Sunteți pe pagina 1din 156

MARSHA CLARK

Obstacole
dep`[ite
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
SILVIA IORGULESCU
ALCRIS
Romance
Capitolul 1
Ceea ce vrei tu, nu se poate cu niciun chip, zise Sandra Weir
\ncet, dar ferm.
Calmul din vocea ei era contrazis de uimirea ochilor verzi [i
mari cu care-[i privea veri[oara.
Sugerezi s`-]i iau locul [i s` pretind c` sunt logodnica unui
b`rbat care nu vede? Asta e o nebunie. Nu pot accepta a[a ceva!
Da, da, asta sugerez! \nt`ri veri[oara Sandrei, Alexandra.
Mereu ai fost cam impulsiv`, draga mea. Dac` m-ai asculta, ]i-ai da
seama c` ideea asta nebuneasc` poate fi solu]ia tuturor
problemelor tale. Singura solu]ie, din cte \mi dau eu seama.
Dar Sandra nu era preg`tit` s` admit` c` problemele ei erau
chiar att de mari. {i apoi, rezolvarea lor o privea numai pe ea.
De ce te-ai gndit tocmai la mine? \ntreb` ea, nervoas`.
Din mai multe motive, r`spunse cealalt` cu calm.
Se opri o clip` ca s` ca[te la ad`postul degetelor lungi [i fine, ca
[i cum situa]ia asta dramatic` ar fi plictisit-o, asemenea obliga]iei de
a vizita aceast` demodat` locuin]` de ]ar`. Ochii ei privir` chipul
[ocat al Sandrei, \nainte de a continua:
Ca s` fiu sincer`, eram oricum \n \ncurc`tur` [i c`utam o
solu]ie, cnd am auzit de moartea bunicii. Dar pn` n-am aflat c`
am primit fiecare o mo[tenire de o sut` de lire, nu m-am hot`rt s`
vin s` te v`d. Vreau s` spun, se scuz` ea, v`znd expresia dezgustat`
a Sandrei, c` nu prea avea sens s-o vizitez pe bunica \n ultimii ani.
N-a fost niciodat` de acord cu felul meu de a fi, mai ales dup` ce
am intrat \n lumea modei. S-ar fi zis c` fac cine [tie ce lucru
diavolesc!
Alexandra, te rog!
|n sfr[it! Presupun c` opinia bunicii nu-i chiar att de
important` \n aceast` discu]ie [i, cum v`d c` devii ner`bd`toare,
m` voi \ntoarce la subiect, [i anume la banii pe care ni i-a l`sat. O
sut` de lire.
B`nuiesc c`, folosi]i chiar [i foarte chibzuit, tot nu-]i vor ajunge
dect cteva s`pt`mni. Iar apoi te vei trezi s`rac`. Dup` aceea,
trebuie s`-]i reamintesc c` avem acela[i prenume. Ce ridicol, nu?
Amndou` am fost numite Alexandra \n speran]a c` vom mo[teni
averea bunicii. Avere pe care a pierdut-o att de stupid \n investi]ii
nepotrivite.
N-a fost numai vina ei! o opri Sandra.
Bine, bine, lini[te[te-te! exclam` veri[oara ei. Oricum, e prea
trziu s` mai discut`m despre a[a ceva. Poate c`, \n ciuda faptului
c` a murit [i te-a l`sat aproape pe drumuri, exist` lucruri pentru
care ai putea s`-i mul]ume[ti. Spre exemplu, faptul c` purt`m
acela[i nume, ceea ce simplific` problemele cu pa[aportul. Apoi,
6 MARSHA CLARK
Stein n-ar avea nimic \mpotriva prescurt`rii Sandra, dac` e[ti de
acord s`-mi iei locul.
Sandra \i ignor` cuvintele. I se p`rea att de ciudat` aceast`
situa]ie!
Nu cred c`-]i dai seama ce spui! bolborosi ea. Nu-i po]i spune
lui Stein c` pur [i simplu vrei s` te c`s`tore[ti cu altcineva? Nu-l
cunosc, dar i-ai trimis bunicii o fotografie de-a lui. Sunt convins` c`
un b`rbat care pare att de arogant va suporta vestea f`r`
probleme!
Tocmai asta-i problema! se \ncrunt` Alexandra. Nu sunt sigur`
c` o va face. E destul de tn`r treizeci [i ceva de ani pentru a
face fa]` unei desp`r]iri, dar \n ultima vreme a avut un
comportament destul de ciudat. N-a trecut mult de la accident,
astfel c` e posibil s` nu-[i fi revenit complet. Doctorul spune c` are
momente de depresie [i de nervozitate extrem`. Prin urmare,
trebuie s` fiu foarte atent` cu el. Nu pot risca s`-i spun c` m-am
r`zgndit att de brusc. |n]elegi?
Dar dac` b`rbatul cu care vrei s` te m`ri]i, Arnold, te iube[te
cu adev`rat, nu crezi c` va avea r`bdare pn` cnd vei fi preg`tit`
s` rupi rela]ia cu Stein?
Nu, zise Alexandra. |]i explic imediat cum stau lucrurile.
Arnold m` iube[te [i eu vreau s` fiu cu el. Totu[i, m` \ntreb dac`
dragostea lui va rezista [i dac` Stein va face un gest disperat. E un
om foarte bogat [i cunoscut, [i are oroare de scandal. Nu pot risca
s`-l pierd!
Dar Stein vrea s` petreci dou` s`pt`mni cu el pe insula sa ca
s` afle dac` te po]i obi[nui cu noua... situa]ie.
OBSTACOLE DEP~{ITE 7
Asta nu \nseamn` c` se \ndoie[te de viitorul rela]iei voastre?
Nu [tiu, spuse Alexandra, refuznd s` discute. Problema e c`,
de[i Stein m` ador` \nc`, n-am fost o pereche foarte potrivit` nici
\nainte de accident. Poate am fi fost ferici]i dac` nu s-ar fi \ntmplat
tragedia asta, dar din nefericire, nu putem da timpul \napoi.
Trebuie s` \n]elegi, Arnold nici nu vrea s` aud` c` mai am de-a face
cu Stein. E gata s`-]i dea cinci sute de mii de lire ca s` rupi treptat
rela]ia cu el, dar m-a avertizat c` totul se va termina \ntre noi dac`
m` \ntorc la fostul logodnic, fie [i numai pentru a-i spune adio.
Sandra clipi, str`duindu-se s` se elibereze de senza]ia de scrb`
[i de dispre] care o cuprinsese.
Probabil c` Arnold nu te iube[te foarte mult, de vreme ce
n-are \ncredere \n tine.
Cred c` n-are \ncredere \n Stein. Chiar [i orb, e un b`rbat pe
cinste.
Pentru o clip`, Sandra fu gata s` capituleze. O parte din ea era
fascinat` de imaginea acelui b`rbat, a c`rui fotografie \i r`m`sese [i
acum \n minte. Pe de alt` parte \ns`, nu era preg`tit` pentru o astfel
de aventur`.
Dac` plec cu Stein pe insula asta, relu` ea, n-am nicio garan]ie
c` m` va mai l`sa s` plec. O insul` nu-i cel mai sigur loc din lumea,
[i poate \mi va fi greu s` scap.
Pot s`-]i promit c` Stein nu te va ]ine acolo cu for]a. E prea
mndru pentru a face asta.
Alexandra se foi pe scaun [i Sandra pricepu instinctiv c` abia
acum va afla \ntreg adev`rul.
Noi doi am avut o logodn` neconven]ional`, explic` tn`ra.
8 MARSHA CLARK
Am ob]inut un mic rol \n ecranizarea f`cut` dup` cartea sa. Era
primul rol pe care reu[isem s`-l ob]in [i eram foarte fericit`. Din
p`cate, asistentul de produc]ie a f`cut o pasiune pentru mine [i
imbecilul nu-[i d`dea seama c` nu-l plac deloc. Atunci, la
momentul potrivit, a ap`rut Stein, care m-a salvat din aceast`
\ncurc`tur` [i [i-a c[tigat astfel dreptul de a intra \n via]a mea.
B`nuiesc c` Stein avea la rndul lui ni[te probleme personale,
despre care nu mi-a povestit, dar care l-au f`cut mai \n]eleg`tor fa]`
de necazurile mele. Mi-a sugerat c` ar fi bine s` ne logodim.
Nu te iubea? A vrut s` v` logodi]i doar ca s` te apere? se mir`
veri[oara ei.
Nu! protest` Alexandra, furioas`. Bine\n]eles c` m` iubea [i
m` iube[te \nc`. De asta \mi este [i att de team` de reac]ia lui.
Sandra o privi \ncruntat`, \ncercnd \n zadar s` priceap`
\ntreaga poveste. Veri[oara ei relata foarte confuz faptele.
Dar tu ai \ncetat s`-l mai iube[ti dup` ce a orbit? \ntreb` ea.
Alexandra o privi cu un aer de repro[.
Mereu ai \ncercat s` m` pui \ntr-o lumin` proast`, protest`
tn`ra, indignat`. Apoi, realiznd c` nu-[i putea permite s` se simt`
ofensat`, ad`ug`:
Sincer, nu cred c` l-am iubit vreodat`. Nu-i puteam oferi
pasiunea pe care p`rea c` o a[teapt` de la mine. Mi-a spus cndva
ironic, desigur c` dac` nu pot fi generoas` cu inima mea, atunci
\i pot oferi trupul.
{i tu ce i-ai r`spuns? \ntreb` Sandra, scandalizat`.
Eram sigur` c` te vei speria. Dar nu-]i face probleme, tu ar`]i
minunat [i e[ti foarte senzual`. Dac` Stein ar putea s` te vad`, sunt
OBSTACOLE DEP~{ITE 9
sigur` c` te-ar aprecia. I-am r`spuns c` m` p`strez pentru c`s`torie.
N-am vrut s` afle c` sunt insensibil` la pasiunea lui.
{i crezi c` te vei descurca mai bine cu Arnold? \ntreb` Sandra
cu r`ceal`.
Dar cealalt` p`ru s` nu observe tonul ei distant, fiind, ca de
obicei, prea absorbit` de sine \ns`[i.
Arnold e b`rbatul la care am visat \ntotdeauna. E mai maleabil
dect Stein [i nu-i foarte interesat de probleme din astea...
Totu[i, nu se l`s` Sandra convins`, nu \n]eleg cum vrei s`-l
p`r`se[ti pe Stein! Chiar dac` Arnold e perfect pentru tine, tot nu
po]i r`ni pe cineva pentru a-]i asigura fericirea.
Alexandra replic` agresiv:
O, mi-a[ dori s` nu-]i mai iei fa]a asta cucernic` [i s` \ncerci s`
\n]elegi. Sunt manechin, sunt obi[nuit` ca oamenii s` m` aprecieze.
Nu-mi pot imagina un viitor al`turi de un b`rbat care nu vede. Pe
de alt` parte, lui Stein i-a pl`cut numai frumuse]ea mea, iar acum,
c` nu m` mai poate vedea, e ca [i cum ar fi logodit cu o str`in`. Nici
m`car nu mai \ncearc` s` m` s`rute \n ultima vreme. Tu ai numai
dou`zeci [i unu de ani, Sandra, e[ti mai mic` dect mine cu opt ani,
de asta nu-]i dai seama ct de important poate fi timpul. {ansele
mele de a m` c`s`tori convenabil sunt din ce \n ce mai mici.
Pentru Sandra, aceste lucruri n-aveau niciun sens, dar Alexandra
continu`:
|mi dau seama c` nu e[ti de acord cu mine, dar [i Stein are o
parte de vin` \n toat` povestea asta.
Da? \ntreb` Sandra, nedumerit`.
Da. |nainte, \[i scria singur c`r]ile.
10 MARSHA CLARK
Acum, [i-a dat seama c`-i trebuie o secretar`. A angajat trei, dar
toate [i-au dat demisia. A[a c` insist` s`-l ajut chiar eu. Eu! Nu pot
tasta ca lumea nici m`car un cuvnt. Iar el pretinde c` ar trebui s`
exersez. |n schimb, tu ai putea s`-l aju]i. {tiu c` ai lucrat pentru un
scriitor, mi-a spus bunica.
Dar n-am studii de specialitate. Am lucrat pentru acel scriitor
doar ca s` mai c[tig ni[te bani. La \nceput, nu cred c` eram mai
bun` dect tine. A[a c` [i tu po]i \nv`]a. Domnul Lawrence spunea
c` prind repede [i nu fac gre[eli.
Alexandra se strmb`.
|n]eleg, draga mea. Dar tu e[ti att de tn`r` [i de retras`! Nu
vreau s` par crud`, dar eu sunt manechin [i b`rba]ii nu se pot
concentra bine \n preajma mea.
Dar Stein nu te poate vedea.
Tocmai asta-i problema.
Dac` nu-mi poate vedea frumuse]ea, caut` la mine inteligen]`,
iar asta nu m` avantajeaz`.
Da, se gndi Sandra, veri[oara ei era mai degrab` \ndemnatic`
dect inteligent`, de[i oamenii observau rar diferen]a. De
asemenea, era destul de vesel` [i avea un chip expresiv. Sandra
putea pricepe de ce un om cu afec]iunea lui Stein Freeman putea
fi deziluzionat de adev`rata Alexandra. B`rbatul putea descoperi c`
iubita pe care [i-o imaginase nu exista.
Totu[i, sugestia Alexandrei de a-i lua locul era ridicol`. Era o
nebunie s` te gnde[ti la a[a ceva!
Nu pot face a[a ceva, [opti ea, de[i \i era mil` de Stein
Freeman. N-o pot face, repet` ea.
OBSTACOLE DEP~{ITE 11
M` tem c`, dac` te gnde[ti bine la situa]ia \n care te afli, vei
observa c` nu prea ai de ales. Ai avut grij` de bunica de cnd ai
terminat [coala. Acum, te-a l`sat f`r` un ban, \ntr-o cas` pe care
proprietarul vrea s-o vnd`. Dar chiar dac` ai putea locui aici
nestingherit`, tot n-ai avea cum, pentru c` nu ]i-ai permite. Nu e[ti
angajat` nic`ieri. {i dac` nu reu[e[ti aici, ct crezi c` vei rezista la
Londra?
Nu [tiu, replic` Sandra nervoas`, privind-o cu ochii ei mari [i
verzi.
{i ea se gndise de multe ori la problemele astea.
Probabil vei muri de foame, \i spuse Alexandra f`r` ascun-
zi[uri. Chiar dac` e[ti foarte preg`tit` \ntr-un anumit domeniu, po]i
s` ai nenorocul s` nu-]i g`se[ti de lucru. Dar dac` te duci cu Stein
pe Kalnos, vei avea timp s` decizi exact ce vrei s` faci. {i apoi, vei
avea banii de la Arnold...
Nervoas`, Sandra pocni din palme. Refuz` s`-[i priveasc`
veri[oara. |i displ`cea profund c` i se punea \n fa]` o astfel de
tenta]ie. Dar cea mai mare ispit`, trebuia s` recunoasc`, era chiar
Stein. Din clipa \n care \i z`rise poza, se gndise numai la el. Dac`
ar fi acceptat aceast` provocare, ar fi putut sc`pa o dat` pentru
totdeauna de aceast` obsesie. Pentru c` nu te po]i \ndr`gosti de o
imagine, orict de atr`g`toare ar fi ea. Cnd Alexandra \i spusese
prima dat` despre accident, Sandra aproape c` plnsese, sim]ind
parc` durerea lui. Sim]ise o mare mil` fa]` de el [i nevoia de a-i s`ri
\n ajutor, de[i nu era convins` c` mila ei ar fi fost bine primit`. Pe
Alexandra o voia cu adev`rat.
M` ascul]i? \ntreb` veri[oara ei cu r`ceal`.
12 MARSHA CLARK
Da, replic` Sandra, plictisit`. Recunosc, sunt tentat` de oferta
ta. Cine n-ar fi, dac` s-ar g`si \n locul meu! Dar ceea ce sugerezi e
att de bizar, \nct nu cred c` poate func]iona. De unde s` [tiu ce
fel de om e Stein, cum reac]ioneaz` diverse situa]ii? Pentru el, sunt
o str`in`. Mai mult, sunt mai tn`r` dect tine [i mai pu]in
inteligent`, cum mi-ai spus-o nu o dat`.
Alexandra se mi[c` precaut` \n scaun.
Stein e aproape un str`in [i fa]` de mine, r`spunse ea sec, a[a
c` nu v`d unde este problema. Greutatea [i \n`l]imea cred c` sunt
acelea[i, de[i tu e[ti mai... senzual`. Nu trebuie s` te apropii prea
mult de el, asta-i tot. Recunosc c` nu sem`n`m ca dou` pic`turi de
ap`, dar un orb nu va observa c` avem ochi de culoare diferit` [i c`
buzele tale sunt ceva mai pline. S`rmanul Stein, dac` ar [ti ce
pierde!
P`rul meu nu-i chiar a[a blond.
Stein [tie c` al meu e vopsit. Dac` cineva va comenta ceva
despre p`rul t`u, va presupune c` nu m-am mai vopsit. Nu neg c`
nu mai am tinere]ea [i inocen]a ta [i c` tenul meu nu mai are
prospe]imea pielii tale, dar un orb nu prea remarc` astfel de
lucruri.
Sandra se cutremur`. Alexandra i se p`rea de-a dreptul cinic`.
Dar vocea mea? [opti ea, de[i i se p`rea c` fiecare \ntrebare
era din ce \n ce mai stupid`.
Vocea ta? zmbi Alexandra. Nu cred c` trebuie s`-]i faci
probleme din cauza asta. Nu uita c` sunt o bun` actri]`.
Cred c` talentul `sta mi-ar fi de folos mai mult mie, date fiind
circumstan]ele.
OBSTACOLE DEP~{ITE 13
Realiznd c` vorbele ei puteau fi luate drept o acceptare a
planului veri[oarei, ad`ug` rapid:
Asta nu \nseamn` c` sunt de acord cu ce mi-ai cerut... sunt \n
continuare convins` c` e o nebunie. Stein va descoperi \n[el`toria.
Am citit undeva c` orbii \[i dezvolt` celelalte sim]uri.
Stein n-a avut timp pentru asta.
Cum s-a petrecut accidentul?
Din cte am \n]eles, s-a ciocnit cu un motociclist beat.
Sandra se \nfior`, de parc` ar fi fost chiar ea martora
accidentului.
Oroarea [i durerea \i umplur` inima. Cum putea oare Alexandra
s` \ntoarc` spatele unui om care trecuse printr-o experien]` att de
traumatizant`? Cineva, cndva, trebuia s`-l mngie pentru toat`
suferin]a asta.
Dar acel cineva nu trebuia s` fie ea. {i totu[i, dac` refuza, acest
gest ar fi f`cut-o mai bun` dect Alexandra? Nu, \n niciun caz. Banii
nu contau. Inima ei era plin` de compasiune.
S`rmanul Stein, [opti ea.
Adev`rul e c`, lipsit de vedere, ar putea ajunge destul de
s`rac, ridic` Alexandra din umeri.
{i nu ]i-ar conveni s`-]i legi via]a de un b`rbat f`r` bani!
Nu-i nevoie s` fii att de acuzatoare. Nu sunt f`cut` pentru a
fi s`rac`, r`spunse Alexandra, privind cu dispre] covorul vechi din
sufrageria bunicii. {i apoi, m-a[ plictisi \ngrozitor pe o insul`
greceasc`.
N-ai \ncercat s`-i m`rturise[ti asta lui Stein? Poate c` nu-[i d`
seama de sentimentele tale...
14 MARSHA CLARK
{i crezi c` va pricepe? El e convins c` pot supravie]ui numai
cu dragoste, dar eu nu-mi pot imagina nici m`car o s`pt`mn` f`r`
distrac]ie.
Dragoste? repet` Sandra. Parc` ziceai c` rela]ia voastr` nu e
una foarte... explicit`.
E vorba de originea lui greceasc`. Se pare c` ei vorbesc despre
dragoste cum am discuta noi despre micul dejun.
Dar nu mi-ai spus c`-i grec! \i repro[` Sandra.
Nu-i grec! r`spunse veri[oara ei, exasperat`. Bunica lui e. El e
la fel de englez ca noi dou`. Instinctiv, Sandra \ncepu s` se team`.
Chiar dac` Stein Freeman era numai o p`rticic` grec, trebuia s` ]in`
cont de acest aspect. Era cunoscut faptul c` grecii se conduceau
dup` un cod moral foarte strict.
Toat` povestea asta e o nebunie. Nu pot face a[a ceva!
Foarte bine, replic` Alexandra cu venin \n glas. Dac` nu vrei,
nu vrei. Sper c` nu te a[tep]i s` te ajut sau m`car s` te mai v`d
vreodat` dup` toate astea. |i voi spune adev`rul lui Stein, cum
m-ai sf`tuit, [i dac` se arunc` \n vreun ru, asta e!
O, nu! ]ip` Sandra. Nu po]i face una ca asta, Alexandra!
Ba pot, [i exact asta voi face!
T`cerea dur` cteva momente. Cele dou` veri[oare se privir`
\ndelung. Sandra era con[tient` de ura zugr`vit` pe chipul
Alexandrei.
Bine, aprob` ea. Dar e[ti sigur` c` voi reu[i?
Sunt sigur`, zise Alexandra cu satisfac]ie.
Atunci, \nseamn` c` va fi bine, ad`ug` Sandra, ridicnd din
umeri.
OBSTACOLE DEP~{ITE 15
***
Peste cteva zile, \n drum spre Londra, Sandra se \ntreba \nc`
dac` speran]a ei c` totul va fi bine se va adeveri. |[i d`dea perfect
de bine seama c` Alexandra \i for]ase mna. Voin]a ei [i atrac]ia pe
care o sim]ea fa]` de Stein o convinseser` s` \nceap` aceast`
aventur`. |ncerc` s`-[i orienteze gndurile c`tre lucruri mai vesele.
Aceast` excursie era [ansa ei de aventur`. Niciodat` pn` acum nu
avusese ocazia s` plece de acas`.
{i cum ar fi putut, de vreme ce trebuia s` aib` grij` de bunica ei?
|n afar` de vizitele scurte ale Alexandrei, nimeni altcineva nu le mai
trecuse pragul.
Sandra oft`. Alexandra dusese o cu totul alt` via]`. Nici m`car
nu-i trecuse prin cap c`, dup` cheltuielile de c`l`torie, veri[oarei ei
\i r`m`seser` foarte pu]ini bani din cele o sut` de lire. L`snd la o
parte sentimentele contradictorii pe care le avea, propunerea
Alexandrei p`rea singura solu]ie de redresare. Regreta c` se vrse
\n a[a ceva, dar \ncercase toate celelalte alternative. F`r` succes.
|ngropndu-[i fa]a \ntr-o revist`, dar f`r` s` se poat` concentra
cu adev`rat, se gndea la problemele ce se puteau ivi. Spre
deosebire de Alexandra, ea nu era actri]`. Atunci, cum putea intra
\n rolul de logodnic` a unui necunoscut? Deja \ncepuse s` regrete
promisiunea f`cut` Alexandrei. |i fusese simplu s` re]in` toate
lucrurile pe care i le spusese veri[oara ei timp de dou` zile ct
16 MARSHA CLARK
r`m`sese la ea, dar cine putea garanta c` aceste informa]ii \i vor
asigura succesul?
Din fericire, n-avea s` \ntmpine probleme imediate. Stein abia
se \ntorsese din America [i niciunul dintre prietenii lui englezi n-o
\ntlnise \nc` pe Alexandra. Locuia \ntr-un apartament cu care se
obi[nuise, iar peste cteva zile se va \ntoarce \n Grecia, unde avea
o mul]ime de servitori care-i st`teau la dispozi]ie. Iar medicul lui
personal era \n vacan]`...
Vezi, soarta a fost de partea mea, rse Alexandra triumf`toare,
cnd ajunser` \n apartamentul ei. Ai ajuns aici \n siguran]`, [i
nimeni nu va b`nui nimic.
Da, admise Sandra \n gnd, dar problemele de-abia \ncepeau.
Imediat dup` ce-[i aranj` hainele \n dormitorul Alexandrei,
veri[oara ei o anun]` c` va avea nevoie de haine noi.
Dar dac` Stein nu vede, protest` Sandra, la ce bun?
Pentru c` [tie c` port numai lucruri de calitate. Sim]ul tactil
reprezint` singura lui cale de cunoa[tere.
Bine, aprob` cealalt`, resemnat`.
Nu-]i face griji, cred c` am ni[te haine care ]i se potrivesc.
Restul, \l voi cump`ra eu, ca un cadou. |n fond, voi avea destui
bani, dup` ce m` voi c`s`tori.
A doua zi o petrecur` la cump`r`turi, iar Alexandra \i ar`t`
\mprejurimile.
Nu c` ar conta prea mult, \i zise ea, dar e bine s` [tii locurile,
chiar dac` mai r`mi aici doar cteva zile. Apartamentul meu e
\nchiriat numai pn` la sfr[itul s`pt`mnii, iar ]ie nu-]i va mai
r`mne dect s` \napoiezi cheia proprietarilor.
OBSTACOLE DEP~{ITE 17
Mai trziu, Sandra se \ntreb` cum de aceste lucruri n-o
avertizaser` despre adev`ratele inten]ii ale Alexandrei, dar toate
aceste schimb`ri o bulversaser` [i nu b`nuise c` s-ar fi aflat ceva
necurat la mijloc.
A doua zi c`tre sear`, cnd veni \n sfr[it momentul s`-l viziteze
pe Stein pentru prima oar`, era att de emo]ionat`, \nct nu crezu
c` va putea trece de aceast` \ncercare.
Nu cred c` pot s` fac asta, exclam` ea palid`, privindu-[i
veri[oara. Dac` i-ai explica lui Stein de ce vrei s` rupi logodna, cred
c` ar \n]elege. Nimic nu poate fi mai r`u dect \ncercarea de a-l
\n[ela.
Dumnezeule, am tras destul de tine ca s` accep]i! replic`
Alexandra, exasperat`. Refuz s` cred c` m` vei l`sa balt` \n ultima
clip`.
O puse s` se \mbrace \n rochia aleas` [i sun` dup` un taxi. Cnd
ma[ina sosi, Alexandra deveni \ns` ceva mai \ng`duitoare.
Dac` [i dup` ce te \ntorci vei avea aceea[i impresie, \]i dau
voie s` te r`zgnde[ti. Tot ce-]i cer este s` te duci la aceast`
\ntlnire. Nu pentru mine, ci de dragul lui Stein.
Tot drumul pn` la apartamentul b`rbatului, Sandra se \ntreb`
de ce acceptase att de u[or cererile Alexandrei. Poate pentru c`
avea prea pu]in` experien]` de via]` [i era vulnerabil` \n fa]a
insisten]elor celorlal]i.
Un mic tremur o str`b`tu cnd ap`s` butonul soneriei lui Stein
Freeman. Era att de preocupat` de propriile gnduri, \nct tres`ri
atunci cnd se deschise u[a. |n fa]a ei se afla un b`rbat \nalt, cu
umeri largi. Era brunet [i bronzat.
18 MARSHA CLARK
Se l`s` o t`cere ciudat`. Sandra se gndi c` nimeni n-ar fi putut
ghici c` b`rbatul din fa]a ei era orb. Sem`na foarte bine cu imaginea
din fotografie. Chipul lui avea contururi dure, nasul drept [i b`rbia
despicat`. P`rea un tip arogant. Ochii lui cenu[ii se plecar` asupra
Sandrei.
Alexandra?
Sandra se \ntreb` dac` Alexandra \l s`ruta de obicei. |n mod
normal, o s`rutare de bun g`sit ar fi fost indicat`, mai ales \ntre
logodnici, dar veri[oara ei nu-i spusese nimic despre asta.
Da! replic` ea, \ncercnd s` se calmeze, \n timp ce b`rbatul \i
repet` numele, de data asta cu oarecare ner`bdare.
Apoi, minunndu-se de propria \ndr`zneal`, \l dep`[i [i intr` \n
hol.
Nu m` a[teptai?
Nu [tiam ce s` mai cred, replic` el, \nchiznd u[a [i
urmnd-o \n sufragerie. N-ai venit \ncoace trei zile...
Dar... \ncepu Sandra, \ntrebndu-se unde fusese Alexandra
ieri sear`, cnd \i spusese c` vine aici.
Stai lini[tit`, zise Stein cu glas \mp`ciuitor. {tiu foarte bine c`
trebuie s` lucrezi. De asta nu te-am sunat. Unde au fost ultimele
aranjamente profesionale?
Aaa... La Brighton, [opti Sandra.
S`rmana de tine! |n sezonul `sta, la Brighton? Ce o fi fost \n
mintea lui Carl?
Lucrurile mergeau din ce \n ce mai prost. Vocea lui Stein era
aproape cinic`. Auzise de Carl Lennox, desigur, fotograful favorit al
Alexandrei, dar nu [tia mai nimic despre el. Sandra f`cu ce-i veni
OBSTACOLE DEP~{ITE 19
prima oar` \n minte. |[i petrecu bra]ul pe sub bra]ul b`rbatului
[i-l trase dup` ea c`tre divan.
Hai s` st`m jos, dragul meu. Sunt sigur` c` nu vrei s`
discut`m despre Carl.
Iat` o schimbare! se \ncrunt` Stein, a[ezndu-se totu[i. Ai ceva
mai interesant de spus?
Sandra ro[i [i fu fericit` c` b`rbatul n-o putea vedea. Era ea
\ns`[i uimit` c` putea vorbi att de natural. Stein Freeman era un
tip mai intimidant dect \[i imaginase [i o f`cea s` se simt`
vulnerabil`.
Nu vreau s` discut`m despre nimic \n mod special, zise ea,
aproape sufocat` de emo]ie.
Ca de obicei, nu te intereseaz` cum m` simt, observ` b`rbatul.
|mi pare r`u, r`spunse ea cu r`ceal`, imitndu-[i veri[oara.
Cum te sim]i, Stein?
Destul de bine, replic` el. Totu[i, pu]in` c`ldur`, pu]in
entuziasm n-ar strica rela]iei noastre.
Ce voia s` spun` cu asta? |n ochii lui citi o sclipire diavoleasc`.
Poate c` doctorul avea dreptate s` cread` c` nervii b`rbatului erau
zdruncina]i. Clipi, amintindu-[i c` doctorul le recomandase
apropia]ilor lui Stein s` aib` r`bdare cu el.
Totu[i, situa]ia era ciudat`.
Te vei sim]i mai bine dup` ce vom mnca, zise ea.
El rse.
|ntotdeauna ai crezut c` mncarea este leacul pentru orice. {i
totu[i, e[ti destul de slab`.
Privindu-l rapid, Sandra se \ntreb` ce replic` \i putea da.
20 MARSHA CLARK
Nu cred c` ]i-ar mai pl`cea de mine dac` a[ fi gras`, zise ea.
De unde [tii? \ntreb` el, lundu-i mna. Poate c` lucrurile ar
sta tocmai invers...
Sandra \ncerc` s` se elibereze, sim]indu-se tulburat` de
atingerea lui.
A[ vrea s` beau ceva, spuse ea, amintindu-[i c` asta ar fi fost
una dintre primele cereri ale Alexandrei.
Cu o strmb`tur` ironic`, Stein \i l`s` mna cu un gest aproape
violent. Sandra r`sufl` u[urat`. Atingerea lui \i d`dea fiori. Chiar
dac` Alexandra sus]inea c` nu erau compatibili, Stein putea crede
a[a cum era [i normal c`, \n calitate de logodnic, are anumite
drepturi asupra ei. {i, \n ciuda tuturor diferendelor, se presupunea
c` b`rbatul o iube[te \nc`. Totu[i, ac]iunile lui nu dovedeau asta.
Cnd \l v`zu ridicndu-se [i \ndreptndu-se c`tre bar, Sandra \l
urm`ri confuz`.
Mncare [i b`utur`, coment` Stein, punnd whisky \n dou`
pahare. De mine nu pari s` ai nevoie. Cteodat`, m` \ntreb dac`
n-ar trebui s` fiu un iubit mai... activ. Poate avem s` ne oferim unul
altuia mai multe lucruri dect credem.
OBSTACOLE DEP~{ITE 21
Capitolul 2
Trupul tinerei se \ncord` la aceste cuvinte. |ntinse mna s`
primeasc` paharul cu b`utur`, uitnd complet c` nu bea niciodat`
t`rii. |n casa bunicii, cel pu]in \n ultimii ani, se g`sea numai
ocazional cte o sticl` de lichior. {i nici cu prietenii ei nu b`use
niciodat` ceva att de tare.
|ncercnd s` g`seasc` printre instruc]iunile oferite de Alexandra
o replic` la vorbele lui, r`spunse deta[at:
N-ai vrut niciodat` s` fim iubi]i... de ce te-ai r`zgndit tocmai
acum?
El zmbi ironic.
Nu [tiu exact, m`rturisi el cu brutalitate. Poate din plictiseal`.
E[ti foarte atr`g`toare, draga mea, dar nu uit c` n-ai fost niciodat`
de acord cu sexul \nainte de c`s`torie. Am sesizat ni[te schimb`ri
\ns`... care m` fac s` cred c` te-ai r`zgndit. Vocea ta pare mai
blnd`, mai dulce, mai promi]`toare...
Te rog, \nceteaz`! [opti Sandra, terifiat`.
U[urarea c` Alexandra spusese adev`rul \n leg`tur` cu rela]ia ei
cu Stein se pierduse din pricina stnjenelii. Niciun b`rbat nu-i mai
vorbise astfel. Totu[i, \[i aminti c`, \n cercurile \n care se \nvrteau
Stein [i Alexandra, o astfel de conversa]ie era ceva obi[nuit.
Nimic nu s-a schimbat, reu[i ea s` spun`.
Deci, ridic` el din umeri cu indiferen]`, sim]urile mele nu-s
att de bine dezvoltate pe ct credeam. Sau defectul meu fizic este
ceea ce te face s` tremuri de dispre]?
Sandra, r`nit` de tonul lui nep`s`tor, se \ntreb` cum avea s`
scape din aceast` situa]ie, care devenea din ce \n ce mai periculoas`
cu fiecare minut. De[i fusese atras` de fotografia b`rbatului, nimic
n-o preg`tise pentru emo]iile pe care le tr`ia acum \n preajma lui.
Nu era sigur` dac` era vorba de mil` sau de dorin]a de a-l proteja.
Sim]ea nevoia s`-l \mbr`]i[eze, s`-l asigure c` era un b`rbat pe care
orice femeie [i-l putea dori, \n ciuda defectului s`u.
Oft` [i \ncerc` s` r`spund` \n stilul Alexandrei.
Accidentul t`u n-are nicio leg`tur` cu sentimentele mele \n
aceast` privin]`, Stein, [tii prea bine.
Expresia lui se schimb`.
|mi pare r`u, Alexandra, n-am vrut s` te sup`r. Greeson a
trecut pe aici mai devreme [i [tii c` reu[e[te \ntotdeauna s` m`
deprime.
Dar asta nu \nseamn` s` m` r`zbun pe tine.
Sandra, care habar n-avea cine era Greeson, zise repede:
|n]eleg cum te sim]i. Nu-i nevoie s` te scuzi. Bea-]i b`utura [i
\ncearc` s` te relaxezi.
Noroc, [opti el, ridicnd paharul [i bnd aproape jum`tate.
OBSTACOLE DEP~{ITE 23
Cineva b`tu la u[`. R`suflnd u[urat`, Sandra v`zu chelnerul
aducnd cina [i, ct timp Stein se \ntoarse cu spatele, arunc`
b`utura din paharul ei \n vaza cu trandafiri din apropiere. Cu un
suspin de regret, sper` c` florile vor aprecia b`utura mai mult dect
ea.
|n timpul cinei, Sandra \i admir` din nou agilitatea. Nu-i venea
s` cread` c` b`rbatul era \ntr-adev`r orb. Accept` un pahar de vin
ro[u la friptur`, dar cnd Stein \i mai oferi unul protest`, spunnd
c` nu era obi[nuit` s` bea att.
Realiz` c` f`cuse o gre[eal` atunci cnd Stein \ncepu s` rd`
sarcastic.
Nu ]i-am cerut niciodat` s` renun]i la obiceiurile tale proste,
doar pentru c` mergem \n Grecia, zise el.
