Sunteți pe pagina 1din 2

Gospodaria agricola Costesti doreste sa cuprinda in asig recolta urma culture agricole>

Recolta medie pe ultimii 3 ani


2009 2010 2011 Suprafata Cota pret
Griu Distrugere totala 100 120 20ha 1,2% 80
Floarea soarelui 120 140 100 40ha 1,5% 70
porumb - 150 140 100ha 1,7% 100
1.Aflam val medie a recoltei pe ultimii 3 ani


2. Aflam val medie a recoltei
Vg=73,3*80=5864
Vfs=120*70=8400
Vp=145*100=14500
3. Aflam valoarea pe toata suprafata insamintata
Vg=5864*20=117280
Vfs=8400*40=336000
Vp=14500*100=1450000
4. Det Pa p/u fiecare cultura in parte


5. Aflap Pa totala
1407,36+5040+24650=31097,36
Un exportator din RM a livrat in RUSIA 15000 sticle Cagor-5$ si 8000 Muscat-3$. Exportatoruo a asigurat
tranzactia l ao kota de 6%. Dup ace cump a achitat 70% din datoriea fost declarat insolvabil.
a)Pa daca au fost asigurate la 80 % din val livrarii?
2)Desp dupa princip rs limitate daca fr deductibila-10% din paguba?
Pa=Sa*C/100
Sa=(15000+8000*3)*0,8=99000*0,8=79200
Pa=79200*6%/100%=4752
P=99000-(99000*70%)=29700
Fd=2970----- 10% din paguba
D=P-Fd=29700-2970=26730
Imprumutatorul nu a rambursat in termenul stability bancii creditul in suma de 7,5 mil lei si dobinda
aferenta a acestui credit in val de 1,2 mil lei. Evenimentul asigurat s-a produs la 10 febr 2007. Raspunderea
asiguratorului este de 90%. Sa se det despag ce urmeaza sa fie achitata BC?
D=(7,5+1,2)*0.9= 7,83

Un exportator din RM livreaza in RUSIA in baza facturilor 5000 sticle cahor cu pretul-4$, 2000 sticle
caberne-3,5$, in perioada valabilitatii Co comercialcumparatorul a achitat 30% din datorie si a retunat 500 sticle
cahor si 100 sticle caberne. Cumparatorul a fost declarat insolvabil in urma producerii riscului asigurat.
Se cere de det suma despagubirii daca asiguratorul praktica principiul rs limitate si a stability o franciza
deductibila in marime de 10% din pagupa.
1. Aflam val de livrare catre cumparatorul din RUSIA
Val=5000*4 +2000*3,5=20000+7000=27000
2. Aflam paguba inreg de furnizor
P=Val livrarii-achitarea
P=27000-(30%*27000)-(500*4)-(100*3,5)=27000-2000-350=16550
3. Calc desp


Agentul economic doreste sa cumprinda in asigurare bunuri ce vor fi transportate de la vama la depozitul #,
conf facturii valoarea incarcaturii este de 800.000 lei , cheltuieli de transport-8000 lei, chli de asigurare-500lei,
procedure vamale-2% din valoarea incarcaturii, TVA 20% val incarcaturii
Pa=Sa*C/100 Sa=800000+8000+500+16000=824000
Pa=824000*3,5/100= 28857,5
O # Agricola doreste sa asigure 80 capete vite cornuted, val de bilant pe o unitate-2000lei. Prcentul de asig-
90%, pe 9 luni, cota tarifara-9,4%. Sa se det Sa si Pa?
Sa=(80*2000)*90%=144000
Pa=Sa*T/100= 144000*7,05 (9 luni)/100= 10152

Intr-un accident rutierau fost stability 3 terti pagubiti cu urm pagube
Paguba 1 la TP1=250000
P2 TP2=300000
P3TP3=100000
Sa se calc despagubirile achitate fiekarui tert de catre asigurator s de asigurat.
Paguba totala=250000+300000+100000=650000
%TP1=250000/650000= 39%
%TP2=300000/650000=46%
%TP3=100000/650000=15%
Decatre asigurator
D=500000*39%=
D=500000*46%=
D=500000*15%=
De catre asigrat
560000-500000=150000
150000*39%=
150000*46%=
500000*15%=