Sunteți pe pagina 1din 6

coala tehnic postliceal Henri Coand TIMISOARA

PROFESOR: r! ISAC RA"#CA


MO#"#": OR"
PRO$RAMA: nr! %&'(!('!)'(*
A+#" II AM$
P"A+IFICARE CA"E+ARISTIC,
An -colar )'(*. )'(%
+r
!
Cr
t
#nitatea de
/n01are
Co2peten1e Con1in3t3ri
+r!
or
e
Spt
.
24na
O5
s
(
OTO.RI+O.
"ARI+$O"O$I
E
C1. Defneste obiectul de studiu al
oto-rino-laringologiei.
Enumera si defneste in termeni
medicali adecvati principalele
componente ale urechii.
Oto-rino-laringologia defnitie.
Urechea: localizare, structura, unctii. Urechea
e!terna: structura, particularitati la specia
umana, mod de unctionare. Urechea medie:
localizare, limite, mod de unctionare a
componentelor urechii medii. "rompa lui
Eustachio structura, particularitati la copii si
adulti, unctii. Urechea interna: structura,
unctii. #iziologia urechii.
1 1
C$. %dentifca si defneste in
termeni medicali adecvati
structurile componente ale
nasului, sinusurilor.
%dentifca si defneste in termeni
medicali adecvati principalele
componente ale aringelui.
E!emplifcare unctiilor principale
ale aringelui si e!plicarea
mecanismelor de unctionare.
%dentifca si defneste principalele
elemente anatomice ale laringelui.
&asul: generalitati, structura si unctii.
'inusurile: localizare, structura, mecanism de
unctionare.
#aringele: localizare, structura. &azoaringele:
localizare, principalele elemente anatomice
situate la nivelul nasoaringelui. Oroaringele:
localizare, structura, unctionare. (ipoaringele:
localizare, structura, unctionalitate.
#unctile aringelui: e!emplifcare.
)aringele: localizare, structura, mod de
unctionare, pricipalele cartila*e ale laringelui,
musculatura si mucoasa laringelui. Epiglota:
1 $
1
structura, unctie, patologie. +ocea si corzile
vocale. ,ecanismul de ormare a vocii. Cutiile
de rezonanta importante in ormarea vocii.
C-. %dentifcarea ebrei.
%dentifcarea si traducerea in
termeni medicali adecvati a durerii
si in.amatiei.
%dentifcarea si traducerea in
termeni medicali adecvati a
principaleleor semne ale
in.amatiei acute. %nsusirea tehnicii
de masurare a temperaturii
corporale in unctie de varsta
bolnavului.
/dministrarea medicamentelor
antipiretice, antialgice si
antitermice corespunzatoare
competentei de asistent medical.
Durerea: defnitie, unctie de alarmare,
mecanism de producere a durerii, proiectarea
durerii la nivelul substantei cenusii a sistemului
nervos central, tipuri de durere, caracterul
durerii, atitudini legate de durere, sensibilitatea
si toleranta la durere, pragul de durere,
principalele medicamente olosite in
tratamentul durerii.
%n.amatia: defnitie, etiologie, avanta*ele si
dezavanta*ele in.amatiei, mecanismul de
producere a in.amatiei, principalele aze ale
in.amatiei acute, principalii agenti celulari care
intervin in producerea in.amatiei. 'emnele
cardinale ale in.amatiei. Clasifcarea
in.amatiei dinpunct de vedere al evolutiei.
0rincipalele medicamente antiin.amatoare.
#ebra: defnitie, cauze, rolul producerii ebrei.
Defnitia hipertermiei. +ariatii ale temperaturii
corporale. +alorile normale ale temperaturii
corporale. 1radele de ebra. ,etode de
masurare a ebrei. ,aniestari clinice ale ebrei.
#azele starii ebrile. %nvestigatii paraclinice in
ebra si tratamentul strarilor ebrile.
1 -
C2. %dentifca si defneste in
termeni medicali adecvati
principalele semne si simptome
ale patologie nazo-sinusale si
auriculare
0rincipalele semne si simptome ale aectarii
naso-sinusale. /nosmia: defnitie, cauze,
metode de diagnosticare, clasifcare. 3inoreea :
defnitie, clasifcare. Obstructia nazala:
defnitie, cauze, tipurile de obstacol la nivelul
nasului, maniestari clinice, tipuri de obstructie
nasala. (emoragia nasala 4epista!is5: defnitie,
cauze, actori avorizanti. "ratamentul de
urgenta al epista!isului in masura
1 2
2
competentelor corespunzatoare asistentului
medical. Contraindicatiile opririi hemoragiei.
0rincipalele semne si simptome ale aectarii
auriculare. Otoreea: defnitie, clasifcare, cauze,
tratamentul otoreei.
(ipoacuzia: defnitie, tipuri de hipoacuzie,
clasifcare. (ipoacuzia de transmisie: cauze,
metode de tratament. (ipoacuzia de perceptie:
cauze, metode de tratament, indicatiile
protezarii auditive. Contraindicatiile protezarii
auditive. "ipurile de protezare auditiva.
'urditatea : defnitie, clasifcare, tipuri de
surditate, simptomatologie, tratamentul
surditatii.
C6. %dentifca si defneste in
termeni medicali adecvati
principalele semne si simptome
din patologia aringelui si
laringelui.
'emne si simptome in patologia esoagiana:
Disagia: clasifcare, defnitie, e!emple, cauze.
Corpi straini aringieni: simptomatologie,
e!emplifcare, metode de tratament, metode
