Sunteți pe pagina 1din 12

Biostatistica

Capitolul I
1. Stadiul evolutiv al unei maladii maligne este indicat s fie nregistrat prin simbolurile 0, I, II, III, IV, adic
scala folosit este:
A. Alfanumeric
B. umeric
C. Ordinal
!. ominal
". #onsisten$a ficatului este o caracteristic a organismului uman care se nregistrea%:
A. umeric, adic folosind numere
B. &rdinal, adic folosind simboluri ce urmea% o gravitate
C. Nominal, adic folosind simboluri care nu au o ordine de gravitate
D. umeric, adic folosind simboluri ce urmea% o gravitate
'. (rupa sanguin este o caracteristic ce trebuie nregistrat:
A. Alfanumeric
B. umeric
#. &rdinal
D. Nominal
). *edia unei serii de valori numerice este:
A. Suma valorilor mprit la numrul lor
B. !ai mare dec"t valoarea minim din serie
C. !ai mic dec"t valoarea ma#im din serie
D. $n indicator al tendinei centrale a valorilor seriei
+. *edia unei serii de valori numerice are urmtoarele propriet$i:
A. ,ste egal cu cea mai mic valoare din serie
B. Dac sc%imbm o valoare din serie, mrind&o, media se sc%imb, mrindu&se
#. !ac sc-imbm o valoare din serie, mrind.o, media se sc-imb, mic/or0ndu.se
!. !ac /tergem o valoare din serie, media r0mne nemodificat
1. *edia unei serii de valori numerice este un indicator al:
A. 'endinei centrale a valorilor seriei
B. 2mpr/tierii valorilor seriei
#. 3la4a de valori ntre care sunt cuprinse valorile seriei
!. *edia nu este indicator statistic
5. !ispersia unei serii de valori numerice este un indicator al:
A. 6endin$ei centrale a valorilor seriei
B. (mpr)tierii valorilor seriei
#. 3la4a de valori ntre care sunt cuprinse valorile seriei
!. Simetriei distribu$iei valorilor seriei n 4urul mediei
7. !ispersia unei serii de valori numerice are printre de%avanta4e:
A. Se msoar cu unitatea de msur a valorilor seriei, ridicat la ptrat
B. Are valori prea mari, comparativ cu abaterile individuale de la medie
C. Indic /i tendin$a central a valorilor seriei
D. u se poate calcula cu e8actitate
9. Abaterea standard unei serii de valori numerice are printre avanta4e:
A. Se msoar cu unitatea de msur a valorilor seriei
B. Are valori comparabile cu abaterile individuale de la medie
C. Indic /i tendin$a central a valorilor seriei
D. u se poate calcula dac dispersia este negativ
10. !ac dou serii de valori au apro8imativ aceea/i medie, atunci:
A. *ste mai mpr)tiat cea cu dispersia mai mare
B. ,ste mai mpr/tiat cea cu abaterea standard mai mic
#. Sunt la fel de mpr/tiate
!. u se pot compara mpr/tierile cu a4utorul dispersiei n acest ca%
11. !ac dou serii de valori au medii foarte diferite, atunci:
A. ,ste mai mpr/tiat cea cu dispersia mai mare
B. ,ste mai mpr/tiat cea cu abaterea standard mai mare
C. Nu se pot compara nici cu a+utorul dispersiei )i nici cu a+utorul abaterii standard
D. Au aceea/i mpr/tiere
1". !ac media unei serii de valori este 10 /i dispersia ), atunci coeficientul de varia$ie este:
