Sunteți pe pagina 1din 156

JULIETTE PATRICE

Trandafirul
de aur
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
IRINA POPESCU-TISMANA
ALCRIS
Romance
Capitolul 1
Fiecare minut de zbor era o \ncntare. 747 plutea
pe o mare de nori colorat` \n auriu-ro[cat de soare.
Deja patru ore de c`l`torie. Va ajunge la Atena la
Thea Hunt \[i scutur` p`rul ar`miu. Doar nu era s` se
team` de un mic calcul de fuse orare! Iat`, va ajunge
\n Grecia, da la orele [aisprezece. |[i netezi
compleul de in crem [i se \ntinse, lungind o pereche
de picioare cizelate irepro[abil, demne de
perfec]iunea statuilor antice.
O dat` ajuns` pe p`mnt, nu va avea timp de
pierdut, trebuia s`-[i recupereze bagajele, s` treac`
prin vam` \n vitez` [i s`-[i g`seasc` avionul de
leg`tur`. Linia interioar` care deservea Melinas nu
avea dect un avion pe zi. Dac` \l sc`pa Thea zmbi.
Nu-l va sc`pa, pentru c` avea \ntlnire cu Melinas.
Insula ei M` rog, cea \n care bunica ei v`zuse
5
lumina zilei. Ast`zi, va descoperi p`mntul str`mo[ilor
ei, a[ezat ca o bijuterie \n apele albastre ale M`rii
Ionice. Yaya bunic` \n grece[te \i vorbise adesea,
\ntre]innd visurile ei de copil cu legende \nsorite \n
care zeit`]ile \nlocuiau prin]ii [i p`storii din pove[tile
occidentale. De mic`, Thea \l cuno[tea pe Apolo, zeul
soarelui [i pe Zeus cel teribil, st`pnul fulgerelor, care
cobora pe p`mnt s` seduc` simple muritoare Yaya
evoca ruinele superbe, martore ale prestigiului
civiliza]iei antice, descria portocalii \n floare,
blnde]ea prim`verii, mieii care zburdau la soare.
Deoarece Yaya, Helene Louris pe numele ei de fat` \[i
petrecuse toat` adolescen]a la Melinas. La optsprezece
ani se c`s`torise cu Iannis Melos. {i, ca mul]i tineri
greci la \nceputul secolului, luaser` drumul
Americii Se instalaser` la New York [i d`duser`
via]` unei fiice, Sofia, mama Theei. F`r` a-[i nega
originea, Sofia nu fusese niciodat` curioas`. Nu-i prea
p`sa de povestirile mitice unde se \nfruntau zeiii
Thea, dimpotriv`, se pasionase de Grecia din fraged`
copil`rie. Fascinat` de descrierile bunicii, \[i
promisese s` cunoasc` \ntr-o zi acest p`mnt fabulos
unde soarele era rege!
O s` mergem amndou`, nu-i a[a, Yaya?
Sigur, draga mea. Amndou` {i-]i voi ar`ta
insula mea, vom vizita casa \n care m-am n`scut.
6
La aceast` amintire, ochii Theei se umezir`. Bunica
ei murise cu trei ani \n urm`, f`r` s`-[i revad`
vreodat` ]ara tinere]ii sale. Dar Thea \[i continua visul.
|n cteva ore, va fi acolo.
Mai \nti se va duce s-o vad` pe veri[oara ei Alethsa
Issue, din ramura familiei care r`m`sese \n Grecia.
Aletha \nv`]ase engleza datorit` unui preot din sat.
Din momentul \n care [tiuse s` scrie, \ncepuse cu
Thea o coresponden]` care dura deja de zece ani. {i
dac` Thea zbura spre Melinas, era din cauza ultimei
scrisori pe care o primise:
Drag` Thea
Vreau s` te previn \n cteva cuvinte: terenul care a
apar]inut familiei Louris se va pune \n vnzare. Dup`
cum [tii, num`r` patruzeci de acri, cu o plaj` privat`.
C`su]a dateaz` de la \nceputul secolului, dar
proprietarii actuali au ad`ugat o baie. Sunt dou`
camere [i un salon care d` spre mare.
Cum tu visezi dintotdeauna o re[edin]` la Melinas,
am ]inut s` te avertizez imediat. Pre]ul fixat este de
dou`zecii de mii de dolari.
Sper c` toat` lumea este bine s`n`toas` la tine.
Dimitri [i cu mine suntem bine [i copiii la fel. Scrie-mi
repede s`-mi spui ce ai de gnd \n privin]a terenului.
Veri[oara ta care te iube[te, Aletha
7
Planurile ei? Foarte simplu: s` achizi]ioneze
terenul! De ct` vreme se gndea la asta! Ca prin
minune, avea economii suficiente pentru c` Dar era
o poveste lung`.
La \nceput, evitase Sirena m`rii, un mic butic de
artizanat mexican pe care Thea \l deschisese \mpreun`
cu o prieten`, la sfr[itul studiilor lor comerciale.
Ie[ite primele din promo]ia lor, preferaser` aventura
\n locul muncii de comer] de rutin` \ntr-o mare
\ntreprindere. |n primul an trebuiser` s` se zbat`
pentru a supravie]ui dar, \ncetul cu \ncetul, micul
butic din New York, din centrul Manhattanului, \[i
f`cuse un renume de originalitate care [tiuse s` atrag`
clientela. |mprumuturile contractate pentru
achizi]ionarea localului fuseser` rambursate [i cele dou`
prietene putuser` \n cele din urm` s`-[i acorde salarii bine
meritate.
Buticul reprezenta mult pentru Thea. |i consacra
tot timpul [i rezultatele o satisf`ceau din plin. Mai
mult, adora s` c`l`toreasc` [i meseria ei o f`cea s`
parcurg` locuri exotice ca Mexicul sau Jamaica pentru
a colec]iona articole de artizanat ce erau puse \n
vnzare la Sirena. Singura ei problem` era de ordin
personal: cum s` g`seasc` \n aceste condi]ii timpul de
a lega o rela]ie cu un b`rbat? |n afara ctorva flirturi la
universitate, via]a ei sentimental` r`mnea pustie.
Muncea prea mult pentru a se \ndr`gosti! Uneori,
8
p`rin]ii ei se \ngrijorau s-o vad` singur`, dar ea rdea
de temerile lor. Succesul \i surdea, era tn`r`
Fiecare lucru la timpul s`u {i atunci, f`cuse
cuno[tin]` cu Robert.
Tn`r avocat de viitor, o scosese o dat` sau de dou`
ori la restaurant Prietenia lor se \ndreptase repede
spre un sentiment mai tandru Oare era dragoste? se
\ntrebase Thea, nedumerit`. |n ciuda lipsei ei de
experien]` [i a rezervei naturale, g`sea c` s`rut`rile lui
o dezam`geau [i nu se \ncadrau \n descrierile pline de
pasiune pe care le citise \n romane.
|n ciuda acestui fapt, era gata s` se decid`, pn` \n
ziua \n care descoperise concep]iile lui Robert \n
materie de cuplu: pentru el, femeia trebuia s` stea
cuminte acas` [i de preferin]` la buc`t`rie! Ce onoare!
Thea n-avea de gnd s` duc` o asemenea via]` [i cu
att mai pu]in s`-[i abandoneze buticul! Dup` ce
rumegase totul pe toate fe]ele, tn`ra rupsese logodna
ct mai diplomatic posibil.
Punnd banii de-o parte \n timpul celor cteva luni
ct durase rela]ia lor planificaser` s`-[i cumpere o
cas` punndu-[i \n comun economiile era acum
posesoarea unei sume frumu[ele [i putea s` se
gndeasc` la o proprietate \n Grecia. Via]a avea uneori
\ntors`turi ciudate!
Thea zmbi. La Melinas \[i va descoperi r`d`cinile.
|n curnd, casa Yayei va fi a sa [i, pentru a aranja totul,
9
va \mbina \n acela[i voiaj pl`cerea [i afacerile. Carla,
prietena ei care administra Sirena \mpreun` cu ea, era
de acord s` se orienteze spre artizanat mediteranean.
Thea se va duce \n Grecia de dou` ori pe an pentru a
prospecta regiunea [i \n acela[i timp \[i va petrece
vacan]a. Cnd nu se va afla pe insul`, va putea \nchiria
casa, opera]ie cu att mai rentabil` cu ct num`rul de
turi[ti cre[tea de la an la an. Hot`rt lucru, totul se
\nl`n]uia de minune!
P`r`sindu-[i visarea, tn`ra relu` cartea pe care o
\ncepuse la decolare, povestea unui prin] frumos ca
un zeu, care se petrecea \n cadrul Greciei antice.
Brusc, f`r` s`-[i dea seama exact ce o \ndemnase s-o
fac`, \[i ridic` ochii [i-l v`zu pe el, eroul ei, ie[it direct
din romanul pe care-l citea. |nainta cu un pas ferm [i
hot`rt de-a lungul culoarului lui 747!
Thea crezu c` viseaz`. Bine\n]eles, elegantul
costum gri \nchis apar]inea secolului dou`zeci, dar
]inuta capului mndru, profilul de camee, puterea de
seduc]ie care se dagaja din acest b`rbat \l situa \ntr-o
cast` special`, cea a privilegia]ilor, a elitei. El se opri
pentru a l`sa s` treac` o stewardes` [i Thea putu s`-l
contemple mai mult.
|nalt, cu ochi [i p`r negru, d`dea impresia de for]`
[i autoritate calm`. Alura lui felin` l`sa s` ghice[ti un
trup cu mu[chi lungi [i fini. Evoca o panter` care-[i
st`pnea puterea, dar era gata \ntotdeauna s` sar`.
10
Sim]indu-se observat, necunoscutul se \ntoarse.
Privirile li se \ncruci[ar` [i Thea sim]i un [oc: avea
sentimentul c`-l cunoa[te, dar era imposibil! |l vedea
pentru prima oar`. Un astfel de b`rbat nu se uita u[or!
El zmbi, cercetndu-i cu insolen]` snii fermi,
picioarele fine, coapsele dezgolite de fusta urcat` prea
sus. Thea se \nro[i, se \ndrept`, \[i trase nervoas`
fusta, \ncercnd s`-[i compun` un aer degajat. O
scnteie ironic` se aprinse \n ochii negri care o priveau.
|[i relu` \n mod ostentativ lectura, furioas` c` nu-i
putuse r`spunde cu aceea[i privire. La trecerea lui,
Thea f`cu eforturi s` r`mn` impasibil`.
Paris era singura escal` \nainte de Atena.
Necunoscutul nu cobor\ [i, ciudat, aceast` constatare
o tulbur` pe tn`r`. Sim]i o mul]umire secret` [i \n
acela[i timp o jen` curioas`. |n curnd, totu[i,
apropierea de Atena \i alung` orice alt` preocupare.
Toate visurile ei de copil se concretizau. |n cteva
minute, va ajunge pe acest p`mnt magic, a c`rui
dragoste \i fusese insuflat` din leag`n. Va z`ri
Acropole [i templele sacre, l`ca[uri ale civiliza]iei
antice. Thea \[i lipi nasul de hublou, re]inndu-[i
r`suflarea Periferiile ora[ului nu aveau nimic
spectaculos, cenu[ii ca toate ale marilor metropole.
Dar deodat` ap`ru Pathenonul, bijuteria Acropolelui,
cu cabane de marmur` reflectnd lumina de aur a
dup`-amiezii. Grecia!
11
Aeroportul mi[una de lume. Thea se strecur` cum
putu dar, \ntre debarcare [i a[teptarea bagajelor, se
scurse o or` bun`. Nu-i mai r`mnea mult timp ca s`
treac` prin vam` [i s` g`seasc` terminalul lui Ionian
Airways, compania care deservea insulele. Se a[ez` la
coada care se forma la ghi[eele vamei [i care avansa cu
o \ncetineal` tipic mediteranean` Timpul trecea.
Cnd \i veni rndul, nu mai dispunea dect de
dou`zeci de minute ca s` sar` \n avionul ei. |n fa]` se
deschidea un culoar interminabil. Se gr`bi,
blestemndu-[i mania de a-[i lua bagaje prea multe.
Aceast` valiz` cnt`rea o ton`!
Este nevoie de ajutor?
Aceast` voce grav`, profund` Thea tres`ri,
propulsndu-[i valiza \n tibia zeului grec pe care-l
remarcase \n avion!
Oh! |mi pare r`u! V-am lovit?
Cred c` voi supravie]ui
El zmbi, descoperindu-[i din]ii str`lucitori.
Eu trebuie s` v` cer scuze, v-am speriat.
V`zut de aproape, era [i mai seduc`tor. Cteva
riduri fine la col]ul ochilor, datorate rsului [i statului
\n aer liber, nu vrstei. Thea \i d`dea cam treizeci [i
cinci de ani.
Nu-mi r`mn dect zece minute s` prind
avionul. Regret, dar trebuie s-o iau la goan`!.
12
L`sa]i-m` s` v` duc valiza. Dar ce ave]i \n`untru?
Plumb?
Doar cu ce s` m` \mbrac cincisprezece zile. Nu
[tiu s` c`l`toresc simplu.
Se vede! spuse b`rbatul zmbind. |l cunosc pe
pilot, nu a[teapt` nici un minut.
Din doi pa[i, el era deja la cap`tul culoarului.
A[tepta]i! De unde [ti]i c` lu`m acela[i avion?
Nu exist` dect unul \n aceast` parte a
terminalului, cel care deserve[te Melinas. Asta pic`
bine, este chiar destina]ia mea!
Soarele torid de august, \nfierbnta asfaltul care pe
alocuri lucea ca o oglind`. Cnd v`zu micul bimotor
care se preg`tea de plecare, Thea sim]i c` i se \nmoaie
picioarele: modelul data din al doilea r`zboi mondial
cel pu]in [i uitaser` s`-l caseze!
Tovar`[ul ei \i ghici gndurile [i \ncepu s` rd`.
Nu te nelini[ti. Ne va duce la destina]ie bine
s`n`to[i!
Pasarela, contemporan` demn` cu aparatul, se
balansa periculos cum puneai piciorul pe ea. Thea se
avnt`, [i fu ct pe ce s` alunece. Un bra] ferm o
re]inu. Un val de c`ldur` o travers`. Cnd \[i rec`p`t`
echilibrul, b`rbatul o l`s`. Thea urc` la bord,
con[tient` de privirea care \ntrzia pe picioarele ei
lungi, bronzate. Ce senza]ie ciudat`! S-ar fi putut
13
spune c` era o mngiere pe pielea ei. Bine c` era
singur` \n micul avion!. Nimeni nu va remarca
tulburarea [i ro[ea]a care-i \mpurpurase obrajii.
Prin hublou, \l vedea pe necunoscut discutnd cu
pilotul. |[i scosese haina [i sub ]es`tura fin` a c`m`[ii,
se ghiceau mu[chii tari, pielea bronzat`. Un zeu grec!
Era singura compara]ie care-i venea \n minte.
Kali Mera!
Thea se \ntoarse [i zmbi, spunnd [i ea bun` ziua
\n grece[te. Doamna de o vrst` oarecare care intra,
purta un crucifix de argint pe rochia ei neagr` [i
strngea la piept o roat` enorm` de brnz`. Thea se
sim]i brusc p`truns` de bucurie se afla cu adev`rat
\n Grecia!
Zeul grec discuta \n continuare la piciorul
pasarelei. Poate c` se r`zgndise, se hot`rse s` ia alt
avion. Stomacul i se strnse [i-[i repro[` imediat
aceast` reac]ie. Ce \nsemna asta?
Totu[i, scoase un oftat de u[urare v`zndu-l c` urc`
la bord. Veni [i se a[ez` chiar lng` ea. Se sim]ea aerul
m`rii, briza [i acest parfum al libert`]ii o \mb`t`. El se
\ntoarse c`tre ea \ntinzndu-i mna. |n privirea lui
neagr` str`lucea o lucire mali]ioas`.
Nicolas Palmer. Merg la Melinas.
Thea Hunt. {i eu la fel.
Perfect. Acum c` prezent`rile s-au f`cut, te pot
invita \n aceast` sear` la cin`?
14
Capitolul 2
Cu ochii m`ri]i, Thea uit` s`-i lase mna. Acest
Nicolas Palmer nu pierdea timpul. Cel mai uimitor era
c` avea chef s` accepte. Invita]ia era f`r` \ndoial`
\ndr`znea]`, dar zmbetul era att de fermec`tor, \nct
nu te puteai formaliza. Tn`ra reflect` repede: Aletha
trebuia s`-i lase un bilet la hotel. Dac` \i fixa \ntlnire
chiar \n acea sear`
Pasagerii sunt ruga]i s`-[i prind` centurile!
Mesajul pilotului o scuti s` r`spund` imediat.
Aterizarea la Melinas era prev`zut` \n trei sferturi de
or`. Profit` de r`gaz pentru a analiza situa]ia.
Incontestabil Nicolas Palmer era un b`rbat foarte
seduc`tor. De cnd \l v`zuse \n zborul 747, nu se
gndea dect la el [i se sim]ea ciudat de tulburat` de
prezen]a lui. Dar trebuia s` asculte de ra]iune.
15
Oboseala decalajului orar o f`cea s` nu judece prea
clar [i nu era \n]elept s` accepte o cin` \ntre patru
ochi.
Dintr-o dat`, avionul f`cu o deviere brusc`. Thea \[i
\n`bu[i un strig`t. Se vor pr`bu[i? Imediat, mna lui
Nicolas fu peste a ei, cald`, lini[titoare.
Nu-]i fie fric`. |ntotdeauna are probleme la
plecare! Mai nelini[titor ar fi ca totul s` se petreac`
normal.
Mul]umesc De obicei \mi place s` merg cu
avionul, dar recunosc c` acesta m` face s` m` simt un
pic nervoas`.
N-ai de ce! exclam` Nicolas rznd. Te asigur c`
pilotul este un expert. Nu avem de ce ne teme.
Thea fu mi[cat` de efortul lui pentru a o lini[ti.
Cobor\ privirea asupra minii bronzate care o
acoperea \n continuare pe a sa. Ct de atr`g`tor ar fi
domnul Palmer, dar nu putea s`-[i lase mna \ntr-a lui
pe toat` durata zborului
Uite!
O l`s` pentru a-i ar`ta imaginea aurie care se
\ncadra \n hublou. Acropole
Ce frumos este, murmur` Thea. Se vede mai bine
ca adineauri. Am impresia c` dac` \ntind mna pot
atinge templele!
Nu m` satur niciodat` de acest spectacol
Este prima dat` cnd vii \n Grecia, Thea?
16
Da.
Dac` Pantenonul \]i place att de mult, ]ara
\ntreag` te va fascina. |n fiecare clip` o ruin`, o
coloan` doric`, un mozaic, te vor transporta din
secolul dou`zeci \n epoca zeilor antici. Insulele sunt o
frumuse]e care-]i taie r`suflarea, cu casele lor albe
\nconjurate de flori.
Thea \l asculta cu pl`cere. |i pl`cea la un b`rbat
aceast` poezie, aceast` sensibilitate la farmecul
naturii, acest amestec intim de for]` [i blnde]e.
Peisajele pe care mi le descrii \mi sunt familiare.
Bunica mi-a vorbit mult despre ele cnd eram mic`.
Bunica ta este n`scut` \n Grecia?
Da, chiar la Melinas. Prin tat`l meu am snge
irlandez \n vine, ceea ce explic` buclele mele ro[cate,
spuse ea zmbind. Nu sunt dect pe jum`tate
grecoaic`. Dar cuno[ti bine ]ara. Locuie[ti aici?
Nu, am venit des \n ultimul timp fiindc` m`
gndesc s`-mi instalez aici afacerea. {i tu, \n vacan]`?
Nu numai. Am venit [i pentru afaceri.
N-avea obiceiul s`-[i povesteasc` via]a
necunoscu]ilor, dar chiar asta f`cu, p`rndu-i-se foarte
firesc. |i spuse totul: magazinul, cariera sa, c`su]a pe
care vroia s-o r`scumpere. Curios, dar cnd vorbise de
terenul bunicii, el \[i \ncruntase sprncenele [i crezu
c` privirea i se \ntunec`. Probabil visase Se scuz`
rznd:
17
Cred c` te-am plictisit cu toate aceste detalii! Nu
\n]eleg ce m-a apucat, de obicei nu sunt att de
vorb`rea]`.
|mi plac oamenii entuzia[ti. Ai un scop \n via]`,
faci totul pentru a-l atinge, este normal s` vorbe[ti
despre planurile tale.
Privirea lui \ntunecat` era plin` de o admira]ie
sincer`. Thea sim]i c` ro[e[te.
La drept vorbind, m` \ntreb dac` nu fac un pic
cam mult. Dar am mult` energie [i meseria mea m`
pasioneaz`.
|n a[a fel \nct \i consacri tot timpul, ceea ce
\nseamn` c` nu-]i mai r`mne loc pentru dragoste.
|ntrebarea nu era formulat`, dar Thea nu \ncerc` s`
se eschiveze.
|n general ai dreptate, cu o singur` excep]ie. Dar
drumurile noastre s-au separat.
Ai fost c`s`torit`?
Logodit`.
Nu vorbi despre asta dac` \]i este prea greu.
Oh! nu p`strez amintiri urte. A fost o ne\n]elegere.
Cred c` am confundat dragostea [i prietenia.
Din nou \i juca feste imagina]ia? Crezu c` vede
u[urare \n privirea lui.
{i tu?
Nimic, spuse el simplu. Celibatar f`r` nici o
leg`tur` nic`ieri! Am \ntlnit numeroase femei
18
frumoase, inteligente. Nici una nu m-a convins s`
abandonez celibatul. Ori ele nu \ntruchipau idealul
meu feminin, ori drumurile noastre s-au \ncruci[at
prea devreme sau prea trziu?
Bine\n]eles c` Thea nu ignora c` era u[or s` negi o
leg`tur` \n timpul unei vacan]e la soare, totu[i,
instinctul \i spunea c` Nicolas nu min]ea. Nu era
b`rbatul care s` tri[eze \ntr-un mod att de meschin.
Nici ochii lui, \n care se citea admira]ia, nu tri[au. |n
str`fundul ei, Thea era convins`.
Vorbe[te-mi despre tine, Nicolas.
Se exprimase aproape brusc, \ncercnd s`-[i
ascund` emo]ia.
La ordinele tale! Biografia complet`: n`scut \n
Boston, familie bun`, educa]ie f`r` repro[, la Harvard,
diplom` \n comer]. Hobby: vaporul. Iat`. {tii totul.
M-ar mira mult! Nu [tiu de exemplu ce meserie
exerci]i.
Aceea[i cu modul \n care \mi petrec timpul liber.
Am reu[it s` \mbin pl`cerea cu profesia. Acum zece ani
am cump`rat un vapora[ care s`-i plimbe pe turi[ti pe
mare. A mers bine. Mi-am m`rit flotila [i \n prezent
\nchiriez iahturi pentru vacan]e, furniznd [i echipajul
cnd clien]ii o doresc.
De ce vrei s` te stabile[ti \n Grecia?
Sezonul turistic este mai lung! Prima dat` am
venit aici \n vacan]`. Dar aceast` ]ar` m-a cucerit. De
atunci, caut locul ideal unde s`-mi stabilesc afacerea.
19
{i-ai g`sit Melinas?
Poate.
Curios r`spuns. Ca [i cum ar fi vrut s` \nchid`
subiectul, el ad`ug`:
Dar nu ai r`spuns la \ntrebarea mea!
|i zmbi cuceritor [i Thea frem`t`.
Ce ce \ntrebare?
Invita]ia la cin`, disear`.
|i mngie mna.
Te rog, spuse el.
Sosise ora marilor decizii! Ea \ncerc` s` c[tige
timp.
A[ fi \ncntat`, dar exist` oboseala c`l`toriei att
pentru tine ct [i pentru mine [i, dac` trebuie s`
traversezi jum`tate de insul` pentru a veni s` m` iei de
la hotelul meu, eu
Care jum`tate de insul`? Pariez c` te instalezi la
hanul Ionian.
Dar de unde [tii?
Citesc gndurile, este felul meu favorit de a
petrece timpul. Ca s` fiu absolut sincer, trebuie s`
adaug c` nou`zeci la sut` dintre americani acolo se duc!
Thea crezu c` i se opre[te inima \n piept.
Deci [i tu tot acolo?
Ai ghicit! S-ar putea pune \n scen` un num`r de
magie: doamna Irma [i [i fachirul ei ultralucid
Succes garantat!
20
|n ciuda tonului lejer, ea \i citea \n ochi dorin]a. O
cuprinse un val de c`ldur`. Aproape jenat`, se
\ntoarse spre hublou. Jos, o perl` alb` se odihnea \n
scrinul ei turcoaz de mare.
Oh! Nicolas! Ajungem!
Avionul \ncepu s` coboare [i insula c`p`ta contur,
ar`tndu-[i treptat colinele, plajele [i satele.
Bine ai venit acas`, Thea, [oti Nicolas.
|i ap`s` tandru mna [i Thea avu \ntr-adev`r
impresia c` se \ntoarce acas` dup` o lung` absen]`. Se
sim]ea att de bine, att de fericit` c`-[i atingea scopul.
Cnd \[i ridic` ochii spre el, acesta o observa cu un aer
serios, aproape grav. Vroia s`-l \ntrebe de ce, dar
avionul ateriz` [i ea se gndea la altceva.
Abia ie[it` afar`, r`mase cu gura c`scat`. Un festival
de culori [i mirosuri noi o asaltar`, iod amestecat cu
soare. Se ad`uga un parfum ciudat pe care nu-l
cuno[tea. Ca [i cum i-ar fi ghicit uimirea, Nicolas \i
explic`:
L`mii. Mirosul lor parfumeaz` toat` insula.
Simt c` o s`-mi plac` aici.
|n sfr[it, dup` ani att de lungi, visul ei se
concretiza.
Nicolas \i lu` bagajele. O pelicul` u[oar` de
sudoare \i lipea c`ma[a de piele, subliniindu-i mu[chii
torsului. Thea \l privea. Trebuia s` recunoasc`: o parte
a entuziasmului ei se datora prezen]ei lui. |n ciuda
21
]inutei sale clasice, din toat` fiin]a lui emana un
farmec f`cut din libertate [i independen]`, care o
subjuga pe tn`r`. Obi[nuit` s` nu conteze dect pe
sine, \i pl`cea s` reg`seasc` aceste calit`]i la un b`rbat.
Cobor\ [i b`trna cu brnza, \ntmpinat` de ]ipete
[i s`rut`ri din partea unei familii \ncntate.
Asta \mi aminte[te de copil`rie, zmbi Thea, cn`
m` duceam s`-i vizitez pe bunici. Grecii sunt foarte
demonstrativi.
{i foarte pasiona]i, replic` Nicolas, privirea lui
\ntunecat` devenind dintr-o dat` indescifrabil`.
De ce \l g`sea att de tulbur`tor? Poate se datora
climatului, noilor solicit`ri pe care ]ara le exercita
asupra sim]urilor. Poate era efectul imagina]iei care
mergea cu o sut` pe or` de la \nceputul c`l`toriei.
Dac` \n ea exista, transmis` de la str`mo[ii ei, un fior
de pasiune mediteranean`, Robert nu fusese \n stare
s-o trezeasc`. S`rut`rile lui o l`saser` de ghea]`. La
drept vorbind, o dezam`giser`. Se putea s` existe [i un
alt fel de pl`ceri?
Sub privirea fascinant` a lui Nicolas, \ntrebarea se
impunea cu acuitate. Era mai bine s` r`mn` \n gard`,
panta era prea lin` [i mult prea periculoas`!
Promisiunile citite \n ochii lui \i a]]au curiozitatea,
dar Thea nu era fata unei aventuri trec`toare. Valorile
morale aveau o mare importan]` pentru ea. Nu se va
da \n \ntregime dect b`rbatului pe care \l va iubi.
22
La cap`tul pistei ap`ru zgl]indu-se un jeep.
Venea spre ei \n mare vitez` [i Thea crezu o clip` c` o
va accidenta.
Iat` taxiul nostru, spuse lini[tit Nicolas. Andreo
este la dispozi]ia pasagerilor. Conduce ca un nebun,
dar n-a c`lcat niciodat` pe cineva, cu excep]ia ctorva
g`ini r`t`cite pe drum.
Andreo s`ri din ma[in` ca dracul din cutie pentru
a-i ajuta s` se instaleze. De-abia se a[ezaser` c` el
demar` \n tromb` [i Thea \n]elese foarte repede c`
dac` sc`pa, nu va uita traseul prea curnd!
Ora[ul este departe? strig` ea pentru a acoperi
zgomotele radioului [i ale motorului.
Cincisprezece kilometri! Vi s-ar p`rea mai pu]in
departe dac` a]i privi peisajul.
Thea zmbi slab. La stnga ei, o g`in` care sc`pase
ca prin minune, \[i num`ra penele ciufulite de
trecerea bolidului. Drumul \[i schimb` dintr-o dat`
direc]ia [i sub ochii lor ap`ru Marea Ionic` \n toat`
splendoarea ei albastr`. Superb [i \nfrico[`tor,
avnd \n vedere proximitatea pr`pastiei. Drumul era
\nghesuit \ntre mare [i falez`. Un viraj un pic cam
brutal o trimise \n vecinul ei. Se \ndrept` imediat, dar
nu suficient de repede pentru a r`mne indiferent` la
contacul dintre pieptul lui viguros [i snii ei. Nicolas
zmbi [i-i puse un bra] protector pe um`r. Speriat` c`
se sim]ea att de vulnerabil`, \ncerc` s` se elibereze.
23
Ar trebui s`-mi accep]i ajutorul, altfel o s` cazi
peste bord la prima curb`.
Nu \n]eleg nimic din acest limbaj marin`resc, zise
Thea pentru a-[i masca tulburarea.
De cnd o \nconjurase cu bra]ul, sim]ea un fel de
ame]eal`. Din cauza hopurilor efectuate de ma[in`,
coapsele lor se atingeau. Se str`dui s` r`mn` calm`
[i-[i concentr` \ntreaga aten]ie asupra peisajului,
respirnd frumuse]ea \mb`t`toare a acestui sfr[it de
zi. Falezele pr`p`stioase cu stnci decolorate de soare
c`p`tau nuan]e de ocru sub soarele care apunea. Pe
marginea drumului, c]iva m`slini \[i ar`tau siluetele
contorsionate. |ntlnir` un grup de femei cu rochii [i
basmale care culegeau m`sline. Andreo ap`s` cu toat`
puterea pe claxon pentru a elibera drumul de
impruden]e, apoi le dep`[i \ntr-un nor de praf, \n
mijlocul rsetelor.
