Sunteți pe pagina 1din 14

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A

MOLDOVEI
Facultatea Cibernetic, Statistic i
Inforatic Econoic
Cate!ra Cibernetic i Inforatic Econoic
"#OIECTA#EA SISTEMELO#
INFO#MATICE
Ilie COSTA , Taara $ACON
Indicaii metodice privind realizarea proiectelor de an
pentru studenii facultiiCibernetic, Statistic i
Informatic Economic, specialitile Cibernetic i
Informatic Economic, Informatic i Informatica
Aplicativ
Chi inu, !"#
"
C U " # I N S%
$ot introductiv%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#
"% $oiuni &enerale
"%"% Scopul i sarcinile proiectului de an '(A) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
"%% +ematica proiectelor de
an%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*
% Elemente de structur a (A%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,
#% -irecionri privind coninutul (A%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.
*% -irecionri de structura i coninut /n cazul utilizrii 012%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3
,% Cerine de perfectare a (A %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"!
.% 4e&lementri &enerale privind prezentarea i susinerea (A %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%""

5iblio&rafie recomandat %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%"
Ane&e

Not intro!ucti'
(roiectul de an '(A) constituie un element obli&atoriu al planului de /nvm6nt pentru
studenii anului # 'semestrul ,), facultii Cibernetic, Statistic i Informatic Economic,
specialitile Cibernetic i Informatic Economic, Informatic, Informatica
Aplicativ i este prevzut /n cadrul unit ii de curs7disciplinei (roiectarea Sistemelor
Informatice '(SI)% (roiectul de an este evaluat separat, cu not%
(rin esen , proiectul de an, presupune aplicarea cunotinelor acumulate /n cadrul
disciplinelor de specialitate i va reflecta abilitile studenilor /n direcia uneia dintre laturile
principale ale viitoarei profesii i anume8 de modernizare a sistemului informaional social9
economic /n concordan cu cerinele actuale de desfurare a activitii economice%
Astfel, (A asi&ur cadrul conceptual necesar abordrii tiinifice a activitilor de
analiz, proiectare implementare i e:ploatare a sistemelor informatice 'SI), pentru
activitile economice din cadrul unitilor social9economice i pentru alte activiti specifice
din cadrul economiei naionale%
Conform Regulamentului privind evaluarea activit ii de nv are a studen ilor ,
aprobat pe "*%!#%!"#, teele proiectelor anuale sunt repartizate studenilor la /nceputul
semestrului '/n primele 9# sptm6ni)%
(roiectele de an se susin cu cel puin o sptmn p6n la /nceputul sesiunii de
e:aminare /n faa unei comisii constituite din dou cadre didactice, numite de ctre eful
catedrei ;"<%
Studenii, care nu au susinut proiectele de an, nu pot susine e:amenul final la
unitatea de curs respectiv%
Prin coninutul su, lucrarea de fa pune la dispoziia studenilor un material
metodologic necesar realizrii proiectelor de an cu o tematic care include abordarea
multiplelor probleme economice sub aspect informatic.
#
() No*iuni +enerale
()() Sco,ul i sarcinile ,roiectului !e an -"A.
