Sunteți pe pagina 1din 59

Redactor: MARIA ST ANCIU

. . VENlAMIN & VENI AMIN


a copertet
J.S .B .N. 973-9243-43-6
LAROUSSE
DICTIONAR
,
. DE

CONCEPI'E MA TEME
Sub lui
ROLAND CHEMAMA
Traducere,
privind psihanaliza n Romnia de
dr. LEONARD GA VRILIU
E_j
UNIVERS ENCICLOPEDIC
1997
dus
e fotografiile lui Sigmund Freud (coperta 1)
Pe coperte sunt repro
4
)
Jacques-Marie Lacan (coperta
DICTIONNAIRE DE LA YSE
dictionnaire actucl des stgmficants,
concepts et mathcmes dC:: la psychanalyse
sous direction de
ROLAND CHEMAMA
@ Larousse, 1995
Pentru traducerea n limba toate drepturile apar\in
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC

UN DICTIONAR N "DIALECT' FREUDO-LACANIAN
Je parle sans le moindre espoir-
de me faire entcndre notammcnt.
JACQUES LACAN
n limba a unui ca acesta era o necesitate
desigur, este un mic eveniment, de vreme ce opera lui Jacques Lacan, legendar
fondator de la Paris, tot mai mult interesul nu doru
al din Romnia, ci al multor universitari sau simpli
intelectuali dornici distileze cultura la unui curent de idei care face
undeva n Occident: "un phenomi:ne bien parisien. unc mode, unc folie,
un snobismc". (Catherine Clement, Vics ctlcgendes de Jacques Lac;m, Grassct,
Paris. 1981, p. 23.)
El om de la care lecturile din Hegel sau Marx s-au
recristalizat prin prisma unor lecturi din Frege, Russell, Heidegger, Fcrdinand
de Saussure, R. Jakobson mai presus de toate, prin prisma rclccturilor din
opera a lui Sigmund Freud, Lacan este unui original "dialect'
psihanalitic nu ntotdeauna traductibil, dar care pe i ca un
rebus filosofic. De aceea o serie de termeni (de-sens/ inde-scns, disque-ourcounmt,
m 'cerc etc.) sunt ca atare n versiunea a
recunoscndu-se astfel a
teoretizat de Jacques Lacan.
Lacan este teoreticianul omnipoten!ei limbajului, care
el este o nu chiar singura a Mai mult,
pentru Lacan nu analfabet: scrie
Nu face nimic o asemenea dintr-un foc
la sugarul care nu poate vorbi sau Ia copilul care nu
din alfabeLUI. Din acest punct de vedere, lacanian, popoarele preistorice
se parc nu aveau cum nici din
moderne nu au, n viziune, dect un extrem de Jacunru. Dar
complexul lui Zenon este att de puternic la Lacan, nct nici un fapt real nu-i
5

nainte de toate favorizcze adaptarea
integrarea a pacientului. Se pre-
de medicina
Societatea de cer-
cetare n medicina Este
au tont! a numeroase dintre care
Thc Scope of Psychanalysis: Selcctcd
Papers of F. A/cxandcr (1921-1961),
Psihoterapie analiticJ: principii aplicare
( 1946), Principii de psihanaliz<T ( 194R)
Psychoanalytic Pioneers ( 1966).
(eng1. ambiva/cnce;
germ. Ambivalenz). a
unui subiect care sau
simultan sentimente, dou11 atitudini
cu privire la ace1a5i obiect sau la
accca5i (De exemplu, dragostea
ura, teama,
ENCICL. de a fost
n 1910 de E. Bleuler, ca
urmare a sale schizo-
freniei, unde
i n formele sale cele mai carac-
teristice. Ulterior a recurs Ia notiune
S. Freud, ne ncetnd Mtbliniczc impor-
n diferitele registre ale
psihice; el a apelat Ia att
spre a da o conflictelor intra-
psihice ct spre a caracteriza anumite
etape ale evolutiei libidinale, ba chiar
aspectul fundamental dualist al dinamicii
impulsiilor.
la un subiect, a unor ten-
afective cu pri vire la
obiect ar induce organi zarea anumitor
conflicte psihice care i impun subiectului
atitudini cu totul contradictorii. Yn
sens, Mclanie Klein atitudinea
a subiectului n
sa cu obiectul, care i apare clivat n
"obiect bun .. "obiect
32
Dragostea ura constituie, n
una dintre cele mai decisive n
producerea unor conflicte.
Ambivalenta ar ca un factor con-
stitutiv legat de anumite de
libidinall! ale subiectului, n care coexistl!
simultan impulsionale contradic-
torii. Cum ar fi, de exemplu ,
din sadico-oral,
activitate-pasivitate din stadiul
sadico-anal. Yn acest
este, n cazul respectiv, direct articulatl! cu
dinamica
Ideea unei n mod intrinsec
legate de dinamismul impulsiilor s-ar
pe de parte, de caracterul
al impubiilor ca atare: impulsii
de mttoconservare-impulsii sexuale.
mai clar n dualismul

AMINTIRE-ECRAN (engl. scrccn-
memory; germ. Deckerinnerung). Pentru
S. Freud, amintire fictiv de
subiect, pornind de la evenimente
reale sau de la fantasme.
ENCICL. Aceste amintiri nu au o mai pu{in
valoare de amintiri despre real,
psihanaliza fiind o a
fictive a libidinale.
ANACLITIC, adj. (cngl. anac/itic; germ.
Anlchnungs-). Dcsemneazl! o de
suport, de sprijin, n traducerea unor texte
ale lui Freud, n special cu referire la a sa
teorie a impul.siilor a alegerii obiectului
(-+ALEGERE DE OBIECT PRIN SPRIJINIAE).
ENCICL. Adject ivul "anaclitic" a fost in-
trodus n traducerile franceze de
Freud, care s-ar inspir.t din utilizarea
termenului n literatura psihanaliticn de
i vom prefera expresia
.,par ctayage" ("prin sprijinire"), ndeosebi
cnd este vorba de alegerea de obiect,
termenul "sprijinire' avnd avantajul de a
fi mai comun, cum este termenul ger-
man pc care l traduce, marcnd mai bine
faptul problema alegerii de obiect se
extrem de clar cu teoria a
impulsiilor.-+ IMPULSlE (PULSIUNE).
ANALIZANT Su-
biect supus
ENCICL. Termenul analizant, folosit de la
Lacan ncoace n locul aceluia de analizat
sau de pacient, destul de net
faptul subiectul nu se psih-
analistului spre ,.a fi psihanaliza!". El este
acela care arc sarcina de a vorbi , de a
asocia, de a respecta regula
Lucrul acesta nu supriml! nimic din res-
ponsabilitatea a psihanalistului
in conducerea curei.
(engl. training
;malysis; germ. Lehranalyse. didaktischc
Analysc). Psihanalizare obliga-
torie pentru orice candidat la profesia de
psihanalist.
ENCICL. Regula ca orice viitor psihana-
list el o
nu s-a impus de la bun nceput.
Primii elevi ai lui Freud se n
general, cu cteva convorbiri cu el, n
timpul se cxcrsau n metoda psih-
de exemplu, pro-
priile vise. este stabilit eli
numai o ct mai ele-
parte posibil permite ca incon-
ale psihanalistului sl! nu
activitatea cu

fn mai ales sub lui
J. Lac an, se asupra faptului
analiza nu este o varietate spe-
de n care analizantul ar
fi un di scipol al psihanalistului ci
trebuie fie deosebit de
pentru ceea ce este n general
psihanaliza, aici poate
mai bine dect oriunde, problema scopului
analizei.->
(cngl. <lnxicty; germ. Angst).
Afcct' mai mult sau mai
intens, care se n locul unui sen-
timent la un subiect n
tarea a ceva ce el nu poate numi.
ENCICL. Angoasa se traduce prin
fizice, mergnd de la simpla de
la paralizia
fiind adesea de o
durere
a fost de Freud, n
primele sale scrieri teoretice, ca fiind
de ncvroticc. Astfel, ntr-o
scrisoare W. Fliess, din iunie 1894
(La naissance de la psychanalyse, 1950),
Freud n mare parte
angoasa de ncvroticii "La n-
ceput m-am angajat pe Mi se
anxietatea de care sufereau bol-
navi i nu era dect continuarea
n timpul actului sexual, deci, de fapt ,
un simptom isteric". n scrisoare,
n ntregime temei "cum ia
Freud "an-
goasa decurge dintr-o transformare de ten-
siune tensiune putnd
fi de sau Pentru el
o conversiune a
care produce isteria nevroza
Dar, spune el , "n isterie este vorba de o
ce ia o calc
33

ducnd la somatice", pe cnd n
cazul nevrozei anxioase ar "o
tensiune ce nu se poate
psihic". Mai trziu, n 1926, n
simptomul angoasa. Freud scrie:
consideram drept o
ocneralli a Eului supus ne-
vorba, pentru Freud, de angoasa care sur-
vine la un subiect "n momentul fazei
falice" (ibid.). pentru Freud, apa-
la un subiect este ntotdea-
una cu pierderea unui obiect
puternic investit, mama sau falusul.
J. Lac an a consacrat un an din
mntul Freud, a unei
ct mai precise cu a con-
ceptului de X, 1962-
1963, Pentru el nu este vorba
att de a o sau de a o descrie ct
de a o repera n sa n
elementele sale semnificante. cum ia
el lui Freud: angoasa este un afect
a a minima este de a fi un
semnal. lnsli pentru Lacan angoasa nu este
manifestarea unui pericol intern sau ex-
tern. Este afectul care pune stlipnire pe un
subiect, ntr-o oscilare, cnd este confrun-
tat cu Celuilalt.
o .
El revine asupra acestei con-
reliefnd limite: aceea de a
face ntre libidoul sexual o
relatie deosebit de a considera Eul
ca Pe singurul sediu al angoasci.
aportului lui O. Rank, care socoate
traumatismul na5terii este acela care inau-
angoasa, Freud
El de la la
de pericol, al prototip
nasterea. Freud n acest caz
surse diferite: una involun-

atunci cnd se o de
pericol cu aceea din momentul
care pune in pericol
subiecntlui; alta, ar
fi produsul Eului atunci cnd l
o de pericol real. Angoasa ar avea
n acest caz de a ncerca evitarea
pericolului.
Freud ajunge la o a an-
goasei, di.reia i distinge niveluri. ln
cazul primului nivel, "este vorba de un
afect ntre sentiment, o
la o pierdere, la o (ibid.) Aceas-
parte a angoasei Freud o drept
"originarli" ea ar fi de starea de
a sugarului separat de
mama "care satisface nentrziat toate
trebuintele" (ibid.). La nivelul al doilea,
este un afect, un semnal ca
la pericolul de castrare ntr-o vreme "n
care Eul subiectului se
Supraeului (ibid.). Este aici
34
pentru Freud angoasa este
de o a obiectului, printr-o separare
de mama sau de falus, pentru Lacan an-
goasa nu este de o a obiec-
tului. Ea apare ntotdeauna ntr-un anumit
raport dintre subiect acel obiect pierdut
chiar nainte de a fi existat, acela despre
care Freud n Proiect pentru o
psihologie pe care l "das Ding',
lucrul. Pentru Lacan, acest obiect nu este
att de pierdut pe ct suntem noi
credem, deoarece i urmele
vizibile si manifeste sub formele simp-
tomului . sau n
entului. Tn faptul de a spune angoasa
"nu este de obiect"
raportul strns care o de falus sau de
cchivalcntii acestuia. Este vorba de cas-
trarea cum Freud.
Angoasa, pentru Lacan, este singura tra-
ducere a ceea ce
acestui obiect pierdut. Ea survine
la un subiect atunci cnd acest obiect,
echivalent metonimie al falusului, absent
din punct de vedere structural, devine un
obiect de partaj sau de schimb. Clici, pen-
tru Lacan, nu imagine a

Acest obiect absent n mod specific
implicat n angoasll, Lacan l drept
"suport" drept a l
"obiect a". Acest obiect a, spune
Lacan, este obiectul de care nu
angoasli. Este acea a despre
care Freud, rezcrvli ultimii
a libidoului. "Despre el este
vorba peste tot unde Freud de
obiect cu referire la din
28 noiembrie 1962, Seminaire X, 1962-
1963). Pentru Lacan, ceea ce constituie
angoasa "este cnd ceva, indiferent ce,
apare n locul pc care l obiectul
a (ibid.). Angoasa este
ntotdeauna de acel obiect care
este acela care spune "eu (,.je'? n in-
care sll se exprime prin
prisma unei a unei sau
a unei Pentru ca un subiect
poatll fi dezirant (dcsirant), spune Lacan,
trebuie ca un obiect a sale
lipsi. Acest obiect a nu lip-
ne ca subiect,
ntr-o de stranie (Unhcim-
lich), n aceste apare angoasa.
Dupli Lacan, o un cmp al
angoasci: ea se manifestll ntotdeauna
ntr-un cadru: o o unde, ca
n se nscrie ngrozitorul, dubiosul,
ceea ce nu poate fi numit.
Cnd locul a ceea ce nu este pre-
zervat pentru un subiect, atunci imaginea
sa de obicei n
se de acolo ca n
ANNAO.
Horia [scriere a lui Guy de Maupassant -
L.G.), devine imaginea unui dublu
autonom de
de ln pentru
Lacan, angoasa nu este semnalul unei
absente, ci manifestarea pentru un subiect
a lipsei acelui suport indispensabil care
este pentru el ceea ce
angoasa pierderii sllnului pentru
un sugar nu este faptul acel sn s-ar
putea ci faptul clll-ar
prin sa (par sa coute-presence).
Tocmai posibilitatea sale
pentru copil un dincolo sale,
constituind un cmp al
radical separat de acela al
Orice care se vrea mplinitor al
nu poate, crede Lacan, dect
la angoasei. Angoasa, a5adar,
este "ispita nu a pierderii obiectului, ci
prezenta faptului obiectele nu sunt
lips11" din 5 decembrie 1962, ibid.).
Lacan angoasa utiliznd trei puncte
de reper jindul, unde
dimensiunea raportului cu Cellilalt
este Lacan, angoasa se
prin aceea nu
este presentiment, ceea ce este n de
Nu este ndoiala, ci cauza n-
doielii. este ngrozitoarea certitu-
dine, este ceea ce ne ca pe "omul
cu lupi", care, n culmea se vedea
privit prin de cele cinci perechi de
ochi din fantoma sa. este ntot-
deauna ceea ce ne lasll de
Cellllalt, cuvinte, n afara simbolizi\rii.
ANNA O. (Bertha Pappenheim, zisll).
Femeie din Viena (1859-1936),
sub pseudonimul dat deS. Freud
1. Breuer, prima "pacientli"
din istoria psihanalizei.
35
ANOREXIE
Suferind, de la moartea tatlllui ci, de
tulburllri isterice spectaculare, ea 1 ntl-
pc Breuer n 1880 ia obiceiul de
a conversa cu el despre simptomele ei, de
a-i povesti fantasmele, Aces-
te convorbiri regulate, conduse cel mai
adsca sub sunt curnd investite
cu o terapeuticll atunci
cnd unul dintre simptomele Annei O.
dispare total cu prilejul accidental al evo-
sale. Anna O. ia atunci de a
aplica sistematic acest procedeu n cursul
cu Breuer. Acest
protocol de convorbire, n mod oportun
designat de ea cu expresia verbal li",
promite totodatli o
originalll pe planul unei autentice strategii
clinice, a cllrei aplicare va fi generalizatll
de Freud Breuer sub numele de "metoda
care elaborarea
terapeuticii psihanalitice. Luptele pe care
Bertha Pappenhcim le va duce ulterior,
ntreaga sa mpotriva exploatllrii
femeii, vor face din ca una dintre cele mai
ilustre figuri ale feministe euro-
pene. - BREUER (Joseph); METODA

ANOREXIE (engl. ano-
rexia ncrvosa; germ. Anorexia nervosa).
Tulburare a conduitei :lli-
mentarc, care se traduce n special printr-o
foarte a
a direi determinare, pare a
se mbina cu o afirmare extrem de puter-
a unei de o negare
a idcntificllrii sexuale, care ar putea da un
acelei
ENCICL. Spre deosebire de bulimie,
anorcxia este ca atare la
secolului al XIX-lea (Gull.
Huchard). Ea apare ndeosebi la
36
la tineri, naintea vrstei de
25 de ani, fiind o raritate la Se
traduce prin alimentare al
pretext este adesea, cel ia nceput, un
regim bazat pe estetice. Aceste
se pot de vomismcntc pro-
vocate, de luarea de laxativc diurcticc.
Ele produc estomparca formelor feminine,
atrofierea musculaturii, diverse
somatice, amenoreea adesea pun n
pericol
Pentru n afarll de respon-
sabilitatea pe care o pot avea, ca
cnd sunt anorexia pune diverse
probleme clinice n primul rnd, pro-
blema definirii ei. Este oare vorba de un
simptom care poate fi asociat cu anumite
structuri nevrotice, ba chiar psihotice sau
perverse? ln caz afirmativ, care este acea
Sau avem de-a face cu o tul-
burare tulburare care, n felul ei,
pune problema
Psihiatrii psihanali5tii care s-au ocupat
de anorexie au adesea n ea o pato-
logie Este cazul, de exem-
plu, al lui M. Selvini-Palazzoli (L'ano-
ressia mentale. 1963), care vede n ea o
Dintr-o per-
H. Bruch (Ochii
pntecc/e, 1984) distorsiunile
cvasidclirante ale imaginii corpului (per-
ceput, de exemplu, ca un corp de obez, n
timp ce este extrem de slab),
n interpretarea a !.timulilor care
provin din interiorul corpului, ca refuzul
de a recunoa5te oboseala. S-ar putea totu5i
obiecta o atare se
pe ideea realitatea, pentru subiectul
nonpsihotic, este n general n
mod obiectiv. n fapt, realitatea este pentru
fiecare de fantasmll la
foarte nonpsihotici
distorsiuni considerabile n raport cu ceea
ce ar ca real pentru un observator
din n fond, Ia nu
sunt mai dect ar fi refe-
la nevroza desigur,
anorexica se mereu la ea

necontenit greutatea, taliei
etc. Dar o asemenea determinare ar fi prea
formalistcl, prea exclusiv
ANOREXIE ISTERIE. Potrivit con-
clasice, de altfel, anorexia este mai
apropiatll de isterie. Aceasta este,
n general, lui Freud, chiar daccl el
se ocazional, ce pot
exista ntre anorexie melancolie. Dar si
n trebuie sll ne
Acest repcraj structural nu ar prezenta
de interes ar conduce la
aplicarea a stereo-
tipe ale anorexicului. Astfel,
pc urmele lui K. Abraham, care pune n
dintre ingcstia de alimente
fantasma orale", unii autori
au pus n raport anorexia cu refularea aces-
tei fantasme. Vedem lesne ct ele rcduc-
toarc poate fi o asemenea
anorexia poate fi totusi
pornind de la isterie, lucrul poate fi
dintr-o cu totul
este totdeauna
lcgatll de o Astfel, cum
J. Lacan, copilul ghiftuit de
poate refuza se alimcntcze
spre a re-crea o pe care a
a'tupat-o ncercnd doar tre-
... acel copil care, nutrit cu
plusul de dragoste, hrana se
cu refuzul cum ar face-o cu o
O atare abordare anorexia
la extrema isterice cu privire la
Deja istericul ( ISTERIE), prin
ANOREXIE
modul de a lega de insatisfactie,
tinde demonstreze dorinta nu se
refer;! la un obiect special pc care pare
vizeze, n
0
un "nimic". Din acel moment,
anorexia nu mai apare ca o afectiune cu
totul Lacan reia de Ia E. Kris
cazul unui autor convins a plagiat, pe
cnd mprumuturile sale nu limita
a ceea ce este de obicei admis n domeniul
de activitate. psihanalis-
tului care de
lucrul acesta, un acting-out":
el se pc cale de a mnca "creier
ntr-un restaurant din
sale. De fapt, spune Lacan, acel
dar "nimic", cum
anorexicul "nimic". n mod in-
el aproprieze obiec-
tul, dar sub forma sa cea mai
Anorexie propriu-zis n
mprejurare, spune Lacan, anorexie care
mentalul.
CELUILALT. nu se
pune problema de a nega unei
trebuie totusi relevat
azi poate
acestei fie numai pornind de la
:ltc de Lac<m, de exemplu
.n .ceea ce corpului (/a
JOJss;mce du corps).
Trebuie subliniem ndeosebi faptul
anorexicul o foarte mare
cantitate de energie si chiar
de veghe prelungite,
sportive, hiperactivitatc etc.), dar
energie este n ntregime n ser-
viciul unui simptom menit mpiedice
identificarea (anorcxicul nu este
nici nici femeie)
orice posibilitate de relatie sau

37
COMPLEXUL
este "stnca" de care se
analiza (Analiza analiza cu
1937). La femeie, pizmuirea pe-
nisului poate la n
ent poate fi factor de gelozie de
depresie. La tocmai teama de cas-
trare constituie adesea limita muncii
psihanalitice: orice atitudine de
n general, de
o re-
iar revolta, comportnd pe plan
imaginar nu duce la nici
un rezultat dependent
att n ct de femeie.
PENTRU LACAN. Lacan, care
mai bucuros de castrare dect de com-
plexul o ca fiind o
ce detcrminli o
acela care a trecut prin castrare
nu este complexat, ci, este
normal (norme) n vederea actului sexual.
Dar el aici o aporie: de
ce fiinta trebuie mai nti
spre a putea ajunge la maturitatea
falusului", 1958; Ecrits,
1966). El clarifice lucrul acesta,
cu ajutorul a trei categorii: realul, imagi-
narul , simbolicul.
Castrarea, evident, nu organul
real: tocmai atunci cnd castrarea sim-
nu a avut loc, n psihoze,
putem observa ale organului
pcnian (manifestare a faptului "ceea ce
este forclus din simbolic revine n real").
Castrarea are drept falusul n
sura n care acesta nu este un obiect real,
ci unul imaginar. Acesta este motivul
pentru care Lacan nu ia n considerare
raporturile complexului ale
complexului lui Oedip n mod opus, potri-
vit sexului. Copilul , sau vrea
fie falusul , ca capteze mamei
62
sale (este prima a complexului lui
Oedip). incestului (a doua
trebuie sl'i-1 din aceastl'i ide-
a falusului matern. Aceastl'i
este fapta simbolic, a unei legi
a mediere trebuie fie de
discursul mamei. Dar ea nu-l nu-
mai pe copil, o pc din
este de copil ca
avnd efect castrator asupra acesteia. n a
treia intervine tatl'il real, acela care are
falusul (mai exact, acela care, pentru copil,
este presupus a-1 avea), acela care, n orice
caz, face uz de el este preferatul mamei.
care a fie falusul, se va
putea identifica cu are n acest caz
"n buzunar toate titlurile de a se servi de
el n viitor". Ct fata, a
treia a de care parte se
orienteze spre a falusul (Seminaire V,
1957-1958, Les formations de l'incon-
scient).
Castrarea deci n primul rnd
de a fi falusul, dar
renuntarea de a-1 avea, de a se pre-
tinde lui. Este de remarcat
falusul, care apare, sub aspecte
rate, n vise n fantasme, este aici cu
regularitate separat de corp. se-
parare Lacan o drept efect al
falusului la de semnifi-
cant. Din moment ce subiectul este supus
legilor limbajului (metafora metonimia),
din moment ce semnificantul falic
n joc, obiectul falic este, pe plan
imaginar, retezat.
n mod corelativ, el este "negativat" n
imaginea corpului , ceea ce
investitia care constituie falusul
nu n imagine.
Lacan exemplul n
oglinzii care pune la mna
n sexului ei, ca pentm a-1 Ct
despre ia seama repede Ia in-
suficienta sa n raport cu adu !tu!, va con-
stata, devenit adult , nu este al
falusului .5i va trebui
de pe harta narcisismului pentru ca
aceasta servi la ceva". Din acel
falus pe care-I de corp, castrarea
face numaidect obiectul Dar
aceasta nu pur simplu de acea pier-
dere ci n primul rnd
de pierderea pe care o
Castrarea face de fapt din obiectul
a pierdere n cadrul
mamlf-<:opil nu este
un obiect definitiv pierdut, obiectul a*
(Lacan n cu aceasta, de
plata livrei de carne). Acest "efect al
care este obiectul a* pune n Joc
fantasme prin aceasta
este "cauza obiectul acesteia
fiind falusul. Castrarea este n
cum spune ironic Lacan, acel miracol care
face din partener un obiect falic.
Prin aceasta ea
chiar
unui alt corp
se opune faptului ca ntlnirea sexuall'i
sll fi o unificare.
Dar castrarea nu are drept numai
subiectul, ea are drept n primul rnd
tocmai prin aceasta instau-
o cum am
spus-o mai sus, castrarea este mai nti pe
plan imaginar ca fiind de
Dar acea n nzestrarea mamei
subiectul trebuie o simbolizeze,
nu n o
de care el se Fobie,
pcrvcrsiune sunt tot attea modali-
de mpotriva acestui deficit.
COMPLEXUL LUI OEDIP
Lacan nu considerl'i complexul
drept o pe care analiza nu ar putea-o
El face ntre teama de
castrare asumarea sa ("Despre Trieb al
lui Freud despre psihanalistului",
1964; Ecrits). Teama de castrare este de-
sigur pentru ea interzice
incestul , dar subiectul ntr-o po-
de docilitate de ceea ce
complexul lui Oedip nu a
fost asumarea
este aceea a care do-
o care de a se mai
supune idealului patern. CLIVAJUL
EULUI.
COMPLEXUL LUI OEDIP (engl.
Oedipus complex; germ. Odipuskomplex).
1. Ansamblu de erotice ostile
pe care copilul le face asupra n
faza sa 2. Proces care trebuie
la acestor la
nlocuirea lor prin
S. Freud a reperat foarte repede mani-
complexului lui Oedip a apre-
ciat lor n copilului,
precum n adultului. "Am
gllsit n mine, ca pretutindeni de altfel -
i scrie el lui W. Fliess, n 1897- senti-
mente de dragoste de mama mea de
gelozie de tatl'il meu, sentimente care
sunt, cred, comune tuturor copiilor mici."
Mai trziu, el va scrie: "Este extrem de
de stabilit a trebuit cu un
efort pentru a nu o De fapt,
orice individ a cunoscut
a refulat-o" de
1925).
COMPLEXUL LUI OEDIP LA
Freud descrierea pe cazul
considerat mai simplu pre-
zentnd mai zone de dect
63
COMPLEXUL LUI OEDIP
acela al fetei. "Preistoria" complexului lui
Ocdi p i se parc greu de stabilit cu certi-
tudine, dar el ea pc de .
o parte, o identificare cu
ca ideal, identificare de la bun nceput
iar, pe de altii parte, o inves-
titie la persoanei
arc de copil: mama. Aceste
,la nceput independente,
pentru a realiza complexul lui Oedip.
Descrierea pc care ne-o n Compen-
diu de psihanulinl ( 1938) permite apreciere
modului n care complexul lui Oedip este
legat de faza falidl a infantile.
Cnd (spre vrsta de doi sau trei
n faza falidl a sale
libidinalc si simte voluptuoase
furnizate de organul sexual, cnd
le procure el plac,
prin manuale, se de
mama o posede fizic, n
felul n care lui de ordin
sexual sa i-au permis
o poate face. El o
pcni sul de a dinti
este foarte mndru, ntr-un cuvnt,
virilitatea sa precoce l incitli
vrea ea pc
care, atunci, fusese un model din
cauza evidentei lui fi7ice a autori -
cu care era investit; acum copilul 5i
considcr1i tat111 rival".
Prin simpli ficare, complexul lui Ocdip
la b11iat este redus la atitudinea ambi-
valcnt11 de si de exclusiv
de nu este vorba aici
dect de partea a complexului. O
investigare mai aprofundatli ni-l
sub forma sa pozitiv!\ ne-
adoptnd n timp
de tandrete de
de ostilitate
64
de po-
iaritatc originare
a oridtrei (Eul Sinele,
1923).
Produs al fazei falice, complexul lui
Oedip este "distrus" de complexul cas-
a admis
posibilitatea nici una din cele
doull ocdipiene nu mai este tcnabi-
nici care
cmascularea ca pentru incest.
nici care o cu_
titlu de (Finalul complexului
lui Oedip, 1924). trebuie deci
abandoneze investirea a mamei,
care va fi ntr-o identificare.
Este vorba cel mai adesea de o ntllrirc a
primare cu tat111 (aceasta este
evolutia cea mai ca acccntund
dar poate fi o
identificare cu mama sau o a
acestor
Aceste doull secundare
ndeosebi cea cu con.,tituie nucleul
Supraeului. Tatlll fiind recunoscut ca
n realizarea oedipiene,
copilul autoritatea sa,
de la pen-
tru a erija n el acest obstacol.
Lucrul acesta trebuie sll nu la o sim-
plll refulare atunci vom avea mereu
o revenire a celor refulate), ci, lu-
cruri le se petrec ntr-un mod ideal, la o
la o suprimare a complexu-
lui'. Freud ton15i eli frontiera dintre
normal patologic nu este cu
totul (Finalul complexului lui
Ocdip).
Pc de altll parte, n alte texte, Freud
alegerea
reapare la pubertate d1 adolescentul se
n extrem de dificilei sarcini
de a respinge fantasmele sale incestuoase
de a "una din cele mai
importante, dar din cele mai dureroase
ale perioadei pubertare: eliberarea de sub
autoritatea (Trei studii privind
teoria 1905).
Complexul lui Oedip este deci un pro-
ces care trebuie sll la
la atitudinea adulte. Ncsurmon-
tat, el exerseze din
o
cu derivatele sale, "complexul
central al nevroze".
COMPLEXUL LUI OEDIP LA
ce multll vreme a considerat com-
plexul lui Oedip la ca pe un simplu
analog al celui de la Freud a subli-
niat preistoria sa este Fata are,
bltiatul, pc ca prim
obiect al dragostei pentru putea
orienta trebuie mai nti
se de aceasta. Procesul care o
duce la complexul lui Ocdip este deci la ca
n mod necesar mai lung mai compli cat
( pc plan psihic ale
anatomice a sexclor, 1925). Acest proces
ncepe atunci cnd fata inferiori-
tatea sa n raport cu se
castratlL Ea poate, n acest caz, fie s11 se
deturneze de la scxualitatc, fie nu re-
la masculinitatea sa, fie, n
o a treia calc "extrem de simt-
care n atitudinea femi-
drept
obiect" (Asupra feminine,
1931 ). Asi metri a dintre complexul lui
Oedip al acela al fetei deci
de raporturile lor diferite cu complexul
Acesta pune cap11tla com-
plexului lui Ocdip, pe cnd la dim-
i deschide calea spre el.
COMPLEXUL LUI OEDIP
Principalele etape ale acestei foarte
sinuoase sunt sub
pizmuirii penisului, fata se de
i de a o fi adus
pe lume att de prost care
pizmui rea penisului conform unei
simbolice, un substitut n
de a avea un copil, n acest scop fata lun-
ca obiect erotic. Din acel mo-
ment ca se cu mama, se pune n
locul ci vrnd s-o pe
ncepe s-o (ranchiunei legate
de pizmuirea penisului i se n acest
caz gelozia
fn ceea ce motivul
complexului lui Oedip la Freud con-
dl acesta nu este clar
efectele complexului continull adesea se
n a
femeii, al clirei "Supracu nu va fi
att de inexorabil, de impersonal de
independent de originile sale afective, cum
l pretindem de la blirbat". pe care
Freud o observnd
este rezultatul "con-
teoretice ale pure
ale pure" se impune
seama de
a individ.
COMPLEXULUI LUI
OEDIP. nu trebuie
la conflictul oedipian imaginar, la
ceea ce J. Lac an "teatrul de
marionete al sexuale''. Trecerea
prin complexul lui Oedip duce la
la formarea Supraeului, n
care Freud vede sursa moralei a religiei.
Reprezentarea triunghiularl'i, propus11
adesea, nu seama de com-
plexului lui Oedip, avem
de-a face cu un proces c11, a fortiori, nu
nimic cu privire la
65
COMPROMIS
Lucml acesta de faptul eli
reprezentare atribuie mamei po-
simetrice care nu sunt ale lor. Freud,
de fapt. de "un singur aspect con-
cret": atitudinea de care clctcr-
min11 complexului la ambele sexe.
de ce J. Lacan nu
reprezentare triunghiularli, ci de
" metafora El "Numele-
(. .Nom-du-Pere'') simboli-
cll ceea ce prin-
cipiul eficient ale complexului lui Oedip,
Mamei" ("Desir de la
Mere") de Numele-Tatlllui,
care duce la un semnificat care
este falusul , la ambele
sexe (Ecrits). Acest mod de a scrie com-
plexul lui Ocdip pune n faptul eli
sa este aceea de a promova castra-
rea
Lacan Numelc-Ta-
t111ui n
ea decurge din mono-
tcismului nu are nimic obligatoriu
universal. Mitul ocdipian este activ n
individului occidental,
sau femeie, dar n alte de exem-
plu africane, nu poate fi dect "un detaliu
ntr-un mit imens", alte stmcturi simbolice
g11s indu-se aici n de a promova
castrarca.
Problema care pune aceea a
ocdipienc. Freud
aceasta la originea unei
"fervori nostalgice" la adresa (Eul
$i Sinele). Lacan reia ideea, spunnd
mitul ocdipian "nu o dat11 cu
teologia" (Ecrits). trecnd dincolo de
ta: el ideea mitul ocdipian
atribuie castr11rii (cu con-
ea
unui dar cemt de pe cnd nu este
66
dect o a supuncrii de
semnificant a umane. COM-
PLEXUL REAL, IMA-
GINAR, SIMBOLIC.
COMPROMIS - DE COM-
PROMIS.
CONDENSARE (engl. condensation;
germ. Vcrdichwng). Mecanism prin care
o reprezentare
elementele unei serii de alte
ENCICL. Reperabil, n general, n toate
(vise, lap-
susuri, simptome), de conden-
sare a fost izolat deS. Freud mai nti n
travaliul oniric . Dupli sa, con-
densarea nu numai sli concentreze
ideile risipite ale visului, formnd
noi, ci creeze compromisuri ter-
meni medii ntre diversele serii de re-
de idei. Condcnsarea, prin
travaliul ei creator, parc mai proprie dect
alte mecanisme fad! si! la
dcjucnd cenzura,
chiar pc de parte, face mai di-
lectura expunerii manifcMc a visului.
La nivel economic, ca permite investirea
pe adresa unei rcprezcnt11ri particulare a
unor energii legate de o scrie de alte
teoria lacanianli cu privire
la condcn-
sarca este cu o ..
de semnificanti", al mecanism se
apropie de aceia al metaforei. Yn
viziune, primatul acordat
elementelor limbajului, iar imaginile visu-
lui sunt mai ales pentru valoarea
lor de VI S.
CONFLICT PSIHIC (cngl. psychical
conflict, germ. Konflikt).
Expresie a unor interne inconcili-
abilc, cum ar fi reprezent11ri
- pe un plan mai specific -
pulsionale antagoniste. (Conflictul ps ihic
poate fi manifest sau latent).
ENCICL. S. Freud a propus, succesiv,
clouli descrieri ale conflictului psihic.fn
cadrul primei teorii a aparatului psihic ,
conflictul este conceput ca expresie a opo-
sistemului incon5tient, pe de o parte,
a sistemului pe
de parte; impulsiile sexuale
la de de o
sunt reprezentate n diverse for-
ale (vise, lapsusuri),
o defonnare din partea cenzurii.
ncepnd din anul 1920, o dat11 cu
ultima teorie a aparatului psihic, conflictul
psihic este descris ntr-un mod mai com-
plex mai diverse pulsio-
nalc ani mi! psihice, iar le
conflictuale ale impulsiilor (impulsia de
autoconservare impulsia de conservare
a speciei sau iubirea de Eu si iubirea
obicctal11) "se ele n cadml
Erosului" (Compendiu de psihanaliz<1,
1938).
Ct pri impulsia ca nu
devine pol conllictual dect n m!lsura n
care tinde se separe de impulsia
ca n melancolie.
n fiecare tip de examinat de
Freud, n vederea conllictului
psihic, rolul acordat apare ca
primordial. Or, la
subiect trece prin rezolvarea conllictului
decisiv care este complexul lui Ocdip.
-> COMPLEXUL LUI 0EDIP;
(engl. conscience; germ.
[da.s f Bewu.We). l. psihic care
la un moment dat
2. Loc al aparatul ui psihic care