Cteva case izolate anun]au Melinas. Hotelul trona
\n mijlocul pie]ei centrale, \nconjurat de taverne.
A[ezat` la terase, o popula]ie \n mare parte masculin`
mnca salat` sorbind din uzo, sub boltele din vi]` de
vie. Sosirea jeepului, eveniment marcnd seara, atrase
toate privirile [i deveni repede centrul tuturor
preocup`rilor. Thea ar fi dorit s` dispar` \ntr-o gaur`
de [oarece. Nicolas o ]inea \n continuare de umeri [i
toat` lumea trebuia s` cread` c` erau \mpreun`.
24
Andreo \i depuse \n fa]a hotelului albit de var [i dup`
ce bagajele fur` desc`rcate, le ur` [edere pl`cut`. Era
cu adev`rat simpatic cnd nu conducea.
La ordinele dumneavoastr` doamn`! spuse \ntr-o
englez` perfect` func]ionarul de la recep]ie, un
omule] brunet [i durduliu.
Numele meu este Thea Hunt. Am rezervat o
camer` pentru o persoan`.
|n spatele ei, Nicolas frunz`rea distrat un ziar.
Func]ionarul f`cu ochii mari. Precis \i luase drept un
cuplu. Ne\n]elegerea f`cu s` creasc` jena tinerei, a[a
c` ad`ug` sec:
Ce se \ntmpl`? N-a fost f`cut` rezervarea?
Ba da, bine\n]eles, domni[oar`. Camera
dumneavoastr` v` a[teapt`. Dac` vre]i s` m` urma]i.
N-a l`sat nimeni nici un mesaj pentru mine?
Nu \nc`, domni[oar`. |mi pare r`u.
Thea \l urm` pe func]ionar, dar Nicolas o re]inu de
bra].
Ne \ntlnim peste o or` s` cin`m, de acord? Pe
teras`.
Thea ezit`. Cu coada ochiului, surprinse
curiozitatea avid` a func]ionarului. Lucrurile evoluau
prea repede dup` gustul ei.
Alt` dat`, poate. C`l`toria m-a obosit.
Nicolas nu-[i ascunse dezam`girea, dar nu insist`.
25
Bine. Alt` dat`.
Cu un zmbet fugar, ea porni dup` func]ionar.
Diferitele aripi ale hotelului \nconjurau terasa \n
unghi drept. Se ajungea la camere urcnd o scar` exte-
rioar` ce ducea \ntr-o loggia care \nconjura cl`direa.
|n centrul terasei era o fntn` artezian` care
susura printre straturile de flori. Mesele erau deja
aranjate pentru cin`.
Camera o entuziasm` pe Thea prin simplitatea ei.
Un covor artizanal albastru cu auriu acoperea
pardoseala, iar patul era \nvelit de o cuvertur` lucrat`
de mn`. Fereastra fusese deschis` [i adierea serii
umfla perdelele albe. Pe o comod` de stejar, un bra]
de flori de cmp se ofileau \ntr-un vas de lut. Dr`gu]`
aten]ie, \[i spuse tn`ra desf`cndu-[i bagajele.
Comandase o farfurie cu aperitive variate. Va face \nti
o baie [i apoi va cina \n lini[te. Dup` aceea se va duce
la recep]ie s` \ntrebe dac` venise mesajul de la
veri[oara sa.
Seara se anun]a cald`. Dup` ce termin` cu baia, \[i
alese o rochie bleu turcoaz, decoltat` mult \n spate, \[i
puse cte o pic`tur` din parfumul ei preferat \ntre sni
[i \n spatele urechilor. Fa]a ei bronzat` natural nu avea
nevoie de machiaj. Se mul]umi s`-[i aplice pu]in ro[u
pe obraji [i o umbr` alb`strie pe pleoape pentru a-[i
sublinia str`lucirea ochilor limpezi. }inuta fu
completat` de o pereche de espadrile asortate cu
26
rochia. Se privi \n oglind`. Pliurile rochiei se mulau pe
silueta sa supl`, ca o lian`. P`rul ro[cat c`dea pe umeri
\n valuri m`t`soase. Nu-[i putea re]ine un zmbet: se
str`duia prea mult pentru cineva care urma s` cineze
singur` \n camera ei! Nu cumva spera ca din
\ntmplare s`-l \ntlneasc` pe Nicolas? Ridic` din umeri.
Hot`rt lucru, se gndea prea mult la acel domn.
|n fa]a u[ii ei, b`iatul de la etaj l`sase un platou
garnisit cu aperitive [i un ciorchine de strugure.
|nghi]i totul rapid [i ie[i. Ce dr`gu]` era terasa
v`zut` de pe verand`! Crepusculul p`lea \n fa]a
tuturor lumn`rilor aprinse pe mese. Lumina lor
blnd`, noaptea c`ldu]` care accentua parfumul
florilor, totul contribuia la crearea unei atmosfere
romantice.
La recep]ie, func]ionarul nu \ncerc` s`-[i ascund`
admira]ia sincer` pentru aceast` tn`r` att de
dr`gu]`. O salut` \nclinnd din cap, tempernd cu un
zmbet larg ardoarea care-i str`lucea \n ochii negri.
A sosit un mesaj pentru mine?
Ne, domni[oar`.
|n entuziasmul lui, \[i reg`sise limba natal` pentru
a spune da! Din fericire, Thea vorbea un pic grece[te.
Mi-a fost adus acum cinci minute. O s` vi-l dau.
Mul]umesc.
Ea desf`cu plicul [i recunoscu scrisul Alethei.
27
Drag` Thea
Scuz`-m` c` n-am venit \n seara aceasta, dar fiul
meu a c`zut cu bicicleta [i trebuie s` i se pun` cteva copci.
Nimic grav, dar nu ne putem vedea dect mine diminea]`.
Dimitri a descoperit un obstacol \n vinderea casei,
la care nu ne a[teptam. O s`-]i vorbesc, dar nu te \ngri-
jora prea tare, nu avem \nc` o confirmare a problemei.
Pe curnd, veri[oara ta Aletha
Un obstacol? Thea se \ncrunt`.
Ve[ti rele?
Se \ntoarse. Era Nicolas.
Sper c` nu. Voi vedea mine.
E[ti foarte frumoas`. Nu s-ar zice c` tocmai ai
traversat jum`tate de glob.
Complimentul o \ncnt` pe Thea. Ar fi putut s` i-l
\ntoarc`. El purta un pantalon albastru \nchis [i o
bluz` polo galben`. {ic [i relaxant, o combina]ie
foarte seduc`toare.
Ce-ai spune de un p`h`rel pe teras`? Tocmai am
terminat de mncat.
De aceast` dat`, ea nu ezit`.
Cu pl`cere.
Chelnerul \i plas` aproape de fntn` [i Nicolas
comand` o sticl` de vin grecesc. |n jurul lor,
majoritatea meselor erau libere.
28
Oamenii cineaz` devreme, remarc` tn`ra.
Dimpotriv`, n-au sosit \nc`.
Turn` vinul, explicnd:
|n Grecia, to]i m`nnc` \n jur de ora unu. Dup`
care, toat` lumea \[i acord` o siest` pn` la ora cinci.
|n tot acest timp, ]ara \ntreag` merge cu \ncetinitorul.
Abia spre zece seara, nu \nainte, ies oamenii s`
cineze.
Pari s` cuno[ti bine obiceiurile locului.
Dumnezeule! Acest vin are un gust bizar, se
strmb` Thea lund prima \nghi]itur`. Aproape
uitasem acest parfum [i \n special al vinului alb
grecesc.
Preferi altceva?
Nu. Curios, chiar dac` m` \nec cu asta, \mi place.
Aceast` savoare \mi aminte[te de bunica mea.
{i toate planurile minunate pe care le f`cuser`
\mpreun`
Venind aici, ]i-ai realizat visul.
Cum f`cea oare de-i citea gndurile?
Nu chiar. Veri[oara mea m-a anun]at c` acea
cump`rare a casei se dovede[te mai complicat` dect
am prev`zut. Sper c` nu este vorba dect de obstacole
minore [i u[or de trecut.
Ridic` ochii spre el [i, \nc` o dat`, crezu c` vede
trecndu-i o umbr` peste fa]`, att de trec`toare \nct
o uit` instantaneu. Nicolas se dovedea un \nso]itor
29
fermec`tor, amuzant [i inteligent totodat`. Seara se
desf`[ura ca \ntr-un vis, u[oar`, minunat de pl`cut`,
aproape ireal`.
Pari perfect fericit` \n seara aceasta.
{i sunt! {i att de destins`! M` \ntreb dac` nervii
sunt cei care m` tr`deaz`, vinul sau pl`cerea
companiei tale, dar am impresia c` plutesc pe un nor!
La ce bun s` caut motivele acestei euforii? Mai bine s`
profi]i f`r` a-]i pune prea multe \ntreb`ri.
Iat` o hot`rre \n]eleapt`. Dac` \ncerci
\ntotdeauna s`-]i explici, s` analizezi, termini prin a
demistifica, a distruge magia care \nconjoar` unele
momente privilegiate.
L`sat pe sp`tarul scaunului s`u, el o privea intens.
Artemis! f`cu el brusc.
P`rea u[urat c` g`sise.
Poftim?
Artemis. Zei]a lunii [i a vn`torii. La ce m` faci s`
m` gndesc.
Sunt flatat`! De unde g`se[ti asem`narea?
Thea ro[i de pl`cere. Complimentul, blnde]ea
serii, noaptea parfumat` [i prezen]a lng` ea a acestui
b`rbat att de seduc`tor! Totul se combina pentru a o
ame]i.
|ntoarce-te [i ai s` \n]elegi.
Statuia fntnii o reprezenta pe Artemis. Tn`ra
privi cu al]i ochi statuia de marmur`. Zei]a ][nea
30
goal` dintr-un strat de flori, cu aerul mndru [i
arogant, demn` fiic` a lui Zeus, viteaza sor` a lui
Apolo. Legendele antice ale Greciei \i atribuiau o
frumuse]e remarcabil`. Nicolas o studia cu aten]ie.
Formele pline sculptate \n piatr` ofereau o asem`nare
tulbur`toare cu silueta tov`r`[ei lui. Iar expresia lui nu
l`sa nici o urm` de \ndoial`, \n aceast` clip` el
contempla trupul gol al Theiei. Cnd tn`ra lu` din
nou paharul, mna \i tremura u[or.
Statuia a fost descoperit` la s`parea solului la
c]iva metri de hotel, \n cursul lucr`rilor de canalizare.
Se afla la trei metri sub p`mnt, perfect intact`! O
adev`rat` minune. Proprietarii au f`cut un acord cu
guvernul care le-a permis s` p`streze statuia, cu
condi]ia s-o expun` \n v`zul tuturor.
}i-ai \nv`]at bine lec]ia.
Vorbise un pic mai sec pentru a-[i masca
tulburarea, ceea ce nu-i sc`p` lui Nicolas.
Cnd ceva \mi treze[te interesul, \ncerc s` \nv`]
ct mai multe \n privin]a subiectului.
|[i cufund` privirea \n cea a Theiei [i, sub dogoarea
ochilor lui negri, ea sim]i cum trupul i se \nfl`c`reaz`
[i-[i plec` ochii.
Din cte [tiu, zei]ele n-au obiceiul s` se team` de
muritori, spuse el glume].
Oh! Dar nu mi-e team` de tine! Prefer s` r`mn
\n gard`, asta-i tot.
31
Explic`-mi de ce.
Se aplec` spre ea. Cel mai mic dintre gesturile lui
avea gra]ia, agilitatea, puterea controlat` a unui
animal de prad`. Cerea un r`spuns.
Thea \l fix` f`r` s` clipeasc`:
E[ti foarte seduc`tor, chiar prea mult.
Ceea ce m` face periculos?
Da. Pe aceast` insul` de vis, avnd lng` mine un
b`rbat ca tine, mi-ar fi u[or s` uit de pruden]`.
{i dac` eu sunt cel care te g`se[te periculoas`?
Ce idee caraghioas`!
Glumea, \n mod sigur.
Permite-mi s` rezum situa]ia \n cteva cuvinte: pe
terasa unei taverne grece[ti, un b`rbat [i o femeie stau
la taclale \n fa]a unui pahar cu vin. Nimic altceva. Acest
b`rbat, aceast` femeie sunt fiin]e periculoase.
Thea izbucni \n rs.
Conversa]ia noastr` este absurd`! S-ar spune c`
este un dialog furat dintr-o melodram` a anilor
treizeci.
M` \ntrebam doar unde mi-am l`sat pumnalul. Ar
trebui s` te urm`resc \n plin` noapte [i s` te for]ez s`
cedezi.
S` cedez? Cui?
Avansurilor mele.
|n gura lui, aceste cuvinte c`p`tau savoarea
pl`cerilor interzise. Aproape f`r` s` vrea, ea continu`:
32
|mi faci avansuri?
Drept r`spuns el \i lu` mna. |ntorcnd palma spre
el, o duse la buze. Contactul buzelor lui fu o pl`cere
att de tulbur`toare \nct avu impresia unui s`rut mai
intim. Tot trupul ei \ncepea s` vibreze. Nicolas \i
re]inu mna tremur`toare lng` gura lui [i ea \l
implor`:
Las`-m`, te rog.
Mi se pare c` te cunosc dintotdeauna, Thea.
Ce ciudat! {i eu am sim]it acela[i lucru cnd ai
trecut pe lng` mine \n avion. Trebuie s` ne fi
\ntlnit \ntr-o via]` anterioar`, se hazard` tn`ra
zmbind.
Posibil. Eu sugerez o explica]ie mai realist`:
picioarele frumoase au \ntotdeauna un efect
devastator asupra ra]iunii mele.
Thea se \nro[i. Pruden]`, pruden]`.
Nicolas, este timpul s` m` \ntorc \n camer`. Am
\ntlnire mine dis-de-diminea]`.
Un zmbet u[or ironic ap`ru pe fa]a lui.
Bine\n]eles. Este miezul nop]ii. Aproape r`sar
zorile..
O conduse pn` la camera ei. Mirosul l`milor \i
\nv`luia puternic, trezind senza]ii. Thea se \nfior`.
Fiecare fibr` a trupului se \ntinsese la maximum,
exasperate de o a[teptare indefinit`.
33
Ajuns` \n fa]a u[ii, se \ntoarse. Profilul acvilin al lui
Nicolas se profila pe cerul \ntunecat. |l sim]i mai mult
dect \l v`zu, cum se apropie de ea, aproape s-o
ating`.
Deschise gura pentru a-i mul]umi dar, cu un s`rut,
el o f`cu s` tac`. U[or, buzele lui coborr` de-a lungul
gtului, senzuale, dulci, att de dulci [i de fierbin]i
totodat`. Tremurnd, ra]iunea p`r`sind-o, Thea \[i
d`du capul pe spate, oferindu-[i pieptul mngierilor
savante ale lui Nicolas. Acesta \i cuprinse mijlocul.
Lipit` de el, se l`s` prad` gurii nes`]ioase care se
plimba peste pielea ei.
O voce mic`, prea slab` pentru a putea fi auzit`, \i
spunea s` se opreasc`, s`-[i vin` \n fire. Dar alta, vocea
pl`cerii, \i striga s` continue. |i dorea s`rut`rile,
minile pe trup. F`r` s`-[i dea seama, \l \nl`n]ui.
Gestul ei fu scnteia care declan[` focul. Cu un
geam`t aproape animalic, cnd \i sim]i trupul
arcuindu-se de dorin]`, Nicolas \i mngie pielea
s`n`toas` a snilor. Cu ner`bdare, desf`cu bretelele
rochiei [i-[i puse buzele. Thea l`s` s`-i scape un
geam`t. Buzele lui Nicolas o puneau pe jar,
mngierile lui experte o \nnebuneau. |[i crisp`
degetele pe ceafa lui puternic`, le \nfund` \n p`rul
negru. Fiecare dintre ini]iativele ei \l \nfl`c`ra [i mai
tare pe \nso]itorul ei.
34
Deschide u[a, draga mea. Vocea lui r`gu[it` o
f`cu s` coboare pe p`mnt. Cuvintele pline de dorin]`
\i ar`tau pn` unde mersese cu un b`rbat pe care abia
\l cuno[tea. Chiar dac` o z`p`cea, nu trebuia s`
cedeze. S` fac` dragoste cu dezinvoltur` \i era
imposibil.
Tremurnd toat`, \l respinse.
Nicolas, nu Te rog. Totul merge prea repede.
Totu[i m` dore[ti.
Thea nu putea sus]ine contrariul.
Da, este adev`rat, dar crede-m`, nu fac pe
nebuna, numai c` am nevoie de un pic de timp pentru
Ezit`, c`utnd un cuvnt adecvat. Nu vroia ca \ntre
ei s` existe o ne\n]elegere.
Nicolas o s`rut` u[or pe vrful nasului.
|n]eleg. Am tr`it o zi minunat`, dar cam lung`!
Hai la culcare. Vroia s` spun` \mpreun`?
Nicolas surprinse privirea ei speriat` [i zmbi:
Nu m` tenta, tn`r` domni[oar`. }i-am spus c`
voi a[tepta.
Ri[ti s` a[tep]i cam mult! spuse ea pe un ton care
vroia s` par` sever.
Nicolas izbucni \n rs [i o strnse \nc` o dat` \n
bra]e.
Noapte bun`, Thea. Somn u[or.
|n cadrul ferestrei, luna sem`na cu o portocal`
mare, atrnat` pe catifeaua neagr` a cerului. Aici, la
35
Melinas, ea p`rea mai aproape de oameni. F`cea parte
integrant` din universul lor. De cteva ore, de cnd
Nicolas o compara pe ea, Thea, cu Artemis, zei]a lunii,
avea impresia c` tr`ia sub influen]a acesteia. Grecia,
patria zeilor, corespundea exact cu descrierile bunicii
Yaya. Singurul neprev`zut era aceast` \ntlnire cu
Nicolas Palmer.
Thea zmbi [i-[i aranj` mai bine perna sub cap. |n
toat` seara nu acordase nici m`car un gnd scopului
c`l`toriei. De ani de zile visa la acest moment [i iat` c`,
abia ajuns`, \[i pierdea capul! Trebuia s`-[i vin` \n fire:
cump`rarea terenului era marea afacere a vie]ii ei.
Mine, trebuia s` se ocupe serios de tranzac]ie.
Mine
|n aceast` sear`, datorit` lui Nicolas, trupul ei se
trezise la dorin]`, a dorin]` pasionat` de care nu
crezuse vreodat` s-o simt`. |n fa]a ei se deschidea o
lume necunoscut`.
36
Capitolul 3
Un jet brutal de ap` rece o stropi pe tn`r` drept
\n fa]`. Hot`rt lucru, sistemul de instala]ii locale era
o enigm` de ne\n]eles pentru oameni. Pe jum`tate
rznd, pe jum`tate tremurnd, se resemn` cu du[ul
rece. A[a era vacan]a ei: pitoreasc` [i nea[teptat`.
Soarele o trezise devreme, dar nu-i purta pic`. Se
sim]ea \n plin` form`. Seara din ajun \i alungase toat`
oboseala c`l`toriei. Cu att mai bine, fiindc` o
a[teptau probleme serioase. |i va trebui toat` energia
pentru a negocia cu abilitate cump`rarea acestei case.
Nu trebuia s` \ntrzie. Abia trezit`, se gr`bi spre baie,
dar cnd se trezi goal` sub du[, nu putea s` nu-[i
aminteasc` de statuia lui Artemis [i privirea lui
Nicolas O compara cu zei]a. Compara]ia lui ar mai
fi valabil` dac` ar vedea-o a[a, cu p`rul ro[cat lipit din
cauza apei, cu trupul lucind de s`pun? |n ciuda jetului
37
rece, totul corpul \ncepu s` i se \nfierbnte. Se \nro[i.
Gndul c` el ar putea-o contempla \n ]inuta Evei o
tulbur`. Acest b`rbat era dintr-o stof` special`,
seduc`tor psihic ca [i intelectual. Cum \l vedea, o
cuprindea o excita]ie delicioas`. Pentru moment, era
mai bine s`-[i alunge acestea din minte. Cu Aletha
avea \ntlnire.
Jum`tate de or` mai trziu, ie[ea pe verand`.
Inspect` terasa. Nici urm` de Nicolas. Ce spera oare?
Diminea]a nu era consacrat` afacerilor? Se instal` la o
mas` \n plin soare. Chelnerul, gr`bit [i amabil, \i aduse
un ziar american, f`r` ca ea s`-i fi cerut. Thea zmbi.
Data de alalt`ieri. La ce bun s` protesteze? Aici se tr`ia
\n alt ritm.
Termina cea de-a doua cea[c` de cafea cnd se auzi
strigat`. Se \ntoarse: o tn`r` femeie brun`, mai
scund` ca ea, cu rotunjimi mediteraneene agreabile,
\nainta cu un zmbet larg. Aletha!
Ele nu se \ntlniser` niciodat`, dar Thea o
recunoscuse imediat. Cele dou` veri[oare se aruncar`
una \n bra]ele celeilalte, sub privirea \nduio[at` a
personalului.
Thea, e[ti exact cum mi te-am imaginat! Att de
american`!
Aletha vorbea bine engleza dar, sub imperiul
emo]iei, accentul ei grecesc r`zb`tea la fiecare cuvnt.
38
Allie, sunt att de bucuroas`!
Thea aproape plngea.
Vino [i a[az`-te la masa mea. Vrei o cafea?
Bun` idee, n-am avut timp s` m`nnc azi-
diminea]`.
Cele dou` femei se privir` o clip` \n t`cere apoi
izbucnir` \n rs ca dou` [col`ri]e care f`cuser` o
boroboa]`.
Nu-mi vine s` cred, Allie. Dup` to]i acei ani de
coresponden]`, s` m` aflu lng` tine! Dar spune-mi,
accidentul fiului t`u?
Nu a fost nimic. Tn`rul Dimitri seam`n`
buc`]ic` rupt` cu tat`l lui: are talentul de a declan[a
catastrofe! r`spunse Aletha rznd. Se poate s` fie din
cauz` c` amndoi poart` acela[i prenume. Cea mic`
este mult mai cuminte. O adev`rat` kukla?
Allie ezita asupra cuvntului [i Thea \i veni \n
ajutor:
P`pu[`.
Da, asta-i.
Vorbea cu o voce blnd` [i melodioas`, potrivit` cu
personalitatea ei. Thea o g`sea adorabil`.
Erau \n plin` discu]ie cnd Thea sim]i o prezen]` \n
spatele ei. Cu inima tres`rindu-i, se \ntoarse. Nicolas
le privea. |mbr`cat \n blugi [i o c`ma[` de pnz`
albastr`, era splendid.
39
Allie, a[ vrea El este Nicolas. Aletha,
veri[oara mea.
Thea nu prea [tia cum s`-l prezinte. Privirea
surprins` [i admirativ` a veri[oarei sale o f`cea s` se
simt` [i mai \ncurcat`. Evident, Allie \[i punea
\ntreb`ri asupra rela]iilor lor.
|ncntat de cuno[tin]`, Aletha.
Nicolas, vrei s` m`nnci cu noi?
|mi pare r`u, Thea, dar trebuie s` m` duc \n port.
Am ceva treab`. Ne vedem mai trziu?
Da, bine\n]eles.
Le p`r`si, l`snd-o pe Thea s` \nfrunte privirea
amuzat` a veri[oarei sale.
Ce ]inut` are acest american! Mai ales \n blugi.
Numai ei \i pot purta ca ni[te cow-boys!
Thea izbucni \n rs pentru a-[i ascunde jena.
Adev`rat, este un b`rbat frumos. L-am \ntlnit \n
avion. Urmeaz` s` se instaleze pe insul`.
|n]eleg. Pare foarte amabil. Era timpul s`
\ntlne[ti un om de genul lui. {i mai este [i seduc`tor,
ceea ce nu stric`.
Allie, termin`! De-abia \l cunosc. Nu este dect
un prieten, nimic altceva.
Poate c` nu cunosc eu prea bine sensul
cuvntului prieten \n englez`, o tachin` Aletha cu
ochi str`lucitori. Dar am avut impresia c` exist` altceva
\n privirile pe care le schimba]i amndoi.
40
Nu \ncerca s` te eschivezi, vorbe[ti bine englez`.
Atunci, poate c` americanii au o alt` concep]ie
despre prietenie, conchise veri[oara ei rznd. Dac`
vrei, putem trece s` vedem casa bunii Louris.
Proprietarul trebuie s` vin` acolo \n aceast`
diminea]`. O s` te pun la curent pe drum.
Allie garase \n fa]a hotelului. De-abia plecaser`, c`
Theia trebui s` se ]in` de scaun: conducea la fel de
repede [i periculos ca Andreo. De altfel, to]i locuitorii
insulei conduceau ca nebunii. Dreptul de trecere \l
avea cel care claxona mai tare sau \njura mai bine. {i
toat` lumea p`rea s` se distreze de acest joc.
Spune-mi ce s-a complicat \n vnzarea terenului?
\ntreb` Thea cnd \[i reveni din emo]ie.
Dup` cum [tii, dup` plecarea bunicilor t`i, unchiul
t`u a preluat casa. Acum zece ani a vndut-o unui om,
Spiros Prolisavis, actualul proprietar care vrea acum s`
se mute la Atena. |n prim`var`, ne-a propus s`
r`scump`r`m terenul, dar Dimitri [i cu mine nu eram
interesa]i: pre]ul pe care \l cere este prea mare pentru
majoritatea oamenilor de aici. Pentru o american`, este
altceva. De aceea te-am \n[tiin]at. Pn` acum cteva zile,
eram convins` c` afacerea era ca [i \ncheiat` pentru tine.
Thea \ncepu s` tremure.
{i apoi?
Apoi s-a prezentat un nou cump`r`tor cu o ofert`
mai interesant`. Optzeci de mii de drahme.
Tn`ra f`cu un calcul rapid.
41
Adic` opt mii de dolari mai mult dect mine.
S` [tii c` po]i \ncerca s` vorbe[ti cu Spiros. Este
un mare sentimental. Poate va prefera ca proprietatea
s` r`mn` \n familie \n loc s` i-o cedeze unui str`in.
{i cine este cump`r`torul?
Eu nu [tiu nimic, dar Spiros mi-a confirmat oferta
acestuia azi-diminea]` la telefon. Uite, iat` grani]a
propriet`]ii. |n curnd vei z`ri casa [i plaja.
Allie p`r`si drumul ce mergea de-a lungul coastei [i,
peste cteva secunde, casa Yayei le ap`ru, alb` \n soare,
exact cum [i-o imaginase Thea. |nconjurat` de un patio
pietruit, domina terenul care cobora \n pant` lin` pn`
la plaj`, o mic` f[ie de nisip ascuns` \ntre stnci. Peste
tot ghivece plantate cu flori colorau peisajul.
Allie oprise ma[ina. Thea ie[i. Paralizat` de emo]ie,
contempla p`mntul natal al bunicii. P`mntul ei!
Acum cnd \l v`zuse, [tia c`-l vroia mai mult dect
orice pe lume. Dac` va trebui s` se bat` pentru a-l
ob]ine, se va bate!
Nu v`d ma[ina lui Spiros, spuse \ncet Allie. Mi-a
spus c` s-ar putea s` \ntrzie, dar a l`sat casa deschis`
ca s` poat` fi vizitat`.
U[a de la intrare se afla \n fa]a m`rii. O pisic` gras`,
gri, torcea la soare cu un aer foarte fericit. {i cum s`
nu fie? Acest loc sem`na cu paradisul. Un l`mi \[i l`sa
umbra s` cad` peste peron. Ce minun`]ie ar fi s` te
treze[ti \n fiecare diminea]` \n acest peisaj de vis!
42
Cnd Thea p`[i pragul, inima i se strnse de
emo]ie. De mic`, \nv`]ase s` iubeasc` aceast` cas` f`r`
s-o cunoasc`. Acum cnd o descoperea, era vr`jit` de
simplitatea ei. U[a ducea direct spre o camer` mare
pardosit` cu ceramic`, care servea drept buc`t`rie [i
sufragerie totodat`. Ferestrele d`deau spre mare. Erau
\ncadrate de obloane albastre. Un [emineu din piatr`
se afla lng` unul dintre pere]i. Dintre cele dou` od`i,
Thea o prefer` imediat pe cea cu vedere spre mare.
|ntr-o c`mar` veche, Spiro Prolisavis amenajase o baie
cu tot confortul modern.
Aud venind o ma[in`.
Pn` atunci, Allie r`m`sese afar` pentru a nu
tulbura primul contact al Theiei cu casa sa.
Sosesc.
|[i [terse lacrimile de fericire care-i curseser` pe
obraji, [i-[i strnse mna \n din]i, gata s`-[i apere
drepturile \mpotriva tuturor.
Spiro Prolisavis era un omule] rotund, amabil [i
vizibil foarte jenat de problema nea[teptat` pus` de
noul cump`r`tor. Lupta \ntre interes [i sentimente i se
citea clar pe fa]`. |ncepu s` se scuze \ndelung pentru
\ntrziere, le pofti pe cele dou` vizitatoare s` se a[eze
[i propuse o cafea pe care amndou` o refuzar`.
Discu]ia fu antamat`, cu Aletha servind drept
translator. Thea era hot`rt` s` se \ndatoreze pen-
tru a oferi aceea[i sum` ca str`inul, dar, dup`
43
primele cuvinte, v`zu c` speran]ele i se spulberar`:
str`inul era hot`rt s` supraliciteze la orice nou` ofert`.
Vrea cu adev`rat terenul, explic` Spiro, are
nevoie pentru afacerile sale. A cump`rat deja
proprietatea vecin` [i va pl`ti orice pre] ca s-o ob]in`
[i pe aceasta. Acest american pare foarte hot`rt.
American? Afaceri? Pe m`sur` ce Allie traducea, o
b`nuial` groaznic` se furi[a \n mintea Theiei. Cu
stomacul strns, \l auzi pe Spiro continund:
Vrea s` implanteze o societate de loca]ii de
vapoare. Asta ar da de lucru oamenilor de aici.
|n]elege]i-m`, mi-ar place mai mult s` v` vnd
dumneavoastr` terenul, dar am nevoie de bani.