=biectivul &eneral al proiectului de an presupune consolidarea cunotinelor teoretice
obinute /n cadrul disciplinelor de specialitate i nu numai, i dezvoltarea abilitilor de
realizare a sistemelor informatice economice% Astfel, /n procesul de /ndeplinire a (A
studentul trebuie s /ndeplineasc urmtoarele sarcini8
Ale&erea i aprobarea temei pentru (A>
Consultarea surselor biblio&rafice>
?ntocmirea structurii 7 cuprinsului (A>
Colectarea i prelucrarea materialului pentru (A>
(erfectarea (A>
(rezentarea i susinerea (A%
()/) Teatica ,roiectelor !e an
Conform Regulamentului privind evaluarea activit ii de nv are a studen ilor ,
aprobat pe "*%!#%!"#, teele proiectelor anuale sunt repartizate studenilor la /nceputul
semestrului '/n primele 9# sptm6ni)%
+ematica proiectelor de an este concretizat, /n mod obli&atoriu, /mpreun cu
conductorul tiinific% +ematica poate cuprinde orice problem economic din cadrul
domeniilor ce reprezint activitile specifice oricrei unit i social9economice '0SE), /n baza
crora studentul va elabora proiectul%
E:emple de teme sunt prezentate /n ane:a "%
(rin urmare, fiecare student, trebuie s9 i alea& o problem, fie din lista temelor
propuse, fie din oricare alt domeniu, care va semnifica tema proiectului de an%
*
/) Eleente !e structur a "A
Indiferent de tematica abordat, proiectul de an, va include urmtoarele elemente
obligatorii de structur8
(a&ina de titlu 'Ane:a )>
Cuprins>
Introducere>
Coninutul propriu9zis>
Concluzii>
5iblio&rafie>
Ane:e%
Concret, structura &eneral a (A va cuprinde urmtoarele compartimente8
Introducere
() Forularea ,robleei i a cerin*elor ,entru ,roiect)
"%"% Esena economico9or&anizatoric a problemei
"%% Cerine pentru proiectul informatic
/) Anali0a ,reliinar)
%"% -efinirea ieirilor
%% -efinirea intrrilor
%#% Estimarea necesarului de resurse hard si soft
1) #eali0area ,roiectului inforatic)
#%"% (roiectarea formatelor de intrare
#%% (roiectarea formatelor de ieire
#%#% (roiectarea bazei informaionale
#%*% Sistemul de fiiere i 7 sau baza de date
#%,% 4ealizarea pro&ramelor
#%.% (rocesul tehnolo&ic de prelucrare a datelor
Concluzii
5iblio&rafie
Ane:e
,
1) Direc*ionri ,ri'in! con*inutul "A
Coninutul proiectului de an presupune 'conform structurii propuse /n p%%),
urmtoarele aspecte principale8
Intro!ucere
?n introducere se ar&umenteaz actualitatea temei abordate /n lucrare, se formuleaz
problema i se evideniaz direciile principale de soluionare% -e asemenea, se formuleaz
obiectivele i sarcinile lucrrii% Se face o e:punere sumar a coninutului lucrrii%
() Forularea ,robleei i a cerin*elor ,entru ,roiect) 4ealizarea (A presupune, /nc de
la /nceput, formularea clar, complet i corect a problemei, ca o cerin important pentru
desfurarea cu bune rezultate a activitii de concepie i finalizare a (A%
()() Esen*a econoico2or+ani0atoric a problemei abordate e:prim aspectul economic,
principiile i metodele de or&anizare sau ansamblu de msuri privind asi&urarea rezolvrii
acesteia%
()/) Cerin*ele viitorului subsistem informatic presupune stabilirea e:act a ceea ce trebuie
sa fac sistemul, adic ce se ateapt de la acesta% Cerinele pentru sistem sunt formulate /n
concordan cu necesitile informaionale ale potenialului beneficiar%
/) Anali0a ,reliinar sub/nele&e punctul de plecare /n proiectarea unui sistem informatic
i include identificarea tuturor elementelor viitorului sistem%
/)() Definirea ieirilor presupune, /n primul r6nd, concretizarea tipolo&iei acestora care poate
fi8
Indicatori sintetici economico9financiari>
2iste 7 situaii de ieire sau rapoarte>
@rafice>
Ieiri ctre alte sisteme informatice%
Specificarea ieirilor trebuie s includ, de asemenea, denumirea i scopul fiecreia, volumul,
frecvena de emitere, modul de obinere, suportul, destinaia, etc%
/)/) Definirea intrrilor% (e baza e:primrii matematice a prelucrrilor i transformrilor
identificate /n proiect se vor stabili datele de intrare necesare% -eterminarea datelor de intrare,
pornind de la transformrile necesare pentru obinerea datelor de ieire, se propune a fi
realizat utiliz6nd tehnica analizei concordanei ieiri-intrri 'intrrile sunt condiionate de
ieiri)%
.
