Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Ia i

Facultatea de Automatic i Calculatoare


LUCRARE DE DISERTAIE
Testarea aplicaiilor WEB. Proiectare teste execuie/ teste
raportare
Prezentat ca cerin parial pentru oinerea titlului de Master !n
domeniul Automatic i calculatoare "programul de studiiSisteme de
control ncorporate
Conductor #tiini$ic% Asolvent%
Con$& 'r& Ing& Gariela (arvara )!rghie A& *lena Alina
Iunie 2014
0
Cuprins
Introducere................................................................................................................. 2
I& Aspecte speci$ice de testare a aplica iilor +e ...................................................................3
,&, Terminologie%......................................................................................................... 5
,&- Teste speci$ice aplica iilor +e .................................................................................... 6
,&.& Tehnici speci$ice..................................................................................................... 8
,&/ inta oiectului vizat !n testare .................................................................................. 16
-& Acoperirea testrii 0 C1nd consideri c ai testat su$icient2..................................................18
.& Proiectarea cazurilor de testare 0 )tudiu de caz................................................................21
/& Automatizarea e3ecuiei test case4urilor......................................................................21
5& 6oguri& 7aportri.................................................................................................. 21
8& Concluzii........................................................................................................... 21
7e$erin e ............................................................................................................... 22
9iliogra$ie%........................................................................................................... 22
1
Introducere
)copul acestei lucrri !l constituie e3punerea tehnicilor $olosite !n testarea plat$ormelor
online care comercializeaz poli e de asigurare pentru diverse vehicule pe pia a din :area
9ritanie&
Plat$ormele au la az livrarea clien ilor unor site4uri de compara ie; numite deseori site4
uri de comparare a pre urilor& )ite4ul de compara ie
,
este un motor de cutare pe vertical; care
permite utilizatorilor s $iltreze i s compare produse pe az de pre ; caracteristici; i alte
criterii& <n cazul asigurrilor de poli e; site4urile de compara ie colaoreaz cu diver i parteneri
=!n cazul nostru; agen i de pulicitate sau ro>eri? pentru a o$eri utilizatorilor o gam variat de
rspunsuri&
)ite4urile de compara ie dezvoltate au ca int utilizatorii care de in vehicule precum%
motociclete; $urgonete; rulote; ma ini& :odul de livrare al produselor are drept scop o inerea
unui site u or de utilizat; o$erind in$orma ii clare cu privire la raportrile de pl1ngeri"
nemul umiri adresate site4ului; precum i procedurile de manipulare a acestor pl1ngeri&
Comanda poli ei de asigurare se $ace pe Internet; poten ialul utilizator intr pe site;
completeaz datele oligatorii din $ormular=date personale; in$orma ii re$eritoare la accidente;
detaliile vehiculului; etc?; iar la s$1r itul $ormularului sunt a$i ate rezultatele poli elor de
asigurare o$erite de partenerii colaoratori&
1
http%""en&@i>ipedia&org"@i>i"ComparisonAshoppingA@esite
2
I. Aspecte specifice de testare a aplica iilor e!
Aplica iile e! se caracterizeaz prin particularit i care se di$eren iaz de alte aplica ii
so$t@are& Aceste particularit i a$ecteaz testarea !n mai multe moduri; ceea ce se poate dovedi a
$i mult mai di$icil decat testarea aplica iilor oi nuite& :etodele si tehnicile de testare
tradi ionale se concentreaz !n principal pe testarea cerin elor $unc ionale& 'in pcate; acestea nu
se concentreaz su$icient pe cerin ele de calitate importante pentru utilizatorii de aplica ii +e;
cum ar $i per$orman a; u urin a !n $olosire; $iailitatea i securitatea& B provocare maCor !n
testarea aplica iilor +e este dominanta schimrii& Cerin ele utilizatorilor i a teptrile;
plat$ormele i con$igura iile; modelele de a$aceri; dezvoltarea i testarea ugetelor sunt suiecte
supuse unor modi$icri $recvente pe tot parcursul ciclului de via al aplica iilor +e& Prin
urmare; este necesar dezvoltarea unui sistem e$icient de testare care s acopere o gam larg de
caracteristici de calitate ale aplica iilor +e; care s $ac $a la schimri i care s aCute la
implementarea i una !n elegere a unei testri sistematice; complete i lipsit de riscuri& B ast$el
de schema de test $ormeaz aza pentru construirea unei metode model i a instrumentelor
a$erente& *3perien a practic a demonstrat ca testarea metodic i sistematic $undamentat pe o
ast$el de schem este realizail i util pe tot parcursul dezvoltrii i evolu iei aplica iilor +e&
Acest capitol prezint principalele di$eren e dintre aplica iile +e i cele tradi ionale; i modul !n
care aceste di$eren e au impact asupra testrii aplica iilor +e&
<n ultimul deceniu; odat cu rsp1ndirea larg a internetului; s4a !nregistrat o cre tere a
cererii de pia pentru site4urile i aplica iile +e& Acestea s4au dezvoltat pe o plat$orm de
comunicare de az pentru multe companii& Aplica iile +e reprezint o importan capital
pentru comer ; schimul de in$orma ii i pentru gzduirea activit ilor sociale& 'in acest motiv;
aplica iile +e treuie s o$ere o !nalt per$orman ; $iailitate i o mare u urin !n $olosire& 'in
pcate; din cauza presiunii i a timpului scurt de lansare pe pia ; testarea aplica iilor +e este de