Thea inspir` adnc.
{i cum se nume[te acest american?
Palmer. Nicolas Palmer.
Pe drumul de \ntoarcere, nimeni nu scoase nici un
cuvnt. Aletha o plngea pe var`-sa din toat` inima [i
Thea fierbea de furie. Nicolas. I-ar fi pl`cut s`-l strng`
de gt. La amintirea s`rut`rilor schimbate \n ajun, se
\nro[i de umilin]`.
Precis este o coinciden]`, se hazard` \n cele din
urm` Allie. Nu [tia c` [i tu vroiai s` cumperi aceast`
proprietate. O s` se aranjeze
Sper! exclam` Thea. Cine rde la urm`, rde mai bine.
|n acea clip`, \n venele ei curgea sngele fierbinte
grecesc. Allie se surprinse plngndu-l pe acel Nicolas
44
Palmer. Nu [tia \n ce se b`gase! Dup` privirea
furibund` a veri[oarei sale, soarta lui nu va fi prea
blnd`. O l`s` pe Thea \n fa]a hotelului. Tn`ra urc`
imediat spre camera ei. Trebuia s` se calmeze pentru
a reflecta la toate acestea.
|n loggie o a[tepta o surpriz`. Nicolas, foarte
nervos, se foia de colo pn` colo \n fa]a u[ii ei. Ea vru
s` bat` \n retragere, dar el o z`rise.
Thea, eu
Cum ai putut? {tiai de la bun \nceput c` era casa
bunicii mele!
Sub efectul mniei, ochii ei alba[tri deveniser`
aproape negri. O min]ise, o min]ise cu neru[inare!
|]i jur c` nu. Am avut b`nuieli, dar speram s` fie
vorba despre alt` proprietate. Sunt multe de vnzare
pe insul`. N-am aflat adev`rul dect adineauri.
Atunci, cump`r` un alt teren! N-ai nevoie de `sta
\n mod special!
Deschise u[a camerei, preg`tindu-se s`-i \nchid`
u[a \n nas lui Nicolas, dar acesta, prev`zndu-i gestul,
o \mpiedic` [i intr` dup` ea.
Din nefericire am, r`spunse el pe un ton ab`tut. Am
cump`rat deja terenul de al`turi [i am \nceput lucr`rile.
Foarte nedrept!
Ea era gata s` izbucneasc` \n lacrimi [i f`cu un
effort s` se st`pneasc`. El ar fi fost capabil s` profite
de un moment de sl`biciune.
45
Thea, \]i dau cuvntul meu c` nu [tiam M-am
rugat cerului ca b`nuielile mele s` fie nefondate. {i
dac` a[ fi avut certitudinea, ]i-a[ fi vorbit imediat.
De ce, m` rog?
De la prima privire mi-am dat seama c` o s`
contezi pentru mine mai mult dect alte femei pe
care le-am \ntlnit \n via]`. E[ti diferit`
Nu am ce face cu cuvintele tale frumoase! Am
traversat jum`tate de glob pentru a r`scump`ra
p`mntul familiei mele, pentru a da via]` visului meu
dintotdeauna [i iat`-m` \nl`turat` de un om pe care-l
consideram prietenul meu. Crezi c` o s` renun]?
Dup` cum te cunosc, m-ar mira.
Vru s-o ia de umeri, dar Thea se feri. Reac]ia ei p`ru
s`-l mhneasc`.
Nu te-am min]it.
Vorbise serios, cu o voce \ncordat`. De aceast`
dat`, Thea nu-[i putu re]ine lacrimile. El se apropie de
ea, tulburat s-o vad` \ntr-o asemenea stare.
Las`-m`, Nicolas. Te rog
Dintr-o dat`, furia ei disp`ru, l`snd loc triste]ii.
Nu \nainte de a te convinge de sinceritatea mea.
N-a[ fi putut s`-]i joc o asemenea fest`, Thea.
|n voce i se sim]ea emo]ia [i \ngrijorarea din privire
pleda pentru el.
Nu, nu [tiuse nimic. Nu, nu-[i b`tea joc de ea.
Aceast` constatare o u[ura, dar fondul problemei
46
r`mnea neschimbat. Nicolas [i ea \[i disputau acela[i
teren pentru motive diferite, dar fiecare era decis s`-l
ob]in`. B`t`lia era inevitabil`.
Spune-mi c` m` crezi.
Ochii lui o implorau.
Te cred, Nicolas. Acum, pleac`, te rog.
Thea, avem de vorbit.
Nu am nimic s`-]i spun. Am nevoie s` gndesc \n
lini[te. Las`-m` singur`.
Nicolas d`du s` spun` ceva, dar apoi se resemn`. O
salut` scurt \nainte de a disp`rea.
Thea se pr`bu[i pe pat cu tmplele-i arznd,
frustrat` [i disperat` \n acela[i timp. Acest b`rbat care
o tulbura, acest b`rbat era du[manul ei. Atrac]ia fizic`
pe care o sim]ise fa]` de el la \nceput, se transformase
\n decursul orelor \n ceva mai profund, mai puternic,
\n ceva ce nu mai sim]ise pentru nimeni. Era de
ne\n]eles, inexplicabil [i faptul c` trebuia s` se bat` \n
prezent, nu schimba cu nimic lucrurile. Dimpotriv`,
asta complica totul, fiindc` nici unul nu putea c[tiga
f`r` a-l r`ni pe cel`lalt. Indiferent ce-ar face, erau
prin[i \ntr-o capcan`. |n zece zile, Spiro \[i va da
r`spunsul. Iar oferta lui Nicolas era tentant`
Thea \nchise ochii o clip`. Se sim]ea att de
obosit`. Toate aceste emo]ii o epuizaser`. F`r` s`-[i
dea seama, c`zu \ntr-un somn greu
47
Capitolul 4
Thea tres`ri. O mn` ner`bd`toare \i b`tea la u[`.
Dar unde se afla? |nserarea cuprindea o camer`
necunoscut`. Ah da! Melinas! Nicolas Amintirea
disputei o trezi ca [i cum i s-ar fi turnat \n cap o g`leat`
cu ap` rece. S`ri din pat. {i dac` era el? Nu va
deschide. Ba da, va deschide! S` nu cread` cumva c`-i
este fric` de el.
|n spatele u[ii nu era dect un imens buchet de
trandafiri, aproape ascunzndu-l pe tn`rul curier
care-l aducea. Intrigat`, Thea lu` florile. Parfumul lor
o \ncnt`. Curierul \i \ntinse o carte de vizit` acoperit`
cu un scris hot`rt, foarte masculin:
Artemis,
Putem fi rivali f`r` a fi du[mani. Cocteil la ora
[apte, dac` ai curajul.
Nicolas
48
Ce obr`znicie! |n ciuda a toate, Thea nu se
\mpiedic` s` zmbeasc`. F`cnd apel la curajul ei,
\ncerca s-o provoace. S` ridice sau nu m`nu[a?
Revederea risca s` complice o afacere deja \ncurcat`.
Pe de alt` parte, era \n]elept s` taie orice contact cnd
se afla a[a cum era ea, \n pozi]ie de inferioritate?
Fiindc` nu putea niciodat` propune at]ia bani ca
adversarul ei, tactica \i comanda s` nu se \nchid`
\ntr-un turn de filde[ {i apoi, florile miroseau a[a
de bine! {i avea mare chef s` accepte.
Lu` o carte de vizit` dintr-un sertar [i r`spunse:
Nicolas
Rivalii nu sunt neap`rat du[mani. Vin \n hol la
ora [apte.
Artemis
Nu-i r`u, \[i spuse Thea. Prin acest bilet, el va fi cel
care va a[tepta [i \n acela[i timp, ea va prelua ini]iativa,
\n loc s` se plictiseasc` \n camera ei a[teptnd.
Po]i s`-i dai asta domnului Palmer?
La vederea bac[i[ului generos care \nso]ea depe[a,
curierul se gr`bi s` \ncuviin]eze. Disp`ru cu un
zmbet \ncntat.
Thea mirosi trandafirii. Erau superbi. Nicolas [tia s`
se arate amabil. Nimic nu-l for]a s` trimit` acest buchet.
49
Ora [ase. Avea tot timpul s` se preg`teasc`. S`
vedem Trebuia s` fac` o impresie bun`: se impunea
un amestec de relaxare [i sofisticare. Dac` Nicolas
putea s`-[i p`streze calmul \ntr-o asemenea situa]ie,
de ce nu ar putea s` reu[easc` [i ea? |n fond, puteai s`
te sf[ii cu din]ii \n ring [i apoi s`-]i strngi mna la
sfr[itul partidei. A[a se \ntmpl` \ntre oameni
civiliza]i.
Deci, o ]inut` sofisticat` Examin` cu aten]ie
resursele garderobei sale. Da, asta era potrivit`. Scoase
o rochie-furou de culoare crem, u[or cr`pat` \ntr-o
parte. Exact ceea ce convenea unui cocteil de afaceri.
|mbr`c` rochia [i se privi \n oglind`. Ve[tmntul
u[or din m`tase, dezv`luia mai curnd dect ascundea
formele ei armonioase. Zmbi. Povestea cu tactica era
o scuz`. Dac` ea alesese aceast` rochie era ca s`-i par`
lui frumoas`. Pentru el. |n ciuda a toate, acest b`rbat
o atr`gea. |n fond, problema cu terenul nu era din
vina lui Scoase un oftat adnc. Nu era cazul s` mai
analizeze att. |[i va alunga gndurile negre [i va profita
la maximum de sear`, p`strndu-[i capul pe umeri,
bine\n]eles! |n rest, se va vedea mai trziu ce va ie[i!
O pereche de sandale de lac negru, cteva pic`turi
de parfum [i era gata. Oglinda \i reflecta o imagine
radioas`. Culoarea rochiei \i scotea \n eviden]`
bronzul pielii.
50
Reu[ise s` se metamorfozeze [i se felicita: foarte
sofisticat`, era de o frumuse]e aproape provocatoare!
Ieri, p`rea foarte tn`r`, naiv`, inocent`. |n aceast`
sear` p`rea o femeie de lume experimentat`, conchise
Thea cu satisfac]ie. Zmbi. Experimentat`? Zmbetul
se transform` \n rs. M` rog, esen]ialul era ca Nicolas
a[a s` cread`! Va fi surprins s-o vad` att de sigur` pe
sine [i acest avantaj psihologic va fi binevenit
Cnd s` ias`, avu o inspira]ie brusc`: alese cel mai
ro[u dintre trandafiri [i [i-l prinse \n decolteu.
Din loggia care deservea camerele se auzeau rsete,
muzic`. Dar dedesubt, terasa era pustie. Dintr-o dat`,
o cuprinse nelini[tea. Sigur c` dorea cu ner`bdare
s`-l \ntlneasc` pe Nicolas, dar nimic nu mai era la fel.
Dup` ceea ce se petrecuse \ntre ei, va putea p`stra
oare aparen]ele? |[i azvrli buclele ro[ii pe spate.
Stupid. Evident c` va reu[i. Respir` adnc [i se str`dui
s` se calmeze. Urma s`-[i \ntlneasc` adversarul [i s`
petreac` o sear` fermec`toare, vorbind cu el despre
altceva.
Nicolas m`sura holul \n sus [i \n jos. De cum o v`zu
se gr`bi s-o \ntmpine:
Foarte dr`gu]
Complimentul era cam scurt, dar continuarea se
citea \n ochii lui. Thea zmbi. |n ciuda bunelor ei
inten]ii, b`t`ile inimii i se accelerau \ntr-un mod
nelini[titor. |ncerc` s` fac` pe blazata.
51
Nici tu nu ar`]i r`u, \n genul zeu grec.
Purta un pantalon kaki [i o c`ma[` de m`tase
deschis` neglijent peste pieptul bronzat.
Mul]umesc.
Pronun]ate cu aceast` voce senzual`, un pic
voalat`, chiar [i cuvintele mai simple luau o alt`
semnifica]ie. Brusc, Thea \i v`zu privirea fixat` pe
pieptul ei. Trandafirul Nu spunea nimic, nu o
atingea, dar Thea avu dintr-o dat` impresia c` este
goal` \n fa]a lui. Amintirile din ajun o asaltar`:
s`rut`rile lui Nicolas, mngierile lui |ngrozitor de
tulburat` [i jenat`, obrajii \i luar` foc. Trebuia s` rup`
vraja, [i repede.
Mul]umesc pentru flori. Sunt minunate.
Da? M` bucur c`-]i plac.
P`rea foarte fericit, aproape ca un adolescent care
vine la prima lui \ntlnire. Aceast` reac]ie juvenil` o
surprinse pe Thea [i o \ncnt` \n acela[i timp. Era att
de neobi[nuit la un b`rbat ca el.
}i-am apreciat mult gestul, Nicolas. Dar nu erai
obligat
P`reai att de r`v`[it` cnd te-am p`r`sit. |mi este
insuportabil s` te [tiu nefericit`. De atunci, m-am
gndit \ncontinuu la tine.
Thea plec` ochii. Erau rivali sau nu? Dac` da, el
n-ar trebui s`-[i fac` attea griji.
Nicolas o lu` blnd de b`rbie.
52
Hai s` uit`m totul. Suntem aici s` ne distr`m,
afacerile pot a[tepta pn` mine, vrei?
Ea zmbi.
De acord.
Perfect! Hai s` particip`m la s`rb`toare.
Ea \[i aminti de rsetele [i ecourile muzicii auzite
cnd cobora.
Ce se s`rb`tore[te?
|]i voi explica imediat. Vino cu mine s` bem ceva
acolo, dup` care te voi antrena \n labirintul acestei
nop]i foarte speciale!
O lu` de umeri cu un gest tandru [i protector \n
acela[i timp. Thea tres`ri la atingerea minii lui pe
bra]ul ei gol. Acest b`rbat \i producea un efect
inexplicabil. Era ca [i cum \ntre ei exista un flux
magnetic, atr`gndu-i unul c`tre cel`lalt.
Mica pia]et` furnica de oameni. Nicolas o trase pe
tn`r` lng` el pentru a o feri de lumea care se
\nghesuia vesel`. Tavernele gemeau de clien]i [i peste
tot mici orchestre cntau bouzouki. Se formau grupuri
de dansatori. Domnea o atmosfer` de euforie, de
bucurie simpl` \n tot locul.
Doi tineri trecur` pe lng` Thea [i scoaser` un
fluierat admirativ, \nso]it de un comentariu pe care
Nicolas nu-l \n]elese.
Ce au spus?
Thea se \nro[i.
53
C` am picioare frumoase.
N-au gusturi proaste, spuse Nicolas \ncruntndu-[i
sprncenele.
Era cumva gelos? Se comporta de parc` \i
apar]inea, de parc` vroia s`-i interzic` oricui s-o
priveasc`.
|nainte s`-i fi putut analiza reac]ia curioas`, Nicolas
o conduse la o mas` din apropiere. Taverna era
luminat` de mici lanterne multicolore [i de acolo, muzica
se auzea foarte bine. Thea \ncepu s` bat` ritmul cu
piciorul. Toat` lumea p`rea a[a de vesel` \n acea sear`!
Ai de gnd s`-mi explici ce se \ntmpl`?
El o s`rut` u[or pe buze.
Ai noroc, este ziua mea anual` de cumsec`denie.
Ast`zi se cinste[te sfnta Constantina, o martir` ortodox`
din timpul cruciadelor. A fost omort` de musulmani
fiindc` refuzase s` dea copiii insulei, pe care-i
ascunsese \ntr-o pe[ter`. A murit salvndu-le via]a.
Ce curaj Dar g`sesc cam curios c` aceast`
comemorare este att de vesel`.
Mai exist` [i altceva.
El f`cu o pauz`, strnind [i mai mult curiozitatea
tinerei.
Musulmanii au atacat insula \n ziua celebr`rii
unui vechi cult p`gn dedicat lui Artemis. {i de[i grecii
sunt cre[tina]i de mult timp, cultul zei]ei [i cel datorat
sfintei se amestec`. Astfel c` ziua cu lun` plin` din
august este s`rb`torit` cu dublu entuziasm.
54
Ce coinciden]` stranie.
Thea g`sea fascinant acest amestec de cult cre[tin [i
p`gn.
Un b`trn a[ezat la o mas` vecin`, surprinsese
conversa]ia lor [i v`znd c` Nicolas se limiteaz` doar
la asta, se hot`r\ s` intervin`:
|mi permite]i s` intervin [i s` completez ceea ce
a spus domnul? Povestea care leag` Artemis de aceast`
insul` este foarte interesant`. Dac` v` plictisesc
Dar deloc, dimpotriv`!
Thea era \ncntat`. O interesa tot ce era legat de
legendele Greciei.
Artemis, zei]a lunii [i a vn`torii, iubea \n mod
special mica noastr` insul`. |ntr-o zi, se \ndr`gosti de
un simplu muritor frumos ca un zeu care vroia s`
devin` regele lui Melinas. Amndoi s-au \nfruntat
pentru a pune mna pe p`mntul pe care-l rvneau.
Ceea ce n-a \mpiedicat ca dragostea lor s` creasc`.
|ntr-o bun` zi, Artemis, \n]elegndu-[i puterea
sentimentelor, hot`r\ s` \mpart` insula cu cel pe care-l
iubea. Dar Zeus, tat`l ei, regele zeilor din Olimp, nu
vedea cu ochi buni unirea sa cu un muritor. |i ordon`
s` p`r`seasc` Melinas [i s`-[i abandoneze iubitul, c`ci
altfel \l va omor\.
{i ce-a f`cut ea?
|l iubea prea mult pentru a accepta ca el s`
moar`. Se supuse, \ns` ob]inu de la Zeus permisiunea
de a se \ntoarce la Melinas o dat` pe an, \n noaptea cu
55
lun` plin` a lunii august. Legenda spune c` ea \[i
reg`se[te amantul \ntr-o pe[ter` care se deschide spre
mare. |i ofer` un trandafir de culoarea lunii, de un
auriu att de diafan, \nct nu poate fi dect de esen]`
divin`. Diminea]a cnd ea dispare, trandafirul se
transform` \n aur adev`rat, \n amintirea sacrificiului
zei]ei pentru cel pe care \l iubea.
Ce frumos! oft` Thea.
Dac` v` duce]i s` vizita]i templul, pute]i vedea
trandafirul de aur desenat pe mozaicul solului. Pe
insul`, tradi]ia vrea ca tinerele s` ofere un trandafir
galben iubi]ilor lor, ca gaj al sentimentelor lor. Noi
cultiv`m o varietate de trandafiri care au aproape
culoarea razelor de lun`. Petalele sunt de o delicate]e
aproape extrem` [i parfumul o adev`rat` \ncntare.
Unde se afl` templul lui Artemis? \ntreb` Nicolas.
|n pe[tera unde sfnta Constantina a ascuns
copiii. Un arheolog a descoperit micul templu ascuns
\n fundul pe[terii. Turi[tii vin cu sutele! Oricine va
putea s` v` indice drumul.
Mul]umesc c` ne-a]i spus aceast` legend` frumoas`,
spuse Thea zmbind. Sper s` v`d templul \n curnd.
B`trnul p`rea \ncntat c` g`sise un auditoriu att
de atent. Se retrase dup` ce le ur` o sear` pl`cut`.
{i acum, Nicolas, recunoa[te! Cu ct l-ai pl`tit ca
s`-mi povesteasc` aceast` legend` frumoas`?
|n ciuda pl`cerii pe care o avusese s`-l asculte pe
b`trn, nu putea s` nu stabileasc` o paralel` cu ceea
56
ce li se \ntmpla lor [i aceast` coinciden]` i se p`rea
suspect`. Bine\n]eles, marea diferen]` era c` \ntre ei
doi nu exista dragoste. Era pur [i simplu atras` de
Nicolas, nimic altceva M` rog, a[a spera.
Tovar`[ul ei ridic` bra]ele spre cer \ntr-un gest tipic
grecesc, ceea ce o f`cu pe tn`r` s` zmbeasc`.
Nici o drahm`, \]i jur. Nu l-am v`zut niciodat`
pn` \n seara asta. |n ciuda b`nuielilor tale jignitoare,
o s` te duc la pe[ter` dac` e[ti cuminte.
Puse mna pe bra]ul Theiei [i o ap`s` u[or.
Cum asta, dac` sunt cuminte? Ce impertinent`
condi]ie!
Draga mea, \n dragoste ca [i la r`zboi, toate
loviturile sunt permise.
La fel [i \n afaceri.
Thea \[i mu[c` buza. N-ar fi trebuit s` spun` asta
Nu \n seara aceasta. |n fond, Nicolas nu era vinovat de
aceast` situa]ie imposibil`.
Te gnde[ti \n continuare la p`mntul pe care
vreau s`-l cump`r`m?
V`zu cum \n ochii lui apare o sclipire aproape
dureroas`.
Este greu s` fac altfel. Reprezint` atta pentru
mine.
Pentru tine are o valoare sentimental`, pentru
mine este vorba de a-mi c[tiga pinea. |mi risc
viitorul Totu[i, refuz s` m` las obsedat de aceast`
poveste. De altfel, cnd sunt cu tine uit totul.
57
Vorbea ca un om r`nit profund, dar Thea nu ]inea
cont. |i purta pic` fiindc` dorin]a ei de a cump`ra casa
era considerat` de el ca un simplu capriciu. Visul vie]ii
sale era pe cale s` se destrame [i ea ar fi trebuit s`
reac]ioneze cu indiferen]`?
Cu att mai bine pentru tine dac` o s` reu[e[ti.
Am f`r` \ndoial` mai pu]in` voin]` ca tine.
Mai pu]in` voin]`? M-ar mira, Thea
|i lu` mna \nceti[or. Tn`ra se \nfior` la contactul
lui.
Ascult`-m`. S` nu ne mai cert`m pe tema asta \n
aceast` sear`.
{tii ct sunt de ata[at` de aceast` cas`?
Toat` emo]ia pe care \ncepea s` [i-o controleze,
izbucni la lumin`.
Din cea mai fraged` pruncie visez s` o pot
cump`ra \ntr-o zi. S` fiu att de aproape de reu[it` [i
s` v`d totul spulberndu-se este mai mult dect pot
suporta.
{i tu [tii de ct` vreme sper s` m` stabilesc \n
aceste insule? De cte luni caut locul ideal? Golful de
la marginea propriet`]ii bunicii tale este singurul unde
apa este suficient de adnc` pentru ancorarea
vapoarelor mari.
|n tot timpul pledoariei, strngea mna Theiei pn` la
a o face s-o doar`. Cel pu]in trebuia s`-i acorzi meritul
sincerit`]ii: avea \ntr-adev`r nevoie de acel teren.
58
Va fi deci o lupt` \ntre comer] [i sentimente. Fie
ca cel mai bun s` c[tige!
Nicolas se \ntreb` o clip` dac` ea \l ironiza. Dar nu,
Thea ridic` spre el o privire trist` [i limpede.
Da, s-ar putea prezenta lucrurile [i a[a.
Ce o s` ne facem? Tu vrei terenul [i eu la fel. {i
amndoi din motive \ntemeiate Cum s` rezolvi o
asemenea dilem`?
A[ pl`ti scump ca s` aflu, oft` Nicolas. Oricum,
decizia nu ne mai apar]ine. Spiro Prolisavis va avea
ultimul cuvnt. Pn` atunci, \]i propun un
armisti]iu. Doar pentru seara aceasta. S` \ncerc`m s`
ne uit`m problemele [i s` vorbim despre subiecte
pl`cute.
Thea zmbea f`r` s` vrea.
Despre ce?
Despre tine, de exemplu. Att de dr`gu]`, att de
atr`g`toare Sunt fericit c` m` aflu lng` tine.
Vocea interlocutorului ei se f`cu grav`, blnd` ca o
catifea. Thea se blestem` c` este att de slab`, att de
vulnerabil` [i receptiv` la cel mai mic avans al lui. I-ar
fi pl`cut s` \ntind` mna spre el, s`-i mngie p`rul
negru ce se vedea prin deschiz`tura c`m`[ii. Dar vai!
|ntre ei exista un obstacol.
Nicolas, mi-e tare team` de tine, team` de
puterea pe care o ai asupra mea. Prefer s` p`strez
distan]a, s` nu-mi complic via]a. Aceast` poveste cu
proprietatea \mi ajunge deja
59
Mi-ai promis s` nu mai vorbe[ti despre asta.
Ea sim]ea cum stomacul i se strnge sub privirea
lui. Era nea[teptat, tulbur`tor [i delicios.
De acord. Dar tu profi]i de situa]ie.
Ce am spus att de grav? Doar c` e[ti
fermec`toare [i foarte atr`g`toare \n aceast` rochie.
Adaug c` doresc foarte mult s` te iau \n bra]e.
|n jurul Theiei lumea disp`ru, taverna [i luminile ei
multicolore p`lir`. Muzica \i ajungea la urechi ca
printr-o cea]` groas`. Nu exista dect ea [i ochii
\ntuneca]i ai lui Nicolas care c`uta s`-i p`trund`
gndurile cele mai secrete.
Ce comand` domnul [i doamna?
Tn`ra cobor\ brusc pe p`mnt. Un chelner, tot
numai zmbet, st`tea \n picioare lng` masa lor.
Muzica \[i redublase sonoritatea, s`rb`toarea era \n
toi.
Vrei s` m`nnci? propuse calm Nicolas.
V`zndu-l att de sigur pe el. Thea se \ntreba dac`
nu visase clipa sublim` din care \[i revenise.
Poate ceva u[or.
Dup` attea emo]ii, cum de \i mai era foame? Era
adev`rat c` s`rise peste masa de prnz.
Chelnerul se gr`bi s` spun`.
Cred c` avem ce v` trebuie un platou cu
aperitive care seam`n` cu o adev`rat` mas` \n
miniatur`. Vre]i s` \ncerca]i?
60
|mi pare o idee bun`, nu-i a[a Thea?
Da, foarte bine.
Nicolas nu-i l`sase mna Se l`sa noaptea. |n
jurul lor, lampioanele colorate se \nveseliser` [i ele.
Chiar luna p`rea s` ia parte la petrecere lampion de
aur pe pnza \ntunecat` a cerului.
Ce loc magnific!
Nu [tiu dac` insula ne-a vr`jit. Tot ceea ce [tiu
este c` tr`im o noapte feeric`. S` bem pentru farmecul
necunoscut care ne \nv`luie.
Ridic` paharul [i Thea accept` toastul rznd.
Nicolas, ce surpriz`. Nu te-a[ fi crezut niciodat`
att de romantic.
Consideri c` am un aer prea respectabil pentru
asta?
Nu, dimpotriv`. Sub aparen]a ta de gentleman
presimt un temperament de aventurier care se
potrive[te greu cu romantismul. Dac` ai fi tr`it \n
secolul trecut, pariez c` ai fi preferat vn`toarea de
balene \n locul suspinelor roman]ioase din dosul
paravanelor din saloane. M` faci s` m` gndesc la
Hai! Ai spus prea mult sau nu suficient.
la un pirat, iat`!
Departe de a fi vexat, Nicolas izbucni \n rs. {i
imediat, amndoi aveau lacrimi \n ochi.
Eu, un pirat! Te g`sesc prea temerar` s`
\ndr`zne[ti s` te vezi cu mine! Compania unor astfel
de oameni nu-i o glum`.
61
Nu mi-e fric` de nimic!
B`nuiam. La zece ani, trebuie s` fi fost teroarea
cartierului.
Nu \ncerca s` m` faci s` cred c` ai fost un sfnt,
domnule Palmer.
Nu \ncerc nici eu, am oroare de cauzele pierdute
dinainte. Cnd aveam zece ani, p`rin]ii m` vedeau
magistrat sau medic. Pn` la urm` s-au mul]umit cu
voca]ia mea de marinar, chiar prea ferici]i c` n-am
ajuns delincvent.
Exagerarea o f`cu pe tn`r` s` rd`. Nicolas, o
haimana? |n fond, nu era de neimaginat.
Aspira]iile mele maritime li s-au p`rut cel mai mic
r`u
De ce te-a atras a[a de mult marea?
Nu [tiu. Cum s`-]i explic?
Acum \[i reluase tonul serios.
Mi-a pl`cut oceanul din momentul \n care l-am
v`zut prima oar`. Mi-am promis s` devin marinar
\ntr-o zi. P`rin]ii mei sperau c`-mi va trece. Din
fericire, dorin]a lor nu s-a \mplinit! M-a[ fi plictisit
de moarte \n pielea unui judec`tor. Dar tu, Thea,
ce te-a \ndemnat s`-]i pui pe picioare propria
afacere?
Groaza de munca de rutin`. Ajutat` de noroc, am
[tiut s` iau decizia potrivit` la momentul oportun.
Tinere]ea [i entuziasmul, departe de a-mi fi un
62
handicap, mi-au permis s` dep`[esc greut`]ile, s` trec
peste obstacole, f`r` s`-mi dau seama de riscurile pe
care mi le asumam.
Nu cred c` norocul a avut mare leg`tur` cu
reu[ita ta. Mai curnd a[ pune pe seama \n]elepciunii!
Dac` a[ fi \n]eleapt`, n-a[ fi f`cut uneori
prostii
Thea se gndea la Robert. |nc` o dat`, Nicolas
reac]ion` ca [i cum citea \n ea.
Logodnicul t`u?
Da. A fost o gre[eal`, dar experien]a m-a \nv`]at
multe.
Zmbi jenat`. Nicolas interpreta altfel. Aceast`
poveste cu logodna \l scotea din s`rite. Se \n[ela
asupra sensului cuvintelor: acolo unde ea vorbea de
experien]` moral`, el \n]elese experien]` sexual`. S`
[i-o imagineze \n bra]ele altui b`rbat \i era
insuportabil. |i arunc` o privire sumbr`. Dac` ar pune
mna pe acel Robert! Precis unul dintre acei libertini
avid de pl`ceri, pentru care dragostea nu este dect o
glum`!
Dac` l-ar fi cunoscut pe adev`ratul Robert, ar fi rs
de temerile lui Dar se l`sa orbit de gelozie.
Nicolas? S-a \ntmplat ceva?
Totul este \n regul`, r`spunse el sec. |ncercam s`
mi-l reprezint pe logodnicul t`u. Un nebun, f`r`
\ndoial`. Altfel de ce te-ar fi l`sat s` pleci?
63
Nu eram chiar genul de femeie care-i convenea.
