Sunteți pe pagina 1din 23

Tema de control nr.

1
1. Analizai caracteristicile stadiilor de dezvoltare a personalitii din teoria lui Freud
i relaia acestor stadii cu tipurile de personalitate de la vrsta adult.
Dezvoltarea personalit ii, n viziunea lui Freud, are loc pe parcursul unei serii de stadii
psihosexuale, fiecare dintre acestea fiind caracterizat de o zona erogen, surs a plcerii i unui
conflict specific.
Se disting stadiile oral, anal, falic (stadii pregenitale), care sunt urmate de o stare de laten ,
aferent perioadei cuprinse ntre 7!" ani, iar apoi se atinge stadiul genital, care indic
personalitatea format.
Stadiul oral se desf oar de la na tere i p#n la n rcare, iar sursa plcerii $e$elu ului
este reprezentat de zona oral (gur, lim$, $uze). %n acest stadiu copilul nu are intui ia
limitelor propriului corp, nu pot face distinc ia dintre sine i nonsine i iu$esc a adar tot ce intr
n contact cu zona erogen (s#nul, $i$eronul), dar i prin extensie pe mama, care este asociat cu
plcerea suptului. &ama devine o$iect al iu$irii, deoarece este asociat cu senza iile plcute de
satisfacere a impusurilor, iar acest prim tip de rela ionare va structura atitudinea copilului ctre
lumea exterioar. '#n la apari ia denti iei stadiul oral este n forma pasiv. ( dat cu apari ia
denti iei, copilul intr n perioada oral activ i va avea tendin a de a mu ca tot ceea ce i se pune
n gura, ca urmare a apari iei pulsiunii agresive.
Sursa conflictului din acest stadiu o reprezint hrana, iar fixarea li$idoului n acest stadiu, n
func ie de comportamentul parental, n special al mamei, este posi$il s provoace dependen a de
alte persoane, un comportament oral (adultul poate fi credul,)nghite orice* i are preocupri
orale, cum ar fi mancatul excesiv sau fumatul). +dultul cu fixa ie n perioada oralagresiv este
pesimist, ostil i tinde spre agresivitate i manipulare. 'rin mecanismul de aprare, numit
forma iune reac ional aceste caracteristisi pot fi tranformate n opusele lor, adultul fiind fie
extrem de suspicios, fie o persoan cu o independen puternic.
Stadiul anal (!" ani) este perioada n care copilul se concentreaz spre zona anala, ca
urmare a dezvoltrii neuromusculare i a controlului asupra eliminrii fecalelor. Sursa
conflictului este educa ia la toalet, pstrarea cura eniei corporale i utilizarea oli ei. + adar este
prima dat c#nd copilul tre$uie s se supun cerin elor prin ilor i nva c nevoile sale nu pot
fi satisfcute imediat.
Dac condi iile i regulile nu sunt pe placul copilului, acesta se poate manifesta n dou moduri,
anal-agresiv (nu se va supune cerin elor prin ilor i va defeca n locuri i situa ii nepermise) sau
anal-retintiv (va alege s nu elimine fecalele, n acest mod o$ in#nd aten ia adul ilor, care l vor
considera $olnav). %n cazul n care trecerea la oli va fi pe placul copilului, acesta va deveni un
adult darnic i altruist (modul anal expulziv). Fixarea li$idoului n modul analretintiv va contura
un adult cu tendin e de acumulare, zg#rcit, lacom i ncp #nat- n cazul modului analagresiv,
adultul va manifesta un comportament sadic, cu tendin e distructive i de posesie.
Stadiul falic, apare n .urul v#rstei de /" ani, odat cu apari ia curiozit ii copilului spre
sexualitate- copiii ncep s o$serve diferen ele dintre ei, $ie ii ncep s i produc senza ii
plcute prin stimularea organului sexual. %n cazul $ie ilor apare complexul (edip, care se
manifest prin sentimente de gelozie fa de tat (mama nu mai este disponi$il doar pentru
copil, iar acesta va dori s ia locul tatlui su), dar figura patern, care i ofer i sentimente de
protec ie, pe de o parte, dar reprezint i autoritatea, l vor face pe copil s ai$ sentimente
puternice de team (angoasa de castrare $ie ii consider c lipsa pensiului la fete este urmarea
unei pedepse). 'entru a dep i angoasa $iatul tre$uie s se identifice cu tatl su i s
recunoasc c anumite momente ale mamei sale sunt dedicate tatlui. 0a i $iatul, fata are
sentimente duale fa de prin i, descoper lipsa penisului i nutre te sentimente de inferioritate
i gelozie (invidia de penis). 0a reac ie, i respinge mama, care are acela i defect ca al su i i
investe te ata amentul ctre tat. Freud consider c acest conflict nu poate fi dep it n
totalitate, ceea ce duce la formarea unui Supraeu sla$ i a unor su$limri eficiente, ceea ce cre te
posi$ilitatea apari iei nevrozei. Fixarea falic depinde de rezolvarea acestor conflicte i
influen eaz iu$irea de sine i un interes fa de activitatea sexual. 1ezolvarea acestor conflicte
ine de atitudine printelui de sex opus, iar personalitatea de tip falic aprut ca urmare a
nerezolvrii acestora este caracterizat prin narcisism i dificultatea sta$ilirii unor rela ii mature
heterosexuale.
Perioada de laten (234!/ ani) este caracterizat de o aplatizare a pusiunilor sexuale, interesul
i energia fiind ndreptate spre do$#ndirea cuno tin elor i explorarea5cucerirea lumii exterioare.
Stadiul genital (!/!6 ani) este scopul dezvoltrii normale, iar dup caz, va aprea sexualitatea
normal sau pervers, nevroza sau regresia n stadii anterioare. 'rin apari ia fluxului menstrual
i e.aculare, adolscen ii vor identifica elemente lipsa din n elegerea rolurilor de femeie 5 $r$at.
'ersonalitatea genital se caracterizeaz prin satisfac ie n munc i iu$ire.
2. n teoria lui Freud, marcai asemnrile i diferenele ntre personalitatea matur i
tipurile de personalitate imature la nivelul trsturilor de personalitate i al
comportamentului.
0onform teoriei psihanalitice, fixa ia are loc atunci c#nd o cantitate de li$ido rm#ne
ata at ntrun stadiu pregenital, iar n cazul n care cea mai mare parte a li$idoului a.unge n
stadiul genital nu se consider a fi un ru ma.or. +tunci c#nd fixa ia ntrun stadiu pregenital este
n propor ie mai mare, adultul va avea tendin e spre nevroz, i chiar psihoz.
Dac pe durata stadiilor pregenitale, copilul trie te evenimente pe care le resimte ca
fiind traumatizante, cantit i mari de li$ido vor rm#ne fixate n stadiul respectiv. Fixa iile
excesive pot fi provocate at#t de evenimente traumatizante, dar i de partenta. patogen, cum ar fi
n rcarea $rusc, pedepsele aspre, indulgen excesiv, etc.
'rin urmare, personalitatea adultului depinde de modalitatea de rezolvare a conflictelor specifice
stadiilor pregenitale din primii 2 ani de via ai copilului.
Fixarea li$idoului n stadiul oralpasiv poate provoca dependen a de al i oameni i
exagerarea plcerilor din zona oral (fumat, m#ncat, $ut), iar fixarea li$idoului n stadiul oral
agresiv va duce la o nlinare spre pesimism. 'ersonalitatea de tip oral dependent este nclinata
spre optimism, ncredere i depdenden excesiv fa de al ii (satisfacerea va depinde de al ii).
De asemenea, acest tip de personaliatate este predispus unor conduite alimentare nesntoase
(o$ezitate, anorexie, $ulimie). 'ersonalitatea de tip oral pasiv va avea tendin e de sadism, de
dominare i manipulare a altora, pot fi certre e i sarcastice (vor )mu ca* n rela ia cu cellalt
prin remarci suprtoare i .ignitoare). 'olaritatea stadiului oral este credulsuspicios, idealul
situ#nduse ntre cele dou.
'entru stadiul anal, polaritatea include extremele lcomiegenerozitate excesiv,
ncp #nareresemnare i ordinenegli.en . 'ersonalitatea de tip analretintiv va manifesta
ncp #nare, rigiditate, dar i spre zg#rcenie ( vor acumula c#t mai mult deoarece acest tip de
personalitate are sentimentul de securitate prin ceea ce posed) i spre cur enie compulsiv.
'ersonalitatea de tip analexpulsiv se va manifesta prin dezordine i accese de furie,
comportament distructiv i sadism.
%n func ie de rezolvarea complexului oedipian i cel al invidiei de penis, caracteristicile
personalit ii de tip falic vor fi caracterizate de narcisism i dificult i n dezvoltarea unor rela ii
heterosexuale. +dultul va avea o mai mare nevoie de recunoa tere din partea celorla i, va cere
aten ie i confirmarea atractivit ii lor.
. !dentificai criteriile utilizate de "un# pentru a realiza tipolo#ia personalitii.
$arcai specificul tipurilor de personalitate n viziunea lui "un#, utiliznd trsturi i
comportamente specifice pentru fiecare.
'sihologia analitic propus de 7ung, de i preia no iuni i constructe din teoria freudian,
respinge accentul pus pe sexualitate n ceea ce prive te li$idoul- 7ung consider c li$idoul este
energia psihic investit ntrun eveniment, indiferent dac natura acestora este sexual sau nu.