Grecia! Gndul c` se va afla cu el pe o insul` str`in` o f`cu s`
tremure mai mult dect gafa legat` de b`utur`. Uitase c` Alexandrei
\i pl`cea att de mult vinul!
Grecia, repet` ea gnditoare. E[ti sigur c` \nc` mai vrei s` te
\nso]esc?
N-am alt ghid, replic` el cu oarecare dispre]. {i apoi, nu vii cu
mine ca s` afli dac` m` iube[ti sau nu?
Desigur, [opti ea. Nu-]i bei cafeaua? relu` ea, \ncercnd s`
schimbe vorba.Vrei s` te ajut?
Ce naiba, Alex! ]ip` el. {tii bine c` m` pot descurca singur.
Doar am exersat att!
|ndep`rtndu-se de el, Sandra se rea[ez` pe divan, lund cea[ca
de cafea \n mini. Stein era foarte tensionat, de vreme ce vorbea
astfel cuiva pe care se presupunea c`-l iube[te.
24 MARSHA CLARK
Spera ca peste cteva minute s` g`seasc` un pretext destul de
bun pentru a pleca.
|mi pare r`u, zise ea.
Nu-mi spune c` devii sensibil`, draga mea, o lu` el \n rs.
F`r` s` [tie exact la ce se referea, Sandra zise primul lucru
care-i veni \n minte:
Prime[ti mul]i musafiri?
Destui. Ast`zi au fost vreo [ase, to]i plini de bune inten]ii [i
m`cina]i de curiozitate. Totu[i, va mai trece mult` vreme pn` cnd
s` pot lucra din nou. Ai mai exersat scrisul la ma[in`?
S` exersez? \ntreb` ea mirat`. O, da, aprob` ea, amintindu-[i
spusele Alexandrei. Voi avea cu ce s`-mi ocup timpul \n Grecia.
Vor fi distrac]ii mai importante.
Cum ar fi? \ntreb` ea, dorindu-[i s` nu mai fie nevoie s`-[i
studieze fiecare \ntrebare \nainte de a avea curajul s` i-o adreseze.
Cele obi[nuite, r`spunse el, sorbind din cafea. Plimb`ri [i
mult romantism sub clar de lun`. Luna din Grecia \i poate influen]a
pn` [i pe cei mai pu]in sensibili. Nu te entuziasmeaz` gndul c`
vei fi sedus`?
Nu, deloc! protest` ea. Poate c` Alexandra avusese pn` la
urm` dreptate s`-l p`r`seasc` pe acest b`rbat mult prea senzual.
Ochii ei \l privir` cu nepl`cere.
Cred, tu[i ea, c` voi g`si o mai mare satisfac]ie \n munc`. {i
apoi, mi-ai promis...
Ce anume \i promisese, nu [tia. Alexandra \i amintise vag despre
o promisiune. Poate ar fi fost mai \n]elept s` plece chiar acum [i
s-o re\ntlneasc` pe Alexandra, ca s` clarifice unele lucruri.
OBSTACOLE DEP~{ITE 25
Dar cnd se ridic` \n picioare, ca [i cum i-ar fi ghicit inten]iile,
b`rbatul o prinse de mn`.
Nu ]i-am promis niciodat` c` n-am s` te s`rut, nu-i a[a,
Alexandra?
|nainte s` poat` protesta, gura lui o g`si pe a ei.
Sandra nu se a[teptase la a[a ceva. Sau dimpotriv`... |n clipa
cnd buzele lor se unir`, o pasiune arz`toare o cuprinse. Sandra
\ncepu s` protesteze, sim]ind c` era \n pericol de a \nv`]a prea
multe dintr-o dat` [i c` Stein Freeman nu era un b`rbat care s`
ac]ioneze cu m`sur` cnd era mnat de pasiune. Speriat`, \l
\mpinse departe de ea.
Pentru cteva clipe, b`rbatul r`mase lini[tit, f`r` s` mai \ncerce
s` se apropie de ea. Apoi, cnd Stein p`ru gata s-o prind` din nou
\n bra]e, Sandra, zise \ncruntat`:
Trebuie s` plec, Stein.
Era aproape s` izbucneasc` \n lacrimi. Era con[tient` de
nebunia situa]iei. Pn` la urm`, era logodnica lui [i ar fi trebuit
s`-i permit` s-o s`rute.
Dar nu putea. Cu ct se \ntorcea mai repede la Alexandra, cu
att mai bine.
A[tept` speriat` r`spunsul. Stein st`tu o clip` pe gnduri, apoi,
surprinz`tor, aprob`:
Dac` trebuie... Poate amndoi ar trebui s` ne mai gndim la
rela]ia asta...
Da, zise ea gr`bit`, lundu-[i haina. Ai grij` de tine, ad`ug` ea.
B`rbatul p`rea foarte neajutorat, \n ciuda hot`rrii sale [i a
independen]ei.
26 MARSHA CLARK
Stein, mai pot face ceva pentru tine \nainte de plecare? \ntreb`
ea.
Multe, [opti el, \nso]ind-o pn` la u[`. Dar pentru \nceput, ar
fi de-ajuns s`-mi promi]i c` vei reveni mine. Nu vreau s` mai treac`
alte trei zile pn` s` m` vizitezi din nou. Avem multe de vorbit
\nainte de a pleca \n Grecia.
Grecia? repet` ea, ca [i cum n-ar fi auzit bine.
Da, Grecia. Doar n-ai uitat c` plec`m vineri, nu, Alexandra? Ce
e, draga mea? relu` el, v`znd c` iubita lui nu-i r`spunde. }i-e
team` c` atunci cnd vom fi singuri pe insula Kalnos nu vei mai
putea s`-]i controlezi zvcnetul acela de senzualitate pe care l-am
sim]it mai devreme, cnd te-am s`rutat?
Sandra se sim]ea \nsp`imntat`... dar mai sim]ea ceva. Ceva
ciudat, care nu avea nume.
Cum \ndr`zne[ti s`-mi vorbe[ti a[a? zise ea cu r`suflarea
t`iat`. M` acuzi cumva de indecen]`?
|nc` dou` minute pe divan, zise el ironic, [i ]i-ai fi ar`tat
adev`rata sensibilitate. De ce ]i-ai ascuns emo]iile pn` acum?
Nu \n]eleg despre ce vorbe[ti!
Era att de \ncurcat`... nu [tia la ce s` se a[tepte. |ncepu s`
tremure.
Las` astea, replic` el. Poate c` nu voi face efortul de a c`uta
sub stratul `sta de ghea]`. Iluziile, draga mea, pot fi d`un`toare
pentru un b`rbat care nu vede, pentru c` are tendin]a de a exagera
totul. Sim]urile \i joac` feste [i se poate emo]iona din nimica toat`.
Dar po]i sta lini[tit`, frigida mea Alexandra. Virginitatea ta, dac` mai
exist`, e bine p`zit` al`turi de mine.
OBSTACOLE DEP~{ITE 27
Stein!
Te sf`tuiesc s` taci [i s` pleci, zmbi el cu o rece indiferen]`.
Dup` cum am spus [i mai devreme, a[tept s` ne revedem mine.
Sper s`-]i aminte[ti m`car att.
Pe drumul \napoi c`tre veri[oara ei, Sandra hot`r\ c` nu putea
s` treac` prin toat` aventura asta. Dac` pn` acum se resemnase la
gndul c` nu putea rata o astfel de oportunitate, lucrurile i se
p`reau acum total schimbate. Cinci sute de mii de lire i se p`ruser`
o avere, un r`spuns la toate problemele [i a[tept`rile ei. Dar acum,
dup` ce-l \ntlnise pe Stein Freeman, realiza c` fusese teribil de
naiv`. Nu-i venea s` cread` c` acceptase de bun`voie s` intre
\ntr-un astfel de joc. Cum de putuser` s` cread`, ea [i Alexandra, c`
vor reu[i s` p`c`leasc` un b`rbat inteligent [i abil ca Stein
Freeman?
Dar \n sinea ei \[i d`dea seama c` acest efort nu i se p`ruse prea
mare pn` la momentul s`rutului. O s`rutase foarte u[or [i, chiar
dac` se a[teptase ca b`rbatul s` vrea s`-[i s`rute logodnica, fusese
total nepreg`tit` pentru emo]iile pe care acesta i le strnise. Ar fi
vrut s` se topeasc` \n bra]ele lui [i s` fie s`rutat` mai mult [i mai
mult...
Care s` fi fost exact rela]ia dintre el [i Alexandra? Alex jurase c`
nu f`cuse niciodat` dragoste cu el, dar \i spusese c` nu era niciun
b`rbat rece. Atunci, cum reu[ise s`-l ]in` la distan]`? Din cte \[i
d`dea ea seama, nimeni nu-i putea sc`pa. Senzualitatea lui era prea
puternic`.
Pl`ti taxiul [i se repezi c`tre intrarea \n bloc, fericit` c`-[i venise
\n sfr[it \n fire. Alexandra trebuia s`-[i dea seama de
28 MARSHA CLARK
responsabilit`]ile pe care le avea. Era evident c` Stein nu era
preg`tit s` \nfrunte nefericirea ruperii logodnei, astfel c` Alexandra
putea fi obligat` s` mearg` cu el \n Grecia. {i totu[i, gndul c`
Alexandra se va afla \n Grecia al`turi de Stein o durea incredibil de
mult.
Dar cnd deschise u[a apartamentului Alexandrei, o a[tept` un
[oc teribil. Veri[oara ei nu se afla \n`untru. Pe m`su]`, \ns`,
descoperi un bilet.
"Cnd vei descoperi scrisoarea, spuneau rndurile inegale,
gr`bite, eu voi fi deja departe. Nu-]i voi dezv`lui unde, dar \]i voi
spune c` eu [i cu Arnold ne vom c`s`tori mine, astfel c` nu vei mai
putea face nimic ca s` ne \mpiedici. |mi pare r`u pentru plecarea
mea gr`bit`, dar n-am vrut s` risc s` m` g`se[ti acas` la \ntoarcere,
pentru c` am b`nuiala c` te-ai r`zgndit. |ntotdeauna ai fost timid`
[i sperioas`, altfel n-ai fi r`mas att de mult al`turi de bunica. |]i
sugerez s` respec]i partea ta de plan. Altfel, vei avea pe con[tiin]` o
tragedie.
P.S. Arnold s-a preocupat s` prime[ti cele cinci sute de mii de
lire. Trebuie s`-l contactezi pe avocatul lui, a c`rui adres` se afl` \n
plic, [i el \]i va da toate detaliile. Nu se [tie niciodat`, draga mea.
Dac`-]i joci rolul a[a cum trebuie, poate \nsu[i Stein va fi la fel de
generos."
Ame]it` de [oc, Sandra privi bucata de hrtie cu ne\ncredere.
Apoi, fu cuprins` de o teribil` disperare. |n ce se vrse? Alexandra
fusese destul de abil` pentru a pune totl la cale. Mai mult, \i
OBSTACOLE DEP~{ITE 29
sugerase subtil c` \ntreaga fars` era \n avantajul ei. Sandra se sim]i
ru[inat` c` are o astfel de veri[oar`. Ct despre bani, hot`r\ c` nu
se va atinge de ei.
Trecu mult timp pn` s`-[i revin` [i se duse \n buc`t`rie s`-[i
fac` un ceai. Avea un gust amar \n gur` [i se sim]ea aproape
bolnav`. |[i [terse fruntea de transpira]ie. Se sim]ea prins` \ntr-o
capcan` a fricii [i a deziluziei. Nu se mai sim]ise niciodat` att de
prost.
Prima ei reac]ie, dup` ce se calm`, fu s` se \ntoarc` la Stein [i
s`-i m`rturiseasc` totul.
Se \ndrept` hot`rt` c`tre u[`, apoi realiz` situa]ia \n care o
pusese Alexandra. Cu picioarele tremurnd, ajunse cu greu pn` la
un scaun din apropiere. Dup` cum veri[oara ei \i spusese nu o
dat`, via]a ei ar fi fost total zdruncinat`, dac` Stein ar fi f`cut un gest
nebunesc.
De[i venise noaptea, Sandra nu putu dormi, chinuit` de
gnduri. {ansele de a-i m`rturisi lui Stein adev`rul i se p`reau din
ce \n ce mai palide, mai \ndep`rtate. Era responsabil` pentru via]a
lui. Cum trebuia s` se simt` un om orb, p`r`sit de cineva la care
]inea? |nsingurat, vulnerabil, disperat... Trebuia s` r`mn` lng` el.
Apoi, dup` sosirea \n Grecia, dup` ce calmul, c`ldura [i lini[tea
insulei \[i f`ceau efectul vindec`tor, \i va povesti totul. Va g`si o
modalitate de a-i spune adev`rul cu blnde]e, pentru ca [ocul s` nu
fie prea mare. Pn` acum, b`rbatul nu b`nuise nimic. O acceptase
imediat ca fiind Alexandra. Tot ce-i r`mnea de f`cut era s`
continue [arada, f`r` s` se mai \ngrijoreze dac` Stein va mai \ncerca
s-o s`rute.
30 MARSHA CLARK
A doua zi, \[i petrecu majoritatea timpului \ncercnd s` se
conving` c` totul va merge bine. Dar c`tre sear`, \nainte de vizita la
Stein, se sim]ea la fel de nelini[tit`. Se preg`ti minu]ios pentru
aceast` nou` \ntlnire. De[i se sim]ea ridicol` punndu-[i o rochie
att de elegant` [i fardndu-se cu atta grij`, \[i spuse c` aceste
preg`tiri erau menite doar s`-i \ntrzie plecarea.
|n drum c`tre apartamentul lui, tn`ra se rug` \n gnd s` nu-l
g`seasc` acas`. Dar, din nefericire, Stein o a[tepta. |i deschise u[a
aproape imediat ce sun`, conducnd-o politicos c`tre sufragerie [i
f`cnd-o s` se simt` de parc` ea ar fi fost cea oarb`. P`rea att de
puternic, de st`pn pe situa]ie! Poate, se gndi Sandra, att ea ct
[i Alexandra se \n[elaser` creznd c` era vulnerabil.
Ai \ntziat pu]in, zise el. Credeam c` nu mai vii, dar nu m`
puteai abandona, nu-i a[a, draga mea?
Nu... ezit` ea, [ocat` de sarcasmul din tonul lui [i \n acela[i
timp uimit` de faptul c` b`rbatul turna b`utur` \n dou` pahare.
Nu-i r`mnea dect s` arunce din nou b`utura \n vaza cu
trandafiri. Oare ar fi fost mai bine s`-i spun` c`-[i schimbase
obiceiurile?
Nu te sup`ra, Stein, \l implor` ea, mi-a[ dori o b`utur` ceva
mai slab`. Am avut o zi grea.
O b`utur` mai slab`? repet` el, uimit. Nu te \n]eleg,
Alexandra. Nici nu-mi mai aduc aminte de cnd nu mi-ai mai cerut
a[a ceva. Deci, ce s` fie?
Ap` mineral` cu l`mie sau ce ai la \ndemn`...
Cu un zmbet ironic, b`rbatul \i turn` un pahar de sifon,
ad`ugnd cteva pic`turi dintr-o alt` b`utur`.
OBSTACOLE DEP~{ITE 31
Cred c` asta \]i va fi pe plac..
Sandra se ridic` de pe divan s` primeasc` paharul.
Bea-l, ordon` el.
Tn`ra ridic` paharul la buze, privind f`r` suspiciune bulele
albe de la suprafa]a b`uturii.
|n primul moment se sim]i bine, apoi \ns` se \nec`. Rapid,
alarmat`, \ntinse mna dup` batist`. Adaosul strecurat de b`rbat \n
b`utur` \i arse gtul. |[i frec` ochii, \ncercnd s` \ndep`rteze
lacrimile.
Te sim]i mai bine? \ntreb` Stein dup` cteva clipe, cnd
spasmele tinerei \ncetar`.
Ce naiba mi-ai pus \n pahar? \ntreb` ea cu glas r`gu[it.
Ceva care te poate face s`-mi r`spunzi la cteva \ntreb`ri...
care m` fr`mnt` de ieri.
Amenin]area din vocea lui o uimi.
A, e[ti surprins`? \ntreb` el pe un ton ironic. Alexandra pe
care o cunosc eu ar fi b`ut totul f`r` nicio problem`. |n schimb, ]ie
o singur` \nghi]itur` ]i-a fost fatal`. Ai sensibilitatea unui copil de
doi ani. Nici m`car trandafirii mei n-au f`cut atta caz pentru o gur`
de t`rie.
Pe jum`tate [ocat`, Sandra \ncerc` s` se calmeze [i s` rd` cu
indiferen]`, \n stilul Alexandrei. Dar glasul i se stinse rapid. Ct de
multe [tia Stein?
Nu m-am sim]it bine nici seara trecut`, reu[i ea s` articuleze.
De asta am aruncat b`utura \n vaza cu flori.
Era con[tient` c` ar fi trebuit s`-l certe pentru c` era att de
suspicios, dar nu era \n stare s` joace un astfel de teatru.
32 MARSHA CLARK
B`rbatul p`rea foarte nervos. Minile lui i se a[ezar`
tremur`toare pe umeri.
Nu [tiu dac` ar trebui s` fie o glum`, [opti el, dar dac` e, s`
[tii c` n-o g`sesc deloc amuzant`. Cine naiba e[ti? {tiu c` nu e[ti
Alexandra, a[a c` nu mai persista \n minciun`.
Mai \nsp`imntat` dect fusese vreodat` \n via]a ei, Sandra sim]i
presiunea acut` a bra]elor sale. Chipul b`rbatului era dur [i rece,
iar ochii lui o fixau cu o limpezime de ghea]`.
Nu mai putea nega eviden]a.
Cum ai ghicit? [opti ea.
Rsul lui fu cinic, iar expresia dispre]uitoare.
Te-ai dat de gol \n mai multe feluri, o asigur` el. Refuzul t`u
de a bea mai mult de un pahar de vin m-a surprins. Alexandra,
orict de obosit` ar fi fost, putea s` bea singur` o sticl` \ntreag`.
Apoi, gre[eala legat` de cafea. Ea ar fi [tiut c`-mi pot prepara singur
o cea[c` de cafea. Apoi, m-am \ntrebat de ce trandafirii mei
miroseau a whisky. Vrei s` continuu? \ntreb` el furios. S`-]i spun [i
care a fost dovada suprem`, de care mi-am dat seama dup` ce ai
plecat?
Care?
Se pare c` e[ti prea stupid` pentru a-]i juca bine rolul. Oare
trebuie s`-]i demonstrez despre ce vorbesc?
|nainte s`-i descopere inten]ia, b`rbatul se aplec` asupra ei [i o
s`rut` pe gur`, strngnd-o \n bra]e.
Logodnica mea nu are un trup att de \mplinit. Crezi c` n-o
cunosc \ndeajuns? C` nu-i [tiu chipul? Al t`u e mult mai atr`g`tor,
draga mea. Nu ]i-ai imaginat c` voi realiza diferen]a, nu-i a[a? Un
OBSTACOLE DEP~{ITE 33
b`rbat n-are nevoie de ochi pentru a-[i da seama de astfel de
lucruri. De obicei, le \nva]` oricum pe \ntuneric.
Sandra era lipsit` de ap`rare. Minile lui \[i sporir` presiunea [i
tn`ra ]ip` u[or.
E bine, replic` el, po]i s` protestezi ct vrei. Nimeni nu te
aude. Nimeni nu vine aici.
Te rog, las`-m`, \l rug` ea disperat`, \ncercnd s` scape.
De ce a[ face-o? Nu e[ti preg`tit` s` pl`te[ti pentru gre[elile
tale? S` \n[eli un om orb nu-i tocmai un lucru cinstit. Astfel c` ai
putea s`-mi luminezi pu]in via]a, fiind de acord s` petreci cteva
ore al`turi de mine \n pat. S-ar putea chiar s`-]i plac`.
Nu! strig` ea, de[i \ntregul trup \i fu str`b`tut de o senza]ie de
c`ldur`.
Nu? \ntreb` el ne\ncrez`tor, \n timp ce se aplec` s`-i s`rute
gtul. Atunci, dac` nu e[ti dispus` s` m` \nc`lze[ti cu cteva
s`ruturi, trebuie s`-mi spui adev`rul. Te avertizez c` te pot r`ni mai
mult dect att. Deci, spune-mi! Cine e[ti?
Sandra Weir...
Sandra Weir? repet` el cu ner`bdare. Ascult`-m`, draga mea!
N-am chef de glume proaste [i nu-]i apreciez deloc sim]ul
umorului. Sunt convins c` ai pus la cale toate astea \mpreun` cu
Alexandra. Bun, deci care-i adev`ratul t`u nume?
M` numesc Alexandra Weir! repet` tn`ra.
Nu era deloc dispus` s` spun` adev`rul. {i asta pentru c`
adev`rul avea s`-l doar`.
Cu lacrimi \n ochii ei verzi [i mari, se hot`r\ totu[i s` spun`:
Sunt veri[oara Alexandrei.
34 MARSHA CLARK
Am fost botezat` tot Alexandra, din motive... familiale. Dar,
pentru c` sunt mai mic`, toat` lumea \mi spune Sandra.
Hm! exclam` el, cu un aer la fel de ne\ncrez`tor. {i mascarada
asta a fost pus` la cale pentru un anumit motiv? Alexandra a
acceptat cumva un contract cu care, din anumite motive, [tia c` eu
n-a[ fi de acord? De ce naiba n-a vrut s`-mi spun` adev`rul? Pn` la
urm`, ne-am fi \n]eles. Sper c` nu sunt chiar att de terifiant sau de
neajutorat!
Nu, nu, desigur c` nu, \l lini[ti Sandra, \ncercnd s` gndeasc`
limpede. Au existat alte motive pentru care n-a vrut s`-]i spun`.
Ce motive? Ce nebunie a f`cut-o s` aleag` o astfel de variant`?
B`nuiesc c` se \ntoarce \nainte de vineri, nu? {tie c` vineri e
plecarea...
Sandra \l privi tremurnd, dorindu-[i s` poat` disp`rea pur [i
simplu de lng` el. Ce-i putea spune? Stein vorbea \n [oapt`, dar
mnia i se ghicea dincolo de tonul blnd [i calm. Nu-l putea
\nvinov`]i. Nim`nui nu i-ar fi pl`cut s` fie luat de prost. Dac` ar fi
putut pretinde c` Alexandra era plecat` \n interes de serviciu, ar fi
fost minunat. Dar astfel, n-ar fi f`cut dect s` amne aflarea ve[tii
\ngrozitoare. Nu vedea niciun sens \n a-l min]i. I se p`rea
\nfrico[`tor c` ea, acceptnd planul stupid al Alexandrei, trebuia s`
fie responsabil` de durerea b`rbatului. N-avea niciun rost s`-i
spun` c`, dup` \ntlnirea de seara trecut`, se r`zgndise cu privire
la farsa jucat`. Oricum n-ar fi crezut-o.
|mi pare r`u, [opti ea cu inima grea. Alexandra nu se va
\ntoarce niciodat`.
Vocea lui deveni ca de o]el.
OBSTACOLE DEP~{ITE 35
Vrei s` fii pu]in mai limpede?
Eu... nu [tiu de unde s` \ncep...
Mai bine ai lua loc, o \ntrerupse el cu duritate. V`d c` mai ai
pu]in [i le[ini, dar ai face mai bine s` rezi[ti pn` \mi r`spunzi la
toate \ntreb`rile. Deci, Alexandra s-a hot`rt c` nu mai vrea s` aib`
de-a face cu mine? {i acum, ce va urma?
Sandra respir` adnc.
Alexandra a venit s` m` vad`, \ncepu ea, f`r` s` [tie cum va
continua. Eu locuiesc \n Cornwall, astfel c` ne vedem foarte rar [i
nu cunosc prea multe lucruri despre via]a ei. Desigur, [tiam despre
logodna ei...
F`cu o pauz`, amintindu-[i cum se \ndr`gostise de fotografia
lui.
Ei bine, a venit s` m` vad` [i mi-a povestit despre accident [i
despre dificultatea \n care se afla.
Vrei s` spui c` nu putea suporta faptul c` am orbit?
Nu! neg` Sandra repede, neavnd curajul s`-i spun` adev`rul.
Nu voia s`-i sporeasc` suferin]a.
A ap`rut altcineva \n via]a ei [i acel b`rbat vrea [i el s` se
\nsoare cu ea... Alexandra [i-a dat seama c` trebuie s` fac` o
alegere...
Bun, \i t`ie el vorba, s` \n]eleg c` veri[oara ta \l prefer` pe
acest b`rbat dect pe mine? C`-l iube[te [i vrea s` se m`rite cu el?
|ncercnd s`-i ignore sarcasmul ghicit \n voce, Sandra r`spunse
cu blnde]e:
|mi pare r`u s`-]i spun toate astea. Crede-m`, n-a[ fi vrut s`
afli. Alexandra [i-a dorit numai s` te protejeze, s` te salveze de la o
36 MARSHA CLARK
suferin]` inutil`. S-a gndit c`, \n felul `sta, nu vei [ti c` te-a p`r`sit
pentru un alt b`rbat. Ac]ionnd \n numele ei, trebuia s`-]i spun c`
m-am r`zgndit \n privin]a logodnei... cnd te \nzdr`veneai.
{i, \ntre timp, pretindeai c` e[ti Alexandra! Dumnezeule!
Cum naiba a]i putut crede c` acest plan va func]iona? Sau veri[oarei
tale pur [i simplu nu i-a p`sat?
Spera c` merge, protest` Sandra, ne[tiind de ce o ap`r` pe
Alexandra, care \n fond \i p`c`lise pe amndoi. Nu era convins` c`
e[ti destul de puternic pentru a suporta acest [oc... iar asta
dovede[te c`-i p`sa de tine mai mult dect crezi.
OBSTACOLE DEP~{ITE 37
Capitolul 3
Stein Freeman ridic` din umeri, refuznd s` se lase impresionat.
A fost \ngrijorat` pentru mine, sau pentru imaginea ei
public`? Credea c` va izbucni un scandal dac` \mi f`ceam harachiri
sau dac` m` aruncam \n vreun ru? Se flata singur`, continu` el.
Nicio femeie nu m` va aduce \n halul `sta vreodat`.
Sandra \[i puse o mn` peste bra]ul lui.
Am \n]eles c` acest b`rbat n-o l`sa s` mearg` \n Grecia cu tine.
Cum puteau cteva s`pt`mni s` schimbe situa]ia? Iar dac`
n-avea \ncredere \n propria rezisten]`, \nseamn` c` nu era destul
de \ndr`gostit` de iubitul ei.
Aceast` ultim` remarc` o duru. Oare fuseser` aman]i, Alexandra
[i Stein?
Poate, exclam` ea, n-avea \ncredere \n tine!
Poate c` ai dreptate. Are de gnd s` se m`rite cu acest b`rbat
\ndat`?
Da.
Cine e? \ntreb` el scurt.
|mi pare r`u, ro[i Sandra. Am promis s` nu spun.
Da? Atunci, p`streaz`-]i secretul, domni[oar` Weir. Nu va
trece prea mult pn` s` aflu singur.
Redus` la t`cere, Sandra \l asculta.
Dup` cum v`d, nu mai e nimic de spus \n privin]a Alexandrei.
Tu ce vei face? |]i vei asuma rolul \n continuare? Ai fost de acord
s`-i iei locul [i s` vii \n Grecia cu mine, [i acum m` dezam`ge[ti [i
tu? Cred c` e vorba [i de o sum` mare de bani la mijloc, nu-i a[a,
domni[oar` Weir? Care e valoarea... mitei?
Mitei? zise Sandra, f`cnd ochii mari.
Fusese att de agitat` \ntreaga zi, att de preocupat` s` ajung`
la decizia corect`, \nct uitase cu totul de bani. Dup` ce citise
scrisoarea Alexandrei, jurase s` nu se ating` de banii promi[i, dar
ast`zi nu se mai gndise deloc la asta. Nu [tia ce s` spun`.
Nu r`spunzi? o provoc` el. Oamenii sunt dispu[i s` fac` tot
felul de lucruri pentru bani, nu-i a[a, Sandra? Spune-mi, despre ce
sum` e vorba?
Cinci sute de mii, m`rturisi ea. Stein, trebuie s` [tii c` n-aveam
de gnd s`-i iau. M-am r`zgndit \n privin]a \ntregii pove[ti ieri
sear`, dup` ce am plecat de aici. Voiam s-o anun] [i pe Alexandra.
Nu ]i-a dat banii?
Ba da, \ntr-un fel...
E[ti o mic` mercenar`! E inutil s`-]i mai cau]i scuze. Nu
\n]eleg cum po]i s` admi]i f`r` ru[ine c` ai fost de acord s` vii cu
mine \n Grecia doar de dragul banilor? Pn` la urm`, sunt un str`in
pentru tine.
OBSTACOLE DEP~{ITE 39
Nu-i chiar a[a!
E[ti foarte impresionabil`! M` \ntreb ce ai face pentru mine,
dac` ]i-a[ da cteva drahme? Alexandra nu te-a avertizat cu cine ai
de-a face?
Sandra \ncerc` s` r`mn` calm`. Nu voia s` mai vorbeasc`
despre bani, s` par` c` era interesat` de acest aspect, dar, cum
tr`ise atta vreme al`turi de bunica \n condi]ii grele, i se p`rea un
sacrilegiu s` dispre]uiasc` banii.
Nu \n]elegi, replic` ea. Aveam nevoie de o slujb` [i Alexandra
mi-a spus c` ai nevoie de o secretar`.
|n]eleg, mri el, dar nu po]i uita de cel`lalt angajament. Ai
fost de acord s` te dai drept logodnica mea. Nu-mi spune c` nu
]i-ai dat seama c` asta \nseamn` ceva mai mult dect s` scrii cteva
scrisori. Alexandra nu ]i-a explicat?
Sandra p`li. Era speriat` [i uimit`. I se p`rea acum c` Alexandra
nu-i explicase foarte multe lucruri. Nu foarte clar. |nghi]i cu
greutate [i \ncerc` s` se scuze.
Po]i s` ui]i de bani, nu sunt importan]i. |mi pare r`u pentru
problemele pe care ]i le-am provocat, dar \]i promit c` nu te voi mai
deranja niciodat`. Dup` cum am mai spus deja, voiam s`-i spun
Alexandrei ieri sear`, dar n-am f`cut-o pentru c`, atunci cnd m-am
\ntors acas`, deja plecase.
{i te a[tep]i s` cred toate astea?
Probabil c` n-o vei face, ridic` ea din umeri. Nu prea cred c`
e[ti dispus s` crezi lucruri bune despre mine. Cel pu]in nu acum.
N-am motive s-o fac.
Presupun c` nu.
40 MARSHA CLARK
|i examin` chipul cu o curiozitate crescnd`. Dup` spusele
Alexandrei, ar fi trebuit s` fie bolnav [i s` nu mai poat` suporta un
alt [oc. Pe cnd aspectul lui Stein era absolut normal, ba chiar
\nfloritor. {i totu[i, sub aceast` masc` insondabil`, putea suferi
\ngrozitor.
|mi pare sincer r`u \n leg`tur` cu Alexandra, [opti ea, [i-mi
dau seama cum trebuie s` te sim]i. Cred c` vrei s` r`mi singur, a[a
c` voi pleca... Oricum, nu v`d de ce a[ mai r`mne aici.
O, nu, nu pleci nic`ieri, zise el, hot`rt. Planul pe care tu [i
Alexandra l-a]i pus la punct \mpreun` ar fi putut merge doar dac`
puteai s`-]i asumi o munc` de secretariat.
Pot, admise Sandra f`r` nicio pl`cere. Am lucrat pentru un
scriitor cteva luni, dar era foarte diferit de tine. N-a[ putea s`
muncesc al`turi de tine.
De ce n-ai putea? \ntreb` el cu r`ceal`. De vreme ce ochii m`
\mpiedic` s` muncesc, mintea e for]at` s` munceasc` de dou` ori
mai mult. }i-ai imaginat c` te voi l`sa s` scapi att de u[or, ca s`-]i
rzi de mine \mpreun` cu prietenii t`i? Ai fost prins` \n propria
capcan`, Sandra Weir, nu exist` vreun mod prin care s` evi]i
consecin]ele propriilor gesturi!
Preg`te[te-te s` c[tigi cei cinci sute de mii, pentru c` vei
transpira din greu pentru fiecare b`nu].
}i-am spus deja c` n-am de gnd s` m` folosesc de banii aceia.
Treaba ta, r`spunse el, dar fie c` o faci, fie c` nu, vei veni cu
mine! Plec vineri, a[a c` nu voi avea timp s` angajez pe altcineva
nici dac` a[ vrea. De asemenea, vei veni cu mine \n calitate de
logodnic`. Dup` cum [i-a dat seama Alexandra, numele voastre att
OBSTACOLE DEP~{ITE 41
de asem`n`toare ne vor ajuta. Trebuie s`-mi vizitez bunica [i nu m`
pot prezenta f`r` tine.
Te rog, \l implor` Sandra. |n]eleg foarte bine cum trebuie s`
te sim]i, dar asta nu-]i d` dreptul s`-mi vorbe[ti astfel. Nu voi veni
cu tine, [i nu m` po]i obliga!
Ba da! replic` el, f`r` s` tr`deze nici urm` de sl`biciune. C]i
ani ai, Sandra? E[ti mai tn`r` dect veri[oara ta, dar nu-mi dau
seama cu ct.
Dou`zeci [i unu de ani, r`spunse ea, \ncercnd s`-[i adune
puterile [i s`-l \nfrunte.
A! Aproape ghicisem, sim]indu-]i trupul, continu` b`rbatul,
urm`rindu-i tr`s`turile chipului cu degetele. Un nas drept, u[or
crn, ceea ce demonstreaz` destul` inteligen]`. Ochii u[or
dep`rta]i [i sprncene arcuite. Tenul ca m`tasea [i ni[te buze cu
care sunt destul de obi[nuit pentru a dori s` le cunosc mai bine.
Exist` \n tine o c`ldur` pe care n-am descoperit-o niciodat` la
Alexandra.
Poate n-ai c`utat suficient, zise Sandra, \ndep`rtndu-se de el
cu obrajii \n fl`c`ri.
Din nefericire, acum e oricum prea trziu. M-a p`r`sit pentru
un b`rbat mai bogat.
De unde [tii? [opti Sandra, uimit`.
Doar ]i-a pl`tit cinci sute de mii, o l`muri el. Oamenii care se
despart cu u[urin]` de astfel de sume nu sunt tocmai s`raci.
Poate se va \ntoarce la tine.
R`mne de v`zut.
Asta \nsemna c` avea s-o primeasc` \napoi cu bra]ele deschise?
42 MARSHA CLARK
Sandra se \ntoarse s`-[i ia haina. Nu mai r`m`sese nimic de
spus.
Po]i pleca, murmur` el, percepndu-i mi[carea, dar ar fi bine
s` te \ntorci mine diminea]`. Trebuie s` ne asigur`m c` te pui la
punct cu toate detaliile \naintea plec`rii de vineri.
{i dac` refuz? \l provoc` ea, de[i era con[tient` c` nu va
\ndr`zni.
Ce vei face, te prive[te. Dar dac` nu te prezin]i aici, vei avea
de suferit. {i nu numai tu, ci [i Alexandra. Vei vedea c` un orb e la
fel de capabil de r`zbunare ca oricare altul.
***
Sandra, care nu mai plecase niciodat` peste hotare, g`si
excursia foarte interesant` [i chiar emo]ionant`, \n ciuda tensiunii
dintre ea [i Stein. |n avion, \ntreaga c`l`torie \[i r`suci pe deget cu
nervozitate inelul de logodn`, pn` cnd \[i f`cu o urm` ro[ie pe
inelar.
Ca [i cum ar fi v`zut ce face, Stein \i acoperi mna cu a lui.
|n curnd vom ajunge, zise el \ncet. N-ai de ce s`-]i faci griji,
de[i \mi dau seama c` este primul t`u zbor.
|ncercnd s`-[i ascund` nervozitatea, Sandra privi deprimat`
minile lor \nl`n]uite. Pentru un privitor indiferent, puteau p`rea
doi iubi]i obi[nui]i, dar adev`rul era mult mai complex [i mai
dureros. Mna lui a[ezat` peste a ei o sup`ra, dar nu f`cu niciun
OBSTACOLE DEP~{ITE 43
efort s` [i-o retrag`, temndu-se de reac]iile lui imprevizibile, care
se declan[au la cea mai inocent` remarc` a ei.