sistemului
->
(engl. consciousness,
awarcness, conscience; gcnn.
Gewissen). Loc al psihis-
mului care de la
lumea pe acelea de la lumea
a le plistra.
ENCICL. PROBLEMELE DEFINIRII
PSIHANALITICE. Mai multe
se rcferli la termenul de dect
permit sli tenncnii englezi (cons-
stare de awareness.
conscicnce.
gennani,contrar tennenului
francez . l n limba germanli distingem:
1. Bewusstheit: (fapt de) (ter-
men mai filosofic). 2. Bewus-
sLscin: (act de) care
n timp, la Freud, con-
3. Gewissen:
Acest din unnli termen pe un plan
mai particular, legat de din
Totem tabu, din a doua de a
treia prelegere din Neue Folgc der Vorle-
sungcn zur Einfiihrung in dic Psychoana-
(1933).
Al doi lea termen german
ntre cele sensuri, adesea unul fiind
luat drept altul: dar
acesta din Bewusst. n n
care este distinct de Unbe-
wusst. de precon5ticnt, este
utilizat n sistemul
De fapt Freud este detenninat utilizeze
sisteme:
- sistemul
unde este un loc
special al aparatului psihic,loc separat de
prin care consti-
tuie trecerea obligatorie pcntm un eventual
67
DEPRESIE
DEPRESIE (cngl. depression; germ.
Deppresion. GcdriicktlJeit). Modificare
a n
al morale, cu o dez-
investire a ntregii
ENCICL. Termenul depresie este azi utili-
zat ntr-un mod extrem de confuz de-
n U7ajul curent patologii
dintre cele mai diverse, ridi-
carea problemei unui diagnostic de struc-

Pentru conceptul de depre-
sie nu este n fond definit n mod cu totul
riguros dect n melancolie sau n ceea ce
numim "psihoza
unde indicli o hemoragie a libidoului, de-
n primul rnd de la obiect la Eu
antrcnnd n cele din Eul ntr-o
depreciere o dezinvestire radicale. Este
ntlnim depre-
sive, uneori grave, n nevro7e. Nu vom
face din depresie o entitate
Ea pare un refuz al
valorilor falicc, ducerea la ndepli-
nire a sarcinilor propuse de cu
care le definesc. Poate dincolo
de ea trimite la acel moment n care subiec-
tul a perceput tot ceea ce el a fost silit
de vreme ce el unei lumi
umane, unei lumi reglate de legea limbaju-
lui a culturii. n orice caz, dcprcsia se
traduce printr-un raport extrem de parti-
cular cu timpul, acesta
ca o succesiune n care sarcinile
prezentului sunt determinate de
din viitor, n care s-ar putea un
proiect sau altul. Subiectul deprimat
un timp uniform monoton. Chiar
el face caz de de dis-
acestea, fiind ciclice, nu constituie
n nici un caz veritabile schimbliri. ln
aceasta de altfel, ntreaga
82
a raportului subiectului deprimat cu
Cum determini s1i se angajeze n
nu este capabil se ntrebe
n mod spontan ce istoria sa n
de posibilitatea unei reale schim-
b1iri? se cerc de fiecare
reinventat.
DEPRESIE (cngl.
unaclitic depression; germ.
Deprcssion). Sindrom dcpresiv din prima
copili\ric.
ENCICL. ncepnd din 1945, R. Spitz
descrie sub numele de depresie anucliticli
un sindrom care survine n cursul primului
an de al copilului, n urma ndcp11r-
brutale mai mult sau mai
prelungite a mamei , ce copilul a avut
o normal li cu ca. Tabloul clinic
pierderea expresiei mimicc, a
insomnie; pierdere n greutate;
ntrziere psihomotoric Rezultat
al unei afective
este Ea
adcc;ca foarte rapid de ce mama hau
matern) copilului.
Deprcsia se opune hospita-
lismului (descris tot de Spitz), caz n care
separarea
poate genera ireversibile. Cu
toate acestea, n procesul dinamic,
dcprcsia anacliticll rlimne n mod fun-
damental de depresia la adult.

DERIVAT AL
LUI (engl. derivate ofthe
germ. Unbewusstcn).
sub formli de simptome sau
sub forma unei a
entului, a ceea ce a fost refulat.
ENCICL. Pentru S. Freud, ceea ce a fost
refulat tinde mereu revinli, s11
fiind atunci din nou refulat (refu-
lare Termenul [fran-
cezii vorbesc de "rcjcton de
rcjeton = - L.G.),
din sublini azli aspectul
dinamic al acestui proces. REVENIREA
ELEMENTULUI REFULAT.
DESEN (cngl. skctch; germ. Zcichmmg).
n psihanali z11, un desen este o repre-
zentare a unei scriituri
a literll nu este accesibillilcctorului
- interpretului - dect dacl1 el
lectura doar la traseul contuntrilor
manifestate sau doar la verbale
care le distinctive
orice desen: n primul rnd non-
specularitatea (la drept vorbind, acesta nu
cu nimic), iar, n al doilea rnd,
sa - din ce n ce mai semni-
pe ce se -
scrierea n care
originea.
ENCICL. Tn istoria scrisului, reflexele
au ca desenul scrierea
fie socotite analoage. Scrierile nu au fost ,
la nceput, desenate? Nu ne-o dovedesc
hieroglifele egiptene?
Cu toate acestea,
desenul nu a dat unei scrieri, care
pretutindeni totdeauna ia din
imposibil : acela de a un re-
gistru "oral" de contabilitate! Calculul, de
altfel, a reprezentat adesea contul, ntoc-
mai ca pietricica pe care era gravat, iar
baterea monedei mai stl1 ml!rturie n
acest sens. ntr-o a doua scrierea
tinde fixeze prin pictograme precise
univoce lucrurile pc care le
DESEN
pentru ca mai apoi , n un
salt calitativ, de la aceste semne
"recognoscibile" la o scrie foarte
ca numlir de caractere, care nu mai trimit
la lucrurile evocare n mod schematic, ci
la sunetele cuvintelor din limba vorbit l!.
Dintr-un punct de vedere psihanalitic, tot
ce putem spune despre un asemenea salt
este face scrierea de la re-
prezentarea lucrului la reprezentarea cu-
vntului ; nu o putem aruma dect cu
deoarece procesul este mult mai
complex.
REBUS. rebusului de su-
mericni egipteni com-
plexitate. Pe cnd scrierea lor mai re-
prezenta n mod strict figurativ realul pc
care l transcria, ei au creat un procedeu
mctaforo-metonimic al unei scrieri a limbii
vorbite.
O o nu vor mai
indica prin acest procedeu ceea ce ele
ci cu totul altceva, din fonc-
tismul echivalent sau apropiat. Fonctizarca
unei deci o scriere, este su-
ca evoce cel o
reprezentare sau fonemul corespun-
unei imagini reale - pentru pc
atunci scrierea era cu o imagine
de felul acesta, putndu-te - ,este
anticipator al altor imagini, virtuale
implicite; ceea ce se reduce la a afirma eli
articularea omofonic1i a unei reprc7cnt1iri
permite pierderea acesteia, n folosul alteia
sau a multor altora: n acest fel
ea trecerea de la univocitatea la
echivocitatca litc-
(altfel spus, - spune
Lacan - unde se se anali-
semnificantul".
Asemenea unui atare viitor metaforic ,
lectura desenului copilului trebuie fie o
83

secundar, sistem
-+
ENUNT ARE, ENUNT (cngl. stating,
statcment). Cuplu de termeni prin
care Lacan reia, la nivelul discursului,
dintre
prin el teoria subiectului*.
ENCICL. Psihanaliza nu dect n
vorbirea a pacientului, a ,,anali -
zantului", indiciile unei care n-
se rostcasctl care transpare n
discursul efectiv. Aceasta presupune o
distinctie ntre cele douli niveluri ale dis-
acela care are nainte de toate o
valoare nivelul
acela care dincolo de
unui subiect, pe care l vom numi
subiectul
dintre a fost
n parte claboratli de chiar
ea nu se n centrul preocupllrilor lor.
orice lingvisticll
poate fi fie ca .,o de fraze
identificate cutare
a acestor fraze", fie ca "un act
n cursul aceste fraze se actuali-
asumate de ditre un locutor parti-
cular, n temporale
precise". au repereze,
n cadrul limbii, elementele "al cliror sens
depinde de factorii care vari azll de Ia o
la alta". ca de exemplu eu. tu.
aici, acum etc. (0. Ducrot Todorov,
Dictionrwirc encyclopediquc des scicnccs
du Janguagc, Seuil, 1972).
Cnd J. Lacan reia chestiune,
o face n primul rnd prin prisma expe-
psihanalitice a modului n care ea
ne face distingem diferite tipuri de
discurs. S-ar putea, de exemplu, opune un
nivel al cererii, n mllsura n care ar
108
exprima o ar tinde prin aceasta
sll se prezinte n mod monolitic, indivizibil
("pine"); un alt nivel, care apare cu cla-
ritate n interpretarea viselor. Acest al doi-
lea nivel, acela al este pus n
de posibilitatea de a fragmenta
de a interoga, prin
care i vin autorului visului cu privire la
fiecare din fragmente, care
sn se fac ll priceputn. Cele niveluri
corespund,la Lacan, celor "etaje .. ale
"grafului"(-+ MA S11 pc de
parte, d1 la "etajul superior" putem
concepe o cerere, aceea prin care
subiectul se asupra
sale, dar aceasta o cerere de
nct subiectul care o articulcaz.ll ,.nu
cu ce este "nevoie i se re-
vcleze elementele n scmnifi-
cante ale discursului
SUBIECfUL Vedem
prin prisma acestei chestiuni a se
pune n mod direct ntreaga a
subiectului. Subiectul se con-
oare, cu .,eu'", acel termen care de-
nivelul pc acela
care vorbeste actualmente? Acest "cu" nu
este de fap.t, n dect un
"dispozitiv de ambreiaj" sau un .,schifter"
(.,prghie de deplasare"). El
subiectul dar a-1 semnifica.
n schimb, Lacan un exemplu a
ceea ce ilustreazli mai bine ce se petrece
cu subiectul n ceea ce Damourctte
Pichon (De la cuvinte Ia gndire) numesc
discordantialul (le discordantiel). ntr-o
fraz.ll ca .je crains qu'il ne vienne'
tem sll nu ne, a dlrui nu
este prea lesne de explicat, este interpretat
de gramaticieni ca indice al unei dis-
cordante ntre ceea ce spune
principalll ceea ce spune subordonata.
Subiectul nu vinll cel despre
care dari se pare probabil
ca el Aici putem, cu Lacan,
mergem pur 5i simplu ceva mai departe
subliniem "discordan{a" sau, mai
bine spus, ambivalenta, este aceea a dorin-
nsl15i (J. Lacan, "La direction de la
cure", n Ecrits, 1966). su-
biectul, de data aceasta ca subiect
al incon5tientului, poate dori simultan
lucruri contradictorii, ca cellllalt
ca el nu vinli. Pentru su-
biectul nu se mai bine
dect n aceste elemente n prea
din semnificant, n
ceea ce vine mpli firul
ca o comunicare de De aceea
se poate foarte bine manifesta ntr-o "eli-
ziune de semnificant". Lac an se aici
la un vis raportat de Freud. Pacientul vi-
pur simplu eli tatlil sliu, n realitate
mort o de
cu dnsul. n vis, tatlJJ era mort, dar el nu
o Acest vis - spune Freud - nu este
dect dacli se "tatlll
era mort", conform sale, care
corespunde pe care ar fi putut-o
avea autorul visului de a vedea scurtate
dar aceste cuvinte
nu pot dect eli date, deoarece
ele trimit la o
de vedea mort tatlil.
EROGEN (engl. erotogenic; germ. ero-
gen). Se spune despre o parte a corpului
de a manifesta o cxcita{ie de tip
sexual.
ENCICL. Pentru de
faptul pulsiuni
pot investi orice loc din corp.
EU
EROS (engl. Eros; germ. Eros). Ansam-
blu al impulsiilor n teoria
ENCICL. Tennenul Eros, care descmneazil
la S. Freud, conotea.lll
dimensiunea a acestora, evitnd
reducerea la genitalitate.
Ia zeul grec al iubirii permite
balizarca unui cmp destul de vast, de la
perversiune pnllla sublimare.
EU (engl. ego; germ. Jch). Dupli S. Freud,
sediu al de asemenea, loc al
Eul, elaborat
de Freud n cadrul celei de a doua topici
(Eul, Sinele Supraeul), este o diferen-
a Sinelui; el este registrului
imaginar prin deci a identifi-
clirilor a narcisismului.
ENCICL. A vorbi despc Eu n teoria
freudianll echivaleazll cu a retrasa istoria
tehnicii psihanalitice, cu ezitlirile, cu im-
pasurile descoperirile ei. nainte de anul
1920, s-ar plirea intepretarca, cum
o Freud n cazul istericilor,
rezultate satisflicl!toare . ncercnd ex-
plice fenomenele psihice, Freud elabo-
ceea ce el a numit prima in-
cu
cele doull principii care guvemeazli
principiul principiul re-
dar acest decupaj se va dovedi
inoperant pentru explicarea fenomenului
pe care Freud 1-a descoperit n cu
nevrozele traumatice: compulsia de repe-
pc care el o abordeazli n Dincolo de
principiul (1920) . Este un text
fundamental pentru elaborarea celei de a
doua topici: Sinele, Eul Supraeul , pc
care el l va numi ideal de Eu.
Acest nou dccupaj nu se suprapune pc
primul: Eul nglobeazll
109
EU
iar Freud va descrie Eul ca
fiind n parte incon5ticnt. Freud foarte
departe de teoria a Eului
ntruct , omul a dorit ntotdeauna
fie subiect al t-i loc al totalizllrii
unei descoperirea frcudian11 va ni-
mici toate certitudinile, descoperind o dat li
cu paradoxul unui subiect
constituit din ceea ce el nu poate
fulr-o exeentr..trc n raport cu Eul