0antitatea de energie psihic investit poart denumirea de valen (valoare) n teoria .ungian,
iar acest concept este similar conceptului de investire din teoria freudian, diferen a ntre cele
dou teorii fiind faptul c valorile nu au neaprat o ncrctur sexual.
0onform acestei teorii, interiorul psihicului se compune din idei, g#nduri, emo ii i instincte
contradictorii, care produc energie psihic i genereaz via a (principiul contrariilor)- principiul
echivalen ei, sus ine faptul c energia psihic nu se piede, ci se tranform, atunci c#nd o extrem
este ma.oritar con tient, incon tientul compenseaz accentu#nd cealalt extrem.
'relu#nd principiul entropiei din domeniul termodinamic, 7ung sus ine c prin func ia de
autoreglare a psihicului, li$idoul migreaz de la un element puternic spre altul mai pu in
puternic, precum cldura se transfer de la un corp mai cald spre unul mai rece, a adar prin
cedarea energiei psihice dinspre un element supravalorizat spre un element su$valorizat, este
posi$il ca opusul (incon tientul) s ias la suprafa n timp.
&odelul .ungian al personalit ii este compus din 8u, 9ncon tientul individual i 9ncon tientul
colectiv.
Eul jungian ncepe s se dezvolte n .urul v#rstei de 6 ani, este o entitate sla$, al crui rol este
acela de a selec iona i admite materialul con tient, iar func ionarea sa este dat de atitudinea fa
de raportul personalitatelume, introversie i extraversie. 'rin refulare, 8ul poate transmite
material amenin tor 9ncon tientului personal.
Incon tientul personal ncepe s se formeze de la na tere, iar con inutul su este material care nu
se afl la nivelul con tiin ei, acesta fiind transmis la nivelul 9ncon tientului personal, fie c nu
era important, fie din cauza naturii dureroase. :nele amintiri pot fi aduse la nivel con tient cu
u urin , iar alte aspecte ale vie ii mentale nu de in suficient energie psihic pentru a ptrunde n
con tient, ceea ce denot c ntre 8u i 9nconstientul personal exist o circula ie n am$ele
sensuri.
Incon tientul colectiv este compus din arhetipuri din trecutul nostru ancestral, care creeaz
individului predispozi ia de a percepe lumea n anumite feluri.
0onform teoriei .ungiene diferen ele individuale ale individualit ii sunt date de modul
tipic de percep ie a stimulilor interni i externi i de direc ia li$idoului (spre interior sau exterior).
'ercep ia stimulilor implic senza ia, care determin ceea ce se afl )acolo*, g#ndirea care
interpreteaz semnifica ia lucrului perceput, sim irea care evalueaz plcerea sau neplcerea pe
care o provoac lucrul perceput, i intui ia care formeaz premoni ii i concluzii inexplica$ile. %n
timp ce g#ndirea i sim irea sunt considerate func ii ra ionale, deoarece implica procese de
cogni ie i .udecat, percep ia i inui ia sunt considerate func ii ira ionale, deoarece nu folosesc
scale de evaluare. %n ceea ce prive te direc ia de mi care a li$idoului, 7ung folose te termenul de
atitudine (a 8ului), extraversia fiind dat de curgerea li$idoului spre lumea exterioar, iar
introversia spre interiorul psihicului. ;oate persoanele au a$ilitatea de a folosi cele 6 func ii, dar
exist o tendin nnscut ca una s devin dominant, iar n cazul atitudinilor 8ului este la fel.
'rin com$inarea atitudinii dominante cu func ia dominant rezult < tipuri caracteriale posi$ile.
;ipul extravertg#nditor, ncearc s n eleag i s interpreteze aspecte ale lumii exterioare, este
logic, practic i o$iectiv. 9ncon tientul reliefeaz sentimentele i introversia.
;ipul extrovertafectiv, este emo ional, nestatornic, conservator i are tendin a de a se conforma
normelor exterioare i de a reprima tendin a de a g#ndi i introversia.
;ipul extravertperceptiv, este interesat de experimentarea lumii exterioare i de percepere, caut
n permanen experien e i senza ii noi, este realist i u or adapta$il i caut plcerea. 1eprim
introversia i g#ndirea.
;ipul extravertintruitiv, caut n permanen posi$ilit i noi n lumea exterioar, este creativ, se
plictise te u or i are capacitatea de a i valoriza pe al ii n realizarea planurilor lor. 9ncon tinetul
reliefeaz introversia i senza ia.
;ipul introvertg#nditor, ncearc i s interpreteze propriile idei, are dificult i de comunicare i
rela ionare i pare rece i lipsit de considera ie fa de semeni.
;ipul introvertafectiv, emite .udec i $azate pe propriile valori, iar vederile sale sunt adesea
contrare opiniei pu$lice, ceea ce l face s par rece, rezervat i lipsit de considera ie fa de
sentimentele celor din .ur.
;ipul introvertperceptiv, arat interes spre perceperea propriului su interior, este deta at de
lumea exterioar i are un sim estetic dezvoltat.
;ipul introvertintuitiv, este deta at de realitate i caut noi posi$ilit i n propriul su interior,
ceea ce l poate face s fie perceput ca un excentric sau un nen eles.
%. !dentificai criteriile utilizate de Adler n tipolo#ia personalitii. $arcai specificul
tipurilor de personalitate n viziunea lui "un#, utiliznd trsturi i comportamente
specifice pentru fiecare.
+dler consider personalitatea indivizi$il i nu face referire la o structur anume a
acesteia- de i este de acord cu Freud asupra formrii personalit ii n primii cinci ani de via ,
+dler respinge ideea stadiilor psihosexuale de dezvoltare i pune accent n dezvoltarea
personalit ii pe stilul de via , interesul social i evitarea complexului de inferioritate.
Stilul de via este de.a format n .urul v#rstei de 62 ani, iar modul de construc ie al acestuia
depinde de sentimentele fiecruia de inferioritate, de ordinea na terii i de comportamentele
prin ilor- stilul de via se compune din scopurile i o$iectivele alese de copil i din metodele
alese pentru a le atinge.
%n func ie de rela iile interpersonale, de pro$lemele din .urul muncii i ale dragostei i de modul
de a$ordare ale acestora, +dler propune patru tipologii caracteriale pentru patru stiluri de via .
;ipul domintor, caracterizat prin dorin a de putere, agresivitate i egoism. +cest tip poate lua
forma virulent, de atac direct asupra celorlal i, sau forma nonvirulent, de atac indirect spre cei
din .ur, prin autovtmare.
;ipul dependent, este caracterizat de pasivitate, caut n permanen spri.inul celorlal i pentru
rezolvarea pro$lemelor, ofer cu scopul de a primi i are tendin e spre depresie.
;ipul evitant, are un nivel redus de energie, caut modalit i de evitare a pro$lemelor pentru a
evita situa ia de nfr#ngere i are dificult i atunci c#nd tre$uie s ia decizii.
;ipul capa$il social, prezint un nivel ridicat de energie, este capa$il de o $un cooperare cu cei
din .ur i alege s nfrute pro$lemele n acord cu necesit ile celorlal i.
&. Analizai modul n care Freud, "un# i Adler e'plic natura motivaiei umane (ma'.
1 pa#in)
0onform teoriei freudiene, oamenii sunt motiva i de pulsiuni care transform nevoile
fizice n tensiuni psihice. 0onform principiului plcerii indivizii caut s o$ in plcere prin
reducerea tensiunii psihice, prin evitarea neplcerii.
'ulsiunea sexual cuprinde comportamentele plcute i ac ioneaz nspre conservarea
sinelui, iar pulsiunea distructiv este concluzia lui Freud c via a tinde spre stadiul anterior de
nonexisten , fiin ele umane fiind conduse de pulsiuni de moarte.
0ele dou pulsiuni formeaz, i nu neaprat n cantit i egale, a adar orice gest erotic este n
parte agresiv, i orice gest agresiv este n parte erotic.
Din punctul de vedere .ungian suntem motiva i de pulsiuni nnscute i respinge con inutul dat
de Freud conceptului de )li$ido*, sus in#nd c oamenii au mai multe motiva ii i nu doar pe cea
sexual. +ctivit ile mintale sunt puse n mi care de li$ido, iar cu c#t mai mult li$ido 4 valen
este investit, cu at#t mai mult este dorit evenimentul. 8nergia psihic este compus din tensiunea
dintre opuse, introversieextraversie, g#ndiresim ire, senza ieintui ie, iar c#nd una dintre
extreme este con tient, incon tientul compenseaz prin accentuarea tendin ei opuse.
Din perspectiva lui 7ung, comportamentul uman nu este motivat doar de cauze care provin din
trecut, ci este i orientat spre un scop viitor.
;eoria lui +dler su$linieaz importan a interesului social n dezvoltarea personalit ii.
(amenii sunt fiin e sociale i au capacitatea nnscut de a lega rela ii cu al i indivizi i de a
coopera cu ace tia. 9nteresul social sta$ile te cadrul necesar unei dezvoltri personale, iar atunci
c#nd individul se simte respins poate dezvolta un comportament egocentric patologic.
+dler consider c personalitatea nu este influen at de predispozi ii native, indivizii i
determin p#n la v#rsta de 2 ani scopurile n via i modalitatea de rezolvare a conflictelor.