cele mai multe ori negliCat de ctre dezvoltatori; deoarece este considerat a $i consumatoare de
timp i lipsit de un c1 tig semni$icativ
-
& B inversare a acestei tendin e poate $i o inut dac
modelele; metodele; tehnicile i instrumentele de testare urmeaz s $ie realizate !ntr4un mod
e$icient; rentail i disponiil&
'e i testarea aplica iilor +e distriuie oiective comune testrii aplica iilor
tradi ionale; e3ist unele di$eren e esen iale !ntre testarea unui sistem so$t@are tradi ional i
testarea unei aplica ii +e% de i se aplic cerin e similare la corectitudinea tehnic a unei
aplica ii; utilizarea unei aplica ii +e de ctre grupuri eterogene de utilizatori; pe un numr mare
2
Darrold :E; Gupta 7; )o$$a :6 =,FF.? A :ethodologG $or Controlling the )ize o$ a Test )uite& AC: Transactions
on )o$t@are *ngineering and :ethodologG; -=.?%-HI4-J5
3
de plat$orme; duce la cerin e speciale de testare& 'eseori este greu de anticipat numrul viitor de
utilizatori pentru o aplica ie +e& Timpul de rspuns este unul din $actorii de succes decisivi pe
Internet i treuie s $ie avut !n vedere din timp; chiar dac plat$orma hard@are $inal este; !n
general; disponiil mult mai t1rziu&
B aplica ie +e poate $i considerat ca un sistem distriuit; o arhitectura client4server sau
una cu mai multe nivele; care prezint urmtoarele caracteristici%
Acesta poate $i accesat simultan de ctre un numr mare de utilizatori oriunde !n
lume&
7uleaz pe medii de execu ie eterogene ; comple3e; alctuit din di$erite
componente hard@are; cone3iuni de internet; sisteme de operare; servere i
ro@sere +e&
Are un caracter e3trem de eterogen; care depinde de o mare varietate de
componente so$t@are& Aceste componente pot $i construite prin di$erite tehnologii
=de e3emplu% di$erite limaCe de programare i modele?; i pot $i de natur di$erit
=de e3emplu% noi componente generate de la zero; unele mo tenite; CBT)
.
; etc&
*ste capail s genereze componente software n timpul rulrii !n $unc ie de
datele introduse de utilizator i starea serverului&
Fiecare aspect descris !n lista precedent genereaz noi provocri i perspective !n
testare& 'e e3emplu; solu ii e$iciente precum e3ecutarea per$orman ei i disponiilitatea testrii
treuie identi$icate pentru a veri$ica comportamentul aplica iilor +e atunci c1nd este accesat de
un numr mare de utilizatori& :ai mult; a a cum utilizatorii pot utiliza ro@sere cu di$erite
capacit i de redare de con inut; aplica iile +e treuie testate pentru a ne asigura c au
comportamentul dorit; $olosind di$erite ro@sere; sisteme de operare; iar middle@are4ul
/
s $ie
cel a teptat&B alt caracteristic important a unei aplica ii +e care treuie testat se re$er la
securitatea i capacitatea de a $i proteCate datele !mpotriva accesului neautorizat& 'i$eritele
tehnologii utilizate la implementarea aplica iilor +e in$luen eaz comple3itatea i costurile de
realizare a unui mediu de testare; necesar veri$icrii $iecrei componente& <n plus; mecanismele
variate $olosite la integrarea componentelor distriuite produc diverse nivele de cuplare a
$lu3ului de date dintre componente; av1nd impact asupra costului unei testrii e$iciente& <n ceea
ce prive te e3isten a componentelor so$t@are generate dinamic; prolema este de a $ace $a
di$icult ii de a genera i e3ecuta acelea i condi ii care au produs $iecare component&
3
CBT) 0 Prescurtarea de la Commercial o$$4the4shel$; adCectiv care descrie produsul so$t@are sau hard@are;
disponiil la vanzare pulicului larg& 'e e3emplu; :icroso$t B$$ice este un produs CBT); care este o solu ie
so$t@are disponiila pentru !ntreprinderi& Produsele CBT) sunt proiectate pentru a $i utilizate cu u urin !n
sistemele e3istente $r a $i nevoie de personalizare&
4
:iddle@are 0 laGer intermediar; $aciliteaz comunicarea dintre dou aplica ii
4
<n cele din urm; testarea aplica iilor +e; treuie s ia !n considerare prolemele
re$eritoare la $unc ionalitatea aplica iei; pentru a veri$ica comportamentul aplica iei !n
con$ormitate cu cerin ele $unc ionale speci$icate de ctre client&
1.1 Ter"inolo#ie$
Testarea este procesul de e3ercitare e$ectuat pentru a evalua calitatea unui produs; av1nd
scopul de a o !munt i prin identi$icarea prolemelor i de$ectelor& 'ac rulm un program cu
inten ia de a gsi erori; atunci vorim de no iunea de testare& Testarea $ace parte din msurile de
asigurare a calit ii analitice& Prin descoperirea erorilor e3istente este determinat calitatea
programului testat; !n vederea !munt irii calit ii; acest lucru realiz1ndu4se de cele mai multe
ori doar prin eliminarea erorilor gsite&
Testarea aplica iilor +e; tehnic de testare so$t@are adoptat e3clusiv pentru a testa
aplica iile care sunt gzduite pe @e; !n care inter$e ele aplica iei i alte $unc ionalit i sunt
testate&
Putem vori de o eroare !n cazul !n care rezultatul actual dintr4un test nu este !n
con$ormitate cu rezultatul a teptat; acesta $iind speci$icat !n de$inirea cerin elor& Prin urmare;
$iecare aatere de la de$inirea cerin elor este o eroareK !n termeni mai generali; o eroare este
Ldi$eren a !ntre valoarea sau condi ia calculat; oservat sau msurat i valoarea corect sau
condi ia adevarat; speci$icat sau teoretic corectL
5
&
Un $enomen des !nt1lnit !n dezvoltarea aplica iilor +e este c cerin ele sunt deseori
incomplete; neclare i reprezint suiectul unor schimri $recvente& 'e oicei; e3ist o viziune
initial privind $unc ionalitatea de az; care este implementat !n $aza ini ial de lansare& Ca
urmare; dezvoltarea ciclului ini ial de via este urmat de mici cicluri de $unctionalit i
adugate& Aordrile Agile =cum ar $i *3treme Programming?
