cu titlu "#atuit ,au ! ,cCim(ul uei #emue#a ii-
o(li"a ia de(ito#ului dac. ace,ta di u#m. u o e<ecut..i
&e#,oae ,. e<ecute o(li"a1ia de(ito#ului- dac. ace,ta u a#
!de&lii@o.
Pet#u a e<i,ta %ideiu,iue e,te ece,a# ca %ide'u,o#ul
,. ,e o(li"e &e#,oal %a1. de c#edito# ,. e<ecute o(li"a1ia
de(ito#ului. A,t%el- c#edito#ul &oate &#etide &lata c#ea1ei
de la %ide'u,o#- atuci c0d de(ito#ul u o %ace ,au a deveit
i,olva(il. co,eci1.- c#edito#ul !3i a#e "a#atat.
#eali/a#ea c#ea1ei &#i dou. "a'u#i "ee#ale2 &at#imoiul
de(ito#ului 3i &at#imoiul %ideiu,o#ului.
J R%"l%&%$tar%. Codul civil #e"lemetea/.
%ideiu,iuea ! a#t. 4458@4B48. &#actic. %ide'u,iuea !3i
".,e3te o la#". a&lica(ilitate- deoa#ece c#edito#ii ,ut
ite#e,a1i ! a u#m.#i (uu#ile di dou. &at#imoii >a
de(ito#ului 3i a %ideiu,o#ului? &et#u a@3i #eali/a c#ea1a.
J Cat%"orii. De3i Codul civil ,e #e%e#. la
%ideiu,iuea ,ta(ilit. &#i le"e ,au de 'udec.to#- ! #ealitate
%ideiu,iuea e,te umai cot#actual.. t#@adev.#- le"ea ,au
i,ta1a de 'udecat. im&ue aduce#ea uui %ideiu,o#- da#
%ideiu,iuea u ia a3te#e dec0t &#i cot#actul !cCeiat !t#e
%ideiu,o# 3i c#edito# &#i ca#e &#imul !3i a,um. o(li"a1ia de
"a#a1ie.
lite#atu#a de ,&ecialitate ,e co,ide#. c. %ide'u,iuea e,te
de B %elu#i2
)$
OBLIGAII CIVILE
@ fidejusiune convenional- c0d &.#1ile #a&o#tului
'u#idic o(li"a1ioal covi ca de(ito#ul ,. aduc.
a"a'ametul uui %ide'u,o# ca#e ,. "a#ate/e e<ecuta#ea
o(li"a1iei;
@ fidejusiune legal- c0d &#it#@o di,&o/i1ie a le"ii
de(ito#ul e,te o(li"at ,. aduc. u %ide'u,o# &et#u
"a#ata#ea o(li"a1iilo# ce@i #evi;
@ fidejusiune judectoreasc- c0d !t#@o cau/.
liti"ioa,.- i,ta1a 'udec.to#ea,c. di,&ue aduce#ea uui
%ide'u,o# ca#e ,. "a#ate/e o(li"a1ia uei &e#,oae.
Di,tic ia !t#e cele t#ei %o#me ale %ideiu,iuii e,te
im&o#tat. dato#it. co,eci elo# 'u#idice &#actice ale
%iec.#eia dit#e ele.
A,t%el- co%o#m a#t. 445: ali. >$? i >4? Cod civil-
dac. %ideiu,o#ul e,te o(li"at ,. aduc. u %ideiu,o#- va t#e(ui
,. &#e/ite ! ace,t ,e, o &e#,oa. ca&a(il. de a ,e o(li"a-
ca#e a#e ! Rom0ia (uu#i ,u%iciete &et#u ,ati,%ace#ea
c#ea ei i ca#e domicilia/. ! Rom0ia. Dac. ace,te
codi ii u ,ut !de&liite- de(ito#ul va t#e(ui ,. &#e/ite o
alt. &e#,oa. ca %ideiu,o#. Ace,te di,&o/i ii le"ale ,e a&lic.
%ideiu,iuii le"ale i %ideiu,iuii 'udec.to#e ti- deoace#e !
cad#ul ace,to# %o#me ale %ideiu,iuii de(ito#ul e,te o(li"at ,.
aduc. u %ideiu,o#.