+ adar motiva ia uman, n concep ia adlerian, este dat de lupta ctre perfec ionare, motivat
de sentimentele de inferioritate ale copilului n fa a mediului- dac lupta pentru perfec ionare are
la $aza interesul social, sentimentele de inferioritate pot fi compensate, iar forma patologic a
acesteia este cldit pe egoism i lips de interes spre ceilal i.
*. !dentificai criteriile utilizate de +orne, pentru a realiza tipolo#ia personalitii.
$arcai specificul tipurilor de personalitate n viziunea lui +orne,, utiliznd trsturi i
comportamente specifice pentru fiecare.
=aren >orne? a pstrat n teoria sa accentul pus de Freud asupra incon tientului, a
refulrilor i a caracterului activ al acestora (resping#nd astfel a$ordarea holistic propus de
+dler), dar i a importan ei copilriei mici pentru dezvoltarea personalit ii, su$lini#nd
importan a socialului n detrimentul $iologicului.
>orne? nu define te stadiile dezvoltrii personalit ii sau conflicte specifice i sus ine c
dezvoltarea personalit ii are la $aza conceptul de conflict interpersonal.
0onceptul fundamental al teoriei este )angoasa fundamental*, care este consecin a unor
rela ii interpersonale defectuoase din copilrie, care apar din cauza comportamentelor patogene
ale prin ilor, hiperprotec ie, indulgen excesiv, dominare, umilire, perfec ionism, sl$iciunea
fa de ceilal i copii, adora ia sau negli.area.
'entru a ameliora sentimentele provocate de angoas, copilul va cuta resursele necesare pentru
a do$#ndi sentimente de siguran , negli.#nd astfel impulsul sntos spre realizare, prin
exagerarea caracteristicilor angoasei, nea.utorarea, care este marcat de dorin a excesiv de
protec ie (tre$uin a de afec iune uman), agresivitatea, prin tentative de dominare i control al
altora (agresivitatea fa de semeni) i izolarea prin evitarea celorlal i (fuga de oameni).
&odul n care individul rezolv conflictul interpersonal i dep e te angoasa fundamental
conduce la anumite patternuri, n func ie de care >orne? a identificat " tipuri de personalit i. Si
anume,
'ersonalitatea conformist, care este orientat spre oameni, spre rela ii i care ncearc s reduc
angoasa prin o$ inerea sentimentului de a fi ngri.it i prote.at. @a nivel con tient, sursa acestei
tipologii este ostilitatea reprimat, iar conformismul i supunerea sunt modul n care sunt
controlate aceste impulsuri.
'ersonalitatea agresiv este orientat mpotriva celorlal i, prive te lumea din .ur ca pe ni te
poten iali inamici, dintre care cel mai adaptat iese nvingtor i ncearc s reduc angoasa prin
control i dominare. 'entru a controla i domina, acest tip de personalitate este motivat de
o$ inerea succesului n tot ceea ce ntreprinde pentru a se sim i superior. @a nivel incon tient
sursa acestei tipologii este lipsa sentimentului de iu$ire sntoas i sentimentele puternice de
nea.utorare.
'ersonalitatea deta at este orientat spre men inerea distan ei fa de semeni i ncearc s
reduc angoasa prin evitarea contactului cu ceilal i. @a nivel con tient, indivizii cu acest tip de
personalitate consider ca sunt complet suficien i i c nicio alt persoan din .urul lor sau lucru
nu le sunt indispensa$ile, rareori solicit a.utor i acord importan logicii, ra iunii i
inteligen ei, motiv#ndu i emo iile. @a nivel incon tient refuleaz dorin e puternice de
dependen i dorin e sntoase de afiliere i iu$ire.
-. !dentificai criteriile utilizate de Fromm pentru a realiza tipolo#ia personalitii.
$arcai specificul tipurilor de personalitate n viziunea lui Fromm, utiliznd trsturi i
comportamente specifice pentru fiecare.
;eoria personalit ii ela$orat de Fromm pune accentul pe criterii sociale i culturale n ceea ce
prive te dezvoltarea uman. +cesta nu sus ine existen a stadiilor de dezvoltare i consider c
personalitatea poate continua s se dezvolte p#n la v#rsta adult, dar preia i mprt e te
viziunea lui Freud cu privire la sexualitatea infantil i importan a primilor ani din via n
dezvoltarea personalit ii.
'une accentul pe primii ani de via ai individului datorit puternicii i duratei lungi de
dependen care se creeaz ntre copil i prin i, aceasta fiind prima lec ie de rela ionare a unei
persoane. +tunci c#nd copilul nva s fac deose$irea dintre 8u i non8u dezvolt senza ia de
identitate i separare de prin i, esen iale pentru o dezvoltare sntoas, dar i de izolare. Dac
ncrederea n sine a copilului este n concordan cu sentimentul de izolare angoasa are un nivel
minim, iar personalitatea se dezvolt normal (cre terea pozitiv este sus inut de prin i $iofili,
neamenin tori i afectuo i). @a polul opus, prin comprtamente patogene, prin ii pot afecta
sentimentul de ncredere n sine al copilului, acesta manifest#nd tendin a de a sacrifica
poten ialul sntos n detrimentul unor decizii gre ite.
+ adar compromisurile pe care le face un individ n vederea satisfacerii nevoilor fiziologice,
sociale i psihologice duce la dezvoltarea unui anumit tip de personalitate, care n teoria lui
Fromm poart denumirea de tipuri sociale.
'ersonalitatea sntoas este caracteriazat de iu$ire, $iofilie, creativitate i ra iune, aceste
caracteristici constituie cadrul de orientare productiv, iar tipul de personalitate cu orientare
productiv are capacitatea de a do$#ndi sentimente de fericire mplinire prin realizarea
poten ialului maxim uman.
0adrele de orientare neproductive cuprind narcisismul, dependen a, necrofilia, interesul n a
o$ ine putere i mecanisme de evadare.
(rientarea receptiv tinde spre a o$ ine iu$ire i ngri.orare din partea celorlal i, sunt dependen i,
lipsi i de ini iativ, aspecte care le creeaz pro$leme atunci c#nd au de realizat ceva singuri i
gsesc eli$erare n m#ncat i $ut excesiv. +cest tip de orientare este asemntoare cu tre$uin a
de afec iune uman din tipologia lui >orne? sau cu tipul oral incorporativ din teoria freudian.
(rientarea exploatatoare cuprinde indivizii care ncearc s o$ in ceea ce i doresc prin for
sau n eltorie i de o$icei i doresc ceea ce constituie o valoare pentru ceilal i. +cest tip de
orientare este asemntor agresivit ii fa de semeni din teoria lui >orne? i tipului oral agresiv
freudian.
(rientarea ctre posesie este desemnat prin acumularea nu doar de $unuri, ci i de emo ii i
sentimente, prin avari ie, ncp #nare i compulsie la ordine. +cest tip de orientare este
asemntoare caracterului analretintiv propus de Freud, dar i a fugii de oameni propus de
>orne?.
;ipul cu orientare de maAeting este definit de superficialitate i lipsa rela iilor interpersonale de
calitate i se consider pe sine un produs )vanda$il* pe pia a social. Se refuleaz astfel nevoia
de identitate i autorealizare cu scopul de a deveni ceea ce al ii i doresc s devin.
;ipul cu orientare necrofil este orientat spre dargostea de moarte, este atras de tot ceea ce are
legtur cu moartea i se manifest prin dorin a de a transforma via a n lucruri, inclusiv pe sine.
(pus tipului de orientare necrofil este tipul $iofil, care este orientat spre iu$irea de via ,
dezvoltarea personal i a celor din .ur.
.. !dentificai criteriile utilizate de $urra, pentru a realiza tipolo#ia personalitii.
$arcai specificul tipurilor de personalitate n viziunea lui $urra,, utiliznd trsturi i
comportamente specifice pentru fiecare.
&urra? i ela$oreaz teoria personalit ii pornind de la criteriile $iologice i individuale ale
persoanei, dar integreaz i importan a istoricului dezvoltrii personale, precum i criterii sociale
i culturale.
0u privire la dezvoltarea personalit ii &urra? pune accent pe prima copilrie, divizat n 2
stadii, iar pentru depsirea cu succes a fiecrui stadiu, fiecare individ dezvolt 2 complexe, care
vor diri.a la nivel incon tient dezvoltarea ulterioar.
0omplexul claustral se dezvolt plec#nd de la existen a intrauterin, care ofer sentimente de
siguran i dependen ftului.
0omplexul caustral simplu, specific acestei perioade, se manifest prin dorin a de intimitate,
plcerea de a fi n spa ii mici i calde, care ofer sentimente de protec ie i siguran . +cest tip de
personalitate se caracterizeaz prin pasivitate i dependen de cei din .ur.
0omplexul de nea.utorare este o form a complexului de claustrare centrat pe sentimentul
insecurit ii, teama de spa ii deschise i de experien e noi.
0omplexul de evadare, este cea de a treia form a complexului claustral, i se formeaz n .urul
fricii de sufocare, iar acest tip de personalitate prefer spa iile deschise, schim$area i noul, dar
prin opozi ie poate suferi de claustrofo$ie.
0omplexul oral are " forme, complexul oral de succ iune, care se manifest prin nevoia de
protec ie i spri.in, dar i prin activit i care includ zona gurii. 0omplexul oral agresiv este o
m$inare de activit i orale i se manifest prin sarcasm, mu cturi, ironii i ipete. 0omplexul
oral de re.ec ie se manifest prin evitarea dependen ei de ceilal i, nevoia de separare, teama
contaminrii unor $oli pe cale oral i sila de m#ncare.