A. )0:
B. ,-.
#. 70:
!. 10:
1'. !ac mediile a dou serii de valori sunt foarte diferite, iar abaterile standard sunt tot foarte diferite, atunci
este mai mpr/tiat :
A. Cea cu coeficientul de variaie mai mare
B. Cea cu raportul dintre abaterea standard )i medie mai mare
#. #ea cu coeficientul de varia$ie mai mic
!. 2mpr/tierile celor dou serii de valori nu se pot compara
1). *ediana unei serii de valori numerice este:
A. ,gal cu media
B. ;n grafic
C. $n numr
!. ;n tabel de frecven$
1+. *ediana unei serii de valori numerice este:
A. /aloarea pentru care +umtate din valorile seriei sunt mai mari )i +umtate mai mici
B. Valoarea situat la mi4loc, ntre minimul seriei /i ma8imul seriei
C. Valoarea cea mai frecvent nt0lnit printre valorile seriei
D. ;n indicator al e8centricit$ii valorilor seriei
11. !ac o serie de valori are n componen$ "1 de numere, atunci, pentru aflarea medianei, se ordonea%
valorile cresctor /i se ia:
A. /aloarea a 00&a din )irul ordonat
B. *edia ntre valorile a 10 /i a 11.a
#. *edia ntre valorile a 11 /i a 1".a
!. Valoarea a 10.a din /irul ordonat
15. !ac o serie de valori are n componen$ ") de numere, atunci, pentru aflarea medianei, se ordonea%
valorile cresctor /i se ia:
A. Valoarea a 1".a din /irul ordonat
B. *edia ntre valorile a 11.a /i a 1".a
C. !edia ntre valorile a 0,&a )i a 01&a
!. Valoarea a 1'.a din /irul ordonat
17. #uartila nt0i a unei serii de valori este:
A. /aloarea din seria ordonat situat la ,2. din numrul de valori al seriei
B. Valoarea din seria ordonat situat la 5+: din numrul de valori al seriei
C. /aloarea numeric pentru care un sfert din valorile seriei ordonate sunt mai mici
D. /aloarea numeric pentru care un sfert din valorile seriei sunt mai mici
19. #uartila a treia a unei serii de valori este:
A. Valoarea din seria ordonat situat la "+: din numrul de valori al seriei
B. /aloarea din seria ordonat situat la 32. din numrul de valori al seriei
#. Valoarea numeric pentru care un sfert din valorile seriei ordonate sunt mai mici
!. Valoarea numeric pentru care trei sferturi din valorile seriei ordonate sunt mai mari
"0. <eferitor la indicatorii decile, este adevrat:
A. Avem e#act nou decile
B. Avem e8act 99 de decile
#. !ecila +0 este mediana
!. !ecila a treia este mediana
"1. Indicatorii statistici fundamentali sunt:
A. !ispersia /i media
B. !edia )i abaterea standard
#. Abaterea standard /i mediana
!. *ediana /i cuartilele
"". Indicatorii de dispersie =sau de mpr/tiere> sunt:
A. Amplitudinea, media, dispersia /i mediana
B. Abaterea standard, media, dispersia /i mediana
#. Amplitudinea, media, dispersia /i abaterea standard
D. Abaterea standard, dispersia )i coeficientul de variaie
"'. #are din urmtorii indicatori statistici a4ut la aprecierea asimetriei:
A. !ediana, media )i e#centricitatea
B. !ediana, cuartilele )i e#centricitatea
C. !ediana, cuartilele )i media
!. *ediana, dispersia /i e8centricitatea
"). Indicatorii statistici pentru tendin$a central a valorilor unei serii de valori sunt:
A. *edia, dispersia /i mediana
B. *edia, abaterea standard /i modul
#. *edia, dispersia /i e8centricitatea
D. !edia, mediana )i modul
"+. & popula$ie statistic poate fi alctuit din:
A. Indivi4i umani
B. *venimente
C. 5rupuri socio&umane
D. !surtori
"1. ?ormula mediei
"5. ?ormula dispersiei
"7. ?ormula devia$iei standard
"9. ?ormula coeficientului de varia$ie
'0. !efini$ia mediei
'1. !efini$ia medianei
'". !efini$ia cuartilei @1
''. !efini$ia cuartilei @'
Capitolul II
1. #riteriul procentual indic o tendin$ foarte puternic de dependen$ ntre cei doi factori de clasificare ntr.un
tabel de inciden$ dac:
1. are valori mult mai mari ca 100:
,. are valori mult mai mici ca 2-.
'. are valori foarte apropiate de +0:
6. are valori apropiate de 0--.
". 6abelele de inciden$ sunt:
0. tabele cu dubl intrare n care pacienii sunt nregistrai dup dou criterii
". tabele de frecven$ pe clase
'. tabele cu date brute
). tabele folosite la teste statistice de compararea mediei
'. Sensibilitatea unui test clinic este SnA0,71", iar specificitatea este SpA0,79'. Aceasta nseamn c testul
este:
0. un test valoros deoarece ambii indicatori sunt mult peste 2-.
