Sunteți pe pagina 1din 6

P2I2 si diagrama os de peste in

managementul riscurilor
Valentin Mazareanu
www.managementul-riscurilor.ro
Diagrama Cauză – Efect (exemplu)

Timp Tehnic (maşină) Metodă Material

Defect
Major

Energie Măsurătoare Personal Mediu


Diagrama Cauză - Efect
 Diagrama „os de peşte” ilustrează relaţiile existente între
factorii care pot influenţa abilitatea unei organizaţii de a
administra riscurile.
 Diagrama a fost inventată de un statistician japonez, dr.
Kaoru Ishikawa, fapt ce determină ca diagrama să fie
întâlnită şi sub numele de diagrama Ishikawa.
Boehm B. - factorii de succes ai unui
proiect – formula P2I2
 persoane, oameni – people (P)
 Persoanele participă la managementul riscurilor prin implementarea
procesului de managementul riscurilor conform planului de management al
riscurilor. Deoarece oamenii sunt cei ce proiectează şi scriu codul necesar
sistemelor software, ei reprezintă un factor deosebit de important în
comunicarea problemelor, a situaţiilor îngrijorătoare şi a incertitudinilor
identificate în munca lor, aspecte ce se traduc în riscuri.
 procese – process (P)
 Procesul transformă incertitudinea (intrările – input) în riscuri acceptabile
(rezultatele – output) prin activităţile de management al riscurilor. Procesul
este un factor major în capacitatea managementului riscurilor deoarece
acesta descrie paşii către rezultate previzibile ale managementului riscurilor.
Boehm B. - factorii de succes ai unui
proiect – formula P2I2 (2)

 infrastructură – infrastructure (I)


 Infrastructura specifică modul în care organizaţia solicită utilizarea
managementului riscurilor în proiecte prin stabilirea de politici şi standarde.
Infrastructura este un factor major în capacitatea managementului riscurilor
deoarece aceasta stabileşte cultura pe care se sprijină folosirea
managementul riscurilor.
 implementare – implementation (I)
 Implementarea reprezintă planul şi metodologia utilizată pentru a
desfăşura managementul riscurilor asupra unui proiect specific.
Implementarea este un factor major al capacităţii managementului riscurilor
deoarece atribuie proiectului responsabilitatea şi autoritatea de a executa
planul.
Factorii de succes în managementul riscurilor prezentaţi în cadrul unei diagrame „os de peşte”