Pentru a-i evita izbucnirile, \ncepuse s` fie de acord cu toate
lucrurile pe care i le ceruse \n ultimele dou` zile. Se revoltase, \n
schimb, \mpotriva purt`rii inelului Alexandrei. Ap`rndu-[i
mndria, \l implor` s-o lase s` poarte un inel pe care-l avea de la
bunica ei. Nu era scump, dar era mult mai potrivit dect inelul cu
diamant al Alexandrei.
{i apoi, \i spusese ea lui Stein, e mult prea valoros. Mi-ar fi
team` s` nu-l pierd.
El vrse inelul \n buzunar [i spusese scurt:
Probabil c` ai dreptate. Totu[i, dac` mai trziu voi dori s` te
r`spl`tesc cu ceva chiar mai valoros, va trebui s` fii preg`tit` s`
accep]i.
Sandra nu replicase, emo]ionat`. |ntre ei exista o atrac]ie
reciproc`, dar bine ascuns`. |n schimb, nici urm` de simpatie.
Pentru el, devenise un joc amuzant s-o ironizeze pn` la limita
suportabilit`]ii. De aceea [i fusese de acord s` \nceap` ct mai
curnd lucrul la noua lui carte. Avea nevoie de ceva care s`-l
distrag` [i s`-i potoleasc` nelini[tea care-l m`cina. De fapt,
terminaser` deja primul capitol, care, dup` ce i-l citise, i se p`ruse
mul]umitor.
|l voi revizui pe insul`, spusese el. Cred c` e nevoie de numai
cteva modific`ri. {tii, n-am mai lucrat cu nimeni... a[a [i nu
credeam c` voi fi \n stare. Am \ncercat cu Alexandra...
B`rbatul se \ntrerupsese brusc, neputincios.
Chiar [i a[a, Sandra sim]i o tres`rise de satisfac]ie.
44 MARSHA CLARK
Probabil datorit` faptului c` \l ajuta, trecnd peste faptul c` o
[antajase pentru a merge cu el \n Grecia.
|nc` se \ntreba de ce se \ntorsese \n apartamentul lui, a[a cum
\i ordonase. R`mnea un mister [i pentru ea de ce anume revenise
a doua zi, permi]ndu-i s-o trateze ca pe o umil` servitoare. Pe
alocuri, putea fi chiar civilizat, dar de cele mai multe ori \i ordona
s` se ocupe de una sau de alta. Dac` b`nuise c` zilele dinaintea
plec`rii vor fi plictisitoare, realitatea o contrazise. Abia avusese timp
s` se odihneasc`. B`rbatul p`rea s` cread` c` era capabil` s`
\ndeplineasc` multe sarcini.
|nve]i repede, \i spusese el cnd \l condusese s`-[i vad`
editorul.
Presupun c`, \n condi]iile date, ar fi putut s` vin` el la tine,
r`spunsese ea, con[tient` de atingerea minii lui pe bra]ul ei.
Stein refuza s` poarte un baston alb, la fel cum nu voia s` ias`
afar` cu ochelarii negri.
Oricum, n-ai altceva de f`cut, replic` el scurt. {i, cum se
presupune c` suntem \ndr`gosti]i, mi se pare normal s` mergem
bra] la bra]. Oamenii nu-[i vor da seama c` e ceva \n neregul` cu
mine.
B`rbatul nu p`rea s` ia \n considerare faptul c` era total str`in`
\n Londra [i c` habar n-avea unde se g`sesc toate locurile unde voia
s` fie dus. Pn` la urm`, se \nv`]ase s` nu mai protesteze [i s` cear`
informa]ii taximetri[tilor amabili.
Telefonul \ns` se dovedise a fi un dezastru [i mai mare dect
aceste c`l`torii aventuroase. Se p`rea c` Stein are [i alte interese [i
afaceri \n afara scrisului, [i oamenii \l sunau continuu. De multe ori,
OBSTACOLE DEP~{ITE 45
sim]ise c` a ajuns la cap`tul r`bd`rii. Nu [tia ce s` le spun` celor
care voiau s`-i vorbeasc` lui Stein, pentru c` b`rbatul nu voia s`
discute cu niciunul \nainte de a se \ntoarce din Grecia.
M` voi \ntoarce destul de repede, \i \ndep`rta el repro[urile
cu un gest indiferent. Voi vorbi cu ei atunci. Nu-i nimic urgent, a[a
c` nu m` for]a, Sandra.
Ca [i cum ar fi putut cineva s` fac` asta!
Dar sunt colegi de-ai t`i, protesta ea, \ncercnd s`-i spun`
cteva dintre numele foarte cunoscute pe care le notase.
S` a[tepte. Toate la timpul lor.
Astfel c` ajunsese foarte iscusit` la inventarea scuzelor, \n timp
ce Stein st`tea [i asculta, cu un zmbet ironic pe fa]`. Cteodat`, i
se p`rea c` trecuse mai mult de un an de cnd lucra pentru el, nu
doar o s`pt`mn`.
Rareori o pomenea pe Alexandra de[i, din cnd \n cnd, cnd
Sandra protesta c` o trateaz` ca pe o sclav`, \i amintea c` pl`te[te
pentru p`catele veri[oarei sale.
Aeroportul din Atena o uimi prin dimensiuni, zgomot [i
aglomera]ie.
Aeroporturile sunt la fel oriunde, \i spuse Stein. Cu ct sunt
mai mari, cu att sunt mai urte. Ar fi mai bine s` te obi[nuie[ti.
Se p`rea c` b`rbatul se gndea c` vor mai face multe alte
c`l`torii \mpreun`. Nervoas`, \[i retrase mna dintr-a lui.
Stai lini[tit`, o cert` el. Sunt obligat s` m` bazez pe tine, la
naiba. Nu m` po]i l`sa \n drum.
{ocat` de dura lui admonestare, tn`ra p`li.
Iart`-m`, [opti el mai \mp`ciuitor.
46 MARSHA CLARK
Dar [tii foarte bine c` nu m` pot descurca f`r` tine.
N-am inten]ionat s` se \ntmple asta, dar cteodat` a[ fi foarte
fericit` s` scap de tine, replic` ea.
Dup` ce trecur` peste toate formalit`]ile de rigoare, Stein \i
spuse c` ar fi putut zbura direct c`tre insula Corfu, unde locuia
bunica lui, dar c` voia s` \ntlneasc` pe cineva la Atena, astfel c` se
\ndreptar` c`tre pia]a Syntagma, unde se aflau unele dintre cele
mai bune hoteluri. |n drum, Sandra abia avu timp s` z`reasc`
ora[ul [i fu foarte u[urat` cnd ajunse la destina]ie. Grecii
conduceau cu o vitez` \ngrijor`toare [i nu p`reau s` [tie la ce
folose[te frna. De multe ori fusese aruncat` \n bra]ele lui Stein,
care suporta r`bd`tor greutatea trupului ei. Pentru ea \ns`, s` fie
]inut` att de aproape de el \nsemna un adev`rat pericol, mai ales
cnd bra]ele b`rbatului o strngeau mai tare dect era nevoie.
Hotelul era uria[, cu \nc`peri spa]ioase, iar atmosfera era
relaxant`. Directorul \l \ntmpin` personal pe Stein, cu un
entuziasm care Sandrei i se p`ru tipic grecesc. Stein \i men]ion` c`
se caza aici destul de des, de[i st`tea adesea [i la prieteni.
Fur` condu[i \ntr-un apartament cu dou` dormitoare [i o
sufragerie.
Cnd directorul p`r`si apartamentul, spuse:
Dac` apartamentul `sta nu v` convine, domnule Freeman, v`
pot oferi camerele pe care le-a]i rezervat ini]al sau un alt
apartament.
Cu obrajii \n fl`c`ri, Sandra \ntreb`:
De ce ai schimbat rezerv`rile, Stein? N-ar fi fost mai bine s`
avem dou` camere, una lng` alta?
OBSTACOLE DEP~{ITE 47
El o privi indiferent [i ridic` din umeri.
Nu. Astfel, ai fi reu[it s` m` evi]i foarte u[or. Am hot`rt c` a[a
ar fi mai bine. Ai fi preferat s` vin mereu la tine, \n cealalt` camer`,
nu?
{tii bine c` nu te-a[ fi p`r`sit. Pare ridicol s` spui asta, cnd
deja rezervase[i dou` camere.
Las` asta, izbucni el, deodat` ner`bd`tor. Asta a fost atunci
cnd credeam c` veri[oara ta va veni cu mine.
{i eu nu merit acela[i respect? \ntreb` Sandra.
Nu, replic` el, f`r` s`-i ofere alte explica]ii.
Apoi \nchise u[a camerei [i strig`:
Am nevoie de \ntregul ajutor de care poate beneficia un om
\n situa]ia mea [i ar fi bine s` mi-l oferi, f`r` s` te mai plngi atta
c` e[ti umilit`.
Privind u[a \nchis`, Sandra se \ntreb` ce altceva mai putea face
pentru el. Nu o deranja s`-l conduc` de colo-colo, s` r`spund` la
cteva telefoane [i s`-l asiste la scris. Dar alte lucruri, mai intime, \i
d`deau fiori. Gndul c` ar fi trebuit s`-l ajute s`-[i \mbrace hainele
era mai mult dect \[i \ng`duia s`-[i imagineze.
Dormitorul ei era confortabil [i bine mobilat, dar aceste
constat`ri n-o f`cur` s`-[i uite resentimentul \mpotriva lui Stein.
Cum \ndr`znea s-o pun` \ntr-o astfel de situa]ie? Oare avea de gnd
s` intre \n camera ei oricnd dorea, folosindu-se mereu de faptul
c` era orb? Nu-i spusese chiar el, \n avion, c` \n ultima vreme
sim]urile i se acutizaser`, astfel \nct \i transmiteau o imagine la fel
de clar` ca [i vederea? Nu, nu, refuza s`-l primeasc` \n camera ei [i
s` fac` pentru el mai multe dect f`cea deja.
48 MARSHA CLARK
Totu[i, zece minute mai trziu, se trezi gr`bindu-se c`tre
dormitorul lui cnd \l auzi strignd-o. Spre marea ei surpriz`,
realiz` c` b`rbatul f`cuse du[, era deja \mbr`cat [i-[i piept`nase
p`rul.
Cum ai reu[it? [opti ea, dndu-[i seama c`, \n ce o privea, \n
afar` de faptul c`-[i d`duse jos haina, nu f`cuse altceva dect s` stea
gnditoare pe marginea patului.
}i-am spus c` am mai locuit aici, replic` el, iar s` rezolv
misterele valizei a fost foarte u[or. Totu[i, s-ar putea s` am nevoie
de ajutorul t`u ceva mai trziu. Nu mi-am adus valetul cu mine.
Valetul?
Nu [tiai c` la Londra aveam un valet? Venea numai diminea]a
[i seara, cte o or`. De aceea nu l-ai v`zut niciodat`.
Alexandra nu mi-a spus...
Pentru c` nici ea nu l-a cunoscut. Nu v`d de ce iubita mea ar
fi trebuit s` [tie ct de neajutorat sunt.
Nu m-am gndit la asta.
Nu sunt magician, Sandra. Pentru anumite lucruri, am nevoie
de ajutorul cuiva. Fie [i numai pentru a m` asigura c` nu port
aceea[i c`ma[` la nesfr[it.
Da, bine\n]eles, se \ncrunt` Sandra, \ntrebndu-se cte mai
avea de aflat despre acest b`rbat. Dar aici, ce vei face?
M` vei ajuta chiar tu, zmbi el. |]i promit c` nu-]i voi cere
lucruri care s`-]i r`neasc` sensibilitatea feciorelnic`. Cel pu]in, nu
\nainte de a fi preg`tit`.
Sandra \ncepu s` tremure imperceptibil.
Nu mai fi att de nervoas`, draga mea.
OBSTACOLE DEP~{ITE 49
N-am de gnd s` te asaltez.
B`nuiam c` nu...
Ar trebui s` ai mai mult` \ncredere \n farmecele tale. Mul]i
b`rba]i ar da orice s` aib` o fat` inocent` ca tine \n bra]e. Dar poate
nu e[ti cu adev`rat inocent`... iar eu n-am dect o singur`
posibilitate s` aflu...
Potole[te-te... \ncepu ea.
Nu, o opri Stein, punndu-[i minile pe umerii ei [i refuznd
s`-i dea drumul. Abia a[tept s`-mi confirm b`nuiala c` n-ai f`cut
nimic altceva de cnd am sosit dect s` stai [i s` tremuri \n camera
ta. De team` sau de dorin]`... \nc` nu [tiu, dar nimic nu arat` c`
te-ai fi \mb`iat [i schimbat, a[a cum am f`cut eu.
|]i place s` m` iei peste picior.
Poate, replic` el enigmatic. Dar asta poate fi din cauz` c`, din
cte \mi dau seama, ai c`p`tat obiceiul s` te a[tep]i la ce-i mai r`u
din partea mea. E[ti \ntotdeauna speriat` c` a[ putea s`-]i fac... asta.
F`r` avertizare, o trase la pieptul lui [i buzele \i fur` strivite de gura
b`rbatului.
Cnd \[i ridic` fruntea, Sandra observ` c` ochii lui deveniser`
mai \ntuneca]i [i, dup` o scurt` ezitare, gura i se mi[c` mai blnd
pe chipul ei.
Cred c` ai toate calit`]ile pentru a \nnebuni pur [i simplu un
b`rbat, zise el cu o voce r`gu[it`.
Te rog, d`-mi drumul, \l rug` Sandra.
Capul \i era greu [i picioarele foarte sl`bite. Fiorii sim]i]i la
contactul cu trupul puternic al b`rbatului o paralizaser` parc` \n
loc. Voia s` scape, dar era incapabil` s` se mi[te.
50 MARSHA CLARK
Stein \i ignor` rug`mintea, iar buzele lui alunecar` u[or c`tre
gtul ei, sim]indu-i pulsul. |i lu` chipul \n mini [i-i spuse \n [oapt`:
|mi pare r`u c` nu pot privi \n ochii t`i, Sandra, s` citesc ce se
ascunde \n lumina lor. Femeile nu sunt \ntotdeauna dispuse s`
spun` ceea ce b`rba]ii [i-ar dori s` aud`, dar ochii le tr`deaz`
secretele. Vocea lui era dulce [i insinuant`.
Cnd vom ajunge pe insul`, sunt sigur` c` vei g`si persoane
mai interesante s` le h`r]uie[ti, domnule Freeman!
Ca pentru a o pedepsi c`-l numise astfel, gura lui se \nchise din
nou peste a ei, bra]ele lui strngnd-o s`lbatic. |ncerc` s`-i reziste,
dar se sim]ea de parc` fusese aruncat` \n mijlocul unei furtuni
violente. Gura [i minile lui, de[i se mi[cau cu aparent` inocen]`,
strneau \n ea un r`spuns surprinz`tor, f`cnd-o s` se \ntrebe cum
avea s` i se \mpotriveasc` dac` b`rbatul ar fi vrut s` fac` dragoste
cu ea.
Dar, cu un oftat de ciud`, b`rbatul o \ndep`rt` de el.
Comand` ni[te ceai, \i ordon` el, pe un ton neutru. Vom mai
avea timp pentru astfel de desf`t`ri la Corfu. De[i s-ar putea s` fii
destul de ocupat`, domni[oar` Weir. {i apoi, cnd bunica mea va
realiza c` nu-]i pas` de mine cu adev`rat, \mi va g`si pe altcineva,
mult mai dispus` s`-mi satisfac`... gusturile att de instinctive, cum
spui tu. Dup` ce luar` ceaiul, o anun]` c` \nchiriase o ma[in` cu
[ofer, ca s`-i arate ora[ul.
Asta va fi tot ce prime[ti, zise el arogant. Mai trziu, va trebui
s` plec [i nu vreau s` umbli singur` pe aici. Ai putea s` te r`t`ce[ti
[i s` atragi aten]ia mai multor b`rba]i, care nu se vor opri la cteva
s`ruturi, ca mine.
OBSTACOLE DEP~{ITE 51
Sunt aici ca s`-mi fac treaba, Stein, [i n-am nevoie s` m` plimb
pe afar`. Nu trebuie s`-mi ar`]i ora[ul, ca un ghid. {i apoi, ad`ug`
ea f`r` s` se gndeasc`, nu po]i...
Vedea, o complet` el.
Spre marea ei u[urare, dar [i stnjeneal`, b`rbatul nu p`ru
deranjat de remarca ei stngace. Dimpotriv`, i se p`ru c` zmbe[te,
ca [i cum i-ar fi putut vedea chipul ro[u de jen`.
{tiu c` nu pot vedea, Sandra, dar pentru mine Grecia a fost
\ntotdeauna o ]ar` a aromelor mirodenii, flori, eucalipt, brazi. |mi
amintesc prea bine cmpurile \nsorite de m`slini, iarba ars` [i
nisipul fierbinte. Grecia miroase adesea ca tine, foarte tn`r`, dulce
[i curat`, dar, ca [i tine, pare tentat` de lucruri nu tocmai morale.
Vorbe[ti de parc` a[ fi vreun diavol.
N-ai acela[i snge ca veri[oara ta?
Dac` sunt att de resping`toare, de ce mai vrei s` ai de-a face
cu mine?
N-am spus c` e[ti resping`toare. Pot sim]i frumuse]ea cu
aceste mini, poate mai bine dect cu ochii. {i s` [tii c`, din cnd
\n cnd, te po]i bucura [i de un pahar de vin mai prost dac` ]i-e sete
[i n-ai altceva la \ndemn`.
R`nit`, Sandra replic`:
V`d c` nu pretinzi c` sunt mai mult dect un surogat, de[i e[ti
nevoit s` te bazezi pe mine, deocamdat`. Pentru cineva att de
lipsit de ap`rare ca tine, e[ti ori foarte curajos, ori foarte stupid.
Nu sunt lipsit de ap`rare, draga mea, nu te am`gi!
Nici eu, domnule Freeamn!
El rse, plin de cruzime.
52 MARSHA CLARK
{tiu c` felinele zgrie, dar cu att mai dulce va fi \mblnzirea.
Nu ]i-am mai spus s` nu-mi mai spui domnul Freeman? Dac`-]i
scap` a[a ceva \n preajma bunicii, vei suferi consecin]ele.
Foarte dr`gu]` familie! coment` Sandra.
Vei afla singur`, rse el.
A doua zi, \n zbor c`tre Corfu, Sandra se gndi din nou la
evenimentele serii trecute. Dup` ceai, Stein \i l`sase zece minute s`
se schimbe, \naintea sosirii ma[inii de lux \nchiriate. |i spusese
[oferului s`-i duc` la Acropole.
Trebuie s` vizitezi acest loc, altfel prietenii t`i vor refuza s`
cread` c` ai fost \n Grecia.
Acropole se ridica deasupra ora[ului, dar Stein nu-i permisese
s` se aventureze singur` \n centrul arheologic. |ntr-o zi, \i
promisese el, \i va ar`ta locurile cum se cuvine. Apoi, o duse \n
portul plin de magazine, zgomotos [i aglomerat.
Nu st`tuser` mult nici aici.
Mai trziu, la hotel, o \ntrebase cu ce s` se \mbrace pentru cin`
[i-i spusese s` nu-l a[tepte, pentru c` se va \ntoarce trziu.
|nsp`imntat`, Sandra se gndi ce se va \ntmpla dac`, \n loc s`
intre \n dormitorul lui la \ntoarcere, va p`trunde din gre[eal` \n al
ei. Dar, cu toate astea, adormi destul de u[or [i, \n ciuda temerilor
ei, cel mai r`u lucru cu care trebuise s` se confrunte fusese
zmbetul ironic al lui Stein la micul dejun.
OBSTACOLE DEP~{ITE 53
Capitolul 4
Peste o or`, aterizar` la Corfu, pe aeroportul interna]ional. Aici,
fur` \ntmpina]i de o ma[in` cu [ofer.
Kyrie! exclam` [oferul, venind rapid c`tre Stein.
Thimios?
Cei doi erau \n mod evident prieteni. Se \mbr`]i[ar`, apoi Stein
se \ntoarse spre Sandra.
Sandra, vino s`-l cuno[ti pe ajutorul cel mai de pre] al bunicii,
Thimios. Ea este secretara [i logodnica mea, domni[oara Weir.
Tinerei \i pl`cu plec`ciunea de mod` veche a [oferului, de[i
nu-[i d`du seama cum trebuie s` r`spund` unui asemenea gest.
Thimios p`ru mul]umit de zmbetul ei, pentru c` se plec` din nou,
\n semn de aprobare.
Se urcar` \n ma[in`.
Thimios a fost al`turi de bunica dintotdeauna, \i spuse Stein.
M` ducea la malul m`rii, chiar \nainte de a \nv`]a s` merg. Lui \i
datorez faptul c` sunt \nc` \n via]`... m-a salvat o dat` din mare.
Atunci, ai multe pentru care s`-i fii recunosc`tor, zmbi
Sandra privind c`tre Thimios.
Poate! exclam` Stein agresiv. Dar acum, am motive \ntemeiate
pentru care mi-a[ fi dorit s` m` lase s` m` \nec. Nici m`car nu mai
pot vedea apele din care m-a salvat.
Sandra respir` adnc. Nu-l putea acuza de autocomp`timire,
dar \i [tia prea bine pasele proaste [i \ncepuse s` se team` de ele,
pentru c` \n aceste momente trata orice semn de simpatie cu un
dispre] strivitor. Cnd voia s`-l mngie, nu i se permitea. Doar o
avertizase de attea ori c` n-are nevoie de mil`! {i nu subliniase el
asta cnd o prezentase lui Thimios \n primul rnd ca secretar`?
Poate \ntr-o zi \]i vei recupera vederea, Stein. Atunci, vei fi din
nou recunosc`tor lui Thimios c` ]i-a salvat via]a.
B`rbatul \i prinse mna [i i-o strnse cu putere. Sandra ]ip` de
durere.
|nceteaz` s` mai faci pe de[teapta sau te va durea [i mai tare.
Te ur`sc! [opti ea, privind pe geam.
Mna lui o atinse u[or pe obraz [i se \ndep`rt` rapid, ca ars` de
lacrimile ei.
Prefer ura f`]i[`, draga mea, dect o fals` afec]iune.
Plecar` din ora[ul cu hoteluri \nalte [i luxoase [i ajunser`
\ntr-un mic sat cu mici magazine de-a lungul str`zile \nguste [i
\ntortocheate. Mergeau printre livezi de portocali [i m`slini.
Peste o jum`tate de or`, intrar` pe o str`du]` \n cap`tul c`reia
se vedea o vil` alb` [i mare, coco]at` pe o stnc`. La poale, departe
\n largul m`rii albastre, se z`rea un iaht. |n rest \ns`, nici urm` de
locuitori. Izolarea casei era total` [i aproape \nsp`imnt`toare.
OBSTACOLE DEP~{ITE 55
Thimios deschise portiera.
Duc eu bagajele. Cred c` doamna v` a[teapt`.
Haide, Sandra, zise Stein cu r`ceal`, a[teptnd-o lng` u[`.
Ia-o \nainte. Nu vreau s` pari c` mi te \ncurci printre picioare ca o
potaie \nfometat`. Bunica se a[teapt` s`-i aduc o tn`r` inteligent`
[i descurc`rea]`.
E[ti vrednic de dispre], [opti ea, [i refuz s` te las s`-mi mai
vorbe[ti astfel. |ncep s` cred c` Alexandra avea dreptate.
Dup` expresia lui, pricepu c` mersese prea departe, dar fu
fericit` c` \n sfr[it sim]ea fa]` de el ur` [i afec]iune.
Vila bunicii i se p`ru surprinz`toare de[i, judecnd dup` ma[ina
care-i \ntmpinase, realizase c` b`trna trebuia s` fie destul de
bogat`. Casa era luxoas` [i modern mobilat`. Prin contrast,
doamna Kartalis p`rea un simbol al vechimii. O b`trn` \nalt`, cu
p`rul grizonant [i cu un aer sever.
Spre deosebire de Thimios, n-o \ntmpin` pe Sandra zmbind,
ci o cercet` din cap pn`-n picioare. Pe Stein, \ns` \l primi cu mare
afec]iune.
Deci, ea e femeia cu care te-ai logodit, nepoate?
Da, r`spunse Stein scurt, f`r` entuziasm, aproape plictisit.
Dar e destul de mic`, Stein. E aproape un copil. E prea tn`r`
pentru tine.
El ridic` din umeri.
Nu conteaz` diferen]a de vrst`, replic` b`rbatul.
|n sfr[it, se resemn` bunica. Dar speram s` te c`s`tore[ti cu
una dintre veri[oarele tale grecoaice. Dac` aceast` fat` va fi capabil`
s`-]i ofere fiii pe care ]i-i dore[ti, sngele lor va fi [i mai... diluat.
56 MARSHA CLARK
Sandra ro[i de indignare.
Sunt sigur` c` Stein nu se va sup`ra dac` nu vom avea att de
curnd copii, doamn`. N-am discutat deloc despre asta.
Se l`s` t`cerea. O t`cere grea, cople[itoare. Sandra privi
stingherit` salonul \n care bunica \i primise, ceramica greceasc`,
covoarele bogate r`spndite pe podeaua de marmur`. Stein p`rea
mnios. F`r` s`-[i dea seama cum, \n ultimele ore b`rbatul ajunsese
s` fie din ce \n ce mai grec [i din ce \n ce mai pu]in englez. {i Grecia
era o ]ar` unde b`rba]ii \nc` \[i dominau so]iile.
|ntorcndu-se c`tre ea, Stein zise furios:
Sandra, ]i se va ar`ta \ndat` camera ta.
|i f`cu semn c`tre femeia care st`tea deoparte \n umbr`.
Te sf`tuiesc s-o urmezi pe Katrina. E so]ia lui Thimios [i va
avea deplin` grij` de tine.
Cu inima b`tndu-i puternic, Sandra nu [tia dac` s`-l asculte sau
nu. Era con[tient` c` ordinele lui nu puteau fi discutate, mai ales
\n fa]a bunicii, iar dac` refuza s` se supun` putea interveni o scen`
nepl`cut`. {i totu[i, nu se putu hot`r\ s` se \ndrepte \n direc]ia
femeii.
Nu sunt obosit` [i nu vreau s` m` duc \n camera mea, ripost`
ea cu \nc`p`]nare.
Mi-ar pl`cea s` fac o plimbare pn` la mare.
Vei face ceea ce ]i s-a spus! tun` el, \n timp ce bunica lui st`tea
dreapt` lng` el, privind-o cu ochi reci ca o]elul [i p`rnd s` se
bucure de acest duel foarte pu]in dr`g`stos.
Curajul o p`r`si \ncet-\ncet. Sandra \[i mu[c` buzele, spernd s`
\ndr`zneasc` s`-l \nfrunte. Cum naiba o putea face acest b`rbat s`
OBSTACOLE DEP~{ITE 57
tremure, cnd \i era att de simplu s`-i \ntoarc` pur [i simplu
spatele? |[i [terse fruntea asudat`.
Doamna Kartalis zise pe un ton triumf`tor:
Cnd e vorba de probleme de familie, n-ai de ales,
domni[oar` Weir. Stein este un b`rbat care poate supune orice
femeie.
Chipul lui Stein c`p`t` o expresie de aprobare.
Sandra a avut ocazia s` simt` ce \nseamn` dezaprobarea mea
\n mai multe ocazii. {tie prea bine c` nu trebuie s`-mi pun` la
\ncercare r`bdarea, astfel c` sper c-o vei ierta de data asta. Poate
mai trziu \i vei da cteva sfaturi.
Sandra se l`s` condus` \n camera ei, gndindu-se c` bunica lui
Stein era o femeie absolut detestabil`. Se sim]ea obosit`. Doamna
Kartalis \[i ar`tase f`]i[ dezaprobarea fa]` de ea, iar Stein o insultase
cu snge-rece. {i totu[i, era logodnica lui! Se apropie de fereastr`,
privind cmpurile de m`sline [i marea verde-argintie.
Deodat` \ns`, fu str`b`tut` de un fior de regret. F`r` s`-[i dea
seama cum, ie[i gr`bit` pe u[` [i cobor\ sc`rile. Trebuia s`-l
g`seasc` pe Stein! Ct de repede uitase c` b`rbatul avea nevoie de
ajutor! Avea nevoie de afec]iune, nu de furie [i resentimente. Nu
conta c` o provocase.
|n holul cel mare nu se afla nimeni, astfel c` intr` \n salon,
spernd c`-l va g`si. Stein nu era \ns` acolo, dar doamna Kartalis
st`tea dreapt` \n fotoliu, cu ochii \n gol. Privirea ei dur` o f`cu s`
se cutremure.
|l caut pe Stein, \ndr`zni ea, dndu-[i p`rul de pe frunte la o
parte. Poate are nevoie de ajutorul meu.
58 MARSHA CLARK
Vino \ncoace, copil`! r`spunse vocea dur` a femeii.
|l c`utam pe Stein, repet` Sandra.
Dar cum l-ai putea ajuta? \ntreb` doamna Kartalis cu r`ceal`.
Am aflat c`-l aju]i s`-[i scrie c`r]ile, dar nu cred c`-i st` mintea acum
la a[a ceva.
Nu, aprob` Sandra nervoas`. Nu acum.
Atunci, cum vrei s`-l aju]i, domni[oar` Weir?
Tn`ra ro[i [i se \ntoarse sfid`toare c`tre bunica lui Stein.
Credeam c` are nevoie de mine... s`-l ajut cu hainele. La
hotel...
Da? relu` b`trna.
Nimic, relu` Sandra, amintindu-[i sfatul lui Stein. |l ajutam
s`-[i aleag` c`m`[ile.
|n]eleg, replic` femeia cu o voce de ghea]`, plin` de
dezaprobare. Presupun c`, fiind str`in`, n-ai pic de ru[ine. Ai locuit
\ntr-unul dintre cele mai bune hoteluri din Atena [i-l ajutai totu[i s`
se \mbrace. Ce vor spune prietenii mei despre asta? Vom fi subiect
de brf` pentru toat` comunitatea de pe insul`. Speram s` se
\nsoare cu o virgin`. Noi, grecii, ]inem la aceste reguli [i Stein era
cndva destul de \n]elept pentru a le respecta. Nu credeam c` s-a
prostit \n halul `sta doar pentru c` [i-a pierdut vederea.
V` rog! exclam` Sandra.
Doamne, oare avea nevoie de un du[man att de \nver[unat?
Doamna Kartalis abia o cuno[tea, [i totu[i o judeca \n felul acesta!
V-am spus deja, \l ajutam s`-[i aleag` hainele!
Ei, nu trebuie s` faci asta ct te afli aici, replic` acru b`trna.
Thimios are grij` de el, astfel c` te rog s` r`mi \n camera ta. Nu
OBSTACOLE DEP~{ITE 59
uita c`, dac` un b`rbat \[i pierde respectul pentru o fat`, nu o va
mai lua niciodat` de so]ie. Pe insul` sunt multe fete frumoase,
al`turi de care ar fi mult mai fericit.
Da, doamn`! exclam` ea [i-i \ntoarse spatele f`r` un cuvnt.
Cina fu foarte lini[tit`. Masa se servi trziu [i Sandra, care nu-l
mai v`zuse pe Stein de la sosire, sim]i un val de u[urare cnd \l
rev`zu, p`[ind al`turi de ea cu mare \ncredere.
Nu [tiu cum reu[e[ti, zise doamna brusc, cnd intrar` \n
sufragerie. Nu gre[e[ti niciun pas.
Asta pentru c` [tiu casa asta ca pe propriul buzunar [i
niciodat` n-ai mutat mobila. {i apoi, trebuie s`-i fiu recunosc`tor
Sandrei. |ntotdeauna folose[te acela[i parfum, o arom` floral`.
Norocul meu c` n-are altul.
Sandra \[i mu[c` buzele, pentru a nu replica t`ios.
Mi-a fost d`ruit de fostul meu [ef [i ]in foarte mult la el, se
ap`r` ea.
Atunci, ar trebui s`-]i cump`r altul. Nu g`sesc c` e normal ca
logodnica mea s` fie ata[at` de darurile altui b`rbat.
Doamna Kartalis ad`ug` repede, ignornd spusele fetei:
Te vei sim]i mai bine dup` ce stai aici cteva s`pt`mni, Stein.
Locurile familiare \]i vor face bine.
V`znd c` Stein nu comenteaz`, ad`ug` cu o privire
p`trunz`toare c`tre Sandra:
Mi se pare c`, dup` numai cteva ore, pari mult mai relaxat.
Casa [i prezen]a mea \]i fac mai bine dect logodnica ta, care-[i
imagineaz` c` dac` se \mbrac` extravagant [i-[i piapt`n` p`rul ca o
zv`p`iat`, te poate ajuta. Nu-]i po]i prinde p`rul `la, fato?
60 MARSHA CLARK
Nu... nu e foarte lung, replic` Sandra calm, \ncercnd din
toate puterile s` nu-i tremure vocea.
Orice s-ar fi \ntmplat, nu trebuia s`-i permit` acestei femei s-o
scoat` din s`rite.
Presupun c` e[ti o actri]` sau ceva asem`n`tor... relu`
b`trna, pe un ton care ar`ta clar c` nu era de acord cu astfel de
ocupa]ii.
Sandra p`li. Nu [tia ce s` spun`, pentru c` Stein n-o anun]ase
despre cele [tiute de bunica lui.
Am jucat numai \ntr-un singur film.
Ce culoare e rochia ta, Sandra? \ntrerupse Stein aceast`
disput`.
Verde, rse cu r`ceal` doamna Kartalis, f`r` s`-i lase Sandrei
posibilitatea de a r`spunde. Verde ca ochii ei de pisic` [i abia \i
acoper` umerii delica]i. Nu c` ar trebui s`-]i spun ct de delica]i
sunt, ad`ug` ea pe un ton acid, de vreme ce a]i locuit \mpreun` la
Atena.
Stein zmbi.
Un b`rbat orb nu-i mai pu]in b`rbat. Iar Sandra nu-i grecoaic`,
replic` b`rbatul.
De asta mi-am dat seama. De cnd sunte]i logodi]i?
De ceva vreme, r`spunse Stein. De prea mult` vreme chiar.
Cteva luni.
Luni? repet` b`trna, sorbind zgmotos din sup`. Niciodat`
n-ai fost un om r`bd`tor, Stein.
Nu, aprob` el.
Cu obrajii \n fl`c`ri, Sandra \[i plec` ochii \n farfurie.
OBSTACOLE DEP~{ITE 61
Cei doi vorbeau de parc` nu s-ar fi aflat acolo. Nu mai \ntlnise
niciodat` o persoan` cu o limb` mai ascu]it` dect a doamnei
Kartalis [i sinceritatea ei i se p`rea din ce \n ce mai sup`r`toare.
Mi-aduc amine, Stein, cnd te-ai \ndr`gostit de Sophy...
Atunci, erai altfel. Ai plecat din Corfu de c]iva ani, [i ai [i uitat
bunul-sim] al fetelor din Grecia.
Sandra privi c`tre Stein, dar pe chipul lui \ntlni numai un
zmbet ironic.
Cu ct \naintezi \n vrst`, cu att \]i dai seama c` e bine s`
abordezi problema asta cu mai mult` subtilitate. Ajungi la acela[i
rezultat, dar mai repede.
Doamna se \ncrunt`, ca [i cum ar fi fost gata s`-l admonesteze [i
pe Stein \n stilul ei caracteristic, dar chiar atunci intr` Katrina,
aducnd felul doi. Se l`s` t`cerea, atta vreme ct farfuriile fur`
a[ezate \n fa]a fiec`ruia, dar aceasta nu dur` mult. Imediat ce
servitoarea plec`, b`trna \ncepu din nou s` vorbeasc`.
Nu te superi, Stein, dac` invit cteva persoane tinere la noi,
nu-i a[a? Mul]i dintre prietenii t`i de aici au \ntrebat de tine, de la
accident \ncoace. M` tem c` se vor sim]i ofensa]i dac` nu-i anun] c`
te afli aici.
Cheam` pe cine dore[ti, aprob` el, f`r` s-o consulte pe
Sandra. Numai s` nu ui]i c` am mult` treab`.
Umerii b`trnei se ridicar`, ca [i cum acest aspect ar fi fost lipsit
de importan]`.
