Sunteți pe pagina 1din 36

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi

Facultatea de Constructii si InstalatiiCaiet de practica - initiere in
construcii
Student: Motau Andrei
Specializarea: Inginerie Civil
Grupa: 3106
An: I
Semian: B
ndrumtor: A!dr!in Betu Sergiu
1
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Norme de protectia muncii si P.S.I.
Organizarea locului de munca si a activitatilor
Art.4
Este obligatorie imprejmuirea onei de lucru in raa de actiune a utilajelor de ridicat!
respectiv a lucrarilor ce preinta pericol"#asarelele! scarile si plat$ormele de lucru de
langa utilajele de constructii si lucrarile ce preinta pericol trebuie deasemenea sa $ie
prevaute cu balustrade si tinute in stare de curatenie"
Art.5
#entru lucrari e%ecutate la inaltimi sub & m se vor $olosi schele simple! iar pentru
inaltimi peste & m se vor utiliaschele con$orm indicatiilor din proiectele tehnologice"
'chelele vor $ prevaute cu balustrade si scandura de bardsi vor $i e%ecutate ast$el
incat sa corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat" 'e interice utiliarea
deschele improviate si circulatia personalului muncitor sub schele pe care se
lucreaa"
Art.6
#ersonalul muncitor din santiere va putea $i utiliat numai la lucrarile si in ona de
lucru pentru care i s(a $acutinstructajul privind securitatea si sanatatea
muncii corespunator"
Art.7
In toate locurile periculoase! atat la locurile de lucru! cat si acolo unde este circulatia
mare! se va atrage atentiaasupra pericolului de accidente! prin indicatoare viibile atat
iua cat si noaptea"
Art.8
Accesul catre toate locurilede munca se va asigura $ara obstacole sau goluri
neacoperite" Gropile si puturile de $oraj de pe teritoriulsantierului se vor imprejmui"
Art.9
'antierul va $i imprejmuit pentru a se evita accesul persoanelor straine" 'e vor ingradi
cu imprejmuiri continue!lucrarile in curs de constructie! situate de(a lungul drumurilor
publice"In caul in care imprejmuirea se e%ecuta la o distanta mai mica de 1) m de
o lucrare in curs de constructie! careare o inaltime mai mare de 1* m! aceasta trebuie
prevauta cu copertina lata de cel putin 1 m si cu o rampa de *)de grade spre partea
opusa lucrarii" +e(a lungul muchiei de sus acopertinei trebuie $acuta o bordura inalta
de 1&cm"
Art.10
*
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
,arginile si utilajele de constructii vor $i ast$el instalate incat sa se asigure stabilitatea
si imposibilitatea unor deplasari necomandate"'e interice lasarea pe santier a
masinilor si utilajelor de constructii! precum si a mijloacelor de transport in poitiiin
care stabilitatea nu este asigurata sau in care e posibila deplasarea lor necomandata"
Art.11
Evacuarea moloului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie si
schelele a$erente! de la o inaltimemai mare de - m! trebuie $acuta cu ajutorul
jgheaburilor inchise! in lai inchise sau in containere"Capatul in$erior al jgheabului
trebuie sa se a$le la o inaltime de cel mult 1 m deasupra solului" In caulin care acest
lucru nu este posibil! capatulin$erior al jgheabului trebuie sa se termine intr(un buncar
de depoitare! pentru a se evita producerea pra$ului".ocurile in care se depoiteaa
moloul si deseurile de materiale de constructii evacuate de sus trebuie sa
$ieingradite"
Art.12
Toate golurile din pereti! amplasate cu marginea de jos la o inaltime sub )!/)
m deasupra planseului si carecomunica spre e%teriorul constructiilor sau dau
spre locuri unde nu e%ista un planseu continuu! se vor ingradi"+e asemenea se vor
acoperi si ingradi cu balustrade e%ecutate pe tot conturul! cu o inaltime de cel putin 1
m!golurile din planseele cladirilor in constructie pe care se e%ecuta lucrari sau e
posibil sa se circule0 golurile vor $i marcate cu indicatoare de pericol"
Art.13
'e interice e%ecutarea concomitenta de lucrari la doua sau mai multe nivele di$erite!
a$late in puncte pe aceeasiverticala! $ara dispoitive de protectie a
muncii corespunatoare"
Art.14
Golurile de $erestre si usi unde nu s(a montat tamplaria vor $i inchise provioriu
pentru a $eri personalul muncitor de curentii de aer"
Art.15
In caul in care in timpul lucrului este posibila o emanatie de gae to%ice sau
in$lamabile! personalul muncitor trebuie prevenit asupra pericolului si instruit
in privinta masurilor de protectie" 'antierele respective vor $iinestrate cu un numar
su$icient de detectoare de gae si cu masti iolante" #e tot timpul lucrului in
ona periculoasa va trebui sa e%iste personal sanitar dotat cu cele necesare pentru a
acorda ajutor imediat in caul unuiaccident de munca"In caul aparitiei neasteptate (
in timpul lucrului ( a unei emanatii de gae vatamatoare sau in$lamabile! lucrul va$i
oprit si personalul muncitor evacuat! pana la luarea masurilor corespunatoare de
protectie a muncii"
Arta 16
1
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
,anipularea mecaniata pe oriontala si verticala a di$eritelor incarcaturi se va
e%ecuta numai cu respectareatuturor prevederilor legale de lucru in vigoare! cu
ajutorul mijloacelor de ridicare si transport pe verticala sioriontala"
Art.17
+aca in timpul transportului se de$ecteaa utilajul sau una din prinderi cedeaa!
elementul va $i coborat0 dacaacest lucru nu e posibil! pana lainlaturarea de$ectiunii!