Ia . de #e"lemeta#ea a#ticolului mai@,u, amitit-
a&#eciem c. doa# ! ca/ul %ideiu,iuii le"ale i a celei
'udec.to#e ti %ideiu,o#ul t#e(uie ,. %ie ,olva(il. ca/ul !
ca#e ,e ive te u co%lict #e%e#ito# la ca#acte#ul ,u%iciet al
(uu#ilo# %ideiu,o#ului- a#t. 4456 Cod civil &#evede %a&tul c.
! ca/ de liti"iu &e ace,t a,&ect- va Cot.#. i,ta a de
'udecat. &e cale de o#doa . &#e edi ial..
A#t. 449* ali. >4? Cod civil &#evede %a&tul c.
%ideiu,o#ul 'udicia# u va &utea ce#e u#m.#i#ea (uu#ilo#
de(ito#ului &#ici&al ,au ale altui %ideiu,o#- adic. u va
&utea ivoca (ee%iciul de di,cu iue- idi%e#et dac.
)4
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
&e#,oaa "a#atat. e,te de(ito#ul &#ici&al. Co%o#m a#t.
4B$) ali. >4? Cod civil- #e/ilie#ea uilate#al. a %ideiu,iuii
date ! vede#ea aco&e#i#ii o(li"a iilo# viitoa#e ,au
edete#miate u &oate %i ce#ut. de %ideiu,o#ul 'udicia#.
Garan iie autono'e
Sri'oar%a d% "ara$ i%
No iu$%. Pot#ivit a#t. 4B4$ Cod civil-
,c#i,oa#ea de "a#a ie #e&#e/it. + angajamentul irevocabil
i necondi ionat prin care o persoan, denumit emitent, se
oblig, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, n
considerarea unui raport obliga ional preexistent, dar
independent de acesta, s plteasc o sum de bani unei
ter e persoane, denumit beneficiar, n conformitate cu
termenii angajamentului asumat.
I2. Sri'oar%a d% o$/ort
No iu$% . Pot#ivit #e"lemet.#ii Codului civil-
,c#i,oa#ea de co%o#t #e&#e/it. acel angajament irevocabil
i autonom prin care emitentul i asum o obliga ie de a
face sau de a nu face, n scopul sus inerii unei alte
persoane, denumit debitor, n vederea executrii
obliga iilor acesteia fa de un creditor al su $art. -2--
+od civil%.
A,emei ,c#i,o#ii de "a#a ie- i ,c#i,oa#ea de
co%o#t #e&#e/it. u i,t#umet &#i ite#mediul c.#uia o
i,titu ie ,&eciali/at.- de #e"ul. o i,titu ie (aca#.- ,&#i'i.-
&#i au,ma#ea uo# o(li"a ii &#o&#ii- o alt. &e#,oa. u ca#e
,e a%l. ! #ela ii cot#actuale- ! #a&o#tu#ile ,ta(ilite de
clietul i,titu iei cu u te#
4*
.
4*
A ,e vedea i Il. A. Daia, >coo#doato#?- *oul +od civil. +omentariu pe
articole, ed. CG DecC- Ducu#e ti- 48$4- &. 44)4
)B
OBLIGAII CIVILE
Privie)iie
No iu$%0 r%"l%&%$tar%0 $atur( juridi(.
P#ivile"iile #e&#e/it. acele cau/e de &#e%e#i . &e ca#e le"ea
le aco#d. aumito# c#edito#i- ! co,ide#a#ea c#ea elo#
ace,to#a >a#t. 4BBB ali. >$? Cod civil?.
P#ivile"iile ,ut #e"lemetate ! a#t. 4BBB@4B*4 Cod
civil.
ceea ce &#ive te atu#a 'u#idic. a &#ivile"iilo#-
ace,tea co,tituie- %a . de #e"lemeta#ea le"al.- ,im&le
cau/e de &#e%e#i . aco#date c#edito#ilo# ! co,ide#a#ea
c#ea ei lo#- ceea ce !,eam. c. ace,tea aco#d. c#edito#ului
&#ivile"iat d#e&tul de a %i &l.tit &#io#ita# di &#e ul o( iut
di v0/a#ea (uului. C#edito#ii &#ivile"ia i u au
&#e#o"ativa u#m.#i#ii (uului de(ito#ului.
Cla'i/iar%a pri-il%"iilor. Pot#ivit
di,&o/i iilo# Codului civil actual- &#ivile"ii ,ut de dou.
