Sunteți pe pagina 1din 156

ELIZABETH CADELL

Substituire de
persoan`
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
ANCA MOR~RESCU
ALCRIS
Capitolul 1
Din avion, Romy Morgan privea spre Viti Levu, una
dintre insulele arhipelagului Fiji, care p`rea o pat` de
culoare \n imensitatea de safir a Pacificului. |n prima parte
a c`l`toriei, cro[etase, dormise pu]in [i citise, dar acum,
cnd era aproape de destina]ie, era \ncntat` [i
ner`bd`toare, a[a c` \ncerca s` descifreze prin hubloul
avionului ct mai multe despre aceste insule minunate.
Oare a fost un gest \n]elept s` vin` aici? Poate c` s-a
gr`bit s` fie amestecat` \ntr-un asemenea plan.
Pe furi[, scoase oglinda din po[et` [i \[i mai privi o dat`
fa]a.
Nimeni n-avea cum s`-[i dea seama c` purta lentile de
contact. Ochii ei mari [i alba[tri erau ascun[i de gene dese.
Pleoapele erau machiate cam strident, dup` p`rerea ei, iar
fardul de obraz [i rujul dep`[iser` cu mult nuan]ele
preferate de ea. Se l`sase tuns`, astfel c` p`rul ei lung
c`p`tase o tunsoare scurt`, ca cea a surorii sale. Nu-i luase
mult timp s`-i conving` pe cei de la aeroport c` ea era fata
cu ochelari din pa[aport. A[a c` n-avea de ce s` se team`
c` ceva va merge prost.
Tania? Tania Morgan?
Romy ridic` privirea la auzul unui accent australian. Un
tn`r \nalt [i blond se apropia de scaunul liber de lng` ea,
iar fata sim]i c` \ncepe s` intre \n panic`. Tania \i spusese
c` doar c]iva oameni o cuno[teau, a[a c` era foarte ciudat
c` exista o persoan` care o recunoscuse chiar \nainte s`
aterizeze.
Deja m-ai uitat? \ntreb` b`rbatul, \n timp ce fata \[i
sim]ea trupul \ncordndu-se. Presupun c` trebuie s` fiu
mai mult dect un ziarist ca s` fiu re]inut de o vedet` ca
tine.
Tania Morgan era un om de televiziune foarte apreciat
[i toat` lumea [tia c` \[i f`cea cuno[tin]e doar printre cei
care o puteau ajuta. Romy respir` u[urat`. B`rbatul acesta
nu era un personaj important din via]a surorii sale, din
moment ce insinua c` deja fusese dat uit`rii. Trebuia s`
sus]in` [i ea treaba asta, cu toate c` nu-i pl`cuse sarcasmul
din vocea lui.
|mi cer scuze, eu...
6 ELIZABETH CADELL
Oh, nu te scuza, spuse el, aplecndu-se spre scaunul
ei. Sunt sigur c-o s`-]i aminte[ti de mine. Dar, ia spune-mi,
ce te aduce din nou \n Fiji? Vremea? Sau e alt` atrac]ie?
Romy \nghi]i \n sec, ne[tiind ce s` r`spund`. Ce putea
s`-i spun`? C` Tania \nchiriase o vil` aici, pe insule, c`
trebuia s` petreac` cel pu]in trei luni \n ea, lucru pe care
nu-l prea f`cea? C` proprietarul g`sise un cump`r`tor
care-i oferise un pre] extraordinar [i c` o amenin]ase c` va
vinde dac` nu va veni la vil`? Ah, [i poate ce era cel mai
interesant dintre toate: c` Tania \[i trimisese sora geam`n`
s`-i rezolve problema?
Romy nu fusese de acord cu a[a ceva. Avea dou`zeci [i
trei de ani [i nicio propunere nu i se p`ruse att de
nebuneasc` precum cea a surorii sale. {i, oricum, b`rbatul
n-o s` cread` niciodat` a[a ceva. Tania nu declarase presei
c` are o sor` geam`n`. De la \nceputul carierei sale, Romy
o rugase s` nu spun` nim`nui de existen]a ei, iar sora sa \i
respectase dorin]a, de[i niciodat` nu \n]elesese de ce.
Ct de bine e s` g`se[ti \n acela[i loc soare, nisip [i
ap`! exclam` ea, privind pe hublou. Mun]ii nu prea \nal]i
erau \mbr`ca]i cu p`duri dese, iar la poalele lor \ncepea
plaja cu nisip fin [i ap` limpede.
Are ceva de-a face cu... insist` reporterul, dar f`cu o
pauz`, ca [i cum i-ar fi citit unul dintre cele mai ascunse
secrete. Cu Aaron Blake?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 7
Fata se foi nelini[tit` \n scaun. |[i aminti ce-i spusese
Tania despre acest b`rbat. Era un om inteligent [i viclean,
v`rul proprietarului vilei, [i poate singurul care ar putea
s`-[i dea seama c` ea nu e Tania.
De ce-ar trebui s` aib` leg`tur` cu el? \l \ntreb` pe
blondul din fa]a ei, nevenindu-i s` cread` c` vocea
\ncepuse s`-i tremure. Tania o asigurase c` acest vn`tor
de femei avea s` fie plecat toat` vara, dar fata tot se sim]ea
nelini[tit`.
Oh, nu [tiu... am crezut c` te sim]i atras` de un b`rbat
mai mare [i mai matur. Pn` la urm`, e burlac. {i bogat
incredibil de bogat!
Nu m-ar deranja s` am banii lui cnd voi ajunge la
vrsta pe care o are el.
|n spatele tonului calm cu care vorbea, Romy [tia c`
urm`re[te ceva. Doar era ziarist, [i ea trebuia s` fie
precaut`. Probabil c` era \n c`utarea unui articol picant
despre via]a amoroas` a Taniei Morgan. N-ar fi fost primul,
dar pe fat` o irit` indiscre]ia lui [i vru s`-i spun` ceva, dar
fu oprit` de stewardesa care-i ruga s`-[i lege centurile, iar
b`rbatul plec` de lng` ea, spunndu-i c` se vor \ntlni la
aterizare.
|ns` spera s` nu-l mai vad`. Avea ceva care nu-i pl`cea.
{i, oricum, venise aici ca s` scrie [i abia a[tepta s` ajung`
la confortabila cas` a Taniei.
8 ELIZABETH CADELL
L-a v`zut din nou, printre localnicii ospitalieri care-i
a[teptau cu flori, i-a f`cut semn cu mna s`-l a[tepte, dar
ea [i-a luat \n grab` bagajele, [i s-a dus spre sta]ia de taxi.
A g`sit repede unul [i s-a pierdut printre str`zile
\ntortocheate ale Suvei. Nu dorea s` intre \n contact cu
nicio cuno[tin]` de-a Taniei. Erau identice din punct de
vedere fizic, dar asta era tot. Ca personalitate, erau
complet diferite [i nu-]i trebuia mult s`-]i dai seama c` ea
nu era Tania. Tania era scliptoare, \ndr`znea]`, sem`na cu
mama lor, care murise cnd fetele aveau abia unsprezece
ani. Iar Taniei \i pl`cea s` fie \n permanen]` \nconjurat` de
oameni, s` fie admirat`. Spre deosebire de ea, Romy
Morgan era fata anost`, care prefera singur`tatea [i uneori
compania pu]inilor prieteni pe care-i avea. I-a pl`cut
dintotdeauna s` citeasc`, de aceea a [i \mp`rt`[it pasiunea
tat`lui pentru c`r]i [i scris. Oh, ce dor \i era uneori de tat`l
s`u! Henry Morgan murise cu trei luni \n urm` [i
n-avusese dispozi]ie s` mai scrie ceva. De fapt, cu asta o
convinsese Tania s` vin` aici, unde o asigurase c` va avea
parte de lini[te [i de inspira]ie.
Ei, haide, \i spusese ea \ntr-o zi, [tiu cnd e[ti \n
impas. Cro[etezi prea repede. Nu vezi? Cro[etezi, cro[etezi
[i iar cro[etezi [i de fapt, nu faci nimic. Ai nevoie de o lun`
\n Fiji. Doar att \]i cer. Eu am petrecut deja dou` luni
acolo, dar nu mai am timp [i pentru o a treia [i [tii bine c`
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 9
dac` nu-mi fac apari]ia acolo, risc s` pierd casa. Nu vreau
una ca asta.
Romy \[i aminti c` o \ntrebase de ce nu dorea s` fie
vndut`, din moment ce tot nu avea timp s` stea \n ea.
Glume[ti? \i r`spunsese aceasta. Tu [tii ce \nseamn`
s` lucrezi mereu \n lumina reflectoarelor? S` te treze[ti
mereu \nainte de r`s`ritul soarelui? Ca s` nu mai
pomenesc despre c`l`toriile interminabile pe care le fac. E
epuizant. Uneori am nevoie s` m` destind. S` plec undeva,
ct mai departe de to]i [i de toate [i s` m` odihnesc. Am
nevoie de casa aia, Romy, [i tu e[ti singura care m` poate
ajuta s` n-o pierd. {i, cine [tie? spuse ea, cu str`lucire \n
ochi. Poate c` timpul petrecut acolo te va face s`-]i dai
seama c` editorul t`u e mai interesat de tine dect pare.
|n timp ce vehiculul \[i continua drumul sinuos prin
ora[, Romy \[i aminti de Roger Stainsbury, care fusese
editorul tat`lui s`u [i care acum era [i al ei. Nu f`cuse
niciodat` un secret din faptul c` o pl`cea [i voia ca \ntre ei
s` fie mai mult dect o rela]ie profesional`. Era un vechi
prieten de familie, care o ducea deseori la film, la teatru
sau la cin`. Era o companie pl`cut`, iar fata se relaxa
\ntotdeauna \n preajma lui. Dar niciodat` nu-l considerase
mai mult de att...
|[i aminti ct rsese pe tema asta cu Tania [i ct de
\ngrijorat` fusese v`znd-o att de obosit`. |[i d`du seama
10 ELIZABETH CADELL
c` trebuia s-o ajute. Era sora ei [i singurul om pe care
putea s` conteze cu adev`rat. {i, pn` la urm`, [i ea sim]ea
nevoia s` evadeze pentru o perioad`.
Moartea tat`lui s`u o afectase \ngrozitor de mult [i
fiindc` nu mai aveau alte rude, sim]i c` trebuia s` fie
al`turi de ea [i s-o ajute.
A[a c` [i-a rezolvat problemele, s-a tuns, s-a l`sat
sf`tuit` de Tania \n privin]a machiajului, [i a luat drumul
insulelor Fiji.
Acum, era bucuroas` c` f`cuse asta. Privea pe geamul
ma[inii la soarele dogoritor de afar`. L`saser` \n spate
ora[ul modern [i acum se \ndreptau spre plaja cu
mangrove [i cocotieri. Pe dealurile din fa]` [iroia un ru
care sclipea orbitor \n lumina soarelui, iar \n dreapta,
Pacificul p`rea nem`rginit.
{i dintr-o dat`, pe nea[teptate, ajunser` \n fa]a casei pe
care Tania o descrisese exact ca \n realitate.
Te va a[tepta Nicki. De fapt, pe mine m` va a[tepta, \i
spusese Tania, rznd. Nu va fi acolo dect diminea]a, a[a
c` nu trebuie s`-]i faci griji \n privin]a ei.
Dar, la vederea fetei, Romy se \mbujor`, [i cnd o
\ntreb` cum c`l`torise, r`spunse stngaci:
N-a fost r`u.
Nicki o conduse \n casa cu mobil` modern` [i covoare
asortate cu tapetul [i tapi]eria.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 11
E minunat! nu se putu ab]ine Romy s` nu remarce.
Dar se opri imediat cum o v`zu pe servitoare
\ncruntndu-se [i privind-o ciudat pe cea care trebuia s`
mai fi fost acolo de nenum`rate ori, a[a c` ad`ug`: ca de
fiecare dat`.
R`sufl` u[urat` cnd se v`zu singur` \n dormitor [i \[i
spuse pentru a mia oar` c` trebuia s` aib` grij` la fiecare
cuvnt. Se duse s` fac` un du[ [i cnd reveni \n camer`, o
g`si pe Nicki despachetndu-i lucrurile.
Mul]umesc, dar puteam s` fac [i eu asta.
Fata o privi din nou suspicioas`, iar Romy \[i d`du
seama c` spusese ceva gre[it. Pe Tania n-ar fi deranjat-o
astfel de lucruri. Se sim]i dintr-o dat` nelalocul ei \n
prezen]a fetei, [i se \ndrept` spre fereastr`.
Priveli[tea d`dea spre dealul din fa]`, la poalele c`ruia
se afla o cas` cu etaj [i teras`, ale c`rei ferestre str`luceau
sub soarele de var`. Pere]ii albi erau invada]i de violete [i
panselu]e, iar fa]ada era \mprejmuit` de baobabi [i de tufe
de yucca.
Ah, domnul Blake... |nc` e plecat, spuse menajera.
Nicki se afla \n spatele ei [i-i urm`rea privirea care se
oprise la vila din fa]a lor.
Da...da, [tiu, se blbi Romy, uimit` c` acest burlac
putred de bogat locuia att de aproape. Tania nu-i
men]ionase lucrul acesta, dar poate crezuse c` nu era un
12 ELIZABETH CADELL
am`nunt important, din moment ce b`rbatul avea s` fie
plecat toat` vara.
Dar nu reu[ea s`-[i ia ochii de la casa care i se p`rea att
de impun`toare.
A fost foarte nervos \n noaptea aceea, nu? Nu l-am
v`zut niciodat` att de furios, spuse Nicki, cu o inflexiune
\n voce.
Romy aproape c` era gata s` \ntrebe dac` pe Tania, dar
se opri la timp. Nu o interesa leg`tura dintre sora ei [i
acest b`rbat. Doar era plecat. Ce treab` avea ea cu toate
astea? \[i spuse, dorind s` se \ncurajeze. Se gndi c` poate
doar din cauz` c` se simte vinovat` fiindc` a acceptat s` se
implice \n a[a ceva, o face s` se simt` a[a debusolat` [i
nesigur` pe sine. Cnd s-a dus la culcare \n acea prim`
noapte, reu[i s` se conving` c` nu avea de ce s`-[i fac`
griji.
***
|n diminea]a urm`toare, cnd s-a trezit, [i-a dat seama
c` Nicki venise [i plecase pentru c` tava cu micul dejun se
afla pe masa din buc`t`rie. O a[teptau un pahar mare cu
suc de portocale, un bol cu fructe papaia, ananas [i
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 13
grepfruturi [i pine proasp`t`. |nc` \n neglijeul \n care
dormise, Romy f`cu cafea [i lu` tava pe teras`. Oceanul se
auzea, nu departe de casa ei; un papagal se juca printre
ramurile unui acacia din \mprejurimi, o barc` mergea
lene[ pe ap` [i o albin` zumz`ia bucuroas` \ntr-o floare.
Ar fi putut s` stea acolo ore \ntregi, dar venise aici s`
munceasc`.
Intr` \n cas`, f`cu un du[ [i se schimb` \n blugi [i un
tricou albastru.
Ie[ind din baie, se opri, \nm`rmurit`.
Un b`rbat st`tea \n u[a terasei, \nalt, brunet, nel`snd
soarele s` mai intre \n sufragerie. O frunte \nalt`, un nas
drept, sprncene dese, dar bine definite, ochi de culoarea
ambrei [i gur` cu tr`s`turi hot`rte, care acum \i zmbeau
batjocoritor.
E[ti [ocat`, Tania? Vocea puternic` [i rezonant` i-a
trimis fiori pe [ira spin`rii.
Nervoas`, clipi repede din ochi, \[i umezi buzele [i
\nghi]i greu.
Cine naiba era b`rbatul `sta? se \ntreb` ea, speriat`.
Nu-[i amintea ca Tania s`-i fi descris vreun individ \n vrst`
de treizeci [i [ase de ani, sup`rat [i atr`g`tor. Dar el o
cuno[tea!
Ei bine? N-ai de gnd s` m` invi]i \n`untru?
De-desigur, se blbi ea.
14 ELIZABETH CADELL
Prezen]a lui, parc` umplu camera mic` [i fata nu avu
cum s` nu observe tr`s`turile ferme [i formele care se
conturau puternic sub pantalonii [i c`ma[a din in.
Trebuie s` recunosc c` [i eu sunt la fel de surprins ca
[i tine. Abia te recunosc f`r` machiaj.
Machiajul! Involuntar, minile lui Romy s-au ridicat la
obraji. Bine\n]eles! Tania nu l`sa pe nimeni s-o vad` f`r`
machiaj. Bine m`car c` [i-a pus lentilele de contact [i nu
ochelarii, a[a cum avusese de gnd.
Tocmai voiam s` m` machiez, spuse fata, urndu-[i
pentru o clip` sora pentru c` n-o avertizase \n leg`tur` cu
acest b`rbat. Oare ce rela]ie avea cu acest individ?
Ne[tiind ce s` mai spun`, blbi ni[te scuze ciudate,
cum c` trebuie s` mearg` s` se aranjeze, dar cum se
\ntoarse, b`rbatul o prinse de talie [i o r`suci cu fa]a la el.
Nu, nu te deranja. De data asta, te prefer a[a. Ar`]i
mai...vulnerabil`.
Tn`ra \ncerc` s`-l \ndep`rteze punndu-i minile \n
piept, dar se p`rea f`r` folos. P`rea tare ca o stnc` [i nu
dorea nici \n ruptul capului s`-i dea drumul.
Da... \mi place cnd e[ti a[a. O prinse de b`rbie [i \i
ridic` fa]a spre a lui. |mi d` posibilitatea s` o v`d pe
adev`rata Tania Morgan.
Oh, dac-ar [ti! Era sigur` c` nu-i pl`cea felul \n care
ar`ta nemachiat`. O prefera pe sora ei. I se mai \ntmplase
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 15
un lucru asem`n`tor. B`ie]ii care aflau c` e sora Taniei
Morgan se dovedeau mai dr`gu]i cu ea doar pentru c`
sperau s` ajung` la Tania. Deci ceea ce-i pl`cea acestui
b`rbat era faptul c` p`rea vulnerabil` f`r` machiaj. {i
ghicise c` e un b`rbat c`ruia \i place s` fie st`pn pe
situa]ie. O privea scrut`tor [i fata credea c` avea s-o s`rute.
Se preg`ti de atacul devastator al gurii rigide, dar nu se
\ntmpl` nimic.
|n schimb, \[i plimb` degetul mare peste buzele ei [i
acesta fu un gest att de nea[teptat, \nct i se p`ru c`
eman` o senzualitate care o f`cu s`-l priveasc` cu ochi
mari, alba[tri.
Atta inocen]`...
D`-mi drumul! furia \i d`du putere s` se elibereze din
bra]ele lui, [i-l auzi rznd.
Ce se \ntmpl`, Tania? Am atins un punct sensibil? {i
cnd ea nu r`spunse, prea p`truns` de moment, el
coment`: nicio replic` ustur`toare? Dar asta nu te
caracterizeaz`.
Pentru c` eu nu sunt Tania! vru ea s`-i strige [i s`
termine cu toat` treaba asta. Oh, Doamne, cine era? {i de
ce \i dispre]uia sora att de mult?
Se \ncuraj` [i zise:
Am venit aici s` m` relaxez, nu s` fac un meci cu tine,
sau cu oricine altcineva care e doritor, spuse ea,
16 ELIZABETH CADELL
surprinz`tor de calm`. Pn` la urm`, venise aici pentru
Tania [i ca s` termine o carte. Doar nu va l`sa un b`rbat,
care o prinsese cu garda jos, s`-i dejoace planurile. Chiar
dac` era cel mai atr`g`tor b`rbat pe care-l \ntlnise \n via]a
ei! Oricum, \ncepu ea, cnd \l v`zu rznd, ct timp a
trecut?
Doamne! Asta sunase \ngrozitor! Dar trebuia s` spun`
ceva, orice! s` afle cumva cine era. Nu putea s`-l \ntrebe
direct.
{tii prea bine.
Nu era un r`spuns la care s` se a[tepte [i niciunul care
s-o ajute \n vreun fel. Tot ce reu[ise s` afle era c` nu este
unul dintre prietenii Taniei, ci un om care n-o pl`cea
deloc [i de care trebuia s` se fereasc` pe viitor. Nu [tia ce
s` mai spun`. Totu[i, ad`ug`:
Am crezut c` ai uitat.
El se apropie mai mult de ea. Oare ce avea \n cap? Se
juca astfel cu un b`rbat pe care nu-l cuno[tea? {i pn` la
urm`, habar n-avea despre ce vorbeau.
N-am uitat! spuse el cu voce joas` [i tn`ra \[i d`du
seama dup` accent c` venea de undeva din Noua
Zeeland`. Dar n-am venit s` vorbim despre data trecut` [i
sunt sigur c` nici tu nu vrei s` facem una ca asta. Am venit
doar s`-]i urez bunvenit [i din moment ce suntem vecini,
s` \ncerc`m s` avem o rela]ie amiabil`, de data asta!
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 17
Vecini? Lui Romy \ncepu s`-i vjie capul. Desigur! Cum
de nu-[i d`duse seama? Toate detaliile \i descriau acela[i
om. {i Tania [i ziaristul din avion. Primul impuls era s`
fug`, dar se men]inu pe pozi]ie [i \ntreb` cu o voce care
p`rea s` nu-i apar]in`:
Am crezut c` vei fi plecat toat` vara. De ce te-ai \ntors?
Ca s` fiu cu ochii pe tine, spuse el, cu senin`tate.
Romy rse pentru c` se gndi c` asta ar fi f`cut [i Tania
[i pentru c` altfel sim]ea c` se tope[te.
Oare am nevoie s` fie domnul Blake cu ochii pe mine?
\ntreb` ea, ne[tiind cum s` i se adreseze. |[i d`du seama
din privirea lui c` luase formalitatea drept ironie.
Deci, sora ei \i spunea Aaron.
El nu-i r`spuse [i \ncepu s`-[i roteasc` privirea prin
camer`. Fata \[i v`zu lucrul de cro[etat uitat pe unul dintre
fotolii. Oh, Dumnezeule! Tania n-ar fi cro[etat niciodat`!
|ncerc` disperat` s`-i distrag` aten]ia.
Ei bine, cum a fost \n Adelaide? \ntreb` ea,
amintindu-[i la timp ce-i povestise Tania.
El \[i ridic` repede privirea spre ea [i o m`sur` din ochi.
Ocupat. A fost zgomotos, obositor [i n-am ajuns s`
vizitez insulele. Apoi, dup` o pauz`. Totul decurgea destul
de bine [i f`r` mine, a[a c` am decis s` ma \ntorc. {i drag`,
de fapt am fost la Sydney.
Trebuia s`-]i fi amintit asta.
18 ELIZABETH CADELL
Alt` gre[eal`! Sim]ea c`-i fuge p`mntul de sub
picioare, se albise la fa]` [i...
E[ti bine?
B`rbatul o studia curios. Oare \i observase broboanele
de sudoare de deasupra buzelor?
Sigur, de ce n-a[ fi? r`spunse ea calm.
Din fericire, se auzir` pa[i pe teras` [i Nicki intr` cu
bra]ele pline de cump`r`turi. Se \mbujor` cnd Aaron \i
vorbi, iar aceasta i se adres` cu "Turaga", lucru care o f`cu
pe Romy s` \n]eleag` c` i se purta un mare respect \n zon`.
Se \ntreba ct de departe ajunsese Tania \n rela]ia cu acest
om.
Aaron spuse o glum` pe care ea n-o auzi, dar la care
Nicki rse [i se \mbujor` mai mult dect era. Apoi, plec` \n
buc`t`rie.
{tiai c` micu]a ta menajer` e logodnica gr`dinarului
meu? Cred c` va prefera s`-l ajute pe Raku la gr`din`rit
cnd se vor c`s`tori, a[a c` probabil o vei pierde \n
curnd.
Asta \nseamn` c` va lucra pentru tine?
Te-ar deranja asta, Tania? \ntreb` el, cu o sclipire
ciudat` \n privire. O m`sura din nou, din cap pn`-n
picioare [i tn`ra sim]ea c` ochii lui o ard.
De ce m-ar deranja una ca asta? reu[i ea s` spun` cu
greu.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 19
E[ti sigur` c` te sim]i bine?
Bine\n]eles! Oh, Doamne! Trebuia s` scape de el, [i
repede. Tania nu s-ar fi \mbujorat doar pentru c` un
b`rbat o privea. Nici ea, \n alte ocazii, doar c` Aaron Blake
nu era genul de b`rbat cu care s` ai de-a face la tot pasul.
Doar c` e pu]in cam stnjenitor pentru o fat` s` fie prins`
astfel, spuse ea la nimereal`, \ncercnd s`-i distrag`
aten]ia. Crezi c` ai putea reveni cnd voi ar`ta mai bine?
Nu [tia cum s`-l dea afar`, a[a c` \ncerca orice. Imediat
dup` plecarea lui, avea s`-i telefoneze Taniei [i s`-i spun`
c` nici \n ruptul capului nu va mai r`mne o zi acolo.
Putea pleca \ntr-o or`, iar Tania trebuia s`-[i rezolve
problemele cum credea de cuviin]`.
Mndrie feminin`? Aaron vorbi cu ironie \n glas, dar
se \ndrepta alene spre u[`. Ne mai vedem! spuse el,
aruncndu-i o ultim` privire.
Asta s-o crezi tu! murmur` ea, dup` ce-l v`zu plecat.
Se duse repede \n dormitor, form` num`rul de la
apartamentul Taniei [i sun`. Niciun r`spuns. Mai \ncerc` o
dat`, dup` care apel` studiourile de filmare.
|mi pare r`u, dar echipa a plecat spre alt` loca]ie,
cred c` \n Africa... Nu, n-avem nicio adres` de contact, se
auzi vocea din receptor.
Romy era disperat`. |i mul]umi femeii [i puse
receptorul \n furc`.
20 ELIZABETH CADELL
Nu putea fi adev`rat. Sora ei plecase pentru aproape o
lun` \n Africa [i o l`sase s` se descurce cu tot. Ce putea
face oare?
|ncepu s` se plimbe nervoas` prin camer`. Nu putea s`
plece pur [i simplu [i s`-[i lase sora la ananghie.
Dar cum putea s` men]in` aparen]ele cu un b`rbat ca
Aaron Blake \n preajm`?
Era un tip de[tept [i viclean, care avea cu siguran]` s`-i
descopere minciuna. Ct \[i dorea acum s` fi urmat primul
impuls de a refuza oferta surorii sale! Dar care era rela]ia
dintre ei? Ea era o fat` frumoas` [i cunoscut`, iar el un
b`rbat plin de bani, probabil \n c`utare de astfel de femei.
|[i aminti c`-i spusese "drag`", dar oare era un apelativ
obi[nuit pentru Aaron, sau avea alte conota]ii, referitoare
la sora ei?
Cu siguran]`, Tania i-ar fi spus dac` era \ndr`gostit` de
un astfel de b`rbat. N-au ]inut niciodat` secrete una fa]`
de alta.
Ie[i \n gr`din`. Aerul era proasp`t [i parfumat de florile
din jur. Locul acela era ca-n paradis. Oare putea r`mne
aici, f`r` ca Aaron s-o dema[te? |[i aminti c` Tania \i
vorbise despre ultima sear` \n care se v`zuser` [i cnd
acesta se enervase teribil. Acum, era sigur` c` \nc` mai era
furios din acea cauz`. {i [tia c` dac` va afla c` minte, ea va
fi cea care va suporta consecin]ele.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 21
Capitolul 2
Nicki i-a spus lui Romy \n diminea]a urm`toare c`
Aaron Blake plecase spre Lautoka cu afaceri, lucru care
explica faptul c` \nc` n-o vizitase. Se \ntreb` de unde [tia
fata attea lucruri, dar \[i aminti c` era logodnica
gr`dinarului lui Aaron. Bine m`car c` acum putea s`
lucreze \n lini[te, f`r` s` se gndeasc` tot timpul c` poate
primi vizite inoportune.
Dar lipsa de inspira]ie [i o stare de tensiune provocat`
de prima vizit` a b`rbatului, n-au fost bune pentru scris,
a[a c` dup` micul dejun se duse la plaj`.
Nisipul era fin [i m`t`sos, iar apa att de albastr` c` te
invita s` faci o baie. Romy nu mai st`tu pe gnduri, \[i
scoase pantalonii [i tricoul [i intr` \n apa limpede.
Era cald`, [i Romy \not` cu \ncntare departe de ]`rm.
Se relaxa, f`cnd pluta, [i admirnd cerul, cnd auzi un
claxon. Un Ferrari ro[u ridicase un nor de praf venind
dinspre vila alb` de lng` casa Taniei. Tn`ra \[i d`du
seama c` nu putea fi altul dect Aaron Blake. Probabil c`
Nicki \i spusese unde se dusese [i venise s-o caute.
Dintr-o dat`, intr` \n panic`. Tania nu [tia s` \noate! Cu
inima b`tndu-i nebune[te, \not` repede spre plaj`, \[i
puse lentilele de contact [i se \nf`[ur` \ntr-un prosop,
exact \nainte de venirea lui Aaron.
V`d c` \n diminea]a asta ai avut chef de o baie. Mai
intri?
Nu, r`spunse ea repede, \ncercnd s`-[i fereasc` ochii
de soarele orbitor.
El \[i scoase cu repeziciune tricoul. Romy r`mase uimit`
cnd v`zu ct de mare p`rea \n compara]ie cu ea. Era un
b`rbat bine dezvoltat. Acum, o m`sura din cap pn` \n
picioare, cu neru[inare, \n timp ce \[i descheia cureaua de
la blugi.
}i-a spus Nicki unde m` g`se[ti? \ntrebarea era de
prisos, dar tn`ra sim]ea nevoia s` spun` ceva, fiindc` i se
p`rea c` nu-[i g`se[te locul.
Nu, o surprinse el. Nu-]i petreci de obicei pe plaj`
primele zile aici?