0omplexul anal are dou forme. 0omplexul anal de re.ec ie asociat cu dezordine, murdrie i
interes pentru defeca ie i materiale asemntoare fecalelor, iar comportamentele individului sunt
agresive. 0omplexul anal de reten ie este opusul primului, persoana fiind caracterizat de ordine
i disciplin, cu preocupri intense de cur enie.
0omplexul uretral este asociat cu am$i ia exagerat, egoism i autostim disociat, individul
av#nd planuri care nu sunt realiza$ile n planul realit ii.
0omplexul de castrare este asociat fricii generate de mastur$area din timpul copilriei i
atitudinea prin ilor cu privire la acest comportament.
+ceste complexe influen eaz n mod incon tient personalitatea, dar &urra? consider c
personalitatea este influen at i de prezent i planurile de viitor.
/. Analizai modul n care +orne,, Fromm i $urra, e'plic natura motivaiei umane
(ma'. 1 pa#in)
=aren >orne? are o viziune optimist cu privire la motiva ia uman i consider c oamenii au
capacitatea i dorin a de a se dezvolta normal.
0u privire la dezvoltarea personalit ii aceasta este de acord cu Freud, n ceea ce prive te
importan a primilor ani din via n structurarea personalit ii normale, dar nu este de acord cu
acesta cu privire la for a motiva ional. >orne? consider c nevoile importante ale copilriei
sunt nevoia de siguran i satisfac ie, a adar la $aza motiva iei nu este nici nevoia sexual, nici
cea distructiv, ci o$ inerea sentimentului de siguran .
0u privire la motiva ia uman, Fromm sus ine c comportamentul indivizilor nu este modelat de
factori instinctuali, ci de factori sociali i culturali, i nu ntrun mod pasiv, deoarece fiecare
individ la r#ndul su modeleaz societatea.
Fromm consider c motiva ia uman este dat de nevoia individului de a se eli$era de
sentimentele de izolare i solitudine, dar i de nevoia de a da sens vie ii.
%n teoria personalit ii a lui &urra?, conceptul de tre$uin este fundamental, concept pe care
autorul l folose te pentru a explica motiva ia i direc ionarea comportamentului. + adar
personalitatea este influen at at#t de instincte, dar i de mediu, trecut i prezent,precum i de
viitor i planurile individului.
Tema de control nr. 2.
10. !dentificai criteriile utilizate de Allport pentru a realiza tipolo#ia personalitii.
$arcai specificul tipurilor de personalitate n viziunea lui Allport, utiliznd trsturi i
comportamente specifice pentru fiecare.
+llport consider c personalitatea este specific fiecrui individ n parte, deci specific i fr
caracter general. 8l sus ine c oamenii nu sunt prizonierii trecutului sau copilriei i consider c
oamenii sunt influen a i de prezent.
+llport ia construit teoria not#nd fiecare termen dintrun dic ionar, care descria o trstur de
personalitate, iar rezultatul a fost de 6,2BB de cuvinte care desemnau trsturi distincte.
Defini ia pe care +llport a dato personalit ii este, ) 'ersonalitatea reprezint organizarea
dinamic a sistemelor psihofizice, organizare ce determin un mod caracteristic de g#ndire i de
comportament.*
'rin urmare, personalitatea are un caracter organizat, se modific i se dezvolt permanent i
partea fiziologic ac ioneaz ca un tot unitar cu psihicul. ;otodat personaliatea are un caracter
activ, pune n ac iune g#ndirea i comportamentul ntrun mod specific fiecrui individ.
De i pune accentul pe unicitatea personalit ii individului, +llport su$linieaz c exist
similitudini ntre persoanele care apar in aceleia i culturi, grupe de v#rst sau sex,etc.
;rsturile comune tuturor sunt a$strac ii rezultate din generalizri ale comportamentelor mai
multor indivizi. 8le se nt#lnesc la indivizii care apar in aceleia i societ i sau culturi, i reflect
valorile i normele acelei culturi, preluate de ctre indivizi prin adaptare i prin modele de
educa ie i valori similare. %ns acest tip de trsturi sunt o$iective i ofer doar aspecte
superficiale ale personalit ii.
Dispozi iile personale sunt cele care determin stilul unic de manifestare al persoanei i reflect
particularit ile su$tile prin care difer indivizii ntre ei.
( personalitate poate fi dominat de o singur dispozi ie central care influen eaz ma.oritatea
comportamentului, dar personalit ile cuprin de o$icei ntre 2!B dispozi ii personale centrale, i,
de asemenea, personalitatea mai cuprinde dispozi ii personale secundare, pu in influente, care se
refer n special la preferin ele i comportamentele unei persoane ntrun caz particular.
11. Analizai asemnrile i deose1irile dintre teoria lui 2attell i teoria lui Allport n
privina tipolo#iei personalitii. 3tilizai drept criterii de comparaie criteriile tipolo#ice i
tipurile de personalitate rezultate.
+llport a plecat de la prezum ia c dic ionarul unei culturi poate oferi toate cuvintele care fac
referire la o trstur a personalit ii, iar n urma cercetrilor a adunat aproximativ 62BB de
cuvinte care desemnau o trstur de personalitate.
0ontri$u ia cea mai important a teoriei lui +llport este conceptul de )trstur*, iar prin
folosirea metodei o$serva iei a schi at o clasificare a trsturilor.
0atell a restr#ns lista de trsturi a lui +llport la /BB de termeni, iar primele cercetri ale
teoreticianului ( a cerut su$iec ilor s i evalueze prietenii pe $aza celor /BB de trsturi) au fost
supuse analizei factoriale. %n urma analizei au rezultat !/ trsturi5factori, la care 0atell a mai
adugat 6, n urma autoevalurii.
+ adar, n timp ce +llport a schi at clasificarea trsturilor de personalitate, 0atell a ncercat s
ofere studiului trsturilor de personalitate un caracter tiin ific i ia $azat cercetarea pe analiza
factorial, care este o tehnic statistic de analiz.
0u privire la stadiile dezvoltrii personalit ii, +llport sus ine c motiva iile din via a de adult nu
i au originea n copilrie i pune accent pe scopurile viitoare ale individului. %n schim$, 0attell
a analizat statistic foarte multe date o$ inute de la copii i adolescen i, oferind n acest fel diferite
concluzii cu privire la dezvoltarea personalit ii.
+m$ii teoreticieni au preferat s aplice cercetrile pe persoane normale i sntoase.
%n teoria lui +llport, studiul personalit ii este concentrat pe individ (are o a$ordare idiografic),
sus in#nd astfel unicitatea persoanei. +cest aspect a st#rnit critici n .urul faptului c ma.oritatea
cercetrilor sale au fost nomotetice, iar accentul pus asupra unicit ii persoanei sugera c
psihologia nu poate lua forma unei tiin e, mai ales prin lipsa generalizrii unei concluzii.
0atell sus ine n schim$ studierea unor grupuri de persoane, prin analiz factorial, deoarece
considera c personalitatea ne permite s prezicem comportamentul unei persoane ntro anumit
situa ie.
+m$ii teoreticieni au sugerat importan a influen ei factorilor ereditari, dar i a celor de mediu n
studiul trsturilor de personalitate.
12. Analizai asemnrile i deose1irile dintre teoria lui 4ri5son i teoria lui Freud n
privina stadialitii n dezvoltarea personalitii. 3tilizai drept criterii de comparaie
mecanismele dezvoltrii, stadiile rezultate, efectele conflictelor fiecrui stadiu asupra
funncionrii personalitii mature. (ma'. 1 pa#in)
9deile lui 8riAson cu privire la structura personalit ii sunt asemntoare cu cele propuse de
Freud, diferen a dintre cele dou teorii const#nd n faptul c 8riAson acord o importan mai
mare 8ului n formarea personalit ii, Seul neav#nd o influen at#t de puternic, precum n
teoria freudian. +cesta preia constructele freudiene de li$ido i pulsiune sexual, dar le reduce
importan a, consider#nd c acestea, dar i pulsiunile agresive, sunt influen ate de rela ia i
educa ia parental i de factorii culturali. %n timp ce teoria freudian sus ine c mecanismele de
aprare sunt folosite pentru a ndeprta amenin rile intrapsihice sau externe, 8riAson sus ine c
acestea au func ii sntoase de adaptare i sunt independente de pulsiunile Seului.
%n teoria psihanalitic, dezvoltarea personalit ii este ncheiat n .urul v#rstei de 2 ani, dup
parcurgerea stadiilor de dezvoltare psihosexual, iar n teoria 8ului dezvoltarea personalit ii se
continu p#n la senectute- pentru fiecare dintre cele < stadii, 8riAson identific conflictele dintre
individ cu cei din .ur, iar Freud pentru fiecare dintre cele 2 stadii, aloc confictelor o zon
erogen specific.
%n am$ele teorii, primul stadiu se centreaz n .urul zonei orale(n teoria freudian se nume te
stadiul oral, n cea eriAsonian stadiul oralsenzorial) i autorii sunt de acord c oralitatea ofer
plcere li$idinal. Sursa conflictului n teoria psihanalitic este hrnirea, i are ncrctur
sexual, iar fixarea unei cantit i mari de li$ido n acest stadiu poate provoca depende a de
oameni. 8riAson acord mai mult importan aspectelor interpersonale din acest stadiu,
respectiv hrnirea i m$r i area matern. 0riza specific este reprezentat de conflictul
ncredere $azal versus nencredere, iar n func ie de comportamentul mamei, afectiv i
disponi$il, sau nervozat, copilul poate nv a c dorin ele sale pot fi satisfcute sau poate
dezvolta sentimente de disconfort i nencredere.