locul de sub incarcatura va $i imprejmuit si se vor organia posturi de paa pentru
intericerea patrunderii personalului muncitorin ona respectiva" +e asemenea! se
vor puneindicatoare de avertiare"Aceste masuri vor $i sistate numai dupa
reintrarea in normal"
Art.18
#rimirea incarcaturilor pe constructie se va $ace de catre personalul muncitor! numai
dupa oprirea cornpleta amijloacelor de ridicat"#ersonalul muncitor va sta pe schele
sau pe planseu"
Art.19
'e interice aplecarea personalului muncitor in a$ara constructiei pentru a desprinde
elementele din carligulmijlocului de ridicat" Apropierea incarcaturii se va $ace cu
carlige de tragere sau $ranghii ajutatoare" #ersonalul muncitor va $i asigurat cu
echipament de protectie pentru lucrul lainaltirne si locuri periculoase"
Art.20
2idicarea iincarcaturilor se va $ace pe verticala" 3u se admite poitia oblica a
dispoitivelor de prindere si nicitararea incarcaturilor cu mij locul de ridicat"
Art.21
'e interice e%ecutarea lucrarilor la inaltirne in perioade de timp ne$avorabil ( vant
putemic peste 11 m4s! ninsori! polei! in locurile de lucru cu viibilitate redusa etc"
Art.22
3u este permis a se e%ecuta ( in e%terior ( lucrari de sudura la temperaturi interise de
prescriptiile tehnice pentruasemenea lucrari"Art"*1E%ecutarea unor lucrari! ca
montari de pre$abricate! turnari de betoane etc"! pe timp de noapte! se poate $ace
culuarea unor masuri de 5
iluminat corespunator! care se asigure o viibilitate per$ecta
pe intreagasupra$ata a onei de lucru0
dotare a personalului ce lucreaa cu mijloacele de ridicat cu echipament
de protectie re$lectorian 0
vopsire a carligului mijlocului de ridicat si a cablurilor de legatura in culori
re$lectoriante0
actionare a dispoitivului de sernnaliare acustica la orce miscare a mijlocului
de ridicat 0
-
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
dotare cu lumini de semnaliare a mijlocului de ridicat0
iluminare locala cu lampi portabile a onelor de lucru0
iluminare separata a locurilor de depoitare a materialelor si elementelor de
constructii ce se manipuleaa0
iluminare corespunatoare a cailor de acces
+e asemenea personalul muncitor va avea avi medical ca e apt pentru lucru de
noapte si la luminaarti$iciala" ,asurile enumerate nu sunt limitative si pot $i
completate in $unctie de conditiile concrete"
Art24
In toate locurile de lucru! personalul muncitor va $i dotat cu echipament de protectie
speci$ic pe care e obligat sa(l poartein tot timpul lucrului si pana la parasirea
teritoriului santierului".a e%ecutarea lucrarilor la inaltime sau in alte one periculoase!
personalul muncitor va $i prevautcu centuri de siguranta legate de puncte $i%eale
constructiei! precum si cu truse! genti! ladite sau cutii pentru pastrarea sculelor!
uneltelor si a unor piese marunte"
Art.25
Accesul in constructii si la locurile de munca se $ace e%clusiv pe scari de$initive sau pe
scari mobile"Accesul catre locurile de munca trebuie amenajat $ara obstacole sau
goluri neacoperite"#rotectia impotriva electrocutarii
Art.26
#entru iluminarea locala a locurilor de lucru se va utilia5
tensiunea de *- 6! in caul in care se lucreaa in conditii normale0
tensiunea de 1* 6! in caul in care se lucreaa in locuri cu umeeala e%cesiva!
pe mase metalicesau in locurile cu degajari de aburi si emanatii de gae"
Art.27
Utilajele! mecanismele si aparatele electrice $i%e utiliate la e%ecutarea di$eritelor
lucrari trebuie ( obligatoriu (legate lainstalatia de punere la pamant! a carei reistenta
va $i de cel mult - ohmi"
Art.28
'e interice lucrul la tablourile de comanda electrica si la partile componente ale
instalatiei electrice!$ara intreruperea circuitelor de alimentare si legarea la parnant a
instalatiei"
&
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Lucrari de zidarie
1. Lucrari de fundatii
Art.29
Inainte si in timpul e%ecutarii lucrarilor de idarie sub nivelul solului si a celor
de $undatii! este necesar sa se controlee reistenta sprijinirilor peretilor santurilor
si sapaturilor"+aca se constata de$ectiuni! se va intrerupe lucrul pand la remediere"
Art.30
Este interisa cobordrea materialelor 7pietre brute! cardmii etc"8 in groapa de
$undatie sau in sant prin aruncarealor de sus"
Art.31
Cobordrea materialelor va $i $acuta cu mijloace mecaniate sau prin jgheaburi
portative" Capatul in$erior al jgheabuluidin groapa se monteaa cu cel mult )!&) m
deasupra $undului gropii pentru ca materialele sa nuse rostogoleasca prea departe"
Art.32
+eplasarea roabelor incarcate cu materiale 7pietre! caramii! beton! mortar8 se va $ace
pe dulapi aseati de(a lungul gropii de $undatie! la o distanta de cel putin )!/) m de la
marginea gropii"
Art.33
.ucrarile de subidarie pot $i e%ecutate numai pe baa unui proiect bine studiat si sub
controlul permanental personalului tehnic cu e%perienta in asemenea lucrari"
Art34
+aca in timpul e%ecutarii lucrarilor de subidarie se constata de$ormatii ale peretilor!
