Sunteți pe pagina 1din 25

AN I

I. Elaborarea situatiilor financiare anuale


(7 probleme)
1. O societate prezint urmtoarele informaii: profit nainte de impozitare 134.000 lei;
cheltuieli
cu amortizarea 3.000 lei; sold iniial clieni 8.000 lei; sold final clieni 2.400 lei; sold iniial
stocuri
12.000 lei; sold final stocuri 1.!00 lei; sold iniial furnizori 2.400 lei; furnizori sold final
33.!00 lei;
impozit pe profit de pltit 1.200 lei. "heltuielile cu do#$nzile au fost de 4.000 lei% din care
1.&00 lei au
fost pltii n cursul perioadei. 'ot n cursul perioadei s(au pltit 1.000 lei reprezent$nd
cheltuieli cu
do#$nzile ale perioadei precedente. )u fost ncasai din emisiunea de aciuni 1.400 lei *i din
mprumuturi pe termen lun+ 1.300 lei. ,e asemenea% au fost efectuate pli pentru achiziia
unui teren
n -aloare de 10.200 lei *i s(au ncasat ..200 lei din -$nzarea unui utila/. "are este mrimea
flu0urilor
de e0ploatare% in-estiii *i finanare1
2. ,ispunei de urmtoarele informaii: ncasri de la clieni 400.000 lei; pli ctre furnizori
30.000 lei; pli ctre an+a/ai .000 lei; do#$nzi pltite le+ate de acti-itatea de e0ploatare 200
lei;
impozit pe profit pltit 12.000 lei; pli pri-ind: achiziii de terenuri 200.000 lei% achiziii
instalaii
800.000 lei; ncasri din -$nzarea echipamentelor 100.000 lei; di-idende ncasate 240.000 lei;
ncasri
din cre*teri de capital social 14.000 lei; ncasri din mprumuturi pe termen lun+ 3.000 lei. 2
se
determine prin metoda direct flu0urile de numerar din acti-itile de e0ploatare% in-estiii *i
finanare.
3tiind c trezoreria la nceputul e0erciiului era de 200.000 lei % s se determine trezoreria de
la
sf$r*itul e0erciiului.
3. 4n decem#rie 2014% o entitate a achiziionat un utila/% -aloarea de intrare fiind de 100.000
lei%
'5) 246. ,urata normal de utilizare a acti-ului este de 10 ani. "osturile de demontare *i
mutare a
acti-ului sunt estimate *i actualizate la ni-elul sumei de 44.000 lei. 7resupunem c la sf$r*itul
duratei
de -ia util a acti-ului 8ianuarie 2029% acesta tre#uie demontat *i mutat n alt loc% -aloarea
cheltuielilor efecti-e de demontare *i mutare a acti-ului fiind facturat de o firm specializat
la
ni-elul sumei de 48.000 lei% '5) 246. 7rezentai nre+istrrile conta#ile efectuate de entitate
n
perioada 2014(202 *i e0plicai care este re+imul fiscal al cheltuielilor cu amortizarea n
conte0tul dat.
4. 4n luna mai :% entitatea ;% deintoare a unui teren construi#il% *i entitatea <% deintoarea
unor imo#ile% au ncheiat un contract de schim# la un #irou notarial pu#lic% prin care entitatea
;
cedeaz 10.000 m= de teren n schim#ul primirii a apartamente cu 3 camere n imo#ilele
deinute de
entitatea <. "ostul terenului deinut de entitatea ; este de 1.0!0.000 lei% iar apartamentele
primite -or
fi nchiriate terilor pe termen lun+. 7entru entitatea <% apartamentele reprezint produse finite
costul
lor de producie fiind de !80.000 lei. 7rin contractul ncheiat s(a sta#ilit c preul realizrii
tranzaciei
este de 1.400.000 lei% '5) 246% fr ca -reuna dintre pri s suporte o sult. 7rezentai
nre+istrrile
conta#ile efectuate de cele dou entiti at$t conform O>?7 nr. 30@200.% c$t *i n
conformitate cu
A)2 1! BAmo#ilizri corporaleC.
5. Dntitatea ; 2) achiziioneaz de la un productor intern un autoturism la preul total de
!!..!0 lei 8inclusi- '5)9. O#li+aia fa de furnizor se achit dintr(un credit #ancar pe termen
lun+.
)utoturismul se transmite n re+im de leasin+ financiar ctre 2" < 2EF. )-ansul pltit este de
4.000
lei% iar do#$nda aferent contractului de leasin+ este de 4.320 lei. Fa scadena unei rate
contractuale% se
factureaz ctre client principalul n sum de 1.800 lei% do#$nda asociat n sum de 144 lei *i
'5)
246. Fa e0pirarea contractului de leasin+% odat cu facturarea -alorii reziduale% n -aloare de
2.000 lei%
se consemneaz *i transferul dreptului de proprietate. 7rezentai flu0ul nre+istrrilor
conta#ile
specifice at$t n conta#ilitatea locatorului% c$t *i n cea a locatarului n conformitate cu O>?7
nr.
30@200..
6. 4n luna aprilie :% entitatea ; 8locatar9 a ncheiat un contract de leasin+ operaional pe ani
cu
entitatea < 8locator9% prin care a nchiriat o cldire. ,in coninutul contractului reiese faptul c
-aloarea conta#il a construciei este de !00.000 lei% iar chiria lunar este de 20.000 lei% plus
'5) 246.
4n luna mai :% locatarul a e0ecutat o serie de lucrri prin care a modernizat cldirea%
suport$nd
urmtoarele cheltuieli: consum de materiale 40.000 lei *i cheltuieli cu fora de munc 12.000
lei. Fa
nceputul lunii iunie :% lucrrile efectuate au fost recepionate n #aza unui proces -er#al de
recepie
ntocmit la ni-elul entitii. Fa sf$r*itul contractului de nchiriere cldirea -a fi predat
proprietarului%
mpreun cu in-estiia realizat. 7rezentai nre+istrrile conta#ile efectuate de societatea ;.
7. Fa data de 31 decem#rie : o entitate efectueaz in-entarierea tuturor element
elor de natura
acti-elor% datoriilor *i capitalurilor proprii. "u ocazia in-entarierii imo#ilizrilor corporal
e se constat urmatoarele:
"omisia de in-entariere mai cunoaste in plus urmatoarele elemente cu pri-ire la acti-ele in
cauz: cldirea 1 este parial distrus% cldirea 2 nu este utilizat la capacitatea normal% ia
r strun+ul
":G> 12 este uzat moral.
D0plicai cum se soluioneaz din punct de -edere conta#il pro#lematica deprecie
rii celor cinci
acti-e% n conte0tul O>?7 nr. 30@200..
II. Auditul statutar si alte misiuni de audit si certificare
(7 probleme)
1.Care sunt principiile fundamentale ale eticii n audit nscrise n Codul etic?
Raspuns:
Principiile fundamentale ale eticii in audit inscrise in Codul etic sunt:
- Integritatea si obiectivitatea
- Competenta profesionala, grija si sarguinta
- Condentialitate
- Profesionalism
- Respectul fata de normele te!nice si profesionale.
" .#$plica%i principiul integrit&%ii 'i obiectivit&%ii n audit.
