Sunteți pe pagina 1din 40

e

x
e
m
p
l
a
r

g
r
a
t
u
i
t
CcieoL 4
CUPRINS
Transform balconulntr-ogrdin ... 8
Primiipai... 14
Cefloare ise potrivete... 19
Florileifericirea... 21
Buchete decorative... 24
Tips& tricks... 30
Cu si guran c atunci cnd pl ant m o fl oare n ghi veci , nu
ne gndi m l a efectel e pozi ti ve al e acestei acti v i t i . ns
benefi ci i l e terapeuti ce al e medi i l or n care sunt cul ti vate
pl antel e, i ndi ferent c se afl n aer l i ber sau n l ocui n e,
sunt cunoscute di n anti chi tate i dovedi te ti i n i fi c nc di n
secol ul al XI X-l ea. Astfel , gr di n r i tul n for ma sa acti v ,
de ngr i j i re a pl antel or , sau pasi v , de rel axare ntr -un spa i u
natural a fost fol osi t ntr -un ca dr u speci al i zat, n scopur i
medi cal e, dovedi ndu-se efi ci ent n recuperarea per soanel or
acci dentate.
Cu ti mpul , terapi a pr i n hor ti cul tur a deveni t popul ar , fi i nd
fol osi t azi pe scar l arg pentr u a ne perfec i ona abi l i t i l e
psi hi ce, fi zi ce i soci al e. Atunci cnd ngr i j i m o pl ant sau
ne rel ax m n gr di n , tensi unea ar ter i al sca de, stresul este
redus, i ar capaci tatea cor pul ui de a absor bi v i tami na D cre te.
Gr di n r i tul aj ut l a mbun t i rea memor i ei i a for mei fi zi ce
pn l a v r ste foar te nai ntate, l a combaterea i nsomni ei i l a
control area emo i i l or , asi gur nd o stare general de bi ne.
De asemenea, este o metod educa i onal extraor di nar ,
deoarece ne apropi e de natur i ne aj ut s n el egem mai
bi ne di ver sel e fenomene bi ol ogi ce, fi zi ce sau chi mi ce. Mai mul t,
pr i n for ma, textura i cul oarea l or , pl antel e contr i bui e l a
dezvol tarea percep i ei v i zual e, nfr umuse nd n acel a i ti mp
l ocul n care tr i m.
Nu n ul ti mul r nd, pl antel e ne pot nv a
ce nseamn responsabi l i tatea i dragostea
i nu e de mi rare c sunt consi derate a desea
pr i eteni dragi i chi ar membr i ai fami l i ei .
Astfel , efor tul nostr u de a ne i nfor ma
despre pl antel e cump rate i de a l e ngr i j i
corespunz tor pare i nfi m pe l ng mul ti pl el e
benefi ci i pe care l e pr i mi m n schi mb.


C
r
e
[
tem plante
,

N
F
L
O
RIM MPREU
NA!
)
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
U
M
P
L
E-I CA
S
A
D
E

P
A
R
F
U
M
UL FLO
R
I
L
O
R
D
E
P
R
IMVAR

!
Plant peren ceprefer
ncperileluminoase, dar mai
rcoroase. Solulsemenine
umed npermanen ise ud
cuap fr calcar. nflorete
doar nsezonulmairece.
CAMELIE
*
interior
Semiumbr\
Lumin\ abundent\, dar nu soare direct
Soare direct
Planteaz\ n zone cu expunere nordic\
sau la umbra copacilor
Planteaz\ n zone cu expunere estic\
Planteaz\ n zone cu expunere sudic\ [i vestic\
pamntul trebuie men]inut trei-patru zile uscat ntre ud\ri
Pamntul trebuie udat doar dup\ ce s-a uscat
Pamntul trebuie men]inut n permanen]\ umed, f\r\ ca apa s\ fie n exces
EXTERIOR
ap\
Acesteplantetropicaleepifiteiubesclumina
difuz, umiditateaatmosferic ridicat iun
soludat laintervaleregulatedecirca10zile.
Florilelorsemeninmulttimp peplant.
Plant deprimvar ceprefer
solulntotdeaunauorumed
nperioadanfloririi.
iplaces steantr-unmediu cu
temperaturimaisczute, cumult
lumin iaerproaspt.
Plantele din acestaranjament
prefer unlocrcoros, dar cu
mult lumin. Udareaseface
odat lacirca3-4zile,
nfunciedetemperatur.
Dup nflorire, narcisa iprimula
potfiplantatengrdin.
c
drv
*
Orhidee i Vriesea
n ghiveci ceramic
*
zambile
*
aranjament
floral
*
*Disponibilenperioada17.02- 23.02
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
5
Cu o floare nu se face prim\var\.
Hibiscus
*
Arbustrezistent langhe cenfloreten
perioada devar-toamn iprefer spaiile
nsoritedingrdin. ntimpul perioadelor
caniculareseud abundent.
Liliac
*
Arbustrustic, rezistentlanghe, ce
nfloreteprimvara. Poatefiplantatatt
primvara, ctitoamna, nlocuri cu
semiumbr pn nzonecusoaredirect.
Seud moderat.
B
u
t
a
i
*
fructedepadure
Bulbi
*
premium,
diversesortimente
B
u
lb
i
*
deplante,
diversesortimente
T
r
a
n
d
a
f
i
r
*
Prefer solurileneutre (pH 7), ferestrelecu
foartemult lumin ioumiditateridicat n
sol. Prineliminarea florilorofilitese stimuleaz
onflorire abundent iealonat.
Cu mai multe, da!
Cu o floare nu se face prim\var\.
B
u
lb
i
*
deplante,
diversesortimente
Cu mai multe, da!
Orhidee
*
Trebuieferit desursede cldur sau
uscciune(deex. radiator, aparatdeaer
condiionat). Dac suntpstratelatemperaturi
moderate, decirca18 - 20C, florile deorhidee
vorrezistachiaridou sptmni.
C
o
lecie
*
debulbi deplante,
diversesortimente
Butai
*
deplante
decorative,
diversesortimente
Butai
*
detrandafir,
ncarton
Azalee
*
Prefer unsolcuunpH acid, pstratn
permanen umed, otemperatur mai sczut
imult lumin, dar fr soaredirect.
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
7
*Disponibilenperioada17.02- 23.02


