Sunteți pe pagina 1din 289

- 2 -

23 mai 2015

Scumpa mea Eve,

Astzi, n timp ce m ntorceam de la pia, cu tine
gngurind n scaunul tu special pentru eelu!i !i
cu portaga"ul plin cu lapte pra# !i orez, am vzut
munii San $ariel i%am vzut cu adevrat pentru
prima oar& 'ai #usesem pe acest drum, dar de data
aceasta a #ost di#erit& (i vedeam dincolo de parriz)
culmile lor alastre%verzui nemi!cate !i tcute,
veg*ind asupra ora!ului, att de aproape nct
simeam c le puteam atinge& Am tras pe dreapta
doar ca s i privesc&
+tiu c voi muri curnd& 'olima i dooar pe toi
cei crora le%a #ost administrat vaccinul& ,u mai
e-ist zoruri& ,u mai e-ist trenuri& .rumurile ctre
ie!irea din ora! au #ost locate, iar acum suntem cu
toii n a!teptare& /ele#oanele !i internetul au ncetat
de mult s mai #uncioneze& 0oinetele sunt uscate !i,
rnd pe rnd, ora!ele !i pierd energia& 1urnd,
ntreaga lume se va cu#unda n ntuneric&
.ar acum suntem nc n via& 2oate c*iar mai n
via dect am #ost vreodat& /u dormi n camera de
alturi&
Aud din acest scaun melodia cutiei tale muzicale
cea cu micua alerin cntndu%!i ultimele note ca
un clinc*et #irav&
/e iuesc, te iuesc, te iuesc&
'ama


- 3 -

CAND SOARELE DDEA S APUN PESTE
PERIMETRUL DE cinsprezece metri al zidului
pa!i"tea #c$lii era plin% de ele&e de clasa a
d$u%sprezecea' (etele mai mici erau aplecate pe
)erestrele d$rmit$arel$r )lutur*ndu+"i stea,urile cu
N$ua Americ% -n timp ce n$i c*ntam "i dansam'
Am apucat+$ pe Pip de $ m*n% "i am -n&*rtit+$
atunci c*nd )$rma.ia a -nceput un c*ntec cu un ritm
mai rapid' R*sul ei scurt "i sacadat a ac$perit
muzica'
Era seara de dinaintea a/s$l&irii iar n$i
s%r/%t$ream' Ne petrecuser%m cea mai mare parte a
&ie.ii -n interi$rul ziduril$r )$rti)icate )%r% s% )i
cun$scut &re$dat% p%durea din spate+ le l$r iar
aceasta era cea mai ,randi$as% petrecere care ni se
$r,anizase &re$dat%' O )$rma.ie era instalat% l*n,%
lac un ,rup de )ete de+a unsprezecea care se
$)eriser% &$luntare iar paznicii aprinseser% t$r.e
pentru a .ine la distan.% "$imii' Pe mas% se a)lau
t$ate m*nc%rurile mele pre)erate0 pulp% de
capri$ar% )riptur% de p$rc mistre. prune c$n)iate "i
castr$ane pline cu )ructe de p%dure'
Direct$area 1ums $ )emeie durdulie cu $ )a.% de
c*ine s%l/atic se $cupa de mas% -ncura!*nd t$at%
lumea s% m%n*nce mai mult0
2 3aide.i 4aide.i5 Nu &rem s% l%s%m t$at%
m*ncarea asta s% se risipeasc%' 6reau ca )etele mele
s% )ie ca ni"te purcelu"e r$t$)eie5
7r%simea de pe m*ini -i tremura -n timp ce


- 4 -
,esticula spre mas%' Muzica a de&enit lent% iar eu
am tras+$ pe Pip mai apr$ape c$nduc*nd+$ -ntr+un
&als'
2 Cred c% e"ti /un% de /%r/at a spus ea -n timp
ce alunecam c%tre malul lacului'
P%rul r$"u i se lipea de )a.a transpirat%'
3 Sunt )rum$s am spus eu r*z*nd ridic*nd
spr*nceana pentru a simula tr%s%turi masculine'
Era $ ,lum% la #c$al% de$arece trecuser% apr$ape
zece ani de c*nd niciuna dintre n$i nu mai &%zuse
&reun /%iat sau /%r/at asta dac% nu puneai la
s$c$teal% )$t$,ra)iile Re,elui e8puse -n sala
principal%' Le impl$ram pe pr$)es$are s% ne
p$&esteasc% de &remurile de dinaintea m$limei c*nd
)etele "i /%ie.ii mer,eau la #c$al% -mpreun% -ns% ele
spuneau d$ar c% n$ul sistem era pentru pr$pria
n$astr% pr$tec.ie' 1%r/a.ii puteau )i manipulat$ri
-n"el%t$ri "i pericul$"i' Sin,ura e8cep.ie era Re,ele'
Numai de el tre/uia s% ascult%m "i numai -n el
tre/uia s% ne -ncredem'
2 E&e a s$sit timpul a stri,at Pr$)es$ara
(l$rence' St%tea l*n,% malul lacului .in*nd $
medalie de aur -n m*inile ei z/*rcite "i uscate'
Uni)$rma $/i"nuit% a pr$)es$arel$r $ /luz% r$"ie cu
pantal$ni al/a"tri at*rna l%l*ie pe trupul ei mini$n'
(etel$r aduna.i+&%5
($rma.ia s+a $prit din c*ntat iar -n aer se auzeau
sunetele p%durii de dinc$l$ de zid' Am pip%it )luierul
metalic de la ,*t recun$sc%t$are c%-l a&eam -n caz
c% &re$ creatur% a&ea s% sar% peste zidul )$rti)icat'


- 5 -
C4iar "i dup% t$.i ace"ti ani la #c$al% nu m%
$/i"nuisem nicicum s% aud luptele -ntre c*ini p$c+
p$c+p$c+p$c+urile distan.ate ale mitralierel$r "i
sc*ncetele -n,r$zit$are ale c%pri$arel$r m*ncate de
&ii'
Direct$area 1ums a &enit "$nt*c+"$nt*c "i a luat
medalia din m*inile Pr$)es$arei (l$rence'
2 Ei ei 4aide.i s% -ncepem5 A stri,at ea -n timp
ce )etele de clasa a d$u%sprezecea patruzeci la
num%r se adunau pentru a pri&i'
Ru/9 prietena n$astr% cea mai /un% se ridicase
pe &*r)uri pentru a &edea'
2 A.i muncit cu t$atele din r%sputeri pe peri$ada
#c$lii dar pr$/a/il c% nimeni n+a muncit mai mult
dec*t E&e'
Spun*nd asta s+a -nt$rs c%tre mine' Pielea de pe
)a.% -i era ridat% "i l%sat% )$rm*nd mai multe
r*nduri de ,u"i'
2 E&e s+a d$&edit a )i una dintre cele mai /une "i
mai str%lucite ele&e pe care le+am "c$lit aici a
c$ntinuat' Prin puterea cu care am )$st -n&estit% de
c%tre Re,ele N$ii Americi
i $)er Medalia Realiz%ril$r'
:n timp ce+mi ap%sa -n m*ini medali$nul rece
t$ate )etele au -nceput s% aplaude' Pip a ad%u,at "i
un )luierat strident cu de,etele'
2 6% mul.umesc am spus -ncet'
M+am uitat spre lacul lun, ca un "an. ce se
-ntindea dintr+$ parte a zidului -n cealalt%' Pri&irea
mi s+a $prit asupra cl%dirii uria"e )%r% )erestre de


- 6 -
dinc$l$ de el' :n ziua urm%t$are dup% ce &$i sus.ine
discursul de r%mas+/un -n )a.a -ntre,ii "c$li
paznicii de dinc$l$ de lac &$r -ntinde un p$d iar
a/s$l&entele m% &$r urma -ntr+un sin,ur r*nd pe
partea cealalt%' Ac$l$ -n acea structur% masi&%
&$m -ncepe s% ne -n&%.%m meseriile' Petrecusem
mul.i ani -n&%.*nd per)ec.i$n*ndu+mi latina scrisul
"i desenatul' Petrecusem $re -ntre,i la pian
-n&%.*nd c$mp$zi.iile lui M$zart "i 1eet4$&en
pri&ind mereu c%tre acea cl%dire din dep%rtare
.elul suprem'
S$p4ia "e)a de pr$m$.ie de acum trei ani st%tuse
pe acela"i p$dium citindu+"i discursul despre
marea n$astr% resp$nsa/ilitate ca &iit$ri c$nduc%t$ri
ai N$ii Americi' 6$r/ise despre cum &a de&eni
d$ct$ri.% "i despre cum &a munci pentru a pre&eni
&iit$arele m$lime' Pr$/a/il c% acum sal&a &ie.i -n
capitala Re,elui Ora"ul de Nisip' Se spunea c% el -l
c$nstruise pe un de"ert )%c*nd ce&a dintr+un l$c
unde c*nd&a nu )usese nimic' A/ia a"teptam s%
a!un, ac$l$' 6$iam s% )iu artist% s% pictez p$rtrete
precum (rida ;a4l$ sau peisa!e )eerice precum
Ma,ritte realizate -n )resc% de+a lun,ul maril$r
ziduri ale Ora"ului'
Pr$)es$ara (l$rence "i+a a"ezat m*na pe spatele
meu'
2 Tu reprezin.i N$ua Americ% E&e inteli,en.%
munc% asidu% "i )rumuse.e' Suntem a"a de m*ndre
de tine5
($rma.ia -ncepuse un c*ntec mult mai animat iar


- 7 -
Ru/9 )red$na cu &$ce tare &ersurile' (etele de pe
pa!i"te r*deau "i dansau t$t -n&*rtindu+se una pe
cealalt% p*n% ce ame.eau'
2 3aide mai m%n*nc% ce&a'
Direct$area 1ums $ -n,4i$ntea pe 6i$let $ )at%
mai scund% cu $c4i ne,ri mi,dala.i spre masa cu
m*ncare'
2 Care+i trea/a cu ea< A -ntre/at Pip alunec*nd
pe l*n,% mine.
A luat medalia -n m*n% pentru a se uita mai /ine
la ea'
2 #tii d$ar cum e Direct$area am -nceput eu pe
cale s%+i reamintesc lui Pip c% cea mai /%tr*n%
Pr$)es$ar% a n$astr% -mplinise "aptezeci "i cinci de
ani a&ea artrit% "i -"i pierduse -ntrea,a )amilie c*nd
m$lima se terminase -ntr+un t*rziu acum
d$isprezece ani'
:ns% Pip a cl%tinat din cap'
2 Nu ea ea&
Arden era sin,ura ele&% din clasa n$astr% care nu
petrecea' Se rezemase de peretele d$rmit$rului cu
/ra.ele -ncruci"ate la piept' C4iar "i cu pul$&erul
,ri ur*t care a&ea cusut pe piept /laz$nul
M$nar4iei N$ii Americi c4iar "i -ncruntat% ea t$t
)rum$as% era' :n &reme ce ma!$ritatea )etel$r de la
#c$al% -"i l%sau p%rul lun, ea -"i t%iase c$ama
nea,r% -ntr+$ tuns$are /$/ scurt% care+i )%cea
pielea al/% s% par% "i mai al/%' Oc4ii ei c%prui erau
-mpestri.a.i cu auriu'
2 Pune ea ce&a la cale "tiu si,ur i+am spus lui


- 8 -
Pip nedezlipindu+mi $c4ii de pe Arden' Mereu pune
ce&a la cale'
Pip "i+a trecut de,etele peste medali$nul neted'
2 Cine&a a &%zut+$ -n$t*nd de+a lun,ul lacului=
a "$ptit ea'
2 :n$t*nd< M% -nd$iesc'
Nimeni din )$rt nu "tia s% -n$ate' Nu ne
-n&%.aser%' Pip a ridicat din umeri'
2 Cine "tie c*nd &ine &$r/a de ea<
:n &reme ce multe dintre )etele din clasa a
d$u%sprezecea &eniser% la #c$al% la &*rsta de cinci
ani c*nd m$lima luase s)*r"it Arden s$sise la
#c$al% la $pt ani ast)el c% -nt$tdeauna )usese ce&a
di)erit cu ea' P%rin.ii ei $ l%saser% la #c$al% p*n% ce
a&eau s% se sta/ileasc% ei -n"i"i -n Ora"ul de Nisip'
Lui Arden -i )%cea pl%cere s% le reaminteasc% ele&el$r
)aptul c% spre de$se/ire de n$i ea nu era $r)an%'
C*nd -"i &a termina de -n&%.at meseria se &a retra,e
-n n$ul apartament al p%rin.il$r ei' Nu &a tre/ui s%
munceasc% nici m%car $ zi -n t$at% &ia.a ei'
Pip 4$t%r*se c% asta e8plica un ade&%r mai
pr$)und -n le,%tur% cu Arden0 de$arece a&ea p%rin.i
nu se temea s% )ie dat% a)ar% din #c$al%' Dese$ri
c$mp$rtamentul ei re/el lua )$rma un$r )arse
in$)ensi&e0 sm$c4ine putrezite -n terciul de $&%z sau
un "$ricel m$rt -n c4iu&et% ac$perit cu past% al/%
de din.i' :ns% alte$ri era rea c4iar crud%' Arden -i
t%iase $dat% lui Ru/9 c$ada lun,% de cal d$ar
pentru c% se amuzase de "asele pe care -l luase ea la
e8amenul de >Peric$lele reprezentate de /%ie.i "i


- 9 -
/%r/a.i?'
T$tu"i -n ultimele luni Arden )usese ciudat de
cuminte' Ap%rea ultima la mas% "i pleca prima "i
era mereu sin,ur%' A&eam sentimentul c% pl%nuia
cea mai m%rea.% )ars% pentru a/s$l&irea de a d$ua
zi'
:ntr+$ clip% Arden s+a -nt$rs "i a -nceput s% aler,e
c%tre cl%direa cu sala de mese arunc*nd -n aer
.%r*n% -n timp ce )u,ea' Am mi!it $c4ii -n timp ce $
urm%ream' Nu a&eam ne&$ie de nici$ surpriz% la
cerem$nie@ "i+a"a -mi )%ceam pr$/leme cu pri&ire la
discursul meu' 1a se spusese c4iar c% -nsu"i Re,ele
&a )i prezent pentru prima dat% -n ist$ria #c$lii'
#tiam c% era d$ar un z&$n st*rnit de mereu
dramatica Ma8ine dar c4iar "i a"a= Era $ zi
imp$rtant% cea mai imp$rtant% din &ie.ile n$astre'
2 D$amn% Direct$are 1ums< Am spus eu' A.i
putea &% r$, s% m% ierta.i< Mi+am uitat &itaminele
-n d$rmit$r'
Mi+am pip%it /uzunarele uni)$rmei mim*nd
)rustrarea'
Direct$area se a)la l*n,% masa cea lun,% plin% cu
m*ncare'
De c*te $ri tre/uie s% &% reamintesc s% &i le .ine.i
-n ,4i$zdane< Du+te dar s% nu z%/$&e"ti'
:n timp ce &$r/ea m*n,*ia r*tul p$rcului mistre.
care a&ea /lana de pe )a.% p*rlit%'
Da am c$nsim.it uit*ndu+m% peste um%r dup%
Arden care de!a c$tise trec*nd de sala de mese' A"a
&$i )ace d$amna Direct$are'


- 10 -
Am luat+$ la )u,% arunc*ndu+i lui Pip $ scurt%
pri&ire de tipul m%ntorc imediat&
Am dat c$l.ul apr$piindu+m% de p$arta principal%
a )$rtului' Arden s+a ,4emuit l*n,% cl%dire "i a
/%,at m*na su/ un tuli"' #i+a sc$s peste cap r$c4ia+
uni)$rm% "i s+a sc4im/at -ntr+un pul$&er ne,ru cu
pielea ei al/% ca laptele str%lucind -n s$arele care
apunea'
M+am apr$piat cu pa"i mari -n timp ce ea -"i
tr%,ea -n pici$are ,4etele acelea"i ,4ete ne,re din
piele pe care paznicii le purtau mereu'
2 Las% /alt% $rice ai pl%nui am anun.at eu
mul.umit% s+$ &%d ridic*ndu+se /rusc la auzul &$cii
mele'
Arden s+a $prit $ clip% ap$i "i+a le,at "ireturile
str*ns de par% -"i stran,ula ,leznele' A trecut ce&a
timp p*n% s% &$r/easc% "i c4iar "i+atunci nu m+a
pri&it -n )a.%'
2 Te r$, E&e a spus ea -n "$apt% pleac%5
Am -n,enunc4eat l*n,% cl%dire ridic*ndu+mi
)usta pentru a nu se murd%ri'
2 #tiu c% pui ce&a la cale' Cine&a te+a &%zut l*n,%
lac'
Arden se mi"ca repede cu $c4ii )i8a.i pe ,4ete -n
timp ce le,a "ireturile -ntr+un n$d du/lu' Un rucsac
se a)la -ntr+un "an. su/ tu)i" "i ea "i+a -ndesat
uni)$rma ,ri -n el'
2 De la cine ai )urat uni)$rma aia de paznic<
Se pre)%cea c% nu m% auzise uit*ndu+se atent%
printr+$ desp%r.itur% dintre tu)e' I+am urm%rit


- 11 -
pri&irea c%tre p$arta )$rtului care se desc4idea
-ncet' T$cmai s$sea m*ncarea pentru cerem$nia de
m*ine -ntr+un Aeep al ,u&ernului &$psit -n &erde "i
ne,ru'
2 Asta n+are nimic de+a )ace cu tine E&e a spus
ea -ntr+un s)*r"it'
2 #i atunci care+i trea/a< Te dai drept paznic<
Am dus m*na spre )luierul de la ,*t' Nu $ mai
rap$rtasem nici$dat% pe Arden nu+i spusesem
nici$dat% Direct$arei ce )%cuse -ns% cerem$nia era
prea imp$rtant% pentru mine pentru t$.i ceilal.i'
2 :mi pare r%u Arden dar nu te p$t l%s=
:nainte ca )luierul s%+mi atin,% /uzele Arden a
rupt lan.ul de la ,*tul meu "i l+a aruncat -n iar/%'
Cu $ mi"care iute m+a .intuit cu spatele de cl%dire'
Oc4ii -i erau umezi "i in!ecta.i'
2 Ascult% a spus ea -ncet' M% ap%sa pe ,*t cu
ante/ra.ul -mpiedic*ndu+m% s% respir ca lumea'
Plec de+aici e8act -ntr+un minut' Dac% -.i cun$"ti
interesul atunci ai s% te -nt$rci la petrecere "i+ai s%
te pre)aci c% n+ai &%zut asta nici$dat%'
La c*.i&a metri dep%rtare ni"te )emei+paznici
desc%rcau )ur,$neta c%r*nd cutii -n%untru -n timp
ce altele -"i a.inteau mitralierele c%tre p%dure'
2 Dar n+ai unde s% te duci= am spus eu pe un
t$n r%,u"it'
2 Treze"te+te5 A r$stit ea printre din.i' Crezi c% ai
s% -n&e.i &re$ meserie< A ar%tat c%tre cl%direa din
c%r%mid% a)lat% de cealalt% parte a lacului a/ia
distins% -n -ntunericul ce se las%. Te+ai -ntre/at


- 12 -
&re$dat% de ce A/s$l&entele nu ies nici$dat%< Sau de
ce e8ist% $ p$art% separat% pentru ele< Sau de ce nu
e8ist% )erestre< Crezi c% te trimit ac$l$ s pictezi4
Spun*nd astea mi+a dat drumul' Mi+am )recat
,*tul pielea m% ardea ac$l$ unde lan.ul )usese
rupt'
2 1ine-n.eles am spus eu' Ce altce&a am putea
)ace<
Arden a r*s scurt -n timp ce+"i punea rucsacul pe
umeri ap$i s+a aplecat spre mine' Respira.ia ei
mir$sea a carne c$ndimentat% de p$rc mistre.'
2 N$u%zeci "i $pt la sut% din p$pula.ie a murit
E&e' A disp%rut' Cum crezi c% lumea asta &a
c$ntinua< Ei n+au ne&$ie de arti"ti a "$ptit ea' Au
ne&$ie de copii& Cei mai s%n%t$"i c$pii pe care+i p$t
,%si= sau )ace'
2 Despre ce &$r/e"ti< Am -ntre/at eu'
S+a ridicat )%r% s%+"i ia m%car $ dat% pri&irea de
la )ur,$neta' O )emeie+paznic a tras prelata de p*nz%
peste spatele Aeepului "i s+a suit la &$lan'
2 De ce crezi c% sunt at*t de -n,ri!$rate de
-n%l.imea mustr% de ,reutate de ceea ce m*nc%m "i
/em<
Arden "i+a scuturat p%m*ntul de pe c$stumul ei
ne,ru "i m+a pri&it pentru ultima $ar%' B$na din
!urul $c4il$r -i era um)lat% su/ pielea su/.ire "i al/%
se &edeau &ini"$arele m$&'
Le+am &%zut pe )etele care au a/s$l&it -naintea
n$astr%'
#i n+am de ,*nd s% a!un, -ntr+un pat de spital


- 13 -
d*nd na"tere -n )iecare an la c*te+un pl$d -n
urm%t$rii d$u%zeci de ani din &ia.%'
M+am dat -nap$i de parc% m% plesnise peste )a.%'
2 Min.i am spus' Te -n"eli5
:ns% Arden pur "i simplu a cl%tinat din cap' Ap$i
s+a -ndreptat c%tre Aeep pun*ndu+"i "apca nea,r%
pe cap' A a"teptat ca paznicii de la p$art% s% se
-nt$arc% -nainte s% se apr$pie'
2 :nc% una5 A stri,at ea'
Ap$i a s%rit pe /ara nea,r% de pr$tec.ie din spate
"i s+a /%,at -n car$seria ac$perit%'
(ur,$neta s+a z,*l.*it pe drumul plin de 4*rt$ape
"i a disp%rut -n p%durea -ntunecat%' P$arta s+a
-nc4is -ncet -n urma ei' Am ascultat cum se -ncuie
)%r% s% )iu -n stare s% cred ceea ce t$cmai &%zusem'
Arden p%r%sise #c$ala' E&adase' Trecuse dinc$l$ de
zid -n s%l/%ticie cu nimic "i nimeni care s% $
pr$te!eze'
Nu credeam nimic din ceea ce+mi spusese' Nu
puteam' P$ate c% Arden a&ea s% se -nt$arc% dup%
c*te&a $re -n Aeep' P$ate c% asta era cea mai
ne/uneasc% )ars% a ei' Dar c*nd m+am -nt$rs cu )a.a
spre cl%direa )%r% )erestre care se a)la dinc$l$ de
)$rt n+am putut s%+mi $presc tremurul m*inil$r "i
nici ,rea.a care urca -n mine amar% de la )ructele
de p%dure' Am &$mat ac$l$ pe p%m*nt "i un sin,ur
,*nd m% mistuia0 dac% Arden a&ea dreptate<

- 14 -


DUP CE
NE+AM PERIAT PRUL NE+AM SPLAT PE DINCI #I
pe )e.e "i ne+am -m/r%cat -n c%m%"ile al/e de n$apte
care ne a!un,eau p*n% la ,lezne m+am -ntins -n pat
pre)%c*ndu+m% $/$sit%' D$rmit$rul zumz%ia de
&estea dispari.iei lui Arden' (etele -"i &*rau capetele
-n )iecare camer% li&r*nd ultima /*r)a0
$ a,ra)% de p%r a )$st ,%sit% -n tu)i"uri
Direct$area lua la -ntre/%ri $ )emeie+paznic din
apr$pierea p$r.ii' :n t$at% aceast% ne/unie &$iam
unul dintre lucrurile cele mai ,reu de ,%sit la
Sc$al% ce&a at*t de ciudat -nc*t era imp$si/il p*n%
s%+l "i cer' 6$iam s% )iu sin,ur%'
N$elle crede c% Arden se ascunde -n ca/inetul
d$ct$ri.ei i+a spus Ru/9 lui Pip' S+a uitat la c%r.ile
din m*n%' Pescuie"te'
(etele st%teau pe patul -n,ust al lui Pip !uc*nd un
!$c de c%r.i pe care -l -n&%.aser% la /i/li$teca #c$lii'
6ec4iul pac4et
(n cutarea lui ,emo era "ters "i rupt unele dintre


- 15 -
c%r.i )iind lipite -ntre ele cu suc de sm$c4ine uscat'
2 Pun pariu c% d$ar -ncearc% s% se )$)ileze de la
cerem$nie a ad%u,at Pip'
Pielea pistruiat% de pe )a.a ei era punctat% cu
past% de din.i uscat% pe care ea $ numea >s$lu.ia
miracul$as% pentru cusururi?' C$ntinua s% m%
pri&easc% a"tept*ndu+se ca eu s% )ac specula.ii
despre l$cul -n care s+ar putea a)la Arden sau s%
c$mentez despre ,rupurile de paznici de a)ar% care
c%utau cu lanterne pe t$t d$meniul' N+am sc$s
niciun cu&*nt'
M+am ,*ndit la ceea ce spusese Arden' :n ultimele
luni Direct$area 1ums de&enise din ce -n ce mai
interesat% de dietele n$astre a&*nd t$t timpul ,ri!%
s% m*nc%m su)icient' 6enea la analizele n$astre
s%pt%m*nale de s*n,e "i la c*nt%riri "i se asi,ura c%
ne luam cu t$atele &itaminele' A!unsese p*n% "i s% $
trimit% pe Ru/9 la D$ct$ri.a 3ertz c*nd ciclul i+a
&enit cu $ s%pt%m*n% mai t*rziu dec*t cel$rlalte )ete
de la #c$al%'
Mi+am tras p%tura al/% "i su/.ire p*n% la ,*t' :nc%
de mic% mi se spusese c% e8ista un plan pentru
mine un plan pentru n$i t$ate' Termin%m
d$isprezece ani la #c$al% ap$i trecem de )$rt "i
-n&%.am $ meserie timp de patru ani' Ap$i mer,em
-n Ora"ul de Nisip unde ne a"teapt% &ia.a "i
li/ertatea' Ac$l$ &$m lucra "i &$m l$cui su/ d$mnia
Re,elui' Le ascultasem mereu pe Pr$)es$are pentru
c% nu a&usesem niciun m$ti& s% n+$ )ac' C4iar "i+
acum te$ria lui Arden n+a&ea nici$ n$im%' De ce s%


- 16 -
)im -n&%.ate s% ne temem de /%r/a.i c*nd -n cele din
urm% &$m a&ea c$piii "i )amiliile n$astre< De ce s%
)im educate dac% pur "i simplu a&eam d$ar s% ne
-nmul.im< Accentul pe care -l puseser% asupra
studiil$r n$astre )elul -n care eram -ncura!ate s% ne
urm%m=
2 E&e< Ai auzit ce+am spus< Mi+a -ntrerupt Pip
,*ndurile'
Ea "i cu Ru/9 se uitau lun, la mine'
2 Nu ce<
Ru/9 "i+a adunat c%r.ile -n m*n% p%rul ei ne,ru
"i des )iindl -nc% scurt "i ine,al ac$l$ unde i-l t%iase
Arden'
2 6rem s% ascult%m pu.in din discursul t%u
-nainte s% ne culc%m'
Mi s+a pus un n$d -n ,*t la ,*ndul ultimei mele
cu&*nt%ri cele trei pa,ini m*z,%lite "i /$.ite care se
a)lau -n sertarul n$ptierei'
2 Se presupune c% e $ surpriz% am spus dup% un
timp'
Scrisesem despre puterea ima,ina.iei -n
c$nstruirea N$ii Americi' Cu&intele pe care le
alesesem &iit$rul pe care+l descrisesem p%reau at*t
de incerte acum'
Ru/9 "i Pip s+au uitat lun, la mine dar eu m+am
-nt$rs cu spatele ne)iind -n stare s% le pri&esc -n
$c4i' Nu le puteam spune ce su,erase Arden0 c%
li/ertatea a/s$l&irii era d$ar $ iluzie ce&a creat
pentru ca n$i s% r%m*nem calme "i )ericite'
2 1ine cum &rei a spus Pip "i a stins lum*narea


- 17 -
de pe n$ptiera ei'
Am clipit de c*te&a $ri -ncerc*nd s%+mi $/i"nuiesc
$c4ii cu -ntunericul' :ncet )a.a ei r$tund% a de&enit
&izi/il% -n lumina cenu"ie a lunii ce se re&%rsa pe
)ereastr%'
2 Dar n$i suntem prietenele tale cele mai /une'
:n c*te&a minute s)$r%itul &a, al lui Ru/9 a
umplut -nc%perea' :nt$tdeauna era cea care
ad$rmea prima' Pip se uita inspre ta&an cu m*inile
pe inim%'
2 A/ia a"tept s% )iu A/s$l&ent%' 6$m -n&%.a $
,r%mad% de lucruri lucruri ade&%rate' #i -n c*.i&a
ani &$m ie"i -n lume -n n$ul $ra" de dinc$l$ de
p%dure' 6a )i minunat E&e' 6$m )i= $ameni
adevrai&
S+a -nt$rs spre mine "i am sperat -n acea lumin%
sla/% a lunii c% nu putea s%+mi &ad% lacrimile care
mi se adunau -n c$l.urile $c4il$r'
M% ,*ndeam la &ia.a pe care eu "i Pip $ &$m a&ea
cu ade&%rat' Pip &$ia s% )ie ar4itect precum (ranD
Ll$9d Eri,4t' 6$ia s% -nal.e case n$i care s% nu se
deteri$reze -n caz c% nu erau -n,ri!ite de $ameni
case cu ac$peri"uri care s% ai/% st$curi de 4ran% la
c$nser&e unde nici m%car cel mai micr$sc$pic &irus
m$rtal nu putea s% p%trund%' :i spusesem c% atunci
c*nd &$m termina s% ne -n&%.%m meseriile &$m
l$cui -mpreun% -n Ora"ul de Nisip' Ne &$m cump%ra
un apartament ca acelea despre care citisem -n
c%r.i cu paturi uria"e "i )erestre pe care puteam
pri&i -n cealalt% parte a Ora"ului ac$l$ unde l$cuiau


- 18 -
/%r/a.ii departe de n$i' 6$m -n&%.a s% sc4iem pe
uria"ele pante ac$perite despre care ne p$&estise
Pr$)es$ara Etta sau s% )$l$sim t$t ce "tiam despre
/unele maniere -n restaurantele cu )e.e de mas%
al/e "i curate "i ar,int%rie lustruit%' Ne &$m
c$manda cina din meniuri cer*nd s% ne )ie )%cut%
carnea e8act a"a cum ne place'
2 #tiu am spus eu cu $ &$ce su,rumat%' 6a )i
,r$za&'
M+am "ters la $c4i recun$sc%t$are c*nd
respira.ia lui Pip a -ncetinit -n cele din urm%' Dar
ap$i a &enit &ina "i teama care cre"tea -n mine c%
m*ine s+ar putea nu d$ar s% $)er un discurs
-n"el%t$r "i n$stal,ic ci p$ate s%+mi c$nduc
prietenele c%tre m$arte'

- 19 -
AM A#TEPTAT
S M CUPRIND #I PE MINE SOMNUL DAR am
a"teptat de,ea/a' La $ra trei "tiam c% nu mai
puteam z%cea ac$l$' M+am ridicat "i m+am dus la
)ereastr% pri&ind -n perimetrul #c$lii' Era ,$l cu
e8cep.ia unei sin,ure )emei+paznic identi)ica/il%
dup% u"$rul ei "c4i$p%tat care tra&ersa pa!i"tea -n
r$ndul de rutin%'
D$rmit$rul n$stru era la eta!ul al d$ilea' C*nd
paznicul nu se mai -ntrez%rea la $riz$nt am desc4is
)ereastra a"a cum )%ceam -nt$tdeauna -n n$p.ile
calde' Ap$i m+am c$c$.at pe per&az' :n )iecare an la
#c$al% se $r,anizau antrenamente0 ce s% )aci -ntr+un
raid ce s% )aci -ntr+un cutremur ce s% )aci c*nd te
c$n)run.i cu $ 4ait% de c*ini ce s% )aci -ntr+un
incendiu' Acum amintindu+mi de dia,ramele simple
"i t$cite pe care Direct$area 1ums le -mp%r.ise la
s)*r"itul $rei m+am l%sat -n !$s at*rnat% de


- 20 -
per&azul )erestrei pre,%tindu+m% pentru c%dere'
Mi+am dat drumul "i m+am l$&it cu putere de
p%m*nt'
Durerea mi+a )ul,erat prin ,lezn% -ns% m+am
ridicat -n pici$are "i am )u,it pe c*t de repede am
putut spre lac' De cealalt% parte a apei str%lucit$are
cl%direa de c%r%mid% pentru meserii era un
dreptun,4i ne,ru pr$)ilat pe cerul de un purpuriu
intens'
St*nd -n )a.a lacului cu &alurile lui delicate
clip$cind peste pici$are cura!ul mi s+a dus' Nu
-n&%.aser%m nici$dat% s% in$tam' Pr$)es$arele ne
spuneau dese$ri p$&e"ti despre zilele de dinainte de
m$lim% cum $amenii se -necaser% -n &alurile
$ceanel$r sau )useser% p%c%li.i de apele lini"tite ale
pr$priil$r l$r piscine'
Am aruncat $ pri&ire spre )ereastra desc4is% a
d$rmit$rului' :ntr+un minut paznicul se &a i&i de
dup% c$l. cu lanterna "i m% &a prinde st*nd a)ar%
pe -ntuneric' De!a m% desc$perise -n tu)i"uri dup%
ce Arden disp%ruse cu r$c4ia p%tat% de &$m%' :i
e8plicasem c% pur "i simplu eram a,itat% din cauza
a/s$l&irii -ns% n+am putut s%+i $)er alte m$ti&e s%
nu mai )ie suspici$as%'
Am intrat -n ap%' Tu)i"uri cu .epi str%!uiau malul
-n,ust -ntinz*ndu+se deasupra apei' Mi+am sc$s
"$setele "i le+am -n)%"urat -n !urul palmel$r ca s%
m% p$t apuca de cren,ile cu spini' :ncet am -nceput
s% trec lacul apa a!un,*ndu+mi p*n% la ,*t'
:naintasem de+a/ia un metru c*nd p%m*ntul m$ale


- 21 -
a disp%rut de su/ pici$arele mele' Apa mi+a intrat cu
repeziciune -n ,ur% iar eu am apucat "i mai str*ns
cren,ile spinii p%trunz*ndu+mi prin "$sete p*n% la
piele' Nu+mi puteam -n%/u"i tu"ea'
Paznicul se $prise pe pa!i"te' (asciculul de lumin%
al lanternei a alunecat peste iar/% "i a a!uns pe
supra)a.a lacului' Mi+am .inut respira.ia de"i
pl%m*nii m% dureau -n,r$zit$r' :n cele din urm%
raza al/% s+a re-nt$rs pe iar/% iar )emeia a disp%rut
-nc% $ dat% duc*ndu+se -n partea cealalt% a )$rtului'
Am c$ntinuat s% mer, a"a mai /ine de $ $r%' M%
)$r.am s% -naintez $prindu+m% c*nd paznicul trecea
pe+ac$l$ a&*nd ,ri!% s% nu sc$t &reun sunet' C*nd
-n cele din urm% am a!uns de cealalt% parte am
)%cut un e)$rt s% m% ridic pe iar/a n$r$i$as%'
#$setele cu care -mi -n)%"urasem palmele erau
-m/i/ate de s*n,e iar c%ma"a mea de n$apte rece
"i umed% era lipit% de trup' A"ezat% l*n,%
m$nstru$asa cl%dire mi+am sc$s+$ "i am st$rs apa
din ea'
Aceast% parte a )$rtului era ciudat de pustie cu
e8cep.ia p$dului lun, de lemn care trecea peste
iar/% pre,%tit pentru cerem$nia de a d$ua zi' Spre
de$se/ire de #c$al% nu e8istau linii -n !urul
structurii de c%r%mid%' Ni se spusese c%
a/s$l&entele erau prea $cupate ca s% ias% din
cl%dire de$arece $rarul l$r era "i mai ri,ur$s dec*t
cel de la #c$al% "i $rele care nu erau petrecute
m*nc*nd d$rmind sau particip*nd la cursuri erau
)$l$site pentru per)ec.i$narea -n meserie' Ele&ele de


- 22 -
clasa a d$u%sprezecea "$pteau -ntre ele -n,ri!$rate
c% dintr+$ dat% nu a&eau s% se mai /ucure de
lumina s$arelui -ns% acest tip de d%ruire mi se
p%ruse -nt$tdeauna impresi$nant'
Iar/a -nalt% -mi -nc$n!ura trupul -ns% nu
-ndea!uns' Mi+am tras din n$u pe cap c%ma"a de
n$apte ud% "i am )u,it c%tre c$l.ul cl%dirii' Avea
)erestre cam la un metru "i !um%tate la p%m*nt
-ns% nu pe partea care d%dea -nspre #c$al%'
Speran.a a -nceput s% m% cuprind% $ /un%
disp$zi.ie care -mi )acea mai u"$ar% )iecare mi"care'
Am ,%sit un r$/inet ru,init lan,% zid cu $ ,%leat%
l*n,% el' Am -nt$rs ,%leata in&ers )$l$sind+$ pe p$st
de ta/uret "i m+am suit pe ea pentru a &edea mai
/ine' :n%untru se a)la &iit$rul meu "i -n timp ce
intindeam m*na spre per&azul )erestrei &$iam ca el
s% )ie cel pe care mi+l ima,inasem nu cel de care
Arden )u,ea' M% ru,am s% &ad $ -nc%pere plin% de
)ete -n paturile l$r cu pere.ii dec$ra.i cu picturi -n
ulei ce -n)%.i"au c*ini aler,*nd pe c*mpii' M% ru,am
s% &%d mese de lucru ac$perite de planuri pe 4artie
$zalid "i teancuri -nalte de c%r.i pe )iecare n$ptier%'
M% ru,am s% nu m% -n"el c% m*ine &$i a/s$l&i iar
&iit$rul pe care mi+l ima,inasem se &a desc4ide -n
)a.a mea precum z$relele al/astre -n lumina
s$arelui'
M+am apucat /ine cu m*inile de per&az -n timp ce
m+am tras mai apr$ape' Mi+am lipit nasul de
)ereastr%' Ac$l$ de cealalt% parte a ,eamului -ntr+
un pat -n,ust se a)la $ )at% cu a/d$menul ac$perit


- 23 -
de $ /ucat% de ti)$n -ns*n,erat%' P%rul /l$nd -i era
-nc*lcit' 1ra.ele -i erau le,ate cu ni"te curele de
piele'
L*n,% ea se a)la $ alt% )at% cu p*ntecul uria" cu
&ini"$are m$& &izi/ile pe pielea ei su/.iat%' Ap$i )ata
a desc4is $c4ii de un &erde+-nc4is "i m+a pri&it
pentru un minut dup% care "i+a dat $c4ii peste cap'
Era S$p4ia' S$p4ia care -"i sus.inea acum trei ani
discursul de "e)% de pr$m$.ie cea care &$ia s%
de&in% d$ct$ri.%'
Mi+am ac$perit ,ura pentru a+mi -n%/u"i un .ip%t'
:n paturile de campanie se a)lau "iruri de )ete
ma!$ritatea cu p*ntece pr$eminente su/
a"ternuturile al/e' C*te&a a&eau st$macul /anda!at'
Una a&ea ni"te cicatrice care "erpuiau pe "$ld r$z+
-nc4is "i um)late' :n cap%tul $pus al -nc%perii alt%
)at% se z&*rc$lea de durere -ncerc*nd s%+"i eli/ereze
-nc4eieturile' 7ura -i era lar, desc4is% .ip*nd ce&a
ce nu puteam auzi dinc$l$ de ,eam'
Au ap%rut asistentele intr*nd pe u"ile care se
a)lau aliniate pe un perete -n -nc%perea lun,%
asem%n%t$are cu $ 4al% de )a/ric%' D$ct$ri.a 3ertz a
intrat imediat dup% ele u"$r de recun$scut dup%
p%rul ei c%runt "i s*rm$s' Ea era cea care sta/ilea
re.etele de &itamine pe care le luam -n )iecare zi "i
cea care se -nt*lnea cu n$i lunar pentru a ne &eri)ica
starea s%n%t%.ii' Ea era cea care ne -ntindea pe
mas% "i ne pip%ia cu instrumente reci )%r% s% ne
r%spund% &re$dat% la -ntre/%ri )%r% s% ne pri&easc%
&re$dat% -n $c4i'


- 24 -
7*tul )etei se mi"ca dintr+$ parte -ntr+alta -n timp
ce d$ct$ri.a s+a apr$piat de ea "i "i+a pus m*na pe
)runtea ei' (ata c$ntinua s% .ipe "i c*te&a )ete care
d$rmeau s+au trezit din pricina z,$m$tului' Tr%,eau
de le,%turile l$r urlau un c$r neputinci$s care de+
a/ia se auzea' Ap$i cu $ mi"care rapid% d$ct$ri.a a
/%,at un ac -n /ra.ul )etei care a r%mas c$mplet
nemi"cat%' D$ct$ri.a 3ertz a ridicat serin,a spre
celelalte $ amenin.are iar .ipetele au -ncetat'
Nu m+am mai putut .ine de per&az "i am c%zut pe
spate iar ,%leata a alunecat de su/ pici$arele mele'
M+am ,4emuit pe p%m*ntul tare de+a/ia respir*nd'
T$tul a&ea $ n$im% acum' In!ec.iile pe care ni le
)%cea d$ct$ri.a 3ertz cele care ne pr$duceau ,rea.%
"i durere "i ne )%ceau irasci/ile' Direct$area
m*n,*indu+m% pe cap c*nd -mi luam &itaminele
Pri&irea ,$al% pe care $ a&ea Pr$)es$ara A,nes c*nd
-i &$r/eam despre &iit$rul meu ca pict$r muralist'
N+a&ea s% )ie nici$ meserie niciun $ra" niciun
apartament cu pat uria" "i nici$ )ereastr% ce ar )i dat
spre strad%' Nici$ mas% la restaurante cu ar,int%rie
lustruit% "i )e.e de mas% al/e "i curate' N+a&ea s%
e8iste dec*t acea -nc%pere mir$sul sc*r/$s de pl$"ti
&ec4i "i pielea -ntins% p*n% ce cr%pa' N+a&eau s%
e8iste dec*t /e/elu"i sc$"i din p*ntecul meu smulsi
din /ra.ele mele "i trimi"i unde&a dinc$l$ de aceste
ziduri' 6$i )i l%sat% s% urlu s% s*n,erez sin,ur% iar
ap$i cu)undat% -ntr+un s$mn )%r% &ise indus de
dr$,uri'
M+am ridicat -n pici$are "i am p$rnit spre mal'


- 25 -
N$aptea era a mai -ntunecat% aerul "i mai rece iar
lacul mult mai lar, "i mai ad*nc dec*t -nainte' #i
t$tu"i n+am pri&it -nap$i
Tre/uia sa m% -ndep%rtez de acea cl%dire de acea
-nc%pere de acele )ete cu $c4i lipsi.i de &ia.%'
Tre/uia s% )u,'
C*nd am a!uns -nap$i la #c$al% eram ud%
le$arc% cu s*n,ele cur,*ndu+mi de pe m*ini' Nici
m%car nu m% mai deran!asem s%+mi -n)%"$r "$setele
-n !urul palmel$r c*nd am tra&ersat lacul -nap$i
de$arece eram )$arte c$ncentrat% s% m% -ndep%rtez
c*t mai repede de cl%direa aceea' L%sasem spinii s%+
mi p%trund% -n piele -naint*nd cu pri&irea a.intit%
pe )ereastra d$rmit$rului meu am$r.it% de durere'
:n timp ce paznicul -"i )%cea r$ndul -n spatele
d$rmit$arel$r am )u,it c%tre mal cu c%ma"a de
n$apte -n,reunat% de ap%' C*te&a t$r.e erau -nc%
aprinse -ns% pa!i"tea era -ntunecat% iar eu auzeam
/u)ni.ele din c$paci asemenea un$r ma!$rete
,r$za&e -ndemn*ndu+m% s% -naintez' :nainte de
n$aptea aceea nu mai -nc%lcasem nici$dat% &re$
re,ul%' M% a)lam -n /anc% -nainte s% -nceap% $rele
cu c%r.ile desc4ise -n )a.a mea' :n&%.am d$u% $re -n
plus -n )iecare sear%' :mi t%iam p*n% "i m*ncarea
dup% cum )usesem instruit% cu de,etul ar%t%t$r
ap%s*nd pe spatele cu.itului' :ns% numai $ re,ul%
c$nta acum' ,u vei trece niciodat dincolo de zid,
spusese pr$)es$ara A,nes la seminarul de >Peric$lele
reprezentate de /%ie.i "i /%r/a.i? c*nd ne e8plicase
&i$lul' Ne pri&ise cu $c4ii ei ap$"i "i -nr$"i.i p*n% ce


- 26 -
repetam &$cile n$astre )iind un m$n$t$n
c$n&in,%t$r'
5,u vom trece niciodat dincolo de zid&6
:ns% cred c% nici$ /and% de /%r/a.i sau niciun
/*rl$, de lupi -n)$meta.i de dinc$l$ de zid n+ar
putea s% )ie mai r%u dec*t s$arta care ne a"tepta -n
interi$rul lui' :n s%l/%ticie e8ista p$si/ilitatea de a
ale,e $ric*t de pericul$s sau de -nsp%im*nt%t$r ar
)i t$tul' A" putea decide ce s% m%n*nc unde s% m%
duc' S$arele t$t mi+ar -nc%lzi pielea'
P$ate c% a" reu"i s% e&adez pe p$art% a"a cum $
)%cuse Arden' S% a"tept p*n% diminea.% c*nd
ultimul transp$rt de m*ncare a&ea s% s$seasc%
pentru petrecere' Pe &re$ )ereastr% ar )i mai ,reu'
Cea din /i/li$tec% era apr$ape de zid dar era la
cincisprezece metri de p%m*nt "i a" )i a&ut ne&$ie de
$ )ran,4ie un plan &re$ met$d% pentru a putea
c$/$r-'
:n%untru m+am )uri"at spre scara -n,ust% "i sla/
luminat% a&and ,ri!% s% nu )ac niciun z,$m$t' :mi
era imp$si/il s% le sal&ez pe t$ate' :ns% tre/uia s%
a!un, -n d$rmit$r s% $ trezesc pe Pip' P$ate
-ncercam s% $ lu%m "i pe Ru/9' N+am a&ea prea
mult timp de e8plica.ii -ns% am -mpac4eta ce&a
4aine "i sm$c4ine "i /$m/$ane -n&elite -n auriu
cele dup% care Pip era -nne/unit%' A&eam s% plec%m
-n seara asta pentru t$tdeauna' N+a&eam s% ne mai
uit%m -nap$i'
Am aler,at cu pa"i mari c%tre al d$ilea eta! "i de+a
lun,ul c$rid$rului trec*nd de -nc%pere dup%


- 27 -
-ncepere cu )ete -n&elite /ine -n paturile l$r' Prin
desc4iz%tura unei u"i $ &edeam pe 6i$let ,4emuit%
z*m/ind -n s$mn ne"tiind ce $ a"tepta ziua
urm%t$are' Mai a&eam pu.in p*n% s% a!un, la
d$rmit$rul meu c*nd pe c$rid$r a ap%rut $ lumin%
sinistr%'
2 Cine+i ac$l$< A -ntre/at $ &$ce aspr% scr*"nit%'
M+am -nt$rs -ncet sim.ind cum -mi -n,4ea.%
s*n,ele -n &ine' Pr$)es$ara (l$rence se a)la la
cap%tul c$rid$rului .in*nd -n m*n% un )elinar cu
Der$sen' Acesta arunca um/re ne,re "i mi"c%t$are
pe peretele din spatele ei'
2 Eu d$ar=
Am t%cut' Apa lacului picura din ti&ul c%m%"ii
mele )$rm*nd $ /%lt$ac% -n !urul pici$arel$r'
Pr$)es$ara (l$rence a &enit spre mine
str*m/*ndu+"i )a.a cu pete de la s$are -ntr+$
,rimas% de nemul.umire'
2 Ai trecut peste lac a spus ea' Le+ai &%zut pe
A/s$l&ente'
Am -ncu&iin.at din cap ,*ndindu+m% la S$p4ia -n
patul ei de spital cu $c4ii du"i -n )undul capului
marca.i de cearc%ne &i$lete' La &*n%t%ile de la
-nc4eieturile "i ,leznele ei cauzate de -ncerc%rile de
a se eli/era din curelele de piele' Tensiunea se
aduna -n mine precum un cazan -nainte s% dea -n
cl$c$t' 6$iam s% .ip' S% le sc$l din pat pe t$ate
)etele' S% $ apuc pe aceast% )emeie )ra,il% de umeri
"i s%+i str*n, cu putere /ra.ele p*n% ce &a -n.ele,e
durerea pe care am -n.eles+$ eu atunci panica "i


- 28 -
c$n)uzia' Tr%darea'
:ns% t$.i ace"ti ani de cumin.enie cu m*inile
-mpreunate -n p$al% ascult*nd "i &$r/ind d$ar c*nd
mi se cerea m+au )%cut s% am r%/dare' Ce se
-nt*mpla dac% .ipam acum -n n$aptea asta t%cut%<
Nu le puteam spune nimic cel$rlalte )ete pentru a le
putea c$n&in,e' Ele n+ar crede nici$dat% c% meseriile
erau $ minciun% s)runtat%' M+ar c$nsidera ne/un%'
E&e )ata care a cedat stresului a/s$l&irii' E&e
ne/una care &$r/ea pr$stii despre A/s$l&ente
-ns%rcinate' Asolvente nsrcinate7 Ar r*de' M+ar
trimite -n acea cl%dire cu $ zi mai de&reme dec*t
t$ate celelalte )ete cu )$r.a -ntr+$ t%cere a/s$lut%'
2 :mi cer scuze am spus eu d$ar=
Lacrimile au -nceput s%+mi picure din $c4i'
Pr$)es$ara (l$rence mi+a luat palma -n m*inile ei
trec*nd cu de,etele pe urmele z,*rieturil$r de unde
.*"nise s*n,ele acum uscat'
2 Nu te p$t l%sa s% p%r%se"ti )$rtul -n 4alul %sta'
P%rul ei al/ "i aspru mi+a atins /%r/ia c*nd s+a
aplecat s%+mi e8amineze pielea r%nit%'
2 #tiu -mi cer scuze' Am s% m% -nt$rc -n pat "i=
2 Nu a spus ea pe un t$n calm' C*nd "i+a ridicat
pri&irea spre mine $c4ii -i erau umezi' Nu a!a& A
sc$s $ /atist% din /uzunarul c%m%"ii ei de n$apte "i
a -n)%"urat+$ -n !urul m*inii mele' Te p$t a!uta dar
&a tre/ui s% te cur%.%m' Repede' Dac% a)l%
Direct$area ne -ncuie pe am*nd$u%' Du+te "i
adun%+.i lucrurile "i ne -nt*lnim !$s'
A" )i -m/r%.i"at+$ c4iar atunci dar m+a -mpins


- 29 -
c%tre u"a d$rmit$rului meu' M% -ndreptam spre el
pre,%tit% s% le iau pe Pip "i Ru/9 c*nd Pr$)es$ara
m+a stri,at cu &$cea "$ptit%0 E&e ai s% pleci sin,ur%
nu tre/uie s% mai deran!ezi pe nimeni altcine&a'
Am dat s% pr$testez dar ea era )erm%'
2 E sin,ura cale a spus ea pe un t$n s$lemn "i
-n clipa urm%t$are era de!a la !um%tatea c$rid$rului
cu )elinarul le,%nandu+i+se -n m*n%'
M am mi"cat prin -nc%pere pe -ntuneric
-mpac4et*nd t$tul -n sin,urul rucsac pe care l+am
a&ut &re$dat% )%r% s% sc$t &reun sunet' Pip era
nemi"cat% -n pat' Ai s pleci singur, -mi r%sunau
instruc.iunile Pr$)es$arei -n urec4e' :ns% -mi
petrecusem -ntrea,a &ia.% )%c*nd ceea ce mi se
spusese d$ar ca s% )iu -n"elat%' A" putea s% $
trezesc pe Pip "i s% $ impl$r pe Pr$)es$ar% s% ne
a!ute pe am*nd$u%' Dar dac% Pip nu m% credea<
Dac% le trezea pe celelalte< #i dac% Pr$)es$ara
spunea c% nu ne putea a!uta pe am*nd$u% c% n$i
d$u% nu &$m putea nici$dat% trece ne$/ser&ate
-mpreun%< Atunci t$tul s+ar termina pentru
am*nd$u%' Pentru t$tdeauna'
Pip s+a r%sucit "i a murmurat ce&a -n s$mn' Am
luat perec4ea de pantal$ni pe care $ a&eam pentru
$rele de sp$rt "i s%cule.ul de m%tase cu lucrurile
mele pre)erate' C$n.inea $ pas%re mic% de plastic pe
care $ ,%sisem cu mul.i ani -n urm% c*nd s%pasem
-n n$r$i' Un am/ala! auriu de la prima acadea pe
care mi+$ d%duse Direct$area@ /r%.ara micu.% de
ar,int care+"i pierduse str%lucirea pe care $


- 30 -
p%stram de c*nd a!unsesem la #c$al% la &*rsta de
cinci ani@ "i ultimul lucru sin,ura scris$are pe care
$ a&eam de la mama mea 4*rtia -n,%l/enit% care se
rupea la )iecare cut%'
Am tras )erm$arul la rucsac d$rindu+mi s% )i a&ut
mai mult timp' (a.a palid% a lui Pip era lipit% de
pern% /uzele &i+ /r*ndu+i din cauza respira.iei
"uier%t$are' Citisem $dat% -ntr+una dintre acele
c%r.i din /i/li$tec% de dinaintea m$limei c%
dra,$stea st%tea m%rturie' C% era actul de a urm%ri
&ia.a cui&a de a )i ac$l$ "i de a+i spune0 viaa ta
merit vzut& Dac% asta era ade&%rat atunci
-nsemna c% nu mai iu/isem pe nimeni nici$dat% a"a
cum $ iu/eam pe Pip "i c% nimeni nu m% iu/ise la
)el de mult ca ea' De$arece Pip a )$st ac$l$ c*nd mi+
am sucit -nc4eietura e8ers*nd statul -n m*ini pe
pa!i"te'
Ea a )$st cea care m+a sus.inut dup% ce mi+am
pierdut acul de p%r pre)erat cel al/astru care mi s+
a spus -i apar.inuse mamei mele' #i ea era cea care
)red$na cu mine la du" c*ntecele &ec4i pe care le
desc$periser%m -n ar4i&%' 58et it e, let it e76 2ip
c*nta cu cl%/ucii de "amp$n cur,*ndu+i pe )a.% cu
$ &$ce care era mereu un pic )als%' 59*isper :ords
o# :isdom, let it eeee&6 ;
M+am -ndreptat c%tre u"% pri&ind+$ pentru ultima
$ar%' Pip m% auzise pl*n,*nd -n prima zi la #c$al% "i
se a"ezase -n pat l*n,% mine l%s*ndu+m% s%+mi
-n,r$p )a.a -n um%rul ei' Ar%tase cu m*na spre
ta&an "i+mi spusese c% -n rai mamele n$astre ne


- 31 -
&e,4eau' Ele ne iu/eau de ac$l$ din rai'
2 Am s% m% -nt$rc dup% tine am spus' Apr$ape
c% m% -necam din cauza cu&intel$r' Am s% m%
-nt$rc am spus din n$u'
Dac% n+a&eam s% plec atunci n+a" mai )i putut s+$
)ac a"a c% am )u,it pe c$rid$r am c$/$r*t sc%rile "i
m+am -ndreptat catre ca/inetul d$ct$ri.ei unde am
,%sit+$ pe Pr$)es$ar% a"tept*ndu+m% cu un sac plin
de m*ncare'
Mi+a sc$s spinii din palm% cu un cle"ti"$r' Ap$i
mi+a /anda!at m*inile pri&ind ti)$nul -n timp ce+l
-n)%"ur% strat peste strat' A trecut ce&a timp p*n%
s% &$r/easc%'
2 T$tul a -nceput cu medicii de )ertilitate a spus
Pr$)es$ara' Re,ele credea c% "tiin.a era c4eia c%tre
rep$pularea rapid% "i e)icient% a p%m*ntului )%r%
t$ate c$mplica.iile )amiliil$r c%s%t$riil$r "i iu/irii' El
a crezut c% dac% &$u% &+ar )i )ric% de /%r/a.i atunci
a.i putea pr$crea de /un%&$ie )%r% ei'

#i c*nd primele A/s$l&ente au intrat -n cl%direa
aia unele a"a au )%cut' :ns% pr$cesul p$ate )i
e8trem de ri,ur$s' #i e8ist% dese$ri c$mplica.ii la
na"terile multiple' :n ultimii ani a de&enit t$t mai
r%u "i m% tem c% situa.ia se &a -nr%ut%.i "i mai
mult'
Am aruncat $ pri&ire spre sertarul unde D$ct$ri.a
3ertz .inea d$zele n$astre s%pt%m*nale cele care
)%ceau s% ne d$ar% s*nii "i care le )%ceau pe )ete s%
se c4irceasc% de durere din cauza crampel$r'


- 32 -
Te!,4eaua era plin% cu /$rcane cu &itamine a"ezate
-n cutiile n$astre de medicamente c$n)$rm zilel$r
s%pt%m*nii' Le -n,4i.eam diminea.a la pr*nz "i
seara precum ni"te $tr%&uri c$l$rate "i ac$perite de
za4%r'
2 Deci a.i "tiut dint$tdeauna= despre
A/s$l&ente< Am -ntre/at'
Pr$)es$ara a tras cu $c4iul prin !aluzele' C*nd s+a
asi,urat c% paznicul trecuse mi+a )%cut semn s% $
urmez pe u"% a)ar% -n -ntunericul n$p.ii' C*inii
s%l/atici urlau -n dep%rtare un sunet care mi+a
)%cut inima s% /at% mai tare' Am mers de+a lun,ul
zidului' Pr$)es$ara s+a -nt$rs asi,ur*ndu+se c%
eram su)icient de departe de paznic ca s% nu )im
&%zute' C*nd a &$r/it din n$u &$cea -i era mai
sc%zut% ca -nainte'
2 Mai -nt*i a )$st m$lima a -nceput ea "i ap$i
&accinul care a -nr%ut%.it lucrurile' Lumea era
mistuit% de m$arte E&e' Nu e8ista niciun $rdin@
$amenii erau c$n)uzi' Speria.i' Re,ele a preluat
)r*iele "i atunci tre/uia s% ale,i' Ori -l urmai $ri
r%m*neai de unul sin,ur -n 4a$s'
Nu s+a uitat la mine -n timp ce &$r/ea -ns% i+am
&%zut lacrimile din $c4i' M+am ,*ndit la discursurile
anuale cum ne adunam -mpreun% -n sala de mese
"i ascultam la sin,ura sta.ie de radi$ pus% pe mas%
-n )a.a Direct$arei' Re,ele
Marele N$stru C$nduc%t$r Sin,urul 1%r/at ce
Tre/uia Respectat ne &$r/ea din acele /$8e &ec4i'
Ne p$&estea ce pr$,rese se mai )%ceau -n Ora"ul de


- 33 -
Nisip ne p$&estea despre z,*rie+n$rii care se
c$nstruiau despre zidul care putea s% .in% la
distan.% armatele &iru"ii "i amenin.%rile s%l/%ticiei'
El spunea c% N$ua Americ% -ncepuse ac$l$ c% nu
e8ista dec*t $ sin,ur% "ans% s% )ie rec$nstruit%' Ne
spunea c% eram -n si,uran.%'
2 Eu l+am urmat E&e a c$ntinuat Pr$)es$ara'
A&eam de!a cincizeci de ani' (amilia mea murise' N+
am a&ut de+ales' Nu puteam supra&ie.ui sin,ur%'
:ns% tu ai "ansa pe care eu u am a&ut+$'
A!unseser%m la m%rul care -"i -ntindea cren,ile -n
)a.a zidului' Pip "i cu mine st%tuser%m su/ el de
nenum%rate $ri -nainte manc*ndu+i )ructele "i
4r%nind &e&eri.ele cu merele putrezite'
2 Unde am s% m% duc< Am -ntre/at cu &$cea
tremur%t$are'
2 Dac% mer,i drept -nainte &re$ trei Dil$metri ai
s% dai de un drum'
1uzele ei su/.iri se mi"cau -ncet -n timp ce
&$r/ea pielea era s$lz$as% "i cr%pat%'
2 6a )i pericul$s' 7%se"te marca!ele cu 80 "i ia+$
spre &est c%tre as)in.it' Cine+te apr$ape de drum
dar nu mer,e c4iar pe el'
2 #i ap$i< Am -ntre/at'
A /%,at m*na -n /uzunarul c%m%"ii ei de n$apte
"i a sc$s $ c4eie .in*nd+$ precum $ nestemat% -n
m*inile ei z/*rcite'
2 Dac% c$ntinui s% mer,i &ei a!un,e la $cean' De
cealalt% parte a p$dului r$"u se a)l% $ ta/%r%' Se
nume"te 1ali#ia&


- 34 -
Dac% p$.i s% a!un,i ac$l$ $ s% )ii -n si,uran.%'
2 #i Ora"ul de Nisip< Am -ntre/at -n timp ce ea
mer,ea -nainte pip%ind zidul'
C$n&ersa.ia era pe s)*r"ite sim.eam asta iar
mintea mi+era inundat% de -ntre/%ri'
2 Ce se -nt*mpl% cu c$piii care se nasc< Cine are
,ri!% de ei< #i A/s$l&entele $r s% ias% &re$dat% de+
ac$l$<
2 N$u+n%scu.ii sunt du"i -n $ra"' A/s$l&entele=
-"i .inea capul -n !$s pip%ind peretele' Ele sunt -n
ser&iciul Re,elui' 6$r ie"i de ac$l$ c*nd "i numai
dac% Re,ele decide c% a s$sit &remea c*nd "i dac%
su)icien.i c$pii au )$st pr$crea.i'
:n spatele un$r cren,i se a)la $ ,aur% at*t de mic%
-nc*t de+a/ia era &izi/il% c4iar "i -n lumina zilei'
Pr$)es$ara (l$rence a /%,at c4eia "i la $ r%sucire
zidul de piatr% a alunecat -n spate cre*nd $ u"%
-n,ust%' Ap$i a aruncat $ pri&ire -n spate spre
cealalt% parte a )$rtului'
2 Se presupune c% e $ ie"ire de ur,en.% -n caz de
incendiu a e8plicat ea'
P%durea se a)la -n )a.a mea c$astele de deal
luminate d$ar de luna str%lucit$are per)ect%' Asta
era' De unde &enisem unde m% duceam' Trecutul "i
&iit$rul meu' 6$iam s% $ -ntre/ pe Pr$)es$ar% mai
multe despre acest l$c ciudat numit Cali)ia despre
peric$lele de pe drum -ns% t$cmai atunci raza
lanternei paznicului s+a i&it de dup% c$l.ul cl%dirii
cu d$rmit$are'
Pr$)es$ara (l$rence m+a -mpins -nainte'


- 35 -
2 Pleac% acum5 M+a -ndemnat ea' Pleac%5
#i pe c*t de repede s+a desc4is u"a pe at*t de
repede s+a -nc4is -n urma mea l%s*ndu+m% sin,ur%
-n n$aptea rece lipsit% de stele'


PRIMUL LUCRU
PE CARE L+AM 6BUT CFND AM DESC3IS $c4ii
a )$st cerul0 $ c4estie al/astr% nem%r,init% care era
cu mult mai mare dec*t -mi ima,inasem eu
&re$dat%' :n t$.i cei d$isprezece ani c*t )usesem la
#c$al% &%zusem d$ar -ntinderea dintre $ parte a
zidului "i cealalt%' Acum m% a)lam su/ el
$/ser&*ndu+i dun,ile purpurii "i ,al/ene care


- 36 -
ap%reau -n acea um/rel% uria"% &izi/ile acum -n
lumina z$ril$r'
N$aptea trecut% )u,isem )$arte departe c*t de
repede putusem prea -nsp%im*ntat% ca s% m%
$presc' Am mers pe su/ p$duri -n ruin% "i prin r*pe
pr%p%sti$ase p*n% ce am &%zut minunatul marca!
<0 luminat de lun%' A/ia atunci am 4$t%rat s% m%
$di4nesc -ntr+un "an. pici$arele mele )iind pur "i
simplu prea $/$site pentru a m% duce mai departe'
Turul pantal$nil$r mei era plin de p%m*nt iar ,*tul
-mi era uscat'
M+am c%.%rat pe $ c$am% dur% "i plat% "i am pri&it
t$tul -n lumina dimine.ii' C$asta era n%p%dit% de
/uruieni de iar/% lintit% "i )antastic de &erde "i de
c$paci care .*"neau -n un,4iuri ne$/i"nuite care se
r%suceau -n%untru "i -n a)ar% "i unul -n !urul
celuilalt' Nu puteam s% nu r*d amintindu+mi de
)$t$,ra)iile pe care le &%zusem care -n)%.i"au lumea
-nainte de m$lim%' Erau ima,ini cu pa!i"ti curate "i
-n,ri!ite "i r*nduri de case pe str%zi pa&ate cu
tu)i"uri t%iate -n p%trate per)ecte' Asta nu sem%na
del$c cu ce &%zusem eu'
:n zare $ c%pri$ar% trecea -n )u,% printr+$
/enzin%rie &ec4e' :nainte de m$lim% petr$lul
alimenta apr$ape $rice' Dar )%r% $ameni care s%
lucreze -n ra)in%rii acestea se -nc4iseser%' Acum
petr$lul era )$l$sit d$ar de c%tre ,u&ernul Re,elui
incluz*nd $ cantitate al$cat% )iec%rei #c$li'
C%pri$ara se $prise s% se delecteze cu iar/a care
crescuse printre p$mpele ru,inite' St$luri mari de


- 37 -
p%s%ri -"i sc4im/au direc.iile -n aer cu aripile l$r
iridescente -n lumina str%lucit$are a dimine.ii' Am
-nceput s% mer, cu pa"i ap%sa.i sim.ind cimentul
su/ pici$arele mele plat "i )$arte tare' Drumul a&ea
un strat de mu"c4i de apr$ape trei centimetri'
2 3ei5 A stri,at $ &$ce' E cine&a pe+ac$l$<
M+am r%sucit pe c%lc*ie c%ut*nd sursa )rica
re&enind -n mine la auzul &$cii de /%r/at' Mi+am
adus aminte de p$&e"tile despre p%dure "i despre
/andele rene,ate care+"i )%cuser% ta/%r% ac$l$
l$cuind -n c$paci' Oc4ii mi+au c%zut asupra unei
c$li/e /%tute de &*nturi "i pl$i ce se a)la la c*.i&a
metri dep%rtare' Era ac$perit% de ieder% iar u"a
-nc4is% /ine' M+am strecurat -ntr+ac$l$ -ncerc*nd
s% m% ascund'
6$cea a &$r/it din n$u0
2 Tac%+.i )leanca5
Am -n,4e.at' Nu ni se permitea s% )$l$sim ast)el
de cu&inte la #c$al%' Erau >nep$tri&ite? "i nu le
cun$"team dec*t din c%r.i'
2 Tac%+.i )leanca5 A z/ierat &$cea din n$u de
unde&a de deasupra mea'
Mi+am ridicat pri&irea c%tre cer' Ac$l$ un papa,al
mare r$su st%tea c$c$.at pe ac$peri"ul ca/anei "i
m% studia cu capul l%sat -ntr+$ parte'
2 C*r .*r5 C*r .*r5 Cine+i ac$l$<
A ciu,ulit ce&a de pe ac$peri"'
Mai &%zusem un papa,al -nainte -ntr+$ carte de
c$pii despre un pirat care )ura c$m$rile $amenil$r'
Pip "i cu mine $ citiser%m -n ar4i&e trec*ndu+ne


