Sunteți pe pagina 1din 299
CADEMIA SCIENTIARUM SOCIALIUM ET POLITICARUM REIPUBLICAE SOCIALIS ROMANIAE FONTES HISTORIAE DACOROMANAE Vv SCRIPTORES ET ACTA IMPERIT BYZANTINI SAECULORUM Iv—xy HARALAMBIE MIBAESCU, RADU LAZARESCC NICOLAB-SERBAN TANASOCA, TUDOR TEOTEOE ACADEMIA DE STIINTE SOCIALE ISI POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA IZVOARELE ISTORIEI ROMANIEI Vv SCRIITORI §1 ACTE BIZANTINE SECOLELE 1V—X¥ HARALAMBIE MIMAESCU, RADU LAZARESCU, NICOLAE-SEREAN TANASOCA, TUDOR TEOTEOL ee eS EDITeRA ACADEMIED REFEMLICIE SOCIALISTE ROMANIA INTRODUCERE In continsates volumelor precedente, col de fas evprinde fvoare baantine din stcose al MIVies glat RVeles: dar sae din wencuieantee Bae cre au fost dct ade dup anal 198, am apie ‘itm Yoho, Cx apart act toms nee ptiiare evenrela ace [reo ine $12 celr Banting prvtoae la Atria Romane Empl ‘ici aeeprindem cteva conclu de ordin genera ‘cle pero solume Ineumeass un total de 237 de fveare, de In Ho- sper ping leita secoluit af XV-lea, adh diatom vastimp ‘de peste ‘domi de'istorie, eu 2750 de_pagni de texte originale, traducr omentart indice amie devoltate Bae fe comparsm eivoanee te ej latin of ieantne publcste de George Popa sean fre cle dou "lta mondial, constatam sn progres consideahi In fl weesta ister fv scum Is indemins culgere ogata fi sariats Ge inermat sweeple Ss precar nterpredai ol i Seed capable i tmbogteesl i mod Siinfter cuncasere ‘rectal Yaris noastre a Segeestevonclr, editor at depapitlimitle geografice ale Remt- ici, indabind cicodats tape # date dia Mara runtarir toga penta {fice int fateligiieevenmmentel, initiative eau staile'de cra din {terol lo. Stal isla istoriei Romane, fm afarsleaturtr cate ‘ese sca meral general al desfigurisd procul istered fuen Taco Juratoare, ese cu neputint Char faprul eh oman partepa la evenimente fxterae importante, petrcotedincalo. de Aetaree patric lo, sa loess fice ale acer, dar se Sntegra sod acti le pregativea unorTapte Femoral ate dee de mmnteati Cra cea Fonsi unr losebit In aceasta. prvi a fost aspen pe un spas foarte Inna 3 {cement lak pri ear svourele medieval Hizantine, lavesaa celdenale niga ond nip, tora cas mle ale epee rom ER spunenu sau se mee esi cx wn sume, far stra din apropiere Stun depirtaret cunoytenu cual mame sau en'o porell: Termettl ante ‘omanus a persistat ca mume popalar In toate dalectele limb romne, ‘Mint at In Sistine relate mact unl at, adie fb coma ee fae dela nord de Dundre (rom) in Teal, Macedonia, Pind Albania (aroma. army) hla romani din Tstvia (rey). Magen eseanare dine Aicetee mbit rome ta determina pe etore! winged a aire ck foporal romin =a format pe ba spate uteri continow ta Daca sf Nos eit co tne Wen: eare epic aceasta ui tate: dar vitregiatimpurilor a sit apo o pate dinireworbterssacete onb SScdSpindeast ndstanjemar, arg nlseoe taste comune. Reibe Semifcatiyfaptul ek invearcie inedevale biantinefolocee fermen lak tht pentru mute dn Dacia ct i pentra teat ramifieapie sale mal apro- pint sn tot Fadeplriate co ale Conte he conde acer ansambla 6 y ate dec teu aac minal a Poate face abstactic de aceastt retaliate ny pa al Bee hr aah fo Rte ua spt ne i rs Hoel Tap es wea SR nel De js oes ae ies er cepte eee ance i! a ips tea ea ee es ae try ie tw nea yen gaa ge Bs ice di a cai soon seaheh Borneman mig ea eta ore it hts! abate atts Pees att Slept i en rman TES ata dt Se Heal See nc na sill la gst ee "get ye ct eat vw lngk rSapindi se explick n pial sd. pein numrul mare i pri patie pect Gee ea onl imap ips cn at gees pape aii S86 ele pre an Tenis 9-7) Vase a een ge Tac ee a ta ME ec Renn ent drt pon Hei a) DAS te cB ne nal Pete nal sc (er cat as tcudlat de at eomomic Police 8 eng Fo mal intenst actvitate pe drumurile spre Europa Central si de nord Game trecea ‘prin fara noastra. Cultura bizantin& se ucere a — ‘ten 9 indise pe o arie larga tmy ‘cu unele produse meste ‘Tinal ales ongantcrea cclenastch, patrona de patniarhol Contantinopo- UBS gt reninie bar tl em ret Phan Etna Ute etme tr on, weep So et, ee et ai lat at Leet ee dni only hana ie cael Rie 1 waste menus o mito de a pork ee a ee cal pecan copped emi i ls Isao ant ERE neta Mea ae unin poems ns Se a eee ahaa ae Su Ol Ait. Leet hen et SAME au tu uo ep, Po tee St Ie OSI Sassen Seg wi ge eatemin ea itera reat eal a XE pos eames si deep Rat fe eae’ Spar ia ie i