T
r
ans
f
o
r
m|

b
a
l
c o n u l nt r-
o
g r | d i n
|
UND E S E A A Z
P
L
A
N
T
E
L
E
?
A L E GE
P L A NT E L E
P OT R I V I T E . . .
S PA I UL DE R E L AX AR E
E S T E OB L I G
AT OR I U
ncepe pr i n a studi a camera
dedi cat acestei transfor m r i . n
func i e de pozi i a geamur i l or i
a u i i de acces, al ege cel pu i n un
spa i u pentr u cre terea pl antel or
acesta va fi si tuat n l ocul cel mai
l umi nat. n func i e de di mensi uni l e
bal conul ui , po i opta pentr u o m su
supraetaj at sau pentr u cteva
raftur i pr i nse di rect pe perete.
n nc per i l e mi ci poate fi montat
un spal i er pentr u pl ante ag toare
( pr i ns l a 2 cm di stan de perete
pentr u a preveni umezi rea acestui a)
i un ansambl u de ghi vece care s
atr ne, de ce nu, di rect di n tavan.
n cazul n care bal conul nu a
fost nchi s, bal ustra da poate fi
val or i fi cat pr i n ampl asarea unor
j ar di ni ere n exter i or ul ei .
O gr di n nu este compl et f r un mi c spa i u n care s te
odi hne ti i s - i a dmi r i munca acel a i pr i nci pi u se apl i c
i n cazul bal conul ui . Pe ct posi bi l , l ocul n care se st j os
nu trebui e s se afl e n dreptul u i i sau al ferestrei fol osi te
frecvent. n mod i deal , acesta se ampl aseaz cu spatel e l a
perete i cu vederea spre exter i or.
Dac bal conul este foar te mi c, i a n consi derare montarea
unor pi ese de mobi l i er rabatabi l e i pl i ante, sau po i amenaj a
un col boem cu doar cteva per ne, di rect pe podea. Locur i l e
pentr u musafi r i pot fi supl i mentate pr i n montarea unui
l eag n si mpl u n tavan. Acesta poate fi r i di cat sau depozi tat
n al t par te atunci cnd nu este fol osi t.
TE PO I BUCURA DE PLCERI LE GRDI NRI TULUI CHI AR
DAC LOCUI ETI LA BLOC; UN BALCON, ORI CT DE MI C,
I PERMI TE ACEST CAPRI CI U, I AR DAC L AMENAJEZI
CORECT, PLANTELE VOR ARTA SPLENDI D I VOR F I
FOARTE UOR DE NGRI JI T.
n func i e de condi i i l e
de cl i m pe care l e ofer
aceast nc pere n fi ecare
anoti mp. Anal i zeaz de
cte ore de soare di rect i
de cte de l umi n i ndi rect
benefi ci az bal conul , care
sunt cel e mai r i di cate i
mai sc zute temperatur i
i dac este expus sau nu
curen i l or de aer.
8
G S E T E UN L O C
D E P O Z I TA R E A
M R UN I UR I L O R
P E NT R U
D E C I D E
PA L E TA
D E C UL O R I
n ceea ce pr i ve te cul oarea, av nd n vedere c este
vor ba de un spa i u mi c care poate deveni rapi d sufocant,
al ege doar dou , maxi mum trei cul or i pentr u amenaj are,
l a care se a daug automat i ver del e fr unzi ul ui . Att
nuan el e fl or i l or , ct i cel e al e ghi vecel or , decora i uni l or
i texti l el or fol osi te, trebui e s se reg seasc n
spectr ul al es. Po i al ege o combi na i e cal d de ro u i
gal ben, o tem r coroas n al b i al bastr u sau cul or i
contrastante, precum mov i por tocal i u. Las pere i i al bi
sau n nuan e foar te pal e pentr u a nu nc rca prea tare
camera.
ntotdeauna va exi sta cte un l ucr u
bun de p strat pe bal con: ghi vece
goal e, borcane cu mur tur i sau tr usa
de scul e. Ca s nu fi i nevoi t s l e
nghesui mai tr zi u pr i ntre pl ante i
s str i ci aspectul nc per i i , al ege de
pe acum un l oc n care s ampl asezi
un dul pi or cu u i sau o l a d .
Ai ci po i ascunde n or di ne toate
m r un i ur i l e care nu i sunt zi l ni c
de fol os.
i ne cont de aceste aspecte i
al ege pl ante corespunz toare
condi i i l or ofer i te de bal con,
pentr u a fi mai u or de
ngr i j i t i pentr u a ar ta mai
bi ne. Opteaz pentr u dou -
trei pl ante perene, i ar restul
spa i ul ui umpl e-l cu fl or i
anual e nu dau mar i b t i de
cap, sunt pl i ne de cul oare i
pot fi schi mbate frecvent.
Pentr u bal con sunt
recomandate ghi vecel e di n
mater i al si nteti c, deoarece
sunt mai u oare. n pl us,
au o var i etate foar te mare
de cul or i i model e, i ncl usi v
textur i care i mi t perfect
l emnul , teracota sau pi atra
natural , putnd fi asor tate
u or sti l ul ui casei .
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
9
*Disponibilenperioada17.02- 23.02
**Disponibilenperioada24.02- 02.03
P
o
m
i
fru
ctife
ri
*
,
diversesortimente
B
u
t
a
i
d
e
p
la
n
t
e
d
eco
ra
t
ive
*
,
diversesortimente
Kalanchoe
**
n ghiveci deosebit
Plant peren cuvegetaiecontinu. Varapoate
stainspaiiculumin mai redus icu
temperaturimoderate. Udareasefacerar, la10
zile. Suport binetunderile.
GERBERA
**
n ghiveci deosebit
Plant peren ceprefer unlocaerisitinsorit.
Seud abundentdoarnperioadadenflorire, fr caapas
fienexces. nflorireaarelocdinvar pn ntoamn.
Bambusul norocos nueste ospecieadevrat
debambus, cideDracaena, itrebuiengrijit
caatare. Esteoriginardinsud-estulAsiei,
fiindfolositde peste3000deaninfeng