EULUI. Freud descrie Eul ca pe
o parte a Sinelui, care s-ar fi de
acesta sub lumii cxerioarc. Care
sunt mecanismele intrate in joc?
n Sine guverncaz11 principiul
Or, este un animal sociabil
vrea cu congenerii s11i, nu
se poate instala n acea Nirvana care este
principiul punct de tensi-
une, cum i este imposibil s!l lase
impulsiilc se exprime n stare pur!\.
lumea impune co-
pilului mic care provoaca refula-
rea transformarea n vederea
c!lut!lrii unei care, la
rndu-i, va provoca un sentiment de ne-
n Eu. Principiul a nlocuit
principiul Eul ca un
fel de tampon ntre connictclc clivajclc
aparatului psihic, iar, pc de altlt parte,el n-
joace rolul unui fel de paracxci-
de agresiunile lumii exterioare.
De la Lacan ncoace, putem
numai pentru umanii este o
vorbitoare arc loc refularea prin aceasta,
divizarea subiectului. fn felul acesta i se
interzice accesul la adev11rul sale.
DESCRIEREA APARATULUI PSIHIC
SAU TOPICA Freud scrie,
n articolul siiu Eul Sinele ( 1923): "Un
110
individ este deci, noi, un Sine psihic
necunoscut la
cllruia se Eul, care s-a dezvoltat
pornind de la sistemul ca din
nucleul ... ]; Eul nu complet
Sinele, ci numai n limitele n care pre-
constituie sa, deci
aproximativ cum discul germinativ pus
pe ou. Eul nu este n mod net separat de
Sine, fuzionnd cu el n partea sa in-
ferioar!l".
Freud Eul o "calot11
deci cuvintelor re-
nu pur simplu la nivelul unei sem-
ci la nivelul "resturilor mnezice
ale cuvntului auzit". G!lsim aici, n ger-
mene, ceea ce lingvistica va dezvolta mai
trziu n ce raportul semnifi-
cat- semnificant, pe care Lacan l va aplica
psihanalizei .
Freud asupra unui alt aspect
al Eului: Eul este nainte de toate
un Eu-corp: "El poate fi considerat ca o
a corpului
aparatului mental".
Este interesant de notat c1l singurul
acces pe care omul l are la corpul sltu
trece prin Eu. se va
dovedi deosebit de atunci cnd
Lacan va dezvolta aspectele mirajului
ale de sine. Aceasta ar putea
explica slabul acces la realitate al corpului
uman. Este mereu uluitor auzi pe cte
unul vorbind de modul n care: "el se vede'' .
CARE SUNT EULUI? Eul
este descris de Freud ca o
n reelaborare, dar tot
el l descrie ca pe o
de imposibil de stltpnit,
care se tras!\ pe de Sine.
Eului sunt multiple:
- este capabil opereze o refulare;
- este sediul
- ncearc!l gireze raportul "princi-
piul
- particip!\ la ajutat de
Supraeu, care nu este dect o
a Sinelui. Tot n Eul Sinele, Freud scrie:
pentru Eu rolul care n
Sine i revine impulsiei. Eul
ceea ce putem numi rdtiune si bun-simt n
cu Sinele, are drept
pasiunile";
- este capabil mijloace
de
- veritabil loc de trecere pentru libido,
el pare s!l gireze de obiecte
la idealizare, ct si dezinvestitiilc de
obiecte, cu n Eu a libidoului,
numit n acest caz libido narcisic;
- orice sublimare se produce prin
intermediul Eului , care transform!\ libidoul
obiectului sexual n libido narcisic;
- este sediul imaginare.
IDENTIFICAREA EUL. Identificarea
este un mecanism care tinde Eul
propriu cu luat ca
model. "Eul scrie Freud n articolul
"Identificarea". Lacan, vorbind despre
"stadiul oglinzii" (lxrits, 1966),
tocmai printr-o identificare copilul mic
imaginar forma a corpului
s11u, prima a Eului,
de secundare. Trebuie
subliniat faptul n perioad!l
pentru dezvoltarea sa, copilul
este purtat cu sine de o mam!l a pri-
vire l Avem aici ntregul cmp
al ca fondator al imaginii corpu-
lui copilului al statutului narcisic,
pornind de la ceea ce este n primul rnd
dragostea mamei privirea ei
asupra copilului. n timp, dac!l
copilul imaginea n
EU
este mai nti ca o imagine a altcuiva. "Eul
este Fenomenul de tranzitivism
este ilustrarea acestui fapt.
Paralel cu rccunoa5tcrea de sine n
se obscrvl! la copilul mic de tot,
pus n altui copil, de apro-
un comportament special: el l obser-
v!\ cu curiozitate, l
sau l agrcseaz!l. Este copilul care
plnge v!lznd un alt copil care cade, co-
pilul care bate, este mai
dect o minciun!l
aici Eul, a imagi-
narului n sensul imaginii, acel Eu al
duale, al confuziei dintre sine si
c!lci subiectul se vede se
pereaz!l mai nti n ccH!Ial t.
Se poate deci spune Eul este ima-
ginea din oglindii n structura sa
Subiectul se confundl! cu acea imagine care
l "formeaz!l" la nceput, l alicncaz!l.
Eul va din origine gustul
pentru spectacol, pentru seductie si osten-
dar pentru impulsiile 'sadomaso-
chiste scoptofilicc (sau voieristc), distru-
de n sa: "Acesta
sunt eu sau cel !Il alt". agresivitatea
a umane, care trebuie
fac!\ loc n dauna celuilalt si i se
impunl!, fie cu propriei
Lacan, ca Freud, va pune accentul pc
multiplicitatea deci, a
Eului. Eul este din scria de iden-
tific!lri care au rcprelentat pentru subiect
un reper n fiecare moment istoric
al sale. Dar Lacan va insista mai
mult asupra aspectului de de apa-
de iluzie pc care l ia Eul ntr-o "ex-
centricitate'' radical!\ n raport cu subiectul ,
comparnd Eul cu o suprapunere de dife-
rite mantale mprumutate la ceea ce el
111
EU
"veehiturile magazinului sliu de
accesorii".
ln acest caz, n ce nseam-
Omul poate spune: .,Eu
sunt acela care eli cu dar el nu
cine este "eu" ( .. jc'?. este
un fel de tensiune ntre Eul alicnat al
subiectului o care n mod fun-
damental i Orice avnd
loc prin filtrul obiec-
este
EUL OBIECTUL. Localizarea obiec-
tului este dependentll de Eu, care i este
corclatul. Libidoul narcisic, care stli n Eu,
se extinde asupra obiectului, cum Eul
se poate lua ca obiect pc el Carac-
tenJl Eului din scdimentarca in-
vestitiilor de obiecte abandonate, care se
nscriu n istoria alegerilor sale obicctuale.
n cazul melancoliei avem de-a face cu
introiectarea obiectului pierdut. Amarclc
pe care melancolicul le adre-
privesc n realitate obiectul care a
luat locul unei a Eului. ln
Eul este divizat, n una dintre
contra celeilalte.
Acest sentiment de duplicitate a Eului
nu este ntotdeauna patologic; putem
aici la lucru instanta difercntiatli
a Eului:. Supraeul. Tn se
prin autosupraveghcrc, prin
prin cenzura
participnd la refulare. Dll astfel senti-
mentul de a fi surpaveghcat de o parte din
el ceea ce un caracter paranoid
Eului. n identificare, cnd Eul
obiectului, el se impune Sinelui,
ca spunem ca obiect erot ic. Putem
deci spune Eul se cu
obiectului, pc cnd n starea
Eul Totul se petrece ca
cum libidoul narcisic s-ar fi golit n obiect.
112
Alegerea de obiect este ntotdeauna o
alegere de obiect narcisic, iubindu-se ceea
ce am dori fim; Lacan, recitindu-1
pe Freud, aduce un element suplimentar:
pe plan imaginar, obiectul nu se
omului ca un miraj insesizabil.
nu orice este lo-
de o incertitudine
EUL VISUL. Una din Eului
n vis este tocmai acea
de a dormi sau mai de a nu se
trezi! S-ar putea spune n
nu se pune problema trezirii
este vorba de aceasta tocmai n acel .,nu
vreau nimic" pe care fiecare l
ade-
n care este Eul.
l n vis, orice de exprimare a
este cu dexteri-
tate. La acest nivel,jocul de-a
selea cu Eul este poate cel mai vizibil.
Tot la nivelul Eului apare re-
veriei. Aceasta este satisfacerea
iluzorie a de altfel, numai pe
filierli putem repera unei
fantasmatke
EUL INSTINCTUL Prin
prisma compulsiunii de Freud
ntrevede dincolo de ,.principiul
cerii", ceea ce el instinctul
[de fapt, impulsia -
L. G.].fntr-o el face o dbtin-
ntre impulsiile Eului-im-
impulsiile sexuale-impul-
siile spre a ajunge apoi la
impulsiile Eul este
legat de deschiderea a subiectului,
cum o "stadiul oglinzii", iar n
este mai aproape de
moarte, fapt de altfel evocat de mitul lui
Narcis. ln cazul nevrozei obsesionale
putem repera a Eului,
dusli la extrem; putem spune, ca
"Eul este un obsedatul,
de exemplu, este ntotdeauna un
Orice ar spune el, ntotdeauna cuvntul
unui pc care l Tn Semi-
naire li, Eul n teoria lui Freud n tehnica
p.\ihanalizci (1954-1955), Lacan scrie:
"Tocmai n n care propria sa
ca orice n care, chiar r:;i
numai n se el o va
prezenta ca pe acelui alt el
care este Eul [ ... ].Trebuie facem
care este acestui raport
muritor pe care l cu el nsu.5i
care face ca, de ce un sentiment este
al prin a-l anula".
Studierea Eului a ocupat un loc central
n munca de cercetare pe care succesorii
lui Freud au putut-o realiza. Egopsihologia
va merge la a confunda subiectul
Eul, activitatea viznd n-
deosebi analiza Eului identificarea cu
"Eul puternic" al psihanalistului,
n felul acesta
dect adaptarea. La
acestea, Lacan ntr-o
Eului n
n care este pe o a
un caracter captivant, de care
trebuie ne ca reu5im, n
unde este, pentru Freud,
realitatea subiectului. Subiectul
n exclus din sistemul Eului"
(J. Lacan, Scminaire, cartea a 11-a).
EUL IDEAL
Psihanaliza nu arc deci de
lucru dect limbajul, iar sa nu poate
fi dect discursul al subiectu-
lui, discurs care curge n subtextul dis-
cursului curent con5tient. -> APARAT
PSIHIC; SUPRAEU;
EUL IDEAL (cngl. ideal ego; germ.
/deal-lch). ce de
registrul imaginarului, reprezentnd prima
a Eului investit de libido.
ENCICL. Termenul, introdus deS. Freud
n 1914 (Prolog la o teorie a narcisis-
mulm), Eul real, care ar fi fost
obiect al primelor satisfactii narcisice.
Ulterior, subiectul tinde acest
Eu ideal, caracteristic zise de "atot-
puternicic", a narcisismului infantil, din
perioada n care copilul "era pentru el
propriul s!lu ideal". ln Eul Sinele
(1923), Freud apropie Eul ideal de idealul
de Eu, atribuindu-lc de
de idealizare. Pentru J. Lacan
(Le swdc du miroir commc formateur de
la fonction du jc, 1949), Eul ideal este
elaborat pornind de la imaginea propriului
corp n imagine este
suportul identificlirii primare a copilului
cu semenul 5i constituie punctul
inaugural al subiectului n plan
imaginar, urmnd a fi originea identifi-
secundare, n care "eu"-1 (le ,je")
se n raportul cu cultura
cu limbajul, prin medierea celuilalt.
113
F
FALUS (engl. phal/us; germ. Phal/us).
Simbol allibidoului pentru ambele sexe;
semnificant care ansamblul
efectelor semnificantului asupra subiec-
tului n special pierderea de priza
n limbaj.
ENCICL. de falus, n
teoria faptul
punctul de impact eficient al
intr-o este sexual; ne
pune n timp probleme de ordin
etic cu privire la sexualitatea
ISTORIA CONCEPTULUI. Acest ter-
men, familiar pentn1 etnologii istoricii
din antichitatea trimite la ritualul
religios al misterelor, unde s-ar pi'irea (de-
oarece, ndeosebi asupra misterelor din
Elcusis, nu documente directe)
unul din punctele culminantc a fost dezve-
lirea unui simulacru al sexului masculin,
de putere, de de fecun-
ditate pentru oameni.
ambiguitatea acestui termen care,
pcnisului, face din
el fie un simbol de vencmt, fie un simbol
luat din logica Acela!)i
termen poate favoriza confuzia ntre
114
scxualitate o mpotmolire
a enigmei dintre femeie
n descrierea antropologici'i a fa-
miliale dintre
Prin freudianll a complexului
lui Oedip prin corclatul acestuia, com-
plexul incestului reiese
din descrierea antropologici'i a mitului
tragic, n timp ce falusul devine obiectul
mamei, fiului. S. Freud
vede n acest caz n castrare, n modul
in care este
sexual,liantul dintre sex cuvnt, cuvnt
este dar a in-
structureazi'i att la
ct la la care s-ar fi putut crede
penisului ar fi putut-o scuti de
plata tributului simbolic clitre sexualitate,
pentru ca aceasta sll
LUI FREUD DESPRE
FALUS. Pentru Freud, termenul falus, ce
apare la el de multe ori, cnd ne
de simbolurile falicc n vise <>au de or-
fazei falice, la afirmarea
caracterului intrinsec sexual allibidoului.
n el se opune, de exem-
plu, teoriei lui C.G. Jung, unde este
unor vitale metafizice, mitu-
rile accentul lor
religios.
Accentul pus pc adjectivul [afic cores-
punde la Freud unei teoretice
libidoul este masculin,
chiar 5i la n pofida unor
elevi ai lui Freud, ca E. Jones sau Karen
Horncy. Nu se poate spune "fiecare cu
libidoul sau cu carburantul fa-
lusul este un fe l de operator al disimctriei
necesare sau sexuale.
Aceastll disimctric ea la Freud
un discur:.?
este ata5at
tinde la uniune, pc cnd TI1anatos descom-
pune, Cu toate aces.tca, n
Dincol o de principiul pliTcerii ( 1920),
Freud cum reproducerea sexuat11
implicll moartea individului; ceea ce este
falic nu poate fi deci un simplu simbol al
Complexitatea acestei la
Freud, se mai la ireductibila
deosebire dintre sexe ct la dintre
moarte.
PRIMA ABORDARE A
FALUSULUI. Numai o cu Lacan
falusul devine cu un concept fun-
damental al teoriei psihanalitice. ln arti-
colul falusului'' ( 1958),
publicat n (1966), Lacan de
la bun nceput miza a falu.o.,ului
n locul n planul lim-
bajului: "Numai pc baza unor fapte clinice
poate fi Acestea demon-
o cu falusul, care se stabilc5tc
indiferent de deosebirea dintre
sexe[ ... ]. Falusul este un semnificant, un
semnificant a n economia
a analizei poate
de pe acee<l pc care o avea n mistere.
tocmai scmnificantul destinat
FALUS
desemneze n ansamblul lor efectele de
semnificat este acela care, n calitatea sa
de semnificant, le prin prezen-
sa de semnificant". Aceasta ci1
Lacan pune falusul n centrul teoriei P'ih-
analitice, din el obiectul
originare freudienc. ln acest sens trebuie
urm1\toarea lacanian11:
"Falusul poate juca rolul dect voalat".
Lucrul acesta arc tehnice
clinice. falusului este deci n
cu interpretarea dar
trimite la o ntr-un semn ultim 5i
uluitor. eli, n
orice trimite
la falus. aceasta nu este ca la un fel de
cheie a viselor discursurilor, ci
luarea n considerare a barci care
semnificantul scmnificatul care divi-
subiectul dezirant ($),deoarece
este ca un limbaj'.
a pos-
leriori, diversitatea falus
la Freud la elevii "Falusul , n doc-
trina nu este nici fantasmli (n
sensul de efect imaginar), nici obiect
(intern, bun, 5i nici organul real,
sau clitoris'' (Lacan,
lw). dintre cele trei
dimensiuni ale realului, simbolicului
imaginarului acestei
Lacan scrie, n continuare: "Falusul
este semnificantul privilegiat al acestui
semn n care partea logosului se
cu ivirea dorin!ci. Putem spune
semnificant C\tc ales ca fiind cel mai i7bi-
tor din ceea ce putem prinde din realul
sexuale, ca cel mai simbolic
n sensul literal (tipografic) al termenului,
deoarece el aici cu copula
Se mai poate spune prin
115
FALUS
sa este imaginea fluxului vital,
n n care trece in urma5i".
A DOUA ABORDARE:
TOPOLOGIE. n 1972- 1973, concep-
tul de falu<> ia la Lacan o ma-
n care se conjugate
problematici; pe de o parte, o combina-
n care falusul devine
iar pe de parte o topologie,
aceea a nodului borromcan, unde termenul
falus apare, in cu
drept ceea ce, in raport cu
modului, drept ceea ce
n planul unei radicale.
n seminarul Encorc,
falusul se situat ntr-o algebrizare care
asimetria deosebirii sexuale:
"Nu raport sexual inscriptibil ca
atare". Prutcm scrie formula xRy pentru a
da seama de raportul dintre sexe. A gndi
falusul n termeni de per-
mite n acest caz se nscrie tocmai acest
hiatus dintre MA
figura 4.
Ceea ce este notat n partea de sus a
tabloului de la figura 4 (articolul MA
este o ce diferitele
moduri de a avea raport cu <l>x, cu
litera x modul n care
Lacan se radical de ideea unei
sau naturi masculine sau feminine,
deoarece ,.orice ar fi din vorbitoare
se nscrie de o parte sau de alta". Ceea ce
permite sli fie altfel gndite anumite pro-
bleme clinice, ca aceea a isteriei mascu-
line.
Lacan n felul urmlltor
acest tablou: ,.La stnga, rndul de jos,
V x<l>x, arat11 di tocmai prin functia falid
ca ntreg este inscriptibil deoarece
functie limita n exis-
unui x prin care <l>x este
116
negucl1, 3x<l>x. Este ceea ce numim
de unde prin pro-
<l>x, ceea ce exercitarea
a ceea ce a fost suplinit prin castrare n
raportul sexual, n n care acesta
nu este n nici un fel inscriptibil. Totul se
bazeazli aici, a5adar, pe ca
termen referitor la ceea ce acest <l>x
n ntregime". Despre partea care
se poate nscrie n contul femeii, se pot
spune ,.A fi n raportul sexual,
n raport cu ceea ce se poate spune despre
incon5tient, n mod radical femeia
este ceea ce are raport cu acest
Femeia nu este deci de n ntregime
n Ceea ce face ca acela
care se nscrie de partea nu
aibl1 acces la "partenerul sexual care
este dect prin prisma fantasmei
$0a, prin legl1tura pe care subiectul
divizat o cu obiectul care este
a
de patru formule
hiatusul dintre
sexe sli ordoneze textul juisan-
intre universal atunci cnd
este vorba de un cmp finit pe de o parte
cnd, pe de parte, este vorba de un
cmp infinit (la dreapta), o sfrtecare a
al raport nu poate fi
rezolvat n termeni de
imposibilitate de a
scrie raportul sexual ca atare, deci necesi-
tatea de a trece prin falic5, face ca
cuvntul fa/us fie in jocul de
cuvinte faillir (a da a lipsi) falloir
(a fi necesar, a trebui): ntre ceea ce trebuie
ceea ce A5adar, la Lacan nu
,.prostcmarc n juisantei falice",
fapt de el la Freud, n
seminaml R. S. 1. Unul",
nu este falusul, n calitate de semn al
Erosului, acela care ar marca posibilitatea
unei comuniuni; Unul, acesta
n calculul logic n care
iar lucrul acesta marcheazli
faptul falusul, acest semnificant al
j ubantci sexuale, nu ne trimite la vreo
n pofida sale ima-
ginare, ci la o (trou) care
imposibilitatea de a marca cu un "Unu"
raportul sexual. falicli permite de
a\emcnea Numele-Taci1/u/"
ca fondatoare a ceea ce regleazli,
n raport cu falusul, pc a fi sau a nu fi, pe
a-1 avea sau a nu-l avea. Este de remarcat
ntre falus
fondatoare a legii care guvcmcazli
n loc de a confunda sexualitatea
le le
una prin
ln permite
nu mai obiectul falic n
mizele sale Afir-
ici Melanici Klein, potrivit dreia ma-
ma falusul, Lacan i
radicaliznd problema: "Pentru ca falusul
fie un semnificant se impune ca el fie
n locul Celuilalt, n fel ca subiectul
acces la el". Imaginarului
lui, a posesorului care ar putea crede l
sau l trammitc ca pe un obiect,
Lacan i substituie ideea a
locului Celuilalt.
Fulu.sul n nodul borromc;m. Al doilea
a)>pcct al cotiturii ncepute n anii 1972-
1973 n teoria falusului se refed1la topo-
logia nodului borromcan. Acest nod are
particularitatea de a nnoda trei inele de
a le nnoda cte
un inel este nodul se des-
face. Fiecare inel este echivalent cu cele-
htlte fiecare reprezintli Realul,
lmaginanJI, Simbolicul,

aceste trei dimensiuni sunt de impor-
n abordarea problemelor teo-retice
clinice. Aceasta mai
cladi nodul figurat pe uniplan, tot ceea
ce este distribuit pc diferitele arc
margini care celor trei inele di-
ferite.
Faptul acesta ne constrnge gndim
Realul, Imaginarul Simbolicul n ter-
meni de nu de substante.
de asemenea restaurarea, n
lor, a vreunei ierarhii sau geneze.
ln ultima parte a operei lui Lac an, falu-
sul este privit ca ,.ex-sistenW'
tcnce"); este vorba de a-1 repera n inter-
valul dintre inelul Realului acela al
Simbolicului,la )imita falice care,
la marginea obiectului a, se cu
Celuilalt cu sen\ul. Falusul eMe
deci o central11 pcntm psihanalizli,
cu de a articula de a
cele trei dimensiuni ntr-o abordare n
timp logic:l abordare
care, n mod diferit, dar nu contrar, per-
mite nu facem din el o
Semnificant al jui-
sexuale, el este punctul n care se
deosebirile n raportul cu corpul,
cu obiectul cu limbajul.
(engl. /';mwsy sau ph<m-
tusy; germ. Phnntasic). Pentru S. Freud,
reprezentare, scenariu imaginar, con5ticnt
(reverie), precon5tient sau care
unul mai multe personaje
care pune n mai mult sau mai
deghizat, o
ENCICL. Fantasma este n timp
efectul arhaice
matrice a dorintelor actuale,

117

Continundu-1 pc Freud, J. Lacan a
subliniat natura
a El a demonstrat, de asemenea,
personajele fantasmci au valoare mai
mult prin unele elemente izolate (cuvinte,
fonemc obiecte asociate, ale corpu-
lui, de comportament etc.) dect
prin totalitatea lor. El a propus
$0a, care se "S barat
poanson de a mic". de-
raportul particular al unui
subiect cu barat n mod
ireductibil divizat prin intrarea sa n
universul cu obiectul ,.a",
care cauLa incon5ticnt1l a
sale.
CONCEPTUL DE LA
FREUD. ln primele sale scrieri, Freud
conceptul de ntr-un
sens relativ larg, desemnnd prin
o serie de imaginare, mai mult
sau mai Un moment de-
terminant n elaborarea a con-
ceptului a fost descoperirea caracterului
imaginar (n sensul de ,.produs al ima-
al traumatismelor raportate de
drept cauz11 a lor
actuale. Ceea ce era prezentat ca amintiri
se dovedea a nu avea dect un raport
relativ cu realitatea .. , iar
uneori se dovedea nu are dect o re-
alitate pc plan psihic. Freud a dedus de aici
o l mpingea pc om
rcmodeleze amintirea:
n acest caz efectul unei
primare (n Unvunsch). Pentru
Freud, Unvunsch este o
de a reproduce. ntr-un mod halucinator,
primele pli!cutc n satis-
facerea organice arhaice. Mai
trziu , Freud a trebuit constate repe-
tarea anumitor de
118
putea de fie
din cauza pl11ccrii pe care o
chiar n snul a
pc care le
nu este numai efectul
arhaice, ci matricea actuale.
Fantasmele arhaice incon5ticntc ale unui
subiect se realizeze
cel n a subicc-
mlui. Tn ele percep-
amintirile, stau la originea viselor,
a lapsusurilor actelor ratatc, induc
masturbatoare, se n
reveriile diurne, se actualizeze, n
mod deghizat, n profesionale,
sexuale afective ale
subiectului.
Vedem, caracterul circular al
raporturilor care fantasma de
Dar putem vedea con-
incon5ticnte. Doar
acestea din sunt implicate ntr-o
a conceptului psihanalitic.
Unele dintre fantasme
nu devin accesibile subiectului dect n
curei. Altele pentru tot-
deauna sub originare: ele
nu pot fi dect reconstruitc prin interpre-
tare. Freud n
articolul intitulat "Un copil este
formul11 pe care el o pentru a
denumi o adesea
n practica sa (Ein Kincl wircl
ge!>Chh1gen, 1919; tmd. n Nevrose,
psychose et pcrvcrsion, 1973; trad. n
!. sub titlul "Geneza unei per-
versi uni sexuale", n S. Freud, PsilwnalizJ
scxtwlitate, traducere, eseu introductiv
note de dr. Leonard Gavriliu, Editura
1994- L.G.).
Freud aratli aici, de asemenea.
fantasma figureaza
a subiectului, 1.ubicctul poate fi
reprezentat n prin diferite perso-
naje incluse aici. Tn de narcisismul
de tranzitivismul originare,
de roluri n acest scenariu fantasmatic sunt
frecvente.
Freud distinge, n anumite fan-
ta\mc pc care le nume5tc "originare",
dcsemnnd prin acestea fantasmele care se
rcfcr1t la originea subiectului , la
conceperea sa (de exemplu, fantasmele
scenei originare sau romanele familiale),
la originea sale (de exemplu,
fantasmele n fine, la originea
sexclor (de exemplu, fantas-
mele O dovacl11 despre
n constituirea fantas-
mci: nu ntre fan-
evenimentele concrete de
copil.
LA LACAN. Elabodind schema "a pcr-
(Ecrits. 1966), Lacan reprezint11
fantasma ca pc o care include
diversele figuri ale Eul ui, ale celui lalt ima-
ginar, ale mamei originare, ale idealului de
Eu ale obiectului. a
fantasmei este de cmpul imagi-
narului de acela al simbolicului, pc cnd
fantasma o pc aceea a realului.
tocmai caracterul trans-
individual al fantasmci, participarea ei, fie
la cmpul simbolicului al
imaginarului ndeosebi sa de
obturare a realului. (Realul
aici indicibilul subiectului , ceea ce i
insuportabil care nu consti-
tuie mai lucrul de care nu
a se izbi; astfel, de exemplu, realul
rii mamei sau cutare traumatbm din co-
sa care, 5i
se face uitat n spatele ecra-
nului acestei fantasme.)
n privirea
n va fi mult mai

dect La fel stau
lucrurile n ceea ce prive5tc snul mamei
care copilul, biciul pe care l
profesorul care l pc
copi l sau cu care este
victima. cum din Omul cu
aceste obiecte ale fantasmei func-
nu numai ca obiecte, ci ca semni-
Freud a subli niat marca
sensibilitate a pacientului s11u la o
scrie de cuvinte care inclt1deau fonemul
.,ratte" (n 1. Ratte =
Faptul fantasma se compune din
elemente care provin din universul simbolic
5i din cel imaginar al subiectului este
n de obturarc cu realul se
5i n materna de Lacan:
$0a. stmctura de
a fantasmci. aici uni versul
sub'forma acestei bare care figu-
divizarea con-
secutive sale n limbaj.
aici, de asemenea, obiectul r1 ca obiect pier-
dut, ca loc vid, ca deschidere pc care su-
biectul va o obturctc, pc
prin divcr'e obiecte a imaginare pc
care particularitatca istorici sale n-
deosebi ntlni rea cu
cu obiectele fantasmci con-
parentali) l va fi determinat le
privilegiczc. Putem citi, n
de nnodarc (0) a sirnbolicului ($),a
ginarului (a) a realului (a) pe care o
fantasma, ca 5i dubla de
Fantal>ma protcjcazll
subiectul nu numai mpotriva groazei de
real, ci mpotriva efectelor
a simbolice; altfel
spus, l mpotriva radicalei sale
de
Obiectul a al fantasmci ;uc deci o
valoare. Tn calitate de obiect real el este
119
FERENCZI
iremediabil pierdut. Dadl rezultatul
unei logice (Seminaire XIV,
1966-1967, La logiquc du fantasme),
unele ale corpului se
n mod deosebit la de
deta5are, care transpune obiectul in ima-
ginar: privirea, vocea, snul 5i fecalclc.
nu avem acces la
privirea n n care l privim
pe nici la vocea a5a cum
este ea de Fccalele sunt
n mod evident ale corpului dcta-
pierdute sau pe calc de a fi pierdute.
Ct despre sn, el nu este pierdut doar
pentm ntr-o zi copilul a fost privat de
snu1 matern, ci mai ales pentru acest
sn a fost mai nti de copil ca
parte a propriului corp. Nu-
de obiecte n reale este limitat. Acela
al obiectelor a obturatoarc imaginare este
infinit: cutare privire care atrage, cutare
bici de care te temi, cutare de care
ai oroare, cutare obiecte de acumu-
late, cutare cutare
ochi halucinat, cutare voce etc.
obiectul se distinge de
obiectul de obiectul impulsiei,
faptul acesta se lesne avem
n vedere, cu titlu de snul
(obiect imaginar sau real al fantasmei),
laptele matern (obiect al
cerea (obiect al Pc de
parte, faptul d! obiectul fantasmei nu
coincide cu obiectul erotic relevat de
numeroase ale cuplului n-
deosebi de frecventul clivaj care
femeia ca obiect erotic de femeia care
Spre deosebire de obiec-
tul fantasmci, obiectul erotic este adesea
marcat de idealizare sau de narcisism, ceea
ce i face pe constate
ceea ce iubesc el n este
120
reflectarea propriei imagini, mai mult sau
mai idealizate. Complexitatea
dificultatea cupluri lor n
parte n necesitatea de a face
ntr-un singur obiect, ntr-un mod care
pe subiect, obiectul fantasmei ,
obiectul impulsiei acela al dragostei.
Lacan a propus fantasmei
istcricului de aceea a bolnavului
de Materna proprie
isteriei istcricul nu n
obiectul fantasmei sale, ci pc
lalt absolut, pe cnd el se cu
obiectul fantasmei celuilalt pc ascuns,
cu falusului. Fantasma obsedatului
transcrie multiplici tatea
bilitatea obiectelor a pe care el le
plasate toate sub semnul semnificantului
falusului , fiind extrem de erotizate
(Lacan, Seminaire sur le transfert, aprilie
1961). Ct fantasma pcrversului,
aceasta la altul a divi-
sale sa de a o accentua
la extrem (Lacan, Ecrits, 1966).
n finalitatea
curei, n raport cu fantasma, n a
examina ndeaproape fantasma
repernd partea de
Celuilalt concret din n
constituirea acestei
de semnificant pe care
o oblitcreze des-
chiderea pe care obiec-
tele a imaginare o
FERENCZI {Sndor). Medic psih-
analist maghiar (Miscolc, 1873- Buda-
pesta, 1933).
Prieten, din 1906, al lui S. Freud,
de altfel i va fi discipolul favorit, el este,
cu E. Jones K. Abraham, unul
dintre cei care au contribuit cel mai mult
la dezvoltarea psihanalizei n afara Austri-
ei. Succesul ideilor freudienc n Ungaria
i-a permis lui Ferenczi o cli-
chiar, n timpul scurtei
a lui Bela Kun, predea psihanaliza la
universitate. Dar, ncepnd din 1923, ntre
Freud Ferenczi au
alimentate de complexitatea
afective existente ntre ei.
sale cele mai originale
privesc tehnica Spre a se evita
ca o parte prea mare de energie
ia drumul satisfaqiilor substitutive, stin-
gherind cura, el a o
care interzice dar
care, pe de parte, la nfruntarea
patogene. Pus n
lor legate de ce ducea
adesea la el a mo-
dificat cu totul tehnica, aceasta lund as-
pectul unei forme de relaxare. n cele din
a ajuns un fel de
mpiedice interferen-
n a ale
psihanalistului. sale nu mai au
nici un ecou n prezent, dar problemele pe
care le-a pus dovedesc o
a sale de terapeut.
Pe plan teoretic, lui Ferenczi
constituirea unei noi bio-
analiza, care este extensia teoriei psihana-
litice la domeniul biologiei, sau psihanaliza
originilor. ln Thalassa. Psihanaliza origi-
nilor sexuale (1924), el
ipoteza, pe teoriile ale
lui Lamarck E. Haeckel, potrivit
ar fi repetarea for-
melor anterioare ale a origine
este ar fi pierderea
originare, stare la care toate
aspir11 se

A contribuit la teoria simbolismului.
Pe de parte, a calea unei abor-
mai atente a primare
copil, abordare mai tftrziu de
Alice 5i Michael Balint.
(cngl. fctishism; germ. Feti-
schismus). Organizare a dorin-
sexuale, sau a libidoului, n fel nct
sati\faqia nu poate fi
folosirea unui obiect determi-
nat, n care psihanaliza
substitutul penisului care i mamei,
sau un semnificant falic.
ENCICL. ndelung descris, n secolul al
XIX-lea, de autori ca Havelock Ellis sau
Krafft-Ebing, este n general
considerat ca sferei pcrversiunii.
De fapt, comportamentul
cu dimensiune:
alege un obiect, de exemplu o pereche de
care devin obiectul sexual
unic. El i o valoare cu totul
cum spune Freud, ,.nu motiv
acest substitut este comparat cu feti5ul in
care vede ncarnat zeul" .
Ceea ce parc deosebit de reprezentativ n
registrul pervers condi-
absolute care n multe
cazuri, obiectul Chiar poate
avea sexuale "normale',
nu se poate bucura de ele dect de
exemplu, partenera sa consimte se m-
brace ntr-un anumit fel. Scopul sexual nu
este aici acuplarea; despre care se
prel>upune de obicei se unei
n totalitatea este n acest caz clar
de o parte a corpului, "supra-
piciomlui, al coafurii
etc.) sau de un obiect material n
mai mult sau mai cu o parte
a corpului sutien etc.). Este de
121

c11 sunt adesea
prezente n practicile desemnate cel mai
adesea drept practici perverse
biciului, n sadism etc.).
Pentru psihanalizll, are
o mult mai mult din-
colo de considerarea unei pato-
logice particulare. Este astfel de notat
"un anumit grad de se
n (Freud, Trei
swdii privind teoria 1905). Jar
Freud l n pc
Goethe: ,,Ah, de la dragul meu nger,
dc-a5 avea 1 Ceva: acas' la
ea./ rost de vreo sau de-o
1 Ca focul, dontl alin" (Fau.\t,
J, 7, trad. de Lucian Blaga- L.G.).
Desigur, se va conveni
caracterizcazll n special libidoul masculin,
deoarece sunt adesea, mai mult sau
mai n unei
distinctive care le dczirabill!
partenera. Dar ar fi prea pertinent sll
opuncm celorlalte
ale alege o cate-
goric de obiecte, el nu este la
fel de "fixar' la unul dintre ele. Mereu sus-
ceptibil se deplaseze la un altul, echiva-
lent diferit, fcti 5ismul acea
parte de care este constitutiv11
pentru orice
TAGADA Cum ne expli-
\a n sexu-
alitatea n Trei studii privind
teoria frcud ia de la Alfrccl
Binet ideea mereu active a unei
impresii sexuale care, ele cele mai
multe ori, s-a produs n frageda
Dar el "n alte cazuri avem
de-a face cu o uluitoare de idei
de cele mai multe ori
care conduce la nlocuirea obiectului
122
sexual prin Jar, ntr-o din 1910,
el scrie, n ceea ce
piciorului, acesta "pcnisul
femeii , a este att de greu

Aici, de fapt , trebuie sll pornim de Ia
problema castrllrii sau, mai exact, de la
"groaza de castrarc", activatll de
penisulu i la femeie, Ia
femeia este o
asupra n ceea ce
posesia penisului. Tocmai spre a se narma
mpotriva acestei el
penisului la maml!
nefiind altceva dect substitutul
penisului
Acest mecanism al l
pune n Freud 1927;
traducere n 1. n S. Freud, Psih-
analizif sexualitatc, 1994- L.G.),
pornind de la alegerea obiectului ca atare.
Dac11 ne imaginllm privirea copilului ve-
nind n ntmpinarea a ceea ce va fi pentru
el traumatizant, pornind, de cxemplu,de la
sol, feti5ul va fi constituit de obiectul ulti-
mei nainte de viziunea traumati-
cll o pereche de marginea
de jos a unei fuste. ,.Piesele de lenjerie de
corp, alese att de frecvent ca
momentul ultimul nainte de
care femeia a mai putut fi ca
de Ct despre ea
pilozitatca ultimul
cliruia se mai putea
presupune unui penis la femeie.
n un fel de oprire
asupra imaginii,un rest ncremenit, separat
de ceea ce poate o n istoria
subiectului. Tocmai n acest
mul este clarificator n ceea ce
alegerea obiectului pervers. Despre el Lacan
spune nu arc valoare de ca
isteric, de exemplu, ci este
constituit n mod metonimie; element
al unei istorii, cel mai
prin deplasare*, nu are loc
dczsubicctivarc: n locul n care se punea
o chestiune el ri'lspundc prin
"supracstimarca" unui lucru ncanimat.
Curios este faptul n
tcoretizarca convergc cu
analizele lui Marx asupra
teoria a
se cu o teorie a clivajului
Fcti5istul , nu
total o parte a n cazul de
pcnisului la femeie. El cautli sll
n incon5ticnt n mod simultan
idei: aceea a falusului
aceea a sale. Freud se n
acest sens la un bllrbat care alesese
drept un slip, "al prim stadiu
fusese n copilllric frunza ele la
vreo statuie, n chip de paravan al
organului sexual". Acest slip, care ascun-
dea n ntregime organele genitale, putea
semnifi ca la fel de bine femeia era
ct nu Ba chiar,
purtat de el, "permitea, pc acestea,
ipoteza bl!rbatului, ntruct toate
aceste puteau fi la fel de bine
secret cu ajutorul slipului".
idee, a unui clivaj psihic, Freud o va sus-
la cap5t (Clivajul Eului n pro-
cesul de ap<1rarc, 1938), iar psihanaliza i
va atribui o tot mai mare.
CA SEMNIFICANT. Ce este
n teoria frcudian5 a
reperarea problematicii
falice, a problematicii ca aceea
nscri1.ll n Jar, pe de parte, sta-
tutul nsu5i, pe care, cu
Lacan, l putem considera un semnificant.