Stadiul anal din teoria lui Freud are ca surs de conflict educa ia la toalet, modalitatea de reac ie
a copilului fiind expulsia sau reten ia ($ipolaritatea fiind lcomiegenerozitate extrem,
ncpt#nareresemnare). 8riAson preia cele dou constructe, criza specific fiind autonomie
versus re inere, iar n func ie de comportamentul prin ilor, copilul poate dezvolta sentimente de
ncredere, putere a voin ei i autocontrol sau ndoial cu privire la dorin a de a se afirma.
Stadiul falic freudian are ca zone erogene penisul i clitorisul, sursa conflictului fiind
reprezentat de complexul oedipian i invidia de penis-n teoria lui 8riAson tadiul locomotor
genital are ca surs de conflict ini iativa versus vin, vina apr#nd ca urmare a fantasmelor
sexuale. %n aceast perioad copilul va nv a s i canalizeze energia n .oc, iar prin ii vor
solidifica sau nu, spiritul de ini iativ.
Stadiul de laten nu reprezint un stadiu propriu zis de dezvoltare n teoria freudian,
persoanlitatea fiind de.a conturat. %n teoria lui 8riAson, acest stadiu este reprezentat de dorin a
copilului spre cunoa tere i nv are, iar criza specific este eficien versus inferioritate,
rezolvarea pozitiv fiind oferit de rezultate $une, care i ofer copilului sentimente de eficien .
:ltimul stadiu freudian, stadiul genital este scopul dezvoltrii normale, n care narcisismul
cedeaz n fa a interesului sntos spre al ii- 8riAson acord o mare importan adolecen ei, criza
specific acestui stadiu fiind identitatea versus confuzia de rol. 'ro$lema acestui stadiu este criza
de identitate, care rezolvat n mod pozitiv ofer sentimentul sntos de identitat, care ofer
8ului nsu irea de fidelitate.
:rmtorul stadiu este reprezentat de perioada tinere ii, a crui criz specific este intimitate
versus izolare, iar dep irea acestui stadiu depinde de sentimentul de identitate, dac este fragil
va fi preferat izolarea n detrimentul contactului cu alte persoane.
:ltimele stadii descrise de 8riAson se concentreaz pe maturitate i pe integritatea 8ului,
finalitatea fiind reprezentat de sentimente de valorificare a vie ii versus disperare i fric de
moarte.
1. Ar#umentai natura relaiilor dintre 6ine, 4u i 6upraeu n teoria lui 7o#ers.
8unctai principalele deose1iri su1 aceste aspecte n raport cu psi9analiza clasic.
%n teoria lui 1ogers, personalitatea este o unitate coerent, iar spre deose$ire de psihanaliz, care
are o viziune pesimist asupra vie ii, 1ogers consider c exist o parte mai $un a personalit ii
individului, care se manifest prin dorin a de cre tere i dezvoltare.
+ adar, termenul de autoactualizare folosit de 1ogers face referire la necesitatea de actualizare
sau de realizare a poten ialului propriu, i cuprinde at#t comportamente ndreptate spre reducerea
pulsiunilor, dar i spre aumentarea unora dintre ele (comportamente caracterizate de curiozitate i
creativitate, acceptarea unor experien e neplcute spre a deveni mai eficien i).
%n timp ce psihanaliza clasic mparte personalitatea n Se, 8u i Supraeu, pun#nd accent pe
incon tient, 1ogers i concentreaz teoria asupra sinelui.
'rin o$servarea pacien ilor si, 1ogers face distinc ia ntre )sinele actual* (ceea ce credeau c
sunt n realiate pacien ii) i )sinele ideal* (aspira ii nalte a ceea ce i doreau s fie pacien ii).
'rin urmare, cu c#t sinele ideal este mai diferit de sinele actual, cu at#t anxietatea cre te, iar
discrepan a dintre cele dou constructe poart numele de incongruen (imposi$ilitatea de a te
sincroniza cu propriul 8u).
9ndividul se apr n fa a experien elor care i amintesc de incongruen a dintre cele dou instan e,
distorsion#ndule (prin schim$area amintirii situa iei neplcute) sau $loc#ndule accesul n
con tiin , prin negare ( refuzul individului de a accepta discrepan a).
'sihanaliza clasic identific cinci mecanisme de aprare ale 8ului (refularea, negarea,
ra ionalizarea, regresia i su$limarea).
1%. 2um a1ordeaz $aslo: pro1lema motivaiei; <efinii principalele concepte
referitoare la motivaie i modul n care sunt utilizate de $aslo: pentru a e'plica rolul
motivaiei n sistemul de personalitate.
&asloC are o a$ordare holistic a personalit ii i nu este de acord cu freud n a mpinge un copil
spre maturitate, sus in#nd c copilul caut n permanen s do$#ndeasc noi a$ilit i pentru a i
satisface tre$uin ele i motivele de cre tere. + adar, gratificarea tre$uin elor copilului (n mod
echili$rat, fr o permisivitate prea mare din partea prin ilor) este cea mai $un modalitate
pentru o dezvoltare sntoas a personalit ii.
'rin cele cinci tre$uin e umane propuse de &asloC (tre$uin e fiziologice, de securitate, de
apartenen i dragoste, de rescpect i de actualizare a sinelui) acesta explic motiva ia ac iunilor
umane.
;re$uin ele nnscute sunt n general sntoase i cuprind nevoia de cre tere constructiv
(viziune optimist, similar conceptului de actualizare din teoria lui 1ogers), dar su$linieaz c
aceste tre$uin e ntrun mediu patogen pot fi cu u urin $locate.
+utoactualizarea, care face referire la dezvoltarea tuturor capacit ilor i poten ialit ilor, apare
doar n momentul n care tre$uin ele anterioare acesteia au fost de.a satisfcute.
&asloC are o viziune dualist asupra motiva iei, i anume,
&otiva iile de deficit, care sunt comune tuturor fiin elor umane i reprezint nevoia individului
de a reduce pulsiuni precum foamea,setea, tre$uin a de securitate, de iu$ire sau de stim i
motiva iile de cre tere care sunt unice fiecrui individ i sunt relativ independente de mediu.
+cestea reprezint nevoia individului de a i dezvolta propriile poten ialit i interioare,
aumentarea pulsiunilor i druirea iu$irii fr egoism.
&etamotiva iile sunt tre$uin e atipice i nonierarhice accesi$ile doar acelor indivizi care au atins
nivelul actualizrii sinelui. +cestea cuprind dragostea de frumuse e, adevr, $untate i dreptate.
1&. 2omparai conceptele de =funcionare propriat>oportunist a eului= (Allport) cu
conceptele de =tre1uine de deficit>cretere= ($aslo:) n e'plicarea diferenelor dintre
personalitatea normal i cea nevrotic.
;eoria personalit ii a lui +llport are ca element central 8ul, pe care l consider nucleul
personalit ii i folose te, pentru a l desemna, temenul de )proprium*. +cesta cuprinde <
caracteristici personale, care se dezvolt n anumite stadii ale vie ii (sim ul 8ului corporal, sim ul
identit ii continue a 8ului, stima de sine, extensia sinelui, imaginea de sine, sinele ca agent
adaptat i ra ional, eforul central i 8ul cunosctor).
+ adar, propriumul este centrul unificator al personalit ii, care antreneaz trsturile, instinctele
i inten iile.
%n viziunea lui +llport, individul cu personalitate normal se confrunt direct cu dificult ile
vie ii, iar motiva ia este con tient i autonoma dpdv func ional.
%n cazul n care dezvoltarea personalit ii individului a fost $locat prin comportamente patogene
n copilrie, nevroticul adult va recurge la mecanisme de aprare i vor fi domina i de motiva ii
incon tiente, care nu au autonomie func ional i care i au originea n copilrie.
&asloC sia ela$orat teoria i explic natura motiva iilor umane prin ierarhizarea piramidal a
tre$uin elor. +cestea au fost structurate pe cinci niveluri, tre$uin e fiziologice, de securitate, de
apartenen i dragoste, de respect i de actualizare a sinelui.
'rimele patru tipuri de tre$uin e sunt tre$uin e de deficit, nesatisfacerea lor produce disconfort,
sunt de natura $iologic i sunt comune oamenilor i animalelor.
;re$uin ele de cre tere sunt de natur psihologic, specifice oamenilor i au ca scop dezvoltarea
propriilor poten ialit i interioare.
+ adar, conform teoriei lui &asloC, cauza unei patologii este e ecul gratificrii tre$uin elor
fundamentale.
1*. Analizai asemnrile i deose1irile dintre teoria lui ?ell, i teoria lui 2attell n
privina e'plicrii structurii i funcionrii personalitii.
'erspectiva $ehaiviorist a lui =ell? susDine c natura uman este n mod firesc activ Ei evit
constructe precum motivaDie, pulsiune sau energie psihic, consider#nd c la $aza motivelor
acDiunilor umane stau relaDiile interumane Ei anticiparea viitorului.