shui. Simbolizeaz echilibrulntre elementele
ap ilemn. Ocazional, estelegatcunurrou
pentrua completaaranjamentulcuelementul
foc, cevaatragencamer energia pozitiv.
tiai c?
Semine
deflori
iplante
*
,
diverse
sortimente
Bulbii
semine
deplante
*
,
diversesortimente
B
u
lb
i
*
deplante
perene
Plant Suculent
**
n ghiveci deosebit
Plant peren cedepoziteaz mult ap nfrunze.
Iubetelocurilensoriteiudrile rare.
BAMBUS PITIC
**
n ghiveci deosebit
Este oplant peren ceprefer locurilecu lumin filtrat i
udrile frecvente. Atingenlimidepn la40cm. nfengshui
sespune c esteaductoarede bani.
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
11
*Disponibilenperioada17.02- 23.02
**Disponibilenperioada24.02- 02.03
***Disponibilenperioada24.02- 02.03 i07.04- 13.04
S
t
a
n
d
s
e
m
in
e
,
*
diversesortimente
Bulbide flori
*
ncarton biodegradabil
Rododendron
**
Arbustcerezist langhe. Prefer locurile
uorumbrite, feritedecureniideaer, unde
solulareun pHacid. Varaarenevoie demult
ap. nflorire spectaculoas.
Pelargonium
**
Mucatelenfloresc aproape tot timpulanului. Aunevoie
deunlocnsoritpeteras sau balconide udriregulate
atuncicndpmntul seusuc. Ciupireavrfurilor plantei
este obligatorie pentruonflorire abundent. Iarnaseud
maipuininu seadministreaz ngrmnt.
Crassula
**
n ghiveci deosebit
Plant peren cedepoziteaz mult ap nfrunze.
Iubetelocurilensoriteiudrile rare.
Bulbide flori
*
Pmnt
*
pentruflori, 20L
A
r
p
a
g
ic
,
*
diversesortimente
Butai
*
detrandafiri
premium,
diversesortimente
Horten
sie
**
Plant peren rezistent langhe, ceiubetedoar
locurile scldatede soarele dimineiiisolurile
umede. Deevitatudareaitunderileexcesive.
Florilesemeninaproximativ5 luni.
TIAI C?
Culoarea hortensiilorse schimb
nfunciedepH-ulsoluluin
care suntplantate.
UnpHacidproduceflori albastre,
ntimpceunulalcalin, flori
roz. UnpHneutru(6,6- 7,3)
producenuanemaipale. Aceast
transformare nuseaplic florilor
albe, careivorpstra culoarea
indiferentdeloculncarecrete
planta.
Majoritateahortensiilor nfloresc
petulpinile dezvoltatecuunan
nurm, deaceeaesteimportant
caacesteas nufietiate.
Plantasetundeimediatdup
nflorire, ndeprtnddoartijele
care aunflorit.
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
13
P
R
I M
I I
PA
{
I
N N G R I J I R E A P L A N T E L O R , I ME D I AT D U P \ C U MP \ R A R E A D I N MAG A Z I N
P L A N T E L E P O T R I V I T E P E N T R U C A S A TA
Dac ai de gnd s achi zi i onezi cteva pl ante pentr u
acas , anal i zeaz mai nti spa i ul pe care v rei s -l decorezi ,
di n punct de vedere al l umi ni i , umi di t i i i temperatur i i .
nai nte s cumper i pl antel e, i ntereseaz -te care sunt
cer i n el e l or. n general , pl antel e i ubi toare de umbr sunt
cel e decorati ve, cu fr unze ver zi . Maj or i tatea pl antel or cu
fl or i sau cu fr unze mar i , si mpl e, ver zi sau p tate cu
al b i ubesc l umi na zi l ei f r soare di rect. Cactu i i ,
pl antel e sucul ente, pal mi er i i sau ci tr i cel e a dor
expunerea di rect l a soare. O regul de baz
n ngr i j i rea pl antel or i ne de corel area
di rect a ud r i i cu temperatura i
l umi na.
14
P E RI OADA DE ACOMODARE
T R A N S P L A N TA R E A
I medi at ce ai a dus acas o pl ant nou este bi ne s nu o
expui ni ci unui stres ter mi c sau de umi di tate: i ne-o l a o
temperatur de aproxi mati v 20-23 C i ud-o pu i n. n pr i ma
l un s-ar putea s obser v i c pl anta sufer di n di ver se moti ve.
Nu trebui e s te sper i i , este vor ba doar despre
acomodarea l a noi l e condi i i . F i i
ns atent s o ngr i j e ti
corespunz tor
nevoi l or sal e.
F l or i l e trebui e transpl antate l a
scur t ti mp dup achi zi i onare,
ntr uct vasul n care se
afl este bun doar
pentr u transpor tul
de l a produc tor l a
comerci ant.
E recomandabi l ca
noul ghi veci s fi e cu
ci rca 2-3 cm mai mare
n di ametr u dect vasul
i ni i al . Opera i a n si ne
presupune s a ezi l a baz
un strat de pi etr i pentr u drenaj ,
peste care vei a d uga pn l a
j um tate un strat proasp t de
p mnt. Scoate pl anta di n vasul
i ni i al , r sfi r -i pu i n r d ci ni l e,
cu gr i j s nu l e r upi , i a az-o n
noul ghi veci peste stratul de p mnt.
Compl eteaz apoi de j ur mprej ur cu
sol corespunz tor cer i n el or pl antei .
La fi nal , taseaz p mntul i ud -l
bi ne pn cnd apa va i e i
pr i n or i fi ci i l e de
scurgere.
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
15
Prefer solurileneutre (pH7), ferestrelecu
foartemult lumin ioumiditateridicat n
sol. Prineliminarea florilorofilitese stimuleaz
onflorire abundent iealonat.
Plant tropical cearenevoiedelumin, dar
nudesoaredirect, ide oudare la7- 10zile.
Poatermnenacelaighivecipn la2ani.
Inflorescenadureaz circatreiluni.
TRANDAFIRI
* PHALAENOPSIS