Romy rse \n sinea ei. Ei, bine, m`car nu \nc`lcase
tradi]ia.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 23
Deci... vii?
|l mai privi o dat` pe sub genele rimelate. Era un
specimen cum rar se \ntlne[te. Fiecare mu[chi era bine
a[ezat la locul lui, [i corpul \i p`rea desenat. Avea un
bronz auriu scos [i mai mult \n eviden]` de slipul alb.
{tii c` Taniei Morgan nu prea \i place apa, spuse
Romy, sigur` pe ea.
Asta pentru c` niciodat` nu face mai mult dect s` se
b`l`ceasc`. Dar \n apa adnc` \n care te voi duce eu, va
trebui s` \no]i. Haide... o s` te \nv`].
|nainte s`-[i dea seama ce \nsemnau vorbele lui, fu
luat` de mn` [i dus` cu for]a spre ocean.
Se gndi c` trebuie s` se poarte ca o fat` care se teme
de ap`, de[i realitatea era c` se temea de contactul fizic cu
el [i de ce o s`-i fac` \n momentul \n care va afla c` l-a
\n[elat.
Nu! D`-mi drumul!
El rse [i-i ignor` protestele, [i cnd ajunser` la ap`, o
lu` \n bra]e.
Acum, relaxeaz`-te! o sf`tui el, cu blnde]e. Dar nu
putea face asta, din cauza c`ldurii pe care o emana corpul
lui [i care o \nfiora la atingere.
D`-mi drumul! De data asta \ncerc` s` [i tremure
pu]in, iar el rse din nou.
Unde...? Aici?
24 ELIZABETH CADELL
Erau deja \n ap` pn` la talia lui Aaron [i acesta f`cu o
mi[care, \ncercnd s`-i scufunde mai \nti capul. Ea \l
prinse de talie.
N-ai tupeul! strig` ea, dar se gndi c` dac` ar fi
\ncep`toarea pe care o credea el, s-ar fi sim]it \n siguran]`
\n bra]ele acelea puternice.
Ba s-ar putea s` am, spuse el, cu ochii str`lucind de
\ncntare. |[i d`du seama c`-l ]inea de talie [i-i d`du
drumul repede. Oare care era rela]ia Taniei cu el?
Acum, dac` \ncepem a[a...
Nu mai avu timp s` protesteze, pentru c` el \i ]inu capul
deasupra [i o l`s` u[or \n ap`, spunndu-i cum s` dea din
picioare...
A[a? \ntreb` ea, [tiind totu[i c` nu era bine ce f`cea.
Nu, nu trebuie s` sco]i toat` apa din ocean! }ine
picioarele apropiate...
Era un profesor bun pentru orice elev. Dar ea se
chinuia att de mult s` se prefac`! {i nu-[i putea lua
gndul de la bra]ele care o ]ineau att de puternic.
A[a. E bine. Acum, ]ine-m` bine de mini [i \n timp ce
dai din picioare, o s` te duc la ap` mai adnc`. Sim]i cum
te ridic`?
Sim]ea, dar i-ar fi putut spune asta de la \nceput. Ba
chiar ar fi putut face cercuri \n jurul lui, sau l-ar fi putut
salva dac` era \n pericol de \nec.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 25
{tii ceva? m` arde spatele. Ne putem \ntoarce pe
plaj`? Scuza era pe jum`tate adev`rat`. Avea pielea alb` [i
trebuia ferit` de soare, dar mai mult se temea de clipele \n
care era singur` cu el.
Aaron arbor` un zmbet de superioritate, dup` care
spuse, cu ironie:
Gata? Ai obosit? Bine, haide!
{i o lu` din nou \n bra]e, neb`nuind ct de mult \i
accelera pulsul apropierea de el.
Las`-m` pe mine, spuse, cnd fata se a[ez` pe prosop,
cu un tub de lo]iune \n mn`.
Romy ezit`, pentru c` nu dorea s` o ating` din nou. {i
nu trebuia s` fac` nicio gre[eal`, fiindc` asta ar costa-o pe
sora ei casa de vacan]`.
Nu, e \n regul`.
Ei, haide, nu fi \nc`p`]nat`! o mustr` el, pe un ton
insistent. |i lu` tubul din mn`, apoi \l deschise [i turn`
pu]in` crem` \n palm`. |ntoarce-te!
Minile lui parc` erau fermecate.
Briza adia u[or, soarele str`lucea pe cer, un c`]el l`tra
undeva prin apropiere [i valurile spuneau pove[ti
neb`nuite...
Romy st`tea ascult`toare, se bucura de minile care o
atingeau cu atta delicate]e [i care o masau con[tiincios [i
nu se \ndoia c` acele mini [tiau s` mngie [i s`...
26 ELIZABETH CADELL
Se ridic` nervoas` \n picioare. B`rbatul de lng` ea era
un om cu care \ncepuse un joc periculos [i nu iubitul ei.
{i nici nu voia s` fie!
E bine a[a, mul]umesc, spuse Romy.
|i accept` decizia, \nchiznd tubul cu lo]iune, dup` care
se \ntinse lng` prosopul ei, proptindu-se \ntr-un cot. Se
a[ez` [i Romy.
Au trecut trei luni. Nu-i a[a, Tania? remarc` el cu
sobrietate. Cum ]i-a mers?
Bine, spuse ea, ridicnd din umeri, dar spunndu-[i
c` trebuie s` fie precaut`.
Cum merge munca?
Bine, spuse ea din nou, de data asta privindu-l pe sub
sprncene.
Nu e[ti prea vorb`rea]` \n diminea]a asta, nu-i a[a?
spuse, plimbnd ni[te ochi experimenta]i peste corpul ei
aproape gol, de parc` i-ar fi cunoscut fiecare col]i[or pe de
rost.
Romy sim]i c` inima i-o ia la trap [i \ntoarse capul ca s`
ascund` ro[ea]a din obraji.
Bine\n]eles! Trebuia s` vorbeasc` mai mult, ca el s-o
considere Tania, \n continuare. Ea nu-i sem`na surorii
sale. Dar acum, n-avea ce face dect s` mint`.
O nou` serie de c`l`torii [i \nc` un contract pentru
matinale, \ncepu ea. Ah, [i \nc` o emisiune de o jum`tate
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 27
de or` despre expozi]iile culturale, ad`ug`, amintindu-[i
de ultimul contract al Taniei.
{i asta te-a ajutat oare s`-]i schimbi p`rerea [i s` devii
mireas`?
Ce era asta? Un fel de cerere? Se uit` repede la el, [i-l
v`zu c` zmbe[te ironic. Bine\n]eles, o tachina.
|nc` nu sunt preg`tit` pentru c`s`torie, r`spunse ea
cu fraza-tip, pe care o folosea sora ei la diferite interviuri.
Vrei s` spui c` la[i asta pe seama celor care sunt
destul de naivi \nct s` fie loiali [i iubitori, sau a celor care
\nc` n-au g`sit ceva mai bun de f`cut \n via]`?
Oh, Doamne! Ct era de cinic! Romy privi uimit` \n
ochii sticlo[i ai b`rbatului, care se p`rea c` nu glume[te.
Sim]ea furia care se ascundea \n ei, dar de ce atta ur`? De
ce pe sora ei? Oare \l ofensase \n vreun fel?
Scuz`-m`, n-am vrut s` spun asta. |ncerc` s`-i
\ndep`rteze cteva fire de nisip de pe fa]` [i, accidental,
degetele lui \i atinser` buzele, moment \n care ea tres`ri.
Ce s-a \ntmplat, Tania?
}i-e fric` de mine?
Vocea i se mai \mblnzise, iar ochii o priveau \ntr-un
mod ciudat. Fata \ncerca din r`sputeri s` se fereasc` s`-i
arate ce sim]ea.
Bine\n]eles c` nu, spuse ea, ridicnd cu mndrie
b`rbia delicat`, luptnd \n sinea ei cu impulsul de a fugi
28 ELIZABETH CADELL
ct mai departe de acest om [i de aceast` situa]ie care i se
p`rea mai ciudat` dect orice.
Atunci, de ce-ai plecat att de repede data trecut`?
Oare te-a speriat furia mea? Sau ai considerat c`, plecnd,
o s` po]i evita publicitatea negativ`?
Despre ce Dumnezeu vorbea? Ce publicitate trebuia s`
evite Tania?
Privea f`r` ]int`, \ncercnd s` g`seasc` ceva de spus.
R`mi a[a!
Romy se \ntoarse repede [i o camer` \ncepu s`
fotografieze pre] de cteva secunde. |l auzi pe Aaron
\njurnd [i \n cteva secunde b`rbatul fu \n picioare:
Pleac` de aici, Swain, dac` nu vrei s`-]i pierzi slujba!
Asta e o plaj` privat`!
Romy \l recunoscu imediat pe reporterul din avion, de[i
acum i se p`rea oarecum schimbat, \n bermude [i tricou.
Se opri speriat de strig`tul lui Aaron [i lui Romy i se p`ru
insipid pe lng` brunetul atr`g`tor de lng` ea.
Sunt doar un om care munce[te din greu s`-[i c[tige
pinea [i tot ce doresc sunt ni[te poze cu cea mai \ndr`git`
celebritate a Australiei.
Domni[oara Morgan e \n concediu [i nu dore[te s` fie
fotografiat`, mri Aaron, att de vehement, \nct
reporterul se d`du un pas \napoi. Dar nu se l`s` u[or
intimidat.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 29
Asta e p`rerea ta. Dar poate c` domni[oara dore[te s`
vorbeasc` \n numele ei. O privi din nou pe fat`, cu o
grimas` pe buze. Sau poate c` am parte de altfel de
cooperare. Ridic` din nou aparatul. Ca de exemplu,
dintr-un alt unghi...
Aaron se repezi la el, \i lu` aparatul din mini [i scoase
filmul din el.
Hei, ce...
}i-am spus s` pleci, vocea lui era foarte groas` [i
Romy era de p`rere c` avea s`-l loveasc` pe fotograf.
Bine, bine, plec.
Reporterul se d`du \napoi murmurnd ceva \n barb`,
apoi \ncepu s` fug` de-a lungul plajei.
Nu crezi c` a fost cam mult? \ntreb` Romy,
tremurnd. {tia c` astfel de lucruri i se \ntmplau surorii
sale destul de des. Dar o deranjase mai mult reac]ia lui
Aaron, care parc` \[i ie[ise din min]i.
Nu prea cred. |[i lu` tricoul [i-l trase repede pe el.
To]i din pres` sunt la fel, dar el e cel mai josnic.
Romy r`mase surprins`.
Pentru c` a f`cut o poz`? spuse ea f`r` s` se
gndeasc` [i, imediat cum v`zu privirea lui Aaron, \n]elese
c` f`cuse cea mai mare gre[eal`.
Dar, cu toate astea, tot nu reu[ea s` \n]eleag` de ce
procedase astfel.
30 ELIZABETH CADELL
Vrea mai mult dect o poz` [i tu o [tii prea bine,
spuse, legndu-[i cureaua.
Deci, fotograful dorea poze cu Tania. Ce era r`u \n asta?
Se \ncrunt` cnd \[i aminti ce spusese mai devreme Aaron,
\n leg`tur` cu publicitatea negativ`. De ce publicitate
negativ`? Oare avea vreo leg`tur` cu acel Swain?
Dumnezeu [tie cum a aflat c` te-ai \ntors, spuse
b`rbatul, trecndu-[i degetele prin p`r.
Romy t`cu pre] de o clip`, gndind de data aceasta,
\nainte s` vorbeasc`.
Am venit cu acela[i avion. Voia s`-mi ia un interviu
atunci, dar nu i-am dat ocazia.
Haide! Aaron o lu` de mn` [i o ridic` de pe prosop.
Unde mergem? \ntreb` ea speriat`.
Tu mergi acas`.
Dar...
Nici un dar, spuse el repede, \n timp ce-i lua
sandalele, prosopul [i geanta de plaj`.
Romy se \mbr`c`.
Cine se credea de-i d`dea ordine?
Cred c` cel mai bine ar fi dac` nu te-ai mai \ntoarce
aici singur`. Dac` vrei s` mai exersezi \notul, po]i folosi
piscina mea.
Nu-i venea s` cread` ct tupeu avea de-i ordona attea
lucruri. O ajut` s` intre \n Ferrari. Nu era obi[nuit` cu
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 31
b`rba]ii posesivi, care \ncercau s`-i controleze via]a [i era
sigur` c` nici Tania.
N-ai drept de proprietate asupra mea, Aaron Blake!
anun]` ea cu b`rbia ridicat`.
A[a e, spuse el, \n timp ce pornea ma[ina. Dac` a[ fi
avut, ]i-a[ fi \nfrnat de mult comportamentul `sta
voluntar.
Dar nu po]i, a[a c` mai bine ai l`sa-o balt`, spuse ea
furioas`. |nc` nu-i venea s` cread` ce-i zisese. Se \ntreba
oare cum ar fi reac]ionat sora ei \ntr-o astfel de situa]ie. Cu
siguran]`, nu s-ar fi enervat [i i-ar fi spus verde \n fa]` ce
credea. Pe ea, pu]ini b`rba]i reu[iser` s-o enerveze [i
poate c` de asta \i atr`gea att de mult. Dar poate uneori
\[i complica inutil via]a...
Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare.
Ce \ntrebare? Romy era confuz`. Nici nu-[i d`duse
seama c` i se adresase o \ntrebare.
De ce-ai plecat data trecut`? Ajunseser` \n fa]a casei
Taniei, iar Aaron opri motorul [i se \ntoarse spre ea.
Oh, Doamne, ce trebuia s`-i spun`? De unde s` [tie de
ce plecase sora ei data trecut`? {i cum putea oare s` afle
dac` \ntre Tania [i b`rbatul fermec`tor de lng` ea nu era
ceva mai mult dect prietenie?
Se m`cin` s` dea un r`spuns ct mai potrivit, iar pn`
la urm` ridic` mndr` b`rbia micu]` [i spuse hot`rt:
32 ELIZABETH CADELL
Am crezut c` nu vom vorbi despre data trecut`.
Dintr-o dat`, \[i aminti scopul acestei c`l`torii: trebuia
s` munceasc`! Privirea b`rbatului de lng` ea se \ntunec`
o clip`, dup` care spuse:
Ia prnzul cu mine!
Nu pot!
De ce nu?
De ce nu putea? Of, trebuia s`-i vin` o idee. Ceva,
orice...
Pentru c` m` duc \n ora[, spuse ea la nimereal` [i se
gndi c` trebuia s` [i fac` asta, altfel ar fi aflat c` min]ise.
Cum vrei, veni r`spunsul lui nea[teptat [i rostit pe un
ton cam plictisit. Apoi, cobor\ din ma[in` [i se duse s`-i
deschid` portiera.
|n timp ce Romy se \ndrepta spre u[a de la intrare,
Aaron spuse:
S` nu ui]i! Dac` mai apare Swain pe aici, anun]`-m`.
Sau dac` nu sunt eu, spune-i lui Raku.
Apoi, b`rbatul plec`, l`snd-o pe Romy enervat` [i
pu]in confuz`. Cu ce drept \i tot ordona att! {i de ce [i-a
pierdut r`bdarea cu acel reporter?
Dintr-o dat`, \i trecu prin minte c` Aaron nu dorea s-o
\mpart` pe Tania cu un fotograf, [i de asta n-o l`sase s`
pozeze. Dar \[i spuse c` e o nebunie lucrul `sta [i-l elimin`
dintre posibilit`]i. Ceva \i spunea c` Aaron nu era genul de
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 33
b`rbat posesiv [i, plus de asta, nici nu se l`murise dac`
\ntre cei doi era ceva mai mult dect o rela]ie de
vecin`tate. Dar nici ea nu-i respinsese avansurile, nu? se
gndi, sim]indu-[i obrajii \n fl`c`ri \n timp ce-[i amintea
cum o masase cu lo]iune.
Ei bine, pe viitor, va avea mai mult` grij` cu asemenea
fantezii, \[i spuse cu fermitate [i intr` \n cas`, ca s` fac`
du[.
Aici, putea fi fermec`toarea Tania, dar \n spatele
machiajului, era tot Romy Morgan, iar b`rba]ii atr`g`tori,
ca Aaron Blake, nu se \ndr`gosteau de fete simple ca ea.
***
{i-a petrecut dup`-amiaza prin minunata Suva, uitnd
de griji \n acvariul ora[ului. A r`mas \ncntat` de pe[tii
r`pitori [i de rechinii juc`u[i, dar a trebuit s` plece de
acolo, pentru c` mai erau multe de v`zut. A g`sit chiar [i o
expozi]ie de art`, unde erau fotografii cu diverse peisaje
marine. Dintr-un butic, [i-a cump`rat chiar [i un suvenir.
Dou` forme sculptate \n lemn, prima era mai mare [i mai
str`lucitoare [i a doua se pierdea \n umbra celei dinti. O
fascinase imediat combina]ia asta. Parc` ar fi fost
34 ELIZABETH CADELL
descrierea perfect` a sa [i a surorii sale. Se tot gndea la
asta [i mergea f`r` s` se uite, pn` ce d`du peste un
b`rbat:
Tania!
Individul se \mbujorase [i o privea zmbind. Era \nalt,
[aten [i avea ochi mari, expresivi, dar nici pe departe nu se
putea spune c` era frumos. Romy se sim]ea jenat` [i nu
mai [tia ce s` spun`.
Ce se \ntmpl`? Te ui]i la mine de parc` nu m-ai
cunoa[te!
Oh, [i ct de adev`rat era! Oare ce era cu b`rbatul `sta?
Din cte vedea, era om de afaceri. Costumul albastru,
p`rul \ngrijit, [i cam de aceea[i vrst` cu Aaron.
|mi pare r`u, spuse ea, repede, for]ndu-se s` joace
rolul Taniei. Eram cu mintea \n alt` parte, altminteri te-a[
fi recunoscut imediat, min]i ea cu neru[inare. Trebuia s`
men]in` aparen]ele. B`rbatul `sta putea fi prieten cu
Aaron.
Cred c` ai fost cu mintea \n alt` parte! spuse individul
f`cnd o grimas`. Dar Romy \[i d`du seama c` nu i se
p`ruse nimic ciudat \n atitudinea ei, cnd o \ntreb`: Cum
ai ajuns aici?
|i spuse c` luase un taxi, iar el insist` s` o duc` acas`.
Fata \ncerc` s` refuze, dar nu avu sor]i de izbnd`.
Oricum voiam s` trec pe la tine.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 35
O conduse la ma[in` [i, \n timp ce pornea motorul,
\ntreb`: cnd te-ai \ntors?
Romy \ncerc` s` treac` peste sentimentul de
stnjeneal` care o \ncerca, [i peste faptul c` b`rbatul nu-[i
mai dezlipea ochii de la picioarele ei, [i-i r`spunse. Spre
u[urarea tinerei, nu era genul de om c`ruia s`-i plac` s`
vorbeasc`. Cu toate astea, \i vorbi pu]in despre pre]ul
zah`rului pe pia]`, despre munca lui. Era un fel de
consilier, [i chiar \i vorbi despre oameni pe care Tania \i
cuno[tea, iar Romy se v`zu nevoit` s` \ncuviin]eze [i ea cu
zmbete vagi ceea ce spunea el. Dar \[i d`du seama c`
b`rbatul nu era nici pe departe att de ager la minte
precum Aaron.
Nu \n]elegea ce rela]ie avea cu sora ei [i cum de ea \l
pl`cea. Dar, \n fa]a casei sale, opri motorul [i o \mbr`]i[`.
Romy blbi un "mul]umesc", dup` care se gr`bi s`
ias`, dar minile lui o re]inur`.
Care-i graba? Data trecut`, nu te-a deranjat att de
mult gestul `sta, \]i aminte[ti? La petrecere? Dac`-mi aduc
bine aminte, data trecut`, \nainte s` pleci, ai f`cut tot ce-ai
putut ca s`-mi dai de \n]eles c` o s` fim mai mult dect...
[tii tu...
Tn`ra habar n-avea. Dar un lucru era clar. Sora ei era
\ncurcat` cu un astfel de b`rbat, de[i nu putea s` vad`
ce-ar fi putut s-o atrag` la el.
36 ELIZABETH CADELL
Nu p`rea genul surorii sale, [i-i f`cea pielea de g`in`!
Mi-am schimbat p`rerea de atunci, spuse ea repede.
Nu vreau s` am vreo leg`tur` cu cineva. {i sper` c` zicnd
astea, putea ie[i mai u[or din ma[in`. Dar nu se putea
\n[ela mai mult!
Fu prins` cu putere de bra]e care nu doreau s-o
mngie, iar gura lui peste a ei, cerea o r`splat`.
Sim]i snge pe buza din interior [i auzi o ma[in` care se
apropia. |l \ndep`rt` la timp pe b`rbat, exact cnd Aaron
cotea ca s` treac` pe lng` ei.
Data viitoare cnd mai conduci pe cineva acas`,
spune-i mai \nti condi]iile! \i strig` ea, dup` ce ie[i din
ma[in` [i trnti portiera.
{i fu surprins` cnd auzi:
Nu scapi a[a u[or! O s` m` \ntorc mine sear` s`
l`murim ni[te lucruri! Tu ai pornit totul!
Nu se obosi s` se \ntoarc` s`-l priveasc` plecnd. Toate
astea deveniser` cam ciudate Nu-i venea s` cread` c` Tania
putea s` \ncurajeze un astfel de b`rbat.
Ce Dumnezeu v`zuse la el?
Dar nu-[i mai b`tea capul cu asta, pentru c` gndul \i
fugea la Aaron, care probabil se sup`rase creznd c`-i
refuzase invita]ia la mas` pentru a se \ntlni cu un alt
b`rbat. {i faptul c` nu se oprise s`-i vorbeasc`, ci se dusese
direct acas`, \i d`dea de \n]eles c` e tare nervos.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 37
Ei, [i ce dac` era sup`rat? Treaba lui. |ntre el [i sora ei
nu era nimic, altfel Tania i-ar fi spus ceva. Mereu f`cea a[a.
Mai ales cnd se \ndr`gostea cu adev`rat. Iar ea, fiind [i
persoan` public`, trebuia s`-[i aleag` cu aten]ie
pretenden]ii.
Oh, dar de ce nu o suna? |ntre ele existase mereu o
telepatie care le ajutase s` treac` peste cele mai grele
situa]ii. Dar acum de ce nu func]iona?
{i nu sim]i nimic nici \n zilele urm`toare. Nu putea nici
s` scrie, dar nici s` se odihneasc`. Era ceva ce se instalase
\n mintea ei, de la moartea tat`lui s`u. Sentimentul c`
pierduse pe cineva foarte important. Niciodat` nu-[i
d`duse seama ct aveau s`-i lipseasc` \ncuraj`rile lui.
Ajunsese chiar \ntr-un moment critic, cnd se \ntreba dac`
va mai fi \n stare s` scrie ceva vreodat`.
Se decise s` fac` o pauz`. Sim]i nevoia s` mearg` s`
\noate, dar \[i aminti de avertizarea lui Aaron [i se potoli.
Nu dorea s`-l \ntlneasc` pe acel reporter [i ar fi fost o
prostie din partea ei s` se lase fotografiat`. Nu nu putea
risca s`-i dea peste cap cariera surorii sale. Nu va mai ie[i
din acea cas` pn` cnd nu va fi Romy Morgan. Se a[ez` la
birou [i-i scrise o scrisoare lui Roger, dup` care \ncepu
una pentru prietenele sale, cnd sun` telefonul.
38 ELIZABETH CADELL
Capitolul 3
Tania, drag`! exclam` o voce feminin` [i pl`cut`.
Sunt Sandra Donnington. Quintin Swain mi-a spus c` te-ai
\ntors.
Romy fu dezam`git`. Credea c` e Tania, dar afl` \n
schimb ce repede se r`spndeau ve[tile pe insul`.
Dau o petrecere mine sear`, continu` vocea din
telefon. Nimic spectaculos. Doar vreo optzeci de invita]i,
sau cam a[a ceva. Vii, nu?
Oh, Doamne! Asta \i mai lipsea! Sora ei nu-i spusese
adev`rul cnd o asigurase c` n-o cuno[tea nimeni pe
insul`.
E foarte dr`gu] din partea ta, dar...
Nici un dar, o \ntrerupse femeia pe Romy. Nu vreau
s`-mi r`spunzi negativ. {i s` nu-mi spui c` n-ai cu ce s` te
\mbraci, pentru c` nu te cred. Vino pe la opt [i jum`tate [i
s` [tii c` o s` m` sup`r dac` n-o s` apari!
Romy deveni agitat`. Nu se putea duce la o petrecre
unde oamenii credeau c` e Tania. Cum s` [tie cu cine s`
vorbeasc` mai \nti?
Cui s` zmbeasc`? Ce s` spun`? Trebuia s` se eschiveze.
Dar cum s` fac` una ca asta?
Uite ce e, nu vreau s` sup`r pe nimeni, dar sunt cam
ocupat` mine, spuse ea, tremurnd. {i, oricum, n-am nici
ma[in` cu care s` ajung acolo.
De obicei, Tania, cnd venea aici, \nchiria una, dar nu
mereu f`cea treaba asta, iar Sandra Donnington n-avea
cum s` [tie asemenea lucruri.
Ah, dar asta nu-i nicio problem`. Aranjez eu ceva.
R`mne la opt [i jum`tate, [i \nchise telefonul.
Romy r`mase cu receptorul \n mn`. Niciodat` \n via]a
ei nu i se mai \ntmplase s` fie att de agitat`. Nici m`car
nu [tia unde locuia acea femeie, unde era ]inut`
petrecerea!
L`s` telefonul \n cele din urm` [i \ncepu s`-[i road` o
unghie. Oare c]i dintre invita]i o cuno[teau pe Tania? se
\ntreb` ea, \n timp ce-i frem`ta stomacul. {i oare ce se
a[teptau s` vorbeasc` cu ea? Ea [i Tania erau la poli
diferi]i. {i dac` va face o gre[eal` [i va spune ceva ce nu
trebuia?
40 ELIZABETH CADELL
Gndul acesta o sup`r` [i nu-[i mai g`si lini[tea \n
redactarea scrisorilor, a[a c`-[i lu` lucrul [i \ncepu s`
cro[eteze pe teras`, spernd cu disperare s`-i vin` o idee.
|nc` mai era acolo, concentrndu-se pe gndurile ei,
cnd auzi un zgomot. Era Aaron, care se \ndrepta agale
spre ea, \mbr`cat sport. Grozav! Acum nu era doar agitat`,
se mai [i \mbujorase, \[i spuse ea. Era tot ce-i trebuia dup`
\ntlnirea de ieri, dup` telefonul primit cu cteva ore \n
urm`, [i acum asta!
A[tep]i pe cineva?
Ca de exemplu? \ntreb` ea, nervoas`, \n timp ce
\ncerca s`-[i strecoare lucrul [i cro[eta undeva, \ntre ea [i
scaun. O prinsese f`cnd ceva ce nu era caracteristic
Taniei [i acum st`tea acolo, impun`tor, nemaizicnd
nimic.
Se uita la lucrul din ln`, pe care fata nu reu[ise s`-l
fereasc` de privirea lui iscoditoare.
A[tep]i un val de aer rece? \ntreb` el, sarcastic.
Oh, oare cum i-ar fi r`spuns Tania?
Nu se [tie niciodat`! spuse ea, \ncepnd s` rd`.
|n Fiji? Aaron se \ncrunt` [i vr\ minile \n buzunarele
pantalonilor. |n perioada asta a anului?
Privirea lui curioas` o f`cu pe Romy s`-[i fereasc` ochii
[i s`-i priveasc` picioarele bronzate, cu mu[chi bine
contura]i. Oare Tania era con[tient` de farmecul lui?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 41
E ceva ciudat \n leg`tur` cu tine...
Deci, asta i-a fost! Privirea lui b`nuitoare o m`sura din
cap pn`-n picioare. Nu mai reu[ea s` se fereasc` de el.
Am lucrat cam mult \n ultima vreme, spuse ea,
\ncercnd s` salveze situa]ia. Trebuie s` fac ceva ca s` m`
deconectez.
Ca de exemplu s` te \ntlne[ti cu Danny Gower?
\ntreb` el, cu suspiciune \n glas.
Deci, `sta era numele acelui b`rbat! Dar de ce-i vorbea
Aaron pe tonul `sta? Oare era gelos? Oare ]inea la Tania
mai mult dect credea ea?
A[a, [i? \ntreb` ea, nep`s`toare, gndind c` poate nu
era a[a r`u ca el s` [tie c` se vede [i cu al]i b`rba]i. Poate
c` a[a va sta mai departe de ea.
Briza unduia u[or frunzele copacilor, iar Aaron se mi[c`
provocator spre ea.
El e prada din acest sezon?
Asta \nsemna c` Aaron nu aproba obiceiul surorii sale
de a schimba frecvent compania masculin`. Romy aproape
era pe cale s`-i spun` ce gndea despre toate astea, dar
privirea de ghea]` din ochii lui o opri.
{i dac` ar fi a[a? El nu r`spunse, doar o urm`
\n`untru, schimbnd subiectul.
Am c]iva oaspe]i la cin`, \n seara asta, majoritatea
oameni de afaceri... dar va veni [i cineva pe care cred c` ar
42 ELIZABETH CADELL
trebui s`-l cuno[ti. Mi-am \nchipuit c` ai vrea s` [tii din
timp, ca s` te preg`te[ti.
Ce era asta? O invita]ie?
Romy sim]i c` ia foc. Nu-i pl`cea deloc felul \n care trata
lucrurile, nici c` \ncerca s` se amestece \n via]a surorii
sale, [i nici c` abandona dup` chef subiectele de discu]ie.
{i, mai ales, nu-i pl`cea cum \ncerca s`-i comande ce s`
fac`.
Cine te crezi de vii aici, f`r` niciun drept, s`-mi spui
ce s` fac? spuse ea, ridicnd semea]` b`rbia. De ce te
intereseaz` pe tine cu cine m` \ntlnesc cnd vin aici? \l
provoc` ea.
