Sunteți pe pagina 1din 79

I ul i e 2014

Ra p o r t u l , e l a b o r a t n t e me i u l a r t . 2 1 9 ( 2 )
d i n L e g e a e d u c a i e i n a i o n a l e 1 / 2 0 1 1 , a
f o s t a d o p t a t d e Co n s i l i u l Na i o n a l p e n t r u
F i n a n a r e a n v m n t u l u i Su p e r i o r , n
e d i n a d i n 1 8 i u l i e 2 0 1 4 .
Doc ument pent r u i nf or mar e publ i c


Raport public anual 2013
Starea finanrii
nvmntului superior
i msurile de optimizare
ce se impunUEFISCDI CNFIS 2014

Finanarea universitilor de stat n anul 2013
Tendine i comparaii internaionale
Propuneri de optimizare pentru 2014 - 2020Grupul de lucru pentru elaborarea Raportului a fost compus din:
Adrian Miroiu i Bogdan Murgescu (coordonatori),
Mihai Gru, Constantin Mitru,
Bogdan Florian, Anca Babe,
Gabriela Jitaru i Mircea eca.
CNFIS - CONSILIUL NAIONAL PENTRU FINANAREA NVMNTULUI SUPERIOR
Web page: www.cnfis.ro E-mail: cnfis@cnfis.ro Adresa: Str. Schitu Mgureanu nr. 1, sector 5, 050025 Bucureti
Telefon: 021.307.19.23, Fax: 021.307.19.29


1
Cuprins
Cuprins .................................................................................................................................................................... 1
Lista Graficelor i Tabelelor ..................................................................................................................................... 1
Rezumat .................................................................................................................................................................. 3
Introducere ............................................................................................................................................................. 4
Capitolul I. Elemente generale referitoare la finanarea nvmntului superior din Romnia ........................... 6
I.1. Cadrul legal al finanrii nvmntului superior ........................................................................................ 6
I.2. Scurt descriere a sistemului de nvmnt superior din Romnia, n anul 2013 ...................................... 7
Capitolul II. Finanarea de la buget a universitilor de stat, n anul 2013 ........................................................... 11
II.1. Numrul de studeni nmatriculai i fondurile alocate de la buget pentru finanarea universitilor de
stat n 2013, comparativ cu anii anteriori ........................................................................................................ 11
II.2. Distribuia fondurilor pentru finanarea instituional a universitilor de stat, n anul 2013 ................. 16
II.3. Finanarea granturilor doctorale pentru studenii doctoranzi nmatriculai ncepnd cu anul universitar
2011/2012 ........................................................................................................................................................ 18
II.4. Finanarea de baz .................................................................................................................................... 20
II.5. Finanarea suplimentar de excelen ...................................................................................................... 23
II.6. Alte componente ale finanrii instituionale n 2013 .............................................................................. 26
II.7. Concluzii privind finanarea n 2013 .......................................................................................................... 30
Capitolul III. Tendine internaionale n finanarea nvmntului superior ....................................................... 33
III. 1. Modele i tendine n finanarea nvmntului superior ..................................................................... 33
III. 2. Nivelul finanrii nvmntului superior .............................................................................................. 37
III. 3. Resurse private pentru nvmntul superior ....................................................................................... 42
III. 4. Asigurarea echitii sociale i ajutoarele financiare pentru studeni ...................................................... 44
III.5. Experiene internaionale privind finanarea educaiei superioare pe parcursul vieii ........................... 50
Capitolul IV. Propuneri de optimizare a finanrii din fonduri publice a nvmntului superior din Romnia.. 53
IV.1. Viziunea i principiile CNFIS, cu privire la finanarea nvmntului superior din Romnia .................. 53
IV.2. Propunerea CNFIS pentru metodologia finanrii nvmntului superior n anul 2014 ....................... 55
IV.2.1. Finanarea de baz ............................................................................................................................. 56
IV.2.2. Finanarea suplimentar .................................................................................................................... 57
IV.2.3. Fondul de dezvoltare instituional ................................................................................................... 59
IV.3. Propuneri de optimizare pe termen mediu a finanrii nvmntului superior din Romnia .............. 60
IV.3.1. Ajustarea finanrii instituionale totale a nvmntului superior la cadrul normativ i la
obiectivele Strategiei 2020 ............................................................................................................................ 60
IV.3.2. Diferenierea finanrii n funcie de misiunile asumate de ctre universiti .................................. 62
IV.3.3. Implementarea finanrii pe baz de granturi multianuale de studii ................................................ 63
IV.3.4. Optimizarea numrului total de granturi pentru fiecare ciclu de studii ............................................ 65
IV.3.5. Propunere privind alocarea granturilor n funcie de gradul de prioritate al domeniilor de studii ... 66
IV.3.6. Diversificarea formelor de sprijin financiar pentru studeni ............................................................. 67
IV.4. Propuneri referitoare la diversificarea surselor de finanare a nvmntului superior din Romnia ... 68
IV.5. Propuneri privind creterea acurateei bazei informaionale a finanrii nvmntului superior ........ 69
Concluzii ................................................................................................................................................................ 72
Anexe .................................................................................................................................................................... 73

Lista Graficelor i Tabelelor
Tabelul 1.1 Numrul de studeni nmatriculai n programe de studii universitare (20072013) ...................... 8
Tabelul 1.2 Numrul de studeni nmatriculai n anul I de studii (20072013) ................................................. 8
Tabelul 1.3 Numrul studenilor ce studiaz n regim cu tax la universiti private (20072013) ................... 9
Tabelul 1.4 Numrul cadrelor didactice titulare, pe funcii didactice, la universiti publice i private (2008
2014) ....................................................................................................................................................................... 9
Tabelul 1.5 Numrul cadrelor didactice titulare, pe funcii didactice, la universiti publice (20082014) ...... 9
Tabelul 2.1 Numrul de studeni nmatriculai la programe de studii universitare (20072013) .................... 11
Graficul 2.1 Evoluia ponderilor numrului de studeni n regim cu tax, nsumate pentru toate cele trei
cicluri de studii universitare (20072013) ............................................................................................................. 12


2
Graficul 2.2 Evoluia ponderilor numrului de studeni n regim cu tax, pentru fiecare ciclu de studii
universitare (20072013) ...................................................................................................................................... 12
Tabelul 2.2 Numrul de studeni nmatriculai n anul I de studii, la fiecare dintre ciclurile de studii
universitare (20072013) ...................................................................................................................................... 13
Tabelul 2.3 Numrul studenilor ce studiaz n regim subvenionat i cu tax, pe fiecare ciclu de studii, la
universiti de stat (2013) ..................................................................................................................................... 14
Tabelul 2.4 Alocaia pentru finanarea instituional a universitilor publice i procentul din produsul intern
brut (20072013) .................................................................................................................................................. 15
Tabelul 2.5 Alocaia medie pe student fizic (20072013) ................................................................................ 15
Tabelul 2.6 Structura fondurilor alocate de la buget pentru finanarea instituional a universitilor de stat
(20122013) .......................................................................................................................................................... 17
Tabelul 2.7 Fondurile alocate n 2013 universitilor de stat pentru finanarea studiilor universitare de
doctorat, prin granturi doctorale .......................................................................................................................... 18
Tabelul 2.8 Numrul de studeni echivaleni unitari i alocaia per student echivalent unitar n perioada
20072013 ............................................................................................................................................................ 21
Tabelul 2.9 Situaia repartizrii finanrii de baz pe universiti, pentru anul 2013 ...................................... 21
Tabelul 2.10 Valoarea indicilor de excelen (k), n funcie de poziionarea n ierarhie a programelor de studii
i de ciclul de studii ............................................................................................................................................... 23
Tabelul 2.11 Ponderea studenilor echivaleni unitari (SEU), pe clase de ierarhizare, n 2013 ........................ 23
Tabelul 2.12 Valori efective
(1)
ale indicilor de excelen, pe clase de ierarhizare, n 2013 .............................. 23
Tabelul 2.13 Situaia finanrii instituiilor de nvmnt superior de stat din fonduri publice, n 2013 ....... 24
Tabelul 2.14 Situaia repartizrii pe universiti a finanrii suplimentare bazate pe excelen, pentru anul
2013 ...................................................................................................................................................................... 25
Tabelul 2.15 Evoluia finanrii repartizate fr formul de calcul, n perioada 2010-2013 ............................ 26
Tabelul 2.16 Influena modului de alocare a componentelor finanrii pentru anul 2013 (variaiile % relative
determinate comparativ cu alocarea de referin, pe student echivalent unitar, pentru sume date)................. 27
Graficul 2.3 Evoluia finanrii instituionale totale i a celei calculate prin formul (2007 - 2013) ................ 29
Tabelul 2.17 Situaia repartizrii pe universiti a finanrii instituionale totale i ponderile pe
subcomponente, din total finanare, pentru anul 2013 ....................................................................................... 30
Tabelul 2.18 Comparaie ntre repartizarea finanrii instituionale totale pe universiti, n 2013 vs 2012, i
analiza variaiei relative i a factorilor care au determinat-o ............................................................................... 31
Tabelul 3.1 Nivelul cheltuielilor publice pentru educaie (% din PIB)............................................................... 38
Tabelul 3.2 Ponderea cheltuielilor cu educaia la nivel teriar n PIB (%) ......................................................... 39
Tabelul 2.3 Cheltuieli anuale pe student n instituii publice (PPS) .................................................................. 40
Tabelul 3.4 Cheltuieli anuale pe student/elev n instituiile de educaie publice i private, toate nivelurile de
educaie, comparate cu PIB/locuitor .................................................................................................................... 41
Tabelul 3.5 Ajutoare financiare pentru studeni (% din cheltuielile publice pentru educaie la nivel teriar) . 44
Graficul 3.1 Valoare burs social/grant lunar (Euro) ...................................................................................... 46
Graficul 3.2 Evoluia alocaiei bugetare pentru fondul de burse (2008-2014) ................................................. 48
Graficul 3.3 Evoluia subveniei bugetare pentru cmine i cantine (2008-2014) ........................................... 49
Graficul 3.4 Evoluia subveniei bugetare pentru transportul urban (2008-2014)........................................... 50
Tabelul 3.6 Participarea populaiei la educaia pe tot parcursul vieii (%) ....................................................... 52
Tabelul 4.1 Lista indicatorilor de calitate, propui pentru aplicare n anul 2014 ............................................. 58
Tabelul A.1 Finanarea prin granturi a studenilor doctoranzi nmatriculai ncepnd cu anul 2011-2012
(fundamentarea grantului anual pentru doctorat) ............................................................................................... 73
Tabelul A.2 Repartizarea finanrii instituionale pe cicluri de studii i subcategorii de finanare, pentru anul
2013, i propunerea pentru anul 2014 ................................................................................................................. 74
Tabelul A.3 Lista formelor de nvmnt cu coeficienii de echivalare corespunztori folosii pentru
finanarea studenilor nmatriculai ntr-un program de studii de licen sau de master i a doctoranzilor
nmatriculai anterior anului universitar 2011/2012 ............................................................................................ 75
Tabelul A.4 Lista domeniilor de ierarhizare cu coeficienii de cost corespunztori folosii pentru finanarea
studenilor nmatriculai ntr-un program de studii de licen sau de master i a doctoranzilor nmatriculai
anterior anului universitar 2011/2012 .................................................................................................................. 76


3
Rezumat
Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior este un organism consultativ al
Ministerului Educaiei Naionale, care, conform art. 219, alin. 2 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,
printre alte atribuii pe care le are, prezint anual Ministerului Educaiei Naionale un raport privind starea
finanrii nvmntului superior i msurile de optimizare ce se impun, pe care l face public. Raportul li se
adreseaz actorilor instituionali i organizaionali, interesai de sistemul de nvmnt superior, ale cror
contribuii la elaborarea unor politici publice informate n acest domeniu sunt binevenite.
n scopul unei bune nelegeri a funcionrii politicii de finanare a nvmntului superior, n primul
capitol al documentului este prezentat i discutat contextul legislativ, instituional i organizaional, i este
descris succint evoluia numrului de studeni i cadre didactice n anii 2007-2013. Modalitatea de alocare, n
anul 2013, a finanrii instituionale a universitilor de stat, de la bugetul Ministerului Educaiei Naionale,
este prezentat n capitolul al doilea. A treia parte a raportului descrie tendinele internaionale n domeniul
finanrii nvmntului superior i a acordrii unor forme de sprijin financiar pentru studeni, astfel nct s
permit o poziionare corect a realitilor din Romnia n context european i/sau mondial i s ajute la
identificarea unor bune practici i soluii gsite n alte state. n fine, dar nu n cele din urm, capitolul IV
detaliaz propunerile elaborate i asumate de CNFIS att n ceea ce privete soluiile imediate, ct i n ceea ce
privete posibilitile de optimizare pe termen mediu i lung.
Principalele concluzii ale raportului public anual al CNFIS evideniaz:
o agravarea subfinanrii cronice a sistemului de nvmnt superior din Romnia, care conduce la
scderea calitii nvmntului superior i a competitivitii universitilor din Romnia pe termen
mediu i lung, aceasta afectnd ansele de dezvoltare durabil a societii romneti n secolul XXI;
o necesitatea ntririi i perfecionrii mecanismelor pentru valorificarea corect i eficient a resurselor
existente la nivelul sistemului de nvmnt superior;
o necesitatea stabilirii, la nivel naional, a unei strategii coerente i a unui set de prioriti pentru
dezvoltarea pe termen lung a sistemului de nvmnt superior din Romnia.
Pentru optimizarea finanrii publice a nvmntului superior, CNFIS a elaborat un set de
propuneri care urmresc:
o continuarea implementrii finanrii studiilor universitare pe baz de granturi multianuale,
dimensionate pe baza unor standarde de cost specifice domeniilor de studii, prin extinderea ealonat
a aplicrii acestui mecanism de la nivelul studiilor de doctorat la ciclurile de master i licen;
o creterea cuantumului finanrii pe student i corelarea numrului de granturi finanate de la bugetul
de stat pentru studiile de licen cu tendinele demografice de la nivel naional;
o sporirea cuantumului i reforma politicilor de alocare a diverselor forme de sprijin material pentru
studeni, astfel nct acestea s devin mai eficiente n direcia asigurrii echitii, referitor la accesul
la educaia de nivel universitar, i s contribuie la atragerea studenilor spre domenii de studii
considerate prioritare la nivel naional;
o crearea cadrului normativ pentru dezvoltarea i finanarea de la buget a unor forme flexibile de
nvmnt superior pe ntreg parcursul vieii, care s permit adulilor acumularea i certificarea unor
competene profesionale constitutive calificrilor de la nivel licen i/sau master, n condiii riguroase
de asigurare a calitii, garantate de cele mai performante universiti din sistem;
o adoptarea i aplicarea unei politici naionale de alocare prioritar a granturilor de studii pe domenii, i
nu doar paual, la nivel de universiti;
o alocarea pe baz de proiecte a fondului pentru dezvoltare instituional;
o optimizarea criteriilor de alocare a finanrii suplimentare, pornind de la performana diferitelor
instituii de nvmnt superior n diversele domenii de studii i/sau ramuri de tiin;
o diversificarea surselor de finanare a instituiilor de nvmnt superior;
o creterea acurateei bazei informaionale referitoare la sistemul de nvmnt superior din Romnia.


4
Introducere

n cele aproape dou decenii de activitate nentrerupt, Consiliul Naional pentru Finanarea
nvmntului Superior (CNFIS) a avut un rol central n procesul de modernizare treptat i permanent a
metodologiei de finanare a universitilor, putnd fi considerat astzi una dintre instituiile cele mai
importante n administrarea sistemului public naional de nvmnt universitar. n tot acest timp, Consiliul i-
a bazat activitatea pe un set de valori, acceptat i neschimbat nc de la nfiinare: prin metodologiile de
finanare propuse, CNFIS a urmrit creterea nivelului de predictibilitate i echitate n alocarea fondurilor
publice i utilizarea unor metode riguroase, obiective i transparente; CNFIS a susinut permanent autonomia
universitilor, prin dimensionarea alocaiilor nu numai n funcie de cheltuielile implicate de desfurarea
activitilor didactice i tiinifice, ci i n funcie de rezultatele efective ale acestora; CNFIS a ncurajat creterea
calitii n nvmntul superior prin includerea elementelor calitative n formulele de finanare i prin
preocuparea pentru asigurarea stabilitii la nivelul sistemului, utiliznd algoritmi cu variaii maxime
prestabilite.
Valorile pe care CNFIS le-a agreat iniial au fost apoi transpuse n principiile generale ale finanrii,
dintre care cele mai importante sunt alocarea fondurilor n funcie de numrul de studeni, lundu-se n
considerare diferenele existente ntre resursele necesare pregtirii studenilor pentru diferite forme sau
domenii de studiu, i susinerea calitii nvmntului, prin alocarea difereniat a fondurilor, n funcie de
performanele nregistrate. Doar n acest fel au putut fi fundamentate obiectiv formulele matematice
riguroase, care au garantat mai mult de o decad obiectivitatea i transparena alocrii fondurilor publice ctre
universiti. ntr-o prim etap, a fost introdus finanarea pe student, o abordare cantitativ strict, care
reprezint i n prezent o barier esenial n calea adoptrii unor decizii arbitrare n procesul de alocare a
fondurilor de la buget ctre universiti. Principiul finanrii pe baza unei metodologii a fost unanim acceptat
chiar dup primii trei ani de aplicare. Extinderea metodologiei de finanare prin introducerea unor elemente de
natur calitativ a reprezentat un alt moment decisiv pentru activitatea CNFIS. n ceea ce privete utilizarea
fondurilor alocate, cuantificarea riguroas a performanei , prin intermediul unui set complex de indicatori a
reprezentat o abordare care poate fi considerat inovativ chiar i privit dintr-o perspectiv european. De
asemenea, tot n categoria demersurilor inovative pot fi incluse i recentele preocupri privind unificarea
diverselor abordri calitative existente prin nlocuirea setului propriu de indicatori cu rezultatele de referin,
detaliate pe domenii, obinute printr-un exerciiu unic de evaluare pentru ntreg sistemul de nvmnt
superior romnesc. Propunerile CNFIS au fost n cele mai multe cazuri adoptate de ctre Ministerul Educaiei
Naionale fr modificri semnificative.
Activitatea CNFIS nu s-a limitat la elaborarea politicilor privind finanarea nvmntului superior, ci a
vizat i implementarea acestora. nc de la nfiinare, Consiliul i-a asumat sarcina de a coordona activitatea
unui grup executiv de experi, care a asigurat transpunerea metodologiilor adoptate n propuneri att anuale,
ct i lunare de alocare a fondurilor disponibile ctre universiti. Totodat, Consiliul s-a implicat n mod
direct n derularea unor proiecte cu importan major pentru sistemul de nvmnt superior, care au depit
graniele stricte ale politicilor de finanare i au vizat identificarea i analiza rezultatelor i efectelor educaiei
universitare. Se cuvin remarcate aici, n special, proiecte precum Registrul Matricol Unic i Absolvenii i
piaa muncii, care au demonstrat abordarea proactiv a Consiliului fa de unele dintre provocrile importante
cu care se confrunt n prezent sistemul universitar public din Romnia.
Colaborarea direct i permanent dintre Minister i Consiliu, att n elaborarea politicilor publice
privind nvmntul superior, ct i n transpunerea lor n practic poate fi considerat unul dintre principalii
factori care au asigurat stabilitatea i dezvoltarea sistemului, n pofida permanentelor condiii restrictive de
finanare a universitilor publice romneti i a dificultilor nregistrate la nivel european n aceast perioad
marcat att de schimbrile profunde n mediul academic. n acest context, prin noua Lege a educaiei
naionale, CNFIS a primit responsabilitatea elaborrii anuale a unui Raport privind starea finanrii
nvmntului superior i msurile de optimizare ce se impun. Multe dintre subiectele analizate n paginile


5
urmtoare au fost deseori abordate de diverse studii realizate la nivelul CNFIS, n scopul fundamentrii
propunerilor de metodologie.
Este pentru al doilea an consecutiv cnd aceste subiecte sunt prezentate ntr-un unic document
integrator care nu este adresat numai experilor i decidenilor, ci tuturor celor interesai de evoluia mediului
academic romnesc. n acest fel, Consiliul urmrete instituionalizarea acestei practici de raportare, urmrind,
ca i anul trecut, un obiectiv foarte clar: identificarea provocrilor majore existente la adresa sistemului
naional de educaie i cercetare universitar i propunerea unor soluii pe termen scurt i mediu, n vederea
mbuntirii continue a calitii universitilor publice. Raportul evideniaz, de asemenea, importana
cadrului normativ care guverneaz nvmntul public i privat superior din Romnia. n ultimul an, acesta a
fost modificat semnificativ n ceea ce privete finanarea din surse publice, motiv pentru care, n Raport, aceste
schimbri legislative sunt analizate cu atenie i se prezint pe larg noua propunere de finanare a
universitilor, elaborat de CNFIS i transmis Ministerului Educaiei Naionale.
Raportul de anul acesta este structurat pe patru capitole. Raportul urmrete indicatori statistici, date
obiective, comparaii internaionale, precum i diferite documente strategice la nivel european, n ncercarea
de a plasa dezbaterea ntr-un context mai larg, european, al evoluiilor recente n domeniul nvmntului
universitar i al administrrii acestuia. Centrul de greutate al raportului este capitolul al-IV-lea Propuneri de
optimizare a finanrii din fonduri publice a nvmntului superior din Romnia , care a fost extins fa de
raportul anterior i ocup n acest an o poziie mai important n arhitectura textului. Cititorii vor remarca
faptul c unele dintre propunerile incluse n acest an n raport repet n esen elemente prezentate i n anul
anterior, care nu au fost nc implementate. CNFIS consider necesar s le repun n dezbatere i, cu noi
argumente, s le susin ca fiind eseniale pentru asigurarea dezvoltrii i mbuntirii continue a
nvmntului superior din Romnia.
Consiliul subliniaz din nou importana major a abordrii n strategia naional privind nvmntul
superior, precum i n documentele de programare a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, a unor
politici publice care s vizeze atingerea intelor asumate de Romnia n contextul Strategiei 2020: ajustarea
metodologiei de finanare n vederea stimulrii performanelor n educaie i cercetare tiinific de cel mai
nalt nivel; implementarea unei finanri difereniate pentru universiti, bazat pe nevoile reale ale acestora,
determinate de misiunile specifice asumate; creterea predictibilitii i a capacitii de planificare strategic n
cadrul sistemului, prin implementarea sistemului de granturi multianuale; diferenierea i optimizarea
granturilor n funcie de ciclul de studii, precum i diversificarea formelor de sprijin acordate studenilor.
CNFIS este contient c toate aceste propuneri nu se vor putea realiza fr sprijinul strategic acordat
universitilor n accesarea altor surse de finanare, n afara bugetului naional. De aceea, n Raport sunt incluse
o serie de propuneri privind aceast problematic esenial pentru dezvoltarea sistemului.
Capitolul final subliniaz elementele pe care Consiliul le consider fundamentale i pe care dorete s
le pun n dezbatere public n vederea mbuntirii propunerilor sale, dar i pentru gsirea unor noi soluii, pe
care nu le-a putut proiecta. Acest raport este o invitaie la discuii i dezbateri informate, pe tema provocrilor,
a propunerilor i a soluiilor identificate. CNFIS i invit, n acest fel, pe actorii instituionali i organizaionali
interesai de sistemul de nvmnt superior s contribuie cu argumente fundamentate la elaborarea unor
politici publice informate n acest domeniu.6
Capitolul I. Elemente generale referitoare la finanarea nvmntului
superior din Romnia
n acest capitol, prezentm cadrul instituional i organizaional al formulrii i implementrii politicilor
de finanare a nvmntului superior.
I.1. Cadrul legal al finanrii nvmntului superior
Legea Educaiei Naionale nr. 1/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, reprezint principalul
cadru normativ care reglementeaz finanarea nvmntului superior din Romnia.
Articolul 8 al Legii stabilete cele dou surse majore de finanare a activitilor de educaie, indiferent
de nivelul acesteia (preuniversitar sau universitar): bugetul de stat
1
i veniturile proprii, pe care instituiile de
nvmnt le pot utiliza autonom. Finanarea nvmntului superior de stat se face prin fonduri publice (art.
222, alineatul 3), n baza urmtorului set de cerine: considerarea dezvoltrii nvmntului superior ca
responsabilitate public i a nvmntului, n general, ca prioritate naional; asigurarea calitii
nvmntului superior la nivelul standardelor din Spaiul European al nvmntului Superior pentru
pregtirea resurselor umane i dezvoltarea personal ca ceteni ai unei societi democratice bazate pe
cunoatere; profesionalizarea resurselor umane n concordan cu diversificarea pieei muncii; dezvoltarea
nvmntului superior i a cercetrii tiinifice i creaiei artistice universitare pentru integrarea la vrf n viaa
tiinific mondial.
Instituiile de nvmnt superior de stat obin, potrivit art. 223, venituri din urmtoarele surse:
alocri de la bugetul Ministerului Educaiei Naionale, pe baz de contract, pentru finanarea de baz,
finanarea complementar i finanarea suplimentar, realizarea de obiective de investiii, fonduri alocate pe
baz competiional pentru dezvoltare instituional, fonduri alocate pe baz competiional pentru incluziune,
burse i protecia social a studenilor, precum i din venituri proprii, dobnzi, donaii, sponsorizri i taxe
percepute n condiiile legii, de la persoane fizice i juridice, romne sau strine, dar i din alte surse. Potrivit
legii, toate acestea reprezint venituri proprii ale instituiilor de nvmnt superior.
Finanarea de baz se aloc pe baza unui contract instituional, ncheiat ntre Minister i fiecare
universitate de stat n parte, i este multianual pe toat durata unui ciclu de studii. Finanarea
complementar este alctuit din trei categorii de cheltuieli, n funcie de destinaia acestora: subvenii pentru
cazare i mas; fonduri alocate pe baz de prioriti i norme specifice pentru dotri i alte cheltuieli de
investiii i reparaii capitale; fonduri alocate pe baze competiionale, pentru cercetarea tiinific universitar.
Finanarea suplimentar se realizeaz potrivit art. 197, prin alocarea ctre universiti a unei sume totale de
minimum 30% din suma alocat la nivel naional universitilor de stat ca finanare de baz, pe baza unor
criterii i a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior i
aprobate de Minister. n conformitate cu art. 197, alin. 2, se formeaz un fond distinct pentru dezvoltarea
instituional, din bugetul alocat Ministerului Educaiei Naionale. Fondul de dezvoltare instituional se
adreseaz celor mai performante instituii de nvmnt superior din fiecare categorie
2
i se aloc dup criterii
competitive, bazate pe standarde internaionale.
Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior (CNFIS) este un organism consultativ al
Ministerului Educaiei Naionale i are, potrivit legii, urmtoarele atribuii: propune metodologia de finanare a

1
n bugetul adoptat pentru anul 2013, potrivit informaiilor prezentate public de Guvernul Romniei
(http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget2013/Ministerul_Educatiei_Nationale.pdf), nvmntului superior i-a fost
alocat suma de 2.036.787 mii lei, din care nvmntului universitar i revin 1.954.433 mii lei, iar nvmntului
postuniversitar, 82.354 mii lei. Pentru finanarea de baz (n care se includ n acest an i finanarea suplimentar, i fondul
de dezvoltare instituional) s-au alocat prin bugetul de stat 1.739.905 mii lei.
2
Legea face referire aici la cele trei categorii de universiti, n conformitate cu art. 193, alineatul 4: universiti centrate pe
educaie, universiti de educaie i cercetare tiinific (sau creaie artistic) i universiti de cercetare avansat i
educaie.


7
universitilor i stabilete costul mediu per student echivalent, pe cicluri i domenii de studii; verific periodic,
la solicitarea Ministerului Educaiei Naionale sau din proprie iniiativ, implementarea proiectelor de
dezvoltare instituional i eficiena gestionrii fondurilor publice de ctre universiti i face propuneri pentru
finanarea complementar a universitilor pe baz de proiecte instituionale; prezint anual Ministerului
Educaiei Naionale un raport privind starea finanrii nvmntului superior i msurile de optimizare ce se
impun (art. 219, alineatul 2), pe care l face public. De asemenea, CNFIS contribuie la elaborarea a diveri
indicatori care s permit monitorizarea la nivel naional a funcionrii sistemului de nvmnt superior (v.
Art. 220).
La finele anului 2013, cadrul legal a fost modificat prin OUG nr.117/2013
3
. Dintre modificrile care au
vizat aspecte ale finanrii nvmntului superior, le menionm pe cele care au eliminat unele dintre
prevederile care limitau posibilitatea de a finana programele de master i doctorat la universitile clasificate
n categoriile universiti centrate pe educaie i universiti de educaie i cercetare tiinific i pe cele
care prevedeau alocarea difereniat a fondurilor pe baza rezultatelor clasificrii universitilor i ierarhizrii
programelor de studii (art. 193, alin. 7-10 din forma iniial a LEN 1/2011), renunarea la msura potrivit creia
metodologia de alocare i utilizare a fondului pentru dezvoltare instituional urma s fie aprobat prin
hotrre a guvernului i statuarea faptului c pentru aceasta este suficient un ordin de ministru (art. 197,
alin.2), precum i eliminarea din lege a prevederii niciodat aplicate, potrivit creia granturile doctorale urmau
s fie alocate prin competiii organizate n coordonarea Consiliului Naional al Cercetrii tiinifice (art. 160,
alin. 3 din forma iniial a LEN 1/2011).
I.2. Scurt descriere a sistemului de nvmnt superior din Romnia, n
anul 2013
n anul universitar 2012/2013, n Romnia funcionau, potrivit datelor publicate de Institutul Naional
de Statistic
4
, 48 de universiti publice (de stat) i 56 de universiti private (particulare), acreditate sau
autorizate s funcioneze provizoriu. Avem n vedere aici acele organizaii care administreaz programe de
studii de nivel universitar, care sunt acreditate instituional potrivit legii i au obinut implicit dreptul de a folosi
titulatura universitate sau o alt denumire similar
5
. n cadrul acestora funcionau 536 faculti (dintre care 359
aflate n cadrul universitilor finanate de la bugetul de stat), cu un total de 620.529 de studeni nmatriculai
(dintre care 520.853 erau nregistrai n evidenele facultilor din cadrul universitilor de stat). Trebuie
menionat aici faptul c datele disponibile nu permit identificarea numrului exact de persoane unice
nmatriculate n universitile din Romnia, fie ele de stat sau private. Aceasta, pentru c o persoan
nmatriculat n mai multe universiti poate fi numrat de mai multe ori, n Registrul Matricol Unic
neexistnd date despre studenii din anul universitar 2012/2013 n perioada redactrii acestui raport.
Se cuvine s remarcm continuarea tendinei de contractare cantitativ a sistemului de nvmnt
superior din Romnia. Astfel, trend-ul de masificare prevalent n anii 1990-2008 a fost inversat ncepnd din
anul universitar 2009/2010, sub impactul combinat al scderii numerice a cohortelor nscute dup 1990, al
reducerii numrului anilor de studii la nivel licen, datorit implementrii sistemului Bologna ncepnd din
2005 (cu efecte statistice vizibile n 2008 i 2009), i al scderii numrului absolvenilor de bacalaureat (efect
combinat al abandonului colar n nvmntul preuniversitar i al creterii exigenei examenului de
bacalaureat ncepnd din 2011) v. Tabelul 1.1.
3
Acest Raport era finalizat n momentul publicrii OUG nr. 49/2014. Din aceast cauz, prevederile acesteia nu vor fi avute
n vedere n cele ce urmeaz.
4
Vezi nvmntul Superior. nceputul anului universitar 20122013. Caiet statistic, Institutul Naional de Statistic, 2013
5
n conformitate cu Articolul unic, punctul 34 din Legea 87/2006.


8
TABELUL 1.1 NUMRUL DE STUDENI NMATRICULAI N PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE (20072013)
An universitar
Total
(public i privat)
Public
din care
Privat
Buget Cu tax
2013/2014 540.560 461.314 287.032 174.282 79.246
2012/2013 572.415 472.739 285.652 187.087 99.676
2011/2012 661.241 520.853 289.087 231.766 140.388
2010/2011 816.228 576.290 288.580 287.710 239.938
2009/2010 938.843 616.506 282.237 334.269 322.337
2008/2009 1.035.513 624.654 284.616 340.038 410.859
2007/2008 1.029.855 650.247 289.132 361.115 379.608
Sursa: INS, pentru datele privind nvmntul universitar particular / privat (raportarea pentru nceputul anului universitar);
CNFIS, pentru datele privind nvmntul universitar de stat / public (raportarea cu data de referin 1 ianuarie a fiecrui an universitar).
Se poate observa c scderea este dramatic la nivelul studenilor nmatriculai n regim cu tax la
toate cele trei cicluri, ceea ce a condus la reducerea semnificativ a ponderii studenilor cu tax din numrul
total de studeni.
Analiza separat a numrului de studeni nmatriculai n anul I de studii la universitile de stat
(pentru universitile particulare nu dispunem de date detaliate pe anii de studii) ngduie sesizarea mai clar a
felului n care s-a realizat aceast modificare a numrului total de studeni i, totodat, a faptului c a fost
stopat tendina descresctoare la nivelul licenei i doctoratului, n anul 2013/2014 v. Tabelul 1.2.
TABELUL 1.2 NUMRUL DE STUDENI NMATRICULAI N ANUL I DE STUDII (20072013)
An universitar
Total
licen
(public+privat)
Public
(licen,
anul 1)
din care
Privat
(licen,
anul 1)
Total
master
(public, anul 1)
Total
doctorat
(public, anul 1)
buget tax
2013/ 2014 128.966 106.715 62.238 44.477 22.251 50.918 4.588
2012/ 2013 131.861 103.816 60.865 42.951 28.045 52.931 3.828
2011/ 2012 142.348 110.577 61.903 48.674 31.771 53.094 4.148
2010/ 2011 175.016 125.987 62.277 63.710 49.029 61.936 5.962
2009/ 2010 210.605 149.155 61.887 87.268 61.450 73.419 6.843
2008/ 2009 278.655 151.163 61.493 89.670 127.492 66.725 6.798
2007/ 2008 285.684 141.415 56.455 84.960 144.269 54.308 5.998
Sursa: INS, pentru datele privind nvmntul universitar particular / privat (raportarea pentru nceputul anului universitar);
CNFIS, pentru datele privind nvmntul universitar de stat / public (pe baza raportrilor realizate de universiti, cu data de referin 1
ianuarie a fiecrui an universitar).
Efectele scderii dramatice a numrului de studeni cu tax au fost resimite cu precdere de
universitile private. Aa cum se poate observa n Tabelul 1.3, dac n anul universitar 2008/2009, anul de vrf
al nmatriculrilor n nvmntul superior privat, peste 410.000 de studeni cu tax studiau la universiti
private, numrul lor a sczut la sub 80.000 n anul universitar 2013/2014. Merit s fie accentuat declinul major
nregistrat de studenii la forma de nvmnt la distan dup 2008/2009 i la forma cu frecven redus,
dup 2010/2011, precum i tendina de trecere la nvmntul de zi.


9
TABELUL 1.3 NUMRUL STUDENILOR CE STUDIAZ N REGIM CU TAX LA UNIVERSITI PRIVATE (20072013)
An
universitar
Studeni fizici (tax, universiti private)
din care:
TOTAL
nvmnt zi nvmnt cu
frecven redus
nvmnt deschis la
distan
2013/2014 79.246 61.483 10.112 7.651
2012/2013 99.676 74.557 15.348 9.771
2011/2012 140.388 94.762 32.788 12.838
2010/2011 239.938 144.874 77.327 17.737
2009/2010 322.337 188.636 113.537 20.164
2008/2009 410.859 122.366 73.613 214.880
2007/2008 380.509 127.412 69.234 183.863
2006/2007 265.243 116.119 49.266 99.858
Sursa: INS, raportarea pentru nceputul anului universitar.
Pentru multe universiti particulare se pune problema pur i simplu a existenei ca instituii de
nvmnt superior. n cazul unora dintre ele, scderea numrului de studeni a fcut ca multe programe de
studii s nu mai aib masa critic pentru a fi sustenabile economic i s fie nchise sau comasate.
Efectele au fost considerabile i pentru universitile de stat, care s-au confruntat astfel cu o scdere
sever a veniturilor provenite din taxe de studii i, deci, cu o dependen mai accentuat fa de veniturile
obinute din alocri de fonduri de la bugetul de stat.
Aceasta nu este ns singura problem cu care se confrunt universitile de stat. n anul universitar
2011/2012, din cauza aplicrii prevederilor cu privire la pensionare, din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, i
a blocrii pe termen lung a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice, numrul total al persoanelor
angajate n sistemul nvmntului superior a sczut. Eliminarea unora dintre aceste restricii a condus,
ncepnd cu anul universitar 2012/2013, la inversarea acestei tendine; v. Tabelul 1.4, pentru nvmntul de
stat i particular sau Tabelul 1.5, doar pentru nvmntul de stat.
TABELUL 1.4 NUMRUL CADRELOR DIDACTICE TITULARE, PE FUNCII DIDACTICE, LA UNIVERSITI PUBLICE I PRIVATE
(20082014)
An
universitar
Total Profesor Confereniar
Lector/ef de
lucrri
Asistent
universitar
Preparator
2013/2014 27.900 4.425 5.988 10.111 6.671 705
2012/2013 27.335 4.209 5.475 9.517 7.109 1.025
2011/2012 28.016 4.571 5.319 9.223 7.588 1.315
2010/2011 28.638 5.312 5.461 8.455 7.496 1.914
2009/2010 29.994 5.767 5.609 8.773 7.760 2.085
2008/2009 31.000 6.128 5.789 8.687 8.218 2.178
Sursa: INS, raportarea pentru nceputul anului universitar.
TABELUL 1.5 NUMRUL CADRELOR DIDACTICE TITULARE, PE FUNCII DIDACTICE, LA UNIVERSITI PUBLICE (20082014)
An
universitar
Total Profesor Confereniar
Lector/ef de
lucrri
Asistent
universitar
Preparator
2013/2014 23.045 3.855 5.065 8.278 5.274 573
2012/2013 23.124 3.734 4.748 8.086 5.742 814
2011/2012 23.593 4.232 4.596 7.445 6.214 1.106
2010/2011 24.291 4.733 4.647 6.755 6.523 1.633
2009/2010 25.374 5.023 4.846 7.024 6.733 1.748
2008/2009 25.189 5.113 4.717 6.725 6.839 1.795
2007/2008 24.788 5.046 4.503 6.596 6.794 1.849
2006/2007 24.543 4.917 4.315 6.547 6.824 1.940
Sursa: CNFIS, pe baza raportrilor realizate de universiti, cu data de referin 1 ianuarie a fiecrui an universitar.10
Dac avem n vedere i msurile reparatorii, cu privire la cuantumul veniturilor salariale restabilirea
salariilor bugetarilor la nivelul de dinainte de reducerea forat din iunie 2010 i aplicarea parial a hotrrilor
judectoreti de restituire a sumelor nepltite n 2010-2012, se poate observa o cretere a presiunii salariale la
nivelul celor mai multe dintre universitile din Romnia. Cum nivelul salariilor din sistemul de nvmnt
superior este nc foarte mic n Romnia, comparativ cu restul rilor Uniunii Europene, i este relativ sczut
chiar i n comparaie cu salariile medii de la nivelul economiei naionale, iar ateptrile de cretere sunt
considerabile i legitime, este de prevzut c aceast presiune structural se va accentua n anii urmtori i
dac nu se va putea realiza o sporire semnificativ a resurselor financiare atrase, fie de la buget, fie din alte
surse - va contribui la tensionarea sistemului.
n opinia CNFIS, tendinele generale de evoluie a sistemului nvmntului superior din Romnia sunt
preocupante. Pentru atenuarea tensionrii sistemului i pentru a evita declanarea unei crize acute, este
nevoie de adoptarea unor msuri coerente, subsumate unei viziuni strategice cu privire la rolul nvmntului
superior n dezvoltarea viitoare a Romniei. Aceste msuri vor trebui s vizeze nu doar ndeplinirea obiectivelor
asumate n cadrul Strategiei 2020 a Uniunii Europene, ci i dezvoltarea pe termen mediu i lung a universitilor
din Romnia, sporirea competitivitii lor la nivel mondial, precum i maximizarea contribuiei lor la creterea
potenialului capitalului uman din societatea romneasc. Unele dintre propunerile concrete n acest sens vor fi
expuse n capitolul IV al prezentului raport.