/)1) Estiarea necesarului !e resurse 3ar! si soft presupune concretizarea condiiilor i
restriciilor tehnice 'dup caz) referitoare la soluie, adic necesare realizrii i punerii /n
funciune a subsistemului informatic, ca de e:emplu8
+ipuri de echipamente, caracteristici, confi&uraii>
Schema de amplasare>
1iAloacele soft necesare>
Baciliti 7 restricii ale sistemului de operare>
1odurile de e:ploatare alese sau impuse>
Standarde de pro&ramare impuse, etc%
1) #eali0area ,roiectului inforatic) (e baza datelor de intrare7ieire stabilite /n cadrul
analizei se proiecteaz formatele de intrare, formatele de ieire, se definesc coleciile de date
i se stabilesc modulele proiectului care urmeaz s fie pro&ramate 'structurarea proiectului)%
(rin format se /nele&e modul /n care vor fi reprezentate e:tern 'pe ecran sau pe h6rtie)
c6mpurile pentru citirea datelor de intrare i cele pentru afiarea rezultatelor%
-e asemenea, formatele de intrare 7 ieire sunt parte inte&rant din interfaa SSI cu
utilizatorul, /n proiectarea creia trebuie s fie luate /n calcul i elemente de estetic i
Cer&onomie vizual%
1)() "roiectarea foratelor !e intrare) Bormatele de intrare se vor constitui /n ferestre
individualizate de preluare a datelor i vor conine c6mpuri Cdedicate%
1)/) "roiectarea foratelor !e ieire) (entru a asi&ura concretizarea c6t mai ampl a
cerinelor subsistemului proiectat, la proiectarea formatelor de ieire trebuie s se in cont
at6t de principiile, cerinele le&islative, informaionale i de proiectare, c6t i de posibilitile
i restriciile tehnice%
Bormatele de ieire trebuie s fie prezentate /ntr9o form simpl, inteli&ibil care s
asi&ure i facilitatea /n utilizare% -e asemenea, formatele de ieire trebuie s fie su&estive, s
evidenieze rezultatele 'datele de ieire) i s ofere, eventual, posibiliti de imprimare%
Bormatele de intrare 7 ieire trebuie s fie descrise 'caracterizate)%
1)1) "roiectarea 4a0ei infora*ionale presupune implicarea urmtoarelor aspecte8
Determinarea atributelor bazei informaionale, presupune concretizarea tuturor
atributelor conform indicatorilor structurali din cadrul ieirilor i intrrilor aferente
viitorului sistem% Aceste atribute trebuie s includ urmtoarele caracteristici8
o -enumirea atributului stabilit /n raport de semantica acestuia>
o $atura atributului 'numeric, caracterial, lo&ic, etc%)>
D
o 2un&imea atributului 'reprezentat de numrul de caractere ocupat de ctre
acesta)%
Determinarea categoriilor de atribute 'preluate sau reproduse i comple:e8 obinute ca
rezultat al utilizrii unui al&oritm de calcul sau &rup de al&oritmi)>
Structurarea bazei informaionale n entiti care reprezint &ruparea atributelor i
reflectarea corespondenelor dinte acestea%
1)5) Sisteul !e fiiere i 6 sau ba0a !e !ate% -atele care stau la baza obinerii rezultatelor
'informaiilor de ieire) vor fi &rupate /n colecii, care vor concretiza sistemul de fiiere i 7
sau baza de date% (ot fi identificate urmtoarele tipuri de colecii de date8 de baz, pentru
tranzacii, intermediare, colecii de date statistice, colecii de date istorice% Concretizarea
fiierelor i bazelor de date specifice viitorului SSI sub/nele&e lista acestora, caracteristicile
&enerale 'identificatori, mod de or&anizare, suport, dimensiuni, factor de blocaA, etc%) i de
coninut 'descrierea structurii /nre&istrrilor cu precizarea atributelor, a naturii i mrimii
acestora)%
1)7) #eali0area ,ro+raelor presupune identificarea resurselor pro&ram necesare de
realizat i utilizat pentru viitorul SSI, cu Austificarea soluiei alese 'limbaAul de pro&ramare,
sistemul de operare, sub care poate rula produsul informatic, sistemul de &estiune al fiierelor
sau S@5-) prin prezentarea performanelor pe care le prezint i avantaAelor variantei
propuse fa de alte variante posibile% -e asemenea, presupune descrierea modulelor9pro&ram
cu prezentarea unei scheme de interaciune a acestora i ane:area te:tului surs al
pro&ramelor realizate 'listin&ul autodocumentat)%
4ealizarea pro&ramelor trebuie s se fac respect6nd al&oritmii 'eventual se pot face
modificri i detalieri ale acestora) urmrindu9se, /n acelai timp, optimizarea utilizrii
resurselor calculatorului 'tip unitate central, memorie intern i periferice) i realizarea
interfeelor deAa conturate /n etapele anterioare%
4ezultatul realizrii corecte a pro&ramelor trebuie s fie confirmate prin ane:area
ieirilor SSI cu date prelucrate, bazate pe un set de date de control prestabilite%
Pentru dezvoltrile ulterioare, poate fi menionat, n special, utilitatea
autodocumentrii proiectelor, realizat sub forma unor comentarii intercalate n programe.
