Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Un accentuat caracter inflationist reprezinta o trasutura:c)preturilor produselor turistice


2. Personalizarea la nivelul grupului sau individului reprezinta caracteristica specifica:
b)serviilor turistice
3. Absenta unor produse turistice in propria tara este una din cauzele: c)formarii fluxurilor
turistice
4. Moda, ca factor de influenta a cererii/circulatiei turistice, face parte din caterogoria:
b)sociali
. !ea "ai co"ple#a "etoda de obtinere/inregistare a infor"atiilor privind circulatia turistica
international este: b) inregistarea in spatiile de cazare
$. !el "ai "onoton "i%loc de transport este considerat cel: c)maritim
&. !resterea diversificata este o caracteristica a: b)ofertei turistice
'. (or"a de turis" care deter"ina pentru turist un grad redus de "obilitate se nu"este: d)de
sejur
). !a factor de"ografic ce influenteaza activitatea turistica, adultii se caracterizeaza prin:
d)exigent fata de confort
1*. +ntre cauzele specific for"arii si orientarii flu#urilor turistice internationale se nu"ara:
d)toate acestea
11. ,izitatorul care nu-si petrece noaptea in "i%loace de cazare collective sau private la locul
vizitat se nu"este: c)exercursionist
12. .uris"ul e"itator este o for"a a turis"ului: a)international
13. .uristi straini ce sosesc in /o"ania prefer sa utilizeze cu preponderenta "i%loace de
transport: a)rutiere
14. !ontul 0atelit al .uris"ului "asoara i"pactul turis"ului in plan: d) ecomonic
1. Printre siturile din /o"ania aflate pe lista patri"onoiului "ondial Unesco nu se
regaseste: c) orasul Sibiu
1$. 1urata de recuperare a investitiei reprezinta raportul dintre: c) volumul investitiilor
totale si profitul anual
1&. +n bazinele ofertei turistice nu se afla: b)germania
1'. /o"ania detine un nu"ar de locuri de cazare de apro#i"ativ: c) 310000
1). Printre caracteristicile pietei turistice nu se nu"ara: b) lipsa de complexitate
2*. (actorii econo"ici si te2nici rezulta din criteriul de clasificare nu"it: d) continut
21. +ntre caracteristicile specific ofertei turistice, se nu"ara: a) rigiditatea
22. +ntre ele"entele co"ponent ale ofertei turistice se nu"ara:d) toate
23. 3u poate fi inclusa in sfera contributiilor turis"ului la cresterea econo"ica: a4 sti"ularea
circulatiei banesti
24. !ontributia turis"ului la cresterea econo"ica poate fi argu"entata prin: c)diversificarea
ramurilor economice
2. Una dintre for"ele turis"ului social este: d)turismul de tratament
2$. ,iteza de deplasare este avanta%ul transporturilor: b) aeriene
2&. 0tructura fortei de "unca din turis" a /o"aniei releva faptul ca, in "a%oritatea, sunt:
a)femei
2'. Publicitatea si infor"area se incadreaza in categoria serviciilor: c)legate de organizarea
voiajului
2). 1orinta pentru un anu"it produs turistic dublada de posibilitatea si decizia de a-l
ac2izitiona defineste: b)cererea turistica
3*. Unul dintre indicatorii de "asurare a eficientei sociale este: b) durata medie a serujului
31. +n ur"atorii 2* de ani, super"atia in privinta sosirilor de turisti, va fi detinuta de:
c)europa
32. +n cazul turis"ului international, perioada de deplasare in afara granitelor este cuprinsa in
intervalul: b) o zi-un an
33. .uris"ul de se%ur "ediu presupune deplasarea pe o perioada de ti"p ce nu depaseste:
a)30 zile
34. .e2nica de "anage"ent utilizata de catre patronii pentru a sti"ula si reco"pense
obtinerea unnor rezultate bune in activitatea anga%atilor se nu"este: d)calatorie stimulent
3. 1P1, al co"petitivitatii turis"ului si calatoriilor, in anul 2*11, cel "ai bun scor l-a
obtinut:c) elvetia
3$. !2eltuiala "edie pe zi- turis reprezinta raportul dintre: a) totalul cheltuielilor turistice si
totalul zilelor-turist
3&. 5ficienta in turis" i"braca for"ele: c)economica si sociala
3'. Printre cauzele flu#urilor turistice nu se regaseste: b)evolutia circulatiei turistice
interne
3). Printre particularitatile "uncii in turis" nu se afla: b) lipsa responsabilitatii morale
4*. Atractiile naturale sunt co"ponent ale: a)ofertei turistice
41. ,izitatorul care se deplaseaza pentru propria placer in afara resedintei obisnuite pe o
perioada de ti"p de cel putin 4 zile se nu"este: b)vacantier
42. .uris"ul interior cuprinde: a)turismul intern si receptor
43. /o"ania incaseaza annual din turis" apro#i"ativ:d)800 mil euro
44. +n ce an a fost 0ibiu- !apitala cultural 5uropeana si alaturi de ce oras6: d)00!"