11
Capitolul II. Finanarea de la buget a universitilor de stat, n anul 2013
Capitolul de fa prezint principalele elemente ale finanrii de la buget a universitilor de stat
pentru anul 2013, comparativ cu situaia din anii precedeni. Pornind de la numrul de studeni i de la
valoarea total a alocaiei bugetare pentru instituiile de nvmnt superior, sunt discutate diversele
componente ale finanrii instituionale i evoluia acestora n ultimii ani. Sunt furnizate att date generale, la
nivel naional, ce permit formarea unei imagini globale privind finanarea ntregului sistem de nvmnt, ct
i date detaliate, privind sumele primite de universitile de stat pentru fiecare component a finanrii
instituionale.
II.1. Numrul de studeni nmatriculai i fondurile alocate de la buget
pentru finanarea universitilor de stat n 2013, comparativ cu anii
anteriori
Cifrele de colarizare pentru universitile de stat au fost aprobate prin HG nr.268/2013 i prin OM
nr.3894, respectiv nr.3895 i nr.5578 din 2013. Evoluia numrului total de studeni fizici nmatriculai n
universitile de stat (incluznd aici programele de studii de licen, master i doctorat) este prezentat n
Tabelul 2.1. Se observ faptul c numrul total de studeni pentru care universitile au primit subvenii
bugetare a cunoscut mici variaii n jurul valorii de 285.000. Se constat ns o tendin de scdere important
a numrului de studeni bugetai la programele de licen, la puin sub 210.000 (n ultimii patru ani),
compensat de creterea numrului de studeni de la programele de master, la puin peste 66.000 (n ultimi
trei ani). De asemenea, numrul de studeni bugetai la programele de studii de doctorat a sczut semnificativ,
posibil i n contextul n care legislaia privind aceste studii a cunoscut schimbri semnificative n ceea ce
privete durata studiilor, statutul cu/fr frecven, modul de susinere financiar etc.
TABELUL 2.1 NUMRUL DE STUDENI NMATRICULAI LA PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE (20072013)
Ani
universitari
(date de ref.
la 1 ian)
Studeni fizici (LMD) Licen Master Doctorat
Total
(LMD)
din care: Total
(L)
din care: Total (M) din care: Total
(D)
din care:
buget tax buget tax buget tax buget tax
2013 472.739 285.652 187.087 354.945 208.475 146.470 99.770 66.605 33.165 18.024 10.572 7.452
2012 520.853 289.087 231.766 391.170 211.078 180.092 107.828 66.444 41.384 21.855 11.565 10.290
2011 576.290 288.580 287.710 426.435 209.101 217.334 123.973 66.307 57.666 25.882 13.172 12.710
2010 616.506 282.237 334.269 447.660 204.369 243.291 139.211 62.792 76.419 29.635 15.076 14.559
2009 624.654 284.616 340.038 473.393 220.872 252.521 120.673 46.550 74.123 30.588 17.194 13.394
2008 650.247 289.132 361.115 525.880 240.919 284.961 91.825 27.195 64.630 32.542 21.018 11.524
2007 644.807 290.855 353.952 521.633 245.495 276.138 89.488 20.263 69.225 33.686 25.097 8.589
Sursa: CNFIS, date disponibile conform raportrilor realizate de universitile de stat.
Tabelul 2.1 prezint i evoluia numrului de studeni n regim cu tax, nmatriculai la nivelul celor trei
cicluri de studii (licen, master i doctorat). Este important s notm o scdere dramatic a numrului acestor
studeni la toate cele trei cicluri. De exemplu, la studiile de licen numrul studenilor a sczut de la peste
284.000, nainte de declanarea crizei, la sub 147.000 n 2013. Variaia negativ reprezint aproape
njumtirea numrului de studeni cu tax nmatriculai n universitile publice. O scdere aproximativ la fel
de drastic, de aproape 50%, se constat i la programele de studii de master.
Mai mult, se poate observa i schimbarea semnificativ a ponderilor studenilor cu tax din numrul
total de studeni nmatriculai n universitile de stat (Graficul 2.1).12
GRAFICUL 2.1 EVOLUIA PONDERILOR NUMRULUI DE STUDENI N REGIM CU TAX, NSUMATE PENTRU TOATE CELE TREI
CICLURI DE STUDII UNIVERSITARE (20072013)

Sursa: CNFIS, date disponibile conform raportrilor realizate de universitile de stat.

Dac pn n 2010, la studiile de licen, studenii n regim cu tax reprezentau aproximativ 55% din
numrul total al studenilor, numrul lor a sczut apoi constant, ajungndu-se ca n 2013 s reprezinte
aproximativ 40% din numrul total de studeni. n mod similar, la studiile de master ponderea studenilor cu
tax a sczut de la peste 60% la aproximativ 35% (Graficul 2.2).
GRAFICUL 2.2 EVOLUIA PONDERILOR NUMRULUI DE STUDENI N REGIM CU TAX, PENTRU FIECARE CICLU DE STUDII
UNIVERSITARE (20072013)

Sursa: CNFIS, date disponibile conform raportrilor realizate de universitile de stat.
Cauzele posibile ale acestor modificri att de radicale pot fi legate, pe de o parte, de dificultile
financiare i imposibilitatea achitrii taxei de colarizare, din cauza crizei economice, i, pe de alt parte, de
scderea numrului de absolveni de liceu ce au promovat n ultimii ani examenul de bacalaureat, totul, pe
fondul scderii natalitii dup 1989. La nivelul studiilor de master, o alt cauz poate fi aceea c, n anii


13
anteriori, au absolvit aceste studii persoane din generaiile mai vechi, uneori chiar n contextul unor prevederi
legislative care cereau studii de acest tip pentru ocuparea unor posturi (de exemplu, n cazul celor din
administraia public). Este posibil ca n aceste variaii s joace un rol i schimbrile legislative, mai ales n
domeniul doctoratului, n ceea ce privete durata i forma studiilor, modul de susinere financiar etc.
Pentru a identifica mai precis rolul diverilor factori care afecteaz evoluia numrului de studeni,
Tabelul 2.2 prezint numrul de studeni nmatriculai n anul I de studii la fiecare ciclu de studii, att n regim
subvenionat de la buget, ct i cu tax.
TABELUL 2.2 NUMRUL DE STUDENI NMATRICULAI N ANUL I DE STUDII, LA FIECARE DINTRE CICLURILE DE STUDII
UNIVERSITARE (20072013)
Ani
universitari
(date de ref.
la 1 ian)
Studeni fizici (LMD) an1 Licen an1 Master an1 Doctorat an1
Total
(LMD)
din care: Total (L) din care: Total (M) din care: Total
(D)
din care:
buget tax buget tax buget tax buget tax
2013 160.575 99.446 61.129 103.816 60.865 42.951 52.931 35.669 17.262 3.828 2.912 916
2012 167.819 98.606 69.213 110.577 61.903 48.674 53.094 33.886 19.208 4.148 2.817 1.331
2011 193.885 100.527 93.358 125.987 62.277 63.710 61.936 34.718 27.218 5.962 3.532 2.430
2010 229.417 97.323 132.094 149.155 61.887 87.268 73.419 31.992 41.427 6.843 3.444 3.399
2009 224.686 80.355 144.331 151.163 61.493 89.670 66.725 15.837 50.888 6.798 3.025 3.773
2008 201.721 76.471 125.250 141.415 56.455 84.960 54.308 18.185 36.123 5.998 1.831 4.167
2007 203.689 77.217 126.472 144.730 61.739 82.991 54.444 13.855 40.589 4.515 1.623 2.892
Sursa: CNFIS, pe baza raportrilor realizate de universiti, cu data de referin 1 ianuarie a fiecrui an universitar; s-a notat cu 2013 anul
universitar 2012/2013.
Numrul total al studenilor din anul I care au primit o subvenie de la buget a nregistrat n ultimii ani
mici variaii n jurul valorii de 100.000. La studiile de licen, datele indic variaii minore ale numrului de
studeni bugetai n primul an, n concordan cu cifrele de colarizare anunate de MEN. La programele de
master s-a nregistrat un salt n 2010, ca o consecin a implementrii procesului Bologna, urmat de mici
creteri n ultimii trei ani. La programele de doctorat, variaiile din ultimii doi ani reflect i schimbrile permise
ntre cifrele de colarizare ale diverselor cicluri.
n cazul studenilor nmatriculai n primul an de studiu n regim cu tax, s-a nregistrat o scdere
semnificativ. Dac n 2009 erau nmatriculai n total peste 144.000 de studeni cu tax, n 2013 numrul
acestora a sczut cu peste 57%, la sub 62.000. Acest declin se observ la toate ciclurile de studii, n proporii
comparabile.
Analiznd simultan numrul studenilor raportai n Tabelele 2.1 i 2.2, observm faptul c scderea
numrului de studeni n regim cu tax poate fi corelat att cu scderea numrului de absolveni de liceu care
promoveaz examenul de bacalaureat, reflectat cu precdere n situaia din anul I de studii de licen, ct i cu
dificultile financiare cauzate de criza economic, ce afecteaz abandonul colar, aa cum se vede din
scderea global, pe toi anii de studii.
Numrul de studeni bugetai i n regim cu tax, pe cicluri de studii, este prezentat pentru fiecare
universitate de stat n Tabelul 2.3.


14
TABELUL 2.3 NUMRUL STUDENILOR CE STUDIAZ N REGIM SUBVENIONAT I CU TAX, PE FIECARE CICLU DE STUDII, LA
UNIVERSITI DE STAT (2013)
Cod
univ
Universiti
(date de ref. la 1 ian 2013)
Studeni fizici (LMD) Licena Master Doctorat
Total
(LMD)
din care:
Total
(L)
din care:
Total
(M)
din care:
Total
(D)
din care:
b
u
g
e
t

t
a
x


b
u
g
e
t

t
a
x


b
u
g
e
t

t
a
x


b
u
g
e
t

t
a
x


U01 Universitatea Politehnica Bucureti 25.382 22.683 2.699 16.685 14.448 2.237 7.202 6.866 336 1.495 1.369 126
U02 Universitatea Tehnic de Construcii
Bucureti
7.549 5.681 1.868 5.571 4.086 1.485 1.671 1.447 224 307 148 159
U03 Universitatea de Arhitectur Bucureti 3.291 1.659 1.632 2.874 1.427 1.447 156 126 30 261 106 155
U04 USAMV Bucureti 11.997 5.261 6.736 10.341 3.883 6.458 1.408 1.183 225 248 195 53
U05 Universitatea din Bucureti 30.487 21.246 9.241 20.751 13.360 7.391 7.865 6.448 1.417 1.871 1.438 433
U06 UMF Carol Davila Bucureti 11.133 5.129 6.004 9.371 4.597 4.774 100 100 0 1.662 432 1.230
U07 ASE Bucureti 23.678 12.214 11.464 14.657 8.192 6.465 8.279 3.680 4.599 742 342 400
U08 Universitatea Naional de Muzic
Bucureti
852 758 94 594 546 48 167 155 12 91 57 34
U09 Universitatea de Arte din Bucureti 1.338 985 353 907 636 271 320 289 31 111 60 51
U10 UNATC I.L.Caragiale Bucureti 830 701 129 497 466 31 197 182 15 136 53 83
U11 UNEFS Bucureti 1.321 867 454 937 582 355 250 234 16 134 51 83
U12 SNSPA Bucureti 6.266 3.188 3.078 3.274 1.721 1.553 2.683 1.252 1.431 309 215 94
U13 Universitatea 1 decembrie 1918 Alba-
Iulia
4.231 2.297 1.934 3.287 1.934 1.353 848 311 537 96 52 44
U14 Universitatea Aurel Vlaicu Arad 7.432 2.344 5.088 5.514 1.911 3.603 1.887 408 1.479 31 25 6
U15 Universitatea Vasile Alecsandri din
Bacu
4.860 2.592 2.268 3.874 2.149 1.725 956 419 537 30 24 6
U16 Universitatea de Nord din Baia Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U17 Universitatea Transilvania Braov 19.985 11.788 8.197 15.661 9.222 6.439 3.816 2.416 1.400 508 150 358
U18 Universitatea Tehnic Cluj-Napoca 19.687 15.949 3.738 14.507 11.485 3.022 4.319 3.711 608 861 753 108
U19 USAMV Cluj-Napoca 6.043 4.557 1.486 4.799 3.478 1.321 960 865 95 284 214 70
U20 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca 36.391 22.763 13.628 27.080 14.856 12.224 8.104 6.901 1.203 1.207 1.006 201
U21 UMF Iuliu Haieganu Cluj-Napoca 6.436 3.504 2.932 5.835 3.063 2.772 235 198 37 366 243 123
U22 Academia de Muzic Gh.Dima Cluj-
Napoca
1.057 759 298 862 576 286 154 147 7 41 36 5
U23 Universitatea de Art i Design din Cluj-
Napoca
994 687 307 695 432 263 214 194 20 85 61 24
U24 Universitatea Ovidius Constana 16.533 6.073 10.460 13.131 4.777 8.354 2.896 1.211 1.685 506 85 421
U25 Universitatea Maritim Constana 5.368 751 4.617 4.979 525 4.454 356 201 155 33 25 8
U26 Universitatea din Craiova 20.088 12.984 7.104 15.095 9.753 5.342 4.606 3.092 1.514 387 139 248
U27 UMF Craiova 3.858 2.239 1.619 3.447 2.102 1.345 76 60 16 335 77 258
U28 Universitatea Dunrea de Jos Galai 13.102 8.971 4.131 10.375 6.953 3.422 2.514 1.886 628 213 132 81
U29 Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi
Iai
14.758 13.308 1.450 10.581 9.457 1.124 3.716 3.526 190 461 325 136
U30 USAMV Ion Ionescu de la Brad Iai 4.415 3.108 1.307 3.513 2.285 1.228 707 672 35 195 151 44
U31 Universitatea Al. I. Cuza Iai 26.200 17.012 9.188 18.748 11.353 7.395 6.540 4.946 1.594 912 713 199
U32 UMF Gr. T. Popa Iai 8.935 3.977 4.958 8.334 3.537 4.797 262 222 40 339 218 121
U33 Universitatea de Arte George Enescu
Iai
1.467 1.267 200 1.001 896 105 322 282 40 144 89 55
U34 Universitatea din Oradea 15.788 7.656 8.132 12.550 6.154 6.396 2.907 1.434 1.473 331 68 263
U35 Universitatea din Petroani 3.987 2.529 1.458 2.975 2.241 734 884 255 629 128 33 95
U36 Universitatea din Piteti 10.365 3.802 6.563 7.686 3.066 4.620 2.576 692 1.884 103 44 59
U37 Universitatea Petrol-Gaze Ploieti 8.027 3.629 4.398 6.635 3.025 3.610 1.278 569 709 114 35 79
U38 Universitatea Eftimie Murgu Reia 2.391 1.451 940 1.605 1.074 531 768 364 404 18 13 5
U39 Universitatea Lucian Blaga Sibiu 16.884 8.112 8.772 12.444 6.240 6.204 3.944 1.617 2.327 496 255 241
U40 Universitatea tefan cel Mare Suceava 9.334 4.434 4.900 6.903 3.522 3.381 2.186 813 1.373 245 99 146
U41 Universitatea Valahia Trgovite 6.966 4.269 2.697 5.284 3.404 1.880 1.332 768 564 350 97 253
U42 Universitatea Constantin Brncui
Trgu-Jiu
3.904 1.530 2.374 3.124 1.299 1.825 774 231 543 6 0 6
U43 Universitatea Petru Maior Trgu Mure 3.373 1.951 1.422 2.795 1.606 1.189 551 330 221 27 15 12
U44 UMF Trgu Mure 5.103 2.737 2.366 4.698 2.592 2.106 175 40 135 230 105 125
U45 Universitatea de Arte Trgu Mure 377 311 66 252 212 40 95 82 13 30 17 13
U46 Universitatea Politehnica Timioara 12.756 10.654 2.102 9.155 7.419 1.736 3.129 2.901 228 472 334 138
U47 USAMV a Banatului Timioara 5.394 3.235 2.159 4.289 2.481 1.808 921 636 285 184 118 66
U48 Universitatea de Vest Timioara 15.727 8.771 6.956 10.824 6.336 4.488 4.378 2.200 2.178 525 235 290
U49 UMF Victor Babe Timioara 6.399 3.279 3.120 5.949 3.116 2.833 86 43 43 364 120 244

Total 472.739 285.652 187.087 354.945 208.475 146.470 99.770 66.605 33.165 18.024 10.572 7.452
Sursa: CNFIS, pe baza raportrilor realizate de universiti, cu data de referin 1 ianuarie 2013, anul universitar 2012/2013.
La nivel naional, n anul 2013, sumele alocate din fonduri publice pentru finanarea instituional a
nvmntului superior (incluznd fondul de rezerv i pe cel pentru dezvoltare) au totalizat 1.739.910.000
lei. Suma reprezint aproximativ 0,29% din produsul intern brut (PIB) aferent anului 2013. Pentru comparaie,
n Tabelul 2.4 sunt prezentate sumele alocate n anii precedeni. Dac se are n vedere rata anual a inflaiei, de


15
4,95% n 2012
6
, suma alocat n 2013 este, n termeni reali, mai mic dect cea din anul precedent. Astfel,
rezult faptul c fondurile bugetare alocate universitilor de stat au cunoscut, n termeni reali, o scdere dup
anul 2009.
TABELUL 2.4 ALOCAIA PENTRU FINANAREA INSTITUIONAL A UNIVERSITILOR PUBLICE I PROCENTUL DIN PRODUSUL
INTERN BRUT (20072013)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL Finanare de baz/
Finanare instituional (mil.lei)
1.680,73 1.947,30 1.950,04 1.908,68 1.710,61 1.678,71 1.739,91
% FB din PIB 0,41% 0,39% 0,37% 0,37% 0,31% 0,29% 0,29%
Sursa: CNFIS, pentru alocaiile pentru nvmnt superior; Eurostat, pentru PIB (perioada 2007-2009) i date naionale pentru perioada
2010-2013.
n Tabelul 2.4 sunt prezentate i valorile procentuale ale raportului dintre fondurile alocate finanrii
instituionale a nvmntului superior i produsul intern brut. Se poate observa o tendin de scdere a
procentului din PIB. Cum am artat mai sus, din cauza crizei, a sczut i numrul de studeni nmatriculai n
regim cu tax, n timp ce cuantumul taxelor nu a putut fi modificat semnificativ, ceea ce nseamn c i
veniturile din taxele de colarizare au cunoscut un declin important. Ca urmare, presiunea financiar exercitat
asupra instituiilor de nvmnt superior n aceti ultimi ani a fost una foarte nsemnat.
Pe baza alocaiei totale destinate finanrii de baz, nsumat cu fondul de rezerv destinat rezolvrii
cazurilor speciale i cu fondul pentru dezvoltare instituional (nerepartizate prin formul i neincluse n
alocaia unitar pe student), i mprind la numrul de studeni ce beneficiaz de subvenie de la buget, se
poate determina alocaia medie pe student fizic. Aa cum rezult din Tabelul 2.5, alocaia medie nu a depit
niciodat 1.650 EUR, fiind cu puin peste 1.200 EUR n 2013.
TABELUL 2.5 ALOCAIA MEDIE PE STUDENT FIZIC (20072013)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alocaia medie/Student Fizic (RON)* 5.147 6.004 5.930 5.828 5.090 5.107 5,399
Cursul de schimb mediu anual
(RON/EUR)**
3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,4560 4,4190
Alocaia medie/Student Fizic (EUR)* 1.542 1.630 1.399 1.384 1.201 1.146 1.222
Sursa: CNFIS (note:*sunt inclui i: rezidenii, studenii n ani pregtitori, gradele didactice;**calculat de BNR).
Alocaia medie pe student fizic este una dintre cele mai mici din Uniunea European, valorile medii
fiind n 2010 de circa 10.600 EUR n rile OECD i de aproximativ 10.100 EUR n EU21
7,8
.

6
Banca Naional a Romniei, Raport asupra inflaiei, februarie 2013
(http://www.bnro.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=3922).
7
Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing, 2013, p. 175
(http://static.publico.pt/DOCS/educacao/educationglance2013.pdf).
8
IRS, Yearly average currency exchange rates (http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Yearly-Average-
Currency-Exchange-Rates).


16
II.2. Distribuia fondurilor pentru finanarea instituional a universitilor
de stat, n anul 2013
n formularea propunerii de Metodologie a finanrii instituiilor de nvmnt superior pe anul 2013,
CNFIS a pornit de la constatarea meninerii n vigoare a prevederilor legii 1/2011
9
, precum i de la dorina de a
asigura ntr-o msur ct mai mare predictibilitatea finanrii i continuitatea aplicrii mecanismelor
implementate n anul 2012. Totodat, Consiliul a inut cont de semnalele transmise de conducerea Ministerului
Educaiei Naionale, ntr-o prim etap de ctre doamna ministru Ecaterina Andronescu, la momentul
participrii la edina CNFIS din 2 noiembrie 2012, apoi i de ctre noua conducere a MEN, n cursul lunii
ianuarie 2013. Potrivit acestora, se dorea o diminuare a diferenierii bazate pe calitate a finanrii diverselor
universiti. n consecin, propunerea de metodologie adoptat de Consiliu n edina din 15 februarie 2013 a
prevzut o mrire a ponderii finanrii de baz i o scdere pn aproape de limita legal a ponderii de
ansamblu a finanrii suplimentare, precum i o revizuire parial a coeficienilor folosii la calcularea finanrii
suplimentare de excelen pentru cele 5 clase folosite la ierarhizarea domeniilor de studii din anul 2011.
Aceast revizuire a condus la o aplatizare moderat a diferenierii de finanare. A fost, de asemenea, redus
ponderea fondului de dezvoltare instituional. n consecin, propunerea CNFIS a prevzut ca, dup deducerea
unui fond de 2%, pentru situaii speciale, i a sumei granturilor doctorale pentru doctoranzii nmatriculai
ncepnd din anul universitar 2011/2012, ponderea componentelor finanrii instituionale s fie urmtoarea:
73,5% finanarea de baz, 25% finanarea suplimentar pentru excelen, 0,5% finanarea suplimentar pentru
asumarea de ctre universiti a unui rol activ la nivel local i regional, 1% fondul pentru dezvoltarea
instituional. Propunerile CNFIS privind metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanarea de
baz, finanarea suplimentar i finanarea pentru dezvoltarea instituional a universitilor de stat pentru
anul 2013 au fost naintate oficial Ministerului, prin Adresele 407 i 408 din 18 februarie 2013.
Consiliul a acordat o atenie deosebit concordanei dintre sumele alocate prin aplicarea Metodologiei
de finanare propuse de CNFIS pentru anul 2013 i cele cuprinse n contractele instituionale provizorii,
semnate de MEN cu instituiile de nvmnt superior. Consiliul a analizat i a transmis MEN variaiile
numrului de studeni fa de anul anterior i a realizat scenarii alternative de aplicare a Metodologiei n cazul
n care ponderea avut de fondul de dezvoltare instituional ar avea valori diferite (1% n propunerea iniial,
sau valori mai mari, de pn la 5%).
n contextul finanrii sczute i a dificultii universitilor de a face fa tuturor cheltuielilor, n cursul
anului 2013, un numr semnificativ de universiti au fcut solicitri de alocare de fonduri n afara formulei de
calcul. Pentru a rspunde acestor solicitri, s-a adoptat soluia de a acorda diverse sume ca avans unora dintre
universitile solicitante, urmnd s se realizeze ulterior o regularizare. Consiliul a susinut faptul c
universitile trebuie sprijinite pentru a putea funciona normal; n acelai timp, Consiliul a solicitat ca
universitile, ndeosebi cele care au fost ajutate n afara formulei i n anul 2012, s aplice planuri de redresare
structural a situaiei lor financiare. Consecvent cu poziia sa exprimat anterior, Consiliul i-a reiterat
disponibilitatea de a oferi expertiz pentru conceperea sub egida MEN a respectivelor planuri de redresare
financiar, precum i pentru monitorizarea implementrii lor. Consiliul a mputernicit Biroul CNFIS s caute,
mpreun cu conducerea MEN, soluii pentru ncheierea cu bine a situaiei financiare pe anul 2013, pe baza
urmtoarelor 3 principii: 1) respectarea legislaiei n vigoare; 2) evitarea intrrii n incapacitate de plat a
universitilor de stat; 3) reflectarea n finanarea instituiilor de nvmnt superior a prevederilor propunerii
de metodologie adoptate de CNFIS n februarie 2013.
Pe aceast baz, MEN i CNFIS au elaborat o strategie care s asigure pe de o parte finanarea de baz
i suplimentar a universitilor, n conformitate cu principiile din propunerea de Metodologie formulat de

9
Singura situaie problematic a fost generat de Ordinul MECTS nr. 6265, din 21 noiembrie 2012, pentru finanarea prin
granturi a studenilor nmatriculai n anul universitar 2012/2013. Aceasta a fost ns depit prin aprobarea Metodologiei
de finanare pe anul 2013, prin Ordinul MEN nr. 5364/29.10.2013.


17
CNFIS i, pe de alt parte, sprijinirea tuturor universitilor pentru a ncheia anul financiar 2013 n condiii
normale. n acest sens, s-a decis ca finanarea nvmntului superior s se fac pe baza metodologiei propuse
de CNFIS n februarie 2013, cu includerea explicit a fondului de 2% pentru finanarea situaiilor speciale, care
nu pot fi integrate n formula de finanare. Ponderile pentru diferitele componente ale finanrii sunt
evideniate n Tabelul 2.6. De asemenea, finanarea a avut n vedere ca nici o universitate s nu primeasc n
2013 o sum mai mic dect cea primit n 2012, diferenele fiind acoperite prin avansurile primite de unele
universiti n primele 10 luni ale anului 2013 i prin alte sume, prevzute iniial pentru FSL, FDI i fondul pentru
situaii speciale; pentru ncadrarea n sumele alocate de la bugetul de stat, unele dintre avansurile alocate n
primele 10 luni ale anului 2013 s-au regularizat, aplicndu-se, totodat, pentru universitile beneficiare de
alocri suplimentare o limit de cretere a alocrii financiare totale pe 2013 de maximum 10% fa de
finanarea instituional total din 2012. Aceste soluii au fost integrate n OMEN nr.5364/29.10.2013 al
ministrului educaiei naionale i al ministrului delegat pentru nvmnt superior, cercetare tiinific i
dezvoltare tehnologic, privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanarea de
baz i finanarea suplimentar bazat pe excelen a instituiilor de nvmnt superior de stat din Romnia,
pentru anul 2013
10
. De asemenea, contractele instituionale ncheiate de MEN cu instituiile de nvmnt
superior au fost amendate, aplicndu-se prevederile OMEN nr.5364/29.10.2013 i rezultatele rectificrii
bugetare din decembrie 2013.
TABELUL 2.6 STRUCTURA FONDURILOR ALOCATE DE LA BUGET PENTRU FINANAREA INSTITUIONAL A UNIVERSITILOR
DE STAT (20122013)
Subcomponente 2012 2013
Finanarea de baz (FB) 68,00% 73,50%
Finanarea suplimentar (FS) 30,50% 25,50%
d
i
n

c
a
r
e
:

Finanarea suplimentar baz pe excelen (FSE) 25,00% 25,00%
Finanarea preferenial a programelor de studii de master i doctorat n
tiine i tehnologii avansate, a programelor n limbi de circulaie
internaional i a doctoratelor n cotutel (FSEP)
2,50% 0,00%
Creterea capacitii instituionale i a eficienei manageriale (FSCM) 0,00% 0,00%
Asumarea de ctre instituiile de nvmnt superior a unui rol activ la
nivel local i regional (FSL)
3,00% 0,50%
Dezvoltare instituional 1,50% 1,00%
Total Finanare instituional
(fr fondul pentru granturi doctorale i fondul pentru situaii speciale)
100% 100%


10
Ordinul nr.5364/29.10.2013 din Monitorul Oficial nr. 843/30 decembrie 2013.


18
II.3. Finanarea granturilor doctorale pentru studenii doctoranzi
nmatriculai ncepnd cu anul universitar 2011/2012
Conform OM 5364/2013, fondurile alocate universitilor pentru granturile de doctorat (exceptnd
bursele studenilor doctoranzi, care au fost alocate din fondul de burse) au cuprins n anul 2013 un total de
141.451.737 lei.
Structura granturilor doctorale a fost fundamentat de ctre CNFIS pe baza unei analize a costurilor
potrivit reglementrilor legale Legea educaiei naionale nr. 1/2011 (ndeosebi art.160, alin.2, art.193, alin.5 i
art.219, alin.2) i H.G. nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat. Prin
Metodologia CNFIS, structura grantului doctoral a fost ajustat cu coeficieni corespunztori pe domenii
disciplinare i profesionale ale doctoratului i nu a fcut apel n finanarea studiilor de doctorat la conceptele
de student echivalent i student echivalent unitar. n grantul doctoral au fost cuprinse bursa studentului
doctorand, salarizarea conductorului de doctorat i cea a membrilor comisiei de ndrumare, costurile
programului de pregtire, bazat pe studii avansate, i ale programului de pregtire suplimentar, fonduri pentru
cercetare (difereniate pe patru domenii de finanare) i regia colii doctorale (v. Anexa 3 a Metodologiei de
finanare pentru anul 2013, anexat la acest raport).
ncepnd cu anul universitar 2011/2012, repartizarea pe universiti a fondului pentru finanarea
granturilor pentru studenii doctoranzi nmatriculai se face prin cumularea valorii sumelor aferente granturilor
repartizate universitii respective (Tabelul 2.7).
TABELUL 2.7 FONDURILE ALOCATE N 2013 UNIVERSITILOR DE STAT PENTRU FINANAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE
DOCTORAT, PRIN GRANTURI DOCTORALE
Cod
univ
Universitatea
Numr total de
granturi doctorale
(an1 i an2)
Alocaie granturi
doctorale
(an1 i an2)
Alocaie granturi doctorale
(an1 i an2) din total finanare
instituional primit de
universitate n 2013 (%)
A B 1 2 3
U01 Universitatea Politehnica Bucureti
632 15.953.992 9,63%
U02 Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti
92 2.323.276 7,31%
U03 Universitatea de Arhitectur Bucureti
32 931.120 6,69%
U04 USAMV Bucureti
94 2.432.630 7,74%
U05 Universitatea din Bucureti
779 18.132.655 16,74%
U06 UMF Carol Davila Bucureti
198 5.760.414 7,34%
U07 ASE Bucureti
242 5.415.418 10,91%
U08 Universitatea Naional de Muzic Bucureti
28 814.316 6,09%
U09 Universitatea de Arte din Bucureti
31 901.955 8,56%
U10 UNATC I.L.Caragiale Bucureti
31 901.811 6,18%
U11 UNEFS Bucureti
26 656.146 10,55%
U12 SNSPA Bucureti
78 1.742.646 12,38%
U13 Universitatea 1 decembrie 1918 Alba-Iulia
23 514.363 6,63%
U14 Universitatea Aurel Vlaicu Arad
16 357.680 3,67%
U15 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu
11 277.423 2,04%
U17 Universitatea Transilvania Braov
84 2.102.580 3,48%
U18 Universitatea Tehnic Cluj-Napoca
476 12.044.236 12,67%
U19 USAMV Cluj-Napoca
152 3.992.056 13,91%
U20 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca
660 15.481.765 11,99%
U21 UMF Iuliu Haieganu Cluj-Napoca
150 4.364.526 10,88%
U22 Academia de Muzic Gh.Dima Cluj-Napoca
24 697.800 5,90%
U23 Universitatea de Art i Design din Cluj-Napoca
27 785.295 10,37%
U24 Universitatea Ovidius Constana
36 960.900 2,99%
U25 Universitatea Maritim Constana
14 353.110 8,88%
U26 Universitatea din Craiova
70 1.656.542 2,89%
U27 UMF Craiova
45 1.308.105 6,34%
U28 Universitatea Dunrea de Jos Galai
66 1.626.810 3,38%
U29 Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi Iai
185 4.671.589 5,54%


19
Cod
univ
Universitatea
Numr total de
granturi doctorale
(an1 i an2)
Alocaie granturi
doctorale
(an1 i an2)
Alocaie granturi doctorale
(an1 i an2) din total finanare
instituional primit de
universitate n 2013 (%)
A B 1 2 3
U30 USAMV Ion Ionescu de la Brad Iai
57 1.476.309 7,95%
U31 Universitatea Al. I. Cuza Iai
419 9.768.199 12,11%
U32 UMF Gr. T. Popa Iai
139 4.043.855 9,60%
U33 Universitatea de Arte George Enescu Iai
40 1.163.720 7,00%
U34 Universitatea din Oradea
36 887.124 2,23%
U35 Universitatea din Petroani
15 378.291 2,91%
U36 Universitatea din Piteti
17 423.181 2,22%
U37 Universitatea Petrol-Gaze Ploieti
10 252.530 1,53%
U38 Universitatea Eftimie Murgu Reia
7 176.699 2,52%
U39 Universitatea Lucian Blaga Sibiu
63 1.500.579 3,88%
U40 Universitatea tefan cel Mare Suceava
58 1.375.969 6,35%
U41 Universitatea Valahia Trgovite
32 738.832 3,38%
U42 Universitatea Constantin Brncui Trgu-Jiu
0 0 0,00%
U43 Universitatea Petru Maior Trgu Mure
6 133.806 1,37%
U44 UMF Trgu Mure
53 1.541.137 5,12%
U45 Universitatea de Arte Trgu Mure
12 349.404 5,05%
U46 Universitatea Politehnica Timioara
170 4.369.138 6,25%
U47 USAMV a Banatului Timioara
50 1.296.490 7,15%
U48 Universitatea de Vest Timioara
132 3.164.820 7,17%
U49 UMF Victor Babe Timioara
43 1.250.495 4,14%
Total 5.661 141.451.737 8,13%
Sursa: CNFIS.
Este de remarcat faptul c fondul pentru granturile doctorale a crescut, reprezentnd 8,04% din
finanarea instituional n 2013, fa de 3,71% n 2012, ca urmare a acumulrii a dou cohorte de doctoranzi.
Pe de alt parte, a sczut fondul pentru doctorat, repartizat prin formul, n cadrul finanrii de baz i
suplimentare.


20
II.4. Finanarea de baz
Legea educaiei naionale prevede, la art. 223, alin. 4, c finanarea de baz a universitilor de stat
este asigurat prin granturi de studii, calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per
cicluri de studiu i per limb de predare. n plus, granturile de studii trebuie alocate prioritar spre acele domenii
care asigur dezvoltarea sustenabil i competitiv a societii, iar n interiorul domeniului, prioritar, celor mai
bine plasate programe n ierarhia calitii acestora, numrul de granturi de studii alocate unui program variind
n funcie de poziia programului n aceast ierarhie.
Prin Raportul CNFIS pentru 2012, naintat ctre MEN n 05.04.2013, CNFIS propunea dimensionarea
granturilor de studii innd cont de estimri ale costurilor reale. Astfel de estimri au fost prezentate n raport
(Capitolul IV.1.1, Tabelul 16)
11
. Avnd n vedere discrepanele majore existente ntre estimrile costurilor reale
i valoarea alocaiei per student, i plecnd de la dezideratul de a nu crea dezechilibre majore n finanarea
instituiilor de nvmnt superior de stat, CNFIS a propus creterea gradat a alocaiei, n paralel cu scderea
cifrei de colarizare. Decizia MEN a fost de a pstra neschimbate cifrele de colarizare (reflectate n numrul de
studeni subvenionai, prezentat n Tabelul 2.2). Avnd n vedere i valoarea total a fondurilor pentru
finanarea de baz cuprins n bugetul de stat, aa cum se va vedea din datele prezentate mai jos, alocaia per
student s-a pstrat i n 2013 la valori apropiate de cea din anii anteriori.
n aceste condiii, metodologia de calcul a finanrii de baz n anul 2013 a pornit de la premise
similare celei din 2012: sumele atribuite fiecrei universiti pentru finanarea de baz pentru studenii
nmatriculai ntr-un program de studii de licen sau de master anterior anului universitar 2012/2013 i pentru
doctoranzii nmatriculai anterior anului universitar 2011/2012 se aloc pe baza cifrelor de colarizare primite
de universitate, proporional cu numrul de studeni echivaleni unitari ai acestora. Numrul de studeni
echivaleni unitari ai universitii se determin prin ponderarea numrului fizic de studeni ai acesteia cu
coeficieni de echivalare i de cost.
Preocuparea de a evita ocurile n finanare a determinat CNFIS s pstreze nivelul coeficienilor de
echivalare i de cost n vigoare anterior, dei calculele proprii artaser c exist disproporii considerabile ntre
acetia i standardele de cost calculate potrivit reglementrilor n vigoare cu privire la planurile de nvmnt,
formaiunile de studii, normele didactice, salarii i celelalte cheltuieli din nvmntul superior (v. Anexa 1 a
Metodologiei de finanare pentru anul 2013, anexat la acest raport).
n aceste condiii, numrul de studeni echivaleni unitari i alocaia per student echivalent unitar au
fost calculate conform metodologiei aprobate prin OM 5364/2013. Rezultatele sunt prezentate n Tabelul 2.8.