47cm
*
16
Sepstreaz untimp ndelungatntr-unspaiu
luminos, cutemperaturimoderate, udndu-se
osingur dat pesptmn.
*Disponibilenperioada17.02- 23.02
ARANJAMENTE

NCO DECORATIV
*
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
17
*Disponibilenperioada03.03- 09.03
phalaenopsis
*
zambile
*
begonie
*
70cm
Plant tropical cearenevoiedelumin, dar
nudesoaredirect, ide oudare la7-10zile.
Poatermnenacelaighivecipn la2ani.
Inflorescenadureaz circatreiluni.
Plant deprimvar ceprefer solul
ntotdeaunauorumednperioadanfloririi.
iplaces steactmaidepartede sursele
decldur, dar are nevoienschimb demult
lumin iaerproaspt.
Plant peren ceseaaz nlocuri culumin
maxim, fr soaredirectiferite decureni
deaer. Seud rar, laintervalede 7zile, numai
nfarfurioaraghiveciului.
18
Ce floare Ti se potriveSte?
Trandafir
Orhidee
Camelie
Ai o
personalitate...
i plac lucrurile...
Sl Clt
Ci i
cete
Mr i
ssa
P
eg
Et e...
Pmc Rn
Articolul nu are un caracter ocial, ci unul pur orientativ.
Oalegereideal
pentruo firecu
picioarelepepmnt
icu opersonalitate
simpl, dar colorat.
Untradiional
ghivecide
trandafirieste
celmaiapropiat
personalitiitale.
Oalegerepentru o
fire nfloritoare, a
creielegan este
precumrafinamentul
orhideei.
Cuunechilibruperfect
ntre complex isimplu,
cameliaeste alegerea
potrivit pentruofire
plin devitalitate.
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
*Disponibilenperioada03.03- 09.03
Bonsai ficus
*
Bambus
*
Este unbonsaiceiubetefoartemultlumina,
umiditateaatmosferic ridicat isolulumed n
permanen. Sengrijeteuor, fiindideal pentru
nceptori.
Aranjamentcucerineminime dengrijire. Are
nevoiedoardeunspaiuluminoside completri
regulate cuap. Aranjamentulntreitrepte
simbolizeaz fericire, sntate ilongevitate.
20
Articolul nu are un caracter ocial, ci unul pur orientativ.
F
lo
r
ile
i Fer
ic
ir
ea
Depeste5000 deani, oamenii aucultivat floripentrufrumuseea,
mireasmaiimportanalornpragul diverselorocazii. Decenesimim
attde atraide acesteplantepline deculoriimiresme?Descoper
efectulsurprinztoralflorilorasuprastriinoastreemoionale.
Cum
neinflu
eneaz
florilestareaem
oional
C
u
lo
a
re i pa
rfu
m
O floare pe zi...
Culorile im
iresm
eleflorilor
joac unrolim
portant
npercepiasenzorial,
avndunefectputernic
asupraem
oiilor.
Florileauunefectimportant
asuprastriidebine,
productivitiiiamemoriei.
Persoaneleceprimesc
floriprezint urmtoareletrsturi:
ungradridicatdefericire:
100% dintrepersoaneleceprimesc
florirspundprintr-unzmbet;
unnivel ridicat de
simpatie ibunvoin
fa deceilali;
...ncomparaiecu57% din rndul
celorce nuauprimitflori.
unplusdeentuzi-
asmienergiela locul
demunc;
81% dintreceiceauprimit
celpuindou buchete deflori
prezint semnefoartesczute de
depresie...
ceicare auflorila locul
demunc suntcu 12% mai
productivi;
ungradsczutdeanxietate inegativitate;
R
o