Raspuns:
Integritatea ( presupune c& profesionistul contabil trebuie s& e drept 'i cinstit
atunci efectuea)& servicii profesionale. Integritatea implica si tran)actii corecte si
juste. *n auditor nu trebuie sa e asociat cu rapoartele, evidentele, comunicatele
sau alte informatii cand aprecia)a ca acestea contin declaratii false sau omisiuni
ce induc in eroare, informatii date cu iresponsabilitate
+biectivitatea ( presupune c& profesionistul contabil trebuie s& e impar%ial, f&r&
prejudicati, s& nu se a,e n situa%ii de incompatibilitate, de con,ict de interese,
care s& pun& la ndoial& rationamentele profesionale ale acestuia.
-. #$plica%i principiul conden%ialit&%ii n audit.
Raspuns:
:r.
crt.
D0plicaii 5aloare conta#il net 5aloare de in-entar
1. "ldire 1 20.000 480.000
2. "ldire 2 340.000 30.000
3. 2trun+ ":G> 12 2.800 4!.800
4. 2istem de calcul )sus 4 .!00 ..!00
. ?rez 7D4! 8.000 ..800
+bliga%iile profesionistului contabil privind condentialitatea sunt:
-ab%inerea de a de)v&lui informa%ii conden%iale n afara unit&%ii angajatoare,
e$cep%ia ca)ului c.nd a fost autori)at sau c.nd e$ist& o obliga%ie legal& sau
profesional& s& publice acele informa%ii/
-abtinerea de la folosirea informa%iilor conden%iale dob.ndite n timpul e$ecut&rii
sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei ter%e persoane/
-respectarea conden%ialit&%ii in mediu social 0asocia%i de afaceri, rude1 , in
rela%iile cu un poten%ial client sau angajator/ in cadrul entit&%ii angajatoare/
-2sigurarea c& personalul angajat sau a,at sub controlul s&u respect&
conden%ialitatea 0pentru profesionistul contabil n calitate de administrator,
director, contabil 'ef, etc.1.
-+bliga%ia de conden%ialitate continu& 'i dup& ncetarea rela%iei dintre
profesionistul contabil 'i client sau angajator.
Posibilitatea divulg&rii informa%iilor, n situa%iile:
-autori)are de c&tre client sau angajator/
-autori)are prev&)ut& prin lege 0e$emplu: furni)area de probe n justi%ie,
autoritatea scal&, prevenirea 'i sanc%ionarea sp&larii banilor1/
-conformare auditului de calitate/
-investiga%ii din partea unui organism normali)ator 0statistice1/
Profesionistul contabil trebuie s& se conving& c& p&r%ile c&rora li se adresea)&
comunicarea informa%iilor sunt destinatarii adecva%i 'i au responsabilitatea s&
reac%ione)e ca atare 0#$emplicare: solicitarea informa%iilor pentru Registrul
3a%ional al #$per%ilor R3#1.
Condentialitatea este stricta, in afara de ca)ul in care profesionistul contabil a
primit o autori)atie speciala de a divulga informatiile sau in ca) de obligatii legale
sau profesionale.
Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice
forma-subalterni sau colaboratori-respecta aceleasi reguli de condentialitate.
4. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare?
Raspuns:
In cursul unei misiuni de compilare, profesio5nistul utili)ea)& competen%ele sale
contabile 'i nu cele de auditor, n vederea str.ngerii, clas&rii 'i sinteti)&rii
informa%iilor nanciare
2ceast& misiune const&, n general, n efectuarea unei sinte)e a informa%iilor
detaliate n scopul pre)ent&rii sub o form& re)umat&, inteligibil&. Procedurile puse
n lucru nu permit 'i nici nu-'i propun, furni)area vreunei asigur&ri asupra
informa%iilor nanciare/ utili5)atorii informa%iilor nanciare astfel compilate
benecia)& ns& de ncrederea c& lucr&rile respective au fost efectuate de un
pro5fesionist contabil posesor al competen%elor necesare.
+ misiune de compilare cuprinde n general preg&tirea situa5%iilor nanciare
0complete sau nu1, dar si colectare, clasarea si sinte)a altor informatii nanciare.
Intr-o misiune de compilare auditorul trebuie s& respecte re5gulile generale de
etic& 'i anume: integritatea, obiectivitatea, corn peten%a profesional&,
conden%ialitatea, profesionalismul 'i respcv tul fa%& de normele te!nice 'i
profesionale. Independen%a nu este o cerin%& dar dac& auditorul nu este
independent trebuie s& fac& o men%iune n raport.
6tandardul Interna%ional de 7isiuni Cone$e 0I6R61 nr. 4418 stabile'te procedurile
'i principiile fundamentale precum 'i modalit&%ile lor de aplicare n ce prive'te
responsabilitatea contabi5lului n cadrul unei misiuni de compilare a situa%iilor
nanciare
9. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale?
Raspuns:
6tandardul International de 2udit nr. :88 stabileste procedurile si principiile
fundamentale, precum si modalitatile lor de aplicare cu privire la misiunile de
audit speciale.
7isiunile de audit se pot referi la:
- 6ituatii nanciare, stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele
internationale de raportare nanciara si de normele nationale/
- Conturi sau elemente de bilant sau rubric din situatiile nanciare/
- Respectarea clau)elor contractual/
- 6ituatii nanciare condensate 0re)umate1/
2uditul trebuie sa e$amine)e si sa evalue)e conclu)iile trase din elementele
probante reunite in timpul misiunii de audit speciala, pentru a determina daca ele
pot servi ca ba)a a opiniei sale care trebuie sa e scrisa si clar e$primata.
;. Prin ce se caracteri)ea)& raportul auditorului asupra respect&rii clau)elor
contractuale?
Raspuns:
Raportul s&u se refer& e$clusiv la respectarea clau)elor care vi)ea)& aspecte
contabile 'i nanciare 0dee$emplu, metode de evaluare 'i de pre)entare1. +pinia
auditorului poate face obiectul unui raport distinct sau va inclusa n raportul de
audit, de ba)a.
<. Prin ce se caracteri)ea)& raportul auditorului asupra situa%iilor nanciare
condensate?
Raspuns:
2uditorul nu trebuie sa emita vreun raport asupra situatiilor nanciare
condensate decat n ca)ul unde acesta a emis un raport de audit asupra
situatiilor nanciare n ansamblul lor.
III. Expertize contabile
(7 probleme)
1.2e#astian estee0pert conta#il /udiciar% de#utant% numit ntr(o cauz ci-il. 7rin
4ncheiera de *edin% Anstana /udectoreasc a menionat sarcina e0pertului conta#il /udiciar
numit% de a ntocmi raportul de e0pertiz n trei e0emplare% c$te unul pentru fiecare parte.
,ilema lui 2e#astian este le+at de faptul c nu *tie dac e0emplarele prilor tre#uie depuse
la Anstan sau pot fi predate *i direct% prilor. )r+umentai rspunsul.
E)27G:2:
'oate cele trei e0emplare se depun la Anstanta%cu cel putin 10 zile inainte de termenul de
/udecata%pentru a a-ea timp sa distri#uie cite un e0emplar partilor.Dste interzis e0pertului
conta#il sa dez-aluie partilor continutul Eaportului de e0pertiza conta#ila.