11
Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior, Starea finanrii nvmntului superior i msurile de
optimizare ce se impun Raport public anual 2012 (http://www.cnfis.ro/).


21
TABELUL 2.8 NUMRUL DE STUDENI ECHIVALENI UNITARI I ALOCAIA PER STUDENT ECHIVALENT UNITAR N PERIOADA
20072013
2007 2008 2009 2010 2011 2012
din care:
2013
din care:
2012
(granturi
doctorale)
2013
(granturi
doctorale)
A 1 2 3 4 5 6 6.1 7 7.1
Numrul total de studeni fizici (L, M,
D i R)
298.152 295.467 298.166 296.574 304.051 304.546 2.817 301.792 5.661
din care: Rezideniat 5.986 6.335 13.550 14.337 15.471 15.459 16.140
Ali participani
(An pregtitor + Grade didactice)
28.363 28.887 30.659 30.922 31.997 24.134 20.494
Numrul total de studeni echivaleni
(NSE)
375.188 380.848 396.160 416.824 433.849 425.960
2.817
413.060
5.661
Numrul total de studeni echivaleni
unitari (NSEU), din care:
605.668 614.391 641.609 670.113 699.465 684.225 662.493
NSEU (Licen) 442.891 433.885 404.062 375.345 383.720 380.664 379.376
NSEU (Master) 88.345 110.960 172.056 225.458 244.321 248.537 253.794
NSEU (Doctorat) 74.432 69.546 65.491 69.310 71.424 55.024 29.323
Alocaia unitar/SEU (RON)
2)
2.732 3.122 3.031 2.841 2.444 2.202
19837
(an1)
2.340
22301
(an1)
22445
(an2)
Alocaia medie/SE (RON) 4.480 5.113 4.922 4.579 3.943 3.839 4.014
Alocaia unitar Global Totala/SEU
(RON)
2)

2.775 3.169 3.039 2.848 2.446 2.362 2.387 2.413 2.493
Alocaia medie/SF (RON) 5.147 6.004 5.930 5.828 5.090 5.107 5.399
Finanarea de baz, repartizat
conform formulei (mil. RON)
1.654,80 1.918,09 1.944,54 1.903,51 1.709,61 1.569,19 1.681,65
TOTAL finanare de baz/finanare
instituional (mil. RON)
2)

1.680,73 1.947,30 1.950,04 1.908,68 1.710,61 1.678,71 1.739,905
Sursa: CNFIS.
Examinnd Tabelul 2.8, se observ c numrul de studeni echivaleni unitari a sczut n 2013, mai ales
pe seama scderii numrului de doctoranzi finanai prin formul, ca urmare a creterii numrului de granturi
doctorale. Alocaia per student echivalent unitar a fost de 2.340 RON n 2013, n uoar cretere fa de anul
precedent, datorit scderii numrului de studeni echivaleni unitari, ns semnificativ redus fa de valoarea
din 2008. Dac se are n vedere i influena inflaiei, n termeni reali scderea alocaiei este chiar mai mare.
Pornind de la cifrele de studeni fizici, raportate de universiti, i pe baza formulelor de calcul, n
cadrul finanrii de baz pe ansamblul anului 2013 a fost alocat ctre cele 48 universiti de stat, finanate din
bugetul MEN, un total de 1.149.286.618 lei (Tabelul 2.9).
TABELUL 2.9 SITUAIA REPARTIZRII FINANRII DE BAZ PE UNIVERSITI, PENTRU ANUL 2013
Cod
univ
Universitatea
Total studeni
fizici (NSF) -
(L,M,D)
(ian.2013)
Total studeni
echivaleni
unitari (NSEU)
(ian.2013)
Total FB (68%)
(fr granturi
doctorat an1 i an2)
din care,
Licena
(%)
Master
(%)
Doctorat
(fr an1 i
an2)
(%)
A B 1 2 3 4 5 6
U01 Universitatea Politehnica Bucureti 22.683 56.732.55 98.419.099 47,53% 43,23% 9,23%
U02 Universitatea Tehnic de Construcii
Bucureti
5.681 12.643.35 21.933.557 58,61% 38,62% 2,77%
U03 Universitatea de Arhitectur Bucureti 1.659 4.595.00 7.971.363 77,64% 13,71% 8,65%
U04 USAMV Bucureti 5.261 12.337.61 21.403.171 60,84% 32,68% 6,48%
U05 Universitatea din Bucureti 21.246 36.954.96 64.109.115 52,17% 43,38% 4,46%
U06 UMF Carol Davila Bucureti 5.129 26.853.53 46.585.246 38,53% 53,63% 7,84%
U07 ASE Bucureti 12.214 18.102.75 31.404.484 52,27% 45,83% 1,89%
U08 Universitatea Naional de Muzic Bucureti 758 4.866.81 8.442.896 57,56% 32,84% 9,60%
U09 Universitatea de Arte din Bucureti 985 3.939.08 6.833.479 49,35% 44,02% 6,63%
U10 UNATC I.L.Caragiale Bucureti 701 5.505.24 9.550.439 52,41% 40,69% 6,90%
U11 UNEFS Bucureti 867 2.253.94 3.910.114 55,19% 38,62% 6,19%
U12 SNSPA Bucureti 3.188 4.907.20 8.512.965 35,79% 55,84% 8,38%
U13 Universitatea 1 decembrie 1918 Alba-Iulia 2.297 3.354.35 5.819.092 78,09% 19,32% 2,59%
U14 Universitatea Aurel Vlaicu Arad 2.344 4.072.42 7.064.795 73,06% 26,28% 0,66%
U15 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu 2.592 5.256.43 9.118.806 75,25% 23,01% 1,73%


22
Cod
univ
Universitatea
Total studeni
fizici (NSF) -
(L,M,D)
(ian.2013)
Total studeni
echivaleni
unitari (NSEU)
(ian.2013)
Total FB (68%)
(fr granturi
doctorat an1 i an2)
din care,
Licena
(%)
Master
(%)
Doctorat
(fr an1 i
an2)
(%)
A B 1 2 3 4 5 6
U17 Universitatea Transilvania Braov 11.788 25.270.82 43.839.584 64,99% 33,38% 1,63%
U18 Universitatea Tehnic Cluj-Napoca 15.949 36.003.41 62.458.370 59,73% 35,04% 5,22%
U19 USAMV Cluj-Napoca 4.557 10.291.41 17.853.434 64,06% 31,14% 4,80%
U20 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca 22.763 47.554.68 82.497.402 56,67% 40,14% 3,19%
U21 UMF Iuliu Haieganu Cluj-Napoca 3.504 14.369.85 24.928.682 47,99% 46,18% 5,82%
U22 Academia de Muzic Gh.Dima Cluj-Napoca 759 4.496.23 7.800.017 65,01% 30,69% 4,30%
U23 Universitatea de Art i Design din Cluj-
Napoca
687 2.860.56 4.962.473 48,12% 41,18% 10,70%
U24 Universitatea Ovidius Constana 6.073 14.623.31 25.368.372 61,18% 37,09% 1,73%
U25 Universitatea Maritim Constana 751 1.613.50 2.799.085 57,05% 38,18% 4,77%
U26 Universitatea din Craiova 12.984 25.207.20 43.729.213 62,11% 36,60% 1,29%
U27 UMF Craiova 2.239 8.709.75 15.109.594 54,30% 42,39% 3,31%
U28 Universitatea Dunrea de Jos Galai 8.971 20.839.15 36.151.555 64,91% 33,20% 1,89%
U29 Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi
Iai
13.308 31.048.57 53.862.773 55,73% 41,07% 3,20%
U30 USAMV Ion Ionescu de la Brad Iai 3.108 7.431.52 12.892.132 58,66% 31,65% 9,69%
U31 Universitatea Al. I. Cuza Iai 17.012 31.044.21 53.855.209 54,24% 41,96% 3,80%
U32 UMF Gr. T. Popa Iai 3.977 15.375.73 26.673.663 51,22% 44,21% 4,57%
U33 Universitatea de Arte George Enescu Iai 1.267 6.595.09 11.441.101 55,51% 34,35% 10,14%
U34 Universitatea din Oradea 7.656 18.704.11 32.447.716 63,73% 35,34% 0,94%
U35 Universitatea din Petroani 2.529 4.367.14 7.576.074 79,19% 17,92% 2,89%
U36 Universitatea din Piteti 3.802 7.501.68 13.013.847 68,03% 29,92% 2,05%
U37 Universitatea Petrol-Gaze Ploieti 3.629 6.438.90 11.170.140 74,92% 22,26% 2,82%
U38 Universitatea Eftimie Murgu Reia 1.451 2.591.12 4.495.050 60,62% 37,76% 1,62%
U39 Universitatea Lucian Blaga Sibiu 8.112 17.198.34 29.835.519 60,13% 34,04% 5,83%
U40 Universitatea tefan cel Mare Suceava 4.434 8.810.45 15.284.287 69,54% 27,99% 2,48%
U41 Universitatea Valahia Trgovite 4.269 7.293.79 12.653.201 69,58% 26,54% 3,88%
U42 Universitatea Constantin Brncui Trgu-
Jiu
1.530 2.412.26 4.184.766 76,96% 23,04% 0,00%
U43 Universitatea Petru Maior Trgu Mure 1.951 3.163.80 5.488.529 73,92% 25,22% 0,85%
U44 UMF Trgu Mure 2.737 12.874.52 22.334.598 67,37% 29,00% 3,64%
U45 Universitatea de Arte Trgu Mure 311 2.556.64 4.435.234 53,79% 43,06% 3,15%
U46 Universitatea Politehnica Timioara 10.654 25.155.09 43.638.799 53,85% 42,47% 3,68%
U47 USAMV a Banatului Timioara 3.235 7.399.91 12.837.295 63,03% 30,19% 6,78%
U48 Universitatea de Vest Timioara 8.771 17.389.02 30.166.336 59,15% 38,21% 2,63%
U49 UMF Victor Babe Timioara 3.279 12.926.03 22.423.947 54,25% 40,39% 5,36%
Total 285.652 662.492.96 1.149.286.618 57,26% 38,31% 4,43%
Sursa: CNFIS.


23
II.5. Finanarea suplimentar de excelen
Finanarea suplimentar se aloc, potrivit Legii nr. 1/2011, pentru a stimula excelena instituiilor i a
programelor de studii, att din cadrul universitilor de stat, ct i al celor particulare (art.223, alin.3), pe
baza criteriilor i a standardelor de calitate stabilite de CNFIS i aprobate de MEN (art.197, alin.a). Mai mult,
Legea nr. 1/2011 prevedea (la art.193, alin.7) c pentru programele de licen i master, finanarea instituiilor
de nvmnt superior de stat, din surse publice, se face difereniat pe categorii de universiti i n funcie de
poziia n ierarhie a programelor de studii, conform ierarhizrii prevzute la alin.3.
n anul 2013, metodologia de calcul a finanrii suplimentare a pornit de la premise similare celei din
2012. Pentru a se reduce ocul asupra universitilor care au programe n categoriile inferioare, s-a optat
pentru o difereniere mai mic a indicilor de excelen pe cicluri de studii, fa de 2012, aa cum se poate
vedea din Tabelul 2.10.
TABELUL 2.10 VALOAREA INDICILOR DE EXCELEN (K), N FUNCIE DE POZIIONAREA N IERARHIE A PROGRAMELOR DE
STUDII I DE CICLUL DE STUDII
Ciclul de studii E D C B A
2012
Licen 0 0 1 2 3
Master 0 0 0 1 4
Doctorat 0 0 0 1 5
2013
Licen 0 1 1,5 2 2,5
Master 0 0 1 2 4
Doctorat 0 0 0 1 5
Sursa: CNFIS.
Rezultatul folosirii noilor indici de excelen, ca urmare a distribuiei studenilor echivaleni pe clase
de ierarhizare conform Tabelului 2.11, este prezentat n Tabelul 2.12, sub forma unor valori efective. Se poate
observa astfel c, datorit numrului mare de studeni din categoria A, indicii de excelen sunt afectai
semnificativ: diferenierea este mai mic, ceea ce atenueaz diferenele dintre programele de studiu aflate n
categorii diferite.
TABELUL 2.11 PONDEREA STUDENILOR ECHIVALENI UNITARI (SEU), PE CLASE DE IERARHIZARE, N 2013
Ciclul de studii
(1)
E D C B A
2012
Licen 2% 3% 15% 25% 54%
Master 1% 2% 12% 24% 62%
Doctorat 1% 0% 7% 20% 72%
2013
Licen 2% 3% 15% 26% 54%
Master 0% 1% 11% 24% 64%
Doctorat 1% 0% 7% 20% 71%
Sursa: CNFIS; Not: (1) Licena include i alte forme (eliminate n 2012), masterul include rezideniatul (pstrat i n 2013), iar doctoratul nu
include studenii din anul 1 i anul 2 (granturile doctorale).
TABELUL 2.12 VALORI EFECTIVE
(1)
ALE INDICILOR DE EXCELEN, PE CLASE DE IERARHIZARE, N 2013
Ciclul de studii E D C B A
2012
Licen 0,00 0,00 0,44 0,88 1,32
Master 0,00 0,00 0,00 0,37 1,47
Doctorat 0,00 0,00 0,00 0,26 1,31
2013
Licen 0,00 0,47 0,70 0,94 1,17
Master 0,00 0,00 0,32 0,64 1,28
Doctorat 0,00 0,00 0,00 0,27 1,33
Sursa: CNFIS; Not: (1) Valorile cu care se pondereaz (multiplic) n mod real numrul de studeni pentru FSE.


24
Efectele folosirii n 2013 a noilor ponderi, prezentate n Tabelul 2.6, asupra alocrii fondurilor ce
compun finanarea instituional se vd n Tabelul 2.13. Se remarc faptul c finanarea de baz a crescut n
2013 cu peste 85 milioane lei, n principal datorit creterii ponderii sale, de la 68% la 73,5%. La o privire mai
atent, dac am analiza ponderea din totalul finanrii (care s includ i fondurile de rezerv pentru situaii
speciale i fondurile pentru granturi doctorale), creterea este de la 63,37% la 66,05%. Creterea finanrii de
baz a avut loc la programele de studii de licen i master, n paralel cu scderea de la doctorat, cauzat de
trecerea la finanarea programelor doctorale prin granturi. Ponderea fondurilor alocate granturilor doctorale a
crescut de la 3,71% la 8,13%, prin includerea a dou promoii n acest sistem.
Finanarea suplimentar de excelen a cunoscut o uoar scdere n termeni nominali, ponderea sa
din sumele totale fiind i ea mai sczut, 23,30% n 2012 i doar 22,47% n 2013. Scderea cea mai drastic au
nregistrat-o fondurile acordate studiilor universitare de doctorat, pe seama scderii numrului de doctoranzi
finanai pe baz de formul. n contrast, fondurile pentru studiile de licen i mai ales cele de master au
cunoscut creteri. n ansamblu, ponderea finanrii suplimentare din finanarea de baz a sczut de la 34,73%
n 2012 la 30,29% n 2013, la limita stabilit n legea educaiei. ntruct finanarea suplimentar de excelen a
cunoscut o variaie nesemnificativ, scderea ponderii poate fi corelat cu creterea finanrii de baz.
TABELUL 2.13 SITUAIA FINANRII INSTITUIILOR DE NVMNT SUPERIOR DE STAT DIN FONDURI PUBLICE, N 2013

Cicluri de studii / subcategorii de
finanare
TOTAL
Structura
componente
din care
(din
total)
(far FSS
i GD)
Licen
(inclusiv alte
forme*)
Master
(inclusiv
Rezideniat)
Doctorat
(inclusiv
granturi
doctorale)
2013
(final)
TOTAL Finanare instituional 1.739.905.000 877.627.122 593.946.791 210.078.258
Finanarea pentru Situaii speciale (FSS) 34.798.000 2,00%
Finanarea granturilor doctorale 141.451.737 8,13% 141.451.737
Finanarea de baz (FB)
(far granturi doctorale)
1.149.286.618 66,05% 73,50% 658.137.137 440.279.902 50.869.579
Finanarea suplimentar (FS sau FSE)
(far granturi doctorale)
390.913.816 22,47% 25,00% 219.489.985 153.666.889 17.756.942
Finanarea pentru dezvoltare
instituional (FDI) /(+Finanarea
suplimentar la nivel local (FSL))
23.454.829 1,35% 1,50%
Ponderi cicluri de studii 1.739.905.000 50,44% 34,14% 12,07%
Pondere FS din FB 30,29%
2012
(final)
TOTAL Finanare instituional 1.678.705.003 809.467.497 528.504.365 179.318.617
Finanarea pentru Situaii speciale (FSS) 51.900.000 3,09%
Finanarea granturilor doctorale 62.311.838 3,71% 62.311.838
Finanarea de baz (FB)
(far granturi doctorale)
1.063.855.350 63,37% 68,00% 591.868.707 386.433.299 85.553.344
Finanarea suplimentar (FS sau FSE)
(far granturi doctorale)
391.123.291 23,30% 25,00% 217.598.790 142.071.066 31.453.435
Finanarea pentru dezvoltare
instituional (FDI) /(+Finanarea
suplimentar la nivel local (FSL))
109.514.524 6,52% 7,00%
Ponderi cicluri de studii 1.678.705.003 48,22% 31,48% 10,68%
Pondere FS din FB 34,73%
Sursa: CNFIS.
Analiznd ponderile totale ale diverselor cicluri de studii universitare, se observ uoare creteri n
fiecare caz. nsumnd contribuiile celor trei cicluri de studii se obin aproximativ 1,74 miliarde lei n 2013, fa
de circa 1,68 miliarde lei n 2012. Aceast cretere, de peste 66 milioane lei, a fondurilor alocate pe baze
transparente, att prin formul, ct i prin granturi, pe fondul unei finanri totale aproximativ constante, este
datorat n principal diminurii sumelor alocate fr a folosi o formul de calcul (n special a fondurilor pentru
dezvoltare instituional i a celor pentru asumarea unui rol local i regional). Dac n 2012 circa 9,62% din
finanare era acordat fr o metod de calcul transparent, n 2013 aceste fonduri au ajuns s reprezinte
numai 3,35%.


25
Pe baza formulei de calcul pentru finanarea suplimentar bazat pe excelen a fost alocat n anul
2013 un total de 390.913.816 lei. Detalii privind repartizarea fondurilor alocate pentru finanarea suplimentar
pe baz de excelen, pe universiti, sunt oferite n Tabelul 2.14.
TABELUL 2.14 SITUAIA REPARTIZRII PE UNIVERSITI A FINANRII SUPLIMENTARE BAZATE PE EXCELEN, PENTRU
ANUL 2013
Cod
univ
Universitatea
Total FSe (25%)
(fr granturi doctorat an1 si
an2)
din care
Pondere FSE din
alocaia de
referin (fr granturi
doctorat an1 i an2)
Licena
(%)
Master
(%)
Doctorat
(fr an1
i an2)
(%)
A B 1 1.1 1.2 1.3 2
U01 Universitatea Politehnica Bucureti 43.777.984 44,09% 45,90% 10,02% 32,69%
U02 Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti 7.542.192 60,69% 36,65% 2,66% 25,27%
U03 Universitatea de Arhitectur Bucureti 3.119.839 76,24% 13,98% 9,78% 28,77%
U04 USAMV Bucureti 6.603.790 65,70% 29,21% 5,09% 22,68%
U05 Universitatea din Bucureti 26.020.982 46,81% 48,06% 5,12% 29,83%
U06 UMF Carol Davila Bucureti 20.558.806 35,69% 55,53% 8,78% 32,44%
U07 ASE Bucureti 12.800.585 49,52% 48,11% 2,37% 29,96%
U08 Universitatea Naional de Muzic Bucureti 3.072.705 56,27% 34,52% 9,21% 26,75%
U09 Universitatea de Arte din Bucureti 2.649.278 51,90% 42,13% 5,97% 28,50%
U10 UNATC I.L.Caragiale Bucureti 3.533.731 51,96% 40,45% 7,59% 27,20%
U11 UNEFS Bucureti 1.603.998 49,02% 45,71% 5,27% 30,15%
U12 SNSPA Bucureti 2.921.662 35,27% 58,63% 6,10% 25,23%
U13 Universitatea 1 decembrie 1918 Alba-Iulia 1.275.189 74,76% 23,27% 1,98% 16,11%
U14 Universitatea Aurel Vlaicu Arad 1.856.779 72,92% 27,08% 0,00% 19,32%
U15 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu 2.159.285 76,54% 22,29% 1,18% 17,40%
U17 Universitatea Transilvania Braov 13.547.460 68,87% 29,99% 1,14% 22,71%
U18 Universitatea Tehnic Cluj-Napoca 20.565.545 63,70% 32,54% 3,76% 24,20%
U19 USAMV Cluj-Napoca 6.858.500 62,50% 29,07% 8,43% 28,24%
U20 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca 31.106.627 52,59% 43,39% 4,02% 27,71%
U21 UMF Iuliu Haieganu Cluj-Napoca 10.785.666 45,34% 48,14% 6,52% 31,80%
U22 Academia de Muzic Gh.Dima Cluj-Napoca 2.891.354 62,68% 33,28% 4,05% 27,25%
U23 Universitatea de Art i Design din Cluj-Napoca 1.822.019 48,60% 41,23% 10,17% 26,99%
U24 Universitatea Ovidius Constana 5.834.272 68,26% 30,96% 0,78% 16,90%
U25 Universitatea Maritim Constana 775.581 71,31% 28,69% 0,00% 20,37%
U26 Universitatea din Craiova 11.583.039 69,11% 30,25% 0,65% 19,47%
U27 UMF Craiova 4.203.590 63,97% 34,79% 1,24% 20,45%
U28 Universitatea Dunrea de Jos Galai 10.350.789 66,26% 32,62% 1,12% 21,04%
U29 Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi Iai 20.952.177 56,23% 41,06% 2,70% 28,59%
U30 USAMV Ion Ionescu de la Brad Iai 4.195.601 57,28% 33,17% 9,55% 23,92%
U31 Universitatea Al. I. Cuza Iai 16.982.900 54,00% 42,65% 3,35% 23,18%
U32 UMF Gr. T. Popa Iai 11.424.303 48,75% 46,19% 5,06% 31,48%
U33 Universitatea de Arte George Enescu Iai 3.886.774 56,35% 35,14% 8,52% 24,97%
U34 Universitatea din Oradea 6.445.156 74,03% 25,97% 0,00% 14,60%
U35 Universitatea din Petroani 1.868.264 81,38% 15,44% 3,18% 18,13%
U36 Universitatea din Piteti 2.286.795 71,18% 28,04% 0,77% 12,92%
U37 Universitatea Petrol-Gaze Ploieti 3.002.742 77,31% 21,64% 1,06% 19,76%
U38 Universitatea Eftimie Murgu Reia 746.267 73,15% 26,85% 0,00% 12,20%
U39 Universitatea Lucian Blaga Sibiu 7.347.572 67,14% 31,00% 1,85% 18,10%
U40 Universitatea tefan cel Mare Suceava 4.020.036 68,19% 31,15% 0,66% 19,33%
U41 Universitatea Valahia Trgovite 2.395.028 81,78% 17,62% 0,60% 13,91%
U42 Universitatea Constantin Brncui Trgu-Jiu 818.693 79,65% 20,35% 0,00% 14,38%
U43 Universitatea Petru Maior Trgu Mure 1.051.017 75,68% 24,32% 0,00% 14,07%
U44 UMF Trgu Mure 6.211.886 75,75% 23,08% 1,17% 20,44%
U45 Universitatea de Arte Trgu Mure 1.634.062 51,59% 44,78% 3,63% 27,08%
U46 Universitatea Politehnica Timioara 14.713.804 55,75% 41,08% 3,17% 24,78%
U47 USAMV a Banatului Timioara 3.937.706 66,87% 26,92% 6,21% 22,55%
U48 Universitatea de Vest Timioara 10.705.704 56,60% 40,89% 2,51% 26,08%
U49 UMF Victor Babe Timioara 6.466.082 64,07% 33,24% 2,69% 21,19%
Total 390.913.816 56,15% 39,31% 4,54% 25,00%
Sursa: CNFIS.


26
II.6. Alte componente ale finanrii instituionale n 2013
Aa cum am artat n Tabelul 2.6, n anul 2013, finanarea instituional a cuprins, pe lng FB i FSE, i
0,5% pentru FSL, 1% pentru FDI i 2% pentru FSS (procentul pentru ultima component, FSS, fiind menionat n
Tabelul 2.13). CNFIS a transmis MEN, n iulie 2012, proiectul de Hotrre de Guvern privind metodologia de
alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru finanarea complementar i finanarea suplimentar a
instituiilor de nvmnt superior, precum i de utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituional a
universitilor de stat. Deoarece propunerile CNFIS nu au fost concretizate prin aprobarea de acte normative,
sumele prevzute pentru aceste fonduri au fost repartizate de ctre MEN, conform situaiei din Tabelul 2.15.
Totodat, n decembrie 2013 a avut loc o rectificare bugetar, prin care s-au alocat nvmntului superior 15
milioane lei pentru soluionarea problemelor semnalate de unele sentine judectoreti i 20 milioane lei
pentru FSS.
n 2013, suma total alocat fr formul de calcul a fost de 58.252.837 lei, reprezentnd 3,35% din
finanarea instituional. Repartizarea acestor sume pe universiti este prezentat n Tabelul 2.15.
TABELUL 2.15 EVOLUIA FINANRII REPARTIZATE FR FORMUL DE CALCUL, N PERIOADA 2010-2013
Cod
Univ
Universitatea
2013 2012 2011 2010
valoare % din FI valoare % din FI valoare % din FI valoare % din FI
A B 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
U01 Universitatea Politehnica Bucureti 7.560.583 4,56% 9.041.559 5,46% 0.00% 0 0.00%
U02 Universitatea Tehnic de Construcii
Bucureti
0 0,00%
983.224 3,26% 0.00% 4.130.000 9,87%
U03 Universitatea de Arhitectur Bucureti 1.891.426 13,59% 200.000 1,58% 0.00% 0 0,00%
U04 USAMV Bucureti 1.000.000 3,18% 553.913 2,01% 0.00% 0 0,00%
U05 Universitatea din Bucureti 50.000 0,05% 250.000 0,23% 0.00% 409.427 0,38%
U06 UMF Carol Davila Bucureti 5.616.848 7,15% 4.852.373 6,57% 0.00% 0 0,00%
U07 ASE Bucureti 0 0,00% 250.000 0,53% 0.00% 0 0,00%
U08 Universitatea Naional de Muzic
Bucureti
1.037.617 7,76%
100.000 0,81% 0.00% 0 0,00%
U09 Universitatea de Arte din Bucureti 150.000 1,42% 100.000 0,97% 0.00% 0 0,00%
U10 UNATC I.L.Caragiale Bucureti 600.000 4,11% 0 0,00% 0.00% 0 0,00%
U11 UNEFS Bucureti 50.000 0,80% 0 0,00% 0.00% 0 0,00%
U12 SNSPA Bucureti 900.000 6,39% 800.000 6,75% 0.00% 0 0,00%
U13 Universitatea 1 decembrie 1918 Alba-Iulia 150.000 1,93% 918.438 12,47% 0.00% 0 0,00%
U14 Universitatea Aurel Vlaicu Arad 465.500 4,78% 214.838 2,22% 0.00% 0 0,00%
U15 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu 2.041.691 15,02% 2.554.063 19,53% 0.00% 0 0,00%
U16 Universitatea de Nord din Baia Mare 0 848.890 0.00% 0 0,00%
U17 Universitatea Transilvania Braov 892.121 1,48% 2.929.711 4,87% 0.00% 0 0,00%
U18 Universitatea Tehnic Cluj-Napoca 0 0,00% 2.988.341 3,70% 0.00% 0 0,00%
U19 USAMV Cluj-Napoca 0 0,00% 250.000 0,98% 0.00% 0 0,00%
U20 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca 0 0,00% 250.000 0,20% 0.00% 293.905 0,23%
U21 UMF Iuliu Haieganu Cluj-Napoca 50.000 0,12% 3.437.369 8,58% 0.00% 0 0,00%
U22 Academia de Muzic Gh.Dima Cluj-
Napoca
446.987 3,78%
265.755 2,25% 1.000.000 8,04% 0 0,00%
U23 Universitatea de Art i Design din Cluj-
Napoca
0 0,00%
0 0,00% 0.00% 0 0,00%
U24 Universitatea Ovidius Constana 0 0,00% 1.779.820 5,72% 0.00% 0 0,00%
U25 Universitatea Maritim Constana 50.000 1,26% 159.186 4,67% 0.00% 0 0,00%
U26 Universitatea din Craiova 324.621 0,57% 4.555.053 7,95% 0.00% 8.634 0,01%
U27 UMF Craiova 0 0,00% 1.124.546 5,72% 0.00% 0 0,00%
U28 Universitatea Dunrea de Jos Galai 0 0,00% 1.264.281 2,80% 0.00% 0 0,00%
U29 Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi
Iai
4.802.532 5,70%
5.319.410 6,31% 0.00% 0 0,00%
U30 USAMV Ion Ionescu de la Brad Iai 0 0,00% 561.736 3,25% 0.00% 0 0,00%
U31 Universitatea Al. I. Cuza Iai 50.000 0,06% 5.288.297 6,86% 0.00% 272.736 0,31%
U32 UMF Gr. T. Popa Iai 0 0,00% 1.272.516 3,07% 0.00% 0 0,00%
U33 Universitatea de Arte George Enescu Iai 138.982 0,84% 0 0,00% 0.00% 0 0,00%
U34 Universitatea din Oradea 0 0,00% 2.435.766 6,42% 0.00% 0 0.00%
U35 Universitatea din Petroani 3.163.571 24,36% 1.733.820 14,69% 0.00% 0 0.00%
U36 Universitatea din Piteti 3.327.543 17,47% 3.012.498 16,20% 0.00% 0 0.00%
U37 Universitatea Petrol-Gaze Ploieti 2.075.696 12,58% 819.467 5,32% 0.00% 0 0.00%
U38 Universitatea Eftimie Murgu Reia 1.607.539 22,88% 1.305.239 20,44% 0.00% 0 0.00%
U39 Universitatea Lucian Blaga Sibiu 0 0,00% 1.156.819 3,15% 0.00% 46.900 0,09%


27
Cod
Univ
Universitatea
2013 2012 2011 2010
valoare % din FI valoare % din FI valoare % din FI valoare % din FI
A B 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
U40 Universitatea tefan cel Mare Suceava 975.939 4,51% 2.507.422 11,84% 0.00% 0 0,00%
U41 Universitatea Valahia Trgovite 6.088.379 27,83% 4.664.286 23,45% 0.00% 0 0,00%
U42 Universitatea Constantin Brncui Trgu-
Jiu
1.791.019 26,36%
1.721.471 27,70% 0.00% 0 0,00%
U43 Universitatea Petru Maior Trgu Mure 3.059.803 31,44% 2.366.896 26,75% 0.00% 0 0,00%
U44 UMF Trgu Mure 0 0,00% 680.939 2,58% 0.00% 0 0,00%
U45 Universitatea de Arte Trgu Mure 500.000 7,23% 100.000 1,64% 0.00% 0 0,00%
U46 Universitatea Politehnica Timioara 7.194.440 10,29% 9.753.921 13,95% 0.00% 0 0,00%
U47 USAMV a Banatului Timioara 50.000 0,28% 809.914 4,49% 0.00% 0 0,00%
U48 Universitatea de Vest Timioara 100.000 0,23% 24.639 0,06% 0.00% 0 0,00%
U49 UMF Victor Babe Timioara 50.000 0,17% 3.832.766 12,84% 0.00% 0 0,00%
Total Finanare repartizat far formul 58.252.837 3,35% 90.039.180 5.36% 1.000.000 0,06% 5.161.602 0.27%
Sursa: CNFIS.
Influena modului de alocare a componentelor finanrii n anul 2013 (variaiile procentuale relative,
determinate comparativ cu alocarea de referin, pe student echivalent unitar) se poate aprecia examinnd
Tabelul 2.16. Alocarea de referin este cea care ar acorda 100% din finanare n funcie de numrul de
studeni echivaleni unitari.
TABELUL 2.16 INFLUENA MODULUI DE ALOCARE A COMPONENTELOR FINANRII PENTRU ANUL 2013
(VARIAIILE % RELATIVE DETERMINATE COMPARATIV CU ALOCAREA DE REFERIN, PE STUDENT ECHIVALENT UNITAR, PENTRU SUME DATE)
Cod
Univ
Universitatea
Influen
calitate
2011
Influen
total
2012
Influen
total
2013
Influen
granturi
2013
Influen
FB 2013
Influen
FSE 2013
Influen
FSL&FSD&FSS
2013
A B 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4
U01 Universitatea Politehnica Bucureti 6,7% 13,2% 8,6% 3,1% -2,2% 6,0% 1,6%
U02 Universitatea Tehnic de Construcii
Bucureti
0,4% -1,7% -4,0% 2,2% -2,3% -0,5% -3,4%
U03 Universitatea de Arhitectur Bucureti -3,1% -0,4% 15,4% 2,8% -2,3% 2,6% 12,3%
U04 USAMV Bucureti 0,0% -8,3% -3,2% 2,2% -2,2% -2,8% -0,3%
U05 Universitatea din Bucureti 3,5% 6,7% 7,8% 9,8% -2,1% 3,5% -3,3%
U06 UMF Carol Davila Bucureti -1,7% 11,3% 10,0% 1,8% -2,2% 5,8% 4,5%
U07 ASE Bucureti 0,3% 5,2% 5,1% 7,1% -2,3% 3,7% -3,4%
U08 Universitatea Naional de Muzic Bucureti -7,3% -6,2% 0,8% -2,3% -2,1% 0,8% 4,5%
U09 Universitatea de Arte din Bucureti -5,8% -2,2% 0,2% 2,0% -2,2% 2,3% -1,9%
U10 UNATC I.L.Caragiale Bucureti -10,6% -7,7% -3,7% -3,4% -2,1% 1,2% 0,6%
U11 UNEFS Bucureti 1,7% 5,1% 4,0% 4,9% -2,2% 3,8% -2,5%
U12 SNSPA Bucureti -3,2% 3,1% 9,8% 9,0% -2,3% -0,6% 3,6%
U13 Universitatea 1 decembrie 1918 Alba-Iulia -0,9% -2,8% -9,1% 4,0% -2,4% -9,1% -1,7%
U14 Universitatea Aurel Vlaicu Arad -4,5% -13,6% -5,2% 2,3% -2,4% -6,1% 1,1%
U15 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu 1,7% 4,0% 2,2% 0,6% -2,4% -7,9% 11,9%
U16 Universitatea de Nord din Baia Mare -8,0% -21,1%
U17 Universitatea Transilvania Braov -2,9% -5,4% -6,2% 1,1% -2,4% -2,9% -2,1%
U18 Universitatea Tehnic Cluj-Napoca -2,7% 0,2% -2,9% 4,0% -2,1% -1,4% -3,3%
U19 USAMV Cluj-Napoca 2,6% 0,9% 0,7% 4,0% -2,1% 2,1% -3,3%
U20 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca 0,0% 1,2% 2,4% 6,3% -2,2% 1,7% -3,4%
U21 UMF Iuliu Haieganu Cluj-Napoca 4,6% 13,5% 2,4% 2,5% -2,1% 5,2% -3,2%
U22 Academia de Muzic Gh.Dima Cluj-Napoca -10,4% -3,8% -2,8% -2,2% -2,1% 1,2% 0,3%
U23 Universitatea de Art i Design din Cluj-
Napoca
-5,5% -4,1% -2,2% 2,3% -2,1% 1,0% -3,4%
U24 Universitatea Ovidius Constana -2,4% -12,9% -13,4% 0,8% -2,4% -8,3% -3,4%
U25 Universitatea Maritim Constana -5,4% -13,8% -6,8% 2,5% -2,2% -4,9% -2,2%
U26 Universitatea din Craiova 5,9% -7,7% -10,1% 1,3% -2,4% -6,0% -2,9%
U27 UMF Craiova 3,0% -9,7% -9,3% 1,3% -2,3% -4,9% -3,4%
U28 Universitatea Dunrea de Jos Galai -4,6% -8,8% -9,2% 1,1% -2,4% -4,5% -3,4%
U29 Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi Iai 2,0% 6,0% 4,4% 1,7% -2,3% 2,5% 2,5%
U30 USAMV Ion Ionescu de la Brad Iai 7,7% -5,7% -5,2% 2,2% -2,2% -1,7% -3,4%
U31 Universitatea Al. I. Cuza Iai -0,9% 0,9% -1,6% 6,4% -2,2% -2,4% -3,3%
U32 UMF Gr. T. Popa Iai 4,4% 6,4% 1,6% 2,2% -2,2% 4,9% -3,4%
U33 Universitatea de Arte George Enescu Iai -5,8% -8,8% -7,2% -1,8% -2,1% -0,8% -2,6%
U34 Universitatea din Oradea -7,8% -15,9% -15,6% 0,8% -2,4% -10,6% -3,5%
U35 Universitatea din Petroani -2,9% -4,8% 16,5% 1,0% -2,4% -7,2% 24,9%
U36 Universitatea din Piteti -3,4% -8,1% 0,5% 0,9% -2,4% -12,1% 14,1%


28
Cod
Univ
Universitatea
Influen
calitate
2011
Influen
total
2012
Influen
total
2013
Influen
granturi
2013
Influen
FB 2013
Influen
FSE 2013
Influen
FSL&FSD&FSS
2013
A B 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4
U37 Universitatea Petrol-Gaze Ploieti -1,8% -11,3% 1,6% 0,4% -2,4% -5,7% 9,3%
U38 Universitatea Eftimie Murgu Reia -7,2% -5,7% 6,7% 0,8% -2,4% -12,7% 21,0%
U39 Universitatea Lucian Blaga Sibiu -5,5% -13,5% -11,3% 1,8% -2,4% -7,2% -3,4%
U40 Universitatea tefan cel Mare Suceava -5,2% -1,5% -4,5% 3,0% -2,3% -6,0% 0,9%
U41 Universitatea Valahia Trgovite 2,4% 0,7% 18,2% 2,3% -2,4% -11,1% 29,5%
U42 Universitatea Constantin Brncui Trgu-
Jiu
-1,6% 4,3% 13,0% 0,0% -2,5% -10,9% 26,3%
U43 Universitatea Petru Maior Trgu Mure 4,7% 3,3% 22,7% 1,1% -2,4% -11,1% 35,1%
U44 UMF Trgu Mure -6,7% -12,3% -9,6% 1,1% -2,3% -4,9% -3,4%
U45 Universitatea de Arte Trgu Mure -11,5% -5,4% 0,9% -1,9% -2,2% 1,1% 3,9%
U46 Universitatea Politehnica Timioara 3,9% 8,9% 6,4% 2,1% -2,3% -1,0% 7,5%
U47 USAMV a Banatului Timioara 1,9% -6,3% -6,4% 2,0% -2,3% -3,0% -3,1%
U48 Universitatea de Vest Timioara -0,5% -3,2% -1,8% 3,5% -2,3% 0,2% -3,2%
U49 UMF Victor Babe Timioara 3,6% -0,7% -9,1% 0,9% -2,3% -4,3% -3,3%
Total 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% -2,3% -0,8% 0,0%
Sursa: CNFIS.
Influena cea mai semnificativ a fost datorat fondurilor de rezerv pentru situaii speciale, a celui
pentru dezvoltare instituional i a celui pentru asumarea unui rol regional.
Decizia de a sprijini universitile aflate n dificultate financiar, luat de MEN, este natural, avnd n
vedere nevoile de dezvoltare regional a rii. Aceast situaie a fost ntlnit n 2012, cnd unele universiti
regionale au cunoscut o scdere nsemnat a numrului de studeni n regim cu tax (vezi Tabelul 2.3),
rmnnd cu un excedent de for de munc, ce a pus o presiune important asupra bugetelor. Aa cum se
arat n Raportul CNFIS pentru anul 2012, Consiliul a acceptat opiunea MEN de a sprijini aceste universiti,
prin instrumente n afara formulei de finanare, insistnd ns asupra faptului c universitile respective
trebuie s realizeze restructurri n noul an universitar, opernd o reducere a costurilor prin statele de funcii.
Mai mult, aa cum s-a menionat, n 2013 CNFIS i-a exprimat disponibilitatea de a sprijini universitile care
ntmpin dificulti financiare n identificarea i implementarea unor soluii de redresare.
Este de remarcat faptul c, n bun msur, universitile care au primit ajutoare financiare din partea
MEN n 2012 au primit sprijin i n 2013, aa cum am artat mai sus i cum se poate vedea i din Tabelul 2.15.
Astfel, Universitatea Petru Maior din Trgu Mure, Universitatea Valahia din Trgovite, Universitatea
Constantin Brncui din Trgu-Jiu, Universitatea din Petroani, Universitatea Eftimie Murgu din Reita,
Universitatea din Piteti, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu etc. au primit ajutoare financiare
substaniale din partea MEN att n 2012, ct i n 2013.
n 2013, sprijinul acordat universitilor aflate n dificultate financiar, realizat prin alocri de fonduri
fr utilizarea unei formule, a sczut de la circa 9,62% n 2012 la circa 3,35%. O privire istoric asupra acestei
probleme este asigurat de Graficul 2.3, care prezint sumele totale i cele alocate prin formul pentru
finanarea instituional n nvmntul superior de stat. Se observ c, nainte de 2009, sumele acordate fr
formul erau limitate, reprezentnd circa 1,5% din finanarea instituional. n perioada 2009-2011, sumele
acordate fr o formul au fost neglijabile (sub 0,27%), pentru ca n 2012 acestea s cunoasc un maximum
istoric.