lucrarile in ona respectivavor $i intrerupte pana la revederea proiectului de
consolidare"
Art35
+e(a lungul marginilor gropilor pentru $undatii si santuri se va lasa o $asie libera pe o
latime de minimum )!&) m"
Art36
'e interice coborarea materialelor pe jgheab concomitent cu primirea lor la capatul
celalalt" Aruncarea! coborareamaterialelor! respectiv rasturnarea materialelor! se vor
$ace numai atunci cand la locul de cadere sau in apropiereaacestuianu se gaseste
personal muncitor" Coborarea personalului muncitor se va $ace pe scari sau rampe de
acces"
Art.37
#e masura e%ecutarii $undatiei! spatiile libere intre $undatie si peretii sapaturii vor $i
umplute cu pamant! carese va compacta con$orm proiectului si va avea parametrii
geotehnici prevauti in proiect"
9
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Art.38
+emontarea si montarea sprijinirilor din gropile de $undatie! la terminarea lucrarii! se
vor $ace de jos in sus! pemasura astuparii gropilor cu pamant si numai sub
supravegherea continua a maistrului de e%ecutie" 3umarul de dulapi care
se indeparteaa simultan pe verticala nu va $i maimare de trei! iar in caulterenurilor
in$oiate sau curgatoare! numai cate unul"Concomitent cu indepartarea dulapilor! se
vor monta corespunator si proptelele verticale si oriontale0 proptelelee%istente vor
$i scoase pe masura ce au $ost $i%ate altele in loc"
Art.39
E%ecutarea idului de protectie a hidroiolatiei se va $ace dupa turnarea $undatiei!
e%ecutarea idului ce trebuieiolat si a hidroiolatiei verticale"'apaturile vor $i
e%ecutate taluat"+aca lucrarea impune o ast$el de e%ecutie! se va intocmi o $isa
tehnologica care sa cuprinda si indicarea masurilor privind impiedicarea surparii
malurilor si a idului de protectie".ucrarea se va e%ecuta sub supravegherea maistrului
lucrarii"
Art.40
'ubidirea $undatiilor sau a peretilor cladirilor e%istente trebuie e%ecutata dupa
proiecte sau $ise tehnologicesi sub supravegherea permanenta a conducatorului
lucrarii"
Art.41
#entru urmarirea comportarii lucrarilor de subidire! pe idurile subidite se vor
monta! inainte de inceperealucrarilor! martori 7repere8! sprea putea $i observate din
timp eventualele deplasari ale constructiei" ,artorii vor $imontati la crapaturile
idurilor sub care se $ace subidireaprecum si pe idurile apropiate"
Art.42
In caul in care in timpul e%ecutiei se constata deplasari ale constructiei! se vor lua
masuri urgente si imediate pentru indepartarea personalului muncitor din ona"
Art.43
'e interice continuarea lucrarilor de subidire atunci cand se constata de$ormari
ale terenului din ona respectiva"Continuarea lucrarilor desubidire se va $ace numai
dupa ce terenul a $ost consolidat"
Art.44
In terenuri cu apa subterana! inainte de inceperea lucrarilor de subidire se vor lua
masuri pentru epuiarea apei! pe tot timpul e%ecutarii lucrarilor de subidire! plus
perioada necesara intaririi mortarului"
Art.45
In timpul e%ecutiei idariei! pana la e%ecutarea planseelor! se interice reemarea
scarilor sau a altor obiecte peiduri" .a nevoie se vor $olosi scari de sobar"
/
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
2.Lucrari de zidarie
Art.46
E%ecutarea lucrarilor de idarie la inaltime se va $ace numai de pe schele e%ecutate
con$orm standardelor si ingradite cu parapete de 1m inaltime"
Art.47
Este interisa circulatia pe iduri" #entru circulatie vor $i $olosite numai schele si
esa$odaje"
Art.48
,anuirea unor mecanisme actionateelectric sau mecanic de alt personal muncitor
decat cel de specialitate se va putea $ace numai dupa ce acestui personal i se va $ace
un instructaj special con$irmat printr(o atestare"
Art.49
Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controlee in permanenta legarea la
pamant a mecanismelor sidispoitivelor actionateelectric! utiliate la lucrarile de
idarie"
Art.50
In caul utiliarii! pentru ridicarea materialelor! a unor dispoitive si mecanisme
de mica mecaniare! personalulmuncitor ce lemanevreaa va respecta normele de
protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime si va$i dotat
cu echipamentul de protectie corespunator"
Art.51
+ispoitivele de ridicare vor $i prevaute cu sigurante! cu cabluri etc"! respectandu(se
obligatoriu prescriptiileI'CI2 corespunatoare"#ersonalul muncitor ce le manevreaa
va trebui sa $ie autoriat"
Art.52
Este interis a se crea di$erente de inaltime de peste 1!&m intre di$erite portiuni ale
idariei! in timpul e%ecutiei"
Art.53
'e interice e%ecutarea idariei pe o inaltime mai mare de doua etaje! $ara! legarea
acesteia prin plansee sau$ara a se monta pe grinile planseelor o podina proviorie"
Art.54
.a terminarea e%ecutiei stalpilor de idarie! intre golurile de usi si $erestre! se vor
monta buiandrugi! peste carese va asea cel putin un rand de blocuri! sau se
vor rigidia stalpii cu ajutorul co$rajului buiandnigilor 7atunci candstalpii sunt e%ecutati
din beton monolit80 se interice alasa liberi staipii la partea lor superioara"
Art.55
:
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
In locurile de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclaviat vor $i
luate masuri de protectiecontra pra$ului" ,uncitorii care lucreaa la aceste operatii de
prelucrare vor $i prevauti cu ochelari de protectie sicu masti contra pra$ului"
Art.56
.a lucrarile de idarie din piatra care necesita ciopliri in timpul e%ecutiei! idarul si
ajutoarele sale vor purta inmodobligatoriu ochelari de protectie! iar muncitorii care
nu $ac parte din echipa de idarie! dar circula in apropiere! vor $i avertiati sasi
