Sunteți pe pagina 1din 2

Mircea Eliade

Mircea Eliade este cel mai mare om de cultura roman ,din veacul
al XX-lea ,impunandu-se ca nici un alt carturar in cultura universala .
Mircea Eliade a facut studii filozofice la Bucuresti ,incheie cu teza
despre filozofia Renasterii ( 192 ! "la #alcutta ( $ndia ,192 - 19%1 !
isi sustine doctoratul de filozofie cu o lucrare asupra &andirii si
practicii 'o&a ( 19%2 ! .
$ntre anii 19%%-19() ,simultan cu o intensa activitate *eletristica
si pu*licistica ,tine cursuri de filozofie si de istoria reli&iilor la
+niversitatea din Bucuresti .$n timpul raz*oiului este atasat cultural
am*asadei Romaniei la ,ondra ( 19() - 19(1 ! si al dele&atiei
romane de la ,isa*ona ( 19(1 - 19(. ! ./in 19(. se sta*ileste la
0aris unde preda istoria reli&iilor la o scoala de inalte studii ,iar apoi
la 1or*ona .1olicitat de 1+2 in 193. va lucra in calitate de
lectorconsultant si imediat profesor titular si coordonator al #atedrei
de istorie a reli&iilor ./in 193 ,in semn de inalta pretuire ,un spatiu
spiritual a fost denumit 4 catedra Mircea Eliade 4,la universitatea din
#hica&o .$n cei .) de ani de la redactarea primei opere literare
4 Romanul adolescentului miop 4 ,proza lui Mircea Eliade a fascinat
cateva &eneratii si a cunoscut numeroase avataruri 5 lirismul si
autenticitatea din 4 Maitre6 4 ( 19%% ! ,monolo&ul interior al 4
$ntoarcerii in rai 4 ( 19%( ! si in fine ,desavarsita sinteza a 4 7optii de
sanziene 4 ,romanul social si filozofic ,unde realismul se im*ina cu
fantasticul ,mitul si sim*olul .
Mircea Eliade si-a impus sa cunoasca lim*a si cultira indiana ,dar
si practica 'o&a prin e8perienta proprie .,-au interesat tehnicile
maditatiei si filozofia mistica .E8perienta din $ndia se &aseste in
eseurile lui Mircea Eliade ,insa si in operele 5 4 Maitre6 4 (19%9 ! ,
4 $sa*el si apele diavolului 4 ( 19%) ! , 4 1ecretul doctorului
9uni&*er&er 4 ( 19() ! .1ctiitorul marturisea 5 :: cred in realitatea
e8perientelor care ne fac sa 4 iesim din timp 4 si sa 4 iesim din spatiu;.
/escriind e8ercitiile 'o&a ale lui <erlendi am dat anumite indicatii
,*azat pe propriile mele e8periente . ==