29
GRAFICUL 2.3 EVOLUIA FINANRII INSTITUIONALE TOTALE I A CELEI CALCULATE PRIN FORMUL (2007 - 2013)

Sursa: CNFIS.


30
II.7. Concluzii privind finanarea n 2013
Situaia repartizrii pe universiti a finanrii instituionale totale i ponderile pe subcomponente din
total finanare, pentru anul 2013, este prezentat n Tabelul 2.17.
TABELUL 2.17 SITUAIA REPARTIZRII PE UNIVERSITI A FINANRII INSTITUIONALE TOTALE I PONDERILE PE
SUBCOMPONENTE, DIN TOTAL FINANARE, PENTRU ANUL 2013
Cod
univ
Universitatea
Total finanare
instituional(FI)
Total FB
(73,5%)
(fr granturi
doctorat an1
i an2)
Total FSe (25%)
(fr granturi
doctorat an1 i
an2)
Granturi
doctorat
(an1 i an2)
Total FSL,FDI
i FSS
A B 1 1.1 1.2 1.3 1.4
U01 Universitatea Politehnica Bucureti 165.711.658 59,39% 26,42% 9,63% 4,56%
U02 Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti 31.799.025 68,98% 23,72% 7,31% 0,00%
U03 Universitatea de Arhitectur Bucureti 13.913.748 57,29% 22,42% 6,69% 13,59%
U04 USAMV Bucureti 31.439.591 68,08% 21,00% 7,74% 3,18%
U05 Universitatea din Bucureti 108.312.752 59,19% 24,02% 16,74% 0,05%
U06 UMF Carol Davila Bucureti 78.521.314 59,33% 26,18% 7,34% 7,15%
U07 ASE Bucureti 49.620.487 63,29% 25,80% 10,91% 0,00%
U08 Universitatea Naional de Muzic Bucureti 13.367.534 63,16% 22,99% 6,09% 7,76%
U09 Universitatea de Arte din Bucureti 10.534.712 64,87% 25,15% 8,56% 1,42%
U10 UNATC I.L.Caragiale Bucureti 14.585.981 65,48% 24,23% 6,18% 4,11%
U11 UNEFS Bucureti 6.220.258 62,86% 25,79% 10,55% 0,80%
U12 SNSPA Bucureti 14.077.273 60,47% 20,75% 12,38% 6,39%
U13 Universitatea 1 decembrie 1918 Alba-Iulia 7.758.644 75,00% 16,44% 6,63% 1,93%
U14 Universitatea Aurel Vlaicu Arad 9.744.754 72,50% 19,05% 3,67% 4,78%
U15 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu 13.597.205 67,06% 15,88% 2,04% 15,02%
U17 Universitatea Transilvania Braov 60.381.745 72,60% 22,44% 3,48% 1,48%
U18 Universitatea Tehnic Cluj-Napoca 95.068.151 65,70% 21,63% 12,67% 0,00%
U19 USAMV Cluj-Napoca 28.703.990 62,20% 23,89% 13,91% 0,00%
U20 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca 129.085.794 63,91% 24,10% 11,99% 0,00%
U21 UMF Iuliu Haieganu Cluj-Napoca 40.128.874 62,12% 26,88% 10,88% 0,12%
U22 Academia de Muzic Gh.Dima Cluj-Napoca 11.836.158 65,90% 24,43% 5,90% 3,78%
U23 Universitatea de Art i Design din Cluj-Napoca 7.569.787 65,56% 24,07% 10,37% 0,00%
U24 Universitatea Ovidius Constana 32.163.544 78,87% 18,14% 2,99% 0,00%
U25 Universitatea Maritim Constana 3.977.776 70,37% 19,50% 8,88% 1,26%
U26 Universitatea din Craiova 57.293.415 76,33% 20,22% 2,89% 0,57%
U27 UMF Craiova 20.621.289 73,27% 20,38% 6,34% 0,00%
U28 Universitatea Dunrea de Jos Galai 48.129.154 75,11% 21,51% 3,38% 0,00%
U29 Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi Iai 84.289.071 63,90% 24,86% 5,54% 5,70%
U30 USAMV Ion Ionescu de la Brad Iai 18.564.042 69,45% 22,60% 7,95% 0,00%
U31 Universitatea Al. I. Cuza Iai 80.656.308 66,77% 21,06% 12,11% 0,06%
U32 UMF Gr. T. Popa Iai 42.141.821 63,29% 27,11% 9,60% 0,00%
U33 Universitatea de Arte George Enescu Iai 16.630.577 68,80% 23,37% 7,00% 0,84%
U34 Universitatea din Oradea 39.779.996 81,57% 16,20% 2,23% 0,00%
U35 Universitatea din Petroani 12.986.200 58,34% 14,39% 2,91% 24,36%
U36 Universitatea din Piteti 19.051.366 68,31% 12,00% 2,22% 17,47%
U37 Universitatea Petrol-Gaze Ploieti 16.501.108 67,69% 18,20% 1,53% 12,58%
U38 Universitatea Eftimie Murgu Reia 7.025.555 63,98% 10,62% 2,52% 22,88%
U39 Universitatea Lucian Blaga Sibiu 38.683.670 77,13% 18,99% 3,88% 0,00%
U40 Universitatea tefan cel Mare Suceava 21.656.231 70,58% 18,56% 6,35% 4,51%
U41 Universitatea Valahia Trgovite 21.875.440 57,84% 10,95% 3,38% 27,83%
U42 Universitatea Constantin Brncui Trgu-Jiu 6.794.478 61,59% 12,05% 0,00% 26,36%
U43 Universitatea Petru Maior Trgu Mure 9.733.155 56,39% 10,80% 1,37% 31,44%
U44 UMF Trgu Mure 30.087.621 74,23% 20,65% 5,12% 0,00%
U45 Universitatea de Arte Trgu Mure 6.918.700 64,11% 23,62% 5,05% 7,23%
U46 Universitatea Politehnica Timioara 69.916.181 62,42% 21,04% 6,25% 10,29%
U47 USAMV a Banatului Timioara 18.121.491 70,84% 21,73% 7,15% 0,28%
U48 Universitatea de Vest Timioara 44.136.860 68,35% 24,26% 7,17% 0,23%
U49 UMF Victor Babe Timioara 30.190.524 74,27% 21,42% 4,14% 0,17%
Total 1.739.905.008 66,05% 22,47% 8,13% 3,35%
Sursa: CNFIS.


31
Situaia repartizrii pe universiti a finanrii instituionale pentru anul 2013, n comparaie cu anul
2012, este prezentat n Tabelul 2.18. ntruct ecartul determinat de componenta calitativ a finanrii este
relativ mic, comparabil cu cel dinainte de aplicarea noii legi a educaiei, scderea finanrii nu poate fi atribuit
strict rezultatelor ierarhizrii programelor de studii. O cauz important este variaia numrului de studeni
echivaleni unitari.
TABELUL 2.18 COMPARAIE NTRE REPARTIZAREA FINANRII INSTITUIONALE TOTALE PE UNIVERSITI, N 2013 VS
2012, I ANALIZA VARIAIEI RELATIVE I A FACTORILOR CARE AU DETERMINAT-O
Cod
univ
Universitatea
Finanare total
2012
Finanare
total 2013
Variaia rel. a
finanrii
2013 vs 2012
Variaia SEU
2013 vs 2012
Influena
metodologie
2012
Influena
metodologie
2013
A B 1 2 3 4 5 6
U01 Universitatea Politehnica Bucureti 165.711.658 165.711.658 0,0% -0,2% 13,2% 10,8%
U02 Universitatea Tehnic de Construcii Bucureti 30.171.145 31.799.025 5,4% 3,4% -1,7% -5,0%
U03 Universitatea de Arhitectur Bucureti 12.648.862 13.913.748 10,0% -9,1% -0,4% 14,5%
U04 USAMV Bucureti 27.583.556 31.439.591 14,0% 3,3% -8,3% -4,1%
U05 Universitatea din Bucureti 106.658.658 108.312.752 1,6% -3,8% 6,7% 6,8%
U06 UMF Carol Davila Bucureti 73.821.314 78.521.314 6,4% 3,0% 11,3% 8,7%
U07 ASE Bucureti 47.558.691 49.620.487 4,3% 0,0% 5,2% 4,1%
U08 Universitatea Naional de Muzic Bucureti 12.417.534 13.367.534 7,7% -4,1% -6,2% -0,3%
U09 Universitatea de Arte din Bucureti 10.343.295 10.534.712 1,9% -4,8% -2,2% -1,0%
U10 UNATC I.L.Caragiale Bucureti 13.505.471 14.585.981 8,0% -0,9% -7,7% -4,8%
U11 UNEFS Bucureti 6.131.472 6.220.258 1,4% -1,9% 5,1% 2,8%
U12 SNSPA Bucureti 11.856.270 14.077.273 18,7% 6,7% 3,1% 8,6%
U13 Universitatea 1 decembrie 1918 Alba-Iulia 7.366.189 7.758.644 5,3% 7,8% -2,8% -10,1%
U14 Universitatea Aurel Vlaicu Arad 9.694.754 9.744.754 0,5% -12,3% -13,6% -4,9%
U15 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu 13.077.205 13.597.205 4,0% 1,3% 4,0% 2,8%
U16 Universitatea de Nord din Baia Mare 11.534.189 0 -100,0% -100,0% -21,1% 0,0%
U17 Universitatea Transilvania Braov 60.131.745 60.381.745 0,4% -3,1% -5,4% -6,6%
U18 Universitatea Tehnic Cluj-Napoca 80.745.073 95.068.151 17,7% 16,3% 0,2% -2,3%
U19 USAMV Cluj-Napoca 25.538.654 28.703.990 12,4% 7,8% 0,9% 1,7%
U20 Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca 124.177.661 129.085.794 4,0% -1,6% 1,2% 1,7%
U21 UMF Iuliu Haieganu Cluj-Napoca 40.078.649 40.128.874 0,1% 6,2% 13,5% 1,2%
U22 Academia de Muzic Gh.Dima Cluj-Napoca 11.786.158 11.836.158 0,4% -4,8% -3,8% 0,6%
U23 Universitatea de Art i Design din Cluj-Napoca 6.970.704 7.569.787 8,6% 1,9% -4,1% -2,3%
U24 Universitatea Ovidius Constana 31.118.367 32.163.544 3,4% -0,5% -12,9% -13,8%
U25 Universitatea Maritim Constana 3.407.916 3.977.776 16,7% 3,4% -13,8% -7,0%
U26 Universitatea din Craiova 57.293.415 57.293.415 0,0% -1,7% -7,7% -10,2%
U27 UMF Craiova 19.664.765 20.621.289 4,9% -0,1% -9,7% -10,2%
U28 Universitatea Dunrea de Jos Galai 45.121.794 48.129.154 6,7% 2,5% -8,8% -9,6%
U29 Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi Iai 84.289.071 84.289.071 0,0% -2,9% 6,0% 5,0%
U30 USAMV Ion Ionescu de la Brad Iai 17.270.738 18.564.042 7,5% 2,3% -5,7% -4,8%
U31 Universitatea Al. I. Cuza Iai 77.088.367 80.656.308 4,6% 2,7% 0,9% -1,9%
U32 UMF Gr. T. Popa Iai 41.388.503 42.141.821 1,8% 2,0% 6,4% 2,1%
U33 Universitatea de Arte George Enescu Iai 16.580.577 16.630.577 0,3% -5,6% -8,8% -7,5%
U34 Universitatea din Oradea 37.922.915 39.779.996 4,9% 0,0% -15,9% -16,1%
U35 Universitatea din Petroani 11.805.636 12.986.200 10,0% -13,9% -4,8% 15,1%
U36 Universitatea din Piteti 18.601.366 19.051.366 2,4% -10,3% -8,1% 0,1%
U37 Universitatea Petrol-Gaze Ploieti 15.404.051 16.501.108 7,1% -10,5% -11,3% 0,5%
U38 Universitatea Eftimie Murgu Reia 6.386.868 7.025.555 10,0% -7,0% -5,7% 6,2%
U39 Universitatea Lucian Blaga Sibiu 36.763.735 38.683.670 5,2% -1,8% -13,5% -7,1%
U40 Universitatea tefan cel Mare Suceava 21.170.231 21.656.231 2,3% 1,0% -1,5% -3,6%
U41 Universitatea Valahia Trgovite 19.886.764 21.875.440 10,0% -10,3% 0,7% 17,7%
U42 Universitatea Constantin Brncui Trgu-Jiu 6.214.478 6.794.478 9,3% -3,3% 4,3% 13,7%
U43 Universitatea Petru Maior Trgu Mure 8.848.323 9.733.155 10,0% -11,3% 3,3% 21,3%
U44 UMF Trgu Mure 26.397.212 30.087.621 14,0% 5,9% -12,3% -10,7%
U45 Universitatea de Arte Trgu Mure 6.087.946 6.918.700 13,6% 2,0% -5,4% -0,2%
U46 Universitatea Politehnica Timioara 69.916.181 69.916.181 0,0% -2,0% 8,9% 6,6%
U47 USAMV a Banatului Timioara 18.028.133 18.121.491 0,5% -3,6% -6,3% -4,1%
U48 Universitatea de Vest Timioara 42.680.122 44.136.860 3,4% -2,4% -3,2% -2,3%
U49 UMF Victor Babe Timioara 29.858.618 30.190.524 1,1% 5,7% -0,7% -10,1%
Total 1.678.705.000 1.739.905.008 3,6% -0,8% 0,0% 0,0%
Sursa: CNFIS.


32
Examinnd Tabelul 2.18, se observ c universitile care au solicitat i primit sprijin suplimentar din
fondul de rezerv al MEN s-au aflat n dificultate n 2013 din cauza scderii semnificative a numrului de
studeni echivaleni unitari. Aceste scderi au fost de 13,9% la Universitatea din Petroani, 12,3% la
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, 11,3% la Universitatea Petru Maior din Trgu Mure, 10,5% la
Universitatea Petrol-Gaze Ploieti, 10,3% la Universitatea Valahia din Trgovite i Universitatea din Piteti,
7,0% la Universitatea Eftimie Murgu din Reia etc. Ca urmare, dificultile financiare ale acestor universiti
se coreleaz i cu scderea numrului de studeni n regim fr tax, pe fondul declinului numrului de studeni
i n regim cu tax.
Concluzia acestor analize se concretizeaz n propunerea ca MEN s elaboreze, n baza prerogativelor
acordate de Legea educaiei naionale nr.1/2011, politici care s stimuleze universitile n dificultate s
implementeze msurile de restructurare necesare; lipsa unor msuri de responsabilizare a structurilor de
conducere din instituiile de nvmnt superior de stat poate fi grav, n sensul c, n loc s fie sprijinit,
performana n educaie, cercetare i management universitar ar fi, de fapt, descurajat.

33
Capitolul III. Tendine internaionale n finanarea nvmntului superior
Principalele teme de discuie de la nivel european, privind finanarea nvmntului superior, sunt tot mai
mult legate de rolul pe care sistemul de nvmnt superior l are n implementarea strategiei Europa 2020,
direciile principale de aciune subliniind urmtoarele elemente: necesitatea creterii finanrii publice pentru
nvmntul superior, acordarea unei autonomii crescute n gestionarea resurselor financiare proprii pentru
instituiile de nvmnt superior, orientarea ctre rezultate prin stabilirea unei legturi directe ntre
rezultatele procesului de educaie i fondurile publice alocate acestuia, ncurajarea diversificrii surselor de
finanare, precum i crearea de parteneriate cu institute de cercetare, ntreprinderi i autoriti regionale.
Prezentul capitol completeaz raportul public de anul trecut cu ultimele date statistice de la nivelul
EUROSTAT (perioada 2010-2011) i contureaz, n plus, imaginea general a experienelor de la nivel european,
privind mecanismele de finanare care sunt utilizate din ce n ce mai mult, n ultima perioad, ca instrumente
de guvernare i management universitar, i nu doar ca instrumente pentru repartizarea alocaiilor bugetare
ctre instituiile de nvmnt superior.
III. 1. Modele i tendine n finanarea nvmntului superior
Finanarea activitilor care se desfoar n instituiile de nvmnt superior de stat este asigurat att
din fonduri publice, ct i din fonduri private, la nivelul Uniunii Europene utilizndu-se o diversitate de metode
i modele prin care fondurile publice alocate nvmntului superior sunt repartizate universitilor,
performana acestora reprezentnd un criteriu important n procesul de alocare.
Structura veniturilor instituiilor de nvmnt superior de stat
Sursele de constituire a veniturilor instituiilor de nvmnt superior de stat sunt structurate, la nivel
european
12
, pe urmtoarele linii generale:
Alocaiile de la bugetul de stat, care reprezint principala surs de finanare a instituiilor de
nvmnt superior de stat, cu o pondere, la nivel european, ntre 50% i 90% din totalul veniturilor.
Nivelul i evoluia alocaiilor bugetare pentru nvmntul superior capt astfel o importan
deosebit, n condiiile n care criza economic a condus la valori reale mult mai mici n ceea ce
privete alocaiile bugetare, n majoritatea rilor europene.
Taxele de studii pltite de studeni, a cror valoare depinde direct de politica de finanare a
nvmntului superior, promovat la nivel naional. Conform studiului
13
EUA, rile din Uniunea
European se mpart n dou categorii principale: prima grupeaz rile n care veniturile din taxele de
studii reprezint aproximativ 5% din totalul veniturilor (exemple: rile nordice, Austria, Belgia,
Republica Ceh, Frana, Germania, Estonia), n a doua categorie ncadrndu-se rile n care veniturile
din taxe reprezint aproximativ 10% din total, iar n unele cazuri chiar mai mult (exemple: Ungaria,
Irlanda, Italia, Olanda, Letonia, Polonia, Slovacia, Spania, Marea Britanie).
Alte surse: contracte de cercetare tiinific, prestri de servicii n diverse domenii, fonduri europene
i alte surse extrabugetare, aceast linie bugetar asigurnd, n unele ri ale Uniunii Europene, pn
la 10% din valoarea total a veniturilor pentru nvmntul superior.

12
European University Association (EUA), Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe, 2013.
13
Ibidem.


34
Metode de finanare a instituiilor de nvmnt superior de stat
Ponderea mare a finanrii instituiilor de nvmnt superior de la bugetul de stat crete importana
metodelor i modelelor prin care sumele alocate finanrii sunt repartizate universitilor.
Conform mai multor studii
14
realizate la nivelul rilor Uniunii Europene, se contureaz cteva linii
principale de alocare a resurselor financiare ctre universiti i cteva metode de repartizare a acestora pe
universiti, existnd o diversitate de modaliti de aplicare a metodelor la nivel naional, folosite, de
asemenea, i ca instrumente de management n nvmnt superior.
La nivelul rilor europene, fondurile sunt alocate universitilor prin urmtoarele forme de finanare:
Block-grant, destinat acoperirii cheltuielilor cu activitatea didactic (cursuri i seminarii/lucrri
practice), cheltuielilor administrative i/sau a cheltuielilor cu cercetarea, universitatea deciznd modalitatea de
folosire a acestuia n funcie de nevoi.
n aproape toate rile din Uniunea European (26 de ri), universitile primesc finanarea de
baz sub form de block-grant, pe care l pot aloca pentru activitile interne. n cadrul autonomiei
universitare, majoritatea rilor impun restricii, mai dure sau mai relaxate, n structurarea grantului
pentru nevoi interne (cheltuieli cu personalul, cheltuieli materiale, infrastructur, cercetare, predare);
numai n opt ri (Austria, Belgia, Estonia, Norvegia, Polonia, Slovacia, Elveia i Regatul Unit)
universitile nu au restricii n cheltuirea resurselor alocate.
Nivelul block-grant-ului se stabilete prin urmtoarele modaliti: prin negociere, pe baza unei
formule de calcul sau pe baza istoricului finanrii. Stabilirea valorii block-grant-ului pe baz de formul
reprezint modalitatea principal de alocare a fondurilor publice ctre instituiile de nvmnt
superior de stat i se ntlnete la majoritatea rilor cuprinse n studiul
15
EUA. Finanarea prin block-
grant, a crui valoare este stabilit prin negociere, este folosit doar n cteva ri, cum ar fi Austria,
Germania, Spania. n practic ns, modalitile de stabilire a valorii grant-ului se folosesc combinat la
nivelul unei ri.
Linie bugetar, n care universitile primesc fondurile pe baz de elemente de cost i/sau activiti.
Decizia de alocare pe elemente de cost i/sau activiti o ia Ministerul sau Parlamentul i, ca urmare,
universitile nu pot lua decizii privind alocarea acestor venituri sau pot realiza acest proces numai n anumite
limite. Metoda este folosit, n special, n ri din estul Europei: Bulgaria, Cipru, Grecia, Lituania, Letonia, Serbia
i Turcia.
n ultimii ani financiari, diminuarea general a alocaiilor bugetare pentru nvmntul superior a
determinat creterea att a autonomiei universitii n utilizarea veniturilor atrase, ct i a responsabilitii
acesteia n utilizarea eficient a resurselor alocate de la bugetul de stat. Putem spune c aceasta a influenat
indirect i modul de alocare a fondurilor bugetare ctre universiti, nregistrndu-se o tendin clar, mai ales
la nivelul rilor din vestul Europei, de alocare a fondurilor mai mult prin block-grant dect pe linie bugetar.
Modele de finanare utilizate pentru repartizarea pe universiti a alocaiilor bugetare
La nivel european, exist diferite forme de repartizare pe universiti a alocaiilor bugetare: finanare pe
baz de formul, finanare pe baz de performan, finanare pe baz de obiective (prin negociere sau
competiie) sau finanare pe baz de date istorice. Practica de la nivel european arat c aceste modaliti de
repartizare a fondurilor publice se utilizeaz combinat (de exemplu: o parte din block-grant se determin prin
formul, o parte, prin negociere, iar o alt parte se poate determina pe baza istoricului finanrii). n rile din
Europa, finanarea prin block-grant, determinat pe baz de formul, este cea mai utilizat modalitate de

14
EUA, University autonomy in Europe I - Exploratory study, 2009; ESMU, Funding higher education: a view across Europe,
2010; EUA, Designing strategies for efficient funding of higher education in Europe, 2013.
15
EUA, University autonomy in Europe I - Exploratory study, 2009.


35
repartizare a fondurilor publice, ns granturile alocate prin negociere rmn, de asemenea, o opiune
important n numeroase ri, majoritatea utiliznd o combinaie a diferitelor modaliti i modele de
finanare.
Modelul de finanare (repartizare) pe baz de formul este definit
16
ca un algoritm care calculeaz, pe
baza unor criterii standard, mrimea grant-ului public alocat instituiilor de nvmnt superior (pentru
procesul didactic i/sau desfurarea activitilor operaionale, n unele cazuri i pentru cercetare tiinific). n
practic, exist civa termeni folosii pentru a descrie mecanismele de finanare bazate pe formul, cum ar fi:
finanarea pe baz de numr de studeni, formula de finanare pentru procesul didactic, modelul/formula pe
baz de costuri unitare sau formula de finanare pe baz de costuri normative etc.
Multe studii
17
menioneaz distinct dou tipuri generale de astfel de modele, n funcie de categoria
indicatorilor/criteriilor utilizai/utilizate de formul:
- Finanarea orientat pe intrri, care utilizeaz formule de calcul bazate pe criterii de tip input (cum ar
fi: numrul angajailor sau salariile acestora, numrul angajailor cu titlul tiinific de doctor, numrul
de studeni la ciclul de licen, de master etc.), cel mai des fiind ntlnit la nivelul formulei de
finanare a procesului didactic. n prezent
18
, utilizarea criteriului numrul personalului didactic a sczut
ca importan, majoritatea rilor folosind criteriul numrul de studeni.
- Finanarea orientat pe ieiri, care utilizeaz formule de calcul bazate pe criterii de tip output (cum ar
fi: numrul de credite acumulate de studeni, numrul de absolveni de licen i/sau master, gradul
de integrare a absolvenilor pe piaa muncii, numrul/proporia absolvenilor care lucreaz n
specializarea pentru care s-au pregtit etc.). Acest mod de finanare este unul de tip inovativ, n
contextul curentului actual al noului management public, i realizeaz o legtur direct i mult mai
bun ntre finanarea universitilor i performana care se ateapt de la acestea. Totui,
dezbaterile
19
de la nivelul Uniunii Europene menioneaz dificultile universitilor n msurarea
adecvat a indicatorilor de performan, cu efecte n atingerea obiectivelor planificate pe termen lung.
n practic, formulele de finanare a nvmntului tind s fie de tip mixt, utiliznd att criterii de input,
ct i de output, criteriile cel mai des ntlnite fiind numrul de studeni nmatriculai i numrul de liceniai.
Finanarea bazat pe performan reprezint o cale de a mbunti finanarea pe baz de formul, prin
considerarea unor performane specifice sistemului universitar. Fundamentul acestui model de finanare este
asigurarea de fonduri mai mari universitilor performante, n comparaie cu universitile mai puin
performante. Astfel, includerea i creterea rolului competitivitii n educaie i cercetare au scopul de a
stimula universitile mai puin performante, din moment ce principiul competitivitii promoveaz
recompensarea rezultatelor bune obinute. n multe ri, mecanismul de finanare a nvmntului superior s-
a schimbat n ultima perioad pentru a recompensa direct succesul, inclus n formula de finanare de baz.
Finanarea pe baz de obiective este un alt model de finanare direct, pentru anumite scopuri
specifice, care n general corespund proiectelor pe care autoritile le consider prioritare la nivel naional, i
care sunt susinute, din punctul de vedere al direciilor de implementare, prin obiectivele stabilite la nivel
instituional. Alocarea se face prin competiie sau n mod direct ctre unele instituii, n urma unei negocieri sau
fundamentri a cheltuielilor necesare.
Finanarea pe baz de competiie se folosete ca modalitate de repartizare a fondurilor publice, pe baza
ndeplinirii unor criterii prestabilite, de selecie i evaluare ale capacitii i necesitii de realizare a unor

16
EUA, Financially Sustainable Universities II - European universities diversifying income streams, 2011.
17
Salmi and Hauptman, Innovations in Tertiary Education Financing: A comparative evaluation of allocation mechanisms,
2006, World Bank - Education working paper series; OECD, Performance-based Funding for Public Research in Tertiary
Education Institutions, Workshop Proceedings, 2010; ESMU, Funding higher education: a view across Europe, 2010.
18
The EUA Funding Forum (2012), http://www.eua.be/eua-funding-forum.aspx.
19
Ibidem.


36
activiti specifice, n vederea finanrii acestora pentru atingerea obiectivelor specifice urmrite n cadrul
competiiei. Modalitatea de finanare prin competiie este utilizat n special pentru finanarea cercetrii
tiinifice, dar i a unor obiective de investiie sau dezvoltare instituional.
n plus, din cauza presiunilor politice puternice, determinate n principal de noile reforme de
management public i de diminuare a alocaiilor publice pentru nvmntul superior, este din ce n ce mai
evident tendina, la nivelul multor ri ale Uniunii Europene, de a distribui subvenii financiare pentru
universiti prin intermediul unor soluii inovatoare (CHEPS 2010).
Concluzii privind utilizarea, n practic, a modelelor de finanare
n rile europene, se folosete o gam variat de modele pentru finanarea nvmntului superior. Ca
o trstur general, se remarc tendina de repartizare a fondurilor destinate finanrii utiliznd o formul
care cuprinde att indicatori de tip input, ct i indicatori de tip output. Granturile bazate pe formul constituie
modalitatea principal de finanare, dar i granturile negociate rmn un mecanism de finanare important.
n rile n care fondurile pentru nvmnt pot fi separate de cele pentru cercetare, finanarea bazat
pe formul se utilizeaz pentru nvmnt, iar finanarea cercetrii tiinifice se determin prin formul i
competiie.
O sintez a experienelor existente la nivelul rilor europene, pentru fiecare din elementele prezentate
mai sus, se regsete n tabelul urmtor:
Tip de buget
Bugetul de tip linie - bugetar BG, CY, GR, LV, LT, RS, TR
Bugetul de tip block - grant AT, BE nl, BE fr, HR, CZ, DK, EE, FI , FR, HU, IS, IE, IT,
LU, MT, NL, NO, PL , PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, UK
Abilitatea de a pstra potenialul surplus la finanarea de la bugetul de stat
Universitile pot pstra surplus la finanarea de la
bugetul de stat
AT, BE nl, BE fr, BG, HR, CZ, DK, EE, FI , FR, GR, HU,
IS, IE, IT, LU, MT, NL, NO, PL , SK, SI, ES, SE, CH, UK
Universitile nu pot pstra surplus la finanarea de la
bugetul de stat
CY, LV, LT, PT, RO, RS, TR
Stabilirea taxelor de colarizare
Nu se percep taxe de colarizare AT, CZ, DK, FI, IS, MT, NO, SK, SE, CY, GR, SCT*, SI*
Guvernul stabilete taxa ca o sum fix BE nl, BG, FR, IE, NL, SI, ES, CH, TR
Universitile decid taxele, dar plafonul se stabilete
de ctre autoritile publice
IT, PO, UK: Anglia*
Universitatea stabilete taxele HR, EE, GR, HU, LV, LU, PO, RO, RS, UK
Taxele sunt stabilite n baza unei forme de cooperare
ntre universiti i autoritile publice
CY, BE fr, LT
Abilitatea de a mprumuta bani
Universitile pot s mprumute bani

AT, BE nl, BE fr, HR, CY, CZ, DK, EE, FR, IE, IT, LV, LU,
NL, NO, PL , RO, RS, SK, ES, SE, UK
Universitile nu pot s mprumute bani BG, FI , DE, GR, HU, IS, LT, MT, PT, SI, CH, TR
Capacitatea de a investi bani pe pieele financiare
Universitile pot s investeasca bani pe pieele
financiare (ntr-o anumit msur)
AT, BE fr, CZ, DK, EE, HU, IT, LV, LU, ES, UK
Universitile nu pot s investeasca bani pe pieele
financiare
BE nl, BG, CY, FI , FR, DE, IE, LT, MT, NL, NO, PL , PT,
RO, RS, SI, SE, CH, TR

Dreptul de proprietate asupra cldirilor universitare
Universitate BE fr, HR, CY, CZ, EE, GR, IE, IT, LV, MT, NL, NO, PL ,
PT, RO, SI, ES, UK
Autoriti publice BE nl, BG, DK, HU, LT, LU, RS, TR
Companii imobiliare publice AT, FI , DE, SE
Variaii (diverse situatii) FR, IS, SK, CH


37
Tip de buget
Vnzarea de proprieti imobiliare, de ctre universitate
Universitile pot vinde imobile pe care le dein BE fr, CZ, EE, IT, NL, ES, CH, UK
Vnzarea de bunuri imobile necesit permisiunea
autoritilor publice
HR, CY, IS, IE, LV, MT, NO, PL , PT, RO, SK, SI
Universitile nu pot vinde imobile pe care le dein GR
Sursa: University autonomy in Europe I - Exploratory study, EUA, 2009; * specific situaia pentru ciclul de licen.
III. 2. Nivelul finanrii nvmntului superior
Introducere. Aspecte generale ale finanrii nvmntului n Europa
ncepnd cu anul 2008, ca urmare a crizei economice, o mare parte a rilor europene au nregistrat
scderi ale fondurilor destinate finanrii nvmntului superior de stat. ntr-un studiu realizat de European
University Associaion (EUA), s-a analizat impactul crizei economice asupra finanrii sistemului de nvmnt
superior i au fost desprinse principalele caracteristici n acest domeniu, la nivel european. Romnia nu a fost
inclus n acest studiu, dar folosind datele i informaiile disponibile, privind situaia de la nivel naional, se
poate stabili locul rii noastre n acest proces.
n Romnia, nivelul maxim al finanrii instituionale a nvmntului superior s-a nregistrat n anii
2008 i 2009. Nivelul finanrii a fost de 1.947,3 milioane lei n anul 2008, respectiv 1.950,04 milioane lei n anul
2009, reduceri importante nregistrndu-se att n perioada crizei economice, ct i dup ncheierea acesteia.
Astfel, n anul 2013, fa de anul 2008, finanarea instituiilor de nvmnt superior de stat a sczut cu
aproximativ 30%, n valori reale (lund n considerare inflaia). Datele plaseaz Romnia n grupul majoritar al
rilor din Europa (dintre cele cuprinse n studiul EUA), n care finanarea instituiilor de nvmnt superior a
avut scderi semnificative, mai mari de 10%, n valori reale (de exemplu: Republica Ceh, Spania, Grecia,
Ungaria, Italia, Lituania, Mare Britanie etc.).
De remarcat faptul c toate rile n care nivelul finanrii a crescut, att n valori normale, ct i n valori
reale (de exemplu: Norvegia, Suedia, Austria, Belgia, Germania, Frana, Olanda), se afl n zonele dezvoltate ale
Europei, punnd astfel n eviden diferenele semnificative ntre rile din zona de Nord-Vest a Europei i cele
din Sud-Est.
Trebuie subliniat faptul c, dac lum n considerare ultimele evoluii ale finanrii (2012-2013), 12 ri
din cele 16 cuprinse n analiza EUA, pentru care au fost date disponibile, au nregistrat creteri sau stagnri ale
nivelului finanrii n termeni nominali. Romnia, cu o cretere nominal a nivelului finanrii de peste 3,6% i o
inflaie anual de 1,55% n 2013, fa de 4,95% n 2012, conform datelor BNR
20
, se ncadreaz n aceast grup
de ri.
Deciziile de structurare a alocrii resurselor sunt fundamentale pentru asigurarea finanrii
nvmntului superior. n cazul Romniei, ponderea finanrii nvmntului superior n PIB a nregistrat
nivelul maxim n anul 2007, respectiv 0,41%, nregistrndu-se apoi, n anii 2012 i 2013, o scdere continu
pn la 0,29%.
Analiza EUA a cuprins 16 ri europene (n funcie de datele disponibile), dintre care mai mult de
jumtate (9 ri) au nregistrat n anul 2013 o pondere mai mic a cheltuielilor cu finanarea nvmntului
superior n PIB, fa de anul 2008 (Republica Ceh, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Norvegia, Portugalia,
Slovacia, Marea Britanie), Romnia ncadrndu-se n aceast categorie de ri, cu o scdere de la 0,39% n anul
2008 la 0,29% n anul 2013.
Evoluia numrului de studeni n instituiile publice reprezint un factor important, care influeneaz
finanarea instituiilor de nvmnt superior. n majoritatea rilor cuprinse n studiul EUA, numrul de

20
Banca Naional a Romniei, Raport asupra inflaiei, februarie 2014,
(http://www.bnro.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=3922).