2.Hri+ore este e0pert conta#il /udiciar de#utant. Dste presat de termenul de depunere
a raportului de e0pertiz ntr(o cauz aflat pe rolul Anstanei /udectore*ti% la #irou mai are
mult de lucru% a*a c ncepe n mare +ra# s creioneze raportul pentru a doua zi. 4n redactarea
raportului% trece sumar peste materialul documentar *i nu mai consider necesar s fac
meniuni cu pri-ire la pro#lemele ridicate de pri ntruc$t oricum acestea nu a-eau le+tur
cu o#iecti-ele sta#ilite de or+anul /urisdicional care a dispus e0pertiza. Eeporteaz pentru o
alt zi% c$nd -a a-ea mai mult timp% prezentarea raportului pentru efectuarea auditului de
calitate. ,ilema lui este le+at de e-entuale consecine ale deciziilor sale. )r+umentai
rspunsul.
E)27G:2:
D0pertiza conta#ila tre#uie intocmita cu constiinciozitate astfel incit sa fie utila
#eneficiarului%sa fie o lucrare de calitate.7rezentarea lucrarii pentru -iza auditorului de calitate
%inainte de a o depune la Anstanta /udecatoreasca%este o#li+atorie; depunerea lucrarii fara -iza
sau fara a fi atasat referatul cu o#ser-atiile auditorului de calitate reprezinta a#atere
disciplinara si se sanctioneaza conform EO? al "D"")E.
3.>ihai este e0pert conta#il /udiciar de#utant. An ultima perioad a a-ut pro#leme de
sntate *i este n imposi#ilitatea de a duce la #un sf$r*it misiunea de e0pert conta#il /udiciar
numit ntr(un dosar ci-il. D ntocme*te un raport de imposi#ilitate. ,ilema lui este le+at de
faptul c filiala i(a comunicat c nu a respectat normele *i uzanele profesionale.
)r+umentai rspunsul.
E)27G:2:
Eaportul de imposi#ilitate de efectuare a e0pertizei conta#ile /udiciare se intocmeste in
conditiile in care e0pertul conta#il nu are acces la toate e-identele si documentele conta#ile
care ii permit formularea raspunsului documentat la o#iecti-ele adresate de instanta.
An situatia in care pro#lemele de sanatate nu ii permit respectarea termenului comunicat de
Anstanta%are posi#ilitatea sa solicite o aminare moti-ata%cu precizarea termenului de care are
ne-oie pentru efectuarea e0pertizei conta#ile /udiciare.
4.)nca este e0pert conta#il /udiciar de#utant. Gnul dintre o#iecti-ele ei este s(*i
ma0imizeze prezena pe pia. 7entru aceasta% ntocme*te mai mult oferte de pre pentru
ser-iciile de e0pertiz conta#il /udiciar *i le depune% cu adres de naintare% la mai multe
Anstane. ,ilema ei este de ce cole+ii e0peri conta#ili au sesizat filiala de domicilu.
)r+umentai rspunsul.
E)27G:2:
7rocedura pri-ind desemnarea e0pertilor conta#ili /udiciari este sta#ilita de "odul de
procedura ci-ila%de normele 1044 %care re+lementeza si modul de plata al onorariilor%in urma
depunerii la instanta a decontului de cheltuieli%pe care aceasta il apro#a dupa depunerea
raportului de e0pertiza conta#ila /udiciara; nicidecum instantele nu numesc e0pertii conta#ili
/udiciari pe #aza ofertelor de pret.Dste incalcat si "odul etic cu pri-ire la marIetin+ul
ser-iciilor profesionale.
.5lad este e0pert conta#il /udiciar de#utant. ) redactat primul capitol al raportului de
e0pertiz conta#il /udiciar dar are o dilem le+at de redactarea celorlalte dou capitole.
"larificai dilema ar+ument$nd rspunsul.
E)27G:2:
Capitolul II al raportului de e$perti)a contabila este intitulat= >esfasurarea
e$perti)ei contabile= .Raportului de e$perti)& contabil& trebuie s& con%in& c.te un
paragraf distinct pentru ecare obiectiv 0ntrebare1 al 0a1 e$perti)ei contabile,
care s& cuprind& o descriere am&nun%it& a opera%iilor efectuate de e$pertul
contabil cu privire la structura materialului documentar, actele 'i faptele
anali)ate, locul producerii evenimentelor 'i tran)ac%iilor, sursele de informa%ii
utili)ate, dac& p&r%ile interesate n e$perti)a contabil& au f&cut obiec%ii sau au dat
e$plica%ii pe care e$pertul contabil le-a luat sau nu n considerare n formularea
conclu)iilor sale. ?n ecare astfel de paragraf trebuie pre)entat ansamblul
calculelor 'i interpretarea re)ultatelor acestora. >ar, dac& aceste pre)ent&ri ar
ngreuna n%elegerea e$punerii de c&tre beneciarul raportului de e$perti)&
contabil&, este recomandabil ca ansamblul calculelor s& se fac& n ane$e la
raportul de e$perti)& contabil&, iar n te$tul e$perti)ei contabile s& se pre)inte
doar re)ultatele calculelor 'i interpretarea acestora.
@iecare paragraf din Capitolul II, A>#6@BC*R2R#2 #DP#REIF#I C+3E2GIH#I,
trebuie s& se nc!eie cu conclu)ia 0r&spunsul1 e$pertului contabil care trebuie s&
e precis, concis, f&r& ec!ivoc, redactat ntr-o manier& analitic&, ordonat& 'i
sistemati)at& f&r& a face aprecieri asupra calit&%ii documentelor justicative,
repre)ent&rilor 0nregistr&rilor1 contabile, e$perti)elor 'i actelor de control 0de
orice fel1 anterioare 'i nici asupra ncadr&rilor legale. 2ceasta, deoarece e$pertul
contabil anali)ea)& evenimente 'i tran)ac%ii 'i nu ncadrarea judiciar& a acestora.
?n ca)uri deosebite n care e$pertul contabil, n e$ercitarea misiunii sale, se
confrunt& cu acte 'i documente care nu ntrunesc condi%iile legale, care e$prim&
c%iuni sau sunt suspecte, el nu trebuie s& le ia n considerare n stabilirea
re)ultatelor conclu)iilor 0r&spunsurilor1 sale la obiectivul0ele1 $ate e$perti)ei
contabile, dar trebuie s& men%ione)e aceasta n raportul de e$perti)& contabil&.
Capitolul IIIACONCLUZII, al raportului de e$perti)& contabil& trebuie s& con%in&
c.te un paragraf distinct cu conclu)ia 0r&spunsul1 la ecare obiectiv 0ntrebare1 al
e$perti)ei contabile preluat n maniera n care a fost formulat n Capitolul II,
A>#6@BC*R2R#2 #DP#REIF#I C+3E2GIH#
!.Aonu este e0pert conta#il /udiciar de#utant. ) studiat materialul documentar
administrat n dosarul cauzei n care a fost numit e0pert conta#il /udiciar *i a notificat Anstana
cu pri-ire la faptul c este necesar e0aminarea e-idenei conta#ile pe ultimii 3 ani% primind
ncu-iinarea de a se deplasa la sediul administrati- al prii procesuale implicate. "u aceast
ocazie a o#ser-at unele tranzacii care i(au +eneratunele suspiciuni *i presupuneri ce nu a-eau
le+atur cu o#iecti-ele dispuse de or+anul /urisdicional care a dispus e0pertiza conta#il
/udiciar. ,ilema lui este dac ar tre#ui s insereze n raportul de e0pertiz conta#il opiniile
personale cu pri-ire la respecti-ele tranzacii. )r+umentai rspunsul.