%elu#i2
@ pri-il%"ii "%$%ral%- ,ta(ilite a,u&#a tutu#o# (uu#ilo#
mo(ile i imo(ile ale de(ito#ului ! codi iile Codului de
&#ocedu#. civil. >a#t. 4BB5 Cod civil?. Noul Cod de
&#ocedu#. civil. ,ta(ile te a ada# o#diea de &#e%e#i . !
mate#ia &#ivile"iilo# "ee#ale;
@ pri-il%"ii 'p%ial%- ,ta(ilite a,u&#a aumito# (uu#i
mo(ile ale de(ito#ului. Codul civil ,ta(ile te ! a#t. 4BB9
c#ea ele &#ivile"iate- %.#. a mai co ie o#me de t#imite#e
la Codul de &#ocedu#. civil.. A,t%el- &ot#ivit a#ticolului mai
,u, me ioat- c#ea ele &#ivile"iate a,u&#a aumito# (uu#i
,ut u#m.toa#ele2
a? c#ea a v0/.to#ului e&l.tit &et#u &#e ul (uului mo(il
v0dut uei &e#,oae %i/ice e,te &#ivile"iat. cu &#ivi#e la
(uul v0dut- cu e<ce& ia ca/ului ! ca#e cum&.#.to#ul
)*
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
do(0de te (uul &et#u ,e#viciul ,au e<&loata#ea uei
!t#e&#ide#i;
(? c#ea a celui ca#e e<e#cit. u d#e&t de #ete ie e,te
&#ivile"iat. cu &#ivi#e la (uul a,u&#a c.#uia ,e e<e#cit.
d#e&tul de #ete ie- at0t tim& c0t ace,t d#e&t ,u(/i,t.;
A#t. 4BB9 ali. >4? Cod civil &#evede c. ! ca/ de
cocu#, !t#e c#ea ele &#ivile"iate- &#ivile"iile ,e vo#
e<e#cita ! o#diea &#ev./ut. de Cod- #e,&ectiv &#ivile"iul
v0/.to#ului va avea &#io#itate %a . de &#ivile"iul
c#edito#ului ca#e e<e#cit. u d#e&t de #ete ie a,u&#a
(uului.
Garan(iie reae
I 7. Ipot%a
7. Co$'id%ra#ii "%$%ral%
J No#iu$%. I&oteca e,te &ot#ivit a#t. 4B*B Cod civil
acel d#e&t #eal a,u&#a (uu#ilo# mo(ile i imo(ile a%ectate
e<ecut.#ii uei o(li"a ii. I&oteca ,e co,tituie %.#.
de&o,eda#ea celui ca#e o co,tituie de (uul "#evat. I&oteca
o%e#. titula#ului &#e#o"ativa u#m.#i#ii i &#e#o"ativa
&#e%e#i ei.
I&oteca e,te #e"lemetat. de a#t. 4B*B@4*69 Cod
civil.
J Carat%r%l% juridi% al% ipot%ii. I&oteca ,e
ca#acte#i/ea/. &#i u#m.toa#ele2
@ i&oteca e,te u drept real- co%e#id titula#ului u
d#e&t de u#m.#i#e i u d#e&t de &#e%e#i . ! &#ivi a
(uului i&otecat;
@ e,te u drept accesoriu- deoa#ece !,o1e3te 3i
"a#atea/. u d#e&t &#ici&al- #e,&ectiv d#e&tul de c#ea1. al
c#edito#ului i&oteca#. co,eci1.- d#e&tul cu i&otec.
u#mea/. ,oa#ta d#e&tului &#ici&al co%o#m &#ici&iului
accesorium se/uitur principale;
):
OBLIGAII CIVILE
@ e,te indivizibil >a#t. 4B** Cod civil?- ! ,e,ul c.
e<i,t. a,u&#a !t#e"ului (u- cCia# dac. a %o,t &l.tit. doa# o
&a#te di dato#ie.
Bu$uril% ar% pot /i ipot%at%. S&#e deo,e(i#e
de #e"lemeta#ea ate#ioa#. &ot#ivit cu ca#e &uteau %i
i&otecate doa# (uu#ile imo(ile- Codul civil actual ,ta(ile te
! a#t. 4B:8 c.2 +)poteca poate avea ca obiect bunuri mobile
sau imobile, corporale sau incorporale. 9a poate greva
bunuri determinate ori determinabile sau universalit i de
bunuri.