". un test fr valoare doarece d erori /i la bolnavi, /i la snto/i
'. un test fr valoare, deoarece specificitatea este mai mare ca sensibilitatea
). un test perfect
). #riteriul diagonal calculat pentru un tabel de inciden$ "8" care con$ine n total "'1 de pacien$i este 5,17+.
,l indic n acest ca%:
1. corela$ie foarte slab ntre cei doi factori de clasificare
". lipsa unei corela$ii
1. corelaie puternic ntre cei doi parametri
). nu este un indicator al corela$iei ci al mpr/tierii datelor
+. #riteriul &< calculat pentru un tabel de inciden$ "8" care con$ine n total 1)) de pacien$i este 1,57+. ,l
indic n acest ca%:
1. corela$ie foarte slab ntre cei doi factori de clasificare
". lipsa unei corela$ii
1. corelaie puternic ntre cei doi parametri
). nu este un indicator al corela$iei ci al mpr/tierii datelor
1. #riteriul &< calculat pentru un tabel de inciden$ "8" care con$ine n total 1) de pacien$i este 7,57+. ,l
indic n acest ca%:
1. corela$ie foarte slab ntre cei doi factori.
". lipsa unei corela$ii
'. corela$ie destul de puternic ntre cei doi factori
6. fiind prea puini pacieni, nu avem ncredere n valoarea lui
5. Sensibilitatea unui test e8ploratoriu n clinic este SnA0,71". Aceasta nseamn c testul este:
1. un test valoros din punct de vedere clinic
". este un test prost, deoarece doar 71,": din bolnavii reali sunt po%itivi
1. depinde )i de specificitate, dac este foarte mic, testul nu este un test bun
6. dac )i specificitatea este mult mai mare ca 2-., testul este valoros
7. Sensibilitatea unui test este:
A. 7aportul dintre numrul pacienilor bolnavi diagnosticai ca po4itivi )i numrul total al
pacienilor bolnavi
B. <aportul dintre numrul pacien$ilor snto/i diagnostica$i ca po%itivi /i numrul total al pacien$ilor
bolnavi
#. <aportul dintre numrul pacien$ilor bolnavi diagnostica$i ca po%itivi /i numrul total al pacien$ilor
snto/i
!. <aportul dintre numrul pacien$ilor bolnavi diagnostica$i ca negativi /i numrul total al pacien$ilor
bolnavi
9. Specificitatea unui test este:
A. <aportul dintre numrul pacien$ilor bolnavi diagnostica$i ca po%itivi /i numrul total al pacien$ilor
snto/i
B. 7aportul dintre numrul pacienilor snto)i diagnosticai ca negativi )i numrul total al
pacienilor snto)i
#. <aportul dintre numrul pacien$ilor snto/i diagnostica$i ca po%itivi /i numrul total al pacien$ilor
snto/i
!. <aportul dintre numrul pacien$ilor snto/i diagnostica$i ca negativi /i numrul total al pacien$ilor
bolnavi
10. ;n test clinic este cu at0t mai valoros cu c0t:
A. Sensibilitatea este mai mare /i specificitatea mai mic
B. Sensibilitatea este mai mic /i specificitatea mai mare
C. Sensibilitatea )i specificitatea sunt mai mari
!. Sensibilitatea /i specificitatea sunt mai mici
11. ;n test clinic este cu at0t mai valoros cu c0t:
A. Sensibilitatea )i specificitatea sunt mai apropiate de 0
B. Sensibilitatea /i specificitatea sunt mai apropiate de 0
C. Sensibilitatea )i specificitatea sunt mai mari
!. Sensibilitatea /i specificitatea sunt mai mici
1". <ata fals po%itiv a unui test este:
A. <aportul dintre numrul pacien$ilor bolnavi diagnostica$i ca po%itivi /i numrul total al pacien$ilor
snto/i
B. <aportul dintre numrul pacien$ilor snto/i diagnostica$i ca negativi /i numrul total al pacien$ilor
snto/i