Nicolas f`cu ochii mari. Ce vroia s` spun` cu asta?
Cnd e[ti cu o femeie ca ea ce ]i-ai putea dori mai mult?
Chelnerul sosi la timp ca s`-i \ntrerup`. |ntors`tura
curioas` pe care o luase conversa]ia \ncepea s` devin`
jenant`. Tn`ra nu \n]elegea schimbarea brusc` de
dispozi]ie a tovar`[ului s`u. |ncepur` s` ciuguleasc`
din aperitivele delicioase a[ezate pe platoul din fa]a
lor. Se aflau acolo: feta, brnza local`, m`sline negre,
mur`turi, chiftelu]e picante, s`rm`lu]e din miel \n
frunz` de vi]`, iaurt aromatizat cu diverse ierburi [i
usturoi, salat` de vinete. Un adev`rat festin!
Thea g`si totul minunat [i mnc` pn` la ultima
m`slin`.
A fost a[a de bun, zmbi ea, ca pentru a se scuza
de apetitul ei.
Te \n]eleg. Ador buc`t`ria greceasc`. Vrei un
desert?
Nu, mul]umesc, nu mai pot. Dar o cafea, cu pl`cere.
Greceasc`? Te previn c` este mai tare dect
cafeaua noastr` american`.
Ar fi p`cat s` n-o \ncerc.
Chelnerul reveni cu dou` ce[cu]e pline cu o
b`utur` neagr` [i aromat`.
Este f`cut` \n a[a fel, explic` Nicolas, \nct o
parte din za] r`mne \n suspensie. Trebuie deci
a[teptat s` se depun` \n fundul recipientului, \nainte
de a bea cafeaua.
64
{tiu, f`cu Thea. Bunica mea \l l`sa s` se lase pe
fundul ce[tii, apoi ghicea viitorul.
A prezis ceva important?
Da. C` voi locui \ntr-o zi \n casa ei
O expresie ciudat` ce aducea a triste]e trecu peste
fa]a lui Nicolas.
Ei bine! Vom verifica \n curnd predic]iile ei.
Da, vom vedea.
Nici unul dintre ei n-avea chef s` mai adauge ceva.
Ziua de mine va veni repede. De comun acord,
hot`rr` s` uite [i s` profite de noaptea care li se oferea.
Ca pentru a pecetlui pactul lor tacit, Nicolas lu`
mna tinerei.
Este o sear` special`, nu-i a[a Thea?
|n vocea lui exista o not` de anxietate. |i cerea s`
fie sincer`, s`-l lini[teasc`.
Thea, r`spunde-mi
Da, Nicolas. Aceast` sear` este special`.
Ea v`zu cum privirea lui se a]inte[te asupra buzelor
ei [i, \nc` o dat`, sim]i puterea extraordinar` a
magnetismului s`u.
Aveam nevoie s` te aud spunnd-o. Vrei s` facem
un tur al locului?
Thea accept` cu entuziasm. Acest scurt schimb de
cuvinte fusese att de intens \nct sim]eau nevoia s`
uite, s` se amestece \n vrtejul s`rb`torii. Cu ct se
apropia miezul nop]ii, cu att muzica se auzea mai
tare. Mul]imea era cuprins` de un soi de exaltare.
65
Vibra \n ritmul muzicii, oferindu-[i delirul zei]ei
p`gne s`rb`torit` \n aceast` noapte de veselie. Un pic
timid` la \nceput, acum Thea rdea din toat` inima.
Bra]ul lui Nicolas devenea mai insistent \n jurul taliei
ei. Erau contamina]i! Peste tot, oamenii dansau. |n
apropierea lor se forma un cerc, li se f`ceau semne.
Thea ezita. Mic`, \nv`]ase figurile dansului sirtaki, dar
apoi |nainte de a se putea eschiva, Nicolas o tr`sese
\n dans. Spre marea ei surprindere, reg`si f`r`
greutate pa[ii complica]i [i micile s`rituri care punctau
muzica. Dar cel mai curios, era abilitatea lui Nicolas.
Unde ai \nv`]at? strig` ea rznd.
La o nunt` greceasc`, \n timpul ultimei mele
c`l`torii. Sunt elev bun, nu?
Excelent.
Abia se auzeau, fiindc` muzica era tare, amestecat`
cu rsete [i exclama]ii de bucurie. Brusc, trandafirul
din corsaj \i c`zu la p`mnt. Thea \l privi c`znd,
neputincioas`. Prins` \n ritmul nebun al acestui dans
complicat, \i era imposibil s`-l ridice. Floarea disp`ru
curnd, c`lcat` de dansatori.
Dintr-o dat`, orchestra schimb` stilul, p`r`si
sirtakiul pentru o melodie mai languroas`. B`rba]ii se
\ndep`rtar`, l`sndu-le pe femei singure pe pist`.
Fiecare crea pa[ii pe care-i inspira muzica. Thea
\ncepu s` se onduleze, leg`nndu-[i [oldurile \n
ritmul lent, aproape erotic, de bouzouki. P`rul ro[u \i
s`lta pe umeri, reflectnd lumina. Rochia se mula
66
peste formele pline [i, la fiecare mi[care, cr`p`tura
fustei dezv`luia o coaps` lung` [i bronzat`. L`sndu-se
\n voia melodiei lascive, dansa f`r` s` vad` privirile
admirative care o devorau. O singur` privire exista
pentru ea: aceea a lui Nicolas.
Cnd orchestra t`cu, r`mase dorin]a lui, primitiv`,
animalic`, dorin]a lui de b`rbat pentru perfec]iunea
trupului ei de femeie. N-o p`r`sise nici o clip` din
ochi, concentrat ca o fiar` asupra pr`zii.
Foarte dr`gu].
Thea se \nro[i.
Mul]umesc. La Roma
{tiu, spuse Nicolas. Trebuie s` facem ca romanii.
Vino, hai s` \nlocuim trandafirul pe care l-ai pierdut.
O trase spre o mic` tarab` unde se vindeau flori.
Thea fu mi[cat` de aten]ie. Nicolas ]inea s` aleag` o
floare. F`r` s` ezite, scoase din vasul mare un
trandafir, galben pal, de culoarea lunii.
Foarte bun` alegere, domnule, spuse flor`reasa.
A]i luat trandafirul de aur al Melinasului.
O floare perfect` pentru o femeie minunat`, rosti
el punndu-i trandafirul \n decolteu. Trandafirul lui
Artemis pentru zei]a mea
Niciodat` Thea nu respirase un parfum att de
dulce, att de p`trunz`tor. I se urc` la cap, sau era
oare vinul pe care \l b`use? I se p`rea c` plute[te pe
un nor, izolat` de lume [i de larm`. Singur` cu
Nicolas, \n alt` lume.
67
|]i place?
Cuvintele lui erau ca o mngiere.
Mult
Vrei s` mergem pn` \n port? Va fi mai pu]in`
lume.
Trase trupul ei \nc`lzit lng` al lui.
De acord.
Coborr` str`zile \nguste din Melinas, siluetele lor
\nl`n]uindu-se, profilndu-se \n clarul de lun`.
Acelea[i raze de aur alb acopereau casele ca un halog
str`lucitor, transformnd ora[ul \ntr-un decor ireal.
Thea se opri un moment pentru a contempla scena.
|]i taie r`suflarea. |n]eleg de ce grecii consider`
luna ca cea mai frumoas` dintre zei]e.
Nicolas nu r`spunse. O lu` \n bra]e [i o s`rut` cu
pasiune. Thea \nchise ochii. |n dep`rtare, auzea vag
sunete de bouzouki. Cnd Nicolas puse st`pnire pe
buzele ei, uit` tot ceea ce nu era acest s`rut \mb`t`tor
care i se urca la cap ca un alcool foarte puternic.
Dup` cteva minute lungi, foarte lungi, ea se
eliber` ame]it` [i tulburat` pn` \n fundul sufletului.
Nicolas o ]inea \n continuare lng` el, cu bra]ul trecut
\n jurul taliei. Prin ]es`tura sub]ire a rochiei, \i sim]ea
palmele care o ardeau.
Vino. Lng` port este un loc pe care vreau s` ]i-l ar`t.
L`snd cheiul \n urm`, ajunser` la un promontoriu
care st`tea aplecat deasupra m`rii. Acolo se afla o
b`ncu]` ascuns` \ntre stnci.
68
Aici, \i explic` el oblignd-o s` ia loc lng` el,
nevestele marinarilor vin s` a[tepte \ntoarcerea
vapoarelor.
Thea deschise gura pentru a \ntreba mai mult, dar
el nu o l`s`.
Te vreau, Thea Trebuie s` [tii c` am nevoie de tine.
Deja o strngea lng` el, c`utndu-i buzele. Tn`ra
\i sim]ea r`suflarea fierbinte lng` obraz [i mirosul un
pic s`rat al pielii lui o \nv`luia, senzual ca o
mngiere. Cum s` nege dorin]a pe care o trezea \n
ea? |l dorea la nebunie. Niciodat` nu mai sim]ise asta
pentru nici un b`rbat. Era mult mai mult dect o
simpl` atrac]ie fizic`. Atrac]ia fizic` era indiscutabil`,
dar se ad`uga o emo]ie intens` [i presentimentul c` \[i
apar]ineau. Poate luna plin` o f`cea s`-[i [iard` capul?
|n orice caz, nu putea rezista. |l \nl`n]ui pe Nicolas
[i-i \ntoarse s`rutul cu pasiune.
Gestul Theiei dezl`n]ui dorin]a tovar`[ului ei.
Mna lui urc` pn` la pieptul ei. Ea se cambr`.
Sfrcurile i se \nt`reau sub palmele lui, \ntinznd
]es`tura care-i separa de el. |i sc`p` un geam`t.
|nfierbntat de reac]ia ei, Nicolas d`du la o parte
bariera de m`tase, dezgolindu-i pieptul alb, cu
contururi perfecte. |l auzi cum \[i ]inea respira]ia,
pierdut \n fa]a unei astfel de frumuse]i. Apoi se aplec`
[i-i s`rut` mugurii roz. Thea gemea de pl`cere.
Niciodat` nu mai cunoscuse a[a ceva [i \nchise ochii,
sc`ldat` \ntr-un ocean de pasiune.
69
Brusc, el se retrase [i o cuprinse un val de ghea]`.
De ce o abandona? Speriat`, \i c`uta fa]a \n penumbr`,
incon[tient` de tabloul senzual pe care-l oferea, a[a
cum se afla, pe jum`tate goal`. Lini[titoare, mna lui
Nicolas i se puse pe ceaf`. Dar vizibil, el lupta s` se
controleze.
Thea, nu putem face dragoste aici. |n ziua cnd
vei fi a mea, vreau ca nimic s` nu ne poat` deranja.
Vreau s` m` pierd \n tine.
S` fac` dragoste? Capul i se \nvrtea. Totul mergea
prea repede.
Nicolas, sunt a[a de tulburat`. Nu [tiu ce mi se
\ntmpl`, nu nu \n]eleg ce m-a apucat.
Tovar`[ul ei o privi cu mirare nedisimulat`. P`rea
att de dezorientat`! |]i venea s` crezi c` nu se culcase
niciodat` cu un b`rbat. Era posibil, dup` ce fusese
logodit`? Evident c` nu. Doar dac` Nu [tia ce s` mai
cread`. Dar dac` acea problem` cu terenul se
\ntrepunea \nc` o dat` \ntre ei?
Ce este Thea? Ce nu este \n regul`? Din cauza
terenului?
Vocea lui r`mnea blnd`, foarte calm`. Nu \ncerca
s-o condamne, trebuia doar s` afle.
Terenul? Theiei pu]in \i p`sa! Toat` aceast` treab` i
se p`rea att de departe! S-ar fi putut ag`]a de aceast`
cauz`. Dar nu, ]inea s`-i spun` adev`rul. }inea s` afle
din gura ei c` nu cedase niciodat` avansurilor de nici
un fel [i c` nu se va da dect b`rbatului cu care se va
70
c`s`tori. Dar el, va \n]elege, cnd toat` atitudinea ei
dezv`luia dorin]a pe care o sim]ea pentru el? Ezita,
c`utnd cuvintele potrivite. El lu` t`cerea ei drept jen`.
Ar fi trebuit s` se arate mai r`bd`tor. Din prima zi
\n care o v`zuse, [tia c` nu era femeia care s`
capituleze a[a u[or. De[i vibra toat` de pasiune, pe
primul loc era ra]iunea. O bruscase. F`r` s` vrea, ci
pur [i simplu pentru c` o dorea prea mult.
Thea, \mi pare r`u. N-am [tiut s` m` \nfrnez. M`
faci s`-mi pierd capul. E[ti att de Dac` te-am jignit,
regret foarte mult.
Nu trebuie, Nicolas. Eu ar trebui s` m` scuz, ar fi
trebuit s`-mi revin mai repede.
Meci nul, f`cu el zmbind tandru. S` spunem c`
am pierdut amndoi controlul situa]iei.
Thea \ncepu s` rd`.
Nu \n]eleg prea bine. Se zice c` luna plin` \i face
pe oameni s` \nnebuneasc`. Asta trebuie s` fie!
Ce nevinovat` p`rea. |ntr-adev`r, dac` n-ar fi [tiut
de logodna ei
Nicolas, este trziu. Trebuie s` ne \ntoarcem.
Haidem.
Urcar` str`du]ele sinuoase, strns \nl`n]ui]i. |i
\nv`luia un soi de pace. Muzica [i rsetele serb`rii le
ajungea din cnd \n cnd la urechi, atenuate ca \ntr-un
vis. |n spatele lor, b`rcile de pescuit [i volierele
dansau sub lun`, leg`nate de valurile care se sp`rgeau
de ]`rm.
71
Miezul nop]ii trecuse de mult. Artemis trebuie c`-[i
\ntlnise iubitul. Thea oft`. Nicolas o strnse lng` el.
O conduse pn` la u[`, ezit` o frac]iune de
secund` [i o prinse de umeri. Ea se \ntoarse [i se
ghemui \n bra]ele lui. De aceast` dat`, s`rutul lui era
blnd, foarte tandru. Era exclus` orice pasiune, ]inut`
cu grij` \n fru.
Mul]umesc pentru aceast` sear` minunat`,
Artemis. Thea zmbi, ce nume dr`gu]
Nu mai suntem rivali?
Cinstea o for]a s` recunoasc` faptul c` nu mai
sim]ea nici un fel de sup`rare.
Nu am fost \n aceast` sear`.
Ochii negri a lui Nicolas se cufundar` \ntr-ai ei, ca
[i cum c`uta s`-i citeasc` \n adncul sufletului.
Ai dreptate. Nu \n seara aceasta.
O s`rut` u[or pe buze [i se \ndep`rt` \n noapte.
Noapte bun`, Artemis. Vise pl`cute. Thea intr` \n
camera ei. Parfumul trandafirilor umplea \nc`perea.
Da, tr`ise \ntr-adev`r o sear` magnific`
72
Capitolul 5
Thea dormi trziu \n acea diminea]`. Cnd
deschise ochii, soarele \i inunda camera. Ora zece
deja! Dar de ce s` se gr`beasc`? N-avea nimic special
de f`cut [i, \n fond, era \n vacan]`! Cu un oftat de
satisfac]ie, se ghemui pe pern`.
Pe comod` trona buchetul oferit de Nicolas. {i \n
mijloc trandafirul de aur care \l \nlocuise pe cel din
decolteul ei. Nicolas ce amintiri palpitante trezea
simpla evocare a numelui s`u! Dorin]` nebun`,
tulbur`toare, nevoia de apropiere, nevoie sf[ietoare
care cerea s` fie satisf`cut`. Sigur c` citise c`r]i care
descriau gesturile de dragoste dar cum s` compare
acea expunere rece cu ceea ce tr`ia \n acest moment?
Ct despre experien]a ei cu Robert, aceasta nu conta!
S`rut`rile, mngierile lui timide, o l`sau de ghea]`.
Cnd Nicolas o strngea lng` el, se sim]ea cuprins`
de un asemenea foc \nct nu putea r`mne
73
insensibil`. S-o s`rute, era ca [i cum naviga \n cea
mai periculoas` c`l`torie, \n centrul unui uragan, f`r`
busol`. |n ciuda dorin]ei de a p`stra direc]ia, curentul
o tra irezistibil, mai puternic dect voin]a ei. Era ca
acei marinari care, conform vechii legende, c`deau
prad` cntecelor melodioase ale sirenelor [i, pierznd
controlul navelor, se zdrobeau de stnci Asta era
pasiunea, o siren` care te duce la pierzanie?
La lumina crud` a dimine]ii, obstacolele i se p`reau
foarte reale. Seara trecut`, uitaser` de ne\n]elegerile
lor, dar asta nu \nsemna c` erau rezolvate. Thea d`du
cear[eafurile la o parte. N-avea chef s` \nfrunte
realitatea. De ce s` nu fac` un pic de turism \n aceast`
diminea]`? Va profita pentru a trece \n revist`
artizanatul local. Un mod bun de a \mbina utilul cu
pl`cutul.
Dup` un du[ rapid, piept`nat [i un pic de ruj pe
buze, cobor\, foarte elegant` \n rochia alb` brodat` \n
culori vii. }inuta ideal` pentru plimbare.
Terasa era aproape goal`. Dup` festivit`]ile de
asear`, ora[ul \ntrzia s` se trezeasc`. Thea comand` o
cafea. La fundul ce[tii se depunea za]ul. M`car dac` ar
fi putut ghici ce conduit` s` adopte. Precis, Nicolas va
\ncerca s-o revad` [i ea dorea acela[i lucru. Dar
\n]elepciunea n-o sf`tuia s` se opreasc` \nainte de a fi
prea trziu? Cel care va reu[i s` cumpere terenul o va
face \n detrimentul celuilalt, eventualitate cu att mai
important` cu ct leg`tura dintre ei ar fi mai
74
puternic`. Dac` o rupea acum, vor suferi, f`r`
\ndoial`, dar f`r` urm`rile ce erau de a[teptat. Hot`r\
s` aib` curaj pentru amndoi [i s`-l evite pe Nicolas pe
viitor. Pentru a-[i asuma aceast` linie de conduit`
eroic` f`r` a ceda tenta]iei, \i va trebui o petrecere a
timpului foarte \nc`rcat`, cu o ocupa]ie precis` a
fiec`rei ore a zilei.
Chelnerul se apropie s` debaraseze, surprins s-o
vad` att de deprimat`. |n ajun, dansa att de
vesel`! La cererea ei, \i indic` pia]a. Putea s` caute
acolo articole pentru pr`v`lia ei [i cadouri pentru
familie.
Cu un pas hot`rt, cobor\ spre pod. Un vnt u[or
f`cea c`ldura foarte suportabil`. Oamenii zmbeau.
Yaya avusese dreptate, grecii erau \ntr-adev`r un
popor foarte primitor. |n spatele zidurilor albe care
protejau gr`dinile, se auzeau rsete, cuvinte animate.
|nconjurate de portocali, fntnile arteziene clipoceau
vesele. Portul ap`ru, luminat de soare. Ce zi senin`!
Pesc`ru[ii ]ipau, \nvrtindu-se \n c`utarea hranei. Pe
chei, pescarii \[i reparau n`voadele. Mergnd de-a
lungul navelor de pescuit, Thea remarc` numeroase
iahturi [i mici voliere, leg`nndu-se \n vnt. Pe punte,
turi[tii profitau de timpul frumos ca s` se bronzeze.
Nicolas avea dreptate: Melinas era locul visat pentru
a-[i stabili afacerea Nicolas! Iat` c` \nc` se gndea la
el! |[i promisese, dar Se gr`bi spre pia]`. Asta \i va
schimba ideile.
75
Negustorii \[i \n`l]aser` tarabele cu fa]a la mare.
Thea se amestec` \ncntat` \n mul]ime. N-ar fi putut
visa ceva mai exotic! Cump`r`tori, vnz`tori, rivalizau
\n discu]ii [i gesturi, l`udnd marfa, discutnd un
pre]. Trecu mai \nti prin fa]a standurilor cu carne [i
pe[te. Urmau apoi brnzeturile de capr` [i m`slinele
cu arom` picant`, conservate \n ulei sau saramur`. Mai
\ncolo, tarabele gemeau sub mun]i de portocale [i
l`mi, festival de aur [i verde.
Reu[i s` ajung` pn` la urm` la ceea ce o interesa [i,
cu carnetul \n mn`, \ncepu s` studieze artizanatul local.
Mai \nti, d`du peste covoarele din ln` alb`.
Examin` cu grij` finisarea. Bun` treab`. Pip`ite cu
mna, covoarele \[i p`strau suple]ea [i moliciunea,
calit`]i inestimabile. Se interes` de pre] [i suma i se
p`ru prea ridicat`: era de a[teptat s` creasc` num`rul
de turi[ti! Va reu[i s` negocieze un pre] mai rezonabil.
B`trna care ]inea standul se apropie de ea. |ntr-o
greac` [ov`ielnic`, Thea \i ceru numele fabricantului.
|n]elegnd c` este vorba de fiul femeii, \i lu` adresa cu
grij`, hot`rt` s` discute afacerea cu acesta, ct de
curnd posibil.
Orele treceau f`r` s`-[i dea seama [i, cnd privi la
ceas, dup`-amiaza era avansat`. Din fericire, munca ei
se dovedise rodnic`. Luase numele mai multor artizani
locali, a c`ror produc]ie va face furori la Sirena
m`rii. G`sise cadouri pentru toat` lumea, inclusiv ea.
Covoarele de ln` alb` erau att de tentante \nct nu
76
rezist` dorin]ei de a-[i cump`ra unul. Va fi de mare
efect \n fa]a [emineului s`u. Cu bra]ele \nc`rcate, urc`
spre hotel. Soarele str`lucea puternic pe cer [i str`zile
i se p`reau greu de urcat cu toate acele pachete. Cnd
ajunse \n fine la pia]et`, nu se putu \mpiedica s` nu se
uite cu invidie la tavernele care, \nghesuite unele \ntr-
altele sub bol]ile lor de verdea]`, p`reau adev`rate
oaze de r`coare. Tenta]ia era prea mare. Gfind se
trnti \n primul scaun. Ce pl`cere s` leneveasc` un
pic. Comand` un pahar de vin rece [i profit` de aceste
cteva clipe de odihn` bine meritat`, uitndu-se la
acest vesel du-te-vino al trec`torilor. Totul p`rea u[or
la Melinas Sigur c` nivelul de via]` era mai pu]in
ridicat dect \n America, dar, \n \n]elepciunea lor
secular`, locuitorii insulei [tiau s` se bucure de
momentul prezent [i de pl`cerile m`runte pe care le
acorda o natur` clement`: soare, mare, peisaje feerice.
Da, i-ar pl`cea s` locuiasc` aici.
S` locuiasc` aici. Dar pentru asta trebuia s`
cumpere casa. Gndurile o duceau \napoi la Nicolas.
Atta timp ct se plimba, solicitat` de zgomotele [i
culorile pie]ii, \i era relativ u[or s` uite. Dar, \n
prezent, \i era dor de el. Ieri sear`, vorbeau veseli,
a[eza]i nu departe de aici. {i brusc, aceast` singur`tate
\i p`ru insuportabil`. Trebuia s` se ridice [i s` plece.
Dar unde s` se duc`? S` m`nnce singur` \n camera
ei? Dar la hotel risca s`-l \ntlneasc` pe Nicolas. Mai
bine s` r`mn` aici.
77
De altfel murea de foame. Comand` o salat`
greceasc` ro[ii, castrave]i, m`sline negre [i feta
\ncercnd s` nu dea aten]ie perechilor fericite care
rdeau la mesele vecine.
Pot s` m` a[ez?
Thea tres`ri. |n fa]a ei se afla Nicolas, \mbr`cat lejer
cu blugi [i o c`ma[` de poplin roz. Se \nro[i, confuz`,
\ncurcat` [i nebun` de bucurie.
Da, sigur. A[az`-te.
B`nuia oare c` f`cuse totul pentru a-l evita?
To tocmai terminasem de mncat.
V`d.
R`ceala tonului o uimi pe Thea. De ce se sup`ra?
Explica]ia nu se l`s` a[teptat`.
Vroiam s` te invit \n aceast` sear`. Cum eram
re]inut de antreprenorul meu, am l`sat pe pu]in zece
mesaje la recep]ie. Mi s-a spus c` n-ai mai ap`rut de
azi-diminea]`. Din momentul \n care m-am eliberat,
am plecat \n c`utarea ta.
Thea zmbi. |n ciuda bunelor sale hot`rri, era
\ncntat` s`-l revad`, \ncntat` s` afle c`-i lipsise. Ar fi
trebuit s` plece, s` g`seasc` un pretext oarecare, dar
nu se putea hot`r\. O fascina.
Nicolas lu` loc lng` ea [i-[i \ntinse picioarele lungi
sub mas` cu un aer degajat, dar Thea nu se l`s`
\n[elat`. {tia c` el o observ`.
M-am dus la pia]`. Vroiam s` prospectez pentru
pr`v`lie.
78
Ar`t` spre pachetele legate, de pe scaunul vecin.
Am f`cut [i cteva cump`r`turi pentru mine.
Ai g`sit ce vroiai?
Thea povesti despre primul contact cu artizanii,
explicnd genul de marf` pe care c`uta s`-l importe \n
State. Nicolas punea \ntreb`ri, vizibil interesat. Ca
excelent om de afaceri, se ar`ta un bun sf`tuitor [i \n
curnd amndoi \ncepur` s` discute cu entuziasm
despre pre]urile de cump`rare, problemele de vam` [i
costurile transportului. Thea lua noti]e \n carne]elul
ei. Acest material \i va fi necesar \n momentul
efectu`rii vnz`rilor.
Brusc, \[i d`du seama c` nu mai vedea nimic. Ziua
era pe sfr[ite. Deja! Petrecuser` mai mult de dou` ore
discutnd. {i s` mai spun` c` vroia s`-l evite pe
Nicolas! Seara nu fusese romantic`, departe de asta,
dar \i f`cuse mult` pl`cere s` schimbe idei cu el. Prea
mult. Era timpul s` se \ntoarc`.
Nicolas, un pic surprins de decizia ei brusc` [i de
migrena subit` pe care o invoca se ridic` imediat
s-o \nso]easc`.
Nu e[ti obligat s` m` conduci.
Nu spune prostii. Nici gnd s` te \ntorci singur`.
N-am de traversat dect pia]eta, rse Thea. S` [tii,
am f`cut deja turul lumii f`r` p`zitor.
{tiu, dar acum lucrurile sunt diferite. Suntem
\mpreun`. Vino. {i las`-m` s`-]i duc covorul.
Cnt`re[te o ton`.
79
Thea prefer` s` nu adauge nimic. Ceea ce frazele
lui insinuau, ridicau \ntreb`ri pe care era mai \n]elept
s` nu le pun` pe moment.
De altfel, nu ]in s`-mi asum riscuri.
Riscuri? Care?
Acela de a te vedea disp`rnd f`r` a stabili
\ntlnirea de mine. |]i propun o plimbare pe mare cu
vaporul meu. Promit s` fiu un pirat foarte cumsecade
[i s` nu te arunc \n buc`]i la rechini.
F`cu amuzat cu ochiul. Thea \[i mu[c` buzele. O
ie[ire pe mare Dorin]a se \nfrunta cu ra]iunea.
Cred c` nu merg, Nicolas.
Atunci, am v`zut just. |ncerci s` m` evi]i de azi-
diminea]`.
Pe fa]a lui se citea mhnirea. Thea fu profund
mi[cat` [i-i fu ru[ine de purtarea ei.
Nu este din cauz` c` nu vreau s` te v`d, Nicolas.
|ncerc doar s` fac lucrurile mai u[oare pentru amndoi.
Nu \n]eleg bine ra]ionamentul. |ncerci s`-mi
simplifici via]a refuznd s` m` vezi?
Dar exist` acel diferend \ntre noi.
P`mntul?
Da.
Cu ce ne \mpiedic` s` mnc`m \mpreun`, s`
mergem \mpreun`, s` profit`m de aceste zile
frumoase \n aceast` ]ar` de vis?
Se str`duia s` par` dezinvolt, dar sprncenele lui
\ncruntate, vena care i se zb`tea la tmpl`, dovedeau
c` nu este a[a.
80
Thea, de ce s` permitem evenimentelor
exterioare s` ne afecteze?
Dar aceast` vnzare ne prive[te pe amndoi \n
primul rnd [i indiferent de decizia final`, ne va afecta.
El avea de gnd s` riposteze cnd fu cuprins de o
nevoie irezistibil` [i formidabil` de a str`nuta. Ceea ce
[i f`cu, spre marea surprindere a interlocutoarei sale.
Perii covorului de ln` pe care-l purta pe umeri \i
gdilau n`rile. F`r` s` vrea, Thea izbucni \n rs.
Nicolas
Ea \ncerc` \n van s` redevin` serioas`.
Promite-mi c` m` \nso]e[ti mine sau voi petrece
noaptea sub fereastra ta, str`nutnd.
Propunerea era att de atr`g`toare, iar Nicolas att
de conving`tor! |[i pleda cauza zmbind. |n cele din
urm`, pl`cerea \nvinse ra]iunea.
De acord, bomb`ni Thea cu un aer fals contrariat.
Ai c[tigat.
Minunat! |]i dau covorul, nu mai str`nut [i vom
petrece amndoi o noapte pl`cut`, preg`tindu-ne
pentru o zi excelent`!
***
Thea \[i puse un bikini bleu, un tricou alb [i un [ort
asortat. |nc`l]at` cu pantofi de tenis, era echipat` din
cap pn` \n picioare pentru o ie[ire pe mare. Dup`
noaptea agitat` pe care o petrecuse, \i f`cuse pl`cere
81
s` \ntrzie sub du[. Somnul o ocolise mult timp,
\ntr-att se sim]ise de vinovat` c` acceptase plimbarea.
Dar dorea att de tare, \nct s` reziste tenta]iei fusese
mult prea greu.
|[i strngea p`rul \ntr-o coad` de cal cnd i se b`tu
la u[`. Nicolas st`tea \n prag, foarte chipe[, \n
bermude [i tricou alb. Bronzat, aproape t`b`cit de
soare [i de vnt, respira s`n`tate [i bucuria de a tr`i.
Omagiile mele, doamn`! Sunte]i gata s`
\nfrunta]i elementele naturii?
