Sunteți pe pagina 1din 20

STRUCTURI DE SERVIRE A MESEI

Generalitati
Art.1 Structurile de servire a mesei sunt obligate s
res!ecte !revederile "ormelor sanitare.
Art.# $1% Activit&ile ce se des'(oar )n structurile
de servire a mesei sunt legate de a!rovi*ionarea cu
mar'+ de!o*itarea acesteia+ !re!ararea alimentelor
)n buctrii (i laboratoare de co'etrie , !atiserie+
!recum (i servirea acestora )n saloane sau )n alte
locuri destinate acestui sco!.
$#% -revederile din instructiuni !rivind structurile
de servire a mesei se re'er la activit&ile de
!regtire a alimentelor !rin tratare termic (i la
rece.
Art.. -entru des'(urarea activit&ii )n condi&ii de
igien (i de securitate a muncii+ s!a&iile de
!roduc&ie !entru !re!ararea alimentelor trebuie
organi*ate )n 'unc&ie de volumul activit&ii (i )n
'unc&ie de te/nologiile din !roduc&ia culinara.
Art.0 1n structurile de servire a mesei cu un numr
sub 123 locuri la mese !relucrrile !rimare ,
tran(are+ !regtirea crnii+ !e(telui (i a legumelor
se !ot e'ectua )n cadrul buctriei !ro!riu4*ise+ )n
locuri s!ecial re!arti*ate sau )n ni(e dotate cu
utila5e (i mobilier adecvat acestor o!era&ii. 6iecare
loc de munc va 'i marcat !rin indicatoare (i va 'i
dotat cu mese (i ustensile se!arate !entru carne
crud (i carne 'iart+ !entru !e(te+ *ar*avat etc.
Art.2 Este obligatorie evacuarea resturilor de la
!relucrarea crnii+ !e(telui+ *ar*avatului (i
legumelor+ la 'iecare !re!arare de meniuri sau ori
de c7te ori este nevoie.
Art.8 resturile mena5ere nerecu!erabile sau
ne'olositoare re*ultate din !rocesul de !roduc&ie (i
din o!era&ia de servire a clien&ilor se vor colecta )n
saci din material !lastic+ )n reci!iente etan(e+
con'ec&ionate din materiale re*istente+ evacuarea
'c7ndu4se )nainte ca acestea s de!(easc
ca!acitatea sau s intre )n descom!unere.
Art.9 Unit&ile de alimenta&ie !ublic care au sec&ii
de !roduc&ie trebuie s4(i stabileasc o *on !entru
de!o*itarea gunoiului mena5er care s 'ie la
distan& mare de locul alimentar (i amena5at
con'orm normelor sanitare.
Art.:. ;a instalarea+ e<!loatarea+ )ntre&inerea (i
re!ararea utila5elor+ a!aratelor+ !recum (i a altor
ec/i!amente te/nice 'olosite )n alimenta&ia !ublic
$restaurante+ cantine+ bu'ete+ baruri etc.% se vor
res!ecta urmtoarele=
4 te/nologia stabilit !rin documenta&ia elaborat
de !roiectant sau cea indicat !rin cartea te/nic+
!rivind e<!loatarea utila5elor+ instala&iilor+
a!aratelor etc.>
4 !revederile documenta&iei te/nice emise de
'urni*or re'eritoare la cunoa(terea com!onen&ei+ a
caracteristicilor te/nice (i 'unc&ionale+ !recum (i a
condi&iilor te/nice de e<ecu&ie+ monta5 (i rece!&ie+
a mi5loacelor te/nice din dotare>
4 !revederile documenta&iei te/nice re'eritoare la
!eriodicitatea (i condi&iile te/nice de e'ectuare a
veri'icrilor (i re!ara&iilor>
4 instruc&iunile te/nice s!eci'ice 'iecrui mi5loc
de !roduc&ie+ !rivind e<!loatarea acestuia>
4 e<!loatarea mi5loacelor din dotare numai cu
a!aratur de msur+ control (i automati*are
!rev*ut.
Art.?. -ersonalul din buctrii $buctari+ a5utori de
buctari (i buctari au<iliari% este obligat s !oarte
ec/i!amentul de !rotec&ie (i de lucru !rev*ut de
normative.
