Sunteți pe pagina 1din 49

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 2!"#$%#&'(&(#(2(#()(#


AU*ILIAR CURRICULAR
CLASA a *I +a
A,ul -e co./letare
MODUL0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE
2M3RCMINTE
DOMENIU0 TE*TILE PIELRIE
NIVEL0 2
CALI1ICARE0 CROITOR 2M3RCMINTE DUP COMAND
Martie 24
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic
MECICNDIPT / IP
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!
Ilie9iu 1elicia, /ro:( ;r( I,
Cole<iul Teh,ic = Car.e, S>l?a = 3aia Mare
Ilie9iu 1elicia, /ro:( ;r( I,
Cole<iul Teh,ic = Car.e, S>l?a = 3aia Mare
S6tea,u Maria , .i( ;r(I,
Cole<iul Teh,ic = Car.e, S>l?a = 3aia Mare
S6tea,u Maria , .i( ;r(I,
Cole<iul Teh,ic = Car.e, S>l?a = 3aia Mare
AUTORI0
AUTORI0
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
"
Pa#$
COMPETENE SPECI1ICE MODULULUI
%
IN1ORMAII DESPRE SPECI1ICUL A;ENILOR ECONOMICI
&
OR;ANI@AREA PRACTICII
'
NORME DE SNTATEA I SECURITATEA MUNCII
(
INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DES1URRII
PRACTICE
)!
OR;ANI@AREA EVALURII
""
ANE*E
"*
3I3LIO;RA1IE
%(
CUPRINS
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE

Dra#i ele+i
Acest au,iliar curricular se adresea-a +ou./ ele+ilor care +. pre#.tii pentru
domeniul Te,tile0piel.rie/ calificarea Croitor mbr.c.minte dup. comand.$
Materialul constituie un ndrumar pentru elaborarea acti+it.iilor de n+.are0
e+aluare din modulul1 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTEA
studiat n clasa a 2I a anul de completare$ Acti+it.ile +. pre#.tesc n +ederea e+alu.rii
competenelor din unit.ile de competen. prin probele de e+aluare ce sunt pre+.-ute n
standarde$ Toate acti+it.ile propuse/ urm.resc atin#erea criteriilor de performan. n
condiiile de aplicabilitate descrise n Standardele de pregtire profesional i n
curriculum.
Prin re-ol+area acti+it.ilor de n+.are 3i a sarcinilor de lucru/ cuprinse n modul
+ei fi capabili s.4
Prelucrai repere ale produselor +estimentare5
tili-ai uneltele de lucru 3i utila6ele folosite la prelucrarea reperelor5
7eali-ai tipuri de cus.turi la prelucrarea reperelor produselor de mbr.c.minte5
Cunoa3tei fa-ele de lucru specifice confecion.rii reperelor5
Efectuai probe pentru produsele de mbr.c.minte5
Asamblai repere ale produsele de mbr.c.minte5
Cunoa3tei ordinea operaiilor de asamblare5
8inisai produsele de mbr.c.minte5
Prin parcur#erea acti+it.ilor cuprinse n au,iliar +i se ofer. oportunitatea de a +. forma
competene tehnice speciali-ate n le#.tur. cu confecionarea produselor de len6erie/
produselor de mbr.c.minte subire/ produselor de mbr.c.minte #roas.$ 9ei putea
dob:ndi abilit.i practice care +. +or facilita inte#rarea pe piaa muncii / deschiderea unei
afaceri de familie pentru reali-area produselor +estimentare la scar. mic. sau reali-area
unei #arderobei proprii$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%
COMPETENE SPECI1ICE MODULULUI
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
;ocietatea cu care 3coala a ncheiat Con+enia de practic./ produce confecii
u3oare pentru femei 3i b.rbai/ n special fuste $ Articolele +estimentare/ apreciate pentru
calitate 3i pentru linia abordat./ a6un#/ n cea mai mare parte/ peste #rania$ E,ista ns. 3i
modele care sunt +alorificate pe piaa intern.$ Totodata/ firma si0a deschis recent 3i un
atelier de creaie pentru e,ecutarea modelelor +estimentare$
Unitatea comercial deine i magazine n diferite zone ale oraului, pentru
comercializarea produselor vestimentare realizate. Ceea ce este specific acestor
magazine este faptul c orice persoan, poate comanda oricare dintre modele dup
conformaia sa, alegnd totodat i materialul din care s se realizeze. utem spune c
unitatea funcioneat i ca o ! "#$# C%S& D' "(D&) realiznd produse la comand.
Mana#erii s0au orientat pe asi#urarea unei structuri fle,ibile n ce pri+e3te or#ani-area
intern.$ ;e lucrea-. n echipe mici/ astfel nc:t adaptarea la noile modele s. fie c:t mai
u3oar.$ ;e pune accent/ pe di+ersificarea produselor/ ns. cea mai important pentru firma
este calitatea$
Pentru a descoperi 3i alte particularit.i ale a#entului economic/ +. propunem ca/ n
prima s.pt.m:n. de practic. comasat. s. +. informai 3i s. completai
1IA DE O3SERVAIE
De,u.irea a<e,tului eco,o.ic
Se-iul B a-reCa D
O8iectul -e acti?itate
1ur,iEori -e .aterie /ri.6
Nu.6r -e a,<aFaGi
Pla,ul -e or<a,iEare a u,it6Gii
CaracteriEarea teh,olo<iei -e
:a8ricaGie, ti/uri -e .a9i,i
SiCte.ul -e co,:ecGio,are
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
&
IN1ORMAII DESPRE SPECI1ICUL A;ENTULUI
ECONOMIC
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Modulul <C=N8EC>I=NA7EA P7=D;E?=7 DE @MA7BCBMINTECC se studia-.
n practica comasat./ pe parcursul a * s.pt.m:niD "E ore/ s.pt.m:n.F Cele !%E de ore
ale modulului necesare form.rii competenelor pre+.-ute de ;tandardul de Pre#.tire
Profesional. sunt4 ! -e ore la8orator teh,olo<ic 3i #$ -e ore -e i,Ctruire /ractic6(
?aboratorul tehnolo#ic se efectuea-. n 3coal./ n laboratoare sau ateliere de
specialitate$
Acti+itatea practic. se desf.3oar. la a#entul economic cu care unitatea de n+..m:nt a
ncheiat o con+enie cadru $
Con+enia se ncheie ntre 4
nitatea de n+..m:nt 0 Dor#ani-atorul de practic.F
@ntreprinderea/ instituia/ societatea comercial.0 D partener de practic.F
Con+enia stabile3te cadrul n care se or#ani-ea-. 3i se desf.3oar. sta#iul de
pre#.tire practic. n +ederea n+..rii la locul de munc./ n cadrul pro#ramului de
pre#.tire profesional./ efectuat de c.tre ele+i Dpracticani F
Con+enia cuprinde descrierea modalit.ilor de derulare precum 3i coninutul
sta#iului de pre#.tire practic./ plata si obli#aiile sociale/ s.n.tatea 3i securitatea n
munc./ protecia social. a practicantului/ responsabilit.ile practicantului 3i ale
partenerului de practic./ obli#aiile or#ani-atorului de practic./ condiii de desf.3urare a
sta#iului de pre#.tire practic./ persoanele desemnate de or#ani-atorul de practic. 3i
partenerul de practic./ e+aluarea sta#iului de pre#.tire practic. raportul pri+ind sta#iul de
pre#.tire practic.$
Practica,tul r.m:ne/ pe toat. durata sta#iului de pre#.tire practic./ ele+ al unit.ii
de n+..m:nt$ Partenerul de practic. desemnea-. o persoana numit. tutore 0 care +a
a+ea responsabilitatea practicantului/ iar / din partea or#ani-atorului de practic. +a fi
desemnat. o persoan. 0 ca-ru -i-actic 0 responsabil cu urm.rirea derul.rii sta#iului de
pre#.tire practic.$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
'
OR;ANI@AREA PRACTICII
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
ReC/o,Ca8ilit6Gile /ractica,tului 4
s. respecte pro#ramul de lucru stabilit
s. e,ecute acti+it.ile solicitate de tutore dup. o prealabil. instruire/ n condiiile
respect.rii cadrului le#al cu pri+ire la +olumul 3i dificultatea acestora Dconform
Codului MunciiF$
s. respecte re#ulamentul de ordine interioar. al partenerului de practic.
s. nu foloseasc./ n nici un ca-/ informaiile la care are acces n timpul sta#iului
despre partenerul de practic.
ReC/o,Ca8ilit6Gile /arte,erului -e /ractic6 4
+a lua m.surile necesare pentru protecia 3i s.n.tatea practicanilor/ c:t 3i
pentru comunicarea re#ulilor de pre+enire asupra riscurilor profesionale DArt$
)G"/)/ Art$ )G%/)/ Art$ )G'/) din Codul munciiF$
trebuie s. asi#ure locul de munc. n ideea de a #aranta securitatea 3i
s.n.tatea practicanilor DArt$ )GG/) din Codul munciiF$
asi#ura practicanilor accesul liber la ser+iciul de medicina muncii/ pe durata
derul.rii pre#.tirii practice DArt$ )*!/) din Codul munciiF$
s. nu utili-e-e ele+ul la lucr.ri pentru care nu este instruit pe linie de protecia
muncii 3i P;I/ sau care ar pune n pericol inte#ritatea corporal. a acestuia
s. nu foloseasc. ele+ul practicant n formaie de lucru cu muncitorii proprii/
pentru lucr.ri n domeniul confecii te,tile
sH asi#ure locuri de practic. n seciile de producie ale unit.ii/ materiale
didactice 3i de documentare/ utila6e 3i dispo-iti+e proprii5
s. instruiasc. ele+ul cu pri+ire la inter-icerea accesului acestuia n sectoare cu
#rad de pericol $
?a finalul sta#iului de pre#.tire practic./ tutorele mpreun. cu cadrul didactic
responsabil pentru pre#.tirea practic./ e+aluea-. ni+elul de dob:ndire a competenelor
de c.tre practicant$
Con+enia de practic. este semnat. at:t de directorul unit.ii 3colare 3i mana#erul
unit.ii comerciale/ c:t 3i de ele+ 3i p.rintele sau tutorele acestuia$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
G
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
*
Pe durata sta#iului s.u/ practicantul respect. re<ula.e,tul -e or-i,e i,terioar6
al partenerului de practic.$ @n ca-ul nerespect.rii acestui re#ulament/ directorul
ntreprinderii/ instituiei/ societ.ii comerciale/ etc$ Dpartener de practic.F/ 3i re-er+.
dreptul de a anula con+enia referitoare la pre#.tirea practic./ dup. ce n prealabil
a n3tiinat directorul unit.ii de n+..m:nt la care ele+ul DpracticantulF este nscris
D Art$ !'"/) 3i Art$ !'%/) din Codul muncii$
ATENIE H
ATENIE H
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Pentru desf.3urarea n bune condiii a acti+it.ilor practice la a#entul economic se +a
a+ea n +edere respectarea Le<ii ,r( )#4 "2! care stabile3te principiile #enerale
referitoare la pre+enirea riscurilor profesionale / protecia s.n.t.ii 3i securitatea
lucr.torilor / eliminarea factorilor de risc 3i accidentare $
Potri+it acestei le#i an#a6atorul are obli#aia s. ia m.surile necesare pentru4
asi#urarea securit.ii 3i protecia s.n.t.ii lucr.torilor/practicantului 5
pre+enirea riscurilor profesionale 5
informarea 3i instruirea lucr.torilor/ practicanilor 5
asi#urarea cadrului or#ani-atoric 3i a mi6loacelor necesare securit.ii 3i s.n.t.ii
n munc. $
s. reali-e-e instructa6ul de protecie a munciiDintroducti+ #eneral/ locul de
munc./ schimbarea locului de munc./ periodicF tuturor muncitorilor sau
practicanilor care desf.3oar. o acti+itate de producie sau practic. n s.li
amena6ate cu utila6e 3i mese de lucru$
Cele mai importante m.suri de protecia muncii care trebuie s. le cunoasc. ele+ul
care 3i desf.3oar. acti+itatea ntr0o unitate de producie sunt4
s.03i nsu3easc. normele/ de protecia muncii 3i s. aplice m.surile corecte la
locurile de munc.5
s. poarte echipamentul de protecie 3i de lucru pre+.-ut de le#e4 halatul
potri+it pe corp 3i ncheiat cu nasturi/ nc.l.minte comod. 3i f.r. toc nalt5
A+:nd n +edere specificul acti+it.iilor practicanilor / ei trebuie s. respecte norme de
protecie specifice -onelor de lucru 3i anume4
Norme de protecia muncii la executarea custuriilor manuale
@n timpul e,ecut.rii cus.turilor manuale atenia trebuie ndreptat. asupra operaiei care
se efectuea-. pentru e+itarea producerii accidentelor$Dneparea de#etelor cu acul/ cu
foarfeca/ t.ierea la de#ete cu foarfeca$F Deasemeni este inter-is4
6oaca cu uneltele de lucru Dliniarul/ foarfeca/ etc$F5
ruperea aei cu diniiD se taie cu foarfeca sau cu dispo-iti+ul de t.iat a.F5
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
(
NORME DE SNTATEA I SECURITATEA MUNCII
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
m:nuirea incorect. a uneltelor de lucru$ Acestea se +or p.stra n trus. indi+idual.
3i nu pe masa ma3inii$
Norme de protecie a muncii la mainile de cusut
?a ma3inile de cusut se pot produce accidente de munc. mecanice Dde la
acul ma3inii/ de la picioru3/ de la cureaua de transmisieF 3i electrice Ddefectarea carcasei
ntrerup.torului/ supranc.l-irea motorului electric 3i producerea de scurtcircuiteF Pentru
pre+enirea accidentelor de munc. sunt necesare4
instruirea tehnic. a personalului operati+5
aplicarea dispo-iti+elor de protecie5
folosirea echipamentului indi+idual de protecie$
Cele mai importante m.suri pe care trebuie s. le cunoasc. 3i s. le respecte personalul
operator pentru pre+enirea accidentelor de munc. sunt4
A( 2,ai,te -e 7,ce/erea lucrului Ce ?a ?eri:ica0
dac. masa ma3inii este fi,at. pe cadrul metalic de susinere5
dac. corpul ma3inii este montat n bolurile de articulaie cu masa de lucru5
dac. motorul electric este montat pe cadrul de fi,are/ pentru a nu c.dea n timpul
lucrului5
dac. carcasa de la ntrerup.tor nu este spart. sau c.-ut. de la locul ei5
dac. ma3ina este dotat. cu dispo-iti+e de protecie la ac 3i transmisie5
dac. cadrul de susinere a mesei de lucru este montat pe suporturi de cauciuc5
3(I, ti./ul lucrului Ce ?or reC/ecta ur.6toarele0
cur.irea 3i un#erea se +or face numai dup. ce ma3ina a fost oprit. 3i ntrerupt
curentul electric5
punerea n funciune a ma3inii se face numai dup. ce dispo-iti+ele de protecie la
ac 3i la transmisie au fost montate5
pornirea 3i oprirea ma3inii se +or face numai prin pedal./ f.r. a se pune m:na pe
+olant5
n timpul lucrului/ pri+irea +a fi ndreptat. numai asupra lucrului 3i a utila6ului5
schimbarea sau punerea curelei n timpul funcion.rii ma3inii este inter-is.5
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)E
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
toate inter+eniile 3i reparaiile la ma3ina de cusut se +or face numai de personal
calificat n acest sens 3i care +0a inter+eni 3i dac. se aud -#omote suspecte n
timpul funcion.rii acesteia5
Norme de protecie a muncii la tratamentul umidotermic
@n procesul de tratare umidotermic. a mbr.c.mintei se lucrea-. cu ma3ini nc.l-ite
electric 3i acionate mecanic/ pneumatic
Pentru pre+enirea accidentelor la tratamentul umidotermic este necesar.
respectarea urm.toarelor m.suri4
nainte de nceperea lucrului/ trebuie s. se +erifice starea funcional. a ma3inii
de c.lcat5
la acionarea butoanelor electrice/ n +ederea pre+enirii electrocut.rilor sau a
scurtcircuitelor electrice/ m:inile operatorului nu trebuie s. fie ude5
scoaterea 3techerului din pri-. se +a face numai prin tra#ere de acesta 3i nu de
cablul electric5
operaiile de re#lare 3i ntreinere a ma3inilor se +or efectua n timpul staion.rii
lor 3i cu sursa de alimentare electric. decuplat./ numai de personalul calificat
pentru aceste operaii5
locurile de munc. la operaiile de c.lcare +or fi dotate cu co+or de cauciuc sau
#r.tar de lemn$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
))
Practica,tului i se asi#ur. protecie social. conform le#islaiei n
+i#oare$ Ca urmare/ conform dispo-iiilor capitolului II/ articolul &/ para#raful e
al ?e#ii nr$ "%'/!EE!/ modificat de =I )EG/!%$)E$!EE" despre asi#ur.rile
pentru accidente de munc. 3i boal. profesional./ practicantul beneficia-. de
le#islaia pri+itoare la accidentele de munc. pe toat. durata efectu.rii
pre#.tirii practice$
@n ca-ul unui accident suportat de practicant/ n cursul lucrului/
partenerul de practic. se an#a6ea-. s. n3tiine-e asi#uratorul cu pri+ire la
accidentul care a a+ut loc Dconform capitolului 9 din le#ea "%'/!EE!
modificat. de =I )EG/!%$)E$!EE"F$
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Dra#i ele+i/
@n acest au,iliar +. propunem c:te+a acti+it.i sub form. de 4
8i3e de obser+aie
8i3e de lucru
8i3e tehnolo#ice
;tudii de ca-
Jocuri de rol
Metodele acti+e / interacti+e propuse n au,iliar urm.resc s. facilite-e implicarea
acti+. a +oastr./ a ele+ilor/ n planificarea 3i #estionarea propriului +ostru proces de
n+.are at:t n sala de clas./ c:t 3i n afara ei$
De asemenea/ +. propunem completarea unui 6urnal de practic. dup. model
pre-entat mai 6os$
Pe parcursul desf.3ur.rii sta#iului de practic./ +ei a+ea de ntocmit un portofoliu/
care +a conine4
Teste de e+aluare
Teste de autoe+aluare
Proiecte 3i miniproiecte
8i3e de lucru
8i3e de obser+aie
;chie
8oto#rafii
Plan3e
Mostre de materiale
7epere prelucrate
Comentarii ale maistrului instructor
IURNAL DE PRACTIC
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)!
INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVILOR PENTRU
DES1URAREA PRACTICII
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
2, aceCt Fur,al -e /ractic6, a?eGi Carci,a C6 co./letaGi ur.6toarele i,:or.aGii0
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)"
)$ Care sunt principalele acti+it.i
rele+ante pentru tema din modulul
de practic. pe care le0ai obser+at
sau le0ai desf.3uratK
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
!$Ce lucruri noi ai n+.atK
$
$
$
$
$
$
"$ Care au fost e+enimentele
sau lucrurile care +0au pl.cutK
Moti?aGi(
$
$
$
$
%$Ce lucruri/ e+enimentele care nu +0au pl.cutK Moti?aGi(
$
$
$
Ele?0
Perioa-a0
LocaGie BA<e,t eco,o.ic 9i -e/arta.e,tD0
Te.a0
Sarcina de lucru:
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Sarci,i -e lucru0
)$ completai casetele libere ale schemei de mai 6os cu denumirea tipurilor de ma3ini
3i utila6e utili-ate la confecionarea produselor +estimentare e,istente n unitate$
!$ ata3ai fiec.rei ma3ini identificate/ mostra cus.turii reali-ate$DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)%
Ma3ini 3i utila6e
necesare
folosite la
reali-area
produselor
+estimentare
Ma3ini 3i utila6e
necesare
folosite la
reali-area
produselor
+estimentare
MAINI PENTRU COASERE I ASAM3LARE
Ma3ini 3i utila6e de c.lcat4
Ma3ini de c.lcat

