Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea .

Santierul Punct de lucru .


Obiectul ..

PROCES VERBAL DE CONTROL A CONTINUITATII
ELECTRICE SI A REZISTENTEI DE IZOLATIE A CONDUCTELOR
NR. ../
Privind instalatia.
Executata in cadrul contractului nr. din .., proiect nr.
1. Controlul continuitatii electrice a conductelor cu izolatie si manta (a cablurilor electrice) sa e!ectuat dupa
montarea acestora, aparatul de masurat indicand rezistenta nula.
"in veri!icarile e!ectuate au rezultat urmatoarele# ..
$. %asurarea rezistentei de izolatie a instalatiei#
Nr.
Crt.
PUNCT DE
PLECARE
TIP
CONDUCTOR
PUNCT
DE SOSIRE
Rezistenta de izolatie !" #
Tensi$ne
in%er%are V #
R&S R&T S&T R&N S&N T&N R&PE S&PE T&PE N&PE
'.
(.
).
*.
+.
,.
-.
..
/.
'0.
Concluzii .
%&suratorile au !ost e!ectuate con!orm . cu aparatul . tip..
seria
'ume( prenume Semnatura
Executant# ..
)eri!icator# ..
*ene!iciar# ..

S-ar putea să vă placă și