Art.13. 1n buctrii sau alte s!a&ii de !regtire la
cald este inter*is lucrul 'r asigurarea ventilrii
)nc!erilor.
Art.11. Cur&area locului de munc se va e'ectua
ori de c7te ori este necesar !entru !revenirea
alunecrii !ersoanelor )n *ona de lucru.
Art.1#. ;ucrtorii din buctrie trebuie s 'ie
instrui&i asu!ra modului de utili*are a agregatelor
la care lucrea* $ma(ini de gtit+ robo&i+ marmite cu
aburi+ tigi basculante+ 'riteu*+ cu!toare de
di'erite ti!uri etc.% !entru !revenirea accidentelor.
Art.1.. Este inter*is a!rinderea 'ocului la ma(inile
de gtit la care se utili*ea* combustibil ga*os sau
in5ectoare cu combustibil lic/id+ de ctre !ersoane
neinstruite.
Art.10. Eventualele de'ec&iuni ce a!ar )n
'unc&ionarea unor agregate+ robo&i de buctrie etc.
vor 'i remediate numai de ctre !ersoane cali'icate
de s!ecialitate $mecanici+ electricieni etc.%.
Art.12. -ersonalul din buctrie vor !urta
)ncl&minte bine 'i<at !e !icior. Este inter*is
'olosirea )ncl&mintei ti! !a!uc $neasigurat la
clc7i%.
Art.18. Este inter*is a(e*area !e !ardoseli a
vaselor cu lic/ide 'ierbin&i+ !entru !revenirea
accidentelor !rin o!rire.
Art.19. Vasele ce se 'olosesc la !re!ararea
meniurilor (i ustensilele se vor !stra )n mod
ordonat !e ra'turi.
Art.1:. 6erstraiele ac&ionate electric !entru tiatul
oaselor se vor utili*a con'orm !revederilor din
cartea te/nic+ re'eritor la msurile de securitate ce
trebuie res!ectate+ iar !ersonalul va 'i instruit )n
acest sco!.
Art.1?. Cu&itele utili*ate la tran(area crnii se vor
!urta )n su!orturi s!eciale $teci%. Este inter*is
!urtarea cu&itelor )n bu*unare.
Art.#3. resturile re*ultate din !relucrarea crnii (i
oasele ne'olositoare vor 'i colectate )n reci!iente
s!eciale cu care se vor trans!orta *ilnic la !unctul
de de!o*itare a de(eurilor mena5ere.
Art.#1. -entru !revenirea riscurilor de alunecare
c7t (i a unui 'ocar de in'ec&ie+ !ardoseala se va
s!la *ilnic+ du! terminarea o!era&iilor res!ective.
E<!loatarea utila5elor din structurile de servire a
mesei
Art.##. Este inter*is !re!ararea unor com!o*i&ii
'r 'luiditate !entru !revenirea )ncl*irilor
e<cesive (i neuni'orme a !ere&ilor+ utila5elor+
agregatelor.
Art.#.. Utila5ul nu se !une )n 'unc&iune+ dec7t
atunci c7nd este )ncrcat com!let.
Art.#0. Alimentarea cu abur se va 'ace )n limitele
de !resiune 5oas $3+0 , 3+9% bari+ cu e<ce!&ia
autoclavelor sau a altor a!arate s!eciale+ la care se
indic !resiunea ma<im de regim.
Art.#2. Introducerea aburului )n mantaua de
)ncl*ire se controlea* !7n la evacuarea aerului
din acestea+ res!ectiv !7n la ie(irea aburului.
Utila5e alimentate cu energie electric
Art.#8. Utila5ele ac&ionate electric se vor e<!loata
(i res!ectiv instala )n condi&iile !rev*ute
standardele !entru a!aratele electrice de gtit.
Art.#9. Este inter*is 'olosirea utila5elor 'r
ec/i!amentul electric de comand4control )n stare
de 'unc&ionare+ !rev*ut de !roiectant.
Art.#:. Manevrarea tuturor )ntreru!toarelor sau
comutatoarelor se va 'ace cu m7inile uscate.
Art.#?. 1n situa&ii de e<ces de umiditate+
manevrarea se va e'ectua cu mnu(i electroi*olante
(i de !e !lat'orme electroi*olante sau de !e
covoare din cauciuc.