u
l
m
b
u
n

t
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n

n
s
a
rc
in
ile
c
e
p
u
n
a
c
c
e
n
t
u
lp
e
d
e
t
a
lii.
E
s
t
e
a
s
o
c
ia
t
c
u
a
t
e
n

ia
. P
e
d
e
a
lt

p
a
r
t
e
,
a
lb
a
s
t
r
u
la
ju
t

p
r
o
c
e
s
u
lc
r
e
a
t
iv

ie
s
t
e
a
s
o
c
ia
t
c
u
d
e
s
c
h
id
e
r
e
a

ic
a
lm
u
l.
Parfumul plantelor
nflorite are unefect
pozitivasupraateniei
ireceptivitii,
mbuntindtotodat i
stareaemoional.
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
COMPLETEAZ-I
C
O
L
E
C

IA
D
E

P
R
I
M

V
A
R

!
Arenevoiedectmaimult lumin, chiarde
soaredirect. Seud din abunden ntimpul
verii, dar ntre dou udripmntul selas
s seusuce. Plantasetunde nfiecare
primvar.
HIBISCUS
*
Floareperen potrivit pentru
pervazul geamului. Are nevoiedeun
loccumult lumin, dar nudesoare
direct. Seud moderat pentruaevita
putrezireatuberculilor. Trebuie ferit
decureniideaerrece.
GLOXINIA
*
22
D
E

P
R
I
M

V
A
R

!
*Disponibilenperioada10.03- 16.03
*Disponibilenperioada03.03-09.03.
Sepstreaz foartebine nlocuri cu
mult lumin, dar fr soaredirect.
Pmntul semeninereavn, iar frunzele
sepulverizeaz cuap nmodregulat.
Floareadureaz 3luni.
VRIESEA
*
U
S
T
E
N
S
I
L
E
PENTRUGRDINRIT
G
R

