Sunteți pe pagina 1din 15

Identificarea Riscului

Interviul
Concept

 Interviul:
– procesul de comunicare între două persoane
(părţi, componente),
– de stabilire a unei relaţii cu o finalitate precisă,
predeterminată,
– proces conceput pe alternanţa rolurilor şi care
– implică formulări de întrebări şi obţinerea de
răspunsuri.
Tipuri de interviuri

 Oferirea de informaţii (ex. prezentare concluzii anchete)


 Colectarea de informaţii (ex. colectare date prin studii
sociologice)
 Selecţia (ex. plasare la un loc de muncă)
 Probleme referitoare la comportamentul
intervievatului (ex. consiliere)
 Probleme referitoare la comportamentul celui ce ia
interviul (ex. primirea sugestiilor şi reclamaţiilor de la
beneficiari)
 Persuasiunea (ex. vânzarea de produse)
 Etc.
Metode de intervievare

 Interviul dirijat
– Cel ce ia interviul stabileşte obiectivul interviului
– Categorii: interviurile pt. oferirea / culegerea de
informaţii, selectare personal, persuasive
 Interviul nedirijat
– Presupune oferirea unor libertăţi intervievatului
– Categorii: interviurile pt. consiliere, evaluarea
performanţelor, rezolvarea problemelor
Interviul dirijat

Avantaje Dezavantaje
Este uşor de înţeles Este inflexibil
Necesită puţin timp pentru Este limitat ca varietate a
aplicare subiectelor abordate şi ca
Poate oferi date profunzime
cuantificabile Este limitat ca tehnici
Poate constitui o sursă utilizabile de către cel ce ia
suplimentară de obţinere a interviul
informaţiilor Deseori înlocuieşte alte
modalităţi mai eficiente de
obţinere a datelor
Interviul dirijat (2)

 Exemplu:
– Anchetator: De cât timp lucraţi în Departamentul
Financiar – Contabil ?
– Intervievat: De aproximativ 5 ani.
– A.: Care este denumirea postului ?
– I.: Contabil şef.
– A.: Care sunt atribuţiile dvs. ?
– I.: ....
Interviul nedirijat

Avantaje Dezavantaje
Permite celui ce ia interviul să Necesită mult timp
pătrundă în subiectul abordat Solicită profunde cunoştinţe
Oferă anchetatorului o mare din psihologie
flexibilitate Deseori generează informaţii
Oferă intervievatului inutile
posibilitatea de a formula Adaptarea după fiecare
răspunsuri lungi şi conduce la intervievat face foarte dificilă
împărtăşirea unor informaţii în generalizarea concluziilor
mod voluntar
Permite celui ce ia interviul să
se adapteze după cel intervievat
Interviul nedirijat (2)

 Exemplu:
– Anchetator: Vorbiţi-mi, vă rog, despre postul pe care îl
ocupaţi în prezent.
– Intervievat: Lucrez în prezent în Departamentul Financiar –
Contabil. Este un post pe care îl ocup de la finele facultăţii,
cam de 5 ani deci.
– A.: Aha ...
– I.: Da ... Dar la acest loc de muncă îndeplinesc mai multe
atribuţii decât cele specificate în fişa postului ....
– A.: Aşa deci ... ?!
Modul de utilizare al întrebărilor

 Tipuri de întrebări:
– Deschise sau închise
– Principale sau secundare
– Neutre sau dirijate
Deschise vs. Închise
 Deschise:
– Formulări largi
– Se specifică doar tema
– Intervievatul are posibilitatea de a răspunde liber
– Ex. Vorbiţi-mi despre calculatoare. Cum consideraţi că s-ar putea
îmbunătăţi securitatea actualului sistem informaţional?
 Închise:
– Sunt restrictive
– Se finalizează cu răspunsuri anticipate
– Vizează anumite informaţii
– Obs. Sunt şi întrebări foarte închise (ex. cele care prezintă şi
variantele de răspuns solicitându-se alegerea uneia)
– Ex. Câte ore lucraţi la calculator? Ce vechime aveţi în domeniul
administrării unei reţele de calculatoare?
Principale vs. Secundare

 Principale:
– Efectuează intrarea în anumite teme sau subdomenii
– Ex. care este aplicaţia informatică pe care o folosiţi pentru
administrarea reţelei de calculatoare?
 Secundare (întrebări de lămurire):
– Încearcă să obţină informaţii suplimentare în urma
răspunsului primit la o întrebare principală sau la altă
întrebare secundară
– Ex. Vorbiţi-mi mai multe despre ...
Neutre vs. Dirijate (sugestive)

 Neutre:
– Intervievatul răspunde fără să simtă presiuni din partea
celui ce ia interviul
– Ex. Vă place sistemul de operare Windows XP ? Aţi promovat
ultimul examen prin fraudă?
 Dirijate:
– Cel ce ia interviul sugerează un răspuns explicit sau
implicit?
– Ex. Vă place SO Windows XP, nu-i aşa? Aţi încetat să mai copiaţi
la examene?
Formularea întrebărilor

 Factori:
– Limbaj (accesibil respondenţilor)
– Relevanţă (relevanţa întrebărilor pentru studiu)
– Nivel de informare (întrebări pe nivelul de cunoştinţe al
intervievaţilor)
– Complexitate (evitarea complexităţii întrebărilor)
– Accesibilitate (posibilitatea respondentului de a formula
răspunsuri la întrebările puse din cauza unor constrângeri
sociale, religioase etc.)
 Obs. Întrebările inaccesibile se adresează după ce se instaurează o
stare de încredere între anchetator şi intervievat
Realizarea interviului

 Planificarea interviului
– Pregătirea intervievaţilor (stabilire moment interviu, stabilire
subiect de discuţie, stabilire durată etc.)
– Pregătirea unei liste de control a agendei de lucru şi a
întrebărilor
 Ascultarea cu atenţie şi consemnarea lucrurilor
importante
 Revizuirea consemnărilor făcute în cel mult 48 de
ore de la interviu
 Menţinerea stării de neutralitate
 Căutarea mai multor puncte de vedere
Sursa

 Oprea, D. - Analiza si proiectarea sistemelor


informationale economice, Polirom 1999