- 38 -
de,etele peste ilustra.iile p%tate de ap%'
2ip& Unde&a la Dil$metri dep%rtare ea desc$perea
patul meu ,$l a"ternuturile /$.ite "i reci' Planuri
n$i pentru ser/area de a/s$l&ire a&eau s% )ie )%cute
-n ,ra/%' Ea "i Ru/9 pr$/a/il se temeau c% )usesem
r%pit% ne)iind -n stare s% cread% ca a" pleca
&re$dat% de capul meu' Pr$/a/il c% Amelia cea
e8trem de zel$as% a d$ua ele&% )runta"% dup% mine
a&ea s% sus.in% discursul meu "i s% le c$nduc%
peste p$d' Oare c*nd -"i &$r da seama de ade&%r<
C*nd &$r pune pici$rul pe malul celalalt< C*nd u"ile
se &$r desc4ide lar, dez&%luind -nc%perea de
ciment<
Am -ntins m*na spre pas%re dar ea s+a )erit'
2 Cum te c4eam%< Am -ntre/at+$'
6$cea mea apr$ape c% m+a speriat'
Pas%rea s+a uitat lun, la mine cu $c4ii ei ne,ri ca
m%r,elele'
2 Peter5 Peter unde e"ti< A spus ea .$p%ind de+a
lun,ul ac$peri"ului'
2 Peter era st%p*nul t%u< Am -ntre/at eu'
Papa,alul "i+a cur%.at penele cu ,4eara'
2 De unde &ii<
Mi+am -nc4ipuit c% Peter pierise de mult $dat% cu
m$lima sau -"i a/and$nase pas%rea -n 4a$sul de
dup%' Papa,alul supra&ie.uise t$tu"i mai /ine de
zece ani' Acest simplu )apt m+a umplut de speran.%'
6$iam s%+i pun p%s%rii mai multe -ntre/%ri dar
t$cmai atunci "i+a luat z/$rul p*n% ce a r%mas d$ar
$ pat% r$"ie pe cerul al/astru' Am urm%rit calea pe


- 39 -
care a urmat+$ ea pri&ind+$ cum dispare -n
dep%rt%ri' Ap$i pri&irea mi+a c%zut asupra siluetel$r
ce &eneau pe drum de+a lun,ul c$astei "i printre
c$paci' C4iar "i de la "aizeci de metri dep%rtare le
&edeam armele at*rn*ndu+le la spate'
Pentru $ clip% am r%mas ac$l$ pri&ind cu
&enera.ie aceste creaturi ciudate "i necun$scute'
Erau mult mai -nal.i "i mai la.i -n umeri dec*t
)emeile' P*n% "i mersul l$r era di)erit mai ,re$i de
parc% era ne&$ie de un e)$rt uria" pentru a )ace
c*te+un pas' Cu t$.ii purtau pantal$ni "i ,4ete iar
unii erau la /ustul ,$l dez&%luindu+"i a/d$menele
tari de cul$are ca)enie'
Siluetele mer,eau precum $ 4ait% p*n% ce unul
dintre ei "i+a ridicat arma "i a -ndreptat+$ c%tre
c%pri$ara care p%"tea pe l*n,% p$mpele de /enzin%'
Cu $ sin,ur% -mpu"c%tur% aceasta a c%zut durerea
din pici$r )iind c$ple"it$are' A/ia atunci a -nceput s%
m% cuprind% panica' M% a)lam -n mi!l$cul
s%l/%ticiei la lumina zilei care sc$tea t$tul la i&eal%'
La c*te&a zeci de metri dep%rtare se a)la $ /and%'
Am -nceput s% /*!/*i -n c%utarea u"ii ca/anei
tr%,*nd de ieder% p*n% ce am ,%sit &ec4ea
-ncuiet$are ru,init%'
1anda se apr$pia' Am apucat -ncuiet$area
tr%,*nd+$ "i l$&ind+$ cu palma sper*nd c% &a ceda'
/e rog, desc*ide%te, am impl$rat+$ eu te rog& Am
aruncat din n$u $ pri&ire pe dup% c$l.ul ca/anei "i i+
am &%zut pe /%r/a.i su/ ac$peri"ul /enzin%riei'
St%teau aduna.i -n !urul c%pri$arei' Unul a apucat


- 40 -
animalul !upuindu+i /lana a"a cum $ pers$an%
dec$!e"te un )ruct' C%pri$ara a l$&it cu pici$arele "i
s+a z/%tut de durere' Era -nc% -n &ia.%'
Am tras de u"% d$rindu+mi de$dat% ca
Direct$area s% apar% -n &itez% pe drumul des)undat
iar paznicii s% m% tra,% -n Aeepul ,u&ernului' Ne
&$m -nt$arce pe drumul pe care am &enit /%r/a.ii
tr%,*nd cu pu"ca dup% n$i p*n% ce &$r r%m*ne
ni"te punctule.e ne,re la $riz$nt' P*n% ce &$i )i -n
si,uran.%'
:ns% )antezia mi s+a e&ap$rat precum cea.a
alun,at% de s$arele dimine.ii' Direct$area nu era
pr$tect$area mea iar sc$ala nu mai era un l$c
si,ur'
Nic%ieri nu mai era si,ur'
:ncuiet$area a cedat -n cele din urm% iar eu am
intrat repede -n ca/ana -ntunecat%' Mi+am dat !$s
rucsacul "i am -nc4is u"a -naint*nd pe un c$rid$r
-n,ust care d%dea spre $ inc%pere mai mare' Pe
)erestrele m*n!ite de n$r$i urcau &ite de &ie ast)el
-nc*t era imp$si/il s% z%re"ti ce&a prin ele' Am
-naintat pip%ind pere.ii "i mi+am dat seama imediat
c% nu era $ ca/an% ci $ cas% lun,% tip &a,$n care
se -ntindea p*n% -n c$asta dealului pe !um%tate
-n,r$pat% -n iar/%' Am c$ntinuat s% mer, pip%ind -n
c$ntinuare cu m*inile' Pere.ii erau z,run.ur$"i ca
"i c*nd ar )i )$st )%cu.i din piatr%'
6$cile ciudate se apr$piau'
2 3aide Ra)) /a,% pielea -n sac "i 4ai s+$ t%iem
din l$c'


- 41 -
2 :ndeas+$ tu pitic !e,$s ce e"ti a rip$stat un
altul'
6$cile l$r erau ,r$ase "i r%,u"ite' Nu &$r/eau -n
aceea"i en,lez% -n,ri!it% pe care $ -n&%.aser%m la
#c$al%'
Mersesem un an -ntre, la cursul de >Peric$lele
reprezentate de /%ie.i "i /%r/a.i? -n&%.*nd t$ate
)elurile -n care )emeile erau &ulnera/ile )a.% de se8ul
$pus' Primul capit$l a )$st >Manipularea "i )r*n,erea
inimii?' Am e)ectuat $ lectur% am%nun.it% a tra,ediei
0omeo !i =ulieta, studiind cum R$me$ a sedus+$ pe
Aulieta "i la )inal a c$ndus+$ c%tre m$arte'
Pr$)es$ara Mildred a sus.inut $ prele,ere despre $
rela.ie pe care $ a&usese -naintea m$limei "i
sui"urile care se trans)$rmaser% at*t de rapid -n
c$/$r*"uri disperate "i 4r%nite de )urie' A pl*ns
c*nd ne+a relatat cum >iu/irea? ei a p%r%sit+$ dup%
ce -l n%scuse pe primul l$r c$pil $ )eti.% care mai
t*rziu a murit -n timpul m$limei' Prete8tul lui a )$st
ce&a numit >c$n)uzie?' Pe durata parcur,erii
capit$lului >Scla&ie casnic%? am &%zut ima,ini cu
reclame pu/licitare &ec4i -n)%.i"*nd )emei cu "$r.uri
la /r*u' :ns% lec.ia cu >Mentalitate de /and%? a )$st
cea mai -nsp%im*nt%t$are dintre t$ate'
Pr$)es$ara A,nes ne+a ar%tat ima,ini secrete
surprinse de camerele de securitate instalate pe zid'
Erau neclare -ns% se &edeau trei siluete trei
/%r/a.i' L+au -nc$l.it pe un altul i+au )urat
pr$&iziile iar ap$i l+au e8ecutat cu $ arm%
aut$mat%' S%pt%m*ni -ntre,i m+am trezit -n t$iul


- 42 -
n$p.ii transpirat% t$at%' C$ntinuam s% &%d acea
e8pl$zie al/% "i trupul sc4il$dit al /%r/atului c%zut
la p%m*nt cu pici$arele c$nt$rsi$nate'
2 Nu a&eai ne&$ie de alta uci,a" nen$r$cit ce
e"ti5 A z/ierat alt% &$ce'
Aerul era )ier/inte "i plin de mir$sul de muce,ai "i
ce&a mai aspru ce&a c4imic' Mi+am ridicat /luza
peste nas -ncerc*nd s%+mi -n%/u" respira.ia -n timp
ce /%r/a.ii treceau pe al%turi cu pa"i ap%sa.i'
Erau apr$ape acum' :i auzeam )iecare pas
s)%r*m*nd cren,i c%zute cu p$cnituri "i tr$snituri
dure' Cine&a s+a $prit -n a)ara ca/anei' Respira.ia -i
era ,re$aie "i se -neca din cauza )le,mei'
2 Ce+i ac$l$ $are< A stri,at altul'
6$cea -i r%z/%tea de mai departe de unde&a de
sus' P$ate c% era c4iar pe drum'
#i+a dres &$cea iar pe mine m+a cuprins ,r$aza'
M+am prins cu m*inile de peretele de piatr%
-ncerc*nd s%+mi mentin ec4ili/rul -n timp ce am
-nc4is $c4i' 2lecai, v rog, v rog, am ,*ndit eu'
2 :ncuiet$area a )$st spart%5 6$i lua.i+$ -nainte
eu am s+arunc $ pri&ire p+aci'
M+am dat -nap$i c*t de mult am putut d$rindu+
mi ca pietrele reci s% cedeze s% m% p$t scu)unda -n
ele s% dispar -n spatele supra)e.ei l$r ca&ern$ase'
(useser% multe lec.ii cu ceea ce se a)la dinc$l$ de
zid' Pr$)es$ara 3elene ne ar%tase )$t$,ra)ii cu )emeia
care a&usese !um%tate din )a.% s)*rtecat% de un
c*ine tur/at' :ns% ele nu su,eraser% dec*t un sin,ur
lucru dac% a&eam s% ne a)l%m -n a)ar% -n s%l/%ticie'


- 43 -
Ele nu ne -n&%.aser% te4nici de supra&ie.uire' Nu
"tiam cum s% )ac un )$c nu "tiam s% &*nez "i n+
a&eam cum s% m% lupt cu acest /aiat' :ntoarcei%v,
spusese Pr$)es$ara pur "i simplu' >acei orice este
nevoie pentru a v ntoarce la +coal&
U"a s+a desc4is lar,' Eram pre,%tit% ca el s% se
repead% -nainte s% m% t*rasc% .ip*nd a)ar%' :ns%
c*nd lumina a inundat ca/ana lun,% de!a nu+mi
mai p%sa de /anda de pe drum sau de ima,inile de
la cursuri sau de inten.iile /%r/atului care se a)la
dup% c$l. la c*.i&a metri dep%rtare' De$arece
lumina a dez&%luit )aptul c% pere.ii erau )%cu.i nu
din pietre aspre ci din sute de cranii ,%&anele ne,re
"i ,$ale ale $c4il$r pri&ind spre mine' Mi+am
ac$perit ,ura pentru a+mi -n%/u"i .ip%tul'
2 D$ar $ m$r,% a stri,at /%r/atul'
Iar ap$i u"a s+a -nc4is dup% el l%s*ndu+m%
sin,ur% -n -ntuneric d$ar cu sc4eletele' Am r%mas
ac$l$ tremur*nd $re -ntre,i p*n% ce am )$st si,ur%
c% /%r/a.ii plecaser%'
- 44 -
DUP OPT BILE
PICIOARELE M DUREAU :N7ROBITOR IAR -n ,*t
sim.eam arsuri' M% mi"cam -ncet printr+un desi"
dens a)lat de cealalt% parte a drumului d*nd la $
parte cren,ile cu $ crac% de c$pac pe care $
)$l$seam ca /ast$n' :mi t$t spuneam c% &$i a!un,e
la Cali)ia' :mi t$t spuneam c% &$i )i -n si,uran.%
cur*nd c% at*ta timp c*t st%team ascuns% printre
/uruieni -nalte /andele nu m% &$r ,%si' :ns% sticla
mea de ap% se ,$lise cu c*te&a zile -n urm%'
O/$seala m% c$ple"ea'
:ntr+$ clip% transpiram iar -n cealalt% tremuram
de )ri,'
O luasem -nspre &est a"a cum m% -ndrumase
Pr$)es$ara (l$rence c%tre as)in.it' N$aptea c*nd
temperatura sc%dea d$rmeam -n dulapurile casel$r
a/and$nate sau -n ,ara!e l*n,% car$seriile
ma"inil$r &ec4i' C*nd ,%seam un l$c care mi se
p%rea si,ur m% a"ezam "i st%team pu.in m*nc*nd
din merele pe care Pr$)es$ara le -mpac4etase pentru
mine "i ,*ndindu+ma la #c$al%' Re&edeam -ntruna
acea n$apte -ntre/*ndu+m% dac% ar )i putut s% )ie
di)erit% dac% a" )i putut+$ sal&a "i pe Pip' P$ate c%
ar )i tre/uit s% risc' P$ate c% ar )i tre/uit s% $
trezesc' P$ate c% ar )i tre/uit m%car s% -ncerc'
Pieptul mi s+a umplut de suspine c*nd mi+am
ima,inat+$ le,at% de unul dintre acele paturi
sin,ur% "i -nsp%im*ntat% -ntre/*ndu+se de ce $
p%r%sisem'
N+a trecut mult timp p*n% ce am r%mas )%r%


- 45 -
m*ncare' Dulapurile casel$r erau ,$ale pr%date de
c%tre supra&ie.uit$rii m$limei' Am -ncercat s% cule,
ni"te )ructe de p%dure -ns% c*.i&a pumni de ast)el
de )ructe nu erau de+a!uns pentru a+mi p$t$li
)$amea' Mi+am pierdut din putere pa"ii au -nceput
s%+mi -ncetineasc% p*n% ce a a!uns s%+mi )ie ,reu
s% mer, mai mult de un Dil$metru )%r% s% m% $presc
pentru a m% $di4ni' M% a"ezam la /aza c$pacil$r
-ntre r%d%cinile l$r -nt$rt$c4eate "i pri&eam
c%pri$arele cum p%"teau -n ier/urile -nalte'
Une$ri c4iar -nainte s% apun% s$arele -mi
sc$team lucrurile din rucsac pentru a m% uita la
ele' M% t$t -nt$rceam la /r%.ar% care era at*t de
mic% -nc*t $ puteam prinde -n !urul a d$ar trei
de,ete de la m*n%'
La )el ca t$ate )etele de la #c$al% "i eu eram
$r)an%' S$sisem ac$l$ c*nd a&eam cinci ani dup% ce
mama pierise -n m$lim%' Nu+mi cun$scusem
nici$dat% tat%l' Aceste $/iecte erau sin,urele lucruri
care apar.ineau trecutului meu cu e8cep.ia c*t$r&a
amintiri senza.ii de )apt cu $ mam% care -mi
piept%na /uclele umede sau mir$sul par)umului ei
c*nd m% le,%na -n pat' Citisem $dat% despre
pers$ane cu mem/re amputate "i despre cum
a&eau ei dureri ac$l$ unde )useser% c*nd&a
pici$arele sau /ra.ele l$r' Erau numite mem/re
)ant$m%' Mereu crezusem c% acesta era cel mai /un
m$d de a descrie sentimentele -n le,%tur% cu mama
mea' Acum ea nu mai era dec*t un d$r pentru ce&a
ce a&usesem $dat% dar pierdut acum'


- 46 -
Am c$ntinuat s% mer, l%s*ndu+mi ,reutatea din
ce -n ce mai mult pe /ast$n' :n dep%rtare am &%zut
$ mic% piscin% ,$n)la/il% de plastic -n care se
adunase ap% de pl$aie $ $az% turc$az lumin$as%
-nc$n!urat% de /uruieni' Am clipit de d$u% $ri
-ntre/*ndu+m% dac% a&eam 4alucina.ii din cauza
c%ldurii' Am )u,it c%tre ea "i am -n,enunc4eat "i
/uzele mele au atins apa rece' M+am -ntre/at -n
treac%t dac% era su)icient de curat% pentru a $ /ea
-ns% c$ntactul apei cu ,ura mea uscata crea $
senza.ie de /ine a"a -nc*t nu m+am $prit p*n% ce
st$macul nu a -nceput s% m% d$ar% de plin ce era'
C*nd m+am ridicat am $/ser&at $ re)le8ie pe
supra)a.a apei' Ac$l$ la c*.i+&a metri dep%rtare se
,%sea $ cas% -n care lumina era aprins%'
Am p$rnit c%tre lumina str%lucit$are -n timp ce
s$arele atin,ea u"$r &*r)urile c$pacil$r' 3a/ar n+
a&eam cine era ac$l$ sau dac% m% putea a!uta -ns%
tre/uia s% a)lu m%car'
:n ,r%din% un l$c de !$ac% din lemn apr$ape c% se
d%r*mase 6i.a+de+&ie se -nc$l%ciser% -n !urul
lan.ului ru,init al lea,%nului tr%,*ndu+l -nspre
p%m*nt' Trec*nd pe su/ t$/$,anul stricat m+am
apr$piat de $ )ereastr% -ntredesc4is% "i am pri&it
-n%untru' Camera de zi era mic% cu $ sin,ur%
canapea pr%p%dit% "i cu c*te&a )$t$,ra)ii cr%pate
at*rnate pe perete' Deasupra unui )$c era aplecat% $
siluet% cu ,lu,% pe cap "i ,%tea'
(umul se ducea -n sus spre ta&an "i de ac$l$ se
-ntindea peste t$t ,*dil*ndu+mi n%rile cu


- 47 -
pr$misiunea unei cine cu carne Silueta ciu,ulea
dintr+un pici$r de iepure mu"c*nd cu p$)t% din $s'
7ura mi s+a umplut de sali&% d$ar ima,in*ndu+mi
c*t de delici$s era'
Mai &%zusem un Pri/ea, -nainte trec*nd pe l*n,%
zid -n sec.iunea &izi/il% de la )ereastra din c$l. a
/i/li$tecii' Pri/e,ii nu )%ceau parte din /ande "i nici
din re,imul Re,elui ci erau str%ini care l$cuiau -n
s%l/%ticie' Ni se spusese c% Pri/e,ii erau pericul$"i
-ns% acesta a&ea c$nstitu.ia unei )emei ceea ce mi+a
d$m$lit )rica'
2 3ei5 Am stri,at de la )ereastr%' Am ne&$ie de
a!ut$r' 6% r$,5
Silueta s+a ridicat cu &itez% de pe p$dea "i s+a lipit
cu spatele de perete .in*nd un cu.it -n sus'
2 Arat%+te5 A spus'
7lu,a -i era at*t de lar,% -nc*t -i ascundea )a.a
-ns% /uzele ei )rum$ase unsur$ase de la carne se
&edeau clar -n lumina )$cului'
2 E -n re,ul% &% r$, am spus ridic*nd m*inile
-n )a.a mea'
Am -mpins )ereastra iar /alamalele ru,inite s+au
rupt c*t pe ce s% tr*nteasc% )ereastra pe !$s -n
-nc%pere "i s+$ spar,%' Am intrat .in*ndu+mi
m*inile la &edere'
2 Am r%mas )%r% m*ncare'
Cinea cu.itul -ndreptat -n direc.ia mea' Purta un
c$stum &erde+-nc4is asem%n%t$r cel$r ale
lucr%t$ril$r ,u&ernului iar 4an$racul ei ne,ru cu
,lu,% era mult prea mare' Nu+i puteam &edea $c4ii'


- 48 -
Ap$i c*nd mi+am l%sat m*inile -n !$s pe l*n,%
c$rp am &%zut rucsacul desc4is iar -n el se a)la
uni)$rma #c$lii' 1laz$nul N$ii Americi str%lucea
r$"u "i al/astru' M+am dat inap$i uit*ndu+m% la
,4etele ei ne,re la c$rpul ei -nalt "i la aluni.a de
deasupra /uzei'
3 Arden4
#i+a dat !$s ,lu,a' P%rul ei ne,ru tuns scurt era
plin de p%m*nt pielea al/% -i era ars% de s$are iar
puntea nasului -i era c$!it% pe al$curi'
Mi+am aruncat /ra.ele -n !urul ei .in*ndu+m%
str*ns de ea ca "i c*nd ea era sin,urul lucru care
m% $prea s% cad' Am respirat pr$)und )%r% s%+mi
pese c% am*nd$u% mir$seam a 4aine -m/i/ate de
transpira.ie'
Arden era ac$l$' :n &ia.%' Cu mine'
2 Ce nai/a crezi c% )aci< A -ntre/at ea
-mpin,*ndu+m% de$parte' Cum ai a!uns aici<
(a.a -i era )uri$as% "i ap$i mi+am amintit
de$dat% c% ea m% ura'
M+am a"ezat pe p$deaua -nc%perii uimit%'
2 Am e&adat' A&eai dreptate "i eu le+am &%zut'
(etele< :n -nc%perea de ciment<
Arden se -n&*rtea -n )a.a )$cului .in*nd str*ns
cu.itul -n m*n%'
2 Am urmat semnul pe care scrie $ptzeci= Mi+am
curmat spusele d*ndu+mi seama c% "i ea pr$/a/il
c% )%cuse a"a' Cali)ia nu p$ate )i la $ distan.% mai
mare de $ s%pt%m*n% O s% ,%sim p$dul r$"u
cur*nd=


- 49 -
Arden -"i l$&ea pici$rul cu lama cu.itului -n timp
ce mer,ea.
2 Nu p$.i s% stai aici cu mine' Nu te p$t l%sa -mi
pare r%u dar &a tre/ui s%=
2 Nu'
Nu m% ,*ndeam dec*t la "$/$lanii uria"i care
trecuser% peste pici$arele mele n$aptea trecut% la
-ncercarea mea ne)ericit% de a &*na iepuri'
2 Nu p$.i Arden' N+ai s% m% alun,i'
Arden a trecut cu.itul de+a lun,ul "emineului de
c%r%mid% iar acesta a sc$s un sunet sc*r.*it care
mi+a st*rnit )i$ri pe "ira spin%rii'
2 sta nu e un !$c E&e' Asta nu e $ mini&acan.%
pe care $ ai de la "c$al%' A ar%tat -nspre )ereastr%'
Ac$l$ se a)l% /%r/a.i "i c*ini "i t$t s$iul de animale
s%l/atice "i t$.i &$r s% ne $m$are' Tu n+ai s% p$.i
.ine pasul' Eu= eu nu p$t s% risc' Ne &a )i mai /ine
pe c$nt pr$priu'
M+am a"ezat pe m*inile mele tremur*nde cu
palmele a)und*ndu+se -n carpeta muce,%it%
dezmeticit% /rusc de cruzimea lui Arden' Eu nici
dac% a" ,%si $ ele&% de clasa a d$ua -n !un,l% iar
pici$rul i+ar )i rupt -n d$u% n+a" l%sa+$ ac$l$ n+a"
putea' Ar )i )$st $ c$ndamnare si,ur% la m$arte'
2 #tiu c% nu e un !$c' De+asta ar tre/ui s%
r%m*nem -mpreun%'
Eu a&eam ne&$ie de Arden -ns% nu puteam ,%si
un m$ti& pentru care ea s% ai/% ne&$ie de mine& Mi+
am r%sc$lit ,*ndurile -ncerc*nd s% )ac apel la acea
parte rece darGinian% din ea'


- 50 -
2 Te p$t a!uta5
Arden s+a a"ezat pe canapeaua &ec4e cu salteaua
rupt% -n c*te&a l$curi din cauza arcuril$r ru,inite "i
r%sucite'
2 #i asta cum<
A sc$s un c%r%/u" m$rt din &*r)urile -nc*lcite ale
p%rului ei "i l+a aruncat -n )$c' A p$cnit z,$m$t$s'
2 Sunt inteli,ent%' Te p$t a!uta cu 4%r.ile "i
/us$lele' #i -.i &a )i de a!ut$r s% ai $ pers$an% -n
plus s% stea de "ase'
Arden a respirat pr$)und'
2 Nu a&em 4%r.i "i /us$le E&e' Iar tu e"ti
inteli,ent% c*nd &ine &$r/a de cri, m+a c$rectat ea
ridic*nd un de,et' Asta nu -nseamn% nimic pe+aici'
P$.i s% pescuie"ti< P$.i s% &anezi< Ai $m$r- pe cine&a
care ar &rea s% m% $m$are<
Am -n,4i.it cu ,reu "tiind r%spunsul0 nu& Desi,ur
c% nu' Eu nu $m$r*sem -n &ia.a mea nici m%car un
melc' :i spussem Pr$)es$arei despre )etele care
turnau sare pe ei d$ar pentru a+i pri&i cum se
z&*rc$lesc' :ns% &$iam s%+i d$&edesc lui Arden c%
)iecare an petrecut -n /i/li$tec% c*nd ea !ucase
a)ar% acel !$c cu inele aruncate pe /%. a&ea &al$are'
2 Direct$area mi+a $)erit Medalia Realiz%ril$r=
Arden "i+a dat capul pe spate "i a r*s'
2 E"ti att de amuzant%' :ns% eu m+am descurcat
de minune sin,ur%' :n sc4im/ tu=
Am pri&it -n !$s &%z*ndu+m% prin $c4ii ei' :mi
s)*"iasem pul$&erul #c$lii -ntr+$ crean,% de c$pac'
Palmele -mi erau pline de s*n,e -nc4e,at iar /ra.ele


- 51 -
-mi erau ,$ale cu t$ate c% era $ n$apte rece de
prim%&ar%' M% sim.eam sl%/it% mai sla/it% dec*t
)usesem &re$dat% la #c$al% )%r% m*ncare "i )ar% apa
"i )%r% &reun mi!l$c de su/zisten.% pe care s%+l
a"tept cu ner%/dare' Oc4ii mi s+au umplut de
lacrimi'
2 Nu -n.ele,i= tu ai p%rin.i ai un l$c unde s% te
duci'
Tu nu "tii cum e s% )ii sin,ur%'
Mi+am l%sat )a.a -n m*ini "i am -nceput s% pl*n,'
Nu &$iam s% putrezesc sin,ur% -n p%dure' Nu
&$iam s% su)%r de )$ame sau sa )iu capturat% de
c%tre un /%r/at' Nu &$iam s% mor&
A trecut mai /ine de un minut p*n% ce am
$/ser&at c% Arden se ridicase de pe canapea "i
pusese $ alt% /ucat% de carne de iepure pe )$c'
2 3ai nu mai )i c$pil a spus ea -ntinz*ndu+mi
/%.ul cu carne pe el'
Am de&$rat+$ l%s*nd sucul din ea s%+mi cur,% pe
m*ini "i pe /%r/ie uit*nd pentru prima dat% de
manierele mele'
2 Nu mai p$t ir$si timp' P%rin.ii mei pr$/a/il c%
au auzit de!a c% am )u,it de la #c$al%= s+ar putea
s% m% caute a spus Arden c*nd am terminat -n cele
din urm% de m*ncat'
Am sim.it d$rin.a de a+mi da $c4ii peste cap -ns%
m+am $prit' C4iar "i+acum r%t%cit% -n s%l/%ticie
Arden se l%uda cu p%rin.ii ei' Cur*nd -mi &a p$&esti
despre casa cu patru eta!e -n care l$cuiser%
-mpreun% cum d$rmise ea -ntr+un pat uria" c4iar


- 52 -
"i c*nd era c$pil' C*t de ,reu i+a )$st s%+"i ia r%mas+
/un de la t$ate acele lucruri c4iar dac% numai
pentru c*.i&a ani' :i lipseau ser&it$arele cinele pe
care le lua -n &ase de p$r.elan p%rin.ii care $
duceau la teatru l%s*nd+$ s%+"i spri!ine /%r/ia pe
/alustrada /alc$nului pentru a pri&i mai /ine scena'
2 P$.i s% r%m*i -n n$aptea asta' Ap$i mai &edem
a spus Arden arunc*ndu+mi $ p%tur% ,ri
zdren.%r$as%'
Mi+am pus p%tura pe umeri -n timp ce )$cul
sc%dea trans)$rm*ndu+se -n cenu"% ce ardea
m$cnit'
2 Mul.umesc'
2 Pentru nimic'
Arden s+a -nt$rs la ,r%mada de cu&erturi care
erau aran!ate pe canapea -nc$n!ur*nd+$ precum un
uria" cui/ de p%s%ri'
2 Am ,%sit+$ pe un sc4elet cu c*.i&a Dil$metri -n
urm%'
A c4ic$tit -n%/u"it'
Am aruncat+$ de pe umeri "i mi+am spri!init capul
-n c$l.' Nu+mi p%sa c% din.ii -mi cl%n.%neau de )ri,
a"a cum se -nt*mplase -n )iecare n$apte'
:n lumina semilunii &edeam p$zele de pe perete'
O )amilie tan%r% era a"ezat% -n )a.a casei' B*m/eau
)iecare petrec*ndu+si /ra.ele -n !urul celuilalt
ne"tiind nimic despre &iit$rul care -i a"tepta a"a
cum nici eu nu "tiam nimic despre ce+mi rezer&a al
meu'- 53 -A DOUA BI DUP+AMIAB
AM URMAT+O PE ARDEN PRINTRHUN c*mp
de )l$area+s$arelui d*ndu+i la $ parte din )a.a mea
pe m$n"trii uria"i cu $c4i ne,ri' De+a/ia dac% ne
&$r/iser%m -n a)ar% de m$mentul c*nd ne+am pus
de ac$rd asupra micului de!un cu iepure )ript "i am
luat asta drept un semn /un' M% a"teptam
$arecum s% m% trezesc )%r% m*ncare )%r% p%turi "i
)%r% Arden' :ns% ea nu m% a/and$nase iar eu m%
-ntre/am dac% t%cerea ei -nsemna c% urma s%
r%m*nem -mpreun%' Eu a"a speram m%car pentru
/inele st$macului meu'
Am e8pl$rat strada /uruien$as% a unei &ecin%t%.i
a/and$nate' Ac$peri"urile casel$r erau pr%/u"ite
iar c*te&a c$"uri de /asc4et erau aliniate pe c%rare
c*rceii de &i.% trans)$rm*ndu+le -n ni"te e8p$nate
-n)l$rite "i /$,ate' Am trecut de epa&ele ma"inil$r
&ec4i cu par/rizele sparte "i p$rtierele ru,inite'
D$u% c$"ciu,e putrezite se a)lau pe $ alee n%p%dit%
de /uruieni0 unul pentru un adult "i unul pentru un
c$pil'
:n ultimele zile de &ia.% ale mamei mele eu m%
!ucam pe+a)ar% sin,ur%' M% d%duse a)ar% din


- 54 -
d$rmit$rul ei de team% s% nu mi dea "i mie /$ala ei'
:mi puneam p%pu"a pe ,ardul de piatra din curtea
din spatele casei "i $ -n,ri!eam cu p$.iuni )%cute din
amestec de )runze "i n$r$i' >Ai s% te sim.i mai /ine
curand? -i spuneam eu -n timp ce ascultam .ipetele
mamei mele prin )ereastra desc4is%' >Medicul e pe
drum? -i "$pteam' >El te &a sal&a' D$ar c% acum e
)$arte $cupat'?
2 E"ti m$r/id% nu+i a"a< A spus Arden'
Ma tras de /ra.' M% $prisem l*n,% cutiile din
lemn cu pri&irea a.intit% asupra celei mai mici'
2 Scuze'
Am c$ntinuat s% mer, -ncerc*nd s%+mi alun,
starea de melanc$lie' M% sim.eam "i mai r%u cum&a
mai sin,ur% "tiind c% Arden nu -n.ele,ea' Am cules
c*te&a )l$ri s%l/atice adun*ndu+le -ntr+un /uc4et
c$l$rat'
2 Am decis c% putem c%l%t$ri -mpreun% c%tre
Cali)ia a spus Arden l$&ind cu pici$rul prin iar/a
-nalt%' :ns% dup% asta &ei )i pe c$nt pr$priu' Eu am
s% m% $di4nesc ac$l$ dar iap$i &a tre/ui s% c$ntinui
s% mer, ca s% ,%sesc $ m$dalitate de a a!un,e -n
Ora" la p%rin.ii mei'
2 C4iar< Am -ntre/at eu triste.ea mea
trans)$rm*ndu+se -n u"urare' A4 Arden eu=
Arden s+a r%sucit pe c%lc*ie mi!indu+"i $c4ii -n
lumina s$arelui'
2 Nu -ntrece m%sura5 :nc% m% p$t r%z,*ndi=
Am mers -n t%cere $ peri$ad%' 7*ndurile mi se
-nt$rceau inap$i la #c$al% "i la n$aptea -n care


- 55 -
plecasem' La z&$nurile c$n)$rm c%r$ra Arden )usese
&%zut% -n$t*nd de+a lun,ul lacului' Acum nu mai
p%reau at*t de ne&er$simile dup% ce mancasem
carnea pe care ea $ &*nase $ !upuise "i $ ,%tise'
2 E ade&%rat c% "tii s% -n$.i< Am -ntre/at -n cele
din urm%'
2 De unde ai auzit asta<
Arden "i+a sc$s 4an$racul ne,ru cu ,lu,%
dez&%luindu+"i /ra.ele al/e' Umerii -i erau plini de
pistrui'
2 Te+a &%zut cine&a'
Nu i+am spus c% mie -mi luase $ $r% s% trec lacul
a,%.*ndu+m% de acele cren,i spin$ase'
Arden a z*m/it ca "i cum -"i amintea de ce&a
amuzant'
2 Am -n&%.at sin,ur%' Asta nu .i+ar trece
nici$dat% prin cap nu+i a"a d$mni"$ar% #e)% de
pr$m$.ie<
Am i,n$rat+$'
2 Nu te+ai temut c% te+ar )i putut prinde< Am
-ntre/at eu'
:n )a.a n$astr% un iepure ,ri .$p%ia pe drum'
2 De $/icei paznicii nu ies dup% $ra
d$u%sprezece numai dac% nu cum&a se a)l% -ntr+$
misiune special%' :n cele mai multe n$p.i )$rtul este
destul de lini"tit'
Arden s+a )uri"at c%tre iepure .in*nd cu.itul
-ntins -n )a.a ei' A r%mas nemi"cat c*nd ea s+a
apr$piat'
Nu+mi puteam sc$ate din cap ima,inea cu ea


- 56 -
-n$t*nd' Nu mai &%zusem pe nimeni -nainte )%c*nd
asta' Se a&enturase -n ap% "i d%duse din m*ini< Se
.inuse de ce&a< 6re$ crean,% de c$pac &re$
)r*n,4ie<
2 Dar nu .i+a )$st team% c+ai putea s% te -neci<
C*nd mi+a auzit &$cea iepurele a tulit+$ -nspre
r%m%"i.ele n%p%dite de /uruieni ale unei cur.i'
2 1un% trea/% E&e a pu)nit Arden pun*ndu+"i
-nap$i la curea cu.itul' Mi+ar pl%cea s% a&em $
c$n&ersa.ie intim% z%u dar tre/uie s% &*nez pentru
cina n$astr%'
A luat+$ -nspre case nederan!*ndu+se s% se uite
-nap$i' Am s%+mi ,%sesc sin,ur% cina5 Am stri,at
dup% ea' Ne &edem -nap$i la ca/an%<
Nu a r%spuns' Am luat+$ pe c%rare ie"ind din
cartier "i -nt$rc*ndu+m% c%tre un ,rup de ma,azine
&ec4i' Un restaurant &ec4i era ac$perit de ier/uri
-nalte un M uria" ,al/en a/ia i.indu+se printre
c*rceii de &i.% "i mu"c4i' La cap%tul str%zii se a)la $
cl%dire masi&%' (a.ada ei era -nc% s$lid% -ns% cate&a
litere c%zuser% de pe )irm%' Acum scria0 Gal ma t'
De+a lun,ul )erestrel$r cr%pate din )a.% erau scrise
cu &$psea+ spra9 cu&intele0 z$n% -n carantin% intra.i
pe pr$pria r%spundere'
C*nd a ap%rut cami$nul printre /aricade pentru
a+i e&acua pe t$.i c$piii s%n%t$"i r%ma"i -n &ia.%
mama i+a impl$rat s% m% ia "i pe mine' Eu m+am
a,%.at de cutia p$"tal% str*n,and cu putere st*lpul
de lemn disperat% s% r%m*n' Era -n &an' Ea a
ap%rut -n pra,ul u"ii c*nd m+au /%,at -n cami$n cu


- 57 -
san,ele cur,*ndu+i din nas' Oc4ii -i erau ad*nci.i -n
$r/ite a&and cul$area prunel$r putrezite' Sternul -i
era pr$eminent de parc% ar )i )$st un c$lier de
sacri)iciu' A r%mas ac$l$ "i mi+a )acut cu m*na' Ap$i
mi+a trimis $ /ezea'
Acum mer,*nd prin $ra"ul a/and$nat am
-ncercat s% nu m% uit la uria"ele cruci de lemn din
parcare sau la ,r%mezile de $ase de su/ ele
ac$perite de mu"c4i' :ns% peste t$t pe unde pri&eam
e8istau semnele m$r.ii' Pe partea cealalt% a str%zii
)erestrele unui ma,azin p%r%sit numit N$rt4ern
Cali)$rnia Real Estate erau ac$perite de sc*nduri'
:ntr+un l$c numit Suz9Is Nails erau sti&uite
c$"ciu,e' M% uitam )ascinat% la J+ul r$"u pictat pe
laterala unui c$ntainer c*nd ce&a s+a mi"cat -n )a.a
mea' Un pui de urs a tra&ersat c%rarea "i s+a uitat la
mine' Ap$i "i+a -nt$rs aten.ia c%tre $ c$nser&%
ru,init% pe care a -ncercat s+$ desc4id% cu la/ele'
M+am ,*ndit imediat la 9innie t*e 2oo*, cartea
ar4i&at% pe care Pr$)es$ara (l$rence ne+$ citea c*nd
eram c$pii despre un urs "i prietenul s%u /un
C4rist$p4er R$/in' Ne a&ertizase c% cei mai mul.i
ur"i nu erau at*t de prieten$"i -ns% acest pui p%rea
prea mic pentru a )i pericul$s' M+am -ntre/at dac%
r*&nea la ni"te miere sau dac% asta era pur "i
simplu $ )ic.iune ciudat%'
Am -ntins m*na cu ,ri!% s% nu+l sperii' Ursul mi+a
mir$sit /ra.ul cu nasul s%u umed' L+am m*n,*iat
pe /lana mar$ "i m$ale /ucur*ndu+m% de )elul -n
care m% z,*ria u"$r pe piele'


- 58 -
2 Da e"ti e8act ca Einnie am spus'
S+a -ndreptat c%tre mar,inea c%r%rii pentru a
adulmeca alte c$nser&e &ec4i' M% -ntre/am dac%
Arden a&ea s% m% lase s%+l aduc -n cas%' P$ate c% -l
puteam .ine ac$l$ $ &reme' Nu mai a&usesem
nici$dat% un animal de c$mpanie'
Am -ntins din n$u m*na spre el -ns% mi+am
retras+$ c*nd am auzit un m*r*it asurzit$r' O
urs$aic% uria"% "edea pe la/ele dind%r%t pe
mar,inea drumului' Era mai -nalt% dec*t mine'
Puiul s+a dus spre ea iar ea a desc4is din n$u
/$tul ar%+ t*ndu+"i c$l.ii' M+am -ndreptat de spate
cu p%rul de la cea)a z/*rlit de )ric%' M*inile au
-nceput s%+mi tremure' Urs$aica a )%cut c*.i&a pa"i
-n )a.% cu capul -n !$s iar /ra.ele mele su/.iri s+au
ridicat -ntr+un /l$ca! patetic' Eram pre,%tit% pentru
atacul ei c*nd ce&a a l$&it+$ -n )a.%'
O piatr%' C*nd urs$aica a m*r*it din n$u $ alt%
piatr% a l$&it+$ -n cap iar ea a c%zut "ezutul ei
masi& )%c*nd cun$"tint% cu drumul' M+am -nt$rs'
Un /%iat murdar plin de n$r$i c&lare pe $ iap%
nea,r% .inea $ pra"tie -n m*n%' Pielea -i era
/r$nzat% a&*nd $ nuan.% de mar$ r$"iatic iar
pieptul muscul$r -i era p%tat de n$r$i'
2 Ai )ace mai /ine s% te sui a spus el /%,*ndu+"i
pra"tia -n /uzunarul din spatele pantal$nil$r' Asta
nu s+a terminat'
2 M+am uitat din n$u -nspre urs$aic% care
cl%tina din cap m$mentan perple8%' Nu "tiam ce
era mai r%u0 s% )iu $m$r*t% de c%tre $ /rut% de


- 59 -
animal sau s% )iu luat% de un Neandert4alian
s%l/atic pe spatele unui cal' 1%iatul a -ntins m*na'
A&ea ne,ru su/ un,4ii'
2 3aide5 M+a -ndemnat el'
M+am apucat de m*na lui iar el m+a ridicat pe
spatele ,$l al iepei' 1%iatul mir$sea a transpira.ie "i
)um'
Cu un sin,ur >diii5? am p$rnit pe drumul plin de
mu"c4i' M+am .inut cu $ m*n% de pieptul lui
muscul$s "i m+am -nt$rs s% m% uit la urs$aic%' Se
ridicase aler,*nd dup% n$i cu trupul ei mar$
masi& respir*nd ,re$i din cauza e)$rtului'
1%iatul a ridicat )r*iele de piele cr%pat% m*n*nd
calul departe de drum "i spre c$pacii de"i din
p%dure' Urs$aica era at*t apr$ape -nc*t mai a&ea
pu.in "i $ apuca pe iap% de c$ad%'
2 Mai repede5 Tre/uie s% mer,i mai repede5 Am
stri,at eu'
Calul a luat+$ la ,al$p -ns% urs$aica c$ntinua s%
)ie apr$ape )%r% s% dea semne de $/$seal%' :mi
sim.eam pici$arele im/i/ate de transpira.ie
alunec*nd' M+am a,%.at de /%iat in)i,andu+mi
un,4iile -n pielea lui' El s+a aplecat -nainte iar
&*ntul ne /iciuia )e.ele' Urs$aica a cl%n.%nit din n$u
din ma8ilarul ei -nsp%im*nt%t$r'
Am pri&it peste um%rul /%iatului "i am &%zut $
r*p% -n )a.%' Era lat% cam de un metru "i !um%tate
"i ar%ta ca un canal &ec4i pentru ape uzate ad*nc
de apr$ape cinci metri'
2 Ai ,ri!%5 Am stri,at eu -ns% /%iatul nu m+a


- 60 -
/%,at -n seam% mer,*nd c4iar mai repede dec*t
-nainte'
2 Ce+ar )i s% m% la"i pe mine s% c$nduc< A stri,at
el peste um%r'
:n spatele n$stru urs$aica )u,ea cu t$at% &iteza
$c4ii ei de cul$are -nc4is% )iind pir$ni.i asupra
d$sului iepei'
2 Nu )ace asta am spus -ncet c*nd ne+am
apr$piat -n &itez% de de)ileu'
Dac% nu reu"eam urs$aica cu si,uran.% a&ea s%
ne s)*"ie de &ii' A&eam s% )im prin"i -n )undul
canalului )%r% s% a&em &reun l$c unde s% ne putem
ascunde'
2 Te r$, nu )ace asta5
:ns% calul de!a se ridica cu pici$arele din )a.%
-ntinz*ndu+se c%tre cealalt% parte a pantei'
St$macul meu s+a ridicat "i a c%zut' Pentru $
clip% eram )%r% de ,reutate iar ap$i am sim.it
impactul c$pitel$r pe p%m*nt' Am pri&it c%tre
c*mpul de ,%l/enele din !urul n$stru' Reu"isem s%
trecem peste'
M+am -nt$rs pentru ultima $ar% de team% ca nu
cum&a urs$aica s% )ie pe urmele n$astre -ns% ea
alunecase peste mar,ine' Ultimul lucru pe care l+am
auzit a )$st urletul ei )i$r$s c*nd a alunecat pe
panta cu pietri" "i a aterizat puternic -n a/isul
n$r$i$s al r*pei'

- 61 -

A TRECUT CE6A TIMP PFN CA UNUL DINTRE
n$i s% r$steasc% &reun cu&*nt' Acum -n a)ara
peric$lului m+am dat mai -n spate pe cal -ncerc*nd
s% m% -ndep%rtez pe c*t p$si/il de /aiat' Era un s$i
ciudat de /%r/at pe !um%tate s%l/atic' Nu ,enul
s$)isticat care umplea pa,inile r$manului 'arele
1ats?& Dar nici nu p%rea de ,enul /%r/a.il$r
&i$len.i pe care -i intalnisem -n prima mea zi -n
s%l/%ticie' El cel pu.in m% sal&ase' Puteam d$ar s%
sper c% nu $ )%cuse -ntr+un sc$p in)am'
Era -m/r%cat cu ni"te pantal$ni p%ta.i rup.i la
,enunc4i iar p%rul s%u lun, p*n% la umeri era
-mpletit -n dreaduri' Spre de$se/ire de mem/rii
/andei el nu a&ea nici$ arm% ceea ce nu m%
lini"tea prea mult c%ci era la )el de lat -n umeri "i de
muscul$s ca ei' Nu "tiam ce ,*nduri per&erse a&ea
-n le,%tur% cu mine $ )at% pe care $ ,%sise sin,ur%


- 62 -
-n p%dure' Mi+am tras tric$ul care era lipit de s*ni'
2 Orice+ai pl%nui s% "tii c% n+$ s%+.i mear,% am
spus eu indreptandu+m% de spate pentru a p%rea
mai mare dec*t eram'
M+am uitat la cei trei iepuri m$r.i care at*rnau de
,*tul iepei cu la/ele prinse cu $ s)$ar%'
1%iatul s+a uitat din n$u la mine "i a z*m/it' :n
p$)ida i,ienei lui care l%sa de d$rit din.ii -i erau
drep.i "i al/i'
2 #i ce anume pl%nuiesc eu< B%u mi+ar pl%cea s%
"tiu'
Acum mer,eam la trap pe $ "$sea cu parapetele
metalice a/ia &izi/ile printre &i.ele+de+&ie' :n
dep%rtare se z%rea un p$d pe !um%tate n%ruit'
2 6rei s% -ntre.ii rap$rturi se8uale cu mine am
spus pe un t$n )iresc'
1%iatul a r*s un r*s puternic r%,u"it l$&ind
cea)a calului cu m*na'
2 6reau s% -ntre.in rap$rturi se8uale cu tine< A
repetat el de parc% n+ar )i auzit /ine prima dat%'
2 A"a e am spus mai tare' #i -.i spun de pe+acum
c% asta n+$ s% se -nt*mple' Nici m%car dac%=
:ncercam s% ,%sesc meta)$ra p$tri&it%'
2 = a" )i ultimul /%r/at de pe p%m*nt<
Pri&i spre peisa!ul &ast "i pustiu ap$i -mi arunc%
un r*n!et n%stru"nic' Oc4ii lui a&eau cul$area
stru,uril$r &erzi'
2 E8act'
Am -ncu&iin.at din cap' Eram )ericit% c% putea
m%car s% &$r/easc% "i s% -n.elea,% en,leza -n,ri!it%'


- 63 -
Nu prea a&eam pr$/leme s% c$munic cu el a"a cum
-mi -nc4ipuisem'
2 Asta+i /ine atunci a spus /%iatul' Pentru c%
$ricum nu d$resc s% -ntre.in rap$rturi se8uale cu
tine' Nu e"ti ,enul meu'
Atunci am r*s "i eu p*n% ce mi+am dat seama c%
nu ,lumea' Pri&ea )i8 -n )a.% -n timp ce m*na iapa
a)ar% de pe "$sea "i pe $ strad% ac$perit% de
mu"c4i )%c*nd+$ s% $c$leasc% ,%urile din drumul
pa&at'
2 Cum adic% >nu sunt ,enul t%u?< Am -ntre/at
eu' M$lima $m$r*se mult mai multe )emei dec*t
/%r/a.i' (iind una dintre pu.inele )emei din N$ua
Americ% -n special $ )emeie educat% ci&ilizat% am
crezut -nt$tdeauna c% eram ,enul tutur$r /%r/a.il$r'
1%iatul mi+a aruncat $ pri&ire scurt% "i a ridicat
din umeri'
2 E4 a murmurat el'
E*< Eram inteli,ent% munceam din ,reu' Mi s+a
spus c% eram )rum$as%' Eu eram E&e "e)a de
pr$m$.ie de la #c$al%' #i t$t ce putea el s% spun%
era 5e*64
Umerii i s+au mi"cat pu.in' M+am uitat la )a.a lui
"i mi+am dat seama pentru prima $ar% de+a lun,ul
c%l%t$riei n$astre c% m% nec%!ea' (%cea $ ,lum%'
2 Te crezi amuzant nu+i a"a< l+am -ntre/at eu
-nt$rc*ndu+m% ca s% nu+mi &ad% $/ra!ii care mi se
-nr$"iser% dintr+$ dat%'
A tras de )r*ie m*n*nd iapa pe p$d "i c%tre
as)in.it' Pe m%sur% ce s$arele apunea cerul c%p%ta


- 64 -
nuan.a de al/astru m$&uliu a &*n%t%il$r' N$ri
cenu"ii se adunau -ns$.i.i de /u/uitul -ndep%rtat al
tunetului'
2 Ei /ine ai )ace mai /ine s% m% duci -nap$i de
unde m+ai luat' Priete= prietenul meu )$arte s$lid
m% a"teapt% ac$l$' E )$arte -nsp%im*nt%t$r "i= un
uci,a" nen$r$cit am ad%u,at repet*nd )raza pe
care $ auzisem )$l$sit% de c%tre mem/rii /andei'
1%iatul c$ntinua s% c4ic$teasc%'
Te duc -nap$i'
2 Da "tiam am spus eu pri&ind prin !ur'
Nu eram prea si,ur% pe unde ne a)lam' :nc% nu
a!unsesem la EAL MA T' Drumul nu se z%rea
nic%ieri' D$i st*lpi -n,%l/eni.i se ridicau -n st*n,a
n$astr% marc*nd un &ec4i teren de )$t/al care
acum era plin de tulpini de p$rum/'
2 E8ist% ce&a ce nu "tii< A -ntre/at /%iatul pe
)a.% i.indu+i+se un alt z*m/et'
Mi+am -nt$rs pri&irea pre)%c*ndu+m% c% nu
$/ser& ,r$pi.a care i se )$rma -n $/razul drept sau
)elul -n care -i str%luceau $c4ii de parc% erau
lumina.i din interi$r' Pr$)es$ara A,nes numise asta
c*nd&a >Iluzia Le,%turii?' Oare c4iar asta era<
Un timp am r%mas am*nd$i t%cu.i ascult*nd
/u/uiturile din cer p*n% ce am a!uns -n l$cul unde
$ &%zusem ultima $ar% pe Arden' Am recun$scut
cauciucul uzat at*rnat de c$pac cr%pat pe al$curi'
O pisic% s%l/atic% /*ntuia pe strad% cu /urta
at*rn*ndu+i'
1%iatul a scrutat $ ,r%din% n%p%dit% de /uruieni


- 65 -
"i a ar%tat cu de,etul c%tre $ siluet% micu.%
ascuns% -n spatele un$r )runze'
2 Presupun c% %la e prietenul t%u >)$arte s$lid?<
Arden a ie"it -ncet din ascunz%t$are' 7enunc4ii
pantal$nil$r ei erau uzi "i plini de n$r$i ca "i c*nd
se t*r*se pe p%m*nt'
Am s%rit de pe iap% a"tept*ndu+m% s% m% ia la
-ntre/%ri -ns% era prea $cupat% s%+l analizeze pe
/%iat pentru a+"i da seama de prezen.a mea' Am
t%cut cu t$.ii pentru $ clip% sin,urul lucru care se
auzea )iind respira.ia )$rn%it% a iepei' Arden .inea
m*na pe cu.it'
1%iatul a cl%tinat din cap'
2 #i tu e"ti paran$ic%< Las%+m% s% ,4icesc &$i
d$u% a.i e&adat de la #c$al%<
A desc%lecat cu $ mi"care rapid%' Cerul a /u/uit
din n$u iar el a m*n,*iat cea)a iepei -ncerc*nd s+$
lini"teasc%'
2 #""" Lila a "$ptit el'
2 Ce "tii despre #c$al%< A -ntre/at Arden'
2 Mai multe dec*t ai crede' Eu sunt Cale/ a spus
el -ntinz*nd m*na c%tre Arden'
Ea s+a $prit uit*ndu+se la n$r$iul de su/ un,4ii
"i de pe articula.iile de,etel$r lui' Ap$i -ncet "i+a
rela8at umerii "i a luat m*na de pe cu.it' Eu m%
uitam c*nd la unul c*nd la altul'
:ncet $ cucerea'
2 Arden am "uierat eu d$rindu+mi ca ea s% nu+l
atin,%'
Pri&irea ei s+a $prit asupra unui tatua! de pe


- 66 -
partea din )a.a a um%rului s%u0 un cerc cu /laz$nul
N$ii Americi -n%untrul lui'
2 3aide.i s% pre,%tim cina'
#tiam c% aceast% prezen.% masculin% nea"teptat%
era la )el de surprinz%t$are pentru ea pe c*t era "i
pentru mine -ns% nu mai puteam sta ac$l$ l*n,% el
la c*.i&a centimetri distan.%'
E8puse' Am p$rnit pe drum )%c*ndu+i semn lui
Arden s% m% urmeze' :ns% ea nu s+a mi"cat'
2 N+am prins nimic a spus ea -ndep%rt*ndu+se
-n cele din urm% de Cale/'
S+a uitat la cei trei iepuri care at*rnau la ,*tul
iepei' Ap$i si+a desc4is sacul prins de mi!l$c
ar%t*ndu+mi c% e ,$l'
Se apr$piau n$rii de )urtun%' Un tunet a z,uduit
aerul' Am dat cu pici$rul -ntr+$ piatr% re,ret*nd c%
nu m% ,*ndisem s% iau c$nser&ele alea ru,inite de
la puiul de urs' Ne a"tepta $ alt% n$apte rece
pl$i$as% )%r% nimic de m*ncare'
Cale/ s+a suit -nap$i pe iapa lui'
2 E8ist% $ ,r%mad% de m*ncare -n ta/%ra mea
dac% d$ri.i s% &% al%tura.i'
Am r*s auzind su,estia -ns% Arden s+a uitat de la
mine la Cale/ ap$i la iepuri'
2 Nu= am murmurat eu'
Am apucat+$ de /ra. -ncerc*nd s+$ tra, de ac$l$'
Pici$arele -i erau plantate )erm -n p%m*nt'
2 Ce )el de m*ncare< A -ntre/at ea'
2 De t$ate' P$rc mistre. iepure )ructe de p%dure'
Acum c*te&a zile am $m$r*t $ c%pri$ar%' A ar%tat


- 67 -
c%tre $riz$ntul cenu"iu -ntinz*nd de,etele c%tre un
l$c ne&%zut' E la mai pu.in de $ $r% de c%l%rit'
Eu m% t$t d%deam -n spate pas cu pas' :ns%
capul lui Arden era l%sat -ntr+$ parte iar de,etele ei
se !ucau cu un n$d din p%rul ne,ru scurt' S+a
-nc$rdat c*nd a sim.it str*ns$area mea'
2 De unde "tim c% putem a&ea -ncredere -n tine<
A -ntre/at ea'
Cale/ a ridicat din umeri'
2 N+a&e.i de unde s% "ti.i' :ns% n+a&e.i niciun cal
nimic de m*ncare iar )urtuna se apr$pie' A.i putea
-ncerca'
Arden s+a uitat -n sus spre cerul cenu"iu ap$i
spre sacul ,$l prins de mi!l$cul ei' Dup% c*te&a
clipe s+a smuls din str*ns$area mea' A $c$lit iapa "i
s+a urcat -n spatele lui Cale/'
2 Am s%+.i accept $)erta a spus ea a"ez*ndu+se
mai /ine'
Eu am cl%tinat din cap re)uz*nd s% m% mi"c'
2 Nici ,*nd' Nu mer,em la >ta/%ra? ta'
Am )%cut semnul ,4ilimelel$r cu de,etele' :n m$d
si,ur era $ capcan%'
2 Trea/a ta' :ns% eu n+a" &rea s% )iu sin,ur pe+
aici dac% a" )i :n l$cul t%u' :n special pe &remea
asta'
Cale/ a ar%tat cu de,etul -nspre n$rii de )urtun%
care se mi"cau mai repede -ntinz*ndu+se pre,%ti.i
s% re&erse ap% peste p%dure ap$i a -nt$rs iapa "i au
p$rnit la drum' Arden mi+a )%cut cu m*na )%r% s%
se deran!eze s%+"i -nt$arc% capul'


- 68 -
M+am uitat -nap$i spre c*mpul pe care &enisem'
(l$area s$arelui era -nclinat% -ntr+$ parte -mpins%
de puterea &antului' Nu eram si,ur% -n care direc.ie
se a)la casa sau c*t de departe era' Nu "tiam cum
s%+mi )ac sin,ur% )$cul nu "tiam cum s% &*nez "i
nici m%car nu a&eam un cu.it'
Am str*ns din pumni &*r*ndu+mi un,4iile -n
palm%'
2 A"tepta.i5 Am stri,at eu aler,*nd dup% iap%'
A"tepta.i m%5
Era cea mai -ntunecat% n$apte pe care $ &%zusem
&re$dat% luminat% d$ar de lic%ririle )ul,erel$r de pe
cer' C%l%t$ream de d$u% $re' Eu m% .ineam de
Arden )ericit% pentru spa.iul -n plus dintre mine "i
Cale/' :n timp ce ne cr$iam calea pe un drum
n$r$i$s am r%mas t%cut% trec*nd -n re&ist% t$ate
met$dele prin care am putea muri de m*na lui
Cale/ sau s% )im manipulate pentru a )ace lucruri
pe care n+ar tre/ui s% la )acem' Printre t$ate
minciunile pe care Pr$)es$arele ni le spuseser%
tre/uie s% )i e8istat "i ce&a ade&%rat' Dup% ce
&%zusem cum /anda !upuise acel animal pe &iu
"tiam c% /%r/a.ii erau -ntr+ade&%r pe c*t de &i$len.i
"i de cruzi ni se spusese' M+am ,*ndit la ne&in$&ata
Anna ;arenina "i cum a )$st ea pri,$nit% de c%tre
Ale8ei s$.ul ei iar ap$i sedus% de c%tre 6r$nsDi
amantul ei' Pr$)es$ara A,nes ne citise cu &$ce tare
scena sinuciderii cl%tin*nd din cap dezam%,it%'
>Dac% ar )i "tiut ea ce "ti.i &$i? spusese ea' >Dac%=?
Nu a&eam s% )iu p%c%lit%' De -ndat% ce &$m a!un,e


- 69 -
la ta/%ra lui Cale/ &$m m*nca iar ap$i &$m a"tepta
ca )urtuna s% treac%' Nu &$i d$rmi' Nu &$i )i treaz%
"i -n alert% cu spatele lipit de perete' Ap$i
diminea.% c*nd cerul &a re&eni la al/astrul lui
impeca/il &$m pleca' Eu "i cu Arden' Sin,ure'
2 A"adar cum de "tii despre #c$al%< A -ntre/at
Arden' Ea nu spusese prea multe -l -ntre/ase d$ar
pe Cale/ despre drumul pe care $ luase'
Mi+am ridicat $/razul de pe spatele lui Arden
de$dat% interesat% de c$n&ersa.ia l$r'
2 #tiu mai multe despre #c$al% dec*t mi+ar
pl%cea' Cale/ st%tea cu $c4ii a.inti.i pe drumul din
)a.%' #i eu sunt $r)an'
2 Atunci -nseamn% c% sunt "c$li "i pentru /%ie.i
insist% Arden' #tiam eu' Unde<
2 Cam la $ sut% "aizeci de Dil$metri spre n$rd'
Ins% nu sunt #c$li ci mai de,ra/% la,%re de munc%'
#tiu de lucrurile pe care le+a.i &%zut la #c$al% "tiu
c*t de cumplite sunt )etele care sunt )$l$site pentru
repr$ducere' Dar p$t s% &% spun c% Cale/ s+a $prit
pentru $ clip%' 6$r/ea -ncet "i deta"at de parc% "tia
de ani de zile aceste secrete'
2 P$t s% &% spun c% "i /%ie.ii au su)erit p$ate
c4iar mai r%u'
Nu m+am putut a/.ine s% nu pu)nesc /at!$c$rit$r'
Cele care su)ereau din cauza /%r/a.il$r erau
-nt$tdeauna )emeile' 1%r/atii erau cei care
-ncepuser% r%z/$aiele' 1%r/a.ii p$luaser% aerul "i
marea cu )um "i petr$l ruinaser% ec$n$mia "i
umpluser% p*n% la re)uz -nc4is$rile' :ns% Arden s+a


- 70 -
-nt$rs "i m+a pi"cat de c$aps% at*t de tare -nc*t am
.ipat'
2 6a tre/ui s+$ scuzi a spus ea' A )$st "e)a de
pr$m$.ie a Sc$lii.
Cale/ a dat din cap apr$/at$r de parc% asta
e8plica &reun ade&%r mai pr$)und despre mine' Ap$i
s+a aplecat -n )a.% )%c*nd iapa s% prind% &itez%' Am
,al$pat pe $ ramp% lun,% &*r)ul dealului )iind la $
distan.% de apr$ape un Dil$metru' C$pacii -"i
-ntindeau cren,ile pe deasupra terenului ier/$s
cre*nd um/re amenin.%t$are' Pl$aia c%dea "i mai
puternic acum' Sim.eam pic%turile pe piele ca pe
ni"te pietricele'
2 O nu5
Cale/ a $prit iapa -n n$r$i' I+am urm%rit pri&irea'
Ac$l$ la d$ar $ sut% de metri -n )a.a n$astr% se a)la
un Aeep de+al ,u&ernului' C4iar "i prin pl$aie
puteam s% deslu"esc cele d$u% lumini r$"ii de
p$zi.ie'
Cale/ a -ncercat s% -nt$arc% iapa -ns% era prea
t*rziu' O raz% de lumin% a str%puns -ntunericul
ilumin*ndu+ne c4ipurile'
2 Opri.i+&%5 La $rdinul Re,elui N$ii Americi5 A
z/ierat $ &$ce -ntr+un me,a)$n'
2 P$rne"te l+a -ndemnat Arden' Acum5
Cale/ a -nt$rs iapa "i am p$rnit pe drumul pe care
&enisem' Nu puteam s% nu m% uit -n spate' Aeepul
-nt$rcea "i el -mpr$"c*nd n$r$i de+$ parte "i de alta
cu r$.ile din spate' A -nceput s% mear,% c%tre n$i
lumin*ndu+ne spatele cu )arurile'


- 71 -
2 Opri.i+&% -n numele Re,elui5 Sau &$m )$l$si
)$r.a5
2 Nu mi+am "$ptit eu str*n,*nd+$ /ine pe Arden
de spatele alunec$s' Nu asta nu se p$ate -nt*mpla'
P$ate c% de &in% era pl$aia t$ren.ial% sau n$r$iul
sau ,reutatea celei de+a treia pers$ane -ns% iapa era
mai -nceat% dec*t -nainte' Aeepul c*"ti,a teren'
2 Nu putem r%m*ne pe drumul %sta a spus
Cale/' Or s% ne prind%' A ar%tat c%tre mar,inea unei
p%duri dese "i iapa a luat+$ la ,$an% -ntr+ac$l$'
Cine.i+&% /ine5 A stri,at Cale/'
Disperat% m+am a,%.at cu putere de Arden' Iapa
a s%rit peste mar,inea drumului "i -n c*te&a
secunde ne a)lam -n p%durea deas%' Cren,ile ,r$ase
ale c$pacil$r -mi /iciuiau /ra.ele "i spatele'
2 L%sa.i capul !$s5 A stri,at Cale/'
Luminile Aeepului disp%ruser% -n spatele n$stru'
6e4iculul se $prise pe drum'
2 Nu mai e mult p*n% ac$l$ ne+a asi,urat Cale/
-n timp ce trupurile n$astre s%ltau din cauza
terenului des)undat'
Nu "tiam ce -nsemna >ac$l$? -ns% speram s%
a!un,em c*t mai cur*nd'
Iapa mer,ea "erpuit printre c$paci "i -n cele din
urm% se $pri -n )a.a unui r*u de apr$ape zece metri
l%.ime' Cale/ a s%rit !$s a!ut*ndu+ne pe mine "i pe
Arden s% c$/$r*m' I+a dat $ iepei $ palm% pe crup%
iar ea a plecat' Pentru $ clip% p%durea p%rea
lini"tit%'
Am aruncat $ pri&ire -n spatele n$stru' (arurile


- 72 -
Aeepului
I uminau n$aptea ce.$as%' 1%r/a.ii au tr*ntit
p$rtierele ma"inii'
2 Pe aici5 A stri,at unul din ei'
2 De ce te caut%< Am -ntre/at eu'
Cale/ ne+a -mpins -n spatele unui /$l$&an de pe
malul raului iar n$i ne+am ,4emuit ac$l$'
2 Nu m% caut% pe mine a spus el'
M am uitat la el c$n)uz%'
2 Pe tine te caut%'
A sc$s $ /ucat% de 4*rtie din /uzunarul de la
spate iar Arden i+a smuls+$ din m*ini' Ac$l$
pri&ind -nspre n$i se a)la $ )$t$,ra)ie al/+ne,ru a
unei )ete cu p%r lun, "i -nc4is la cul$are "i cu $
,ur% -n )$rm% de inim% cu /uze pline' E&e scria -n
ziar' KLM metri $c4i al/a"tri "i p%r "aten' Sa )ie
capturat% "i predat% -n &ia.% re,elui dac% $ z%ri.i
alerta.i a&anp$stul n$rd+&estic' Arden a .inut+$ -n
m*na ei p*n% ce $ pic%tur% uria"% de pl$aie a c%zut
-mpr$"c*nd numele meu'
Cale/ a aruncat $ pri&ire peste /$l$&an ac$l$
unde se a)la Aeepul'
2 Am ,%sit+$ azi+diminea.% pe drum'
Am luat /ucata de ziar din m*inile lui Arden "i m+
am uitat la p$za mea' Era cea pentru a/s$l&ire
sin,ura p$z% care .i se )%cea &re$dat% la #c$al%'
Luna trecut% &enise $ )emeie de la ,u&ern "i ne
aliniase pe t$ate treizeci a)ar% p$z*ndu+ne una c*te
una' :n )$t$,ra)ie m% a)lam -n )a.a lacului cl%direa
)%r% )erestre )iind &izi/il% -n )undal'


- 73 -
2 Dar de ce m% caut% pe mine< #i Arden a e&adat'
Cale/ a pri&it -n !$s cu )a.a pe !um%tate ascuns%
de p%rul lui "aten -nc*lcit'
2 Ce< A -ntre/at Arden' Ce e<
El "i+a "ters $/ra!ii uzi de pl$aie'
2 Am auzit ni"te c4estii care &eneau din Ora"ul
de Nisip la -nceput am crezut c% sunt d$ar
z&$nuri'
:ncet pri&irea lui a -nt*lnit+$ pe a mea'
2 Re,ele &rea un m$"tenit$r'
Arden a cl%tinat din cap' C$ntinua s% se uite lun,
la p$z%'
2 O nu= a murmurat ea'
2 Ce< Ce s+a+nt*mplat< Am -ntre/at eu sim.ind
cum m% cuprinde panica'
Arden s+a uitat din n$u -nspre drum unde c*te&a
raze de lantern% alunecau peste c$paci'
>E&e s+a d$&edit a )i una dintre cele mai /une "i
mai str%lucite ele&e pe care le+am a&ut la #c$al%'
At*t de )rum$as% at*t de inteli,ent% at*t de
ascult%t$are'?
Cu&intele Direct$arei 1ums r$stite de Arden
p%reau di)erite' 1a c4iar sinistre'
2 Asta prime"ti pentru Medalia Realiz%ril$r E&e'
:n de)initi& tu nici nu a&eai s% te duci -n cl%direa
aia' Tu apar.ii Re,elui'
Am sim.it cum m% cuprinde ,rea.a'
2 Cum adic%= aparin<
2 Tu tre/uia s%+i na"ti c$piii E&e'
Arden pur "i simplu r*dea'


- 74 -
P$zele Re,elui se a)lau pe c$rid$arele #c$lii' Era
mult mai /%tran cu p%r c%runt pe la t*mple "i cu
/uze uscate "i su/.iri (runtea -i era /r%zdat% de
riduri' Mi+am adus aminte de ceea ce spusese
Ma8ine -n le,%tur% cu $ presupus% &izit% a Re,elui
-n ziua a/s$l&irii' De$dat% p%rea p$si/il ca el s% )i
s$sit -ntrade&%r= pentru mine'
2 1ine-n.eles c% tu erai aia' E"ti specimenul
per)ect' T$at% educa.ia "i t$ate laudele
Pr$)es$arel$r= a c$ntinuat Arden ap%s*ndu+"i
t*mplele cu de,etele'
Am m$t$t$lit a)i"ul din m*inile mele' Respiram cu
,reu "i m% dureau pl%m*nii' Nu &$iam s% nasc
c$piii nim%nui "i mai ales nu pe ai Re,elui' :ns% se
p%rea c% decizia )usese de!a luat% pentru mine'
Cale/ s+a mutat mai apr$ape de mar,inea
/$l$&anului cu $c4ii pir$ni.i asupra $amenil$r
Re,elui' Ace"tia -"i cr$iau drum prin p%dure
umpl*nd aerul cu sunetul ,4etel$r l$r c%lc*nd pe
)runze'
2 Nu suntem -n si,uran.% aici a spus el pri&ind
-n spate c%tre r*u' 3aide.i acum5
A .*"nit spre mal "i a intrat -n apa cur,%t$are -n
&reme ce pl$aia -i l$&ea spatele ,$l' Arden l+a urmat
-ndeapr$ape' Mie mi+a luat $ clip% p*n% s%+mi dau
seama0 el &$ia ca n$i s% tra&ers%m r*ul -n$t'
M+am ,4emuit la p%m*nt -n,4e.at% pe mal -n
timp ce Arden se scu)unda cu u"urin.% -n ap%' :n
spatele meu lanternele scrutau p%durea deas%'
6$cile trupel$r cre"teau -n intensitate'


