Sunteți pe pagina 1din 6

A.

Date generale de identificare


Unitatea scolara: Scoala de Arte si Meserii Rosiesti
Disciplina: Tehnologie generala mecanica
Profesor: Ciaciru Aurel
Clasa: a-IX-a, Programa scolara: PHARE TVET RO !"# ! si
PHARE TVET RO !"# $
Nr ore/sapt: % ore
Anul scolar: %&-%'
Proiect de lectie
Unitate de invatare: O(eratii de lacatuserie
Lectia: Masini de gaurit
Tipul lectiei: Predare- in)atare
Durata lectiei: * min
Locul de desfasurare: Atelierul de lacatuserie
Competenta specifica: +is(o,iti)eutili,ate la gaurire# Clasi-icarea masinilor de gaurit
Continutul activitatilor de instruire:
Cod Arii de continut Sub-arii de continut
C ! +is(o,iti)e -olosite la gaurire +is(o,iti)e (entru (rinderea .urghiului
+is(o,iti)e (entru (rinderea (iesei
+is(o,iti)e (entru ghidarea .urghiului
C % Masini de gaurit (orta.ile Cu actionare manuala
Cu actionare electrica
Cu actionare (neumatica
C $ Masini de gaurit -i/e Verticale
Radiale
In coordonate
Obiective operationale: Dupa tehnica de operationalizare a lui R. Mager)
Cod Comportamentul Criteriul de reusita Conditii de reali!are a
comportamentului
O " Ele)ii sa identi-ice dis(o,iti)ele (entru (rinderea
.urghiului
a)and la dis(o,itie reductii
conice si mandrine
O # Ele)ii sa descrie dis(o,iti)ul de (rindere a
(iesei
a)and la dis(o,itie masina de
gaurit
O $ Ele)ii sa e/ecute e/ercitii (ractice de -i/are a
.urghiului si -i/are a (iesei
-olosindu-se de mandrina,
menghina masinii de gaurit
O % Ele)ii sa clasi-ice si sa
descrie
masinile de gaurit manuale -olosindu-se de (lansa P !
O & Ele)ii sa (re,inte di-erenta intre actionarea
electrica si cea (neumatica
a)and la dis(o,itie (lansa P %
O ' Ele)ii sa clasi-ice si sa
descrie
masinile de gaurit -i/e manualul si masina de gaurit
din atelierul de lacatuserie
Diagrama obiective ( continut
Obiective operationale/
Continut
C " C # C$
O " /
O # /
O $ /
!
O % /
O & /
O ' /
)etode si procedee de instruire: Con)ersatia, e/(licatia, demonstratia, e/ercitiul
)i*loace de invatamant de u! general: -li( chart, mar0ere, ta.la ecologica, creioane colorate,
caiete de notite
Cod Denumirea resursei materiala
) Manual
+ 1urghie
)an Mandrina
,C Reductie conica
)- Masina de gaurit -i/a
P " Plansa cu ti(uri de .urghie
P # Plansa cu masini de gaurit cu actionare manuala
P $ Plansa cu masina de gaurit electrica si (neumatica 2(orta.ile3
.valuare: O.ser)area curenta, e)aluare orala, e)aluarea (ractica, e)aluare scrisa#
D./0A/U,A,.A L.CT1.1
%
.venimentele
instruirii.
Continuturi/
Obiective
T
i
m
p
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
/trategie didactica
.valuare )etode de
invatamant
)i*loace de
invatamant
0orme de
organi!are
a activitatii
/ecventa
organi!atorica
! 4ace (re,enta ele)ilor, notea,a ele)ii
a.senti in catalogul clasei5 -ace
o.ser)atii si recomandari, daca este
ca,ul#
Ras(und la intre.arile (use de
(ro-esor, isi insusesc o.ser)atiile si
recomandarile (rimite#
Con)ersatia Catalog,
(i/uri, TE,
M6
4rontala
-
2erificarea temelor % Prin sonda7, solicita caietele de teme#
4ace a(recieri, corectari, unde este
ca,ul#
Cei solicitati (re,inta caietele de
teme#
Ceilalti ele)i asculta a(recierele si
e)entusl isi corectea,a ras(unsurile
in caietele de teme#
Con)ersatia
E/(licatia
Caiete de
teme,
(i/uri
colorate
Indi)iduala
4rontala
E)aluare
orala
2erificarea si
aprecierea nivelului
de cunostinte
"
Adresea,a intre.ari (ri)ind8
- de-initia gauririi5
- clasi-icarea .urghielor5
- descrierea .urghiului elicoidale5
- descrierea .urghielor late5
- materiale -olosite (entru
.urghie5
- modalitati de ascutire a
.urghielor#
Cei )i,ati ras(und la intre.ari
(ri)ind8 de-initia gauririi, descrierea
.urghielor elicoidale si late,
enumera materialele -olosite (entru
o.tinerea .urghielor, arata modul de
ascutire a .urghielor#
Con)ersatia
E/(licatia,
+emonstrat
ia
M, 1, P !
4rontala
Indi)iduala
E)aluare
orala
Tansmiterea de noi
cunostinte
Diri*area invatarii
C"3O "
9
Pro(une ele)ilor o noua situatie 2lectie3
Asamblari lipite. Definitii. Operatii
pregatitoare. Tipuri de lipituri.
Pre,inta o.iecti)ele lectiei#
In (rima eta(a (re,inta clasi-icarea
dis(o,iti)elor -olosite la gaurire#
Clasi-ica dis(o,iti)ele de (rindere a
.urghiului# Pune in e)identa cand se
-olosesc mandrinele si cand .urghiele in
-unctie de coada .urghiului# Arata
modul cum se -i/ea,a .urghiele in
reductii si in mandrine#
Asculta si de)in interesati de
(ro(unerea -acuta#
Isi notea,a (e caiete clasi-icarea
dis(o,iti)elor -olosite la gaurire si
clasi-icarea dis(o,iti)elor de
(rindere a .urghielor# O.ser)a