8
se concentreaz pe natura
evolutiv i repetitiv a dezvoltrii ciclului de via $r a apela la o de$inire e3tins a cerin elor&
Biectivele; preocuprile i a teptrile pr ilor interesate treuie s constituie aza testrii&
Fiecare aatere de la valoarea a teptat !n mod $iresc de ctre utilizatori este; de asemenea;
considerat o eroare&
C1nd discutam despre un test ne vom re$eri la un set de cazuri de testare pentru un anumit
oiect testat =de e3emplu; o aplica ie @e; componentele unei aplica ii +e sau un sistem care
ruleaz o aplica ie +e?& Un singur caz de test descrie un set de intrri; condi iile de e3ecu ie;
5
standard I*** 8,I&,-4,FFI
6
http%""en&@i>ipedia&org"@i>i"*3tremeAprogramming
5
precum i rezultatele a teptate; care sunt utilizate pentru a testa un anumit aspect al oiectului
testat
H
&
1.2 Teste specifice aplica iilor e!
Testarea aplica iilor @e este di$erit de testarea produselor so$t@are tradi ionale; lucru
datorat caracteristicilor speci$ice aplica iilor @e%
erorile din Lcon inutL pot $i deseori gsite doar prin msuri costisitoare sau organiza ionale
=de e3emplu; prin corectarea gre elilor?& Formularele simple de veri$icare automat =de
e3emplu; un corector ortogra$ic? sunt $oarte valoroase; dar sunt limitate la o palet redus de
depistare a poten ialelor de$ecte&
Meta-informa iile privind structurarea i semantica con inutului sau un sistem de re$erin
care $urnizeaz valori comparative; sunt deseori o condi ie prealail pentru a putea e$ectua
testele de pro$unzime& 'ac aceste premise nu sunt disponiile; treuie gsite alte aordri&
c1nd testm structura hipertext; treuie s ne asigurm c paginile sunt legate !n mod corect
=de e3emplu; $iecare pagin treuie sa $ie accesiil printr4o legatur i; la r1ndul su; ar
treui s ai o legtur !napoi la structura hiperte3t?& <n plus; toate legturile treuie s duc
la pagini e3istente; adic; nu treuie sa $ie L!ntrerupteL& 6egturile ne$unc ionale sunt erori
$recvente atunci c1nd legturile statice prede$inite devin invalide =de e3emplu; atunci c1nd se
$ace re$erire la o pagina @e e3tern; care a $ost eliminat sau s4a schimat structura
acesteia?& B alt surs de erori este navigarea prin intermediul $unc iilor ro@ser4ului @e =de
e3emplu; L<napoi !n IstoricL; !n asociere cu strile !n care o aplica ie +e poate $i?& Un
e3emplu tipic !nt1lnit este% dac un utilizator adaug un articol !n co ul de cumprturi
virtual !n timp ce realizeaz cumprturi online; atunci acest articol va rm1ne !n co ul de
cumprturi; chiar dac utilizatorul se duce cu un pas !napoi !n istoricul ro@ser4ului; a$i 1nd
pagina anterioar $r acel articol&
cerin ele soft ; suiective de pe nivelul prezentare al aplica iilor @e =de e3emplu; LesteticaL?;
sunt di$icil de speci$icat& Cu toate acestea; ele sunt o condi ie prealail esen ial pentru un
tester pentru a putea distinge !n mod clar i oiectiv comportamentul acceptail la de$ectele
de comportament& :ai mult; doar c1teva metode i tehnici tradi ionale pentru testarea
so$t@are4ul sunt adecvate pentru testarea prezentrii& Pentru a testa o prezentare; treuie s
$ie utilizate metode din alte discipline =de e3emplu; pulicistica tiparit i msurile
organiza ionale?; !n aceea i masur cu asigurarea calit ii con inutului&
distribuirea multi-platform% numrul mare de dispozitive si caracteristicile di$erite de
per$orman reprezint o alt provocare& Chiar dac un tester dispune de toate dispozitivele
7
standard I*** 8,I&,-4,FFI
6
posiile; acesta ar treui sa ruleze cazurile de test pentru $iecare dispozitiv& 'esi
simulatoarele pentru dispozitive pot $i de aCutor daca tester4ul nu dispune de dispozitivul
$izic; ele !nsele prezint !n maCoritatea cazurilor de$ecte&
Multilingvismul: datorit disponiilit ii i utilizrii gloale ale aplica iilor @e; e3ist o serie
de provocri i u urin a !n $olosire !n testarea aplica iilor @e& Provocarea principal este de
a recunoa te interdependen ele culturale i le ia !n considerare !n mod adecvat de test& 'e
e3emplu; ordinea de citire !n di$erite culturi =de e3emplu% araa; chineza? implic $olosirea de
aCutoare de navigare laterale !n $ereastra ro@ser4ului& B alt di$icultate provine din lungimea
di$erit a mesaCelor de tip te3t !n limi di$erite; care poate determina proleme !n afi area
layout-ului
Ltinere eaL i Lmulti4disciplinaritateaL echipelor sunt adesea legate de slaa acceptare a
metodologiilor i de nepromptitudinea !n e$ectuarea testrii& 'eseori; treuie acumulate pe
parcurs cuno tin e despre metodele; tehnologiile i instrumentele necesare pentru realizarea
testrii& 'e asemenea sunt necesare puncte de vedere di$erite cu privire la testare& Mumai o
echipa $ormat din memri cu e3perienta vor aCunge la o decizie corect despre volumul
testrii 4 prea mult testare poate $i la $el de neproductiv ca cea insu$icient& Testerii sunt