E)27G:2:
>ac& e$pertul contabil, n promovarea ra%ionamentului s&u profesional, consider&
necesar s&-'i e$prime p&rerea asupra obiectivului0velor1 e$perti)ei contabile,
asupra faptului dac& ntreb&rile ce i-au fost $ate sunt suciente sau nu n
claricarea obiectivului0lelor1 e$perti)ei sau cu privire la alte aspecte asupra
c&rora dore'te s& re%in& aten%ia beneciarului e$perti)ei, poate face acest lucru
e:
a1 n nalul capitolului III, AC+3CH*FIII, dup& paragraful cuprin).nd r&spunsul la
obiectivul0vele1 e$perti)ei contabile/
b1 ntr-un capitol distinct, 0capitolul IJ, intitulat AC+36I>#R2KII P#R6+32H# 2H#
#DP#RE*H*I0KIH+R1 C+3E2GIH0I1I.
&.Heor+e este e0pert conta#il /udiciar de#utant. 4ntocme*te primul su raport de
e0pertiz conta#il /udiciar *i l prezint filialei pentru efectuarea auditului de calitate. Fa
filial completeaz declaraia de independen. ,ilema lui este dac la e-aluarea
independenei tre#uie s se raporteze doar la normele profesionale *i procedurale sau ar
tre#ui instituit *i un sistem de control intern n cadrul ca#inetului. )r+umentai rspunsul.
E)27G:2:
D0pertiza conta#ila /udiciara este o lucrare care se efectueaza personal%fara a putea fi dele+ata.
Andependenta in cazul e0pertizelor conta#ile /udiciare tre#uie sa fie a#soluta.,eclaratia de
independenta se refera la situatiile de incompati#ilitate sau conflict de interese pre-azute de
re+lementari si nu la or+anizarea controlului intern.
IV. Evaluarea intreprinderilor
(2 probleme)
1."are este -aloarea patrimonialJ de #azJ a unei ntreprinderi care prezintJ urmJtorul #ilant
economic:
imo#ilizJri !0.000; capital social &0.000; o#li+atii !40.000; creante 400.000; stocuri 300.000;
diferente din
ree-aluare 0.000; profit 10.000; rezer-e 10.000; disponi#ilitJti 20.000
Easpuns:

5aloarea patrimoniala de #aza K !0.000(!40.000 L 400.000 L 300.000 L 20.000 #K140.000
2. "are este -aloarea acti-ului net cori/at al unei ntreprinderi care% dupJ ree-aluarea
#unurilor% prezintJ
urmJtoarea situatie patrimonialJ: capital social 3.000.000; imo#ilizJri 8.000.000; stocuri
20.000.000; creante
1.000.000; rezer-e 00.000; profit 1.000.000; diferente din ree-aluare 14.000.000;
disponi#ilitJti 00.000;
o#li+atii nefinanciare 2.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000 1
Easpuns:
)cti-ul net cori/at se poate determina prin dou metode:
a9 metoda aditi-

):" K capital propriu 8capital social L rezer-e L profit9 M diferene din
ree-aluare
):" K 83.000.000 L 00.000 L 1.000.0009 L 14.000.000 K 4.00.000 L 14.000 000
K 18.00.000
#9 metoda su#stracti-

):" K acti-e ree-aluate N datorii
):" K 88.000.000 L 20.000.000 L 1.000.000 L 00.0009 N 2.000.000 K43.00.000 N
2.000.000 K 18 00.000
V.Fuziuni si divizari de intreprinderi
( probleme)
1. O societate ) cu un capital de 20.000 lei format din .000 de aciuni a#soar#e societatea O
cu un capital de
40.000 lei format din 10.000 aciuni. 2ocietatea ) a fost e-aluat la 30.000 lei iar societatea O
la 48.000
lei.
"are este numrul de aciuni ce tre#uie emis pentru remunerarea aportului *i prima de
fuziune.
Easpuns:
2oc. )
)cti- net conta#il 30.000lei
:r. aciuni .000 aciuni
5>") K30.000lei@ 000 actiuni K! lei @ aciune
2oc. O
)cti- net conta#il 48.000lei
:umr de aciuni ce tre#uie emise K 48.000lei @ ! lei@actiune K 8.000 aciuni
Fa societatea ) n urma fuziunii:
"apitalul propriu creste cu 48.000lei
( "apitalul social creste cu 8.000 aciuni emise
0 4 lei@aciune 8-aloarea nominal a unei
aciuni )9 K 32.000 lei KP 7rima de fuziune 1!.000 lei
2. O societate ) cu un capital de 40.000 lei format din 10.000 de aciuni a#soar#e societatea O
cu un capital
de 80.000 lei format din 20.000 aciuni. 2ocietatea ) a fost e-aluat la !0.000 lei iar
societatea O la
.!.000 lei.
"are este numrul de aciuni ce tre#uie emis pentru remunerarea aportului *i prima de
fuziune.
Easpuns:
2oc. )
)cti- net conta#il !0.000lei
:r. aciuni 10.000 aciuni
5>") K!0.000lei@10 000 actiuni K! lei @ aciune
2oc. O
)cti- net conta#il .!.000lei
:umr de aciuni ce tre#uie emise K .!.000lei @ ! lei@actiune K 1!.000 aciuni
Fa societatea ) n urma fuziunii:
"apitalul propriu creste cu .!.000lei
( "apitalul social creste cu 1!.000 aciuni emise
0 4 lei@aciune 8-aloarea nominal a unei
aciuni )9 K !4.000 lei KP 7rima de fuziune 32.000 lei
3. O societate ) cu un capital de 30.000 lei format din &.00 de aciuni a#soar#e societatea O
cu un capital de
!0.000 lei format din 1.000 aciuni. 2ocietatea ) a fost e-aluat la 4.000 lei iar societatea O
la &2.000 lei.
"are este numrul de aciuni ce tre#uie emis pentru remunerarea aportului *i prima de
fuziune.
Easpuns:
2oc. )
)cti- net conta#il 4.000lei
:r. aciuni &00 aciuni
5>") K4.000lei@&00 actiuni K! lei @ aciune
2oc. O
)cti- net conta#il &2.000lei
:umr de aciuni ce tre#uie emise K &2.000lei @ ! lei@actiune K 12.000 aciuni
Fa societatea ) n urma fuziunii:
"apitalul propriu creste cu &2.000lei
( "apitalul social creste cu 12.000 aciuni emise
0 4 lei@aciune 8-aloarea nominal a unei
aciuni )9 K 48.000 lei KP 7rima de fuziune 3!.000 lei
4. O societate ) cu un capital de 0.000 lei format din 12.00 de aciuni a#soar#e societatea O
cu un capital
de 100.000 lei format din 2.000 aciuni. 2ocietatea ) a fost e-aluat la &.000 lei iar
societatea O la
120.000 lei.
"are este numrul de aciuni ce tre#uie emis pentru remunerarea aportului *i prima de
fuziune.
Easpuns:
2oc. )
)cti- net conta#il &.000lei
:r. aciuni 12.00 aciuni
5>") K&.000lei@12.00 actiuni K! lei @ aciune
2oc. O
)cti- net conta#il 120.000lei
:umr de aciuni ce tre#uie emise K 120.000lei @ ! lei@actiune K 20.000 aciuni
Fa societatea ) n urma fuziunii:
"apitalul propriu creste cu 120.000lei
( "apitalul social creste cu 20.000 aciuni emise
0 4 lei@aciune 8-aloarea nominal a unei
aciuni )9 K 80.000 lei KP 7rima de fuziune 40.000 lei
. ,ou societi comerciale care nu au participaii reciproce fuzioneaz. 2ituaia celor dou
societi se
prezint astfel:
2ocietatea ): -aloarea net de aport 48.000 lei% numr de aciuni !.000% -aloarea nominal
!.000
lei@aciune.