de evidentiere a corpului strain. 0arestezia
aringiana: defnitie, cauze, simptomatologie,
tratament. (emoragia aringiana: cauze,
clasifcare.
'emne si simptome in patologia laringiana:
Disonia: defnitie, clasifcare, cauze, actori
precipitanti si agravanti. /onia, mutitatea:
defnitie, semne observate la e!aminarea
laringelui, cauzele aoniei. /udimutitatea.
'urdomutitatea.
1 6
C7. %dentifca si defneste in
termeni medicali adecvati semnele
si simptomele de aringita, aringo-
amigdalita si amigdalita.
%dentifcati si reproduceti in
termeni medicali adecvati
/ngina eritematoasa si eritemato-pultacee:
defnitie, cauze, evolutie, semne si simptome,
evolutie, tratament.. ,etode de e!aminare a
aringelui: bucoaringoscopia.
/ngina cu alse membrane: cauze, tipurile de
angina cu alse membrane. /ngina diterica. :
1 7
3
indicatiile amigdalectomiei.
defniti, semne clinice, complicatii,
e!emple.angina pseudo-membranoasa banala:
defnitie, e!amen clinic, evolutie, tratament.
/ngina monocitara: cauze, evolutie, semne
observate la bucoaringoscopie, e!amen de
laborator, diagnostic, durata inectiei,
tratament. ,ononucleoza inectioasa:
generalitati, semne si simptome, complicatii.
/migdalita acuta: defnitie, cauze, semne si
simptome, complicatii, tratament. /migdalita
cronica: defnitie, actori predispozanti pentru
cronicizare, simptomatologie, tratament.
%ndicatiile amigdalecomiei.
C8. 3eda, e!emplifa si e!plica
termenii medicali acumulati
anterior.
Evaluare test grila O3). 1 8
C9. %dentifca si defneste in
termeni medicali adecvati acuzele
prezentate de bolnavul cu rinita si
sinuzita. %dentifca si defneste in
temreni medicali adecvati semnele
si simptomele adenoiditei cronice.
3inita : defnitie, clasifcare. %n.amatiile acute:
rinita acuta banala: defnitie, etiologie, actori
avorizanti, maniestari clinice, complicatii si
tratament. 3initele specifce: defnitie si
e!emplifcare : rinita ru*eolica, rnita gripala,
rinita varicelica. %n.amatiile cronice: rinita
cronica catarala: defnitie, cauze, tratament;
rinita cronica hipertrofca, rinita cronica
atrofca. 3inita alergica: defnitie, maniestari
clinice, tratament. 'inusurile : defnitie,
structura, localizare. 'inuzita acuta: etiologie,
actori avorizanti, maniestari
clinice,tratament; orme clinice : sinuzita
rontala, sinuzita ma!ilara. 'inuzitele cronice:
etiologie, orme clinice, maniestari clinice,
complicatii, tratament. /denoidita cronica
hipertrofca: defnitie, actori avorizanti,
maniestari clinice, complicatii, tratament.
1
9
C<.identifca si defneste in 'tomatita: defnitie, maniestari clinice. 1 <
4
termeni medicali adecvati semnele
si simptomele pacientului cu
stomatita, herpes. %dentifca
semnele si simptomele obstructiei
nasale cu sorpi straini.
'tomatita atoasa: defnitie, actori
declansatori, e!emplifcare, tratament.
(erpesul: defnitie, mod de transmitere, tipurile
de herpes. 'tadiile herpesului, tratament.
(erpesul labial si herpesul genital :
e!emplifcare, mod de transmitere. (erpes
=oster: defnitie, maniestari clinice, complicatii
si sechele, tratament. Corpi straini nazali,
aringieni: etiologie, e!emplifcare, maniestari
clinice, tratament.
C1>. 3eda si e!plica termenii
medicali acumulati anterior
Evaluare test grila O3). 3ecapitulare 1 1>
C11. %dentifca si defneste in
termeni medicali adecvati semnele
si simtpomele din laringita si otita.
)aringita acuta: etiologie, actori avorizanti,
maniestari clinice, complicatii, tratament.
Otita medie acuta: etiologie, actori avorizanti,
maniestari clinice, tratament. Otomastoidita:
generalitati, maniestari clinice, complicatii,
tratament.
1 11
C1$. %dentifca si compara
principalele caracteristici ale
tumorilor si incearca incadrarea in
malignitate sau benignitate.
%dentifca si defneste in termeni
medicali adecvati tumorile din
sera O3).
"umora: defnitie. "ipurile de tumori: tumori
benigne: caracetere de benignitate. "umori
maligne: caractere de malignitate. #azele de
dezvoltare a tumorilor maligne. "ipurile de
metastazare.
"umorile rino-sinusale: simptomatologie,
diagnostic, prognostic, tumorile sinusurilor,
tratament. "umorile aringelui: caractere
generale, maniestari clinice, tratament.
"umorile laringelui: maniestari clinice,
tratament. "umorile aparatului acustico-
vestibular.
"umori benigne: angiofbromul, papilomul,
lipomul, condromul, osteomul. "ratamentul
tumorilor benigne.
"umori maligne: epiteliomul, cilindromul,
sarcoame. "ratamentul tumorilor maligne.
1 1$
5
"raumatisme in sera O3): traumatisme naso-
sinusale, traumatisme aringiene,
traumatismele laringelui: tratament de urgenta
corespunzatoare competentei de asistent
medical.
6