0attell susDine c exist !3 )orgii* (motiva ii ereditare) i numeroase sentimente i atitudini
nv ate, pe $aza crora, prin tehnica statistic de analiz factorial, se pot face predic ii cu
privire la comportamentul unui individ.
+ adar, am$ii teoreticieni acord viitorului o importan mare, 0attell folosind trsturile, iar
=ell? construstele personale, dar n timp ce 0attell folose te n teoria sa constructe de natura
afectiv, =ellz pune accent pe aspectul cognitiv.
0attell, n schim$, a pus accentul pe atenDie Ei aspectul emoDional, consider#nd c motivaDia
uman are tendinDe nnscute.
Tema de control nr.
!7. 0omparaDi rolul mecanismelor nvDrii n teoria lui SAinner Ei cea a lui Fandura n
explicarea personalitDii. &arcaDi / asemnri Ei / deose$iri mai importante n acest sens.
'erspectiva $ehaiviorist a lui SAinner, $ehaiviorismul radical, elimin din a$ordarea teoriei
personalitDii toate conceptele pe care predecesorii si le considerau importante, pulsiuni, emoDii,
g#nduri, amintiri, credinDe Ei conflicte intrapsihice Ei susDine c ma.oritatea comportamentelor
sunt nvDate prin condiDionare operant, Ei anume organismul este nevoit s dea rspunsul corect
pentru ca un anumit comportament s fie ntrit, fie pentru a primi o recompens, fie pentru a
evita o pedeaps.
;eoria socialcognitiv a lui Fandura su$linieaz importanDa g#ndirii, a comportamentului, a
influenDei mediului, dar Ei a factorilor personali ( credinDe, preferinDe, g#nduri,etc), spre deose$ire
de SAinner care le elimin total din teoria sa.
SAinner este de acord c anumite comportamente sunt nvDate prin condiDionare clasic )concept
preluat de la 'avlov Ei Gatson), dar susDine c ma.oritatea comportamentelor umane sunt
rezultatele condiDionrii operante, comportamentele care opereaz asupra mediului pentru a
produce efecte pe care le ntresc Ei au mai multe Eanse de a fi reproduse n viitor. 'rin urmare,
SAinner consider c ntregul comportament al individului este rezultatul condiDionrii.
Fandura nu este de acord cu condiDionarea operant propus de SAinner Ei consider c tre$uie s
fim conEtienDi de procesul de ntrire pentru ca acesta s fie eficient, deoarece ntrirea implic o
modificare a predicDiilor conEtiente (avem tendinDa de a adopta comportamente care produc
recompense Ei evit pedepsele).
SAinner Ei Fandura sunt de acord asupra faptului c nvDarea are loc ca urmare a ntririlor, dar
n timp ce Fandura susDine c nvDarea poate avea loc Ei prin o$servarea comportamentului
altora, SAinner acord ntririi comportamentelor un loc excusivist.
0ercetrile lui SAinner cu privire la comportament au fost realizate pe animale, Eoareci Ei
porum$ei, acesta consider#nd c oamenii Ei animalele nu se deose$esc prea mult n ceea ce
priveEte aspectele fundamentale ale comportamentului.
Fandura Eia $azat cercetrile Ei studiile pe o$servarea comportamentului uman n
interrelaDionare, a.ung#nd la concluzia c orice comportament poate fi format, nvDat Ei
modificat n context social.
!<. 8valuaDi viziunea lui SAinner despre natura uman Ei argumentaDi orientarea sa. %ncadraDi
teoria n funcDie de concepDia sa asupra raportului ereditate4mediu. 0are este locul Ei rolul
educaDiei n aceast viziuneH
Din perspectiva lui SAinner, individul nu are capacitatea de a Ei planifica viitorul i nu exist
finalitate sau voin . 8l consider c ntreg comportamentul este determinat de condi ionrile
operante din trecut i respinge idea li$erului ar$itru.
%n teoria sa, SAinner respinge existen a cauzelor interioare neo$serva$ile care pot determina
comportamentul, renun la conceptele de motiva ie, natur uman, dar i la aspectele structurale
i de dezvoltare ale personalit ii. +cesta a sus inut c psihologia poate fi o tiin doar prin
studierea comportamentelor o$serva$ile i a opera uinilor externe realizate asupra organismului,
iar cauzele interne ale comportamentului uman sunt considerate de SAinner redundan e fr
folos.
+utorul consider c emo ia este o predispozi ie pentru un anumit comportament, datorat unui
eveniment exterior i consider g#ndirea ca fiind de asemenea un comportament.
0u privire la educa ie, SAinner consider c cea mai $un solu ie este instruirea programat, prin
care rspunsurile sunt ntrite printro succesiune atent pregtit, destinat s produc nv area
optim.
1/. Analizai conceptul de eficacitate de sine (eficacitate personal) din teoria lui
@andura i marcai modul n care acest concept este utilizat de autor pentru a e'plica
motivaia uman.
8ficacitatea de sine reprezint, n teoria lui Fandura, msura n care o persoan consider c
poate manifesta comportamente specifice cerute de un anumit context situa ional.
+cest concept este str#ns legat de stima de sine i conceputl de sine rogersian.
&odul n care indivizii i evalueaz eficacitatea personal influen eaz percep ia asupra
succesului sau efortului, a adar persoanele cu o eficacitate de sine perceput ca fiind ridicat se
asocieaz cu persisten a n eforturi i cu ncrederea n propriile a$ilit i.
'ersoanele cu o autoeficacitate de sine perceput ca fiind sczut tind s acorde pro$lemelor i
o$stacolelor un grad mai mare de dificultate dec#t sunt n realitate, i astfel depun mai pu ine
eforturi sau chiar renun la rezolvarea acestora, deoarece i atri$uie e ecul unei lipse
fundamentale de a$ilit i.
0a vector, for a motiva ional se rsfr#nge asupra individului fie pozitiv (din succes n succes),
fie negativ (din e ec n e ec).
0ea mai influent surs de informa ie prin care individul i evalueaz nivelul de eficacitate sunt
rezultatele o$ inute n experien ele trecute, ntruc#t acestea ofer un indiciu al nivelului de
performan .
20. 4valuai viziunea lui @andura despre natura uman i ar#umentai orientarea sa.
ncadrai teoria n funcie de concepia sa asupra raportului ereditateAmediu. 2are este
locul i rolul educaiei n aceast viziune;
Fandura sus ine c comportamentul indivizilor este format i modofocat de factorii sociali, dar ia
n considerare i cauzele interne ale acestuia, cum ar fi g#ndurile, credin ele, a teptrile i
percep ia despre sine.
9nfluen ele dintre individ i mediu sunt reciproce, deoarece omul nu este doar controlat de mediu,
ci se afl n permanent interac iune cu el.
+utorul este de prere c indivizii nva atitudini i comportamente n cea mai mare parte prin
o$serva ie, imit#nd ceea ce vd i nu este neaprat nevoie de o ntrire exterioar pentru fixarea
acestora.
0omportamentul autontrit tinde s fie mai eficient men inuit dec#t acela ntrit prin stimuli
externi.
'rin nv area o$serva ional, Fandura a demostrat c anumite comportamente acceptate din
punct de vedere social sunt nv ate prin o$servarea celorla i.
%n teoria sa autorul se concentreaz asupra determinismului reciproc, mediul, indivdul i calit ile
acestuia influent#nduse ntre ele.
21. Analizai conceptul de locus of control (locul controlului) n teoria lui 7otter i
marcai modul n care acest concept este utilizat pentru a e'plica personalitatea
matura>imatur.
%n teoria propus de 1otter, conceptul de )locus of control* se refer la msura n care o persoan
crede c poate controla evenimentele care o pot afecta.
0onceptul de )locus of control* este folosit astfel pentru a delimita modul n care fiecare
persoan localizeaz psihologic ntririle i controlul ac iunilor, fie la sine nsu i, fie n mediul
ncon.urtor (n puterea celorlal i, a destinului sau a coinciden ei).
@ocus of control al unei persoane poate fi intern 4 persoana de acest tip consider c poate
controla evenimentele din via a sa, sau extern 4 persoanele de acest gen consider c deciziile i
evenimentele din via a lor sunt controlate de factori pe care nu i pot infulen a.
'ersoanele cu un locus intern puternic consider c evenimentele din via a lor deriv i sunt
condi ionate de propriile ac iuni, au control asupra propriului comportament, i asum
rspunderea pentru propriile fapte i merite i sunt pu in influen a$ile.
9ndivizii cu locus control extern au tendin a de a asuma, de a luda sau nvinov i factori externi
i consider c ac iunile lor sunt rezultatele acestor factori externi. 'ersoanele de acest tip au
tendin a de a da vina pe al ii n loc s i asume rspunderea pentru propriile ac iuni.
Diferen ele dintre persoanele cu locus intern i extern au implica ii directe n ceea ce prive te
motiva ia, persoanele cu locus intern av#nd un nivel mai ridicat al nevoii de realizare.
%n r#ndul persoanelor cu locus extern frecven a personalit ii imature este mai mare, dar i n
cazul celor cu locus intern este de luat n considerare men inerea unei perspective realiste n ceea
ce prive te sfera lor de influen .
22. 2omparai teoriile comportamentaliste (65inner, @andura, 7otter) n privina
modului n care e'plic raportul ereditateAmediu n determinarea personalitii.