Nu m` intereseaz` deloc. R`spunsul lui o lu` pe
nepreg`tite. Oare se \n[elase presupunnd c` era gelos pe
b`rba]ii cu care se vedea Tania? Dar poate ai dori s` afli ce
crede so]ia lui Danny Gower.
So]ia? {tia c` r`m`sese [ocat`, dar \ncerc` s` se adune
repede, pentru a nu da la iveal` ceea ce sim]ea. Acum
\n]elegea de ce o tot tachinase pe plaj` cu m`riti[ul,
pentru c` Tania umbla cu un b`rbat \nsurat. Dar nu putea
s` fie a[a! Romy refuza s` accepte ideea asta. Sora ei nu era
a[a. Nu?
Dar \[i aduse aminte c` ea juca rolul Taniei [i c` trebuia
s` salveze \ntr-un fel situa]ia.
Ei bine, a[a cum ai mai spus... nu e treaba ta!
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 43
Scoase un ]ip`t scurt cnd el o prinse mnios de talie [i
o trase spre el, dezechilibrnd-o.
O privea de parc` ar fi fost cea mai josnic` fiin]` de pe
p`mnt, dar exista [i dorin]` \n ochii aceia de culoarea
ambrei, care o f`ceau s` se \mbujoreze cnd o priveau cu
atta ardoare. Apropierea lui o electriza. |l sim]ea cu toat`
fiin]a ei ct este de viril [i ct ar putea fi de pasional. Dar
gndurile i se frnser` \n momentul \n care gura lui o
invad` pe a ei, \ntr-un s`rut pasional [i s`lbatic. Tn`ra se
sperie de o asemena for]` [i mai ales de senza]iile
devastatoare [i se \ndep`rt` de el, brusc. |n graba ei, d`du
jos o statuet` de pe masa de care se atinse. Era cea pe care
o cump`rase din bazar,
Era extrem de furioas` [i-l privea cu ochi duri, dar el se
\ndrept` spre ea, ridic` obiectul [i \l studie pre] de o clip`.
}inndu-[i r`suflarea, Romy se \ntreba ce avea de gnd. C`
nu era \n genul celorlalte din cas`?
Privirea lui, rece [i enigmatic`, r`mase pe ea, apoi \i
\napoie statueta.
Vin s` te iau la opt, a fost tot ce a zis, dup` care a
plecat.
Oh, Doamne! Ce avea s` fac`? Aaron Blake era mult
prea iste] ca s` mai joace cu el un asemenea joc periculos,
iar dac` mergea la el \n seara aceasta, se expunea f`r` voie
ochilor lui suspicio[i. |nc` tremurnd din toate
44 ELIZABETH CADELL
\ncheieturile, Romy se \ndrept` spre combina muzical`,
unde puse un disc cu muzic` clasic`, \n speran]a c` se va
lini[ti. Dar muzica nu avu efectul a[teptat [i dup` cteva
minute o opri, pentru a se gndi \n lini[te cum s` evite
ie[irea din acea sear`. Oh, dac` [i-ar fi ascultat instinctul
\nainte de a veni aici, nimic din toate astea nu s-ar fi
\ntmplat...
Dar dac` nu se ducea \n seara asta acas` la Aaron,
Danny Gower \i spusese c` va veni la ea. {i nu putea risca
una ca asta. Da, se va duce la Aaron, chiar dac` \i era din
ce \n ce mai greu s` reziste atrac]iei lui. Pn` la urm`, nu
aveau s` fie singuri...
***
Casa lui Aaron Blake era la fel de frumoas` \n interior
cum era pe afar`. Plante exotice [i scara interioar` din
marmur` completau piesele scumpe de mobilier.
|ncercnd s` nu arate c` nu mai fusese acolo niciodat`
\nainte, pentru c` \[i \nchipuia c` Tania avusese acest
prilej, Romy se l`s` escortat` \n sufragerie.
Acolo, nu apuc` s` admire bine tablourile originale
pictate \n ulei, care \mpodobeau pere]ii, pentru c` mai
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 45
multe perechi de ochi curio[i o priveau. Sim]i c` i se
\ncordeaz` tot trupul. Oare trebuia s`-i [tie pe to]i?
Se pare c` pe unii dintre ei da, pentru c` so]ii Allison
un b`rbat scund, cu ochelari, de vrst` mijlocie [i so]ia lui
cam exuberant`, venir` s` o salute ca pe o veche
cuno[tin]`.
Iar cnd Aaron o prezent` unui b`rbat cu tr`s`turi
distinse, se \ncrunt`, \ntrebndu-se unde \i mai auzise
numele Theo Stanley. |l cuno[tea de undeva, dar nu-[i
putea aminti de unde.
V`rul meu, spuse Aaron zmbind. Adic`, proprietarul
t`u.
Bine\n]eles! Sem`na destul de mult cu Aaron. Aveau
tr`s`turi asem`n`toare, cam aceea[i \n`l]ime, doar c` Theo
era mai \n vrst`, avea p`rul grizonant [i o musta]` fin`,
argintie. Se sim]ea foarte tensionat`, pentru c` trebuia
s`-i \n[ele pe amndoi.
Ochii lui Aaron o priveau, curio[i s`-i urm`reasc`
fiecare reac]ie. Tania \i spusese c` nu-l cunoscuse
niciodat` pe proprietarul vilei, a[a c` se putea ar`ta
surprins`.
Tot \[i dorea s` nu fi venit. Se gndi c` o ceart` cu
Danny Gower ar fi fost mai bun` dect toate astea. {i sim]i
c` i se face r`u.
Ce vrei s` bei?
46 ELIZABETH CADELL
Oh, oare ce obi[nuia Tania s` bea? Se mi[ca agitat` de
pe un picior pe altul, \n timp ce gazda, \mbr`cat` \n
pantaloni negri [i o c`ma[` de m`tase, \i a[tepta curios
r`spunsul. Trebuia s` g`seasc` ceva [i repede!
Ca de obicei! veni r`spunsul ei, cam [ov`ielnic.
I se p`ru c` dureaz` o ve[nicie pn` Aaron se \ntoarse
cu un martini sec.
Cina a fost incredibil de gustoas` [i chiar ar fi f`cut
remarca asta, dac` s-ar fi sim]it suficient de bine ca s` se
bucure de ea. |n timpul mesei, st`tu lng` Theo Stanley,
care, spre fericirea ei, monopoliz` \ntreaga conversa]ie.
Era un v`duv care locuia \n Noua Zeeland` [i care se
ocupase toat` via]a cu afaceri imobiliare.
Dar acum m-am retras [i prefer s` predau [tafeta unor
tineri iste]i, ca v`rul meu, spuse el rznd, dup` care
schimb` subiectul, \ntrebnd-o pe Romy despre p`rin]ii ei.
Mama a murit cnd eram mic`, explic` ea. Iar tat`l
meu... acum trei luni.
|n fa]a ei, peste mas`, Aaron o privi cu simpatie, de[i
Romy credea c` nu e atent la discu]ie.
|mi pare r`u, n-am [tiut, spuse el.
Tn`ra sim]i cum o \ncearc` lacrimile, dar \[i feri
privirea de a lui [i-i zmbi vag. Se sim]i u[urat` cnd
b`rba]ii schimbar` subiectul [i trecur` la afaceri. Era vorba
despre un proiect nou pe care-l finan]a Aaron. Pentru
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 47
cteva clipe, el fu cel care monopoliz` conversa]ia, dup`
care interveni [i Theo [i Mona Allison, cu propriile idei [i
opinii.
Ce i-ai f`cut, Aaron? Abia de a scos o vorb`, zise la un
moment dat domnul Allison.
Dintr-o dat`, discu]ia \ncet` [i Romy deveni centrul
aten]iei. Dar ce trebuia s` spun`? se \ntreb` ea,
sim]indu-[i gtul uscat. {tia foarte pu]ine despre munca
lui Aaron, adic` doar ceea ce-i spusese sora ei, dar nu
\ndeajuns de multe \nct s` se implice \n conversa]ie.
Acum, Aaron o privea peste mas`, a[a cum o vulpe \[i
prive[te prada. Rse u[or [i \ncerc` s` nu-l mai priveasc`
pe Aaron.
Cu at]ia exper]i \n jur, prefer s` nu intervin \n
lucruri despre care [tiu foarte pu]ine.
Da, dar ai v`zut schimb`rile care au avut loc de cte
ori ai venit aaici. Uite, de exemplu, \n Lautoka. Ce crezi...
Sistemul de canalizare [i excav`rile din insul` nu sunt
un subiect bun de conversa]ie, spuse Aaron. Femeile
probabil c` se plictisesc cnd aud a[a ceva.
Nu, serios, m` intereseaz` foarte mult, spuse ea, cu
ochi str`lucitori.
Observ` cum Aaron o privea curios pe deasupra
paharului de cristal. Frica lu` locul bucuriei ei de a auzi
lucruri noi.
48 ELIZABETH CADELL
Oare [tia? B`nuia c` nu era tn`ra sofisticat` care
obi[nuia s` discute despre orice cu toat` lumea? Se juca
oare cu ea? se \ntreb` cnd \i v`zu ironia din privire. Oare
a[tepta ca ea s` cedeze?
Probabil c` vinul o f`cea s` gndeasc` mai mult dect
trebuia. De aceea, fu bucuroas` cnd Aaron suger` s` bea
cafeaua afar`.
Pe teras`, aerul era pl`cut, cafeaua aromat`, [i briza
adia u[or dinspre ocean.
Am \n]eles de la Aaron c` de data asta stai o lun`, \i
\ntrerupse Theo gndurile.
A[a e, r`spunse ea, cu privirea la una dintre plante.
Nu [tia de ce, dar era foarte tensionat`.
Nu crezi c` e un gest extravagant s` pl`te[ti chiria
pentru o cas` \n care stai doar trei luni pe an? Personal,
cred c` e o risip` inutil` de bani, spuse el, dar parc` nu pe
un ton att de cinic ca cel al v`rului s`u.
{i Romy se gndise c` e o risip` de bani, [i-i spusese de
multe ori acest lucru Taniei, dar ea \nchiriase casa la un
pre] mic [i nimeni nu-i impusese c` trebuie s` stea trei
luni pe an \n aceast` cas`. Dar acum, i se impusese aceast`
clauz`, din cauz` c` se g`siser` cump`r`tori. Ce-ar fi zis
proprietarul dac` ar aflat c` acum venise doar pentru a
satisface cele trei luni [i c`, mai mult, \[i trimisese sora
geam`n` ca s` fac` asta.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 49
Sunt de acord, e o extravagan]` din partea mea, spuse
ea zmbind, \n timp ce se juca \ncet cu colierul de la gt.
Dar o slujb` \n televiziune nu \nseamn` doar str`lucire. E
o presiune extraordinar`. {i \ncepu s`-i explice despre
orele interminabile de film`ri, despre deplas`ri [i despre
vacan]ele care nu trebuia s` lipseasc`. Via]a e grea acolo
sus, zmbi ea, citnd-o pe Tania.
B`rbatul l`s` cafeaua pe mas` [i, aruncnd o privire la
mna ei delicat`, spuse:
Sunt surprins s` v`d c` nu ai nici so] [i nici logodnic.
Dac` asta ar fi fost casa ta permanent`, n-ai fi fost singur`
pentru mult timp.
B`rba]ii de pe insule nu sunt att de r`bd`tori ca cei de
pe continent. P`mntul e fertil [i prolific [i a[a \[i doresc
[i ei so]iile.
Romy nu spuse nimic [i nu-[i d`du nici ea seama de ce,
dar auzind aceste lucruri, se uit` imediat la Aaron, care o
privea [i, \mbujorndu-se, \ntoarse capul. Nu \n]elegea de
ce nici el nu se legase pn` acum de nimeni. Era b`rbatul
perfect inteligent [i atr`g`tor [i se \ntreba cum de
Tania nu-i povestise mai multe despre el.
Mai ai rude, Tania? Fra]i, surori?
B`rbatul era pur [i simplu curios, dar tn`ra \[i d`dea
seama c` Aaron, de[i aparent atent la conversa]ia cu
arhitectul de lng` el, auzea [i discu]ia celor doi.
50 ELIZABETH CADELL
Nicio alt` rud`, \n afar` de o sor`, spuse ea repede,
pe ner`suflate, \ncercnd s` g`seasc` un alt subiect de
discu]ie.
Mai mic` sau mai mare?
Poftim? Trebuia s` ias` cumva din situa]ia asta. Nu
putea s` se scuze s` mearg` la baie, pentru c` nu [tia unde
este! Replic` doar: mai mare, dar este mic` diferen]` \ntre
noi.
Oh! exclam` Theo, iar Aaron o privi insistent. Romy
nu [tia dac` Tania \i povestise despre vreo sor`.
Gndul o f`cu s` tremure, \n ciuda nop]ii calde.
Trebuia s` pun` cap`t acestei conversa]ii. Profit` de rsul
zgomotos al Monei [i b`lm`ji o scuz` c`-i trebuia ceva din
cas`, [i \[i lu` po[eta, dar \ntr-un gest gr`bit, o sc`p` din
mn` [i tot con]inutul i se r`spndi pe jos.
Romy, ro[ie de ru[ine, se apuc` s`-[i adune lucrurile.
Cnd \n sfr[it era totul gata, \ncerc` s`-[i fereasc` ochii de
privirea lui Aaron [i \ncepu s` coboare sc`rile. Dar nu f`cu
mul]i pa[i, c` auzi:
Nu crezi c` ai uitat ceva?
Se \ntoarse [i \ncremeni. Pa[aportul!
Se albi la fa]` [i se d`du un pas \napoi. Oh, Doamne,
cum de a fost att de \ndemnatic` \nct s`-i scape una ca
asta? Nu doar c` poza ar`ta o fat` cu p`rul lung [i ochelari,
dar [i dovada a cine era ea.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 51
Mul]umesc! \ncerc` ea s` se calmeze, \ntinznd mna
dup` el, dar Aaron nu avea nicio inten]ie s` i-l \napoieze.
Mul]i oameni arat` \ngrozitor \n astfel de documente,
dar m` \ntreb cum arat` un om de televiziune.
Romy sim]i c` i se face r`u. Dac`-l deschidea, avea s` fie
sfr[itul. Tania \[i pierdea casa, [i to]i ceilal]i \ncrederea \n
ea.
Po]i s` mi-l dai, te rog? n-avusese nicio inten]ie s`
implore, dar se sim]ea disperat`, [i Aaron sesiz` asta.
Ce crezi, Theo? \ntreb` b`rbatul, \nc` indecis. S` i-l
d`m \napoi?
|i sim]ea frica [i Romy [tia asta.
Haide, Aaron, n-o mai tachina. D`-i-l!
Vocea lui sun` ciudat, de parc` n-ar fi [tiut cum s` taie
tensiunea dintre cei doi. Spre uimirea tuturor, Aaron \i
\napoie pa[aportul, oarecum plictisit s` joace acest joc
interminabil de-a [oarecele [i pisica.
Mul]umesc, exclam` ea u[urat`, dup` care cobor\
sc`rile \n grab`.
Oare [tia? Se gr`bi s` intre \n cas`, st`tu pu]in, s`-[i mai
limpezesc` gndurile, dup` care, dorind s` ias` din nou pe
teras`, deschise o u[` gre[it` [i ajunse \n sufragerie. Nu se
gr`bi s` ias` de aici, pentru c` se v`zu singur` \n fa]a unei
biblioteci imense. Oare ce c`r]i prefera Aaron? V`zu
colec]ia complet` a lui Shakespeare, Thomas Hardy [i alte
52 ELIZABETH CADELL
volume ap`rute recent. Lu` unul legat \n piele [i \ncerc` s`
citeasc` dedica]ia de pe prima pagin`. Dar ochii o usturau.
Purtase prea mult lentilele de contact [i acum, cu tot
machiajul, avea s` se aleag` cu o irita]ie groaznic`.
Ai nevoie de lumin`.
Se \ntoarse, \ncercnd s`-[i acomodeze ochii la lumina
care inunda acum camera.
Am... venit dup` jachet`, spuse ea, \ncercnd s` se
ab]in` din tremurat. La naiba! Parc` ar fi fost un copil prins
\n mijlocul unui furt.
Bine\n]eles! Aaron o trat` cu un zmbet pe jum`tate
de gur`. El \nchise u[a, iar fata sim]i, dintr-o dat`, c` \i e
fric`.
{tii, Tania, m-ai surprins \n seara asta. De cte ori te
\ntlne[ti cu Mona, ave]i mereu discu]ii aprinse. Dar nu [i
\n seara asta.
Te-ai purtat impecabil. Trebuie s` te felicit.
Romy era \nc` sup`rat` de felul \n care o tratase pe
teras` [i nu se putea ab]ine s` nu-i dea un r`spuns pe
m`sura atitudinii sale.
Serios? {i exist` [i un pre] pentru purtare exemplar`,
domnule?
Oh, da, spuse el, amuzat.
Se \ndrept` spre ea, ca o panter` neagr`, periculoas` [i
atr`g`toare.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 53
Spune-i c` nu e[ti Tania!
Spune-i acum, pn` nu e prea trziu! \[i auzea ea
con[tiin]a.
Dar el se apropiase periculos de mult de ea, [i limba
parc` i se \ncle[tase \n gur`...
54 ELIZABETH CADELL
Capitolul 4
Thomas Hardy? \ntreb` Aaron, cnd \i v`zu cartea din
mn`. |]i spune ceva scriitorul `sta?
Uitase de carte! Aproape c` voia s`-i spun` c` e autorul
ei preferat, dar se opri la timp [i zise doar:
Uneori.
Dintr-un anumit motiv? \ntreb` b`rbatul, cu ochi
curio[i.
E un bun romancier. Ce alt motiv ar mai fi? r`spunse
ea, cu precau]ie. Cum ajunseser` s` discute asemenea
lucruri?
A fost un geniu al cre`rii personajelor.
Da, a[a era, \[i spuse Romy, amintindu-[i de volumele
din biblioteca tat`lui s`u, volume pe care le citise de
nenum`rate ori. Dar nu putea s` \mpart` pasiunea ei
pentru c`r]i cu Aaron Blake, care o credea Tania. A[a c`
spuse cu simplitate:
A[a a fost?
{i un scriitor foarte imprevizibil, continu` el, ridicnd
dintr-o sprncean`. Lu` volumul din mna ei [i-l \nchise
cu putere. Putea p`c`li pe oricine.
Romy \l privi nedumerit`. Oare de ce spusese una ca
asta? Oare se \n[elase cnd crezuse c` nu b`nuie[te nimic?
L-a privit cum a a[ezat cu grij` cartea pe raftul de sus.
Nu \ncetezi s` m` surprinzi, Tania. N-am crezut
niciodat` c` cite[ti mai mult dect scenariul emisiunilor,
dar s` m` uime[ti cu clasicii literaturii engleze! Asta e prea
de tot.
Era adev`rat, se gndi Romy, sora ei citea foarte rar [i
atunci doar literatur` science fiction.
Probabil c` nu [tii multe despre mine, Aaron Blake.
Cu siguran]`, spuse el, privind-o adnc \n ochi.
O prinse de talie, iar ea nu f`cu nicio mi[care.
Ca de exemplu de ce preferi avansurile unui b`rbat
\nsurat \n schimbul alor mele.
Cuvintele lui au fost dure, dar Romy, cu inima
b`tndu-i nebune[te, \ncerc` s` \n]eleag` ce tocmai auzise.
Deci, Tania avea o rela]ie intim` cu v`rul proprietarului
s`u. Dar ct de departe merseser` lucrurile? Oare erau
iubi]i? Oare Tania era \ndr`gostit` de el?
56 ELIZABETH CADELL
Dar dac` era a[a, de ce se mai vedea cu acel Danny
Gower?
A[ prefera s` nu vorbim despre el, \ncerc` ea s` se
salveze din ceea ce p`rea o situa]ie tensionat`.
Ei, bine, \mi pare r`u draga mea, dar eu vreau s`
vorbim despre asta, spuse b`rbatul, pe un ton rece. Chiar
crezi c` te a[teapt` fericirea al`turi de so]ul altei femei?
\ntreb`, apropiindu-se [i mai mult de ea.
Cine a zis c` asta caut? spuse ea, cu greu.
|n]eleg, vrei doar s` te distrezi. Ei bine, pentru mine,
asta e perfect, pentru c` am suficient` experien]` ca s`-]i
ofer a[a ceva.
Romy [tia ce va veni, dar [tia mai ales c` nu avea cum s`
previn` asta. Aaron o \mbr`]i[` [i o s`rut` cum nu mai
fusese niciodat` s`rutat`. Mii de senza]ii pl`cute \i gdilau
tot corpul [i sim]ea c` plute[te.
Oh, Doamne! Ct de mult \l dorea! O acoperea cu
mngieri blnde, iar ea \i explora cu minile mu[chii bine
contura]i.
Tania...
Fata \ncerc` s` se adune, [i-l \ndep`rt` de lng` ea.
Nu! protest` ea vag, sim]ind o durere \n tot corpul.
De ce nu? \ntreb` el, dezorientat. Corpul t`u \nc` m`
dore[te... la fel de mult ca pe vremuri, a[a c` de ce n-am
lua-o de la \nceput, chiar din seara asta?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 57
Nu, eu... Ce putea s` spun`?
Respirnd greu, cu minile pe pieptul lui, \ncercnd
s`-l re]in`, c`uta ceva potrivit de spus.
Deci, nu era nicio \ndoial` \n ceea ce-i privea. El [i
Tania erau iubi]i. Sau, m` rog, fuseser`. O clip`, chiar a
vrut s`-i spun` adev`rul, dar [i-a amintit cu ct` neru[inare
i-a r`spuns s`rutului s`u, cu ct` pasiune l-a mngiat,
cum putea s` explice asemenea lucruri? Nu putea s` dea
un r`spuns nici m`car pentru ea. {i ce-ar fi crezut Aaron
despre ea? C` [i ea, la fel ca Tania, era lipsit` de scrupule?
M` doare capul, spuse ea, \n cele din urm`.
El n-o crezu. Era evident lucrul `sta din privirea
sceptic` pe care i-o arunc`. Dar spuse cu simplitate,
lundu-i b`rbia \n mini [i privindu-i obrajii \mbujora]i:
Ei, dar avem o lun` \ntreag`, nu? lucru care a f`cut-o
s` stea ca pe ace de-a lungul \ntregii seri, cu toate c` el
n-a mai vorbit despre a[a ceva, nici m`car cnd a
condus-o acas`.
|n diminea]a urm`toare, s-a trezit cu o durere de cap
infernal`. Asta ar trebui s`-mi fie \nv`]`tur` de minte s` nu
mai spun minciuni, \[i spuse ea, \n timp ce f`cea du[.
Noaptea trecut` se foise tot timpul \n pat,
\ntrebndu-se ce avea s` fac` [i cum avea s-o scoat` la
cap`t. Oare de ct timp sora ei [i Aaron erau iubi]i? Ct de
mult \nsemna el pentru Tania? {i de ce cnd putea avea un
58 ELIZABETH CADELL
astfel de b`rbat, sora ei accepta avansurile unuia ca Danny
Gower? |ntotdeauna Romy \[i admirase sora, o considerase
mai presus de ea, dar acum \ncepea s` se \ndoiasc` dac`
merita \ntr-adev`r toat` considera]ia ei. Nu-i pl`ceau
gndurile care-i zburau prin cap, dar nu-[i putea explica \n
alt mod comportamentul Taniei. Iar Aaron Blake \[i ceruse
asear` ce era al lui. Oh, cum avea s-o scoat` la cap`t cu
toate astea?
Trebuia s` plece! Azi! Dac` mai trecea o zi, lucrurile
aveau s` se \nr`ut`]easc`.
Ie[i din du[ [i se [terse cu un prosop. Se \mbr`c` \n
ni[te pantaloni albi [i un maiou ro[u, \n timp ce se privea
\n oglind`. Era copia fidel` a Taniei. Micu]`, delicat`, cu
picioare lungi [i sub]iri, [i rotunjimi apetisante. |i lipsea
doar aerul sofisticat al surorii sale. Lucru pe care nu-l avea
[i nu-l va avea niciodat`.
To]i b`rba]ii cu care ie[ise o consideraser` o porti]`
spre Tania [i ea ajunsese la concluzia c` tr`ia \n umbra
succesului ei. Privi statueta pe care o cump`rase din bazar.
Era att de potrivit` cu realitatea! Cum avea s` reziste unui
b`rbat ca Aaron Blake? N-avea nici experien]a necesar` [i
nici t`ria surorii sale.
Gndurile astea au f`cut-o s` ia o decizie.
Sun` la aeroport, dar nu ob]inu nicio alt` informa]ie
dect c` nu mai exista niciun loc vacant pentru acea zi. |[i
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 59
f`cu totu[i rezervare pentru ziua urm`toare [i \ncepu s`-[i
fac` bagajul, ca nu cumva s` se r`zgndeasc`.
Ei, [i ce dac` se va sup`ra Tania? Va \n]elege ea. {i dac`
nu, asta e. |nc` nu putea s` cread` cum de sora ei a
implicat-o \ntr-o asemenea problem`.
Danny Gower venise asear` [i plecase sup`rat, dup` ce
aflase de la Nicki c` era la Aaron. {i petrecerea din seara
asta, de care aproape uitase! |[i d`du seama c` nu g`sise
nicio scuz` pentru a nu participa la ea. Poate va spune c`
are o migren`. Da, putea s` fac` asta. Iar mine avea s`
plece.
Se decise s` fac` o plimbare. Ie[i pe una din aleile care
duceau spre plaj`. |[i aminti de Aaron [i de avansurile pe
care i le f`cuse cu o sear` \n urm`. |i era ru[ine pentru c`
nu reu[ise s`-l opreasc` la timp. Dac` va mai r`mne aici,
va avea cu siguran]` mai multe lucruri de regretat.
Ct [i-ar fi dorit s` \noate! Se uit` cu invidie la o [alup`
care era \n larg. Se ab]inu s` mearg` pe plaj`. Nu dorea s`
\ntlneasc` pe nimeni, dar [tia c`, \n adncul inimii, pe
Aaron nu dorea s`-l vad`. Tot mergnd, \ngndurat`, se
afund` \n p`durea de lng` plaj`. Se opri la un moment
dat [i \[i d`du seama c` ie[ise de pe potec` [i c` acum nu
[tia \ncotro s-o ia. Mersese mai mult de o jum`tate de or`
[i se r`t`cise. Auzea valurile, dar nu mai vedea oceanul.
Mai merse \nc` o jum`tate de or` printre copaci [i ie[i \n
60 ELIZABETH CADELL
final din p`durice. Ajunse la un drum de ]ar`, [i \[i spuse
c` poate acesta ducea la satul unde st`tea Nicki, sau chiar
la vila Taniei.
Oh, ct` nevoie avea de un du[ rece!
Abia conturat acest gnd, auzi o ma[in` apropiindu-se
[i, cnd privi \n urm`, r`mase \ngrozit`. Dar era prea trziu
ca s` mai fac` ceva, pentru c` Ferrari-ul ro[u deja
\ncetinise.
Vrei s` te duc undeva? spuse Aaron privind-o cu
ironie cum se \mbujorase, fiind sigur c` se r`t`cise. Din
acest motiv era att de amuzat, \[i spuse ea, avnd un prim
impuls de a-l refuza. Dar dac` o f`cea, probabil c` va
trebui s` mearg` mile \ntregi. A[a c` era un singur lucru pe
care-l putea face.
Am vrut s` m` plimb, spuse ea cu non[alan]`, \n timp
ce se urca \n ma[in`, lng` el. Nu mi-am dat seama ct de
departe am ajuns.
Trebuie s` fii tare \ngndurat`!
Romy nu mai spuse nimic. Probabil c` Aaron credea c`
se gndea la Danny Gower.
{i presupun c` a fost o \ntmplare c` ai trecut pe aici?
\ntreb` ea, regretnd c` nu putuse pleca azi. Ar fi trebuit
s`-[i ia valizele de diminea]` [i s` \nchirieze o camer` la
hotel, ca s` evite s`-l mai vad`. Dar acum era prea trziu ca
s` se mai gndeasc` la asta.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 61
De fapt, te c`utam, spuse el.
Serios?
Sandra Donnington mi-a spus c` te-a invitat la
petrecere [i m-a rugat pe mine s` te aduc.
Mergea [i el! Oh, Dumnezeule, ce scuz` s` mai
inventeze acum? Deja se ar`tase reticent` cnd o sunase
Sandra. Iar dac` trebuia s` mearg`, m`car avea pe cine s`
se bazeze. Dac` mergea singur` la acea petrecere, avea s`
fie cel mai neinspirat gest pe care-l f`cuse vreodat`. Dar [i
s` mearg` cu el, ar fi fost sinucidere curat`! A[a c` spuse
simplu, \ntorcnd capul \n alt` direc]ie:
Nu, mul]umesc.
Ce faci? O s`-l a[tep]i pe Danny Gower? Sunt sigur c`
te-ar duce cu pl`cere. Dar, din p`cate, draga mea, \[i
conduce so]ia, spuse el, pe un ton de ghea]`.
Ea \l privi cu r`ceal` [i-i v`zu profilul bine conturat [i
aparenta mul]umire de pe buze. Era clar ce gndea despre
ea \n acele momente! Cu siguran]`, Tania pierduse
respectul acestui b`rbat, chiar dac` \nc` \l mai dorea
pentru ea. Iar lui Romy nu-i convenea c` trebuia s` \nghit`
toate r`bufnirile lui.
Nu merg, spuse simplu, gndindu-se la ce s-ar putea
\ntmpla dac` ar onora invita]ia. Dar trebuia s` se
lini[teasc` pentru c` nu avea s` mai treac` prin alte situa]ii
nepl`cute.
62 ELIZABETH CADELL
Imediat ce va ajunge acas`, va suna la un hotel, va
\nchiria o camer` [i va merge s` stea acolo pn` mine.
Vom vedea dac` va fi a[a.
Hot`rrea lui o f`cu s`-l priveasc` cu ur`. Dar el nu-[i
lu` privirea de la drum [i ea \ntoarse capul. Credea c`
poate s-o oblige?
Ei bine, va avea o mare surpriz`!
