Sunteți pe pagina 1din 7

Optional limba engleza, grupa mijlocie

ARGUMENT
Cursul optional Childrens nursery rhymes se adreseaza
prescolarilor din grupa pregatitoare . Este un curs de un an ce
urmeaza a fi parcurs intr-o ora pe saptamana.
Acest curs urmareste sa trezeasca interesul si placerea copiilor
din grupa pregatitoare pentru limba engleza, sa le dezvolte
capacitatea de a exprima poezii si cantece in aceasta limba ,
precum si spiritul de observatie, gandirea reproductiva si creativa .
Activitatile proiectate au rolul de a-i plasa pe copii in situatii
de comunicare similare celor din viata reala, stimulandu-le astfel
apetitul de a interactiona verbal cu cei din ur si totodata
increderea in sine.
Prin urmare , prin dialoguri minimale, jocuri, poezii si cantece ,
prescolarii vor dobandi o atitudine mai degajata si mai sigura
ca vorbitori de limba engleza in particular.
!"E#T"$E #A%RU
&. "nvatarea limbii straine pe baza limbii materne.
'. Antrenarea intensiva a auzului pentru a intelege cele auzite.
(. Trezirea interesului pentru limba straina ,dezvoltarea
personalitatii copilului.
$A)R" *" AT"TU%"N"
Atitudinea desc+isa ,ata de ceilalti
Respectul ,ata de ceilalti
"nteresul ,ata de ideile si rezultatele muncii celorlalti
#ooperare
#ompetitivitate
*TRU#TURA
A. !"#EC$#%E CA&'(
!"#EC$#%E &E 'E)E'#*$A
&.%ezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
1.1. Sa recunoasca semnificatia globala a mesajului oral.
1.2. Sa recunoasca sunete specifice limbii engleze .
1.3. Sa distinga cuvintele si sensul lor in fluxul verbal.
1.4. Sa reactioneze verbal /non verbal la un mesaj audiat.
'. %ezvoltarea capacitatii de e-primare orala.
2.1. Sa reproduca enunturi simple,adecvate unor situatii de comunicare
vizuala.
2.2. Sa manifeste initiativa in comunicarea orala.
2.3. Sa reproduca enunturi simple/parti ale unui enunt.
". C!*$#*($('#+E #*%A$A'##
B.1.rganizarea tematica
B.2.!unctii comunicative
B.3."lemente de constructie a comunicarii.
B.1.rganizarea tematica#
$opilul despre sine# nume,sex,varsta,insusiri fizice si morale,partile
corpului,imbracaminte,jucarii si jocuri.
!amilia#membrii familiei, ocupatii,sarbatori in familie
$asa#incaperi,mobila,vesela.
%radinita#clasa,obiecte scolare, activitati specifice,
&nimale#denumire.
'remea#anotimpuri,caracteristici climatice.
&ctivitati#momentele zilei,activitati curente.
$ultura si civilizatie #nume si prenume tipice,cantece si poezii.
$#A!U)AR #"R#UM*#R"* AR"")R TEMAT"#E
$opilul despre sine
&pelative#(ello,)(at is *our name+age+
$orpul omenesc#
bod*,arm,(and,leg,(ead,(air,nose,mont(,tongue,ear,face,finger.
,mbracaminte#s(irt,-.s(irt,s/irt,dress,s(oes,gloves,jumper,boots.
-o )ear.
0ucarii#doll,ted*.bear.
0ocuri# (ide and sic/,ans)er t(e 1uestions,orange.
!amilia
mot(er,fat(er,brot(er,sister,cousin,aunt,grandfat(er,grandmot(er,
uncle.
Sarbatori#"aster,$(ristmas,2e) 3ear.
$asa# /itc(en, bat(room ,living.room, bedroom, garden, furniture,plate,
/nife, pot, cup, glass, for/, spoon, teaspoon, nap/in.
%radinita# /indergarten, class, pen, pencil, boo/, table, c(air, reading,
listening, dra)ing.
&nimale.4omestice# cat, dog, (orse, don/e*, rabbit, co), pig.
.Salbatice# bear, )olf, fox.
.5oo# lion, leopard, zebra, giraffe, etc.
Seasons.spring, summer, )inter, autumn.
'remea #fogg*, c(ill*, (ot, cold, )ind*.
&ctivitati#in t(e morning, in t(e evening, in t(e afternoon.
$ultura si civilizatie# names, songs and poems.
B.2.!unctii comunicative
& saluta si a raspunde la salut
& se prezenta si a prezenta pe cineva
& identifica elemente din universul familial
& descrie persoane, animale,locuri
& cere si a da informatii6de ordin personal,despre mediul
inconjurator7
& localiza persoane ,obiecte,actiuni
& multumi si a raspunde la multumiri
& propune si a cere cuiva sa faca ceva
& relata activitati6la prezent7
& exprima ceea ce iti place si ceea ce nu iti place
B.3 "lemente de constructie a comunicarii
1.%ramatica
Subsatntivul.nr.sg./pl
&rticolul a/an,t(e
8ronumele personal
&djectivul calificativ,posesiv sg,demonstrativ sg.9t(is:
2umeralul cardinal61.127
'erbul#to be 6af,neg,int7,to (ave6af,neg,int7, can,structuri specifice.t(ere
is/t(ere are.
&dverbe de timp6no),ever* da*7
8repozitii de loc.in, on, near, under, to
$onjunctiile uzuale.and , but, or.
2.;exic
unitati lexicale 6cuvinte,sintagme corespunzatoare realizarii functiilor
comunicative7
AC$#%#$A$# &E #*%A$A'E
exercitii de identificare
exercitii de discriminare
exercitii de raspuns la comenzi,intrebari,formule de comunicare in
societate
raspunsuri la intrebari
exercitii de tip adevarat/fals
exercitii de pronuntie
exercitii de repetare dupa model a unor cuvinte,propozitii
activitati in perec(i6dialoguri simple7
memorarea unor poezii,cantece
recitare de poezii/ interpretare de cantece
jocuri didactice
,A$E'#A+E &#&AC$#CE
planse
fise
audio.video
tabla
profesorul
obiecte reale6realia7#reviste,jucarii,carti,fructe,legume.
,!&A+#$A$# &E E%A+(A'E
exercitii orale#.asculta si executa
.asculta si spune
fise de genul#asculta si incercuieste/deseneaza
raspunde la intrebarile profesorului
dialoguri simple pe perec(i
jocuri didactice
"#"+#!-'A)#E
1..rograme scolare . &ria curriculara # +imba si comunicare, $onsiliul
national pentru curriculum din cadrul <.".2, ,nstitutul de stiinte
ale "ducatiei, Buc.,1===.
2.A Teaching Practical Guide- for primary chool teacher of
!nglih, "ungu , #uliana, $artea %ni&eritara, 2''(.
3.Engleza pentru cei mici:. ;upescu, %eorgiana, ">$ 8>"SS, 2??@,
2??A.
4.Childrens nursery rhymes. &dam, 4iana, "x 8onto, 2??A.
5.Childrens Christmas carols- &dam, 4iana, "x 8onto, 2??A.
A. /Engleza pentru copii . ,S& <ultimedia, cd1, cd2, 2??A.
B. /%ery young learners-' C S.<. Dard, xford Eniversit* 8ress, 1==B.