Sunteți pe pagina 1din 82

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLU1- NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINE ALE EDUCAIEI


PEDAGOGIA NVMANTULUI PRIMAR I PRECOLAR
DEZVOLTAREA VOCABULARULUI ELEVILOR
DIN NV MANTUL PRIMAR
Coordonator ytiin(ific
Absolvent


Cluj-Napoca
2012
CUPRINS
0
Introducere................................3
Capitolul I. Dezvoltarea vocabularului la clasele I-IV..............4
1.1 Importan a nv rii vocabularului n coal4
1.2 Rela ia dintre limbaj i gndire6
1.3 Devoltarea vocabularului! mbog ire" nuan are i activiare#
1.4 $articularit i ale devoltrii vocabularului la cla%ele I&I'...12
Capitolul II. Moduri de abordare.....................15
2.1 (bordarea e)plicit a vocabularului * %en%uri clari+icate..1,
2.2 (bordarea implicit a vocabularului * %en%uri dedu%e...1-
Capitolul III. Modalit i de mbog ire, nuan are i activizare a vocabularului..21
3.1 (ctivitatea cu te)tul literar n %copul mbog irii vocabularului...21
3.2 .rele de compunere i aportul lor n devoltarea vocabularului...22
3.3 /ocul didactic +olo%it n lec iile de limba romn..24
3.4 0ijloace de evaluare a vocabularului dobndit n lec iile de limba romn.21
Capitolul IV. Demersuri de cercetare proprii...................33
4.1 Ipotea cercetrii pedagogice....33
4.2 'ariabilele cercertrii pedagogice.33
4.3 .biectivele cercetrii pedagogice..33
4.4 2i%temul metodelor de cercetare utiliate..34
4., 3 antionarea..34
4.6 De%crierea e)perimentului propriu&i%..3,
4.6.1 3tapa con%tatativ. (dmini%trarea pre&te%tului..36
4.6.2 3tapa e)perimentului propriu&i%...3#
4.6.3 3tapa +inal. (dmini%trarea po%t&te%tului...3#
4.# $reentarea i analia datelor ob inute...31
4.#.1 3tapa con%tatativ...31
1
4.#.2 3tapa +ormativ...43
4.#.3 3tapa +inal..46
Concluzii...............................48
Lista figuruilor. Lista tabelelor.....................49
Bibliografie..............................50
ANEXE...............................52
2
INTRODUCERE
4u toate c trim ntr&o vreme a %uprema iei imaginii" cuvntul nu %&a deprimat.
4omunicarea interuman %e ntemeia" n primul rnd" pe re%ur%ele limbii. 5n domeniul
vocabularului" dat +iind bog6ia %a" mobilitatea %a" dinamica %en%urilor" permanenta
%uprapunere ntre valorile proprii 7i cele +igurate" continua ptrundere a elementelor
neologice" ca urmare a viteei cu care %e produc %c8imbrile n 7tiin6 7i te8nologie"
ac8ii6ionarea de noi cuvinte 7i +olo%irea lor corect rmn un deiderat permanent de&a
lungul ntregii vie6i. 9n om +oarte in%truit nu ajunge %&7i n%u7ea%c nici mcar a ecea
parte din totalul cuvintelor dintr&o limb" iar pentru cele cteva mii de cuvinte pe care le&a
ac8ii6ionat nu poate %tpni nici pe departe toate %en%urile create n proce%ul viu al
vorbirii. :;ri%tea" <." 1-11= De aceea" gre7elile de vocabular %unt mult mai +recvente dect
cele gramaticale. (ce%tea provoac grave perturbri n receptarea 7i tran%miterea ideilor"
%entimentelor" atitudinilor" comunicarea +iind o tr%tur +undamental pentru om" de+init
ca +iin6 %ocial.
(ctuala centrare a nv mntului pe +ormarea de competen e a condu% la o
recon+igurare a demer%ului didactic i a%t+el obiectivul major al %tudierii limbii i literaturii
romne n cla%ele primare e acela de a +orma competen a de comunicare. Iar parte a
dimen%iunii lingvi%tice a comunicrii e%te ntreaga problematic a vocabularului.
(ce%te con%tatri m&au motivat n ncercarea de a g%i acele >in%trumente? cu
poten ial de devoltare a vocabularului elevilor" lucrarea de +a +iind o provocare pentru
mine. /ocul didactic r%punde cerin ei programei colare pentru limba i literatura romn
de a accentua elementele de interac iune n grup" de cooperare. (ce%ta crea %itua ii de
nv are de tip productiv i conte)te ce au %en% pentru elev" o+erind a%t+el o motiva ie
intrin%ec pentru nv are. $o%ibilitatea de a pla%a in+orma ia lingvi%tic n conte)te variate"
cu ajutorul jocului" a +o%t unul din principale motive pentru care cercetarea derulat a ale%
ace%t in%trument de devoltare a vocabularului.
3
Capitolul I. DEZVOLTAREA VOCABULARULUI LA CLASELE I-IV
1.1. Importan a nv rii vocabularului n coal
5n e)primarea gndirii noa%tre" +acem apel la materialul le)ical al limbii. 4on inutul
material i ideal ntr&o limb e%te alctuit din cuvintele i mbinrile +raeologice mpreun
cu varietatea lor de %en%uri i nuan e. @ndirea noa%tr are deci un carecter verbal" adic
proce%ul cunoa terii %e e+ectuea prin intermediul no iunilor repreentate prin cuvinte. 5n
general" cnd %e vorbe te de bog ia limbii %e are n vedere bog ia po%ibilit ilor le)icale
i implicit valorile %emantice ale cuvntului.
4unoa terea i +olo%irea corect a limbii romne de ctre elevi e%te un proce% de
durat" care %e realiea pe di+erite ci" dar" n primul rnd i n mod organiat" la lec iile
de limba romn.
Ainalitatea major a %tudierii limbii i literaturii romne e%te" la ora actual"
+ormarea competen ei de comunicare.
Aocaliarea %tudiului limbii materne a%upra competen ei de comunicare are ra iuni
educative %peci+ice. 0odelul curricular n vigoare * modelul comunicativ * a +o%t generat
de inten ia de redimen%ionare a nv mntului tradi ional. (cuat de rigiditate i
neaderen la realitatea e)tra colar" proce%ul de +ormare a +o%t remodelat la urmtoarele
niveluri!
1.n plan pedagogic" prin con%tituirea unui cadru de nv are menit % acorde un
%pa iu larg ini iativei elevuluiB
2. n plan p%i8ologic" prin crearea unei practici motivate i +unc ionale a limbiiB
3. n plan lingvi%tic" prin abordarea limbajului iC%au" mai ale%" din per%pectiva
a%pectelor interactive i %ociale.
In%truirea" ca %cop n %ine" doar din dorin a de a +i >un om cult" +r per%pectiva
+olo%irii cuno tin elor n practica vie ii" e%te" n vremea noa%tr" cu totul" de%uet? :Ion <.
Radu=. 5n%u i actul evalurii trebuie % viee nu doar m%urarea i aprecierea in+orma iilor
acumulate" i nici doar capacitatea de a nv a" ci aptitudinea de a aplica" de a +olo%i cele
nv ate. (lt+el %pu%" a cultiva %piritul creator prin %tudiul elementelor de con%truc ie a
comunicrii n%eamn a a%igura aplicarea n practic a no iunilor i categoriilor
gramaticale" domeniul aplicrii ace%tora n practic +iind comunicarea.
4
Reiau e)emplul o+erit de (lina $am+il ce tran%crie n termenii unui ba%m +ormele
tiutului" limitele lui i uitarea. 3 vorba de ?Da%mul +eciorului de mprat" cel cu noroc la
vnat?" te)t integrat n paginile e%eului lui (l..dobe%cu" >$%eudo&cEnegetico%?. (ici"
educarea copilului pre%upune urmtoarele dou etape" marcate n cele dou aliniate ale
te)tului. :$am+il (." 2FF-=
> De micu l dase Doamna la carte, i, cnd abia ncepuse tuleiele brbei s-
i umbreasc pieli a copilreasc, el vorbea pe-de-rost toate limbile de pe lume, ba
nc n elegea graiurile tinuite ale paserilor i ale fiarelor.
Atunci Doamna, cu inima ngnat ntre dor i bucurie, i vorbi a a: Ftul
meu, cartea, ct a fost, ai nv at-o toat, din scoar n scoar ; acum, ca s te
faci om pe deplin i voinic cu temei, precum se cade unui brbat i mai ales unui
fecior de mprat, to i de toate pr ile mi spun c trebuie s te duci lumea s o
colini, ca s ncerci i s ispite ti via a prin tine nsu i, i s afle multe i mrunte
ale lumei, care se vede c n carte nu se pot scrie!"
4uvintele Doamnei redau viiunea tradi ional a%upra educa iei! o viiune ce
de%parte lumea da%clilor de coala lumii" nv area din cr i de nv area prin e)perien "
nv area limbilor" pe&de&ro%t" de vorbirea lor vieB o viiune n care a& ti" a& ti&%&+aci" &%&
+ii i %&devii pre%upun parcurgerea ambelor trepte. coala modern i propune n% mai
mult! ea ncearc % lege cele dou trepte prin crearea unui %pa iu de acomodare cu coala
lumii" de premtimpinare a comple)it ii i di+icult ii ei. Iar la limba matern" acea%t
prentmpinare n%eamn pregtire pentru comunicare" ini iere n diver%itatea +ormelor ei
orale i %cri%eB n%eamn n termeni mai te8nici" abordare comunicativ :comunicativ&
+unc ional= a %tudiului limbii.
. %curt privire a%upra didacticilor de %pecialitate" arat c %tudierii vocabularului
n coala primar i %e acord un %pa iu relativ re%trn%. Raportul dintre vocabular i
gramatic ar trebui reanaliat" innd %eama de n%emntatea pe care o are le)icul n
vorbire. 4on+orm autorilor >'ocabularul limbii romne n coal? :@8erg8ina D." 1--6=" la
e)amenele na ionale e)aminatorii nregi%trea multe lacune n privin a le)icului nu
ndeajun% de cultivat i nuan at. Gu de pu ine ori" n comentariile" analiele literare %au n
alte tipuri de compuneri baate pe te)te literare" elevii +olo%e%c un material le)ical ce duce
la banaliarea ideilor" la vulgariarea i de+ormarea con inutului operei.
5n%u irea temeinic a unei limbi pre%upune att a%imilarea %tructurii ei gramaticale"
ct i cunoa terea i +olo%irea activ a po%ibilit ilor ei le)icale.
5
1.2. Rela(ia dintre limbaj yi gndire
@ndirea * proce% de re+lectare a lumii n creierul uman" re+lectare generaliat"
nemijlocit" orientat %pre un %cop * %e realiea cu ajutorul limbajului. @ndirea 7i
limbajul au aprut %imultan" odat cu omul.
(ctul vorbirii e%te un act de gndire" +ormulare 7i n6elegere" rela6ie care a +o%t
intuit nc din antic8itate. (%t+el cuvntul grece%c >logo%? n%eamn n acela7i timp >idee?
7i >cuvnt?" con6inut %emantic ce ne devluie o legtur pro+und ntre cele dou proce%e
p%i8ice" de care anticii au +o%t per+ect con7tien6i.
Go6iunile" judec6ile 7i ra6ionamentele +iind obiectele ideale ale gndirii" limbajul
verbal de6ine rolul de in%trument principal al gndirii. De7i ntre gndire 7i limbaj e)i%t o
%trn% legtur" ele nu %e identi+ic" nu coincid. Gu gndirea determin vorbirea " ci
vorbirea determin gndirea. 0odul de a gndi depinde de modul de a vorbi. HAorma
gndirii e%te con+igurat de %tructura limbii?& 3mile Denveguite :$une%cu" 4."
0u7u"I."1--#=.
Iimbajul o+er po%ibilitatea tririlor % %e tran%+orme n gnduri. 3l e%te deci nu
numai un in%trument de e)primare a unor gnduri gata +ormate" ci e%te 7i un in%trument de
+ormare a lor. Ideea apare numai printr&o cri%taliare ntr&o anumit +orm verbal" cci"
+r acea%t e)primare" avem de&a +ace doar cu un %entiment de nelini7te intelectual" nu cu
o idee.
@ndirea nu e%te niciodat pur * a+irm ;. Delacroi) :$une%cu" 4."
0u7u"I."1--#=. 5n orice mprejurare gndirea operea cu un dat" cu un oarecare obiect" cu
un %emn. Datele ob6inute pe cale perceptiv %e prelucrea cu ajutorul gndirii 7i %e
generaliea n no6iuni. @ndurile 7i cuno7tin6ele %e e)terioriea 7i %e p%trea prin 7i
n limb. Aormularea lor verbal e%te precedat n timp de +ormularea %imbolic a gndirii.
(ce%t +ormulare nu e%te altceva dect vorbirea interioar" pe cnd +ormularea verbal e%te
legat de vorbirea e)terioar.
2ubiectul care gnde7te trebuie %&7i vorbea%c" % %e %ituee n limbajul interior.
4el care vorbe7te trebuie % +ie inteligibil" cel care a%cult trebuie % n6eleag ce %e %pune.
Dac vorbe7te +r % %e gndea%c pronun6 cuvinte" +rae" dar +r n6ele%. Dac particip
pa%iv" +r % +ie atent" nregi%trea doar cuvinte" +rae din di%cur% %au conver%a6ie" +r %
le ptrund %en%ul" %itundu&%e n a+ara actului comunicrii.
4uvntul n a+ara %en%ului" a %emni+ica6iei %ale" a a%pectului %u %emantic nu e%te
cuvnt" ci un %implu %unet +iic" gol" lip%it de con6inut. De aceea %emni+ica6ia prin natura %a
6
poate +i con%iderat ca o mani+e%tare concomitent att de limb ct 7i de gndire.
4uvntul a +o%t %tudiat predominant %ub latura %a e)terioar" de comunicare cu al6ii.
4ealalt latur a %a" cea interioar" %emni+ica6ia %a" rmne 7i n preent in%u+icient
cuno%cut. Dar c8iar n %emni+ica6ia cuvntului %e a%cunde po%ibilitatea elucidrii rela6iei
gndire&limbaj" deoarece tocmai %emni+ica6ia cuprinde nodal" n componen6a %a" acea
unitate pe care o denumim >gndire verbal?. >2emni+ica6ia" arat 'got%Ji :Kao" R."
1-#-=" e%te concomitent limbaj 7i gndire" pentru c ea con%tituie unitatea gndirii
verbale?.
.mul %e di+eren6ia +undamental de celelalte animale prin interogativitatea 7i
creativitatea gndirii %ale" dar +r limbaj ca ve8icul al e)perien6ei %ociale" +ormele
%uperioare ale gndirii nu %e pot con%titui. $iaget 7i In8elder :$une%cu" 4."1-#6= arat c
>limbajul nece7te po%ibilitatea gndirii ca ntindere 7i repeiciune?" dar 7i +r proce%ul
intim al gndirii ab%tracte" vorbirea nu poate +i n6elea%.
Iimbajul e%te gata elaborat de %ocietate 7i con6ine dinainte" pentru uul indiviilor
care l nva6" >un an%amblu de in%trumente cognitive :rela6ii" cla%i+icri" etc= pu% n
%erviciul gndirii?. 3%en6a gndirii con%t n reultatul obiectiviat prin mijlocirea
cuvntului * e)perien6a %ociet6ii umane 7i a activit6ii %ubiectului * ndreptate %pre
n6elegerea lumii reale.
5n lucrarea %a >De la act la gndire?" ;enri 'alou conc8ide! Hntre limbaj 7i gndire
e)i%t un cerc genetic a%+el nct +iecare dintre cele dou proce%e %e %prijin cu nece%itate
unul pe altul ntr&o +orma6iune %olidar 7i ntr&o perpetu ac6iune reciproc?.
5n devoltarea ontogenetic a limbajului 7i a gndirii" %e pot ob%erva rdcini
di+erite ale celor dou proce%e. 5n devoltarea limbajului %e poate con%tata un >%tadiu
preintelectual? a7a cum n devoltarea gndirii %e con%tat un >%tadiu preverbal?. $n la
un anumit moment" att o devoltare ct 7i cealalt" merg pe linii di+erite" independente una
de cealalt" aproape a%imptomic. 0ai triu" n trepte de vr%t mintal" ambele linii %e
ntlne%c" gndirea verbalindu&%e" n timp ce limbajul devine un in%trument operatoriu.
1.3. Dezvoltarea vocabularului: mbog ire, nuan are i activizare
4unoa7terea limbii romne e%te o condi6ie indi%pen%abil pentru in%truire 7i
educare" pentru modelarea per%onalit6ii 7i pentru a%igurarea participrii la via6a %ocial"
lucru care %e realiea n in%titu6iile de nv6mnt 7i n a+ara ace%tora prin intermediul
limbajului.
7
4ultivarea limbajului repreint unul din a%pectele principale n proce%ul de
ec8ilibrare a individului 7i a colectivului" iar e7ecurile n integrare %e datorea n mare
ma%ur capacit6ilor redu%e de ntelegere 7i de e)terioriare prin limbaj.
2tudiul limbii romne la cla%ele mici >a%igur nv6area unor in%trumente de ba
ale activit6ii intelectuale ! cititul" %cri%ul" e)primarea corect" care au implica6ii n ntreaga
evolu6ie viitoare a 7colarilor?.
2arcina principal a obiectului limba romn n ciclul primar e%te n%u7irea limbii
romne %tandard. Ia acea%ta %e adaug 7i un minimum de di+eren6iere +unc6ional & %tili%tic"
ntruct copiii %tudia 7i alte obiecte care au o terminologie %peci+ic.
5mbog6irea vocabularului" preciarea 7i nuan6area lui %unt +avoriate de +aptul c
elevii 7tiu % citea%c 7i %e pot in+orma %inguri 7i pot de%coperi cuvinte cu %en%uri noi. 5ntre
unit6ile le)icale %e %tabile%c di+erite tipuri de legturi*tematice" %inonimice" antonimice"
omonimice" %e produc di+eren6ieri n utiliarea cuvintelor n +unc6ie de %+era utilirii lor.
a. mbog irea vocabularului n%eamn" n primul rnd" cre terea numeric a
cantit ii de unit i le)icale :cuvinte=.
Ke%trea le)ical a elevului intrat n cla%a I :apro)imativ 2FFF cuvinte= e%te
%u+icient pentru a realia n elegerea cu adul ii a%upra ctorva a%pecte e%en iale ale
realit ii! via a copiilor" +amilia" omul" activit i ale omului" mijloace de locomo ie"
localitate" natur.
Ia %+r itul cla%ei a I'&a ajunge la 4FFF&4,FF de cuvinte" din care mai pu in de
,FL l con%tituie vocabularul activ. 2tructura vocabularului %e complic nu numai prin
+aptul c acoper noi a%pecte ale realit ii prin lrgirea i adncirea domeniilor cunoa terii"
cuvintele regrupndu&%e n cmpuri le)ical&%emnatice" ci i prin +aptul c %e devolt un
%i%tem comple) de rela ii ntre cuvinte" %e produce o %trati+icare a ace%tora n +unc ie de
+recven a i importan a lor n comunicarea cuno tin elor.
4re terea cantitativ a vocabularului e%te %trn% legat de cre terea lui calitativ"
adic de numrul de cuvinte cu mare +recven n vorbirea curent" de capacitatea elevilor
de a le utilia n vorbire. Gu cuvintele care apar ocaional %au termenii de %trict
%pecialitate a%igur +luen a vorbirii" ci cuvinte care de%emnea a%pecte +undamentale ale
lumii obiective.
<oate obiectele de %tudiu contribuie la mbog irea vocabularului" dar Iimba
romana are ponderea ma)im" ntruct la celelalte di%cipline %e urmre te +ormarea unei
terminologii %peci+ice" pe cnd la obiectul limba romn" n%u irea vocabularului limbii
%tandard. $rin limba romn %tandard n elegem >varianta limbii romne nemarcat de
8
tr%turi dialectale" n care +aptele de limb %unt utiliate cu %en% denotativB ea %erve te
drept model neutru cu care %unt comparate e antioanele lingvi%tice cu tr%turi locale"
a+ective" e)pre%ive.?
4oncomitent cu n%u irea noilor cuvinte" elevii a%imilea procedee de +omare a
ace%tora! derivarea cu pre+i)e" de e)emplu pre+i)ele n&" m& :nnoda" nnopta" mpac8eta"
mboboci" n+r ire" ntrecere" mpietrit=" ne& :nerbdare" nelini te" neadevr" neaten ie"
nendemnatic" neuitat" nemrginit=" %tr& :%trmo " %trbun" %trluci" %trbate=" de&Cde%&
:denoda" de%cre i=" r&Cr% :rbunare" r%+oi=" re& :recunoa tere" retragere=B derivarea prin
%u+i)are" de e)emplu %u+i)ele &ealC&ial :umeeal" ndoial=" &ur :nv tur=" &rie
:copilrie=" &ie :prietenie=" &ic :p%ric=" &el :bie el=" &i :+eti =" &iorC&i or :+r ior"
domni or=" &a :mugura =" &ean :or ean=" &i%t :c8imi%t=" &utC&u : iedu " +urnicu =" &tor
:miro%itor=" &atic :tomnatic=" &o% :inimo%=" &e%c :romne%c=" e te :+r e te=B compunere
:binecuvntare" binen ele%" binevenit" anotimp" niciodat" +loarea&%oarelui" Rmnicu&
'lcea=B +ormarea analitic :locu iuni! a& i lua inima n din i" a& i da %eama=B conver%iunea
: lecuit" rnit & %ub%tantive din adjective.
5n%u irea %en%urilor denotative :principale= i conotative :%ecundare" derivate= ale
cuvintelor" adic %en%urile care pot +i a+late din dic ionare" core%puntoare cerin elor
