Sunteți pe pagina 1din 3

Management general

Metoda ONICESCU este o metod de raionalizare a deciziilor multicriteriale n condiii de


certitudine. Aceast metod a fost conceput n dou versiuni
A! "rima variant
#n prima variant metoda ONICESCU comport urmtoarele etape
$! Sta%ilirea matricei consecinelor alternativelor decizionale& notat cu 'A()
*! Ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu n ordine descresctoare a consecinelor dac
criteriul se optimizeaz prin ma+imizare& ,i n ordinea cresctoare a consecinelor dac criteriul
se optimizeaz prin minimizare& o%in-ndu.se o nou matrice& notat cu '/( 0sau ordonarea
variantelor pentru fiecare criteriu n ordinea descresctoare& pornind de la valoarea optim!.
1! Scrierea unei noi matrice2 'C( 2 n care se indic de c-te ori o variant i ocup locul 3.
Aceast matrice este de urmtoarea form

$ *
$ $$ $* $
* *$ ** *
1
$ * mn
C C ......C
a a ..... a
a a ......a

a a .....a
n
n
n
m m m
V
V
C
V
V

unde 4
i3
2 reprezint de c-te ori varianta i ocup locul 3)
5$& *... 6
ij
a m
7! Ierar8izarea variantelor dup o funcie de a9re9are de forma
f
V R
+

definit prin
$ $* *
$ $ $
0 ! ......
* * *
i i in n
f V a a a = + + + .
Ierar8ia variantelor este dat de valorile descresctoare ale acestei funcii.
A":ICA;IA N<. =
#n cadrul unei ntreprinderi& consiliul de administraie dispune de > variante de investiii pentru
realizarea unei modernizri a flu+ului de producie 0?$& ?*& ?1& ?7& ?>!. Ale9erea unei variante
din cele cinci posi%ile de realizare se face n funcie de trei criterii valoarea investiiei& durata de
realizare i profitul. Nivelele celor trei criterii corespunztoare fiecrei variante sunt date n
ta%elul =
@a%elul = @a%elul consecinelor decizionale
Criteriul
0C
3
!
?arianta ?
i
?aloarea investiiei
0mil. lei!
0C$!
Aurata de realizare
0luni!
0C*!
"rofitul
0mil. lei!
0C1!
?
$
$1B BBB 1> $ 1CB
?
*
$$> BBB 7* $ >BB
?
1
$*B BBB 1C $ 7=B
?
7
$*> BBB 7B $ 7*B
?
>
$1> BBB 1B $ 1BB
Cunosc-nd c fiecare criteriu are o anumit importan n etapa respectiv ,i anume
D coeficientul de importan pentru C$. de B&>)
D coeficientul de importan pentru C*. de B&1)
D coeficientul de importan pentru C1. de B&*)
S se determine varianta optim de investiii folosind metoda ONICESCU varianta I.
<EEO:?A<E
$! Matricea consecinelor este
C$ C* C1
?$ $1B BBB 1> $ 1CB
?* $$> BBB 7* $ >BB
A F ?1 $*B BBB 1C $ 7=B
?7 $*> BBB 7B $ 7*B
?> $1> BBB 1B $ 1BB
*! Ordinea variantelor n funcie de consecine
C$ C* C1
?* ?> ?*
?1 ?$ ?1
/ F ?7 ?1 ?7
?$ ?7 ?$
?> ?* ?>
1! Matricea locurilor ocupate de variantele decizionale
$ * 1 7 >
?$ B $ B * B
?* * B B B $
C F ?1 B * $ B B
?7 B B * $ B
?> $ B B B *
7! Se calculeaz funcia de a9re9are pentru toate variantele decizionale astfel
$ * 1 7 >
$ $ $ $ $
0 ! B $ B * B B& 1G
* * * * *
f V = + + + + = .
* * 1 7 >
$ $ $ $ $
0 ! * B B B $ $& B1.
* * * * *
f V = + + + + =
1 * 1 7 >
$ $ $ $ $
0 ! B * $ B B B& =1.
* * * * *
f V = + + + + =
7 * 1 7 >
$ $ $ $ $
0 ! B B * $ * B&1$.
* * * * *
f V = + + + + =
> * 1 7 >
$ $ $ $ $
0 ! $ B B B * B& 1$.
* * * * *
f V = + + + + =
#ntruc-t ?
*
are valoarea cea mai mare& aceasta este considerat varianta optim.
B. Onicescu II

Cea de.a doua versiune a metodei ONICESCU comport urmtoarele etape
$! Sta%ilirea matricilor 'A( ,i '/(& la fel ca n prima versiune.
*! Atri%uirea coeficienilor de importan ai criteriilorH difereniai dup relaia
$
*
k
p =
& n
care I este coeficientul de importan, al criteriilor. :a cel mai important criteriul IF$.
Astfel&
$ * 1 $ * 1
$ $ $
) p ) p &
* * *
p = = =
n care
$ $
$
*
p =
. pentru criteriul cel mai important)
* *
$
*
p =
. pentru cri teriul considerat al .II.
lea ca nivel de importan& ,.a.m.d. 0 d a c d e c i d e n t u l c o n s i d e r c a l d o i l e a
c r i t e r i u c a o r d i n e d e importan este mult mai puin important dec-t criteriul cel mai
important poate atri%ui pentru I valoarea 1 sau c8iar mai mult.!
1! Ierar8izarea variantelor dup o funcie de a9re9are de forma f
i
V R

definit prin
0 !
$
0 ! *
i j
m
loc VC
i j
j
f V p

=
=

unde p
3
. coeficientul de importan al criteriului C
3
& loc 0?
i
C
3
! . locul variantei i n criteriul C
3
.
Ierar8ia variantelor este dat de valorile descresctoare ale acestei funcii. Consider-nd
aceea,i situaie decizional prezentat n pro%lema ,i a p l i c - n d v e r s i u n e a a
d o u a a m e t o d e i
O N I C E S C U
vom parcur9e urmtoarele etape
$! matricea consecinelor este
C$ C* C1
?$ $1B BBB 1> $ 1CB
?* $$> BBB 7* $ >BB
A F ?1 $*B BBB 1C $ 7=B
?7 $*> BBB 7B $ 7*B
?> $1> BBB 1B $ 1BB
*! Ordinea variantelor n funcie de consecine
C$ C* C1
?* ?> ?*
?1 ?$ ?1
/ F ?7 ?1 ?7
?$ ?7 ?$
?> ?* ?>
1! Matricea locurilor ocupate de variantele decizionale
$ * 1 7 >
?$ B $ B * B
?* * B B B $
C F ?1 B * $ B B
?7 B B * $ B
?> $ B B B *
7! Se sta%ilesc coeficienii de importan
$ * 1 $ * 1
$ $ $
) p ) p &
* * *
p = = =
>! Calculul funciei de a9re9are
$ 7 * * 1 7 G
$ $ $ $ $ $ 7 C $
0 ! B&$B*)
* * * * * * *
f V
+ +
= + + = =
* * > 1 G
$ $ $ $ $ $ 1* $ C
0 ! B&1*)
* * * * * * *
f V
+ +
= + + = =
1 * * 1 1 * G
$ $ $ $ $ $ $= 7 7
0 ! B&$CC)
* * * * * * *
f V
+ +
= + + = =
7 1 * 7 1 1 C
$ $ $ $ $ $ *7
0 ! B& BJ7)
* * * * * * *
f V = + + = =
> > * 1 > C
$ $ $ $ $ $ 7 1* $
0 ! B&$7>.
* * * * * * *
f V
+ +
= + + = =