fn ceea ce primul punct , este
eli Freud face aluzie, n-
deosebi n Trei studii privind teoria sexu-
alte componente ale
dect componentele falice: feti!;'ismul
piciorului adesea o dimensiune
(picior urt mirositor), care ca
poate rezulta dintr-o impulsie
aHI (registru anal). K. Abraham a dus mai
departe tip de care a fost
reluat mai ales de autorii anglo-saxoni, n
general klcinieni , ca S. Payne (.,Somc
obscrvations on the ego development of
the fetishist'', n International Journal o[
Psychoanalysis, volumul XX). cunos-
cut pentru Melanic Klein, copilul foarte
mic extrem de puternicii
de a distruge obiectele pc care le simte ca
rele, persccutoare din partea l>C
teme de o represiune. Fcti)ismul constituie
pentru Paync o mpotriva
a ceea ce ar putea constitui, in prelungirea
acestui raport de obiect, o
pcrvcrsiunc, o pcrversiunc de tip
sadic. ni parc a nu
recunoa5te primatul falusului la subiectul
uman, primat care face ca ca de
altfel ntregul ansamblu al perversiunilor,
nu se drept de
"">tadii pregcnitale', ci, n lui Freud,
in sensul problcmaticii falicc.
ln ceea ce al doilea punct,
identificarea cu semnificantul,
putem acest lucru
cu Lacan (S6mim1irc I V. 1956-1957,
Le relation d'objct ct le., \tructurcs
frcudiennes), aminte re-
nu pcnisul real, ci pcnisul n
n care el poate lipsi, n n
care poate fi atribuit mamei, clar n
timp n n care i
tocmai aceasta este dimensiunea
clivajului, n de Freud.
123
FIXA
a
- sistem bazat pe dintre mai mult
mai - sistemele
simbolice ca atare. cuvntul
deja constituie pe fondul absentei:
el ne de empirici a
lucrului; la l iar n acelasi
timp face subziste lucrul o
Absent, el nu este mai evocat.
luarea n considerare a limbajului ,
de exemplu a mecanismelor omofoniei, ba
chiar lor este
pentru sesizarea a ceea ce este
faptul acesta ni-l Freud
(op. cit.): "un ridicase la conditia de
o anumit11 pe nas' (.,Glanz
auf der Nuse", n Aceasta si
n faptul eli petrecu;e
n Anglia, ca apoi n
Germania, unde a uitat aproape complet
limba sa maternll. Fetisul, care si avea
originea n prima nu citit
n ci n acea
pe nas" era, de fapt, o privire pc
nas (n glancc =
privire, de ochi); deci
nasul, de altfel, i conferea
plac acea scnteierc luminoasll
pc care nu o puteau percepe".
Poate ar trebui sli
asupra unui alt aspect. Fetisismul
n un o disimu-
iar n final subiectul tocmai acest
l Este o iluzie, dar o ilu-
zie care, se n orice
"De ce i este mai de pret
dect realitatea?' Lacan
ntrebare n 1958. Ea me-
reu de actualitate.
FIXA TIE (cngl. fixation; germ. Fixie-
rung). a libidoului cu
124
obiecte, imagini sau tipuri de satisfactie
ata5ati1 stadiilor pregcnitalc.
ENCICL. No!iunea de n general
de aceea de regresiune, ntr-o con-
ccpfic a evolutiei
libidoului, permite se recunoascl! n. ce
un adult poate persista n
legate de un obiect
(de exemplu, fixatia la stadiul anal, n
nevroza Pe un plan mai ge-
neral, vom vorbi de o fixatie a anumitor
reprezcntllri (reprczentan!i-reprezentare
sau legate de dinamismul
implusional, pentru a desemna modul de
n REGRESIUNE.
FLIESS (Wilhelm). Medic biolog ger-
man (Arnswalde, azi Choszczno, Polonia,
1858- Berlin, 1928).
Otorinolaringolog berlinez, este,
ntre altele, autorul unei teorii privind
coresponden!a dintre mucoasa na/.all!
organele genitale al teoriei bisexualit11tii
fundamentale a umane. El. a
avut un rol considerabil n lui
S. Freud, prietenul intim. Au purtat o
n anii 1887-
1904, a este capitali:l pentru
buna a operei freudiene mai
ales a autoanali zci lui Freud. FREUD
(Sigmund).
FOBIE (engl. phobia; germ. Phobic).
Acces de n unui obiect, a unui
animal sau n unei speciale
a care ca semnale
de
ENCICL. Acest simptom, care poate
n prima n unele de
nevroz11 de psihozll, nu exclude
unei structuri fobicc, pc care am putea-o
defini , mpreun11 cu Gh. Mclman, ca pe o
maladie a imaginarului.
PROBLEMA FOBIEI LA FREUD.
TEAMA DE CASTRA RE. Fobia este de
la bun nceput o
S. Freud o isterie fn
pofida exploziei acestei n simp-
tome diverJ.c sursa n isterie,
nevroza ba chiar n
se o specificitate a
fobiei. Miza sa, care poate fi n
foarte frecventa pasagera fobie
este simbolizarea n leglltura sa
cu imaginarul.
n concepfia lui Freud, isteria
se opune isteriei de conversiune, n care
marele forme de exci ta!ie de in-
vestirea a unei refu-
late conduc la un simptom somatie. n
isteria angoasa datoratA unei
anxioase de scxualitate
apare n ea produs al unei fugi care
o reprezentare
care are simultan rolul de
semnal al angoasei si de ecran n fata adc-
cauze a care de
descoperit de definit.
Este demn de interes faptul n ela-
lor pc att de
nici Freud nici Lacan nu au avut o po-
zitie Se poate spune la Freud,
n pofida cazului numit .,micul
Hans" (Anulysc der Phobie cines fiinf-
jilhrigen Knabcn, 1905; trad. francezii n
Cinq Psych<walyses, 1 954), fobiei
a fost n 1926 n Inhibitie
simptom, a fi totusi nchc:
Care este, deci, problema a
fobiei? n analiza micului Hans, Freud
expune un caz care coreleaz11 problema
fobici, n cabalofobia, cu ceea ce
numim fobie infantilll, acel moment
FOBIE
al 3-5 ani probabil, n care
subiectul are n mod irational de
unele animale spatii n apare
semnalul a ceea ce Freud
drept de castrare. fobie se
cel mai adesea o cu const i-
entizarea de copil a ordinii care gu-
nu numai sexualitatea, ci

Micul Hans nu
din el se temea nu-l muste un cal
nh1imat la o Se parc el. se temea
mai ales ca acel cal sll nu si
atunci "scandal". Freud nu a cura
n mod direct, ci prin intermediul
lui Hans, care erau elevii Acest lucru
nu este indiferent n raport cu acea pro-
blcmatizare a fobicului pri-
vind transmiterea cunoa5terii despre
Micul Ilans, ca orice
orict de "infirm" ar fi el n claustrarea sa,
este plin de energie, inteligent, lucid si
dcmistificator. El este cu
ironic n teoreti zllrilor parentalc care
n mod grosolan teoriile
frcudiene asupra complexului lui Oedip
teama de castrare, de altfel, le recu-
ntreaga pre-
ocupare a lui Hans privind deosebirea dintre
venirea pe lume a copiilor n spe-
Cial a surorii sale Anna, pe care era att de
gelos, sa (germ. Verleugnung) n
sexului acestei surori
cte altceva dect panica n
acelui substitut falic reprezentat n reali-
tatea de cal; ncetul cu
ncetul el admite ceea ce
teama de castrare are loc o anumiti!
vindecare.
Cu toate acestea, curei sale-
oare, nu este o pentru terapia
fobiilor? - se n momentul n care
125
FOBIE
Freud i spune lui Hans: "Cu mult nainte
ca el fi venit pe lume, am vl!zut ntr-o
zi se va un mic care o va iubi
att de mult pe mama sa, nct va fi apoi
silit de tatlil fapt despre
care l-am pe La ceea
ce Freud cu umor
sa hazlic" i corespunde o care
nu este o chiar
micul Hans l brusc pc
"Profesorul cu Bunul Dumnezeu,
de toate acestea dinainte?" Desigur,
Freud originea a temcri i lui
Hans: calul ar fi un substitut al tatl!lui in
triunghiul ocdipian; dar ar mai trebui
ca istorizare (historisation) a con-
flictului situa o in-
ca pe un ansamblu ILacan l va
numi S (J\)], ca al limbajului, unde
Hans arc locul n transmiterea scmni-
termenul cal (germ. Pfcrd)
vine n cu numele Freud, este
pentru nu mai este doar acct
de care apare la orizont care cade
brutal, n cruditatea sa
este pentru micul a intrat n nodul
care numirea.
prin simbolice ale limbajului.
De aici posibilitatea de a
fictiv al teoriilor sexuale infantile
unde se pot ca un joc serios,
diferite locuri n care un subiect se poate
unde castrarea poate lua un alt sens
dect un pericol de mutilare. Vindecare
va spune Lacan, in n
care tocmai din partea unei bunici el va
descoperi, intre mama sa el, pc
care nu-l la n care patcr-
nitatca va fi mai ales o paternitate ima-
Este cll problema falusului
a legilor sale a putut fi .5 i c11
punsul dat ia loc ntr-un dialcctizat
126
nu proiectat n realitatea a
ca a unui pericol care,
ncascultnd de nici o lege, poate
oriunde si oricnd.
ln Symptom und Angsc
(1926), Freud fobia cu o angoas11
a Eului n
cu cu cal>trarea,
n timp ce angoasa istcricl1 se manifest11
prin pierderea dragostei din partea obiec-
tului, iar angoasa proprie nevrozei obse-
sionale se n raport cu Supraeul.
Cu toate acestea, de mai sus se
pare nu ideea unei
impulsionale refulate, care ar reveni ca o
din exterior. chiar dacl1
conceptul freudian de inventat
operatoriu cu referire la paranoia, nu
convine cu fobiei, n n
care din interior din exterior
trimite la o care nu
poate organiza dect n impas legl1turil c
dintre limbaj modul n care subiectul se
n acest context, se poate spune
fobia pune problema Cu
toate acestea, reful area arc
aici loc, se pare dintre cuvinte
imaginar, care 5i privi-
rea, constituie o Se pune,
deci, ntrebare: cura unui fobie
trebuie ea la o nevrozare?
este adevl1rat fobicul a inventat un
ntreg montaj pentru a evita castrarea
simbolizarea generatii de ea, trebuie oare
ra{iunea poate beneficiul
rezultat de aici nu re-
gndim problema mizelor
IDEEA A SEMNIFICAN-
TULUI FOBIC. Lacan, n seminarul
L.1 re/ation d'objct(1956-1957),
aproape cuvnt cu cuvnt analiza micului
Hans, de Freud. El ne face
trecem de la examinarea a obiectului
fobie la ideea operatorie a semnificantului
fobie. Acest semnificant fobie, de exemplu
acel .,Pfcrd' al lui Hans, este aici definit
ca un semnificant bun la toate,
mctaforl1 a tatl1lui, care ii permite copilului
simbolizeze Realul falice, pe
care el l care face aparl1
mizelc oedipicne.
Obiectul fobogen este n acest caz
definit de Lacan drept ceea ce, in
la mascarea angoasei fim-
damcntale a subiectului. "Pentru a realiza
ceva ce nu se poate rezolva la nivelul
subiectului, la nivelul angoasei de netole-
rat, subiectul nu are dect
frica de un tigm de carton" (ibid.).
Problema este atunci de a ceea ce
obiectul fobogcn de semnificantul fobie;
dar chestiunea aceasta nu pare abordatl1 n
mod direct la Lacan, cu toate problema
acestei nu ar putea fi
dect pornind de la teoria a
obiectului a n special de la cele ce
spune el despre privire. ln Seminaire XVI,
D'un atllre a l 'Autre (1968-1969),
Lacan ia n problema
ideii de "stmcturl1 "Nu putem ve-
dea aici o entitate - spune el - ,
ci mai o ceva ce
trebuie fie elucidat n raporturile cu ceea
ce ca vireazl1 de obicei, anume cele
mari ordine ale nevrozci, isteria obsesia,
dar pe care o cu
perversiunea".
se pune o ntrebare: cum
distingem obiectul fobie de obiectul
un raport direct cu
teama de castrare , au valoare de semni-
dar sunt imaginarizate;
o pozitivare a falusului
nlesnesc accesul la
FOBIE
Cu toate acestea, 1963, putem
la Lacan, ntr-un sigur seminar, Le semi-
nairc des Noms-du-Pcrc NUMELE-
o care va specifica,
poate, obiectul fobie: "Nu este
animalul ar drept a tatl11ui
la nivelul fobici, fobia nefiind dect o re-
ntoarcere''. Rentoarcere la untotcm? Nu
este sigur, iar Lacan revine asupra
acestei este pentru a aprofunda
problema legl1turii dintre
falus n obiectul fobie: se pare, cum
Melman, di animalul fobie repre-
zintl1 falusul nu latiti. Oare putem spune
obiectul fobie face un fel de "fuziune"
intre valoarea a fal usului
un ape/ la Numclc-Tatl1lui simbolic, care
se rezolvl1 adesea o paternitate ima-
Aceste vor duce la o co-
titurl1 importantl1 in seminarul R.S.I.
(1974-1975), unde tocmai imaginarul este
situat n ntregime, egal celorlalte doul1
registre, Real Simbolic, ca ele,
clement indispensabil n nod. ln ziua de
17 decembrie 1974, Lacan
angoasa drept "ceea ce din intcrioml corpu-
lui ... cnd se ntmpll1 devine
unui corp ... unei jui-
falicc". Tot el mai spune:
micul Hans se pradl1 fobiei, este n
mod spre a da curs n
acelui falus pentru care el
o serie de ostentativi,
sub forma fobici de cai; 1 ... ] tocmai
spre a-i reda putem
spune, o facem sit se aco-
modeze cu falusul". Se indicii aici o direc-
a curei: trecerea de la pozitivarea
falusului la ceea ce este tocmai
operatorul simbolic <l>x, care
n timp face hiatusul
127
FOBIE
radical ntre sexe, de ce este vorba
de subiectul vorbitor.
CLINICE TEO-
RETICE ALE OPEREI LUI LACAN
ASUPRA DESPRE FO-
BIE. Opera lui Lacan permite se avan-
seze n rezolvarea diferitelor probleme
de fobie fllrll sll se for-
muleze ipote7.a unei structuri proprii fobici;
ipotezll important11, deoarece, destul de
adesea, marii fobici sunt
ca psihotici.
fobii de animale fobii
de (agorafobie, claustrofobic).
Se parc eli Lacan ne poate ajuta
accastli una din
mizcle studiului lui Melman (op. cit.), care
fobia ca pc "o maladie a ima-
ginarului'. Rclund vechile ale
lui Legrand du Saulle (1878), el
fobogene sunt organizate n
goale, unde nimic nu
privirea,
Este de notat n acest caz eli ani -
malul, acest ,.au toma ton", adesea
din ceea ce arc funqie de punct de
ca cum acc\t punct - indus printr-un
raport cu reglat de imaginea spe-
de un cuvnt n
- nu ar mai fi o gco-
metrizare. ci ar putea aparll ca un lam-
bou de dotat cu propria sa autonomie.
Psihanaliza lacanianll, de la Seminairc XI,
1963- 1964, Les quatrc concepts fon-
dument;wx de la psychanalysc (1973),
recunoascll n punctul de fugli al
unui tablou locul privirii. Or, n fobie
tocmai despre asta e vorba: produce
un fel de pericol realul
privirii nu locul ci. Din ce Putem
invoca o cu imaginarul: acuitatea
a fobiilor, att de
128
att de n vindecarea lor,
s-ar putea explica prin aceasta. Melman,
opunnd fobicul nevroticului, care
prin un tribut simbol ic marelui
pentru poate scrie:
"Este [ .. . [ ca cum subiectul i-ar
Celuilalt [ .. . J un tribut de ordinul imagi-
narului prin inventarea unui animal fobo-
gcn [ ... [; fobia se deci ca cum
amputarea ar veni pe nea5tcptatc
constituie tributul pc care fobicul este
obligat Orice nevrotic,
desigur, locuri inaccesibile, mar-
cate de o "dar problema este
pentru fobie, acest tribut nu are nici-
aceasta se poate extinde
n pragul domiciliului cu alte cuvinte,
el poate ntr-un fel dea totul" (ibid.).
Ceea ce i permite lui Melman
relund problematica a lui
Lacan, un raport singular n fobie
ntre Imaginar Real. Pc cnd
este obiectul Simbolicului, care face
pe cnd Imaginarul i dll iar
Realul totul se
petrece n fobie ca cum Imaginarul ar fi
acela care este marcat de
Lucrul acesta nu este lipsit de con-
ci explicll jocul, echivoc la fobie,
ntre caracterul finit sau infinit al
cu care are de-a face, 'au
Celuilalt. Aceasta
pregnanta Eului cu semenul, n
special cu necesarul acompaniator, din
moment ce acea suspensie, acea
economic a n cu falusul
care nu pune cu problema deosc-
birii dintre sexe. Aceastll cu infini-
tudinca, cu angoasa, este adevlirat,
i dli fobicului acea acuitate asupra lui
asupra lumii care face farmecul
acuitate nu este
ca vindece. fn aceasta difi-
cultatea curclor fobicilor, iar succesele
veritabile, dar vremelnice, ale reeducllrilor
comportamcntaliste aici argu-
mentele lor. Cu toate acestea, problema
de vindecare trece ea
printr-o nevrozarc? Malman se
este factorul
pentru sau acesta este
fac torul simptomului?" REFULARE.
FORCLUZIE (engl. rcpudiiJlion sau forc-
germ. Vcrwerfimg). Dupli J. Lacan,
"cusur care i psihozei sa
cu structura care o separi! de
( D une qucstion preliminaire a
tout traitement possible de lu psychose,
1957).
ENCICL. limbajului cate-
goriile topologice ale realului, simbolicului
imaginarului permit fie specificat n
fel ul acest cusur: scmnificantul
care a fost respins de ordinul si mbolic
reapare n real, de exemplu, n mod halu-
cinator. Perturbatiile care n cele
trei registre ale realului, simbolicului
imaginarului (R.S.l.) dau psihozelor dife-
ritele lor Efectul radical al
forcluzici asupra structurii nu numai
de ;,chimbarea de loc a semnificantului, ci
de statutul primordial al celui care este
exclus: c<t simbol sau semnificant al
al semnificant co-
relativ este acela ul de ce, n
anumite s ubiectul psihotic este
confnmtat cu o ca\trare care nu este si m-
bolicll, ci
OMUL CU LUPI. degetului
raportat11 de Omul* cu lupi n psih-
analiza sa, i-a permis lui S. Freud
n un mecanism distinct de
FORCLUZIE
refularea de renegarea perver-
Verwcrfung, care Ia
baza psihozei. Termenul freudian
"respingere", "dezaprobare". Lacan a sfr-
prin a-1 traduce prin "forcluzie". Accastli
arc meritul de a pune accentul, cu
o foarte mare precizie, pc ca-
ceea ce a fost respins nu mai
poate reveni la locul de unde a fost exclus.
Acest proces se distinge deci de refulare,
elementul refulat se ntoarce la locul
de origine, simbolicul, unde a fost
admis
Forcluzia deci scmnificantul. fn
textul lui Freud, Verwerfung de
fiecare raportul subiectului cu castra-
rea: "El o respinse la statu-quo-
ul prin anus. Cnd spun respin-
Se, sensul imediat al acestei expresii este
el nu a vrut 5tie nimic de sensul
Prin aceasta nu se poate spune
a formulat vreo asupra
sale, ci ci11ucmrile s-au petrecut n fel,
nct s-<tr fi putut crede eli nu a
existat o asemenea
n analiza mecani\mului paranoici , n
cazul Schrcber, Freud deja a fost obligat
precitcze nu este un
mecanism proiectiv: "Noi recunoastem
mai ceea ce a fost abol.it n
interior revine din exterior".
INTERPRETAREA LUI LACAK. Episo-
dul halucinator din Omul cu lupi autori-
mai multe remarci. Deoarece acest
fenomen sustrage expri-
vcrbale,el se de efecte , din
care notlim cteva majore des-
coperite de Lacan: plnia in care
se subiectul , mutismul con-
sternat, sentimentul de irealitate. Su-
biectul se de simbolul ascuns , care
ca atare nu n imaginar - unde
129
FORCLUZIE
sa orice sens
halucinatorii -, dar constituie
ceea ce pentru el nu cxistli.
A vea aici un mod de ntre
simbolic real.
Lacan s-a folosit de articolul lui Freud
ca izoleze procesul for-
cluziei n una din cele faze ale dialcc-
ticii proprii prima, de simbolizare
sau Bejalwng (termen german =
afirmativ, - notli
L.G .) - acceptare care ntr-o .,in-
troducere n subiect" - nu a avut loc. A
doua, "de expulzare n afara subiectului,
constituie realul n n care
n afara Forcluzia "este exact
ceea ce se opune Bcjuhung-ului primar
constituie ca atare ceea ce este expulzat".
De unde, in text din Ecrits, for-
mularea lui Lacan: "Ceea ce nu apare n
plan simbolic apare n real"'.
RAPORTUL SUBIECTULUI CU SEM-
NIFICANTUL. se
produce n real, n ce registru se
agentul acesteia? Pc cnd Freud face caz
de subiectului cu Lacan, n
ceea ce cazul Schrcbcr,
problema raportului subiectului cu semni-
ficantul: "Atribuirea nu
poate fi dect efectul unui simplu semni-
ficant, al unei rccunoa5tcri nu a tatl!lui real,
ci a ceea ce religia ne-a invoclim
ca nume al Este tatlil n ceea ce
privc5te sa simbolicli de
Cu alte cuvinte, n ordinea limbajului, el
limita, suprimarea n
timp vectorizarca sau a sensului
(falic). un subiect, n
elective, "un tatli real", care
acest loc unde leii nu 1-a putut
chema mai
n Joc de a n mod corelativ
130
sprijinul simbolului, el nu n acel
loc dect gaura n simbolic de efectul
forcluziei. "La punctul n care 1 ... 1 este
strigat numele se poate deci
rl1spundl1 n Cell11alt pur simplu o
care, prin efectului metaforic, va
provoca o n locul
falice". n conjunc-
turli, intntct tatl11 nu este un semni ficant,
el nu poate fi dect o figurli pc
care simbolul nu o poate delimita. De
aceea, raportul lipsit de al subiec-
tului cu el se situat "n ordinea puterii
nu n ordinea pactului" .
MARCA FORCLUZIE!. Forcluzia acestui
semnificant primordial se prin
efectele sale n spusele unui pacient psihotic.
spune Lacan, simptomul nu este
mai clar articulat n structura
vorbit (la chane parli!e) se
vectorizare. Perturbarea ra-
portului cu semnificantul se n
de limbaj ca neologi sme, ca
fraze cu caracter stereotip, de
metafore. Punctele de "capitonarc" ale dis-
cursului - puncte de fundamen-
tale ntre semnificant semnificat - fiind
sau nefiind stabilite, re-
dezvoltarea lor cu pre-
semnificantului ca atare, golit de
semnifica!ie. Apar fenomene automatice
n care limbajul ncepe abso-
lut singur, n mod halucinator.
realul ncepe a vorbi.
Regresiunca, care "nu este ci
n stadiul oglinzii" , subiec-
tul n alienarea unei imaginare ra-
dicale, reducndu-Jla o intimidatli.
Dar tocmai acest registru i subiec-
tului crja sa. semnifican-
tului - spune Lacan, n Seminaire III,
1955-1956, Les psychoses (1981)- "va
trebui povara, asume com-
pensarea, printr-o serie de pur
conformiste'.
Tn felul acesta, forcluzia efec-
tele de n trei regis.tre: real 1 ima-
ginar/simbolic. -7 PARANOIA; REFULARE.
DE COMPROMIS (engl.
compromise-formation; germ. Kompro-
Mijloc prin care elementul
refulat irumpe n unde el nu se
poate ntoarce dect cu de a nu fi
(vis, simptom nevrotic etc.).
ENCICL. Prin de compromis,
de n mod para-
doxal cu satisfacerea pe
ocolite a noti-
unca de de compromis este
n primele ale lui Freud, unui
simptom specific al nevrozci obsesionalc,
ideea de compromis pare de
a simptomu-
lui (fie este vorba de formatia rcactio-
fie de r o
acestea, compromisul la care duce n ge-
neral orice produs al incon5tientului (vis,
act ratat) poate fi fugar sau fragil,
iar uneori parc a fi absent, la o ana-
din anumite simptome n care
mecanismele de
(engl.
rcaction-formution; germ. Reakcionsbil-
dung). Comportament sau proces psihic de
aplirare, cu valoare de simptom, mobilizat
de subiect ca mpotriva unor
sau
ENCICL.
ntr-un mod manifest, ndeosebi compo-
nenta a conf1ictului. Pe cnd, n
de compromis, cele
FORMATIILE
care s-au separat se ntlnesc din nou n
s imptom, n procesul
de este acela care n
sa sistematicli de
impulsionale refulate. Tocmai
n ace'>t sens, are ca
origine n special Supmeul". -7 FORMATIE
DE COMPROMIS; REFULARE.

(engl. unconscious formncions; germ. Bil-
dungen des Unbcwu.wcn). involun-
tare, n discursul structrat procesele
logice interne ale limbajului, ale unor
expresii care permit descoperirea
ENCICL. Visul, cuvntul de duh, lapsusul,
uitarea de nume, actul ratat, simptomul n
mlisura n care acesta si arc obrsia n
semnificant, ca
toate aceste au n comun faptul
provin din acela15i topic, anume
"acea parte a discursului concret n
n care c-.tc transindividual,lipsind dispo-
zitiei s ubi ectului de a continui-
tatea discursului (J. Lacan,
1966). vorba de
al acelei memorii pe care Freud a
descoperit-o sub numele de
Nu este vorba de a descoperi incon;tientu
n vreo profunzime, ci de a-1 repera n plu-
ralitatea acolo unde, o fi
voit, ceva i subiectului: un fonem,
un cuvnt, un gest, o de neinteles
care n (dans l'intcr-dic).
n Cuvntul de duh sale cu
( 1905), S. Freud, cu ajutorul
a numeroase exemple, expli-
aceste care o rup cu
procesele formale. "Aceste cazuri se
explicate prin ntlnirea, prin intcrferenta
expresiilor verbale a [ ... 1. n
unele dintre ele, o o n
131
.FREUD PSIHANALIZA TN ROMNIA"
este vorba de a
umane de constatarea
cu ct subiectul satisface imperativele
morale, acelea ale Supracului, cu att
acesta se mai exigent.
"FREUD PSIHANALIZA N
ROMNIA". Titlu al unei
toare, nu cumva chiar exhaustive
monografii pc aceast11 tcmll, de
G. istoric al medicinei
(Editura Humanitas, 1994).
de la bun nceput "nu este
un psihanalist nici un adept flir;t
rezerve al freudismului" prin urmare,
nu pretinde a scrie o btoric a
frcudismului romnesc cu att mai
o lucrare de n frcudism,
G. admirabil informat,
ne ofere ceea ce propus ne ofere:
"o imagine ct mai ve a ceea ce a n-
semnat mai poate nsemna psihanaliza
n cultura Ca-
pitolele sunt distribuite n mari
I CopilJria psihanalizei
( 1912-1940), n care reprezen-
incontestabili ai freudismului n
Romnia, cum sunt dr. Constantin Vlad,
1. Popescu-Sibiu, Lucian Blaga, dar
(Tudor Arghezi,
Liviu Rebreanu); II Lunga noapte a freudis-
mului n RomBnia ( 1940-1989), n care se
"o a
psihanalizei, ncepnd din 1980. Un "epi-
log" a psihana-
lizci", ncepnd cu anul 1990. Tntr-o
sunt trei originari
din Romnia: J. L. Moreno, S. Nacht
G. Devereux. Din acel "test de mentali-
tate" propus de G. n ncheierea
sale, cel un pasaj poate fi
este freudismul
142
n-a prea avut la noi
e mai el
nu a avut nici adversari (cu
eventual, a lui G. Clllinescu).
Psihanalizei i s-a aplicat un regim de mini-
malizare cvasibinevoitoare,
printr-o
Frcudistul era un tolerat; dar din cnd n
cnd el devenea obiect al acelei forme de
ironic amarll cu dulceag care este
viznd descurajarca individului
n demonetizarca sistemului pe
care acesta l ln asemenea
afirmarea freudismului devenea
foarte ntmct psihanaliza
nevoie n primul rnd sit fie n serios,
chiar printr-o
Avem a face, n definitiv, cu o
de de dinain-
tea pcrsiflatorului oglinda a
analizei" (p. 380). Concluzia .. Noi
nu suntem numai ce vrem s;l fim sau ce
pi1rem suntem".
FROMM (Erich}. Psihanalist american
de origine (Frankfurt pe Main,
1900- Muralto, Tessin, 1980).
Profesor, ncepnd din 1930, Ia Insti-
tutul de din Frankfurt pe Main,
s-a la din Frank-
frut, unde a avut relatii strnse mai ales cu
Il. Marcuse T. Adorno. din acea
s-a concilieze con-
lui K. Marx S. Freud, ncercnd
integreze factorii socio-economici n
explicarea nevrozei. n 1934, accesul
la putere al lui Hitler, n Statele
Unite. Va fi n scurt timp considerat, m-
cu Karen Homey H. S. Sullivan,
reprezentant al culturaliste n
n 1962 este numit profesor
de psihiatrie la Universitatea din New York.
Opera lui Fromm este un protest viguros
mpotriva celor mai diferite forme de
totalitarism de alienare Ideo-
logiei randamentului economic con-
sumului i opune morala unei
umaniste". A publicat, ntre altele: Teama
de libertate ( 1941 ); Religie
( 1950); Societate aliena tii, societate
( 1955); Arta de a iubi (1956); Eseuri
despre Freud, M;lrx psihologie (1971);
Patima de a distruge (1975).
FRUSTRARE (engl. fmstration; germ.
Versagung). Stare a unui subiect incapabil
de a obiectul dorit al
ENCICL. Termenul frustrare este adesea
luat ntr-un sens foarte larg, caz n care
orice imposibilitate pentm un
subiect de apropria ceea ce ln
formele vulgare ale psihologiei
psihanalizei lesne se
orice dificultate a cuiva provine din vreo
frustrare. Un individ oarecare ar fi nevrotic
pentru ar fi fost frustrat n
n textele psihana-
litice respectabile ntlnim uneori formu-
lliri de felul acesta. Sunt cazuri n care
practica este conceputli
ca o frustrare. Refuznd dea la
ntrebarea pacientului, psihanalistul ar
FRUSTRARE
mai vechi, ar determina re-
velarea de mai autentice.
O astfel de are inconvenientul
de a confunda mai multe ale
senza!iei de lipsli. J. Lac an distinge trei
fmstra-
rea castrarea. trei termeni sunt
pornind de la definirea agentu-
lui de deficit, a obiectului senza-
de deficit a deficitului ca atare, ca
Lacan astfel n
cazul copilului mic, chiar ntr-o an-
complexului lui Oedip,
spre a defini nu este de ajuns
avem n vedere obiectele reale care ar
putea Lipsa n frus-
trare, este imaginanl: frustrarea este do-
meniul nelimitate,
faptului se cu tentativa
mereu de a restaura o completi-
tudine a Eului, modelul completitu-
dinii imaginii corpului. Dar nu trebuie
ne oprim aici; n lumea n care
copilul constituie
este scandat de un patern
sau matern, care sau n primul
rnd dnd sau refuznd propria-i
Tocmai a
ca de
plus minus, de 1 O, agentului "rms-
dimensiunea sa simbol icli. -+ FORT-DA.
143
...
INCEST
numai de reduce cxcita\ia in-
ci de a reveni, pc cale, la
o stare cu alte
cuvinte, la moartea ln 1924,
in Problema economic<! a masochismu/ui,
Freud va ntemeia lucrurile pc
viziune, n ea expresia principiului
Nirvanei.
LUI LACAN. lndeosebi n
cartea a XI-la a semi narului Cele patru
concepte fundamentale ale psihanalizei
(1973), Lacan se radicali-
zeze Faptul impul-
siilc nu se prezintll dect ca
impulsii i se parc determinant, el
introducnd neccsarli dintre sex
moarte fondflnd o al pro-
dus este subiectul. Subiectul este n
cu logici antagoniste: aceea care l
face diferit de orice deci
preocupat, nainte de toate, de propria-i
aceea care l vrea unul
printre deci n serviciul speciei sale,
chiar el dli seama de lucrul
acesta. Pc de parte, revenind asupra
caracteristicilor impulsiilor, Lacan va in-
sista asupra faptului specificul obiec-
tului impulsiona! este de a nu fi niciodatli
la caracte-
a obiectului arc tot felul de con-
n primul rnd, aceea de a face ca
scopul impulsiona! sli fie imposibil de
realizat direct , nu din motive contingente,
ci din mot ive structurale; apoi, de a situa
naturii partialc a impulsiei n
ncmplinirc; dup11 aceea, de a putea
descrie traiectul impulsici:
obiectul, aceasta descrie un fel de n
jurul acestuia, ceea ce o readuce la punctul
de origine o face rcactivczc sursa,
o purccadl1 1a un nou
traiect cvasiidentic cu primul ; n
162
permite altor doull obiecte
impulsionale la lista stabilitll de Freud:
vocea privirea.
Acest caracter al impulsiei,
cul nemplinirea l pe Lacan
nscrie aici originea corporale
fundamentale a subiectului 5i
pe care o ideea unei
unificate, a unui stadiu
subiectiv n care impulsiile ar fi toate
reunile pentru a la unison unei
globale, de exemplu, procrea\ia.
stare, spune el, nu poate fi dect
un ideal, n cu prin-
cipi ile care impulsiile,
tocmai de stadiu, ntr-o
de progresie geneticll, o
el n cazul acesta.
INCEST (engl. incest, germ. Inzest).
ntre indivizi al
grad forme de rudenie sunt spe-
cificate de fiecare psihanaliza
un loc aparte fundamentale a
de cu mama.
ENCICL. In numeroase sunt
considerate dintre
grupuri de rude mai largi dect familia
fiu, iar lucrul
acesta nu face dect confirme univer-
salitatea ca atare
inccstului, lege uni-
care n toate
schimburile matrimoniale, este principiul
de al complexului lui Oedip.
Potrivit lu Freud, inccstul este
dorit ntotdeauna n mod Pro-
hibirea incestului
fundamentale ale fiintei umane: uciderea
tatlllui cu ;"_ama. n
moderne de tip occidental, cfimpul de
aplicare a este restrfins, din
punct de vedere psihanalitic, la triunghiul
iar funqia sa este in-
In Totem tabu (19 12- 1913),
1-rcud introduce mitul originar al uciderii
hoardei primitive. de cx-
ptcrca fiilor, ca prin aceasta
explice interiorizarea acestei
tarc pune pecetea pc nceputurile cul-
turii ale ca atare. COM
PLEXUL LUI 0 EDIP.
(cngl. unconscious;
germ. das Unbewusste).
loc al refulate, opus pre-
n prima
Teoria constituie
ipoteza de a psihanalizei; Lac<m,
este "structurat ca un limbaj".
ENCICL. Potrivit primei topici a apa-
ratului psihic, S. Freud
ent din elemente re-
fulate care refuzat accesul n
Aceste
elemente sunt impulsionali
care de mecanismele procesului
primar.
ln a doua termenul
Sinelui se
Eului Supraeului.
Pentru psihanaliza in-
este locul unei cunoa5tcri con-
'tituitc de un material literal lipsit n el
de dar care
juisan(a fantazarea,
precum o mare parte a economici or-
ganice. are drept
faptul eli raportul sexual nu poate fi
ca un raport natural , deoarece nu
bllrbat sau femeie dect pc filiera lim-
bajului.
lN PRIMA
Problema este "mai