$ereasca ochii"
Art.57
#relucrarea pietrelor pe santier trebuie e%ecutata in locuri imprejmuite! in
care accesul persoanelor straine esteinteris"
Art.58
.ocurile de munca ale cioplitorilor de piatra trebuie sa se a$le la o distanta de cel
putin 1 m unul de celalalt" in cacontrar! trebuie aseate intre acestia paravane de
protectie" Este interisa asearea pietrarilor unul in $ata celuilalt"
Art.59
In timpul prelucrarii! pietrele 7placajele de marmura! piatra de constructie etc"8 de
dimensiuni manri si grele vor $i bine aseate pentru anu $i posibila rasturnarea lor"
Art.60
+epoitarea pe podina de lucru a materialelor pentru idirie se va $ace ast$el incat sa
se lase un spatiu deminimum )!& m intre idul ce se e%ecuta si materiale! de(a lungul
intregului $ront de lucru unde se lucreaa"
Art.61
#rimirea materialelor de idarie se va $ace pe podine special amenajate si
dimensionate corespunator sau pe plansee! in locuri special indicate de conducatorul
locului de munca"
Art.62
#odina de lucru va $i cel putin cu 1& cm mai jos decat nivelul idariei" inaltimea
idariei nu va depasi 1!*) mdeasupra podinei de lucru" #entru inaltimi mai mari se vor
monta podine au%iliare"
Art.63
'e interice evacuareamoloului si a deseurilor demateriale prin aruncare din
constnictie" Evacuarea se va $ace con$orm normelor privind evacuarea deseurilor"
Art.64
.a lucrarile ce se e%ecuta in mediu umed! conductorii sub tensiune vor $i deconectati
inainte de inceperea lucrului"
Art.65
Toate golurile periculoase vor $i inchise sau ingradite cu parapeti de protectie"
Art.66
;
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Golurile de usi in idurile e%terioare trebuie inchise! pentru a opri trecerea
personalului muncitor prin ele"
Art.67
'e interice lasarea pe iduri a materialelor de idarie neintroduse in opera! a
molouluisau sculelor la intreruperea lucrului"
Art.68
.a e%ecutarea placajului peretilor! concomitent cu idaria se vor lua aceleasi masuri de
securitate a munciica la lucrarile la inaltime si la cele de invelitori" Umplutura din
placaje si idarie se va e%ecutaconcomitent cu placajul si va depasi obligatoriu nivelul
superior alplacii"
Art.69
<idaria corniselor de caramida ce ies din planul idurilor mai mult de 1) cm se va
e%ecuta de pe schelee%terioare" In caul in care se $olosesc schele de consola acestea
vor $i ast$el montate incat distanta dintremarginea e%terioara a cornisei si balustrada
podinei de lemn sa $ie de minimum 9) cm".a e%ecutarea corniselor din idarie se vor
prevedea dispoitive pentru ancorarea tencuielilor si a invelitorii"
Art.70
<idaria de piatra bruta va $i e%ecutata ( obligatoriu ( in co$raje con$ectionate din
panouri de dulapi de - ( & cmgrosime cu ajutorul popilor dispusi la * ( *!& m de(a
lungul idului" ,ontarea co$rajelor se va $ace paralel cue%ecutarea idariei"
Art.71
Intrucat idurile de beton celular autoclaviat au o stabilitate si reistenta redusa pana
la intarirea mortarului estenecesar a se $ace personalului muncitor care e%ecuta
asemenea lucrari! un instructaj special privind masurilespeci$ice de protectie care
trebuie luate" Instructajul special va $i consemnat in procese ( verbale".ucrarile de
idarie din blocuri mici de beton celular autoclaviat se vor e%ecuta sub conducerea
unui maistruspecialiat in asemenea lucrari"'e va acorda o atentie speciala pentru
asigurarea stabilitatii corniselor prin ancorare! proptire etc"
Art.72
.a e%ecutarea peretilor din panouri din beton celular autoclaviat se vor respecta
3ormele de protectie a munciide la montarea elementelor pre$abricate"
Art.73
Este interisa e%ecutarea idariei de caramida pe o inaltime mai mare decat doua
etaje de constructie! $ara a seconstrui plansee intre etaje sau $ara a se monta pe
grinile planseelor o podina proviorie"
Art.74
1)
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
.a idirea peretilor e%teriori de pe schele interioare se vor monta obligatoriu ( viiere
de protectie pe perimetrule%terior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor
de sus"
Art.75
In caul in care inaltimea idariei nu depaseste : m! nu este obligatorie montarea
viierelor de protectie" +acae%ecutarea de viiere de protectie nu este posibila! atunci
locul de lucru unde se e%ecuta idaria se va ingradi!distanta minima de la supra$ata
idului ce se e%ecuta pana la ingradire $iind de 1!& m"
Art.76
Copertinele de protectie vor avea latimea de minimum 1!& m si inclinarea de *)= $ata
de oriontala0 vor $ireistente! avand consolele de pre$erinta din metal! iar copertina
din scanduri de *!& cm grosime! batute una langaalta" #rimul rand de copertine (
cel care va ramane pana la terminarea idariei ( va $i montat la distanta ma%ima de 9
m de la pamant! iar la al doilea rand de copertine! $ind mobil! va $i montat la nivelul
imediat in$erior celui lacare se lucreaa"
Art.77
#ersonalul muncitor care monteaa sau demonteaa viierele de protectie va
$i asigurat contra caderii prin centuride siguranta legate de puncte $i%e ale
constructiei"
Art.78
'e interice circulatia si depoitarea mar$urilor pe copertinele de protectie"
Art.79
#entru aducerea mortarelor si caramiilor pe cladirile in curs de constructie vor $i
$olosite containere speciale!ast$el construite incat posibilitatea deschiderii peretilor
laterali si desprinderea $undurilor sa $ie e%clusa in scopulevitarii caderii materialelor
ce vor $i transportate in aceste containere"
Art.80
'e interice utiliarea unor scule cu capete de$ormate sau in $orma de ciuperca!