deseori tenta i sa testeze tot !n !ntregime; mai ales la !nceput&
aplica iile @e constau dintr4un numr de diferite componente software =de e3emplu% servere
@e; aze de date; middle@are? i sisteme integrate =de e3emplu% sisteme *7P; sisteme de
management al con inutului?; care sunt o$erite de di$eri i $urnizori; i implementate cu
aCutorul unor tehnologii& Aceste componente $ormeaz infrastructura tehnic a aplica iilor
!eb& Calitatea unei aplica ii +e este !n principal determinat de calitatea tuturor
componentelor so$t@are singulare i de calitatea inter$e ei dintre ele& Aceasta !nseamn c; pe
l1ng componentele dezvoltate !ntr4un proiect; va treui s testm componentele so$t@are
$urnizate de pr i ter e; dar i integrarea i con$igurarea acestor componente& :ulte erori !n
aplica iile @e rezult din LimaturitateaL unei componente so$t@are; LincompatiilitateaL
!ntre componentele so$t@are; sau de$ecte de con$igurare a componentelor so$t@are corecte&
"imaturitatea" multor metode i instrumente de testare reprezint provocri suplimentare
pentru testeri& 'ac o aplica ie +e este implementat cu o tehnologie nou; de cele mai
multe ori nu e3ist !nc metode i instrumente de testare adecvate& 'ac instrumentele de
testare devin disponiile; multe dintre ele sunt imature; prezint de$ecte i sunt di$icil de
utilizat&
"dominanta schimbrii" $ace ca testarea aplica iilor +e s $ie mai comple3 dec1t testarea
so$t@are4ului tradi ional& Cerin ele i a teptrile utilizatorilor; plat$ormele; sistemele de
operare; tehnologiile i con$igura iile la Internet; modelele de a$aceri i a teptrile clien ilor;
dezvoltarea i testarea ugetelor sunt suiectul unor $recvente modi$icri pe tot parcursul
7
ciclului de via al unei aplica ii +e& Adaptarea la cerin ele noi sau modi$icate este di$icil
pentru c $unc ionalitatea e3istent treuie s $ie reanalizat; ori de c1te ori se $ace o
schimare& Aceasta !nseamn c un singur $ragment de $unctionalitate treuie sa $ie testat de
mai multe ori; !n ideea realizrii unor teste automate i repetaile& Acestea pun accentul !n
special pe teste de regresie; care veri$ic dac ceea ce s4a lucrat $unctioneaz dup o anumit
schimare& Upgrade4urile i migrarea aplica iilor +e; determinate de schimrile
permanente ale plat$ormelor; sistemelor de operare sau hard@are4ului; treuie s ruleze i s
dovedeasc c sunt un succes !n mediul de test; pentru a ne asigura c nu vor $i proleme
nea teptate !n mediul de produc ie&
1.%. Te&nici specifice
I& Testarea func ional'
Presupune testarea paginilor +e pentru o un $unc ionare; $ormatare; veri$icarea
coo>ie4urilor
J
N,O; precum i validarea datelor& *ste ideal pentru !ndeplinirea testelor de regresie;
testelor de integrare i smo>e testing&
a #erificarea lin$-urilor
i& Testarea lin>4urilor care provin din pagini e3terne&
ii& Testarea lin>4urilor de pe pagina +e pentru o $unc ionare optim&
iii& Testarea lin>4urilor dintr4un email
iv& Identi$icarea paginilor or$ane 0 pagini care nu sunt direc ionate
ctre alte pagini
b %estarea form-urilor de pe o pagin !eb
i& (eri$icarea logicii de validare a $iecrui c1mp
ii& (eri$icarea valorilor implicite pentru $iecare c1mp
iii& (eri$icarea c1mpurilor criptate cu parol pentru a nu a$i a
con inutul acesteia
iv& Testri negative cu intrri invalide pentru $iecare c1mp
v& (alidarea de trimitere a $ormularului
c %estarea managementului sesiunii i a coo$ie-urilor
i& (eri$icarea sesiunii de logare !n aplica ie activ1nd i dezactiv1nd
coo>ie4urile
ii& Folosirea testrii negative a coo>ie4urilor utiliz1nd un domeniu
gre it
iii& 7estartarea sesiunii de coo>ie !ntre sesiunile de ro@ser
iv& (eri$icarea securit ii aplica iei prin tergerea selectiv de coo>ie4
uri !n timpul rulrii unui test
d #alidarea tagurilor &SS'&ascading Style Sheet(
8
Un coo(ie )TT* sau un "odul coo(ie este un te3t special; deseori codi$icat; trimis de
un server unui navigator @e i apoi trimis !napoi =nemodi$icat? de ctre navigator; de $iecare dat c1nd acceseaz
acel server& Coo>ie4urile sunt $olosite pentru autenti$icare precum i pentru urmrirea comportamentului
utilizatorilorK aplica ii tipice sunt re inerea pre$erin elor utilizatorilor i implementarea sistemului de Pco de
cumprturi&N,O
8
i& Identi$icarea tag4urilor C)) care returneaza statusul /I/ sau alte
erori de C))
ii& Identi$icarea atriutelor DT:6
F
% id; class i name; care nu
se potrivesc cu tagurile C))
e #alidarea tagurilor )avaScript
i& Identi$icarea tagurilor )cript care returneaz statusul /I/ sau alte
erori
ii& Identi$icarea atriutelor )cript% id; class i name; care nu se
potrivesc cu tagurile )cript
f %estarea con inutului dinamic'cunoscut sub numele de testare bazei de
date(
i& (eri$icarea consisten ei datelor !n aza de date a aplica iilor +e
ce con in $ormulare
ii& (eri$icarea tas>4urilor de creare; editare; stergere; actualizare;
=C7U'
,I
?