Unde mergem? \ntreb` ea, cnd v`zu c` trecur` de
casa Taniei [i Aaron accelereaz` motorul.
S` \not`m, spuse el, lejer.
S` \not`m?
Da, nu-]i aminte[ti? Ai nevoie de instruc]ie.
Nu pot, spuse ea, uitnd c` mai \nti trebuia s`
gndeasc` [i apoi s` vorbeasc`. Ce s` spun`? Aaron o
privea ciudat. N-am costumul la mine, reu[i ea s` \ngne,
\n cele din urm`.
Hm! Cnd te-a preocupat pe tine asta?
Ce? Romy era [ocat`. Doar nu-[i \nchipuia c` avea de
gnd s` \noate goal` cu el.
Ce e cu modestia asta fals`? Pn` acum nu te-a
deranjat niciodat` lucrul `sta. Dac` te \ngrijorezi din cauza
lui Theo, s` [tii c` petrece ziua la ni[te prieteni, iar Raku a
ie[it cu Nicki. A[a c` vom fi singuri.
Singuri! Romy sim]i cum \ncepe s` se agite. Oh, de ce
trebuia s` i se \ntmple tocmai ei una ca asta? Nu era o
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 63
pudic`, dar nici n-avea de gnd s` \noate goal` cu un
b`rbat pe care abia \l cunoscuse.
El opri ma[ina [i, \n timp ce se \ndrepta spre u[a ei,
s-o ajute s` coboare, \[i spuse c` trebuie s`-i spun`
adev`rul. Era singura cale prin care putea s` se salveze. Iar
dac` Aaron ]inea att de mult la Tania, atunci va avea el
grij` s` nu-[i piard` casa.
Aaron... \ncepu ea, tremurnd, dar un zgomot \i f`cu
pe amndoi s` priveasc` \n sus. Era Raku, care repara o
fereastr`.
Oh, cred c` e[ti tare dezam`git`! dar Romy \l privi cu
aten]ie [i v`zu c` cel dezam`git era el.
Intrar` \n cas` [i el zise repede, \nainte ca tn`ra s`
invoce o scuz` ca s` dispar`:
}i-ai uitat cndva un costum aici. Mai ]ii minte? O
s`-l g`se[ti \ntr-unul din sertarele din camera de oaspe]i.
Ies [i eu imediat.
Bine\n]eles, f`r` nicio indica]ie \n leg`tur` cu locul
unde era camera de oaspe]i! O privea, [i ceva din ochii lui
parc` \i spunea s` urce pe sc`ri. F`cu asta [i sim]i cum
privirea lui o urm`re[te \n continuare, \n timp ce d`dea un
telefon. Oh, Doamne! Acum s-o ia la stnga sau la dreapta?
Tania ar [ti cu siguran]`! |i arunc` o privire b`rbatului, dar
acesta se \ntorsese cu spatele, absorbit de conversa]ia
telefonic`. O lu` la dreapta. Oh, cte u[i! Iar Raku tocmai
64 ELIZABETH CADELL
se \ndrepta spre ea. Cum s`-l \ntrebe unde trebuia s`
ajung`? Dar b`rbatul \i deschise u[a din dreapta ei [i o
invit` politicos s` intre. |i mul]umi, [i \n gnd, \l
binecuvnt`.
G`si costumul repede, o buc`]ic` minuscul` ro[ie, pe
care Tania o considera uneori prea mare. Se \mbr`c` [i ie[i
afar`. Briza adia u[or [i piscina cu apa ei clar` [i curat` o
invita s` fac` o baie. Dar se opri la timp. Pentru c` se
presupunea c` nu [tie s` \noate.
Foarte dr`gu]!
Se \ntoarse repede [i-l v`zu pe Aaron cum o soarbe din
priviri. {i-ar fi dorit s` fi purtat un costum care s-o acopere
mai mult, dar acum era prea trziu.
E[ti gata?
Se schimbase [i el [i \mbr`case un slip albastru care-i
scotea \n eviden]` pielea bronzat`.
E foarte cald. N-a[ putea doar s` m` b`l`cesc? \ncerc`
ea s` amne ct mai mult momentul.
Nu.
Era hot`rt s` n-o lase s`-i scape [i plonj` \n piscin`.
|not` pu]in, gra]ios ca un delfin [i apoi o invit` [i pe ea \n
ap`. Romy, cu sufletul la gur`, folosi sc`rile pentru
\ncep`tori [i, ajungnd la ultima treapt`, sim]i c` o prinde
de talie. Ea se crisp` [i probabil c` Aaron credea c` a
tres`rit din cauza apei.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 65
Nervoas`?
Foarte! r`spunse ea cu sinceritate, de[i amndoi se
refereau la lucruri diferite.
Apoi, timp de patruzeci [i cinci de minute, a f`cut
exerci]ii cu ea [i a \ncercat s-o mai \nve]e cte ceva din
mi[c`rile elementare. Romy se gndea c` dup` ct efort
depusese cu ea, dac` afla c`-l \n[elase pretinznd c` e
Tania [i c` nu [tie s` \noate, avea s-o \nece cu siguran]`.
La un moment dat, cnd Aaron declar` [edin]a
\ncheiat`, o strnse \n bra]e [i o s`rut`.
Aaron, ce faci? \ntreb` ea, sim]ind cum \ncepe s`-i
vjie capul.
Po]i s-o consideri plata serviciilor mele.
Nu! se revolt` ea, \n sinea ei. El era iubitul Taniei, nu al
ei! Dar gndurile i se risipir` \n s`rutul pasional care urm`.
Se prinse de trupul lui [i-i r`spunse cu ardoare [i dorin]`.
Se arcui \n bra]ele lui puternice, imaginndu-[i c` nu mai
erau dect ei doi pe lume
Aaron... nici nu-[i d`dea seama c`-l strig`.
Oh, Doamne, e[ti att de frumoas`!
Romy \[i aminti ca prin vis c` el pe Tania credea c` o
s`rut`, nu pe ea. Auzi un zgomot venit parc` din alt` lume.
Nu \n]elegea de ce Aaron o privea acum ciudat. Probabil o
ura pentru c`, de[i umbla dup` un b`rbat \nsurat, \nc` mai
avea putere asupra lui.
66 ELIZABETH CADELL
Nu crezi c` unul din noi ar trebui s` r`spund` la
telefon?
Deci, asta era!
Se eliber` ru[inat` din bra]ele lui [i-l l`s` s` ias` din
piscin`. Ie[i [i ea, [i se gndi c` dac` avea s` afle vreodat`
c`-l \n[elase...
Fiori reci \i trecur` pe [ira spin`rii. Nu va reu[i s` mai
dea ochii cu el. Dar mine va fi departe, a[a c` nu mai
trebuia s`-[i fac` griji.
Trebuie s` ies pu]in, spuse Aaron, venind spre unul
din [ezlongurile pe care se a[ezase Romy. Tn`ra \l privi.
Era deja schimbat \n costumul de serviciu.
Cnd e[ti gata, Raku o s` te duc` acas`. O s` vin mai
trziu s` te iau, ca s` mergem la petrecerea Sandrei.
Se uit` din nou la el, dar deja plecase, cu siguran]`
pentru c` nu mai dorea s` se certe cu ea.
Oricum, avea s`-[i dea seama singur c` plecase.
Era att de tensionat`, [i piscina era att de tentant`.
Nu mai era nimeni \n jur. Raku era \n garaj, Aaron
plecase... De ce n-ar \nota pu]in?
L`s` prosopul pe scaun, [i se duse tiptil pn` la
marginea piscinei. S`ri \n ap` [i \ncerc` s` ating` fundul
piscinei. Apoi, f`cu cteva bazine [i exers` toate stilurile
de \not. Parc` toate gndurile negre trecuser` [i se sim]i
mai relaxat`. Dar cnd \ntoarse privirea, \nghe]`.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 67
Capitolul 5
Ia te uit`! Domni[oara [tie s` \noate! {i s-ar p`rea c`
ar putea s` m` \nve]e [i pe mine cte ceva!
Romy intr` \n panic` [i nu reu[i s` scoat` un cuvnt,
mai ales din cauza privirii lui Aaron, care n-o l`sa nici
m`car s` gndeasc`. {i de[i inten]iona s` ias` din ap` pe
cealalt` parte a piscinei, b`rbatul o prinse de mini [i o
trase f`r` efort afar`. Se zb`tea s` se elibereze, l`sndu-i
dre de ap` pe costumul imaculat.
E[ti surprins` s` m` vezi? Tonul lui era de ghea]` [i
Romy \ncerca disperat` s` g`seasc` o scuz` plauzibil`. Ei
bine, acum a[ dori s` aflu cte ceva de la tine, i-o t`ie el.
{i trebuie s`-mi faci pe plac, Romy Morgan!
|i [tia numele? |l privi \nsp`imntat`.
Cum ai aflat? \ntreb` ea, tremurnd.
|i \ntoarse mna cu duritate [i o a[ez` pe [ezlongul de
lng` ei. O privea stnd \n picioare, cu ochi c`prui,
p`trunz`tori.
Cred c` eu sunt cel care trebuie s` primeasc`
r`spunsurile. Expresia lui era ferm`, vocea controlat`. La
dracu! Ct de prost m` credeai?
|n ciuda soarelui de var` care str`lucea cu intensitate,
Romy sim]i c`-i e frig.
N-am crezut niciodat` c-ai fi un prost. {i nu \njura \n
fa]a mea!
De ce nu? Tania face la fel, atunci cnd e nervoas`. Iar
tu vrei s` fii Tania, nu? Se a[ez` \n fa]a ei.
Nu credeam c` \n[el pe cineva, spuse ea, gndindu-se
ct de ridicol suna a[a ceva. Tu trebuia s` fii plecat, iar
eu...
Dar uite c` m-am \ntors [i ]i-am dat peste cap toate
planurile!
Am f`cut-o doar pentru ca Tania s` nu-[i piard` casa,
spuse, [tiind c` nu mai putea ocoli adev`rul. {i \ntr-un fel,
sim]ea c` i se ia o piatr` de pe inim` \n timp ce-i
m`rturisea toate astea. Tania nu putea veni, iar eu am
crezut c` e o idee excelent` s` vin aici, [i s`-mi termin
cartea. Pn` la urm`, n-avea de unde s` [tie c` nu fusese
ideea ei [i c` se \mpotrivise att. {i poate c` aflnd asta,
acum ar fi fost mai \n]eleg`tor cu sora ei, de[i dup` tot ce
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 69
se \ntmplase, probabil ar fi fost \n stare s` le ucid` pe
amndou`. Sunt scriitoare, m`rturisi ea, cu timiditate.
{tiu, te-am verificat. N-a fost nevoie dect de cteva
telefoane [i am aflat totul. {tiam c` Tania are o sor`, dar
nu [tiam c` sunte]i gemene. Apoi, toate s-au pus cap la cap
[i am decis s` m` joc cu tine o vreme, ca s` v`d pn` unde
mergi. {tiam c` n-avea s` dureze mult pn` s-o dai \n bar`.
Romy \[i aduse aminte de lec]iile de \not, de s`rut`ri,
de \ntmplarea cu pa[aportul... Cu siguran]`, [tia de mult
timp.
E[ti un... Dar nu continu`. Nici el nu avea mai multe
scrupule ca ea. Se uit` absent` la un fluture multicolor
care zbura deasupra piscinei. De ct timp [tii, mai exact?
Hai s` spunem c` am b`nuit ceva \nc` de la \nceput.
Ceva nu era \n regul` cu tine. Cro[etatul. Comentariile pe
care le f`ceai [i care n-aveau nicio leg`tur` cu ce era \n
jurul t`u. {i alte lucruri...
Vr\ minile \n buzunare [i privi spre piscin`. T`cu un
moment.
Ct de departe aveai de gnd s` mergi? \ntreb` el,
\ntorcndu-[i privirea spre ea.
La ce te referi? \ntreb` Romy care se gndise c` va
ajunge s-o \ntrebe [i un astfel de lucru.
Adic`, ai fi s`rit \n patul aman]ilor surorii tale? {i asta
f`cea parte din favoarea pe care i-o f`ceai surorii tale?
70 ELIZABETH CADELL
Nu! scoase ea un ]ip`t, de[i \n adncul sufletului [tia
c` moare de ru[ine pentru felul \n care se comportase \n
prezen]a lui. Dar el era doar unul. De mai mul]i nici nu se
punea problema. Nu, cum po]i s` crezi a[a ceva?
Nu? {i atunci, s`ruturile noastre? {tii bine c` nu erau
deloc inocente! Ah, [tiu! Te durea capul, asear`. Dar azi, la
piscin`? Ce aveai de gnd? Urma s`-mi spui s` m` opresc?
Cnd deja te \nfierbntase[i? M-ai fi l`sat s` fac dragoste cu
tine?
Nu! S`ri \n picioare, nervoas`. Niciodat` \n via]a ei nu
se sim]ise mai jenat` ca \n acele momente. {tiai \n
diminea]a asta c` nu sunt Tania. {i tot ai \ncercat s`...
Din pur` curiozitate, draga mea. S` v`d dac` ai sau nu
de gnd s` m` opre[ti.
F`cu ochii mari. De[i ea iscase toate astea, i se p`rea
incredibil c` un b`rbat poate crede a[a ceva despre ea.
Bine\n]eles c` aveam de gnd s` te opresc! spuse ea,
tremurnd [i \ncercnd s` par` conving`toare.
Cnd, mai exact? Cnd m-a[ fi sim]it prost, dac` n-ai
fi continuat? Atunci? |]i place s` te joci cu b`rba]ii, Romy
Morgan? S`-i faci s` cread` c` au o [ans`...
Nu! Spuse ea, vehement. Dar po]i crede ce dore[ti.
{i ce-mi spui de Danny Gower?
Aaron o privea cu mnie. A avut [i el parte de
tratamentul t`u generos?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 71
Doar zgomotul palmei \n aer o f`cu pe Romy s`-[i dea
seama c` l-a plesnit. Privi \ngrozit` cum i-au r`mas urmele
degetelor ei sub]iri pe obraz. Niciodat` nu mai plesnise un
b`rbat [i nici nu-[i putea \nchipui c` [i-ar putea pierde
controlul \n asemenea m`sur`.
|n]eleg, spuse el, calm. Mult mai calm dup` un astfel
de asalt. Deci, eu sunt singurul pe care te-ai decis s`-l
onorezi cu favorurile tale.
Romy sim]ea c`-i ardeau obrajii de ru[ine [i nu mai
putea suporta s`-l simt` att de aproape de ea. |i sim]ea
respira]ia [i parfumul masculin.
Oh, Doamne! Nu-l l`sa s` m` ating`! {tia c` nu trebuia
mult efort din partea lui ca s`-[i dea seama cum st`teau
lucrurile, dar nu trebuia s`-[i mai fac` alt` p`rere despre
ea, era de-ajuns c` o considera josnic` [i mincinoas`. Se
\ntreba de ce conteaz` att de mult p`rerea lui pentru ea.
Dar se relax` cnd \l v`zu c` se duce s`-[i toarne ni[te
suc de ananas \ntr-un pahar, din bolul adus de servitor [i
pus pe o m`su]` din apropiere.
Ce anume te-a f`cut s` vii aici, Romy? Lu` o
\ngh]itur`, apoi puse paharul jos. De ce n-a putut s` vin`
Tania?
}i-am spus, eu...
Adev`rul! insist` el, sim]ind c` nu era pe deplin
sincer`. Aminte[te-]i, acum d`m c`r]ile pe fa]`.
72 ELIZABETH CADELL
Tania a fost chemat` pentru o filmare [i nu putea
refuza. Trebuia s` mearg` s` lucreze \n America, dar dac`
f`cea asta, pierdea casa, pentru c` trebuia v`zut` aici.
P`rea att de obosit`... Avea nevoie de concediul `sta. Dar
nu [i-l putea lua, a[a c` am venit eu \n locul ei, ca s-o ajut.
Oricum, [i eu aveam nevoie s` plec de acolo.
|[i privi unghiile l`cuite. Parc` durerea pierderii tat`lui
nu mai era att de intens`.
Am vrut s`-]i spun... de mai multe ori... dar m-am
temut c` Tania \[i va pierde vila. Ceea ce probabil c` se va
\ntmpla acum, spuse ea, ca pentru sine. Oricum, plec
mine, recunoscu ea. A[a c`-i po]i spune lui Theo ce
dore[ti. Deja mi-am f`cut rezervare.
Anuleaz-o!
Ea se \ntoarse [i-l privi nedumerit`. P`rea hot`rt.
N-o s` scapi a[a u[or, spuse el, calm.
Ce vrei s` spui cu asta? \ntreb` ea, dndu-se un pas
\napoi, cnd se \ndrept` spre ea.
Ce aveai de gnd s` faci mine \nainte s` pleci? S` la[i
un bilet spunnd c` ]i-e sora bolnav` [i c` trebuie s` ai
grij` de ea? Ceva de genul `sta, spuse ea, uimit` de
acurate]ea gndului s`u. Chiar asta se gndea s` fac`.
E ca [i cum am uitat ni[te acte [i trebuie s` m` \ntorc
dup` ele, nu? {i o s` am grij` s` aflu dac` [i-a \mplinit
scopul c`l`toria asta.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 73
Ce vrei s` spui, mai exact?
Ai venit aici s`-i faci o favoare surorii tale... [i chiar o
s` i-o faci! |ncepnd cu petrecerea Sandrei Donnington
din seara asta, unde vei demonstra pe cine preferi.
{i ce-are asta de-a face cu mine? izbucni ea nervoas`,
cnd [i-o imagin` pe Tania cu so]ul altei femei.
Totul, din moment ce ai ales s`-i iei locul. Se apropie
de ea. Ultima oar` cnd a venit aici, Tania, n-a fost deloc
discret`, iar Quintin Swain a fost pe faz` s` \nregistreze
totul. A trebuit s`-l amenin] \ncontinuu s` nu publice o
poveste siropoas` cu referire la Tania. Ei bine, el va fi la
petrecere, \n seara asta. {i mul]i al]i ziari[ti. A[a c`, fiind
aici \n locul Taniei, va trebui s` faci ce trebuia s` fac` ea.
Adic` s` ar`]i lumii spre cine se \ndreapt` cu adev`rat
afec]iunea ta... spre mine!
Nu! spuse ea, cu hot`rre [i se mai d`du un pas
\napoi, gata s` cad` \n piscin` dac` el n-o prindea repede.
Sim]ea vibra]ii \n tot corpul iar atingerea lui o \nfiora.
D`-mi drumul! se tngui ea.
La \nceput nu f`cu asta, lipind-o de pieptul lui, ca [i
cum ar fi dorit s` prelungeasc` momentul de intimitate
dintre ei. Ca [i cum ar fi dorit s-o s`rute! gndi ea, dar el
se \ndep`rt` imediat.
Bine\n]eles, nici el nu trebuia s` se mai prefac`!
Ei bine?
74 ELIZABETH CADELL
Romy se gndi la tot ce implica toat` treaba asta.
Nu m` po]i obliga s-o fac! spuse ea, semea]`.
A[a e, dar cred c`-]i pas` de sora ta [i vrei s`-i salvezi
reputa]ia. Un scandal i-ar putea ruina cariera. Pe mine nu
m` prea intereseaz` lucrul `sta, dar sunt sigur c` Taniei
i-ar p`sa. {i, bine\n]eles, o s`-l \mpiedici pe Theo s` vnd`
casa. Totul depinde de tine.
Dar era un [antaj, \[i d`du ea seama.
Chiar nu-i d`dea nicio [ans`, se gndi. |ntorcea totul \n
favoarea lui. Dar nu era sigur` c` i-ar fi putut spune
v`rului s`u dac` nu-i f`cea pe plac. |ns` un lucru era clar.
}inea foarte mult la Tania, din moment ce era preg`tit s`
mearg` att de departe pentru ea. {i nici ea nu putea
r`mne indiferent` cnd era vorba despre sora ei. Nu-i
putea \ntoarce spatele, cnd avea nevoie de ajutorul ei.
Bine, spuse ea, \nvins`. O s` fac cum dore[ti.
Perfect!
Se apropie de ea, Romy sim]indu-l periculos de
atr`g`tor.
Drept recompens`, po]i r`mne aici restul vacan]ei,
a[a cum ai pl`nuit... te po]i ocupa de scris...atta timp ct
respec]i regulile mele... mergi cu mine, oriunde te iau... [i
anulezi orice \ncercare de a leza imaginea surorii tale.
Oh, trebuia s` continue farsa asta toat` luna? S`
pretind` c` era iubitul ei? Vru s` protesteze, dar imaginea
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 75
Taniei o f`cu s` se opreasc` la timp. Pentru ea, era mai
important felul \n care o percepea lumea dect sacrificiile
la care avea s` se supun` pentru a ob]ine asta.
Accept` condi]iile lui [i \[i d`du seama c` nu se sim]ea
bine.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` el.
Mi-am pierdut una dintre lentilele de contact.
Vrei s` spui c`... por]i lentile?
De obicei, port ochelari, spuse ea, gndind c` era
\nc` un punct \n minus.
Ia uite! E[ti plin` de surprize! {i ce-mi sugerezi s` fac?
S` golesc piscina?
Bine\n]eles c` nu. |n mod normal nu \not cu ele, dar
azi m-am gndit...
Deci, s` \n]eleg c` asta te face incapabil` s` onorezi
invita]ia din seara asta.
Probabil c` da.
Nu putea pretinde c` e Tania dac` purta ochelari, nu?
gndi ea, u[urat` c` nu trebuia s` joace un rol stupid \n
fa]a attor persoane.
Oh, ba da, vei merge. Chiar dac` va trebui s` te ]in de
mn` tot timpul [i s`-]i ghidez fiecare pas.
Era decis s`-i protejeze Taniei reputa]ia cu orice pre] [i
asta nu putea s` \nsemne dect c` o iubea foarte mult. {i
Dumnezeu [tie ct de mult dorea [i ea s` nu se scrie nimic
76 ELIZABETH CADELL
urt despre sora ei. Poate dorea asta mai mult dect Aaron.
Erau surori, pn` la urm`! Dar faptul c` lui nu-i p`sa de
starea ei, o durea r`u.
Nu va fi necesar. Nu sunt oarb`, plec` ea de lng` el
[i intr` s` se schimbe.
Casa Sandrei Donnington era la o or` distan]` de casa
Taniei, dar pn` s` ajung` la destina]ie, Romy era att de
tensionat` c` nu mai [tia nici pe unde mergea.
Nervoas`?
|i sim]i ironia din voce [i-l \mpinse imediat de lng` ea,
dar se \mpiedic` de o treapt` [i se prinse din nou de mna
lui.
Tu ai \nceput jocul `sta, \i [opti el la ureche [i Romy
[tia c` are dreptate.
Tania, draga mea, ct m` bucur s` te rev`d!
Romy recunoscu vocea de la telefon [i-i strnse mai tare
mna lui Aaron. B`rbatul \i arunc` o privire pe jum`tate
amuzat`, dar nu se sinchisi s-o lini[teasc`, ci privi spre
gazda care se apropia de ei.
Sandra Donnington era o femeie de vrst` mijlocie,
care se chinuia \n mod evident s` arate bine. Purta o
rochie neagr` la mod`, iar p`rul [i machiajul erau atent
aranjate. O v`duv` al c`rei so] a f`cut avere din inventarea
unui sistem de r`cire revolu]ionar, \[i aminti Romy
spusele lui Aaron. {i nu era doar cea mai bogat` femeie de
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 77
pe insul`, ci [i o prieten` veche de-a lui. Felul \n care l-a
s`rutat pe obraz [i faptul c` l-a ]inut \mbr`]i[at mai mult
de cteva clipe, \i confirmar` toate acestea.
V`d c` ai avut grij` s` ai cea mai bun` escort` din Viti!
o compliment` femeia. {i dac` a[ fi \n locul t`u, a[ avea
grij` s` cap`t ct mai repede numele lui, ca s` nu mi-o ia
alta \nainte.
|ncepu s` rd`, dar Romy se gndi c` era oarecum o
aluzie la comportamentul licen]ios al Taniei, care \n loc s`
aleag` b`rba]ii disponibili, umbla cu unii ca Danny Gower.
Dar, chiar [i a[a, cuvintele fuseser` spuse din inim` [i f`r`
r`utate, pentru c` Sandra p`rea o femeie binevoitoare [i
sincer`.
Ar`]i mai bine ca niciodat`! o compliment` femeia pe
Romy. Dar ce-ai f`cut pn` acum? Trebuie s`-mi poveste[ti.
Vom vorbi mai trziu, dac` Aaron va dori s`-]i dea drumul.
{i ce rochie frumoas`!
O cump`rase chiar \n acea dup`-amiaz`, cnd Aaron o
dusese \n ora[. O l`sase s` caute prin magazine, \n timp ce
el avea s` se ocupe de afaceri. Nu-i trebuise mult timp s`
aleag` rochia roz care parc` \i f`cea cu ochiul dintr-o
vitrin`. |[i aminti c` [i Aaron r`m`sese impresionat cnd o
luase de acas`. Chiar \i spusese c` e frumoas`. Culoarea
rochiei \i scotea \n eviden]` p`rul blond, iar croiala \i l`sa
spatele delicat gol. Aaron r`m`sese impresionat, dar \[i
78 ELIZABETH CADELL
revenise imediat, iar Romy trebuise s` fie de acord cu el [i
s` recunoasc` faptul c` ar`ta exact ca Tania.
|[i spuse c` nu trebuie s` uite asta [i-l l`s` pe b`rbatul
de lng` ea s-o conduc` \n casa luxoas` a Sandrei.
Era evident c` toat` lumea \i a[tepta cu ner`bdare,
pentru c` de cum au intrat, toat` lumea \ntoarse privirea
spre ei [i Romy sim]i c` nu va putea face fa]` acestei seri.
Afi[eaz` zmbetul acela de Mona Lisa [i nimeni nu va
[ti diferen]a, \i [opti el.
Noaptea a fost un co[mar. Oamenii au roit \n jurul lor,
b`rba]ii doreau s` discute afaceri cu Aaron, iar femeile pur
[i simplu s` fie observate. Romy zmbise att de mult,
\nct o dureau mu[chii fe]ei [i era con[tient` doar de
faptul c` Aaron o ]inea de talie \ntr-un mod \n care parc`
spunea tuturor c` Tania era a lui.
|ncerca un sentiment asem`n`tor geloziei fa]` de sora
sa, cnd se trezi al`turi de un produc`tor cu care sora ei
lucrase mai demult [i care-i adres` o \ntrebare la care doar
Tania \i putea r`spunde. Sim]i cum o trec fiori reci [i
\ncerc` s` se adune. Sim]ea privirea lui Aaron care o
veghea [i [tia c` nu-i va pl`cea deloc dac` o va da \n bar`.
E o petrecere minunat`, r`spunse ea b`rbatului de
al`turi, fluturnd cochet din gene. S` n-o stric`m cu astfel
de discu]ii. A mers! B`rbatul a \ncuviin]at \n]eleg`tor [i
s-a pierdut \n mul]ime.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 79
Foarte bine. Te-ai descurcat excelent! [opti Aaron.
Stai lini[tit, n-o s`-]i dejoc planurile, spuse ea, printre
din]i.
Dar Aaron se pare c` era \ntr-adev`r dispus s-o ajute,
a[a c` a \ncercat s-o scoat` din toate situa]iile incomode
care au ap`rut pe parcurs.
La un moment dat \ns`, o brunet` atr`g`toare veni
lng` ei, \l lu` de mn` pe Aaron [i, spunndu-i lui Romy
c` l-a ]inut destul lng` ea, \l lu` de acolo. Toat`
\ncrederea pe care o avea \n for]ele proprii se topi
instantaneu.
Ce s` fac` acum? Se uit` la fe]ele pe care nu le vedea
clar. Lipsa lentilei o deranja \n mod evident. Cum avea s`
se descurce? Dar trebuia s`-[i p`streze calmul.
Haide, bea! Sandra \i oferi \nc` un pahar de
[ampanie, dar Romy o refuz`.
|mi place s` am mintea limpede, spuse, [i imediat se
gndi c` mai f`cuse o gaf`: Tania nu era a[a. Nu bea
niciodat` mai pu]in de dou` pahare. Dar dac` gazda a
crezut c` se poart` ciudat, a fost destul de dr`gu]` s` nu-i
spun` a[a ceva.
E u[or oare s` fii lucid` cnd un b`rbat ca Aaron te
duce acas`?
Romy se \mbujor` [i sper` c` Sandra va da vina pe
alcool.
80 ELIZABETH CADELL
|l placi mult, nu? spuse ea [i Sandra \ncuviin]`.
Ca pe un frate pe care nu l-am avut niciodat`. Dar te
avertizez, dac` a[ f avut mai pu]in cu c]iva ani, ai fi avut o
competi]ie serioas`! Oh, la naiba! spuse femeia aruncnd
o privire spre intrare. A venit presa! Bine\n]eles, \n frunte
cu acel Quintin Swain. Aaron se va \nfuria. Romy \[i aminti
de incidentul de pe plaj` [i \ndr`zni s` spun`:
{tiu c` nu-i place presa, dar nu mi-a spus niciodat` de
ce.
Serios? Sandra p`rea surprins`. Cred c` are ceva de-a
face cu mama lui. De ce nu-l \ntrebi? [i se scuz` s` mearg`
s` \ntmpine ziari[tii.
M` a[teptai? Romy nu reu[ise s` \n]eleag` ce-i spusese
Sandra, a[a c` vorbele b`rbatului care era deja lng` ea o
luar` pe nepreg`tite. Danny Gower o privea insistent.
De fapt, nu te a[teptam, r`spunse ea cu r`ceal`,
\ncercnd s`-l caute \n mul]ime pe Aaron. De ce nu se
\ntorcea?
Se pare c` ai fost abandonat`, ceea ce \nseamn` pur
noroc pentru mine. Hai s` ie[im \n gr`din`, s` lu`m aer
[i... s` petrecem pu]in timp singuri. E o lun` \ncnt`toare
afar`. Romy \i arunc` o privire \nce]o[at` [i se \ntreb` cu
am`r`ciune cum de s-a uitat sora sa la un astfel de om.