Art..3. Este inter*is rcirea !litelor cu a! !entru
a se evita 'isurarea acestora (i !roducerea de
scurtcircuite la instala&ia electric.
Utila5e ac&ionate cu combustibil ga*os (i lic/id
Art..1. Utila5ele alimentate cu ga*e naturale se vor
instala (i e<!loata )n con'ormitate cu normele
s!eci'ice !entru utili*area+ distribuirea ga*elor
naturale+ "ormativului 18489.
Art..#. Instala&iile trebuie s 'ie !rev*ute cu un
sistem de o!turare $cla!et% care s re&in ga*ul
c7nd acesta revine !e conduct du! o eventual
)ntreru!ere de la re&ea.
Art.... -entru s!a&iile )nc/ise $cu!tor+ ma(ini de
gtit cu !lit cu cu!tor etc.% instala&iile vor 'i
!rev*ute cu sistem automat de ardere a ga*ului+
cu 'lacr de veg/e.
Art..01n li!sa a!araturii de automati*are+
instala&iile cu ar*toare )n s!a&ii )nc/ise c7t (i
ma(inile de gtit cu mai multe ar*toare+ !entru
siguran&+ vor 'i !rev*ute cu o &eav de 'ug a
'lcrii+ care are controlul de rea!rindere a
ar*torului stins din cau*a manevrrii gre(ite sau
!este care s4a vrsat m7ncare.
Art..2. Evacuarea ga*elor se va 'ace !rin canale
dimensionate con'orm normelor )n vigoare.
Art..8. Este inter*is evacuarea ga*elor arse !rin
/ota de absorb&ie cu e<ce!&ia re(ourilor sau 'lcrii
desc/ise.
Ma(ini de gtit cu !lit
Art..9. Instalarea ma(inilor de gtit cu !lit se va
e'ectua de ctre !ersoane cu cali'icare de
s!ecialitate (i du! ca* autori*ate.
Art..:. 1nainte de !unerea )n 'unc&iune a ma(inilor
de gtit se va veri'ica starea sistemului de
alimentare $electric+ cu ar*tor cu ga*e+ in5ector
!entru combustibil lic/id%.
Art..?. -unerea )n 'unc&iune a ma(inilor de gtit cu
!lit )ncl*ite electric+ se va 'ace con'orm
!revederilor din Cartea te/nic a instala&iei
res!ective.
Art.03. manevrarea comutatorului din tabloul
electric se va e'ectua cu res!ectarea msurilor de
electrosecuritate !entru !revenirea accidentelor
!rin electrocutare.
Art.01. Ac&ionarea butoanelor de la ma(ina de gtit
cu !lit electric se va 'ace numai cu m7na uscat+
st7nd !e un covor de cauciuc.
Art.0#. ;a ma(inile de gtit )ncl*ite cu ga*e
naturale+ )nainte de a!rinderea 'ocului+ obligat se
va veri'ica dac nu sunt sc!ri de ga*e+ dac toate
robinetele sunt bine )nc/ise (i etan(e.
Art.0.. 1n ca*ul )n care se constat sc!ri de ga*e
se iau msuri de ventilare a )nc!erii+ nu se
ac&ionea* )ntreru!toarele de la lumin+ nu se
utili*ea* 'oc desc/is (i se evit orice !osibilitate
de ini&iere a unui eventual amestec aer4ga*
e<!lo*iv.
Art.00. Remedierea sc!rilor de ga*e se va
e'ectua de ctre o !ersoan autori*at )n instala&ii
de ga*e.
Art.02. ;a ma(inile )ncl*ite cu combustibil lic/id
este inter*is utili*area in5ectoarelor care au
sc!ri de combustibil !e la )mbinri.
Art.08. A!rinderea combustibilului $lic/id sau
ga*os% se va 'ace utili*7ndu4se o vergea metalic
!rev*ut la ca!t cu un tam!on de a*best ce se va
)nmuia )n !etrol.
Art.09. Tam!onul ast'el )nmuiat se a!rinde cu
c/ibritul+ du! care vergeaua se va introduce )n
ma(in !7n )n dre!tul ar*torului de ga*e sau
in5ectorului du! care se d drumul !rogresiv la
combustibil !rin robinetul de la conducta de ga*
metan sau motorin.