C. 7aportul dintre numrul pacienilor snto)i diagnosticai ca po4itivi )i numrul total al
pacienilor snto)i
!. <aportul dintre numrul pacien$ilor snto/i diagnostica$i ca negativi /i numrul total al pacien$ilor
bolnavi
1'. <ata fals negativ a unui test este:
A. <aportul dintre numrul pacien$ilor bolnavi diagnostica$i ca po%itivi /i numrul total al pacien$ilor
snto/i
B. <aportul dintre numrul pacien$ilor snto/i diagnostica$i ca negativi /i numrul total al pacien$ilor
snto/i
#. <aportul dintre numrul pacien$ilor snto/i diagnostica$i ca po%itivi /i numrul total al pacien$ilor
snto/i
D. 7aportul dintre numrul pacienilor bolnavi diagnosticai ca negativi )i numrul total al
pacienilor bolnavi
1). ;n test clinic este cu at0t mai valoros cu c0t:
A. <ata fals po%itiv este mai mare /i rata fals negativ mai mic
B. <ata fals po%itiv este mai mic /i rata fals negativ mai mare
#. <ata fals po%itiv /i rata fals negativ sunt mai mari
D. 7ata fals po4itiv )i rata fals negativ sunt mai mici
1+. Sensibilitatea unui test clinic este SnA0,+1", iar specificitatea este SpA0,79'. Aceasta nseamn c testul
este:
1. un test valoros deoarece ambii indicatori sunt mult peste +0:
". un test fr valoare doarece d erori /i la bolnavi, /i la snto/i
1. un test fr valoare, deoarece specificitatea este prea mic
). un test perfect
11. #riteriul << calculat pentru un tabel de inciden$ "8" care con$ine n total 1)9 de pacien$i este 7,57+. ,l
indic n acest ca%:
1. corela$ie foarte slab ntre cei doi factori.
". lipsa unei corela$ii
1. corelaie puternic ntre cei doi factori
). fiind prea pu$ini pacien$i, nu avem ncredere n valoarea lui
15. !intre cei 9" de anga4a$i ai unei firme e8pu/i la stress, "" au B6A. !in personalul nee8pus la stress, n
numr de ")) de persoane, '7 au B6A. Aprecia$i cu a4utorul criteriului &<, dac e8isto tendin$ de
dependen$ ntre e8punerea la stress /i B6A.
17. !eterminarea pre%en$ei -epatitei # se face prin testul de viremie, relativ scump. Se propune un test ba%at
pe anali%e de laborator mai ieftine, care d urmtorul re%ultat n fa%a de testare: !in cele 1"00 de persoane
testate, 10"0 erau sntoase, iar restul s.a dovedit prin testul de viremie c au -epatit #. 6estul mai ieftin, a
dat 197 de persoane po%itive, dintre care 9" au -epatit /i 101 nu au. #alcula$i sensibilitatea /i specificitatea
acestui test /i aprecia$i dac este un test valoros din punct de vedere clinic.
Capitolul III
1. Bistograma este un grafic ce repre%int :
A. ?recven$ele absolute ale unui tabel de frecven$
B. ?iecare valoare n parte dintr.o serie de valori
C. 8recvena cu care valorile seriei sunt cuprinse n clasele stabilite la construcia ei
D. Indicatorii tendin$ei centrale a seriei
". & -istogram repre%int informa$ia dintr.o serie de valori :
A. ?r pierdere de informa$ie
B. Cu pierdere de informaie
C. Se pierde cu at"t mai mult informaie cu c"t sunt mai puine clase
D. Se pierde cu at"t mai mult informaie cu c"t clasele au lungimi mai mari
'. Valorile -emoglobinei la "+0 de pacien$i sunt cuprinse ntre un minim de 5,9 /i un ma8im de 1+,9+. !ac
dorim s avem n 4ur de 9 clase /i deci, 9 bare, vom lua lungimea claselor :
A. !in " n "
B. !in ' n '
C. Din 0 n 0
!. !in 0,+ n 0,+
). Seria de valori ce con$ine talia a 11'" de indivi%i, are ca minim talia de 1,))m iar ca ma8im, talia de ",01m.