cu muchiile din tabla drentuita siascutite! a unor roabe si tomberoane care nu sunt in
per$ecta stare de $unctionare" 'culele de mana $olosite laidarie vor $i bine $i%ate pe
maner"
Art.81
,anipularea blocurilor umede se va $ace obligatoriu cu un cleste special"
3. Prepararea mortarului
Art":*
#repararea mortarului se va $ace mecaniat! cu ajutorul mala%oarelor de mortar si
a betonierelor" 'e vor respecta 3ormele de protectie a muncii cu caracter general
speci$icate 3ormele speci$ice de securitate a muncii pentru beton! beton armat si
11
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
precomprimat precum si cele cu caracter speci$ic prevaute in aceleasi norme pentru
utiliarea betonierelor care sunt valabile si pentru mala%oare"
Art.83
Transportul mortarului la locul de utiliare se $ace cu bene sau cu pompe de mortar!
respectiv masini de tencuit"
Art.84
.a transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleasi norme de protectie a
muncii ca si la transportul betoanelor"
Art.85
Amplasarea utilajelor trebuie sa asigure acces liber si usor catre depoite"
Art.86
Este interisa apropierea de sinele de ghidaj ale cupei de incarcare! la mala%oare!
precum si de cupa ridicata"
Art.87
Curatarea gropii de sub cupa se poate $ace numai daca aceasta este bine $i%ata in
poitia superioara cu ajutorul$ranei si al unor proptele reistente" ,ecanismele 7toba!
jgheaburile etc"8 se pot curata numai dupa oprirea sideconectarea masinilor"
Art.88
In timpul $unctionarii este interisa introducerea mainilor sau a unor unelte in toba ori
in alte parti mobile alemasinilor +aca betonul sau mortarul se transporta cu macarale
in cupe! containere sau in dispoitive similare! acesteatrebuie prevaute cu dispoitive
speciale de siguranta! care sa impiedice descarcarea accidentala"
Art.89
6arul trebuie stins de muncitori cu e%perienta! bine instruiti si echipati cu
echipamente individuale de protectie"
Art.90
Acolo unde se intrebuinteaa cantitati mari de var! se va aplica stingerea mecaniata"
Art.91
#entru a se evita caderea muncitorilor in gropile de var! acestea trebuie ingradite cu
parapete inalte de 1 m sau cugard continuu"
Art.92
3u este permisa coborarea muncitorilor in gropile de var0 varul trebuie scos din gropi
mecaniat! cugrai$ere $i%ate pe macarale sau cu alte dispoitive" #entru a se evita
surparea peretilor gropilor de var acestiatrebuie sprijiniti cu dulapi"
4.Montarea elementelor prefabricate
Art.93
1*
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
#entru montarea elementelor pre$abricate se vor utilia schele! esa$odaje! scari de
acces etc"! respectandu(se sinormele deprotectie a muncii speci$ice acestora"Acolo
unde din di$erite motive nu se pot utilia schele! conducatorul tehnic al lucrarii va da
in scris indicatiidetaliate privind modul de lucru de prevenire a accidentelor de munca
si va supraveghea tot timpul modul in carese lucreaa"'e interice e%ecutarea
lucrarilor de montaj de pe scari mobile la inaltimi de peste 1!& m"
Art.94
<ona de montaj se va ingradi pentru ainterice accesul persoanelor straine" .egarea si
ridicareaelementelor pre$abricate se va $ace cu respectarea prevederilor I'CI2 privind
legarea! ridicarea sides$acerea incarcaturilor cu mijloace de ridicat"
Art.95
Asearea de materiale! scule sau alte piese peste elementele pre$abricate care nu
suntmontate de$initiv este interisa"
Art.96
#lat$ormele de lucru pentru montaj vor $i e%ecutate dupa detaliile prevaute
in proiecte sau $ise tehnologice"
Art.97
In caul cand lucrarile de sudura sau monolitiare se e%ecuta de pe schele suspendate!
sudorii vor purtacentura de siguranta cu un capat $i%at de un element reistent al
constructiei"
Art.98
E%ecutarea lucrarilor interioare la lucrarile pre$abricate este permisa numai daca
deasupra locului de munca suntmontate si solidariate cel putin doua plansee"
Art.99
3u este permisa deco$rarea cu mainile a monolitiarilor elementelor pre$abricate" 'e
vor $olosi dispoitive siunelte speciale"
Art.100
,ontarea elementelor pre$abricate de dimensiuni mari 7de e%" chesoane8 care se
reaema pe alte elemente 7$orme!grini etc"8 se poate $ace si $ara schele! dupa ce s(
a montat primul element cu ajutorul unei schele",ontarea elementului se $ace pe
elementul deja montat! personalul muncitor $iind asigurat contra caderii
con$orm prevederilor din $isele tehnologice din 3ormele pentru lucrul la inaitime si in
locurile periculoase"In toate caurile in care nu se poate $ace montarea $ara pericol a
elementelor pre$abricate! de pe elementelemontate se vor e%ecuta ( pentru montare
( schele sau esa$odaje! cu scarile a$erente de acces".a montarea elementelor
pre$abricate pe stalpi pre$abricati se vor utilia scarile metalice! $i%ate pe stalpi"
'carilevor $i scoase numai dupa terminarea montajului"
Art.101
'e interic $i%ari proviorii ale elementelor pre$abricate 7puncte de sudura!