- 75 -
2 3aide5 A "uierat Cale/'
S+a $prit cu apa a!un,*ndu+i p*n% la piept
d*ndu+se la $ parte pentru ca Arden s% treac% mai
departe' Ea a c$ntinuat s% -n$ate ridic*ndu+se
pentru a mai lua c*te+$ ,ur% de aer'
Cale/ a &enit -n )u,% -nap$i pe mal'
2 Repede m+a -ndemnat el lu*ndu+m% de /ra.'
Apele r*ului erau -nspumate' Arden -n$ta -n a&al
dus% de curent'
2 Nu "tiu s% -n$t am spus -ndep%rt*ndu+mi
p%rul umed de pe $/ra!i'
M+am -ncruntat c*nd am &%zut+$ pe Arden
)$r.*ndu+se s% urce pe malul cel%lalt' Se ridicase cu
rucsacul "i 4ainele ude le$arc% -ns% ne&%t%mat%'
2 Nu "tiu cum s+$ )ac am spus cu &$cea
tremurat%'
:n spatele n$stru trupele Re,elui se apr$piau
razele lanternel$r l$r a!un,eau de!a la ap%'
2 Pleac% i+am spus eu cu un )ir de &$ce' Acum
nu+mi mai puteam re.ine 4$4$tele de pl*ns
cuprins% )iind de sentimentul -n)r*n,erii' L+am
-mpins pe Cale/' Du+te5
2 :ns% el nu s+a mi"cat' S+a uitat la um/rele din
p%dure ap$i la mine "i pe urm% m+a luat de m*n%'
2 E+n re,ul% E&e a spus'
M am $prit din pl*ns surprins% de c%ldura pielii
lui lipit% de a mea' Era at*t de apr$ape -nc*t -i
sim.eam )iecare respira.ie calm%' Oc4ii lui &erzi erau
str%lucit$ri ilumina.i de raza lanternei ap%rut% pe
nea"teptate'


- 76 -
2 N+$ s% te p%r%sesc'
Cale/ m+a tras -n !$s spre mal .in*ndu+m% str*ns
de m*n%' Am aler,at peste pietre "i cren,i rupte' :i
auzeam pe /%r/a.ii din spatele n$stru cr$indu+"i
calea prin p%durea deas%'
2 Se duc spre .%rm5 A z/ierat unul'
Cale/ c$ntinua s% se mi"te p%r*nd s% simt%
)iecare crest%tur% -n pietrele alunec$ase )iecare
/ucat% de mu"c4i sau de trunc4i putrezit' I+am
urm%rit pici$arele atent% s% calc -n urmele )%cute
de el'
Am c$tit iar lumina lanternel$r a disp%rut' A/ia
puteam s% z%resc prin pl$aie $ )$rm% -n )a.a
n$astr% r%sturnat% pe mal' Ar%ta ca un uria"
,*ndac de /uc%t%rie m$rt' Cale/ a )u,it -nspre el'
Nu mai &%zusem un elic$pter dec*t $ sin,ur% dat%
-n pa,inile unei c%r.i ar4i&ate -ns% am recun$scut
elicele -nd$ite "i carlin,a care ar%ta ca $ p%staie'
2 Repede intr%5
A l$&it cu pumnul -n r%m%"i.ele spul/erate ale
unui ,eam'
M+am aplecat "i am intrat -n carapacea ru,init%
iar -ntunericul m+a cuprins pe de+a -ntre,ul' Cale/
s+a suit repede dup% mine ateriz*nd cu z,$m$t pe
p$dea'
2 6in dup% n$i a "$ptit el -n timp ce m+a tras
c%tre l$curile din )a.%'
Pl$aia l$&ea cu putere par/rizul spart umpl*nd
ca/ina cu $ r%p%ial% c$ntinu%'
2 Tre/uie s% ne ascundem am spus eu'


- 77 -
Am -nceput s% /*!/*i cu m*na prin interi$rul
muce,%it al elic$pterului' Am sim.it un $/iect
suspendat -n arcuri !um%tate c*t mine scaunul
pasa,erului pr$/a/il c% se desprinsese la impactul
accidentului' Ne+am t*r*t su/ el z,$m$tul pl$ii
-n%/u"indu+ne respira.ia'
:n -ntuneric su/ scaunul putrezit m+am ,4emuit
l*n,%
Cale/ c$n"tient% de l$curile unde trupul meu -l
atin,ea pe al lui' Um%rul meu era lipit de um%rul
lui laterala pici$rului lipita de al lui' Apr$pierea era
-n,ri!$r%t$are -ns% nu -ndr%zneam s% m%
-ndep%rtez'
6$cile trupel$r se auzeau din ce -n ce mai tare -n
timp ce se apr$piau de mal' Raza de lumin% a unei
lanterne s+a a"ezat asupra elic$pterului "i ,eamul
spart a sclipit' Cale/ de+a/ia I &izi/iI -n str%lucirea
razei de lumin% "i+a dus de,etele la /uze'
2 Au )u,it -nap$i prin p%dure' Am s%+i caut pe
.%rm "i ap$i ne -nt*lnim pe drum a spus un /%r/at
ce se a)la prin apr$piere'
Lanterna lui a c$/$r*t pe elic$pter str%lucind mai
-nt*i asupra unei ,r%mezi de )runze' Razele au
trecut peste peretele t%iat "i peste sc4eletul
pil$tului -nc% prins cu centura -n scaun' :n cele din
urm% s+a p$zi.i$nat asupra pant$)ului meu drept
sin,ura parte din mine neascuns%'
2leac, am ,*ndit eu d$rindu+mi ca raza lanternei
s% dispar% de pe pici$rul meu' ,u e nimic& Am -nc4is
$c4ii "i am auzit $ alt% &$ce -ndep%rtat% stri,*nd


- 78 -
ce&a' P%rea a )i $ -ntre/are'
2 Nu a replicat /%r/atul dup% c*te&a clipe'
Lumina lanternei a disp%rut de pe pici$rul meu'
2 Nimic'
Am auzit pa"i dinc$l$ de par/riz iar ap$i s+a l%sat
t%cerea -n p%dure' Am r%mas ac$l$ ,4emui.i su/
scaunul distrus p*n% ce pl$aia a -ncetat'
2 Ar putea )i ce&a de m*ncare pe+aici a spus
Cale/ -ntr+un s)*r"it' #i+a -ntins pici$arele ap$i a
-ndep%rtat scaunul de pe n$i' A!ut%+m% s+arunc $
pri&ire'
Am -nceput s% pip%i -n !ur prin -ntuneric atent%
s% p%strez distan.% -ntre mine "i sc4eletul pil$tului'
Dup% ce&a timp am ,%sit ceea ce p%rea a )i $
)r*n,4ie "i $ cutie mare de ta/l%'
2 Asta< Am -ntre/at d*ndu+i+$ lui Cale/'
El a sc$t$cit prin cutie' S+a auzit un z,$m$t ciudat
"i ap$i a ap%rut $ lumin%'
2 Da a spus el z*m/indu+mi' Un )elinar' 6ezi< A
apucat m*nerul de $ parte "i l+a r$tit "i lumina a
crescut -n intensitate'
:n timp ce ,$lea pe p$dea c$n.inutul cutiei
s$rt*nd c$nser&ele "i pun,ile ar,intii eu i+am
cercetat c4ipul' R*ul -i sp%lase mare parte din
murd%ria de pe piele iar acum era str%lucit$are "i
neted% cu d$ar c*.i&a pistrui pe nas' Oc4ii mei se
t$t -ndreptau c%tre tr%s%turile sale puternice
ascu.ite cu $ase pr$eminente su/ piele' #tiam c%
tre/uia s%+mi )ie )ric% de el -ns% acum eram pur "i
simplu )ascinat%' Care era acel cu&*nt pe care


- 79 -
Pr$)es$ara -l )$l$site pentru a+"i descrie s$.ul< Cel
despre care ,lumisem eu cu Pip la #c$al%< Cale/
c4iar "i cu un,4iile lui ne,re "i cu p%rul -nc*lcit
p%rea apr$ape= )rum$s'
Mi+a -ntins $ pun,% ar,intie'
2 De ce z*m/e"ti< A -ntre/at el ridic*nd dintr+$
spr*ncean%'
2 De nimic am spus repede'
Am dus pun,a la /uze "i am s$r/it apa cald%'
2 :.i place s% )ii urm%rit% de trupe -narmate< #i+a
trecut mainiile peste pielea /r$nzat% "ter,*ndu+"i
apa de pl$aie de pe /ra.e umeri "i piept' Asta e
ideea ta de distrac.ie<
2 Las+$ /alt%'
Cale/ a desc4is $ c$nser&% care c$n.inea un terci
mar$'
2 Sau= a -nceput el lin,*nd capacul' :mi
z*m/eai mie<
2 :n m$d si,ur nu'
L+am pri&it cum "i+a dus c$nser&a la ,ur% "i i+a
,$lit c$ntinutul cu lim/a' A mestecat z,$m$t$s cu
,ura desc4is%' Imediat lic%rul de )rumuse.e a
disp%rut'
M am -nt$rs'
2 Re&$lt%t$r am /$m/%nit eu'
2 Nu .i se pare apetisant< Atunci p$.i s% iei tu
maz%rea desidratat%'
Mi+a aruncat $ alt% pun,%' Am m*ncat -n t%cere
/$a/ele uscate -ns% el a c$ntinuat s% se uite la
mine'


- 80 -
2 Deci tu "i Arden= 2"i+a -nclinat capul -ntr+$
parte= prietene< Sau nu prea<
Mi+am aruncat $ alt% /$a/% de maz%re -n ,ur% "i
am .inut+$ ac$l$ a"tept*nd s% se -nm$aie' :mi
aminteam cu e8actitate m$mentul -n care
4$t%r*sem c% Arden era at*t de di)erit% de mine
-nc*t nu puteam )i prietene' Ne -ntreceam la )u,% -n
curte' Eram -n anul al "aselea de c*nd ne a)lam la
#c$al% iar lui Pip -i &enise ciclul -n acea diminea.%'
Nu "tia dac% s%+"i pun% tamp$anele pe care i le
d%duse D$ct$ri.a 3ertz -ns% eu "i cu Ru/9 $
c$n&insesem s% &in% s% aler,e c4iar dac% ea nu &$ia
s+$ )ac%' :n timp ce st%tea l*n,% lac a"tept*ndu+"i
r*ndul Arden i+a tras -n !$s pantal$nii'
:nainte de acel m$ment -i $)erisem lui Arden $
mul.ime de "anse' Dup% ce se /%tuse cu Ma8ine -n
/aie sp%r,*nd+i /uza !urasem c% )usese un
accident' O ap%rasem -n )a.a cel$rlalte )ete c*nd
z/ierase la Pr$)es$ara (l$rence spun*ndu+i c% nu
era mama ei c% ea de!a a&ea una -n &ia.% dinc$l$
de zidurile )$rtului "i c% nu a&ea ne&$ie de $ alta' :i
strecurasem p*n% "i ni"te )ructe de p%dure -n
camera de pedepse' Ins% ceea ce -i )%cuse lui Pip
pusese capac' >Pariez c% e"ti m*ndr% de tine?
urlasem eu c*nd Pip a rupt+$ la )u,% c%tre
d$rmit$are cu $c4ii um)la.i "i -nr$"i.i' >Pentru $
clip% din &ia.a ta cine&a a )$st mai !alnic dec*t tine'?
Dup% acel incident l%murisem pe t$at% lumea ce
p%rere pr$ast% a&eam despre ea c*t de lamenta/il%
mi se p%ruse -nt$tdeauna a )i' Cur*nd nimeni n+a


- 81 -
mai /%,at+$ -n seam%' Nici m%car pentru a+i asculta
p$&e"tile despre c$nacul ei sau despre p%rin.ii care
lucrau -n Ora"'
Am -n,4i.it m*ncarea )%r% ,ust )iind -n s)*r"it
-ndea!uns de m$ale ca s% p$at% aluneca pe ,*t'
2 Nu= n+a" putea spune c% suntem prietene'
Cale/ s+a a"ezat pe scaunul pasa,erului
sc%rpin*ndu+se la cea)a'
2 Atunci de+asta a -n$tat )%r% s% se uite -n urm%'
Nu d% d$i /a=
2 Nu am spus r%stit' Lui Arden nu+i pas% dec*t
de ea -ns%si' A"a a )$st dint$tdeauna'
Cale/ s+a uitat lun, la mine surprins' Ap$i a pus
-nap$i -n cutie c$nser&ele ,$ale' #i+a sc$s capul pe
,eamul spart "i a aruncat $ pri&ire -n !ur'
2 Ei /ine ar tre/ui s% r%m*nem aici -n n$aptea
asta' S+ar putea s% mai pl$u% iar trupele nu se &$r
-nt$arce -n z$n% p*n% nu se lumineaz% de ziu%'
P$ate c% Arden $ s% apar% m*ine'
2 N+$ s+$ )ac% am m$rm%it )$arte -ncet'
A/ia putusem -nainte s+$ c$n&in, pe Arden s%
r%m*n% cu mine' Acum "tiind c% eram urm%rit%
pr$/a/il c% aler,a prin p%dure disperat% s% se
-ndep%rteze c*t mai mult de mine'
Am sc$s p%turile ar,intii su/.iri din cutie "i le+
am -ntins -n c$l.urile $puse ale ca/inei umede'
2 Peste d$ar c*te&a $re &$m p$rni din n$u a
ad%u,at Cale/' S% nu+.i )ie team%'
2 Nu mi+e l+am asi,urat eu'
Lumina )elinarului a -nceput s% scad% ap$i s+a


- 82 -
dus de t$t'
2 1ine a spus el'
Insa dup% ce a ad$rmit m+am ,*ndit din n$u la
Ora"ul de Nisip "i la /%r/atul care m% a"tepta ac$l$'
Re,ele )usese mereu $ prezen.% -ncura!at$are pentru
n$i un sim/$l al puterii "i pr$tec.iei' Dar p$rtretul
lui de la #c$al% p%rea amenin.%t$r cum cu $/ra!ii
lui sup.i "i cu $c4ii ca ni"te m%r,ele ce p%reau s%
m% urm%reasc% mereu' De ce m% alesese pe mine
mai t*n%r% dec*t el cu treizeci de ani pentru a
pr$crea< De ce eu dintre t$ate )etele de la #c$al%<
Pr$)es$arele &$r/iser% despre el ca )iind e8cep.ia
sin,urul /%r/at -n care se putea a&ea -n credere'
:ns% asta era d$ar $ alt% minciun%'
#tiam c% Re,ele &a )i -n permanen.% pe urmele
mele' #tiam c% nu se &a $pri' Nu dup% p$&e"tile care
mi+au )$st spuse -n le,%tur% cu an,a!amentul lui
)erm pentru N$ua Americ%' Direct$area 1ums "i+a
dus m*na la inim% c*nd a &$r/it despre )elul -n care
el sal&ase $amenii de nesi,uran.% dup% m$lim%' El a
spus c% nu a&eam timp pentru dez/ateri c% tre/uia
s% ne mi"c%m -nainte -n m$d nec$ntenit )%r% s% ne
$prim' >O sin,ur% "ans%? repetase Direct$area
1ums cu $c4ii plini de lacrimi patri$tice' >Nu a&em
dec*t $ sin,ur% "ans% pentru a rec$nstrui'?
3ainele -nc% mi+erau ude' Am st$rs ti&ul /luzei "i
al pantal$nil$r -ncet cu ,ri!% l%s*nd apa s% picure
pe !$s' C*nd eram mic% Ru/9 a )u,it $dat% dup%
mine pe c$rid$are pretinz*nd a )i un m$nstru cu
,4eare ascu.ite "i din.i care scr*"neau' Am .ipat


- 83 -
ascunz*ndu+m% pe dup% c$"uri de ,un$i "i iz/ind
u"i -n -ncercarea de a sc%pa' Am impl$rat+$ s% se
$preasc% stri,*nd speriat% peste um%r -ns% ea
c$nsidera c% nu+i dec*t $ ,lum% c4iar )$arte
amuzant%' C*nd m+a prins a/ia mai respiram'
A$cul p%rea at*t de real' N+am uitat nici$dat% ,r$aza
de a )i urm%rit%'
Mi+am tras p%tura su/.ire p*n% la /%r/ie "i am
-nc4is $c4ii t*n!ind dup% c$n)$rtul &ec4iului meu
pat dup% a"ternuturile ! curate mereu a"ezate
)rum$s "i in&it*ndu+m% s% m% culc' :mi d$ream s%
simt mir$sul )amiliar al unei cine cu carne de &*nat
sau l$curile de la )ereastra din ar4i&a /i/li$tecii
unde eu Pip "i Ru/9 ne a"ezam ascult*nd caseta
interzis% cu Mad$nna care era ascuns% dup% Arta
american) o istorie cultural& Am sim.it -n m*n%
&ec4iul ma,net$)$n ce )unc.i$na cu /aterii c%stile
cu /urete pe urec4i -n timp ce -ncercam s%+mi
amintesc acele &ersuri despre /%r/atul de pe
insul%' M% ,*ndeam la Pip cum se le,%na -ntr+$
parte "i+n alta -ntr+un dans secret c*nd am auzit
un z,$m$t a)ar%'
M+am tras mai -n c$l.' Cale/ -nc% mai d$rmea "i
pe )a.a lui se &edea $/$seala' L+am auzit din n$u
z,$m$tul de cren,i de c$pac c%lcate -n pici$are'
2 Cale/< Am "$ptit'
Nu s+a trezit'
Mi+am -nc4is $c4ii c*nd z,$m$tul s+a apr$piat "i
mi+am tras p%tura pe )a.% -ncremenit% de )ric%'
($"net' R%murele c%lcate' Pa"i care mer,eau ap%sat


- 84 -
-mpr$"c*nd n$r$i' C*nd mi+am ridicat p%tura de pe
)a.% respira.ia mi s+a $prit' Nu m% puteam mi"ca' O
siluet% se a)la -n a)ara elic$pterului la d$ar cati&a
centimetri dep%rtare cu c$nturul luminat de lun%'
Se uita )i8 spre mine'
P%tura mi+a c%zut de pe )a.%' N+am -ndr%znit s%
intind m*na s% $ ridic n+am -ndr%znit s% m% mi"c
de team% s% nu )iu &%zut%' :n cealalt% parte a
carlin,ii Cale/ s+a -nt$rs mi"c*nd uria"a c$c4ilie
metalic%' Silueta a mai )%cut un pas -n )a.% "i a pus
$ m*n% pe cadrul u"ii rupte' M+am crispat sim.ind
de!a ce a&ea s% urmeze0 arma pe care a&ea s% "i+$
sc$at% de la centur% c%tu"ele care a&eau s%+mi
prind% -nc4eieturile'
2 E&e< A "$ptit -n cele din urm% $ &$ce )amiliar%'
Am aruncat $ pri&ire spre ,eamul spart' 3ainele
lui Arden erau ude le$arc% iar p%rul ne,ru -i era
lipit de cap' :n lumina pal% -i &edeam )a.a -nc$rdat%
de nelini"te'
2 E"ti ac$l$< E"ti /ine<
2 Da eu sunt' Am ie"it -n lumina lunii' Sunt
/ine'
S+a urcat -n elic$pter cu ,4etele a)und*ndu+se -n
)runze #i+a mutat pri&irea de la mine la trupul
,4emuit al lui Cale/ de parc% asta r%spunsese -n
s)*r"it -ntre/%rii pe care $ a&ea -n minte' Ap$i s+a
a"ezat pe un scaun'
2 Te+ai -nt$rs=
Am mane&rat lanterna de plastic uit*ndu+m%
lun, la Arden' Tremura de )ri, apa cur,ea de pe ea


- 85 -
de parc% ie"ise din n$u din r*u' I+am -ntins p%tura
mea'
Arden a c%utat prin cutie rup*nd am/ala!ul unui
pac4et cu m*ncare uscat%'
2 Ei /ine a ridicat ea din umeri treuie s%
m%n*nc'
Ciu,ulea dintr+un m$rc$& des4idratat de!a
i,n$r*ndu+m%'
M am aplecat c*nd am &$r/it0
2 Ci+ai )%cut= gri"i pentru mine<
Arden s+a $prit din m*ncat' S+a uitat peste um%r
la Cale/'
2 Nu a spus ea repede' D$ar c% nu "tiam dac%
e"ti -n si,uran.% cu el'
6$iam s%+i spun c% dac% era -n,ri!$rat% pentru
si,uran.a mea atunci practic r%spunsul era da, ea
c4iar era, -"i )%cuse ,ri!i pentru mine -ns% m+am
a/.inut' :n timp ce pri&eam 4ainele ude ale lui
Arden m% -ntre/am dac% nu cum&a $ !udecasem
,re"it' Dac% nu cum&a era mai mult dec*t )ata care
insistase -n t$.i acei ani c% mai de,ra/% ar m*nca
sin,ur% dec*t -"i petreac% timpul cu celelalte )ete'
A aruncat pe !$s pun,ile ,$ale ar,intii "i a r*,*it
u"$r'
2 Presupun c%+.i &rei -nap$i p%tura< A -ntre/at
ea -ntinz*ndu mi+$'
A r%mas pentru $ clip% -ntre n$i $ perdea ar,intie'
Am scuturat din cap'
2 P%streaz+$'
Lumina lanternei a sc%zut /ateria se desc%rcase'


- 86 -
(a.a palid% a lui Arden a )$st ultimul lucru pe care
l+am &%zut c*nd lumina a murit iar eu am ad$rmit'
:n diminea.a urm%t$are Cale/ l$&ea iar/a -naltA
din )a.a n$astr% )%c*nd $ c%rare cu un /%.'
A"teptasem ca iapa lui s% se -nt$arc% la mal -ns%
c*nd s$arele a r%s%rit a tre/uit s% plec%m'
2 E cam la $ zi de mers de+aici a spus el' Cu
pu.in n$r$c $ s% a!un,em la ta/%r% -nainte de
c%derea n$p.ii'
Mer,eam pe $ strad% ac$perit% de mu"c4i' S$arele
se eli/erase din n$rii ,al/en+r$zalii iar acum cerul
era sc%ldat -n al/'
2 Nu putem r%m*ne prea mult -n ta/%r% am
spus eu -ncep*nd s% discut din n$u cu Arden'
Putem lua pr$&izii dar &a tre/ui s% p$rnim spre
Cali)ia'
:nc% m% mai ,*ndeam la -nt*lnirea cu trupele
Re,elui C4iar "i -n aceste $re timpurii ale dimine.ii
)%r% &reun Aeep la $riz$nt m% uitam peste um%r $
dat% la c*.i&a metri' Tres%ream la stri,%tele r%,u"ite
ale p%s%ril$r de deasupra capului
Arden a p$cnit $ musc% ce -i d%dea t*rc$ale'
2 Nu tre/uie s%+mi spui a /$m/%nit ea ap$i a
tu"it 2un sunet umed &*sc$s ca )le,ma' C%rarea
asta de&ine mai u"$r de str%/%tut pe unde&a< A
-ntre/at ea -ndep%rt*nd din )a.a $ crean,% cu spini'
2 Ar tre/ui s% d%m cur*nd peste un cartier' Cale/
s+a aplecat pe su/ $ crac% !$as%' A&e.i ,ri!%'
S+a uitat din n$u la cer a"a cum )%cuse t$at%
ziua'


- 87 -
:nainte s% p$rnim la drum eu "i cu Arden
a"teptasem -n timp ce el s+a !ucat cu /e.ele -n
p%m*nt m%sur*ndu+le um/rele -n timp ce minutele
treceau' Ap$i a "tiut -nc$tr$ s% p$rnim de parc% ar
)i c$municat cu p%m*ntul -ntr+$ lim/% ciudat% pe
care n$i nu $ -n.ele,eam'
2 Te ui.i la el ca la un ceas am spus acum
ar%t*nd -nspre s$are'
2 El e ceasul meu' #i /us$l% "i calendar' #i+a
dus de,etul la /%r/ie pentru a mima surprinderea'
Se pare c% e8ist% t$tusi ni"te lucruri pe care nu le
"tii=
2 Am aruncat $ pri&ire -n spatele meu c%tre
Arden' Ea -"i curata p%m*ntul de su/ un,4ii
neatent%' Cale/ era /iletul n$stru c%tre si,uran.%
"tiam asta' St%tuse cu mine la r*u ascunz*ndu+m%
-n elic$pterul c%zut pentru un m$ti& pe care nu+l
"tiam' Inc% nu -n.ele,eam ceea ce -l m$ti&a "i nici
nu credeam c% puteam a&ea -ncredere deplin% -n el'
Nu+mi pl%cea )elul -n care m% lua mereu -n ze)lemea
sau cum m% presase n$aptea trecut% cu -ntre/%ri la
care nu &$iam s% r%spund'
2 Uite ce e 1ale, am spus pr$nun.*ndu+i
ap%sat numele' I.i suntem recun$sc%t$are pentru
a!ut$r' :ns% nu .i l+am cerut nici$dat%'
2 Da a spus Cale/' Mi+ai mai amintit de asta'
Acum $ $r% "i azi+diminea.%= "i c*nd ai )$st de
ac$rd s% te -nt$rci la ta/%r%' O s% stai $ n$apte $ s%
ne iei m*ncarea "i pe urm% eu tre/uie s% te esc$rtez
-nap$i pe "$seaua NM ca s%+.i p$.i c$ntinua drumul


- 88 -
c%tre Cali)ia' Am -n.eles'
Ne+ a c$ndus pe un alt drum care se termina -ntr+
un "ir de case &ec4i' Apele inundaser% z$na l%s*nd
$ d*r% mar$ pe .i,le cam la un metru deasupra
u"il$r' Un mesa! era scris cu &$psea de+a lun,ul
unei )a.ade0 sunt pe m$arte &% r$, AAUTATI+ M5
2 Cui -i e )$ame< A -ntre/at Cale/'
:nainte s%+i putem r%spunde a urcat pe treptele
cr%pate "i a disp%rut -n cas%'
2 1%nuiesc c% aici e p$pasul n$stru pentru
pr*nz= a /$m/%nit Arden urm*ndu+l'
:n%untru parc4etul era -nc$&$iat "i stricat'
Muce,aiul -n)l$rise ne,ru pe pere.i' Mi+am ac$perit
nasul cu tric$ul -n cerc*nd s% -ndep%rtez mir$sul'
:n c$l.ul -nc%perii se a)la un )el de cadru uria"
)a.ada lui s)%r*mat% cre*nd un m$del -n )$rm% de
stea'
2 Ce+i %la< Am -ntre/at ar%t*nd cu de,etul spre
cadru'
Cale/ s+a mi"cat prin camera de zi p%"ind peste
c%r.i ude "i m$&ile de ,un$i ur*t mir$sit$are "i
putrede' :ncet eu "i cu Arden l+am urmat'
2 Un tele&iz$r a spus el c*nd am a!uns -n cadrul
u"ii de la /uc%t%rie'
Am dat din cap -ns% d$ar &a, am recun$scut
termenul Interi$rul lui p%rea c% ar putea s% c$n.in%
ce&a &al$r$s' Canapeaua putrezit% era a"ezat% -n
)a.a lui de parc% -ntrea,a )amilie st%tea pe ea
pentru a se 4$l/a la tele&iz$r'
T$ate dul%pi$arele din /uc%t%rie erau desc4ise iar


- 89 -
dulapurile mari erau pline de )urculi.e murdare de
plastic "i c$nser&e ,$ale' C*te&a scaune erau
aruncate pe !$s cu "ezuturile rupte l%s*nd la
&edere umplutura cenu"ie plin% de muce,ai'
Ta&anul era sc$r$!it'
2 Ai ,ri!% a "uierat Arden tr%,*ndu+m% spre ea
"i ar%t*nd spre $ ,aur% din p$dea -n care )usesem
c*t pe ce s% calc'
Cale/ a s%rit peste ,aur% "i s+a -ndreptat c%tre
scara care ducea spre un /eci -ntunecat'
2 M% duc s% &%d dac% e ce&a -n pi&ni.%'
:n timp ce Arden r%t%cea prin camera de zi eu m+
am apr$piat de un )ri,ider din c$l.' Era ac$perit de
)$t$,ra)ii &ec4i "i desene' O p$z% -n)%.i"a un cuplu
t*n%r cu un /e/elu" -n /ra.e' 1ret$nul )emeii era
lipit de )runtea transpirat% -ns% lumina -i
surprinsese $c4ii mari str%lucit$ri' Su/ ea se a)la
un desen c$l$rat cu $ )amilie )%cut% din linii' T$.i cei
trei $ameni mama tata "i c$pilul erau
-nc$n!ura.i de )ant$me amenint%t$are ale c%r$r
c$ntururi erau m*z,%lite -n crei$n ne,ru'
:n acele ultime zile desenam c*t de mult puteam'
M% a"ezam !$s la masa mea al/astr% de plastic "i
umpleam un teanc de 4artii desen*nd pentru
mama' :i )%ceam desene cu n$i -n &ec4iul l$c de
!$ac% de l*n,% casa n$astr% cea cu lea,%n unde m%
d%dea din n$u "i din n$u "i din n$u' O desenam
-ntins% -n pat "i pe d$ct$r cu $ /a,4et% ma,ic% -n
m*n% -n timp ce $ &indeca' I+am ar%tat casa
n$astr% cu un ,ard -n !urul ei pentru a .ine la


- 90 -
distan.% &irusul cel r%u' I le /%,%m pe su/ u"% ca
s% le p$at% a&ea darurile ei speciale' >Pupici?
spunea ea l$&ind u"$r cu m*na de cealalt% parte a
lemnului' >Dac% a" putea .i+a" da mili$ane de
pupici'?
Am mai aruncat $ sin,ur% pri&ire c%tre )a.a tinerei
)emei inainte s% m% -nt$rc -n -nc%perea ,$al%' Am
auzit un sc*r.*it deasupra mea "i l+am urmat'
2 Arden< Am stri,at mer,*nd pe 4$lul t%cut'
P$deaua sc*r.*ia la )iecare pas' 1riza rece se
n%pustea prin )erestrele sparte'
2 Unde e"ti<
Am aruncat $ pri&ire -ntr+$ /aie mic% cu p$deaua
plin% de ,r$pi )iindc% -i lipseau pl%ci de )aian.%'
2 Arden< Am stri,at'
6$cea mi+a re&er/erat -n pere.i'
La cap%tul 4$lului $ u"% era -ntredesc4is%' M+am
-ndreptat spre ea trec*nd de un alt d$rmit$r cu un
pat putrezit cu arcurile ie"indu+i prin cadru'
M+am apr$piat "i mai mult )uri"*ndu+m% de+a
lun,ul pe retelui' Tapetul era dezlipit prin unele
p%r.i z,*riindu+mi umerii ,$i' Pulsul mi s+a
accelerat "i mi+am sim.it spatele transpirat'
Intrasem -n cas% -n ,ra/% -ns% ar )i tre/uit s%
c%ut%m /ine -nainte s% ne desp%r.im' Mereu e8ista
p$si/ilitatea s% )im urm%ri.i'
U"a era desc4is%' M+am uitat -n%untru' Era
camera unui c$pil cu un cu)%r cu !uc%rii pr%)uite "i
pere.i de un al/astru+desc4is' Pe patul mic se a)lau
c*te&a animale de plus !erpelite' Am intrat ridic*nd


- 91 -
un ursule. cu un sin,ur /ra. care p%rea c% )usese
)$l$sit intens -nainte ca m$lima s% l$&easc%'
S+a -nt*mplat )$arte rapid' Am auzit pa"i -n
spatele meu Am c%zut cu $ /u)nitur%' Am .ipat
c*nd $ siluet% cu masc% de cl$&n m+a .intuit la
p%m*nt z*m/etul ei str*m/ "i r$"u aprins lu*ndu+
m% -n der*dere'
2 Te r$, nu m% $m$r-5 Am .ipat eu' Te r$,5
Cl$&nul s+a $prit $ clip% "i m*inile lui mi+au .inut
umerii lipi.i de p$deaua cr%pat%' Ap$i am auzit un
c4ic$tit -n%/u"it' Arden "i+a sc$s masca "i s+a l%sat
s% cad% -ntr+$ parte cu trupul z,uduit de r*s'
2 Ce+i cu tine< Am urlat eu s%rind -n pici$are' De
ce+ai )%cut asta<
Cale/ a ap%rut -n pra,ul u"ii al/ la )a.%'
2 Ce s+a -nt*mplat< Te+am auzit .ip*nd'
Str*n,ea -n )iecare m*n% c*te $ c$nser&% ru,init%'
Am ar%tat c%tre Arden care se r$st$,$lea pe+$
parte sc$tand 4$4$te pr$)unde "i ,uturale' S+a
"ters la $c4i cu ti&ul /luzei'
2 Arden m+a speriat' Inten.i$nat5 Asta s+a
-nt*mplat'
Cale/ s+a uitat de la ea la mine' 7ura -i era
desc4is% -ns% nu spus niciun cu&*nt' Inima -mi
/%tea ne/une"te'
2 Nu e amuzant am reu"it s% spun' A" )i putut
a&ea un cu.it te+a" )i putut $m$r-5
Am -nceput s% m% -n&*rtesc prin -nc%pere l$&ind
cu pumnul -n palm% pentru a accentua cele spuse'
Ea a -n,enunc4eat cu spatele arcuit "i cu )a.a c%tre


- 92 -
p$dea'
2 Arden uit%+te la mine5 6rei s% te -nt$rci "i s%
te ui.i la mine< Am z/ierat eu'
Cale/ m+a apucat de /ra. tr%,*ndu+m% -n spate'
:ns% Arden -"i .inea capul -n !$s cu p%rul ei ne,ru
tuns scurt -nc*lcit' Se z&*rc$lea' A l$&it p$deaua cu
palma'
2 Arden< Am spus din n$u de data asta mai
calm%'
Oc4ii -i erau str*ns -nc4i"i iar $/ra!ii r$z "i
sc4im$n$si.i' S+a -nt$rs pe spate respir*nd ,re$i'
Am r%mas l$cului -ntinzand m*na -ns% ea nu s+a
mi"cat' :n sc4im/ trupul i s+a ,4emuit -nc$rdat de
e)$rt' Tu"ea z,$m$t$s' Am -n,enunc4eat pe p$dea'
Mi+am pus m*na pe spatele ei c*nd s+a -ntins -n
)a.% -ncerc*nd s%+"i eli/ereze pl%m*nii' C*nd s+a
ridicat ne+am uitat am*nd$u% -n !$s'
Palmele -i erau pline de s*n,e'
2 Era ud% le$arc% ieri+sear% i+am spus lui Cale/
c*nd am a!uns -n cele din urm% -n p%durea de l*n,%
ta/%ra lui'
Cu )iecare Dil$metru Arden tu"ea din ce -n ce mai
tare "i mer,ea din ce -n ce mai -ncet p*n% ce n+a
mai putut s% mear,% del$c' Eu "i Cale/ am )%cut cu
r*ndul -mpin,*nd+$ -ntr+un c%ruci$r pe care -l
,%siser%m "i pe care scria pe $ parte RADIO )l9er'
:ntr+un minut din.ii -i cl%n.%neau iar -n urm%t$rul
era aplecat% peste mar,inea c%ruci$rului -ncerc*nd
s% scuipe )le,ma s*n,erie din pl%m*ni' Arden
reu"ise s% ad$arm% .in*nd -n /ra.e c$nser&ele


- 93 -
,%site'
2 Pr$/a/il c% i se tra,e de la r*u "i de la pl$aie'
2 Am cun$scut $dat% un /%iat care era la )el de
/$lna& a spus Cale/'
Am ridicat+$ pe Arden pun*ndu+i /ra.ele -n !urul
umeril$r n$"tri'
2 #i ce s+a -nt*mplat< L+am -ntre/at'
N+a r%spuns'
2 Cale/<
2 Pr$/a/il c% e altce&a a spus el'
:ns% )a.a -i era tensi$nat% c4iar "i -n lumina sla/%
a n$p.ii'
2 Sunt /ine a murmurat Arden -ncerc*nd s%
stea dreapt%'
C$l.urile ,urii -i erau pline de sali&% uscat%'
Ne+am cr$it drum prin p%durea cenu"ie deas% "i
)runzele m% ,adilau pe ,*t -n timp ce mer,eam'
Animalele mi"unau prin /$sc4ete' :n dep%rtare se
auzea url*nd $ 4ait% de c*ini s%l/%tici )lamnzi' :n
cele din urm% p%durea s+a trans)$rmat -ntr+un
luminis sc$.*nd la i&eal% cea mai $r/it$are
pri&eli"te pe care $ &%zusem &re$dat%' Ac$l$ -n )a.a
n$astr% se a)la un lac imens pe supra)a.a lui ca de
cerneal% re)lect*ndu+se mii de stele'
2 Lacul Ta4$e a spus Cale/'
M+am uitat -n sus analiz*nd m%nunc4iurile al/e
de stele care lic%reau' Unele erau at*t de
str%lucit$are -nc*t p%reau al/astre' Altele se
pierdeau -n dep%rt%ri precum un pra) sclipit$r'
2 E ma,ni)ic'


- 94 -
:ns% cu&intele nu descriau nici m%car pe !um%tate
senzatia c$ple"it$are pe care $ sim.eam atunci
sentimentul c% sunt atat de mic% su/ intensitatea
cerului'
2 Arden pri&e"te5
2 Am in,4i$ntit+$ -n /ra.'
Imi d$ream s% )i a&ut cul$rile "i pensulele ca s%
p$t s% p$t s% prind p*n% "i cea mai &a,% impresie a
acestei scene'
Nu eram dec*t n$i ac$l$ inelul ne,rici$s de
p%m*nt din !urul lacului "i acea minunat% /$lt%'
:ns% Arden d$ar se crisp% de durere'
2 Unde e ta/%ra< Am -ntre/at sentimentul meu
c$ple"it$r l%s*nd l$c )ricii' Tre/uie s% $ ducem
-n%untru'
2 C4iar acum te ui.i la ea a spus Cale/'
S+a apr$piat de panta a/rupt% n$r$i$as%
ac$perit% de /uruieni "i cren,i c%zute'
Am pri&it nedumerit% -n timp ce Cale/ a apucat
un /ustean putrezit -ntins pe p%m*nt "i l+a tras
sc$.*nd la i&eal% $ plac% mare de m%rimea unei u"i'
A desc4is+$' Dinc$l$ de ea se a)la un 4%u ne,ru
ascuns ad*nc -ntr+$ parte a muntelui'
2 3aide a spus el )%c*ndu+mi semn s% intru'
St$macul mi s+a str*ns' Capul -mi &*!*ia' Pri&ind
-n -ntuneric temerile mi+au re&enit' Era de!a prea
riscant s% m% a)lu cu Cale/ -n s%l/%ticie' Nu+mi
ima,inasem c% ta/%ra ar putea )i un ad%p$st
su/teran' La supra)a.% puteam $ric*nd s% )u, -ns%
!$s -n -ntuneric=


- 95 -
Am )%cut un pas -nap$i'
2 Nu= am murmurat u"$r' Nu p$t'
2 E&e' Cale/ mi+a -ntins m*na' Arden are ne&$ie
de a!ut$r acum' Intr%' N+$ s%+.i )acem r%u'
Arden tremura l*n,% mine' A tu"it "i a desc4is
$c4ii su)icient c*t s% spun% ce&a de ,enul >ascult%?'
S+a spri!init de mine -n timp ce am c$ndus+$ cu
m*ini tremur%t$are prin tunelul -ntunecat' Cale/ a
-nc4is u"a -n urma mea'
2 6in$ pe+aici mi+a spus el aplec*ndu+se pe su/
cel%lalt /ra. al lui Arden pentru a m% a!uta s% $ car'
:n timp ce ne mi"c%m prin -ntuneric sim.eam
zidul rece de p%m*nt atin,*ndu+mi um%rul'
P%m*ntul de su/ pici$are era s$lid'
Tunelul %sta= tu l+ai ,%sit< Am -ntre/at "i &$cea
mi+a re&er/erat -n ca&itatea sc$/it% -n munte'
Cale/ a c$tit repede la dreapta "i ne+a dus printr+
un alt tunel pip%ind drumul prin -ntuneric'
2 N$i l+am )%cut'
Din )a.% se auzeau sunetele unei adun%ri'
Murmure unde&a mai departe z%n,%nitul un$r ti,%i
ni"te stri,%te &a,i'
2 A.i c$nstruit asta -n munte< Am -ntre/at eu'
Arden a tu"it din n$u@ a&ea pici$arele m$i'
Cale/ n+a spus niciun cu&*nt pentru c*te&a
m$mente'
2 Da'
:i auzeam respira.ia -n timp ce mer,ea'
Dup% m$lim% am )$st dus la un $r)elinat
impr$&izat intr+$ /iseric% a/and$nat%' C$piii )ete


- 96 -
"i /%ie.i d$rmeau pe /%nci "i -n dulapuri une$ri
c*te cinci -n,r%m%di.i pentru a+"i .ine de cald' Nu+
mi aduc aminte dec*t de un sin,ur adult )emeia
care desc4idea c$nser&ele de m*ncare pentru n$i'
Ne numea >resturile?' Dup% c*te&a luni au s$sit "i
cami$anele "i au luat )etele pentru a le duce la #c$li'
1%ie.ii au mers -n la,%re la,%re de munc%+unde
c$nstruiam lucruri zilnic de diminea.% p*n% seara'
(iecare cu&*nt era r$stit sacadat' :"i .inea $c4ii -n
p%m*nt'
2 C*nd ai e&adat< L+am -ntre/at'
Ne mi"c%m prin tunel c%tre $ lumin% care
str%lucea din -n ce mai tare pe m%sur% ce ne
apr$piam de ea'
2 Acum cinci ani' E8ca&area t$cmai -ncepuse
c*nd am a!usn eu aici a r%spuns Cale/'
6$iam s% "tiu mai multe despre cine $r,aniza
lucrurile pe aici "i cum -ns% mi+era team% s% mai
insist'
Am c$tit iar pasa!ul a dat -ntr+$ -nc%pere lar,%
r$tund% cu $ ,r$ap% de )$c -n mi!l$c' Ca&erna -mi
amintea de &izuina unui animal' Pere.ii de p%m*nt
erau -ncastra.i cu pietre ,ri mari iar alte patru
tunele "erpuiau din centrul &ast' :nainte s% mai
apuc%m s% mai )acem un pas $ s%,eat% a &*!*it pe
l*n,% )a.a mea apr$ape s)*"iindu+mi urec4ea'
2 Ai ,ri!% pe unde calci5
Un /%iat cu mu"c4i puternici ca ni"te )r*n,4ii a
r*s' A mers p*n% la peretele de l*n,% n$i unde erau
trasate d$u% cercuri uria"e care )$rmau $ .int%'


- 97 -
Oc4ii lui erau )i8a.i asupra mea -n timp ce sc$tea $
s%,eat% dintr+$ sin,ur% mi"cau
:n !urul )$cului era adunat un ,rup de /%ie.i ,$i
p*n% la mi!l$c' C*nd l+au &%zut pe Cale/ au r%cnit
ca s%l/aticii'
2 Ne -ntre/am pe unde e"ti a stri,at un /%iat cu
$ claie de p%r ne,ru des'
S+au /%tut cu pumnii -n piept -ntr+un s$i de salut
primiti&' #ira spin%rii mi+a -n.epenit c*nd /%ie.ii s+
au -nt$rs s% se uite la mine'
2 Cel pu.in &*n%t$area a )$st un succes a
"uierat cel cu s%,eata' Mi+a scrutat pici$arele ,$ale
/luza cu m*neci lun,i care+mi at*rna l%l*ie peste
s*ni' Mi+am -ncruci"at /ra.elele la piept d$rindu+mi
s% )i )$st mai ac$perit%' Ia pri&i.i ce+a&em aici /%ie.i5
O d$amn%=
A )%cut un pas c%tre mine -ns% Cale/ "i+a -ntins
palma pentru a+l $pri s% &in% mai apr$ape'
2 Su)icient C4arlie l+a a&ertizat Cale/'
Al.i d$i care a&eau -n !ur de cincisprezece ani au
ap%rut dintr+un tunel lateral c%r*nd un p$rc
mistre.' #i+au pus prada pe p%m*nt "i un !et de
s*n,e c$a,ulat a .*"nit din interi$rul animalului'
2 Lei) "tie< A -ntre/at unul'
Era -nalt "i sla/ cu $ perec4e de $c4elari cr%pa.i
a"eza.i piezi" pe nas'
2 6a "ti cur*nd a replicat Cale/'
Un /%iat a -n,enunc4eat l*n,% trupul p$rcului' A
)recat d$u% lame de cu.it una de cealalt% sc$.*nd
ni"te sunete stridente care mi+au )%cut p%rul de pe


- 98 -
/ra.e s% se ridice' Oc4ii lui s+au plim/at peste
trupul lui Arden iar ap$i c*nd a pri&it su)icient a
-nceput s% 4%cuiasc% p$rcul t%indu+i ,*tul'
1uc%.ele de $ase i+au z/urat -n )a.%' Era $ ne/unie
)elul -n care lama lui a!un,ea din n$u "i din n$u -n
l$cul unde capul se unea cu c$rpul' Am tres%rit la
)iecare l$&itur%'
1%iatul nu s+a $prit p*n% ce capul nu s+a desprins
de t$t "i s+a r$st$,$lit pe !$s' P$rcul mistre. se uita
la mine cu pupilele ac$perite de $ cea.% cenu"ie'
6$iam s% )u, pe cul$ar -nap$i pe unde &enisem
)%r% s% m% $presc p*n% c*nd aerul de a)ar% a&ea s%
m% cuprind%' :ns% am sim.it+$ pe Arden m$ale l*n,%
mine " i mi+am reamintit de ce eram aici' Imediat ce
a&ea s% se )ac% /ine a&eam s% plec%m departe de
acest /unc%r umed de acesti /%ie.i care m% pri&eau
de parc% eram ce&a de de&$rat'
Unul r$/ust cu p%r /l$nd -nc*lcit a mai aruncat
c*te&a lemne pe )$c' Ap$i a cercetat trupul )ra,il al
lui Arden'
2 Ele p$t s% stea -n camera mea a r*s el'
Am str*ns+$ /ine pe Arden'
2 A" )i )ericit s%+mi -mpart patul a ad%u,at
/%iatul'
2 N+$r s% stea -n camera nim%nui a inter&enit $
&$ce r%,usit%' N+$r s% stea del$c aici'
Dintr+un tunel de dinc$l$ de )$c a ap%rut un
/%iat mai mare' Purta pantal$ni lar,i care -i treceau
peste ,enunc4i iar pe piept a&ea p%r cre.' P%rul
ne,ru -i era str*ns -ntr+un c$c l%s*nd la &edere


- 99 -
partea de sus a spatelui /r%zdat% de ni"te cicatrice
,r$ase -ncruci"ate' Un ,rup de /%ie.i mai mari a
ap%rut -n "ir indian -n spatele lui -mpr%"tiindu+se
-n -nc%pere' Mi s+a )%cut pielea de ,%in%' Erau cel
pu.in zece mai -nal.i "i mai la.i -n spate dec*t mine'
#i p%reau )uri$"i'
2 Asta nu+i /ine a spus Arden -n "$apt%'
Cale/ s+a p$zi.i$nat -ntre n$i "i ei'
2 Nu e $ dez/atere Lei)' Le+am ,%sit -n p%dure'
Ea a )$st atacat% de $ urs$aic%'
Am pri&it -n !$s -ncerc*nd s% e&it pri&irile l$r
4$l/ate'
2 Au ne&$ie s% stea aici'
Oc4ii lui Lei) erau c%prui+-nc4is cu ple$apele
ti&ite de ni"te ,ene ne,re )$arte dese'
2 E prea pericul$s' #tii cum e Re,ele c*nd &ine
&$r/a de scr$a)e' Pr$/a/il c% de!a le caut%'
A &enit -nspre n$i "i )a.a lui era la !um%tate de
metru de cea a lui Cale/' Era at*t de apr$ape -nc*t
-i &edeam /uc%.ele le de )runze prinse -n p%r "i
straturile de cenu"% de pe /ra.ele lui -nc$rdate
muscul$ase'
2 Scr$a)e< A "$ptit Arden "i i+am sim.it
respira.ia )ier/inte pe cea)%' Asta suntem n$i<
2 A"a s+ar putea s% )im numite, i+am r%spuns'
:ns% nu suntem scr$a)e'
7rupul de /%ie.i ne+a -ncercuit' 3aita se apr$pia
de n$i /l$c*ndu+ne $rice "ans% de e&adare' Arden a
tu"it respir*nd ,re$i'
2 E /$lna&%< A -ntre/at un /%iat "tir/ "i )a.a i s+


- 100 -
a -m/l*nzit'
Am $/ser&at un tatua! pe um%rul lui un cerc cu
/laz$nul N$ii Americi -n%untru' Era acela"i pe care -l
a&ea "i Cale/ -n e8act acela"i l$c' Am pri&it prin !ur
$/ser&*nd c% t$.i /%ie.ii erau tatua.i'
2 ($arte /$lna&% am spus'
Au /%tut -n retra,ere auzind cu&*ntul -ncep*nd
s% "$pteasc% -ntre ei iar unul scund mai -ndesat a
murmurat ce&a suna a >m$lim%?' Arden "i+a -nclinat
capul -ntr+$ parte "i l+a pus pe um%rul meu'
Cale/ -nc% )%cea sc4im/ de pri&iri cu Lei)'
2 Dac% le alun,%m $r s% m$ar%' N+am de ,*nd
s% permit a"a ce&a'
C$l.urile /uzei lui Lei) s+au -ncre.it a nepl%cere
amintindu+mi de un c*ine care+"i arat% c$l.ii'
2 6$r sta -n camera de &est departe de ceilal.i a
spus el -ntr+un )inal'
Arden de+a/ia putea s% pri&easc% -n sus a"a c% el
"i+a )i8at $c4ii -n,usta.i apr$ape ne,ri pe ai mei'
2 Nu a&e.i &$ie s% ie"i.i deasupra p%m*ntului )%r%
permisiune' #i nu tre/uie s% ne sta.i -n cale' A.i
-n.eles<
Lei) a aruncat $ pri&ire /%iatului de l*n,% el care
ducea un teanc de castr$ane' Instincti& /%iatul a
-n,enunc4eat umpland d$u% dintre ele cu )as$lea
din ceaunul care se a)la deasupra )$cului' Ap$i i le+a
-nm*nat lui Lei)' Eu am )%cut un pas -n )a.%' Umerii
masi&i ai lui Lei) erau apr$ape la ni&elul $c4il$r mei'
Mi+a -ntins un castr$n' L+am apucat -ns% el nu i+a
dat drumul l+a .inut str*ns -ntre de,ete'


- 101 -
2 1ine a.i &enit a zis el cu $ &$ce care e8prima
)$arte clar e8act c$ntrariul'
M+a .inut ac$l$ "i $c4ii lui mi+au cercetat )a.a
ap$i au c$/$r*t pe s*ni pe talie pe pici$are' Am
sim.it un atac de panic% "i am tras de castr$n
-ncerc*nd s%+l iau' El a dat de$dat% drumul la
str*ns$are )%c*ndu+m% s% m% dau -nap$i
-mpiedic*ndu+m%' (as$lea mi s+a &%rsat pe /luz%'
Un alt /%iat a r*s z,$m$t$s cu r%utate'
Am cur%.at pata cu $/ra!ii r$"ii arz*nd' Nu era
su)icient c% eram nepr$te!at% -n aceast% ta/%r% nu
era su)icient c% Lei) m% -n,r$zea' Acum tre/uia s%
m% "i umileasc%'
2 3aide a spus Cale/ lu*nd cina lui Arden de la
Lei) Am s% &% ar%t unde $ s% sta.i' #i+a petrecut un
/ra. -n !urul lui Arden "i am p$rnit pe un tunel
luminat de r*nduri -ntre,i de )elinare /%,ate -n
p$deaua de p%m*nt' A"adar acela e Lei) a "$ptit
Cale/'
M+am -nt$rs c*nd Lei) ener&at a tras un "ut
capului p$rcului mistre.' 1%ie.ii -"i reluaser%
acti&itatea' Cel lat -n umei a aruncat $ alt% s%,eat%
d$i /%ie.i mai sla/i se luptau c$rp la c$rp iar al.i
c*.i&a lucrau )e/ril cu carnea pun*nd /uc%.i din ea
pe ni"te /e.e ascu.ite' M+am ,*ndit de$dat% la
mpratul mu!telor "i la ziua -n care Pr$)es$ara
(l$rence a citit $ scen% -n care Sim$n este ucis de
,rupul de /%ie.i s%l/atici cit*nd cam$ti&a.ie
>Mentalitate de /and%?' >1%r/a.ii sunt cei mai
pericul$"i atunci c*nd sunt iz$la.i -ncura!a.i d$ar


- 102 -
de &i$l$n.a cel$rlal.i? spusese ea a"ez*ndu+se pe
mar,inea /ir$ului cu cartea desc4is% -n p$al%'
Amintindu+mi de c$rul de stri,%te de $c4ii care
-mi cercetau )%r% ru"ine trupul de "$aptele dintre
ei "tiam0 c*te&a lucruri pe care ea ni le spusese
erau ade&%rate' C4iar "i+acum'
Mai &rei< Am -ntre/at .in*nd lin,ura cu )as$le -n
)a.a /uzel$r cr%pate ale lui Arden'
Ea a murmurat ce&a ce a sunat a >nu? ap$i s+a
-nt$rs pe $ parte arunc*nd cu&ertura de pe
pici$arele ei murdare' Oc4ii i s+au -nc4is'
A"a )usese t$at% n$aptea' Se trezea din c*nd -n
c*nd cerand ap% sau m*ncare ap$i se pr%/u"ea pe
salteaua l%sat%' Une$ri se z&*rc$lea de durere
pl*n,*ndu+se de ce&a care $ l$&ea pe "ira spin%rii'
Cale/ adusese un /ut$i plin cu ap% din lac "i $
.inusem -ndea!uns de treaz% pentru a+i sp%la
sud$area de pe piele "i a+i cule,e )runzele din p%r
)$l$sindu+m% de un pieptene rupt'
Ca&erna de p%m*nt era la cap%tul unuia dintre
tunelele principale $ -nc%pere -n,4esuit% cu $
sin,ur% saltea "i cu un /ir$u ac$perit de c%r.i
pentru c$pii -n,%l/enite de timp' C%utasem prin
sertare d$rindu+mi -mp$tri&a l$,icii s% ,%sesc
ni"te medicamente' :nainte nu m% ,*ndisem
nici$dat% c*t de pre.i$ase sunt' La #c$al% se p%rea
c% a&eau $ rezer&% )%r% limite'
Luam de /un% u"urin.a cu care $rice $ tuse $
in)ec.ie pielea t%iat% -ntr+un )elinar stricat+era
tratat' O pilul% aici $ d$z% pentru a am$r.i carnea


- 103 -
-nainte de a $ c$ase sir$p r$z cu ,ust de ,um% de
mestecat picurat -n ,*t' C*nd -n curte Ru/9 )usese
cuprins% de $ durere s)*"iet$are -ntr+$ parte a )$st
dus% repede -n camer% "i a ie"it c*te&a zile mai
t*rziu cu $ a.% nea,r% care marca pe a/d$menul ei
l$cul unde apendicele -i )usese sc$s' >Ce s+ar )i
-nt*mplat -n s%l/%ticie<? ne -ntre/aser%m n$i :n
timp ce -i inspectaser%m cicatricea' Ma8ine se
,*ndise c% ar )i tre/uit s% "i+l sc$at% sin,ur%
pr$/a/il cu $ )$ar)ec% ru,inita >Nu? $ c$rectase
Direct$area' Se plim/ase prin spatele n$stru -n sala
de mese asi,ur*ndu+se c% -n,4i.eam ultimele
&itamine >Pur "i simplu ar )i murit'?
Am piept%nat p%rul ne,ru "i des al lui Arden
sim.indu+i c%ldura pielii' Mi+am amintit de prima
dat% c*nd am &%zut $ -n acei ani de dup% m$lim%
s$seau ele&e n$i -n m$d re,ulat unele ,%site -n
p%dure altele aduse de c%tre adul.i care nu mai
puteau a&ea ,ri!% de ele' Ea a )$st )ata -nalt% cu
r$c4ia de un al/astru sp%l%cit care &enise la #c$al%
la trei ani dup% mine $ )at% de $pt ani /%,at% prin
p$arta lateral%' A stat -n camera de carantin% timp
de $ lun% sin,ur% a"a cum am )%cut+$ cu t$atele
c*nd am a!uns' Eu "i cu Pip ne -n,r%m%diser%m la
)erestruica din u"% pri&ind+$ -n timp ce se sp%la pe
din.i' A scuipat spuma al/% -n ,%leat% "i ne+am
-ntre/at cu &$ce tare dac% p%rea di)erit% de n$i' Era
un !$c printre ele&e' De c*te $ri treceam pe c$rid$r
ne $pream ac$l$ cu t$atele tr%,*nd cu c$ada
$c4iului "i a"tept*nd s% &edem cum -i apar &*n%t%ile


- 104 -
al/%strui pe piele' A"teptam ca al/ul $c4il$r ei s% se
trans)$rme -ntr+un ,%l/ui sp%l%cit' Nici$dat% nu s+a
-nt*mplat asta'
Arden s+a -nt$rs "i a m$rm%it un sunet ad*nc
,utural care m+a -n,r$zit' P%rea s% semene cu
mama mea -n acele ultime zile ale ei' Acum -n
-nc%perea umed% am trecut -n re&ist% t$ate
simpt$mele mamei mele' Arden sl%/ise -ns% nu prea
mult' Nu -i cur,ea s*n,e din nas iar pici$arele nu i
se um)lau "i nu -i supurau )%c*nd /%lt$ace pe !$s'
#i t$tu"i )elul -n care Arden tusea )elul -n care
tremura de )ri, )elul -n care $c4ii i se d%deau peste
cap -nc*t puteam &edea al/ul=
Am str*ns+$ de m*na rece d$rindu+mi s% se ridice
din pat treaz% "i mai &ie ca $ric*nd' S%+mi spun% s%
nu mai z%/$&esc la capul ei "i s% m% alun,e d*ndu+
"i $c4ii peste cap' Dar nimic' D$ar $ alt% l$&itur% a
pici$rului ei un alt sc*ncet' Am spus cu&intele pe
care nu i le+am putut spune mamei mele cu&intele
care mi s+au /l$cat -n ,*t -n ziua aceea din iulie
c*nd au s$sit cami$anele printre /aricade cu&intele
care r%m%seser% de+atunci ac$l$ l*n,% inima mea
trans)$rm*ndu+se -n ce&a s$lid'
A&eam din n$u cinci ani urc*nd cu pa"i u"$ri pe
sc%ri' Ea nu -i mai a"tepta pe d$ct$ri c%ci auzise
c$municatele cum c% ei a&eau s%+i a!ute numai pe
cei /$,a.i' Desc4isese u"a camerei ei' M+am dus s%
$ -m/r%.i"ez -ns% ea mi+a pus pe ,ur% acel $/iect
din plastic "i m+a t*r*t -n strad% stri,*nd cu &$cea
ei spart% ru,*ndu+i s% se $preasc%' Am -ncercat s%


- 105 -
m% .in de cutia p$stal% c*nd ea a )u,it -nap$i
tem*ndu+se c4iar "i s% m% s%rute'
Am incercat s% m% .in cu /ra.ele de st*lpul de
lemn dar am )$st ridicat% "i /%,at% -n cami$n cu
trupul m$ale -n str*ns$area /%tr*nei'
2 Te r$, am impl$rat+$ pe Arden acum
-nc4iz*nd $c4ii le,%n*ndu+m% -n ritmul pr$priei
mele &$ci' Am str*ns+$ din n$u de m*n% i+am
-nt$rs+$ cu palma -n sus' Nu m% p%r%si' Am ne&$ie
de tine'
6%z*nd c% Arden nu s+a mi"cat am pus la l$c
capul pe pern% "i am l%sat lacrimile s%+mi cur,%'
Era p$si/il ca ea s% nu se mai )ac% /ine nici$dat%'
Era p$si/il s% nu mai putem p$rni la drum
-mpreun% c%tre Cali)ia'

- 106 -CFTE6A ORE
MAI TFRBIU M+AM TREBIT CU O LUMIN
$r/it$are -n $c4i'
Cine&a z%/$&ea -n pra,ul u"ii .in*nd -ndreptat%
spre )a.a mea $ lantern%' Silueta "i+a sc4im/at
p$zi.ia iar raza de lumin% a c$/$r*t pe p%m*nt' M+
am )recat la $c4i -ncerc*nd s% deslu"esc silueta
micu.% din )a.a mea@ pers$ana -mi a!un,ea p*n% la
"$ld' O claie de p%r -nc*lcit -i at*rna p*n% la umeri
iar &$lanele lar,i pu)$ase ale unui tutu se r%s)irau
-n !urul taliei ei'
Am clipit -n -ntuneric -ns% silueta era -nc% ac$l$
ade&%rat% ne)iind nicicum r%m%"i.ele -ntunecate
ale &reunui &is'
2 Cum te c4eam%< Am "$ptit c%tre )eti.%
a"tept*nd ca $c4ii s% mi se $/i"nuiasc% cu
-ntunericul dar ea a )%cut un pas -nap$i' 3aide
&in$ la mine5
Mi+am ridicat /ra.ul )ac*ndu+i semn s% &in%' Ins%


- 107 -
-nainte s% mai p$t spune ce&a a luat+$ la )u,% pe
c$rid$rul sla/ luminai
M+am ridicat -n capul $asel$r c$mplet treaz%
acum' Nu "tiam cum de $ )eti.% -"i ,%sise calea prin
aceast% ta/%r% de /%r/a.i -ns% "tiam c% tre/uia s+$
urm%resc' Am )u,it c%tre us% pri&ind+$ -n timp ce
aler,a prin tunel a/ia &izi/il% -n razele lanternei'
2 A"teapt%5 Am stri,at' Int$arce+te5
A disp%rut /rusc dup% $ c$titur% iar eu am
scrutat 4$lul O,$l' Drumul prin tunel c$tea iar eu l+
am urmat -ncerc*nd s% stau la distan.% de ,%urile
ne,re de pe )iecare parte ac$l$ unde d$rmeau
/%ie.ii' Ea se a)la -n c$ntinuare -n )a.a mea
aler,*nd pe cul$ar cu tutuul s%lt*nd -n sus "i+n !$s'
Tunelul se /i)urca iar ea a ales partea neluminat%'
M+am luat dup% ea aler,*nd repede'
2 N+am de ,*nd s%+.i )ac r%u am "$ptit de,ra/%'
Te r$, $pre"te+te5
Am sprintat lesne pa"ii mei )iind mai u"$ri dec*t
)useser% inainte' Era minunat s% )iu din n$u -n
pici$are -n mi"care iar )iecare metru parcurs -mi
lini"tea t$t mai mult mintea "i sin,urele sunete pe
care le auzeam erau cele ale pr$priei mele respira.ii'
Nu dup% mult timp -n )a.% la d$ar c*.i&a pa"i am
z%rit silueta -ntunecat%' Ap$i tunelul a c$tit din n$u
desc4izandu+se su/ cerul -nstelat'
Ea a )u,it c%tre c$paci sc$.*nd .ipete stridente de
parc% ar )i )$st un !$c amuzant' Am mers la pas
p*n% ce a luat+$ la )u,& de cealalt% parte a dealului
"i a pl$n!at pe su/ un p*lc de tu)e inalte' M+am


- 108 -
aplecat ca s% respir -n s)*r"it $/$sit%' C*nd -ntr+un
)inal am ridicat capul mi+am dat seama c%
disp%ruse' Eram sin,ur%' :n -ntuneric' :n a)ara
/unc%rului'
Nu puteam -nainta@ ar )i )$st pr$stesc s% m%
a&enturez -n p%dure urm%rind )eti.a peste dealuri'
Dac% a" )i putut s% m% int$rc -n tunel s%+l caut pe
Cale/ s%+i spun c% ie"ise "i c% era sin,ur% -ns%
c*nd m+am r%sucit pe c%lc*ie am &%zut numai
um/rele n$p.ii' Am luat+$ -nap$i -nspre c$paci dar
p%durea era deas%' (runzele )$"neau su/ pici$arele
mele' Cren,ile se l$&eau una de cealalt% deasupra
capului meu' C*nd am a!uns -n l$cul unde credeam
c% era ie"irea nu se a)la niciun deal ci d$ar $ pant%
pietr$as% ce c$/$ra -nspre lac'
M+am -nt$rs "i am )u,it c%tre cealalt% parte a
p%durii cu inima /%t*ndu+mi t$t mai tare' Mi+am
amintit de m$mentul de la r*u cu pl$aia care -mi
c%dea cu putere pe piele cu trupele &enind spre
mine cu pu"tile -n m*n%' Am &%zut spatele lui Cale/
-n )a.a mea c4ipul de pe )lutura" cu&intele pe care
Arden le r$stise cu &$ce tare0 >Tu apar.ii Re,elui'?
Cum de+am putut s% )iu at*t de pr$ast% -nc*t s%
p%r%sesc /unc%rul pentru a ie"i -n t$iul n$p.ii cu
trupele pe urmele mele< D$ar )usesem a&ertizat%'
:n )a.% $ st*nc% se -n%l.a la &re$ trei metri
deasupra mea Aler,am at*t de repede -nc*t apr$ape
c% m+am iz/it de ea Pr$/a/il c% m% a)lam -n spatele
dealului -ns% era prea -ntuneric ca s% )iu si,ur%' Am
luat+$ pe l*n,% st*nc% sper*nd s% a!un, la zidul cu


- 109 -
mu"c4i care ducea -nspre intrare c*nd am auzit
ce&a -n spatele meu' N+a&eam timp s% m% -nt$rc "i
nici s% )u,' :ntr+$ clipit% $ m*n% puternic% m+a
str*ns de /ra.'
2 Ce dracuI cau.i aici< A "uierat Lei) tr%,*ndu+
m% spre el'
(a.a lui c$nt$rsi$nat% era a/ia &izi/il% -n lumina
stelel$r'
Am -ncercat s% m% eli/erez din str*ns$are -ns%
m% .inea /ine'
2 Ci+am spus s% nu ie"i din /unc%r5
2 #tiu am reu"it s% spun tres%rind la durerea
din -nc4eietura m*inii' :mi cer scuze'
Nu -ndr%zneam s% spun mai multe' Nu
-ndr%zneam s% respir'
2 Cine .i+a spus c% p$.i s% ie"i< S+a r%stit el cu
/uza de sus r%s)r*nt% -n semn de dez,ust
dez&%luind c% a&ea un incisi& spart' Cale/ .i+a spus<
2 Nu= urm%ream $ )eti.%' A )u,it a)ar% "i a
disp%rut pe unde&a pe+aici dar eu=
2 O )eti.%< A r*s Lei) -ns% a ie"it mai mult ca un
m*r*it' Nu e8ist% )eti.e -n ta/%ra asta'
2 M% d$are i+am spus -ns% m*na lui a r%mas
str*ns% -n !urul -nc4eieturii mele delicate'
M a tras dup% el pa"ii lui r%sun*nd z,$m$t$s pe
c%rare'
2 A )$st $ pr$stie s% ie"i aici' E8ist% un m$ti&
pentru care sunt eu de ,ard%' Suntem )$arte
&ulnera/ili -n aceste $re -n special cu &$i aici'
#tiu am spus ur*ndu+i str*ns$area'