38
studeni a crescut n perioada 2008-2011, doar la nivelul a patru ri nregistrndu-se o descretere a numrului
de studeni: Letonia, Polonia, Slovacia, Italia.
Ponderea cheltuielilor pentru educaie n PIB
Tendinele i caracteristicile finanrii nvmntului superior din Uniunea European, prezentate n
Raportul CNFIS 2013 se menin i, n unele cazuri, se accentueaz, n ultimii ani datele statistice fiind
completate cu cele disponibile n sistemul EUROSTAT, care acoper perioada pn n anul 2010, iar pentru
unele ri, pn n anul 2011.
Avnd n vedere rolul statului n procesul de nvmnt din majoritatea rilor europene, inclusiv din
Romnia, analiza ponderii din PIB a cheltuielilor publice cu educaia relev aspecte generale ale finanrii. De
fapt, ponderea din PIB a cheltuielilor cu educaia reprezint un important indicator de fundamentare a
politicilor macroeconomice pentru orice ar.
La nivelul Uniunii Europene (27 de ri), caracteristica general pentru perioada 20022011 este
meninerea la aproximativ 5% din PIB a acestor cheltuieli, pn n anul 2008, i creterea accentuat a acestei
ponderi odat cu nceputul crizei economice, pn la 5,41% n anul 2009 i, respectiv, 5,44 % n anul 2010.
Aceast evoluie aduce Uniunea European ntr-o situaie comparabil cu Statele Unite, care au alocat pentru
finanarea educaiei 5,47% din PIB n anul 2009 i 5,49% din PIB n anul 2010.
Peste jumtate dintre rile Uniunii Europene au alocat pentru educaie mai mult dect nivelul mediu al
Uniunii Europene (27 de ri), rile din nordul i vestul Europei avnd un nivel al finanrii semnificativ mai
mare: Danemarca (8,80%), Suedia (6,87%), Finlanda (6,85%), Belgia (6,57%), Irlanda (6,41%) etc.
TABELUL 3.1 NIVELUL CHELTUIELILOR PUBLICE PENTRU EDUCAIE (% DIN PIB)
GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 de ri ) 5.10 5.15 5.06 5.04 5.03 4.95 5.07 5.41 5.44 :
EU (25 de ri ) 5.12 5.17 5.09 5.06 5.06 4.97 5.09 5.44 5.48 :
Belgia 6.09 6.02 5.95 5.92 5.98 6.00 6.43 6.57 6.58 6.55
Bulgaria 3.94 4.09 4.40 4.25 4.04 3.88 4.44 4.58 4.10 3.82
Republica Ceh 4.15 4.32 4.20 4.08 4.42 4.05 3.92 4.36 4.25 4.51
Danemarca 8.44 8.33 8.43 8.30 7.97 7.81 7.68 8.74 8.80 8.75
Germania 4.72 4.74 4.62 4.57 4.43 4.49 4.57 5.06 5.08 4.98
Estonia 5.47 5.29 4.92 4.88 4.70 4.72 5.61 6.03 5.66 5.16
Irlanda 4.27 4.35 4.67 4.72 4.74 4.90 5.67 6.43 6.41 6.15
Grecia 3.57 3.56 3.83 4.09 : : : : : :
Spania 4.25 4.28 4.25 4.23 4.26 4.34 4.62 5.02 4.98 4.82
Frana 5.90 5.92 5.80 5.67 5.61 5.62 5.62 5.90 5.86 5.68
Croaia 3.71 3.93 3.87 3.98 4.04 4.02 4.30 4.33 4.27 4.19
Italia 4.60 4.72 4.56 4.41 4.67 4.27 4.56 4.70 4.50 4.29
Cipru 6.60 7.37 6.77 6.95 7.02 6.95 7.45 7.98 7.92 7.87
Letonia 5.77 5.34 5.08 5.09 5.09 5.02 5.75 5.64 5.01 4.93
Lituania 5.81 5.14 5.17 4.88 4.82 4.64 4.88 5.64 5.36 5.17
Luxemburg 3.79 3.77 3.87 3.78 3.41 3.15 : : : :
Ungaria 5.39 5.91 5.44 5.46 5.44 5.29 5.10 5.12 4.88 4.71
Malta 4.22 4.48 4.66 6.58 6.45 6.18 5.72 5.32 6.74 8.04
Olanda 5.22 5.47 5.50 5.53 5.50 5.32 5.50 5.95 5.98 5.93
Austria 5.68 5.53 5.48 5.44 5.40 5.33 5.47 5.98 5.89 5.80
Polonia 5.41 5.35 5.41 5.47 5.25 4.91 5.08 5.09 5.17 4.94
Portugalia 5.33 5.38 5.10 5.21 5.07 5.10 4.89 5.79 5.62 5.27
Romnia 3.51 3.45 3.28 3.48 : 4.25 : 4.24 3.53 3.07
Slovenia 5.76 5.80 5.74 5.73 5.72 5.15 5.20 5.69 5.68 5.68
Slovacia 4.31 4.30 4.19 3.85 3.80 3.62 3.61 4.09 4.22 4.06
Finlanda 6.22 6.43 6.42 6.30 6.18 5.90 6.10 6.81 6.85 6.76
Suedia 7.36 7.21 7.09 6.89 6.75 6.61 6.76 7.26 6.98 6.82
Regatul Unit 5.12 5.27 5.17 5.36 5.44 5.36 5.34 5.64 6.22 5.88
Islanda 6.79 7.70 7.47 7.59 7.55 7.36 7.56 7.81 7.60 7.36
Liechtenstein 2.96 2.46 2.43 2.29 2.05 1.92 2.05 2.90 2.68 2.53
Norvegia 7.58 7.55 7.42 6.97 6.49 6.66 6.40 7.24 6.87 6.66
Elveia 5.57 5.72 5.55 5.52 5.28 4.88 4.95 5.36 5.22 5.28


39
GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Statele Unite 5.49 5.61 5.32 5.09 5.43 5.31 5.42 5.47 5.49 5.13
Japonia 3.60 3.64 3.59 3.48 3.46 3.45 3.46 3.61 3.85 3.78
Sursa: Eurostat, 2014.
Conform datelor EUROSTAT, n cadrul Uniunii Europene, Romnia are cea mai mic alocare bugetar
pentru educaie: 4,24% din PIB n anul 2009, 3,53% n anul 2010 i 3,07% n anul 2011. De asemenea, Romnia
este printre puinele ri din Uniunea European n care ponderea finanrii educaiei n PIB scade n perioada
20092011.
Ponderea cheltuielilor publice pentru educaie la nivel teriar, n PIB
n contextul analizrii finanrii nvmntului superior, intereseaz ponderea cheltuielilor publice
pentru educaie la nivel teriar, n PIB. Ca o caracteristic general, subliniem meninerea trend-ului uor
cresctor al ponderii cheltuielilor cu nvmntul superior n PIB, la nivelul Uniunii Europene.
n cazul Uniunii Europene (27 de ri), aceast pondere a crescut de la 1,15% n anul 2002 la 1,22% n
anul 2009 i 1,26% n anul 2010. Trebuie subliniat creterea accentuat n perioada de criz, ncepnd cu anul
2008. Aceast evoluie reduce decalajele fa de Statele Unite, care au alocat 1,41% din PIB pentru
nvmntul superior n anul 2010.
TABELUL 3.2 PONDEREA CHELTUIELILOR CU EDUCAIA LA NIVEL TERIAR N PIB (%)
GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 de ri ) 1.15 1.14 1.13 1.15 1.13 1.11 1.14 1.22 1.26 :
EU (25 de ri ) : : : : 1.13 1.12 1.15 1.22 1.27 :
Belgia 1.32 1.31 1.29 1.28 1.32 1.30 1.37 1.47 1.46 1.44
Bulgaria 0.81 0.81 0.78 0.72 0.70 0.64 0.86 0.95 0.61 0.65
Republica Ceh 0.83 0.90 0.90 0.86 1.18 1.03 0.93 1.01 0.96 1.16
Danemarca 2.70 2.50 2.51 2.38 2.26 2.28 2.17 2.42 2.41 2.44
Germania 1.16 1.20 1.17 1.15 1.11 1.14 1.22 1.34 1.38 1.40
Estonia 1.08 1.02 0.86 0.92 0.90 1.04 1.12 1.33 1.23 1.29
Irlanda 1.18 1.08 1.10 1.10 1.13 1.14 1.32 1.53 1.42 1.34
Grecia 1.16 1.10 1.33 1.48 : : : : : :
Spania 0.97 0.99 0.97 0.95 0.95 0.99 1.07 1.15 1.17 1.13
Frana 1.22 1.23 1.21 1.20 1.20 1.23 1.25 1.34 1.33 1.29
Croaia 0.59 0.73 0.70 0.75 0.86 0.80 0.94 0.82 0.78 0.93
Italia 0.85 0.78 0.77 0.76 0.77 0.75 0.84 0.86 0.84 0.83
Cipru 1.39 1.57 1.49 1.59 1.65 1.62 1.86 2.06 2.12 2.11
Letonia 0.85 0.74 0.68 0.89 0.91 0.93 1.00 0.79 0.80 1.01
Lituania 1.39 0.99 1.06 1.02 0.99 1.01 1.03 1.14 1.26 1.47
Luxemburg : : : : : : : : : :
Ungaria 1.23 1.22 1.02 1.03 1.04 1.04 1.02 1.13 0.98 1.10
Malta 0.87 0.78 0.51 1.03 0.97 0.93 1.01 1.16 1.54 1.12
Olanda 1.36 1.45 1.47 1.49 1.52 1.46 1.53 1.63 1.68 1.72
Austria 1.28 1.30 1.43 1.48 1.47 1.48 1.49 1.57 1.63 1.56
Polonia 1.05 1.02 1.15 1.19 0.96 0.93 1.04 1.07 1.18 1.13
Portugalia 0.92 0.97 0.80 0.95 0.97 1.16 0.95 1.07 1.13 1.04
Romnia 0.70 0.68 0.70 0.81 : 1.12 : 1.20 1.00 0.85
Slovenia 1.27 1.29 1.30 1.25 1.23 1.21 1.21 1.38 1.37 1.37
Slovacia 0.87 0.85 0.98 0.81 0.90 0.79 0.78 0.81 0.83 0.95
Finlanda 2.02 2.06 2.07 2.00 1.96 1.85 1.89 2.16 2.18 2.17
Suedia 2.09 2.08 2.02 1.89 1.81 1.79 1.82 2.04 2.03 1.98
Regatul Unit 1.06 1.04 1.00 1.20 1.09 0.93 0.84 0.81 1.02 1.19
Islanda 1.25 1.33 1.39 1.45 1.36 1.39 1.49 1.59 1.63 1.43
Liechtenstein 0.35 0.32 0.34 0.20 0.19 0.17 : : : :
Norvegia 2.08 2.29 2.38 2.26 2.05 2.13 2.05 2.20 2.04 2.12
Elveia 1.37 1.47 1.42 1.41 1.39 1.14 1.22 1.35 1.32 1.37
Statele Unite 1.38 1.47 1.30 1.31 1.43 1.26 1.27 1.24 1.41 1.34
Japonia 0.54 0.61 0.64 0.60 0.61 0.63 0.65 0.72 0.75 0.76
Sursa: Eurostat, 2014.


40
n ultimii ani, se menin dispariti importante ntre rile Uniunii Europene, jumtate dintre acestea
avnd n anul 2010 ponderea cheltuielilor pentru nvmntul superior sub nivelul mediu: Bulgaria (0,61%),
Italia (0,84%), Slovacia (0,83%) etc. Cele mai importante alocri pentru nvmntul superior se nregistreaz
n rile nordice, peste 2% din PIB: Danemarca (2,41%), Finlanda (2,18%), Suedia (2,04%). Indiferent de nivel, n
majoritatea rilor, ponderea cheltuielilor cu nvmntul teriar n PIB crete n perioada de criz (2008
2010), tendina meninndu-se i pentru anul 2011, pentru rile n cazul crora exist date publicate de
EUROSTAT.
n Romnia, dup o relativ stagnare ntre anii 20022005, n perioada urmtoare se nregistreaz un
trend cresctor i accelerat. Ponderea cheltuielilor publice pentru nvmntul superior, n PIB, a crescut de la
0,70% n anul 2002 la 1,2% n anul 2009. Decalajul fa de nivelul mediu al indicatorului, pentru Uniunea
European, s-a recuperat astfel nct, n anul 2009, Romnia se afla, practic, la nivelul mediu european. Se
menin ns decalaje importante n special fa de rile nordice, care aloc mai mult de 2% din PIB pentru
nvmntul superior. Aceste evoluii pozitive nu au fost susinute n perioada urmtoare, ponderea
cheltuielior alocate nvmntului superior nregistrnd o accentuat tendin de scdere: 1% din PIB n anul
2010 i 0,85% din PIB n anul 2011. Se accentueaz astfel decalajele att fa de media european, ct i fa de
rile dezvoltate.
Cheltuieli anuale pe student, n instituii publice
Creterea ponderii cheltuielilor publice cu nvmntul superior, n PIB, se reflect n evoluia nivelului
cheltuielilor/student n instituiile publice de nvmnt superior. La nivelul Uniunii Europene, acestea i
menin tendina de cretere n termeni nominali. n perioada 20072010, acestea au crescut de la 9,057.8 PPS
la 9,956.0 PPS , deci o cretere de aproximativ 10%.
TABELUL 2.3 CHELTUIELI ANUALE PE STUDENT N INSTITUII PUBLICE (PPS)
GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 de ri ) 8,110.8 7,755.3 7,707.5 8,180.7 8,398.9 9,057.8 9,475.2 9,433.9 9,956.0 :
EU (25 de ri ) : : : : 8,726.3 9,318.9 9,746.4 9,737.9 10,336.2 :
Belgia 9,791.3 9,592.2 9,081.0 9,639.8 10,510.6 12,122.4 12,724.0 12,388.8 12,697.9 12,622.1
Bulgaria 3,373.1 3,591.4 3,538.2 3,586.8 3,825.3 3,848.3 4,914.3 4,969.3 3,535.6 3,801.2
Republica
Ceh
5,456.5 5,815.8 5,794.0 5,930.4 8,337.9 7,400.8 6,867.9 7,005.7 6,670.9 7,941.4
Danemarca 13,161.3 11,757.3 12,815.6 12,416.8 12,928.5 13,847.3 13,886.1 14,244.4 14,823.7 16,282.8
Germania 9,682.8 10,246.0 10,284.0 10,993.8 11,330.8 12,000.3 12,777.6 12,473.3 13,068.6 12,768.3
Estonia 3,991.7 4,246.6 3,856.3 4,334.2 5,162.0 5,227.8 6,018.8 5,489.5 8,547.0 6,427.0
Irlanda 8,606.9 8,152.6 8,838.5 9,329.5 10,442.5 11,381.7 12,710.5 12,754.4 12,329.6 12,235.2
Grecia 4,151.7 4,125.6 4,705.3 5,043.4 : : : : : :
Spania 7,170.2 7,796.2 8,147.2 8,767.1 9,612.4 10,863.0 10,872.6 10,621.5 10,631.9 10,088.3
Frana 9,221.6 8,882.8 8,945.6 9,327.1 9,796.9 10,981.5 11,506.2 11,630.7 12,210.9 12,173.3
Croaia 3,401.0 3,424.6 3,468.2 5,273.8 6,249.7 6,370.1 7,598.4 6,522.6 5,232.5 5,974.1
Italia 7,197.4 7,315.0 6,358.0 6,784.3 7,005.9 7,186.7 7,370.5 7,167.3 7,291.9 7,381.4
Cipru 16,211.0 16,260.0 15,806.4 17,060.7 18,437.5 17,277.4 23,862.2 21,018.8 21,858.4 21,018.6
Letonia 3,327.8 4,232.8 2,929.4 2,424.0 2,581.9 3,463.8 3,434.8 2,791.7 2,910.9 3,759.6
Lituania 3,326.8 3,424.5 3,706.2 3,801.8 4,054.9 4,731.8 4,896.0 4,432.7 5,289.2 6,885.0
Luxemburg : : : : : : : : : :
Ungaria 6,998.6 7,323.9 6,099.2 5,861.0 5,303.9 5,591.6 5,644.0 6,135.1 6,490.3 7,024.2
Malta 7,019.5 5,759.4 5,805.2 9,123.9 8,990.2 8,682.0 9,688.4 10,139.4 11,719.0 7,948.3
Olanda 12,815.4 12,558.6 12,624.4 12,689.8 12,726.1 13,373.2 13,686.9 13,437.7 12,870.1 12,874.0
Austria : : : : : : : : : 12,192.7
Polonia : 3,909.8 4,099.9 5,565.2 4,313.4 4,641.6 5,501.1 5,836.2 6,877.0 7,265.5
Portugalia 5,527.5 6,102.1 6,355.6 7,604.6 8,112.9 8,659.4 8,103.7 7,918.8 8,148.1 7,342.9
Romnia 2,727.7 1,893.2 2,076.6 2,664.1 : 5,435.4 : 4,607.9 4,121.1 3,936.1
Slovenia : : 6,403.7 7,267.5 6,683.2 6,031.0 6,433.5 7,244.4 7,571.2 7,941.8
Slovacia 4,160.9 4,024.5 5,483.6 4,883.2 5,036.6 4,802.5 5,129.5 5,042.5 5,317.5 6,015.0
Finlanda 9,979.2 10,044.8 10,823.9 10,624.0 10,996.8 11,592.0 12,273.2 13,140.8 14,297.0 15,952.2
Suedia 13,301.4 13,439.5 13,765.5 13,340.5 14,309.9 15,450.6 16,003.5 15,368.3 15,358.5 15,945.0
Regatul Unit : : : : : : : : : :
Islanda 7,635.2 7,426.0 8,276.9 8,347.1 7,624.5 8,343.8 8,936.9 8,199.5 6,837.9 6,463.4


41
GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liechtenstein : : : : : : : : : :
Norvegia 12,617.5 13,031.9 13,738.5 14,176.6 14,426.0 15,259.8 16,006.1 15,694.6 15,600.2 15,530.5
Elveia 20,736.7 20,654.9 18,933.0 18,220.9 18,519.8 15,406.9 16,473.9 16,395.0 16,863.1 17,511.8
Turcia 3,637.6 3,491.6 3,648.3 : 3,844.5 : : : : 6,712.3
Statele Unite 15,390.2 18,320.2 16,899.5 18,586.8 19,206.7 20,962.9 22,441.7 22,522.8 18,446.7 17,865.5
Japonia
16,880.8 17,852.5 19,678.2 18,621.7 20,797.6 20,662.7 20,980.8 21,783.4 20,300.2 21,173.2
Sursa: EUROSTAT, 2014; PPS Putere de cumprare standard.
La nivelul rilor, se nregistreaz evoluii contradictorii, ca reflectare a modificrii n nivelul absolut al
finanrii i a modificrii numrului de studeni: creteri (Danemarca, Frana, Germania, Finlanda etc.), stagnri
(Suedia, Italia, Spania), dar i scderi importante (Bulgaria, Republica Ceh, Olanda, Portugalia). n privina
cheltuielilor publice/student, se menin decalaje majore ntre Uniunea European, Statele Unite i Japonia.
Astfel, n anul 2010, cheltuielile publice/student au nivel dublu n Statele Unite fa de Uniunea European
(18446,7 PPS n SUA fa de 9956,9 PPS n Uniunea European).
n cazul Romniei, cheltuielile/student au sczut accentuat: de la 5435,7 PPS n anul 2007, la 4121,1
PPS n anul 2010 (scdere de 24 %) i 3936,1 PPS n 2011 (scdere de aproximativ 27%). Aceast evoluie a dus
la creterea decalajului Romniei fa de nivelul mediu al cheltuielilor n Uniunea European. n anul 2010,
cheltuielile/student, n Romnia, reprezint aproximativ 41% din media european. Decalajul este imens fa
de Statele Unite, n Romania cheltuielile/student fiind de 4,5 ori mai mici fa de cele din SUA.
Cheltuieli anuale pe student/elev, n instituiile de educaie publice i private, toate
nivelurile de educaie, comparate cu PIB/locuitor
Efortul de finanare a nvmntului este mai bine conturat dac se ine cont i de nivelul de dezvoltare
a rilor, nivel exprimat prin PIB/locuitor. n perioada 20022008, la nivelul Uniunii Europene, cheltuielile n
instituiile publice i private, pe student/elev, la toate nivelurile de educaie, reprezint aproximativ 25% din
PIB/locuitor, rmnnd, practic, la aceeai valoare de-a lungul perioadei. Ponderea a crescut n anul 2009, la
27,3%, i n anul 2010, la 28,2%. Se menine un decalaj important ntre rile din Uniunea European i Statele
Unite, pentru cele din urm cheltuielile n instituiile publice i private pe student/elev, la toate nivelurile de
educaie, reprezentnd peste 32% din PIB/locuitor.
n cazul Romniei, nivelul finanrii este printre cele mai mici din Uniunea European, fiind n scdere
destul de accentuat, respectiv de la 21,6% din PIB/locuitor, n anul 2009, la 17% din PIB/locuitor, n anul 2011.
TABELUL 3.4 CHELTUIELI ANUALE PE STUDENT/ELEV N INSTITUIILE DE EDUCAIE PUBLICE I PRIVATE, TOATE NIVELURILE
DE EDUCAIE, COMPARATE CU PIB/LOCUITOR
GEO\TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 de ri) 24.9 25.1 24.7 25.3 25.2 24.9 25.6 27.3 28.2 :
Belgia 25.6 24.8 23.8 23.8 25 25.1 27.1 27.7 27.6 27.3
Bulgaria 24.3 24.3 24.2 23.7 23.6 22.9 26.5 27.8 24.6 23.2
Republica Ceh 19.6 21.1 21.7 21.3 23.3 21.5 21.5 23.8 23.6 25
Danemarca 28.1 27.7 28.1 29.1 28.6 28.4 28.6 31.6 30.7 30.7
Germania 25.8 25 24.7 25.4 23.7 23.4 24.2 26.9 26.7 26.1
Estonia : : : 20.4 20.4 20.8 24.8 27.7 27.2 25.5
Irlanda 17.4 18 18.5 18.5 : : : : : :
Grecia 19.2 19.7 20.4 22 : : : : : :
Spania 23.5 24 24 24.7 24.9 25.8 26.9 28.7 28.2 27.5
Frana 26 26.2 25.8 25.4 25.4 25.8 26.2 27.5 27.7 26.9
Croaia : : : : : 23.9 25.9 26.9 25.7 25.7
Italia 24.9 26.5 25.5 24.9 26 23.9 25.8 25.8 24.7 24
Cipru 30.5 32.5 30.3 31.5 32.4 32.5 35.1 37.7 38.8 40.3
Letonia 30.7 26 24 24.3 24.7 25.9 29.1 28.8 26.8 26.5
Lituania 22 21.1 21.1 19.9 20.2 20.5 22.1 25.9 25 24.3
Luxemburg : : : : : : : : : :
Ungaria : : 26.7 26.7 26.8 : : : : :
Malta 20.4 25.1 23.6 32.7 33.3 33 30.9 34.5 35.4 43.5
Olanda 24.9 25.7 25.2 24.9 24.5 24.1 24.5 26.9 26.6 26.3
Austria 29.5 28.7 28.2 28.7 29 28 28.4 30.3 29.6 29.2


42
GEO\TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Polonia 25.4 24.9 24.8 26.6 24.8 23.8 26.7 27.5 29.1 28.4
Portugalia 25.6 26.1 25.3 26.9 26.8 26.2 25.3 28.2 : :
Romnia : : : 18.3 : : : 21.6 18.7 17.5
Slovenia 29.2 28.9 29.5 30.5 30.4 27.2 28.6 32.2 32.4 32.3
Slovacia 18.3 20.2 21 19.9 19.6 18.6 19.6 23.4 23.3 22.5
Finlanda 24.3 25.1 24.8 24.1 23.7 22.7 23.7 26.4 26.6 26.6
Suedia 26.9 26.5 26.1 25.7 25.4 25.3 26.3 28.2 27.5 27.3
Regatul Unit 23.4 24.1 23 25.8 27.6 26.7 25.9 27.7 29.7 28.9
Islanda 29.1 28.4 26 26.2 27.1 26.7 27.4 27.8 26.4 26.1
Liechtenstein 14.2 10.2 11.2 11.6 10.9 9.8 : : : :
Norvegia 27 25.6 24.1 22.5 21.2 21.4 20.9 24.4 23.5 22.3
Elveia : : : : : : : : : :
Statele Unite 28.6 29.7 28.6 28.7 28.5 29.6 30.3 30.8 31.5 30.2
Japonia 28.4 28.9 28.9 28.6 28.5 29 28.3 29 32.2 31.3
Sursa: rezultate obinute pe baza datelor publice Eurostat, 2014.
Ultimele date statistice centralizate
21
la nivelul Eurydice arat faptul c, n cele mai multe dintre ri,
bugetul educaiei pentru 2013 a crescut n preuri curente cu mai mult de 1%, comparativ cu bugetul educaiei
pentru anul 2012, n timp ce o scdere cu mai mult de 1% poate fi nregistrat n doar cinci ri (Irlanda,
Croaia, Cipru, Malta, Regatul Unit - Anglia). Bugetul educaiei pentru 2013, n comparaie cu cel pentru anul
2012, la nivel de preuri curente, a rmas aproximativ constant doar n patru ri, cu o cretere sau scdere sub
1%. Analiza comparativ a bugetului pentru anul 2013 fa de anul 2012, la nivel de preuri constante,
determin creterea numrului de ri pentru care bugetul pentru educaie a sczut cu mai mult de 1%.

III. 3. Resurse private pentru nvmntul superior
Instituiile de nvmnt superior sunt finanate din fonduri publice i fonduri private. Fondurile publice
includ toate alocaiile directe care au ca surs sectorul public (bugetul de stat), n timp ce fondurile private au
ca surse principale: taxele pltite de studeni, transferuri din partea firmelor i a asociaiilor non-profit.
n toate rile, finanarea se realizeaz preponderent din fonduri publice. Structura finanrii
nvmntului pe cele dou surse, fonduri publicei fonduri private, nregistreaz diferene importante de la
ar la ar, fondurile private avnd o pondere mai mare n rile non-europene fa de rile europene.
Raportul dintre finanarea public i finanarea privat a nvmntului este o problem important, de
politic, n majoritatea rilor, n special pentru nvmntul pre-primar i nvmntul teriar. Pentru
nvmntul teriar este o problem care influeneaz participarea tinerilor la acest nivel de nvmnt.
Pentru le a asigura tinerilor anse egale la educaie, se consider, n unele cazuri, c trebuie s creasc
finanarea din fonduri publice pentru nvmntul superior. Exist i puncte de vedere conform crora
ntreprinderile private ar trebui s contribuie mai mult la finanarea nvmntul la acest nivel.
Principalele concluzii privind finanarea nvmntului superior din surse extrabugetare, prezentate
ntr-un studiu
22
OECD, arat faptul c:
- ntre 19952010, n rile OECD, pentru care au existat date disponibile, ponderea finanrii din
fonduri publice pentru nvmntul teriar a sczut, n medie, continuu, de la 77% n 1995 la 68% n
2010. Trend-ul este influenat de evoluiile din rile non-europene, unde taxele pltite de studeni
sunt mai mari, iar ntreprinderile au o contribuie important la finanarea nvmntului teriar;
- n perioada 20002010, ponderea finanrii private pentru nvmntul teriar a crescut n
majoritatea rilor (20 din 24 de ri pentru care au existat date disponibile). Creterea medie a fost de
7 puncte procentuale, creteri mai mari nregistrndu-se n Italia, Mexic, Portugalia, Slovacia i UK;

21
Eurydice, National Sheets on Education Budgets in Europe, 2013.
22
OECD, Education at a Glance 2013: OECD Indicators, 2013, pp. 197 203.


43
- Proporia cheltuielilor din nvmntul teriar, acoperite din fonduri private (persoane fizice, firme,
alte surse private), variaz ntre:
sub 5% n rile n care taxele de studiu n nvmntul teriar sunt mici/neglijabile
(Danemarca, Finlanda, Norvegia);
peste 40% n Australia, Canada, Israel, Japonia i Statele Unite;
peste 70% n Chile, Coreea i Regatul Unit. n Coreea i Regatul Unit, cea mai mare
parte a veniturilor instituiilor de nvmnt superior provine din taxe pltite de
studeni (peste 50% n Regatul Unit i peste 70% n Coreea).
Analiza structurii veniturilor la nivel de ri este dificil din cauza lipsei unor date statistice coerente i
comparabile pentru un numr relevant de ri. n aceste condiii, foarte utile n nelegerea mecanismelor i
surselor de finanare private n nvmntul superior pot fi rezultatele studiilor la nivelul universitilor. Un
astfel de studiu a fost organizat de EUA (Financially Sustainable Universities II. European Universities
diversifying income streams, EUA, 2011).
Datele privind finanarea universitilor au fost obinute pe baza unui chestionar adresat universitilor
din ri europene, n perioada maiseptembrie 2009. Chestionarul s-a adresat unui numr de peste 130
universiti, 3 dintre acestea fiind din Romnia.
Sintetic, rezultatele privind distribuia veniturilor universitilor sunt prezentate n tabelul urmtor:
Sursa venitului Pondere (%)
Fonduri publice 72,8%
Contribuii ale studenilor (taxe) 9,8
Mediu de afaceri 6,5%
Finanri filantropice 4,5%
Venit din prestare servicii 4,1%
Fonduri internaionale 2,3%
Rezultatele studiului confirm preponderena finanrii din fonduri publice a universitilor din Europa,
n medie, 72,8% din veniturile universitilor avnd aceast surs. Dintre sursele particulare de venit, taxele
pltite de studeni au ponderea cea mai mare, respectiv 9,8%. Aceasta este o pondere medie, care se realizeaz
n condiiile unor variaii mari ntre universiti/ri.
n eantion, sunt cuprinse ri cu o varietate foarte mare n ceea ce privete regimul de plat a taxelor
de ctre studeni:
- nu exist contribuie pltit de ctre studeni (Norvegia);
- contribuii pltesc doar studenii non UE (Danemarca, Suedia - ncepnd cu anul 2011);
- contribuiile studenilor sunt foarte sczute (Frana);
- contribuiile studenilor sunt semnificative (Spania 13%, Letonia - 16%, Regatul Unit - aproximativ
25%);
- un numr mic de universiti, din diferite ri, realizeaz mai mult de 50% din venituri din taxele pltite
de studeni.
Nivelul taxelor poate fi stabilit de autoritile publice i/sau de universiti i depinde de nivelul studiilor,
durata normal de studiu etc. Se stabilesc taxe difereniate n funcie de o serie de factori:
- forma de studiu (nvmnt de zi, cu frecven redus);
- studenii care urmeaz o a doua facultate;
- depirea duratei normale a programului de studii;
- participarea la cursuri care nu sunt cuprinse n programul de studii;
- participarea la programe cu predare ntr-o limba strin;
- studeni internaionali.
Alte surse de venituri private: contracte cu partenerii privai (n special pentru nvmntul tehnic),
finanri filantropice, venituri din prestri de servicii (asigurarea facilitilor pentru desfurarea unor


44
conferine, servicii de mas i cazare, servicii de educaie i consultan, servicii pentru activiti culturale etc.),
fonduri internaionale (la nivelul universitilor din Uniunea European, fondurile structurale dein ponderea
cea mai mare n aceast categorie aproximativ 40%) i fondurile din programele de cercetaredezvoltare
(aproximativ 33%).
III. 4. Asigurarea echitii sociale i ajutoarele financiare pentru studeni
Echitatea n nvmntul superior const n asigurarea condiiilor necesare, astfel nct masa
studenilor care intr, parcurg i finalizeaz studiile s reflecte diversitatea societii. De exemplu, dac
Romnia are o majoritate a tinerilor care provin din mediul rural, atunci un procent asemntor din totalul
acestora ar trebui s se regseasc i n rndul studenilor. Pentru asigurarea echitii, este necesar ca statul i
universitile s adopte o serie de politici i mecanisme pozitive, adresate grupurilor nereprezentate sau
subreprezentate (tineri care provin din familii cu venituri reduse, tineri din mediul rural, rromi, tineri cu
dizabiliti etc.), care s reduc astfel barierele pe care tinerii le ntlnesc n calea accesului, parcurgerii i
absolvirii nvmntului superior.
Lipsa unui sprijin real, oferit tinerilor care provin din aceste categorii, poate duce n primul rnd la
neparticiparea acestora la nvmntul superior, dar i la abandon universitar, n cazul n care acetia s-au
nscris ntr-un program de studiu, dar barierele ntmpinate pe parcurs i-au determinat s renune.
Sisteme internaionale de sprijin al studenilor
Ajutoarele financiare pentru studeni au rolul de a facilita accesul tinerilor la educaie universitar.
Formele de alocare a acestora difer de la ar la ar. n unele cazuri, ajutoarele acordate studenilor au un rol
major n acoperirea cheltuielilor pentru educaie. n perioada 20022011, la nivelul Uniunii Europene,
ponderea ajutoarelor financiare pentru studeni, n cheltuielile publice pentru nvmntul superior, au
crescut continuu, de la 15,6% n anul 2002 la 18,2% n anul 2010. n majoritatea rilor, aceast pondere a
crescut.
Pentru unele ri din Uniunea European, ajutoarele pentru studeni reprezint o cot important din
cheltuielile publice pentru finanarea nvmntul superior. n anul 2011, acestea reprezentau: 52,6% n Cipru,
43,6% n Regatul Unit, 28,4% n Danemarca, 28,8% n Olanda, 24,7% n Suedia etc. n Statele Unite, reprezint
aproximativ 29% din cheltuielile publice pentru finanarea nvmntul superior.
Caracteristice pentru Romnia sunt ponderea sczut a ajutoarelor pentru studeni (9,3 % n anul
2011), fa de media european, i tendina de a rmne la un nivel constant n timp.
TABELUL 3.5 AJUTOARE FINANCIARE PENTRU STUDENI (% DIN CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU EDUCAIE LA NIVEL
TERIAR)
GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Uniunea European (27 de
ri)
15.6 16.0 15.9 16.5 16.7 17.1 16.7 17.3 18.2 :
EU (25 de ri) : : : : 16.8 17.4 17.0 17.6 18.4 :
Belgia 15.2 15.8 15.7 15.2 13.6 14.2 13.2 13.4 13.7 14.4
Bulgaria 11.5 10.6 10.8 10.8 9.5 9.3 6.7 7.3 11.5 18.3
Republica Ceh 7.0 6.2 5.8 5.9 4.0 4.2 4.9 2.8 2.6 1.5
Danemarca 31.3 32.2 30.3 30.8 29.5 28.0 28.4 27.1 27.9 28.4
Germania 16.6 17.2 17.9 19.1 19.5 21.9 18.9 20.7 21.6 21.9
Estonia 7.8 5.0 : 8.2 8.9 6.3 7.4 10.3 13.2 9.3
Irlanda 12.3 13.8 14.8 14.8 14.4 13.9 12.7 13.2 13.1 13.3
Grecia 5.5 6.0 5.2 1.4 : : : : : :
Spania 7.9 7.9 7.8 8.2 7.9 8.8 9.9 9.2 9.4 9.4
Frana 8.1 8.2 8.0 7.9 8.0 7.0 7.4 7.4 7.7 8.0
Croaia : 4.3 3.3 3.9 3.2 3.3 3.1 3.6 3.9 5.5
Italia 15.8 17.0 16.7 16.8 17.4 19.6 20.2 22.0 22.5 22.2
Cipru 52.5 56.0 56.8 57.6 55.1 59.0 50.9 55.6 52.5 52.6
Letonia 20.7 19.7 15.2 9.4 7.7 5.1 7.1 12.7 12.0 14.0
Lituania 11.7 17.1 17.5 17.0 15.2 14.5 14.1 15.7 13.2 10.1


45
GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Luxemburg : : : : : : : : : :
Ungaria 22.4 14.7 15.8 15.7 15.1 15.1 14.3 14.3 14.3 12.4
Malta 25.2 30.2 : : 0.1 : : 0.3 14.0 18.4
Olanda 20.0 23.7 24.7 25.4 29.1 26.4 28.7 26.9 26.9 28.8
Austria 15.4 16.6 18.1 16.8 17.0 16.2 17.4 11.5 11.0 9.8
Polonia 0.4 0.4 0.4 1.1 1.7 1.5 1.5 1.4 12.1 12.7
Portugalia 4.9 2.2 5.4 8.9 11.6 11.2 14.9 14.8 16.6 15.4
Romnia 8.3 7.7 7.2 5.6 : 3.8 : 7.0 7.4 9.3
Slovenia 25.3 25.2 23.7 23.7 23.3 22.8 23.2 22.1 23.4 23.4
Slovacia 17.5 8.5 10.7 13.7 14.1 17.6 17.5 19.9 20.5 16.7
Finlanda 17.8 17.4 16.7 16.6 16.2 15.3 14.7 15.4 14.9 13.7
Suedia 29.3 28.4 28.2 27.1 26.1 26.3 25.4 24.9 24.5 24.7
Regatul Unit 23.9 24.7 23.9 25.8 26.4 30.8 31.2 37.5 33.8 43.6
Islanda 21.0 21.4 22.2 23.1 24.0 22.5 22.5 24.9 31.0 26.2
Norvegia 32.9 36.7 40.8 42.6 41.7 43.8 44.1 40.3 37.5 42.8
Statele Unite 15.5 17.8 20.7 23.5 30.9 21.5 20.3 19.6 27.7 29.2
Japonia 16.3 18.6 18.2 21.5 21.3 24.6 25.4 27.5 29.2 29.6
Sursa : EUROSTAT, 2014.
Conform Studiului Comisiei Europene Sisteme naionale de taxe i de sprijin financiar pentru studeni
23

, statele europene susin studenii, din punct de vedere financiar, prin mai multe faciliti, cum ar fi: burse
sociale i burse de merit, granturi (n rile care au taxe de studiu, aceste granturi acoper cheltuielile i taxa de
colarizare, iar n cazul statelor care nu au taxe, granturile au ca scop acoperirea cheltuielilor), alocaii pentru
prini, reduceri de taxe i impozite, dar i mprumuturi. Astfel, 29,72% dintre statele studiate ofer studenilor
att burse sau granturi, ct i reduceri de taxe i impozite, iar prinilor acestora, alocaii, 18,91% aloc
studenilor fie burse sociale sau granturi i prinilor, alocaii, , fie burse sociale i reduceri de taxe i impozite,
iar 51,35% dintre state aloc studenilor doar burse sociale sau granturi. De asemenea, conform aceluiai
studiu, 94,59% dintre rile analizate aloc burse sociale studenilor, 48,64% aloc familiilor reduceri pentru
taxe i impozite i 32,43% ofer alocaii familiilor ai cror copii studiaz, Romnia ncadrndu-se doar n
categoria rilor care acord exclusiv burse, neexistnd reduceri de taxe sau alte alocaii pentru prinii ai cror
copii studiaz.
n ceea ce privete bursele, 53,12% dintre rile analizate ofer pentru studeni att burse sociale sau
granturi, ct i burse de merit, 40,62% aloc numai burse sociale sau granturi, n timp ce doar 6,25% dintre ri
aloc exclusiv burse de merit. Astfel, printre statele care acord att burse de merit, ct i burse sociale se afl
Belgia (comunitatea flamand), Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Frana, Croaia, Italia, Cipru, Letonia,
Lituania, Ungaria, Austria, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovenia i Slovacia. n categoria statelor care acord
doar burse sociale se regsesc Belgia (comunitatea francez i comunitatea german), Cehia, Danemarca,
Spania, Malta, Finlanda, Suedia, Marea Britanie, Turcia, Liechtenstein, Norvegia i Elveia, iar n categoria
statelor care acord numai burse de merit se regsesc Islanda, Muntenegru i Grecia.