limbii %tandard" con%titie" de a%emenea" un obiectiv al mbog irii vocabularului.
De aceea" nv torul are obliga ia ca atunci cand %unt e)plicate %en%urile noilor
cuvinte % preinte %en%ul +undamental" propriu&i%" i abia apoi" dac e%te caul" %en%urile
%ecundare.
b. Nuan area vocabularului in%eamn n elegerea i +olo%irea re%ur%elor o+erite de
%inonimie" antonimie" omonimie" paronimie i de gruparea tematic a cuvintelor.
Aenomenul de paronimie e%te mai +recvent dect %&ar prea. 4opiii con+und u or
%tructurile %onore %imilare i" n con%ecin " +olo%e%c gre%it cuvintele. De e)emplu"
mereCmiere" colivCcolib" pavCpau.
(ctualiarea omonimelor n conte)te tipice" care % le eviden iee %en%ul" nltur
po%ibilele con+uii.
(ntonimele %unt preente drept procedeu de caracteriare a unor %itua ii
antagonice.
2inonimele nu %unt per+ecte. $rin urmare" +ormarea %eriilor %inonimice n
vocabularul elevilor le permite % aleag termenul adecvat ntr&o %itua ie dat. 0anualele
includ numeroa%e e)erci ii i %itua ii care urmre%c realiarea ace%tora. De e)emplu"
nemiloa%" cumplit" %lbatic" rea pentru e)plicarea cuvntului pgn.
9
@ruparea tematic implic re+erirea mai multor cuvinte la acela i %ector al realit ii.
4uvntul ? coal? poate +i con%iderat tema creia i %e %ubordonea! an colar" elev" copil"
vacan " coleg" +e%tivitate" director" cla%" banc" carte" manual" nv toare" a nv a. .rice
cuvnt nou care are o tangen oarecare cu coala intr n acea%t grupare" ceea ce u urea
a%imilarea i utiliarealui adecvat.
4uvintele iolate" care nu intr" %au intr n mod eronat ntr&un %i%tem de rela ii
oarecare" vor +i uitate %au utiliate n mod gre%it.
Iocu iunile de toate +elurile %unt" de obicei" neglijate" dar ele au o ncrctur
puternic %emantic i e)pre%iv" un poten ial de comunicare deo%ebit" de aceea trebuie
introdu%e n vorbirea elevilor ca mijloc de nuan are cu valoare ridicat.
3 %u+icient % nlocuim locu iunile prin ec8ivalente verbale neutre n conte)te
pentru ca elevii % i dea %eama de e)pre%ivitatea locu iunilor.
$entru nuan area e)primrii" elevii ncep % perceap valorile +igurate ale
cuvintelor. <e)tele din manuale o+er o varietate mare de procedee de tran%+er. De i copiii
%e%iea mai greu procedeele" totu i %e poate recurge la o tipiare.
3)emple!
& adjective care eviden ia o caracteri%tic a unui obiect :epitete=B
& %ub%tantive care apropie obiectul caracteriat de lumea oamenilor :per%oni+icare=B
& compara iiB
& compara ii pre%curtate :meta+ore=
c. Activizarea vocabularului
Di+urcarea vocabularului n activ 7i pa%iv e%te unul dintre e+ectele organiatorice
ale ac6iunii +actorului p%i8ologic.
$rin vocabular activ n6elegem totalitatea cuvintelor pe care vorbitorul le
ntrebuin6ea +recvent n diver%e mprejurri" iar prin vocabular pa%iv * acele cuvinte pe
care le cunoa 7te %au le recunoa 7te" dar nu le +olo%e 7te dect +oarte rar %au deloc. 3%te
vorba" a7adar" de%pre nivelul individual al organirii vocabularului .
Dar vocabularul activ ar +i inoperant dac nu ar coincide cu al celorlal6i vorbitori"
ceea ce n%eamn c e)i%t un +ond le)ical activ comun pentru to6i vorbitorii unei limbi"
+ond care %e %uprapune vocabularului +undamental" n mare m%ur. (lt+el %pu%" criteriul
p%i8ologic" individual" devine criteriu %ocial&cultural" colectiv.
5n ceea ce prive7te vocabularul pa%iv" el %e %trati+ic n mod previibil n diver%e
%ubcategorii! a= cuvinte relativ general cuno%cute" apropiate de %+era vocabularului activ"
10
numite di%ponibilit6i le)icale" tocmai pentru c pot trece oricnd n acea%ta " prin lecturi"
%tudii %au prin pre%iunea mediului %ocial&lingvi%tic :e)emplu! %upermarJet" angro etc.=B b=
cuvinte rar +olo%ite" dar pe care nc le pot recunoa7te unii vorbitori :cci apar" de
e)emplu" n e)pre%ii" locu6 iuni etc.! toptan >cantitate mare?" >bel 7ug?" c+. loc. adj. 7i
adv. cu toptanulB c= cuvinte e)trem de rare" +oarte apropiate de +recven6a ero n vorbire
:e)emplu! raia >teritoriul locuit de %upu7ii cre7tini ai Imperiului .toman" de obicei"
admini%trat direct de ctre autorit6ile militare turce7ti?=. Mcoala" lecturile" ma%%&media"
cltoriile etc." aduc pentru un moment a%t+el de cuvinte n actualitate" cci a e)i%tat o
epoc n care ele au +o%t active.
Mi la nivelul unui cuvnt e)i%t %en%uri active 7i %en%uri pa%ive. De e)emplu"
mie e%te un cuvnt pe care orice vorbitor de limba romn l poate de+ini" cu apro)ima6ie"
ca >parte interioar :moale= a unui +ruct" a pinii etc.?. 'aloarea temporal" nregi%trat n
D3N care apare doar n e)pre%ii +i)e e%te" de a%emenea" relativ cuno%cut : mieul ilei"
mieul nop6ii :12 8" 24 8=" mieul verii" mieul iernii=" dar mai rar +olo%it. 9rmea %en%ul
+igurat! >%emni+ica6ie?" >e%en6 ? a unei probleme" utiliat de categorii diver%e de vorbitori"
nedi+eren6iate %ocio&cultural. 2en%ul te8nic" >+orm prin care %e ob6in goluri %au %cobituri n
pie%ele turnate prin topire?" e%te cuno%cut 7i utiliat" evident" numai de ctre pro+e%ioni7ti.
5n concluie" vocabularul activ 7i vocabularul pa%iv repreint o cla%i+icare impu%
de mai multe criterii.'ocabularul activ coincide" n mare m%ur" cu vocabularul
+undamental" iar n vocabularul pa%iv intr %ubgrupele din ma%a vocabularului
:regionali%me" ar8ai%me" neologi%me" termeni literari" termeni populari etc.= :Drlea $."
2FF,=
5mbog irea" preciarea" nuan area vocabularului prive%c cantitatea i calitatea
vocabularului n%u it de elevi.
4ultivarea limbii" a vocabularului nu %e limitea numai la ciclul primar i nici
mcar la perioada colii n general" ea devine o nece%itate permanent. 5ntre priceperile i
deprinderile care trebuie +ormate re inem!
& $riceprea de a g%i %en%ul i +orma corect a unui cuvnt prin con%ultarea dic ionarelor"
glo%arelor i a altor %ur%e de in+ormare individualB
& $riceprea de a alctui repertorii de cuvinte e)plicateB
& $riceperea de a actualia %en%ul cuvintelor n %itua ii lingvi%tice potriviteB
& Deprinderea de a %e%ia abaterile i gre elile care prive%c +orma i %en%ul cuvintelor"
precum i actualiare lor corect" adic cultivarea %im ului lingvi%tic" +ormarea unei
atitudini critice +a de propria e)primare %au a altora.
11
& 4apacitatea de a %electa cuvntul potrivit i de a organia n mod con tient comunicrile
orale" dar mai ale% cele %cri%e" capacitate legat de autocontrol i veri+icarea e)pre%iei.
1.4. Particularit i ale dezvoltrii vocabularului la clasele I-IV
Devoltarea gndirii 7i devoltarea limbajului nu pot +i %eparate. 4alit6ile
e)primrii noa%tre" bog6ia vocabularului" corectitudinea gramatical" preciia 7i claritatea
+raei %unt condi6ii de care depinde modul n%u7i de de%+7urare a gndirii noa%tre. Gu %e
poate % ai o gndire bogat" rodnic" limpede cu un vocabular %rac" cu o +ra nclcit"
ru con%truit. 5n acela7i timp" n%" o e)primare corect" coerent" nuan6at" e%te ea n%7i
condi6ionat de o gndire bine devoltat. (ce%te dou +enomene p%i8ice * gndire 7i
limbaj * %e ntreptrund att de intim" nct devoltarea %e condi6ionea ntotdeauna
reciproc. $entru a putea gndi 7i vorbi corect e%te nece%ar % avem no6iuni clare" bine
preciate" corecte" +olo%ind pentru e)primarea lor ntotdeauna termenii core%puntori.
Dac %e admite % +olo%irea termenilor de care elevii nu %unt %iguri" al cror n6ele%
ndoielnic" nici gndurile lor nu vor avea o de%+7urare corect. De aici nece%itatea de a
+orma la elevi deprinderea de a elabora o +ra conci%" coerent" bine con%truit logic 7i
gramatical.
4orectitudinea gramatical nu trebuie neglijat. (cordurile" nln6uirile %intactice"
dependen6a dintre propoi6ii cer aten6ia.
. condi6ie de ba pentru devoltarea limbajului 7i a gndirii e%te mbog6irea
culturii" 7tiut +iind +aptul c o cultur bogat" variat 7i temeinic a%igur" n primul rnd"
un vocabular bogat 7i %tpnirea ct mai corect 7i complet a %en%ului cuvintelor +olo%ite.
4oncomitent cu mbog6irea a%pectelor +onetice 7i gramaticale ale vorbirii %e
per+ec6ionea 7i le)icul.
5n cadrul vocabularului %e di%ting dou mari compartimente!
& vocabularul activ din care +ac parte cuvintele uualeB
& vocabularul pa%iv con%tituit din cuvintele ce pot +i n6ele%e de interlocutor" dar nu
%unt +olo%ite n mod +recvent.
'ocabularul activ al copilului la intrarea n 7coal e%te de%tul de redu%. 3l cuprinde
o parte din +ondul principal de cuvinte" cam 1FF * -FF de cuvinte" 7i numeroa%e cuvinte din
ma%a vocabularului. $n la %+r7itul perioadei 7colare mici" elevul 7i va n%u7i
apro)imativ ntregul +ond principal de cuvinte. $aralel i %e va devolta mult 7i ma%a
vocabularului.
12
Rela6ia dintre limbajul activ 7i limbajul pa%iv %e modi+ic treptat n +avoarea
limbajului activ" nct la %+r7itul vr%tei 7colare mici" copilul % po%ede un vocabular de
4FFF * 4,FF de cuvinte" din care circa 1,FF * 16FF con%tituie vocabularul %u activ.
4uvntul" care apar6ine celui de&al doilea %i%tem de %emnaliare" cuprinde
ntotdeauna o generaliare %peci+ic. (cea%t generaliare e%te legat de e)perien6a
cognitiv a copilului. .dat cu mbog6irea ace%tei e)perien6e %e mbog6e7te 7i
%emni+ica6ia cuvntului. $e acea%t cale %e trece de la cuvntul denumire :cu o %emni+ica6ie
redu%= la cuvntul no6iune empiric :cu o %emni+ica6ie larg=" comun n vorbirea curent
7i la cuvntul no6iune 7tiin6i+ic. $roce%ul in%tructiv&educativ ac6ionea tocmai n direc6ia
devoltrii %emni+ica6iei cuvntului. Mcoala creea condi6ii +avorabile pentru delimitarea
de ctre elevi a n6ele%ului cuvintelor 7i pentru lmurirea modului cum ele pot +i utiliate
mai bine. 3levul mic nva6 % +olo%ea%c cuvinte noi" cu n6ele%uri noi" nva6 c unul 7i
acela7i cuvnt poate de%emna mai multe lucruri" poate avea mai multe n6ele%uri.
'ocabularul %e devolt n toate a%pectele %ale. 5n general %e con%ider c din
totalul vocabularului cam ,FL din cuvinte %unt %ub%tantive" 3FL verbe" 1F&12L adjective"
iar re%tul alte categorii de cuvinte.
'erbele ocup un loc central n vocabular. 4a +recven6" pronumele demon%trativ"
verbele 7i adjectivele %e %ituea pe primul plan.
$e m%ura per+ec6ionrii cititului" 7colarul mic ncepe % ia contact tot mai inten% cu
limba literar" mbog6indu&7i 7i devoltndu&7i po%ibilitatea de a %e e)prima +rumo%"
literar" e)plicit. <reptat cre7te 7i volumul %inonimelor" %e preciea 7i %e devolt
antonimele.
9neori" de7i vocabularul copilului n an%amblu cre7te" raportul dintre vocabularul
activ 7i cel pa%iv nu e%te core%puntor" n %en%ul c vocabularul activ e%te mai redu%.
(de%ea" n primele cla%e e%te nevoie de o %timulare deo%ebit a vorbirii elevilor.
5n ceea ce prive7te capacitatea de e)primare a ideilor n perioada ciclului primar %e
produc numeroa%e modi+icri. 5n primul rnd" n6elegerea 7i per+ec6ionarea limbajului %cri%
impun o mare di%ciplinare a e)primrii. 4a o con%ecin6 imediat a ace%tui +apt %e devolt
baele elementare ale %tilului oral 7i %cri%.
Iimbajul devine in%trumentul materialirii unor calit6i ale gndirii. 2e devolt
poten6ialul de verbaliare" devin evidente a%pectele conven6ionale ale limbajului. 2e +ac
progre%e n preciia e)primrii.
0odalit6ile de e)primare oral 7i %cri% ncep % %e apropie. 9neori n%"
po%ibilit6ile de e)primare oral dep7e%c pe cele %cri%e" dar %e ob%erv 7i %itua6ii inver%e.
13
(cum copilul di%pune de o tot mai mare po%ibilitate de a tran%mite relativ 7i bine organiat
prin limbajul e)terior ceea ce gnde7te. . dovad n ace%t %en% e%te %cderea %im6itoare a
procentului de r%pun%uri mono%ilabice ale elevilor din cla%ele a III * a 7i a I' * a +a6 de
cele ale elevilor din cla%a a II * a" ca 7i a r%pun%urilor incomplete.
5ntre elevii de vr%t 7colar mic e)i%t di+eren6e importante att n ceea ce
prive7te con%i%ten6a vocabularului" bog6ia 7i varietatea lui" %peci+icul vocabularului activ"
ct 7i n ce prive7te %tilul vorbirii" caracteri%ticile e)primrii" bog6ia 7i plenitudinea
%tructurii gramaticale a propoi6iilor" e)i%ten6a %au ine)i%ten6a +enomenelor paraitare n
vorbire. $erioada micii 7colarit6i e%te perioada n care ncep % %e pun baele %tilului
individual al vorbirii 7i al %crierii.
14
Capitolul II. MODURI DE ABORDARE A VOCABULARULUI
5n marea lor majoritate" lec iile de limb i literaratur romn integrea %ecven e
centrate a%upra vocabularului! o component ce determin" n mod %emni+icativ" calitatea
receptrii i producerii de te)t. 3)plicarea cuvintelor i a e)pre%iilor necuno%cute e%te parte
a %cenariilor con%acrate lecturii te)telor literare i nonliterare" dar i parte a %ecven elor ce
viea compunerea de te)t oral %au %cri%. (%t+el" orele de comunicare oral pot integra" n
de%c8idere" preentarea unor +amilii de cuvinte %au con%truc ia unor cmpuri le)ico&
%emantice" con+igura ii ce permit +ormularea preci% i nuan at a me%ajelor. <ot a%t+el
orele de compunere liber pot avea" ca preambul" abordri" prin joc" ale unor cuvinte
corelate n re ele.
5n linii mari" la primare" problematica le)icului poate +i abordat n dou moduri
di%tincte.
3)i%t" pe de o parte" o variant cla%icCcla%iciat" ce urmre te abordarea e)plicit
a vocabularului n %ecven e con%acrate cuvintelor i e)pre%iilor necuno%cute %au n
%ecven e ce i propun con%truc ia unor re ele :redu%e +recvent" n practica colar" la
+amilia de cuvinte" la %inonime i antonime=. (ce%t abordare integrea i activit ile ce
con%tau n clari+icarea cuvintelor necuno%cute prin con%ularea dic ionarelor.
3)i%t" de a%emenea" o variant mai recent" ce viea devoltarea cuno tin elor de
vocabular prin >impregnare? %au" cu alte cuvinte" prin lectur inten%iv i prin implicarea
elevilor n %itua ii diver%e de comunicare. 9n a%emenea demer% e%te de lung durat i
pre%upune realiarea unor %ecven e ilnice de lectur i de e)primare oral i %cri%" prin
intermediul crora elevul % poat ntlni i % poat crea te)te diver%e din punct de vedere
%emantic i pragmatic.
2.1. Abordarea explicit a vocabularului - sensuri clarificate
(cea%t variant are" i la ora actual" %u% intori puternici" ce con+irm prin
cercetri nece%itatea i e+icien a activit ilor con%acrate e)clu%iv vocabularului :AaEol 0."
2FFF=.
(lina $am+il propune a earea" atunci cnd %e poate" a cuvintelor noi n re ele
asociative i a earea %ecven elor de vocabular n preambulul %cenariilor con%acrate
15
lecturii literare %au compunerii libere" i nu dup prima lectur %au pe parcur%ul redactrii
te)tului. :$am+il (." 2FF-=
2ublinierea re+eritoarea la re ele a%ociative" %u% ine ea" e%te +undamentat de o te
de provenien congnitivi%t. <ea %tatuea +aptul c" la nivelul creierului" cuvintele
+ormea rela ii a%ociative i c utiliarea lor %e de%+ oar con+orm unor modele
generaliate de comportament verbal. De aici i imperativul a erii cuvintelor noi n
re ele! %erii le)icale %inonimice i antonimice" +amilie de cuvinte" cmp le)ico&%emantic. i
tot de aici" o %erie de te8nici de repreentare a re elelor n variante neutre! con%tela ii" 8r i
i li%te le)icaleB %au ludice! copacul cuvintelor i trenul cuvintelor.
2e cunoa te +aptul c modalitatea cla%ic de abordare a vocabularului n ora de
lectur a a %ecven a de vocabular dup prima lectur %au dup relectur i con%t n
identi+icarea tuturor cuvintelor necuno%cute" urmat de e)plicare i de +i)are. Ia limba
matern ace%t demer% nu poate +i perceput de elev dect ca o ntrerupere a dialogului %u
cu te)tul. >5n +ire%cul %u" actul lecturii n%eamn %cu+undare n lumea te)tului i
de%coperirea ace%tei lumi cu %copul n elegerii i interpretrii.? :$am+il (." 2FF-=
0ia lecturii e%te" n con%ecin " cunoa terea i apropierea lumilor repreentate" i
nu de%ci+rarea elementelor care media acea%t repreentare. De aici i inadecvarea
activit ilor ce ntrerup con%truc ia %en%ului te)tului pentru a clari+ica punctual materia din
care e%te realiat %au alt+el %pu% inadecvarea activit ilor care viea microproce%ele
n elegerii n detrimentul macroproce%elor.
(%ocierea cuvintelor n >+amilii? %au a earea lor n raporturi de %inonimie %unt
interven ii ce pun n eviden vecint i i permit" n con%ecin " clari+icare i +i)are.
(lturi de re ele le)icale re%trn%e" didactica limbii romne valoriea i re ele
e)tin%e" precum constela ia " #arta le$ical %au cmpurile le$icale n serie. (ce%tea pot +i
realiate individual" pe grupe %au la nivelul ntregii cla%e. $reen a lor poate +i e+emer
:con%tela ii realiate n de%c8iderea unei ore de lectur %au compunere= %au de durat :o
banc le)ical" precum cea a portretului" poate +i re%tructurat i completat pe parcur%ul
unui an ntreg=" iar %uportul poate +i tabla" po%terul" +ila de caiet %au +ila de porto+oliu.
Constela ia %sau ciorc#inele& e%te o re ea le)ical neorientat ce %ituea tema"
cuvntul&nucleu n centru i care leag de tem toate cuvintele pe care acea%ta le evoc" pe
care elevii le pun n corela ie cu tema. (ce%t tip de repreenare permite eviden ierea unor
%ubteme ce pot +igura %ingure :%ub +orm de %oare= %au pot +i pu%e n iruri inegale :n
varianta de ciorc8ine=. Introducerea unei a%t+el de 8r i e%te %impl! nv torul %crie
cuvntul&tem pe tabl %au pe o coal de 8rtie i cere elevilor % %pun toate cuvintele care
16
le vin n minte n legtur cu acea tem" le grupea i le notea n acela i timp. 4u
acea%t ocaie" nv torul completea con%tela ia prin cuvinte noi" pe care le va e)plica i
introduce n propoi ii. 5ntr&o etap ulterioar" nv torul va cere elevilor % completee ei
n i i de%enul cu noi cuvinte" pe care % le i de+inea%c.
(cea%t +orm de a%ociere poate +i repreentat i n alte moduri. >4opacul? %au
>trenul cuvintelor? %unt variante de rela ionare la +el de largi" n care cuvntul&nucleu nu
mai e%te repreentat ca o %tea central" ci un trunc8i de copac %au ca locomotiv. (riile
%ub%ecvente devin" n +elul ace%ta" ramuri cu +rune&cuvinte i vagoane de cltori&cuvinte.
$reint mai jo% o po%ibil con%tela ie ce poate +i %tructurat la nceputul lec iei de
lectur" cu %copul de a +acilita n elegerea.