- 110 -
C*nd m+a tras c%tre cealalt% parte a dealului am
sim.it san,ele r%cindu+mi+se -n m*n% ac$l$ unde
de,etele lui -mi ap%sau $sul'
:n cele din urm% mi+a eli/erat -nc4eietura' A
pip%it cu de ,etele un zid plin de mu"c4i iar
st$macul mi s+a str*ns ,*ndindu+m% la ceea ce mi+
ar putea )ace' Dar ap$i a tras de un /ustean
sc$.*nd la i&eal% $ alt% intrare c%tre /unc%r'
Am &%zut trupele ast%+sear% a spus el rar ca s%
p$t pr$cesa )iecare cu&*nt' Nu le+am mai &%zut -n
aceast% z$n% de luni -ntre,i' Dar erau ac$l$
mer,*nd pe linia aia de c$ast%'
A ar%tat c%tre un munte a)lat dinc$l$ de c$paci'
A a"teptat ca eu s% spun ce&a s% reac.i$nez
p$ate s% m% scuz -ns% c*nd am desc4is ,ura n+a
ie"it nimic'
2 3aide intr% a m*r*it el' N+am &rea s% i se
-nt*mple ce&a pre.i$asei n$astre E&e nu+i a"a<
Oc4ii -i erau ca ni"te /ile ne,re "i reci -n,r$pate -n
craniu'
2 Nu am spus lu*ndu+mi pri&irea de la el' N+am
&rea'
M+am aplecat prin tunel u"urat% c% sc%pasem de
el'
2 A ta e a treia pe dreapta a spus el c*nd
stin,4ia plin% de mu"c4i s+a auzit iz/indu+se -n
spatele meu -nc4iz*ndu+m% din n$u pe cul$arul
-n,ust'
C*nd am a!uns la ca&ern% m+am /ucurat s% &%d
c4ipul cun$scut al lui Arden str%lucind -n lumina


- 111 -
sla/% a lanternei T$tu"i m+am cutremurat sim.ind
cum -mi tremur% m*inile cum inima -mi /ate cu
putere -n piept' Spusese at*t de repede unde se a)la
-nc%perea mea' Prea repede'
Am ascultat ec$urile din tunel lipit% cu spatele de
peretele rece tem*ndu+m% c% acei $c4i ne,ri ca
ni"te m%r,ele a&eau s% &in% dup% mine c*nd m%
a"teptam mai pu.in'
Eu "i cu Cale/ c%l%ream prin p%dure mer,*nd pe
c%r%rile "erpuite dintre c$paci' Dup% ce &%zuser%
n$aptea trecut% trupele Re,elui /%ie.ii cei mai mari
)useser% cu $c4ii -n patru t$at% ziua asi,ur*ndu+se
c% trupele p%r%siser% z$na' Nimeni nu+mi &$r/ea
nimeni nu -ndr%znea s% m% pri&easc%' T$at%
te&atura nu s+a terminat p*n% ce nu au desc$perit
urme pr$aspete de cauciuc pe drumul care se
-ndep%rta de lac' Cale/ ap%ruse -n pra,ul u"ii
n$astre -n timp ce eu $ -n,ri!eam pe Arden "i m%
in&itase la &*n%t$are' Nu m% deran!a c% tre/uia s%
p$rt 4aine /%ie.e"ti pantal$ni de /um/ac rup.i "i $
/luz% lar,% sau s%+mi le, p%rul la spate pentru a
m% de,4iza' Eram pur "i simplu recun$sc%t$are s%
m% a)lu -n aer li/er departe de pe"tera umed%'
Departe de ad%p$stul su/teran "i de acel animal
Lei)'
C*nd am a!uns -ntr+un desi" ier/$s Cale/ a scrutat
liziera pri&ind -n !$s c%tre malul st*nc$s'
2 Nimic aici' A -nt$rs iapa' 6a tre/ui s% ,%sim un
punct de $/ser&a.ie'
Cerul era de un p$rt$caliu intens cu n$ri ca ni"te


- 112 -
talazuri de )um cu p*ntecele marcate cu r$"u'
Urm%risem un p$rc mistre. peste un c*mp "i -ntr+$
carier% p*n% ce a )$st speriat de $ piatr% c%z%t$are'
Acum c%utam un cer/' M+am dat mai -n spate pe
iap% -ncerc*nd s% m% /ucur de li/ertatea de a )i
deasupra p%m*ntului' :ns% -nt*lnirea de n$aptea
trecut% -nic% m% mai pre$cupa'
2 Prietenul t%u Lei)= am -nceput eu -ncerc*nd
s%+mi dau seama care e rela.ia lui Cale/ cu el cum
putea s% l$cuiasc% "i s% munceasc% zi "i n$apte cu
$ asemenea /rut%'
Il cun$scusem pe Cale/ acum d$u% zile "i -nc% nu
)%cuse nimic ce putea )i s$c$tit suspici$s' Nu m%
p%r%sise la r*u' Adusese pentru mine "i Arden micul
de!un "i pr*nzul pr$s$ape "i ap% pr$asp%t% de
pl$aie pentru a ne sp%la' C4iar maturase -nc%perea
pentru n$i -n timp ce n$i d$rmeam'
2 E )ermec%t$r ce s% zic am -nc4eiat eu
neput*nd s%+mi ascund asprimea din &$ce'
Cale/ -"i .inea $c4ii -ndrepta.i c%tre panta
st*nc$as% din )a.a n$astr% iar t$l/a cu s%,e.i i se
le,%na pe um%r'
2 :mi pare r%u c% te+a speriat n$aptea trecut%'
Era )uri$s din pricina trupel$r'
O m*n% i se mi"ca pe cea)a iepei des)%c*nd
n$durile din c$ama ei nea,r% deas%'
2 E c$n&ins c% ai in&entat p$&estea cu )eti.a' E
imp$si/il de discutat cu el'
2 De ce a" min.i< Am &%zut+$ i+am spus spatelui
lui Cale/ Eram sin,ur% ac$l$ a)ar% iar el pur "i


- 113 -
simplu m+a amenin.at'
Cale/ a cl%tinat din cap -n &reme ce ne c%.%ram pe
mar,inea dealului iar pa"ii nere,ula.i ai iepei ne
)%ceau s% ne cl%tin%m c*nd -ntr+$ parte c*nd -ntr+
alta' Nici el nu credea c% &azusem $ )eti.% -ns%
/%nuia c% &%zusem pe cineva&
Lei) n+a )$st dint$tdeauna a"a' Era=
2 Cale/ s+a $prit c%ut*nd cu&*ntul p$tri&it2 =
mai /un'
Ne+am aplecat su/ $ crean,% !$as%'
Cam ,reu de -nc4ipuit )runzele -mi m%turau "ira
spin%rii c*nd m+am aplecat -n )a.a' Atent% s%
men.in distan.% -ntre n$i' Cale/ n+a mai spus nimic
$ &reme'
Lei) a )$st amuzant c*nd&a a spus el -ntr+un
s)*r"it' Amuzant de+a /inelea' Petrecuser%m $ zi
-ntrea,% d%r*m*nd cladiri c%r%mid% cu c%r%mid% "i
c%r*nd materiale -n cami$ane pentru a )i
transp$rtate -n Ora"ul de Nisip' Lei) $/i"nuia s%
c$mpun% t$t )elul de c*ntece -n timp ce lucram'
Cale/ a pri&it peste um%r r$"u -n $/ra!i z*m/ind
lar,'
Ce )el de c*ntece< De ce r*zi<
S+a -nt$rs din n$u cu spatele la mine'
2 N+ ai &rea s% "tii'
2 Incearc%+m%'
1ine' Dar s% nu+mi spui c% nu te+am a&ertizat' #i+
a dres &$cea pentru a mima seri$zitate "i a -nceput
s% )red$neze )alsand -n,r$zit$r0 1$a"ele+mi asud%
/$a"ele+mi asud% nu p$t s%+mi )ac /$a"ele s% nu+mi


- 114 -
mai asude nuuuu nuuuu nuuuu5
M+am aplecat $/ser&*nd cutele de la c$l.urile
$c4il$r s%i
i punctule.ele mar$ &a,i care -i ac$pereau p$me.ii'
2 Ce+i at*t de amuzant< Ce+s alea >/$a"e?< Te
re)eri la /$lta pici$rului<
Cale/ a tras de )r*iele iepei "i s+a aplecat -nainte
cu trupul scuturat de r*s'
2 Ce< Ce e< Am -ntre/at'
I+a luat ce&a timp p*n% s% se p$t$leasc%'
2 E= a spus el cu )a.a -nc% -ncre.it% de r*s' Ca
acele c4estii care= S+a $prit ca "i c*nd s+ar )i
,*ndit pr$)und ap$i a cl%tinat de$dat% din cap' Nu
-mi pare r%u nu p$t' E pur "i simplu amuzant E&e'
Crede+m%'
6$iam s% insist p*n% a&ea s%+mi r%spund% la
-ntre/are dar ce&a mi+a spus era mai /ine ca ,luma
s% r%m*n% nee8plicat%'
Iapa a urcat ,re$i pe restul dealului p*n% am
a!uns pe teren drept' Lacul se -ntindea -n )a.a
n$astr% cu cerul p$rt$caliu re)lectat -n el' De sus
&edeam c*mpul unde ,%sisem p$rcul mistre.
p*lcurile de c$paci "i $ )*"ie pietr$as% de pla!%'
2 Iat%+i a spus Cale/ ar%t*nd c%tre cireada de
cer/i care se ad%pau la mar,inea apei'
C4iar "i de pe st*nc% le &edeam /lana aurie "i
c$arnele )alnice care p%reau -nalte c*t c$pacii'
Cale/ a c$ndus iapa -nap$i pe c%rare'
2 #i ce s+a -nt*mplat cu el< Am -ntre/at -n cele
din urm% c*nd p%trunsesem /ine -n p%dure' Cu


- 115 -
Lei)<
C$rpul a,il al lui Cale/ se mi"ca -n acela"i timp cu
cel al iepei de parc% erau un -ntre,' M+am uitat pe
spatele tric$ului s%u c$ncentr*ndu+mi aten.ia
asupra unui punct unde cus%tura era rupt%' Am
sim.it /rusc ne&$ia de a atin,e l$cul acela -ns% mi+
am .inut m*inile pe Lila'
2 Lei) a a&ut un )rate ,eam%n As4er' Orice+ai )i
spus ei -"i aruncau mereu pri&iri unul celuilalt
-nainte s% r%spund% ca "i cum Lei) &eri)ica ceea ce
As4er a&ea s% )ac% mai -nt*i sau As4er se 4$t%ra
dac% s% r*d% sau nu'
Mer,eam din n$u prin p%dure c%tre malul
st*nc$s'
2 :ntr+$ zi ne+am dus la munc% iar As4er s+a
-m/$ln%&it' Pri&ind -n urm% nu cred c% a )$st ce&a
,ra& n+a&ea cum' Ins% paznicii erau -nsp%im*nta.i'
Era la d$ar c*.i&a ani dup% m$lim%' Cale/ "i+a
trecut m*na prin p%rul "aten' C*nd ne+am int$rs
patul lui era ,$l' El nu mai era'
2 A murit< Am -ntre/at'
Iapa "i+a sc4im/at p$zi.ia su/ mine "i am
m*n,*iat+$ )iind de$dat% recun$sc%t$are pentru
prezen.a ei cald% "i lini"tit%'
2 Nu' Cale/ a scuturat din cap' L+au dus -n
p%dure "i l+au l%sat ac$l$'
2 Cine<
Paznicii' I+au le,at pietre de pici$are' :n acea sear%
i+am auzit l%ud*ndu+se despre cum ne+au sal&at ei
de la re-nt$arcerea a m$limei'


- 116 -
Mi+am pus m*na la ,ur% ima,in*ndu+mi+l pe
unul dintre /aie.ii din ta/%r% sin,ur -n p%dure
/$lna& cu pici$arele .intuite de p%m*nt'
A )$st ca "i c*nd ce&a -nl%untrul lui Lei) s+a rupt'
Nu l+am mai &%zut pe &ec4iul Lei)+nici$dat%' S+a
sc4im/at c$mplet dup% acea n$apte'
C ale/ a desc%lecat "i "i+a sc$s arcul "i $ s%,eat%
mi"c*ndu+se -ncet spre cer/ii de pe mal' C*.i&a "i+
au ridicat capetele -ns% c*nd l+au &%zut pe Cale/
at*t de calm de nemi"cat s+au re-nt$rs la ap%'
A mai )%cut c*.i&a pa"i -nainte s% .inteasc% spre $
c%pri$ar% de la mar,ine' S%,eata a p%r%sit arcul iar
$ clip% mai t*rziu era -n)ipt% ad*nc -n ,*tul c%rn$s
al c%pri$arei' Celelalte animale s+au -mpr%"tiat c*nd
c%pri$ara a dat -nap$i -mpietrit%' :n cate&a secunde
Cale/ a lansat $ alt% s%,eat% care a l$&it+$ -ntr+$
parte' Panicat% a )u,it -n ap% ap$i s+a )$r.at s%
a!un,% la mal l%s*nd $ d*r% de s*n,e -n urm%'
2 Opre"te+te5 Am stri,at d*ndu+m% !$s de pe cal
cu $c4ii )i8a.i pe ,*tul "i "$ldul ei' O d$are5
Cale/ s+a apr$piat de ea )%r% s% se ,r%/easc%'
2 E+n re,ul% a spus el /l*nd c%tre c%pri$ar%' A
luat ,*tul animalului -n m*ini "i "i+a sc$s cu.itul din
teac%' O s% )ie /ine'
Ap$i i+a "$ptit ce&a din n$u "i din n$u ceea ce
p%rea s% -i u"ureze panica' #i+a dus cu.itul la ,*tul
ei' :ntr+$ clipit% i l+a t%iat iar s*n,ele s+a -mpr%"tiat
pe malul pietr$s -nr$"ind apa lacului'
Lacrimile au -nceput s%+mi cur,% repede "i
)ier/in.i "i trupul -mi tremura -n &reme ce pri&eam


- 117 -
cum &ia.a p%r%sea $c4ii animalului'
Crescusem cu m$artea' O &%zusem peste t$t prin
!urul meu pe )e.ele &ecinil$r tr%,*nd saci de d$rmit
-n ,r%dinile l$r pentru -nm$rm*ntare' O &%zusem
dinc$l$ de ,eamul ma"inii -n "irurile de $ameni
care )%ceau t%r%/$i -n )a.a )armaciil$r cu pielea
p%tat% "i r$"ie' O &%zusem -n pr$pria mea mam%
st*nd pe &eranda din )a.a casei cu s*n,ele
cur,*ndu+i din nas'
:ns% d$isprezece ani -n interi$rul #c$lii )usesem
-n si,uran.%' Bidurile m% pr$te!au d$ct$rii se a)lau
ac$l$ pentru a ne &indeca "i mai a&eam "i )luierul
de a&ertizare la ,*t' :n timp ce Cale/ .inea capul
c%pri$arei -n m*ini am pl*ns mai tare dec*t $
)%cusem &re$dat%' De$arece se a)la aici a"tept*ndu+
m% dint$tdeauna0 m$artea m$artea ine&ita/il%
peste t$t' Mereu'

:N DIMINEACA URMTOARE M+A NPDIT
amintirea uciderii c%pri$arei -nc% -nainte s%+mi p$t
-n%l.a capul de saltea' 1%ie.ii a"teptaser% ca
animalul s% s$seasc% "i l+au c%rat -n /unc%r
le,*ndu+i mem/rele de $ crean,% de c$pac rupt%'
M+am -nt$rs -n ca&ern% repede -nap$i la Arden
care d$rmea' Nu sup$rtam s% &%d c%pri$ara t%iat% "i
!upuit% cu carnea m$ale e8pus%'
Am aprins )elinarul de l*n,% patul n$stru
umpl*nd camera cu $ lumin% al/% delicat%' Cale/ ne
adusese un m$rman de 4aine pr$asp%t sp%late -n
apa lacului' M+am ridicat "i m+am im/racat cu $


- 118 -
c%ma"% cu nasturi' T$t nu "tiam unde se a)la
pr$prietarul c%r.il$r pentru c$pii sau de ce -"i
a/and$nase camera' :ntr+$ parte a /ir$ului se a)la
un caiet de n$ti.e' L +am ridicat uit*ndu+m% la cele
patru cu&inte simple0 ,umele meu e 2aul& Scrisul era
ine,al iar unele litere a&eau spa.ii -ntre ele' M+am
,*ndit la ceea ce spusese Cale/ despre /%ie.i cum
-n anumite )eluri ei $ p%.iser% mai r%u dec*t )etele'
Am -nc4is $c4ii "i mi+am ima,inat+$ pe Ru/9
mer,*nd la$lalt% cu celelalte )ete -n acea -nc%pere cu
paturi -n,uste' :i auzeam -ntre/%rile c%tre d$ct$ri
r$stite -n )elul ne&in$&at -n care numai ea putea s+$
)ac%' >Unde sunt c%r.ile n$astre< C*nd se des)%"$ar%
prima n$astr% c%l%t$rie c%tre Ora"ul de Nisip< De ce
suntem le,ate de pat<? Ne luaser% at*t de multe
-ns% ne d%duser% m%car ce&a' O s% "tiu mereu s%
citesc "i s% scriu' S%+mi scriu pr$priul nume'
:n spatele meu se auzeau ni"te pici$are ,$ale
lip%ind pe p$deaua de p%m*nt' M+am -nt$rs la timp
ca s% &%d un /%ie.el repezindu+se spre mine "i
smul,*ndu+mi caietul de n$tite din m*n%' 1%iatul
a&ea un p%r -nc*lcit de cul$are "aten+desc4is "i
purta $ sal$pet% de lucru murdar% de n$r$i )%r%
niciun tric$u pe dedesu/t'
2 De unde ai ap%rut< l+am -ntre/at pe un t$n
/l*nd ne d$rind s%+l sperii' Cine e"ti<
2 sta+i al )ratelui meu'
A ridicat caietul ca "i cum ar )i )$st un premiu'
2 Nu -ncercam s%+mi /a, nasul am spus -ncet
neluandu+mi pri&irile de pe trupul lui mic'


- 119 -
Mi+am adus aminte de )eti.ele care se a)lau la
#c$al% mai mici cu un an ap$i d$i ani mai t*rziu
ap$i trei clasele mics$r*ndu+se t$t mai mult -n
&reme ce Re,ele $r,aniza $amenii -n Ora" s$rt*nd
$r)anii' Unii c$pii erau ,%si.i $cazi$nal -n p%duri
n%scu.i din Pri/e,i -n t$iul m$limei dar se -nt*mpla
rar' Nu mai &%zusem de mult un c$pil at*t de mic'
#i nici m&car nu+mi puteam aminti s% )i &%zut &reun
/%iat'
2 Eu d$ar= am -nceput'
2 :n&%.a s% citeasc% a spus /%iatul' A -ntins
pici$rul c%tre p$dea l$&ind cu de,etele $ piatr% din
p%m*nt' Nu p%rea s% s% ai/% mai mult de "ase ani
"i a&ea pe c4ip e8presia cui&a care rare$ri z*m/ea'
Urma s% m% -n&e.e "i pe mine dar a murit'
Am aruncat $ pri&ire -n c$l.ul unde Arden st%tea
nemi"cat% pe saltea cu pielea lucindu+i de sud$are'
O )ar)urie plin% cu le,ume se a)la l*n,% ea din seara
precedent%'
2 Ce a&ea< Era /$lna&<
Cu&intele mi s+au /l$cat -n ,*t -n timp ce m%
uitam spre Arden'
2 T$cmai -ncepuse s% &*neze' Cale/ spune c% a
)$st $ inunda.ie /rusc% dup% $ pl$aie t$ren.ial%'
R%s)$ia caietul -n timp ce &$r/ea dez&%luind
pa,ini -ntre,i de m*z,%leli ne-n,ri!ite'
Paul a a&ut ,ri!% de mine dup% ce au disp%rut
p%rin.ii n$strii' El a )$st cel care m+a adus aici'
2 Imi pare r%u am spus eu'
2 Nu -n.ele, de ce t$at% lumea spune asta' A


- 120 -
ridicat pri&irea c%tre mine "i $c4ii lui lic%reau de la
lumin%' Nu c% ar )i &ina ta'
2 Cred=
M+am ,*ndit la &iziunile pe care le a&eam de
)iecare dat% c%nd ad$rmeam' Pip -ntr+un pat -n,ust
"i al/ cu /urta imens% une$ri se z&*rc$lea din
pricina le,%turil$r de piele .ip*nd printre celelalte
)ete care se a)lau l*n,% ea -ncerc*nd s%+"i -ntind%
/ra.ul c%tre ni"te m*ini pe care nu le putea apuca'
Alte$ri era a"a cum mi+$ aminteam eu la /ir$u
rez$l&*nd pr$/leme de matematic% l$&ind -n lemn
cu crei$nul -n ritmul ei cun$scut' Se -nt$rcea /rusc
cu )a.a plin% de )urie c*nd -"i e8punea pr$)ilul cu
p*ntecul /$m/at de sarcin%' >De ce se -nt*mpla
asta<? -ntre/a ea )%c*nd un pas spre mine ap$i
altul' De ce<? Eu -i spuneam acelea"i cu&inte >-mi
pare r%u -mi pare r%u? p*n% ce s%rea -nspre mine
iar eu m% trezeam'
Mi+am dres &$cea "i am -nt*lnit pri&irea /%iatului'
2 = Une$ri e ca "i cum ai spune >Sunt trist?' Sau
>M% d$are pentru tine?' P$ate c% e $ pr$stie' P$ate
c% e d$ar ce&a ce spune lumea'
1%iatul m+a analizat uit*ndu+se la p%rul cu
&*r)uri t$cite care+mi c%dea pe umeri' :l
piept%nasem cu de,etele pentru a nu se -nc*lci'
2 Mi+au spus c% e"ti )at% a zis /%iatul'
Am apr$/at din cap'
2 E"ti mama mea<
2 Nu am spus' Nu sunt'
A urmat $ t%cere m$rm*ntal%' O &reme "i+a


- 121 -
mu"cat pielea cr%pat% de pe /uze'
2 Eu sunt 1enn9 a spus el -n cele din urm% -n
timp ce se -ndrepta c%tre u"%' 6rei s% &ezi camera
mea< P$.i s% )aci cun$"tin.% cu c$le,ul meu de pat
Silas'
Am ezitat' Pri&irea mi s+a -ndreptat c%tre Arden'
Era ,4emuit% cu $c4ii str*ns -nc4i"i a"a cum
)useser% de ieri+sear%'
2 :n re,ul% i+am spus /%ie.elului )ericit% c%
a&eam pe cine&a cu care puteam &$r/i' S% mer,em'
L+am urmat pe cul$arele -nt$rt$c4eate c%tre $
-nc%pere mic% "i -n,ust%' Pe !$s erau d$u% saltele
iar -mpre!ur erau -mpr%"tiate ni"te l%zi "i c$nser&e
murdare de n$r$i' Un alt /%iat cu pielea smead%
desena cu un /%. pe p%m*ntul tare' P%rul lui ne,ru
a&ea lun,imi di)erite dez&%luind petice de scalp "i
purta un tric$u lun, /%,at -ntr+un acces$riu mult
prea cun$scut2 un tutu m$&'
Deci %sta era Silas' (eti.a pe care $ urm%risem
prin p%dure era de )apt un /%ie.el'
2 Te cun$sc am spus eu )%c*nd un pas c%tre el'
Tu m+ai speriat -n acea n$apte' De ce nu te+ai $prit
din aler,at c*nd te+am stri,at<
Silas a -n,4e.at c*nd m+a pri&it'
2 Aler,am a spus el arunc*nd /%.ul pe !$s
)iindc% m% )u,%reai'
Tinea pici$arele -ncruci"ate su/ el ceea ce+l )%cea
s% par% "i mai mic dec*t era'
2 Mai sunt c$pii< Am -ntre/at'
Silas "i+a ridicat /%.ul "i a -nceput s% mai )ac%


- 122 -
ni"te cercuri pe p%m*nt' M+a i,n$rat c$ncentr*ndu+
se asupra desenel$r lui'
2 E"ti cel mai mic< Am insistat'
1enn9 s+a a"ezat l*n,% el' S+a -nt$rs "i pentru
prima $ar% am $/ser&at $ cicatrice lun,% r$z care i
se -ntindea de la cea)% p*n% la urec4e pe !um%tate
ascuns% de p%rul lui -nc*lcit'
2 Da' Mai e 3u8le9' El are unsprezece ani' Se
!$ac% cu n$i c*te$dat% -ns% t$.i ceilal.i -"i &%d de
tre/uri sau se antreneaz%'
2 Se antreneaz% pentru ce<
Silas -nc% se uita -nspre p$dea' Desena ce&a ce
p%rea a )i un cer/ )%c*nd J+uri pe p$st de c$arne'
2 1%ie.ii mai mari de&in &*n%t$ri c*nd -mplinesc
cincisprezece ani a r%spuns 1enn9'
2 Deci )ratele t%u a&ea cincisprezece ani am
spus' Presupusesem c% Paul era c$pil din cauza
c%r.il$r ilustrate' :ns% /%nuiam c% -ncepuse cu cele
mai simple lucruri pe care le+a putut ,%si' #i a
-n&%.at sin,ur s% citeasc%<
1enn9 a -ncu&iin.at din cap'
2 Tu "tii s% cite"ti< A -ntre/at el'
2 Da am r%spuns'
2 M% -n&e.i "i pe mine<
2 Da am spus' Am s% te -n&%.'
Pentru prima $ar% de c*nd -l -nt*lnisem 1enn9 a
z*m/ii dez&%luind un incisi& lips%' 1rusc mi+a
&enit $ idee@ am luat /%.ul lui Silas "i am
-n,enunc4eat pe !$s' Am s%pat repede cu&*ntul )%r%
s% m% ,*ndesc -n p%m*ntul tare' Ap$i l+am


- 123 -
su/liniat'
2 #ti.i ce -nseamn%< I+am -ntre/at'
Silas s+a uitat la litere "i ap$i la mine de parc%
era surprnu c% m*inile mele )%cuser% acele litere s%
apar%' A cl%tinat din cap'
2 E numele t%u am spus eu ar%t*nd literele una
cate una' S+I+L+A+S' Ap$i am scri!elit alt cu&*nt su/
el' #i a"a se scrie 1enn9'
1enn9 a z*m/it sin,urul s%u incisi& ie"indu+i -n
a)ar%'
Silas s+a uitat lun, la mine ,ura lui )$rm*nd un
mic O'
2 Silas a repetat el ap%s*nd cu de,etele pe
p%m*nt'
Am pus /%.ul !$s "i m+am ridicat -m/u!$rat% de
pl%cere
2 A"tepta.i aici un minut am spus ,*ndindu+m%
la t$ate acele c%r.i care z%ceau necitite pe &ec4iul
/ir$u al lui Paul M% -nt$rc imediat'
1enn9 se s)la -n )ata peretelui de p%mant sc$/ind
cu&intele cu un /%.'
2 Da c$rect am spus eu -n timp ce -nc%perea
plin% de /%ie.i pri&ea -n t%cere'
Terminase P+ul "i s+a dat -nap$i pri&ind cu&*ntul
scris cu ma!uscule'
2 1enn9 a citit el t$at% )a.a numai z*m/et "tir/'
($arte /ine am spus lu*nd de pe mas% teancul
de car.i pentru c$pii'
Ceea ce -ncepuse cu d$i /%ie.ei care+"i scriau
numele -n p%mant se m%rise c*nd c*.i&a dintre


- 124 -
/%ie.ii mai mari "i+au /%,at capetele -n -nc%pere "i
ap$i au luat l$c'
3aide.i s% citim $ carte am spus lu*nd una de
deasupra teancului' C*nd le+am luat am )$st
-nc*ntat% s% desc$p%r cate&a titluri pe care le
a&usesem "i la #c$al%' A )$st $dat% ca nici$dat% un
c$pac am citit eu ar%t*ndu+le pa,inile ca ei s% le
p$at% &edea' Iar c$pacul iu/ea un /%ie.el' #i /%iatul
&enea -n )iecare zi=
M +am $prit' M*na lui Silas era ridicat%' (usese
primul lucru pe care -i -n&%.asem dup% ce am
-nceput lec.ia "i ei &$r/eau ne-ntre/a.i'
2 Cum adic% -l iu/ea< Ce e aia< A -ntre/at el'
;e&in /%iatul cu $c4elarii cr%pa.i a sc$s un $)tat
ener&at'
2 Inseamn% c% &rea s% s%rute $ )at%' Asta se
-nt*mpla -nainte de m$lim%'
;e&in mi+a z*m/it ru"inat -nr$"indu+se'
2 S% s%rute $ )at%< A -ntre/at Silas ne-ncrez%t$r'
3u8le9 "i+a ridicat capul'
2 Nu nu e a"a' sta e un c$pac' C$pacul nu+l
s%rut% pe /%iat'
2 Despre ce &$r/i.i /%ie.i< I+a -ntre/at Silas cu $
mutr% nedumerit%'
2 P$.i iu/i pe $ricine i+am -ntrerupt eu pri&ind
c%tre ,rup' Iu/irea e= C%utam cu&intele p$tri&ite'
Iu/ireai inseamn% s% .ii la cine&a )$arte mult' S%
sim.i c% acea pers$an% c$nteaz% pentru tine ca "i
c*nd -ntrea,a ta &ia.% ar )i mai trist% )%r% ea'
M+am ,*ndit la r*sul sacadat al lui Pip sau c*nd


- 125 -
s%ream de pe un pat pe altul cu Ru/9 a"a cum $
)%ceam mereu :n dimine.ile de duminic% -n &reme
ce a"teptam s% intr%m la du"'
Dup% $ pauz% lun,% 1enn9 "i+a ridicat pri&irile'
2 Eu l+am iu/it pe )ratele meu a spus el'
2 Eu am iu/it+$ pe mama a ad%u,at Mic4ael un
/%iat de cincisprezece ani'
2 #i eu am iu/it+$ pe mama am spus' #i -nc% $
iu/esc' A"a se -nt*mpl% iu/irea nu dispare
nici$dat% c4iar dac% pers$ana nu mai e8ist%' Am
a"teptat $ clip% ap$i am desc4is cartea din n$u' #i
/%iatul &enea -n )iecare zi "i aduna )runzele "i le
trans)$rma -ntr+$ c$r$ni.%=
2 ;e&in5 Mic4ael5 Aar$n5 Unde sunte.i< A /u/uit
&$cea lui Lei) pe cul$ar'
A ap%rut de dup% un c$l. cu trupul lui muscul$s
m*n!il de n$r$i "i cenu"%' Oc4ii %ia ne,ri ca de
piatr% "le)uit% m% pri&eau din n$u )%r% s% tr%deze
&reun sentiment'
2 Unde sunt ,%le.ile< A -ntre/at'
Ca.i&a dintre /%ie.ii mai mari s+au ridicat de pe
!$s'
A&eam s% ne $cup%m de ele dup%= dup% ce
terminam cartea'
3 1artea4 A -ntre/at Lei) -ndrept*ndu+se c%tre ei'
Nu se uita la mine .in*ndu+"i capul -nt$rs de parc%
eu eram $ mas% sau un scaun sau p$deaua de su/
pici$arele lui' O s+$ )ace.i acum )iindc% tre/uia s%
)ace.i asta de diminea.%' 6reau t$ate ,%le.ile cu ap%
de pl$aie -n%untru -n !urul )$cului'


- 126 -
2 Nu mai p$ate a"tepta c*te&a minute< Apr$ape
c% am termat am spus eu -nainte s% m% p$t $pri'
1%ie.ii s+au -nt$rs surprin"i la auzul &$cii mele'
Lei) a &enit spre mine mir$sul lui m$scat
umpl*nd spatiul dintre n$i'
2 S% a"tepte pentru ce< A spus el smul,*ndu+mi
cartea din nun%' Pentru asta< 1%ie.ii %"tia n+au
ne&$ie s% le )ie citite c%rti de c$pii' Au ne&$ie s%
-n&e.e s% se apere sin,uri'
2 #i &$r )i -n stare s+$ )ac%' Mi+am -ndreptat
spatele' :ns% mai au ne&$ie "i s% )ie capa/ili s%
-n.elea,% un simplu marca! de drum sau cum s%+"i
scrie pr$priile nume'
Lei) a pri&it prin !urul clasei apr$ape d$isprezece
dintre ei -n,4esui.i unii -n ceilal.i -n spa.iul -n,ust'
:nc4idea "i desc4idea ,ura -ncet ca un pe"te pe
uscat lupt*ndu+se s% respire'
Ap$i pri&irea lui a -nt*lnit+$ pe a lui ;e&in cel mai
mare /%iat din -nc%pere "i a dat din cap'
2 Pute.i s% umple.i ,%le.ile dup% ce termina.i cu
lec.ia' Cat despre tine=
S+a uitat la mine' :n p$)ida pri&irii sale reci
puteam s% !ur c% &%zusem $ -ndulcire -n e8presia
lui $ u"$ar% mi"care -n !urul /uzel$r cel mai
apr$piat lucru de un z*m/et pe care+l &%zusem'
2 Dac% ai de ,*nd s% stai aici s%+i -n&e.i carte pe
/%ie.ii %"tia tre/uie s% "tii cum stau tre/urile' Cei
mai mari a ar%tat cu de,etul c%tre ;e&in "i Aar$n
care st%teau rezemati cu spin%rile de peretele de
p%m*nt &$r p%r%si /unc%rul cur*nd la &*n%t$are


- 127 -
"i s% stea de paz%' Cerem$nia de initiere ere -ncepe
p$im*ine la as)in.it'
A ie"it pe u"% aplec*ndu+"i capul ca s% nu se
l$&easc% de deni&elarea din ta&an'
Am pri&it -nap$i c%tre c$pii -nc% .in*nd cartea -n
man%' Sim.eam sc4im/area puterii la )el de real% ca
"i c*nd p%mantul de su/ mine se sc4im/ase'
Ener,ia &i/ra prin trupul meu -n timp ce r$steam
cu&intele iar ca&erna p%rea mai mare acum'
2 #i /%iatul &enea -n )iecare zi "i aduna
)runzele=
Mai t*rziu -n acea sear% dup% ce tu"ea lui Arden
se trans)$rmase -n respira.ii ritmice speci)ice
s$mnului am luat lanterna din l$cul ei de pe p$dea
"i m+am -nt$rs -n tunele' :n ta/%r% era lini"te'
Cul$arul "erpuit era pustiu' Dup% c*te&a zile de stat
aici am -n.eles structura su/teran% de /az% cele
cincitiu i traiect$rii care ie"eau din acea -nc%pere
circular% creand $ alc%tuire su/ )$rm% de stea su/
dealul masi&' Am c$tit "i am mers prin al d$ilea
tunel num%r*nd cadrele u"il$r pe -ntuneric'
Ma t$t ,*ndeam la )ratele lui 1enn9 Paul care
st%tuse la acel /ir$u -n c$l. e8ers*ndu+"i literele
care se -ntinsese pe aceea"i saltea pe care st%team
eu studiind )isurile din ta&anul de p%m*nt' P$ate c%
-n ziua -n care murise $ sim.ise "i el asemenea
-nceputului unei )urtuni' Sau p$ate c%+"i pusese
arcul pe um%r ca -n )iecare diminea.% "i plecase la
&*n%t$are' P$ate c% trecuse pe l*n,% camera lui
1enn9 ned$rind s%+l trezeasc% ne"tiind c% era


- 128 -
ultima $ar% p*n% c*nd a )$st prins -n )ream%tul
&alului a,it*ndu+se -n apa al/% de spum% aspir*nd
r*ul -n pl%m*nii s%i'
Mer,*nd pe cul$arul sla/ luminat unde se
auzeau s)$r&ituri mi+am trecut m*na de+a lun,ul
pietrel$r din perete' A&eam at*t de multe -ntre/%ri'
Ce se -nt*mplase -n la,%re -n a)ar% de munc%
transp$rtarea c%r%mizil$r "i a pietr$iului' Cum de
a!unseser% -n ta/%r% c$pii at*t de mici precum
1enn9 "i Silas< Nu era su)icient s% am detalii
super)iciale' Eram insu)le.it% de aceea"i d$rin.% care
m% cuprinsese dese$ri la #c$al%' Direct$area $
numise $dat% >sete de cun$a"tere?'
Am c$tit la al "aselea cadru de u"% "i l+am &%zut
ac$l$ -n )a.a mea cu c%ma"a lui /$.it% "i cu
pantal$nii rup.i' Pici$arele -i at*rnau peste /ra.ul
unui )$t$liu ad*nc cu arcuri iar capul -i at*rna
peste cel%lalt /ra.'
2 Cale/< Am -ntre/at eu' E"ti treaz<
S+a trezit /rusc speriat pri&ind repede prin !ur ca
"i c*nd tre/uia s%+"i aminteasc% unde se a)la' Ap$i
"i+a )recat )a.a si+a netezit p%rul "i mi+a z*m/it'
2 1ine ai &enit -n umila mea l$cuin.%'
A ,esticulat c%tre salteaua ,$al% de pe p$dea
ac$perit% d$ar cu $ pil$t% din care ie"eau )ul,ii pe la
cus%turi' Pe masa de l*n,% ea se a)la un radi$ de
metal "i ni"te c%"ti ca acelea pe care le &%zusem la
#c$al%' Pe pere.i erau prinse -n pi$neze ni"te 4%r.i
cu mar,inile -ncre.ite de la umezeal%'
2 Ce )aci cu t$ate c%r.ile astea< Am -ntre/at


- 129 -
-ndreptadu+m% c%tre teancul -nalt de pe p$dea' Mi+
am trecut de,ele peste c$t$are recun$sc*nd c*te&a
titluri )amiliare de la #c$al%0 @nima ntunericului,
'arele $ats? "i Spre #ar&
Cale/ a &enit l*n,% mine "i um%rul lui cald -l
atinse us$r pe al meu'
2 (ac une$ri c4estia asta amuzant% a spus el
$)erindu+mi un r*n!et p$zna"' Desc4id $ carte "i m%
uit la )iecare pa,in% Se nume"te citire'
2 #tiu ce -nseamn% s% cite"ti5 Am spus eu r*z*nd'
Un &al de c%ldur% mi+a cuprins ,*tul "i )a.a
adun*ndu+se -n $/ra!i' Mi+am trecut de,etele prin
p%r' Nu mai &%zusem nici$ $,lind% de c*nd )u,isem
de la #c$al%'
2 Dar cum a"a< Am -ntre/at' 1enn9 a spus c%
nimeni n+a in&%.at aici s% citeasc%'
2 S% -n.ele, c% ai )%cut cun$"tin.% cu 1enn9< A
-ntre/at Cale/.
Oc4ii lui lui p%reau s%+mi cerceteze c4ipul
scrut*ndu+mi /uzele "i spr*ncenele "i $/ra!ii'
Am dat din cap'
2 Azi mai de&reme' #i cu Silas "i cu al.i c*.i&a
/%ie.i mai mari' Silas era )eti.a pe care am crezut c%
am &%zut+$' Purta tutuul %la'
Cale/ a r*s'
2 A ,%sit tutuul -n cutiile pe care le+am pr%dat
dintr+un dep$zit' Lei) "i al.i c*.i&a /%ie.i "tiau ce era
dar cum putem s& -i spunem asta lui< Iu/e"te prea
mult tutuul %la'
Am z*m/it cu em$.iile trezite la &ia.%' Am ridicat


- 130 -
@nima @ntunericului, recun$sc%t$are s%+i simt
,reutatea -n m*ini p$t$lindu+mi ast)el de,etele
tremur%t$are'
2 Am -nceput s%+i -n&%. s% citeasc%' Nu le+ai
ar%tat nici$dat% al)a/etul< Numele l$r<
Am intrat -n la,%rele de munc% c*nd a&eam "apte
ani a"a c& am -n&%.at )$arte pu.in -nainte de
m$lim%' Mama m+a in&%tat c*te&a lucruri de /az%
-nainte s% m$ar% cu&inte mai scurte "i sunetele' #i
ap$i dup% aici citeam n$aptea pentru=
#i+a ridicat pri&irile c%tre ta&an' 1ar/a .ep$as% -i
de&enea t$t mai deas% cre*nd um/re -ntunecate de+
a lun,ul /%r/iei "i a ,*tului'
2 = pentru a e&ada presupun' N+a )$st nici$dat%
$ $p.iune s%+i -n&%. pe /%ie.i -n special nu cu Lei)
prin prea!m%' (iind cei mai mari tre/uie s% &*n%m
s% pescuim s% supra&e,4em p%m*ntul s% )im cu
$c4ii+n patru dup% trupe' T$at% ziua -n )iecare zi'
Au ne&$ie de m*ncare mai mult dec*t au ne&$ie de
c%r.i' Din ne)ericire' A $)tat "i s+a uitat -n $c4ii mei
T$tu"i m% /ucur c% -i -n&e.i a ad%u,at'
Mi+a sus.inut pri&irea p*n% ce -n )inal a tre/ui s%
m% uit -n alt% parte'
2 Ai citit t$ate astea<
Am aruncat $ pri&ire spre Anna Aarenina "i 2e
drum;, care ar%tau ciudat &*r*te -ntre @storia artei
pentru pro!ti "i $*idul complet al nottorului'
2 (iecare cu&*nt a spus Cale/ r*z*nd' La urma
urmei nu sunt c4iar un $m al pe"teril$r nu<
C%ma"a ,ri lun,% zdren.%r$as% a lui Cale/ nu era


- 131 -
-nc4is% la nasturi dez&elind din c*nd -n c*nd
p$r.iuni din pieptul s%u /r$nzat'
2 Nu cred c% am spus asta &re$dat% nu<
2 Nu tre/uia s+$ r$ste"ti a r%spuns el'
Am tra&ersat -nc%perea c%tre un alt teanc iar
Cale/ m+a urmat p%"ind -n spatele meu de parc%
m% -ns$.ea -ntr+un dans'
2 M+am -n"elat am spus'
St*nd at*t de apr$ape de el -i &edeam punctele
mar$ din irisurile de un &erde+desc4is'
Cale/ se -n&*rtea -n !urul meu r*z*nd ca "i c*nd
eram $ creatur% -nc*nt%t$are pe care el $
desc$perise prin /$sc4ete'
2 O z%u< A )$st t$t ce+a spus el'
2 O cartea asta=
Am ridicat Spre #ar& Pa,inile -i erau r%sucite la
c$l.uri'
2 C4arles Tansle95 Ce c$"mar' Cine se crede el s%
spun% c% )emeile nu p$t picta nu p$t scrie< #i )elul
-n care d$mnul Ramsa9 uit% de s$.ia lui dup% ce ea
m$are pur "i simplu sali&eaz% dup% Lil9 la s)*r"it5
Cale/ "i+a -nclinat capul'
2 1%nuiam eu c% educa.ia ta a )$st
unidirec.i$nal% -ns% nu mi+am dat seama c*t
anume'
2 Ce &rei s% spui< L+am -ntre/at'
Cale/ a mai )%cut un pas spre mine "i -i sim.eam
mir$sul de )um de pe piele'
2 D$mnul Ramsa9 !ele"te e de&astat' De aceea -l
duce pe Aames la )ar -nc% se mai ,*nde"te la acea


- 132 -
discu.ie aprins% pe care a a&ut+$ cu s$.ia lui cu ani
-n urm%'
M+am -ncruntat -ncerc*nd s% pr$cesez ceea ce
spunea Cale/'
Cartea arat% ceea ce se -nt*mpl% -n a/sen.a
d$amnei Ramsa9 c*t de imp$rtant% e $ mam% c*t
de rapid se p$ate n%rui t$tul )%r% ea a c$ntinuat el'
Cu t$.ii $ iu/eau'
Mi+am amintit de lec.ia de la #c$al% c*nd
Pr$)es$ara A,nes a .inut $ prele,ere despre d$rin.ele
/%r/a.il$r pentru )emeile mai tinere sau despre
incapacitatea /%r/a.il$r de a -mplini ne&$ile a)ecti&e
ale $amenil$r din !urul l$r' T$tul p%rea at*t de
limpede atunci'
2 Asta e d$ar p%rerea ta am -ncercat eu
cl%tin*nd din cap'
:ns% Cale/ nu "i+a mutat pri&irile' (a.a -i era pe
!um%tate luminat% de str%lucirea )elinarului
-ndulcindu+i tr%s%turile'
2 Asta se -nt*mpl% -n carte E&e a spus el
/%t*nd cu de,etul -n c$perta tare'
Am aruncat cartea pe !$s "i m+am a"ezat -n
)$t$liu pentru prima $ar% nep%s*ndu+mi de mir$sul
de muce,ai care p%rea s% pluteasc% peste t$t -n
ta/%r%'
2 E d$ar= am spus eu sim.ind de$dat% $ und%
de ru"ine'
M+am ,*ndit la acea n$apte din ca/inetul
D$ct$ri.ei c4iar -nainte s% e&adez de la #c$al%'
Pr$)es$ara (l$rence -mi spusese c% Re,ele &$ia s%


- 133 -
rep$puleze p%m*ntul -n m$d e)icient )%r% t$ate
c$mplica.iile pe care le presupun )amiliile "i
c%s%t$riile "i iu/irea' Spusese c% )etele )%cuser% asta
la -nceput de /un%&$ie' A&ea un -n.eles ciudat'
Pr$/a/il c% se ,*ndiser% c% dac% ne temeam de
/%r/a.i nu a&eam s%+i d$rim nici$dat%' Nu a&eam
s% &rem nici$dat% iu/ire sau s% a&em )amilii' #i
atunci am )i mai d$rnice s% )acem $rice ne cereau ei'
2 Nu a"a am -n&%.at eu'
Am -nt$rs capul d$rindu+mi ca el s% nu+mi &ad%
$c4ii inl%crima.i din pricina sentimentel$r care m%
c$ple"eau' Muncisem din ,reu la #c$al% luasem
n$ti.e detaliate la )lecuri lec.ie )%c*nd -nsemn%ri pe
mar,ini p*n% ce nu+mi mai simteam de,etele' #i cu
ce )$l$s< S%+mi umplu capul de minciuni<
Une$ri se pare c% t$ate lucrurile pe care tre/uie
s% le "tiu nu le "tiu' Iar t$ate lucrurile pe care le
"tiu sunt c$mplet er$nate'
Mi+am &*r*t un,4iile -n palm% sim.indu+m%
/rusc )rustrat%' (uria cl$c$tea -n mine' Am dat s%
m% ridic s% plec -ns% Cale/ m+a luat de m*n% "i m+a
tras -nap$i'
2 A"teapt%5 #i+a trecut de,etele printre ale mele
d$ar pentru $ clip% -nainte s% le dea drumul' Ce
&rei s% spui<
2 D$isprezece ani de #c$al% "i eu= eu nici m%car
nu "tiu s% -n$t am reu"it s% spun amintindu+mi de
panica pe care $ sim.isem -n acea sear% la r*u'
Nu "tiam s% &*nez sau s% pescuiesc nici m%car
nu "tiam unde anume m% a#lam -n lume' Eram


- 134 -
c$mplet ne)$l$sit$are'
El s+a ridicat c$nduc*ndu+m% c%tre desc4iz%tura
u"ii'
2 Uite E&e a spus el c*nd a ridicat de pe !$s
&$lumul Spre #ar& Ia cartea mea' P$.i s+$ cite"ti din
n$u pentru tine'
Am r%mas am*nd$i pentru $ clip% pe pra,ul de
p%m*nt "i capul lui atin,ea ta&anul' Mi+am trecut
de,etele peste c$pert% ,andindu+m% la ceea ce
spusese' P$ate c% aici -n acest /unc%r departe de
Pr$)es$ar% "i de prele,erile ei cartea a&ea s% )ie
di)erit%' P$ate c% eu a&eam s% )iu di)erit%' Am
ascultat respira.iile n$astre acum sincr$nizate'
2 Asta t$t nu+mi rez$l&% pr$/lema -n$tului am
spus'
Nu m+am putut a/.ine s% nu z*m/esc c*nd am
-nt*lnit pri&irea lui Cale/'
2 Asta e partea cea mai u"$ar%' #i+a pus m*na pe
perete la c*.i&a centimetri deasupra capului meu@ $
/ar/% scurt% aspr% -i ac$perea /%r/ia lucind -n
lumina )elinarului' P$t s% te -n&%. -ntr+$ zi s% -n$.i'
2 :ntr+$ zi< Am spus eu -ntre/*ndu+m% dac%
putea auzi /u/uitul inimii mele' Nu cred'
2 Crede a spus'
S+a uitat din n$u spre mine cu acei $c4i &erzi'
Eram la un c$ncurs pentru a &edea cine a&ea s%+"i
mute pri&irea primul Bnu, am num%rat -n minte'
.oi, treiC
:n cele din urm% eu am rupt c$ntactul &izual
aplec%ndu+m% pe su/ /ra.ul lui "i ie"ind -n tunel'


- 135 -
C*nd m+am -nt$rs $c4ii lui -nc% erau a.inti.i asupra
mea'
2 N$apte /un% am stri,at peste um%r sim.indu+i
c%ldura pri&irii -n timp ce mer,eam prin 4$lul umed
mir$sind a muce,ai "i m% /%,%m -nap$i -n pat'

CAND AM
AAUNS PE MAL CALE1 #I+A SCOS TRICOUL #I S+A
aruncat -n ap% cu pici$arele str*nse l$&ind su/ el
supra)a.a str%lucit$are' S+a scu)undat -n apa


- 136 -
ad*nc% p*n% ce nu s+a mai &%zut -n ne,rul ca de
cerneal%'
Am a"teptat' A trecut un minut' Ap$i altul' Am
scrutat intinderea lar,% al/astr% -ns% nu se &edea
nic%ieri'
2 Cale/< Am stri,at'
Am -nceput s% )ac pa"i pe mal c%ut*nd &reun
semn -ns% lacul era -n,r$zit$r de lini"tit'
:n cele din urm% a .*"nit la supra)a.% la apr$ape
$ sut% de metri dep%rtare -mpr$"c*nd cu str$pi de
ap% -n !urul capului Am respirat ad*nc ,*)*ind -n
acela"i timp cu el de parc% -mi .inusem respira.ia -n
t$t acest timp'
2 Ce te mai ,r$z%&e"ti5 Am stri,at eu'
Mi+am dat !$s de pe umeri pr$s$pul sc$.*nd la
i&eal% >c$stumul de /aie? pe care -l impr$&izasem
pentru a -n$ta0 $ perec4e de !ean"i scur.i pe su/
pul$&erul zdren.uit de la
#c$al% cu materialul rupt -n l$cul unde tre/uia s%
se a)le /laz$nul' :i t%iasem -n acea diminea.% cu un
cu.it ,*ndindu+m% la Pip'
Mi+am &*r*t &*r)urile de,etel$r -n ap% iar pulsul
mi+a urcat cu repeziciune' Apa era rece' S$arele se
ascundea pe dup% c$paci iar aerul era mai tare ca
de+$/icei' M% sim.eam am$r.it% "i m+am uitat -n
l$cul unde lacul de&enea mai ad*nc "i mai
-ntunecat' Am l%sat ca pietrele netede s%+mi maseze
t%lpile "i am -ncercat s%+mi strunesc ner&ii' M%
sim.eam mai c$n)$rta/il mai -ncrez%t$are /a c4iar
"i mai cura!$as% Arden d%duse semne de


- 137 -
-ns%n%t$"ire@ r%m%sese la pat -ns% /ea "i m*nca
mai mult iar cul$area -i re&enea -n $/ra!i' Nu mai
tres%ream c*nd treceam pe l*n,% Lei) pe cul$ar "i
nu+mi mai era )ric% s% e8pl$rez ta/%ra' :ncet+-ncet
desi,ur &ia.a din c%minul n$stru temp$rar -ncepea
s% )ie mai u"$ar%'
Cale/ a -n$tat -nap$i -nt$rc*ndu+"i trupul
muscul$s c*nd pe+$ parte c*nd pe alta -n timp ce
)iecare /ra. se ridica "i se cu)unda la l$c -n ap%'
C*nd a a!uns -n z$na unde apa era pu.in ad*nc% "i+
a dat capul pe spate'
2 Acum e )$arte /ine a spus el ar%t*nd cu $
m*n%' Aici nu e ad*nc%'
Apa nu -i trecea de talie' Ins% m+am ,*ndit la acea
seara la #c$al% la sentimentul -n,r$zit$r c*nd
p%m*ntul mi+a alunecat de su/ pici$are' M+am
mi"cat -ncet -naint*nd cu ,ri!% l%s*nd lacul rece s%
m% ac$pere centimetru cu centimetru Cale/ a &enit
mai -n )a.% "i mi+a $)erit m*na'
Am apucat+$ )%r% s% stau pe ,*nduri sim.ind
aceea"i c%ldur% care m% -n&%luise -n camera lui'
Sim.eam )urnic%turi pe piele de la apr$pierea dintre
n$i'
2 6ezi< Mi+a spus el z*m/ind -n &reme ce apa -i
umplea cu pic%turi pieptul /r$nzat "i pistruiat' Nu+i
c4iar at*t de r%u'
Dup% c*.i&a pa"i apa mi+a a!uns p*n% la talie' M+
am uitat -n !$s speriat% de dispari.ia /rusc% a
pici$arel$r mele' 6$iam s% dau -nap$i s% m% -nt$rc
la mal "i s% stau pe p%m*nt s$lid' :ns% Cale/ m+a


- 138 -
apucat "i de cealalt% m*n% "i s+a uitat lun, la mine
iar $c4ii s%i de cul$are &erde+desc4is -mi cereau s%+i
pri&esc' Am mers -mpreun% c%tre partea mai
ad*nc%'
2 E"ti /ine< M+a -ntre/at Cale/ c*nd apa mi+a
a!uns p*n%
l.i a umeri'
Am dat din cap a"tept*nd ca inima s% nu+mi mai
/u/uie'
2 1ine atunci a spus' Acum $ s% ne scu)und%m'
Unu d$i
2 Stai5 Am .ipat' 6rei s% m% /a, dedesu/t<
A&eam ne&$ie de mai mult timp pentru a m%
$/i"nui cu temperatura pentru a m% pre,%ti'
2 Da' O s% st%m dedesu/t c*t de mult p$.i tu' La
trei'
Eram pe cale s% pr$testez -ns% Cale/ a -nceput s%
numere din n$u'
2 Unu d$i trei a spus el iar eu mi+am .inut
aerul -n piept str*n,*nd tare din /uze c*nd am
alunecat su/ supra)a.a apei'
Eram c$mplet scu)undat% ascult*nd pulsul
/%t*ndu+mi -n urec4e' Am auzit cum pl%m*nii au
dat drumul aerului /ul/ucii plutind c%tre cer
l%s*ndu+m% pe mine su/ apa rece' Cale/ se a)la la
!um%tate de metru -n )a.a mea cu $c4ii desc4i"i
.in*ndu+m% de m*ini' (a.a -i era at*t de delicat% de
seri$as% "i de dulce c% am uitat c4iar dac% numai
pentru $ clip% c% eram di)eri.i' C% el era de se8
$pus cel despre care )usesem a&ertizat%' Cel de care


- 139 -
m% temusem -ntrea,a &ia.%'
:n acel m$ment el era d$ar Cale/' Am z*m/it iar
el mi+a -nt$rs z*m/etul -n &reme ce /ra.ele n$astre
)$rmau un cerc -n lini"tea apei'
Am stat a)ar% p*n% -n m$mentul -n care cerul s+a
-ntunecat' Am e8ersat .inerea respira.iei
scu)und*ndu+m% -n m$d repetat p*n% ce n+am mai
tres%rit c*nd lacul m+a -n,4i.it' Cale/ m+a -n&%.at
cum s% calc apa "i s% l$&esc cu pici$arele -nainte
su/ supra)a.a apei' Mi+a ar%tat cum s% plutesc "i
de,etele lui au r%mas pe spatele meu -n timp ce+mi
umpleam pl%m*nii cu aer' Mi+am -nc4is $c4ii
-ncerc*nd s% cred c% pici$arele mele palide nu erau
e8puse c% pul$&erul umed nu era lipit de
r$tun!imile trupului meu'
Cerul se trans)$rma din purpuriu -n ,ri -n timp ce
mer,eam -nap$i prin p%dure s)%r*m*nd su/
pici$are acele uscate te de pin' Mi+am pus pr$s$pul
pe umeri -ns% t$t tremuram Cale/ "i+a dat !$s
4an$racul "i mi l+a $)erit su)lec*ndu+i manecile
pentru mine'
2 Am terminat cartea' Am stat t$at% n$aptea "i
am citit+$ am spus -n timp ce str*n,eam materialul
,r$s "i m$ale -n !urul meu@ -nc% mai a&ea ce&a din
c%ldura lui "i m% sim.eam de!a mai /ine' A&eai
dreptate' Nu e c4iar p$&estea care mi+a )$st spus%'
2 M+am ,*ndit eu c% ar prinde /ine $ a d$ua
lectur%'
Apa i se scur,ea din dreaduri "erpuindu+i pe
mu"c4ii umeril$r'


- 140 -
2 M% -ntre/am= am -nceput eu' Cum de+a.i
-n&%.at at*t de multe despre lume -n a)ara la,%rel$r
de munc%< Cum de ati a!uns aici< Cum de+a.i "tiut
unde s% &% duce.i< Spune+mi t$tul'
Cale/ a a"teptat s%+l a!un, din urm%' Mer,eam pe
$ c%rare in,ust% aplec*ndu+ne pe su/ cren,ile !$ase
ale c$pacil$r' El era -n )a.a mea d*nd la $ parte
cren,ile pentru ca eu s% m% p$t strecura pe su/ ele
ap$i trecea iar%"i -n )a.a mea ca s% $ p$at% )ace din
n$u'
2 S%pt%m*nile de dup% m$artea lui As4er au )$st
ciudate a spus el .in*ndu+"i $c4ii pir$ni.i la c%rare'
Lei) re)uza s% mai lucreze "i se a)la -n cele mai
multe n$p.i -n deten.ie' T$.i ceilal.i /%ie.i erau prea
speria.i pentru a )ace ce&a care s%+i -n)urie pe
paznici' Sin,urele lucruri permise -n la,%rele de
munc% erau acele radi$uri metalice iar /%ie.ii se
-ntindeau cu t$.ii -n paturi ascult*nd transmisiile
din Ora"ul de Nisip'
Am auzit "i eu c*te&a din transmisiile alea la
#c$al% un spus st$rc*ndu+mi apa din p%rul lun,'
O dat% pe lun% ne a"ezam -n audit$riu "i
ascultam p$&e"tile cu ceea ce se -nt*mpla -n Ora"'
Re,ele ne p$&estea despre z,arie+n$rii uria"i care
erau c$nstrui.i sau despre n$ile #c$li care se
desc4ideau pentru c$piii din interi$rul Ora"ului' El
c$nstruia -n de"ert >ce&a din nimic? cum spunea
el iar Ora"ul a&ea s% )ie str%!uit de ziduri at*t de
-nalte c% t$at% lumea a&ea s% )ie pr$te!at%' De
re/eli de /$li de peric$lele lumii La acea &reme


- 141 -
,%seam alinare -n cu&intele lui'
2 Re,ele a )%cut s% par% t$tul )$arte ,randi$s
)$arte capti&ant am spus'
Cale/ a l$&it $ piatr% cu pici$rul ,$l'
2 :mi amintesc de acea &$ce' Am s% mi+$
amintesc mereu' Cale/ a aruncat piatra -n p%dure "i
c4ipul i s+a intunecat iar pielea i s+a -nr$"it' N+a
p$menit nici$dat% de $r)anii care lucrau -n Ora"'
Cum /%ie.i de "apte ani dezasam/lau cl%diri
paisprezece $re pe zi la $ temperatur% de patruzeci
"i trei de ,rade' Cum unii erau stri&i.i de ziduri sau
c%deau de pe z,arie+n$ri' Sau despre )etele care erau
)$l$site pe p$st de animale de pr%sil%' (%cea s% par%
c% N$ua Americ% era pentru t$at% lumea c% &$m )i
cu t$.ii inclu"i -ns% t$tul era c$nstruit pe spatele
$r)anil$r' Sin,urul n$stru l$c era su/ pici$arele l$r'
:n timp ce mer,eam mi+am l%sat m*inile s%
m*n,*ie iar/a -nalt% care cre"tea de+a lun,ul
c%r%rii'
2 Dar cine -i cre"te pe c$pii< Supra&ie.uit$rii din
Ora"<
2 C4iar acum ei l$cuiesc -n casele l$r n$i care
dau -nspre canalele pe care /%ie.ii de paisprezece
ani le+au dra,at "i -"i 4r%nesc /e/elu"ii pe care i+au
n%scut )etele de $ptsprezece ani sau sc4iaz% pe
p*rtiile de sc4i ac$perite "i m%n*nc% la
restaurantele care se a)l% -n &*r)urile z,*rie+n$ril$r
unde $r)anii lucreaz% pe ,ratis' Este dez,ust%t$r a
spus Cale/ str*m/*ndu+se'
2 Tu cum de+ai e&adat< Am -ntre/at din n$u'


- 142 -
M+am ,*ndit la $r$rile din la,%rele de munc% la
As4er sin,ur -n s%l/%ticie cu pici$arele le,ate sau
la /%ie.ii at*t de mici precum Silas c%r*nd pietre -n
spate'
2 S+a -nt*mplat -ntr+$ n$apte dup% un discurs
de$se/ii de re&$lt%t$r despre n$ul palat re,al a
-nceput Cale/ -ntinz*ndu+mi $ m*n% pentru a m%
a!uta s% trec peste un /$l$&an' Nu puteam d$rmi'
C$ntinuam s% m% uit la paturile ,$ale ale lui As4er
"i Lei)' Paznicii ,%siser% un /%iat de d$i ani -n
P%dure' R%m%sese recent $r)an "i pl*n,ea cu
suspine' Nu numai m$lima a creat $r)ani s+a $prit
Cale/ pentru a e8plica' C$ndi.iile de trai au )$st
)$arte di)icile dup% lumea )iind -ntr+un asemenea
4a$s c% mul.i c$pii "i+au pierdut p%rin.ii c4iar "i
dup% ce /$ala a trecut' Eu eram at*t de indi)erent
c% l+am ascultat pl*n,*nd -nc$ntinuu d$u% $re' O
/and% -i impuscase mama' Nu+mi p%sa' Eram
pustiit' Nimic nu m% mai putea atin,e de$arece nu
mai r%m%sese nimic de atins -n mine' Eram at*t
de= Cale/ s+a $prit pe c%rare "i s+a -nt$rs spre
mine' #i+a dres &$cea ale,*ndu+"i cu ,ri!%
cu&intele= eram at*t de dur' :nc% mi+e ru"ine'
Nu mi-l puteam ima,ina at*t de rece nu dup%
)elul -n care .inuse -n m*ini capul c%pri$arei
m*n,*indu+i /lana m$ale p%n% ce "i+a dat du4ul'
Cale/ a apucat $ crean,% )rec*ndu+"i de,etele de
sc$ar.a aspr%'
2 Am -nceput s% m% ,*ndesc la t$t "i "tiam c% nu
mai O puteam supra&ie.ui prea mult' Nu era un trai


- 143 -
nu era &ia.%' Eram -nsp%im*ntat "i disperat' #i
a&eam radi$ul -n m*n% "i -l p$rneam din c*nd -n
c*nd pur "i simplu /ut$n*ndu+l din plictiseal%'
A respirat ad*nc' De,etele nu i se mai mi"cau'
2 Ap$i am auzit $ &$ce' 6$r/ea numai lucruri )%r%
sens'
2 Ce spunea< L+am -ntre/at p%"ind -n )a.%
pentru a m% apr$pia de el'
Am s%+mi amintesc mereu prima pr$p$zi.ie' A
spus0 >A !urat uciderea tiranului $ r%utate
um/l%t$are+n lume El$ise amintindu+"i iu/irea care
iart%'?
M+am aplecat ca "i c*nd dac% m% apr$piam de el
a&ea s% m% a!ute s% desci)rez -n.elesul'
2 Cine+i El$ise< Nu -n.ele,'
O ra)al% de &*nt s+a st*rnit printre mun.i )%c*nd
c$pacii s% se -ncline' Pe c4ipul lui Cale/ dansau
um/re'
2 La -nceput nu eram si,ur' 1%r/atul a c$ntinuat
a"a' A spus c4estia aia de c*te&a $ri iar ap$i alte
pr$p$zi.ii criptate' Repet*nd mereu cu&intele cu
acea &$ce /*ntuit$are' M% t$t uitam prin !ur
-ntre/*ndu+m% dac% nu cum&a m% desprinsesem de
realitate dac% nu cum&a alunecasem -ntr+un &is sau
ce&a asem%n%t$r' Iar ap$i dup% a zecea $ar% de
c*nd repetase acelea"i lucruri m+am $prit din a
-ncerca s% -n.ele, pr$p$zi.ia "i am -nceput s% ascult
)elul -n care $ spunea' :ncerca s%+mi spun% ce&a
t$nul din &$cea lui )iind apr$ape impl$rat$r'
Cale/ s+a uitat -n sus "i pri&irile ni s+au -nt*lnit'


- 144 -
Oc4ii lui erau r$"ii "i umezi'
2 A !urat uciderea tiranului $ r%utate
um/l%t$are+n lume El$ise amintindu+"i iu/irea care
iart%' A !urat uciderea tiranului=
2 A l+am -ntrerupt eu neput*nd s% -n,4it de
em$.ie A+U+T+O+R+U+L+E+A+I+C+I'
Cale/ a z*m/it "i am sim.it restul lumii
disp%r*nd c$pacii c%rarea mun.ii cerul2 "i nu
mai eram dec*t n$i d$i
2 Da a c$n)irmat Cale/' A!ut$rul e aici' #i+a
-ntins m*na iar eu i+am cuprins+$ -ntre palmele
mele' 6$cea a c$ntinuat' :n urm%t$arele n$p.i a
dez&%luit un l$c -n s%l/%ticie unde dac% puteai
e&ada a&ea s% se -nt*lneasc% cu tine' A durat c*te&a
luni "i am a"teptat ca Lei) s% se -nt$arc% pentru a
)ace planuri -mpreun%' Am analizat $/iceiurile
paznicil$rsi am ,%sit $ p$rti.% de sc%pare' :ntr+$
sear% am e&adat d$ar n$i trei'
2 6$i trei<
2 Cale/ s+a uitat la m*inile n$astre -mpreunate
z*m/ind us$r de parc% acea pri&eli"te -l -nc*nta'
2 L+am luat "i pe /%ie.elul a c%rui mam% )usese
-mpu"cat%'Pe Silas'
De,etele lui Cale/ se -mpreunau cu ale mele
str*n,*ndu+le cu putere c*nd ne+am reluat drumul
pe c%rare'
2 #i a.i &enit aici am spus uit*ndu+m% -n $c4ii
lui c*nd ne+am apr$piat de lumini"ul de dinc$l$ de
/unc%r'
2 Asta s+a -nt*mplat acum cinci ani' Ta/%ra era


- 145 -
de!a -n c$nstruc.ie la ea lucra un mic ,rup de
/%ie.i c$ndu"i de /%r/atul a c%rui &$ce $ auzisem -n
acele seri' M$ss' El a -nceput C%rarea' E8ist% re)u,ii
si,ure pe t$t drumul spre &est t$ate c$nduc*nd
c%tre /unc%re ca %sta' Lei) Silas "i cu mine am
c%l%t$rit cam d$u% luni ca s% a!un,em aici d$rmind
-n casele re/elil$r' Oamenii -nc% se a)l% ac$l$ tr%ind
-n a)ara Ora"ului' Nici ei nu cred -n ceea ce )ace
Re,ele "i -i a!ut% pe /%ie.i "i pe )ete s% e&adeze'
A apucat un /u"tean de pe+$ parte a dealului "i l+
a ridicat sc$tand la i&eal% u"a ascuns%' :n%untru
era lini"te "i -ntuneric' Sunetul pici$arel$r n$astre
,$ale pe p$dea mer,*nd -n acela"i pas m% lini"tea'
2 Deci despre asta &$r/ea Pr$)es$ara' Cali)ia
l$cul unde &$m mer,e eu cu Arden' Pe ap%'
L+am pri&it pe Cale/ c*nd am spus asta
a"tept*ndu+m% s% tresar% s% )ac% $ ,rimas%
ce&a care s% dez&%luie sentimentele lui -n le,%tur%
cu plecarea mea -ns% e8presia lui nu tr%da nimic'
Acum c% Arden putea s% mear,% c4iar dac% numai
-n camera n$astr% micu.% n+a&ea s% treac% mai
mult de $ s%pt%m*n% sau d$u% "i urma s% plec%m'
M% -ntre/am dac% a&eam s% )iu -n stare s% plec s%
p%r%sesc /unc%rul "i s% m% -ndrept c%tre &est a"a
cum pl%nuisem' Cale/ se a)la c4iar l*n,% mine "i
de!a mi+era d$r de el'
2 Da e un alt re)u,iu si,ur pentru $r)ani "i
Pri/e,i cel mai mare a )$st t$t ce+a spus el'
2 #i M$ss< L+am -ntre/at' Unde se a)l% acum<
Cale/ m+a c$ndus prin tunelul sla/ luminat'