D
IN

R
IT
U
L
,
FLOARELAURECHE.
Alegecelemaipotrivite uneltei
bucur-tedeogrdin cuadevrat
nfloritoare!
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
23
buchete decorative
SFER FLORAL
DIN ORHIDEE
DECORAIUNE
PENTRU REVER
MATERIALE NECESARE
MATERIALE NECESARE
SFER DIN BURETEVEGETALDEMRIME MEDIE
ORHIDEEMOKARADEDIFERITECULORI
ORHIDEEARANDA
ORHIDEEDENDROBIUM
ORHIDEEPHALENOPSIS
BAND ADEZIV VERDE
5BOBOCI DETRANDAFIRROZSAUALBI
FLORIDE LIMONIUM
FRUNZEDEFICUSBENJAMINA
BAND ADEZIV
BOLDURICUGMLIEDECORATIV
1. Las buretelela umezitntr-unvascuap
aproximativ5minute.
2. Taie, cuajutorul uneiforfecue, toateflorilede
petijeleflorale. Vei observa c, din cauzacodielor
prea scurteipreamoi, iva fidestuldegreus le
nfiginburete.
3. Pentruarezolvaproblemadela punctul 2, este
necesars ataezi, cuajutorul uneibenziadezive,
cteo scobitoarepefiecarecodi.
4. nfigepascu pas toateflorilepn cndvei
acoperintreagasuprafa asferei.
5. Prindeunnurpentrua suspendasferadeun
suport.
1. Alegecinci bobocidetrandafir iscurteaz-le
codielenfunciedepoziiapecareo vor ocupan
aranjament. nvrf, vor ficeicucodiamailung, iar
labaz, cei cucodiamaiscurt.
2. Odat stabilit lungimea, ncepes-iuneti
folosind band adeziv.
3. nlocurilermase goaleinsereaz florile de
Limonium ifrunzeledeficus.
4. npartea inferioar aaranjamentuluilipetesau
nnoad ofund decorativ din satin.
5. nfigebolduriledecorativenbobociide trandafir,
fixndastfelmaibinearanjamentul.
Aranjamentul poatenlocuibuchetuldemireas dac iataezi
obaret din satin, transformndu-lastfel ntr-ogentu.
Poateinelocide aranjamentdemas dac laezipeo
farfurioar decorativ. nacestcaz, numaienevoie s acoperi
cuflori parteainferioar aburetelui.
Folosetetrandafiricu bobocul mic ialungit. nlocde frunzede
ficuspoialegealte frunzemici ilucioase, iar nloculflorilor
deLimonium, floarea miresei (Gypsophila). Cuajutorul fundeidin
satin, aranjamentulpoatefilegat ila mn precumobrar.
PAI PAI
SFATURI
SFATURI
24
BUCHET
EXTRAVAGANT
CORONI
N FORM DE INIM
ARANJAMENT FLORAL
EXOTIC
MATERIALE NECESARE
MATERIALE NECESARE
MATERIALE NECESARE
SFER DIN BURETEVEGETAL(DIMENSIUNEMINIM)
MUCHIVEGETAL
FLORIDE RANUNCULUS
FLORIDE NERINE
FRUNZEMICI
SRM DECORATIV
GUT TRANSPARENT
BEEDE FRIGRUI
SUPORTCUBURETE VEGETAL NFORM DE
INIM
TRANDAFIRINDIFERITECULORI
RMURELEDEEUONYMUSSAUDEMERIOR
VASDECORATIVADNC
BURETEVEGETAL
3FLORIDESTRELITZIA
3FLORIDELIATRIS
1FLOARE DEHELICONIA
2FLORIDEGHIMBIR
5FIREDEORHIDEE
2FLORIDEPROTEA
2FLORIDECRIN
FRUNZEDECORATIVE(ASPIDISTRA, PALMIER)
RMURELEDESALCIE CREA
1. mbrac sferadeburete nmuchivegetal.
Pentrua-lfixabine, nfoar-ocu gut
transparent. Apoiscufund-onap
pentru5 minute.
2. nfigefirele deRanunculusnburete.
ntructcodieleacestorflorisuntextremde
fragile, estenevoie s leataezibeede frigrui,
care levorface mai rezistenteite vor ajuta
atuncicndlefixezi nsuportulsferic.
3. Pentrumaimult volum, monteaz ici icolo
floriledeNerine.
4. Prindedecoraiuneade srm decoada
buchetuluiipe olateral aacestuia.
1. Pentrucaaranjamentuls in mult, mbib
bine cuap bureteledinsuport.
2. Taiecodieletrandafirilor
laaceeailungime.
Exist dou variantepentru acestpas: fie
laicodiatrandafirilormailung ipstrezi
odistan mai marefa deburete, caz
ncareveifolosimaimulitrandafiri i
aranjamentul vafiunulmare, fie fixezi
trandafiriictmaiaproapede buretei
astfelreduciattnumruldetrandafiri, ct
ivolumulcompoziieiflorale.
3. nfigetrandafiriinsuport.
4. Completeaz spaiile goalecurmurelede
Euonymus sau demerior
1. Alegeunvasnu foartenalt (maimult
extinspeorizontal) ifixeaz nel buretele
vegetal.
2. nfigenburete florile cutija mai lung:
Strelitzia(portocaliucumov), Liatris (mov),
Heliconia(portocaliucurou), ghimbir (rou).
3. Construietebazaaranjamentuluiprinznd
nlateralorhideele, pentruada volum
compoziiei, apoicrinii iflorilede Protea.
4. Pentruunificareacelor dou etaje,
completeaz golurilermase cufrunze
decorativeirmureledesalcie crea.
Modelajulmetalicpoatefiexecutatlanceputprincurbarea
neregulat afiruluidesrm petoat lungimeasa, dup
care, din aproape naproape, ipoida oform dejumtate
desfer.
Frunzele sepotlipi ninteriorul buclelorde srm cu
ajutorul unuipistol cusilicon.
Pentruornamentareacoziibuchetului estenevoie deoalt
bucat desrm decorativ, modelat directpearanjament.
Coroniapoatefiinut fie peomas npoziieorizontal,
fiepeunperete, suspendat npoziievertical.
Laacest tip dearanjamentpoifolosi ifloriletrandafirilor
laghiveci, ntructplanta seregenereaz
iva nfloridinnou.
Aigrij s hidratezibineburetele vegetal pentruaprelungi
viaaaranjamentului floral. Aceast compoziiesuport
foartebinetemperaturilemairidicatedincamer.
PAI
PAI
PAI
SFATURI
SFATURI
SFATURI
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
25
Arbustrezistent langhe, caretrebuie
transplantat ngrdin. Prefer locurile
nsoritecusoluriumede, carese dreneaz
uor. nfloreteprimvara, naintede
nfrunzire.
Planteperenepentru teras ibalcon. Iubesc
soarele, iar laumbr rezist doarpentru scurt
timp. Seud doaratunci cndseusuc solul.
Potface fructetottimpulanului.
M
A
G
N
O
LIE
*
CITRICE
*
*Disponibilenperioada17.03- 23.03
26
Plant tropical cearenevoiedelumin, dar
nudesoaredirect, ide oudare la7- 10zile.
Poatermnenacelaighivecipn la2ani.
Inflorescenadureaz circatreiluni.
Plant peren ceador locurilensorite. Solul
trebuiepstratnpermanen reavn, fr ca
apas fie nexces. nfloretetoat vara.
MNUI
PENTRUGRDINRIT
P
H
A
L
A
E
N
O
P
S
IS
*
M
A
R
G
A
R
E
T
E
*
Disponibilenperioada03.03- 09.03
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
27
*Disponibilenperioada24.03- 30.03
**Disponibilenperioada07.04- 13.04
Disponibilnperioada14.04- 20.04
Sunt plantecunflorire devar-toamn ce
prefer locurileuornsorite, expusecurenilor
deaer. Solulsemeninereavnnpermanen.
Pentruo nflorire abundent suntnecesare
fertilizrile lunare.
Planteperenepentru balconiteras cuflori
tottimpulanului. Aunevoiedeexpoziiinsorite
ide udrifrecvente atuncicndpmntul se
usuc. Excesul deap ducela putrezireai
pierdereaplantei. Ciupireavrfurilor crenguelor
este obligatorie pentruonflorire abundent.
Este oplant peren, cunflorire
abundent din var pn ntoamn.
Arenevoiedesoare, sol umedi
fertilizriregulate. Iarna, tulpina se
protejeaz mpotriva ngheului.
DIVERSESORTIMENTE
PLANTEDEEXTERIOR
* *
MUCATE
* *
TRANDAFIR
CUPORTNALT
SUPORTPENTRU
GHIVECESUSPENDATE
2MODELE
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
28
B
U
C
U
R