Ce idee minunat`! \i r`spune ea, binevoitoare. Vine [i
so]ia ta?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 81
Ce naiba ai, de data asta? |nainte, nu erai a[a. Romy
\ncerca din r`sputeri s` z`reasc` chipul frumos al lui
Aaron. Stai lini[tit`, Blake e probabil \ncurcat cu bruneta
aia cu care l-am v`zut, coment` Danny. A[a c` de ce nu
le-am urma [i noi exemplul? O lu` de mn`. Haide, las`-te
\nduplecat`!
De ce nu te duci tu afar`, cu femeia pe care ai luat-o
de so]ie?
E[ti geloas` pentru c` \nso]itorul t`u face ochi dulci
altei femei?
Bine\n]eles c` nu era geloas`, \ncerc` ea s` se conving`.
Era doar enervat` pentru c` a fost adus` aici, \mpotriva
voin]ei sale, de c`tre b`rbatul care-i cuno[tea identitatea [i
care nu dorea pe nimeni altcineva al`turi \n afar` de Tania.
Dar ce se \ntmpla cu ea? De ce era att de nervoas`? Ce-i
p`sa cu cine era Aaron? Cu doar cteva zile \n urm`, nici
nu [tia de existen]a lui.
Pur [i simplu n-am nici cea mai mic` inten]ie de a
avea o rela]ie cu un b`rbat \nsurat, spuse ea \n [oapt`, [i-l
z`ri la c]iva pa[i de ei pe Quintin Swain, care-i privea
insistent.
Iar \n timp ce Danny o prinse de talie, v`zu bli]ul
aparatului de fotografiat cum surprinde momentul.
Trebuia s` plece de acolo! Dintr-o dat`, o mn` puternic`
o prinse de um`r [i o trase deoparte.
82 ELIZABETH CADELL
Haide, Gower, ai auzit ce-a zis doamna, pleac` la so]ia
ta.
Romy nu l-a v`zut plecnd pentru c` era fascinat` de
mirosul proasp`t al lui Aaron, de minile lui puternice [i
de privirea de ambr` care o \nv`luia, gata s-o topeasc`.
Se pare c` am venit la timp, nu-i a[a? spuse el
zmbind, \n timp ce o conducea spre ringul de dans. |nc`
o secund` [i ai fi ap`rut \n ziarele de mine, pe prima
pagin`. Sau asta dore[ti? Poate c` sora ta te-a trimis aici
tocmai pentru a-l \ntlni pe acest Danny Gower.
Romy \l privi cu r`ceal`.
Pentru informa]ia ta, s` [tii c` nu-l suport pe acel
b`rbat! |n ziua \n care m-a adus acas`, habar n-aveam cine
era. {i \n ceea ce prive[te apari]ia \n ziarele de scandal, se
pare c` nu te-a interesat att de mult soarta mea, de vreme
ce ai plecat [i m-ai l`sat s` m` descurc de una singur`.
N-a fost a[a cum spui, [i o [tii bine. Eram cu ni[te
colegi de munc`, chiar \n spatele t`u. Sunt sigur c` nu a
fost o catastrof` faptul c` eram la doi pa[i de tine. Zmbi.
Sau \ncerci cumva s`-mi spui c`... ]i-am lipsit?
Tn`ra nu r`spunse, doar \ntoarse privirea, sim]ind c`
se \mbujoreaz`. Era bine de [tiut c` nu fusese \n compania
vreunei brunete...
Melodia se termin`, dar Aaron nu p`rea s` vrea s`-i dea
drumul.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 83
R`mi aici, spuse el, \ncet.
|ncepu o melodie lent`, luminile se mai estompar` [i
Romy se sim]i lipit` de pieptul lui masiv. Felul \n care o
privea Aaron \i d`dea fiori.
Pune-]i bra]ele \n jurul gtului meu.
Romy arunc` o privire celorlalte cupluri [i v`zu ct de
intim dansau. Atunci, f`r` nicio re]inere, f`cu ceea ce i se
spusese, [i puse minile dup` gtul lui. |i sim]i p`rul
catifelat, tuns scurt [i nu se putu ab]ine s` nu-l mngie.
Aaron scoase un murmur de satisfac]ie [i Romy sim]i
cum i se \ncordeaz` fiecare mu[chi. Bine\n]eles, voia ca
lumea s` [tie c` el era iubitul Taniei! Gndul acesta o f`cu
s` se retrag` din bra]ele lui.
Ce s-a \ntmplat? Ceilal]i vor crede c` nu vrei s` fii cu
mine.
Atunci, au dreptate. Nu vreau s` fiu aici, spuse ea,
\ncercnd s` se retrag` din bra]ele lui, dar el nu-i d`du
drumul.
Nu asta am avut impresia c` sim]i \n piscin`,
azi-diminea]`... sau asear`, dup` cin`. Vocea lui era joas`
[i incitant`. A[a c`, s` nu ne mai prefacem, bine?
Romy sim]i cum \i ard obrajii [i o tensiune inexplicabil`
\i invada tot corpul.
B`rbatul se apropie [i mai mult de ea [i puse minile pe
curbura spatelui ei gol.
84 ELIZABETH CADELL
Vezi, m` dore[ti... spuse el, rznd ironic, \n timp
ce-i mngia gtul cu buzele.
Ar fi negat totul dac` Aaron n-ar fi \nceput s`-i s`rute cu
delicate]e buzele [i, \n final s` i le acapareze cu pasiune.
N-avea ce s` fac`. Trebuia s` i se abandoneze [i s` se
bucure de aceste momente mirifice. |i sim]ea trupul
puternic [i nu dorea altceva dect s` r`mn` \n bra]ele lui
pentru totdeauna [i s` se bucure de c`ldura [i
masculinitatea lui. {ia c` toat` lumea din jurul lor le vedea
atingerile intime, dar \n acele momente nu-i mai p`sa de
nimeni [i de nimic, fiind con[tient` doar de b`rbatul
care-i \nnebunea sim]urile.
U[urel, \i spuse el \ncet. Relaxeaz`-te, muzica s-a
terminat.
Luminile s-au aprins [i Romy \[i d`du seama c` era
\mbujorat` [i r`v`[it`.
Ce am f`cut ca s` merit asta? \ntreb` ea, \ncercnd s`
respire normal.
Lui i se p`ru amuzant` \ntrebarea [i \ncepu s` rd`, iar
ea se sim]i jenat`.
Ce putea s` mai spun`? C`-[i dorise s-o s`rute [i cnd
s-a \ntmplat asta nu mai dorise s`-i dea drumul? Deja \[i
f`cuse o impresie despre ea, din felul \n care se
comportase la piscin`.
Ai vrut o demonstra]ie, nu? \i [uier` ea. Ai primit-o.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 85
Acum du-m` acas`!
|n mod ciudat, el nu mai coment` nimic [i plecar` \n
cteva minute.
Mare parte a drumului au fost t`cu]i.
Danny avusese dreptate. Afar` era o lun` minunat`. |n
Fiji era o noapte magic`...Putea auzi valurile oceanului
care sc`ldau plaja pustie [i aerul s`rat pe care-l
r`spndeau pe insul`.
Romy...
|l privi curioas`.
Nu ]i-am cerut scuze pentru ce s-a \ntmplat \n seara
asta. E[ti o tn`r` foarte atr`g`toare. Dar n-am vrut ca
lucrurile s` mearg` att de departe.
Grozav! Credea c` asta rezolva totul.
Nu o f`cea s` se simt` mai bine faptul c`-l atr`gea cnd
ar`ta ca Tania.
De ce-]i faci attea griji? Toat` lumea crede acum, c`
tr`im o poveste pasional`. Asta era [i ideea, nu?
Asta a fost tot? Ne-am pref`cut?
Romy \[i mu[c` buza. Trebuia s`-l lase s` cread` ce
dore[te. Se sim]ea mai pu]in umilit` dac` se \ntmpla a[a.
Ce altceva a fost? min]i ea, gesticulnd ca Tania, [i
fiind sigur` c` [i Aaron surprinsese asem`narea asta.
Doamne, ce rece e[ti!
Nu mai zise nimic [i se concentr` asupra drumului.
86 ELIZABETH CADELL
Oh, de ce trebuia s` se simt` atras` de un b`rbat
\ndr`gostit de sora ei? Un b`rbat care o considera
mincinoas` [i u[oar` [i care o dispre]uia din cauza asta.
{i-ar fi dorit s` fie acas`, sau \n orice alt` parte, dar nu \n
acea ma[in`, cu el. A respirat u[urat` cnd a oprit ma[ina
\n fa]a casei Taniei.
Aaron a venit curtenitor, s`-i deschid` portiera, iar
Romy a ie[it gr`bit`, i-a murmurat noapte bun` [i s-a
\ndreptat spre u[a de la intrare. Dar n-a f`cut mul]i pa[i
pentru c` b`rbatul a prins-o de talie cu bra]e puternice [i
a \ntors-o cu fa]a la el.
Romy se \ncord`. {tia c` dac`-i cedeaz` acum, Aaron
[i-ar fi dat seama c` nu se pref`cuse la petrecere. Dar nici
ea nu era preg`tit` s` recunoasc` a[a ceva.
Rezi[ti, Romy? \i [opti el, \n timp ce o s`ruta pe gt.
Nu mai e nimeni, a[a c` nu trebuie s` ne mai
prefacem, spuse ea, pe un ton de ghea]`. Chiar nu
\n]elegea de ce se purta a[a. Ce dorea s` demonstreze? C`
este irezistibil? Ei bine, era, dar nici \n ruptul capului nu
voia s`-i confirme una ca asta. Se \ndep`rt` din bra]ele lui,
de data asta nemai\ntlnind rezisten]`. Se gr`bi pe sc`ri [i
intr` \n cas`, f`r` s`-l mai priveasc`.
Noaptea, stnd \n pat [i privind luna prin fereastra
mare, nu-[i mai putu re]ine lacrimile.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 87
Capitolul 6
Romy nu l-a mai v`zut pe Aaron \n zilele urm`toare [i
era sup`rat` pe ea \ns`[i pentru c` sperase s`-l vad`.
De ce conta att de mult pentru ea? Nu o interesa
persoana lui, [i nici el nu era interesat de ea. Nu se vedea
cu el dect de dragul Taniei, [i \[i propuse ca de acum
\ncolo s` nu se mai gndeasc` la el [i s` se concentreze pe
munc`. Se bucura c` acum putea s` poarte ochelarii. Dar
trebuia s` mearg` ct mai repede \n Suva ca s` cumpere o
pereche de lentile, pentru c` \n ora[ nu trebuia v`zut` cu
ei. Da, a[a va face, \[i spuse [i se apuc` de treab`.
Nu-[i d`du seama ct timp trecuse, dar cnd \[i sim]i
ochii obosi]i, puse stiloul jos [i observ` c` era deja noapte.
Se uit` peste ceea ce scrisese [i constat` cu satisfac]ie c`
\ntrecea toat` munca ei de pn` atunci.
Oft` mul]umit` [i se duse \n pat.
***
O trezi o mi[care pe care o auzi \n camer`. Deschise
ochii [i se sperie cnd v`zu un b`rbat \nalt, stnd lng`
patul ei.
Sst! Imediat, o mn` \i acoperi gura, de[i n-ar fi
contat dac` ]ipa, pentru c` oricum nimeni nu putea s-o
aud`, gndi ea. Se ridic` \n capul oaselor [i se holb` la
Aaron.
Ce faci aici? Cum ai intrat?
Abia de-l vedea, soarele \nc` nu r`s`rise.
N-a fost greu s` fac rost de cheie.
De ce? Ce dore[ti?
{i ea vorbea \n [oapt`, de[i nu \n]elegea de ce.
Dulce r`zbunare?
Pentru ce?
{tia c` \nc` nu trecuse peste faptul c`-l \n[elase, dar nu
se a[tepta s-o trezeasc` la ora asta. Am crezut c` te-ai
r`zbunat deja. Noaptea aceea, la petrecere...
Era pentru altcineva. Acum, e o chestiune personal`.
|mbrac`-te.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 89
Ce? Era ultimul lucru pe care-l a[tepta de la el [i-l auzi
rznd \n timp ce-l privea stupefiat`.
Bine\n]eles, dac` nu vrei s-o faci tu, atunci...
Bine, bine!
Oricum, se sim]ea mai pu]in vulnerabil` afar` din pat.
Dar nu mai crezu asta cnd privirea lui se plimb` f`r`
re]inere pe corpul acoperit de pijamaua semitransparent`.
Ai un obicei s` apari neinvitat \n dormitoarele fetelor?
\ntreb` ea, \n timp ce-[i c`uta lucrurile.
Nu, de obicei sunt invitat, spuse el, sigur pe sine, iar
Romy nu trebuia s` se \ndoiasc` de asta.
{i ce-ai de gnd acum? \nteb` ea, cu hainele \n mn`
[i a[teptnd s` ias` din camer`.
O s` afli.
Un b`rbat care folosea cuvinte pu]ine, dar cel pu]in
avea bunul-sim] s` a[tepte afar`, ct se \mbr`ca.
Veni la el \n cteva minute, \mbr`cat` \n pantaloni de
trening [i un tricou, [i purtnd ochelarii ei obi[nui]i.
Deci, asta e adev`rata Romy Morgan! spuse el, p`rnd
amuzat, dar nu spuse dac` \i [i pl`cea a[a.
Cum ar fi putut? {tiau amndoi cum st`teau lucrurile.
Haide!
|i ]inea u[a, l`snd aerul proasp`t s` intre \n cas`, dar
ea nu se mi[c` din loc.
D`-mi un motiv bun pentru care s` te urmez.
90 ELIZABETH CADELL
Un cump`r`tor interesat de aceast` cas`? suger` el,
f`r` s` stea pe gnduri.
|nc` ai mai fi \n stare s`-i spui lui Theo? Nu putea
crede a[a ceva. De ce?
De ce nu? \ntreb` el, nep`s`tor.
Pentru c` o iube[ti pe Tania, aproape fu pe cale s`-i
spun`. Dar se opri la timp. Nu putea fi sigur` de a[a ceva.
Poate c` b`rba]ii duri ca el nu sim]eau dragoste, ci numai
dorin]`.
~sta e [antaj, \l acuz` ea, \n timp ce ie[ea pe teras`. E
un lucru josnic [i...
Deci e ca [i cum te-a[ \n[ela.
Romy nu mai scoase niciun cuvnt. O cuprinser`
remu[c`rile, \n timp ce urca \n Ferrari.
Unde mergem?
Porniser` pe o alee str`juit` de mangrove [i cocotieri.
Soarele \nc` nu r`s`rise, dar nu avea s` mai \ntrzie mult.
O s` vezi.
|]i face mare pl`cere s` m` faci s` pl`tesc \n felul `sta,
nu-i a[a?
Dac` \n seara aceea, pe ring, s`rutul meu n-a
\nsemnat nimic pentru tine, nu \n]eleg de ce protestezi
acum att, spuse el, zmbitor.
S` \n]eleg c` te crezi un expert \n ceea ce prive[te
comportamentul oamenilor?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 91
Draga mea, cnd o s` ajungi la vrsta mea o s`-]i dai
seama c` doar un prost se poate considera un expert \n
comportamentul oamenilor. Fiin]a uman` este
imprevizibil` [i cu ct ai mai multe experien]e de genul
`sta, cu att \ncepi s` le \n]elegi [i s`-]i simplifici via]a.
Era o remarc` plin` de cinism [i Romy se gndea c`
trebuie s` fi trecut prin ni[te experien]e marcante de
vorbea astfel. De fapt, erau multe lucruri pe care ar fi dorit
s` le afle despre el. De exemplu, unde copil`rise. Ce se
\ntmplase cu familia lui. {i ce problem` avea cu presa.
Din moment ce se presupune c` sunt Tania, nu crezi
c` era mai bine s` m` la[i s` m` aranjez? Sau m` vrei a[a?
Ce te face s` crezi c` te vreau? \ntreb` el, cu r`ceal`
\n glas.
Romy se \mbujor` [i, plin` de furie, \ntoarse privirea.
Trebuia s`-[i aleag` cu grij` cuvintele, sau mai bine s` tac`.
|i sim]i privirea a]intit` asupra ei [i-i spuse:
Pentru ce am de gnd, merge [i a[a.
Nu o consol` deloc r`spunsul lui, dar t`cu din gur`.
Aaron opri ma[ina \n port [i coborr` amndoi. Merser`
la un iaht, pe care i-l indic` b`rbatul.
Ai mai condus o barc`?
Nu.
Haide, \i spuse el, [i tinerei \i str`luceau ochii de
\ncntare.
92 ELIZABETH CADELL
|i ar`t` cteva manevre, apoi Romy zise:
Cred c` am prins ideea.
Bine, acum m` duc s` reglez viteza [i \n cteva clipe
vom fi gata de drum.
A[a a [i fost [i s-au \ndep`rtat cu vitez` de ]`rm.
Acolo e Beqa, Toberua [i Gau, spuse el, ar`tndu-i
unde s` priveasc`. Romy sim]ea puterea vasului \n minile
ei [i parc` i se p`rea c` zboar`. Sim]ea [i pu]in` invidie fa]`
de b`rbatul care [tia attea despre insule.
De ct timp locuie[ti aici?
Cam de [apte ani.
{i \nainte de asta? Noua Zeeland`?
Nu.
Atunci, unde ai locuit?
|n Islanda de sud.
De ce ai plecat?
Nu era nimic de f`cut acolo. Am stat o perioad` cu
Theo [i cu nevasta lui, timp \n care m-a \nv`]at multe
despre afacerile imobiliare. A[a c` am venit aici [i am pus
pe picioare o afacere proprie.
De ce Fiji? De ce Viti Levu?
Din dorin]a de a sc`pa de aglomera]ie.
Doar din cauza asta? \ncepu ea s` rd`.
Nu-i venea s` cread` c` un b`rbat atr`g`tor ca el c`uta,
ca [i ea, izolarea.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 93
{i dorin]a de a m` asigura c` frumuse]ea insulelor nu
e irosit` de oameni f`r` minte. Cu banii [i munca mea, pot
face asta. Ceea ce aduce mai mult` satisfac]ie dect s`
construiesc cl`diri imense pe uscat.
|n]elegea ce spunea, cu toate c`, doar cu cteva zile \n
urm`, nu-l credea a[a.
Deci, mai [i munce[ti?
Da, [i destul de mult. Dar m` [i distrez mult, atunci
cnd am ocazia.
Nu avea de ce s` nu-l cread`, p`rea un om care \ncerca
s` ob]in` ce era mai bun de la via]`.
Dar p`rin]ii t`i? |nc` nu vorbise despre ei [i Romy nu
putea s` nu se \ntrebe de ce. Mai tr`iesc?
Cred c` tata e pe undeva. Era avocat. Un om foarte
dur cu so]ia [i fiul s`u, de[i dup` p`rerea multora, \i
\ntregeam imaginea de om respectabil. Dar a \ntlnit un
model [i vestea leg`turii lor a stat pe prima pagin` a
ziarelor din Londra \nainte ca mama s` b`nuiasc` ceva.
Cnd a aflat de aventura tatei, n-a mai rezistat. |ntr-o
noapte, a ie[it cu ma[ina [i s-a aruncat de pe un pod, sfr[i
el, cu tr`s`turile \ncordate.
|mi pare r`u, [opti ea.
Dup` asta, \l auzi ea continund, surprinz`tor de
calm, tata s-a c`s`torit cu frumoasa lui, iar eu am fost
trimis de la o m`tu[` la alta [i am frecventat mai multe
94 ELIZABETH CADELL
internate, pentru c` noua lui so]ie, ca [i el, de altfel, nu
suporta copiii. Cam asta e via]a mea.
Dorea s`-l ia \n bra]e [i s`-l mngie, s`-i ofere sprijinul
ei. |i p`rea r`u c` avusese o copil`rie nefericit`, att de
diferit` de a ei.
Sim]ea repulsie fa]` de femeia care stricase o familie [i
care o f`cuse pe mama lui s` se sinucid`. |n mare, [i Tania
f`cea la fel. Umbla cu b`rba]i \nsura]i, \ncercnd s` le
distrug` c`sniciile. Nu era de mirare c` Aaron se \nfuriase
pe ea cnd o v`zuse cu Danny. Poate c` povestea lui avea
s` se repete \n alt` familie...
Danny are copii?
|ntrebarea \i ie[i de pe buze f`r` s`-[i dea seama, iar
Aaron o privi \n]eleg`tor.
Da, are o feti]` de [apte ani.
|n]eleg, r`spunse Romy \ncet. Acum \n]elegea de ce
era att de cinic. De ce reac]ionase att de violent fa]` de
Quintin Swain. De ce ura presa. |ntmplarea din copil`rie
putea marca pe oricine...
Poate c` nu din gelozie \ncercase s` conving` pe toat`
lumea c` era iubitul Taniei. Poate c`...
}i-ai adus un costum de baie? Era prea \ngndurat` ca
s`-[i dea seama c` oprise deja motorul.
Dac` nu, mi-am luat libertatea de a-l aduce pe cel pe
care l-ai l`sat pe terasa mea...
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 95
Nu, e \n regul`, spuse ea, \ncercnd s`-[i ia gndul de
la o posibil` leg`tur` \ntre ei doi. Nu va avea dect de
suferit, dac` avea s`-i cedeze. Fusese inspirat` [i \[i luase
un costum de acas`, \nainte s` plece. Am luat unul cu
mine.
Atunci, du-te [i schimb`-te.
Cnd reveni, Aaron o a[tepta \mbr`cat \ntr-un [ort
negru. Pielea lui bronzat` str`lucea \n soare [i-i d`dea un
aer exotic.
Romy se \mbujor` cnd \l v`zu c` o m`soar` din cap
pn` \n picioare, f`r` scrupule.
O s` ai nevoie de `[tia! spuse, \nmnndu-i ni[te
ochelari. O s`-]i ar`t cele mai bine p`zite secrete ale
insulei. Scufund`ri! Ce palpitant!
Era extrem de \ncntat` [i intr` cu pl`cere \n ocean,
al`turi de el. Apa era c`ldu]` [i att de limpede, c` putea
s` jure c` vede la o sut` de metri adncime. Aaron o
conducea, ar`tndu-i cteva din minunile acvatice: corali,
pe[ti multicolori, alge cu frunze dantelate [i o ]estoas`
micu]` care ie[ea de sub o piatr`.
Romy ie[i la suprafa]` ca s` ia aer [i-l v`zu pe Aaron
urmnd-o. Dar nu-l l`s` s`-i spun` nimic, pentru c` se
gr`bi s` se scufunde din nou.
De ce m-ai adus aici? \l \ntreb` ea mai trziu, cnd se
aflau pe punte, la plaj`. Pn` la urm` , nu era nimeni \n
96 ELIZABETH CADELL
jur, care s`-i vad` \mpreun` [i nu c[tiga nimic din toate
astea.
Pentru c` ai \ndurat multe de cnd ai venit aici [i
pentru c` ai dreptul s` te relaxezi. {i am spus c` vreau s`
m` r`zbun, pentru c` doream s` te scufunzi cu mine, din
moment ce m-am chinuit att s` te \nv`] s` \no]i.
A[a c` a adus-o aici, [tiind c` se vor bucura amndoi, de
fiecare minut.
Ai un fel foarte ciudat de a ac]iona, Aaron Blake. Nu
puteai s` m` \ntrebi pur [i simplu?
Ai fi venit?
Nu, r`spunse ea cu sinceritate. Nu avea de gnd s` se
\ncurce cu iubitul sau ex-iubitul surorii sale. |i v`zu
privirea cum se plimba pe snii ei.
{i eu cred la fel. Dar cnd vei ajunge s` m` cuno[ti
mai bine, o s` vezi c` \ntotdeauna primesc ceea ce doresc.
Am vrut s` m` scufund cu o femeie frumoas` [i tu erai
singura care mi-a venit \n minte. |n plus, nu trebuie s`-]i
port de grij` ca unui copil mic. Unde ai \nv`]at s` \no]i a[a?
Tata m-a \nv`]at, spuse ea, amintindu-[i acele
smbete minunate pe care le petreceau \mpreun`. {i-a
dorit mereu un b`iat [i eu eram cea care venisem pe lume
\n locul lui. Dar nu sem`nam deloc cu Tania. Mereu aveam
zgrieturi pe genunchi [i haine rupte. De multe ori, m` lua
cu el cnd mergea la pescuit [i st`team amndoi \n barc`,
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 97
prindeam ceva, apoi mergeam la cort, frigeam pe[te [i ne
petreceam restul serii discutnd despre c`r]i [i...
Se opri brusc. Nu mai vorbise astfel despre tat`l ei.
Sim]ea cum \i tremur` vocea.
Era]i apropia]i, veni observa]ia lui Aaron.
Ea t`cu o clip`, timp \n care v`zu o barc` trecnd pe
lng` ei.
Dup` moartea mamei, a r`mas tata [i Tania, spuse ea
\ncet.
Dar frumoasa Tania? De ce n-a \nv`]at s` \noate [i ea?
\ntreb` el, plin de sarcasm.
Taniei nu i-a pl`cut niciodat` apa. Mereu s-a temut de
ea. Zmbi. Tata spunea c` e din cauza unei conducte care
s-a spart [i a inundat casa \n ziua \n care s-a n`scut ea.
Aaron izbucni \n rs. Era prima dat` cnd \l vedea
rznd [i i-a pl`cut imaginea lui astfel. |i destindea
tr`s`turile [i-l f`cea s` par` mai tn`r.
A]i fost n`scute \n aceea[i zi, nu? Dar care e diferen]a
dintre voi?
Zmbi cnd \i spuse c` era mai tn`r` cu zece minute.
A[a c` sora mai mic` a decis s` \nve]e s` \noate [i s`
fac` fa]` problemelor vie]ii.
I se p`rea c` rde de ea [i ar fi dorit s`-[i pun` ochelarii,
dar el \i spusese mai devreme c` era frumoas` a[a [i nu
voia s`-i schimbe p`rerea.
98 ELIZABETH CADELL
Acum trei luni, n-am reu[it s` fac fa]` prea bine,
situa]iei spuse ea, ca un repro[ pentru sine, \ntrebndu-se
\n acela[i timp de ce-i spunea a[a ceva lui Aaron Blake. Am
fost terminat`. N-am mai reu[it s` scriu nimic care s` aib`
un sens, pn` acum...
Se opri, dndu-[i seama c` putea interpreta \n
defavoarea ei asemenea vorbe.
{i nu e de \n]eles? \ntreb` el, ridicndu-se de pe
prosop. Nu po]i pierde pe cineva f`r` s` te afecteze. Privi
\n larg.
Romy sim]ea c` vorbe[te din proprie experien]`. O
pas`re trecu deasupra lor [i o urm`rir` amndoi cu
privirea.
{i de unde ]i-a venit inspira]ia asta despre care
vorbe[ti? \ntreb` el, zmbind ironic.
Nu [tiu. Magia insulelor, probabil.
{tia prea bine c` el o determinase s` scrie, el o
inspirase.
|ncerci s` m` convingi pe mine de asta, sau pe tine?
\ntreb`, venind spre ea. Eu cred c` e ceva mai mult de att.
Atunci, po]i s` crezi ce pofte[ti. Sim]ea c` devine
tensionat` [i vru s` se duc` \n cabin` s` se schimbe. Dar se
\ntoarse [i alunec` pe o frnghie, exact \n bra]ele lui
Aaron.
Pune-]i ochelarii, blegu]o.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 99
I-i lu` din mn` [i i-i a[ez` pe nas. Acum, \l vedea clar
[i fu surprins` s` constate c` nu o privea cu ironie, a[a
cum crezuse.
Nu [tiu de ce, zmbi el, ca [i cum [i-ar fi r`spuns la
propria \ntrebare. Ai o frumuse]e absolut natural`. {i ai un
impact asupra mea, mai mare dect al oric`rei alte femei.
Romy gndi c` acum o ironiza, cu siguran]`. |[i feri
privirea de a lui [i sim]i c` se \mbujoreaz`.
Uite dovada, spuse el [i nu-i d`du drumul din bra]e.
Nu e reciproc sentimentul? \ntreb` cnd o v`zu agitat`.
A[a, [i ce-i cu asta? recunoscu ea. M` simt atras` de
tine... acum [tii. Dar asta nu \nseamn` c` vreau s` fac ceva
\n sensul `sta.
De ce nu? \ntreb` el, privind-o amuzat.
Nu putea s`-i spun` c` se temea de el, sau c` [tia foarte
bine ct de mult avea s` sufere de pe urma unei leg`turi cu
el.
Iube[ti pe altcineva? \ntreb`, cnd tn`ra nu mai
spuse nimic.
Nu, veni r`spunsul ei. Dar ce se va \ntmpla cu Tania?
Sentimentele mele pentru sora ta sunt total diferite
fa]` de ceea ce simt pentru tine. De cnd te-am cunoscut,
m-am sim]it atras de tine [i m` \nnebune[te doar gndul c`
o singur` atingere de-a mea te transform` \ntr-o pisic`
s`lbatic`.
100 ELIZABETH CADELL
Nu! Protest` ea, cnd el \i lu` ochelarii [i o trase mai
aproape de el.
E adev`rat, nu-i a[a, iubito? Vocea lui era joas` [i
atr`g`toare. M` dore[ti la fel de mult cum te doresc [i eu?
|ncerc` s` se \mpotriveasc`, dar s`rut`rile lui o
acaparar`. O a[ez` pe punte [i el veni peste ea. O acoperi
de mngieri [i-i spuse c` e frumoas`. Romy nu mai reu[ea
s` se \mpotriveasc`, sim]ea c` sunt doar ei pe lume [i, de[i
[tia c` avea s` sufere dup` tot ce se va \ntmpla, se l`s`
dus` de val. Dar dup` cteva clipe se auzi un zgomot [i
puntea se umplu de ap`.
Oh, la naiba! spuse Aaron, ridicndu-se repede. V`zu
o barc` ce trecu pe lng` ei. Oh, doar ni[te adolescen]i
dornici de distrc]ie. Apoi, \ngrijorat: te-am lovit?