- 146 -
2 S+au auzit z&$nuri cum c% ar )i -n Ora" dar nu
e nimic si,ur' :n cea mai mare parte a timpului -"i
men.ine secret% l$ca.ia "i um/l% -n t$ate direc.iile pe
C%rare c% e imp$si/il s%+i prinzi urma' C$ntinu% s%
trimit% mesa!e -ns% nu l+am mai &%zut de mai /ine
de un an'
Mi+am d$rit s% )i "tiut mai multe despre
c$munica.iile radi$ "i despre C%rare -nainte s% plec
de la #c$al%' :nainte s% ies din camer% l%s*ndu+le
pe Ru/9 "i Pip -n acele paturi -n,uste -n ultimul l$r
s$mn pl%cut' P$ate c% &a e8ista $ p$si/ilitate s% le
trimit un mesa! din Cali)ia' O p$si/ilitate s% a!un, la
ele'
Am sim.it retra,erea m$ale a m*inii lui Cale/
c*nd am a!uns -n pra,ul u"ii mele mir$sul dulcea,
de transpira.ie "i de )um de pe pielea sa' Am
$/ser&at pistruii -mpr%"tia.i pe nas "i pe )runte
unde pielea -i era mar$nie de la s$are' Niciunul din
n$i n+a r$stit &reun cu&*nt' :n sc4im/ mi+am trecut
m*na peste a lui peste un,4iile "i n$durile
de,etel$r nep%s*ndu+mi c% erau murdare de
p%m*nt' El "i+a pus /%r/ia pe capul meu "i am
respirat pr$)und c$n"tient% de centimetrul dintre
nasul meu "i pieptul lui'
2 Te+ai descurcat de minune azi a spus Cale/
dup% ce&a timp.
M+a str*ns de m*n% lu*ndu+"i la re&edere'
2 :.i mul.umesc din n$u c% m+ai a!utat'
Am intrat -n -nc%pere -ns% n+a&eam stare' M+am
-nt$rs' El -nc% st%tea ac$l$ umpl*nd cadrul u"ii'


- 147 -
Ascultasem ceea ce spusese Pr$)es$ara A,nes' Am
-n&%.at despre >Iluzia le,%turii? "i >Peric$lele
reprezentate de /%ie.i i /%r/a.i? "i am citit
>Manipularea su/til%?' Dar pe l*n,% t$ate acestea
unde&a -n interi$rul meu e8istau ni"te cun$"tiin.e
mai pr$)unde' Ocupau un l$c pe care nici m%car
)rica "i nici$ educa.ie atent cl%dit% nu -l puteau
atin,e' Era )elul -n care
Cale/ c*ntase )als -n acea zi -n p%dure d*ndu+"i
capul pe spate )red$n*nd cu &$cea re&er/er*ndu+i
printre c$paci' Era mancarea care ni se aducea -n
)iecare diminea.% "i -n )iecare sear% c%m%"ile "i
pr$s$apele pr$st -mp%turite apa de /aie pe care $
c%ra pentru Arden )%r% ca cine&a s% i+$ cear%'
#tiam pr$/a/il cu mai mult% certitudine dec*t
"tiam $rice atce&a c% acesta era un $m /un'
2 N$apte /un% E&e a spus el'
#i+a l%sat pri&irea -n !$s apr$ape cu s)ial% iar
ap$i a disp%rut -n -ntuneric'
2 Pariez c% Aar$n -n$at% cel mai repede a spus
1enn9 str*n,*ndu+m% de m*n%' E ca un pe"te'
St%team -mpreun% pe un de/arcader la n$rd de
/unc%r scrut*nd cu pri&irea lacul "i c%ut*nd urma
n$il$r 6*n%t$ri (e/ra lui Arden disp%ruse iar
cul$area -i re&enise -n $/ra!i Pici$arele -nc% -i erau
sl%/ite -ns% ea insistase s% ni se al%ture iar eu
eram )ericit% s% $ am ac$l$ l*n,% mine'
Arden i+a dat drumul m*nu.ei lui Silas'
2 Ai pielea umed% i+a spus ea "ter,*ndu+"i
palma pe !ean"ii scur.i zdren.ui.i' E ca "i cum a"


- 148 -
.ine -n palm% un melc )%r% c$c4ilie' #i+$ "ter,ea
-ntruna de pantal$ni cu nasul str*m/at de dez,ust'
Ce e< M+a -ntre/at ea' Ce+i at*t de amuzant<
2 C4iar te sim.i mai /ine i+am spus r*z*nd'
Se ridicase din pat de mai pu.in de $ $r% iar
r%/darea de!a -ncepea s%+i piar%' Am luat+$ ca pe un
semn /un'
T$at% ziua -n timp ce m% a)lam -n%untru
pred*ndu+le /%ie.il$r r%ma"i Cale/ "i Lei) au
&eri)icat p%durea c%ut*nd trupe' C*nd z$na a )$st
declarat% -n si,uran.% i+au dus c%lare pe n$ii
6*n%t$ri c%tre cealalt% parte a lacului unde "i+au
-nceput c%l%t$ria ini.iatic%' N$ii 6*n%t$ri tre/uiau s%
aler,e cincisprezece Dil$metri -n !urul malului
st*nc$s pl$n!*nd -n cele din urm%% -n ad*ncurile
reci ale apei' Acum -n $rice m$ment a&eau s%
-n$ate -n !urul lizierei "i s% )u,% pe pla!% unde -i
a"teptau patru suli.e cu lamele l$r de piatr% al/e
ca $asele str%lucind -n ultimele sclipiri ale s$arelui'
Am pri&it acel punct de pe mal unde c$pacii se
aplecau peste ap% l$cul unde Cale/ m% -n&%.ase s%
-n$t' N$aptea trecut% am &isat c% ne a)lam din n$u
-n lac "i apa ne sus.inea iar el m% .inea de m*ini'
T$at% ziua -n timp ce $ plim/am pe Arden prin
/unc%r sau -i c$rectam lui 1enn9 cu&intele scrise -n
p%m*nt ,*ndurile mele au )$st pline numai de el'
B*m/etul lui de,etele sale care+mi atin,eau spatele
mir$sul pielii lui pe 4an$racul meu=
;9ler un /%iat -nalt cu /ucle p$rt$calii a )u,it
c%tre mar,inea .%rmului st*nc$s'


- 149 -
2 Uite+i5 -i &%d5 A stri,at el'
Tinea la $c4i un /in$clu cr%pat iar 1enn9 "i Silas
.$p%iau lan,% el -ncerc*nd s%+l apuce &r*nd cu
disperare s% se uite "i ei' Ac$l$ unde apa se
-nt*lnea cu cerul se a)la $ pat% mi"c%t$are'
Cur*nd dup% aceea dinc$l$ de c$paci s+au &%zut
"i /%ietii trupurile l$r intr*nd "i ie"ind din ap%
precum ni"te pe"ti mari "i s%rit$ri' Mic4ael era -n
)a.% c$a)ura lui a)r$ )iind &izi/il% c4iar "i de pe
de/arcaderul pietr$s'
2 Sunt super rapizi5 A spus Silas'
6$pseaua de pe )a.% i se -ntinsese )%c*ndu+i
dun,i aurii pe m*ini'
2 Ia uite+l pe Aar$n5
2 3ai 4ai 4ai5 O&a.i$na 1enn9'
Mul.imea din spatele n$stru aler,a pe .%rm
sc%lda.%+n str%lucirea r$z a as)in.itului' C*.i&a
dintre /%ie.ii de d$isprezece ani l$&eau cu /*tele la
unis$n sc$.*nd un sunet 1um7 Dum7 Dum7 Care
de&enea din ce -n ce mai puternic'
C*nd /%ie.ii s+au apr$piat de mal $ can$e &ec4e
ap%ru de dup% c$pacii din spatele l$r cu Lei) "i
Cale/ &*slind -n am/ele p%r.i' 1%ie.ii mai mari din
ta/%r% -i urmau -n alte patru /%rci' C4ipurile le erau
pictate cu ne,ru cu dun,i de+a lun,ul $/ra!il$r "i
p*n% la puntea nasului' 6%z*ndu+l pe Cale/
-nc$rd*ndu+"i /ra.ele -mp$tri&a curentului trupul
mi+a )$st str%/%tut de $ /ucurie de+$ clip%'
Dintre t$ate lucrurile pe care Pr$)es$ara A,nes le
r%st%lm%cise am recun$scut d$ar un sin,ur lucru


- 150 -
ca )iind ,resit atunci' >(ericirea este pre&estirea
&iit$arei )ericiri? e8plicase ea .in*nd -n m*ini un
e8emplar din 'arile sperane& Ap$i mi+am amintit de
ziua -n care Ru/9 ,%sise un pis$i -n tu)i"uri cum
am )%cut cu r*ndul pentru a+i m*n,*ia /lana m$ale
de pe /urtic% sau pentru a+l l%sa s% ni se
,4emuiasc% -n p$al%' Mi+am amintit cum pusesem
saltelele una peste alta dup% ce Direct$area se
dusese la culcare )%c*nd un turn deasupra patului
lui Pip' Cun$"team acea senza.ie dat% de $ s%ritur%
)le8i/ilitatea arcuril$r de su/ pici$arele mele )elul -n
care c$rpul mi se scutura de la at*ta r*s' ,u, am
,*ndit atunci ca "i acum pri&indu+l pe Cale/ care
se uita -n sus spre mine "i z*m/ind cu acel z*m/et
/un "i str%lucit$r' >ericirea e un moment&
Aar$n a l$&it )undul lacului "i a luat+$ la )u,%
-mpr$"c*nd ap% -n !urul ,enunc4il$r' Mic4ael l+a
urmat ap$i C4arlie "i la s)ar"it ;e&in' ;e&in "i+a
mi!it $c4ii -n s$are p%"ind nesi,ur -n lipsa
$c4elaril$r' S+au repezit c%tre ni"te cren,i de c$pac
al/ite de s$are unde se a)lau patru suli.e -n)ipte -n
nisip la uit%+te la ei5 A stri,at Silas apuc*ndu+"i
tutuul' Mic4ael a a!uns primul la suli.a lui "i a
aruncat+$ -n aer' Una c*te una suli.ele au z/urat
t$ate iar n$ii 6*n%t$ri s+au aplecat -n )a.%
apuc*ndu+se cu m*inile de ,enunc4i $/$si.i' Silas
"i 1enn9 au )u,it de l*n,% n$i "i i+au urmat pe
/%ie.ii mai mari pe c%rare unde i+au salutat pe
Aar$n ;e&in Mic4ael "i C4arlie'
Can$ea lui Lei) "i Cale/ a tras la mal "i )undul ei


- 151 -
s+a 4*r!ait u"$r de st*nci' Cei d$i "i+au cr$it calea
prin mul.ime trec*nd de /%ie.ii entuziasma.i
-ndrept*ndu+se c%tre n$ii &an%t$ri' Cale/ s+a uitat la
mine $)erindu+mi cel mai &a, zam/et' Salut, am
mimat eu'
2 Ci se -nr$"esc urec4ile m+a -n,4i$ntit Arden -n
"$ld' Adun%+te E&e'
Mi am dus m*inile la cap tr%,*ndu+mi "u&i.ele de
p%r "aten -nc4is spre )a.%'
Lei) i+a c$n&$cat pe cei patru n$i 6*n%t$ri
spun*ndu+le s% se a"eze -n "ir -n )a.a lui' Umerii lui
a&eau cul$area c%r%mizil$r de la at*ta stat a)ar% -n
ap% &*slind a"a de mult timp'
Ast%zi &+a.i d$&edit a )i /%r/a.i ade&%ra.i iar
m*ine &e.i putea ie"i sin,uri la &*n%t$are' A&em
a"tept%ri mari de la &$i' Acesti /%ie.i Lei) a
,esticulat c%tre cei mai tineri dintre ei c%tre 1enn9
al c%rui nas acum cur,ea au ne&$ie de pr$tectie
de c$nduc%t$ri care s% se asi,ure c% ei sunt -n
si,uran.% aici departe de la,%rele de munc%'
Aceast% p%dure este a &$astr% acum ace"ti /%ie.i
sunt )amilia &$astr%' Suntem cu t$.ii )ra.i'
Auzind acestea /%ie.ii "i+a dus de,etele la
/laz$anele r$tunde tatuate pe umeri'
Cale/ a sc$s $ /ucat% de c%r/une din /uzunarul
pantal$nil$r s%i'
2 A s$sit &remea ca &$i s% !ura.i l$ialitate )a.% de
C%rare' Pr$mite.i s% &% )$l$si.i a/ilit%.ile pentru
/inele $r)anil$r li/eri sau -n scla&ie<
1%ie.ii au apr$/at la unis$n d*nd din cap0


- 152 -
2 Da pr$mitem5
Cale/ a )%cut un pas -n )a.% trec*ndu+"i de,etul
mare de+a lun,ul )run.ii lui Mic4ael c$/$r*ndu+l pe
puntea nasului Cale/ a c$ntinuat cu ceilal.i /%ie.i
ad%u,*ndu+le "i l$r semnele pe )a.%'
2 Acum sunte.i 6*n%t$ri' Sunte.i /%r/a.i5 A
/u/uit Lei)
#i+a ridicat /ra.ele -n aer cu pumnii str*n"i "i cu
mu"c4ii &izi/il -nc$rda.i' Ar%ta ca una dintre acele
statui pe care le &%zusem -n c%r.ile mele de art% cele
de Mic4elan,el$ cizelate din piatr%'
Silas a )$st primul care a plecat din ,a"c%' A )u,it
catre ;e&in "i l+a apucat dintr+$ parte apr$ape
d%r*m*ndu+l -ntr+$ -m/r%.i"are' Ceilal.i /%ie.i au
)u,it -n )a.% aclam*nd "i $&a.i$n*nd /%t*ndu+i pe
spate pe n$ii 6*n%t$ri' Mic4ael l+a ridicat pe 1enn9
pe umerii s%i -n timp ce Aar$n le+a mul.umii din n$u
lui Lei) "i lui Cale/ m*na lui str*n,*nd cu putere
m*inile cel$r d$i /%ie.i mai mari'
C*nd c4i$tele au -ncetat n$ii 6*n%t$ri s+au
adunat -n !urul un$r /uturu,i unde se a)lau t%&i
pline cu carne de p$rc mistre. urci$are cu ap% "i
castr$ane cu )ructe de p%dure'
1%ie.ii au a"teptat -n t%cere p*n% ce Cale/ a
&$r/it'
2 :nainte s% m*nc%m tre/uie s% mul.umim' :n
primul rand pentru c% n$ii 6*n%t$ri au reu"it s%
treac% cu succes de pr$/ele "i c$ntinu% s% )ie
pr$tect$ri puternici ai cel$rlal.i /%ie.i -n.ele,*nd c%
)iecare mas% este $ c$la/$rare a su)letel$r


- 153 -
mul.umim p%m*ntului pentru c% ne+a dat aceste
)ructe@ lui Mic4ael care le+a cules cu m*na lui@
p$rcului mistre. care si+a dat &ia.a pentru ca n$i s%
putem )i 4r%ni.i cu carnea lui'
Le mul.umim cel$r care ne+au ,%tit aceast% cin%
cu de$se/it% ,ri!%' Cale/ a ridicat un urci$r -n aer "i
$c4ii s%i i+au -nt*lnit cu mei' #i tre/uie s% le
mul.umim cel$r d$u% prietene care ni s+au al%turat
-n special pr$)es$arei &$astre care a dem$nstrat
-n.elepciune "i c$nsidera.ie cu )iecare n$u% lec.ie'
Mi+ a tre/uit $ clip% "i ap$i -mpun,erea su/it% a
de,etel$r lui Arden -n /ra.ul meu ca s% -n.ele, c%
&$r/ea despre mine' Mi s+a pus un n$d -n ,*t'
Eservase& Pr$/a/il c% se $prise ac$l$ -n pra,ul
camerei lui 1enn9 uit*ndu+se la c%r.ile puse -n
teanc pe mas% sau la !uc%riile de plastic care
)useser% adunate de pe !$s ca ele&ii s% ai/% unde
sta' Ne pri&ise -n t$t t$t acest timp'
2 Pentru Arden "i E&e a ad%u,at Lei) lu*nd un
alt urci$r de pe /uturu,% "i ridic*ndu+l -n aer'
#i a .inut $c4ii -n p%m*nt )%r% s% se uite la n$i'
Ceilal.i /%ie.i s+au -nt$rs cu t$.ii pentru a $)eri
mul.umiri unii dand din cap al.ii cu un z*m/et
-nainte s% treac% urci$rul din m*n% -n m*n% lu*nd
-n,4i.ituri mari de ap%' Ap$i seri$zitatea a cedat
l$cul /ucuriei iar /%ie.ii au luat cu asalt carnea de
p$rc mistre. )ructele de p%dure "i curcanul'
:n cele din urm% c*nd n$ii 6*n%t$ri au m*ncat
su)icient iar /ucuria s+a p$t$lit Lei) a &$r/it din
n$u'


- 154 -
2 :n seara asta este lun% plin% a spus el ar%t*nd
cu de,etul deasupra capului'
Luna t$cmai ap%rea c$nturul &a, )iind t$t mai
clar pe m%sur% ce cerul r$z se trans)$rma -n
purpuriu'
2 #i am desc$perit c% trupele "i+au sc4im/at
direc.ia a c$ntinuat el' #i+au a/and$nat a&anp$stul
din sud' Ceea ce -nseamn% c% -n seara asta=
2 Pr%d%m5 A stri,at Mic4ael /uc%.ele de carne de
p$rc z/ur*ndu+i de pe de,ete c*nd a ridicat m*na' O
s% le pr%da.ii pr$&iziile5
Silas a sc$s un c4i$t de /ucurie'
2 1$m/$ane5 1$m/$ane5 1$m/$ane5
2 Da a apr$/at Lei) z*m/ind u"$r' C$cul i se
des)%cuse "i /uclele ne,re "i ude i se re&%rsaser% pe
umeri' Este &remea p$tri&it% pentru $ pr%dare' Ne
-nt*lnim aici -ntr+$ $r%'
Mul.imea de /%ie.i a luat+$ -nspre /unc%r c%r*nd
ceea ce mai r%m%sese din )estin' Am sim.it un /ra.
petrecut -n !urul umeril$r mei ,$i'
2 P$t< A -ntre/at Cale/'
Sim.eam )urnic%turi -n /ra. ac$l$ unde pielea
n$astr% se atin,ea' Am mers -mpreun% p$tri&indu+
ne pa"ii' Sim.ea $are ce ,*ndeam despre el< #tia c%
reu"ise s% se strec$are -n &isele mele unde -mi
lipsea c4iar "i -n s$mn<
2 Da a )$st t$t ce+am putut spune' Da'
Te+am &%zut -m/r%.i"*ndu+te cu Cale/'
Arden era de!a -n ,r$ta n$astr% c*nd m+am -nt$rs
-n&elit% -ntr+$ !ac4et% cu pici$arele str*nse pe


- 155 -
saltea' Cinea lanterna spre )a.a ei ap$i a -ndreptat+$
spre mine c%ut*nd un r%spuns' Am i,n$rat+$
lu*nd -n sc4im/ din mald%r un pul$&er ca -mi .in%
de cald' Aerul n$p.ii era rece "i nu "tiam c*t departe
era a&anp$stul'
2 Direct$area 1ums n+ar )i de ac$rd a c$ntinuat
ea'
Am ac$perit raza de lumin% cu m*na'
2 (ii seri$as% a )$st t$t ce+am putut spune'
2 Nu m% lua cu >(ii seri$as%? r*dea Arden'
A ,esticulat cu lanterna' Raza a trecut peste p%rul
ei scurt "i peste un petic din pici$rul ei al/ ca
laptele $prindu+se pe )a.a ei palid%'
2 Sunt /$lna&% de $ s%pt%m*n% "i tu apr$ape c%
te+ai=
#i+a ac$perit ,ura cu m*na' Am crezut c% urma s%
tu"easc% -ns% a r%mas t%cut%'
2 Ce e Arden<
Mi+a )%cut semn s% m% uit -n spate unde se a)la
Cale/ st*nd -n cadrul u"ii -m/r%cat cu $ !ac4et%
,r$as% din piele mar$ "i cu $ /eret% cr$"etat% cu
p%rul /%,at str*ns su/ ea'
2 Apr$ape c% te+ai $/i"nuit s% predai t$tul
de&enind $ rutin%= Arden -ncercase dar nici m%car
eu nu eram c$n&ins%' S+a ridicat ie"ind !enat% pe
l*n,% Cale/ -n 4$l' Ne &edem la )$c a spus ea
-nainte s% dispar% -n tunel'
M+am -ndep%rtat de el lu*nd -nc% un pul$&er
,r$s'
2 O s% mer,em cu tine< Am -ntre/at eu


- 156 -
-ncerc*nd s% elimin ner&$zitatea din &$ce' Arden se
simte mai /ine' Aur% c% se simte destul de /ine -nc*t
s% mear,%'
Cale/ m+a luat de m*n%' Ap$i s+a uitat -n !$s de
parc% de,etele mele su/.iri erau le,ate de ale sale'
2 Nu e &$r/a de asta' C*nd Lei) a spus c% trupele
au a/and$nat a&anp$stul= a -nceput el' E pentru
c% se deplaseaz% spre n$rd c%tre drum'
2 E din cauza mea nu+i a"a< Am spus eu -nainte
ca el s% c$ntinue'
Era !um%tate -ntre/are !um%tate a)irma.ie dar
t%cerea Cale/ c$n)irma ceea ce "tiam de!a' Au
sc4im/at direc.ia din cauza mea' Am -nc4is $c4ii
dar t$t ce am &%zut erau )arurile Aeepuril$r
lumin*nd drumul -n c%utarea )etei de pe )luturas'
Cale/ s+a apr$piat mai mult de mine' :"i cur%.ase
de pe )a.% dun,ile de c%r/une l%s*nd -n urm% d$ar
un mir$s &a, de )$c'
2 S+ar putea s% nu )ii -n si,uran.% dac% mer,i la
raid -n seara asta' O ci$cnire cu trupele e mereu
pericul$as% dar ar putea )i un risc prea mare de
asumat'
De,etele sale s+au -mpreunat cu ale mele
-n)%"ur*ndu+mi m*na -n pumnul lui'
Era a"a de u"$r s% -.i )ie )ric%' C4iar -n acest
/unc%r su/teran peste care trupele ar )i putut s%
treac% )%r% s% )ie c$n"tiente de prezen.a n$astr%
pulsul meu a de&enit mai rapid' 6$iam s% m%
,4emuiesc pe salteaua ,$al% -n)%"urat% -ntr+un
c$c$n de p%turi "i s% m% dau /%tut% s% stau aici -n


- 157 -
su/teran la nes)ar"it' Dar asta nu era nimic n$u'
A&eau s% )ie mereu pe urmele mele' :n spatele
)iec%rei lanterne erau ei' :n spatele )iec%rui z,$m$t
de m$t$r erau ei' Ei erau )iecare siluet% neclar%
p*ndind din spatele c$pacil$r'
Mi+am petrecut t$at% &ia.a -n spatele ziduril$r
#c$lii m*nc*nd ceea ce mi se $)erea /*nd ceea ce
mi se $)erea -n,4i.ind pastilele al/astre alunec$ase
care -mi a,itau st$macul' #i ce dac% st%team $
n$apte a)ar%< Nu puteam s% -mi in,%dui acest
lucru<
2 #i dac% t$t &reau s% mer,<
2 Atunci $ s% mer,i a spus el' Dar &$iam ca tu s%
"tii care este peric$lul'
2 :nt$tdeauna este un peric$l'
Oc4ii lui &erzi s+au -nt*lnit cu ai mei' :ncepeam
s%+mi ima,inez ce s+ar -nt*mpla cu Cale/ "i cu
mine' :n s%l/%ticie nu era timp de ,*ndire d$ar
Cali)ia -n )ata n$astr% c%l%t$ria ,ra/nic% care
-n,4i.ea zilele' Dar -n su/teran pred*ndu+le
/%ie.il$r -n camera lui 1enn9 rezemat% cu spatele
de peretele de p%m*nt n$aptea dup% ce Arden
ad$rmea -mi ima,inam $ &ia.% aici' A&eam ne&$ie de
mai mult timp' Cu Cale/ cu /%ie.ii mici' O peri$ad%
de c*te&a s%pt%m*ni sau luni mi se p%rea c% nu e de
a!uns= 6$iam mai mult' #i dac% t$tul mer,ea /ine
dac% putea s% mear,% /ine< Atunci ce urma<
Puteam tr%i -mpreun% aici era p$si/il' Cel pu.in
p*n% c*nd M$ss aduna destui re/eli pentru a putea
s% c$ntracareze trupele Re,elui' Cel pu.in p*n%


- 158 -
c*nd $ puteam sal&a pe Pip' Ar )i pericul$s dar am
a&ea ,ri!% s% r%m*nem ne&%zu.i Cale/ "i cu mine ne
puteam c$nstrui $ &ia.% $ric*t de mic%'
O &ia.% -mpreun%'
2 Stai -n prea!ma mea "i dac% ce&a se -nt*mpl%
ne separ%m de ,rup'
Pri&irea lui trasa c$nturul /uzel$r mele $c4ii lui
pri&ind )i8 -ntr+ai mei' Respira.ia lui -mi m*n,*ia
urec4ile "i eu sim.eam mir$sul de c%r/uni din n$u
c*nd m+am apr$piat de el' Era la c*.i&a centimetri
dep%rtare cu $c4ii %ia de cul$are &erde+desc4is -nc%
aten.i la mine pri&indu+m%' Nu m+am pulut a/.ine'
Mi+am lipit /uzele de ale lui' O )ier/in.eal% mi+a
cuprins trupul "i de,etele -n timp ce ne lipeam unul
de cel%l%lalt iar /uzele lui -mi r%spundeau'
:ntr+$ clip% mi+am dat seama ce )%cusem' M+am
dat -nap$i mi+am smuls m*na dintr+a lui "i mi+am
dus+$ la )runte'
2 :mi pare r%u eu d$ar=
:ns% el m+a tras "i mai apr$ape' Mi+am a"ezat
)runtea u"$r pe $/razul lui' De,etele lui m+au
m*n,*iat pe cap trec*md prin p%rul meu "aten des
p*n% c*nd s+au $prit -n ad*ncitura ce)ei'
2 S% nu+.i par% a spus'
M% .inea -n /ra.e -n ,r$ta -ntunec$as%' Mi+am
petrecut m*inile -n !urul lui "i am str*ns /ine' Nu
ne+am mi"cat pan% c*nd sunetul &$cil$r a r%sunat
-n tunel anun.*nd raidul'
Ma .ineam de Cale/ rela8*ndu+m% -n c%ptu"eala
muce,%it% a !ac4etei sale' Arden s+a prins de umerii


- 159 -
mei -n timp ce c%l%ream prin p%durea deas% c$pacii
a/ia )iind I&izi/ili su/ lumina stelel$r' M%
c4esti$nase -nainte s% plec%m $/ser&*nd cul$area
din $/ra!ii mei m$dul -n care -mi duceam de,etele
la /uze atin,*ndu+le pentru a+mi c$n)irma ca -nc%
mai sunt ac$l$' A r*s c*nd am urcat ner%/d%t$arepe
cal a"ez*ndu+m% la mi!l$c cu capul pe spatele lui
Cale/'
Oricine putea s% &ad% c% lucrurile erau di)erite
-ntre n$i d$i'
Dar $ricum am p%strat n$ut%.ile pentru mine -n
speran.a de a )i numai ale mele -nc% pu.in s% le am
"i s% m% minunez de ele'
:n )a.a n$astr% Lei) strunea caii pe l*n,% /$l$&ani
"i printre cren,ile c$pacil$r c%zu.i -n drumul spre
a&anp$stul sudic Caii /ateau p%m*ntul c$pitele
p%strau un ritm c$nstant' Am trecut de malul
pietr$s al lacului -n a c%rui supra)a.% luci$as% "i
-ntunecat% se re)lecta luna'
2 E pu.in mai -nc$l$ a "$ptit Cale/'
Un "$im a z/urat prin )a.a n$astr% cr$indu+"i
calea spre cer'
:n dep%rtare s+a auzit un )$c de arm% r%sun*nd
-n mun.i Arden m+a str*ns mai tare de,etele ei
-n)i,*ndu+se -n carnea mea' :n )a.% Lei) -"i m*na
calul -ntr+$ p$r.iune cu iar/% -nalt%' Al.i "ase cai au
urmat siluete ne,re purt*nd /%ie.ii mai mari "i pe
cei patru n$i 6*n%t$ri' Silas 1enn9 "i /%ie.ii mai
mici r%m%seser% -n /unc%r d$rmind ad*nc cu
pr$misiunea unei dimine.i cu /at$ane de ci$c$lat% "i


- 160 -
/$m/$ane de supt' Lei) a aruncat $ pri&ire prin !ur
cu )a.a pe !um%tate ac$perit% de -ntuneric'
2 A&anp$stul e la $ sut% de metri -n )a.% a "$ptit
el' Dac% se -nt*mpl% ce&a $rice+ar )i nu )$l$si.i
)$r.a'
2 Dac% se -nt*mpl% ce&a< Am repetat "$ptind -n
urec4ea lui Cale/' Ce &rea s% spun%<
2 E d$ar $ precau.ie a spus Cale/'
:i sim.eam /%t%ile inimii -n timp ce st%team lipit%
de spatele lui'
2 Uciderea unui s$ldat al N$ii Americi c4iar "i ca
aut$ ap%rare e $ in)rac.iune pedepsit% cu m$artea
a ad%u,at' A strunit calul )%c*ndu+l s% mear,%
a,ale' Cu un an -n urm% a a&ut l$c un incident la
un alt a&anp$st' Re,ele s+a r%z/unat prin
e8ecutarea unui $r)an e&adat'
M+am -n)i$rat ima,in*ndu+mi un /%iat mic
sin,ur "i -n sp%im*ntat d*nd peste trupele Re,elui'
Am l%sat caii -n lumini" cu capetele aplecate -n
&reme ce p%"teau iar/%' Cale/ m+a luat de m*n% iar
c%ldura aceea )amiliar% a re&enit' Sunt ine, suntem
ine, totul e ine& Repetitiam a calmat' Din spatele
c$pacil$r am putut deslu"i $ cas% m$di)icat% cu
)a.ada a/ia &izi/il% -n lumina lunii care se streura
printre cren,i' (erestrele erau ac$perite cu ta/l%
$ndulat% "i u"a de metal din )a.% era le,at% cu lan.
"i lac%t' Lei) a cercetat atent cl%direa "i a ap%rut pe
cealalt% parte'
2 E li/er a spus d*nd din cap spre Cale/'
1%ie.ii urcau pe &eranda ce -mpre!muia casa'


- 161 -
Mic4ael a -ncercat ,eamurile cu cu.itul )%c*nd l$c
cu acesta pe su/ $ "indril% &ec4e' ;e&in a -ncercat
s% desc4id% lac%tul dar )%r% succes'
2 Las%+m% pe mine s% -ncerc a spus Arden
s%rind !$s de pe /alustrada &erandei'
;e&in -i z*m/ea -n timp ce ea )$r.a /r$asca
desc4iz*nd incuiet$area d$ar din c*te&a mi"c%ri de
-nc4eietur%'
2 P$)tim5
U"a spre ma,azie s+a desc4is' 1%ie.ii au c4iuit iar
Aar$n "i C4arlie s+au -m/ulzit s% intre' P*n% "i Lei)
a z*m/it -n timp ce intram "i a p$rnit ,enerat$rul
,u&ernului' Era acela"i tip pe care -l a&eam "i la
#c$al% al c%rui /*z*it cre"tea -n primele secunde
luminile aprinz*ndu+se una c*te una p*n% c*nd -n
t$ata camera se auzea z,$m$tul puternic "i
c$nstant'
2 Cum ai )%cut asta< Am -ntre/at eu stupe)iat%'
2 Un mic truc pe care l+am -n&%.at la #c$al% a
dat Arden din umeri !uc%u"%'
Am cercetat parterul care )usese eli/erat de
m$/il% pentru a )ace l$c pentru dep$zitare' (iecare
spa.iu ,$l era plin cu delicatese pe care nu le mai
&%zusem p*n% atunci0 c$nser&e de >ananas? >man,$?
"i $ carne preparat% numit% 5spam6 Ra)turi erau
)i8ate cu "uru/uri de pere.ii camerei de zi un ra)t
-ntre, plin cu zeci de litri de ap% -n /id$ane de
plastic de cul$area cerului'
Mic4ael s+a -ndreptat spre $ cutie de cart$n "i a
sc$s niste pac4ete de 4*rtie al/% -mp%r.indu+le -n


- 162 -
!ur'
2 Mmmmm a spus el -ndes*ndu+"i -n ,ur%
su/stanta r$"ie dulce' (un Dip'
2 M*nca.i a spus Cale/ din cel%lalt cap%t al
camerei'
S+a urcat pe mar,inea ra)turil$r de lemn "i a tras
$ cutie plin% cu )*"ii de carne lun,i "i su/.iri
-n&elite -n plastic ,al/en' Aar$n "i+a -ndesat un
pumn -n /lu,i'
74i)tuiala a durat mai /ine de $ $r% )iecare cutie
)iecare pac4et de plastic )iecare am/ala! de cart$n
c$n.in*nd $ alta surpriz% minunat%' Lei) a -mp%r.it
pun,i de T$$tsie R$lls /$m/$ane ,umate de
ci$c$lat% care se lipeau de cerul ,urii Mic4ael a
des)%cut cutii cu /ere ce&a ce "tiam d$ar din
pa,inile r$manel$r lui A$9ce "i le+a -mp%r.it
/%ie.il$r Auzeam &$cea sla/% a Pr$)es$arei A,nes
d$!enindu+m%' Alc$$lul a )$st creat pentru a sl%/i
ap%rarea )emeii? ar )i spus ea' :n $rice caz am luat
iute $ du"c%'
- 163 -2 NU SE POATE A1CINE #I TE PRI6E#TE
-ntruna a spus Arden rezemat% de perete'
Ne a"ezaser%m -ntr+un c$l. ca s% m*nc%m c*t
putem' :n )a.a n$astr% erau -mpr%"tiate cutii cu suc
de p$rt$cale c$&ri,ei ,r$"i "i luci$"i "i piersici la
/$rcan'
2 N+am crezut nici$ i$t% din ce zicea Pr$)es$ara
A,nes a c$ntinuat ea -nclin*nd u"$r capul' Dar
p$ate c% 4$d$r$a,a a&ea dreptate' Se &ede un tip de
ne/unie -n $c4ii lui' De parc% ar &rea s%+.i de&$reze
su)letul sau ce&a de ,enul'
Am ridicat pri&irea' Cale/ era -n cealalt% parte a
camerei cu $c4ii pe mine'
2 :44 Arden am spus eu str*m/*ndu+m%' 7ata5
Dar eram c$ple"it% de amintirea /uzel$r lui pe
)runtea mea "i a m*inil$r mele pe pieptul lui'
2 P$.i s% ** c*t &rei dar e ade&%rat' Ce i+ai )%cut
-n -nc%perea aia 2am ie"it d$ar pentru $ secund%5
Mi+a dat un ,4i$nt puternic -n c$aste "i eu am r*s


- 164 -
)$r.at'
2 Ia uita.i ce+am ,%sit5 A stri,at C4arlie din
su)ra,eria &ec4e'
Ca un ma,ician a dat la $ parte $ p*nz% /e! "i a
dez&elit un &ec4i pian' A atins cu de,etele clapele
-n,%l/enite "i a c*ntat c*te&a n$te'
M+am l%sat pe spate ascult*nd c$rzile care
r%sunau la parterul casei' Mi+am adus aminte de
&erile de la #c$al% c*nd Pip "i cu mine luam lec.ii
de pian de la Pr$)es$ara S4eila' Eu st%team pe
/%ncu.% "i c*ntam Amazin, 7race? -n timp ce Pip
se -n&*rtea -n spatele meu )%c*nd c*te $ piruet%
pentru )iecare &ers'
M+am -nt$rs c%tre Arden pe punctul de a+i e8plica
cum une$ri Pip mima $rice cu&*nt c$c$"*ndu+se
pentru >nen$r$cit? sau pun*nd m*na la urec4e
pentru >sunet? dar ea se uita lun, la ra)turile din
)a.a n$astr% cu mintea -n alt% parte'
2 Ce s+a -nt*mplat<
2 E&e am ce&a s% -.i spun de mai mult timp= -"i
)rec% )runtea cu m*na' Lucrurile alea pe care le+am
spus la #c$al% p$&e"tile despre p%rin.ii mei care
m% duceau la teatru cinele de Biua Recun$"tin.ei "i
apartamentul l$r din Ora"= a "$ptit ea' Am n%sc$cit
t$tul'
Mi+am -ndreptat spatele'
2 Ce &rei s% spui<
Se 4$l/a la pici$arele ei' #u&i.e de p%r ne,ru -i
at*rnau pe )a.%'
2 :ntr+un )el era ade&%rat nu eram ca t$at%


- 165 -
lumea de la #c$al% a spus ea'
1uzele -i erau r$"ii "i cr%pate'
2 Eram $r)an% dinainte de m$lim%' Nu am a&ut
nici$dat% p%rin.i nici m%car -n &ia.a de dinainte'
C4arlie a mai c*ntat c*te&a n$te la pian iar Arden
se uita la mine a"tept*ndu+mi reac.ia'
2 Deci cameristele care -.i a"ezau len!eria
diminea.a medali$nul de ar,int pr$mis de mama ta
dup% terminarea studiului meseriei casa cu iaz -n
)a.% "i cada cu pici$are cu ,4eare aurite< Am spus
eu amintind p$&e"tile cu care Arden ne tac4ina'
T$ate erau minciuni<
Arden a dat din cap' Eram c$n)uz% ap$i sup%rat%'
Atatea n$pti petrecute -n pat plan,and d$rind sa
am ceea ce a&ea Arden' 6$iam ca mama mea s% m%
astepte -n $ras ca un cad$u ce urma sa )ie des)%cut'
2 Cum ai putut )ace asta<
Arden "i+a -ndreptat pri&irea spre ,eam "i pri&ea
)i8 la re)le8ia ei de pe sticl%'
2 Nu "tiu=
2 T$at% lumea era a"a de in&idi$as% pe tine "i
tu=
2 #tiu5 Arden pl*n,ea' Dar &$i t$ate &$r/ea.i de
p%rin.ii &$"tri "i de )amiliile &$astre' Eu nici m%car
nu "tiam ce era $ )amilie' A&eam un /unic dar se
purta mai )rum$s cu ci$/%nescul lui ,erman dec*t
cu mine' A )$st $ u"urare c*nd a murit'
Mi+am adus aminte de $ Arden de $pt ani care
spunea la t$at% lumea despre petrecerile pe care le
d%dea tat%l ei pentru ea cum -i c$nstruise $ cas% -n


- 166 -
c$pac cum a/ia se >mutaser%? -n n$ul Ora" -nainte
ca ea s% li se p$at% al%tura' Arden p%rea a"a plin%
de &ia.% a"a de -nsu)le.it%'
2 :mi pare r%u a reu"it ea -ntr+un )inal s% spun%'
:mi pare a"a de r%u5
O parte din mine &$ia s% se ridice "i s% plece -ns%
durerea din $c4ii ei p%rea real% iar scuza &eridic%'
Da -mi ima,inam reuniuni cu mama care nu a&eau
s% se -nt*mple nici$dat% -ns% eu a&eam amintiri
su&eniruri la care s% m% ,*ndesc mereu' Cum m%
ridica s% a,%. ciu/ucuri -n /radul de Cr%ciun' Cum
pictam cu de,etele' Spre de$se/ire de p$&e"tile lui
Arden ale mele erau reale'
2 #i mie -mi pare r%u am spus eu -nc%
incapa/il% s% $ pri&esc'
Am stat am*nd$u% ac$l$ un timp umerii n$"tri
atin,*ndu+ se -n timp ce ne uitam la /%ie.ii care se
/ucurau de raid'
Ceea ce &reau s% spun e c%= 2 a rupt Arden
t%cerea -ntr+un )inal2 = -.i mul.umesc'
Se uita drept -nainte "i "i+a ridicat pul$&erul ,r$s
&erde -n !urul ,*tului'
2 Pentru ce< Am -ntre/at eu neput*nd s%+mi
ascund ener&area din &$ce'
2 Pentru c% mi+ai sal&at &ia.a' Arden s+a -nt$rs
spre mine Nu am a&ut pe nimeni a"a de= un cu
mine'
Tremur%turi u"$are -i -ncre.eau pielea de pe
/%r/ie ap$i au -nceput s%+i cur,% lacrimi'
Am pus palma pe spatele ei s% $ lini"tesc' Nu


- 167 -
eram $/inuit% s% $ &%d sup%rat%' Ea tre/uia s% )ie
cea care re)uza sa pl*n,%' Cea care $m$ra iepuri'
Cea care nu s+a pl*ns nici m%car $ dat% de /$ala ei'
2 E+n re,ul%' O m*n,*iam pe cap aran!*nd )irele
de p%r ne,ru "i scurt' Nu tre/uie s%+mi mul.ume"ti'
Ai )i )%cut la )el pentru mine'
Arden a ridicat capul "i a apr$/at u"$r de parc%
nu era c4iar si,ur% de acest lucru'
2 Une$ri nici m%car nu "tiam unde eram' :mi
amintesc d$ar cum -mi piept%nai p%rul "i m% sp%lai
pe )a.%=
6$cea ei s+a stins /rusc'
Am tras+$ spre mine s% $ -m/r%.i"ez'
2 N+a )$st nimic special' B%u'
:i sim.eam respira.ia -n urec4e se -neca' Pieptul i
se a,ita "i mi+am dat seama c*t de tare pl*n,ea'
Lacrimile ei se strecurau prin l*na pul$&erului meu
umezindu+mi pielea urmeril$r'
2 N+a )$st nimic special am spus eu din n$u'
2 #tiu' Arden a inspirat ad*nc )%r% s% m%
pri&easc% -n $c4i' S+a dat la $ parte "ter,*ndu+"i cu
m*inile $/ra!ii m*n!ind pielea din !urul $c4il$r ei
c%prui -nr$"i.i' #tiu'
:n timpul "ederii mele la #c$al% le a&usesem
mereu pe Pip "i pe Ru/9 l*n,% mine c4em*ndu+m%
la cin% sau -ndreptandu+mi )usta atunci c*nd era
str*m/%' :ns% zile -ntre,i -n s%l/%ticie d$ar p%s%rile
-mi &$r/eau' P*r*ul era sin,ura m*n% care m% alina
&*ntul era sin,ura su)lare care+mi d%dea pra)ul din
$c4i' Am -n&%.at strania art% a sin,ur%t%.ii d$rin.a


- 168 -
arz%t$are care &ine "i trece &ine "i trece atunci
c*nd mer,i sin,ur% pe un drum'
Dar Arden a st%p*nit arta asta de mult timp' La
#c$al% -n a)ara #c$lii' De prea mult timp'
Am .inut m*na pe um%rul ei "tiind c% am ,re"it
atunci c*nd am spus c% nu era nimic special'
Pentru Arden -nsemna t$tul'
Am stat a"a cu )runtea lui Arden pe um%rul meu
p*n% c*nd Cale/ a stri,at de la pian'
2 3ei &$i d$u% a spus el' Nu mai )i.i a"a deC
#ete&
Mi+a aruncat $ pri&ire "tren,%reasc% "i $c4ii lui
str%luceau
1erDus un /%iat mai mare cu p%rul /l$nd &*l&$i
c*nta
>3eart and S$ul? $ amintire din c$pil%ria sa' Era
$ mel$die simpl% cu n$te staccat$ men.inute prin
ap%sarea pedalei spre de$se/ire de n$tele
c$mplicate pe care le+am -n&%.at de la Pr$)es$ara
S4eila' Mic4ael "i Aar$n st%teau -n spatele lui
/%t*nd ritmul cu de,etele "i d*nd din cap din c*nd
-n c*nd' C4iar "i pri&irea de $/icei neiert%t$are a lui
Lei) se -m/unase -n timp ce se spri!inea de pian
s$r/ind mul.umit din /erea sa'
Am ridicat+$ pe Arden -n pici$are'
2 :.i mai aduci aminte de &alsul &ienez nu+i a"a<
:n timpul cel$r mai multe $re Arden m*z,%lea pe
c$perta caietului ei c$ntur*nd )$rme ciudate pe
mar,inea pa,inii' Dar nu puteai s% te ascunzi c*nd
dansam' (iecare )at% a&ea partener se a"tepta de la


- 169 -
)iecare )at% s% .in% /%r/ia sus "i m*inile )erme -n
timp ce pluteam pe ,az$n'
Arden -nc% -"i .inea /uzele lipite dar m+a l%sat s%
$ tra, catre pian' 1erDus a -nceput s% c*nte din
n$u iar eu mi+am intins /ra.ele )%c*ndu+i semn s%
-"i a"eze m*na peste a mea'
Cale/ t%cea cu capul -ntr+$ parte -n timp ce ne
urm%rea' Ap$i am p%"it -n )a.% /%ie.ii d*ndu+se la $
parte -n timp ce $ c$nduceam pe Arden prin camer%
p%"ind u"$r pe l*n,% ra)turi cu spatele drept
r*z*nd'
2 Inim% "i su)let c*ntam eu te+am &%zut st*nd
ac$l$ sus inim% "i su)let ar%.i e8act ca un urs'
2 Nu sunt astea cu&intele5 A r*s Arden'
Tinea capul -ntr+$ parte -n timp ce )%ceam
piruete' 1%ie.ii au aclamat c*nd m+am aplecat cu
Arden p*n% la p$dea "i au aplaudat c*nd ne+am
-n&*rtit -n l$c' C*nd am )%cut $ trecere prin camer%
-ndrept*ndu+ne spre /uc%t%rie $ e8presie ,ra&% a
ap%rut pe )a.a ei'
:n le,%tur% cu ce+am spus mai de&reme= S+a
uitat peste um%rul meu la ;e&in care se -ncumetase
s% &in% pe rin,ul de dans )%c*nd $ piruet% st*n,ace
cu /erea -n m*n%'
Cred c% -nc% nu sunt -n re,ul% "i t$at% c4estia aia
sentimental% cred c% e un e)ect secundar al=
2 #tiu am -ntrerupt+$ eu' Nu+.i )ace ,ri!i pentru
asta'
A urmat $ pauz% lun,% cu n$tele de pian
r%sun*nd -ntre n$i -n timp ce &alsam -nap$i spre


- 170 -
/%ie.i cu pa"i mai -nce.i dec*t mai de&reme' Ap$i
mi+a $)erit un z*m/et recun$sc%t$r'
C*nd am )%cut ultima -nt$arcere Cale/ -ncura!at
de muzic% "i de aclama.ii a &enit spre n$i p%"ind
,ra.i$s prin camer%' :n spatele lui Mic4ael "i
C4arlie -ncercau )i,uri e8treme Mic4ael r$tindu+se
cu spatele pe p$dea'
2 :mi p$.i ac$rda acest dans< A -ntre/at Cale/'
A -ntins m*na cu palma -n sus a"tept*ndu+mi
r%spunsul
2 Nu "tiu tu crezi c% p$.i< L+am pr$&$cat
incapa/il% la r*ndul meu s% rezist'
Era acea ,re"eal% ,ramatical% despre care
Pr$)es$rii ne spuneau mereu la #c$al%'
Cale/ mi+a luat m*na "i a smucit puternic
aduc*ndu+m% mai apr$ape de el' 1%ie.ii c4iuiau -n
spatele n$stru' Aar$n "i+a dus de,etele la /uze "i a
)luierat z,$m$t$s'
2 Cred c% p$t'
A z*m/it -n timp ce c$rpul meu se spri!inea de al
lui'
Mi+am a"ezat /%r/ia pe pieptul lui iar 1erDus nu
a mai c*ntat >3eart and S$ul? ci un c*ntec mai lent
"i )$arte -m/iet$r' P$dul palmei lui Cale/ s+a p$tri&it
-n cur/ura de O!$s a spatelui a"ezat% c4iar pe
mi!l$c' Respira.ia lui -mi -nc%lzea ,*tul' Nu era un
dansat$r pr$st -ns% era straniu ca cine&a s% m%
c$nduc% pe rin,ul de dans' Eu impusesem mereu
pa"ii direc.ia "i -mi trimiteam partenera -n r$tiri
rapide "i ele,ante'


- 171 -
2 :.i pare /ine c% ai &enit< Mi+a "$ptit -n urec4e'
1%ie.ii au stat cu $c4ii pe n$i un timp p*n% c*nd
"i+au dat seama c% nu era nimic de &%zut d$ar
le,%nat -n )a.% "i -n spate cu un $cazi$nal pas -n
lateral' Nu era reprezenta.ia ,randi$as% $)erit% de
Arden "i cu mine'
2 Da am spus eu'
1erDus "i+a cedat l$cul la pian "i a ie"it pe
&erand%' Al.i c*.i&a l+au urmat -mpreun% cu Arden
"i s+au -ndreptat spre piscina impr$&izat% de a)ar%'
2 #i mie -mi pare /ine c% ai &enit'
Cale/ "i+a sc4im/at p$zi.ia &enind mai apr$ape
ast)el -nc*t s% m% mulez pe )$rmele trupului s%u'
Am -nc4is $c4ii iar ma,azia a disp%rut din peisa!'
Sim.eam d$ar c%ldura pieptului s%u l*n,% al meu'
Ar )i )$st a"a de u"$r s% r%m*n aici a"a s% -mi
petrec zilele -n /unc%r "i n$p.ile -n raiduri cu Cale/'
6iziunile &eneau ne-ncetat $ri de c*te $ri mintea
mea se lini"tea ima,inile a"ez*ndu+se una peste
alta' Arden "i cu mine am )i a&ut ,ri!% de 1enn9 "i
Silas atente ca m*inile l$r s% )ie curate -n&%.*ndu+i
s% citeasc% "i s% scrie' Am )i lucrat cu ei p*n% c*nd
ar )i m*z,%lit para,ra)e -ntre,i pe pere.ii de p%m*nt
"i ar )i putut e8plica temele din 2oveste de iarn&
Dat$rit% n$il$r a/ilit%.i /%ie.ii mai mari s+ar )i
putut $r,aniza trimi.*nd mesa!e c%tre al.i $r)ani
e&ada.i "i )%c*nd planuri &iit$are cu M$ss'
C*t despre mine "i Cale/= t$t ce &$iam era mai
mult din ceea ce a&eam' Apr$pierea /%r/iei mele de
um%rul s%u m*na lui pe spatele meu lini"tea de a )i


- 172 -
-mpreun% trupurile n$astre &$r/ind c4iar "i -n
t%cere'
2 M+am ,*ndit= am spus eu -ndep%rt*ndu+m%
de el ca sa+l p$t pri&i'
A)ar% Mic4ael s%rea de pe tram/ulina putrezit%'
2 Cadeee5 A .ipat el l%s*nd -n urma lui d$ar $
e8pl$zie de ap%' #i+a "ters ni"te m*z,% &erde de pe
)a.% -n timp ce se -ndrepta spre $ scar% ru,init%'
Intra.i m$cirla e cald%5
Cale/ a r*s "i s+a -nt$rs cu pri&irea la mine'
2 Te+ai ,*ndit=<
2 Cali)ia am spus eu cu &$cea a/ia percepti/il%
din cauza a,ita.iei' Mi se pare )%r% sens s% mer,em
p*n% ac$l$ acum risc*ndu+ne &ie.ile at*ta timp c*t
eu "i Arden putem tr%i -n /unc%r' Suntem -n
si,uran.% aici' Ea m% p$ate a!uta s% -i -n&%. pe /%ie.i
"i= M+am uitat -n $c4ii lui plini de speran.%' #i n$i
am )i -mpreun%=
(a.a lui Cale/ s+a crispat' A )%cut un pas -n spate
rup*nd -m/r%.i"area'
2 E&e=
Sim.eam )iecare centimetru dintre n$i acum
spa.iul cal $ se m%rea' :n.elesese ,re"it< Mi+am dres
&$cea'
2 6reau s% r%m*n' 6reau s% tr%iesc -n ta/%r% cu
tine'
#i+a )recat cea)a "i a $)tat'
2 Nu cred c% e $ idee a"a de /un%' A &$r/it -ncet
cu pri&irea unde&a a)ar% unde /%ie.ii st%teau pe
&eranda putrezit% pr$&$c*ndu+se unii pe al.ii s%


- 173 -
sar%' Oamenii Re,elui -nc% te urm%resc' Dac% ne
,%sesc= /%ie.ii &$r )i pedepsi.i' #i tu nu &ei )i
nici$dat% -n deplin% si,uran.%=
Am )%cut un pas -n spate m%rind spa.iul dintre
n$i "i mai mult' (iecare cu&*nt m% l$&ea -n piept
/%t*nd la u"a inimii mele care se ,4emuise -n ea
-ns%"i "i ad$rmise'
Nu m% &$ia aici'
1ine-n.eles c% nu m% &$ia' Nu c$nta cum $
spunea sau ce cu&inte )$l$sea s% e8plice' Am -nc4is
$c4ii "i am &%zut+$ pe Pr$)es$ara A,nes cu m*inile
tremur*nde' >Nu m% &$ia'? Se uita pe ,eam cu
lacrimile alunec*nd prin cutele de pe )a.a ei de
parc% $ p%r%sise c4iar atunci' >Am )$st a"a de
pr$ast%' Nu m+a &rut nici$dat%'?
Cale/ a dat s% m% ia de /ra. dar l+am -mpins'
2 Nu m% atin,e am spus eu "i m+am -ndep%rtat'
Era un /%r/at )usese -nt$tdeauna un /%r/at cu
t$ate de)ectele lui "i micile decep.ii' #i l+am l%sat s%
m% .in% -n /ra.e "i l+am l%sat s% m% s%rute am
c%zut prad% tutur$r tenta.iil$r' Am )$st $ pr$ast%'
2 :n.ele, e8act ce se -nt*mpl% aici' sta a )$st un
!$c pentru tine nu+i a"a<
A ne,at cu )a.a palid%'
2 Nu nu m% ascul.i' 6reau s% stai= dar nu
p$.i= nu e"ti -n si,uran.%'
S+a -ntins s% m% atin,% dar m+am )erit de m*na
lui' >6rei s%+i crezi minciunile? spusese Pr$)es$ara
A,nes' >E &ina p%c%litului pentru c% a dat crezare'?
2 Te r$,= las%+m% -n pace5 Am .ipat eu c*nd a


- 174 -
-ncercat din n$u'
6$cea mea a r%sunat -n ma,azia ,$al%' C4arlie a
-nt$rs pri&irea cu m*na pe rama ,eamului' Restul
/%ie.il$r de pe &erand% au pri&it -n sus'
Cale/ se )reca -ntre spr*ncene'
2 O s% mai &$r/im despre asta mai t*rziu c*nd
ne -nt$arcem la /unc%r' :mi pas% de tine dar=
2 :.i pas% d$ar de tine m+am repezit eu'
Capul i+a z&*cnit -n spate de parc% -l plesnisem
peste )a.%' S+a -nt$rs -ncet a ie"it pe &erand% "i a
disp%rut printre um/rele cel$rlal.i' 1%ie.ii au
"u"$tit ap$i s+au uitat -n c$ntinuare la piscin%
s%rind -n apa -ntunecat%'
Spa.iul din !urul meu s+a l%r,it "i aerul a de&enit
mai rece )%r% el ac$l$' M+am a"ezat la pian ap%s*nd
un mi lun, "i sc*rtait' Am -nc4is $c4ii -n timp ce
)iecare n$t% a >S$natei lunii? de 1eet4$&en r%suna -n
ma,azie )$r.at% "i u"$r )als%' C*nd am a!uns la
partea a d$ua m+au p$didit lacrimile' M+am $prit s%
le "ter,'
2 Ce+a )$st asta< A -ntre/at $ &$ce din spatele
meu'
Lei) c$/$ra pe sc%ri lemnul sc*r.*ind su/ )iecare
pas'
:nainte s% p$t r%spunde s+a pr%/u"it l*n,% mine
pe /anca di)$rmat%'
2 Nimic am r%spuns eu repede' Mi+am -ndreptat
pri&irea spre eta!ele superi$are' Ce c%utai pe+ac$l$
sus<
Lei) a str*ns cutia de /ere p*n% c*nd metalul a


- 175 -
cedat'
2 M% uitam pe+ac$l$'
#i+a l%sat capul -ntr+$ parte "i a str*m/at din
/uze'
M% $/i"nuisem cu prezen.a lui -n ta/%r%
-n,4esuindu+m% s% trec pe l*n,% el pe c$rid$arele
-n,uste sau s% dau din cap -n semn de salut' Dar
acum ultimul lucru pe care &$iam s%+l )ac era s%
&$r/esc cu un alt /%r/at' Am c$ntinuat s% c*nt
incerc*nd s%+l i,n$r dar a sc$s $ )$aie din /uzunar
"i a pus+$ -n )a.a mea de parc% era $ partitur%'
De,etele mi+au -n,4e.at pe clape'
2 De unde ai asta< Am -ntre/at eu' Am -n4%.at
4*rtia'ACTUALIBARE0 E6E A (OST 6BUT
DEPLASNDU+SE CATRE NORD+6EST SPRE BONA
LACULUI TA3OE' CLTORE#TE CLARE CU O
ALT (EMEIE #I UN 1R1AT :NTRE
#APTESPREBECE #I DOUBECI DE ANI' DAC I+
ACI 6BUT ANUNCATI A6ANPOSTUL NORD+
6ESTIC' TRE1UIE PREDAT DIRECT RE7ELUI'


2 P$t e8plica' Eu=
2 Nu te+$/$si5
Lei) "i+a pus /ra.ul pe mar,inea pianului "i a mai
luat $ ,ur% de /ere' Oc4ii lui ne,ri s+au -nt*lnit cu


- 176 -
ai mei'
2 Dac% stau "i m% ,*ndesc a spus "i eu sunt
)u,ar' Sunt si,ur c% Re,ele m+ar &rea -nap$i -n
ta/%ra de munc% s% car /l$curi de /et$n -n spate
ca un m%,ar'
Am m$t$t$lit 4*rtia -n m*n%' Nu "tiam dac% s%+i
mul.umesc lui Lei) sau s%+mi cer scuze' 6enisem -n
ta/%ra lui $ str%in% -i pusesem -n prime!die "i
min.isem despre asta'
2 Am )%cut un p$pas -n drum spre Cali)ia'
Lei) m+a m%surat cu pri&irea dar de data asta nu
era !udecat% -n $c4ii lui ci d$ar interes'
2 Nu mi+a trecut nici$dat% prin cap ca t$cmai tu
s% )ii urm%rit% de Re,e' Ce+ai )%cut mai e8act< Ai
ucis un paznic< Ai .inut un Pr$)es$r $static< N+ar )i
interesat dac% ai )i )u,it pur "i simplu'
Acum z*m/ea cu $ e8presie !uc%u"%' Nu m%
puteam ima,ina m*ndr% c% am ucis pe cine&a dar
el p%rea &r%!it ima,inea mea )iind din punctul lui
de &edere de!a c$nturat% aceste n$i iluzii )%c*nd $
impresie nea"teptat de puternic%'
2 A" pre)era s% nu spun'
Nu m% sim.eam -n lar,ul meu c*nd m% ,*ndeam
la Ora" "i la acel /%r/at a c%rui )a.% pri&ea din rama
-mp$d$/it% de la #c$al%'
A ap%sat clapele puternic n$tele r%sun*nd -n
aerul calm' Am cl%tinat din cap'
2 #tiu despre lucrurile teri/ile pe care le )ac
p$ate mai /ine ca $ricine altcine&a' E $ t$rtur% s%
tr%ie"ti ca ne&%stuicile su/ p%m*nt "tiind de


- 177 -
)estinurile din Ora"ul de Nisip sta.iunile "i piscinele
pline cu ap% puri)icat%' #i nici n+ai putea m%car s%+
.i ima,inezi la,%rele'
S+a $prit din c*ntat pri&ind un ceas de deasupra
pianului' Umezeala p%trunsese -n cadran iar acele
erau $prite la KK:KK.
2 Am a&ut un )rate As4er=
2 #tiu am spus eu u"$r'
Sunetele de a)ar% n%&%leau -n camer%' 1%ie.ii
aler,au prin p%dure &$cile )iind -n&i$rate de un !$c
de leap"a'
2 Cale/ a men.i$nat=
M+am uitat a)ar% pe ,eam dar el nu se a)la ac$l$
era d$ar -ntunericul' Lei) a trecut cu de,etele pe
pian urm%rind )i/rele lemnului'
3 As*er& A trecut a"a de mult timp de c*nd i+am
r$stit numele a spus el mai mult c%tre sine' Mama
n$astr% $/i"nuia s% c*nte la pian pentru n$i' :mi
aduc aminte c% eram su/ masa din su)ra,erie cu el
pri&ind pici$arele tatei at*rn*nd pe canapea -n timp
ce+"i citea c%r.ile "i pe mama mea ap%s*nd acele
pedale' O/i"nuiam s% lu%m tancurile de plastic "i
cami$anele "i s% ne r%z/$im unul cu altul -n timp ce
ea c*nta' A ciupit c4ei.a cutiei de /ere "i se !uca cu
ea -nainte "i -nap$i' Te ,*nde"ti &re$dat% la asta la
cum era -nainte de m$lim%< A spus el'
A/ia puteam -n,4i.i' Mi+am adus aminte cum ne
.ineam de m*n% eu "i mama cum -mi str*n,eam
pumni"$rul -n !urul de,etului ei mic -n timp ce ne
plim/am pe cul$arele ma,azinului' Cum -mi s%ruta


- 178 -
t%lpile sau cum st%team -n "i)$nierul ci c*nd se
sc4im/a ascunz*ndu+m% printre r$c4iile "i
pantal$nii ei care a&eau par)umul dulce de mam%'
2 Da am r%spuns eu' Une$ri'
/ot timpul, am spus -n ,*nd' /ot timpul&
Lei) a str*ns din /uze de parc% se ,*ndea la ceea
ce spusesem' De,etele lui 4$in%reau pe clape
c*nt*nd din c*nd -n c*nd c*te $ n$t%'
2 Pa pam pam pam c*nta el -ncet nesi,ur pe
el'
Au mai r%sunat c*te&a n$te cre*nd $ mel$die
cun$scut%'
2 #tii c*ntecul %sta< A -ntre/at -nt$rc*ndu+se
spre mine'
2 >Pac4el/elIs Can$n? am spus -n timp ce
ap%sam primele n$te'
Era u"$r de recun$scut c4iar "i c*ntat% )als'
2 L+am -n&%.at la #c$al%'
2 sta e c*ntecul pe care+l c*nta mereu'
A z*m/it spre perete dar era clar c% pri&irea lui
trecea prin el spre $ pri&eli"te cu t$tul di)erit%'
Am c$ntinuat s% c*nt trec*nd de la $ mel$die la
alta' Am sim.it cum $rele scurse se adunau ca $
melanc$lie ap%s%t$are care p$lua t$tul' Re&edeam -n
minte cum Cale/ urca pe mal calmul camerei -n
timp ce /uzele n$astre se atin,eau /%taia inimii
sim.it% prin tric$u acel dans' T$tul era di)erit acum
nuan.at -ntr+$ cu t$tul alt% cul$are' N+a&eam s% )iu
cu el' :n /unc%r sau -n alt% parte' Arden "i cu mine
plecam cur*nd p$ate c4iar a d$ua zi' T$tul se


- 179 -
s)*r"ea'
>Ce+am $/.inut<? -ntre/ase Pr$)es$ara A,nes pe
nimeni -n special' >Care a )$st r$stul<?
:n ma,azie era lini"te' Lumina p%trundea prin
,eamuri arunc*nd um/re pe ra)turile cu p%turi
&ec4i "i st$curi de pr$duse medicale' :nn$ptaser%m
ac$l$ /%ie.ii ad$rmind ,r%mad% la parter' Arden
d$rmea -n camera al%turat%'
M% -n&*rteam m% r%suceam p$tri&eam patul
impr$&izat din cu&erturi "i perne cu ,4em$t$ace cu
,*ndul mereu la Cale/' C$n&ersa.ia n$astr%
retra,erea lui pe &erand%' L+am l%sat pe Lei) pe
/anc4eta pianului dup% ce m*na lui a str*ns+$ pe a
mea -n semn de mul.umire "i am ,%sit+$ pe Arden
a)ar% l*n,% piscin%' :n timp ce /%ie.ii se d$m$leau
c$ple"i.i de za4%r "i de a/uri de /ere Cale/ m%
pri&ea de la distan.% t%cut' C*nd Arden m+a t*r*t la
eta! a"ez*nd sc*nduri de lemn "i perne "i insist*nd
s% m% $di4nesc nu am putut' Nici m%car acum nu
puteam'
Orele se scur,eau una c*te una' A)ar% sin,urul
sunet era cel al &*ntului care trecea printre c$paci "i
tr$snetul -nt*mpl%t$r al &reunei cren,i' M% -ntre/am
dac% eu ,re"isem' Reac.ia a )$st un re)le8 ca la
e8aminarea )izic% de la #c$ala pici$rul care
reac.i$na c*nd d$ct$ri.a atin,ea ,enunc4iul cu
ci$c%nelul' El spusese ce&a de si,uran.a mea'
Spusese ce&a cum c% lui i+ar p%sa' Ap$i am .ipat "i
l+am dat la $ parte' Ce s+ar )i -nt*mplat dac% ar )i
c$ntinuat< T$t remem$ram situa.ia ima,in*ndu+mi


- 180 -
)a.a lui c*nd u"a s+a desc4is "i $ siluet% a ap%rut
de dup% ra)turile de lemn'
2 E&e<
2 Cale/< Am -ntre/at eu ridic*ndu+m% -n capul
$asel$r'
S+a -mpiedicat "i a d%r*mat c*te&a cutii' A /*!/*it
-n c$ntinuare a trecut de c$l. "i a -n,enunc4eat pe
mar,inea patului' Ap$i s+a -ntins dup% m*na mea'
2 :n le,%tur% cu mai de&reme= am -nceput eu'
Lini"tea cre"tea -ntre n$i'
M*na lui $ str*n,ea pe a mea' Ap$i -ntr+$ clip%
era c4iar
l an,% mine /uzele lui l*n,% ale mele' M+am
aplecat dar nu era del$c tandre.e ci d$ar
insisten.%' :nainta )$r.*ndu+m% s% las capul pe
spate' Am desc4is $c4ii' A/ia i+am distins )a.a -n
lumina lunii sc4im$n$sit% de c$ncentrare'
:i sim.eam palmele aspre pe pielea mea' T$tul mi
se p%rea straniu teri/il+gre!it&
Am ridicat m*na -ncerc*nd s% -l p$t$lesc c*nd
am dat de c$cul ,r$s de la cea)%'
2 Nu5 Am .ipat tr%,*ndu+mi capul -ntr+$ parte'
Nu5
Dar Lei) c$ntinua s% -mpin,% a"ez*ndu+"i c$rpul
l*n,% al meu pe p$dea )%c*nd lemnul s% sc*r.*ie
su/ ,reutatea lui'
7ura lui -mi ac$perea /uzele "i puteam s% simt
,ustul amar de alc$$l de pe lim/a lui' A trecut cu
m*inile peste umerii mei ap$i a c$/$r*t pe /ra.e'
Am -ncercat s% .ip din n$u dar ,ura lui era peste a


- 181 -
mea' Niciun sunet nu a ie"it'
M+am z/%tut' Pumnii mei nimereau pieptul lui
Lei) dar el m+a tras "i mai apr$ape' C$ntinua s% m%
s%rute "i /alele &*sc$ase din ,ura lui -mi ac$pereau
/%r/ia' M+am smucii -ntr+$ parte -ncerc*nd s% scap'
Ins% $riunde mer,eam m% ,%sea cu respira.ia lui
)ier/inte "i putred% pe pielea mea'
At*t de multe lucruri -mi )useser% luate0 mama
mea casa cu .i,l% al/astr% unde )%cusem primii
pa"i acele ta/l$uri terminate rezemate unele peste
altele de peretele clasei' Dar asta era cea mai
durer$as% dintre t$ate s% nu p$t c$ntr$la ce mi se
-nt*mpl%' ,u, p%rea el s% spun% cu )iecare pip%ial%'
Nici mcar corpul tu nu i aparine&
Lacrimile -mi cur,eau din $c4i "i mi se prelin,eau
-n urec4e' Mi+a s%rutat ,*tul m*inile lui
cutreier*ndu+mi t$t c$rpul' M% -necam' M%
cuprinsese )rica cresc*nd p*n% c*nd nu mi+a mai
r%mas nici$ alt% p$si/ilitate0 tre/uia s% accept
Pieptul mi+a cedat pici$arele mi+au -n.epenit'
Unde&a la supra)a.% am auzit )ream%t de &$ci'
2 Ce se -nt*mpl%< A -ntre/at cine&a' E&e a .ipat'
Lumina puternic% a razei de lantern% s+a $prit
prima dat% pe pici$arele mele ap$i pe )a.a mea ud%
"i ap$i pe Lei) cu $c4ii -ntredesc4i"i'
2 M$nstrule a m*r*it Cale/'
L+a apucat pe Lei) de su/su$ri "i l+a -mpins -n
mar,inea unuia dintre ra)turi' Cutii de metal s+au
cl%tinat "i au c%zui sute de c4i/rituri -mpr%"tiindu+
se pe p$dea'