Figura '. (onstela ia
4on%truc ia unor a%t+el de repreentri %e poate petrece ntr&o %ingur or %au n
%eria orele ce compun aceea i unitate de nv are.
4ompletarea re elelor i deci e)tinderea cuno tin elor de le)ic %e poate" i e bine %
+ie realiat i la alte ore" di+erite de cele de limba romn.
Harta lexical e%te un tip de re ea pre%tructurat n +unc ie de %peci+icul temei.
$entru lectura unui te)t literar %au pentru o compunere ce recrea imaginea unui anotimp"
8arta poate cuprinde! imagini :viuale" auditive" ol+active" tactile=" %tri i %imboluri. 0ai
jo% e%te un e)emplu de realiare unei a%t+el de 8r i" ce include cerin a completrii irurilor.
17
NUNTA
NUNTA

PARTICIPANI
miri, socri,
nai,
nunai,n!am
uri,"r!o
"r!o
"r!o
#$C%R &I
%'I$CT$
(ori, )un*!,
roc+ii ,un-i,.oa,,
/uc+!u, mir!s!i
$TAP$0$
NUNII
in.iar!a,
sosir!a
nunai,or,
cununia
r!,i-ioas1
CU0%RI
a,/, cu,ori .ii,
*!sc+is!
AT2%34$R5
.!s!,i!,
*ans,ur1ri,
c+!)
;(R<( I3NI4(IO ( '3RII
)ara n imagini
Imagini cu +lori :maci" crini" tranda+iri=" cu +ructe :4=" cu vacan :4=" cu jocuri:3=" cu %oare
:1=
)ara n sena ii
4ulorile +lorilor! ro u" ro u&aprin%" galben" auriu" multicolore...B 4ulorile cerului
@u%turi! gu%tul cire elor" meurei" %trugura ilor...
4ldur" %ecet" ploi toren iale
)ara n simboluri: +loarea&%oarelui" ng8e ata" umbrele de %oare
Ac iuni specifice verii :%cldatul...= i stri
Figura *. +arta le$ical
Realiarea 8r ilor le)icale pot % +ie o activitate cu ntreaga cla%a %au o activitate
pe grupe" urmat de preentarea reultatelor i de reunirea lor ntr&o %ingur 8artB
con%truc iile au caliatea de a e)tinde repreentrile i permit" n con%ecin " ie irea %in
%tereotipiile generate de di%cur%ul colarB un di%cur% nece%ar" pn la un punct" dar nociv
prin repetare.
Listele lexicale %unt repreentri ordonate vertical i +ocaliate mai preci% dect
con+igura iile precedente. Ii%ta le)ical poate avea ca punct de pornire o con%tela ie din
care +iecare elev va %electa" pe cteva categorii" elemente con%iderate importante %au poate
+i propu% de nv tor. 5n caul compunerilor cu dominant de%criptiv" +iecare categorie
poate deveni elementul central al unu paragra+ %au" mai mult" tema unui te)t ntreg. 9n
e)emplu de a%t+el de li%t" pentru timp" e ilu%trat mai jo%.
TIMPUL
Instrumente de msurare a
timpului i mecanismele lor
Perioade de timp Am destul timp pentru Nu am niciodat timp
pentru
cea%uri de mn" cea%uri
de tepttoare" clep%idre"
cea%uri %olare
ro i" arcuri" baterii
%ecund" ora" i
deceniu" %ecol"
mileniu
0a%" %omn" drum %pre
coal
joac" ntlniri cu
priertenii
Figura ,. -ista le$ical
Banca lexical e%te o %tructur n acela i timp ordonat i largB realiarea ei %e
ntinde pe durata unu %eme%tru %au an i con%t n reveniri %ucce%ive" n completri i
18
eventuale re%tructurri. Gucleul l repreint un %ingur tip de te)t * nara iunea" portretul
%au argumenta ia * ce dictea" prin tr%turile %ale de+initorii" con+igura ia re elei. (%t+el" o
banc le)ical a nara iunii va avea un tabel %tructurat n +unc ie de momentele %ubiectului"
iar banca le)icala a portretului va cuprinde dou paliere! portretul +iic i portretul moral.
5n totalitatea lor" re elele le)icale" +ie ele re%trn%e %au largi" permit ordonarea"
+i)area i e)tinderea cuno tin elor de vocabular" precum i conturarea unor categorii
:ac iuni" obiecte" in%trumente de m%ura a timpului" perioade=B toate" a%pecte ce +acilitea
n elegerea i producerea de te)t %cri% i oral.
$reen a ace%tor re ele nu invalidea interven iile de tip cla%ic" ce viea
abordarea punctual a cuvntului necuno%cut :identi+icarea" clari+icarea %en%ului i +i)area
n conte)t=" o abordare impu% de imperativele re+eritoare la acurate ea e)primrii i la
proprietatea termenilor +olo%i i n comunicare. 3)i%t dou abordri re+eritoare la
momentul clari+icrii cuvintelor necuno%cute! unul ce propune clari+icarea problemelor de
vocabular nainte de prima lectur i nu n continuarea ei :$am+il (." 2FF-= i un altul ce
propune e)plicarea cuvintelor necuno%cute dupa citirea te)tului :Drbule%cu @." 2FF-=.
2.2. Abordarea implicit a vocabularului - sensuri deduse
4ercetrile %ituate pe linia ace%tei orientri con%ider c receptarea de te)t" realiat
prin audiere %au lectur" repreint modalitatea cea mai e+icient de e)tindere a
cuno tin elor le)icale. 2tudiile %emnate de P. GagE eviden ia +aptul c un elev cruia i
%e cite te %au care cite te n jur de 2F de minute pe i nva apro)imativ 1FFF de cuvinte
noi pe an" prin %impla deducere a %en%urilor din conte)t. Ia primare" elevii au capacitatea
de a nv a" prin intermediul tuturor di%ciplinelor colare i al lecturilor e)tra colare" n jur
de 3FFF de cuvinte noi pe an. 2intea cercetrii con%acrate lecturii %upraveg8eate de prin i
indic e+ectele %pectaculoa%e ale %edin elor de lectur ilnic a%upra cuno tin elor de
vocabular ale copiilor i a%upra capacit ii de compre8en%iune a te)telor.
(ce%te %tudii conduc la cteva %uge%tii metodologice re+eritoare la!
& introducerea" n activitatea colar" a unor %edin e de lectur :realiabile att n
ora de limba romn" ct i la alte ore=
19
& nv area unor %trategii de anali a cuvntului necuno%cut :relectura
+ragmentului n vederea n elegerii conte)tului i de%+acerea cuvntului" dac %e
poate n a+i)e i rdcin=
& %olicitarea" n activit ile de lectur" unor ipotee legate de %en%ul cuvintelor
necuno%cute" nainte de e)plicare %au de con%ultarea dic ionarului.
20
Capitolul III. MODALIT I DE MBOG IRE, NUAN ARE I ACTIVIZARE A
VOCABULARULUI
3.1. Activitatea cu textul literar n scopul mbog(irii yi activizrii vocabularului
5n%u7irea capacit6ilor de e)primare e%te un proce% comple) care" pe lng
mbog6irea 7i activiarea +ondului le)ical 7i %porirea capacit6ii %ale operatorii 7i de
tran%+er" implic ca o condi6ie %ine Qua non +ormarea deprinderilor elevilor de a vorbi
logic" nc8egat" %i%tematic" de a mbina cuvintele 7i e)pre%iile n propoi6ii cu n6ele%"
+olo%ind %tructuri gramaticale corecte" potrivit normelor lingvi%tice %peci+ice limbii
literare.
9n vocabular bogat" nuan6at 7i diver%i+icat" o e)primare con%truit gramatical"
claritatea 7i preciia propoi6iilor 7i +raelor repreint modalit6i de de%+7urare a
gndurilor" de elaborare a ideilor noa%tre. 4unoa7terea" n6elegerea 7i n%u7irea de ctre
elevi a re%ur%elor compoi6ionale 7i e)pre%ive ale te)telor de limba romn repreint
condi6ia e%en6ial a +ormrii deprinderilor de citire e)pre%iv" pentru devoltarea unei
vorbiri nuan6ate" colorate" capabil % redea diver%itatea" pro+unimea 7i inten%itatea
gndurilor" %entimentelor" tririlor a+ectiv&emo6ionale" care %unt caracteri%tice di+eritelor
per%onaje din te)te.
<e)tele din manualele de limba romn ale elevilor din cla%ele primare de%c8id
drumul cunoa7terii" al +ormrii con7tiin6ei" prin intermediul literaturii" al cr6ii.
Aamiliariarea elevilor cu unele te8nici e+iciente de activitate cu cartea trebuie reolvat"
prin urmare" pornindu&%e de la diver%itatea te)telor de citire" care e%te e)trem de mare 7i
o+er largi po%ibilit6i de a&i pune pe elevi n %itua6ia % operee cu in%trumentele muncii
cu cartea n condi6ii di+erite n +unc6ie de %peci+icul +iecrui te)t. 5n manuale" n general" n
lecturile 7colarilor mici" o pondere n%emnat o de6in te)tele cu caracter epic. 5n ceea ce
prive7te con6inutul lor" ace%tea n+6i7ea +ie a%pecte din via6a copiilor %au a adul6ilor" +ie
momente din trecutul %au preentul patrieiB ba%mele" pove7tile" pove%tirile +ac parte din
lecturile pre+erate ale 7colarilor. (tt temele epice" 7tiin6i+ice" ct 7i cele lirice au dubl
+inalitate! de cunoa7tere 7i de %en%ibiliare prin cuvnt" care e%te +olo%it att cu %en%
propriu" :avnd valen6 cognitiv&literar care re+lect realitatea=" dar 7i cu valoare a+ectiv&
emo6ional. 4uvntul devine imagine arti%tic a operei" prin care autorul recreea
21
realitatea din per%pective propriei per%onalit6i" din nevoia de %en%ibiliare prin cuvnt ca
+igur de %til.
3.2. Orele de compunere i aportul lor n dezvoltarea vocabularului

