Sunteți pe pagina 1din 3

DFFn-131M

Butnari Elena
Schita de plan strategic
Cofetarie in stil italian-La dolce vitaSL
1!Misiune

L" D#LCE $%&"-pentru cei 'ai rasfatati(
$a oferi' produse de cofetarie dupa recete traditionale italiene)cu
selectia atenta a celor 'ai *une 'aterii pri'e)chiar aici in chsinau!
+!Scopuri si sarcini strategice

+!1 Scopuri

Drept scopuri strategice fir'a noastra si-a sta*ilit ur'atoarele,
a-.rofita*litatea pentru perioada +/10-+/11 sa creasca cu 3/2
*-Sa fie deschisa a doua cofetarie su* acelasi nu'e si 'arca in 3ngheni
in ter'en de un an
+!+ Sarcini strategice

.entru a spori cresterea profita*ilitatii cu 3/2 pentru perioada +/10-
+/11 este nevoie de indeplinit ur'atoarele sarcini,
a-Directorul 'ar4eting sa 'areasca volu'ul vin5arilor cu 162
*-Directorul aprovi5ionare sa 'icsore5e costurile cu 162
.entru a deschide a doua cofetarie este necesar,
a-Directorul 'ar4eting va fi responsa*il de deschiderea si a'ena7area
cofetariei in ter'enul sta*ilit81an-
*-Directorul resurse u'ane va fi responsa*il de anga7area celui de-al
doilea cofetar creindui conditii necesare de 'unca 8pina la deschiderea
cofetariei-
3!Strategii
3.1 La nivel corporativ
Investitionale - Da!$o' achi5itiona un dispo5itiv de 'acelare a
5aharului)astfel vo' econo'isi la procurarea 5aharului pudra!
De asociere 9Da!fir'a La Dolce $itaSL! va incheia contract de
asociere cu super'archetul icoMarioSL! astfel vo' avea punct de
reali5are a produselor noastre iar in schi'* vo' distri*ui 5ahar pudra in
cantitatea sta*ilita!
3!+La nivel de afacere

Ofensiva-Da!deoarece ave' avanta7 concurential 8cofetarie in stil si cu
traditii italiene-!
Defensiva-Da!ne vo' 'entine clientii prin politica de pret!
Retragere-:u vo' folosi aceasta strategie deoarece fir'a are un
potential inalt de crestere si un venit sta*il!
Focalizare-Da!ne vo' focali5a spre anu'iti clienti cu un venit 'ediu si
inalt)ca intr-un final fir'a noastra sa devina cea 'ai puternica din acest
seg'ent!
Diversificare-:u!deoarece fir'a va produce *iscuiti in asorti'ent!
Liderism in costuri mici-Chiar daca fir'a noastra are o e;perienta
'ica)aceasta strategie este aplica*ila)deoarece produsele noastre sunt
effectuate cu a7utorul tehnologiilor inovationale!8un e;e'plu ar putea fi
cuptorul cu u'iditificator incorporate ce a7uta la sporirea
calitatii)econo'isire de ti'p)ti'p<*ani-!
3.3La nivel functional
Tehnica-:u!Deoca'data nu presupune' aplicarea 'ai 'ultor tehnologii
din diferite do'enii!
Resurse umane-Da!Se va *a5a pe achitate si transparenta)se va aplica
principiul 'otivational)la fel vo' avea un progra' de sustinerea scolilor
care pregatesc cofetari)participare la traninguri etc!
Financiara-:u!Flu;urile *anesti sunt suficiente si nu e nevoie de
investitii!
omerciala-Da!.entru a spori 'arirea vin5arilor si ai face pe clienti
sensi*ili la factorii deter'inanti cofetarul va ui'i clientii cu recete
traditionale 8%taliene- iar personalul va tre*ui sa cunoasca la nivel de
conversatie li'*a italiana!
Inovationala-:u)deoarece 'odificarea tehnologiilor nu va avea loc
curind!
0!iscuri
#data ce produsele noastre sunt orientate catre clientii cu un anu'it
potential8salariu 'ediu si inalt- riscul pri'ordial ce poate afecta
desfasurarea activitatii fir'ei L" D#LCE $%&"SL! este cri5a
econo'ica!