-
T
E
DE PRIMVAR!
T
I
P
S

&

t
r
i
c
k
s
C u m ng r i j e t i
u n a r a nj a me nt
r e a l i z at d i n
f l o r i t i at e
A r b u t i i
p o mi f r u c t i f e r i
C u m d e o s e b i m
b u l b i i ?
Pentru a te bucura ct mai
mult timp de frumuseea
sa, trebuie s respeci
cteva reguli. n primul rnd,
ferete-l de sursele de cldur
din cas. Alege un loc luminos,
dar ferit de btaia direct
a razelor soarelui. Nu ine
niciodat n preaj ma lui fructe,
deoarece acestea eman o
substan ce grbete ofilirea
florilor. n sfrit, nu uita ca
din cnd n cnd s schimbi
sau s completezi apa din
vasul n care este montat.
n aceast mare categor i e a
bul bi l or se i ncl ud i r i zomi i ,
r d ci ni l e tuber i zate sau
tubercul i i . Bul bi i se mpar t n
dou categor i i , dup per i oa da
de ti mp n care sunt l sa i n
sol .
Astfel , exi st bul bi care
se l as an de an n p mnt
( ghi ocel ul , narci sa, br ndu el e)
i bul bi care se scot di n sol
dup per i oa da de nfl or i re
( l al eaua, begoni a, gl a di ol a,
tuberozel e) . De asemenea, uni i
bul bi se pl anteaz pr i m vara
( tuberozel e, cal el e, frezi i l e,
dal i i l e, pl antel e care nfl oresc
mai tr zi u n an) , i ar al i i
doar toamna ( zambi l a, l al eaua,
muscar i , cel e care nfl oresc
pr i m vara dev reme) .
Dac te gndeti s cumperi
arbori i arbuti pentru grdin,
trebuie s te mobilizezi din timp
pentru a nu rata perioada optim
de plantare. Dac ai cumprat dej a
plantele, dar nu ai nc timp s
le plantezi, pune-le n glei i
depoziteaz-le cteva zile ntr-
un loc rcoros, la ntuneric, cu
umiditate moderat. Dac e prea
cald sau le pui prea mult ap,
exist riscul s porneasc n
vegetaie i atunci se vor prinde
mai greu.
Plantele n ghiveci sau cu rdcini
n balot de pmnt pot fi
depozitate mai mult timp nainte
de plantare, cele cu rdcini nude
trebuie plantate imediat dup ce
au fost cumprate.
30
*Disponibilenperioada14.04- 20.04
tiai c?
Plantele deKalanchoese nmulescprin butai. Auun
ritm rapiddedezvoltare ipotnfloridup doarpatru
luni decndbutaiiauformat rdcini.
Pn nanii50nuexistaudectplante cuflori
portocaliisauroii. Deatunci, aumaifost create
varieticu florialbe, galbene sau roz.
Plant peren cuvegetaiecontinu. Varapoate
stainspaiiculumin mai redus icu
temperaturimoderate. Udareasefacerar, la10
zile. Suport binetunderile.
Ferii-lde sursedecldur sau uscciune(deex. radiatorsau
aparatdeaercondiionat). Dac suntpstratelatemperaturi
moderate, deaprox. 18- 20C, florile deorhideevordura i
dou sptmni.
KALANCHOE
*
CYBIDIUM
ARANJAMENTORHIDEE
*
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
31
P
\
str
e
a
z
\
u
n
str
o
p
Plant peren ceprefer unlocaerisiti nsorit. Seud abundentdoarnperioada denflorire, fr alsaapas blteasc. nflorireaarelocdinvar pn ntoamn.
Plant peren cearenevoiedepoziiinsorite
pentrua susineonflorire abundent i aproapecontinu. Seud doarcndpmntul seusuc uorlasuprafa.
Arbutipentruteras ibalcon ceprefer
amplasrile nsorite. Seud doaratunci cnd
seusuc solul. Suport foartebine perioadele
mailungide secet. Aufructecomestibile.
deplante
mediteraneene
G
erbera
*
M
arg
aret
*
Bu
ta
i
*
*Disponibilenperioada28.04- 04.05
d
e
p
r
im
\
va
r
\
ch
ia
r n
gr\
d
in
a
ta
!
P
\
str
e
a
z
\
u
n
str
o
p
Disponibil nperioada
03.03- 09.03
d
e
p
r
im
\
va
r
\
ch
ia
r n
gr\
d
in
a
ta
!
Arenevoiedeun loc bineluminatiaerisit.
Cuexcepiaiernii, seud ise pulverizeaz
abundent cuap. Fructific dup apte ani.
Aunevoiede mult
lumin, lipsaeiducnd
ladecolorareafrunzelor.
Seud cndpmntul se
usuc uorlasuprafa.
Pulverizarea itergerea
frunzelorcu ocrp moale
sunt obligatorii.
Rsad
arbore de cafea
*
Mix plante
verzi
*
Pomp
de mn
pentru
stropit
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
33
Disponibil nperioada03.03- 09.03
Disponibilenperioada03.03- 09.03
Disponibilinperioada03.03- 09.03
Plant peren cearenevoiedeun loc feritde
cureniideaer, nsorit, ide unsolumed n
permanen nperioadancarepoart fructe.
Plant aromatic peren pentrubalconiteras.
nfloreteaproapetotanul. Are nevoiedeunloc
nsoritide udrifrecvente, dar numaiatuncicnd
pmntul seusuc. Frunzeleei auoarom puternic
delmieiment.
Rsad Cpun
*
Rsad
Indruaim
*
GENUNCHIERE
SABOI
PERNU
PENTRUGRDINRIT
DEGRDIN,
DAM
PENTRUGENUNCHI
34
*Disponibilenperioada28.04- 04.05
Disponibilinperioada03.03- 09.03
Disponibilnperioada14.04- 20.04
Disponibilinperioada14.04- 20.04
Plant anual carearenevoie deunlocnsoritiun
solumed npermanen, fr ns caapas fie n
exces. Roiile sepotconsuma.
Plant peren decorativ, iubitoaredesoareimare
consumatoare deap nperioadadevegetaie. Crete
rapidnnlime.
Rsad
Roii cherry
*
Rsad Ban
an
*
PISTOL
SABOI
FURTUN
PULVERIZATOR,
2MODELE
DEGRDIN,
BRBAI
20M
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
35
C
e
l
e

