Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTIC

Data :
Profesor :
Clasa:
Modulul: MIV-Servirea preparatelor din peste
Tipul de lectie: recapitulare a cunostintelor
Durata:5 !inute
Unitatea de competenta: "#$-Servirea %n unit&'i de ali!enta'ie
Scopul lectiei: siste!ati(area si reordonarea cunostintelor do)andite despre siste!ele de servire* constatarea
nivelului de pre+atire a elevilor*corectarea unor con,u(ii
Competente specifice: C$ - Serve.te preparatele .i )&uturile %n unit&'ile de ali!enta'ie
Competente derivate:
C$: sa clasi,ice si sa intelea+a cu! se ,ace selectia siste!ele de servire
C#: sa descrie siste!ele de servire a preparatelor din peste
C/: sa preci(e(e avanta0ele si de(avanta0ele siste!ele de servire %n ali!entaia pu)lica
Metode i procedee: conversatia euristica* co!paratia* e1plicatia* de!onstratia* ciorc2inele
Mijloace de invatamant: !anual*au1iliar curricular*carti de specialitate
Bibliografie: Manual pentru cali,icarea Ospatar3c2elner4 van(ator in unitati de ali!entatie:anul de
co!pletare:do!eniul Turis! si Ali!entatie*nivel #5 Dinca Cristian coord6-7ucuresti* EDP #8
Au1iliar curricular-Servirea consu!atorilor
9r6
crt
Etapele lectiei
T
i
!
p
Activitatea pro,esorului Activitatea Elevilor Strate+ii didactice Evaluare
Metode Mi0loace Mod
Or+6
$
Mo!ent
or+ani(atoric
#
-Saluta elevii
-:ace pre(enta
-Veri,ica tinuta elevilor
-Pre+ateste !aterialul
didactic
-Saluta pro,esorul
-Elevul de serviciu
anunta elevii a)senti
-se pre+atesc pentru
inceperea lectiei
-sunt atenti
Conversatia :rontal
individual
#
Preci(area
continutului*
o)iectivelor si
a unui plan de
recapitulare
$5 Veri,ica te!a pentru acasa
$6 Clasi,icarea siste!elor de
servire
# Modalitati de servire a
preparatelor culinare din
peste6
/6 Preluarea de la sectii a
preparatelor culinare din
peste6
;6 Servirea preparatelor
culinare din peste6
56 De)arasarea6
-Sunt atenti
-9otea(a in caiete
planul de recapitulare
E1punerea
Conversatia
:rontal
/
Recapitularea
continutului
pe )a(a
planului
sta)ilit
/ Se reali(ea(a ,rontal oral dar
si scris pe )a(a unei ,ise de
lucru6
Pro,esorul adresea(a
intero+atii ,rontale:
Ce intele+eti prin operatia de
servire<
De cine este e,ectuata aceasta
operatie<
Sunt atenti
Participa activ la lectie
9otea(a in caiete
Receptionea(a !esa0ele
Conversatia
Pro)le!ati-
(area
E1punerea
Descrierea
Manual
Sc2e!a
ta)lei3ST4
:rontal
individual
orala
Toate preparatele culinare
sunt servite in acelasi !od<
Pe )a(a acestor intre)ari
scoate in evidenta
!odalitatile de e,ectuare a
operatiei de servire6
Aplica !etoda ciorc2inelui:
scie pe ta)la cuvintele
nucleu-=siste!e de
servire>iar apoi elevii
evidentia(a le+atura intre
,or!ele de servire reali(and
in ,inal clasi,icarea
siste!elor de servire6
Dupa pre(entarea siste!elor
de servire cere elevilor
re(olvarea unei ,ise de lucru
a1ata pe servirea preparatelor
culinare din peste6
Preci(ea(a !odalitatea de
co!pletare a ,isei de lucru6
Se veri,ica co!pletarea ,isei
de lucru6
Co!pletea(a ,isa de
lucru6
Sunt atenti
Ta)la
:isa de
lucru
scrisa
; Aprecierea
activitatii
elevilor
$? Se co!pletea(a lacunele
Se corectea(& +reselile
9otarea elevilor6
Sunt atenti
Participa activ la lectie
9otea(a in caiete
Receptionea(a !esa0ele
Conversatia
E1punerea
Descrierea
:rontal
@ Mo!ent
or+ani(atoric
,inal
/ Anunta si notea(a pe ta)la
titlul te!ei pentru acasa6
Reali(ati sc2e!a de
clasi,icare a preparatelor
Sunt atenti
9otea(a in caiete
Conversatia
E1punerea
Ta)la
Manual
:rontal
individual
culinare din peste si
e1e!pli,icati asocierea
acestor preparate cu di,erite
tipuri de )auturi6
O,era e1plicatiile necesare
re(olvarii te!ei de casa6
SISTEME DE SERVIRE
1.Clasifcarea sistemelor de servire
2.Descrierea fecrui sistem de servire
3.Avantaele !i de"avantaele sistemelor de servire
Sisteme de
servire
Servirea
de ctre
os#tar
Servirea
ra#id $%ast
%ood&
Servirea la
domiciliu
Servirea #rin
automate
Room service
Servirea 'n
unit(ile de
trans#ort
Sistemul servire
direct $en)le"&
Sistemul servire
indirect $%rance"&
cu
autorul
cle!telu
i
la
%ar%urie
la
cea!c
cu autorul
cruciorul
ui
la
)*eridon
Autoservirea
Clasa a+,a
M IV servirea #re#aratelor si -auturilor
9u!ele elevuluiAAAAAAAAA6
:ISA DE B"CR"
Tim# de lucru 1. minute

I. Notati cu A enunturile adevarate si cu F afrimatiile false,in exemplele de mai jos :
a&///// 0re#aratele culinare din #este sunt asociate in cadrul meniurilor
cu -auturi a#eritiv.
-&/////Stridiile se servesc #e #latorui cu )*eata #isata.
c&/////Servirea #re#aratelor culinare din #este se reali"ea"a #e #artea
drea#ta.
d&////..0estele va f montat #e %ar%uria intinsa mare cu ca#ul ins#re
dreata.
e&/////1urculita #entru #este are doar trei %urc*eti.
II6 Co!pletati ur!atoarea sc2e!a:
Sisteme de
servire
Servirea de ctre
os#tar a
#re#aratelor din
#este
Servirea indircta
a #re#aratelor din
#este
Rezolvare fisa de lucru:
I
a- :* )-a* c-A* d -:* e- A

II Siste!e e,ectuate de catre c2elner
Servirea la +2eridon
Servirea la ,ar,urie
Servirea la platou

S-ar putea să vă placă și