Sunteți pe pagina 1din 5

FSM

1. Care este obiectul de studiu al merceologiei?


Calitatea si sortimentul marfurilor d.p.d.v. tehnic,economic si social
2. In ce consta caracterul interdisciplinar al merceologiei?
In evolutia obiectului merceologiei
3. Care este etimologia termenului de merceologie!?
merces!"marfa , legos!"stiinta
#. Care sunt factorii care determina calitatea?
cercetarea si proiectarea $ materiile prime $ procesul tehnologic $ calificarea personalului
%. Care sunt factorii care influentea&a calitatea?
ambala'ul $ transportul $ pastrarea si marcarea
(. Care sunt etapele logistice ale marfurilor?
)evoi$productie$comert$turism$consum$mediu
*. In ce consta functia tehnica a merceologiei?
In propr. produselor finite si factori care determina si influentea&a calitatea
+. In ce consta functia economica a merceologiei?
In implicatiile economice ale calitatii si optimi&area calitatii si a structurii sortimentale
,. In ce consta functia sociala a merceologiei?
In relatia produs$confort,sanatate,mediul incon'urator
1-. Care sunt discipline economice cu care se inrudeste merceologia?
.conomia politica,managementul,mar/etingul si economia comertului
11. Care sunt discipline sociale cu care se inrudeste merceologia?
Sociologia,psihologia,ecologia ,protectia conumatorului si estetica marfurilor
12. Care sunt discipline tehnice cu care se inrudeste merceologia?
0ehnologia,fi&ica,chimia,metrologia,standardi&area
13. Care au fost scolile de merceologie din tara noastra?
1S. si catedrala de merceologie a 2niv. 3in Clu'
1#. Care sunt principiile de cercetare a marfurilor?
Cercetarea dialectica ,sistemica a produselor
1%. Care sunt tipurile de metode si anali&e folosite?
Metode4 generale,clasice si moderne
1nali&e4structurale,functionale,comparative
1(. Care este esenta metodelor deductive si inductive?
5a metoda deductiva se utili&ea&a unele tehnici plecand de la general la particular iar la
metoda inductiva plecand de la particular la general la ba&a alcatuirii un progno&e si strategii
1*. Care este esenta metodelor anali&a 6 sinte&a?
Sinte&a, permite regruparea p7r8ilor obiectului descompus prin anali&7
1+. Care sunt particularitatile metodei psihosen&oriale?
Se ba&ea&7 pe utili&area sim8urilor, oferind informa8iile primare despre form7, m7rime,
culoare, gust, grad de prospe8ime sau de degradare..Se urm7re9te obiectivarea acestei metode
pentru a nu da re&ultate cu abateri mari generate de subiectivitatea sim8urilor
1,. Care sunt particularitatile e:perimentale?
;oate scoate <n eviden87 corecta e:primare a func8iilor produsului, a serviciilor oferite
<n condi8iile de e:ploatare concrete 9i care se vor reproduce pe cale de laborator, pentru a
permite reproductibilitatea lor 9i compararea re&ultatelor
2-. Care sunt particularitatile moderne de anali&a a marfurilor?
1nali&a valorii,anali&a morfologica,metoda brainstorming si metoda tehnica 3elhi
21. Care sunt particularitatile anali&ei utili&ate in cercetarea marfurilor?
1nali&a structurii si a compo&itiei chimice a produsului,anali&a functionala si annali&a
comparativa
22. Ce sunt cerintele de calitate?
Sunt cele mai importante proprietati care determina calitatea.
23. Ce relatii sunt intre proprietati, caractere, functii, calitate, cerinte?
=elatii de interconditionare
2#. In ce consta caracterul comple: al calitatii?
.ste determinat de caracteristicile tehnico$functionale,psihosen&oriale, sociale si
economice
2%. In ce consta caracterul dinamic al calitatii?
3eriva din caracterul dinamic al nevoilor si a utilitatii
2(. Care sunt factorii care determina caracterul dinamic al calitatii?
Caracterul dinamic al calitatii este dat de progresul tehno$stiintific, e:igentele
crescande ale consumatorilor, concurenta
2*. Care sunt iposta&ele calitatii?
Calitatea proiectata, omologata, prescrisa, contractata, reala, tehnica si comerciala
2+. Care are ponderea mai mare in reali&area calitatii?
Calitatea proiectata
2,. Care este esenta calitatii tehnice?
.:prima punctul de vedere al producatorului
3-. Care este esenta calitatii comerciale?