!orind s efectum o -istogram cu cel pu$in 1" bare =deoarece numrul de indivi%i este mare>, vom lua
lungimea claselor :
A. !in " cm n " cm
B. Din 2 cm n 2 cm
#. !in 10 cm n 10 cm
!. !in 1 cm n 1 cm
+. !ac la efectuarea unei -istograme, am ales din gre/al un numr de clase =/i deci de bare> prea mare,
efectul este:
A. Se pierde mai puin informaie
B. Se vd inclusiv aspecte nesemnificative
#. Se pierde prea mult informa$ie
!. Se vor vedea doar aspectele esen$iale, elimin0ndu.se aspectele nesemnificative
1. 3oligonul frecven$elor este:
A. ;n indicator statistic care arat dispersia valorilor dintr.o serie de valori
B. $n grafic care repre4int printr&o linie fr"nt frecvenele claselor dintr&un tabel de frecven
C. $n grafic care conine e#act aceea)i informaie ca )i %istogram corespun4toare
D. ;n grafic care con$ine mai pu$in informa$ie ca /i -istograma corespun%toare
5. #urba lui (auss este o curb care este:
A. Simetric fa de medie
B. Simetric fa$ de a8a vertical
C. Are un ma#im n dreptul mediei
D. 'inde asimptotic la - spre plus infinit )i spre minus infinit
7. 2n ce prive/te curba (auss este adevrat c:
A. (n intervalul [ ] s m s m + , se afl apro#imativ 9:. din indivi4ii populaiei
B. (n intervalul [ ] s m s m 2 , 2 + se afl apro#imativ ;2. din indivi4ii populaiei
C. (n intervalul [ ] s m s m 3 , 3 + se afl apro#imativ ;;. din indivi4ii populaiei
D. 2n intervalul [ ] s m s m 2 , 2 + se afl apro8imativ 90: din indivi%ii popula$iei
9. !ac comparm o -istogram /i poligonul frecven$elor corespun%tor, atunci:
A. #on$ine mai mult informa$ie -istograma
B. #on$ine mai mult informa$ie poligonul frecven$elor
C. Conin am"ndou aceea)i cantitate de informaie
Capitolul I/
1. 3e un e/antion de 1) probe identice, un laborator a dat media concentra$iei compusului activ de
17mgC100ml, iar devia$ia standard a valorilor din seria de 1) re%ultate a fost de "mgC100ml. !in tabele, 2
63
% 95
= t
. Intervalul de ncredere al mediei este n acest ca%:
A.
] 5 , 18 ; 5 , 17 [
corect
B.
] 18 ; 17 [
#.
] 5 , 19 ; 5 , 16 [
!.
] 5 , 19 ; 5 , 17 [
". Intervalul de ncredere pentru media calculat pe o serie de valori are interpretarea:
A. Adevrata medie, cea care se apro#imea4, este aproape sigur n intervalul de ncredere
B. *edia de e/antionare, este aproape sigur n intervalul de ncredere
#. Adevrata median, cea care se apro8imea%, este aproape sigur n intervalul de ncredere
!. ,ste un interval n care de afl aproape toate valorile din seria de valori
'. Intervalul de ncredere de 9+: pentru coeficientul de inteligen$ al unui lot selec$ionat de 1000 de
economi/ti este D11),5 E 1"9,5F. Aceasta nseamn c:
A. !edia coeficientului de inteligen al populaiei economi)tilor este aproape sigur n acest interval
B. *edia de e/antionare este aproape sigur n acest interval
#. *edia coeficientului de inteligen$ al popula$iei economi/tilor este sigur n acest interval
D. !edia de e)antionare este sigur n acest interval
). Valoarea lui &<, calculat pentru un tabel de inciden$ "8", este ",), iar intervalul de ncredere este de la 0,7
la ),9. 2n acest ca%:
A. Valoarea lui &< este semnificativ
B. /aloarea lui O7 este nesemnificativ
#. u putem decide dac valoarea lui &< este sau nu semnificativ
+. 3entru a gsio apro8imare a mediei de greutate la studen$ii ;*?, doi studen$i aleg c0te un e/antion e8tras
aleator de )0 /i respectiv 10 de subiec$i, /i calculea% media de greutate, fiecare la e/antionul su. 2n acest
ca%:
A. *edia pe lotul de )0 de subiec$i va fi sigur mai paroape de realitate
B. *edia pe lotul de 10 de subiec$i va fi sigur mai paroape de realitate
C. !edia pe lotul de 9- de subieci va fi probabil mai paroape de realitate
D. Oricare din cele dou medii obinute poate fi mai aproape de realitate
1. 3entru a estima greutatea medie a studen$ilor ;*?, un student alege ca e/antion primii 100 de studen$i ai
;*? din lista alfabetic.