luxembourg
4. /o"ania este "e"bra a U350!7 din anul: d)1#$%
4$. Productivitatea "uncii reprezinta raportul dintre: b) profitul total si numarul total al
lucratorilor operativi
4&. 7ferta turistica nu influenteaza cererea petru vacante prin: a)lungimea autostrazilor
4'. 82idul face parte din serviciile turistice: b)cu character specific
4). Printre efectele turis"ului asupra fortei de "unca nu se afla: c)contributia la utilizarea
placuta a timpului liber
*. 9aza te2nico-"ateriala a turis"ului se i"parte in :d)baza tehnico-mateliala specific
turistica si infratustura
1. 0onda%ul, ca "etoda de culegere a infor"atiilor privind circulatia turistica, are una dintre
caracteristicile: a)este costisitor
2. Printre e#ceptiile de la calitatea de turis se nu"ara si: a) persoanele care presteaza o
activitate lucrative remunerata
3. 0onda%ele legate de cererea pentru turis"ul spatial arata ca varsta "edia a unei personae
dor"ice sa calatoreasca in spatiu este de :c)$$ ani
4.+n /o"ania sosesc annual apro#i"ativ:a) ! mil de turisti
. Una dintre personalitatile din trecut ale turis"ului ro"anesc: d)emilian cristea
$. Ansa"blul c2eltuielilor efectuate de subiectii cererii pentru cu"pararea de bunuri si
servicii legate de "otivatia turistica poarta nu"ele de : c)consum turistic
&. /ata profitului reprezinta raportul procentual dintre: a)cheltuieli totale si profitul total
'. Populatia care prezinta o nevoie "ai "are pentru activitatile turistice se situeaza in
zonele: b)urbane
). 1P1, al tipului de concentrare sezoniera, statiunile balneare prezinta: b)un varf de
sezon
$*. Printre efectele socio- cultural ale turis"ului nu se afla si : d)efectul de antrenarea
ramurilor din avalul si din amontele sau
$1. Printre caracteristicile serviciilor turistice nu se regaseste: c)lipsa diversitatii
$2. +n functie de for"a de "anifestare a cererii, serviciile turistice se grupeaza in: c)ferme si
spontane
$3. Persoana care pentru a a%unge la locul de destinatie turistica traverseaza una sau "ai
"ulte tari pe ale caror teritoriu sunt de scurta durata si nu au scop touristic poarta nu"ele de:
c) calator in tranzit
$4: !oborarea intr-o barca a unor rauri cu grade diferite de dificultate se nu"este: &) rafting
$. 1erularea activitatii turistice din tara noastra intr-o for"a organizata dateaza din secolul :
a)'('
$$. Piata turistica este o co"ponent a pietei: a)serviciilor
$&. 1P1, al duratei actiunii lor, factorii care influenteaza evolutia turis"ului se clasifica in :
c)factori economici si factori sociali
$'. !ontributia turis"ului la crearea P+9-ului se deter"ina ca raport procentual dintre:
d)incasarile turistice totale si pib-ul
$). ,enitul reprezinta principal conditie de "anifestare a cererii turistice alaturi de: b)timpul
liber
&*. 1P1, al destinatiei turistice, cele "ai "ulte locuri de cazare din /o"ania se gasesc :d)in
statiunile montane
&1. .uris"ul se"iorganizat i"bina caracteristicile: d)turismului organizat si ale celui pe
cont propriu
&2. 1iferentierea preturilor produselor turistice se "anifesta : d)toate acestea
&3. Printre persoanele care nu au scop touristic pe teritoriul unei tari se nu"ara si: d)nomazii
&4. !are traditie ro"aneasca este declarata de U3507 capodopera a patri"oniului
i""aterial al u"anitatii: b) )alusul
&. +nvestitia specifica se deter"ina ca raportul dintre: c)volumul investitiilor si nr locurilor
de cazare
&$. .uris"ul continuu este cel care se desfasoara: d) pe intreaga durata a anului
calendaristic*
&&. Ansa"blul ele"entelor de atractie care "otiveaza calatoria si cele destinate sa asigure
