Sunteți pe pagina 1din 3

Petrolier

Supertancul petrolier AbQaiq


Petrolierul este o nav specializat destinat transportului de i ei i a produselor petroliere. Acestea sunt
ncrcate ntr-un numr de 10...40 de ncperi speciale ale navei numite tancuri sau cisterne. Petrolierele de
dimensiuni mari transport petrolul de la locul de extrac ie spre rafinrii i cele de dimensiuni mai mici
transport produsele de rafinare de la rafinrii spre re eaua de distribu ie.
Cre terea rapid a consumului de combustibili licizi la nivel mondial i distan ele mari dintre zonele de
extrac ie! prelucrare a i eiului i zonele de consum! au determinat o dezvoltare considerabil a acestui tip de
nav! tendin a fiind spre construirea de supertancuri! a"un#$ndu-se la capacit i de ncrcare de p$n la 400
000 td%. &atorit dificult ilor de acces n porturile deservite! i a accidentelor navale soldate cu poluarea
masiv a mediului marin! n prezent ma"oritatea petrolierelor sunt limitate la o capacitate de ncrcare de
maxim 1'0 000 td%.
Cuprins
(ascunde)
1 *storic
+ ,ipuri
- .cipamente specifice navelor petroliere
4 Caracteristici constructive
' /ezi i
0 1e#turi externe
2 3iblio#rafie
Istoric
14015 primul transport de i ei a traversat 6ceanul Atlantic cu nava Elizabeth Watts
1407 8 142+5 nava Charles de 400 td% a executat transportul de petrol ntre America de
9ord i .uropa n aproximativ 00 de recipiente rectan#ulare din o el fiecare av$nd o capacitate de
aproximativ 1- tone.
:n 1440 n An#lia a fost construit nava Glckauf cu lun#imea de 71 m i capacitate de transport de
circa -'00 tone ac ionat cu vele i cu o propulsie alternativ cu tripl expansiune plasat n extremitatea
pupa ;considerate prototipul petrolierului modern<. A fost prima nav construit special pentru transportul
petrolului.
:ncep$nd cu anul 17+0 n evolu ia constructiv a tancurilor petroliere apare o alt noutate i anume
amena"area n partea superioar a car#otancurilor! a unor tancuri de dimensiuni reduse! ce permiteau
navelor s transporte o cantitate mai mare de petrol.
&up cel de-al doilea rzboi mondial!cerin ele ener#etice din ce n ce mai mari ale statelor
industrializare! au determinat o cre tere apreciabil a transporturilor de petrol din 6rientul =i"lociuctre
America de 9ord! >aponia i .uropa. Au fost construite petroliere av$nd capacit i de ncrcare sporite
;supertancurile<5 Tina Onassis de 4'.000 td% ;17'-<! British Admiral de 100.000 td% ;170'<! Idemitsu
Maru de +10.000 td% ;1700<! Batillus de ''4.000 td% ;1720<! ea!ise Giant de '0'.000 td% ;1741<
urmate de altele de '00.000...1.000.000 td%.
Tipuri
&in punct de vedere al tipului de produse pe care-l transport! petrolierele pot fi5
petrolier de produse albe - pentru transportul produselor petroliere albe ;benzin! petrol<
petrolier de produse ne#re - pentru transportul produselor petroliere ne#re
; i ei! motorin! pcur! #udron<.
&in punct de vedere al pie ei navlurilor! tancurile petroliere se clasific astfel 5

de interes #eneral5 p$n la +4 777 td%


de capacitate medie5 +' 000...47 777 td%
1on# ?an#e 1 ;1?1<5 4' 000...27 777 td%
1on# ?an#e + ;1?+<5 40 000...1'7 777 td%
/er@ 1ar#e Crude Carriers ;/1CC<5 100 000...-+0 000 td%
Altra 1ar#e Crude Carier ;A1CC<5 peste -+0 000 td%
Echipamente specifice navelor petroliere
6 nav petrolier este prevzut la bord cu urmtoarele instala ii5
*nstalaBia de ncrcare de la bordul unui petrolier
*nstala ia de marf 5 manifold! valvule! tubulaturi! pompe! sorburi! tancuri
*nstala ia de #az inert 5 sursa de #az! valvul de izolare! scrubber! separator de picturi! usctor!
valvule intrare! ventilatoare! valvule ie ire! valvul re#ulatoare de presiune! supap idraulic! valvul
sens unic! valvula de izolare! supap presiuneCvacuum! tubulaturi! valvule de izolare pe fiecare tanc
*nstala ia de splare a tancurilor 5 pompe! tubulaturi! valvule! ma ini de splat fixe sau portabile
*nstala ia de ventilare tancuri
,ancuri de balast separate sau dedicate
*nstala ia de manevrare a furtunelor de marf
*nstala ia de monitorizare a deversrii de idrocarburi
Sisteme de si#uran pentru eliminarea suprapresiunii sau vidului din car#otancuri
Sistemul de msurare automat a cantit ii de marf
1a proiectarea i construc ia petrolierelor trebuie s se in cont de mai mul i factori5 accentuarea coroziunii
structurilor din tancurile de marf! sporirea pericolului de incendii i explozii determinat de prezen a
amestecului format din aer i vaporii emana i de combustibilul licid ce se transport etc.
Caracteristici constructive
Sistemul de osatur poate s fie lon#itudinal sau combinat
Plan eele din zona tancurilor de marf sunt cu simplu fund sau cu dublu fund
Petrolierele moderne au prevazut o sin#ur punte continu n zona ma#aziilor de marf
;puntea principal<
Pere ii transversali i lon#itudinali asi#ur o compartimentare ri#uroas i pot fi pla i sau #ofra i i de
re#ul se construiesc n sistem de osatur vertical
6satura pere ilor lon#itudinali laterali este plasat spre borduri ;n interiorul tancurilor laterale<
Suprastructurile i rufurile sunt concentrate n castelul pupa
/iteza economic a petrolierelor este de 10-++ 9d i de re#ul! instala ia de propulsie
folose te motoare &iesel! lente sau semirapide! care antreneaz elice cu pale fixe
Compartimentul ma ini este amplasat ntotdeauna la pupa.