Art.0:. @!rirea 'unc&ionrii ar*torului (i a
in5ectorului $stingerea 'lcrii% se 'ace !rin
)nc/iderea robinetelor de alimentare cu
combustibil.
Art.0?. -entru !revenirea incendiilor la ma(inile ce
utili*ea* combustibil solid $lemn+ crbune etc.%+
acesta va 'i de dimensiuni care s !ermit
introducerea com!let )n s!a&iul de ardere+ )n a(a
'el ca )n tim!ul !rocesului de combustie s nu cad
)n e<terior !r&i a!rinse.
Art.23. Este inter*is arderea combustibilului solid
cu u(a desc/is de la s!a&iul unde are loc
combustia.
Art.21. Este inter*is amorsarea a!rinderii
combustibilului solid cu substan&e in'lamabile cu
vite* de reac&ie violent $ben*in (i altele
similare%.
Art.2#. Ca!acele (i oc/iurile !litelor ma(inii de
gtit+ trebuie s 'ie !e tim!ul 'unc&ionrii )nc/ise
$la locul lor% !entru a se evita emana&ia ga*elor (i
'umului )n e<terior.
Art.2.. Este inter*is utili*area ma(inilor de gtit
cu !lita 'isurat sau s!art.
Ma(ini de gtit ti! araga* cu cu!tor sau re(ou
Art.20. Ma(inile de gtit ti! araga* cu cu!tor sau
re(ou se vor utili*a numai dac au com!lete toate
ca!acele4ciu!erc la ar*toare.
Art.22. Este inter*is lrgirea ori'iciilor de ardere.
Art.28. 1nainte de 'olosire se va veri'ica cu a! (i
s!un dac sunt sc!ri de ga*e la !r&ile care se
)mbin. Este inter*is ca aceasta $veri'icarea% s se
'ac cu 'lacr.
Art.29. Este inter*is 'olosirea buteliilor de araga*
'r regulator de !resiune.
Art.2:. Montarea regulatorului la butelie se 'ace
du! ce )n !realabil s4a veri'icat dac robinetul este
)nc/is+ du! care se va de(uruba bu(onul de
siguran&.
Art.2?. Este inter*is trans!ortul buteliei de araga*
'r bu(onul de siguran& $!iuli&a% (i ca!acul de
!rotec&ie al robinetului $cor!ul de bron*% montate.
Art.83. Manevrarea buteliei de araga* se va e'ectua
'r lovirea brusc a acesteia.
Art.81. Am!lasarea buteliei se va 'ace )n !o*i&ie
vertical+ la distan& de cel !u&in 1 m 'a& de sursa
de )ncl*ire.
Art.8#. Este inter*is 'olosirea unor 'urtunuri de
alte ti!uri )n locul celor s!ecial reali*ate+ !entru
racordarea buteliei la ar*tor.
Art.8.. 6urtunul de racordare trebuie s 'ie )n
!er'ect stare+ s nu aib cr!turi (i sc!ri de
ga*e.
Art.80. -rinderea 'urtunului de cele dou ca!ete+
butelie (i res!ectiv re(ou+ se va e'ectua !rin colier
metalic.
Art.82. Este inter*is )ncl*irea buteliei cu a!
cald sau cu alte mi5loace+ !entru mrirea
!resiunii.
Art.88. Este inter*is utili*area altor ti!uri de
butelii dec7t cele de construc&ie standardi*at (i
veri'icate !eriodic de organi*a&iile abilitate.
Art.89. A!rinderea araga*ului se va 'ace de la o
surs de 'oc $c/ibrit+ a!arat electric de !rodus
sc7ntei etc.% care se va a!ro!ia de ar*tor+
desc/i*7nd tre!tat robinetul $bu(onul% ma(inii ce
urmea* a 'i !us )n 'unc&iune.
Art.8:. -e tim!ul c7t ar*toarele sunt a!rinse se va
su!raveg/ea ca lic/idele ce 'ierb s nu curg din
vase (i s sting 'lacra+ !roduc7nd acumulri de
ga*e ce !ot determina e<!lo*ii.
Art.8?. Este inter*is a!rinderea 'ocului )n
)nc!erile )n care se simte miros caracteristic de
ga*e odori*ante. 1n aceste situa&ii+ imediat se va
ventila )nc!erea !rin desc/iderea 'erestrelor sau
alte sisteme de ventilare.