La ordinele voastre, c`pitane.
|n acest caz, s-o lu`m din loc! Am umplut un
termos cu cafea [i am comandat un co[ de picnic:
putem mnca pe vapor.
Nicolas \nchiriase un Volvo ro[u cu care se duser`
\n port. Clopotele bisericilor r`sunau, chemndu-i pe
enoria[i la slujb`. Diminea]a de duminic` se ar`ta
str`lucitoare.
Nicolas gar` lng` port, scoase co[ul [i se \ndrept`
spre o barc` pneumatic`, legat` nu departe. Thea f`cu
ochii mari.
Nicolas dar Va trebui s` vslim?
El izbucni \n rs.
Ai mai pus piciorul pe un vapor?
Nu.
Era jignitor s` rd` a[a! Ce spusese oare att de nostim?
A[ fi pariat! Uit`-te un pic mai departe. Vezi
velierul acela mare? Pe el ne \mbarc`m. Sunt obligat
82
s`-l ancorez mai departe fiindc` bazinul portului nu
are adncimea necesar` pentru el. De aceea, aceast`
anex` pneumatic` \mi este foarte util`. Pentru
drumurile \ntre velier [i ]`rm.
Thea zmbi confuz.
Care este pedeapsa care m` a[teapt` pentru
aceast` \ntrebare prosteasc`? O s` m` pui \n lan]uri [i
o s` m` arunci \n fundul calei?
Nu \n fundul calei. Vei fi mult mai util` legat` de
vsle.
|n ciuda amenin]`rilor, el prelu` vslele [i \n cteva
minute fur` la bord.
|]i apar]ine?
Nu. Mi l-au \mprumutat ni[te prieteni.
Ambarca]iunile mele sunt la ad`post \n Statele Unite.
Sunt prea mici pentru a traversa Atlanticul! Contez s`
le vnd [i s` cump`r altele aici.
La ordinele c`pitanului, Thea se a[ez` [i se servi cu
o cea[c` mare de cafea, \n timp ce acesta \ntindea
pnzele. La pu]in timp, o luar` spre larg, \mpin[i de
un vnt dinspre uscat.
Diminea]a \[i ]inea promisiunea: cer senin, soare
str`lucitor. Era o adev`rat` pl`cere s` navighezi, mai
ales c` briza nu necesita o supraveghere constant` a
aparatelor. Nicolas conducea u[or velierul, f`cnd
manevre pentru a se \ndrepta \n direc]ia vntului,
explicndu-i Theiei cum se procedeaz`. Ea urm`rea
lec]ia cu mult` aten]ie [i \n curnd \i m`rturisi dorin]a
83
de a \ncerca personal. Nicolas accept` imediat. Cnd \i
propuse s-o sf`tuiasc`, ea declin` oferta [i drept
rezultat velierul efectu` o \ntoarcere, care-i arunc` pe
amndoi la podea. Din fericire, el prelu` imediat
controlul situa]iei [i Thea, prima nerozitate trecut`, se
dovedi un crmaci talentat, tr`gnd \nv`]`minte din
lec]iile profesorului ei.
Thea, e[ti una dintre elevele mele cele mai bune.
F`r` laude, c`pitane!
S`-mi mu[te piciorul marele rechin alb dac`
mint! Ceea ce ai \nv`]at tu \ntr-o or`, altora le trebuie
zile \ntregi.
Chiar dac` b`nuia c` exagereaz`, Thea era
\ncntat` de compliment. {i, sincer, se sim]ea
progresnd din minut \n minut.
|ntotdeauna mi-am dorit s` navighez. Poate c`
este pu]in proste[te, dar am citit attea lucruri despre
marinarii care fac solitari turul lumii Povestirile lor
m` \ncntau. A[ fi vrut att s`-i imit!
Te \n]eleg. Este un vis pe care-l nutresc [i eu de
mult` vreme. Pn` \n prezent am realizat doar o
traversare a Atlanticului, singur. Pasionant, dar foarte
dificil. Oh! Uit`-te acolo, la tribord!
Thea habar n-avea ce \nseamn` tribord, dar se
\ntoarse \n direc]ia ar`tat` de Nicolas [i distinse vreo
zece \not`toare argintii care s`reau din ap`.
Doamne! Rechini!
Nicolas izbucni \n rs. Ignoran]a ei \n materie
maritim` \l \ncnta.
84
|nainte de a face turul m`rilor pe o coaj` de nuc`,
ai face bine s` \nve]i s` deosebe[ti inocen]ii delfini de
temu]ii mnc`tori de oameni! Las`-m` s` conduc eu.
O s`-i urm`m.
Thea oft` u[urat`. O band` de delfini. Prefera asta.
Nicolas se apropie. Thea admira baletul lor gra]ios:
s`reau la \n`l]imi mari [i c`deau \ntr-o splendid` jerb`
de spum`.
S-ar spune c` vor s` ne atrag` aten]ia.
Chiar a[a [i este.
Ceea ce-i pl`cea mai mult lui Nicolas nu erau
ghidu[iile delfinilor, ci aerul extaziat al Theiei.
Du-te [i caut` biscui]i s`ra]i \n buc`t`rie. S`
vedem dac` le convin ca aperitiv.
Thea se gr`bi [i reveni cu un pachet de biscui]i.
Nicolas ajunse practic grupul de delfini. Ea arunc`
primul biscuit. Doi delfini s`rir` s`-l prind`.
Vezi ce juc`u[i sunt?
Este temperamentul lor. Aceste animale sunt
dotate cu o inteligen]` real`, comunic` \ntre ei
printr-un limbaj codificat. Dup` p`rerea mea, ace[tia
au mai fost hr`ni]i de turi[ti [i au p`strat o bun`
amintire.
Efectiv, delfinii \n]eleser` rapid manevrele, \nct
abia arunc` Thea al doilea pumn de biscui]i [i to]i
ie[ir` din ap` cu boturile c`scate. Tn`ra \ncepu s`-i
]inteasc` unul cte unul [i fiecare prindea cu agilitate
biscuitul care-i era adresat.
85
De necrezut, Nicolas! Ce precizie.
Delfinii se distrar` cu ei o jum`tate de or`, apoi,
plictisi]i f`r` \ndoial`, plonjar` spre alt` direc]ie.
Dau o asemenea senza]ie de libertate
|l privi pe Nicolas care aranja pnzele pentru a
porni din nou. Ca [i delfinii, el apar]inea m`rii,
sim]indu-se fericit, liber [i s`lbatic ca [i ei.
La ce te gnde[ti?
El \i surprinse privirea [i zmbi.
La tine. Marea pare elementul t`u de predilec]ie.
Este toat` via]a mea. Meseria [i via]a mea. Nimic
nu m-ar face s` renun].
Dac` ei i-ar fi revenit p`mntul, planurile lui
Nicolas ar fi fost serios perturbate. Poate c` ar fi fost
obligat s` renun]e.
Nicolas \n]elese cursul pe care-l luau gndurile ei [i
deturn` conversa]ia.
Dac` am arunca ancora? Am putea \nota.
Ce idee bun`, este a[a de cald.
Thea \[i ridic` imediat tricoul dar, surprinznd
privirea lui Nicolas se opri brusc, intimidat` subit. Acei
ochi negri lipi]i de ea o tulburau enorm. O dezbr`cau
complet. Pentru a-[i ascunde jena, \[i scoase pantofii
de tenis cu un aer dezinvolt [i-i arunc` \n cel`lalt cap`t
al pun]ii. |n momentul \n care s`-[i scoat` [ortul, avu
totu[i, un moment de ezitare.
Nu fi timid`, Thea. {tii bine c` n-a[ \ncerca nimic
care s` te jigneasc`.
86
Vorbise \ncet, dar cu o voce r`gu[it` de pasiune.
{tiu, Nicolas.
Ai un corp superb [i nu m` pot \mpiedica s`
nu-l admir.
Thea \[i scoase [ortul [i se a[ez` \n fa]a lui,
privindu-l drept \n ochi. Nu-i era fric`. Nicolas \i
zmbi [i se dezbr`c` la rndul s`u, dezvelind un
tors puternic, acoperit de un peri[or negru [i
buclat. {i el avea un corp magnific umeri la]i,
abdomen plat, [olduri \nguste [i picioare lungi [i
musculoase.
Se poate cobor\ pe scar`, dar dac` preferi s`
plonjezi, nu te jena. Se \ntoarse cu spatele. |n bikini,
Thea devenea prea tentant`.
Primul \n ap` are un premiu! strig` Thea
executnd un plonjon perfect.
Un jet dublu de spum` salut` s`ritura lor.
|]i place? \ntreb` Nicolas revenind la suprafa]`.
Este fantastic.
F`cu cteva mi[c`ri de bra]e pentru a se obi[nui
cu apa, apoi se l`s` s` pluteasc` pe spate, u[oar` ca
un fulg pe apa s`rat`. Ce senza]ie minunat`! Inspir`
adnc. Dintr-o dat`, se sim]ea plin` de energie.
|notnd ca o campioan`, se avnta spre orizont.
Nicolas o imit` imediat, potrivindu-[i ritmul cu al ei.
|notau unul lng` altul. Thea c`ut` o compara]ie
ca doi delfini! Iat` exact ce erau, o pereche de
delfini!
87
A[ vrea s` continuu a[a pn` mine.
F`r` s`-[i dea seama \ncetinise ritmul. Nicolas se
apropie [i o prinse de talie.
Destinde-te pu]in. }i-ai pierdut suflul. Trece-]i
bra]ul \n jurul gtului meu, f`r` s` m` strangulezi. O
s` te ajut la \ntoarcere.
Thea se \nro[i. Pentru prima oar`, for]ase prea
mult. Aceast` u[oar` crispare la nivelul inimii Bine
c` era el acolo!
Nu sunt prea grea?
Glume[ti
Avea nevoie doar de cteva mi[c`ri ale picioarelor
ca s-o men]in` la suprafa]`. Thea se l`s` dus` de el.
Este adev`rat c` era obosit`. Ar fi vrut s` reac]ioneze,
s` se scuture de mole[eala dulce care o cuprindea, dar
trupul lui Nicolas, att de cald lng` al ei, o \mpiedica.
Vaporul nu era acum dect la c]iva metri. El se
\ntoarse cu fa]a la ea, o s`rut` pe gt [i-i trase mijlocul
sub]ire lng` el. Profund emo]ionat`, Thea reac]ion`
la mngierile lui ghemuindu-i-se \n bra]e. Nicolas \[i
\n`bu[i un geam`t.
Oh! Thea S` te simt lng` mine toat`, pe
jum`tate goal`, m` face s` doresc s`
Se \ntrerupse, dar tonul lui era suficient de
elocvent. Ceea ce vroia el, vroia [i ea! Vecin`tatea lui
Nicolas, soarele pe pielea ei, c`ldura apei, ac]ionau ca
un farmec asupra ei.
Brusc, Nicolas se \ndep`rt` [i o trase cu el sub ap`.
Ea reveni la suprafa]` tu[ind [i scuipnd.
88
Nicolas!
Rdea \ncercnd s`-[i recapete respira]ia.
Ce te-a apucat?
Era nevoie s` ne r`corim! Urc` s` te odihne[ti,
acum.
Thea \not` pn` la scar` [i \ncepu s` se ca]`re.
Tu nu vii?
|n fa]a acelui trup de siren` [i acelui bikini ud care
nu mai ascundea nimic, Nicolas sim]i c`-l cuprinde
dorin]a, la fel de puternic ca \nainte.
Mai bine \not pu]in, s`-mi consum energia.
Ce energie? De un sfert de or` te obose[ti s` m`
remorchezi.
E[ti prostu]` sau ce? url` Nicolas. Trebuie s`-]i fac
un desen?
Se lans` \ntr-un craul frenetic. Thea \l urm`ri din ochi
un moment, atins` de un sentiment curios de euforie.
Aproape o or` se navigar` de-a lungul coastei
pentru a admira peisajul. Ap`ru un golf izolat, protejat
de un plc de m`slini.
Ce-ar fi s` ancor`m aici? Am putea s` mergem s`
mnc`m pe nisip.
Bun` idee, mor de foame!
Zis [i f`cut. Puser` proviziile \n barca pneumatic`,
ajunser` la ]`rm [i se instalar`, cteva clipe mai trziu,
pe nisip, pe un prosop de plaj`.
S` vedem ce avem aici, spuse Thea lund co[ul
de picnic.
89
Dup` chelner, un festin demn de Apolo [i Zeus
\mpreun`! S` verific`m imediat.
Meniul le putea satisface apetitul. Chiftelu]e de
miel, pui fript, pateuri cu carne, brnz` de capr`,
patiseria locului. |n fundul co[ului se afla o sticl` de
vin care s` \nso]easc` aceast` mas` copioas`.
Hm a fost delicios, f`cu Thea lingndu-[i
degetele.
|nc` pu]in vin?
Cu pl`cere. Buc`t`ria greceasc` este un pic prea
picant`.
Se a[ezar` unul lng` altul la soare. Nicolas se
\ntinse.
Am impresia c` sunt \n paradis.
{i eu M` simt a[a de relaxat`!
O briz` u[oar` f`cea c`ldura foarte suportabil`. Din
cnd \n cnd, un pesc`ru[ plonja pentru a prinde un
pe[te. Ei nu vorbeau. |n jurul lor domnea un calm
minunat, \ntrerupt doar de clipocitul valurilor F`r`
s`-[i dea seama, a]ipir` amndoi.
Cufundat` \nc` \n vise, Thea lovi cu mna insecta
care o gdila pe spate. Uf! Sc`pase de ea. A]ipi la loc [i
gdil`tura re\ncepu. Enervant`, se ridic` [i se \ntoarse
brusc. Nicolas tres`ri, prins \n flagrant delict: ]inea \n
continuare \n mn` iarba cu care-i atingea spatele.
Pledez nevinovat, spuse el. Tenta]ia era prea
mare. Diavolul m-a \mpins
N-a trebuit s` te \mping` foarte tare. Nu e[ti
b`rbatul care s` reziste prea mult.
90
Adev`rat. Dar regret c` am cedat impulsului
Rapid ca o pisic`, o prinse \n bra]e \n`bu[indu-i pe
buze un mic ]ip`t de surpriz`. O s`rut` cu pasiune. La
\nceput, \ncerc` s`-l resping`, dar foarte repede se
l`s` prad` mngierilor lui fierbin]i [i-i \napoie
s`rut`rile. Cnd mna lui deveni mai \ndr`znea]`
\ncercnd s` se strecoare \n sutienul costumului de
baie, ea se revolt`:
Nicolas, nu
Ce este? Nu-mi spune c` nu vrei [i tu
Da, dar
Dar ce?
|i mu[ca delicat lobul urechii. Ea se \ndep`rt`.
Dac`-l l`sa, n-ar mai fi fost \n stare s`-i reziste.
S` privim lucrurile \n fa]`, Nicolas. O intimitate
prea mare s-ar putea s` ne agraveze problemele.
Adev`rul pe care ar trebui s`-l accep]i este c`
suntem prea apropia]i! Este prea trziu s` d`m \napoi.
Nu te mai chinui cu acea poveste a terenului.
Avea dreptate, desigur. O leg`tur` foarte special` \i
unea [i fiecare or` \n plus \i apropia [i mai tare.
Nicolas \i \n]elese fr`mntarea [i-i ridic` b`rbia.
Nu po]i nega, Thea. Se petrece ceva \ntre noi.
Nici o femeie nu a \nsemnat att de mult pentru mine.
O mngia cu privirea, cu vorba. Ea \[i ridic` ochii
spre el [i brusc, \n]elese c`-l iubea. Aceast`
descoperire o sufoc`. Pl`cerea [i durerea \i sf[iau
pieptul, fiindc` Nicolas nu vorbise niciodat` de
91
dragoste. |nsemna ceva pentru el, dar asta nu era egal
cu dragostea. Ar fi vrut s`-i strige iubirea ei, dar nu
f`cu nimic. De ce s`-i impun` declara]ii cu care el n-ar
avea ce face? Sentimentele, tandre]ea ei, ar pune
piedici \n calea libert`]ii lui.
{i eu, Thea, prezint vreun fel de importan]`
pentru tine?
Asta o putea recunoa[te. R`mnea \n domeniul
limitat de el.
Da, Nicolas. Mult.
N-ar fi spus mai mult, fiindc` el n-ar fi vrut s` aud`
mai mult.
Scumpa mea
Puse din nou st`pnire pe buzele ei, dar pasiunea
care \i consuma lu` locul imediat tandre]ei. Indiferent
dac` o iubea sau nu, Thea ardea de acela[i foc ca [i el.
Minile lui Nicolas alergau pe pielea ei \nfierbntat`
de soare. Treptat, o cuprinse o senza]ie ciudat`, ca o
be]ie care ar fi exaltat-o [i u[urat-o \n acela[i timp.
Niciodat` nu mai avusese aceast` minunat` stare de
bine.
Thea, te doresc att de mult
Vocea lui r`gu[it` f`cu s` dispar` ultima rezisten]`
a tinerei. |l \nl`n]ui, \n timp ce el \i desf`cea sutienul.
Degetele lui cuprinser` sfrcurile roz [i Thea frem`t`
de pl`cere.
Nicolas, am impresia c` tr`iesc pentru prima
oar`.
92
|[i pusese buzele pe pielea lui cald` [i s`rat`.
Intona]ia ei era att de pasionat` [i inocent` \n acela[i
timp \nct Nicolas se opri s-o priveasc` mai bine.
|ntreb`rile pe care [i le pusese revenir` cu [i mai
mult` t`rie. Trebuia s` [tie.
Thea Spune-mi adev`rul ai mai f`cut
dragoste?
|ncol]it`, Thea nu mai ezit`. |i r`spunse cu
franche]e.
Niciodat`.
Se a[teptase la o reac]ie de iritare, de furie, dar \n
ochii lui nu v`zu dect blnde]e.
{i logodnicul t`u?
N-am r`mas lung timp \mpreun`. {i eu vroiam s`
a[tept. S` nu m` d`ruiesc dect b`rbatului care va
deveni so]ul meu. Robert respecta aceast` dorin]`. De
altfel, fizic, nu ne \n]elegeam prea bine. M` rog
vreau s` spun c` atunci cnd m` s`ruta, nu sim]eam
nimic. Nu eram tulburat` cum sunt \n acest moment.
Nicolas o fixa intens.
{i ast`zi, ce-ai fi f`cut dac` nu m-a[ fi oprit?
Nu [tiu. Este prima dat` cnd \mi pierd capul. M`
simt att de bine \n bra]ele tale, \nct nu m` mai
gndesc la nimic.
El \[i \ncre]i sprncenele, cu un aer profund mi[cat.
Dac` a[ fi [tiut, nu ]i-a[ fi f`cut o curte att de
asidu`. N-a[ fi c`utat s`-]i trezesc dorin]a. N-am
obiceiul s` seduc fecioare speriate.
93
E[ti sup`rat?
Nu pe tine. Dar ai fi putut s` simplifici totul
avertizndu-m` de la \nceput. |n orice caz, \nainte s`
fi ajuns aici!
Am fost att de aproape de
Da, \nchipuie-]i
Thea se \nro[i [i-[i mu[c` buza inferioar`.
|mi pare r`u, Nicolas.
|ntinse mna c`tre el. El se d`du att de brusc
\napoi \nct \i d`dur` lacrimile.
Nicolas
|n]elege-m`, Thea. Nu sunt \mpotriv` s` m`
atingi, dar te doresc att Abia am reu[it s` m`
controlez. Nu-mi face sarcina mai grea.
Nu [tiam.
Thea se \ntoarse [i-[i aranj` costumul de baie. |i fu
mil` de ea, de durerea pe care i-o provoca din prea
mare respect, [i-i lu` mna. Frustrarea lui era a[a de
mare \nct o strnse pn` la durere.
Ar fi trebuit s` ghicesc, draga mea. Prospe]imea,
naivitatea ta, ar fi trebuit s` m` l`mureasc`. Dar din
cauza logodnei tale, credeam c`
Nu-]i repro[ez nimic, gre[e[ti. Majoritatea
logodnicelor din zilele noastr` se dau viitorilor so]i
\nainte de c`s`torie. Dar eu nu eram sigur` de nimic.
Aveam vag con[tiin]a c` o luasem pe o cale gre[it`.
Nu ai ce s`-mi explici, Thea. |n]eleg [i respect
punctul t`u de vedere. Dac` ai [ti ct m` ur`sc! E[ti
94
persoana pe care o doresc cel mai mult din lume [i
mi-am asumat riscul de a strica totul urmndu-mi
orbe[te instinctul, f`r` a ]ine seama de reac]iile tale,
care ar fi trebuit s` m` pun` \n gard`.
Nicolas, nu trebuie s` vorbe[ti a[a.
{i uite c` se \ntmpla ceea ce se temuse. Nicolas se
chinuia din cauza ei, nu din dragoste, nu-[i f`cea iluzii,
ci pentru c` o dorea, \n timp ce ea \l iubea.
Ar trebui s` nu ne mai vedem.
Nu spune asta, Thea! Ar fi o nebunie! Ceea ce
exist` \ntre noi doi este prea pre]ios.
Dar pentru tine Nicolas, ce este? De unde s` [tiu
dac` nu vorbe[ti? Ar fi vrut s`-i pun` astfel de \ntreb`ri,
dar t`cu. |ncercnd s`-l resping`, lupta pentru
supravie]uire. Dac` el refuza s-o p`r`seasc`, ea cum
s`-l conving`? Deja \i era greu s` se conving` pe sine.
|n acea clip`, ar fi vrut s`-i mngie p`rul, s`-i alunge
de pe fa]` durerea pe care o vedea. B`nuia oare ct de
mult \l iubea?
Nicolas
Te rog, Thea, nu mai spune c` trebuie s` m`
p`r`se[ti. |]i promit s` nu-mi mai pierd capul.
Thea \i \n]elese atunci pe bie]ii marinari care
ascultau sirenele [i piereau zdrobi]i de stnci. {i ea
alerga spre pierzanie. Pu]in \i p`sa! |n curnd, aceast`
afacere a terenului \i va separa pentru totdeauna. Le
r`mnea att de pu]in timp
95
|n]elege-m` bine, Thea. M` scuz pentru gafa mea,
dar nu pentru faptul de a te fi dorit
El \nc` tremura. Ce greu \i fusese s` se st`pneasc`!
Niciodat` nu cunoscuse un b`rbat att de viril, att de
pasionat.
Nu vei mai avea nici un motiv s` te plngi de
insisten]a mea. Voi [ti s` r`mn cuminte, dar insist s`
ne mai vedem, ad`ug` Nicolas, cu o voce lipsit` de
expresie.
Era att de atr`g`toare a[ezat` pe nisip, cu
costumul ei de baie. Lupta cu disperare contra
dorin]ei nebune de a o lua \n bra]e, de a o mngia
pn` \n momentul \n care s-ar fi abandonat ca
adineauri. |ncrez`toare [i nevinovat`, aproape cedase
f`r` s`-[i dea seama. Putea s`-i s`rute trupul, s-o fac`
s` strige de dorin]`, dar nu vroia s` abuzeze de ea.
Dac` Thea \[i tr`da principiile \ntr-un moment de
r`t`cire, va regreta. {i nici o remu[care, nici o umbr`
nu trebuia s` \ntineze prima lor noapte de dragoste.
Pentru ea, se va st`pni.
Un pesc`ru[ scoase un sunet plng`tor, care se
prelungi interminabil, dus melancolic de ape,
f`cndu-se ecoul chinului lor.
Nicolas o lu` de mn` pe Thea [i r`maser`
nemi[ca]i pe nisip, ascultnd cntecul obsedant al
m`rii.
96
Capitolul 6
S`pt`mna se scurse dulce-amar`, ca sentimentele
lor. Nu se p`r`seau, dar se ]ineau la distan]` cu grij`,
cel pu]in \n timpul zilei. |notau, se bronzau, ie[eau s`
se plimbe pe mare. Nicolas o \nso]ea pe tn`r` prin
pie]e, admirnd sim]ul ei de comer] [i talentul de a
descoperi obiecte rare care vor pl`cea la New York. La
\nceput, Thea era intimidat` de prezen]a lui, [tiind ce
om de afaceri era. Dar cum nu intervenea niciodat` \n
cursul tranzac]iilor, se relax` repede [i compania lui \i
deveni indispensabil`. Mereu unul lng` altul,
\ncnta]i de pl`cerea de a fi \mpreun`, mai mult
prieteni dect iubi]i, reu[eau s` uite de pasiune,
dedndu-se altor activit`]i. Era u[or ziua, dar seara
Seara, se duceau s` se plimbe pe plaj`, [i acolo, le
era greu s` tri[eze. A[teptau aceste clipe pre]ioase, dar
se [i temeau de ele. Lungi]i pe nisipul cald, d`deau
fru liber pasiunii pe care o respinseser` toat` ziua.
97
Fidel cuvntului s`u, Nicolas p`stra \ntotdeauna
controlul situa]iei, f`r` a o l`sa pe Thea s` b`nuiasc`
supliciul pe care-l \ndura. |n fiecare sear`, trecea din
paradis \n infern, arznd de dorin]a de a o face a lui
[i sfr[ea \ntotdeauna prin a o conduce cuminte \n
camera ei de cum venea miezul nop]ii. Pentru nimic \n
lume n-ar fi tr`dat \ncrederea pe care o avea \n el.
Dup` ce se smulgea de lng` ea, mergea pe plaj` ore
\ntregi, \ncercnd s`-[i calmeze mintea [i trupul,
\notnd uneori pn` la epuizare. Cnd ap`reau zorii,
se \ntorcea mort de oboseal` [i c`dea \ntr-un somn
greu care nu-l odihnea.
Cum ar fi putut Thea s` b`nuiasc`? Nu cunoscuse
niciodat` dragostea total` [i focul care se aprindea \n
ea se transforma \n energie, \n dorin]a frenetic` de
a-[i consuma existen]a. Deborda de vitalitate, tr`ia o
mie de zile \ntr-o zi, f`r` s` \n]eleag` c` ceea ce o
\mpingea, era c`utarea \mplinirii pe care trupul ei o
cerea. Ceea ce vedea cu claritate era for]a dragostei ei
pentru Nicolas. O accepta \n prezent, \n ciuda
suferin]elor care ar fi venit. Fiindc` Nicolas nu-i
vorbea despre dragoste. Sigur, o \nconjura cu aten]ii,
\i consacra tot timpul lui liber, dar niciodat` nu rostea
vorbele pe care spera s` le aud`. De altfel, problema
care \i separa, cea a p`mntului pe care amndoi \l
rvneau, nu era rezolvat`. Spiro Prolisavis trebuia s`-[i
dea r`spunsul \n zilele urm`toare Pn` atunci,
profita de fiecare minut, cu intensitatea
condamnatului care a[teapt` o amnare.
98
Vineri, ca \n toate dimine]ile, se \ntlnir` pe teras`,
la cafea.
Am attea lucruri de aranjat pe [antier, zise
Nicolas pe un ton indiferent. Vrei s` mergi cu mine?
Falsa lui dezinvoltur` ascundea o nelini[te real` [i
Thea o [tia. {antierul despre care vorbea se \nvecina
cu proprietatea bunicii [i se temea de reac]ia ei. Ea
[ov`i o clip`. Refuzul \nsemna s`-[i vre capul \n nisip
ca stru]ul, ceea ce nu schimba datele problemei.
Bine. De-abia a[tept s`-]i v`d instala]iile.
Fa]a lui Nicolas se lumin`.
Perfect.
Ajungnd acolo, Thea nu se putu \mpiedica s` nu
zmbeasc`. Ochii lui Nicolas str`luceau de entuziasm
[i nu \ncerca nici m`car s`-l ascund`. Era att de
mndru de ceea ce se construia! Nu f`r` motiv:
Societatea Palmer, \nchirieri de vapoare, promitea s`
devin` o \ntreprindere de prima mn`. Dup` edificiile
deja construite [i explica]iile lui Nicolas, tn`ra avea o
viziune clar` a rezultatului. Bazinul \n curs de
amenajare era proiectat s` primeasc` treizeci de
vapoare dintre care zece \i vor apar]ine [i vor fi
\nchiriate turi[tilor, restul compunndu-se din unit`]i
particulare care vor veni s` se relaxeze din cnd \n
cnd, \n acest mic port. Nicolas t`cu o clip`, apoi atac`
subiectul tabu pe cel mai neutru ton posibil.
Aici, nu pot sta]iona dect nave mici. Dar \n
dreptul propriet`]ii de al`turi, apa este mai adnc`.
Vapoare mai mari pot ancora acolo f`r` probleme.
99
Impar]ialitatea expunerii lui avu exact efectul
contrar celui a[teptat! Thea sim]i c`-i sare mu[tarul!
Ai planificat totul, nu-i a[a?
Evident. Sunt om de afaceri [i trebuie s` ]in cont
de toate aspectele problemei.
Exist` una pe care ai uitat-o Eu!
Este adev`rat. Dar n-aveam de unde s` ghicesc. {i
regret, Thea, \]i jur!
O trase spre el, strngndui trupul s`-l frng`. {i el
suferea. Mnia Theiei se evapor`, l`snd locul triste]ii.
{tiu c` nu ai nici o vin`, Nicolas. Dar asta nu
rezolv` problema.
Ea se \ndep`rt` pu]in, \n`bu[indu-[i dorin]a de a
plnge. Vizita fu reluat`, impersonal.
Cl`direa pe care o vezi la dreapta va fi biroul
meu. La stnga se va construi un centru de petrecere
a timpului liber: restaurant, bar [i butic unde turi[tii
vor putea g`si tot ce este necesar pentru o c`l`torie pe
mare, alimente, materiale pentru \ntre]inerea
velierelor [i chiar [i \mbr`c`minte.
Thea nu putea s` nu fie impresionat` att de planurile
lui ct [i de eficacitatea cu care le punea \n practic`.
Sunt sigur` c` va merge, Nicolas. {tii ai putea
ad`uga [i un alt serviciu.
Da, care?
Un serviciu de \nchirieri de ma[ini. Cei care vor
face o escal` la Melinas vor vrea s` viziteze ]inutul.
Pentru tine va fi o opera]ie rentabil`, iar pentru turi[ti
un motiv \n plus s` vin` la tine.
100
Excelent! Eu nu m-am gndit.
Cnd gnde[ti \n doi, ideile vin mult mai repede.
Ea r`spunsese f`r` s`-[i dea seama. Nu v`zu
privirea brusc gnditoare a lui Nicolas.