2ocietatea O: -aloarea net de aport 40.000 lei% numr de aciuni .000% -aloarea nominal
.000
lei@aciune.
"are este numrul de aciuni ce tre#uie emise de societatea ) dac ea a#soar#e societatea O.
Eezol-are:
2oc )
)cti- net conta#il 48.000 lei
:r. aciuni !.000 aciuni
5>") K 48000@ !000 K 8 lei @ actiune
2oc O
)cti- net conta#il 40.000
:umr de aciuni ce tre#uie emise de societatea ) dac ea a#soar#e societatea O K 40.000 :
8000 K 000 actiuni
VII. !tudii de fezabilitate
(" probleme)
1. "are este continutul unui plan de afaceri1
Easpuns:
:u e0ista doua afaceri la fel. :u e0ista doua or+anizatii la fel. ,e asemenea nu
e0ista formule ma+ice pentru ela#orarea planurilor de afaceri.
7lanul de afaceri tre#uie sa fie un instrument de lucru simplu% su+esti-% si
pra+matic. ?orma +rafica difera de la o companie la alta dar in ceea ce pri-este
continutul sunt cate-a informatii care tre#uie sa fie atinse indiferent de o#iectul
de acti-itate. 7rin a#ordarea acestora% intreprinzatorul demonstreaza ca are o
perceptie +lo#ala asupra afacerii% ca intele+e toate aspectele ei% atat cele tehnice%
cat si cele financiare sau de resurse umane.
2. "are este modul de calcul *i coninutul indicatorului Qtermenul de
recuperareC% Gnul din indicatorii utilizai n e-aluarea #azat pe
actualizare a proiectelor in-estiionale.
Easpuns:
'ermenul de recuperare a in-estiiei reprezint perioada de timp 8e0primat in
ani9 in care se recupereaz capitalul in-estit din #eneficiile nete ale proiectului.
?ormula de calcul: termenul de recuperare este perioada ' pentru care A K R
S8Ot ( "t9 @ 81 L r9TtU% unde A K capitalul in-estit% Ot K #eneficiile financiare din
anul t% "t K costurile financiare din anul t% r K rata de actualizare financiar% t K
numrul anului 8luand -alori pan la '9.
5aloarea informati- a acestui indicator% in plus fa de 5):?8"9% este redus;
2in+urul su merit este acela de a e-alua% indirect% dac nu cum-a proieciile de
#eneficii nete poziti-e din proiect sunt concentrate spre sfar*itul perioadei de
referin 8*i sunt% in consecin% afectate de o incertitudine mai mare9.
3. Gn proiect in-estiional% cu o -aloare total a in-estiiei de 1.000 lei *i cu o
rat de actualizare de 206 prezint urmtoarea structur a flu0urilor de numerar:
)n "ost in-estiie "osturi de e0ploatare 'otal cost 'otal
ncasri
0 1%000 1%000
1 !%420 !%420 .%440
2 !%!20 !%!20 .%!40
3 &%00 &%00 10%&00
4 !%00 !%00 11%&00
8%00 8%00 22%&00
'otal 11%44 3%40 0%40 !4%180
Eezol-are:
5arianta 1
)n "ost in-estitie "osturi de e0ploatare 'otal cost 'otal incasari
"ash ?loV
0 1%000 1%000 (1%000
1 !%420 !%420 .%440 3%020
2 !%!20 !%!20 .%!40 3%020
3 &%00 &%00 10%&00 3%200
4 !%00 !%00 11%&00 %200
8%00 8%00 22%&00 14%200
'otal 11%44 3%40 0%40 !4%180 28%!40
'ermen de recuperare a in-estitiei 8"ash floV mediu anual9 K An-estitia @ "?
"? K "?0L"?1L"?2L"?3L"?4L"?
"? K 8(1.000L3020L3020L3200L200L148009 @ ! K 13.!40@! K 2.2&3
'ermen de recuperare a in-estitiei K 1.000@2.2&3 K & ani
5arianta 2 N 2a aflam -aloarea actualizata 82069
)n 'otal cost actual 'otal incasari actualizate
0
1 .348 &.8!3
2 4..! !.!.4
3 4.340 !.1.2
4 3.134 .!42
3.423 ..141
'otal 20.841 3.32
5): K (A L W"?1@81Lr9n L 5aloarea reziduala@81Lr9nK 4281
r K rata de actualizare
n K durata de -iata a proiectului
5): P0 N se accepta in-estitia respecti-a;
5): K 0 N in-estitia se respin+e din moti-e de prudenta;
5): X 0 N in-estitia se respin+e.
VIII. Analiza#dia$nostic a intreprinderii
(% probleme)
1. "alculai *i interpretai situaia net a unei ntreprinderi care prezint urmtoarea
situaie financiar:
Andicator 31.12.n
Amo#ilizri 2.000
2tocuri 00
"reante 10
,isponi#ilit i 0
,atorii mai mari de un an 1.10
,atorii mai mici de un an 30
Eezol-are :
2ituatia patrimoniala 8#ilant conta#il ( O"9 se prezinta schematic astfel :
)"'A5 7)2A5
Amo#ilizari (total( 2.000
2tocuri 00
"reante 10
,isponi#ilitati #anesti 0 "apitaluri proprii 1.200
,atorii '>F 8P1an9 1.10
,atorii '2 8de e0ploatare9 30

'O')F )"'A5 2.&00 'O')F 7)2A5 2.&00
Eezol-are :
"onform datelor inscrise in pro#lema% se determina -aloarea capitalurilor proprii care in cazul
de fata este de 1.200.
"a urmare% pe #aza #ilantului financiar% suntem in masura sa calculam urmatorii indicatori :
( 2ituatia nete : 2: K )' N ,' K 2.&00 ( 1.00 K 1.200.
Anterpretare :
Y 2ituatia neta e0prima -aloarea conta#ila a drepturilor pe care le poseda proprietarii asupra
intreprinderii% reprezinta a-erea acestora care tre#uie sa fie suficienta pentru a asi+ura
functionarea si independenta financiara a intreprinderii. 5aloarea acesteia se identifica cu
-aloarea capitalurilor proprii. 5aloarea poziti-a reflecta o +estiune economica sanatoasa%
intreprinderea are -aloare si mentine capitalul fizic si financiar al intreprinderii.
2. "alculai *i interpretai situaia net a unei ntreprinderi care prezint urmtoarea situaie
financiar:
Andicator 31.12.n
Amo#ilizri 1.00
2tocuri 400
"reante 20
,isponi#ilit i 30
,atorii mai mari de un an 2.00
,atorii mai mici de un an 30
d.c.
,atorii #ancare pe termen foarte scurt
Eezol-are :
2ituatia patrimoniala 8#ilant conta#il ( O"9 se prezinta schematic astfel :
)"'A5 7)2A5
Amo#ilizari (total( 1.00
2tocuri 400
"reante 20
,isponi#ilitati #anesti 30 "apitaluri proprii (!&0
,atorii '>F 8P1an9 2.00
,atorii '2 8de e0ploatare9 30
d.c.