reductiile conice si mandrinele#
Sunt atenti la -elul cum se (rind
.urghiele in dis(o,iti)ele
res(ecti)e#
E/(unerea
E/(licatia
O.ser)atia
Con)ersatia
M
Caiete de
notite 2%3
O.iecte de
scris 2$3
Ta.la 293
Indi)iduala
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
$
Obtinerea
performantei
/i asigurarea feed3
bac43ului
*
Solicita ele)ilor sa identi-ice
dis(o,iti)ele de (rindere a .urghielor#
Se cere ele)ilor sa e/ecute e/ercitii de
(rindere a .urghiului in reductii conice
si mandrine#
Ele)ii sunt solicitati sa descrie (artile
com(onente ale mandrinei si modul de
-unctionare a acesteia#
Con-irma si a(recia,a modul de lucru a
ele)ilor# 4ace o.ser)atii si corectii daca
este ca,ul#
Studia,a cu atentie dis(o,iti)ele
(re,entate si e/ecuta e/ercitii de
(rindre a .urghielor in reductii si
mandrine#
+escriu (artile com(onente ale
mandrinei si modul de -unctionare#
Con)ersatia
E/(licatia M, RC, 1
Indi)iduala
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
Diri*area invatarii
C "3 O #5 O $ 9
Pre,inta dis(o,iti)ele de (rindre a
(iesei# Si dis(o,iti)ele de ghidare a
.urghiului#
+e)in atenti si isi notea,a (e caiete
dis(o,iti)ele de (rindere a (iesei si
cele de ghidare a .urghiului#
E/(licatia
Con)ersatia
Menghina
masinii de
gaurit
Indi)iduala
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
Obtinerea
performantei si
asigurarea feed3
bac43ului
$
Cere ele)ilor sa identi-ice dis(o,iti)ele
de -i/are a (iesei si rolul celor de
ghidare a .urghiului#
A(recia,a ele)ii care au ras(uns corect
si -ace o.ser)atii, daca este ca,ul#
Ele)ii solicitati identi-ica
dis(o,iti)ele de -i/are a (iesei si
e/(lica rolul celor de ghidare a
sculei#
Con)ersatia
E/(licatia
Menghina
masinii de
gaurit
Indi)iduala
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
Diri*area invatarii
C #3 O %5 C & *
Pre,inta clasi-icarea masinilor de gaurit#
Pre,inta clasi-icarea masinilor de gaurit
(orta.ile si domeniile lor de utili,are#
Pune in e)identa (artile com(onente ale
coar.ei, .oraciului, masinii manuale de
gaurit# Arata care sun a)anta7ele
masiniilor de gaurit electrice si
(neumatice#
Isi notea,a (e clasi-icarile
res(ecti)e# :rmaresc cu atentie (e
(lansa (artile com(onente si le
notea,a (e caiete# Retin a)anta7ele
masinilor de gaurit electrice
Producti)itate ridicata3
E/(unerea
E/(licatia
O.ser)atia
Con)ersatia
P %, M,
caiete de
notite ,
(i/uri,
ta.la
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
Obtinerea
performantei si
asigurarea feed3
bac43ului
$
Solicita ele)ii sa clasi-ice masinile de
gaurit# ;e cere ele)ilor sa )ina si sa
identi-ice (e (lansa masinile de gaurit
manuale# Sunt solicitati sa identi-ice
(artile com(onente#
A(recia,a ele)ii care au dat ras(unsuri
corecte si -ace o.ser)atii si corectii daca
este ca,ul#
Se concentrea,a si dau ras(unsuri#
Clasi-ica masinile de gaurit#
Identi-ica (artile com(onente ale
masinilor de gaurit manuale#
Retin a(recierile si e/(licatiile
su(limentare#
Con)ersatia
E/(licatia
P %, M,
caiete de
notite ,
(i/uri,
ta.la, P $
Indi)iduala
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
Diri*area invatarii
C $3 O ' $
Clasi-ica masinile de gaurit -i/e#
Pre,inta a)anta7ele acestora -ata de cele
(orta.ile#
+escrie in termeni generali masina de
gaurit din atelierul de lacatuserie#
Sunt atenti si isi notea,a (e caiete
in-ormatiile (rimite#
E/(licatia
O.ser)atia
M<, caiete
de notite,
o.iecte de
scris, ta.la
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
9
Obtinerea
performantei si
asigurarea feed3
bac43ului
*
Solicita ele)ilor sa clasi-ice masinile de
gaurit -i/e si sa (re,inte a)anta7ele lor#
;i se cere sa identi-ice .locurile masinii
de gaurit#
A(recia,a ele)ii care au dat ras(unsuri
corecte si -ace o.ser)atii si corectii daca
este ca,ul#
Clasi-ica masinile de gaurit -i/e si
a)anta7ele lor# %, $ ele)i identi-ica
(artile com(onente ale masinii de
gaurit#
Retin a(recierile si e/(licatiile
su(limentare#
M<, M
Indi)iduala
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
0i6area si
consolidarea noilor
cunostinte
.valuarea
performantei
9
Pre,inta, (e scurt, notiunile (redate,
(unand accent (e notiunile mai di-icile
cu acent (e dis(o,iti)ele -olosite la
gaurire#
Solicita ele)ilor sa ras(unda in scris la
un test#
+u(a -inali,area testului discuta
im(reuna cu ele)ii ras(unsurile la
intre.arile din test# Corectea,a, daca este
ca,ul, ras(unsurile gresite#
Ele)ii isi insusesc inca o data
notiunile (redate, -i/andu-le mai
.ine# Ele)ii ras(und in scris la
intre.arile din test#
Retin e/(licatiile su(limentare#
Corectea,a ras(unsurile gresite#