o psihologicll mai mult pro-
blema psihologiei spune Freud n
Interpretare;! viselor (1900), deoarece
ne "procesele de gn-
dire cele mai complicate mai perfecte se
pot derula cxcitc Din
acest punct de vedere, fenomenele psihice
constituie cea mai parte
a psihice, a fi independente
de
Termenul de fiind utilizat
nainte de Freud pentru a desemna n mod
global Freud se de
psihologia de p:lnli la el printr-o prezentare
a problemei, adicli printr-o
descriere a proceselor psihice din punct
de vedere dinamic, topic economic.
Punctul de vedere topic este acela care ne
permi te distingem O ta-
psihicll nu arc nimic de-a face cu
.anatomia, ea referi nelu-se la ale apa-
ratului psihic. Acesta este "un fel de
instrument" compus din sisteme sau din
interdependente. Aparatul psihic
conceput modelul unui aparat
reflex: una dintre acestuia
percepe stimulii interni sau externi,
rezolvarea la extre-
mitate, motoric. Tocmai ntre doi
poli mncmic1i (me-
moria) aparatului. form:! de urme
mnczice de Nu numai
lor se conscrv1i, ci
asociatia lor, de exemplu, simulta-
neitate, etc. Accca5i
este n caz n mod diferit n
multiplele straturi ale memoriei. Dat fiind
faptul c1i o de cxcludcrc
memoriei ale trebuie
admis amint irile noastre sunt de la bun
nceput
Studierea simptomelor isterice ct
formarea viselor impun
psihice, una di ntre acestea
163
IIJCI IlJI
11111 hd d It ,nvar5ese ntru potoli rea
nw,t" ( 11c1 its, p. 769).
Demersul lui Freud, ne spune Lacan,
c.,tc .,de a ne arllta eli nu Bine su-
veran, Binele suveran, care este das
Ding, mama, obiect al incestului, este un
bine interzis eli nu un alt bine".
De fapt , Lucrul este pierdut ca atare, de-
oarece pentru a-1 ar trebui sll trecem
din nou prin toate conti ngente
ale sale, pnllla poansonul
El apare astfel ca real, dincolo de toate
reprezent11rile subiectului, vehiculate de
semnificant. Din cauzl1, a
face una cu Lucrul ar fi se iasli din
cmpul semnificantului .5i deci al subiecti-
Calamitatea nu este deci
nicidecum contingentl1. Mama, n
n care ea locul Lucrului, induce
incestului , dar nu
ar putea fi satisfl1cutl1 deoarece ar aboli
ntreaga lume a cererii, adicl1 a vorbirii
deci, a De aceea, in-
cestului cu mama, n mod
nu face obiectul nici unei inter-
scrise. Dar o scrie de alte
- Decalogul n cultura - sus-
citnd alte n raport cu lucrul, de-
sigur, dar Ia au drept
prezervarea vorbirii (chiar n
gresarea lor).
Lucrului acela al
al n sens freudian. Pc
cale este o incursiune
212
dincolo de principiul Lacan defi-
sublimarea drept ceea ce un
obiect la demnitatea de Lucru". Aceasta
obiectul ales al impulsiilor
noastre caracterul spontan
narcisic pentru a loc de Lucru. El
n special Dama n fenomenul
iubirii ca de artli. fn
obiectul care n sublimare vine
n locul Lucrului nu este lucrul, el semna-
lndu-se prin caracterul de a fi Al t
lucru. Arta are acea de a reproduce
ex nihilo a scmnificantului deci
a Lucrului ca pierdut tocmai de aceea ea
este fn acest sens, am putea
constatlirn faptul el el crceazli.
fn Binelui suveran - spune
Lacan -, nu alt bine dect ceea ce
poate servi Ia pentru ac-
cesul la [ ... ca mctonirnia
noastre". Metonimie, deoarece
nu un nou obiect, ci rczidli
n schimbarea obiectului n sine. Acest
obiect cedat pentru accesul la (prin
castrare) este acela pc care Lacan 1-a
introdus n unul precedent sub numele de
obiect a, obiect care, localizat n vidul
Lucrului, ntinde momeala ca
suport al dorin!ei. Putem ntrevedea modul
n care expericn!a aici
fundamentul real al eticii pentru un subiect:
nu vinovat dect pentru ai
cedat n ceea ce propria-li
- > METONIMIE.
MANNONI (Octave), psihanalist fran-
cez (1899-1989).
Octave Mannoni, care a fost, n-
unul dintre practicienii cei ma/
priceputi mai originali din ultimele de-
cenii, nu a psihanaliza decllt
destul de trziu, ca urmare a unei cure
ntreprinse n 1945. Inainte de aceasta, a
predat filosofia n Madagascar, iar n
timpul rlizboiului a fost director n sfera
post pe care 1-a pierdut din
cauza atitudinii sale favorabile indepen-
insulei.
Spirit animat de curiozitate foarte
cultivat , s-a interesat de mai toate marile
curente care istoria psihana-
lizei. Dar ntlnirea decisivli a sale a
fost aceea cu Lacan. Putem n
primele seminarii ale acestuia, dialogul pc
care ei I-au angaj at ani n
Opera scrisli a lui Octave Mannoni
un real talent de scriitor,
desigur cu o pentru lizibili-
tate. se explicli, de exemplu, faptul
mica sa lucrare despre Freud a fost,la sfr-
anilor 1960, una dintre cele mai bune
introduceri n n peri-
el a publicat Chei pentru im;,ginar
sau Cealalti1 sceni1, o culegere de articole
care pune n serviciul psihanalizci o abor-
dare extrem de a mecanismelor
literare n general , ale limbajului.
sale ulterioare, mereu intere-
sante, pun nsll cititorul n situa!ia de a
trebui sli aprecieze dacli este de 11iudat n
ele libertatea de spirit sau de regretat eli
i-a lipsit autorului de afirma
mai ferm propriile de a trage
care se impuneau. Editura
Seuil i-a publicat, ntre altele: Psychwwlyse
de la colonisation (1950); Freud (1968);
Clefs pour l'imaginaire ou l'Autre scene
(1969); Fictions freudiennes (1 978); Un
commencemcnt qui n 'cn finit pas ( 1 980);
9a n 'empeche pas d'cxister ( 1 982); Un si
vi[ etomJement ( 1988).
MASOCHISM (cngl. masochism; germ.
Masochismus). Cliutare a durerii fizice
sau, mai general, a l)i declidcrii,
care poate fi dar in-
mai ales n cazul masochis-
mului moral.
ENCICL. Termenul de masochism vine de
la numele lui Leopold von Sacher-Masoch,
213
MASOCHISM
scriitor austriac (1836-1895), care descrie
n romanele sale o atitudine de supunere
de. femeia cu
tarea a
Pentm masochismul consti-
tuie una din formele n care se poate
angaja libidoul , mai frecvent dect ne-ar
face credem destul de redus de
n sensul banal al termenului,
de care pot satis-
dect le cauzezi o
durere
Luarea n considerare a in-
fantile impulsi a n
mod n o dimensiune
sau Masochismul apare
aici de fapt ca o ranversare a sadismului
(activitate n pasivitate) ca
o aplecare asupra persoanei proprii. Freud
de altfel, originar sadismul vi-
mai umilirca sau dominarea
celuilalt. Tocmai n ranvcrsarea maso-
durerea se poate asocia cu
Numai astfel poate
scopul sadic de a cauza durerii celuilalt,
ceea ce poate nsemna n acel moment
"te bucura tu n mod masochist
n identificarea cu obiectul care
Masochismul infantil n gene-
ral. El de acum ncolo n
sub de fantasme. Aceste
fantasme pot reveni n n gene-
ral ntr-o formulare Este n
special cazul fantasmei "un copil este
celebru pentru Freud i-a con-
sacrat unul din cele mai importante articole
privind teori a a fantasmei*.
reprezentare -
Freud - este cu o
uimitoare de subieqii isteriei sau
de bolnavii de care
recurg la La aceasta se
214
sentimente de adesea o
eventual
revenind n acest caz n mod compul-
sional. Freud pe marginea
a patru cazuri, toate feminine, diferitele
etape ale acestei fantasme. O
n care fantasma se sub forma
"tata l bate pe copilul urt de mine", este
etapa unei forme care o rivali-
tate A doua, rcconstm-
de este aceea n care este
subiectul "Sunt de tata". n
faptul de a fi
satisface culpabilitatea
permite n timp unei
ceri ntr-un mod regresiv. Numai ntr-o a
treia att flagelatorul ct copilul
pierd orice identitate ceea
ce permite fantasmci se
n de data aceasta
de
ln ceea ce rnasochismul ero-
gen, Freud reia tezele anterioare, potrivit
masochism erogen de
ce este de durere. El conti-
de asemenea, ntre
fantasma realizarea
a acestei a. Ideea unui masochism specific
feminin a fost pc plan istoric.
ca H. Deutsch o reiau
fac din ea o pentm
asumarea de reproducere" ,
autori, inclusi v au res-
pins-o. Este de altfel interesant ele notat
Freud descrie mai ales acel masochism
"feminin" la a
ar fi aceea de a fi castrat , de a
suferi coitul sau
Masochisrnul moral este acela al su-
care de la
un partener, ci fac n fel , nct o
de la diversele ale
dovedind astfel un fel de "sentiment in-
de culpabilitate" sau, aceas-
expresie pare prea o "trebu-
de
de masochism poate total
provenind dintr-o trebuin-
de autodistrugere, ca
la impulsia Dar Freud
trebuinta de atunci cnd se re-
ca de a fi de
poate trimite la de a avea raporturi
pasive cu el. fn chiar
de masochism
impulsiilor.
Lacan a fost el interesat de problema
masochismului. El a ncercat n special
demonstreze obiect,
du-sc pro-
voace angoasa Celuilalt, un care
trebuie situat dincolo de partenerul perver-
sului , un care, la s-ar con-
funda aici cu Dumnezeu. De fapt, ceea ce
putem mai cu sesiza este
o a subiect spre maso-
chism. Drept urmare, n mod curios, su-
biectul presupune tot ce poate fi mai
nu este aUit de sigur d< n
ochii Celuilalt dect atunci dind
- > SADISM.
(fr. mathcme) cu
aspect alge brie care contribuie la formali-
zarea teoriei psihanaliticc.
ENCICL. Materna nu este o abre-
viere sau o inscrip(ie ci are
indice o care se
realmente n n discursul psihanalitic
pornind de aici, n alte discursuri.
Materna cu formulele algebri-
ce formale existente n n
n rnatematizate, iar pen-
tru Lacan este vorba aici de o punte care
MA
psihanaliza de stiinte. Una din func-
matemci este cunostin-
psihanalitice, transmitere care
stnrctura, n de propri i ima-
ginarului suportului
vorbirii autorului.
formale care de la
primele seminarii ale lui Lacan pot fi cali -
ficate retrospectiv drept matcme.
FORMULA SEMNIFICANTULUI. Prima
este de fapt din
cu o transformare: este
vorba de algorit mul S/s datorat lui F. de
Saussure, care dispune si
semnificatlll de-o parte de alta a
bare. Acest instrument i permite lui Lac<m
demonstreze legile
descoperite deS. Freud sunt legi ale lim-
bajului, n special metafora metonimia.
de la primele seminarii Lacan a lansat
principalele/elemente ale algebrei sale,
ndeosebi: termenul marele care
se scrie A (grand Autre) o n
primul rnd pc mama, dar care constituie
mai ales Jocul n care semnificantii sunt
deja nainte de orice su-
biectul ca atare Lacan l va scrie$, pcntm
a sublinia diviziunea: instanta a
Eului ideal o va notai (a), fal usul imaginar
l va nota (-<p), iar falusul simbolic <1>.
SCHEMA L. fn Scminaire sur .. La Jettrc
vol6e" ( 1955), Lac an a prezentat o
care se con-
porni nd de la patm litere: y, o,
a depinde de o lege foarte
care se pe excluderea unui
anumit de asamblaje. n acest caz,
n suita literelor apare o memorie sim-
Acest elementar
determinarea pc care Freud a
descoperit-o n automatismul de
n care
215
PU
NCT DE VEDERE PSIHANALITIC"
MIHAIL EMINESCU DIN
.
n fundul astfel din
bilc reoinelc lui virginale se
n ordinare". Cu totul
este polemica doctorului _c. v_lad. c.u
G. pe tema prototlpulm al
iubitei moarte adc-.ea deplnse de
n scrierile sale, n
Este vorba nu de "vreo fatl1 de :.c'
de o sodi a poetului, era cu unul_
doi ani mai mare ca el care a munt
. . deci cnd poetul avea numat
sapte am, rte de
sau ani", prin urm.a:e .
a i se fi trezit "in\tinctele vmle mvocate
de G. "Oare - scrie 5= Vlad
- cnd a murit sodi-sa nu va ft
. 1 Mhat de 5-6 ani ce e cu sora lm
mtCU 1 ' ,
de ce nu se scoall1, de ce nu mat vrea s x
be
. . ce putea raspunda
vor ase .
D
ezcu". Un tatrl violent ca acela al lui
umn .
1
Eminescu. care ne de
Urvatcr al hoardei primitive, descns de
Freud, ndeajun<; ata5amentul
siv al coptlului de ba
reflexele sale ocdipiene, nu eongem-
talc, atunci cu
tirania famthcl (dect ,.dobandtte ).
- scrie dr. C. -;
la ultima este
cu fuga de la tata la mama sau cu
de a-1 pe tata pentru a o
mama numai sine, ceea ce este tar
echivalent cu din complexul
oedipian". . . .
Studiul largt analtzet re-
"complexelor infantile" n_ operd
scriitorului' in mod deosebit n Gemu pus-
tiu, Dionis, Cezara
rul. Este interesant de notat cu
timp nainte de a muri dr. C. Vlad
exprimat convingerea critica nu
va putea face de punctul de vede":
exprimat n cartea sa despre Eminescu
mama lui? Cred ceea ce i se putea
la acea vGrslli anume s-a du<>
dincolo de stele, sus la s-a
nger se joadi cu mgen
n unde sunt.
mere de aur nu e de mtrare sa-t
fi venit si lui dorul de a se juca cu ca
fapt va fi dat mai
att pentru ideile lui de smuctdere cat
entru Dionis unde se duce cu
(numele moarte - L.G.)
, tr-o lume din
m ce-si va fi cnd mama t- a
aceea -. la
spus ca s-a nger In cer
peste un de ani studtul meu va
efi fie pentrU uzul fie
1 r , V
pentrU al literaturii'' (a 'iC vedea?
Freud psihani!Iizu n Romama, 1994,
p. 144).
228
N
NARCISISM (engl. narcissism; germ.
Narzissmu.\). Iubire care se
subiectului luat ca obiect.
ENCICL. CONCEPTUL DE NARCI-
SISM LA FREUD. de narcisism
apare este destul de definitl1 n
opera lui S. Freud n 1914, la
care el scrie Zur Einfiihrung des Nar-
zissmus, articol n care se preocupat
de a-i da un loc demn de el printre celelalte
concepte psihanalitice (trad. n
La vie sexuellc. 1969). la
acestei scrieri, narcisismul trimitea mai
la ideea de perversiunc: n loc de
a lua drept obiect erotic un obiect exterior
mai ales diferit de el,
..tlegea drept obiect propriul corp.
ncepud nsa cu anul 1914, Freud face din
narcisism o de investire impul sio-
subiective, nici-
decum ceva patologic, ci, dimpotrivl1, un
dat structural al subiectului.
a5adar, di-;tingem mai multe
niveluri de a conceptului. Narci-
sismul mai nti att o de
dezvoltare ct un rezultat al
ac<!stei a. puiului de om l duce n
mod necesar nu numai la descoperirea
propriului corp, ct mai ales la aproprierea
acestuia, la descoperirea lui ca fiind al sllu.
Cu alte cuvinte, impulsiilc sal e ndeo-
sebi impulsiile sexuale iau drept obiect
corpul Din acest moment o
investire a subiectului asupra
lui nsu5i, ceea ce contribuie mult la di-
namica sa n sfera impulsiilor Eului
(pulsions du moi) impulsiilor
Acest constitutiv necesar, care
are originea n ceea ce Freud
autoerotism, se n general cu o
de narcisism ncepnd din mo-
mentul n care libidoul se n
obiecte exterioare subiectului. fntr-adevllr,
n acest caz se ca
obiectale intre n cu inves-
Eului; tocmai atunci cnd are Joc o
dezinvestire a obiectel or o
repliere a libidoului a<;upra subiectului
putem repera a doua de
narcisism c-are, ntr-un fel, se produce ca o
a doua
n
un fel de stare relativ
cu un echilibru extrem de Noti-
unile de ideal, n special Eul ideal*
229
NARCISISM
idealul de Eu, se edificli pe bazli.
pot avea loc alterliri ale
narcisice: psihozele, de exemplu, mai
exact, mania ndeosebi mclancolia sunt
pentru Freud, tocmai maladii narci sice,
caracterizate fie de o a
narcisismului, fie de o depresie ireducti-
billi; de aceea le psihonevroze
narcisice.
ncepnd din anii 1920, o cu a
doua topidi, Freud va prefera sli facli o
ntre cele douli forme de
narcisism evocate mai sus, numindu-le
"primar" "secundar"; lucrul
acesta el aproape eli a identificat narcisis-
mul primar cu autoerotismul.
CONCEPTII LACANIENE.
Iacaniene du privire Ia narcisism
foarte mult lucrurile. Ele pot fi prezentate
cel mai bine prin prisma proceselor de
structurare a subiectului. Pentru J. Lac an,
infans - sugarul care nu care
ncli nu are acces la limbaj - nu are o
imagine a corpului sliu, nu face
bine dintre el exterior,
nu are nici de Eu nici pe cea de
obiect, adiel! ncli nu are identitate con-
ncli nu este subiect veritabil. Pri-
mele investiTi impulsionale care au loc
acum, pe parcursul acestui timp zero, sunt
de fapt acelea ale autoerotismului,
terminologie lllsnd tocmai sli se
subiectului veritabil.
nceputul subiectului dctcr-
minli trecerea acestui infans din registrul
n acela al ca
expresie a devine
apel, cerere; interior/exterior,
subiect/obiect se substituie
primei singurei de
acum, aceea dintre plllcere
Identi tatea subiectului se constituie in
230
de privirea de a Ce-
luilalt. In acest moment , cum l descrie
Lacan n ceea ce el "stadiul
oglinzii", subiectul se poate identifica cu
o imagine intructva a
lui ("Le stade du miroir comme
formateur de Ia fonction de je", 1949; n
Ecrits, 1966) [-+ STADIUL OGLINZII]. De
aici, provine narcisismul primar, adicli
investirea eroticli
pe care subiectul o sau,
mai exact, asupra acelei imagini a lui, cu
care se identificli. Pe baza acestei iden-
tificliri primordiale se succed apoi identifi-
imaginare, constitutive ale "Eului".
Dar acest Eu sau imagine care este
Eul este n mod fundamental
subiectului nu poate avea deci
sll-1 reprezinte n ntregime. "Eu este un
altul" (,,Moi est un autre'' Lacan,
parafrazndu-1 pe Rimbaud. Narcisismul
(secundar) ar fi ntr-un fel rezultatul aces-
tei n care subiectul un
obiect exterior - un obiect care nu
se poate confunda cu identitatea subiecti-
dar, oricum, un obiect considerat a
fi el deoarece este propriul Eu,
un obiect care este imaginea drept
el cu tot ceea ce acest proces pre-
zintli ca orbire alienare (Semi-
naire 1, 1953- 1954, Les ecrits techniques
de Freud; 1975).
prin urmare, idealul (de
Eu) se pornind de la acea
de la acea nu trebuie
uitlim eli termenul narci.sism, att pentru
Freud ct pentru Lacan, trimite Ia mitul
lui Narcis, adiel! la o poveste de dragoste
n care subiectul prin a se contopi
att de intim cu el nct dnd peste
el peste moarte. tocmai acesta este
destinul narcisic al subiectului , fie o
5tie, fie :.e se
de un al tu 1 pe care l crede a fi el sau
se de altcineva
da seama este vorba de el oricare
ar fi cazul el pierde mai ales se pierde.
-> IUBIRE.
NEGARE (fr. dcnegation, engl. negation,
germ. Vemcinung). sub o
a unei idei refulate, reprczentmd
adesea singuml mod posibil de
a refulatului pornind de la care Freud a
elaborat o teorie privind
constituirea Eului.
ENCICL. Pentru (S.Freud,
Die Verneimmg, 1925, trad.
cu titl ul La negation, 1934),
,1egarea este de refulare.
neg ceva ntr-o aceasta
acel ceva a5 prefera refulez,judecata
fiind substitutul intelectual al reful11rii.
Pacientul care, cu privire Ia cutare per-
n vis, spune nu era
mama sa, 11 pe Freud tragli
concluzia: deci este mama sa.
deci de negare, se
nutul ideii refulate. Acesta poate deveni
cu de a se face negat. S:i
subliniem acceptarea a
refulatului nu abolc.5te n accea5i
refularea.
Este lesne de sesizat pe care
o poate prezenta n practica curei m,li
ales n inte1pretare meca-
nismului Dar articolul lui FreuJ
merge mult mai departe. Pornind de );"
acest fapt clinic, Freud va ar!lta rolul
n Pnn simbolul
neglirii ideea \e Je li m'titrile
re;ui11rii . Freud examineazl n primul rnd
cele dou!l decizii ale
care atribuie sau
NEGARE
unui lucru o proprietate exist1l
care recunosc sau care unei
sa n realitate.
n ceea ce judecata de atribuire,
cel mai vechi criteriu pentru a atribui sau
a refuza eMc criteriul ,.bun' sau "rlu". Ceea
ce n limbajul celor mai vechi impulsii
n felul "Lucrul acesta
vreau introduc n mine, iar pe acela stt-1
de mine". originar
ceea ce este bun
ceea ce este Dar ceea ce
Eului, si tuat n i este m,ti
nti identic. O stare de
primli fazli a i\toriei
fa7l1 n care nu este vorba
de subiect. (le moi-plaisir) se
constituie pornind de la un Eu nediferentiat ,
interiorul fiind legat de ceea ce este bun,
exteriorul de ceea ce este
decizie a
aceea referitoare la existenta realli a unui
lucru reprezentat, Eul-realitate
definitiv (le moi-reali te definiri{), care se
pornind de la Este
proba n noutt este
vorba de a ceva prezent n Eu ca
reprezentare poate ti 5i n
(realitate). Nonrcalul sau ceea ce este
exclul>iv reprezentat nu se aOli dcc'it o
interior; realul, este n exterior.
In fazli, distingem n in-
terior o realitate n exterior reali-
tatea fn acest caz este important
de lucrul bun, admis n Eu
simbolizat, n lumea din
ca putem pune pt: el, potnvit
trebuintei. Vede:n proba
face pornind de b simboliz.are;, dm fata
a dt>ua Dar problem:a acestei
faze nu e;.tc confruntarea unei rc.'prezcnt?lri
cu care a precedat-o Tn plan
231
NE UMAN
perceptiv se pune problema unei
Proba "nu este de a gllsi
n un obiect care sli cores-
pundli ci tocmai de a-1 regllsi".
Se eli pentru Freud obiectul este, de la
bun nceput, obiect pierdut. A-1 n
realitate este a-1 Problema ex-
terionJlui interiorului se pune n acest
caz altfel. lntr-adevlir, dadi a-1 gndi poate
rcactualizeze ceea ce a fost odatli
perceput, atunci nu se mai pune problema
ca obiectul fie prezent n Din
punctul de vedere al principiului
ar putea la fel de bine sli vinli de
Ia o a obiectului. Tocmai
pentm a evita de a halu-
cina se
principiului Sli notlim di reproduce-
rea n reprezentare nu este n tot-
deauna Au loc omisiuni fuziuni
de elemente. Proba trebuie
controleze aceste
ln cea de a treia apare criteriul
actiunii motorii. pune
rii.a ceea ce este gndit, trecerea Ia
A trebuie n acest caz
fie considerat ca o tatonare motorie, cu o
Acea amnare (germ.
Dckaufschub) este de considerat ca un
.,motori.\chcs Tastcn" care ncccsitli minime
eforturi de .,mic gcringen
Dar .,abfiihren" n-
a a transporta ... a evacua, a
cxpulza. Eul exteri-
oare, pentru ca apoi se retragii din nou,
dupii fiecare din sale tatonatoare.
activitate motorie, cum
vedem, de aceea pe care ne-o
putem imagi na n cu prima
Miscarea Eului, prin retragere,
prima exteriorului
interiorului. Acest ecou al fazei primitive
232
se n diferitele sensuri ale
cuvintelor folosite de Freud.
a interiorului exteri-
orului dli o asupra constituirii
pornind de la impulsiile primare.
(germ. Bejahung), ca echivalent
al este fapt al Eros-ului. ln jude-
cata de atribuire este faptul de a introiecta,
de a ne apropria nu de a expulza n afad!..
este echivalentul (germ. Ersatz)
(germ. Vereinigung), iar
este succesorul (germ. Nachfolgcr) expui-
sau instinctului de distrugere (germ.
Destruktionstricb). ndeplinirea de
a judeca nu a devenit dect prin
crearea simbolului De unde in-
sa de refulare de
principiul Nici un "nu" - spune
Freud - nu provine din
inconsticntului de
Eu se printr-o
lncepnd cu Swdii asupra isteriei (1895),
Freud a constatat
de n vise se o idee
un sens are, pc ca, o idee
de sens opus, aceste idei fiind legate
n virtutea unei prin Apoi
el "A nu faci ceva
expresia lui nu". Tocmai dimensi-
une a imposibilului va fi de J. Lacan
realul. l n ca simbol,
se cu realul. -+ INTROI ECTtE;