,atorii #ancare '?2
'O')F )"'A5 2.180 'O')F 7)2A5 2.180
"onform datelor inscrise in pro#lema% sedetermina -aloarea capitalurilor proprii care in cazul
de fata este de (!&0. ,imensiunea ne+ati-a a acestuia arata o situatie ne+ati-a si poate fi
interpretata astfel la momentul respecti-: -aloarea pierderilor acumulate intrece suma data de
capitalul social% rezer-ele constituite si alte elemente de natura capitalurilor proprii 8profituri
daca e cazul% rezer-e din ree-aluare% etc9
"a urmare% pe #aza #ilantului financiar% suntem in masura sa calculam urmatorii indicatori :
( 2ituatia nete : 2: K )' N ,' K 2.180 ( 2.80 K (!&0
Anterpretare :
Y2ituatia neta e0prima -aloarea conta#ila a drepturilor pe care le poseda proprietarii asupra
intreprinderii% reprezinta a-erea acestora care tre#uie sa fie suficienta pentru a asi+ura
functionarea si independenta financiara a intreprinderii. 5aloarea acesteia se identifica cu
-aloarea capitalurilor proprii. 5aloarea ne+ati-a nu mai pune in discutie -aloarea conta#ila a
unor drepturi ci a unor o#li+atii suplimentare pe care le au actionarii@asociatii fata de
intreprindere. 2ituatia constatata reflecta o +estiune economica defectuoasa% intreprinderea nu
are -aloare si nu poate mentine capitalul fizic si financiar al intreprinderii. 2e impun cu
necesitate masuri de eficientizare a acti-itatii dar si efectuarea de demersuri pentru
schim#area structurii de finantare prin suprimarea datoriilor pe termen foarte scurt care
e0ercita o presiune foarte mare pe acti-itatea curenta a intreprinderii.

3. )nalizai ni-elul fondului de rulment% al necesarului de fond de rulment *i al trezoreriei
pentru o ntreprindere din domeniul industriei prelucrtoare care prezint urmtoarele
informaii #ilaniere:
Andicator 31.12.n
Amo#ilizri ( total ( 100.000
2tocuri 20.000
"reante 40.000
,isponi#ilit i .000
"apitaluri proprii !.000
,atorii mai mari de un an 0.000
,atorii de e0ploatare 4&.000
,atorii #ancare pe termen foarte scurt 3.000
Eezol-are :
2ituatia patrimoniala 8#ilant conta#il ( O"9 se prezinta schematic astfel :
)"'A5 7)2A5
Amo#ilizari (total( 100.000
2tocuri 20.000
"reante 40.000
,isponi#ilitati #anesti .000 "apitaluri proprii !.000
,atorii '>F 8P1an9 0.000
,atorii '2 8de e0ploatare9 4&.000
,atorii #ancare '2 3.000
'O')F )"'A5 1!.000 'O')F 7)2A5
1!.000
An #aza enuntului pro#lemei transformam #ilantul conta#il in #ilant financiar ;
)"'A5 7)2A5
Amo#ilizari (total( 100.000
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
'otal Gtilizari sta#ile 100.000
2tocuri 20.000
"reante 40.000
,isponi#ilitati #anesti .000
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
'otal Gtilizari temporare !.000 "apitaluri proprii !.000
,atorii '>F 8P1an9 0.000
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
'otal Eesurse sta#ile 11.000
,atorii '2 8de e0ploatare9 4&.000
,atorii #ancare '2 3.000
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
'otal Eesurse temporare 0.000
'O')F )"'A5 1!.000 'O')F 7)2A5
1!.000
7e criterii de lichiditate si sol-a#ilitate% situatia patromoniala se prezinta astfel :
Gtilizari permanente 100.000 Eesurse permanente 11.000
8sta#ile9
Gtilizari temporare !.000Eesurse temporare 0.000
"a urmare% pe #aza #ilantului financiar% suntem in masura sa calculam urmatorii indicatori :
( 2ituatia nete : 2: K )' N ,' K 1!.000 N 0.000 K 11.000.
( ?ondul de rulment : ?E? K "perman N )imo#ilizate K 11.000 N 100.000 K 1.000
( ?ond de rulment propriu : ?E7 K "proprii ( )imo#ilizate K !.000 N 100.000 K
(3.000
( ?ond de rulment strain : ?E2 K ,atorii P 1 an ( )imo#ilizate K 0.000 N 100.000 K
(0.000
Anterpretare : Y2ituatia neta e0prima -aloarea conta#ila a drepturilor pe care le poseda
proprietarii asupra intreprinderii% reprezinta a-erea acestora care tre#uie sa fie suficienta
pentru a asi+ura functionarea si independenta financiara a intreprinderii. 5aloarea poziti-a
reflecta o +estiune economica sanatoasa% intreprinderea are -aloare si mentine capitalul fizic si
financiar al intreprinderii.
Y"alculul indicatorilor de fond de rulment reflecta echili#rul financiar din confruntarea
pasi-ului pe termen lun+ cu necesarul permanent.
Y ?E? pune in e-identa echili#rul pe termen lun+% societatea dispune de o parte de capitaluri
permanente pe care intreprinderea o consacra finantarii acti-elor circulante. )ceasta parte de
capitaluri cu +rad de e0i+i#ilitate sla# ser-este finantarii elementelor de acti-e cu +rad de
lichiditate suficient de crescut. ?E? poziti- constituie o mar/a de securitate a intreprinderii in
e0ploatarea sa cotidiana% permitandu(A sa(si asi+ure un ni-el minim al unor acti-e circulante
strict necesare functionarii 8stocuri minime% disponi#ilitati minime% etc9
Y ?E7 pune in e-identa influenta structurii de finantare asupra modului lui de constituire%
adica masura in care echili#rul financiar se asi+ura prin capitalurile proprii% ceea ce se se
reflecta prin +radul de autonomie financiara a intreprinderii. ,in acest punct de -edere
-aloarea ne+ati-a calculata reflecta o dependenta financiara a intreprinderii de finantari
e0terne si o autonomie scazuta.
Y ?E2 reflecta +radul de indatorare pe termen lun+ pentru a finanta ne-oi pe termen scurt.
?E2 ne+ati- calculat mai sus arata ca imprumuturile pe termen lun+ nu pot acoperi nici
imo#ilizarile nete% ceea ce arata ca e0ista o structura de finantare prin contri#utia finantarii din
capitalurile proprii care au ma/orat capitalurile permanente prin reducerea datoriilor pe termen
lun+.