Con)ersatia
E/ercitiul
Man, RC,
M<, P !, P
%, P $
Indi)iduala
4rontala
O.ser)are
curenta
E)aluare
orala
/ecventa finala
Aprecierea
desfasurarii lectiei
si a asimilarii
cunostintelor
%
4ormulea,a a(recieri, o.ser)atii si
recomandari#
A(recia,a (rin note ras(unsurile ele)ilor
moti)andu-le
Retin a(recierile, o.ser)atiile si
recomandarile#
Con)ersatia
Caiete de
notite
Pi/uri
Catalog
Indi)iduala
4rontala
-
Pre!entarea temei
pentru acasa !
Pre,inta continutul a trei intre.ari# =otea,a (ro.lema de re,ol)at5 retin
(reci,arile (ro-esorului#
E/(licatia

Con)ersatia
Caietul de
teme Indi)iduala
4rontala
-
*
Tema:
Intre.ari8
!# Cand se utilizeaza reductiile conice si cand mandrinele?
%# De cate feluri sunt masinile de gaurit portabile, dupa modul de actionare?
$# Care sunt avantajele masinilor de gaurit fixe fata de cele portabile
1arem de e)aluare- notare
Su.iectul ! $ (uncte
Su.iectul % $ (uncte
Su.iectul $ $ (uncte
+in o-iciu ! (unct
Total ! (uncte
=ota ! 2,ece3
Ras(unsuri8
!# Reductiile conice se -olosesc (entru -i/area .urghilor cu coada conica iar mandrinele (entru -i/area .urghiilor cu coada cilindrica#
%# Masinile de gaurit (orta.ile sunt de trei -eluri8 cu actionare manuala, cu actionare electrica, cu actionare (neumatica#
$# A)anta7ele masinilor de gaurit -i/e -ata de cele (orta.ile sunt8 turatiile mai mari, a)ansul se reali,ea,a mecanic, se o.tin gauri cu(rinse intr-o gama
mai mare de dimensiuni, calitatea gaurilor este su(erioara, deoarece acesta nu )i.rea,a#
Ras(uns8 Test de re!olvat in clasa:
1dentificati raspunsul corect
!# 1urghiul cu coada conica se -i/ea,a in 8 a3 reductie5 .3 mandrina#
%# 1urghiul cu coada cilindrica se -i/ea,a in8 a3 ale,a7ul a/ului masinii de gaurit5 .3 mandrina#
$# Masina radiala de gaurit este8 a3 (orta.ila5 .3 manuala5 c3 -i/a#
Ras(uns8 !-a5 %-.5 $-c
&

S-ar putea să vă placă și