Art.93. Remedierea de'ec&iunilor $neetan(iet&ilor%
se va e'ectua de o !ersoan s!ecial cali'icat.
Cu!toare !entru co!t (i 'iert
Art.91. Cu!toarele )ncl*ite cu ga*e vor 'i
e<!loatate con'orm !revederilor instruc&iunilor
elaborate de 'abrica !roductoare (i a
instructiunilor !ro!rii
Art.9#. Cu!toarele electrice se vor e<!loata
res!ect7nd !revederile din cartea te/nic $)n
'unc&ie de ti!ul acestora%.
Art.9.. Dac la utili*are tem!eratura m7nerelor de
manevrare a di'eritelor u(i o de!(e(te !e cea din
mediile normale+ acestea vor 'i con'ec&ionate din
materiale i*olante.
Art.90. Aurlanele !entru evacuarea emana&iilor
re*ultate )n tim!ul !rocesului de co!t vor 'i
racordate la co(urile de 'um care trebuie s 'ie
cur&ate !eriodic.
Art.92. Manevrarea tvilor (i a !roduselor su!use
!rocesului de coacere la tem!eraturi ridicate+ se va
e'ectua cu a5utorul materialelor i*olante $mnu(i cu
!alm de a*best+ buc&i de !7n*%.
Art.98. 1nc!erile )n care sunt am!lasate cu!toarele
vor 'i dotate cu instala&ii de ventilare local (i
general+ !entru asigurarea unui climat normal de
lucru.
Cu!tor cu microunde
Art.99. Este inter*is introducerea obiectelor din
metal )n cu!tor.
Art.9:. Este inter*is !ornirea cu!torului cu
microunde cu u(a desc/is.
Art.9?. Este inter*is scurtcircuitarea sau
demontarea dis!o*itivelor de siguran&.
Art.:3. Este inter*is aco!erirea cu di'erite obiecte
a u(ii !recum (i acumularea de murdrie !e
su!ra'a&a de !rotec&ie a acestuia.
Art.:1. De'ec&iunile te/nice ce a!ar )n 'unc&ionarea
cu!torului cu microunde vor 'i remediate numai de
ctre !ersonal s!eciali*at.
Ma(ini !entru mecani*area muncii )n buctrii
Robotul universal !entru buctrii (i co'etrii
Art.:#. Este inter*is montarea dis!o*itivelor
ane<e !entru e'ectuarea o!era&iilor dorite+ 'r ca
ma(ina s 'ie decu!lat+ )n !realabil+ de la re&eaua
de alimentare cu energie electric $tablou de
comand%.
Art.:.. Du! 'i<area dis!o*itivului4ane<+ ma(ina
se !une )n 'unc&iune )n gol !entru a se veri'ica dac
aceasta a 'ost montat corect.
Art.:0. -e tim!ul lucrului ma(ina va 'i
su!raveg/eat )n !ermanen& de ctre un lucrtor
instruit !entru 'olosirea acesteia+ iar la a!ari&ia unei
'unc&ionri anormale va ac&iona butonul de o!rire.
Art.:2. ;a introducerea )n sistemul de alimentare a
!roduselor ce se !relucrea* $carne+ legume+ 'ructe
etc.% se vor utili*a sistemele din dotarea ma(inii
!entru o!era&ia s!eci'ic.
Art.:8. Este inter*is a!sarea !roduselor cu m7na
s!re sistemele active ale dis!o*itivelor.
Art.:9. ;a terminarea o!era&iilor la robot+ acesta se
deconectea* de la butonul de o!rire (i de la
automatul de !ornire.
Art.::. Este inter*is a se demonta dis!o*itivul
$ane<a% )nainte de deconectarea mecanic (i
electric a ma(inii.
Art.:?. Dis!o*itivele ane<e ce au 'ost 'olosite se
vor s!la+ usca (i de!o*ita )n dula!ul ma(inii.
Mala<orul !entru 'rm7ntat (i amestecat
Art.?3. Am!lasarea mala<orului se va 'ace
res!ect7nd distan&ele care s !ermit alimentarea (i
golirea acestuia cu u(urin&.
Art.?1. Alimentarea sau golirea cuvei mala<orului
se va 'ace cu ma(ina o!rit.