4. )nalizai ni-elul fondului de rulment% al necesarului de fond de rulment *i al trezoreriei
pentru o ntreprindere din sectorul desfacerii cu amnuntul de produse alimentare:
Andicator 31.12.n
Amo#ilizri ( total ( 40.000
2tocuri 2.000
"reante 00
,isponi#ilit i 1.000
"apitaluri proprii 30.000
,atorii mai mari de un an .000
,atorii de e0ploatare 8.00
,atorii #ancare pe termen foarte scurt 0
Eezol-are :
2ituatia patrimoniala 8#ilant conta#il ( O"9 se prezinta schematic astfel :
)"'A5 7)2A5
Amo#ilizari (total( 40.000
2tocuri 2.000
"reante 00
,isponi#ilitati #anesti 1.000 "apitaluri proprii 30.000
,atorii '>F 8P1an9 .000
,atorii '2 8de e0ploatare9 8.00
,atorii #ancare '2 0
'O')F )"'A5 43.00 'O')F 7)2A5 43.00
An #aza enuntului pro#lemei transformam #ilantul conta#il in #ilant financiar ;
)"'A5 7)2A5
Amo#ilizari (total( 40.000
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
'otal Gtilizari sta#ile 40.000
2tocuri 2.000
"reante 00
,isponi#ilitati #anesti 1.000
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
'otal Gtilizari temporare 3.00 "apitaluri proprii 30.000
,atorii '>F 8P1an9 .000
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
'otal Eesurse sta#ile 3.000
,atorii '2 8de e0ploatare9 8.00
,atorii #ancare '2 0
Z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
'otal Eesurse temporare 8.00
'O')F )"'A5 43.00 'O')F 7)2A5 43.00
7e criterii de lichiditate si sol-a#ilitate% situatia patromoniala se prezinta astfel :
Gtilizari permanente 40.000 Eesurse permanente 3.000
8sta#ile9
Gtilizari temporare 3.00 Eesurse temporare 8.00
"a urmare% pe #aza #ilantului financiar% suntem in masura sa calculam urmatorii indicatori :
( 2ituatia nete : 2: K )' N ,' K 43.00 ( 8.00 K 3.000.
( ?ondul de rulment : ?E? K "perman N )imo#ilizate K 3.000 N 40.000 K (.000
( ?ond de rulment propriu : ?E7 K "proprii ( )imo#ilizate K 30.000 N 40.000 K (10.000
( ?ond de rulment strain : ?E2 K ,atorii P 1 an ( )imo#ilizate K .000 N 40.000 K
(3.000
Anterpretare : Y2ituatia neta e0prima -aloarea conta#ila a drepturilor pe care le poseda
proprietarii asupra intreprinderii% reprezinta a-erea acestora care tre#uie sa fie suficienta
pentru a asi+ura functionarea si independenta financiara a intreprinderii. 5aloarea poziti-a
reflecta o +estiune economica sanatoasa% intreprinderea are -aloare si mentine capitalul fizic si
financiar al intreprinderii.
Y"alculul indicatorilor de fond de rulment reflecta echili#rul financiar din confruntarea
pasi-ului pe termen lun+ cu necesarul permanent.
Y ?E? pune in e-identa echili#rul pe termen lun+% societatea are un deficit de caputaluri
permanente ceea ce inseamna ca o parte din acti-ele imo#ilizate se finanteaza pe seama
resurselor temporare. )ceasta lipsa de capitaluri permanente se acopera pe seama unor surse
cu +rad de e0i+i#ilitate scazut care finanteaza elementelor de acti-e cu +rad de lichiditate
diminuat. ?E? ne+ati- se interpreteaza ca o situatie de insecuritate a intreprinderii in
e0ploatarea sa cotidiana% cu dificultati in a(si asi+ura un ni-el minim al unor acti-e circulante
strict necesare functionarii 8stocuri minime% disponi#ilitati minime% etc9
Y ?E7 pune in e-identa influenta structurii de finantare asupra modului lui de constituire%
adica masura in care echili#rul financiar se asi+ura prin capitalurile proprii% ceea ce se se
reflecta prin +radul de autonomie financiara a intreprinderii. ,in acest punct de -edere
-aloarea ne+ati-a calculata reflecta o dependenta financiara a intreprinderii de finantari
e0terne si o autonomie scazuta.
Y ?E2 reflecta +radul de indatorare pe termen lun+ pentru a finanta ne-oi pe termen scurt.
?E2 ne+ati- calculat mai sus arata ca imprumuturile pe termen lun+ nu pot acoperi nici
imo#ilizarile nete% ceea ce arata ca e0ista o structura de finantare prin contri#utia finantarii din
capitalurile proprii care au ma/orat capitalurile permanente prin reducerea datoriilor pe termen
lun+. "u toate acestea% ni-elul ni-elul capitalurilor proprii nu acopera -aloarea acti-elor
imo#ilizate ceea ce ne arata ca acti-itatea de e0ploatare este afectata din lipsa de resurse.
7e ansam#lu structura financiara a intreprinderii poate fi caracterizata drept defectuoasa si
poate conduce la dificultati in e0ercitarea o#iectului de acti-itate. 2olutii in acest sens ar fi
lichidizarea 8transformarea in #ani9 a unei parti din acti-ele imo#ilizate sau +asirea unei
solutii de finantare pe termen lun+% fie prin contractarea unui imprumut pe termen lun+% fie un
aport al asociatilor cu scadenta mai mare de un an.
I&. 'onsultanta fiscala acordata contribuabililor
(" probleme)
1.>etodele de amortizare a mi/loacelor fi0e intrate in patrimoniul unei entitati sunt:
a.=amortizarea liniara, amortizarea accelerata si amortizarea degresiva
#.[ amortizarea liniara% amortizarea accelerata si amortizarea de+resi-a L amortizarea
fiscala
Easpuns: a.
2. 7entru a aplica re+ula de simplificare a '5) doua persoane /uridice tre#uie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a.[ furnizorul sa fie inre+istrat ca fiind platitor de '5)
#.[cumparatorul sa indeplineasca plafonul minim de scutire de '5)
c.= ambele persoane juridice sa fie inregistrate ca fiind palatitoare de !"
#aspuns$ c
3. ,econturile de '5) se depun de catre persoanele impoza#ile% inre+istrate ca platitori de
ta0a pe -aloarea adau+ata% care au realizat % in anul anterior% o cifra de afaceri mai mare de
100.000euro% la or+anul fiscal unde contri#ua#ilul isi are domiciliul fiscal% prin posta sau
direct la compartimentul cu atri#utii in +estionarea declaratiilor fiscale% pe suport electronic%
insotite de doua e0emplare listate% precum si prin sistemul electronic national% astfel:
a.[trimestrial% pana la 2 a lunii urmatoare incheierii trimestrului
#.=lunar, pana la 25 a lunii urmatoare lunii de raportare, inclusiv
c.[semestrial% pana la 2 a lunii urmatoare incheierii semestrului
Easpuns: #
&. (r$anizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii
(" probleme)
1. "are sunt particularitile in-entarierii stocurilor de materiale1
8. "e operaiuni presupune sta#ilirea rezultatelor in-entarieri1
12. Or+anizarea *i ela#orarea procedurilor pentru controlul financiar pre-enti-
&I. )inerea contabilitatii unei entitati
(7 probleme)
1. Dntitatea economic B\C conduce e-idena stocurilor de materiale consuma#ile la cost
efecti- folosind metoda in-entarului intermitent.
2e cunosc urmtoarele informaii:
( stoc iniial de materiale consuma#ile 400I+ la preul de 1100 lei@I+.
( achiziii de materiale consuma#ile n cursul lunii 800 I+ la preul de 1300 lei@I+% '5) 246
( stoc de materiale consuma#ile determinat prin in-entariere la sf$r*itul lunii !00 I+.
7entru e-aluarea stocului *i a ie*irilor la sf$r*itul perioadei folose*te metoda costului mediu
ponderat 8">7% ?A?O si FA?O9.
"onta#ilizai operaiile aferente *i comentai rezultatele.
2. ?urnizorul B)C li-reaz clientului BOC materii prime n -aloare de .000 lei L '5)1.6. "u
ocazia recepiei faptice comisia constat #unuri de+radate din cauza cru*ului n -aloare de
2.000 lei.
"ru*ul factureaz clientului BOC ser-icii de transport n -aloare de 3.00 lei L '5) 246.