=epre&int7 punctul de vedere al consumatorului
31. Ce raport e:ista intre calitate si valoarea de intrebuintare? 3e ce?
=aport de la parte la intreg, valoarea de intrebuintare a unui serviciu data de totalitatea
proprietatilor, calitatea data de principalele proprietati care permit diferentierea produselor cu
aceeasi destinatie, dar cu grad diferit de satisfacere a nevoilor
32. Care sunt functiile calitatii?
Functia tehnica ,economica si sociala
33. Care sunt caile de crestere a calitatii?
Interconditionarea reciproca a functiilor pentru obtinerea calitatii optime
3#. Care sunt factorii care determina si care influentea&a calitatea produsului?
progresul tehnico$economic> e:igen8ele consumatorilor> competitivitatea tehnic7
3%. Cum evoluea&a calitatea pe carnetul tehnic furni&or 6 comert 6 consumator?
;e circuitul tehnic al produselor, furni&or$comer8$consumator, calitatea proiectat7 9i
reali&at7, se poate modifica , de regul7 <n sens negativ
3(. 5a ? @ ce se are in vedere?
@"caracteristica calitatii
3*. 3ecala'ul intre calitate la producator si client trebuie sa fie mare, mica, sau deloc?
deloc
3,. Intre calitate si nivelul tehnic ce relatie e:ista?
<ntre nivelul tehnic 9i calitate se stabile9te un raport ca de la parte la <ntreg
#1. In ce consta functia tehnica?
Functia tehnica este conferita de caracteristici interseci de natura tehnica, emite sa
satisfaca intr$un anumit grad utilitatea e:primata prin serviciul adus
#2. In ce consta functia economica?
Functia economica consta in stabilirea unui raport optim intre efortul producatorului
pentru asigurarea calitatii si cheltuielile in utili&are
#3. In ce consta functia sociala?
Functiile sociale sunt acele caracteristici care se manifesta in timpul utili&arii si uneori
dupa consum se influentea&a direct sau indirect calitatea vietii
##. Ce diferenta e:ista intre proprietatile si caracteristicile de calitate?
;roprietatile " toate insusirile unei marfi care ii dau o anumita valoare de
intrebuintare.
Caracteristici de calitate " cele mai importante proprietati care determina calitatea.
#%. Ce importanta are cunoasterea proprietatilor?
Stabilirea unui limba' comun cu furni&orul,stabilirea pretului,mentinerea calitatilor pe
circuitul furni&or$client
#(. Care sunt factorii determinanti ai proprietatilor care hotarasc structura si compo&itia
chimica a produselor?
materie prima, procesul tehnologic
#*. Care sunt relatiile de interconditionare intre proprietati?
operatiune de ambalare,transport,manipulare si furni&are si relatia cu materia prima si
procesul tehnologic
#+. In ce consta optimi&area marimii proprietatilor?
Aptimi&area marimii proprietatiilor consta in e:prima aptitudinea unui produs de
folosinta indelungata de a satisface nevoile clientilor pe o perioada de timp fara caderi Bsa fie
fiabilC la defectare sa poate fi repus in functiune Bsa fie mentenabilC deci sa fie disponibil.
#,. Cum se clasifica proprietatile dupa aportul adus la satisfacerea nevoilor clientilor?
0ehnice, functional, constructive, psihosens&oriale, economice, ecologice, ergonomice
%-. Cum se clasifica proprietatile dupa importanta lor?
$ critice$ principale$ secundare$ minore
%1. Cum se clasifica proprietatile dupa modalitatea de apreciere si masurare?
;roprietati atributive si masurabile
%2. Ce relatie este intre proprietatile functionale?
Intre caracteristicile tehnice Bfi&ice, chimice, mecanicaC si caracteristicile functionale
sunt relatii de interconditionare..
%3. Care sunt sensurile fiabilitatii folosite in practica?
Marimea care e:prima siguranta in functionare,masura a probabilitatii de buna
functionare a unui produs si sansa de functionare
%#. Functia de fierbere este crescatoare sau descrescatoare in timp?
crescatoare
%%. Care este raportul intre fiabilitate si calitate?
fiabilitatea este probabilitatea mentinerii calitatii in timp, este dimensiunea in timp a
calitatii
%(. Care sunt indicatorii de fiabilitate?
Indicatori specifici si prelucrarea datelor fiabilitatii
%*. Cum se e:prima grafic fiabilitatea produselor reparabile?