1)8) "rocesul te3nolo+ic !e ,relucrare a !atelor sub/nele&e proiectarea unei variante a
procesului tehnolo&ic de prelucrare a datelor '(+(-) pentru SSI% Aceasta va include o
descriere detaliat i schema tehnolo&ic sau or&ani&rama proiectului 'modalitatea de punere
/n funciune a modulelor) care s corespund, at6t cerinelor viitorului sistem, c6t i cerinelor
de realizare i reprezentare a acestui proces%
E
-e asemenea, se va descrie modul de apel al procedurilor 7 funciilor i structura
datelor 7 parametrilor care se transfer /ntre apelator i apelat> instruciuni de utilizare
'procedura de punere /n lucru, lista i forma /ntrebrilor i rspunsurilor /n conversaia cu
utilizatorii, etc%), e:emple de utilizare (standardele respective, vezi sursa bibliografic [3!.
9n conclu0ia lucrrii trebuie relevate rezultatele principale obinute /n urma realizrii
sarcinilor stabilite anterior, de comun acord cu conductorul tiinific%

5) Direc*ionri !e structur i con*inut al "A :n ca0ul utili0rii UML
(roiectarea i realizarea unui SI sau aplicaii informatice, /n condiiile utilizrii limbaAului
unificat de modelare '012), implic o abordare specific, de aceea structura i coninutul
propriu9zis al proiectului 'pe l6n& elementele obli&atorii menionate /n p%) va include
urmtoarele aspecte8
Stabilirea cerinelor>
Analiza>
(roiectarea>
Implementarea 'realizarea)>
+estarea
Biecreia dintre aceste elemente enumerate trebuie sa9i corespund un model care
reprezint o abstractizare a sistemului, adic o ima&ine simplificat a acestuia% Astfel8
() Stabilirea cerin*elor se concretizeaz prin modelul cazurilor de utilizare '0se Case
1odel) /n componena cruia intr8
-ia&rama cazurilor de utilizare>
-ia&ramele de secven 'c6te una pentru fiecare caz de utilizare definit)>
-ia&rame de activiti 'se pot realiza opional pentru stabilirea
comportamentului)%
/) Anali0a urmrete realizarea modelului de analiz 'AnalisFs 1odel), care include8
-ia&rama claselor 'cu eventuala &rupare pe pachete i subsisteme)>
-ia&rama de colaborri, pentru a stabili relaiile dintre clase%
?n procesul analizei pot fi aduse /mbuntiri /n dia&ramele de secven i activiti din etapa
precedent%
3
1) "roiectarea presupune realizarea modelului de proiectare '-esi&n 1odel) care
include o nou variant a dia&ramei claselor, a celei de secvene i a celei de activiti% -e
asemenea, se realizeaz c6te o dia&ram de stri 'statechart) pentru fiecare clas din dia&rama
claselor% +ot la aceast etap, poate fi construit i un model de amplasare, av6nd drept
component principala dia&ram de amplasare care stabilete componena fizic a sistemului
informatic 'hardGare) i suprapunerea unitilor lo&ice 'softGare) cu cele fizice%
5) I,leentarea -reali0area. presupune realizarea modelului de implementare, care
conine dia&rama de componente% Aceasta stabilete modul /n care dia&rama claselor este
implementat la nivel fizic, sub form de componente 'clase, tabele, formulare, fiiere, etc%)%
7) Testarea nu presupune realizarea unui anumit model% (rin testare se poate modifica
oricare dintre dia&ramele precedente, /n funcie de rezultatele testelor%
Sin&ura dia&ram care nu poate fi supus la modificri i /mbuntiri, este dia&rama
cazurilor de utilizare% Aceasta reprezint numitorul comun al celor cinci etape i punctul de
plecare pentru fiecare dintre ele% =rice modificare a dia&ramei cazurilor de utilizare presupune
parcur&erea din nou a tuturor etapelor%

7) Cerin*e !e ,erfectare a "A

(roiectul de an se prezent copertat /n map, tehnoredactat, folosind instrumente
informatice specifice8 editoare de te:te> editoare &rafice> editoare de ecuaii etc% Afiarea la
tipar se efectueaz pe h6rtie standard A* '"!:3D)% +e:tul se va cule&e /n Ties Ne;
#oan, dimensiunea ", spaiu dintre linii ",,, aliniat ",, cm% C6mpurile pe pa&in8 sus H
,, cm, Aos H ,, cm, st6n&a H # cm, dreapta H",, cm% $umrul pa&inii se indic /n partea de
Aos, centrat, dimensiunea "!% Iolumul total nu va depi *! pa&ini 'cu e:cepia ane:elor)%
$umrul tabelelor se indic /n partea dreapt de sus i este compus din numrul
capitolului i numrul tabelului /n capitol 'e:8 +abelul "%"), puin mai Aos, centrat, se indic
denumirea tabelului%
+oate fi+urile trebuie s aib numr i denumire, care se indic /n partea de Aos a
acestora% $umrul include denumirea capitolului i numrul fi&urii /n capitol 'e:8 Bi&ura "%"%
"enumire)%
4emarc8 ?n te:t, trebuie s e:iste referin la toate tabelele, fi&urile i ane:ele din
lucrare%
"!