4ompunerile realiea" pe de o parte" o %inte a tot ceea ce nva6 elevii la
gra%matic" la citire" precum 7i la celelalte obiecte de nv6mnt" mai ale% %ub a%pectul
corectitudinii e)primrii. $e de alt parte ele con%tituie cel mai nimerit prilej de
valori+icare a imagina6iei 7i +anteiei creatoare.
Ia compunere %e poate realia o variat 7i comple) gam de e)erci6ii orale 7i
%cri%e con%tnd n redarea unui con6inut de idei pe baa unei teme cu %copul de a contribui
la devoltarea gndirii logice 7i creatoare" a imagina6iei" a deprinderilor de e)primare
coerent" e)pre%iv 7i corect 7i a cultivrii %im6ului arti%tic.
4ompunerea e%te cel mai bun cadru de veri+icare" de mbog6ire 7i activiare a
vocabularului elevilor. $entru a&7i e)prima ideile 7i a le +ace n6ele%e" elevul trebuie %
di%pun de un vocabular core%puntor. 3levul cu un vocabular %rac ntmpin %erioa%e
di+icult6i de e)primare" neg%ind cu u7urin6 cuvintele cele mai potrivite" evit
comunicarea cu colegii" devine retra%" timid" +r curaj. De aici reie%e una din principalele
%arcini ale nv6torului" aceea de a mbog6i" precia" activia 7i n+rumu%e6a continuu
vocabularul elevilor.
<recerea la compunerile propriu&i%e %e +ace treptat" utilindu&%e la nceput
e)erci6ii de redactare con%tnd din alctuirea 7i %crierea unor propoi6ii cu cuvinte date"
completarea unor propoi6ii" alctuirea oral de propoi6ii %imple 7i devoltate.
$entru elevii cu un vocabular mai %rac" avantajoa%e %unt compunerile pe baa unui
te)t literar cuno%cut" prin analogie.
4ompunerile libere %unt +oarte e+iciente n ceea ce prive7te devoltarea
vocabularului activ al elevilor. 4ompunerile libere n%eamn mult mai mult dect o
oarecare RHlibertate? pe care o au elevii n elaborarea unei lucrri originale" n%eamn
libertate att n alegerea %ubiectului compunerii" ct 7i n redactarea ace%teia.
Ideea libert6ii totale %au aproape totale n elaborarea compunerilor e%te %u%6inut 7i
de Robert Dottren% n lucrarea H( educa 7i a in%trui?.
H4ondi6ia indi%pen%abil pentru a ob6ine o compunere per%onal con%t n a l%a
elevului libertatea de a&7i alege %ubiectul?. Dar pentru redactarea unei compuneri" %u%6ine
22
autorul amintit" elevul trebuie % aib idei" amintiri" o oarecare e)perien6 de via6" de
a%emenea po%ibilitatea de a %intetia" %en%ibilitate 7i imagina6ie" cuno7tin6e" capacitatea de a
gndi.
4ompunerile libere 7i au originea n pove%tirile pe care micii elevi le i%tori%e%c
nv6torului. Deci %e poate %pune c nc din cla%a I" c8iar din perioada preabecedar"
elevii +ac oral compuneri libere" ace%tea +iind reultatul punerii lor n %itua6ia de a relata n
mod liber a%pecte de via6 cuno%cute" ntlnite" ob%ervate %au trite. 5ncepnd din cla%a a II
a %e trece la relatarea %cri% a crea6iei lor. $entru a realia o compunere liber" orict de
%impl ar +i ea" elevii trebuie pregti6i" uneori printr&o e)cur%ie %au viit la care %e adaug
in+orma6iile 7i datele pe care le&au acumulat elevii cu prilejul altor ac6iuni %au au venit n
contact direct cu ele" e)ploatarea te)telor din manual pe o anumit tem %au alte lecturi.
De%crierile %unt cele mai di+icile pentru elevi datorit +aptului c aici nu e vorba de
o ac6iune propriu&i% care % %e petreac n timp.
De%crierea unor +enomene din natur" a unor pei%aje" %unt mai greu de realiat"
elevii nu ob%erv ceea ce e%te e%en6ial" nu di%pun de %u+iciente mijloace de e)pre%ie.
De%crierea unei +iin6e e%te o compunere cu po%ibilit6i mai mari de realiare de ctre elevi"
mai ale% cnd e%te +oarte apropiat cum e%te mama.
3%te de pre%upu%" +ire7te" c apar di+eren6ieri evidente n ceea ce prive7te nivelul
lucrrilor elevilor. 3%en6ial e%te ca to6i % +ie %timula6i n a reda n mod liber a%pectele de
via6 pe care le&a %ugerat %ubiectul compunerii precum 7i gndurile 7i %entimentele lor.
$entru acea%ta" elevul trebuie % +ie nv6at a nv6a" a re+lecta a%upra celor ob%ervate
pentru a reu7i % e)prime nuan6at tririle %ale.
4ompunerile gramaticale utiliate la orele de gramatic 7i aduc 7i ele contribu6ia la
n%u7irea corect a limbii" con%tituind baa unei e)primri corecte" nuan6ate" e)pre%ive.
4ompunerile gramaticale au un mare rol n proce%ul de con7tientiare a e)primrii elevilor.
3le %unt mai %curte con%tituind e)erci6ii n cadrul lec6iei.
Gu e)i%t or de gramatic la care nv6torul % nu g%ea%c un prilej prin care %
mbog6ea%c" % conturee 7i % con%olidee vocabularul elevilor" mai ale%" dac va +ace n
permanen6 apel la lec6iile %tudiate n orele de citire 7i lectur.
23
3.3. 1ocul didactic folosit n lec iile de limba romn
/ocul didactic con%tituie o +orm de activitate +oarte acce%ibil" care reolv una %au
mai multe %arcini didactice pe baa mbinrii te8nicii de realiare a ace%tor %arcini cu
elementul de joc.
Aolo%im jocul didactic pentru a reolva o %arcin didactic ntr&un c8ip nou"
deo%ebit" atractiv. Aiecare joc didactic are un %peci+ic al %u 7i anume acela c urmre7te un
%cop intrin%ec" e%te o activitate %u+icient %ie n%7i" +r % con%tituie un mijloc pentru
atingerea altui 6el.
5nv6area care implic jocul devine plcut 7i atrgtoare. De aceea o motiva6ie
intrin%ec de mare valoare a nv6rii %e realiea prin joc.
Iat motivul principal pentru care" n anumite +ae ale nv6rii 7i ale devoltrii
copilului" proce%ul in%truirii e%te nece%ar % %e de%+7oare prin intermediul jocului. $rin joc"
elevii pot ajunge la de%coperiri de adevruri" 7i pot antrena capacit6ile lor de a ac6iona
creativ" pentru c %trategiile jocului %unt n +ond %trategii euri%tice" n care %e mani+e%t
i%te6imea" %pontaneitatea" inventivitatea" ini6iativa" rbdarea" ndrneala.
/ocul didactic rmne joc numai dac con6ine elemente de a7teptare" de %urpri" de
ntrecere" elemente de comunicare reciproc ntre copii etc. toate ace%tea +ac ca elementul
in%tructiv % %e mbine cu cel di%tractiv. 5n proce%ul de%+7urrii jocului" copilul are
po%ibilitatea %&7i aplice cuno7tin6ele" %&7i e)er%ee priceperile 7i deprinderile ce 7i le&a
+ormat n cadrul di+eritelor activit6i. Deci jocul capt o valoare practic. Aolo%irea jocului
didactic ca activitate n completare cu ntreaga cla%" aduce varia6ia n proce%ul de in%truire
a copiilor +cndu&l mai atractiv.
. caracteri%tic e%en6ial a jocului didactic con%t n crearea unor condi6ii
+avorabile pentru aplicare multilateral a cuno7tin6elor 7i pentru e)er%area priceperilor 7i
deprinderilor %ub +orma unor activit6i plcute.
Aiecare joc didactic cuprinde urmtoarele laturi con%titutive prin care %e deo%ebe7te de
celelalte jocuri 7i +orme ale activit6ilor!
a= con6inutul
b= %arcina didactic
c= regulile jocului
d= ac6iunea de joc
a= $rima latur component a jocului e%te con6inutul %u in%tructiv&educativ con%tituit
din cuno7tin6ele pe care copiii 7i le&au n%u7it anterior n cadrul activit6ilor comune cu
24
ntreaga cla%" cuno7tin6e ce %e re+er la plante" animale" anotimpuri" repreentri
matematice" limba matern" activitatea oamenilor etc..
b= 4ea de&a doua latur component a jocului o +ormea %arcina didactic care
poate % apar %ub +orma unei probleme de gndire" de recunoa7tere" denumire"
recon%tituire" compara6ie" g8icire. De7i jocurile didactice pot avea acela7i con6inut totu7i
ele dobnde%c mereu un alt caracter" datorit +aptului c %arcinile didactice pe care le au de
reolvat copiii %unt de +iecare dat di+erite. Aaptul ace%ta +ace ca jocul %&i apar copilului
n +orme noi" neprevute" intere%ante 7i atractive.
c= ( treia latur component a jocului o repreint regulile care %unt menite % arate
copiilor cum % %e joace" cum % reolve problema re%pectiv. Regulile ndepline%c n joc o
important +unc6ie reglatoare a%upra rela6iilor dintre copii.
d= 9ltima latur component a jocului didactic o +ormea ac6iunea de joc care
cuprinde momente de a7teptare" %urpri " g8icire " ntrecere etc. 7i care +ac ca reolvarea
%arcinii % +ie plcut 7i atractiv pentru elevi.
4a activitate n completarea lec6iei " jocul didactic poate +i grupat dup obiectele de
nv6mnt 7i dup tipul lec6iei.
Dup obiectele de nv6mnt %unt jocuri +olo%ite la citire" %criere" matematic"
devoltarea vorbirii" cunoa7terea mediului nconjurtor " de%en etc.
Dup tipul lec6iei %unt jocuri +olo%ite ca mijloc de predare" a%imilare" mijloc de
con%olidare" de %i%tematiare 7i recapitulare a cuno7tin6elor.
4ontribu6ia jocului didactic pentru %timularea 7i devoltarea capacit6ilor cognitive
ale 7colarului mic" ndeo%ebi a creativit6ii gndirii lui" la educarea n%u7irilor de
per%onalitate" ale ace%tuia 7i la n+ptuirea obiectivelor de cunoa7tere a proce%ului de
predare &nv6are" e%te evident. $rin jocul didactic elevul 7i angajea ntregul poten6ial
p%i8ic" 7i a%cute ob%erva6ia" 7i cultiv ini6iativa" inventivitatea " +le)ibilitatea gndirii" 7i
devolt %piritul de cooperare " de ec8ip.
/ocurile didactice devin o metod de in%truire n caul n care ele capt o
organiare 7i %e %ucced n ordinea implicat de logica cunoa7terii 7i nv6rii . /ocurile
organiate cu un %cop educativ bine preciat" devin metod de in%truire" iar dac jocul e%te
+olo%it pentru a demon%tra o caracteri%tic a unei lec6ii" ace%ta devine un procedeu didactic.
5n ciclul primar" 7i nu numai" la copiii cu cerin6e educative %peciale" jocul didactic
%e poate organia cu %ucce% la toate di%ciplinele 7colare" n orice moment al lec6iei" ntr&o
anumit etap a ei " %au ntreaga activitate %e poate de%+7ura pe baa lui" urmrindu&%e +ie
dobndirea noilor cuno7tin6e priceperi 7i deprinderi" +ie +i)area 7i con%olidarea ace%tora" +ie
25
veri+icarea 7i aprecierea nivelului de pregtire a elevilor cu condi6ia ca n cadrul lui %
primee obiectivele in%tructiv&educative.
$entru evitarea monotoniei 7i 7ablonirii lec6iei %e vor alterna procedeele de la un tip
de lec6ie la altul" n a7a +el nct +iecare lec6ie % aduc un element de %urpri" nu numai
din punct de vedere al con6inutului" ci 7i al te8nicii de lucru.
4erin6ele 7i metodica de%+7urrii unui joc didactic %unt !
introducerea n jocB
e)ecutarea joculuiB
complicarea joculuiB
nc8eierea jocului.
Introducerea n joc %e +ace n +unc6ie de tema lec6iei. (%t+el " %e pot +olo%i n lec6iile de
citire" aritmetic" devoltarea vorbirii. <ot n ace%t moment %e poate preenta materialui cu
care %e va lucra. Introducerea are %copul de a tran%pune cla%a ntr&un climat nou" deo%ebit
de cel e)i%tent n timpul de%+7urrii lec6iei" climat %peci+ic jocului.
$entru a precia +elul activit6ii" %e anun6 titlul jocului" care e%te bine % %e motivee"
+ie la nceput de ctre educator" +ie la %+r7it cu ajutorul elevilor.
3ducatorul va e)plica elevilor %arcinile pe care le au de reolvat n timpul jocului"
regulile principale dup care %e va de%+7ura ace%ta" precum 7i condi6iile n care %e ajunge
c7tigtor al ace%tuia.
0etodele cele mai potrivite la care ajunge educatorul" pentru a&i +ace pe elevi %
n6eleag jocul %unt e)plica6ia 7i demon%tra6ia.
Dup ce educatorul e%te convin% c jocul e%te bine cuno%cut de ctre elevi" %e d
%emnalul de ncepere a jocului. Ia nceput e%te bine ca jocul % +ie condu% de ctre
educator" apoi rolul ace%tuia poate +i preluat de unii elevi mai 8arnici " mai buni" care
reolv %arcina mai bine 7i mai repede" iar cu timpul vor +i antrena6i n +unc6ia de
conductori 7i elevi mai pu6ini buni. $entru a men6ine 7i mri intere%ul pentru jocul
re%pectiv e%te bine % %e introduc unele reguli noi 7i n %pecial % %e complice %arcina
didactic.
4ondi6ii de organiare a jocului didactic
5n organiarea 7i de%+7urarea activit6ilor %tructurate pe jocul didactic trebuie % %e
ia n con%iderare urmtoarele condi6ii!
26
& jocul % %e con%tituie pe +ondul activit6ii dominante" urmrindu&%e %copul 7i %arcinile
lec6ieiB
& % +ie pregtit n direc6ia dorii timpului 7i a materialului +olo%itB
& % +ie variat" atractiv" % mbine +orma de diverti%ment cu cea de nv6areB
& % %e creee momente de rela)are" odi8n n vederea recuperrii energiei nervoa%e a
elevilorB
& % antrenee to6i copiii n activitatea de jocB
& % +ie propor6ionat cu activitatea prevut de program 7i %tructurat n raport cu tipul 7i
%copul lec6iei de%+7urateB
& % urmrea%c +ormarea deprinderii de munc independentB
& % %olicite gndirea creatoare 7i % valori+ice cu ma)imum de e+icien6 po%ibilit6ile
intelectuale ale elevilorB
& activit6ile n completare prin joc % +ie introdu%e n orice moment al lec6ieiB
& indica6iile privind de%+7urarea activit6ii % +ie clare" concrete" preci%e" % +ie
con7tientiate de ctre elevi 7i % le creee o motiva6ie pentru activitateB
& activit6ile de joc % %e de%+7oare ntr&un cadru activ" %timulator 7i dinamicB
& % nu %e +ac abu de joc" a%t+el" nct proce%ul de nv6are % %e tran%+orme n joc 7i % +ie
luat de elevi ca atareB
& % nu +ie prea u7oare" nici prea greleB
& regulile de joc % +ie e)plicate clar 7i % %e urmrea%c re%pectarea lor de ctre elevi.
/ocul didactic" pentru a rmne joc" adic pentru a +i antrenant 7i vioi trebuie %
includ elemente de joc cum ar +i! mi7carea" g8icirea" ntrecerea" %urpria etc. (ce%te
elemente de joc creea %tri emo6ionale care ntre6in intere%ul" dnd colorit viu activit6ii.
3lementele de joc pot aprea 7i din mbinarea activit6ii cu unele %itua6ii imaginare"
prin determinarea copiilor de a crea" l%ndu&le liber imagina6ia" ncurajndu&le
%pontaneitatea. 5n acea%t %itua6ie!
randamentul orei e%te mult mai mare" veri+icarea cuno7tin6elor %e +ace n mod
plcut" activ 7i temeinic" tonu%ul optim al lec6iei nu %cadeB
gndirea elevilor e%te mereu %olicitat 7i a%t+el e%te n continu +ormareB
independen6a" productivitatea 7i creativitatea" ace%te n%u7iri ale gndirii %e
+ormea de timpuriuB
ini6iativa copiilor cre7te" n joc au mai mult curaj" ac6ionea mai degajat dect n
alte +orme de activitateB
prin jocuri i putem cunoa7te pe copii mai repede 7i mai bineB
27
jocurile didactice %unt mijloace active de nv6are deo%ebit de nece%are n munca cu
elevii miciB
prin varietatea lor" prin crea unor %itua6ii&problem" ele devolt la 7colarii mici
%piritul de ob%erva6ie" de anali" de judecat" nltur monotonia" rutina"
%tereotipia" con+ormi%mul" antrenea pe elevi % ia atitudini" %&7i corectee colegii
7i acea%t po%ibilitate trebuie % le o+erim tot mai de%" deoarece la or dialogul
trebuie % %e poarte nu numai ntre cadrul didactic 7i elev" ci el trebuie % %u%cite
con+runtarea organiat c8iar ntre eleviB
jocurile didactice ne o+er prilejul de a a+la mai u7or cum gnde%c elevii mici" de a
modela logica gndirii lor.
'orbind de%pre jocurile didactice 9r%ula Mc8iopu :;.Darbu"1--3= precia c ele
Heduc aten6ia" capacit6ile +iice 7i intelectuale" per%everen6a" promptitudinea" %piritul de
ec8ip" de ordine" modelea dimen%iunile etice ale conduitei?.
0erit % amintim c pe lng +unc6ia in%tructiv&+ormativ" jocurile didactice au 7i o
+unc6ie terapeutic.
Gu trebuie % l%m % %e in%talee vremelnic plicti%eala la 7colarii miciB ea provine
7i din gre7eala de a pune accent prea mare pe memorie" ignornd adevrul" c ntotdeauna
%e nva6 mai bine printr&o participare creatoare a 7colarului la lec6ie.
Aolo%irea jocurilor didactice n toat varietate lor con%tituie prima treapt n
realiarea nv6mntului +ormativ" care urmre7te % devolte n primul rnd capacit6ile
intelectuale" deprinderile de munc intelectual" de conduit moral" de activitate +iic"
urmrind" ca toate ace%te deprinderi active % %e devolte pe +onduri p%i8ice proprii.
<otul e%te ca" ancora6i cu voia lor n atmo%+era de joc" copiii % %e %imt bine di%pu7i
n cla%" % ac6ionee cu plcere 7i" cnd aud ultimul clopo6el" % tria%c un alt %entiment
dect acela pe care l cultiv munca +or6at! % le par ru c lec6iile %&au terminat pe iua
re%pectiv.
3.4. Mijloace de evaluare a vocabularului dobndit n lec iile de limba i literatura
romn
3valuarea e%te o component e%en6ial a activit6ii de nv6mnt n general" a
proce%ului didactic" n %pecial. 3%en6a ac6iunii de evaluare e%te cunoa7terea e+ectelor
activit6ii de%+7urate :reultatelor=" n vederea per+ec6ionrii proce%ului n etapele
urmtoare. Din per%pectiva rela6iei proce% produ%" evaluarea repreint un act nece%ar n
28
conducerea unei activit6i n proce%ul lurii deciiilor privind de%+7urarea activit6ii
re%pective. 3a +urniea in+orma6iile nece%are >reglrii? 7i >ameliorrii? activit6ii"
pentru ob6inerea continu a demer%ului didactic.
3valuarea 7i autoevaluarea con%tituie etape obligatorii n activitatea de nv6are"
att ca momente de m%urare a progre%elor elevului" ct 7i ca momente de apreciere a
e+orturilor 7i a e+icien6ei activit6ilor pedagogice ale pro+e%orului.
(utoevaluarea e%te c8iar proce%ul de evaluare +ormativ. Aunc6ia %a e%te de a
permite o tran%+ormare" o corectare nu a reultatelor" ci a demer%urilor elevilor" a
proce%elor pe care ace7tia le utiliea 7i a manierei n care 7i n6eleg activitatea.
0%urarea 7i aprecierea reultatelor 7colare %e preint ca un proce% cu
numeroa%e opera6ii realiate n trei etape" 7i anume!
a= 3)aminareaB
b= 4unoa7terea reultatelorB
c= (precierea.
'eri+icarea 7i aprecierea reultatelor pot +i pla%ate n oricare moment %au unitate de
timp din %tructura lec6iilor" dac %e urmre7te ace%t %cop.
3valuarea la limba 7i literatura romn %e poate realia avnd ca %cop criterii
calitative %au criterii cantitative care pot varia n +unc6ie de calitatea nv6rii" de
comple)itatea obiectivelor 7i de capacitatea de a%imilare a elevilor.
Dup modalitatea de e)primare" evaluarea poate +i! oral %au %cri%B iar dup modul
de adre%are 7i aplicare pot +i!
+rontal :pentru to6i elevii=
individual :pentru un elev=
combinat :+rontal 7i individual=
Dup modul de integrare n proce%ul didactic" %e conturea trei +orme de evaluare!
evaluare ini6ialB
evaluare cumulativ :%umativ=B
evaluare continu :+ormativ=.
3valuarea ini6ial %e e+ectuea la nceputul unui ciclu de nv6mnt %au la
nceputul unui an 7colar. $rin cunoa7terea capacit6ilor de nv6are ale elevilor" a nivelului
de pregtire de la care %e porne7te %e realiea un diagno%tic 7i totodat o +unc6ie
predicativ indicnd condi6iile n care elevii vor putea a%imila con6inuturile noului program
de in%truire.
29
3valuare %umativ 7i cea continu marc8ea trecerea de la un model tradi6ional
ctre unul mai e+icient. 3valuarea cumulativ :%umativ= e%te realiat prin veri+icri
par6iale pe parcur%ul programului 7i o e%timare global" de bilan6 reultatelor pe perioade
lungi" n general core%puntoare trime%trelor %au anului 7colar.
3valuarea continu :+ormativ= %e realiea pe %ecven6e mai mici veri+icndu&i pe
>to6i? din >toat materia? 7i permite cunoa7terea dup +iecare %ecven6 de in%truire a
e+ectelor ac6iunii" identi+icarea neajun%urilor 7i adoptarea unor m%uri de recuperare +a6
de unii elevi. 5n +elul ace%ta" acea%t modalitate de evaluare con%tituie mijloc e+icace de
prevenire a %itua6iilor de e7ec.
5nv6torului i %e cere % veri+ice %i%tematic" c8iar 7i ilnic" pregtirea elevilor" att
prin a%cultarea lor curent n timpul lec6iilor ct 7i prin corectarea %ptmnal a caietelor
7i aplicarea periodic a unor lucrri de control.
5n veri+icarea vocabularului dobndit n lec6ii de ctre elevi" trebuie pornit de