Ma3ini 3i utila6e pentru


asambl.ri necon+enionale

MAINI DE CUSUT PENTRU 1INISAREA PRODUSELOR


Ma3ini de cusut
n lan
FI DE OBSER!"IE # Ma9i,i 9i utilaFe ,eceCare :oloCite la realiEarea
/ro-uCelor ?eCti.e,tare
;untei la a#entul economic unde efectuai
practica comasat.$ Aceasta unitate are n
dotare diferite tipuri de ma3ini 3i utila6e/
pentru reali-area produselor +estimentare
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
9H desfH3urai acti+itatea de instruire practicH n atelierul de creaie $
Sarci,i -e lucru 0
)$ =bser+ai uneltele de lucru trusa personal. a ele+ului $
!$ Completai fi3a de mai 6os specific:nd utili-area fiec.rei unelte $
U,elte -e lucru UtiliEare
centimetrul 5
foarfecele de mai multe m.rimi4
foarfec. pentru t.iat ae5
foarfec. pentru semnat 3i richtuit5
foarfec. pentru croit5
acele de cusut Dtrusa de aceF de di+erite m.rimi5
acele de #.m.lie5
de#etarul
liniarul din plastic DE/!E0E/&E cmF5
perinia pentru ace se +a confeciona n primele -ile de
practic.5
cret. alb. 3i cret. colorat.5
caietul de practic.5 pi,5
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Au-unarele sunt detalii secundare / ce se aplic. la diferite produse de mbr.c.minte$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)&
1I DE LUCRU
PRELUCRAREA A B$%$N!R$&$I &!'ER!& &! F$S'
FI DE &$(R$
U,elte -e lucru -i, truCa /erCo,al6 ele?ilor
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
@n practic. se utili-ea-. diferite tipuri de bu-unare / ca4
Au-unare interioare Dcu refilei/ cu refilei 3i clap. / cu laistF
Au-unare aplicate
Au-unare pentru pantaloni Dlateral/ n fa./ la spateF
Ur.6riGi :aEele -e co,:ecGio,are a 8uEu,arului lateral 9i e5ecutaGi%l /ractic(
a$ b$ c$
)$ +erific. reperele
a$fa. produs5 b$refilet5
c$ pun#i de bu-unar
!$ aplic. refiletul pe pun#a
DmareF de bu-unar
"$ e,ecut. deschi-.tura
bu-unarului/ aplic. pun#a
mic.
%$ e,ecut. ti#hel de ornament
a deschi-.turii bu-unarului
&$fi,ea-. deschi-.tura
bu-unarului$

'$ nchide pun#a
bu-unarului$

DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)'
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
;untei n secia de producie a a#entului economic$
@n -ona de prelucrare a reperelor ai identificat 3i
reperul din ima#ine$Sarci,a -e lucru0
Anali-ai cu atenie reperul 3i completai tabelul de mai 6os$
Denumirea reperului
Destinaia produsului
Materiale utili-ate
Material de ba-.
Materiale au,iliare
Elemente necesare reali-.rii reperului
$
$
$
stensile 3i utila6e folosite
$
$
8a-ele de reali-are a reperului
$
$
$
$
O8Cer?aGii ale .aiCtrului Cau tutorelui -e /racticJ0
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)G
1I DE O3SERVAIE A PROCESULUI TEKNOLO;IC DE PRELUCRAREA A
REPERULUI B$%$N!R IN'ERIOR ($ REFI&E"I I (&!) DE B$%$N!R
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
;untei n secia de producie a a#entului economic$@n -ona de prelucrare a reperelor ai
identificat reperele din ima#ine$
Sarci,i -e lucru0
Anali-ai cu atenie reperele de mai 6os 3i completai tabelul$ Menionai deosebirile
dintre repere $ Cum se confecione-. elementul de difereniere$