- 182 -
Aar$n "i Mic4ael au ap%rut -n pra, lumin*nd
-ntunericul cu lanternele l$r' Lei) se ridica ,reu -n
pici$are' A pl$n!at -n )a.% cu um%rul -n pieptul lui
Cale/' Cale/ a tres%rit de durere c*nd s+a l$&it cu
spatele de perete'
2 De a!uns Lei)5 A .ipat el dar Lei) i+a mai dat un
pumn l$&indu+l puternic -n )alc%'
Eu m+am retras -n c$l.ul cel mai -ndep%rtat al
camerei ca prins% -n capcan%'
Lei) se cl%tina pe pici$are cu mi"c%ri imprecise de
la at*ta alc$$l'
2 3ai -nt$tdeauna ai &rut s% c$nduci a
/$l/$r$sit el'
(ire de p%r ne,ru -i at*rnau pe )a.% "i eu m%
-ntre/am dac% m%car s+a dus s% se culce sau -n t$t
acest timp a stat la parter /and t$ate cutiile de
/ere'
2 A"a c% )ii liderul Cale/5 S% &%d cum -.i place'
Lei) ,esticula s%l/atic spre intrare' B,$m$tul i+a
trezit "i pe restul /%ie.il$r care s+au -n,r%m%dit
-ntinz*nd ,*turile s% pri&easc%' ;e&in "i+a pus
$c4elarii cr%pa.i de parc% era nesi,ur de ceea ce
&edea'
Lei) se -n&*rtea -n !urul lui Cale/ cu /ra.ele -n
dreptul c$astel$r' Pers$ana care st%tuse l*n,% mine
pe /anc% le,%nata de muzic% disp%ruse' Ce&a
pusese st%p*nire pe el ce&a teri/il "i primiti&'
2 3ai a -ndemnat el din n$u n%pustindu+se spre
Cale/' Acum e "ansa ta s% )ii /%r/at'
Cale/ s+a aruncat -n )a.%' Cu $ mi"care rapid% a


- 183 -
apucat /ra.ul lui Lei) l+a r%sucit "i l+a tr*ntit pe
p$dea' A c%zut cu putere $/razul l$&ind p$deaua cu
un poc teri/il' O /alt% de san,e s+a )$rmat su/ )a.a
lui "i puteam s% &%d c4iar "i pe -ntuneric c% i se
sp%rsese /uza'
2 A &rut s% )ie cu mine' Scuipa s*n,e -n timp ce
&$r/ea ac$perind p$deaua cu str$pi' De ce crezi c%
st%tea cu mine mai de&reme< De ce crezi c% &$r/ea
cu mine< M% &$ia pe mine' Nu pe tine pe mine&
Certitudinea din &$cea lui a&ea un iz de )urie' Eu
m% )uri"am pe l*n,% perete -n)ric$"at% "i acum
c4iar dac% c$rpul -mi z%cea m$ale pe p$dea'
Cale/ s+a -nt$rs spre mine cu )a.a crispat% de
c$n)uzii'
2 E ade&%rat ce spune<
M*inile -mi tremurau &i$lent "i pe )a.% -mi "ir$iau
lacrimi le' Ceea ce a )%cut Lei) era ,re"it' #i t$tu"i=
am stat al%turi la pian c*nt*nd pentru el' Am
-n,%duit ca um%rul lui s% se apr$pie de mine -n timp
ce el -mi &$r/ea de )amilia sa' I+am permis ca m*na
lui s% $ str*n,% pe a mea' :i )%cusem &re$ in&ita.ie
tacit%< (usese luat% /un%tatea mea drept altce&a<
2 Nu "tiu am spus eu ac$perindu+mi ,ura cu
m*na'
2 Nu "tii< A -ntre/at Cale/'
#i+a sp$rit str*ns$area pe /ra.ul lui Lei)
-mpin,*ndu+l mai tare -n p$dea' Se uita la mine
)uri$s pe su/ spr*ncene "i &edeam cum ,in,%"ia
)e.ei lui pe care am iu/it+$ pierea 6$iam s% se
$preasc% s% se uite -n alt% parte s% m% lase s% nu


- 184 -
,*ndesc pentru $ clip%'
:ns% el se 4$l/a -n c$ntinuare a"tept*nd un
r%spuns' Am -nceput s% pl*n, "i pieptul -mi s%lta la
)iecare r%su)lare sacadat%'
2 E&e5 Ce s+a -nt*mplat< E"ti /ine<
Arden "i+a cr$it drum printre mul.imea de /%ie.i "i
a &enii l*n,% mine' M+a ridicat icnind u"$r c*nd a
&%zut ruptura din pul$&erul meu'
2 Am auzit z,$m$tul "i=
A t%cut $/ser&*nd )a.a lui Cale/' D%dea din cap
dintr+$ parte -ntr+alta $ mi"care apr$ape
impercepti/il% dar era un nu c$nstant "i
inc$n)unda/il'
S+a ridicat l%s*ndu+l pe Lei) pe p$dea -n /%lt$aca
nea,r% de s*n,e de su/ el' Ap$i a trecut printre
Mic4ael "i Aar$n "i a c$/$r*t sc%rile )%r% s%
pri&easc% -n urm%'
2 Cale/5 Am .ipat eu trezit% de a/sen.a lui
su/it%'
Mul.imea s+a dat la $ parte "i l+am urmat pe u"%
dar c*nd am a!uns la /aza sc%ril$r era d$ar aerul
,reu "i scr*"netul ,un$aiel$r de su/ pici$arele mele'
Ma,azia era -ntunec$as% "i de aceea pip%iam prin
!ur c%ut*nd u"a'
2 Cale/5 Am stri,at din n$u'
:ntr+un )inal am z%rit p%durea lucind -n n$apte
a/ia &izi/ila prin u"a de la intrare' Ac$l$ -n lumini"
Cale/ urca pe calul lui $ siluet% -ntunecat% su/ un
cer -nstelat'
2 Nu pleca5 Te r$,5 Am .ipat eu p%"ind a)ar%'


- 185 -
Dar el tr%,ea de!a de )r*ie -nt$rc*nd calul'
Am pri&it inert% cu pici$arele -nr%d%cinate -n
p%m*nt' Nu mi+am dat seama c*nd Arden a &enit
l*n,% mine' N+am auzit &$cile lui ;e&in "i Mic4ael
stri,*nd de la ,eamul de la eta! )ac*ndu+i semn lui
Cale/ s% se -nt$arc%'
Am sim.it d$ar triste.ea -n&%luindu+m% -n timp ce
el c%l%rea prin p%dure mic"$r*ndu+se -n zare p*n%
c*nd n$aptea l+a -n,4i.it cu t$tul'
2 Ar tre/ui s% plec%m a "$ptit Arden' St%tea pe
AOS -n camera n$astr% de p%m*nt' S% ne -nt$arcem
pe drumul spre Cali)ia' Nu mai este si,ur aici'
Plecasem din ma,azie -nainte de r%s%ritul
s$arelui cu caii -nc%rca.i cu desa,i cu dulciuri
lanterne p%turi "i lapte c$ndensat' :n t$t acest timp
Lei) era $ prezen.% amenin.%t$are cu )a.a /anda!at%
dup% -nt*mpl%rile din seara trecut%' M%
cutremuram la ,*ndul /uzel$r lui atin,*ndu+le pe
ale mele cu mir$sul acru de /ere din respira.ia lui'
:i &edeam mereu )a.a -n lumina lanternei $c4ii
-nc4i"i str*ns c$rpul ca un /$l$&an -n c%dere
stri&indu+m% su/ ,reutatea lui'
C*nd ne+am -nt$rs la /unc%r camera lui Cale/ nu
)usese atins%' C%r.ile &ec4i erau a"ezate -n ,r%mezi'
Patul era ac$perit cu $ p%tur% r$"ie su/.ire iar
)$t$liul era t$t -n c$l. cu tapi.eria l%sat% ac$l$ unde
st%tuse el $dat%'
2 Nu putem s% plec%m pur "i simplu am spus
eu a"ezandu+m% cu spatele la peretele de p%m*nt
rece'


- 186 -
0 Parte din mine era -nc% le,at% de ideea de a tr%i
aici n$dul -nc% nu se des)%cuse'
2 Cel pu.in nu p*n% c*nd se -nt$arce Cale/'
Arden -"i trecea de,etele prin p%r smucind de
&*r)urile ne,re -nc*lcite'
2 Nu+mi place cum s+a uitat Lei) la n$i'
Su/ $c4i a&ea cearc%ne ne,re' St%tuse treaz%
p*n% t*rziu -n n$apte /l$c*nd u"a cu un ra)t
r%sturnat &e,4indu+m% pan% c*nd -ntr+un )inal
am ad$rmit'
2 Nu p$t pleca -n )elul %sta'
7*ndurile mele se -nt$rceau la m$mentul petrecut
-n mi!l$cul ma,aziei c*nd am dat m*na lui Cale/ la
$ parte' Nu discutaser%m nimic cu ade&%rat@ eram
prea sup%rat% s% ,*ndesc limpede' Ap$i Lei) era
l*n,% mine /%t*nd cu de,etele lemnul pianului
lu*nd atitudinea mea prieten$as% drept $ in&ita.ie'
A" )i &rut s% nu )i r$stit acele d$u% cu&inte )atale2
>Nu "tiu?'
+tiam, dar era imp$si/il s% e8plic t$ate
sentimentele -ntunecate pe care le sim.isem n$aptea
anteri$ar%' Au &enit a"a de repede -nc*t nu a )$st
timp s% le distin, s% le analizez "i s% le recun$sc'
Dar acum st*nd -n pe"ter% cu Arden de&eneam
mai si,ur% de un lucru'
2 Nu am &rut s% )iu cu Lei)'
(a.a lui Arden s+a -m/l*nzit' M+a prins -ntr+$
-m/r%.i"are strans% /ra.ele ei eli/er*ndu+m% de
$rice &in%'
2 1ine-n.eles c% nu ai &rut' Nici nu -ncape


- 187 -
discu.ie'
6$r/eam -n um%rul ei -n&%luit% de mir$sul
muce,%it al pul$&erului'
2 D$ar c% nu+mi place del$c c% p$ate Cale/ se
,*ndea c% eu=
2 #tiu a spus Arden m*n,*indu+m% pe spate'
Mi+am )$r.at lacrimile s% .*"neasc%' C*nd eram -n
clasa a "asea eram )uri$as% pe Ru/9 pentru c% -i
spusese lui Pip c% m% >l%udam? cu n$tele mele' :n
l$c s% spun cum m% sim.isem nu i+am &$r/it timp
de d$u% s%pt%m*ni' Am l%sat rana s% se in)ecteze "i
s% se m%reasc% prin alimentarea t%cerii dintre n$i'
Am -n&%.at atunci un ade&%r crucial0 c% $ rela.ie
p$ate )i !udecat% dup% lista de lucruri nespuse
dintre d$u% pers$ane' Acum t*n!eam s% -l &%d pe
Cale/ )ie "i numai pentru a+i spune ce sim.eam' C%
am )$st r%nit% de cu&intele lui' C% eram
recun$sc%t$are pentru ceea ce a )%cut c% eram
-n)ric$"at% "i c$n)uz%' C% nu pe Lei) -l d$ream'
:n ciuda pers$anei mele -n ciuda tutur$r $rel$r de
testare la >Peric$lele reprezentate de /%ie.i "i
/%r/a.i? a&eam sentimente pentru el' D$ar pentru
el'
Capul meu -nc% st%tea pe um%rul lui Arden c*nd
camera a -nceput s% se z,*l.*ie trepida.ii mici care
-"i cr$iau drum prin t$racele meu'
2 Ce se -nt*mpl%<
2 Cutremur5 A .ipat Silas -n timp ce aler,a
trec*nd pe l*n,% -nc%perea n$astr% .in*ndu+l pe
1enn9 de m*n%' Apr$ape c% s+a -mpiedicat -n


- 188 -
pantal$nii scur.i prea mari pentru el cu ti&ul
a!un,*ndu+i la ,lezne prin"i la /r*u cu s)$ar%' Ie"i.i
a)ar%5 Ie"i.i a)ar%5
C*.i&a dintre /%ie.ii mai mici au luat+$ la ,$an% pe
c$rid$arele -nt$rt$c4eate circul*nd de parc%
)useser% instrui.i -nainte'
2 Un cutremur< Am -ntre/at eu pun*nd m*na pe
peretele ce tremura' Nu se p$ate'
A&usesem parte de cutremure la #c$al% "$curi
care une$ri ne trezeau din s$mn -n t$iul n$p.ii'
6i/ra.ia aceasta era destul de &a,% "i nici pe
departe la )el de puternic%'
2 3ai s% nu st%m s% a)l%m a spus Arden "i m+a
tras pe u"% a)ar%'
I+am urmat pe /%ie.ii mai mici care -"i cr$iau
drum prin /unc%r -ntr+un )inal ie"ind la supra)a.%
pe $ p$r.iune st*nc$as% a dealului' Ac$l$ pe $
,r%mad% mare de p%m*nt se a)la un cami$n ne,ru
uria" cu r$.ile -nalte de mai /ine de un metru'
B,$m$tul m$t$rului era at*t de puternic -nc*t de
a/ia auzeam altce&a'
2 Mi"t$5 A stri,at Silas'
:n lumina puternic% a dimine.ii p%rea mult mai
palid dec*t t$.i pielea ne)iindu+i $/i"nuit% cu
s$arele' #i+a /%,at de,etele -n urec4i'
1enn9 mi+a z*m/it dez&%luind ,in,ia cu incisi&ul
lips%'
2 E un cami$n mare5 A .ipat el'
:n timp ce pri&eam silueta -ntunecat% de pe
scaunul "$)erului eu nu sim.eam nimic altce&a


- 189 -
dec*t $ team% cresc*nd%' Acest &e4icul masi& cu
lateralele murdare de n$r$i "i /ara de pr$tec.ie
-nd$it% nu ar%ta del$c ca Aeepurile de la #c$al%
sin,urele aut$m$/ile pe care le &%zusem &re$dat%
apar.ineau ,u&ernului' Re,ele ra.i$naliza petr$lul "i
era di)icil pentru altcine&a s% )ac% r$st de
c$m/usti/il'
C*.i&a dintre /%ie.ii mai mari se -nt$rseser% de la
&*n%t$are s% &eri)ice ce anume st*rnise zar&a caii
l$r ap%r*nd la mar,inea lumini"ului' Lei) era printre
ei "i era calm' Am )$st recun$sc%t$are c*nd
Mic4ael Aar$n "i ;e&in au desc%lecat "i au
-nc$n!urat cami$nul cu suli.ele -ndreptate spre
ma"in%'
:n cele din urm% m$t$rul s+a $prit l%s*nd -n
urm% un zumzet m$n$t$n -n urec4ile mele'
2 Armele !$s5 A stri,at Lei)'
Unul c*te unul /%ie.ii au ascultat $rdinul'
P$rtiera s+a desc4is lar, "i un /$canc uria" cu
&*r) de $.el a c$/$r*t pe panta cu pietri"' C*nd l+am
z%rit pe /%r/at m+am dat cu un pas mai -n spate'
A&ea mai mult de KNM un p%r unsur$s care -i
trecea de umeri' Purta $ !ac4et% nea,ra din piele
uzat%' Sud$area -i cur,ea de pe )runte pe /atista de
la ,*t' Pri&irile ni s+au -nt*lnit "i mi+a z*m/it
z*m/et care a st*rnit $ )ric% ce mi+a cuprins t$t
c$rpul ca -ntr+un cle"te Din.ii lui erau ca ni"te c$l.i
,al/eni cr%pa.i'
Silas mi+a -nc$n!urat pici$arel$r cu m*inile'
2 Cine e< A -ntre/at'


- 190 -
Dar /%r/atul de!a se -ndrepta spre mine
.u,uindu+"i /uzele murdare de p%m*nt' 1%ie.ii mai
mari st%teau la mar,inea lumini"ului pri&indu+l
cum tra&erseaz% nesi,uri de ce ar )i tre/uit s% )ac%'
Nu s+a $prit p*n% c*nd n+a a!uns c4iar -n )a.a mea
ac$perindu+m% cu um/ra lui masi&%'
2 1un% d$mni"$ric%5 A "uierat -n urec4ea mea'
M+am dat -nap$i dar m+a apucat de /ra.
-m/r*ncindu+m% -n )a.%' 3ainele lui erau -m/i/ate
cu n$r$i "i transpira.ie st%tut%' St$macul mi s+a dat
peste cap din cauza put$rii'
Mic4ael "i ;e&in au &enit -n a!ut$rul meu' ;e&in
"i+a -n dreptat suli.a spre ,*tul str%inului'
2 Ia m*na de pe ea5 A .ipat el'
Dar /%r/atul a apucat /%.ul de lemn cu pumnul
str*ns -ncle"tat -n timp ce s+a -nt$rs spre Lei)'
2 Ea e<
(a.a lui Lei) era calm%'
2 E c%utat% de Re,e a declarat el uit*ndu+se
c%tre /%ie.i'
M+am -ndreptat de spate c*nd i+am auzit
cu&intele' Ade&%rul era )$l$sit -mp$tri&a mea
umilin.a lui Lei) din seara precedent%
trans)$rm*ndu+se -n ce&a mult mai sinistru'
2 E $ )u,ar% "i ne+a pus pe t$.i -n peric$l destul
timp'
(letc4er $ &a duce aut$rit%.il$r'
2 Nu5 A .ipat Arden l$&indu+l cu m*inile -n
c$aste'
Am -ncercat s% $ iau la )u,% dar str*ns$area lui


- 191 -
era puternic% stri&indu+mi -nc4eietura' S+a -ntins
dup% Arden "i a prins+$ de /ra.ul ei )ra,il
am*nd$u% str%duindu+ne s% ne eli/er%m din
str*ns$area lui'
2 D$u% la pre. de una a r*s (letc4er -mpr$"c*nd
pic%turi de sali&% din ,ur% -n timp ce ne t*ra spre
cami$n'
2 Nu5 Nu p$ate s% plece5 A .ipat 1enn9' Te r$,
Lei)5
2 Nu+l p$.i l%sa s% )ac% asta a spus Mic4ael
uit*ndu+se la Lei)'
El -"i .inea suli.a -n m*n%'
2 Opre"te+te5 Au .ipat c*.i&a dintre n$ii 6*n%t$ri
-n timp ce Silas )u,ea dup% mine tr%,*nd cu
m*inile de pul$&erul meu ,ri "i lar,'
Din cauza panicii am &%zut d$ar )r*nturi de
ima,ini0 )a.a trist% a lui 1enn9 ;e&in urm*ndu+ne
Aar$n c%z*nd pe p%mant pielea de pe c$aste
!ulindu+i+se' Arden i+a mu"cat m*na lui (letc4er "i
de$dat% mi+am dat seama ce era -n partea din spate
a cami$nului0 $ cu"c% -n care se ,%sea $ )at%
delicat% care .ipa din spatele ,ratiil$r'
Lei) a $/ser&at+$ -n acela"i timp' E8presia )e.ei i s+
a sc4im/at c*nd a &%zut m*na lui (lec4er pe
-nc4eietura lui Arden'
2 Stai a spus printre din.i a aler,at spre cami$n
"i a l$&it metalul ner&$s' Cine e aia< Ce se+nt*mpl%
aici<
(letc4er nu a tres%rit' Ne tr%,ea de -nc4eieturi
t*r*ndu+ne pe pietre'


- 192 -
2 Ai &rut+$ plecat% "i pleac%' Ce c$nteaz% unde< A
pu)nii el'
St$macul -mi tremura micul de!un din $u% de
prepeli.a -mi urca -nap$i pe ,*t' Am -n,4i.it tr%,*nd
"i r%sucindu+mi /ra.ul -n -ncercarea de a sc%pa'
Orice aran!ament tic%l$s ar )i )%cut Lei) situa.ia -i
sc%pase de su/ c$ntr$l'
2 Unde sunt medicamentele< Unde este r%splata<
A atacat Lei) cu )a.a r$"ie de )urie'
Mic4ael "i Aar$n i+au urmat e8emplul )%c*nd
c*.i&a pasi cu suli.ele -n m*ini' Am -nc4is $c4ii
a"tept*nd ca ei s% I$&easc% dar uria"a /rut% a sc$s
$ arm% de la /r*u "i a tras un )$c de a&ertisment'
1%ie.ii s+au retras surprin"i de z,$m$t'
2 Ascult% aici a m*r*it (letc4er' #i+a dres &$cea
"i a scuipat $ /il% uria"% &erde pe p%m*nt' :mi iau
premiul %sta "i+am s% plec iar dac% treI s% $m$r pe
cine&a !ur c% am s+$ )ac' M+ati auzit<
Silas -"i .inea m*na la ,ur% "i a -nceput s%
suspine -ncet "i durer$s' Cinea $c4ii a.inti.i asupra
mea timp -n care eu cum t*r*t% spre cami$n cu
c%lc*iele -ns*n,erate'
Arden .ipa "i l$&ea cu pumnii -n /ra.ul
&*n%t$rului de rec$mpense'
2 E"ti un animal5 A .ipat ea' D%+mi drumul /rut%
dez,ust%t$are5
Arden a c$ntinuat -ncerc*nd s% se eli/ereze
re)uz*nd s%cread% ceea ce se -nt*mpla dar eu "tiam
c% se terminase' Pumnii n$"tri nu puteau s% )ac%
)a.% unei arme' 1%ie.ii -"i pri&eau suli.ele de parc%


- 193 -
)useser% tr%da.i' Oasele ci$plite p%reau inutile
acum'
:i pri&eam pe Silas "i 1enn9 trupurile l$r micu.e
care se a,itau din cauza suspinel$r' 1enn9 tr%,ea
tare de m*na lui Lei) -ns% el d$ar pri&ea -n )a.% cu
$c4ii s%i ne,ri tul/ura.i mi"c*ndu+se u"$r de+a
lun,ul peisa!ului'
2 E -n re,ul%5 Am stri,at spre 1enn9 "i Silas
-ncerc*nd s% zam/esc -n ciuda panicii' O s% )iu /ine'
Nu &% )ace.i ,ri!i pentru mine'
Speram s% m% cread%'
(letc4er a desc4is -ncuiet$area cami$nului "i a
-ndreptat arma spre n$i )ac*ndu+ne semn
am*ndur$ra s% urc%m' Am urcat sim.indu+i m*na
aspr% pe pielea mea' P$deaua cami$nului era
)ier/inte de la s$arele de amiaz%' (ata era pr%/u"it%
:n c$l. cu /ra.ele sla/e ca d$u% /e.e -ncruci"ate' A
s%rit -n pici$are cuprins% din n$u de ter$are c*nd
c$ntainerul s+a desc4is'
2 A!ut$r5 A!uta.i+m%5 A .ipat ea cu m*inile
-ntinse printre ,ratii spre l$cul unde st%teau Mic4ael
"i Aar$n'
S+au uitat la ea ap$i la arm%' C*nd au )%cut un
pas -n )a.% Lei) a pus m*na -n dreptul piepturil$r
l$r $prindu+i'
2 Tu ai )%cut asta Lei)5 A .ipat Arden ap%s*ndu+
"i )a.a pe ,ratii "i ar%t*ndu+l cu de,etul' E &ina ta5
(letc4er a urcat -n cami$n'
2 A&em ne&$ie de plat%5 A stri,at Lei) -n timp ce
se apr$pia' A"a a )$st -n.ele,erea5 Am a&ut -ncredere


- 194 -
-n tine5
A aler,at spre ca/in% l$&ind cu pumnii p$rtiera
/u"ita'
(letc4er s+a uitat peste ,eam spart -ntr+un cerc
ac$l$ unde p%trunsese un ,l$n.'
2 A"a e+n s%l/%ticie' 7esticula cu arma -n timp ce
&$r/ea' S% n+ai -ncredere -n nimeni /%iete'
A z*m/it cu /uzele lui cr%pate s*n,er*nd "i a
p$rnit m$t$rul'
Am apucat cu m*inile ,ratiile su/.iri
-mpin,*ndu+m% -n ele sper*nd s% cedeze su/
,reutatea mea' Sim.eam s$arele prea )ier/inte pe
piele cu"ca era prea mic% p%turica din c$l. plin% cu
&%rsat' Cipetele lui Arden m% cutremurau sp$rindu+
mi triste.ea' Lei) ne tr%dase' Cale/ era plecat'
Timpul petrecut n$aptea ,*ndindu+m% dac% s% stau
pentru cat timp t$tul )usese -n zadar' Ce &$iam
eu< Ce &$ia Cale/< Nu c$nta'
N$i plecam acum' Decizia )usese luat% pentru
mine' Am l$&it u"a c$ntainerului cu pici$rul "i am
z,*riat cu un,4iile -ncuiet$area' Am .ipat am pl*ns
"i am impl$rat dar nimic Qa/s$lut nimic nu putea
s% sc4im/e acest simplu )apt'
Cami$nul a -nceput s% c$/$are pe panta
st*nc$as% arunc*ndu+ne -nc$l$ "i -nc$ace -n%untrul
lui' 1%ie.ii mai mari s+au dat la $ parte -ncerc*nd
s% -i c$n&in,% pe Silas "i 1enn9 s% se -nt$arc% spre
ta/%r% -n timp ce cami$nul se le,%na "i s%lta pe
drumul cu 4*rt$ape -ndrept*ndu+se spre lac' Eu -i
pri&eam pe /%ie.i pe Aar$n care tr%,ea de m*na lui


- 195 -
Lei) ru,*ndu+l s% )ac% ce&a pe ;e&in care a aruncat
suli.a -n aer ateriz*nd la apr$8imati& un metru de
ca/ina cami$nului
M% uitam la /unc%r la ,ura sa -ntunecat% care
disp%rea -n spatele desi"ului scund'
Lei) -l .inea pe 1enn9 de umeri s% nu plece dar
acesta a sc%pat "i a urm%rit cami$nul d*nd din
m*inile "i pici$arele lui mici cu $ )urie s%l/atic%'
2 Te iu/esc5 A stri,at el c*nd era la d$ar trei
metri distan.%'
Am apucat /arele de metal a&*nd -n ,*t un n$d
de em$.ie'
2 Te iu/esc5 A .ipat Silas -n timp ce ne urma'
Am*nd$i s+au .inut dup% n$i aler,*nd ne/une"te
-n spatele cu"tii' M% uitam cum ,urile l$r se mi"cau
r$stind acele cu&inte $ dat% "i -nc% $ dat% -n timp ce
cami$nul s%lta prin p%dure "i trupurile l$r micu.e
disp%reau neputinci$ase -n spatele c$pacil$r'
Cami$nul urca prin re,iunea -nt$rt$c4eat%
acceler*nd -n c*mpurile n%p%dite de /uruieni "i
tu)i"uri pan% c*nd am a!uns la un drum des)undat'
R$.ile au -nceput s% se -n&*rt% mai repede iar pra)ul
a de&enit mai ,r$s -n !urul aripil$r' S$arele -ncin,ea
cu"ca de metal iar /arele erau prea )ier/in.i pentru
a le putea atin,e'
Dup% $ $r% nu mai recun$"team p%durea care se
-ntindea dinc$l$ de drumul pietruit' P*n% "i cerul
p%rea str%in cu intinderea sa al/astr% uria"%
s$litar -n a/sen.a p%s%ril$r'
2 Eram si,ur% a spus Arden -ntr+un )inal cu


- 196 -
pielea ei palid% ac$perit% de un strat su/.ire de pra)'
Lei) a"tepta s% ne &*nd% "i pentru ce< #i+a )erit
$c4ii de s$are' Pentru ni"te medicamente "i $ parte
din rec$mpens%<
2 M+a &rut plecat% am spus eu' M% -nd$iesc c%
medicamentele c$ntau'
M% -ntre/am cum se -nt*mplase dac% el c%utase
un radi$ prin ma,azia -ntunecat%' Sau p$ate c%
d%duse din ,re"eal% peste el c%ut*nd un /anda! -n
-ncercarea de a $pri s*n,erarea din /uz%'
M% -ntre/am de asemenea c*nd -"i &a da seama
Cale/ c% am )$st luat%' Oare &a desc%leca la
mar,inea p%durii &%z*ndu+i pe 1enn9 "i Silas
pl*n,*nd l*n,% intrarea -n /unc%r< Oare &a
-n,enunc4ea inspect*nd d*rele lun,i de pe p%m*nt
lisate de c%lc*iele mele -ns*n,erate iar ap$i se &a
uita la Lei)< Oare -i &a )i d$r< Oare -i &a p%sa<
Nimic din t$ate astea nu mai c$nta' Se terminase'
Nici$ p$si/ilitate s% sc%p%m de ,ratii de s$arele
arz%t$r de acest /%r/at cu din.ii ,al/eni spar.i'
Eram capti&% din n$u -n spatele un$r pere.i n$i
care a&eau s% m% duc% la Re,e' P$r.ile $ra"ului se
&$r desc4ide "i ap$i se &$r -nc4ide -n urma mea $
alt% cu"c%'
Cu"c% dup% cu"c% dup% cu"c%'
Dinc$l$ de ,ratii lumea trecea pe l*n,% n$i mai
repede dec*t &%zusem &re$dat%' C$paci' (l$rile
,al/ene de pe mar,inea drumului' Case &ec4i cu
ac$peri"uri n%ruite' :ntrezaream c%pri$are "i iepuri
/iciclete str*m/e ma"ini ru,inite "i c*ini s%l/atici'


- 197 -
T$ate treceau pe l*n,% n$i prea repede ca apa -ntr+
un canal de scur,ere' 'erg spre Era!ul de ,isip, -mi
puneam -ntruna de parc% repeti.ia m% putea
am$r.i' Sunt dusa 0egelui& ,u%l voi mai vedea pe
1ale niciodat&
Arden pri&ea peisa!ul cu $c4ii -nl%crima.i' Se
str%duise atat de mult s% scape de #c$al%' A!unsese
at*t de departe pentru ce< Pentru a )i prins% -n
aceast% plas% din cauza mea<
(%r% -nd$ial% c% se ,*ndea la acea ale,ere stupid%
pe care $ )%cuse acum c*te&a s%pt%m*ni -n acea
ca/an% re,ret*nd c% acceptase s% m% lase s% stau
cu ea'
2 :mi pare r%u am spus eu cu $ &$ce -n%/u"it%'
:mi pare a"a de r%u Arden' Cred c% re,re.i c% m+ai
l%sat s% mer, cu tine'
2 Nu' Arden "i+a petrecut de,etele -n !urul
,ratiil$r@ pielea ei palid% era r$zalie dup% d$ar $ $r%
de stat -n s$are' Del$c E&e'
S+a -nt$rs spre mine iar $c4ii ei c%prui luceau din
cauza lacrimil$r'
:n acel m$ment )ata din c$l. s+a mi"cat s+a
ridicat "i "i+a )recat )a.a' (usese prea isteric% s%
&$r/easc% cu n$i dup% ce am plecat de la /unc%r' :n
sc4im/ se ,4emuise pe p$deaua de metal dreapt%
)ier/inte "i ad$rmise ple$apele z&*cniri du+i din
cauza c$"maruril$r'
2 Cine sunte.i< A -ntre/at ea tres%rind de durere
c*ini pielea ei a atins ,ratiile'
2 Eu sunt E&e' Ea e Arden am spus eu ar%t*nd


- 198 -
cu de,etul -n partea cealalt% a cu"tii'
:n ca/ina cami$nului (letc4er a dat muzica mai
tare z/ier*nd $dat% cu un c*ntec ,r$aznic
-ntrerupt' 5@ love rocF ;rn roll%oll%oll%oB6, se auzea
5put anot*er dime in%in t*e "uFeo-, a?&6
(ata a -ntins m*na ei su/.ire pentru a )ace
cun$"tin.%'
2 Eu sunt LarD'
2 De la ce #c$al% e"ti< Am -ntre/at eu
$/ser&*ndu+i /luza'
Era cr$it% -n aceea"i )$rm% p%tr%.$as% ca a
n$astr% dar era al/astr% -n l$c de ,ri'
2 Cred c% din 6est'
#i+a trecut m*inile prin p%rul ne,ru des' P%rea s%
)ie de treisprezece ani cu /ra.e a"a de su/.iri -nc*t
$asele umeril$r ie"eau -n e&iden.% -n d$u% n$duri
/ine de)inite' Pielea ei de cul$are ca)eniu+-nc4is era
cr%pat% "i se !upuia la c$ate "i ,enunc4i'
38R35IN 121R30I6 a"a $ numeau Pr$)es$rii'
#tiam c% acele numere -nsemnau ce&a' Pr$)es$rii
n$"tri le )$l$seau c*nd se re)ereau la #c$al% dar nu
mi+am dat seama nici$dat% ce reprezentau' N$i
)useser%m mereu 39R30IN 119R49I6'
2 Deci ai e&adat a spus Arden'
2 Tre/uia s% plec de ac$l$'
(ata s+a retras -n c$l.ul cu"tii e&it*ndu+ne
pri&irile'
M+am uitat spre Arden u"urat% c% nu eram
sin,urele )ete care "tiau ade&%rul despre #c$li' I+am
pri&it cu aten.ie pici$arele lui LarD care a&eau


- 199 -
z,*rieturi r$"ii pe al$curi e8act ca ale mele -n
primele zile -n s%l/%ticie' Mu"c%turi de .*n.ari -i
punctau /ra.ele "i a&ea $ ,aur% -ntr+unul din
pant$)ii de p*nz% l%s*nd la &edere de,etul mare'
2 Cum ai a!uns aici< Am -ntre/at eu'
LarD "i+a )recat pielea -n !urul $c4il$r ac$l$ unde
lacrimile i se uscaser% l%s*nd d$ar urme )ine de
sare al/%'
2 Am ,%sit $ ,aur% -n zid' Era lar,% d$ar de
treizeci de centimetri "i urma s% )ie reparat%' O
ac$periser% peste n$apte s% nu intre c*inii dar m+
am strecurat' A ar%tat spre /luz% unde materialul
era rupt e8pun*nd "$ldul ,$l' Ap$i am aler,at p*n%
c*nd am ,%sit $ cas% -n care s% d$rm' Asta cred c% a
)$st acum patru zile dar nu sunt si,ur%'
2 Unde te+a ,%sit< A -ntre/at Arden )%c*nd semn
spre (letc4er'
M*na lui at*rna pe ,eam ,esticul*nd -n ritmul
&ersuril$r0 >SI$ come and taFe ?our time and dance
:it*%:it* me6
LarD "i+a petrecut m*inile -n !urul pici$arel$r
,4emuindu+se'
2 Am &%zut $ can% cu ap% pe drum' Eram at*t de
-nsetat% mersesem -ntrea,a zi -n s$are' Ins% a )$st $
capcan%' Pr$/a/il c% m% urm%rise'
Cami$nul a dat peste un 4*rt$p urc*ndu+mi
st$macul -n inim%' M% .ineam de ,ratii de"i -mi
ardeau carnea m$ale a palmel$r'
2 Ai mai spus cui&a despre repr$ducere< Am
-ntre/at eu' :ncearc% "i alte )ete s% e&adeze<


- 200 -
LarD s+a uitat la mine cu spr*ncenele -ncruntate
de nedumerire'
2 Repr$ducere< Ce &rei s% spui<
2 Scr$a)ele a spus Arden cu &$ce tare s% )ie
si,ur% c% acel cu&*nt se auzea -n ciuda muzicii "i a
m$t$rului@ dar c4ipul lui LarD nu se &edea c%
-n.ele,e' De asta ai plecat )iindc% urmai s% )ii )$l$sit%
pentru repr$ducere'
LarD "i+a )i8at c%lc*iele -n p$deaua de metal a
cami$nului "i "i+a -ndreptat spatele'
2 Nu= a spus ea pu.in a,itat%' Am plecat din
cauza asta'
S+a r%sucit dez&%luind liniile ne,re+al/%strui care
-i erau imprimate pe pielea din spatele /icepsului' :n
m$d clar acelea erau urme de de,ete'
2 Ea a"tepta ca restul s% plece -nainte s% m%
l$&easc%' 6$iam s% ,%sesc $ alt% #c$al% un l$c mai
/un' Nu &reau s+$ mai &%d nici$dat% pe )emeia aia'
Arden a desc4is ,ura s% &$r/easc% ner%/d%t$are
s%+i spun% lui LarD despre &itaminele "i tratamentele
de )ertilitate "i despre camerele ,r$aznice cu paturi
de metal dar am ridicat m*na' Sensi/ilitatea nu era
unul dintre lucrurile pe care m% puteam /aza la
Arden'
2 LarD i+am spus eu u"$r pri&ind+$ -n $c4i'
(etele din acele #c$li am )$st una dintre ele nu
urmau s% -n&e.e nici$dat% $ meserie' Aici -n
s%l/%ticie suntem numite scr$a)e "i urma s% d%m
na"tere la c$pii' C*t mai mul.i s% p$pul%m $ra"ul
de Nisip'


- 201 -
Arden nu se mai putea a/.ine'
2 Ne duce la Ora" iar E&e $ s% )ie dat% Re,elui
iar tu "i cu mine ne &$m -nt$arce -nap$i la acele
#c$li -n acele paturi'
6$cea ei s+a sc4im/at -n timp ce &$r/ea'
2 Nu a spus LarD' #i+a mu"cat tare &*r)ul
de,etului "i ap$i a scuipat pielea e8)$liat%' Nu e
p$si/il'
2 Nici eu n+am &rut s% cred dar le+am &%zut=
2 Nu "tii ce+ai &%zut s+a r%stit LarD' S+a a"ezat pe
,enunc4i' Nu "tii despre ce &$r/e"ti' Direct$area e
male)ic%= dar asta nu e p$si/il' A dat din cap' P$ate
d$ar la #c$ala &$astr%' Nu ne+ar )ace una ca asta
pentru ce<
Arden s+a dus l*n,% ea pun*nd m*na pe /ra.ul
lui LarD'
2 Ascult%+ne a "$ptit ea "i LarD a tres%rit c*nd i+
a sim.it respira.ia )ier/inte' Ascult% ceea ce+.i
spunem' Tre/uie s% p$puleze Ora"ul' Cum crezi c%
$r s% )ac% asta< Cum<
2 Ia m*na de pe mine a spus LarD scutur*ndu+
"i /ra.ul' E"ti ne/un%'
:ns% -n timp ce se strecura -n c$l. &$cea ei -"i
pierdea din t%rie de&enind mai nesi,ur%'
2 Dac% &rei s% )ii $ scr$a)% $arecare pentru t$t
restul &ie.ii atunci p$.i a c$ntinuat Arden' A -ntins
un de,et spre LarD' Dar n$i nu ne -nt$arcem la
#c$al% nu &reau n+am de c*nd s%=
7ura ei s+a str*m/at -nainte s% p$at% r$sti
cu&intele' C*nd s+a a"ezat c$rpul ei p%rea mult mai


- 202 -
mic "i mai lipsit de putere dec*t -nainte'
Am sim.it c% cine&a ne pri&ea "i m+am -nt$rs
$/ser&*nd $c4ii lui (letc4er din $,linda retr$&iz$are
pr%)uit%' Muzica )usese dat% mai -ncet iar el a
desc4is ,eamul din spate al ca/inei'
2 Nu+.i )ace ,ri!i scumpa mea )rum$as% a spus
el' Nu te duc -nap$i la #c$al%' A a!ustat $,linda s%
se uite la pici$arele ,$ale ale lui Arden' Trei
d$mni"$are= at*t de pure< P$t lua mai mult mai
mult pe &$i -n alt% parte'
Bic*nd acestea a dat iar muzica mai tare "i /%tea
tactul cu de,etele -n p$rtier%' 51ome an; taFe%aFe%
aFe ?our time%me and dance :it* me7 E:76
Arden nu a spus nimic' :n sc4im/ "i+a )%cut din
n$u de trea/% cu -ncuiet$area cu"tii de metal
-ncerc*ndu+"i n$r$cul p*n% c*nd de,etele i s+au
-nr$"it' Peisa!ul trecea pe l*n,% n$i $ pat% de pra)
,al/en' Cren,ile c$pacil$r se -ntindeau spre drum ca
ni"te de,ete n$dur$ase'
2 Ce &rea s% spun%< A -ntre/at LarD uit*ndu+se
la mine'
1uza in)eri$ar% -i tremura -n timp ce &$r/ea'
Am ur*t+$ atunci pe acea str%in% pentru c% -mi
era at*t de cun$scut%' Pe )a.a ei am &%zut cum eram
eu c*nd&a $ )at% atat de si,ur% de sc$pul #c$lii cu
pere.ii ei "i re,ulile ei "i r*nduri le $rd$nate -n care
ne -nc$l$nam trec*nd pe l*n,% d$rmit$are "i spre
sala de mese' Credea c% se p$ate duce -n alt% parte
s% primeasc% ce&a di)erit ce&a mai /un' Un alt
&iit$r'


- 203 -
2 D$rin.a .i se &a -ndeplini i+am spus eu
incapa/ila s% $presc acele cu&inte dure s%+mi ias%
din ,ur%' N+$ s+$ mai &ezi nici$dat% pe Direct$are'
Am stat -n acel cami$n $re -ntre,i cu pl%m*nii
plini de pra)' P*n% "i s$arele ne a/and$nase
apun*nd -ncet dinc$l$ de c$paci' Ad$rmeam "i ne
trezeam ,*ndindu+ne c% a&eam timp timp s% ne
pre,%tim timp s% sc%p%m dar ap$i a p$rnit
disp$ziti&ul de la cureaua lui (letc4er trezin du+ne'
2 (letc4er ,$lanule5 C*nd a!un,i< Am prea mult%
cerere "i prea pu.in% $)ert%'
M% a)lam -ntr+un c$l.' LarD d$rmea -n altul iar
Arden era ,4emuit% l*n,% mine "i )e.ele l$r a/ia
erau &izi/ile -n str%lucirea r$"ie a luminil$r din
spate'
(letc4er a dus radi$ul ciudat la ,ur% ap%s*nd un
/ut$n de pe lateral% ca s% $preasc% /*z*itul'
2 Calmeaz%+te a c4ic$tit el' M% $presc unde&a
peste n$apte' O s% )im ac$l$ diminea.%'
1*z*itul a re&enit ap$i s+a auzit un r*s ,r$s'
2 Bi+mi ce ai5 3ai d%+le /%ie.il$r $ a&anpremier%'
Mi+am -nc4ipuit c% erau aceia"i /%r/a.i pe care -i
&%zusem la ca/an% cu pielea /r$nzat% spre un mar$
p%m*ntiu aduna.i su/ $ prelat% -ntr+$ ta/%r%
a"tept*nd s$sirea n$astra' Am /%,at nasul -ntre
,ratii disperat% dup% mai mult aer'
2 Sunt t$ate /un%ciuni a spus (letc4er
pri&indu+ne -n $,linda retr$&iz$are' Ci le dau
diminea.% nes%tul a)urisit'
A pus radi$ul !$s "i a dat drumul la muzic% din


- 204 -
n$u'
C*nd eram la #c$al% am pledat $ dat% pentru
/un%tatea din $ameni "i uria"a l$r capacitate de
sc4im/are' Dar auzin du+l r*z*nd cu radi$ul -n
m*n% am sim.it d$ar depra&are' Un lucru pe care
Pr$)es$ara A,nes ni+l spusese era ade&%rat c4iar "i
acum0 unii /%r/a.i le &%d pe )emei d$ar ca pe ni"te
m%r)uri La )el ca $rezul c$m/usti/ilul sau carnea la
c$nser&%'
Arden m% pri&ea din lateralul cu"tii r%sucit% -n
a"a )el -n c*t s% )ie cu spatele spre el'
2 Tre/uie s% ie"im de aici a "$ptit ea' :n seara
asta'
2 Dar $ s% ne $m$are a spus LarD tr%,*ndu+"i
p%tura zdren.uit% peste pici$are'
2 Suntem de!a m$arte s+a r%stit Arden'
Am dat din cap "tiind c% a&ea dreptate' Sim.isem
-n ma,azie cu Lei) cum spiritul meu se -nc$&$ia se
-nc$&$ia c4inuit$r de apr$ape de rupere' (letc4er
nu a&ea s% se r%z,*ndeasc%' Nu a&ea s% arate &re$
ama/ilitate nea"teptat%' Nu a&ea s% se petreac% &re$
de"teptare m$ral% -n t$iul n$p.ii'
M+am mutat mai apr$ape de LarD "i Arden
ac$perindu+mi $ parte a )e.ei cu p%rul ast)el -nc*t
(letc4er s% nu+mi &ad% /uzele mi"c*ndu+se dac% se
uita la n$i'
2 Putem pleca atunci c*nd $pre"te pentru
n$apte am spus eu cu t$.i ner&ii -nc$rda.i'
Am pri&it dinc$l$ de ,ratii sper*nd s% &%d un
drum $ s%,eat% un indicat$r care s% ne spun%


- 205 -
unde ne a)lam dar nu era dec*t -ntuneric'
CFTE6A ORE MAI
TFRBIU CAMIONUL IE#EA DE PE CAROSA1IL
cu r$.ile s%lt*nd peste pietre "i cren,i de c$paci
rupte' Opriser%m -ntr+$ p$ian%' Cerul era -nn$rat
iar luna nu se &edea' Peisa!ul se sc4im/ase' C$paci
,r$"i )%ceau l$c c*mpiil$r tu)i"uril$r !$ase "i
nisipului care lucea -ntr+$ nuan.% r$"iatic% -n
lumina )aruril$r' 7rupuri de st*nci se -n%l.au -n
!urul n$stru )$rmele l$r t%ind um/re ciudate pe cer'
(letc4er a c$/$r*t "i+a -ntins m*inile ap$i s+a dus
s% urineze -ntr+un tu)i"'
2 (% ce .i+am spus a "$ptit Arden apuc*nd+$ pe
LarD de -nc4eietur%'
2 #tiu a spus ea tr%,*ndu+"i m*na cu &$cea
ri,id%' Mi+ai spus de!a'
2 A&em ne&$ie la /aie' Am /%tut cu m*na -n
,ratiile de metal' Te r$, a&em ne&$ie acum'
(letc4er "i+a -nc4is )erm$arul de la pantal$ni'
2 Ce<
2 A spus a c$ntinuat Arden d*ndu+"i la $ parte
de pe )runte p%rul ne,ru c% tre/uie s% ne pi"%m'


- 206 -
(letc4er a dat din cap de parc% -n.ele,ea mai /ine
acea e8primare' A -ndreptat $ lantern% spre cu"c%
ap$i spre tu)i"uri unde la /aza r$cil$r uria"e se
,%sea $ cas% d%r%p%nat%'
2 T$ate trei<
2 T$ate a r%spuns Arden'
P*n% "i LarD a dat din cap c$n&in,%t$r'
(letc4er a /%,at lumina -n )a.a lui Arden ap$i -n a
lui LarD ap$i -ntr+a mea' Am mi!it $c4ii la lumina
ustur%t$are
2 A&e.i d$u% minute' Pute.i mer,e ac$l$ -n
p%dure' A trecut raza de lumin% a lanternei peste $
p$r.iune cu c$paci car/$niza.i ne,ri "i de)$rma.i de
un incendiu de&astat$r Dar dac% -ndr%zni.i s% )ace.i
un pas )%r% permisiunea mea=
A sc$s arma de la centur% "i a ridicat+$ -n aer'
Respira.ia lui LarD s+a accelerat c*nd (letc4er a
desc4is lac%tul uria"' Am ie"it pe r*nd Arden
prima ap$i eu "i ultima LarD' (letc4er .inea raza de
lumin% pe spin%rile n$astre -n timp ce ne cr$iam
drumul spre c$paci'
La lumina lanternei p%durea p%rea mai
amenin.%t$are Cren,ile dec$!ite "i )%r% )runze se
-ntindeau spre n$i c4em*ndu+ne spre ele'
2 Nu -nc% am "$ptit eu nesi,ur% dac% era LarD
sau eu cea care a&ea ne&$ie s% i se reaminteasc%'
(%ceam pa"i -nce.i "i precau.i printre ar/u"tii
scunzi Printre r%d%cinile pline de cenu"% r%s%rea
&e,eta.ia t*n%ra iar/a -nalt% "i )eri,i semne de
$ptimism pline de speran.a'


- 207 -
C*nd am a!uns la lizier% Arden s+a -nt$rs spre
mine Pri&irea -i era /l*nd%' 7ura ei s+a mi"cat u"$r
un )el de z*m/et percepti/il d$ar de mine' S%ar
putea ca sta s nsemne la revedere, p%rea ea s%
spun% $c4ii ei re)lect*nd lumina stelel$r @mi pare
ru dac e a!a&
Am )%cut un pas d$i trei -n p%dure' M+am uitat
-n dreapta' 6edeam d$i c$paci dar nimic mai
departe' Ap$i Arden a dat semnalul at*t de -ncet
-nc*t a/ia am auzit+$0
2 Acum5
Am rupt+$ la )u,% sim.indu+mi c$rpul lipsit de
,reutate -n timp ce sprintam printre ramurile de
c$paci c%zu.i prin &e,eta.ia cu .epi a&ans*nd -n
p%durea car/$nizat%' Cineam m*inile -ntinse -n
-ntuneric pip%indu+mi calea'
2 (ir+a.i &$i s%= a stri,at (letc4er -n spatele
n$stru "i /$cancii lui ,rei au r%sunat -n p$ian%' O
s% &% tai ,*turile5
LarD "i Arden au )u,it dinc$l$ de p%dure
desp%r.indu+se unde&a -n -ntuneric' Ap$i primul )$c
de arm% a z,uduit aerul p$t$lind c4iar "i p%s%rile "i
insectele' Am c%zut speriat% c% Arden &a .ipa dar
se auzea d$ar sunetul pa"il$r r%murele tr$snind "i
r%su)larea z,$m$t$as% "i 4*r*it% a lui (letc4er -n
spatele meu' Am c$ntinuat s% m% mi"c t*r*ndu+m%
peste &e,eta.ia -nc*lcit% dar (letc4er se apr$pia'
Um/ra lui "erpuia printre c$paci a&ans*nd 4$t%r*t'
M+am c4inuit s% m% ridic -n pici$are c%lc*nd
str*m/ pe ,lezn%' Ac$l$ dinc$l$ de p%durea


- 208 -
car/$nizat% $ lumin% -n )ereastra unei case sclipea
c%tre mine' A/ia puteam distin,e &eranda din )a.%
ac$peri"ul din cart$n ,udr$nat )iind ca $ pat% de
cul$are -n peisa!ul um/rit'
2 6in$+nap$i5 A m*r*it el'
Pulsul -mi z&*cnea -n de,etele de la m*ini "i de la
pici$are' Am aler,at spre lumin% ,*)*ind cu
pici$arele t$t mai $/$site' Alearg, -mi spuneam'
1ontinu s alergi&
Cur*nd c$pacii s+au terminat "i p%m*ntul s+a
-ntins -n )a.a mea $ p%tur% ,r$as% de )l$ri s%l/atice'
Lumina era mult mai departe dec*t credeam0 la
treizeci de metri dep%rtare a"ezat% su/ sculpturile
-nalte de nisip'
1$cancii lui (letc4er l$&eau pietrele -n timp ce
c%lca apa sat prin p%dure r%cnetele lui mai
m*ni$ase )a.% de cele mai de&reme'
2 Scr$a)% -mpu.it% a .ipat el' Crezi c% m% p$.i
p%c%li5
M+am uitat prin !ur' St*nci uria"e se -n%l.au -n
st*n,a mea cu spin%rile -ndreptate spre mine' Un
drum de nisip "erpuia -n dreapta mea' Alte p%duri
se -ntindeau -n )a.% dar nici macar un sprint nu era
su)icient ca s% parcur, distan.a -nainte ca (letc4er
s% m% a!un,%' Nu e8ista alt% ac$perire dec*t p%tura
,r$as% de )l$ri ale c%r$r petalele delicate nu erau
mai lun,i de c*.i&a centimetri'
M+am aruncat pe p%m*nt' Stri&eam /$/$cii
al/a"tri "i aurii su/ de,etele mele' M+am r$st$,$lit
pe $ parte tr%,*nd tulpinile mai apr$ape s% m%


- 209 -
ascund%' C*nd am ridicat capul d$ar pu.in l+am
z%rit pe (letc4er la mar,inea c$pacil$r cu s*n,ele
"ir$indu+i dintr+$ t%ietur% de pe )runte'
S+a r%sucit scuip*nd'
2 3ai ie"i $riunde te+ai ascunde'
A ridicat arma )%c*ndu+mi p%rul m%ciuc%'
:n timp ce -"i cr$ia drumul prin lan m+am
cu)undat "i mal tare -n p%m*nt d$rind s% se
desc4id% "i s% m% -n,4it% cu I$ tul' P%"ea -ncet
d*nd )l$rile la $ parte cu ,enunc4ii .ea&a armei
scrut*nd lumini"ul' Cu )iecare pas /$cancii s%i
ne,rii stri&eau )l$rile' C*nd era la c*.i&a metri s+a
uitat cu $c4ii mi!i.i c%tre mine' St%tea cu capul -ntr+
$ parte de parc% nu "tia dac% eram $ um/r% sau
nu'
Am -n,4e.at )%r% s% -ndr%znesc s% r%su)lu' Mi+am
-n,r$ pat de,etele -n p%m*nt' Sud$area -mi cur,ea
pe spate' :n piept aerul era capti&'
Dup% ce s+a uitat atent s+a -nt$rs "i a -nceput s%
se -ndep%rteze de mine'
Am -nc4is $c4ii recun$sc%t$are c% nu m+a ,%sit
recun$sc%t$are c% cel pu.in le+am dat lui LarD "i
Arden un minut -n plus s% )u,%' M+am rela8at pe
patul de )l$ri pl%m*nii eli/erand aerul c*nd $
r%murea a tr$snit su/ mine' 2oc7
(letc4er s+a r%sucit pe c%lc*ie'
2 1un% p%pu"ic%'
Am )$st -n pici$are -nainte s% .inteasc% cum
tre/uie'
Primul ,l$n. a z/urat pe l*n,% mine "i am )u,it


- 210 -
cu inima /%tudu+mi at*t de tare -nc*t mai s%+mi
sar% din piept' 6*ntul -mi "uiera pe la urec4i' Alt
,l$n. a )$st tras l$&ind un c$pac -n zare' Am
c$ntinuat s% aler, "i nu m+am uitat -n urma mea
C*nd arma a tras din n$u' De data aceasta nu )$st
niciun ,l$n. d$ar sunetul metalic al tr%,aciului'
C*nd m+am -nt$rs s% m% uit el l$&ea cu m*na arma
/l$cat%'
Am luat+$ la ,$an% printre )l$ri dar el a m%rit
pasul' Pa"ii lui erau mai rapizi dec*t -nainte iar
trupul s%u sc$tea ,emete scurte din cauza e)$rtului'
2 S+a terminat a spus el pre,%tindu+se s% tra,%'
M+am -nt$rs e8act c*nd a ridicat arma .intind
spre spatele meu' Am -nc4is $c4ii "i m+am ru,at s%
se termine repede c$rpul meu s% nu se z&*rc$leasc%
precum al c%pri$arei sperand c% &$i p%r%si acest l$c
)%r% at*t de mult% durere'
S+a auzit )$cul de arm%'
Mi+am pip%it pieptul a"tept*nd ca s*n,ele s%
.*"neasc% din ran% s% simt senza.ia arz%t$are a
unui ,l$n. cr$indu+"i drumul prin carnea mea' Dar
nu a )$st nimic' Nici$ ,aur% nici$ durere'
Nimic'
:n spatele meu (letc4er a -n,4e.at' A sc%pat arma
!$s' :n mi!l$cul c%m%"ii sale se -ntindea -ncet "i
4$t%r*t $ pat% r$"ie spre /ra.e "i -n !$s pe piept' A
sc$s un sunet /$l/$r$sit "i a c%zut cu ,ura
desc4is% -ntre )l$ri'
Mi+am -ndreptat pri&irea spre silueta de peste lan'
O )emeie -n &*rst% &enea spre mine' P%rea s% ai/% -n


- 211 -
!ur de "aptezeci de ani cu p%rul de un al/
)ant$matic prins -ntr+$ c$ad% l%sat% pe spate' :"i
m*n,*ia pu"ca din m*n% de parc% ar )i )$st un
animal de c$mpanie dra,'
2 E"ti -n re,ul%< M+a -ntre/at pri&indu+mi )a.a'
Cineam m*na pe piept -ncerc*nd s%+mi calmez
inima ce -nc% /%tea ne/une"te'
2 Da am reu"it s% spun -ntr+un s)*r"it' Cred c%
da'
A luat arma lui (letc4er de !$s "i a ,$lit muni.ia -n
palma ei' Ap$i l+a l$&it cu pici$rul puternic -n
c$aste' Nu s+a mi"cat' Era de!a m$rt'
2 Mul.umesc am "$ptit eu nesi,ur% dac% acesta
era lucrul c$rect de spus'
1%tr*na a z*m/it cu )a.a ei ridat% -nc% )rum$as%'
2 Mar!$rie Cr$ss a spus ea -ntinz*ndu+"i m*na
z/*rcit% spre mine' Pl%cerea e de partea mea'
2 Am a!uns a spus Mar!$rie intr*nd -n cas%'
3ai a"eza.i+&%'
Ne+a )%cut semn s% mer,em -n camera de zi unde
$ canapea r$z era a"ezat% -n )a.a )$cului )iecare /ra.
)iind ac$perit de dantel% -n,%l/enit%' O $al% )ier/ea
la )$c mic iar mir$sul de c$ac%ze se r%sp*ndea -n
t$at% camera'
Le+am )%cut semn lui LarD "i Arden s% intre'
2 E+n re,ul% am "$ptit eu -n timp ce Mar!$rie
a"eza armele pe masa din /uc%t%rie' Suntem -n
si,uran.%'
2 Otis5 A stri,at Mar!$rie de la /aza sc%ril$r' Otis5
Se .inea de ,*t -n timp ce stri,a )iecare cu&*nt )iind


- 212 -
)$r.at' :mi pare r%u a spus ea uit*ndu+se la n$i' Nu
a&em de unde cump%ra aparate auditi&e -n zilele
astea' :n.ele,e.i &$i'
2 Spune+mi de ce suntem -n casa acestei
d$amne ne/une< A "$ptit Arden c*nd ne+am a"ezat
pe canapea'
:"i .inea m*na ap%sat% pe /ra. unde a&ea $
z,*rietur% lun,% de la um%r p*n% la c$t cu partea
interi$ar% murdar% de cenu"%'
2 Aceast% doamn neun t$cmai mi+a sal&at
&ia.a'
Stri,asem -n p%dure d$u%zeci de minute -nainte
ca Arden "i LarD s% se arate' Le )usese )ric% s% nu )ie
$ capcan% pl%inuit% de (letc4er' Urm*nd+$ pe
Mar!$rie ne cr$iser%m drum spre $ casa ac$perit%
cu "indril% ascuns% -n p%dure cu $ sin,ur% lamp%
ce lumina la ,eam' Era aceea"i lumin% pe care $
&%zusem c*nd )u,eam de (letc4er'
Mar!$rie c$tr$/%ia prin /uc%t%rie sti&uind )ar)urii
-ntr+$ m*n%'
2 E )rum$s aici a spus LarD cu )a.a -nc%
transpirata "i /luza p%tat% de n$r$i r$"iatic' :mi
place'
Canapeaua p%rea c$n)$rta/il% iar pernele
ele,ante nu mir$seau a muce,ai ca ma!$ritatea
pernel$r p$st+m$lim%' Ce"ti )ine niciuna ci$/it%
"i )i,urine de c$pii de p$r.elan prin"i -n !$c sau
uit*ndu+se printr+un telesc$p umpleau un dul%pi$r'
Masa lun,% din lemn era a"ezat% &iza&i de /latul de
/uc%t%rie "i era dec$rat% cu un /$l de ar,int plin cu


- 213 -
t$mate r$"ii ,al/ene "i &erzi'
M+am ,*ndit la cea mai r*&nit% carte din
/i/li$tec% despre $ )at% Nanc9 care a&ea !upe de
/alerin% "i a,ra)e de p%r "i t$ate celelalte $/iecte de
lu8 pe care nu le a&eam la #c$al%' C*nd eram mici
Pip Ru/9 "i cu mine $/i"nuiam s% ne ,4emuim -n
pat -mpreun% "i citeam despre )amilia lui Nanc9
care mer,ea la un ma,azin de -n,4e.at% r%m*n*nd
mai mult la partea -n care -"i -m/r%ca p%rin.ii
a"ez*ndu+i $c4elarii tat%lui ei "i d*nd cu $!% pe
un,4iile mamei' Casa ei am iu/it+$ mereu cu
canapeaua pe care se t$l%neau cu plante pe mese "i
cu dulapul care p%rea s% dea mereu pe dina)ar% de
4aine "i !uc%rii' Era un cmin ade&%rat cu pere.i
&$psi.i "i m$/il% as$rtat%' Ca acesta'
P$li.a "emineului din c%r%mid% era plin cu p$ze
-nr%mate'
Un p$rtret al/+ne,ru ar%ta $ )eti.% cu un "$r. -n
p%tr%.ele' Intr+alta era un /%iat -m/r%cat -ntr+un
c$stum al/ cu $ )l$are prins% la re&er' Ap$i mai era
$ p$z% cu un cuplu t*n%r am*nd$i -m/r%ca.i cu
pantal$ni cu talie -nalt% "i a&*nd m*inile petrecute
unul -n !urul celuilalt' (emeia /l$nd% pu.in mai -n
&arst% dec*t mine -l .inea pe /%r/at -n /ra.e cu $
m*n% -n dreptul inimii lui'
M+am ,*ndit instantaneu la Cale/' Era unde&a
crez*nd ce &$ia' P%stra -n amintire m$mentul -n care
i+am dat la $ parte m*na de pe /ra.ul meu
incertitudinea mea atunci c*nd m% -ntre/ase de Lei)'
Era unde&a ac$l$ )%r% mine'


- 214 -
2 6%d c% a&em musa)iri'
Un /%r/at cu p%rul al/ a c$/$r*t pe sc%ri
ridic*nd cu ,reutate un pici$r' Era mai /%tr*n dec*t
Mar!$rie -m/r%cat cu $ /luz% de )lanel /%,at%
neatent -n pantal$nii al/i.i -n ,enunc4i cu
materialul ,%l/ui r$s de at*ta purtat' LarD a tres%rit
c*nd l+a &%zut "i mi+am dat seama c% la )el a" )i
)%cut "i eu cu c*te&a s%pt%m*ni -n urm%' Dup%
at*ta timp petrecut cu Cale/ c%l%rind -n spatele
s%u sau mer,*nd l*n,% el prin p%dure nu m% mai
speriam cum $ )%ceam c*nd&a'
Mar!$rie a -n,enunc4eat l*n,% )$c "i a sc$s c*te $
lin,ur% plin% de c$ac%ze pe )iecare )ar)urie'
2 Le+am ,%sit -n p%dure' Un s%l/atic -ncerca s% le
$m$are' L+a pri&it pe Otis un pic prea mult timp'
Sim.eam c% ce&a r%m%sese ner$stit'
2 Ce c%uta.i -n s%l/%ticie<
Otis a tras un scaun din su)ra,erie t*r"*indu+i
pici$are pe p$deaua t$cit% din lemn "i s+a a"ezat
l*n,% n$i'
Oc4ii lui LarD au -nceput s% l%crimeze'
2 1%r/atul %la (letc4er ne+a capturat' Ne ducea
unde&a s% ne &*nd%'
:n timp ce &$r/ea "i+a dat p%rul pe dup% urec4i
cu d$,itele tremur%t$are'
2 Suntem din #c$li a ad%u,at Arden' Am e&adat'
Mar!$rie mi+a -ntins $ )ar)urie cu c$ac%ze a/urinde
"i am in4alat mir$sul acru' P$r.elanul a&ea mici
tranda)iri &i$le.i pe mar,ine' Era un c$ntrast /ine+
&enit )a.% de )ar)uriile de metal din care


- 215 -
m*ncaser%m la #c$al% "i de str%c4inile din lemn pe
care Cale/ ni le d%duse -n /unc%r'
2 De c*t timp sunte.i pe c$nt pr$priu< A -ntre/ai
Mar!$rie'
2 De patru zile a spus LarD'
Mar!$rie a )%cut semn spre mine "i Arden'
Am -n,4i.it c$ac%zele'
2 Nu sunt si,ur%= de c*te&a s%pt%m*ni<
2 Da a spus Mar!$rie' E ,reu s% .ii s$c$teala
zilel$r c*nii e"ti de una sin,ur%'
:n timp ce &$r/ea $c4ii ei au )u,it spre Otis'
2 :nc$tr$ &% -ndrepta.i< A spus ea'
Arden s+a uitat -ntr+$ parte spre mine "i a
a"teptat' Eu am dat u"$r din umeri' Era pericul$s
s% ai -ncredere -n cine&a dar Mar!$rie t$cmai -mi
sal&ase &ia.a'
2 Urma s% mer,em pe "$seaua 80 spre un l$c
numi5 Cali)ia a spus Arden !uc*ndu+se cu )urculi.a
prin m*ncare'
2 De"tepte )ete a spus Otis'
Acum c% st%tea !$s cr%cii pantal$nil$r se ridicau
deasupra ,leznel$r e8pun*nd pici$rul drept din
lemn' Pri&eam lun, la lemnul desc4is la cul$are la
partea ne)inisat% care )$rma ,lezna la pana
-n,r$pat% ad*nc -n pant$)ul s%u' P%rea c% )usese
ci$plit% dintr+$ crean,% de c$pac c%zut'
2 #i cum a&e.i de ,*nd s% a!un,e.i ac$l$<
2 Ne+am r%t%cit am spus' Nu "tiu cum $ s%
a!un,em'
LarD -n)uleca din c$ac%ze -n)$metat%'


- 216 -
Mar!$rie i+a mai aruncat $ pri&ire lui Otis' Ap$i s+a
ridicat mer,*nd a,ale spre )elinarul de la ,eam' L+a
ridicat "i a stins lum*narea'
2 #tiu eu'
Mi+am -ndreptat pri&irea spre ra)turile din spatele
ei unde era a"ezat un radi$ de metal ne,ru cu $
perec4e de c%"ti puse deasupra lui'
2 C%rarea am spus eu tare pentru nimeni -n
special'
Otis a ar%tat spre p$dea'
2 C4iar acum sta.i pe ea'
2 Cum adic%< A -ntre/at Arden'
A dat drumul )ar)uriei care i+a c%zut -n p$al%
l%s*nd )urculi.a s% clinc%ne pe p$r.elan' :i spusesem
despre C%rare c*nd eram -n -nc%perea lui Paul dar
din cauza )e/rei pr$/a/il c% uitase numele'
Mar!$rie st%tea -n )a.a n$astr% cu m*inile ei
z/*rcite -mpreunate'
2 Acesta este un re)u,iu si,ur d$ar un p$pas pe
l*n,% alte /unc%re de+a lun,ul C%r%rii spre Cali)ia'
A!ut%m $r)anii sa scape de re,imul Re,elui'
LarD se 4$l/a la lum*narea din )elinar la )umul
care se ridica din mucul ne,ru'
2 Dar trupele< Nu "tiu c% sunte.i aici<
#i+a -ncruci"at /ra.ele la piept -m/r%.i"*ndu+se'
2 Sunt mereu suspici$"i i+a spus Otis' Trec pe
aici cu Aeepurile din c*nd -n c*nd ne pun -ntre/%ri
sau &eri)ic% casa' Dar )%r% d$&ezi c% )acem ce&a r%u
nu prea p$t )ace nimic' A&em permisiune s% tr%im -n
a)ara Ora"ului de Nisip'


- 217 -
2 Permisiune< Am -ntre/at eu'
Auzisem de Pri/e,i /ine-n.eles dar erau cer"et$ri
4$inari )%r% direc.ie' :i asemuiam cu cei care erau
numi.i >)%r% cas%? -n c%r.ile &ec4i nu pers$ane care
tr%iau -n case -n c%mine ca aceasta'
Otis "i+a tras cracul pantal$nului -n !$s
ac$perindu+"i pici$rul de lemn'
2 E un pr$ces -ndelun,at "i nu mul.i ale, s%
treac% prin el dac% nu e8ist% un m$ti& /ine
-ntemeiat' Dar suntem /%tr*ni "i nu e ne&$ie de n$i
-n Ora"ul de Nisip' De $/icei ne las% -n pace'
LarD "i+a mu"cat pielea de pe de,et' Lumina
)$cului -i -nc%lzise $/ra!ii sc$.*ndu+i -n e&iden.%
)rumuse.ea )e.ei r$tunde "i /l*nde'
2 Ce &+ar )ace dac% ar "ti c% ne a!uta.i<
2 Ne+ar ucide a spus Mar!$rie n$n"alant%'
Se uita la /u"tenii ce ardeau' Ei au p$cnit iar
carcasele l$r car/$nizate au c%zut -n )$c'
2 Re,ele nu t$lereaz% $p$zi.ia a c$ntinuat ea' Au
)$st at*tea dispari.ii -n Ora"' Un cet%.ean care lucra
pentru c%rare un /%r/at pe nume Eallace a spus
din ,re"eal% unui in)$rmat$r despre misiunea sa' A
disp%rut -ntr+$ s%pt%m*n%' S$.ia lui a spus c% a )$st
luat c4iar din pat dus cine "tie unde'
Lim/a mi s+a -ncre.it -n ,ur% ca un "arpe uscat'
6isasem at*t de mult la acel l$c la str%zile curate cu
dale la pla!ele arti)iciale unde )emeile stau su/
um/rele citind c%r.i' Cum am crezut acele minciuni
at*ta timp<
2 O s% sta.i cu n$i c*te&a zile a spus Otis' Ap$i