ancore! pene etc"8! daca tehnologia de montare stabilita prin proiect nu prevede
11
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
anumite piese de $i%are proviorie" +upamontaj! $i%arile proviorii se vor de$initiva
prin sudura si monolitiare" #rinderile prinsudura a elementelor pre$abricate
si monolitiarile se vor e%ecuta numai la temperatura permisa prin prescriptiiletelinice
sau cand prin luarea demasuri se asigura aceasta temperatura"
Art.102
+epoitarea pre$abricatelor cu $orma regulata se $ace in stive! cu sipci sau juguri intre
randuri! ast$el incatsa nu $ie posibila rasturnarea acestora sau alunecarea
pre$abricatelor" .a nevoie depoitarea se va asiguraimpotriva alunecarii! rastumarii
sau rostogolirii! prin asearea unor sustineri speciale la marginea stiveisau a pieselor
$ormate din stalpi cu contra $ise sau pene"
#re$abricatele de $orme neregulate si $ara stabilitate se vor manipula si depoita
numai pe baa de$ise tehnologice"+epoitarea elementelor pre$abricate mari se
va $ace pe rastele speciale care sa permita o aseareusoara a elementelor
in dispoitivul de prindere! stabilitatea pe tot timpul depoitarii si nedeteriorarea
marginilor elementelor"
Art.103
.a locul de munca se vor depoita numai cantitatile de pre$abricatecare intra in
e%ecutie" +epoitarea se va $ace ast$elincat sa nu se blochee calea de rulare sau ona
de manevrarea mijloacelor de ridicat! drumurile de circulatie si trecerile pentru
personalul muncitor".a depoitare se va urmari ca piesele de distantare intre randuri
sa $ie aseate ast$el incat pentru introducereadispoitivelor de agatare sa nu
$ie necesare operatiuni suplimentare 7rasturnare! aseare pe muchie etc"8"
Art.104
In caul descarcarii si asearii pre$abricatelor langa calea $erata! in vederea incarcarii
lor ulterioare in vagoane!intre marginea stivei si sina cea mai apropiata se va lasa un
spatiu liber de cel putin * m"
Art.105
#re$abricatele aseate pe mijlocul de transport vor $i asigurate impotriva deplasarii
cu dispoitivele prevaute in$isa tehnologica a producatorului"
Art.106
In timpul operatiilor de incarcare ( descarcare in si din mijloace de transport auto!
conducatorul va cobora dincabina si va asista la asigurarea stabilitatii pre$abricatelor"
Art.107
>peratiunile de incarcare(descarcare si depoitare a pre$abricatelor din beton
armat se vor e%ecuta cu mijloacemecaniate" #ersonalul muncitor! care e%ecuta aceste
operatiuni! va $i instruit si va respecta prevederile dinnormele speci$ice meseriei si
$unctiei si va $i autoriat si ca legator de sarcina"
Art.108
1-
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
'e interice $olosirea dispoitivelor si cablurilor destinate manipularii pre$abricatelor
din beton in alte scopuri sidaca nu corespund din punct de vedere tehnic"
Art.109
#re$abricatele din beton armat vor $i dotate cu mijloace de prindere sau ridicare
7urechi! locase! bolturi! bare etc"8!solid prinse in masa lor"
Art.110
Agatarea pre$abricatelor in macara va $i $acuta direct la carlig! daca este posibil! iar
daca nu este posibil prinintermediul dispoitivelor ajutatoare 7su$e! gase! juguri (
compensatoare8"
Art.111
'e interice macaragiului a e%ecuta orice operatie pana cand persoana care a e$ectuat
legarea pre$abricatului! nu acon$irmat ca a terminat legarea si operatiunile de
asigurare a jugurilor! dispoitivelor si a cablurilor" >peratiuneade ridicare a sarcinei se
va $ace numai la semnaliarea legatorului de sarcina"
Art.112
'e interice intrarea sub pre$abricat in timpul agatarii in carligul macaralei"
Art.113
'e interice stationarea sau circulatia personalului muncitor in raa de actiune a
macaralei! cand aceasta se a$la cusarcina in carlig"
1&
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
#unct de lucru 1
1"Casa de locuit #?1?, ! ona <orleni jud" 6aslui
Prima etapa a fost nivelarea terenului i indepartarea stratului
vegetal
19
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii

Apoi sa trasat conturul fundatiei ce urmeaz a fi sapata
mecanizat.
"undatia ete tructura pe care ete contruita caa! #a poate $i $acuta din piatra% &eton% OTEL au lemn! #a
tre&uie a $ie puternica% ucata
'u ete o idee prea &una a economieti BANI in detrimentul calitatii $undatiei! "iti iguri ca ete &ine
proiectata i ca poate uporta incarcatura proiectata% incluiv o eventuala e(tenie! Aigurati $undatiei o &una
)idroizolatie i o termoizolatie
"undatia e clai$ica dupa:
*upa adincimea de $undare
*e upra$ata au directa+ +care tranmit arcina prin intermediu,
*e adincime au indirecta +pe piloti% c)eoane% puturi% coloane,- tranmit arcina atat prin &aza% cat i
prin partile laterale ale corpului aceteia
*upa modul de e(ecutie $ata de apele u&terane
*eaupra nivelului apelor $reatice
*upa tipul materialelor $oloite +rigide au elatice,
*upa $orma in plan:
Izolate
Continue
Cu retele de grinzi
.adier general
1/
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Sa turnat un strat de egalizare pe care va sta talpa fundatiei.
Fundatia ce va fi executata va fi de tip elastica i continua sub
ziduri.