Fehaiviorismul elimin din teoriile sale tot ceea ce teoreticienii personalit ii consider
important, i anume cauzele interioare ale comportamentului i conflictele intrapsihice, i este
considerat mai degra$ o alternativ a teoriei personalit ii.
SAinner acord o importan sczut factorilor genetici, consider totu i c unele comportamente
au o $az ereditar i pot fi mai simplu condi ionate. %n schim$ pune accentul pe mediul n care o
persoan se dezvolt, consider c indivizii sunt produsele culturii n care triesc, i c
comportamentul acestora este modelat de factori externi.
Fandura l critic pe SAinner i sus ine importan a cauzelor interioare ale comportamentului. 'rin
conceptul de determinism reciproc acesta sugereaz c comportamentul indivizilor este influen at
de mediul ncon.urtor, dar i c mediul ncon.urtor este modificat de comportamentele
indivizilor. Factorii genetici ocupa un rol secundar, dar sunt lua i n considerare deoarece
ntririle pe care un individ le prime te pot fi influen ate de aspectul fizic al acestuia.
;eoria propus de 1otter integreaz teoriile cognitive i pe cele de ntrire i ia n calcul at#t
factorii din interiorul organismului, c#t i pe cei din exterior, iar comportamentul indivizilor
poate fi explicat prin procesele cognitive.
+ adar, SAinner acord o importan ma.or cauzelor externe i mediului n explicarea
comportamentului uman, consider#nd c indivizii nu au li$er ar$itru iar comportamentul lor este
rezultatul condi ionrilor la care au fost supu i- Fandura consider c mediul influen eaz
comportamentul i viceversa, iar 1otter consider c interac iunile dintre mediu i individ sunt
complexe i unice fiecruia.
Tema de control nr. %
/". 0are sunt cauzele anxietDii n viaDa cotidianH +legeDi cel puDin dou teorii studiate Ei
comparaDi explicaDiile pe care ele le dau anxietDii.
+nxietatea este o stare afectiv neplcut caracterizat prin sentimente de lips a controlului
referitoare la amenin ri viitoare. +ceast stare este resim it la nivel fiziologic prin accentuarea
ritmului cardiac, cre terea intensit ii respira iei, ame eal, transpira ie i ncordare muscular.
'rincipalele cauze care determin apari ia strilor anxioase sunt stresul (anxietatea poate fi
declan at de rela ii stresante din via a de zi cu zi), stilul parental (modul n care prin ii
rela ioneaz cu copii are un rol important n do$#ndirea sentimentului de control), contri$u ia
genetic i anumi i factori de personalitate.
Freud este de prere c sursa anxiet ii primare o reprezint experien a traumatizant a copilului
la na tere, atunci c#nd dintrun mediu securizat, unde toate nevoile i sunt satisfcute, este
)aruncat ntrun mediu ostil. +utorul consider anxietatea ca fiind un element important n
declan area strilor de nevroz.
8ul, componenta psihicului care interac ioneaz cu lumea exterioar, este prins ntre cerin ele
lumii externe, li$idoul Seului i severitatea Supraeului. +tunci c#nd apar noncorcondan e ntre
cele trei instan e ale aparatului psihic, rspunsul 8ului la poten ialele amenintri este angoasa,
care are i func ia de autoconsevare.
+ngoasa su$iectiv (n fa a unui pericol real) este provocat de un posi$il pericol din lumea
exterioar. +ceasta are rolul de a apra organismul de poten ialele pericole i dispare n a$sen a
stimulului, iar acest tip de angoas se poate transforma n fo$ie.
+ngoasa nevrotic i are originile n copilrie, are un caracter incon tient i face referire la rul
rezultat n fa a pulsiunilor Seului.
+ngoasa moral rezult din conflictul dintre tendin ele 9dului i cerin ele Supraeului i cuprinde
sentimente de ru ine i vinov ie.
'entru a face fa angoaselor morale i nevrotice 8ul decurge la mecanisme de aprare care
ac ioneaz incon tient cu scopul de a reduce angoasa. 'pericolul apare atunci c#nd mecanismele
de aprare sunt excesive i autosa$otoare.
=aren >orne? ia dezvoltat teoria asupra personalit ii n .urul anxiet ii i nevrozei.
0u o perspectiv mai optimist asupra naturii umane, >orne? este de acord cu Freud c
experien ele neplcute din copilrie declan eaz angoasa, i apare atunci c#nd prin ii sunt prea
acapara i de propria nevroz i nu pot face fa solicitrilor emise de copil, ace tia adopt#nd
comportamente parentale patogene, hiperprotec ie, rsft sau indulgen excesiv, dominare,
negli.en sau umilire).
0opilul resimte astfel sentimente de singurtate i insecuritate, care nu i vor permite s
desf oare rela ii interumane normale. 'entru aceste sentimente >orne? folose te termenul de
angoas fundamental.
'entru a ameliora simptomele angoasei, copilul i va canaliza resursele energetice pentru
do$#ndirea siguran ei, exager#nd una dintre cele trei caracteristici ale angoasei fundamentale,
nea.utorarea (tre$uin a de afec iune uman i dorin a excesiv de protec ie), agesivitatea
(tentative de agresivitate i control i agresivitate fa de oameni) i izolarea (fuga de oameni).
9ndividul normal va alege una dintre cele trei manifestri n func ie de circumstan e, iar
nevroticul va alege doar una de la care rar se va a$ate.
2%. 2omparai viziunea asupra personalitii mature n dou teorii studiate. 3tilizai
drept criterii cel puin dou caracteristici definitorii ale maturitii psi9olo#ice.
&asloC are o a$ordare holistic a personalit ii i nu define te stadii ale dezvoltrii acesteia-
consider c tre$uin ele umane nnscute sunt ma.oritatea sntoase i cuprind iu$irea,
ama$ilitatea, generozitatea i cre terea constructiv.
0ea mai nalt treapt a tre$uin elor umane este tre$uin a de actualizare a sinelui i devine
important atunci c#nd restul tre$ui elor sunt cel pu in par ial satisfcute. 'rin urmare tre$uin a
de actualizare a sinelui este o caracteristic a personalit ii mature.
0aracteristicile pe care le au n comun persoanele aflate n procesul de actualizare a sinelui sunt,
percep ia eficient a realit ii (evaluarea situa iilor i oamenilor cu corectitudine), acceptarea
8ului i a celorlal i (au o toleran mai mare i evit s i .udece aspru pe cei din .ur i chiar pe
sine), spontenaitate (prin cunoa terea de sine i n eleg mai $ine strile, emo iile i se comport
spontan), centrarea pe pro$lem, nevoia de intimitate, autonomie i rezisten la acultura ie
(apreciere i $og ie a rspunsului emo ional), experien e de v#rf (momente n care sinele se
pierde n sentimente de smerenie, uimire sau extaz), cogni ie F (form specific de g#ndire a
experien elor de v#rf, care reliefeaz unitatea dintre sine i cosmos), interes social dezvoltat,
rela ii interpersonale profunde, structur a caracterului democratic, valori etice i morale
profunde, sim al umorului filosofic i creativitate mare.
@a fel ca &asloC, +llport nu studieaz dezvoltarea personalit ii, deoarece acesta consider
motiva iile mature independente de originile din copilrie.
+llport consider c o personalitate matur i sntoas este capa$il s perceap corect propria
persoan, dar i lumea, i stp#ne te mediul i manifest o unitate a personalit ii.
+dul ii maturi, n viziunea lui +llport de in urmtoarele caracteristici, au o filosofie unificatoare
a vie ii care face referire la un set de valori, la capacitatea persoanei de a i forma o concep ie
despre lume, de a o sus ine i de a o transpune n via a de zi cu zi, extensia sinelui 4 care face
referire la nglo$area n personalitate ale unor domenii de interes, dep irea egocentrismului prin
rela ii pline de compasiune i iu$ire, lipsite de gelozie i posesivitate, acceptarea de sine prin
siguran emo ional n fa a frustrrilor, precum i perceperea realist a sinelui i a celorlal i, cu
privire la caracteristicile dezira$ile i dezagrea$ile ale comportamentului.,
25. 2omparai viziunea asupra personalitii nevrotice n dou teorii studiate. 3tilizai
drept criterii natura trsturilor nevrotice i mecanismele prin care ele se formeaz n
onto#enez.
0onform teoriei psihanalitice a lui Freud, elementele personalit ii mature sntoase
func ioneaz n armonie, iar rezultatul const ntro descrcare plcut a tensiunii, li$idoul
a.ung#nd n stadiul genital va permite 8ului $locarea i su$limarea pulsiunilor periculoase ale
Seului. %n acest fel 8ul rezist cerin elor aspre ale Supraeului i prezint o mai mare rezisten
n fa a frustrrilor provenite din lumea exterioar.
+tunci c#nd li$idoul se scurge spre o fixa ie puternic din copilrie, 8ul va rspunde
frustrrilor venite din exterior, ceea ce va face posi$il regresia unei cantit i mai mari de
li$ido ntrun stadiu anterior i va conduce la un comportament infantil- cu privire la cerin ele
aspre i severe ale Supraeului, 8ul va rspunde fie cu o aplicare puternic a mecanismelor de
aprare (ceea ce va face ca individul s fie privat de anumite satisfac ii sntoase), fie n cazul
unui Supraeu sla$, la comportamente distructive i neacceptate social.