la obiectivele in%tructiv&educative prevute de programa 7colar pentru cla%ele I&I' la
obiectul limba romn.
(%t+el" la %+r7itul cla%ei a II&a elevii vor dovedi c %unt capabili!
% citea%c +luent" con7tient" relatnd con6inutul te)tului cu %prijinul ntrebrilorB
3levii cla%ei a III&a vor demon%tra la %+r7itul anului 7colar c au deprinderi!
de citire con7tient" +luent 7i e)pre%iv" prin mpr6irea te)tului pe +ragmente"
alctuirea planului de idei cu %prijinul nv6torului 7i relatarea pe %curt a con6inutul
te)tului narativB
de a%emenea ei trebuie % 7tie % %tabilea%c %en%ul unor cuvinte utilind glo%arul
din manual %au dic6ionarul 7i % utiliee cuvintele n conte)te noiB
%&7i adaptee vorbirea la di+erite %itua6ii de comunicare dialogatB
% mani+e%te intere% pentru lectura %uplimentarB
% re%pecte ortogra+ia 7i punctua6ia ntr&un te)t propriuB
% a7ee corect n pagina caietului te)tele %cri%e" re%pectnd %crierea cu alineate 7i
%pa6iul liber dintre cuvinteB
5n %+r7it" elevii ab%olven6i ai ciclului primar vor dovedi c!
7tiu % preciee %en%ul propriu 7i pe cel +igurat al cuvintelor din te)tele
%tudiate"
utilindu&le n conte)te noiB
30
% pove%tea%c oral te)te narative pe baa ideilor principale 7i % %tpnea%c
te8nica redactrii n %cri% a reumatului 7i a pove%tirii.
'eri+icarea viea mai multe +orme 7i procedee de e)aminare! ob%ervarea curent
a comportamentului de nv6are al elevilor" di+erite tipuri de probe : orale" %cri%e 7i
practice= %au analia reultatelor di+eritelor activit6i ale elevilor.
$entru veri+icrile %cri%e" n cadrul te)telor +ormative %au cumulative"
metodele 7i procedeele pot +i! e)erci6iul %cri%" c8e%tionarul" orice tip de compunere %cri%.
Aormele de activitate prin care %e realiea" n cel mai nalt grad" evaluarea
vocabularului elevilor %unt compunerile 7i e)erci6iile originale. Deo%ebindu&%e de e)puneri
prin aceea c redau ntr&o +orm per%onal idei proprii. 4ompunerile implic un act
individual de crea6ie.
Givelul originalit6ii unei compuneri realiate de elevi" +ie oral" +ie %cri% e%te
determinat" n bun m%ur" 7i de +elul compunerii re%pective" +iind cuno%cut c %e
angajea n moduri di+erite imagina6ia creatoare a elevilor. Aiind vorba de >compunere?
%e n6elege c elementele de crea6ie" originale" de compoi6ie" trebuie % repreinte criteriul
principal de evaluare a tuturor lucrrilor pe care elevii le realiea" +ie n cla%" +ie n a+ara
orelor de cur% att oral" ct 7i n %cri%.
4ompunerile realiea pe de o parte o %inte a tot ce nva6 elevii la
comunicare :gramatic=" la literatur" precum 7i 7i la celelalte obiecte de nv6mnt mai
ale% %ub raportul corectitudinii e)primrii. $e de alt parte" ele con%tituie cel mai nimerit
prilej de valori+icare a e)perien6ei de via6 a elevilor" de mani+e%tare a imagina6iei 7i
+anteiei lor creatoare.
$rin compunere" elevii 7i enun6 n %pecial ideile" %entimentele" impre%iile lor
proprii" ca e)erci6ii comple)e" ele mijloce%c legtura dintre cuno7tin6ele de limb 7i cele de
lectur" precum 7i legtura dintre devoltarea gndirii 7i devoltarea e)primrii.
'eri+icarea" corectarea 7i aprecierea compunerilor preint o deo%ebit
importan6 n proce%ul de +ormare 7i devoltare a e)primrii elevilor. 5n urma veri+icrii
lucrrilor" nv6torul intr n po%e%ia unei in+orma6ii pe linia n%u7irii e)primrii corecte"
att n %cri%" ct 7i oral de ctre elevi. .dat cu n%u7irea te8nicilor de redactare a
compunerilor" elevul 7i +ormea deprinderi de apreciere a lucrrilor proprii" precum 7i a
lucrrilor colegilor %i. Dup corectarea lucrrilor" nv6torul 7i completea eviden6a
gre7elilor tipice" 7i grupea elevii n +unc6ie de ace%te gre7eli 7i elaborea o %erie de
e)erci6ii aplicative care % duc la nlturarea gre7elilor con%tatate.
31
. deo%ebit importan6 n evaluare o au 7i +i7ele de munc independent. 3le
permit e)er%area de ctre elevi a cuno7tin6elor" priceperilor 7i deprinderilor la
di+erite niveluri de n%u7ire a lor.
3valuarea randamentului 7colar are n vedere nu numai elevul" ci 7i
activitatea nv6torului. 4omparnd reultatele ob6inute de elevi cu obiectivele
in%tructiv&educative" nv6torul aprecia e+icien6a metodelor 7i procedeelor +olo%ite 7i %e
preocup de optimiarea proce%ului de predare&nv6are.
Capitolul IV
DEMERSURI DE CERCETARE PROPRII
32
4.1. Ipoteza cercetrii pedagogice
4ercetarea de +a urmre te veri+icarea urmtoarei ipotee!
.ocurile didactice ce plasea informa ia lingvistic n conte$te variate
constitue un instrument eficient de nuan are i activiare a vocabularului.
4.2. Variabilele cercetrii pedagigice
)ariabila independent a demer%ului e)perimental intreprin% e%te programul de
interven ie care utiliea jocurile didactice ce pla%ea in+orma ia lingvi%tic n conte)te
variate
)ariabila dependent o con%tituie nivelul de devoltare al vocabularului.
4.3. Obiectivele cercetrii pedagogice
Din multitudinea de preocupri care ar putea pune n eviden particularit ile
vocabularului i n care %&ar putea interveni cu modalit i %uplimentare de devoltare a
ace%tuia" am +i)at urmtoarele obiective!
1. 9tiliarea unor metode i te8nici adecvate n vederea determinrii gradului de devoltare
a vocabularului.
2. Devoltarea gradului de nuan are i activiare a vocabularului prin de%+ urarea unor
activit i utilind metoda jocului didactic.
3. 5ncurajarea productivit ii verbale prin crearea de %itua ii comunica ionale %emni+icative.
4. 5nregi%trarea" monitoriarea" interpretarea i compararea reultatelor ob inute de cla%a
e)perimental i cea de control la te%tul ini ial" activit ile +ormative i la te%tul +inal.
4.4. Sistemul metodelor de cercetare utilizate
33
0etodele 7i procedeele didactice propu%e %pre aplicare %unt!
0etoda ob%erva6iei %i%tematice. (cea%t metod con%t n urmrirea inten6ionat 7i
%i%tematic a unui eveniment n condi6ii normale de de%+7urare" n %copul e)plicrii"
n6elegerii %au ameliorrii lui. :Doco7" 0." 2FF3=.
0etoda e)plica6iei 7i conver%a6iei" ca procedee didactice" au +o%t de% utiliate
pe ntreaga perioad de de%+7urare a cercetrii. 4onver%a6ia %timulea gndirea
elevilor n vederea n%u7irii de noi cuno7tin6e" a +i)rii 7i %i%tematirii lor" n timp ce
e)plica6ia permite veri+icarea %tadiului de n%u7ire a unor deprinderi.
0etoda cercetrii documentelor curriculare permite analia di+eritelor
documente curriculare o+iciale" o+erind jaloanele ativit6ilor educa6ionale. (%t+el activit6ile
proiectate au +o%t n concordan6 cu programa colar.
0etoda analiei produ%elor activit6ii %ubiec6ilor. $rin analia lucrrilor realiate
de elevi" n etapa de pre&te%t 7i po%t&te%t %&au identi+icat %c8imbrile %urvenite la
nivelul devoltrii vocabularului %ubiec6ilor prin introducerea variabilei independente.
De a%emenea" acea%t metod a +o%t utiliat 7i pe parcur%ul etapei +ormative" pentru a
identi+ica e+icacitatea metodei" pentru a aju%ta demer%ul intreprin%. 2e urmre7te n ace%t
+el att proce%ul" ct 7i produ%ul +inal.
3)perimentul p%i8opedagogic are ca 7i %cop te%tarea ipoteei cercetrii" prin
con+irmare %au in+irmare" nregi%trnd e+ectele ob6inute prin introducerea variabilei
independente. (ce%ta %&a de+7urat natural" n condi6ii normale" utilindu&%e cla%a
e)perimental 7i urmrindu&%e evolu6ia ace%teia pe parcur%ul mai multor etape.
4.5. E antionarea
5n %copul te%trii ipoteei enun ate" %&au ale%" ca %ubiec ii ai e)perimentului" elevii
celor doua cla%e a III *a de la coala @eneral >Gicolae Iorga?" din 4luj&Gapoca. 4ele
dou cla%e au n catalog urmtoarele e+ective! cla%a e)perimental" cla%a a III&a (" 2F de
elevi i cla%a de control" cla%a a III& a D" 22 de elevi.
$reint n continuare %tructura e antionului n +unc ie de variabilele %e)" etnie i
%itua ie material.
4la%a e)perimental
34
4la%a de control
Figura / . Diagrame de structur a variabilelor: se$, etnie i situa ie material
pentru e antionul de control i cel e$perimental
Din ace%tea reie%e +aptul c elevii provin apro)imativ din acela i mediu i c au
acelea i po%ibilit i materiale.
Datele preentate mai %u% %unt cele din documentele colare" n% la ambele te%te"
pre&te%t i po%t&te%t" au +o%t preen i mai pu ini elevi! 14 elevi n cla%a e)perimental i 11
n cea de control.
4.6. Descrierea experimentului propriu-zis
3)perimentul pedagogic %&a derulat n perioada mai 2F12 * iunie 2F12" cu
urmtoarele etape %ub%ecvente!
etapa constatativ" la +inele creia %&a admini%trat pre&te%tul
etapa e$perimentului propriu-is
etapa final, la +inele creia %&a admini%trat po%t&te%tul
35
De%+ urarea e)perimentului e%te repreentat gra+ic n +igura urmtoare!
Figura 0.Design-ul e$perimentului pedagogic
$erioada cercetrii a +o%t de trei %ptmni. 5n data de 1,.F,.2F12 %&au ob%ervat
elevii" modaliatatea de predare" metodele utiliate" implicarea elevilor. 5n 11.F,.2F12 %&a
aplicat te%tul ini ial ambelor cla%e innd cont de lec iile parcur%e pn n acel moment. 5n
perioada 21.F,.2F12 * F1.F6.2F12 prin introducerea variablei independente %&a urmrit
gradul de devoltare al vocabularului elevilor din cla%a e)perimental. 5n data de
F4.F6.2F12 %&a aplicat po%t&te%tul.
4.6.1. Etapa constatativ. Administrarea pre-testului
3tapa con%tatativ a n%umat un numr de dou ntlniri cu cla%a e)perimental.
(cea%t etap pree)perimental are rolul de a %tabili nivelul de devoltare al vocabularului
la ambele cla%e n momentul ini ierii e)perimentului pedagogic.
$entru ca te%tul ini ial % +ie n concordan cu materia parcu%" am di%cutat cu
ambele cadre didactice de%pre con inutul ace%tuia i gradul de di+icultate. (%t+el am deci%
ca te%tul % con in itemi re+eritori la adjective" %inonime" antonime" +ormulare de ntrebri
i o ntrebare cu r%pun% de%c8i%. :(ne)a 1=
Dup cum a +o%t men ionat anterior te%tul a +o%t aplicat unui numr de 14 elevi din
cla%a e)perimental i unui numr de 11 elevi din cla%a de control.
$e parcur%ul de%+ urrii e)perimentul %&a urmrit evolu ia elevilor care au +o%t
preen i la te%tul ini ial.
4.6.2. Etapa experimentului propriu-zis
36
5n cadrul ace%tei etape" la nivelul cla%ei e)perimentale" %&au +olo%it jocurile
didactice ce pla%ea in+orma ia lingvi%tic n conte)te variate n vederea nuan rii
vocabularului.
(tt la cla%a de control" ct i la cea e)perimental %&au predat acelea i lec ii"
di+eren a con%tnd n metodele didactice +olo%ite
$reint n continuare lec iile de%+ urate att la cla%a e)perimental" ct i la cea de
control.
1. Ia %ecer
9nitatea de nv are! )ara
<ipul lec iei! de con%olidare
2. (cordul predicatului cu %ubiectul
9nitatea de nv are! )ara
<ipul lec iei! de dobndire de noi cuno tin e
3. $ropoi ia %impl. $ropoi ia devoltat.
9nitatea de nv are! )ara
<ipul lec iei! de dobndire de noi cuno tin e
$roiectele de lec ie i jocurile didactice +olo%ite %e g%e%c n (ne)a 2" (ne)a 4 i
re%pectiv (ne)a 6.
(vnd n vedere reultatele te%tului ini ial %&au ale% acele jocuri didactice care %
%timulee productivitatea verbal" utiliarea adjectivelor i antonimelor.
4.6.3. Etapa final. Administrarea post-testului
5n etapa po%te)perimental %&a recur% la aplicarea unui po%t&te%t" a crui reultate %
preinte o modi+icare a nivelului de devoltare a vocabularului la nivelul lotului
e)perimental" con+irmnd %au in+irmnd n ace%t +el ipotea.
<e%tul e%te preentat n (ne)a -.
4.7. Prezentarea i analiza datelor ob inute
37
4.7.1. Etapa constativ
Reultatele te%tului aplicat n prima etap a cercetrii au +o%t centraliate" iar mai
apoi organiate pentru interpretare %ub +orma gra+icelor.
$reint n continuare reultatele cla%ei e)perimentale pentru +iecare item al te%tului
ini ial!
38
39
Figura 1. 2eultate pre-test 3 clasa e$perimental
Reultatele cla%ei de control au +o%t!
40
41
Figura 4. 2eultate pre-test 3 clasa de control
4on+orm reultatelor ob inute" %e ob%erv +aptul c itemul care a ridicat cea mai
mare problem" la ambele cla%e" a +o%t itemul 1. @re elile ntlnite au +o%t diver%e! gre eli
de ortogra+ie" lip%a %emnului ntrebrii" lip%a corelrii ntrebrii cu r%pun%ul" copierea
enun ului dat n locul ntrebrii. (ce%te probleme indic +aptul unii elevii :#L la cla%a
e)perimental i ,FL la ce de control= nu n eleg no iunea de ntrebare.
(l doilea item cerea g%irea a cte trei adjective :n%u iri= pentru o li%t de cuvinte
date. (cea%ta %arcin nu a ridicat mari probleme" totu i" n general" elevii care au ob inut
cali+icativul AD" %pre deo%ebire de cei care au ob inut cali+icativul 2" nu au +olo%it adjective
cu %en% opu%! :gleat= mareCmic" :copil= a%culttorCnea%culttor" idee :bunCrea=. .+er
cteva e)emple! gleat umplut&murdar&nou" copil talentat&i%te &jucu " idee genial&
42
nemaiauit&proa%tB gleat alba%tr&mare&ciudat" copil mare&+rumo%&de tept" idee
mrea &%trlucit&bun.
3levii au g%it %inonime pentru cuvintele de la itemul 3" primul %ubpunct. 4uvntul
care a creat cea mai mare di+icultate a +o%t ""mire%me?" ace%ta +iind un cuvnt care nu e%te
+olo%it +recvent de ctre elevi. Ia ace%t %arcin ,#L dintre elevii au ob inut cali+icativul
AD la cla%a e)perimental i #2L la cea de control.
Ia +el ca la primul %ubpunct" al itemului 3" cuvntul la care %&a gre it cel mai mult"
la al doilea %ubpunct" a +o%t cel care e%te +olo%it mai mar! "" ovial?.
Din reultatele ob inute la itemul 3" reie%e c %ubiec ii n eleg no iunea de %inonim
i antonim :la cla%a a III&a nu %e +olo%e te acea%t terminologie" ci cuvinte cu n ele%
a%emntor i cuvinte cu %en% opu%=.
Itemul 4 a +o%t o ntrebare de%c8i% care %olicita un r%pun% mai amplu" %ubiec ii
+iind pu i n %itua ia de a& i +olo%i creativitatea. (m ob%ervat c i acei elevii care au
ob inut cali+icative %labe la itemi preceden i au r%pun% la acea%t ntrebare. 5ndr&adevr au
e)i%tat gre eli de ortogra+ie" c8iar i de logic" dar %ubiec ii %&au artat dornici % i
e)prime ideiile.
""...devoltarea vocabularului nu e%te doar una dintre condi iile n elegerii i
con%truc iei di%cur%ului" ci i o con%ecin a ace%tora. 3%te cuno%cut +aptul c elevii crora
li %e cite te iC%au cite%c mult" ca de alt+el i elevii care %unt pu i +recvent n %itua ia de a
produce te)t" au un vocabular mai e)tin% i mai nuna at dect cei pentru care lectura i
compunerea %unt activit i epi%odice.? :$am+il (" 2FF-=
9nele r%pun%uri au +o%t o %impl de%criere a imaginii!
""<om %e uit la gard?"
""<om arat cu degetul %pre copiii?
" +r a men iona la ce %e gnde te <om" pe cnd pentru altele" trecnd dincolo de te)tul
%tudiat la cla%" %ubiec ii i&au +olo%it imagina ia!
"" <om cred c %e gnde te dac vor vop%i bine gardul.?
""3l %e gnde te cum % atrag mai mul i copii % muncea%c n locul %u.?"
""<om %e gnde te c unui biat i&a rma% o pat nevop%it.?
""<om %e gnde%te c i&a pro%tit a a de u or pe bie i i nu mai trebuie % lucree.?
""<om %e gnde te ce bine e % %tai pe butoi i % te ui i la ceilal i cum munce%c.?
43
4.7.2. Etapa formativ
Deoarece n etapa e)perimental %&a recur% i la metoda ob%erva iei" pentru o
urmrire atent a modului n care %e de%+ oar jocurile didactice" am 8otrt % preentm
i reultatele ob inute n urma ob%erva iei dirijate" pentru +iecare joc. ( a cum %&a
men ionat anterior n lucrare" %&a apelat la ob%erva ia %i%tematic pe ntreaga perioada a
derulrii cercetrii" n% ca pentru reultatele ob inute % +ie mai u or de centraliat i
interpretat" pe lng noti ele luate %&a apelat i la un in%trument de ob%erva ie" i anume
c8ecJli%t&ul. :(ne)a 1=
48ecJli%t&ul ne&a permi% % orientm ob%erva ia noa%tr %pre acele lucruri care
preint un intere% cre%cut pentru cercetarea de +a i care prin interpretare pot caracteria
lec iile de%+ urate nregi%trnd a%t+el i un progre% de parcur%. 48ecJli%t&ul ntocmit
cuprinde un %et de doi%preece itemi care" prin completare" o+er in+orma ii cu privire la
m%ura n care jocul a avut impact a%upra %ubiec ilor" la e+icien a ace%tuia" la m%ura n
care ace%ta a +o%t adaptat pentru a r%punde intere%elor elevilor. Itemi ale i au +o%t n
m%ur % indice mani+e%tarea %au lip%a obo%elii" a plict%elii" dar i %tarea de %pirit a
elevilor" ca reultate ale implicrii n %arcin.
$entru a analia +iecare joc i e+icien a ace%tuia %&a recur% la %electarea doar acelor
caracteri%tici care %&au reg%it la majoritatea dintre %ubiec i" i anume primi patru itemi care
au +o%t bi+a i de cele mai multe ori la +iecare joc" relevan i pentru caracteriarea ace%tuia.
Figura 5. ,,-a secere" 3 6ocul nr.'
Reultatele primului joc" din lec ia >Ia %ecere?" %unt preentate n +igura
precedent. Dup cum ne&am a teptat" primul joc propu% la cla%a e)perimental a +o%t unul
de intere% pentru to i elevii. /ocul de rol e%te unul antrenant" care %timulea creativitatea.
44
(ce%ta crea o %itua ie comunica ional autentic" care pune elevul n %itua ia de a
produce te)t" dac ace%tuia i %e acord libertatea de a improvia. (ce%t joc a +o%t unul
dintre cele mai ndrgite" %ubiec ii mani+e%tndu& i dorin a de a +i >actori?.
Figura 7. 8-a secere" 3 6ocul nr.*
(l doilea joc din cadrul aceleia i lec ii a +o%t unul pe ec8ipe i pre%upunea
%electarea in+orma iilor ce r%pundeau la ntrebarea primit aleator. 0unca n ec8ip a
+acilitat comunicarea elev&elev" tip de comunicare mai pu in ntlnint n cadrul orelor" unde
comunicarea predominant e%te cea pro+e%or&elev %au preo+e%or&elevi. <rebuie men ionat"
n%" +aptul c munca n ec8ip perminte ca nu to i elevii % +ie implica i activ n reolvarea
%arcinii. 5n cadrul unei grupe %&au i%cat mici nen elegeri cu privire la mpr irea %arcinilor"
a%t+el nct timpul nu a +o%t +ructi+icat la ma)im. 9nele ntrebri au creat di+icult i i a%t+el
a +o%t nevoie de lmuriri %uplimentare.
Figura '9. 8Acordul predicatului cu subiectul"- 6ocul nr.'
/ocul >cartoanelor?" din cadrul lec iei >(cordul predicatului cu %ubiectul?" a creat
bun&di%poi ie prin combina iile de pronume i verbe ce nu %e potriveau. (cea%ta a +cut
45
ca %ubiec ii % +ie implica i n g%irea variantelor corecte i % lucree repede. $artea a doua
a jocului" care a cerut devoltarea propoi iilor" nu a mai +o%t la +el de intere%ant pentru
to i %ubiec i" a%t+el c procentul celor intere%a i a +o%t de apro)imativ -FL. 3levii nu au +o%t
la +el de creativi n +ormularea de propoi ii devoltate ca la jocul de rol din lec ia >Ia
%ecere?.
Figura ''. 8Acordul predicatului cu subiectul"- 6ocul nr.*
5n general" %arcina propu% de jocul >(jut&l pe 2periu ? a +o%t reolvat cu
u urin de ctre elevi" doar 3FL dintre elevi cernd a%i%ten .
Figura '*. 8:ropoi ia simpl. :ropoi ia devoltat" 3 6ocul nr.*
Ia jocul >'acan a?" de la lec ia >$ropoi ia %impl.$ropoi ia devoltat?" elevii au
cerut a%i%ten n propor ie de #FL" nu pentru a li %e clari+ica cerin a" ci pentru a cere
in+orma ii %uplimentare de%pre locul pentru care trebuiau % alctuia%c propoi ii.
46
$rin utiliarea jocului" ce pre%upune reolvarea %arcinii didactice ntr&un c8ip nou"
deo%ebit" atractiv %&a captat aten ia elevilor" ace tia +iind n propor ie de pe%te -FL
implica i activ n %arcinile de reolvat. /ocurile ce au pre%upu% munca n ec8ip au creat
%itua ii de comunicare %emni+icative" obi nuindu&i pe elevii cu munca colaborativ.
4.7.3. Etapa final