Nu, \ncerc` Romy s`-[i revin`. Nu crezi c` e timpul s`
ne \ntoarcem? Eu am venit aici s` muncesc [i deja se face
trziu.
Scuze, am uitat, spuse el, crispat. S`ruturile mele
sunt bune doar cnd avem spectatori, sau cnd \ncerci s`
m` p`c`le[ti, nu-i a[a?
{i se duse nervos [i porni motorul, iar \n drum spre
cas` nu mai vorbir` nimic.
***
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 101
Aaron se purt` cu r`ceal` fa]` de ea [i \n urm`toarele
zile, \n ciuda faptului c` Romy se sim]ea din ce \n ce mai
bine \n compania lui [i descoperea c` aveau o mul]ime de
lucruri \n comun. |mp`rt`[ea iubirea ei pentru c`r]i, [i
chiar i-a \mprumutat cteva volume pe care tn`ra le-a citit
cu nesa] [i despre care au discutat \n timpul unui prnz
sau al unei cine, sau cnd se plimbau pe malul m`rii. {tia
multe despre clasici, despre scriitorii moderni[ti... De
fapt, la vrsta lui, [tia multe despre via]`, \n general,
descoperise Romy, [i lucrul acesta o speria din ce \n ce mai
mult, pentru c` \ncepea s` simt` admira]ie pentru tot ceea
ce reprezenta el [i \nc` un lucru pe care nu dorea s`-l
recunoasc`.
|i comand` lentile de contact [i insist` s` le pl`teasc`,
spunnd c` le pierduse pe proprietatea lui [i-i r`m`sese
dator.
|n schimb, Romy \l urm` \n toate locurile \n care Aaron
credea c` e bine s` fie v`zu]i \mpreun`. A dus-o la
restaurante scumpe, la petrecerile la care erau invita]i cu
bucurie [i unde Aaron, spre u[urarea ei, se plictisea
repede [i plecau dup` cteva ore.
Odat`, a luat-o la un "meke", \ntr-unul din satele
apropiate, o petrecere local` cu scenete [i dansuri
populare, la care Romy s-a uitat cu mult` pl`cere. A
admirat costumele confec]ionate din frunze [i flori [i
102 ELIZABETH CADELL
muzica ce venea dintr-un "lali", un fel de tob` scobit` din
trunchiul unui copac.
Cu toate c` petreceau mult timp \mpreun`, Aaron
f`cuse \n a[a fel \nct s` nu r`mn` niciodat` singuri [i
Romy era de p`rere c` ar trebui s` fie mul]umit`, dar \n
adncul sufletului, tnjea dup` mngierile lui.
Era \ndr`gostit de Tania, asta \[i spunea mereu. {i chiar
dac` avea s` uite un astfel de lucru, nu putea omite faptul
c` Tania s-ar fi sim]it tr`dat` dac` ar fi acceptat o rela]ie cu
Aaron. Oricum, avea s` plece \n curnd [i nu-[i putea
permite s` \ndure suferin]a de a-l p`r`si, mai ales cnd era
sigur` c` o va l`sa att de u[or s` plece...
Da, era \ndr`gostit` de el. Trebuia s` recunoasc`. M`car
pentru ea. Ce motiv ar mai exista pentru faptul c`-i place
att de mult cum zmbe[te? Sau c` simte fiori cnd o
prive[te? {i era o ironie faptul c` Aaron a insistat s` se
poarte ca doi iubi]i, pentru a da lumii de \n]eles acest
lucru, iar ea, \n spatele rolului jucat, \l iubea cu adev`rat.
Dar jocul func]iona de minune. Chiar [i Sandra
Donnington fusese p`c`lit`.
Ave]i idee ct se vorbe[te despre rela]ia voastr`?
\ntreb` ea \ntr-o dup`-amiaz`, cnd erau cu ea [i cu Theo
pe terasa lui Aaron.
Romy \[i ]inu respira]ia. Nu [tiu ce s` spun`.
A[a e, Tania? Avem o rela]ie? \ntreb` Aaron lejer.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 103
Tn`ra \l privi indignat`. Cum \ndr`znea s-o \ntrebe
asemenea lucruri, cnd [tia foarte bine c` se folose[te de
ea pentru propriile planuri? Se lupt` s` se controleze, dar
nu reu[i pe deplin.
Cine ascult` zvonurile...n-are cum s` [tie cum sunt
lucrurile \n realitate, spuse ea, nep`s`toare.
Ochii b`rbatului se \ntunecar`, tr`s`turile i se
\ncordar`. N-are dect s` se \nfurie, gndi Romy, pentru c`
am distrus imaginea pe care s-a str`duit att de mult s-o
construiasc`.
P`cat, spuse Sandra. Aaron are nevoie de o femeie
care s` aib` grij` de el, dar e prea mndru ca s` recunoasc`
una ca asta, nu-i a[a, dragule? {i zicnd asta, \i acoperi
mna cu a ei.
Romy v`zu gestul [i sim]i invidie fa]` de cei doi, c` se
iubeau att de mult.
Poate... la fel ca oaspetele meu mai tn`r...nu sunt
\nc` preg`tit s` m` leg de cineva, spuse el, aparent amuzat.
Romy \l privi pe Aaron, \ncercnd s` \n]eleag`
comentariul f`cut.
Nu reu[i s` citeasc` nimic pe fa]a lui, a[a c` \[i lu` ochii
de la el [i privi nep`s`toare cum Theo scoate o ]igar` din
pachet. Ridic` privirea spre chipul acestuia [i v`zu c` o
prive[te insistent.
Nu, spuse el brusc, nu prea se implic` \n nimic, nu?
104 ELIZABETH CADELL
Romy afi[` un zmbet slab. Bine\n]eles, Theo se referea
la r`spunsurile evazive pe care i le d`duse cu referire la
presupusa ei carier` \n televiziune.
Cred c` Tania e o cu totul alt` femeie, dincolo de
aparen]e.
Nu putea spune un adev`r mai mare. Romy deveni
tensionat` [i-i arunc` lui Aaron o privire rug`toare.
El se uit` la ea zmbitor [i spuse:
Crede-m`, Theo, ai mare dreptate!
Romy \nghe]`. Ct \i mai pl`cea jocul `sta! gndi ea, [i
fu distras` de flac`ra aurie cu care \[i aprinse Theo ]igara.
Un obicei de care i-am spus s` scape de ani buni. Nu
e bun pentru s`n`tate.
Theo puf`i nep`s`tor.
Da, [i tu e[ti singurul care m` bate la cap cu lucrul
`sta!
Poate pentru c` e singurul om care ]ine cu adev`rat la
tine [i care nu se teme s`-]i spun` ce gnde[te, veni
comentariul Sandrei.
Romy [tia c` femeia mai \n vrst` avea dreptate [i
aprecia felul \n care Aaron schimbase subiectul de
conversa]ie.
|nc` o mai privea insistent, cnd o servitoare ap`ru s`
anun]e cina. Theo [i Sandra au luat-o \nainte, iar cnd
Romy vru s`-i urmeze, Aaron o opri.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 105
Relaxeaz`-te, e[ti prea tensionat`! Oricum, Theo
pleac` mine, spuse, privind-o \n ochi. F`cu o pauz` de
cteva momente, timp \n care niciunul dintre ei nu se
mi[c`. {i cnd te gnde[ti c` dac` nu vedeam statueta
aceea din lemn pe care ai cump`rat-o din ora[, nu mi-a[ fi
dat seama c` e[ti alt` persoan`, ci a[ fi crezut ca toat`
lumea c` e[ti Tania...
Deci, asta o deconspirase! se gndi ea, amintindu-[i ct
de mult o studiase Aaron \n ziua \n care o v`zuse.
Dar acum era cu gndul la b`rbatul de lng` ea, care se
apropiase periculos de mult.
|mi place s` [tiu ceva despre tine, pe care nimeni
altcineva nu-l [tie! spuse el amuzat, \n timp ce-[i plimba
privirea peste buzele ei provocatoare. M` face s` m`
simt...privilegiat. O prinse de talie [i se apropie de ea.
Romy \ncerc` s` nu-i arate ce sim]ea \n acele momente.
Vrei s` spui c` te face mai puternic? i-o \ntoarse ea.
Pn` la urm`, trebuie doar s` m` amenin]i c`-i spui lui
Theo c` nu sunt Tania, iar eu fac orice-mi ceri.
Orice \]i cer? |ncepu s` rd` cu poft`. Oh, ce bine ar
fi s` fie a[a, frumoasa mea Romy... De[i nu cred c` te opui
a[a cum spui, metodelor mele.
Ce vrei s` spui cu asta?
Vreau s` spun c` vrei s` fii \n bra]ele mele att de
mult ca [i mine, [i faptul c` te determin uneori s` faci asta,
106 ELIZABETH CADELL
te face s` te bucuri de moment, f`r` s` recuno[ti c` [i tu
doreai acela[i lucru. Am dreptate?
Nu! Oh, Doamne, o cuno[tea att de bine! D`-mi
drumul!
Atunci, de ce tremuri? Ignorndu-i cererea, o strnse
[i mai tare \n bra]e. Indiferen]`? Sau o pasiune pe care
]i-o reprimi [i pentru care mai repede ai muri dect s-o
recuno[ti?
Romy deveni agitat` [i \ncerc` s` se elibereze, dar
pieptul lui era ca de o]el [i p`rea inutil s` te lup]i cu un
asemenea om.
D`-mi drumul!
De ce anume te temi, Romy?
De tine, [i de mine. Pentru c` te iubesc! strigau
gndurile \n mintea ei.
Dintr-o dat`, se \ntreb` oare cum ar fi reac]ionat dac` ar
fi spus a[a ceva. Probabil ar fi izbucnit \n rs.
De nimic. Totul se va rezolva cnd voi pleca de aici,
[uier` ea [i Aaron o privi cu r`ceal`. Reu[i s` se elibereze
din bra]ele lui [i intr` \n cas`.
***
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 107
Theo a rugat-o s`-l duc` la aeroport \n urm`toarea zi,
pentru c` Aaron avea treab` [i nu putea face el asta.
Romy se v`zu nevoit` s` accepte [i a[tept` c`l`toria cu
team`, gndindu-se c` era posibil ca Theo s`-i adreseze
\ntreb`ri la care doar Tania putea r`spunde.
Dar nu avu de ce s` se team`, pentru c` \n mare parte a
drumului, Theo fu t`cut [i gnditor.
|ns` Romy era de p`rere c` se va sim]i mai bine cnd \l
va vedea urcat \n avion. Chiar \n acel moment, Theo \i
adres` o \ntrebare:
Ieri n-am ajuns la nicio concluzie, Tania. O privea \n
timp ce-[i mngia musta]a argintie. Tu [i Aaron ave]i o
rela]ie sau nu? Tn`ra \ntoarse privirea spre el, ne[tiind ce
s` r`spund`. |n fond, nu [tia care sunt planurile lui Aaron
\n leg`tur` cu Tania [i nici dac` aceasta renun]ase la rela]ia
lor.
Te-ar deranja dac` ar fi a[a? \ntreb` ea, \ncet.
Mi-ar pl`cea s`-l v`d la casa lui.
V`rul meu are nevoie de o femeie de[teapt` [i tu e[ti
astfel, spuse Theo, surprinznd-o cu sinceritatea lui. Are
nevoie de o so]ie, de copii.
{tiu c`, \n general, n-are o p`rere bun` despre c`s`torie
[i despre femei, dar speram c` tu vei fi cea care vei
schimba toate astea.
108 ELIZABETH CADELL
Romy nu putea s`-i spun` c` o c`s`torie \ntre ea [i
Aaron ar fi posibil` doar cnd va fi via]` pe Marte, a[a c` se
bucur` cnd ajunser` la aeroport [i \[i luar` r`mas-bun.
Nu credea c` mai era \n stare s` reziste mult timp [i,
privind zmbitoare cum se \ndep`rteaz`, \nghe]`.
Theo r`mase \nm`rmurit [i nu [tia ce s` mai spun`. Se
uita cnd la ea, cnd la tn`ra care tocmai se \ndrepta spre
ei.
Tania!
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 109
Capitolul 7
L`snd jos o valiz`, Tania alerga spre sora ei, s-o
\mbr`]i[eze.
Romy! \ncepu ea s` strige, entuziasmat`, dar sora ei
i-o t`ie imediat.
Romy! Ce bine c` te v`d! Tocmai \l conduceam pe
Theo. }i-am povestit de el, Theo Stanley, proprietarul vilei
\n care locuiesc aici, spuse ea, \n timp ce b`rbatul se
\ndrepta spre ele.
Proprietarul t`u? Tania p`rea \ncurcat`. Apoi, \[i
reveni rapid. Bun` ziua, eu sunt Romy, sora geam`n` a
Taniei.
Oh, Doamne, sunte]i \n dublu exemplar!
Theo r`m`sese f`r` cuvinte, iar Tania izbucni \n rs.
Doar Romy nu g`sea nimic amuzant. N-ar fi suportat ca
Theo s` afle c` l-a \n[elat tot timpul. Nu acum. |ncepuse
s`-l plac`, de[i de multe ori \i adresase \ntreb`ri destul de
incomode.
Toat` lumea reac]ioneaz` la fel, spuse ea, \ncercnd
s`-i evite privirea. Romy sper` s`-[i termine aici cartea. E
scriitoare. {i, privindu-[i sora str`lucitoare, nu-i venea nici
ei s` cread` ct de bine sem`nau.
Theo aprob` din cap.
Dar sem`na]i ca dou` pic`turi de ap`. |[i mngie
gnditor musta]a. Sunt sigur c` a]i \n[elat mul]i oameni.
Tania zmbi cnd o lu` pe Romy de bra].
A[a e, surioar`, nu? spuse ea nep`s`toare, dar Romy
sim]ea cum obrajii \i luaser` foc de ru[ine.
Theo se for]` s` zmbeasc`.
Uite ce e, nu trebuie s`-l l`s`m pe Theo s` piard`
avionul, nu-i a[a, Tania? Murmur` tn`ra, \n timp ce
zborul b`rbatului era anun]at.
Theo privi pasagerii care se \ndreptau gr`bi]i spre
peron.
Aaron [tie de treaba asta?
Bine\n]eles, spuse Romy zmbind, [i dorindu-[i ca
b`rbatul s` plece mai repede. {i sim]i privirea rece a
surorii sale.
Bine\n]eles, Tania credea c` Aaron e \nc` plecat. Ei
bine, avea multe s`-i spun` surorii sale.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 111
Ce f`cea aici? O \ntreb` Tania pe Romy, imediat ce
sc`par` de Theo. {i la ce se referea cnd a \ntrebat dac`
[tie Aaron. Aaron e plecat. Nu?
Nu, e aici. {i trebuie s` vorbim serios despre asta.
Oh, Doamne! {tie?
Tu ce crezi?
Taniei nu-i mai trebuir` alte l`muriri.
Oh, biata de tine! Cred c` te-a f`cut s` treci prin iad!
Nu mai [tia ce s` spun`. R`m`sese f`r` cuvinte.
De prima dat` cnd m-a v`zut. Merser` spre ma[in`
[i, \n timp ce Romy pornea motorul, spuse: ai fi putut s`
m` avertizezi c` e iubitul t`u.
A \ncercat s`... Tania se opri. Ce s-a \ntmplat mai
exact \ntre voi doi?
Nimic, te asigur. |[i aminti de ce putea s` se \ntmple
[i sim]i c` se \mbujoreaz`, dar continu` calm`: e al t`u \n
\ntregime, surioar` drag`, [i e[ti binevenit` s`-l \ntmpini
cum trebuie. Trebuia s` spun` ceva, nu avea s` se lase
purtat` de sentimente, pentru c` era sigur` c` Aaron dorea
o femeie ca Tania [i nu una anost` ca ea.
Dar ai rela]ii apropiate cu el, nu crezi? V`d c` ]i-a
\mprumutat [i ma[ina!
Romy sesiz` ironia din vocea ei, [i \[i d`du seama c` mai
]ine \nc` la Aaron.
Pornir` la drum [i \ncerc` s`-i explice totul.
112 ELIZABETH CADELL
Am \ncercat s`-]i telefonez imediat cum a sosit Aaron,
dar mi-au spus c` deja plecase[i. Ce faci aici? \[i aduse ea
aminte abia acum s` \ntrebe. Parc` aveai film`ri prin
Africa...
Malcolm, produc`torul nostru, s-a \mboln`vit [i a
trebuit s` amn`m totul. Dar nu regret pentru c` era o
c`ldur` infernal`, cred c` aproape dou` sute de grade.
Romy era obi[nuit` cu exager`rile surorii sale, dar de
data asta sim]ea c` nu le mai suport`.
Oh, vrei te rog s` vorbe[ti cum trebuie [i s` nu mai
faci atta caz din orice? Mi-ai spus c` nimeni nu te
cunoa[te bine aici. {i eu vin lini[tit`, la rug`min]ile tale, [i
ce g`sesc? C` unul dintre iubi]ii t`i, un anume Aaron
Blake, nu doar c` e aici cnd nu trebuie s` fie, ci [i c`-[i
vars` to]i nervii pe mine, creznd c` e[ti tu! C` m` sun`
persoane necunoscute care m` invit` la petreceri, c` \nc`
din avion m` urm`re[te un reporter insistent, de care nu
mai reu[esc s` scap... [i c` ai o aventur` cu un b`rbat
\nsurat!
Oh, Doamne! Quintin Swain! Iar a ap`rut individul
`sta? Am ie[it o dat` cu el, acum mult timp, dar nu mi-a
pl`cut deloc [i l-am refuzat cnd m-a invitat a doua oar`,
iar de atunci m` urm`re[te \ncontinuu, ca s` se r`zbune.
Grozav! pufni Romy, \n timp ce dep`[ea un camion.
|mi pare r`u, surioar`... N-am vrut s`-]i fac probleme.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 113
A fost ghinion c` te-ai \ntlnit cu Quintin \n avion. Dac`
nu te-ar fi v`zut acolo, n-ar fi aflat nimeni c` e[ti aici. El [i
Sandra Donnington sunt singurii care m` cunosc mai bine.
Romy \[i aminti c` Sandra aflase de la ziarist.
Ah, [i Aaron! continu` Tania. |]i jur c` n-am [tiut c` e
aici. Poate c` sunt uneori aerian` [i nu gndesc cum
trebuie, dar trebuie s` m` crezi c` nu mi-a[ trimite propria
sor` \n gura unui lup ca Blake. {tii, am sim]it c` ceva nu e
\n regul`, dar am crezut c` e doar \n imagina]ia mea. Se
pare c` nu m-am \n[elat. Oh, [i apropo, a[ vrea s` [tii,
chiar dac` nimeni altcineva nu m` crede, c` n-am nicio
rela]ie cu Danny Gower, dac` despre el vorbeai mai
devreme.
Adic`, vrei s` spui c` mai sunt al]ii? \ntreb` Romy,
cinic.
Bine\n]eles c` nu! B`rba]ii \nsura]i nu m-au atras
niciodat`. D`du nep`s`toare din umeri. A fost doar un flirt
nevinovat.
Un flirt nevinovat!
Romy o privi stupefiat`. Tania, Danny n-are doar o
so]ie, ci [i o feti]` de [apte ani!
Serios? \ntreb` ea, indiferent`. Ei bine, n-are dect s`
le p`streze. Oricum am vrut doar s`-l fac gelos pe Aaron.
De ce? E[ti...\ndr`gostit` de el? \ntreb` Romy cu inima
strns`.
114 ELIZABETH CADELL
Oh, Romy, haide! Ce fat` nu e? {i s` nu-mi spui c` a
ajuns s` te atrag` [i pe tine, pentru c` dac` era a[a, acum
ai fi fiert de gelozie. E foarte sexy!
N-o mai auzise niciodat` pe sora ei vorbind astfel.
Oricum, iubire, cnd vei avea [i tu experien]a mea, \]i
vei da seama c` sunt b`rba]i pe care nu-i po]i cuceri dac`
nu joci dur. Iar Aaron Blake e unul dintre ei. A[a c` am
flirtat cu Danny pentru a-l face pe Aaron s` cread` c` nu
voi a[tepta la nesfr[it s` legalizeze rela]ia noastr`. |n
schimb, el s-a \nfuriat \ngrozitor. Chiar [i de fa]` cu Nicki!
{tii de ce a reac]ionat astfel?
Da, pentru c` este de o moralitate plictisitoare, spuse
ea, spre stupefac]ia surorii sale c`reia nu-i venea s` cread`
ce sor` f`r` scrupule avea. Tot ce-[i dorea era s` stea \n
bra]ele lui Aaron, care s-o mngie [i s-o s`rute, a[a cum
f`cuse cnd erau pe iaht. Dar \[i aminti c` de-acum Tania
\i va lua locul [i c` Aaron va fi mai mult dect bucuros de
acest schimb. Am crezut c`-]i va fi dor de mine, dar ar`]i de
parc` ]i s-ar fi \ntmplat o nenorocire.
|mi cer scuze, \ncerc` Romy s` se adune. Sigur c`
mi-a fost dor de tine, iar acum m` simt u[urat` c` ai venit.
Mi-a fost foarte greu s` fiu \n locul t`u.
Parc` ai spus c` Aaron [tia...dar cred c` ai spus-o doar
a[a... Romy \i explic` modul cum s-au petrecut lucrurile,
apoi zise:
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 115
Theo a fost aici, iar Aaron a promis c` nu-i va spune
nimic...se opri. N-avea de gnd s`-i spun` ce condi]ii
trebuise s` \ndeplineasc`. Nu era preg`tit` pentru asta. {i
oricum, dac` nu va afla de la ea, cu siguran]` avea s`-i
spun` Aaron.
Acum, nu mai are importan]` dac`-i spune sau nu.
Romy se uit` surprins` la sora sa.
Ce vrei s` spui cu asta?
Theo nu mai e proprietarul casei. Tania o privi
\ncurcat`. Nu ]i-a spus asta?
Nu.
Ciudat. Scoase din geant` un plic. Am primit cu
cteva s`pt`mni \n urm` \n[tiin]area [i noile condi]ii de
\nchiriere. {i ghici cine e noul proprietar al casei? Aaron
Blake!
Vrei s` spui c` acum casa ta e a lui?
Da. Ce s-a \ntmplat? \ntreb` Tania, cnd Romy o privi
\nm`rmurit`.
Dar fata nu-i putea spune. Era prea [ocat` ca s` mai
vorbeasc`. O folosise. Aaron Blake o folosise f`r` scrupule.
Gndind astfel, sim]i cum furia pune st`pnire pe ea.
Dar de ce nu i-a spus Theo? Probabil a crezut c` [tia.
Deci, Aaron a [antajat-o ca s`-[i bat` joc de ea. O tot
amenin]a c`-i spune adev`rul lui Theo, cnd el era cel care
avea drept de decizie asupra casei Taniei.
116 ELIZABETH CADELL
Dar cnd \l prezentase pe Theo la aeroport drept
proprietarul ei? Oh, sigur c` exista o \n]elegere \ntre el [i
Aaron. Lacrimi fierbin]i \i inundar` ochii. Ct` umilin]`!
O auzi pe Tania ]ipnd:
Ai grij`! Romy v`zu o ma[in` intrnd pe contrasens [i
vir` mult la dreapta, pn` ce intrar` pe cmp. Pierdu
controlul automobilului [i se izbir` de un copac. Cealalt`
ma[in` nici nu se obosise s` opreasc`, continundu-[i
nestingherit` drumul.
Lui Romy \i trebuir` cteva momente pn` s`-[i vin` \n
fire. Se uit` nervoas` la Tania. Fa]a ei era palid` [i avea
ochii \nchi[i.
Tania! o scutur` ea frenetic, abia avnd curajul s`
respire. Tania! Vorbe[te cu mine!
Ce-ar trebui s` spun? veni r`spunsul amuzat al surorii
sale.
E[ti bine?
Da, tu?
Romy avea o zgrietur` la mna stng`, pentru c` se
izbise de u[` \n timpul impactului, dar asta era tot. Au fost
norocoase. Bine c` purtau centurile!
Tremurnd, ie[i din ma[in`, ca s` vad` pagubele.
Caroseria era zgriat` pe cea mai mare parte, iar u[a
dreapt` era \ndoit`.
Oh, nu! spuse Romy, aproape izbucnind \n plns.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 117
Hei, las`, iubire, n-a fost vina ta, ci a idiotului care a
intrat pe contrasens [i care nici m`car nu s-a sinchisit s`
opreasc`.
|ncearc` s`-i explici asta lui Aaron!
Oh, am uitat de asta! Ei, dar las`, putea fi [i mai r`u.
}i-ar fi putut \mprumuta Ferrari-ul! spuse ea, zmbind.
Oh, Tania, \nceteaz`! {i, spre surprinderea ei, izbucni
\n plns. Tania o lu` repede \n bra]e [i o l`s` s` se
descarce. Mereu se purta frumos cu ea [i mereu \ncerca
s-o protejeze [i s-o consoleze.
Te-a z`p`cit, nu-i a[a? De ce te-a deranjat att de mult
cnd ai aflat c` el cump`rase casa?
Dar Romy nu era preg`tit` s`-i explice cum st`teau
lucrurile. N-avea de gnd s` fac` una ca asta acum. {i
oricum, era mai sup`rat` fiindc` odat` cu venirea surorii
sale, s-au dus toate [ansele de a-l face pe Aaron s`-i pese
de ea.
Hai s` sun`m s` vin` cineva de la un service s` ia
ma[ina, [i apoi lu`m un taxi pn` acas`, spuse ea,
[tergndu-[i lacrimile.
N-ar fi mai simplu dac` l-am suna pe Aaron [i i-am
povesti ce s-a \ntmplat? Vreau s` spun, va fi mai bine dac`
ar rezolva el asta...
Nu, i-o t`ie Romy cu hot`rre. Eu i-am bu[it ma[ina [i
tot eu am de gnd s` i-o repar. {i oricum, nu-i acas`, e
118 ELIZABETH CADELL
plecat s` rezolve ni[te afaceri [i poate c`, dac` avem pu]in
noroc, reu[im s-o repar`m \nainte s` afle.
Sugerezi chiar s` nu-i spunem?
E chiar a[a greu de priceput? Ultimul lucru pe care
mi-l doresc e s` m` cert cu Aaron, a[a c` mai bine ne-am
apuca de treab`.
Ideea lui Romy s-a dovedit a fi cea mai bun`, pentru c`
\n cteva ore au reu[it s` duc` ma[ina la un garaj [i,
gndindu-se c` ar fi bine s` men]ioneze numele lui Aaron
Blake, au reu[it s` ob]in` o programare pentru ziua
urm`toare. Numele lui Aaron avea influen]` peste tot, pe
insul`, dar Romy a insistat ca factura s` fie trimis` pe
numele ei. Pn` la urm`, Aaron \i sugerase \n acea
diminea]` s` \mprumute ma[ina pentru perioada ct st`tea
pe insul`. Ea refuzase atunci, dar acum se gndi c` dac` nu
i-o va aduce imediat, va crede c` s-a r`zgndit [i n-o va mai
\ntreba nimic de ea.
Dup` toate astea, se sim]i mai bine, dar c`p`t` o durere
de cap.
De aceea, cnd Tania o invit` seara \n ora[, refuz`.
Cred c` o s` iau o carte [i o s` citesc pu]in, spuse ea
zmbind, mul]umit` c` acum putea fi din nou ea \ns`[i.
Da, poate ar fi mai bine a[a, r`spunse sora ei,
\ngndurat`, \n timp ce o privea. E[ti cam palid`. Dar a[
vrea totu[i s`-mi promi]i ceva.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 119
Bine, dar sper s` nu fie ceva care s` m` for]eze s`
gndesc.
Nu, blegu]o, spuse Tania, rznd. Tot ce vreau s` te
rog e s` nu-i spui lui Aaron c` m-am \ntors, dac` se
\ntmpl` s` te \ntlne[ti cu el. |mi trebuie ceva timp ca s`
g`sesc o explica]ie bun`. Sunt sigur` c` e tare furios c`
te-am trimis pe tine \n locul meu...mai ales dup` felul \n
care ne-am desp`r]it data trecut`. Mine voi putea da ochii
cu el, [i mizez pe faptul c` va fi mai mult surprins dect
furios.
Romy o privi apoi pe Tania cum se aranjeaz` de plecare.
Nu era firesc pentru ea s`-[i fac` attea griji \n privin]a
unui b`rbat, dar bine\n]eles, Aaron era unul deosebit,
unul care poate c` reprezenta jum`tatea ei...
Doar un b`rbat ca el o putea aduce cu picioarele pe
p`mnt pe Tania. Cu toate astea \ns`, sim]i c` i se face r`u,
doar la gndul c` i-ar putea vedea \mpreun`. |[i lu` lucrul
de cro[etat dintr-un co[ule] de lng` scaun, ca s` mai uite
de gndurile care o m`cinau.
De ce-ai f`cut asta? Adic`, de ce v-a]i desp`r]it a[a? o
\ntreb` ea pe Tania pe un ton potolit. Cnd a crezut c`
sunt tu, mi-a spus c` trebuie s` evit publicitatea negativ`.
Tania \ncepu s` rd`.
Oh, bine\n]eles c` n-a fost asta. N-am f`cut nimic
gre[it. Pur [i simplu am vrut s`-l \nv`] minte s` nu mai ]ipe
120 ELIZABETH CADELL
la mine \n fa]a servitorilor. Bine\n]eles, n-a putut s`
suporte una ca asta. B`nuiesc c` mereu a fost invers \n
ceea ce-l prive[te, de asta crede probabil c` am plecat att
de repede. Fiindc` m` temeam de pres`. Dar [tii cum
gndesc eu. Chiar [i publicitatea negativ`, e tot un fel de
publicitate. Te face remarcat.
Romy nu putea fi de acord pe deplin cu una ca asta. Ar
fi trebuit s` fii extrem de nep`s`tor ca s` nu te afecteze
r`ut`]ile din pres`.
Stai lini[tit`. Imediat cum pleci, fac o baie [i m` duc
direct \n pat, a[a c` secretul t`u e \n siguran]` cu mine, o
inform` ea pe Tania.