Ar trebui s` te relaxezi o vreme.
Stein zmbi.
Sophy va veni [i ea? \ntreb` el.
62 MARSHA CLARK
Da, da, r`spunse femeia, b`tnd din palme. Nu s-a m`ritat
\nc` [i, din cte \mi dau seama, mai are \nc` o sl`biciune pentru
tine. De fapt, ea a \ntrebat de tine cel mai mult.
O astfel de grij` este \nduio[`toare, admise el. |n ultima
vreme, am fost lipsit de afec]iune.
Credeam c` nu acorzi mare aten]ie semnelor de afec]iune,
interveni Sandra.
O, [opti el, a[ putea s` m` obi[nuiesc [i cu asta.
Dup` mas`, b`rbatul r`mase \n salon s`-[i bea cafeaua,
discutnd cu bunica. {i, cum \ntreaga conversa]ie se purt` \n
grece[te, Sandra nu le putu ]ine companie. |[i imagin` c` b`trna \l
\ntreb` despre accident, dup` expresia lui dureroas` [i a[tept`
al`turi de ei, t`cut` [i r`bd`toare. |[i aminti \ns` masca de
indiferen]` rece pe care o afi[a b`rbatul cnd ea \ns`[i \l \ntreba
despre acela[i subiect.
{i totu[i, de[i exclus` din conversa]ie, se trezi ascultnd cu
pl`cere vocea profund` a lui Stein, privindu-l pe sub gene. Mai
trziu, realiz` c` nu-[i putea lua ochii de la el. |i studie fa]a dur` [i
trupul puternic [i \nalt.
Afar`, se l`s` treptat \ntunericul. Dup` o vreme, Stein se ridic`
[i spuse c`tre Sandra:
A[ vrea s` discut`m pu]in, \nainte de a te duce la culcare.
Da, desigur, zise ea, curioas` s` afle despre ce era vorba.
Poate ar fi bine s` facem o plimbare sub clar de lun`. Thimios
mi-a spus c`-i lun` plin`.
Sandra \l urm`, spunndu-i un politicos "noapte bun`" bunicii.
B`trna era gata s` se retrag` [i ea \n camera ei.
OBSTACOLE DEP~{ITE 63
Katrina a[tepta s-o conduc` [i, dup` mersul obosit al b`trnei,
Sandra realiz` c` trecuse de mult ora ei de somn. Stein \[i s`rut`
bunica pe obraz.
|n gr`din`, mirosea puternic a flori. Soarele apusese de mult [i
era r`coare.
Asear`, te-ai \ntors trziu, zise Sandra deodat`, amintindu-[i c`
adormise \nainte de sosirea lui.
Ai observat asta?
Da, r`spunse ea simplu, f`r` s` aminteasc` faptul c` st`tuse
treaz` cteva ore bune \n a[teptarea lui. Despre ce ai vrut s`
vorbim? relu` ea, rapid.
Voiam s` te rog s` fii dr`gu]` cu bunica. |mb`trne[te [i nu
mai ]ine cont de ceea ce spune.
Oare trebuia s` priceap` cuvintele lui ca pe o scuz`?
Am \ncercat s` m` port frumos, r`spunse Sandra, \ncercnd s`
se \ndep`rteze de el.
Dac` \ncepea o nou` ceart`, era mai bine s`-[i asigure avantajul
distan]ei.
Nu cred c` ai \ncercat prea mult, replic` el.
Nedreptatea acestei observa]ii o uimi. Cu tot respectul datorat
b`trnei, trebuia s`-[i dea seama c` era un adev`rat diavol.
Ascult`, Stein, am venit aici \mpotriva voin]ei mele, dar
preg`tit` s` m` port frumos cu rudele tale. De ce crezi c` e vina
mea faptul c` bunica ta nu m` place deloc? Tot timpul m-a acuzat
de tot soiul de lucruri, iar tu i-ai luat ap`rarea.
El privi \n jos c`tre ea [i chipul i se \n`spri.
De multe ori, a avut dreptate.
64 MARSHA CLARK
Dar nu cred c` era nici locul, nici momentul potrivit pentru a
spune acele lucruri.
El ridic` mirat din sprncene.
Dar pentru cineva de vrsta bunicii, timpul [i ocaziile pot fi
limitate. De asta e att de brutal` \n exprimare. De asemenea, \i e
team` c` nu voi avea un fiu [i un mo[tenitor.
Am observat, izbucni Sandra cu am`r`ciune. |ntotdeauna pui
familia [i pe tine \nsu]i \naintea mea.
}i-e mil` de tine, draga mea? De ce ar trebui s`-]i ofer simpatie
[i ajutor? Tu sau Alexandra v-a]i gndit m`car o clip` [i la mine?
De ce \mi aminte[ti mereu povestea asta? Nu crezi c-am pl`tit
destul pentru gre[elile Alexandrei?
Nu, nu cred. Veri[oara ta a gre[it, dar \n[el`ciunea ta a fost [i
mai mare. Tu ai acceptat s` joci acest rol, a[a c` trebuie s` fii
preg`tit` s` pl`te[ti pre]ul cuvenit. Seara trecut` era gata-gata s` m`
\ntorc mai devreme [i s`-]i fac o vizit`, dar o astfel de r`zbunare
nu-i eficient`. |n schimb, m-am hot`rt s` nu m` mai gr`besc [i s`
te chinui pe \ndelete.
Stein! Faptul c` ai orbit te-a \nnebunit!
Poate, aprob` el, tr`gnd-o mai aproape.
Dac` ai putea vedea, ]i-ai da seama.
Dar nu pot vedea, la naiba! |ns` celelalte sim]uri m` pot ajuta.
Pot s` simt, [i asta mi se pare suficient. Iar \n ce te prive[te, trebuie
s` te obi[nuie[ti cu acest sim] al meu.
Sandra \ncerc` s` se mi[te, dar \[i sim]i oasele moi, ca topite.
B`rbatul \i atinse u[or snii.
Ah, impostoareo! [opti el.
OBSTACOLE DEP~{ITE 65
Nu-mi spune c` atingerea mea te las` indiferent`. Nu te cred.
Cu c]i b`rba]i ai mai fost pn` acum... stau [i m` \ntreb.
Cu niciunul!
Nu po]i fi niciodat` cinstit`, nu?
Stein! ]ip` ea. Nu-]i dai seama ce-mi faci!
Nu? A[a crezi? replic` el, cu o voce uscat`. Poate m` crezi naiv,
draga mea, dar nu sunt deloc.
|nc` o dat`, \ncerc` s`-i spun` s` se opreasc`, dar \nainte s`
poat` vorbi, gura \i fu acoperit` de buzele lui. |nchise ochii,
ame]it`.
Tot el \ns` fu cel care, dup` o vreme, o \mpinse departe de el,
spunnd:
Ajunge!
Tremurnd, sim]indu-se ca [i cum ar fi luat foc, Sandra se d`du
\napoi.
S` nu mai faci asta niciodat`, nu-mi place! ]ip` ea.
De fapt, trebuia s` recunoasc`, orict s-ar fi urt pentru asta, c`
dorea s` se afle din nou \n bra]ele lui. Avea asupra ei o putere
necunoscut` [i fascinant`.
S` fim serio[i! o ironiz` el. Pe cine vrei s` convingi de ceea ce
spui? Sunt sigur c` nici tu nu crezi asta. Po]i s` m` conduci \napoi
\n gr`din`? Nu cunosc fiecare piatr` de aici [i pentru asta trebuie s`
fii recunosc`toare... pentru c` nu te duc... cine [tie unde.
|nc` o dat`, fu nevoit` s`-i suporte mna pe bra]ul ei. Oare a[a
trebuia s` se petreac` misterul seduc]iei? |l privi \nc` o dat` [i se
sim]i din nou atras` de el. Trebuia s` lupte \mpotriva acestor
sentimente nebune[ti [i dureroase.
66 MARSHA CLARK
Mine diminea]`, o instrui Stein cnd ajunser` \n cas`, trebuie
s` vii la mine \n birou. Thimios \]i va ar`ta unde este. Vom \ncepe
s` revizuim primul capitol al c`r]ii. Te rog s` vii ct mai devreme.
Credeam c` nu vei \ncepe s` scrii dect dup` ce vom ajunge
pe insula ta.
Te-am angajat ca s`-mi spui ce trebuie s` fac?
Nu vreau ca bunica ta s` cread` c` te \ncurajez s` scrii
\mpotriva voin]ei ei. {i apoi, e[ti \nc` foarte obosit.
Poate tu e[ti cea care m` obose[te, r`spunse el ironic. Nu-i de
mirare... cu attea pref`c`torii [i false principii... {i, apropo, ar fi
bine s` ne purt`m ca [i cum am fi \ntr-adev`r iubi]i, \n fa]a bunicii.
Dac` va descoperi adev`rul, nu voi mai avea pace.
A doua zi diminea]`, Sandra se trezi dup` o noapte grea,
hot`rt` s` exploreze plaja. Stein o avertizase s` nu \noate de una
singur`, pentru c` apa era plin` de stnci periculoase [i marea era
\nc` rece \n aprilie. Ar fi fost mai bine, \i spusese el, s` se rezume la
piscina din spatele casei.
|n aceast` diminea]` \ns`, Sandra sim]i c` agita]ia m`rii se
potrivea mai bine cu starea ei de spirit dect piscina, [i se \ndrept`
decis` c`tre plaj`. Spre mare ei surpriz`, nu reu[i s` descopere
nicio potec` printre stnci. Ieri sear`, plaja p`ruse totu[i att de
aproape! Acum, descoperea c` nu era chiar a[a, iar stncile erau
foarte periculoase [i abrupte. Pn` la urm`, \ncepu s` coboare cu
greutate [i ajunse \n sfr[it unde dorea.
Ajuns` pe plaj`, privi \napoi c`tre dealul \mpodobit de florile de
prim`var`. Se plimb` \ndelung pe malul m`rii, apoi urc` din nou
c`tre vrf.
OBSTACOLE DEP~{ITE 67
Sus, descoperi c` rochia \i era aproape sf[iat`, iar minile \i
erau acoperite de cicatrice. Pe viitor, nu se va mai duce pe plaj`
dect echipat` \n blugi.
Spre nemul]imirea ei, cnd ajunse din nou \n dormitor,
descoperi c` era mult mai trziu dect ar fi crezut. {i apoi, \i era
team` ca Stein s` nu remarce r`nile de pe minile ei. B`rbatul nu
le putea vedea dar, dac` nu era capabil` s` scrie cum se cuvenea,
putea s`-[i dea seama. |[i sp`l` minile cu ap` cald`, dar nu g`si
niciun unguent [i n-avea timp s` a[tepte ca Thimios s`-i aduc`
unul. Se schimb` [i-[i ascunse rochia rupt`. Nu [tia cine sp`la
rufele [i nu voia s` deranjeze pe nimeni cu o astfel de cerere.
Katrina avea [i a[a destule de f`cut.
|n birou \l g`si pe Stein, a[teptnd-o cu ner`bdarea lui
obi[nuit`. |l privi \ndelung, f`r` s` realizeze c` era certat` pentru
\ntrziere. B`rbatul purta ni[te pantaloni negri [i o c`ma[` alb`. Un
fior rece o str`b`tu cnd \[i aminti atingerea bra]elor lui.
|mi pare r`u, zise ea \ntr-un final. Pe viitor, voi \ncerca s`
ajung la timp.
Te rog, o avertiz` el rece, lund de pe mas` primul capitol al
c`r]ii. Vreau s`-mi cite[ti foile [i s` marchezi modific`rile pe
marginea paginilor. Apoi, va trebui s` rescrii cteva pagini, dar sper
c` nu prea multe.
Bine, aprob` Sandra.
Ai o voce foarte frumoas`, o compliment` el absent. B`nuiesc
c` ar fi o idee foarte bun` s` \nregistr`m fiecare capitol pe care-l
parcurgem. Apoi, voi asculta casetele pentru corectura final`...
Atunci, nu cred c` vei mai fi al`turi de mine.
68 MARSHA CLARK
Capitolul 5
Auzindu-i cuvintele, Sandra p`li. Se gndea la zicala care spunea
c` soarta are straniul obicei de a ne d`rui ceea ce credem c` ne
dorim cel mai mult. Acum dou` s`pt`mni, tot ce dorea era s`
scape de acest b`rbat, dar acum \[i dorea s` se afle mereu \n
preajma lui.
|n aceast` diminea]`, cuvintele lui o durur`, de[i \i era greu s`
accepte c`, \n a[a scurt timp, \ncepuse s` ]in` la el.
Aprob` din cap \n t`cere, dar b`rbatul, observnd c` t`cerea se
prelunge[te, o \ntreb` dac` \i convenea acest aranjament. Realiznd
c` nu vedea, Sandra r`spunse cu glas tare:
Dac` m` crezi capabil` s` m` descurc...
Bine\n]eles.
Dac` n-a[ fi crezut asta, n-a[ fi spus-o, replic` el.
Sandra sim]i c` b`rbatul era sup`rat pe circumstan]ele care-l
obligaser` s` apeleze la un astfel de ajutor.
|mi pare r`u, [opti ea, cu vocea \necat` \n lacrimi.
Sandra! ]ip` b`rbatul. Nu ]i-am mai spus c` n-am nevoie de
mila ta? Probabil c` aceast` empatie nu se explic` dect prin faptul
c` te sim]i vinovat`, iar aceast` ciudat` reac]ie nu face bine
nim`nui. Nici mie, nici ]ie. Acum, dac` ]i-ai [ters lacrimile [i nu mai
\ncerci s` m` impresionezi, poate ne apuc`m de lucru. Pentru o
secretar`, e[ti cam vorb`rea]`.
Cnd Thimios b`tu la u[a biroului, dou` ore mai trziu, Sandra
se sim]i eliberat`.
Au sosit musafirii, zise b`rbatul c`tre Stein. Doamna m-a rugat
s` v` chem \n salon.
Foarte bine, aprob` Stein, dar nu-i ceru Sandrei s`-l
\nso]easc`. Ar fi bine s` te apuci de rescris cele [ase pagini, o instrui
el. Ne vedem la masa de prnz.
La prnz? se mir` Sandra, apoi \[i aminti c` faptul c` nu luase
micul dejun nu era dect vina ei. Nu b`use nici m`car o cafea [i
sim]ea nevoia de un \nt`ritor, \nainte de a se apuca din nou de
lucru. Se sim]ea r`u.
Cu o mare team`, ap`s` soneria pentru servitori [i, spre mare ei
uimire, Thimios veni imediat.
Da, domni[oar` Sandra, zise el.
Prietenia din vocea b`rbatului o lini[ti.
A[ dori pu]in` cafea [i un biscuit.
Ochii b`rbatului c`p`tar` o expresie nelini[tit`.
{tiu c` n-a]i luat micul dejun, dar Katrina mi-a spus c` femeile
din Anglia sar peste aceast` mas`.
Sandra zmbi, prefernd s`-l lase s` cread` asta dect s` [tie
adev`rul.
70 MARSHA CLARK
|i mul]umi c`lduros cnd \l v`zu \ntorcndu-se cu tava de
mncare, dar b`rbatul se \ncrunt` la vederea minilor ei.
N-am nimic, Thimios, \ncerc` ea s`-l lini[teasc`. M-am zgriat
de stnci cnd am ie[it mai devreme pe plaj`. Oare Katrina are un
unguent care m` poate ajuta?
Thimios se \ncrunt` [i ie[i imediat, dar se \ntoarse \nso]it de
Stein. B`rbatul \i ordon` s`-i arate minile. Ea \[i ascunse imediat
bra]ele, dar Stein se apropie de ea [i o prinse de \ncheietur`, \n
timp ce degetele lui \i explorau palma.
Cum ai reu[it s` te r`ne[ti? \ntreb` el cu o voce dur`.
Dac` Thimios ]i-a spus despre asta, r`spunse ea, aruncnd o
privire nervoas` c`tre servitor, atunci trebuie s` m`rturisesc. Am
fost pe plaj`.
Nu-mi vine s` cred! Vrei s` spui c` ai ie[it singur`,
azi-diminea]`, \nainte s` vii \ncoace?
Da, n-am vrut s` \ntrzii, dar n-am g`sit nicio potec`.
Trebuia s` \ntrebi.
Dar n-aveam pe cine.
Puteai veni la mine. Sau, ca de obicei, n-ai vrut s`-mi ceri
ajutorul?
De unde s` [tiu unde te aflai? Poate erai \n pat \nc`.
{i nu crezi c` te-ai fi r`nit mai pu]in dac` veneai la mine... \n
pat? Te-ai fi putut bucura de o or` sau dou` \n bra]ele mele.
Sandra tremur`. Cum putea fi att de brutal, de direct, \n fa]a lui
Thimios? Apoi, observ` c` servitorul plecase.
Unde s-a dus? \ntreb` ea.
Cred c` mi-a anticipat dorin]a, r`spunse Stein.
OBSTACOLE DEP~{ITE 71
Aduce ap` cald` [i plasturi pentru r`nile tale. M` tem c` nu vei
mai putea scrie cteva zile. Un om mai pu]in binevoitor dect mine
ar putea crede c` ai f`cut-o special.
Nu fi stupid! De ce a[ \ncerca s` m` r`nesc, cnd, imediat ce
romanul t`u genial va fi gata, voi putea pleca? {i apoi, e vorba doar
de cteva zgrieturi. Dac` m-a[ lua dup` tine, a[ crede c` aproape
mi-am rupt bra]ul!
P`rerea ta despre romanul meu nu m` surprinde, domni[oar`
Weir. Mi-am dat seama c` ai o minte superficial`.
Sandra se sim]i att de vinovat`, \nct remarca lui r`ut`cioas`
referitoare la inteligen]a ei trecu neobservat`. Merita toate astea!
{tiind ct de greu \i era s` lucreze, nu trebuia s`-i arate att de clar
c` depindea \n totalitate de ea. Orbirea lui era de vin` pentru
temperamentul s`u agresiv, dar ea n-avea nicio scuz`.
Stein, [opti ea, privindu-i chipul. Stein, \mi pare r`u. N-am
vrut s` spun c` romanul t`u nu e bun. Dimpotriv`, pare foarte
interesant. Chiar [i eu... cu mintea mea... superficial`, pot vedea
asta, [i chiar dup` primul capitol. Te rog s` m` ier]i.
Observ c` situa]ia devine cam melodramatic`, morm`i el.
Cred c` mi-am pierdut min]ile dac` am permis unei persoane
insignifiante ca tine s` m` influen]eze \n a[a hal. Uite-l pe Thimios
cu bandajul. Stein \i lu` din mna b`rbatului antisepticul [i \ncepu
s`-i [tearg` r`nile.
Prnzul va fi servit curnd, spuse el, dup` ce servitorul lu`
vasul cu ap` cald` [i ie[i din camer`. Po]i veni cu mine. Musafirii
vor s`-mi cunoasc` logodnica, a[a c` preg`te[te-te s` te por]i
frumos cu mine.
72 MARSHA CLARK
Masa se dovedi un chin insuportabil, [i Sandra abia a[tepta s` se
termine. Doamna Kartalis prezid` un adev`rat festin, cu att mai
surprinz`tor cu ct oaspe]ii sosiser` pe nea[teptate. Stein o
prezent` pe logodnica lui doamnei Nikitiadis, care avea dou` fete.
Xenia, cea mai mare, era c`s`torit`. Petrina, cea mic`, \l privea pe
Stein cu o expresie admirativ`. Se vedea c` se mai \ntlniser` [i c`
avea amintiri pl`cute despre el. Era tn`r`, avea dou`zeci [i ceva de
ani, [i era foarte atr`g`toare. Nu foarte \ncntat`, Sandra se sim]i
totu[i u[urat` c` nu era vorba despre Sophy, de care Stein \ntrebase
seara trecut`, [i \ncerc` din r`sputeri s` ignore faptul c` tn`ra \[i
punea prea des [i prea tandru mna pe bra]ul b`rbatului.
|ntrebar` cu to]ii de ce mna Sandrei era plin` de plasturi [i,
cnd aflar`, fetele dorir` s` [tie de ce se gr`bise s` mearg` pe plaj`,
cnd doamna Kartalis avea o piscin` att de frumoas`.
N-am mai fost la mare de ani de zile. A[a c` voiam nu s` \not,
ci doar s` v`d valurile [i s` simt aerul s`rat.
Ce trist s` nu vezi marea atta vreme! exclam` doamna
Nikitiadis. Eu iubesc marea [i n-a[ putea tr`i f`r` ea.
Bunica lui Stein, care ascultase conversa]ia, interveni brusc:
Filmul `sta \n care ai jucat, nu s-a turnat pe plaja din Nassau?
Unele p`r]i au fost filmate la Florida Keys [i \n Bahamas,
aprob` Stein, dar Sandra n-a fost acolo. Majoritatea cadrelor cu ea
se petreceau \ntr-un avion care zbura deasupra m`rii.
Sandra plec` ochii \n farfurie, \ntrebndu-se cu triste]e cnd se
vor termina toate astea. Stein nu putea fi mereu al`turi de ea s-o
salveze de la astfel de scene penibile, provocate de propria
stupiditate.
OBSTACOLE DEP~{ITE 73
Petrina o privi cu atta insisten]`, \nct \ncepu s` se simt` prost.
Nu prea ar`]i ca o vedet` de film, zise ea. Ai p`rul frumos [i o
fa]` interesant`, admise tn`ra f`r` pl`cere, dar nu semeni cu
starurile pe care le-am mai v`zut. Nu, Stein?
Sandra n-a fost actri]a principal` \n acest film, dar are calit`]i
actorice[ti destul de interesante, cred.
|ncercnd s` m`nnce f`r` s`-i tremure minile, Sandra realiz`
f`r` s` vrea indiferen]a din vocea lui Stein. De ce nu spunea odat`
adev`rul, de ce nu m`rturisea c` logodnica lui era una... fals`?
Abia a[tept`m s` vedem filmul f`cut dup` cartea lui Stein, zise
fata cea mare, zmbind fermec`tor. {i va fi cu att mai intersant s`
te vedem [i pe tine jucnd \n el, ad`ug` ea. Ce rol ai avut?
Stein rse nep`s`tor.
A[ strica surpriza dac` v-a[ spune. {i apoi, e vorba despre un
rol mic. Poate nici n-o ve]i observa.
Sandra fu traversat` de un val de c`ldur`. Lucrurile mergeau din
ce \n ce mai r`u. Dac` prietenii lui Stein vor vedea filmul [i vor
descoperi adev`rul, ce se va \ntmpla?
Nu se va lansa oricum foarte curnd, complet` Stein, de parc`
i-ar fi ghicit gndul.
Da, da, [tiam asta, interveni Petrina. Cred c` de-abia a[tepta]i
s`-l vede]i, nu-i a[a? Sandra privi c`tre Stein, nelini[tit`. Petrina ro[i.
O, \mi cer scuze, am uitat c` Stein...
Dar Stein \i r`spunse foarte amabil:
Nu trebuie s` te jenezi, Petrina. Cine [tie, poate c` pn` la
lansarea filmului pe pia]` se va \ntmpla un miracol [i voi putea
vedea din nou.
74 MARSHA CLARK
O, da, bine\n]eles. Sper din tot sufletul. Dar \mi pare foarte
r`u, dragul meu Stein, ad`ug` tn`ra, a[ezndu-[i din nou mna pe
bra]ul lui.
Sandra a[tept` reac]ia lui Stein. B`rbatul lu` mna Petrinei [i o
duse la buze, apoi \i zmbi c`lduros. Sandra \nghi]i cu dificultate.
Cnd ea \i ar`tase aceea[i compasiune, fusese respins` cu atta
r`ceal`!
|nainte de a pleca, musafirii \i invitar` pe Stein [i pe Sandra a
doua zi, c`tre sear`, la un restaurant local. Iar doamna Nikitiadis \i
pofti la cin` smb`ta urm`toare.
A doua zi, dup` cin`, Stein \i spuse:
S`-]i pui o rochie frumoas`. M-am s`turat de blugii pe care-i
por]i mereu.
Dar...
Dac` \mi mai spui o singur` dat` c` nu pot vedea, te ucid, o
amenin]` el. Nu mi-am pierdut toate sim]urile [i te asigur c`-mi
place mai mult atingerea m`t`sii dect cea a blugilor.
Ar fi trebuit s` te faci poet, \l ironiz` ea.
Nu po]i fi tot ce vrei, orict de mult ]i-ai dori. M` tem c` \n
acest moment nu pot fi dect scriitor [i, poate, un iubit... aspirant.
Ar fi fost un iubit extraordinar, era convins`, de[i nu era deloc
la fel de sigur` c` i-ar fi fost [i fidel.
Seara petrecut` la restaurant fu foarte amuzant` [i pl`cut`.
Sandra r`mase la mas`, cu un pahar de uzo \n fa]`, privind
perechile de dansatori [i ascultnd conversa]iile celorlal]i. Nu
\n]elegea mare lucru, pentru c` nu cuno[tea dect pu]ine cuvinte
\n greac`, dar \i pl`ceau discu]iile lor animate.
OBSTACOLE DEP~{ITE 75
Majoritatea oamenilor p`reau s`-l cunoasc` pe Stein [i se sim]ea
mndr` v`znd ct era de c`utat [i de curtat. Dar b`rbatul refuz` s`
danseze, chiar [i la rug`min]ile Petrinei. Nu-i permise nici Sandrei
s` danseze cu vreunul dintre tinerii numero[i care o invitar`.
E[ti, cel pu]in teoretic, logodnica mea, \i explic` el. Trebuie s`
stai lng` mine, nu pentru c` nu m-a[ descurca singur, dar pentru
c` a[a se cuvine. {i apoi, de ce s` se bucure ace[ti b`rba]i de ceea
ce eu nu pot avea?
Sandra r`mase deci al`turi de el, mul]umit` c` avea nevoie de
ea.
Cina de smb`t` seara era un eveniment de care se temea
dinainte [i realiz` c` teama ei devenise [i mai mare cnd ajunser`
\n casa doamnei Nikitiadis.
Thimios \i conduse, ca de obicei. Pe drum, Stein fu foarte t`cut.
De cteva zile, i se p`ruse foarte moroc`nos. Nici m`car faptul c`
degetele ei se vindecaser` [i putea lucra din nou nu-l putuse
\nveseli. Crezuse c` ie[irea la restaurant \i f`cuse bine, dar efectul
trecuse repede. {i nu din pricina faptului c` ar fi fost singur.
Dimpotriv`. Telefonul suna continuu [i oamenii \l invitau \n
diferite locuri, ca s` nu mai pun` la socoteal` [irul nesfr[it de
invita]i care veneau acas`.
Bunica lui Stein p`rea s-o condamne pe ea pentru starea de
spirit a nepotului.
Cnd ajunser` la familia Nikitiadis, Sandra \n]elese \n sfr[it de
ce se sim]ea att de nelini[tit`. Sophy Parara se afla acolo. Pricepu
\ndat` c` domni[oara Parara nu era deloc o fat` naiv`. |n plus, era
foarte frumoas` [i sigur` pe ea.
76 MARSHA CLARK
Nu m-am putut \ntoarce acas` imediat ce am aflat c` ai venit,
\i [opti ea lui Stein, aruncnd priviri mirate c`tre Sandra. S`rmanul
de tine, continu` ea, am fost pur [i simplu distrus` cnd am aflat
despre accident [i mi-a[ fi dorit s` pot veni \ndat` la tine. Dar, [tiind
c` logodnica ta e lng` tine, a trebuit s`-mi \nfrnez dorin]ele.
Prezen]a ta ar fi fost o adev`rat` mngiere, zmbi el.
Sandra se uit` c`tre el, uimit` de acest r`spuns. De[i n-o
\ncuraja direct pe Sophy, p`rea s`-i aprecieze grija.
Sper c` tu te sim]i bine, ad`ug` el, politicos.
O, da, replic` tn`ra. Abia a[teptam s` te v`d. De fapt, rse ea
cu o rece satisfac]ie, m-am \ntnit cu un vechi amic de-al t`u,
profesorul Manoli. Mi-a povestit despre cazul t`u, f`r` s`-mi dea
am`nunte, desigur...
Hai s` ie[im pe teras` cteva minute, Sophy, o \ntrerupse el.
|mi vei povesti totul \ntre patru ochi, continu` el, ignornd-o pe
Sandra. Doamna Nikitiadis n-a cobort \nc` [i sunt sigur c` ne va
scuza cteva minute. A trecut atta vreme de cnd nu ne-am mai
v`zut [i am multe s`-]i spun.
Sandra privi \n urma lor, sim]indu-se p`r`sit`. Ce ve[ti bune
avea Sophy [i de ce Stein o rugase s` ias` afar` pentru a discuta? Era
convins` c` mesajul tinerei era de maxim` importan]` pentru el, de
vreme ce reac]ionase att de prompt. Sau era vorba despre faptul
c` voia s` r`mn` singur cu Sophy, poate pentru a-i explica gestul
de a se logodi cu o str`in`?
La cin`, Sophy, ca pentru a demonstra restabilirea rela]iilor pe
care le avusese cu Stein, o \ntreb` ironic pe Sandra dac` se
obi[nuise cu via]a din Grecia.
OBSTACOLE DEP~{ITE 77
Cred c` te sim]i ca o str`in` printre noi, nu ?
Nu, replic` Sandra prompt.
Apoi, dndu-[i seama c` afirma]ia ei era prea dur`, ad`ug`:
Da, cteodat` mi se \ntmpl`.
Vezi? relu` satisf`cut` cealalt`. |n felul `sta, nu cred c`-l aju]i
prea mult pe Stein. De cnd sunte]i logodi]i, domni[oar` Weir?
Sandra se uit` disperat` spre Stein, dar b`rbatul discuta cu
doamna Nikitiadis.
De aproape un an, cred.
Un an!
Rsul lui Sophy fu plin de dispre].
Nu mi-l pot imagina pe Stein a[teptnd att de mult, dac`
iube[te.
Ui]i c` \ntre timp s-a petrecut accidentul, Sophy, s`ri Stein \n
ajutorul Sandrei. Asta a schimbat mult lucrurile.
Dar viitorul t`u e asigurat, dragul meu, r`spunse Sophy
mirat`. Credeam c` e[ti ner`bd`tor... sau cel pu]in a[a ai fost
\ntotdeauna... \n dragoste. Nu-i a[a?
Cum m`tu[a ei \i f`cea semne disperate s` \ncheie aceast`
conversa]ie stnjenitoare, tn`ra se \ndrept` c`tre ea [i zmbi
afectuos:
Nu mai fi att de uimit`, draga mea m`tu[`. |n Anglia, se
discut` liber despre dragoste [i despre c`s`torie. La fel [i \n Grecia.
Numai noi, cei de pe insul`, r`mnem ancora]i \n aceste vechi
tradi]ii. De[i, chiar [i aici...
Ridicarea umerilor ei frumo[i complet` ceea ce Sophy l`sase
nespus.
78 MARSHA CLARK
Mare parte din farmecul insulei const` tocmai \n aceste tradi]ii
\nvechite. |n ce m` prive[te, nu mi-a[ dori s` se schimbe, replic`
doamna Nikitiadis cu \nc`p`]nare.
Din nou, Sophy ridic` din umeri.
Chiar [i a[a, sunt convins` c` Stein [i Sandra nu s-ar sim]i
jena]i dac` i-a[ \ntreba cnd va avea loc nunta. Sau de cnd Stein a
avut accidentul, Sandra se gnde[te s`-l \n[ele...
Sandra r`mase uimit` de aceast` ciudat` remarc`.
Amndoi am trecut printr-o experien]` traumatic` [i avem
nevoie de timp pentru a ne obi[nui cu noua realitate, interveni
Stein. De asta n-am fixat \nc` data nun]ii. {i eu [i Sandra ne putem
r`zgndi oricnd.
Sandra p`li la auzul acestor cuvinte. Ceea ce sim]ea pentru acest
b`rbat putea fi doar o pasiune trec`toare, dar chiar [i a[a vorbele
lui o durur`. S`-l aud` discutnd despre o eventual` desp`r]ire era
ca [i cum i-ar fi r`sucit cu]itul \n ran`. Ah, ar fi trebuit s` fie
avertizat` de la \nceput despre aceast` capcan`! Ce compensa]ie \i
putea oferi Alexandra pentru inima ei frnt`? |ntreaga poveste
devenea din ce \n ce mai greu de \n]eles, [i nici nu era sigur` c`
vrea s` mai \n]eleag` ceva.
|n drum spre cas`, Stein exclam`:
Mi-a[ dori ca oamenii s` nu mai vorbeasc` att despre
c`s`torie. Mi se pare c` m` consider` complet naiv!
Strngnd din din]i pentru a-[i ascunde durerea, Sandra
r`spunse pe un ton foarte rece:
Perfect de acord. Nu mi se pare normal s`-[i dea cu p`rerea.
Cel pu]in, \n ce prive[te c`s`toria noastr`. Dar b`nuiesc c` \n
OBSTACOLE DEP~{ITE 79
situa]ia dat` e normal s` fie curio[i, a[a c` n-avem dect o
posibilitate s` sc`p`m de toate astea.
Nu-mi cere s`-]i dau drumul s` pleci, r`spunse el. {tii foarte
bine ct de important` e cartea asta pentru mine. Cnd romanul va
fi gata [i ne vom \ntoarce la Londra, e[ti liber` s` faci ce dore[ti.
Sandra privi pe fereastr`. Pe cer se vedeau mii de stele
str`lucitoare. Marea Ionic`, imens` [i misterioas`, se z`rea albastr`
\n dep`rtare.
Stein \i ar`tase nu o dat` c` n-o pl`cea deloc.
Sunt sigur`, zise ea pe un ton ironic, c` Sophy va fi gata s`-mi
ia locul. De ce nu-i acorzi o [ans`?
Ce leg`tur` are Sophy cu povestea asta? Poate c` m` crezi
prost, dar nu vreau s`-i aud numele rostit de buzele tale.
Dar n-am insultat-o! Era doar o sugestie...
Atunci, fii bun` [i d`-mi voie s`-mi conduc via]a cum vreau. O
femeie fermec`toare cum e Sophy nu trebuie s` fac` pe secretara.
N-am deja una? E[ti o secretar` pe jum`tate eficient` [i o logodnic`
\ncnt`toare, al c`rui trup \i tr`deaz` \ntotdeauna fiecare gnd.
Cum po]i spune a[a ceva?
De ce te ru[inezi? {tii bine c` a[a e.
Imediat ce spuse acestea, se aplec` asupra ei [i o s`rut` cu
pasiune.
~sta e singurul mod \n care te pot vedea [i nu-]i voi cere
iertare pentru s`rutul meu, zise el.
|n urm`toarele dou` s`pt`mni, via]a la vila Kartalis fu foarte
ocupat` din punct de vedere social. |n privin]a romanului lui Stein,
lucrurile evoluau foarte \ncet. Nici m`car scrisoarea primit` de la
80 MARSHA CLARK
editura din Londra nu gr`bi lucrurile. Stein era obi[nuit s` lucreze
singur [i era dificil s`-[i dicteze cuiva ideile.
Pe de alt` parte, soneria [i telefonul sunau continuu, iar
doamna Kartalis era o gazd` neobosit`, \n ciuda venerabilei sale
vrste. Rela]iile dintre ea [i Sandra r`m`seser` la fel de reci ca la
\nceput. Doamna o prefera pe Sophy Parara [i nu ascundea deloc
dorin]a ei ca nepotul s`u s-o ia de so]ie. Iar Sophy p`rea s` accepte
tacit situa]ia, petrecnd cteva ore pe zi \n casa Kartalis. Femeia
intra nestingherit` \n biroul de lucru al lui Stein [i-l ruga att de
dr`g`la[ s` ias` afar` la plimbare, \nct acesta rareori reu[ea s-o
refuze. |notau \mpreun` \n piscin` [i Sophy \l conducea cu ma[ina
proprie peste tot pe insul`. Stein p`rea s` fi uitat cu totul scopul
pentru care se afla aici [i, de asemenea, de angajamentul dintre ei.
Cnd tn`ra \i suger` c` [i-ar fi dorit [i ea s` fac` o excursie pe
insul`, Stein \i r`spunse abrupt s`-l roage pe Thimios s-o conduc`.