5n etapa +inal" admini%trarea po%t&te%tului" ne&a permi% realiarea unor compara ii
i %tabilirea unor concluii cu privire la cercetarea de%+ urat. Reultatele ob inute au +o%t
centraliate n urmtoarele tabele!
Nr.
Crt. Nume
Pre-
test Post-Test Trend
1 A6 A6 3 3 7
2 '6 A6 4' 4' 7
3 C6 #6 4' 4' 7
4 86 A6 3 ' 9
5 26 36 4' 4' 7
6 P6 '6 I 3 9
7 P6 C6 ' 4' 9
8 P6 #6 4' ' :
9 R6 A6 4' 4' 7
10 R6 #6 4' 4' 7
11 36 #6 ' 4' 9
12 T6 A6 ' ' 7
13 T606 4' 4' 7
14 ;6 A6 ' ' 7
;abel ' . ;abel comparativ pre-test 3 post-test. (lasa e$perimental
Nr.
Crt. Nume
Pre-
test Post-Test Trend
1 A6 86 3 3 7
2 '6 A6 4' 4' 7
3 '6 26 4' 4' 7
47
4 '6 R6 3 3 7
5 C6 A6 3 ' 9
6 C6 A*6 ' ' 7
7 C6 A,6 4' 4' 7
8 C6 C6 3 3 7
9 C6 26 4' 4' 7
10 C6 2a6 ' 4' 9
11 C6 2i6 ' ' 7
12 86 I6 3 3 7
13 <6 #6 4' 4' 7
14 26 A6 4' 4' 7
15 36 N6 I I 7
16 36 R6 4' 4' 7
17 ;6 26 3 3 7
18 =6 C6 3 3 7
;abel * . ;abel comparativ pre-test 3 post-test. (lasa de control
(nalind tabele de mai %u%" ob%ervm c di+eren ele la cla%a e)perimental" dintre
reultatele din pre&te%t i cele din po%t&te%t" %unt %emni+icative" %pre deo%ebire de cele de la
cla%a de control" unde reultatele din pre&te%t i po%t&te%t %unt apro)imativ acelea i.
Raportnd numrul de cre teri la numrul total de elevi i %cnd reultatul n
de%cre tere ob inem un procent de mbunt ire a reultatelor de 21L la cla%a
e)perimental. (plicnd aceia i +ormul i la cla%a de control ob inem un procent de 11L.
( dar gradul de mbunt ire a reultatelor e%te mai mare la cla%a e)perimental dect la
cea de control.
(vnd n vedere c %&au aplicat acelea i te%te la ambele e antioane" putem a+irma c
reultatele poitive ob inute de cla%a e)perimental %e datorea introducerii variabilei
independente" re%pectiv utiliarea jocul didactic ca metod principal de predare.
(%t+el datele din po%t&te%t au con+irmat ipotea de la care am pornit i anume
6ocurile didactice, ce plasea informa ia lingvistic n conte$te variate, constitue un
instrument eficient de nuan are i activiare a vocabularului.
48
CONCLUZII