A. ,/antionul este nerepre%entativ, deoarece e8tragerea nu s.a fcut aleator
B. *)antionul este repre4antativ, deoarece ordinea alfabetic este aleatorie din punctul de vedere al
greutii
#. ,/antionul este prea mic
!. ,/antionul este prea mare
5. ;rmtoaree condi$ii sunt binevenite sau necesare pentru ca un e/antion s fie repre%entativ:
A. S fie alctuit din subieci ale)i aleator din populaie
B. S fie c"t mai voluminos
C. S fie repre4entativ
7. *edia calculat pe un e/antion de 100 de subiec$i este totdeauna mai apropiat de media real dec0t cea
calculat pe un e/antion de 10 de subiec$i, deoarece:
A. ,/antion mai mare, nseamn totdeauna o preci%ie mai bun
B. ,/antion mai mic, nseamn totdeauna o preci%ie mai slab
C. !edia pe e)antionul de 0--, este mai probabil s fie mai apropiat de media real
9. !ac dintr.o popula$ie e8tragem n mod repetat e/antioane foarte mari /i la fiecare e/antion calculm
media, mediile astfel ob$inute vor fi:
A. Distribuite apropiat de o distribuie 5auss
B. !istribuite foarte diferit de o distribu$ie (auss
#. !istribu$ie (auss
10. Intervalul de ncredere de 99: are ca diferen$e fa$ de cel de 9+:, urmtoarele:
A. Intervalul de ;;. este mai larg dec"t cel de ;2.
B. Intervalul de 9+: este mai larg dec0t cel de 99:
#. Intervalul de 99: /i cel de 9+: sunt la fel de largi
!. u putem /ti dinainte care din cele dou intervale este mai larg
Capitolul /
1. <e%ultatul p al unui test statistic se interpretea% astfel:
A. Se respinge ipote4a de nul dac p<-,-2
B. Se respinge ipote%a de nul dac pG0,0+
#. Se respinge ipote%a alternativ dac pG0,0+
!. Se accept ipote%a de nul dac pH0,0+
". <e%ultatul p al unui test statistic are intrepretare diferit de la test la test
A. !a, la fiecare test avem o alt interpretare
B. Nu, totdeauna ne a+ut s respingem sau nu ipote4a de nul
#. <e%ultatul p nu se interpretea%, el fiind un simplu numr
'. !ac n urma efecturii unui test Student de comparare a mediilor, ob$inem pA0,0"+1, atunci:
A. Se respinge =-
B. Se accept B0
#. Se respinge B1
!. u putem decide
). !ac n urma efecturii unui test Student de comparare a mediilor, ob$inem pA0,"+1, atunci:
A. Se respinge B0
B. Nu se respinge =-
#. Se respinge B1
!. Se accept B1
+. !ac efectum testul t al lui Student, msurtori perec-e:
A. Ioturile pot fi diferite ca volum
B. >oturile trebuie s fie egale ca volum
#. Ioturile trebuie s aib aceea/i medie
!. 6rebuie s avem trei loturi
1. <espingerea ipote%ei de nul c0nd efectum un test de comparare a mediilor nseamn:
A. Cele dou medii de e)antionare difer semnificativ
B. Cele dou medii ale populaiilor din care provin loturile difer
#. #ele dou medii de e/antionare nu difer semnificativ
!. #ele dou medii ale popula$iilor din care provin loturile nu difer
5. erespingerea ipote%ei de nul c0nd efectum un test de comparare a mediilor nseamn:
A. #ele dou medii de e/antionare difer semnificativ
B. #ele dou medii ale popula$iilor din care provin loturile difer semnificativ
C. Cele dou medii de e)antionare nu difer semnificativ
D. Cele dou medii ale populaiilor din care provin loturile nu difer
7. !ac n urma efecturii unui test Student de comparare a mediilor, ob$inem pA0,571+1, atunci:
A. Nu se respinge =-
B. Se accept B0
#. Se respinge B0
!. u putem decide
9. !ac dou loturi sunt mici, atunci pentru aplicarea testului Student, trebuie ndeplinite condi$iile:
A. 7epartiiile populaiilor din care provin loturile sunt normale
B. Deviaia standard este aceea)i la cele dou populaii
C. !surtorile sunt independente
!. Ioturile s aib medii egale
10. !ac n urma efecturii unui test Student de comparare a mediilor, ob$inem pA0,0000000000000001,
atunci:
A. Se respinge =-
B. u se respinge B0
#. u se respinge B1
!. Se accept B1
Capitolul /I
1. 3e un e/antion de 1) probe identice, un laborator a dat media concentra$iei compusului activ de
17mgC100ml, iar devia$ia standard a valorilor din seria de 1) re%ultate a fost de "mgC100ml. !in tabele, 2
63
% 95
= t
. Intervalul de ncredere al mediei este n acest ca%:
,.