iii& (eri$icarea datelor recuperate dac $urnizeaz in$orma ii corecte
iv& Identi$icarea conectivit ii azei de date i a erorilor de interogare
II. Testarea co"pati!ilit' ii +ntre !ro,sere
Testele de compatiilitate se e$ectueaz pentru a determina dac o aplica ie ruleaz !n
con$ormitate cu mediul $unc ional ce are diverse comina ii de hard@are i so$t@are&
<n cazul aplica iilor +e; testarea de compatiilitate treuie s descopere proleme
cauzate de utilizarea di$erit de servere sau ro@sere; cu versiunile i con$igura iile
corespunztoare& 'i$eren ele dintre ro@sere; mediile de operare i dispozitivele hard@are au un
impact maCor asupra $unc ionrii corecte a aplica iei +e&
a &ompatibilitatea browser-ului
i& Testarea aplica iei +e pentru o un $unc ionare pe mai multe
ro@sere; inclusiv Fire$o3; Internet *3plorer; Chrome; Bpera; i
)a$ari& <n mod ideal; aplica ia +e ar treui s se ocupe de
di$eren ele dintre ro@sere&
ii& (eri$icarea $unc ionalit ii aplica iei pentru o varietate de setri de
securitate a ro@ser4ului
iii& (eri$icarea $unc ionalit ii aplica iei av1nd caracteristicile
ro@serului precum; Eava)cript; Coo>ie4urile dezactivate
iv& 7edarea ro@serului aplica iei cu inter$a a utilizatorului
9
)-perTe.t /ar(up Lan#ua#e =)T/L? este un limaC de marcare utilizat pentru crearea paginilor @e ce pot $i
a$i ate !ntr4un ro@ser =sau navigator?& )copul DT:6 este mai degra prezentarea in$orma iilor 0 paragra$e;
$onturi; taele &a&m&d& 0 dec1t descrierea semanticii documentului& N-O
10
CRUD 0 acronim care provine de la Create=Creere?; 7ead=Citire?; Update=Actualizare?; 'elete= tergere?; cele
patru activit i e$ectuate pentru e$ectuarea !nregistrrii de date
9
v& (eri$icarea setrilor de securitate a ro@serului !mpotriva
accesului neautorizat
vi& (eri$icarea $unc ionrii consisten ei pe mai multe versiuni ale unui
ro@ser
b &ompatibilitatea sistemelor de operare
i& (eri$icarea randrii aplica iei pe di$erite sisteme de operare
ii& (eri$icarea $unc iilor de integrare; inclusiv ata area si selec ia de
$i iere
iii& Testarea aplica iei pe di$erite sisteme de operare% +indo@s; Uni3;
:ac; 6inu3; i )olaris
c &ompatibilitatea dispozitivelor mobile
i& (eri$icarea compatiilit ii aplica iei cu di$erite dispozitive;
inclusiv serviciile de localizare i apelare
ii& (eri$icarea redrii inter$e ei pe di$erite dimesiuni ale dispozitivului
moil; inclusiv rotirea ecranului
iii& (eri$icarea $unc ionrii corecte a aplica iei atunci c1nd dispozitivul
se a$l !n"sau !n a$ara serviciilor de re ea&
Tendin a permanent de evolu ie; descoperire i redescoperire a umanit ii se $ace
vinovat de apari ia unora dintre cele mai importante inven ii; a celor mai ene$ice tehnici i
tehnologii& Tehnicile de realizare a unui site au evoluat !n mod constant; aceast dezvoltare av1nd
ca principal oiectiv !munt irea e3perien ei utilizatorului& Ca !n orice alt domeniu; tendi ele
de realizare a unui site au menirea de a staili direc ia de dezvoltare i op iunea utilizatorilor; iar
respectarea acestora are menirea de a atrage noi vizitatori; poten iali parteneri sau clien i& Printre
tendin ele de dezvoltare !nt1lnite pe plat$ormele de compara ie se numr%
<n cazul site4urilor de compara ie; testarea de compatiilitate treuie s $ie luat !n calcul
datorit $lu3ului mare de utilizatori care $olosesc diverse sisteme de operare; utiliz1nd ro@sere
ce au versiuni di$erite& B nou tehnologie aprut a $cut ca munca dezvoltatorilor de aplica ii
+e s $ie mai u oar; i anume +e designul receptiv = Responsi0e e! Desi#n?&
Un site receptiv nu este un site pentru dispozitive moile dar nici un site pentru des>top;
sau un site pentru talete; ci este vora despre o abordare mai flexibil; dispozitiv4agnostic sau
care nu este legat de un dispozitiv anume& Cu alte cuvinte site4ul construit nu tie pe ce
dispozitiv este a$i at; ci pur i simplu se adapteaz dimensiunilor i rezolu iei oricrui dispozitiv &
10

Fig& ,&-& *3emplu de pagin responsive +e design pentru pagina de landing
,,
a unuia
dintre site4urile de compara ie Classic Car = http%""@@@&insureaclassiccar&co&u>"cheapest4Quote"?