B`rbatul o duse lng` ora[ul Corfu, la superba vil` unde se
n`scuse Prin]ul Philip. Apoi, se plimbar` de-a lungul falezei,
\ndreptndu-se c`tre ora[ul vechi.
Cnd revenir` acas`, Stein se \ntorsese [i el, dar Sophy lipsea.
Ei, ai cump`rat destule vederi din trgul local? \ntreb` el, ca [i
cum ar fi fost enervat de absen]a tinerei.
N-am luat niciuna, pentru c` n-am cui s` le trimit, replic` ea.
S`rmana orfan`! exclam` el pe un ton ironic.
E adev`rat, chiar sunt orfan`, r`spunse ea st`pnindu-[i cu
greu lacrimile. Apoi, Sandra \ncerc` s` schimbe subiectul,
\ntrebndu-l cum \i mersese \n acea zi.
Foarte bine. Dac` n-ar fi fost Sophy...
OBSTACOLE DEP~{ITE 81
Se \ntrerupse brusc, apoi relu`:
Cnd ]i-ai pierdut p`rin]ii?
Acum mult` vreme. Aveam aproape opt ani. Am fost crescut`
de bunica.
Mai tr`ie[te?
Nu, a murit [i ea.
Iar de atunci, n-ai f`cut dect ce ai vrut, folosindu-]i libertatea
f`r` \n]elepciune, concluzion` el.
Sandra nu r`spunse. Era evident c` nimic din ce spunea nu-i
convenea b`rbatului [i nu [tia ce anume \l nemul]ume[te.
Nu vrei s` ne apuc`m de lucru?
Lucru! pufni el. Nu \n]elegi c` munca mea nu e o activitate
u[oar`? Crezi c` pot avea inspira]ie la comand`? {i apoi, probabil c`
nu voi reu[i s`-]i dictez dect cteva propozi]ii, [i telefonul va suna
din nou.
Dup` o scurt` pauz` tensionat`, b`rbatul \ntreb`:
Cu ce e[ti \mbr`cat`?
Cu o rochie din bumbac, \[i descrise ea ]inuta.
V`d c` ai multe haine.
Nu prea, r`spunse Sandra. Alexandra mi-a dat tot ce am. Dar
de ce conteaz` asta?
Vrei s` spui c` ai utilizat banii pe care ]i i-a dat ca s`-]i cumperi
aceste haine?
Stein!
De ce te scandalizezi? Nu-i a[a? Chiar mine vom merge \n
ora[ [i-]i voi cump`ra o alt` garderob`. Nu vreau ca logodnica mea
s` poarte haine ob]inute astfel. Trebuie s` g`se[ti o scuz` [i s`-i
82 MARSHA CLARK
spui Katrinei s` arunce toate celelalte obiecte vestimentare pe care
le ai.
Nu \n]eleg de ce ar fi mai bine s` accept haine de la tine dect
de la Alexandra.
Nu pricepi, nu-i a[a? {i asta din vina mentalit`]ii nes`n`toase
pe care o ai! ]ip` el, ca scos din min]i.
De ce era mereu att de nervos, de ce nu putea fi de acord cu
niciun gest al ei, cu nicio vorb`?
Sandra nu vru s` coboare la cin`. Se sim]ea r`nit`. Dar,
amintindu-[i c` astfel desconsidera munca lui Thimios [i a Katrinei,
se hot`r\ s` onoreze masa. Stein fusese \ntr-o dispozi]ie nepl`cut`
\n aceast` dup`-amiaz`, dar trebuia s`-l \n]eleag`. A tr`i \ntr-un
perpetuu \ntuneric era dureros, mai ales la o astfel de vrst`.
B`rbatul era curajos [i lupta cum putea \mpotriva sor]ii. Trebuia
s`-[i aminteasc` mereu asta [i s` nu-l mai judece.
OBSTACOLE DEP~{ITE 83
Capitolul 6
Sandra, care sperase c` vinul [i mncarea bun` vor ajuta la
schimbarea dispozi]iei lui Stein, remarc` faptul c` b`rbatul
r`m`sese la fel de moroc`nos. Katrina g`tise miel cu pilaf [i
preparatul \i reu[ise de minune. La desert, mncar` baclava. Acum,
bnd cafeaua turceasc` foarte tare [i dulce, Sandra se \ntreba dac`
men]ionarea Alexandrei \i provocase logodnicului ei aceast`
accentuat` depresie.
Sau \n plimb`rile al`turi de Sophy, b`rbatul descoperise c` era
\nc` ata[at de ea [i \ncepuse s` vad` logodna cu Sandra ca pe un
obstacol \n calea noii sale pasiuni?
Doamna Kartalis \l \ntreb` pe Stein unde fusese \n acea zi [i ceru
ve[ti despre Sophy. R`spunsurile b`rbatului fur` \ns` foarte scurte,
aprope brutale. Apoi, dintr-o dat` [i f`r` preg`tire, Stein anun]`:
Bunico, m-am hot`rt s` plec la Kalnos, s`-mi termin cartea.
Sau mai degrab` s-o \ncep...
Se l`s` t`cerea.
Sandra realiz` c` femeia era prea uimit` pentru a replica.
Doamna Kartalis ]ip` ceva \n grece[te, apoi, cnd Stein f`cu un
semn discret c`tre Sandra, relu` \n englez`:
Nu cred c` e o idee bun`.
|n clipa asta, de[i \mi dau seama c` ]i s-ar putea p`rea o
obr`znicie, p`rerea ta nu conteaz`. Exist` destule motive pentru
care a[ r`mne aici, dar nu-mi mai pot neglija munca.
Bunica se \ncrunt`.
Dar, dragul meu nepot, cred c` po]i tr`i confortabil [i f`r` s`
mai scrii. De ce te obose[ti cu a[a ceva, dac` nu-i necesar?
Pentru mine, este foarte important. Banii singuri pot fi lipsi]i
de valoare, dac` via]a nu-]i mai ofer` ocazia s`-i cheltuie[ti.
Filozofia ta, Stein, m` dep`[e[te, r`spunse doamna cu acreal`.
E[ti chiar att de ner`bd`tor? Mereu ai fost un rebel.
Nu sunt adolescent [i nici nu mai am dou`zeci de ani, a[a c`
nu se poate spune c` sunt rebel.
Stein, poate ar trebui s` te gnde[ti mai bine la toate astea...
\nainte s` iei vreo hot`rre definitiv`. A[ fi vrut oricum s` discut cu
tine... interveni timid` Sandra.
Hot`rrea mea a fost luat`! strig` el. Nu \ncepe [i tu! Bunicii
\i pot ierta toate astea din pricina vrstei ei, dar refuz s` te protejez
[i pe tine.
Doamna Kartalis tr`ise toat` via]a \ntr-o ]ar` dominat` de
b`rba]i [i de aceea fu foarte precaut` cnd relu`:
Stein, mi-e team` c` plecarea ta este imposibil`. N-am vrut
s`-]i dau vestea asta mai devreme, pentru c` am vrut s` te cru]...
m`car pn` te mai \nzdr`veneai. Chiar [i acum, mi-e greu...
OBSTACOLE DEP~{ITE 85
Stein ridic` fruntea [i o \nfrunt` nervos:
Nu ]i-am mai spus c` nu-mi place s` fiu tratat ca un invalid?
Ce veste vrei s`-mi dai? Nu-mi spune c` insula Kalnos s-a scufundat!
Nu, zise b`trna pe un ton plin de duritate, dar Panayiotis [i
Gina Mylonas... au murit. Nu-mi place s` fiu purt`toarea ve[tilor
rele, Stein. S-a \ntmplat imediat dup` ce ai venit \ncoace. Au ie[it
pe mare noaptea [i, pe nea[teptate, a \nceput o furtun`. Trupurile
lor au fost descoperite a doua zi.
Doamne!
Stein se ridic` brusc de pe scaun, iar Sandra s`ri [i ea de pe
locul ei, gata s`-l ajute. Nu-[i d`dea seama ct era de [ocat, dar \[i
aminti c` Stein \i povestise despre ei [i despre ct de bine \l
\ngrijeau cnd se afla la Kalnos. De la accident \ncoace, toate
lucrurile familiare deveniser` pentru el [i mai pre]ioase, iar vestea
tragic` era cu siguran]` o adev`rat` lovitur`.
B`rbatul se \ndrept` spre fereastr`. Figura lui puternic` luase o
expresie de t`rie, de hot`rre. Ca de obicei, Stein ridicase o barier`
de netrecut \ntre el [i ceilal]i. Cele dou` femei \l priveau \n t`cere,
unite \n grija pentru el. Dar cnd Stein se \ntoarse la mas`, chipul
lui redevenise impasibil.
Doamna a[tept` s` se a[eze, apoi \[i relu` argumenta]ia.
Cred c` \n]elegi, Stein, de ce nu pute]i pleca acolo f`r`
servitori. Iar faptul c` Sandra e logodnica ta complic` [i mai mult
lucrurile...
Exist` un mijloc, zmbi b`rbatul privind c`tre Sandra.
|n ochii lui citi o lucire diabolic`. Oare att de groaznic era
planul pe care-l ascundea?
86 MARSHA CLARK
Sandra, continu` el, f`r` s`-i mai explice nimic bunicii, voiai
s` discut`m ceva [i, de asemenea, [i eu vreau s`-]i vorbesc. |]i
sugerez s` facem o plimbare \n gr`din`. La \ntoarcere, vom putea
s` ne hot`rm \n cuno[tin]` de cauz` asupra planurilor de viitor.
Sandra \l urm` afar`, cu un murmur de scuz` c`tre doamna
Kartalis. Inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul. Ceva \i spunea c` discu]ia
nu va fi deloc pl`cut`. Stein \i lu` bra]ul [i o conduse printre
straturile de flori frumos mirositoare.
Stein, \ncepu ea, \mi pare r`u pentru servitorii t`i, dar, dup`
cum a spus [i doamna Kartalis, asta \nseamn` c` va trebui s` r`mi
aici.
Sau ne puteam \ntoarce la Londra. A[ putea s` te ajut eu... \n
fiecare zi. Sau ai putea s` angajezi pe cineva specializat. Te vei
obi[nui repede...
Stai jos, Sandra, zise b`rbatul cnd ajunser` la b`ncu]a alb`
din gr`din`.
O trase mai aproape de el [i-i lu` mna \ntr-a sa.
Nu trebuie s` te \ngrijorezi, n-am de gnd s` te s`rut. |n
schimb, vreau s` m` asigur c` vei r`mne lng` mine pn` cnd
termin tot ce am de spus. Ai obiceiul sup`r`tor de a disp`rea pe
nea[teptate.
Ce vrei s`-mi spui? \ntreb` Sandra, tem`toate.
E[ti emo]ionat`?
Pu]in.
E[ti sup`rat` pe mine?
Cteodat`... m` cam enervezi, se ap`r` ea. Ai o limb`
ascu]it`...
OBSTACOLE DEP~{ITE 87
Aceast` remarc` p`ru s`-l amuze, dar cnd Sandra \ntreb` dac`
plimbarea lor avea vreo leg`tur` cu plecarea la Kalnos, b`rbatul
redeveni serios.
Cum ]i-ai dat seama? o ironiz` el.
Nu era greu de ghicit. De vreme ce servitorii t`i au murit, nu
mai putem merge acolo.
Ei bine, afl` c` nu voi r`mne aici [i nici n-am de gnd s` m`
\ntorc la Londra.
Deci, vrei s` te duci totu[i la Kalnos? Atunci, b`nuiesc c`-]i
po]i g`si u[or al]i oameni care s` aib` grij` de tine.
Asta-i problema, Sandra. Iubesc acele locuri, de[i nu-mi petrec
prea mult timp acolo. Lucrez minunat pe insul`, am mai mult`
inspira]ie. De fiecare dat` cnd am avut probleme, Kalnos a fost
spa]iul unde m-am reg`sit pe mine, unde am reu[it \ntotdeauna
s`-mi aflu lini[tea.
Atunci, dup` cum am mai zis, ar trebui s`-]i g`se[ti pe cineva
care s` aib` grij` de tine.
Stein ridic` din umeri.
Vezi tu, relu` el, asta e o alt` problem`. Locuitorii sunt foarte
supersti]io[i. Kalnos este o comunitate restrns` [i izolat`. Oamenii
vor lega moartea lui Panayiotis [i a Ginei de casa mea. Nu cred c`
voi reu[i s` conving pe cineva cel pu]in pentru o vreme c`
frumosul meu castel nu e bntuit de sirene care atrag pescarii \n
primejdie. {i nu pot tr`i singur.
{i...
{i \]i cer s` vii cu mine, draga mea. |n calitate de so]ie.
So]ie! exclam` Sandra. Glume[ti!
88 MARSHA CLARK
Nu, o contrazise el gr`bit. Te sup`r` acest gnd?
Stein, explic` ea, mi-ai promis c` m` vei l`sa s` plec dup` ce
vom petrece aici cteva s`pt`mni. Au trecut deja cinci, [i cred c` a
venit momentul s`-mi dai voie s` m` \ntorc \n ]ar`. |n schimb... \mi
ordoni s` m` c`s`toresc cu tine. Ai \nnebunit?
Posibil. Trebuie s` m`rturisesc c` sunt de acord cu tot ce ai
spus, dar circumstan]ele s-au schimbat \ntr-un fel pe care nu l-am
putut prevedea. Cnd mi-ai promis c`-]i vei asuma rolul de
logodnic`, ai fost dispus` s` m` aju]i [i \n munca mea. {i, dup` cum
bine [tii, n-am f`cut nimic \n acest sens. E foarte important s` vii cu
mine la Kalnos, iar cererea \n c`s`torie e menit` numai s-o
lini[teasc` pe bunica. Dac` am tr`i \mpreun` f`r` s` fim c`s`tori]i,
s-ar sim]i att de ru[inat`, \nct n-ar mai putea s` dea ochii cu
nimeni din Corfu. Vezi tu, aici eticheta e mai strict` dect \n Anglia.
La ]ar`, nu e permis nici ca doi oameni s` fie v`zu]i \mpreun` f`r`
s` fie logodi]i.
Bine, dar s` te c`s`tore[ti dintr-un astfel de motiv! Stein, e o
nebunie. Contractul nostru, s`-i spunem astfel, a fost \ncheiat
pentru cteva s`pt`mni. C`s`toria este ceva permanent! S`
presupunem c` mariajul ar mul]umi-o pe doamna Kartalis. Ce se va
\ntmpla cnd ne vom \ntoarce \n Anglia?
Putem ob]ine o anulare. Sau putem divor]a.
Sandra privi apa str`lucitoare a piscinei. Stein se folosea din
nou de ea. Cnd avea nevoie, o voia aproape de el. Apoi, nu
pregeta s-o alunge, f`r` s`-i pese de suferin]a ei. Nu se putea gndi
la o rela]ie mai rea, mai nes`n`toas`. O fals` c`s`torie era ceva de
neconceput.
OBSTACOLE DEP~{ITE 89
Nu pot face a[a ceva. Pur [i simplu, nu cred c` sunt capabil`
de o astfel de pref`c`torie.
M` tem c` trebuie s-o faci, zmbi el, amenin]`tor. N-am timp
de pierdut \ncercnd s` te conving. Am un contract strict pentru
noul roman [i o dat` limit` foarte precis`. Trebuie s` ajung la
Kalnos.
Nu m` po]i obliga, ]ip` ea.
Poate c` nu, dar \]i pot face mult r`u. {i ]ie, [i Alexandrei.
Alexandrei?
Da. Poate c` noul ei so] ar vrea s` afle ni[te detalii interesante
despre via]a ei. Pot garanta c` acestea i-ar putea distruge c`snicia.
E[ti \ngrozitor. Ai uitat c` [i tu ai fost logodit cu ea?
Ascult`, Sandra! }i-am f`cut o propunere de afaceri. Nu
trebuie s` te temi c` voi profita de situa]ie.
Nici nu te-a[ l`sa. Am mai auzit de situa]ii dintr-astea, dar nu
credeam s` mi se \ntmple mie. |n]eleg c` \n c`r]i totul se termin`
cu bine, dar \n via]a real` lucrurile stau cu totul altfel. E[ti orb,
Stein, nu m-ai v`zut niciodat`. Imagineaz`-]i c`-]i vei rec`p`ta
vederea [i vei realiza c` ai f`cut o gre[eal`.
Nu cred c` m` po]i dezam`gi din punctul `sta de vedere.
Te-am ]inut \n bra]e [i [tii bine c` pot vedea prin alte sim]uri. Nu
e[ti o frumuse]e tulbur`toare, dar ai un trup frumos [i tr`s`turile
chipului t`u sunt regulate. Nu cred c` voi urla de dezn`dejde dac`,
a[a cum spui tu, mi-a[ rec`p`ta vederea [i te-a[ putea contempla.
Dar Sophy?
Dac` e[ti nedumerit` de ce nu-i cer ei s` vin` cu mine, nu uita
c` e vorba despre o propunere de afaceri. Sophy e... o eventualitate
90 MARSHA CLARK
de viitor. N-a[ putea s-o insult propunndu-i a[a ceva. Cred c` ar
muri de plictiseal` dup` o s`pt`mn` petrecut` la Kalnos.
Dar eu?
Poate c` ]i se pare nedrept din partea mea s`-]i propun asta,
dar \]i promit c` nu vei regreta. Ai putea rupe buc`]ele cecul de la
Arnold. Suma pe care ]i-o voi oferi eu va fi mult mai satisf`c`toare.
Nu crezi c` ar fi mai bine s` nu mai depinzi de Alexandra, dup` cele
\ntmplate? Ct despre c`s`toria noastr`, nu-]i face griji, nu voi
profita de situa]ie. Crezi c` m-a[ implica \ntr-o rela]ie serioas` cu
cineva att de apropiat de fosta mea logodnic`? Cnd \mi voi
\ntemeia o familie, nu vreau ca fiii mei s`-i semene nici pe departe.
***
Nu peste mult` vreme, Sandra [i Stein se urcar` \n elicopterul
care avea s`-i duc` spre Kalnos. Se c`s`toriser` \n diminea]a
plec`rii, la Corfu, [i \ntrega ceremonie, ca de altfel toat` s`pt`mna
care trecuse, i se p`ruse Sandrei ireal`. Avusese o rochie alb` pn`
la genunchi, comod` [i nu foarte preten]ioas`, [i un voal scurt. |n
ce o privea, nu considerase c` trebuia s` se \mbrace mireas`, dar
doamna Kartalis insistase s` se respecte tradi]ia.
Stein \[i ]inuse promisiunea de a-i cump`ra o nou` garderob`,
dar Sandra reu[ise s` strng` destui bani pentru a-[i achizi]iona
singur` rochia de mireas`. Fusese la fel de categoric` \n aceast`
privin]`, pe ct fusese bunica lui Stein \n privin]a alegerii culorii
OBSTACOLE DEP~{ITE 91
albe. |i d`ruise Katrinei toate hainele ei vechi, [i femeia fusese
foarte \ncntat` de acest cadou, dar singura rochie din noile
achizi]ii pe care o pre]uise cu adev`rat fusese cea de mireas`. Avea
straniul sentiment c` nu va mai purta o alta niciodat`. |l iubea pe
Stein att de mult, \nct nu voia s` se mai c`s`toreasc` vreodat`.
Acesta era [i adev`ratul motiv pentru care acceptase acest mariaj.
Dup` disputa lor din gr`din` din acea noapte, \[i jurase c` nu
va face niciodat` ceea ce i se propusese, dar a doua zi diminea]`
cedase. Gndul c` b`rbatul se va duce la Kalnos singur, f`r` s` aib`
pe nimeni al`turi, era prea greu de suportat. Totu[i, sentimentul de
compasiune care \i sf[ia inima nu se putea compara cu iubirea pe
care o sim]ea pentru el. Era o dragoste care \nflorise \nc` de la
prima lor \ntlnire [i care cre[tea cu fiecare zi ce trecea. |n aceast`
diminea]`, \n biseric`, atunci cnd st`tuse lng` el, se sim]ise
fericit`. Att de fericit`, \nct fu recunosc`toare c` Stein n-o putea
vedea. |n schimb, privirii ascu]ite a doamnei nu-i sc`pase acest
am`nunt, dar Sandra se \ndoia c` acest lucru va schimba opinia
b`trnei despre ea.
Ceremonia \n sine fusese destul de stranie, dar extrem de
mi[c`toare. Stein ]inuse la respectarea vechiului obicei de a
schimba inelele [i de a \nconjura altarul de trei ori. Surprinz`tor,
b`rbatul \i d`ruise un nou inel, \nlocuindu-l pe cel purtat \nc` de
la Londra. Nu era la fel de scump ca cel al Alexandrei, dar era mult
mai pre]ios, pentru c` apar]inuse mamei lui.
Acas` se d`duse o mic` recep]ie, pentru c` Stein a refuzat s`
invite to]i cunoscu]ii.
Poate data viitoare, zmbise el, cnd bunica lui protestase.
92 MARSHA CLARK
Temerile ei c` b`rbatul \[i va cere drepturile conjugale se
stinser` curnd. Nimic nu indica faptul c` Stein o dorea ca pe o
so]ie \n adev`ratul sens al cuvntului.
Cnd ajunser` pe insula Kalnos, Sandra realiz` c` acest loc era
absolut minunat. Z`ri un sat pe un deal, dar majoritatea locurilor
p`reau necultivate, pres`rate cu tufi[uri [i plcuri de m`slini.
Deasupra celui mai \nalt pisc, pilotul \ncepu s` coboare [i
tn`ra observ` o cas` ad`postit` pe coast`.
Dup` ce coborr` [i pilotul se \ndep`rt`, refuznd invita]ia la
mas`, cei doi r`maser` pe loc, \n t`cere.
Apoi, alungnd aceast` pauz` stnjenitoare, b`rbatul zise,
dregndu-[i glasul:
Ei, doamn` Freeman, am ajuns. Te invit s` intr`m \n cas`.
Sandra se \nfior`. Tonul lui lipsit de c`ldur` accentuase voit
ironicul "doamn` Freeman".
Mai bine ia-o \nainte, Stein. Voi c`ra eu bagajele, r`spunse ea.
Cred c` m` voi descurca.
Doamne, Sandra, nu mai face pe proasta! replic` el nervos.
Nu m-am \nsurat cu tine ca s` mi te fac sclav`. D`-mi mie valiza cea
mare [i las` restul. Voi trimite pe cineva s` se ocupe de celelalte
bagaje.
Pe cine? \ntreb` tn`ra, privind mirat` \n jur. Ziceai c` nu mai
ai servitori.
S-ar putea s` nu mai fie, nu-]i promit nimic, replic` el plin de
ner`bdare. Sper totu[i c` vor fi. Un salariu bun nu-i de-ajuns pentru
ace[ti oameni, dar faptul c` sunt orb poate s` ajute. Se poate ca [i
o tn`r` [i frumoas` mireas` s` ajute...
OBSTACOLE DEP~{ITE 93
Stein!
B`rbatul rse.
Te tachinam [i eu, copil` drag`. Nu mai lua totul att de \n
serios. Voiam s` spun c` simpla curiozitate poate fi un bun motiv
pentru ca oamenii s` ne ajute. Locuitorii insulei sunt teribil de
romantici.
Uimit`, Sandra \i privi chipul \ntunecat.
Te rog, Stein, \l implor` ea. Sunt sigur` c` m` pot descurca
singur`. Eu... noi n-avem nevoie de curiozitatea lor. Nu vor face
dect s` ne studieze [i s` ne judece.
Iar diminea]a... ar \n]elege ceva ce nu ]i-ar conveni [i de care
nu e[ti deloc mndr`.
Nu asta voiam s` spun...
Ba da, replic` el rece. Pe vremuri, pe aceast` insul` mireasa
trebuia s` aga]e cear[aful nup]ial la fereastr`. Ace[ti oameni sunt, \n
multe privin]e, \nc` p`gni. Poate nu crezi, dar obiceiurile str`vechi
se p`streaz` aici foarte bine.
Sandra se \ndep`rt` de el, cu inima b`tndu-i puternic.
Atunci, n-ar fi mai bine s` le spui cinstit c` \n cazul nostru
n-ar face dect s`-[i piard` timpul? Nu-mi pas` ce cred ei, dar nu
vreau s` fiu privit` ca un personaj de circ.
B`rbatul o prinse rapid de mn` [i o \ntoarse c`tre el.
Iar eu n-am de gnd s`-mi g`tesc singur cina [i micul dejun.
Nu [i dac` pot apela la altcineva.
Cu o mi[care brusc`, se plec` [i-i d`du un s`rut pasional.
Sandra sim]i c` o senza]ie de fericire o cuprinde deodat`. Acest
s`rut \i spori dorin]a sim]it` \n bra]ele lui.
94 MARSHA CLARK
Era de parc` \ntregul trup i-ar fi fost cuprins de fl`c`ri.
Peste cteva clipe \ns`, Stein o eliber`. Lng` ei se ivise ca din
p`mnt un tn`r. Cu extraordinara sa putere de percep]ie, Stein \l
auzise, dar singurele sunete pe care Sandra le auzea erau b`t`ile
inimii sale.
B`rbatul \l cuno[tea pe Stein [i [opti cteva cuvinte de
\ntmpinare. Schimbar` cteva cuvinte rapide, apoi Stein \ncuviin]`
din cap [i se \ntoarse c`tre Sandra, care a[tepta s` fie prezentat`.
El e Panos, explic` Stein, [i tn`ra \ntinse mna b`rbatului.
St`tuse \n Grecia destul de mult` vreme pentru a realiza c` acest
lucru era considerat o polite]e necesar`.
Kalispera, zise ea.
Bun` seara, replic` Panos \n englez`.
Doamna nu vobe[te \nc` limba noastr`, zise Stein laconic, dar
va \nv`]a \n curnd. Oricum, ad`ug` el ironic, m`car se str`duie[te.
Abia atunci Sandra realiz` cu adev`rat schimbarea ei de statut.
Acum, devenise doamna Freeman [i, pentru motive necunoscute,
Stein continua s`-i reaminteasc` acest lucru. Obrajii ei palizi se
\nro[ir`.
Panos ne va da o mn` de ajutor \n gospod`rie, continu`
Stein. El [i mama lui vor veni mine diminea]`. Thyra ar fi venit [i
ea din seara asta, dar una dintre fiicele ei nu se simte prea bine.
|n]eleg. |mi pare r`u, zise Sandra c`tre Panos, for]ndu-se s`
zmbeasc`, \n ciuda nervozit`]ii. Nu-i venea s` cread` c` simpla ei
prezen]` generase o astfel de desf`[urare de for]e.
Cnd Panos ridic` bagajele [i se \ndrept` spre cas`, Sandra \i
zise lui Stein:
OBSTACOLE DEP~{ITE 95
Asta contrazice ceea ce mi-ai spus despre locuitorii
supersti]io[i ai insulei, Stein!
Nu neap`rat. Dac` a[ fi fost singur, a[ fi fost obligat s` m`
descurc pe cont propriu. Oamenii ace[tia au venit numai pentru ca
s-o vad` pe tn`ra [i fermec`toarea doamn` Freeman. Grecii
admir` curajul [i consider` c` nu e[ti lipsit` de aceast` calitate, de
vreme ce te-ai c`s`torit cu un b`rbat care nu poate vedea.
O, Stein! zise Sandra, \nduio[at`.
Taci, draga mea. Cred c` ar trebui s` [tii foarte bine c` n-am
nevoie de mila nim`nui.
Casa era mai mare dect cea din Corfu. |ntr-adev`r, sem`na cu
un castel, a[a cum o numise Stein. Zidurile sale impresionante [i
dimensiunile covr[itoare te duceau cu gndul la un mic palat, dar
interiorul era surprinz`tor de modern [i de intim. Sandra fu pl`cut
impresionat` de aceast` descoperire.
V` duc bagajele sus? o \ntreb` Panos, politicos.
Da, pune-le \n camera cea mare de la cap`tul holului,
interveni Stein.
Dup` ce b`rbatul se achit` de aceast` \ns`rcinare [i reveni, Stein
\i zise:
Mu]ume[te-i mamei tale, Panos [i spune-i c` abia a[tept`m
s-o revedem mine diminea]`.
Da, domnule.
Tem`toare, Sandra \l urm`ri plecnd. |[i scoase haina, dar nu
descoperi niciun loc unde s-o a[eze. {i-ar fi dorit s` urce la etaj, dar
nu voia s`-l \ntrebe pe Stein unde avea s` doarm`. Pn` la urm`, era
ziua nun]ii ei [i, chiar dac` era o pref`c`torie, se s`turase de
96 MARSHA CLARK
tachin`rile lui. Dac` l-ar fi \ntrebat care era dormitorului ei, Stein ar
fi \n]eles, poate, c`-l invit` s` \mpart` camera. Situa]ia \i reamintea
de cele petrecute la Atena.
F`r` s` se arate foarte gr`bit s` l`mureasc` situa]ia confuz`,
Stein zise:
M` tem c` \n seara asta va trebui s` preg`te[ti chiar tu cina,
sau ne vom culca \nfometa]i. {tiu foarte bine c` nu-i chiar o cerere
potrivit` pentru o proasp`t` mireas`, a[a c` nu mai \ncerca s`-mi
atragi aten]ia.
Ei, replic` tn`ra, ro[ind. Amndoi [tim situa]ia, mariajul
nostru este doar o conven]ie.
Poate. Dar o mireas` r`mne o mireas`, oricare ar fi
circumstan]ele, protest` el.
Ezit` o clip`, apoi \ntoarse capul c`tre sc`ri.
Nu ]i-ar pl`cea ca mai \nti s` faci un du[ [i s` te \mbraci \n
ceva mai lejer? Apoi, vom merge amndoi \n buc`t`rie s` vedem ce
provizii ne-au mai r`mas. Vom lua o cin` u[oar` \n salon. Din cte
o cunosc pe Thyra, \ndat` ce va veni la noi, ne va \mbuiba cu
mncare.
Sandra \l urm`, \ntrebndu-se de ce se simte att de nervoas`.
Avea sentimentul c` nimic din ce i se \ntmpla nu p`rea real. Se afla
aici, \n aceast` cas` uria[`, pe o insul` greceasc`, m`ritat` f`r` voie
cu un b`rbat att de straniu. |nc` nu-i venea s` cread` c` toate astea
i se \ntmplau chiar ei. Dac` m`car Stein ar fi iubit-o... Dar fiecare
nou` zi \i dovedea c` b`rbatul n-avea deloc sentimente pentru ea.
|n acela[i timp, era clar c` n-o g`sea deloc resping`toare. Dac` ar fi
vrut s` petreac` al`turi de ea o noapte, n-ar fi ezitat, chiar dac` \n
OBSTACOLE DEP~{ITE 97
inima lui nu era loc pentru dragoste. Depindea numai de ea s`
p`streze distan]a \ntre ei [i s` nu-i permit` s-o domine.
Urcar` sc`rile [i, la cap`tul unui lung [i \ntortocheat coridor,
Stein se opri \n fa]a u[ii grele de stejar.
Cred c` ar fi bine s` stai \n camera de lng` mine... adic` aici.
Apoi, ad`ug` cu ironie:
Dac` b`nuie[ti c` e[ti cumva \n pericol, po]i alege dormitorul
de la cap`tul culoarului sau o camer` de dormit de la etajul
urm`tor, dar cred c` \ntr-o cas` de dimensiunile astea te vei sim]i
mai bine [tiindu-m` aproape.
Stein avea dreptate [i Sandra nu putea nega adev`rul spuselor
sale. Hot`r\ s` accepte oferta lui, chiar dac` aceasta nu era n`scut`
numai din amabilitate. Amintindu-[i sentimentul de intimitate [i de
c`ldur` care o \ntmpinase la intrarea \n cas`, era sigur` c`
dimensiunile impresionante ale locuin]ei n-aveau s-o sperie, dar
\ntunericul orelor nop]ii \i putea da fiori.
Dar Stein interpret` \n felul s`u scurta ei ezitare.
|nc` ]i-e team` c` te voi seduce? \ntreb` el.
Nu, replic` ea, sim]indu-se totu[i r`v`[it` de emo]ii.
Stein era un b`rbat extraordinar de atr`g`tor. Era \nalt [i
puternic [i... era so]ul ei. Iar \ntre ei exista o atrac]ie incontestabil`.
Dar nu! Nu se putea l`sa atras` de farmecele lui! Nu, dac` \ntre ei
nu exista dragoste!
Stein p`rea extrem de \ncordat.
Stein, \l implor` ea, uitnd complet de sine \n valul de
tandre]e care o cuprinse \n fa]a infirmit`]ii b`rbatului. Stein, nu-mi
pas` unde dorm, am \ncredere \n tine.
98 MARSHA CLARK
Dar speran]a c` spusese ceea ce trebuia fu violent contrazis` de
Stein.
Ochii b`rbatului devenir` mai duri.
Speri s`-mi tai toate c`ile, nu-i a[a? Spui c` ai \ncredere \n
mine, spernd c` o astfel de declara]ie inocent` m` va ]ine la
distan]`. |n inima ta de ghea]` nu exist` dect egoism.
Te rog, Stein...
Nu m` mai ruga! o repezi el cu dispre]. M` \ntreb cum vei
reac]iona cnd, \ntr-o bun` zi, nu voi mai avea nevoie de mila ta.
Nu uita c` sunt pe jum`tate grec [i c` am fost crescut \n spiritul
acestei insule. Am \nv`]at s` cred c` o femeie trebuie s` fie supus`.
Dac` a[ fi vrut s` fac dragoste cu tine, aici [i acum, n-ar \nsemna
dect s`-mi folosesc drepturile. {i nu-mi spune c` nu ]i-ar pl`cea.
Chiar [i f`r` s` te v`d, \mi dau seama c` trezesc \n tine sentimente
[i emo]ii profunde.
|nainte s` poat` da o replic`, b`rbatul o p`r`si \n fa]a
dormitorului. |nc` o dat`, Sandra \[i aminti de hotelul din Atena.
Doamne, ce bine ar fi fost s` se afle din nou \n Anglia, al`turi de
bunica sa. Dar bunica nu mai era [i nu era \n]elept s` tnjeasc`
acum dup` sfaturile ei. |ntr-un fel, bunica fusese la fel ca doamna
Kartalis, sincer`, direct`, t`ioas`, dar cu un adnc bun-sim]
\nn`scut, [i Sandrei i se p`rea c` nu se va putea descurca la fel de
bine f`r` ea.
Dezam`git`, se \ntoarse [i deschise u[a dormitorului. Ce rost
avea s` plng` dup` momentele trecute? Trebuia s` se \ngrijoreze
\n privin]a clipelor prezente. Intrase \ntr-o ciudat` c`s`torie, avea
un so]. {i tot ce spunea sau f`cea p`rea gre[it, de prisos. Al`turi de
OBSTACOLE DEP~{ITE 99
Stein, se sim]ea de parc` ar fi trebuit s`-[i g`seasc` drumul prin
jungl`. Acest b`rbat putea fi tandru sau, dimpotriv`, s` se arate
crud, dup` cum \i dicta dispozi]ia lui schimb`toare. Nu putea
prevedea dinainte cum va reac]iona [i avea \ntotdeauna de suferit.
|ncercnd s` nu se mai gndeasc` la toate astea, \ncepu s`-[i
cerceteze camera. Mobila era grea, masiv`, dar \n culori
str`lucitoare. Patul era imens, iar lenjeria sa imaculat` \i d`dea un
aer de lux. Baia al`turat` era [i ea extrem de luxoas`.
|n aceast` cas` se investiser` foarte mul]i bani. Sandra nu se
\ndoia c` se va sim]i foarte confortabil aici. Dac` putea uita c`
aceast` noapte era noaptea nun]ii ei, putea adormi cu u[urin]`. Nu
credea c` Stein \[i va \nc`lca promisiunea. Nu c` i-ar fi spus ceva
limpede, \n afar` de faptul c` era strict interesat de ajutorul ei \n
munca sa. N-avea niciun rost s` spere \n secret la \mbr`]i[area lui.
{i totu[i, ar fi fost frumos s` se simt` ap`rat`. Ap`rat` de ce? Sandra
nu [tia cum s`-[i l`mureasc` aceast` confuzie. {i nici ce anume
a[tepta so]ul ei de la ea.
100 MARSHA CLARK
Capitolul 7
Trecuse o s`pt`mn` [i se sim]ea \nc` asaltat` de dorin]e [i
speran]e ne[tiute, dar nu la fel de puternice ca \n prima noapte
petrecut` la castel.