Mul]umesc, \i spuse tn`ra ie[ind din dormitor. Ar`ta
devastator, cu o jachet` ro[ie din piele peste o rochie
neagr`, sexy. S-ar putea s` vin trziu, a[a c` nu m` a[tepta,
o avertiz` ea pe Romy, \n timp ce o s`ruta pe obraz. |n
acela[i moment, un taxi claxona la poart`.
Nu te voi a[tepta, spuse Romy, de[i nu era lini[tit`
[tiindu-[i sora c` ie[ea singur` noaptea. Dar a[a fusese de
mic`. Romy \[i aminti c` \nc` din adolescen]`, avea
probleme cu tat`l ei \n privin]a orelor petrecute \n ora[ [i
a companiei pe care o avea. De aceea, imediat cum s-a
angajat, [i-a c`utat un apartament [i s-a mutat. Dar ie[irile
ei nu i-au afectat niciodat` cariera. La primele ore ale
dimine]ii era mereu proasp`t` [i gata de o zi de munc`.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 121
Atr`gea norocul ca un magnet, se gndi Romy \n timp ce
punea s`ruri \n apa din cad`. |i veni \n minte chipul lui
Aaron. Ce noroc pe ea c` l-a \ntlnit!
|[i scoase hainele [i se vr\ \n apa c`ldu]`. |i revenir` \n
minte Tania, accidentul [i Aaron. Trecu prin mai multe
st`ri, de la furie la umilin]`, [i apoi iar furie.
De ce o \n[elase? De ce se folosise de ea? Oare \l
deranjase att de mult faptul c`-l min]ise \n leg`tur` cu
Tania?
Chinuit` de asemenea gnduri [i de \ntreb`ri la care nu
g`sea r`spuns, ie[i din apa care n-o ajutase deloc s` se
relaxeze [i \mbr`c` un halat moale. Abia ie[it` din baie,
auzi un cioc`nit \n u[a din fa]`.
Aaron! El trebuia s` fie, gndi ea, \ncepnd s` se
panicheze.
Romy? \ntreb` el, ca [i cum n-ar fi fost sigur [i se sim]i
u[urat cnd o v`zu. Era \mbr`cat ca ie[it dintr-o revist` de
mod`. {i toate lucrurile \i veneau att de bine!
Nu...te a[teptam, spuse ea, \ntrebndu-se dac`-[i
d`duse seama c` ma[ina lipsea.
Nu? o studie el din cap pn`-n picioare. La cum ar`]i,
a[ crede altceva. Romy se \mbujor`, dar se decise s` reziste
asalturilor lui.
Vrei ni[te cafea? se \ntoarse ea spre buc`t`rie, dar
sim]i c` mna lui o opre[te.
122 ELIZABETH CADELL
Nu.
Atunci, ce dore[ti? \ntreb` ea, privindu-l \n ochi.
Nu trebuie s`-mi spui ceva? \ntreb` el, hot`rt.
N-avea cum s` fi aflat despre ma[in`, se gndi ea. Oare
o v`zuse pe Tania?
De exemplu? se aventur` ea s` \ntrebe.
De exemplu, accidentul pe care l-ai avut azi, cnd te
\ntorceai de la aeroport.
Urmar` cteva clipe de t`cere.
Oh, asta! spuse, \ntr-un sfr[it. A fost doar o
zgrietur`, serios.
Un far de \nlocuit, o u[` de schimbat [i toat`
caroseria vopsit`? Ah, [i s` nu uit de oglinda retrovizoare
care era spart`. Cinismul lui era evident. N-a[ vrea s` [tiu
ce consideri tu c` e cu adev`rat grav.
N-a fost vina mea, spuse ea, \ncercnd s` se apere.
Dac` [oferul acela n-ar fi intrat pe contrasens, atunci noi
n-am...
Voi? Era [i Theo cu tine?
Nu, d`du ea vehement din cap. Un...autostopist. Cum
ai aflat?
Cei de la garaj m-au informat imediat. Mi-au spus c`
a venit o domni[oar` dr`gu]` cu ea, dar c` s-au temut s`
nu fie cumva furat`.
Nu se pomenise nimic de Tania.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 123
Romy se d`du un pas \napoi, \n timp ce Aaron se
apropia mai mult de ea.
De ce nu mi-ai spus tu ce s-a \ntmplat? Reac]ionase
mai bine dect se a[teptase ea. Dar nu era deloc
confortabil s`-l vad` cum o prive[te cu nesa] din cap pn`
\n picioare. Ce credeai c` aveam s`-]i fac? C` te iau la
b`taie?
M-am a[teptat s` primesc cel pu]in o prelegere despre
femeile incompetente la volan, recunoscu ea, cu
sinceritate.
Chiar crezi c` sunt ultimul misogin de pe p`mnt?
{i nu e[ti?
Din \ntmplare, cei mai buni conduc`tori auto pe
care-i cunosc eu sunt femei...[i cei mai capabili oameni.
Sandra e un bun exemplu. F`cu o pauz`. Dar ce se
\ntmpl` cu tine, Romy? Faptul c` am dobort barierele pe
care le-ai ridicat \mpotriva mea te-a l`sat f`r` niciun mijloc
de ap`rare \mpotriva dorin]ei pe care o sim]i pentru mine
[i pe care \ncerci din r`sputeri s-o negi?
Nu!
|ncerc` s` se mi[te \ntr-o parte, dar Aaron o \nl`n]ui cu
bra]ele.
De ce anume te temi, Romy? De asta?
Nu-i mai l`s` timp s` reac]ioneze, pentru c` \ncepu s-o
s`rute cum [tia mai bine. Tn`ra nu reu[i s`-l \ndep`rteze
124 ELIZABETH CADELL
[i nevoile primare \[i f`cur` sim]it` prezen]a, a[a c` [i ea \i
r`spunse printr-un impuls de abandon total. |[i reveni \ns`
[i-l \ndep`rt` de lng` ea. Sim]ea durere [i vin`. Durere c`
nu-l putea avea, vin` c` era totu[i iubitul Taniei.
Cu ct recuno[ti mai repede c` m` dore[ti, cu att te
vei sim]i mai bine, spuse el, \ncercnd s`-[i calmeze
respira]ia. Acum, \mbrac`-te! Vreau s` te scot \n ora[, s`
mnc`m.
Nu... nu vreau s` mai ies nic`ieri cu tine.
Cum s`-i spun` c`-l iubea [i c` o durea faptul c` nu era
al ei? Nu-i putea spune nici c` [tia cine era proprietarul
casei [i c` aflase c` fusese min]it`. Ar fi \nsemnat s`-l lase
s` cread` c` Tania venise.
Spuse totu[i:
M-am s`turat s` ]in loc de original.
Deci, asta era? De asta tot \ncerci s`-mi opui
rezisten]`? De ce nu \ncetezi s` tr`ie[ti \n umbra surorii
tale? De ce nu vrei s` accep]i c` un b`rbat te poate dori
pentru ceea ce e[ti?
Se uit` la el cu r`ceal`. Cine se credea de \ncerca s-o
analizeze?
Dac` nu te superi, s` [tii c` am o migren`. {i
inten]ionez s` m` culc mai devreme.
Ce scuz` convenabil`! E una care crezi c` te ajut` s`
scapi de situa]iile deranjante, nu?
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 125
{i ce-ar trebui s` fac eu? S`...plec pur [i simplu?
Un moment, Romy crezu c` avea s-o bat` la cap pn` va
ceda, dar fu bucuroas` cnd \l v`zu c` se \ndreapt` spre
ie[ire.
Cei de la garaj mi-au spus c` ai cerut ca nota s` fie
trimis` pe numele t`u...
A[a e. Eu voi pl`ti repara]iile, \l \ntrerupse ea.
O s` le pl`te[ti pe naiba! spuse el printre din]i,
trntind u[a \n urma lui.
Romy se duse trist` la culcare. Avu o noapte agitat` [i-l
vis` pe Aaron f`cnd dragoste cu Tania. Nu merita una ca
asta. Dar n-avea s` primeasc` mai mult de att. Lacrimi
fierbin]i \i sc`ldar` obrajii [i avu co[mar dup` co[mar,
pn` diminea]`.
126 ELIZABETH CADELL
Capitolul 8
Se trezi cu o durere \ngrozitoare de cap. Se duse la
baie, \[i d`du cu pu]in` ap` rece pe fa]`, dup` care intr` \n
dormitorul Taniei. Patul era nef`cut, de parc` nu dormise
nimeni \n el.
Tania! Oare se trezise devreme? Ciudat, gndi Romy
[i se duse \n buc`t`rie unde o g`si pe Nicki. Aceasta o
salut` zmbind [i la cteva minute dup` asta, auzir`
amndou` ma[ina lui Aaron frnnd nervos \n fa]a casei.
Acesta cobor\ repede [i urc` sc`rile cte dou`, pn` la u[a
de la intrare. Nu mai cioc`ni, ci intr` pur [i simplu,
spunnd cu tupeu:
Nicki, po]i s` pleci!
Romy r`mase uimit`, dar avu putere s` reac]ioneze:
Cu ce drept \i ordoni menajerei surorii mele?
Nicki privea \ncurcat` de la unul la altul. Romy \[i d`du
seama de gre[eal` dar, nedorind s` r`mn` singur` cu
Aaron, spuse: r`mi, Nicki!
Nicki nu r`mase pe gnduri, [i ascult` ordinul lui
Aaron, care spuse, triumf`tor:
E angajata mea, dr`gu]o! Da, \[i aduse aminte Romy,
acum el de]inea propriet`]ile lui Theo [i probabil c` [i pe
servitorii din ele. Nici nu m` mir c` abia a[teptai s` scapi
de mine noaptea trecut`! |]i f`cuse[i deja planuri s` ie[i \n
ora[, \nainte ca eu s` apar aici? Sau nu ]i-au ajuns
s`ruturile mele [i l-ai chemat dup` aceea?
Habar n-avea de ce era att de furios, iar el \i puse un
ziar \n mini.
"Tania Morgan se distreaz` \ntr-un club de noapte cu
Danny Gower, unul dintre consilierii capitalei", articol de
Quintin Swain.
O poz` de-a Taniei, \mbr`]i[at` cu Danny Gower, f`cea
prima pagin` a unui ziar local. Iar Aaron credea c` era ea.
Nu...\n]elegi, reu[i ea s` spun`, \n timp ce Aaron se
apropia periculos de repede de ea.
Atunci, l`mure[te-m`, drag`.
Nu sunt eu, e... Tania, reu[i ea s` spun`, dndu-[i
seama c` fusese o prostie din partea ei s` ascund` venirea
surorii sale.
{i te a[tep]i ca eu s` \nghit una ca asta?
128 ELIZABETH CADELL
Haide, dulcea]`...mai \ncearc`!
Dar `sta e adev`rul, spuse ea, speriat`. S-a \ntors ieri,
cnd \l conduceam pe Theo la aeroport. S-a \ntors cu
mine...
Da? Atunci, unde e? \ntreb` el, ne\ncrez`tor.
Nu [tiu!
Probabil c` Tania \nc` mai era cu acel Danny Gower!
Oh, de ce trebuia s` suporte consecin]ele faptelor ei? Dar
minile lui Aaron pe trupul ei o f`cur` s` uite de orice
gnd referitor la Tania.
Preferi s` fii v`zut` cu un b`rbat \nsurat dect s`
accep]i c` m` dore[ti? Dar [tiu c` m-ai dorit de multe ori,
[i asear` n-a fost o excep]ie. Ia spune-mi, ]i-a satisf`cut
Danny a[tept`rile, sau l-ai ame]it [i pe el cu aceea[i scuz`
c` te doare capul? {i \nainte ca ea s` apuce s` vorbeasc`,
spuse: ei bine, asta e o ocazie cnd trebuie s` vii cu ceva
mai bun de att.
Nu! Se lupt` cu toat` puterea, dar Aaron p`rea de
ne\nvins cnd o ridic` \n bra]e ca pe un fulg [i o duse \n
dormitor. Romy se panic` [i \ncepu s`-l loveasc`, dar totul
era \n zadar.
P`streaz`-]i energia! O s` ai nevoie de ea.
O a[ez` pe pat [i \ncepu s` o s`rute dur [i pasional,
Romy se abandon` dorin]ei care o m`cina [i Aaron o
posed` cu duritate.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 129
Emo]iile au fost att de puternice, \nct Romy izbucni
\n plns.
Ce s-a \ntmplat? o privi el \n timp ce-i s`ruta
zgrietura provocat` de accident. Te-am r`nit? \ntreb` el,
\ngrijoarat.
Da, dar putea fi mult mai r`u, spuse ea, aducnd
vorba de accident, [i evitnd subiectul pe care-l abordase
el. Puteam s` fi murit.
Cine? Tu [i autostopistul acela? \ntrebase de parc` ar
fi crezut c` fusese \n ma[in` cu Danny Gower.
Nu, Tania. Mai devreme spuneam adev`rul, continu`
ea, v`zndu-i expresia ne\ncrez`toare a lui Aaron. Ne-am
\ntlnit la aeroport exact cnd \mi luam r`mas-bun de la
Theo...
Vrei s` spui...chiar s-a \ntors? Se ridic` [i se uit` la ea.
Atunci...nu e[ti tu \n fotografia din ziar? Oh, Doamne, de
ce nu mi-ai spus? \ntreb` el, cu fa]a \n p`rul ei. O ]inea
strns \n bra]e [i Romy constat` cu bucurie c` b`rbatul nu
f`cea asta din remu[care, ci din u[urare. Dar de ce era att
de bucuros c` Tania fusese cu acel b`rbat [i nu ea?
N-ar fi trebuit s` fac dragoste cu tine att de brutal...O
privi \n ochi. De ce nu m-ai oprit?
Am \ncercat, dar nu m` ascultai.
Da, b`nuiesc c` ai dreptate, spuse el, \ncepnd s`
rd`.
130 ELIZABETH CADELL
Toate eforturile tale de a-i convinge pe ceilal]i s-au
dovedit inutile, nu-i a[a? spuse ea, gndindu-se la
fotografia din ziar [i \ntrebndu-se cum putea sora ei s` se
poarte astfel. Pn` la urm`, amndoi vor avea de suferit.
|mi pare r`u.
Oare? Am crezut c` o s` te bucuri dup` tot ce te-am
pus s` faci cu amenin]area c`-i spun lui Theo... Am crezut
c` acum vei fi mul]umit` c` pn` la urm` am pierdut.
Urmar` cteva clipe de t`cere, dup` care sun`
telefonul.
Da, bine, Nicki. F`-mi leg`tura. Oh, Doamne, sigur.
Vin imediat! spuse Aaron [i \nchise. Se ridic` [i, \n timp ce
se \mbr`ca, spuse: sunt ni[te probleme cu vilele din
Lautoka [i e nevoie urgent` de mine acolo. |mi pare r`u.
|n]eleg, spuse ea, \ncercnd s` nu se arate
dezam`git`.
{i, ca [i cum Aaron i-ar fi citit gndurile, continu`:
Nu \n]eleg de ce venirea surorii tale aici, ar trebui s`
ne \ncurce planurile. A[ vrea s` r`mi aici... s` continu`m
ce am \nceput.
O privea cu afec]iune, dar Romy nu contenea s` se
\ntrebe ct timp o va mai dori.
Dar asta depinde, continu` el cu voce cald`.
De ce anume?
Dac` nu \ncepem s` arunc`m cu lucruri unul \n altul.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 131
Sau dac` nu se consum` pasiunea.
Deci nu \ncerca s` legalizeze rela]ia lor, gndi Romy, cu
triste]e.
Dar cum r`mne cu Tania? Oare ce avea s` spun`
despre rela]ia lor?
Nu v`d de ce-ar deranja-o faptul c` suntem \mpreun`.
Nu eram att de apropia]i, continu` el, nep`s`tor. Dar,
dac` te preocup` lucrul `sta, las`-m` pe mine s`-i spun.
Nu...o s-o fac eu. Pn` la urm`, Tania era sora ei. {i,
dac` era adev`rat c` \ntre ea [i Aaron nu fusese ceva serios,
atunci doar orgoliul \i va fi lezat [i \n cele din urm` va
\n]elege. Dar... nu crezi c` altora li se va p`rea ciudat? De
exemplu, Sandrei?
Nu-mi pas` ce cred ceilal]i. Dup` ce a ap`rut ziarul
`sta, probabil c` ceilal]i vor crede c` Tania are o nou`
cucerire [i nu se vor \ntreba de ce m-am \ndr`gostit
nebune[te de frumoasa ei sor`.
Se \ndr`gostise? Asta \i spunea? Oare o iubea?
O \mbr`]i[` [i o s`rut` cu pasiune. Ea \i r`spunse,
supus` [i doritoare.
E[ti foarte tentant`, zise el, \ncercnd s` se desprind`
din \mbr`]i[are, dar voi avea grij` de asta mai trziu.
Se ridic` [i plec`. Romy se uit` dup` el, vis`toare. |i
spusese c` vrea s` r`mn` aici. Dar nu putea sta mult timp
din cauza legilor de imigrare de pe insule. Dac` tot o
132 ELIZABETH CADELL
dorea att, oare ce avea s` se \ntmple? S-o ia de nevast`?
Oh, cu siguran]`, gndea prea departe.
Dar \i reveni imaginea Taniei \n minte. Oare cum va
reac]iona?
V`zu halatul aruncat lng` pat [i cobor\ dup` el, cnd,
\n acela[i timp, cineva intra \n camer`.
Romy? Unde e[ti? L-am v`zut pe Aaron ie[ind cnd...{i
se opri, v`znd-o pe Romy c` \ncearc` s` se acopere
repede cu halatul. Te-ai culcat cu el spuse ea cu r`ceal`,
ar`tnd obosit` [i dezam`git`.
Tania, pot s`-]i explic...
Nu trebuie. Totul e foarte clar! spuse ea, cu un ton
aspru.
N-am crezut c` o s` te deranjeze att de mult.
Nu? i-o t`ie Tania. M` \ntorc acas` [i ce g`sesc? Sora
mea \[i face de cap cu iubitul meu! Iar tu spui c` nu te
a[teptai s` m` sup`r? Era aproape de isterie.
A spus c`...nu era]i att de apropia]i.
Asta ]i-a spus? Romy r`mase blocat`. Oare Aaron
min]ise? {i apoi, \[i aminti cu durere c` o min]ise [i \n
leg`tur` cu casa.
Dac` tot spui c` ]ii att la el, atunci ce c`utai asear`
prin club, \n bra]ele lui Danny Gower? Poza voastr` e \n
ziarele de diminea]`. Aaron mi-a adus unul.
Ah, deci a]i v`zut asta, spuse ea, a[ezndu-se pe pat.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 133
Am v`zut-o [i eu, dar nu e nimic adev`rat \n ceea ce se
scrie acolo. |i arunc` lui Romy o privire. Bine, am ie[it de
cteva ori cu el la cin` [i ultima dat`, la o petrecere, eram
cam ame]it` [i i-am f`cut promisiuni pe care nu
inten]ionam s` le \ndeplinesc, l-am \ncurajat chiar s` m`
s`rute de fa]` cu toat` lumea. Dar am f`cut-o doar pentru
c` Aaron nu-mi acorda suficient` aten]ie. Iar asear`, m-am
\ntlnit cu o prieten` de-a mea, Sonya, [i am ie[it
\mpreun` \n club. Din \ntmplare, am dat acolo peste
Danny. Nu voiam s` am ceva de-a face cu el, dar el s-a
apropiat, m-a \mbr`]i[at [i, pn` s`-l \ndep`rtez de mine,
Quintin Swain a ap`rut de undeva [i a imortalizat
momentul. O privi cu r`ceal`. Asta e tot. Mul]umit`?
Nu. Romy o privea furioas` [i nu-[i amintea cnd se
certase ultima oar` cu sora ei. Dac` te-ai purtat att de
inocent asear`, atunci unde ]i-ai petrecut noaptea?
Cu Sonya, o privi \ngrozit`. Doamne! Credeai c`
mi-am petrecut noaptea cu un b`rbat ca Danny? }i-am
spus [i ieri c` a fost un flirt nevinovat. Voiam ca Aaron s`
cread` c` doresc un alt b`rbat. Atta tot. Nu m-am culcat
niciodat` cu Danny [i nici nu inten]ionez s-o fac. Niciodat`
nu m-am amestecat \n rela]ii \n care s` aib` al]ii de suferit.
|n ciuda a ceea ce scriu ziarele, s` [tii, Romy, c` nu m` culc
cu fiecare b`rbat cu care ies \n ora[. Am crezut c` m`car
sora mea are \ncredere \n mine.
134 ELIZABETH CADELL
Romy nu [tia ce s` mai spun`. Era m`cinat` de
vinov`]ie.
Oh, [tiu c` am spus ieri c` Aaron e prea moral,
continu` ea. Dar \mi place o astfel de calitate la un b`rbat.
Asear` nu m-am \ntors pentru c` am plecat trziu din club,
iar casa Sonyei era mai aproape dect a mea. A[a c` am
r`mas acolo. Ceea ce e mult mai decent fa]` de ce ai f`cut
tu, \n absen]a mea. Cnd te-am rugat s` vii aici, n-am
f`cut-o doar de dragul meu...Am sperat c` un alt loc, al]i
oameni, te vor ajuta s` treci peste durerea c` l-am pierdut
pe tata. Vocea \ncepu s`-i tremure. Aaron m-ar fi luat de
nevast` \n cele din urm`. Sunt sigur` de asta. Dar ai venit
tu [i ai stricat totul!
Se arunc` pe pat [i \ncepu s` plng`. Lui Romy i se
frnse inima. De ani de zile nu-[i mai v`zuse sora
plngnd. |ntotdeauna o considerase mai puternic` dect
ea. Dar acum, v`znd-o att de vulnerabil`, se a[ez` pe
pat, lng` ea, [i-i spuse cu lacrimi \n ochi:
|mi pare r`u. N-am crezut c` ]ii att de mult la el...
E singurul b`rbat care m-a \n]eles vreodat`, spuse ea.
Tata n-a f`cut-o, la fel ca to]i nemernicii `ia care m-au
cerut de nevast`. E singurul b`rbat pe care l-am respectat
cu adev`rat.
Da, putea \n]elege asta, [i ea sim]ea la fel. Dar
descoperi un lucru: Aaron avusese dreptate cnd \i
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 135
spusese c` tr`ia \n umbra surorii sale. Fusese att de
absorbit` de succesul ei, c` nu se gndise niciodat` s-o
\ntrebe dac` e fericit`. Acum \[i d`du seama c` era mai
trist` [i mai singur` dect fusese vreodat`.
|[i d`du seama c` nu va fi niciodat` \n stare s` fure
fericirea surorii sale. Trebuia s` plece acas`. {i s` ia totul
de la \nceput...
{i nu va l`sa pe nimeni s`-[i dea seama ct de mult
sufer`.
136 ELIZABETH CADELL
Capitolul 9
{tii, Romy... pari schimbat`... Ce s-a \ntmplat cu
domni[oara serioas`, cu ochelari [i p`r lung? \ntreb`
Roger Stainsbury, \n timp ce oprea ma[ina \n fa]a casei
imense a lui Henry Morgan.
Habar n-am, spuse ea, \ncercnd s` glumeasc`, \n
timp ce editorul ei o \nso]ea spre u[a de la intrare. Avea \n
ochi o triste]e pe care n-o putea ascunde de b`rbatul iste]
de lng` ea.
Nu e o schimbare doar \n felul \n care ar`]i, coment`
el, la fel de impresionat ca acum trei sapt`mni, cnd
intrase \n biroul lui cu o nou` carte, gata de tip`rit. O
\ntoarse cu fa]a spre el.
Te-ai schimbat [i \n alte privin]e. Ai devenit mai
\ncrez`toare \n tine, mai sigur`.
{i, afi[nd un zmbet de cunosc`tor, spuse: ai \ntlnit
pe cineva \n Fiji, nu?
Ea rse din nou, nesim]indu-se la largul ei, mai ales c`
era con[tient` c` emanciparea ei era o urmare a faptului
c`-l cunoscuse pe Aaron. Niciun om care ar fi intrat \n
contact cu el, n-ar fi r`mas neschimbat, gndi ea, sim]ind
c` i se face r`u. Iar prietenii [i toate cuno[tin]ele cu care
se vedea acum \i spuneau c` e frumoas`, pentru c` Aaron
o convinsese de lucrul `sta [i o f`cuse s`-l cread`.
Era ciudat c` un b`rbat dintr-o insul` \ndep`rtat`
reu[ise s-o trezeasc` la via]`...
Oh, a fost doar una dintre idilele acelea de vacan]`,
spuse ea, pe un ton care se voia a fi indiferent. Ce altceva
ar fi putut s` spun`? C` fiecare p`rticic` din trupul ei
tnjea \nc` dup` atingerea lui Aaron Blake? C` se trezea
noaptea cu amintirea lui \n gnd [i c` \[i \nfrna cu greu
dorin]a de a-i telefona doar ca s`-i aud` vocea? Roger ar fi
crezut-o nebun`, a[a cum \ncepea s` se cread` [i ea.
Sperase c` lui Aaron \i va p`sa de ea [i c` o va contacta,
dar trecuse mai mult de o lun` [i nimic din toate astea nu
se \ntmplase. {i chiar dac` primise mai multe scrisori de
la Tania, nu-i vorbise \n niciuna ceva despre el. Se \ntreba
dac` erau din nou \mpreun` [i la gndul c` asta ar face-o
fericit` pe sora ei, o umplea [i pe ea de mul]umire pentru
decizia aleas`. Dar durerea pe care o sim]ea acum era
138 ELIZABETH CADELL
foarte mare, mai ales pentru c` \[i d`duse seama c` nu
\nsemnase mare lucru pentru el.
M` bucur s` aud una ca asta, \l auzi pe Roger
spunnd, de[i se sim]ea o not` de scepticism \n voce.
A[tept multe de la tine [i a[ vrea ca nimic s` nu stea \n
calea ascensiunii tale.
Ea \i zmbi slab. Nu, nu-l va dezam`gi, \[i spuse ea.
Dup` ce-i citise ultima carte, \i spusese c` era cea mai bun`
din cte scrisese vreodat` [i o rugase s` mai scrie alte dou`
dup` acela[i tipar. Nu-i putea spune c` fusese inspirat` de
perioada cnd fusese \ndr`gostit`. Era de profesie
scriitoare [i [tia c` va trebui s` se descurce cu noua
sarcin`, cu sau f`r` ajutorul lui Aaron. Cel pu]in, asta \i va
\ndep`rta gndurile de el.
}inem leg`tura, spuse b`rbatul, refuznd invita]ia la
cafea. Dar \ncerc` s-o s`rute [i ea \ntoarse capul la timp, ca
el doar s`-i mngie obrazul. Era un b`rbat dr`gu], de
\ncredere [i manierat [i [i-ar fi dorit s` se fi \ndr`gostit de
un asemenea om. Dar deocamdat` nu se putea gndi la
altcineva, nu acum, cnd avea sentimente att de profunde
pentru Aaron.
Abia de auzi urarea de noapte bun` a lui Roger [i-l v`zu
ca prin vis \ndep`rtndu-se de ea. Era prea cople[it` de
durerea pe care o sim]ea ca s`-i mai pese de ceea ce se
\ntmpla \n jurul ei.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 139
Intr` \n cas` [i r`mase surprins` cnd aprinse lumina [i
v`zu pe cineva care se \ndrepta spre ea.
Tania!
Am ob]inut slujba aceea din America! \i strig` ea
bucuroas`. E pentru o scurt` perioad`, deocamdat`, dar
plec la sfr[itul s`pt`mnii [i trebuia s` te v`d.
Romy se bucur` c` sora ei ar`ta mai relaxat` [i mai plin`
de via]` dup` concediul binemeritat.
E minunat! Se sim]i mndr` pentru reu[ita surorii
sale. Dar \nc` nu \n]elegea cum de ajunsese \n fa]a ei, cnd
o credea \n Fiji. O \ntrebare o chinuia [i nu-[i d`du seama
cum \i ie[i de pe buze: cum r`mne cu Aaron?
Am terminat-o cu el. Am avut o ceart` \ngrozitoare
din cauza ta, [i apoi nu ne-am mai v`zut.
Din cauza mea? Era tot ce re]inuse Romy. Dar am
crezut c` tu [i cu el...
|ntre noi n-a fost niciodat` ceva serios, recunoscu ea,
privind \n alt` parte. A avut dreptate cnd ]i-a spus asta.
Romy o privea uimit`, nevenindu-i s` cread` ce putea
aude.
Nu mi-a promis niciodat` nimic...de fapt, nici n-a fost
o rela]ie. Pur [i simplu mi se p`rea c` m` atrage fiindc` era
singurul b`rbat care nu m-a l`sat s` ac]ionez a[a cum
voiam. {i, bine\n]eles, m` sim]eam atras` de el [i din
punct de vedere fizic. F`cu o pauz`. Cred c` din mndrie
140 ELIZABETH CADELL
m-am sup`rat atunci pe tine... pentru c` am aflat c` ai fost
cu el. {i pentru c` orict de mult ]ineam la el, un lucru era
sigur pentru amndoi: n-aveam nimic \n comun. El prefer`
s` citeasc` o carte sau s` fac` o plimbare dect s` mearg`
la o petrecere zgomotoas`...ceea ce e pe gustul meu. Cred
c` avea mai multe \n comun cu tine.
Tania se duse \n sufragerie, iar Romy o urm` absent`.
Aaron \i spusese adev`rul? Rela]ia cu sora ei nu fusese
una serioas`? {i s-au desp`r]it \n cele din urm` din cauza
ei?
Dar asta se \ntmplase cu o lun` \n urm`, iar el nu se
obosise s` ia leg`tura cu ea. Ceea ce \nsemna c` nu-i p`sa
cu adev`rat de ea, nu? Poate c` se plictisise de sora ei [i-[i
propusese s` mai fac` o cucerire.
