Sunteți pe pagina 1din 3

Schita de plan strategic

Cofetarie in stil italian-La dolce vitaSRL


1.Misiune

LA DOLC !"#A-pentru cei $ai rasfatati%
!a oferi$ produse de cofetarie dupa recete traditionale italiene&cu
selectia atenta a celor $ai 'une $aterii pri$e&chiar aici in chsinau.
(.Scopuri si sarcini strategice

(.1 Scopuri

Drept scopuri strategice fir$a noastra si-a sta'ilit ur$atoarele)
a*+rofita'litatea pentru perioada (,1--(,1. sa creasca cu /,0
'*Sa fie deschisa a doua cofetarie su' acelasi nu$e si $arca in 1ngheni
in ter$en de un an
(.( Sarcini strategice

+entru a spori cresterea profita'ilitatii cu /,0 pentru perioada (,1--
(,1. este nevoie de indeplinit ur$atoarele sarcini)
a*Directorul $ar2eting sa $areasca volu$ul vin3arilor cu 140
'*Directorul aprovi3ionare sa $icsore3e costurile cu 140
+entru a deschide a doua cofetarie este necesar)
a*Directorul $ar2eting va fi responsa'il de deschiderea si a$ena5area
cofetariei in ter$enul sta'ilit61an*
'*Directorul resurse u$ane va fi responsa'il de anga5area celui de-al
doilea cofetar creindui conditii necesare de $unca 6pina la deschiderea
cofetariei*
/.Strategii
3.1 La nivel corporativ
Investitionale - Da.!o$ achi3itiona un dispo3itiv de $acelare a
3aharului&astfel vo$ econo$isi la procurarea 3aharului pudra.
De asociere 7Da.fir$a La Dolce !itaSRL. va incheia contract de
asociere cu super$archetul RicoMarioSRL. astfel vo$ avea punct de
reali3are a produselor noastre iar in schi$' vo$ distri'ui 3ahar pudra in
cantitatea sta'ilita.
/.(La nivel de afacere

Ofensiva-Da.deoarece ave$ avanta5 concurential 6cofetarie in stil si cu
traditii italiene*.
Defensiva-Da.ne vo$ $entine clientii prin politica de pret.
Retragere-8u vo$ folosi aceasta strategie deoarece fir$a are un
potential inalt de crestere si un venit sta'il.
Focalizare-Da.ne vo$ focali3a spre anu$iti clienti cu un venit $ediu si
inalt&ca intr-un final fir$a noastra sa devina cea $ai puternica din acest
seg$ent.
Diversificare-8u.deoarece fir$a va produce 'iscuiti in asorti$ent.
Liderism in costuri mici-Chiar daca fir$a noastra are o e9perienta
$ica&aceasta strategie este aplica'ila&deoarece produsele noastre sunt
effectuate cu a5utorul tehnologiilor inovationale.6un e9e$plu ar putea fi
cuptorul cu u$iditificator incorporate ce a5uta la sporirea
calitatii&econo$isire de ti$p&ti$p:'ani*.
3.3La nivel functional
Tehnica-8u.Deoca$data nu presupune$ aplicarea $ai $ultor tehnologii
din diferite do$enii.
Resurse umane-Da.Se va 'a3a pe achitate si transparenta&se va aplica
principiul $otivational&la fel vo$ avea un progra$ de sustinerea scolilor
care pregatesc cofetari&participare la traninguri etc.
Financiara-8u.;lu9urile 'anesti sunt suficiente si nu e nevoie de
investitii.
omerciala-Da.+entru a spori $arirea vin3arilor si ai face pe clienti
sensi'ili la factorii deter$inanti cofetarul va ui$i clientii cu recete
traditionale 6"taliene* iar personalul va tre'ui sa cunoasca la nivel de
conversatie li$'a italiana.
Inovationala-8u&deoarece $odificarea tehnologiilor nu va avea loc
curind.
-.Riscuri
Odata ce produsele noastre sunt orientate catre clientii cu un anu$it
potential6salariu $ediu si inalt* riscul pri$ordial ce poate afecta
desfasurarea activitatii fir$ei LA DOLC !"#ASRL. este cri3a
econo$ica.