Art.?#. Este inter*is s se introduc m7inile sau
alte ustensile )n cuva mala<orului+ )n tim!ul
'unc&ionrii.
Art.?.. Este inter*is utili*area mala<orului 'r
a!rtoare de !rotec&ie la cuv.
Art.?0. 1nainte de introducere )n cuva mala<orului
com!o*i&ia ce urmea* a 'i !relucrat $carne+ aluat
etc.% va 'i controlat !entru )nlturarea eventualelor
unelte+ cor!uri tari+ ce ar !utea rm7ne )n
con&inutul acesteia.
Art.?2. Este inter*is cur&area ma(inii 'r a 'i
deconectat de la re&eaua de alimentare.
Ma(ina electric de tocat carne
Art.?8. $1% Instalarea ma(inii electrice de tocat
carne se va 'ace con'orm !revederilor din cartea
te/nic+ de ctre !ersoane cali'icate.
$#% E<!loatarea (i )ntre&inerea acestora se va 'ace
con'orm instruc&iunilor !ro!rii.
Art.?9. Interven&ia la ma(in+ )n ca*ul blocrii+ se
va 'ace numai du! o!rirea ei.
Art.?:. Este inter*is a se utili*a ma(ina 'r !7lnie
de alimentare (i 'r dis!o*itivul m7ner din lemn
sau material !lastic+ !entru !resat carnea+ legumele
etc.
Art.??. Este inter*is !resarea crnii+ legumelor+
'ructelor etc. cu m7na )n !7lnia de alimentare a
ma(inii de tocat carne ac&ionat electric.
Art.133. Ma(ina de tocat carne+ antrenat !rin
curele de transmisie+ va 'i !rev*ut cu a!rtori
de !rotec&ie la !r&ile )n mi(care.
Art.131. 6i<area accesoriilor la ma(ina de tocat
carne+ se va 'ace du! ce ma(ina a 'ost decu!lat
de la tabloul de alimentare cu energie electric.
Cur&area (i s!larea ma(inii se va e'ectua con'orm
instruc&iunilor !ro!rii.
Art.13#. Ma(inile de tocat carne vor 'i conectate la
nulul de !rotec&ie. Este inter*is utili*area de
cordoane electrice im!rovi*ate+ cu i*ola&ia de'ect.
Ma(ina de tiat me*eluri sau !7ine
Art.13.. Am!lasarea ma(inilor de tiat me*eluri (i
a celor de tiat !7ine se va 'ace )n a(a 'el ca
accesul la ele s se 'ac cu u(urin&.
Art.130. 6i<area me*elurilor !e masa mobil se
'ace cu dis!o*itivul din dotarea ma(inii !rev*ut
cu m7nere de !resare a !roduselor (i manevrare a
masei mobile.
Art.132. Este inter*is &inerea me*elurilor (i a
!7inii cu m7na )n tim!ul tierii acestora cu cu&itul
ma(inii.
Art.138. 6eliile de me*eluri sau !7ine vor 'i luate
cu o !alet destinat )n acest sco!.
Art.139. Este inter*is manevrarea ma(inilor de
tiat me*eluri (i !7ine de !ersoane neinstruite.
Art.13:. Cur&area ma(inilor se va 'ace du! ce
acestea au 'ost deconectate de la sursa de curent
!rin scoaterea (tec/erului.
A!arate de buctrie ac&ionate electric
Art.13?. A!aratele de buctrie ac&ionate electric
se vor instala (i e<!loata )n condi&iile !rev*ute de
cr&ile te/nice.
Art.113. Este inter*is 'olosirea a!aratelor de
buctrie conectate la !ri*e electrice 'r nulul de
!rotec&ie (i dis!o*itive de deconectare automat la
a!ari&ia eventualelor de'ecte.
Art.111. Este inter*is 'olosirea a!aratelor 'r
a!aratur de msur (i control )n stare de
'unc&ionare.
Art.11#. Este inter*is 'olosirea a!aratelor c7nd
!r&ile care nu sunt+ )n mod normal+ sub tensiune
curentea*.
Art.11.. Re!ararea+ cur&area (i s!larea a!aratelor
de buctrie se va 'ace du! ce au 'ost deconectate
de la re&eaua de alimentare cu energie electric
$scoaterea (tec/erului din !ri*%.