8) #e+leentri +enerale ,ri'in! ,re0entarea i sus*inerea "A
Conform Regulamentului privind evaluarea activit ii de nv are a studen ilor ,
aprobat pe "*%!#%!"#, proiectele de an se susin cu cel puin o sptmn p6n la /nceputul
sesiunii de e:aminare /n faa unei comisii constituite din dou cadre didactice, numite de ctre
eful catedrei ;"<%
-in acest motiv, studen ii trebuie s prezinte proiectul de an la catedr cu, cel puin, "!
zile /nainte de sesiunea de e:amene% (A este /nre&istrat /ntr9un re&istru special, apoi este
transmis conductorului tiinific pentru verificare% ?n urma verificrii, conductorul
/ntocmete un aviz, /n care sunt scoase /n eviden at6t aspectele pozitive ale lucrrii, c6t i
obieciile asupra structurii, coninutului i perfectrii acesteia% (e l6n& aviz, conductorul
tiinific semnific admiterea pentru susinere a (A sau respingerea (A pentru modificri
suplimentare conform cerinelor /naintate%
Susinerea (A prevede, /n mod obli&atoriu, folosirea calculatorului, pentru
demonstrarea rezultatelor obinute, precum i a altor materiale ilustrative%
Aprecierea (A se face /n baza materialelor prezentate, rezultatelor obinute, perfectrii
lucrrii i rspunsurilor la /ntrebri%
(roiectul de an se apreciaz cu not%
Studenii, care nu au susinut proiectele de an, nu pot susine e:amenul final la
unitatea de curs (roiectarea Sistemelor Informatice%
""
4I4LIO<#AFIE #ECOMANDAT=%
"% 4e&ulamentul privind evaluarea activit ii studen ilor% ASE1% Aprobat "*%!#%!"#%
% 5odea C%, Sabu @h%, (osdarie E%, Sisteme informatice% Analiz i proiectare orientate
obiect utiliz6nd 012, Editura I$B=4EC, 5ucureti, !!"%
#% Costa Ilie% +ehnolo&ii de (rocesare a Informa iei Economice% ASE1 H Chiinu8
ASE1, !""% H E* p%
*% Costa Ilie% @rafica proceselor de calcul% Chiinu, Editura ASE1, !!.%
,% Costa I%, Chirev (%, Jacon +% Infrastructura informaional /n 4epublica 1oldova%
+ipo&rafia central% Chiinu !!"%
.% Cotelea I%8 5aze de date relaionale8 proiectare lo&ic% Chiinu, Editura ASE1,
"33D%
D% Cotelea I%8 1odele i al&oritmi de proiectare lo&ic a bazelor de date, Chiinu, !!3%
E% Cotelea I%8 (ro&ramarea lo&ic% Editura $estor, Chiinu, !!!, #3* p
3% -avidescu $% (roiectarea sistemelor informatice prin limbaAul 012, Editura A22
5ECK, 5ucureti, !!#%
"!% @h% 26s6i, I% 2un&u %a% Sisteme informatice i baze de date, CE( ASE 5ucureti,
"33#%
""% @uF 5enchimol, (Aerre 2evine% Sisteme e:pert /n /ntreprindere, Editura +ehnic
5ucureti, "33#%
"% Ioan Andoni% 5aze de date inteli&ente /n mana&ementul firmei, Iai, Editura -osoftei,
"33D%
"#% Ioan 4adu, 1inodora 0rscescu, Blorin Ioni% Informatica pentru mana&ementul
firmei, A21I, "33E%
"*% Ioan 4adu% Informatica mana&erial, 5ucureti, Editura Economic, "33.%
",% Ioan 4oca, E%1acovei %a% (roiectarea sistemelor informatice financiar9contabile%
Editura didactic i peda&o&ic, 5ucureti, "33#%
".% Ion @h% 4=SCA> 5o&dan @LI2IC91IC0> 1arian S+=ICA Al&oritmi /n pro&ramare
H Aplicaii% http877GGG%ase%ro7biblioteca7carte%aspMidN",3OidbN""
"D% =prea -% (remisele i consecinele informatizrii contabilitii, Iai, "33*%
"E% =prean -%, 4acovian -%, =prean I% Informatica de &estiune i mana&erial, =radea,
Eurounion S%4%2%, "33*%
"3% 4evista CEconomica%
