Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Catedra Autmoatic i Tehnologii Informaionale
UCRARE !E A"#RAT#R $R% &
la obiectul: Cercetri Operaionale
Tema: Re'olvarea problemelor de programare liniar
Elaborat( stundentul gr% TI)*++
A. Cobla
,erificat lector superior
V.Bagrin
Chiinu +-*&
Scopul lucrrii: .tudiul metodelor de optimi'are neliniar fr restricii%
Sarcina lucrrii:
*% . se alctuiasc modelul matematic%
+% . se resolve problema utili'/nd M.E0cel%
1% . se fac o anali' a re'ultatelor obtinute
&% . se fac anali'a sensibilittii solutiei optime 2modificarea coeficientilor din functia
scop3 modificarea coeficientilor constanti din relatiile de restrictie4
5% . se fac conclu'ii generale asupra solutiei optime ti anali'ei problemei%
6% . se alcatuiasc un raport%
Conditia problemei:
7n cadrul unui atelier se reali'ea' doua tipuri de produse 8* si 8+ si se folosesc patru resurse
R*9 R+9 R1 si R& avand la dispo'itie +-9 +*9 *- respectiv*+ unitati% 8entru reali'area unei
unitati din produsul 8* sunt necesare + unitati din R*9 1 unitati din R+ si + unitati din R19 iar
pentru reali'area unei unitati de produs 8+ sunt necesare 5 unitati din R*9 1 unitati din R+ si &
unitati din R&%
.tiind ca fiecare unitate de produs 8i aduce un beneficiu de cate +-- lei9 respectiv &--
lei9 sa se afle cate unitati din fiecare produs trebuie sa se e0ecute pentru obtinerea unui
beneficiu total ma0im%
Rezolvare problemei:
$otam prin 0*):A* si respectiv 0+):A+9 prin f20 *90+4 vom nota costul minim9
atunci avem(
f20*90+4;+--<0*=&--<0+ ): ma0
cu restrictiile(
+<0*=5<0+>;+-3
1<0*=1<0+>;+*3
+<0*>;*-3&<0+>;-3
Solutia problemei folosind MSEcel:
Rezolvarea matematica prin metoda !afica:
Aflam dreptele care o sa le punem pe graphic(
d*;+<0*=5<0+;+-3 d+;1<0*=1<0+;+*3
0*;- ): 0+;&3 0*;- ):0+;?3
0*;*- ): 0+ ;-3 0*;? ):0+;-3
d1;+<0*;*-3 d&;&<0+;*+3
0*;5 0+;1
!raficul:
d*@d+
+<0*;*- >;: 0*;5 >;: 0*;5
+<0*=5<0+;+- *-=5<0+;+- 0+;*-A5;+
Bma0; +--<5=&--<+;*C-- 2lei4
Concluzie:
Efectuind aceasta lucrare se laborator9 am studiat mai indeaproape metodele de re'olvare a
problemelor de programare liniara9 in urma re'olvarii problemelor ma0imi'ate obtinem
solutia optima9 cu aDutorul la Microsoft E0cel stiind functia si restrictiile putem re'olva
problema foarte usor si intr)un timp foarte scurt%
d3
d1 d2

d4


x2
x1