Conceptul de Landin# pa#e sau pagina de destina ie ; este pagina pe care aCung
vizitatorii atunci c1nd dau clic> pe reclame; lin>4uri sau alte surse de tra$ic; i unde pot cumpra
produsele sau serviciile pe care le o$er un site& Pentru site4urile de compara ie la care
colaoratorul este un rand cunoscut; $irme mari de asigurri ritanice precum% Tesco;
Autotrader; Asda; Con$used sau :CMcompare; care dispun de capital de mar>eting; e3ist mai
multe versiuni de landing page create&
Fiecare element al acestei pagini este $oarte atent construit%
&eadline4ul
,-
e3istent pe landing page este recomandat s con in ene$iciul
produsului"serviciuluiK
11
http%""en&@i>ipedia&org"@i>i"6andingApage
12
http%""en&@i>ipedia&org"@i>i"Deadline
11
integrarea unui uton numit 1call to action
1%
2 =mesaCe ce !i spun vizitatorului ce s $ac;
ca de e3emplu% Ruote
,/
? plasat sus !n pagin; imediat dup head lineK
te3tul treuie s $ie $oarte u or de citit i adresat direct vizitatorului; pentru c
implic1ndu4l mai mult; cresc ansele ca acesta s $ie convinsK
con inutul este concentrat pe o singur o$ert"ac iune pe care vizitatorul o poate $ace&
Testarea unui ast$el de design se poate $ace prin trei metode%
Folosing e3tensii ale ro@serelor% Chrome; )al$ari; Fire$o3 0 aplica ia +e
'eveloper 0S (ie@ 7esponsive 6aGout
Fig& ,&-&, Testarea paginilor responsive $olosind +e 'eveloper Tool
Testele paginilor create cu acest concept se realizeaz pe di$erite device4uri
precum% tele$oane moile =av1nd ca sistem de operare IB); Android?; talete
=Ipad?&
B alt metod de a testa paginile receptive este aceea de a minimiza" ma3imiza
$ereastra ro@serului ast$el !nc1t s se modi$ice con inutul paginii&
B alt tehnologie !n curs de dezvoltare pe plat$ormele de compara ie se re$er la crearea
e$ectului de dinamic pe vertical; numit *aralla. Scrollin#; prin suprapunerea mai multor
elemente ce se deplaseaz cu viteze di$erite& Aceast tehnic permite schimarea gra$icii sau
pornirea anima iei !n momentul !n care se $ace scroll pe pagin& Cea mai important $unc ie este
cea de creare a e$ectului @o@ a site4ului; o$erindu4i un design comercial; surprinztor; menit s
capteze aten ia& Pentru vizualizarea unei ast$el de pagini pute i accesa urmtorul lin>%
http%""dev&sdp4@e&com"paralla3" =user%visiilitG" pass% techdec>5&
Fig& ,&-&. *3emplu de pagina care are implementatN tehnica paralla3 scrolling
13
http%""en&@i>ipedia&org"@i>i"CallAtoAactionA=mar>eting?
14
Ruote T $ormular !n :area 9ritanie de o inere poli e asigurare
12
<n mod tradi ional; site4urile sunt construite din mai multe
imagini; ce pot $i accesate prin lin>4uri de navigare& Tehnica
Sin#le *a#e Desi#n utilizeaza Paralla3 scrolling elimin1nd
necesitatea ca utilizatorul s navigheze pe mai multe pagini pentru
a gsi in$orma ia cutat; $iind un design prietenos care va
ma3imiza e3perien a utilizatorului site4ului& inta plat$ormelor de
compara ie au drept scop aceast tehnologie&
III. Testarea de perfor"an '
Are ca scop msurarea per$orman elor reale ale sistemului;
comparate cu cele teoretice& :etrica per$orman elor ce treuie
msurate variaz de la aplica ie la aplica ie& Per$orman a poate $i
msurat; urmrind% timpul de rspuns; ie irile sistemului;
utilizarea resurselor& 'ac msurtorile de per$orman sunt
nemul umitoare; atunci se iau msuri pentru !munt ire
=rescrierea codului; alocarea mai multor resurse; redesign de
sistem; etc?&
a %este de ncrcare
i& )calailitatea liniar 0 are ca scop
veri$icarea sistemului pentru a4 i
atinge limitele tehnologice& Un
sistem poate $unc iona !ntr4un
scenariu cu utilizare limitat; dar nu
poate $i e3tins uneori& Timpul de
rulare al unui sistem poate cre te
e3ponen ial; !n $unc ie de cerin e i
poate ceda dup o anumit limit& B
aplica ie este scalabil dac o
cre tere a !ncrcrii sistemului
necesit doar resurse adi ionale; $r
modi$icri e3tensive ale aplica iei&
6imitele tehnologice sunt de oicei%
,& 6imitri de stocare a datelor
-& 6imitri de and@idth
.& 6imitri de vitez 0 CPU
13
ii& (eri$icarea rspunsului serverului la cererile $ormularului de
veri$icare a ro@serului
iii& Identi$icarea modi$icrilor de per$orman pe o perioad de timp
iv& Testarea serviciior care !ncetinesc $unc ionarea la nivele mari de
!ncrcare ale utilizatorului
v& Identi$icarea prolemelor de laten a re elei asupra aplica iei +e
b %este de stress
Au ca scop evaluarea i gsirea comportamentului unei componente so$t@are; la limit
sau !n a$ara limitelor sale speci$icate tehnic& )istemul este !n mod inten ionat stresat; prin
!mpingerea lui dincolo de limitele speci$icate& Testele includ asigurarea de resurse pu ine i
testarea pentru incompatiilit i& Testele de stres se asigur c sistemul se comport acceptail !n
cele mai rele condi ii& 'ac limitele sunt dep ite i sistemul cedeaz; ar treui s intre un
mecanism de revenire & <n testele de stres; treuie urmrit stricarea aplica iei i e3punerea