3. ?urnizorul B\C li-reaz mrfuri pe #az de factur% clientului B5C n -aloare de 4.000 lei L
'5) 246. Fa recepia mrfurilor de ctre client se constat o cantitate suplimentar fa de
cantitatea
nscris n factur% n -aloare de !000 lei L '5) 246. "lientul decide s accepte plusul
comunic$nd
acesta furnizorului. 7entru diferena constatat n plus la recepie% furnizorul ntocme*te
factur *i o
transmite clientului.
4. ?urnizorul B)C li-reaz clientului BOC marf n -aloare de &.000 lei L '5) 246% -aloarea
fiind sta#ilit conform contractului ncheiat ntre pri. ,atorit unor erori de calcul factura
care
nsoe*te marfa are nscris o -aloare de &.200 lei L '5) 246. Fa recepia mrfurilor% clientul
constat$nd +re*eala% refuz factura *i o retrimite furnizorului pentru ntocmirea ei corect.
5. Gn salariat o#ine pentru 13 zile lucrate n cursul unei luni% -enituri pentru munca prestat
n
sum de 120 lei. 4n cursul lunii salariatul #eneficiaz de 14 zile calendaristice de concediu
medical
pentru #oal o#i*nuit% din care 10 zile lucrtoare. 2alariul de #az minim #rut pe ar este de
80 lei%
iar luna are un numr de 22 zile lucrtoare. ,eterminai *i conta#ilizai creanele *i datoriile
sociale ale
an+a/atorului *i an+a/atului.
6. 7entru luna au+ust anul : o societate comercial cu trei salariai% care lucreaz n condiii
normale prezint% conform ponta/ului% urmtoarea situaie:
( 2alariatul A ncadrat cu un salariu tarifar #rut lunar de 1.!00 lei% a fost prezent luna ntrea+%
nsum$nd un numr de 21 zile lucrate% din care 2 lucrate n zile de s$m#t% compensate cu
timp li#er
corespunztor. "onform contractului indi-idual de munc% pentru munca prestat n zilele de
s$m#t
*i duminic% compensat cu timp li#er corespunztor% unitatea plte*te un spor de 306.
( 2alariatul B ncadrat cu un salariu tarifar #rut lunar de 1.000 lei% a fost prezent ! zile% restul
de
1 zile lucrtoare fiind n concediu de odihn. 2alariatul are un copil n ntreinere.
( 2alariatul C, ncadrat cu un salariu tarifar #rut lunar de 1.000 lei% a #eneficiat de un concediu
medical pentru incapacitate temporar de munc% pentru #oal o#i*nuit n perioada 1 N 21
au+ust
200.% dup care a fost prezent% nsum$nd un numr de ! zile lucrate. 2ituaia sta+iului de
cotizare%
pentru calculul indemnizaiei salariatului C% se prezint astfel:
7erioada
:r. zile
lucrtoare n
lun
\ile luate n
calcul
5enit #rut
realizat
Aulie anul : 23 23 1.000
Aunie anul : 21 20 .2
>ai anul : 21 21 1.000
)prilie anul : 22 18 818
>artie anul : 22
zile Oo 1&0
1& zile lucrate &&3
?e#ruarie anul : 20
zile Oo 1&0
1 zile lucrate &0
%"&$ 12. 124 .!33
2alariaii au primit% n numerar n cursul lunii au+ust un a-ans din salariu de 400 lei salariatul
A% respecti- 300 lei salariatul B.
7. O societate comercial nre+istreaz drepturi de personal neridicate n sum de 2.000 lei%
compuse din 1.&0 lei salarii *i 20 lei indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc.
,up 2 ani un salariat se prezint *i *i ridic drepturile ce i se cu-in n sum de .00 lei.
Eestul drepturilor de personal n sum de 1.100 lei nu sunt ridicate n termenul le+al de
prescriere *i se nre+istreaz la -enituri.
&II *octrina si deontolo$ia porofesiei contabile
(2 probleme)
1. "are sunt atri#utiile )dunarii +enerale a filialei "D"")E1
Easpuns:
a9 ia cuno*tin% dez#ate *i apro# prin -ot deschis raportul de acti-itate prezentat de
consiliului filialei pentru perioada e0pirat;
#9 apro#% prin -ot deschis% #u+etul de -enituri *i cheltuieli al filialei pentru e0erciiul
financiar -iitor *i e0ecuia #u+etului pentru e0erciiul financiar e0pirat insoit de raportul
cenzorilor asupra +estiunii filialei ;
c9 ia cuno*tin de raportul consiliului filialei pri-ind rezultatul analizei acti-itii profesionale
a e0perilor indi-iduali *i a societilor comerciale controlate% n -ederea asi+urrii #unei
e0ercitri a profesiei de e0pert conta#il *i de conta#il autorizat pe teritoriul filialei. )dunarea
+eneral apro# lista e0perilor indi-iduali *i societilor comerciale ce -or fi auditate
calitati- n anul urmtor;
d9 ale+e *i re-oc pre*edintele *i patru mem#ri ai comisiei de disci]plin a filialei;
e9 ale+e *i re-oc pre*edintele *i mem#rii consiliului filialei precum *i cenzorii;
f9 propune% dintre mem#rii si% candidai pentru funcia de pre*e]dinte *i de mem#ru al
"onsiliului superior;
+9 adopt lista cuprinz$nd mem#rii de onoare ai filialei;
h9 indeplineste orice alte atri#utii pre-azute de le+e%re+ulament%"odul etic sau hotarite de
"onsiliul 2uperior
2. "are sunt atri#utiile "onsiliului filialei1
Easpuns:
a1 supraveg!ea)& asupra modului de e$ercitare a profesiilor de e$pert contabil 'i
de contabil autori)at n ra)a de activitate a lialei/
b1 asigur& ap&rarea intereselor lialei 'i administrarea bunurilor acesteia/
c1 asigur& prevenirea 'i concilierea tuturor contesta%iilor sau con,ictelor de ordin
profesional/
d1 !ot&r&'te n ceea ce prive'te nscrierea n Eabloul Corpului sau asupra
modic&rilor ce se aduc acestuia, potrivit preci)&rilor Consiliului 6uperior/
e1 sesi)ea)& Consiliul 6uperior cu propuneri 'i sugestii privind e$ercitarea
profesiilor de e$pert contabil 'i de contabil autori)at/
f1 sesi)ea)& comisia de disciplin& a lialei despre abaterile profesionale
constatate n sarcina membrilor Corpului/
g1 efectuea)a sau autori)ea)& pe ntreg teritoriul lialei toate formele de
publicitate colectiv& considerate utile intereselor profesiei, conform !ot&r.rii
Consiliului 6uperior/
!1 pronun%& radierea din Eabloul Corpului n ca)urile prev&)ute de regulament,
precum 'i ncetarea provi)orie a calit&%ii de membru al Corpului, la cererea celui
interesat/
i1 anali)ea)& 'i adopt& proiectul bugetului lialei, potrivit normelor emise de
Consiliul 6uperior/
j1 urm&re'te reali)area programului de activitate al lialei, aprobat de Conferin%a
na%ional& precum 'i e$ecu%ia Gugetului de venituri 'i c!eltuieli al lialei lu.nd sau
propun.nd m&surile corespun)&toare n sarcina Giroului permanent sau a
directorului e$ecutiv al lialei/
L1 ndepline'te alte atribu%ii prev&)ute de lege, regulament, de !ot&r.rile 'i
deci)iile organelor de conducere ale Corpului.