!% 4evista C+ribuna economic%
"% 4oca I%, Jaharie -% (roiectarea sistemelor informatice de &estiune 'note de curs)%
Editura ASE, 5ucureti, !!, "#, pa&%
% Sabau @h%, 2un&u I,% 5odea C, Ielicanu 1%, s%a%9 (roiectarea sistemelor informatice
economice, Editura I$B=4EC, !!#%
#% Iictoria Stanciu% (roiectarea sistemelor informatice de &estiune% 5ucureti% CIS=$,
!!!%
*% Jacon +% (roiectarea sistemelor informatice% $ote de curs% Chiinu, ASE1, !"#%
'Bormat electronic)%
,% Jaharie -%, 4oca I%, %a% (roiectarea obiectual a sistemelor informatice% Editura -ual
+ech, !!, #*# pa&%
"
Ane&a (
E&e,le !e tee ,ro,use ,entru ,roiectele !e an%
"% Subsistem informatic privind evidena valorilor materiale>
% Subsistem informatic privind evidena remunerrii muncii salariailor>
#% Subsistem informatic privind evidena miAloacelor fizice>
*% Subsistem informatic privind evidena operaiilor financiare de decontri>
,% Subsistem informatic privind potenialul tehnico9tiinific al unei 0SE>
.% Subsistem informatic privind pre&tirea tehnic a fabricaiei>
D% Subsistem informatic privind pro&ramarea fabricaiei, capacitilor de producie>
E% Subsistem informatic privind evidena comercializrii articolelor fabricate>
3% Subsistem informatic privind calcularea aplicabilitii pieselor i unitilor montabile
/n articolul fabricat>
"!% Subsistem informatic privind calcularea normativelor i cheltuielilor pentru articolul
fabricat>
""% Subsistem informatic privind realizarea produciei>
"% Subsistem informatic privind evidena an&aAa ilor unei /ntreprinderi>
"#% Subsistem informatic privind evidena operaiunilor bancare>
"*% Subsistem informatic privind evidena creditelor bancare>
",% Subsistem informatic privind evidena articolelor farmaceutice>
".% Subsistem informatic privind repartizarea veniturilor i cheltuielilor>
"D% Subsistem informatic privind evidena produselor alimentare comercializate>
"E% Subsistem informatic privind evidena comercializrii pieselor de schimb auto>
"3% Subsistem informatic privind evidena fondului de cr i /n bibliotec>
!% Subsistem informatic privind evidena i &estiunea documentelor>
"% Subsistem informatic privind evidena pl ilor comunale>
% Subsistem informatic privind evidena serviciilor pentru &az>
#% Subsistem informatic privind evidena serviciilor pentru electricitate>
*% Subsistem informatic privind evidena serviciilor prestate de ctre o or&aniza ie>
,% Subsistem informatic privind &estiunea operaiilor de schimb valutar>
.% Subsistem Informatic privind /nre&istrarea i evidena cadastrului bunurilor imobile>
D% Subsistem Informatic privind eviden a serviciilor informa ionale prestate>
E% Subsistem informatic privind evidena reuitei studenilor>
3% Subsistem informatic privind or&anizarea orarului>
#!% Subsistem informatic privind testarea cunotinelor%
"#
Ane&a /
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI
Bacultatea Cibernetic, Statistic i Inforatic Econoic
Catedra Cibernetic i Inforatic Econoic
"roiectarea Sisteelor Inforatice
"#OIECT !e AN
"#OIECT !e AN
tema8
_________________________________________________
____________________________________________
E:ecutor8
Conductor tiinific8

Chiinu
an universitar !!P7 !!P
"*