NE UMAN (Justin), medic
romn 1 l\98- Israel, ?) . S-a
format ca psihanalist la Viena, .,n ambi-
anta scolii freudiene" (G. A
prin intermediul operei,
ales scriitori. A examinat de asemenea, din
punct de vedere psihanalitic, fenomenul
dictaturi lor de tip fascist. n anii 1946-1947,
a fost vicepresedinte al Societlitii romne
de A publi-
cat, ntre altele: Psihologia unei sinucideri.
Studiu psihanalitic asupra romanului " Ba-
calaureatul elevului Gerber" de Friedrich
Torberg (1 932); Studiu psihanalitic al
romanului "Adela" de G. IbrJileanu (1934);
Aprecieri psihanalitice asupra luptei dintre
copii ( 1935), n care se
romanul Intoarcerea din rai de
Mircea Eliade; Dictatura dictatorii.
Fascismul n lumina psihanalizei ( 1936);
Hitler urgia ( 1946).
NEUTRALITATE (engl. neutrality;
germ. istoriccste
stan1atl! ca o a atitudinii pslh-
anal istului n sau ca o caracteristic li a
modului sliu de a interveni .
ENCICL. psihanaliza s-a con-
sti tuit degajndu-se de celelalte forme de
mai ales de acelea
care, legate de hipnozli, permiteau o acti-
une asupra pacientului, prin
gestic". Tocmai din se
impune unele indicatii ale lui
Freud referitoare la care se
cere de psihanalist.
este mai
dect s-ar provocnd multe
Ceea ce este absolut
sigur este psihanalistul trebuie se
fereascll de a orienta pacientului
n de propriile-i valori: "Nu
nici impunem un destin, nici n-
culclim idealurile noastre, nici mode-
111m chipul nostru, cu orgoliul unui
Creator" (S. Freud, "Noile ale terape-
uticii psihanalitice", 1918, n La technique
psyclwnalytique, 1953, Paris, P.U.F.).
de neutralitate pune cele mai
multe probleme tocmai pe plan tehnic. Ea
NElfTRAUTATE
are n imaginarl! anali-
zant 1 analizat. A fi neutru, n
este pentru psihanalist sl! evite de
a intra n acel tip de raporturi pe care
fiecare le n general cu cea mai
mare pll!ccrc, raporturi n care identifi-
carea att dragostea ct rivali-
tatea. Cu toate acestea, psihanalistul nu
poate evita ca analizantul' sli ocupe aceas-
trebuie mai evalu-
eze dect sl! se
sli prcdicc neutralitatea.
Mai importante, ndoiall!, sunt re-
marcile pe care le putem face pornind de
la teoriile scmnificantului.
n vis, de exemplu, apare legati'! de
semnifican!i privilegiati, nimic nu arati'!, n
general, d<tcl! fiecare dintre acesti termeni
este luat ntr-un sens pozitiv negativ,
subiectul sau evitl! obiec-
tele pc care le
scmnificantii viselor sale. Sarcina psihana-
listului n caz mai
de grabit la nivelul Il!snd ca
perlaborarca cte
pe subiect nu numai cu limbajul
dorintei sale, ci 5i cu punctele de bifurcare
pe care le prczintl!.
Cu toate acestea, termenul neutralitate
nu este cel mai fericit ales. el
poate evoca o atitudine de deta-
sau, ncli 5i mai de pasivitate, un
fel de a crede cit este suficient sl!
de la sine visele a
ne amesteca nicidecum. De aceea curnd
va fi ideii unei a psihana-
listului (fie a unei bine-
voitoare", o care impus,
dar care nu la Freud) ideea unui act
psihanalitic*, care mai bine res-
ponsabilitatea psihanalistului n dirijarea

233

(engl. neurosis; . germ.
Neurose). Mod de
prin fixarea unui scenariu ocdlplan.
ENClCL. MECANISMELE
CAREA NEVROZELOR DUPA FREUD.
ce a stabilit etiologia a
nevrozelor, S. Freud a trecut la diferen-
lor n conformitate cu aspectele lor
l
. 'ce si cu mecanismele lor. lntr-o catc-
c m1 . . . a
gorie el include ncurastcma
. .x ale simptome provm direct
anx1oas", . .
din u.nm
mecarism psihic (prima fund_ de
mod de sexuala
ma'>turbarea, iar a doua de sat!'>-
(
. \. ') ( Se de ncuras-
ac ICI ,. b
tenie un anumit complex simptomatic su
caz sll dcpindll de evenime nte
traumatizante realmente petrecute m
copiU\rie n special) . Freud va
mai tflrzi u caracterul extrem de
inconstant al reale, dar va
tine teza di nevroza arc m
prima copiHiric.
impulsiilor sexuale pnn ea
un traumatism, iar refularea
la originea unei nevroze
Aceasta trece adesea simp-
tomele' cfind atenundu-se m pen-
oada de dar reaplldlnd aceea:
Nevroza adultului sau a
este deci o a nevrozct mfantile.
Fixatia (la la primele sa-
sexuale) apare deci ca un
important al nevrozelor; nu este
factor suficient, deoarece se m
. Fac'orul decisiv este conOtctul
pervers!Um. '
numele de nevrozil !895}.
te ncvroze,la care Freud va ulten-
or ipohondria, vor fi numite nevroze .actuale.
lntr-o categoric Freud
nevrozele n care intervine un
psihic de apllrarc (refularea), el
du-le p.sihonevroze de
se exercitii aici cu privire la
de ordin care sunt .
cu Eul determinl1 simptomele nevrotiCC.
n isteric, de
tare prin refulare, este m.
mcniul corporal: n obscsu m maJO:I-
f b
"lor ea rllmtne n domenml
tatca o 11 .
psihic: Freud a nevro:
zele prin unm Eu
impulsiile sexuale . Conflict mevltabll,
deoarece impulsiile sexuale sunt refra:tU:e
oricllrei nu vizeazll sll
plllcerea, pe cfind Eul. de
grija de securitate, este
lumii reale ct preslunu
care i impun un
ideal. Ceea ce determinll nevroza
artialitatea Eului tnllrn favoarea Jumn
.,p . . . li"
psihic, fiind la alte reprezentlln
(Psihoncvrozc de 1894).
Freud observi\ apoi eli o
nu este refulatli dect n
care ca a reactivat unml a unc
scene se;.;uale infantile cu .car;cter trau-
matizant el dect acea scenl\
. n mod :u efect.
tat7iat provocnd rcft, larca (Noi :emarcl
de 1 :{96).
P J
spozitia la pMC m :lcest
" re 1.
234
exterioare n raport cu lumea mtenoar .
Freud pune astfel n caracter:!\
"slab .. al Eulm, ceea c.c ti
sl:l deturneze impulsiile sexual.: cleei sa
le refuleze, n loc le
ln 1914, Freud pslhonevro-
lcle n grupe opuse: nevro:clc
. 'ce (term'n c:lzut n J esuctudme,

corespunzflnd psiholelnr) 5i J:
transfer
Isteric {Prolog la o teonc a
narcisismului, 1914].ln nevrozele narcisice,
libidoul este investit n Eu nu este
imobilizabil de cura ln ne-
vrozele de transfer, dimpotrivll, libidoul,
investit n obiecte fantasmatice, este cu
transferat la psihanalist.
Ct nevrozele actuale. ele se
opun nevrozelor de transfer, ntntct
au originea ntr-un conflict infantil nu
au Freud le con-
"sterile" din punct de vedere psih-
analitic; cura, va recunoa5te el, poate
exercita asupra lor o actiune
Din cnd n cnd, Freud s-a
precizeze mecanismele care intervin n
nevrozele de transfer (Refularea, 1915;
Introducere n psihanalizli, 1917;
simptom. angoasli, 1926). El dea
la urmlltoarelc
de refulare diferite n diferitele
ncvroze de transfer? Asupra cllror
libidinale se refularea? ln ce mod
refularea sau,cu alte cuvinte, cum
se simptomele? Intervin alte
mecanisme de Ce loc ocupi\ re-
gresiunea? a fi posibil sll
aici mersul gndirii sale, putem spune doar
Freud a stabilit eli n isterie refularea
rolul principal , pe cnd n nevroza
obsesionalli intervin alte mecanisme de
aplirare, cum sunt anularea
izolarea.
COMPLEXUL LUI OEDIP, NUCLEU
AL NEVROZELOR. Freud a situat com-
plexul lui Oedip ca pe un complex nuclear
al ncvrozc de transfer: "Sarcina
fi ului n a de mama sa
libidinalc pentru a le raporta la
un obiect real rcconciliindu-se cu
n cazul n care i-a fost ostil sau
cmancipndu-se din tirania sa n cazul
n care, ca reaqic contra revoltei sale

infantile, a devenit sclavul supus.
Aceste sarcini se impun tuturor
n parte este de subliniat cll realizarea lor
rareori ntr-un mod ideal( ... ].
Ncvroticii total n aceste sarcini,
fiul ntreaga ncovoiat sub
autoritatea incapabil de ra-
porta libidoul la un obiect sexual
poate fi, nwtatis muUJndis, desti-
nul fetei. Tocmai n acest sens complexul
lui Oedip poate fi considerat drept nucleu
al nevrozelor" (Introducere n psihanalizli).
De ce acest de n
parte De ce
complexul lui Oedip nu este sur-
montat? Pentru libidinale
oedipicne sunt refulate din
perene. ln ceea ce
mobilul Freud va preciza este
vorba de teama de castrare, problema rll-
mnnd pentru el cu privire la
cauza care perpetueazll (Inhi-

Pentru Lacan, teama de castrare semna-
faptul cll care este
simbolizarea cast:r"'Mii nu a fost n ntregime
Ea se realizeazll pe filiera com-
plexului lui Oedip. Castrarea, pier-
derea obiectului perfect
adaptat, este pur simplu de
limbaj, iar complexul lui Ocdip permite
simbolizarea sa, atribuindu-i o pe
care ar avea-o sim-
cum ne-o de
Castrarea fiind
de obicei o la Tatll, care este
modul nostru de normalitate (de-
semnat de termenul simptom n
unea sa lacanianll).
Dar simptomul nefiind nevroza, care
sunt factorii care fac din complexul lui
Oedip un complex nevrotizant? Putem
---

n evocarea reali,
dar cu ce criteriu o Lacan este
de este
dintre ceea ce subiectul percepe din ta-
(Le
mythc individ11el d11 nevro!>t!, 1953). Pro-
blema este o atare este
este deci periculos atri-
buim nevroza la ceea ce au
sau nu au a5a nct copilul sufere.
aici problema care i s-a pus de la
bun nceput lui Freud n cu care
el a conchis el!, n ceea ce arc
este tocmai "realitatea
Relund termenul de mit individ11al,
Melman
(historization) n constituirea
nevrozei. El un refuz
al comune: refuz de a accepta
pierderea obiccn1lui care, de aceea, este
nu unei a ci unei
istorii socotite originale exclusive
care, prin forta nu este:
a materne,
a real, unui sau a
unei surioare etc.). Acolo unde mitul oedi-
pian, mit colectiv, face o promisiune, mitul
individual al nevroticului un
prejudiciu. Iar o Ia
este prin plngerea care i se adre-
de a repara acest prejudiciu.
fn nevroticul
nu numai de de ci, pc un
plan mai larg, la o or-
de mitul individual. Charles
Melman subliniaz11 aceastli situatie este
stmcturatli ca un scenariu cl1 acest sce-
nariu se va repeta de-a lungul nhegii
impunndu-5i stercuttpiilc c5ecu\ n
divers,ele ce se \'Or prezcrta.
captar..; ntr-un \Cenariu este
proprie ncvrozei. ln nu
236
oedipianl1 care sl1 fi
ln fobie, care este o nevro-
zei. repetarea unui identic care este
elementul fobogen, dar acest element nu
se nscrie ntr-un scenariu. Ct
ea se printr-un
montaj imuabil care arc drept scop accesul
la obiect care nu loc nici unei
istorii nici unor personaje specifice.
Astfel, "realul stabilit n va sluji
drept model pentm toate situatiile viitoare,
prezentndu-sc ca un vis supus legii
inimii de realitatea n
mod necesar pe cnd conflictul
mereu acela de (Charles
Melman, S6minaire. 1986-1987, inedit).
Date fiind sale clinice, sce-
nariul duce la .. Modul n care nevro-
ticul realul aratli el reproduce,
originar".
Ce este de dat acestei
a Este vorba de a se n
o captare perfectli a obiectului sau,
de a se pierderea
este realmente Vom vedea
atitudinea oscileazl1 ntre aceste
opuse.
RAPORTUL NEVROTICULUI CU CE-
Pentru nevrotic, ca pentru orice
(parletrc), raportul
fundamental se face cu Raportul
narcisic are o mare n
de aceea paranoiace nu sunt
aici dar tocmai din raportul
cu structura sa. Pute1"1
repet!, n alti termeni, ceea ce am spus mai
sus: complexul lui Oedip, prin Numele-
pe care l promo\eazl1. propune
un pact simbolic. Manevrnd renuntarea la
o (aceea ;Jrivind obtec-
tul a), poate avea un acces licit
la juisanp Conditiile pactului sunt

bine stabilite pentru viitoml nevrotic (nu
este cazul psihoticului), dar el nu va re-
cu privind obiectul a
foarte bine n nevroza obsc-
stonala de asemenea, adesea n isterie)
nu va renunta nici la a pretinde

Eu "slab" utilizat de Freud, Lacan este
m. cu ceea ce Freud, la
operei sale, cu privire la
o a care nu e\tc altceva
dect . refuzul de a admite castrarea
(AnaiJza analiza cu sfilrsJt
1937). y '
Cum se el? Imaginndu-si Nu-
care este un si
facnd din el ideal, acela care, dupll
cum Lacan, "ar nchide ochii n ceea
ce pnve5te neprctinznd apli-
carea a pactului simbolic. Astfel
nevrot1cul Celuilalt care .
d f . . . ' ,pnn
de castrare, nevroticul
se de aceasta ca de o
prea bine
ce ?oate permite - pe planul verbal
al -,el
acestea sunt prea intolerabilc, apelul
la mdulgenta Celuilalt poate, pe moment,
sl1 se ntr-un apel la perfectarea
sale, dar acea.,ta nu co t't .
e. nu este dect un loc.
a Celuil alt, dispozitivul curei, cu
culcat pe canapea, invizibilitatea
psihanalistului, o face mai sensibilli: Celui-
lalt, nu persoanei psihanalistului, se
apelurile anali-
zantului*.
este acea
cele mal multe on n
ld:al despre care se presupune primeste
este de ea,
remediU! necesar, despre care se
ncotro ar trebui
angajeze subiectul dorinta. Transfenll
curei, deoarece interogarea ,,subiec-
tul ui presupus a t'"
. 1 JJ permite analinn-
tultll sll dobndeascll elementele acestei
este pentru
scopul sau, lmphcnd destituirea acelui
ideal.
. Nevroticul ar dori ntmchipele ima-
gmea acelui Tatl1: iatli
de .. Lacan spune el are un Eu "pu-
termc 'un Eu care, din toate puterile sale,
castrarea El
once tentativl1 de a Eului agra-
sale merge n
nevrozc1. n pofida cont.radicfici cu termenul
. . ns 1 u1e
un progres, ntmct de
mchtpuie cere ca el fie
castrat, ceea ce, n
:,Ceea ce ncvroticul nu refuzl! cu
pnllla analizei este
sac;.tficarea sale Celui-
lalt , c,.subvemon du sujet et dialectique
du deslr 1 'inconscient freudien" 1960
Ecrits, 1966). ' '
Psihanaliza, care nu n serviciul
(de
legea trebuie sil-i
subiectului sll se chestioneze si
asupra alegerii pc care el 'a
ct 5i asupra Celuilalt.
OBSESIO-
NALA. Cele douli principale ncvroze de
tramfer nevroza
Freud a printre nevrozele de transfer
une!c fobii sub denumirea de isteric
apropiindu-le deci de isteric.
la finele a dat
fobiCI un alt loc, calificnd-o drept 1 "
t . ,.,, "p aca
umanta c tre alte stmcturi' nevrotice sau
perverse. Ch. Melman, cum am
237
OBSESIE
cu dezinvestirea obiectului. ln
Winnicott a recurs la jocul squiggle. care
un traseu liber (n 1. englezl!,
squiggle) pe care l face terapeutul (nr. 1),
reluat de copil (nr. 2), tcrapeutul face un
altul (nr. 3) etc., ntr-o scrie de schimburi
ludice. Winnicott
n 5i a pierderii.
-> WINNICOTI (Donald Woods).
OBSESIE (engl. obscssion; germ.
Zwangsvorstel/ung, Zw;mgshandlung). Tul-
burare caracterizatl! de
n a unui sentiment sau a
unei idei care i apare subiectului ca feno-
men morbid care, provine din pro-
pria sa activitate psihicl! persistl! un timp
mai mult sau mai ndelungat, in po-
fida sale a tuturor
eforturilor de a se debarasa de acel senti-
ment sau de acea idee.
ENCICL. Alienistul francez J. Falret a fost
acela care a introdus termenul (pornind de
la verbul latin obsidere, a asalta, a lua n
stl!pnire), pentru a sublinia n ce
unele idei patologice ascdiazl!
pacientului. Multl! vreme s-a crezut el!
vorba de o patologie a deoarece
bolnavul nu aibl! de a se
debarasa de ideile obsedante. S. Freud a
dat fenomenului o
apel la de refulare , i7o-
lare, anulare rcgresie la stadiul sadico-
anal, atunci cnd el a individuali7.at nevroza
Obsesia este n general asoci-
cu compulsia, pe care subiectul
este obligat o mpotriva
sale ln 1. de
altfel, ,.Zwang" corespunde att obscsiei.
atunci cnd este vorba de idei (Zwangs-
vorstellung, reprezentare ct
compulsiei, atunci cnd este vorba de
254
acte (Zwang.shandlung, com-
->
OMUL CU LUPI. Pseudonim al unui
de origine ngrijit de Freud.
ENCICL. Acela i-a dat nu-
mele Omul cu lupi a urmat cu Freud o
despre care acesta a publicat o
dare de n 1918, sub titlul Aus der
Geschichte einer infantilen Neurosc, tra-
n 1. sub titlul Excrait de
J'histoire d'une nevrose infantile (l'Hommc
aux Joups), n Cinq Psychanalyscs (1954).
Freud n ceea ce situatia
pacientului se la diagnosticul
dupl! ce
stabilise unei ncvroze obsesio-
nale. Pentm Freud acest caz este ocazia
unei dezbateri, unice n opera sa, cu privire
la realitatea evenimentelor sexuale
infantile, a o
contrar lui C.G. Jung.
Cazul "Omul cu lupi", comentat de
Lacan de elevii a permis punerea n
valoare a mecanismului forcluziei", ca
stabilirea statutului literei n incon5ticnt
(n cazul respectiv litera V sau cifra cinci
care se n anumite momen-
te decisive din biografia subiectului).
OMUL CU Pseudonim
al unui suferind de obscsio-
tratat deS. Freud.
ENCICL. Acela i atribuie
porecla "Omul cu (poate un
anume Ernst Lanzer) a urmat cu Freud o
a dare de a fost
n 1909 sub titlul Bemerkungen
iiber einen Fali von Zwangsneurose (n
trad. Rcmarqucs sur un cas de
ncvrosc ,.I'Homme aux
1932, n Cinq Psychanalyses. 1954)
Acest text constituie prima expunere
a simptomelor obse-
OMUL CU
sionale cu complexul patern
modul n care Freud conccpea nevroza
obsesionaH1 n limitele primei sale topici.

255

celor principii l pc
ntr-o teorie care p<tre a fi la
filosofice, nu se arat ii totu51
idealist: principiul fi secund
n raport cu principiul dar realul
este prezent de la nceput, chtar nu-
mai prin prisma primelor
O de faptul cii Freud
face din Eu
asigure pnn-
cipiului Dar Eul, n de
obiect libidinal n narcisism, are mat ales
o funqie de contestare. dificultate
este mvelul
teoriei'lacaniene a imagtnarulut .
PRIVATIUNE (engl. privarion; germ.
a unui obiect
pe care subiectul. l poate conce?e
trebuind sau ca trebumd.
celui pe care el l ca fimd
pc nedrept lipsit de acel obtect.
unea poate fi ca o
a complexului lui Oedip. pare
mai nti apropriet.c copilul m ceea
ce se ca trcbme
ca ca fie de el pentru ca acesta
accede la propria-i .

- un care nu se confunda mei cu
real, nici cu simbolic
ea provine de la
-+ FRUSTRARE.
PROCES PRIMAR, PROCES SE
CUN DAR (cngl. primary process. sccon-
dary proce.ss; germ. Se-
Moduri de .a
aparatului psihic care sts-
temul rcspecuv, SIStemul

ENCICL. S. Freud a desemnat ca
primar" un mod de caractcnzat
pe plan economic de scurgere
cl si de libera glisare a sensullll.
energ1 ..
ENCICL. pentru un
sentiment de este legat de
aceasta nu once
n schimb, uneori .n mod
efectiv Aflarea sexu-
ale trece pentru copil prin recunoa5terea
faptului mama nu arc penis, este
realmente de el. Dar se
remarcllm aici su"':-
b 1
. ul Pentru Lac an, care m
O IC .
mod paralel , .
privatiunea, obiectul este stm-
bolic: Realul ' este ce
Pentru ca un obiect lipsi de atei,
e necesar ca el fie determinat pe
simbolic ca trebuind fie atct.
Astfel, o carte nu dintr-o
dect n n care locul CI este
aici, determinat , de exemplu, de
un
Inconstientul este prin locul
proces, ale clirui mccamsme spe-
cifice sunt deplasarea condensare ca
moduri de trecere de la o reprezentare la
alta. procesele secun?are
pe plan economic pnn lega-
turi printr-un energetic supu.s
principiului Ststcmul
cnt-constient este locul acestor procese
care suport al
gndirii logice al controlate. La
polul opus, procesele
270
------
--------
unei gndiri libere, imagmatlve, unde
miscarea nu suferli P?n-
dc;ea conceptelor, cum este cazul n VISe.
-+ VIS.
PROIECTIE (engl. projcccion; ge:m.
Projektion). prin care un
n lumea exterioarli, dar le
identifice ca ature, idei, afecte,
etc., creznd in lor cx-
terioar:1, obicctiv!l, ca ntr-un al
lumii.
ENCICL. ntr-un mai restrns, pro-
o prin care un
subiect respinge n localizeazit n
o impulsic pe care nu o poate
accepta pentru persoana sa, ceea ce i
pennite o conteste n el nsu5i.
8prc deosebire de este o ope-
--+ DELIR.
PSIHANALIZA COPILULUI (engl.
of children; germ. Kinder-
psychounaly.sc). Aplicarea psihanalizei la
copii.
ENCICL. Adesea ca o modali-
tate minorli a psihanalizei, unor
femei studii medicale sau unor ucenici
ntr-ale psihanalizci, psihanaliza copilului
s-a impus ca un cmp de cercetare de

Extensiunea sa la psihiatria
copilului, ii corpusul
teoretic, dar n domeniile conexe cum
sunt a contribuit la
difuzarea psihanalizei la banalizarea
unora dintre conceptele sale. Acest
prodigios doxa pe care a generat-o, de
exemplu, dezvoltarea pretins
a copilului un ideal de normalitate sunt
indisociabile de
tilor n n domeniul
au fost
adco;ea creatori de pentru copii
formatori n cetate,
fie Viena anilor 1920 (Aichhorn, cu
Anna Freud, fondatoare a
unei scoli-model sau, mai trziu, Jackson
la Londr.t r:izboi (Hampstead
Clinic a Annei Freud, Tavio;lock Clinic
PSIHANALIZA COPILULUI
a Mclanici Klein), n Statele Unite
din Chicago a lui Bruno
Bettclhcim. Child Analytic Clinic din
Clevcland) '>au n (Ccntntl Claude
Bcrnard n 1946, Centrele medico-psiho-
pedagogice ncepnd din 1964,
de la Bonneuil a lui Maud
Mannoni, "casele verzi" ale psihiatrei
psihanalistei Franc;:oisc Dolto), ci au
ntotdeauna promoveze spe-
cifice, o o
specifid1, transmitt\
ridice probleme
toare n de din care
fllceau parte.
Constituie psihanaliza copilului
o numim L.G.) o
aparte, o specialitate aparte?
FREUD COPILUL. Pentru a explica
etiologia nevrozelor, ncli de la
Swdiilor asupra i.Heriei ( 1895), Freud
presupune unui traumatism sexual
precoce n Cu toate
el a descris zonele erogene formele pre-
genitale de sexuall1 n 1897, nu-
mai ncen1l cu ncetul a ajuns sl1 descopere
sexualitatea si sli din ea
pivot al Yn 1905, n
Trei privind teoria Freud
le cu precizie elevilor stii calea de
urmat: "Deoarece formula potrivit
nevroticii au dlmao; la starea infantiltl a
lor sau au fost la
incepe a contura n spiritul
nostru, interesul se va ndrepta
"copilului 5i vom sil
jocul influcn!clor care
evolutiv al infantile
la finalizarea sa sub de pcr-
sau scxualli nor-
Ccrfmdu-lc primilor
verifice direct pe copii validitatea teoriilor
sale, el numeroase dintre
271
REAL
acesta, faptul forcluzia n real a
paterne.
REALULUI. Real reali-
wte. Dacli realul este ceea ce este deja aici,
este evident d1 el este tocmai ceea
ce scap!\ prizei totale a simbolicului: dacii
realul tace de obicei, el se dincolo
de simbolicul care 1-a flicut sll tact\. Sim-
bolicul vehiculat de permite
subiectului sti expulzeze din cmpul repre-
zentllrii sale realitatea, acel real existent
deja aici . Dar Lacan, n Les quatre con-
cepts fondamentaux de la psychanalyse
(1964), din acea expulzare dir.
cmpul realului de clltre simbolic o defi-
care asupra reintoarcerii a
ireductibile a acestui real, fie el
Lacan. Ea sa imposi-
ca bliiatul sll mai fie n Focul
cuprinde ceea ce aici este semni-
realul al
(.,Visul copilului mort care arde",
n Interpretarea viselor, 1900).
Realul prezentat de .5Cl'is. Dacii el revine
mereu n acel loc unde subiectul nu-l
sau se mpiedicli de el, este pen-
tru acel loc ca atare
simbolicul acestei prin care su-
biectul l-a expulzat din reprezentarea sa,
propria-i realitate. Lacan
spune n acest caz eli "imposibilul este
realul" afir-
mnd dl imposibilul "nu nceteazli de a se
scrie". permite precizarea a ceea
ce realul n raport cu limbajul.
Semnificantul, suport al simbolicului, per-
mite nscrierea castrtirii simbolice care
constituie cadrul perceperii Locul
realului este ntotdeauna ratat de
subiect, iar imposibilul, ca real, nu mai
este, ca n filosofia aristotelicli , ceea ce nu
poate exista. O datli cu discursul psihana-
litic el devine ceea ce existli pentru un
subiect' nu poate fi reperat dect de el,
ntruct simbolicul, nscriindu-se pentru un
subiect, a localizat n timp realul.
Lucrul acesta se ntmplli pentru su-
marginalizat: ,.Realul este aici ceea ce
revine ntotdeauna n acela5i loc - n acel
loc unde subiectul, n mllsura n care l
{ ... } nu-l Lacan este
determinat sll marcheze, n capitolul V din
Dincolo de principiul pllcerii (1920),
raportul gndirii cu realul. ln
automatismul dcterminll ntoarcerea scm-
care destinul unui
subiect. Dincolo de ceea ce subiectul re-
petll, realul care este al sliu se semnalcazli
de a nu fi ntlnit , de a fi lipsli n sesizarea
gndirii. El poate, de a-;emcnea, sli fie
reperat in drept ,.ntlnire nefastli"
la ac tivul subiectului: n accidentul citat de
Freud reluat ca exemplu de ctitre Lacan.
Un tatli viseazli eli fiul n realitate
mort n urma unei febre, il interpeleazli:
tu nu vezi d ard?" El nu se
in timp ce ntr-o nd1perc ard
ale copilului, asupra
cliruia trebuia sli vegheze un blltrn. Dar el
pentru sine, n vis , o care ca
este un aprins ,.la punctul
cel mai atroce al subiectului" , spune
biectul, conferind un cadrul simbolic
mpinge n afara aces-
tui cmp un real pc care din acea clipli il
care pentru el rlimne mereu
prezent. El nu poate avea o aprehensiunc
directii a acestuia deoarece dimensiunea
simbolic li acoperli realul chiar n timp ce
l contureazli. Simbolicul, nsli, procedeazli
dintr-o necesitate care nu se
scrie, n special, n uzajul pe care logi-
cianul l face de scriitura
gem de ce Lac an a folosit scrisul,
290
c?nturcze prin scris realul cu care psih-
analistul are ntotdeauna de-a face n mod
electiv' n Lacan definc;te deci
de ceea ce "nu inceteazli a scrie":
neces1tatca unei prime simbolice,
un real care nu de a se scrie
fentr.u eli a fost localizat de simbolicul
un real subiacent simboli-
Lac an se printr-o
scmturli formal li, sli dea contur realului cu
care are de-a face clinica psihanaliticli.
Dar de la
nu
logJCII, CI uthzliru Simbolurilor (cuantifi-
deci, unei
de ce Lacan va inventa o
care nu nimic simbolu-
rilor'. ci doar sale care i
permte n.u numai contureze realul, ci
prezmte seri-
de teoria matematicii a no-
?unlor se prezintli sub forma de bucle
la un loc: bucla realului, aceea a
sn:bohcului aceea a imaginarului . n
ultJmli nodul borromean demon-
singura sa materialitate exis-
unm real definit n cu treizeci
de ani.' Dacli se pur simplu
desen, se -spune Lacan
-:- ca, pentru a fi diferite, buclele realului
imaginarului stau mpreunl
doar pnn materialitatea a
lor. unul este tliiat, toate se desfac.
O ce se admite aceastli nnodarc
este principiul umane, sun-
tem sli eli nici unul din
cele trei registre nu este reductibil la ce-
realul n raport cu sim-
bohcul, adJcli allituri de el, fiind innodat cu
.:1 imaginarului. Ceea ce aceastli
borromcanli are specific este eli
xrmJte sll se demonstreze materialmente
REFULARE
unei structuri de un real
lllCJodatll reductibil la simbolic, dar legat
Ea face totodat!i ambitia unei
exacte care realul n
ultimele sale metereze. sll-1
la u.n pur joc de simboluri fizico-matc-
exemplu. Dar ea
psthanahza cu un instrument mai exact .de
a acestui real n cura unui pa-
ccnt. -+ TOPOLOGI E.
(engl. repression; germ.
Proces de ndeplirtare a
care refuzat accesul la