Un lucru m-a preocupat s`pt`mni \ntregi, o auzi pe
Tania spunnd [i, privind-o, Romy \i v`zu nelini[tea din
privire. Tu [i Aaron...a]i avut ceva serios?
Romy sim]i cum o n`p`desc lacrimile, dar \ncerc` s` [i
le re]in`. Nu-i putea spune surorii ei adev`rul, pentru c`
asta ar fi f`cut-o s` se simt` [i mai vinovat`.
De unde ]i-a venit ideea asta? spuse, \ncercnd s`
rd`. Bine\n]eles c` nu, a[a c` hai s` uit`m de el, da?
Ei bine, dac` scena din seara asta din fa]a casei
\nseamn` ceva pentru tine, cred c` ai trecut [i tu peste el,
nu? spuse ea, \nc` ne\ncrez`toare. O lu` pe dup` umeri.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 141
M` bucur. {tii, m-am sim]it \ngrozitor \n ultima lun`, dup`
cearta pe care am avut-o. Dar dac` n-a \nsemnat att de
mult pentru tine...Era clar c` voia s` abandoneze
subiectul. Mai spuse doar: ah! nu ]i-am spus. Am anulat
contractul de \nchiriere a casei.
Romy o privi stupefiat`. Deci tot efortul, toate
\ncerc`rile ei, tot ce \ndurase din partea lui Aaron fuseser`
\n zadar.
De ce? Vrei s` spui c` vila din Fiji...
Bine, [tiu c` ai tot dreptul s` m` strngi de gt, o
\ntrerupse sora ei. Dar \n urm`toarele [ase luni \mi vor fi
de ajuns o cas` la Melbourne [i una la New York. Din cte
v`d, ai reu[it s` vinzi casa asta, spuse ea privind \n jur la
cutiile cu lucruri. Unde ai de gnd s` te mu]i?
Romy \i spuse c` va sta cteva zile la hotel, timp \n care
va \ncerca s` g`seasc` o locuin]` potrivit` pentru ea.
Nu vorbi prostii! O s` te coste o avere. Stai la mine!
suger` ea. Eu n-o s` stau acolo cteva luni [i va fi mai bine
dac` va avea cineva grij` de locuin]`. {tiu c` am dus vie]i
destul de separate [i diferite, [i c` nu prea ne vedem des,
dar oh, surioar`! O s`-mi lipse[ti ct o s` fiu plecat`, spuse
Tania, cu lacrimi \n ochi.
{i dintr-o dat`, au \nceput s` plng` amndou` [i s` se
\mbr`]i[eze, cu toate c` Romy, spre ru[inea ei, era mai
trist` fiindc` \l pierduse pe Aaron.
142 ELIZABETH CADELL
Dar primi invita]ia Taniei [i, pn` la sfr[itul
s`pt`mnii, se mut` \n apartamentul ei de lux, decorat [i
mobilat modern. Unele din obiectele de acolo \i aminteau
de casa surorii sale din Fiji, [i-i aduceau \n minte clipe care
o chinuiau.
|n urm`toarele zile, munci mult, descoperind c` scrisul
ei era mai prolific dect fusese vreodat`. |n clipele \n care
se odihnea, doar imaginea lui Aaron \i domina gndurile
zmbetul lui, privirea, mngierile. {i singurul fel \n care
putea sc`pa de amintirea lui chinuitoare era s` se apuce
din nou de scris.
Munca prospera, dar s`n`tatea ei p`rea s` se
[ubrezeasc`, pentru c` nu se hr`nea cum trebuie [i nu se
odihnea, ajunsese s` aib` ame]eli [i gre]uri, diminea]a. {i
chiar [i cnd a \ncercat s` lase lucrurile mai u[or \n
urm`toarele cteva zile, lucrurile nu s-au \mbun`t`]it. A[a
c` \ntr-o zi, s-a dus la doctor [i acesta i-a confirmat ceea ce
ea nu dorise s` accepte.
Era \ns`rcinat`.
P`r`sise destul de \ngrijorat` cabinetul, \n acea zi. Oare
cum avea s` se descurce cu un copil, de una singur`? Dar,
cu toate astea, sim]ea, o urm` de mndrie [i de pl`cere.
{tia c` dac` un lucru avea s-o fac` fericit`, acesta ar fi fost
s` aib` un copil cu Aaron. Dar i-ar fi pl`cut s` fie [i el lng`
ea, s-o protejeze [i s-o apere. S` \mpart` cu el bucuria
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 143
na[terii. Dar realitatea era c`, acum, n-avea pe nimeni [i se
sim]ea foarte singur`.
|n urm`toarele zile se lupt` cu gndul de-a lua leg`tura
cu el, de a \ncerca s`-l anun]e c` are nevoie de sprijinul
lui. Dar mndria \nvinse [i de aceast` dat`, pentru c` nu
dorea s`-l implore, din moment ce el n-o contactase atta
timp. Poate c` [i pe el \l oprise mndria, \[i spunea ea,
\ncercnd s` se \ncurajeze.
Dar sub apa c`ldu]`, cnd f`cea du[, se \ntreba pe cine
\ncerca s` p`c`leasc`. Aaron dorise o aventur` [i de asta
avusese parte. Iar dac` ea fusese destul de naiv` \nct s` se
\ndr`gosteasc` de el [i s` mai r`mn` [i \ns`rcinat`, pe
cine trebuia s` dea vina acum?
Se duse \n dormitor s` se \mbrace. |[i dorea copilul lui.
Avea s` se descurce de una singur`. Multe mame treceau
prin aceea[i situa]ie ca [i ea. Avea destui bani, avea o
carier` \n ascensiune, care, de[i nu era att de
str`lucitoare ca a Taniei, \i oferea totu[i confortul necesar
pentru cre[terea [i educarea unui copil.
144 ELIZABETH CADELL
Capitolul 10
Tania \i telefonase cu o zi \n urm` [i o rugase s` treac`
pe la televiziune ca s` ia din biroul ei o agend` pe care o
uitase acolo. O sf`tuise s` nu spun` nim`nui cine este [i s`
treac` drept ea, ca s` nu se iveasc` probleme.
Romy \i urm` instruc]iunile [i se strecur` neobservat`,
lu` agenda, iar acum se \ndrepta spre ie[ire, \ncrez`toare
c` nu se va \ntlni cu nimeni. Se obi[nuise s` fie \n locul
surorii sale [i sim]ea c` acum se descurca de minune.
Trecnd dintr-un coridor \n altul, la un moment dat se
opri, stupefiat`. |n fa]a ei, Aaron o cerceta din cap pn`-n
picioare.
Tania? Sau...?
El chiar nu-[i d`dea seama, realiz` ea, \n timp ce
\ncerc` s` rd` conving`tor. Dar era dureros s` [tie c`
b`rbatul cu care va avea un copil n-o putea deosebi de
sora sa. Bine\n]eles c` toate indiciile \i sugerau c` ea era
Tania. Pe lng` faptul c` erau identice, tocmai ie[ise din
biroul ei.
Oh, haide Aaron. Chiar nu-]i dai seama?
O durea [i faptul c` n-o recunoscuse, dar [i faptul c`
venise direct la locul de munc` al surorii sale.
Am sunat acas` la Romy. Speram s-o g`sesc...{tii
cumva unde e?
Deci, pe ea o c`uta! Emo]ia o l`s` f`r` cuvinte. Voia s-o
vad`! Dar de ce?
Nu [tiu, \i sc`p` ei, f`r` s` vrea. Nu dorea s`-l mint`,
dar sim]ea c` e mai bine s` stea \n expectativ` pn` afl`
motivul pentru care o caut`. De ce credeai c` e \n locul
meu?
Am fost la vechea adres` [i am aflat c` s-a mutat, iar
noul proprietar mi-a spus c` st` cu tine.
Deci, asta era! Trebuia s` aib` grij` ce spune. Mai \nti,
trebuia s` afle motivul pentru care o c`uta [i abia apoi \i va
spune cine e de fapt.
|ntreb`, precaut`:
De ce dore[ti s` o vezi?
A plecat repede de pe insul`. {i fiindc` tot am venit
cu afaceri la Melbourne, a[ vrea s` aflu de ce.
O [oc` indiferen]a lui. A[adar, `sta era singurul motiv.
146 ELIZABETH CADELL
Pur [i simplu se afla \n trecere [i voia s` vad` ce-i cu ea.
Sim]i c` \ncepe s` se agite, dar \ncerc` s` nu-l lase s`
vad` ce-i provocaser` \n suflet cuvintele lui. Se for]` s`
rd` zgomotos.
Oh, bine\n]eles... Nu-]i place s` fii l`sat balt`, nu-i
a[a, Aaron? Dintr-o dat`, un zgomot \i f`cu pe amndoi s`
se \ntoarc`.
Cineva ie[ise dintr-un coridor [i se \ndrepta repede
spre ei. Romy sim]i c` intr` \n panic`. Dac` era o persoan`
care o cuno[tea pe Tania [i care era surprins` s-o vad`
acolo, atunci Aaron ar fi ghicit adev`rul.
Dar persoana respectiv` trecu pe lng` ei, o salut` pe
Tania, dup` care se \ndep`rt`.
Romy r`sufl` u[urat`.
Ai de gnd s`-mi spui unde e?
Vocea lui suna ca o amenin]are. Gndurile i se risipir`
din [i sim]i c` nu mai rezist`.
}i-am spus...nu [tiu... O privea cu ochi ne\ncrez`tori.
A...stat cu mine o vreme dup` care, \ntr-o diminea]`, pur
[i simplu a plecat. Habar n-am unde.
I se p`rea mai u[or s` mint`. Sim]ea c` astfel \i putea
spune orice [i era preg`tit` s` fac` asta pn` cnd va pleca.
Dar [tia c` nu avea s` mai suporte mult situa]ia. Era prea
aproape de el [i avea nevoie de bra]ele lui, de mngierile
lui...
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 147
Se adun` repede cnd v`zu c` o prive[te cu ochii aceia
amenin]`tori, c` o studiaz` din cap pn` \n picioare...
Cum era Romy?
Hm! De parc` \i p`sa! E \ns`rcinat`! \i veni s` strige. {i,
un moment, chiar avu impresia c` rostise lucrurile astea,
dar \[i veni repede \n fire.
Gndurile \i zburar` la ce va face el dac` ar afla una ca
asta. Ar fugi pe insul`, regretnd c` le-a cunoscut vreodat`
pe surorile Morgan? Nu, ar fi incapabil. |n schimb, ar
c`uta-o pe Romy, i-ar pune un inel pe deget [i ar trece
copilul pe numele lui, iar pe ea ar ur\-o pentru tot restul
vie]ii c` l-a obligat la o c`s`torie pe care n-o dorea. O
str`b`tu un fior. Nu trebuia s` [tie vreodat` c`-i poart`
copilul.
Trebuia s` plece de acolo. Putea veni oricine care o
cuno[tea pe Tania [i care o [tia \n America...
Se sim]ea foate bine, mai ales pentru c` nu mai avea
de-a face cu tine, reu[i Romy s`-i spun`, cu glas t`ios.
La fel de sigur` pe tine, Tania? \ntreb` el, ironic, dar
fetei nu-i p`sa. Reu[ise s`-l p`c`leasc`. Nu [tia cum, dar
reu[ise. Iar acum, sim]ea c` i se face din nou r`u.
|l v`zu cum se \ndep`rteaz` de ea. Se sim]i bine pentru
cteva clipe, dar cnd ajunse la ma[in`, o triste]e o \nv`lui
[i \[i d`du seama c` asta poate era singura dat` cnd \l mai
vedea pe b`rbatul iubit.
148 ELIZABETH CADELL
Ajuns` acas`, intr` \n baie, \ncercnd s` treac`
neobservat` de Avis, menajera Taniei, [i d`du drumul
lacrimilor. Nu [tia cum avea s` treac` peste toate astea.
|ntr-un trziu, se lini[ti, se sp`l` pe fa]` [i se machie pu]in.
Avea de gnd s` ias` \n ora[, s`-[i petreac` ziua la muzeu,
s` fac` orice i-ar putea lua gndul de la el.
Cnd ie[i, o salut` pe Avis [i-i spuse c` pleac`.
Ar`ta]i minunat, domni[oar` Morgan. Mereu m`
\ntreb de ce a]i vrut s` v` face]i scriitoare. La cum ar`ta]i,
putea]i avea lejer o carier` \n televiziune, la fel ca sora
dumneavoastr`. |nc` mai pute]i.
Romy \ncepu s` rd`.
Mie \mi place via]a lini[tit`, fu tot ceea ce spuse [i nu
\ncerc` s`-i explice femeii c` munca ei \i aducea satisfac]ii
enorme.
O l`s` pe femeie \n hol [i se duse \n dormitor dup`
po[et`. Avis mai spuse ceva, dar Romy nu o auzi. Cnd se
\ntoarse, intr` \n sufragerie [i \nghe]`. Aaron st`tea lejer
\ntr-un fotoliu din fa]a ei, de parc` ar fi fost \n propria lui
cas`.
Cum...ai intrat? reu[i ea s` \ntrebe, dup` un moment
de t`cere.
M-a ajutat menajera ta. Ea tocmai pleca, iar eu i-am
spus c` m` a[tep]i [i m-a l`sat s` intru.
}i-am spus. Romy nu e aici.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 149
Sim]i c` se \mbujoreaz` [i-l v`zu c` se ridic` [i se
\ndreapt` spre ea. De[i casa era destul de spa]ioas`,
prezen]a lui domina totul.
{tiu, spuse el, calm. Am venit s` te v`d pe tine.
De ce? abia de putea gndi clar. Doar nu se \ntorsese
dup` Tania!
El o m`sur` din cap pn`-n picioare. Ochii, gura, rochia
purpurie, picioarele...Nu-i sc`p` nimic.
De ce te \mbraci \ntotdeauna \n ro[u? Cau]i
inten]ionat pericolul? \ntreb` el, cinic.
Nu \n]elegea ce avea de gnd, dar tonul lui \i f`cea sn-
gele s` clocoteasc`.
Ce dore[ti?
Pe tine!
Ei bine, \mi pare r`u, dar am o \ntlnire pentru prnz,
reu[i ea s` spun`, for]ndu-se s` r`mn` calm`. A[a c`...
Anuleaz-o! \i [uier`, cnd \ncerc` s` treac` pe lng`
el, dar bra]ul lui de fier o opri.
De ce? Cu ce drept vii aici [i-mi ceri una ca asta?
Ne-am desp`r]it \n termeni nefavorabili de fiecare
dat`, a[a c`, fiindc` tot am venit aici, de ce n-am \ncerca s`
avem o rela]ie care s` ne satisfac` pe amndoi?
Nu putea crede una ca asta! Venise pentru ea, pentru
Romy, [i acum \i era totuna dac` n-o g`sise [i Tania era
disponibil` [i doritoare.
150 ELIZABETH CADELL
Te-ai culcat cu Romy!
N-a f`cut niciun secret din faptul c` m` dorea, spuse
el, parc` \ncercnd s` se tempereze. Ce b`rbat ar putea fi
\nvinuit \n fa]a unei astfel de tenta]ii?
|ncerc` s` se ab]in` s`-[i \nfig` unghiile \n fa]a lui
frumoas`. Doar gndul c` se putea da de gol singur` o
oprise de la un asemenea gest.
{i acum, sugerezi s` fim din nou iubi]i? |ncerc` s`
par` sigur` pe ea. Ei bine, \mi pare r`u, dar nu m` mai
atragi \n niciun fel, Aaron Blake. Noi doi am terminat-o de
mult.
Se \n[elase dac` sperase c` astfel avea s`-l fac` s` plece.
{i scoase un ]ip`t de protest cnd o trase spre el.
Ei bine, asta r`mne de v`zut, nu-i a[a? \ntreb` el,
privind-o furios.
Se lupt` cu bra]ele lui, dar era mult mai puternic [i
reu[i s-o potoleasc`, iar s`rutul care urm` fu unul posesiv.
Tn`ra \i r`spunse ascult`toare [i-i \nl`n]ui gtul cu
minile. Era att de bine s`-l \mbr`]i[eze din nou! Sim]i
cum dorin]a \i arde tot trupul, iar ea se abandoneaz` lumii
de vis. Dar, deodat`, toate astea \ncetar` [i-l sim]i pe Aaron
cum se \ndep`rteaz` de ea.
Deschide ochii...Romy.
Ea deschise ochii \nl`crima]i.
De ce? \ntreb` el, cu durere \n voce.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 151
Ea nu-i putea r`spunde. Nu acum, dup` ce tremurase
de dorin]` \n bra]ele lui, de[i [tia c`-l min]ise din nou, cu
neru[inare.
De ce ai pretins din nou c` e[ti Tania? M-ai fi l`sat s`
plec de aici, poate f`r` s` m` mai vezi vreodat`?
Romy se \ntreba de ce p`rea att de furios. Poate c`
avea dreptate. |n fond, fusese din nou p`c`lit, dar [i ea
avea dreptul s` fie sup`rat`.
Am crezut c` nu-]i pas` \n patul c`reia dintre noi intri.
Acum cteva clipe, cnd credeai c` o seduci pe Tania...
Opre[te-te! Se apropie furios de ea [i o lu` de umeri.
Prostu]o! Chiar ai crezut c` m-ai p`c`lit adineauri?
Recunosc, la televiziune am avut doar o b`nuial` vag`. Ai
jucat destul de bine. Dar chiar nu crezi c` [tiu s` te
deosebesc de sora ta? C` nu [tiu c` tu \]i ridici b`rbia cnd
vrei s` m` provoci? C` te \mbujorezi cnd e[ti nervoas`? {i
mai ales c` faci o mare gre[eal` de exprimare: eu [i Tania
n-am fost niciodat` iubi]i!
Romy se holb` la el, nevenindu-i s` cread` ce auzea.
Cum? dar am crezut...
Oh, recunosc c` am fost tentat de multe ori. Pn` la
urm`, arat` la fel ca tine. Dar ea voia mai mult dect o
rela]ie fizic`, ceea ce eu nu-i puteam oferi. {i pentru c`
n-aveam de gnd s` m` \nsor, iar ea nu voia nici mai mult
nici mai pu]in dect un inel de logodn`, rela]ia noastr`
152 ELIZABETH CADELL
n-a evoluat. Dar cu tine... De fiecare dat` cnd te s`rut, m`
faci s`-mi pierd controlul. Tania n-a avut niciodat` efectul
`sta asupra mea. De asta nu mi-a trebuit mult s`-mi dau
seama c` pe tine te-am v`zut mai devreme... pentru c` am
sim]it instantaneu dorin]a de a te lua \n bra]e [i de a te
mngia [i s`ruta. Aveam atta nevoie de tine!
Nevoie sim]ea, nu dragoste, gndi Romy, cu
am`r`ciune. Iar ea deja \i ar`tase c`-l accepta \n patul ei [i
f`r` inel de logodn`...
Nu mi se pare c` ]i-ar pl`cea s` r`mn, spuse Aaron,
cu o grimas`. Dar s` [tii c` am [i eu o limit`. Nu pot
accepta s` m` respingi la nesfr[it! Cnd am condus spre
casa asta, mi-am dat seama c` trebuie s` te g`sesc [i s` te
fac s` \n]elegi c` nu trebuie s`-]i fie fric` de mine. A[a c`
sunt aici, gata s` te protejez. De mine...sau de tine. Iar asta
ar \nsemna c` ]ii la mine mai mult dect vrei s` recuno[ti,
nu-i a[a, Romy? Aaron deja aflase lucrul `sta din felul \n
care-i r`spunsese la s`rut.
Ar fi vrut s` sar` \n bra]ele lui, s`-i spun` ct de mult \l
iube[te, s`-i strige ct de dor i-a fost de el, s`-i spun` c`
a[teapt` copilul lui...Dar nu f`cu nimic din toate astea.
Nu mi se pare c`-]i p`sa prea mult dac` m` g`se[ti sau
nu. Nu mi-a pl`cut deloc faptul c` m` cau]i doar pentru c`
s-a \ntmplat s` vii aici [i nici n-ai \ncercat s` iei leg`tura
cu mine, \nainte.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 153
E adev`rat, poate c` a[a ar fi trebuit s` fac...recunoscu
Aaron, oftnd. Dar e valabil [i pentru tine, Romy. Nim`nui
nu-i place s` fie p`r`sit, a[a cum ai f`cut-o cu mine. Cnd
m-am \ntors \n noaptea aceea, tot ce mi-a spus Tania a fost
c` te s`turase[i de insul` [i ai decis c` e mai bine s` pleci.
Avea dreptate. Era exact ceea ce-i spusese surorii sale.
Tot ce puteam crede era c` regretai ce se \ntmplase
mai devreme \ntre noi. Am crezut c` te sup`rase[i pe mine
pentru ceea ce ]i-am f`cut \n ziua aceea. Pentru c` aproape
te-am violat. {i pentru c` m` dispre]uiam din cauza asta,
n-am putut s` iau leg`tura cu tine att de repede.
Nu te ur`sc...spuse ea. Am plecat fiindc` am crezut c`
sunt o piedic` \n rela]ia ta cu Tania.
Dar \]i spusesem deja c` n-aveam nicio rela]ie cu ea.
De ce nu m-ai crezut?
Nu-i putea spune c` sora ei o l`sase s` cread` altceva.
Oricum, o putea ierta pe Tania, acum. Putea \n]elege de ce
sora ei era att de trist` la gndul c`-l va pierde. Atrac]ia
lui putea face pe orice femeie s`-[i piard` min]ile. Chiar
f`r` s` existe iubire. Nu fusese [i ea o astfel de victim`?
Dar nici tu n-ai fost destul de sincer cu mine, nu-i a[a?
M-ai l`sat s` cred c` Theo \nc` mai de]ine casa, pe cnd tu
o cump`rase[i deja. A[a c` n-aveai de ce s` te folose[ti de
mine...
Se opri, sim]ind cum un val de grea]` \i inund` gura.
154 ELIZABETH CADELL
Se albi la fa]`.
Te sim]i bine? o \ntreb` Aaron, \ngrijorat.
Cred c` da, spuse ea, \ncercnd s` se calmeze sub
privirea lui atent`.
Bine\n]eles, el nu [tia de copil [i nici nu trebuia s` [tie!
Nu voia s`-l \mping` la o c`s`torie pe care n-o dorea.
De ce m-ai min]it? De ce-ai pretins c` tu [i Tania era]i
iubi]i [i m-ai determinat [i pe mine s` fac asta? Ca s`-i
protejezi reputa]ia? Sau pentru a proteja familia lui Danny,
ca s` nu treac` prin ceea ce ai trecut tu?
Tot nu \n]elegi, nu-i a[a? Crezi c` sunt att de marcat
\nct s` salvez c`s`toria altui b`rbat? |ncepu s` rd`. M`
mir c` nu te-ai gndit [i c` eram gelos pe rela]ia dintre
Tania [i Danny.
Romy se \mbujor` de ru[ine. Chiar asta crezuse.
Recunosc c` \n seara aceea te-am luat la petrecere ca
s`-i ar`t lui Swain c` sora ta nu e subiect de scandal. {i da,
am fost pu]in \ngrijorat c` \nc` o familie ar putea fi
distrus`. Dar n-am fost niciodat` obsedat de chestiunea
asta [i nici nu m-am gndit s` te folosesc pe tine. Helen
Gower e suficient de puternic` s` suporte infidelit`]ile
so]ului s`u [i suficient de indulgent` \nct s` i le [i
accepte. Sora ta mi-a explicat de ce a ie[it cu Danny [i m`
bucur c` n-a avut nimic de-a face cu el. Oricum, e mult
prea inteligent` ca s` se \ncurce cu un astfel de om. Dar
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 155
am crezut c` pn` acum ]i-ai dat seama c` am min]it [i
te-am luat peste tot cu mine pentru c` te voiam aproape...
N-am \n]eles la \nceput de ce m` sim]eam att de atras de
tine, pentru c` Tania n-avea un astfel de efect asupra mea.
Dar cnd am aflat adev`rul, nu m-am mai mirat.
O trase spre el, iar Romy sim]i c` pierde uzul ra]iunii.
Parc` erai o pas`re speriat`, [opti el, cu buzele \n
p`rul ei. Speriat` de mine [i de chimia asta care exist`
\ntre noi. {i dac` ]i-a[ fi spus atunci adev`rul, ai fi plecat [i
n-a[ mai fi auzit niciodat` de tine. Am semnat actele exact
\n ziua \n care ai venit tu [i mi-a trebuit mult pentru a-l
convinge pe Theo s` nu-]i spun` nimic. Dar nu i-am spus
[i motivul pe care-l aveam pentru a face asta.
Nemernicule! [uier` ea, dar el o strnse [i mai tare \n
bra]e.
Da, recunoscu el, ai dreptate. Dar, s` [tii, iubito, n-am
venit cu afaceri la Melbourne. Am venit aici pentru c`
trebuia s` te g`sesc, s`-]i spun ct de mult te iubesc, Romy.
Cuvintele lui parc` s-au pierdut undeva \n aer [i Romy
\l privi ne\ncrez`toare, dup` care totul disp`ru [i se trezi
dup` cteva clipe \n patul Taniei, cu Aaron lng` ea,
privind-o \ngrijorat.
|mi pare r`u, reu[i ea s` spun`, jenat`.
N-am mai spus niciodat` unei femei c` o iubesc [i nu
m-am a[teptat s` se \ntmple una ca asta.
156 ELIZABETH CADELL
Dar ce s-a \ntmplat, Romy? E[ti bolnav`...?
O mngia u[or [i o privea cu \ngrijorare. Acum, era
clar c-o iube[te.
Bine\n]eles c` nu, prostule. Doar c` a[tept copilul
t`u, asta-i tot!
Uimirea \i acoperi fa]a, dar pentru o clip` doar, dup`
care, o bucurie f`r` margini \i inund` privirea [i o strnse
\n bra]e att de tare \nct o duru.
Oh, iubito! De ce nu mi-ai spus mai devreme? |i s`ruta
p`rul cu delicate]e. |[i ridic` privrea [i o \ntreb`: credeai
c` nu te doream?
Da... Adic`, n-am pl`nuit nimic, nu [tiam dac`-]i plac
copii. Am crezut c` o s` te \nfurii [i...
O s` m` \nfurii! Oh, Doamne! O strngea din nou \n
bra]e, parc` nedorind s-o mai lase s` scape. Vreau mul]i
copii... [i o familie...[i dragoste...[i mult` protec]ie. Dar,
\nainte de toate, te vreau pe tine. Vreau s` te \ntorci cu
mine \n Fiji, azi. {i ne vom c`s`tori ct mai repede posibil.
Dar se opri imediat.
Vrei [i tu asta, nu? Adic`...m` iube[ti [i tu, nu?
Bine\n]eles, rse Romy. Te iubesc!
Buzele lui le acaparar` pe ale ei \ntr-un s`rut pasional
[i afectuos. Aaron \ncepu s`-i mngie trupul [i Romy sim]i
cum pierde controlul.
Nu aici...[opti el.
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 157
De data asta, trebuie s` se \ntmple \n patul nostru [i
nu \n al Taniei.
Asta nu te-a oprit \nainte, spuse ea cu \ndr`zneal`.
Atunci, a fost diferit. Am fost sup`rat pe tine. Deja m`
fr`mntasem toat` noaptea de grija accidentului pe care
l-ai avut... iar tu te ar`tai att de ostil` fa]` de mine...
Pentru c` Tania venise [i am crezut c` nu m` mai vrei.
O s`rut` din nou.
Prostu]o... [opti el. Dar ce se \ntmpl` cu \ntlnirea ta
de azi? \ntreb` el, dintr-o dat`. Nu crezi c` trebuie s`
anun]i c` nu te mai duci?
Oh, am min]it, spuse ea, chicotind. El se ridic`, furios.
M-ai p`c`lit din nou. Am spus c` n-am s` fac dragoste
cu tine \n patul Taniei, dar cred c` nu se va sup`ra dac` o
s`-i folosim canapeaua.
Apusul f`cea orizontul s` ard` \n culori purpurii, iar
oceanul sc`lda cu valurile sale \nspumate plaja cu nisip
auriu. Casa alb` str`juit` de palmieri era lini[tit`, iar pe
terasa ei, Romy ascundea un secret...
Fusese o zi normal`. F`cuse o vizit` doctorului, care \i
spusese c` avea o sarcin` normal`, [i primise o scrisoare
de la Tania, care-i spunea cu mult entuziasm c`-i pl`cea
munca ei de acolo [i c` s-ar putea s` r`mn` mai mult
pentru c` se \ndr`gostise de un tehnician de platou [i
credea c` de data asta era ceva serios.
158 ELIZABETH CADELL
Romy zmbi la gndul c` sora ei e \ntr-adev`r fericit` [i
c` se bucura [i pentru c`s`toria ei cu Aaron [i pentru
nepo]elul care era pe drum. Inima parc` \ncet` s`-i bat` o
clip`, cnd auzi zgomotul ma[inii.
Din c]iva pa[i, Aaron fu lng` ea, o \mbr`]i[` [i o
s`rut` pasional. Fuseser` desp`r]i]i vreo cinci ore [i deja
sim]eau fiecare lipsa celuilalt. A[a se scurseser` trei luni
fericite, de cnd Romy devenise so]ia lui.
Ce ]i-a spus Chisholm? E[ti bine? Sarcina decurge
normal? Ce vrei s`-mi spui?
Oh, Doamne! Nu putea ascunde nimic de el!
Totul e perfect, spuse ea, mngindu-i obrazul.
Atunci crezi c` mo[tenitorul meu s-ar sup`ra dac` am
face dragoste?
Mo[tenitor? De ce crezi c` e b`iat?
Oh, fat`, b`iat, nu conteaz`, o s`-l iubesc la fel. Dar
nu cred c` voi iubi vreodat` pe cineva mai mult ca pe tine.
Deci, s` revenim, crezi c` s-ar sup`ra?
Nu cred, spuse ea, \mbr`]i[ndu-l [i privindu-l drept
\n ochi. Doar c` trebuie s` [tii ceva... Rse mndr`: sunt
gemeni!
Sfr[it
SUBSTITUIRE DE PERSOAN~ 159

S-ar putea să vă placă și