Iucrarea de +a pune accentul pe devoltarea vocabularului prin utiliarea jocului
didactic ca metod principal de predare" o metod deloc nou" dar pe care am adaptat&o
%au mai bine %pu% am %electat i creat acele jocuri care au pu% %ubiec ii n %itua ia de a
produce te)t" +iindc a a cum am mai men ionat devoltarea vocabularului nu e%te doar una
din condi iile n elegerii i con%truc iei di%cur%ului" ci i o con%ecin a ace%tuia.
/ocurile au con+erit lec iilor dinami%m" atractivitate i au contribuit la crearea unei
atmo%+ere de%c8i%e i ne%tre%ante" ncurajnd atitudinea activ&participativ a elevilor.
. problem care a aprut a +o%t cea a managementului timpului" deoarece
majoritatea jocurilor au pre%upu% munca n ec8ip. 3nergia unei cla%e n care %e e)prim
diver%e puncte de vedere a%upra unui +apt" concept" eveniment" %e debate %au %e nva
prin colaborare" e%te mai %porit n compara ie cu cea a unei cla%e tradi ionale" n care
elevii %unt aten i doar la pro+e%or.
Iuarea de deciii la nivelul grupului" comunicarea e+icient n grup" tolerean a +a
de partenerii de dialog" au +o%t cteva din problemele cu care %&au con+runtat %ubiec ii
pentru c nu au +o%t obi nui i % lucree n ec8ip" ci mai mult independent.
Devoltarea vocabularului e%te un proce% continuu. 'ocabularul nu %e devolt o
dat cu aplicarea unei metode noi" n% %tudiul no%tru" de%+7urat pe o perioad %curt de
timp a demon%trat +aptul c devoltarea vocabularului prin joc e%te po%ibil" n% pentru a
ob6ine reultate %ati%+ctoare e%te nevoie de rbdare" con%ecven6 7i per%everen6.
Lista figurilor
49
Aigura 1. 4on%tela ia ..........................................................................................................1#
Aigura 2. ;arta le)ical ......................................................................................................11
Aigura 3. Ii%ta le)ical .......................................................................................................11
Aigura 4 . Diagrame de %tructur a variabilelor! %e)" etnie i %itua ie material
pentru e antionul de control i cel e)perimental ................................................................3,
Aigura ,.De%ign&ul e)perimentului pedagogic ...................................................................36
Aigura 6. Reultate pre&te%t * cla%a e)perimental ............................................................3-
Aigura #. Reultate pre&te%t * cla%a de control ....................................................................41
Aigura 1. ""Ia %ecere? * jocul nr.1 .......................................................................................43
Aigura -. >Ia %ecere? * jocul nr.2 .......................................................................................44
Aigura 1F. >(cordul predicatului cu %ubiectul?& jocul nr.1 ................................................44
Aigura 11. >(cordul predicatului cu %ubiectul?& jocul nr.2 ................................................4,
Aigura 12. >$ropoi ia %impl. $ropoi ia devoltat? * jocul nr.2 ....................................4,
Lista tabelelor
<abel 1 . <abel comparativ pre&te%t * po%t&te%t. 4la%a e)perimental .................................46
<abel 2 . <abel comparativ pre&te%t * po%t&te%t. 4la%a de control .......................................4#
BIBLIOGRAFIE
50
1. Drlea" @." 4erJe" 0." :2FF,=" -imba romn. Fonetic i vocabular, $roiectul
pentru nv mnt rural" 0ini%terul 3duca iei i 4ercetrii
2. Drbule%cu @." De liu D." :2FF-=" <etodica predrii limbii i literaturii romne n
nv mntul primar, 3ditura 4orint" Ducure ti
3. Degligiu" 3." :2FF1=" =uan area, activiarea i mbog irea vocabularului prin
lec iile de limba romn - lucrare metodico- tiin ific " 3ditura 3tnic" Drobeta
<urnu 2everin
4. Di%oc" (." :2FF3=" (ulegere de e$erci ii i 6ocuri didactice: pentru activiarea
vocabularului elevilor din ciclul primar" 3ditura 2piru ;aret" Ia i
,. Dlideanu" 3." erdean" I." :1-11=" >rientri noi n metodologia studierii limbii
romne la ciclul primar" 3ditura Didactic i $edagogic" Ducure ti
6. Doco " 0." :2FF3=" ;eoria i practica cercetrii pedagogice " 3ditura 4artea 4r ii
de tiin " 4luj&Gapoca
#. 4rciun" 4." :2FF3=" <etodica predrii limbii romne n coala primar " 3di ia a 3&
a"revut i adugit" 3ditura 3mia" Deva
1. @8erg8ina" D. :coord.=" :1--6=" )ocabularul limbii romne n coal: sinte
teoretic, ndrumtor metodic, culegere de e$erci ii le$icale, teste i grile " 3ditura
Didactica Gova" 4raiova
-. @8i " R." :2FF#=" )orbim corect romne te?, 3ditura $aralele 4," $ite ti
1F. Ie8r" A." .%born" /." ;iebert" 3." A focus on vocabular@" $aci+ic Re%ource% +or
3ducation and Iearning" ;onolulu" 29(
11. 0a)im" '." :2F1F=" (ontribu ia 6ocului didactic la devoltarea vocabularului
elevilor claselor A-A)" 3ditura $lim" Ia i
12. 0ic8el" A." David" /." Duboi%" D." :2FFF=" <atriser la lecture -:oursuivre
lBapprentissage de la lecture de 5 C '' ans" 3dition% .dile /acob
13. GagE" P." :1-11=" ;eac#ing )ocabular@ to Amprove 2eading (ompre#ension"
International Reading (%%o%iaction" 29(
14. .tobcu" I." :2FF6=" Formarea personalit ii colarului micprin mbog irea i
activiareavocabularului i devoltarea capacit ii de e$primare oral i scris -
lucrare tiin ific " 3ditura Didactic $re%" 2latina
1,. $am+il" (." :2FF-=" -imba i literatura romn n coala primar - persepctive
complementare"3ditura $aralela 4," $ite ti
16. $une%cu" 4." 0u7u"I." :1--#=" ;erapia educaDional integrat, 3ditura $ro
;umanitate" Ducure ti
51
1#. $une%cu" 4." :1-#6=" Deficien a mintala i procesul nva rii, 3ditura Didactic i
$edagogic" Ducure ti
11. $opa" @." :1---=" (ompunere i creativitate la clasele A-A) " 3ditura <impul" Re i a
1-. $uiu" K." :2FF#=" Devoltarea, nuan area i activiarea vocabularului elevilor n
lec iile de limba romn prin diferite activit i - lucrare metodico- tiin ific "
3ditura Irco 2cript" Drobeta <urnu 2everin
2F. Rdu &<aciu" R." :2FF4=" :edagogia 6ocului: de la teorie la aplica ii " 3ditura 4a%a
4r ii de tiin " 4luj&Gapoca
21. 2tan" 4." :2FF1=" Autoevaluarea i evaluarea didactic " 3ditura $re%a 9niver%itar
4lujean" 4luj&Gapoca
22. 2tan" 4." :2FF1=" ;eoria educa iei: actualitate i perspective " 3ditura $re%a
9niver%itar 4lujean" 4luj&Gapoca
23. 2trugariu" 3." :2FF-=" Educarea capacit ilor creatoare la colarul mic prin orele
de limba romn, cu referire la 6ocul didactic" 3ditura @eorge <o+an" 2uceava
24. erdean" I." :2FF1=" Didactica limbii i literaturii romne n nv mntul primar "
3ditura 4orint" Ducure ti
2,. Kao" R." :1-#-=" Debilit ile mintale, 3ditura Didactic i $edagogic" Ducure ti
26. Klate" " :2FF3=" <etodica activit ilor de devoltare a limba6ului i contribu ia
6ocului didactic la mbog irea vocabularului " 3ditura Dren" Ducure ti
2#. SSS :2F11=" .ocuri i e$erci ii amuante de ortografie i vocabular " 3ditura <eora"
Ducure ti%
52
ANEXE
53
ANEXA 1. Pre-testul
Gume! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1. 2crie ntrebarea al crei r%pun% % +ie enun ul dat.
5ntrebare! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
R%pun%! Ia captul drumului vei g%i magainul.
2. @%e te cte trei n%u iri :adjective= pentru urmtoarele cuvinte :%ub%tantive=!
gleat TTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT
copil TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT
ideeTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT
3. 2crie cuvinte
cu n ele% a%emntor pentru!
c8ip TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
drum TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
mire%me TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
cu n ele% opu% pentru!
voio% TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
noroc TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ovial TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
4. Ia ce crei c %e gnde te <om :biatul de pe butoi=U