ENCICL. pentru S. Freud
m?n:ente !ogice ale rcfult\rii: refularea
ongmarli refularea propriu-zisll. Refula-
este unei semni-
care, n virtutea castrllrii, vede
refuzatli luarea n sarcinli de clltre consti-
ent: simbolicll suportatll .de
falus, Obiect 1maginar.
Cu efect ntrziat intervine refularea
propriu-zisli, refularea impulsiilor orale
scopice, invocante, adiel! tuturo;
tmpulsi ilor legate de orificiile reale ale
corpului. Refularea le antreneazll
urmele sale, sexualizndu-Jc. Ea cere
tmerea lor la
CATEGORII DE REFULARE. O

rcmarcli ne permite
dJstmgem doi temeni, care n limba fran-
cezli sunt amndoi prin refulare:
Unterdrlicktmg, care literalmente nseam-
".reprimare",
a elemen-
tulUI repnmat, Verdriingung de obice
t d . ,
1
ra us pnn "refulare", dar pentru care
(mise a J'6cart) ar fi
maJ potnvJtli. Freud o n
REFULARE
felul sa n-
l i1turarca (n 1. die
si n faptul de a departe de
(n 1. die ..
Ceea ce refularea
d
este ceea ce este susceptibil
e y F d
provoace o Dar, arata '
nainte de un astfel de nivel de orgamzarc
;sihidi, alte destine cum
sunt ranversarea n contrariU,
mpot riva propriei de
sarcina de :. alte
cuvinte, dadi n anumite lmpul-
siilc sunt susceptibile provoace ne-
si refularea nu a avut loc,
Freud d1 ele sunt deturnate de alte
procese impulsionale. Aceste procese sunt
caracteristice nevrozei :u-
fi faptul m
contrarul ei - UCIZI -
sau de aplica un imperativ pumt!V.
REFULAREA
SIONALE. impulsionale provm
n primul rnd de la orificiile reale ale
corpului(-> Fie avem
face cu impulsii orale , anale, scoplce,
invocante, ele se de "favoarea -:
spune Lacan :..__ anatomice a
margini sau borduri: dm-
tilor>> marginea anusulm ( ... ('
Freud de
impulsionalc atunci cnd se l.a
acele de idei , semne ale unei ex.cl-
. t d v"
organice, care sunt asplfatl: :.ar .
("apres coup" ) ca efect al refularu ongl-
nare. Refularea le cu
sine si' n acela.5i timp, ele sunt
si ar fi vorba de o de bncl .
pe orificiile corporale, suportun
ale .
acum admitem. cu Freud, ..
CELE MOMENTE LOGICE ALE
Dupli Freud,
dreptul admitem o refulare ong.marJ (m
1. germanli, Urverdriingung). o pnmli
matul genital ului"' faptul
de acel obiect imaginar, falusul: va
tinde refularea tuturor celorlalte
n timp ce le putem admite
reprezentantul in mod originar
despre care Freud. tocmai
falusul. Acesta este singurul obiect
care n pofida penisulm, nu
suport real. El cere, efect
ntrziat logic, refularea propnu-zlslL
pulsiile non genitale sunt acum asociate
pc care o falusul. El le
le antreneazli n
sa (d<ms sa mi.5c ;) El
la sacrificarea oncare J-ar fi
a care constli n aceea
tantul care va face existe
reprezentare (n 1. Vor.ste/lung:-
repriisenwnz), vede luarea m
de Cu el.
o reprezentantul
de aceea stabilit n mod mvanabll
impulsia i este ... (. -:1 doilea
al propriu-ZISe
psihici ai reprezentantului .re:ul.at . sau
lanturile de idei care, vemnd dm parte,
asociat cu numitul reprezentant".
numai aceste cunosc
destin ca refulatul originar' ci "refularea
este ( ... ( o refulare cu efect
ntrziat".
292
obiectul.
SENSUL DREPT A
Rll. ln virtutea a ce? l n virtutea
un sens univoc de a fi falic suportat dyc
semnificant' fie acesta un . o fraza,
o litcrli. Este n
subliniat n faptul m
a unei impulsionale
( ... 1, de orice ordin ar fi, va ( ... J ntlni n
mod automat lama care o va debuvura, ( ... (
cernd se la acea im-
ca ca fie inofensivli,
fie sub-
li sau, dad1 ea trebuie
ta nu se face dect n anumite
pentru ca eventual rezulte pHl
cerea" (Ch. Mclman, Seminaire sur la
nevrosc obse.ssionel/e, 1989). de
ce refulare sunt corelative.
Ceea ce de asemenea faptul
nu poate reveni n vorbit ca
obscenitate, ceea ce semnifi-
care se pe refularea falusu-
lui pot deveni, orict de ar
luarea aminte a semne ale
acestei
Prin refulare subiectul orice
Obiectul imaginar, falusul, care
este, n virtutea scmni-
ficantului, nlliturat, iar subiectul i sacri-
toate sale. n
aspir.trc a impulsionalc de
precum
sexuali zarea simultanli a
care se aici la diferitele impulsii,
se pot foarte bine produce ca
Refularea originarli
falu!>ului este pur simplu de
un efect de sens legat pentru copil de
semnificantc.
l N REFULARE.
ideea
potrivit ar interzice ar fi
Dc,igur, i revine ta-
prin simpla sa
arate n special el trebuie
la acel obiect imaginar pe care
crede prin
mamei sale. Dar tocmai vehiculat
REGRESIUNE
prin semnificant este acela care
pe cnd
paternli pare a avea,
drept efect mpiedice ca mecanismul
implacabil al sli antrcneze inhi-
definitivli a subiectului. pa-
ternli l pc subiect fie mai
timorat n sa, ntr-un cuvnt,
mai frapat de o castrare care, n caz
contrar, l-ar anula ca subiect dezirant. Nu
rareori n unii dau di au
adus timp ndelungat sacrificii imperative-
lor ndeplinit ndato-
ririle sociale a trage de aici nici cea
mai Aceasta din
ei nu situau cum trebuie
care putea autoriz.eze
se bucure n limitele definite de ea
localizate din punct de vedere sexual
social. o atare remarcll eu
privire la naturc1 originare permite
relativizarea a ceea ce n ar
putea ntr-un cult nechibzuit al
este mai ca subiectul
fi n acord cu sa. -+

REFULAT (engl. repressed; germ. Vcr-
driingt). Reprezentant psihic, mnczi-
cli sau amintire care a suferit refularea n
incon5tient. -> NTOARCEREA ELEMENTU-
LUI REFULAT.
REGRESIUNE (engl. regrcssion; germ.
Regre.ssion). Proces de organizare libidi-
nal li a subiectului care, confruntat cu
intolcrabile, s-ar ntoarce, a
se proteja, la stadii arhaice ale sale
libidinale s-ar fixa aici n vederea
regl!J.irii unei
ENCICL. concept e'te utilit.at
pentm descrierea unei intoarceri adesea
REGULA
trcdltoare la o de dezvoltare
atunci dind trecerea de la o la alta a
c.:a o insuportabil!!.
Putem nota acest termen este
strfins legat de o cla-
borat11 modelul teoriilor biologice.
Utilizat pentru a descrie anumite efecte ale
curei, el nu este convenabil, n de
catul n care se arc n vedere rentoarcerea
din fazele cele
mai precoce ale infantile.-> FIXA TIE.
REGULA ABSTINENTEI (engl. rufe
of abstinencc; germ. Abstinenzregel). Prin-
cipiu potrivit dlruia travaliul curei nu ar
putea fi dus la bun dect ex-
clude ceea ce ar putea alina imediat difi-
nevrotice ale subiecwlui, mai ales
pc care le-ar putea ca
la erotica de transfer.
ENCICL. S. Freud energia
psihic:! nu poate fi cu
pentru dect dacli ea nu imediat
reinvcstitli obiectelor exterioare
travaliului terapeutic ca atare. Drept ur-
mare, el i pe de a lua
pe durata curei decizii extrem de impor-
tante pentru cursul lor. De asemenea,
el i psihanalistului evite
gratificarea subiectului cu afecti-
ve care i-ar putea fi suficiente care ar
putea apoi mult mai necesar
travaliul care conduce la schimbare.
Evaluarea a principiului abMi-
este n gene-
ral, au de a interzice orice dccLdc
impor!<lnll1 pc durata curei. Din punct de
vedere istoxic, principiul
a tiVUl meritul de a repune n repre-
zentarea unei totale a psihana-
listului: este ceea ce apare cu claritate n
"tehnica a lui S. Ferenczi, care
294
proscrie mai ales unele practici repetitive
care travaliul
-> FERENCZI (Sandor).
REGULA (engl.
rufe; germ. Gnmclrcgcl). Prin-
cipiu fundamental al psihanalizci constnd
n apl icarea a metodei asoci-
libere n cursul de
ENCICL. Freud le pre\crie
tot ceea ce le trece prin minte,
chiar aceasta li se parc de in-
tere\. ilogic sau chiar absurd. Se
azi ca nu mai fie formu-
n mod explicit chiar la nceputul curei.
Ea este aceea care
Dar lucrul acesta
poate fi n fel chip. Pentru teo-
reticienii ,.analizei ca Sacha
Nacht, regula arc mai ales o
valoare n ceea ce pacientul nu o poate
respecta. sale de a asocia
iar analiza acestora
e\te un moment pentnl accesul la
incon5tient.
Dintr-o cu ton1l per!>pectivl1, se va
considera mai degrabl1 cl1 regula funda-
presupune eli exL\tl1 o logidi
proprie discursului Ea consti-
tuie o nccesarr1 pentn1 ca subiectul
accede la limbajul sale.
Desigur, logicli poate fi
ca un imperativ n raport cu care pacientul
va fi ntotdeauna n deficit (C. Stein). Ea
pune n valoare un al cuvn-
tului nou n n care nu
orice discurs detine de la Eu cuvintele sale
de ordine. -> METODA LIBERE.
REICH (Wilhelm). Medic psihanalist
emigrat n Statele Unite (Dobrzcy-
nica, 1897- penitenciarul
din Lewisburg, Pennsylvania, 1957).

sexuali1 (1945) Ascu/tif, omule mic
(1948).
REIK (Theodor). au:.tnuc
emigrat n Statele Unite (Viena, 1888-
New York, 1969).
Dupli o psihanalizl1
de K. Abraham, a exercitat psihanaliza
mai nti la Viena Berlin, nainte de a
emigra n Statele Unite (1938). Non-
interesat mai ales de
ps_1hanahzei n afara domeniului terape-
Utic. ntre altele: de a
(1959), .Psihanaliza crimei
pedepsei (1959) autoanaliticc
S:Cfate pe teme culturale
iltJce pe o de Gustav Miihlcr, 1953;
Fragment dintr-o confesiune, 1956).
RELATIE (fr. rela-
d'objct; engl. germ.
Objektbeziehung). a subiectului cu
anturajul cu dezvoltarea im-
pulsiilor a luare n considerare ar
permite depll5irea unei abordllri centrate
exclu:.iv pe individ.
ncepnd din 1920, un rol im-
portant n cadrul psihanalitice
din Viena, unde se distinge prin angaja-
mentul in partidul comunist austriac.
dezvolte terapeutice n
clasa muncitoare In paralel, justi fice
psihanaliza n ochii cu
unor incompatibile cu ortodoxia
Astfel, el atribuie nevrozelor
ale asupra
are o virtute curati preven-
llvli orgasmului, 1927). Reich
:espinge impulsia care, el,
abandonarea conceptului fonda-
tor central n psihanali:Ui: sexualitatea.
de asemenea, universalitatea com-
plexului lui Oedip, deoarece n ochii sl1i
reprimarea nu este
sexuale,refulare.a sub-
ncservind dect Ia
SIStemului capitalist (Materialism dialectic
1929). n Lupta sexua/if a
el morala conjugall1
farnl11a, respornabile de mizeria sexual li
de societatea autoritar!!. Ca
psihanali't care a pus problema
SOCIO-economicului n geneza
psihice, el a fost exclus (1934) din Aso-
de de cl1tre
E. Jones , care 1-a judecat ca pe un pericu-
los membru al partidului comu-
nist. Nazismul l constrnge e migreze
mai nti n Europa, apoi n Statele Unite.
Atei ncepe el, n 1939, sale
asupra orgonului, o energie vital li cosmic:!
ENCICL. Cu toate la Freud
obiectua/il, el nu a propus
o teorie cu privire Ia
aceasta. Doar unii dintre elevii directi
sau au sistematizat
termenului, n special
ndeosebi A. M. Ba1int.
a cllrei stagnare n organism ar fi rl1s-
punzlltoare de psihice
Acuzat de escroche1ie pentm a
ft acumulatori cu orgon,
Re1ch este ncarcerat, iar vnzarea
sale este A mai scris: Psihologia
de nwsiJ li (1933),
. au relevat, spre 1935, eli ma-
;ontatea conceptelor psihanalitice se
la individul examinat n mod izolat. Se
datorea:Ui oare faptul acesta locului dat de
Freud, n sexualitatea infantil:!, autoerotis
mului? fn primele ale celor Trei
studii privind teoria ( 1905), se
pare Freud a avut n vedere cva,iexclu-
fom1a de dezvoltarea libidinall
1
295
.REMARQUES SUR LA PSYCHANALISE .. ."
copillirie. fn ulterioare a adus
rectificliri: un copil de la trei la cinci ani
este ntru totul capabil de alcicrea obiec-
tului. Prin aceasta ci:! impulsia
se poate orienta o
din anturaj, de care se puternic,
chiar nu modu-
rile de realizare de la vrsta adultli.
Michacl Balint va sistematiza acest tip
de (Iubire prim.rri1 tehnicii
psihanalitici1). El o extinde n special la o
vrstli extrem de precoce, la care va situa
ceea ce el mpreunli Alice Balint,
"iubire Aceasta, da-
tnd chiar din primii ani de n gene-
ral nu poate fi prin memorie. Dar
ea revine n transfer, n anumite momente
ale curei, sub forma unei puternice
de a fi iubit. Iubirea obicctualli primarli,
constituind absolut prima obiec-
tualli, ar avea drept scop acela
de "a fi iubit satisf"dCut, a avea nimic
de dat n schimb" tn sens este o
iubire chiar subiectul poate
o activitate ca
scopul. Pe de parte, fiind cu
totul egoistli, este n acela5i timp
deoarece mama n aceastli
timpurie, "l trdteazli pe copil ca pe lucrul
ei, ca cum nu ar avea nici nici
interese personale''. Balint de
altfel alte lucrliri diferitelor forme de
n special formei pe
care o "iubire
O tema obiec-
tuale va fi de autori.
M. Bouvet, de exemplu, face din
conceptul central al sale (Rela-
tion d'objet). tn acest tip de claborliri
teoretice se n paralel cu studiile
libidinale propriu-zise, modurile
nale care sunt proprii fiecliruia dintre aceste
296
stadii: de exemplu, corelativ cu stadiul
oral, se poate concepe o
oral li, centratli pe incorpo'rare, care ar avea
o parte att n raportul cu
realitatea ct n n nevroze ar
avea loc o regresie la o obiectualli
pregenitalli. este destul
de normativli n n care opune
prcgenitale, cnd Eul este slab,
genitale, cnd Eul este puternic,
cum opune rea
sau
de obiect.
Termenul relatie obiectuali1
fie azi utilizat de n
nsli, pretutindeni unde opera lui
Lacan a avut vreo el a trebuit
fie reexaminat n mod serios. El face de
fapt sli se alunece cu ntr-o
adaptati care s5 distingli,
n mediul subiectului, obiectul care ar fi
adecvat, obiectul bun. Lacan a putut sub-
linia eli, n ordinea care n primul
r:ind psihanaliza, aceea a impulsiilor sexu-
ale a destinelor lor diverse, nimic nu ar
putea fi conceput a se adapta n modul
acesta. Ct obiectul, el este nainte
de toate determinat de coordonatele de
limbaj, cnd nu se confundl'l el cu
un semnificant: semnificantul falusului
absent al mamei n semnificant
factotum, articulnd numeroase semni-
falus etc.) cnd este
vorba de obiectul fobie. - FOBIE.
"REMARQUES SUR LA PSYCH
ANALYSE. APER<;U GENERAL
ET CRITIQUE SUR L' IDEOLO
GIE FREUDIENNE". Lucrare a me-
dicului militar romn Constantin Slindu-
lescu (1904-1 981), n 1932la
n limba Autorul polemizeazli cu
din ai psihana-
!JzeJ. se convins de con-
a lui Freud: "Cnd
multe privind
psihanalitic cnd
aJ patruns mai n profunzime
datele psihanali7..ci, mai nclinat
ideilor pansexualiste''. Acelasi
autor. n anii va ataca furi-
psihanaliza, amintind prin ton de
cnt1ca _freudismuhli de
OdobleJa ( 1902-1978) n a sa
. o
con.som.uwstc(Paris, 2 voi. 1938, 193
9
).
(cngl. repetition; germ.
WJederholung). Tn subiec-
n discursul n conduitcle sale,
m actele sau pe care le
el face ca ceva nencetat, cel mai
adesea flirli sa n orice caz, flirit
proiect deliberat din parte-i.
ENCICL. ntoarcere a ceva iden-
tic cu


valoare compulsivli apar n general sub
unui automatism; de altfel, tocmai
pnn termenii de compulsiune de
de automatism de se traduce
m mod formula
Wicderholungszwang.
compulsivli.
CONCEPTULUI.
r:m punct vedere clinic, este important
sa facem ntre repro-
ducere, deoarece aceasta din este
regizatli n mod voluntar de
subiect.
. fenomenului de repe-
tr.1m1te direct la acela de traumatism;
sa pune n joc foarte
d1verse, ntre altele pe aceea de esec
(nevroza de nevroza de destin) de

dczviUuind un principiu de
psihicli radical diferit de aceea
n mod de prin-
CipiUl pllicerii: drept urmare, s. Freud
0
va
ca situndu-se dincolo de prin-
Clpml
Din punct de vedere epistcmolo<>ic
. . o t
este unul dintre conceptele majore
ultima parte a operei lui Freud. Ea
mtroduce impulsia deschide calca
celei de a doua topici n mod accesoriu,
o reajustare considerabilit a
clinicii tehnicii psihanalitice.
La 1 Lacan, constituie,
cu transferul impulsia,
unul dm cele patru concepte fundamentale
ale psihanalizei , tocmai pentru a devenit
o n si face
nodul celorlalte trei concepte: nu ca
punctul nodal al pivotul
transferului 5i nsu5i principiul impulsiei?
Freud a nceput
sa de n
1914, m art1colul Erinnern, Wicderholcn
u?d Durcharbeitcn (Rememorare,
P_relucrare). Punctul de plecare este de
ordm tehni c: eficacitatea curelor
_:.ceasta pentru eli discursul psihanalitic se
deja, dobndise un nceput de
legitimitate sociall! 5i, din aceastit cauzli,
pierduse o parte din caracterul tran-
de parte, indicarca psih-
anahzcl extindere: istericii nu
pentru iar ,.noii''
m cea mai mare parte
travalmlm curei, care se axa pe recuccrirca
refulate, pe luarea n considerare
a Tntr-un cuvnt, Freud
dcscopcrl! o a
De unele un obstacol: cum se la
ceea ce este dincolo? dificultate
aproape paralel li: se din ce n cd
297

mai mult pun in pun
n act, n afara cadrului curei, in lor,
tot felul de lucruri care, au
cu cura. Aceasta va fi de fapt ceea
ce nu se poate rememora -
Freud - revine altfel: prin prin
ceea ce se in subiectului,
ca el sli o
Noua va consta
deci nu numai n explorarea
ci n luarea n conside-
rare a -in exploatarea materialu-
lui dat la de aceasta. Noua sa
eficacitate va depinde de capacitatea de a
face nu numai cutare sau cutare
simptom, ci juguleze cutare sau cu-
tare compulsie la care subiectul
este supus.
Pornind de aici, va pune ntr-o
noul! acesta nu mai ap-
re de aici incolo doar ca un fenomen ex-
clusiv pasional, ca o ndrligostire, n mare
parte indusl! de ocupatll de psihana-
list, ci din ce n ce mai mult ca un fenomen
repetitiv - a unor
vechi. ln calitate de transferul
deci o cea mai impor-
dintre toate, sli paralizeze cu
totul progresul curei. Dar el dl!, de aseme-
nea, tocmai posibilitatea de a
in situ
sale, poate conduce la singurul
deznodl!mnt posibil al nevrozei al curei

dl!, de asemenea, acces la n-
conduitelor de a acelor
scenarii repetitive n care se
uneori crue le d;,u M!ntimcntul de
a fi JUcliriile unui destin pervers. Freud a
studmt procesul mai ales n r:adrul nevroze-
lor obsesionale n al doilea capital al
unui mic; arucol: "Cei ca.c C!>Ueaza n
298
succesului", n Einige Charktertypen aus
der psychoanalytischen Arbeit (1916).
Pornind de la analiza unei piese de Ibsen,
Rosmersholm, el a putut afirma
are adesea pentru subiect unui
de pllltit", 9e tribut pretins de o cul-
pabilitate subiacentli. Era apoi de
arl!tat eli acele conduite de repetitive
sunt ntru totul un mod de a suporta povara
o dovad!l eli aceasta din
este cernd mereu noi

A fost astfel o parti-
cularll a a plllti pentru o cul-
pabilitate a diminua prin
aceasta povara, dar a o
primul mondial, Freud a putut pune
n general Il a ceea
ce 1-a condus totodatll la disccmerea unui
alt mod de presupu-
nand unei impulsii a
reorganizarea n ntregime a teoriei psih-
analitice. Articolul princeps este Jenseits
des Lustprinzips, in 1920. Freud
ncepe prin a descrie aici unele exemple de
repetitie - n tn actele subiec-
n vise, in nev.rozcle de sau
nevrozele traumatice; apoi asu-
pra unui exemplu, acela al nepotului
pc atunci n de optsprezece luni,
care se amuza Iansnd sub o deci
n afara privirii sale, un mosorel legat de
o pe care apoi l readucea la el,
nsotind aceste gesturi de un "oooo" la
mosorelului de un "aaaa" la
intoarcerea sa. Cu ajutorul mamei copilu-
lui, el a putut stabili eli aceste fenomene
vocale - oooo pentru fort ("plecat"), aaaa
pentru da erau acelea pe care
le emitea la fiecare plecare la
fiecare a mamei sale. Problema care
se punea, eri! de ce
copilul punea n n mod repetitiv, o
(de altfel mai ales aceea a
mamei) care, evident, i displl!cea foarte
tarc? ntrebare se pune n cazul
revenirii nencetate a imaginilor traumei la
accidentat sau n cazul unor
n cazul acelei inquif!tudc-
parce-4ue-familiere-t!trangett! (,,das Un-
heimlichc") al repetitive din
cotidianll.
Problema este cu att mai dclicatl! cu
ct aceste prezintll particu-
laritatea de a contrazice radical principiul
al psihice, stabilit de Freud
de multl1 vreme: subiec-
tului, chiar adesea de o
sau n mod ur-
ntotdeauna
ascultnd mereu de principiul plliccrii.
Acum, nsl1, nu mai era cazul.

acel caracter de automatism cu att mai
mult prin a se perpetua la infinit.
Pentm Freud, este con-
unei traume, o vanli tcntativll de a
o anula, un mod de a proceda care l situ-
pe subiect ntr-un alt dect
acela al pl11cerii, pentru ceea ce el
nu corespunde ntru nimic vreunei dorinte.
Rllmnca de caracterizat acest "alt
gistru". Freud o face radicaliznd
de Finalmente - spune el -, pri-
ma dintre traume, aceea a este
aceea care este faptului nsu5i de
a Iar a trl!i este a o apuca pe tot felul
de drumuri ocolite pentru a reveni la punc-
tul de origine, la starea inanimatli, la
moarte. Din repetitia
este marca traumei originare structurale
a subiectului de a o La
fel de bine se poate spune el! ea constituie
pecetea impulsiei se dezvllluic
ca ntoarcerea la origine eli nu este dect
vestirea acesteia: ntoarcerea a ceva identic
este contramlunei contrarul unui
demers vital, este ntoarcerea la moarte.
Accast11 idee a unui dincolo de prin-
cipiul plllcerii, a ca pecete a
impulsici moJ1ii, nu a fost la nceput pen-
tru Freud dect o ipotezl!
Foarte curnd el a recunoscut ca
valoare de reper central al teoriei psihana-
litice; n cele din a devenit esenta ei.
Drept urmare, Freud a formulat urmll-
toarea ipotczl!. la un subiect survine
un eveniment nu-i poate face
- neputnd nici integreze n
sale, nici sli-1 din
cmpul sale, refulndu-1 - ,
atunci acel eveniment are propriu-zis va-
loare de traumatism. Iar acea
desigur, ca sl! lase n pace subiectul, cere
fie redusll, fie simbolizatl!. Revenirea
sa nencctatl1 - sub de imagini, de
vise, de puncri n - arc tocmai
accastll ncercarea de a o domina,
integrnd-o n organizarea a
subiectului. este deci
aceea de a reduce trauma (cum se spune "a
reduce o - L.G.J. De
fapt, n gcncml, este ea
nu misiunea,
sa este ncetare reformulatll,
ncetare de luat de la Cu ct arc
TEZELE LACANIENE. Lacan are acelasi
punct de vedere. O parte din rcnto;-
cerea la Freud, pe care a declansat-o cautli
de altfel sl!
pe care o de psth-
sll o estompeze. Dar el nu
se aici dczvoltll conceptul de
pc axe diferite.
Prima este aceea a simbolicului. Repe-
titia, aratll el, n definitiv principiul
299