A ada#- av0d ! vede#e oua #e"lemeta#e !
mate#ie- &ot %i i&otecate2
@ (uu#ile mo(ile;
@ (uu#ile imo(ile;
@ (uu#ile dete#miate ,au dete#mia(ile;
@ uive#,alit. ile de (uu#i.
A#t. 4B:$ Cod civil ,ta(ile te c. (uu#ile ialiea(ile
,au i,e,i/a(ile u &ot %i i&otecate- cu e<ce& ia ca/ului !
ca#e (uul e,te a%ectat de o ialiea(ilitate ,au
i,e,i/a(ilitate cove ioal.- ca/ ! ca#e i&oteca#ea ace,to#
(uu#i va %i vala(il. ca i&otec. a,u&#a uui (u viito#.
B$ti$d%r%a ipot%ii. Ca #e"ul.- i&oteca "#evea/.
(uul a,u&#a c.#uia a %o,t co,tituit.. E<i,t. !,. ,itua ii !
ca#e ,e e<tide i a,u&#a alto# (uu#i ! a%a#a celo# a,u&#a
c.#o#a a %o,t co,tituit.. E<i,t. i ca/u#i ! ca#e i&oteca ,e
,t#.mut. altui (u dec0t acela a,u&#a c.#uia a %o,t
co,tituit..
I 2. Gajul
7. Co$'id%ra#ii "%$%ral%
J No#iu$%. =a'ul #e&#e/it. acea "a#a ei #eal.
mo(ilia#. co,tituit. &#i de&o,eda#ea de(ito#ului de (uul
"#evat- ca#e co%e#. titula#ului ,.u u d#e&t de &#e%e#i . i
u d#e&t de u#m.#i#e
))
TITLUL VI. GARANTAREA EXECUTRII OBLIGAIILOR CIVILE
J Natura juridi(. =a'ul &oate "a#ata o#ice
o(li"a1ie vala(il.. Pot %i date ! "a' (uu#i mo(ile co#&o#ale-
(uu#i imo@(ile ico#&o#a#e- de e<em&lu2 c#ea1e- ac1iui ale
de(ito#ului.
co,eci1.- "a'ul e,te o "a#a1ie #eal.. Dac.
de(ito#ul u@3i !de&lie3te o(li"a1ia- "a#a1ia #eal. !i d.
c#edito#ului "a#atat d#e&tul de a #e1ie (uul a%ectat
"a#a1iei 3i de a@l vide &et#u a@3i o(1ie &lata o(li"a1iei
"a#atate.
J R%"l%&%$tar%. Cot#actul de "a' e,te #e"lemetat
de a#t. 4*58@4*9* Cod civil
J Carat%r% juridi%. =a'ul ,e ca#acte#i/ea/. &#i
u#m.toa#ele2
@ "a'ul #e&#e/it. o garan ie real, co%e#id
titula#ului ,.u u d#e&t de u#m.#i#e i u d#e&t de &#e%e#i .;
@ "a'ul #e&#e/it. o garan ie mobiliar - deoa#ece
&oate %i co,tituit umai a,u&#a (uu#ilo# mo(ile co#&o#ale
,au a,u&#a titlu#ilo# e"ocia(ile emi,e ! %o#m. mate#ial.-
a a cum a#at. i a#t. 4*58 Cod civil;
@ garan ie conven ional, i/vo#ul "a'ului %iid umai
cove ia &.# ilo#;
e,te o "a#a ie accesorie- deoa#ece &#e,u&ue
e<i,te1a uei o(li"a1ii &#ici&ale vala(ile.
I 9. Dr%ptul d% r%t%$#i%
7. Co$'id%ra#ii "%$%ral%
J No#iu$%. D#e&tul de #ete1ie e,te acel d#e&t #eal
ca#e co%e#. de1i.to#ului uui (u mo(il ,au imo(il al
altuia- &o,i(ilitatea de a #e%u/a #e,titui#ea lui- &0. c0d
c#edito#ul titula# al luc#ului !i va &l.ti ,umele &e ca#e le@a
cCeltuit cu co,e#va#ea- !t#e1ie#ea o#i !m(u.t.1i#ea acelui
(u.
D#e&tul de #ete ie e,te #e"lemetat ! a#t. 4*9:@
4*99 Cod civil.
)6