1:
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Armatura talpa fundatie
Fundatii din beton armat(elastice)
Se realizeaz din beton armat, fiind prevzute n special la cldiri av!nd mai mult de
&niveluri cu structura din dia$ragme din beton monolit sau panouri mari" @n secAiune
transversalB talpa $undaAiei este prismaticB cu evaBri sau cu supra@nBlAare Ci evaBri! @n $uncAie de
mBrimea @ncBrcBrilor Ci caracteristicile mecanice aleterenului de $undare "
ArmBturile de reistenAB! care preiau e$orturile de @ntindere! se determinB prin calcul Ci se dispun la
partea in$erioarB pe direcAia transversalB! pe un strat de beton simplu cu grosimea de&(1)cm 7cu
rol de egaliare80 armBturile longitudinale avDnd rol de montaj! se dispun pe considerente
constructive"
1;
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
*)
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
"ofrarea fundatiei#
"ofra$ realizat din c%erestea asupra carcasei de armare pt fundatie
Cofrajele sunt constructii auxiliare, specifice si provizorii care sevesc la obtinerea formei,
dimensiunilor si pozitionarii elementelor de beton, beton armat si beton precomprimat in
structurile monolite, precum si la sustinerea acestora pana cand betonul atinge un grad de
maturizare minim pentru decofrare.
&peratia de cofrare consta in efectuarea operatiilor de asamblare a componentelor cofra$ului, cu
scopul realizarii unui element sau a unei structuri monolite.
"ofra$ele ocupa un rol foarte important in realizarea structurilor de beton, beton armat si beton
precomprimat atat sub aspectul calitatii acestora, cat si din punct de vedere economic.
Functie de tipul constructiei si a cofra$ului folosit, lucrarile de cofrare pot reprezenta '()*+,) din
costul elementului de be '+'d+-b ton armat monolit. .e aceea se cauta realizarea unor sisteme
industrializate moderne, mereu perfectionate, de cofrare, care sa conduca la cresterea productivitatii si
la reducerea costurilor.
*1
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Clasificari
/inand seama de diversitatea sistemelor de alcatuire si a utilizarii lor, clasificarea cofra$elor se poate face in functie de
urmatoarele criterii#
0 dupa modul de alcatuire si utilizare, cofra$ele se clasifica in urmatoarele categorii#
a)cofra$e demontabile 0 alcatuite din panouri modulate si tipizate, elemente de sustinere, elemente de spri$inire, elemente
auxiliare si de asamblare.
Principalele tipuri sunt# cofra$ele de inventar din panouri demontabile modulate, cofra$ele pasitoare, cofra$ele cataratoare etc.1
b) cofra$e nedemontabile 0 care se asambleaza si se demonteaza o singura data, la inceputul si respective la terminarea
realizarii structurii.
Aceste cofra$e sunt ec%ipate cu instalatii sau dispozitive care permit deplasarea lor in intregime, sau sub forma de ansambluri
ori subansambluri mari, utilizand macarale.
.in aceasta categorie fac parte# cofra$ele glisante, cofra$ele rulante, mesele cofrante, cofra$e de tip tunnel, panourile mari etc.
c) cofra$e traditionale 0 folosite la elemente si structuri cu c%aracter de unicat sau cu forme variabile si complicate, (cupole, grinzi
curbe), unde nu se pot adopta sisteme industrializate de cofrare.
Se confectioneaza pe santier din material lemons si se folosesc o singura data sau de un numar mic de ori.
d) cofra$e pierdute 0 care indeplinesc functiile normale ale unui cofra$, darn u se recupereaza, ramanand aderente la elemental
format.
**
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
/urnarea betonului#
*1
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
2ibrare beton fundatie
Compactarea este operatia tehnologica ce se e%ecuta asupra betonuluiproaspat in vederea eliminarii
din masa betonului a aerului !a unei parti din apade amestecare in e%ces !precum si a umplerii
per$ecte a co$rajelor si a spatiilor dintre armature"'copul principal al compactarii este marirea
capactitatii betonului ! deci areducerii poroitatii sale"In general golurile din beton creaa
discontinuitati care in$luenteaanegativ proprietatile sale $iico(mecanice !din care mentionam
5a8reducerea reistentelor mecanice 0b8 reducerea impermeabilitatii 0c8reducerea conlucrarii dintre
beton si armature 0d8reducerea durabilitatii prin 5( reducerea reistentei la inghet deghet 0(
reducerea reistentei la agresivitatechimica a betonului 0( corodarea armaturilor !care conduce la
ocrestere in volum a otelului si respective la o$isurare si e%$oliere a betonului( marirea contractiei la
uscare si a curgeriilente a betonului ! a $enomenului de cavitate etc"
*-
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Compactarea mecanica
Se poate realize prin mai multe procedee ca : vibrarea ,presaea,laminarea
,vacuumarea si centrifugarea.Aceste procede se pot aplica separatesau
asociate ,in special cu vibrarea .
Vibrarea
Este cel mai folosit procedeu de compactare a betonului.Consta inintroducerea
in masa betonului , cu ajutorul unor vibratoare ,a uneienergii(forte)de vibrare
care se transmite tuturor componentilor acestuia,antrenandu! intro miscare
ocilatorie
Asigurarea %idroizolatiei si umplerea cu pamant.
*&
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Turnarea placii peste $undatie
Iolatie peste $undatie
*9
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
#laca peste $undatie
*/
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
2idicarea idurulor de la parter5
#ereAii sunt elemente plane 7uneori curbe8 verticale care au rolul
$uncAional de realiare Ci delimitare pe oriontalB a unitBAilor Ci
subunitBAilor $uncAionale din clBdiri! deosebinduse ast$el pereAi e%teriori Ci
interiori" #ereAii e%teriori au rolul de @nchidere a spaAiului! separDnd mediul
e%terior de cel interior! iar pereAii interiori au rolul de compartimentare pe
oriontalB a spaAiului construit"
#e lDngB rolul $uncAional de @nchidere Ci delimitare a spaAiului construit!
pereAii pot sB $ie Ci elemente structurale ce$ac parte din structura de
reistenAB a clBdirii"
*:
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii

#ereAii structurali se mai numesc dia$ragme"
'e constatB cB noAiunea de perete este generalB! ea cuprinde atDt pereAii
structurali cDt si cei nestructurali 7care nu $ac parte din structura de
reistenAB8! @n timp ce noAiunea de dia$ragmB are un conAinut mai restrDns!