de$ectelor ce pot aprea !n condi ii de stres% coruperea datelor; u$$er over$lo@; alocarea proast a
resurselor; deadloc>s; etc& Testele de stres di$er de cele de per$orman i de !ncrcare; deoarece
sistemul se a$l ori su; ori peste punctul su ma3im; !n timp ce testare de per$orman i de
!ncrcare simuleaz activitatea utilizatorului oi nuit&
i& 'eterminarea modului !n care aplica ia rspunde su un nivel
ridicat de !ncrcare
ii& Identi$icarea por iunilor aplica iei +e care e ueaz
iii& Identi$icarea $unc ionalit ii aplica iei dup un accident de sistem
sau de$ectarea unei componente&
iv& Identi$icarea lin>4urilor i a c!mpurilor de te3t; care $unc ioneaz
di$erit la un nivel ridicat de !ncrcare
I3. Testarea securit' ii
Are scopul de a veri$ica e$icacitatea aprrii aplica iei +e !mpotriva accesului nedorit al
utilizatorilor neautoriza i; precum i capacitatea de a conserva resursele sistemului de o utilizare
necorespunztoare; plus acordarea utilizatorilor autoriza i accesul la servicii i resurse&
)ecurizarea aplica iei treuie s prevad mecanisme de protec ie capaile s evite sau s reduc
daunele provocate de intruziuni; av1nd costuri semni$icativ mai mici dec1t daunele cauzate de o
paz de securitate&
(ulnerailitatea aplica iei care a$ecteaz proteCarea datelor se poate gsi in codul
aplica iei; sau !n orice alt component hard@are; so$t@are; sau middle@are& At1t sistemul de
operare c1t i aplica ia pot $i responsaile de prolemele de securitate&
<n cazul aplica iilor +e; implementrile eterogene i tehnologiile utilizate; !mpreun cu
un numr mare de posiili utilizatori cu posiilitatea accesrii de oriunde; $ace ca aplica iile +e
14
s devin mult mai vulneraile dec1t aplica iile tradi ionale iar testarea de securitate mult mai
di$icil de !ndeplinit&
i& ProteCarea datelor aplica iei +e i men inerea $unc ionalit ii proiectate
ii& (eri$icarea $unc ionalit ii url4urilor $r autenti$icare
iii& Testarea autenti$icrii de az $olosing nume de utilizator i parol neacreditate
iv& (eri$icarea certi$icatelor de securitate U&5IF pe paginile +e securizate
v& Identi$icarea de aplica ii +e de !nclcare a securit ii; inclusiv mesaCe de eroare
i !ncercri de !nclcare a securit ii $iind autenti$icat
vi& Testarea c1mpurilor CAPTCDA pentru $ormulare i autenti$icare
vii& Testarea securit ii ro@serului de la cel securizat la pagini nesigure
3. /onitori4area produc iei
i& 7ularea periodic a testelor i salvarea Curnalelor de testare !n
con$ormitate cu )ervice 6evel Agreement
,5
=)6A?
ii& (eri$icarea periodic a utilizatorilor $inali cu aCutorul aplica iei
#isibility Stats
iii& Furnizarea de metrici cu aCutorul aplica iilor *ew +elic; ,oogle
Analytics; M-+eports
iv& (eri$icarea $unc ionrii !n diverse loca ii geogra$ice
(I& Teste de interopera!ilitate%
Comin di$erite elemente ale sistemului !ntr4un singur mediu de testare; pentru a asigura
$unc ionarea corect !mpreun& )unt create pentru a asigura c sistemul poate $i interconectat cu
alte sisteme i va continua s $unc ioneze corect& 'ou tipuri de teste% de compatiilitG i de
ac>@ard compatiilitG& (eri$ic $unc ionarea versiunii actuale a sistemului !n cadrul unei
plat$orme mai vechi; precum i men inerea vechilor $unc ionalit i&
i %este de navigare
,& (eri$icarea u urin ei de accesarea a paginilor +e
-& Testarea $lu3ului aplica iei +e urmrind c1t de repede
utilizatorul ! i realizeaz oiectivele
.& Func ia de cutare pentru aplica iile corespunztoare
ii #erificarea con inutului
,& (eri$icarea aranCrii con inutului ast$el !nc1t s $ie logic i
u or pentru utilizator
-& (eri$icarea erorilor de ortogra$ie
.& (eri$icarea alinierii !n pagin; culori; $onturi; margini
/& (eri$icarea imaginior s $ie !ncrcate !n mod corect i la
dimensiunea corespunztoare
15
nivelul de calitate a serviciilor
15
1.4 inta o!iectului 0i4at +n testare
Formularele Dtml =forms? au $ost introduse pentru realizarea unei mai mari interactivit i
cu vizitatorul site4ului +e& Utiliz1nd $ormulare se pot culege mai u or in$orma ii cu privire la
vizitator i la pre$erin ele i dorin ele acestuia; in$orma ii ce urmeaz a $i preluate i prelucrate de
aplica ii a$late L!n spateleL paginii =aplica iile acestea se numesc; generic; scripturi CGI 4
Common Get@aG Inter$ace i ruleaz pe serverul ce gzduie te pagina +e?& 'e e3emplu;
vizitatorul unui site ce o$er spre v1nzare anumite produse va treui sa completeze un $ormular
de comanda& )criptul CGI preia datele din $ormular; le prelucreaz =include vizitatorul !n aza de
date a clien ilor $irmei; de e3emplu? i creeaz un document de rspuns =document Dtml sau
mesaC *4mail prin care clientul este anun at despre recep ionarea comenzii; data limit a onorrii
acesteia; e&t&c?&
Plat$ormele dezvoltate de ctre $irma The Insurers au ca int utilizatorii care de in
vehicule precum% motociclete; $urgonete; rulote; ma ini& :odul de livrare al produselor are drept