ordinii simbolice n general al
semnificant n particular. Seminarul pri-
vind La Jctcrc volee, 1954-1955 (Ecrits,
1966), Func-
n care
subiectul arc a se ca atare
care trebuie deschid!\ calca vorbirii, se
pc iar
se ntorc ncetare, ceea
ce, la urma urmei, este un fapt de
de limbaj , este tocmai pentru ei depind
de un semnificant prim care a n
mod originar
i ntr-un fel valoare de
inauguralli.
A doua este aceea a realului
IMAGINAR; REAL; SIMBOLIC). Din 1964,
n Seminaire XI, Les quatre
fondamentaux de /a psychanalyse (1973),
Lacan propune se ntre
cei doi ai servindu-se n
acest scop de concepte aristotelice,
tuche si automacon. Automaton desem-
Pentru el semnelor, acel
principiu al simbolic; ct despre
tuchc - spune el -,este ceea ce la
originea este ceea ce dcclan-
accastrt - trauma, n
fond - , este ntfilnirca, care o nu a
putut fi cvitaUI, cu ceva insuportabil pentru
subiect. Iar acest pe care Freud
nccarc5 ia n considerare sub auspi-
ciile impuls ici Lac an l a concep-
tualiza \Ub denumirea de real - imposibi-
lul, de simbolizat, imposibilul
de nfruntat pentru subiect.
deci, pentm Lac an, este n
nodul structurii: indice ir.dex al realului ,
ca produce promoveaza orgnnizarea
n fundalul tuturor
subtcrfugiilor imaginare. FORT-DA;
SEMNIFICANT; SIMBOLIC.
300
(engl. reprc.5enta-
tive: germ. Reprezentarea
n calitate de n sensul
ENCICL. este termenul pc
care Freud l n 1915, pentru a
expl ica travaliul impulsiei , travaliu impus
psihicului din cauza sale cu cor-
poralul: impulsia apare ca
din 1915 a celor Trei studii
privind teoria sau ca " repre-
zentant psihic" (Triebe und Trieb.5ehick5ale)
al provenite din interiorul
corpului.
Freud termenul de repre-
n textele din Metupsiho-
logie referitoare la "Refulare" "In-
Refularea, departe de a face
disparrt o
ca de reprezentare: " Refula-
rea n aceea eli psychis-
chen (Vorstellungs-) Reprlisentanz des
vede ncadrarea n
con5tient". cum
formulare (prin paranteza sa prin crati-
die Vorstellung, reprezentarea, nu
este unicul element al reprczentantei, ci
un alt element impulsia: cuan-
tumul de afcct legat de reprezentare.
Trebuie subliniat registrul dinamic al
acestei care n
obscuritatea" dar regis-
trul economic, n care Freud
ca .,mobilitate a dorintei",
iar reprezentarea ca investire de UFma
Trebuie notat de altfel vechile
traduceri , optfind pentru termenul de
reprezentant n loc de (Rc-
priiscntanz), au avut ca efect
acestui travaliu, a acelei anatc la
lucru n ele pc care
Freud nu o punr1 n valoare n
textele metapsihologice.
Clinica nevrozelor a schizofreniei l
pe Freud asupra
Pe ce se clinica autis-
mului?
n Proiect pentru o psihologic ( 1895)
Freud caracteml determinant al
pentru ,,dezvoltarea func-
a individului". Se pare
nu are loc dect un semcn
atribuie de ale
infan5 o de a
sale. semenul nu face lccturJ
a corpului, dacli nu
infans-ului, ale copilului care nu
ce se cu de re-
la acest copil?
REPREZENTARE (engl. idea sau
presentation; germ. Vorstellung).
a ceea ce se nscrie n diferitele
sisteme ale aparatului psihic mai ales
ceea ce este afectat de refulare.
ENCICL. Reprezentarea constituie, n
vocabularul clasic al filosofiei,
concret al unui act de gndire". S. Freud
reia termenul, dar sensul este n mod
evident modificat , pri n simplul fapt al ipo-
tczci Astfel, de la primele
sale opere, Freud opune re prezentare
afect. un eveniment
chiar o s-a ariitat
afectullegat de ca de-
plasat convertit n energic somaticll,
formnd n felul acesta un simptom. La
drept vorbind, reprezentarea cea care
e Ea se nscrie n inconstient sub
de ntr-un fel
putem confunda cei doi termeni , chiar
reprezentarea consti tuie mai de grabi!
o a urmei mnezicc. Freud face de
ultfcl deosebire ntre "reprezentarea ver-
.,reprezentarea
REPRIMARE
lucnrlui" Dingvors-
tcllung). Faptul lucmrilor
sunt cele care camcterizeaz11
pc cnd verbalul parc a depinde de .,priza
de ar putea da impresia
pentru dnsul arc drept con-
vizuale,
imagini. Pare mai just de relevat repre-
nu n diferitele sisteme
dect sub
de urme mnczice prin urmare, toc-
mai ca sistem de scriere trebuie gndim,
cel n mod metaforic, con!inutul in-
ln ntr-un anumit
mod, tocmai conceptul lacanian de
util izarea sa n practica curei cel
mai bine la reluarea acestei probleme de-
sigur dificile.
Freud a n ale sale Trei studii
privind teoria (1905), im-
pulsia (Trieb) constituie
psihidi a somatice. ln Mcta-
psihologie (1913-1917), el spune cu mai
precizie eli psychischen (Vor-
stellungs-) Repriisentanz des Triebes
vede ncadrarea n constient"
Expresia (Vorstellungs-)
fost adesea ntr-un fel foarte di s-
cutabi l. Lacan a negat ar fi vorba de un
"reprezentant reprezentativ" (este mai de-
un semnificant dect o imagine). El
a propus expresia "reprezentant al rcpre-
traducere poate fi
cu de a se pune accentul pe
de n n care
avem a o specifica ca atare.
REPRIMARE (engl. supprcssion; germ.
Untcrdriickung) . Orice mpingere n afara
a unui reprezentat ca
sau inacceptabil; a apa-
ratului psihic asupra afectului.
301
REVENIREA REFULATULUI
ENCICL. Afectul de fapt nu poate fi re-
ful-at, spre deosebire de reprezentant-repre-
zentare; el nu poate fi dect deplasat spre
0
reprezentare sau suprimat. RE-
FULARE.
curei tot ceea ce se opune accesului
subie::tului la determinarea sa
REVENIREA REFULATULUI (engl.
retum of the repressed; germ. Wiederkehr
des Verdrlingten). Proces prin care ele-
mentele refulate tind sli
rcaparli.
ENCICL. S. Freud a fost obligat foarte de
timpuriu dea un loc important concep-
tului de Acesta
efectul produs n de refularea
adicli de ansamblul de fenomene care
sau conduc subiectul
chiar la
ENCICL. care,
datli fiind lui Freud, ni le putem
reprezenta ca indestructibile, tind
ncetare sli rcvinli pe clii mai mult sau mru
oco.lite
Ele ajung aici pnn mtjloctrea for-
matiunilor de compromis ntre reprezen-
tliri.le refulate refulante.
.-. REFULARE.
REVISTA DE PSIH
solemn o apa-
trimestrialli, ca "organ al
Cercului romn de studii psthana!ttlce,
a sucombat dupli numlir
(1935). l ntr-un Cuvnt introducLJv,
tat probabil de docent dr. C. Vlad,
torul revistei, se
ntre altele, scopul acesteia este sli
,.1) pentru orientarea c:lor
obiectivi care vor ntr-adevlir sa se onen-
teze 2) pentru a drumul tuturor
nechematilor cari
unei noi ramuri
prin faptul o st:mb" .. I?n
Popescu-Sibiu era prezent. 10 p.ag101le
revistei cu textul unei la
un simpozion, sub titlul "Fata de
azi - n lumina psihanalizei".
Cum sli situlim, originea rezis-
tentei? ln Studii asupra isteriei (1895),
o foarte clar n
amintirile pe care le
dezvliluie cura sunt grupate concentric n
jurul unui nucleu central patogen. Cu ct
ne apropiem mai mult de acel nucleu,
atlU este mai mare: este ca
cum ar interveni o de respingere
pentru a contracara rememorarea inter-
pretarea.
ln acest caz este important
facem problema transferului
(-+ TRANSFER). ln Dinamica
(1912), Freud eli, atunci
cnd subiectul se apropie prea mult de acel
nucleu patogen, cnd i lipsesc
spre a merge mai departe n
conflictului determinant pentru el,
raporteazli asupra persoanei
psihanalistului n transfer
emotiile tandre sau agresive pe care nu
s1:\ le verbalizeze. fun:-
n acest caz ca loc 10
care subiecntl ceea ce pentru el este
obstacol.
Dac!:\ primele texte ale lui Freud situ-
(engl. resist:Jnce; germ.
Widetsrand). ceea ce travaliul
n originea
tentei, nu acela5i lucru se mat
mai ales o cu introducerea
celei de a doua topici. este
ca un mecanism de
printre altele, referabilla Eu.
302
din nu opune rezis-
la eforturile curei. Ceea ce se opune
sunt acelea5i "straturi sisteme superioare
ale psihice care au produs refularea
la timpul Anna Freud va sistematiza
n lucrarea ei
Eul mecanismele de apl1rare ( 1937). Pu-
tem releva, lucruri. Mai nti,
Freud nu a abandonat ideea unei
a sau a Sinelui;
el o n simptom
angoaslf (1926), n paralel cu cele trei
ale Eului (refulare,
beneficiul secundar al bolii),
cu o a Supraeului, derivnd
din culpabilitatea din tre-
buinta de pedeapsli. Aceastll
specificli este compulsiei de repe-
prototipurilor
asupra proceselor impulsionale refulate".
fn chiar este eli
ceea ce mpiedicli cura se manifestli cel
mai adesea la nivelul Eului in special al
de reasigurare, de a
Eului n raport cu persoana psihanalistului,
interpretarea fenomenelor la acest nivel se
abate tehnica psihana-
liticli tn sensul unei manipulliri psiho-
logice. J. Lacan a criticat n detaliu, n
primii ani ai seminarului aceastll
orientare a psihanalizei. --.

ROHEIM (Geza). Psihanalist maghiar
(Budapesta, 1891-New York, 1953).
primit de laS. Ferenczi de
psihanalist (1915). Titular al catedrei de
R.S.I.
antropologie din Blldapesta n timpul
guvemllrii lui Bela Kun ( 1919), s-a carac-
terizat el drept primul antropolog
psihanalist. Pornind de la temele expuse
de S. Freud n Totem tabu ( 1912), le-a
extins, recunoscnd fantasme-
lor preodipiene descri<e de Melanie Klein.
pe teren, cu ajutorul unei
metode psihanalitice, al unui grup etnic
din Noua Guinee (1930-193 1) care avea
aceca5i socialll cu aceea a
trobriandezilor de B. Malinowski,
el afirmli, contrar tezelor acestuia, exis-
unei structuri oedipiene universale.
Refugiat n Statele Unite n 1938, practicii
psihanaliza la New York publi-
cll Originea culturii (1943), Eroi
fa/ici simboluri materne fn mitologia
ausiralianlf (1950}, visului (1953)
Magie schizofrenie (1955).
ROMAN FAMILIAL (engl. family
romance; germ. Familienroman). Fantas-
mA particularli n care subiectul imagi-
eli s-a nliscut din de rang so-
cial nalt , n timp ce i pe ai
slii, creznd este un copil adoptat de ei.
ENCICL. fn alte variante ale acestei fan-
tasme, subiectul i poate imputa mamei
sale amoroa.se ascunse sau se poate
considera singurul copil legitim al mamei
sale. Aceste survin atunci cnd
copilul este confruntat cu nece-
pe care el trebuie sli o respecte n
slli.
R.S.I. __. REAL; SIMBOLIC; IMAGINAR.
303
s
SADISM (cngl. sadism: germ. Sadis-
mus). de manifestare a impulsiei
sexuale care pc scmcn
sufere o durere sau cel o
sau o
ENCICL. Termenul de sadism vine de la
numele marchizului de Sade, scriitor fran-
cez (1740-1814), a oper11 conside-
face un loc larg algolagniei
dintre durere) active, dar

Psihanaliza rccunoa5te sadismul ca pc
una dintre n natura
a impulsiei sexuale. Cu toate aces-
tea, nici Freud nici s11i nu au
sistematizczc ceea ce ar fi, de
exemplu, o agresivitate ca dat
constitutiv al umane.
Desigur, luarea n a sexuali-
infantilc duce la descrierea unui fel de
pcrversiune n care
sadismul 5i are locul Freud
n Impu/siile .5i destinul impulsiilor
(1915; trad. n Mcwpsychologic)
initial sadismul mai
partenerului, dominatia exerci-
asupra semenului. dintre
304
durere apare mai nti
n masochism, care constituie o
a sadismul ui, cu ntoarcerea asupra per-
soanei proprii. Numai n acest caz a aplica
o durere poate deveni una din sadis-
mului: aici, n mod paradoxal, subiectul
n mod masochist prin
identificarea cu obiectul care
Ipoteza impulsiei fel, vine mai
ideea unei func-
sadice primordiale la om.
impulsia este impulsia distmgerii
este doar n sensul n care omul tinde la
propria-i pierzare. Sadismul, mai clar
dect masochismul erogen. se prezintli
deja ca fiind mai complex, ca rcaliznd o
de impulsii ale de
impulsii
J. Lac an s-a referit la n Scmi-
naire X. 1962-1963, L'angoisse. pcntm a
ilustra o deosebit de de
"pozitivare" a obiectului a(__. OBIECT a).
Acest obiect, care de obicei trece ca obiect
pierdut, n calitatea lui de a
sadicul crede poate exhiba, decupfm-
du-1 n primul rnd din corpul partenenrlui.
Descrierile pe care le la Sade sunt
n deosebit de explicite.
-+ MASOCHISM; PERVERSIUNE.
(Constantin) -+ "RE-
MAROUES SUR LA PSYCHANAL YSE ... "
sau
(engl. prima} scene; germ.
Urszene). sau n
care subiectul este martor la coitul
slii.
ENCICL. datora im-
sale traumatice, devenind
astfel un punct de a
ale subiectului.
Model fizic utili-
zat de Lacan pentru a prezenta structura
subiectului procesul curei psihanalitice.
ENCICL. o prezentare a
acestei scheme n Seminaire I, 1953-1954,
Les ecrits tcchniqucs de Freud. Se pune n
acest caz problema de a demonstra clar
y
Figura 1. Expcrien!a cu buchetul inversat a lui
llouasse (Lacan, Ecrils, Eoitions tiu Seu il)
B: buchetul real acuns n cutia S
B': imagi nea a buchetului
B B' y: con n care ochiul vetle imaginea
a buchctului.

deosebirea dintre Eul ideal idealul de Eu
de a explica totodatli modul n care
psihanaliza, nu dect prin
limbaj, eMe capabil li sli modifice Eul ntr-o
mi5care n spiralli. fn textul asu-
pra raportului lui Daniel Lagache' (1960),
cum apare el in Ecrits ( 1966),
bcneficiazli de un comen-
tariu n seminarii succesive, n
special asupra "lucrului". Schema
este pe larg mai trziu n cursul
seminarului din 1962- 1963,
care, datoritli anterioare pri-
vind identificarea, permite tratarea
de obiect 11. Schema opticli trimite la o
de amuzant11 n care sunt
utilizate anumite ale opticii.
Este vorba de n anumite
a unui buchet de flori ntr-o care
de fapt nu-l cum ne putem da
seama din cmpul n care se pro-
duce iluzia. Acest dispozitiv (figura 1) se
la optica geometricli n care
real este dublat de un imaginar. fn
vecinlitatca centrului geometric al unei
oglinzi sferice (de fapt concave - not11
L.G.), punctele reale au imagini reale situ-
ate n puncte diametral opuse. Dar, pentm
ca imaginea s11 fie ochiul
trebuie se pla,eze n interiorul unui con
(BB'y) definit printr-o drcapt11 gencrdtoare
care are ca punct fix accastli imagine rcal11
5i drept directoare marginea circu-
a oglinzii. Tn felul se
,.buchetului pe care
Lacan o ia de la Imaginea
B' a florilor B plasate n interiorul cutiei
S apare deasupra vazei reale V, pentru un
ochi plasat n conul definit mai sus care
asupra lui V.
n desenul de care se pentru a
imagistic intrasubicctive,
Lac an vasul real, corpul,
305
TRAUMATISM
pune n gard11 contra unei de a
concepe drept o modalitate
nencurajnd analiza
contratransferului, pc care ar redefini-o
mai just drept ceea ce analistul
din analizantului. El ne
mai seama de faptul
atunci cnd un pacient psih-
analistului, el i pretinde, cu o
asupra a ceea ce el cautll n sine
Psihanali)>tul , prin simpul fapt
se este utilint de analizant
ca suport al unei figuri a Celuilalt, al unui
subiect implicat n
Lacan ne spune nu poate exista aici
cuvnt rostit nici idee
la un mare
i ne n mod implicit care
ar fi garantul unei ordini bune a lucrurilor.
transferul nu exbt1i dect ca
fenomen care cuvn-
tului. cuvntului tnmsferul
nu este po)>ibil.
TRANSf-ERULUI.
Rezolvarea transferului corespunde dega-
acestui loc al anali7antului,
care nu este nimic altceva dect
punctul de origine ul dorintei '>ale, punct
care corespunde de ultim
a Celuilalt, care e'>te nu refu1 de a
pundc, ci inJptitudrnc de a
punde la chemarea subrcctuhri. Persi'itentJ
transfcmlui dovedeste subiectul conti-
spere acel va sfar')i prin
a se decide Att timp ct
subiectul are aceastll sau dac5,
i se n
transferul nu este solutionat. Se
pune problema pentru subiect, prin prisma
transferului, desci freze
termenii cererii adresate Celuilalt, apoi sll
ca acea cerere s11
360
iar aceasta nu din cauza unei
sau din din partea
Celuilalt, ci faptului strict al ra-
portului de subiect vorbitor cu lim-
bajul, care l n mod ireductibil
cu semnificantului n
CONTRATRANSFER.
TRAUMATISM (engl. trauma; germ.
Tmuma). Eveniment inadmisibil pentru
subiect, n general de care
poate a constitui o deter-
a nevrozei.
ENCICL. Pentn1 cititorul care
se n psihanalizei cu
ajutorul celor mai de
popularizare, traumatismul una
din primele explicative de
receptat. un subiect de tul-
nevroticc mai mult sau mai
importante, poate de conceput
acestea faptului el a fo'>t
"traumatizat'' . Aici lui S. Freud.
cel acelea din primele sale
par a se acorda cu obi;-
nutt.
ne referim. de exemplu, la una din
cxpuncrilc Annei O. de
J. Brcucr: sub acea!> ta
suferind mai de o imposibili-
tate de a bea, de origine amin-
tc,te de a fi un cine, care
unei guvcrnante pc care ca nu o iubea,
bnd dintr-un pahar. Freud. trti:;nd con-
cluzii din exemple de acest tip, va da o
teorie a simptomului isteric:
"Simptomele erau, ca zicem a5a, re-
ziduuri ale unor inten.s emotive pc
care, din acest motiv, noi le-am denumit
mai trziu lr<wmalisme Caracterul
lor particular se prin cu
scena care le provocasc'
(Prelegeri de la Clark
Uni versity. 1910; n S. Freud, Opere, IV,
cu o de acad. Vasile
Pavelcu, traducere de
dr. Leonard Gavriliu, Editura
1996- L. G.).
mai multe
probleme dect Ce face ca cutare
eveniment valoare de traumatism
pentru cutare subiect? Freud Breuer
spun mai exact, n Studii asupra isteriei
(1895), pricina este mai
de n absenta de la
traumatism, fie este vorba de o
de o verbal11 (Anna O. nu
a spus nimic, din sau de o recti-
ficarc a traumatismului
de integrarea sa .,n marele complex al
Trebuie n acest caz ne
ce la
traumatism, ce l face inasimilabil,
din chestiune deschiznd calea unei
teorii a
foarte de timpuriu Freud
a observat rar de tot ne n
unui traumatism izolat. Travaliul analitic.
deJa hipnoza. face o serie de
traumatisme similare n subiectulUI.
Dar un care se mai este
el traumatism? El nu mai poate fi conceput
ca o mpturti a cursulur
ci se nscrie n ceea ce psihana-
liza , ntr-o or-
dine n mod cert dar n care
subiccllll arc n mod sigur sa.
SEXUALITATE IMPULS! A
!n primele opere ale lui Freud 5i mai ales
n sale Flicss (1 R87- 1902)
1 trad. n La de la psych-
unalyse, 1956]. teoria traumatismului este
de aceea a precoce. aici
face apel la subiectul
TRAUMATISM
nevrotic cu dragll ini mll, spre a
explica tulburllrilc de care o
confruntare brutalli cu sexualitatea, o
confruntare care ar fi avut loc prea de
timpuriu, de sau,
n orice cal, de perversitatea unui adult.
Era ceea ce i povesteau lui Freud mai ales
femeile pc care el le trata: ele
au fost obiectul unor sexuale
exercitate de cineva din familie, uneori
Cftt despre obscsionali, dac11
Freud crede eli un incident sexual precoce
a putut fi la ci de nu de
dezgust el nu presupune mai
naintea acelei active
plticutc, o de pasivitate sexual li".
de altfel, c11 teoria
precoce presupune o traumatiell n
doi timpi: incidentul ar fi avut loc
n general n copiltlric, ba chiar n mica
Dar num<I el este reactivat,
cu efect ntrti<tt, la pubertate, se a fi
realmente patogen.
rrcud a trebuit totusi abandoneze
teoria precoce: !n
ale 5i
mai ales ale i'>tcricclor. el a nceput
ndoieli cte putin. i s-a impus
ideea Incidentul \Cxual invocat nu
avu'c'c loc realmente, de fapt
sferei fantasmci . Teoria infan-
tilc . la care s-a atunci condus, a
caduc!\ ideea unui copil introdus din
exterior n sexualitatc, doar a
adultilor.
Dacii traumatismul. n calitate de inci-
dent sexual precoce, pierde destul de
repede rolul s1iu explicativ n teoria frcudi-
el va o cu totul
un loc important n anii 1920. Primul
mondial, a mult iplicat
caluri lc n care subiectul atins de o
361
V
V IS (cngl. dream; germ. Pro-
cu caracter eni gmatic, n
care psihanalistul efectul unui
trav;tliu de elaborare de cifrare a
de aceea este o cale
de acces n
ENCICL. Tocmai lucrnd cu bolnavii
S. Freud vi.,ul ca fenomen
patologic normal: ,.Ei mi-au astfel
putem insera visul n sui ta ele
psihice pc care o n aminti rile
pornind de la idee<t De
aici ')i la a trata vi.,ul ca pc celelalte
simptome de a-i aplica metoda
1 liber51 pentru acea\ta nu este
decftt un pa-;", scrie el n Dic Traum-
dcuwng ( 1900). rreud nu
Proiect pcnrm o p.,ihologic ( l X95). n care,
totu')i. propune prima despre
:tparatul p'>ihc. aparat reluat remaniat ele
m;u multe ori n 1920, la care
o nouii formulare apare in Dmcolo de prin-
cipiul pl,lcerii. Dar n 19(XJ, ntr-o puzderie
de vise Freud deschide calea
visul este un
rebus cure trebuie tratat ca un text sacru,
sU-l descifrezi conform legilor sale.
370
Lacan, citindu-1 pc Freud prin prisma lui
F. de Saussure, "Un rebus a
structurl1 este de
semnificantul discursului care se articu-
se spre a ne permi te
maxima sau proverbul '>Ub
de a limbii (Ecrits).
Douii cercetarea lui
Freud: care sunt procesele care permi t
ideilor se transforme ntr-o
dar uneori la trezirea din
sonm de ce are loc o atare transformare?
Cine face cum
Simplitatea a vi.,clor copiilor
aduce un prim clement al
'>llPU'I! unor din tiua
naive ak mpliniri i
unei ,.Anna Freud,
mari, fiica sa
la regim; dar ea ncepe prin a se
numi; vi' nu d,1ar 'ati,factia
hulucinatorie u unei trebuintl!: in-
care ncepe prin a '>C '>tructura pc
celtulalt, nu ne permite
distingem aici un c<trc fie acela
al de un al
acela al di urne

Unde este mplinirea n visele
De ce n unele vise nu
este cl ar Freud
opunnd latent
manifest.
O datli cu visul frumoasei
(Interpretarea viselor), o concluzie i
impune: visul este deformat, deformatia sa
permite disimul area sentimentelor, iar ex-
presia este "Visul
mplinirea a unei (re-
primate, reful ate)". Strategie dialecticli a
!)i a ; de
dragoste la identi ficndu-sc cu
prietena pe care pornind de
la dorinta celei lalte, ea creeazli o
nesatisflicutli: este
dar dorinta e
MECANISMELE TRA VAL! ULUI ONI-
RIC. Freud patru
condensarca, luarea n consi-
derare a elaborarea
un loc deosebit de importilnt
dndu-le primelor Travaliul de con-
densare (il latent n
manifest) este enorm: un vis se poate scrie
n trei rnduri. iilr ideile pol acoperi mai
multe pagini. Travilliul oniric arc ntot-
deaunil drept scop formeze o imagine
prin urmare. o reprezentare <,c
poate n diferite moduri: prin
omisi une (vi,ltl monografiei botanicc, ibid.),
prin fuziune (visul lrmei, ibid.), prin neo-
logism, cal n care "acest proces c'te
deosebit de cnd cuvinte
nume" (visul cu Norckdal, ibid.). Un alt
procedeu ill travaliului oniric C'>tc
deplasarea. care valorile,
sensul, la nivel manifc,t
ceea ce era .semni ficativ la ni vel latent ,
visul ntr-altfel. Aici intervine
travali ul de suprilcleterminare. "Analiza
VIS
!visului ] ne arat11 un alt fel
de deplasare 1 ... 1, eli ea constli dintr-un
schimb de expresi i verbale ntre idei (n
1. Gcd.1nkt). E.ste vorba de depla-
sarea de-a lungul unui asociativ, dar
proces apare n sfere diferite:
rezultatul este ntr-un caz d1un
element este nlocuit cu un altul, pe cnd
n alt caz un element cu un altul
forma sa verbill ll."
Tocmai glisarea scmni ficantului sub
semnificant este aceea care
(n 1. Entstellung)
permite apari!ia iliei a (n
1. Verdichtung) 1 ... ], de
suprai mpunere de semnificanti, n care
opcreazll metafora, 1 . . . [, depl ilsarea (n
1. Verschicbung), [ ... ), virament
al pc care l
metonimia care este 1 ... ) ca
mijloc al cel mai propriu
pentru dejucarea cenzurii' (Lacan,
In simbolismul ca
a sau a
un anumit loc n Interpcturcu
viselor, el este subordonat i ca
un limbaj al prin
metonimie. efecte ale semnificanulor.
Fiecare imagine din acest rebus tre.buie
printr-o sau un cuvnt,
trebuie ca o il da
textului il descifra "limba
Freud hieroglifele egi ptene citite
pentru valoilrea lor nu pentru
ceea ce ele de exemplu).
Al treilea factor C\tc de Lilcan
prin eg;uc/ IIUX moycns de la mise en ,,cf:nc
(n 1. Riichichr auf DurMcll-
barkeit). Ideile visului nu apar dect c:1 un
nu n lor mutuale. Prin
ale visul
mijloacele de care travaliul oniric dispune
371
VIS
pentru a indica dintre idei:. si-
multaneitatea, cauzale,
contradicti a. Ca
hicroglifici, care nu dar
care alte semne le siUJCS.c
indici. Procedee logice, pe care ftlosofn
limbajului, de la G. Frcge ncoace.' au
le a hmbajulm
de subiect. Elaborarea secun-
dari\, n rigoarea acestor
conectori; care cenzurea.:ii produ-
sul unei coerente; sa se
printr-o
ca oricare element al matcnalulm
latent, un tot n vis.
TEORIA APARATULUI PSIHIC .. Freud
nu s-a si! repereze
. 1 . el a "tncercat elabornd a sa teone
VISU Ul ;
privind aparatul psihic, si\ para-
doxele pe care le
inscriptarea

seriei perceptie-memone-gandtre-tdee.
O este c_on-
pornind de la not iuni energetice:
orice stimul are tinde o h_alu-
Cum face sistemul deoseb_rea mtrc
realitate? Freud
roces primar prin vt sulut (m:
ioarcerea spre perceptie), n sensul ca
reprezentarea se ntoarce la sen:
de unde a ntr-o zt; pnvtre
perceptiv se confund11. ln cea d.e a doua
a sa el introduce de
. r rmatie formahzcze
1010 ' . , . X R
sii aparii ordinea stmbo te...
lund de Ia Fcchner termenul "altii ,
Freud respinge ideea de a cores-
scena visului cu o localizare anato-
mic li se de metafora tele_scopu-
lui n care imaginea se formeazA
Joc ideal cliruia nu-i corespunde mct o
372
parte a aparatului. ln acel
ideea este n m
imagini cuvinte, la timpul do-
e visul este tmphmrc de
dorinte. Freud de altfel
cenzura permite
ocoli rea
UITAREA. Uitarea se explieii acti-
unea cenzurii ntr-un fel , ca este mtcn-
Uitarea, ca este un
mesaj, ca un discurs care ar ft
a ntrerupere ar persista. Don_nta
visului este vehicularea ln
pul zilei, cenzura care
interzice accesul tdctlor la
ln timpul
visului permite halucinarea ideilor r:ans-
formate. Nu toate visele noastre sunt mter-
pretabile, un nod de idei care _nu poate fi
il pe subtect la
cunoscut, "punct de a raportulu_
subiectului cu simbolicul" (Lacan, St!mJ-
. II 1954- 1955 Le moi dans la /WlfC ,
tht!oric de Freud ct dans la technique de la
psychanalyse).
INTERPRETAREA. Ce vrea
visul si cui se el? "Toate pro-
ccdeeie cuvntului de duh, ale j ocurilor de
cuvinte, ale zicalelor' proverbe lor' m_ate-
rialul copios reprezentat de poczt_e, mttul,
utilizarea lingvisticii folclorulUI:
pentru cl1 aceste ne
putem ncrede n asocia\iile
care ne permit sli descopcnm
reprimate, profunde":
de interpretare a visului, asocund tdetlc
care vin n cu el , este
insusi autorul visului, care m
momentele de d_e a.n-
pe care el le din c?ptl!tne.
Acest travaliu reia ntr-un mod mversat
VLAD
travali ul visului nu poate avea loc dect
"ntr-o (Charlcs Melman),
proprie celui care 1-a visat.
A fost primul din cei 11 copii ai
unui Studiile secundare le-a
ab,olvit la Liceul cel Mare' din
Suceava, unde bacalau-
rcatul. un an de studii la Facultatea
de din Viena, a fost mobil izat pc
front. La Lvov. unde a studii
medicale ( 1917), a luat de opera
SENSUL VISULUI. pentru Freud
visul se ca reali zare de
Lacan revine (Scminaire Il. Le moi d<ms
/;1 thcoric de Freud et la technique
psychwwlytiquc) asupra problemei scn-
sului pe care o ntr-un
mod mui complex, prin prisma celor trei
cutegorii ale sale: imaginarul, simboli cul
5i realul. El reia n acest scop visul n
analizat de Freud la nceputul
(sic! - L.G.) Tmumdeutung,
acela al "i njcqiei Irmci'' . Freud a
visat 1,1 o recep{ie i unei
pacicntc nu i-a <tcceptat n
sale i se face fricii
ntrcabii nu a scape vreun
simptom organic . Vrea o examinc7c,
dar ca colegi
la fata locului 5i 5i dau avintl. Freud
vede n fundul gtului Irmci "mari cscare
lnfccfia vine de la o
de un coleg prieten, Ouo, cu un
preparat de probabil cu o
Aici , nivelul imaginar
este acela al (eroarea
unui coleg), realul corpul ui C\te implicat,
n pofida rezisten{ci pudice a lrmei , ct
despre simbolic, este acela al literei: Freud
vede formula trimetilaminei, un produs de
descompunere al spcrmei, scrisl\ n lui
lui S. Freud, fapt capital pentru ntreaga-i
continuat Mudiile medicale
la Ia5i (1918- 1919), ca le termine n
( 1919-1922). n psihi-
atrie nc:! din 1919, ca intern
la "Serviciul de Boale Nervoase Min-
tale" de la Spi talul Militar. fn 1923, i s-a
acordat titlul de doctor n
chirurgie al de Medicinii di n
unde a sustinut teza
la studiul trMamentului p.sihanalitic. L-a
interesat, ntre altele, cercetarea crimi-
prin prisma psihanalizei. Timp de
o de nu a pregetat lupte
pentru triumful n Romnia,
n conditiile unei de necrc1.ut azi.
"Toate criticile aduse lui Freud - de
oameni cari au dovedit de altfel
n activitatea lor- scria el, n
1928 - ,parc sunt scrise de dltrc
n panicll
aparitia unui eretic, care n vileag toc-
mai acele gnduri pc care le aud duduind
n adncuri lc propriului lor suflet de cari
se ngrozesc". fn ultimii ani de viat11
(s-a pensionat n 1968) a ca
psihiatnt Ia Policlinica Academiei Rom-
ne. Fiii Aurel Tiberi u Vlad, au
sll-i calce pe urme, mndrindu-se
"o familie de Jn
memoriile sale , dr. C. Vlad
acorda o psihanaliza nvinge
cu caractere groase, ceea ce,
C\!c un mod de a nu n vis, det-
gustat de nt lni rea cu realul. INTER
PRET ARE.
VLAD (Constantin). Medic psihana-
romn Succva, 1892-
1971).
si este ca si
iocul meu n istoria psihanalizei
373
A. Tilgher- nemurirea n viziunea
(trad. P.
Rudolf Stciner - Cronica Akasha
Rudolf Steincr- Macrocosmos si microcosmos
Carlos Castaneda - ui Don Juan
DEX - (tiraj nou)
Analiza clasa a XII-a
Michael Crichton - Terminalul uman
Barbara Taylor Bradford- Iubire
Copacul fermecat -
3500 lei
11 900 lei
5500 lei
5000 lei
95 000 lei
3 900 lei
10 900 lei
6 900 lei
3 500 Iei
La Editurile IRI UNIVERS ENCICLOPEDIC vor aplrea:
Larousse - Diqionarul
Larousse - de
Jean-Paul Sartre - Psihologia
Ne contacta la:
CP 33-2,
telefon: 223.15.30/ 1606, 1030, 1430
mobil: O 18625547
fax/tel.: 222.62.86
Editura Univers Enciclopedic
't_...iii Tehnoredactare computcrizatl!: OFEUA
' \
Tiparul executat la
S.G. ROMCARTEXIM S.A.
Tel.: 211.30.16; Fax: 211.27.52

1
._ ..
l.
...J
, , . . At tR 1J
)'1 "/ 1'1,':1
'""'
(!!}VIoii:!!!J o/_c y_ /-
- 32 3?-
t;3 -
tz
/iJJ- 113
li:;_
/,(Jt-1.23
131
143
1
);13 "---:(,!)
223 - 23 o
2v35

;11-q
)_g1-Z9f
,
j01