Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul nvmntului a Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


FCIM
Referat
La lucrarea de laborator nr!
Fi"ica
Tema:
#eterminarea coe$cientului de frecare
interioar %i
al parcursului liber al moleculelor unui &a"
' efectuat (
)tudentul &rupei I)*M+!,! Moscalu 'drian
' veri$cat (
#rconfuniv -*urdu.an
2014
1.Scopul lucrrii( studierea fenomenului frecrii
interioare n gaze i determinarea coefcientului de frecare
interioar al aerului, i determinarea parcursului liber al
moleculelor.
2.Aparate i materiale: retort din sticl, un vas
gradat, manometru, un tub capilar, cronometru, barometru,
termometru.
3.Schema instalaiei:
unde:
1-fxator
2-robinet
A-capilar
!-retort
"-vas gradat
4.Formulele de calcul:
#$%&g'(
2
-(
1
)*+
,
-
t./01l. =
3
8 P
RT
M
.
#-coeficientul de frecare interioar2
(
1
,(
2
-nl3imile coloanei de ap n manometru2
g-accelera3ia cderii libere2
&-densitatea apei2
+
,
-raza capilarului2
l-lungimea capilarului2
1-volumul aerului care a trecut prin capilar n timpul 4t52
6-parcursul liber al moleculelor de aer2
7-presiunea atmosferic2
+- constanta universal a gazelor2
8-temperatura absolut a aerului2
9-masa molar a aerului2
5.Taela msurrilor i determinrilor:
:r.
;xp
.
<(
'1,
-
=
m)
1
'1,
-
>
m
=
)
t
's)
<t
's)
#
1,
-
>
<#
1,
->
6
'1,
-
0
m)
<6
'1,
-0
m)
?
#
@
?
6
@
1 2, 2,, >2 1 2.0
=
- 1.A> - - -
2 2, 2,, >= 1 2.0
0
- 1.A0 - - -
= 2, 2,, >, 1 2.B
,
- 1.-C - - -
1al.
med
.
- - - 1 2.0
,
,.C 1.A- ,.A1 =2 ==
"iametrul capilar - 1D,,,1mm l$=1-,CD,,1mm
7$BA=mm/Eg
8$2CAF
+$0,=1 G/molHF
9$2CH1,
-=
Fg/mol
&$,,CCB0,H1,
-=
Fg/m
=
g$C,01m/s
2
; 6 . 1 ; 1 . 0 ; 25 ; 01 . 0 ) ( ; 005 . 0 ; 1 ) ( ; 005 . 0 ; 000005 . 0
0
s t mm l ml V R h mm h g = = = = = = = =
!."relucrarea datelor e#perimentale:
#$
Vl
t R h h g
8
) (
4
0 1 2

$
6
3 6
4 3 3 3
10 83 . 2
10 9 . 314 10 200 8
62 ) 10 44 . 0 ( 14 . 3 10 20 81 . 9 10 9978 . 0


'Fg/m
s
)
#$
Vl
t R h h g
8
) (
4
0 1 2

$
6
3 6
4 3 3 3
10 88 . 2
10 9 . 314 10 200 8
63 ) 10 44 . 0 ( 14 . 3 10 20 81 . 9 10 9978 . 0


'Fg/m
s
)
#$
Vl
t R h h g
8
) (
4
0 1 2

$
6
3 6
4 3 3 3
10 70 . 2
10 9 . 314 10 200 8
60 ) 10 44 . 0 ( 14 . 3 10 20 81 . 9 10 9978 . 0


'Fg/m
s
)
I6J$ =
M
RT
P 8
3
8
3
6
10 56 . 1
10 29 8
295 31 . 8 14 . 3
99078
10 83 . 2 3
'm)
I6J$ =
M
RT
P 8
3
8
3
6
10 58 . 1
10 29 8
295 31 . 8 14 . 3
99078
10 88 . 2 3
'm)
I6J$ =
M
RT
P 8
3
8
3
6
10 49 . 1
10 29 8
295 31 . 8 14 . 3
99078
10 70 . 2 3
'm)
$.%alculul erorilor:
1.ln

$ln

KlngKln
h
Kln

K-ln+
0
Klnt-ln0-ln1-lnl
2.
(

+ + + + +

+ + = ) 4
) (
0
2 1
2 1
l
dl
V
dV
t
dt
R
dR d
h h
h h d
g
dg d
3.

= ) 4
) (
(
0
2 1
2 1
l
l
V
V
t
t
R
R
h h
h h
g
g
.
) / (
6
10 9 . 0
6
10 8 . 2 ) 0003 . 0 125 . 0 008 . 0 09 . 0
3
10 59 . 1 1 . 0
3
10 5 . 0
3
10 01 . 5 (
6
10 8 . 2
3
10 9 . 314
3
10 1 . 0
6
10 200
6
10 25
7 . 61
5 . 0
3
10 44 . 0
3
10 01 . 0
4
14 . 3
3
10 5
3
10 20
3
10 1
81 . 9
3
10 5
3
10 9978 . 0
6
10 5
.
s m kg

+ + + +

+ +

=
=

+ +

1.ln

$'ln

-ln7)K1/2'ln

Kln+Kln8)-
2
1
ln0-
2
1
lnL
2.
M
dM
T
dT
R
dR d
P
dP d d
2
1
2
1
2
1
2
1
+ + + =

3.

= )
2
1
2
1
2
1
2
1
(
M
M
T
T
R
R
P
P
4.

= )
2
1
2
1
2
1
2
1
(
M
M
T
T
R
R
P
P
5.
) ( 10 51 . 0 10 54 . 1 ) 008 . 0 00008 . 0 0003 . 0 00079 . 0 0013 . 0 10 32 . 0 (
10 54 . 1
029 . 0
0005 . 0
5 . 0
295
05 . 0
5 . 0
31 . 8
005 . 0
5 . 0
14 . 3
005 . 0
5 . 0
99078
133
8 . 2
10 9 . 0
8 8 6
8
6
m

= + + + + + =
=

+ + + + +

=
32 . 0
10 8 . 2
10 9 . 0
6
6
=

2
; 33 . 0
10 54 . 1
10 51 . 0
8
8
=

&.'e(ultatul )nal:
) ( 10 ) 33 . 0 54 . 1 (
) / ( 10 ) 32 . 0 8 . 2 (
8
6
m
s m kg

=
=

?
n
$=2@
?
6
==@
*. %onclu(ie (
'ceasta lucrare de laborator ne+a familiari"at cu modul de efectuare a
unei lucrari de laborator -fectu/nd aceast lucrare de laborator ne+am
fcut cunoscui cu fenomenul frecrii interioare n &a"e0 ne+am familiari"at
cu metodele teoretice %i e1perimentale de determinare a coe$cientului de
frecare interioar al aerului %i determinarea parcursului liber al moleculelor
n re"ultatul e1perienei am obinut

2 ,34%i

2,,4 Reie%ind din


anali"a calculelor erorilor %i valoarea primit observm c erorile cele mai
mari la calculul coe$cientului de frecare se a5 la msurarea volumului 678
%i al lun&imii capilarului6l80 ceva mai mari la msurarea diferenelor
lichidelor din manometru 6h
3
+h
!
80 la ra" 6R8 %i la timpul de scur&ere 6t8
#eci0 n re"ultatul acestei anali"e a.un&em la conclu"ia c pentru a obine
un re"ultat mai optim trebuie s lum datele mai atent %i mai precis0 s
facem msurrile c/t mai e1act posibil