- 218 -
&% mut%m -ntr+un alt sanctuar' Le pute.i distin,e
dup% )elinarele din ,eamuri dac% sunt aprinse
este l$c pentru &$i'
LarD c$ntinua s% -"i r$n.%ie de,etele !upuindu+"i
pielea p*n% la s*n,e'
2 Dar dac% suntem prinse &$m )i ucise &$i a.i
spus+$ cu ,ura &$astr%'
Mar!$rie "i+a prins $ "u&i.% din p%rul ei al/ des
-n c$si.%'
Lumina )$cului )acea um/rele s% p*lp*ie -ns%
e8presia ei era nesc4im/at%'
2 Acum apr$ape d$u% sute de ani 3arriet
Tu/man a -ndrumat scla&ii spre li/ertate' #i c*nd
ace"tia i+au spus c% nu credeau c% $r s% p$at% sau
c% le era )ric% ea a -ndreptat $ arm% spre ei "i a
spus Mar!$rie mima $ arm% .inut% -n m*ini
>-nainta.i sau muri.i'?
Otis "i+a pus m*na pe a lui Mar!$rie -ndrept*nd
arma in&izi/il% -n !$s' Ap$i s+a -nt$rs spre n$i cu
$c4ii mi!i.i cu pieli+a -ncre.indu+se su/ ei'
2 Ceea ce &rea s% spun% e c% nu mai este l$c de
)ric%' Pe asta se /azeaz% re,imul Re,elui0 pe
presupunerea c% ne este prea )ric% s% tr%im -n alt
m$d'
Mi+am adus aminte de sentimentul a&ut atunci
c*nd am a!uns la mar,inea zidului' La c*te "tiam la
c*te &%zusem -n acea cl%dire $di$as% de peste lac
ce&a t$t m% re.inea' Am auzit un c$r de ele&e
"$ptind despre c*inii "i ,%"tile din s%l/aticie' Am
auzit /%taia c$nstant% a de,etel$r z/*rcite ale


- 219 -
Direct$arei 1ums pe mas% -ndemn*ndu+m% s% iau
&itamine le' Pr$)es$arele inter&eneau -n mel$die cu
"u&$aie de cu&inte despre /%r/a.i care puteau
manipula )emeile cu un simplu z*m/et' Trecutul
meu se c$mprimase su/it -ntr+un c*ntec ispitit$r
spun*ndu+mi s% nu plec'
2 Cred c% sunte.i $/$site a spus Mar!$rie -ntr+un
)inal 3aide.i s% &% duc -n camera &$astr%'
:n timp ce Otis str*n,ea )ar)uriile ,$ale ea s+a
ridicat "i ne+a c$ndus -n !$s pe ni"te sc%ri -n,uste de
lemn' Su/ cas% era un su/s$l plin cu scaune "i cutii
suprapuse $ ma"in%rie &ec4e ,ri cu $ tastatur% "i
ni"te ziare p%tate de ap%'
L+am luat pe primul din &*r)ul teancului /*e
,e: GorF /imes& Ar%ta $ p$z% cu $ )emeie
-ntinz*ndu+se peste $ /aricad% !elind cu ,ura
desc4is%' Titlul ziarului era0 n mi"locul crizei,
aricadele despart #amilii& Pr$)es$ara descrisese acel
$ra" m$lima care l$&ise cl%diri -ntre,i de
apartamente cu u"ile cu lac%te s% .in% pers$anele
-n%untru'
2 Aici< A -ntre/at Arden ar%t*nd spre $ canapea
&ec4e a"ezat% -n c$l.'
Dar Mar!$rie s+a mutat -n cealalt% parte a camerei
desc4iz*nd u"ile unei c%m%ri' A luat c$nser&% dup%
c$nser&a p*n% c*nd a ,$lit ra)tul din mi!l$c'
2 De )apt a spus ea d*nd la $ parte $ p*nz% de
p%ian!en aici'
A aprins un )elinar "i a luminat camera secret%'
D$u% r*nduri de paturi de cazarm% erau a"ezate


- 220 -
l*n,% pere.i "i -n c$l. $ c4iu&et% de metal' Pere.ii
erau din p%m*nt p$deaua )iind ac$perit% cu un
c$&$ra" ,ri su/.ire' Mi+a adus aminte de camerele
din /unc%rul /%ie.il$r'
2 E mai /ine -n caz c% suntem surprin"i de
s$lda.i -n timpul n$p.ii' Dup% c$l. este $ u"% secret%
care d% -n curtea din spate' A&e.i pr$s$ape c*te&a
sc4im/uri de 4aine "i ni"te pant$)i a spus ea
pri&indu+ne pici$arele ,$ale "i murdare'
Arden a urcat prin c%mar% arunc*ndu+se pe unul
din paturile de !$s'
2 E c4iar mare a spus -n timp ce LarD a urmat+$
-n%untru'
LarD "i+a sc4im/at /luza s)*"iat% cu $ c%ma"% de
n$apte curat% -nainte s% se pr%/u"easc% pe saltea
-n&elindu+"i pici$arele cu $ p%tur% su/.ire' #i+a pus
capul pe $ pern% turtit% par*nd pentru prima dat%
calm% e8presia sa rela8*ndu+se -n timp ce se
pre,%tea s% d$arm%'
St$macul meu era s%tul de la c$ac%ze "i /%t%ile
puternice ale inimii se d$m$liser% la un ritm
c$nstant' :nc% eram pe )u,% -nc% -n peric$l dar nu
am sim.it aceea"i ter$are -n piept' M+am uitat la )a.a
ridat% "i /l*nd% a lui Mar!$rie'
2 3aide5
Mi+a )%cut din n$u semn s% intru -n c%mar%'
3ainele ei mir$seau a )um $ mireasm% lini"tit$are
prin )amiliaritatea ei'
2 6ei )i -n si,uran.% aici -.i pr$mit a spus'
Nu m% mai puteam a/.ine' Am -m/r%.i"at+$


- 221 -
rela8*ndu+m% -n c%ldura c$rpului ei' Pr$)es$arele
nu ne atinseser% nici$dat% e8cept*nd d%.ile -n care
$ m*n% )u,iti&% trecea pe spatele n$stru -n timp ce
ne -ndruma spre cin% sau $ /%taie )erm% pe um%r
c*nd pri&irile n$astre pluteau pe ,eam -n timpul
$rel$r' Am impl$rat+$ pe Pr$)es$ara A,nes $dat% -n
primul an la #c$al% s% -mi desc*lceasc% p%rul' Am
.ipat am l$&it cu pici$rul mi+am a,itat m*nu.ele -n
timp ce l$&eam peria de c4iu&eta de p$r.elan' A stat
ac$l$ mai /ine de $ $r% cu m*inile -n /uzunar )%r%
s% se mi"te p*n% c*nd mi+am descalcit sin,ur%
p%rul'
Treptat m*inile lui Mar!$rie s+au -n)%"urat -n
!urul meu M*inile mele ap%sau pe $asele tari din
spatele ei sim.ind cat de mic -i era trupul su/
c%ma"a ei lar,% de -n'
2 Mul.umesc i+am spus eu repet*nd iar "i iar
cu&intele de&enind mai sla/e de )iecare dat%'
Mul.umesc mul.umesc
Ne+am trezit -n mir$s de p*ine c$apt%'
2 A&em $u% pr$aspete pentru &$i )etel$r a spus
Otis tr%,*nd scaunele de su/ mas%'
M+am uitat la m*nc%rurile puse -n )a.a n$astr%
$mleta a/urind% carnea de mistre. s%rat% "i uscat%
t%iat% -n )*"ii su/.iri p*inea pu)$as% de pe piatra
-nc%lzit% a cupt$rului lui Mar!$rie' Am z*m/it
sim.indu+m% c$ple"it% de em$.ii'
2 Arat% delici$s am spus'
LarD s+a a"ezat la mas% "i a r%sturnat $ lin,ur%
plin% cu &*r) pe )ar)uria ei' Nu se sinc4isise nici


- 222 -
m%car s% se dez/race de c%ma"a de n$apte'
Arden s+a uitat prin camer% $/ser&*nd ,eamurile
din )a.a din laterale "i u"ile care d%deau -n curtea
interi$ar%'
Draperiile erau t$ate trase'
2 Oare sunt &ampiri< A "$ptit ea'
Mar!$rie tre/%luia prin /uc%t%rie t%ind r$"ii "i
pun*ndu+le -ntr+un /$l' M+am ,*ndit din n$u la
urm%rirea din p%dure la (letc4er "i la rana din
pieptul lui c*nd l+a -mpu"cat ea'
2 El e t$t a)ar%< Am -ntre/at cu $c4ii )i8a.i
asupra ei' Mar!$rie s+a $prit din t%iat' Ap$i a )%cut
semn cu cu.itul spre ,eam'
2 1ill "i Liza au ,ri!% de el'
Arden se 4$l/a la )ar)uria cu carne r$"ie'
2 Cine sunt 1ill "i Liza< A -ntre/at'
2 Pisicile n$astre a spus Mar!$rie'
A pus t$matele -n )a.a lui Otis .in*ndu+"i $ m*n%
pe ,*tul lui'
LarD a -n,4i.it $c4ii ei urm%rindu+i /a pe
Mar!$rie /a pe Otis'
3 2isicile &$astre au ,ri!% de (letc4er<
Otis a dat din cap ap$i a mai luat $ -m/uc%tur%
din carnea sa'
Am dat la $ parte draperiile de la ,eamul din )a.%
permi.*nd unei raze de lumin% al/% s% dez&%luie
pra)ul din aer' La treizeci de metri dep%rtare d$u%
pume s)*rtecau cada&rul lui (letc4er )%lcile l$r
-n)rupt*ndu+se din carnea lui -ns*n,erat%' Un
animal a&ea $ m*n% -n /$t de,etele cenu"ii ie"indu+


- 223 -
i printre din.ii'
2 Cel mai /ine ar )i s% nu stai apr$ape de ,eam
dra,% a spus Mar!$rie c4em*ndu+m% -nap$i la
mas%' E8ist% -nt$tdeauna p$si/ilitatea ca s$lda.ii s%
ne urm%reasc%'
LarD mesteca $ )*"ie de carne de mistre.' A pri&it+$
pe Mar!$rie ap$i pe Otis cu pruden.%'
2 Deci= sunte.i c%s%t$ri.i<
Mar!$rie a trecut cu de,etele peste Otis "i $c4ii ei
dansau amuza.i'
2 L+am -nt*lnit pe Otis cu mult -nainte de m$lim%
L$cuiam la NeG P$rD pe atunci=
2 Nu "tiu ele ce e NeG P$rD ne nec%!ea Otis'
Mar!$rie a str*m/at din nas spre el mim*nd
ener&area'
El s+a -nt$rs spre n$i -ns% pri&irea lui era departe'
2 Era pe cealalt% c$ast% a .%rii a spus "i era
unul dintre cele mai spectacul$ase $ra"e din lume'
Cl%diri care se -n%l.au spre cer tr$tuarele erau at*t
de pline cu $ameni c% tre/uia s% te strec$ri printre
ei' Trenuri su/terane "i cren&ur"ti pe care -i puteai
cump%ra de pe strad%'
Citisem c%r.i a c%r$r ac.iune a&ea l$c -n NeG
P$rD2 'arele $ats?, 1asa veseliei dar t$t p%rea
imp$si/il' Num%rul de pers$ane necesar s% umple
un z,*rie+n$ri s% umple $ strad%= nu &%zusem
at*tea pers$ane -n t$at% &ia.a mea'
Mar!$rie i+a luat m*na "i i+a s%rutat+$'
2 :.i mul.umesc dra,ule' Eram -n NeG P$rD "i el
era ac$l$ -ntr+$ n$apte a"ezat -n )a.a mea "i


- 224 -
p$&estea ce&a ridic$l despre reciclare'
2 Nu era despre reciclare a c4ic$tit Otis ca
pentru sine'
Dar e -n re,ul%'
2 Ce -nseamn% reciclare< A -ntre/at Arden'
2 Nu c$nteaz%' Ideea e c% a c$ntinuat Mar!$rie
eu nu ascultam' Pur "i simplu -l pri&eam "i m%
,*ndeam0 acest /%r/at acest cine&a nici nu -i
"tiam numele este a"a de plin de &ia.%' El era cea
mai capti&ant% pers$an% pe care $ cun$scusem= "i
cea mai )amiliar%'
Otis i+a s%rutat m*na lui Mar!$rie'
M% ,*ndeam la m$dul -n care Cale/ m% pri&ea la
)elul cum sim.eam )iecare centimetru dintre n$i'
Cum cicatricea -n )$rm% de semilun% de pe $/raz se
-ncre.ea c*nd r*dea cum se uita drept -nainte c*nd
zicea ce&a imp$rtant'
2 M% ,*ndeam c% $ s% de&in% un ,%,%u.% dar cu
)iecare minut petrecut cu el -l iu/eam "i mai mult a
-nc4eiat Mar!$rie'
Arden a -n,4i.it $ -m/uc%tur% de $mlet%'
2 De asta n+a.i plecat la )el ca restul lumii< A
spus ea' C*nd Re,ele &+a c4emat -n Ora"ul de Nisip
urma s% &% despart%<
Mar!$rie s+a uitat -n !$s urm%rind cu de,etul
)i/rele mesei de lemn'
2 Re,ele nu &rea pers$ane ca n$i -n Ora"' Suntem
prea /%tr*ni pentru a )i de )$l$s' A &rut ca eu s%
predau -n #c$li "i au -ncercat s%+l pun% pe Otis s%
m%ture p$delele din la,%rele de munc%' Dar nu nu


- 225 -
%sta e m$ti&ul'
2 N$i nu am &rut a spus Otis' Pentru c% era
,re"it' :nc% e'
2 :n timpul m$limei "i dup% t$at% lumea se
temea a c$ntinua Mar!$rie' A e8istat un ,u&ern de
)$rm% -nainte s% se -nt*mple $ dem$cra.ie' Dar
/$ala a &enit at*t de repede -nc*t -n primele "ase
luni !um%tate din liderii .%rii au murit' Le,ile erau
irele&ante nimeni nu citea C$nstitu.ia' In)$rma.iile
erau t%inuite' #i a )$st inten.i$nat sunt si,ur%
acum' Pentru $ peri$ad% lun,% de timp )%r%
electricitate )%r% tele)$ane 4a/ar nu a&eam ce se
-nt*mpla' Ap$i acest p$litician a anun.at planuri de
rec$nstruc.ie' Se presupunea ca el a&ea s% )ie la
putere p*n% ce lucrurile se lini"teau dar au mai
trecut d$i ani p*n% ce m$lima s+a stins' De!a t$at%
lumea a&ea -ncredere -n el' Au crezut -n el c*nd a
spus c% America tre/uia uni)icat% su/ un sin,ur
lider' T$.i se temeau "i n+au )%cut dec*t s% asculte "i
s% urmeze $rdinele' Nu s+au -nd$it nici$dat% "i a"a
a de&enit "i mai ,ra&'
2 P$ate c% &a )i di)erit dac% a"tept%m< LarD -"i
.inea )a.a -n m*ini' Nu p$ate s% c$ntinue la
nes)*r"it' P$ate dup% ce Ora"ul de Nisip este
c$nstruit "i=
2 Timpul -n sine este neutru a c$rectat+$
Mar!$rie ritmul mem$riz%rii impun*ndu+le $ anume
)ermitate cu&intel$r' #i &a tre/ui s% re,ret%m pe
parcursul acestei ,enera.ii nu d$ar cu&intele pline
de ur% "i ac.iunile $amenil$r r%i ci "i t%cerea


- 226 -
-n)ric$"%t$are a $amenil$r /uni'
Otis s+a l%sat pe sp%tarul scaunului cu pici$rul
s%u cu pr$tez% -ntins -n )a.%'
2 Martin Lut4er ;in, Ar'
2 Cine e< Am -ntre/at apuc*nd ultima /ucat% de
mistre.'
Otis "i Mar!$rie s+au uitat unul la altul'
2 6$i )etel$r mai a&e.i multe de -n&%.at a spus
el'
2 A&em la disp$zi.ie c*te&a zile am r%spuns eu'
:n&%.aser%m a"a de multe la #c$al% dar t$tul
p%rea -n zadar acum' Ade&%rata mea educa.ie
-ncepuse cu Cale/' M% sim.eam de parc% a/ia
-ncepusem@ ade&%rul era ce&a pe care -nc% nu
puteam s% mi+l ima,inez'
2 Da a spus Mar!$rie' A"a este' #i+a netezit
m*inile deasupra mesei "i s+a uitat spre Otis'
De$camdat% ce ai zice s% dai drumul la pr$iect$r<
Pun pariu c% )etele astea n+au &%zut nici$dat% un
)ilm /un'
Otis a mers p*n% -n mi!l$cul camerei de zi unde $
cutie plat% era c$nectat% la un pac4et uria" ac$perit
cu /and% adezi&% ,ri str%lucit$are'
2 Mer,e pe /aterii de tip D a spus el l$&ind
partea de sus' Eu l+am )%cut s% mear,%'
A ap%sat c*te&a /ut$ane "i un dreptun,4i lumin$s
a ap%rut pe peretele de deasupra "emineului'
2 Ce e< A -ntre/at LarD a"ez*ndu+se pe canapea'
#i+a tras -n p$al% $ pern% cu dantel%' Muzica lent%
a umplut camera "i deasupra "emineului a ap%rut


- 227 -
scris pe perele cu&*ntul (ANTOM S7OSTT'
6%zusem p*n% atunci d$ar c*te&a )ra,mente de
&ide$ )ilmate dinc$l$ de zid' Ne adunam ,r%mad% "i
ne 4$l/am la ecranul mic pe care Pr$)es$ara -l .inea
-n m*n%' Am &%zul 4aite de c*ini s%l/atici care
m*ncau c%pri$are' Am &%zut iar/a -nalt% mi"c*ndu+
se -n timp ce /andele -"i cr$iau drumul prin ea
t*r*ndu+se pe c$ate "i pe ,enunc4i ca s% nu )ie
&%zu.i Dar asta era cu t$tul di)erit' 7l$an.e z/ur*nd
de+a lun,ul ecranului@ un ci$can d%r*m*nd un zid
&ec4i "u/red $ )emeie s%rind -n /ra.ele unui /%r/at
pentru un s%rut $ameni mer,*nd pe str%zile lar,i
ale $ra"el$r e8act cum ni le descrisese Otis' Arden
"i cu mine st%team -n pici$are 4$l/*ndu+ne'
2 Pute.i s% &% a"eza.i a r*s Mar!$rie
-ndemn*ndu+ne spre canapea'
C$rpul meu s+a pr%/u"it pe perne "i u"$r+u"$r am
-nceput s% uit unde sunt acaparat% de lumea din
)a.a mea' M+am -n r$"it c*nd Sam "i+a pus m*inile
-n !urul lui M$ll9 "i &asul de lut a c%zut su/ de,etele
l$r' C$rpul meu s+a -nc$rdat respira.ia mi+a de&enit
mai sacadat% atunci c*nd erau ataca.i pe aleea
-ntunecat%' La s)*r"it c*nd "i+au spus la re&edere
am pus m*na la ,ur% a/.in*ndu+m% cu ,reu s% nu
pl*n,'
C*nd peretele s+a -nne,rit la l$c LarD l+a impl$rat
pe Otis s% mai pun% un )ilm' Dar eu nu puteam
&$r/i' (ilmul )usese despre dra,$ste desp%r.ire "i
m$arte' Nu m% ,*ndeam la altce&a dec*t la Cale/'
2 M% duc s% m% -ntind am spus eu atent% s%


- 228 -
nu+i surprind pri&irea lui Arden'
Mar!$rie s+a $prit din t%iat'
2 E"ti /ine dra,%<
2 Mai stai a st%ruit LarD' Ne mai uit%m la -nc%
unul'
Eram de!a la sc%rile ce duceau la su/s$l'
2 Sunt /ine sunt d$ar $/$sit%' Cred c% m% a!un,
din urm% t$ate e&enimentele am min.it eu'
Arden a dat din cap -n.ele,%t$are c*nd am -nceput
s% c$/$r pe sc%ri'
2 Mai )ace a"a din c*nd -n c*nd am auzit+$
spun*nd -n urma mea' Nu tre/uie s% &% -n,ri!$ra.i'
M+am a"ezat pe pat -n camera secret% -ntunecat%
"i mi+am permis s% pl*n,' Cur*nd suspinam acele
suspine ,rele -necate ale cui&a care nu apucase s%
spun% la re&edere' Era d$ar acel pat d$ar drumul
spre Cali)ia d$ar c*te&a zile p*n% c*nd de&eneam
din n$u $ )u,ar%' Nu a&eam s%+l mai &%d pe Cale/
nici$dat%'
C*nd LarD "i Arden au &enit la culcare c*te&a $re
mai t*rziu a"ez*nd c$nser&ele -n urma l$r m+am
pre)%cut c% d$rm' Arden a tras p%tura peste
pici$arele mele ,$ale "i le+a -n)%"urat cu ,ri!% -n ea'
2 N$apte /un% a "$ptit ea'
Cur*nd respira.iile l$r au de&enit a/ia auzite "i
mai rare p*n% c*nd s+au cu)undat -ntr+un s$mn
ad*nc'
Eu -ns% nu a&eam s% d$rm nu puteam' M%
,*ndeam d$ar la ra)tul de lemn de pe zidul lui
Mar!$rie la radi$ul care st%tea ac$l$' Mi l+am


- 229 -
ima,inat pe Cale/ -n acea n$apte -n la,%rul de
munc% sucind /ut$nul ma"in%riei -nainte "i -nap$i
ascult*nd -n timp ce st%tea -n pat' Mi+am adus
aminte de cel care st%tea la masa mic% rupt% din
camera lui' Pr$/a/il c% asculta )%r% s% se mi"te'
Cum alt)el a&ea s% primeasc% &e"ti din Ora"< Cum
alt)el ar )i c$municat cu M$ss<
M+am ridicat )%r% s% resimt $rele care trecuser%
$/$seala c%l%t$riei cu (letc4er sau lacrimile care
m% sec%tuiser% Sim.eam d$ar $p$rtunitatea -n timp
ce d%deam la $ parte c$nser&ele c*t mai -ncet
p$si/il'

A "urat uciderea tiranului, o rutate umltoare%n
lunii, Eloise amintindu%!i iuirea care iart&

La eta! camera de zi era -ntunecat%' Am pip%it
prin !ur p*n% c*nd -ntr+un )inal am ,%sit un
)elinar pe masa din /uc%t%rie' M+am ,*ndit s% $
c4em pe Mar!$rie dar erau prea multe de e8plicat'
Despre raid ce se -nt*mplase cu Lei) "i pr$p$zi.ia
care -l )%cuse pe Cale/ s% )u,% -n p%dure'
Am desc4is dul%pi$arele din /uc%t%rie c%ut*nd
printre $ale arse "i /$rcane de m*ncare $ /ucat% de
4*rtie cu $ l$ca.ie pe ea' Pr$)es$ara spusese $dat%
cu mult timp -nainte c% -nainte de m$lim% a e8istat
un sistem de distri/uit c$resp$nden.a' Adrese era
cu&*ntul pe care ea -l )$l$sise' Am c%utat -ntr+un
sertar cu ustensile "i un altul cu /aterii elastice "i
)$ar)ece' :n sertarul mesei din spatele canapelei erau


- 230 -
ni"te )$t$,ra)ii &ec4i cu $ Mar!$rie -ns%rcinat% cu $
)eti.% mic% a,a.a.% de pici$rul ei' Am ,%sit una cu
d$i c$pii -ntr+$ /aie plini cu cl%/uci de s%pun' Era
straniu c% nu p$meniser% de )iicele l$r c% pe pere.i
nu e8ista nici m%car $ urm% de ele'
Su/ alte p$ze erau ascunse trei c%r.i p$"tale
,r$ase ilustrate' Pe una scria 2*uFet, /*ailanda, cu
$ ap% care se -ntindea p*n% la $riz$nt'

Pe spate era scris0 Salutare, mam !i tat%, /*om !i
cu mine ne distrm de minune& Aici sunt cele mui
@nimoase pla"e din lume& E paradisul pe pmnt&
1u dragoste, 8i?&
Adresa al%turat% men.i$na Sedona, Arizona&
Am dat !$s de pe ra)t radi$ul "i am r%sucit /ut$nul
e8act cum le &%zusem pe Pr$)es$are )%c*nd la #c$al%
-n timpul adun%ril$r' Un z,$m$t de )undal a umplut
camera' Am luat recept$rul -n m*n% "i am ap%sat pe
/ut$n' B,$m$tul s+a $prit' Am &$r/it cu ,ri!% s% )iu
si,ur% c% )iecare cu&*nt era clar0
2 Senza.ia unei n$p.i t%cute' El$ise &edea etern
c%uta.ii a"tri' Unde tu apari ma,ia apare
c$n&$c*nd adesea lucruri e8tra$rdinare /une'
Am repetat $ dat% "i -nc% $ dat% de parc% -i
spuneam ade&%ruri /anale0 -mi era d$r de el' A&eam
ne&$ie de el' :mi p%rea r%u'
Dup% ce am spus+$ de zece $ri cuprins% de ritm
am ad%u,at0
2 S%rutul etern d%ruit $mului n$p.ii at$tprezent'
Am repetat pr$p$zi.ia' Ap$i am dat drumul


- 231 -
/ut$nului' Se auzea d$ar z,$m$tul de )undal'
/e rog, spune ceva, m% ,*ndeam eu ima,in*ndu+
mi-l -n acel )$t$liu p$n$sit "i &$cea mea umpl*nd
camera' Spune ceva& :ns% la urec4ile mele a a!uns
d$ar z,$m$tul surd al nimicului' Am a"teptat ac$l$
4$l/*ndu+m% la transmi.%t$rul ne,ru p*n% c*nd l+
am a"ezat -nap$i pe ra)t' P$ate c% nu auzise' P$ate
c% -nc% era sup%rat' #i t$tu"i nu eram descura!at%'
A&eam s% trimit alte mesa!e "i -n ziua urm%t$are "i
-n cealalt% zi -n )iecare zi p*n% c*nd plecam' 6$cea
mea ar )i r%sunat -n acea ca&ern% cu&intele le,ate
-mpreun% -n pr$p$zi.ii c$date recitate $ dat% "i -nc%
$ dat% p*n% c*nd a!un,eau la el ac$l$ -n n$apte'
2 6reau s% m% mai uit la )ilme a spus LarD
pun*nD -n c4iu&et% )ar)uriile cu r%m%"i.ele micului
de!un'
Mar!$rie "i Otis st%teau la un cap%t al mesei
terminandu+"i ceaiul -n timp ce Arden "i cu mine
!ucam rumm9'
2 7ata cu )ilmele a spus Arden'
M% pri&ea peste c%r.ile ei r%sp*ndite -n e&antai -n
m*na P%rul ei ne,ru scurt de $/icei -nc*lcit era
piept%nat drept "i a"ezat dup% urec4i iar pielea
curat% a&ea $ str%lucire s%nii t$as%'
2 Nu a&em ne&$ie de alte )ilme despre p$&e"ti de
dra,$ste c4inuite ad%u,%'
Eu m% tr%,eam de &*r)urile despicate ale p%rului
cu mintea pe !um%tate ac$l$ pe !um%tate la Cale/'
Dup% ce am trimis mesa!ul -n seara precedent%
ad$rmisem pe salteaua uzat% l%s*ndu+mi c$rpul s%


- 232 -
se a)unde ad*nc -n s$mn' Cur*nd ,*ndurile au
de&enit &isuri "i l+am &%zut -n camera lui cu m*inile
pe radi$'
L+am &%zut ascult*nd mesa!ul'
LarD s+a mutat la mas% ar%t*nd cu de,etul spre
Arden' Pul$&erul pe care -l purta era cu trei m%rimi
mai mare "i -i l%sa um%rul ,$l'
2 Nu e"ti sin,ura care p$ate decide' P$ate c% sunt
mai mic% dec*t tine dar am "i eu un cu&*nt de
spus=
2 7ata ,ata a spus Otis ridic*ndu+"i m*inile' A
r*s "i $c4ii lui cenu"ii s+au -nt*lnit cu ai lui
Mar!$rie' Parc% ne+am -nt$rs -n timp'
Mi+am adus aminte de p$za cu pla!a "i de mesa!ul
m*z,%lit de la )ata pe nume Li//9'
2 A&e.i $ )iic%< Am -ntre/at eu a"ez*nd c%r.ile cu
)a.a -n !$s'
2 D$u% a spus Mar!$rie' A "ters masa "i a )recat
cu un,4ia $ s%m*n.% uscat% de r$"ie' Li//9 "i Anne'
Otis s+a ridicat' S+a -nt$rs cu spatele c*nd a
&%rsat $ ,%leat% de ap% -n c4iu&et%'
2 Erau e8act ceea ce -.i d$re"ti c*nd &rei s% ai
c$pii a spus el' A&eau d$u%zeci "i "apte respecti&
treizeci "i trei de ani'
C*nd s+a -nt$rs a&ea lacrimi -n $c4i'
2 :ns% nu prea mai &$r/im despre asta a spus
Mar!$rie "i )ar)uriile au z%n,%nit -n c4iu&et%'
Oricum Otis se re)erea la )aptul c% e /ine s% &%
a&em pe &$i )etel$r aici'
M+am ,*ndit la mama mea "i la scris$area pe care


- 233 -
mi+$ scrisese' Mi+$ -ndesase /ine -n /uzunar -n ziua
-n care au &enit cami$anele sin,urul lucru pe care
urma s% -l am de la ea' Era pierdut% acum
-mpreun% cu restul amintiril$r mele -n /unc%r "i nu
$ s+$ mai .in nici$dat% -n m*n%' M+am ,*ndit la cum
se ,4emuia l*n,% mine -n pat citindu+mi p$&e"ti
despre un ele)ant &$r/it$r pe nume 1a/ar' :mi le,a
"ireturile m% -m/r%ca "i -mi piept%na p%rul' >Te
iu/esc? spunea -ncet cu )iecare nasture pe care -l
-nc4eia cu )iecare cut% pe care $ -ndrepta' >Te
iu/esc te iu/esc te iu/esc'?
2 #i n$i ne /ucur%m s% )im aici am spus eu'
Dar Mar!$rie se uita peste um%rul meu la altce&a'
Ridurile de pe )a.a ei de&eneau mai ad*nci mai
aspre -n timp ce se -ndrepta spre ra)turile cu c%r.i'
M*na ei a atins prima dat% ra)tul de sus ap$i
radi$ul din metal ne,ru de dedesu/t'
2 Cine&a a mutat radi$ul'
M$dul cum spusese asta -ncet cu $ tent% de
m*nie m+a speriat' Otis a pus m*inile pe /latul de
/uc%t%rie uit*ndu+se la LarD'
2 De ce &% uita.i la mine< A spus LarD' S+a dat
-nap$i ac$perindu+"i umerii cu pul$&erul' N+am
)%cut nimic'
2 Eu am )%cut+$ am spus respir*nd din ce -n ce
mai repede'
Mar!$rie a -nclinat capul inspect*ndu+m%'
2 Ce+ai )%cut< A -ntre/at ea &$cea ei r%sun*nd
mai taie dec*t de+$/icei'
#i Arden s+a -nt$rs spre mine cu $ e8presie


- 234 -
c$n)uz% pe c4ipul ei palid' A pus !$s c%r.ile'
2 A tre/uit s% trimit un mesa! cui&a= dar a )$st
c$di)icat
2 Ce c$d ai )$l$sit< S+a repezit Mar!$rie &enind
spre mine'
A r%sucit cap%tul e"ar)ei ei &i$let p*n% c*nd a
de&enit un c$lac dur "i str*ns'
Arden m+a apucat de m*n%'
2 Lui Cale/< A -ntre/at ea'
2 Cine nai/a e Cale/< A -ntre/at Otis'
Am tres%rit iar respira.ia mi s+a accentuat'
Mar!$rie a -nc$n!urat masa s% &in% l*n,% mine'
2 Nu c$nteaz% cine era a spus ea ap%s*nd cu
de,etele pe um%rul meu' C$nteaz% ce c$d a )$l$sit'
Acum spune+mi care din ele<
Mar!$rie "i Arden se 4$l/au la mine cu $c4ii l$r
st%ruit$ri "i insisten.i' M+am ridicat a"ez*ndu+m%
cu spatele spri!init de perete'
2 C$dul= sin,urul'
Mar!$rie a l$&it cu palma -n mas% r%sturn*ndu+"i
pa4arul )%c*nd apa s% cur,% pe p$dea'
2 Nu e d$ar unul' Au )$st treizeci "i cinci de
c$duri di)erite de c*nd s+a -n)iin.at C%rarea -n urm%
cu cinci ani'
Aerul din camer% de&enea prea )ier/inte' C$rpul
meu era ac$perit cu un strat su/.ire de transpira.ie'
A/ia am putut s% r$stesc cu&intele'
2 A !urat uciderea tiranului=
2 Nu5 A .ipat Otis l$&ind cu pumnul /latul de
/uc%t%rie' Nu nu nu5


- 235 -
Oc4ii lui LarD l%crimau'
2 Ce< Ce s+a -nt*mplat<
2 Tre/uie s% )ie $ ,re"eal% a spus Arden -n prip%'
P$ate c% n+a )%cut+$ cum tre/uie p$ate c% mesa!ul
nici nu a )$st transmis' #i cine ascult% radi$ul<
2 T$at% lumea s+a r%stit Otis' T$at% lumea
ascult%'
Mar!$rie -"i )reca )runtea' Pielea ei p%rea r$z de la
lumina s$arelui ce str%lucea prin draperii' :ntr+un
)inal s+a -nt$rs spre Otis'
2 Ia /a,a!ele5 Nu a&em mult timp'
2 :mi pare r%u am spus eu sim.ind un n$d -n
,*t'
:n clipa urm%t$are s+a auzit ce&a a)ar% -n
dep%rtare' T$at% lumea a -n,4e.at' Prin c$rul de
p%s%ri "i &*nt am auzit ce&a str%in ce&a teri)iant0
&uietul c$nstant al unui m$t$r de masin%'
Mar!$rie a mers la )ereastr% "i a tras draperia c*t
s% -ncap% de,etul'
2 Sunt de!a aici'
2 Cine< A -ntre/at LarD mu"c*ndu+"i /uza
a,itat%'
Otis a desc4is un dulap de deasupra /latului
pip%ind prin spatele un$r /$rcane de sticl%' A sc$s
un pist$l "i l+a /%,at la cureaua pantal$nil$r'
2 Trupele'
Mar!$rie a aler,at la c4iu&et% "i a sc$s trei din cele
cinci )ar)urii puse la -nmuiat "i le+a aruncat cu
z,$m$t -ntr+un dulap mic' A /%,at de,etele -n apa
cu s%pun c%ut*nd )urculi.ele "i cu.itele -n plus dar


- 236 -
Otis a dat+$ la $ parte'
2 Las%+le5 A $rd$nat el' Du+te5
1ra.ele ei erau ude p*n% la c$ate cl%/uci al/i -i
at*rnau pe piele'
2 Urma.i+m% a spus ea -ntr+un )inal "i a c$/$r*t
pe sc%ri'
LarD s+a -ntins dup% p$ala c%m%"ii lui Mar!$rie cu
$/ra!ii acum umezi de lacrimi'
2 Ce ai transmis< A -ntre/at Arden' M+a apucat
de m*na -n timp ce aler,am pe sc%ri' Ce ai spus -n
mesa!<
M$t$rul de&enea mai z,$m$t$s pe m%sur% ce
trupele se apr$piau de cas%' Cauciucurile sc*r.*iau
pe peluz%' Am desc4is ,ura dar nu i+am putut
spune ce am transmis -n detaliu cine eram "i unde
eram' Nu i+am putut spune c% m% )uri"asem
n$aptea -n camera de zi "i riscasem &ie.ile tutur$r'
La su/s$l Mar!$rie a desc4is u"ile de lemn ale
dulapului'
2 A!uta.i+m% a impl$rat ea d*nd c$nser&ele !$s
de pe ra)t cu $ sin,ur% mi"care' Au c%zut pe
p$deaua de ciment "tir/indu+"i c$l.urile'
Arden a smuls ra)tul a)ar% "i LarD "i cu mine am
intrat -n camera secret%' Arden ne+a urmat rapid'
2 Nu sc$ate.i $ &$r/% a "$ptit Mar!$rie -n timp ce
a"eza c$nser&ele pe ra)t'
La eta! u"a din )a.% s+a desc4is cu z,$m$t "i &$ci
de /%r/a.i !$ase "i r%,u"ite cereau ce&a'
2 7r%/e"te+te a .ipat LarD /%t*nd cu de,etele pe
ra)tul de lemn' Te r$, Mar!$rie ,r%/e"te+te'


- 237 -
Mar!$rie s+a aplecat "i a adunat c$nser&ele -n
/ra.e a"ez*ndu+le -nap$i pe ra)t' M*inile ei z/*rcite
se mi"cau -ncet tr%d*ndu+i &*rsta'
2 O )ac c*t de repede p$t a spus ea cu &$cea
tremur%t$are' O )ac'
S+a "ters pe )a.%' Atunci mi+am dat seama c%
pl*n,ea' #u&$aie su/.iri -i cur,eau pe $/ra!i'
6$cile au de&enit mai puternice' Sunetul
/$cancil$r /u/uia deasupra n$astr% iar /uc%.i mici
de m$rtar c%deau pe n$i'
2 D$ar s$.ia mea a spus Otis ap$i s+au auzit
alte z,$m$te de pa"i'
Mar!$rie a"eza ultimele c$nser&e c*nd s$lda.ii
-m/r%ca.i -n &erde "i mar$ au ap%rut pe sc%ri' Arden
m+a str*ns de m*n% "i m+a tras mai ad*nc -n
camer%'
Am pus cealalt% m*n% pe ,ura tremur*nd% a lui
LarD -ncerc*nd s% $ )ac s% tac%' U"ile de sticl% ale
c%m%rii s+au -nc4is'
Printre ,$lurile dintre c$nser&ele sti&uite puteam
s% &edem p%r.i ale camerei' Am stat ac$l$ -n
-ntuneric pri&ind cum /%r/a.ii c$/$rau pe sc%ri'
:ntr+$ clipit% Mar!$rie s+a -ndreptat )a.a i+a
-mpietrit iar m*inile s+au rela8at pe l*n,% c$rp'
2 Cu ce &% putem a!uta de data aceasta
d$mnil$r< D$mnule l$c$tenent Cal&ert$n a spus ea
recun$sc*ndu+l pe s$ldatul mai /%tr*n care a&ea
un nas str*m/ "i p%rul cu $ me"% ar,intie'
L*n,% el un /%r/at z&elt cu pielea palid% .inea
m*na pe arm%'


- 238 -
2 D$mnule ser,ent Ric4ards' A.i &enit s% ne
4%r.ui.i din n$u<
Am*nd$i st%teau -n capul sc%ril$r am/ii /ine
/%r/ieri.i cu )e.ele spilcuite "i str%lucit$are'
2 7ata cu !$aca Mar!$rie a spus Cal&ert$n' #tim
c% ascunzi $ )at% pe nume E&e aici' Ea e
pr$prietatea Re,elui'
Arden m+a tras mai apr$ape' Pici$arele mele
de&eneau "$&%ielnice su/ ,reutatea mea dar Arden
m+a -n4%.at de su/ra. .in*ndu+m% -n pici$are'
2 Nu )acem a"a ce&a a spus Otis' C*nd $ s% ne
l%sa.i -n pace< :ncerc%m s% supra&ie.uim ca "i restul
lumii'
Ric4ards "i+a cr$it un drum printre cutiile de
cart$n s)*"iindu+le "i uit*ndu+se -n%untru' A
c$tr$/%it prin pi&ni.% desc4iz*nd $ u"% de su/
sc%ri pip%ind canapeaua uzat% "i ci$c%nind pere.ii
din spatele unei ,r%mezi de ma"in%rii &ec4i'
2 Tre/uie s% )acem asta de )iecare dat%< A
-ntre/at Mar!$rie -ncruci"*ndu+"i /ra.ele'
Otis a c$/$r*t ultimele trepte cu pici$rul lui
"u/red' S+a spri!init de perete cu /ra.ul apr$ape de
c$aste ascunz*nd arma de su/ c$tul lui'
2 Nu &e.i ,%si nimic a spus el ,*)*ind'
2 Ce&a -mi spune c% min.i.i a spus Cal&ert$n'
Ap$i a ar%tat spre u"ile dulapului' Inima mea
/%tea ritmul ei c$nstant amintindu+mi c% pentru
m$ment eram -n &ia.%' Arden m+a -mpins -n spatele
paturil$r suprapuse ap$i a tras+$ pe LarD mai
apr$ape' Ne+am adunat ,r%mad% respir*nd mai rar


- 239 -
-n -ncercarea de a )ace lini"te -n timp ce s$ldatul
mai t*n%r desc4idea u"ile'
:i &edeam pici$arele din spatele /arel$r patului'
Auzeam cutiile care z$rn%iau pe ra)tul superi$r' A
c$/$r*t pe al d$ilea ra)t trec*ndu+"i m*inile de+a
lun,ul lemnului' Ap$i c$nser&ele care ac$pereau
pasa!ul au c%zut' LarD a sc*ncit -n timp ce lumina
p%trundea -n camera -n,ust%' M+am uitat -n sus
$c4ii mei -nt*lnindu+i pe cei ai s$ldatului'
2 D$mnule a spus el d*nd mai multe c$nser&e
la $ parte' D$mnule sunt mai multe scr$a)e=
Otis a sc$s arma de la curea "i a tras -n Ric4ards'
S$ldatul a c%zut lu*nd dup% el ra)tul' Se .inea de
um%r unde ,l$n.ul i+a trecut prin c%ma"%'
:n timp ce Otis s+a aruncat pe Cal&ert$n Mar!$rie
a pri&it spre n$i'
2 (u,i.i5 A .ipat ea ar%t*nd cu de,etul -n spatele
n$stru spre tunelul care se strecura -n -ntuneric'
Acum5
Cal&ert$n l+a iz/it pe Otis de perete iar acesta a
sc%pat arma din m*n%' #i+a "ters uni)$rma -n l$cul
unde Otis pusese m*na netezind materialul u"$r
"i)$nat' Ap$i a c$/$r*t arma'
2 Nu5 Opre"te+te5 A .ipat Mar!$rie'
M*inile ei s+au -ntins -nc$rd*ndu+se -n
-ncercarea de a ac$peri spa.iul dintre ei' S+a
-nt*mplat prea repede' Un ,l$n. ap$i altul
-n,r$p*ndu+se -n pieptul lui Otis' Era m$rt -nainte
s% l$&easc% p%m*ntul'
LarD a )u,it -n tunel "i Arden a urmat+$ t*r*ndu+


- 240 -
m% dup% ea' Dar pici$arele mele erau ,rele triste.ea
de!a m% c$ple"ea' Cineam capul -nt$rs "i am &%zut+
$ pe Mar!$rie cum l+a l$&it cu ,enunc4iul pe s$ldat
-n c$aste puternic' A/ia dac% l+a -ncetinit' A ridicat
din n$u arma "i a l$&it+$ pe Mar!$rie peste $/raz' A
c%zut peste Otis /ra.ele ei .in*ndu+l nemi"cat -n
timp ce s$ldatul a c$/$r*t arma din n$u "i a tras un
ultim ,l$n.'
Arden m% tr%,ea de /ra. dar eu eram -mpietrit%
pri&ind scena de parc% era pr$iectat% pe peretele de
deasupra "emineului' Ric4ards str*n,*nd din $c4i
de durere pata de s*n,e de pe $/razul lui palid
Mar!$rie pr%/u"it% c$si.a ei al/% de&enind -ncet
r$"ie'
Cal&ert$n s+a n%pustit spre n$i dar eu nu puteam
s% m% mi"c' Dup% $ clip% Arden a tras de mine
puternic -mpin,*n+ du+m% -n )a.%'
Am aler,at prin tunel tr$p%ind -ntr+un ritm
c$nstant -n timp ce tra&ersam -ntunericul' Mintea
mea p%rea -nce.$"at% de irealitatea e&enimentel$r'
Mar!$rie "i Otis )useser% -mpu"ca.i' Erau m$r.i' Era
&ina mea' Oric*t de mult repetam aceste ade&%ruri
nu a&eau niciun sens'
C*nd am a!uns -ntr+un )inal la cap%tul tunelului
am dat peste ni"te trepte' O raz% -n,ust% de lumin%
se strecura prin+ tr+$ cr%p%tur% lun,% din ta&an'
LarD s+a iz/it -n trap% dar metalul nu a cedat'
2 E /l$cat% a .ipat ea l$&ind+$ cu pumnii'
:n cele din urm% u"a s+a ridicat un centimetru
sc$.*nd la i&eal% $ crean,% ,r$as% de c$pac ce


- 241 -
c%zuse pe ea "i /l$case ie"irea'
:n spatele n$stru c$nser&ele z$rn%iau -n timp ce
s$ldatul se strecura prin dulap' LarD s+a dat un pas
-nap$i d*ndu+ne &$ie s% ne strecur%m -ntre trepte "i
u"%' S$lda.ii erau c4iar la c$l. c*nd s+a auzit $
-mpu"c%tur%'
2 Nu tra,e.i -n ea 2a&em ne&$ie de ea &ie5 A .ipat
Cal&ert$n'
2 :mpin,e mai tare5 A .ipat Arden -mpin,*nd u"a
cu palmele'
2 Opri.i+&%5 Din $rdinul Re,elui N$ii Americi5 A
stri,at Ric4ard din tunel'
Arden "i cu mine ne+am iz/it din n$u -n u"%
-mpin,*nd a"a de tare -nc*t ne durea' Cu un p$cnet
minunat crean,a s+a rupt sc$ar.a )%c*ndu+se
/uc%.i deasupra n$astr% -n timp ce u"ile s+au
desc4is dez&%luind lumina al/% a dimine.ii'
Arden a s%rit a)ar%' Eu am z%/$&it pe trepte
-nt$rc*ndu+m% s% $ a!ut pe LarD' Dar ea era
pr%/u"it% la /aza sc%rii' A&ea p%rul -m/i/at de
s*n,e care /%ltea -n !urul capului ei de un r$"u
purpuriu'
2 LarD5
M+am -ntins dup% ea "i am apucat+$ sim.ind
c%ldura /%l.ii prin papuci' 7l$n.ul $ nimerise -n
cea)%'
2 LarD5
2 Tre/uie s% mer,em5 A spus Arden de deasupra'
A ar%tat spre p%dure' Nu &reau dar n$i=
:nainte ca ea s% termine s$lda.ii au trecut de c$l.


- 242 -
cu armele a.intite asupra n$astr%' 1ra.ul lui
Ric4ards )usese /anda!at rapid cu e"ar)a &i$let% a
lui Mar!$rie'
Am aler,at )uri$as% l*n,% Arden am -nc4is u"a de
metal cu pici$rul c$rpul lui LarD r%m*n*nd -ncuiat
su/ ea' S$arele era neiert%t$r arz*nd peluza p*rlit%
"i ilumin*nd um/rele c$pacil$r car/$niza.i' Pietre
r$"ii uria"e se -ntindeau -n dep%rtare )$rm*nd un
zid impenetra/il' Tu)i"urile erau mai !$ase nisipul
)ier/inte iar urm%t$area cas% era un p%tr%.el -n
zare' C4iar "i a)ar% nu a&eam unde ne ascunde'
U"a s+a desc4is zdr%n,%nind -n spatele n$stru'
Cal&ert$n mer,ea )%r% ezitare prin iar/% -n timp ce
-"i re-nc%rca arma'
2 3aide am spus eu aler,*nd spre dreapta
departe de p%durea car/$nizat% prin care
trecuser%m -n acea n$apte cu (letc4er'
Ne+am cr$it drum printre c$paci tu)i"urile dese
z,*riin+ du+mi pici$arele' Departe de casa lui
Mar!$rie peste dune "i lizier% un drum des)undat
ducea spre un cartier'
Un ,l$n. a l$&it un c$pac -n )a.a lui Arden
-n)i,*ndu+se -n lemn'
2 :ncearc% s% m% $m$are a .ipat ea -n timp ce
s%rea peste un /u"tean putrezit'
Am c$ntinuat s% aler,%m "i pentru $ clip%
s$lda.ii au disp%rut -n spatele unei p$r.iuni cu iar/%
-nalt%'
2 Ac$l$ am spus eu ar%t*nd spre $ cas% cu
iar/% -nalt%'


- 243 -
Am aler,at -n spatele ei trec*nd de p$arta
d%r%p%nat%'
:n mi!l$cul cur.ii era $ piscin% ,$al% cu sc4eletul
unui c*ine pe )undul ei' De+a lun,ul casei era $
plat)$rm% pr%/u"it% cu scaune r%sturnate' O
/arac% din lemn se &edea -ntr+un c$l. cu &$pseaua
al/% dec$!indu+se -n )*"ii' Un ,ard ,al/en de
apr$ape d$i metri "i !um%tate -nc$n!ura casa'
Arden a aler,at spre el "i l+a l$&it cu c%lc*iul' Nu a
cedat' Dinc$l$ de p$art% se auzeau pa"ii s$lda.il$r'
Arden a l$&it ,ardul din n$u -nt$rc*nd pici$rul pe
$riz$ntal% l%s*ndu+"i t$at% ,reutatea pe el' :i
l%crimau $c4ii din cauza e)$rtului'
2 Nu asta nu se p$ate -nt*mpla' Nu5
Nu era nici$ intrare sau ie"ire pe cealalt% parte a
casei' Nu erau ,%uri -n zid nimic ce ne+ar )i putut
)$l$si pentru a+l escalada' O sin,ur% intrare "i $
sin,ur% ie"ire'
2 Suntem prinse -n capcan% am spus "i m*inile
-mi tremurau $dat% cu c$nstatarea'
Arden m+a tras -n spatele /ar%cii' Ne+am ,4emuit
c*t mai mult cu m*na ei alunec$as% -ntr+a mea -n
timp ce pri&eam prin ,eamul spart' S$lda.ii au
intrat cu armele sc$ase -nc$n!ur*nd piscina'
Cal&ert$n a dus de,etul la ,ur% de parc% &$ia s%
spun% >#""?'
2 :mi pare r%u am "$ptit eu -n urec4ea lui Arden
cu&intele mele a/ia )iind percepti/ile'
Eu trimisesem mesa!ul aduc*nd trupele la casa
lui Mar!$rie' Din cauza mea urma s% )im capturate'


- 244 -
Eu alesesem calea ,re"it%'
Ric4ards a sc$s $ lantern% de la curea "i c%uta
su/ plat)$rma pr%/u"it%' Oc4ii lui Arden erau )i8a.i
pe scaunele r%sturnate a"ezate unele peste altele
l*n,% u"a din d$s a casei' A ar%tat cu de,etul spre
ele'
2 P$.i )$l$si unul dintre alea s% sari' O s% ie"i
prin spate'
Eu -l urm%ream pe Cal&ert$n prin ,eamul spart'
S+a dus pe cealalt% parte a /ar%cii spre $ cu"c%
&ec4e de c*ine'
2 #i tu< Am -ntre/at "tiind de!a r%spunsul'
Arden a -ncercat s% z*m/easc% dar )a.a -i era
-nc$rdat%'
2 Eu $ s% le distra, aten.ia' Nu+.i )ace ,ri!i ne
&edem -n Cali)ia a spus ea' 6$i ,%si drumul din
n$u'
2 Nu am spus eu "ter,*ndu+m% la $c4i' 6$iam
s% $ cred dar "tiam c*t de imp$si/il ar )i pentru
$ricare din n$i d$u% s% reu"easc% pe c$nt pr$priu'
Nu p$.i' Mai de,ra/% a" )i dus% -n Ora" nu -mi
pas% d$ar s% nu=
2 Tu ai )ace la )el pentru mine m+a -ntrerupt ea'
De!a ai )%cut+$'
Nu a a"teptat s% r%spund' #i+a eli/erat m*na din
prins$area mea "i a aler,at -n curte' Ric4ards a s%rit
din p$zi.ia lui de pe plat)$rm% "i a urm%rit+$ urmat
-ndeapr$ape de Cal&ert$n' Au c$ntinuat s% aler,e
spin%rile l$r disp%r*nd dinc$l$ de p$art%'
($curile de arm% au pertur/at lini"tea' Am


- 245 -
a"teptat speriat% c% &$i auzi .ip%tul lui Arden' Dar
t$t ce am auzit a )$st &$cea s$ldatului -ndep%rt*ndu+
se "i z,$m$tele de pa"i ,re$i pe p%m*ntul uscat'
M+am -ndreptat spre ,ard tr%,*nd scaunul l*n,%
acesta e8act cum spusese Arden' Mi+$ ima,inam
ac$l$ cu m*na ei pe /ra.ul meu ,4id*ndu+m%
peste ,ard' Am aler,at -n direc.ia $pus%
ima,in*ndu+mi c% &%d al/astrul pul$&erului ei
"erpuind printre c$paci' Une$ri $ &edeam cum se
-nt$arce spre mine cu $/ra!ii ei r$"ii sau )%c*nd
semn cu capul spre $ p$tec% d*nd semn c%
sc4im/% direc.ia' Am c$ntinuat s% aler, l%s*nd -n
urma mea r$cile masi&e care despicau cerul' M+am
$prit c*nd aerul s+a r%cit "i p%durea s+a -ntunecat
"i atunci mi+am dat seama c% eram c$mplet sin,ur%'
Timpul trecea' D$u% zile p$ate trei' Nu a&eam
m$ti& s% num%r'
St%team -n cada murdar% a unei case a/and$nate
cu un cu.it /$nt -n m*n%' Pici$arele -mi erau
-ns*n,erate "i descul.e' (u,isem at*t de departe
-nc*t "ireturile se rupseser% "i -mi pierdusem
pant$)ii pe drum'
Pe !um%tate treaz% pe !um%tate ad$rmit%
re&edeam pi&ni.a0 Otis "i Mar!$rie cu trupurile -ntr+
$ ,r%mad% amestecat% "i c$nt$rsi$nat%' (a.a lui
LarD pe p$deaua rece de /et$n' Mir$sul de pra) de
pu"c% "i s*n,e' Cal&ert$n $prindu+se s%+"i "tear,% $
pat% de pe /$canc' De,etele lui Arden ap%s*nd
insistent pe /ra.ul meu' Oc4ii lui Ric4ards cenu"ii
"i nep%s%t$ri pri&indu+i pe ai mei'


- 246 -
Ar )i tre/uit s% )ie primul lucru pe care s%+l )i )%cut
c*nd m+am trezit' Ar )i tre/uit s% )ie $ pri$ritate s%
&$r/esc despre mesa! de m$dul cum )$l$sisem
radi$ul' :n sc4im/ m% -m/%tasem cu em$.ia
&isului cu acea )antezie pr$steasc% despre Cale/ -n
camera lui'
M% -ntre/am dac% era ce&a -n nere,ul% cu mine' O
p%r%sisem pe Pip' Le p%r%sisem pe Pip "i pe Ru/9 -i
p%r%sisem pe Mar!$rie "i Otis "i pe LarD -naint*nd
l%s*nd &ie.ile l$r -n urma mea' Nu mai &$iam s% )iu
mart$r% la nimic la casele ac$perite cu sc*nduri "i
stea,uri r$"ii uzate a,%.ate la ,eamuri sparte pe ele
)iind scris cu ne,ru cu&*ntul m$lim%' C$piii erau
prea mici s% r%m*n% )%r% mame' 6$iam s% nu mai
aud $asele al/ite tr$snind su/ tu)i"uri sau s% simt
ca acum ine8$ra/ila )ric% ce -"i cr$ia drumul -n
pieptul meu z,uduindu+m% p*n% -n ad*ncul
su)letului'
Nu &$iam s% m%n*nc nu &$iam s% m% mi"c' Nu
/%usem nimic de zile /une' Pici$arele mele erau
sl%/ite "i spatele m% ustura' :n timp ce s$arele
c$/$ra su/ mar,inea ,eamului am aruncat cu.itul
"tiind c% dac% mai st%team ac$l$ -n acea cad%
s)*r"itul urma s% &in% mai repede dec*t trupele'
C%ldura zilei disp%ruse' Orele &eneau "i treceau'
:n m$mentele de inc$n"tien.% eram cu Arden -n
spatele /ar%cii l+am &%zut dintr+$dat% )a.a -n
lumin% spun*nd0 tu ai #ace la #el pentru mine& Acea
amintire a )%cut l$c uneia cu mama mea pri&ind
cum eram urcat% -n cami$n' Am &%zut )ar)uria cu


- 247 -
$mlet% pe care Mar!$rie a pus+$ -n )a.a mea am
sim.it cum Arden -mi -n&elise de,etele de la pici$are
cu p%tura "i m*na ridat% a lui Otis ac$perind+$ pe a
mea'
C$rpul meu s+a ,4emuit "i a -n,4e.at de ru"ine'
La #c$al% "i -n a)ara #c$lii am crezut c% dra,$stea
era $ p$&ar% ce&a ce putea )i )$l$sit -mp$tri&a ta'
Am -nceput s% pl*n, "tiind -ntr+un )inal ade&%rul0
dra,$stea era sin,urul ad&ersar al m$r.ii sin,urul
lucru -ndea!uns de puternic s% se lupte cu
prins$area disperat% a acesteia'
Nu a&eam s% r%m*n ac$l$' Nu a&eam s% cedez'
D$ar de dra,ul lui Arden al lui Mar!$rie "i al lui Otis
"i de dra,ul mamei mele' /e iuesc, te iuesc, te
iuesc&
M+am ridicat din cad%' Eram sl%/it%' Casa era
acum -ntunecat%' Pl%cile de ,resie sparte -mi t%iau
pici$arele' P$deaua putrezit% amenin.a cu a"c4ii'
Partea din )a.% a pul$&erului ,ri uzat era ac$perit%
de )iere' Nu+mi p%sa' Am c%utat -n )iecare camer%
mi"c*ndu+m% cu $ 4$t%r*re -nceat%' Am ,%sit $
c$nser&% /$.it% su/ )ri,ider "i am c$ntinuat s% caut
prin dul%pi$are "i sertare' Am trecut cu m*na peste
ra)turile cu c%r.i p*n% c*nd am ,%sit ce c%utam'
Atlasul era e8act ca acela pe care Pr$)es$ara
(l$rence ni+l ar%tase -n al unsprezecelea an la
#c$al% cu mar,inile -ncastrate -n piele' Am studiat
pa,inile pri&ind -ntinderile al/astre de p%m*nt ce
nu a&eau sens' Am )runz%rit printre 4%r.i al$ un$r
l$curi stranii cu nume ca T$n,a A),4anistan


- 248 -
Sal&ad$r' Erau multe lucruri -n le,%tur% cu lumea
pe care nu le "tiam' M% -ntre/am cum ar%tau acele
l$curi dac% erau -ntinderi &aste de p%m*nt sau
mun.i seme.i sau p$ate paradisuri tr$picale
lu8uriante' Oare )useser% t$ate de&astate de m$lim%
ca la n$i<
R%s)$ind pa,in% dup% pa,in% nimic nu sem%na
cu ce "ti am' Pe ra)t l*n,% atlas mai era -nc% unul
mai su/.ire' Liniile se intersectau pe 4%r.i )iecare
)iind marcat% cu un num%r' :n s)*r"it $ ,%sisem0
"$seaua 80' De,etul meu a trasat+$ de a lun,ul
pa,inii p*n% c*nd s+a -nt*lnit cu $ supra)a.%
al/astra' Oceanul'
Pentru prima dat% de zile /une ter$area a )%cut
l$c speran.ei' Am studiat 4%r.ile s)*"iind pa,inile pe
care scria
Sed$na Ariz$na p$r.iunea &erde su/ "$seaua 80
"i l$curile numite L$s An,eles "i San (rancisc$' Le+
am pus pe t$ate la un l$c pe p$dea identi)ic*nd
lacul uria" unde tr%ia Cale/ Ta4$e'
A d$ua zi diminea.% a&eam s% str*n, pr$&izii "i s%
m% duc spre n$rd spre Cali)ia' Nu mai puteam sta
-n cas% -nc% $ zi a"tept*nd pur "i simplu s% m$r'
C4iar dac% eram ,%sit% de trupe c4iar dac% m%
pr%/u"eam -n de"ert -n um/ra acel$r st*nci uria"e
tre/uia s% m% mi"c' Tre/uia cel pu.in s% -ncerc'
Am plecat de&reme -nainte ca p%s%rile s% se
trezeasc%' Am ,%sit $ c$nser&% ru,init% de maz%re "i
am m*ncat !um%tate la cin% "i !um%tate la micul
de!un /*nd ce a mai r%mas din lic4idul &*sc$s din


- 249 -
interi$r' Mer,*nd din cas% -n cas% cercet*nd
cartierul am mai ,%sit d$u% c$nser&e )%r% etic4et%
"i un /$rcan de ,em' Nu era mult dar -mi a!un,ea
pentru c*te&a zile p*n% c*nd ,%seam un alt l$c
-ndea!uns de si,ur s% m% $di4nesc'
Diminea.a era r%c$r$as% -n timp ce m% -ndreptam
spre n$rd prin tu)i"urile !$ase de l*n,% drumuri'
Mi+am str*ns pul$&erul mai /ine pe trup
recun$sc%t$are pers$anei care tr%ise -n acea cas%'
L%sase c*te&a sc4im/uri de 4aine "i $ perec4e de
/asc4e.i de m%rimea treizeci "i $pt cu niDe scris pe
laterale' 3arta m% direc.i$na spre "i mai mult
de"ert unde p%m*ntul a&ea $ cul$are mar$+,%l/uie'
Mer,eam c*t de repede puteam cu pici$arele -nc%
sl%/ite $prindu+m% din $r% -n $r% s% mai iau c*te
un de,et de ,em ap$rtul de dulce $)erindu+mi
ener,ie'
E8act -nainte de pr*nz am a!uns la $ intersec.ie' O
parcare mare era plin% de ma"ini ru,inite iar peste
strad% $ cl%dire din c%r%mizi cu ,eamurile sparte
a&ea scris la intrare cu r$"u 1AN; O( AMERICA'
M% -ndreptam spre un ma,azin !e)uit c*nd am
auzit un z,$m$t straniu' C$rpul l+a recun$scut mai
repede dec*t mem$ria0 un m$t$r de ma"in%' Am
aler,at prin u"a din )a.% a /%ncii care era stricat%
"i m+am -ndreptat spre /ir$urile paralele cu
,eamurile' M+am /%,at su/ unul "i am a"teptat'
Ma"ina mer,ea -ncet pe strad%' Din ascunz%t$area
mea auzeam &uietul )amiliar z,$m$tul ,un$aiel$r
stri&ite su/ ,reutatea acesteia' Mi+au tremurat


- 250 -
m*inile c*nd ma"ina s+a $prit sc$.*nd un z,$m$t
de parc% respira -ndelun, "i -n)i$r%t$r' Ap$i s+a pus
din n$u -n mi"care' C*nd -ntr+un )inal z,$m$tul a
disp%rut m+am rezemat de /ir$u c$rpul meu a&*nd
din n$u un sc$p' Trupele m% c%utau -n c$ntinuare'
Tre/uia s%+mi c$ntinui drumul'
:ndrept*ndu+m% spre u"% am c%lcat peste $
,r%mad% de 4*rtii &erzi -mpr%"tiate pe p$deaua cu
pl%ci de ,resie pline de nisip "i pra)' Am luat una pe
care scria 100 "i -n)%.i"a c4ipul unui /%r/at /%tr*n
ne-nduplecat "i de$dat% mi+am dat seama c% era $
/ancn$t% &ec4e' Am m$t$t$lit /anii "i i+am aruncat
l%s*ndu+i -nc% $ dat% -n pra)'
M+am mi"cat repede dinc$l$ de ma,azinele "i
pie.ele "i t$m/er$anele pline cu $ase din spatele
acest$ra' Am c$ntinuat s% aler, s% aler, p*n% c*nd
am a!uns departe de sema)$arele stricate "i
car$seriile de ma"ini r%sturnate pe mar,inea
drumului' Ora"ul -n,4esuit )%cea l$c de"ertului'
Terenul drept se -ntindea -n )a.a mea d$ar cu
c*te&a tu)i"uri pe mar,inea drumului unde nu prea
,%seai ad%p$st M+am dez/r%cat p*n% la tric$ul
-n,%l/enit s% m% camu)lez pe p%m*ntul uscat "i
cr%pat' Arunc*nd $ ultim% pri&ire pe 4art% am luat+
$ pe "es spre $ a,l$merare de case din zare R$cile
r$"iatice urcau c%tre ceruri din c*nd -n c*nd n$rii
luceau pe l*n,% ele' Nu era niciun semn c% Aeepul
ar )i prin prea!m%' 1asele nu pot #i prea departe, m%
-m/%r/%tam eu' 'ergi& ,u privi napoi&
S$arele se uita peste linia $riz$ntului -nc%lzindu+


- 251 -
mi pic pielea' Am -ncercat s% mi+$ ima,inez pe
Arden ac$l$ sau pe Pip d*nd cu pici$rul -n pra) -n
timp ce )red$na un c*ntec dar )ant$mele l$r n+au
ap%rut del$c'
Am mai luat pu.in ,em cr%n.%nind -n din.i
semin.ele amare de zmeur%' Mi+a dat un impuls
rucsacul p%r*nd mai u"$r -n spate pa"ii mei mai
rapizi -n timp ce mer,eam spre case "i spre un
ad%p$st cert' Puteam s% distin, -ncet+-ncct
,eamurile u"ile "i l$cul de !$ac% de pe peluz%'
Ap$i am auzit din n$u m$t$rul' Pr$/a/il se $prise
pe drumul din spatele meu a"tept*nd' Am aler,at
d*nd din /ra.e c*t de tare puteam' Am luat+$ de+a
dreptul peste pa&a!ul deteri$rat spre tu)i"urile mai
dese'
Dar ma"ina a accelerat' O auzeam -n spatele meu
apr$piindu+se' Am dat "i mai tare din /ra.e t%lpile
mele de cauciuc l$&indu+se de pa&a! dar de,ea/a'
Am auzit ma"ina -ncetinind $prind ap$i p$rtiera
desc4iz*ndu+se "i pa"i pe drum' Pici$arele m%
ardeau de la e)$rt' C$rpul -mi -ncetinea dar am
c$ntinuat s% aler,' Nu &$iam s% )iu prins% a"a -n
de"ert' Nu acum nu dup% ce a!unsesem at*t de
departe'
2 Opre"te+te5 Opre"te+te5
Lacrimile -mi cur,eau de pe )a.% -nl%tur*nd
stratul su/.ire de pra) ce -mi ac$perea pielea'
2 E&e5
6$cea /%r/atului s+a auzit din n$u dar nu m+am
-nt$rs' Ap$i m*na lui m+a prins de /ra. "i m+a tras


- 252 -
-n tu)i"urile dese' Nu m+am z/%tut' Mem/rele mi+au
paralizat -n timp ce /estia m% -nt$rcea pe spate' Mi+
am ac$perit )a.a'
2 E&e5 A spus /%r/atul din n$u cu $ &$ce mai
/l*nd%' Eu sunt'
Am desc4is $c4ii s% &%d )a.a pe care mi+$
ima,inasem de at*tea $ri' Cale/ a z*m/it iar p%rul
lui -mi ,*dila )runtea' Mi+am pus palmele pe $/ra!ii
lui -ntre/*ndu+m% dac% &isam cu $c4ii desc4i"i'
Pielea lui era )erm%' Nu "tiam dac% s% r*d sau s%
pl*n,'
:n sc4im/ l+am -m/r%.i"at' Trupurile n$astre s+au
)%cut unul /ra.ele n$astre tr%,*ndu+l pe cel%lalt
mai apr$ape "i mai apr$ape p*n% c*nd nu mai era
nimic -ntre n$i nici m%car aer'
2 Ai auzit mesa!ul meu< Am -ntre/at -ntr+un
)inal'
Cale/ "i+a ridicat capul'
2 Am &rut s% r%spund dar n+am putut' #tiam c%
trupele ascultau "i erau de!a pe drum' Era c$dul
din=
2 #tiu am spus eu "ter,*ndu+mi $c4ii' A )$st cel
,re"it'
2 Tre/uie s% plec%m a spus Cale/ a!ut*ndu+m%
s% m% ridic de pe p%m*nt'
O ma"in% r$"ie ru,init% st%tea pe "$sea 4uruind
pe pa&a!'
2 :nc% te caut%'
Am p$rnit spre ma"in% $ c4estie p%tr%.$as% cu
cu&*ntul &$l&$ inscrip.i$nat -n )a.%' O spum%