Domnule Palmer, scuza]i-m`, dar avem nevoie de
p`rerea dumneavoastr`.
Maistrul se ]inea la c]iva pa[i de Nicolas, un pic
jenat c` trebuise s`-i \ntrerup` discu]ia cu tn`ra.
Dup` ce \ncuviin]` din cap, Nicolas \l urm`.
Thea profit` pentru a arunca o privire \n jurul ei, la
instala]iile care se \n`l]au. Nicolas trebuia s` fi investit
o avere \n aceste lucr`ri. |[i d`du seama de importan]a
pe care o reprezenta pentru el achizi]ionarea
terenului vecin, dac` judeca obiectiv faptele. Dac` nu
reu[ea s`-l dobndeasc`, enorma opera]ie comercial`
pe care acesta [i-o imaginase [i o crease \[i pierdea din
interes. Devenea o mic` afacere rentabil` [i att. Nimic
ie[it din comun care s` justifice mijloacele puse \n joc.
Dac` se gndea bine, era ca [i cum s-ar t`ia aripile
unei p`s`ri \n momentul zborului. Nicolas ]inea att
de mult la acest proiect! Sigur c` [i ea visa de ani de zile
s` r`scumpere proprietatea bunicii ei. Putea s` renun]e
cu inima u[oar` la speran]ele ei cele mai dragi?
Nicolas se \ntorcea. Ea \[i [terse \n grab` lacrimile
care-i umezeau obrajii.
|mi pare r`u, dar voi fi ocupat o bun` bucat` de
vreme. Te deranjeaz` s` te \ntorci singur` \n ora[? |]i
las Volvo.
101
|n acest caz, voi profita [i m` voi duce \n vizit` la
veri[oara mea. I-am promis s` trec s-o v`d \ntr-una din
zile.
A[ fi vrut s` r`mn cu tine.
Nu-]i face probleme. Sunt lucruri care se
\ntmpl`.
Nicolas o \nso]i pn` la ma[in` [i, cteva clipe mai
trziu, o lu` pe drumul pietros care trecea prin fa]a
propriet`]ii bunicii sale. Inspir` adnc, scutur` din cap
[i renun]` temporar la alte preocup`ri mentale.
Dup` indica]iile date de vara ei, trebuia s` urmeze
acel drum cale de cinci kilometri, dup` care s` fac` la
dreapta pe lng` crciuma inscrip]ionat` cu litere
ro[ii. Pn` atunci, \[i concentr` toat` aten]ia asupra
virajelor \n ac de p`r, care se succedau.
|n cele din urm` intr` pe aleea care ducea la Aletha
[i apoi \n fa]a casei albe care str`lucea \n soare, situat`
la c]iva metri de mare.
Thea! Iat`-te! Am crezut c` n-o s` vii vreodat`!
Aletha se repezi [i o s`rut` pe amndoi obrajii.
Dar ]i-am promis
O s`rut` [i Thea la rndul ei, rznd.
Impetuozitatea mediteranean` a veri[oarei sale o
\ncnta.
Allie o trase \n`untru, \n od`ile umbrite [i
r`coroase. }inea ca Thea s` viziteze totul. Salonul
d`dea spre un patio \n care ie[eai prin u[i mari de
sticl` [i cele dou` veri[oare se instalar` confortabil \n
102
dou` fotolii mari de r`chit`. Tn`ra care o ajuta pe
Aletha la gospod`rie, aduse un platou cu pr`jituri [i
dou` pahare mari de glyko, o b`utur` dulce pe baz`
de fragi pe care Thea vroia s-o guste.
Hai, spune-mi ce-ai mai f`cut de cnd nu ne-am
v`zut.
Nu mare lucru, Allie.
Nu mare lucru! A[a numi]i voi \n America
pove[tile voastre de dragoste?
|n fa]a figurii uimite a Theiei, izbucni \n rs.
Ve[tile circul` repede pe aici! Unul dintre
chelnerii de la hotel este v`r cu Dimitri.
|n]eleg. Dar s` [tii, povestea noastr` se pare c` a
pornit prost.
Thea n-avea chef s` se prefac`. |ncerc` s`
zmbeasc`, dar ochii ei mari, alba[tri, se umplur` de
lacrimi.
Thea A[a de prost este?
Da, din p`cate.
|l iube[ti?
Se vede?
Se ghice[te Dar ce este r`u \n a te \ndr`gosti?
Ar fi timpul s`-]i \ntemeiezi un c`min.
Allie, el nu m` iube[te!
O dat` m`rturisirile pornite, Thea nu t`cu, pn` nu
dezv`lui totul. Avea \ncredere deplin` \n veri[oara ei
[i-i f`cea bine s` se dest`inuie altei femei. Cnd
termin`, Allie r`mase t`cut` un moment.
103
Se zice c` dragostea te orbe[te, spuse ea \n cele
din urm`. Mi-e team` c` proverbul nu se aplic` \n
cazul t`u. De ce [i-ar petrece Nicolas zilele cu tine
dac` nu te-ar iubi?
Thea ridic` din umeri.
Pentru c` m` place. Nimic mai mult.
Ce te face att de sigur` de ceea ce spui?
Siguran]a lui Allie o z`p`ci un pic Dar \[i reveni
repede. Nu! Nu trebuia s` se lase leg`nat` de iluzii.
Trezirea ar fi cu att mai dur`.
Chiar dac` m-ar iubi, asta n-ar schimba cu
nimic lucrurile. Unul dintre noi va p`stra terenul [i
cel`lalt va trebui s` plece. Punct final. Vezi bine c`
nu exist` alt` solu]ie. Spune-mi, ai ve[ti de la
Prolisavis?
Nu \nc`. A cerut un r`gaz lung de gndire.
A[ fi mirat` s` refuze o ofert` att de generoas`
ca a lui Nicolas.
Nu se [tie niciodat` O cuno[tea bine pe
bunica ta. Aceast` veche prietenie va influen]a, poate,
hot`rrea lui. Soarta are uneori \ntors`turi ciudate.
Toate miturile ne \nva]` c` nu trebuie s` fii sigur de
nimic.
Thea \ncepu s` rd`.
Vechile voastre legende sunt departe de realitate!
Apropo de mituri, mi-ar pl`cea s` vizitez templul lui
Artemis. Tu ai fost?
104
Bine\n]eles. Locul \]i va pl`cea cu siguran]`. Dac`
vrei s` te duci singur`, ai grij`, drumul este foarte
prost.
Allie nu exagerase cu nimic cnd se referise la
drum. Acesta era situat pe buza unei pr`p`stii care
d`dea spre o livad` de m`slini, plantat` cu dou`zeci
de metri mai jos. Thea se ]inea de volan ca un
naufragiat de colacul s`u de salvare.
Nu fu deloc sup`rat` cnd z`ri, dup` un sfert de
or`, locul istoric, dup` o lupt` epuizant` cu
hrtoapele. O echip` de arheologi lucra, dar nu era
interzis accesul publicului. Tn`ra \[i cump`r` un bilet
[i p`trunse \n pe[tera care ad`postise cultul lui
Artemis [i \n care se venera \n prezent amintirea sfintei
Constantina. Prima sal` \i era dedicat` sfintei [i pere]ii
erau acoperi]i cu fresce care descriau martiriul
acesteia. |n stil bizantin, \n culori bogate, scenele o
reprezentau pe Constantina ascunznd copiii \n
timpul invaziei musulmane, capturarea ei [i execu]ia.
Mai departe, era v`zut` \n rai, \n mijlocul altor sfin]i.
|n fundul s`lii, un altar purta o cruce superb` din aur
cizelat. |n fund, o u[` de cedru ducea spre cea de-a
doua jum`tate a pe[terii, pu]in luminat` templul lui
Artemis.
Thea se \nfior` [i \naint` cu precau]ie. Avea
impresia c` se \ntoarce \n timp. |ntr-un col] al
\nc`perii, dou` sau trei persoane pe jum`tate
105
\ngropate \ntr-o excava]ie, scurmau p`mntul \n
c`utarea resturilor de vase de lut. |n mijloc, altarul
lui Artemis trona \n toat` splendoarea sa. Lucrarea
superb` din marmur` alb` cu vini[oare de aur, lucea
blnd \n penumbr`. De jur-\mprejur se \ntindea
covorul de mozaic c`ruia i se l`uda frumuse]ea. Thea
se opri cu r`suflarea t`iat` de emo]ie [i admira]ie.
Culorile erau att de vii \nct dou` mii de ani de praf
nu rei[iser` s` le altereze: altarul imita exact culoarea
m`rii, ct despre alb, acesta evoca spuma care broda
crestele valurilor. Centrul mozaicului, lucrat de un
artist cu o m`iestrie fantastic`, reprezenta un
trandafir de aur plutind pe ap`, ca [i cum mna zei]ei
abia l-ar fi aruncat. Str`lucirea florii era att de
impresionant` \nct Thea se gndi la un fenomen
supranatural. Restul mozaicului povestea logodna lui
Artemis \n imagini att de simple [i emo]ionante
\nct tn`ra fu tulburat`. I se p`rea c` zei]a \i
transmitea peste secole mesajul s`u de dragoste [i
sacrificiu.
Este frumos, nu-i a[a?
Thea tres`ri. Se apropiase unul dintre arheologi.
Minunat. Se simte c` cei care au lucrat [i-au pus
tot sufletul.
Da, Artemis era foarte iubit` de oamenii din
Melinas. Uita]i-v`, aici este luna, simbolul zei]ei, care
este reprezentat` \n toate fazele ciclului s`u. Acolo,
106
Artemis \n chip de vn`toare cu atributele puterii un
arc [i o tolb` cu s`ge]i. Pare destul de dur` [i de crud`,
dar nu din \ntmplare. Artistul a vrut s` sublinieze
dublul aspect al personalit`]ii ei. |i pl`cea s` \nving`,
s` se bat`, [i acest aspect al caracterului s`u face ca
sacrificiul pe care l-a f`cut pentru iubitul ei s` fie [i mai
pregnant, mai pre]ios.
La aceste cuvinte, Thea frem`t`. Inima i se strnse.
Nicolas o comparase \ntr-o zi cu Artemis, dar va [ti ea
s` dea dovad` de o abnega]ie asem`n`toare? Va [ti s`
renun]e la tot \n fa]a dragostei? Tn`rul arheolog o
f`cu apoi s` viziteze descoperirile cele mai recente.
Orele se scurser` f`r` a-[i da seama. Cnd tn`ra ie[i
din pe[ter`, soarele intra \n mare.
Thea calcul` c`-i mai r`mnea o or` de lumin`
\nainte ca noaptea s` pun` st`pnire pe p`mnt.
Vntul mngia blnd plaja. Totul era att de calm
Se hot`r\ s`-[i ofere cteva minute de singur`tate,
pentru a reflecta, dup` care se va \ntoarce.
Se a[ez` pe marginea apei, leg`nat` de clipocitul
valurilor. |n cursul secolelor, dou` femei se
sacrificaser` pentru a-i salva pe cei pe care-i iubeau.
Constantin` \[i d`duse via]a, Artemis renun]ase la
p`mntul ei. Thea f`cu o leg`tur` \ntre propria sa
poveste [i legenda trandafirului de aur. |ntreb`rile pe
care [i le pusese pe [antier reveneau \n for]`: trebuia
s` cedeze drepturile asupra propriet`]ii bunicii [i s`
107
p`r`seasc` insula, dup` exemplul zei]ei? Nu reu[ea s`
se decid`. Nici senin`tatea locului, nici singur`tatea
nu-i erau de mare ajutor. Se lungi, pe nisip oftnd.
Sus, stelele \ncepeau s` str`luceasc`. Se preg`tea
decorul nop]ii. Thea visa. |n curnd, se va ridica luna
ca o secer` argintie. Era timpul s` plece. Cu siguran]`,
Nicolas o a[tepta s` cineze.
Arunc` o privire la ceasul de la mn`. Era deja ora
opt. El o s` se \ngrijoreze. Inexplicabil, inima \ncepu
s`-i bat` mai tare. Singur`tatea plajei o ap`s` brusc.
Nu mai avea dect o singur` idee, s` alerge s`-l
\ntlneasc`, s` reg`seasc` zmbetul lui cald, s` se
cuib`reasc` \n bra]ele lui. Se urc` \n Volvo, aprinse
farurile [i demar`. Cu un pic de noroc, va fi la hotel
\ntr-o jum`tate de or`.
108
Capitolul 7
Pe un drum normal, Thea ar fi putut ajunge \n ora[
\ntr-o jum`tate de or`, dar pe aceast` cale sinuoas` [i
plin` de hrtoape nu putea merge mai repede cu
ma[ina. Uitase. Tn`ra trebuia s` \ncetineasc` mult.
|nghesuit` \ntre falez` [i pr`pastie, se \nfior`,
\nghe]nd pn` la oase. |n aceast` noapte \ntunecat`,
nu se vedea aproape nimic. Cea mai mic` gre[eal` [i
va c`dea \n golf.
La naiba! De ce n-am plecat mai de vreme?
|[i d`du seama c` vorbise tare [i se str`dui s` se
calmeze. La venire, remarcase trei treceri dificile, unde
drumul se \ngusta periculos. Trecuse de una, mai avea
dou` \n fa]`. Ridic` piciorul de pe accelera]ie, venea o
curb` {i o a doua! Al treilea obstacol nu trebuia s`
fie departe. Frn` cu succes cteva minute mai trziu
[i scoase un oftat de u[urare. Ce era mai greu trecuse.
109
Sl`bi presiunea pe care o exercita asupra volanului
[i-[i descle[t` degetele. Pe frunte \i ap`ruser`
broboane de transpira]ie. |i fusese tare fric`. Prima
parte a drumului fusese \ngrozitoare. Dar acum, totul
va merge mai bine.
O turm` de oi se arunc` literalmente sub ro]ile ei,
oblignd-o s` se opreasc`. |ntrzierea o enerv`. Deja
pierduse prea mult timp. Porni din nou, accelernd
pentru a recupera din \ntrziere, cnd din noapte
][ni o ma[in` lund curba \n vitez`. Thea se ab`tu
repede \ntr-o parte pentru a o evita. Ro]ile pornir` \n
gol. Frn` cu disperare pentru a readuce Volvo pe
drum. Prea trziu. Neputincioas`, sim]i cum alunec`
ma[ina. C]iva metri mai jos se lovi de un m`slin. Doar
un far r`mase aprins, ca un semnal \n noapte.
Thea se lovise de volan cu capul [i [ocul final o
trimisese c`tre portier`. Dar nu era dect ame]it`. |[i
rec`p`t` repede cuno[tin]a [i gemu u[or. Um`rul \i
era s`getat de o durere cumplit`. |[i duse mna la
frunte [i [i-o retrase plin` de snge. Trebuia s` ias` de
aici cu orice pre]. Dac` r`mnea \n fundul acestei
rpe, nimeni nu va veni s-o caute. A[tept` cteva
minute ca s-o mai lase durerea din um`r. Bra]ul stng
era inutilizabil, dar putea \ncerca s` ajung` la cealalt`
portier` [i s-o deschid` cu mna dreapt`. La prima
tentativ`, trebui s`-[i abandoneze planul. Picioarele
refuzau s-o sus]in`. Genunchiul o durea foarte tare.
Vrnd-nevrnd era blocat` \n ma[in`.
110
I se strnse stomacul de fric`. Singur` [i r`nit`, \n
plin` noapte Nemaiputnd, strig`, ]ip` dup` ajutor.
Sunetul vocii ei o \ngrozi. Calm. Trebuia s` reflecteze,
s` judece. Nicolas se va nelini[ti, o va c`uta. Dar dac`
n-o g`se[te? Durerea o str`fulgera. Brusc descurajat`,
\ncet` s` se mai lupte [i le[in`.
***
Nicolas ajunsese la hotel la ora cinci. La [apte, Thea
tot nu se \ntorsese. Poate c` veri[oara ei o oprise la
cin`. Mnc` distrat un sandvi[. F`r` ea, n-avea chef s`
m`nnce. Ocupa un loc a[a de mare \n via]a lui.
Adineauri, pe [antier, cnd o v`zuse gata s` plng`, se
hot`rse. Merita s` ri[te s-o piard` pentru o sordid`
poveste de bani? Putea s`-[i sacrifice dragostea pentru
o afacere rentabil`? Nu! |i era imposibil. Trebuia s`-[i
retrag` oferta. |i va vorbi \n aceast` sear`.
Dup` cin`, hoin`rise prin ora[, pndind un Volvo
ro[u la fiecare col] de strad`. Apoi se \ntoarse la hotel.
Nimeni.
Se uit` la ceas. Nou` f`r` un sfert! Acum, se
nelini[tea de-a binelea. Ce s` fac`? S`-i telefoneze lui
Allie, bine\n]eles! Se repezi spre cartea de telefon [i
o l`s` \njurnd. Nu [tia numele ei de familie! |n
schimb, [tia unde locuia. Va ajunge acolo \n zece
minute. Dar vai! Thea p`strase ma[ina [i, la aceast`
or`, agen]iile de \nchiriere erau \nchise. Va \mprumuta
111
una, o va fura dac` trebuia! Opri primul chelner care
trecea, [i-i explic` situa]ia. Tn`rul, pe nume Vassilios,
\i propuse imediat s`-i \mprumute ma[ina. Alergar`
pn` la garajul acestuia, Nicolas se a[ez` la volan, iar
Vassilios, care cuno[tea bine drumurile insulei, se
instal` lng` el pentru a-i servi de pilot.
Nicolas scura drumul, oscilnd \ntre teama [i
speran]a de a se \ntlni nas \n nas cu Volvo. Ajunser`
la proprietatea lui Allie cu un oftat de u[urare. Fiindc`
nu \ntlniser` nici un vehicul accidentat, deduceau c`
tn`ra trebuia s` se afle \nc` la veri[oara ei.
Dar, \n curte, nici urm` de Volvo. Cum \l v`zu pe
Nicolas, Alllie \n]elese:
Thea? I s-a \ntmplat ceva?
Nu-i aici?
Nu, a plecat de mult` vreme! Vroia s` viziteze
templul lui Artemis
Hai! N-avem timp de pierdut.
V` urm`m, strig` Aletha, alergnd spre furgonet`
cu so]ul s`u.
Nicolas relu` drumul, atent la indica]iile lui
Vassilios. Teama \i strngea stomacul. Avea
presentimentul c` era r`nit`. De ce nu plecase mai
devreme \n c`utarea ei?
Dintr-o dat`, Vassilios strig`:
Ando! O lumin` \n rp`!
Nicolas frn`, s`ri din ma[in` [i cobor\ panta care
ducea la m`slinii de jos. Pietrele se rostogoleau sub
112
pa[ii lui, praful \l \neca, dar nu vedea dect Volvo
zdrobit de pom [i se ruga a[a cum n-o f`cuse
niciodat`. Doamne, f` s` fie \n via]`!
Prin geam, z`ri forma inert`, ghemuit` lng`
portier`. Le[inat` Sau moart`. Inima i se opri \n loc.
|nconjur` ma[ina [i trase de portier` cu furie.
Zgomotul o reanim` pe tn`r`.
Nicolas
Nu era dect un murmur abia auzibil, dar el crezu
c` o s` le[ine de bucurie. Vie! Era vie!
Thea! Mul]umescu-]i ]ie, Doamne.
Ea \ncerc` s` zmbeasc`.
{tiam c` ai s` vii
Era a[a de bine s`-l aud` pe Nicolas. Nimic nu i se mai
putea \ntmpla \n prezent. El era aici. Nu-i mai era fric`.
Nu trebuia s` te fi l`sat s` pleci singur`!
Totul este din vina mea, Nicolas. Am plecat prea
trziu de la templu. O ma[in` m-a \mpins spre
marginea drumului [i am derapat.
Unde te doare?
La um`rul stng. {i la genunchi. Capul m` doare
de-mi plesne[te.
Ai vreo dificultate la respirat?
Nu, \n aceast` direc]ie totul este \n regul`. Cred
c` tot impactul [ocului a fost preluat de um`rul meu.
|n ciuda c`ldurii nop]ii, ea tremura. Trebuia
consultat` de un medic ct mai repede. Vassilios veni
[i el jos, iar Nicolas \i ceru s` anun]e o ambulan]`.
113
Nu exist` a[a ceva la Melinas! Nici spital.
{tirea fu \ntmpinat` cu blesteme. Trebuia deci trans-
portat` la Allie, a[teptnd s` se \mbun`t`]easc` lucrurile.
Cum se simte?
Allie [i Dimitrie tocmai ajunseser` [i ei. Nicolas \i
lini[ti [i prelu` controlul situa]iei: Vassilios [i Aletha se
vor duce s` g`seasc` un doctor \n timp ce Thea va fi
transportat`. Nu era nici un minut de pierdut, o
hemoragie intern` fiind \n continuare posibil`.
O s` te ridic, Thea, spuse el blnd. |]i va fi cam greu
Nu-i nimic, Nicolas. Dac` ]ip, astup`-]i urechile.
|ncerca s` glumeasc`, dar cnd Nicolas \[i strecur`
bra]ul sub ea, nu \[i putu re]ine un geam`t. El strnse
din din]i. Ar fi dat orice s` sufere \n locul ei! Din
nefericire, nu putea face nimic.
Reu[i s-o scoat` din ma[in`, o lu` \n bra]e ct de
delicat putea [i ajunse la drum foarte \ncet, ca s` nu o
scuture. Dimitri \ntinsese o cuvertur` \n spatele
furgonetei. Nicolas o lungi pe tn`r` [i a[ezndu-se
lng` ea, \i lu` capul pe genunchi. Epuizat` de urcarea
pantei, Thea \[i pierduse din nou cuno[tin]a.
|n continuare, nu p`str` din drum dect o amintire
foarte trist`. Zgomotul motorului [i hurduc`turile
vehiculului o scoaser` din toropeal`, dar, \n afar` de
durerea sf[ietoare din um`r [i vocea lini[titoare a lui
Nicolas, nu era con[tient` de nimic.
Pentru Nicolas, \n schimb, acest sfert de or` cu
ma[ina pe acel drum desfundat, \i r`mase \ntip`rit \n
memorie ca cel mai oribil co[mar. Fierbea de
114
neputin]` s-o vad` pe Thea suferind f`r` a o putea
lini[ti dect cu cuvinte. Ea gemea, se ag`]a de mna
lui. {i el se blestema c` ajunsese att de trziu. M`car
de i-ar fi trecut prin cap s` se \ngrijoreze mai devreme.
{i aceast` insul`, care nu avea nici m`car un spital! Va
\nchiria un avion s-o duc` la Atena, dac` trebuia.
La cap`tul a ceea ce i se p`ru un secol, se oprir`
acas` la Allie. Aceasta \i a[tepta \mpreun` cu doctorul.
Cu mii de precau]iuni o transportar` pe Thea \ntr-o
camer`. Nicolas ar fi vrut s` r`mn` la examinare, dar
medicul, v`zndu-l \n ce hal de \ngrijorare era, \i
ceruse s` ias` din \nc`pere. Umblnd ca un urs \n
cu[c`, a[tept` verdictul.
Este grav?
Medicul ie[ea din camer` [i Nicolas \l lu` practic de
guler.
Calma]i-v`, domnule Palmer! Este mai bine dect
s-ar putea crede. Um`rul [i genunchiul nu erau dect
lovite, am aranjat totul. Ct despre rana de la frunte,
este dureroas` dar nu foarte grav`.
Trebuie s` fie transferat` pe continent?
Nu cred c` este necesar. Doar \i trebuie odihn`,
fiindc` [ocul accidentului este \ntotdeauna traumati-
zant. Trebuie s` stea \n pat cel pu]in o s`pt`mn`.
Acum, i-am dat un calmant [i \n curnd va adormi.
Pot s-o v`d?
Bine\n]eles, dar nu sta]i prea mult.
Se repezi spre camer`. Allie st`tea lng` patul
bolnavei.
115
Slav` Domnului c` nu are nimic grav, spuse
aceasta disp`rnd.
Nicolas nu o auzi. Luase mna Theiei. La contactul
familiar, tn`ra deschise ochii.
Nicolas!
O s`-]i revii foarte repede, draga mea.
}i-am distrus ma[ina.
Nu te mai gndi. N-are nici o importan]`.
Ar fi trimis la casare zece ma[ini \nchiriate, dac` ar
fi putut prin asta s` evite accidentul ei. {tia c` nu avea
nimic grav dar v`znd-o att de palid` \n acel pat, i se
strnse inima.
O s` te faci bine \ntr-o s`pt`mn`. De acum
\ncolo, trebuie s` te odihne[ti.
O s` vii s` m` vezi?
Nici vorb`! Acum, culc`-te, ]i se \nchid ochii.
Sedativul ac]iona. Thea \ncerca s` se opun`. Nu
vroia s`-l p`r`seasc` pe Nicolas! Dar medicamentul
era puternic [i adormi curnd.
Nicolas nu reu[ea s` se dezlipeasc` de lng` ea.
Avea o \nf`]i[are att de vulnerabil`. Pe buzele ei
plutea umbra unui zmbet. |ncet, el \i mngie
obrazul [i d`du la o parte o [uvi]` de p`r ro[cat de pe
frunte.
Ce s-ar fi \ntmplat cu el \n caz de nenorocire?
Alung` imaginea, cutremurndu-se. Simpla idee \i era
de nesuportat. Ea era bine [i nimic altceva nu conta.
Murmur` o scurt` rug`ciune de mul]umire.
116
Cnd Allie se \ntoarse, era \n continuare la
c`p`tiul Theiei. Ea zmbi [i \nchise u[a \ncet, f`r` a-l
deranja. Acum cnd doctorul o asigurase \n privin]a
s`n`t`]ii veri[oarei sale, \[i punea \ntreb`ri asupra com-
portamentului ciudat al domnului Palmer. Soarta
Theiei p`rea s`-l intereseze \n cel mai \nalt grad.
A[teptnd verdictul medicului era livid, bolnav de
nelini[te, incapabil s` stea pe loc sau s` articuleze vreun
cuvnt. Nu exista dect o explica]ie posibil` a acestei
atitudini extreme: era \ndr`gostit, o iubea pe Thea.
Poate c` accidentul fusese revelator att pentru
unul ct [i pentru altul. De ne\n]eles sunt c`ile
Domnului!
Cnd Nicolas se al`tur` celorlal]i era ora unu
noaptea. Allie \i \ntinse un pahar de vin. El accept` cu
recuno[tin]` [i se pr`bu[i pe canapea. Nu mai putea.
Mul]umesc tuturor pentru ajutor. Nu [tiu ce ne-am
fi f`cut f`r` voi.
Dar este firesc, spuse Dimitri.
Te po]i ocupa de Thea? Sau preferi s` aduc o
infirmier`?
Allie zmbi. Cnd era vorba de veri[oara ei, vroia s`
ia totul \n mn`!
Nu este cazul, Nicolas! Va fi o pl`cere pentru noi
s-o avem sub acoperi[ul nostru.
Vassilios se ridic`. Nu-l a[tepta dect pe Nicolas s`
plece, dar acesta ]inu s` mai verifice o ultim` oar`
\nainte de plecare c` Thea dormea profund. Aletha
schimb` o privire complice cu so]ul ei
117
Capitolul 8
Thea deschise cu greu un ochi tumefiat. Unde se
g`sea? Totul i se \nce]o[a \n minte. Parc` fusese c`lcat`
de o turm` de elefan]i.
|ncerc` s` se mi[te: o durere violent` \i travers`
bra]ul stng, aducnd cu ea amintirea accidentului
[i a salv`rii. |n cele din urm`, sc`pase destul de u[or:
un cucui \n frunte [i cteva membre dizlocate. Nu
pl`tise prea scump pentru o c`z`tur` de la zece metri.
Doctorul \i prescrisese o s`pt`mn` de repaus, dar nu
era cazul. Avea prea multe lucruri de f`cut ca s` fac`
pe invalida prea mult [i, de altfel, ura s` stea \n pat,
mai ales \n vacan]`.
Se ridic` u[or [i, strngnd din din]i, \ncerc` s`
coboare din pat. Era att de absorbit` \nct n-o auzi
intrnd pe Allie.
Dar Ce faci acolo?
M` scol.
118
Se scoal`! Dup` tot ce a spus doctorul! |]i interzic
s` mergi mai departe de baie!
Allie, cu sau f`r` doctor, nu pot s` stau \n pat o
s`pt`mn`.
{i de ce nu?
Fiindc`
Mam` a doi copii, Aletha [tia cum s`-i trateze pe
\nc`p`]na]i! O ajut` deci pe var`-sa s` mearg` la baie
[i o a[tept` s` ias`. Oboseala va fi cea care o va face s`
se potoleasc`. Simpl` problem` de minute. Cnd
Thea reveni din baie, palid` ca varul [i gata s` le[ine,
Allie n-avu altceva de f`cut dect s-o pun` \n pat.
Cteva clipe mai trziu, reveni cu o tav` cu micul
dejun: cafea, suc de portocale [i pine pr`jit`.
Ai terminat cu veleit`]ile de evadare?
Thea surse jalnic.
Am terminat dar ai ob]inut o victorie modest`!
Spune-mi, Allie, ar`t chiar a[a de r`u cum m-am v`zut
\n oglind`? Cucuiul meu are toate culorile
curcubeului. Ce-o s` spun` Nicolas cnd m` va vedea?
Pentru moment, nu p`rea prea \ngrozit.
Cum asta pentru moment? A trecut deja?
Da, la ora [apte azi-diminea]`, considernd c` a
plecat ast` noapte la unu [i jum`tate, s-a gr`bit foarte
tare s` se \ntoarc`.
M-a vegheat att de mult timp Dar ct este ora?
Este ora prnzului.
Am dormit ca o valiz` \n gar`!
119
Erai sub efectul calmantului, nu uita. De altfel, va
trebui s` dormi [i dup`-amiaz`. Somnul constituie
unul dintre cele mai bune remedii dup` un [oc.
Cnd m` gndesc c` a venit [i eu nu am auzit
nimic!
A stat la c`p`tiul t`u mai mult de o or` ca s` te
]in` de mn`. Trebuia s` se duc` la [antier, dar a
promis c` se \ntoarce \n aceast` dup`-amiaz`. S-a
\ngrijorat mult pentru tine, s` [tii. Cred c` \l preocup`
\nc` enorm s`n`tatea ta [i nu se va calma dect atunci
cnd vei fi complet restabilit`.