Munca mergea bine. Viteza ei de dactilografiere se \mbun`t`]ea
pe zi ce trecea.
Ceea ce o nelini[tea \nc` era tensiunea existent` \ntre ei [i
cople[itoarea dorin]` de a-l sim]i mai aproape, de a-l \mbr`]i[a. Iar
a[a ceva era imposibil s` se \ntmple.
Pe insula Corfu erau \ncojura]i [i de al]ii, dar aici se aflau mai
mereu singuri. Panos [i mama sa soseau \n fiecare zi la castel, dar
nu r`mneau peste noapte. {i nop]ile erau cele mai grele
momente.
|n noaptea sosirii, g`tise o cin` consistent` [i, de[i nu fusese
niciodat` o buc`t`reas` prea bun`, fusese mndr` de realizarea ei.
Friptura fusese fraged`, iar garnitura de legume asortate foarte
gustoas`.
M` simt de parc` a[ fi acas`, spusese ea, privindu-l cum
savureaz` mncarea.
Da, aprobase el pe un ton sarcastic, dac` e s` ne lu`m dup`
ce ai g`tit. Dar nu uita c` gusturile mele sunt mai cosmopolite dect
ale tale. Totu[i, e confortabil s` te \ntorci la normalitatea plat` a
iubitei Anglii.
Apoi, dup` terminarea felului principal de mncare, Stein o
\ntrebase dac` mai avea ceva s`-i ofere. Sandra se cutremur`. Oare
ce voia s` spun`? |n orice caz, r`spunsul ei trebuia s` fie nu. Dac`
lucrurile ar fi stat altfel, dac` b`rbatul ar fi iubit-o [i s-ar fi purtat cu
ea mai tandru, poate ar fi r`spuns diferit la \ntrebarea lui cu dublu
sens.
Poate, zise el r`gu[it, ar trebui s` te concentrezi asupra
buc`t`riei locale. Vei descoperi c` are o savoare aparte. Poate te va
ajuta, indirect, s` m` \n]elegi mai bine [i pe mine. B`nuiesc c` \n
mintea ta m` asociezi b`rba]ilor englezi, dar ar trebui s` te
obi[nuie[ti cu ideea c` nu le sem`n deloc. Nu \n profunzime.
Nu v`d de ce ar trebui s` ne cunoa[tem mai bine, \l contrazise
ea. N-ar avea niciun sens, dat` fiind situa]ia nostr`.
Nu? se mir` el. Cred c` e prea devreme s` tragem o concluzie
despre aceast` c`s`torie. Oricine se poate r`zgndi, \n orice
privin]`. Tremuri? relu` el. Asta \nseamn` c` [tii foarte bine despre
ce vorbesc.
Cred c` e[ti nedrept [i cinic, r`spunse ea calm.
Nu chiar, relu` el. Te avertizez numai c` angajamentul nostru
s-ar putea lesne transforma \n ceva mai profund.
|n acea noapte, b`user` vin. La fel [i \n serile urm`toare.
102 MARSHA CLARK
Stein se dusese \n pivni]` [i revenise cu dou` sticle acoperite de
praf [i etichetate, rugnd-o pe Sandra s`-i citeasc` \nsemn`rile.
Sunt obi[nuit s` cobor sc`rile pivni]ei, dar nu mai re]in unde
se afl` fiecare sticl`, explicase el.
B`use un pahar de vin \ntr-o dispozi]ie moroc`noas`, refuzase
cafeaua [i-i spusese tinerei s` se duc` la culcare. Era trziu, poate
c` se sim]ea obosit`. |n ce-l privea, avea s` asculte pu]in` muzic` [i
va urca mai trziu.
Sandra \l ascultase, de[i sim]ea nevoia s` mai fi r`mas al`turi de
el. Obrajii i se \nro[iser`. Se sim]ea din nou tr`dat`. Stein ar fi putut
s` fac` efortul de a-i oferi m`car o amintire frumoas`. |n fond, era
noaptea nun]ii lor. Ar fi fost minunat s` stea al`turi, \mp`ca]i [i
mul]umi]i m`car o or`, \n loc s-o trimit` la culcare ca pe un copil.
{i-ar fi pus o rochie de sear` [i ar fi petrecut o sear` frumoas`
\mpreun`. Dar o singur` privire c`tre chipul lui \ntunecat \i
demonstr` c` acest efort ar fi fost zadarnic.
Diminea]a urm`toare o \ntlnise pe mama lui Panos, pe Thyra,
care vorbea engleza la fel de bine ca [i fiul ei. Sandra o pl`cuse
imediat, de[i Stein men]ionase c` nu era o servitoare la fel de bun`
ca fosta menajer`. |n condi]iile date \ns`, erau noroco[i c` g`siser`
totu[i pe cineva disponibil.
Cnd b`rbatul o \ntreb` ce p`rere avea de noul ajutor casnic,
Sandra \l asigur`:
Thyra [i cu mine ne \n]elegem foarte bine.
Da, e o persoan` foarte agreabil`. |n Anglia nu va mai fi al`turi
de noi, dar vom g`si pe altcineva, care s`-]i ofere sprijinul de care
ai nevoie.
OBSTACOLE DEP~{ITE 103
Bine, r`spunse Sandra, nedorind s` discute despre viitorul
care-i a[tepta \n Anglia.
Casa n-avea piscin`, astfel c` Sandra mergea s` se scalde \n
mare. Acolo o descoperise Stein a doua zi diminea]`, \n cea de-a
doua zi petrecut` pe insul`. Tn`ra st`tea [i privea limpedea
\ntindere alb`struie a M`rii Egee. Aerul era minunat, blnd [i cald.
Vntul nu b`tea. Vara era aproape. |ntreaga ei fiin]` se bucura de
atmosfera fermec`toare de afar`. Se sim]ea mai relaxat`, mai
mul]umit`.
F`r` s` aud` apropierea lui Stein, se sperie cnd mna lui o
atinse. B`rbatul purta un costum de baie [i era evident c` voia s`
\noate.
O, Stein, zise ea, tr`gnd adnc aer \n piept, doar nu te
gnde[ti s` intri \n ap`!
De ce nu? \ntreb` el, amuzat.
Cred c` e periculos pentru... cineva ca tine, insist` ea. Am
auzit pe cineva vorbind despre rechini pe aici.
E[ti prea credul`. Evident, se \ntmpl` [i accidente, ca peste
tot \n lume. Dar dac` ne gndim numai la lucrurile rele, nu vom
mai face niciodat` nimic. Pe vremuri, \notam foarte mult noaptea.
Nu ]i-era fric`?
Deloc.
Apoi, dup` o clip` de t`cere, ad`ug`:
Marea este foarte frumoas` [i toamna. Merit` s-o vezi atunci.
Nu cred c` ne vom mai afla aici pe acea vreme, zise ea pe un
ton care suna a regret. Sau... poate doar dac` nu-]i termini pn`
atunci romanul.
104 MARSHA CLARK
Va trebui s` ne \ntoarcem \n Anglia \nainte de finalizarea
c`r]ii. Nu intri \n ap`? \ntreb` el.
Sandra accept`, \n primul rnd pentru c` nu-l putea l`sa singur
\n larg. Tn`ra era o bun` \not`toare, mul]umit` orelor de sport
f`cute \n [coal`, astfel c` reu[i s` se ]in` aproape de Stein, de[i
b`rbatul era mult mai puternic.
Apa era cald` [i prima ei intrare \n mare i se p`ru divin`. Cnd
ie[ir` din nou pe ]`rm, zmbetul fermec`tor al lui Stein \i ar`t` c`
o aprecia.
|no]i foarte bine. Felicit`ri.
Mul]umesc, r`spunse ea fericit`, \ntinzndu-i prosopul [i
evitnd s`-l priveasc`.
Trupul lui puternic, \nalt [i bronzat, \i d`dea fiori.
Mi-ar pl`cea s` pot face [i surfing, ad`ug` tn`ra.
|mi pare r`u, replic` el cu duritatea obi[nuit`, dar sportul
`sta nu m` avantajeaz` [i nici nu te pot l`sa s` te aventurezi singur`
\n larg. De altfel, nu sunt dispus nici s`-l las pe Panos s` te \nve]e.
E foarte \ndemnatic, dar face excese [i-[i asum` multe riscuri.
Riscuri la care n-a[ vrea s` fie expus` so]ia mea.
O, nu-i nimic, se gr`bi Sandra s`-l lini[teasc`. Eu ar trebui
s`-mi cer scuze pentru c` am sugerat a[a ceva.
Regreta din tot sufletul c` \l f`cuse din nou s` se simt` inferior.
{i doar nu era chiar att de greu s` re]in` toate lucrurile pe care
Stein nu le mai putea face!
Las`, las` o \ntrerupse el. {tiu c` nu te po]i ab]ine... e[ti o
fiin]` destul de naiv` [i de superficial`. }ine minte numai c` n-ai
voie s` faci surfing.
OBSTACOLE DEP~{ITE 105
Lista lucrurilor pe care n-am voie s` le fac devine cu fiecare zi
mai mare. Iar acest lucru este cu att mai suprinz`tor cu ct
mariajul nostru nu este dect o p`c`leal`.
{i a cui e vina? relu` el, [tergndu-se cu prosopul. Numai tu
[i veri[oara ta sunte]i singurele vinovate.
Nu vei uita niciodat` ceea ce s-a \ntmplat, nu-i a[a?
Cum ajunseser` iar`[i s` se certe? se \ntreb` Sandra, foarte
mirat` [i dezam`git`.
Ar fi mai bine [i mai \n]elept s` nu uit!
Nu cred c` ai fi fost fericit al`turi de Alexandra [i cred c` [tii
foarte bine asta. |n aceste ultime zile...
Deodat`, b`rbatul se apropie de ei [i-[i puse minile goale pe
umerii ei, strngnd-o cu putere.
Ei, ce s-a \ntmplat \n aceste ultime zile? \ntreb` el, curios.
Sunt foarte interesat de concluziile la care ai ajuns.
N-am ajuns la nicio concluzie! ]ip` ea, \ncercnd s` se
elibereze. Apoi, dndu-[i seama c` acest gest nu f`cea dect s`-l irite
[i mai tare, se opri [i r`spunse:
Nu te-ai purtat deloc ca un b`rbat distrus de ruperea rela]iei
cu fiin]a iubit`.
Draga mea, r`spunse el sarcastic, iat` o fraz` demn` de o pies`
de Shakespeare. Crezi cumva c` sunt preg`tit pentru o nou`
dragoste?
E foarte probabil s` cau]i s` te r`zbuni pe mine f`r` s`-]i dai
seama, dar nu trebuie s` arunci \ntreaga vin` pe umerii mei.
Ac]iunile tale, ca [i alte motive, te-au \ndep`rtat deopotriv` de
persoana iubit`.
106 MARSHA CLARK
Ce limb` ascu]it` ai! exclam` el. Deci, tu crezi c` prin c`s`toria
cu tine mi-am sacrificat speran]a de a m` mai \nsura cu altcineva?
Dar n-ai zis chiar tu c` mariajul nostru nu-i dect un fals? Ui]i c`
este un aranjament f`cut din interes, [i nu din dragoste, [i c` \n
curnd va trebui s` se sfr[easc`?
Nu te gnde[ti dect la tine, nu-i a[a? replic` ea, amintindu-[i
chipul \ntristat al lui Sophy \n ziua nun]ii lor. Sunt convins` c`
Sophy nu apreciaz` deloc acest aranjament.
Nimeni nu pare s-o fac`, a[a c` de ce m-ar mai deranja?
morm`i el.
Chipul lui devenise mai \ntunecat, mai aspru la auzul numelui
lui Sophy.
Poate n-ar trebui s`-mi mai fac astfel de griji, relu` el. De ce s`
mai \ncerc s` m` schimb? Opinia ta despre mine nu poate fi mai
proast` de att.
Apoi, pe nea[teptate, b`rbatul o s`rut` cu o pasiune care avea
\n ea ceva umilitor.
E[ti ca vinul tare, draga mea, coment` el. Mi te urci la cap [i
[tiu prea bine c` asta nu poate duce dect la situa]ii nepl`cute.
Amintindu-[i acum toate astea, Sandra se r`suci \n pat,
nelini[tit`. Trecuser` patru zile de la acea \ntmplare, dar nu
putuse uita nicio clip` cele \ntmplate, la fel cum nu putea ignora
micile fapte de zi cu zi petrecute de atunci. Remarcele ambigui ale
lui Stein o puneau mereu pe gnduri.
Din fericire, munca lor mergea bine. Dar [i aici existau
probleme. Abia \ncepuser` lucrul la cel de-al treilea capitol, [i asta
\nsemna c` aveau s` r`mn` pe insul` destul` vreme \nc`.
OBSTACOLE DEP~{ITE 107
{i nu [tia dac` poate rezista...
|n cele din urm`, adormi. Dar se trezi destul de repede. |n jur,
era lini[te [i \ntuneric. Ciuli urechile [i auzi sunetele \nfundate care
veneau din camera lui Stein [i zgomotul de obiecte grele trntite pe
podea. Prima ei impresie fu c` b`rbatul fusese atacat. Cobor\ rapid
din pat [i intr` \n camera lui.
Spre mare ei uimire, Sandra observ` c` \n dormitor, \n afar` de
Stein, nu se mai afla nimeni. Era evident c` Stein avea un co[mar.
Dormea chircit, ghemuit pe o parte. De altfel, se p`rea c` acest vis
urt se petrecea de ceva vreme, judecnd dup` cear[aful mototolit
aflat la picioarele patului.
Impresionat`, Sandra \l contempl` cteva clipe. Apoi, eliberat`
din aceast` stranie paralizie, se apropie de pat [i-l prinse de umeri,
cl`tinndu-l cu blnde]e.
Stein, dragule, [opti ea, treze[te-te! Sunt Sandra.
El se \ntoarse brusc, dndu-i mna la o parte cu o for]` brutal`.
La naiba! ]ip` el r`gu[it. Nu po]i s` m` sco]i de aici?
Stein! Calmeaz`-te, nu e[ti prins nic`ieri. Ai doar un co[mar,
\i murmur` ea la ureche.
La \nceput, crezu c` n-o aude. Apoi, minile lui se \ntinser`
c`tre ea, lovind-o peste bra]e.
E numai vina ta! ]ip` el.
Stein! relu` disperat`, repetndu-i numele f`r` \ncetare.
Treze[te-te, te implor!
|nc` o dat`, crezu c` d`duse gre[, dar chipul lui deveni mai
relaxat. B`rbatul se ridic` [i spuse nedumerit.
Sandra! Ce naiba cau]i aici?
108 MARSHA CLARK
Tn`ra sim]i c` Stein se str`duie[te s` r`mn` calm, dar expresia
lui d`du cuvintelor o nuan]` dezaprobatoare.
Aveai un co[mar, Stein... sau cel pu]in a[a mi s-a p`rut. Te-am
auzit din camera mea.
Unde ai fi f`cut mai bine s` fi r`mas.
Nu-i era deloc recunosc`tor.
Cum a[ fi putut? \ntreb` ea cu repro[. }ipai ca din gur` de
[arpe. Nu mi-ar pl`cea s` cred c`, dac` ar fi fost vorba de mine,
te-ai fi \ntors pe cealalt` parte [i ai fi adormit la loc.
B`rbatul \[i [terse fruntea transpirat`. Acest gest \l f`cu s` par`
vulnerabil [i inima tinerei se strnse de mil`.
O, Stein, ad`ug` ea, ce fel de so]ie a[ fi dac` te-a[ ignora?
Credeam c` nu-mi e[ti cu adev`rat so]ie. Ce te-a f`cut s` te
r`zgnde[ti? Crezi c` astfel e[ti mai pu]in de condamnat pentru
ceea ce ai f`cut?
De ce schimbi subiectul? [opti ea. Vorbeam despre tine,
despre co[marul t`u.
}i se \ntmpl` des?
Nu, acum nu, r`spunse el scurt. |nc` mai visez cteodat` c`
sunt prins \ntr-o ma[in`, dar n-ai de ce s` te \ngrijorezi. Poate ar fi
trebuit s` te avertizez, totu[i...
Da, ar fi fost bine. Ar fi fost de ajutor... pentru tine. }i-ar fi
f`cut bine s` vorbe[ti despre asta.
Sandra se aplec` asupra lui [i-[i d`du la o parte p`rul de pe
frunte.
S`-]i aduc ceva de b`ut, Stein?
Nu, r`spunse el cu voce tremurat`. Nu mi-e sete...
OBSTACOLE DEP~{ITE 109
Ceva din tonul lui, din expresia lui ar fi trebuit s-o avertizeze,
dar \ngrijorarea pe care o sim]ea pentru el \nvinse.
Stein, [opti ea, m` tem pentru tine. Cnd te-am auzit...
Vino \ncoace, draga mea, zise el, strngnd-o la piept. Totul e
bine, nu vreau s` te \ngrijorez. S` [tii \ns` c` apreciez foarte mult
faptul c` ai venit.
F`cnd un efort supraomenesc, Sandra \ncerc` s` se elibereze.
Trebuie s` plec, spuse ea. Crezi c` te descurci singur?
Nu.
B`rbatul nu-i d`du voie s` se ridice. Cu un mic geam`t, tn`ra
\[i ascunse chipul la pieptul lui. |i pl`cea s`-l ating`, s`-l simt`
al`turi de ea. Ag`]ndu-se de el cu toat` puterea, \[i a[ez` buzele pe
fruntea sa.
Sub fierbintea presiune a gurii sale, calmul b`rbatului se risipi.
O trase mai aproape [i degetele \ncepur` s` i se plimbe prin p`r. |n
gesturile sale se sim]ea o foame teribil`, o foame de dragoste.
Precau]iile disp`rur` din mintea Sandrei. Erau c`s`tori]i. Ar fi
fost oare att de grav dac` i-ar fi cedat, dac` i s-ar fi d`ruit complet?
Nu contau cu adev`rat numai sentimentele lor? Ale ei [i ale lui
Stein?
Se afla \n bra]ele lui, [optindu-i numele. Pn` acum, nu mai
sim]ise o astfel de pasiune. Dar era oare gre[it s` simt` astfel?
El o ]inea \n continuare aproape de el, [i pasiunea sa cre[tea cu
fiecare nou s`rut. Carnea ei tremura, \nfiorat` de emo]ie.
Peste cteva secunde \ns`, b`rbatul o \ndep`rt` cu brusche]e.
Sandra fu [ocat`. Dup` momente \ndelungate de pasiune, fusese
att de nepl`cut \ntoars` cu picioarele pe p`mnt.
110 MARSHA CLARK
Stein, s-a \ntmplat ceva? \ntreb` ea cu o voce timid`.
Nu, zise el, lipindu-[i umerii goi de peretele rece. Dar s-ar fi
putut \ntmpla ceva foarte r`u, dac` nu mi-a[ fi amintit tr`darea ta.
Dac` ai fi r`mas al`turi de mine \ntreaga noapte, c`s`toria noastr`
n-ar mai fi putut fi desf`cut`.
|mpietrit`, Sandra \l privi cteva clipe, f`r` s` reu[easc` s` se
dezmeticeasc`. Pasiunea n-o p`r`sise, iar dorin]a \i r`m`sese
cuib`rit` \n inim`. Dar realiza acum c` implicarea lui era pur fizic`
[i se sim]i devastat` de un sentiment sf[ietor de ru[ine.
E chiar att de important pentru tine s` ne desp`r]im? [opti
ea.
{i pentru tine, o corect` el, cu un chip inexpresiv. Mine
diminea]` \mi vei mul]umi pentru aceast` hot`rre.
Vocea tinerei tremura, dar se str`dui s` se controleze.
Cred c` e tocmai invers. |mi dau seama c` abia a[tep]i s` scapi
de mine.
Nu vreau s` ne ridic`m singuri obstacole, aprob` el cu un glas
dur. Dac` ]i se pare c` sunt capabil s` risc [ansele la fericire ale unei
femei perfect s`n`toase [i tinere, doar pentru c`-[i folose[te trupul
\n scopuri meschine, ei bine, te \n[eli amarnic... Aceste cuvinte \i
str`punser` inima ca un cu]it. Se sim]ea din ce \n ce mai umilit`.
Nu-mi folosesc trupul, a[a cum spui tu.
Nu? Veri[oara ta era o fiin]` rece, dar [tia s`-[i st`pneasc`
sim]urile. Cu tine, e altfel. Te implici trup [i suflet \n aceast`
\n[el`torie. Nu-mi spune c` n-ai mai f`cut dragoste cu nimeni pn`
acum, [tii foarte bine ce trebuie s` faci. |ntreg trupul t`u \mi spune
asta. Slav` Domnului c` mi-a venit mintea la cap la timp.
OBSTACOLE DEP~{ITE 111
Mi s-a p`rut c` e[ti destul de calculat, ]ip` ea, \ncercnd s`-l
r`neasc` la rndul ei. Cred c` ai \ncercat numai s`-]i g`se[ti o scuz`
pentru a face dragoste cu mine. N-ai fost deloc att de entuziast pe
ct pretinzi, de vreme ce te-ai putut opri cnd ai vrut.
La naiba! zise el, rznd \n hohote. Nu m` acuza pe nedrept.
Motivul pentru care m-am oprit a fost c` am sim]it o durere
\ngrozitoare la ochi.
O, dragule, [opti Sandra, uitndu-[i \ndat` mnia.
Las`-m`! o alung` el. Nu te mai preface, [tiu c` nu-]i pas`.
Durerea a trecut, dar sunt recunosc`tor c` a ap`rut la timp ca s` m`
salveze de la o mare prostie. Ar fi bine s` te \ntorci \n patul t`u. Nu
te mai vreau lng` mine.
Nimic nu putea fi mai plat, mai neutru dect aceste cuvinte
lipsite de pasiune.
|n fa]a cafelei de diminea]`, Sandra se gndea la \ntmpl`rile
serii trecute, \n timp ce asculta neatent` plngerile Thyrei cu privire
la c`derile de tensiune. Generatorul le juca feste. Cina de ieri sear`
fusese aproape stricat` din pricina lui.
Dar cina nu fusese singurul lucru e[uat, se gndi Sandra. Ochii
ei obosi]i privir` c`tre Thyra.
|i voi spune domnului Freeman, promise ea.
Dac` se stric` definitiv, va fi mult mai complicat. |n afar` de
lumin` [i de g`tit, mai e vorba [i de frigider. Domnul Stein avea
grij` de toate astea \nainte de accident.
Sandra se \ncrunt`. Acum, nici m`car nu mai era capabil s` vad`
lumina.
Nu mai e nimeni pe insul` care s` [tie... lucrurile astea?
112 MARSHA CLARK
Cum? se mir` femeia, ne\n]elegnd \ntrebarea.
Vreau s` spun, se mai pricepe cineva la generatoare? Panos,
de exemplu...
Nu, doamn`, nu se mai pricepe nimeni, cl`tin` femeia din
cap. E o insul` mic`, cu c]iva pescari [i fermieri. Tr`im bine, dar
n-avem lumin` electric`. Domnul Stein s-a oferit s` ne instaleze
gratis, dar \nc` nu ne-am hot`rt.
Nu crede]i c` v-ar fi de folos?
Ba da, zmbi Thyra, nu suntem \napoia]i. Dac` v-am l`sat
impresia asta, este pentru c` ne place s` ne p`str`m tradi]iile. Ne
place s` tr`im \n trecut [i cteodat` chiar pretindem c` suntem mai
tradi]ionali[ti dect suntem cu adev`rat, pentru c` turi[tilor le
place s` simt` c` viziteaz` o lume str`in`, cu totul nou`. Dar grecii
sunt foarte inteligen]i [i la fel de bine informa]i ca restul lumii.
Nici n-am crezut vreodat` altceva, replic` Sandra.
Numai bunica lui Stein o derutase, sus]innd c` vechile
obiceiuri era \nc` valabile pe insul`, iar so]ul ei \i sus]inuse acest
punct de vedere.
Voi vorbi cu so]ul meu, promise ea din nou.
|l g`si \n birou, ascultnd casetele cu munca zilei trecute. Stein
nu fu deloc impresionat de problema generatorului.
De fiecare dat` cnd bate vntul, Thyra intr` \n panic`. O s`
verific cnd o s` am pu]in timp liber.
Se vedea c` nu mai avea chef s` discute despre acest subiect, a[a
c` Sandra nu insist`. Dup` cele \ntmplate noaptea trecut`, nu-i
mai era team` c` Stein va profita de \ntuneric pentru a-[i impune
drepturile conjugale.
OBSTACOLE DEP~{ITE 113
E[ti mul]umit de ce ai lucrat ieri? \ntreb` ea, pe un ton
indiferent.
Nu sunt foarte sigur. Verificam casetele \n a[teptarea ta. {tii
bine c` ai \ntrziat din nou.
|mi pare r`u, se scuz` ea pe un ton rece.
Stein se d`du un pas \napoi, uimit de tonul ei nea[teptat de dur.
Nu mai suferi ca o martir`, Sandra. Nu e[ti singura care se
simte prost dup` seara trecut`. |n timp \ns`, vei uita. Asta dac`
reu[e[ti s` stai departe de dormitorul meu.
N-am de gnd s` te mai vizitez vreodat`! exclam` ea. Nu
trebuie s` te mai \ngrijorezi.
O f`cuse s` se simt` ca o femeie u[oar`.
Sesizndu-i reac]ia violent`, Stein se apropie de ea.
Nu ]i-a ajuns o singur` dat`? \ntreb` el [optit. Vrei s` m`
r`ne[ti din nou? Ce lucru regretabil c` sunt orb, nu-i a[a? ~sta e
singurul lucru care-]i \ncurc` planurile!
Sandra \[i pierdu controlul [i ridic` mna s`-l loveasc`. Dar, cu
aceea[i surprinz`toare prezen]` de spirit care \l ap`rase
\ntotdeauna, b`rbatul \i prev`zu gestul [i-i prinse bra]ul.
Dac` m` love[ti, te voi plesni [i eu, o avertiz` el.
Sandra reu[i s` ignore aceste vorbe [i nu f`cu niciun
comentariu, prefernd s` se \nchid` \ntr-o t`cere demn`. Realiza c`
era \nvins` [i-[i d`dea seama c` n-avea sens s` i se opun`.
|ncepu s` caute pe birou un pix, r`scolind hrtiile pentru a-i da
de \n]eles c` e gata de munc`.
B`rbatul ridic` din umeri [i se a[ez` pe scaun.
Bun, s` \ncepem lucrul.
114 MARSHA CLARK
Sunt gata, aprob` ea cu r`ceal`.
Lucrar` att de mult, \nct la sfr[itul serii Sandra se sim]i
complet epuizat`. De aceea, se sim]i cu att mai frustrat` cnd Stein
\i spuse c` nu era deloc mul]umit de cele realizate.
N-a fost dect o pierdere de vreme, accentu` el cu furie,
aruncnd caseta abia \nregistrat` \n foc.
Cu ochii \nl`crima]i, Sandra contempl` caseta arznd.
Zmbind amar, b`rbatul ad`ug`:
Poate c` pn` la urm` venirea ta aici n-a fost o idee prea bun`.
Aceste cuvinte \i \nt`rir` Sandrei b`nuiala c` \ntregul lor
aranjament era un e[ec. Aproape c` nu vru s` coboare la cin`, dar
realiz` c` Thyra ar fi fost foarte sup`rat` dac` i-ar fi ignorat munca.
Dar cina fu un e[ec la rndul ei. Stein st`tea t`cut \n col]ul s`u
[i bea pahar dup` pahar. |ncerc` s` se conving` c`-l ur`[te, dar era
incapabil` de astfel de sentimente. Se scuz` rapid [i se duse \n
dormitor, iar Stein nu f`cu nimic ca s-o opreasc`.
|nc` o dat`, somnul refuz` s` vin`. Se ridic` din pat [i se duse
s`-[i fac` o can` de ceai. Cnd se \ntoarse, lumina se stinse.
R`mas` \n cap`tul sc`rii, Sandra [ov`i, ne[tiind pe unde merge.
|ncordat`, privi \ntunericul. |ncepu s` tremure, iar cana din mn`
\i sc`p` jos, sf`rmndu-se cu zgomot \n zeci de buc`]ele.
Sandra ]ip` ascu]it. |ntinse mna c`tre balustrada sc`rii, dar nu
\ntlni siguran]a acesteia [i presim]i c` va c`dea. }ip` din nou,
\nainte de a se pr`bu[i \n gol cu un geam`t surd. Era \n pragul
isteriei, cuprins` de o fric` inexplicabil`. Se stricase generatorul,
atta tot, \ncerc` ea s`-[i spun`. {i totu[i, casa asta p`rea de-a
dreptul terifiant` pe \ntuneric. Se auzeau sunete ciudate, mobila
OBSTACOLE DEP~{ITE 115
veche trosnea, iar vntul [uiera afar`, zgl]ind acoperi[ul [i
aruncnd spirale de aer rece pe sub u[i.
Sandra, tu e[ti?
Era glasul lui Stein. Nu-l auzise apropiindu-se, dar sunetul vocii
lui \i aduse o imens` u[urare.
Stein! strig` ea.
Doamne, copil`!
B`rbatul o lu` \n bra]e [i o \ntreb` cu ner`bdare:
Ce s-a \ntmplat? Te-am auzit ]ipnd... tremuri ca o frunz`
b`tut` de vnt...
116 MARSHA CLARK
Capitolul 8
Trecu mult` vreme pn` cnd Sandra reu[i s` vorbeasc` din
nou coerent. Oare a[a se sim]ise [i Stein cnd avusese accidentul?
Fiecare zi tr`it` al`turi de el o f`cea s`-l \n]eleag` mai bine.
Sandra! zise el nelini[tit. Te rog s`-mi r`spunzi. Destul cu
joaca!
Un fior rece o str`b`tu. Deci, asta credea el, c` se joac`? Ame]it`,
\ncerc` s` se smulg` din bra]ele lui.
A fost din pricina luminii, explic` ea.
Luminii?
Thyra mi-a spus s` te avertizez cu privire la generator.
O! exclam` el. Am uitat cu totul. Dar ce naiba c`utai pe sc`ri
la ora asta?
M-am dus \n buc`t`rie s`-mi fac un ceai.
{i ai c`zut pe sc`ri?
Da.
Ai f`cut un t`r`boi nemaipomenit!
Ai reu[it s` m` treze[ti, imagineaz`-]i! N-ai putut dormi?
|mi pare r`u c` te-am trezit.
Pe mine, \ntunericul nu m` mai deranjeaz`. Ceaiul era
fierbinte?
Da.
{i te-a op`rit?
Sandrei i se p`rea ciudat s` stea aici [i s` vorbeasc` \n [oapt`,
strn[i unul \ntr-altul.
Nu, r`spunse ea. N-am p`]it nimic. B`rbatul zmbi.
Cteodat`, nici nu [tiu ce s` m` mai fac cu tine, Sandra. Te
plimbi prin cas` \n miezul nop]ii \mbr`cat` foarte sumar, dai buzna
la mine \n dormitor... E[ti o continu` ispit`...
|mi pare r`u, se scuz` ea din nou.
Acum c` te sim]i mai bine, relu` el, o s`-]i fac rost de o lumin`
temporar`, pentru c` nu pot repara generatorul.
O conduse c`tre buc`t`rie, ]inndu-[i minile \n jurul trupului
ei. Sandra nu protest`. |n fond, nu se putea descurca singur`. Stein
\i spuse unde se g`sesc chibriturile [i lampa, dar aceasta era goal`
[i nu descoperi nici urm` de kerosen.
La naiba, se \ncrunt` Stein. Trebuia s` verific dac` avem
provizii de combustibil. Panayiotis avea grij` de toate astea...
{i acum, ce facem? \ntreb` Sandra, cnd se \ntoarser` \n salon.
N-avem nici m`car o lumnare. Nu pot aprinde chibrituri toat`
noaptea.
M` tem c` trebuie s` \nfrun]i \ntunericul pn` mine
diminea]`, zise el cu glas lini[tit. |]i voi aduce un coniac, dar dup`
aceea trebuie s` te descurci singur`.
118 MARSHA CLARK
|n fa]a acestei crude indiferen]e, Sandra se sim]i mai vulnerabil`
dect \n clipa \n care c`zuse pe sc`ri. Ar fi vrut s`-i spun` c` n-avea
nevoie de nicio b`utur`, dar sim]ul practic c[tig` b`t`lia cu
demnitatea. {tia c` putea avea nevoie de o gur` de coniac. Gndul
de a petrece toat` noaptea singur` \n uria[ul ei dormitor o \nfiora.
B`u coniacul \n t`cere.
Jum`tate de pahar te va ajuta s` dormi mai bine dect o can`
de ceai.
Jum`tate de pahar! exclam` ea, mirat`. Nu pot s` beau att.
Deja \[i sim]ea picioarele sl`bite.
Ajun[i din nou \n cap`tul sc`rii, Sandra, care \[i pierduse
papucii, c`lc` \ntr-un ciob. }ip` scurt.
Acum, ce mai e? \ntreb` Stein ner`bd`tor.
Nimic, zise ea cu voce slab`. Am c`lcat \n ceva.
Unde-]i sunt papucii?
Mi-au c`zut.
Ai picioarele prea mici, o cert` el.
Faptul c` m` cer]i nu rezolv` problema, r`spunse ea,
aplecndu-se [i sco]ndu-[i ciobul din picior.
F`r` s`-i lase timpul de a protesta, b`rbatul o ridic` \n bra]e [i o
purt` pe sc`ri.
Dumnezeu m-a \nzestrat cu r`bdare, morm`i el. Dar dac` nu
reac]ionez rapid, te-ai putea accidenta foarte grav.
Leg`nat` \n bra]ele sale puternice, Sandra se sim]i \n siguran]`.
Totu[i, pentru a p`stra aparen]ele, \ncerc` s` se zbat`.
Potole[te-te sau te \nchid \n pivni]`. E[ti beat`.
Ba nu! protest` ea, f`r` s` se supere \ns`.
OBSTACOLE DEP~{ITE 119
Nu-i mai p`sa de nimic, atta vreme ct se afla \nc` \n bra]ele lui.
Ar fi dat orice pentru a r`mne acolo \ntreaga noapte. Dar, f`r`
s`-i cunoasc` gndurile, Stein o puse jos cu blnde]e cnd ajunser`
\n fa]a camerei ei.
|nfiorat` de perspectiva de a petrece o noapte singur` \n
\ntuneric, Sandra \ndr`zni s`-i spun`:
Stein, nu pot r`mne singur` aici. Nu ne putem \ntoarse \n
salon, s` facem focul?
B`rbatul oft` adnc.
Nu mai sunt bu[teni, r`spunse el.
Dar...
Dac`-]i imaginezi c` m` voi duce afar` ca s` aduc al]ii [i s`
petrec ore bune \ncercnd s` aprind focul, te \n[eli!
Nu pot r`mne singur` noaptea asta, repet` ea.
Nu? \ntreb` el cu o voce nep`s`toare. {i ce sugerezi? Nu vreau
s` stau cu tine \n buc`t`rie [i s` tremur`m amndoi.
Sandra ezit` [i trase adnc aer \n piept.
Am v`zut... un scaun \n camera ta.
Oare Stein se va sup`ra de aceast` sugestie? Dar pn` la urm`,
era so]ia lui [i aceasta era un caz de urgen]`.
Sandra, \ncepu el cu un glas dur, nu pricep ce fel de joc faci,
dar nu trebuie s` te a[tep]i de la mine s` te \ncurajez. Nu ]i-ai dat
\nc` seama c` am dep`[it vrsta hrjonelilor? S-ar putea s` te alegi
cu mai mult dect ]i-ai dori.
Tot ce vreau este s` m` la[i s` stau \n camera ta. Nu \ncerc s`
m` strecor \n patul t`u. Uit` c` ]i-am spus asta, \mi pare r`u c` am
\ntrebat, ad`ug` ea.
120 MARSHA CLARK
Dar deja ai f`cut-o, draga mea. S` [tii c` nu-mi place s` m` iei
drept fraier. Crezi c` nu-mi dau seama care e strategia ta? Ieri, ]i
s-a p`rut c` m` auzi ]ipnd, ast`zi s-a stins lumina [i te-ai \mpiedicat
pe scar`... S` fie oare generatorul sau un simplu bec? Sau ai mers
pn` acolo \nct te-ai gndit chiar s` strici generatorul?
|n timp ce vorbea, b`rbatul se \ndrept` c`tre \ntrerup`torul de
pe hol [i aprinse lumina. Sandra clipi uimit`, pentru c`, \ntr-adev`r,
\n camer` se rev`rs` un val de lumin` puternic`.