23
European Commission, National Student Fee and Support Systems, 2013/2014.


46
GRAFICUL 3.1 VALOARE BURS SOCIAL/GRANT LUNAR (EURO)

Sursa: European Commission National Student Fee and Suport Systems, 2013/2014.
Analiznd datele din punctul de vedere al valorii maximale la care poate ajunge o burs social sau un
grant, pe baza nevoilor sociale, putem observa c statele ce acord cele mai mari burse sociale sunt: Finlanda
(799 euro/lun), Austria (746 euro/lun), Danemarca (722 euro/lun), Germania (670 euro/lun), Irlanda (591
euro/lun), Frana (550 euro/lun), Marea Britanie - ara Galilor (530 euro/lun), Spania (520 euro/lun),
Belgia comunitatea flamand (516 euro/lun) i Norvegia (505 euro/lun). Romnia (79 euro/lun) se afl pe
locul 28 din 37 n ceea ce privete valoarea maximal la care poate ajunge bursa social, alturi de Polonia
(66,5 euro/lun), Bulgaria (61,33 euro/lun), Cehia (53,66 euro/lun) i Ungaria (41 euro/lun).
Din punctul de vedere al valorii medii a burselor sociale/granturilor acordate studenilor, pe criterii
sociale, putem constata c Romnia (53 euro/lun) se afl pe antepenultimul loc, fiind urmat de Bulgaria
(43,44 euro/lun) i Ungaria (41 euro/lun). De asemenea, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Austria, Marea
Britanie, Germania, Suedia i Irlanda se afl n topul rilor al cror cuantum mediu al bursei sociale/grantului
depete valoarea de 300 de euro/lun. Astfel, se poate observa c valoarea medie a bursei sociale din
Romnia este de 17 ori mai mic dect valoarea medie a bursei sociale/grantului, acordat/ studenilor din
Danemarca.
n ceea ce privete perioada pentru care se acord bursa social, 51,53% dintre rile analizate aloc
bursa social/grantul pe baza nevoilor sociale, pe o perioad de 12 luni, 35,15% aloc acest tip de ajutor
financiar pe parcursul anului academic (9/10 luni), iar n cazul a 13% dintre ri nu exist date concrete sau
acestea nu aloc burse sociale.
Detaliind sistemele de sprijin financiar oferit studenilor, putem observa c acestea difer de la o ar la
alta. Astfel, Belgia (comunitatea francez) pune la dispoziie granturi publice pentru studenii sub 35 de ani,
care au venituri mici, granturi a cror valoare variaz ntre 394 i 4673 euro pe an. Totodat, statul belgian
acord alocaii n valoare de 89 de euro pe lun pentru familiile cu copii (sub 25 de ani) care studiaz i nu
desfoar activiti profesionale. Mai mult dect att, statul belgian nu ofer burse de merit/studiu sau
performan.
Sistemul din Danemarca ofer tuturor studenilor granturi n valoare de 770 de euro pe lun, pentru 12
luni, plus alte granturi sau subvenii, ce se acord studenilor care nu locuiesc cu prinii. n plus, statul acord
studenilor cu dizabiliti alocaii n valoare de 1099 de euro. De menionat este faptul c Danemarca nu acord
granturi sau alocaii pentru studeni, n vederea susinerii performanei academice.


47
Un sistem asemntor cu cel al Romniei este cel al Estoniei, n sensul c statul acord att burse
sociale, ct i burse de merit. Bursele sociale se acord pentru un procent de 17% din numrul total de
studeni, bursa fiind cuprins ntre 75 i 220 de euro pe lun.Bursele de merit sunt suplimentare celor sociale,
cele dinti acordndu-se pe baza performanelor academice.
n Spania, statul acord att burse sociale, ct i subvenii ce acoper taxa de colarizare, dar i diverse
cheltuieli, cum ar fi: transportul, masa, materialele de studiu. Subveniile se acord de ctre statul spaniol doar
studenilor ce au venituri mici n familie. Dei bursele sociale se acord pe criterii sociale, exist un nivel minim
de performan care trebuie atins pentru a beneficia de aceste burse.
Cadrul legal de la nivel naional, privind ajutoarele financiare acordate de stat
Conform Legii Educaiei Naionale, studenii beneficiaz de o serie de ajutoare financiare de la bugetul
de stat, i anume:
burse, caracterizate prin burse sociale i burse de performan sau de merit
subvenii pentru cmine-cantine.
Subvenii pentru reducerea transportului local n comun. n ceea ce privete bursele acordate
studenilor, conform art. 12, alin. (2), statul acord burse sociale de studii elevilor i studenilor provenii din
familii defavorizate, precum i celor instituionalizai, n condiiile legii. n plus, conform art. 12 alin., (4), elevii i
studenii care beneficiaz de burse sociale de studii pot primi i burse pentru performane colare i
universitare. De asemenea, conform art. 223, alin. (10), studenii beneficiaz de burse de performan sau de
merit, pentru stimularea excelenei, precum i de burse sociale, pentru susinerea financiar a studenilor cu
venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de ctre CNFIS, innd cont de faptul c
acestea trebuie s acopere cheltuielile minime de mas i cazare.
Dac ne referim la finanarea burselor, conform art. 223 din Legea Educaiei Naionale nr.1/2011, alin.
(9), fondurile pentru burse i protecie social a studenilor se aloc n funcie de numrul de studeni de la
nvmntul cu frecven, fr tax de studii. Fa de sprijinul acordat de ctre stat, conform art. 233, alin.
(11), universitile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.
Pe lng articolele prevzute n Legea Educaiei Naionale, privind acordarea burselor, se afl n vigoare
i Hotrrea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998, pentru completarea Anexelor 1 i 2 la Hotrrea
Guvernului nr. 445/1997, privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor i a altor forme de sprijin
material pentru elevii, studenii i cursanii din nvmntul de stat, cursuri de zi. Trebuie menionat faptul c,
n vederea acordrii burselor pentru studenii cu domiciliul n mediul rural, se afl n vigoare Hotrrea
Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005, care prevede faptul c studenii cu domiciliul n mediul rural, care
urmeaz cursurile de zi ale unor instituii de nvmnt superior acreditate, beneficiaz de burse sociale n
valoare de 350 de lei/lun n cazul n care i asum c, dup absolvirea studiilor universitare, vor profesa n
nvmntul din mediul rural pentru o perioad cel puin egal cu cea n care au primit bursa.
Pe lng alocaia pentru bursele studenilor, statul romn acord i subvenie pentru cmine-cantine,
subvenie care, conform art. 204, alin. (15), poate fi acord i studenilor care aleg alt form de cazare dect
cminele instituiilor de nvmnt superior.
De asemenea, studenii beneficiaz i de subvenii pentru transportul local n comun. Conform art. 205,
alin. (2), n timpul anului colar, studenii beneficiaz de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport
local n comun, transport intern auto, feroviar i naval. Studenii orfani sau provenii din casele de copii
beneficiaz de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului. n completarea articolelor din Legea Educaiei Naionale, privind reducerea pentru
transportul local n comun al studenilor, se afl n vigoare Hotrrea Guvernului nr. 309/1996, hotrre ce a
fost completat de HG nr. 1187/2000 i de HG nr. 1367/2003, dar i Ordinul de Ministru nr. 4055/1996.


48
Valoarea ajutoarelor financiare acordate de stat
Din datele ce se regsesc n Legea Bugetului
24
, aferent fiecrui an, putem observa c singura cretere a
fondului de burse la nivel naional a fost n anul 2009, de la 569 de lei per an/student, pn la 690 de lei per
an/student, ceea ce nseamn c, pentru un student bugetat, universitatea primete n fiecare lun suma de 69
de lei. Fondul de burse nu se aloc i pentru studenii de la forma de nvmnt cu tax. Avnd n vedere c nu
exist prevederi n privina distribuirii fondului de burse alocat de ctre stat, universitile pot decide ce
procent din fondul total se aloc pentru bursele sociale i ce procent se aloc pentru bursele de
studiu/merit/performan.
GRAFICUL 3.2 EVOLUIA ALOCAIEI BUGETARE PENTRU FONDUL DE BURSE (2008-2014)

Conform art. 223, alin. (8), din Legea Educaiei Naionale, cuantumul minim al bursei sociale ar trebui s
acopere cheltuielile minime de cazare i mas, cuantum ce este propus anual de CNFIS. n urma analizei datelor
statistice, realizat la nivelul CNFIS, privind cheltuielile de cazare, mas i alocaiile pentru fondul de burs
(date ce au fost raportate de ctre 45 de universiti de stat din Romnia), a rezultat c n nicio universitate din
Romnia, cuantumul bursei nu acoper cheltuielile minime de mas i cazare, iar 25% dintre universiti aloc
sub 200 de lei/lun pentru bursele sociale, 54,54% aloc ntre 200 de lei i 300 de lei i doar 20,45% dintre
universiti aloc 300 sau peste 300 de lei/lun pentru bursele sociale.
Grupnd astfel universitile, n funcie de procentul atribuit burselor sociale, 15 universiti dintre cele
45 care au transmis datele solicitate aloc sub 10% din fondul total de burse de la bugetul de stat ctre bursele
sociale i 14 universiti aloc ntre 10% i 20%. Prin urmare, peste 50% dintre universiti aloc burselor
sociale sub 20% din fondul total de burse, existnd ns i 10 universiti care aloc ntre 20% i 30% din fondul
total ctre bursele sociale. ngrijortor este faptul c doar 5 universiti aloc peste 30% din fondul total de
burse de la stat pentru bursele sociale. Media la nivelul rii, privind procentul burselor sociale din fondul total
de burse de la bugetul de stat, este de 16,40%.
Analiznd cheltuielile minime, necesare studenilor pentru mas i cazare, la nivelul rii, putem observa
c studenii romni au nevoie, n medie, de 575 de lei pe lun n acest sens. Aceste cheltuieli difer de la o zon
de dezvoltare la alta,precum i de la o universitate la alta. Potrivit datelor raportate de universiti ctre CNFIS
n noiembrie 2013, totalul cheltuielilor lunare de cazare i mas pe student variaz ntre o valoare minim de
480 lei i o maxim de 1820 lei. Dincolo de nevoia unei verificri a acurateei datelor raportate, se cuvine s
observm faptul c n nici una dintre instituiile de nvmnt superior, cuantumul bursei sociale (care variaz
ntre o minim de 140 lei i o maxim de 350 lei) nu acoper cheltuielile minime de cazare i mas. Aceast

24
http://www.mfinante.ro/arhivabuget.html?pagina=domenii.49
situaie explic ponderea mare pe care o ocup lipsa resurselor financiare printre motivele pentru rata nalt
de abandon a studiilor universitare. Astfel, potrivit unui studiu privind perspectiva studenilor asupra
implementrii procesului Bologna, principalele motive care stau la baza renunrii la continuarea/finalizarea
studiilor universitare sunt: alegerea greit a facultii (41%), lipsa resurselor financiare (35%), lipsa de
ncredere n calitatea educaiei (6%), inadaptarea la mediu/grup (3%) i alte motive
25
.
Analiznd datele de la nivel naional, privind subvenia pentru cmine-cantine, repartizat universitilor
din bugetul de stat (v. Graficul 3.3), valoarea acesteia a sczut de la 2970 de lei alocai anual per student, n
2008, pn la 1324,95 de lei n 2014, nregistrndu-se astfel o scdere de peste 50%. Scderea subveniei
pentru cmine-cantine din anul 2009 i creterea cheltuielilor utilitilor au dus la creterea taxei de cmin,
cretere evideniat i de rezultatele unei analize
26
la nivel naional, care arat faptul c peste 55% din cele 22
de universiti analizate au crescut cheltuielile alocate regiei de cmin sau au discutat despre creterea
acestoran anul 2013. Dei subvenia din anul 2013 este mai mare dect cea din 2012, avnd n vedere
creterile taxelor de cmin din universiti, aceast cretere nu acoper minimul necesar n vederea meninerii
taxei de cmin la aceeai valoare.
GRAFICUL 3.3 EVOLUIA SUBVENIEI BUGETARE PENTRU CMINE I CANTINE (2008-2014)

Analiznd datele privind subvenia alocat de stat pentru transportul n comun (v. Graficul 3.4), putem
observa c, dup 2008, subvenia pentru transportul n comun a sczut de la 96 de lei/an (9,6 lei/lun), la 81,77
de lei pe an (8,17 lei/lun) n 2010. Dei n 2010 aceasta a sczut cu 14%, se constat o cretere n 2013 de 21%
fa de 2010, valoarea subveniei ajungnd la 99,28 de lei/an (aproximativ 10 lei/lun). Conform art. 205, alin.
(2), studenii beneficiaz de reducere pentru transportul local n comun cu 50%, ns avnd n vedere c suma
alocat pe lun este de aproximativ 10 lei, iar abonamentul lunar n unele centre universitare este de 100 de lei,
subvenia alocat n acest sens nu acoper n unele cazuri nici jumtate din cheltuielile pe care ar trebui s le
suporte un student.

25
Aliana Naional a Organizaiilor Studeneti din Romnia, Implementarea Sistemului Bologna n universiti
perspectiva studenilor, Bucureti, 2012 accesibil online la http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/Studiu-
Procesul-Bologna-2012-Revizuit.pdf. n privina sistemului de acordare a burselor, a se vedea http://www.anosr.ro/wp-
content/uploads/2014/03/Perspectiva-ANOSR-privind-Sistemul-de-acordare-al-burselor.pdf.
26
Aliana Naional a Organizaiilor Studeneti din Romnia, Responsabilitate pentru educaie efectele subfinanrii
educaiei, Bucureti, 2013 accesibil online la http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/Responsabilitate-pentru-
educatie.pdf.


50
GRAFICUL 3.4 EVOLUIA SUBVENIEI BUGETARE PENTRU TRANSPORTUL URBAN (2008-2014)

Datele de mai sus evideniaz att nivelul insuficient al celor mai multe dintre formele de ajutor pentru
studeni, acordate de statul romn, ct i faptul c structura i formele de alocare ale acestora nu valorific
dect n mic msur exemplul bunelor practici din alte ri europene.
III.5. Experiene internaionale privind finanarea educaiei superioare pe
parcursul vieii
nvarea pe tot parcursul vieii este un concept pus n discuie alturi de sistemul de nvmnt
superior nc de la nceputul dezbaterilor din cadrul procesului Bologna, fiind menionat n documentele
27

strategice de la nivel european ca un element esenial pentru Spaiul European de nvmnt Superior (EHEA),
necesar pentru a face fa provocrilor ntr-o societate economic din ce n ce mai competitiv, care utilizeaz
din ce n ce mai mult noile tehnologii informaionale.
Rezultatele exerciiului de raportare realizat de BFUG
28
arat faptul c terminologia privind nvarea pe
tot parcursul vieii nu este foarte clar i unitar definit la nivel european. O prevedere general semnificativ de
la nivelul sistemului de nvmnt superior, n legtur cu nvarea pe tot parcursul vieii, se refer la
cursurile non-formale oferite de instituiile de nvmnt superior, alturi de cele trei cicluri de studii
universitare tradiionale (licen, master, doctorat). Aproape n toate rile EHEA se face referire la acest tip de
prevedere, dei se utilizeaz diferite terminologii, precum cursuri ulterioare/suplimentare de scurt durat
(Finlanda), cursuri n afara programelor i studiilor de licen sau ale studiilor universitare (Vatican i Serbia)
sau cursuri pentru dezvoltare personal (Marea Britanie - Anglia, ara Galilor i Irlanda de Nord). Alturi de
aceast terminologie, care face referire la cursuri fr diplom, la nivelul unui numr semnificativ de ri din
EHEA, terminologia privind nvarea pe tot parcursul vieii se refer la o serie de programe de studii diferite
fa de programele tradiionale de zi (sau full-time), de tipul studiilor flexibile de nvmnt superior
(programe de scurt durat sau part-time, de nvmnt deschis, nvmnt la distan, nvmnt e-
learning, studii externe, studii la seral sau cu frecven redus etc.). Totui, exist ri care nu fac referire la
acest tip de prevedere, neincluznd programele formale de nvmnt superior de tip flexibil n categoria
nvrii pe tot parcursul vieii, n nvmnt superior (Armenia, Vatican, Letonia, Republica Moldova, Romnia
i Slovacia).

27
Comisia European, Comunicatul de la Praga - Towards the European Higher Education Area, 19 mai 2001.
28
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process
Implementation Report, April 2012.


51
Finanarea nvrii pe tot parcursul vieii nu este distinct menionat la nivelul sistemului de educaie,
aceasta fiind, de regul, specificat separat pentru fiecare din categoriile generale de forme pe care nvarea
pe tot parcursul vieii le acoper. Astfel, exerciiul de raportare al BFUG arat faptul c se face o difereniere
clar ntre programele ce conduc la obinerea unei diplome de nvmnt superior, inclusiv programe oferite
sub diverse acorduri de organizare flexibil, i cele care nu conduc la obinerea unei diplome universitare sau
post-universitare. n timp ce finanarea primului tip de programe de studiu se realizeaz, de regul, complet
sau parial, din bugetul de stat, n cazul celui de-al doilea tip, contribuia de la bugetul public este n general
nesemnificativ. Cu toate acestea, exist anumite tipuri de programe, n afara celor de diplom (de exemplu,
programe pentru dezvoltarea profesional continu a celor care lucreaz n profesii reglementate, cursuri
pentru omeri, programe ce vizeaz pensionarii etc.), care sunt finanate sau co-finanate din resurse publice.
Rezultatele analizei BFUG arat faptul c, n aproximativ dou treimi din rile EHEA, instituiile de
nvmnt superior nu dispun de un buget de stat alocat n mod special pentru nvarea pe tot parcursul
vieii, iar resursele financiare provin din bugetele generale ale instituiilor de nvmnt superior, fiind astfel
combinate i cu alte resurse financiare. La nivelul a 15 sisteme de nvmnt superior, din cele 47 pentru care
au fost date disponibile, exist bugete alocate special pentru nvarea pe tot parcursul vieii, dar aceste
resurse financiare sunt orientate spre anumite tipuri speciale de nvare pe tot parcursul vieii (de exemplu,
formarea continu a profesorilor i formatorilor, n cazul Georgiei i Sloveniei).
n plus, n afara bugetelor generale sau speciale ale instituiilor de nvmnt superior, exist i alte
resurse publice care contribuie la finanarea nvrii pe tot parcursul vieii, n nvmntul superior (resurse
din fondurile structurale UE, resurse financiare de la alte ministere dect cele responsabile pentru nvmnt
etc.), alocate n cadrul a diferite proiecte/programe naionale, regionale sau locale. De asemenea, poate exista
i o form indirect de sprijin financiar public, n special prin intermediul unor stimulente fiscale pentru
persoanele care iau parte la activiti de nvare pe tot parcursul vieii.
Totui, dei exist diverse surse i modaliti de finanare public (sau sprijin financiar public) pentru
educaia pe tot parcursul vieii, din nvmntul superior, sunt foarte puine ri n msur s cuantifice gradul
n care nvarea pe tot parcursul vieii, n nvmntul superior, este finanat din surse publice, finanarea
public estimat variind semnificativ de la o ar la alta. Aceast situaie i poate afla explicaia n faptul c, n
ri diferite, conceptul de nvare pe tot parcursul vieii, n nvmntul superior, poate avea semnificaii
diferite. De exemplu, estimrile pentru Romnia i BosniaHeregovina sunt foarte modeste sau tind ctre
zero, pentru Olanda estimrile arat faptul c aproximativ 16% din oferta de nvare pe tot parcursul vieii
este finanat din bugetul public, n cazul Franei i al Ungariei este indicat o valoare de aproximativ 30%, iar
n Austria 85% din oferta de nvare pe tot parcursul vieii este finanat din bugetul public. n Norvegia, cele
mai multe fonduri pentru nvarea pe tot parcursul vieii vin de la bugetul public, iar Islanda i Malta sunt
singurele ri care raporteaz c nvarea pe tot parcursul vieii, n nvmntul superior, este n ntregime
finanat din resurse publice.


52
TABELUL 3.6 PARTICIPAREA POPULAIEI LA EDUCAIA PE TOT PARCURSUL VIEII (%)
GEO/TIME 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EU (27 de ri) 7.2 8.5 9.2 9.6 9.5 9.3 9.4 9.3 9.1 8.9 9 10.5
Belgia 6 7 8.6 8.3 7.5 7.2 6.8 6.8 7.2 7.1 6.6 6.7
Bulgaria 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 1.3 1.5 1.7
Republica Ceh 5.6 5.1 5.8 5.6 5.6 5.7 7.8 6.8 7.5 11.4 10.8 9.7
Danemarca 18 24.2 25.6 27.4 29.2 29 29.9 31.2 32.5 32.3 31.6 31.4
Germania 5.8 6 7.4 7.7 7.5 7.8 7.9 7.8 7.7 7.8 7.9 7.8
Estonia 5.4 6.7 6.4 5.9 6.5 7 9.8 10.5 10.9 12 12.9 12.6
Irlanda 5.5 5.9 6.1 7.4 7.3 7.6 7 6.3 6.8 6.8 7.1 7.3
Grecia 1.1 2.6 1.8 1.9 1.9 2.1 2.9 3.3 3 2.4 2.9 2.9
Spania 4.4 4.7 4.7 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.8 10.8 10.7 10.9
Frana 2.7 6.8 6 5.9 6.4 6.1 6 5.7 5 5.5 5.7 17.7
Croaia 1.9 1.8 1.9 2.1 2.9 2.4 2.2 2.3 2.2 2.3 2.4 2.4
Italia 4.4 4.5 6.3 5.8 6.1 6.2 6.3 6 6.2 5.7 6.6 6.2
Cipru 3.7 7.9 9.3 5.9 7.1 8.4 8.5 7.8 7.7 7.5 7.4 6.9
Letonia 7.3 7.8 8.4 7.9 6.9 7.1 6.8 5.3 5 5.1 6.9 6.5
Lituania 3 3.8 5.9 6 4.9 5.2 4.8 4.4 3.9 5.7 5.2 5.7
Luxemburg 7.7 6.5 9.8 8.5 8.2 7 8.5 13.4 13.4 13.6 13.9 14.4
Ungaria 2.9 4.5 4 3.9 3.8 3.6 3.1 2.7 2.8 2.7 2.8 3
Malta 4.4 4.2 4.3 5.3 5.5 6 6.2 6.1 6.2 6.5 7 7.7
Olanda 15.8 16.4 16.4 15.9 15.6 16.6 17 17 16.6 16.7 16.5 17.4
Austria 7.5 8.6 11.6 12.9 13.1 12.8 13.2 13.8 13.7 13.4 14.1 13.9
Polonia 4.2 4.4 5 4.9 4.7 5.1 4.7 4.7 5.2 4.4 4.5 4.3
Portugalia 2.9 3.2 4.3 4.1 4.2 4.4 5.3 6.5 5.8 11.6 10.6 9.8
Romnia 1 1.1 1.5 1.6 1.3 1.3 1.5 1.5 1.3 1.6 1.4 2
Slovenia 8.4 13.3 16.2 15.3 15 14.8 13.9 14.6 16.2 15.9 13.8 12.4
Slovacia 8.5 3.7 4.3 4.6 4.1 3.9 3.3 2.8 2.8 3.9 3.1 2.9
Finlanda 17.3 22.4 22.8 22.5 23.1 23.4 23.1 22.1 23 23.8 24.5 24.9
Suedia 18.4 : : 17.4 18.4 18.6 22.2 22.2 24.4 24.9 26.7 28.1
Regatul Unit 21.3 27.2 29 27.6 26.7 20 19.9 20.1 19.4 15.8 15.8 16.1
Islanda 24 29.5 24.2 25.7 27.9 27 25.1 25.1 25.2 25.9 27.3 25.8
Norvegia 13.3 17.1 17.4 17.8 18.7 18 19.3 18.1 17.8 18.2 20 20.4
Elveia 35.8 24.7 28.6 27 22.5 26.8 27.9 23.9 30.6 29.9 29.9 30.4
Sursa: Eurostat, 2014 (datele statistice prezint procentul populaiei din grupa de vrst 25-64 ani, care particip la o form de educaie).
Toate aceste meniuni referitoare la nivelul de finanare din surse publice a nvrii pe tot parcursul
vieii, n nvmntul superior, subliniaz, n acelai timp, importana componentei de finanare din surse
private. Investiiile private provin cel mai adesea de la participani, de la angajatorii participanilor sau, de
asemenea, din finanarea sau co-finanarea din fonduri colective, pentru care angajatorii fac contribuii (de
exemplu, n Frana, Spania, Belgia - comunitatea flamand, legislaia oblig companiile s contribuie la costurile
pentru educaie i formare continu, prin contribuii obligatorii, care depind de tipul companiei i de numrul
de angajai, resursele financiare colectate putnd fi utilizate pentru a finana diverse scheme de educaie i
formare i pentru sprijinirea persoanelor fizice care iau parte la pregtirea din sistemul de nvmnt
superior). De asemenea, lista cu diferitele surse folosite pentru finanarea nvmntului pe tot parcursul
vieii, n nvmntul superior, poate fi completat si cu resursele financiare proprii ale instituiilor de
nvmnt superior, provenite din furnizarea de diverse servicii sau din donaii private (n studiul mai sus
menionat, Letonia este singura ar care face apel la aceast resurs).53
Capitolul IV. Propuneri de optimizare a finanrii din fonduri
publice a nvmntului superior din Romnia
IV.1. Viziunea i principiile CNFIS, cu privire la finanarea nvmntului
superior din Romnia
Potrivit legii, misiunea CNFIS este aceea de a sprijini MEN n realizarea politicilor publice din domeniul
nvmntului superior, prin elaborarea fundamentat a propunerilor de reglementri privind finanarea
universitilor, prin stabilirea costului mediu per student echivalent pe cicluri i domenii de studii, prin
naintarea de propuneri pentru optimizarea finanrii nvmntului superior, precum i prin verificarea
periodic a eficienei gestionrii fondurilor publice de ctre instituiile de nvmnt superior.
n realizarea misiunii sale, CNFIS i-a asumat respectarea i promovarea urmtoarelor principii definite
prin legea educaiei naionale:
principiul autonomiei universitare;
principiul responsabilitii publice;
principiul eficienei manageriale i financiare;
principiul transparenei;
principiul echitii;
principiul asigurrii calitii.
n plan strategic, CNFIS i propune s acioneze pentru a sprijini MEN i instituiile de nvmnt
superior n direcia realizrii urmtoarelor obiective de interes naional:
transformarea nvmntului superior din Romnia ntr-un factor activ al creterii economice i
dezvoltrii sociale a rii;
consolidarea instituional i financiar a instituiilor de nvmnt superior, astfel nct acestea s
dispun de mijloacele necesare pentru a putea mbunti semnificativ calitatea activitilor didactice
i de cercetare.
Din studiile i analizele efectuate, Consiliul a constatat existena unei contradicii ntre dezideratul
legal potrivit cruia (7) n Romnia nvmntul constituie prioritate naional (LEN 1/2011, art.2) i
realitile concrete ale funcionrii sistemului de nvmnt superior. Dup 1990, nvmntul superior din
Romnia a cunoscut o perioad de expansiune, de diversificare a ofertei educaionale i de extindere a reelei
instituionale. Cum n toat aceast perioad nivelul resurselor financiare alocate din fonduri publice nu a
crescut proporional cu aceast expansiune, cele mai multe dintre instituiile de nvmnt superior se
confrunt cu fenomene de subfinanare, care au efecte nocive att asupra funcionrii lor instituionale, ct i
asupra calitii rezultatelor activitii didactice i de cercetare. Avnd n vedere faptul c subfinanarea i
incertitudinile legate de aceasta slbesc capacitatea universitilor de a face fa sfidrilor societii
contemporane i de a-i ndeplini rolul social, CNFIS i-a propus s acioneze pentru:
contientizarea factorilor de decizie i a opiniei publice asupra necesitii sociale de a pune capt
subfinanrii cronice a sistemului de nvmnt superior i de a implementa strategii coerente de
dezvoltare a universitilor din Romnia;
repartizarea judicioas a resurselor financiare existente, conform politicilor naionale din domeniul
educaiei i principiilor unei gestiuni responsabile a fondurilor publice;
stimularea, prin mecanisme de finanare, a consolidrii instituionale i a constituirii unui portofoliu de
bune practici la nivelul diverselor instituii de nvmnt superior, precum i a asumrii de ctre
aceste instituii a unui rol activ la nivel local i regional, astfel nct universitile s devin un factor de
incluziune i de coeren social.
Pe lng aceste obiective generale, Consiliul i-a propus, de asemenea, la nceputul mandatului su,
mai multe rezultate de etap, avnd ca orizont anul 2015:


54
creterea finanrii de ansamblu a nvmntului superior, ntr-un ritm mai mare dect creterea
produsului intern brut;
dimensionarea mijloacelor financiare astfel nct, n anul 2015, valoarea grantului de studii, alocat din
fonduri publice, s fie cel puin dubl fa de suma alocat drept finanare de baz pentru studentul
echivalent n anul 2011;
alocarea, prin competiie de proiecte, a fondului pentru dezvoltare instituional i monitorizarea
riguroas a implementrii proiectelor finanate;
alocarea a cel puin 25% din finanarea instituional a nvmntului superior pentru a stimula
excelena instituiilor i a programelor de studii, msurabil prin ierarhizrile realizate la nivel naional
i prin performanele obinute la nivel internaional;
sporirea capacitii de planificare financiar multianual a universitilor i ntrirea disciplinei
financiare a acestora.
Experiena a artat c atingerea acestor rezultate de etap, ca i a obiectivelor generale pe care i le-a
fixat Consiliul, depinde nu doar de activitatea sa proprie, ci i de convergena unor procese decizionale la
multiple niveluri. Capacitatea redus de a genera sinergii n formularea, adoptarea i implementarea unor
politici publice coerente, care s promoveze dezvoltarea durabil a sistemului de nvmnt superior din
Romnia, a obligat Consiliul s-i limiteze unele dintre ambiiile iniiale i s acioneze precumpnitor pentru
meninerea coerenei i predictibilitii politicilor i mecanismelor de finanare din fonduri publice a instituiilor
de nvmnt superior. Dificultatea realizrii acestor obiective limitate nu a sczut n anul 2013.
n consecin, recomandrile de optimizare incluse n acest raport cuprind att prezentarea propunerii
de metodologie de finanare pe anul 2014, ct i un set de sugestii care vizeaz adoptarea i implementarea
unor politici i mecanisme instituionale diferite de cele actuale, dar pe care Consiliul le consider capabile s
produc efecte benefice la nivelul sistemului de nvmnt ntr-un orizont de timp de 5-10 ani. Evident, dei
propunerile Consiliului se refer n mod direct la componenta de finanare a instituiilor de nvmnt
superior, implicaiile implementrii lor ar avea impact asupra tuturor aspectelor funcionrii sistemului. n
consecin, aceste propuneri necesit o dezbatere ampl i o analiz ex-ante riguroas, precum i integrarea
ntr-o viziune strategic sistematic n ceea ce privete liniile de evoluie dezirabile. Unele au fost formulate de
Consiliu i naintate Ministerului nc din anii anteriori i se pot regsi i n Raportul public anual al CNFIS, pe
anul 2012. Altele sunt formulate pentru prima dat n acest raport. Toate sunt menite s contribuie la
dezbaterea deschis i responsabil a problemelor nvmntului superior, la definirea clar a alternativelor i
a implicaiilor fiecreia dintre ele, ca premise necesare, dar nu i suficiente pentru formularea i
implementarea unor politici publice eficiente n domeniu.
O asemenea dezbatere va trebui s aduc la aceeai mas decidenii politici, tehnocrai, profesori,
cercettori, studeni, precum i reprezentani ai altor segmente sociale interesate de destinul nvmntului
superior din Romnia. Aceasta rmne ns o sarcin a viitorului, la fel ca i stabilirea i asumarea de ctre
decideni i de ctre societate n ansamblul su a unui set de obiective dezirabile i de prioriti referitoare la
educaia de nivel universitar din Romnia.