Thea \nchise ochii. Nu vroia s` mu[te din momeala
pe care i-o \ntindea var`-sa. Allie tr`gea prea repede
concluzii vedea dragoste peste tot.
Aletha nu insist`. Ridic` tava [i se retrase \n vrful
picioarelor. |i va r`mne o s`pt`mn` \ntreag` s-o
conving` pe aceast` \nc`p`]nat`!
***
Nicolas! De ct timp e[ti aici?
|nc` somnoroas`, Thea \ncerc` s` se \ndrepte [i se
strmb` de durere. Imediat, Nicolas \i s`ri \n ajutor [i-i
aranj` pernele care o sprijineau.
De o or` bun`. Cum te sim]i?
Ca un boxer \nvins prin K.O. Dar ar fi putut fi [i
mai r`u, conchise ea zmbind.
120
Te po]i l`uda c` ne-ai produs o team` cumplit`.
Niciodat` \n via]a mea n-am sim]it atta team` [i
\ngrijorare.
Se aplec` spre mna tinerei, s`rutndu-i tandru
u[oara jupuitur` pe care o avea la \ncheietur`.
Doamne! Dac` ]i s-ar fi \ntmplat ceva grav, nu
mi-a[ fi iertat-o niciodat`.
|ngrijorarea care-i marca tr`s`turile m`rturisea
repro[urile pe care trebuie c` [i le f`cuse. Thea era
tulburat`.
Exist` un Dumnezeu pentru [oferii impruden]i,
Nicolas.
Poate, dar a[ prefera s` \ncetezi de a-i face
concuren]` lui Andreo! {i de altfel, de ce ai r`mas att
de trziu la templu?
Am discutat cu un arheolog. Mi-a ar`tat mozaicuri
superbe. Am pierdut no]iunea timpului.
Ceea ce evita s`-i povesteasc`, era c` petrecuse o
or` pe plaja pustie, gndindu-se la teren, la acea
cas`, care se \n`l]au \ntre ei ca un obstacol de
netrecut.
Ce impruden]`! {i se pare c` azi-diminea]` ai
vrut s` pleci din pat. Nu po]i fi l`sat` singur` nici un
minut.
|n fa]a aerului s`u indignat, Thea consider` c` era
mai diplomatic s` schimbe subiectul.
Sper c` asigur`rile nu-]i fac necazuri pentru
ma[in`. E[ti foarte sup`rat?
121
Sigur c` nu. Ceea ce m` face s` urlu, \n schimb,
este s` te v`d \ncercnd s` joci tontoroiul a doua zi
dup` un accident grav. Nu vreau s` te dai jos din pat.
S-a \n]eles?
Cnd Nicolas d`dea un ordin, avea obiceiul de a fi
ascultat, asta se vedea imediat. Thea \[i regreta
incon[tien]a. Reac]ionase ca un copil r`sf`]at, f`r` s`
se gndeasc` la consecin]ele actului ei. |l privi cu
coada ochiului. Avea fa]a tras` [i marcat` de oboseal`
[i \ngrijorare. Trebuie c` nu dormise mult, \n parte din
cauza ei [i a interesului pentru s`n`tatea sa.
Nicolas, trebuie s` te gnde[ti s` te odihne[ti [i tu.
Sunt suficient de mare s` am grij` de mine. A[
dori s` pot spune acela[i lucru [i despre tine.
Allie \i \ntrerupse, aducnd o sup` de g`in` cu
arom` apetisant`. O infirmier` n-ar fi fost mai
capabil`: \[i gre[ise voca]ia!
I-ai recomandat s` stea \n pat?
Thea \i adres` veri[oarei ei o privire \ntunecat`. Ea
se adresa lui Nicolas ca [i cum el era [eful.
Da. {i va sta, crede-m`, chiar dac` va trebui s-o
leg pentru a sta lini[tit`.
El puse tava cu mncare pe genunchii Theiei [i
Allie se retrase zmbind.
Nicolas, nu prea mi-e foame.
Acesta desf`cu [erve]elul alb de in.
Draga mea, \n starea ta, trebuie s` m`nnci.
Aceast` sup` pare foarte gustoas`.
122
Allie [i cu tine ar trebui s` deschide]i o clinic`!
|n ciuda protestelor, se l`s` hr`nit` ca un bebelu[.
Tot bolul fu golit.
Mul]umesc.
El se str`duia cu adev`rat, cnd ferm, cnd blnd.
Atta r`bdare o emo]iona pe tn`r`, o mi[ca profund.
Mai flec`rir` pu]in, apoi v`znd c` o cuprinde somnul,
Nicolas se aplec`, \i puse un deget pe buze, \i mngie
fruntea fierbinte [i-i lu` mna, lini[titor. Ea adormi
\ndat`.
De a doua zi, \ncepu s` prind` culoare.
Ameliorarea continu` \n zilele urm`toare. Allie [i
Nicolas se perindau la c`p`tiul ei. El se aranja s`
cineze cu ea \n fiecare sear`, certnd-o [i glumind
cnd vedea c` pofta de mncare \i scade. Din a treia zi,
\ncepuse s` citeasc`, devornd cu entuziasm c`r]ile pe
care i le aducea Nicolas.
|n a cincea zi, i se permise s` ias` \n patio. Dup`-
amiaza era superb`. Se instal` \ntr-un fotoliu [i \nchise
ochii. Un mic s`rut pe buze o scoase din reverie.
Nicolas!
Ai o min` mai bun`, spuse el apropiindu-[i un
scaun.
Sunt a[a de fericit` s` pot ie[i [i s` profit de
soare! Vrei cafea?
|mi pare r`u, n-o s` am timp
El avea aerul \ncntat al pisicii care se preg`te[te s`
\nghit` canarul pe care-l pndea de zile \ntregi. Ce se
\ntmpla oare?
123
Pleci a[a de repede?
Trebuie s` iau avionul pentru Atena la ora cinci.
Oh! O s` lipse[ti mult?
Dou` zile. Am cteva afaceri de pus la punct. Nu
mi-a[ fi permis s` plec [tiindu-te \nc` sl`bit` [i fragil`,
dar pentru c` e[ti mai bine
Bine\n]eles! Nu trebuie s`-]i schimbi planurile
pentru mine!
|n ciuda zmbetului ei de bravad`, era tulburat`. El
nu pleca departe, dar aceast` plecare era att de
brusc`!
Care sunt afacerile care te smulg de lng` mine?
\ntreb` ea repro[ndu-[i aceast` atitudine posesiv` [i
egoist`.
Curiozitatea este un mare defect, domni[oar`
Hunt
Din nou acel zmbet misterios, acel aer \ncntat
Avea cumva nout`]i de la Prolisavis? Dac` aflase ceva,
nu era cazul s` fac` pe grozavul \n fa]a ei.
El veni [i \ngenunche lng` ea.
Trebuie s` plec [i \nainte de a o face, a[ vrea s` te
s`rut cum meri]i.
Thea zmbi [i-i trecu bra]ul \n jurul gtului.
Ce \nseamn` asta?
{tia perfect, dar murea de dor s` se reg`seasc` \n
bra]ele lui!
124
Nu face pe nevinovata.
Era att de provocatoare \n capotul ei alb! {i nici
m`car nu-[i d`dea seama. Arunc` o privire \mprejur.
Erau singuri.
Ce ocazie pentru un pirat! Nimeni la orizont, o
eroin` sl`bit`, incapabil` s` fug` cu genunchiul ei
v`t`mat A[ fi de neiertat dac` nu a[ trece la ac]iune.
Nicolas! protest` Thea rznd. Ce ai de gnd s` faci?
Ghice[te
Un fior delicios o p`trunse. La contactul bra]elor
lui \n jurul taliei sale, inima \ncepu s`-i bat` mai tare,
respira]ia deveni mai scurt`, pielea l`ptoas` a gtului
[i a pieptului deveni roz. |i oferi buzele, pe care el
puse st`pnire cu pasiune.
|mi place pielea ta, Thea. Este att de dulce, de
cald`
Cred c` s`rut`rile tale \mi dau febr`, Nicolas.
Cu att mai bine.
Cu vrful din]ilor \i mu[c` u[or sfrcurile prin
voalul u[or care o dezbr`ca [i mai mult \n ochii lui.
Thea \i mngie p`rul, ceafa, apoi \[i strecur` degetele
\n deschiz`tura c`m`[ii, atingndu-i timid [i \ndr`zne]
\n acela[i timp, peri[orul brun care-i acoperea pieptul
viril.
Mi-ai comunicat febra ta, murmur` Nicolas.
Este foarte contagioas`. S` chem un doctor?
Inutil. Cunosc un tratament infailibil \ntr-un
asemenea caz.
125
Privirea lui \ntrzie pe curba snilor. Nemaiputnd
r`bda, desf`cu dantelele inoportune |n acela[i
moment, menajera n`v`li pe teras` \narmat` cu
m`tura [i f`ra[ul. Nu putea s` se duc` \n alt` parte
s`-[i fac` treaba! Nicolas o str`fulger` cu privirea.
Aceasta b`tu \n retragere.
Ai speriat-o de moarte! exclam` Thea rznd.
Sper! Dar bine c` ne-a \ntrerupt, eram pe cale s`
pierd avionul.
Ar fi grav?
Da.
Era evident c` nu vroia s`-i dea explica]ii mai
ample.
Cteva minute mai trziu, Thea \[i \nghi]i lacrimile
care o podideau. Ce proast` era! Nu lipsea dect dou`
zile. Totu[i, nu-i pl`cea s`-l [tie departe.
Din momentul \n care veri[oara ei o v`zu, \n]elese
c` ceva nu era \n regul`.
Thea, ce se \ntmpl`? Te-ai certat cu Nicolas?
Tn`ra r`spunse evaziv:
Nu, s-a dus la Atena cu afaceri. Se va \ntoarce
smb`t`.
Allie era \ncntat`: o absen]` de cteva zile o va
ajuta pe var`-sa s`-[i pun` ordine \n idei. {tia c`
aceasta \l iubea, dar va \n]elege c` nu va putea s`
renun]e la el?
126
Te asigur c` este \ndr`gostit nebune[te de tine.
Nu \ncepe iar, Allie! Dac` l-ai fi v`zut, aproape
juca de bucurie la gndul c` pleac`. Trebuie s` se fi
s`turat s` fac` pe infirmiera lng` patul meu.
Foarte bine, \[i spuse Allie \n sinea ei. Este geloas`
fiindc` a l`sat-o singur`.
O s` se \ntoarc` repede, Thea?
Poate s` r`mn` ct va voi, replic` rece vara ei.
Acestea fiind zise, afi[` expresia unei prin]ese
dintr-un turn de filde[ [i nu mai ad`ug` nici un
cuvnt. Allie nu insist`. Era inutil. |[i pierdea timpul
\ncercnd s` pledeze cauza lui Nicolas. L`snd-o pe
tn`r` cu gndurile ei, plec` s` se ocupe de mncare.
La cin`, Thea nu-[i descle[t` din]ii. Buna dispozi]ie
a lui Nicolas o iritase evident. De ce p`ruse att de
bucuros c` o p`r`sea? Era \n leg`tur` cu achizi]ionarea
terenului bunicii ei? Tn`ra spera din toat` inima ca
presupunerile sale s` fie false.
Dimitri deschise gura s-o \ntrebe de ce este att de
rece, dar Allie \i f`cu semn s-o lase \n pace.
Thea se duse la culcare devreme, dar somnul o
ocolea. Cu ct se gndea mai mult, cu att era mai
convins` c` Nicolas trebuia s` fi c[tigat terenul de la
domnul Prolisavis. {i ceea ce o enerva mai mult, era c`
nu-i spusese nimic.
A doua zi diminea]`, dispozi]ia ei nu se
\mbun`t`]ise, mai ales c`-[i d`du seama c` Nicolas \i
lipsea teribil. Cum putea oare s`-i poarte pic` \n
127
acela[i timp [i s`-i doreasc` re\ntoarcerea? Aceast`
contradic]ie o l`s` perplex`. Ea oare judeca
\ntotdeauna att de logic, nu mai \n]elegea nimic.
Cobor\ pe plaj`. De-abia se instalase cnd Allie \i
f`cu semn s` se \ntoarc`. Doamne, n-o s` ajung` s` fie
niciodat` lini[tit`? Va l`sa pe mai trziu statul la soare.
Ajunse \n patio. Allie nu era singur`. Bea cafeaua \n
compania lui Spiro Prolisavis.
Sunase ora verdictului. El venea s`-i confirme
\nfrngerea. Strnse din din]i [i se str`dui s`-l salute
politicos.
|ncntat s` v` v`d! exlam` Spiro pe un ton jovial.
V` sim]i]i mai bine?
Da, mul]umesc.
De ce tot acest preambul? S` spun` rapid ce avea
de spus [i cu asta basta! |i adres` un zmbet crispat, se
a[ez` [i a[tept` verdictul cu stoicism.
Domni[oar`, sunt foarte mul]umit s` v` aduc la
cuno[tin]` c` terenul este al dumneavoastr`!
Thea tres`ri. Al ei?
Mi-am ascultat vocea con[tiin]ei, continu`
Spiro. Suma pe care o oferi]i este foarte convenabil`,
acest teren a apar]inut \ntotdeauna familiei
dumneavoastr`, este normal s` v` revin`. Dac` a[
prefera alt cump`r`tor, fantoma bunicii m-ar urm`ri
toat` via]a!
Era foarte \ncntat s`-i anun]e vestea cea bun`, dar
fa]a impasibil` a tinerei \l nedumerea un pic. La drept
128
vorbind, stupefac]ia ei era att de mare \nct nu era \n
stare s` reac]ioneze \n vreun fel. St`tea plantat` acolo,
ca \mpietrit`.
Ea \nghi]i cu greu. Dac` Nicolas pierduse, de ce
plecase la Atena?
Domnul Palmer este la curent?
Nu \nc`. Nu reu[esc s` dau de el.
Este pe continent pentru dou` zile.
Atunci, interveni Allie, nu este minunat?
Da, da minunat.
Reu[i s`-i zmbeasc` lui Spiro, care se \ntreba dac`
f`cuse bine, \n fond, c` refuzase oferta lui Nicolas.
Poate c` ea \nc` nu-[i d`dea seama? Poate \i trebuia
timp s` asimileze vestea?
Dac` v` convine, \mi voi convoca notarul lunea
viitoare.
Thea \ncuviin]` cu un aer absent. Allie \l conduse
pe vizitator [i, la \ntoarcere, o g`si pe var`-sa \n acela[i
loc, pierdut` \n gnduri.
Allie oft`. Thea ob]inea \n cele din urm` ceea ce-[i
dorea cel mai mult pe lume [i nu p`rea nici m`car s`
se bucure. Hot`rt lucru, via]a era complicat`!
129
Capitolul 9
Thea se gndea la vestea pe care o aflase [i
gndurile \i erau asem`n`toare cu ale lui Allie. Da,
via]a \]i joac` uneori feste nea[teptate. Ani de zile
a[teptase aceast` clip`. Acum, cnd visul ei se realiza,
nu se sim]ise niciodat` mai nefericit`. Nu vroia o
victorie \n detrimentul lui Nicolas. Hot`rrea lui Spiro
distrugea speran]ele adversarului ei drag [i asta o
mhnea. Sigur, el se va ar`ta bucuros pentru ea, nu se
\ndoia de acest lucru. Dar, curios, n-avea nici un chef
s` s`rb`toreasc` fericitul deznod`mnt. Dimpotriv`,
dorin]a ei cea mai puternic` era s` dispar`. Distrusese
planurile lui Nicolas.
O lacrim` fugar` i se rostogoli pe obraz. Melinas
insula familiei ei, amestec de nisip [i piatr`. |n
decursul secolelor, r`m`sese aceea[i, frumoas` [i
senin`. Thea dorise \ntotdeauna s` posede cteva
pogoane din acest p`mnt. Descoperi brusc c` avea
130
mai mult ceva din inima ei apar]inea Melinasului.
Frumuse]ea, senin`tatea insulei, le primise dup`
mo[tenire. Datorit` bunicilor s`i. Spiritul lui Melinas
tr`ia \n ea [i asta era esen]ialul.
Proprietatea bunicii ei nu reprezenta dect o
amintire. Pentru Nicolas, era viitorul. El care o
comparase cu Artemis. Nu trebuia s` se identifice pn`
la cap`t cu zei]a [i s`-i urmeze exemplul? Aceast`
insul` supravie]uise peste veacuri datorit` abnega]iei
unor femei ca ea, care aleseser` s`-i ajute pe cei pe
care-i iubeau. Putea \ntoarce Thea spatele
\nv`]`mintelor lor?
R`spunsul se impunea de la sine. Privirea tinerei
se pierdu \n zare, r`t`ci peste apele sclipind \n
soare. |l iubea pe Nicolas \mpotriva a orice. |l iubea
chiar [i dac` nu-i \mp`rt`[ea sentimentele. |l iubea
pn` la a-i sacrifica visul ei cel mai scump. Melinas
conta att de mult pentru el! |i va l`sa cu pl`cere
proprietatea bunicii. Via]a ei era \n alt` parte. La New
York, unde o a[teptau un butic \n plin` ascensiune,
prieteni, o familie. Bine\n]eles, dac` el i-ar cere, ar
l`sa totul pentru a r`mne cu el. Dar el nu f`cea
nimic.
Cnd se \ntoarse \n cas`, hot`rrea ei era luat`. O
hot`rre crud`, din cauza c`reia suferea, dar care,
paradoxal, o lini[tea, permi]ndu-i s` ac]ioneze dup`
cum \i spunea inima.
131
Thea, este o nebunie!
Nu. El are nevoie de acel teren.
Nu generozitatea ta o critic, ci ceea ce vrei s` faci.
S` pleci la New York pe furi[, f`r` a-l pune la curent cu
nimic, este o adev`rat` tmpenie.
Revenind la limba greac` \n focul discu]iei, morm`i
unul sau dou` cuvinte asupra st`rii mentale a
veri[oarei sale.
Allie, \ncearc` s` \n]elegi, te rog. Dac` plec f`r` s`
spun nimic, va fi mai pu]in dureros pentru amndoi.
Dac` r`mn pe insul` dup` cedarea terenului, \l cred
\n stare s` m` urm`reasc` [i s` m` asigure c` nu vrea
s` m` deposedeze [i c` refuz` sacrificiul meu. Este att
de orgolios.
Ceea ce Thea nu spunea, era faptul c` ]inea s` evite
orice fel de recuno[tin]`. Pentru nimic \n lume n-ar fi
dorit ca el s` se simt` obligat fa]` de ea.
Disp`rnd ca o hoa]`, nu-i la[i nici cea mai mic`
[ans` s`-]i declare dragostea lui! |i impui voin]a ta,
interpretarea proprie a faptelor, f`r` a-i permite s`-]i
explice punctul lui de vedere.
N-au lipsit ocaziile. Totu[i, nu mi-a spus
niciodat` c` m` iube[te.
Ce \nc`p`]nat`! Oare to]i americanii erau la fel de
\nc`p`]na]i?
132
Aminte[te-]i \n ce grad l-a r`v`[it accidentul t`u.
Nu spun altfel, Allie. Doar c` nu \ntrev`d o rela]ie
stabil`.
Te gnde[ti la c`s`torie?
Da.
Allie oft`. Sigur c` nu era de datoria ei s` dea astfel
de sfaturi, dar poate c` Thea avea interes s` mai
profite de via]`, s` se bucure de momentul prezent [i
de ocaziile de fericire pe care le-ar aduce dup` sine.
C`s`toria [i copiii vor veni dup` Nicolas o iubea,
Allie era sigur` [i se \nfuria c` veri[oara ei nu-[i d`dea
seama.
Thea se ridicase, punnd punct discu]iei.
Cnd pleci?
Duminic`. Am rezervat un loc la zborul de ora
[apte spre Atena. Acolo, voi avea o leg`tur` pentru
New York la \nceputul dup`-amiezii.
Allie pierduse b`t`lia.
{i de la noi cnd pleci?
Mine diminea]`. Am multe de f`cut \n ora[.
Trebuie s` rezolv definitiv aceast` afacere a terenului.
Dup` o desp`r]ire trist`, cele dou` femei se
\mbr`]i[au plngnd. Dimitri o l`s` pe Thea la Spiro
Prolisavis.
Cnd tn`ra \i expuse motivele venirii sale,
b`trnul fu ct pe ce s` cad` pe spate. Dar ce s` mai
133
zic`? |n fond, acest nou aranjament \i convenea. Putea,
cu con[tiin]a lini[tit`, s` accepte oferta mirobolant` a
acelui domn Palmer.
V` rog, insist` Thea, nu-i spune]i nimic \nainte de
plecarea mea.
Sigur, sigur, \n]eleg.
El nu \n]elegea nimic din toate acestea, dar de ce s`
discute cnd Dumnezeu \i oferea o asemenea plea[c`!
O conduse pe tn`r` pn` la furgoneta lui Dimitri,
care o duse la hotel. Cu lacrimi \n ochi, el \[i lu` r`mas
bun de la ea, dup` ce tn`ra \i promise c` mai vine.
Restul zilei trecu repde. {tiind c` Nicolas se
\ntorcea dup`-amiaz`, Thea se gr`bi s` pun` la punct
toate detaliile planului s`u. Mai \nti \[i f`cu bagajele,
nel`snd deoparte dect hainele de c`l`torie [i o
rochie de sear`. Dac` vroia s` plece mine devreme,
era mai bine s`-[i preg`teasc` totul.
La gndul c` \n curnd o vor separa de Nicolas
mii de kilometri, inima i se strnse. Avu o ame]eal`
[i trebui s` se a[eze cteva clipe ca s`-[i revin`. Hai!
F`r` sentimentalisme, trebuia s` fac` fa]` pn` la
sfr[it.
Apoi cobor\ s`-[i pl`teasc` nota [i rezerv` un taxi
pentru ora [ase diminea]a, explicnd \nro[indu-se
recep]ionerului c` dorea o discre]ie absolut`. Nimeni
[i mai ales domnul Palmer nu trebuia avertizat asupra
plec`rii ei. Vestea se r`spndi ca fulgerul \n rndul
134
personalului. To]i se \ntrebau de ce pleac` f`r` a-l
\n[tiin]a pe domnul Palmer. Mai ales c` f`cuse
comanda unei cine \n tete-a-tete cu el pentru seara ce
urma: [ampanie, languste. Nu se \n]elegea nimic
Imperturbabil`, Thea \[i continua executarea
planului. Trebuia acum s`-i scrie cteva cuvinte lui
Nicolas pentru a-l invita la mas`, dup` care nu mai
putea reveni s` cedeze tenta]iei de a spune totul.
Ceru hrtie de scris unui chelner [i se instal` la o
m`su]` pe hol. Prima coal` fu f`cut` ghem cu furie, a
doua rupt` A treia o satisf`cea.
Drag` Nicolas,
M-am \ntors la hotel. Ce-ai spune de o cin` pentru
s`rb`torirea \ntoarcerii tale la Melinas? Te a[tept la
ora [apte pe teras`.
Artemis
Dup` o reflec]ie profund`, ad`ug` un post-scriptum:
Vreau s` m` odihnesc pu]in \nainte de a cobor\
ca s` fim \n plin` form` cnd ne \ntlnim. Dup` cum
vezi, urmez ad litteram instruc]iunile doctorului.
Dac` Nicolas se \ntorcea mai devreme dect era
prev`zut, nu va fi tentat s` vin` s-o vad`. Avea nevoie
de timp pentru a-[i duce planul la \ndeplinire.
|ncet, din cauza genunchiului care \nc` o mai
durea, travers` pia]eta care-i trezea attea amintiri.
135
Niciodat` nu se va mai a[eza cu Nicolas pe terasele
tavernelor, niciodat` nu se vor mai amesteca \n
mul]imea vesel` a zilelor de s`rb`toare
|nghi]indu-[i lacrimile, se \ndrept` spre vnz`toarea
de flori care ]inea o tarab`, aceea[i vnz`toare de la
care Nicolas \i cump`rase trandafirul galben pe care
i-l oferise. Din legenda lui Artemis, Theiei nu-i
r`mnea dect gustul amar al sacrificului. Cu grij`,
alese cel mai frumos trandafir.
Aceast` ultim` mas` pe care se preg`tea s-o ia cu
b`rbatul pe care-l iubea, visa s` fie de neuitat. Vroia ca
apari]ia ei s`-l marcheze pentru totdeauna, s` nu-i mai
uite niciodat` imaginea. Nu se v`zuser` de dou` zile,
[i nu se vor mai vedea dup` aceea. Aceast` noapte
trebuia s` conteze mai mult ca restul. Vroia ca el s`
[i-o aminteasc` pe vecie.
|ntoars` la hotel, trase draperiile [i se lungi \n
penumbr`, \ncercnd s` alunge viziunea zilei de
mine, \ncercnd s` se conving` c` nu va mai exista
nici un mine.
Se gndi la decizia pe care o luase cu toat`
luciditatea, o decizie care-i angaja toat` via]a. |nainte
de a disp`rea pentru totdeauna, va fi amanta lui
Nicolas. Astfel, va pleca oferindu-i ceea ce avea mai
pre]ios. {tia c` nu va mai iubi pe nimeni cu atta for]`,
cu atta pasiune. A-l p`r`si f`r` a cunoa[te abandonul
minunat al dragostei \n bra]ele lui, ar fi fost prea mult
136
pentru ea. Cu pu]in timp \n urm`, i s-ar fi p`rut de
neconceput s` se d`ruiasc` unui b`rbat \n afara
leg`turilor c`s`toriei. |n cteva s`pt`mni, \n]elesese
c` profunzimea, puritatea sentimentelor pe care le
nutre[ti pentru cineva pot conta mai mult dect toate
jur`mintele din lume.
Mine, va fi departe [i Nicolas va \ncepe o via]`
nou`, foarte ocupat s` creeze [i s` rentabilizeze
afacerea de \nchiriere a vapoarelor. Pentru el, ea n-ar
fi fost dect un interludiu tandru. Ea, \n schimb, va
p`stra \n suflet toat` via]a amintirea str`lucitoare a
pove[tii lor de dragoste.
Ora [ase Era timpul s` se preg`teasc`. Cu o grij`
meticuloas` puse \n scen` actul penultim: \n curnd
se va ridica acea cortin` asupra rolului cel mai greu
pe care-l avea de jucat. Trebuia s`-[i ascund` inima
zdrobit` \n spatele unui zmbet fermec`tor.
Machiajul trebuia s` fie perfect din toate punctele de
vedere. L`s` apa s` curg` la baie, ad`ug` cteva
pic`turi de ulei parfumat pentru a-i satina pielea [i se
scufund` \n apa cald`. Nu strica o jum`tate de or` de
relaxare.
Cnd ie[i din baie \nf`[urat` \ntr-un prosop [i cu
un altul f`cut turban pe cap, se instal` \n fa]a oglinzii.
Cucuiul de pe frunte \nc` se vedea. Aplic` un pic de
fond de ten [i l`s` o [uvi]` peste locul critic iluzia
era aproape perfect`.
137
|[i puse un pic de ro[u pe pome]i [i o umbr` bleu
pe pleoape. Iat`. Rimel, lac de unghii roz pal [i era
gata. Nu-i mai r`mnea dect s`-[i usuce p`rul. |l
piept`n` \ndelung, f`cnd s` luceasc` buclele
ro[cate.
Rochia cu spatele gol, de m`tase turcoaz, o a[tepta
cuminte pe pat. Bustiera, savant drapat`, se lega cu
dou` bretelu]e \n spatele cefei. |nc`l]` o pereche de
sandale asortate cu tocuri \nalte. Genunchiul cam
protesta, dar pu]in \i p`sa. N-avea de gnd s` strice
efectul rochiei purtnd-o cu \nc`l]`minte plat`.
{i acum, unde s` pun` trandafirul? |nfipt \n
decolteu? Nu, nu de aceast` dat`. Mai curnd da. |n
p`r. T`ie cu grij` codi]a, \[i ridic` p`rul \n partea unde
fruntea era intact` [i fix` trandafirul cu un pieptene de
filde[, chiar \n spatele urechii. Exact efectul dorit.
Zmbi. Cnd Nicolas o s-o vad` |i mai r`mnea
un lucru de f`cut \nainte de a cobor\. Fa]a i se
\ntunec`, \n timp ce scotea din sertar hrtie [i stilou.
C`utndu-[i cu grij` cuvintele, \ncepu s`-i scrie prima
scrisoare lui Nicolas.
Din privirea lui, [tiu imediat c` o g`sea
fermec`toare. El o a[teptase cu ner`bdare, cu ochii
lipi]i de verand`. Cum o v`zu, s`ri \n \ntmpinarea ei.
F`r` s`-i pese de comesenii care deja \ncepuser` s`
vin`, o lu` \n bra]e [i-o s`rut` lung.
138
E[ti foarte atr`g`toare.
|i examin` ]inuta zmbind. Aceast` rochie [i
trandafirul din p`r superb. {i el f`cuse un efort cu
]inuta lui. C`ma[a alb` cu dunguli]e albastre [i
costumul \nchis la culoare \i veneau de minune. Lipit`
de el, \nchise ochii. Urmau s` cineze \mpreun` pentru
ultima oar`. Nu, nu se va l`sa cuprins` de gnduri att
de triste. Mine nu exista.
Cnd te-ai \ntors, Nicolas?
La ora patru [i jum`tate. Aveam de gnd s` m`
gr`besc spre Allie, cnd am g`sit biletul t`u. |mi explici
motivul acestei mici s`rb`toriri?
Se a[ezar` unul lng` altul. Nicolas \i lu` mna [i i-o
mngie tandru.
Dup` cum ]i-am scris, am avut chef s`
s`rb`toresc \ntoarcerea ta [i s`-]i mul]umesc totodat`
pentru tot ce ai f`cut pentru mine dup` accident. M-am
gndit c` o cin` cu lumn`ri ]i-ar schimba \n mod
pl`cut toate acele mese luate pe genunchi, ca cap`tul
patului meu.
Trebuie s` [tii, Thea, c` singurul meu regret era
s` nu pot petrece toate zilele lng` tine! {i s` fiu de
asemenea obligat s` p`strez distan]a.
Thea se \nro[i. Dac` ar [ti ce prev`zuse ea pentru
sfr[itul serii! Dar el era departe s` b`nuiasc` [i se
\n[el` asupra ro[e]ii ei.