Deci, relu` el \ncet, n-ai f`cut dect s` sco]i un bec din
func]iune. |n restul casei, lumina func]ioneaz` perfect, nu-i a[a? Nu
[tiai c` pot face diferen]a \ntre lumin` [i \ntuneric?
R`mas` f`r` cuvinte, Sandra privi \n jur. |i venea s` rd`. Nici
m`car nu-i trecuse prin cap c` era vorba doar de un singur bec.
|l privi pe Stein, dorindu-[i s`-i poat` demonstra c` era
nevinovat`.
|mi pare r`u, Stein... dar ceea ce crezi despre mine nu-i
adev`rat! |mi dau seama c` am fost cam stupid`. Am b`nuit c` era
generatorul, pentru c` Thyra mi-a spus c` nu func]ioneaz` prea
bine. Chiar crezi c` mi-a f`cut pl`cere s` bjbi a[a, prin \ntuneric?
Aproape ]i-a reu[it planul!
De ce naiba te faci c` nu pricepi, Stein! ]ip` ea. Doar nu crezi
c` am pl`nuit toate astea doar ca s`-mi petrec noaptea \n camera ta!
Ce altceva pot crede? {tii s`-]i joci rolul la fel de bine ca [i
veri[oara ta.
|n]eleg, r`spunse ea, r`nit`. Da, admit c` am fost o proast` c`
n-am verificat lumina, dar nu te voi mai deranja alt` dat`. Noapte
bun`, Stein!
OBSTACOLE DEP~{ITE 121
O, nu, nu scapi a[a u[or! o opri el. De data asta, draga mea,
vei duce la \ndeplinire planul \nceput. E timpul s` \nve]i c` nu te
po]i juca astfel cu focul.
Stein, las`-m` jos! ]ip` ea.
Ghicindu-i inten]ia, dar f`r` s`-l poat` \mpiedica, Sandra \ncepu
s`-l loveasc` cu pumnii strn[i.
{tiu c` \ncerci numai s` m` sperii, strig` ea, dar dac` nu-mi
dai drumul, vei regreta. B`rbatul rse, ignorndu-i rug`mintea.
Mine diminea]`, s-ar putea s` regret multe, dar m`car vom
avea amndoi amintiri pl`cute.
Doamne! Nu se putea \ntmpla a[a ceva. Era mai r`u dect \[i
imaginase. Aproape c` nu mai putea r`sufla, dar se lupta cu el la fel
de tenace. F`r` succes, \ns`. Dintr-o singur` mi[care, mna grea a
lui Stein reu[i s`-i sf[ie c`ma[a de noapte.
Fiecare gest al b`rbatului era calm [i decis. Inima Sandrei b`tea
\n ritm alert. Acum, era mai r`u dect noaptea trecut`, cnd
\ncercase s`-l lini[teasc` d`ruindu-i-se [i fusese respins`. Acum,
pasiunea cre[tea \n el cu fiecare clip`, f`cndu-l s` par` un str`in.
Nu-l mai recuno[tea.
Stein, te rog! \l implor` ea. Mi-ai promis c` mariajul nostru va
fi doar de form`... o conven]ie...
Asta a fost \nainte. De atunci, ai f`cut tot posibilul s` m`
convingi c` a[ fi un prost dac` n-a[ profita de aceast` oportunitate.
Ai un trup foarte frumos, minunat. De ce nu m-a[ bucura de el? De
ce s` nu aduci pu]in` lumin` \n universul meu \ntunecat? {i apoi,
trebuie s` recuno[ti c` [i tu ai sim]it aceea[i pasiune \n bra]ele
mele. Nu \ncerca s` negi!
122 MARSHA CLARK
Nu! \l \mpinse ea. Ai \n]eles gre[it, Stein. |mi pare r`u, Stein!
{i ar trebui s`-]i par`. Crezi c` sunt tmpit, doar pentru c`
sunt orb? Aveam speran]a c` putem \nc` anula c`s`toria.}i-am mai
spus c` nu-mi place jocul pe care-l joci [i nu vreau s` m` implic \n
el.
N-ar fi trebuit s` m` m`rit niciodat` cu tine. Te ur`sc... e[ti o
bestie... asta e[ti...
Ar fi mai bine s` taci... |]i pot \nchide gura imediat.
|ntr-adev`r, gura lui se aplec` asupra buzelor sale, f`cnd-o s`
tac`. |n urm`toarele clipe, Sandra realiz` c` era pierdut`. Pasiunea
dintre ei cre[tea cu fiecare secund`. Ceva ca un foc lichid i se p`rea
c`-i str`bate venele. Sim]ea c` se tope[te \n bra]ele lui.
Stein putea fi egosit [i crud dac` voia, dar acum era o blnde]e
infinit` \n gesturile sale. Camera [i totul \n jur p`reau s` se [tearg`,
s`-[i piard` conturul. Pluteau deasupra universului. Promisiunea
\mplinirii dup` care tnjise se afla aproape. Mna lui \i mngie
coapsa [i trupul ei se lipi f`r` voie de al lui.
Dar nu, trebuia s` reziste. Nu trebuia s` piard` aceast` b`t`lie.
{i totu[i... Pasiunea fu mai mare dect ideea umilin]ei.
|n ciuda dorin]ei care-i ardea trupul, nu era preg`tit` pentru
durerea p`trunz`toare care \ncheie extazul primei lor \mbr`]i[`ri.
R`mase tremurnd \n bra]ele lui, suspinnd amar.
|mi pare r`u, [opti el. Trebuia s`-mi fi spus. Te-am judecat
gre[it.
Sandra se sim]ea tr`dat`, \n[elat`.
Nu m-ai crezut cnd am \ncercat s`-]i explic \l acuz` ea. Habar
n-aveam c` va fi astfel.
OBSTACOLE DEP~{ITE 123
Data viitoare, va fi mai bine, zmbi el, [tergndu-i cu o mn`
blnd` lacrimile de pe obraz. Sandra, se scuz` el \nc` o dat`, dac`
a[ fi [tiut, m-a[ fi purtat cu mai mult` aten]ie, dar, dup` cum ]i-am
spus, data viitoare nu va mai fi la fel de r`u.
Data viitoare, nu va mai exista! ]ip` ea, \ncercnd s` se
acopere cu cear[aful.
Ba da! Crezi c` te voi l`sa s`-mi scapi tocmai acum?
Nu! strig` ea, ru[inat` c` trupul ei r`spundea ardorii sale att
de repede. Vreau s` m` duc la mine \n camer`. Te rog s`-mi dai voie
s` plec, Stein, [opti ea.
Nu. Seara asta ne-a dovedit c` trupurile noastre se doresc,
chiar dac` tu vrei s` negi asta.
Acum te sim]i probabil, r`nit`, deziluzionat`, dar \]i promit c`
nu va fi mereu la fel. Acum [tiu cum reac]ioneaz` trupul t`u [i
unele lucruri ar trebui repetate \ndat`.
Era o nebunie s` asculte vocea interioar` care-i spunea s`
r`mn`, s` afle mai mult. {tia c` trebuia s` plece de lng` el, c`
ezitarea nu f`cea dect s`-i sporeasc` suferin]a, dar p`rea incapabil`
s` se mi[te. Se ag`]` de el cu un geam`t u[or, ca [i cum l-ar fi
implorat s` fac` din nou dragoste cu ea. B`rbatul o trase mai
aproape [i \ncepu s-o s`rute. Prin trupul ei trecu un val de pasiune
\n care se topi al`turi de Stein. Nu crezuse c` exist` ceva a[a de
minunat pe lume.
Sandra se trezi \n lumina zorilor, sim]indu-se \nc` ame]it`. F`r`
s`-[i dea seama unde se afl`, se ridic` \ntr-un cot [i privi \nc`perea.
Lng` ea, dormea Stein. Adormit, p`rea mai tn`r de treizeci [i cinci
de ani, [i mult mai vulnerabil. Dar o voce interioar` o avertiz` c`
124 MARSHA CLARK
b`rbatul nu era nicidecum inocent, ci era foarte puternic [i st`pn
pe sine. {i totu[i, ct \l iubea...
|n clipa \n care realiz` de ce se afla \n patul lui, lacrimile o
podidir`. |[i aminti ct de r`u o tratase. Dac` i-ar fi acordat m`car
pu]in` aten]ie, [i-ar fi dat seama c` ezitarea ei virginal` era
justificat`. Dar, prea preocupat de sine, nu voise dect s`-[i ating`
scopul.
|nc` nevenindu-i s` cread` c` noaptea care trecuse fusese
aievea, Sandra continu` s`-l priveasc` pe Stein, \ntrebndu-se cum
se va sim]i el la trezire. I se p`rea incredibil ca un om s`-i poat`
oferi atta fericire dar, \n lumina crud` a dimine]ii, realiz` c` so]ul
ei putea s` nu simt` acela[i lucru.
Se sim]ea cu totul alta, de parc` faptul c` f`cuse dragoste cu
Stein l`sase asupra ei o urm` de ne[ters, care o transformase
pentru totdeauna. |n schimbul hot`rrii sale de a-[i \nsu[i trupul ei,
cu sau f`r` voia ei, \i d`ruise totu[i foarte mult. |n inima tinerei nu
mai exista loc pentru ur`.
Stein gemu u[or [i se mi[c` \n pat. |l iubea [i nu regreta c` i se
d`ruise, mai ales c` astfel \l ajutase s` uite pentru o clip`
\ntunericul \n care era for]at s` tr`iasc`. Era inevitabil s` fie r`nit`,
dar acum n-avea timp s` se gndeasc` la asta.
{i totu[i, fu r`nit` mai repede dect prev`zuse.
Sophy, [opti el.
Sandra sim]i c` \nghea]`. Deci, n-o uitase \nc` pe fosta lui iubit`?
Ea, Sandra, era so]ia lui, ea f`cuse dragoste cu el, dar el visa mereu
la cealalt` femeie.
Se d`du jos din pat \n t`cere.
OBSTACOLE DEP~{ITE 125
Acum cteva secunde, fusese tentat` s`-l trezeasc` pe Stein cu
un s`rut, dar acum totul se schimbase.
Ie[i din camer` [i intr` la ea \n dormitor. |[i d`du jos c`ma[a de
noapte [i intr` sub du[. Ct de naiv` fusese s`-[i imagineze c`
cineva ca Stein \i va fi credincios. Dac` b`rbatul suspina dup` o alt`
femeie chiar [i \n vis, cum avea s` fie viitorul lor? Nu era oare mai
\n]elept s`-l urasc`?
Dar trebuia s` fie sincer` cu sine \ns`[i. Chiar gestul ei de a se
da drept logodnica lui fusese o teribil` gre[eal`. Acum, Stein nu
mai era dispus s` cread` nimic bun despre ea [i despre familia ei.
Prin urmare, va b`nui c` \ntreaga ei strategie urm`rise s` fac`
dragoste cu el. Poate va merge pn` acolo \nct \[i va imagina c`
f`cuse asta numai ca s` \mpiedice ob]inerea unui divor] u[or. Fiind
foarte bogat, se credea probabil ]inta tuturor femeilor doritoare s`
c[tige o avere \n mod necinstit.
Cu aceste gnduri nefericite, Sandra se [terse de ap`, se \mbr`c`
\ntr-o rochie simpl` [i cobor\. Poate ar fi trebuit s` pretind` c`
nimic din toate astea nu s-a \ntmplat. Nu era u[or, cnd tot ce-[i
dorea cu adev`rat era s` se afle din nou \n bra]ele lui, dar [tia c`
n-ar fi f`cut dect s`-l supere, dac` ar fi \ncercat s`-i arate dragostea
ei. Mai avea \nc` pu]in` mndrie [i nu voia s` se transforme \ntr-o
femeie posesiv`.
|n holul de la parter se opri [i se gndi s` \ncerce dac` lumina
func]iona. Toate becurile mergeau, cu excep]ia celui din hol. Asta
putea justifica concluzia la care ajunsese Stein. Se hot`r\ s`
\nlocuiasc` becul [i se duse \n buc`t`rie s`-i cear` altul Thyrei.
Stein veni [i el cnd tn`ra se afla deja la a doua cea[c` de cafea.
126 MARSHA CLARK
Sandra \ncerc` s` se concentreze \n alt` parte, dar nu-[i putea
lua ochii de la el. B`rbatul n-o s`rut`, nici m`car n-o atinse, ceea ce
o f`cu s` realizeze c` regreta probabil cele \ntmplate.
Stein zise numai:
E o diminea]` frumoas`.
B`nuiesc, r`spunse ea cu un efort, c` vrei s` \ncepem
devreme.
Ce? Munca? zmbi el. Nu, ast`zi nu. M` gndeam c` nu te
sim]i \n stare. De aceea, am hot`rt s` mergem la picnic pe plaj`.
Sandra trase adnc aer \n piept, gndindu-se c` putea fi al`turi
de el \ntreaga zi, dar \[i d`du seama c` ar fi fost mai \n]elept s`
refuze.
Nu se poate, Stein. N-am terminat al treilea capitol.
El rse, ridicnd din umeri cu indiferen]`.
|n clipe ca astea, Sandra, a[ da orice s`-]i v`d chipul. E[ti doar
ru[inoas`, sau e[ti la fel de rece pe ct \]i sun` vocea? Ieri sear`
n-ai fost nici una, nici alta.
Cum \ndr`znea s`-i aminteasc` despre asta?
Cred c` ar fi mai bine s` uit`m noaptea trecut`, r`spunse ea.
De ce? Te-am dezam`git?
Stein, te rog, zise ea cu chipul \n fl`c`ri, [tii bine c` n-am
inten]ionat s` se \ntmple asta...
Dar s-a \ntmplat, [i lucrurile nu se mai pot schimba.
Dar nici repeta.
B`rbatul rse.
Ah, Sandra, de ce trebuie s` ne cert`m \n diminea]a asta, cnd
disear` m` vei c`uta din nou, poate? Nu m` simt foarte confortabil
OBSTACOLE DEP~{ITE 127
s` discut despre evenimentele de asear` cu cineva pe care nu-l v`d,
dar memoria nu-mi joac` feste. |mi amintesc foarte bine cum s-au
\ntmplat toate.
Sandra ro[i. Nu voia s`-[i aminteasc` felul \n care se sim]ise \n
bra]ele lui. Iar faptul c` el nu visa dect la Sophy nu-i d`dea dreptul
s`-i aduc` aminte de asta.
Cred, repet` ea, c` ar fi mai bine s` uit`m toate astea.
Stein puse jos furculi]a [i cu]itul, de parc` [i-ar fi pierdut
apetitul, [i se aplec` spre Sandra.
{i cum sugerezi s` proced`m?
Ah, b`rba]ii! exclam` Sandra, s`rind \n picioare. Vrei s` faci
dragoste cu mine, dar iube[ti o alt` femeie. M` \ntreb cum po]i face
a[a ceva.
Stein se ridic` la rndul lui.
Asta crezi tu despre mine? \ntreb` el.
Dac` nu te plac, e numai din vina ta.
Cu un oftat, Stein \[i l`s` minile pe umerii ei.
E[ti o fat` deosebit`, Sandra, [i niciun b`rbat nu se poate
s`tura repede de cineva ca tine, dar mai ai \nc` multe de \nv`]at
despre b`rba]i. Azi-diminea]`, cnd m-am trezit, te-a[ fi vrut lng`
mine, dar plecase[i. Am avut sentimentul c` sunt o corabie f`r`
ancor`. Un obiect att de mic, [i totu[i att de necesar! Nu vreau s`
m` mai trezesc [i s` nu te aflu al`turi de mine.
Nu trebuie s` m` obligi, Stein, \l implor` ea. Nu ]i-ar pl`cea s`
[tii c` m` aflu lng` tine doar din datorie. N-ai ascuns nicio clip`
faptul c` \mi ur`[ti familia, astfel c` mi se pare imposibil s` m` vrei
pe mine!
128 MARSHA CLARK
Sandra nu \n]elegea nici ea de ce adusese acest subiect \n
discu]ie, dar nu mai putea retrage cele spuse.
Da, admise el, dar ura poate fi un sentiment mai intens dect
iubirea. Iar asta nu m` poate face s` resping trupul t`u att de
apetisant. M` pot bucura de el, chiar dac` te ur`sc.
Pn` la urm`, plecar` \mpreun` la picnic, iar Sandra descoperi
c` nu-i era deloc u[or s` se debaraseze de el. Stein avea ciudata
abilitate de a o descoperi oriunde s-ar fi aflat.
Foarte curnd, Sandra realiz` c` nu putea tr`i f`r` prezen]a lui.
Nop]ile petrecute \n bra]ele lui erau momente pe care le pre]uia,
\n a[teptarea clipei inevitabile \n care el avea s` se sature de ea.
Sandra [tia c` Stein nu-i va spune niciodat` c` o iube[te [i, de[i
\l aprecia pentru c` nu se pref`cea, inima ei suferea. F`ceau
dragoste \n majoritatea nop]ilor, dar cuvntul iubire lipsea din
conversa]iile lor.
|ntre timp, era for]at` s` \ndure ironiile lui referitoare la
veri[oara sa [i la felul \n care ea \ns`[i se comportase. |ntotdeauna
\i amintea c` rela]ia lor nu putea fi dect una fizic`, de[i nu f`cea
niciun secret din faptul c` o dorea din ce \n ce mai mult.
Cteodat`, se sim]ea att de r`nit`, \nct se \ntreba ct va mai
rezista. |ncepuse s` sl`beasc` [i era din ce \n ce mai palid`. Pricepu
c` Thyra \i spusese asta lui Stein cnd b`rbatul insist` s` ias` la
plimbare mai des. Spunea c` [i-ar fi dorit s-o duc` s` viziteze insula
[i s` \ntlneasc` locuitorii, dar nu era destul de sigur pe sine pentru
asta. O ducea \n schimb pe plaj` [i acolo, pe nisipul moale [i
fierbinte, cu so]ul ei al`turi, Sandra se sim]ea ciudat de fericit`.
Lucrau [i la carte, dar nu foarte mult.
OBSTACOLE DEP~{ITE 129
Stein p`ruse s`-[i fi pierdut \n mod misterios gustul pentru
romanul s`u [i nu se putea concentra. |ntr-o bun` zi, dup` ce
f`cuser` o scurt` revizuire a paginilor scrise pn` atunci, o anun]`
c` s-ar putea s` plece de pe Kalnos pentru o s`pt`mn` sau dou`.
M` duc la Londra, \i explic` el, pentru o opera]ie. S-ar putea
s` existe [anse de a-mi rec`p`ta vederea.
Sandra nu putu vorbi cteva secunde. Era [ocat`, tem`toare.
Dar exist` riscuri... \ncepu ea. N-ar trebui s` faci ni[te teste,
mai \nti?
Ba da, dar le-am f`cut acum mult` vreme.
Atunci, de ce... de ce ai a[teptat pn` acum?
Nu [tiu. Cred c` nu m-am putut hot`r\.
Sandra b`nui c` nu acesta era adev`ratul motiv, ci teama.
Te-am \ntrebat dac` nu cumva opera]ia implic` vreun risc.
El se \ntoarse c`tre fereastr`.
Dac` exist` vreo [ans` pentru a vedea din nou, sunt dispus s`
risc. Nimic nu e sigur, dar am hot`rt s` accept. N-am prea multe
de pierdut. Am trimis r`spunsul meu cu elicopterul care ne-a adus
coresponden]a s`pt`mna trecut`. Cnd se va \ntoarce, probabil va
veni r`spunsul [i voi putea pleca tot cu el.
Sandra era emo]ionat`. Nu r`spunse imediat. Stein se apropie
de ea.
Ce se \ntmpl`, draga mea? Nu-]i place ideea c` pot vedea din
nou? Atunci, nu te vei mai putea ascunde de mine att de u[or.
O, termin` odat` cu ironiile astea! strig` ea.
Se scuz` \ns` \ndat`.
|mi pare r`u, Stein, dar nu-mi spui niciodat` nimic.
130 MARSHA CLARK
De cte ori te-am \ntrebat despre asta? |ntotdeauna refuzi s`
discu]i. Puteai m`car s`-mi spui despre teste! Iar acum, \mi dezv`lui
totul dintr-o dat`. {i \ntr-o astfel de manier`!
Dac` nu vorbesc despre asta, replic` el, e pentru c` vreau s`
uit acest subiect.
Iar dac` ai fi [tiut, poate c` nu te-ai mai fi c`s`torit cu mine, iar
eu nu m-a[ mai fi putut r`zbuna. |ngrijorarea ta m-ar fi \nduio[at,
dac` a[ fi crezut c` e sincer`.
Sandra \l privi uimit`. Probabil c` b`rbatul abia a[tepta s` ob]in`
divor]ul [i s`-[i reia idila cu Sophy. Odat` ce [i-ar fi rec`p`tat
vederea [i ar fi fost liber, reluarea rela]iei ar fi fost ceva foarte
simplu.
Orict de mult ]i-ai fi dorit s` te r`zbuni, nu era cazul s` te
c`s`tore[ti cu mine [i s` m` aduci aici.
Depinde, replic` el enigmatic.
Stein, \ncepu ea, \ncercnd s` ignore durerea strnit` de
cuvintele sale crude, dac` exist` un risc ct de mic, mi-a[ dori s` nu
faci aceast` opera]ie. Nu m` deranjeaz` s` stau cu tine aici pentru
totdeauna.
Rsul lui o cutremur`.
Ce sugestie generoas`, draga mea! {i ar trebui s`-]i fiu
recunosc`tor pentru asta?
Nu m` \ndoiesc c`-]i place via]a pe care o duci acum, c` o
g`se[ti confortabil`...
Sandra se d`du un pas \napoi. Stein i se p`rea un str`in. Mereu,
aceea[i umilin]`!
|mi pare r`u, zise ea.
OBSTACOLE DEP~{ITE 131
|mi dau seama c` am intervenit \n ceva care nu m` prive[te.
Desigur c` trebuie s` mergem la Londra. Cnd vine elicopterul?
Trebuie s` \mpachetez lucrurile.
Ct de curnd, r`spunse Stein, dar nu se pune problema s` vii
[i tu. Vechiul meu prieten, profesorul Manoli, m` va \nso]i. Tu te
vei \ntoace la Corfu [i vei locui cu bunica mea.
132 MARSHA CLARK
Capitolul 9
Elicopterul sosi a doua zi. Sandra f`cuse bagajele so]ului [i
a[tepta ,resemnat`. Nu-i trecuse \nc` [ocul afl`rii ve[tii, dar se
str`duia s` n-o arate.
Nu voia s-o asculte, refuzase s` asculte orice sugestie. |n mod
evident, n-o dorea lng` el [i trebuia s` se supun` hot`rrii lui de
a pleca la Corfu.
Asear`, se dusese la culcare \n camera ei. Adormise plngnd.
Nu [tia dac` Stein venise pe la ea \nainte de plecare. La trezire,
nu-l mai g`sise.
La micul dejun, Thyra \i spuse c` so]ul ei plecase de diminea]`
\n sat cu Panos, dar c` se va \ntoarce la timp pentru a primi
coresponden]a.
|n elicopter, Stein \i povesti mai multe. Profesorul Manoli \i
a[tepta la Corfu, iar mine cei doi se vor \ndrepta spre Londra.
Sandra va r`mne la doamna Kartalis [i va fi anun]at` despre
rezultatul opera]iei. Imediat ce va fi posibil, se va interesa de
desfacerea c`s`toriei. |ntre timp \ns`, Sandra trebuia s` r`mn`
\ntr-un loc unde s` fie bine \ngrijit` [i la ad`post.
Vila Kartalis i se p`ru Sandrei foarte agitat`, dup` lini[tea de la
Kalnos. Doamna Kartalis se sim]ea \n elementul ei. Avea grij` de
Stein [i era preocupat` de buna primire a profesorului. Sophy sun`
dup`-amiaz`, la fel [i doamna Nikitiadis [i cele dou` fete ale sale,
iar Stein primi aceast` mic` intruziune cu foarte mult calm. Credea
c` b`rbatul va fi enervat de faptul c` bunica lui r`spndise vestea
opera]iei, dar asta nu se \ntmpl`.
Cnd se afla ea \n preajm`, b`rbatul lua \n rs \ntreaga aventur`.
Pentru c` de data asta era normal s` \mpart` cu Stein aceea[i
camer`, se schimb` rapid pentru cin`, spernd s`-i evite prezen]a.
|i fu recunosc`toare Sophyei pentru prima dat` pentru faptul c`-l
angajase \ntr-o lung` conversa]ie. Era gata cnd b`rbatul intr` la
rndul lui \n camer` [i descoperi pe pat c`ma[a preg`tit` de ea.
Stein \i mul]umi ironic c` \[i continua \nc` \ndatoririle de so]ie.
F`r` s` r`spund`, Sandra \ncerc` s` se \ndep`rteze. Dar b`rbatul o
prinse de mn`.
Acum c` am plecat de pe insul`, nu-]i mai place s` \mp`r]im
aceea[i camer`?
N-a[ fi spus-o chiar a[a, dar... da... ai dreptate, admise ea.
Da? Ai hot`rt, deci, s` m` ]ii la distan]`? Ai uitat ct de mult
\]i place s` te afli \n bra]ele mele?
Ai mult tupeu s` vorbe[ti astfel, mai ales cnd \mi aminte[ti
foarte des despre divor]. Presupun c` ai vrea s` faci dragoste [i cu
mine, [i cu Sophy.
Dar ea nu-i so]ia mea. {tii proverbul cu cioara de pe gard?
134 MARSHA CLARK
Sandrei nu-i venea s` cread` c` poate fi att de dur, mai ales cu
cineva a c`rei inim` era plin` de dragoste [i \ngrijorare pentru el.
E[ti o bestie! strig` ea. Poate ar fi mai bine s` scap de tine.
Nu m-a[ gr`bi att, dac` a[ fi \n locul t`u. Ar fi mai \n]elept s`
a[tep]i cteva s`pt`mni.
Te referi la opera]ie? Te gnde[ti mereu numai la tine.
Nu numai, replic` el. Nu te-ai gndit niciodat` c` poate exista
o consecin]` foarte concret` a nop]ilor pe care le-am petrecut
\mpreun`?
O, nu! exclam` ea.
|[i mu[c` buzele. Dac` Stein ar fi iubit-o, n-ar fi fost nicio
problem`. De fapt, nu [i-ar fi dorit nimic cu mai mult` ardoare. Dar
\n felul `sta, nu putea accepta!
Cina, servit` trziu la lumina lumn`rilor, i se p`ru Sandrei
foarte solemn`, interminabil`. Parc` mintea, inima [i \ntreg trupul
\i erau \nghe]ate. Spera din tot sufletul ca sugestia lui Stein s` nu fi
fost adev`rat`. Nu-[i putea imagina un viitor al`turi de Stein, chiar
dac` b`rbatul ar fi fost for]at s` r`mn` al`turi de ea.
La cafea, reu[i s` discute cu profesorul Manoli [i s`-l \ntrebe
despre opera]ia lui Stein. V`znd c` ezit`, Sandra \i explic`:
Nu [tiu prea multe lucruri despre aceast` interven]ie, pentru
c` Stein nu vorbe[te. Nu pare s`-[i dea seama ct de \ngrijorat`
sunt.
|nc` nesigur, b`rbatul \ncepu:
Dac` el nu vrea s` [tii...
Dar trebuie s` aflu!
Draga mea copil`, nu trebuie s` insi[ti. Dac` so]ul t`u...
OBSTACOLE DEP~{ITE 135
Profesore! \l \ntrerupse ea. Nu-]i cer s`-mi dezv`lui secrete
profesionale. A[ vrea numai s` [tiu ct de periculoas` va fi opera]ia.
Stein pare s` nu-i acorde mare importan]`. Vorbe[te de parc` ar fi
o simpl` vizit` la dentist.
Dup` cteva clipe \n care o privi atent, profesorul zmbi. O lu`
de bra] [i o conduse c`tre teras`.
Poate n-ar trebui s` facem un secret din asta, conveni el.
Ochiul, dup` cum [tii, este un instrument delicat, un receptor
super-specializat al sistemului nervos. Odat` r`nit, se pot ivi tot
soiul de complica]ii, iar pierderea vederii este una dintre ele...
|i explic` apoi cum accidentul lui Stein condusese la orbire [i
faptul c` testele ulterioare dovediser` c` r`nile se puteau vindeca.
Opera]ia era posibil`, [i dac` reu[ea, \i putea reda b`rbatului
vederea.
Exist` cumva vreun pericol? relu` Sandra.
Nu pot pretinde c` nu exist` niciun risc. |n orice opera]ie
exist` un procent mai mare sau mai mic de risc. Sunt \ns` pu]ine
indicii care s` ne fac` s` credem c` se expune vreunui pericol.
Gnde[te-te c` e decizia lui [i c` nu-i va d`una \n niciun fel, chiar
dac` se poate s` nici nu-i aduc` vreun beneficiu. Dar cred c` [tii la
fel de bine ca [i mine c` so]ul t`u e foarte \nc`p`]nat. Eu \l [tiu de
o via]` \ntreag` [i nu s-a schimbat.
Cnd se \ntoarser` de pe teras`, majoritatea oaspe]ilor
plecaser`. Fugi \n dormitor, l`sndu-l pe Stein s` discute cu
profesorul.
|[i a[tept` so]ul \ncordat`. Nu se putea relaxa, mai ales dup`
discu]ia avut` cu profesorul. De[i Manoli f`cuse totul ca s-o
136 MARSHA CLARK
lini[teasc`, ideea \ns`[i c` Stein avea s` se opereze [i s` sufere o
\ngrijora. Totu[i, sentimentele ei nu puteau schimba rela]ia
tensionat` dintre ei. Trebuia s`-l a[tepte pe Stein [i s`-l \ntrebe dac`
aranjase ca ea s` doarm` \n alt` camer`.
B`rbatul urc` destul de repede, dar o anun]` c` nu mai exista
nicio alt` camer` goal`. |ntr-un dormitor de oaspe]i era g`zduit
Manoli, iar \n alt` camer` se afla o menajer`, chemat` special
pentru a avea grij` de oaspe]i.
Poate ar fi bine s` m` duc s` dorm cu ea, zmbi el, dac` m`
prime[te.
Sandra ro[i, amintindu-[i cum \l privise femeia cnd le servise
masa. Era o dovad` clar`, dac` mai avea nevoie de vreuna, c` Stein
era un b`rbat foarte atr`g`tor.
Speram c` vei fi mai \n]eleg`tor, replic` ea. Sunt sigur` c`,
ingenios cum e[ti, te-ai fi putut gndi la o rezolvare.
El zmbi din nou.
Du-te s` faci baie, zise Stein. Cnd vei ie[i, te vei r`zgndi,
poate.
Sandra \ncerc` s` se relaxeze \n cada plin` cu ap` cald`. |nchise
ochii, dndu-[i p`rul pe spate. Probabil c` Stein aflase despre
conversa]ia ei pe teras`, cu profesorul. Faptul c` nu era furios era
un semn bun.
Nu-l auzi cnd intr` \n camer`. Numai \n momentul \n care apa
\ncepu s` se scurg` din cad` realiz` c` b`rbatul scosese dopul.
Ai stat destul, zise el. }i-am spus s` faci o baie, nu s` dormi \n
cad`.
S` \n]eleg c` ai tu de gnd s` dormi aici?
OBSTACOLE DEP~{ITE 137
El rse f`r` veselie.
|n niciun caz. Am de gnd s` dorm cu tine, draga mea.
Credeam c` pot rezista tenta]iei, mai ales \n circumstan]ele date,
dar se pare c` nu pot.
Sandra \[i strnse bra]ele pe lng` corp.
Stein, [tii bine c` totul \ntre noi s-a terminat. Ai spus-o chiar
tu. A[ prefera orice altceva dect...
Vorbe[ti prea mult, doamn`, o ironiz` el.
Stein o mngie pe obraz, iar gura lui ferm` se apropie de a sa.
Atingerea lui era minunat`, plin` de farmec. Un scurt fior o
str`b`tu. {i-ar fi dorit s` fie s`rutat` mereu dar, de[i trupul \l dorea,
mintea era revoltat` de emo]iile pe care le sim]ea.
Nu, Stein! protest` ea. Vei regreta, [tii bine!
Nu te mai agita! strig` el, ap`sndu-[i gura pe ei.
|i ridic` b`rbia, de parc` ar fi putut s-o priveasc` \n ochi.
Nici nu [tii ct de mult \mi doresc s` te pot vedea, draga mea
Sandra.
Sunt foarte comun`, [opti ea.
Nu cred, o contrazise el. Formele tale sunt delicate [i
fermec`toare. E foarte u[or s` fii iubit`.
Sandra \ncerc` s` se lupte cu el, dar Stein era puternic [i foarte
hot`rt. Gura lui era insistent` [i bra]ele o tr`geau c`tre el, pn`
cnd camera \ncepu s` se \nvrt` cu ea. Buzele ei \ncepur` s`
r`spund` asaltului gurii sale. Cu un mic geam`t, ced`.
Peste cteva ore se trezi, sim]indu-se de parc` s-ar fi \ntors la
realitate dintr-un co[mar. Stein nu se mai afla lng` ea. Pentru c`
b`rbatul se trezea oricum foarte devreme, \ncerc` s`-[i alunge
138 MARSHA CLARK
sentimentul de panic`, spunndu-[i c` se plimba probabil prin
gr`din`. Alerg` la fereastr` [i privi afar`, dar nici urm` de el. {tia c`
trebuia s` plece ast`zi, dar nu putea crede totu[i c` o p`r`sise f`r`
s`-i spun` adio, mai ales dup` cele \ntmplate seara trecut`. |ntre
ei, totul p`rea s` se fi schimbat. Stein nu spusese nimic, dar felul \n
care o \mbr`]i[ase avusese o tandre]e care-i d`duse speran]e.
Amintindu-[i s`rutul delicat pe obrazul ei, \nainte s` adoarm`,
realiz` c` era un semn de maxim` afec]iune din partea lui.
Se \mbr`c` rapid, \[i piept`n` p`rul [i cobor\ gr`bit` la parter.
Poate c` Stein lua micul dejun.
Katrina se afla \n hol.
Unde sunt domnii Stein [i Manoli?
Au plecat! exclam` mirat` femeia. Nu [tia]i? Domnul mi-a spus
c` sunte]i obosit` [i s` nu v` trezesc. Presupun c` v-a]i luat deja la
revedere.
Da, da, desigur, r`spunse Sandra. Speram totu[i... s`-l prind
\nainte s` plece.
Nu-i putea explica femeii c` voia s`-l conving` s` se
r`zgndeasc` \n privin]a ei, c` voia s`-l conving` s-o ia cu el.
La ce or` au plecat?
Acum o or`, doamn`. Au plecat devreme, ca s` prind` leg`tura
la Atena.
Da, asta [tiu, zise ea, dezam`git`.
A, era s` uit, continu` Katrina. Am un bilet pentru
dumneavoastr`. Domnul Stein mi-a cerut s` vi-l dau \ndat` ce v`
trezi]i.
Sandra \i mul]umi [i se retrase s` citeasc` scrisoarea.
OBSTACOLE DEP~{ITE 139
Iat` c` se gndise totu[i la ea! |ntoarse plicul alb, dar pe el nu
scria nimic. Nimic care s-o preg`teasc` pentru [ocul care urm`.
"Drag` Sandra, scria el,
Nu \ncerca s` m` urmezi. Scurtul nostru mariaj a fost mai pl`cut
dect mi-am imaginat, dar toate lucrurile au un sfr[it. Ceea ce
]i-am spus cndva, este \nc` valabil. M` refer la divor]. Totu[i, nu
cred c` e cazul s`-i spui nimic bunicii. Peste o s`pt`mn` sau dou`,
te voi contacta. |ntre timp, \]i mul]umesc pentru tot."