m
a
i

b
u
n
e

a
j
u
t
o
a
r
e
POMP GRDIN
1000W
PULVERIZATOR
PRESIUNE, 5L
SETMINIRSADNIE
Disponibil nperioada14.04- 20.04
Disponibilnperioada14.04- 20.04
Disponibilnperioada03.03- 09.03
p
e
n
t
r
u

g
r
a
d
i
n
a

t
a
!
36
C
e
l
e

m
a
i

b
u
n
e

a
j
u
t
o
a
r
e
p
e
n
t
r
u

g
r
a
d
i
n
a

t
a
!
)
SOLARPENTRU
RSADURI
SER PENTRU
GRDIN
POMP
SUBMERSIBIL
MOTOSAP
ELECTRIC
Disponibil nperioada03.03- 09.03
Disponibil nperioada03.03- 09.03
Disponibilnperioada03.03- 09.03
D
ispo
n
ibil np
erioa
da0
3
.0
3
-
0
9
.0
3
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
37
FERSTRU

DEMN
F
O
A
R
F
E
C


P
E
N
T
R
U
T
R
A
N
D
A
F
IR
I
FO
A
R
F
E
C


PENTRUGARDVIU
F
O
A
R
F
E
C

T
E
L
E
S
C
O
P
IC

F
O
A
R
F
E
C

GRDIN
F
E
R

S
T
R

U
P
L
IA
B
IL
Disponibilnperioada03.03- 09.03
Disponibil nperioada14.04- 20.04
Disponibil nperioada03.03- 09.03
Disponibil nperioada03.03- 09.03
Disponibil nperioada03.03- 09.03
Disponibilnperioada 03.03-09.03.
U
n
e
l
t
e

p
o
t
r
i
v
i
t
e
p
e
n
t
r
u

p
l
a
n
t
e

f
e
r
ic
i
t
e
,
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.
38
F
O
A
R
F
E
C


P
E
N
T
R
U
T
R
A
N
D
A
F
IR
I
U
n
e
l
t
e

p
o
t
r
i
v
i
t
e
p
e
n
t
r
u

p
l
a
n
t
e

f
e
r
ic
i
t
e
,
ntre 0
3- 0
9.0
3
.2
0
14
!
RSFOIETEBROURAONLINEPENTRUAAVEA MEREULANDEMN
CELE MAI UTILESFATURIIINFORMAIIPENTRUTINEIGRDINA TA!
Nu ne asumm rspunderea pentru eventualele greeli de tipar. Fotograile prezentate nu creeaz obligaii contractuale. Drepturile asupra altor mrci folosite sunt rezervate proprietarilor. Produse destinate vnzrii cu amnuntul, valabile n limita stocului disponibil.