Sunteți pe pagina 1din 3

LOGICA

PROPOZITII COMPUSE
EVALUARE / pag. 33 34
1. Construiti formulele corespunzatoare urmatoarelor propozitii :
a. Daca este adevarat ca a !"st #a !#$% este clar de ce &' a rea#(at sarc&#e pr$te.
p )*
+. Daca ,"tarar#e drepte s'&t & c"&c"rda&ta c' pr&cp#e $"ra#e si t"ate ,"tarar#e #'ate a' !"st drepte% aceasta
inseamna ca act'&#e &trepr&se a' !"st $"ra#e.
-p . */ r
c. 0' este adevarat ca a$ $&tt sau ca a$ "$s ceva% asa incat s'&t " pers"a&a $"ra#a.
-)p V )*/ r
d. Ms'&ea $ea este de a1 a2'ta pe ce#a#t sau de a &' per$te &ca#carea reg'#a$e&t'#'.
p V )*
e. 3"ct"r'# &e1a &ter(s sa !ace$ e!"rt si sa sta$ prea $'#t a!ara% dar daca &' sta$ a!ara% at'&c &e v"$ p#cts.
4
-)p . )*/ . -)* r/
!. I&tr'cat Mara s E#e&a s'&t prete&e% iar Mara $erge #a !ac'#tatea de !(ca% atunci &' p"ate ! adevarat ca
E#e&a va $erge #a !ac'#tatea de #tere.
-p . */ ) r
g. Daca $erg c' $&e #a $ec'# de !"t+a#% ve vedea '& spectac"# sp"rtv sau t ve petrece &tr1'& $"d p#ac't
t$p'# #+er.
p -* V r/
,. Daca a p"s+#tatea de a re("#va e5erct'# sau de a s'gera " ca#e de re("#vare% inseamna ca a &vatat #ecta
predata er si &' evt & a !ace te$e#e.
-p V */ -r . )s/
. C&e c,e#t'este $a $'#t decat res'rse#e dsp"&+#e si &' &cearca sa gaseasca ce#e $a +'&e s"#'t% inseamna
ca sau &' c'&"aste pr&cp#e ec"&"$e de pata sau &' pasa.
-p . )*/ -)r 6 )s/
2. Daca si numai daca ve c'$para !#"r de ('a e% ve a2'&ge sa te &ta#&est sau sa petrec $a $'#t t$p c' ea.
p 7 -* V r/
0egata8 9~: -non p) ; C"&2'&cta8 9&: sa' 9: -p si q/ ; 3s2'&cta &ee5c#'sva8 9V: -p sau q/ ;
3s2'&cta e5c#'sva8 9W: -sau p sau q/ ; I$p#cata8 9: -daca p atunci q/ ;
<
Ec,va#e&ta8 97: -daca si numai daca p atunci q/
3

S-ar putea să vă placă și