#( 2(
Denumirea reperelor
Destinaia produsului
Materiale utili-ate
Material de ba-.
Materiale au,iliare
Deosebiri ntre cele ! repere
stensile 3i utila6e folosite 7eper )
7eper !
8a-ele de reali-are a reperului 7eper )
7eper !
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)*
1I DE O3SERVAIE A PROCESULUI TEKNOLO;IC DE PRELUCRAREA A
REPERULUI B$%$N!R IN'ERIOR ($ REFI&E"I
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE

Anali-ai cu atenie ima#inile din prima coloan. a tabelului de mai 6os$
Sarci,i -e lucru0
Completai c.suele libere cu urm.toarele cerinele4
)$ Denumii detaliul pre-entat$
!$ ;pecificai tipul detaliului/ dup. importana n ansamblul produsului +estimentar $
"$ Enumerai operaiile de confecionare$
Detaliu De,u.iGi
-etaliul
Ti/ul
-etaliului
O/eraGiile -e co,:ecGio,are
E,ecut. ti+ul la
deschi-.tura bu-unarului$
Calc. bu-unarul dup.
3ablon$
;emnea-. po-iia
bu-unarului pe reper$
Aplic. bu-unarul$
Cur.. de ae 3i calc.
reperul
.
.
.
.
.
.
.
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
)(
1I DE LUCRU
PROCESULUI TEKNOLO;IC DE PRELUCRAREA A B$%$N!R$&$I !)&I(!'
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!E
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
;untei n atelierul de practic./ unde se e,ecut. proba I la fusta pentru femei$
LucraGi 7, echi/6( Echipa este format. din % ele+i/ din care se ale#e un lider$ ?iderul
controlea-. derularea acti+it.ii/ iar ceilali ele+i au sarcini precise 3i anume4
Ele+ )0 e,ecutant$ *m+rac produsul fust
Ele+ !0 e,ecutant$ ,ealizeaz pro+a #
Ele+ " 0 monitori de calitate care
o+serv i analizeaz modul n care e-ecutantul . respect operaiile de la pro+a #
notez n fi o+servaiile fcute.
1I DE O3SERVAIE
O/eraGia A/reciere
)
;e prinde n ace faa 3i spatele
fustei/ corect:nd cus.tura
lateral. dup. conformaia
corpului$
Da Nu
! ;e trasea-. cu creta/ linia corectat. pe po-iia acelor
" ;e cos detaliile la ma3ina simpl.
peste semnele date cu creta$
%
;e descoase cus.tura +eche
incorect.5 se cur.. produsul de
ae$
& ;e descalc. cus.tura nou reali-at.
' ;e e,ecut. proba II$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!)
*O( DE RO&
EFE('$E!% )ROBE )EN'R$ )ROD$SE DE +,BR(,IN'E
STUDIU DE CA@
(ONDI"II DE (!&I'!'E &! )RE&$(R!RE! RE)ER$&$I ,-NE( ($ &I"
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
?a acti+itatea de instruire practic. ai reali-at m:neca cu 3li pentru c.ma3. $
Ioana/ responsabil. cu Controlul Tehnic de Calitate DCTCF / a identificat defectele
enumerate mai 6os$
Sarci,6 -e lucru$ Menionai cau-ele care au #enerat defectele identificate$
Defectul Cau-e
)$Ti#helirea man3etei nu este la +:rf de ac pe toat. lun#imea$ )$
!$?a colurile man3etei apar flot.ri nere#ulare ale ti#helului$ !$
"$@nt.rirea cus.turii nu este po-iionat. corect$ "$
%$Man3eta nu are acee3i l.ime la capete$ %$
&$Colul man3etei nu este corect modelat$ &$
'$Aieul pentru bordarea 3liului nu are aceea3i laime$ '$
G Montarea man3etei dep.3e3te linia 3liului$ G$
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
L
L
L
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!!
1I DE LUCRU
PROCESULUI TEKNOLO;IC DE ASAM3LARE A ;ULERULUI
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Sarci,6 -e lucru0
Parcur#:nd etapele procesului tehnolo#ic de asamblare / e,ecutai la ma3ina simpl.
montarea #ulerului pentru blu-.$ Tutorele de practic. +0a anali-a produsul 3i +a aprecia
modul de e,ecuie/ prin notare$
Eta/e -e co,:ecGio,are
OPERAIA REPRE@ENTARE OPERAIE NOTARE
E*ECUIE
)$7ihtuirea r.scroiturii #ulerului 3i
marcarea semnele de montare
la blu-a 5
)punct
!$Coaserea dosului de #uler
cu un ti#hel la E/* ) cm $5
%puncte
"$E,ecut. ti#helul de fi,are a feei
de #uler n #uler n r.scroitura
#:tului 3i coase la +:rf de ac
pelerina #ulerului de 6ur mpre6ur5
%puncte
Din oficiu ) punct TOTAL # /u,cte
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!"
@nainte de nceperea operaiei de montare / +erificai4
Dac. ma3ina este n stare de funcionare5
Dac. cus.tura de prob. este corespun-.toare calitati+5
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
9H desfH3urai acti+itatea de instruire practicH n secia de producie care realitea-. blu-e
pentru femei$
Pentru a reali-a 3i +oi acest produs +estimentar reali-ai urm.toarele sarcini de lucru 4
)$ =bser+ai blu-a 3i descriei modelul5
!$ Completai c.suele de mai 6os/ r.spun-:nd cerinelor menionate n interiorul lor
"$ Menionai ordinea efectu.rii operaiilor5
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!%
1I DE LUCRU
3LU@A PENTRU 1EMEI
Enumerai materiale de
ba-. 3i au,iliare utili-ate
$
$
$
$
Identificai reperele
blu-ei
$
$
tila6e folosite
$
$
$
$
;pecificai cus.turile
reali-ate cu fiecare utila6
$
$
$
=peraii de asamblare
$
$
$
$
$
$
$
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE

A,aliEaGi cu ate,Gie :uCta /e,tru :e.ei /reEe,tat6 .ai FoC 9i co./letaGi ta8elul

Denumirea produsului
Modul de spri6in pe corp
Destinaia
Menionai reperele produsului
Materiale utili-ate
Material de ba-.
Materiale au,iliare
tila6e folosite la confecionarea produsului
O/eraGii -e realiEare a /ro-uCului
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!&
1IA TEKNOLO;IC A PRODUSULUI
PIIAMA PENTRU 1EMEI
1I DE O3SERVAIE
A PROCESULUI TEKNOLO;IC DE ASAM3LARE A PRODUSULUI
1UST PENTRU 1EMEI
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
9H desfH3urai acti+itatea de instruire practicH n secia de producie unde se reali-ea-.
mbr.c.minte pentru femei$
Sarci,i -e lucru
)$ Completai fi3a tehnolo#ic. pentru produsul PIJAMA PENT7 8EMEI/ urm.rind
criteriile de mai 6os$
!$ Comparai obser+aiile f.cute n fi3a +oastr. cu cele ale cole#ilor care au reali-at
aceea3i fi3. tehnolo#ic. ca 3i +oi$ Comentai diferenele care apar$
CaracteriCtici
<e,erale ale
/ro-uCului
Materialele -e
8aE6 9i au5iliare
utiliEate
U,elte 9i
utilaFe
utiliEate
O/eraGii -e
realiEare
Veri:icarea
calit6Gii
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!'
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
)$Completai fi3a tehnolo#ic. pentru produsul 8;TB PENT7 8EMEI
reali-at/ urm.rind criteriile de mai 6os$
!$Comparai obser+aiile f.cute n fi3a +oastr. cu cele ale cole#iilor care
au reali-at aceea3i fi3. tehnolo#ic.$ Discutai diferenele care apar consult:nd <8IMA
DE D=CMENTA7E 0 P7=CE;? TENN=?=IIC DE C=N8EC>I=NA7E A 8;TEI
PENT7 8EMEI1 de la ANE2E$
O/eraGia
teh,olo<ic6
Re/erul
:uCtei
Materialul
au5iliar utiliEat
U,eltele -e
lucru 9i utilaFe
utiliEate
CuC6tura
realiEat6
Co,-iGii
-e
calitate
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!G
1I
A PROCESULUI TEKNOLO;IC DE ASAM3LARE A PRODUSULUI
1UST PENTRU 1EMEI
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Ioa,a / ele+. n clasa a 2I a Anul de completare/ reali-ea-. n cadrul acti+it.ii de
instruire practic. pantalonul pentru femei$
Maria / n calitate de tutore de practic. urm.re3te acti+itatea Ioanei 3i completea-.
fi3a de obser+are de mai 6os 4
1i9a -e o8Cer?aGie
Nr$
crt
Acti+itatea Ioanei Da Nu =bs
) Ioana are echipamentul de protecie obli#atoriu
Aplic. nt.ritura pe betelie 3i pe po-iia 3liului $
E,ecut. pensele la faa 3i spatele de pantalon
! ;urfilea-. feele 3i spatele de pantalon
" @ncheie feele pe linia turului mic
Calc. 3liul pentru fermoar
%$ Aplic. fermoarul
& @ncheie faa 3i spatele de pantalon pe linia lateral.
' Calc. pensele5 Descalc. cus.turile laterale
G @ncheie faa 3i spatele de pantalon pe linia interioar.
* Descalc. cus.turile interioare pantalonului
( E,ecut. cus.tura de ncheiere pe linia turului mare cu dublu ti#hel
)E Aplic. betelia pe linia taliei5
)) E,ecut. colurile beteliei 3i ntoarce pe fa.5 +erific. operaia
)! E,ecut. ti#helul de fi,are a beteliei 3i ti#hele3te de 6ur mpre6ur
)" E,ecut. ti+ul la pantalon cu ti#hel la )/& cm
)% ;emnea-. 3i e,ecut. butoniera
)& ;emnea-. 3i coase nasturele
)' Cur.a produsul de ae 3i scame5 +erific. operaiile
)G Calc. produsul final
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!*
1I DE LUCRU % IOC DE ROL
REALI@AREA PANTALONULUI PENTRU 1EMEI
1I DE LUCRU
(ONFE("ION!RE! B&$%EI )EN'R$ FE,EI
ETAPE DE REALI@ARE
PRE;TIREA DETALIILOR
Aplicarea nt.riturii pe faa de #uler 3i man3ete5
;urfilarea detaliilorpe linia um.rului/ p.roilor laterale
3i mi6loc fa.5
7eali-area cus.turilor de ornament pe faa blu-ei5
7eali-area #ulerului5
@mbin. prin coasere faa cu dosul de #uler5
7ihtuie3te 3i ntoarce #ulerul pe fa. 5
Calc. #ulerul5
Aordarea 3liului la m:nec.5
Coaserea man3etei5
Coase man3etele la cele dou. capete5
7ihtuie3te 3i ntoarce pe fa.5
Calc. man3eta 5
ASAM3LAREA DETALIILOR
@ncheie blu-a pe linia um.rului5
Deascalc. cus.tura5
Calc. re-er+a de ndoire a feei 5
Aplic. #ulerul n r.scroitur.5
E,ecut. ti#helul de fi,are a #ulerului5
Aplic. m:neca n r.scroitur.5
;urfilea-. cus.tura de montare a m:necii5
@ncheie blu-a pe liniile laterale mpreun. cu m:necile5
Descalc. cus.turile
Aplic. man3eta la terminaia m:necii5
E,ecut. ti#helul de fi,are5
Coase ti+ul la fust.5
1INISAREA PRODUSULUI
;emnea-. 3i e,ecut. butonierele5
;emnea-. 3i coase nasturii5
Calc. final produsul5
Confecionai blu-a pentru femei / modelul al.turat/
respect:nd etapele de reali-are pre-entate mai 6os$
Ti./ -e lucru ) ore(
ATENIE H
2,ai,te -e 7,ce/erea
lucrului ?eri:icaGi -ac60
Ma3ina are apar.tori
de protecieDac 3i
cureaF 5
Ma3ina este corect
nfirat.5
Pasul cus.turii este
re#lat n funcie de
material5
Temperatur. ma3inii
de c.lcat este re#lat.5
ReC/ectaGi CucceCiu,ea
o/eraGiilor -e
co,:ecGio,are
=bser+aii ale
tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLL
LLLL$
LLLLLLLLLL
LLLLLLLLLL
LLLLLLLLLL
LLLLLLLLLL
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE

In ima#inea al.turat. este pre-entat produsul +estimentar
1 A?OB PENT7 8EMEI1 Aceasta este confecionat. din
es.tur. din fire de 8u.8ac #L( @n timpul procesului
de confecionare blu-a este supus. mai multor operaii ale
tratamentului umidotermic$
Ceri,Ge0
)$ Menionai operaiile tratamentului umidotermic care sunt e,ecutate n timpul
confecion.rii produsului +estimentar
!$ ;pecificai +alorile parametrilor tratamentului umidotermic/ a+:nd n +edere
materialul din care este confecionat 3i operaiile la care este supus/ consult:nd
fi3a conspect de la ANE2E$
Re/erul
8luEei
O/eraGia
teh,olo<ic
6
Para.etri
trata.e,tului
u.i-oter.ic
Valorile
/ara.etrilor
trata.e,tului
u.i-oter.ic
UtilaFul
utiliEat
Co,-iGii
-e calitate
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
!(
1I DE LUCRU
ALE;EREA PARAMETRILOR TRATAMENTULUI UMIDOTERMIC
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE

;untei la ora acti+itatea de instruire practic. n unitatea comercial.$ rm.rind
acti+itatea pe flu,ul tehnolo#ic/ obser+ai urm.toarele aspecte4
abateri dimensionale la repere5
neconcordane cromatice ntre materialul de ba-. 3i materialele au,iliare5
po-iionarea #re3it. a reperelor secundare5
cus.turi n3irate pe fa.5
re-er+e de coasere nedesc.lcate5
Sarci,6 -e lucru
Completai tabelul de mai 6os/ bif:nd aciunile corecte pe care trebuie s. le intreprindei$
8i3a de obser+aie
=p Acti+itatea Da Nu =bser+aii
) 9. notai n caiet ceea ce ai obser+at
! Mer#ei la sala de croit 3i nlocuii reperele #re3ite
dimensional$
" Atra#ei atenia persoanei care reali-ea-. formarea
pachetelor
%$ @nlocuii materialele au,iliare necorespun-.toare
& Consultai fi3a tehnolo#ic.5 utili-ai 3ablonele a6ut.toare
pentru po-iionarea reperelor5
' ;l.bii firul de la su+eic.
G ;l.bii firul de la dispo-iti+ul de tensionare

DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
"E
STUDIU DE CA@
!)&I(! NOR,E&E DE (!&I'!'E +N !('II'!'E! DE (ONFE("ION!RE
! )ROD$SE&OR ES'I,EN'!RE
Identificarea 3i soluionarea la timp a situaiilor ap.rute pe
flu,ul tehnolo#ic/ duce la reali-area produselor de bun.
calitate sau reducerea timpului de e,ecutie a acestora$
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Calitatea produselor finite dupa c.lcare se poate reali-a prin +erificarea fiec.rui
produs confecionat$ In urma controlului pot fi constatate mai multe defecte$
Sarcina de lucru: Anali-ai cu atenie defectele menionate 3i specificai m.surile
de remediere$
Nr(
crt
De:ectul Locul -e
:or.are
CauEe Re.e-ieri
)
1or.area luciului
cusaturi/ ti+uri/
bu-unare
0presiunea ma3inii de c.lcat
prea mare
0 ume-ire insuficient.
0 durata de c.lcare prea mare
0 folosirii unei p:n-e de c.lcat
necorespun-atoare
! A/ariGia cutelor Ci
a u.:l6turilor
suprafaa
produsului
0ase-area incorect. pe suport
0 ume-ire e,cesi+.
0 uscare insuficient.
" De<ra-area
/ro-uCelor /ri,
ar-ere
suprafaa
reperelor
0 temperatura prea ridicat. a
utila6ului
0 timp prea mare de c.lcare
0 folosirea unei p:n-e de c.lcat
prea subiri
0 c.lcarea direct. pe material
$
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
")
STUDIU DE CA@
CONTROLUL CALITII PRODUSELOR 1INITE
ImportantP
Defectele de la c.lcare/ influenea-. +aloarea de pre-entare a produselor +estimentareP
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
O8iecti?( Ale<erea u,eltelor, utilaFelor 9i .aterialelor ,eceCare /relucr6ri re/erelor
)$ ;e d. lista4 ac de cusut/ ace cu #.m.lie/ foarfece/ cret./ ma3ina simpl. de cusut/
ma3ina triploc/ ma3ina de c.lcat/ a. de cusut/ canafas/ IAN chimi-at/
;electai uneltele/ utila6ele 3i materialele necesare prelucr.rii cordoanelor$
neltele tila6ele Materialele E+aluator Data
O8iecti?( UtiliEarea cuC6turilor C/eci:ice /relucr6rii -i:eritelor ti/uri -e re/ere
!$Prelucrai faa/ spatele fustei pentru femei / efectu:nd urm.toarele operaii4
Nr$crt =peraii E+aluator Data
) Transmitei semnele corespun-.toare penselor 3i
cus.turilor de asamblare/ utili-:nd cus.tura punct
naintea acului cu semne lar#i$
! Aplicai nt.ritura pe cordon prin lipire
" ;urfilai faa/ spatele 3i o latur. a cordonului
utili-:nd cus.tura triloc$
% Asamblai spatele pe mi6loc/ coasei pensele la faa
3i spatele / cordonul la capete/ e,ecut:nd cus.tura
ti#hel simplu$
O8iecti?( ReC/ectarea :aEelor -e lucru
"$ Efectuai urm.toarele fa-e de lucru pentru confecionarea man3etei n prelun#ire
Nr$crt 8a-e de lucru E+aluator Data
) Aplicai materialul pentru nt.rit pe dosul man3etei
3i fi,ai prin termolipire $
! Coasei man3eta la capete$
" 7ihtuii cus.turile 3i ntoarcei man3eta pe fa.$
% C.lcai man3eta$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
"!
1I DE O3SERVAIE
PENTRU EVALUAREA COMPETENEI
A PrelucreaE6 re/ere ale /ro-uCelor -e 7.8r6c6.i,teA
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE


E+aluarea este reali-at. de cadrul didactic / pentru a determina #radul de
nele#ere/ de asimilare a cuno3tinelor/ de formare a deprinderilor/ m:nuirilor corecte de
lucru/ n nsu3irea meseriei$ @n acti+itatea de e+aluare / cadrul didactic poate efectua mai
multe tipuri de e+alu.ri/ n funcie de obiecti+ul urm.rit$ Pro8ele -e e?aluare repre-int.
orice instrumente de e+aluare proiectate/ administrate 3i corectate de catre profesor$
@n timpul derul.rii sta#iului de pre#.tire practic./ tutorele mpreun. cu cadrul
didactic responsabil cu urm.rirea derul.rii sta#iului de pre#.tire practic. +or e+alua
practicantul n permanen./ pe ba-a unor 1i9e -e o8Cer?aGie, :i9e e?aluare, :i9e -e
autoe?aluare, .i,i/roiecte(
9or fi e+aluate at:t ni+elul de dob:ndire a competenelor tehnice/ c:t 3i
comportamentul 3i modalitatea de inte#rare a practicantului n acti+itatea ntreprinderii
Ddisciplin./ punctualitate/ responsabilitate n re-ol+area sarcinilor/ respectarea
re#ulamentului de ordine interioar. al ntreprinderii F
?a finalul modulului / sta#iului de pre#.tire practic./ tutorele mpreun. cu cadrul
didactic/ e+aluea-. ni+elul de dob:ndire a competenelor de c.tre practicant pe ba-a
.iei de o/ser0aie1e0aluare/ pro/ practice2 reali3area unui proiect i susinerea
lui2 coninutul porto.oliului ele0ului$ 7e-ultatul acestei e+alu.ri +a sta la ba-a not.rii
ele+ului de c.tre cadrul didactic responsabil cu derularea sta#iului de pre#.tire practic.$
Periodic 3i dup. ncheierea sta#iului de pre#.tire practic./ practicantul +a pre-enta
un 6urnalul de practic. care +a fi parte din portofoliul ele+ului/ care +a fi e+aluat de c.tre
cadrul didactic$
In continuare +or fi pre-entate fi3e de e+aluare/ autoe+aluare a diferitelor produse/
miniproiect/ proiect/ fi3e de e+aluare a proiectelor
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
""
OR;ANI@AREA EVALURII
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Model fust. pre-entat la ANE2E
Nr(
crt
REPERE" OPERAII CONTROLATE /u,ctaF total
) Dublurile fa. Q spate

inseria lipit. pe dubluri E/& p )p
cus.tura de surfilare a dublurii E/& p
!

8a. pensele
ad:ncime E/! p
E/G&p lun#ime E/" p
po-iie E/!&p
" ;pate
pensele
ad:ncime E/! p
E/G&p lun#ime E/" p
po-iie E/!&p
Inseria lipit. pe 3liuri E/! p
)/&p
Cus.tur. ncheiat mi6loc spate E/' p
Cus.tur. dreapt./ paralel. cu linia de mi6loc E/! p
Cus.tur. mi6loc spate desc.lcat. E/! p
E#alitatea colurilor la 3li pe linia ti+ului E/" p
% 8ermoarul
Ti#hele drepte/ paralele )/E p
)/& p Cus.tur. nen3irat. E/" p
Pasul "0% pa3i/ cm E/! p
&
Cus.tura de
ncheiere a
p.rilor laterale
fea Qspatele
Ti#hele drepte/ paralele )/! p
)/& p 7e-er+e de coasere ! cm E/" p
7e-er+e surfilate E/& p
' Ti+ul
7e-er+a de ndoire % cm E/! p
)/E p 7e-er+a surfilat. E/" p
Cus.tura stafir0 f.r. sc.p.ri/ in+i-ibil. pe fa. E/& p
G
Aspectul
#eneral
C.lcare final. E/& p
)/E p Cus.turi curate E/" p
Pre-entare/ etichetare E/! p
Total

O:iciu # /
# /
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practic.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
LLLLLLLLLLLLLL$LLLLLLLLLLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
=bser+aii ale ele+uluiLLLLLLLLLLLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
"%
1I DE EVALUARE
PENTRU PRODUSUL 1USTA PENTRU 1EMEI
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE


DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
CAPITOLUL I I,tro-ucere
CAPITOLUL II
RealiEarea colectiei -e .o-ele -e .M,eci
descrierea modelului
Ale<erea .aterialelor -e 8aE6 9i au5iliare
1aEele -e /relucrare a .M,ecii
Ma9i,a Ci./l6 -e cuCut
descrierea masinii simple
or#anele de lucru ale masinii
defecte /cau-e 3i remedieri
CAPITOLUL III A,e5e
CAPITOLUL IV 3i8lio<ra:ie
Ciontea /h., Utila0ul i tehnologia meseriei, vol #, 'ditura
Didactic i edagogic, 1ucureti,233. 4
5iglea 6upacu,,., regtire de +az n industria uoar
7 instruire practic, 'ditura (scar rint 1ucureti, .888
"&
MINIPROIECT
TEMA 4Defecte de coasere identificate la prelucrarea reperului
1 MM,ec6 cu .a,9et6 7, /relu,<ireA.
S6 Ce realiEeEe /ractic re/erul
Miniproiectul +a fi redactat pe calculator$
El constituie o prob. de e+aluare pe care o ata3ai portofoliului +ostru$
Ti./ -e lucru 2 C6/t6.M,i.
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
"'
PROIECT
@ntocmii documentaia necesar. reali-.rii produsului1 8luE6 /e,tru
:e.eiA -u/6 -i.e,Ciu,ile /ro/rii( RealiEaGi /ractic /ro-uCul(
PLANUL PROIECTULUI
I(AR;UMENT
II( REALI@AREA PRODUSULUI
#( RealiEarea colecGiei -e .o-ele
)$)$ Ale#erea 3i descrierea modelului
2( O8Gi,erea 9a8loa,elor
!$)$Constructia tiparului clasic
!$! Transformarea tiparului clasic n model
!$"$E,ecutia 3abloanelor
)(Nor.a i,ter,a
"$)$ Ale#erea materialelor de ba-. 3i au,iliare
&$ Deter.i,area ,or.ei -e co,Cu.
%$)$Elaborarea ncadr.rii
%$! Calculul normei de consum
N(ProceCul teh,olo<ic -e co,:ectio,are
&$)$ Elaborarea procesului tehnolo#ic
III( 3I3LIO;RA1IE
Ciontea /h., roiectarea m+rcmintei, 'ditura Didactic i
edagogic, 1ucureti,2339 4
Ciutea ", 1rldeanu ", Dragu , "anualul croitorului, , 'ditura
Didactic i edagogic, 1ucureti,233: 4
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Criteriul Da"Nu O8Cer?aGii
)$ Proiectul are +aliditate n raport de 4 tem./ scop/ obiecti+e/
metodolo#ie abordat.
!$ Proiectul demonstrea-. completitudinea 3i acoperire
satisf.c.toare n raport cu tema aleas.
"$Elaborarea proiectului 3i redactarea p.rii scrise a proiectului
au fost f.cute ntr0un mod consistent 3i concomitent / conform
planific.rii$
%$=piunea ele+ului pentru utili-area anumitor resurse este
bine 6ustificat. 3i ar#umentat. n conte,ul proiectului
&$7edactarea p.rii scrise a proiectului demonstrea-. o bun.
consisten. intern.
'$7edactarea p.rii scrise a proiectului demonstrea-. o bun.
lo#ic. 3i ar#umentare a ideilor$
G$Proiectul repre-int. / n sine/ o soluie practic. personal./ cu
elemente de ori#inalitate n #.sirea soluiilor
*$Proiectul are aplicabilitate 3i n afara 3colii$
($7eali-area proiectului a necesitat acti+area unui num.r
semnificati+ de unit.i de competene / conform standardelor
de pre#.tire profesional./ pentru calificarea respecti+.$
=bser+aii ale maistrului sau tutorelui de practicH4
LLLLLLLLLLLLLL$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
"G
1I
DE APRECIERE A CALITII PROIECTULUI
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
In tabelul de mai 6os sunt pre-entate operaiile de confecionare a produsului 3i n
ima#ini m.nuirile corecte re reali-are$ Pentru a pune n e+iden. cus.turile utili-ate la
confecionare/ acestea au fost reali-ate cu a. de culoare contrastant.$
A( O/eraGii -e /relucrare a -etaliilor
)$ 9erific. detaliile componente ale fuste
a$ "aterial de +aza
fa. ) buc5 spate ! buc5
dublura betelie fa. )
buc5 dublura betelie
spate buc
+. "ateriale au-ilare
fermoar 5a.5 nt.ritur.
Ddublur./ ! slituriF
!$ ?ipe3te nt.ritura pentru 3liuri 3i dublurile fa. 3i spate
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
"*
8usta pentru femei pentru care este
pre-entat procesul tehnolo#ic/ este o
fust. cu spri6in pe 3olduri$ Nu pre-int.
cordon$ Partea superioar. pre-int. o
dublur. din material de ba-. care se
montea-. pe dosul fustei$ 8aa este
dintr0un detaliu/ se a6ustea-. pe corp
prin dou. pense$ ;patele este din dou.
detalii$ Pe mi6locul spatelui s0a reali-at
sliul cu fermoar la partea superioar. 3i
3liul simplu pe linia de terminaie $
ANE*E
PROCESUL TEKNOLO;IC DE CON1ECIONARE A PRODUSULUI
= 1USTA PENTRU 1EMEIA
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
"$ E,ecut. pensele la fa. 3i spate
%$ ;urfile-. mi6loc spate
&$@ncheie mi6loc spate
&$ Descalc. mi6loc spate 3i calc. 3liul pe linia ti+ului 3i fermoar
G$ Calc. ti+ul la fa. 3i spate
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
"(
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
*$ Aplic. fermoarul
( @ncheie dublura la fa. 3i spate5 descalca cusatura
)E$ Aplic. a#a.torile pe dublur.D fa. 3i spateF
))$;urfilea-. dublura D beteliaF
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%E
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
3( O/eraGii -e aCa.8lare a -etaliilor
)$ @ncheie faa 3i spatele fustei pe linia lateral.
!$ Descalc. cus.turile laterale
P7=AA I
)$ ;urfilea-. re-er+a
pe linia ti+ului
%$ E,ecut. colurile 3liului pe linia ti+ului
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%)
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
&$@ntoarce pe fa./
+erific. e#alitatea colurilor
'$Pre#ateste fusta
pe linia taliei si dublurile
pentru asamblare
G$Aplic. dublurile pe linia taliei 3i e,ecut. colurile / +erific. operaia
'$ @ntoarce colurile5 +erific. operaia
*$E,ecut. ti#helul de fi,are a dublurilor pe re-er+a de coasere
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%!
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
($8i,ea-a colurile dublurii pe linia
fermoarului 3i p.rile laterale$
))$ E,ecut. ti+ul
C( OPERAII DE 1INISARE
)$ cur.. de ae 3i scame produsul Dfa. 3i dosF
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%"
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
!$ calc. produsul final "$ Aplic. eticheta
D m.rime 3i denumirea firmei produc.toareF
%$ Control tehnic de calitate CTC
G$ A3ea-. produsul pe umera3 sau stendere speciale
Nr(
crt
De,u.irea
o/eraGiei
UtilaFe"
A<re<ate
Ti/ul
o/eraGiei
Materiale
au5iliare
Materiale
au5iliare
O8Cer%
?aGii
I(OPERAII DE PRELUCRARE A DETALIILOR
) ?ipe3te nt.ritura
pentru 3liuri 3i
dublurile
fa.Qspate
Mas. de c.lcat
8ier de c.lcat
=peraie
termochimic.
P:n-. IAN
Aand. IAN
nelte de
lucru
! ;emnea-.
pensele
Masa de lucru =peraie
manual.
0 Mablon 0
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%%
1I PROCESUL TEKNOLO;IC DE CON1ECIONARE A PRODUSULUI
= 1USTA PENTRU 1EMEIA
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
" E,ecut. pensele
la fa. 3i spate
Ma3ina simpl.
de cusut
=peraie
mecanic.
ti#hel simplu
A. de
cusut
0 0
% Calc. pensele la
fa. 3i spate
Mas. de c.lcat
8ier de c.lcat
=peraie
termic.
desc.lcarea
cus.turii
Pern.
pentru
c.lcat
& ;urfilea-. mi6loc
spate
Ma3ina triploc =peraie
mecanic.
de surfilare
A. de
cusut
nelte de
lucru
8iecare
detaliu se
surfilea-.
separat
' Descalc.
cus.tura mi6loc
spate 3i calc.
3liul fermoar 3i de
pe linia ti+ului
Mas. de c.lcat
8ier de c.lcat
=peraie
umidotermic.
desc.lcarea
cus.turii
Pern.
pentru
c.lcat
G Aplic. fermoarul Ma3ina simpl.
de cusut
=peraie
mecanic.
ti#hel simplu
A. de
cusut
fermoar
Picioru3 de
presare
pentru
fermoar
* Calc. ti+ul
fa. 3i spate
Mas. de c.lcat
8ier de c.lcat
=peraie
umidotermic.
presare 3i
subiere
Mablon
pentru
c.lcat ti+
( ;urfilea-. p.rile
laterale fa. 3i
spate
Ma3ina triploc =peraie
mecanic.
de surfilare
A. de
cusut
II( OPERAII DE ASAM3LARE A DETALIILOR
)E Incheie p.rile
laterale fa. 3i
spate 3i dublura
fa. 3i spate
Ma3ina simpl.
de cusut
=peraie
mecanic.
Ti#hel simplu
nelte de
lucru
)) Descalc.
cus.tura de
ncheiere a
p.rilor laterale 3i
a dublurilor
Mas. de c.lcat
8ier de c.lcat
=peraie
umidotermic.
desc.lcarea
cus.turii
Pern. pentru
c.lcat
)!
P7=AA I
Corectarea liniei 3oldurilor dup. conformaia corpului
?un#imea penselor
Ad:ncimea penselor
;e prinde n ace/
apoi se e,ecut.
ns.ilarea
manual. cu
cus.tura punct
naintea acului
Mas. de lucru
=peraie
manual.
A. de
cusut
nelte de
lucru
;e descoase
cus.tura +eche
Mas. de lucru =peraie
manual.
nelte de
lucru
;e coase pe Ma3ina simpl. =peraie A. de nelte de
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%&
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
semnele date
manual cu ma3ina
de cusut
de cusut mecanica
Ti#hel simplu
cusut lucru
;e descalc.
cus.tura nou
reali-at.
Mas. de c.lcat
8ier de c.lcat
=peraie
umidotermic.
desc.lcarea
cus.turii
Pern. pentru
c.lcat
P7=AA II ;e reali-e-. numai dac. prin proba I nu s0au corectat liniile
dup. conformaia corpului
)"$ Descalc.
cus.tura de
ncheiere a
p.rilor laterale 3i
a dublurii
Mas. de c.lcat
8ier de c.lcat
=peraie
umidotermic.
desc.lcarea
cus.turii
Pern. pentru
c.lcat
)% Aplic. a#..torile
la dublur.
Ma3ina simpl.
de cusut
=peraie
mecanica
Cus.tur. de
nt.rire
A. de
cusut
band.
pentru
a#..tori
Mablon pentru
semnat po-iia
a#..torilor
)& ;urfilea-. dublura
3i linia ti+ului
Ma3ina triploc =peraie
mecanic.
de surfilare
A. de
cusut
nelte de
lucru
)' E,ecut. colurile
pe linia ti+ului
Ma3ina simpl.
de cusut
=peraie
mecanica
Ti#hel simplu
A. de
cusut
)G @ntoarce colurile
pe fa./ +erific.
operaia
Mas. de lucru =peraie
manual.
nelte de
lucru
)* Aplic. dublura pe
linia taliei 3i
e,ecut. colurile
la capetele
fermoarului
Ma3ina simpl.
de cusut
=peraie
mecanic.
de ncheiere 3i
fi,are
A. de
cusut
Aanda de
susinere
nelte de
lucru 3i
m.surare
creta
)( @ntoarce pa fa.
colurile / +erific.
operaia
Mas. de lucru =peraie
manual.
nelte de
lucru 3i de
m.surare
!E 8i,ea-. dublura
pe cus.tura de
aplicare a
fermoarului 3i pe
re-er+a
cus.turilor
laterale
Ma3ina simpl.
de cusut
=peraie
mecanic.
de ncheiere 3i
fi,are
A. de
cusut
nelte de t.iat
a.
!) E,ecut. ti+ul Ma3ina 3tafir =peraie
mecanic.
cusut ascuns
A. de
cusut
nelte de
lucru