Sandra reciti mesajul, nevenindu-i s`-[i cread` ochilor. Obrajii \i
luar` foc. Deci, Stein credea c` se putea folosi de ea [i apoi s-o
azvrle pur [i simplu! Desigur c` putea, \[i spuse ea, [i nu putea
face nimic ca s` \mpiedice asta. Mnia \i disp`ruse la fel de repede
pe ct se ivise. |n locul ei, ap`ru durerea. O durere surd`, grea,
cople[itoare. Toate speran]ele i se risipiser`. Nu \nsemna nimic
pentru el, iar aceast` scrisoare o dovedea din plin. Nu f`cuse dect
s` profite de ea, a[a cum ar fi f`cut majoritatea b`rba]ilor \n situa]ia
dat`. Fusese naiv` s` cread` c` va fi altfel.
Doamna Kartalis cobor\. Cu toat` durerea ei, Sandra \i ie[i \n
\ntmpinare, \ntrebnd-o ct ar fi trebuit s` a[tepte pn` s` sune la
spital. Mndria devenise irelevant`, comparat` cu \ngrijorarea pe
care o sim]ea. Trebuia s` afle cum se simte, chiar cu riscul ca acest
demers s`-l \nfurie. Doamna Kartalis se \ncrunt`.
Cred c` ar fi mai bine s` ne interes`m mine. {tii bine c` Stein
ur`[te graba.
140 MARSHA CLARK
Dar sunt so]ia lui, protest` Sandra cu demnitate.
Nu pricep de ce n-ai fost la fel de insistent` [i cnd a fost
vorba s` pleci cu el.
N-a vrut s` m` ia.
Tinerii din ziua de azi m` uimesc, declar` bunica plin` de
gravitate. Nimic nu m-ar fi putut ]ine departe de bunicul lui Stein,
cnd eram tineri.
|n mod straniu, aceste cuvinte o obsedar` pe Sandra \ntreaga zi.
Stein \i promisese c` o va anun]a cum se simte, dar b`nuia c` n-o
va face \nainte de realizarea opera]iei, a[a cum era [i normal.
Inten]ionase s`-l \ntrebe pe profesor ct va dura \nainte de a [ti cu
siguran]` dac` opera]ia avusese succes. Dar nu se trezise la timp.
De ce, de ce dormise att de mult? Pierduse ocazia de a afla cel mai
important lucru care o interesa.
A doua zi diminea]`, Sandra realiz` c` nu mai putea r`mne la
Corfu. Trebuia s` se duc` la Londra, pentru a fi al`turi de Stein.
Asear`, cnd sunase la clinica unde era internat, i se spusese c`
opera]ia nu avusese loc.
Ceruse s` vorbeasc` la telefon cu so]ul ei, dar i se r`spunsese c`
era imposibil.
Astfel c` se hot`r\ s` plece. Biletul pe care Stein i-l l`sase nu i se
mai p`rea important acum. Atta vreme ct era s`n`tos, nu mai
conta dac` voia sau nu s` se debaraseze de ea. |n fond, poate era
mai \n]elept s` se despart`, de vreme ce el n-o iubea. |ntre timp,
trebuia s` fie al`turi de el.
Cnd \i \mp`rt`[i doamnei Kartalis inten]iile ei, femeia n-o
descuraj`. Asta putea \nsemna c` b`trna era bucuroas` s` scape de
OBSTACOLE DEP~{ITE 141
ea. Pe de alt` parte, de la plecarea lui Stein, nu se mai purtase cu
ea la fel de rece.
Pentru a o pune la curent cu planurile ei, Sandra intr` \n
dormitorul femeii.
|mi pare r`u c` v` deranjez att de trziu, se scuz` ea, dar dac`
Thimios m` poate duce la aeroport, voi putea prinde avionul c`tre
Atena.
Stabilir` s` plece cu Thimios ct mai repede. B`rbatul era un
[ofer \ncercat [i priceput [i conducea, ca majoritatea localnicilor,
cu mare vitez`.
Voi avea grij` s` prinde]i primul avion, o asigur` el.
Cum se \ntmpl` accidentul, nu afl` niciodat`. Thimios \i spuse
dup` aceea c` fusese vina unui [ofer care venea din sens opus cu o
vitez` la fel de mare ca a lor, dar acest lucru nu fu limpezit pe
de-a-ntregul. Nu-[i mai amintea dect c` ma[ina ie[ise de pe drum.
Apoi, totul se \ntunecase.
Se trezi mirat` la spital. Se afla \ntr-un loc r`coros [i lini[tit, dar
nefamiliar. Realiz` apoi unde se afla [i, cu gndul la Stein, \ncerc`
s` se ridice.
Unde m` aflu? strig` ea.
|nceti[or, doamn`, \i vorbi o sor` medical`. Nu trebuie s` v`
agita]i. A]i suferit un accident [i ave]i o contuzie, dar \n rest sunte]i
bine.
Accident, contuzie...
Sandra \ncerc` s` se mi[te, dar o intens` durere o str`b`tu. |[i
aminti totul.
Ce s-a \ntmplat cu Thimios, cu ma[ina? [opti ea.
142 MARSHA CLARK
{oferul se simte bine, doamn`. Are doar cteva zgrieturi, iar
ma[ina n-a p`]it nimic. Grecii sunt foarte rezisten]i, doamn`.
Ce s-a \ntmplat?
|n salon intr` doctorul, care interveni \n discu]ie cu un zmbet
autoritar fa]` de asistent`.
Din nefericire, a]i fost aruncat` din ma[in` la impact, doamn`
Freeman, r`spunse el. Dar nu trebuie s` v` \ngrijora]i. Sunte]i
foarte bine \ngrijit`.
So]ul meu? relu` ea cu \ngrijorare.
Bunica lui, doamna Kartalis, a luat leg`tura cu el. Doamna
mi-a transmis s` v` spun, cnd v` reveni]i, c` opera]ia a decurs
bine.
{i-a rec`p`tat vederea?
N-ar fi crezut niciodat` c` o singur` \ntrebare putea s`-i
provoace atta durere. Fruntea \i transpir` [i pulsul \i crescu.
Nu v` mai stresa]i, doamn` Freeman. Doamna Kartalis a spus
c` e prea devreme pentru a [ti exact.
|n]eleg, clipi ea.
Ce ironie! Dup` attea eforturi, tot nu reu[ise s` ajung` la Stein.
Nu se afla acolo unde era cu adev`rat nevoie de ea.
Ct timp va trebui s` r`mn \n spital, domnule doctor?
Trebuie s` ajung la Londra ct mai repede posibil.
B`rbatul se \ncrunt`, dar \n privirea lui citi o \n]elegere
profund`.
M` tem c` vor trece cteva zile pn` cnd ve]i putea s`
c`l`tori]i. |n schimb, ve]i putea pleca din spital destul de repede.
Doamna Kartalis va avea grij` de dumneavoastr`.
OBSTACOLE DEP~{ITE 143
Peste opt zile de la plecare, Sandra se \ntoarse \napoi la vil`.
|n spital, \i lipsiser` ve[tile de la Stein. |n sfr[it, doamna
Kartalis \i spusese la telefon c` opera]ia reu[ise. O c`ldur` imens`
o cuprinse la gndul c` Stein va putea vedea din nou. Cnd o
\ntreb` pe b`trn` dac` Stein aflase de accidentul ei, femeia fusese
evaziv`.
Ajuns` la vil`, repet` \ntrebarea, [i doamna Kartalis \i r`spunse
cu sinceritate:
Nu, nu i-am spus. Nu puteam... Cred c` nici ]ie nu ]i-ar fi
pl`cut s` fii responsabil` pentru eventualele reac]ii adverse.
|n]eleg, zise ea, dar ce a crezut Stein cnd a v`zut c` nu m-am
interesat de starea lui?
Te \ngrijorezi degeaba, zmbi doamna. Sophy se afl` la
Londra [i mi-a promis s`-l sune [i s` se duc` s`-l vad`. De fapt, nici
n-a fost nevoie s`-i spun eu. S-a dus acolo singur`. Spre deosebire
de tine, desigur.
Sandra suport` criticile b`trnei cu stoicism. Orict de mult \l
iubea pe Stein, trebuia s` \n]eleag` c` b`rbatul n-o iubea. Se
c`s`torise cu ea [i profitase de prezen]a ei, dar asta era tot.
Iar Sophy se afla la Londra, al`turi de Stein, care era deja att de
\ndr`gostit de ea. Ce [anse mai avea ea?
Draga de Sophy se va \ntoarce apoi \n America. Va r`mne
al`turi de Stein doar o s`pt`mn` sau dou`.
Dr`gu] din partea ei! exclam` Sandra.
Vrei s` te duci la Londra, dup` ce \]i revii complet?
Trebuie, replic` ea scurt.
|l iube[ti, nu-i a[a, Sandra?
144 MARSHA CLARK
Desigur, m`rturisi ea. Altfel, nu m-a[ fi c`s`torit cu el. Nu-i
normal ca o so]ie s`-[i iubeasc` so]ul? se ap`r` ea.
Da, a[a este, aprob` doamna Kartalis zmbind.
Dar Stein nu m` iube[e, continu` Sandra.
Iat`, avusese curajul s-o spun`, de[i b`nuia c` nimic nu-i putea
face mai mult` pl`cere b`trnei.
Nu exist` dect un singur mod de a afla, spuse femeia brusc,
departe de a p`rea mul]umit` de m`rturisirea fetei. Trebuie s` te
duci la el, ct mai repede posibil.
Ploua cnd ajunse la Londra. Cerul era cenu[iu. P`rea o zi de
iarn` [i nu una de var` timpurie. Sandra se gndi cu regret la
c`ldura insulei pe care o l`sase \n urm`.
Lu` un taxi de la aeroport [i se \ndrept` c`tre apartamentul lui
Stein. Sunase la spital cu o sear` \nainte [i i se spusese c` pacientul
va fi externat a doua zi.
Emo]ionat` [i \ngrijorat`, privi pe geam afar`. Oare Stein putea
vedea din nou? O, ar fi fost un adev`rat miracol!
Sandra se \ntreb` ce va face el \n continuare. Probabil unul
dintre primele lucruri va fi s` ob]in` divor]ul. Trebuia s` se
elibereze de fostele lui obliga]ii. {i apoi, va continua s` scrie. Al`turi
de el va fi Sophy... Se va c`s`tori cu ea, de data asta de bun`voie.
Rela]ia lor \l va face fericit [i-l va inspira. |n via]a lui nu mai exista
loc pentru o fat` ca Sandra.
|ncercnd s`-[i ignore durerea din inim`, Sandra se ghemui pe
bancheta taxiului, f`r` s` mai spere c` viitorul \i va aduce mai mult
dect triste]e [i singur`tate.
OBSTACOLE DEP~{ITE 145
Capitolul 10
Se afla \n fa]a u[ii apartamentului, cu degetul pe sonerie, dar
curajul o p`r`si.
{i totu[i, la gndul de a-l revedea, ap`s` hot`rt` butonul.
|ntregul ei trup a[tept` \n alert`. U[a fu deschis` de Sophy, singura
persoan` pe care spera s` n-o mai vad` niciodat`.
Bun` seara, zmbi Sophy. M` \ntrebam cnd ai de gnd s`
apari.
N-am putut veni mai repede, se ap`r` ea.
Sophy st`tea \n u[`, blocndu-i vederea. Iar Stein nu p`rea s` se
afle \n`untru. Poate \i l`sase acest spa]iu Sophyei [i se dusese \n alt`
parte. Nu, nu trebuia s`-[i mai fac` speran]e de[arte. Sophy era
prea bine \mbr`cat` [i aranjat` pentru a fi singur`.
A[ vrea s`-l v`d pe Stein, relu` Sandra.
Face baie. Chiar acum voiam s` m` duc s` v`d cum se
descurc`.
Nu [i-a revenit complet? \ntreb` Sandra, tem`toare.
Ba da, rse Sophy. Totul e bine. Dar a trecut printr-o
experien]` grea. Cred c`-]i imaginezi.
Da, desigur, replic` tn`ra. Doamna Kartalis mi-a spus c` te
\ntorci \n America, ad`ug` ea.
Da, a[a este.
Atunci... dac` este adev`rat, de ce stai aici? Sau nu locuie[ti
aici, de fapt?
Ba da. {i nu cred c` trebuie s` m` scuz pentru asta. Nu mi
s-a p`rut normal s`-l p`r`sesc tocmai acum, mai ales c` are de gnd
s` divor]eze.
}i-a spus asta?
Uimit`, Sandra intr` \n cas`, chiar cnd Stein p`r`si baia [i ie[i
\n hol. Purta un halat din m`tase. B`rbatul o privi pentru prima
oar`.
Bun` seara, zise el cu r`ceal`, nerecunoscnd-o.
Stein, strig` Sandra, prinzndu-l de bra]. Am aterizat acum o
or` [i am venit direct s` te v`d.
Doamne, de ce spusese tocmai aceste cuvinte? Ar fi trebuit s`-l
\ntrebe cum se simte, s`-i spun` ct era de fericit` s`-l revad`. Dar
trebuia s` n-o lase pe Sophy s` \n]eleag` c` Stein nu-[i mai v`zuse
niciodat` so]ia. Femeia [tia despre existen]a Alexandrei, despre
rolul ei \n filmul lui Stein, iar Sandra trebuia s` fie Alexandra!
O, Doamne, zise b`rbatul, so]ia mea! }i-a luat ceva timp s` vii
s` m` vezi...
Sandra nu-[i d`du seama dac` Stein realizase delicate]ea
situa]iei sau dac`-i p`sa. Cum \i putea explica cele \ntmplate [i
s`-i spun` despre accident, cnd Sophy \i privea cu o ciudat`
OBSTACOLE DEP~{ITE 147
curiozitate? {i apoi, ce voia Stein s` spun`? Nu fusese chiar el cel
care-i interzisese s`-l urmeze la Lomdra?
Spre uimirea Sandrei, Sophy fu cea care rupse t`cerea.
Stein, zise ea, cred c` ar fi mai bine s` plec, pn` \]i l`mure[ti
situa]ia. {tii unde s` m` g`se[ti, dac` ai nevoie de mine.
Sandra o privi intrnd \n dormitor [i ie[ind rapid cu o valiz`.
Oare femeia spera ca reac]ia ei s`-l fac` pe Stein s`-[i alunge so]ia?
|[i luar` la revedere [i Sophy plec` \ndat`. Ce \nsemnau toate
astea? se \ntreb` Sandra mirat`.
Ei, zise Stein, privind \n urma Sophyei, ai reu[it rapid, nu-i
a[a? Ai sc`pat de singura femeie c`reia-i p`sa de mine. Ai de gnd
s`-i iei locul?
Indiferen]a lui o r`ni.
Femeia asta a dormit aici, cu tine? \ntreb` ea.
}i-ar p`sa dac` ar fi a[a?
Mi-a spus c` [tie despre divor].
Poate a ghicit, replic` el, turnndu-[i un pahar de whisky.
O! exclam` ea, perplex`. Sophy nu [tia c` nu m-ai mai v`zut
niciodat`. }i-am spus c` vei fi dezam`git. Ai crezut c` sunt o str`in`.
Trebuie s`-]i dai seama, \i aminti el, c` e[ti singura persoan`
pe care m` a[teptam s-o v`d aici. {i apoi, dup` cum chiar tu ai spus,
nu te-am mai v`zut niciodat`. Abia cnd ai vorbit mi-am dat seama
cine e[ti.
Acum vezi c` sunt o femeie obi[nuit`.
Nu e[ti obi[nuit`. Dar mi-am dat seama c` nu e u[or s`
corelezi vocea cuiva cu trupul pe care i-l [tii. Dar \n noaptea asta
vom crea \ntre noi o leg`tur` mai puternic`.
148 MARSHA CLARK
Stein, zise ea, [tii bine c` nu pot r`mne aici. Altfel, divor]ul
va fi imposibil.
Vrei s` spui c` ai venit numai din curiozitate? Doamne, \mi
vine s` te ucid! Voiam s` fii lng` mine [i te-am a[teptat, dar trebuia
s` [tiu c` nu vei veni, tic`loaso! Cnd eram orb, ai crezut c` m` po]i
duce de nas, dar gndul c` acum sunt \ntreg la trup te sperie.
Inima tinerei se strnse. Dac` o credea cu adev`rat tic`loas`,
atunci era mai bine s` se despart`. Ce rost avea s`-i mai spun`
despre accident? Niciunul, de vreme ce b`rbatul avea o p`rere att
de proast` despre ea.
Te rog, \l implor` ea, hai s` uit`m toate astea. Acum, sunt aici,
al`turi de tine. Nu credeam c` vei ie[i din spital att de repede [i
am fost \ngrijorat`. Crezi sau nu, \]i spun adev`rul.
A[ mai fi \nc` \n spital, dac` m-a[ fi lua dup` medici. Dar m`
simt bine, zmbi el ironic. Totu[i, nu cred c` e bine s` locuiesc
singur, a[a c` ar trebui s` r`mi, pn` g`sesc pe altcineva s`-mi
poarte de grij`.
Nu pot sta aici.
Ba da! zise el, tr`gnd-o c`tre sine [i [optindu-i la ureche.
Trebuie s` te revan[ezi fa]` de mine. Ai min]it [i m-ai p`c`lit, iar
acum a venit momentul s` pl`te[ti. Da, pot vedea [i m` pot bucura
complet de ceea ce pn` acum numai am atins. Vreau s` profit de
tot timpul pe care-l mai am la dispozi]ie, \nainte de a te l`sa s`
pleci.
Sandra \ncerc` s` scape din strnsoarea lui. Nu trebuia s`-l
asculte! Disperat`, apel` la cel mai bun argument la care se putea
gndi:
OBSTACOLE DEP~{ITE 149
Cum crezi c` mai putem divor]a, dac` locuiesc aici, cu tine? {i
cu Sophy, ce vei face?
Ce-i cu ea? Venind aici \n seara asta, ai reu[it s-o alungi. Astfel
c` voi avea nevoie de alt` companie feminin`. Nu-]i dai seama c`
Sophy nu-i genul care s` locuiasc` aici, cu mine, \n timp ce
a[tept`m divor]ul?
Nu, draga mea, va trebui ca tu s` ai grij` de mine pn` cnd m`
refac complet. Apoi, vom pleca \napoi \n Grecia, unde vom ob]ine
divor]ul \ndat`.
E[ti nebun? strig` ea. Crezi c` m` po]i trata \n felul `sta, f`r`
s` am nicio reac]ie?
Bine\n]eles, zise el ironic. Ei, [i acum, s` te privesc
\ndeaproape. Vreau s` v`d dac` mi te-am imaginat exact a[a acum
e[ti. Ar`]i mai tn`r` dect m` a[teptam, dar e[ti cu att mai
atr`g`toare.
Gura lui se aplec` asupra ei, dar tn`ra \l opri.
Deci, nu supor]i s` te ating, concluzion` el indiferent. Bine,
voi comanda cina, \n timp ce tu vei face du[. S` sper`m c` te vei
sim]i mai bine dup` aceea. |mbrac`-te cu ceva frumos.
Dar...
Niciun dar! ripost` el. Ar fi bine s` m` ascul]i. Am tr`it un an
\n \ntuneric, vreau s` v`d frumuse]ea lumii.
Sandra f`cu un du[ rapid [i-[i puse o rochie din m`tase u[oar`.
Dup` ce fu gata, mai r`mase pu]in \n \nc`perea rezervat` de Stein.
Era o camer` de oaspe]i [i, vrnd s` dea impresia c` prefera s`
r`mn` aici, \[i scoase cteva lucruri personale [i le \mpr`[tie \n jur.
Apoi, trase adnc aer \n piept [i ie[i.
150 MARSHA CLARK
O, e[ti gra]ioas` ca o leb`d`, o \ntmpin` el, tr`gndu-i
scaunul s` se a[eze.
De[i \ntre ei era o oarecare tensiune, atmosfera se \nc`lzi cnd
Sandra \ncepu s`-l \ntrebe despre opera]ie. Cu o amabilitate
ciudat`, Stein \i r`spunse la toate \ntreb`rile, apoi ad`ug`:
Am primit o vizit` foarte special` la clinic`.
Da? Cine? Sophy?
De ea [tiai. E vorba despre altcineva. Nu ghice[ti?
Nu...
Alexandra, zmbi el.
Alexandra! zise Sandra, f`cnd ochii mari. Veri[oara mea?
Da, da.
Ce voia?
A auzit despre opera]ie.
Cine i-a spus? Profesorul?
Nu. Dar presupun c` a aflat de la ni[te prieteni comuni.
|n]eleg, spuse Sandra, c`znd pe gnduri.
Deja ap`ruse o nou` femeie \n via]a lui. Ce [anse mai avea ea?
Dar Alexandra se m`ritase... sau nu?
Nu s-a c`s`torit cu Arnold? \ntreb` ea.
Ba da, p`rea fericit`... cu milioanele lui.
A \ntrebat de mine?
{tii bine c` Alexandrei \i place s` vorbeasc` mai mult despre
ea. Palid`, Sandra ridic` paharul.
Pentru toate fostele tale iubiri, \nchin` ea.
Pentru toate tr`d`toarele, complet` el. Pentru toate so]iile
frumoase care nu sunt lng` tine cnd ai nevoie de ele.
OBSTACOLE DEP~{ITE 151
Stein! protest` ea. De ce m` r`ne[ti mereu?
Vei vedea c` sunt capabil de mai multe lucruri dect \nainte...
Vrei cafea?
Nu! replic` ea.
T`cut, b`rbatul o examin` cu o privire ironic`.
Era aproape nou` seara. Sandra se ridic` de pe scaun, \ncercnd
s` nu ia \n seam` pornirile inimii, care spunea s` r`mn`.
Cred c` m` voi duce la culcare devreme, zise ea. Sper c` nu te
superi.
Ba da, m` sup`r. Mai ]ii minte cnd ai stat pentru prima oar`
pe acest divan? Te blbiai att de mult, \nct \ncepusem s` m`
\ngrijorez.
A[ prefera s` uit.
Preferi s` ui]i prea multe lucruri. Dar cteva ]i le vei aminti
totu[i pentru tot restul vie]ii.
O s`rut` pasional. Sandra se sim]i sufocat` de c`ldura care-i
invad` trupul [i care-i readuse culoarea \n obraji.
E[ti foarte frumoas`, [opti el. E[ti att de mic` [i de delicat`
c` te-a[ putea strivi \ntr-o \mbr`]i[are. Te doresc att de mult...
De ce vrei s` te r`zbuni pe mine? Doar nu te gnde[ti [i acum
c` te-am p`c`lit, pretinznd c` sunt Alexandra.
O, am uitat de mult. Dar \nc` te doresc.
Nu pricep cum po]i spune a[a ceva, cnd pari s` fii \nc`
\ndr`gostit de veri[oara mea [i o iube[ti \n acela[i timp pe Sophy.
Poate... n-am iubit niciodat` pe niciuna. Poate n-am f`cut
dect s`-]i strnesc gelozia, s`-mi hr`nesc orgoliul, umilindu-te.
Ai uitat c` erai logodit cu Alex \nainte de a m` \ntlni?
152 MARSHA CLARK
El rse, mngindu-i obrajii.
S`-]i spun oare ct de mult o iubeam pe Alexandra?
Nu, nu trebuie, se ap`r` ea. I-ai spus c` ne-am c`s`torit?
Da.
{i ce a spus?
O, foarte multe! Consider` c` ]i-ai dep`[it misiunea. Se pare
c` mariajul nu se pusese \n discu]ie cnd ai acceptat s` joci rolul
stabilit. Nu i-a pl`cut s` afle c` suntem c`s`tori]i.
Chiar trebuie s` te r`zbuni pe to]i din jur? |n fond, Alexandra
nu ]i-a f`cut niciun r`u. Sau... consideri c` te-a r`nit cnd m-a adus
\n via]a ta?
Ini]ial, a[a am crezut, admise el cu cinism. Asta pn` cnd
mi-am dat seama ct de bine m` puteam distra cu tine. Cnd
oamenii m` r`nesc, [tiu s` ripostez. Cu aceste cuvinte, Stein \ncepu
s`-i s`rute chipul cu o pasiune r`zbun`toare.
Dac` nu-mi dai drumul, vei regreta, \l amenin]` ea.
Nu se a[tepta ca strig`tul ei s` aib` vreun efect, astfel c` fu foarte
uimit` cnd b`rbatul o eliber`.
Cred c` am s` fac totu[i ni[te cafea.
Se \ndrept` spre buc`t`rie, posomort.
Uite ce poate face o vizit` la spital unui om obi[nuit, coment`
el. Sau ar fi trebuit, poate, s` stau mai mult...
Sandra \l urm` \n buc`t`rie, \ngrijorat`. B`rbatul deveni palid [i
se cl`tin` u[or pe picioare.
Ar fi mai bine s` stai jos, \l \ndemn` ea. Pari tulburat.
Poate... c` starea mea are mai mult de-a face cu tine dect cu
opera]ia, zise el nervos.
OBSTACOLE DEP~{ITE 153
Nu vorbi a[a, a fost o opera]ie grea!
De fapt, o corect` el, problemele pe care le-am avut n-au fost
att de grave pe ct m` a[teptam. Am fost norocos, a[a c`
p`streaz`-]i sentimentele de comp`timire pentru altcineva. Ochii
mei au nevoie numai de pu]in timp s` se obi[nuiasc`.
Totu[i, b`rbatul \[i trase un scaun [i se a[ez`.
Poate am \ncercat prea curnd s` te privesc, dar [tiu c` atunci
cnd m` uit la tine v`d ro[u \n fa]a ochilor.
|[i turn` un pahar de coniac pe care-l b`u dintr-o \nghi]itur` [i
o prinse cu putere de mn`.
Credeam c` vei ajunge s` m` iube[ti. Sim]eam asta dup` felul
\n care \mi r`spundeai cnd f`ceam dragoste. Sau cel pu]in \mi
imaginam c` simt... Mi-amintesc cum te sim]eam \n bra]ele mele. Te
doream de fiecare dat` mai mult... Dar tu nu sim]eai nimic. |ndat`
ce am plecat, m-ai uitat. Eram obsedat de tine, m` gndeam la tine
pe patul de spital... iar tu erai la Corfu, f`r` s`-]i pese de mine...
Stein, \l \ntrerupse ea, vrei s` [tii de ce nu te-am urmat
imediat?
El r`mase t`cut o vreme, apoi zise cu un glas t`ios:
Nu mai vreau s` mai aud alte pove[ti mincinoase.
Am avut un accident, m`rturisi ea. Pe drum c`tre aeroport, eu
[i Thimios ne-am ciocnit cu alt` ma[in`. Am fost \n spital o
s`pt`mn`. Cnd am ie[it, am venit \ncoace f`r` \ntrziere. Poate a[
fi venit chiar mai devreme, dar \mi pierdusem [i pu]ina \ncredere
pe care o mai aveam. Nu [tiam dac` m` vei primi. |n biletul pe care
mi l-ai l`sat, p`reai foarte hot`rt s` nu m` mai vezi vreodat`.
Bunica ta m-a convins s` vin.
154 MARSHA CLARK
B`rbatul p`li, iar degetele lui se strnser` mai tare pe
\ncheietura minii ei.
De ce nu mi-ai spus? se r`sti el. De ce nu mi-a spus altcineva,
dac` tu nu puteai? Vrei s` spui c` ai z`cut \n spital [i nimeni nu
m-a anun]at?
N-am vrut s` te \ngrijor`m. Bunica ta a spus c` vestea ar fi
putut avea asupra ta un efect dezastruos. Iar problema era c` nu-i
puteam m`rturisi c` a \n]eles gre[it [i c` accidentul meu nu te
putea \ngrijora, pentru c` nu m` iube[ti. Cel pu]in, nu a[a cum te
iubesc eu.
Sandra! strig` el. Vrei s` repe]i ce ai spus?
Uimit`, Sandra repet`. Nu avusese inten]ia s` spun` aceste
cuvinte, dar \i sc`paser` de pe buze f`r` voie.
De ct timp? relu` el.
Dinainte de c`s`torie, [opti tn`ra. Dac` nu te-a[ fi iubit, n-a[
fi f`cut acest pas.
Dar ai p`strat secretul pn` acum, o acuz` el. E[ti mereu
\n[el`toare.
Sandra \ncerc` s`-[i ascund` suspinul, dar lacrimile \ncepur`
s`-i alunece pe obraz.
Nu te mai iubesc, ]ip` ea. Mai mult, cred c` te ur`sc. Ce naiba
vrei s` fac? M-ai umilit \n toate modurile posibile, [i totu[i nu e[ti
\nc` mul]umit.
O, draga mea! zise el, cu o expresie schimbat`. |mi pare r`u,
iart`-m`. Dar cnd m` gndesc la timpul pe care l-am pierdut
astfel... Pe insula Kalnos, am \ncercat s`-]i rezist, dar n-am putut.
{tiu c` n-am nicio scuz` pentru c` am f`cut dragoste cu tine \n
OBSTACOLE DEP~{ITE 155
noaptea aia, cnd credeai s` s-a stricat generatorul, dar lucrurile au
sc`pat de sub control. Nu cred c`-]i dai seama de agonia pe care am
tr`it-o la clinic`. Nu din pricina opera]iei, ci pentru c` b`nuiam c`
nu vrei s` vii s` m` vezi. S` aflu acum c` m` iube[ti, fie [i numai cu
jum`tate din dragostea pe care ]i-o port, e o veste incredibil`.
Stein, zise ea.
Dar n-avu timp s` continue, pentru c` buzele sale \i pecetluir`
gura. O ridic` \n bra]e [i o purt` c`tre dormitor. O a[ez` pe patul
mare. Sandra se sim]ea captiv`, dar de data asta era prizonier` de
bun`voie. Se ag`]` de el, \n timp ce minile lui \i d`deau jos
hainele, apoi totul p`ru s` se dizolve \ntr-o dorin]` nemai\ntlnit`.
Mai trziu, odihnindu-[i capul pe snul ei, b`rbatul zise:
Te iubesc, draga mea, [i nu trebuie s` crezi c` mai po]i sc`pa
de mine acum. Nu credeam c` m` iube[ti [i voiam s` te fac s` suferi
pu]in. De asta ]i-am scris biletul [i de asta am insistat s`-]i amintesc
despre divor]. Speram \ns` s` m` urmezi la Londra. Asta ar fi
\nsemnat c`-]i p`sa de mine mai mult dect \]i imaginai chiar tu.
Dar gndurile mele nu s-au adeverit. Mndria mea a avut de suferit.
De asta n-am vrut s` vorbesc cu tine la telefon [i n-am p`rut fericit
c` te v`d cnd ai sosit. Eram disperat, credeam c` am pierdut cea
mai important` b`t`lie din via]a mea. Asta pn` cnd mi-ai spus c`
m` iube[ti.
Deci, nu mai vrei s` scapi de mine? \ntreb` ea \n glum`.
Nu, \ncearc` numai s` pleci! Nu crezi c` am nevoie de o so]ie
care s` m` ajute \n perioada de convalescen]`?
Dar celelalte femei din via]a ta? relu` Sandra. Ai de gnd s`-mi
poveste[ti despre Alexandra?
156 MARSHA CLARK
A, da. Se pare c` nu ]i-a spus cum am ajuns s` ne logodim.
Mi-a spus c` ai salvat-o de un admirator prea insistent [i
nedorit.
{i i-am oferit protec]ia inelului de logodn`. A fost un gest
stupid din partea mea. Dar totul s-a redus la o conven]ie. {i asta
pentru c` b`rbatul nu-i d`dea deloc pace. Mi-a p`rut r`u pentru ea,
mai ales c` avea destule probleme cu filmul. Lucrurile s-au
complicat cnd Alexandra a refuzat s`-[i ]in` partea de \nvoial` [i
n-a mai vrut s` rup` logodna. Un gest ciudat, mai ales c` nu eram
deloc \ndr`gosti]i unul de altul. Nu-mi amintesc s-o fi s`rutat
vreodat`. |mi spunea mereu c` s-ar sim]i umilit` dac` a[ p`r`si-o.
I-am l`sat cteva zile de gndire...
{i atunci s-a \ntmplat accidentul, interveni Sandra.
Exact. Veneam de la ea [i avusesem o discu]ie aprins`. Nu voia
nici \n ruptul capului s` renun]e la logodn`. Am \ncercat s`
dep`[esc, f`r` s` v`d c` din fa]` venea alt` ma[in`. A[a am orbit.
|mi pare att de r`u, Stein. Dar ce a f`cut Alexandra, dup`
aceea?
A v`rsat lacrimi de crocodil [i [i-a f`cut publicitate pe seama
mea, dar pentru o vreme am fost prea bolnav ca s`-mi pese. Cnd
mi-am revenit, am pretins, spre ru[inea mea, c` orbirea era
permanent`. Numai c` nici a[a n-am reu[it s` scap de ea. Numai
dup` ce l-a \ntlnit pe Arnold s-a r`zgndit. Totu[i, chiar [i a[a, se
gndea s` vin` cu mine la Corfu [i s` m` ajute, dar Arnold n-a fost
de acord. Atunci, a apelat la tine.
Cred c`-l iube[te pe Arnold.
Mai degrab` iube[te contul lui din banc`.
OBSTACOLE DEP~{ITE 157
Mai ales \n compara]ie cu veniturile unui scriitor orb. Totu[i,
pentru c` te-a trimis la mine, sunt gata s-o iert.
Cred c` am fost tare ridicol`, \ncercnd s-o imit.
Da, draga mea. Iar eu eram foarte sup`rat pe familia ta [i pe
tine. Am fost [i mai furios cnd mi-am dat seama c` \ncep s` ]in la
tine. |n fiecare zi, eram [i mai \ndr`gostit.
Regre]i ce s-a \ntmplat?
Nu, nu regret nimic, din clipa \n care te-am s`rutat prima dat`,
chiar aici, \n apartament. Atunci mi-am dat seama c` nu e[ti
Alexandra, dar nu te puteam l`sa s`-mi scapi. Ce ironie, nu-i a[a,
cnd \ncercasem din r`sputeri s` scap de Alexandra atta vreme! {i
ce experien]` extraordinar`, s` m` \ndr`gostesc de o fat` pe care
n-am v`zut-o niciodat`! Dar e[ti att de minunat`, iubita mea
Sandra!
O, \ncerci s` m` flatezi! glumi ea. A[adar, m-ai iertat?
Da, dar trebuie s`-i \napoiezi Alexandrei banii.
Dar nu i-am avut niciodat`. Trebuia s` m` \ntlnesc cu
avocatul lui Arnold, dar n-am f`cut-o. {i am acceptat s` joc toat`
comedia asta doar pentru c` mi s-a p`rut c` veri[oara mea te-a
tr`dat [i... pentru c` bunica murise de curnd [i r`m`sesem f`r`
bani. {i apoi, n-aveam nicio preg`tire... nu-mi puteam g`si de lucru.
Sandra! o mngie el. Nu vreau s` te mai gnde[ti la toate
astea acum. S-a terminat, au trecut. Acum, nu mai vreau s` mai
vorbim despre alte femei.
Nici m`car despre Sophy?
Nici m`car despre Sophy, repet` el ironic. De[i, ca s` nu te
\ngrijorezi, am s`-]i spun numai c` a locuit aici ca s` nu stea la
158 MARSHA CLARK
hotel, ct am fost internat. Cnd ai sosit, era deja gata de plecare.
|[i f`cuse [i bagajul. N-avea nicio inten]ie s` stea cu mine, \n ciuda
remarcelor ei r`ut`cioase.
O, dragul meu, [opti ea.
Nu sunt milionar, iubita mea. Orict de mult te iubesc, trebuie
s` fii preg`tit` s` tr`ie[ti mai mereu pe Kalnos, de[i nu cred c` ai
amintiri prea pl`cute de acolo. Din nefericire, activitatea mea \mi
consum` mult timp. Dar ai la dispozi]ie insula.
Voi fi fericit` cu tine oriunde, atta vreme ct [i tu vei fi
mul]umit.
Dac` te am pe tine [i insula, [i m` pot bucura de amndou`
v`zndu-v`, ce altceva \mi mai pot dori? Dar att de pu]in va fi
suficient pentru tine?
Tu ai fi de-ajuns pentru a m` face fericit`, r`spunse ea,
\nconjurndu-l cu bra]ele calde. Cred c` voi reu[i s` fac orice atta
vreme ct m` vei iubi.
Nu voi obosi niciodat` s` te iubesc, o asigur` el.
Toate celelalte lucruri din jur fur` date uit`rii. Se aveau unul pe
altul [i asta era de-ajuns.
Sfr[it
OBSTACOLE DEP~{ITE 159

S-ar putea să vă placă și