- 253 -
,r$as% ,al/en% ie"eai printr+$ t%ietur% a scaunului
din )a.%'
:n timp ce Cale/ ap%sa $ pedal% de su/ &$lan
c$rpul meu s+a rela8at pe scaunul ma"inii' Durerea
din pici$are a disp%rut' :n urma n$astr% se ridica
pra)ul iar lumea disp%rea -n spatele unei c$rtine
p$rt$calii per)ecte'
Aerul intra pe ,eam -l sim.eam pe piele "i -mi
-nc*lcea p%rul' (a.a lui Cale/ dreadurile lui /a
c4iar "i pielea )in% din spatele urec4il$r erau
ac$perite de un pra) auriu'
2 Cum m+ai ,%sit< L+am -ntre/at'
Am trecut peste $ ,r$ap% mic% "i ma"ina s+a
cl%tinat -n lateral'
2 E d$ar $ sin,ur% $prire -n Sed$na de+a lun,ul
C%r%rii'
2 Deci ai )$st la cas%' Ai intrat -n pi&ni.%<
Mi+am -n)ipt de,etele -n scaunul s)*"iat' 1anc4eta
din spate era pres%rat% cu 4aine c$nser&e ru,inite
"i )%r% etic4ete "i d$u% rucsacuri murdare de n$r$i'
Cale/ a dat din cap pri&irea lui -nt*lnindu+se cu a
mea pentru un m$ment' Mi s+a pus un n$d -n ,*t' :l
&%zusem pe s$ldat c$/$r*nd arma -l &%zusem
.intind' Dar tre/uia t$tu"i s% -ntre/'
2 #i Mar!$rie= era=
2 Erau m$r.i' T$.i trei'


- 254 -
CALE1 CINEA MFNA PE 1RACUL MEU' Tric$ul
lui era des)%cut la cus%turi desc$perind $ p$r.iune
a um%rului ars% de s$are'
2 Am ,%sit $ d*r% de s*n,e care ie"ea din trap%
-ndep%r+ t*ndu+se de cas%' Am urmat+$ -n p%dure
dar am pierdut+$ dup% un Dil$metru "i eram si,ur+
s+a $prit "i+a a!ustat centura2 c% te+au prins' Eram
pe punctul de a m% -nt$arce c*nd am &%zut ce&a pe
p%m*nt pant$)ul unei )emei' I+am ,%sit perec4ea la
treizeci de metri mai la n$rd "i am c$ntinuat s%
mer, -n acea direc.ie uit*ndu+m% pe mar,inile
drumului'
2 Ai &%zut+$ pe Arden< Cineam m*na pe piept s%+
mi d$m$lesc /%t%ile inimii' M+a sal&at' A plecat s%
distra,% aten.ia s$lda.il$r'
Cale/ -"i )reca de,etul de &$lan ap%s*nd un punct
in&izi/il' A t%cut ap$i a cl%tinat din cap'
2 N+am &%zut+$'
Mi+am "ters $c4ii'
2 Mi+a spus c% $ s% ne -nt*lnim -n Cali)ia dar= e
pe c$nt pr$priu acum "i eu=
Am t%cut ,*ndindu+m% la ea a)lat% unde&a -n
s%l/%ticie cu pielea ei palid% plin% de /%"ici din
cauza c%ldurii la Dil$metri dep%rtare de drum' Sau
mai r%u pe /anc4eta din spate a unui Aeep
pr$prietatea s$lda.il$r dus% -nap$i la #c$al%'


- 255 -
Cale/ m+a str*ns de /ra.'
2 E puternic%' At*ta timp c*t st% ascuns% &a )i
/ine'
Am intrat -ntr+un $ra" distrus "i s$arele a
disp%rut -n spatele un$r dealuri -ndep%rtate' Pa&a!ul
era plin de cr%p%turi iar m$nedele &erzi a"ezate pe
/$rdul ma"inii z$rn%iau' 6e4iculul %sta d%r%p%nat
"i &ec4i c$ntinua s% mear,% "i m% sim.eam mai -n
si,uran.% cu )iecare Dil$metru parcurs spre Cali)ia'
2 :n le,%tur% cu Lei) am -nceput eu'
Cale/ .inea 4arta pe &$lan cu c$l.urile prinse su/
palme' 7$neam pe l*n,% &itrine ,$ale de ma,azine "i
p*lcuri de tu)e mar$nii "i $)ilite'
2 Nu am=
2 #tiu a spus Cale/ rapid' Nu tre/uie s%+mi
e8plici'
A pus 4arta de$parte "i m+a pri&it -n $c4i' 1uzele
lui erau r$"ii de la prea mult s$are'
2 Nu "tiam dac% a&eam s% te mai &%d &re$dat%'
6$cea mea se -ntrerupea -n timp ce &$r/eam'
2 N+ar )i tre/uit s%=
2 A" )i &rut s% nu )i plecat a r%spuns Cale/
&$r/ind mai tare ca de $/icei' A -ncetinit ma"ina "i
s+a -nt$rs spre mine' #i+a "ters spr*nceana cu
de,etul cur%.*nd pra)ul' M+am ,*ndit la ziua aia
at*t de mult m+am -ntre/at ce s+ar )i -nt*mplat
dac% a" )i )$st ac$l$ c*nd a ap%rut animalul %la
c*nd &+a aruncat -n cami$n'
2 Unde te+ai dus< Am tras pici$arele -n )a.a mea
"i m+am ,4emuit str*ns' Ce s+a -nt*mplat cu tine<


- 256 -
Cale/ -"i )reca t*mplele'
2 M+am dus -n mun.i' Am &rut s% c%l%resc p*n%
c*nd -mi limpezeam ,*ndurile' C*nd m+am -nt$rs -n
ta/%r% /%ie.ii erau )$arte sup%ra.i' 1enn9= Cale/ a
accelerat din n$u &ir*nd s% e&ite ,r$pile ac$perite
cu ,r%mezi dese de /uruieni' 1enn9 era cel mai
sup%rat'
2 Unde sunt acum<
6edeam z*m/etul lui 1enn9 c*nd spunea un
cu&*nt c$rect' Silas st*nd -n mi!l$cul camerei l$r
purt*nd tutuul "i $ p%l%rie de c$G/$9'
2 Sunt -nc% ac$l$= cu Lei)'
M*na lui Cale/ s+a -nt$rs pe &$lan' Su/ ma"in% se
auzeau l$&ituri de pietre "i r%murele' Mi+am dat
seama de semni)ica.ia cu&intel$r sale' El -"i l%sase
-n urm% casa &ia.a prietenii= pentru mine'
Dup% mult timp Cale/ a c$ntinuat'
2 Mer, cu tine spre Cali)ia' S+a -nt$rs spre mine'
O s% a!un,em n$i ac$l$'
Era ce&a -n cu&*ntul noi ce&a ce m% calma' Nu
mai era el' Nu mai eram eu' Eram n$i'
Acum p%rea p$si/il% $ &ia.% -mpreun%' O &ia.% -n
Cali)ia acel l$c peste p$dul r$"u ascuns printre
dealuri apr$ape de $cean' Ei a&eau s% ne
primeasc% c$munitatea aceea de $r)ani )u,ari' Eu
puteam s% predau ac$l$ Cale/ putea s% &*neze "i s%
trimit% mesa!e n$i /%ie.il$r din la,%rele de munc%'
Ne+am )i -nt$rs la #c$al% -ntr+un )inal c*t de repede
am )i putut -n treprinde c%l%t$ria' M+a" )i -nt$rs
dup% Ru/9 "i Pip' E8act cum pr$misesem'


- 257 -
M+am uitat la m*na lui Cale/ "i mi+am trecut
de,etele printre ale lui' Au stat ac$l$ -nl%n.uite $
pri&eli"te lini"tit$are' Lumina s$arelui -mi atin,ea
un $/raz um%rul "i pici$arele ,$ale'
C*nd m+am -nt$rs cu pri&irea la drum pici$arele
mele au l$&it p$deaua' M+am prins de mar,inea
,eamului'
2 Cale/5 Opre"te5 Am .ipat eu'
A )r*nat "i m+am l$&it de /$rd'
Ma"ina a derapat p*n% s+a $prit'
2 E"ti /ine< A -ntre/at'
Am dat din cap "i m+am a"ezat la l$c -n scaun' Am
)recat l$cul unde /ra.ul mi s+a l$&it de /$rdul dur de
plastic'
2 Ce )acem acum< Am -ntre/at eu ar%t*nd -n
)a.a'
Pe drumul din )a.a n$astr% &izi/il% -n ultimele
raze de lumin% ale zilei era $ cami$net%'
Cauciucurile erau s)*"iate "i ,eamurile sparte'
Dinc$l$ de ea -nc% $ ma"in% ap$i alta un "ir -ntre,
care se -ntindea pe Dil$metri -ntre,i de drum cu
/arele l$r de pr$tec.ie ru,inite de+a/ia atin,*ndu+se'
Drumul era /l$cat impenetra/il'
A ridicat 4arta uit*ndu+se la linia al/astr% su/.ire
pe care $ urmaser%m prin Ariz$na'
2 Aceasta era cea mai /un% rut%'
M+am uitat pe ,eamul murdar de pra) la drumul
care "erpuia' :n )a.a n$astr% la &re$ sut% de metri
era $ ,r%mad% de $ase al/ite de s$are'
2 Cum te+a adus (letc4er aici< A -ntre/at Cale/'


- 258 -
2 Nu "tiu am spus' Era -ntuneric' A mers "i pe
drumuri de p%m*nt nu numai pe "$sea'
Am c$/$r*t am*nd$i din ma"in% "i st%team pe
drum ui+ t*ndu+ne la "irul de ma"ini' :ncercaser%
s% )u,%' De c*te $ri era men.i$nat% m$lima e8ista
mereu "i acel cu&*nt0 *aos&
Cale/ s+a dus -n spatele ma"inii "i a desc4is
p$rt/a,a!ul' A sc$s c$nser&ele cu m*ncare "i un sac
prelun, ca)eniu plin cu .%ru"i de metal "i $ p*nz%'
Ap$i a tr*ntit p$rtiera'
2 3ai s% r%m*nem aici la n$apte a spus el
des)ac*nd $ c$nser&% cu cu.itul' Trupele n+$r s% ne
,%seasc% "tiu c% drumul %sta e /l$cat' Iar m*ine $
s% ne -nt$arcem "i $ s+$ lu%m pe unde am &enit'
Peste mun.i'
S$arele apr$ape c% apusese punct*nd cerul cu
stele al/e str%lucit$are' Pe drum cu )arurile
aprinse am )i )$st &%zu.i cu u"urin.% de trupe' Nu
a&eam alt% p$si/ilitate'
Cale/ a a"ezat prelata !$s l*n,% pa&a! pe un petic
de p%m*nt ascuns pe !um%tate de tu)i"urile mar$
uscate' :l pri&eam cum /%tea .%ru"ii -n p%m*nt
mi"c*ndu+"i trupul -n t%cere cu u"urin.%' P*n%
c*nd a ridicat c$rtul impr$&izat cerul era de!a
cenu"iu iar luna arunca $ lumin% rece pe pielea
n$astr%'
2 Dup% tine a spus el ar%t*nd cu m*na su/
p*nza de cul$are &erde+-nc4is'
Interi$rul c$rtului era destul de lar, pentru ca
trupurile n$astre s% -ncap% -ntinse unul l*n,%


- 259 -
cel%lalt' Cale/ a intrai dup% mine "i i+am sim.it
tric$ul m$ale atunci c*nd s+a atins de /ra.ul meu
,$l' Dup% zilele -n care )useser%m desp%r.i.i /rusca
apr$piere m% tul/ura'
2 P%i am spus cu &$ce tare sim.ind )iecare
centimetru al c$rpului meu trezit de$dat% la &ia.%
cred c% ar tre/ui s% ne culc%m'
Am apucat p%tura ,ri zdren.uit% "i m+am ac$perit'
2 Cred c% ar tre/ui a r*s Cale/ z*m/etul lui
-nc% &izi/il -n lumina sla/% ce intra prin c$rtul
su/.ire' Dar mai -nt*i am ce&a pentru tine'
A sc$s un s%cule. de m%tase din /uzunar at*t de
murdar -nc*t putea )i luat drept ,un$i' Dar eu am
"tiut imediat ce era -n%untru'
2 Ai l%sat asta -n camera ta -n /unc%r a spus el
d*ndu+mi+l' M+am ,*ndit c% p$ate )i imp$rtant'
De,etele mele au c$tr$/%it -n s%cule.
recun$sc%t$are pip%ind mica pas%re din plastic
/r%.ara de ar,int -nne,rit "i la s)*r"it mar,inile
uzate ale scris$rii mamei mele'
2 Mul.umesc am spus eu cu lacrimi -n $c4i'
El n+a&ea cum s% "tie c*t de imp$rtant era'
2 Nu "tiu cum -.i p$t=
2 #""' E un )leac'
Mi+a luat m*na "i s+a a"ezat -ntinz*nd un /ra.
su/ cea)a mea' M+a tras mai apr$ape ca s%+i simt
c%ldura c$rpului cu /%r/ia lui neras% atin,*ndu+mi
)runtea'
2 N$apte /un% E&e'
2 N$apte /un% Cale/ am spus eu'


- 260 -
Cu m*na mea a"ezat% pe inima lui am ascultat
cum respira.ia -i de&ine re,ulat% sim.ind cum
s*n,ele -mi pulsa prin de,ete prin pici$are prin
inim%' Dup% zile de -ntre/%ri de iluzii "i d$rin.e el
era l*n,% mine' Trei ,*nduri mi+au trecut prin minte
-nainte s% ad$rm'
Sunt n drum spre 1ali#ia&
Sunt cu 1ale&
Sunt #ericit&
Aerul se r%cea pe m%sur% ce mer,eam t$t mai
departe spre n$rd' I+am p$&estit lui Cale/ despre
cami$n "i despre (letc4er despre cum am -nt*lnit+$
pe LarD "i despre )ilmele pr$iectate de Otis pe
perete' I+am p$&estit despre micul de!un cu $mlet%
"i carne de mistre. al lui Mar!$rie "i despre cum ne+
am ascuns -n camera secret% c*nd trupele c%utau
prin cas%' Ap$i i+am spus t$t ce &%zusem ,l$n.ul
care a intrat -n pieptul lui Otis Mar!$rie l$&it% peste
$/raz pata r$"ie care -mi ac$perea pici$arele dup%
ce LarD a )$st -mpu"cat%'
2 :mi aduc aminte mereu de asta'
Cale/ a str*ns din /uze ,*ndit$r'
2 Une$ri n$aptea m% trezesc panicat' M%
,*ndesc c% sunt -nap$i -n la,%rele de munc%' Cu
/l$curi de ciment -n spate' Sau un /%iat dintr+un
pat de l*n,% mine scuip*nd s*n,e "i sali&%' Dar
atunci -mi dau seama c% a )$st un &is "i m% c$nsider
n$r$c$s'
2 N$r$c$s<
Cale/ s+a -nt$rs spre mine'


- 261 -
2 N$r$c$s c% m% p$t trezi' C% acum e d$ar un
c$"mar' A"a a )$st &ia.a mea'
Ma"ina a -nceput s% urce un drum a/rupt cu
m$t$rul sc$.*nd un z,$m$t puternic scr*"nit
dat$rit% n$ii s$licit%ri' Mun.ii Sierra Ne&ada se
-n%l.au -n !urul n$stru' M% uitam pe ,eam la panta
&erde "i a/rupt% "i m% ,*ndeam din n$u la mama
mea "i la c*ntecele pe care $/i"nuia s% mi le c*nte
c*nd -mi )%cea /aie -n cada cu pici$are su/ )$rm%
de ,4eare mim*nd un p%ian!en cu m*inile sale'
2 :.i aduci aminte de )amilia ta< l+am -ntre/at pe
nea"teptate'
Cale/ -mi spusese c% intrase -n la,%rele de munc%
la "apte ani dar "tiam prea pu.in despre &ia.a lui de
dinainte' Mersese ca mine pe $ /iciclet%< :mp%r.ise
$ camer% cu )ra.ii lui< :"i cun$"tea p%rin.ii<
2 :n )iecare zi'
Ma"ina se z,uduia -n timp ce urca drumul
-ncetinit% de $ &erdea.% deas% ce ac$perea pa&a!ul'
Un perete de piatr% se ridica -ntr+$ parte'
2 :ncerc s%+mi amintesc &remurile de dinainte de
m$lim% c*nd !ucam Captureaz% Stea,ul -n curte cu
)ratele meu "i prietenii lui' Era mai mare cu cinci
ani dec*t mine dar m% l%sa s% !$c -n ec4ipa lui "i
une$ri tre/uia s% m% care dinc$l$ de linie ca s% nu
)iu prins'
B*m/etul lui Cale/ ap%rea "i disp%rea'
2 Unde ai l$cuit<
M+am r%sucit a"ez*ndu+m% pe $ parte'
Cale/ a str*ns din $c4i'


- 262 -
2 Intr+un l$c numit Ore,$n' Era mai rece mai
pl$i$s ac$l$' A&eam mereu !ac4ete pe n$i' T$tul era
a"a de &erde'
Ma"ina a intrat -ntr+un "an. "i s+a auzit un
z,$m$t 4*r*it' Ap$i am ie"it mi"c*ndu+ne din n$u
stri&ind /uruienile su/ r$.ile uzate'
2 Tu< Ai a&ut al.i )ra.i sau sur$ri<
2 Am )$st d$ar eu "i mama' M% uitam pe ,eam la
pr%pastia a)lat% la un metru dep%rtare ce se
ad*ncea c$nstant -n timp ce ma"ina urca -n mun.i'
Mi+am adus aminte de senza.ia respira.iei sale -n
urec4e cum m% ,*dila' O/i"nuia s% )ac% c4estia
asta de ziua mea am spus' M% trezea cu micul
de!un pre,%tit "i c*nta0 >Azi azi e $ zi )$arte
special%= azi e ziua de na"tere a cui&a=?
:mi ardeau $/ra!ii -n timp ce c*ntam cu $ &$ce
su/.ire "i nesi,ur%'
2 C*nd e ziua ta< Cale/ /%tea cu de,etele pe
&$lan p%str*nd ritmul' O s%+mi aduc aminte s% .i+l
c*nt'
2 Nu "tiu' N+am a&ut zile de na"tere la #c$al%'
T$ate zilele erau la )el una dup% alta "i dup% alta'
M*ncam p*inea cu meri"$are dulci pe care $
ser&eau une$ri ima,in*ndu+mi -n secret c% a&ea $
lum*nare -n)ipt% -n &*r) e8act ca la t$rturile pe care
le &%zusem -n c%r.ile din /i/li$tec%'
2 Oricum cine "tie data<
Cale/ a ap%sat pedala de su/ &$lan acceler*nd'
2 Eu "tiu'
2 Aaa da< Am z*m/it ne-ncrez%t$are' :mi


- 263 -
piept%nam p%rul cu de,etele' Ce dat% e azi<
K iunie5 A spus el' E lun% n$u%' A l$&it &$lanul
cu -nc4eieturile de,etel$r' Ia s% &edem= c*nd ar
tre/ui s% )ie ziua ta< E"ti prea ar.%,$as% s% )ii
S%,et%t$r=
2 Nu sunt ar.%,$as%5 Am stri,at' #i ce -nseamn%
Sgettor4
Cale/ a z*m/it "tren,%re"te'
2 Sup%r%ci$as% 4mm' P$ate e"ti Cancer' Ce zici
de ce&a -n iulie<
2 De ce zici c% sunt sup%r%ci$as%< #i despre ce
&$r/e"ti ac$l$ Cancer< Asta nu+i $ /$al%<
:n lumina dup%+amiezii t*rzii puteam s% &%d
/%"icu.e mici pe nasul lui unde pielea se c$!ea de la
s$are'
2 Astr$l$,ia e $ricum $ pr$stie e pentru ne/uni
zise desen*nd cu de,etul cercule.e -n !urul t*mplei
"i -ncruci"*ndu+"i $c4ii'
Nu m+am putut a/.ine s% nu r*d'
2 A" &rea s% )ie -n au,ust ziua mea am spus'
Atunci -"i sc4im/% #c$ala $rarul' :ncep cursurile de
en,lez%' :nt$tdeauna mi+a pl%cut luna aia'
2 :n re,ul%' Cale/ a z*m/it' D$u%zeci "i $pt
au,ust<
2 Si,ur am spus eu'
Am stat un m$ment -n lini"te "i pe )a.a mea a
ap%rut un z*m/et ru"inat secret$s' Dup% t$.i acei
ani -n care citisem despre zile de na"tere -n c%r.i
pri&isem pa,ini cu c$pii care stin,eau lum*n%rile de
pe t$rturi $ t$t auzisem pe Direct$area 1ums c%


- 264 -
#c$ala pur "i simplu .inea e&iden.a &*rstei c% ziua
-n sine nu a&ea nici$ imp$rtan.% -n s)*r"it a&eam
"i eu una' D$u%zeci "i $pt au,ust'
Ma"ina urca pe drumurile "erpuite m$t$rul &uind
-n timp ce cerul de dinc$l$ de ,eam de&enea de un
al/ pur' Se )%cea t$t mai rece pe m%sur% ce urcam
"i am sc$s 4ainele din p$rt/a,a! pun*ndu+ne
!ac4ete pantal$ni "i /$canci care a&eau un mir$s
)amiliar de muce,ai' S$arele se ascunsese -n spatele
unui strat ,r$s de n$ri cenu"ii'
:l pri&eam pe Cale/ cum .inea m*inile pe &$lan
sau cum pici$rul lui drept ap%sa pe pedala din
p$dea -ntre/*ndu+m% c*nd "i cum -n&%.ase s%
c$nduc%' 3uruitul m$n$t$n al m$t$rului m%
4ipn$tiza' 7*ndurile mele s+au -nt$rs la #c$al% la
Ru/9 "i Pip la camera cea lun,% cu paturi'
2 Prietenele mele au r%mas ac$l$ la #c$al%'
Tre/uie s% e8iste $ m$dalitate de a le eli/era'
Cale/ s+a sc%rpinat la cea)% ac$l$ unde dreadurile
lui se -nt*lneau cu pielea' Era -n)$)$lit -ntr+$ !ac4et%
,r$as% mar$ ca aceea pe care $ purtase -n n$aptea
raidului cu ,ulerul c%ptu"it cu l*n% -n,%l/enit%'
2 6$r )i mai multe p$si/ilit%.i -n Cali)ia' P$ate
atunci'
N+a mai spus nimic un timp uit*ndu+se -n
sc4im/ prin ,eamul din )a.% la drumul care era
-mp*nzit cu cren,i "i )runze uscate p%m*ntul )iind
-nl$cuit de r$ci' Ma"ina s%lta "i se 4urduca pe
supra)a.a nere,ulat%'
#i+a dres ,lasul "i a -ntre/at -ntr+un s)*r"it0


- 265 -
2 Cum sunt prietenele tale<
2 Pip e amuzant% am -nceput eu' :n acei primi
ani la #c$al% eram a"a de speriat% c% m$lima "i
c*inii s%l/atici $r s% treac% de ziduri' T$tul era
-n)ric$"%t$r' Ori de c*te $ri -ncercam s% m% pl*n,
Pip .$p%ia pe iar/% tr%,*ndu+m% dup% ea'
>Opre"te+te5? spunea' >:mi strici distrac.ia5? Ap$i
)%cea mutre s% m% )ac% s% r*d' Cam a"a ce&a=
Am tras -n !$s pielea $/ra!il$r e8act cum $/i"nuia
Pip s% )ac% e8pun*nd mar,inile in)eri$are r$"ii ale
$c4il$r'
Cale/ a /u)nit -n r*s "i a ridicat m*na s% nu m%
&ad%'
2 Opre"te+te te r$,'
2 Iar Ru/9 e prima care -.i spune c% p%rul t%u
arat% &rai"te dar este "i prima care .ip% la cine&a
dac% -ncearc% s%+.i spun%' ($arte l$ial%'
M% uitam pe ,eam' Drumul "erpuia sus t$t mai
sus -m/r%.i"*nd muntele p*n% c*nd a disp%rut din
pri&eli"te' Cale/ a r%sucit /ut$anele pentru c%ldur%
a -ncercat &entilat$arele -ns% ie"ea d$ar aer rece'
2 #tiu "i eu $ameni la )el' C*.i&a dintre prietenii
mei -nc% sunt -n la,%re'
Eram pe punctul de a+l -ntre/a pe Cale/ mai
multe dar ma"ina s+a $prit de$dat% "i aerul s+a
umplut de mir$s de )um' Am tras aer -n piept "i am
tu"it' Dup% un m$ment de c$n)uzie am c$/$r*t din
ma"in% -mpiedic*ndu+ne respir*nd cu ,reutate'
Ce&a din partea din )a.% a ma"inii ardea c$l$ane
su/.iri de )um se ridicau de su/ cap$t%' Cale/ a dat


- 266 -
la $ parte )umul din )a.a sa' A ridicat cap$ta
tres%rind c*nd de,etele lui au atins metalul
)ier/inte "i a &eri)icat cutia -nne,rit% de din%untru'
2 E terminat% a spus el tu"ind'
S+a uitat la drumul care "erpuia Dil$metri -ntre,i
-n )a.a n$astr% peste &*r)ul -nalt "i pe cealalt% parte
a muntelui'
Sim.eam aerul -n,4e.at pe piele' Am tras ,lu,a
!ac4etei -ncerc*nd s% m% )eresc de &*nt -n timp ce
Cale/ lua pr$&iziile din p$rt/a,a! "i le punea -ntr+un
rucsac'
2 Ar tre/ui s% plec%m' 6a )i mai u"$r s% ne
-nc%lzim dac% mer,em'
Am studiat 4arta care era -ncre.it% "i t$cit%' Mai
erau d$ar treizeci de Dil$metri de tra&ersat peste
&*r)ul muntelui "i pe cel%lalt &ersant'
2 Ar tre/ui s%+l tra&ers%m -n d$u% zile am spus
eu p$rnind la drum' P$ate mai pu.in'
Cale/ mer,ea de!a cu $c4ii a.inti.i pe cer'
2 S% sper%m c% &remea nu se stric%'
#i+a str*ns !ac4eta mai /ine -n !urul trupului "i "i+
a /%,at m*inile la su/su$ri -n timp ce urcam' :mi
p$cneau urec4ile din cauza -n%l.imii' Respiram ,reu
din cauza altitudinii dar c$ntinuam s% mer,
a!ut*ndu+m% de un /%. &ec4i'
Am m*ncat c$nser&ele de ananas "i de pere -n
timp ce mer,eam sucul rece alunec*ndu+ne pe ,*t'
Cale/ mi+a p$&estit de )amilia sa0 cum tat%l lui lucra
la ziarul l$cal "i une$ri -i aducea acas% cutii mari
din care s% c$nstruiasc% case ima,inare -n curtea


- 267 -
interi$ar%' Eu i+am spus de ca/ana cu .i,l% al/astr%
-n care crescusem' Cum numai eu puteam s% intru
-n spa.iul din su/s$l cu pere.ii ac$peri.i de pu) ,r$s
de cul$are r$z' I+am p$&estit de ziua -n care m+am
a,%.at disperat% de cutia p$"tal% c*nd cami$nul a
&enit -n cartierul n$stru' Tat%l lui Cale/ s+a dus la
)armacie "i nu s+a mai -nt$rs' Pentru c% mama "i
)ratele s%u erau /$lna&i s+a dus s%+l caute pe tat%l
s%u pe str%zi p*n% c*nd au ie"it &andalii n$aptea'
C*nd s+a -nt$rs -n cele din urm% acas% )amilia lui
se stinsese trupurile l$r erau de!a ri,ide'
2 Am stat ac$l$ trei zile -m/r%.i"*nd+$ pe mama'
S$lda.ii m+au ,%sit c*nd c$tr$/%iau prin case "i m+
au dus -n la,%r'
Pici$arele mele c$ntinuau s% mear,% urc*nd pe
terenul a/rupt de su/ mine dar mintea -mi era -n
acea cas% cu Cale/ m*n,*indu+l pe spate -n timp ce
pl*n,ea'
Am urcat -n lini"te un timp@ de,etele n$astre erau
-nl%n.uite de&enind r$zalii de la )ri,' Mer,eam de!a
de &re$ "apte Dil$metri c*nd din cer au -nceput s%
cad% mici cristale al/e care se adunau -n cutele
!ac4etei mele'
2 Asta e= 2am -ntins m*na -nc*ntat% de
senza.ia de rece din palme = z%pad%<
O &%zusem d$ar -n zare ac$perind &*r)urile
mun.il$r sau -n pa,inile c%r.il$r'
Cale/ pri&ea stratul su/.ire care se a"ternuse pe
drum ca un cear"a)'
2 Da "i nin,e zdra&%n'


- 268 -
A c$ntinuat s% mear,% )%r% s% se $preasc% s%
pri&easc%'
#tiam c% e ,ra& dup% sunetul &$cii lui dar pur "i
simplu st%team ac$l$ 4$l/*ndu+m% la punctele al/e
din m*na mea' M+am ,*ndit la $ameni de z%pad% "i
la i,luuri ca acelea din p$&e"tile c$pil%riei mele'
:n zece minute &*ntul se -nte.ise' (ul,ii erau mai
mari "i mai ,rei "i se depusese de!a un strat de
c*.i&a centimetri' Pul$&erul nu era de+a!uns !ac4eta
nu era de+a!uns' Adida"ii din pici$are nu erau de+
a!uns' Sim.eam )ri,ul prin 4aine c$rpul meu
tremura din cauza &*ntului'
2 Tre/uie s% ridic%m c$rtul'
Cale/ "i+a dat ,lu,a la $ parte l%s*ndu+"i p%rul
a)ar%' Am sc$s p*nza din 4us% c4inuindu+ne s%
)i8%m .%ru"ii' D$ar unul a intrat -n p%m*nt -n timp
ce )ul,ii c%deau "i mai repede -nc*t -mi ardeau
$/ra!ii "i mi se -nce.$"a pri&irea'
Cale/ c$ntinua s% l$&easc% un .%ru" cu un altul
dar metalul s+a -nd$it' Dup% $ lun,% peri$ad% de
timp trupul -mi tremura at*t de tare de )ri, -nc*t nu
mai puteam sup$rta'
2 A"a5 Acum tre/uie s% ne /%,%m dedesu/t'
Am tras p*nza de la un .%ru" sta/il pe p%m*nt
anc$r*nd+$ cu c*te&a pietre' Spatele c$rtului st%tea
lipit de un /$l$&an )$rm*nd un spa.iu triun,4iular
mic' M+am /%,at repede -n%untru urmat%
-ndeapr$ape de Cale/' Nu era mult spa.iu dar
materialul s+a r%s)irat pe laterale $)erindu+ne pu.in
re)u,iu din calea )urtunii'


- 269 -
2 C*t $ s% dureze< Am -ntre/at eu'
M*inile -mi erau de!a am$r.ite' (ri,ul p%trundea
prin m*neci'
Cale/ "i+a ridicat din n$u ,lu,a' P%rul -i era
ac$perit de z%pad%'
2 Nu "tiu' P$ate t$at% n$aptea'
Ap$i m+a tras l*n,% el cuprinz*ndu+mi c$rpul cu
/ra.ul lui' Cel%lalt /ra. "i+l petrecuse -n !urul meu'
Am sim.it imediat c% m% -nc%lzesc "i m+am -nt$rs
cu )a.a spre a lui'
Ritmul respira.iil$r mele a -ncetinit@ )rica s+a
d$m$lit@ pieptul nu+mi mai tremura' Cale/ "i+a pus
m*na pe $/razul meu "ter,*nd ultimii )ul,i de pe
,ene'
2 1enn9 mi+a spus c% a iu/i pe cine&a -nseamn%
a "ti c% &ia.a ta ar )i mai rea )%r% acea pers$an%' A
z*m/it' Oare de unde a auzit el asta<
Pielea mea era )ier/inte su/ de,etele lui' Am
z*m/it la r*ndul meu )%r% s% spun nimic'
S+a apr$piat mai tare tras*ndu+mi linii in&izi/ile
pe p$me.i'
2 De+asta tre/uia s% te ,%sesc'
#i+a lipit /uzele de ale mele "i m+a str*ns mai tare
-n /ra.e' Am ridicat /%r/ia l%s*ndu+m% -n &$ia
s%rutului s%u' Nu m% puteam $pri' M+am ,*ndit
)u,iti& la anii de lec.ii la nes%/uin.a Aulietei "i la
Anna ;arenina "i Edna P$ntellier' Dar pentru
prima dat% "tiam0
T$tul era pentru un m$ment' T$tul era prea /un
ca s% )ie ratat'


- 270 -
CFND AM DESC3IS OC3II AM 6BUT
d$ar al/' pentru $ clip% m+am -ntre/at dac%
murisem "i acesta era raiul' Am ridicat )*"ia de
material ce -mi ac$perea pe !um%tate )a.a' B%pada
era -nc% ac$l$' P%m*ntul era -n,4e.at' Dar )urtuna
trecuse l%s*nd -n urma sa un s$are str%lucit$r'
M+am t*r*t a)ar% din c$rtul d%r*mat' Cale/
d$rmea mi"c*ndu+"i ple$apele cu un /ra. -n
lateral' Dinc$l$ de ad%p$st cu mult su/ mine
lumea era t%cut% "i mic% un lucru de admirat )%r%
arme sau trupe sau #c$li' C$rpul meu )rem%ta cu
aceea"i ener,ie ca r$cile )runzele "i cerul' Eram pur
"i simplu necrezut de li/er%' Am ridicat m*inile s%
simt adierea &*ntului printre de,ete' Ap$i ce&a m+a
l$&it puternic -n spate' M+am -nt$rs' Cale/
-n,enunc4ease l*n,% ad%p$st cu un /ul,%re de
z%pad% ap$as% -n m*n% "i un r*n!et "tren,ar pe
)a.%' A aruncat /ul,%rele -n mine nimerindu+m% -n


- 271 -
,*t'
Am sc*ncit "i m+am aplecat lu*nd ,r%mezi de
z%pad% -n palme "i pres*ndu+le str*ns'
2 O s% pl%te"ti pentru asta5
L+am )u,%rit printre c$pacii scunzi peste pietre
apr$ape c%z*nd -n timp ce -l nimeream $ dat% de
d$u% $ri "i a treia $ar% mi"c*ndu+m% t$t mai plin%
de entuziasm'
A aruncat -nc% un /ul,%re a ratat dar l+am
apucat de /ra. "i l+am tr*ntit -n z%pad%'
2 Unc4iule5 Unc4iule! A .ipat el r*z*nd'
2 Cine e unc4iul< Am -ntre/at eu'
Am luat $ m*n% de z%pad% "i l+am )recat pe ,*t' S+
a r%sucit z/*rlindu+se de )ri,'
Ap$i cu $ sin,ur% mi"care iute s+a tr*ntit pe
mine cu /ra.ele -n !urul meu )a.a lui ap%s*nd pe a
mea'
2 :nseamn% mil%5 N+ai mil%<
M+a s%rutat -nc% $ dat% -ncet !uc%u" l%s*ndu+
m% s% cad u"$r -n z%pad%'
P$ate c% de &in% a )$st trecerea )urtunii iner.ia
c$/$r*rii sau &alul de )ericire -ns% am l%sat muntele
-n urm% -n mai pu.in de $ zi' C*nd s$arele a c$/$r*t
de pe cer am a!uns la prima -ntindere de drum
drept pa&a!ul lui ac$perit cu mu"c4i )iind $
u"urare pentru pici$arele n$astre'
2 Ne putem $pri aici a spus Cale/ ar%t*nd spre
$ a,l$merare de cl%diri la un Dil$metru dep%rtare'
S% sper%m c% $ s% ,%sim ac$l$ ce&a ce putem )$l$si
pentru ultima parte a c%l%t$riei /iciclete $ ma"in%


- 272 -
$rice'
2 Apr$p$ cum ai )%cut r$st de ma"in%< De acel
6$l&$< Am -ntre/at eu'
(usesem a"a de u"urat% s%+l &%d pe drum s%+i
simt trupul l*n,% al meu -nc*t nici nu m%
-ntre/asem cum de a!unsese ac$l$'
O musc% z/ura -n spatele capului lui Cale/ "i el a
l$&it+$' A a"teptat $ clip% -nainte s% r%spund%'
2 Am dat+$ la sc4im/ pe Lila uneia din /ande' A
z*m/it pe !um%tate' Nu sunt $ameni r%i' D$ar
e,$i"ti' Lila &a )i /ine'
#tiam c*t de mult iu/ea acel cal se &edea dup%
cum -i .es%la p%rul sau $ calma "$ptindu+i la
urec4e' Se &edea c*nd pri&ea -n zare -n acea zi -n
care am dat peste trupe cum se uita dup% semnele
care s% arate c% ea )usese ac$l$' I+am luat m*na "i i+
am str*ns+$ "tiind c% un simplu mul.umesc nu era
-ndea!uns' Nimic din ce puteam spune n+ar )i )$st de
a!uns'
Mer,eam -n t%cere de c*te&a minute c*nd Cale/
s+a $prit pe nea"teptate cu pri&irea a.intit% pe ce&a
de la mar,inea drumului'
2 Ce e< Am -ntre/at eu -n timp ce m% tr%,ea de
m*n% )%c*nd un pas -n spate' Ce s+a -nt*mplat<
2 Tre/uie s% ne ascundem' A ar%tat spre
tu)i"urile de pe mar,inea drumului unde /$sc4etele
erau aplatizate -n d$u% linii per)ecte de parc% erau
stri&ite de r$.i' E $ capcan%'
M+am -nt$rs' Mun.ii se -n%l.au -n spatele n$stru
-ntre n$i "i ei ne)iind nimic altce&a dec*t -ntinderea


- 273 -
ier/$as%'
2 Nu a&em unde s% ne ascundem'
Ce&a s+a mi"cat la d$u% sute de metri de n$i
apr$ape de a,l$merarea de cl%diri' O siluet% ap$i
d$u% a/ia &izi/ile -n amur,'
2 A.i a!uns la un /ara! rutier' Sunte.i $/li,a.i de
le,e s% trece.i pe aici'
Una din siluete a ridicat m*na )%c*ndu+ne semn
s% -naint%m'
Cale/ mi+a dat drumul la m*n%' S+a uitat la mine
ap$i spre munte'
2 (% ca mine' Ascunde+.i )a.a cu p%rul'
:n timp ce -naintam cu rucsacul ,reu -n spate
am tras de p%rul -nc*lcit de su/ ,lu,% ac$perindu+
mi p$me.ii'
Trei ,%rzi st%teau -n )a.a unui atelier &ec4i cu
)irma atelier aut$ at*rn*nd str*m/ pe )a.ad%' Un
Aeep al ,u&ernului era parcat -n%untru iar pe
/ancurile de lucru erau -mpr%"tiate .e&i ru,inite
unelte "i ,r%mezi de cauciucuri sc$r$!ite'
2 Ne pare r%u a spus Cale/ )erindu+"i pri&irea'
Sunt d$ar eu cu s$ra mea' C%utam m*ncare'
Un s$ldat s+a apr$piat de n$i' 7enele "i
spr*ncenele lui erau a"a de desc4ise la cul$are -nc*t
-i d%deau aspectul c4el al unei salamandre' Am
r%mas cu pri&irea la /$cancii lui care erau
str%lucit$ri "i ne,ri' Nu mai &%zusem -nc%l.%ri at*t
de curate'
2 A.i mers -n mun.i s% c%uta.i m*ncare<
Cinea m*na pe arma de la /r*u'


- 274 -
2 I+am tra&ersat' Am &enit de pe cel%lalt &ersant'
Casa n$astr% a )$st incendiat% de $ /and% re/el%'
S$lda.ii ne+au studiat au pri&it 4ainele s)*"iate
p%m*ntul -nt%rit de su/ un,4iile n$astre "i stratul
su/.ire de pra) care ne -nc4idea cul$area pielii'
2 #i a.i $/.inut permisiune s% tr%i.i -n a)ara
Ora"ului< A -ntre/at altul'
Era mai scund mai ,ras cu /urta at*rn*ndu+i
peste cureaua pantal$nil$r' St%tea cu m*na pe
Aeepul &erde'
2 Da a dat din cap Cale/' :"i d%duse !$s !ac4eta
-n urm% cu un Dil$metru iar ,ulerul tric$ului s%u
su/.ire era plin de transpira.ie' Dar am pierdut
t$tul'
Al treilea s$ldat ne+a luat /a,a!ele' St%tea pe drum
"i c$tr$/%ia prin ele uit*ndu+se la c$nser&ele )%r%
etic4et% la 4arta uzat% "i la c$rt' Ap$i s+a -nt$rs
c%tre ceilal.i "i a dat din cap' A&ea p%rul tuns )$arte
scurt'
2 Cum &% numi.i< A -ntre/at cel -ndesat'
A &$r/it cu Cale/ dar $c4ii lui -mi inspectau
p%rul partea neac$perit% a )e.ei "i pici$arele su/.iri
"i pline de cicatrice'
Cale/ a )%cut un pas spre mine'
2 Eu sunt Aac$/ "i ea e Lea4'
6$cea lui era clar% ne"$&%ielnic% dar s$ldatul
r$"cat c$ntinua s% se uite la mine'
Transpira.ia -mi ac$perea pielea' 8sai%ne s
trecem, m% ,*ndeam eu cu $c4ii a.inti.i pe /$cancii
sclipit$ri ai s$ldatului' H rog, lsai%ne s trecem&


- 275 -
:l ascultam cum respira' Ap$i a p$cnit din de,ete
un sunet asem%n%t$r ruperii &er,elel$r'
2 D%+.i !$s /luza a spus'
M+am z/*rlit -nainte s% -mi dau seama c% el
&$r/ise cu Cale/'
M*inile lui Cale/ at*rnau -n lateral )%r% &la,%'
2 D$mnule eu nu am= eu nu= A -nceput el cu
&$cea tensi$nat%'
2 6% r$,= l%sa.i+ne -n pace am spus eu
ridic*ndu+mi capul pentru prima dat%' A&em ne&$ie
d$ar de m*ncare "i de $di4n%'
Dar cel ras -n cap a sc$s un cu.it -n &reme ce un
z*m/et -i arcuia -ncet /uzele' Cu $ sin,ur% mi"care
rapid% a s)*"iat m*neca tric$ului lui Cale/
desc$perindu+i tatua!ul'
2 Ce a&em n$i aici< A spus r$"catul .in*ndu+"i
m*na pe arm%' Un e&adat< De unde ai luat+$ pe
)at% t*r*tur%<
Cel cu p%rul tuns se 4$l/a la mine' Era t*n%r cu
$ musta.% su/.ire a/ia &izi/il% deasupra /uzei
superi$are'
2 Ea e a /$l/$r$sit el -ntr+un )inal' Ea e )ata'
Cale/ a s%rit pe r$"cat dezec4ili/r*ndu+l' Cel mai
t*n%r se uita -ntinz*ndu+se indecis spre arma sa'
S$ldatul -ndesat m+a apucat de ,*t "i .inea lama
cu.itului ac$l$ metalul rece al acestuia ap%sat pe
pielea mea' S$ldatul -mi respira -n urec4e eman*nd
$ du4$are de alc$$l'
R$"catul s+a r$st$,$lit pe spate tr%,*ndu+l pe
Cale/ dup% el -n ,ara! !$s l*n,% car$seria Aeepului'


- 276 -
A dat cu capul de /ara de pr$tec.ie -n timp ce Cale/
-ncerca disperat s% apuce arma dar -mpiedicat de
c$tul s$ldatului'
2 Cretinil$r= )ace.i ce&a5 A ru,at s$ldatul -n timp
ce Cale/ s+a a"ezat deasupra lui' A!uta.i+m%5
Cale/ era mai s$lid dec*t s$ldatul ,reutatea lui
)iind su)icient% s% -l .intuiasc% pentru m$ment la
p$dea'
2 Cine+$ a spus cel -ndesat'
M+a -mpins spre cel t*n%r care "i+a pus /ra.ul
su/.ire -n !urul ,*tului meu .in*ndu+m% la pieptul
s%u' Inima lui /%tea cu putere -n spatele meu -n
timp ce m+a t*r*t departe de /%r/a.ii acum aduna.i
l*n,% r$ata din )a.% a Aeepului'
S$ldatul -ndesat l+a p$cnit pe Cale/ din spate
l$&itura surd% a pumnului nimerindu+l la /aza
craniului' Cale/ a c%zut peste r$"cat n%ucit'
2 Opre"te+te5 Am .ipat -n timp ce s$ldatul a
ridicat cu.itul'
1ra.ul lui s+a mi"cat cu $ )urie imens% c*nd lama
s+a -n)ipt -n pici$rul lui Cale/'
S$ldatul a ridicat cu.itul din n$u de data asta
$prindu+se s% .inteasc% mai sus s% .inteasc% carnea
m$ale de la ,*tul lui Cale/' Urma s%+l $m$are'
Am -ntins m*na spre "$ldul s$ldatului t*n%r
pip%ind m*nerul armei' Nu am ,*ndit d$ar am
smuls+$ din t$c "i am dus+$ -n )a.a mea -ndreptat%
spre s$ldatul al c%rui cu.it era la ,*tul lui Cale/'
Am ap%sat pe tr%,aci "i un n$r de )um s+a )$rmat
-n )a.a mea' S$ldatul a .ipat c*nd ,l$n.ul l+a nimerit


- 277 -
-n c$aste' Cale/ s+a r$st$,$lit e8pun*ndu+l pe
s$ldatul r$"cat "i am tras din n$u tres%rind c*nd
un alt ,l$n. s+a -n)ipt -n pieptul s%u'
Cale/ a luat pist$alele s$lda.il$r "i le+a aruncat -n
iar/%' R$"catul ,emea s*n,ele -i /$l/$r$sea -n ,*t'
Ap$i a t%cut'
Cale/ a -ncercat s% se ridice dar a .ipat -n)i$r%t$r
"i i+am &%zut c$apsa de un r$"u aprins'
2 Tre/uie s% plec%m de+aici'
S+a uitat la mine' Ap$i s+a p$ticnit c*.i&a metri "i
s+a pr%/u"it cu )a.a sc4im$n$sit% de durere'
L*n,% mine s$ldatul t*n%r st%tea cu m*inile
ridicate -ncremenit -n l$c'
2 Tu m+am auzit &$r/ind' Tu $ s% ne c$nduci5
2 6$r/e"ti seri$s< A -ntre/at'
P%rea mai sla/ acum mai mic ,ura lui )iind acum
d$ar $ linie tremur%t$are'
2 Acum5 Am -ndreptat arma spre el p*n% c*nd a
p$rnit spre ma"in%' Acum5 Am .ipat "i s+a ,r%/it s%
p$rneasc% m$t$rul'
S$ldatul a sc$s ma"ina din ,ara!ul str*mt
apr$ape trec*nd peste pici$arele r$"catului' L+am
a!utat pe Cale/ s% urce .in*nd arma dreapt% "i am
tr*ntit p$rtiera'
2 Mai repede am spus eu' Tre/uie s% c$nduci
mai repede'
Am -ndreptat arma spre pieptul s$ldatului -n timp
ce )%cea st*n,a pe drumul cr%pat marcat cu 80' M+
am r%sucit uit*ndu+m% -n spate dup% alte &e4icule'
Cur*nd armata alertat% a Re,elui &a )i pe urmele


- 278 -
n$astre c%ut*ndu+i pe cei care le+au ucis $amenii "i
le+au )urat ma"ina'
S$ldatul a ap%sat pedala cu m*inile -nc%
tremur*nd' Pe scaunul din spatele meu Cale/
-ncerca s%+"i /anda!eze pici$rul' Timp de $ $r%
aplicase presiune pe ran%' Acum -ndep%rta de pe
piele !ean"ii n%cl%i.i eli/er*nd -nc% un !et
-n)ric$"%t$r de s*n,e'
2 Tre/uie s% $prim s*n,erarea am spus eu -n
timp ce Aeepul ,$nea pe pa&a!ul nere,ulat'
(a.a lui Cale/ de&enise palid% iar acum a&ea $
tent% &erzuie'
2 Pierzi prea mult s*n,e am ad%u,at'
2 :ncerc a spus el str*n,*nd )*"ia de material
le,at% -n !urul c$apsei' Se mi"ca mai -ncet m*inile i
se $priser% la n$d de parc% a&ea ne&$ie de timp s%
se ,*ndeasc% -nainte s% le,e str*ns' Tre/uie d$ar
s%=
6$cea i s+a stins treptat'
:l &edeam cum se pierde cu )iecare mi"care mai
-nceat% dec*t cea de dinainte' Cineam de,etul pe
tr%,aci aten.ia mea re&enind din n$u asupra
s$ldatului' Pe c4ipul lui i+am &%zut pe cei d$i
/%r/a.i din pi&ni.% &$cile l$r calme -n timp ce se
uitau pe su/ m$/il% "i prin /u)et c%ut*ndu+ne' I+
am &%zut uci,*ndu+i pe Mar!$rie "i Otis' Am auzit
-mpu"c%tura care a ucis+$ pe LarD "i r%murelele
rupte &i$lent -n timp ce m% urm%reau prin p%dure'
2 Ci+am spus s% mer,i mai repede am spus eu
cu &$ce tare'


- 279 -
2 :mi pare r%u -ncerc a spus s$ldatul'
A ap%sat pe pedal% din n$u )%c*ndu+m% s% m%
iz/esc de sp%tarul scaunului'
Cale/ a ,emut -ncet' M*inile -i erau pline de
s*n,e' Dup% $ peri$ad% lun,% de timp s$ldatul a
$scilat -ntre a pri&i drumul sau arma'
2 Dac% ne $prim -l p$t a!uta'
Cineam arma -ndreptat% spre el -n)ric$"at% de ce
ar putea )ace dac% $ mutam' :n spatele meu Cale/ a
dat din cap a UNU?'
2 Min.i am spus' E $ capcan%' C$ndu -n
c$ntinuare5
Nu puteam )i la mai mult de $ sut% de Dil$metri
dep%rtare de Cali)ia' A&eam s% ,%sim a!ut$r ac$l$'
Cale/ putea s% se $di4neasc%'
2 E $ trus% de prim a!ut$r -n c$mpartimentul
pentru m%nu"i a spus s$ldatul' A )%cut semn cu
capul spre un sertar de plastic din )a.a mea' P$t s%+i
c$s rana'
2 N+am -ncredere -n tine am spus'
:ns% -n spatele meu Cale/ str*n,ea din pumni
-ncerc*nd s% se -m/%r/%teze -mp$tri&a durerii'
2 Dac% )ac asta tre/uie s%+mi dai drumul'
Pri&irea s$ldatului s+a -nt*lnit cu a mea "i $c4ii
lui erau ru,%t$ri su/ ,enele ne,re dese'
M+am uitat -n spatele meu unde Cale/ a apucat
str*ns scaunul cu capul dat pe spate' 1anda!ul s%u
impr$&izat nu+l a!uta' Orice putea s% se -nt*mple0
cauciucurile &ec4i puteau s% e8pl$deze sau se
termina /enzina' #i dac% mai d%deam peste alte


- 280 -
trupe a&ea ne&$ie de )$r.%' Oc4ii lui Cale/ s+au
-nc4is -n timp ce el se cu)unda u"$r "i si,ur -ntr+un
s$mn de nezdruncinat'
2 Opre"te am spus -ntr+un )inal' (%+$ repede5
Aeepul a &irat pe mar,inea drumului "i a $prit
l*n,% ni"te cl%diri' Un uria" ' ,al/en arcuit se
-n%l.a deasupra n$astr%' Am c$/$r*t din ma"in% "i
am -nc$n!urat+$ .in*nd arma spre s$ldat -n timp ce
el c$tr$/%ia prin ,eanta r$"ie din /$rd' A sc$s un ac
"i a pus a.%'
Mi"c%rile sale d$&edeau -ndem*nare -n timp ce
des)%cea le,%tura din !urul pici$rului lui Cale/' A
/%,at un ac -n ran% in!ect*nd un lic4id inc$l$r'
Ap$i a sc$s $ /ucat% de ti)$n din ,eant%' Nu mai
&%zusem ce&a at*t de al/ de c*nd plecasem de la
#c$al%' Era c4iar mai lumin$as% dec*t c%m%"ile de
n$apte atent sp%late pe care le purtam la culcare'
A ap%sat ti)$nul pe pielea lui Cale/ ac$perind
rana din care ie"ea acum un lic4id r$"u+-nc4is'
Ap$i a cur%.at t%ietura "i a cusut+$ cu a.% nea,r%
indi)erent la &ederea s*n,elui'
C*nd a terminat $c4ii lui Cale/ erau pe !um%tate
desc4i"i'
2 Mul.umesc a spus el'
1%r/atul t*n%r s+a -nt$rs spre mine $c4ii lui
c%ut*ndu+i pe ai mei'
2 P$t pleca acum<
Lacrimi amenin.au s%+i n%&%leasc% pe $/ra!i'
Cale/ a scuturat iar%"i din cap'
2 A&em ne&$ie de el s% c$nduc%'


- 281 -
2 Am pr$mis am spus eu -ncet'
Am c$/$r*t arma' Dealuri aurii se -ntindeau pe
Dil$metri -ntre,i dinc$l$ de n$i'
2 Nu putem a spus Cale/ din n$u'
S$ldatul "i+a -mpreunat m*inile st%ruit$r'
2 Oricum $ s% m$r aici a spus el' Ce &rei de la
mine< Am )%cut ce+am zis c+$ s% )ac'
P%rea at*t de &ulnera/il cu pieptul s%u su/.ire "i
pici$arele numai piele "i $s' Nu putea s% ai/% mai
mult de cincisprezece ani'
Am )%cut semn spre laterala Aeepului unde
drumul )%cea l$c nisipului "i tu)el$r'
2 Pleac% am spus eu' Acum5
A luat+$ la )u,% )%r% s% se uite -n urma lui'
2 N+ar )i tre/uit s% )aci asta a spus Cale/'
A e8aminat cus%turile de pe pici$r' Ap$i s+a a"ezat
mai /ine pr%/u"indu+se -n scaunul c$n)$rta/il'
2 Era d$ar un /%iat am spus eu'
2 Nu e8ist% /%ie.i -n armata Re,elui'
Pielea lui Cale/ era r$"ie de la s$arele de peste zi'
2 Cine+$ s% c$nduc% acum< M+a -ntre/at'
2 I+am pr$mis am spus eu din n$u at*t de -ncet
-nc*t m% -nd$iesc c% a auzit'
M+am urcat -n scaunul din )a.% -ncerc*nd s%+mi
aduc aminte cel pu.in cum a!unsesem -n acel l$c'
Am r%sucit c4eia e8act cum -l &%zusem pe s$ldat'
Am .inut &$lanul e8act cum Cale/ -l .inuse t$t
timpul c*t am parcurs Dil$metri -ntre,i prin de"ert'
Ap$i am mutat sc4im/%t$rul spre mi!l$c l%s*ndu+l
s% se cupleze la . IdriveJ&


- 282 -
Am ap%sat pici$rul pe pedal% "i Aeepul a -nceput
s% -nainteze s% capete &itez% mi"c*ndu+se din ce -n
ce mai repede spre Cali)ia'
Dup% c*te&a $re am tra&ersat un p$d ,ri en$rm "i
am intrat -n ruinele $ra"ului San (rancisc$' Case
&ec4i cu $rnamente se -n%l.au -n !urul n$stru
)a.adele l$r c$l$rate )iind ac$perite de ieder% "i
mu"c4i' :n mi!l$cul drumului z%ceau ma"ini
a/and$nate )$r.*ndu+ne s% mer,em pe tr$tuarele
lar,i $asele r%sp*ndite tr$snind su/ r$.ile Aeepului'
Cale/ a luat 4arta "i m% direc.i$na peste dealurile
a/rupte' M+a c%l%uzit la )iecare &ira! la )iecare
accelerare p*n% c*nd drumul a urcat "i l*n,% n$i a
ap%rut $ -ntindere al/astr%'
2 Oceanul am spus eu'
Am $prit d$ar s% m% uit'
Su/ n$i &alurile se iz/eau unele de altele
-mpr$"c*nd spum% al/%' Oceanul era un lucru &ast
$ re)le8ie uria"% a cerului' Ni"te )$ci d$rmeau pe un
d$c cu trupurile ude' Un st$l de p%s%ri se -n&*rtea
deasupra -nt*mpin*ndu+ne cu .ipete stridente' Ai
a"uns, stri,au c%tre n$i' Ai reu!it&
Cale/ "i+a pus m*na peste a mea' Palma lui era
-nc% murdar% de s*n,e uscat'
2 Nu l+am mai &%zut de c*nd eram c$pil' P%rin.ii
mei ne+au adus aici $dat% "i am mers cu $
teleca/in%' Era $ c4estie uria"% de lemn "i m%
.ineam de laterala ei=
A t%cut'
Am stat ac$l$ m*n% -n m*n% pri&ind $riz$ntul'


- 283 -
2 la e am spus eu ar%t*nd p$dul r$"u ce se
lun,ea peste -ntinderea al/astr% la mai pu.in de un
Dil$metru -n )a.a n$astr%' P$dul spre Cali)ia'
Cale/ a &eri)icat 4arta'
2 Da %la e a spus el dar nu a z*m/it'
:n sc4im/ $ e8presie ciudat% i+a ap%rut pe )a.%'
P%rea trist'
2 Orice s+ar -nt*mpla E&e a spus el
str*n,*ndu+m% de m*n%' 6reau d$ar ca tu s%=
2 Ce &rei s% spui< M+am uitat -n !$s la rana lui'
Suntem aici' 6a )i /ine de acum= noi &$m )i /ine'
M+am apr$piat -ncerc*nd s% -i &%d pri&irea'
C*nd Cale/ s+a uitat la mine $c4ii -i erau umezi'
2 Da "tiu'
2 6ei )i /ine am spus din n$u s%rut*ndu+l pe
)runte pe $/ra!i "i pe d$sul m*inii' Nu te -n,ri!$ra=
am a!uns' Te &$r a!uta'
A z*m/it stin,4er "i s+a l%sat s% cad% -nap$i -n
scaun'
Am ap%sat pedala "i nu ne+am $prit p*n% c*nd
tr$tuarul nu s+a terminat )iecare centimetru de
pa&a! )iind ac$perit cu ma"ini' Cale/ a c$/$r*t din
Aeep' :i re&enise cul$area -n $/ra!i -ns% mersul s%u
de&enise un t*r*it durer$s pici$rul lui st*n, plutind
parc% pu.in deasupra p%m*ntului'
Am -nceput s% urc%m dealul dinc$l$ de casele
/aricadate "i ma,azine' Pa"ii lui Cale/ erau
"$&%ielnici' Se l%sa din ce -n ce mai ,reu pe um%rul
meu' M+am cutremurat la ,*ndul ne,ru din mintea
mea0 dac% nu a&ea s% )ie /ine< L+am tras "i mai


- 284 -
apr$ape de mine de parc% prins$area mea putea s%
-l .in% pe acest p%m*nt apr$ape de mine pentru
t$tdeauna'
:ntr+un )inal am a!uns -ntr+un l$c unde p$dul se
-nt*lnea cu mar,inea st*ncii' Un z%&$i mare
crescuse peste intrare iar/% "i tu)e "i c$paci -ntin"i
peste /re"a r$"ie de metal' Am dat la $ parte $
,r%mad% de &i.e de pe perete desc$perind $ plac%
-n&erzit% de ani' P$dul ,$lden ,ate KVWL'
Am a!uns pe terasa p$dului "i inima mea /%tea
mai repede' 1alustradele c%zuser% pe al$curi l%s*nd
nepr$te!at% mar,inea drumului cu nimic -ntre n$i "i
c%derea de la $ -n%l.ime de $ sut% de metri' Am )%cut
mane&re printre ma"ini p%"ind cu ,ri!% peste
/uruienile "i mu"c4iul care ac$pereau p$dul'
:n &e4iculele car/$nizate -nc% se mai &edeau
sc4elete a"ezate pe scaunele din )a.% cu centura
pus%' Un cami$n st%tea pe laterala sa cu r%m%"i.ele
muce,%ite ale lucruril$r din apartamentul cui&a
-mpr%"tiate rame rupte c%r.i r%sp*ndite $ saltea'
Am c$ntinuat s% mer, un pici$r -n )a.a celuilalt
ascult*nd cum Cale/ se c4inuia s% respire'
E8act c*nd e8tenuarea amenin.a s% ne d$/$are
m+am uitat -n sus' Ac$l$ pe cealalt% parte a
p$dului sus deasupra n$astr% pe $ mar,ine din
munte era $ c$l$an% cu un )elinar -n &*r)' Acela"i
semnal pe care -l &%zusem -n acea n$apte -n p%dure
c*nd )u,eam de (letc4er' Am auzit &$cea lui
Mar!$rie0 >Dac% lumina este aprins% este l$c pentru
&$i'?


- 285 -
Era cap%tul C%r%rii'
2 :nc% pu.in am pr$mis a!ut*ndu+l pe Cale/ s%
$c$leasc% $ m$t$ciclet%' Nu+.i )ace ,ri!i' L+am
-m/r%.i"at -ntr+$ -ncercare de +l -n&i$ra' 7*nde"te+te
d$ar c% $ s% a!un,em -n cur*nd' O s% p$.i s% te
-ntinzi' O s% )ie m*ncare' O s% m*nc%m cart$)i dulci
"i carne de iepure "i c$ac%ze "i $ s% te sim.i mai /ine
dup% $ n$apte de $di4n%'
Cale/ -"i .inea tric$ul rupt apr$ape de c$rp
-ncerc*nd s% se pr$te!eze de &*nt' A dat din cap dar
$c4ii lui t$t p%reau tri"ti' M% -ntre/am dac%
,*ndurile lui de&eniser% la )el de deprimante ca ale
mele'
P$dul d%dea -ntr+$ p%dure deas%' Am urcat pe
p$teca /%t%t$rit% s%pat% -n c$asta dealului spre
)elinarul care lumina printre c$pacii scunzi' :n )a.a
n$astr% a ap%rut $ p$art% -nalt% de lemn' C*nd ne+
am apr$piat am z%rit $ siluet% .intind cu pu"ca
spre piepturile n$astre'
2 Cine sunte.i< Ce &re.i< A -ntre/at $ )emeie
t*n%r%'
Era d$ar cu c*.i&a ani mai mare dec*t mine cu
p%rul /l$nd prins la spate' Purta $ r$c4ie &erde
lar,% murdar% de n$r$i uscat "i cizme -nalte ne,re'
2 C%ut%m Cali)ia am spus eu' Am ridicat m*inile
-n sus s% ar%t c% nu sunt -narmat%' Suntem $r)ani
e&ada.i' Am c%l%t$rit de departe s% a!un,em aici'
A&em ne&$ie de a!ut$r'
(ata a e8aminat pici$rul lui Cale/ le,at cu )*"ii
de p*nz% murd%rite de s*n,e' I+a pri&it p%rul "aten


- 286 -
-n dreaduri tric$ul s)*"iat "i pantal$nii care
)useser% t%ia.i -n !urul r%nii'
2 Sunte.i -mpreun%< A -ntre/at uit*ndu+se c*nd
la mine c*nd la el'
:n spatele ei ap%ruse $ )emeie mai -n &*rst%'
2 El nu p$ate intra a inter&enit ea scutur*nd
din cap'
A&ea pielea -nc4is% la cul$are "i p%r ne,ru des
adunat -ntr+un c$c ca un d$m -n !urul capului'
Cinea $ m*n% pe arma de la cureaua ei'
2 Ce &rei s% spui< Am -ntre/at'
Dar Cale/ de!a p%"ea -n spate ridic*ndu+"i /ra.ul
de pe um%rul meu'
(ata /l$nd% a -ndreptat arma spre Cale/'
2 Nu le d%m &$ie cel$r de s$iul lui aici'
2 S$iul lui< Am -ntre/at tr%,*ndu+l pe Cale/ spre
mine' Dar e r%nit' Nu p$ate s% se -nt$arc%' Te r$,5
(a.a )etei era ine8presi&%'
2 Nu e &$ie' :mi pare r%u'
Cinea pu"ca la um%r pri&indu+ne prin c%tare'
:l .ineam de tric$u dar m*na lui a luat+$ pe a mea
"i a des)%cut de,etele p*n% c*nd m+a desprins de el'
2 E -n re,ul% a spus el d*nd -nap$i' Du+te5
Tre/uie s% te duci' 6$i )i /ine'
2 N+$ s% )ii /ine5 Am .ipat cu lacrimi )ier/in.i
umpl*ndu+mi $c4ii' Tre/uie s% intri' Te r$, am
impl$rat din n$u pri&indu+i pici$rul -ns*n,erat "i
/anda!ul ac$perit de murd%rie'
(ata cu arma scutura din cap'
2 #tiam c% a"a a&ea s% )ie a spus Cale/' Cali)ia a


- 287 -
)$st -nt$tdeauna d$ar pentru )emei' Te r$, E&e du+
te -n%untru'
Mi+am dat seama atunci c% n$i nu discutaser%m
nici$dat% ce se &a -nt*mpla c*nd &$m a!un,e la
Cali)ia' De )iecare dat% c*nd eu &$r/eam el d$ar
d%dea din cap z*m/ind pe !um%tate pri&ind -n ,$l'
Pentru n$i era d$ar $ destina.ie unde&a -n dep%rt%ri
nici$dat% $ &ia.% de tr%it'
2 6ei )i -n si,uran.% ac$l$'
A p$rnit -nap$i cu )$r.e pr$aspete .in*ndu+se de
cren,ile c$pacil$r -n timp ce c$/$ra dealul' Spa.iul
dintre n$i cre"tea "i pa"ii lui erau 4$t%r*.i -n timp
ce se -ndep%rta'
Am )u,it dup% el "i mi+am pus m*inile -n !urul
pieptului s%u "i mi+am -n)ipt c%lc*iele -n p%m*nt
tr%,*ndu+l -nap$i'
2 Putem tr%i -n alt% parte' 6$i mer,e cu tine=
Cale/ s+a -nt$rs'
2 Unde< A -ntre/at apr$piindu+se de mine cu
spr*ncenele -ncruntate' Unde este n alt parte4
A&eam un n$d -n ,*t'
2 P$ate c% e8ist% un alt l$c de+a lun,ul C%r%rii'
Sau putem tr%i -n s%l/%ticie am -ncercat eu' Sau la
/unc%r= ne putem -nt$arce la /unc%r' 6$i a&ea
,ri!%'
Cale/ -"i scutura capul m*n,*indu+mi p%rul
-nc*lcit'
2 Nu te p$.i -nt$arce la /unc%r' E&e trupele te
caut%' Ne+au ,%sit la p$alele mun.il$r "i ne &$r ,%si
din n$u'


- 288 -
M+a pri&it -n $c4i p*n% c*nd am dat din cap $
mi"care a"a de timid% de+a/ia percepti/il%' Ap$i m+
a s%rutat atin,*n+ du+mi cu /uzele p$me.ii
$/ra!il$r spr*ncenele /uzele'
Am s$r/it t$tul0 cum lumina sla/% !uca pe pielea
lui "irul est$mpat de pistrui de pe $/ra!i mir$sul de
)um "i de transpira.ie care era at*t de al lui' ,u i
uita #aa, m% ,*ndeam eu' ,%o lsa s dispar&
2 O s% te+nt$rci< Am reu"it s% r$stesc lacrimile
"ter,*ndu+mi t$t cura!ul' L+am s%rutat pe $/raz' Te
r$,5
2 O s% -ncerc a )$st t$t ce a spus' O s% -ncerc
mereu'
Am desc4is ,ura s% spun la re&edere dar
cu&intele nu au ie"it' Cale/ mi+a luat m*na "i a dus+
$ la /uze' A s%rutat palma ap$i i+a dat drumul' Am
-nc4is $c4ii str*ns cu lacrimile cur,*nd pe $/ra!i'
Nu puteam s% r$stesc nimic nu puteam s%+i
spun la re&edere' C*nd am desc4is $c4ii el
c$/$r*se panta a/rupt%' Trupul lui de&enea din ce
-n ce mai mic -n timp ce p%"ea pe p$d'
6iziunile mele despre &ia.a n$astr% -mpreun% s+au
d$&edit a )i iluzii u"$r spul/erate de )$r.e pe care nu
le puteam c$ntr$la' Cale/ plecase iar eu nu "tiam
dac% a&eam s%+l mai &%d &re$dat%'
C*nd apr$ape c% trecuse de p$d s+a -nt$rs pentru
ultima $ar% "i mi+a )%cut cu m*na' /e iuesc, p%rea
el s% spun% mi"c*nd m*na -nainte "i -nap$i p*n%
c*nd l+am &%zut' I+am )%cut "i eu cu m*na'
/e iuesc, te iuesc, te iuesc&


- 289 -