desemnDnd numai pereAii structurali"
#ereAii portanAi preiau @ncBrcBri gravitaAionale 7verticale8 de la planCee!
greutatea lor proprie Ci @ncBrcBri oriontale 7din vDnt sau seism8 Ci prin
intermediul $undaAiilor le transmit terenului"
Co$raj placa peste parter5

*;
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Armatura placa5
#lanCeele sunt elemente de construcAie oriontale! avDnd rolul $uncAional de compartimentare a
clBdirii peverticalB" @n $uncAie de poiAia lor! planCeele pot $i curente sau intermediare! planCeul de
pod sau planCeul terasB Ci planCeul peste subsol @n caul clBdirilor cu subsol" #lanCeul peste subsol Ci
planCeul terasa 7sau de pod8 au Ci rolul de @nchidere aclBdiri"
#e lDngB rolul $uncAional de compartimentare a clBdirii pe verticalB! planCeele au Ci rol de reistenAB"
Ele suntelemente structurale Ci $ac parte din structura de reistenAB a clBdirii"

1)
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
+in punct de vedere structural! planCeele trebuie analiate sub douB aspecte5 de preluare Ci
transmitere a@ncBrcBrilor gravitaAionale 7verticale8 la elementele portante verticale! respectiv de
realiare a conlucrBrii elementelor portante verticale sub acAiuni oriontale din vDnt sau seism"
#reluarea @ncBrcBrilor verticale 7inclusiv greutatea lor proprie8 se $ace de cBtre elementele de
reistenAB ale planCeului! @n $uncAie de alcBtuirea constructivB" In acest scop elementele de reistenAB
ale planCeului trebuie sB aibB origiditate corespunBtoare la @ncovoiere ast$el @ncDt sBgeAile ma%ime sB
$ie @n limita celor admisibile! ceea ce asigurBe%ploatarea normala a clBdirii"
@n ceea ce priveCte al doilea aspect! realiarea conlucrBrii elementelor portante verticale este posibilB
dacB planCeele au o rigiditate corespunBtoare @n planul lor 7plan oriontal8 ast$el @ncDt planCeul @n
ansamblu sB nu se de$ormee @n plan oriontal sub acAiunea @ncBrcBrilor oriontale din vDnt sau
seism"In acest ca! planCeele de la diversele niveluri ale clBdirii se deplaseaB $BrB a(Ci modi$ica $orma
7deplasare plan(paralelB8"
+in punct de vedere constructiv! planCeele sunt $ormate din douB pBrAi distincte5 elementele de
reistenAB 7planCeul brut8 Ci pardoseala"#lanCeul brut are rolul de preluare a @ncBrcBrilor verticale Ci
oriontale pe care te transmite elementelor portanteverticale 7pereAi portanAi! stDlpi8" Trebuie sB aibB
rigiditatea corespunBtoare pentru @ncBrcBri verticale! iar @nplanoriontalsB $ie o CaibB cat mai rigidB"
#ardoseala repreintB elementele nestructurale ale planCeului! prevBute peste planCeul brut sub
$ormB de straturi!avDnd @n general rolurile de egaliare! $onoiolare! suport! $inisaj Ci circulaAie"
#artea in$erioarB a planCeului se numeCte tavan" Acesta se poate realia prin $inisarea planCeului brut
sau sub$ormB de tavan suspendat! cu scopul de mascare a grinilor planCeului Ci pentru a crea spaAii
necesare pentru instalaAii 7@nspecial pentru ventilare Ci climatiare8
11
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
<idarie etaj5
1*
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Turnare stalpi rotuni si armare placa5
11
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Legarea armaturilor
.egarea armBturii la @ncrucisBri se realieaB numai cu sDrmB neagrB! $iind
interisB utiliarea sDrmei incate! precum si $i%area cu sudurB" 'e
utilieaB douB $ire de sDrmB de 1!)E1!& mm diametru"
FnnBdirea barelor de armBturB5
FnnBdirea barelor de armBturB se poate realia @n urmBtoarele moduri5
( prin petrecere0
( prin sudare0
( prin alte metode 7cu manson si $ilet! speci$ice barelor cu pro$il periodic
etc"8"
trierii. !on"ectionarea# rolul lor.
Etrierii $olositi la armarea elementelor din beton armat" Etrierii sunt
ramele 7colorate cu rosu in poa 8! care impreuna cu barele longitudinale
7colorate gri8 $ormeaa carcasa de armatura pentru $undatii! stalpi! grini!
centuri! sau alte elemente de beton armat" Etrierii si barele longitudinale
care $ormeaa carcasele de armatura sunt $asonate din otel beton 7>G1/!
#C&*! etc"8! dupa care sunt asamblate 7in mod obisnuit prin legare cu
sarma8"
1-
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
2olul etrierilor
1" Etrierii au un rol $oarte important in reistenta elementelor de beton
armat" Armarea cu etrieri se mai numeste si armare transversala" 2olul
armarii transversale este preluarea e$orturilor provenite din $orta
taietoare sau din torsiune"In ultimii ani! analia cladirilor de beton care au
suportat cutremure importante a con$irmat importanta armarii cu etrieri a
grinilor si stalpilor" .a solicitarile alterante! speci$ice cutremurului!
armarea transversala imbunatateste comportamentul stalpilor si grinilor
*" #e langa rolul de armatura de reisteta! etrierii asigura poitia
armaturilor longitudinale 7barelor de armatura8 in elementul de beton
armat 7stalp! grinda! centura8" Etrierii impreuna cu restul armaturiilor
alcatuiesc o carcasa rigida care trebuie sa isi mentina $orma si poitia pana
la $inaliarea turnarii"
1&
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
19