55
IV.2. Propunerea CNFIS pentru metodologia finanrii nvmntului
superior n anul 2014
Propunerea CNFIS pentru metodologia de finanare a nvmntului superior n anul 2014 a trebuit s
in cont pe de o parte de modificarea cadrului normativ prin OUG 117/23.12.2013 i, pe de alt parte, de
incertitudinile legale n ceea ce privete valabilitatea rezultatelor clasificrii universitilor i ierarhizrii
programelor de studii.
n luna februarie a anului 2013, Curtea de apel Suceava a admis, printr-o hotrre judiciar, aciunea
naintat de Universitatea tefan cel Mare din Suceava mpotriva Ministerului, anulnd Ordinul MECTS nr.
5262/05.09.2011, privind constatarea rezultatelor clasificrii universitilor, i Ordinul MECTS nr.
3998/05.05.2012, privind metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanarea de baz i finanarea
suplimentar a instituiilor de nvmnt superior de stat din Romnia, pentru anul 2012. Fr a fi dat cu titlu
definitiv, aceast sentin a creat o situaie fr precedent, de lips a cadrului legislativ necesar pentru
elaborarea metodologiei de finanare a universitilor. Organizarea n cel mai scurt timp a unui nou exerciiu de
evaluare n vederea clasificrii universitilor i ierarhizrii programelor de studii prea a fi singura opiune
posibil. Cu toate acestea, dei realizarea periodic a evalurii era oricum cerut explicit n Lege, n orice
condiii, pe parcursul anului 2013 nu a fost nregistrat niciun demers notabil n acest sens, vidul legislativ
prnd a fi dublat de un veritabil blocaj decizional. Aceast situaie a fost depit abia n ultima decad a
anului, cnd publicarea OUG 117/23.12.2013 a confirmat semnalele transmise de unii dintre reprezentanii
MEN, privind dorina conducerii Ministerului de a elimina din metodologia de finanare influena rezultatelor
evalurii universitilor n vederea clasificrii instituiilor i ierarhizrii programelor de studii i de a baza
finanarea suplimentar pe indicatori de calitate precum cei folosii anterior implementrii legii educaiei
naionale nr.1/2011. n aceast situaie, CNFIS i-a asumat operaionalizarea acestei modificri importante de
paradigm i sarcina de a elabora n regim de urgen un set nou de indicatori de calitate, care s fie calitativ
superiori indicatorilor folosii anterior. n acest sens, nc din noiembrie 2013 au fost create la nivelul Consiliului
dou grupuri de lucru: unul care s realizeze o analiz comparativ la nivel internaional i naional, privind
exemplele de evaluare n vederea clasificrii universitilor i ierarhizrii programelor de studii, i unul care s
elaboreze o analiz a principiilor i scenariilor de finanare pentru anul 2014.
Propunerea CNFIS pentru metodologia finanrii nvmntului superior n anul 2014 are la baz
analizele i propunerile preliminare ale grupurilor de lucru, ajustate n mai multe rnduri n urma consultrilor
cu partenerii sociali. Textul final al metodologiei a fost discutat pe larg i adoptat n cadrul edinelor plenare
din 7 i 24 februarie 2014, la care au participat i reprezentani ai MEN, Consiliului Naional al Rectorilor,
sindicatului Alma Mater i ai Alianei Naionale a Organizaiilor Studeneti din Romnia i Uniunii Studenilor
din Romnia, organizaii studeneti reprezentative la nivel naional. n mod firesc, propunerea pe 2014
prezint numeroase elemente de continuitate cu cele din anii anteriori, se bazeaz pe aceleai principii care
vizeaz asigurarea stabilitii i predictibilitii finanrii sistemului de nvmnt superior, principalul element
de noutate, comparativ cu metodologia din 2013, fiind adoptarea unui set propriu, complex, de indicatori de
calitate pentru alocarea pe baz de formul a ansamblului finanrii suplimentare. Dincolo ns de aceast
noutate, precum i de unele ajustri punctuale, propunerea de metodologie pe anul 2014 pstreaz schema de
alocare a fondurilor din 2013: dup rezervarea unui fond de 2% pentru situaii speciale, care nu pot fi
integrate n formula de finanare, i dup deducerea valorii granturilor doctorale (singura component a
finanrii de baz, care a fost fundamentat pe costurile normative), suma rmas este mprit prin formul
ntre finanarea de baz, finanarea suplimentar i fondul pentru dezvoltare instituional.
Subcomponentele principale ale finanrii instituionale Pondere subcomponent
Finanarea de baz (FB) 72,5%
Finanarea suplimentar (FS) 26,50%
Fondul pentru Dezvoltare instituional (FDI) 1,00%56
IV. 2. 1. Finanarea de baz
Conform legii educaiei naionale, finanarea de baz pentru universitile de stat se realizeaz prin
granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu i
per limb de predare i este multianual, asigurndu-se pe toata durata unui ciclu de studii (legea 1/2011
art. 223, alin. 4 i 5). n condiiile financiare restrictive, propunerea CNFIS pentru anul 2014 este de a continua
abordarea de tranziie treptat ctre sistemul de finanare bazat pe granturi de studii precalculate, iniiat n
2012 i meninut n 2013. Ca urmare, n metodologia propus pentru 2014, doar granturile doctorale, extinse
acum pentru primii trei ani de studiu, sunt determinate pe baza costurilor medii per domeniu, valoarea lor
total FGD fiind extras din suma destinat finanrii instituionale imediat dup alocarea a 2% pentru FSS. Cu
toate acestea, granturile doctorale au fost i singura component a metodologiei de repartizare a finanrii de
baz care a suferit o modificare de substan, ca urmare a solicitrilor exprese fcute de MEN i CNR, de
reducere a cuantumului i ponderii lor n finanarea instituional. Obiectivul declarat a fost acela de a asigura
sume mai mari pentru finanarea ciclului de licen, evitnd creterea ponderii finanrii ciclului de doctorat. n
mod concret, n pofida propunerilor iniiale ale Biroului Executiv, CNFIS a acceptat o reducere semnificativ a
grantului doctoral pentru toate domeniile, care a condus i la o reducere de ansamblu a finanrii ciclului de
doctorat, dei, n anul 2014, sistemul granturilor doctorale se va aplica la 3 ani de studiu (v. tabelul A.1 din
Anex), fa de doi ani de studiu, n 2013. Este important s semnalm faptul c scderea de ansamblu a
finanrii ciclului de doctorat, de la 12,07% din finanarea instituional n anul 2013, la 9,20%, potrivit
metodologiei propuse pentru anul 2014, nu a adus dect o cretere modest a fondurilor disponibile pentru
finanarea ciclului de licen, 52,61% previzionat n 2014, fa de 49,87% n 2013 (v. Tabelul A.2 din Anex). n
aceste condiii, aa cum se observ n Tabelul A.2, valoarea previzionat pentru anul 2014, pentru alocaia
unitar per SEU, este de 2.448,86 lei, valoare apropiat de cea din anul 2013, cnd valoarea nregistrat efectiv
a fost de 2.324,86 lei. Acest lucru probeaz nc o dat o idee susinut n repetate rnduri de CNFIS, conform
creia creterea semnificativ a alocaiei per SEU nu se poate face prin alte reguli de mprire a finanrii
instituionale, ci doar prin mrirea bugetului total sau prin scderea numrului de studeni bugetai, ntr-o
manier gradual, aa cum Consiliul a propus nc din aprilie 2012. Reducerea granturilor doctorale nu ar putea
rezolva problema subfinanrii ciclurilor de licen i master, deoarece ponderea finanrii studiilor de doctorat
este prea mic n cadrul finanrii nvmntului superior din Romnia. CNFIS pstreaz serioase rezerve fa
de aceast reducere, care vizeaz singura component a finanrii instituionale care ncepuse s se apropie de
o stare de normalitate, conform cu costurile normative din domeniu.
Pentru ciclurile de licen i master, pentru anul IV de doctorat din domeniul medical, precum i
pentru celelalte forme de studii vizate de finanarea de baz, metodologia propus pentru 2014 nu prevede
nicio modificare a formulelor de calcul sau a coeficienilor de echivalare sau de cost, utilizai pentru
repartizarea fondurilor pentru finanarea de baz n 2013 (v. Tabelul A.3 i Tabelul A.4 din Anex). Astfel,
articolul 8 al propunerii formulate pentru anul 2014 detaliaz o procedur de alocare a finanrii de baz
structurat n cinci pai:
ntr-o prim faz se calculeaz valoarea total a finanrii de baz disponibile. Din finanarea
instituional alocat universitilor de la bugetul de stat se rein sumele pentru situaii speciale
(FSS) i fondui pentru granturi doctorale (FGD), procentul de 72,5% din suma rmas fiind destinat
finanrii de baz a universitilor;
al doilea pas este dedicat determinrii numrului de studeni echivaleni unitari, prin ponderarea
numrului de studeni fizici, nmatriculai conform cifrelor de colarizare aprobate pentru fiecare
universitate, cu coeficienii de echivalare i de cost specifici;
urmeaz determinarea numrului total de studeni echivaleni unitari, la nivel naional, prin
cumularea valorilor obinute pentru fiecare universitate n parte;
valoarea alocaiei unitare ce revine per student echivalent unitar este determinat ca raport direct
ntre valoarea total a finanrii de baz disponibile i numrul total de studeni echivaleni unitari,
nregistrai la nivel naional;


57
valoarea fondurilor repartizate ca finanare de baz fiecrei universiti, n funcie de numrul de
SEU, se calculeaz ca valoare total a alocaiilor unitare ce corespund acestei categorii de studeni
ai universitii, constituind, mpreun cu celelalte fonduri alocate pentru granturile doctorale,
finanarea de baz a universitii.
IV. 2. 2. Finanarea suplimentar
Principalele elemente de noutate care au fost introduse n propunerea CNFIS pentru metodologia
finanrii nvmntului superior n anul 2014 se regsesc n mod evident n zona repartizrii finanrii
suplimentare i au fost determinate de modificrile legislative introduse prin publicarea OUG 117/23.12.2013.
Conform art.197 din Legea Educaiei Naionale 1/2011, universitilor li se aloc o finanare suplimentar, n
sum, la nivel naional, de minimum 30% din suma alocat la nivel naional universitilor de stat ca finanri
de baz, pe baza criteriilor i a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Naional pentru Finanarea
nvmntului Superior i aprobate de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. Pentru
metodologia utilizat n anii 2012 i 2013, textul acestui articol a fost corelat cu cel al art. 193, care, la alineatul
7, prevedea ca pentru programele de licen i master, finanarea instituiilor de nvmnt superior de stat,
din surse publice, se face difereniat pe categorii de universiti i n funcie de poziia n ierarhie a programelor
de studii. Ca urmare, repartizarea fondurilor pentru finanarea suplimentar se realiza n cea mai mare parte
(componenta pentru finanarea suplimentar de excelen) n funcie de rezultatele obinute de universiti n
urma ierarhizrii domeniilor. Ordonana de urgen de la finalul anului 2013 modifica, printre altele, i textul
articolului 193, nlocuind afirmaia explicit privind finanarea difereniat n funcie de rezultatele clasificrii i
ierarhizrii cu o simpl meniune legat de consultarea CNFIS n elaborarea metodologiei de finanare. Aceast
meniune a concretizat ns dorina de a trece la indicatori de calitate de tipul celor utilizai de CNFIS n
perioada 2003-2011, afirmat n repetate rnduri de reprezentani ai MEN.
Utilizarea rezultatelor ierarhizrii programelor de studii la nivel de domeniu a permis abordarea
problemei calitative cu un grad de specificitate mult mai nuanat, fapt care a reprezentat o evoluie
important, comparativ cu utilizarea unor indicatori de calitate definii la nivel de universitate. Aceasta era o
achiziie important a metodologiei utilizate n ultimii doi ani, care nu ar fi trebuit pierdut n ncercarea de a
selecta doar acei indicatori de calitate care s respecte principiile transparenei, stabilitii, capacitii de
discriminare, simplitii i economicitii n colectare. De aceea, CNFIS i-a asumat sarcina de a elabora un set
nou de indicatori de calitate, care s fie calitativ superior setului de indicatori folosii anterior, inclusiv prin
integrarea mai multor elemente specifice pentru diferitele domenii de studiu, urmrind astfel respectarea
principiului ca indicatorii s msoare calitatea activitii instituiilor de nvmnt superior ct mai concret.
Inexistena unei baze informaionale consistente pentru nvmntul superior a reprezentat ns un
factor limitativ sever pentru elaborarea noului set de indicatori. n lipsa unor date deja colectate unitar la nivel
de domeniu de studii, cum iniierea unor colectri extinse de date la acest nivel se arta a fi prea laborioas i
uneori nerelevant, s-a ales cel puin ca soluie tranzitorie varianta de a utiliza ca palier de referin nivelul
general, al ramurii de tiin. n acelai sens, dar i pentru a asigura coerena evalurilor calitative la nivelul
sistemului, au fost introdui unii indicatori bazai pe rezultatele unor evaluri anterioare (cum ar fi cel privind
calificativele ARACIS, acordate programelor de licen) sau care utilizeaz date colectate n mod uzual de
instituii centrale (cum ar fi cele privind mobilitile studeneti, prin programe europene). Aceste precauii nu
au fost ns suficiente, fiind necesar ca o parte important a indicatorilor propui de CNFIS s fie trecut ntr-o
zon numit de pilotare, adic n care nu sunt influenate efectiv rezultatele finanrii, pentru a evita apariia
unor elemente imprevizibile la nivelul finanrii instituiilor de nvmnt superior.
Procedurile de alocare a finanrii suplimentare sunt descrise n detaliu la articolul 9 al propunerii de
metodologie. Formulele matematice prin care sunt calculate valorile indicatorilor relativi i influena acestora
asupra valorii sumelor repartizate, ntr-o manier care asigur obiectivitatea i transparena procesului de
alocare a fondurilor, sunt preluate n mare parte din metodologia utilizat n perioada 2003-2011. n acelai
timp, modalitatea de repartizare a fondurilor destinate finanrii suplimentare pe ramuri de tiin se face ntr-


58
o manier similar celei utilizate pentru domeniile de ierarhizare n perioada 2012-2013, proporional cu
numrul de studeni echivaleni unitar, fr a lua n calcul studenii de la formele de nvmnt speciale i
doctoranzii finanai prin granturi de studii. Dincolo de aceste asemnri, se remarc ns i o nou list, care
conine 13 indicatori organizai n patru clase:
TABELUL 4.1 LISTA INDICATORILOR DE CALITATE, PROPUI PENTRU APLICARE N ANUL 2014
Clasa de indicatori Denumire indicator Pondere
C1. Predare/nvare (35%) C1.1 Raportul dintre numrul de cadre didactice, titulare
cu norm de baz, i numrul studenilor
15%
C1.2 Raportul ciclurilor post-licen fa de ciclul de
licen
15%
C1.3 Calificativul ARACIS pentru programele de licen 5%
C2. Cercetare tiinific/creaie
artistic (35%)
C2.1 Calitatea resursei umane 10%
C2.2 Impactul activitii tiinifice/creaiei artistice 10%
C2.3 Performana activitii tiinifice/creaiei artistice 5%
C2.4 Fondurile pentru cercetare tiinific/creaie
artistic
10%
C3. Orientare internaional
(10%)
C3.1 Ponderea mobilitilor studeneti prin programul
ERASMUS
5%
C3.2 Ponderea studenilor nscrii n programe de studii
n limbi de circulaie internaional
5%
C4. Orientare regional &
echitate social (20%)
C4.1 Capacitatea de a asigura programe educaionale
pentru persoane provenite din medii dezavantajate
socio-economic
5%
C4.2 Contribuia universitii la fondul de burse 5%
C4.3 Activitatea de practic 5%
C4.4 Locuri n cmine studeneti 5%
Pondere total 100%
Pondere total din FI 26,5%
Din descrierea general a grupelor de indicatori, prezentate n detaliu n Anexa 4 a propunerii
29
CNFIS
privind metodologia de finanare pentru anul 2014, poate fi remarcat faptul c propunerea CNFIS de a acorda
ponderea cea mai semnificativ i n valoare egal claselor predare/nvare i cercetare tiinific/creaie
artistic nu este ntmpltoare, obiectivele urmrite fiind acela de a nu dezavantaja nicio categorie de
universiti i acela de a susine principiul unitii dintre componenta didactic i cea de cercetare
tiinific/creaie artistic n cadrul tuturor instituiilor de nvmnt superior. Propunerea CNFIS susine,
totodat, mbuntirea orientrii regionale a universitilor i creterea accentului pus pe echitatea social la
nivelul acestora. La nivelul claselor poate fi remarcat faptul c indicatorii privind resursele umane, calitatea
acestora, programele de studii i diversitatea acestora reprezint principalele tipuri de indicatori, conform
ponderilor alocate n propunerea CNFIS. n completarea setului de indicatori propui pentru 2014, CNFIS
definete nc unsprezece indicatori, majoritatea aparinnd ultimelor dou clase, propunnd ca acetia s fie
pilotai n anul 2014. Succesul acestui exerciiu, dat inclusiv de capacitatea de a obine date consistente, va
determina integrarea indicatorilor pilotai n clasele asociate, prin redistribuirea ponderilor n cadrul clasei sau
chiar la nivelul ntregului sistem de indicatori. Ca urmare, rolul indicatorilor pilotai este i de a semnala
universitilor preocuparea CNFIS de a include n propunerile sale i alte tipuri de activiti, n afara celor
tradiionale, de predare/nvare i cercetare tiinific, activiti care s permit dezvoltarea universitilor
romneti, n concordan cu tendinele europene i internaionale n domeniul nvmntului superior.
Modificarea modului de definire a ponderilor, folosindu-se ca referin doar fondul pentru finanare
suplimentar, i nu ntreaga finanare instituional, ca n perioada 2003-2011, este nc o expresie a

29
Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior, Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru
finanarea de baz i finanarea suplimentar, a instituiilor de nvmnt superior de stat din Romnia, pentru anul 2014
(http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/08/PropunereCNFIS-Metodologie-repartizare-FB_FS-2014.pdf).


59
semnificaiei diferite, acordate noilor indicatori privii ca mijloace de cuantificare a calitii programelor de
studiu, i nu de evaluare a utilizrii fondurilor alocate ca finanare de baz.
IV. 2.3. Fondul de dezvoltare instituional
Conform art.197, alineatul b din OUG 117/23.12.2013, care modific Legea Educaiei Naionale,
universitilor de stat li se aloc un fond distinct pentru dezvoltarea instituional, din bugetul alocat
Ministerului Educaiei Naionale. Fondul de dezvoltare instituional se adreseaz celor mai performante
instituii de nvmnt superior din fiecare categorie i se aloc dup criterii competitive bazate pe standarde
internaionale. Metodologia de alocare i utilizare a fondului pentru dezvoltare instituional se elaboreaz de
ctre Ministerul Educaiei Naionale i se aprob prin ordin al ministrului educaiei naionale. Elementele
conceptuale ale textului sunt preluate integral din forma iniial a Legii, singura modificare operat fiind una de
natur procedural: aprobarea metodologiei se va face prin ordin al ministrului, i nu prin hotrre de guvern,
ca n varianta iniial a legii. Dei aparent formal, aceast modificare poate fi considerat un semnal al
conducerii MEN, privind intenia de a iniia demersurile necesare repartizrii fondurilor alocate pentru
dezvoltarea instituional, pe baza unei metodologii obiective, i nu pentru a rezolva unele situaii speciale
punctuale, aa cum s-a ntmplat n ultimii doi ani.
CNFIS, care a susinut consecvent adoptarea unei metodologii pentru alocarea pe baz de proiecte a
fondului de dezvoltare instituional, transmind Ministerului o propunere de hotrre de guvern n acest
scop nc din primele luni ale anului 2012, a adaptat propunerea sa anterioar la noul cadru legal i a transmis
MEN o propunere de metodologie n acest sens. Concret, CNFIS propune ca fondul de dezvoltare instituional
s fie alocat universitilor n baza unui contract instituional ce prevede indicatorii care urmeaz s fie
realizai, etapele de verificare, precum i tipurile de cheltuieli eligibile, contract ce va fi ncheiat cu Ministerul
Educaiei Naionale pentru o perioad de pn la 5 ani. Alocrile vor fi direcionate pentru aciuni specifice,
subsumabile urmtoarelor aspecte ale funcionrii instituiilor de nvmnt superior:
promovarea unor programe noi de studii;
creterea capacitii instituionale;
mbuntirea calitii activitii didactice;
dezvoltarea infrastructurii;
cultivarea legturilor cu comunitatea local i/sau regional;
incluziunea social;
dezvoltarea programelor de studii cu predare n limbile minoritilor naionale;
internaionalizarea activitii de nvmnt superior.
Accesarea fondurilor pentru dezvoltare instituional se va face ntr-o manier competitiv, n urma
evalurii multicriteriale a proiectelor de dezvoltare instituional ale universitilor. Un element de noutate
introdus pentru 2014 este propunerea CNFIS ca aceast competiie s fie desfurat difereniat, pe categorii
de proiecte distincte, dedicate celor trei clase de universiti.


60
IV.3. Propuneri de optimizare pe termen mediu a finanrii nvmntului
superior din Romnia
IV.3.1. Ajustarea finanrii instituionale totale a nvmntului superior la
cadrul normativ i la obiectivele Strategiei 2020
inta strategic pe care Comisia European a propus-o statelor membre UE
30
i care vizeaz direct
sistemele naionale de nvmnt superior este ca, pn n anul 2020, la nivelul Uniunii, aproximativ 40%
dintre tineri s dein o calificare de nivel teriar. n acest context, Romnia i-a asumat atingerea unei ponderi
a grupului int (persoane din grupa de vrst 3034 de ani) de 26,7%. n prezent, conform datelor oficiale,
publicate de Institutul Naional de Statistic i Eurostat, ponderea n grupa de vrst 3034 de ani a
persoanelor care dein o calificare de nivel teriar (ISCED 5, conform sistemului ISCED 97, sau ISCED 6, conform
noului sistem ISCED 2011) este de 21,8%.
Obiectivul strategic de cretere a ratei de participare n nvmntul superior
31
a fost asociat n ultimii
ani cu o serie de obiective operaionale, care se refer la mai multe dimensiuni ale sistemelor naionale de
nvmnt superior. Acestea sunt detaliate pe larg, particularizat, pentru fiecare stat membru n parte, n
documente de evaluare de progres, denumite generic Country Specific Recommendations (CSR), adresate
guvernelor statelor membre UE n perioada 20122013. ntruct acest raport are ca obiectiv prezentarea
situaiei finanrii nvmntului superior din Romnia, n anul 2013, ne vom mrgini aici la a enuna doar
obiectivele operaionale generale i la a prezenta mai pe larg doar acele dimensiuni relevante pentru politica
de finanare a universitilor publice.
Obiectivul strategic al agendei Europa 2020, privind participarea la nvmnt superior, este asociat
cu un alt obiectiv strategic de mbuntire a calitii i relevanei educaiei universitare. Acestuia i corespund
patru dimensiuni: asigurarea calitii, finanarea pe baz de performan, ntrirea legturilor dintre
Universitate i mediul economic i creterea angajabilitii absolvenilor. Din perspectiva prezentului raport,
dimensiunea legat de finanarea pe baz de performan este evident prioritar. Este important ca aceast
dimensiune s fie neleas ntr-un context mai larg, definit pe scurt n continuare, i ca parte a unui complex de
politici n domeniul educaiei.
Finanarea pe baz de performan reprezint un nou instrument de politici publice, care are ca
principal caracteristic disocierea de sistemul clasic de finanare a universitilor din fonduri publice, bazat n
primul rnd pe nevoile operaionale ale universitilor (input-uri). Finanarea pe baz de performan propune
ca alternativ alocarea unor resurse financiare din bugetul naional ctre universiti, pe baza unor indicatori
de performan care msoar rezultatele i efectele pe care activitile de educaie i cercetare tiinific ale
universitilor le produc. Deoarece majoritatea sistemelor de educaie universitar din statele membre UE sunt
finanate preponderent din fonduri publice (v. capitolul III), introducerea unor politici de finanare pe baz de
performan reprezint o preocupare actual i destul de des ntlnit n rndul mai multor state membre ale
Uniunii Europene. Un raport recent, realizat de Eurydice, publicat la finele anului 2013 Education and Training
in Europe 2020 i bazat pe rspunsuri oferite de guvernele statelor membre la un chestionar comun, remarca
faptul c din ce n ce mai multe ri au nceput, n ultimii ani, s introduc modele de finanare a universitilor
din fonduri publice, care iau n considerare indicatori de performan stabilii la nivel naional.
Cteva exemple merit menionate pentru a ilustra tendina statelor membre UE de reformare a
sistemelor de finanare a educaiei universitare. Raportul citat ofer cteva exemple interesante:

30
Vezi Europe 2020, a strategy for jobs and smart, sustainable and inclusive growth, adoptat de Comisia European pe 17
Iunie 2010, EUCO 13/1/10 REV 1.
31
Documentele publicate de Comisia European utilizeaz ca sinonime termenii nvmnt teriar (tertiary education) i
nvmnt superior (higher education). Din acest motiv, n cele ce urmeaz ne vom referi la acest nivel de educaie drept
educaie universitar sau nvmnt superior.


61
Austria a implementat un sistem de contracte instituionale, ncheiate ntre universiti i
guvern. Periodicitatea acestor contracte instituionale este de trei ani, timp n care 1
miliard de euro (aproximativ 50% din finanarea din fonduri publice pentru anul 2012
32
) va
fi alocat, n total, drept finanare suplimentar ctre universiti, pe baza unor criterii de
eficien. Perioada de derulare a primelor astfel de contracte este 20132015. Fondurile
sunt alocate pe baza unor proiecte elaborate de universiti, fundamentate pe indicatori
de atingere a unor inte pe care universitile i le stabilesc pentru perioada de referin.
Olanda folosete acelai sistem, al contractelor instituionale individuale ntre universiti
i stat, ns aloc doar 7% din finanarea din fonduri publice pe baza acestor contracte
ntemeiate pe obiective.
n anul 2013, Cehia a alocat 22,5% din finanarea public pe baza unor indicatori de
calitate.
Letonia pregtete n prezent o nou metodologie de finanare a nvmntului superior,
bazat pe sistemul naional de acreditare i pe definirea rezultatelor proceselor
educaionale din universiti
33
.
Aceste evoluii recente ale reformelor sistemelor de finanare a universitilor din resurse publice se
regsesc, ntr-o oarecare msur, i n Romnia. n conformitate cu prevederile legale n vigoare, propunerile
de finanare elaborate de ctre CNFIS n perioada 20122014 au avut n vedere acordarea unei pri a finanrii
publice pe baza clasificrii, pe domenii de studii, a programelor de studii. Dup cum concluziona Raportul
privind starea finanrii nvmntului superior i msurile de optimizare ce se impun, publicat n anul 2013
de ctre CNFIS, o serie de msuri privind finanarea ar putea fi implementate. Raportul anterior argumenta, pe
baza datelor financiare i statistice existente la nivel de sistem, subfinanarea programelor de studii i
recomanda ca msuri de corecie implementarea granturilor multianuale de studii, dimensionarea granturilor
pe baza standardelor de cost specifice fiecrui domeniu de studii, redimensionarea numrului de granturi
acordate n funcie de numrul studenilor echivaleni i de clasele de ierarhizare n care sunt ncadrate
programele de studii pe domenii, precum i stabilirea unor domenii prioritare pentru finanarea din fonduri
publice a universitilor. Aceste msuri aveau n vedere modificarea sistemului de finanare public, care a
funcionat pn n anul 2011 i care folosea exclusiv numrul de studeni i unii indicatori globali de calitate.
Proiectarea finanrii instituionale a nvmntului superior din Romnia n perioada 20152020
trebuie s aib n vedere prioritile strategice stabilite prin intele asumate de Romnia n cadrul Strategiei
2020. Astfel, atingerea unei rate de participare la nvmnt superior de 26,7%, a populaiei cu vrste ntre 30
i 34 de ani, precum i celelalte obiective strategice ce decurg de aici, reprezint prioritile pe baza crora
trebuie realizat finanarea de baz. Contextul actual, al strategiilor privind prioritile nvmntului
universitar i al strategiilor financiare elaborate, este ns problematic n ceea ce privete realizarea
obiectivelor asumate.
Avem n vedere, n cele ce urmeaz, pe de o parte obiectivele cuprinse n Acordul de parteneriat al
Romniei cu Uniunea European
34
, iar pe de alt parte prognozele financiare elaborate de Ministerul Finanelor
Publice, ce pot fi regsite n Strategia fiscal-bugetar pentru perioada 2014-2016
35
. Astfel, potrivit Acordului de
Parteneriat care va sta la baza alocrilor financiare europene pentru perioada 2014 2020, Romnia a enunat
urmtoarele prioriti de investiii n ceea ce privete obiectivul tematic privind educaia, formarea
profesional i nvarea pe tot parcursul vieii (OT 10), care vizeaz n mod direct nvmntul superior:

32
Vezi datele publicate de European Universities Association, la adresa http://www.eua.be/eua-work-and-policy-
area/governance-autonomy-and-funding/public-funding-observatory-tool.aspx.
33
Vezi Raportul Eurydice, Education and Training in Europe 2020. Responses from the EU Member States, noiembrie 2013,
disponibil online la adresa http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
34
Pentru textul integral propus de Romnia Comisiei Europene, spre aprobare, accesai http://www.fonduri-
ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/AP_31%20martie%202014_official%20version.pdf.
35
Documentul poate fi consultat public la adresa
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/STRATEGIA2014_2016.doc.


62
mbuntirea calitii i relevanei nvmntului profesional i tehnic, precum i a
educaiei de nivel teriar, pentru piaa muncii;
sporirea accesului la nvmnt teriar i susinerea participrii la acesta;
creterea accesului persoanelor adulte la programe educaionale, centrate pe
dobndirea competenelor de baz i a celor transversale.
n vederea realizrii acestor prioriti, sunt prevzute o serie de aciuni ce ar putea fi finanate. Dintre
acestea, le menionm pe urmtoarele:
mbuntirea sistemului de guvernare i management al instituiilor de nvmnt
superior, n vederea optimizrii calitii predrii i a cercetrii tiinifice;
sporirea relevanei programelor de studii de nivel licen i master, prin ntrirea
relaiilor instituionale dintre universiti, mediul de afaceri i organizaiile de
cercetare tiinific;
modernizarea nvmntului teriar prin organizarea unor programe de studii post-
universitare i prin susinerea internaionalizrii nvmntului superior, inclusiv
prin dezvoltarea cercetrii tiinifice i a mobilitii;
dezvoltarea resurselor umane angajate n sectorul public n instituiile de nvmnt
superior i n cele de cercetare/dezvoltare.
Susinerea financiar din fonduri publice, de la bugetul de stat, a unor astfel de obiective prioritare ar
trebui s fie una substanial. Cu toate acestea, remarcm faptul c bugetul prognozat de Ministerul Educaiei
Naionale, n conformitate cu prevederile Strategiei fiscalbugetare pentru perioada 20142016, este unul n
continu scdere (ca pondere din PIB estimat). Potrivit documentului citat, se estimeaz o scdere a resurselor
financiare alocate Ministerului Educaiei Naionale, de la 0,80% n anul 2014 la 0,76% n anul 2016. Valorile
prezentate includ, conform documentului citat, i eventualele proiecte cu finanare nerambursabil de la
Comisia European, ce urmeaz a fi contractate i implementate.
Trebuie, de asemenea, s subliniem faptul c politica de subfinanare a nvmntului superior nu a
fost modificat. Cel puin datele de care dispunem la nivelul anului 2014 indic faptul c, pentru finanarea de
baz a nvmntului superior (Legea Bugetului de stat 2014, Anexa 3, Ministerul Educaiei Naionale, Capitol
6501, Grupa 51, art. 01, alineat 02), au fost alocai 1.771.064.000 RON. Prin raportare la PIB estimat pentru
anul 2014, aceast sum echivaleaz cu 0,26% din PIB. Alocarea financiar de la bugetul de stat, pentru
finanarea de baz a nvmntului superior, este, n mod evident, una extrem de redus i cu mult mai mic
dect cea din anii precedeni, calculat i prezentat n Raportul anterior, realizat de CNFIS pentru anul 2012 (v.
Tabelul 1, subcapitolul 1.3.1) .
Propunerile CNFIS pentru mbuntirea strii finanrii nvmntului superior, dezvoltate de
asemenea n Raportul publicat n anul 2013, au n vedere dou categorii de aciuni: repartizarea eficient a
resurselor financiare existente, n vederea sporirii eficienei i a transparenei utilizrii fondurilor publice,
precum i diversificarea formelor de finanare a universitilor din alte surse dect cele de la bugetul de stat.
Reiterm n cele ce urmeaz principalele propuneri pe care le-am formulat i n anul anterior, datorit
faptului c nu exist, n momentul publicrii raportului de fa, evoluii semnificative n ceea ce privete
propunerile noastre.
IV.3.2. Diferenierea finanrii n funcie de misiunile asumate de ctre
universiti
Una dintre tendinele cele mai problematice din ultimele decenii a fost aceea de a considera toate
instituiile de nvmnt superior, indiferent de tradiie, caracteristici structurale i calitate a activitii
didactice i de cercetare, ca fiind esenialmente echivalente. Spre deosebire de legislaia anterioar regimului
comunist, care distingea net ntre un numr mic de universiti propriu-zise i un numr mai mare, de alte
instituii de nvmnt superior, legea din 1978 i, apoi, ntreaga legislaie din anii 1990-2010, au extins


63
drepturile rezervate universitilor la toate instituiile de nvmnt superior. Legea educaiei naionale
1/2011 a prevzut, pe de o parte, diferenierea universitilor n trei categorii (universiti centrate pe
educaie; universiti de educaie i cercetare tiinific sau universiti de educaie i creaie artistic;
universiti de cercetare avansat i educaie), dar a meninut totodat principiul anterior, ca toate
universitile s fie evaluate dup aceleai criterii i standarde, i a stabilit c rezultatele obinute la clasificarea
universitilor i la ierarhizarea programelor de studii vor avea consecine financiare asupra instituiilor de
nvmnt superior. n consecin, clasificarea realizat n anul 2011 a fost perceput ca o ierarhizare ad-hoc
discriminatorie i a strnit aprige proteste din partea multor universiti care au fost decretate ca fiind
centrate pe educaie, fiind atacat n justiie att n planul procedurii de realizare, ct i n ceea ce privete
rezultatele sale concrete. Dei procesul intentat de Universitatea tefan cel Mare din Suceava s-a ncheiat n
martie 2014, cu o decizie a naltei Curi de Casaie i Justiie care a respins aciunea i a meninut valabilitatea
clasificrii, controversa rmne considerabil.
Poziia CNFIS a fost aceea c, spre deosebire de ierarhizarea programelor de studii, clasificarea
instituiilor de nvmnt superior nu trebuie s fie considerat n sens ierarhic, ci trebuie s fie rezultatul unei
auto-evaluri realiste i al unei nelegeri ntre toi factorii interesai (instituia de nvmnt superior,
minister, factorii de conducere de la nivel judeean/regional), prin care s se stabileasc profilul i obiectivele
fiecrei instituii, care apoi s fie asumate n cadrul misiunii universitii i al contractului instituional cu
ministerul.
Realizarea unei asemenea asumri contiente a unor misiuni difereniate poate fi stimulat dac n
cadrul Strategiei de dezvoltare a nvmntului superior din Romnia se vor detalia caracteristicile fiecreia
dintre categoriile de universiti prevzute de lege i se vor stabili obiective la nivel naional, n legtur cu
aceste trei (sau mai multe) categorii. O asemenea decizie strategic, de difereniere i ntrire a unor profiluri
specifice ale diferitelor instituii de nvmnt superior din Romnia, ar corespunde att deosebirilor existente
n termeni reali, pe fond, ntre aceste instituii, ct i tendinei la nivel mondial, de consolidare a specificitii
fiecrei universiti.
n ateptarea elaborrii i adoptrii unor prevederi de acest fel la nivelul strategiei naionale, CNFIS a
inclus n propunerea sa de OMEN privind metodologia de alocare i utilizare a fondului pentru dezvoltarea
instituional a universitilor de stat posibilitatea ca acest fond s fie alocat pe baza unor competiii de
proiecte difereniate, dedicate separat celor trei clase de universiti. De asemenea, n funcie de strategia care
va fi convenit la nivel naional, Consiliul are n vedere i posibilitatea ca, n perspectiv, indicatorii de calitate
prevzui pentru stabilirea finanrii suplimentare s fie i ei difereniai pe categorii de universiti, astfel nct
criteriile folosite la alocarea acestei componente importante a finanrii instituionale s in cont de misiunile
difereniate ale diverselor instituii de nvmnt superior.
IV.3.3. Implementarea finanrii pe baz de granturi multianuale de studii
Avnd n vedere atribuiile care i revin, conform Legii educaiei naionale nr. 1/2011, art. 219, alin. 2,
CNFIS a elaborat i naintat ctre MECTS, nc din 2012, propuneri de finanare
36
a universitilor, care au n
vedere repartizarea cifrelor de colarizare prin alocarea de granturi de studii, propuneri care au fost prezentate
n Raportul anterior, realizat de CNFIS pentru anul 2012. n cele ce urmeaz vor fi menionate, pe scurt,
principalele demersuri ale CNFIS, privind asigurarea finanrii de baz multianuale, pe ntreaga durat a ciclului
de studii (propunerea privind valoarea estimat a costurilor de colarizare i, n baza acesteia, propunerea
privind numrul de granturi pentru fiecare dintre ciclurile de studii, propunerea de stabilire a domeniilor de
ierarhizare prioritare la finanare i, n final, metodologia propus pentru repartizarea granturilor finanate de
la bugetul de stat), aceste propuneri avnd ca scop optimizarea finanrii din fonduri publice a nvmntului
superior n perioada 2014-2015.

36
Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior, Metodologia de repartizare a cifrelor de colarizare, prin
alocarea de granturi de studii finanate de la buget pentru universitile de stat, 23 mai 2012.


64
Conform Legii educaiei naionale nr. 1/2011, art. 219, alin. 3, lit.a, CNFIS stabilete costul mediu per
student echivalent pe cicluri i pe domenii de studii. Constatnd subfinanarea cronic a sistemului de
nvmnt superior, care a condus la numeroase abateri de la normele n vigoare, CNFIS a apreciat c metoda
reflectiv de determinare a costului mediu (prin raportarea la cheltuielile realizate ntr-un an de referin
oarecare) ar fi condus doar la reproducerea unor situaii anormale i a optat pentru metoda normativ, de
stabilire a unor standarde de cost pe student echivalent, pe cicluri i pe domenii de studii.
Aceast opiune este convergent cu tendinele existente la nivelul ntregii Uniuni Europene, de
promovare a calculului tuturor costurilor directe i indirecte per activitate sau/i proiect, aa numitul full
costing
37
. Pentru universiti, determinarea costurilor totale este foarte important, ntruct permite, n
principal, o realocare intern mai eficient a resurselor i mbuntete procesul de luare a deciziilor strategice
n baza unei mai bune nelegeri a efortului investiional. Avnd n vedere dificultile majore n determinarea
costurilor totale ale programelor de studii, legate nu att de calculul cheltuielilor de personal ct, mai ales, de
determinarea mai precis a cheltuielilor materiale i de estimarea corect a costurilor indirecte, CNFIS a
ntreprins o analiz i o estimare proprie a costurilor reale ale programelor de studii, care a evideniat mai
multe probleme, printre care faptul c alocaiile bugetare pentru un student echivalent nu reflect costurile
reale ale programelor de studii respective, valoarea lor fiind semnificativ mai mic dect costurile, n cazul
tuturor programelor de studii. Pentru a soluiona aceste probleme, CNFIS a propus reducerea numrului de
domenii de finanare la patru: D1 (n care intr programele de studii din domeniile de ierarhizare socio-
economice i umaniste), D2 (pentru domeniile de ierarhizare din cadrul tiinelor inginereti, tiinelor exacte i
tiinelor biologice), D3 (tiine medicale, arhitectur i urbanism) i D4 (artele spectacolului, muzic etc.).
Premisele de la care s-a pornit au fost realiste. Acestea au privit numrul mediu de ore din planul de
nvmnt al studiilor de licen i master, pe domenii de finanare, numrul de studeni pe formaii de studiu,
ponderea cadrelor didactice pe diferite grade, pentru desfurarea diverselor activiti didactice, cheltuielile
diferite n cazul predrii n alte limbi, gradul mediu de ocupare a posturilor, regia i cheltuielile materiale
minimale. Din analiza cheltuielilor, realizat n anul 2012, au rezultat estimri ale valorilor costurilor anuale ale
programelor de studii de licen susinute n limba romn de circa 5.700 lei pentru D1, 7.550 lei pentru D2,
10.000 lei pentru D3 i 15.700 lei pentru D4. n mod asemntor, pentru studiile de master, au rezultat costuri
de circa 10.000 lei, 11.000 lei, 11.600 lei i, respectiv, 16.000 lei, pentru cele patru domenii de finanare.
Analiza comparativ a valorilor granturilor calculate n baza estimrii costurilor reale per student, ale
programelor de studii, pe clase de domenii de ierarhizare, cu alocaia per student fizic (att cea
corespunztoare finanrii de baz, ct i cea corespunztoare finanrii instituionale) subliniaz discrepana
dintre valorile estimate ale costurilor de colarizare i alocaiile bugetare i arat necesitatea majorrii
substaniale a acestora, mai ales n cazul programelor de studii de licen.
Discrepanele semnificative dintre costurile reale i alocaiile bugetare demonstreaz subfinanarea
grav a programelor de studii, ceea ce are consecine semnificative n ntreg sistemul de nvmnt. Pentru a
funciona n condiii de subfinanare, instituiile de nvmnt superior iau msuri de comasare a cursurilor, de
mrire a formaiunilor de lucru, care conduc la scderea calitii procesului didactic, dar i msuri de mrire a
normelor didactice la limita permis de legislaia n vigoare.
Una dintre consecinele cele mai grave ale subfinanrii programelor de studii, mai ales a celor de
licen, se remarc n cazul domeniilor care atrag mai puini studeni, unde veniturile nu pot acoperi costurile.
n aceste situaii exist riscul major ca universitile s ia n considerare o posibil nchidere a programelor de
studii nesustenabile prin vechea politic de finanare, cu consecine grave asupra acoperirii nevoilor sociale.
n concluzie, n vederea optimizrii finanrii din fonduri publice a nvmntului superior i creterii
calitii procesului de nvmnt, CNFIS propune i pentru perioada 2014-2017 creterea gradat a

37
European University Association, Financially sustainable universities. Towards full costing in European universities, 2008
(accesibil la http://www.eua.be).