] 5 , 18 ; 5 , 17 [
corect
?.
] 18 ; 17 [
(.
] 5 , 19 ; 5 , 16 [
B.
] 5 , 19 ; 5 , 17 [
". Intervalul de ncredere pentru media calculat pe o serie de valori are interpretarea:
*. Adevrata medie, cea care se apro#imea4, este aproape sigur n intervalul de ncredere
?. *edia de e/antionare, este aproape sigur n intervalul de ncredere
(. Adevrata median, cea care se apro8imea%, este aproape sigur n intervalul de ncredere
B. ,ste un interval n care de afl aproape toate valorile din seria de valori
'. <e%ultatul p al unui test statistic se interpretea% astfel:
*. Se respinge ipote4a de nul dac p<-,-2
?. Se respinge ipote%a de nul dac pG0,0+
(. Se respinge ipote%a alternativ dac pG0,0+
B. Se accept ipote%a de nul dac pH0,0+
). 3entru a putea aplica testul A&VA, trebuie verificate urmtoarele condi$ii
A. !surtorile s fie independente
B. Dispersiile s nu difere semnificativ
#. !istribu$iile popula$iilor din care provin e/antioanele s nu fie simetrice
D. Distribuiile populaiilor din care provin e)antioanele s fie 5auss
+. 6estul A&VA este un test:
A. ?arametric
B. eparametric
C. De comparare a mediilor
!. !e compaarre a dispersiilor
1. #are din urmtoarele teste sunt teste parametrice:
B. ANO/A
C. Student
!. Barttlet
,. JrusKal.Lallis
5. <e%ultatul p al unui test statistic are intrepretare diferit de la test la test
A. !a, la fiecare test avem o alt interpretare
B. Nu, totdeauna ne a+ut s respingem sau nu ipote4a de nul
#. <e%ultatul p nu se interpretea%, el fiind un simplu numr
!. Avem o interpretare la testele parametrice /i o alta la cele neparametrice
7. !ac n urma efecturii unui test parametric de comparare a mediilor, ob$inem pA0,0"+1, atunci:
*. Se respinge =-
?. Se accept B0
(. Se respinge B1
B. u putem decide
9. !ac n urma efecturii unui test parametric de comparare a mediilor, ob$inem pA0,"+1, atunci:
,. Se respinge B0
8. Nu se respinge =-
(. Se respinge B1
B. Se accept B1
10. !ac efectum testul t al lui Student, msurtori perec-e:
,. Ioturile pot fi diferite ca volum
8. >oturile trebuie s fie egale ca volum
(. Ioturile trebuie s aib aceea/i medie
B. 6rebuie s avem trei loturi
11. <espingerea ipote%ei de nul c0nd efectum un test de comparare a mediilor nseamn:
*. Cele dou medii de e)antionare difer semnificativ
8. Cele dou medii ale populaiilor din care provin loturile difer
(. #ele dou medii de e/antionare nu difer semnificativ
B. #ele dou medii ale popula$iilor din care provin loturile nu difer
1". erespingerea ipote%ei de nul c0nd efectum un test de comparare a mediilor nseamn:
,. #ele dou medii de e/antionare difer semnificativ
?. #ele dou medii ale popula$iilor din care provin loturile difer semnificativ
5. Cele dou medii de e)antionare nu difer semnificativ
=. Cele dou medii ale populaiilor din care provin loturile nu difer
1'. Intervalul de ncredere de 9+: pentru coeficientul de inteligen$ al unui lot selec$ionat de 1000 de
economi/ti este D11),5 E 1"9,5F. Aceasta nseamn c:
A. !edia coeficientului de inteligen al populaiei economi)tilor este aproape sigur n acest
interval
B. *edia de e/antionare este aproape sigur n acest interval
#. *edia coeficientului de inteligen$ al popula$iei economi/tilor este sigur n acest interval
D. !edia de e)antionare este sigur n acest interval
Capitolul /II
1. #oeficientul de corela$ie msoar:
0. tria mpr/tierii datelor unei serii statistice
,. tria corela$iei ntre medie /i median
1. tria corelaiei ntre doi parametri e#primai numeric
6. tendina de cre)tere sau descre)tere simultan sau invers a doi parametri.