Freud consider c de$utul nevrozei are loc n copilrie, n urma conflictului dintre 8u i Sine,
n urma fixa iei li$idoului intrun stadiu psihosexual i poate deveni evitent mai t#rziu. @ipsa
afec iunii fizice duce la dificultatea copilului de a face diferen a ntre sine i nonsine, dar i la
o nt#rziere a dezvoltrii 8ului, iar acest aspect este considerat o cauz important a apari iei
nevrozei.
Ievroza implic sentimente de vin i culpa$ilitate, simptomele nevrtice fiind un compromis
ntre Se, 8u i Supraeu, iar simptomele nevrotice dureroase pot fi o dorin incon tient
pentru evitarea culpa$ilit ii prin pedeaps.
>orne? consider c nevroza apare n urma unor rela ii interpersonale defectuoase din
perioada copilriei i nu ofer importan pulsiunilor li$idinale din teoria freudian. +ceasta
consider ca nevoile de securitate i cele de satisfac ie determin dezvoltarea personalit ii.
+stfel, un comportament parental patogen duce la angoasa fundamental, ceea ce nu i va
permite copilului dezvoltarea unor rela ii interpersonale reu ite.
>orne? identific trei tipuri ale personalit ii nevrotice, personalitatea compliant, care are
nevoie excesiv de afec iune i reprim ostilitatea, personalitatea agresiv, acre este ndreptat
mpotriva semenilor i reprim sentimente de nea.utorare i personalitatea deta at, care
ncearc s reduc angoasa prin evitarea contactului cu ceilal i i reprim sentimente de afliere
i iu$ire.
9maginea idealizat este produsul refulrilor incon tientului i de o$icei, sta$ile te o$iective
greu de realizat, iar 8ul va oscila ntre autodispre i autoadore ie, n func ie de realizri.
+ adar, nevroticul este condus de comenzi interioare autoimpuse menite s satisfac cerin ele
nerealiste ale imaginii idealizate.
2*. 2omparai concepia despre motivaia uman n cel puin dou teorii studiate.
3tilizai drept criterii natura motivaiei i locul ei n sistemul de personalitate.
'entru &asloC factorii motiva ionali reprezint suportul personalit ii i consider c
tendin ele nnscute ale individului sunt sntoase i au la $az capacitatea sntoas de
dezvoltare, cre tere constructiv, generozitate i iu$ire. +cesta consider c motiva iile umane
sunt complexe i interrela ionate i fluctuante i se manifest specific n interac iune cu alte
persoane i cu situa ia de moment.
&asloC are o teorie dualist a motiva iei. 'e de o parte, individul caut s reduc pulsiuni de
natur instinctual, cum ar fi foamea, setea, nevoia de respect sau de iu$ire. +ceste motiva ii,
numite motiva ii de deficit, sunt universale, comune tuturor indivizilor i prin satisfacerea lor
se caut )acoperirea* unor lipsuri interne, prin o$iecte sau cu a.utorul altor persoane.
'e de alt parte, individul are nevoie de a i dezvolta propriile poten ialit i, care sunt
independente de mediu i specifice fiecrui individ. &otiva iile de cre tere cuprin
augmentarea plcerii, druirea fr egoism a iu$irii i cre terea poten ialit ilor sntoase.
+llport este de acord c indivizii caut s reduc pulsiunile nnscute, dar acesta afirm c
motiva iile adultului sunt diferite de cele ale copilului, prin natura lor. &otiva iile copilului
sunt considerate a fi datorare narcisismului, ele av#nd un caracter lipsit de con tiin ,
distructiv i doar n cutarea plcerii.
&otiva iile adulte, n schim$, sunt reprezentate de augmentarea pulsiunii, motiva iile
adulte fiind relativ independente de instinctele $iologice, i men in sau cresc tensiune pentru
scopuri ndeprtate.
De asemenea, +llport consider c teoria personalit ii tre$uie s se centreze pe persoan i
c personalitatea nu poate fi explicat pe $aza a c#torva pulsiuni instinctuale- motiva iile
adultului varieaz de la o persoan la alta.
Spre deose$ire de copil, care caut satisfacerea imediat a pulsiunilor sale, adultul este
ghidat de inten iile pentru viitor, a adar motiva ia implic at#t dorin a intern, emo ional, c#t
i un plan direc ionat spre un scop viitor.
2-. 6intetizai ntrBun ta1el concepiile despre natura factorilor (1iolo#ici>sociali) care
influeneaz dezvoltarea personalitii n fiecare dintre teoriile studiate. Crupai teoriile
n cate#orii i e'plicai criteriul de cate#orizare.

;eoria studiat Factorii $iologici Factorii sociali
S. F18:D
'S9>+I+@9J+
'ersonalitatea uman se
dezvolt printro serie de stadii cu
su$strat $iologic
Fiin ele umane sunt
motivate de for e nnscute
(instincte)
Sinele are natur $iologic
Iu se pune
accentul pe factorii
sociali n dezvoltarea
personalit ii
i este prezent de la na tere i
transform tre$uin ele $iologice n
tensiune psihic.
0.K. 7:IK
'S9>(@(K9+
+I+@9;90L
0onsider c indivizii sunt
motiva i de im$olduri fiziologice
intrinseci
+ctivitatea minta este
pus n mi care de li$ido
%n incon tientul colectiv
exist un depozit de mo teniri
arhaice
9a n
considerare
experien ele sociale
din copilrie care pot
determina par ial
structurarea
personalit ii
+. +D
@81
'S9>(@(K9+
9ID9M9D:+@L
Iu pune accent pe factorii
$iologici
0onsider c
oamenii sunt fiin e
sociale, motiva i de
interese sociale
'entru
dezvoltarea unei
personalit i normale,
individul tre$uie
ai$ interese sociale
=. >(1I8N
'S9>(@(K9+
F8&9I9IL
Iu consider personalitatea
ca fiind determinat de factori
$iologici i nu crede c motiva ia
indivizilor se datoreaz
impulsurilor i tendin elor
nnscute
'une accentul
n teoria sa pe factori
culturali i sociali
sus ine c
tul$urrile de
personalitate i au
originea n rela ii
defectuoase din
copilrie
8. F1(&&
@9F81;+;8 MS.
S80:19;+;8
0onsider c motiva ia
fundamental este autoconservarea,
deci ia n considerare pulsiunile
organice, dar sus ine c
superioritatea uman este dat de
pulsiuni nonorganice nv ate
9a n considerare procesele
incon tiente i mecanismele de
aprare
'une accentul
pe rela iile
interpersonale pentru
dep irea
sentimentului specific
uman de izolare
0onsider c
copilul nva s fac
distinc ia dintre 8u i
Ioneu prin rela iile cu
prin ii
M.>. &:11+N
'81S(I(@(K9+
9a n considerare elemente
$iologice i ereditare ale persoanei
si tendin ele impulsive nnscute
depozitate n 9D
0onsider c
propriul
comportament este
autoevaluat prin
internalizarea n
Supraego a regulilor
sociale
K. +@@'(1;
+F(1D+18+
S;1:0;:1+@L
Iu ia n considerare aspecte
$iologice
+cord o mare
importan factorilor
sociali din prima
copilrie, care pot
configura
personalitatea matur

personalitatea este
influen at de cultur,
sutua iile trite i
rolurile .ucate
1. 0+;;8@@
+F(1D+18+
F+0;(19+@L
0onsider ereditatea un
factor important n determinarea
personaliut ii
0onsider c
mediul social
modeleaz trsturile
comune
8.819=S(I
+F(1D+18+
(I;(K8I8;90L
9a n considerare for ele
$iologice i li$idoul dar sunt pu in
reliefate
+cord o mare
importan for elor
sociale, pune accent
pe 8u
0+1@ 1.
1(K81S,
+0;:+@9J+18
S9 :I909;+;8
0onsider c personalitatea
nu este modelata de for e instinctiv
4 $iologice,
oamenii au o tendin de
actualizare, de dezvoltare a tuturor
a$ilit ilor i poten ialelor de la
cele $iologice la cele psihologice -
'ersonalitatea
nu poate fi nteleas
doar prin prisma
condi ionarilor
realaizate de factorii
sociali -
+F1+>+&
&+S@(G,
'S9>(@(K9+
D8M8I9199
+$ordeaza mai putin
dezvoltarea personalitatii ca si
natura factorilor $iologici in
modelarea ei -
+$ordeaza
mai putin dezvoltarea
personalitatii ca si
natura factorilor
sociali in influentarea
ei -
K8(1K8 =8@@N,
;8(19+
0(IS;1:0;8@
(1
'81S(I+@8
Iu ia n considerare
temenul de motiva ie, de puslsiune
sau energie psihic -
'une accent pe
cogni ie i mai pu in
pe social
F:11>:S F.
S=9II81,
0(ID9 9(I+18
('81+I;L
Iu admite existen a
personalitatii, a factorilor de natur
$iologic i a li$erului ar$itru
%nv area
comportamentelor are
loc n cadrul social.
+@F81;
F+ID:1+,
%IML;+18+
'19I
ia n considerare factorii
personali interni
'ersonalitatea
este modelat de
mediul social al
individului-
&(D8@+18 9ndividul este
modelat de mediul
social, care la r#ndul
su este influen at de
individ
7:@9+I F.
1(;;81,
;8(19+
%IMLOL199
S(09+@8
+spectele
psihice i
personalitatea sunt
rezultatul nva rii, ca
rezultant a
interac iunii dintre
individ i mediul
social-