Se calculea&a in functie de starile in care se afla la diferite perioade ale vietii! lor
%+. Ce este mentenabilitatea?
.ste probabilitatea ca un produs defect sa fie restabilit si repus in stare de functionare
intr$un anumit interval de timp
%,. Ce este mentenanta?
.ste strans legata de mentenabilitate si fiabilitate, consta in ansambul tuturor
activitatilor tehnice si organi&atorice,efectuate in scopul mentinerii sau restabilirii unui produs
defect in stare e a$si indeplini functiile preva&ute
(-. 3e cate feluri poate fi mentenanta?
3e 2 feluri 4 preventiva si corectiva
(1. Care sunt indicatorii de mentenabilitate?
Media timpului de reparatii, func8ia de mentenabilitate, rata repara8iilor, media timpului
de repara8ie
(2. Care sunt factorii mentenabilitatii?
1ccesibilitate,piese de schimb,service$ul
(3. Ce este disponibilitatea?
.ste aptitudinea unui produs de folosinta indelungata de a satisface nevoile clientilor
pe o perioada de timp fara caderi Bsa fie fiabilC la defectare sa poate fi repus in functiune Bsa
fie mentenabilC deci sa fie disponibil.
(#. Care sunt indicatorii disponibiltatii?
Fiabilitatea si Mentenabilitatea
(%. Care sunt caile de imbunatatire a disponibilitatii?
Solutia constructiva adoptata>3e caracteristici tehnice>3e structura>3e componentele
chimice incorporate
((. .ste esenta receptiei calitative a lotului de m7rfuri?
=eceptia repre&inta operatia de verificare a calitatii si cantitatii marfurilor de catre
client pentru stabilirea BneCconcordantei calitatii reale cu calitatea prescrisa contractata
(*. =aspunderile furni&orului si clientului dupa receptie?
2nele dintre efectele receptiei sunt ca furni&orul4 are vicii ascunse, iar clientul vicii
aparente.
(+. Care este locul receptiei?
5ocul receptiei este de regula este la furni&or sau D si client> la alte verigi este
verificare calitatii
(,. .tapele metodologiei de receptie?
Eerificarea starii mi'locului de transport, verificarea actelor insotitoare lotului, alegerea
tipului de verificare,alegerea metodei de verificare, stabilirea parametrilor statistici.
*-. Cand se aplica controlul integral? 1--F
Controlul integral se aplica la produse de valoare ridicata, produse care pun in pericol
sanatatea oamenilor, in instalatii comple:e si loturi mici
*1. Cand se aplica controlul prin esantioane?
Controlul prin esantioane se aplica in ca&urile impuse ca celor pre&entate la controlul
integral.
*2. ;arametrii negociabili la receptie si in ce consta esenta lor?
*3. Care dintre metodele clasice de cercetare a calitatii marfurilor se aplica prod. comple:e cu
grad inalt de tehnicitate?
*#. Care este ipote&a calitatii care e:prima pct. de vedere al producatorului?
Calitatea tehnica
*%. Care dintre caracterele numerice ale codului .uropean folosit in =omania serveste pt.
facilitarea citirii opticeBrep.structura codului pt. =omaniaC?
Cifra de control
*(. Care dintre particularitatile serviciilor consta in faptul ca ele se consuma in momentul
producerii lor?
Inseparabilitatea
**. Conceptul de calitate definit prin insusirile esentiale ale unui produs care il fac sa se
dinstinga de toate celelalte e:prima4
Sensul filosofic
*+. 2tilitatea sau valoarea de intrebuintare diferentia&a produsele intre ele in4
Grupe sau subgrupe
*,. Care dintre repre&entarile grafice referitoare la factorii determinanti ai calitatii este
denumita diagrama celor % M Bpreci&ati care sunt cei % MC?
3iagrama cau&a$efect
+-. Indicati afirmatia neadevarata in legatura cu definitia standardului cuprinsa in
documentele 2.4
1 carei respectare este obligatorie
+1. Care dintre urmatoarele proprietati optice ale marfurilor rep. o constanta fi&ica proprie
unor produse lichide si solide?
Indicele de refractie
+2. Care dintre caracteristicile de calitate ale serviciilor se refera la competenta si atentia
prestatorilor de servicii fata de client?
.mpatia
+3. Care dintre urmatoarele caracteristici sunt caract. .rgonomice?
Gradul de confort,usurinta in utili&are si comoditatea