139
V`d c` m` \n]elegi |n acea c`ma[` de noapte
transparent`, erai teribil de tentant`. De fiecare dat`
cnd m` aplecam asupra ta
Se \ntrerupse subit. Amintirea era prea evocatoare
pentru un b`rbat care trebuia s`-[i petreac` toat` seara
cinnd \n lini[te.
Thea oft`: iar manevrele lui Allie! Cnd o \ntrebase
dac` acea c`ma[` de noapte nu era cam indecent`,
Allie r`spunsese c` nu are alt` c`ma[` de noapte la
dispozi]ie. Mai mult dect cel de infirmier`, i s-ar fi
potrivit rolul de pe]itoare.
Chelnerul aduse un platou pe care trona o
langust`. Tn`ra explica:
Mi-am luat libertatea s` comand meniul dinainte.
Te deranjeaz`?
Deloc. Ador s` fiu r`sf`]at din cnd \n cnd.
Vocea lui mngietoare sugera alte r`sf`]uri [i \nc` o
dat` Thea se sim]i \nro[indu-se pn` la r`d`cina
p`rului. |i fu greu s` reia conversa]ia pe un ton normal.
{i afacerile tale? Totul s-a petrecut bine la Atena?
Ochii lui Nicolas \ncepur` s` str`luceasc`.
Da. Foarte bine.
Despre ce era vorba?
O s`-]i spun mine. {i mie \mi place s` fac
surprize.
Thea \[i mu[c` buzele, \n`bu[indu-[i un strig`t de
disperare.
140
Pentru ei, nu exista mine. Nu a[teptau acelea[i
lucruri de la via]`. |n ciuda eforturilor de a-[i ascunde
emo]ia, Nicolas \[i d`du seama de schimbarea ei de
dispozi]ie.
Ce se \ntmpl` Thea? E[ti sigur` c` te-ai restabilit
suficient pentru a petrece seara afar`?
Bine\n]eles. Sunt doar un pic obosit`, att.
Cu att mai bine. Mine, dac` e[ti destul de \n
form`, am putea lua velierul s` mergem pentru a face
un picnic pe plaj`, ca prima oar`.
Thea \[i ]inea ochii a]inti]i asupra farfuriei. Trebuia
s`-[i revin` dac` vroia ca planul s` i se \ndeplineasc`.
O idee foarte bun`. Voi fi \ncntat`, Nicolas.
Chelnerul reveni, aducnd de aceast` dat` miel cu
garnitur` de orez, ro[ii [i m`sline. Nicolas o privi cu
ochii str`lucind de pl`cere, foarte flatat c` tn`ra
organiza un astfel de festin \n onoarea lui. Observ`
totu[i c` ea mnca pu]in [i bea mai mult ca de obicei.
E[ti sigur` c` te sim]i bine?
Nu te \ngrijora, Nicolas. Nu prea am poft` de
mncare dup` accident.
De fapt avea stomacul prea strns ca s` \nghit` cea
mai mic` \mbuc`tur`.
Se l`s` noaptea. Chelnerul veni s` aprind`
lumn`rile care decorau masa, crend o atmosfer` dulce
[i romantic`. Thea contempl` statuia lui Artemis [i crezu
c` vede o expresie de triste]e pe fa]a ei de marmur`.
141
E[ti mult mai frumoas` ca ea, [opti Nicolas.
Nu vorbi a[a. Strne[ti gelozia zeilor [i \n Grecia
ei sunt att de sup`r`cio[i \nct risc s` fiu transformat`
\n capr`!
Nu i-a[ l`sa s-o fac`.
El \i luase mna [i-i mngia palma cu degetul.
Thea se l`s` pe spatele scaunului. Era att de bine cu
el Totu[i, \n fundul inimii \i persista teama. Seara
\nainta. Erau deja la cafea [i, \n curnd, el se va ridica
s-o conduc`. Atunci va fi rndul ei s` joace. O partitur`
dificil`, fiindc` el risca s` evite capcana ei tandr`. Cum
s`-l fac` s` admit` f`r` a b`nui ceva c` renun]a cu
inima u[oar` la principiile care pn` \n prezent \i
dirijau via]a?
La ora zece, Thea nu mai putea sta locului, \ntr-att
era de \ncordat`. Reu[i s` vorbeasc` [i anun]`:
E[ti gata pentru urmarea surprizei?
Este o urmare?
Da, dar sus. Vii? ad`ug` ea, ro[ind.
{i plata?
Totul este reglat. Te-am prevenit, \n aceast` sear`
eu fac cinste!
Ah! Femeile astea moderne! exclam` Nicolas
rznd. De acord, dar numai de aceast` dat`.
Thea sim]i cum i se strnge inima. Nu mai exista o
alt` dat`. Nicolas o ajut` s` se ridice.
142
{i surpriza?
Urmeaz`-m`.
|n loc s` se \ndrepte spre camera ei, Thea urc`
drept \n cea a lui Nicolas, care \n]elegea din ce \n ce
mai pu]in. |n fa]a u[ii, a[a cum ceruse, b`iatul pusese
o tav` cu o sticl` de [ampanie, la rece, \ntr-o g`leat`
plin` cu ghea]`.
Oh! Un ultim pahar, iat` o bun` idee! Vrei s` scot
dou` fotolii? Putem profita de r`coare \n loggie.
Doamne! El nu-i u[ura sarcina! Cum se comportau
alte femei cnd vroiau s` seduc` un b`rbat!
Nu, \n`untru va fi mai intim.
Nicolas \i arunc` o privire mirat`.
E[ti sigur`?
Foarte sigur`.
Vorbise att de \ncet \nct se \ntreb` o clip` dac` o
auzise. Dup` un moment de ezitare, el duse tava \n
camer`. Thea inspir` adnc [i-l urm`.
|nc`perea era spectaculoas`, frumos mobilat`.
Nicolas aprinse o veioz` care difuza o lumin` cald` [i
aurie. Thea nu-[i putea desprinde privirea de la patul
acoperit cu o cuvertur` aurie.
Lunge[te-te. |]i po]i \ntinde piciorul mai
confortabil. {i nu-mi spune c` nu te mai doare
genunchiul, am v`zut grimasele tale cnd urcai sc`rile.
O ajut` s` se instaleze confortabil pe perne [i se
\ntoarse s` se ocupe de [ampanie. Thea \[i scoase
143
sandalele [i-[i lungi picioarele pe cuvertur`, u[or
ru[inat` de stratagema ei.
Dopul [ampaniei s`ri cu zgomot [i Thea nu-[i putu
st`pni un rs nervos. Bulele pluteau \n pahare.
Du-te mai \ncolo, draga mea, spuse Nicolas
aducndu-i paharul. C`l`toria m-a obosit.
Lu` loc lng` ea.
Pentru ce bem? Eu am o idee dar trebuie s-o ]in
secret` pn` mine!
Mine, mereu mine! Nu puteau vorbi despre altceva?
S` bem pentru noi.
Nicolas o s`rut` pe frunte.
De acord. Pentru noi.
Ciocnir` [i Thea \[i goli paharul dintr-o sorbitur`.
|ncet, scumpa mea! Nu e[ti obi[nuit`, o s` ]i se
urce la cap.
Mi s-a urcat deja.
|[i puse obrazul pe um`rul lui, tulburat` s`-i
reg`seasc` mirosul, c`ldura.
Cedarea ei \l \nfl`c`r` pe Nicolas. |[i puse jos
paharul [i o lu` \n bra]e, c`utndu-i buzele cu
febrilitate. Ea se strnse lng` el.
Mi-a fost dor de tine, rosti el cu o voce r`gu[it`.
{i mie, Nicolas.
Ea se dep`rt` pu]in [i gestul ei l`s` s` se vad` o
frac]iune de secund`, \n despic`tura decolteului, snii
rotunzi [i tari. El o trase spre el. Pielea ei aurie \l
144
atr`gea ca un magnet. Thea \[i d`du capul pe spate,
oferindu-se s`rut`rilor lui. Nicolas \i ridic` b`rbia, o
s`rut` cu pasiune pe buze, apoi \[i cobor\ gura de-a
lungul gtului pn` la pieptul plin [i dulce, att de
dulce. Be]ia care-i cuprindea nu se datora
[ampaniei
Thea, te doresc att de mult!
Nicolas prinse curaj, puse mna pe genunchiul
tinerei [i i-l mas` u[or. Contactul cu pielea ferm`,
neted`, vie, \l \ndemn` s`-[i continue explorarea.
Incet, degetele lui se aventurar` mai sus.
E[ti foarte tentant`, lungit` a[a
Chiar vreau s` te tentez, Nicolas.
Ea fu aceea care puse st`pnire pe buzele lui.
Surprinderea \l f`cu s` \nnebuneasc`. Ea insist`.
Galvanizat de \ndr`zneala ei, o \mbr`]i[` s`lbatic.
Thea crezu c` a c[tigat dar imediat el o respinse,
se rostogoli pe o parte, morm`ind furios.
Nicolas, ce te-a apucat?
Vocea ei tremura de frustrare.
Nu \n seara asta, Thea Crede-m`, ard de dorin]a
de a face dragoste cu tine, dar nu trebuie. Nu a[a.
Ce s` spun`? F`cuse tot ce fusese cu putin]`. {i
dac` el refuza s` mearg` mai departe, era din respect
pentru principiile ei. Nu o iubea, n-avea nici o inten]ie
s-o ia \n c`s`torie, deci nu vroia s-o ating`. Simplu ca
bun` ziua!
145
Nicolas stinse lumina [i trase cuvertura peste ei.
Ar trebui s` ne dezbr`c`m, dar voin]a mea are
ni[te limite S` dormim, scumpo.
O trase lng` el. Treptat, ea sim]i cum o fur`
somnul. O lacrim` fierbinte, apoi o alta i se rostogolir`
pe obraz. El o respinsese [i cu toate acestea, n-avea
curajul s`-l p`r`seasc`. Nu \nc`. Mai era pu]in pn` la
ivirea zorilor. Cele cteva momente care \i r`mneau
erau prea pre]ioase.
Ghemuit` \n el, picoti pn` la ora cinci, urm`rind
incon[tient` acele pe cadranul de[tept`torului. Acum
trebuia s` plece, f`r` s`-l trezeasc`. Se ridic` \ncet.
Nicolas se mi[c` atunci cnd trupul cald care dormea
lng` el \l abandon`. Murmur` cteva cuvinte
neinteligibile [i adormi la loc.
Str`duindu-se s` fie calm`, Thea \[i l`s` scrisoarea
de adio pe mas`. Va afla c`-i cedeaz` p`mntul, c`
aranjase totul \nainte de a pleca la New York. Pe plic,
puse trandafirul galben pe care-l purtase \n p`r toat`
seara, apoi p`r`si \nc`perea \n vrful picioarelor, f`r`
s`-[i permit` nici m`car o privire \napoi.
146
Capitolul 10
O dat` ajuns` \n camer`, Thea se schimb` rapid.
Taiorul din in crem a[tepta pe un scaun, \mpreun` cu
bluza roz pe care o purtase la sosire. Ce entuziast` era
atunci! Orbit` de lacrimi, \[i \ncuie valiza.
{ase f`r` zece. Taxiul va fi acolo \n zece minute. {i
dac` Nicolas se trezea, g`sea scrisoarea ei [i alerga s-o
re]in`? F`cu \nc` o dat` turul camerei, \ncredin]ndu-se
c` nu a uitat nimic. Teama o chinuia, dar era \nso]it`
de o speran]` vag`
|[i perie p`rul, \[i c`ut` nervoas` ochelarii de
soare. Lumina era \nc` s`rac`, dar vroia s`-[i ascund`
ochii umfla]i de plns. Trebuia s` plece. |n trecere,
arunc` o privire spre camera lui Nicolas. Obloanele
erau trase.
Taxiul a[tepta jos [i Thea fu surprins` s`-l
recunoasc` pe Andreo, [oferul de la aeroport. Acesta
lu` bagajele [i-i zmbi:
147
Domnul Palmer nu este gata?
Thea trebui s`-[i mu[te buzele pentru a nu plnge.
Domnul Palmer r`mne la Melinas.
Un scurt moment, crezu c` o s`-i pun` \ntreb`ri.
Din fericire, nu spuse nimic, \i deschise atent portiera
[i demar` \ntr-un scr[net de pneuri \ngrozitor.
Ma[ina ][ni de parc` l-ar fi avut pe diavol pe urme.
Thea strnse din din]i [i se ag`]` de banchet`. La
venire, bra]ul ferm al lui Nicolas o ]inea. Acum,
c`l`torea singur`
Ziua se ridicase, \mpr`[tiind cea]a de pe frunzele
m`slinilor.
Diminea]a era splendid`. Dar frumuse]ea
momentului nu o emo]iona pe Thea. De fapt, abia
vedea peisajul. Gndurile ei erau la Nicolas. Ce o s`
fac`, atunci cnd va descoperi scrisoarea? Va fi u[urat?
Cu via]a pe care o ducea, nu avea nevoie de
complica]ii, iar Thea \ncepea s`-i fac`. Va \n]elege c`,
\n ajun, ea jucase teatru? La aceast` amintire, se \nro[i
de umilin]`. I se oferise cu toat` dragostea ei. Doar s`
nu cread` c` \ncercase doar s` se amuze, s`-[i
sfr[easc` vacan]a \n toat` splendoarea!
Ma[ina lui Andreo \nghi]ea kilometrii. Ajunse la
aeroport cu mult \naintea orei de plecare. Micul avion
\[i a[tepta pu]inii pasageri. Thea se instal` lng`
hublou, supraveghind orizontul, \n speran]a de[art`
de a-l vedea ap`rnd pe Nicolas.
148
O ma[in` ro[ie se ivi pe pist`. O clip`, crezu c` era
el. Inima i se opri \n loc. Un blond robust ie[i din
ma[in`, risipindu-i iluziile. Acesta o salut` politicos \n
trecere:
Bun` ziua, domni[oar`! Frumoas` vreme pentru
c`l`torie, nu-i a[a?
Ea nu r`spunse. Motoarele intrar` \n func]iune [i \n
ciuda bunelor ei inten]ii, plngea. Pn` \n ultimul
minut, sperase s`-l vad` pe Nicolas. Dar avionul
decol` [i zeul ei grec nu venise. Frumoasa ei aventur`
lua sfr[it. Nicolas apar]inea trecutului, trebuia s` se
\nve]e cu acest gnd [i cu ct mai devreme, cu att mai
bine.
Melinas se \ndep`rta, diamant \ncastrat \n marea
de turcoaz. Soarele c`dea asupra clopotni]ei f`cnd-o
s` luceasc` de parc` era un far, ca un semnal care-i
striga s` se \ntoarc`. Dar era prea trziu.
Zborul pn` la Atena dur` mai pu]in de o or`.
Acropole ap`ru, roz \n soarele matinal. Cnd \l v`zuse
prima oar`, templele erau sc`ldate \n auriu. Nicolas le
admirase \mpreun` cu ea Se scutur`. Mai bine s`
uite toate acestea. |[i leg` centura [i se preg`ti de
aterizare.
Aeroportul furnica de lume. Ce [oc! Mul]imea,
zgomotul, toate o agasau. Obi[nuit` cu ritmul molcom
din Melinas, era dezorientat`. Totu[i, aceast` agita]ie,
aceast` febrilitate, nu erau nimic \n compara]ie cu ce
o a[tepta la New York!
149
Se gr`bi s` intre \ntr-o cafenea s` g`seasc` un pic
de lini[te. |i r`mneau [ase ore de pierdut \nainte de
a se \mbarca pe zborul cu destina]ia Statele Unite.
Destul ca s` viziteze aeroportul \n toate sensurile.
Ciuguli un pic de pine, comand` o cea[c` de cafea,
apoi alta. Orele abia se trau.
Se duse s` se spele pe mini [i profit` pentru a-[i
reface machiajul. Ochii \i erau umfla]i, nasul ro[u.
Puse un pic de pudr`, ruj pe buze, se piept`n`
\ndelung, apoi se \ndrept` spre libr`rie. Dup` ce
hoin`ri printre raioane, se hot`r\ pentru New York
Times [i un roman care o atr`gea de mult` vreme, dar
nu-[i g`sise niciodat` timp s`-l cumpere. Ast`zi, va
avea timp s`-l citeasc`! M`car de-ar reu[i s` g`seasc`
un loc \n marele hol. Oamenii se \nghesuiau. Totu[i,
\n fa]a ei, o pereche de tineri se \mbr`]i[au de parc`
erau singuri pe lume. B`rbatul, \nalt [i bine cl`dit, \i
amintea un pic de Nicolas. Micu]a femeie brunet` care
atrna la bra]ul lui \i arunca asemenea priviri de
adora]ie \nct Thea fu mi[cat`. |n vremuri normale
\ndr`gosti]ii o impresionau, dar acum, cnd \[i [tia
toat` via]a distrus`, viziunea i se p`ru insuportabil`.
|nchise ochii. Brusc, capul \ncepu s` i se \nvrt`.
Trebuia s` ias` s` respire pu]in aer proasp`t.
Afar`, nelini[tea \i disp`ru. |[i lu` cartea [i se a[ez`
pe o banc`. La \nceput, \i fu greu s` se concentreze.
Aventurile rocambole[ti ale eroilor se intersectau cu
propriile ei gnduri. Cnd reu[i \n fine s` se adune, fu
150
att de antrenat` de intrig` \nct uit` s` prnzeasc`.
Cnd \ntoarse ultima pagin`, era timpul s` se
gndeasc` la \mbarcare. Reg`si atmosfera sufocant` a
terminalului, busculada, zgomotul. Ca o culme a
ghinionului, zborul pentru New York era aglomerat [i
pasagerii st`teau la coad` \n sala de \mbarcare. De[i \i
era sil`, se amestec` \n mul]ime.
Ca \n toate aeroporturile din lume, fe]ele care o
\nconjurau reflectau plictiseal`, lehamitea acestor ore
lungi de a[teptare. Dintr-o dat`, se declan[` o
rumoare, exclama]ii neobi[nuite. Probabil fusese
\mbrncit cineva. Automat, se \ntoarse [i fu ct pe ce
s` cad` pe spate. Omul care d`dea din coate pentru a
str`bate coada nu era altul dect Nicolas! Cum \l
v`zu, pe fa]a ei ap`ru o u[urare imens` [i, imediat
apoi, el o strngea \n bra]e.
Thea! Ai \nnebunit?
Neputnd s` vorbeasc`, \l privea cu ochi mari.
Surprinderea, bucuria de a-l revedea, erau mai mult
dect putea \ndura. Se ag`]` cu disperare de el.
Hai vino, plec`m.
S` plece? Nici o muzic` nu-i p`ruse vreodat` mai
dulce ca aceste trei cuvinte. Nimic nu era stabilit \ntre
ei. N-avea dreptul s-o r`peasc` a[a!
Thea? M` ascul]i? Ne \ntoarcem acas`.
Dar, Nicolas, noi nu avem acas`! Pentru mine
este New York, pentru tine Melinas!
El o prinse de umeri. Evident, nu-[i credea urechilor.
151
Dar, Thea!
Nu avem acelea[i concep]ii de via]`, tu [i cu mine.
Nu m` voi \ntoarce la Melinas ca s` fiu amanta ta.
Thea, m` iube[ti?
Cum \ndr`znea s`-i pun` o astfel de \ntrebare cnd
el nu rostise nici un cuvnt de dragoste? Doar n-avea
de gnd s` se pronun]e prima [i s` renun]e la orice fel
de mndrie!
R`spunde-mi.
Vocea lui era ferm`, dar att de blnd`. Ochii lui
pretindeau adev`rul. Ea ced`.
Da, Nicolas. Te iubesc.
Atunci, ai un pic de \ncredere \n mine.
Coada de c`l`tori \nainta. Ea \ncerc` s` se smulg`.
Las`-m`. Trebuie s` m` \mbarc.
Lacrimile \i ardeau pleoapele. Ea se zb`tea \n toate
sensurile pentru a \ncerca s` scape din strngerea lui
Nicolas. Dar el nu o l`s`.
N-am mai v`zut o asemenea \nc`p`]nare! Doar
n-o s` m` for]ezi s`-mi fac cererea \n c`s`torie drept \n
mijlocul aeroportului.
Thea se opri. El spusese
C`s`torie?
Da, c`s`torie. Prev`zusem totul \nainte de a pleca
la Atena, dar mi-ai stricat surpriza fugind ca o hoa]`.
Dumnezeule!
O cople[i un val de fericire [i se arunc` \n bra]ele
lui, uitnd de mul]imea care-i \nconjura.
152
Acum,vii? \ntreb` \ncet Nicolas. Avionul nostru
a[teapt`.
Avionul nostru? Dar
De fapt, cum putuse s-o ajung`? Ea luase singurul
zbor al zilei.
|nchipuie[te-]i c` a trebuit s` \nchiriez unul ca s`
alerg dup` tine. Dac` ai [ti cte telefoane a trebuit s`
dau.
O trase spre pist`.
Nicolas, dar bagajele mele? Sunt deja \n cal`.
Da, dar \n cea a avionului nostru. Am cerut s` fie
transferate!
Trebuie s` fii foarte sigur de tine!
Nu vroiam s` ratez. Trebuia s` pun mna pe tine.
Observnd c`-i era greu s` ]in` pasul cu el, o ridic`
\n bra]e [i-[i continu` drumul prin aeroport. Thea
izbucni \n rs. Trebuia s` fie caraghio[i, dar nici c`-i
p`sa! F`t-Frumos avea tot dreptul s`-[i r`peasc` aleasa.
Cteva minute mai trziu, zburau cu destina]ia
Melinas.
{i acum, poveste[te-mi totul, Nicolas.
|i strngea mna cu toat` puterea, de parc` i-ar fi
fost fric` s` nu i se spulbere visul. Era prea frumos
pentru a fi adev`rat.
De unde s` \ncep? De la \njur`tura pe care am
tras-o cnd ]i-am citit scrisoarea [i care a trezit tot
hotelul? Sau prin mobilizarea general` a personalului
pentru a-mi g`si un avion?
153
Nicolas, dac` a[ fi [tiut }ineam s`-]i las
p`mntul dar, cum eram convins` c` nu m` iubeai, nu
vroiam s` te stnjenesc.
S` m` stnjene[ti? Allie are dreptate, uneori ai
idei ciudate.
Allie? Este la curent?
I-am telefonat foarte devreme azi-diminea]` [i
mi-a povestit planurile tale grozave. Am telefonat
imediat la aeroport ca s` vin s` te caut. N-am reu[it s`
ob]in un zbor \nainte de ora zece. A[teptnd, am
\ncercat s`-]i trimit un mesaj, dar n-am reu[it s` te
g`sesc. Eram mort de \ngrijorare.
Mul]imea m` obosea, ie[isem s` iau aer.
Nu mi-ai f`cut sarcina deloc u[oar`! La
\ntmplare, ]i-am retras bagajele din zborul spre New
York. Avionul meu a ajuns aici acum o or`. Chiar la
timp.
|n sinea mea, speram c` o s` vii
Am venit. Dar te asigur c` nici o femeie nu m-a
f`cut s` alerg a[a.
N-aveai dect s` te pronun]i mai repede, n-a[ fi
plecat.
Cum s`-mi imaginez c` o s`-mi joci o asemenea
fest`?
Se aplec` spre ea [i puse st`pnire pe buzele ei.
S`rutul se prelungi.
154
Nicolas, fii cuminte, nu suntem singuri.
Erai mai pu]in precaut`, ieri murmur` el,
mu[cndu-i u[or urechea. Thea, te doream att de
mult! Nu [tiu prin ce minune am reu[it s` m`
controlez.
De ce m-ai refuzat, Nicolas?
Pentru tine. |]i cuno[team principiile [i nu
vroiam s` te \mping s` le tr`dezi. {i-apoi, [i eu \]i
rezervam o surpriz`. Prev`zusem s` te duc pe plaja
primului nostru picnic, ca s`-]i fac declara]ia. G`seam
c` este mai romantic. Dac` a[ fi putut b`nui!
Ea i se arunc` \n bra]e. Lng` obrazul ei, el [opti:
Te iubesc, Thea, din prima zi. Dar nu mi-am
\n]eles profunzimea sentimentelor dect dup`
accidentul t`u. Am [tiut atunci c` trebuie s` devii so]ia
mea, c` n-a[ putea tr`i f`r` tine.
M` iube[ti, Nicolas, ce fericire! Pentru mine, este
esen]ial. Ne vom gndi la c`s`torie mai trziu.
Sper c` n-ai de gnd s` refuzi?
O fixa cu un aer pozna[.
S` nu faci asta, Thea! Te voi urm`ri \n cele patru
col]uri ale lumii dac` va trebui, pn` vei sfr[i prin a
spune da.
Tn`ra izbucni \n rs.
Ce amenin]are! Prefer s` cedez imediat.
O hot`rre \n]eleapt`. Uite, am un mic cadou
pentru tine. Pentru a supraveghea execu]ia lui m-am
dus la Atena.
155
|i \ntinse o cutiu]` mic` acoperit` cu satin alb.
Oh! Nicolas!
Cu vocea \ntret`iat` de emo]ie, scoase din cutiu]`
un diamant superb montat \n frunze de aur, \n genul
unui boboc de floare.
Ce frumos este!
Nicolas \i puse inelul \n deget, Thea \l primea cu
\ncntare. Trandafirul de aur
***
Meritase din plin o a doua cea[c` de cafea. Dup`
dou` ore de gr`din`rit, un pic de repaus era
binevenit. Soarele cobora deasupra m`rii. Thea adora
aceast` parte a zilei. Scoase un oftat lung. Trecuser`
deja dou` luni de cnd locuiau \n casa Yayei. Se
petrecuser` attea lucruri de cnd fugise! Mai \nti
c`s`toria, care avusese loc \n Statele Unite, spre
marea dezam`gire a lui Allie. Thea trebuise s` se
\ntoarc` pentru a aranja problemele cu Sirena
m`rii. Cu acordul lui Nicolas, hot`rse s` lase
magazinul prietenei sale [i s` \nfiin]eze o sucursal` la
Melinas, \n complexul societ`]ii Palmer. Va fi o
atrac]ie \n plus pentru turi[ti.
Dup` ceremonie, se \ntorseser` pe insul` [i Thea
luase \n mini decorarea casei. Nu fusese prea mare
lucru de f`cut, cu excep]ia b`ii. Nicolas insistase s`
fac` o veritabil` oaz` de marmur` roz [i se ar`tase
156
deosebit de insistent asupra mont`rii unei c`zi de
dou` persoane, \ncastrat` \n sol. Thea ro[ise, el rsese.
La aceast` amintire, pe buze \i trecu un zmbet. Sala
de baie va fi \n curnd terminat`.
Ce vrea s` spun` acest aer [ugub`]?
Nicolas tocmai se \ntorcea de la [antier.
Nimic, visam
Se ridic` s`-l s`rute. Cu picioarele goale, \mbr`cat`
\ntr-un [ort [i un tricou, era adorabil`. Nicolas o lu` \n
bra]e.
Pretind o explica]ie am`nun]it`.
Te-ai \ntors devreme, \l tachin` Thea pentru a
deturna conversa]ia.
Da, lucr`rile merg bine \n acest moment. Dar s`
nu crezi c` o s` scapi a[a. Vreau un r`spuns.
Vino s` admiri mai \nti progresele din gr`din`.
Bine, oft` Nicolas, f`cnd pe resemnatul.
Thea zmbi. {tia c` acest joc \l distra.
Oh! Doamna a f`cut noi planta]ii! S-ar spune c`
sunt tufe de trandafiri.
Ai ghicit. Trandafiri de aur Am cump`rat opt
cuiburi.
De ce opt?
Sunt opt s`pt`mni de cnd ne-am c`s`torit. Ce
zici de ideea mea?
Excelent`. Dar eu am una [i mai bun` pentru a
s`rb`tori evenimentul.
O ridic` de parc` ar fi fost un fulg [i o duse \n cas`.
157
Nicolas! protest` tn`ra. {i cina?
Vom merge la restaurant. Pn` atunci, nu vreau
s` fiu deranjat.
F`cu un mic ocol pn` la telefon [i-l decupl`.
M` \ntreb de ce s-a mai instalat telefon dac` este
decuplat att de des!
Drept r`spuns, Nicolas o s`rut` [i o puse pe pat.
E[ti att de frumoas`, iubita mea! Sunt din ce \n
ce mai \ndr`gostit de so]ia mea. A[ vrea s` pot petrece
zilele, nop]ile, fiecare clip` dat` de Dumnezeu lng`
tine, s` te admir, s` te iubesc. Niciodat` n-o s` m`
satur de tine, vr`jitoare mic`.
Thea \i sus]inu privirea [i, \ncet, \[i scoase tricoul.
Fascinat, Nicolas o sorbea din ochi. Ea \[i d`du jos [i
[ortul. Acum era goal`.
Ei? murmur` ea cu un zmbet seduc`tor.
Se dezbr`c` [i el la rndul lui [i i se al`tur` cu un
morm`it r`gu[it.
Cuib`rit` lng` Nicolas, privea soarele cum
apunea. Thea nu se mai s`tura de spectacolul
valurilor, albastre \n zori, ar`mii la apus. Ce lini[te!
Aici, via]a \]i las` timp s` iube[ti. Momente ca acestea
meritau to]i banii.
La ce te gnde[ti?
Nicolas \i zmbea tandru. Ea \[i puse capul pe
pieptul lui, atent` la b`t`ile surde [i regulate ale
inimii lui.
158
La fericire. La fericirea noastr`. M` minunez \n
fiecare zi de norocul pe care l-am avut s` ne \ntlnim,
s` ne iubim. Nu cer nimic altceva de la via]`.
Eu da, murmur` Nicolas.
Mna lui \ncepu s`-i mngie snii, \ntrziind pe
bumbii roz.
Nicolas e[ti incorigibil.
Te plngi?
O privea cu un aer amuzat, f`r` a \nceta s-o
mngie. Ea \[i strecur` degetele \n p`rul brun de pe
torsul lui. |n penumbra care invada casa, sem`na mai
mult ca oricnd cu un zeu grec.
Nu, dragostea mea, [i o [tii prea bine.
Vroiam s` te aud spunnd-o.
Rznd, se strnse lng` el, sub cear[aful fin de
bumbac.
{i de ce?
El nu r`spunse imediat, ocupat s`-i s`rute gtul.
|nainte de a pune st`pnire pe buzele ei, murmur`:
Pentru c` te iubesc, Thea.
Sfr[it
159

S-ar putea să vă placă și