Unelte (i scule !entru buctrie
Art.110. uneltele (i sculele !entru buctrie vor 'i
)ntre&inute cores!un*tor (i se vor !stra !e
sortimente+ )n locuri destinate acestui sco!.
Art.112. Este inter*is 'olosirea uneltelor 'r
m7nere+ cu margini ag&toare+ re!arate
im!rovi*at+ cu 'isuri+ ruginite etc.
Utila5e !entru distribuit )n slile de consuma&ie
Utila5e 'rigori'ice
Art.118. Utila5ele 'rigori'ice $dula!uri+ te5g/ele+
vitrine+ mese reci (i agregate% se vor instala (i
e<!loata+ !otrivit !revederilor din instructiunile
!ro!rii ale acestora.
Art.119. Am!lasarea instala&iilor 'rigori'ice se va
'ace cu res!ectarea distan&elor !rev*ute de
legislatia in vigoare+ asigur7nd condi&iile normale
de lucru+ evit7nd incomodarea v7n*torilor (i
cum!rtorilor.
Art.11:. se va asigura rcirea condensatoarelor cu
aer+ !rin cur&area !eriodic de !ra' (i neaco!erirea
canalelor de aerisire (i a ari!ioarelor de rcire cu
!rosoa!e+ materiale etc.
Art.11?. Este inter*is de!o*itarea di'eritelor
materiale !e instala&iile 'rigori'ice (i ec/i!amentele
a'erente.
Art.1#3. Eva!oratoarele se vor de*g/e&a !rin
o!rirea utila5ului+ desc/iderea u(ilor sau a
geamurilor glisante (i )nde!rtarea g/e&ii cu a!
cald.
Art.1#1. -entru !revenirea alunecrii (i !rotec&ia
lucrtorilor se vor 'olosi grtare din lemn de!use
!e !ardoseal )n *ona de lucru.
Art.1##. -ersonalul de deservire va 'i instruit cu
!rivire la modul de 'olosire a instala&iilor
'rigori'ice )n condi&ii de securitate+ con'orm
!revederilor cr&ilor te/nice.
Art.1#.. De'ec&iunile ce a!ar )n 'unc&ionarea
instala&iilor 'rigori'ice vor 'i remediate numai de
ctre !ersoane de s!ecialitate cali'icate.
Utila5e calde
Art.1#0. e<!loatarea utila5elor calde !rev*ute cu
re*isten&e electrice libere $)n aer% $mesele calde+
s!a&iile calde de sub grtar% vor 'i dotate cu
a!rtori care s asigure at7t circula&ia aerului c7t
(i !revenirea atingerii directe a re*isten&ei de ctre
lucrtori.
Art.1#2. ;a utila5ele cu re*isten&e electrice
imersionate )n lic/ide de ti! termo!lon5or se va
controla )n mod sistematic dac nivelul lic/idului
este )n limitele de nivel+ marcate !e cuve $bain ,
marie , urilor%.
Art.1#8. ;a utila5ele cu com!letare automat a a!ei
calde din ba*inele )nc/ise+ se va controla !eriodic
starea de 'unc&ionare a ventilului de alimentare cu
'lotor.
Art.1#9. A!aratura de automati*are (i control se va
veri'ica )nainte de a se !une )n e<!loatare+ con'orm
instruc&iunilor !rev*ute )n cr&ile te/nice+ )n
'unc&ie de ti!ul instala&iei.
Art.1#:. Este inter*is 'olosirea 'olosirea utila5elor
calde de orice ti! cu a!aratur de automati*are
de'ect sau e'ectuarea unor modi'icri de
scurtcircuitare a acesteia.
Art.1#?. Este inter*is 'olosirea utila5elor calde
'r i*ola&ia termic a !ere&ilor.
Art.1.3. Manevrarea u(ilor+ ca!acelor+ ce se
)ncl*esc se va 'ace numai de la m7nerele
termoi*olante de !rotec&ie.
Art.1.1. Este inter*is 'unc&ionarea utila5elor calde
cu u(ile desc/ise+ iar )n ca*ul bain , marie , urilor
'r a res!ecta nivelul a!ei !rev*ut )n cuv.
Art.1.#. ;a instalarea utila5elor calde electrice se
vor res!ecta !revederile instructiunilor !ro!rii de
monta5.

S-ar putea să vă placă și