scop o inerea unui site u or de utilizat de ctre orice v1rst; !ncep1nd cu ,8 pana la JI de ani&
'e asemenea se urmre te ca aplica ia s ai un timp de rspuns mic; s $ie responsive ast$el
!nc1t s poat $i $olosit at1t pe noteoo>4uri; c1t i pe talete; moile& Un alt aspect luat in
considerare se re$er la per$orman a di$eritelor ro@sere i a versiunilor pe care utilizatorii le
$olosesc pe device4urile lor& 'e remarcat $aptul c aplica iile $unc ioneaz av1nd Eava)cript
inactiv; ast$el !nc1t cei mai pu in e3perimenta i pot o ine rezultate la cererile lor&
16
2. Acoperirea test'rii 5 C6nd consideri c' ai testat suficient7
Testarea de acoperire msoar !ntr4un mod speci$ic volumul e3ecutat de ctre un set de
teste; $olosind tehnici azate pe speci$ica ii& Chiar dac am putea msura lucrurile; i dac am
putea hotr! ce anume a $ost testat sau nu; atunci am putea vori de msurarea testrii&
Acoperirea testelor descrie cerinele care treuie veri$icate i !n ce stadii ale ciclului de
producie& Aceasta deriv din speci$icaiile de design i alte cerine; cum ar $i standardele de
siguran& Fiecare cerin va avea una sau mai multe metode de veri$icare corespunztoare&
:etodele de testare arat cum se va e3ecuta acoperirea testelor& 'e asemenea; acestea
speci$ic echipamentul de testare care va $i $olosit !n per$orman ele testelor; precum i criteriile
de trecere a unui test&
Analiza de acoperire a codului reprezint procesul de%
Gsire a unei zone de program care s nu $ie e3ercitat de ctre un set de cazuri de testare
Crearea unor cazuri de testare suplimentare pentru a spori acoperirea; i
'eterminarea unei msuri cantitative de acoperire a codului; care este o msur indirect
a calit ii
17
Un aspect op ional de analiz de acoperire a codului reprezint identi$icarea cazurilor de testare
redundante care nu sporesc acoperirea&
<n cazul site4urilor de compara ie e3ist mai multe nivele de acceptan ; c1nd se poate vori
despre acoperirea testrii& 'e e3emplu; !nt1lnim situa ii !n care pentru un anumit site al unui produs =tipul
de vehicul pentru care se $ace asigurarea% motociclet; $urgonet; rulot sau ma in? se $ac di$erite
modi$icri&
Un e3emplu concludent este cel legat de adugarea" eliminarea unei anumite o$erte a$i at pe un
site de compara ie& 'e e3emplu site4ul de motociclete are a$i at o o$ert pe $iecare pagin $ormular din
site !n partea dreapt despre c1 tigarea unei e3cursii in )pania pentru dou persoane la centrul
Adventure 7ider& C1nd e3pir o$erta in vigoare se schim cu alta; !n cazul de $a o o$ert voucher pe
un site cu articole sport pentru motocicli ti GetGeared
,8
din :area 9ritanie&

Fig& -&, (echea o$ert !nlocuit cu noua o$ert
Testele de acceptan pentru o ast$el de modi$icare presupun urmtoarele test case4uri%
Id Titlu *recondi ii Descriere Re4ultatul
a teptat
Test trecut 8
Test e uat
1. Con inutul
te3tului de la
!nceputul
$iecrei
pagini de
$ormular
Teste treuie $cute pe
di$erite ro@sere si
sisteme de operare%
Fire$o3; Chrome; )a$ari;
Internet *3plorer =v& J;
F; ,I; ,,?
(eri$icarea
te3tului pe
$iecare pagin
de $ormular
Te3tul a$i at
pe $iecare
pagin de
$ormular
Test trecut
2. Imaginea din
partea
dreapt a
$iecrei
pagini
Teste treuie $cute pe
di$erite ro@sere si
sisteme de operare%
Fire$o3; Chrome; )a$ari;
Internet *3plorer =v& J;
F; ,I; ,,? la di$erite
dimensiuni ale $erestrei
ro@serului
(eri$icarea
rezolu iei
imaginii i a
plasrii
acesteia !n
pagin
Moua
imagine
adugat se
gse te la
rezolu ia
potrivit; !n
partea
dreapt
Test trecut
%. Imaginea de
$undal de pe
pagina de
rezultate
)coaterea imaginii de
$undal de la vechea
o$ert i !nlocuirea
$undalului cu unul
oi nuit
Imaginea de
$undal treuie
s $ie cea
oi nuit =cum
se speci$ic !n
Imaginea de
$undal este
cea dorit
Test trecut
16
http%""@@@&getgeared&co&u>"
18
cerin e?
4. *mail4ul
trimis odat
cu !ncrcarea
a$i rii
tuturor
rezultatelor
con ine
voucherul
o$erit
(eri$icarea taelei
)etri din aza de date
s con in%
Special.ffer.wner
Tgetgeared;
-sStatic#oucher&ode T
$alse i lista noilor
coduri dac a $ost
adugat
Completarea
unui $ormular
p1n pe pagina
de rezultate cu
scopul de a
primi email de
con$irmare
care s con in
voucherul de
,IV
)etrile din
aza de date
sunt cele
speci$icate;
iar voucherul
trimis !n
email4ul de
con$irmare
este unic
Test trecut
6a s$1r itul acestui tip de testare se poate vori de o acoperire destul de mare a testelor&
'up predarea raportului de testare managerului de proiect; acesta ! i d acordul dac site4ul de
compara ie va $i actualizat cu noile modi$icri&
19
%. *roiectarea ca4urilor de testare 5 Studiu de ca4
4. Auto"ati4area e.ecu9iei test case:urilor
5. Lo#uri. Raport'ri
;. Conclu4ii
20
Referin e %
N,O http%""ro&@i>ipedia&org"@i>i"Coo>ie
N-O http%""ro&@i>ipedia&org"@i>i"DGperTe3tA:ar>upA6anguage
<i!lio#rafie$
,& Curs I)TR9
-& http%""@@@&gm&$h4>oeln&de"W@inter"Qm/@e"+e4*ngineeringA:endesACIH+eTest&pd$
.&
21

S-ar putea să vă placă și