65
cuantumului grantului de studii, n concordan cu costurile reale. n cazul meninerii restriciilor bugetare,
aceast msur trebuie luat mpreun cu cea de ajustare corespunztoare a numrului de granturi de studii
acordate.
IV.3.4. Optimizarea numrului total de granturi pentru fiecare ciclu de studii
Necesitatea creterii gradate a cuantumului grantului de studii n concordan cu costurile reale (v.
subcapitolul anterior) este un subiect de discuie foarte actual la nivel european. Avnd n vedere faptul c
alocaiile bugetare pentru nvmntul superior nu au avut o cretere semnificativ pentru ultimul an (v.
subcapitolul IV.2) i nu se preconizeaz
38
a avea nici pentru perioada 2015-2017, CNFIS reitereaz i pentru
perioada 2015-2017 propunerile i recomandrile privind optimizarea numrului total de granturi, pentru
fiecare ciclu de studiu, descrise n raportul public anual pentru 2012 (v. subcapitolul IV.1.2) i care vor fi
menionate pe scurt n continuare.
Propunerile i recomandrile CNFIS au pornit de la urmtoarele principii care stau la baza stabilirii
numrului de granturi (cele cuprinse n Legea educaiei naionale 1/2011, art. 3, n particular principiul
eficienei, care impune obinerea de rezultate educaionale maxime, prin gestionarea resurselor existente, i
principiul relevanei, care cere ca educaia s rspund nevoilor socio-economice) i de la criterii precum: i)
creterea competiiei n selectarea candidailor n instituiile de nvmnt superior de stat; ii) respectarea
angajamentelor luate n cadrul Strategiei Europa 2020, privind indicatorul educaia teriar; iii) folosirea
rezultatelor studiilor de inserie a absolvenilor pe piaa forei de munc; iv) asigurarea unei tranziii gradate,
care s nu pun n pericol echilibrele fragile din sistemul de nvmnt superior.
Analiza datelor furnizate de Institutul Naional de Statistic, referitoare la cohortele din perioada
1988-1994, coroborat cu cele de la MEN privind absolvenii de liceu cu examen de bacalaureat promovat i
cifra de colarizare bugetat alocat anual prin Hotrri ale Guvernului n perioada 20062013, a evideniat
scderea numrului de tineri care au ajuns la vrsta studiilor universitare i, mai ales, declinul important al
numrului de absolveni de liceu care au promovat examenul de bacalaureat, pe fondul pstrrii aproximativ
constante a cifrelor de colarizare bugetate. Pe de alt parte, au fost avute n vedere i dificultile prin care
trec unele programe de studii ce rspund unor nevoi sociale, ns au costuri relativ ridicate i venituri mici,
datorate numrului mai restrns de studeni.
Avnd n vedere, pe de o parte, diferenele mari dintre estimarea costurilor reale ale diverselor
programe de studii i alocaiile bugetare acordate n 2013, iar pe de alt parte, dezideratul de a stimula
domeniile pentru care se nregistreaz o nevoie social, un deficit pe piaa forei de munc, Consiliul propune
corelarea cifrei de colarizare cu evoluiile demografice i cu numrul de absolveni de liceu care au promovat
examenul de bacalaureat.
Analiza datelor, prezentat n raportul public anual pentru 2012, arat faptul c, pentru studiile de
licen, alocaia corespunztoare finanrii de baz reprezint ntre circa 33% i 47% din costuri, iar alocaia
total, circa 50%, pn la 69% din costuri. n aceste condiii, sumele disponibile ar fi suficiente doar pentru
maximum 35.000 de granturi, cu mult sub cele circa 62.000 de locuri bugetate, oferite de minister n fiecare an.
Avnd n vedere nevoia de a nu pune n pericol echilibrul fragil, existent n sistemul de nvmnt superior,
CNFIS propune o scdere gradat a numrului de granturi, nsoit de creterea corespunztoare a valorii
grantului. De exemplu, o scdere de circa 5% a numrului de granturi, nsoit de o cretere cu circa 7.5% a
valorii grantului, poate corecta n patru ani discrepanele majore din sistem, minimiznd, pe de alt parte,
ocurile.
De asemenea, analiza costurilor arat faptul c, pentru studiile de master, alocaia corespunztoare
finanrii de baz reprezint ntre circa 37% i 68% din costuri, iar alocaia total, circa 55%, pn la 100% din

38
Conform estimrilor de buget pn n anul 2017, prezentate n legea bugetului pentru anul 2014.


66
costuri (exceptnd domeniul D4). n aceste condiii, sumele disponibile ar fi suficiente pentru circa 25.000 de
granturi, semnificativ mai puine dect cele circa 35.000 de locuri bugetate, oferite de minister n fiecare an.
Avnd n vedere i n acest caz nevoia de a nu pune n pericol echilibrul fragil, existent n sistemul de
nvmnt superior, CNFIS propune o scdere gradat a numrului de granturi, nsoit de creterea
corespunztoare a valorii grantului. i n cazul studiilor de master, o scdere de circa 5% a numrului de
granturi, nsoit de o cretere cu circa 7,5% a valorii grantului, poate corecta n patru ani discrepanele
existente, fr a produce ocuri extreme.
IV.3.5. Propunere privind alocarea granturilor n funcie de gradul de prioritate al
domeniilor de studii
Pornind de la obligaia stabilit prin Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011, art. 223, alin. 4, potrivit
cruia granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigur dezvoltarea sustenabil i
competitiv a societii, CNFIS a adoptat, nc din anul 2012, o propunere privind stabilirea domeniilor de
studii prioritare pentru finanarea de la bugetul de stat
39
, propunere care a fost descris n raportul public
pentru anul 2012 (v. subcapitolul IV.1.3), fiind prezentat pe scurt n continuare.
Constatnd c documentele naionale de politici strategice nu definesc n mod explicit domeniile care
asigur dezvoltarea sustenabil i competitiv a societii, CNFIS a fundamentat propunerea sa pe principiile
care guverneaz nvmntul superior, conform Legii 1/2011, art. 3, i pe prioritile definite la nivel naional
prin documente de politici strategice.
Criteriile de selectare a domeniilor considerate prioritare au fost:
1. deficitul de absolveni pe piaa muncii, pe baza datelor disponibile la ora actual;
2. costurile de colarizare, respectiv de oportunitate (dificultatea programului de studii), pe baza
indicilor de cost ai programelor de studii;
3. nivelul de atractivitate a domeniului, respectiv ateptrile privind nivelurile de venit dup absolvire, pe
baza datelor de anchet disponibile;
4. evaluarea pe care absolvenii o fac, cu privire la calitatea i relevana programelor de studii din
domeniul respectiv, pe baza datelor de anchet disponibile.
Ierarhizarea domeniilor prioritare a fost fcut n baza urmtoarelor criterii:
1. ncadrarea grupului n prioritile naionale;
2. interesul public (acele domenii ai cror absolveni lucreaz n domenii considerate bunuri publice,
precum educaia, sntatea etc.);
3. domeniile ai cror absolveni au ateptri de venit, dup absolvire, sub media naional;
4. deficitul de for de munc n anumite domenii ale economiei naionale.
5. domeniile care sunt mai puin atractive din punctul de vedere al co-finanrii studiilor (criteriu
operaional: ponderea studenilor bugetai n total studeni).
n urma analizei efectuate, CNFIS a acordat fiecrui domeniu de ierarhizare un nivel de prioritate ntre
0 i 5, niveluri de prioritate care stau la baza proiectului noii metodologii pentru alocarea granturilor de studii.
Propunerea CNFIS vizeaz o regndire a rolului i implicrii ministerului n distribuirea numrului de
granturi de studii pe domenii. Procedura actual, care const n alocarea unui numr global de locuri ctre
universiti, dei aparent pune accentul pe autonomia universitar, are cteva deficiene importante.
Universitile distribuie aceste locuri ntre domeniile de studii innd seama, n principal, de concurena la
admitere, la nivelul universitii, i de capacitatea de colarizare n diferite domenii deci nu de tendine sau
nevoi la nivel naional. Ministerul se exclude, prin aceast procedur, de la elaborarea unor politici naionale de
dezvoltare a resursei umane nalt calificate i se transform ntr-un oficiu care preia necritic deciziile

39
Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior, Propunere privind stabilirea domeniilor de studii prioritare
pentru finanarea de la bugetul de stat n anul 2012


67
universitilor. De aceea, propunerea CNFIS const n implicarea direct a Ministerului n alocarea pe domenii i
pe cicluri a granturilor de studii, urmrind ca n timp s elimine distorsiunile existente i s asigure o structur
modern, pe domenii, a nvmntului superior.
Propunerile CNFIS n ceea ce privete nivelul de prioritate a diverselor domenii de ierarhizare au fost
sintetizate n Tabelul 17 din raportul public pentru anul 2012, pentru programele de licen i master,
menionndu-se i ponderile corespunztoare pentru anul 2012, i cele propuse ca urmare a utilizrii nivelului
de prioritate al studenilor din domeniul de ierarhizare, respectiv din numrul total de granturi. Marja de
variaie maxim aleas a fost de 0-10% pentru programele de studii de licen i -10% pn la 10% pentru
programele de studii de master.
IV.3.6. Diversificarea formelor de sprijin financiar pentru studeni
Acest subcapitol prezint, pe scurt, recomandrile specifice ale studenilor, privind mbuntirea
formelor de sprijin financiar pentru studeni, orientate pe urmtoarele direcii principale de aciune:
Restructurarea sistemului de acordare a burselor, n vederea crerii unui sistem educaional adecvat
nevoilor societii actuale i asigurrii accesului real i echitabil n nvmntul superior. Aceste
demersuri se pot susine prin modificarea HG nr. 558 din 3 septembrie 1998, pentru completarea
Anexelor 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 445/1997 (privind stabilirea criteriilor generale de acordare
a burselor i a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenii i cursanii din nvmntul de
stat, cursuri de zi), astfel nct s cuprind urmtoarele:
o creterea fondului de burse cu 15%, astfel nct aceasta s acopere creterea valorii bursei
sociale pn la valoarea recomandat de ctre CNFIS;
o stabilirea unui plafon minim de 30% pentru bursele sociale, din fondul total de burse, alocat
de universiti, astfel nct s se ndeplineasc obiectivul statului de a asigura echitate i acces
n nvmntul superior prin intermediul sistemului de burse;
o stabilirea unui cuantum minim, stabilit de CNFIS, aferent bursei sociale pe zone de dezvoltare,
care s acopere cheltuielile de cazare i mncare;
o introducerea unui sistem de burse suplimentare, pentru ncurajarea studenilor n alegerea
unor programe de studii din domenii considerate prioritare la nivel naional.
Diversificarea surselor de finanare i sprijin pentru studeni
o Implementarea sistemului de mprumuturi bancare pentru credite i burse de studii pentru
studeni, menionat n prezent n Legea educaiei naionale nr.1/2011 (v. art. 204) Aceasta
ar putea permite susinerea, i prin alte mijloace financiare dect cele de la bugetul de stat, a
studenilor care provin din familii cu venituri reduse, n vederea acoperirii taxelor de studii i
a costului vieii pe perioada studiilor, cu posibilitatea de rambursare a creditului dup
momentul finalizrii studiilor i integrarea absolventului pe piaa muncii sau cu posibilitatea
de transformare a creditului n burse de studii, n funcie de tipul de credit i de nivelul
performanelor obinute de student n perioada de studii. Pentru accelerarea demersurilor
necesare pentru crearea cadrului de implementare a reglementrilor n vigoare, privind acest
sistem de creditare, garantat de stat, n condiiile legislaiei n vigoare, este necesar
implicarea comun i coordonat att a factorilor de decizie, ct i a instituiilor care vor
propune reglementrile specifice de implementare.
o Implicarea autoritilor locale, judeene sau regionale, ca beneficiari direci ai rezultatelor
nvmntului superior, n sprijinirea financiar a studenilor provenii din aria de jurisdicie
a respectivelor autoriti Pentru aceasta, CNFIS susine necesitatea crerii cadrului legal
pentru ca bursele sociale s poat s fie finanate i de ctre autoritile locale (unde
studentul i are rezidena), cu att mai mult cu ct majoritatea actelor care constituie
dosarul social sunt emise de ctre aceste autoriti.


68
Totodat, CNFIS are n vedere, n cazul trecerii la aplicarea indicatorilor de calitate pentru alocarea
finanrii suplimentare a universitilor, includerea printre acetia a unora care vizeaz direct modul n care
universitile sprijin buna desfurare a studiilor. Concret, pe lng indicatorii deja inclui n propunerea de
metodologie pentru anul 2014 (vezi Anexa 4 a propunerii
40
CNFIS privind metodologia de finanare pentru anul
2014), sunt avui n vedere i ali indicatori, precum: rata de absolvire a programelor de studii de licen;
raportul dintre numrul total de credite acumulate de studeni i numrul total de credite; msura aplicrii
sistemului creditelor transferabile; activitatea de practic (inclusiv ciclul de studii de master); finalizarea
programelor educaionale de ctre persoane provenite din medii dezavantajate socio-economic; monitorizarea
angajabilitii absolvenilor etc.
IV.4. Propuneri referitoare la diversificarea surselor de finanare a nvmntului
superior din Romnia
Diversificarea surselor de finanare este un element important n garantarea stabilitii instituionale i
a autonomiei instituiilor de nvmnt superior, mai ales n condiiile limitrii inevitabile a volumului
resurselor disponibile de la bugetul de stat. Evoluiile din ultimii ani sunt preocupante n acest sens, deoarece n
cadrul sistemului au sczut veniturile obinute din taxe, din contracte de cercetare i/sau pentru realizarea
unor obiective de investiii.
n aceste condiii, exist tendina de a considera c fondurile europene, ndeosebi cele viznd
dezvoltarea resursei umane, ar putea reprezenta un panaceu pentru problemele financiare ale universitilor
din Romnia. Este incontestabil faptul c aceste fonduri pot constitui un supliment binevenit de resurse,
precum i un stimulent n dezvoltarea unor activiti sau componente de activiti pentru care fondurile alocate
de la buget ar fi fost insuficiente sau inadecvate. Pe de alt parte, nu trebuie subestimate aspectele
problematice ale angajrii universitilor n derularea de proiecte finanate din fonduri europene. Experiena a
artat faptul c, uneori din motive care in de managementul defectuos, alteori din motive independente de
activitatea proprie universitilor, rambursarea unora dintre cheltuielile efectuate poate ntrzia considerabil,
pentru a nu aminti i situaia n care unele dintre cheltuieli sunt considerate neeligibile i, deci, nu mai sunt
rambursate. Universitile se pot astfel confrunta cu grave probleme de asigurare a fluxurilor financiare (cash-
flow), precum i cu incertitudini care le destabilizeaz instituional. Nu trebuie subestimat nici faptul c
proiectele finanate din fonduri europene induc att la nivel instituional, ct i la nivel individual stimulente
care pot distrage resursele umane i administrative ale universitilor de la asigurarea bunei ndepliniri a
misiunii lor centrale, de educaie i cercetare. n consecin, este extrem de important ca, la nivel naional, s
se creeze un cadru de derulare a proiectelor ct mai eficient, care s minimizeze distorsiunile i s garanteze
maximum de predictibilitate, ncurajnd totodat universitile n derularea unor proiecte ct mai apropiate de
activitile lor centrale, de formare i cercetare.
Avnd n vedere tendina de limitare a bazinului demografic al recrutrii din ar a studenilor cu tax,
care s studieze la universitile din Romnia, diversificarea surselor de finanare a instituiilor de nvmnt
superior ar presupune extinderea acestei recrutri fie la studeni din alte ri, fie la categorii sociale i/sau de
vrst care pn acum nu au efectuat studii universitare. Ambele ci enunate mai sus necesit ns adoptarea
n acest sens a unor politici coerente la nivel naional, viznd creterea atractivitii de ansamblu a studiilor
universitare desfurate n Romnia, liberalizarea regimului de vize i reziden n Romnia pentru studenii
strini, precum i crearea cadrului normativ pentru dezvoltarea la nivel universitar a unor forme flexibile de
nvmnt pe ntreg parcursul vieii.
Unele programe de master sau doctorat pot beneficia de finanarea direct sau indirect a mediului
economic privat interesat, fie prin finanarea direct a desfurrii unor asemenea programe, fie prin

40
Consiliul Naional pentru Finanarea nvmntului Superior, Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru
finanarea de baz i finanarea suplimentar, a instituiilor de nvmnt superior de stat din Romnia, pentru anul 2014
(http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2012/08/PropunereCNFIS-Metodologie-repartizare-FB_FS-2014.pdf).


69
acoperirea taxelor de studii/acordarea unor burse pentru studeni. Acordarea unor faciliti fiscale pentru
firmele care susin asemenea activiti, precum i activitatea de practic a studenilor, ar putea contribui la
creterea semnificativ a acestor finanri.
Finanarea european (prin programe de cercetare specifice) sau cea internaional (n special pe baza
unor acorduri bilaterale sau a unor programe ale ageniilor de dezvoltare internaional ale unor ri)
reprezint, n prezent, o potenial resurs, puin valorificat de ctre universitile romneti.
Dincolo de utilizarea fondurilor nerambursabile provenite de la Uniunea European, fie direct, fie prin
intermediul statului romn, universitile pot avea n vedere i explora o serie de surse alternative de venituri,
n funcie de planurile operaionale strategice pe care i le propun. Dezvoltarea unor parteneriate cu ageni
economici puternici reprezint, pentru unele domenii tiinifice cu aplicabilitate practic mai mare (cum ar fi
tiinele inginereti, spre exemplu), o direcie posibil de dezvoltare. Dezvoltarea unor programe de studii
netradiionale, orientate ctre persoane adulte, poate constitui o direcie de dezvoltare pentru universitile
care gestioneaz programe de studii orientate mai degrab spre tiinele socio-umane sau umaniste. n plus,
oferirea unor programe de pregtire profesional de calitate, pentru angajai sau persoane active care doresc
s se dezvolte profesional pe parcursul carierei, reprezint activiti pe care universitile ar putea s le
dezvolte i pe care statul ar trebui s le susin.
IV.5. Propuneri privind creterea acurateei bazei informaionale a finanrii
nvmntului superior
Propunerea CNFIS privind creterea acurateei bazei informaionale a finanrii nvmntului
superior pentru anul 2014 urmrete, n primul rnd, asigurarea suportului necesar implementrii celorlalte
propuneri privind metodologia de finanare. Propunerea a fost elaborat lund n calcul contextul mai larg al
dezvoltrilor semnificative care au fost nregistrate recent, n ceea ce privete crearea unor baze de date i a
altor instrumente informatice care s faciliteze procesul de gestiune i de raportare n timp real a informaiilor
de la nivelul instituiilor de nvmnt superior i s permit integrarea acestora la nivel naional.
n raportul public privind starea finanrii nvmntului superior n anul 2012, CNFIS atrgea atenia
asupra faptului c posibilitile de elaborare a metodologiilor de finanare necesare pentru operaionalizarea
politicilor publice din domeniul nvmntului superior sunt puternic limitate de volumul i calitatea
informaiilor disponibile la nivelul sistemului. Principala cauz pentru aceast stare de fapt era identificat n
organizarea inadecvat a procesului de colectare a datelor primare de la universiti, care nu permite obinerea
unui volum suficient de bogat de informaii care s respecte cele patru condiii necesare pentru utilizarea lor n
algoritmi de alocare a fondurilor publice:
reprezentativitate pentru aspectele urmrite de metodologie;
disponibilitate la nivelul tuturor universitilor, n momentele de timp de referin;
omogenitate din perspectiva definiiilor utilizate i a modului de raportare;
credibilitate, prin posibilitatea testrii veridicitii datelor ntr-o manier analitic sau chiar
prin verificri efectuate direct la surs.
n acest sens, n vederea creterii semnificative a volumului de informaii ce pot fi utilizate n algoritmii
de finanare, CNFIS propunea trecerea urgent la colectarea de date nominale prin intermediul aplicaiei
integrate dezvoltate n cadrul proiectului Registrul Matricol Unic i atrgea, totodat, atenia asupra pericolului
ca aceasta, mpreun cu echipamentele pe care este instalat, s se uzeze n mod iremediabil, nu doar fizic, ci i
moral. n aceast ordine de idei, CNFIS considera c o condiie necesar pentru operaionalizarea registrului ar
fi dezvoltarea cadrului instituional existent, prin nfiinarea unei structuri care s aib ca atribuie principal
gestionarea datelor din nvmntul superior, n general, i a Registrului Matricol Unic al Universitilor n
particular, concentrnd astfel, ntr-o manier eficient, printr-un exerciiu unic, de colectare a datelor,
sincronizat cu cel derulat de INS, aciunile desfurate n prezent de MEN, CNFIS i de alte organisme centrale
care folosesc date pentru ndeplinirea atribuiilor specifice.


70
Evoluiile nregistrate n anul 2013 au redeschis ntr-un mod cu adevrat imperativ problema volumului
i calitii informaiilor disponibile la nivelul sistemului de nvmnt superior. De aceea, CNFIS a iniiat
demersurile privind propunerea unui set consistent i reprezentativ de indicatori de calitate pentru domeniile
de nvmnt din universitile romneti i s-a implicat, n acelai timp, i n activitile proiectului Politici
publice fundamentate n nvmntul superior: o premis necesar pentru dezvoltarea Romniei, realizat n
cadrul Programului Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative. Astfel, CNFIS a fost, alturi de INS i
MEN, una dintre principalele instituii centrale care au furnizat detalii privind fluxurile informaionale din
nvmntul superior romnesc. Aceste informaii colectate prin intermediul unui formular extrem de
complex, coninnd apte categorii de ntrebri ce au urmrit aspecte complementare, au fost integrate ntr-un
raport naional care a oferit decidenilor o valoroas imagine de ansamblu asupra fluxurilor informaionale din
nvmnt superior. Rezultatele prezentate n raport au constituit pentru experi punctul de plecare pentru
proiectarea unei platforme informatice dedicate, care urmeaz s asigure o colectare periodic centralizat a
principalelor date statistice pentru nvmntul superior. Odat funcional i alimentat cu date, aceasta ar
putea constitui n viitor spaiul n care vor fi definii indicatorii utilizai pentru evalurile n vederea ierarhizrii
i clasificrii sau ali indicatori calitativi specifici pentru metodologiile de finanare sau de evaluare a
programelor de studii, n vederea acreditrii acestora.
Pn la implementarea platformei unice, CNFIS a propus aplicarea unora dintre concluziile i
recomandrile raportului, privind modificarea calendarului i a metodologiei de colectare a datelor statistice de
la nivelul universitilor, ncepnd chiar cu anul 2014. Propunerea vizeaz existena unei singure etape de
raportare de ctre universiti a datelor privind studenii i personalul didactic, avnd ca dat de referin tot 1
octombrie, dar desfurat efectiv dup 15 noiembrie. Aceasta ar permite armonizarea fluxului de colectare a
datelor de ctre CNFIS-MEN cu cel al colectrii paralele, realizate de INS. Termenul pentru raportarea comun a
fost ales a fi n jurul datei de 15 noiembrie, att pentru a permite universitilor s-i clarifice situaiile interne
privind nscrierile studenilor pentru fiecare an de studiu i ciclu de studiu, ct i pentru a asigura instituiilor
centrale informaiile necesare pentru derularea activitilor specifice n termenele prestabilite. Implicaiile
previzibile ale acestei propuneri ar fi nu doar eliminarea raportrilor multiple de date similare, i deci
diminuarea sensibil a eforturilor implicate de acestea la nivelul universitilor, ci i o cretere semnificativ a
acurateei informaiilor utilizate pentru aplicarea metodologiei de finanare a nvmntului superior.
A doua propunere a CNFIS pentru mbuntirea procesului de colectare se refer la datele primare
nominale, care ofer informaiile fundamentale pentru aplicarea metodologiilor de finanare i care sunt cele
mai relevante pentru evaluarea rezultatelor procesului educativ. Suplimentar fa de anul trecut, aceast
propunere are un caracter mai concret, fiind integrat n proiectul Politici bazate pe evidene i impactul asupra
pieei forei de munc, ce urmeaz fi implementat n cadrul Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane pe parcursul a 18 luni, n perioada 2014-2015. Astfel, pn la nfiinarea unei structuri care
s aib ca atribuie principal gestionarea datelor din nvmntul superior i a Registrului Matricol Unic al
Universitilor n particular, propus de CNFIS n 2012, funcionarea Registrului Matricol al Universitilor din
Romania (RMUR) ar putea fi asigurat de echipa de management a acestui proiect structural, printre activitile
propuse fiind consolidarea unei baze de date n care s fie nregistrai toi studenii universitilor de stat sau
particulare din Romania i integrarea unor funcionaliti de interoperabilitate cu celelalte sisteme de gestiune
din domeniu. n acest sens, gestiunea integrat a datelor privind studenii din sistemul de nvmnt superior
urmeaz a se face prin operaionalizarea RMUR, pornind de la rezultatele obinute n cadrul proiectului
Registrul Matricol Unic i apoi prin extinderea efectiv a acestora pentru toi anii universitari i pentru toate
ciclurile de studii. Din punct de vedere practic, propunerea detaliaz toate activitile necesare, ncepnd cu
preluarea aplicaiei informatice RMU i a echipamentelor achiziionate pentru aceasta i utilizarea suportului
de specialitate din partea dezvoltatorului sistemului RMU, urmate de actualizarea coninutului
nomenclatoarelor implementate prin proiectul RMU i pn la susinerea financiar i instituional pentru
continuarea activitilor n vederea ncrcrii n RMU a datelor studenilor nmatriculai. n paralel, sunt
propuse i activiti necesare pentru fructificarea rezultatelor i experienei acumulate prin intermediul altui
proiect structural coordonat de CNFIS, Absolvenii i Piaa Muncii, i pentru utilizarea acestora n vederea


71
dezvoltrii unui sistem informatic ce va facilita accesul securizat la instrumente pentru realizarea de studii de
monitorizare a studenilor si absolvenilor. Obiectivele urmrite prin aceast component vizeaz ntrirea
relaiei universitilor cu studenii i absolvenii, precum i analiza corelaiei dintre oferta educaional i
cerinele pieei muncii.
72
Concluzii
O prim concluzie, evideniat att de evoluiile din ultimii ani, ct i de comparaiile internaionale, se
refer la agravarea subfinanrii cronice a sistemului de nvmnt superior din Romnia. Dei n anul 2013
finanarea de la buget a nvmntului superior a sporit n termeni nominali, creterea a fost mai mic dect
inflaia i cu totul insuficient n raport cu nevoile/obligaiile financiare ale universitilor. Mai grav nc,
veniturile obinute de universiti din surse extra-bugetare au fost limitate de scderea numrului studenilor
cu tax, ceea ce a fcut ca instituiile de nvmnt superior de stat s depind ntr-o mare msur de
alocaiile de la bugetul de stat. Incertitudinile i volumul pe ansamblu insuficient al finanrii afecteaz negativ
calitatea nvmntului superior i competitivitatea universitilor din Romnia pe termen mediu i lung,
subminnd ansele de dezvoltare durabil a societii romneti n secolul XXI. De aceea, este important ca
ntrirea i perfecionarea mecanismelor pentru valorificarea corect i eficient a resurselor existente s fie
nsoit de stabilirea la nivel naional a unei strategii coerente i a unui set de prioriti pentru dezvoltarea pe
termen lung a sistemului nvmntului superior din Romnia.
n strdania sa de a sprijini Ministerul Educaiei Naionale n elaborarea i implementarea politicilor
privind finanarea instituiilor de nvmnt superior, CNFIS a elaborat, pe de o parte, o metodologie coerent
de finanare pe anul 2014 i, pe de alt parte, un set de propuneri care vizeaz adoptarea i implementarea
unor politici i mecanisme instituionale diferite de cele actuale, dar pe care Consiliul le consider capabile s
produc efecte benefice la nivelul sistemului de nvmnt superior, ntr-un orizont de timp de 5-10 ani.
Aceste propuneri, care evident vor necesita o dezbatere ampl i analize ex-ante riguroase, precum i
integrarea ntr-o strategie de ansamblu, cu privire la dezvoltarea sistemului universitilor din Romnia n
perioada urmtoare, vizeaz urmtoarele aspecte:
1. continuarea implementrii finanrii studiilor universitare pe baz de granturi multianuale,
dimensionate pe baza unor standarde de cost specifice domeniilor de studii, prin extinderea ealonat
a aplicrii acestui mecanism de la nivelul studiilor de doctorat la ciclurile de master i licen;
2. creterea cuantumului finanrii pe student i corelarea numrului de granturi finanate de la bugetul
de stat pentru studiile de licen cu tendinele demografice de la nivel naional;
3. sporirea cuantumului i reforma politicilor de alocare a diverselor forme de sprijin material pentru
studeni, astfel nct acestea s devin mai eficiente n direcia asigurrii echitii, referitor la accesul
la educaia de nivel universitar, i s contribuie la atragerea studenilor spre domenii de studii
considerate prioritare la nivel naional;
4. crearea cadrului normativ pentru dezvoltarea i finanarea de la buget a unor forme flexibile de
nvmnt superior pe ntreg parcursul vieii, care s permit adulilor acumularea i certificarea unor
competene profesionale constitutive calificrilor de la nivel licen i/sau master, n condiii riguroase
de asigurare a calitii, garantate de cele mai performante universiti din sistem;
5. adoptarea i aplicarea unei politici naionale de alocare prioritar a granturilor de studii pe domenii, i
nu doar paual, la nivel de universiti;
6. alocarea pe baz de proiecte a fondului pentru dezvoltare instituional;
7. optimizarea criteriilor de alocare a finanrii suplimentare, pornind de la performana diferitelor
instituii de nvmnt superior n diversele domenii de studii i/sau ramuri de tiin;
8. diversificarea surselor de finanare a instituiilor de nvmnt superior;
9. creterea acurateei bazei informaionale referitoare la sistemul de nvmnt superior din Romnia.
73
Anexe
TABELUL A.1 FINANAREA PRIN GRANTURI A STUDENILOR DOCTORANZI NMATRICULAI NCEPND CU ANUL 2011-
2012 (fundamentarea grantului anual pentru doctorat)
Categorii de cheltuieli
Domeniul de finanare

D1 D2 D3, D4
1
Bursa studentului doctorand
anI/anII/anIII
851/915/1220

851/915/1220

851/915/1220 Cuantumul bursei individuale
2
Salarizarea conducatorului de
doctorat
4.000

4.000 4.000
Costurile pentru programul de
studii avansate
3
Salarizarea membrilor comisiei
de ndrumare
900

900 900
4
Program de pregtire bazat pe
studii avansate
2.500

2.500 2.500
5
Program de pregtire
suplimentar
600

600 600
6 Fonduri pentru cercetare 4.000

7.000 9.600
Costurile pentru programul de
cercetare
7 Regia colii doctorale - 25% 3.000

3.750

4.400
TOTAL GRANT (fr burs) 15.000

18.750

22.000
Sursa: CNFIS, Anexa 2 a propunerii
41
CNFIS privind metodologia de finanare pentru anul 2014.

41
Ibidem.


74
TABELUL A.2 REPARTIZAREA FINANRII INSTITUIONALE PE CICLURI DE STUDII I SUBCATEGORII DE FINANARE, PENTRU ANUL 2013, I PROPUNEREA PENTRU ANUL 2014

Cicluri de studii / subcategorii de
finanare
TOTAL Finanare
instituional
Finanarea
pentru Situaii
speciale (FSS)
Finanarea
granturilor
doctorale
Finanarea de
baz (FB)
(far granturi
doctorale)
Finanarea
suplimentar (FS
sau FSE)
(far granturi
doctorale)
Finanarea
pentru
dezvoltare
instituional
(FDI)
/(+Finanarea
suplimentar la
nivel local (FSL))
Ponderi cicluri
de studii
Pondere
FS din
FB
2014
(propunere
CNFIS -
metodologie
2014)
TOTAL
1.771.064.000
35.421.000 155.929.000 1.145.292.659 418.624.212 15.797.140 1.771.064.000 32,17%
Structur componente
2,00% 8,80% 64,67% 23,64% 0,89%
Structur componente (fr FSS i granturi)
72,50% 26,50% 1,00%
din
care
Licen (inclusiv alte forme*) 931.706.331
685.303.910 246.402.421 52,61%
Master (inclusiv Rezideniat) 625.218.606
454.904.562 170.314.044 35,30%
Doctorat (inclusiv granturi
doctorale)
162.920.934
155.929.000 5.084.187 1.907.747 9,20%
2013 (final)
TOTAL 1.739.905.000
34.798.000 141.451.737 1.149.286.618 390.913.816 23.454.829 1.739.905.000 30,29%
Structur componente
2,00% 8,13% 66,05% 22,47% 1,35%
Structur componente (fr FSS i granturi)
73,50% 25,00% 1,50%
din
care
Licen (inclusiv alte forme*) 877.627.122
658.137.137 219.489.985 50,44%
Master (inclusiv Rezideniat) 593.946.791
440.279.902 153.666.889 34,14%
Doctorat (inclusiv granturi
doctorale)
210.078.258
141.451.737 50.869.579 17.756.942 12,07%
Sursa: CNFIS.75
TABELUL A.3 LISTA FORMELOR DE NVMNT CU COEFICIENII DE ECHIVALARE CORESPUNZTORI FOLOSII PENTRU
FINANAREA STUDENILOR NMATRICULAI NTR-UN PROGRAM DE STUDII DE LICEN SAU DE MASTER I A DOCTORANZILOR
NMATRICULAI ANTERIOR ANULUI UNIVERSITAR 2011/2012
Nr.
crt.
Ciclul i forma de nvmnt
Coeficient
de echivalare
I. Studii universitare de licen
1 Studii n limba romn
(1)
1,00
2 Studii n limba maghiar ca limb matern 2,00
3 Studii n limba german ca limb matern 2,50
4.1 Studii integral n limbi de mare circulaie internaional
(2)
1,50
4.2
Studii desfurate parial n limbi de mare circulaie internaional i n limba
romn
1,25
5.1 Studii integral n limbi de circulaie restrns 2,00
5.2 Studii desfurate parial n limbi de circulaie restrns i n limba romn 1,50
6 Studii desfurate n cadrul extensiilor universitare n afara rii 2,50
7 Studii universitare cu frecven redus 0,25
8 Studii universitare nvtmnt seral 0,80
II. Studii universitare de master
(3)

9 Studii de master n limba romn
(1)
2,00
10 Studii de master n limbi de circulaie internationala 3,00
11 Studii de master desfurate n cadrul extensiilor universitare n afara rii 3,00
12 Studii de master n limbile minoritilor naionale
(4)
3,00
III. Studii universitare de doctorat
12.a
Studii universitare de doctorat cu frecven( cu excepia domeniilor tehnic,
agronomic, tiinte*
)
i medicin )
3,00
12.b
Studii universitare de doctorat cu frecven (n domeniile tehnic, agronomic,
tiine i medicin)
4,00
IV. Alte forme de pregtire
13 Stagiu de rezideniat 1,20
14 Pregtire preliminar pentru studeni strini (an pregtitor) 1,25
15
Activiti asociate acordrii gradelor didactice n nvmntul
Preuniversitar
0,40
16 Pregatire pedagogic suplimentar (seminar pedagogic) 0,16
Sursa: CNFIS, Anexa 3 a propunerii
42
CNFIS privind metodologia de finanare pentru anul 2014.
Note:
*
)
Informatica, geografie, geologie, fizica, matematica, chimie, biologie.
(1)
Coeficientul se aplic i studenilor nscrii la forma Studii desfurate n afara localitii de reziden a universitii de la ciclul
universitar de licen.
(2)
Pentru domeniul medicin, studiile n limbi moderne, pentru ultimii 3 ani (clinici), care se desfoar n limba romn, se utilizeaza
coeficientul de echivalare de la studii n limba romn.
(3)
La forma de master de un an i jumtate, pentru anul 2 cu un semestru se consider coeficientul de echivalare corespunztor numai
pentru un semestru.
(4)
Coeficientul se aplic studenilor nscrii la Studii de master n limba german (limb matern) i Studii de master n limba maghiar
(limb matern) de la ciclul universitar de master.

42
Ibidem.


76
TABELUL A.4 LISTA DOMENIILOR DE IERARHIZARE CU COEFICIENII DE COST CORESPUNZTORI FOLOSII PENTRU
FINANAREA STUDENILOR NMATRICULAI NTR-UN PROGRAM DE STUDII DE LICEN SAU DE MASTER I A DOCTORANZILOR
NMATRICULAI ANTERIOR ANULUI UNIVERSITAR 2011/2012
Domeniul
fundamental de
ierarhizare (DFI)
Domeniul de ierarhizare (DII) Coef. Cost
Matematic i
tiine ale naturii
Matematic 1,65
Informatic 1,65
Fizic 1,90
Chimie 1,90
Geografie 1,65
Geologie 1,65
tiine ale mediului 1,65
tiine inginereti Inginerie civil i instalaii 1,75
Inginerie electric ienergetic 1,75
Inginerie electronic i telecomunicaii 1,75
Inginerie geologic, Inginerie geodezic 1,75
Inginerie chimic 1,90
Mine, petrol i gaze 1,75
Inginerie aerospaial, autovehicule, transporturi 1,75
Agronomie, Horticultur, Silvicultur, Inginerie forestier 1,75
Biotehnologii 1,75
Ingineria produselor alimentare 1,75
Zootehnie 1,75
Ingineria sistemelor, calculatoare i tehnologia informaiei 1,75
Inginerie mecanic 1,75
Inginerie industrial 1,75
Mecatronic i robotic 1,75
Ingineria materialelor 1,75
Ingineria mediului 1,75
Inginerie i management 1,75
Inginerie genistic, inginerie de armament, rachete i muniii 1,75
tiine biologice
i biomedicale
Biologie 1,90
Biochimie 1,90
Medicin 2,25
Medicin veterinar 2,25
Medicin dentar 2,25
Farmacie 2,25
tiine sociale Drept 1,00
tiine administrative 1,00
tiine ale comunicrii 1,00
Asistensocial 1,00
Sociologie 1,00
tiine politice 1,00
tiine militare, informaii i ordine public 1,00
Administrarea afacerilor 1,00
Cibernetic, statistica i informatic economic 1,65
Contabilitate 1,00
Economie 1,00
Finane 1,00
Management 1,00
Marketing 1,00
Relaii economice internaionale 1,00


77
Domeniul
fundamental de
ierarhizare (DFI)
Domeniul de ierarhizare (DII) Coef. Cost
Educaie fizic i sport 1,86
Psihologie 1,00
tiine ale educaiei 1,00
tiine umaniste i
arte
Filologie 1,00
Filosofie 1,00
Istorie 1,00
Teologie 1,00
Studii culturale 1,00
Arhitecur i urbanism 2,50
Arte vizuale (Istoria i teoria artei) 3,00
Artele spectacolului (Teatru / Film) 5,37 / 7,50
Muzic (Interpretare muzical / Muzic (pedagogie muzical) 5,37 / 3,00
Sursa: CNFIS, Anexa 3 a propunerii
43
CNFIS privind metodologia de finanare pentru anul 2014.
Not. Toi studenii/participanii din toate universitile de stat din Romnia, aflai la formele de nvmnt speciale (Pregtire preliminar
pentru studeni strini, Pregtire psihopedagogic suplimentar, Activiti asociate acordrii gradelor didactice n nvmntul
preuniversitar) sunt luai n considerare cu valoarea 1 (unu) a coeficientului de cost.43
Ibidem.