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ANEXA 2
54
Proiect de lec ie
CLASA! a III&a (
ARIA CURRICULAR! Iimb 7i comunicare
DISCIPLINA! Iimba 7i literatura romn
UNITATEA DE NVARE! 'ara
SUBIECTUL! -a secere" dup Ion (grbiceanu
TIPUL LECIEI! con%olidare
OBIECTIVE OPERAIONALE!
.1&% %electee proverbele core%puntoare me%ajului te)tuluiB
.2&% citea%c corect" cur%iv 7i e)pre%iv te)tulB
.3&% citea%c %electiv +ragmente din te)tB
.4&% recon%tituie tabloul naturii pe baa in+orma6iilor din te)tB
.,&% de%crie +ragmente din te)t prin intermediul jocului de rolB
.6&% %intetiee in+orma6ii re+eritoare la te)t
STRATEGII DIDACTICE:
Metode yi procedee: conver%a6ia" e)plica6ia" e)erci6iul" ciorc8inele" jocul didactic
Mijloace de nv(mnt: +i7e" creta colorat
Forme de organizare! activitate +rontal" individual" pe grupe.
55
Nr.
crt.
Secven(ele
lec(iei
Ob.
op.
Con(inut ytiin(ific Strategii didactice Evaluare
Metode yi
procedee
Mijloace
de
nv(mnt
Forme de
organizare
1. 0oment
organiatoric
$regtirea materialelor nece%are lec6ei.
2. 'eri+icarea
temei
3levii vor citi pove%tirea unui +ragment din te)tul >Ia
%ecere?dup I.(grbiceanu
2e vor aprecia temele n +unc6ie de re%pectarea regulilor
pentru o pove%tire corect!
&+olo%irea timpului trecutB
&+olo%irea per%oanei a III&aB
&e)primare.
conver%a6ia
e)plica6ia
+rontal capacitatea de
a reda prin
pove%tire
+ragmente
ditr&un te)t
3. 4aptarea
aten6iei
.1 3levii %unt invitati % aleag din proverbele %cri%e pe
tabl pe acela care %e potrive7te cu te)tul?Ia
%ecere?dup I. (grbiceanu.
<inciuna are picioare scurte.
<unca e blagoslovitF(nd te Dii de ea, ai pit.
=u lsa pe mine ce poDi face ai?
conver%a6ia
e)erci6iul
+i7
proverbe
individual
+rontal
capacitatea de
a realia
corela6ii ntre
proverbe 7i
con6inuturi
cuno%cute
56
>mul #arnic, muncitor, de pine nu duce dor.
2e di%cut proverbele 7i %e motivea alegerea celor ce
core%pund con6inutul te)tului.
2e %crie titlul lec6iei pe tabl 7i n caiete.
e)plica6ia
4. (nun6area
%ubiectului 7i a
obiectivelor
Ii %e e)plic elevilor c n cadrul ace%tei lec6ii vor avea
po%ibilitatea % arate ct de bine cuno%c te)tul >Ia
%ecere?" dup I.(grbiceanu" prin citirea %electiv a
unor +ragmente din te)t" prin completarea unor
propoi6ii lacunare cu cuvinte din te)t" prin
con%emnarea unor in+orma6ii de%pre te)t n cadrane.
+rontal capacitatea de
a n6elege
%ubiectul 7i
obiectivele
lec6iei
,. 4on%olidarea
cuno7tin6elor
.2
.3
.3
.4
4itirea %electiv a unor +ragmente din te)t!
&odi8na oamenilorB
&plecarea %ecertorilor %pre ca%B
4iorc8ine&imaginea naturii a7a cum reie%e din te)tB
&%e veri+ic munca pe grupeB
&%e completea ciorc8inele la tablB
e)erci6iul
e)erci6iul
conver%a6ia
te)tul
%uport
cret
colorat
+rontal
individual
capacitatea de
a citi corect"
cur%iv"
e)pre%iv
capacitatea de
a e)trage din
te)t cuvinte
ce
caracteriea
natura
57
.,
.6
/oc de rol
3levii mpr6i6i pe grupe vor interpreta n +a6a cla%ei
+ragmentul n care e%te preentat munca oamenilor
n lanul de gru 7i +ragmentul pregtirii 7i %ervirii
me%ei.
/oc pe grupe
2e e)plic elevilor c vor putea demon%tra ct de
bine au n6ele% te)tul prin g%irea r%pun%urilor
corecte la ntrebrile primite prin tragere la %or .
2e con%emnea pe tabl datele ob6inute.
ciorc8inele
jocul de rol
e)plica6ia
joc didactic
+i e cu
ntrebri
pe grupe
pe grupe
capacitatea de
a eviden6ia
activit6i
%peci+ice
omului prin
joc de rol
capacitatea de
a %intetia
in+orma6ii din
te)t
58
6. 5nc8eierea
activit6ii
2e vor +ace aprecieri generale 7i individuale cu
privire la modul de n care elevii au participat la
lec6ie.
conver%a6ia
e)plica6ia
Arontal
59
(G3NO&ntrebri individuale pentru concur%
:%e decupea=
&4e anotimp e%te de%cri% n primele dou alineate ale te)tuluiU
&4e moment al muncilor agricole e%te n+6i7atU
&4e moment al ilei e%te de%cri% n primele alineateU
&4ine e%te n lanul de gruU
&4e +cea neva%ta lui Dinu la ora prnuluiU
&4e +ac %ecertorii dup ma%U
&4e +ac %ecertorii dup odi8nU
&4nd %e ntorc %ecertorii aca%U
&(l cui cntec %e nal6 n vdu8U
&4u ce %ecer %ecertorii grulU
60
FI DE LUCRU
Uneyte cuvintele!
vdu8 arom
neamuri a ridica
mirea%m cer
ne%+r7it a aprinde
a a66a continuu
mereu rude
a cldi nemrginit
Gseyte opusul!
dea%upra
pline
copt
grele
apu%
a lega
tcut
ANEXA 3.
61
IMAGINEA
NATURII
ANEXA 4.
62
Proiect de lec ie
CLASA! a III&a (
ARIA CURRICULAR! Iimb 7i comunicare
DISCIPLINA! Iimba 7i literatura romn
UNITATEA DE NVARE! 'ara
SUBIECT! (cordul predicatului cu %ubiectul
TIPUL LECIEI! de dobndire de noi cuno tin e
OBIECTIVE OPERAIONALE!
.1&% identi+ice %ubiectele i predicatele dintr&o propoi ie
.2&% %tabilea%c corect acordul predicatului cu %ubiectul

STRATEGII DIDACTICE:
Metode yi procedee: conver%a6ia" e)plica6ia" problematiarea" jocul didactic
Mijloace de nv(mnt: +i7e" +lipc8art
Forme de organizare: activitate +rontal" individual" pe grupe.
63
Nr.
crt.
Secven(ele
lec(iei
Ob.
op.
Con(inut ytiin(ific Strategii didactice
Metode yi
procedee
Mijloace de
nv(mnt
Forme de
organizare
1. 0oment
organiatoric
2alutarea cla%ei.
$regtirea materialelor nece%are lec6ei.
2. 'eri+icarea
temei
2e ntreab elevii dac au avut tem de ca%" dac da atunci
%e veri+ic tema.
conver%a6ia
Arontal
3. 4aptarea
aten6iei
3levii vor +i ndruma i % ajute per%onajul numit 2periu
% g%ea%ca drumul corect ctre lanul cu gru" identi+icnd
varianta corecta de e)primare.
2e di%cut de%pre op iunea alea% i %e ob%erv acordul
predicatului cu %ubiectul.
problemati&
area
Alipc8art individual
+rontal
4. (nun6area
%ubiectului 7i
a obiectivelor
2e anun6 %ubiectul lec6iei %i %e preint obiectivele
propu%e" pe n6ele%ul elevilor.
Arontal
64
2e %crie titlul la tabla %i pe caiete.
,. 4on%olidarea
cuno7tin6elor
.2
.1
.2
2e %crie pe caiet noua de+in ie ! :redicatul se acord n
numr cu subiectul. 2e men ionea elevilor c ntre
%ubiect i predicat nu %e pune virgula.
2e vor %crie pe tabl dou propoi ii. 2ub +iecare propoi ie
n dreptul %ubiectului i al predicatului %e va men iona
numrul i per%ona. 3levii vor ob%erva c ace%tea %unt la
+el. 2e e)plic c ace%ta e%te acordul dintre %ubiect i
predicat.
2e +ormea ec8ipe de cte patru elevi. Aiecare ec8ipa va
avea dou boluri! unul cu pronume i unul cu verbe.Aiecare
copil va lua cte un bile el" mai nti din bolul unde %unt
pronumele. Dupa ce %&a e)tra% biletul" %e %crie pe caiet ce
pronume e%te bilet %i la ce per%oana i numr e%te.
(poi %e e)trage cte un verb %i +ace acela i lucru.
2e ntreab elevii dac %e potrive%c" dac %un corect
romane%te cnd %unt pu%e mpreun. :$robabil nu vor +i
cauri n care % %e potrivea%c %au vor +i +oarte rare=.
3)plica ia
/ocul didactic
<abl
4ret
4artona e
Arontal
$e grupe
65
2e +ace %c8imb de bile ele cu ceilal i membri ai ec8ipei
pana cand %e potrive%c. (tentie! %e %c8imb numai
verbele.$ronumele %e p%trea.
2e aleg n jur de 2&3 elevi % citea%c propoi iile" cu
modi+icrile de rigoare.
/ocul continu! %e nlocuie%c pronumele cu %ub%tantive"
comune %au proprii.
2e aleg al i 2&3 elevi % citea%c propoi iile" cu
modi+icrile de rigoare.
Visul lui Speriu
3levii vor primi cte o +i " care %e concretieaa n
%cri%oarea %perietorii& per%onaj de pove%te. 2arcina lor va +i
de a corecta gre%elile de e)primare intalnite. Daca timpul
4onver%a ia
66
.2
permite" %e va tran%crie corect" pe caiete"iar daca nu& %e va
con%titui in parte a temei.
/oc didactic Ai e de lucru Arontal
6. 3valuarea
activit ii
2e vor +ace aprecieri individuale 7i generale a%upra
modului n care au lucrat elevii" precum 7i aprecieri
re+eritoare la comportamentul ace%tora pe parcur%ul orei.
(precieri
verbale
4onver%atia
3)plicatia
Arontala
Individuala
67
#I0$2A 3P$RI$T%AR$I


$U


68
A0UN8 P535RI0$6
AU A0UN8AT
P535RI0$6
A0UN8AI
P535RI0$6

69
VISUL LUI SPERIU
70
Paiele mi este corpul. Haina vechi mi in de cald. O plrie roas m >
aprau de soare. Cu toate acestea sunt un paznic de ndejde. Pasrea se
feresc de mine. Noi sunt mul umit. >
De i vd attea n jur, tare a vrea s pot gndi precum un om. Visul meu
sunt s am minte.
Voi merge la arele Oz! Voi mi va ndeplini visul!
ANEXA 5
71
72
ANEXA 6
Proiect de lec ie
CLASA ! a III&a (
ARIA CURRICULAR ! Iimb 7i comunicare
DISCIPLINA : Iimba 7i literatura romn
TEMA LECIEI: $ropoi6ia %impl. $ropoi ia devoltat.
TIPUL LECIEI : +i)are
SCOPUL ! 9tiliarea corect a elementelor de con%truc6ie a comunicrii n e)primarea
proprie" la realiarea de me%aje orale %au %cri%e. Recunoa7terea propoi6iilor %imple ca
urmare a identi+icrii pr6ilor principale de propoi6ie
OBIECTIVE OPERAIONALE:
.1 & % enumere caracteri%ticile pr6ilor de vorbire 7i de propoi6ie %tudiate
.2 & % de+inea%c propoi ia %impl
.3 & % de+inea%c propoi ia devoltat
.4 & % +ormulee propoi6ii %imple i propoi ii devoltateB
., & % realiee %c8emele unor propoi6ii %imple i propoi ii devoltateB
STRATEGII DIDACTICE:
Metode yi procedee! conver%a6ia" e)plica6ia" jocul didactic" organiator gra+ic &
ciorc8ine" e)erci6iul" cubul
Mijloace! +lipc8art" jetoane cu cuvinte" +i7e de lucru" carioci"
Forme de organizare! +rontal" perec8i" grupe

73
74
75
Secven(ele
Lec(iei
Ob
.
op.
Con(inuturile
Lec(iei
Strategii didactice
Evaluare
Metode yi
procedee
Mijloace de
nv mnt
Organizarea
clasei
& $reentarea elevilor" prenumele lor 7i o n%u7ire care&i de+ine7te
ce ncepe cu ini6iala numelui
3). de
%pargere a
g8e6ii
Verificarea
cunoytin(elo
r
Discu(ii
introductive
.1
& 4e pr i de propoi ie cunoa te iU
& 4e ntrebare +ormulm pentru a identi+ica predicatulU $rin ce
parte de vorbire poate +i e)primat predicatulU 4e e)prim
verbulU
& 4e ntrebare +ormulm pentru a identi+ica %ubiectulU $rin ce pr6i
de vorbire poate +i e)primat %ubiectulU 4e e)prim %ub%tantivulU
De cte +eluri e%teU 4te numere areU 4e e)prim pronumeleU
4are %unt per%oaneleU 4te numere areU
& $ropoi iile %un +ormate numai din %ubiect i predicatU
conver%a6ia <abl
4ret
Oral
Anun(area temei
yi a
obiectivelor
& (i vom e+ectua e)erci6ii cu $ropoi6ii %imple i $ropoi ii
devoltate " vom alctui propoi6ii dup imagini" vom realia
%c8emele lor" vom identi+ica pr ile principale i pr ile
%ecundare de propoi ie.
& 2crierea titlului la tabla" elevii vor %crie titlul in caiete
conver%a6ia
Dirijarea
nv rii .2
.3
.4
.,
.4
2e d de+ini ia propoi iei %imple.
2e de+ine te propoi ia devoltat.
3levii %unt ruga i % dea cteva e)emple de propoi ii %imple. 2e
alege una dintre ele i %e notea pe tabl. 2e +ace %c8ema
propoi iei. 9lterior propoi ia %e devolt treptat :nc trei
propoi ii=. $entru +iecare propoi ie %e alctuie te %c8ema.
& Ex. Joc didactic: Gsete perechea
& elevii au pe banc jetoane cu di+erite cuvinte" nume%c un elev %
citea%c cuvntul" identi+ic partea de vorbire 7i apoi ce +el de
parte de propoi6ie poate +i" ceilal6i veri+ic jetonul lor pentru a
vedea cu care poate +orma o propoi6ie %impl
3)plica ia
/ocul didactic
<abl
4ret
/etoane
Arontal
Arontal
76
Anex
:%e decupea=
Alorile au n+lorit (vionul ateriea
Rndunica ciripe te 9r%ul doarme
o+erul conduce 4ocorii (u plecat
0i8aela dan%ea <renul %o%e te
perele 2e coc +runele (u cut
vacan a 'a %o%i 0ieii burd
%portivul 'a c tiga Goi 'om reolva
2telele %trluce%c 2oarele a apu%
ANEXA 7.
77
78
ANEXA 8
4;34VII2< D3 .D23R'(WI3

Iec ia!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
/ocul!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


Realiea
%arcina
propu%
Aolo%e te
propoi ii
ampleCdevoltate
InventivC4reativ Intere%at (ctiv Aructi+ic
timpul
Rela)at Iucrea
repede
(re alte
preocupri
.bo%it $licti%it 4ere
a%i%ten6
(.(.
D.(.
4.D.
@.R.
0.2.
$.D.
$.4.
$.D.
R.(.
R.D.
2.D.
<.(.
<.I.
'.(.
79
Anexa 9
Gume! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1. (+l ntrebarea al crei r%pun% % +ie enun ul dat.
5ntrebare! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
R%pun%! 0i&a plcut mult cadoul.
2. @%e te cte trei n%u iri :adjective= pentru urmtoarele cuvinte :%ub%tantive=!
var TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT
cer TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT
muncitori TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT
3. 2crie cuvinte
cu n ele% a%emntor pentru!
ceaun TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
a mbuca TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
vdu8 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
cu n ele% opu% pentru!
8arnic TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
jucu TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
bucuro% TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
4. 4um crei c trece iua oamenilor din imagineU Ia ce or crei c %&au treitU 4e au
+cut ei dup aceeaU

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
80

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
81

S-ar putea să vă placă și