III( OPERAII DE 1INISARE
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%'
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
!! Cur.. de ae 3i
+erific. operaiile$
Mas. de lucru =peraie
manual.
nelte de
lucru
!" Calc. produsul
final
Mas. de c.lcat
8ier de c.lcat
=peraie
umidotermic.
Pern. c.lcat
Manechin
!% Aplic. eticheta Mas. de lucru =peraie
manual.
nelte de
lucru
!& C$T$C Mas. de lucru =peraie
manual.
!' Pre-entarea
produsului
Mtendere
speciale
=peraie
manual.
mera3e
Pun#i
plastic
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%G
MODUL V0 CON1ECIONAREA PRODUSELOR DE 2M3RCMINTE
Te./eratur6 este
determinat. de
natura materialului/
felul operaiei/ timpul
3i presiunea de
c.lcare
Pentru materialele de l:n. )&E0!!E C
Pentru materialele de bumbac ))E0)&E C
Pentru materialele de m.tase (E0)!E C
Pentru materialele de in 3i c:nep. ))&0)&E C
Pentru materialele din fire sintetice %E0)!E C
PreCiu,ea este fora
de presare pe
suprafaa
materialului$ Depinde
de natura operaiei
=peraii de nete-ire/desc.lcare
re-er+e
pRE/)0E/& daN /cm
!
=peraii de modelare pRE/&0)/E daN /cm
!
=peraii de aburire pRE/&0)/E daN /cm
!
=peraii de presare pR)/)0 )E daN /cm
!
Ti./ul este durata
de e,punere a
materialului
tratamentului$
Depinde de natura
operaiei/ 3i de ceilali
parametrii
=peraii de nete-ire/ desc.lcare
re-er+e
tR &0!E s
=peraii de modelare tR )E0!& s
=peraii de aburire tR &0)E s
=peraii de presare tR !E0"E s
DOMENIUL0 Te5tile%/iel6rie CALI1ICAREA0 Croitor 7.8r6c6.i,te -u/6 co.a,-6 NIVEL 2
%*
FI (ONS)E('
)!R!,E'RII 'R!'!,EN'$&$I $,IDO'ER,I(
(iontea 4562 $tila7ul i te5nolo8ia meseriei2 0ol I2 Editura Didactic i
)eda8o8ic2 Bucureti29::; <
(iutea ,62B=rldeanu ,62)etrac5e D62 ,anualul (roitorului2 Editura
Didactic i )eda8o8ic2 Bucureti29::> <
(urelaru2 ,62 Brtoi2 E62 ?Dicionar de termeni de specialitate din
industria textil#pielrie
45imp2 ,62 Iaco/eanu2 E62 (ociu2 62 Studiul materiilor prime din
industria uoar2 Editura Didactic i )eda8o8ic2 Bucureti29:@9<
,erticaru2 62 ,aterii prime textile2 Editura Economic2 Bucureti2
;AA9<
Nea8u2 462 $tila7e i te5nolo8ii de pro.il2 Editura )reuni0ersitaria2
Bucureti2 ;AAA<
"i8lea &upacu2 R662 )re8tire de /a3 Bn industria uoar # instruire
teoretic2 Editura Oscar )rint Bucureti2 ;AAA<
"i8lea &upacu2R62 )re8tire de /a3 Bn industria uoar C instruire
practic2 Editura Oscar )rint Bucureti2 ;AAA<
Standarde de )re8tire )ro.esional2 pentru domeniul textile#pielrie2
cali.icareaD croitor Bm/rcminte dup comandD<
(urriculum pentru clasa a EI Ca2 cali.icarea croitor Bm/rcminte dup
comandD<
Re0ista Burda<

3I3LIO;RA1IE