". #oeficientul de corela$ie calculat pentru doi parametri msura$i la )"9 de pacien$i este 0,7"9. Aceasta
nseamn c:
1. cei doi parametri nu sunt corela$i
". cei doi parametri sunt slab corela$i
1. cei doi parametri sunt puternic corelai
). sunt prea pu$ine ca%uri /i nu avem ncredere n valoarea coeficientului
'. #oeficientul de corela$ie calculat pentru doi parametri msura$i la )"9 de pacien$i este .0,9"+. Aceasta
nseamn c:
1. cei doi parametri nu sunt corela$i
,. cei doi parametri sunt anticorelai
'. cei doi parametri sunt slab corela$i
). sunt prea pu$ine ca%uri /i nu avem ncredere n valoarea coeficientului
).(raficul Scatter ne d informa$ii despre:
0. Corelaia celor doi parametri de pe ori4ontal )i vertical
,. Omogenitatea e)antionului
1. Simetria distribuiilor fiecruia din cei doi parametri
). #orela$ia fiecrui parametru cu v0rsta pacien$ilor
+.#oeficientul de corela$ie calculat pentru doi parametri msura$i la 1" de pacien$i este 0,779. Aceasta
nseamn c:
1. #ei doi parametri nu sunt corela$i
". #ei doi parametri sunt slab corela$i
'. #ei doi parametri sunt corela$i
6. Sunt prea puine ca4uri )i nu avem ncredere n valoarea coeficientului
1.#oeficientul de corela$ie calculat pentru doi parametri msura$i la 1" de pacien$i este .0,779. Aceasta
nseamn c:
1. #ei doi parametri nu sunt corela$i
". #ei doi parametri sunt anticorela$i
'. #ei doi parametri sunt corela$i
6. Sunt prea puine ca4uri )i nu avem ncredere n valoarea coeficientului
5. & dreapt de regresie este o dreapt care:
A. *ste situat c"t mai aproape de punctele unui grafic Scatter
B. 6rece prin toate punctele unui grafic Scatter
#. Apro8imea% un poligon al frecven$elor
!. ,ste paralel cu una din a8ele de coordonate
7. & dreapt de regresie ne ofer:
A. O relaie apro#imativ ntre valorile a doi parametri
B. & rela$ie e8act ntre valorile a doi parametri
#. 6raseul liniei fr0nte a poligonului frecven$elor
!. 3osibilitatea apro8imrii valorilor unui parametru dac /tim valorile celuilalt
9. & dreapt de regresie se calculea%:
A. ?olosind mediile de e/antionare
B. ?olosind mediile /i devia$iile standard
#. ?olosind metoda celor mai mari ptrate
D. 8olosind metoda celor mai mici ptrate
10. 2n ecua$ia unei drepte de regresie, valorile care o determin sunt:
A. ?anta @slopeA )i ordonata la origine @interceptA
B. *edia /i devia$ia standard
#. *ediile de e/antionare
!. 3anta =slope>
1. Introducere, no$iuni de ba%, caracteristici, scale
". 6abele de frecven$
'. Serii de valori, valori medii, mpr/tiere
). Indicatori de asimetrie, al$i indicatori statistici, clasificarea indicatorilor
+. 6abele de inciden$, no$iuni introductive, tabele de inciden$ "8"
1. #riterii de dependen$, #!, #3, &<, <<
5. 6este clinice /i aprecierea calit$ii lor
7. (raficul -istogram
9, #urba densit$ii de probabilitate, grede de libertate, densitatea Student
10. !ensitatea normala =(auss>
11. ,/antion, e/antionare
1". Intervale de ncredere
1'. 3roblema testelor statistice, 6estul Student de comparare a unei medii cu media teoretic
1). 6estul Student de comparare a mediilor, ca%ul e/antioanelor mici /i dispersii egale, testul t Student pentru
esantioane mici cu dispersii diferite, testul t Student pentru esantioane perec-e. 6estul A&VA M testul anali%ei
de varian$
1+. 6este neparametrice
11. (raficul Scatter
15. o$iunea de corela$ie, coeficientul de corela$ie 3,A<S&
17. o$iunea de dreapt de regresie

S-ar putea să vă placă și