valorificarea pri"elor defineste: b) oferta turistica
&'.9aza te2nico- "ateriala a turis"ului este o co"ponenta a: a)ofertei turistice
&). Pe langa Patri"oniul Mondial U350!7 nu se gaseste: b) orasul &rasov
'*. ,aloarea de piata a unui produs sau serviciu, intr-o e#pri"are "onetara se defineste:
d)pretul produselor turistice
'1.Pe lista Patri"oniului Mondial U350!7 se afla: b) cetatea de la )alnic
'2. !ontributia turis"ului la crearea P+9-ului este un indicator: d)de cuantificare a locului
turismului in ecomonie
'3. 0erviciile turistice fer"e sunt cele pentru care decizia de cu"parare este for"ulate: b)pe
timpul deplassarii catre distinatia turistica
'4. /ealizarea conditiilor necesare satisfacerii nevoilor de odi2na, sanatate, recreeere si
distractie ale oa"enilor poarta nu"ele de : b)eficienta sociala
'. +nsuficienta definire a cererii pentru vacante ca si e#pri"area ofertei turistice prin
:i"agini; create de co"parator in ur"a sintetizarii infor"atiilor pri"ate din diverse "edii si
din e#perientele anterioare se nu"este: a)opacitate
'$. +n randul indicatorilor de cuantificare a locului turis"ului in econo"ie nu se afla:
b)investitia specifica
'&. Metoda c)bugete de familie
''. Pri"ul Minister al .uris"ului aparut dupa 1))* a fost infiintat in anul: b)1##
'). .uris"ul reprezinta cel "ai i"portant si placut "od de petrecere si utilizare al ti"pului
liber. Acesta este un efect al turis"ului in plan: a)socio-cultural
)*. Pri"a e#peditie integral ro"aneasca pe 5verest, cel "ai inalt varf al lu"ii, a avut loc in
anul : c) 003
)1. necesitatea e#istentei unor i"portante resurse financiare estte dezavanta%ul "etodei:
a)sondajului
)2. (orta de "unca din turis" reprezinta in tara noastra un procent de apro#i"ativ: a)$+
)3. 7 cale de sporire a eficientei activitatii de cazare este ur"atoarea: a)cresterea nr de
servicii fara plata
)4. .uris"ul care se poate desfasura pe intreaga durata a anului calendaristic se nu"este:
d))ontinuu
). !are este cea "ai co"ple#a si co"plete "etoda de obtinere a infor"atiilor cu privire la
circulatia turistica6 a)inregistarea in spatiile de cazare
)$. Pri"ul organis" cu atributii in do"eniul turis"ului dupa anul 1))* a fost: c)ministerul
turismului
)&. +ncasarea "edie pe turist se deter"ina ca raport dintre: c)incasarile turistice totale si
totalul turistilor sositi
)'. Printre efectele turis"ului asupra econo"iei nu se regaseste: c)contributia la
satisfacerea nevoilor materiale si spirituale
)). Una dintre particularitatile "unci in turis" se refera la: d)raspunderea materiala si
morala ridicata
1**. 0erviciile nu pot fi percepute cu a%utorul si"turilor. Aceasta caracteristica poarta nu"ele
de:d)intangibitate
1*1. +ntre pret si cererea turistica e#ista o relatie de : b)inversa proportionalitate
1*2. Potentialul speologic ro"anesc cuprinde un nu"ar de pesteri de apro#i"ativ: c)1,000
1*3. Printre caracteristicile ofertei turistice nu se regaseste: d)omogenitatea
1*4. Printre caracteristicile preturilor turistice se regaseste: d)caracterul inflationist
1*. !onsu"ul turistic cuprinde: a)cheltuielile efectuate de subiectii cererii turistice
1*$. 7rganizatia "ondiala a turis"ului s-a infiintat in anul: b)1#!$ la madrid
1*&. 7ficiul 3ational de .uris" s-a constituit in anul: b)1#3% la bucuresti
1*'. !e reprezinta +nitiativa 0.-5P a 7M.6 b) turismul durabil elimina saracia
1*). Pentru tineri calatoria reprezinta: c)un mijloc de dezvoltare personala
11*. .ara care este pri"a furnizoare de turisti straini pentru /o"ania este:d)ungaria

S-ar putea să vă placă și